Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1504001
  Воробей Р. "Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии" як джерельна база вивчення історії Чернігівського краю // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (330), січень - березень. – С. 133-145. – ISSN 0320-9466
1504002
  Крупач М. "Трупи в житах", "Червоної України" ("Вертеп" Аркадія Любченка в оцінці Юрія Шереха) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 214-224. – ISBN 978-617-7442-48-5
1504003
  Беркгоф К. "Трупи в яру належали жінкам, чоловікам та дітям: письмові свідчення 1941 року про вбивство в Бабиному Яру // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (15). – С. 9-38. – ISSN 1998-3883
1504004
  Сибиренко-Ставрояни "Трусы" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 93-100. – ISSN 0131-8136
1504005
   "Ту стань!": Квінтесенція духу та сили українського середньовіччя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1504006
  Рохлин Александр "Туарег" на севере : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 182-183 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1504007
  Степула Н. "Туга за майбутнім, яку не розвіяв жодний вітер" (Бруно Шульц) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 48-51. – ISBN 966-7379-16-7
1504008
  Общеземский съезд по народному образованию (1; 1911; Москва) [Труды] / Бюро Общеземского съезда по народному образованию. – 1911-1912. – Москва : [Б. и.]
[Т. 9] : Заключительный : [памяти Николая Федоровича Рихтера : исторический очерк Съезда : очерк деятельности земств по народному образованию после Съезда : дополнительные главы "Сводки сведений, доставленных губернскими земствами". – 1912. – [3], 301, II с.
1504009
  Всесоюзный [Труды] Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства / Всесоюзный, научно-исследовательский институт советского законодательства. – Москва
Т. 23. – 1982
1504010
   [Труды] Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева / Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева. – Москва
Т. 22. – 1982
1504011
   [Труды] Всесоюзный научно-исследовательский институт стандартизаци / Всесоюзный научно-исследовательский институт стандартизаци. – Москва
Вып. 44. – 1981
1504012
   [Труды] Вычислительного центра Академии наук Армянской ССР / Вычислительный центр Академии наук Армянской ССР. – Ереван
Т. 11. – 1982
1504013
   [Труды] Геологического института А. Джанелидзе АН Грузинской ССР / Геологический институт А. Джанелидзе АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Вып. 72. – 1981
1504014
   [Труды] Закавказского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Закавказский регионального научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Ленинград
Вып. 77 : [Гидрологические и гляциологические исследования в горах Кавказа]. – 1982
1504015
   [Труды] Института математики и механики / Институт математики и механики. – Баку
Вып. 4. – 1982
1504016
  Институт [Труды] Института физики / Институт, физики. – Москва
Вып. 22. – 1982
1504017
   [Труды] Института физики Земли АН СССР / Института физики АН СССР. – Москва
Вып. 14. – 1982
1504018
   [Труды] Математического института. – Ленинград
Т. 116. – 1982
1504019
   [Труды] Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР / Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР. – Москва
Вып. 59. – 1982
1504020
   [Труды] Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР / Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР. – Москва
Вып. 64. – 1983
1504021
   [Труды] Среднеазиатского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья / Среднеазиатский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья. – Ташкент
Вып. 3. – 1981
1504022
   [Труды] Среднеазиатского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья / Среднеазиатский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья. – Ташкент
Вып. 4. – 1981
1504023
   [Труды] Тбилисского математического института / Тбилисский математический институт. – Тбилиси
Т. 69. – 1982
1504024
   [Труды] Харьковского авиационного института / Харьковский авиационный институт. – Харьков
Вып. 3. – 1982
1504025
   [Труды] Харьковского авиационного института / Харьковский авиационный институт. – Харьков
Вып. 5. – 1982
1504026
  Гусєва Е. «Трущобные люди» В.А. Гиляровского: особенности проблематики и повествования // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 120-128. – ISBN 966-587-057
1504027
  Кроленко С.А. Т-система мышечных волокон : Структура и функции / С.А. Кроленко. – Ленинград, 1975. – 128с.
1504028
   Труды Олонецкой научной экспедиции. – Ленинград : Изд.Гос. гидрологич. ин-та
Часть 8 : Использование. Вып.3. – 1929. – 104с.
1504029
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Вельтишевой Н.С., Нероновой Л.Н., Пескова Б.Е. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 220 : Анализ и краткосрочный прогноз опасных явлений и некоторых элементов погоды. – 1980. – 127с
1504030
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Хейфеца Я.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 259 : Вопросы оперативной автоматической обработки гидрометеорологической информации. – 1985. – 96с
1504031
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Абрамович К.Г., Васильева А.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 260 : Анализ и прогноз погоды для авиации. – 1985. – 135с
1504032
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Захаровой Н.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 261 : Методы прогноза сезонных явлений погоды. – 1985. – 144с
1504033
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Багрова Н.А., Батыревой О.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 262 : Применение статестических методов к анализу и прогнозу погоды. – 1985. – 112с
1504034
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Машковича С.А., Ситникова И.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 264 : Моделирование общей циркуляции атмосферы и численный прогноз метеорологичеких элементов на средние сроки. – 1985. – 168с
1504035
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Брежнева В.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 266 : Диагноз и прогноз конвективных осадков по данным наблюдений метеорологических радиолокаторов и искусственных спутников земли. – 1985. – 88с
1504036
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Аристова Н.А., Шушевской Г.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 267 : Сезонные явления погоды и их прогноз. – 1985. – 112с
1504037
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Захаровой Н.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 269 : Вопросы сезонных прогнозов погоды. – 1985. – 120с
1504038
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Абузярова З.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 270 : Морские гидрологические расчеты и прогнозы. – 1985. – 88с
1504039
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Снитковского А.И., Найшуллера М.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 271 : Анализ и прогноз и элементов погоды. – 1985. – 120с
1504040
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Белоусова С.Л., Берковича Л.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 277 : Численный анализ и прогноз метеорологических элементов. – 1985. – 168с
1504041
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Зверева Н.И., Попова А.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 272 : Развитие атмосферых макропроцессов и прогноз погоы на месяц. – 1986. – 120с
1504042
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Филатова А.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 273 : Моделирование крупномаштабных процессов в атмосфере и океане. – 1986. – 128с
1504043
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Желнина А.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 274 : Мезометеорология и гидродинамический краткосрочный прогноз погоды. – 1986. – 128с
1504044
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Галаховой Т.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 275 : Краткосрочный прогноз метеорологических элементов. – 1986. – 120с
1504045
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Веселова Е.П., Акулиничевой А.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 276 : Анализ и краткосрочный прогноз элементов погоды. – 1986. – 104с
1504046
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Захаровой Н.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 279 : Сезонные прогнозы погоды. – 1986. – 104с
1504047
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ломоносова В.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 280 : Прогноз погоды на средние сроки. – 1986. – 178с
1504048
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Семендяева К.А., Кастина О.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 282 : Вопросы создания банка гидрометеорологических данных "Прогноз". – 1986. – 176с
1504049
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Романова А.В.. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 283 : Вопросы гидрологических прогнозов и расчетов. – 1986. – 88с
1504050
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Сонечкина Д.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 278 : Статистика общей циркуляции атмосферы и ее моделей. – 1987. – 144с
1504051
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Захаровой Н.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 287 : Вопросы сезонных прогнозов погоды. – 1987. – 136с
1504052
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Леонова Н.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 288 : Анализ и краткосрочный прогноз метеорологических элементов и опасных явлений погоды. – 1987. – 112с
1504053
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Машковича С.А., Ситникова И.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 291 : Численный прогноз погоды на средние сроки и моделирование общей циркуляции атмосферы. – 1987. – 192с
1504054
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Белинского О.П., Веселова Е.П., Абузярова З.К. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 292 : Краткосрочный прогноз метеорологических элементов и опасных явлений погоды. Морские гидрологические прогнозы. – 1988. – 208с
1504055
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Рахманова В.В., Гинзбурга Б.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 295 : Вопросы гидрологических прогнозов. – 1988. – 184с
1504056
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Абрамович К. Г., Васильева А. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 296 : Анализ и прогноз погоы для авиации. – 1988. – 152с
1504057
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Кружковой Р.С., Иванидзе Р.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 297 : Вопросы общей циркуляции атмосферы. – 1988. – 192с
1504058
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Страшной А.И., Деревянко А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 301 : Аерометеорологические условия и урожайность сельскохозяйственных культур. – 1988. – 200с
1504059
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Громовой Г.Г., Петриченко И.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 299 : Краткосрочный прогноз метеорологических элементов и опасных явлений погоды. – 1989. – 160с
1504060
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Гинзбура Б.М., Красюка В.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 300 : Речные и морские гидрологические прогнозы. – 1989. – 216с
1504061
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Гинзбура Б.М., Красюка В.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 303 : Проблемы общей циркуляции атмосферы и долгосрочного прогноза погоды. – 1989. – 208с
1504062
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Абрамович К.Г., Васильева А.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 305 : Анализ и прогноз погоды для авиации. – 1989. – 184с
1504063
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Грузы Г.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 306 : Вероятностные метеорологические прогнозы и мониторинг климата. – 1989. – 150с
1504064
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ганбурга Б.М., Романова А.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 309 : Вопросы гидрологических прогнозов. – 1989. – 128с
1504065
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Пекелеса Е.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 310 : Гидродинамический краткосрочный прогноз погоды и мезометеорология. – 1991. – 144с
1504066
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Садокова В.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 311 : Долгосрочный прогноз погоды. – 1991. – 168с
1504067
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 314 : Морские гидрологические расчеты и прогнозы. – 1991. – 140с
1504068
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Сидоренкова Н.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 316 : Планетарные атмосферные процесы. – 1991. – 152с
1504069
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Кадышникова В.М. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 318 : Гидродинамические методы краткосрочного прогноза погоды. – 1991. – 128с
1504070
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Бельчикова В.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 320 : Вопросы гидрологических прогнозов. – 1991. – 128с
1504071
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Стришкой А.И., Деремянко А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 325 : Агрометеорологические условия и урожайность сельскохозяйственных культур. – 1991. – 136с
1504072
   Труды ордена Ленина гидрометеорологического научно-исследовательского ценра СССР / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Садокова В.П., Козельцевой В.Ф., Самрова В.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – ISSN 0371-7089
Вып. 319 : Методы долгосрочного прогноза погоды. – 1992. – 160с
1504073
   Труды ордена трудового красного знамени главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 356 : Физика облаков и активные воздействия. – 1975. – 176с
1504074
   Труды ордена трудового красного знамени главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова / Главное управление гидрометеорологической службы при совете министров СССР; Под. ред. Громовой Т.Н., Довгалюк Ю.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 356 : Физика облаков и активные воздействия. – 1975. – 176с
1504075
   Труды ордена трудового красного знамени главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова / Главное управление гидрометеорологической службы при совете министров СССР; Под. ред. Кагана Р.Л., Юдина М.И., Мещерской А.В. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 480 : Применение статестических методов в метеорологии. – 1985. – 136с
1504076
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Лактинова А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 25 : Некоторые вопросы циркуляции атмосферы. – 1975. – 104с : табл., рис.
1504077
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Перессмана А.Я. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 62 : Контроль дальнего и трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ. – 1985. – 108с : табл., рис.
1504078
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Микирова А.Е. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 64 : Излучение молекулярного азота в верхней атмосфере земли. – 1985. – 140с : табл., рис. – Список літ.: с. 133-139
1504079
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Микирова А.Е. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 65 : Вопросы оптики атмосферы. – 1985. – 125с : табл., рис.
1504080
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Каравання Р.Т., Сисигинной Т.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 72 : Основы биологического контроля загрязнения окружающей среды. – 1988. – 172с : табл., рис. – Список літ.: с. 156-160
1504081
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Таганова Д.Н., Гончаровой Е.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 73 : Методические вопросы долгосрочного прогнозирования уровней загрязнения природных сред. – 1989. – 105с : табл., рис.
1504082
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Букс И.И., Мяч Л.Т. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 76 : Оценка современного и прогнозного состояния природной среды (методы,тенденции, последствия). – 1990. – 156с : табл., рис. – Список літ.: с. 146-147
1504083
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Березовского А.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 74 : Исследования качества воды в бассейне Балтийского моря. – 1991. – 99с : табл., рис.
1504084
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Маслова Е.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 77 : Естественные и искуственные радионуклиды в атмосфере. – 1991. – 201с : табл., рис. – Список літ.: с. 186-188
1504085
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Николаева А.Н., Фридмана Ш.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 78 : Дистанционный мониторинг загрязнения атмосферы и выбросов. – 1991. – 140с : рис. – Список літ.: с. 130
1504086
   Труды ордена трудового красного знамени института прикладой геофизики имени академика Е.К. Федорова : Сборник научных трудов / Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова; Под. ред. Авдюшина С.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0201-9965
Вып. 79 : Атлас карт радиоационной обстановки на трассах полетов высотных самолетов. – 1991. – 105с : табл., рис. – Список літ.: с. 102-103
1504087
  Макаренко Н. Труды Оренбургской Ученой Архивной Коммиссии / Н. Макаренко. – Оренбург : Паровая типо-лит. Т-ва Каримов
Вып. 17 : Серебряная чашка музея Оренбургской Ученой Архивной Коммиссии. – 1907. – 10 с.
1504088
  Россия. Департамент земледелия. Особое совещ. по организации среднего с.-х. образования (1895) Труды особого совещания по организации среднего сельскохозяйственного образования, созванного при Департаменте земледелия в сентябре 1895 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1896. – 202 с.
1504089
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 38. – 1985
1504090
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 39. – 1985
1504091
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 40. – 1985
1504092
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 41. – 1988
1504093
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 42. – 1989
1504094
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 43. – 1990
1504095
   Труды Отдела древне-русской литературы / Академия Наук СССР. Институт литературы. Отдел древне-русской литературы. – Москва
Вып. 44. – 1990
1504096
   Труды Отдела древнерусской литературы / Институт литературы АН СССР. – Ленинград
Вып. 35. – 1980
1504097
   Труды Отдела древнерусской литературы / Институт литературы АН СССР. – Ленинград
Вып. 37. – 1983
1504098
  Эрмитаж. Отдел истории первобытной культуры Труды Отдела истории первобытной культуры / Отдел истории первобытной культуры Эрмитаж.; Гос. Эрмитаж. – Ленинград : [Типография] Ремесленное училище № 71 [и др.]
Т. 1. – 1941. – [4], 311 с., 47 л. ил., карт., табл. – Резюме на англ. яз.
1504099
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 174. – 1980
1504100
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 178 : Геккер Р.Ф. Следы беспозвоночных и стигмарии в морских отложениях нижнего карбона Московской синеклизы. – 1980. – 89с : табл., рис. – Список літ.: с. 70-75
1504101
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 181. – 1980
1504102
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 182. – 1980
1504103
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 184. – 1980
1504104
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 185. – 1980
1504105
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 186. – 1980
1504106
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 180. – 1981
1504107
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 188. – 1981
1504108
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 191. – 1981
1504109
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 190. – 1982
1504110
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 193. – 1982
1504111
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 197. – 1982
1504112
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 194. – 1983
1504113
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 196. – 1983
1504114
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 200. – 1983
1504115
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука
Т. 202. – 1983
1504116
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука
Т. 203. – 1983
1504117
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука
Т. 204. – 1983
1504118
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1932-
Т. 228 : Афанасьева Г.А. Брахиоподы отряда CHONETIDA (историческое развитие, функциональная морфология, филогенез и система). – 1988. – 123с : табл., рис. – Список літ.: с. 114-122
1504119
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1932-
Т. 237 : Альховик Т.С., Ивановский А.Б. Кораллы и биостратиграфия нижнего девона Северо-Восточной Якутии. – 1988. – 128с : табл., рис. – Список літ.: с. 83-86
1504120
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1932-
Т. 234 : Гончарова И.А. Двухстворчатые моллюски тарханского и чокракского бассейнов. – 1989. – 200с : табл., рис.
1504121
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Шиманский В.Н. – Москва : Наука, 1932-
Т. 235 : Леонова Т.Б., Дмитриев В.Ю. Раннепермские аммоноидеи Юга-Восточного Памира. – 1989. – 120с : табл., рис. – Список літ.: с. 178-182
1504122
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Шишкин М.А. – Москва : Наука, 1932-
Т. 236 : Гетманов С.Н. Триасовые амфибии Восточнно-Европейской платформы. – 1989. – 102с : табл., рис. – Список літ.: с.98-100
1504123
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1932-
Т. 238 : Грунт Т.А. Отряд атиридида. Эволюционная морфология и историческое развитие. – 1989. – 144с : табл., рис. – Список літ.: с. 127-132
1504124
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0376-1444
Т. 239 : Поздне - мезозойские насекомые Восточного Забайкалья. – 1990. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 215-217
1504125
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Барсков И.С. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0376-1444
Т. 241 : Шевырев А.А. Аммоноидеи и хроностратиграфия триаса. – 1990. – 184с : табл., рис. – Список. літ. : с. 149-169
1504126
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0376-1444
Т. 242 : Лазарев С.С. Эволюция и система продуктид. – 1990. – 176с : табл., рис. – Список. літ. : с. 153-160
1504127
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Шевырев А.А. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0376-1444
Т. 243 : Ископаемые цефалоподы. Пути эволюции и систиматика отдельных групп. – 1990. – 236с : табл., рис.
1504128
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт; Под. ред. Новицкая Л.И. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0376-1444
Т. 244 : Банников А.В. Ископаемые ставридовые и ворон-рыбы СССР. – 1990. – 112с : табл., рис. – Список. літ. : с. 96-103
1504129
   Труды палеонтологического института / Палеонтологический институт. – Москва : Наука, 1932-
Т. 249 : Губин Ю.М. Пермские архегозавроидные амфибии СССР. – 1991. – 141с : табл., рис. – Список літ.: с. 129-136
1504130
   Труды Первого Всероссийского музейного съезда : УЧГИЗ-НАРКОМПРОС РСФСР
Т.1 : Протоколы пленарных заседаний 1-5 декабря 1930 г. – 1931. – 241 с.
1504131
  Всероссийский съезд деятелей по прикладной энтомологии (1; 1913; Киев) Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии в Киеве, в 1913 году. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского
Вып. 1. – 1914. – 96 с.
1504132
  Всероссийский съезд деятелей по прикладной энтомологии (1; 1913; Киев) Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии в Киеве, в 1913 году. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – IV, 230 с.
1504133
  Всероссийский съезд деятелей по прикладной энтомологии (1; 1913; Киев) Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по прикладной энтомологии в Киеве, в 1913 году. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – IV, 97-230 с.
1504134
   Труды Первого Всероссийского съезда по педагогической психологии в С.-Петербурге в 1906 г. (31 мая – 4 июня) / Отчет сост. сек. съезда М.И. Королевым. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1906. – 280, III с.
1504135
   Труды Первого Всероссийского съезда Сов. Нар. хоз-ва. – Москва, 1918. – с.
1504136
   Труды Первого Всесоюзного географического съезда : Ленинград 11-18 апреля 1933 г. – Ленинград : Изд. Гос. географ. общства
Вып. 1 : Резолюции. – 1934. – 65с.
1504137
   Труды Первого Всесоюзного географического съезда : (11-18апреля 1933 г.). – Ленинград : Изд-е Гос. географич. общ-ва
Выпуск 3. – 1934. – 428с.
1504138
   Труды Первого Всесоюзного географического съезда : (11-18апреля 1933 г.). – Ленинград : Изд-е Гос. географич. общ-ва
Выпуск 4 : Секционные заседания. – 1934. – 428с.
1504139
   Труды первого всесоюзного горного научно-технического съезда : 14-27 апреля 1926 г. – Москва : НТУ ВСНХ СССР
Т. 7. – 1927. – 257 с.
1504140
   Труды первого Всесоюзного семинара по научно-технической информации в системе министерства геологии СССР. – Москва, 1970. – 157с.
1504141
   Труды Первого всесоюзного совещания по исследованию и использованию водных ресурсов малых бассейнов : (19-23 мая 1947 г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 118с.
1504142
   Труды первого Всесоюзного совещания по лавинам. – Ленинград, 1965. – 215с.
1504143
   Труды первого Всесоюзного съезда математиков : (Харьков 1930 г.). – Москва-Ленинград : Гл.ред. общетехнич. литерат. и номографии, 1978. – 512с.
1504144
   Труды первого международного симпозиума по ракетной и спутниковой метеорологии : Вашингтон, округ Колумбия, 23-25 апреля 1962 г. – Ленинград, 1964. – 385с.
1504145
   Труды Первого Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, состоявшегося в С-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1907 г. – Санкт-Петербург : Типолитогр. М.П.Фроловой, 1909. – 579 с.
1504146
   Труды первого Республиканског совещания по координации научно-исследовательской работы в области инженерной геодезии в Украинской ССР : 25-28 июня 1958 г. – Киев, 1958. – 259с.
1504147
   Труды первого семинара по микрофауне. – Ленинград, 1960. – 342с.
1504148
  Совещание деятелей по профессиональному образованию Труды Первого Совещания деятелей по профессиональному образованию, состоявшегося при Саратовской губернской земской управе 3-5 декабря 1916 года. – Саратов : [Б. и.], 1917. – 82 с., 2 л. карт., план. – Без тит. л.
1504149
   Труды первого совещания по вопросам космогонии ( 16-19 апреля 1951 г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 372с.
1504150
   Труды первого совещания по неотектонике Китая. – Ленинград : Из-во литературы по геологии и охране недр, 1960. – 186с.
1504151
   Труды первого совещания по регулированию стока. – М.-Л. : АН ССР, 1946. – 245 с.
1504152
   Труды Первого совещания по термографии. – Москва - Ленинград, 1955. – 335 с.
1504153
   Труды Первого совещания по термографии. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1955. – 333 с.
1504154
  Петербургский учеб. окр. Съезд директоров среднеучебных заведений Труды Первого Съезда директоров среднеучебных заведений С.-Петербургского учебного округа (с 7-11 января 1912 г.). – Санкт-Петербург ; Москва : Т-во М.О. Вольф, 1912. – [6], 290 с.
1504155
  Съезд офицеров-воспитателей кадетских корпусов (1; 1908; Петербург) Труды Первого Съезда офицеров-воспитателей кадетских корпусов (22-31 дек. 1908 г.) : [С прил.] / Под ред. П.В. Петрова и при содействии секр. Съезда подполк. И.С. Симонова [и др.] ; [Предисл.: И.С. Симонов]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – XX, 540 с. – Библиогр. в примеч.
1504156
  Съезд представителей губ. ученых архивных комиссий и соответствующих им установлений Труды Первого Съезда представителей губернских ученых архивных комиссий и соответствующих им установлений : 6-8 мая 1914 года / Имп. Рус. ист. о-во. – Санкт-Петербург : Тип. Глав. Управ. Уделов, 1914. – VII, 107 с.
1504157
   Труды Первого съезда русских естествоиспытателей в С.-Петербурге : (происходившего с 28 декабря 1867 по 4 января 1868 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1868. – XXXIV, 118, 56, 124, 62, 163, 318, 186 с. + литографии, табл., карты
1504158
  Подольский губернский съезд сельских хозяев (1; 1896; Проскуров) Труды Первого съезда сельских хозяев Подольской губернии в г. Проскуров 1896 года. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1897. – 144 с. – Без обл.
1504159
   Труды первого украинского гидрогеологического совещания. – Киев : Изд-во АН УСССР
Т. 2 : Вопросы инженерной геологии. – 1961. – 174с. : Ил. – Останні сторінки відірвані
1504160
   Труды Первого Украинского гидрогеологического совещания. – Киев : Изд-во АН УССР
Том1 : Вопросы гидрогеологии. – 1961. – 464с.
1504161
  Всесоюзная Труды Первой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов 20/XII-27/XII 1929 г. / Всесоюзная, аграрников-марксистов ; 1 ; 1929 ; Москва конференция; Коммунистическая акад., Аграрный ин-т. – Москва : Изд. Коммунистической академии
Т. 1 : (10-я-20-я тыс.). – 1930. – 466 с.
1504162
  Всесоюзная Труды Первой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов 20/XII-27/XII 1930 г. / Всесоюзная, аграрников-марксистов ; 1 ; 1929 ; Москва конференция; Коммунистическая акад., Аграрный ин-т. – Москва : Изд. Коммунистической академии
Т. 1. – 1930. – 468 с.
1504163
   Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов
Т.1. – 1930. – с.
1504164
   Труды первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил Союза ССР. – Москва
Том 8 : Проблемы Севера. – 1933. – 412с.
1504165
   Труды первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил Союза СССР. – Москва : Советская Азия
Т. 16 : Ангаро-Енисейская проблема. – 1932. – 416с.
1504166
   Труды первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил Союза СССР. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т. 2 : Естественные ресурсы. – 1933. – 100с.
1504167
   Труды первой высокоширотной экспедиции на "Садко" в 1935 году. – Ленинград : Изд-во Главсевморпути
Том 1. Вып. 1. – 1939. – 274с. – Библиогр.: с. 272-274
1504168
   Труды первой и второй всесоюзных Пушкинских конференций. – Москва : Академии наук СССР, 1952. – 251 с.
1504169
   Труды первой конференции молодых исследователей сектора технической кибернетики. – Киев, 1967. – 159 с.
1504170
   Труды первой конференции по физиологической оптике, 25-29 декабря 1934 г. : созванной Государственным оптическим институтом и Всесоюзным институтом экспериментальной медицин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1936. – 479 с.
1504171
   Труды первой межвузовской конференции по современной технике диэлектриков и полупроводников : (Июнь 1956 г.). – Ленинград, 1957. – 419с.
1504172
   Труды первой Международной конференции по строительной механике в строительной технологии / Международная конференция по строительной механике в строительной технологии; Гос. комитет по использованию атомной энергии СССР ; Цент. научнно-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исслед. по атомной науке и технике. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1972. – 64 с. : ил.. табл. – Библиогр.: с. 62
1504173
   Труды первой Международной конференции по строительной механике в строительной технологии / Международная конференция по строительной механике в строительной технологии; Гос. комитет по использованию атомной энергии СССР ; Цент. научнно-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исслед. по атомной науке и технике. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1972. – 76 с.
1504174
   Труды первой научно-методической конференции Московского зонального межвузовского объединения кафедр русского языка пединститутов. – Москва, 1961. – 272 с.
1504175
   Труды первой научной конференции по исследованию и обогащению растительных ресурсов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Вильнюс, 1963. – 228с.
1504176
   Труды первой научной конференции по общей циркуляции атмосферы : (14-18 марта 1960 г.). – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 232с. : Ил.
1504177
   Труды первой научной конференции ьолодых ученых Молдавии. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1960. – 392 с.
1504178
   Труды первой научной сессии по проблемам развития городских поселений Уральского экономического района. – Пермь, 1967. – 189с.
1504179
   Труды первой научной сессии Совета по координации Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1957. – 323 с. – Парал. тит. л . азерб.
1504180
   Труды первой Республиканской научной конференции физиологов и биохимиков растений Молдавии. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 451с.
1504181
   Труды первой сессии Академии Наук Казахской ССР. 1-7.06.1946.. – Алма-Ата : Академия Наук Казахской ССР, 1946. – 399, [2] c. : 4 л. портр. ил. – Парал. тит. л. казах.
1504182
   Труды Первой сессии Академии наук Туркменской ССР : 30 июня - 1 июля 1951 г. – Ашхабад : Изд-во АН Туркменской ССР, 1952. – 187 с.
1504183
   Труды первой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций : (12-15 апреля 1952 г.). – Москва, 1954. – 230с.
1504184
   Труды первой среднеазиатской геологической конференции по золоту : 1-4 декабря 1940г. – Ташкент : Фан, 1942. – 104с.
1504185
   Труды первой юбилейной республиканской межвузовской конференции по проблемам повышения эффективности электровакуумных приборов : (18-21 апреля 1967 г., г.Киев). – Киев
Вып. 1. – 1969. – 178с.
1504186
   Труды первой юбилейной республиканской межвузовской конференции по проблемам повышения эффективности электровакуумных приборов : (18-21 апреля 1967 г., г.Киев). – Киев
Вып. 2. – 1969. – 203с.
1504187
   Труды Пермского медицинского университета. – Пермь
Т. 157. – 1982
1504188
  Енукашвили С.Я. Труды Петра Ивера. (Псевдо-Дионисия Ареопагита) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Енукашвили С.Я. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 61 с.
1504189
   Труды по агролесомелиорации. – Киев, 1952. – 208 с.
1504190
  Карский Е.Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам / Е.Ф. Карский. – Москва, 1962. – 712с.
1504191
  Отле П. Труды по библиотековедению : Практическое пособие / П. Отле. – Москва : Либерея, 2002. – 232с. – ISBN 5-85129-148-6
1504192
  Мишер Ф. Труды по биохимии / Ф. Мишер. – Москва : Наука, 1985. – 318с.
1504193
  Розенберг О.О. Труды по буддизму / О.О. Розенберг. – Москва, 1991. – 294с.
1504194
  Кейпер Я Ф.Б. Труды по ведийской мифологии / Я Ф.Б. Кейпер. – М, 1986. – 195с.
1504195
  Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки / В.И. Вернадский. – 2-е издание. – Москва : Наука, 1988. – 336 с.
1504196
  Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки / В.И. Вернадский. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 334с.
1504197
   Труды по географии севера европейской части СССР. – Ленинград
Вып.1 : Карбасников М.Н. Ветреный пояс. – 1940. – 58с.
1504198
   Труды по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ростов на Дону
Сборник 2. – 1938. – 186с. : Ил.
1504199
  Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин ; [вступ. ст. С.С. Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2001. – 476, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0078-0
1504200
   Труды по истории : сборник архивных материалов / Институт народов Севера ЦИК СССР. Научно-исследовательская ассоциация; Ленинградское отд. Центрального ист. архива РСФСР ; ред.: Я.П. Алькор, А.К. Дрезен. – Ленинград : Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР
Т. 2 : Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в 18 веке. – 1935. – 212 с.
1504201
  Церетели Г.Ф. Труды по истории античной литературы / Г.Ф. Церетели. – Тбилиси, 1993. – 306с.
1504202
  Гросул Я.С. Труды по истории Молдавии / Я.С. Гросул. – Кишинев, 1982. – 315с.
1504203
  Вернадский В.И. Труды по истории науки в России / В.И. Вернадский. – Москва, 1988. – 467с.
1504204
  Веселовский С.Б. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма / С.Б. Веселовский. – Москва, 1978. – 343с.
1504205
  Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма / Бахрушин С.В. ; АН СССР, Отд. истории Архив СССР ; отв. ред. Б.В. Левшин. – Москва : Наука, 1987. – 217 с. – (Научное наследие)
1504206
  Паули В. Труды по квантовой теории. Квантовая теория. Общие принципы волновой механики. Статьи 1920-1928 : пер. с нем. / В. Паули. – Москва : Наука, 1975. – 687 с. – ("Классики науки")
1504207
  Паули В. Труды по квантовой теории. Статьи 1928-1958 : пер. с нем. / В. Паули. – Москва : Наука, 1977. – 695 с. – ("Классики науки")
1504208
  Фрост А.В. Труды по кинетике и катализу / А.В. Фрост. – Москва : АН СССР, 1956. – 538 с.
1504209
  Блохинцев Д.И. Труды по методологическим проблемам физики / Д.И. Блохинцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 240 с.
1504210
  Менделеев Д.И. Труды по метрологии / Д.И. Менделеев. – Ленинград ; Москва, 1936. – 474 с.
1504211
   Труды по новой и новейшей истории. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР
Т.1. – 1948. – 332 с.
1504212
  Зинин Н.Н. Труды по органической химии / Н.Н. Зинин. – М, 1982. – 260с.
1504213
   Труды по прибалтийско-финским и волжским языка = Toid laanemeresoome ja volga keelte alalt. – Таллин : [Б.и.], 1964. – 131 с. – На эст. и рус. яз.
1504214
  Циолковский К.Э. Труды по ракетной технике / К.Э. Циолковский. – Москва, 1947. – 368с.
1504215
   Труды по русской и славянской филологии / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
Проблемы языка диаспоры. – 2002. – (Новая серия ; № 6 ; Лингвистика)
1504216
   Труды по русской и славянской филологии / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
. Язык и человек./ Шелякин М. А./. – 2002. – (Новая серия ; № 7 ; Лингвистика)
1504217
   Труды по русской и славянской филологии / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
Языковые функции: семантика, синтактика, прагматика. – 2002. – Далі див. Humaniora: lingua russica. – (Новая серия ; № 8 ; Лингвистика)
1504218
   Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISBN 9985-56-436-7
  Т. 2. – 1999
1504219
   Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
Русский язык: система функционирования. – 2001. – (Новая серия ; № 5)
1504220
   Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
Т. 3 : Язык диаспоры: проблемы и перспективы. – 2000
1504221
   Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-0019
Т. 4 : Русские староверы за рубежом. – 2000
1504222
   Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет
  № 4. – 2001
1504223
   Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Новая серия / Тартуский университет. – Тарту : Тартуский университет. – ISBN 9949-11-236-2
  № 5. – 2005
1504224
  Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии : В 2-х т. / С.Н. Булгаков; Изд. подг. В.В. Сапов. – Москва : Наука. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-008319-4, 5-02-008320-8
Т.1 : От марксизма к идеализму. – 1999. – 336с.
1504225
  Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии : В 2-х т. / С.Н. Булгаков; Изд. подг. В.В. Сапов. – Москва : Наука. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-008319-4, 5-02-008321-6
Т.2 : Статьи и работы разных лет.1902-1942. – 1999. – 826с.
1504226
  Папкович П.Ф. Труды по строительной механике корабля / П.Ф. Папкович. – Л.
1. – 1962. – 576с.
1504227
  Папкович П.Ф. Труды по строительной механике корабля / П.Ф. Папкович. – Л.
2. – 1962. – 640с.
1504228
  Папкович П.Ф. Труды по строительной механике корабля / П.Ф. Папкович. – Л.
3. – 1962. – 528с.
1504229
  Папкович Н.Ф. Труды по строительной механике корабля / Н.Ф. Папкович. – Л.
4. – 1963. – 552с.
1504230
  Заварзин А.А. Труды по теории параллелизма и эволюционной динамике тканей. / А.А. Заварзин. – Ленинград : Наука, 1986. – 194с.
1504231
  Боголюбов Н.Н. Труды по теории плазмы / Н.Н. Боголюбов; НАНУ. Ин-т теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 256с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0784-0
1504232
  Бубнов И.Г. Труды по теории пластин / И.Г. Бубнов. – Москва, 1953. – 424с.
1504233
   Труды по теории пластин и оболочек. – Москва, 1961. – 424с.
1504234
  Беляев Н.М. Труды по теории упругости и пластичности / Н.М. Беляев. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 632 с. : ил., 1 л. портр. – (Библиотека русской науки. Математика. Механика. Физика. Астрономия)
1504235
  Гаусс К.Ф. Труды по теории чисел / К.Ф. Гаусс. – Москва, 1959. – 979 с.
1504236
  Берг Л.С. Труды по теории эволюции, 1922-1930 / Л.С. Берг ; отв. ред. Г.У. Линдберг, П.М. Жуковский ; вступ. ст. К.М. Завадского, А.Б. Георгиевского ; АН СССР, Отд-ние общ. биологии. – Ленинград : Наука, 1977. – 387 с., [3] л. ил. : ил.
1504237
  Урысон П.С. Труды по топологии и другим областям математики / П.С. Урысон. – Москва ; Ленинград
1. – 1951. – 512 с.
1504238
  Урысон П.С. Труды по топологии и другим областям математики / П.С. Урысон. – Москва ; Ленинград
2. – 1951. – С. 515-992
1504239
  Рихман Г.-В. Труды по физике / Г.-В. Рихман. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 711 с.
1504240
   Труды по фундаментальной и прикладной генетике : (к 100-летнему юбилею генетики). – Харьков : Штрих, 2001. – 280 с. – ISBN 966-7757-07-2
1504241
   Труды по фундаментальной и прикладной генетике. – Харьков : Штрих. – ISBN 966-7757-33-1
Вып. 2. – 2003
1504242
  Курнаков Н.С. Труды по химии комплексных соединений / Н.С. Курнаков. – Москва : АН СССР, 1963. – 156 с.
1504243
  Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов / С.М. Михайлов. – Чебоксары, 1972. – 424с.
1504244
  Соссюр Ф. де Труды по языкознанию / Ф. Соссюр де. – Москва : Прогресс, 1977. – 695 с.
1504245
   Труды Полтавской широтной конференции : (15-18 октября 1939г.). – Киев : Изд-во АН УССР, 1941. – 44с.
1504246
   Труды Полярного научно-исследователбского института морск. рыбн. / Полярный НИИ морск. рыбн. – Мурманск
Вып. 42. – 1979
1504247
   Труды Полярного научно-исследователбского института морск. рыбн. / Полярный НИИ морск. рыбн. – Мурманск
Вып. 43. – 1979
1504248
  Сочава В.В. Труды Полярной комиссии = О пятнистых тундрах Анадырского края / В.В. Сочава. – Ленинград, 1930. – 51-68с.
1504249
  Тельнов В.Н. Труды преподавателей политической экономии вузов Волжского Филиала / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1962. – 56с.
1504250
   Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1959. – 234, [6] с.
1504251
   Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1959. – 577, [3] с.
1504252
   Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции : по данным археологии, этнографии и антропологии. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : Вопросы этнической истории народов Прибалтики. – 1959
1504253
  Промыслово-научная экспедиция по изучению Псковского водоема (1912-1913 ) Труды промыслово-научной экспедиции по изучению Псковского водоема (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озер) / Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – 1912-1915. – Псков : Электр. типо-литогр. Губ. земства
Отдел 1 : Отчет о текущих работах экспедиции. Вып. 1. – 1912. – II, 70 с., 1 л. карт. : ил., карт.
1504254
  Промыслово-научная экспедиция по изучению Псковского водоема (1912-1913 ) Труды промыслово-научной экспедиции по изучению Псковского водоема (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озер) / Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – 1912-1915. – Псков : Электр. типо-литогр. Губ. земства
Отдел 1 : Отчет о текущих работах экспедиции. Вып. 3. – 1913. – [3], 50 с., 8 л. ил. : ил., табл.
1504255
  Промыслово-научная экспедиция по изучению Псковского водоема (1912-1913 ) Труды промыслово-научной экспедиции по изучению Псковского водоема (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озер) / Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – 1912-1915. – Псков : Электр. типо-литогр. Губ. земства
Отдел 2 : Материалы, собранные экспедицией. Вып. 1. – 1913. – [3], 62 с.
1504256
  Промыслово-научная экспедиция по изучению Псковского водоема (1912-1913 ) Труды промыслово-научной экспедиции по изучению Псковского водоема (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озер) / Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – 1912-1915. – Псков : Электр. типо-литогр. Губ. земства
Отдел 1 : Отчет о текущих работах экспедиции. Вып. 4. – 1914. – [3], X, 44, 42 с., 8 л. ил. : ил., табл.
1504257
  Поляков А.С. Труды профессора Семена Афанасьевича Венгерова : Библиогр. перечень / Сост. А.С. Поляков ; [Соч.] Портр. работы А.А. Митникова. – Москва : Изд. Л.Э. Бухгейм, 1916. – VI, 77 с.
1504258
   Труды профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников Таджикского государственного университета имени В.И. Ленина : библиографический указатель литературы за 1960-1967 гг. – Душанбе : Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1975. – 193, [2] с.
1504259
   Труды пятого всесоюзного совещания по радиометеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат, 1981. – 329с.
1504260
   Труды пятого Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц : Дубна, 5-7 октября 1976г. – Москва : Наука
Т.2. – 1978. – 372с.
1504261
   Труды пятого Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц, Дубна, 5-7 октября 1976 г.. – Москва : Наука
Т. 1. – 1977. – 402 с.
1504262
   Труды пятого международного биохимического конгресса, 10-16 августа, 1961 г. : Пленарные заседания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 280с.
1504263
   Труды пятого совещания по экспериментальной и технической минералогии и петрографии : 26-31 марта 1956 г. – Москва, 1958. – 513с.
1504264
   Труды пятой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике (СГ-5) / Всесоюзная школа-семинар по статистической гидроакустике; Загоруйко Н.Н, Ольшевский В.В., Пасечный С.В. – Новосибирск, 1974. – 377 с.
1504265
   Труды пятой зональной научно-методической конференции кафедр русского языка ВУЗов Западной Сибири. – Новокузнецк, 1962. – 287 с.
1504266
   Труды пятой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Госатомиздат
Т.1 : Импульсные схемы и приборы, источники питания и стабилизаторы. – 1962. – 245с.
1504267
   Труды пятой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Госатомиздат
Т. 2, ч. 2. – 1963
1504268
   Труды пятой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Госатомиздат
Т. 2, ч. 1. – 1963
1504269
   Труды пятой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Госатомиздат
Т.3 : Детекторы ядерных излучений. – 1963. – 144с.
1504270
   Труды Пятой сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций : 19-23 мая 1956 г. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 370с.
1504271
   Труды пятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 15-18 сентября 1970 г.) : секция "Проблемы космической медицины и биологии". – Москва : Знание, 1971. – 143 с.
1504272
   Труды пятых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Астродинамика". – Москва : Знание, 1978. – 135 с.
1504273
   Труды пятых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Теория и конструкция двигателей и летательных аппаратов". – Москва : Знание, 1979. – 188 с.
1504274
   Труды Радиевой экспедиции Императорской Академии наук / Геологический и минералогический музей им. императора Петра Великого. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
№ 4 : К петрографии Закавказья (с приложением списка мнералов, составленного А.Е. Ферсманом) / А. Гинзберг. – 1915. – [2], 30 c., 1 л. ил.


  Спис. минералов: Ферсман, Александр Евгеньевич (1883-1945)
1504275
   Труды Радиевой экспедиции Императорской Академии наук / Геологический и минералогический музей им. императора Петра Великого. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
№ 6 : К вопросу о нахождении радиоактивных веществ в шлихах золотоносных областей Сибири / П. Орлов. – 1915. – [4], 52 с. : ил.
1504276
   Труды Радиевой экспедиции Императорской Академии наук / Геологический и минералогический музей им. императора Петра Великого. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук
№ 7 : Об определении радиоактивности грязей и горных пород / Е. Бурксер. – 1915. – [2], 9 с. : табл.


  Спис. минералов: Ферсман, Александр Евгеньевич (1883-1945)
1504277
   Труды расширенной сессии научного совета Алтайской плодово-ягодной опытной станции (июль 1954 года). – Барнаул, 1955. – 232с.
1504278
   Труды регионального совещания по развитию производительных сил Тувинской автономной области. – Новосибирск, 1960. – 321с.
1504279
   Труды рижского алгебраического семинара. – Рига, 1969. – 312 с.
1504280
   Труды рязанской экспедиции. – Москва
Вып. 1 : Вопросы методики крупномасштабных географических исследований в колхозах. – 1959. – 232с.
1504281
   Труды Самаркандского университе / Самаркандский университет. – Самарканд
№ 371. – 1978
1504282
   Труды Северного производственного объединения. – Ленинград
Т. 190. – 1983
1504283
   Труды Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института 1960-1984 : библиографический указатель. – Магадан : СВКНИИ, 1985. – 110, [2] с.
1504284
  Северо-Кавказский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Труды Северо-Кавказского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности / научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности Северо-Кавказский. – Грозный
Вып. 30. – 1979
1504285
   Труды седьмой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике. – Новосибирск, 1977. – 326с.
1504286
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.О. Вяземского. – Москва : Атомиздат
Том 1 : Накопители, анализаторы и регистрирующие системы. Часть 1. Накопители и счетчики импульсов. – 1969. – 182с.
1504287
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.О. Вяземского. – Москва : Атомиздат
Том 1 : Накопители, анализаторы и регистрирующие системы. Часть 2. Накопители и счетчики импульсов. – 1969. – 175с.
1504288
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.Б. Черняева. – Москва : Атомиздат
Том 2 : Элементы и блоки схем, приборы для физических исследований. Часть 1. Элементы схем и обработка информации. – 1969. – 136с.
1504289
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.О. Вяземского. – Москва : Атомиздат
Том 1 : Накопители, анализаторы и регистрирующие системы. Часть 3. Анализаторы и измерительные системы. – 1970. – 285с.
1504290
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.О. Вяземского. – Москва : Атомиздат
Том 1 : Накопители, анализаторы и регистрирующие системы. Часть 4. Накопители и счетчики импульсов. – 1970. – 323с.
1504291
   Труды седьмой конференции по ядерной электронике : Под ред. В.Б. Черняева. – Москва : Атомиздат
Том 2 : Элементы и блоки схем, приборы для физических исследований. Часть 2. Схемы ядерной электроники в экспериментальной физике и технике. – 1970. – 242с.
1504292
   Труды Седьмой сессии Комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций : 8-12 мая 1958г. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 432с.
1504293
   Труды седьмых, восьмых и девятых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, сентября 1972-1974 гг.) : секция "К.Э. Циокловский и научное прогнозирование". – Москва : Знание, 1976. – 156 с.
1504294
   Труды Сектора гидрогеологии и инженерной геологии АН Грузинской ССР
№ 9. – 1984
1504295
   Труды семинара. – Выпуск 1. – Киев, 1969. – 108 с.
1504296
   Труды семинара "Время, Хаос и математические проблемы". – Москва : Университет. – ISBN 5-8013-0049-Х
Вып. 1. – 1999. – 250 с.
1504297
   Труды Семинара "Исследования по теории обон.". – Казань
Вып. 10. – 1979
1504298
   Труды Семинара "Нелинейные проблемы". – Казань
Вып. 11. – 1979
1504299
   Труды Семинара "Стат. и динамика обол.". – Казань
Вып. 12. – 1979
1504300
   Труды семинара : прикладная ядерная физика , радиоактивность атмосферы = Seminaro Darbai: taikomoji branduoline fizika. – Вильнюс
Вып.2 : Радиоактивность атмосферы/ Под ред.Стыро Б.И. – 1971. – 64с.
1504301
   Труды семинара имени И. Г. Петровского. – Москва
Вып. 6. – 1981
1504302
   Труды семинара имени И. Г. Петровского. – Москва
Вып. 7. – 1981
1504303
   Труды семинара имени И. Г. Петровского. – Москва
Вып. 8. – 1982
1504304
   Труды семинара имени И. Г. Петровского. – Москва
Вып. 9. – 1983
1504305
   Труды семинара имени И.Г. Петровского : научное издание. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
Вып. 26. – 2007
1504306
   Труды семинара имени И.Г. Петровского : научное издание / Московский университет. – Москва, 1975-. – ISSN 0321-2971
Вып. 27. – 2009
1504307
   Труды семинара Н. Бурбаки за 1988 г.. – Москва : Мир, 1990. – 299 с.
1504308
   Труды семинара Н. Бурбаки за 1989 г. : Сб. ст. – Москва : Мир, 1991. – 380 с. – (Новое и зарубежное в науке / Ред. серии: Ю.И. Манин, С.П. Новиков ; № 47). – ISBN 5-03-002223-6
1504309
   Труды семинара по векторному и тензорному анализу. – Москва
Вып. 20. – 1980
1504310
   Труды семинара по векторному и тензорному анализу. – Москва
Вып. 21. – 1983
1504311
   Труды семинара по дискретной математике и ее приложениям. – М. : Московского университета, 1989. – 295 с.
1504312
   Труды семинара по дифференциальным и интегральным уравнениям. – Выпуск 1. – Киев : [Б. в.], 1969. – 350 с.
1504313
   Труды семинара по краевым задачам. – Казань
Вып. 16. – 1980
1504314
   Труды семинара по краевым задачам. – Казань
Вып. 17. – 1980
1504315
   Труды семинара по краевым задачам. – Казань
Вып. 19. – 1983
1504316
   Труды Семинара по краевым задачам. – Казань
Вып. 18. – 1983
1504317
   Труды семинара по математической физике и нелинейным колебаниям. – Київ : Издательство Академии Наук УССР
Том 1 : Выпуск 1. – 1963. – 172с.
1504318
   Труды семинара по математической физике и нелинейным колебаниям. – Выпуск 3. – Киев : [Б. в.], 1969. – 348 с.
1504319
   Труды семинара по обратным краевым задачам. – Казань : Издательство Казанского университета
Выпуск 2. – 1964. – 212с.
1504320
   Труды семинара по прикладной математике. – Киев : Издательство Академии Наук УССР
Том 1 : Выпуск 1. – 1963. – 193с.
1504321
   Труды семинара по функциональному анализу : Выпуск 1. – Харьков : Издательство Харьковского гос. ун-та, 1956. – 108с.
1504322
   Труды семинара по функциональному анализу : Выпуск 2. – Харьков : Издательство Харьковского гос. ун-та, 1956. – 92с.
1504323
   Труды Семинара С.Л. Соболева. – Новосибирск
№ 1. – 1982
1504324
   Труды Семиреченской археологической экспедиции "Чуйская долина" / Сост. под рук. Бернштама А.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра, Ленингр. отд. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – № 14 : Труды Семиреченской археологической экспедиции "Чуйская долина" / Сост. под. рук. Бернштама А.Н. – С. 1-158, 95 табл.
1504325
   Труды семнадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 15-17 сентября 1982 г.) : секция "Проблемы ракетной и космической техники". – Москва : Знание, 1983. – 106 с.
1504326
   Труды семнадцатых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 15-17 сентября 1982 г.) : секция "Авиация и воздухоплавание". – Москва : Знание, 1983. – 83 с.
1504327
   Труды сессии Академии наук по органической химии. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 318 с.
1504328
   Труды сессии АН УССР по мирному использованию атомной энергия. – Киев, 1958
1504329
   Труды Сессии Ученого совета Нефтяного института. – Ленинград, Москва : Ленгостоптехиздат
Сборник 1/Под ред. Двали М.Ф. – 1947. – 240с.
1504330
   Труды сессии, посвященной памяти акдемика Сергея Ивановича Вавилова. – Москва : Оборонгиз, 1955. – 360 с.
1504331
  Сибирский Труды Сибирского научно-исследовательского института нефтяной промышленности / Сибирский, научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. – Тюмень
Вып. 23
1504332
   Труды Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья / Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. – Москва
Вып. 285. – 1981
1504333
   Труды Сибирского НИИ нефтяной промышленности / Сибирский НИИ нефтяной промышленности (СИБ НИИНП). – Тюмень
Вып. 18. – 1980
1504334
   Труды симпозиума по численным методам прогноза погоды : (Москва 24 - 29 июня 1963г.). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 236
1504335
  Всесторонний Труды советско-американского симпозиума. / Всесторонний, окружающей природной среды. анализ; Израэль Ю.А. – Ленинград, 1975. – 326с.
1504336
   Труды Советско-Монгольской комплексной экспедиции ИГУ и МГУ : Сборник научных трудов / Советско-Монгольская комплексная экспедиция ИГУ и МГУ : Иркутского университета
Вып. 10 : Природные условия и ресурсы прихубсугулья. – 1982. – 158с
1504337
   Труды советской антарктической экспедиции. – Ленинград : Морской транспорт
Том 21 : Особенности ледового режима Южного Ледовитого океана/ А.Ф. Трешников; Под ред П.А.Гордиенко. – 1963. – 238с.
1504338
   Труды советской антарктической экспедиции. – Ленинград : Морской транспорт
Том 32. – 1963. – 238с.
1504339
   Труды Советской антарктической экспедиции. – Ленинград
Вып. 70. – 1980
1504340
   Труды Советской антарктической экспедиции. – Ленинград
Вып. 74. – 1982
1504341
   Труды Советской антрактической экспедиции : Материалы наблюдений. – Ленинград : Морской транспорт
Т. 29 : Третья континентальная экспедиция 1957- 1959гг. – 1962. – 403с.
1504342
   Труды совещаний по стратиграфии триаса и юры УССР и БССР. – Киев : Наукова думка, 1972. – 352 с.
1504343
   Труды совещания по вопросам комплексного изучения режима поверхностных и подземных вод в карстовых районах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 128с.
1504344
   Труды совещания по вопросу об объеме намюрского яруса и его положении в каменноугольной системе : (7-10 июня 1954г). – Киев : Изд-во АН УССР, 1957. – 224с.
1504345
  Тульская Губернскачя земская управа. Энтомологическая станция Труды Совещания по вредителям клевера Средне-Русского района / Тульская Губернскачя земская управа. Энтомологическая станция. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1916. – X, 248 с. – Экз. на разной тип. бумаге
1504346
   Труды совещания по гидрогеологии и инженерной геологии района Днепровских водохранилищ и ирригационных систем Приднепровья (1962 год). – Днепропетровск, 1962. – 251с.
1504347
   Труды совещания по динамике берегов морей и водохранилищ : (Сентябрь 1959 г.). – Одесса
Том 1 : Научные сообщения. – 1959. – 291 с.
1504348
   Труды совещания по изучению берегов водохранилищ и вопросов дренажа в условиях Сибири. – Новосибирск
Вып. 1 : Переработка берегов водохранилищ. – 1969. – 294с.
1504349
   Труды совещания по инженерно-геологическим свойствам горных пород и методам их изучения. – Москва
Том ІІ. – 1957. – 300 с.
1504350
   Труды совещания по исследованию мерцания звезд (Москва, 18-20 июня 1958г.). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 264с.
1504351
   Труды совещания по комплексному использованию рудного сырья Урала. – Свердловск, 1964. – 256 с.
1504352
   Труды совещания по методам изучения движений и деформации земной коры. – Москва, 1948. – 262 с.
1504353
   Труды совещания по опытному делу при С.-С.-У. 11-13 сентября 1922 г.. – Киев
Бюллетень № 2 : Декабрь 1922 г. – 1922. – 145с.
1504354
   Труды совещания по разработке унифицированной стратиграфической шкалы третичных отложений Крымско-Кавказской области. – Баку, 1959. – 314 с.
1504355
  Россия. Главное Управление Землеустройства и Земледелия. Совещание по с.-х. опытному делу (1913) Труды совещания по сельскохозяйственному опытному делу, происходившего 10-17 февраля 1913 г. при Главном Управлении Землеустройства и Земледелия / Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фроловой
Вып. 1. – 1914. – [1], XXI, 282 с.
1504356
   Труды совещания по серебристым облакам : Тарту, 12-14 декабря 1958 г. – Тарту
I. – 1959. – 130 с.
1504357
   Труды совещания по серебристым облакам : Таллин, 16-19 мая 1961 г. – Таллинн
III. – 1962. – 188 с.
1504358
   Труды совещания по современным методам расчёта и моделирования температурных полей водоёмов. – Ленинград, 1966. – 114 с.
1504359
   Труды совещания по тектонике Альпийской геосинклинальной области юга СССР. – Баку, 1956. – 380 с.
1504360
   Труды совещания по теоретическим основам технической мелиорации грунтов : 1-4 февраля 1960 г. – Москва : Изд-во МГУ, 1961. – 467с. : Ил.
1504361
   Труды совещания по ударной ионизации и туннельному эффекту в полупроводниках (11-15 октября 1960 г.). – Баку, 1962. – 168 с.
1504362
   Труды совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (г. Алма-Ата, 12-17 мая 1958 г.). – Алма-Ата : АН КССР
Т. 1 : Допалеозой, кембрий, ордовик, силур. – 1960. – 300 с.
1504363
   Труды совещания по унификации стратиграфических схем допалеозоя и палеозоя Восточного Казахстана (г. Алма-Ата, 12-17 мая 1958 г.). – Алма-Ата : АН КССР
Т. 2 : Девон, карбон, пермь. – 1960. – 257с.
1504364
  Совещание Труды Совещания промышленных губерний РСФСР по вопросам всеобщего обучения / Совещание, губерний РСФСР по вопросам всеобщего обучения (1926 ; Москва) промышленных; Под ред. [и с предисл.] Д.К.Чудинова ; Нар. ком. по просвещению. Главсоцвос. – Москва : Отд. всеобщ. обучения, 1926. – 213, [2] с.
1504365
   Труды совещания, посвящённого изучению осадочных формаций Большого Донбасса и связанных с ними полезных ископаемых. – Харьков, 1964. – 440 с.
1504366
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. – Москва
Вып. 26. – 1980
1504367
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. – Москва
Вып. 21. – 1983
1504368
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. – Москва
Вып. 23. – 1983
1504369
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. – Москва
Вып. 24. – 1983
1504370
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Солоненко В.П., Флоренсов Н.А. – Москва : Наука. – ISSN 0203-3070
Вып. 41 : Землетрясения и основы сейсмического районировавания Монголии. – 1985. – 225с : табл., рис. – Список. літ. : с. 215-222
1504371
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 42 : Салтыковский А.Я., Геншафт Ю.С. Геодинамика кайнозойского вулканизма юго-востока Монголии. – 1985. – 136с : табл., рис. – Список. літ. : с. 118-123
1504372
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 43 : Меднорудные формации МНР. – 1985. – 224с : табл., рис. – Список. літ. : с. 212-217
1504373
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Зайцев Н.С., Коваленко В.И. – Москва : Наука. – ISSN 0203-3070
Вып. 49 : Эволюция геологических процессов и металлогения Монголии. – 1990. – 240с : табл., рис. – Список. літ. : с. 235-236
1504374
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Кононов В.И., Зайцев Н.С. – Москва : Наука. – ISSN 0203-3070
Вып. 51 : Тепловой режим недр МНР. – 1991. – 128с : табл., рис. – Список. літ. : с. 119-124
1504375
   Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская экспедиция; Отв. ред. Яхонтова Л.К., Зайцев Н.С. – Москва : Наука. – ISSN 0203-3070
Вып. 52 : Озера МНР и их минеральные ресурсы. – 1991. – 136с : табл., рис. – Список. літ. : с. 129-133
1504376
   Труды Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – Москва
Вып. 31. – 1980
1504377
   Труды Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – Москва
Вып. 18. – 1982
1504378
   Труды Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – Москва
Вып. 28. – 1982
1504379
   Труды Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – Москва
Вып. 20. – 1983
1504380
   Труды Совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции / Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция. – Москва
Вып. 36. – 1983
1504381
   Труды Совместной Советско-Монгольской палеонтологиеской экспедиции / Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – Москва
Вып. 12. – 1980
1504382
   Труды Совместной Советско-Монгольской палеонтологиеской экспедиции / Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – Москва
Вып. 13. – 1980
1504383
   Труды Совместной Советско-Монгольской палеонтологиеской экспедиции / Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – Москва
Вып. 14. – 1981
1504384
   Труды Совместной Советско-Монгольской палеонтологиеской экспедиции / Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – Москва
Вып. 15. – 1981
1504385
   Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции Ин-та истории материальной культуры АН СССР, Таджикского филиала АН СССР и Государственного Эрмитажа. Т. 1 / Под ред. Якубовского А.Ю. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – № 15 : Труды Согдийско-Таджикской археологической экспедиции Ин-та истории материальной культуры АН СССР, Таджикского филиала АН СССР и Государственного Эрмитажа Т. 1 1946-1947 / Под ред. Якубовского А.Ю. – С. 1-252, 106 табл.
1504386
  Съезд по вопросам организации разумных развлечений для населения Харьковской губернии (1915) Труды созванного Харьковским обществом грамотности 7-12 июня 1915 г. в г. Харькове Съезда по вопросам организации разумных развлечений для населения Харьковской губ.. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева
Т. 1 : Отчет о деятельности Организационного комитета ; Журналы заседаний общих и секционных ; Отчет по выставке при Съезде со снимками выставки ; Список членов Съезда и проч. – 1915. – XXIV, 317 с., 10 л. ил.
1504387
  Съезд по вопросам организации разумных развлечений для населения Харьковской губернии (1915) Труды созванного Харьковским обществом грамотности 7-12 июня 1915 г. в г. Харькове Съезда по вопросам организации разумных развлечений для населения Харьковской губ.. – Харьков : Тип. "Печатное дело"
Т. 2 : Постановления и доклады. – 1915. – [1], 666 с.
1504388
   Труды сотрудников за 1946-1966 гг. : библиографический указатель. – Москва, 1971. – 320 с.
1504389
   Труды сотрудников института истории, филологии и философии СО АН СССР (библиография за 1961 - 1973 гг.). – Новосибирск, 1974. – 371 с.
1504390
  Союзный Труды Союзного научно-исследовательского института приборостроения / Союзный, научно-исследовательский институт приборостроения. – Москва
Вып. 12. – 1970
1504391
   Труды Среднеазиатского регионального гидромет. / Среднеазиатский региональный гидромет. – Москва
Вып. 55 (136). – 1979
1504392
   Труды Среднеазиатского регионального гидромет. / Среднеазиатский региональный гидромет. – Москва
Вып. 61 (142). – 1979
1504393
   Труды Среднеазиатского регионального гидромет. / Среднеазиатский региональный гидромет. – Москва
Вып. 63 (144). – 1979
1504394
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Айзенштата Б.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 81 (162). – 1981. – рис., табл,
1504395
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Айзенштата Б.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 83 (164). – 1981. – рис., табл,
1504396
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Айзенштата Б.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 114 (195) : Вопросы метеорологии и прикладной климатологии. – 1985. – 120с : рис., табл,
1504397
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Суслова В.Ф., Дроздовской Н.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 107 (188) : Глянциология горных областей. – 1986. – 136с : рис., табл,
1504398
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Иванова Ю.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 108 (189) : Водные ресурсы и водный баланс озер и водохранилищ Средней Азии. – 1986. – 96с : рис., табл,
1504399
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Денисова Ю.М., Боровиковой Л.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 109 (190) : Лавинны и лавинные нагрузки. – 1986. – 84с : рис., табл,
1504400
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Денисова Ю.М., Боровиковой Л.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 111 (192) : Математическое моделирование гидрометеорологических процессов. – 1986. – 84с : рис., табл,
1504401
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Джураева А.Д., Курбаткина В.П., Ушинцевой В.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 112 (193) : Физика облаков, осадков и активные воздействия. – 1986. – 76с : рис., табл,
1504402
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Иванова Ю.В., Шенцис И.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 119 (200) : Гидрогеологические исследования в Средней Азии. – 1986. – 104с : рис., табл,
1504403
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Джураева А.Д., Курбаткина В.П., Ушинцева В.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 126 (207) : Физика облаков, осадков и некоторые вопросы автоматизации сбора и обработки радиолокационной информации. – 1988. – 156с : рис., табл,
1504404
   Труды среднеазиатского регионального научно- исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева; Под. ред. Суслова В.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0130-4887
Вып. 129 (210) : Гуляциология горных областей. – 1988. – 136с : рис., табл,
1504405
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 70 (151). – 1979
1504406
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 72. – 1979
1504407
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 73. – 1979
1504408
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 74 (155). – 1979
1504409
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 71 (152). – 1980
1504410
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 75. – 1980
1504411
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 68 (149). – 1980
1504412
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 74. – 1980
1504413
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 76 (157). – 1980
1504414
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 77 (158). – 1980
1504415
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 78. – 1980
1504416
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 80 (161). – 1980
1504417
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 79. – 1981
1504418
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. [?]. – 1982
1504419
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. [?]. – 1982
1504420
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 82. – 1982
1504421
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 84. – 1982
1504422
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 90. – 1982
1504423
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 92. – 1982
1504424
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 94 (175). – 1982
1504425
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 85. – 1983
1504426
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 86. – 1983
1504427
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 91. – 1983
1504428
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 95. – 1983
1504429
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 96. – 1983
1504430
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 97. – 1983
1504431
   Труды Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института / Среднеазиатский региональный научно-исследовательский институт им. В.А. Бугаева. – Москва
Вып. 98. – 1983
1504432
   Труды судебно-медицинских экспертов Украины. – Киев : Государственное медицинское издательство УССР, 1962. – 295 с.
1504433
   Труды судебно-медицинских экспертов Украины. – Киев : Здоров"я, 1965. – 220 с.
1504434
   Труды судебно-медицинской экспертизы Украины, 1958
1504435
  Южнорусский Мелиорационный съезд (1; 1909; Одесса) Труды Съезда / 1-й Южно-Русский Мелирационный съезд в Одессе 26 апреля - 1 мая 1909 г. – Одесса : Тип. Торг. дома Г.М. Левинсон
Ч. 2 : Доклады. – 1909. – [5], 70 с.
1504436
   Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншель
1 отд-ние. – 1890. – X, 112 с. – Без обл., ; Пер. с кн. 4 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России; 2. Школьное обучение малолетних рабочих на фабриках и заводах; 3. Преподавание счетоводства; 4. Протоколы
1504437
   Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Имп. Рус. техн. о-во. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншель
5 отд-ние : Ручной труд в школе II. – 1890. – 13 с. – Без тит. л.
1504438
   Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Имп. Рус. техн. о-во. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншель
5 отд-ние : Ручной труд в школе III. – 1890. – 107, [5] с. – Без тит. л.
1504439
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (1; 1889-1890; Петербург) Труды съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России 1889-1890 : Общая часть / Императорское Русское техническое общество. – Санкт-Петербург : "Владимирская" Типо-лит. (Л. Мордуховской)
Общая часть : III-е Отделение: Сельско-хозяйственное образование / Изд. под гл. ред. секретаря Съезда В.И. Срезневского. – 1890. – [II, 342 с. – Экз. деф., без обл. и разорван тит. л
1504440
   Труды Таджикской археологической экспедиции , Ин-та истории материальной культуры АН СССР, Ин-та истории, археологии и этнографии АН СССР и Государственного Эрмитажа. Т. 2 / Под общ. ред. Якубовского А.Ю. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1953. – № 37 : Труды Таджикской археологической экспедиции , Ин-та истории материальной культуры АН СССР, Ин-та истории, археологии и этнографии АН СССР и Государственного Эрмитажа. Т.2. 1948-1950 гг. / Под общ. ред. Якубовского А.Ю. – С. 1-317, рис., 12 табл.
1504441
   Труды Таджикской археологической экспедиции Института истории материальной культуры АН СССР, Ин-та истории, археологии и этнографии АН Таджиксокй ССР и Государственного Эрмитажа. Т. 3 // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1958. – № 66 : Труды Таджикской археологической экспедиции Института истории материальной культуры АН СССР, Ин-та истории, археологии и этнографии АН Таджиксокй ССР и Государственного Эрмитажа. Т. 3. 1951-1953 гг. – С. 1-390, илл.
1504442
   Труды Таджикской археологической экспедиции, Ин-та археоолгии АН СССР, Ин-та истории АН ТаджССР и Гос. Эрмитажа. Т. 4 // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1964. – № 124 : Труды Таджикской археологической экспедиции, Ин-та археоолгии АН СССР, Ин-та истории АН ТаджССР и Гос. Эрмитажа. Т.4. 1954-1959 гг. – С. 1-300, рис., вкл. л.
1504443
   Труды Таллинского политехнического ин-та / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та, 1957
1504444
   Труды Таллинского политехнического ин-та. – Таллинн
Т. 545. – 1983
1504445
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 463. – 1979
1504446
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 485. – 1980
1504447
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 487. – 1980
1504448
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 506. – 1981
1504449
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд-во Таллин. полит. ин-та
Т. 510. – 1981
1504450
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 514. – 1981
1504451
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 523. – 1982
1504452
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 524. – 1982
1504453
   Труды Таллинского политехнического института / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 540. – 1982
1504454
   Труды Таллинского политехнического института по радиотехнике / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 8. – 1980
1504455
   Труды Таллинского политехнического института по электронике и автоматике / Таллинский политехнический институт. – Таллин : Изд.-во Таллин. полит. ин-та
Вып. 17. – 1980
1504456
   Труды Татарского научно-исследовательского и проектного института / Татарский научно-исследовательский и проектный институт. – Бугульма
Вып. 42. – 1980
1504457
   Труды Татарского научно-исследовательского и проектного института / Татарский научно-исследовательский и проектный институт. – Бугульма
Вып. 44. – 1980
1504458
   Труды Татарского научно-исследовательского и проектного института / Татарский научно-исследовательский и проектный институт. – Бугульма
Вып. 45. – 1980
1504459
   Труды Татарского научно-исследовательского и проектного нефтян. / Татарский научно-исследовательский и проектный нефтян. – Бугульма
Вып. 40. – 1979
1504460
   Труды Ташкенской конференции по мирному использованию атомной энергии. – Ташкент : АН УССР
Т. 2. – 1960
1504461
   Труды Ташкенской конференции по мирному использованию атомной энергии. – Ташкент : АН УССР
Т. 3. – 1961. – 504 с.
1504462
   Труды Тбилисского государственного университета. Библиография 1966-1970. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского университета, 1976. – 63, [1] с. – Паралельное назв. на грузинском языке
1504463
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 62. – 1979
1504464
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 44. – 1980
1504465
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 63. – 1980
1504466
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 65. – 1980
1504467
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 70. – 1982
1504468
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 71. – 1982
1504469
   Труды Тбилисского математического института. – Тбилиси
Т. 72. – 1983
1504470
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 198. – 1979
1504471
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 199. – 1979
1504472
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 207. – 1979
1504473
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 208. – 1979
1504474
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 209. – 1979
1504475
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 210. – 1980
1504476
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 214. – 1980
1504477
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили. – Тбилиси
Т. 218. – 1981
1504478
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 333. – 1999. – (Physics. Физика ; № 34)
1504479
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 335. – 2000. – (Математика. Механика. Асторномия ; № 32)
1504480
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета
Т. 337. – 2000. – (Physics ; № 35)
1504481
   Труды Тбилисского университета / Тбилисский университет. – Тбилиси : Из-во Тбилисского университета. – ISSN 0376-2637
Т. 346. – 2003. – (Математика. Механика. Астрономия ; № 33)
1504482
   Труды Токийского симпозиума по численным методам прогноза погоды. Ноябрь 7-18, 1960. – Ленинград, 1967. – 360 с.
1504483
   Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. : С рисунками в тексте и с отдельным атласом, заключающим в себе 25 таблиц. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
Т. 1. – 1878. – LXXXV, 352 с.
1504484
   Труды Третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. : С рисунками в тексте и с отдельным атласом, заключающим в себе 25 таблиц. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
Т.2. – 1878. – III, 330, 361 с.
1504485
  Всероссийский Энтомо-Фитопатологический съезд (3; 1921; Петроград) Труды третьего Всероссийского Энтомо-Фитопатологического съезда в Петрограде, 18-25 декабря 1921 года / [Отв. ред. Н. Н. Богданов-Катьков ; Ред. коллегия: Н. Я. Кузнецов, Г. Н. Дорогин, Г. Г. Якобсон, А. Н. Рейхардт]. – Петербург : [Изд. Постоянного Бюро Всерос. Энт. фит. съезда ; Тип. им. Гуттенберга (аренд. П.П. Сойкин)], 1922. – [4], 168 с.
1504486
   Труды третьего всесоюзного математического съезда. – Москва : Академии наук СССР. – (Академия наук СССР)
1 : Секционные доклады. – 1956. – 238 c.
1504487
   Труды третьего всесоюзного математического съезда. – Москва : Академии наук СССР. – (Академия наук СССР)
2 : Краткое содержание обзорных и секционных докладов. – 1956. – 238 c.
1504488
   Труды третьего всесоюзного математического съезда. – Москва : Академии наук СССР
1 : Секционные доклады. – 1956. – 238 с.
1504489
   Труды третьего Всесоюзного математического съезда. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.3 : Обзорные доклады. – 1958. – 596с.
1504490
   Труды Третьего Всесоюзного математического съезда : Москва, июнь-июль 1956 г. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Т. 4 : Краткое содержание секционных докладов. Доклады иностранных ученых. – 1959. – 252 с.
1504491
   Труды третьего всесоюзного совещания по литологии и минералогии осадочных пород. – Баку, 1962
1504492
   Труды третьего всесоюзного совещания по радиолокационной метеорологии. – Москва, 1968. – 256 с.
1504493
   Труды третьего совещания по вопросам космогонии ( 14-15 мая 1953 г.) : Происхождение космических лучей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 320с.
1504494
   Труды третьего совещания по проблемам изучения Воронежской антеклизы (7-11 апреля 1964 г.). – Воронеж, 1966. – 380 с.
1504495
   Труды третьего съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества : 6-11 апреля 1960г. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 260с.
1504496
   Труды третьей Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. – Рига : Зинатне
Ч.1 : Новые виды бесконтактных электрических машин, магнитное поле в электрических машинах, бесконтактные синхронные генераторы. – 1966. – 329с.
1504497
   Труды третьей Всесоюзной конференции по бесконтактным электрическим машинам. – Рига : Зинатне
Ч.2 : Бесконтактные двигатели, бесконтактные электроприводы с регулируемой скоростью вращения, бесконтактные синхронные двигатели. – 1966. – 284с.
1504498
   Труды третьей Всесоюзной широтной конференции ( Полтава, 27-31 мая 1952г.). – Киев : Изд-во АН УССР, 1954. – 150с.
1504499
   Труды Третьей Закавказской конференции молодых научных работников геологических институтов Академий наук Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР (Тбилиси - 1960). – Тбилиси : Изд-во АН Грузинской ССР, 1962. – 200 с.
1504500
   Труды Третьей конференции по высокомолекулярным соединениям = Полимеризация и поликонденсация. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 177 с.
1504501
   Труды третьей межвузовской конференции но электронным ускорителям. – Томск, 1961. – 405 с.
1504502
   Труды третьей Прибалтийской орнитологической конференции, состоявшейся в г. Вильнюсе 22-28 августа 1957 г.. – Вильнюс, 1959. – 348с.
1504503
   Труды третьей сессии Академии Наук Казахской ССР. 30.11.-04.12.1947. : Посвящается XXX-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата : Академия Наук Казахской ССР, 1949. – 439, [2] c. : 4 л. портр. ил. – Парал. тит. л. казах.
1504504
   Труды третьей сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 260 с.
1504505
   Труды третьих Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 17-19 сентября 1968 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1969. – 109 с.
1504506
   Труды Тринадцатого Археологического съезда в Екатеринославе 1905 / под ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко
Т.1. – 1907. – 192 с.
1504507
   Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции 1957-1958 : материалы по археологии и этнографии Западной Тувы. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1960. – 312, [7] с.
1504508
   Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции 1959-1960 : материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. – Москва-Ленинград : Наука
Т. 2. – 1966. – 357, [7] с.
1504509
   Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции 1962-1966 : материалы по археологии и антропологии могильника Кокэль. – Ленинград : Наука
Т. 3. – 1970. – 297, [3] с.
1504510
   Труды Тюменского индустриального института / Тюменский индустриальный институт. – Москва
Вып. 11, Ч. 2 : Геология. – 1971. – 247с : табл., рис.
1504511
   Труды Тюменского университета / Тюменский университет. – Тюмень
Т. 60. – 1978
1504512
   Труды Украинского научно-исследовательского геологоразведочного института / Украинский научно-исследовательский геологоразведочный институ. – Москва
Вып. 30. – 1981
1504513
   Труды Украинского научно-исследовательского геологоразведочного института / Украинський научно-исследовательский геологоразведочный институт. – Москва
Вып. 31. – 1982
1504514
   Труды Украинского научно-исследовательского геологоразведочного института / Украинський научно-исследовательский геологоразведочный институт. – Москва : Недра
Вып. 32 : Газонденсатные системы и методы их изучения. – 1984. – 152с : табл., рис.
1504515
   Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научноисследовательский гидрометеорологический институт; Под ред.К.Т.Логвинова. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 110 : Опасные явления погоды на Украине. – 1972. – 236 с.
1504516
   Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Вып. 110 : Опасные явления погоды / Логинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Ю. – 1972. – 235 с.
1504517
   Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 172. – 1980
1504518
   Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт; Под. ред. Романенко В.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 175 : Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. – 1980. – 116с
1504519
   Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 177. – 1980
1504520
   Труды Украинского Научно-исследовательского гидрометеорологического института
Вып.110. – 1972. – Книга выдана, редаутирование продолжить
1504521
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Гаценко Р.В., Грушки И.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 232 : Погода и урожай. – 1988. – 144с
1504522
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Кошеленко И.В., Богдановой Л.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 233 : Вопросы анализа и прогноза погоды. – 1989. – 133с
1504523
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 178. – 1980
1504524
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 179. – 1980
1504525
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 180. – 1980
1504526
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 181. – 1980
1504527
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 182. – 1980
1504528
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 183. – 1980
1504529
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 186. – 1980
1504530
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 187. – 1982
1504531
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 188. – 1982
1504532
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 190. – 1982
1504533
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 192. – 1982
1504534
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 194. – 1982
1504535
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 195. – 1982
1504536
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 193. – 1983
1504537
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Украинский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 196. – 1983
1504538
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Бабиченко В.Н., Ворончук М.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 189. – 1984
1504539
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Бабиченко В.Н., Ворончук М.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 202 : Вопросы климатологии и загрязнения атмосферы. – 1984. – 136с
1504540
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Бахановой Р.А., Хусида С.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 203 : Физика облаков и активные воздействия. – 1984. – 128с
1504541
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Кочелавы Е.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 201 : Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. – 1985. – 152с
1504542
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Волевахи В.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 204 : Вопросы анализа и прогноза погоды. – 1985. – 120с
1504543
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Вилькенс А.А., Бибик В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 205 : Погода и урожай. – 1985. – 120с
1504544
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Лескова В.Н., Пирнач А.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 206 : Физика облаков и активные воздействия. – 1985. – 145с
1504545
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Баханова В.П., Ефимова А.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 212 : Физика облаков и активные воздействия. – 1985. – 132с
1504546
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Бахановой Р.А., Воронова Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 214 : Физика облаков и активные воздействия. – 1985. – 128с
1504547
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Павленко Г.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 207 : Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. – 1986. – 140с
1504548
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Железняка И.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 211 : Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. – 1986. – 152с
1504549
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Пашовой Л.Т., Фоменко Я.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 215 : Исследования, расчеты и прогнозы речного стока. – 1986. – 152с
1504550
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Семеновой А.П., Маренко А.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0516-737X
Вып. 216 : Вопросы мониторинга природной среды и климата. – 1986. – 128с
1504551
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Заволоцкой Т.Н., Хусида С.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 218 : Физика облаков и активные воздействия. – 1986. – 113с
1504552
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Дячука В.А., Пищолки В.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 209 : Вопросы мониторинга природной среды и климата. – 1987. – 127с
1504553
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Ворончук М.М., Барабаш М.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 224 : Вопросы мониторинга природной среды и климата. – 1987. – 100с
1504554
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды; Под. ред. Гойсы В.И., Свириной В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 208 : Погода и урожай. – 1988. – 124с
1504555
   Труды Украинского регионального научно-исследовательского института / Государственный комитет СССР по гидрометеорологии; Под. ред. Бибик В.В., Олейника Р.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0453-8579
Вып. 226 : Погода и урожай. – 1988. – 120с
1504556
   Труды украинской конференции по вопросам начертательной геометрии и инженерной графики. – Киев, 1958. – 160 с.
1504557
   Труды Уральской научной конференции (15 - 19 апреля 1939 г., гор. Свердловск). – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 150с.
1504558
   Труды учебных институтов связи : Приемно-передающая техника и антенны. – Ленинград, 1978. – 160с.
1504559
   Труды учебных институтов связи : Системы и средства передачи информации по каналам связи. – Ленинград, 1979. – 168с.
1504560
  Миесерова С.И. Труды ученых биолого-почвенного факультета Ростовского университета : Библиогр. указ. / С.И. Миесерова. – Ростов-на Дону
Вып. 2 : Физиология человека и животных. Нейрокибернетика. 1915-1979 гг. – 1980. – 559 с.
1504561
   Труды ученых в изданиях Томского университета (1959-1978) : систематический указатель с периодич. издан. и сборн. ТГУ. – Томск : Изд-во Томского ун-та
Ч. 1 : Философские и исторические науки. – 1988. – 288 с. с.
1504562
   Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию : библиогр. указатель. – Москва : Изд-во МГУ, 1960. – 356 с.
1504563
   Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию : библиогр. указатель. – Москва : Изд-во МГУ
Т. 2 : 1958-1967. – 1968. – 353 с.
1504564
   Труды ученых филологического факультета Московского университета по славянскому языкознанию : Библиогр. указ. – Москва : Изд-во МГУ
Т. 3 : 1968-1975. – 1979. – 368с.
1504565
   Труды ученых Харьковского гуманитарного института "Народная украинская академия" : библиографический указатель / Харьковский гуманитарный институт "Народная украинская академия". – Харьков
Вып. 1 : (1991-1998). – 1999
1504566
  Сумцов Н.Ф. Труды Ф.И. Шмидта по истории искусства / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1912. – 10 с. – Отт. из "Зап. имп. Харьк. ун-та" за 1912 г
1504567
  Соколов Ф.Ф. Труды Ф.Ф. Соколова. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – VIII, 672 с., Зл. илл. : портр. – 23 статьи
1504568
   Труды фаунистической конференции зоологического института 3 - 8 февраля 1932 г. : Секция наземных позвоночных. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1933. – 68с.
1504569
   Труды фаунистической конференции зоологического института 3 - 8 февраля 1932 г. : Секция гидробиологическая. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1934. – 125с.
1504570
   Труды федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации". – Москва. – ISSN 0371-7089
Вып. 346 : Гидрометеорологические прогнозы. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1504571
   Труды Физического института. – Москва
Т. 143. – 1983
1504572
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 115. – 1980
1504573
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 116. – 1980
1504574
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 117. – 1980
1504575
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 118. – 1980
1504576
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 119. – 1980
1504577
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 120. – 1980
1504578
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 121. – 1980
1504579
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 122. – 1980
1504580
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 123. – 1980
1504581
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 124. – 1980
1504582
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 125. – 1980
1504583
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 127. – 1980
1504584
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 126. – 1981
1504585
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 128. – 1981
1504586
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 130. – 1982
1504587
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 131. – 1982
1504588
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 132. – 1982
1504589
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 136. – 1982
1504590
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 137. – 1982
1504591
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 139. – 1982
1504592
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 140. – 1982
1504593
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 133. – 1983
1504594
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 135. – 1983
1504595
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 138. – 1983
1504596
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 141. – 1983
1504597
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 142 : Мощные газовые лазеры и взаимодействие излучения с веществом. – 1983
1504598
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 147. – 1983
1504599
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 148. – 1983
1504600
   Труды Физического института им. П.Н. Лебедева / Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва
Т. 152. – 1983
1504601
  Голубовский П.В. Труды французских ученых, касающиеся русской истории : критико-библиографический обзор. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира ; АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 37 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск из: Университетские известия, 1904, № 10. - Авт. указ. в конце текста. - Отсутств. с.1-2


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1504602
  Голубовский П.В. Труды французских ученых, касающиеся русской истории : критико-библиографический обзор // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 37 с.


  Изд. содержит обзор трудов Gustave Schlumberger, Ferdinand Chalandon, Leon Cahun по истории Византии и Древней Руси
1504603
   Труды Х научной конференции инженерно-технического факультета Якутского государственного университета. – Якутск, 1970. – 163 с.
1504604
  Археологический съезд. Предварительный комитет (12 , 1902 ; Харьков) Труды Харьковского Предварительного Комитета по устройству XII археологического съезда / под ред. Е.К. Редина. – Харьков : Тип. Зильберберга
Т. 1. – 1902. – 549, 79 с., с разд. паг.
1504605
  Ростовский Труды химиков : биобиблиографический указатель / Ростовский, университет
№№ 1,4. – 1975
1504606
  Миесерова С.И. Труды химиков Ростовского университета / С.И. Миесерова. – Ростов н/Д, 1975. – 176с.
1504607
  Миесерова С.И. Труды химиков Ростовского университета / С.И. Миесерова. – Ростов н/Д, 1975. – 226с.
1504608
   Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции = Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1949-1953. – Москва : Академия наук СССР
Т. 2. – 1958. – 810, [2] с.
1504609
   Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции = Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. – Москва : Академия наук СССР
Т. 3. – 1958. – 410 с.,табл.-XVIII
1504610
   Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции = Керамика Хорезма. – Москва : Академия наук СССР
Т. 4 : Керамика Хорезма. – 1959. – 396, [3] с.
1504611
   Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Наука
Том 5 : Кой-Крылган-Кала -- памятник культуры Древнего Хорезма IV в. д.н.э. – 1967. – 348 с.


  Кой-Крылган-кала-выдающейся памятник древнего Хорезма, два тысячелетия пролежавший под слоем земли и теперь вновь воскресший
1504612
  Рапопорт Ю.А. Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции = Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии) / Ю.А. Рапопорт; Под общ. ред. С.П. Толстова. – Москва : Наука
Т. 6. – 1971. – 124, [4] с.
1504613
   Труды ХХІ Международного геологического конгресса. – Москва
Выпуск І : Стратиграфия, палеонтология и палеогеография. – 1963. – 380 с.
1504614
   Труды ХХІ Международного геологического конгресса. – Москва
Выпуск ІІІ : Геохимия, геофизика и рудная геология. – 1964. – 444 с.
1504615
   Труды ХХІ Международного геологического конгресса. – Москва
Выпуск ІІ : Тектоника и петрография. – 1964. – 512 с.
1504616
   Труды ЦАГИ. – Москва
Вып. 2033. – 1980
1504617
   Труды ЦАГИ. – Москва
Вып. 2185. – 1982
1504618
   Труды ЦАГИ. – Москва
Вып. 2189. – 1982
1504619
   Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН. – Москва, 2010-. – ISBN 978-5-8055-0220-1
Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – 2010
1504620
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2043. – 1980
1504621
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2045. – 1980
1504622
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2046. – 1980
1504623
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2048. – 1980
1504624
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2059. – 1980
1504625
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2063. – 1980
1504626
   Труды Центрального аэро-гидродин. института / Центральный аэро-гидродин. институт. – Москва
Вып. 2071. – 1980
1504627
  Межов В.И. Труды Центрального и губернских статистических комитетов : Библиогр. указатель книг и заключающихся в них статей, обнимающий деятельность статистических комитетов с самого начала их учреждений вплоть до 1873 г. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Ко, 1873. – [2], IV, 128 с. – Перпл. с: Библиографический указатель книг и заключающихся вних статей... / сост. В.И. Межов. - С.-Петербург, 1883. -(Библиографические монографии, т. 1, вып. 2). – (Библиографические монографии ; Т. 1, вып. 1)
1504628
   Труды Центрального научно-исследовательского института геодез. аэрос. / Центральный научно-исследовательский институт геодез. аэрос. – Москва
Вып. 222. – 1979
1504629
   Труды Центрального научно-исследовательского института комплексной автоматизации / Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ЦНИИКА). – Москва
Вып. 60. – 1979
1504630
   Труды Центрального научно-исследовательского института комплексной автоматизации / Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ЦНИИКА). – Москва
Вып. 61. – 1979
1504631
   Труды Центрального научно-исследовательского института комплексной автоматизации / Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ЦНИИКА). – Москва
Вып. 62. – 1980
1504632
   Труды Центрального научно-исследовательского института комплексной автоматизации / Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации (ЦНИИКА). – Москва
Вып. 66. – 1981
1504633
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 137. – 1980
1504634
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 141. – 1980
1504635
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 142. – 1980
1504636
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 145. – 1981
1504637
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 146. – 1982
1504638
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 148. – 1982
1504639
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 149. – 1982
1504640
   Труды Центральной аэрологической обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория. – Москва
Вып. 151. – 1983
1504641
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Серегина Ю.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 156 : Активные воздействия на облака. – 1984. – 136с
1504642
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Невзорова А.Н., Потемкина И.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 158 : Методы и техника эксперементальных исследований атмосферы. – 1985. – 140с
1504643
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Кокина Г.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 159 : Физика верхней атмосферы. – 1985. – 76с. – (Серия А = Ракетное зондирование)
1504644
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Ивановского А.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 160 : Физика верхней атмосферы. – 1985. – 113с. – (Серия Б = Теоретические модели и результаты исследований)
1504645
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Кокина Г.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 169 : Физика верхней атмосферы. – 1989. – 113с. – (Серия А = Ракетное зондирование)
1504646
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Зимина Б.И., Сергеева Б.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 175 : Физика облаков и активных воздействий. – 1991. – 139с
1504647
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Сергеева Б.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 178 : Физика облаков. – 1991. – 140с
1504648
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Ивановского А.И., Кокина Г.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 176 : Физика верхней атмосферы. Результаты исследований. – 1992. – 136с
1504649
   Труды центральной аэрологичной обсерватории / Центральная аэрологическая обсерватория; Под. ред. Зимина Б.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0372-199X
Вип. 177 : Активные воздействия на облака и туманы. – 1992. – 188с
1504650
   Труды Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории / Центральная высотная гидрометеорологическая обсерватория. – Москва
Вып. 15. – 1980
1504651
   Труды Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории / Центральная высотная гидрометеорологическая обсерватория. – Москва
Вып. 16. – 1982
1504652
   Труды Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории / Центральная высотная гидрометеорологическая обсерватория. – Москва
Вып. 17. – 1982
1504653
   Труды Центральной высотной гидрометеорологической обсерватории. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-5762
Вып. 20(1) : Погода и климат Москвы и Подмосковья. – 1984. – 144с
1504654
   Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Алерта. – ISBN 978-966-2183-62-7
Вып. 1, 1915 г. – 2009. – 118 с.
1504655
   Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Алерта. – ISBN 978-966-2183-63-4
Вып. 2, 1916 г. – 2009. – 121 с. – (Цивилистическое наследие)
1504656
   Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Алерта. – ISBN 978-966-2183-73-3
Вып. 3, 1917 г. – 2009. – 186 с. – (Цивилистическое наследие)
1504657
   Труды ЦНИГРИ. – Москва
Вып. 163. – 1981
1504658
   Труды ЦНИГРИ. – Москва
Вып. 164. – 1981
1504659
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 222. – 1979
1504660
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 223. – 1980
1504661
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 226. – 1981
1504662
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 227. – 1981
1504663
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 228. – 1981
1504664
   Труды ЦНИИГАиК. – Москва
Т. 230. – 1981
1504665
  Археологический съезд (14 ; 1908 ; Чернигов) Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1908. – 180, 8 с., [10] л. ил. – Bibliogr.: ил.
1504666
   Труды Четвертого Всероссийского электротехнического съезда(Киев,1907г.). – Санкт-Петербург
Т.4 : Электрическая тяга. – 1908. – 263с.
1504667
   Труды четвертого Всероссийского энтомо-фитопатологического съезда : в Москве 8-14 декабря 1922 года. – Ленинград, 1924. – 240с.
1504668
   Труды четвертого Всесоюзного математического съезда : Ленинград 3-12 июля 1961 г. – Ленинград : Наука
Т. 2 : Секционные доклады. – 1964. – 705 с.
1504669
   Труды четвертого Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц : (Москва, 18-20 ноября 1974 г.). – Москва : наука
Т.1. – 1975. – 400с.
1504670
   Труды четвертого Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц : (Москва, 18-20 ноября 1974 г.). – Москва : Наука
Т.2. – 1975. – 370с.
1504671
   Труды четвертого менделеевского съезда чистой и прикладной химии. – Л., 1926. – с.
1504672
   Труды Четвертого совещания по вопросам космогонии : (26-29 октября 1954г.) Нестационарные звезды. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 512с.
1504673
   Труды Четвертого совещания по экспериментальной минералогии и петрографии. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 1. – 1951. – 200с.
1504674
   Труды Четвертого совещания по экспериментальной минералогии и петрографии. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1953. – 284с.
1504675
   Труды четвертой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике / Всесоюзная школа-семинар по статистической гидроакустике; Гаткин Н.Г., Загоруйко В.Г., Ольшевский В.В. – Новосибирск, 1973. – 331 с.
1504676
   Труды четвертой конференции молодых ученых Ереванского физического института. – Ереван, 1980. – 308 с.
1504677
   Труды Четвертой сессии Академии наук Туркменской ССР, посвященной вопросам повышения урожайности хлопчатника в Туркменистане : 14 - 17 января 1953 г. – Ашхабад : Изд-во АН Туркменской ССР, 1953. – 315, [4] с.
1504678
   Труды четвёртой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций : ( 12- 14 мая 1955г.). – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 299 с.
1504679
   Труды четвертых и пятых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Исследование научного творчества Ф.А. Цандера". – Москва : Знание, 1978. – 155 с.
1504680
   Труды четвертых Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского : (Калуга, 17-19 сентября 1969 г.) : секция "Механика космического полета". – Москва : Знание, 1970. – 182 с.
1504681
   Труды четвертых чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей Ф.А. Цандера : секция "Теория и конструкция двигателей и летательных аппаратов". – Москва : Знание, 1978. – 129 с.
1504682
  Археологический съезд (14; 1908; Чернигов) Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908-[1909] / под. ред. графини Уваровой. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Т. 1 : [О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее : сравнительно археологические очерки И.Т. Савенкова]. – 1910. – XІX, [3], 553 с., 13 л. табл.


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1504683
  Археологический съезд (14; 1908; Чернигов) Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1908-[1909] / под. ред. графини Уваровой. – 1910-1911. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко
Т. 2 : [Киевские храмы домонгольского периода и их отношение к византийскому зодчеству / Г.Г. Павлуцкий ; Черты самобытности в украинском зодчестве / А.П. Новицикй ; Строительство графов Разумовских в Черниговщине / Ф.Ф. Горностаев и др.]. – 1911. – VII, 212 с., 1 л. портр., 83 л. табл. : портр., ил.


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1504684
  Археологический съезд (14; 1908; Чернигов) Труды Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове 1909 / под. ред. графини Уваровой. – 1910-1911. – Москва : [Тип. О-ва распр. полезн. кн. преемн. В.И. Воронов]
Т. 3 : [Доклады по первобытной археологии / В.Г.Ляскоронский, А.А. Миллер, В.А. Городцов, В.А. Бабенко и др. ; Доклады исторического и филологического содержания / М.Н.Бережков, В.А. Барвинский и др. ; Протоколы]. – 1911. – VII, 469, 136 c. 10 л. табл. : ил.


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1504685
   Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. – Санкт-Петербург : В тип. Штаба Военно-Учебных Заведений
Т. 1. – 1852. – 489 с.
1504686
   Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. – Санкт-Петербург : В тип. Военно-Учебных Заведений
Т. 2. – 1853. – 491 с.
1504687
   Труды шестого совещания по вопросам космогонии ( 5-7 июня 1957г.) : Внегалактическая астрономия и космология. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 274с.
1504688
   Труды шестой Всесоюзной школы-семинара по статистической гидроакустике / Всесоюзная школа-семинар по статистической гидроакустике; Загоруйко Н.Г, Ольшевский В.В., Пасечный С.В. – Новосибирск, 1975. – 390 с.
1504689
   Труды шестой зимней школы по математическому программированию и смежным вопросам / Зимняя школа по математическому программированию и смежным вопросам. – Москва, 1975. – 291с.
1504690
   Труды шестой математической школы по теории вероятностей и математической статистике : Кацивели, сентябрь-октябрь, 1968 г. – Киев, 1969. – 326 с.
1504691
   Труды шестой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Атомиздат
Том 1 : Детекторы излучений, усилители и импульсные схемы. – 1964. – 225с.
1504692
   Труды шестой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Атомиздат
Том 2 : Анализаторы. Блоки, схемы и конструкции. – 1965. – 164с.
1504693
   Труды шестой научно-технической конференции по ядерной радиоэлектронике. – Москва : Атомиздат
Том 3. Часть 2 : Анализаторы, блоки, накопление и обработка информации. – 1965. – 209с.
1504694
   Труды шестой научной конференции по возрастной морфологии,физиологии и биохимии : (9-13 апреля 1963г.). – Москва, 1965. – 611с.
1504695
   Труды шестой сессии комиссии по определению абсолютного возраста геологических формаций. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 307 с.
1504696
  Адамов Н.П. Труды экспедиции, снаряженной Лесным депарьаментом, под руководством профессора Докучаева : Краткое содержание / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаум, 1898. – 16 с. – Отд. оттиск: Известия Министерства земледелия и государственных имуществ, № 29, 30
1504697
   Труды экспедиций по наблюдению полного солнечного затмения 21 сентября 1941 года. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 368с.
1504698
  Русское Астрономическое общество Труды экспедиций, снаряженных Русским Астрономическим обществом для наблюдения полного солнечного затмения 28 июля (9 августа) 1896 года : Сборник научных трудов / Под ред. проф. А.А. Иванова ; Рус. астрон. о-во. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. М-ва в Гл. Адмир., 1912. – [5], XXVI, 125 с., 19 л. ил., карт. : ил., карт. – на средства, дарованные е. и. в. вел. кн. Михаилом Александровичем


  Ред.: Иванов, Александр Александрович (1867-1939)
1504699
  Поспелов В.П. Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова]. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – [124] разд. паг. – Экз. сост. из 7 статей В.П. Поспелова из: Сообщений Энтомол. ст. Юж.-Рус. о-ва поощрения земледелия и сел. пром-сти
1504700
   Труды Эрмитажа. – Ленинград
Вып. 20. – 1979
1504701
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. К.В. Трубникова]
Т. 6 : Народные юридические обычаи по решениям волостных судов / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта. – 1872. – XVI, 408 с.


  В первой части : Очерки волостного суда и народных юридических обычаев. - статья проф. Импер. Ун-та Св. Владимира А Кистяковского - Волостные суды, их история, настоящая их практика и настоящее их положение. С. 3-28
1504702
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. К.В. Трубникова]
Т. 7, вып. 1 : Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык) / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта. – 1872. – 337 с.


  Экз. с инв.№ 145755 - дефектный, утрачен тит. л.
1504703
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. К.В. Трубникова]
Т. 7, вып. 1-[2] : Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык) / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта. – 1872. – 609, [II] с. общ. паг. + 3 каpты. – Конволют. Перепл. с: Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом, т. 7, вып. 2, [ч. 3]


  Экз. с инв. №49730 - дефектный, утрачен тит. л.
1504704
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Санкт-Петербург : [Тип. Майкова]
Т. 5 : Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные / издан под наблюдением H.И. Костомаpова. – 1874. – XXV, [3], 1209 с. – Тексты песен на укр. яз. – Bibliogr.: Пpиложение: с. 1187-1209.
1504705
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. В. Киpшбаума]
Т. 1, вып. 2 : Пословицы, загадки, колдовство / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта. – 1877. – С. 225-468. – В кн. также: Колдовство : (Иссл. проф. унив. Св. Владимира В.Б. Антоновича и документы, извл. им из Киевского Центр. архива). - С. 319-459. - Аpх. документы на пол. и латин. яз.
1504706
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанные д. чл. П.П. Чубинским. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума
Т. 4 : Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны / издан под наблюдением д. чл. H.И. Костомаpова. – 1877. – XXX, 713, [45] с. – В кн. также произв. укр. фольклора на укр. яз. - Ксерокопия
1504707
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом. Т. 7, вып. 2, ч.3 : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. К.В. Трубникова], 1872. – Т. 7, вып. 1-[2] : Евреи. Поляки. Племена немалорусского происхождения. Малоруссы (статистика, сельский быт, язык) / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта. – С. 341-608, [2], II, 3 л. каpт
1504708
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. В. Киpшбаума]
Т. 7, вып. 2, ч.3 : Малоруссы Юго-Западного края / Изд. под наблюдением П.А. Гильтебpанта; [Пpедисл. П.П. Чубинского] (С тpемя каpтами). – 1877. – С. 341-608, [2], II, 3 л. каpт : Hа отд. л. каpты. – В кн. образцы укp. говоpов местных жителей Чеpниговской, Киевской, Волынской, Гpодненской, Люблинской, Подольськой, Бессаpабской, Хаpьковской и Полтавской губеpний. - Ост. матеpиалы на русск. яз.


  Экз. с инв. №49730 - дефектный, утрачен тит. л.
1504709
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел : матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [Тип. и хpомолитогp. А. Тpаншеля]
Т. 2 : [Малоpусские сказки] / Изданный под наблюденіем П.А. Гильтебpандта. – 1878. – 688 с. – Пpедисл., пpимеч. на рус. яз. - В кн. также укp. наp. сказки на укр. яз.
1504710
   Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский кpай, снаpяженной Импеpатоpским pусским геогpафическим обществом : Юго-Западный отдел :матеpиалы и исследования собpанныя д[ействительным] чл[еном] П.П. Чубинским. – Петербург : [В тип. В. Безобразова]
Т. 3 : Народный дневник / Изданный под наблюдением Н.И. Костомарова. – 1878. – VIII, 486, II с. – Пpедисл., пpимеч. на рус. яз. - В кн. также произв. укр. фольклора на укр. яз.
1504711
   Труды Юбилейного Менделеевского съезда. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
1. – 1936. – 666 с.
1504712
   Труды Юбилейного Менделеевского съезда. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1937. – 471 с.
1504713
   Труды юбилейной научной сессии : Секция геолого- почвенных наук. – Ленинград : Ленинградский гос. университет, 1946. – 192с.
1504714
   Труды юбилейной научной сессии, посвященной 100-летию полного издания "Калевалы". – Петрозаводск, 1950. – 213 с.
1504715
   Труды юбилейной сессии, посвящённой столетию со дня рождения В. В. Докучаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 686 с.
1504716
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Туркменский Филиал Академии Наук СССР
Т. 1. – 1949. – 421, [3] с.
1504717
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 2. – 1951. – 447, [2] с.
1504718
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 5. – 1955. – 258, [3] с.
1504719
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 7. – 1956. – 459, [3] с.
1504720
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 8. – 1958. – 404, [3] с.
1504721
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 9. – 1959. – 372, [3] с.
1504722
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т.10. – 1960. – 528, [2] с.
1504723
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 11. – 1962. – 417, [3] с.
1504724
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 12. – 1963. – 371, [4] с.
1504725
   Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. – Ашхабад : Академия наук ТССР
Т. 17. – 1980
1504726
  Левина В. Труды Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции Архитектура туркменского народного жилища / В. Левина, Д. Овезов, Г. Пуганчекова. – Москва
Том 3 : Архитектура туркменского народного жилища. – 1953. – 84 с.
1504727
  Грот Я.К. Труды Я. К. Грота : [в 5-ти т.]. – Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 1 : Из Скандинавсого и Финского мира (1839-1881): очерки и переводы. – 1898. – VII, 1071 с. : 1 л. факс. : портр. – Экз. дефектный, отсутв. с. 1057-1071
1504728
  Грот Я.К. Труды Я. К. Грота : [в 5-ти т.]. – Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 3 : Очерки из истории русской литературы: 1848-1893 : биографии, характеристики и критико-библиографические заметки. – 1901. – VIII, 329 с. : портр. – Экз. дефектный, без обл.
1504729
  Грот Я.К. Труды Я. К. Грота : [в 5-ти т.]. – Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 4 : Из русской истории: исследования, очерки, критические заметки и материалы : 1845-1890. – 1901. – VI, 768 с. : портр.
1504730
  Грот Я.К. Труды Я. К. Грота : [в 5-ти т.]. – Изд. под ред. проф. К.Я. Грота. – Санкт-Петербург : [Тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°)]
Т. 5 : Деятельность литературная, педагогическая и общественнаяи общественная: статьи, путевые впечатления, заметки, стихи и детские чтения : 1837-1889. – 1903. – VIII, 628 с., 1 л. портр. (фронт.) : портр.
1504731
  Археологический областной съезд. (1; 1901; Ярославль) Труды Ярославского областного съезда (Съезда исследователей истории и древностей Ростово-Суздальской области). – Москва : Иждивением И.А. Вахрамеева ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1902. – LV, 177 с., 3 л. ил. : ил.
1504732
  Всесоюзный Труды. / Всесоюзный, гидрологический съезд, 4-й. – Ленинград
10. – 1976. – 398с.
1504733
  Шмук А.А. Труды. 1913-1945 гг. / А.А. Шмук. – М.
1. – 1950. – 372с.
1504734
  Шмук А.А. Труды. 1913-1945 гг. / А.А. Шмук. – М.
2. – 1951. – 556с.
1504735
  Шмук А.А. Труды. 1913-1945 гг. / А.А. Шмук. – М.
3. – 1953. – 776с.
1504736
   Труды. Авиационная метеорология. – Ленинград, 1978. – 78с.
1504737
  Келам Айли Арведовна Трудящаяся женщина в Советской Эстонии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Келам Айли Арведовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1504738
   Трудящаяся молодежь: образование, профессия, мобильность. – Москва : Наука, 1984. – 213, [2] c.
1504739
   Трудяще селянство на шляху до комунізму. – Київ : Політвидав України, 1971. – 168 с.
1504740
  Хміль В І. Трудяще селянство України в боротьбі за владу Рад / В І. Хміль. – К, 1977. – 199с.
1504741
   Трудящиеся Абхазии - В.И. Ленину : сб. док. – Сухуми : Алашара, 1970. – 88 с.
1504742
  Сахейшвили В.Л. Трудящиеся Абхазии в борьбе за выполнение пятого пятилетного плана развития промышленности и сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Сахейшвили В. Л.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Тбилиси, 1968. – 45л.
1504743
  Табагуа С.Т. Трудящиеся Аджарии в период Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Табагуа С.Т.; АН Гр.ССР. Ин-т ист., арх. – Тбилиси, 1975. – 22л.
1504744
  Улин В.И. Трудящиеся Башкирии в борьбе за мир. / В.И. Улин. – Уфа, 1952. – 52с.
1504745
  Кочетов В.З. Трудящиеся Башкирии в борьбе за ускоренное развитие химической промышленности (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кочетов В.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф-ра истории СССР. – Л., 1964. – 20л.
1504746
  Олехнович Г.И. Трудящиеся Белоруссии - фронту / Г.И. Олехнович. – Минск, 1972. – 208с.
1504747
  Березин Б.М. Трудящиеся Бессарабии в борьбе за воссоединение с Советской Родиной за 1918-1920 годах : Автореф... Канд.ист.наук: / Березин Б.М.; АН УССР. – К, 1955. – 16л.
1504748
  Орлов А.К. Трудящиеся в системе управления производством / А.К. Орлов. – Челябинск, 1976. – 223с.
1504749
  Валуйский А.А. Трудящиеся в управлении материальнім производством. / А.А. Валуйский. – Киев, 1985. – 159с.
1504750
  Сема В.П. Трудящиеся Восточной Галиции в борьбе за властть Советов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Сема В.П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – К, 1984. – 24 с.
1504751
  Сема Василий Павлович Трудящиеся Восточной Галиции в борьбе за власть Советов (март1917 - сентябрь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сема Василий Павлович; АН УССР. Львовский ин-т общественных наук АН УССР. – Львов, 1984. – 194л.
1504752
  Ахаладзе А.Г. Трудящиеся Восточной Сибири в борьбе за Советскую власть в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Ахаладзе А.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 26л.
1504753
  Цанава М.В. Трудящиеся г. Кутаиси в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Цанава М. В.; Ин-т ист., археол. и этнограф. АН ГССР. – Тбилиси, 1964. – 23л.
1504754
  Кудрявицкий И.Б. Трудящиеся Гомельской губернии в борьбе за восстановление народного хозяйства. / И.Б. Кудрявицкий. – Минск, 1961. – 80с.
1504755
  Арутюнян А.Л. Трудящиеся города Еревана в годы Великой Отечественной войны СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арутюнян А.Л. ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1955. – 16 с.
1504756
  Арутюнян А.Л. Трудящиеся города Еревана в годы Великой Отечественной войны СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Арутюнян А.Л.; Ерев. гос. ун-тет. – Ереван, 1958. – 19л.
1504757
  Арутюнян А.Л. Трудящиеся города Еревана в годы Великой Отечественной войны СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арутюнян А.Л. ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 16 с.
1504758
  Климов А.Н. Трудящиеся города Сталинграда и области в борьбе за разгром немецко-фашистских оккупантов под Сталинградом (июль 1942 - февр.. 1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Климов А.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
1504759
  Нурмамбетов Б.Н. Трудящиеся города Фрунзе в годы Великой Отечественной войны / Б.Н. Нурмамбетов. – Фрунзе : Илим, 1990. – 163с.
1504760
  Нурмамбетов Баймырза Трудящиеся города Фрунзе в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нурмамбетов Баймырза; АН КиргССР. Ин-т истории. – Фрунзе, 1973. – 27л.
1504761
   Трудящиеся Грузии - В.И. Ленину : сб. док. – Тбилиси : Мецниереба, 1964. – 210 с.
1504762
  Патарая Д.В. Трудящиеся Грузии в борьбе за развитие сельского хозяйства во второй пятилетке : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Патарая Д.В. ; АН ГССР , Ин-т истории , археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 38 с.
1504763
   Трудящиеся Грузии в борьбе за развитие химической промышленности в период ВОВ Советского послевоенного мирного строительства (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Датешидзе Н. Г,; Датешидзе Н. Г,; АН Гр.ССР, Ин-т ист., археол. и этнографии. – Тбилиси, 1971. – 30л.
1504764
  Уджамаджуридзе И.Г. Трудящиеся Грузии в борьбе за Советскую Власть в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Уджамаджуридзе И.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1504765
  Киржниц А. Трудящиеся евреи в борьбе с религией / А. Киржниц. – Москва : Безбожник, 1931. – 85 с.
1504766
  Геген-Дрейфюс Трудящиеся женщины / Геген-Дрейфюс. – Л, 1936. – 251с.
1504767
  Лукина М.М. Трудящиеся женщины Советской Украины в борьбе за восстановление народного хозяйства республики : Дис... Канд. ист. наук: / Лукина М.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1953. – 276л. – Бібліогр.:л.1-18
1504768
  Лукина М.М. Трудящиеся женщины Советской Украины в борьбе за восстановление народного хозяйства Республики (1943-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лукина М.М. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ, им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
1504769
  Новикова Э.Е. Трудящиеся женщины современной Америки / Э.Е. Новикова. – М., 1975. – 208с.
1504770
  Малыш А.И. Трудящиеся Западной Германии под гнетом монополий (1945-1955 гг.) / А.И. Малыш. – М., 1956. – 176с.
1504771
  Ларина А.Н. Трудящиеся Западной Сибири в борьбе за восстановление сельского хозяйства в 1920-1923 гг. (На матер. Алмтайск., Омск. и Новониколаевск. губерн.) : Автореф... канд .ист.наук: / Ларина А. Н.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
1504772
  Лановик Б.Д. Трудящиеся западных областей Украинской ССР в борьбе за развитие сахарной промышленности (1939-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Лановик Б.Д. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20 с.
1504773
  Джишкариани П.И. Трудящиеся зугдидского района в период Социалистической революции и борьбы за строительство социализма : Автореф... канд. ист.наук: / Джишкариани П. И.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 50л.
1504774
   Трудящиеся и милитаризм. – Москва, 1988. – 188 с.
1504775
   Трудящиеся и технический прогресс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 360 с.
1504776
   Трудящиеся Ивановской и Владимирской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иваново : Ивановское кн. изд-во, 1959. – 722 с. : ил.
1504777
  Дрожжин В.П. Трудящиеся Киева в борьбе за восстановление народного хозяйства в послевоенные годы / В.П. Дрожжин. – К., 1979. – 30с.
1504778
  Колесник В.Ф. Трудящиеся Киева в борьбе за осуществление ленинского плана строительства социализма в СССР. / В.Ф. Колесник. – Киев, 1981. – 22с.
1504779
  Чыймылова Б. Трудящиеся Киргизии в борьбе за выполнение второй пятилетки в области промышленности и транспорта (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чыймылова Б.; Акад. наук Киргиз. ССР. Ин-т истории. – Фрунзе, 1960. – 21л.
1504780
  Исмаилов А.С. Трудящиеся Кировобада в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилов А.С.; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1967. – 20л.
1504781
  Городяненко В.Г. Трудящиеся массы в управлении общественным производством / В.Г. Городяненко. – К., 1985. – 48с.
1504782
   Трудящиеся массы и антивоенное движение. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
1504783
  Игнатченко Григорий Иванович Трудящиеся национальных меньшинств Канады в антимонополистической борьбе (60-е - середина 70-х годов) : Дис.... канд. истор. наук : 07.00.03 / Игнатченко Григорий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 199 с.
1504784
  Игнатченко Григорий Иванович Трудящиеся национальных меньшинств Канады в антимонополистической борьбе (60-е - середина 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Игнатченко Григорий Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1504785
  Игнатченко Григорий Иванович Трудящиеся национальных меньшинств Канады в антимонополистической борьбе. (60-е - середина 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Игнатченко Григорий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 24л.
1504786
  Ванчинов Д.П. Трудящиеся Поволжья - фронту. / Д.П. Ванчинов. – Саратов, 1984. – 173с.
1504787
   Трудящиеся Поволжья. – Куйбышев
Вып. 5. – 1981
1504788
   Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской власти (1917-1920 гг.) : сборник документов и материалов. – Полтава, 1957. – 226 с.
1504789
   Трудящиеся Сибири - В.И. Ленину : сб. док. и мат. – Москва : Наука, 1977. – 367 с.
1504790
  Степанов П.С. Трудящиеся Смоленской губернии в борьбе за укрепление Советской власти в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Степанов П.С.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
1504791
  Кудрицкий А.В. Трудящиеся Советской Украины в антифашистком движении Сопротивления народов Западной Европы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудрицкий А.В.; АН УССР. – К, 1967. – 19л.
1504792
  Скаба А.Д. Трудящиеся Страны Советов в борьбе за мир, 1917 - 1920 / А.Д. Скаба. – К, 1987. – 163с.
1504793
   Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов (1917-1920 гг.) : сборник документов и материалов. – Сумы : [Сумская облтипография], 1957. – 391 с. – На тит. листе : посвящается 40-й годовщине Великой Октябрьской соц. революции
1504794
  Стожок Н.П. Трудящиеся Сумщины в борьбе за власть Советов в период гражданской войны 1918-1920 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Стожок Н.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1970. – 32л.
1504795
  Баранов И.М. Трудящиеся Удмуртии в борьбе за семилетку. / И.М. Баранов, В.В. Ромицын. – Ижевск : Удмурткн-во, 1961. – 56 с.
1504796
  Саидов Ильхомжон Мухиддинович Трудящиеся Узбекистана в борьбе за дальнейший подъем сельского хозяйства (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Саидов Ильхомжон Мухиддинович; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 24л.
1504797
  Филиппова Елена Леонидовна Трудящиеся Украинской ССР в борьбе за научно-технический прогресс в промышленности (первая половина 70-х гг.) : Дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Филиппова Елена Леонидовна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 221л. – Бібліогр.: л. 166-221
1504798
  Филиппова Елена Леонидовна Трудящиеся Украинской ССР в борьбе за научно-технический прогресс в промышленности (Первая половина 70-х годов) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Филиппова Елена Леонидовна ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1504799
   Трудящиеся Украины - Победе. Вклад украинского народа в победу над фашистской Германией / Л.Е. Беренштейн, В.А. Землинский, В.Н. Вашкевич, В.Я. Галаган, Б.Д. и др. Гончарук; Беренштейн Л.Е. и [др.]. – Киев : Изд-во Украинской сельськохозяйственной академии, 1991. – 220 с.
1504800
  Гречихин А.А. Трудящиеся Украины в борьбе за восстановление народного хозяйства в период мирной передышки : Дис... канд. ист.наук: / Гречихин А.А.; КГУ. Кафедра истории УССР. – К., 1960. – 283л. – Бібліогр.:л.269-282
1504801
  Гречихин А.А. Трудящиеся Украины в борьбе за восстановление народного хозяйства в период мирной передышки (январь - апрель 1920 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гречихин А. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 23 с.
1504802
  Юферев Я.С. Трудящиеся Урала в революции 1905-1907 годов. / Я.С. Юферев. – Свердловск, 1955. – 60с.
1504803
  Мовчан О.Н. Трудящиеся УССР в борьбе с продовольственным кризисом при переходе к нэпу / О.Н. Мовчан. – К, 1988. – 123с.
1504804
   Трудящиеся Харьковской области в Великой Отечественной войне / С.З. Голиков, Г.М. Скляднев, М.Ф. Светлов, Е.И. Пахнин; С.З. Голиков и др. – Харьков : Харьковское книжное издательство, 1960. – 204 с.
1504805
  Непийвода Ф.Н. Трудящиеся Черкасщины в борьбе за развитие народного хозяйства в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Непийвода Ф.Н. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1966. – 22 с.
1504806
  Грунин Г.В. Трудящиеся Читинской области в годы Великой Отечественной войны / Г.В. Грунин, Е.А. Сюткина. – Иркутск, 1969. – 119с.
1504807
  Душенькин В.В. Трудящиеся Южного Урала в борьбе с контрреволюцией в период образования и боевой деятельности восточного форнта в 1918 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Душенькин В.В.; Моск.ордена Ленина и Труд.Крас.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 22л.
1504808
  Рудык Э.Н. Трудящийся в управлении производством - творец или робот? / Э.Н. Рудык. – М., 1987. – 75с.
1504809
  Тимченко Ж.П. Трудящі жінки в боротьбі за владу Рад на Україні (1917-1920 рр.) / Ж.П. Тимченко. – Київ : Наук. думка, 1966. – 149с.
1504810
   Трудящі України В.І. Леніну : збірник документів. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 375 с.
1504811
   Трудящі Харківщини в боротьбі за побудову комунізму : до 40-річчя встановлення радянської влади на Україні. – Харків : Харківське обласне видавництво, 1958. – 351 с.
1504812
   Трудящі Черкащини в боротьбі за владу рад 1917-1920 рр. : збірник документів та матеріалів. – Черкаси : Черкаське обласне видавництво, 1957. – 303 с. – 40-м роковинам Великої Жовтневої соціалістичної революції присвячується
1504813
  Соколова Л.И. Труженик будущего - творец, а не робот. / Л.И. Соколова. – М., 1966. – 37с.
1504814
  Кожевников В.М. Труженик войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1944. – 132с.
1504815
  Мишкевич Г.И. Труженик революции. (Документальня повесть об И.В.Бабушкине). / Г.И. Мишкевич. – Вологда, 1956. – 232с.
1504816
  Кожевников В.М. Труженики войны / В.М. Кожевников, 1945. – 112с.
1504817
  Поляков А.И. Труженики гор. Очерки / А.И. Поляков. – М., 1973. – 173с.
1504818
  Колосов В.Н. Труженики леса / В.Н. Колосов. – М., 1989. – 46с.
1504819
  Гюго В. Труженики моря / В. Гюго. – Москва-Л., 1946. – 194с.
1504820
  Гюго В. Труженики моря / Виктор Гюго. – Москва : Художественная литература, 1950. – 481 с. – В кн. статья: Виктор Гюго и его роман "Труженики моря" / М. Трескунов, с. 1-22
1504821
  Гюго В. Труженики моря / В. Гюго. – Москва-Л., 1951. – 324с.
1504822
  Гюго В. Труженики моря : [роман] / Виктор Гюго ; [пер. с фр. А.А. Худадовой]. – Київ : Художня література, 1956. – 467 с. : ил.
1504823
  Гюго В. Труженики моря / В. Гюго. – Москва, 1957. – 495с.
1504824
  Гюго В. Труженики моря / В. Гюго. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 448 с.
1504825
  Гюго В. Труженики моря / В. Гюго. – Калининград, 1980. – 533с.
1504826
  Гюго В. Труженики моря : [роман] ; пер. с фр. / Виктор Гюго. – Москва : Художественная литература, 1980. – 383 с. : ил. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
1504827
  Гюго В. Труженики моря : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. А. Худадова]. – Харьков : Прапор, 1990. – 428 с.
1504828
  Славентантор Д. Труженики науки / Д. Славентантор. – Ленинград, 1948. – 112с.
1504829
  Зуев В.А. Труженики неба / В.А. Зуев. – Москва : Профиздат, 1976. – 56 с.
1504830
  Роше В. Труженики полей. / В. Роше. – М, 1964. – 294с.
1504831
  Иванченко Л.А. Труженики села / Л.А. Иванченко. – М, 1974. – 53с.
1504832
  Хазин М.Г. Труженики слова. Статьи и заметки / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1968. – 169с.
1504833
   Труженики тундры. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1960. – 20 с. – (В помощь культработнику)
1504834
  Сычева В.А. Труженики четырех "маленьких драконов". / В.А. Сычева. – М., 1991. – 133с.
1504835
  Гюго В. Труженники моря / В. Гюго. – Свердловск, 1981. – 304с.
1504836
  Гюго В. Труженники моря / В. Гюго. – Москва, 1982. – 464с.
1504837
  Була С. Трумен Гаррі С. // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 253-259. – ISBN 978-617-751-922-4
1504838
  Пушкін О.С. Трунар / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 16с.
1504839
   Трунов Борис Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 391 : фото
1504840
  Зарицька А.І. Трунощі аудіювання в умовах реальної комунікації / А.І. Зарицька, Ю.В. Турченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 138-140
1504841
  Браун К. Труп на рождество / К. Браун. – Минск, 1995. – 448 с.
1504842
  Тиліщак Володимир Семенович Трупоспалення чернелів-руського черняхівського могильника // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто матеріали комплексів із кремаціями чернелів-руського могильника черняхівської культури.
1504843
  Митрофанов А.В. Трупы Большого театра / Митрофанов & Сорокин. – Москва : Эксмо, 2006. – 352 с. – ISBN 5-699-16320-4
1504844
  Никулин Л.В. Трус. / Л.В. Никулин. – М, 1964. – 379с.
1504845
   Трусій Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 273-274 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1504846
   Трусій Оксана Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 282-283. – ISBN 978-966-439-961-3
1504847
  Маринов Н.А. Трускавецкие минеральные воды / Н.А. Маринов, И.П. Пасека. – Москва : Недра, 1972. – 328с.
1504848
  Маринов Н.А. Трускавецкие минеральные воды / Н.А. Маринов, И.П. Пасека. – Москва : Недра, 1978. – 296с.
1504849
  Лесин М.Г. Трускавець / М.Г. Лесин. – Львів, 1974. – 27с.
1504850
   Трускавець = Трускавец : Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1977. – 96 с. – Текст укр. та рос. мовами
1504851
  Крицяк В.Ю. Трускавець / В.Ю. Крицяк. – Львів, 1978. – 48с.
1504852
   Трускавець : Краєзнавчий бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 338 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; Вип. 9). – ISBN 966-625-015-2
1504853
   Трускавець іноваційно збільшує турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1504854
  Гергель Тетяна Трускавець орієнтується на Польщу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 50-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1504855
  Чернюк Вікторія Трускавець. Свято в MIROTEL - три дні й три ночі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 16-17 : фото
1504856
  Козир Руслан Трускавець: курорт, визнаний Європою // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 24-28 : фото. – ISSN 1998-8044
1504857
  Новиков Н.И. Трутеть / Н.И. Новиков. – Спб.
1. – 260с.
1504858
  Новиков Н.И. Трутеть / Н.И. Новиков. – Спб.
2. – 125с.
1504859
  Артюхова А. Трутовський / Артюхова А. – [Б. г.] : Рух, 1931. – 23 с., [18] іл. – (Українське малярство)
1504860
  Мартиросян С.Н. Трутовые грибы Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мартиросян С.Н. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 25 с.
1504861
  Бондарцев А.С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа / А.С. Бондарцев; Отв.ред.В,П,Савич. – М-Л, 1953. – 1106с.
1504862
  Бондарцев С А. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа / С А. Бондарцев, . – Москва-Л., 1953. – 1107с.
1504863
  Бутинець Ф.Ф. Трухан О.Л. Змістовна сутність поняття "стратегія підприємства": суперечності поглядів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 236-241. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1504864
  Сидоряк М.М. Труханів острів : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 229 с.
1504865
  Сидоряк М. Труханів острів / М. Сидоряк. – К., 1982. – 500с.
1504866
  Сидоряк Н.Н. Труханов остров / Н.Н. Сидоряк. – М., 1975. – 310с.
1504867
   Трухина Надежда Петровна. Выставка "Дымковская игрушка". Москва. 1984.. – М., 1984. – 23с.
1504868
  Хижко М.Д. Трухлявий Пень. / М.Д. Хижко. – ЛЬвів, 1965. – 28с.
1504869
  Ямаш Ю. Труш малює Італію / Юрій Ямаш. – Львів : Ліга-Прес, 2005. – 143, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва парал. укр., пол. - Текст укр., пол. - Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 140-143. – (Труш малює). – ISBN 966-397-019-7
1504870
  Ямаш Ю. Труш малює Каменяра = Trusz maluje Kamieniarza : образ Івана Франка у творчості Івана Труша / Юрій Ямаш. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 155, [1] с. : іл., портр. – На обкл. назва парал. укр., пол. - Парал. тит. арк. пол. - Текст укр., пол. - Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 152-155. – (Труш малює). – ISBN 978-966-397-084-6
1504871
  Ямаш Ю. Труш малює Кобзаря : Шевченкіана в творчості Івана Труша / Юрій Ямаш. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2014. – 153, [1] с. : іл., портр. – Сер. засн. у 2005 р. – Бібліогр.: с. 144-153 та в підрядк. прим. – (Труш малює ; кн. 3)
1504872
  Ямаш Ю. Трушева галерея портретів Івана Франка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.4-6. – ISSN 0130-1799
1504873
  Бутта Кармен Трущобная богема Браззавиля : республика Конго / Бутта Кармен, Медиавилла Гектор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 42-63. – ISSN 1029-5828
1504874
  Гиляровский В.А. Трущобные люди / В.А. Гиляровский. – Москва, 1957. – 127с.
1504875
  Гиляровский В.А. Трущобные люди / В.А. Гиляровский. – Кишинёв, 1988. – 796с.
1504876
  Азеведу А. Трущобы / А. Азеведу ; пер. с португ. Н.Я. Воиновой ; [вступ. ст. Н. Воинова, З. Плавскина. – Москва ; Ленинград : Ленинградское отделение, 1960. – 256 с. : ил.
1504877
  Бендиксен Йонас Трущобы : Рай в шалаше. Среда // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 138-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
1504878
  Лидин В.Г. Трын-трава : рассказы / Вл. Лидин. – Москва : К-во "Северные дни" ; Тип. "Синема", 1916. – 186, [1] с.
1504879
   Трэвел-миссия седьмого агента // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 34-39 : фото
1504880
   Трюк с исчезновением. Озеро в Боливии полностью пересохло - в этот раз, возможно, навсегда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 22 : фото. – ISSN 1029-5828
1504881
  Бугрим В. Трюки в рекламі і паблік рілейшнз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 190-194. – (Журналістика ; Вип. 4)
1504882
  Макаревич Нина Трюки крутой мамаши : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 210-213 : Фото
1504883
  Ильин Александр Трюфелемания : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 142 : Іл.
1504884
  Трюффо Ф. Трюффо о Трюффо / Ф. Трюффо. – Москва : Радуга, 1987. – 452 с.
1504885
  Колас Я. Трясина : повесть / Я. Колас. – Минск : Беларусь, 1965. – 232 с.
1504886
  Чмыхало А.И. Трясина. / А.И. Чмыхало. – Абакан, 1964. – 64с.
1504887
  Танітовський В.З. Трясовина / В.З. Танітовський. – Львів, 1976. – 151с.
1504888
   Трясця окупантам від Трясила // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 7
1504889
  Манжура І.І. Трьомсин Богатир : казка ; З малюнками худ[ожника] І. Стеценка / Іван Манжура. – Катеринослав : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 72 с. : мал.
1504890
  Шишацька О.В. Трьохзначні логіки Кліні та трьохелементні ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 230-236. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто сильну та слабку тризначні логіки Кліні. Показано виникнення сильної логіки зі звичайної булевої логіки шляхом застосування загальнозначущої конструкції розповсюдження операцій з елементів на множини елементів в термінах повного образу. ...
1504891
   Трьохмерная карта вселенной : идеи и открытия. Космология // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 12 : Фото
1504892
  Загородній Ю.В. Трьохрівнева модель розвитку систем на прикладі рослинних організмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 149-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована і досліджується математична модель розвитку рослинного організму як трьохрівневої системи. Розвиток представлений як незворотне збільшення кількості підсистем на другому рівні. Наведені розв"язки рівнянь моделі. Ключові слова: ...
1504893
  Шахін А.Т. Трьохшвидкісні асинхронні електродвигуни : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Шахін А.Т.; Одеск.держ.політехн.ун-т. – Одеса, 1997. – 15л.
1504894
  Сизоненко Олександр Тс-с-с! Не збудіть... : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 37-46. – ISSN 0208-0710
1504895
   ТСО в высшем образовании. – Москва, 1973. – 60с.
1504896
   ТСО в учебном процессе ВУЗа : Библиогр. указ. за 1980-1985 гг. – Рига, 1985. – 44с.
1504897
  Найман Анатолий Тсс и тшш : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 40-45. – ISSN 0130-7673
1504898
   ТТМИТ - участник международной программы : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 54
1504899
  Скоп Ю.С. ТУ-104 и другие. / Ю.С. Скоп. – М., 1971. – 288с.
1504900
  Капсамун І. Ту - 154: заручники агресії / І. Капсамун, Д. Тимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 4


  "Після трьох років війни, коли росіяни залили Донбас кров"ю, реакція українців абсолютно зрозуміла", - народний депутат.
1504901
  Волков О.В. Ту граду быть... / О.В. Волков. – Москва : Моск. рабочий, 1974. – 184 с.
1504902
  Кот С. Туалети на місці кабінету М. Грушевського в Будинку Центральної Ради // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 13


  Чим може завершитися неконтрольована псевдореставрація Київського міського будинку вчителя.
1504903
   Туапсе. – Краснодар : Советская Кубань, 1958. – 102с.
1504904
   Туапсе и Туапсинский район : история, природа, экономика и краеведение. – Краснодар, 1967. – 172с.
1504905
  Лот А. Туареги Ахаггара / А. Лот. – М., 1989. – 271с.
1504906
  Филиппов В.Р. Туареги Мали: долгий путь к миру // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 7 (660). – С. 42-48. – ISSN 0321-5075
1504907
  Королев Д. Туарегский вопрос и будущее Северной Африки // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24-30 августа (№ 34)


  Произошедшие события на Севере Африки оказали огромное дестабилизирующее воздействие и на соседей. В частности, на северо-востоке Мали возникло государство Азавад, провозглашенное туарегами (6 апреля 2012 г.). Туареги - представители южноберберской ...
1504908
  Львова Э.С. Туба - "преддверие рая"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 45-47. – ISSN 0321-5075
1504909
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504910
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504911
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
Додаток № 2 : Друга національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (24-26 жовтня 2013 року, м. Київ, Україна); збірник тез. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504912
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац.медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504913
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504914
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504915
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (19). – 2014. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504916
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (21). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504917
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (22). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504918
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (23). – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504919
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (25). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504920
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (26). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504921
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (27). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504922
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (28). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504923
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (29). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504924
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (30). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504925
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (31). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504926
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ПП "ІНПОЛ ЛТМ", 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (32). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504927
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (33). – 2018. – 92с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504928
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; редкол.: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (34). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504929
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Боднару В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (35). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504930
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Голубовська О.А., Грищук Л.А., Гульчій О.П. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (36). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504931
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (37). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1504932
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (38). – 2019. – 100 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504933
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (39). – 2019. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504934
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (40). – 2020. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504935
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (41). – 2020. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504936
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (42). – 2020. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504937
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнару В., Буйневич І.В., Голубовська О.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (43). – 2020. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504938
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (44). – 2021. – 108 c. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504939
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (45). – 2021. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504940
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний, спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 3 (46). – 2021. – 110 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504941
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Буйневич І.В., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 4 (47). – 2021. – 106 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., рос., англ. мовами
1504942
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 1 (48). – 2022. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., англ. мовами
1504943
   Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція = Tuberculosis, Lung diseases, HIL - infection : український рецензований науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. В.І. Петренко ; ред. рада: Ботнарук В., Голубовська О.А., Грищук Л.А. [та ін.]. – Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2010-. – ISSN 2220-5071
№ 2 (49). – 2022. – 104 с. – DOI 10.30978/TB - Резюме укр., англ. мовами
1504944
  Жарський Олександр Туберкульоз, прості та ефективні правила безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 2 : рис.
1504945
  Бордюгова Е.В. Туберозный склероз: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение / Е.В. Бордюгова, Н.Н. Конопко, Д.С. Хапченкова // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 2 (45). – С. 138-142. – ISSN 2224-0551
1504946
  Ковацька О. Тубільний міф як сховок від колоніальної реальності у "Ностальгії" В. Шкляра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 42-51. – ISSN 0236-1477
1504947
  Борець А. Тубільництво по-українськи, або Як Росія стала Азією (на прикладі публіцистики П. Стебницького) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 84-94


  У статті розглянуто вияви тубільницького феномену в українському журналістському дискурсі початку ХХ ст. (на прикладі публіцистики П. Стебницького). Визначено особливості стратегії «іншування», що проводило чітку межу між українською й російською ...
1504948
  Эренштейн А. Тубуч : проза: новелла // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 43-69. – ISSN 0130-6545
1504949
  Аранчын Ю.Л. Тува в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Аранчын Ю.Л.; Иркутск.гос.ун-т. – Кызыл, 1957. – 16л.
1504950
  Дубровский В.А. Тува в период Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандидата ист.наук: / Дубровский В.А.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
1504951
  Маннай-Оол Тува в скифское время. (Уюкская культура) / Маннай-Оол. – М., 1970. – 118с.
1504952
  Дем"янчук Ю.С. Тува і Україна в роки німецько-радянської війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 163-168. – ISSN 2077-1800
1504953
  Никитин Ярослав Тува. Долина царей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 70 : фото
1504954
  Симоненко Константин Тувалу. Беспощадно бессмысленно // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 66-71 : фото
1504955
  Кенин-Лопсан Тувинка / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин; Лопсан;. – Москва, 1990. – 320 с.
1504956
   Тувинская АССР. 1944-1964.. – Кызыл, 1964. – 98с.
1504957
  Салчак Серот Седенович Тувинская математическая терминология и ее роль в преподавании математики на современном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Салчак Серот Седенович; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 16л.
1504958
  Очур В.Ч. Тувинская национально-освободительная революция 1921 года : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Очур В.Ч. ; Иркут. гос. ун-т. – Кызыл, 1960. – 12 с.
1504959
  Куулар Д.С. Тувинская поэзия. Очерк истории. / Д.С. Куулар. – Кызыл, 1970. – 140с.
1504960
  Хадаханэ М.А. Тувинская проза. / М.А. Хадаханэ. – Кызыл, 1968. – 130с.
1504961
  Самбу И.У. Тувинские народные игры / И.У. Самбу. – Кызыл, 1978. – 137с.
1504962
  Вчерашняя И.А. Тувинские народные сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Вчерашняя И.А.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломносова. – М., 1955. – 16л.
1504963
  Ватагин М.Г. Тувинские народные сказки / М.Г. Ватагин. – Москва, 1971. – 208с.
1504964
   Тувинские народные сказки.. – 2-е, испр. изд. – Кызыл, 1955. – 96с.
1504965
   Тувинские пословицы и поговорки.. – Кызыл, 1966. – 176с.
1504966
  Курбатский Г.Н. Тувинские праздники (историко-этнографический очерк) : Автореф... канд. ист.наук: 07.576 / Курбатский Г. Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 15л.
1504967
   Тувинские рассказы.. – М., 1964. – 109с.
1504968
  Гребнев Л.В. Тувинский героический эпос / Л.В. Гребнев. – М., 1960. – 148с.
1504969
  Исхаков Ф.Г. Тувинский язык. / Ф.Г. Исхаков. – М.-Л., 1957. – 123с.
1504970
   Тувинско-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 723 с.
1504971
   Тувинско-русский словарь : Около 22000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 646 с.
1504972
  Отрощенко І.В. Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 51-68. – ISSN 1608-0599
1504973
  Вайнштейн С.М. Тувинцы-тоджинцы / С.М. Вайнштейн. – Москва, 1961. – 219 с.
1504974
  Симонян Б. Туга // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 62-66. – ISSN 0320 - 8370
1504975
  Горинь Б.М. Туга Віктора Цимбала : Документальний роман-есе / Богдан Горинь. – Київ : Пульсари, 2005. – 288с. : іл. – (Українці в світовій цивілізації / Упоряд. Л. Копань). – ISBN 966-7671-96-8; 966-8767-01-2
1504976
  Дзюба І. Туга за великою літературою: "Щоденники" Олекси Ізарського // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 282-299. – ISSN 2223-1196
1504977
  Донцов Д. Туга за героїчним : ідеї і постаті літературної України / Д. Донцов. – Лондон : Видання СУМ, 1953. – 160 с. – Бібліогр.: с. 160 та в підрядк. прим.


  "Туга за героїчним" - це та ідея, яка охоплює в одну цілість авторів, що про них мова в цій книзі. Всі ці виїмкові постаті літературної України - панського (як Л. Українка й М. Башкірцева), козацького (Шевченка) чи селянського роду (як І. Франко), ...
1504978
  Донцов Д. Туга за героїчним : Постаті та ідеї літературної України / Дмитро Донцов; "Друзі товариства ім. Григорія Ващенка". – Київ : Веселка, 2003. – 101с. – ISBN 966-01-0270-4
1504979
  Задорожна О.С. Туга за домівкою у віршах Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 60-65


  На прикладі віршів А. Малишка розглянуто образний концепт туги за домівкою.
1504980
  Стех Марко Стех Туга за Евтерпою // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 28-30


  Данило Гусар-Струк - український поет, критик, літературознавець, редактор англомовної енциклопедії України ("Encyclopedia of Ukraine").
1504981
  Гогуля М.П. Туга за людяністю : екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша / Марина Гогуля ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2019. – 170, [4] с. – Бібліогр.: с. 162-171. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1698-9
1504982
  Сидоржевський М. Туга за свободою : статті, есеї / Михайло Сидоржевський. – Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-8529-71-0
1504983
  Алчевська Х.О. Туга за сонцем : [вірші]. – [Москва] : [Тип. т-ва И.Д. Сытина], 1907. – 88 с. : порт на окр. арк


  Hа окp. аpк.: Пpисьвячується Х.Д. Алчевській.
1504984
  Задорожна Л. Туга і опір: українська природа у циклі поезій Т. Шевченка "В казематі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 3-16


  У статті представлено погляд автора на сприйняття природи у творенні Т. Шевченком національної та індивідуальної проекцій людського буття. В статье представлен взгляд автора на восприятие природы в создании Т.Шевченко национальной и индивидуальной ...
1504985
  Дроздовський Д. Туга пам"яті // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 4-5


  Роман В"ячеслава Гука "Сад галатеї".
1504986
  Князева Елена Туга та справна, як вареник / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 72-74 : фото
1504987
  Усманов А.У. Тугайная растительность долины реки Ангрен и ее особенности. / А.У. Усманов. – Ташкент, 1953. – 64с.
1504988
  Усманов А.У. Тугайская растительность горной долины реки Ангрен и ее особенности : Автореф... кандид. биологич.наук: / Усманов А.У.; Академия наук Узбекской ССР. Ботанический сад. – Ташкент, 1951. – 13 с.
1504989
  Ткаченко А.Ф. Туган-Барановский Михаил Иванович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 532. – ISBN 966-8458-30-3
1504990
  Кондратик Л.Й. Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 91-94. – ISBN 5776391970
1504991
  Бондарєв Є.О. Туган-Барановський Михайло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 278-282. – ISBN 966-8088-02-6
1504992
  Курас І. Туган-Барановський Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 575-576. – ISBN 966-642-207-7
1504993
   Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 429-435. – ISBN 978-966-439-104-4
1504994
   Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 728-732. – ISBN 978-966-346-746-7
1504995
  Дем"янчук Т. Туган-Барановський Михайло Іванович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 618-619. – ISBN 978-966-418-286-4
1504996
  Гольман М.Б. Туган-барановщина. / М.Б. Гольман. – Л., 1926. – 102с.
1504997
   Тугаринова, Софья Гоергиевна. Выставка произведений, Москва, 1977.. – М., 1977. – 8с.
1504998
  Байкабулов Б. Тугая тетива : стихи и поэмы / Барот Байкабулов ; пер. с узб. В. Цыбин. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 159 с.
1504999
  Тублин В.С. Тугая тетива. / В.С. Тублин. – Л., 1968. – 312с.
1505000
  Асаналиев К. Тугельбай Сыдыкбеков и его роман "Люди наший дней" : Автореф. дис. ... наук / Асаналиев К. ; АН СССР, Ин-т русской лит. Пушкинск. дом. – Ленинград, 1953. – 17 с.
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,