Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1503001
  Павленко С. "Тиранське поводження росіян". Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Репресії та депортації" ; Геноцид українців). – ISBN 978-966-02-4548-8


  Присячена найдраматичнішим і найзагадковішим постатям в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
1503002
  Тримбач С. "Тисяча снопів вітру", або Магічний реалізм Івана Миколайчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 7


  "У Києві відбулася презентація проекту фільму, в основі якого нереалізований задум видатного кіномитця".
1503003
  Пилипчук С. "Тисячні зв"язуючі огнива": співвідношення фольклору та літератури у науковій аргументації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 320-332
1503004
  Яковлев Егор "Титаник" и его братья : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 64-69 : Фото
1503005
  Поліщук С. "Титанові хроніки": війна закінчилася // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 2-3
1503006
  Пастух Б. "Тиха лірика" і сучасність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 83-90. – ISSN 0236-1477
1503007
  Тамарин С. "Тиха украинская ночь..." Громадный пласт творчества Архипа Куинджи был посвящен родной стране // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 3


  "Вся культурная Россия знала Куинджи, - писал один из учеников мастера Николай Рерих. - Знают о Куинджи - о большом, самобытном художнике. Знают, как он после неслыханного успеха прекратил выставлять, работал для себя. Знают его как друга молодежи и ...
1503008
  Меньшиков В.М. "Тихая оккупация" / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – Москва, 1983. – 223с.
1503009
  Хвойник П.И. "Тихая" агрессия империализма / П.И. Хвойник. – М, 1986. – 239с.
1503010
  Стрелков А. "Тихая" европеизация постсоветского пространства // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
1503011
  Ільченко Н.В. "Тихе полювання": чи варто ризикувати здоров"ям? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1503012
  Науменко С. "Тихе сяйво над моєю долею..." : Тема кохання в поезіях Г.Аполлінера, Б.Пастернака, Л.Костенко // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 72-76
1503013
  Потій І. "Тихе щастя" : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 155-159
1503014
  Немцов В.И. "Тихие девочки" / В.И. Немцов. – М., 1965. – 48с.
1503015
   "Тихие" американцы: (О деятельности агентов ЦРУ против СССР ) : Сборник. – Москва : Политиздат, 1987. – 328с. : 8л.ил.
1503016
  Пальма С. "Тихий бар" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1503017
   [Тихий голос : поезія минулої епохи у старих ритмах : особиста антологія М. Анагностакіса. – Афіни : Нефелі, 1990. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-096-1
1503018
  Бутиріна М.В. Типологічна диференціація стереотипів масової свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 9-13


  У статті представлені типології стереотипів масової свідомості. Наведені зауваження щодо особливостей застосування методу типологізації при дослідженні стереотипів. Typology of stereotypes of mass consciousness is presented in the article. Remarks ...
1503019
  Маланчук-Рибак Типологічна ідентичність українського емансипаційного руху жінок // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 93-96
1503020
  Давидченко Т.С. Типологічна класифікаці я дитячих періодичних видань в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 116-120.


  У статті здійснено типологічну класифікацію дитячих періодичних видань. Запропоновано типологічну схему для аналізу дитячої періодики, за допомогою якої угруповано типи і види сучасних газет і журналів для дітей, знайдено їх місце в загальній системі ...
1503021
  Борщевський С. Типологічна класифікація абревіатур у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) / С. Борщевський, В. Давидов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 279-284
1503022
  Зелінська А. Типологічна класифікація бібліографічних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 25-31. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано наявні підходи до класифікації біографістики, здійснено пошук оптимальної класифікації з урахуванням видавничого аспекту. В результаті проведеного дослідження запропоновано власну типологічну класифікацію біографічних видань на ...
1503023
  Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
1503024
  Покляцька К.А. Типологічна класифікація публіцистики в журналах "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 111-115


  Проаналізовано публіцистичні тексти культурного спрямування в літературно-художніх виданнях "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература". У матеріалах часописів визначено основні типи культури за видами діяльності та способами задоволення людських ...
1503025
  Струнгар В. Типологічна класифікація соціальних медіа як об"єкт діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 195-205. – ISSN 2224-9516
1503026
  Ревенко М.І. Типологічна класифікація сучасної китайської мови / М.І. Ревенко, А.В. Пасько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються актуальні питання загального й китайського мовознавства щодо критеріїв типологічної класифікації сучасної китайської мови.
1503027
  Капранов Я.В. Типологічна класово-видова організація лексикографічних джерел // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 183-198


  У статті проаналізовано різні підходи учених щодо систематизації й упорядкування лексикографічних джерел; виявлено диференціацію понять "типологія словників" і "класифікація словників" у наукових працях; визначено основні критерії класифікації ...
1503028
  Карпенко О.О. Типологічна модель навчальної книги // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 216-228. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі принципу системності пропонується загальнотипологічна модель навчальної книги. Пояснюється застосування поняття "навчальна книга" та визначаються її ознаки.
1503029
  Житарюк М.Г. Типологічна модель сучасної журналістики України (інтеграція дуальних домінант) // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 14-21


  Осмислення й інтеграція позиційних пар журналістики, в основі яких лежать соціокультурні фактори та їхні аспекти, з огляду на можливість і необхідність, дозволили побудувати типологічну модель сучасної журналістики України. Comprehension and ...
1503030
  Зарва В. Типологічна модифікація моделей просвітницького героя (на матеріалі прози І. Тургенєва та І. Гончарова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 110-125.
1503031
  Вацеба В.Я. Типологічна оцінка ПРП Чернівецької області у розрізі фізико-географічних районів // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 31-33 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1503032
  Мурейко А.Б. Типологічна подібність художнього психологізму новелістики Проспера Меріме і Михайла Коцюбинського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 89-93
1503033
  Смоліна О.О. Типологічна різноманітність православної монастирської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 77-80
1503034
  Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 165-186
1503035
  Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1503036
  Циховська Е. Типологічна спорідненість віршів "Варшава" Є. Маланюка і "Warszawa rozblyskana" Ю. Тувіма // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 284-291
1503037
  Гільдебрант К.Й. Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських письменників "Сердиті молоді люди" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 344-350
1503038
  Кобзей Н. Типологічна спорідненість творів В. Винниченка "Брехня", І. Франка "Для домашнього огнища" та Г. Ібсена "Ляльковий дім" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 68-74. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1503039
  Бондар О.Б. Типологічна структура лісів водозборів річки Стула // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 154-161 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1503040
  Кобець О.В. Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їхнє відновлення / О.В. Кобець, В.П. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0459-1216
1503041
  Головко О.М. Типологічна характеристика англомовних неологізмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 235-239. – Бібліогр.: Літ.: с. 238-239; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1503042
  Мартиненко В.В. Типологічна характеристика вкритих лісовою рослинністю деревостанів природного заповідника "Древлянський" / В.В. Мартиненко, В.В. Коніщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1503043
  Кличко С.М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Кличко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журн. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1503044
  Суховарова-Жорнова Типологічна характеристика історичних портретів XVII-XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 244-278


  На основі вивчення та аналізу історичних портретів XVII-XVIII ст. пропонується схема їх тематико-класифікаційної характеристики та визначається методика дослідження.
1503045
  Женченко М.І. Типологічна характеристика контенту книжкової продукції правничої тематики (1991—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 113-119


  У статті йдеться про особливості типологізації книжкової продукції з огляду на залежність тематичного репертуару правничої літератури від розвитку галузі права, що відбувається в контексті поступу законотворчого процесу держави. The article is about ...
1503046
  Толочко О. Типологічна характеристика кримінального процесу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 1 (59) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 101-111. – ISSN 2311-6676
1503047
  Гоян Олександр Яромович Типологічна характеристика молодіжних радіопрограм України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Гоян Олександр Яромович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 229л. – Бібліогр.:л.182-204
1503048
  Гоян О.Я. Типологічна характеристика молодіжних радіопрограмм України : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.10 / Гоян О. Я.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 31л.
1503049
  Мельник О. Типологічна характеристика образу Івана Мазепи в одноіменних поемах Дж.-Г. Байрона та Володимира Сосюри // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 203-208. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1503050
  Водолазька С.А. Типологічна характеристика перевидань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 145-147


  Визначаються особливості визначення поняття перевидання стандартом та дослідниками. Характеризується причини та значущість перевидань для читачів. Standard and researchers" peculiarities of the definition of the notion "re-edition" are analysed. ...
1503051
  Гаценко І.О. Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 129-135. – Бібліогр.: Літ.: с. 135; 9 п.


  Про мотивації мовного знака в сучасному мовознавстві. Розглянуто поняття звуконаслідування в сучасній лінгвістиці, аналізується статус та структура ономатопів.
1503052
  Вовк П. Типологічне зіставлення української, російської, польської мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 27-31. – ISSN 0320-3077
1503053
  Маляренко О.С. Типологічне класифікування базових структурних елементів регіональних екомереж // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 38-55. – ISSN 0868-6939


  Запропоновано модифікований підхід до дефініцій основних структурних елементів регіональних екомереж, удосконалено і доповнено типологічні класифікації екомережних ядер та коридорів та розроблено типологічну класифікацію буферних зон. Наведено ...
1503054
  Проценко О.А. Типологічне та індивідуальне моделювання образу Михайла Глинського в романі Д. Міщенка "Бунтівний князь" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-149. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1503055
  Решетнюк О.В. Типологічний аналіз заказників Буковини // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 52-57. – ISSN 1729-7184


  Виконано оцінку репрезентативності заказників у мережі охоронних об"єктів Чернівецької області. Зроблено типологічний аналіз існуючої системи заказників Буковини. Проаналізовано рівномірність розподілу заказників у межах адміністративних і ...
1503056
  Лещак О. Типологічний нарис лінгвістичних методологій з позицій функціонального прагматизму // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.28-39. – Бібліогр.: 36 назв
1503057
  Андрієнко А. Типологічні архітектурні особливості гробниць ахеменідського періоду у Стародавньому Ірані // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 392-397. – ISBN 978-966-171-893-6
1503058
  Григоренко С.В. Типологічні аспекти жанру фортепіанного етюду (першої половини XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко Сергій Валерійович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1503059
  Тараненко О.Г. Типологічні аспекти реалізації концепту "мудрість" у британській та французькій лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 333-337. – ISSN 2311-0821
1503060
  Дмитренко В. Типологічні аспекти творчості Б. Антоненка-Давидовича й Г. Гессе // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 92-95
1503061
  Семенюк Р.М. Типологічні відповідності в сюжетно-композиційній організації оповідань Дж. Джойса і А.П. Чехова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 77-78
1503062
   Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік / Держ. служба фін. моніторингу України, Держ. закл. післядиплом. освіти "Акад. фін. моніторингу" ; [передм. І. Черкаський]. – Київ : EUACI, 2018. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
1503063
  Бортнікова О.Г. Типологічні моделі організації взаємодії релігії й політики в етнонаціональному процесі // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 111-119. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті аналізується феномен релігійно-політичних взаємодій в етнонаціональному процесі та його значимість у формуванні політичної нації в Україні. Аргументуються положення про тип взаємодії як критерію, що визначає характер релігійно-політичної ...
1503064
  Цибко А.В. Типологічні ознаки іспанського політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 457-466
1503065
  Дорохова К. Типологічні ознаки наративного тексту (на матеріал роману Р.Саган "Здрастуй, смуток!" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 52-54
1503066
  Гусєва Н. Типологічні ознаки Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації / Н. Гусєва, О. Задєсєнцев // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 10-18. – ISSN 2413-7154


  Головними центрами сучасного суспільного життя все більше стають міські агломерації. Протягом другої половини ХХ ст. - першого десятиліття ХХІ ст. на території Луганської області утворилося шість міських агломерацій. З них тільки ...
1503067
  Канцір В.С. Типологічні ознаки сучасного тероризму // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 77-88
1503068
  Скібан О.І. Типологічні ознаки української книжкової пресової періодики 1990-2000-х рр. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 169-178. – ISSN 0554-4866


  Розглянуто особливості формування в системі українських пресових ЗМІ часів незалежності сегменту книжкової преси. Означено семантику терміна "книж кова преса". Описано основні типологічні ознаки книжкової преси (цільове призна чення, читацька адреса, ...
1503069
  Романко Т.О. Типологічні особливості головних героїв сучасного роману ініціації (на матеріалі творів Л. Дереша, М. Нагача, Н. Мак-Донелла) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 89-94. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1503070
  Коломієць Т. Типологічні особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається емпатійна міжособистісна взаємодія як одна з перспективних форм співіснування особистості у діаді "Я ? Інший". Презентуються результати емпіричного дослідження інтегральної емпатії та емпатійної міжособистісної взаємодії в ...
1503071
  Мисловський І. Типологічні особливості новин про тероризм на українському телебаченні (на прикладі "NewsOne" та "112 Україна") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  У статті розглянуто питання висвітлення теми тероризму на телебаченні, зокрема аналізуються типологічні особливості журналістських матеріалів. Мета дослідження: визначити типологічні особливості новин про тероризм, які з"являються в ефірі українських ...
1503072
  Хітрова Т.В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904-1920 р.р.) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Хітрова Т.В.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – 247л. + Додатки: л.200-247. – Бібліогр.: л.178-199
1503073
  Хітрова Т.В. Типологічні особливості періодичної преси Запорізького краю (1904 - 1920р.р.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Хітрова Т.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1503074
  Соловйов С.Г. Типологічні особливості реклами науково- технічних розробок у сучасній періодичній пресі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 76-81


  Стаття присвячена аналізу типологічних особливостей реклами в галузі науки й техніки у періодичній пресі.Розглядаються комукативні підходи до створення оголошень у масових та фахових виданнях.
1503075
  Верес М.К. Типологічні особливості сільських шкіл України кінця ХІХ ст. початку ХХ ст. / М.К. Верес, О.П. Олійник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 25-33. – ISSN 2077-3455
1503076
  Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223с. + Додатки л. 199-223. – Бібліогр.: л. 183-198
1503077
  Завальнюк А. Типологічні паралелі в купальських піснях східних слов"ян // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 215-220. – ISBN 966-02-3167-9


  Обряди й пісні літнього сонцестояння належать до найдавніших. У статті розглянуто українсько-білоруські та українсько-російські паралелі купальської пісенності. Побутування купальських пісень простежується насамперед на автохтонних землях України та ...
1503078
  Назаренко Н. Типологічні подібності в творах сестер Бронте та українських письменниць другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 286-292. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Досліджено типологічні подібності певних складових худож. твору, жанру, проблематики, теми та сюжету, мотивів та образів у творах англ. письменниць Шарлотти, Емілії та Анни Бронте й українських авторок Марка Вовчка, О. Кобилянської, Лесі Українки, Л. ...
1503079
  Романова О. Типологічні риси лицарського роману у книзі "Тисяча одна ніч" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.10-12. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1503080
  Нікітіна О.О. Типологічні риси любовного роману Люко Дашвар // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 45-47. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1503081
  Заярна І. Типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч. Айтматова "Джаміля" та оповідання Г. Тютюнника "Три зозулі з поклоном") // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 178-187. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті здійснено типологічне зіставлення особливостей наративної структури повісті Ч.Айтматова "Джаміля" та новели Г.Тютюнника "Три зозулі з поклоном". Визначаються типологічні паралелі у гомодієгетичному типі нарації, образі оповідача, моделях ...
1503082
  Ніколаєв Б. Типологічні різновиди дитячої фокалізації в сучасній новелістиці // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 195-199
1503083
  Бублейник Л.В. Типологічні співвідношення - лексиці української та російської мов / Л.В. Бублейник. – К., 1996. – 83с.
1503084
  Козак Р. Типологічні та функціональні особливості синтаксичної експресивності порівнянь у мовотворчості Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 35-41. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1503085
  Чендей Н.В. Типологічно-зіставний аналіз метафор водної стихії в ліриці Дж. Байрона та її українських перекладах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 451-455
1503086
  Славко А.С. Типологія адміністративно-правових режимів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Славко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1503087
  Бойко З. Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничного транспорту до 2014 року // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1503088
  Єременко О. Типологія акцентуації народнопісенних мотивів в українській повісті другої половини ХІХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-10.
1503089
  Місячна Н.М. Типологія безробітних громадян // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 98-105. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1503090
  Дроздовський Д.І. Типологія британського роману кін. ХХ - поч. ХХІ ст.: сцієнтистський поворот пост-постмодернізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 221-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1503091
  Чайка Л.В. Типологія вербальних конфліктів в англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Чайка Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 36 назв
1503092
  Онищак Г.В. Типологія взаємозв"язків між іменниками на позначення зла в сучасних англійській та українській мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 147-153. – ISBN 978-617-7132-63-8
1503093
  Костенко М. Типологія видань з художньої культури та мистецтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1503094
  Леонтьєва О. Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 219-223. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1503095
   Типологія відмивання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 8. – С. 34-43
1503096
  Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-40. – ISSN 0027-2833
1503097
  Смєсова В. Типологія відтворення економічних інтересів акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Запропоновано типологію відтворення економічних інтересів акторів відповідно до кількісних і якісних змін у результатах їхньої реалізації, а також згідно зі схильністю економічної поведінки акторів до стабільності (сталості) і динамічності (мінливості) ...
1503098
  Назарець В. Типологія внутрішньотекстових адресатів ліричного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 40-51. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі понад 2600 адресованих поетичних текстів української поезії ХІХ-ХХ ст. досліджується проблема внутрішньотекстового адресата ліричного твору.
1503099
  Загнітко А.П. Типологія внутрішньотекстової тематичної прогресії: структурні та функційні параметри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (10). – С. 22-37. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1503100
  Загребельний О.В. Типологія воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 370-379


  Запропонована авторська типологія воєнно-політичних конфліктів для прийняття ефективних рішень щодо їхнього врегулювання. Ключові слова: конфлікт, воєнно-політичні конфлікти, типологія, війна, міжнародний збройний конфлікт, воєнний конфлікт, ...
1503101
  Колісник О.М. Типологія газетної періодики Англії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 175-183


  Аналізується типологічна система сучасної газетної періодики Англії, розглядаються основні типоформувальні фактори англійських газет.
1503102
  Білоус О.М. Типологія газетної періодики сучасної Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 54-56


  У статті досліджуються основні типологічні характеристики преси Німеччини, особливості поділу друкованих ЗМІ Німеччини на регіональні та надрегіональні видання з актуальною інформацією стосовно сучасного стану розвитку ринку. In this article the ...
1503103
  Захаров В. Типологія героїв драм С.І. Віткевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 275-280.
1503104
  Зарва В. Типологія героїв крізь призму взаємодії людини і середовища (на матеріалі прози Л. Толстого і М. Лєскова) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 85-91
1503105
  Ткачук М. Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 89-103. – ISSN 2308-1902
1503106
  Бурлакова І. Типологія героя в романах В.Підмогильного "Місто" та Гі де Мопассана "Любий друг" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 46-48.
1503107
  Батюк Д.А. Типологія гібридних політичних режимів / Д.А. Батюк, Р.В. Кисленко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 18-23


  Розглядаються сучасні спроби типології гібридних політичних режимів різними дослідниками, що дає змогу підсумувати результати всіх досліджень та виробити одну загальноприйняту типологію.
1503108
  Ятчук О.М. Типологія глядацької аудиторії інтерактивного телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 205-208


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Peculiarities of television ...
1503109
  Печенюк Д.О. Типологія демократичних режимів за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз типології демократичних режимів, запропонованої американським політологом Б. Барбером, вивчаються три типи представницької демократії, а саме - владна, правова та плюралістична, а також два види прямої демократії - ...
1503110
  Пироговська Є.В. Типологія держав за їхньою могутністю / Є.В. Пироговська, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
1503111
  Мяловицька Н.А. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання класифікації держава за їх типами у процесі державно-історичного розвитку. В статье исследуются вопросы классификации государств по их типам в процессе государственно-исторического развития. The article deals with ...
1503112
  Твердовський А.Ю. Типологія державних утворень на українських землях періоду української національної революції 1917 – 1921 рр. Ч. 1. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 37-55. – ISSN 2076-8982
1503113
  Колоїз Жанна Василівна Типологія дериваційних процесів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті подано традиційні та нетрадиційні підходи до визначення поняття "деривація", представлено типологію дериваційних процесів, з"ясовано диференційні особливості номінативної та комунікативної деривації.
1503114
  Афанасьєва О.М. Типологія дефініційних структур у сучасному французькому дискурсі політичних наук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 28-37. – ISBN 978-966-171-165-4
1503115
  Бурбело В.Б. Типологія дискурсів у просторі мовленнєвої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Визначено поняття дискурсу та розглянуто типологічні ознаки основних дискурсів, а також особливості їхнього функціонування у межах загального та культурного вимірів мовленнєвої діяльності.
1503116
  Козаченко І.В. Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 152-158. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1503117
  Сердюк А.М. Типологія дієслів, що вводять пряму мову, у художній літературі XXI століття // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 151-152
1503118
  Швецова-Водка Типологія документа : Hавч. посіб. для студ. ін-тів культури / Швецова-Водка. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 80с. – ISBN 9667308189
1503119
  Голубка С.М. Типологія досліджень національних фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 8-15. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1503120
  Отрошко О. Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (143). – С. 55-60. – ISSN 1605-2005
1503121
  Морозова Л.І. Типологія епістолярію Фелікса Мендельсона Бартольді 1830-1831 р. з огляду на його предметно-тематичну змістовність // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 122-130


  У статті досліджуються типи листів Фелікса Мендельсона Бартольді 1830-1831 рр., виходячи з предметно-тематичної змістовності як однієї з конститутивних ознак листа як жанру. Встановлено, що в цих листах наявні тематичні домінанти "приватне життя", ...
1503122
  Фабіан М.П. Типологія етикетної лексики в різноструктурних мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 7-12. – ISBN 978-966-2668-24-7
1503123
  Гримич М. Типологія етнічних процесів (комунікативна методика) // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 15-19
1503124
  Конча С. Типологія етногенезу українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 171-175


  На тлі соціокультурних перетворень та цивілізаційних процесів в середньовічній Європі розглядаються питання витоків та становлення українського етносу. Проводиться думка, що етногенез українців відноситься до типу етнічної консолідації під зовнішнім ...
1503125
  Лешко У. Типологія жанрів інтернет-журналістики: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 246-253. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1503126
  Ткаченко О. Типологія жіночих образів у прозовій творчості Іво Андрича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)
1503127
  Бандура Н.Г. Типологія журналістських блогів німецького віртуального дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 15-26


  Статтю присвячено типологічному аналізу журналістських блогів німецького віртуального дискурсу. Явище журналістського блогу трактується як інтегративне, тобто таке, що охоплює певні жанрові різновиди. Статья посвящена типологическому анализу ...
1503128
  Кришталюк Г. Типологія заперечених одиниць сучасного американського газетного дискурсу: семантико-когнитивний аспект // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 123-127. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1503129
  Ситник О.В. Типологія засобів вираження внутрішнього мовлення у новелах У. Фолкнера та М. Хвильового // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 145-151


  The following article deals with the research of internal speech expressing means in short stories by W. Faulkner and M. Khvylyovyj and revelation of typology of psychopoetics of both authors in this item.
1503130
  Коржак З.З. Типологія засобів вираження експресивності у системі номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 125-131
1503131
  Ярмолінська М.В. Типологія засобів милозвучності української мови: еволюція і кодифікафія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ярмолінська Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1503132
  Ярмолінська М.В. Типологія засобів милозвучності української мови: еволюція і кодифікація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ярмолінська Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 313 арк. – Додатки: арк. 210-313. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-206 та в додатках: арк. 210-211
1503133
  Поліщук Т. Типологія заходів впливу національного банку України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 115-119
1503134
  Богдан С. Типологія звертань у романі Бориса Харчука "Волинь" і національно-мовна картина світу волинян // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 216-222. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1503135
  Малинюк І.В. Типологія звукозображальних слів у китайській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Малинюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
1503136
  Мисик В.М. Типологія івентів як об"єктів івент-менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 203-210. – ISSN 2222-4459
1503137
  Оляніна Світлана Типологія іконостасів України у стилі класицизму // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 138-149
1503138
  Мейзерська Т. Типологія імагінативного мислення Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 54-62


  У статті означено чотири типи художньої уяви, що видаються найбільш характерними для творчого мислення Тараса Шевченка: онірична образність поета, уява реконструктивна та конструктивна, автопрофетичний тип уяви. Імагінативний модус лірики поета ...
1503139
  Гольцова М. Типологія імплікатур в англійській та українській мовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 18-22. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Представлено типологічну класифікацію імплікатур, подано визначення понять антитезисної, оксиморонної, метафоричної, евфемістичної та антифразисної імплікатур. Установлено, що антитезисні, антифразисні, оксиморонні, метафоричні й евфемістичні ...
1503140
  Кузьмін О.Є. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів / О.Є. Кузьмін, Н.А. Городиська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1503141
  Соснюк О.П. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії. Зі структури діяльності представників соціономічних професій виокремлено п"ять типів ситуацій, які покладено в основу тренінгових програм для вчителів, менеджерів та ...
1503142
  Білляр К.Л. Типологія інструментів, що приймаються Міжнародною морською організацією (ІМО) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 357-361. – ISSN 2219-5521
1503143
  Корольова Алла Валер"янівна Типологія інтимізованих функціонально-синтаксичних структур у мові російської художньої прози XVIII-XX ст : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Корольова Алла Валер"янівна; Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 189л. – Бібліогр.:л.171-189
1503144
  Корольова А.В. Типологія інтимізованних функціонального-синтаксичних структур у мові російсьйої художньої прози XVIII-ХХ ст. : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Корольова А. В.; КУ ім. Шевченко. – К,, 1996. – 26л.
1503145
  Корольова Т.М. Типологія інтонації комунікативних типів висловлювань / Т.М. Корольова, В.І. Могилевський // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 241-248. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто проблему типологічних характеристик просодичного оформлення комунікативних типів висловлювань в англійській та українській мовах. Встановлено, що механізми просодичного оформлення комунікативних типів висловлювань у двох зіставлюваних мовах ...
1503146
   Типологія інтонації мовлення. – Київ : Наук.думка, 1977. – 495с.
1503147
  Кононенко Т.П. Типологія історіографи українознавчих досліджень (XIX - початок XX ст.) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 52-56


  Встановлюються типи провідних досліджень з історіографії українознавства як науки та навчальної дисципліни. На прикладі вагомих досліджень означуються складові історіографічних досліджень від появи до початку XX ст. Встановлено існування чотирьох типів ...
1503148
  Ткаченко Орест Борисович Типологія й перспектива українського мовно-національного розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 6, 9, 11-12. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто типологію і перспективи українсько-мовно-національного розвитку на тлі відповідних ситуацій деяких колишніх так званих неповних мов Європи, що набули тепер своєї повноти. Наголошено, що утворення української етнічної й політичної нації, душі ...
1503149
  Соболєва-Терещенко Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 60-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1503150
  Боровець П. Типологія керамічних мисок черняхівської культури(історіографія питання) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 398-400. – ISBN 978-966-171-893-6
1503151
  Сердюк О.М. Типологія київського житла в другій половині XIX - початку XX ст. // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 60-76. – ISBN 978-966-651-795-4
1503152
  Смагло Н.С. Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н.С. Смагло, Л.Б. Мартинова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 470-475. – ISBN 966-581-388-9
1503153
  Міхіденко К.О. Типологія когнітивних сценаріїв та ролей міжкультурного конфліктного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 121-137. – ISSN 2413-5593
1503154
  Долгушева Ольга Валеріївна Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена : Дис....канд.філолог.наук: 10.01.05 / Долгушева Ольга Валеріївна; КДЛУ. – Київ, 2000. – Бібліограф.: л.141-159
1503155
  Долгушева Ольга Валеріївна Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.05 / Долгушева О.В.;:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1503156
  Лісовська І. Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо...") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 174-177
1503157
  Гончарук О.М. Типологія композиційної структури англомовної прозової байки // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 45-51
1503158
  Дяків Х.Ю. Типологія комунікативних невдач у відеоінтерв"ю українською і німецькою мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Статтю присвячено дослідженню комунікативних невдач у мовленнєвому жанрі відеоінтерв"ю в українській і німецькій лінгвокультурах. Визначено тематику відеоінтерв"ю (спорт, політика і культура) і типи комунікативних невдач з урахуванням причин їх ...
1503159
  Семенюк І. Типологія комунікативних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1503160
  Качмар О.Ю. Типологія комунікативних стратегій у психотерапевтичному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 132-139. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1503161
  Тріщук О.В. Типологія комунікаційних потреб у межах науково-інформаційного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 40-44


  Досліджуються комунікаційні потреби як джерело й стимулюючий фактор науково-інформаційної діяльності. Важливе місце відводиться аналізові потреб стосовно до діяльності, спрямованої на самого суб"єкта (самопізнання і складний процес прийняття рішень у ...
1503162
  Оніщук М.В. Типологія конституційних режимів референдної демократії: європейський досвід та перспективи для України. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 12-15. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1503163
  Оніщук М.В. Типологія конституційних режимів референдної демократії: теоретико методологічний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 30-39.
1503164
  Головкін Б. Типологія корисливих насильницьких злочинців // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 144-151. – ISSN 0132-1331
1503165
  Копистира А.М. Типологія корупції в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 43-46. – ISSN 2309-1533
1503166
  Нонік В.В. Типологія корупційних відносин: державно-управлінський погляд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2306-6814
1503167
  Кушнір О. Типологія косівських мальованих полив"яних глиняних виробів другої половини ХХ століття // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 263-268
1503168
  Кіптенко В.К. Типологія країн Європи за рівнем туристичної конкурентоспроможності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 23-26
1503169
  Кіптенко В.К. Типологія країн світу за рівнем глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 33-38
1503170
  Смирнов І. Типологія країн світу за рівнем їх міжнародної конкурентоспроможності // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7069-36-1
1503171
  Швачко С.О. Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, українській та російській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 174-181. – ISBN 966-581-498-2
1503172
  Сабліна С.В. Типологія листа як окремого публіцистичного жанру у сучасних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 152-157
1503173
  Грищенко І.М. Типологія лідерства // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 22-34
1503174
  Доан П.В. Типологія локальних туристичних систем // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 244-248
1503175
  Афанасьєва Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора / Афанасьєва, (Горська) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 96-102. – ISSN 2078-1911
1503176
  Гаріна С.М. Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 65-71. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах інформаційно-комунікаційного суспільства особливої актуальності набуває дослідження все більшого впливу медіа-технологій на розвиток індивіда та формування особистості. Потужність і різноплановість впливу медіа на особистість спонукають до ...
1503177
  Тимченко Ю.О. Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 162-166
1503178
  Дмитрієнко Ю.М. Типологія методології дослідження української правосвідомості: стан, основа та перспективи // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – Вип. 4. – С. 17-35.
1503179
  Кузьмін О.Є. Типологія митного обслуговування підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 3-12. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1503180
  Межов О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / Олександр Межов ; [відп. ред. І.Р. Вихованець] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-966-600-594-9
1503181
  Ткачук Т. Типологія містичних образів і мотивів у творчості Миколи Гоголя та Станіслава Пшибишевського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 237-245. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1503182
  Войко Н.Ю. Типологія міських відкритих громадських просторів / Н.Ю. Войко, О.Ю. Добровольська // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 33-44 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
1503183
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 966-639-030-2
Вип.10. – 2004
1503184
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ
Вип.12. – 2005
1503185
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ
Вип.15. – 2007
1503186
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ
Вип.17. – 2008
1503187
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ
Вип.18. – 2008
1503188
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-
Вип. 19. – 2009. – мова резюме укр.,англ., рос.
1503189
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 20. – 2009. – мова резюме укр., англ., рос.
1503190
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 21. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
1503191
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
1503192
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 23. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
1503193
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
1503194
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 30. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1503195
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 31/32. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1503196
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 33/34. – 2017. – 148, [2] с.
1503197
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Гнатюк Л.Я., Оленяк М.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 35/36. – 2018. – 102, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1503198
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Гнатюк Л.Я. (голов. ред.), Оленяк М.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 37. – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1503199
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Оленяк М.Я. (голов. ред.), Гнатюк Л.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 38. – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1503200
  Д"яков Андрій Степанович Типологія мовних інтерференцій та їх роль у формуванні національних терміносистем : Дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Д"яков Андрій Степанович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1997. – 163л. – Бібліогр.:л.140-163
1503201
  Д"яков А.С. Типологія мовних інтерференцій та їх роль у формуванні національних терміносистем. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Д"яков А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1503202
  Нагорняк М.В. Типологія мовних помилок ведучих інформаційних програм Національного радіо. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 69-74.
1503203
  Бондаренко Тетяна Григорівна Типологія мовних помилок та іх усунення під час редагування журналістських матеріалів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бондаренко Тетяна Григорівна; Черкаський держ. ун-тет ім.Б. Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 287л. + Додатки: л.214 - 287. – Бібліогр.: л. 187 - 214
1503204
  Бондаренко Тетяна Григорівна Типологія мовних помилок та іх усунення під час редагування журналістських матеріалів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: / Бондаренко Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1503205
  Козловський С. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1503206
  Демешко І. Типологія морфонологічних позицій у віддієслівному словотворенні // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 31-41. – ISSN 2311-5165
1503207
  Федурко М.Ю. Типологія морфонологічних позицій у відменниковому словотворенні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 263-270. – ISBN 966-581-295-6
1503208
  Ніколова О.О. Типологія мотивацій крос-гендерної травестії у російській східноєвропейській літературах (від античності до романтизму) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 46-54. – ISSN 2077-804X
1503209
  Карпенко О.О. Типологія музичного сприйняття в теорії Теодора Адорно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 83-85
1503210
  Сулім А.А. Типологія напрямів медіакритичних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 49-52


  У статті розглянуто основні напрями медіакритичних досліджень, визначено їх роль для суспільства. Обґрунтовано необхідність медіакритичних досліджень для посилення відповідальності ЗМК і формування свідомого споживання медіапродукту. The article ...
1503211
  Сулім А. Типологія напрямків медіакритичних досліджень // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 275-277
1503212
  Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : Монографія / А.В. Корольова; МОіНУ. Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2002. – 267с. – ISBN 966-638-108-7
1503213
  Лященко О.А. Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 112-113. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано розвиток світової наукової думки в осмисленні феномену наративного дискурсу. Простежено особливості типів наративного дискурсу в працях т аких визначних науковців, я к Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Л. Долежел та В. Шмід. Виявлено ...
1503214
  Мірошниченко Л. Типологія нараторів у пізніх романах Вільяма Голдінга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті подається аналіз типології нараторів у романах морської трилогії Вільяма Голдінга "До краю землі". Висновується, що інтрадієгетичний наратор, до того ж гомодієгетичний, є в цілому більш схильним до помилок, аніж екстрадієгетичний, бо сам є ...
1503215
  Якиджи Алі Типологія народних співців - озанів, описаних у "Книзі Деде Коркута", та їх роль у творенні ашикської традиції га території Туреччини // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 29-33. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0130-6936
1503216
  Кулешов Сергій Георгійович Типологія наукових документів: історія та сучасний стан : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.08 / Кулешов Сергій Георгійович; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1997. – 46л.
1503217
  Хортюк О.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 188-191
1503218
  Гуйванюк Н.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кульбабська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 55-63. – Бібліогр.: с. 55-61. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовується лінгвістичний статус категорії предикації в науковій парадигмі. Зроблено висновок про те, що з предикацією пов"язані найважливіші характеристики речення - здатність виражати окрему завершену думку, бути головним засобом її ...
1503219
  Фіялка С. Типологія наукових публікацій (на прикладі журналів із політематичного покажчика Social Sciences Citation Index наукометричної бази Web of Science) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 8-12. – ISSN 2076-9326


  Досліджено різновиди публікацій міжнародних наукових часописів, оригінальні дослідницькі статті, оглядові статті, теоретичні статті, методичні статті, статті за результатами спостережень, інструктивні статті. З"ясовано, що типологія наукових публікацій ...
1503220
  Сторожук С.В. Типологія націй в контексті західноєіропейської націології XIX-XX ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 181-188


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми демаркації націй в західноєвропейській націології XIX-XX століть.
1503221
  Смирнов І.Г. Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-259-2
1503222
  Любіцева О.О. Типологія національних туристичних ринків // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 116-121. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1503223
  Гаєвська Олена Володимирівна Типологія неоромантизму Йосано Акіко, Лесі Українки та Уїли Кесер : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / КНУТШ; Гаєвська О.В. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.157-172
1503224
  Гаєвська Олена Володимирівна Типологія неоромантизму Йосано Акіко, Лесі Українки та Уїли Кесер : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Гаєвська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1503225
  Мафтин Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Юрія Яновського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С.3-11. – ISSN 0236-1477
1503226
  Король Л. Типологія номінацій в історичній прозі В. Чемериса ("Я любила Шевченка", Кохання в Україні", "Без права повернення", "Фортеця на Борисфен") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 115-121. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1503227
  Ажнюк Л.В. Типологія об"єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0027-2833
1503228
  Бєлєхова Л.І. Типологія образів в образному просторі текстового світу сучасної американської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 3-8. – ISBN 966-581-148-7
1503229
  Гуцуляк Т.Є. Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у відіменниковому словотворі української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гуцуляк Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1503230
  Вдовіченко Л. Типологія образу Довбуша в одноіменній драмі Гната Хоткевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 129-138
1503231
  Shevtschenko Tetiana Типологія Одеси в есеїстиці Б. Херсонського // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 255-268. – ISSN 1640-7806
1503232
  Мегель О.П. Типологія означень в епіграфічних текстах посвят Боспорського царства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 216-219. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Здійснено аналіз структурних типів узгоджених та неузгоджених означень як граматичної домінанти тексту посвят Боспорського царства. Визначено їх лексико-семантичну організацію та загальну тенденцію до вживання поширених багатокомпонентних означень. ...
1503233
  Артеменко І.О. Типологія окремих груп лексичних одиниць із фоновою семантикою: лінгвокультурологічний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 7-16. – ISSN 2077-804X
1503234
  Приймак А.В. Типологія онтологічних аспектів у творах Остапа Вишні і Джерома К. Джерома // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 374-379
1503235
  Капась-Романюк Типологія описових предикатів у староукраїнській діловій мові кінця XVI-XVII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 49-63


  У статті на матеріалі ділових пам"яток української мови к. XVI-XVII ст. схарактеризовано структурні моделі та семантичну специфіку описових предикатів. The article characterizes structural models and semantic specifics of descriptive predicates that ...
1503236
  Софіщенко І. Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обгрунтування підходів до її регулювання / І. Софіщенко, Є. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-35. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817
1503237
  Доброрез І.О. Типологія осіб злочинців, які вчинили незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 137-142.
1503238
  Батиргареєва В.С. Типологія осіб, які вчинили рецидивні злочини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 110-118. – ISSN 0201-7245
1503239
  Ісакова Ю.П. Типологія основних значень імперфекту (на матеріалі італійської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 7-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9;
1503240
  Федоренко В.Л. Типологія основних моделей місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 28-36. – ISBN 978-617-7507-75-7
1503241
  Кулик К.Д. Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 300-305. – ISSN 2219-5521
1503242
  Свірідова Ю.О. Типологія пейзажних образів (на матеріалі австралійської поезії XX століття) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 166-173. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1503243
  Кисіль В.І. Типологія перекладознавчих операцій при роботі з діловим дискурсом (англійська, українська, китайська мови) / В.І. Кисіль, С.Ю. Юхимець // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 116-126. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  " Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу термінології на матеріалі англомовного ділового дискурсу українською та китайською мовами. У роботі розглянуто основний підхід до визначення понять “діловий дискурс” та “перекладацька операція” у ...
1503244
  Кальниченко О.А. Типологія перекладу та її цілі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 506-517. – ISSN 1993-5560
1503245
  Подоляка Н.С. Типологія періодичних видань Сумського краю (1861-1917) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 43-47


  У статті подано характеристику періодики Сумського краю 1861-1917 pp. за типологічними ознаками. The article presents a typological characteristic of the Sumy Region"s periodicals in 1861-1917. В статье представлена характеристика переодики Сумского ...
1503246
  Любченко Т.В. Типологія перфекта у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 438-445


  У статті розглянуто формальну та семантичну структуру перфекта у новогрецькій мові. Визначено, що у традиційних граматиках перфект трактують як одну із форм категорії часу. У сучасних дослідженнях наголошено на тому, що перфект поєднує семантику як ...
1503247
  Скорина Л. Типологія письменницьких псевдонімів за семантичною ознакою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 29-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1503248
  Заліско А. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 144-151. – ISSN 1026-9932
1503249
  Лепетюх А. Типологія підрядних речень, які вводяться конектором "when" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 76-79
1503250
  Хілько Ю. Типологія поведінки обдарованих учнів за Джорджом Беттсом та Морін Неіхат // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 77-82. – ISBN 978-966-2633-03-0
1503251
  Мудра К.В. Типологія поверхневих водних тіл річок басейну Південного Бугу // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 82-84
1503252
  Баган О. Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (Зіставний аналіз романів "Лялька" і "Перехресні стежки") // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 154-164
1503253
  Шестак Н. Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 180-185. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1503254
  Приходько В.А. Типологія політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 128-129. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1503255
  Кравченко В.Ю. Типологія політичного насилля Й. Галтунга // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 41-43
1503256
  Булаховська Ю.Л. Типологія польсько-російсько-українських літературних явищ 50-70-х років XX ст. / Ю.Л. Булаховська. – Київ : Наукова думка, 1982. – 223 с.
1503257
  Фіголь Н. Типологія помилок в електронних навчальних виданнях // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 109-120. – ISSN 2522-1442


  Проаналізовано стан мови навчальної літератури на прикладі електронного архіву Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було опрацьовано 40 посібників, підручників, навчально-методичних видань різних галузей знань. ...
1503258
  Гапонова С.В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 1817-8510
1503259
  Павлюк Т.П. Типологія порівнянь у сучасній українській літературній мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 59-66
1503260
  Барабаш С. Типологія портрету в романі Михайла Козоріса "Голуба кров" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 57-60


  В статті розглянуто типологію портрету в романі Михайла Козоріза "Голуба кров". Через цей позафабульний елемент автор вимальовує внутрішній світ персонажа, його характер, психологію, навіть, проектує майбутнє. Аналізуються індивідуальні та групові ...
1503261
  Джинчарадзе Н.Г. Типологія потреб людини (цивілізаційний вимір) / Н.Г. Джинчарадзе, М.І. Надольний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 159-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1503262
  Хаустова М.Г. Типологія правових систем // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1503263
  Удовика Л. Типологія правових систем на основі комплексного критерію глобалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-15-6
1503264
  Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристик // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 25-32. – ISSN 1993-0909
1503265
  Тимошенко В.І. Типологія правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-57.
1503266
  Нарушевич-Васильєва Типологія предикатів (на матеріалі дефініцій термінів харчової промисловості в ДСТУ) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 98-110. – ISSN 2307-4558
1503267
  Хоменко Н.С. Типологія предикатів у російських, українських та американських державних законодавчих актах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 314-317
1503268
  Драгомерецька А.В. Типологія прецедентних феноменів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 16-17
1503269
  Христіанінова Р. Типологія присудків у сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 182-201. – ISSN 2311-5165
1503270
  Кравчук В. Типологія прокуратури у практиці державотворення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 134-137.
1503271
  Андерш Й.Ф. Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською / Й.Ф. Андерш ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1987. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-189
1503272
  Бавико О.Є. Типологія просторового розвитку регіонів в умовах формування мережевої економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1503273
  Черхава О. Типологія профетичних мовленнєвих жанрів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 170-176. – Бібліогр.: Літ.: с. 176; 7 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1503274
  Шуляков І.М. Типологія процесів міжкультурної комунікації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 105-112
1503275
  Ніколова О.О. Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця XVIII – першої половини XIX ст. у контексті європейської традиції : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Ніколова Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1503276
  Ніколова О.О. Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця XVIII – першої половини XIX ст. у контексті європейської традиції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 03, 035 / Ніколова Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бердянськ, 2018. – 485 арк. – Бібліогр.: арк. 415-479
1503277
  Кущева Д.О. Типологія радянських модних жіночих журналів 1920 рр. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-966-8308-26-0
1503278
  Полянський Т.В. Типологія раннього джазу: поняття та підходи // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 429-437
1503279
  Курило І.О. Типологія регіонів України за показниками відтворення населення як підгрунтя для розробки управлінських рішень / І.О. Курило, О.І. Галиця, Т.М. Гаращенко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 162-166. – ISBN 978-966-2188-72-1
1503280
  Мірошниченко П.В. Типологія реклами місцевого радіомовлення: спроба статистичного дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 19-21


  Стаття є спробою створення типології реклами місцевого радіомовлення шляхом визначення пріоритетних для нього типів рекламного звернення, складників ефективної реклами музично-інформаційного радіо. The article is an attempt to create advertising ...
1503281
  Денисик Б. Типологія рекреаційних осередків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 40-43. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1503282
  Ангелова А.О. Типологія релігійно-історичних моделей старості : монографія / А.О. Ангелова. – Київ : АртЕк, 2017. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-337. – ISBN 978-617-7264-90-2
1503283
  Оніщук М.В. Типологія референдної демократії: західноєвропейська теорія та практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 114-119
1503284
  Андерш Й.Ф. Типологія речень з дієслівно-ад"єктивними предикаторами в українській мові в зіставленні з чеською // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0027-2833
1503285
  Шевель С. Типологія речень за комунікативною метою: від традиції до сучасності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 42-75. – ISSN 0320-3077
1503286
  Костусяк Н. Типологія речень із модальними синтаксемами (на матеріалі творів Т. Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 276-286. – ISSN 2304-9383
1503287
  Баланська О.І. Типологія ризиків системи фінансування житлового будівництва // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 100-107 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1503288
  Дерев"янко А.Г. Типологія ризиків у зовнішньоекономічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 261-268.
1503289
  Афанасьєва О.М. Типологія ритуалів у комунікативній перспективі: критерії визначення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 16-21


  Статтю присвячено виділенню та опису основних критеріїв виокремлення та типологізації ритуалізованих форм комунікації. Розглядаються такі критерії ритуалізації комунікативного процесу, як конструювання особливої реальності, наділення, екологізація, ...
1503290
   Типологія річок й озер української частини басейну Західного Бугу згідно з вимогами Водної рамкової директиви ЄС та її узгодження з дослідженнями в Польщі / В. Хільчевський, В. Гребінь, М. Забокрицька, Т. Соловей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 16-24. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1503291
  Букіна Н. Типологія родинного прокляття та помсти в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 93-97. – ISSN 0236-1477
1503292
  Білошапка В.А. Типологія розвиваючих подій у професійному становленні українських та міжнародних менеджерів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 146-149.
1503293
  Савчук Ю.В. Типологія романтичних героїв у поетичній творчості Олександра Грози // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті проведено глибокий аналіз та детально класифікація романтичних героїв, представлених у поетичній творчості Олександра Грози. В этой статье мы попытались сделать глубокий анализ и детально классифицировать романтических героев, представленых в ...
1503294
  Сорока Т.В. Типологія сем комбінованої функціональності в системі українських та англійських аксіономенів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 171-177. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджуються різновиди генералізованих сем комбінованої функціональ- ності в семантичній структурі українських та англійських аксіономенів різного ступеню полісемії як ціннісно-обумовлених реєстрових одиниць лексикографічних джерел ...
1503295
  Наконечний В.С. Типологія сепаратизму: сучасний стан понятійного поля // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 36-41. – ISSN 2519-2949
1503296
  Трегуб А.М. Типологія сервісно-експертних телевізійних програм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 68-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1503297
  Хороб С. Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п"єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 205-210. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1503298
  Попова І.С. Типологія синтаксичних одиниць сучасної української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 300-309. – ISSN 2313-4437
1503299
  Руміга І.І. Типологія синтаксичного зв"язку - на рівні словосполучення - речення - тексту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 142-144
1503300
  Дангулжи Н. Типологія сирітських пісень весільної драми українців Правобережного Полісся // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 192-196
1503301
  Попадюк О.О. Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 71-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1503302
  Дубовик Н.А. Типологія систем місцевого самоврядування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1503303
  Вербенєц М. Типологія системних відношень української та польської юридичних субмови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 103-115


  На підставі історичного екскурсу представлено наукові підходи до української та польської юридичних терміносистем. On the basis of historical excursus the article presents scientific approaches to Ukrainian and Polish legal terminology systems.
1503304
  Максимова Н.Ю. Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 86-88
1503305
  Максимова Н. Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-51. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі визначення типології сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги. Показано, що відсутність адекватної типології сімей і визначення виду допомоги, яку вони потребують, призводить до того, що ресурси надають тим ...
1503306
  Чаусова Ю.А. Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 112-121
1503307
  Головкін Б. Типологія сімейно-побутових насильницьких злочинців // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.177-185
1503308
  Макідо К. Типологія складних і складених термінів господарського права: моделі, комп"ютерне структурування // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 59-65. – ISSN 2307-0544
1503309
  Коваленко Є. Типологія складного речення в текстах української реклами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 92-108. – ISSN 1728-9572
1503310
  Кожуховська Л. Типологія слов"янських мов у працях М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 166-173. – ISBN 966-8547-39-X
1503311
  Кисіль В. Типологія смерті в оповіданні Марії Матіос "Не плаче за мною ніколи..." // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 97-116. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1503312
  Загнітко А. Типологія смислових нарощень мовно-образних структур у поетичному тексті / Анатолій Загнітко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 108-118. – ISSN 0320-3077
1503313
  Шкуро В. Типологія соціальних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається поняття соціального проекту. Представлені критерії для аналізу соціальних проектів. Розроблений варіант типології соціальних проектів. Обґрунтовано важливість врахування особливостей соціальних проектів при їх розробці та ...
1503314
  Красько О. Типологія спогадів про Харківський університет 1920-1930-х рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 226-234. – ISSN 2077-7280
1503315
  Гурбанська С.О. Типологія способів оказіональної експансії стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 44-51. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті виявлено спільні й відмінні способи оказіональної експансії стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ ст.; проаналізовано оказіональні зміни у семантичній структурі англійських та українських стійких висловлювань з ...
1503316
  Брехуненко В. Типологія Степового Кордону Європи і перспектива дослідження історії східноєвропейських козацтв // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 453-486
1503317
  Яців Р. Типологія стильових похідних Ар Деко : (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20-30-х рр. ХХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 178-183. – ISSN 1591-6223
1503318
  Москвич Л.М. Типологія судових систем // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 184-191. – ISSN 0201-7245
1503319
  Олійниченко Л. Типологія судово-слідчих джерел : (на матеріалах документів органів НК-ГПУ-НКВС) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 211-214. – ISBN 966-625-009-8
1503320
  Мірошниченко П.В. Типологія сучасних авторських радіопрограм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 60-63. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1503321
  Гула Р.В. Типологія сучасних інформаційних воєн: провідні підходи до трактування / Р.В. Гула, І.Г. Передерій, О.В. Вітринська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805
1503322
  Пархоменко І.І. Типологія сучасних теоретичних концепцій економіки культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 30-32. – Бібліогр.: 13 назв.
1503323
  Гулик А.Г. Типологія сучасного цивільного судочинства в контексті вивчення проблем його оптимізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 140-152. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1503324
  Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України : Дис. .... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Гурьєва С.А.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – 191л. + додаток (98л.). – Бібліогр.: л. 167- 191
1503325
  Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец.10.01.08 / Гурьєва С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. + додаток (98л.). – Бібліогр.: 5 назв
1503326
  Іваненко І.М. Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан / І.М. Іваненко, О. Романець // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 285-290. – ISSN 2075-437X


  У статті подано компаративний аналіз ранньої прози Гоголя та китайської лірики епохи Тан. Проаналізовано основні дотичні мотиви та образи, спільні художні прийоми фольклорного походження, виявлено ключові розбіжності української та китайської художньої ...
1503327
  Солонська Н.Г. Типологія та види журналів наукового спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 134-142. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Статтю присвячено періодичним та неперіодичним виданням, що не тільки відбивають наукову діяльність української діаспори, її культурну роботу, а й є одним із важелів збереження національної ідентичності та відіграють важливу роль у пропаганді культури ...
1503328
  Чигрина Н Типологія та динаміка читацької поведінки: соціологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 123-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1503329
  Данько К.Ю. Типологія та ідентифікація водних об"єктів басейнів річок Сірету та Пруту в межах України / К.Ю. Данько, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 75-82


  Керуючись основними положеннями Водної Рамкової Директиви ЄС, проведено ідентифікацію та типологію водних об"єктів річок басейнів Сірету та Пруту в межах України. Створена карта типів водних об"єктів. Ключові слова: ідентифікація, типологія, водний ...
1503330
  Нечаюк І.О. Типологія та концептуальний аналіз феномену "євроскептицизму" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 156-165. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1503331
  Русецька О.Б. Типологія та особливості редагування помилок у сучасних книжкових виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 146-149


  Систематизовано різнотипні мовні анормативи, виявлені в книжкових виданнях, та запропоновано шляхи для їх усунення. Простежено частотність появи помилок кожного типу, визначено ступінь їх лінгворизику у процесі редагування. In the article it is ...
1503332
  Меда Н. Типологія та структуризація кредитно-інвестиційної діяльності банків // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 106-114. – ISSN 2409-8892
1503333
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503334
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2. – 2014. – 294 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503335
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1 (3). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503336
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2 (4). – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503337
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1 (5). – 2016. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503338
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2 (6). – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1503339
  Бабій І. Типологія та функції односкладних речень у романі "Марія" Уласа Самчука // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 7-15. – ISSN 2413-0923
1503340
  Свирид З.В. Типологія та функції політичного консалтингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 123-130. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1503341
  Коркішко А.В. Типологія та функції професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 35-38. – ISSN 1815-3194
1503342
  Скленар І.М. Типологія та характеристика сучасної греко-католицької преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 187-191


  У статті запропоновано типологію греко-католицької періодики України в період незалежності (1991-2009), зокрема виділено кілька груп видань: катехітично-просвітницькі, видання інтелігенції, офіційні видання ієрархії, для молоді та для дітей. З"ясовано ...
1503343
  Ушакова К.В. Типологія та хронологія культури : навчально-методичний посібник / К.В. Ушакова ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 64 с. + Додатки: с. 57-60. – ISBN 978-966-190-227-4
1503344
  Нестеренко П.В. Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса 17 - першої третини 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавсьва: Спец.17.00.01 / Петро Володимирович Нестеренко; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1503345
  Кужельний О.П. Типологія театральних видовищ за місцем дії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 174-178
1503346
  Гетьман З.О. Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 27-34
1503347
  Білан М. Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їхнього прагматичного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні типи текстів французьких військових документів. Проведено класифікацію основних груп військових статутних документів та проаналізовано реалізацію їхнього прагматичного потенціалу. В статье осуществлен анализ основных ...
1503348
  Попівняк О.О. Типологія телефонних розмов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 125-130
1503349
  Ніколаєва Л.Б. Типологія термінів спорідненості / Л.Б. Ніколаєва ; МОН України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк. – (" Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження " : монографічна серія ; Т. 3). – ISBN 966-639-198-8
Том 3 : Типологічні. зіставні, діахронічні дослідження/ ред. кол. В.Д. Каліущенко (гол. ред.), О.Л. Бєссонова та ін. – 2006. – 256 с.
1503350
  Черноватий Л. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Виходячи з результатів власного дослідження проблеми на матеріалі музикознавчої термінології, запропоновано термінологічну типологію, яка ґрунтується на чотирьох ознаках (відсутність фонових знань у свідомості перекла-дача, наявність міжмовної ...
1503351
  Лещук Т.Й. Типологія термінологічних підсистем : Іншомовні запозичення.Фразеологія.Семантичні термінотворення.Лексикографія.Монографічне дослідження на матеріалі німецької мови / Т.Й. Лещук. – Львів : Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 1999. – 212с. – ISBN 966-7034-009
1503352
  Товстенко Т.В. Типологія точок зору в текстах новин британських газет // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 342-349. – ISBN 978-966-171-013-8
1503353
  Ціватий В. Типологія третьої хвилі української еміграції та історичні паралелі міграційного сьогодення // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 66-75. – ISSN 2664-4282


  "У статті розглянуто історичну ретроспективу міграції українського населення до Західної Європи і США, охарактеризовано її основні етапи і подано причини міграції населення. Значну увагу приділено особливостям інтелектуальної і трудової міграції ...
1503354
  Котляревська К.Ю. Типологія трудової дискримінації в процесі найму персоналу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 166-170. – ISSN 2222-4459
1503355
  Кузнецова О.Д. Типологія україномовних лексикографічних праць професора Олександри Сербенської // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1503356
  Линчак І. Типологія українських народних прикмет // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 291-301
1503357
  Козак Стефан Типологія українсько-польських літературних взаємин першої половини 19 століття (спроба синтезу) : Дис... канд. філол. наук: / Козак Стефан; КДУ. – Київ, 1967. – 244л. – Бібліогр.: л. 219-243
1503358
  Голубєва Ірина Володимирівна Типологія українського посуду Центральної Слобожанщини козацької доби : (за матеріалами верхньосалтівського поселення) / Голубєва Ірина Володимирівна, Колода Володимир Васильович, Кущенко Олександр Васильович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-27. – ISSN 0235-3490


  Запропоновано типологію українського посуду козацької доби Центральної Слобожанщини, що спирається на результати природничих досліджень та візуальний аналіз, на прикладі виробів поселення в с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області.
1503359
  Наливайко Д.С. Типологія українського реалізму на європейському тлі // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 93-135. – ISBN 966-72-72-08-7
1503360
  Романюк Ю. Типологія української дієслівної словозаміни: регулярність та унікальність // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-54. – ISSN 1682-3540
1503361
  Крестовська Н.М. Типологія української революції 1917-1921 років // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 220-224. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1503362
   Типологія української та американської літератур. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-543-2
Ч.1 : На порубіжжі 19-20 сторіч. – 2004. – 148с.
1503363
   Типологія української та американської літератур. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-579-3
Ч.2 : На порубіжжі 19-20 сторіч. – 2005. – 154с.
1503364
  Кучеренко С.К. Типологія умов інвестування в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 121-129. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1503365
  Хом"як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О.М.Біляєва // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 2-5
1503366
  Варзацка Л. Типологія уроків української мови і мовлення в 10-11 класах (в умовах особистісно зорієнтованого навчання) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 2-5
1503367
  Магдіч А.С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 119-130. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1503368
  Остролуцька Н. Типологія фонемної структури українських флексій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 41-46
1503369
  Ільчук П.Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 275-281 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1503370
  Макарова З.С. Типологія форми державного правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-85
1503371
  Тришкіна Т.В. Типологія французьких окличних речень в мовленевому контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 49-50. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглядається класифікація окличних речень, їх типи, структура, використання у розмовному мовленні на основі аналізу існуючих теорій вітчизняних та закордонних учених.
1503372
  Рега Д. Типологія футуристичних тенденцій у творчості Михайла Семенка та Бруно Ясенського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 295-298. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1503373
  Кривуляк О. Типологія художнього втілення жанру послання у творчості Т. Шевченка та М. Вороного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-203


  У статті пропонується типологічна модифікація художніх образів у поетичних текстах Т. Шевченка та М. Вороного на прикладі жанру послання. Визначаються спільні та відмінні особливості етичних, естетичних позицій та виражально-зображальних засобів у ...
1503374
  Ушневич_Штанько Типологія художнього мислення Віктора Домонтовича та Валер"яна Підмогильного // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 177-182. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1503375
  Кеба Т.В. Типологія художньої образності И. Анненського й О. Вайльда // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 67-68
1503376
  Щербина В.Л. Типологія цілісності особистості в умовах сучасного суспільства // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 350-355
1503377
  Лешенок У.С. Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 56-61. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521
1503378
  Мудринич С.Ю. Типологія частини мови в українській та англійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 197-200
1503379
  Безпаленко А.М. Типологія чергувань Ю.С. Маслова // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 388-389. – ISBN 978-966-439-983-5
1503380
  Гончар С.Й. Типологія чинників формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці / С.Й. Гончар, Н.Ю. Реверенда, О.З. Уголькова // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 1-6. – ISSN 2707-5710
1503381
  Лук"янець Д. Типологія юридичної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.4-11
1503382
  Бітковська Т.В. Типологія, хронологія и технологічні особливості виробництва фібул зарубинецького типу // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 204-209. – ISSN 2227-4952
1503383
  Савченко И.Ф. Типолония фонемной структуры морфем (на материале префиксальных прилагательных укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко И. Ф. ; КГУ. – Киев, 1990. – 17 с.
1503384
  Иванченко Владислав Викторович Типоморфизм акцессорного циркона в гранитоидах Криворожско-Кременчугской и Орехово-Павлоградской структурно-формационных зон : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.20 / Иванченко Владислав Викторович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 21л.
1503385
  Чепижко А.В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитов кировоградского типа центральной части Украинского щита. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Чепижко А.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
1503386
  Чепижко А.В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитоидов центральной части Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1503387
  Плаксенко А.Н. Типоморфизм акцессорых хромшпинелидов ультрамафит-мафитовых магматических формаций / А.Н. Плаксенко. – Воронеж, 1989. – 221с.
1503388
   Типоморфизм алмаза и его минералов-спутников из кимберлитов. – Киев : Наук.думка, 1989. – 183с. : ил.
1503389
   Типоморфизм амфиболов из метабазитов Украинского щита. – Киев : Наук.думка, 1991. – 108с. : ил.,табл.
1503390
  Мурзин В.В. Типоморфизм золота зоны гипергенеза / В.В. Мурзин, А.А. Малюгин. – Свердловск, 1987. – 78с.
1503391
  Павлишин В.И. Типоморфизм и поисково-оценочное значение пирита (пиритометрический метод в минералогии) : Монография / В.И. Павлишин, А.Г. Жабин, А.Э. Китаенко; КНУТШ. – Киев : УкрГГРИ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-7896-12-9
1503392
  Юргенсон Г.А. Типоморфизм и рудоносность жильного кварца / Г.А. Юргенсон. – М, 1984. – 149с.
1503393
   Типоморфизм кварца Украины : Материалы Респ.симпозиума, г.Володарск-Волынский Житомир.обл., 1974г. – Киев : Наук.думка, 1974. – 123с.
1503394
   Типоморфизм кварца, пирита и золота золоторудных месторождений Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1981. – 144с. : ил.
1503395
  Павлишин В.И. Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях / В.И. Павлишин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232с.
1503396
  Ивантишина Ольга Михайловна Типоморфизм киновари месторождений Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.20 / Ивантишина Ольга Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1503397
  Ивантишина Ольга Михайловна Типоморфизм киновари месторождений Украины. : Дис... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.20 / Ивантишина Ольга Михайловна; Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1982. – 247л. – Бібліогр.:л.233-247
1503398
  Чернышева Л.В. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений / Л.В. Чернышева, Г.А. Смелянская, Г.М. Зайцева. – Москва : Недра, 1981. – 235с.
1503399
  Чернышева Л.В. Типоморфизм манетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений. / Л.В. Чернышева. – М. – 236с.
1503400
   Типоморфизм минералов : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1969. – 246 с., [3] л. ил. : рис. – Библиогр. в конце статей
1503401
   Типоморфизм минералов : [справочник]. – Москва : Недра, 1989. – 559, [1] с. – Библиогр. в конце разделов
1503402
   Типоморфизм минералов и его практическое значение. – Москва : Недра, 1972. – 260 с. – Библиогр.: с. 247-256
1503403
   Типоморфизм минералов и минеральных ассоциаций : сб. ст. – Москва : Наука, 1986. – 166 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1503404
   Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутных месторождений Закарпатья / Б.В. Зациха, В.Н. Квасница, С.А. Галий, О.И. Матковский; Б.В. Зациха, В.Н. Квасница, С.А. Галий и др. ; [отв. ред. В.В. Науменко]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 67 с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 159-166
1503405
  Соколова М.Н. Типоморфизм минералов ультраагпаитовых ассоциаций. : (на примере Хибин. массива) / М.Н. Соколова; АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; отв. ред. Б.Е. Боруцкий. – Москва : Наука, 1986. – 116, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 114-117
1503406
   Типоморфизм пирита месторождения Сухой Лог (Восточная Сибирь) / В.Л. Таусон, В.В. Акимов, С.В. Липко, А.М. Спиридонов, А.Е. Будяк, О.Ю. Белозерова, Н.В. Смагунов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1773-1796 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1793-1796. – ISSN 0016-7886
1503407
  Коренбаум С.А. Типоморфизм слюд магматических пород / С.А. Коренбаум. – Москва : Наука, 1987. – 142с.
1503408
   Типоморфизм, синтез и использование циркона : Сб.науч.тр. – К : Наук.думка, 1989. – 132с. : ил.
1503409
  Цимбал Ю.С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита = Typomorphism of diamonds and accompanying minerals from sedimentary rocks of the Western part of the Ukrainian Shield / Ю.С. Цимбал ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 206, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Тит. арк., анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 144-149. – (Проект "Наукова книга = Scientific book project). – ISBN 978-966-00-1431-2
1503410
  Сукач В. Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота / В. Сукач, М. Ковальчук, Н. Гаєва // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 88-94 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1503411
  Фігура Л. Типоморфні особливості розсипного золота з алювію лівих приток р. Чорний Черемош / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
1503412
   Типоморфные ассоциации акцессорных минералов и микроэлементов : Сб.науч.тр. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 153с. : ил., 7л.ил
1503413
  Хохряков А.Ф. Типоморфные особенности включений графита в алмазе: экспериментальные данные / А.Ф. Хохряков, Д.В. Нечаев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 300-307 : рис., табл. – Библиогр.: с. 306-307. – ISSN 0016-7886
1503414
   Типоморфные особенности и технологические свойства минералов рудных и нерудных месторождений Казахстана и их практическое значение : Сборник научных трудов. – Алма-Ата : б/и, 1984. – 159с.
1503415
  Ушак А.Т. Типоморфные особенности и условия образования минералов ртутных рудопроявлений Северо-Западного Кавказа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.127 / Ушак А.Т.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 35л.
1503416
   Типоморфные особенности кварца гранитоидов Украинского щита в аспекте структурно-формационных исследований : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / Т.Н. Агафонова, Ю.Л. Гасанов, Н.Н. Багмут, И.В. Матяш, В.С. Мельников, Т.А. Рокачук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 39-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1503417
  Руб А.К. Типоморфные особенности минералов -- спутинков танталового и оловянного оруденения. / А.К. Руб. – М, 1980. – 152с.
1503418
   Типоморфные особенности породообразующих минералов. – Владивосток : б/и, 1978. – 176с.
1503419
  Василькова Н.Н. Типоморфные особенности флюорита и кварца : (на основе изучения их физических и физико-химических свойств) / Н.Н. Василькова, С.Г. Соломкина; Науч. ред. Е.В. Рожкова. – Москва : Недра, 1965. – 134с.
1503420
  Авакян А.А. Типоморфные свойства пирита из главнейших типов сульфидных руд Армянской ССР : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Авакян А.А.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 20л.
1503421
   Типоморфные характеристики алмазов Урала по данным инфраструктурной спектроскопии / Е.Н. Федорова, А.М. Логвинова, Л.И. Лукьянова, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1871-1888 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1884-1888. – ISSN 0016-7886
1503422
  Цыхун Г.А. Типоолгические проблемы балканосллавлянского языкового ареала : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.03 / Цыхун Г. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1982. – 50л.
1503423
  Гура Т.В. Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів / Т.В. Гура, Б.І. Фурманець // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 35--42. – ISSN 2310-4368
1503424
  Шукайло Л.Г. Типормофизм акцессорных минералов орогенных магматических формаций Закарпатья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Шукайло Л.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
1503425
   Типохимизм минералов гранитных пегматитов : Сб.науч.ст. – М : ИМГРЭ, 1984. – 70с.
1503426
  Семенов Е Типохимизм минералов щелочных массивов. / Е Семенов. – Москва, 1977. – 119с.
1503427
  Ефимов А.Ф. Типохимизм породообразующих темноцветных минералов щелочных пород / А.Ф. Ефимов. – Москва : Наука, 1983. – 256с.
1503428
  Полегаев Г. Типпер Гор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  Типпер Гор - супруга вице-президента США
1503429
  Ланцов В.И. Типулоидные двукрылые в тундровой зоне / В.И. Ланцов. – Москва : Наука, 1987. – 174с.
1503430
  Данилов-Данильян Типун на язык / Данилов-Данильян. – М, 1981. – 175с.
1503431
  Есин С.Н. Типы / С.Н. Есин. – М, 1990. – 603с.
1503432
  Сафьянов Г.А. Типы абразии и некоторые общие черты абразивного процесса : Автореф... канд. географ.наук: / Сафьянов Г. А.; МГУ, Географ. фак. – М., 1964. – 15л.
1503433
  Сарайкин В. Типы аграрных структур // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-41. – ISSN 0235-2443
1503434
  Дмитренко С.Н. Типы алломорф корневых морфем с чередованием "Заднеязычный -- шипящий -- свистящий" и "переднеязычный -- шипящий" в древнерусском языке 11 в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Дмитренко С.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 19 с.
1503435
  Иванов Б.В. Типы андезитового вулканизма Тихоокеанского подвижного пояса / Б.В. Иванов. – Москва : Наука, 1990. – 212с.
1503436
  Цлаф В.М. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 15-18.
1503437
  Цлаф В. Типы антикуризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 10-14.
1503438
  Ахромеев Л.М. Типы антропогенных ландшафтов ополий и их современная структура : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1503439
  Тертычный А.А. Типы аргуменитов в структуре публицистического произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тертычный А. А.; МГУ. – М., 1979. – 14л.
1503440
  Гусев С.С. Типы аргументации в науке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 86-90. – ISSN 0235-1188
1503441
  Соркина А.И. Типы атмосферной циркуляции и связанных с ней ветровых полей над северной частью Тихого океана / А.И. Соркина. – М., 1963. – 248с.
1503442
  Ждаббаров М.А. Типы атмосферных процессов, обуслоавливающих выпадение обильных осадков на южном склоне Большого Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Ждаббаров М. А.; МН Аз СССР, Ин-т географ. – Баку, 1967. – 27л.
1503443
  Тимофеева Г.Е. Типы атрибутивных конструкций в структуре простого предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева Г. Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
1503444
  Шуйский Ю.Д. Типы берегов земного шара (анализ классификаций) : Учебное пособие / Ю.Д. Шуйский; МВиССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 74с.
1503445
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1503446
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1503447
  Кац Н.Я. Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое распространение / Н.Я. Кац. – Москва : Географгиз, 1948. – 320с.
1503448
   Типы болот СССР и принципы их класификации. – Ленинград : Наука, 1974. – 254с.
1503449
   Типы в культуре : Методол. пробл. классиф., систематики и типологии в социал.-ист. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1979. – 183с.
1503450
  Световидов А.Н. Типы видов рыб,описанных П.С.Палласом в "Zoographia rosso-asiatica" / А.Н. Световидов; А.А.Стрелков. – Ленинград, 1978. – 35с.
1503451
  Шилко Р.С. Типы виртуальной реальности и возможности ее применения в психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 66-69
1503452
  Максимов А.А. Типы вспышек и прогнозы массового размножения грызунов / А.А. Максимов. – Новосибирск, 1977. – 189с.
1503453
  Григорьев А.А. Типы географической среды / А.А. Григорьев. – Москва : Мысль, 1970. – 552с.
1503454
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : историко-литературная гипотеза / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 12 с.
1503455
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко. – [Киев] : б. и., 1904. – 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1904, № 5
1503456
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 12 с.


  На с. 1 автограф. С. Бурославский
1503457
  Джанелидзе О.Ш. Типы главного управления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанелидзе О. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 26л.
1503458
  Харитонов Л.Н. Типы глагольной основы в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1954. – 312с.
1503459
  Андреева Валентина Константиновна Типы глагольных лексико-семантических вариантов и их системные отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Валентина Константиновна; Одесский гос. ун-т. – Одесса. – 21л.
1503460
  Замулин В А. Типы данных в языках программирования и базах данных / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 248с.
1503461
  Погорелова Д.А. Типы двойников в русской прозе В. Набокова // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 91-96. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається типологія двійництва, аналізуються функції різних типів двійників на матеріалі російської прози Набокова.
1503462
  Горяинов П.М. Типы железорудных ансамблей и их геомагнитная систематика / П.М. Горяинов. – Апатиты, 1990. – 170с.
1503463
  Гурская Л.И. Типы желудочной секции и зависимость их от функционального состояния высших отделов центральной нервной системы у человека. : Автореф... Канд.мед.наук: / Гурская Л.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 21л.
1503464
   Типы залежей нефти Припятского прогиба и их прогноз. – Минск : БелНИГРИ, 1984. – 193с.
1503465
  Высоцкая Светлана Ивановна Типы затруднений и их связь с проблемными ситуациями в учебной деятельности школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Высоцкая Светлана Ивановна; Н.-иссл. ин-т общей педагогики Академии педагогических наук СССР. – V/, 1974. – 31л.
1503466
  Ипатенко С.П. Типы земной коры и перспективы нефтегазоносности Антильских островов по геономическим данным // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 171-182 : рис., карти. – Библиогр.: с. 182. – ISSN 0203-3100
1503467
  Шубин Г.В. Типы золоторудной минерализации Даурской зоны / Г.В. Шубин. – Новосибирск, 1984. – 209с.
1503468
  Юркевич И.Д. Типы и ассоциации еловых лесов / И.Д. Юркевич. – Минск, 1971. – 352с.
1503469
  Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.65-86. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1503470
  Кашперюк П.И. Типы и инженерно-геологическая характеристика многолетнемерзлых торфяных массивов / П.И. Кашперюк, В.Т. Трофимов. – М., 1988. – 184с.
1503471
  Дроздова Татьяна Васильевна Типы и особенности многокомпонентных терминов в современном английском языке (На материале терминологии производства искусственного холода) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Дроздова Татьяна Васильевна; Московский гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1503472
  Григорян Сурен Аршакович Типы и относительные типы равномерных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Сурен Аршакович; Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1976. – 11л.
1503473
  Иванов В С. Типы и структура уроков. / В С. Иванов, . – М, 1952. – 152с.
1503474
  Панов Б.Т. Типы и структуры уроков русского языка : пособ. для учителя / Б.Т. Панов. – Москва, 1986. – 206 с.
1503475
  Шолпо В.Н. Типы и условия формирования складчатости сланцевого Дагестана / В.Н. Шолпо. – М, 1964. – 168с.
1503476
   Типы и фации метаморфизма севера Байкальской горной области. – Новосибирск : Наука, 1983. – 151с.
1503477
  Костюхин Е.А. Типы и формы живого эпоса / Е.А. Костюхин. – М., 1987. – 270с.
1503478
  Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке / П.А. Лекант. – Москва, 1976. – 142с.
1503479
  Косолапов В.И. Типы и формы словарных определений // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 309-316
1503480
  Емельянова Людмила Леонидовна Типы и функции графона в английской художественной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / емельянова Людмила Леонидовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 24л.
1503481
  Ярмоленко Галина Григорьевна Типы и функции изображенной внутренней речи в современной англоязычной прозе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ярмоленко Галина Григорьевна ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 17 с.
1503482
  Вовчок Д.И. Типы и функции словосочетаний метафорического характера в современной газете : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вовчок Д.И.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
1503483
  Березняк М.А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березняк М.А.; Одесск.гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 17л.
1503484
  Заярная И.С. Типы и функции экфрасиса в стихотворениях С.И. Пономарева, посвященных духовным святыням Киева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 118-123. – ISBN 966-7825-78-7
1503485
  Васюков Г.С. Типы и характеры : Кавказкое черноморское побережье / С. Васюков. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 305 с. : ил.
1503486
  Беспалов М.Н. Типы изданий экономической литературы. Экономическая периодика : лекция по курсу "Библиогр. соц.-экон. литературы" для студентов отд. техн. библиотек / М.Н. Беспалов ; Моск. гос. ин-т культуры. – Москва : [б. и.], 1975. – 53 с.
1503487
  Зейналова А.Ф. Типы информативности в дискурсе медиа // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 62-67. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 33). – ISSN 2411-5991
1503488
  Макаровская Г.В. Типы исторического повествования / Г.В. Макаровская. – Саратов, 1972. – 236 с.
1503489
  Максимович Г.А. Типы карстовых явлений / Г.А. Максимович. – Молотов, 1947. – 4с.
1503490
  Крылов А.Г. Типы кедровых лесов Алтая. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов А.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 21л.
1503491
  Бородаевская М.Б. Типы колчеданоносных провинций и методы прогнозирования колчеданного оруденения : Обзор / М.Б. Бородаевская. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 63с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических ископаемых)
1503492
  Бурмистрова В.И. Типы коммуникативных характеристик приложений английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бурмистрова В. И.; Одесск.ГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
1503493
   Типы коммуникации и содержательный аспект языка. – М. : ИЯ, 1987. – 230с.
1503494
  Солпова Н.В. Типы консультаций и их роль в профессиональной самореализации студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-117
1503495
  Фомиченко М.П. Типы конфликтов в современном мире и вопросы их урегулирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1503496
  Домбровская Ж.В. Типы кор выветривания и континетальных отложений Прибайкалья и их рудоносность / Ж.В. Домбровская, Т.К. Ломоносова, С.Ф. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 40с.
1503497
  Уонг Перес Хуан Мануэль Типы ландшафтной структуры Кубы и их рекреационная оценка : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 90-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1503498
   Типы ландшафтных территориальных структур : палеогеографические и геоморфологические исследования / Г.И. Швебс, П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский, Г.П. Ковеза // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1503499
  Самойлова Г.С. Типы ландшафтов гор Южной Сибири : Тексты лекций / Г.С. Самойлова; Под ред.Михайлова Н.И. – Москва : Московский университет, 1973. – 56с.
1503500
  Лавриненко Д.Д. Типы леса Украинской ССР / Д.Д. Лавриненко. – М.-Л., 1954. – 92с.
1503501
   Типы лесных биогеоценозов южной тайги. – Москва : Наука, 1974. – 231с.
1503502
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для площадей Гослесфонда УССР / Д.Д. и др. Лавриненко. – К.-Х., 1950. – 124с.
1503503
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для Украины / Д.Д. и др. Лавриненко. – Киев, 1956. – 287с.
1503504
  Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР / Д.В. Воробьев; Погребняк П.С. – Киев : АН Украинской ССР, 1953. – 452с.
1503505
  Асадов К.С. Типы лесов Северного макросклона Малого Кавказа и закономерности их формирования : Автореф. дис. ... наук / Асадов К.С. ; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1966. – 22 с.
1503506
  Селезнев А. Типы лесорастительных условий Закарпатской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Селезнев А.; М-во высшего образования СССР.Харьк.ордена Труд.Красн.знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1949. – 14 с.
1503507
  Егорова К.Л. Типы лингвистических заимствований. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Егорова К.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 20л.
1503508
  Страхов Н.М. Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли / Н.М. Страхов. – М, 1963. – 535с.
1503509
  Григорова Ю.Б. Типы личности и продуктивность совместной деятельности студентов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 75-78. – ISSN 2226-7514
1503510
  Воронин Н.И. Типы локальных поднятий южного склона кряжа Карпинского, история их развития и нефтегазоносность : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воронин Н.И.; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1503511
  Симоненко А.Н. Типы локальных структур Каганского поднятия, история их развития и нефтегазоносность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко А.Н.; АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1962. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1503512
  Анелаускене А. Типы математических способностей и индивидуализация обучения математике (в IX-XI классах) : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Анелаускене А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 27л.
1503513
  Башенина Н.В. Типы мегарельефа материков : (конспект отдельных избранных лекций по курсу " Геоморфология мира" / Н.В. Башенина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1964. – 36с.
1503514
  Калинин Э.Ю. Типы междисциплинарных исследований в классическом и современном естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1503515
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 219с.
1503516
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР+ / В.С. Преображенский, Н.В. Фадеева, Л.И. Мухина, Г.М. Томилов; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 217с.
1503517
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – М. : б.и., 1961. – 159с.
1503518
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – Москва : Изд. АН СССР, 1981. – 158с.
1503519
  Булатов В.Н. Типы местности и природное районирование юго-востока Западно-Сибирской равнины (в границах Томской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Булатов В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1503520
  Максютов Ф.А. Типы местности и характерные урочища западной части Башкирской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Максютов Ф.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 21л.
1503521
  Перцев А.В. Типы методологий историко-философского исследования / А.В. Перцев. – Свердловск, 1991. – 193с.
1503522
  Мусатов В.Н. Типы мотивации производных слов в русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 31-35. – ISSN 1562-1391
1503523
   Типы наддиалектных форм языка. – М. : Наука, 1981. – 309с.
1503524
  Фам Мин Хак Типы нарушений памяти при поражениях конвенкситальных отделов левого полушария головного мозга. (Нейродинамический анализ) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Фам Мин Хак ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1971. – 16 с.
1503525
  Кулешова Л.В. Типы населения птиц как отражения ярусной структуры растительных сообществ в лесах восточных склонов среднего Сихотэ-Алиня : Автореф... канд. геогр.наук: 694 / Кулешова Л.В.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1972. – 24л.
1503526
  Уемов А.И. Типы неопределенностей и проблема обоснования правомерности индуктивного вывода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1503527
  Попель П.П. Типы неорганических реакций : учебное пособие / П.П. Попель ; МВ и ССО УССР ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ, 1984. – 65 с.
1503528
  Мигирина Н.И. Типы номинаций для ообзначения статусов лица в современном русском языке / Н.И. Мигирина. – Кишинев, 1980. – 91с.
1503529
  Кейнис С. Типы образования литовских однословных терминов : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Кейнис С.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 20л.
1503530
   Типы общественных отношений на Востоке в средние века : [cб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 269 с.
1503531
  Васильченко А.П. Типы определительных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко А.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1975. – 24л.
1503532
   Типы осадочных формаций нефтегазоносных бассейнов. – М. : Наука, 1980. – 304с.
1503533
  Светловская Н.Н. Типы отыменных и отместоименных наречий, засвидетельствованных памятниками русской письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Светловская Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1503534
  Волочкович К.Л. Типы палеозойских структур Южного Тянь-Шаня, их магматизм и металлогеническая характеристика / К.Л. Волочкович, Р.Д. Гаврилин, Т.Н. Ифантопуло. – Москва : Наука, 1973. – 127с.
1503535
  Курбанмурадов К. Типы песков западной части Низменных Каракумов. / К. Курбанмурадов. – Ашхабад, 1976. – 117с.
1503536
  Москалева В.Н. Типы петрографических провинций СССР (опыт формационного анализа) / В.Н. Москалева, Е.Т. Шаталов. – Москва : Недра, 1974. – 167 с. + Приложение: 6 карт
1503537
  Григораш А.М. Типы повествования в художественной прозе Булгакова // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 49-54
1503538
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503539
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503540
  Гецеу В.В. Типы подземных минераальных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503541
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503542
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503543
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503544
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503545
  Гецеу В.В. Типы подземных минральных вод Дагестана и их бальнеологическок значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1503546
  Зеленько О.В. Типы пойменных лесов и лесные ассоциации Восточного Предкавказья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Зеленько О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1503547
  Горжевский Д.И. Типы полиметаллических месторождений Рудного Алтая, их происхождение и методы присков / Д.И. Горжевский. – Москва : Недра, 1977. – 197с.
1503548
  Лазаренко Ю.Н. Типы постпротерозойских осадочних железных руд на Украине и области их распространения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазаренко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 21 с.
1503549
  Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 54-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1503550
  Банару В.И. Типы предикации во французском языке / В.И. Банару. – Кишинев, 1980. – 124с.
1503551
  Дерибас Л.А. Типы предложений в русском языке / Л.А. Дерибас, К.И. Мишина. – М., 1981. – 168с.
1503552
  Нурмаханова А.Н. Типы предложений по модальности и интонации в тюркских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Нурмаханова А.Н.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. Лаб. отд. экспер. фонетики Ин-та языкозн. им. А.А.П. – Ташкент, 1966. – 48л.
1503553
  Наумова А.М. Типы природных комплексов осваиваемых территорий Среднего Приангарья : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Наумова А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1503554
  Филиппов Б.В. Типы природных резервуаров нефти и газа / Б.В. Филиппов. – Л, 1967. – 124с.
1503555
  Чунжекова Ефросинья Николаевна Типы просого предложения в алтайском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Чунжекова Ефросинья Николаевна; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1973. – 20л.
1503556
  Фоминых Л.С. Типы простого предложения / Л.С. Фоминых. – Пермь, 1974. – 214с.
1503557
  Нурмаханова А.Н. Типы простого предложения в тюркских языках / А.Н. Нурмаханова. – Ташкент, 1965. – 156с.
1503558
  Джакубов И. Типы простого предложения современного киргизского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Джакубов И.; Джакубо И.; Ин-т яз. и лит. АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1951. – 15 с.
1503559
  Бавару А.М. Типы профессий: общие тенденции в соционе / А.М. Бавару, Д.А. Бавару // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 1 (124). – С. 27-30. – ISSN 1680-4325
1503560
  Петрухина Е.В. Типы процессной семантики несовершенного вида в русском и чешском языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 48-69. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1503561
  Пикалова А.Н. Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 117-122. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1503562
  Мисевич К.Н. Типы расселения в связи с особенностями хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском национальном округе. (Как одном из районов нового освоения Зап.-Сиб. низменности) : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Мисевич К.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1503563
  Комаров В.Л. Типы растений / В.Л. Комаров; ЛГУ. – 2-е изд. исправл. и доп. – Ленинград, 1935. – 324с.
1503564
  Комаров В.Л. Типы растений : учеб. пособ. для студ. гос. ун-тов и пед. ин-тов / ИВ.Л. Комаров ; АН СССР. – 3-е испр. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 336 с.
1503565
  Савич В.М. Типы растительного покрова севера Приморья. / В.М. Савич. – Владивосток, 1928. – 52с.
1503566
  Комаров В.Л. Типы растительности Южно-Уссурийског края / В.Л. Комаров. – Петроград, 1917. – 298с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2 : Ботанические исследования 1913 года)
1503567
  Джавахишвили А.Н. Типы расчленения рельефа. / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1942. – 209-224с.
1503568
  Гусельцева М.С. Типы рациональности как основание для периодизации психологического знания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0042-8841
1503569
  Хорева Белла Яковлевна Типы регионального метаморфизма и метаморфические комплексы юго-западного Памира и Иртышской зоны смятия : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Хорева Белла Яковлевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1503570
  Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России : теософия и антропософия : духовное христианство : сектанство / Николай Бердяев // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [34] с.
1503571
  Иванова Елена Васильевна Типы ритмических модуляторов и их семантико-стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Елена Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1984. – 24л.
1503572
  Магакьян И.Г. Типы рудных провинций и рудных формаций СССР / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1503573
   Типы рудоносных фаций. – М. : Наука, 1978. – 222с.
1503574
  Тетяев М.М. Типы русскихвольфрамовых руд и их взаимоотношение / М.М. Тетяев. – Л, 1926. – 19с.
1503575
  Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии / Н.В. Чехов. – К, 1923. – 149с.
1503576
  Лукавченко И.М. Типы связанного значения и устойчивые словесные комплексы в современном английском языке (на матер. словосочетаний типа V + N) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Лукавченко И.М. ; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 25 с.
1503577
  Артеменко Л.Б. Типы связей серединной части часторного словаря французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05. / Артеменко Л.Б.;. – Воронеж, 1975. – 22л.
1503578
   Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1968. – 376с.
1503579
  Маркарян Р.А. Типы семантического противодействия в сфере форообразования и словообразования. / Р.А. Маркарян. – Ереван, 1970. – 418с.
1503580
  Квилинкова Е. Типы семьи у гагаузов в ХIX-первой половины ХХ века // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 1810-3081
1503581
  Смолина К.П. Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины 18 века / К.П. Смолина. – Москва : Наука, 1977. – 158с.
1503582
  Данг Бинь Зан Типы синоптических процессов над Вьетнамом зимой и их связь с формами атомосферной циркуляции северного полушария : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Данг Бинь Зан ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 16 с.
1503583
  Широкова Н.А. Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в составе простого предложения. / Н.А. Широкова. – Казань, 1960. – 156с.
1503584
  Кораблин В.В. Типы синтаксической связи в предложных адъективных словосочетаниях современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кораблин В.В.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 28л.
1503585
  Еремеевская Нина Павловна Типы синтаксической связи в сложом предложении (на материале прозаических памятников средневерхненемецкого периода) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Еремеевская Нина Павловна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
1503586
  Конькова Людмила Анатольевна Типы сказуемого в деловой письменности второй половины 18 века (по материалам Челябинского областного архива) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Конькова Людмила Анатольевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1503587
  Лебедева А.Я. Типы сказуемого в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева А.Я.; Моск. гос. пед. ин-ти. – М., 1953. – 15л.
1503588
   Типы сказуемого в современном русском языке. – Иркутск : б.и., 1977. – 94с.
1503589
  Бибулатов Н.С. Типы склонения имен сущевительных в говорах плоскостного диалекта чеченского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бибулатов Н.С. ; АН ГрССР. – Тбилиси, 1967. – 21 с.
1503590
   Типы скупого в произведениях литературы русской и иностранной : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1893. – [4], VI, 144 с., 1 л. ил. : 1 ил., портр. Н.В. Гоголя. – Экз. № 470910 без обл. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. XV)


  Сост.: Плавт Тит Макций (-ок. 184) ; Теофраст Чудинов, Александр Николаевич (1843-1908) Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Мольер (1622-1673) Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852) Содержание: Кубышка: Комедия Плавта: (Излож. содерж.). ...
1503591
  Тираспольский Геннадий Исаакович Типы слов и части речи : Учеб. пособие / Тираспольский Геннадий Исаакович. – Сыктывкар : Перм. ун-т, 1978. – 51с.
1503592
  Уфимцева А.А. Типы словесных знаков / А.А. Уфимцева ; Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 206 с.
1503593
  Ушакова Галина Федоровна Типы словообразовательных значений приставочных глаголов современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Ушакова Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1503594
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца 17-начала 18 в. / А.Ф. Демьяненко. – Киев, 1967. – 200с.
1503595
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца XVII -- начала XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демьяненко А. Ф. ; АН УССР , Секц. общественных наук. – Киев, 1964. – 17 с.
1503596
  Широкова Н.А. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих отношения сравнения, в современном русском литературном языке. / Н.А. Широкова. – Казань, 1963. – 56с.
1503597
  Пюрбеев Г.Ц. Типы сложных предложений в монгольских языках / Г.Ц. Пюрбеев. – М., 1979. – 145с.
1503598
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родионов Г. Г.; М-во геол. и охраны недр. ВНИИ минер. сырья ВИМС. – М., 1957. – 26л.
1503599
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка / Г.Г. Родионов. – М., 1959. – 84с.
1503600
  Жарких Е.Ю. Типы соотношений прилагательных и коррелятивных им наречий в современном английском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Жарких Е.Ю.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 15с.
1503601
  Пискун Анна Фнуфриева Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 02.02 / Пискун Анна Фнуфриева ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1972. – 20 с.
1503602
  Николаева Л.В. Типы социального прогресса / Л.В. Николаева. – М., 1967. – 80с.
1503603
  Менделева О.В. Типы социальной идентичности бизнесменов и модели их коммуникативного поведения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.168-171. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1503604
  Мананга Жюль Типы срастания минералов в железистных кварцитах докембрия и закономерности их формирования : Автореф . дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.20 / Мананга Жюль; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 29 с.
1503605
  Флоренская Эльза Александровна Типы структурно-семантических отношений между частями сложного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Флоренская Эльза Александровна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 21л.
1503606
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ. – К, 1978. – л.
1503607
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 17л.
1503608
  Еременко Галина Федоровна Типы структурных вариантов слова в словообразовательных гнездах современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Еременко Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 23л.
1503609
  Бакланов П.Я. Типы структурных трансформаций в территориальных социально-экономических системах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 16-17. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1503610
  Анисов А.М. Типы существования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.100-112. – ISSN 0042-8744
1503611
  Самарцев Евгений Типы тарифов в американских гостиницах // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-49 : фото
1503612
   Типы текста и специфика функционирования языковых средств. – Куйбышев : б.и., 1986. – 152с.
1503613
  Гожев А.Д. Типы территории верховьев р. Малой Лабы / А.Д. Гожев. – С. 23-65
1503614
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии. – М. : Наука, 1979. – 286с.
1503615
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Западной и Южной Азии. – М. : Наука, 1981. – 286с.
1503616
  Алексеев Е.В. Типы украинского леса : Правобережье / проф. Е.В. Алексеев. – Київ : Друкарня К. ф. Книгоспілки, 1925. – 64 с. + Прил.: Классификация типов леса правобережной Украины.1.Типы по суходолу, изд. 2-е, испр. / Е.В. Алексеев
1503617
  Синицын Н.Т. Типы управления в системах / Н.Т. Синицын, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1503618
  Пфейффер Г.В. Типы уравнений и систем уравнений с частными производными первого порядка, обладающих интегралами Lie данного класса // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
1503619
   Типы уроков по русскому языку, их структура и методика проведения. – Киев : КГУ, 1985. – 55с.
1503620
  Чуча Олеся Леонидовна Типы установок в процессе чтения поэтических текстов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 107-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема восприятия и понимания поэзии. Для восприятия стихотворений важную роль играет взаимовлияние семантической и ритмической сторон текста. Предполагается существование трех типов установок при чтении поэтического текста: на ...
1503621
  Лицарев М.А. Типы флогопитовых месторождений алдана, условия их образования и закономерности локанизации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лицарев М.А.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 25л.
1503622
  Норакидзе В.Г. Типы характера и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1966. – 192с.
1503623
  Холодов В.Н. Типы элизионных систем и связанные с ними месторождения полезных ископаемых // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 5-42. – ISSN 1999-7566
1503624
  Шмидт Г.А. Типы эмбриогенеза и их приспособительное значение / Г.А. Шмидт. – Москва, 1968. – 232с.
1503625
  Шмидт Г.А. Типы эмбриональных корреляций / Г.А. Шмидт, 1938. – 201-218 с.
1503626
  Нукалова Валентина Ивановна Типы эмоциональных связей в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нукалова Валентина Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1503627
  Заридзе Г.М. Типы эндогенных геологических формаций / Г.М. Заридзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 72 с.
1503628
  Спиридонов А.М. Типы эндогенных геохимических полей и их поисковое значение / А.М. Спиридонов, Л.Д. Зорина, В.А. Романов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 370-380 : рис., табл. – Библиогр.: с. 379-380. – ISSN 0016-7886
1503629
  Прямоносов П.С. Типы эндогенных металлогенических зон, их рудные формации и металлогенические эпохи Урала. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Прямоносов П.С.; Свердлов. горный ин-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1503630
  Телия В.Н. Типы языковых значений / В.Н. Телия. – М., 1981. – 269с.
1503631
   Типы языковых значений. – Рязань : РГПИ, 1986. – 111с.
1503632
  Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. / Е.С. Кубрякова. – М., 1981. – 200с.
1503633
  Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / Арутюнова Н.Д. ; отв. ред. Г.В. Степанов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1988. – 341 с.
1503634
  Онищук В.О. Типы, структура и методика урока в школе / В.О. Онищук. – Киев, 1976. – 184с.
1503635
  Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса / В.П. Нажимов. – Калининград, 1977. – 92с.
1503636
  Голяндин А. Тир // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 10 (1012). – С. 114-121. – ISSN 0130-1640


  Исчезнувшие города: Тир. Между осадой, осадой и осадой. Историков давно увлекал вопрос, каким образом солдаты Александра Македонского, сумели все-таки перегородить широкий морской пролив и взять финикийский город Тир.
1503637
  Самойлова Т.Л. Тира в 6 - 1 вв до н.э. / Т.Л. Самойлова. – К, 1988. – 120с.
1503638
  Сон Н.А. Тира Римского времени / Н.А. Сон. – К., 1993. – 154с.
1503639
  Игнатьев О.К. Тирадентис. (1748-1792) / О.К. Игнатьев. – М., 1966. – 173с.
1503640
  Егоров В.В. Тираж - 150 миллионов / В.В. Егоров. – М, 1975. – 130с.
1503641
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва-Ленинград, 1959. – 215с.
1503642
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва, 1973. – 207с.
1503643
  Валье-Инклан дель Рамон Тиран Бандерас // Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Унамуно Мигель де. – Москва : Художественная литература, 1973. – С. 305-476. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 141 ;Серия третья. Литература XX в.)
1503644
  Сюндюков І. Тиран і митці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Канадський професор українського походження Сергій Єкельчик - про те, як творилася сталінська культура в Україні.
1503645
  Будько Є. Тирана без тирана. Нові часи та герої в столиці Албанії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561
1503646
  Кассис В.Б. Тирания вещей / В.Кассис, Л.Колосов, М.Стуруа. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : фотоилл.
1503647
  Гусєв В.І. Тиранія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1503648
  Луцьків А. Тиранія і росіяни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 7


  Спадкоємність московської тиранії: аргументи 1952 року.
1503649
  Хоменко О. Тиранія не поглинула свободи. Про Сагайдачного і козаків-переможців у Хотинській битві 400 років // Україна молода. – Київ, 2021. – 16-17 листопада (№ 120/121)


  "Того дня, виходячи з хати, підійдеш до дверей і на порозі зустрінеш Сагайдачного», - ці рядки з давньої, ще самвидавного періоду поезії Василя Голобородька повсякчас зринали у пам’яті, коли я ходив цією виставковою залою між старовинними гарматами, ...
1503650
  Григоренко Б.А. Тиранія та "політія" як діалектика форм політичного врядування в Арістотеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 69-72
1503651
   Тиранія чи сильна рука? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Епоха Ердогана наближається до наступного витка.
1503652
  Маслак О. Тиранія як проблема філософії права та філософії політики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0235-7941
1503653
  Эльфонд И.Я. Тираноборцы / И.Я. Эльфонд. – Саратов, 1991. – 142с.
1503654
  Берве Г. Тираны Греции / Г. Берве. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0036-8-Х
1503655
  Марецкая С.К. Тирасполь. Историко-географический очерк. / С.К. Марецкая. – Кишинев, 1958. – 102с.
1503656
   Тирасполь. Страницы истории. Главная улица. Размах шагов саженых. В мире прекрасного. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 50 с.
1503657
   Тираспольский район : [фотоальбом. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1966. – [114] с.
1503658
  Генис А.А. Тиратрон с холодным катодом как элемент электрической цепи. : Автореф... Канд.техн.наук: / Генис А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1961. – 20л.
1503659
  Дмитренко Л.П. Тиратронные релейные устройства / Л.П. Дмитренко. – Москва, 1973. – 89с.
1503660
  Мисевра Н.И. Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мисевра Н.И.;. – Ужгород, 1986. – 256л. – Бібліогр.:л.197-256
1503661
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 21л.
1503662
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 21л.
1503663
  Потин В.В. Тиреостимулирующая активность крови и ее роль в патогенезе диффузного токсического зоба. : Автореф... доктор мед.наук: 14.00.03 / Потин В.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1973. – 30л.
1503664
  Морнер Б. Тири-Тири. Цейлонская повесть. / Б. Морнер. – Л.-Москва, 1924. – 155с.
1503665
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 18л.
1503666
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1503667
  Гаранюк Петро Ігорович Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гаранюк П.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1503668
  Булатов О.Г. Тиристорно-конденсаторные источники питания для электротехнологии / О.Г. Булатов, А.И. Царенко, В.Д. Поляков. – Москва, 1989. – 198 с.
1503669
  Иванчук Б.Н. Тиристорные и магнитные стабилизаторы напряжения / Б.Н. Иванчук, Р.А. Липман, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1968. – 112 с.
1503670
   Тиристорные источники питания современных электротехнических установок. – Уфа
№ 12. – 1983
1503671
  Королев В.Н. Тиристорные преобразователи для бестрасформаторных вентильных каскадов : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.12 / Королев В. Н.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1981. – 25л.
1503672
  Ромаш Э.М. Тиристорные преобразователи постоянного тока / Э.М. Ромаш. – Москва : Энергия, 1973. – 113 с.
1503673
  Исаков Ю.А. Тиристорные преобразователи превышенной частоты / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов. – Киев, 1976. – 144 с.
1503674
  Бернштейн И.Я. Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока / И.Я. Бернштейн; И.Я. Берштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 88 с. : черт. – Библиогр.: с. 85-88. – (Библиотека по автоматике ; вып. 306)
1503675
  Аранчий Г.В. Тиристорные преобразователи частоты для регулируемых электроприводов / Г.В. Аранчий, Г.Г. Жемеров, И.И. Эпштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 271)
1503676
  Данюшевская Е.Ю. Тиристорные реверсивные электроприводы постоянного тока. / Е.Ю. Данюшевская. – М., 1970. – 97с.
1503677
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства / Л.П. Дмитренко. – М., 1988. – 127с.
1503678
  Исаков Ю.А. Тиристорные системы электропитания / Ю.А. Исаков. – Киев, 1974. – 131 с.
1503679
  Булатов О.Г. Тиристорные схемы включения высокоинтенсивных источников света / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1503680
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – Москва, 1978. – 96 с.
1503681
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 112 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1104)
1503682
  Боголюбов Н.В. Тиристорные устройства в системах управления технологическими процессами обработки воды / Н.В. Боголюбов, И.Т. Гороновский ; АН СССР, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 191-197
1503683
  Скаржепа В.А. Тиристорные цифровые регуляторы температуры / В.А. Скаржепа. – К., 1979. – 144с.
1503684
  Зеленов А.Б. Тиристорный асинхронный электропривод для некоторых стационарных установок. / А.Б. Зеленов. – К., 1972. – 18с.
1503685
   Тиристорный электропривод постоянного тока. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с.
1503686
  Королев Ю.Н. Тиристоры / Ю.Н. Королев. – Москва, 1968. – 64 с.
1503687
   Тиристоры : технический справочник. – 2-е изд., доп. – Москва : Энергия, 1971. – 560 с.
1503688
  Замятин В.Я. Тиристоры / В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев. – Москва
Вып. 40. – 1980. – 65 с.
1503689
  Герлах В. Тиристоры / В. Герлах. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 328 с.
1503690
   Тиристоры : справочник. – Москва : Радио и связь, 1990. – 270 с.
1503691
  Дзюбин И.И. Тиристоры в электрических схемах / И.И. Дзюбин. – Москва, 1972. – 112 с.
1503692
   Тиристоры в электроустановках / В.И. Стульников, П.И. Лапченко, Е.В. Колчев, В.А. Литвиненко; В.И. Стульников, П.И.Лапченко. – Киев : Техніка, 1967. – 100 с.
1503693
  Кузьмин В.А. Тиристоры малой и средней мощности / В.А. Кузьмин. – М, 1971. – 184с.
1503694
  Грехов И.В. Тиристоры, выключаемые током управления / И.В. Грехов, И.А. Линийчук. – Ленинград, 1982. – 95 с.
1503695
  Спаре В. Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с лат. Ю.Каппе. – Рига : Лиесма, 1971. – 338 с.
1503696
  Спаре Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с латышск. Ю. Каппе. – Москва : Военное издательство, 1974. – 245 с.
1503697
  Коваль Неля Тирлич ваточниковий на території Ужанського НПП // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 4 назв.
1503698
  Захваткин А.А. Тироглифоидные клещи /Tiroglyphoides/ / А.А. Захваткин. – В кн.: Фауна СССР. Т.IV, вып. 1. – М.-Л., 1941. – с.
1503699
   Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози / М. Гром, Л. Яковенко, Л. Сидорик, О. Корнелюк, В. Григоренко, М. Вікарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Показано статистично значиме підвищення рівнів аутоантитіл до тирозил-тРНК синтетази та її окремих доменів з прозапальними та ангіогенними властивостями у пацієнтів з раком передміхурової залози у порівнянні з такими клінічно здорових донорів. ...
1503700
   Тироль у Києві // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 19 : фото
1503701
  Гавличек-Боровский Тирольские элегии / Гавличек-Боровский. – Москва, 1963. – 223с.
1503702
  Сандлер А.С. Тиросторные инверторы с широтно-импульсной модуляцией для управления асинхронными двигателями. / А.С. Сандлер, Ю.М. Гусяцкий. – М, 1968. – 95с.
1503703
   Тирукурал. – М. : Изд. вост. лит., 1963. – 156с.
1503704
   Тирукурал : Праведность. Мудросьб. Любовь. – М. : Худож.лит., 1974. – 188с.
1503705
   Тирукурал : Праведность. Мудрость. Любовь : избранные афоризмы / Пер. с тамил., [вступ. ст. и коммент.] А. Ибрагимова ; редакция П. Сомасундарама ; худож. Г. Поплавский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1503706
  Торопов К.В. Тиры и стрельбища. Устройство и оборудование стрелково-спортивных тиров и стрельбищ для стрельбы из спортивного оружия / К.В. Торопов, А.А. Ищенко. – М, 1965. – 152с.
1503707
  Івченко Андрій Тиса // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48
1503708
  Літонінський В. Тиск зростає // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев, 2022. – № 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – С. 20-23. – ISSN 2305-3364
1503709
  Рудько Г.І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс = Давление на биосферу: реанимация или путь на Марс = Pressure on the biosphere: reanimation or the way to Mars : монографія / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 335, [1] с. : іл., фот., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ, висновок парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-399-592-2
1503710
  Василик В. Тиск на суд власною персоною. Чи повинні бути етичними слги Феміди у відставці? / В. Василик, І. Бігунець // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1503711
   Тиск нових суспільних вимог на вищу освіту : її структура і підготовка кадрів ХХІ ст. // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 93-99.


  Досліджено систему вищої освіти України в аспектах її відповідності до провідних світових тенденцій розвитку суспільства, економіки, освіти й науки.
1503712
  Якимчук М.А. Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
1503713
  Кешоков А.П. Тисовое дерево : поэма / А.П. Кешоков. – Москва : Детгиз, 1958. – 80 с.
1503714
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 560с.
1503715
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1959. – 667с.
1503716
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1984. – 510с.
1503717
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1988. – 331с.
1503718
  Гаврилів Тимофій Тисяча гульденів : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – 118-126
1503719
  Савчин М. Тисяча доріг : Спогоди жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни / Марія Савчин. – Київ : Смолоскип, 2003. – 546с. – ISBN 966-7332-80-2
1503720
  Гельрігель А. Тисяча і один острів / А. Гельрігель. – Харків, 1929. – 236с.
1503721
   Тисяча і одна ніч : вибрані казки ; для мол. й сер. шк. віку. – Київ : Веселка, 1984. – 154 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1503722
   Тисяча і одна ніч : Вибр. казки й повісті. – Київ : Дніпро, 1991. – 410с.
1503723
  Безсмертна Л. Тисяча і одна ніч ажнабійок // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Новий роман Марини Гримич "Ажнабія на червоній машині".
1503724
   Тисяча і одна усмішка : Анекдоти, жарти, дотепи, замальованки з натури. – К. : Український писбменник, 1994. – 237с.
1503725
  Максименко О. Тисяча й один спосіб говорити про війну. українська воєнна література виходить на нові рубежі й закріплюється на них, стаючи дедалі вагомішим явищем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 6 (690), 12-18.02.2021. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
1503726
  Авдєєнко С.І. Тисяча й одна смерть : український рахунок / Сергій Авдєєнко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 632с. – ISBN 966-8132-43-2
1503727
   Тисяча первая ночь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-21 : фото
1503728
  Тютюнник А.М. Тисяча перше джерело : поезії / А.М. Тютюнник. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 49 с.
1503729
  Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політичні сатири / Михайло Дубинянський ; [ пер. із російської М. Ноги ]. – Київ : Факт, 2005. – 560 с. – ISBN 966-359-054-8
1503730
  Семчишин М. Тисяча років української культури : історчний огляд культурного процесу / Мирослав Семчишин. – 2-е вид. – Київ : АТ "Друга рука" ; МП "Фенікс", 1993. – 550 с.
1503731
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-065-4
Т.1 : (Х - ХV cт.)/ Ю.Косенко. – 2001. – 632с.
1503732
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-039-5
Т.2.;Кн.1 : ( ХVI ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 560с.
1503733
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-081-6
Т.2.;Кн.2 : ( Перша половина ХVIІ ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 536с.
1503734
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-077-8
Том 3, кн.2 : Остання чверть 17-початок 18 ст.)/ Ред.тому С. Коба. – 2001. – 576с.
1503735
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-078-6
Т.3.; Кн.1 : (Третя чверть ХVII ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 504с.
1503736
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-082-4
Т.4.; Кн.1 : ( Перша третина Х VIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 520с.
1503737
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-083-2
Т.4.;Кн.2 : ( Середина ХVIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 360с.
1503738
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-084-0
Т.4.;Кн. 3 : (Кінець ХVIII cт.). – 2001. – 296с.
1503739
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-071-9
Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 509 с.
1503740
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-072-7
Т. 5, кн. 2 : (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 374 с.
1503741
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-067-0
Т.6 : (90-ті роки ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.)/ Ред.тому В.Полковенко. – 2001. – 520с.
1503742
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-076-Х
Т.7 : (20-ті-40-ві роки ХХ ст.)/ Ред.тому Г.Лозинська. – 2001. – 440с.
1503743
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-059-Х
Т. 8 : (40-ві - 80-ті рр. ХХ ст.) / Ред. тому Н. Сойко. – 2001. – 400 с.
1503744
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-075-5
Т.9 : (1989-2001 років)/ Ред.тому Я.Паньків. – 2001. – 660с.
1503745
   Тисяча років Чернігівській Єпархії : Тези доповідей церковно-історичної конференції. – Чернігів, 1992. – 118с.
1503746
  Малишевський І.Ю. Тисяча свідків / І.Ю. Малишевський, В.Г. Решетилов. – Київ, 1966. – 267с.
1503747
  Полтава Л. Тисяча сімсот дев"ять : історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи / Леонід Полтава. – Вид. 3-тє. – Київ : Українська видавнича спілка, 2004. – 240 с. – ISBN 966-7060-70-5
1503748
  Гармаш Ю. Тисяча снопів вітру // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 100-107
1503749
   Тисяча та одна ніч у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
1503750
   Тисяча усмішок. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с.
1503751
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 1996. – 278с. – ISBN 1-889240-04-4
1503752
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 2001. – 232с. – ISBN 1-889-240-04-4
1503753
  Пилипенко С.В. Тисячі в одиницях : вибрані оповідання і байки / Сергій Пилипенко. – [Вид. 2-ге відред.]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Розстріляне відродження). – ISBN 978-966-97620-6-1
1503754
  Шот М. Тисячі вогрників світла, тепла та доброти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 2 листопада (№ 234). – С. 4


  Студенти і викладачі Тернопільського медичного університету виготовляють окопні свічки для захисників.
1503755
  Ковтун Владлен Тисячі доріг і сотні перхресть // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
1503756
  Сорока В. Тисячі розмов заради майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793
1503757
  Шостак В.А. Тисячолітнє дерево : народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність / Віктор Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 206, [2] с. : іл., табл., фот. – Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-429-2
1503758
  Левченко О.. Тисячолітні зв"язки. Що пов"язувало Подніпров"я, а згодом і Україну з Кримом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 35-37. – ISSN 1996-1561
1503759
  Букет Є. Тисячолітні традиції українського державотворення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021
1503760
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1503761
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 лютого (№ 29/30). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1503762
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 8


  Великий-хреститель України-Руси та його слід в історії.
1503763
  Панченко В. Тисячолітній Загребельний : Сторінки спогадів і подорожні нотатки з малої батьківщини письменника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 62-67. – ISSN 0130-5263
1503764
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Довіра, 1994. – 636с.
1503765
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1509-0
Т. 1 : Полювання на хлястики. – 2001. – 399с.
1503766
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1630-5
Т. 2 : Залізні зуби. – 2001. – 461с.
1503767
  Загребельний Павло Тисячолітній Миколай : Роман у 2-х частинах / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2612-2
Ч. 2 : Залізні зуби. – 2004. – 461с.


  Розповідь-спогад людини, яка прожила десять століть - від часів князя Володимира до наших днів - не одне життя, щоразу ніби вмираючи та знову народжуючись, і завжди з і"мям Миколай
1503768
   Тисячолітній спадок державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 24 серпня (№ 173). – С. 6
1503769
   Тисячолітня спадщина...і майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 4


  Український народ відзначає День Володимира і Хрещення Київської Русі-України.
1503770
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1503771
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1503772
   Тисячоліття : Поетичний переклад України-Руси. – Київ : Дніпро, 1995. – 696 с. – ISBN 5-308-01497-3
1503773
   Тисячоліття жінки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 124 : Фото
1503774
  Наєнко М. Тисячоліття українського літературознавства // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 62-91. – ISBN 978-617-7993-01-7
1503775
  Наєнко М.К. Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 22-38. – (Серія "Філологічні науки")


  З відкриттям у Києві Університету св. Володимира історична школа здобувається на головне місце в українському літературознавстві. За цією методологією перший ректор університету М. Максимович проаналізував "Слово про похід Ігоря" (1835), а його ...
1503776
  Будний В. Тисячоліття українського перекладу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 90-93. – ISBN 978-966-518-485-0
1503777
  Щербатюк О. Тисячоліття української культури: запитання, постаті крізь призму художньої традиції // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1503778
  Нечаїв С. Тисячоліття української медицини як шлях до лікарського самоврядування: київський вимір // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 2 (85). – С. 89-99. – ISSN 2709-4456


  З історії медичного факультету Імператорського університету Святого Володимира.
1503779
   Тисячоліття християнства в Україні = Millennium of Christianity in Ukraine : урочистості 1988 року. – Нью-Йорк : Крайовий Комітет Тисячоліття Християнства в Укра ні, 1992. – 523 с. : іл. – ISBN 0-914834-88-6
1503780
  Нікітенко Н.М. Тисячоріччя першої літописної згадки про Софію Київську // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 15-33. – ISBN 978-966-2377-29-3
1503781
  Вандек В. Тит Лукреций Кар и его философия воинствующего атеизма. / В. Вандек. – Москва-Ленинград, 1931. – 40с.
1503782
  Лютий А.П. Титан - елемент, який досліджується вченими та впроваджується у виробництво вже протягом двохсот років // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 19-23
1503783
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 520с.
1503784
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Таллин, 1956. – 592 с.
1503785
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Киев : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 590 с.
1503786
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Москва : Правда, 1981. – 608 с.
1503787
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 572с.
1503788
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Л., 1988. – 572с.
1503789
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Куйбышев, 1991. – 567с.
1503790
  Драйзер Т. Титан : роман : [пер. с англ.] / Теодор Драйзер ; [ил. С. Злобина, О. Шахова]. – Курск : Сеймъ, 1992. – 479, [1] с. : ил. – Печ. по изд.: Теодор Драйзер. Собр. соч.: в 12 т. Москва: Правда. Т. 4, 1973. – ISBN 5-85834-034-2
1503791
  Драйзер Т. Титан : [роман : пер. с англ.] / Теодор Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 543, [1] с. – ISBN 5-85869-016-5
1503792
  Шестаков Андрій Титан "інженерного Ренесансу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0130-5212
1503793
   Титан атомного века. [Игорь Васильевич Курчатов] : подготовила А. Пименова // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями, в том числе Серебряной медалью Мира им. Жолио-Кюри, грамотой «Почетный гражданин ...
1503794
  Абковиц С. Титан в промышленности = Titanium in industry/ Technolory of structural titanium / С. Абковиц, Дж. Бурке, Р. Хилц ; пер. с англ. В.А. Алексеева ; под. ред. С.Г. Глазунова, Л.П. Лужникова. – Москва : Оборонгиз, 1957. – 146 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
1503795
  Комсток Дж.Ф. Титан в чугуне и стали / Дж.Ф. Комсток. – М., 1956. – 355с.
1503796
  Черниш Н. Титан дії, речник української науки і культури в діаспорі // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 66-89. – ISBN 978-966-441-556-6


  Володимир Михайлович Кубійович — український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Енциклопедії українознавства та фундаментальної праці "Геоґрафія українських і сумежних земель".
1503797
   Титан для народного хозяйства. – М. : Наука, 1976. – 288с.
1503798
  Семенюк Г.Ф. Титан духу і чину // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 5-7. – ISSN 2520-6346
1503799
  Липкес Я.М. Титан и его применение в технике. / Я.М. Липкес. – М., 1945. – 64с.
1503800
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература. – (Редкие металлы)
Ч.1. – 1953. – 112 с.
1503801
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – М. : Изд. иностр. лит., 1954. – 211с.
1503802
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Киев : АН УССР, 1955. – 400 с.
1503803
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып. 2-й. – 1959. – 180с.
1503804
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Изд.2-е, испр. и доп. – Киев : АН УССР, 1960. – 500 с.
1503805
   Титан и его сплавы. – Ленинград : Судпромгиз
Т.1 : Технически чистый титан. – 1960. – 516 с.
1503806
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 3. – 1960. – 164с.
1503807
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып.4. – 1960. – 192с.
1503808
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып.7-й. – 1962. – 304с.
1503809
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 8-й. – 1962. – 280с.
1503810
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 9-й. – 1963. – 283с.
1503811
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 10-й. – 1963. – 368с.
1503812
  Цвиккер У. Титан и его сплавы / У. Цвиккер. – Москва, 1979. – 511 с.
1503813
   Титан и его сплавы. Металлургия и металловедение. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 211 с.
1503814
  Вірченко Н. Титан математики // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 116-122.
1503815
  Мартынов Семен Титан на распутье // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 32-33 : фото
1503816
  Возняк М.С. Титан праці / М.С. Возняк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 93 с.
1503817
   Титан Ренессанса // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
1503818
  Фігурний Ю.С. Титан українського національного відродження - етнонацієтворча та етнографічна діяльність Володимира Антоновича в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 109-137.
1503819
  Суханов О. Титан. До 305-річчя від дня народження М.В. Ломоносова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 8-9, 12
1503820
  Корнилов И.И. Титан. Источники, составы, свойства, металлохимия и применение / И.И. Корнилов. – Москва : Наука, 1975. – 308 с.
1503821
   Титан. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранных языках за 1959-1962 гг.. – М. : ЦИИНцветмет, 1962. – 126с.
1503822
   Титан. Микеланджело. – М. : Мол. гвардия, 1973. – 272с.
1503823
   Титан: Микеланджело. – 2-е изд. – М. : Мол. гвардия, 1977. – 271с.
1503824
   Титанат бария. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов-на-Дону, 1971. – 216с.
1503825
  Олійник Л. Титани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Видатні композитори Кшиштоф Пендерецький і Мирослав Скорик поділилися секретами творчості з читачами "Дня".
1503826
  Мушатеску Т. Титаник-валь / Т. Мушатеску. – Москва, 1957. – 110с.
1503827
  Бонштедт Э.М. Титанит : (Сфен) / Э.М. Бонштедт. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 62с.
1503828
  Мушатеску Т. Титанік-вальс / Т. Мушатеску. – К., 1959. – 135с.
1503829
  Горобець Ірина Титанічна розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 62-65 : фото
1503830
  Горожевская С.А. Титано-тантало-ниобаты / С.А. Горожевская. – М, 1974. – 344с.
1503831
  Гурвич С.И. Титано-циркониевые россыпи Русской платформы и вопросы поисков / С.И. Гурвич, А.М. Болотов. – М., 1968. – 188с.
1503832
  Аршук М.В. Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар"єрним шаром нітриду титану на сталі 12X18H10T : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Аршук Марина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1503833
  Зак С.И. Титановое оруднение в соновных породах Елетьозерского массив Карельской АССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зак С.И.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Ленингр. орденов Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин-т им. – Ленинград, 1960. – 19л.
1503834
   Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
1503835
  Рускол Ю.С. Титановые конструкционные сплавы в химических производствах: справочник. / Ю.С. Рускол. – М., 1989. – 285с.
1503836
  Карпова О.В. Титаномагнетитовые руды Южного Урала / О.В. Карпова. – Москва, 1974. – 152с.
1503837
  Кленус В.Г. Титанониобаты РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов : Дис... канд. хим.наук: / Кленус В.Г.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1976. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
1503838
  Кленус В.Г. Титанониобиум РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кленус В.Г.; КГУ. – К., 1978. – 18л.
1503839
  Митрохин О. Титаноносні габроїди Пенізевицького рудопрояву ільменіту (Волинський мегаблок УЩ) / О. Митрохин, Т. Митрохина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Пенізевицький рудопрояв ільменіту, пов"язаний з дайкоподібним тілом метаморфізованих габроїдів у межах Федорівського габро-анортозитового масиву коростенського комплексу. Проаналізовано структурне положення рудопрояву, а також вивчено умови ...
1503840
  Митрохин О. Титаноносні габроїди федорівського апатит-ільменітового родовища / О. Митрохин, Т. Митрохіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Досліджено руди Федорівського родовища, приуроченого до однойменного тіла титаноносних олівінових габро в межах Володарськ-Волинського масиву коростенського комплексу. Встановлено, що мінеральний склад рудних габроїдів є типовим для базитів ...
1503841
  Митрохіна Т. Титаноносні габроїдні інтрузії Волинського мегаблоку Українського щита / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита. На підставі узагальнення даних про особливості локалізації, умови залягання, геологічну будову, вік та речовинний склад титаноносних інтрузій визначаються ...
1503842
  Митрохіна Т. Титаноносні інтрузії в анортозитових комплексах протерозою / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) Виконано порівняльну характеристику титаноносних інтрузій найбільш типових протерозойських анортозитових комплексів. Виявлено, що інтрузії коростенського ...
1503843
   Титаноносные массивы габброанортозитов. – М. : Недра, 1987. – 136с.
1503844
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – М, 1976. – 144с.
1503845
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – 2-е изд. – М, 1991. – 151с.
1503846
  Шевченко Т.Г. Титарівна : З 1 мал. і портретом. – Санкт-Петербург : Типогр. Ю.Н. Эрлих, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека / Видання В. Яковенка ; № 16)
1503847
  Фортинский Ф.Я. Титмар Мерзебургский и его хроника / Ф.Я. Фортинский. – С-Петербургъ : В типографии В. Безобразова, 1872. – 201 с.


  Содерж.: О рукописях и изданиях Хроники Тимара. Борграфия Тимара.
1503848
  Жувенель Рено де Тито - главарь предателей / Рено де Жувенель ; Вступит. статья И. Медведева [с. 5-20]. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 148 с.
1503849
  Станоjевит Т. Тито. Реч и дело. 1941-1971 / Т. Станоjевит. – Београд, 1971. – 127с.
1503850
   Титов Юрий Александрович : выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1963. – 75 с.
1503851
   Титова Олена Миколаївна : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. вип. Л.О. Гріффен ; упоряд.: Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 70, [2] с. : фотогр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. серії О.М. Титова ; вип. 3). – ISBN 978-966-8999-44-4
1503852
   Титовские бандиты перед судом. – М., 1952. – с.
1503853
  Пирадов А. Титовцы-оруженосцы американско-английских поджигателей войны. Стенограмма публичной лекции. / А. Пирадов. – М., 1952. – 50с.
1503854
  Моженко М.В. Титри та анімована графіка в кіно та на телебаченні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 330-337. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому сформульовані основні принципи застосування титрів та анімованої графіки в різноманітних аудіовізуальних творах і показано їхній вплив на образне вирішення кіно- та телепродукції.Висновки. Титри в ...
1503855
  Алесковская В.Н. Титриметрическая хроматография / В.Н. Алесковская ; Ленингр. ин-т текстил. и лег. пром-ти. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-173
1503856
   Титриметрические методы анализа неводных растворов. – Москва : Химия, 1986. – 382 с.
1503857
  Эшворт Ф М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / Ф М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
[Ч. 1] : Методы прямого титрования. – 1968. – 554 с.
1503858
  Эшворт М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
Кн. 1 : Методы косвенного титрования. – 1972. – 496с.
1503859
  Коростелев П.П. Титриметрический и гравиметрический анализ в металлургии / П.П. Коростелев. – М, 1985. – 320с.
1503860
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосування водно-міцелярних середовищ ПАР : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко Сергій Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 198 - 203. – Бібліогр.: л.173 - 198
1503861
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ пар : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1503862
  Денеш И. Титрование в неводных средах / И. Денеш. – Москва : Мир, 1971. – 414 с.
1503863
  Тарасянц Р.Р. Титрование кремнийорганических соединений в неводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасянц Р.Р.; Моск. хим.-тех. ин-т. – М., 1965. – 16л.
1503864
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Целинский Ю.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр. : с.12-13
1503865
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Дис... канд. хим.наук: / Целинский Ю.К.; КГУ. – Киев, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
1503866
  Лесс А.Л. Титта Руффо. Жизнь и творчество / А.Л. Лесс. – Москва, 1983. – 162с.
1503867
  Мельников С.А. Титул "великий князь всея Руси" в конце XV в.: трансформация раннефеодальной монархии в самодержавную // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805


  В статье представлен историко-правовой анализ титула великих русских князей в конце XV в.
1503868
  Прохазкова Н. Титулатура короля Галичини Коломана (фрагмент дисертаційної роботи) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 208-212. – ISBN 978-966-668-384-0
1503869
  Климов Е.В. Титулатура правителя в Древней Руси // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, в домонгольский период на Руси четкой иерархии титулов не существовало. Все титулы - "император", "царь", "хакан", "король", "князь" - были равноправны.
1503870
  Костенко І.В. Титулатура професорсько-викладацького складу дореволюційних російських університетів у контексті проблеми вдосконалення сучасної науково-атестаційної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-55.
1503871
  Романова О.О. Титули жерців виду s (t) m в титулатурах чиновників Давнього Царства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 138-148. – ISSN 1682-671Х


  Проблема устрою давньоєгипетської системи управління
1503872
  Юхимець Г.М. Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 96-151. – ISSN 2222-4203
1503873
  Широбокова И.А. Титулованная знать в Харьковском Императорском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 84-87
1503874
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1910. – VIII, 296 с.
1503875
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 2. – 1910. – VIII, 61 с.
1503876
  Бистрова О. Титульна сторінка та ілюстрації до літературного твору як рецептивний вектор // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7442-48-5
1503877
  Тлуста Г.Ю. Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 563-568. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто можливі шахрайства на ринку нерухомості України та механізм мінімізації таких ризиків за рахунок розвитку титульного страхування. В статье рассмотрено возможное мошенничество на рынке недвижимости в Украине и механизм минимизации ...
1503878
  Крайнікова Т.С. Титульний аркуш книжкового видання: термінологічні та класифікаційні розбіжності з погляду стандартизації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 22-24


  У статті порушено проблему стандартизації титульного аркуша книжкового видання, зокрема йдеться про розбіжності в термінах і класифікаціях. The article deals with the problem of book"s title page standardization, in particular the question is about ...
1503879
  Добрянська Т.А. Титульні аркуші кодексів XVII ст. з колекції рукописних книг Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: джерелознавчий аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 169-182. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
1503880
  Лукачевская Л.А. Титульный лист книги. Формирование и размещение титульных данных в непериодических изданиях / Л.А. Лукачевская. – Москва, 1958. – 97с.
1503881
   Титульный список высших учебных заведений. – Москва : Советская наука, 1946. – 168с.
1503882
  Смолин Д. Тиумфальное шествие / Д. Смолин. – Москва
1. – 1922. – 256с.
1503883
  Перов Ю.Ф. Тиф / Ю.Ф. Перов. – Москва, 1989. – 69с.
1503884
   Тифлис : Справочник для экскурсантов. – Тифлис, 1929. – 127с.
1503885
  Квачадзе С.М. Тифлисская большевистская организация в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Квачадзе С.М.; Ин-т истори партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 35л.
1503886
  Гаджиев А.М. Тифлисская литературная среда (1905-1917 гг.) (На основе азербайдж. материалов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 32 с.
1503887
  Орджоникидзе Тифлисский рассвет / Орджоникидзе. – М., 1959. – 160с.
1503888
  Губелидзе Б.П. Тифлисский Совет рабочих и солдатских депутатов (март 1917 г. - начало 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губелидзе Б.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1503889
  Малицький Ф.М. Тих днів не забути : оповідання, спогади, нариси, статті / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 191 с.
1503890
   Тих днів не змовкне слава... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про відзначення в університеті Дня партизанської слави, Дня ветерана України та 70-річчя з дня створення підпільної організації "Молода гвардія". У читальних залах Наукової бібліотеки імені М. Максимовича та факультетів влаштовані тематичні виставки.
1503891
  Медведев Г.Н. Тих мой край / Г.Н. Медведев. – Волгоград, 1973. – 23с.
1503892
  Нікуліна Н.П. Тиха бесіда : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 71 с.
1503893
  Нагішкін Д.Д. Тиха бухта. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1977. – 112с.
1503894
  Корсак І. Тиха займанщина. Але підступна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 13


  Війна за імена як складник гібридної.
1503895
  Морозов М.А. Тиха зона. / М.А. Морозов. – К., 1975. – 186с.
1503896
  Джумаєв Н. Тиха невістка. -- (Рік життя). / Н. Джумаєв. – К., 1968. – 173с.
1503897
  Шиян А.І. Тиха обитель : п"єси / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро, 1969. – 294 с.
1503898
  Шевченко Оксана Тиха облога: замок здобуто... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1503899
  Плахта Д. Тиха освітня революція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 157). – С. 11


  Іван Примаченко, засновник Prometheus, перших на пострадянському просторі відкритих онлайн-курсів розповідає про те, чому все більше українців отримують нові навички та фах на онлайн-курсах.
1503900
  Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького : повість-есей / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-2151-16-9
1503901
  Скляренко С. Тиха пристань : Повість / С. Скляренко. – Київ : Маса, 1929. – 185 с.
1503902
  Алексинська М. Тиха революція : як Україна стала чемпіоном "цифрової роботи". Де, як і чому працюють українські ІТ- фрілансери // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 49-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2411-6912 03
1503903
  Купченко Є. Тиха українська ніч / Є. Купченко. – Київ, 1956. – 118с.
1503904
  Купченко Є. Тиха українська ніч : комедія на 3 дії, 7 картин / Є. Купченко. – Київ, 1959. – 120 с.
1503905
  Нагишкин Д.Д. Тихая бухта. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1962. – 135с.
1503906
  Потанин В.Ф. Тихая вода / В.Ф. Потанин. – М., 1976. – 383с.
1503907
  Сабо М. Тихая война : воспоминания / М. Сабо. – Сокр.пер. с венгерского. – Москва : Воениздат, 1987. – 406с.
1503908
  Корнеев А.А. Тихая глубина. / А.А. Корнеев. – М., 1973. – 80с.
1503909
  Ажгихина Надежда Тихая дискриминация // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.10-12. – ISSN 0130-3589


  Женщины-журналисты
1503910
  Попов В.Ф. Тихая заводь : Роман / В.Ф. Попов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 335с.
1503911
  Морозов Н.А. Тихая зона. / Н.А. Морозов. – Л., 1972. – 176с.
1503912
  Морозов Н.А. Тихая зона; Юта: Повести. / Н.А. Морозов. – Л., 1980. – 280с.
1503913
  Райнис Я. Тихая книга : сборник стихов / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1965. – 187 с.
1503914
  Ковалев Д.М. Тихая молния / Д.М. Ковалев. – Москва, 1961. – 199с.
1503915
  Рубцов Н.М. Тихая моя родина / Николай Рубцов. – Москва : Эксмо, 2007. – 368с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-08302-2
1503916
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы : роман и повесть / Г.Л. Немченко. – Москва, 1978. – 349 с.
1503917
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы: роман / Г.Л. Немченко. – М., 1988. – 526с.
1503918
  Джумаев Н. Тихая невестка : повесть / Нариман Джумаев; пер. с туркм. Т.Калякиной. – Москва : изд-во худ. лит., 1963. – 63 с.
1503919
  Тхоржевский С.С. Тихая ночь у костра / С.С. Тхоржевский. – М.-Л., 1964. – 212с.
1503920
  Руднев Д.М. Тихая окраина. / Д.М. Руднев. – Таллин, 1975. – 341с.
1503921
  Акулов Н.С. Тихая охота / Н.С. Акулов. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1989. – 94с.
1503922
  Дюженков Н.М. Тихая охота / Н.М. Дюженков. – Калининград, 1992. – 94с.
1503923
  Абатуров К.И. Тихая пристань : рассказы / К.И. Абатуров. – Москва, 1976. – 175 с. – (Новинки "Современника")
1503924
  Извеков В.М. Тихая пристань / В.М. Извеков. – Барнаул, 1985. – 240с.
1503925
  Марчевски М. Тихая пристань. / М. Марчевски. – София, 1971. – 234 с.
1503926
  Астафьев В.П. Тихая птица : роман, повести, рассказы, очерк / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 683с. – ISBN 5-265-01046-7
1503927
  Кольцов С.А. Тихая разведка / С.А. Кольцов. – Ростов-на-Дону, 1991. – 249с.
1503928
   Тихая речка Крынка. – М. : газ. "Красная звезда", 1977. – 79с.
1503929
  Маракулин П.П. Тихая родина / П.П. Маракулин. – Горький, 1976. – 111с.
1503930
  Махалов В.В. Тихая родина / В.В. Махалов. – М., 1977. – 254с.
1503931
  Зеленцова Т. Тихая Сапа // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139


  Сапа - "горна столиця" Північного В"єтнаму. Одне з найкрасивіших місць на півострові Індокитай
1503932
  Зеленцова Татьяна Тихая Сапа : роза ветров / Зеленцова Татьяна, Алексеев Валерий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139 : Фото, карта


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1503933
  Маршак С.Я. Тихая сказка / С.Я. Маршак. – Москва : Детская литература, 1961. – 12 с.
1503934
  Конева Елена Тихая фамилия // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 24-29. – ISSN 0869-8171


  О художнике Михаиле Шорохове (1920 г.р.)
1503935
  Файнштейн Л.А. Тихвин / Л.А. Файнштейн, И.П. Шаскольский. – Л, 1961. – 183с.
1503936
  Краснов Н.В. Тихвин / Н.В. Краснов. – Л., 1971. – 175с.
1503937
  Багратид Л.В. Тихвин : фотоальбом / сост. Л.В. Багратид и др. ; фот. Н.А. Дока, К.А. Дока ; авт. предисл. Л.В. Багратид. – Ленинград : Лениздат, 1982. – [13] с. : bk/
1503938
  Крупейченко И.П. Тихвин прежде и теперь / И.П. Крупейченко, Н.К. Балядсов. – Л, 1970. – 120с.
1503939
   Тихвин, год 1941-й : Воспоминания участников боев на тихвин. и волхв. направл. в окт-дек. 1941 г. – Л. : Лениздат, 1974. – 399с.
1503940
  Войцехівська О. Тихе життя Кіровограду і не сниться // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-11
1503941
  Томчаній М.І. Тихе містечко : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1969. – 243 с.
1503942
   Тихенко Сергій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 317-318. – ISBN 978-617-573-038-6
1503943
  Румаров Г. Тихие будни / Г. Румаров. – Москва, 1964. – 133 с.
1503944
  Ярункова К. Тихие бури / К. Ярункова. – М., 1978. – 352с.
1503945
  Калинин А.В. Тихие вербы. Сборник. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское Обласное книгоиздательство, 1950. – 112 с.
1503946
  Лазарев А. Тихие ворота // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 12. – С. 6-9


  Япония. Остров Хирадо.
1503947
  Цветнов А.И. Тихие выселки / А.И. Цветнов. – Москва, 1978. – 256с.
1503948
  Токунага С. Тихие горы / С. Токунага. – Москва, 1952. – 343 с.
1503949
  Алешкин П.Ф. Тихие дни осени : рассказы и повести / Петр Алешкин. – Москва : Современник, 1985. – 303 с. – (Новинки "Современника")
1503950
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1954. – 288с.
1503951
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – Рязань, 1962. – 259с.
1503952
  Акьов В. Тихие зори : рассказы и новеллы / В. Акьов. – София : София-пресс, 1975. – 151 с.
1503953
  Подгорный С.Н. Тихие истории / С.Н. Подгорный. – Киев, 1986. – 182с.
1503954
  Воронин С.А. Тихие люди / С.А. Воронин. – Ленинград, 1989. – 425с.
1503955
  Целищев А.А. Тихие омуты / А.А. Целищев. – Ярославль, 1969. – 64с.
1503956
  Ступников И.В. Тихие острова. / И.В. Ступников. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 176 с.
1503957
  Грибов Ю.Т. Тихие острова... / Ю.Т. Грибов. – М., 1969. – 48с.
1503958
  Фридберг И. Тихие праздники / И. Фридберг. – Вильнюс, 1977. – 213с.
1503959
  Максимов Е.В. Тихие проселки: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1978. – 208с.
1503960
  Алфимов Е.П. Тихие реки / Е.П. Алфимов. – Москва, 1968. – 134с.
1503961
  Кукарский А.С. Тихие струны. / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1967. – 32с.
1503962
  Кажаров П.Х. Тихие травы : [cтихи] / Петр Кажаров ; [пер. с кабард. А. Янова]. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 96 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1503963
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1956. – 190с.
1503964
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1986. – 701с.
1503965
  Грин Г. Тихий американец : Роман / Г. Грин; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 189с.
1503966
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Минск, 1987. – 187,2с.
1503967
  Эндрю Джефф Тихий американец // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-79


  Про творчий шлях амер. актора Клінта Іствуда
1503968
  Грін Г. Тихий американець : Романи / Г. Грін; Пер. з англ. – Київ : Дніпро, 1971. – 366с.
1503969
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків, 1984. – 352 с.
1503970
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків : Вища школа, 1985. – 352 с.
1503971
  Чумарна М.І. Тихий ангел пролетів : сповідь Тараса Шевченка. Тризна / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2007. – 80с. : іл. – ISBN 966-8256-56-5
1503972
  Наумко Т. Тихий ангел пролетів, або чужоземки в долі геніїв // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 19-21
1503973
  Ливеровский А.А. Тихий берег Лебяжьего, или Приключения загольного бека / А.А. Ливеровский. – Л., 1984. – 112с.
1503974
  Кірічук Тетяна Тихий вбивця - чадний газ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 20-21 : фото
1503975
  Поволяев В.Д. Тихий ветер памяти / В.Д. Поволяев. – Москва, 1982. – 415с.
1503976
  Лордкипанидзе З.С. Тихий витязь : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси, 1974. – 103 с.
1503977
  Чуйко В.Л. Тихий вогонь / Володимир Чуйко. – Київ : Криниця, 2004. – 127, [1] с. : іл., портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка папка. – ISBN 966-7575-58-6


  У пр. № 1726019 напис : Дорогому Дмитру Олексійовичу Міщенку - з давньою глибокою повагою, побажанням нев"янучої снаги і нових звершень. Підпис, осінь. 2005
1503978
   Тихий Володимир Павлович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 30-31
1503979
  Горяшко А. Тихий герой : О научном невезении, педагогическом пыле, патриотизме и месте в истории : Русский биолог и педагог К.К. Сент-Илер // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 52-56
1503980
  Броделе А.Ю. Тихий городок / А.Ю. Броделе. – М, 1968. – 320с.
1503981
  Броделе А.Ю. Тихий городок ; Это мое время : роман; повесть / Анна Броделе ; авториз. пер. с латыш. А.Крона. – Москва : Советский писатель, 1976. – 511 с.
1503982
   Тихий городок: Военно-приключен.повести. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1989. – 576с. : ил.
1503983
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – М., 1978. – 526с.
1503984
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – Челябинск, 1981. – 541с.
1503985
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн. 3. – 1983. – 248 с.
1503986
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн.4. – 1985. – 305 с.
1503987
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
1. – 1931. – 307с.
1503988
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
2. – 1931. – 313с.
1503989
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
Кн. 3. – 1934. – 442с.
1503990
  Прудников А.И. Тихий домик / А.И. Прудников. – М., 1969. – 270с.
1503991
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
1. – 1929. – 464с.
1503992
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 1. – 1931. – 397с.
1503993
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 2. – 1931. – 416с.
1503994
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
Кн. 1. – 1935. – 419с.
1503995
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
3. – 1935. – 455с.
1503996
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Киев
Т. 4. – 1941. – 370с.
1503997
  Шолохов М. Тихий Дон / М. Шолохов. – Київ : Хдожньої літератури
Кн.3-4. – 1955. – 804 с.
1503998
  Митюрин Дмитрий Тихий Дон : Мафия не бессмертна. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 22-35 : Фото
1503999
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025791-1(Т.1)
Т. 1. – 2007. – 704 с.
1504000
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025792-1(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 800 с.
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,