Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1502001
  Крижанівський В. "Угода про визнання вини" у США // Вісник законодавства України : Київ, 2001
1502002
  Крижанівський В. "Угода про визнання вини" у США // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
1502003
  Сафар"янс Є. "Угода Філіна", згадувана Полібієм, та підтвердження на користь її існування у західній історіографії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 348-351. – ISBN 978-966-171-793-9
1502004
   "Угоди з Росією не варті й паперу..." / І. Капсамун, В. Торба, В. Карасьов, В. Василенко, К. Грищенко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 4-5


  Думки з приводу Великого договору розділилися: одні - за денонсацію, інші - проти.
1502005
  Брюнелли П.А. "Уголовный защитник" : практическое пособие при ведении во всех судебных установлениях уголовных дел и защит / Павел Брюнелли. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразова и Ко], 1912. – VIII, 170 с.
1502006
   Увсеозброєнні. – Ужгород, 1986. – 131с.
1502007
  Неврлий М. УВУ-база незалежної української науки у вільному світі // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С.172-186.
1502008
   УВУ і Баварська Академія Наук вшанували Івана Мірчука // Українське слово. – Париж, 2011. – 02.06.2011 (число 3012). – С. 5
1502009
  Роздобудько И. Увядшие цветы выбрасывают : роман / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2007. – 191с. – (Литература). – ISBN 978-966-03-3824-1
1502010
  Цянь Ц.--сун Увязка разрезов угленосных отложений литологическими методами. На прим. Воркут. р-на Пчеорск. бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цянь Ц.--сун; МВО ССО РСФСР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1961. – 22л.
1502011
  Голубчиков М. Угаданное : Стихи / Михаил Голубчиков. – Киев, 2004. – 108с. – ISBN 966-8318-53-6
1502012
  Панкратьев В.П. Уганда / В.П. Панкратьев. – Москва : Наука, 1976. – 103с.
1502013
  Чижов Н.Н. Уганда : Экономико-географическая характеристика / Н.Н. Чижов. – Москва : Мысль, 1977. – 240 с.
1502014
  Панин Андрей Уганда. Озеро Катве. Вся соль Уганды : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 32-34 : Фото
1502015
  Копылов Денис Уганда/Руанда/Конго. Зеленые холмы Африки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 60-67 : фото
1502016
  Киндель Констанца Уганда: Даешь интернет! Дигитальная революция / Киндель Констанца, Язбек Кирилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1502017
  Твердохлебова Наталья Уганда: жаркое сердце Африки : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 65-67 : Фото
1502018
  Ульянинский А.В. Угар. Пьеса / А.В. Ульянинский. – Москва : Искусство, 1954. – 28с.
1502019
  Сегерт С. Угаритский язык. / С. Сегерт. – М, 1965. – 104с.
1502020
  Шифман И.Ш. Угаритское общество / И.Ш. Шифман. – Москва, 1982. – 392 с.
1502021
  Третьяков Д. Угасание бога / Д. Третьяков. – Москва : Красная Новь, 1923. – 182 с.
1502022
  Непомнящий К.Е. Угасающие факелы. / К.Е. Непомнящий. – М., 1964. – 160с.
1502023
  Линс Угасший огонь : роман / Линс, Рего Ж. до; Пер. с порт. Ю. Калугина. – Москва, 1967. – 312 с.
1502024
  Пляченко А.Г. УГВР - підпільний уряд воюючої країни // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-966-927-118-1


  11 - 15 липня 1944 року, в умовах Другої світової війни, була створена Українська головна визвольна рада - підпільний уряд Воюючої України.
1502025
  Горак Р. Угерці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Історія села Угерці та роль дідича села Станіслава Незабитовського.
1502026
  Савчук Олег УГКЦ в контексті суспільно-політичних реалій на Станіславщині (1946-1959 рр.) // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 206-215
1502027
  Щоткіна К. УГКЦ після Гузара: у пошуках свого шляху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 3


  "З відходом у Вічність Блаженнішого Патріарха-емерита Любомира Гузара багатьох стало тривожити питання майбутнього Української греко-католицької церкви. З раціонального погляду, побоювання нібито безпідставні: Любомир Гузар залишив керівну посаду 6 ...
1502028
  Орлова Н.Я. Углеводно-азотный метаболизм у некоторых сортов яблонь в различных условиях произрастания в связи с их морозостойкостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Орлова Н.Я. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1502029
  Береза И.Г. Углеводно-фосфорные соединения в мясе крупного рогатого скота и свиней в процессе его хранения : Автореф... канд. биол.наук: / Береза И.Г.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 27л.
1502030
  Морозова Т.М. Углеводно-фосфорный обмен в гловоном мозгу при отравлении метгемоглобинообразователями : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Т.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
1502031
  Эфендиев Д.И. Углеводные газы и перспективы газоносности палеоген-миоценовых отложений Прикаспийско-Кубинской области. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Эфендиев Д.И.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 24л.
1502032
  Корнилов В.И. Углеводные кетокарбены и синтез с-гликозильных производных на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Корнилов В.И.; Ростовский-на-Дону гос. университет. – Ростов-на-Дону, 1967. – 19л.
1502033
  Хазиев Ф.Х. Углеводные компоненты органического вещества почвы / Ф.Х. Хазиев, Ф.Я. Багаутдинов. – Уфа, 1987. – 146с.
1502034
  Егорова В.Д. Углеводные компоненты чумного микроба. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егорова В.Д.; Всес.н-исслед.противочумн.ин-т. – Саратов, 1967. – 20л.
1502035
   Углеводный и жировой обмен в рубце молодняка крупного рогатого скота в связи с уровнем кормления в разные возрастные периоды : Автореф... канд. с. х.наук: / Н. Т.; Н. Т.; Укр. с. х. акад. – К, 1965. – 19л.
1502036
  Гуменюк Г.А. Углеводный и минеральный состав растительных кормов правобережной лесостепи Украинской ССР в зависимости от фаз вегетации и от особенностей возделывания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.А. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 23 с.
1502037
  Старцева А.В. Углеводный обмен корней гороха и влияние на него засухи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Старцева А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1951. – 11с.
1502038
  Бойко Л.А. Углеводный обмен культурных растений, адаптируемых к засолению почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Л. А.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1956. – 23л.
1502039
  Минеева Г.Т. Углеводный обмен при экспериментальном инфаркте миокарда в условиях искусственного кровообращения и на фоне удаления некоторых отделов вегетативной нервной системы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Минеева Г.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
1502040
  Даффус К. Углеводный обмен растений / К. Даффус, Дж. Даффус. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 175с.
1502041
  Рейнус Р.М. Углеводный обмен растений в условиях высокогорий Памира. / Р.М. Рейнус. – Душанбе, 1964. – 138с.
1502042
  Негруцкий С.Ф. Углеводный обмен растений. / С.Ф. Негруцкий. – Донецк, 1975. – 68с.
1502043
  Павлив Б.А. Углеводный обмен у свиней при откорме разными корнеклубнеплодами и при применении инсулина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Павлив Б.А. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 22 с.
1502044
  Россини Ф.Д. и др. Углеводороді нефти / Ф.Д. и др. Россини; Сериенко С. Р. – Л., 1957. – 471с.
1502045
  Качинский В.Л. Углеводородное загрязнение арктотундровых почв острова Большой Ляховский (Новосибирские острова) / В.Л. Качинский, Ю.А. Завгородняя, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 155-168 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1502046
   Углеводородное состояние почв в условиях загрязнения атмосферы локализованным промышленным источником / А.Н. Геннадиев, А.П. Жидкин, Ю.И. Пиковский, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1068-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1502047
   Углеводородное состояние почв при разновозрастном нефтяном загрязнении / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 574-583 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1502048
  Жижченко Б.П. Углеводородные газы / Б.П. Жижченко. – М., 1984. – 113с.
1502049
  Мамедов А.М. Углеводородные газы и перспективы газонефтеносности плиоценовых отложений Бакинского архипелага : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 22л.
1502050
  Сторожев Р. Углеводородные перспективы // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Какие законодательные изменения обеспечат энергетическую независимость Украины?"
1502051
  Стекольщиков М.Н. Углеводородные растворители. / М.Н. Стекольщиков. – М., 1986. – 120с.
1502052
  Лукин А.Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 3-23 : рис. – Библиогр.: с. 20-23. – ISSN 0203-3100
1502053
  Толстенев В.С. Углеводородный состав газоконденсатов месторождений Западной Туркмении и основные направления их использования. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Толстенев В.С.; Ин-т химии АН ТССР. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1502054
  Умарова К Углеводородный состав керосино-газойлевых фракций ряда нефтей месторождения Узбекистана. : Автореф... канд. хим.наук: 00.02.13 / Умарова К,А.; Ан УзССР. Объединенный ученый совет по химии и химич. технологии). – Ташкент, 1972. – 20л.
1502055
  Цветков Л.А. Углеводороды / Л.А. Цветков. – М., 1962. – 95с.
1502056
   Углеводороды в почвах: происхождение, состав, поведение (обзор) / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, А.С. Цибарт, М.А. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1195-1209. – Библиогр.: 178 назв. – ISSN 0032-180Х
1502057
   Углеводороды из вулканического района. Нефтепроявление в кальдере вулкана Узон на Камчатке / О.В. Галимов, В.С. Севастьянов, Г.А. Карпов, А.И. Камалеева, О.В. Кузнецова, И.В. Коноплева, Л.Н. Власова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1059-1068 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1067-1068. – ISSN 0016-7525
1502058
  Лебедь А.А. Углеводродокисляющие микроорганизмы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Лебедь А. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1977. – 27л.
1502059
  Захарова И.Я. Углеводсодержащие биополимеры мембран бактерий / И.Я. Захарова, Л.Д. Варбанец. – Киев : Наукова думка, 1983. – 127 с. : ил., табл. – Библиогр.: 412 назв
1502060
  Меншуткин Б.Н. Углеводы / Б.Н. Меншуткин. – Ленинград : Гос. изд., 1924. – 76 с.
1502061
  Хрусталева В.Н. Углеводы / В.Н. Хрусталева. – М, 1969. – 76с.
1502062
  Хрусталева В.Н. Углеводы / В.Н. Хрусталева. – М, 1969. – 76с.
1502063
  Бочков А.Ф. Углеводы / А.Ф. Бочков, В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 176 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-175. – (Наука и технический прогресс)
1502064
   Углеводы в синтезе природных соединений. – М, 1984. – 288с.
1502065
  Стейси Морис Углеводы живых тканей / Морис Стейси, Сидней Алан Баркер. – Москва : [Б. и.], 1965. – 324 с.
1502066
   Углеводы и углеводный обмен. – М, 1962. – 336с.
1502067
   Углеводы и углеводный обмен в животном и растительном организме. – М, 1959. – 272с.
1502068
   Углеводы. Химия углеводов и углеводный обмен. – МоскваЛ., 1937. – 200с.
1502069
  Ядоян Р.Б. Углекислые воды наложенных тектонических депрессий Малого Кавказа / Р.Б. Ядоян. – Ереван, 1982. – 122с.
1502070
  Марус В.И. Углекислые воды флишевой области Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Марус В.И.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 31л.
1502071
  Бозоян О.А. Углекислые минеральные воды бассейна р. Раздан : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Бозоян О. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1961. – 24л.
1502072
   Углекислые минеральные воды Северного Кавказа. – М, 1963. – 190с.
1502073
   Углекислый газ в атмосфере. – Москва : Мир, 1987. – 532с.
1502074
  Золя Э. Углекопы / Э. Золя. – М., 1923. – 178с.
1502075
  Корри Д. Углекопы / Д. Корри. – М., 1959. – 16с.
1502076
  Егоров А.И. Угленакопление в кайнофите на северо-востоке СССР / А.И. Егоров, Ю.П. Пензин. – Ростов, 1987. – 184с.
1502077
  Крапивенцева В.В. Угленосная формация Буреинского бассейна / В.В. Крапивенцева. – Москва, 1979. – 147с.
1502078
   Угленосная формация Печорского бассейна. – Л, 1990. – 175с.
1502079
  Павлов С.Ф. Угленосная формация юго-восточной окраины Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1990. – 150с.
1502080
  Попель Б.С. Угленосность визейских отложений Львовско-Волынского бассейна и перспективы их промышленного освоения.. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.16 / Попель Б.С.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема... – Днепропетровск, 1981. – 24л.
1502081
   Угленосность и угленосные формации Якутии. – М, 1966. – 170с.
1502082
  Шубаков Г.Н. Угленосность нижнего карбона Северо-Восточной Татарии и Южной Удмуртии. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шубаков Г.Н.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1502083
  Лазаренко Н.И. Угленосность нижнего карбона южного крыла Днепропетровско-Донецкой впадины : Дис... канд. геол.-минер..наук: / Лазаренко Н. И.; АН УССР, Ин-т геолог. наук. – Днепропетровск, 1956. – 42л.
1502084
  Лазаренко Н.И. Угленосность нижнего карбона южного крыла Днепропетровско-Донецкой впадины. : Дис... канд. геол.-минер..наук: / Лазаренко Н. И.; АН УССР, Ин-т геолог. наук. – Днепропетровск, 1956. – 306л. – Бібліогр.:л.1-29
1502085
  Кудряшев Н.С. Угленосные бассейны южной периферии Серднеазиатской нижнемезозойской угленосной провинции (Верхнеамударьинская впадина) / Н.С. Кудряшев. – Ташкент, 1976. – 111с.
1502086
  Егоров А.И. Угленосные и горючесланцевые формации европейской части СССР / А.И. Егоров. – Ростов н/Д, 1985. – 192с.
1502087
   Угленосные отложения Европы. – М, 1972. – 200с.
1502088
   Угленосные отложения Западного склона Урала. – М.Л., 1932. – 296с.
1502089
   Угленосные отложения Западного склона Урала. – М.Л., 1932. – 296с.
1502090
  Шульга В.Ф. и др. Угленосные отложения и угли нижнего карбона Доно-Днепровского прогиба / В.Ф. и др. Шульга. – К., 1987. – 133с.
1502091
  Пригоровский М.М. Угленосные районы СССР / М.М. Пригоровский. – Москва;Ленинград : ОНТИ, 1932. – 55с.
1502092
  Иванов Г.А. Угленосные формации : (Закономерности строения, образования, изменения и генетическая классификация) / Г.А. Иванов. – Ленинград : Наука, 1967. – 408с.
1502093
   Угленосные формации верхнего палеозоя СССР. – М, 1975. – 328с.
1502094
   Угленосные формации и вещественный состав углей Днепрово-Донецкой впадины. – К, 1990. – 215с.
1502095
   Угленосные формации и их генезис. – М, 1973. – 197с.
1502096
   Угленосные формации и угольные месторождения. – М, 1968. – 137с.
1502097
  Бартошинская Е.Д. и др. Угленосные формации карбона Юго-Западной окраины Восточно-Европейской платформы / Е.Д. Бартошинская и др. – Киев : [б. и.], 1983. – 170 с.
1502098
   Угленосные формации некоторых регионов СССР. – М.Л,, 1961. – 425с.
1502099
  Фомин А.Н. Углепетрографические исследования в нефтяной геологии / А.Н. Фомин. – Новосибирск, 1987. – 164с.
1502100
  Парпарова Г.М. Углепетрографические методы и изучении осадочных пород и полезные ископаемые / Г.М. Парпарова, А.В. Жукова. – Л., 1990. – 308с.
1502101
  Штейнберг Д.С. Углерод в ультрабазитах и базитах / Д.С. Штейнберг, М.В. Лагутина. – М., 1984. – 110с.
1502102
   Углерод и азот микробной биомассы в почвах южной тайги при определении разными методами / М.И. Макаров, Т.И. Малышева, М.Н. Маслов, Е.Ю. Кузнецова, О.В. Меняйло // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 733-744 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1502103
  Федоров В.Б. и др. Углерод и его взаимодействие с металлами / В.Б. и др. Федоров. – М., 1978. – 208с.
1502104
   Углерод и его соединения в эндрогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах). – ЛЬвов, 1975. – 116с.
1502105
   Углерод и его соединения в эндрогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах). – К, 1978. – 171с.
1502106
  Юшина В.В. Углерод и кремний. / В.В. Юшина. – М., 1961. – 39с.
1502107
  Вдовыкин Г.П. Углеродистое вещество метеоритов (органические соединния, алмазы, графит) / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1967. – 272 с.
1502108
   Углеродистые отложения ранних этапов развития Земли. – Л, 1988. – 199с.
1502109
  Радзивилл А.Я. Углеродистые формации и тектономагматические структуры Украины / А.Я. Радзивилл. – К, 1994. – 172с.
1502110
   Углеродные волокна и углекомпозиты. – М, 1988. – 332с.
1502111
  Алксне З.К. Углеродные звезды / З.К. Алксне, Я.Я. Икауниекс ; ЛатвССР, Радиоастрофиз. обсерватория. – Рига : Зинатне, 1971. – 285 с. : ил. – Библиогр.: 244-257
1502112
  Алкснис А.К. Углеродные звезды в области Лебедя = Garbon stars in a field in cygnus / А.К. Алкснис, З.К. Алксне. – Рига : Зинатне, 1988. – 269 с.
1502113
  Конкин А.А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые материалы / Конкин А.А. – Москва : Химия, 1974. – 375 с. – Библиогр. в конце глав
1502114
   Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Я.В. Зауличный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.М. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2012. – 276, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 255-274. – ISBN 978-966-00-1088-8
1502115
  Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы ХХI века / П. Харрис ; пер. с англ. под ред. и с доп. Л.А. Чернозатонского. – Москва : Техносфера, 2003. – 335 с. – Предм. указ.: с. 334-335. – Библиогр. в конце ст. – (Мир материалов и технологий). – ISBN 5-94836-013-X
1502116
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
1502117
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2013. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1502118
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2013. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1502119
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1502120
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1502121
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1502122
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1502123
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1502124
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1502125
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1502126
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1502127
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2016. – 32, 40 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1502128
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2016. – 43, 41 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1502129
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2016. – 35, 49 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1502130
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Украинский научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2017. – 46, 38 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1502131
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3-4. – 2017. – 40, 44 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1502132
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5-6. – 2017. – 35, 60 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1502133
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2018. – 62, 42 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1502134
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3-4. – 2018. – 56, 60 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1502135
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5-6. – 2018. – 30 с. включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1502136
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; глав. ред.: Е.Т. Ковалев ; редкол.: Э.М. Бабенко, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2019. – 32 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1502137
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; глав. ред.: Е.Т. Ковалев ; редкол.: Э.М. Бабенко, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2019. – 52 c., включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1502138
  Сиряченко Ф.Н. Угли / Ф.Н. Сиряченко. – М, 1932. – 60с.
1502139
  Горавский А.И. Угли местного значения в Иркутской области / А.И. Горавский, 1947. – 64с.
1502140
  Родный Н.И. Угли Печорского бассейна (Хальмерюского, Воркутского и Инта-Кожимского районв) : Автореф... канд. тен.наук: / Родный Н. И.;. – Воркута, 1959. – 26л.
1502141
   Угли Средней Азии и пути их использования. – Ташкент, 1968. – 178с.
1502142
   Угли СССР. – М.Л., 1936. – 456с.
1502143
   Угли СССР. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1975. – 306с.
1502144
  Завадский Н.А. Угли Южного Казахстана. / Н.А. Завадский. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 59с.
1502145
  Давыдова К.И. Угли Южноякутского бассейна как сырье для развития металлургической промышленности Забайкалья : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдова К.И.; Гос. ком. по топливной пром-сти при Гсплане СССР. Ин-т горючих ископаемых "ИГИ". – М., 1963. – 23л.
1502146
  Медведєва Катерина Углиб Криму : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 116-119
1502147
  Козубенко Н.Г. Углибление основных противоречий современного капитализма и пути их разрешения : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Козубенко Н.Г. ; Ин-т повышения квалификации преподавания марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 23 с.
1502148
  Феноменов М.Я. Углицкая провинция при Петре Великом / М.Я. Феноменов. – М, 1923. – 114с.
1502149
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – Ярославль, 1960. – 202с.
1502150
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – М, 1965. – 183с.
1502151
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – Ярославль, 1978. – 128с.
1502152
  Ерохин В.И. Углич / В.И. Ерохин. – М., 1991. – 159с.
1502153
  Русинов Н.Д. Угличская земледельческая лексика. : Автореф... канд. филолог.наук: / Русинов Н.Д.; Горьков. гос. ун-т. – Углич, 1955. – 31л.
1502154
   Угличские народные песни. – М, 1974. – 288с.
1502155
   УГЛіЯ : 2018 : Український гуманітар. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / [голов. ред. Г.С. Сазоненко]. – Київ : [б. в.], 2018. – [38] с., включ. обкл. – Брошура описана за обкл. – Бібліогр. в тексті
1502156
  Эсмонт В.П. Угловая анизотропия процесса деления тяжелых ядер нейтронами с энергией 14 Мэв. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Эсмонт В.П. ; Акад. наук СССР, Радиев. ин-т. – Ленинград, 1959. – 13 с.
1502157
  Златаров В.Г. Угловая асимметрия нейтронов в -захвате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Златаров В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 9л.
1502158
  Рудаков В.П. Угловая бета-гамма--корреляция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 6л.
1502159
  Добровольский В.А. Угловая комната / В.А. Добровольский. – Х, 1962. – 262с.
1502160
  Трофимов А.И. Угловая палата / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1988. – 396с.
1502161
  Мухаммадиев Ф. Угловая палата : роман, повесть / Фазлиддин Мухаммадиев ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1989. – 365 с.
1502162
  Антонюк С.П. Угловое разрешение многолучевых гудроакустических сигналов в условиях распространения : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 01.04.06 / Антонюк С.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1994. – 18 с.
1502163
  Еловских М.П. Угловое распределение интенсивности теплового излучения атмосферы и некоторые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Еловских М.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 6л.
1502164
  Тоцкий И.А. Угловое распределение упруго рассеянных нейтронов с первоначальной энергией 2,8 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тоцкий И.А.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1958. – 8л.
1502165
  Миляев Виталий Борисович Угловое распределение электронов различных энергий, освобождаемых при фотоионизации атомов и простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Миляев Виталий Борисович; Ленигр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 19л.
1502166
  Гусейнов Чингиз Гасан-оглы Угловой дом / Гусейнов Чингиз Гасан-оглы. – Москва, 1975. – 256с.
1502167
  Биденхарн Л. Угловой момент в квантовой физике : Теория и приложения; в 2-х т. / Л. Биденхарн, Д. Лаук. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 302 с.
1502168
  Биденхарн Л. Угловой момент в квантовой физике : Теория и приложения; в 2-х т. / Л. Биденхарн, Дж. Лаук. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 648 с.
1502169
  Евстифеев В.В. Угловые зависимости вида энергетических спектров медленных ионов С -при рассеянии их граниями монокристалла вольфрама. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Евстифеев В.В.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 16л.
1502170
  Молчанов В.А. Угловые закономерности взаимодействия ионов средних энергий с поверхностями твердых тел : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Молчанов В.А. ; ХГУ. – Москва, 1967. – 12 с.
1502171
  Молчанов В.А. Угловые закономерности разрушения поверхностей металлов моноэнергетическими ионными пучками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Молчанов В.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. НИИ ядерной физ. – Москва, 1964. – 6 с.
1502172
  Резник Арон Мошкович Угловые и температурные деформации энергетических спектров ионной составляющей катодного распыления тугоплавких металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Резник Арон Мошкович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1502173
  Евдомиков И.Н. Угловые и энергетические закономерности ионно-электронной эмиссии поликристаллических металлов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 047 / Евдомиков И.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 8 с.
1502174
  Никифоров А.М. Угловые камни / А.М. Никифоров. – Москва : Советская Россия, 1969. – ,3с.
1502175
  Прокопец Г.А. Угловые корреляции в реакции (n, 211) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Прокопец Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1502176
  Гусейнов А.Г. Угловые распределения быстрых нейтронов с энергией Е>1,5 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов А.Г.; Науч-исслед.ин-т.атомных реакторов. – М, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1502177
  Чернов Г.М. Угловые распределения вторичных частиц в стоклновениях протонов высокой энергии с нуклонами и ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернов Г.М.; АН УзССР. Объед. уч. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1502178
  Самосват Г.С. Угловые распределения нейтронов с энергией 1-40 кэв, рассеиваемых средними и тяжелыми ядрами. 3-4725 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Самосват Г.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1502179
  Комиссарова Б.А. Угловые распределения резонансно рассеянных y-квантов в поликристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Комиссарова Б.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1502180
  Шифрин К.С. Угловые функции / К.С. Шифрин. – Ленинград, 1966. – 278 с.
1502181
  Пустовалов В.В. Угловые функции в задаче трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Пустовалов В.В.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1972. – 10л.
1502182
  Шевченко В.Г. Угловые энергетические распделеления фотопротонов, образующихся при фотораспределении Li 6, Be 9 и C12 спектрами излучения с максимальнгыми энергиями до 84 мэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шевченко В. Г. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1958. – 8 с.
1502183
  Омельяновская Н.М. Угловые, температурные и энергетические закономерности ионнро-электронной эмиссии монокристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омельяновская Н. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1972. – 19л.
1502184
  Смирнов В.М. Углубление внутрирайонной специализации сельскохозяйственного производства и ее экономическая эффективность. (На примере колхозов Каменец-Подольского района Хмельниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Смирнов В.М.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 23л.
1502185
  Рудич Ф.М. Углубление демократических начал в управлении производством. / Ф.М. Рудич. – К., 1988. – 48с.
1502186
  Демченко Е.Г. Углубление интеграции науки и производства в едином народнохозяйственном комплексе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Демченко Е. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1502187
  Демченко Е.Г. Углубление интеграции науки и производства в едином народнохозяйственном комплексе : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Демченко Е.Г.;. – К., 1986. – 204л. – Бібліогр.:л.182-204
1502188
  Чаадаев С.Г. Углубление кризиса законности и правопорядка в странах империи / С.Г. Чаадаев. – М., 1984. – 39с.
1502189
  Талантова М.Н. Углубление кризиса колониальной системы империализма после второй мировой войны. / М.Н. Талантова. – М., 1955. – 58с.
1502190
  Масленников В.А. Углубление кризиса колониальной системы империализма. / В.А. Масленников. – Москва, 1952. – 68с.
1502191
  Тюльпанов С.И. Углубление кризиса колониальной системы империализма. / С.И. Тюльпанов. – Л, 1955. – 55с.
1502192
  Малых Владисла в Николаевич Углубление кризиса франкистского режима в Испании в 1973-1975 гг. : Автореф... кадн. ист.наук: 07.00.03 / Малых Владисла в Николаевич; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
1502193
   Углубление общего кризиса капитализма. – М, 1976. – 360с.
1502194
   Углубление общего кризиса капитализма. – М, 1980. – 287с.
1502195
  Тихонов Иван Артемьевич Углубление общего кризиса капитализма на современном этапе / Тихонов Иван Артемьевич, . – Ленинград, 1953. – 50с.
1502196
  Козубенко Н.Г. Углубление основных противоречий современного капитализма и пути их разрешения : Дис... канд.философ.наук: / Козубенко Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 292л. – Бібліогр.:л.1-Х
1502197
  Барсуков Л.Н. Углубление пахотного слоя дерново-подзолистых почв / Л.Н. Барсуков. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 80 с. : ил.
1502198
  Ивашкевич Игорь Милентьевич Углубление противоположности между умственным и физическим трудом в условиях научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ивашкевич Игорь Милентьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1502199
  Ивашкевич Игорь Милентьевич Углубление противоположности между умственным и физическим трудом в условиях научно-технической революции при капитализме. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ивашкевич Игорь Милентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.205-225
1502200
  Селивоненко А.Н. Углубление противоречий между Гетманщиной и Запорожской Сечью в 1667–1686 гг // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 30-34. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся противоречия между Гетманщиной и Запорожской Сечью, базировавшиеся на основополагающем структурнофункциональном принципе государственных институций. В статье уделено внимание Гетманщине как объединительной ...
1502201
  Джунушева Г.К. Углубление специализации и кооперирование промышленного производства / Г.К. Джунушева. – Фрунзе, 1983. – 60с.
1502202
  Старовойтов А.М. Углубление специализации и обобществление колхозного производства на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Старовойтов А.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1972. – 26л.
1502203
  Галин В.Н. Углубление специализации и совершенствование социалистических производственных отношений в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Галин В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1502204
  Мамчур А.П. Углубление специализации свеклосеющих хозяйств (на примере колхозов Бердичевского района Житомирской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамчур А.П.; Всес. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – К., 1967. – 23л.
1502205
  Мацибора Виктор Иванович Углубление специализации сельскохозяйственного производства с учетом экономической оценки земли в лесостепи Украинской ССР (На примере колхоза Хмельницкой области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мацибора Виктор Иванович; М-во с/х СССР. Укр. с/х Академия. – К., 1974. – 30л.
1502206
  Виноградов И.А. Углубление темы / И.А. Виноградов. – Ленинград, 1934. – 95 с.
1502207
  Вайсборд И.М. Углубление хозрасчета -основа самофинансирования предприятий / И.М. Вайсборд, В.Д. Перевезенцев, Л.И. Мерзон. – Москва : Знание, 1988. – 62 с.
1502208
  Архипова В.В. Углубление экономического сотрудничества ГДР с Советским Союзом в процессе социалистической интеграции. : Автореф... наук: 08.00.01 / Архипова В.В.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 23л.
1502209
  Качейшвили Г.Е. Углубленная переработка отходов Диди-Лилойского нефтеперегонного завода и физико-химическое исследование полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: / Качейшвили Г.Е.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1957. – 14л.
1502210
  Мамедов Назами Микаил оглы Углубленная специализация и повышение экономической эффективности в колхозах. (На примере колхозов Мильск. степи АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мамедов Назами Микаил оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1502211
  Исмаилов А.Р. Углубленная специализация и правильное сочетание отраслей сельского хозяйства в овощеводческих совхозах. : Автореф... канд. эконом.наук: / Исмаилов А.Р.; Азерб. ин-тут нар. хоз. им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1967. – 27л.
1502212
  Абдинова Б.А. Углубленная специализация и сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Абдинова Б.А. ; Азербайдж.ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1969. – 16 с.
1502213
  Алексеев Г.А. Углубленная специализация производства пригородных совхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алексеев Г. А. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 26 с.
1502214
  Емец П.Ф. Углубленная специализация сельского хозяйства, как фактор повышения производительности труда и роста производства сельскохозяйственной продукции. (На примере колхозов Левобережья Киевской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Емец П.Ф.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1964. – 19л.
1502215
  Кучуков Р.А. Углубленная специализация сельскохозяйственного производства в колхозах терского района степной зоны КБАССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 594 / Кучуков Р.А.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1502216
  Галицкий М.Л. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа / М.Л. Галицкий. – Москва, 1986. – 349 с.
1502217
   Углубленное изучение литературы в 11 классе. – К, 1989. – 235с.
1502218
   Углубленное изучение русского языка в национальной школе. – Л, 1989. – 236с.
1502219
  Андросов Б.Н. Углубленность северных предгорий Гиндукуша / Б.Н. Андросов, В.П. Колчанов, В.В. Кулаков ; АН СССР, М-во геологии СССР ; Лаборатория осадочн. полезн. ископаемых. – Москва : Наука, 1977. – 135 с.
1502220
  Кери Ф. Углубленный курс органической химии / Ф. Кери, Р. Сандберг. – Москва : Химия
Кн. 1 : Структура и механизмы. – 1981. – 519 с.
1502221
  Кери Ф. Углубленный курс органической химии / Ф. Кери, Р. Сандберг. – Москва : Химия
Кн. 2 : Реакции и синтезы. – 1981. – 455 с.
1502222
   Углублять перестройку, прибавить в работе. – М, 1986. – 64с.
1502223
  Костоглодова М.Н. Углы жизни / М.Н. Костоглодова. – Ростов н/Д, 1971. – 104с.
1502224
  Кахновець С.О. Угляд прокурора у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кахновець Соломія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1502225
  Липкин С.И. Угль, пылающий огнем : Зарисовки и соображения / С.И. Липкин. – М., 1991. – 46с.
1502226
  Серова М.С. Угнать за 30 секунд : [повесть] / Марина Серова. – Москва : Эксмо, 2005. – 316, [1] с. – (Телохранитель Евгения Охотникова). – ISBN 5-699-12162-5
1502227
  Сингх М. Угнетенные касты Индии / М. Сингх. – М., 1953. – 252с.
1502228
  Кулжинский С.П. Угноюйте суперфосфатом свої поля в конюшиновому сівозміні / С.П. Кулжинский. – К., 1928. – 25с.
1502229
  Чуриков А.Ю. Уго Хосе Гарсиа Эрнандес : "Отношения между нашими странами - отличные!" : Интервью с послом Венесуэлы в РФ. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 57-65. – ISSN 044-748Х
1502230
  Дабагян Э. Уго Чавес никогда не проигрывал // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 2 (1638). – С. 25-40. – ISSN 0869-44435
1502231
  Середа С. Уго Чавес снова запрягает лошадей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 40 (1203). – С. 16-19. – ISSN 0234-1670


  Судьба президента Венесуэлы Уго Чавеса
1502232
  Семенов В.Л. Уго Чавес у власти : итоги и перспективы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 66-80. – ISSN 044-748Х
1502233
  Челядинский А.А. Уго Чавес: человек, революционер, политик // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х


  К 60-летию со дня рождения. В статье проанализированы основные исторические этапы жизни первого президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса Фриаса (1954—2013). Раскрыты характерные черты этой выдающейся личности — человека, революционера ...
1502234
  Дабагян Э.С. Уго Чавес: штрихи к политическому портрету (1954-2013) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 134-156. – ISSN 0130-3864
1502235
  Виталий Зорин уГОБИщная страна : Приключения. Монголия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 88-94 : Фото
1502236
   Уговори меня бежать. – М, 1996. – 80с.
1502237
   Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : дата підписання: 11 квітня 2016 р., 15 березня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 21 листопада 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 5, 16 січня 2018 року. – С. 501-502


  Ратифіковано Законом України від 05 жовтня 2017 р. № 2157-VIII (Офіційний вісник України, - 2017 р. - № 88. - Ст. 2679).
1502238
   Угода з "Пластом" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У День захисника України представники Національної скаутської організації "Пласт" Ярослав Юрчишин і Міністерство освіти і науки України Сергій Квіт підписали договір про співпрацю. Пласт протягом тривалого часу залучений до процесу виховання ...
1502239
  Неждана Неда Угода з ангелом = Фарс-фантасмагорія на дві дії : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 75-127. – ISSN 0130-321Х
1502240
  Никифоров Д. Угода зі слідством чи потерпілим: як униунути проблем? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 9, 16-17
1502241
  Бабенко Я. Угода зі спортсменом: трудовий договір чи контракт? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1502242
  Романюк К. Угода між Аргентиною та Іраном в контексті розвитку міжнародних слідчих комісій // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 143-146
1502243
   Угода між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь про співробітництво у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності : указ Президента України від 21.02.2014 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 19 11 березня 2014 року. – С. 419-421


  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, з одного боку, і Державний комітет з науки і технологій Республіки Білорусь, з другого боку, далі - "Сторони", домовились про співробітництво в галузі науки і технологій. Дата ...
1502244
   Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти та науки : угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії від 18 липня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 71, 12 вересня 2017 року. – С. 277-287
1502245
  Антонюк О. Угода між комуністичною владою та єпископатом Польщі 1950 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 5-10. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує процес підготовки та підписання Угоди між представниками уряду Республіки Польща (РП) та єпископату Польщі протягом перших чотирьох місяців 1950 р. Основну увагу зосереджено на політиці комуністичної влади щодо католицької церкви. Суть ...
1502246
   Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до угоди між Україною та Європейським співтовариством про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 337-343. – ISSN 2304-1773
1502247
  Горян Е.В. Угода між Україною та європейським співтовариством про реадмісію осіб: стан виконання та перспективи міграційної політики України / Е.В. Горян, С.В. Кутняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 181-188


  У статті проаналізовано положення Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб в аспекті здійснення міграційної політики України. Виділено низку ключових проблем, пов"язаних з виконанням Україною міжнародних зобов’язань та регулюванням міграційних ...
1502248
   Угода між Урядом України і Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти і науки : дата підписання: 02 листопада 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 02 листопада 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 5, 16 січня 2018 року. – С. 504-505


  Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 48-р (Урядовий кур"єр. - 2017 р. - № 34).
1502249
   Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : дата підписання: 27 червня 2016 р.; Дата ратифікації Україною: 22.09.2016 р.; Дата набрання чинності для України: 28 жовтня 2016 р.. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 126-133


  Угоду ратифіковано Законом України від 22 вересня 2016 р. № 1542-VIII.
1502250
   Угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері у вищої освіти : дата підписання 11 грудня 2015 р. Дата набрання чинності для України 12 червня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 94, 1 грудня 2017 року. – С. 201-202
1502251
  Масненко В. Угода Пілсудський - Петлюра: міфи і реалії / розмову вела Світлана Мельник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1502252
   Угода починає діяти / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Відбулося підписання Додатку 1 до Угоди про співробітництво від 11 листопада 2010 р., укладеної між Українським союзом промисловців і підприємців та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка . Його підписали Президент УСПП Анатолій ...
1502253
  Віднянський С. Угода про Асоціацію з Європейським Союзом як цивілізаційний вибір України / С. Віднянський, А. Мартинов // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 358-368. – ISBN 966-7522-07-5
1502254
  Костюченко Я. Угода про асоціацію з ЄС у національному правопорядку України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 354-359. – ISSN 2663-5313
1502255
  Кушнір К.В. Угода про асоціацію з ЄС як чинник забезпечення національної безпеки України / К.В. Кушнір, Нашинець-Наумова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 223-226
1502256
  Живора Г. Угода про асоціацію з ЄС: економічні наслідки для України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 8 (216). – С. 107-118
1502257
  Устименко В. Угода про асоціацію з ЄС: можливості та ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 6


  "...Статистичні дані свідчать про те, що існують певні фактори, які стримують потужний потенціал Угоди. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода) набула чинності в повному обсязі з вересня поточного року, хоча певні і, треба зазначити, ...
1502258
  Мушак Н.Б. Угода про асоціацію і свобода пересування громадян України в межах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 120-125


  Статтю присвячено аналізу співробітництва України та Європейського Союзу у сфері юстиції, свободи та безпеки. Досліджено проблематику двосторонніх відносин України та Європейського Союзу у поширенні і наданні європейською організацією свободи ...
1502259
  Петров Р.А. Угода про асоціацію між ЄС та Туреччиною як приклад транспозиції acquis Європейського Союзу до правових систем третіх країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-155. – ISSN 2220-1394
1502260
  Шереметьєва О. Угода про асоціацію між Україної та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 1/2 (157/158)
1502261
  Настечко К.О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 81-84


  Дана стаття про укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в контексті євроінтеграції України.
1502262
  Редзюк Є.В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання Директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 98-110. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1502263
  Ван Елсувеге Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — УA). Автор стверджує, що УА створює нові правові засади особливої форми політичної асоціації та економічної інтеграції, які відзначаються трьома ...
1502264
  Стрєльцова О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: передумови, проблеми і перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 87-97. – ISSN 1026-9932
1502265
  Прохорова М.Е. Угода про асоціацію між Україною та ЄС - проблеми та перспективи економічного співробітництва / М.Е. Прохорова, І.М. Захаров // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1729-7036
1502266
  Дем’янчук О.П. Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема / О.П. Дем’янчук, А.В. Леденьова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 3-8. – ISSN 1996-5931
1502267
  Дубич К.В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1502268
  Стаканов Р.Д. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, як фактор впливу на розвиток двосторонніх відносин в сфері трудової міграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 286-291


  Стаття присвячена дослідженню впливу підписання договору про Асоціацію між Україною та ЄС на подальшу інтеграцію національного ринку праці України та ринку праці Європейського Співтовариства.
1502269
  Кривоус В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+ // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 262-272. – ISSN 1684-906Х
1502270
  Краєвська О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти і науки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 90-97. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1502271
  Весела Н.М. Угода про асоціацію та вільну торгівлю між Європейським Союзом та меркосур в контексті проблем міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 90-96.
1502272
  Ратушний С.М. Угода про асоціацію Україна-ЄС як джерело права Європейського союзу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 261-274. – ISSN 2412-8465
1502273
   Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ : [аналітична доповідь] / О. Сушко [та ін.] ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАС) ; Konrad Adenauer Stiftung. – Київ : [Фонд Конрада Аденауера], 2012. – 56, 52 с. – Кн. "переверт." укр. та англ. мовами. Назв. англ. мовою : EU-Ukraine association agreement: guideline for reforms. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політична освіта")
1502274
  Кадєтова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : монографія / О.В. Кадєтова ; за наук. ред. О.П. Орлюк, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 343, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 196-224 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-735-1
1502275
   Угода про Асоціацію України з ЄС та торгова війна з Російською Федерацією / Н.О. Татаренко, В.І. Кончин, Н.М. Грущинська, Г.М. Перепелиця // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 224-247. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1502276
  Акуленко Л. Угода про асоціацію, бізнес і політика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 36 (512), 8-14.09.2017 р. – С. 7. – ISSN 1996-1561
1502277
  Марищенко Л. Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 20-22. – ISSN 2313-559X
1502278
  Меленчук А. Угода про асоціацію: чого чекати українцям? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 8 (317). – С. 13-15
1502279
  Пушкар П.В. Угода про визнання вини в кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-181. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується зміст угоди про визнання вини в кримінальному процесі ФРН, розглядаються умови, суб"єкти її укладання, значення та спроби її законодавчого врегулювання. The contents of a guilty plea deal in criminal procedure of the FRG are researched ...
1502280
  Овчіннікова О.С. Угода про визнання вини у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 379-381. – ISBN 978-617-7069-17-0
1502281
  Теремецький В.І. Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В.І. Теремецький, Г.В. Соловей // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 2222-5374
1502282
  Прилуцький П. Угода про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 31-33
1502283
  Повзик Є.В. Угода про визнання винуватості та вимоги до її змісту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
1502284
  Пушкар Павло Валентинович Угода про визначення вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Пушкар П.В.; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1502285
  Стольберг Р. Угода про відстрочку податкового зобов"язення-Чи має право податкова інспекція застосувати штрафні санкції? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 35-36
1502286
   Угода про вільну торгівлю між Україною та державами європейської асоціації вільної торгівлі // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 304-336. – ISSN 2304-1773
1502287
  Дацишин К. Угода про зону вільної торгівлі з ЄАВТ як крок до зближення з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 66-71
1502288
  Совгиря О.В. Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України: аналіз правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-30.
1502289
  Стародуб І. Угода про конфіденційність: хто підписує? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1502290
  Славная Є. Угода про неконкуренцію як додаткова умова трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 233-234
1502291
  Приходько О. Угода про неконкуренцію як умова трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 65-66
1502292
  Філіпенко К.А. Угода про партнерство і співробітництво в інституційному механізмі співпраці України з Європейським Союзом // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [20-21]
1502293
  Хорольський Р. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами 1994 року як джерело права Європейського співтовариства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 198-206.
1502294
   Угода про Партнерство та Співробництво : 16 червня 1994 року. – Київ, 1994. – 69 с.
1502295
  Повзик Є.С. Угода про примирення за проектом КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 90-92. – ISBN 978-966-2571-07-3
1502296
  Карпенко М.І. Угода про примирення у кримінальному процесі / М.І. Карпенко, О. Зоря, О. Малова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 69-77. – ISSN 2222-5374
1502297
  Петрусь О. Угода про примирення у кримінальному процесі України // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – С. 267-269
1502298
  Гнатюк Т. Угода про реадмісію з ЄС як виклик для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 348-359. – ISBN 966-02-4186-0
1502299
   Угода про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська між Державою Україна та компанією "Шеврон Юкрейн Б.В.": інтереси, ризики, наслідки... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 16-17 : фото
1502300
  Кобута І.В. Угода про сільське господарство СОТ: правила формування зобов"язань України по скороченню державної підтримки сільського господарства // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 20-24
1502301
   Угода про співпрацю між містом Київ (Україна) і містом Баку (Азербайджанська Республіка) // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 232-235. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1502302
  Тревого І.С. Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Польським геодезичним товариством : інформація / І.С. Тревого, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 50-52 : Фото
1502303
  Нечипоренко Ю. Угода про співробітництво між університетами як стимул для міжнародної науково-дослідної роботи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 133-134.
1502304
  Сліпченко А. Угода про спільний авіапростір з ЄС - пріоритетний формат участі України в програмі "Єдине європейське небо" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 135-136
1502305
  Валлє В. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 125-129. – ISBN 978-966-378-141-9
1502306
  Пухир Світлана Тимофіївна Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 242-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів", введеним у дію 8 вересня 2005 року за Д"" 2850-IV, передбачено розробку та укладення угод шодо регіонального розвитку, які сприятимуть узгодженій діяльності центральних та місцевих органів ...
1502307
  Краснопольська Л.П. Угоди в кримінальному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
1502308
  Криволапов Б.М. Угоди в міжнародному приватному праві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається один з важливих інститутів міжнародного приватного права - угоди. Висвітлено колізійні питання зовнішньоекономічних угод, форми угод, угоди в міжнародному приватному праві України. This article is devoted to the problems of transactions ...
1502309
  Гримич М. Угоди за звичаєвим правом українців в ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 11-18
1502310
  Наджафов О. Угоди за Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 44-53


  "... Новий Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України запровадив інститут угоди в кримінальному провадженні, чого немає чинному КПК 1960 р.".
1502311
  Кощук Т.В. Угоди між податковими органами та платниками податків у контексті законодавства ЄС про державну допомогу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 25 назв
1502312
  Березовська І.А. Угоди про асоціацію в практиці Суду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню практики Суду ЄС щодо угод про асоціацію ЄС з третіми країнами.Особлива увага приділяється рішенням Суду, які вплинули на формування правової природи інституту асоціації в праві ЄС, зокрема щодо прямої дії положень угод ...
1502313
  Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 76-86
1502314
  Мерза Н. Угоди про вільну торгівлю у світовій економіці // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 70-74. – ISSN 1818-2682
1502315
  Микольська Н. Угоди про вільну торгівлю: додаткові переваги для бізнесу?! / Н. Микольська, А. Махнова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Загальний огляд угод про вільну торгівлю, стороною яких є Україна".
1502316
  Мєдвєдкова Н.С. Угоди про злиття та поглинання у банківському секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 101-105
1502317
  Шнирков О.І. Угоди про зони вільної торгівлі України з ЄС та країнами СНД: доповнюючі чи конкуруючі механізми? // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [6]
1502318
  Дуюнова Оксана Миколаївна Угоди про працю за трудовим законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1502319
  Дуюнова Оксана Миколаївна Угоди про працю за трудовим законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168 - 194
1502320
  Боровик С. Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна - запорука стабільності іноземних інвестицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
1502321
  Тищенко Ю. Угоди Світової організації торгівлі: способи тлумачення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 17-25. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1502322
  Турман Н. Угоди у кримінальному процесі Республіки Молдова та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 246-250. – ISSN 2
1502323
  Краснопольська Л.П. Угоди як компромісне вирішення конфліктних ситуацій у кримінальному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 340-343. – ISSN 2219-5521
1502324
  Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 11. – С.33-97. – ISSN 0130-7673
1502325
  Жиркова Т.Н. Угол / Т.Н. Жиркова. – Ленинград, 1989. – 32с.
1502326
  Береговой Г.Т. Угол атаки / Г.Т. Береговой. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 255 с. : ил.
1502327
  Иваненко В.Т. Угол атаки / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1972. – 224с.
1502328
  Кондаков А.А. Угол возвышения / А.А. Кондаков. – М, 1980. – 208с.
1502329
  Полищук Р.Е. Угол для бездомной собаки / Р.Е. Полищук. – М., 1991. – 142с.
1502330
  Меркель М.М. Угол зрения : (диалог с Урусевским) / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1980. – 135 с.
1502331
  Мнацаканян С.М. Угол зрения / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 159с.
1502332
  Дрэган Д. Угол наклона. / Д. Дрэган. – Бухарест, 1983. – 39с.
1502333
  Веселов В.В. Угол опережения / В.В. Веселов. – Челябинск, 1978. – 95с.
1502334
  Кочетов В. Угол падения : роман / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 422 с. : илл.
1502335
  Кочетов В. Угол падения / В. Кочетов. – Москва, 1970. – 458 с.
1502336
  Кочетов В.А. Угол падения : роман / В.А. Кочетов. – Москва, 1977. – 473 с.
1502337
  Кочетов В. Угол падения / В. Кочетов. – Москва, 1986. – 462 с.
1502338
  Баркер Кэтрин Угол падения : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 28 : Фото
1502339
  Кравец М.С. Угол Пекарской и Котовского / М.С. Кравец. – М., 1989. – 328с.
1502340
  Булгаков А. Угол поворота : рассказы / А. Булгаков. – Казань : Татарское книжное издательство, 1958. – 120 с.
1502341
  Мельников Е.З. Угол прицела / Е.З. Мельников. – Саратов, 1975. – 222с.
1502342
  Асанов Н.А. Угол чужой стены : рассказы / Н.А. Асанов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 272 с.
1502343
  Шапошников В.И. Угол. : Повести и рассказы / В.И. Шапошников. – Москва : Современник, 1982. – 288 с.
1502344
  Кузнецов А.В. Уголвноправовая охрана интересов личности в СССР / А.В. Кузнецов. – М., 1969. – 160с.
1502345
  Дядюченко Л.Б. Уголек / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1966. – 96с.
1502346
  Хаджиев Р. Уголек из ада : сатир. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1971. – 28 с.
1502347
   Уголки живой природы. – Ленинград, 1926. – 142с.
1502348
  Сидоров А.А. Уголки Москвы : миниатюры в гшравюрах на дереве / А.А. Сидоров. – Москва. – 109 с.
1502349
  Мацыпура В.Т. Уголкового акустическая антенна / В.Т. Мацыпура, Л.А. Трунова // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 2. – С. 31-42. – ISSN 1028-7507


  Рассмотрена плоская задача взаимодействия группы точечных источников с уголкового отражателем. Исследованы дальний и ближний поля излучения уголкового антенны в зависимости от геометрии уголка и места расположения источников. Показана возможность ...
1502350
  Пороховщиков П.С. Уголовная защита : (практические заметки) / П. П-в. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1908. – 83 с. – Экз. нач. с. 5
1502351
  Сергеич П. Уголовная защита : практические заметки / П. Сергеич [псевд.] (П. П.-в). – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – IV, 245 с. – Экз. деф., отсутств. с. 237-245
1502352
  Красильников С.В. Уголовная и пенитенциарная политика в Российской империи в ХІХ веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
1502353
  Трайнин А.Н. Уголовная интервенция / А.Н. Трайнин. – М, 1935. – 388с.
1502354
  Борисов В.И. Уголовная ответсвенность за нарушение правил при производстве строительных работ / В.И. Борисов. – Х., 1977. – 113с.
1502355
  Гавриш Степан Богданович Уголовная ответсвенность за незаконную порубку леса : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Гавриш Степан Богданович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1502356
  Макашвили В.Г. Уголовная ответсвенность за неосторожность / В.Г. Макашвили. – М, 1957. – 211с.
1502357
  Стручков Н.А. Уголовная ответсвтенность и ее реализация в борьбе с преступностью. / Н.А. Стручков. – Саратов, 1978. – 288с.
1502358
   Уголовная ответственность : за получение незаконного вознаграждения от граждан. – М, 1987. – 85с.
1502359
   Уголовная ответственность : основания и порядок реализации. – Самара, 1991. – 184с.
1502360
  Ахметшин Х.М. Уголовная ответственность военнослужащих за разглашение государственной и военной тайны по советскому военно-уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ахметшин Х.М. ; Военно-юрид. акад. Советской Армии. Кафедра уголовного права. – Москва, 1952. – 20 с.
1502361
  Трайнин А.Н. Уголовная ответственность гитлеровцев / А.Н. Трайнин. – Москва, 1944. – 107 с.
1502362
  Иванов В.Н. Уголовная ответственность за бесхозяйственность / В.Н. Иванов. – Москва, 1981. – 62с.
1502363
  Гельфанд И.А. Уголовная ответственность за взяточничество / И.А. Гельфанд ; М-во охраны общественного порядка Укр. ССР, Высш. школа. – Киев : [Тип. МООП УССР], 1963. – 26, [1] с. – (Библиотечка работника милиции)
1502364
  Леонтьев Б.М. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Леонтьев Б.М.; Московск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 12 с.
1502365
  Вольфман Г.И. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Вольфман Г.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломносова. Юрид. фак. – Москва, 1954. – 14 с.
1502366
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции / В.Я. Таций. – Харьков, 1978. – 64с.
1502367
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной промышленной продукции / В.Я. Таций. – Харьков : Вища школа, 1981. – 81 с.
1502368
  Утевский Б.С. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной, некомплексной и нестандартной продукции. / Б.С. Утевский. – М., 1955. – 104с.
1502369
  Мельникова Ю.Б. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции / Ю.Б. Мельникова. – М., 1985. – 55с.
1502370
  Клименко В.А. Уголовная ответственность за должностнык преступления / В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 513с. – В изд. также: Комментарий к закону Украины "О борьбе с корупцией" / Мельник Н.И., Омельченко Г.Е., Хавронюк Н.И. – (Библиотека права еженедельника "Бизнес" ; 4). – ISBN 966-7028-05-4
1502371
  Мысливый В.А. Уголовная ответственность за допуск к управлению транспортными средствами водителей находящихся в состоянии опьянения / В.А. Мысливый, А.Н. Опальченко. – К., 1992. – 96с.
1502372
  Копилян В.А. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными по законодательству Казахстана и Украины // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 453-455. – ISBN 978-966-171-322-1
1502373
  Навроцкий В.А. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Навроцкий В.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 15л.
1502374
  Комаха Владимир Александрович Уголовная ответственность за занятие бродяжничеством или ведение иного паразитического образа жизни : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Комаха Владимир Александрович; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1502375
  Комаха Владимир Александрович Уголовная ответственность за занятие бродяжничеством или ведение иного паразитического способа жизни : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Комаха Владимир Александрович; МВ и ССО УССР, ОГУ им И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 148л. – Бібліогр.:л.125-139
1502376
  Трофимов С.В. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом : Дис... канд. юридич.наук: 12.715 / Трофимов С.В.; Киевская высшая школа. – Киев, 1970. – 303л. – Бібліогр.:л.I-XXV
1502377
  Перепелица Александр Иванович Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Перепелица Александр Иванович; Харьковский юридический ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1502378
  Тоболкин П.С. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Тоболкин П.С.; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 28л.
1502379
  Трофимов С.В. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом. (По материалам УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Трофимов С.В.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1502380
  Дорош Лидия Варфоломеевна Уголовная ответственность за злостное уклонение от платежа алиментов на содержание детей : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Дорош Лидия Варфоломеевна; Харьковский юридический ин-т. – Х., 1982. – 18л.
1502381
  Светлов А.Я. Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Светлов А. Я.; АН УССР, Секц. обществ. наук, Ин-т филос. и Сект. гос. и права. – К., 1967. – 19л.
1502382
  Нусупалиев Арыкбай Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (на материалах Казахской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Нусупалиев Арыкбай; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 20л.
1502383
  Кисенишский М.М. Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Кисенишский М.М.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 29 л.
1502384
  Александров Ю.В. Уголовная ответственность за изнасилование : учеб. пособие / Ю.В. Александров. – Киев : Редакционно-издательский отдел при МВД УССР, 1968. – 83, [1] с. – Печатается по постановлению совета Киев. высшей школы МВД СССР. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1502385
  Кучанский С.Н. Уголовная ответственность за изнасилование и другие половые преступления по законодательству XVIII - начала XX вв. // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-966-927-199-0
1502386
  Беликов А. Уголовная ответственность за коммерческий шпионаж // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 39-43.
1502387
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за коммерческое посредничество : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Таций В.Я.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 20л.
1502388
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за коммерческое посредничество / В.Я. Таций. – М., 1974. – 88с.
1502389
  Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой (по советскому праву) / М.П. Михайлов. – М., 1958. – 155с.
1502390
  Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства : Монография / А.С. Беницкий; МВД Украины. Луганский ин-тут внутр. дел. им.10-летия независимости Украины. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 352с. – ISBN 966-7448-70-3
1502391
  Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения. / Т.Г. Даурова. – Саратов, 1980. – 121с.
1502392
  Кочоян С.М. Уголовная ответственность за мелкое хищение государственного или общественного имущества : учеб. пособие / С.М. Кочоян ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, Всесоюз.-юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1989. – 53, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1502393
  Мухаммед А М Байдусии Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Египта, Иордании, Украины (сравнительно - правовое исследование) : Дисс. ... канд. юридических наук. Спец. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Мухаммед А М Байдусии; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 182л. – Библиогр.: л.169-182
1502394
  Белицкий В.Б. Уголовная ответственность за нарушение имущественных авторских и смежных прав в Интернете // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 172-180. – ISSN 0132-0831
1502395
  Кузнецова Н.Ф. Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1963. – 32с.
1502396
  Цицкиридзе Г.В. Уголовная ответственность за нарушение плавил безопасности движения и эксплуатации транспорта (по матер. ГССР) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Цицкиридзе Г. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 31л.
1502397
  Зинченко Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ / Зинченко, э.Н. – Киев : Вища школа, 1979. – 146с.
1502398
  Тихий Владимир Павлович Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общеопасными предметами : Учеб.пособие для спец."Правоведение" / Тихий Владимир Павлович. – Киев : УМК ВО Минвуза УССР, 1989. – 78с.
1502399
  Михайлов М.П. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценностями по советскому уголовному праву / М.П. Михайлов. – М., 1964. – 43с.
1502400
  Надирадзе Г.Р. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях по действующему советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Надирадзе Г.Р.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1502401
  Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Борисов В.И.; МВ и ССО УССР. Харьковск. юридический ин-т. – Харьков, 1974. – 19л.
1502402
  Лановенко И.П. Уголовная ответственность за нарушение правил техники безопасности в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: / Лановенко И.П.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 21л.
1502403
  Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения / В.И. Борисов, С.В. Гизимчук. – Харків : Консум, 2001. – 160с. – ISBN 966-7124-95-9
1502404
  Кладков А.В. Уголовная ответственность за насилие на лицами в связи с выполнением ими служебного или общественного долга. : Автореф... канд. юридич.наук: 715 / Кладков А.В.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1502405
  Тихий Владимир Павлович Уголовная ответственность за незаконное владение оружием : Текст лекции / Тихий Владимир Павлович. – Харьков : Харьк.юрид.ин-т, 1978. – 64с.
1502406
  Карпович К.А. Уголовная ответственность за незаконное изготовление и распространение наркотических веществ / К.А. Карпович. – Ростов н/Д, 1972. – 24с.
1502407
  Самилык Григорий Михайлович Уголовная ответственность за обман заказчиков (По материалам Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Самилык Григорий Михайлович; ВШ МВД СССР. – К., 1978. – л.
1502408
  Петрова Г.О. Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчкиов / Г.О. Петрова. – Москва, 1981. – 80с.
1502409
  Орымбаев Р. Уголовная ответственность за обман покупателей. : Автореф... канд.юрид.наук: 715 / Орымбаев Р.; АН СССР.Ин-т гос-ва и права. – М, 1971. – 16л.
1502410
  Кригер Г.А. Уголовная ответственность за особо опасные виды хищений социалистической собственности по указу от 4 июня 1947 года : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Кригер Г.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1952. – 16 с.
1502411
  Бантышев А.Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства : (основы квалификации). Монографыя / А.Ф. Бантышев; Нац. акад. СБУ. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2000. – 136с.
1502412
  Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности потерпевшего при автопроисшествии. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Орлов П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 16л.
1502413
  Кузнецов В. Уголовная ответственность за отдельные преступления против общественного порядка и нравственности: сравнительно-правовой аспект / В. Кузнецов, Н. Карпов // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 27-30. – ISSN 1810-3081
1502414
  Касынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств / В.И. Касынюк. – Харьков, 1979. – 59с.
1502415
  Киричко В.Н. Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Киричко В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Х., 1986. – 21л.
1502416
  Тишкевич Иван Станиславович Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : "Университетское", 1984. – 168с.
1502417
  Литовченко В.Н. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность / В.Н. Литовченко. – Москва, 1985. – 73 с.
1502418
  Замосковцев П.В. Уголовная ответственность за посягательства на управленческую деятельность работников милиции и народных дружинников по охране общественного порядка / П.В. Замосковцев. – Омск, 1980. – 56 с.
1502419
  Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности / М.И. Бажанов. – Киев : Вища школа, 1977. – 43 с. – (Б-ка Оновы правовых знаний)
1502420
  Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения / Н.Д. Дурманов. – М., 1962. – 62с.
1502421
  Петросян И.Р. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на рстительный мир // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 177-180. – ISSN 1684-2618
1502422
  Флоря В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми (ст. 165 УК РМ, 149 У К Ураины, 127 1 УК России) / В. Флоря, Д. Оставчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 4 (244). – С. 18-24. – ISSN 1810-3081
1502423
  Габиани А. Уголовная ответственность за преступления, совершённые в состоянии опъянения / А. Габиани. – Тбилиси, 1968. – 160с.
1502424
  Сергиевский В.А. Уголовная ответственность за преступные нарушения правил техники безопасности в угольной промышленности. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергиевский В.А.; АН СССР. Ин-т права им. А.Я.Вышинского. – М., 1956. – 15л.
1502425
  Вышинская З.А. Уголовная ответственность за преступные посягательства на колхозное имущество / З.А. Вышинская. – Москва, 1959. – 148с.
1502426
  Кузнецов В.А. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кузнецов В.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 20 с.
1502427
  Магомедов А.М. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем : Автореф... канд .юр.наук: / Магомедов А.М.; МГУ, Юр. фак. – М., 1973. – 20л.
1502428
  Мурадов А.Н. оглы Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущества. заведомо добытого преступным путем / А.Н. оглы Мурадов. – Баку, 1989. – 104 с.
1502429
  Архипцев Н.И. Уголовная ответственность за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов. : Автореф... наук: 12.00.08 / Архипцев Н.И.; Харьковский юрид. инстит. – Харьков, 1979. – 14л.
1502430
  Лановенко И.П. Уголовная ответственность за приступления против трудовых прав граждан и безопасности производства в Украинской ССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Лановенко И.П.; Объедин. совет ин-та философ. и ин-та государства и права. – К., 1972. – 48л.
1502431
  Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Панов Н.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. юридич. ин-т. – Харьков, 1973. – 20л.
1502432
  Панов Н.И. Уголовная ответственность за причиненное имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. / Н.И. Панов. – Харьков, 1977. – 127 с.
1502433
  Морозов Г.И. Уголовная ответственность за пропаганду Агресси : Автореф... канд. юрид.наук: / Морозов Г.И.; Ин-т права. АН СССР. – Москва, 1951. – 24 л.
1502434
  Трайнин А.Н. Уголовная ответственность за пропаганду агрессии / А.Н. Трайнин. – М, 1947. – 388с.
1502435
  Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за разбой по действующему советскому законодательству : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Игнатов А.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1952. – 16 с.
1502436
  Бражник А.А. Уголовная ответственность за разглашение данных досудебного следствия и дознания: исторический аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 151-158. – ISSN 0201-7245
1502437
  Кунашев А.Х. Уголовная ответственность за рецидив преступлений по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кунашев А.Х.; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1502438
  Бабий Н.А. Уголовная ответственность за спаивание несовершеннолетних / Н.А. Бабий. – Минск : Университетское, 1986. – 100, [2] с.
1502439
  Гельфанд И.А. Уголовная ответственность за спекуляцию / И.А. Гельфанд ; М-во охраны общественного порядка Укр. ССР. – Киев : [Тип. МООП УССР], 1964. – 42, [2] с. – (Библиотечка работника милиции)
1502440
  Касынюк В.И. Уголовная ответственность за транспортные преступления / В.И. Касынюк. – Киев, 1977. – 34с.
1502441
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за транспортные преступления по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юридич.наук: / Куринов Б.А.; МГУ. – Москва, 1965. – 30л.
1502442
  Мендельсон Г.А. Уголовная ответственность за убийство и телесные повреждения / Г.А. Мендельсон. – М., 1962. – 40с.
1502443
  Геворгян В.М. Уголовная ответственность за убийство по найму (заказу): законодательство стран СНГ и Балтии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 64-72. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1502444
  Хомич Владимир Михайлович Уголовная ответственность за угон транспортных средств и других самоходных машин : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Хомич Владимир Михайлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 20л.
1502445
  Хомич В.М. Уголовная ответственность за угон транспортных средств. / В.М. Хомич. – Минск, 1982. – 96с.
1502446
  Егоров В.И. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания уголовных наказаний / В.И. Егоров. – Рязань, 1985. – 75с.
1502447
  Грачев О.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей - как фактор обеспечения интеграционных процессов России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 32-33. – ISSN 1812-3910


  В статье проведен анализ результатов сравнительного исследования уголовных законов зарубежных стран по вопросам уклонения от уплаты таможенных платежей.
1502448
  Ковалев М.И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Ковалев М.И.; Москов. юридич. ин-тут. – Москва, 1952. – 15 с.
1502449
  Умалатов Б.У. Уголовная ответственность за халатность по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Умалатов Б.У.; Всесоюз. юрид. заочн. ин-т. – Москва, 1976. – 25л.
1502450
  Васильев А.Н. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев А.Н.; МГУ. Юрид. фак. – М, 1952. – 16л.
1502451
  Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества / Ю.М. Ткачевский. – М., 1962. – 35с.
1502452
  Гулаков В.Д. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Гулаков В.Д.; МВ и ССО УССР. – Х, 1974. – 18л.
1502453
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества по указу Президиума Верховного Совета СССР от 4/VI-1947 г. : Автореф... канд. юрид.наук: / Куринов Б.А.; Московск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1502454
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества. / Б.А. Куринов. – М., 1954. – 120с.
1502455
   Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества, хозяйственные преступления и взяточничество. – М, 1967. – 207с.
1502456
  Шаркова Т.Ф. Уголовная ответственность за хищения государственного и общественного имущества, совершаемые путем подлога документов, и меры их предупреждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шаркова Т.Ф. ; М-во высш. образования УССР. Юрид. факт. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1958. – 21 с.
1502457
  Шаркова Т.Ф. Уголовная ответственность за хищения государственного и общественного имущества, совершаемые путем подлога документов, и меры их предупреждения. : Дис... канд. юридич.наук: / Шаркова Т.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Одесса, 1958. – 289л. – Бібліогр.:л.282-289
1502458
  Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в области социалистической промышленности. : Автореф... канд. юрид.наук: / Ткачевский Ю.М.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 16 л.
1502459
  Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. / А.В. Галахова. – М., 1987. – 158,1с.
1502460
  Иванов Л.И. Уголовная ответственность за частнопредпринимательскую деятельность по советскому уголовному праву. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Иванов Л.И.; Харьковский юрид. ин-тут. – Х., 1975. – 18л.
1502461
  Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве / Я.М. Брайнин. – Киев : Юридическая литература, 1963. – 275с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1502462
   Уголовная ответственность и её реализация. – Куйбышев, 1985. – 183с.
1502463
  Курлянский В.И. Уголовная ответственность и меры общественного воздействия / В.И. Курлянский. – Москва, 1965. – 142 с.
1502464
  Багрий-Шахматов Уголовная ответственность и наказание / Л.В. Багрий-Шахматов. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 383 с.
1502465
  Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений / А.И. Марцев. – Омск, 1973. – 96с.
1502466
  Турецкий М.В. Уголовная ответственность и ответственность дисциплинарная / М.В. Турецкий. – М., 1957. – 24с.
1502467
  Карпушин М.П. Уголовная ответственность и состав преступления / М.П. Карпушин. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 230 с.
1502468
  Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей / Ф.Ю. Бердичевский. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 128 с.
1502469
  Блиека Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Блиека Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Вильнюс, 1958. – 20 с.
1502470
  Блиека Ю.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних по советскому праву : Дис... канд. юрид.наук: / Блиека Ю. Ю.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Вильнюс, 1958. – 310л. – Бібліогр.:л.297-310
1502471
  Козлов А.П. Уголовная ответственность по УК Украины: взгляд со стороны // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 221-224. – ISBN 978-966-458-403-3
1502472
  Орымбаев Р. Уголовная ответственность работников торговли / Р. Орымбаев. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 148 с.
1502473
  Елинек И. Уголовная ответственность юридических лиц: возможности правового регулирования в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 52-61. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1502474
  Завечаровский И.Э. Уголовная ответственность. / И.Э. Завечаровский. – Иркутск, 1992. – 44с.
1502475
  Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения : текст лекций / Козаченко И.Я. ; Свердлов. юрид. ин-т им. Р.А. Руденко. – Свердловск : СЮИ, 1987. – 45, [2] с.
1502476
   Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, реализации : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1989. – 152, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1502477
  Кодинцев А.Я. Уголовная ответственностьза трудовые преступления в колхозах в годы сталинского режима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 9. – С. 60-64. – ISSN 1812-3805
1502478
  Беззуб Б.С. Уголовная ответственнсоть за кражу и грабеж личного имущества граждан. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Беззуб Б.С. ; АН УССР, Объедин. совет Ин-т философи и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 21с.
1502479
  Метатла А. Уголовная ответствпенность несовершеннолетних по действующему законодательству Алжирской Народной Демократической Республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Метатла А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 16л.
1502480
  Миренский Б.А. Уголовная политика и вопросы эффективности уголовного наказания // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 44-54
1502481
  Чаадаев С.Г. Уголовная политика и преступность / С.Г. Чаадаев. – М., 1991. – 111с.
1502482
   Уголовная политика и совершенствование законодательства. – КЕмерово, 1992. – 154с.
1502483
  Доронин А.М. Уголовная политика Российского государства (история и современность) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
1502484
  Тонков Е.Е. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества / Е.Е. Тонков, С.Л. Нудель // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-73.
1502485
  Ферри Э. Уголовная социология / Э. Ферри, проф. – С.-Пб.
ч. 1. – 454с.
1502486
  Ферри Энрико Уголовная социология / Энрико Ферри, проф. римск. ун-та и депутата итальян. парламента ; Разрешен. авт. пер. с 5 фр. изд. 1905 г. О.В. Познышевой, Л.В. Гольденвейзера... [и др.] ; Под ред. проф. Моск. ун-та С.В. Познышева; С предисл. [к рус. изд.]. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – XXII, 591 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Ред.: Познышев, Сергей Викторович (1870-?)
1502487
  Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьбе с преступностью / С.С. Остроумов. – Москва, 1975. – 64с.
1502488
  Остроумов С.С. Уголовная статистика и предупреждение преступности / С.С. Остроумов. – М., 1972. – 32с.
1502489
  Вайнгарт А. Уголовная тактика : руководство к расследованию преступлений / Альберт Вайнгарт, д-р, пред. ландгерихта ; пер. с нем. В.М. Боремовича. – Овруч : [Тип. Горбана и Фридмана], 1910. – VIII, 463, [2] с. – Библиогр.: с. 3-8
1502490
  Гейндл Р. Уголовная техника / Р. Гейндл. – М., 1925. – 83с.
1502491
  Вороновский Н.Д. Уголовная техника / Н.Д. Вороновский. – Москва, 1931. – 168с.
1502492
  Лесогоров Н.Н. Уголовная юрисдикция Украины в морских пространствах, на которые распространяется её суверенитет // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1502493
  Бойцова Л.В. Уголовная юстиция / Л.В. Бойцова. – Тверь, 1994. – 101с.
1502494
   Уголовная юстиция : проблемы международного сотрудничества : Международный научно-исследовательский проект. – Москва : БЕК, 1995. – 296с. – ISBN 3406391516
1502495
  Гуценко К.Ф. Уголовная юстиция США: Критич. аналз правовых ин-тов, обеспечивающих уголов. репрессию / К.Ф. Гуценко. – М., 1979. – 207с.
1502496
  Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Українська видавнича група, 1996. – 336 с. – ISBN 966-00-0047-2
1502497
   Уголовний кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс] : по состоянию на 10 апреля 2005 г., 12 часов звучания. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio, 2006. – 1 CD + буклет (9 c.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Гражданский кодекс РФ. Ч.1.-М.:"Ось-89", 2005.- Загл. с этикетки диска. – (Юридическая академия)


  12 часов звучания Имена папок: (Номер главы) Имена mp3-файлов: (Номер статьи).mp3
1502498
  Флоря В. Уголовно-исполнительное законодательство Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 1810-3081
1502499
  Бородин С.В. Уголовно-исполнительное право - самостоятельная отрасль советского социалистического права // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1977. – № 44. – С. 3-14
1502500
   Уголовно-исполнительное право : Учебник для юрид. вузов. – 2-е изд. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 320с. – ISBN 5-8401-0024-2
1502501
  Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины : Общая часть: Учебное пособие / В.М. Трубников. – Харків : Рубікон, 1998. – 144с. – ISBN 966-7152-22-7
1502502
  Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР / В.В. Николюк. – Иркутск, 1989. – 252 с.
1502503
  Алексеев В.И. Уголовно-политический период в истории пенитенциарной политики в России (1872–1917 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1502504
  Понятовская Т.Г. Уголовно-политическое значение судейского усмотрения приназначении наказания // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 187-190. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1502505
  Алеиева М.А. кызы Уголовно-правовая база с подделкой документов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Алеиева М. А. кызы; МВиССО АзССР, АзГУ. – Баку, 1973. – 30л.
1502506
  Матвейчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с получением незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения / В.К. Матвейчук. – К., 1989. – 72с.
1502507
  Антипов В.И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность : учеб. пособ. / В.И. Антипов ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Киев. высш. шк. МВД СССР, 1987. – 86, [2] с. – Библиогр. в примеч. к главам: с. 81-87
1502508
  Матвейчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов / В.К. Матвейчук. – К., 1992. – 80с.
1502509
   Уголовно-правовая борьба с алкоголизмом и пьянством. – Ашхабад, 1988. – 52с.
1502510
  Клименко В.А. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. / В.А. Клименко, Н.И. Мельник. – К., 1993. – 92с.
1502511
  Грейчюс Р.Ю. Уголовно-правовая борьба с групповыми хищениями социалистического имущества (по материалам Лит.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Грейчюс Р. Ю.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
1502512
  Икрамова М.Г. Уголовно-правовая борьба с наркоманией / М.Г. Икрамова. – Ташкент, 1982. – 110 с.
1502513
  Мирошниченко Н.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией / Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка. – К., 1988. – 207 с.
1502514
  Мархасев Р.З. Уголовно-правовая борьба с нарушениями правил безопасности строительных работ. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Мархасев Р.З.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
1502515
  Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми посягательствами : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Сабиров Р. Д.; Свердл.юр. ин-т. – Свердолвск, 1981. – 14л.
1502516
  Стрельцов Е.Л. Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами / Е.Л. Стрельцов. – К., 1988. – 203с.
1502517
  Вольфман Г.И. Уголовно-правовая борьба с обманом покупателей в предприятиях торговли и общественного питания / Г.И. Вольфман, И.Г. Маландин ; [ред. В.В. Токарева ; отв. ред. Л.Г. Крахмальник] ; М-во высшего и среднего спец. образования РСФСР, Саратов. юр. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1963. – 127, [1] с. – Название на тит. стр. отлич. от назв. на обл. – Библиогр. в подстроч. прим.
1502518
  Караулов В.Ф. Уголовно-правовая борьба с покушеним на преступление и приготовлением к преступлению по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Караулов В.Ф. ; Всес. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1502519
  Гужин А.Т. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на советское правосудие : Автореф... канд. юрид.наук: / Гужин А.Т.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 15л.
1502520
  Муталимов Ш.А. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, состовляющими пережитки патриархально-феодального отношения к женщине. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Муталимов Ш.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 22л.
1502521
  Телевка А.Н. Уголовно-правовая борьба с преступными нарушениями правил безопасности труда в сельском хозяйстве / А.Н. Телевка; Яблоков Н.П. – Кишинев, 1982. – 147с.
1502522
  Яценко С.С. Уголовно-правовая борьба с пьнством и алкоголизмом. / С.С. Яценко. – К., 1977. – 37с.
1502523
  Михайленко П.П. Уголовно-правовая борьба с расхищениями государственного и общественного имущества. Метод. пособие / П.П. Михайленко. – Львов, 1955. – 79с.
1502524
  Середа А.Д. Уголовно-правовая борьба с тяжкими телесными повреждениями (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12-715 / Середа А.Д. ; Объед. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – Киев, 1969. – 18 с.
1502525
  Побегайло Э.Ф. Уголовно-правовая борьба с умышленными убийствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Побегайло Э.Ф. ; МВ и ССО РСФСР , Воронежский гос. ун-т , Юридич. фак-т. – Воронеж, 1964. – 24 с.
1502526
  Кузьмин В.И. Уголовно-правовая борьба с халатностью, проявляемой в сфере торговли / В.И. Кузьмин. – Омск, 1983. – 73 с.
1502527
  Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / А.А. Пинаев. – Харьков : Вища школа, 1975. – 189 с.
1502528
  Наклович М.Л. Уголовно-правовая борьба с хищениями государственного и общественного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Наклович М.Л.; М-во высш.образования СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1955. – 16л.
1502529
  Кригер Г.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР. : Автореф... доктор юрид.наук: / Кригер Г.А.; МГУ. – М., 1965. – 32л.
1502530
  Куц Н.Т. Уголовно-правовая борьба с хулиганством : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Куц Н.Т. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 18 с.
1502531
  Власов В.П. Уголовно-правовая борьба с хулиганством / В.П. Власов. – Москва, 1973. – 31с.
1502532
  Цао Ц-дан Уголовно-правовая борьбе с преступностью несовершеннолетних в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цао Ц-дан; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 15л.
1502533
  Бессонова А.В. Уголовно-правовая ответственность за злостное нарушение правил административного надзора. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Бессонова А.В.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1502534
  Гришин А.А. Уголовно-правовая ответственность за преступления в области торговли : учебное пособие / А.А. Гришин. – Москва, 1975. – 51с.
1502535
  Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний / И.С. Викторов. – Саратов, 1980. – 110с.
1502536
  Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний в Советском государстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Викторов И.С.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1973. – 21л.
1502537
  Смирнов А. Уголовно-правовая ответственность медицинских или фармацевтических работников за совершение врачебной ошибки / А. Смирнов, М. Зажирей // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 54-59
1502538
  Юрков С. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: международный опыт // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 10. – С. 36-44. – ISSN 0201-7059
1502539
   Уголовно-правовая охрана безопасности государства: новые подходы / Ю.С. Горбунов, В.В. Остроухов, Л.Н. Башкатов, А.Е. Беляев, С.И. Изоитко, А.В. Устинков // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 0132-0769
1502540
  Коробеев И А. Уголовно-правовая охрана безопасности мореплавания в СССР / И А. Коробеев, . – Владивосток, 1984. – 196с.
1502541
  Брайнин М.С. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в СССР / М.С. Брайнин. – Москва, 1977. – 143с.
1502542
  Трофимов Н.И. Уголовно-правовая охрана духовного и физического развития несовершеннолетних / [Н.И. Трофимов] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Иркутск : Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 1973. – 257, [3] с. : ил. – На тит. л. авт. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1502543
  Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. / В.Н. Смитиенко. – К, 1989. – 242с.
1502544
  Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР / Б.С. Никифоров ; Академия наук СССР ; Ин-т права. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 155 с., [2] с.
1502545
  Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан / Л.Д. Гаухман, В.А. Пашковский. – М., 1978. – 64с.
1502546
  Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана личности. / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – Х., 1976. – 220с.
1502547
  Яценко Станислав Сергеевич Уголовно-правовая охрана общественного порядка (сравнительно-правовое исследование) : Дис... д-ра юридич.наук: 12.00.08 / Яценко Станислав Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 585л. – Бібліогр.:л.511-585
1502548
  Яценко С.С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. / С.С. Яценко. – К., 1986. – 126с.
1502549
  Яценко Станислав Сергеевич Уголовно-правовая охрана общественного порядка: (Сравнительно-правовое исследование) : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.08 / Яценко Станислав Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 46л.
1502550
  Тихий Владимир Павлович Уголовно-правовая охрана общественной безопасности / Тихий Владимир Павлович. – Харьков : Вища школа, Изд-во при Харьк.ун-те, 1981. – 173с.
1502551
  Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общетвенного порядка. / И.Н. Даньшин. – М., 1973. – 200с.
1502552
  Повелицына П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР. / П.Ф. Повелицына. – М., 1981. – 87с.
1502553
  Корчева З.Г. Уголовно-правовая охрана природы в УССР. / З.Г. Корчева. – Х., 1975. – 83с.
1502554
  Ляпунов Ю.И. Уголовно-правовая охрана природы органами внутренных дел : Учеб. пособие / Ю.И. Ляпунов. – М., 1974. – 151с.
1502555
  Хашимов А.А. Уголовно-правовая охрана рыбных запасов в РСФСР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Хашимов А.А.; Сверд.юрид.ин-т. – Свердловск, 1981. – 20л.
1502556
  Некипелов П.Т. Уголовно-правовая охрана сельскохозяйственного производства в СССР / П.Т. Некипелов. – Ростов-на-Дону, 1973. – 171с.
1502557
  Михайленко П.П. Уголовно-правовая охрана социалистического сельского хозяйства / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – М., 1963. – 165с.
1502558
  Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. / В.В. Сташис. – Харьков, 1973. – 159с.
1502559
  Пашковский В.А. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности / В.А. Пашковский. – М, 1975. – 64с.
1502560
  Аллабергенов А.П. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности / А.П. Аллабергенов. – Ташкент, 1982. – 37с.
1502561
  Лановенко И.П. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан / И.П. Лановенко, Г.И. Чангули. – Киев, 1989. – 278с.
1502562
  Товмасян М.Т. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Товмасян М.Т.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1502563
   Уголовно-правовая охрана экономической системы СССР. – М, 1987. – 111с.
1502564
  Ченская М.С. Уголовно-правовая оценка деяний, совершенных в условиях крайней необходимости и обоснованного риска, в Англии и Уэльсе // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 129-139. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1502565
  Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Н.А. Беляев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1986. – 175, [1] с.
1502566
  Есаков Г.А. Уголовно-правовая семья общего права: "гибридные" правопорядки // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
1502567
  Есаков Г.А. Уголовно-правовая семья общего права: "дочерние" правопорядки // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 1812-8696
1502568
  Герцензон А.А. Уголовно-правовая теория Жана Поля Марата / А.А. Герцензон. – Москва, 1956. – 247с.
1502569
  Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение посткриминального поведения / Р.А. Сабитов. – Омск, 1985. – 37с.
1502570
  Елемисов Г.Б. Уголовно-правовое и криминологическое исследование изнасилования (по материалам Казахской ССР) / Елемисов Г.Б. – Москва, 1973. – 24 л.
1502571
   Уголовно-правовое обеспечение безопасности движения автотранспорта в социалистических странах. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 160 с.
1502572
  Аллахвердов М.В. Уголовно-правовое предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка в Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
1502573
  Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. / М.П. Клейменов. – Томск, 1991. – 167с.
1502574
  Емельянов П В. Уголовно-правовое противодействие терроризму : монография / В.П. Емельянов, М.Н. Иманлы, И.Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 87, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-613-6
1502575
  Могильный В.Ф. Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в финансовой сфере / В.Ф. Могильный, Т.Н. Ермоленко // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.249-250. – ISSN 1684-2626
1502576
  Кармен Приор Уголовно-правовые аспекты торговли людьми // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 1812-7126
1502577
  Здравомыслов Б.В. Уголовно-правовые взгляды русских революционнеров-демократов. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1954. – 36с.
1502578
  Здравомыслов Б.В. Уголовно-правовые взгляды русских революционных демократов. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1959. – 120с.
1502579
  Выхристенко Б.И. Уголовно-правовые гарантии конституционного права молодежи на труд (по материалам УССР) : Дис... канд. юрид.наук: / Выхристенко Б. И.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – К., 1979. – 215л.
1502580
  Вхристенко Борис Иванович Уголовно-правовые гарантии констиутционного права молодежи на труд (По матер. УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Вхристенко Борис Иванович;. – К., 1979. – 21л.
1502581
  Третьяков Г.М. Уголовно-правовые и криминалистические меры противодействия криминальным банкротствам в Республике Беларусь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 155-163. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1502582
   Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с проявлением социального паразитизма. – Иваново, 1987. – 144с.
1502583
   Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения преступлений. – Омск, 1986. – 155с.
1502584
   Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан. – Калинин, 1980. – 155 с.
1502585
   Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан. – Калинин, 1982. – 180с.
1502586
   Уголовно-правовые и процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. – КУйбышев, 1986. – 180с.
1502587
   Уголовно-правовые исследования. – Тбилиси, 1987. – 164с.
1502588
  Лаптеакру В.Д. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией / В.Д.Лаптеакру ,АН Республики Молдова; Институт филос., социол. и права; Под ред. Е.Г.Мартынчика. – Кишинэу, 1999. – 70с. – ISBN 9975-9566-0-2
1502589
   Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью. – Ташкент, 1987. – 166с.
1502590
   Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью в условиях перестройки. – Свердловск, 1990. – 175с.
1502591
  Ткачевский Ю.М. Уголовно-правовые меры борьбы с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – М., 1973. – 56с.
1502592
  Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением нарокотиков : Автореф... канд. юр.наук: / Карпович К.А.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1972. – 20л.
1502593
  Захилько К.С. Уголовно-правовые меры противодействия криминальному банкротству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захилько Кирилл Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 25 назв.
1502594
  Лазарева Н. Уголовно-правовые меры противодействия преступности в области информатики и электросвязи // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1810-3081
1502595
  Гаверов Г.С. Уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы / Г.С. Гаверов. – Иркутск, 1981. – 63с.
1502596
  Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности. / И.Э. Звечаровский. – Иркутск, 1991. – 156с.
1502597
  Задоя К.П. Уголовно-правовые последствия обратного действия во времени закона, устраняющего преступность деяния, и их отличие от мер уголовно-правового воздействия // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. статей / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: В.М. Комарницкий (глав. ред.), А.А. Дудоров, Л.В. Лобанова и др.]. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 23-35. – ISBN 978-617-616-047-2
1502598
  Хатуев В.Б. Уголовно-правовые проблемы помилования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32-44. – ISSN 0132-0769
1502599
   Уголовно-правовые проблемы предупреждения преступлений : сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1978. – 139, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1502600
  Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции : проблемы построения, классификации и измерения / А.П. Козлов. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1989. – 169 с.
1502601
  Шупилов В.П. Уголовно-правовые средства боробы с преступностью / В.П. Шупилов. – М., 1971. – 40с.
1502602
   Уголовно-правовые средства борьбы с нарушениями правил охраны труда в различных отраслях народного хозяйства СССР в условиях научнотехнического прогресса. – М, 1976. – 148с.
1502603
   Уголовно-правовые средства борьбы с преступностью. – Омск, 1983. – 116с.
1502604
   Уголовно-правовые средства обеспечение качества продукции. – Львов, 1987. – 207с.
1502605
  Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства обеспечения ысрпведливости наказания / Л.Л. Кругликов. – Ярославль, 1986. – 70с.
1502606
  Саркисова Э.А. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений / Э.А. Саркисова. – Минск, 1975. – 191с.
1502607
  Степанюк О.С. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному использованию органов и тканей человека по законодательству Беларуси, России и Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 150-153. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1502608
  Барков Александр Владимирович Уголовно-правовые средства, стимулирующие раскрытие преступлений. : Автореф... канд. юрид.наук: 121.00.08 / Барков Александр Владимирович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1977. – 18л.
1502609
  Гришаев П.И. Уголовно-правовые теории и уголовное законодательство буржуазных государств / П.И. Гришаев. – М., 1959. – 144с.
1502610
   Уголовно-правовые формы борьбы с хищениями социалистического имущества в свете решений XXVII съезда КПСС. – М, 1987. – 109с.
1502611
   Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 1981. – 112с.
1502612
  Случевский В.К. Уголовно-процессуальная казустика : Пособие для лекций и экзаменов / В.Случевского, преп. уголов. судопроизводства в Уч-ще правоведения, тов. оберпрокурора Уголов. касс. деп. Сената. – 2-е изд., передел. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – IV, 148 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Вл. Случевский - заслуж. проф. Алекс. воен. юрид. акад.
1502613
  Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1984. – 191с.
1502614
  Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы Советской власти. / П.Т. Землянский. – Киев, 1972. – 306с.
1502615
   Уголовно-процессуальное законодательство зарубежных социалистических государств. – М, 1956. – 816с.
1502616
   Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. – М, 1990. – 316с.
1502617
   Уголовно-процессуальное законодательство СССР и союзных республик. – М, 1957. – 507с.
1502618
  Глыбач Е.Д. Уголовно-процессуальное право : Библиогр. указ. за 1975-1980 гг. / Е.Д. Глыбач, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1981. – 137с. – (Человек и закон ; Вып. 16)
1502619
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции / М.М. Михеенко. – Киев
1. – 1969. – 169с.
1502620
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции / М.М. Михеенко. – Киев
2. – 1969. – 169с.
1502621
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции / М.М. Михеенко, В.П. Шибико. – К., 1989. – 186с.
1502622
   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник для студ. вузов,обуч. по спец."Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1998. – 696c. – ISBN 5-7975-0131-7
1502623
   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник для студ.высших учеб.завед.обуч.по спец."Юриспруденция". – 3-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Юристъ, 2000. – 696с. – ISBN 5-7975-0131-7
1502624
  Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1975. – 175с.
1502625
   Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования. – Волгоград, 1987. – 114с.
1502626
   Уголовно-процессуальные акты. – Воронеж, 1991. – 190с.
1502627
  Грошевой Ю.М. Уголовно-процессуальные аспекти оперативно-розыскной деятельности / Ю.М. Грошевой, З.А. Дидоренко, Б.Г. Розовскнй // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 81-92.
1502628
  Ремизова Е.В. Уголовно-процессуальные вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР / Е.В. Ремизова. – М., 1979. – 131с.
1502629
  Выдря М.М. Уголовно-процессуальные гарантии в суде / М.М. Выдря. – Краснодар, 1980. – 96с.
1502630
  Гафаров М. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе Азербайджанской Республики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи в кримінальному процесі Азербайджанської Республіки. Criminal procedural measures of person"s safety guaranteeing in criminal process of Azerbaijan Republic are considered in the ...
1502631
  Гафаров М.С. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе в Азербайджанско // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 2-10
1502632
  Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. / В.П. Божьев. – М., 1975. – 176с.
1502633
  Зиле Яна Уголовно-процессуальные проблемы обеспечения прав потерпевшего // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 37-40. – ISSN 1810-3081
1502634
   Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. – Волгоград, 1985. – 110с.
1502635
   Уголовно-процессуальные формы борьбы с правонарушениями. – Свердловск, 1983. – 142с.
1502636
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1942. – 272с.
1502637
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1943. – 280с.
1502638
   Уголовно-процессуальный кодекс : Официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. из-во Министерства юстиции СССР, 1947. – 272 с.
1502639
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1948. – 242с.
1502640
   Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской ССР. – Баку, 1971. – 388с.
1502641
   Уголовно-процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1965. – 339с.
1502642
   Уголовно-процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1970. – 336с.
1502643
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – М, 1942. – 132с.
1502644
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – М, 1944. – 119с.
1502645
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – Минск, 1963. – 316с.
1502646
   Уголовно-процессуальный кодекс Германской Демократической Республики. – М, 1954. – 128с.
1502647
   Уголовно-процессуальный кодекс Грузинской ССР. – Тбилиси, 1961. – 205с.
1502648
   Уголовно-процессуальный кодекс Индии : (с изм. и доп. по состоянию на дек. 1955 г.) : пер. с англ. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 656 с.
1502649
   Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР. – Алма Ата, 1964. – 263с.
1502650
   Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1961. – 155с.
1502651
   Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1961. – 337с.
1502652
   Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1972. – 562с.
1502653
   Уголовно-процессуальный кодекс Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1961. – 212с.
1502654
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1927. – 108с.
1502655
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1952. – 136с.
1502656
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1953. – 132с.
1502657
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1956. – 256с.
1502658
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1962. – 335с.
1502659
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1964. – 290с.
1502660
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1967. – 224с.
1502661
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1973. – 246с.
1502662
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1977. – 271с.
1502663
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1984. – 208с.
1502664
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1987. – 350с.
1502665
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1990. – 222с.
1502666
  Люблинский П.И. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР. Текск и постатейный комментарий с приложением алфавитно-предметного указателя. / П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский. – М., 1924. – 375с.
1502667
  Строгович М.С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. / М.С. Строгович, Д.А. Карницкий. – М,, 1925. – 375с.
1502668
  Строгович М.С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. / М.С. Строгович, Д.А. Карницкий. – М,, 1928. – 536с.
1502669
   Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР. – 3-е изд. – Душанбе, 1971. – 376с.
1502670
   Уголовно-процессуальный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1972. – 376с.
1502671
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1946. – 44с.
1502672
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1954. – 67с.
1502673
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1960. – 176с.
1502674
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 247с.
1502675
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1942. – 144с.
1502676
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1944. – 128с.
1502677
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1955. – 164с.
1502678
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1961. – 213с.
1502679
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 239с.
1502680
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 239с.
1502681
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР : с изменениями и дополнениями на 1 января 1972 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1972. – 341 с.
1502682
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1974. – 543с.
1502683
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1984. – 317с.
1502684
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1984. – 597с.
1502685
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : Законы Украины: О прокуратуре, О службе безопасности Украины, О милиции, Об оперативно-розыскной деятельности, Об адвакатуре. – Киев : Именем Закона, 1993
1502686
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : Hеофициальное изд. с измен. и доп. по состоянию на 1 апреля 1994. – Харьков : Оригинал, 1994. – 264с. – ISBN 5770744766
1502687
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 2000 года). – Харьков : Одиссей, 2000. – 272с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-92-9
1502688
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами по состоянию на 5 июня 2000 года. – Харьков : Легас, 2000. – 528с. – ISBN 966-95754-1-2
1502689
   Уголовно-процессуальный кодекс УССР. – М, 1950. – 156с.
1502690
  Шаргей М.Е. Уголовно-процессуальный кодекс УССР 1927 года / М.Е. Шаргей. – Харьков, 1928. – 372 с.
1502691
   Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. : С изм. и доп. на 1 янв. 1966 г. – Москва : Прогресс, 1967. – 323 с.
1502692
  Трефилов А.А. Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии от 5 октября 2007 года / А.А. Трефилов ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. – 220, [4] с. – ISBN 978-5-93055-260-6
1502693
   Уголовно-процессуальный кодекс штатов Северной Америки. – М, 1944. – 104с.
1502694
   Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1961. – 249 с.
1502695
   Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1971. – 280 с.
1502696
  Люблинский П.И. Уголовно-процессуальный кодекс. / П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский. – М., 1928. – 428с.
1502697
  Неклюдов Н.А.. Уголовно-статистические этюды : рассуждение, написанное для получения степени магистра уголовного права[в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Этюд 1 : Статистический опыт исследования физиологического значения различных возрастов человеческого организма по отношению к преступлению. – 1876. – [2], II, 251 с.
1502698
  Серебренников А.В. Уголовно - правовая охрана права человека и гражданина на неприкосновенность жилища по УК Российской Федерации и УК Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.52-75. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1502699
  Быков В.М. Уголовно - процессуальный кодекс РФ и проблемы раскрытия преступлений (Полемические заметки) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.66-73
1502700
  Юрков С. Уголовно правовая охрана авторских и смежных прав за рубежом (сравнительно-правовой анализ пол объективной стороне преступления) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 0201-7059
1502701
  Ветрова Н Г. Уголовно процессуальная ответственность / Н Г. Ветрова, . – Москва, 1987. – 111с.
1502702
   Уголовного розыска воин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303с.
1502703
  Оока С. Уголовное дело / С. Оока. – Москва, 1987. – 424 с.
1502704
  Шпеер А.Л. Уголовное дело / А.Л. Шпеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 172с.
1502705
  Блувштейн Ю.Д. Уголовное дело и социальная справедливость / Ю.Д. Блувштейн. – Минск, 1987. – 61с.
1502706
  Зеленецкий В. Уголовное дело: понятие, природа, назначение // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 91-97
1502707
  Румянцев А. Уголовное законодательство в Германии: децентрализация в квадрате // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 3 (106). – С. 106-109. – ISSN 1812-7126
1502708
  Михайленко П.П. Уголовное законодательство в органы юстиции УССР в период борьбы за советскую власть на Украине / П.П. Михайленко, 1956
1502709
  Рогов В.А. Уголовное законодательство Временного правительства: уч. пособие / В.А. Рогов. – М., 1986. – 35с.
1502710
   Уголовное законодательство зарубежных стран : (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов. – Москва : Зерцало, 1999. – 352с. – ISBN 5-8078-0031-1
1502711
   Уголовное законодательство зарубежных стран ( Англии, США, Франции, Германии, Японии ) : Сборник законодательных материалов. – Москва : Зерцало, 2001. – 352с. – (Иностранное законодательство). – ISBN 5-8078-0031-1
1502712
  Булгакбаев А. Уголовное законодательство Казахской ССР, его развитие и основные особенности : Автореф... канд. юр.наук: / Булгакбаев А.; Каз. ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1502713
  Акопджанова М.О. Уголовное законодательство о налоговых преступлениях в советской России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию законодательства России о налоговых преступлениях в советский период.
1502714
  Никифоров Б.С. Уголовное законодательство Республики Индии / Б.С. Никифоров. – М, 1958. – 280с.
1502715
  Акопджанова М.О. Уголовное законодательство России о налоговых преступлениях в дореволюционній период // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 69-72. – ISSN 1812-8696
1502716
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – М, 1957. – 532с.
1502717
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – Москва
Т. 1. – 1963. – 656 с.
1502718
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – Москва
Т. 2. – 1963. – 639 с.
1502719
  Иванов В.Н. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик / В.Н. Иванов. – Москва, 1973. – 208с.
1502720
   Уголовное законодательство УКраинской ССР. – М, 1971. – 544с.
1502721
  Трубников В.М. Уголовное наказание как мера общественного воздействия // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 112-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1502722
  Есипов В.В. Уголовное право / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Н.В. Васильева
Часть Особенная : Преступления личные и имущественные. – 1899. – [2], 204 с.
1502723
  Есипов В.В. Уголовное право / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Часть Особенная : Преступления против государства и общества. – 1902. – 201 с. – Экз. дефектный, без обл.
1502724
  Россия. Законы и постановления Уголовное право : Конспект составленный применительно к программе Гос. юр. испытательной комиссии 1907 года в Имп. Моск. ун-те. – Москва : Тип. Вильде, 1907. – 158 с.
1502725
  Волков Г.И. Уголовное право / Г.И. Волков. – Харків, 1925. – 156с.
1502726
   Уголовное право. – М, 1943. – 328с.
1502727
   Уголовное право. – 2-е изд. – М, 1947. – 358с.
1502728
   Уголовное право. – Москва : Наука, 1978. – 309с.
1502729
  Прохоров Л.А. Уголовное право : Учебник для студ.учреждений среднего профес. образ., обуч . пос пец."Правоведение" / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. – Москва : Юристъ, 1999. – 480с. – (SCHOLAE). – ISBN 5-7975-0203-8
1502730
   Уголовное право : Часть общая. Часть особенная. Учебник. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 784с. – ISBN 5-8401-0003-Х
1502731
  Ветров Н.И. Уголовное право : Особенная часть. Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по юрид.спец. / Н.И. Ветров. – Москва : Закон и право, Юнити, 2000. – 527с. – ISBN 5-238-00147-9
1502732
  Карчевский Н.В. Уголовное право : Общая часть: Учебное пособие (схемы и таблицы) / Н.В. Карчевский; МВДУ. Луганская акад. внутр. дел имени 10-летия независим. Украины. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 278с. – ISBN 966-8129-54-7
1502733
   Уголовное право . Часть Общая. – М, 1966. – 511с.
1502734
   Уголовное право . Часть Общая. – М, 1969. – 440с.
1502735
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1966. – 559с.
1502736
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1968. – 583с.
1502737
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1969. – 512с.
1502738
   Уголовное право . Часть Особенная. – Владивосток, 1971. – 130с.
1502739
   Уголовное право : общая часть. – М, 1993. – 368с.
1502740
  Стифен Уголовное право Англии / Стифен. – 596с.
1502741
   Уголовное право БССР.Часть общая. – Минск, 1971. – 392с.
1502742
   Уголовное право БССР.Часть общая. – Минск, 1973. – 365с.
1502743
   Уголовное право буржуазных стран. – М, 1990. – 312с.
1502744
   Уголовное право буржуазных стран : общая часть. – М, 1990. – 308с.
1502745
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. "Классическая" школа и антрополого-социологическое направление. / Ф.М. Решетников. – Вып.2. – Москва, 1966. – 100с.
1502746
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. / Ф.М. Решетников. – Вып.1. – Москва, 1965. – 72с.
1502747
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Современные буржуазные уголовно-правовые теории / Ф.М. Решетников. – Вып.3. – Москва, 1967. – 100с.
1502748
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран: Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. / Ф.М. Решетников. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 68с.
1502749
  Ткачевский Ю.М. Уголовное право в борьбе с преступностью / Ю.М. Ткачевский. – М., 1979. – 64с.
1502750
   Уголовное право в борьбе с преступностью. – М, 1981. – 157с.
1502751
   Уголовное право в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1987. – 124с.
1502752
  Лихачев В.А. Уголовное право в независимых странах Африки / В.А. Лихачев. – Москва, 1974. – 240с.
1502753
  Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах / В.А. Лихачев. – Москва, 1988. – 205с.
1502754
  Лунев Ю.Ф. Уголовное право в узбекских ханствах XIV – XIX веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 40-43. – ISSN 1812-3805
1502755
   Уголовное право зарубежных государств. – М
1. – 1971. – 251с.
1502756
   Уголовное право зарубежных государств. – М
2. – 1972. – 207с.
1502757
   Уголовное право зарубежных государств. – М
4. – 1975. – 201с.
1502758
  Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств : Учебное пособие / А.А. Малиновский. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 128с. – ISBN 5-7969-0047-1
1502759
   Уголовное право зарубежных государств : Общая часть. – Москва : Ин-т международного права и экономики, 2001. – 576с. – ISBN 5-7969-0047-1
1502760
   Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021 1100 "Юриспруденция" / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. [и др.] Крылова; [Н.А. Голованова и др.] ; под ред. И.Д. Козочкина ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. – Москва : Омега-Л, 2003. – 566, [2] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-901386-60-4
1502761
   Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учебное пособие / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. и др. Крылова; [Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова и др.] ; под ред. проф. И.Д. Козочкина. – Москва : Камерон, 2004. – 527, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Серия "Зарубежное право"). – ISBN 5-9594-0006-5
1502762
  Гельфер М.А. Уголовное право зарубежных социалистических стран. / М.А. Гельфер. – Москва, 1978. – 95с.
1502763
   Уголовное право зарубежных стран : общая и особенная части : учебник / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова [и др.] ; под ред. И.Д. Козочкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XVII, 1034, [2] с. – Авт. указ. на с. III. - Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-466-00507-3
1502764
  Кузнецов А.В. Уголовное право и личность / А.В. Кузнецов. – Москва, 1977. – 168с.
1502765
  Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль / Н.Ф. Кузнецова. – Москва, 1967. – 104с.
1502766
  Волков Г.И. Уголовное право и рефлексология / Г.И. Волков. – Харків, 1928. – 134с.
1502767
  Герцензон А.А. Уголовное право и социология / А.А. Герцензон. – Москва, 1970. – 288с.
1502768
  Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии / Н.Н. Полянский. – Москва, 1937. – 248с.
1502769
  Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии / Н.Н. Полянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 400с.
1502770
  Карпец И.И. Уголовное право и этика / И.И. Карпец. – М., 1985. – 256с.
1502771
  Юхади Уголовное право Индонезии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 715 / Юхади ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра гражд. и уголовного права. – Москва, 1971. – 25 с.
1502772
  Гринберг М.С. Уголовное право как феномен, несовместимый с бесправием и произволом // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.46-54. – ISSN 0132-0769
1502773
  Имамов Э.З. Уголовное право Китайской Народной Республики / Э.З. Имамов. – М., 1990. – 239с.
1502774
  Жалинский А.Э. Уголовное право между символическим и рациональным // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.51-58. – ISSN 0132-0769
1502775
  Маркелов В.Н. Уголовное право Монгольской Народной Республики. / В.Н. Маркелов. – М., 1960. – 302с.
1502776
   Уголовное право Монгольской Народной Республики. Часть общая. – М, 1983. – 416с.
1502777
   Уголовное право Монгольской Народной Республики. Часть особенная. – М, 1978. – 423с.
1502778
  Утевский Б.С. Уголовное право на службе американо-английской реакции / Б.С. Утевский. – М., 1951. – 116с.
1502779
  Утевский Б.С. Уголовное право на службе англо-американской реакции. / Б.С. Утевский. – М., 1948. – 56с.
1502780
  Станик В.А. Уголовное право Польской Народной Республики. / В.А. Станик. – М., 1955. – 196с.
1502781
  Пантелеев В.А. Уголовное право развивающихся стран: Общая часть: Учеб. пособ. для юрид. спец. вузов. / В.А. Пантелеев. – Москва : УДН, 1988. – 148 с.
1502782
  Лихачев В.А. Уголовное право республики Гана / В.А. Лихачев. – Москва, 1965. – 60с.
1502783
   Уголовное право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Белокобыльський, Г.Н. Борзенков, М.Н. Голоднюк, В.С. Комиссаров, Н.Е. и др. Крылова; Белокобыльський Н.Н., Борзенков Г.Н., Голоднюк М.Н., Комиссаров В.С., Крылова Н.Е. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред.: Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0112-1
Общая часть. – 2005. – 752с.
1502784
   Уголовное право Российской Федерации : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по спец."Юриспруденция". – Москва : Былина, 1999. – 559с. – ISBN 5-93384-003-3
1502785
  Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1925. – 256с.
1502786
  Утевский Б.С. Уголовное право современных буржуазных стран. / Б.С. Утевский. – М., 1948. – 52с.
1502787
   Уголовное право Соединенных Штатов Америки. – Москва, 1986. – 160с.
1502788
  Шур Г.М. Уголовное право стран Народной демокраити -- Польша / Г.М. Шур. – М., 1949. – 24с.
1502789
   Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. – К, 1985. – 447с.
1502790
   Уголовное право Украинской ССР на современном этапе : часть особенная. – К, 1985. – 455с.
1502791
  Бажанов М.И. Уголовное право Украины : Общая часть / М.И. Бажанов. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 166с. – ISBN 5-7707-3209-1
1502792
   Уголовное право Украины : Общая часть. Учебник. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – 34Угол Шифр дубл. – ISBN 966-8074-13-0
1502793
   Уголовное право Украины. Общая часть : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / [М.И. Бажанов и др] ; под ред. М.И. Бажанова [и др] ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Акад. правовых наук Украины. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Право, 1999. – 397, [3] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит листа. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 966-7146-10-3
1502794
  Гуторова Н.А. Уголовное право Украины. Особенная часть : Коспект лекций / Н.А. Гуторова. – Харьков, 1999. – 208с.
1502795
   Уголовное право Украины.Общая часть : Учебник для юрид.вузов и фак. – Изд.2,перераб. и доп. – Харьков : Право, 1998. – 400с. – ISBN 966-7146-10-3
1502796
   Уголовное право УССР : общая часть. – Киев : Вища школа, 1984. – 334 с.
1502797
   Уголовное право УССР : особенная часть. – Киев : Выща школа, 1989. – 503 с.
1502798
  Брайнин Я.М. Уголовное право УССР до издания первого уголовного кодекса / Я.М. Брайнин. – К., 1948. – [33] с. – Отд.от. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, с.37- 69
1502799
  Михайленко П.П. Уголовное право УССР периода иностранной интервенции и гражданской войны : стенограмма лекций / П.П. Михайленко ; МВО СССР ; Львовский гос. ун-т им. И .Франко. – Львов : Изд. Львовского ун-та, 1951. – 36, [3] с.
1502800
  Михайленко П.П. Уголовное право УССР периода перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) / П.П. Михайленко. – Львов, 1956. – 128с.
1502801
   Уголовное право Франции. – М, 1984. – 126с.
1502802
  Кузнецова Н.Ф. Уголовное право ФРГ / Н.Ф. Кузнецова, Л. Вельцель. – М., 1980. – 213с.
1502803
  Гельфер М.А. Уголовное право Чехословацкой Республики. / М.А. Гельфер. – Москва, 1955. – 280с.
1502804
  Утевский Б.С. Уголовное право. / Б.С. Утевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1950. – 280с.
1502805
  Сахаров А.Б. Уголовное право. / А.Б. Сахаров. – М., 1967. – 39с.
1502806
   Уголовное право. Общая часть : Учебное пособие для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 516с. – ISBN 589123081Х
1502807
   Уголовное право. Общая часть : Учебн. для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 516с. – ISBN 5-89123-081-Х; 5-86225-408-0
1502808
   Уголовное право. Общая часть : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. – 2-е изд. – Луганск : РИО ЛАВД. – ISBN 966-8129-78-4
Вып.1. – 2005. – 150с.
1502809
   Уголовное право. Общая часть : учебник для студентов вузов / Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., Новоселов Г.П. и др. ; отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-89123-995-1
1502810
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник. – Москва : Новый юрист, 1998. – 768с. – ISBN 5-7969-0020-Х
1502811
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 768с. – ISBN 5891231344, 5862255478
1502812
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 768с. – ISBN 5-89123-134-4 5-86225-547-8
1502813
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений / Ваулина Т.И., Волостнов П.А., Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В. и др. ; отв. ред. : И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 4-е изд., измененное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 1008 с. – ISBN 978-5-468-00175-2
1502814
  Когутич И. Уголовное правосудие - составная часть объекта криминалистики // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 21-26. – ISSN 1810-3081
1502815
  Павлов С. Уголовное правосудие Народной Республики Болгарии / С. Павлов. – М, 1954. – 303с.
1502816
  Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе / М.С. Строгович. – М., 1951. – 188с.
1502817
  Перлов И.Д. Уголовное судопроизводство в СССР / И.Д. Перлов. – М., 1959. – 102с.
1502818
  Чугунов В.Е. Уголовное судопроизводство Китайской Народной Республики / В.Е. Чугунов. – М, 1959. – 287с.
1502819
  Матвиенко Е.А. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора / Е.А. Матвиенко, В.Н. Бибило. – Минск, 1982. – 206с.
1502820
  Михайловская И.Б. Уголовное судопроизводство США / И.Б. Михайловская ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1972. – 123, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1502821
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение : Проект, измененный министром юстиции по соглашению с председателем выс. учрежд. Ред. комис. – Санкт-Петербург : [В Государственной тип.], 1898. – 172, 2, II с.
1502822
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. – Санкт-Петербург : Сенатская тип, 1903. – [1], 204, III с. – В надзаг.: Прил. к № 5 "Журн. М-ва юстиции" (май 1903)
1502823
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.]
(Часть Особенная) : (Подделка денежных знаков и подлог дакументов). – 1903. – [1], 204, III с. – В надз.: Прил. к № 5 "Журн. М-ва юстиции" (май 1903). - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по интернету
1502824
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Уголовное уложение (Статьи, введенные в действие) / Сост. по офиц. изд. 1909 г. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.) и С.М. Латышев (пом. статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 15 : Свода законов Российкой империи. – 1912. – 1128 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
1502825
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение , с изложением рассуждений, на коих оно основано. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.]
Гл. 1 : О преступных деяниях и наказаниях вообще. – 1910. – 454 с.
1502826
  Маргулиес М.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. : С постатейными выдержками из объяснительной записки и журналом Государственного Совета и подробным предметным и сравнительным указателями / М.С. Маргулиес, присяж. пов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1904. – VIII, 488 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист"


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1502827
  Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года : с мотивами, извлеченными из объяснительной записки Редакционной комиссии, представления Мин. юст. в Гос. сов. и журн. - особого совещения, особого присутствия департаментов и общего собрания Государтсвенного Совета. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцева ; Гос. тип., 1904. – [2], II, 1122 с.


  На тит. л. дарственная надпись ....15/ X 07
1502828
  Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года : с мотивами, извлеченными из объяснительной записки Редакционной комиссии, представления Мин. юст. в Гос. сов. и журн. - особого совещения, особого присутствия департаментов и общего собрания Государтсвенного Совета.. [в анот.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцева ; ТИп. "Феникс"
Глава 2 : О нарушениях ограждающих веру постановлений (с изменениями по закону 14 марта 1906 г. [Собр. узак., с. 461]). – 1906. – IV, 199 с.


  а равно и извлечений из дел Государственного Совета о согласовании уголовного уложения с указом 17 апреля1905 г. об укреплении начале веротерпимости, и с приложениями, относящимися к указу 17 апреля 1905 г.
1502829
   Уголовное уложение В.Кн. Финляндского и относящиеся к нему узаконения. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.], 1900. – IV, 125 с.
1502830
  Дусаев Р.Н. Уголовное уложение Великого княжества Финляндского: история создания, основные ин-ты : история создания, основные ин-ты / Р.Н. Дусаев. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 164, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 120-147
1502831
  Симонов Б. Уголовное уложение Высочайше утверждено 22 марта 1903 года : (действующие главы и статьи) / сост. студент Юрид. фак. Б. Симонов ; под ред. проф. А.А. Пионтковского. – Казань : Изд. каб. Угол. права при Имп. Казанском ун-те ; Типо-литогр. Казанского ун-та, 1908. – VIII, 98 с.


  Ред. Пионтковский, Андрей Антонович (1862-1915)
1502832
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – Санкт-Петербург : Изд. Государственной канцелярии, 1903. – 284 с.


  На обл. подпись: Пл. Соколов 15. IX.1906
1502833
  Изразцов В. Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года : Действующие ст. по продолж. 1909 г. : Алфавитный предметный указатель / Сост. В. Изразцов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва тип. дела в Спб., 1912. – 287 с. – Экз. дефектный, без обл. – (Всеобщая библиотека ; № 176-179)
1502834
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Объяснение к проекту Редакционной комиссии. – [Санкт-Петербург] : [В Гос. тип.]
(Часть Особенная) : (Подделка денежных знаков и подлог дакументов). – 1892. – [2], 223 с.
1502835
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Объяснения к проекту Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Т. 3 : Гл. 8-16. – 1898. – 445 с.
1502836
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – [Санкт-Петербург] : [В Гос. тип.]
(Часть Особенная) : [Гл. 8]. (Неисполнение законов о воинской и земских натуральных повинностей). – [2], 78 с. – Без. ориг. обл. и тит. л., описан по РНБ
1502837
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург, 1895. – 170, [2] с.
1502838
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – 170 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции" (Сент. 1895 г.). - Конвол.т. - Пер. 4 экз. кн.
1502839
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург
(Часть Ообщая). – 1895. – 19 с.
1502840
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – 170 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции" (Сент. 1895 г.). - Конвол.т. - Пер. 4 экз. кн.


  Содержание конаолюта: 1. Уголовное уложение. Проекту Редакционной комиссии. СПб. 1895; 2. Австрийский закон 27 мая 1896 года О порядке взыская и обеспечения с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / ...
1502841
  Хазак Г. Уголовнол-правовая охрана лица, выполняющегод свой служебный или общественный долг. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Хазак Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 30л.
1502842
  Росипашвили В.В. Уголовноправовая борьба с незаконным изготовлением распространением и потреблением наркотических веществ в Азербайджанской ССР / Росипашвили В.В. – Баку, 1968. – 22 л.
1502843
  Срыев Б. Уголовноправовая борьба с преступлениями, составляющими пережитки местных обычаев : Автореф... канд. юр.наук: / Срыев Б.; МГУ, Юр. фак. – М., 1964. – 21л.
1502844
  Пакутин В.Д. Уголовноправовая охрана внешней природной среды / В.Д. Пакутин. – Уфа, 1977. – 80с.
1502845
  Шостак Н.С. Уголовноправовая охрана жизни и здоровья работников сельского хозяйства в процессе их трудовой деятельности. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Шостак Н.С.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1502846
  Яценко С.С. Уголовноправовая охрана представителей власти и общественности. (На материалах УССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Яценко С.С. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 14 с.
1502847
  Матышевский П.С. Уголовноправовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР / П.С. Матышевский. – Киев, 1972. – 202с.
1502848
  Некипелов П.Т. Уголовноправовая охрана финансового хозяйства в СССР / П.Т. Некипелов. – Ростов-на-Дону, 1971. – 59с.
1502849
  Симонов В.И. Уголовноправовая характеристика физического насилия. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Симонов В.И.; МВ и СО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 26л.
1502850
  Иванов В.Н. Уголовноправововая охрана основных прав граждан / В.Н. Иванов. – Москва, 1967. – 136с.
1502851
  Пономарева Н.П. Уголовноправовое значение способа совершенстования преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Пономарева Н.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1970. – 20л.
1502852
  Уилшир А.М. Уголовны процесс / А.М. Уилшир. – М., 1947. – 504с.
1502853
  Елпатьевский С.Я. Уголовные дворяне / С. Елпатьевский. – Москва : Т-во и [тип.] "Книгоиздат писателей в Москве", 1919. – 16 с. – (Дешевая библиотека ; № 61)
1502854
  Рыбаков В.М. Уголовные законы династии Тан о дисциплине чиновничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 0869-1908
1502855
   Уголовные законы царя и великого князя Иоанна IV Васильевича. – Москва, 1841
1502856
  Карпович О.Г. Уголовные посчгательства на законную предпринимательскую деятельность (свободу предпринимательства) внекоторых странах Европы // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.41-45. – ISSN 1812-3910
1502857
  Мирошниченко Н.А. Уголовные правонарушения и их виды // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 197-199. – ISBN 978-966-458-403-3
1502858
   Уголовный (общая часть) и уголовно-процессуальный кодексы Венгерской Народной Республики. – М, 1953. – 136с.
1502859
   Уголовный закон. – М, 1987. – 278с.
1502860
  Елизаров П.С. Уголовный закон в преодолении пьянства. / П.С. Елизаров, С.С. Яценко. – К, 1987. – 52с.
1502861
  Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я.М. Брайнин. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 240 с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1502862
  Герцензон А.А. Уголовный закон и личность преступника / А.А. Герцензон. – Москва, 1968. – 79 с.
1502863
   Уголовный закон и совершенствование мер борьбы с преступностью. – Свердловск, 1981. – 153с.
1502864
  Соколов Л.Ф. Уголовный закон об оружии. / Л.Ф. Соколов. – Омск, 1976. – 62с.
1502865
  Игнатов А.Н. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних / А.Н. Игнатов. – М., 1971. – 85с.
1502866
   Уголовный и военно-уголовный кодексы Народной Республики Болгарии. – М, 1951. – 123с.
1502867
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы ГДР. – М, 1972. – 251с.
1502868
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Народной Республики Албании. – М, 1954. – 236с.
1502869
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Чехословацкой Республики. – М, 1951. – 292с.
1502870
  Ежова Ю.Е. Уголовный иск и новый Уголовно - процессуальный кодекс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-85. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
1502871
  Берзин П.С. Уголовный казначейский кодекс Республики Польши: содержание резделов о вступительных положениях, исключении наказания виновного лица, казначейских преступлениях, казначейских проступках и разъяснение использованных понятий // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 195-225. – ISSN 2227-796X


  The article presents a translation of the General part of the first head of the Criminal Treasury Code of Republic of Poland. The structure of General part of this Code and his individual sections as "introductory provisions", "exclusion of punishment ...
1502872
   Уголовный кодекс Аербайджанской ССР. – Баку, 1968. – 228с.
1502873
   Уголовный кодекс Азербайджанской ССР. – Баку, 1968. – 228с.
1502874
   Уголовный кодекс Белорусской ССР. – Минск, 1965. – 162с.
1502875
   Уголовный кодекс Венгерский Народной Республики. – Будапешт, 1963. – 152с.
1502876
   Уголовный кодекс Грузинской Советской Социалистической Республики. – Тбилиси, 1963. – 214с.
1502877
   Уголовный кодекс Индии. – М, 1958. – 240с.
1502878
   Уголовный кодекс Казахской ССР. – Алма Ата, 1969. – 226с.
1502879
   Уголовный кодекс Киргизской ССР. – 2-е изд. (с изм. и доп., внесенными по янв. 1964 г.). – Фрунзе : [б. и.], 1963. – 344 с.
1502880
   Уголовный кодекс Корейской Народно-Демократической Республики / пер. с кор. А.В. Ковш, Ю.Д. Скрипник. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2017. – 158, [2] с. – Текст парал. на рус. и кор. языках. – ISBN 978-5-89332-293-4
1502881
   Уголовный кодекс Латвийский Советской Социалистической Республики. – Рига, 1961. – 86с.
1502882
   Уголовный кодекс Литовский Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1962. – 198с.
1502883
   Уголовный кодекс Литовский Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1971. – 540с.
1502884
   Уголовный кодекс Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1961. – 127с.
1502885
   Уголовный кодекс Народной Республики Болгарии. – Москва, 1970. – 176 с.
1502886
   Уголовный кодекс Республики Молдова : Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 72-74/195 от 14.04.2009 ; Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 128-129/1012 от 13.09.2002 : с послед. изменениями и доп. – Кишинев : "Lavilat-Info" SRL, 2009. – 143, [1] с. – ISBN 978-9975-4054-2-3
1502887
   Уголовный кодекс Российской Федерации. – М, 1992. – 174с.
1502888
   Уголовный кодекс РСФСР. – Москва, 1927. – 553 с.
1502889
  Рогинский Г.К. Уголовный кодекс РСФСР / Г.К. Рогинский. – Л., 1928. – 165с.
1502890
  Трайнин А. Уголовный кодекс РСФСР : комментарии / А. Трайнин, В. Меньшагин, З. Вышинская ; под ред. и с предисл. И.Т. Голякова ; Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ Союза СССР. – 2-е изд. – Москва : Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1944. – 340 с. – Прилож.: с. 276-310. - Алф.-предм. указ.: с 311-339
1502891
  Трайнин А.Н. Уголовный кодекс РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1946. – 256с.
1502892
  Трайнин А.Н. Уголовный кодекс РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1946. – 256с.
1502893
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1979. – 256с.
1502894
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1979. – 256с.
1502895
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1983. – 368с.
1502896
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1983. – 160с.
1502897
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1986. – 192с.
1502898
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1987. – 463с.
1502899
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1923. – 64с.
1502900
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1925. – 559с.
1502901
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1927. – 84с.
1502902
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1934. – 176с.
1502903
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1935. – 192с.
1502904
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1950. – 256с.
1502905
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1952. – 128с.
1502906
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1953. – 132с.
1502907
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1956. – 224с.
1502908
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1957. – 236с.
1502909
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1962. – 285с.
1502910
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1964. – 262с.
1502911
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1966. – 252с.
1502912
   Уголовный кодекс РСФСР.. – 2-е изд. – М, 1971. – 280с.
1502913
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1975. – 295с.
1502914
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1978. – 256с.
1502915
   Уголовный кодекс РСФСР. Научний комментарий. – Свердловск
2. – 1962. – 570с.
1502916
  Карницкий Д. Уголовный кодекс РСФСР. Пособие для слушателей правовых вузов, школ и юридических курсов. / Д. Карницкий, Г. Рогинский. – М., 1935. – 264с.
1502917
  Рогинский Г.К. Уголовный кодекс РСФСР: пособие для юрид вузов / Г.К. Рогинский, Д. Карницкий. – 9-е изд. – М., 1936. – 262с.
1502918
   Уголовный кодекс с изменениями и дополнениями на 1 октября 1996 г. – К, 1996. – 126с.
1502919
   Уголовный кодекс советских республик : Текст и постатейные комментарии. – Киев : Государственное издательство Украины, 1924. – 512 с.
1502920
   Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1963. – 218с.
1502921
   Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 242с.
1502922
   Уголовный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1968. – 288с.
1502923
   Уголовный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1972. – 276с.
1502924
   Уголовный кодекс Туркменской ССР. – Ашхабад, 1957. – 187с.
1502925
   Уголовный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 174с.
1502926
   Уголовный кодекс Узбекской ССР : с изм. и доп. на 1 авг. 1970 г. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 304 с.
1502927
   Уголовный кодекс Укpаины : Научно-пpактический комментаpий: (По состоянию уголовногозаконодательства и постановлений Пленума Ве. – Киев : Фіта, 1995. – 864с. – ISBN 5-7101-0089-7
1502928
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1954. – 140с.
1502929
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1961. – 135с.
1502930
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1963. – 149с.
1502931
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 149с.
1502932
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1969. – 544с.
1502933
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1972. – 277с.
1502934
   Уголовный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 января 1975 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1975. – 368 с.
1502935
   Уголовный кодекс Украинской ССР : научно-практический комментарий. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 684 с.
1502936
   Уголовный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию ня 1 июня 1983 года. – Киев : Политиздат, 1983. – 215 с.
1502937
   Уголовный кодекс Украинской ССР : научно-практический комментарий. – 3-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 880 с.
1502938
  Украина Уголовный кодекс Украины / Украина. – К, 1992. – 154с.
1502939
   Уголовный кодекс Украины : Неофициальное издание с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 сентября 1992 г. – Харків : Рита, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-0011-01-Х
1502940
   Уголовный кодекс Украины. – Одесса, 1995. – 192с.
1502941
   Уголовный кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15января 1995года). – Харьков : Рубікон, 1995. – 176с. – (Сборник законов Украины)
1502942
   Уголовный кодекс Украины. – 2-е изд. – К, 1996. – 142с.
1502943
   Уголовный кодекс Украины. – Одесса, 1996. – 162с.
1502944
   Уголовный кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 1998года). – Харков : Одиссей, 1998. – 224с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-06-6
1502945
   Уголовный кодекс Украины : Hаучно-практический комментарий. – Киев : Правові джерела, 1998. – 1088 с. – ISBN 966-95034-4-2
1502946
   Уголовный кодекс Украины : (по состоянию на 1 февраля 2003 года). – Харьков : Одиссей, 2003. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-114-4
1502947
   Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. – 3-е изд., испр. и доп. – Київ : А.С.К., 2004. – 1096с. – ISBN 966-539-426-6


  Книга рассчитана на судей, работников прокуратуры, сотрудников МВД Украины, Службы безопасности Украины, адвокатов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений
1502948
   Уголовный кодекс Украины Научно-практический комментарий. – 5-е изд., доп. – Київ : А.С.К., 1999. – 1088с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-186-0
1502949
   Уголовный кодекс Украины с постатейными материалами (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 1998 г.). – Харків : Одиссей, 1998. – 448с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-19-8
1502950
   Уголовный кодекс Украины. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентебря 2000 ). – Харків : Одиссей, 2000. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-017-2
1502951
   Уголовный кодекс Украины. Комментарий : Комментарий. – Харьков : Одиссей, 2001. – 960с. – ISBN 966-633-077-6
1502952
   Уголовный кодекс УССР. – М, 1942. – 104с.
1502953
   Уголовный кодекс УССР. – М, 1950. – 128с.
1502954
   Уголовный кодекс УССР и РСФСР. – Х, 1928. – 206с.
1502955
   Уголовный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1970. – 212с.
1502956
   Уголовный кодекс.. – М, 1927. – 390с.
1502957
   Уголовный кодекс.. – М, 1947. – 224с.
1502958
   Уголовный кодекс. Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1965. – 356с.
1502959
  Вроблевский А.Б. Уголовный кодекс. Комментарий. / А.Б. Вроблевский, Б.С. Утевский. – Москва, 1928. – 524с.
1502960
  Давыдов Н.В. Уголовный процесс : Лекции / Н.В. Давыдова,. – Литография. – Москва : О-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та ; Типо-литогр. В.Рихтера, 1907. – 170 с.


  На тит. стр. печать: Василенко
1502961
  Полянский Н.Н. Уголовный процесс : уголовній суд, его устройство и деятельность : лекции Н.Н. Полянского / Моск. о-во нар. ун-тов. – [Москва] : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911. – 201, [2] с.
1502962
  Строгович М.С. Уголовный процесс : Учебник для правовых школ и юр. курсов / М.С. Строгович. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1936. – 132 с.
1502963
  Чельцов-Бебутов Уголовный процесс / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1948. – 233с.
1502964
  Галкин Б.А. Уголовный процесс / Б.А. Галкин, Н.Я. Калашникова. – М., 1949. – 228с.
1502965
  Кокорев Л.Д. Уголовный процесс / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1980. – 156с.
1502966
  Ларин А.М. Уголовный процесс / А.М. Ларин. – М, 1985. – 240с.
1502967
  Прукс П. Уголовный процесс / П. Прукс. – Тарту, 1992. – 197с.
1502968
   Уголовный процесс. – М, 1995. – 545с.
1502969
   Уголовный процесс. – М, 1996. – 509с.
1502970
  Савицкий В.М. Уголовный процесс : Словарь-справочник / В.М. Савицкий, А.М. Ларин. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1999. – 271с. – ISBN 5-16-000020-8; 5-900785-31-9
1502971
  Медведев М.Ю. Уголовный процесс : Консультации. Образцы документов. Судебная практика / М.Ю. Медведев. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 400с. – ISBN 5-8401-0009-9
1502972
  Муравин А.Б. Уголовный процесс : Учебное пособие / А.Б. Муравин; Одесская Гос. юрид.академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 400с. – ISBN 966-7334-96-1
1502973
  Тертышник В.М. Уголовный процесс : Учебник / В.М. Тертышник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харків : Арсис, 2000. – 576с. – ISBN 966-7299-28-7
1502974
   Уголовный процесс : Учебник для студ.юрид.вузов и фак-тов. – 4-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Зерцало, 2000. – 608с. – ISBN 5-8078-0054-0
1502975
   Уголовный процесс : Учебник для высших юридических учебных заведений и юрид.фак. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Спарк, 2000. – 574с.
1502976
   Уголовный процесс : Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев, Э.Ф. Куцова, А.И. Трусов, Т Л. Ульянова; Гуценко К.Ф., Ковалев М.А., Куцова Э.Ф., Трусов А.И., Ульянова Л.Т.; МГУ им.М.В.Ломоносова; Под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 736с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0115-6
1502977
   Уголовный процесс : Практикум. Учебное пособие для студ. юридических вузов и факультетов / О.Л. Васильев, Г.Н. Ветрова, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, Н.В. и др. Ильютченко; Васильев О.Л., Ветрова Г.Н., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Ильютченко Н.В. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва : Зерцало, 2006. – 424с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0120-2
1502978
  Бутов В.Н. Уголовный процесс Австрии / В.Н. Бутов. – Красноярск : Красноярский университет, 1988. – 200 с.
1502979
   Уголовный процесс в европейских социалистических государствах. – Москва, 1978. – 360 с.
1502980
  Руднев М.Л. Уголовный процесс в его движении. : Пособие по изучению уголовного процесса для суд. работников / М.Л. Руднев, Г.Л. Кандель. – Одесса : Светоч, 1927. – 270 с.
1502981
  Чельцов-Бебутов Уголовный процесс главнейших империалистических государств / Чельцов-Бебутов, Н.В. Чельцова; М.А Чельцов- Бебутов., Н.В. Чельцова ; Всес. юрид. заоч. ин-т , каф. угол. права ; под ред. Д.С. Карева. – Москва, 1949. – 88 с.
1502982
   Уголовный процесс зарубежных социалистических государств. – Москва, 1967. – 448 с.
1502983
  Чугунов Владимир Евгеньевич Уголовный процесс Китайской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Чугунов Владимир Евгеньевич; ЛГУ. Юрид. фак. – Воронеж, 1960. – 48л.
1502984
   Уголовный процесс Монгольской Народной Республики. – Москва, 1974. – 328 с.
1502985
   Уголовный процесс основных капиталистических государств (Англия, США). – Москва : Изд-во Ун-т дружбы нар
Вып. 1. – 1969. – 208 с.
1502986
  Андреев М. Уголовный процесс РСФСР / Андреев М., Бахров Г., Лозинский С. – Ленинград : Рабочий суд, 1927. – 208, [8] с.
1502987
  Бахров Г. Уголовный процесс РСФСР / Г. Бахров. – М, 1927. – с.
1502988
  Крастин И.А. Уголовный процесс РСФСР : (в доступном изложении) / И.А. Крастин. – Москва : Юриздат Наркомюста РСФСР, 1927. – 148 с.
1502989
   Уголовный процесс РСФСР. – Воронеж, 1968. – 392с.
1502990
  Кодинцев А.Я. Уголовный процесс СССР накануне Великой Отечественной войны // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 24. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  Данная статья отчасти раскрывает историю уголовного процесса в СССР в конце 30-х годов ХХ в. Рассматривается общая динамика судопроизводства в СССР без выделения крупных уголовно-правовых кампаний и контрреволюционных преступлений. Систематизированы ...
1502991
  Николайчик В.М. Уголовный процесс США / В.М. Николайчик. – М : Наука, 1981. – 224с.
1502992
  Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М, 1974. – 117с.
1502993
  Чугунов В.Е. Уголовный процесс Чехословацкой Республики / В.Е. Чугунов. – М, 1956. – 148с.
1502994
  Строгович М.С. Уголовный процесс. / М.С. Строгович. – М., 1946. – 511с.
1502995
  Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства / Е.Б. Мизулина. – Тарту, 1991. – 147с.
1502996
  Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. / А.М. Ларин. – М., 1985. – 240с.
1502997
  Полянский Н.Н. Уголовный процесс; Уголовный суд, его устройство и деятельность : лекции Н.Н. Полянского. – [Москва] : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911. – 201, [2] с. – (Московское общество народных университетов)
1502998
  Измайлов Иван Уголовный роман Эжена Видока : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 138-146 : Фото
1502999
  Демченко Г.В. Уголовный суд, как особая ветвь юстиции. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Правит. Сената], 1899. – С. 105-137. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. С.-Пб.: Тип. Правит. Сената, 1899, № 1, с. 105-137


  В РГБ есть электронный ресурс
1503000
  Прокопец Г.А. Уголовые корреляции в реакции : Дис... канд. физ-мат.наук: / Прокопец Г.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 206л. – Бібліогр.:л.198-208
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,