Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1499001
  Потьомкін І. "Хвильний помах Поезії..." // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – ISSN 0208-0710
1499002
  Кодак М. "Хвиноменологія" по-дімаровськи // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 93-96. – ISBN 978-966-136-357-0


  "Повісті, оповідання та етюди А. Дімарова, зібрані в книжці письменника «Самосуд» (1999) – це різножанрова мозаїка живих свідчень нашої української історії".
1499003
  Пестушко Валерій "Хвороби" цивілізації // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54
1499004
  Петелин Б.В. "ХДС в изгнании": из истории Христианско-демократического союза Германии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 75-85. – ISSN 0130-3864
1499005
  Антипенко І. "Херсон є за що любити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 9


  Місцева художниця Анастасія Багненко створила серію оригінальних листівок.
1499006
  Конашевич С. "Херсонський Кримський медичний університет" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5
1499007
  Одарченко Ю. "Херсонщина завжди була українською. І буде!" / спілкувався Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 9


  Голова ОДА Ю. Одарченко - про настрої в регіоні, його розвиток та перші кроки нової влади.
1499008
  Поворознюк Р.В. "Хибні друзі перекладача" в дипломатичних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 68-71
1499009
  Драбов Н.Ю. "Хибні друзі перекладача" як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 168-174. – ISBN 978-966-2303-00-1
1499010
  Курдіш О.К. "Хибні друзі" перекладача у субмові економіки // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 63-63
1499011
  Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
1499012
   "Хикари", Якутск. Счастливая звезда : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 29 : Фото
1499013
  Рябчук М.Ю. "Химера національної ідентичності": кілька методологічних проблем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 3-30. – ISSN 2524-0137
1499014
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького : до 140-річчя від дня народження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1499015
  Мірошніченко Н. "Химерна" реальність у сучасній українській драмі-фентезі // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 100-106. – ISBN 978-966-171-780-9
1499016
  Дзюба-Погребняк "Химерний світ" С. Кордіча як химерна спроба написання роману про першу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 84-90
1499017
  Решетуха С. "Химерні" оповідання Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 966-7773-70-1
1499018
  Баранов П.И. "Химик-любитель" / П.И. Баранов. – М, 1936. – 47с.
1499019
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Й. Теотокас. – 2-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 72])
Т. 2 : Архів монаха Тимофея. – 454, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
1499020
  Теотокас Й. [Хворі та мандрівники / Йоргос Теотокас. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 71])
Т. 1 : Свята вулиця. – 1981. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
1499021
  Рущицький Я.Я. Хвилі в матеріалах з мікроструктурою / Я.Я. Рущицький, С.І. Цурпал; Ін-тут механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 1998. – 377с. – ISBN 5-7707-9510-7
1499022
  Хоменко Є. Хвилі дум і настроїв / Є. Хоменко // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 63-104
1499023
  Кузьміна Л.М. Хвилі і середовище : припущення та наближення / Л.М. Кузьміна, М.І. Скіпа; НАНУ, Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного ін-ту. – Київ : Наукова думка, 2008. – 144с. – (Проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0695-9
1499024
  Українка Леся Хвилі моєї туги / Українка Леся. – Львів, 1991. – 117с.
1499025
   Хвилі Німану. – К, 1974. – 223с.
1499026
  Данилов Л. Хвилі погоди / Л. Данилов. – Київ, 1925. – 212 с.
1499027
  Сотнікова К.В. Хвилі розширення ЄС та міжнародна політична кон"юнктура // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 182-190
1499028
  Мезенцев К.В. Хвилі суспільно-географічного районоутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст основних хвиль суспільно-географічного районоутворення в Україні. Are opened contents of main waves of human-geographical region formation.
1499029
  Ярмиш Ю. Хвилі творчої долі // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 18-23
1499030
  Сніжко С. Хвилі тепла в центральних областях України за умов сучасних змін клімату / С. Сніжко, О. Шевченко, Г. Свінціцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу рядів температури повітря для 10 метеорологічних станцій центральної частини території України за червень-серпень 1961-2015 рр. ідентифіковано випадки хвиль тепла, проаналізовано їхню часову динаміку, тривалість та інтенсивність. ...
1499031
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону в північних областях України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7069-75-8
1499032
  Свінціцька Г.І. Хвилі тепла літнього сезону на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 152-153. – ISSN 2306-5680
1499033
  Іванюк О. Хвилі фемінізму і патріархальна Україна // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1499034
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1964. – 683с.
1499035
  Катаєв В.П. Хвилі Чорного моря / В.П. Катаєв. – Київ, 1977. – 736с.
1499036
  Листвич В. Хвилі шукають берегів = Waves seeking their shores / Всеволод Листвич. – Торонто : [б. в.], 1954. – 128 с. – Парал. тит. арк. англ.
1499037
  Пестушко Валерій Хвилі як альтернатива нафти : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34
1499038
  Збанацький Ю.О. Хвилі. Єдина : Роман: Повість / Юрій Збанацький; Вступне слово Ю.Д. Бедзика. – Київ : Україна, 2003. – 640с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-524-126-5
1499039
  Яновська Богдана Хвилю тримай! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 12-17 : фото
1499040
  Тарнавська М. Хвилював, хвилює і хвилюватиме // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 416, жовтень : жовтень. – С. 24-26


  "Гутірка про Миколу Хвильового, приготована на запрошення Української Студентської Громади Пенсільванського університету."
1499041
  Кондаш О. Хвилювання / О. Кондаш. – К, 1981. – 170с.
1499042
  Шелков Валентин Хвилюймося на здоров"я // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 5 (130). – С. 6-7 : Фото
1499043
   Хвиля Балатону. – К, 1983. – 198с.
1499044
  Федотюк П.К. Хвиля з моря : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Молодь, 1984. – 144 с.
1499045
  Мартиш Є.В. Хвиля іонізації в коливно-збудженому газі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 278-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропонована модель поширення хвилі іонізації в коливно-збудженому газі для електричних полів, напруженість яких менша за пробійну. Подані деякі можливі умови застосування результатів до процесів у нижніх шарах іоносфери.
1499046
  Токомбаєв Аали Хвиля Іссик-Кулю : вірші та поеми / Аали Токомбаєв ;. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 152 с.
1499047
  Татаренко Н.О. Хвиля лібералізації в Туреччині як чинник відродження етатизму // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 154-164. – ISSN 1729-7036
1499048
  Сірук М. Хвиля популізму... / М. Сірук, В. Вдовиченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 40). – С. 3


  Які висновки робити Україні з парламентських виборів у Італії.
1499049
  Вахненко В.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ / В.О. Вахненко, О.О. Вахненко ; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2016. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-223. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1496-1
1499050
   Хвильова природа світла як фундаментальна концепція вивчення розділів геометричної, хвильової та квантової оптики в курсі фізики ВНЗ / В.Г. Таран, С.В. Губарєв, Н.О. Трусєєва, І.В. Гурін // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 213-218. – ISSN 2519-2884
1499051
  Вайсфельд Н.Д. Хвильове поле пружного шару з абсолютно жорстким циліндричним включенням / Н.Д. Вайсфельд, О.П. Мойсеєнок, Г.О. Фесенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі побудовано наближений розв"язок задачі для нескінченного пружного шару з циліндричним жорстким включенням, зчепленим з ним. На одній з граней шару задано нормальне осесиметричне динамічне стискаюче навантаження, інша грань знаходиться в умовах ...
1499052
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння зі стійким шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  У статті вивчається тривимірне хвильове рівняння з правою частиною, яка має симетричний [alpha]-стійкий розподіл. Розглянуто два випадки: коли збурення є "білим шумом" та коли воно є "кольоровим шумом". В обох випадках доведено, що потенційний ...
1499053
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння зі стохастичною мірою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 1-15. – ISSN 0868-6904


  The Cauchy problem for a wave equation on the line, driven by a general stochastic measure is investigated. The existence, uniqueness and Holder regularity of the mild solution are proved. Continuous dependence of the solution on data is established.
1499054
  Пригара Л.І. Хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом / Л.І. Пригара, Г.М. Шевченко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7021-58-1
1499055
  Боднарчук І.М. Хвильове рівняння у тривимірному просторі, кероване загальною стохастичною мірою / І.М. Боднарчук, В.М. Радченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 43-59. – ISSN 0868-6904


  Досліджено задачу Коші для хвильового рівняння у тривимірному просторі, керованого загальною стохастичною мірою. Доведено існування та єдиність м"якого розв"язку. Отримано неперервність за Гельдером його траєкторій за часовою та просторовою ...
1499056
  Бойко Г.В. Хвильове співпадання і похибки поплавкового гіроскопа на резонансному рівні за гіперзвукового руху : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Бойко Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1499057
  Криводубський В.Н. Хвильове число динамо-хвилі і моди глобального магнітного поля Сонця, збуджувані механізмом аП-динамо [подано формулу] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-29. – (Астрономія ; вип. 37)


  У наближенні теорії довжини змішування розрахованого значення числа КА [подано формулу] (К - хвильове число динамо-хвилі, А [подано формулу] - протяжність області дії динамо) поблизу дна сонячної конвективної зони. В моделі турбулентного динамо це ...
1499058
  Гірчак Є.Ф. Хвильовизм : (спроба політичної характеристики) / Є.Ф. Гірчак. – Харків : Держвидав України, 1930. – 160 с.
1499059
   Хвильовий - зброя КГБ : зб. документів. – Ню-Йорк : Видання Спілки Визволення України, 1984. – 208 с. : іл. – На тит. арк. : "Нація над клясами! - Держава над партіями!" - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1520130 напис: Шановному В. Кирилюку заст. президента СКВУ від Спілки Визволення України. За Президію С.Р. СВУ, голова: В. Коваль. 29-го червня 1984 року.
1499060
  Жигун Світлана Хвильовий "без політики" : ігрове начало у творчості митця
1499061
  Золотухін С. Хвильовий аналіз ключових фондових індексів США в умовах фінансової кризи 2008 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 190-191
1499062
  Сварог В. Хвильовий англійською мовою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – C. 4-7


  Про збірку, упорядковану Ю. Луцьким.
1499063
  Наєнко М. Хвильовий Микола // ...З порога смерті.. : письменники України - жертви сталінських репресій / Л.С. Бойко, В.С. Брюховецький, І.В. Зуб, І.О. Ільєнко, Ю.І. Ковалів, В.О. Мельник, О.І. [та ін.] Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – Вип. 1. – С. 431-440. – ISBN 5-333-01078-1
1499064
  Безхутрий Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації / Ю.М. Безхутрий. – Харків : Фоліо, 2003. – 495с. – ISBN 966-03-1945-2
1499065
  Сичова О.М. Хвильові пакети в потенціалі гауссової форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 432-436. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На прикладі двох пакетів гауссової форми, взаємодіючих за законом V = V[нижній індекс 0] exp{- (r/b[нижній індекс 0])[верхній індекс 2]}, розглянуто вплив принципа Паулі на формування класичних рівнянь та характеристик руху. Запропоновано ...
1499066
  Моісеєнко В.О. Хвильові потенціали для просторових хвилеводних об"єктів із анізотропних матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С.94-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі в тривимірній постановці одержані зображення загального розв"язку повної системи рівнянь руху довільного пружного однорідного просторового хвилеводного об"єкту анізотропного матеріалу гексагональної, кубічної та орторомбіноі структури через ...
1499067
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 21 назв.
1499068
  Мусатенко К.С. Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі:спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація : дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мусатенко К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 134л. – Бібліогр.: л. 120 - 134
1499069
  Коцаренко А.М. Хвильові процеси в пиловій плазмі космому : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Коцаренко А.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1499070
  Коцаренко Анатолій Миколайович Хвильові процеси в пиловій плазмі космосу : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.04.02 / Коцаренко Анатолій Миколайович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
1499071
  Калініна М.Ф. Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми керування рухом гіперзвукових апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Калініна Мирослава Федорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1499072
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 92 назви
1499073
  Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 465 арк. – Додатки: арк. 384-465. – Бібліогр.: арк. 329-383
1499074
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Вірко Ю.В. ; НАН України, Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2009. – 134 л. – Бібліогр.: л.129-134
1499075
  Вірко Ю.В. Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08. / Вірко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1499076
  Тихий А.В. Хвильові процеси та транспорт надтеплових іонів у квазиізодинамічних стелараторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Тихий Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1499077
  Верхоглядова О.П. Хвильові процеси у неоднорідній космічній плазмі : Методичний посібник / О.П. Верхоглядова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 70с.
1499078
  Тартаковський В.К. Хвильові функції неаксіальних деформованих парно-парних ядер у станах нульового спіну / В.К. Тартаковський, В.Ю. Ісупов, Л.М. Бабич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 61-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Побудовано хвильові функції, які характеризують квадрупольні поперечні коливання неаксіальних парно-парних ядер у станах нульового спіну. Вони є розв"язком рівняння для колективних рухів у ядрі у випадку одного виду модельної потенціальної енергії ...
1499079
  Томченко М.Д. Хвильові функції основного та збудженого станів гелію-2: врахування трьохчастинкових та чотирьохчастинкових кореляцій : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Томченко М.Д.; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
1499080
  Горобець Л.В. Хвіст виляє собакою // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 1/2 (92)
1499081
   Хвіст у торбі. – К, 1962. – 64с.
1499082
  Дмитренко О.М. Хвіст ящірки : вибрані твори / О.М. Дмитренко. – Київ : Молодь, 1991. – 507 с.
1499083
  Ціхоцька В.-В.В. Хвойні в зелених насадженнях парку - пам"ятки загальнодержавного значення "Байрак" (Волинська область) / В.-В.В. Ціхоцька, Л.О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 113-116 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1499084
   Хвойні ліси України. – Київ : Урожай, 1976. – 112с.
1499085
  Чуприна П.Я. Хвойные Восточной Азии на Украине / П.Я. Чуприна. – К., 1987. – 93с.
1499086
  Усенко Н.В. Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – Хабаровск, 1966. – 96с.
1499087
  Орлов А.я. Хвойные леса Амгунь-Буреинского междуречья / А.я. Орлов. – М., 1955. – 208с.
1499088
  Каппер О.Г. Хвойные породы / О.Г. Каппер. – М.-Л., 1954. – 304с.
1499089
  Горбок В.М. Хвойные породы в условиях Ростовской области / В.М. Горбок, Р.И. Дерюжкин ; отв. ред. И.П. Коваль ; Рост. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов : Изд-во Рост. ун-та, 1987. – 112 с. – Библиогр.: с. 108-111
1499090
  Лантратова А.С. Хвойные растения / А.С. Лантратова. – Петрозаводск, 1980. – 103с.
1499091
  Макаренкова Л.П. Хвойные растения для озеленения Горно-Бадахшанской автономной области / Л.П. Макаренкова. – Дешанбе, 1989. – 44с.
1499092
  Золотарев Т.Е. Хвойные экзоты в чуйской долине. : Автореф... канд. биологич.наук: 094 / Золотарев Т.Е.; АН Киргиз. ССР. Объед. учен. совет по биологическим наукам. – Фрунзе, 1969. – 28л.
1499093
  Мауринь А.М. Хвойные экзоты Латвийской ССР / А.М. Мауринь. – Рига, 1957. – 123с.
1499094
  Луговской И.С. Хвойный ветер / И.С. Луговской. – Иркутск, 1960. – 246с.
1499095
  Шевков С.Д. Хвойный ветер. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1976. – 159с.
1499096
  Королева Н.В. Хвойный дождь / Н.В. Королева. – Л, 1960. – 87с.
1499097
  Татьяничева Л.К. Хвойный мед : книга избранной лирики / Л.К. Татьяничева. – Москва : Современник, 1978. – 366с.
1499098
  Крамар О. Хвора імперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 10-11. – ISSN 1996-1561


  Посилення агресивності Росії на пострадянських теренах та міжнародній арені зумовлене наростанням системної кризи в самій РФ.
1499099
  Ігнатенко І. Хворе тіло: магічно-лікувальні дії, маніпуляції, вплив на тіло через одяг та інші сакральні практики у традиційній культурі українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на основі архівних етнографічних джерел та польових записах автора, розглядаються деякі українські традиційні магічно-лікувальним обрядодії, що проводилися над тілом хворого або його символічними замінниками. Серед найпоширеніших варто ...
1499100
  Шаройко В.Н. Хворий Заєць / В.Н. Шаройко. – Сімферополь, 1988. – 61с.
1499101
  Меєрович М. Хворий перед смертю пітнів? це добре... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Якось дуже швидко - певно, на тлі проблем, пов"язаних із євроінтеграцією, - вщухли навіть не дискусії, а просто розмови про майбутні нововведення у системі шкільної освіти, представлені міністром Д.Табачником 28 серпня ц.р. : згідно з проектом, у ...
1499102
  Багнюк В. Хворі грунти хлібом не нагодують. // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.43-47. – ISBN 966-95383-5-1


  Що може дати Україні "комплексна програма розвитку меліорації земель...?
1499103
  Нікітін М.Г. Хвороба Ауєскі / М.Г. Нікітін. – К, 1953. – 64с.
1499104
  Томашевська Н.Я. Хвороба Гоше - клініка, діагностика, лікування // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 57-61. – ISSN 1029-4244
1499105
  Чернишова Л.І. Хвороба Ебола (лекція) // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2014. – № 7 (63). – C. 85-88. – ISSN 1992-5913
1499106
   Хвороба Крейтцфельдта-Якоба як причина швидко прогресуючої деменції (клінічний випадок) / Ю.В. Фломін, О.Л. Кушнеренко, Ю.О. Матяш, В.А. Симонян, Н.І. Самосюк, Н.В. Асташкіна, В.В. Удовиченко, А.А. Омельяненко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 84-90. – ISSN 2304-9359
1499107
  Мамалага В. Хвороба мстивості. Як Москва переслідувала мазепинців // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 44). – С. 7


  Нещодавно чеські ЗМІ повідомили про те, що меру Праги Зденеку Гржибу та керівнику одного з районів міста надано персональну охорону у зв’язку з появою відомостей щодо планів російських спецслужб отруїти згаданих осіб. Нагадаємо, що Москва має до ...
1499108
  Карабань І.М. Хвороба Паркінсона: патогенетичні аспекти медикаментозної терапії та клінічного перебігу // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; в. о. голов. ред. В.В. Лазоришинець ; редкол.: К.М. Амосова, С.Б. Арбузова, В.В. Безруков [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (6). – C. 60-70. – ISSN 2308-8818
1499109
  Лучик В. Хвороба росту, або Звідки ми і наша мова // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 729-738. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1499110
  Бельтюкова К.І. Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення / К.І. Бельтюкова. – К., 1959. – с.
1499111
   Хвороби багаторічних бобових трав та їх визначення. – К, 1959. – 180с.
1499112
  Ващенко Г.Г. Хвороби в галузі національної пам"яті / Григорій Ващенко ; [упоряд. А. Погрібний ; редкол.: О. Вишневський та ін.] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр -"Фада" ЛТД. – ISBN 966-7625-05-2
Т. 5. – 2003. – 336 с.
1499113
  Поспєлова Г.Д. Хвороби валеріани лікарської (Valeriana officinalis L.) та методи їх обмеження // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 54-66. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2313-092X
1499114
  Корбут А. Хвороби донорів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 13 (489), 31.03-6.04.2017 р. – С. 24-26. – ISSN 1996-1561


  Як змінюється роль міжнародної допомоги в зовнішній політиці.
1499115
  Трегуб Г. Хвороби зростання. Чому правописні реформи є нормальним явищем для життя мови // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  "Нова редакція Українського правопису, що почала діяти від 3 червня цього року, тобто з моменту її публікації на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та НАНУ, природно, стала предметом широкого обговорення. Власне, це та ситуація, якої ...
1499116
  Процюк Р.Г. Хвороби і смерть Т.Г. Шевченко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 71-78
1499117
  Ретьман С.В. Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України / С.В. Ретьман, М.М. Ключевич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 72-75 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1499118
  Маркевич О.П. Хвороби людини, джерелом яких є риба / О.П. Маркевич, В.П. Коваль. – Київ, 1952. – 321с.
1499119
  Степанов Ю.М. Хвороби органів травлення - актуальна проблема клінічної медицини / Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда, О.П. Петішко // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, убська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2308-2097
1499120
  Маркевич О.П. Хвороби прісноводних риб. / О.П. Маркевич. – К.-Львів, 1940. – 168с.
1499121
   Хвороби пшениці / Л.Т. Міщенко, І.О. Антіпов, А.А. Дуніч, К.В. Гринчук // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин ; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2014. – № 2 (211). – С. 4-8


  Смугаста мозаїка пшениці та жовта карликовість ячменю в Лісостепу і Степу України.
1499122
   Хвороби риб. – К, 1939. – 188с.
1499123
  Нечипоренко Ю.Д. Хвороби риб / Ю.Д. Нечипоренко, М.Н. Щербань. – К., 1966. – 34с.
1499124
   Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров"я / І.В. Дроздова, А.А. Бабець, Л.Г. Степанова, Л.В. Омельницька // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-14. – ISSN 1605-7295
1499125
  Пересипкін В.Ф. Хвороби сільськогосподарських культур / В.Ф. Пересипкін. – К., 1973. – 426с.
1499126
  Наумов М.О. Хвороби сільськогосподарських рослин / М.О. Наумов. – Київ, 1953. – 611с.
1499127
   Хвороби сільськогосподарських тварин. – К, 1956. – 336с.
1499128
  Ткачук О. Хвороби та шкідники троянд в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження пошкоджень троянд хворобами та шкідниками в умовах захищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. The results of research of the roses damages by diseases and vermin in the conditions of greenhouses of O. V. ...
1499129
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Б.м. – 6с. – Окремий відбиток
1499130
  Морочковський С.Ф. Хвороби цукрових буряків в Башкирії / С.Ф. Морочковський. – Київ, 1974. – С. 293-300
1499131
  Неводовський Г.С. Хвороби цукрових буряків. / Г.С. Неводовський. – 3-е вид. – К., 1926. – 31с.
1499132
  Ярцун Ю.О. Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
1499133
  Целле М.О. Хвороби шовковиці і заходи боротьби з ними / М.О. Целле. – Київ, 1950. – 20 с.
1499134
  Буренин В. Хвост [и др. поэмы и пьесы] / гр. Алексис Жасминов (В. Буренин). – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1893. – [4], 263 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1499135
  Кривин Ф. Хвост павлина / Ф. Кривин. – Ужгород, 1988. – 598с.
1499136
  Семейкін Б.Є. Хвостаті зірки / Б.Є. Семейкін. – Харків, Дніпропетровськ : Держвидав України, 1930. – 99 с.
1499137
  Сидоренко Віктор Хвостаті фестивалі. Великий похід тварин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 16-18 : фото
1499138
  Зигель Ф.Ю. Хвостатые звезды / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 184 с.
1499139
   Хвостатые меланхолики : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
1499140
  Вальдгард С.Л. Хвостатые светила -- кометы. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1945. – 20с.
1499141
  Кондратенко Татьяна Хвостатые эмигранты // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1499142
  Зеленая Дарья Хвосты до земли // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 22 : фото
1499143
  Адамо Г. ХДС/ХСС : сущность и политика : пер. с нем. / Ганс Адамо. – Москва : Политиздат, 1979. – 368 с.
1499144
  Берч Г. ХДС/ХСС без маски. / Г. Берч. – Москва, 1963. – 540с.
1499145
  Марков К.А. ХДС/ХСС и неофашистские силы в ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.03 / Марков К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1499146
  Марков Карло Анатольевич ХДС/ХСС и неофашистские силы ФРГ в борьбе против "восточной политики" правительства СДПГ/СвДП (1969-76 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Марков Карло Анатольевич; Днепр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1979. – 222л.
1499147
  Казбеги А.М. Хевисбери Гоча / А.М. Казбеги. – Тбилиси, 1951. – 80с.
1499148
   Хевіз делюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-41
1499149
   Хевіз деЛюкс : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 34-35
1499150
  Біленко Володимир Хевіз. Місто і озеро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 66-71 : фото
1499151
  Москаленко Леся Хевіз. Омолодження водою / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 64-69
1499152
  Лесич Антоніна Хевіз. Різдво на воді : лікувальна Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-23 : Фото
1499153
   Хевіз. Святкуємо з користю для здоров"я // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 82-83 : фото
1499154
  Кириченко Оксана Хевіз. Теплий келих здоров"я : Мандруймо на здоров"я / Кириченко Оксана, Горобець Олександра // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-85 : Іл.
1499155
  Кириченко Оксана Хевіз. Чаша здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 62-66 : фото
1499156
  Джапаридзе Р. Хевская невеста. : роман / Реваз Джапаридзе; авториз. пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 264 с.
1499157
  Макалатия С.И. Хевсурети : историко-этнографический очерк дореволюционного быта хевсуров / С.И. Макалатия. – Тбилиси, 1940. – 225 с.
1499158
  Іващенко Микола Хевсуретія. На край світу й назад // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 100-107 : фото
1499159
  Панек Л. Хевсуры : памятка экскурсанту / Л. Панек. – Ленинград : Государ. типография имени Евгении Соколовой, 1928. – 12 с.
1499160
  Гурко-Кряжин Хевсуры / Гурко-Кряжин. – М., 1928. – 40с.
1499161
  Хмыз О. Хеджевые фонды на мировом валютном рынке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 54-66. – ISSN 0131-2227
1499162
  Ипатенко А.Н. Хеджирование внешнеторговых операций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 189-191
1499163
  Вербицкая Ю.В. Хеджирование как инструмент нейтрализации рисков при формировании использования капитала предприятий пищевой промышленности // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 158-163. – (Економічні науки)
1499164
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 147-155. – ISBN 966-581-231-9


  Хеджінг виконує важливі етикетні функції в англомовному науковому дискурсі та передається з допомогою низки різнорівневих мовних засобів, що вживаються з метою збереження обличчя адресата, зменшення категоричрості та передання особливостей своєрідної ...
1499165
  Ільченко О.М. Хеджінг в аспекті етикетизації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1499166
  Гончаренко С. Хеджування від фінансових ризиків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 34-35
1499167
  Прокопчук Н. Хеджування двовимірних активів в умовах часткових операційних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто двовимірний фінансовий актив. Доведено, що його єдине можливе хеджування для Американського та Європейського опціонів є тривіальне хеджування. We consider a financial market in which two stocks are traded. The result is that the only ...
1499168
  Захарова О.Л. Хеджування і ризик-менеджмент // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 121-125. – (Економічні науки ; № 6, т. 3). – ISSN 2226-9150
1499169
  Волошин І. Хеджування процентного ризику, приховане у кривих дохідності / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 6 (196). – С. 34-36


  Серед авторів - С.В. Науменкова, докт. екон. наук, проф. КНУТШ.
1499170
  Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 98-115 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1499171
  Коломієць Г.М. Хеджування фінансових ризиків у господарських практиках малого бізнесу: сучасні імперативи / Г.М. Коломієць, В.М. Соболєв, О.В. Меленцова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 274-278. – ISSN 2222-4459
1499172
  Шпіцглуз С.О. Хеджування як інструмент оптимізації фінансових ризиків бюджету України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – Вип. 39. – С. 233-240. – ISSN 2305-7491
1499173
  Шахов А.С. Хедивский Египет : приход кинематографа (1896-1914 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-102. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1499174
  Полякова А. Хедлайн і заголовок на шпальтах журналу "Кореспондент" (2005-2010) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 79-83


  Досліджуються особливості заголовків та характерні риси хедлайнів у публікаціях з релігійної тематики на шпальтах тижневика "Кореспондент". Specific journal titles and headlines in publications of religious themes of the weekly "Korrespondent" are ...
1499175
  Чернышова Л. Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия / Л. Чернышова, Е. Мельникова, К. Баленкова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 143-154. – ISSN 2409-9260
1499176
  Косинська Юлія Хеєрдал Тур: "Шукайте рай у собі" / Косинська Юлія, Крук Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 120-123 : фото
1499177
  Пирадов Л. Хеивани: Дела и люди одного колхоза. / Л. Пирадов. – Тбилиси, 1952. – 136с.
1499178
  Гончар Б.М. Хей Джон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 695-696. – ISBN 966-316-045-4
1499179
  Реммель Р.А. Хейно Эллер: Жизнь и творчество / Р.А. Реммель, М.А. Хумал. – Ленинград : Советский композитор, 1988. – 111 с.
1499180
   Хейфец Михаил Евелевич : люди науки // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 61-62 : Фото. – ISSN 0016-7126
1499181
  Твен М. Хеклберри Финндин жоруктары : [повесть] / Марк Твен ; [transl. T. Madylbay]. – Бишкек : Азур, 2011. – 374, [2] б. – Киргизькою мовою. - В кінці кн. надзаг. англ. – ISBN 978-9967-26-251-5
1499182
  Шкробот С.І. Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку / С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 48-52
1499183
  Мясоедова Г.В. Хелатообразующие сорбенты / Г.В. Мясоедова, С.Б. Саввин. – М., 1984. – 173с.
1499184
  Гершензон М.Я. Хелемські мудреці / М.Я. Гершензон. – Київ, 1990. – 110 с.
1499185
  Ливанова М. Хелен Келлер: слышать, видеть, любить // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 6 (46). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
1499186
  Цыркун Е. Хелен Миррен: "Я - королева!" // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-86.
1499187
  Садовська Е. Хелена Ралинська - миф или реальність // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 179-192
1499188
  Шутова Наталья Хелена Свободова: в России мне работать легко и приятно : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 140 : Фото
1499189
  Шандренко С.Г. Хелікобактер вас ще не турбував? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 34-36
1499190
  Божков Д. Хелминти по земноводни в Тракия / Д. Божков. – София, 1966. – С. 157-182. – Отд. оттиск
1499191
  Кобилецький М. Хелмінське (кульменське) право // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 137-141
1499192
  Дмитришин Ю.Л. Хелмінське земьске та хельмінське сільське право // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 68-73
1499193
  Дмитришин Ю. Хелмінське право як джерело "Прав, за якими судиться Малоросійський народ" 1743 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 103-110. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1499194
  Оніщук Олексій Хеловін в Едемі : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 124-128
1499195
  Арушанян Э.Б. Хелстатое ядро / Э.Б. Арушанян, В.А. Отеллин. – Ленинград, 1976. – 224с.
1499196
   Хельсинки - 10 лет спустя. – М, 1985. – 207с.
1499197
  Иконников А.В. Хельсинки / А.В. Иконников. – Ленинград : Стройиздат, 1967. – 72 с.
1499198
  Курбатов Ю.И. Хельсинки / Ю.И. Курбатов. – Ленинград : Искусство, 1985. – 247 с.
1499199
  Талалаев А.Н. Хельсинки: принципы и реальность / А.Н. Талалаев. – М., 1985. – 191с.
1499200
  Сидорова Наталия Хельсинки: размышления на теплом валуне // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 80-86 : фото
1499201
   Хельсинский процесс, права человека и сотрудничество в гуманитарных областях. – М, 1988. – 199с.
1499202
  Дроков Виссарион Григорьевич Хемилюминесцентная реакция люцигенина с перекисью водорода в присутствии ионов меди и церия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Дроков Виссарион Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1499203
  Храпова Н.Г. Хемилюминесцентное исследование природных антиоксидантов липидов и синтетических ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Храпова Н.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1972. – 24л.
1499204
  Линник Р.П. Хемилюминесцентное определение рсатворенных форм меди (II) / Р.П. Линник, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 6. – C. 579-585. – ISSN 0044-4502


  Изучена каталитическая активность ионов меди (II) в хемилюминесцентной реакции окисления люминола в присуствии соединений, моделирующих органические вещества природных вод (ЭДТА, лимонная и глутаминовая кислоты).
1499205
  Вичутинский А.А. Хемилюминесцентные методы количественного исследования жидкофазного окисления углеводородов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вичутинский А.А. ; АН СССР , Ин-т хим. физики. – Москва, 1964. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1499206
  Зуй О.В. Хемилюминесцентные методы определения гипобромит-, бромид-, иодид-, цианид- и роданид-ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Зуй О.В.; АН УССР. Ин-тут коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского. – К., 1987. – 22л.
1499207
  Богославская Т.А. Хемилюминесцентные методы определения золота и серебра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богославская Т. А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1975. – 22 с.
1499208
  Кущевская Н.Ф. Хемилюминесцентные методы определения иридия и родия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н.Ф.; МВ и ССО УСС,. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 20л.
1499209
  Пилипенко Людмила Анатольевна Хемилюминесцентные реакции люминола и его аналога 1,2-гидразида 7-аминонафталинди-карбоновой кислоты с перекисью водорода в присутствии ионов меди (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пилипенко Людмила Анатольевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1499210
  Бабко А.К. Хемилюминесцентный анализ / А.К. Бабко, Л.И. Дубовенко, Н.М. Луковская. – Киев : Техника, 1966. – 252 с. – Библиогр. : С. 237-248
1499211
  Карпухин О.Н. Хемилюминесценция в реакциях жидкофазного окисления и ее исполозование для изучения кинетики и механизма этих реакций : Автореф... канд .хим.наук: / Карпухин О. Н.; МВиССО , Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1964. – 16л.
1499212
  Постников Л.М. Хемилюминесценция в реакциях низкотемпературного газофазного окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Постников Л.М.; АН ССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 16л.
1499213
  Навлбаидян Д.М. Хемилюминесценция в реакциях перекисей с ароматическими аминами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Навлбаидян Д.М.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1975. – 22л.
1499214
  Захаров И.В. Хемилюминесценция и механизм катализированного окисления углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Захаров И.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1963. – 16л.
1499215
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – Киев : Наукова думка, 1984. – 183с.
1499216
   Хемилюминесценция крови в экспериментальной и клинической онкологии. – К, 1989. – 171с.
1499217
  Зинчук В.К. Хемилюминесценция люминола в присутствии гексахлоростибата : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Зинчук В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1969. – 20 с.
1499218
  Калиниченко И.Е. Хемилюминесценция люминола в присутствии соединений железа : Автореф... канд. хим.наук: / Калиниченко И.Е.; АН УССР. Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1966. – 19л.
1499219
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1499220
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1499221
  Ангелова Г.В. Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух - и трехвалетной меди : Дис. ... канд. хим. наук / Ангелова Г.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1974. – 140 л. – Библиогр. : л. 128-140
1499222
  Булгаков Р.Г. Хемилюминесценция металлоорганичесих соединений / Р.Г. Булгаков. – М., 1989. – 219с.
1499223
  Нуржанов Мурат Дуйсембаевич Хемилюминесценция органических ломинофоров, возбуждаемая атомами водорода : Автореф... канд. физико-математ.наук: 02.00.04 / Нуржанов Мурат Дуйсембаевич; Госкомитет РСФСР по делам науки и высшей школы, Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1991. – 20л.
1499224
  Орел В.Э. Хемилюминесценция сыворотки крови при воздействии ионизирующей радиации и опухолевом процессе. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орел В.Э.; АН УССР.Ин-т пробл.онколог. – К, 1978. – 20л.
1499225
  Кущевская Н.Ф. Хемилюмисцентные методы определения иридия и радия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии оды. – 145л.
1499226
  Финкельштейн И.Л. Хемингуэй - романист / И.Л. Финкельштейн. – Горький, 1974. – 216с.
1499227
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – Москва, 1970. – 446с.
1499228
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – М., 1971. – 446с.
1499229
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – М., 1979. – 415с.
1499230
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – Москва, 1982. – 575с.
1499231
  Фуэнтес Н. Хемингуэй на Кубе = Hemingway en Cuba : [пер. с исп.] / Н. Фуэнтес; Нлрберто Фуэнтос ; [пред. С. Микояна]. – Москва : Радуга, 1988. – 445 с. – ISBN 5-05-002190-1
1499232
  Мицук О.А. Хемілюмінесценті реакції метилсульфату 9,10-диметилакридинію хз пероксимоносульфатом калію і дипероксіадипіновою кислотою та визнання на їх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.02 / Мицук О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1499233
  Запорожець О.А. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів / О.А. Запорожець, Р.П. Линник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-29. – (Хімія ; Вип. 38)


  Установлено оптимальні умови хемілюмінесцентного визначення сульфід-іонів за редакціями окислення 4-діетиламінофталгідразиду пероксидом водню в присутності іонів кобальту (ІІ), купру му (ІІ) та ванадію (IV). Запропоновано методику визначення сульфідної ...
1499234
  Микитюк О.Ю. Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 299-303. – ISSN 2077-1096
1499235
  Мицук О.А. Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9, 10-диметилакридинію з пероксимонокульфатом калію і дипероксіадиапіновою кислотоюта визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(IV), Cr(VI) : 02.00.02:Дис. ... канд. хімічних наук / Мицук О. А.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 170 л. – Bibliogr.: С. 147-165
1499236
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 180с. + Додатки: л. 160 - 180. – Бібліогр.: л. 133 - 160
1499237
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв.
1499238
  Запорожець О.А. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) / О.А. Запорожець, Н.І. Петруньок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-109. – (Хімія ; Вип. 33)


  Досліджено вплив іонів ртуті (ІІ) на хемілюмінесценцію в реакції окиснення 4-диетиламінофталгідразиду пероксидом водню в лужному середовищі. Показано, що в оптимальних умовах (концентрація, моль/л: ДЕАФГ > 1,8х10[у мінус четвертому ступені], пероксид ...
1499239
  Ніколаєв А.П. Хемія людського організму / А.П. Ніколаєв, 1932. – 24с.
1499240
  Воровка В.П. Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1499241
  Попов А.И. Хемодеструкционное фракционирование органического вещества почв / А.И. Попов, А.В. Русаков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 663-670 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1499242
  Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы / Е.Н. Кондратьева. – Москва : Московский университет, 1983. – 176 с. : ил, табл. – Библиогр.: 164 назв.
1499243
  Шараф М.А. Хемометрика / М.А. Шараф, Д.Л. Иллмэн, Б.Р. Ковальски. – Ленинград : Химия, 1989. – 269с. – ISBN 5-7245-0361-1
1499244
  Краснянчин Я.Н. Хемометрические методы в контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья / Я.Н. Краснянчин, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 118-147. – ISSN 1991-0290


  Представлен обзор основных хемометрических методов, используемых для решения задач классификации, идентификации и обнаружения при контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья. Наибольшее распространение для обработки массивов ...
1499245
  Зубенко О.І. Хемометрична класифікація іонів металів / О.І. Зубенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-85. – (Хімія ; вип. 36)


  Проаналізовано відомі в літературі схеми класифікації іонів металів. Показано, що незважаючи на велику розмаїтність експериментальних і теоретичних параметрів, використовуваних у вигляді класифікаційних критеріїв, усі класифікації в основному ...
1499246
   Хеморадиоэкология пелагиали и бентали. – Киев : Наукова думка, 1974. – 272с.
1499247
  Орлов Б.Н. Хеморецепция / Б.Н. Орлов, Н.В. Корнева. – Горький, 1979. – 95с.
1499248
  Джалишвили Т.А. Хеморецепция в клетках глии : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Джалишвили Т. А.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1985. – 35л.
1499249
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1978. – 168с.
1499250
  Елизаров Ю.А. Хеморецепция насекомых. / Ю.А. Елизаров. – М, 1978. – 232с.
1499251
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1980. – 151с.
1499252
   Хемосинтез : К 100-летию открытия С.Н.Виноградским. – Москва : Наука, 1989. – 254с.
1499253
   Хемосинтез в непрерывной культуре.. – Новосибирск, 1978. – 110с.
1499254
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений. – М., 1986. – 151с.
1499255
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений.. – М., 1979. – 114с.
1499256
  Смынтына Валентин Андреевич Хемосорбционно диффузионное и окислительно-восстановительное взаимодействие тонких слоев селенида кадмия с кислородом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Смынтына Валентин Андреевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1499257
  Абасов С.И. Хемосорбционные и каталитические свойства платины различной дисперсности в реакциях взаимодействия кслорода и водорода : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Абасов С.И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 17 с.
1499258
  Иванкив Л.И. Хемосорбционные свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванкив Л.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1967. – 12л.
1499259
  Трепнел Б.М. Хемосорбция / Б.М. Трепнел. – Москва, 1958. – 327с.
1499260
  Чеснокова Р.В. Хемосорбция азота и водорода на железных катализаторах синтеза аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Чеснокова Р.В.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1966. – 14л.
1499261
  Руфов Ю.Н. Хемосорбция бинарных газовых смесей на закиси никеля и роль электронных факторов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Руфов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1499262
  Хома Р.Е. Хемосорбция диоксида серы водными растворами этаноламинов в статических условиях / Р.Е. Хома, Р.М. Длубовский, В.О. Гельмбольдт // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1271-1279. – ISSN 0044-460Х
1499263
  Новикова З.Н. Хемосорбция и электроокисление окиси углерода на палладии, рутении, осмии и электролитических смесях некоторых платиновых металлов в растворах электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073, 02.074 / Новикова З.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1499264
  Нечаев Е.А. Хемосорбция органических веществ на оксидах и металлах / Е.А. Нечаев. – Харьков, 1989. – 143с.
1499265
  Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1499266
  Работнова И.Л. Хемостатное культивирование и ингибирование роста микроорганизмов / И.Л. Работнова, И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1979. – 207с.
1499267
  Вишневская И.А. Хемостратиграфия венд-кембрийских карбонатных отложений осадочного чехла Тувино-Монгольского микроконтинента / И.А. Вишневская, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 741-763 : рис., табл. – библиогр.: с. 761-763. – ISSN 0016-7886
1499268
   Хемотаксономическое изучение споровых растений и грибов.. – К., 1990. – 203с.
1499269
   Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki / Н Белемець, В. Грахов, З. Бонюк, О. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 31-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проведено біохімічне дослідження близьких видів Spiraea media Franz Schmidt і S. poloniсa Bloсki, в результаті якого виявлено, що склад вторинних метаболітів листків обох видів доволі подібний і не є свідченням приналежності до різних видів. В той же ...
1499270
  Стрижевский И.В. Хемотроника / И.В. Стрижевский, В.И. Дмитриев, Э.Б. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1974. – 191 с.
1499271
  Казарян Э.В. Хемотроника / Э.В. Казарян, И.А. Рунич. – Москва, 1978. – 63 с.
1499272
  Породко Ф.М. Хемотропизм корней : Ч. 1-2 / Ф.М. Породко. – 1910-1915. – Одесса : "Коммерческая" тип. В.И. Сапожникова
Ч. 2. – 1915. – VI, 191 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. 41
1499273
   Хемочувствительность и хемокоммуникация рыб.. – М., 1989. – 195с.
1499274
  Марочко В. Хенке Андор // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 483-486. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хенке Андор - німецький дипломат, консул в Києві у 1933 - 1936 рр.
1499275
   Хенрі Луке Муньос (Колумбія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 42-45. – ISSN 0320-8370
1499276
  Раффи Хент : роман / Раффи. – Ереван : Айастан, 1969. – 239 с.
1499277
  Амплеева А.А. Хенш К. Германский вопрос и Европа // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 16. – С. 181-185
1499278
   Хёрай : японские сказания. – Москва : ПРО, 1991. – 104с. – ISBN 5-85764-002-4
1499279
  Ээльма Х. Херальдь Ээльма / Х. Ээльма. – Москва, 1983. – 31с.
1499280
   Херберт Карлович Силиньш. – М., 1989. – 34с.
1499281
  Соколян М. Херем : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-182-7
1499282
  Каретникова И.А. Херлуф Бидструп / И.А. Каретникова. – М, 1961. – 28с.
1499283
   Херлуф Бидструп: жизнь и творчество. – Москва, 1985. – 360 с.
1499284
  Косов М.Б. Херлуф Бидструп: жизнь и творчество / М.Б. Косов. – М., 1988. – 359с.
1499285
  Холодковский Н.А. Хермесы, вредящие хвойным деревьям : сельскохозяйственная монография Н.А. Холодковского / Главное управление землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. – 2-е изд., измен. и доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1915. – 89, [2] с., 6 ил., схем., 7 л. ил.
1499286
  Перес Г.Б. Херона. Кадис : Романы / Г.Б. Перес. – Москва : Художественная литература, 1973. – 408с.
1499287
  Белоусова Е.М. Херсон-Аскания -Нова : путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – Симферополь : Таврия, 1976. – 120с.
1499288
  Сергеева Г. Херсон / Г. Сергеева, Е.А. Архипов. – Киев, 1968. – 94с.
1499289
   Херсон. – Київ, 1978. – 138с.
1499290
  Белоусова Е.М. Херсон . Аскания -Нова : Маршрутный путеводитель / Е.М. Белоусова, А. Вирлич. – 2-е изд .доп. – Одесса : Маяк, 1971. – 47с
1499291
  Антипенко І. Херсон без Каті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 14


  Справа Каті Гандзюк. Як колеги і друзі переживають втрату.
1499292
   Херсон для тебе - відкрий його // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1499293
   Херсон.. – Херсон, 1939. – 127с.
1499294
   Херсон.. – Симферополь, 1973. – 94с.
1499295
   Херсон.. – 2-е изд. – Симферополь, 1977. – 96с.
1499296
   Херсон. Вінтажна кухня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1499297
  Дяченко С. Херсон. Упошуках самоідентифікації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14
1499298
   Херсонес-Корсунь : путеводитель по раскопкам. – Симферополь : Крымиздат, 1950. – 87 с.
1499299
  Белов Г.Д. Херсонес-Корсунь / Г.Д. Белов. – Л., 1969. – 48с.
1499300
  Виноградов А.Ю. Херсонес-Херсон: две истории одного города. Имена, места и даты в исторической памяти полиса // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 1 (284), январь, февраль, март. – С. 40-58. – ISSN 0321-0391
1499301
  Казарін В. Херсонес - недооцінена батьківщина... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 22


  Чому Україна не святкувала 2011 року ювілей сучасної слов"янської писемності?
1499302
  Сорочан С.Б. Херсонес - Херсон - Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода / С.Б. Сорочан, В.М. Зубарь, Л.В. Марченко. – Київ : Стилос, 2003. – 237, [1] с., [4] л. фот., [1] вклеен. л. карта : ил. – Библиогр.: с. 235-237. – ISBN 966-8009-30-4
1499303
  Пивовар С.Ф. Херсонес / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1499304
  Романчук А.И. Херсонес VI- первой половины IX в. : учебное пособие / А.И. Романчук ; МВ и ССО РСФСР ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Сведровск : Уральский гос. университет, 1976. – 40, [8] c. : табл., карты. – Библиогр. с. 40-41 и в конце разделов
1499305
  Романчук А.И. Херсонес XII-XIV вв. / А.И. Романчук. – Красноярск, 1986. – 192с.
1499306
  Ящуржинский Х. Херсонес во время крещения в нем Св. Владимира и дальнейшая судьба города / Х. Ящуржинский. – Киев : Типогрфия Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 10 с. – Оттиск из Киевской Старины
1499307
  Гриневич К.Э. Херсонес Таврический / К.Э. Гриневич. – Севастополь, 1928. – 112 с.
1499308
  Белов Г.Д. Херсонес Таврический : историко-археологический очерк / Г.Д. Белов. – 1948 : Ленгорисполком, 1948. – 146, [26] с.
1499309
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1956. – 143с.
1499310
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1958. – 87с.
1499311
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1962. – 144с.
1499312
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1969. – 119с.
1499313
  Стржелецкий С.Ф. Херсонес Таврический / С.Ф. Стржелецкий. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1972. – 103с.
1499314
   Херсонес Таврический. – Киев, 1974. – 103 с.
1499315
   Херсонес Таврический : путеводитель по музею и раскопкам. – Симферополь : Таврия, 1975. – 102 с. : ил. – На обл. загл.: Херсонес
1499316
   Херсонес Таврический : Путеводитель по музеям и раскопкам. – Симферополь, 1979. – 123с.
1499317
  Пальцева Л.А. Херсонес Таврический / Л.А. Пальцева. – Л, 1988. – 84с.
1499318
  Кадеев Владимир Иванович Херсонес Таврический в 1-й в. до н.э. - 3-й в. н.э. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.06 / Кадеев Владимир Иванович; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1975. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
1499319
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху : (экономика и социальные отношения) / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1993. – 137с. – ISBN 5-12- 003869-7
1499320
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры / В.И. Кадеев. – Харьков, 1981. – 143с.
1499321
   Херсонес Таврический в третьей четверти 6 - середине 1 вв. до н.. э. : Очерки истории и культуры / В.М. Зубарь, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева; Зубарь В.М.; Буйских А.В.; Кравченко Э.А.; Русяева М.В.; Ред. кол. тома: В.М. Зубарь; А.В. Буйских, С.Д. Крыжицкий и др.; НАНУ. Ин-т археологии; Мин-во культуры и туризма Украины; Нац. заповедник "Херсонес Таврический". – Киев : Академпериодика, 2005. – 628с. – ISBN 966-360-032-2
1499322
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси / В.М. Зубарь, Ю.В. Павленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 203с. – ISBN 5-12-000335-4
1499323
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя : Очерки военно-политической истории / В.М. Зубарь; НАНУ,Институт археологии. – Київ : Киевская Академия Евробизнес, 1994. – 180с. : ил. – (Золотой скиф)
1499324
  Суров Е.Г. Херсонес Таврический. / Е.Г. Суров. – Свердловск, 1961. – 156с.
1499325
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (1-3 вв. н.э.) / В.И. Кадеев. – Харків : Бизнес Информ, 1996. – 212с. – ISBN 966-7080-01-3
1499326
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический. Основные этапы исторического развития в античную эпоху / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1997. – 124с. – ISBN 966-00-0067-7
1499327
   Херсонес.. – Симферополь, 1985. – 112с.
1499328
  Курьянов С.О. Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 82-95. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Кримський текст сформувався в російській літературі 19 ст. Претекстом його був Кримський міф. Цей міф неоднорідний і складається з різних фундаментальних константних текстів. Формування російського уявлення про Крим давньоруські книжники почали ...
1499329
  Фазин З.И. Херсонесский мыс / З.И. Фазин. – М, 1986. – 430с.
1499330
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Одесса, 1968. – 296с.
1499331
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Симферополь, 1975. – 320с.
1499332
  Александрова Н.В. Херсонская улица, 5 : очерк-путеводитель / Н.В. Александрова, Н.Н. Кондакова. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 39 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде и Ленинградской области)
1499333
  Пачоский Иосиф Херсонская флора / Иосиф Пачоский ; Новороссийское О-во естествоиспытателей. – Херсон : Паровая тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина
Т. 1 : Высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные. – 1914. – [6], LXXX, 548 с., 1 л. карт. – Библиогр. с. LIII-LIX
1499334
   Херсонский сборник.. – Симферополь
4. – 1948. – 127с.
1499335
  Корсакова Л.И. Херсонский художественный музей / Л.И. Корсакова, Л.м. Вольштейн. – Симферополь, 1985. – 54с.
1499336
  Авдальян М.М. Херсонский экономический административный район : географический очерк / М.М. Авдальян. – Херсон : Херсонское книжно-газетное издательство, 1960. – 130 с., [2] л. карт. : карт.
1499337
  Немченко І. Херсонська губернія в житті й діяльності Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі листування, спогадів, публіцистики) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 24-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1499338
  Діанова Н. Херсонська єпархія наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах міста Берислава) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146


  Становище православної церкви в Херсонській єпархії наприкінці ХІХ ст.
1499339
  Попов К.О. Херсонська область. : Географічний нарис / К.О. Попов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 130с.
1499340
   Херсонська область.. – Сімферополь, 1977. – 103с.
1499341
  Скляр В.М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 496-505
1499342
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" : дискусійні питання, гіпотези, перспективи / Вадим Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с.
1499343
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" (1886): історія створення, авторський загал // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 97-103


  Стаття присвячена історії виходу у світ херсонського альманаху «Степ», ролі гуртка О. Русова в цьому процесі. У матеріалі акцентується увага на особливостях підготовки збірника до друку, авторському колективі та цензурних утисках. Статья посвящена ...
1499344
  Лубчак В.М. Херсонський альманах “Степ”: дискусійні питання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 153-155


  Стаття присвячена дискусійним питанням виходу у світ херсонського альманаху "Степ". In the article it is devoted to the problematic question of Kherson anthology "Steppe" publication.
1499345
  Омельчук С. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)


  Звання "Почесний професор Херсонського державного університету" удостоєн Володимир Різун, директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, док.філол. наук, професор, заслужений працівник освіти України.
1499346
  Прибильський І.С. Херсонський економічний адміністративний район / І.С. Прибильський. – К, 1960. – 32с.
1499347
   Херсонський збірник. – Київ-Херсон : Дніпро, 1998. – 208с. – До 80-річчя Яра Славутича. – ISBN 5-308-01703-4
1499348
   Херсонський консервний комбінат.. – Сімферополь, 1972. – 190с.
1499349
   Херсонський краєзнавчий музей.. – Одеса, 1971. – 136с.
1499350
  Діанова Т.В. Херсонський музей очима відвідувачів / Т.В. Діанова, Н.В. Красовська // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 72-86. – ISSN 0235-3490
1499351
  Дяченко С. Херсонський некрополь: "перевідкриття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 8


  Про унікальність пам"ятки "День" поговорив із краєзнавцем Сергієм Дяченком.
1499352
   Херсонський обласний державний архів.. – К., 1971. – 416с.
1499353
   Херсонський художній музей ім.О.О.Шовкуненка.. – К., 1987. – 120с.
1499354
  Яновський С. Херсонські ліцеїсти в "команді" Нобелівського лаурета // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 вересня (№ 166). – С. 12
1499355
  Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
1499356
   Херсону 200 лет, 1778-1978.. – К., 1978. – 405с.
1499357
  Єлістратов П.М. Херсонщина в семірічці. / П.М. Єлістратов. – Херсон, 1959. – 71с.
1499358
   Херсонщина.. – Київ : Мистецтво, 1976. – 188с.
1499359
  Герасимов Владимир Херсонщина. "Запорожець" у дніпровських плавнях : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 94-96
1499360
  Біленко Василь Херсонщина. Дельфін, Русалка і Джарилгач : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 26-31 : Фото
1499361
  Дудкін Іван Херсонщина. Дельфіни й русалки / Дудкін Іван, Онищук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 110-114 : фото
1499362
  Оболенська Наталя Херсонщина. Еко й уніко : Україна чудес / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 122-124
1499363
  Будько Євген Херсонщина. Земля можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 106-113 : фото
1499364
  Дудкін Іван Херсонщина. Кластери надії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 132-137 : фото
1499365
  Велика Валерія Херсонщина. Пригоди у плавнях // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 20-21 : фото
1499366
   Херсонщина. Природні ліки Арабатської Стрілки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 18-22 : фото
1499367
  Малєй Антоніна Херсонщина. Усі по кавуни! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
1499368
  Маленький Валерий Херсонщина: плавні, грязі та рибалка : Україна / Маленький Валерий, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17 : Фото
1499369
   Херсонщина: приклад для всієї України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 16-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1499370
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010104-X; 5-271-02278-1
Кн.1. – 2002. – 384 с.
1499371
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-009765-4; 5-271-02279-X
Кн.2. – 2002. – 352 с.
1499372
  Ангелиус С. Херувимский странник (остроумные речения и вирши) = Cherubinischer w andersmann (geistreiche sinn-und schlussreime) / С. Ангелиус ; пер с нем. Н.О. Гучинской. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 509с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026782-1
1499373
  Кули-заде З. Херуфизм и его представители в Азербайджане. / З. Кули-заде. – Баку, 1970. – 267с.
1499374
  Jerome Deco Херцег-Нови. История одного города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-45 : фото
1499375
  Захаров А.А. Хеттская керамика из Богаз-кёя и некоторые закавказские параллели / А.А. Захаров. – Баку : Типогр. Азгиз, 1927. – 9, [5] с. – Отдельный оттиск из Известий О-ва Обследования и Изучения Азербайджана
1499376
  Капанцян Г.А. Хеттские боги у армян в связи с хеттским влиянием на армян и генезисом армянского пантеона вообще / Г.А. Капанцян. – Ереван : Тип. Изд. Ереванского Гос. Университета, 1940. – 77 с.
1499377
  Хачатрян В.Н. Хеттские надписи KUB,XXIX, №№4,7. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачатрян В.Н.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1964. – 16л.
1499378
  Иванов В.В. Хеттский язык / В.В. Иванов. – М., 1963. – 223с.
1499379
  Гамкрелидзе Т.В. Хеттский язык и ларингальная теория / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 15-91с.
1499380
  Александров Б.Е. Хеттское царство и страны Верхней Месопотамии в правление Тудхалии IV и его сыновей (вторая половина XIII - начало XII в. до н.э.):новые гипотезы и источники // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 112-132. – ISSN 0321-0391
1499381
  Герни Хетты / Герни, , Р. Оливер. – М., 1987. – 239с.
1499382
  Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии / Дж.Г. Маккуин. – М., 1983. – 183с.
1499383
   Хетты и хеттская культура.. – М.-Л., 1924. – 153с.
1499384
  Волков А. Хетты: "Соединенные штаты древней Азии" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х
1499385
  Гончар Б.М. Хея - Бюно-Варільї договір // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 697-798. – ISBN 966-316-045-4
1499386
  Знаменський Г. Хиби Книги другої проекту ЦК України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 122-123


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1499387
   Хибинская горная станция.. – Л., 1934. – 99с.
1499388
  Помпеев Ю.А. Хибинская Спарта / Ю.А. Помпеев. – Мурманск, 1971. – 288с.
1499389
  Маркова Р.М. Хибинская тетрадь / Р.М. Маркова. – Мурманск, 1981. – 31 с.
1499390
   Хибинские апатиты и нефелины.. – Л.
4. – 1932. – 309с.
1499391
   Хибинские апатиты.. – Л., 1931. – 320с.
1499392
   Хибинские клады : Воспоминания ветеранов освоения Севера. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 320с.
1499393
  Марк Ю. Хибинский клад. / Ю. Марк. – М.-Л., 1932. – 236с.
1499394
   Хибинский щелочный массив.. – Л., 1972. – 175с.
1499395
  Рябцева К.М. Хибины / К.М. Рябцева. – Москва : Знание, 1975. – 84с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 3/1975)
1499396
   Хибины.. – Л., 1979. – 286с.
1499397
  Сірук М. Хибна логіка / М. Сірук, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  Як партнери по "нормандському формату" нав"язують Україні виконання Мінських домовленостей, не згадуючи Росію.
1499398
  Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 192-200


  Проаналізовано та розширено значення поняття "хибні друзі перекладача"; на матеріалі українсько-іспанського напрямку перекладу показано та проілюстровано, що "хибні друзі перекладача" охоплюють, окрім міжмовних омонімів, численні випадки словотвірної ...
1499399
  Лукас Е. Хибні думки про Росію, або Чому світ має рішуче відповісти на агресію Кремля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 16). – С. 9
1499400
  Беньковська Л. Хибнопозитивні результати серологічної діагностики гепатиту С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні напрямки серологічних та біохімічних досліджень при гепатиті С. Показано необхідність обстеження здорових осіб та хворих за різних патологічних станів на антитіла до гепатиту С(ГС) і біохімічні показники для ранньої діагностики ГС та ...
1499401
  Фабрицкий Б.Б. Хива : Фотоальбом / Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелев. – Ленинград : Аврора, 1973. – 206 с.
1499402
  Гацунаев Н.К. Хива / Н.К. Гацунаев. – Ташкент : Узбекистан, 1981. – 173с.
1499403
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXVIII] с., 462 с.
1499404
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина
T. IV. – 1893. – [XX] с., 319 с.
1499405
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XX] с., 513 с.
1499406
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXIV] с., 423 с.
1499407
  Вьлканов А. Хидрологични наблюдения върху някои високопланински езера в югоизточнс Рила / А. Вьлканов, Б. Русев, 1963. – [5] с. – Отд. оттиск
1499408
  Рождественский А.В. Хидрохимия на българския сектор на Черно море / А.В. Рождественский; Българска Академия на науките.Ин-т по океанологии. – София : Изд-во на българската академия на науките, 1986. – 189с. – Библиогр.: с.174-179
1499409
  Азимова Д.П. Хидыр Дерьяев-романист / Д.П. Азимова ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
1499410
  Лещенко Н. Хидэтада // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.14.


  [Хидэтада-сегун, военный правитель Японии в ХVІІІ веке.]
1499411
  Круссі Г. Хижак : роман / Г. Круссі; З франц. переклав Г. Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1983. – 211 с.
1499412
  Безуглов А.О. Хижаки / А.О. Безуглов. – Київ : Молодь, 1989. – 320с.
1499413
  Крокос В.І. Хижаки з меотичних відкладів с.Гребінники МАРСР / В.І. Крокос. – Київ, 1939. – С.129-183. – Окремий відбиток
1499414
  Каганов В.І. Хижаки та жертви // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 28-30
1499415
  Поліщук В"ячеслав Хижацький наступ на Полісся // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1499416
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва-Л., 1926. – 80с.
1499417
  Бруштейн А.Я. Хижина дяди Тома / А.Я. Бруштейн. – М.Л., 1948. – 120с.
1499418
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Свердловск, 1950. – 374с.
1499419
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Минск, 1953. – 260с.
1499420
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1956. – 384с.
1499421
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 412 с.
1499422
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1958. – 436с.
1499423
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1959. – 419с.
1499424
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1960. – 376с.
1499425
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1977. – 288с.
1499426
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва : Детская литература, 1980. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 37)
1499427
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1980. – 479с.
1499428
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : романы / Г. Бичер-Стоу ; Перев. с англ. Н. А. Волжиной ; Вступ. слово Б.Н. Полевого ; Комм.: Е.А. Таратута ; Оформ. и рис. Н.И. Цейтлина и Б.А. Дехтерева. – Москва, 1981. – 558 с. – В кни.: Овод / Э.Л. Войнич
1499429
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1981. – 471с.
1499430
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н. А. Волжиной. – Москва : Детская литература, 1981. – 558 с. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Детская литература)
1499431
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Алма-Ата, 1983. – 320с.
1499432
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1983. – 471с.
1499433
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1985. – 479с.
1499434
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – К., 1987. – 366с.
1499435
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва, 1989. – 476с.
1499436
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Москва : Правда, 1990. – 476с.
1499437
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома ; Овод / Бичер-Стоу Г., Э.Л. Войнич. – Москва : Детская литература, 1983. – 560 с.
1499438
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома или жизнь негров в Америке : [для ст. и ср. возр.] / Бичер-Стоу; Гарриет Бичер Стоу ; пер. и обр. В.С. Вальдман. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 424 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1499439
  Орлова Р.Д. Хижина, устоявшая столетие / Р.Д. Орлова. – М., 1975. – 112с.
1499440
  Рахно М.Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 268-274


  Статья посвящена исследованию особенностей функционирования современных английских афоризмов и сентенций. Использование стилистического и аксиологического методов анализа позволяет определить специфику социальной сфокусированности проанализированных ...
1499441
  Жежерін В.П. Хижі птахи України та їх охорона / В.П. Жежерін. – К, 1961. – 43с.
1499442
  Якушев В. Хижі речі століття. Чи готові ми до потенційних кіберзагроз? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 7


  Загрози з кожним роком стають дедалі серйознішими, витонченішими та масштабнішими.
1499443
   Хижний Юрій Анатолійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 64-65
1499444
  Коцур А.П. Хижняк Василь Петрович / А.П. Коцур, А.С. Білоцерківська // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 92-93 : фото
1499445
  Кержнер И.М. Хижщные полужесткокрылые семейства Nabidae фауны СССР и сопредельных стран : Автореф... канд. биол.наук: / Кержнер И.М.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1965. – 14л.
1499446
  Чугаев Л.А. Хиимия комплексных соединений / Л.А. Чугаев. – Л, 1979. – 586с.
1499447
  Навоий А. Хикматли сузлар : [афоризмы] / Алишер Навоий ; Узбекистон ССР ; Фанлар академияси ; [сост. и отв. ред. Х.С. Сулейманов]. – Тошкент : [б. и.], 1968. – 152 с.
1499448
  Коновалова О. Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 261-165. – ISBN 978-966-8917-14-1
1499449
  Талев Д. Хилендарский монах. Роман. / Д. Талев. – София, 1963. – 327с.
1499450
  Арефьева Л.м. Хилинэстераза мозга и крови при изменении резистентности организма с помощью воздействия на гипоталамус : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 102 / Арефьева Л.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24 с.
1499451
  Маккензи Д. Хиллари против Фукса / Д. Маккензи. – Ленинград, 1967. – 190 с.
1499452
  Мунгонов Б. Хилок наш бурливый : роман / Барадий Мунгонов ; пер. с бурят. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 319 с.
1499453
  Рахим И. Хилола : повесть / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 136 с.
1499454
   Хиля Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 253. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1499455
  Мовчанюк Д. Хилько Максим Миколайович / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 342. – ISBN 978-966-2726-03-9
1499456
  Кучинський Тарас Борисович Хилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики : Атореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Кучинський Т.Б.; НАНУ, Держ.наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2002. – 17 с.
1499457
  Леон М.Т. Химена / М.Т. Леон. – М, 1971. – 175с.
1499458
  Рубан В.Ф. Химера : поезії / В.Ф. Рубан. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 189 с. – ISBN 5-333-00610-5
1499459
  Василенко Людмила Химера / Василенко Людмила; Пер. на английский А.И.Тереха; Художественное оформление Д.Суглобова. – Київ : Птах, 2002. – 100с. – ISBN 966-96102-0-6
1499460
  Гусєв В.І. Химера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1499461
  Караменов М. Химера "євразійської імперії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Українці і половці - росіяни і монголи: одна й та сама модель поведінки.
1499462
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 11


  Про геополітичні "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля.
1499463
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму". Про геополітичне "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 468-474. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "Агресивна московська «протоімперія», що формувалася, гостро потребувала ідеологічного обґрунтування своїх вторгнень на чужі землі. Це завдання і виконав чернець Філофей (добре відчув політичне замовлення!), чиї послання пройняті духом злісного ...
1499464
  Амоша О. Химера беззбитковості державних шахт / О. Амоша, Д. Череватськмй // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  Стаття демонструє парадокс державного сектору вітчизняної вугільної промисловості: виробництво вугільної продукції на шахтах дедалі меншає, а обсяг витрат при цьому дедалі більшає. І це не наслідок інфляції: перерахунок витрат у долари за паритетом ...
1499465
  Караванова И. Химера бессознательного аналитика или как же все-таки услышать субъекта? // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 95-101. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2307-3195
1499466
  Демчук Р. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 327-342. – ISSN 2310-3310
1499467
  Круковець О. Химерна версія : роман / О. Круковець. – Львів : Каменяр, 1988. – 287 с.
1499468
  Смоляна Іванна Химерна ілюзія живого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – ISSN 0130-5212
1499469
  Кобилко Н. Химерна проза в українській літературі як сфера актуалізації міфопоетичного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 168-171
1499470
  Лабінський Микола Химерна проза Василя Земляка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-103. – ISSN 0869-3595
1499471
  Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 140-142
1499472
  Медвідь Л. Химерна ситуація химерної епохи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 191-193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1499473
  Колибенко О. Химерний був час, таким він і зостався // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 3. – С. 3-5


  Перелік праць з історії Переяславщини, надрукованих з початку XXI ст., у яких використано такі джерела.
1499474
  Коцарев О. Химерний Осьмачка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 23


  Тодось Осьмачка. Чи не найкарколомнішому українському письменнику XX століття - 120 років!
1499475
  Дубінін Г. Химерний реалізм. Рецензія на роман Валентина Терлецького "В.І.Н." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 66). – С. 13
1499476
  Скорина Л. Химерний роман Володимира Лиса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710
1499477
  Коваль Н. Химерні візерунки Еммануеля Макрона. Європейські декларації, національні консультації і стратегічні паузи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 3


  "22 січня в німецькому Аахені Еммануель Макрон і Ангела Меркель скріпили договором свою відданість справі франко-німецького примирення та посиленого співробітництва. Це має стати прикладом і зразком відповідальності для решти європейських держав. ...
1499478
  Коноваленко Т.В. Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 316-320. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1499479
  Мушкетик Ю. Химерності кохання : Цикл оповідань // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0208-0710
1499480
  Шевченко В.В. Химерность у растений / В.В. Шевченко, Л.И. Гриних. – М, 1981. – 212с.
1499481
  Єщенко Т. Химерометафора в ідіолекті літературно-мовного покоління 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 184-192. – ISSN 1728-9572
1499482
  Мак-Ларен Химеры млекопитающих / Мак-Ларен. – М., 1979. – 176с.
1499483
  Кренке Н.П. Химеры растений / Н.П. Кренке. – Москва-Ленинград, 1947. – 386с.
1499484
  Черняк Е.Б. Химеры старого мира / Е.Б. Черняк. – М., 1970. – 255с.
1499485
  Китс Д. Химеры Хемингуэя = Lighter than Vanity : [роман] / Джонатон Китс ; [пер. с англ. М. Новокшеновой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 397, [3] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Содержание: Галатея ; Пигмалион ; Метаморфозы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Таинство плагиата. Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-16445-6
1499486
  Якубовский Н.Н. Химизация : экономические проблемы / Якубовский Н.Н. – Киев, 1988. – 195 с.
1499487
  Некрасов Н.Н. Химизация в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – М, 1955. – 239с.
1499488
   Химизация в отраслях АПК. – М.
1. – 1989. – 320с.
1499489
  Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда / В.Г. Минеев. – Москва, 1990. – 287с.
1499490
  Фридман Ю.А. Химизация и интенсификация народного хозяйства Сибири / Ю.А. Фридман, С.И. Александров. – Новосибирск, 1990. – 267с.
1499491
  Иоффе В.М. Химизация и оптимальное планирование / В.М. Иоффе, Е.П. Щукин. – М, 1973. – 64с.
1499492
  Федоренко Н.П. Химизация и экономика / Н.П. Федоренко. – М., 1966. – 71с.
1499493
  Нурумбетов С.Н. Химизация народного хозяйства - важнейшее направление научно-технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нурумбетов С.Н.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
1499494
  Савинский Э.С. Химизация народного хозяйства и развитие химической промышленности. / Э.С. Савинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1978. – 335 с.
1499495
  Некрасов Н.Н. Химизация производственных процессов в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – Москва, 1955. – 32с.
1499496
   Химизация промышленности СССР.. – М., 1965. – 135с.
1499497
  Шейнина Химизация растениеводства / Шейнина, Л.Н. Власова. – М, 1973. – 84с.
1499498
   Химизация сельского хозяйства. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 356с.
1499499
  Черняев И.И. Химизм внутренней сферы комплексных соединений / И.И. Черняев. – Л, 1934. – 7с.
1499500
  Шульгина Е.Ф. Химизм вод шельфовой зоны Чорного моря при антропогенном воздействии / Е.Ф. Шульгина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 124с.
1499501
  Константинова Л.Г. Химизм воды ряда озер дельты Аму-Дарьи и роль некоторых групп микроорганизмов в изменении гидрохимического режима этих озер : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Константинова Л.Г.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Нукус, 1969. – 22л.
1499502
  Захаренко В.А. Химизм деструктивной гидрогенизации углеводородов в присутствии катализатора WS+алюмосиликат : Автореф... канд. хим.наук: / Захаренко В.А.; Акад. наук СССР. Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1958. – 12л.
1499503
   Химизм колчеданоносных вулканогенных формаций Урала. – Свердловск, 1982. – 127с.
1499504
  Соловьев С.П. Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии / С.П. Соловьев. – Ленинград : Наука, 1970. – 312с.
1499505
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – Алма-Ата, 1948. – 115с.
1499506
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – М.-Л., 1954. – 210с.
1499507
  Лэб В. Химии биологических процессов / В. Лэб. – Ленинград, 1925. – 75 с. – (Библиотека естествознания)
1499508
  Лассар-Кон Химии за час / Лассар-Кон. – Одесса, 1922. – 81с.
1499509
  Азингер Ф. Химии и технология парафиновых углеводородов / Ф. Азингер ; пер. с нем. И.И. Абрамсона [и др.]. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 623 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1499510
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева // Сборник статей по химии. – [4], 72 с.


  Пер.: Алексеев, Петр Петрович (1840-1891)
1499511
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – [4], 72 с.
1499512
  Майер А.В. Химика-технический словарь / А.В. Майер. – Л, 1937. – 870с.
1499513
   Химикаты для полимерных материалов. – М., 1984. – 319с.
1499514
  Тютюнник В.М. Химики - лауреаты Ленинской премии / В.М. Тютюнник. – М., 1978. – 63с.
1499515
  Волков В.А. Химики : биографический справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова ; [отв. ред. В.И. Кузнецов]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 735 с.
1499516
  Лисичкин Г.В. Химики изобретают / Г.В. Лисичкин, В.И. Бетанели. – М., 1990. – 111с.
1499517
   Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал; В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2004. – 292 с. – ISBN 966-594-386-3
1499518
  Осипов Н.Н. Химико-аналитические методы в океаноогии / Н.Н. Осипов. – Л, 1987. – 67с.
1499519
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 17с.
1499520
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 16с.
1499521
  Амелин Василий Григорьевич Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметаллового ряда с катионными ПАВ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 10 с.
1499522
  Амелин В.Г. Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметанового ряда с катионными ПАВ : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1983. – 215 л. – Бібліогр.: л.172
1499523
  Костенко Л.С. Химико-аналитические свойства силикагеля, модифицированного аминодифосфоновой кислотой / Л.С. Костенко, С.А. Ахмедов, В.Н. Зайцев // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 116-122. – ISSN 1991-0290
1499524
   Химико-аналитический конгтроль - средство повышения качества продукции.. – М., 1984. – 161с.
1499525
  Емелин Е.А. Химико-аналитический контроль производства сложных эфиров целлюлозы в еводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Емелин Е.А.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1499526
  Боровикова Анфиса Лукьяновна Химико-аналитическое исследование влияния внешних условий на изменение состава некоторых сульфидных руд и их фазовый анализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боровикова Анфиса Лукьяновна; МВ и ССО Казахской ССР. Казах. гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1499527
  Садовничая Л.П. Химико-аналитическое исследование диссоциации оснований в уксусной и пропионовой кислотах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Садовничая Л.П. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1499528
  Благодарская З.Г. Химико-аналитическое исследование дифференцирующего действия растворителей на силу кислот. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Благодарская З.Г. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 35 с.
1499529
  Ярмаковская Любовь Григорьевна Химико-аналитическое исследование нивелирующе-дифференцирующего действия некоторых алифатических кетонов в отношении карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ярмаковская Любовь Григорьевна; Моск. хим.-технологич. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
1499530
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойства / А.Т. Пилипенко, 1955
1499531
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство коантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1951. – 178-187с.
1499532
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство ксантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1949. – С.227-231. – Отд. оттиск
1499533
  Буракова Т.Н. Химико-кристаллооптический анализ важнейших породообразующих минералов. / Т.Н. Буракова. – М., 1950. – 40с.
1499534
  Кизельштейн Я В. Химико-механическая обработка металлов / Я В. Кизельштейн, . – Л., 1964. – 140с.
1499535
  Окнина Н.А. Химико-минералогическая харакетеристика хвалынских глинистых пород левобережья р. Ахтубы и процессы диффузии и диффузионного выщелачивания солей в них : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Окнина Н. А.; АН СССР, Лабор. гидрогеол. проблем. – Москва, 1955. – 19л.
1499536
   Химико-океанографические исследования морей и океанов.. – М., 1975. – 203с.
1499537
   Химико-океанологические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 223с.
1499538
  Волковинский В.В. Химико-океанологические условия формирования первичной продукции вод Южной Атлантики и Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Волковинский В.В.; Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1499539
  Климов И.Т. Химико-спектральное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах с применением концентрирования экстракцией. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов И.Т.; Гидрохим. ин-тут. – Новочеркасск, 1961. – 11л.
1499540
  Юделевич И.Г. Химико-спектральный анализ веществ высокой чистоты. / И.Г. Юделевич, Л.М. Буянова, И.Р. Шелпакова ; Отв. ред. Б.И. Пещевицкий ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-222 (490 назв.)
1499541
  Чучалина Л.С. Химико-спектральный метод анализа галлия, сурьмы и золота высокой частоты на примеси с экстракцией основы В,В1-дихлордиэтиловым эфиром : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Чучалина Л.С.; Сибирск. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 23л.
1499542
  Шугуров Э.В. Химико-спектральный метод определения микрограммовых количеств золота и серебра с предварительным сорбционным концентрированием в угольных колонках. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шугуров Э.В.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
1499543
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 1, вып. 1. – 1936. – XVIII, 458 с.
1499544
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1, вып. 1. – 1937. – XXIV, 582 с.
1499545
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2., ч. 1., вып. 2. – 1937. – XVI, 488 с.
1499546
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 2, вып. 1. – 1938. – XXIV, 506 с.
1499547
  Фишер Ф. Химико-технические расчеты / Ф. Фишер ; перев. с нем. изд. под ред. В.А. Ушакова, А.Н. Гартман. – Москва : Макиз, 1927. – 128 с.
1499548
   Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /спиртовое, пивоваренное дрожжевое/. – М.-Л., 1937. – 514с.
1499549
  Малченко А.И. и др. Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /Спиртовое, пивоваренное, дрожжевое/. / А.И. и др. Малченко. – М.-Л., 1937. – с.
1499550
   Химико-технический справочник. – Птгр.
6. – 1922. – 97с.
1499551
   Химико-технический справочник. – Птгр.
Ч. 1. – 1923. – 266 с.
1499552
   Химико-технический справочник. – Л.
2. – 1925. – 399с.
1499553
   Химико-технический справочник. – Л.
4. – 1931. – 215с.
1499554
  Петухова Г.М. Химико-технологические исследования магнезиального вяжущего, полученного на основе рапной окиси магния из соляных озер Крыма : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Петухова Г.М. ; Киевск. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1966. – 25 с.
1499555
   Химико-технологические исследования сырья Кольского полуострова. – Л., 1987. – 152с.
1499556
  Левин В.П. Химико-технологические процессы получения промышленных материалов: уч. пособие / В.П. Левин, Л.В. Туварджиев. – Калинин, 1989. – 72с.
1499557
   Химико-технологические расчеты. – М., 1962. – 116с.
1499558
  Александров Г.Г. Химико-технологические расчёты / Г.Г. Александров. – Москва, 1962. – с.
1499559
  Крутиков П.Г. Химико-технологические режимы вспомогательных контуров АЭС. / П.Г. Крутиков. – Москва, 1983. – 81 с.
1499560
   Химико-технологические системы. – Л., 1986. – 422с.
1499561
   Химико-технологический факультет в вопросах и ответах. – Рига, 1987. – 26с.
1499562
   Химико-технологическое исследование углей некоторых месторождений СССР, 1952. – 43с.
1499563
  Осориб Я.И. Химико-товароведная характеристика карпатского сыра и биохимические процессы, происходящие в нем при созревании и хранении. : Автореф... канд.техн.наук: 377 / Осориб Я.И.; Львов.ин-т сов.торговли. – Л, 1968. – 20л.
1499564
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499565
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499566
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499567
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499568
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499569
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499570
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 1. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1499571
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499572
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499573
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1499574
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 3. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1499575
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 4. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1499576
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499577
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499578
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499579
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499580
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499581
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499582
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499583
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499584
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499585
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499586
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499587
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1499588
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499589
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499590
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499591
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499592
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499593
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499594
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499595
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499596
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499597
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – 1967. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499598
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499599
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1499600
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499601
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499602
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499603
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499604
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499605
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499606
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499607
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499608
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1499609
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499610
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499611
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499612
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499613
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499614
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499615
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499616
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, №10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499617
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499618
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499619
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1499620
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 12. – 2015. – 56 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1499621
  Блюмберг И.Б. Химико-фотографические процессы обработки кинопленки / И.Б. Блюмберг. – Москва, 1949. – 252с.
1499622
  Блинов Л.Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л.Н. Блинов. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 272с. – ISBN 5-8114-0296-1


  Содержит современное толкование терминов, понятий, устойчивых словосочетаний, встречающихся в курсах химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и смежных дисциплин.Для школьников, абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей
1499623
  Прандецкая Е.А. Химико-электролитический метод получения олова из отходов белой жести. : Автореф... канд. техн.наук: / Прандецкая Е.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1952. – 9 с.
1499624
  Бак З. Химимическая защита от ионизирующей радиации / З. Бак; Под ред. А.М. Кузина. – Москва : Атомиздат, 1968. – 264с.
1499625
   Химимя дикарбонильных соединений. – Рига, 1966. – 194с.
1499626
  Бобырь А.Д. Химиопрофилактика и терапия вирусных болезней растений / А.Д. Бобырь; Затула Д.Г. – Киев : Наукова думка, 1976. – 255с.
1499627
  Адгина Валентина Васильевна Химиотерапевтическое излучение сангвиритрина при некоторых экспериментальныъ микозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.31 / Адгина Валентина Васильевна ; Мин-во мед. пром-сти СССР, Всес. научно-исслед. хим.-фармацевт ин-т. – Москва, 1974. – 28 с.
1499628
  Верховский В.Н. Химическая азбука / В.Н. Верховский. – Ленинград, 1927. – 16с.
1499629
  Мухина Р.Г. Химическая активность и пространственная доступность. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мухина Р.Г.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1966. – 13л.
1499630
  Подольский Ю.Я. Химическая активность смазочных сред при граничном трении : Автореф... д-ра техн.наук: 082 / Подольский Ю.Я.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.31-38
1499631
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. – Москва, 1931. – 77с.
1499632
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура в популярном изложении / инж. В. Михайлов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 86, [2] с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 1. – (Библиотека "Производственного журнала". В помощь химику / под общ. ред. А.З. Гольцмана)
1499633
  Лав Р.М. Химическая биология рыб / Р.М. Лав. – М., 1976. – 349с.
1499634
  Добровольский Б.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве / Б.В. Добровольский, А.В. Пономаренко. – изд. 2-е, дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 130 с.
1499635
   Химическая борьба с сорняками. – Рига, 1961. – 18 с.
1499636
  Крафтс С А. Роббинс Химическая борьба с сорняками / С А. Роббинс Крафтс. – М., 1964. – 454с.
1499637
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1499638
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1499639
  Матюха Л.А. Химическая борьба с сорняками в посевах сорго и проса в условиях центральной Степи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Матюха Л.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24л.
1499640
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1499641
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1499642
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – 2-е доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 294 с. – (Юношеская научно-популярная библиотека. Серия ; № 2)
1499643
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1934. – 294с.
1499644
  Евдокимов В.И. Химическая возгонка / В.И. Евдокимов. – М., 1984. – 64с.
1499645
  Фрайс Химическая война / Фрайс, 1924. – 505с.
1499646
  Розанцев Э.Г. Химическая гармония организма. / Э.Г. Розанцев. – М, 1989. – 31с.
1499647
  Пхалагова Д.М. Химическая география вод и гидрогеохимия Центрального Кавказа / Д.М. Пхалагова. – Орджоникидзе, 1976. – 360с.
1499648
  Максимович Г.А. Химическая география вод суши / Г.А. Максимович. – Москва, 1955. – 328с.
1499649
  Борисов В.И. Химическая география речных вод средней и нижней частей бассейна реки Кубани : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Борисов В.И. – Молотов, 1953. – 19 с.
1499650
   Химическая география.. – Пермь
1. – 1961. – 103с.
1499651
  Мозжерин В.И. Химическая денудация гумидных равнин умеренного пояса / В.И. Мозжерин, А.Н. Шарифулин. – Казань, 1988. – 191с.
1499652
  Мишке И.В. Химическая десикация бобовых растений в условиях Латвии. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишке И.В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 28л.
1499653
  Фостер Д. Химическая деятельность грибов / Д. Фостер. – Москва, 1950. – 652с.
1499654
  Горшкова М.А. Химическая диагностика питания хлебных злаков как показатель доступности азота, фосфора, и калия почвы : Автореф... канд. биолнаук: / Горшкова М. А.; МГУ. – М., 1968. – 32л.
1499655
  Даниелян С.Г. Химическая диагностика потребности абрикоса и персика в удобрениях : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Даниелян С.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1971. – 27л.
1499656
  Мейергоф О. Химическая динамика жизненных явлений / О. Мейергоф. – Москва; Ленинград, 1926. – 122 с. : табл., рис.
1499657
  Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах / В.Н. Чеботин. – Москва, 1989. – 207с.
1499658
  Бахуров В.Г. Химическая добыча полезных ископаемых : ( основы процесса, характеристика месторождений, исследования и изыскания, промышленный опыт) / В.Г. Бахуров, И.К. Руднева. – Москва : Недра, 1972. – 134с.
1499659
  Самойло М.В. Химическая жизнь земной коры / М.В. Самойло. – М.-Л., 1934. – 181с.
1499660
  Гончаренко Е.Н. Химическая защита от лучевого поражения : практическое руководство и лекции по радицыонной биофизике / Е.Н. Гончаренко, Ю.Б. Кудряшов. – Москва : Московский университет, 1985. – 249 с.
1499661
  Бигалиев А.Б. Химическая защита при фракционированом рентгеновском облучении фибробластов эмбриона человека, культивируемых in vitho. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бигалиев А.Б.; АН Каз.СССР. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
1499662
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Ленинград : Колос, 1966. – 312с.
1499663
  Берим Н.Г. Химическая защита растений / Н.Г. Берим. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Ленинград : Колос, 1972. – 328с.
1499664
   Химическая защита растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 448с.
1499665
   Химическая защита растений. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1987. – 414с.
1499666
  Шин П.В. Химическая защита растений механизирвоанныами отрядами и спциализированными отделениями. / П.В. Шин, А.И. Трунов. – М., 1976. – 32с.
1499667
  Листов М.В. Химическая защита у членистоногих и изменчивость организмов / М.В. Листов. – Л, 1989. – 156с.
1499668
   Химическая и биологическая кинетика.. – М., 1983. – 295с.
1499669
  Сурмило Г.В. Химическая и горная промышленность / Г.В. Сурмило. – Москва, 1960. – 79с.
1499670
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран. – Москва, 1960. – 207с.
1499671
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран.. – М., 1962. – 560с.
1499672
  Верник С. Химическая и электролитическая обработка алюминия и его сплавов / С. Верник, Р. Пиннер. – Ленинград, 1960. – 387 с.
1499673
  Белов Валерий Захарович Химическая идентификация нильсбория и изучение свойств его безводных галогенидов методом газоадсорбционной термохроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Белов Валерий Захарович ; Радиевый ин-т им. В.Г. Хлопина. – Ленинград, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1499674
   Химическая изменчивость растений.. – Кишинев, 1972. – 148с.
1499675
  Макареня А.А. Химическая индивидуальность и периодический закон / А.А. Макареня. – Л, 1975. – 40с.
1499676
  Буряк В.П. Химическая индустрия Бразилии и проблемы национальной экономики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 11-21. – ISSN 044-748Х
1499677
  Бушуев В.М. Химическая индустрия в свете решений 24-ого съезда КПСС / В.М. Бушуев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 300с.
1499678
  Мезенцев В.А. Химическая индустрия и экономика / В.А. Мезенцев. – М, 1965. – 48с.
1499679
  Синюкова Т.И. Химическая индустрия страны в конце десятой пятилетки / Т.И. Синюкова. – Москва : Знание, 1979. – 62 с.
1499680
  Потапов В.М. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 224с.
1499681
  Потапов В.М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в лит. / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – М., 1978. – 303с.
1499682
  Антипина Т.В. Химическая кинетика : практ. работы по физ. химии / Т.В. Антипина ; под ред. проф. А.В. Фроста и проф. Я.И. Герасимова. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1953. – 44 с. : ил., с черт.
1499683
  Эмануэль Н.М. Химическая кинетика / Н.М. Эмануэль. – М, 1966. – 48с.
1499684
  Уэйт Н.Р. Химическая кинетика / Н.Р. Уэйт. – М, 1974. – 80с.
1499685
  Заиков Г.Е. Химическая кинетика / Г.Е. Заиков, В.А. Крицман. – Москва, 1980. – 64с.
1499686
  Красноперов Л.Н. Химическая кинетика / Л.Н. Красноперов. – Новосибирск, 1988. – 92с.
1499687
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели жидкофазных реакций : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 166 с. : ил.
1499688
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели неорганических реакций : Сб. науч. тр. – Москва : Б.и., 1987. – 154 с. : ил.
1499689
   Химическая кинетика в катализе. Проблемы макрокинетики и методические вопросы : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1987. – 155 с. : ил.
1499690
   Химическая кинетика в катализе. Теоретические проблемы кинетики : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 165 с. : ил.
1499691
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ : Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 591с.
1499692
  Раковский А.В. Химическая кинетика и катализ. / А.В. Раковский. – 2-е изд. – М-Л, 1932. – 84с.
1499693
   Химическая кинетика и катализ.. – М., 1979. – 215с.
1499694
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ: Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов. / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 590с.
1499695
  Глазов В.И. Химическая кинетика с применением ЭВМ / В.И. Глазов, В.В. Ревебцов. – Волгоград, 1991. – 111с.
1499696
  Шимулис В.И. Химическая кинетика. / В.И. Шимулис. – М., 1975. – 130с.
1499697
   Химическая коммуникация животных. – М., 1986. – 431с.
1499698
  Раскин Н.М. Химическая лаборатория М.В.Ломоносова. / Н.М. Раскин. – М.Л., 1962. – 340с.
1499699
  Верховский В.Н. Химическая лаборатория трудовой школы / В.Н. Верховский. – Москва-Петербург, 1923. – 94с.
1499700
  Байтин И.А. Химическая литература / И.А. Байтин. – М, 1953. – 564с.
1499701
  Терентьев А.П. и Яновская Л.А. Химическая литература и пользование ею / А.П. и Яновская Л.А. Терентьев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 327с.
1499702
   Химическая литература СССР. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 331 с.
1499703
   Химическая литература СССР. – Москва ; Ленинград
Ч. 1, вып. 3. – 1958. – 569 с.
1499704
  Александров Е.М. Химическая металлизация оксидного слоя и влияние ее на свойства оксидного катода : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Александров Е.М. ; Иван. хим.-техн. ин-т. – Иваново, 1969. – 27 с.
1499705
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа
Т. 1 : Гомогенные ионные равновесия. – 1983. – 207 с.
1499706
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Х.
2. – 1984. – 207с.
1499707
  Роуз Э. Химическая микробиология / Э. Роуз. – Москва, 1971. – 294с.
1499708
  Елинов Н.П. Химическая микробиология / Н.П. Елинов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 448 с. – ISBN 5-06-000089-3
1499709
  Буриченко В.К. Химическая модификация в ряду -аминокислот и их фосфиновых аналогов, алколоидов цитизана и сальсилодина и -фенилцинхониновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Буриченко В. К.; Тадж.ГУ. – Душанбе, 1966. – 31л.
1499710
  Береснев В.В. Химическая модификация ненасыщенных эластомеров фосфорсодержащими кислотами и некоторые свойства полученных продуктов. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Береснев В.В.; Казан.хим.-техн.ин.-т. – Казань, 1968. – 17л.
1499711
  Аймухамедова Г.Б. Химическая модификация пектиновых веществ / Г.Б. Аймухамедова [и др.] 4 АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1974. – 82 с., [3] л. табл. : граф., табл. – Библиогр.: с. 78-81
1499712
  Филимошкин А.Г. Химическая модификация полипропилена и его производных / А.Г. Филимошкин, Н.И. Воронин. – Томск, 1988. – 176с.
1499713
  Смирнова Г.Н. Химическая модификация полиэтилентерефталата в процессе его получения красителями с функциональными группами : Автореф... канд. технич.наук: 05.354 / Смирнова Г.Н.; Ивановск. хим.-технологич. ин-т. – Иваново, 1971. – 24л.
1499714
  Опарин А.И. Химическая организация живой материи / А.И. Опарин. – С. 26-41. – Отд. оттиск
1499715
  Махмудов А.М. Химическая оценка кормового значения зообентоса Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудов А.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 24л.
1499716
  Линецкий Виктор Абрамович Химическая очистка сточных вод в процессе синтеза акрилонитрила окислительным аммонолизом пропилена : Автореф... канд. техн.наук: / Линецкий Виктор Абрамович; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии. – Баку, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1499717
  Никитин Н.И. Химическая переработка древесины / Н.И. Никитин. – Л, 1924. – 136с.
1499718
  Васечкин В.С. Химическая переработка древесины / В.С. Васечкин, А.Д. Мишин. – Свердловск, 1933. – 264с.
1499719
  Карманов С.Г. Химическая переработка каменного угля / С.Г. Карманов. – Екатеринбург, 1924. – 64с.
1499720
  Григорьян Р.К. Химическая переработка неграмского доломита с целью получения сернокислого магния, сернокислого кальция, окиси магния : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Григорьян Р.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1499721
  Гольдштейн Р. Химическая переработка нефти / Р. Гольдштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 423с.
1499722
   Химическая переработка нефтяных углеводородов. – М., 1956. – 654с.
1499723
  Мартин Ф.С. Химическая переработка ядерного топлива / Ф.С. Мартин, Д.Л. Майцлс. – М, 1961. – 264с.
1499724
  Мюллер Р. Химическая петрология / Р. Мюллер, С. Саксена. – Москва, 1980. – 517 с.
1499725
  Бучаченко А.Л. Химическая поляризация электронов и ядер / А.Л. Бучаченко. – М., 1974. – 246с.
1499726
  Морозова Г.Р. Химическая природа антибиотика целикомицина : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Г.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1499727
  Бабаев Т.А. Химическая природа биологического действия гликопротеинов / Т.А. Бабаев, Г.В. Виха, Н.Т. Алимбабаева. – Ташкент : Фан, 1988. – 147с. – Бібліогр.: с. 137-148
1499728
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1939. – 67с.
1499729
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1941. – 69с.
1499730
  Михеева В.И. Химическая природа высокопрочных сплавов аллюминия с магнием и цинком / В.И. Михеева. – М.-Л., 1947. – 132с.
1499731
  Веселовский С В. Химическая природа горючих ископаемых / С В. Веселовский, . – Москва, 1955. – 424с.
1499732
  Пунга В.К. Химическая природа и активность сланцевого ростового вещества. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пунга В.К.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минералог. наукам. – Таллин, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1499733
  Макаров А.Д. Химическая природа и каталитические свойства кремнециркониевых катализаторов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Макаров А. Д.; СО АН СССР, Объед. учен. совет по хим. наукам, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1962. – 27с.
1499734
  Козюро В.И. Химическая природа и кристолическое строение твердых углеводородов челекенских озокеритов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Козюро В.И.; Ан ТССР. – Ашхабад, 1970. – 25л.
1499735
  Эрм А.Я. Химическая природа и процессы образования центров рекомбинации в легированном сульфидекадмия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эрм А.Я.; Ан СССР.Уральск.науч.ц.ин-т.химии. – Свердловск, 1982. – 18л.
1499736
  Челпанова М.П. Химическая природа и термические превращения тяжелой части нефтей Закаспийских месторождений. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Челпанова М.П.; АН Туркм. ССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1971. – 26л.
1499737
   Химическая природа некоторых силикатных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Каракчиев Л. Г,; Каракчиев Л. Г,; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по хим наукам. – Новосибирск, 1964. – 16л.
1499738
  Вечер А.С. Химическая природа пластид и методы их исследования. : Автореф... д-ра биол.наук: / Вечер А.С.; Ин-т биохим. Акад. наук СССР. Краснодар. ин-т пищевой промышл. – Москва-Краснодар, 1950. – 23 с.
1499739
  Пашевич В.Ю. Химическая природа яда, образуемого грибком Stachybotrys alternans. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пашевич В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1499740
  Мухленов И.П. Химическая промышленность / И.П. Мухленов. – М., 1958. – 1-178с.
1499741
  Калечиц В.В. Химическая промышленность / В.В. Калечиц. – К., 1976. – 31с.
1499742
  Бабкин В.В. Химическая промышленность Белорусской ССР: технико-экономическая оценка уровня и основные направления развития / В.В. Бабкин. – Минск, 1976. – 52с.
1499743
  Ривный П.К. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Северного Казказа (соврем. сост. и перспект. развит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ривный П. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
1499744
  Фридман Ю.А. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Сибири / Ю.А. Фридман. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1499745
   Химическая промышленность Великобритании, 1958. – 204с.
1499746
  Шатохин И.И. Химическая промышленность Германии и роль монополии химичепской промышленности в агрессивных планах германского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шатохин И.И.; Всес.акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 32 л.
1499747
  Даценко И.И. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. / И.И. Даценко. – Киев, 1986. – 175 с.
1499748
  Козлов А.И. Химическая промышленность капиталистического мира / А.И. Козлов. – Л., 1935. – 280с.
1499749
  Блинков Б. Химическая промышленность СССР : Экономический очерк / Б. Блинков. – Москва ; Ленинград : Государственное химико-техническое издательство, 1932. – 143 с.
1499750
   Химическая промышленность СССР.. – М.-Л., 1926. – 222с.
1499751
   Химическая промышленность США.. – М.
1. – 1972. – 590с.
1499752
  Дедов А.Г. Химическая промышленность ФРГ / А.Г. Дедов. – Москва, 1965. – 256с.
1499753
  Ситников А.П. Химическая промышленность юга России до войны / А.П. Ситников. – Х., 1918. – 31с.
1499754
   Химическая промышленность.. – Нью-Йорк, 1969. – 91с.
1499755
  Ефремова Т.В. Химическая прополка льна-долгунца перемещающимися и контактными гербицидами : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ефремова Т.В.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – Горький, 1964. – 20л.
1499756
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – Москва, 1964. – 244с.
1499757
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 190с.
1499758
  Куна П. Химическая радиозащита / П. Куна. – Москва, 1989. – 190с.
1499759
  Кучер Р.В. Химическая реакция в эмульясиях / Р.В. Кучер, В.И. Карбан. – К., 1973. – 142с.
1499760
  Грагеров И.П. Химическая реакция ядер в исследовании механизма реакций органический соединений / И.П. Грагеров. – К, 1985. – 311с.
1499761
   Химическая регуляция процессов жизнедеятельности растений. – Ярославль, 1985. – 106с.
1499762
   Химическая регуляция роста и развития растений.. – Ярославль, 1986. – 108с.
1499763
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 87 с.
1499764
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 88 с.
1499765
  Ходаков Ю.В. Химическая связь / Ю.В. Ходаков. – М., 1966. – 48с.
1499766
  Шусторович Е.М. Химическая связь : Сущность и проблемы. / Е.М. Шусторович; Е.М. Шустович ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 231 с. : ил. – (Серия "Современные тенденции развития науки")
1499767
  Яцимирский К.Б. Химическая связь : учебник для студ. хим. спец. ун-тов / К.Б. Яцимирский, В.К. Яцимирский. – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
1499768
  Маррел Дж. Химическая связь / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер; Под ред. И.В.Александрва. – Москва : Мир, 1980. – 384с
1499769
  Шевельков А.В. Химическая связь : Учебно-метод. пособие для студентов 1-го курса / А.В. Шевельков; МГУ им.М.В.Ломоносова. Хим.фак-тет. – Москва, 1999. – 42с.
1499770
  Шусторович Е.М. Химическая связь в координационных соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1975. – 109с.
1499771
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1976. – 272 с. : ил.
1499772
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 2. – 1976. – 279 с. : ил.
1499773
   Химическая связь в кристаллах полупроводников и полуметаллов.. – Минск, 1973. – 287с.
1499774
   Химическая связь в кристаллах.. – Минск, 1969. – 524с.
1499775
  Шусторович Е.М. Химическая связь в органических соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1966. – 64с.
1499776
   Химическая связь в полупроводниках : [cборник статей]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 368 с. – Библиогр. в конце статей
1499777
   Химическая связь в полупроводниках и полуметаллах. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 456с.
1499778
   Химическая связь в полупроводниках и твердых телах. – Минск : Наука и Техника, 1965. – 368 с.
1499779
   Химическая связь в полупроводниках и термодинамика. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 340 с.
1499780
  Адаменкова М.Д. Химическая связь и вещество : учеб.пособие для студентов-иностранцев / М.Д. Адаменкова, Е.Н. Борисова, М.И. Привезенцева ; МГУ. – Москва : МГУ, 1990. – 105 с. : ил. – (Химия)
1499781
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – М., 1969. – 272с.
1499782
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – 2-е, перераб. – М., 1976. – 208с.
1499783
  Борн М. Химическая связь и квантовая механика : пер. с нем. / М. Борн. – Харьков : ОНТВУ, 1932. – 64 с.
1499784
  Митюрева Инга Александровна Химическая связь и поляризация в ритуале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Митюрева Инга Александровна; МВ ССО РСФСР. Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1973. – 18л.
1499785
  Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов / Л.А. Резницкий. – М., 1991. – 165с.
1499786
  Спайс Дж Химическая связь и строение / Спайс Дж. – М, 1966. – 430с.
1499787
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1968. – 56 с.
1499788
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1971. – 95 с.
1499789
  Терешин Г.С. Химическая связь и строение вещества / Г.С. Терешин. – М., 1980. – 176с.
1499790
   Химическая связь и строение молекл.. – М., 1984. – 279с.
1499791
  Жванко С.А. Химическая связь и строение молекул / С.А. Жванко, В.П. Стратонов. – М., 1972. – 76с.
1499792
  Яковлев А.Г. Химическая связь и строение молекулы / А.Г. Яковлев. – М., 1961. – 24с.
1499793
  Ван Аркель Химическая связь с электростатической точки зрения. / Ван Аркель, Де-Бур. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 248с.
1499794
   Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей.. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1976. – 41с.
1499795
  Соколов В.Е. Химическая сигнализация млекопитающих / В.Е. Соколов, Э.П. Зинкевич. – Москва, 1978. – 63с.
1499796
  Вартанян Г.А. Химическая симметрия и асимметрия мозга / Г.А. Вартанян, Б.И. Клементьев. – Ленинград, 1991. – 150с.
1499797
  Садовникова Л.А. Химическая систематика. / Л.А. Садовникова. – М., 1990. – 47с.
1499798
  Вольф М.Б. Химическая стабилизация моторых и реактивных топлив / М.Б. Вольф. – Москва, 1970. – 370с.
1499799
  Ваттаб К Ф.А. Химическая стерилизация тары и оборудования йодофорами в консервном производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.13 / Ваттаб Ф.А.К.; Одесск. технол. ин-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1499800
  Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов / Г.Я. Воробьева. – Москва, 1981. – 296с.
1499801
  Алкснис А.Ф. Химическая стойкость полиэфиров / А.Ф. Алкснис, Г.Е. Заиков, В.П. Карливан ; АН ЛатвССР, Ин-т химии древесины. – Рига : Зинатне, 1978. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-219
1499802
  Григорьев В.П. Химическая структура и защитное действие ингибиторов коррозии / В.П. Григорьев, В.В. Экилик. – Ростов-на-Дону, 1978. – 184с.
1499803
  Эггинс Б.Р. Химическая структура и реакционная способность твердых веществ. / Б.Р. Эггинс ; Пер. с англ. канд. хим. наук М.Г. Гольдфельда. – Москва : Химия, 1976. – 159 с.
1499804
  Пономарева Л.П. Химическая структура и физико-химическая характеристика битумоидов и нефти юга Молдавии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пономарева Л.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1499805
  Улих Г. Химическая термодинамика / Г. Улих. – Ленинград, 1933. – 304с.
1499806
  Льюис Химическая термодинамика / Льюис, Рендалл и. – Ленинград, 1936. – 532с.
1499807
  Карапетьянец М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянец. – Москва, 1949. – 546с.
1499808
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика / Я.И. и др. Герасимов. – Москва, 1951. – 56с.
1499809
  Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дефэй; Пер. с англ. В.А. Михайлова. – Новосибирск : Наука, 1966. – 510с.
1499810
  Мюнстер А. Химическая термодинамика / А. Мюнстер. – Москва, 1971. – 206с.
1499811
  Крестовников А.Н. Химическая термодинамика / А.Н. Крестовников, В.Н. Вигдорович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 256с.
1499812
  Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянц. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 583с.
1499813
   Химическая термодинамика. – Москва, 1984. – 316с.
1499814
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва, 1969. – 112с.
1499815
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва, 1973. – 295с.
1499816
  Карпов И.К. Химическая термодинамика в петрологии и геохимии / И.К. Карпов. – Иркутск, 1971. – 386с.
1499817
  Додж Б.Ф. Химическая термодинамика в применении к химическим процессам и химической технологии / Б.Ф. Додж. – Москва, 1950. – 787с.
1499818
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 1. – 1960. – 230 с.
1499819
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 2. – 1961. – 262 с.
1499820
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 3. – 1963. – 283 с.
1499821
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургия
Т. 4. – 1966. – 427 с.
1499822
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, С.И. Горбов. – Москва : Металлургия
Т. 5. – 1973. – 296 с.
1499823
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. и др. Герасимов. – Москва
6. – 1974. – 312с.
1499824
   Химическая термодинамика и термохимия. – Москва, 1979. – 227с.
1499825
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – Москва, 1981. – 336 с.
1499826
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 558 с.
1499827
  Люпис К. Химическая термодинамика материалов / К. Люпис. – Москва, 1989. – 501с.
1499828
  Сталл Д. Химическая термодинамика органических соединений / Д. Сталл. – Москва, 1971. – 807с.
1499829
  Романовская Г.Д. Химическая терморегуляция у овец в связи с термическим и механическим раздражением рубца : Автореф... канд. биол.наук: / Романовская Г. Д.; АН АзССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1965. – 19л.
1499830
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Ред., пер. А.Е. Порай-Кошица. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1924. – 112с.
1499831
  Коновалов Д.П. Химическая технология / Д.П. Коновалов, Л.Ф. Фокин. – Л.-М.
1. – 1925. – 275с.
1499832
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. А.Л. Бабошина. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 2 : Металлургия. – 1925. – 132с.
1499833
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные вяжущие материалы. Стекло, керамика. – 1925. – 129с.
1499834
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. Л.М. Лялина. – Ленинград : Науч. тех.-хим. изд.
Вып. 5 : Жиры, сахар, крахмал, целлюлоза, брожение. – 1927. – 270с.
1499835
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der Chemischen Technologie. / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. глав "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1930. – 122с.
1499836
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie. / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные и вяжущие материалы. – 1930. – 170с.
1499837
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. главы "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1931. – 164с.
1499838
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост. – Ленинград : Ленхимсектор
Вып. 4 : Теплота. Холод. Вода. Основная химическая промышленность. Взрывчатые вещества. Газовое освещение. – 1931. – 439с.
1499839
   Химическая технология. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 360с.
1499840
  Белоцветов А.В. Химическая технология / А.В. Белоцветов. – 4-е изд. – М, 1976. – 319с.
1499841
  Алтухов К.В. Химическая технология : учеб. пособие для студ. хим. и биол. спец. пед. ин-тов / Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с. : ил.
1499842
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2005
1499843
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2005
1499844
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2005
1499845
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2005
1499846
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2005
1499847
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2005
1499848
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2005
1499849
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2005
1499850
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2005
1499851
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2005
1499852
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2005
1499853
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2006
1499854
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2006
1499855
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2006
1499856
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2006
1499857
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2006
1499858
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2006
1499859
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2006
1499860
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2006
1499861
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2006
1499862
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2006
1499863
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2006
1499864
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2007
1499865
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2007
1499866
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2007
1499867
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2007
1499868
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2007
1499869
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2007
1499870
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2007
1499871
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2007
1499872
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2007
1499873
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2007
1499874
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2007
1499875
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2007
1499876
   Химическая технология биологически активных соединений : Деятельность кафедры технологии тон. орган. синтеза хим. фак. РПИ, 1974-1983 г. – Рига, 1983. – 133с.
1499877
  Викторов П.П. Химическая технология волокнистых веществ / П.П. Викторов. – Москва-Ленинград
1. – 1940. – 535с.
1499878
   Химическая технология волокнистых веществ /беление, крашение, отделка/. – Л., 1937. – с.
1499879
  Шапошников В.Г. Химическая технология волокнистых и красящих веществ / В.Г. Шапошников. – 3-е изд., заново перераб. – М.-Л.
2. – 1939. – 593с.
1499880
  Ягодин Г.А. Химическая технология и охрана окружающей среды / Г.А. Ягодин, Л.Г. Третьяков. – Москва : Знання, 1988. – 64 с.
1499881
  Будников П.П. Химическая технология минеральных веществ. / П.П. Будников. – Ивано-Франковск, 1927. – 340с.
1499882
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. вузов / Т.Г. Ахметов, Р.Т. Порфирьева, Л.Г. Гайсин, Л.Т. Ахметова; под ред. Т.Г. Ахметова. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004147-6 (кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 688с.
1499883
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Химическая технология неорганических веществ". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004333-9 (кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 533с.
1499884
  Громов Б.В. Химическая технология облученного ядерного топлива : учебник для вузов / Б.В. Громов и др. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 352 с. : ил.
1499885
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. / Л.М. Лялин. – Вып.2. – Птгр
Ч.2. – 1922. – 97с.
1499886
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. Технология воды и топлива. / Л.М. Лялин. – Вып.3. – Л.
Ч.2. – 1924. – 121с.
1499887
  Вейлэ К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейлэ. – Москва-Ленинград, 1924. – 120с.
1499888
  Вейле К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейле. – Харків, 1924. – 127с.
1499889
  Федорченко Г.П. Химическая технология получения Д-фруктозы. : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Федорченко Г.П.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1499890
   Химическая технология редкометального сырья. – М.-Л., 1966. – 114с.
1499891
  Головин П.В. Химическая технология свеклосахарного производства / П.В. Головин. – М.-Л., 1933. – 320с.
1499892
   Химическая технология силикатов в РПИ. – Рига, 1973. – 106с.
1499893
   Химическая технология теплоносителей ядерных энергетических установок. – М., 1985. – 312с.
1499894
  Бенедикт М. Химическая технология ядерных материалов / М. Бенедикт, Т. Пигфорд. – М., 1960. – 528с.
1499895
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1981. – 146с.
1499896
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1989. – 161с.
1499897
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Ленинград, 1990. – 166 с.
1499898
  Соколов В.И. Химическая топология. / В.И. Соколов. – М., 1981. – 63с.
1499899
  Шаталов В.В. Химическая устойчивость гетерогенной структуры Si--SiO2--Al при повышенных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.14 / Шаталов В.В.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж., 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1499900
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 1. – 1995
1499901
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 2. – 1995
1499902
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 3. – 1995
1499903
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 4. – 1995
1499904
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 5. – 1995
1499905
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 6. – 1995
1499906
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 7. – 1995
1499907
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 8. – 1995
1499908
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 9. – 1995
1499909
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 10. – 1995
1499910
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 11. – 1995
1499911
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 12. – 1995
1499912
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 2. – 1996
1499913
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 3. – 1996
1499914
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 4. – 1996
1499915
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 5. – 1996
1499916
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 6. – 1996
1499917
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 7. – 1996
1499918
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 8. – 1996
1499919
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 9. – 1996
1499920
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 10. – 1996
1499921
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 11. – 1996
1499922
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 12. – 1996
1499923
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 1. – 1996
1499924
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1997
1499925
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1997
1499926
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1997
1499927
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1997
1499928
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1997
1499929
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1997
1499930
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 7. – 2004
1499931
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 8. – 2004
1499932
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 9. – 2004
1499933
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 10. – 2004
1499934
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 11. – 2004
1499935
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 12. – 2004
1499936
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 6. – 2005
1499937
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 7. – 2005
1499938
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 4. – 2005
1499939
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 3. – 2005
1499940
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 1. – 2005
1499941
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 2. – 2005
1499942
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 12. – 2005
1499943
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 10. – 2005
1499944
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 11. – 2005
1499945
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 8. – 2005
1499946
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 9. – 2005
1499947
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 5. – 2005
1499948
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 1. – 2006
1499949
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 7. – 2006
1499950
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 8. – 2006
1499951
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 9. – 2006
1499952
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 10. – 2006
1499953
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 11. – 2006
1499954
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 5. – 2006
1499955
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 2. – 2006
1499956
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 3. – 2006
1499957
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 4. – 2006
1499958
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 6. – 2006
1499959
  Зельдович Я.Б. Химическая физика и гидродинамика : Избранные труды / Я.Б. Зельдович. – Москва, 1984. – 374с.
1499960
  Эмануэль Н.М. Химическая физика молекулярного разрушения / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1988. – 367с.
1499961
  Моррисон С.Р. Химическая физика поверхности твердого тела : пер. с англ. / С.Р. Моррисон. – Москва : Мир, 1980. – 488 с.
1499962
  Эмануэль Н.М. Химическая физика проблемы "глаз и солнце" / Н.М. Эмануэль, М.А. Островский. – М, 1983. – 64с.
1499963
  Эмануэль Н.М. Химическая физика старения и стабилизации полимеров / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – М, 1982. – 359с.
1499964
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Черноголовка, 1975. – 55с.
1499965
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – М., 1978. – 63с.
1499966
  Васильева Т.С. Химическая форма материи / Т.С. Васильева, В.В. Орлов. – Пермь, 1983. – 172с.
1499967
  Васильева Т.С. Химическая форма материи и закономерный мировой процесс / Т.С. Васильева. – Красноярск, 1984. – 136с.
1499968
  Хюссе Ю.Ю. Химическая характеристика высших фракций генераторной смолы прибалтийского сланца / Ю.Ю. Хюссе. – Тарту, 1949. – 64с.
1499969
  Лесняк А.И. Химическая характеристика и вопросы формирования ионного состава поверхностных и подземных вод Атасуйского рудного района (Центральный Казахстан) : Автореф... кандидата хим.наук: / Лесняк А.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 28л.
1499970
  Богданова М.В. Химическая характеристика и условия образования перфографических типов плотных бурых углей некоторых нижнемезозойских месторождений Казахстана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова М. В. ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1964. – 17 с.
1499971
  Осмонов И. Химическая характеристика и формирование грунтовых вод урочища Кенес-Анархай. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмонов И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1499972
  Асаналиев Ж. Химическая характеристика и формирование речных вод Юга Киргизии. : Автореф... наук: 551,482,214 / Асаналиев Ж.; Каз.гос. унив. им.С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 16л.
1499973
  Агайна С.Й. Химическая характеристика нового, противогрибкового антибиотика нифиницина : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Агайна С.Й.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Москва, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1499974
  Пиотровский С.В. Химическая характеристика НРВ : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Пиотровский С.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
1499975
  Ешимбаев Д. Химическая характеристика поверхностных вод низовьев и дельты Аму-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Ешимбаев Д. ; Каз. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1969. – 25 c. – Бібліогр.:с.24
1499976
  Кинд В.А. Химическая характеристика портланд- цемента / В.А. Кинд. – Л-М, 1932. – 56с.
1499977
  Осичкина Р.Г. Химическая характеристика соляных месторождений юго-восточной части Таджикской депрессии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осичкина Р.Г.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т химии.Рост.гос.ун-т. – Сталинабад, 1958. – 18л.
1499978
  Кузнецова А.И. Химическая характеристика соляных месторождений юго-западного Таджикистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова А.И.; Акад.наук Таджик.ССР. – Сталинабад, 1958. – 19л.
1499979
   Химическая чистка и крашение одежды. – М., 1952. – 188с.
1499980
   Химическая чистка и крашение одеэжды. – М., 1952. – 188с.
1499981
  Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы / Е.В. Посохов. – Л., 1981. – 286с.
1499982
  Виноградов А.П. Химическая эволюция Земли / А.П. Виноградов. – Москва : АН СССР, 1959. – 44с.
1499983
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Земли / Г.В. Войткевич, О.А. Бессонов. – Москва, 1986. – 212с.
1499984
  Дроздовская А.А. Химическая эволюция океана и атмосферыв геологической истории Земли. / А.А. Дроздовская. – Киев, 1990. – 204с.
1499985
  Холленд Х.Д. Химическая эволюция океанов и атмосферы / Х.Д. Холленд. – Москва : Мир, 1989. – 551с.
1499986
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Солнечной системы / Г.В. Войткевич. – Москва : Наука, 1979. – 174с.
1499987
  Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах / М. Кальвин; Под ред. акад. А.И. Опарина. – Москва : Мир, 1971. – 240 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1499988
  Жунгиету Г.И. Химическая экология высших растений / Г.И. Жунгиету, И.И. Жунгиету. – Кишинев, 1991. – 198с.
1499989
  Крылова И.В. Химическая электроника / И.В. Крылова. – М, 1993. – 166с.
1499990
  Марковский Л.Я. Химическая электротермия / Л.Я. Марковский, Д.Л. Оршанский, В.П. Прянишников; под общ. ред. Д.Л.Оршанского. – Ленинград-Москва : ГХИ, 1952. – 408 с.
1499991
  Бекетов Н.Н. Химическая энергия в природе : Тип. Э.Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 7 с. – Отд. оттиск
1499992
   Химическая энзимология. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 277с.
1499993
  Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология : Учебник для студ., обучающихся по специальности "Химия" / С.Д. Варфоломеев; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Академия, 2005. – 480с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7695-1953-3
1499994
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Абл-Дар. – 1988. – 623с.
1499995
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-035-5
Т. 2 : Даффа-Меди. – 1990. – 671с.
1499996
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-039-8
Т. 3 : МЕД-ПОЛ. – 1992. – 639 с.
1499997
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-092-4
Т. 4 : ПОЛ-ТРИ. – 1995. – 639 с.
1499998
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-257-9
Т. 1 : АБЛ-ДАР. – 1998. – 623 с.
1499999
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-284-6
Т. 2 : ДАФ-МЕД. – 1998. – 671 с.
1500000
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-310-9
Т. 5 : ТРИ-ЯТР. – 1998. – 783 с.
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,