Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1496001
   "Укрощение строптивой" в Центральном театре Красной Армии.. – М.-Л., 1940. – 87с.
1496002
  Бутусов Ю. "Укрспирт" не бажає виходити з тіні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1496003
  Якель Р. "Укрупнена" децентралізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 7


  "Упродовж двох наступних років нова влада планує завершити перший етап децентралізації та провести реформу субрегіонального (районного) рівня. Для цього президент доручив уряду переглянути перспективні плани формування територій громад областей і ...
1496004
   "Улечшение атеистического воспитания молодежи учеб. заведений", белорусская респ. науч.-метод. конф. (1987; Гродно).. – Гродно, 1987. – 185с.
1496005
  Гончаренко Э.П. "Улисс" Джойса в писательской и литературоведческой рецепции (от 1920 до 1990-х гг.) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 283-297. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1496006
  Гришина С. "Улица с односторонним движением". Международные связи российских библиотек: историчесикй аспект // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 6 - 11. – ISSN 1727-4893
1496007
  Майданська С. "Улюблені переклади не читаю, а смакую" / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 23


  Письменниця Софія Майданська - про гонитву за книжками та про літературнні впливи у власній творчості.
1496008
  Хинкиладзе Е.В. "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 194-202. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті здійснено спробу осмислення проблематики книги М. Алданова "Ульмська ніч" як основу його поглядів на історію та як центр його історіософської концепції. Показано, що найважливіші ідеї цього трактату - це влада випадку, вибірна аксіоматика та ...
1496009
  Геевский И.А. "Ультра" рвутся в Белый дом / И.А. Геевский. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 96с.
1496010
  Денчев К. "Ультраправая волна" в Европе: 90-е годы ХХ - начало ХХІ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-83. – ISSN 0130-3864
1496011
  Кунецкая Л.И., Маштакова К.А. "Ульяновым с любовью..." : по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле". – Москва : Книга, 1989. – 476 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00142-0
1496012
  Лопатин В. "Умел самую опасность обратить в величайшую славу" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 69-70. – ISSN 0235-7089


  Полководец Румянцев на фоне эпохи.
1496013
  Марченко М.Н. "Умеренныый" позитивизм и верховенство права в условиях правового государства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 0132-0769
1496014
  Зверев А. "Умирание искусства": 65 лет спустя // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.266-270. – ISSN 1130-6545


  Книга Владимира Вейдле "Пчелы Аристея"была издана в Париже в 1937г. Это - книга литературных пророчеств. Оценка с позиций будущего взглядов на литературные течения и литературные имена того времени читателя конца 20 - начала 21 вв.
1496015
  Жулинський М. "Умирання завше завчасне..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10


  Пам"яті Світлани Йовенко.
1496016
  Стадніченко О.О. "Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану..." Слово на спомин про Ігоря Терентійовича Купріянова (1937-2015) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 313-321. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1496017
  Івановська О. "Умирають майстри..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 252-255. – ISSN 0206-8001
1496018
  Івановська О. "Умирають майстри..."? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-12


  Пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни
1496019
  Ямпольский Вадим "Умиротворенным умирай" : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0321-1878
1496020
  Винниченко В.К. "Уміркований" та "щирий" : Повісті та оповідання для сер. та ст. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Молодь, 1992. – 420с. – (Шкільна бібліотека)
1496021
  Погрібний А. "Умію, та не хочу", або Про фальш одного етикету / Анатолій Погрібний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 172 с. – ISBN 966-340-169-9
1496022
  Григорьев С.Г. "Умная аудитория": от интеграции технологий к интеграции принципов / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.М. Реморенко // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  В статье обсуждается понятие «умной аудитории», ее свойства гетерогенности, объектной ориентированности, кроссплатформенности, содержательной и методической унификации. Обосновывается, что создание таких аудиторий способствует интеграции разрозненных ...
1496023
  Прянишников Н. "Умная библиотека". От фабрики знаний к магазину идей / Николай Прянишников // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Размышления о библиотеке как комфортной среде для молодежи.
1496024
  Вердье Тьерри "Умная" торговля // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 18-21. – ISSN 1020-8151


  Трансграничные потоки интеллектуальной собственности стали объектом пристального рассмотрения в экономической политике XXI века.
1496025
  Марчук А. "Умные" плитки для космоса : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4 : Іл.
1496026
  Безыменский Л.А. Укрощение "Тайфуна" / Л.А. Безыменский. – Москва, 1987. – 220с.
1496027
  Андрианов С.В. Укрощение "Урагана" / Андрианов С.В. – Москва : Военное издательство, 1969. – 152 с.
1496028
  Твен М. Укрощение велосипеда / М. Твен. – Москва, 1943. – 64с.
1496029
  Твен М. Укрощение велосипеда / М. Твен, 1944. – 128с.
1496030
  Козлов Григорий Укрощение дракона : большое путешествие / Козлов Григорий, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 36-57
1496031
  Айтхожина М.Г. Укрощение коня : стихотворения, поэмы ; пер. с казах. / Марфута Айтхожина ; [вступ. ст. О. Сулейменова]. – Москва : Художественная литература, 1985. – 535 с. : ил.
1496032
  Храбровицкий Д.Я. Укрощение огня: киносценарии. / Д.Я. Храбровицкий. – М., 1986. – 397с.
1496033
  Шекспир В. Укрощение строптивой / В. Шекспир. – Москва ; Ленинград, 1952. – 180 с.
1496034
  Шекспир В. Укрощение строптивой / В. Шекспир. – Москва, 1981. – 237 с.
1496035
  Ярмоненко С.П. Укрощение строптивой: Радиобиология - людям / С.П. Ярмоненко. – Москва
2. – 1981. – 96с.
1496036
  Успенская С. Укрощение строптивых : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2000. – 490с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01040-4
1496037
  Деверо Д. Укрощение. Завоевание / Джуд Деверо ; [пер. с англ. Э. Вороновой, И. Сабининой, Е. Карапузовой ; художник С. Цылов]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1994. – 510, [2] с. : ил. – На обл. название: Укрощение. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-084-0
1496038
   Укрречфлот: путь поиска, реформ и преобразований. – Киев : Наукова думка, 1996. – 296 с.
1496039
  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / П.М. Эрдниев. – М, 1986. – 254с.
1496040
  Мозолин В.В. Укрупнение колхозов и вопросы их организационно-хозяйственного укрепления. (По матер. Марийской АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мозолин В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1496041
  Корниенко П.Е. Укрупнение колхозов как одно из условий дальнейшего подъема сельского хозяйства (на материалах колхозов Винницкой области УССР) : Дис... канд.эконом.наук: / Корниенко П.Е.; Киевск. финанс-экон. ин-т . Кафедра полит. экономии. – Киев, 1956. – 277л.
1496042
  Урунов С.У. Укрупнение колхозов Самаркандской области Узбекской ССР и их организационно-хозяйственное укрепление в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Урунов С.У.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1496043
  Ткаченко Г.Е. Укрупнение мелких колхозов - важнейшее условие развития их общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткаченко Г.Е.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1952. – 20 с.
1496044
  Перцев П.П. Укрупнение мелких колхозов - важнейший этап колхозного строительства. (По материалам Ростовск. области) : Автореф... кандидата эконом.наук: / Перцев П.П.; Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Жда. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1496045
  Куркин М.И. Укрупнение мелких колхозов и его роль в дальнейшем развитии колхозного строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куркин М.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1496046
  Габбасов Л.Б. Укрупнение мелких колхозов и развитие экономики социалистического сельского хозяйства (по материалам Туркменской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Габбасов Л.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1496047
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов как необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра пол. – К., 1951. – 24л.
1496048
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов кк необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политической эко. – К., 1951. – 24л.
1496049
  Тисленко В. Укрупнение мелких колхозов Одесской области. : Дис... канд. эконом.наук: / Тисленко В.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 255, 2л. – Бібліогр.:л.245-255
1496050
  Терехов Ю.И. Укрупнение мелких сельскохозяйственных артелей - дальнейший шаг в развитии общественного хозяйства колхозов (на примерах Харк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Ю. И.; ХГУ, Каф. полит. экон. – Харьков, 1953. – 15 с.
1496051
  Чурносов И.С. Укрупнение расчетов за строительно-монтажные работы / И.С. Чурносов. – М, 1953. – 72с.
1496052
  Архангельский Б.Д. Укрупненная БССР : с предисл. Предсид. Госплана БССР т. Карпа / Архангельский Б.Д. – Минск : Издание Рио Госплана БССР, 1927. – 83 с.
1496053
  Кузьмин О.Е. Укрупненное нормирование труда / О.Е. Кузьмин, Л.Н. Москаленко. – Львов, 1989. – 111с.
1496054
   Укрупненные и межотраслевые модели народного хозяйства.. – Новосибирск, 1976. – 254с.
1496055
   Укрупненные нормы численности рабочей силы по цехам и хозяйствам контор бурения.. – М., 1955. – 44с.
1496056
   Укрупнённыя сметные нормы на разведочное бурение без отбора керна. – Москва, 1959. – 12 с.
1496057
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 9/10. – С. 12-16.


  [Взаємодія мов і переклад]
1496058
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? ( Взаємодія мов і переклад) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 14-27. – Бібліогр.: Літ.: с.26-27, 16 п. – ISSN 1728-9572
1496059
  Солодарь Ц.С. Укрыватели / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1985. – 110с.
1496060
  Гигинейшвили Л.А. Уксуснокислые бактерии, распротраненные в Грузии, и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гигинейшвили Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1496061
  Ільницька І.М. Укус змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 30
1496062
  Васильєва Н.А. Укуси гризунами і розвиток лептоспірозу / Н.А. Васильєва, Н.І. Годована, Ю.А. Кравчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 47-49. – ISSN 1681-2727
1496063
  Макаревич О.П. Укусив кліщ? Що робити, аби цього не сталося? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
1496064
  Султанов М.Н. Укусы ядовитых животных / М.Н. Султанов. – Москва, 1963. – 152с.
1496065
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – Л, 1978. – 583с.
1496066
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – М, 1984. – 592с.
1496067
  Галкин Н.П. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. / Н.П. Галкин. – М., 1975. – 239с.
1496068
  Коляндр Л.Я. Улавливание и переработка химических продуктов коксования / Л.Я. Коляндр. – Х-М, 1953. – 416с.
1496069
  Белов К.А. Улавливание химических продутов коксования / К.А. Белов. – Х.-М., 1948. – 307с.
1496070
  Ненадовец А.М. Уладзімір Караткевіч: прырода, фальклор і творца / А.М. Ненадовец. – Бабруйск, 2006. – 240с. – ISBN 5-343-01488-7
1496071
  Мирзаев Рустам Улак - игра богатырей // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 8-15 : Іл.
1496072
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : конспект уроку з вивчення казки Г.К. Андерсена "Снігова Королева". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35
1496073
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : ( 5 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35.


  Конспект уроку з вивчення казки Г.К.Андерсена "Снігова Королева"
1496074
  Ломакина И.И. Улан-Батор / И.И. Ломакина. – Ленинград, 1977. – 199 с.
1496075
  Отрощенко І.В. Улан-Батор і Кизил: початок діалогу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-126. – ISSN 1608-0599
1496076
  Шулунов Ф. Улан-Удэ / Ф. Шулунов. – Улан-Удэ, 1955. – 52с.
1496077
   Улан Батор. – Улан-Батор, 1968. – 13с.
1496078
  Львов-Анохин Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1954. – 50с.
1496079
  Бедзик Д.І. Уланський герць : Новела: Для дітей сер. та ст. шк. віку / Д.І. Бедзик. – Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 16с.
1496080
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа : экология, морфология, эволюция / Ж.Х. Базиев ; АН ССС, Науч. совет по пробл. "Било. основ освоения, реконструкции и охраны живот. мира". – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1978. – 126 с. – Библиогр.: с. 120-125
1496081
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа : экология, морфология, эволюция / Ж.Х. Базиев ; отв.ред. А.А.Стрелков. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1978. – 127 с.
1496082
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа как пример приспособления птиц к условиям жизни в высокогорье : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Базиев Ж.Х. ; МГУ. – Москва, 1965. – 17 с.
1496083
   Улас Самчук - видатний український письменник ХХ століття : Матеріали урочистої академії, присяченої творчості митця. – Тернопіль-Кременець, 1994. – 72с. – ISBN 5-345-78907
1496084
  Копач О.Ю. Улас Самчук - літописець XX-го століття // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 14-17
1496085
  Кралюк П. Улас Самчук - про Олену Телігу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 лютого (№ 31)


  70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцист Олена Теліга.
1496086
   Улас Самчук : Ювілейний збірник. – Рівне : Азалія, 1994. – 107с.
1496087
  Мафтин Н. Улас Самчук // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 55-60. – ISSN 0130-5263
1496088
  Мафтин Н. Улас Самчук (1905-1987) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
1496089
  Жив"юк А. Улас Самчук і газета ""Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розкривається питання різнопланової творчої діяльності Уласа Самчука в газеті "Волинь".
1496090
  Жив"юк А. Улас Самчук і розвиток національної свідомості українців у 1930-1940 рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.103-109. – ISSN 0869-3595
1496091
  Кралюк П. Улас Самчук як мислитель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 10-11


  115 років з дня народження одного з найкращих українських прозаїків XX століття.
1496092
  Земзарис У.Е. Улдис Екабович Земзарис. / У.Е. Земзарис. – М., 1974. – 9с.
1496093
  Коваленко И.В. Улеб Твердая Рука / И.В. Коваленко. – М, 1978. – 351с.
1496094
  Дижур Б. Улей / Б. Дижур. – Свердловск, 1962. – 80с.
1496095
  Калинина Л.Ф. Улей / Л.Ф. Калинина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. – 48 с.
1496096
  Эзера Р. Улетают белые лебеди : повесть / Регина Эзера ; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1979. – 254 с.
1496097
  Панч П. Улетают журавли : Этюды / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1975. – 286с.
1496098
  Осьмухин И.Г. Улетают журавли. Стихи / И.Г. Осьмухин. – Саранск, 1971. – 80с.
1496099
  Беляев М.А. Улетающая любовь : Лирика / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
1496100
  Беляев М.А. Улетающая любовь : Лирика / М.А. Беляев. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224с.
1496101
  Битов А.Г. Улетающий Монахов / А.Г. Битов. – М., 1990. – 149с.
1496102
  Салуцкий А.С. Улетая 0 возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1496103
  Салуцкий А.С. Улетая возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1496104
   Улетела синяя птица. – М., 1991. – 60с.
1496105
  Шерхунаев Р.А. Улигершин Парамон Дмитриев / Р.А. Шерхунаев. – Улан-Удэ, 1970. – 156с.
1496106
   Улигеры ононских хамниган.. – Новосибирск, 1982. – 270с.
1496107
  Перевалов Н.И. Улинии прибоя / Н.И. Перевалов. – М, 1962. – 95с.
1496108
  Джойс Д. Улисс : роман / Джеймс Джойс, Перев. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего, комм. С.С. Хоружего. – Москва : Республика, 1993. – 671 с. – (Шедевры). – ISBN 5-250-02181-6
1496109
  Джойс Д. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. и ком. С.С. Хоружего]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1152 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00135-1
1496110
  Джойс Д. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. В.А. Хинкиса и С.С. Хоружего ; коммент. С.С. Хоружего]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 983, [5] с. – (The big book). – ISBN 978-5-389-02281-2


  Джеймс Джойс (1882-1941), великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления ХХ века. Роман «Улисс» (1922) - ...
1496111
  Угрюмов Игорь Улитка без дома // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-24 : Фото. – ISSN 1029-5828
1496112
  Сиднин В. Улитка на лезвии : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1496113
  Стругацкий А.Н. Улитка на склоне / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 191с.
1496114
  Шпармен Анке Улитки. Рожденные ползать / Шпармен Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : фото. – ISSN 1029-5828
1496115
  Еремин В.А. Улица - подросток - воспитатель / В.А. Еремин. – Москва, 1991. – 158 с.
1496116
  Бобоня Ю.С. Улица / Ю.С. Бобоня. – Воронеж, 1978. – 84с.
1496117
  Толстой Андрей Улица "Райская" : Большое путешествие / Толстой Андрей, Лыскин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-100 : Іл.,Карта
1496118
  Лабынцев Ю.А. Улица 25 Октября, 15 / Ю.А. Лабынцев. – М., 1986. – 64с.
1496119
  Пристли Д.Б. Улица Ангела : [роман] / Д.Б. Пристли ; пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 504 с.
1496120
  Витьер С. Улица Бедной скалы / С. Витьер. – Москва, 1984. – 288с.
1496121
  Токунага Н. Улица без солнца / Н. Токунага. – М.-Л., 1932. – 163 с.
1496122
  Юхма М. Улица братьев Алексеевых. / М. Юхма. – Москва, 1986. – 93с.
1496123
  Вакуловская Л.А. Улица вдоль океана / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1972. – 207с.
1496124
  Лемберг А.М. Улица Ветеранов на целине / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1496125
  Волков В.А. Улица ветра / В.А. Волков. – Москва, 1969. – 144с.
1496126
  Фархади Р. Улица влюбленных. / Р. Фархади. – Ташкент, 1982. – 110с.
1496127
  Евтых Аскер Улица во всю ее длину : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1965. – 438 с.
1496128
  Яковченко Р.Н. Улица Воинова / Р.Н. Яковченко. – Л., 1970. – 104с.
1496129
  Македонская Е.И. Улица Волхонка, 14 / Е.И. Македонская. – М, 1985. – 64с.
1496130
  Иокар Л.Н. Улица Воровского, 25а / Л.Н. Иокар, Н.М. Тимофеева. – Москва, 1987. – 91 с.
1496131
  Федосюк Ю Улица Герцена, 13. / Ю Федосюк. – М., 1988. – 62с.
1496132
  Кочербитов А.М. Улица Горького / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1965. – 80с.
1496133
  Крупнова Р.Е. Улица Горького / Р.Е. Крупнова, В.А. Резвин. – М, 1984. – 63с.
1496134
  Желвакова И.А. Улица Горького ,14 / И.А. Желвакова. – М, 1987. – 60с.
1496135
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2: Роман. / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1979. – 480с.
1496136
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2: Романы. / Ю.Д. Полухин. – М., 1982. – 672с.
1496137
  Турбина Л.Н. Улица детства / Л.Н. Турбина. – Минск : Мастацкая литаратура, 1981. – 61 с.
1496138
  Яковченко Р.Н. Улица Дзержинского / Р.Н. Яковченко. – Л., 1974. – 136с.
1496139
  Юречко В.И. Улица Донецкая на БАМе / В.И. Юречко. – Донецк, 1979. – 67с.
1496140
  Гидаш А.Ф. Улица Жасмина / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 211с.
1496141
  Храпова Л.Е. Улица заводская / Л.Е. Храпова. – М, 1977. – 124с.
1496142
  Вечтомова А Е. Улица звезд / А Е. Вечтомова, . – Рига, 1951. – 128с.
1496143
  Семенов Р.Б. Улица звезд. / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1970. – 64с.
1496144
  Тормозова Л.И. Улица Карла Маркса, 36 / Л.И. Тормозова. – М, 1988. – 63с.
1496145
  Марченко А.М. Улица Качалова / А.М. Марченко. – М, 1990. – 95с.
1496146
  Соловьев В.М. Улица Кирова, 21 / В.М. Соловьев. – М., 1988. – 59с.
1496147
  Шикман А.П. Улица Кирова, 7 / А.П. Шикман. – М., 1989. – 59с.
1496148
  Дворецкий Д.П. Улица Красная / Д.П. Дворецкий. – М., 1983. – 47с.
1496149
  Якубовский А.П. Улица Красных Петухов / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1985. – 287с.
1496150
  Зингер М.Э. Улица Леваневского / М.Э. Зингер. – Москва, 1935. – 187с.
1496151
  Верольский Ю.Б. Улица Ленина / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1960. – 56с.
1496152
  Назимова Е.М. Улица Ленина, 52 / Е.М. Назимова, А.А. Резцов. – Л., 1969. – 64с.
1496153
  Колосков П.В. Улица Ленина, 52 / П.В. Колосков. – Л., 1979. – 72с.
1496154
  Хелемский Я.А. Улица Луны / Я.А. Хелемский. – М, 1964. – 130с.
1496155
  Садовяну М. Улица Лэпушняну / М. Садовяну. – Москва, 1965. – 320с.
1496156
  Юрасова М.К. Улица Марите / М.К. Юрасова. – Новосибирск, 1974. – 23 с.
1496157
  Найпол В.С. Улица Мигель / В.С. Найпол. – Москва, 1984. – 154с.
1496158
  Костин В. Улица мира / В. Костин. – Сталинград, 1951. – 72с.
1496159
  Байгушев А.Т. Улица мира / Александр Байгушев. – Киев : Молодь, 1956. – 31 с., [1] л. портр.
1496160
  Эдилов Х. Улица мира : стихи / Х. Эдилов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингушское кн.изд-во, 1961. – 104 с.
1496161
  Ковусов А. Улица Мира : рассказы / А. Ковусов. – Ашхабад, 1952. – 59 с.
1496162
  Никулин Л.В. Улица мира. / Л.В. Никулин. – М, 1951. – 24с.
1496163
  Матусовский М.Л. Улица мира. / М.Л. Матусовский. – М., 1951. – 128с.
1496164
  Кассиль Л. Улица младшего сына / Л. Кассиль, М. Поляновский. – Симферополь, 1949. – 362с.
1496165
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Минск, 1957. – 543с.
1496166
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Петрозаводск, 1962. – 526с.
1496167
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Москва, 1962. – 679с.
1496168
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Мурманск, 1973. – 635с.
1496169
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Алма-Ата, 1980. – 319с.
1496170
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Киев, 1987. – 495с.
1496171
  Кулунчакова Б. Улица моего детства : повесть / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. М.Даибовой. – Москва : Детская литература, 1986. – 91 с.
1496172
  Бахарева Л.П. Улица молчаливых львов : повесть / Людмила Бахарева. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1975. – 159 с. : ил.
1496173
  Данилова Л.И. Улица Москвина / Л.И. Данилова. – Москва, 1987. – 61с.
1496174
  Романюк С.К. Улица Немировича-Данченко, 6 / С.К. Романюк. – М., 1983. – 63с.
1496175
  Кирсанов Г.Е. Улица Олега Кошевого: Стихи. / Г.Е. Кирсанов. – Донецк, 1979. – 78с.
1496176
  Икрамов К.А. Улица Оружейников / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1974. – 383с.
1496177
  Лутков Г.Я. Улица отца: Стихи. / Г.Я. Лутков. – Москва, 1985. – 32с.
1496178
  Домовитов Н.Ф. Улица первой любви / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1958. – 58с.
1496179
  Николаева Т.К. Улица первой любви / Т.К. Николаева. – Киров, 1981. – 127с.
1496180
  Шаманаева И. Улица пирамидальных тополей : цикл рассказов // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.4-72. – ISSN 0321-1878
1496181
  Петреску Ч. Улица Победы : роман/ пер. с рум. / Ч. Петреску. – Москва : Художественная литература, 1972. – 367 с.
1496182
  Коберидзе К. Улица под дождем : рассказы / К. Коберидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 175 с.
1496183
  Новиков Ю.С. Улица полна света / Ю.С. Новиков. – Москва, 1984. – 63с.
1496184
  Саакова В.Г. Улица Полярной Звезды / В.Г. Саакова. – Алма-Ата, 1966. – 68с.
1496185
  Ефетов М.С. Улица Порт-Саида / М.С. Ефетов. – М, 1960. – 64с.
1496186
  Кантор Жужа Улица Пратер: Повести. / Кантор Жужа. – М., 1977. – 191с.
1496187
  Мурзиди К.Г. Улица пушкарей / К.Г. Мурзиди. – Ленинград, 1948. – 116с.
1496188
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – М, 1979. – 255с.
1496189
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – Москва, 1983. – 560 с.
1496190
  Воронов Ю.П. Улица Росси / Ю.П. Воронов. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
1496191
  Захаров В.К. Улица русская / В.К. Захаров. – Ростов -на-Дону, 1966. – 45 с.
1496192
  Зайцев Б.К. Улица Святого Николая / Б.К. Зайцев. – Москва, 1989. – 398с.
1496193
  Овчинникова Л.П. Улица среди окопов / Л.П. Овчинникова. – М., 1985. – 191 с.
1496194
  Татьяничева Л.К. Улица сталевара Грязнова / Л.К. Татьяничева, Н.Д. Смелянский. – М., 1978. – 96с.
1496195
  Маркова О.И. Улица сталеваров / О.И. Маркова. – Москва, 1950. – 231с.
1496196
  Маркова О.И. Улица сталеваров / О.И. Маркова. – Свердловск, 1950. – 151 с.
1496197
  Белицкий Я.М. Улица Станиславского, 18 / Я.М. Белицкий. – М., 1986. – 90с.
1496198
  ГолышкинВ.С Улица становится нашей / ГолышкинВ.С. – М., 1964. – 111с.
1496199
  Литвинова Л.Н. Улица Татьяны Морозовой. / Л.Н. Литвинова. – М., 1976. – 149с.
1496200
  Модиано П. Улица Темных Лавок; Утраченый мир; Августовские воскресенья; Смягчение приговора. / П. Модиано. – М, 1989. – 414с.
1496201
  Самойлов Д.С. Улица Тоомичга. / Д.С. Самойлов. – Таллин, 1981. – 142с.
1496202
  Ремакль А. Улица трех солнц / А. Ремакль. – М, 1978. – 317с.
1496203
  Холендро Д.М. Улица Тринадцати тополей / Д.М. Холендро. – М., 1972. – 344с.
1496204
  Сигарев Е.И. Улица уходит в океан / Е.И. Сигарев. – Владивосток, 1969. – 87с.
1496205
   Улица уходит в океан.. – М., 1973. – 80с.
1496206
  Иванова Е.К. Улица Чайковского, 25 / Е.К. Иванова, Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1986. – 45 с.
1496207
  Холмогорова Е.С. Улица Чехова, 12 / Е.С. Холмогорова. – М., 1987. – 77с.
1496208
  Польская Л.И. Улица Чехова, 6 / Л.И. Польская. – Москва, 1991. – 90 с.
1496209
  Рабин И.И. Улица Шолм-Алейхема : повести и рассказы / И.И. Рабин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 382 с.
1496210
  Ивановски Г. Улица што била живот / Г. Ивановски. – Скопіе, 1963. – 132с.
1496211
  Босняцкий Е.Г. Улица, двор, квартира / Е.Г. Босняцкий. – М., 1965. – 239с.
1496212
  Руденко И.П. Улица, по которой ты идешь каждый день: Очерки разных лет. / И.П. Руденко. – М., 1986. – 280с.
1496213
  Лаврова К.Н. Улица. / К.Н. Лаврова. – М., 1987. – 63с.
1496214
  Пархомов М.Н. Улица: повести / М.Н. Пархомов. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228с.
1496215
  Стрелков В.А. Улица:мы ее хозяева / В.А. Стрелков. – Москва, 1977. – 80с.
1496216
  Чебанюк З.Ф. Улиці героев Севастополя. / З.Ф. Чебанюк, Л.А. Шорин. – Симферополь, 1973. – 125с.
1496217
  Танич М.И. Улицы / М.И. Танич. – М, 1966. – 92с.
1496218
  Кобенков А.И. Улицы / А.И. Кобенков. – Иркутск, 1968. – 23с.
1496219
  Глинка М.С. Улицы ведут к морю / М.С. Глинка. – Л, 1967. – 302с.
1496220
  Карпов К.И. Улицы Великих Лук. / К.И. Карпов. – Л., 1980. – 151с.
1496221
  Рядченко И.И. Улицы впадают в океан / И.И. Рядченко. – Одесса, 1963. – 92 с.
1496222
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1968. – 338с.
1496223
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1970. – 280с.
1496224
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1977. – 328с.
1496225
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1983. – 477с.
1496226
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – М, 1986. – 365с.
1496227
  Кинто Хосе Мария де Улицы и люди : рассказы / Хосе Мария де Кинто ; пер. с исп. Скины Вафа. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 158 с.
1496228
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1966. – 280с.
1496229
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1974. – 319с.
1496230
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1977. – 271с.
1496231
  Кочетов В. Улицы и траншеи / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 544 с.
1496232
  Кочетов В. Улицы и траншеи / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 544 с.
1496233
   Улицы Киева. – К., 1993. – 173с.
1496234
  Корчагин С.М. Улицы Ленинграда / С.М. Корчагин. – Л., 1957. – 91с.
1496235
  Ерохина Т.И. Улицы Ленинграда : Справочник / Т.И. Ерохина. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 317 с.
1496236
   Улицы Ленинграда.. – Л., 1971. – 296с.
1496237
  Болджер Д. Улицы Марты // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 217-221. – ISSN 1130-6545
1496238
   Улицы Москвы. – Москва, 1972. – 511с.
1496239
   Улицы Москвы.. – М., 1969. – 532с.
1496240
   Улицы Москвы.. – Москва, 1984. – 559с.
1496241
   Улицы Москвы.. – М., 1989. – 512с.
1496242
   Улицы нашего города : [ Сб. статтей ]. – Иваново : Кн. изд., 1958. – 107 с. : с илл.
1496243
  Зайцев И.А. Улицы Новгорода : Справочник / И.А. Зайцев, И И. Кушнир, . – Ленинград, 1975. – 167с.
1496244
  Белоус А.Г. Улицы Одессы : Путеводитель - справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1987. – 141с.
1496245
  Семенченко Г.Е. Улицы памяти / Г.Е. Семенченко. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 123 с. – В изд. также : День без грозы / Феликс Спиридонов. Добрый шлях : стихи / Сергей Тихий. – (Первая книга поэта)
1496246
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают / К.С. Саркисьян. – 5-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1976. – 274с.
1496247
  Рыбий А.А. Улицы рассказывают / А.А. Рыбий. – М., 1979. – 142с.
1496248
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают... / К.С. Саркисьян, М.Ф. Ставницер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1972. – 247с.
1496249
  Уэстон К. Улицы Сан-Франциско / К. Уэстон. – М, 1994. – 478с.
1496250
  Карягин Д.А. Улицы, носящие бессмертные имена. / Д.А. Карягин. – вып. 2. – Казань, 1969. – 95с.
1496251
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Рассельса и Е. Юрьевой. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 519с.
1496252
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 532с.
1496253
  Гладков В.А. Уличные (квартальные) комитеты / В.А. Гладков. – М., 1955. – 32с.
1496254
  Мязин Н.А. Уличные праворадикальные группировки Великобритании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 81-90. – ISSN 0201-7083
1496255
   Уличные светильники // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 72-73 : фото
1496256
  Семенов Г.В. Уличные фонари / Г.В. Семенов. – Москва, 1976. – 304с.
1496257
  Боуэн Дж. Уличный кот по имени Боб = A street cat named Bob : как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн, [Гарри Дженкинс ; пер. с англ. Е.И. Колябиной]. – Москва : РИПОЛ классик, 2013. – 380, [4] с. – (Лапа друга). – ISBN 978-5-386-06493-8
1496258
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – Птгр., 1918. – 32с.
1496259
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – М, 1922. – 29с.
1496260
   Уліганець Сергій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 279-280 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1496261
   Уліганець Сергій Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 288-289. – ISBN 978-966-439-961-3
1496262
   Уліганець Сергій Іванович (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165. – ISBN 966-95774-3-5
1496263
   Улітко Андрій Феофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 251. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1496264
   Улітко Андрій Феофанович (1934-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 488-489. – ISBN 978-966-439-754-1
1496265
   Уліцький Семен Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 231-232. – ISBN 978-617-573-038-6
1496266
  Магомедов Ш.М. Уллубий Буйнакский / Ш.М. Магомедов. – Махачкала, 1964. – 148с.
1496267
  Євтушок Олександр Улов, що хвалиться рибалкою // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-143. – ISSN 0130-5212
1496268
  Лорие М. Уловки переводчиков // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 334-358
1496269
  Еккартгаузен Улог ума человеческога у малену: либо кратко представление оного, що ум свима людма повелева... / С немецкога преведен Павлом Соларичем. – У Венеции (Venezia) : При Г. Пани Феодосию, 1808. – 176 с.
1496270
  Фити Т. Улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизациjата на економиите / Таки Фити ; [уред.: А. Беджети] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 210, [1] с. : илустр. – Индекс: с. 205-210. – Библиогр.: с. 199-204. – ISBN 978-608-203-220-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1496271
  Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1496272
  Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России / А.Г. Маньков. – Л., 1980. – 271с.
1496273
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1845. – XIV, 592 с.
1496274
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Warszawa : Druk. Kommis. rzadowej sprawiedliwosci, 1847. – [1], 947 с.
1496275
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) = Code of сriminal and сorrectional punishment 1845: conceptual pillars and historical impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / М-во образования и науки РФ, Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголовного права и криминологии ; отв. ред.: В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова ; [редкол.: Феоктистов М.В. и др.]. – Краснодар : Кубанский государственный университет ; Просвещение-Юг, 2016. – 642, [2] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93491-691-7
1496276
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года с дополнениями по 1-е декабря 1881 года / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – IV, 744, X с. – В кн. вся дописана от руки, есть в кладки в старницы дописанные от руки и полупустые стр. доп. от руки чернилами, предполож. автором
1496277
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : Изд. проф. Имп. Училища правоведения... Н.С. Таганцевым / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 5-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. – [4], 714 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1496278
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 7-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1892. – [4], 796 с.
1496279
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 8-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1895. – [4], 892 с.
1496280
  Ротенберг Л.М. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : с подробным предметным алфавитным указателем : текст Уложение по изд. 1885 г. и по продолжению 1906 г. / сост. канд. прав Л.М. Ротенберг. – 2-е изд., неофиц. – Екатеринослав : Тип. Артели Екат. раб. печ. дела, 1909. – 570, LXXXVI, 14 с. – (Карманная юридическая библиотека)
1496281
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 15-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1910. – LXX, 1114 с.
1496282
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 17-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1913. – VIII, 1226 с.
1496283
  Каплан Д.А. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями по решениям угол. кас. деп. Правительствующего Сената по 1910 г. включительно : текст Уложения по изданию 1885 г. и по продолжениям 1906, 1908 и 1910 г.г. / сост. Д.А. Каплан, пом. прис. пов. – 3-е изд., испр., доп. и вновь обработанное. – Екатеринославль : Тип. Исаака Когана, 1912. – [2], XVI, 10950. – Алф.-предм. указ.: с. 1013. – (Карманная юридическая библиотека)


  Аннотация: Издание публикует законодательный материал о преступлениях, проступках и наказаниях. Ст. 1-175. В конце издания помещен Предметный алфавитный указатель
1496284
  Нерсесян А.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
1496285
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1866 г. для Царства Польского (Указ 25 сентября 1876 г.) с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената, В. Микляшевского. – Варшава : Изд. Маврикия Оргельбранда, 1876. – VIII, 1821 с. – Кн. пар. на польком и рус. языках
1496286
  Россия. Законы и постановления Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената. – Санкт-Петербург ; Москва : [Тип. Юлия Андр. Бокрама], 1871. – XV, 551 с.


  Изд. печаталось в разных тип.; На тит. л.: Продается у... И.П. Анисимова
1496287
   Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится / Сочиненное и напечатанное при владении его величества государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца в лето от сотворения мира 7156. – Издано 4-м тиснением. – [Санктпетербург] : При Имп. Акад. наук. – 2], 248, 42 с., : [1] л. фронт


  1-е изд. "Уложения" было напеч. в Москве в 1649 г. Имеется два изд. с датой выхода 1776 г. Данное изд. напеч. в 1776 г. Виньетка на с.1 в трех вар.: вар.1 - без подписи, вар.2 с подписью "Надсматр. Ив. Соколов. Грыд. Алексей Греков", вар.3 с ...
1496288
   Уложение Тимура.. – Ташкент, 1968. – 148с.
1496289
  Колоколов Б.Б. Улома / Б.Б. Колоколов. – Москва, 1975. – 272с.
1496290
   Улосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро) / Н.В. Пономаренко, Л.Д. Пляцук, О.В. Третьяков, І.Ю. Аблєєва, Ю.В. Буц, В.В. Барбашин // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 82-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1496291
  Цыбульский П.Д. Улочка на окраине города : роман / Павел Цыбульский ; авт. пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 280 с.
1496292
  Васильева Лариса Улочки Праги. Отдых с чистого листа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 40-45 : фото
1496293
  Мусрепов Г.М. Улпан ее имя : роман / Габит Мусрепов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 367 с.
1496294
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл, 1976. – 343 с.
1496295
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл
2. – 1976. – 262 с.
1496296
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Москва : Современник, 1984. – 447 с.
1496297
  Ряннель Т.В. Улуг-Хем, Енисей Ионесси / Т.В. Ряннель. – Красноярск, 1970. – 49с.
1496298
  Леонов Н.И. Улугбек - великий астроном 15 века / Н.И. Леонов. – Москва : Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1949. – 64с.
1496299
  Голубев Г.Н. Улугбек / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 198 с. – (Жизнь замечательных людей)
1496300
  Камилов Феруз Улугбек: ученый среди царей и царь среди ученых // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1496301
  Ільїн В.В. Улука (Канада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 70. – ISBN 966-316-069-1
1496302
  Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте / Даниэль Лапп. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-94723-095-Х
1496303
  Набока В.С. Улучшающие отборы озимой пшеницы на провокационных фонах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Набока В.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 19л.
1496304
  Досумова Э.Я. Улучшение антидетонационных свойств бензинов из газоконденсатов некоторых узбекистанских месторождений с помощью синтетического цеолита СаА : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Досумова Э.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 25л.
1496305
  Занько Б. Улучшение арендованных основных средств: бухгалтерский и налоговый учет // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 8-13
1496306
  Шмалько Э.Я. Улучшение атмосферных условий в карьерах с помощью передвижных вентиляторных установок. : Автореф... канд. техн.наук: / Шмалько Э.Я.; Харьков. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислит. техники. – Х., 1965. – 16л.
1496307
  Угрюмов А.Ф. Улучшение бескильницевых сенокосов на засоленных землях в Алтайском крае : Автореф... канд. с.-х.наук: / Угрюмов А.Ф.; Ленингр. с-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 21л.
1496308
  Баширова Р.С. Улучшение бродильной активности мкрофлоры жидких дрожжей : Автореф... канд. техн.наук: / Баширова Р.С.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1960. – 19л.
1496309
  Мадьяри А. Улучшение вергерской серой и венгерской красной пестрой пород крупного рогатого скота костромскими быками : Автореф... канд. биол.наук: / Мадьяри А.; АН СССР, Ин-т генетики. – М., 1959. – 27л.
1496310
  Дмитриков В.П. Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязняющих веществ природных сред / В.П. Дмитриков, Т.Ф. Козловская // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 77-81. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1496311
  Коваленко И.И. Улучшение засоленных почв Полесья и северной лесостепи УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко И.И.; МВО СССР, Рост. н/Д гос. ун-тет. – К., 1958. – 18л.
1496312
  Ганзбург М.Д. Улучшение звучания приемника / М.Д. Ганзбург. – изд.3-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 95 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 756)
1496313
  Рядчиков В.Г. Улучшение зерновых белков и их оценка / В.Г. Рядчиков; Под ред. М.И. Хаджинова. – Москва : Колос, 1978. – 368с.
1496314
  Бейтс У.Г. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса : как приобрести хорошее зрение без очков : руководство к быстрому улучшению зрения : [перевод] / Уильям Г. Бейтс ; М.Д. Корбет. – Москва : Воздушный транспорт, 1990. – 263 с.
1496315
  Брэгг Патриция Улучшение зрения по системе Брэгга // Построение мощной нервной силы / Брэгг Поль. – Москва : Изд-во ВЗПИ, 1991. – с. 89-94. – ISBN 5-7045-0369-9
1496316
  Тереножкин И.И. Улучшение и использование пастбищ Сталинградской обл. / И.И. Тереножкин. – Сталинград, 1951. – 71с.
1496317
  Нгуен Винь Фыонг Улучшение инвестиционного климата в Украине // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 1124-129. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1496318
  Столичков С.Б. Улучшение использования бюджета времени -- важный фактор роста производительности труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Столичков С.Б. ; Высш.школа профсоюз. движения ВЦСПС. – Москва, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1496319
  Троян Виктория Леонидовна Улучшение использования вторичных ресурсов сырья - важный фактор повышения эффективности производства (на примере свеклосахарной и масложировой промышленности Минпищепрома УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Троян Виктория Леонидовна; Киев. ин-т пищ. пром-ти. – К., 1984. – 23л.
1496320
  Поляк А.М. Улучшение использования металла в народном хозяйстве СССР. Фактор снижения материалоемкости общественного производства / А.М. Поляк. – М., 1971. – 208с.
1496321
  Остапенко В.В. Улучшение использования оборудования / В.В. Остапенко, В.К. Сенчагов. – М., 1983. – 64с.
1496322
   Улучшение использования орошаемых земель.. – М., 1979. – 184с.
1496323
  Алексанян К.Г. Улучшение использования основных производственных фондов и производственных мощностей хлебобулочной и кондитерской промышенности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексанян К. Г.; ЕГУ. – Ереван, 1972. – 27л.
1496324
  Стецюра В.К. Улучшение использования основных производственных фондов промышленности -- важнейший фактор повышения эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 594 / Стецюра В.К.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
1496325
  Карапетян С.С. Улучшение использования основных фондов и производственных мощностей предприятий сборного железобетона (На прим. Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карапетян С. С.; АН Арм.ССР, Ин-т экон. – Ереван, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1496326
   Улучшение использования основных фондов и эффективность общественного производства.. – Л., 1980. – 182с.
1496327
  Горбачев Н.Ф. Улучшение использования основных фондов как фактор повышения рентабельности производства (На примере с.х. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горбачев Н. Ф.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 31л.
1496328
   Улучшение использования основных фондов предприятий.. – М., 1977. – 133с.
1496329
  Цветков Б.М. Улучшение использования производственного потенциала / Б.М. Цветков. – М, 1985. – 63с.
1496330
  Крылов В.П. Улучшение использования рабочего времени - важный резерв повышения эффективности труда. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Крылов В.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1973. – 20л.
1496331
   Улучшение использования рабочего времени на предприятих Совнархоза ЦЧЭР.. – Воронеж, 1964. – 19с.
1496332
  Рыбачук-Яровая Улучшение использования сырья - один из факторов повышения эффективности производства в сахарной промышленности. (На матер. сахарной пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рыбачук-Яровая Т.В.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1982. – 24л.
1496333
  Запотылок Ирина Николаевна Улучшение качества - важнейшая задача пятилетки : Рек. указ. лит-ры / Запотылок Ирина Николаевна. – Москва : Книга, 1977. – 39с.
1496334
   Улучшение качества и скоращение потерь продукции животноводства. – М., 1988. – 237с.
1496335
  Кульский Л.А. Улучшение качества питьевой воды / Л.А. Кульский. – К., 1948. – 56с.
1496336
   Улучшение качества промышленной продукции - важнейшее условие повышения эффективности общественного производства.. – Днепропетровск, 1974. – 186с.
1496337
   Улучшение качества работы и продукции - необходимое условие повышения эффективности народного хозяйства.. – М., 1983. – 24с.
1496338
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1975. – 173с.
1496339
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1976. – 174с.
1496340
  Шейнман Г.Я. Улучшение качественных показателей коротковолнового возбудителя / Г.Я. Шейнман. – М, 1972. – 89с.
1496341
  Чаповский М.З. Улучшение качественных показателей транзисторных усилителей / М.З. Чаповский. – Москва : Связь, 1968. – 232 с.
1496342
  Берхоер И.Д. Улучшение контроля сырьвых смесей и портландцементного клинкера с применениме усовершенствованных рентгеновских методов количественного анализа. : Автореф... Канд.техн.наук: 350 / Берхоер И.Д.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
1496343
  Смелов С.П. Улучшение кормовой базы в колхозах и совхозах. / С.П. Смелов. – М., 1954. – 40с.
1496344
   Улучшение культурных растений и химический мутагенез. – Москва, 1982. – 271с.
1496345
  Карелов Д. Улучшение лугов и пастбищ / Д. Карелов. – Саранск, 1954. – 72с.
1496346
  Смирнов В.М. Улучшение лугов и пастбищ. / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1954. – 16с.
1496347
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками. – М., 1975. – 112с.
1496348
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками.. – М., 1975. – 112с.
1496349
  Дьяченко И.П. Улучшение метода сбора зоопланктона : Автореф... Канд.биол.наук: 105 / Дьяченко И.П.; Гос.науч-исслед ин-т.одерного и речного рыбного хоз-ва. – Ленинград, 1968. – 20л.
1496350
  Блайвач А.М. Улучшение микроклимата жилых территорий / А.М. Блайвач. – Москва, 1972. – 36 с.
1496351
  Бордовицына Т.В. Улучшение орбиты VII спутника Юпитера с учетом возмущений в коэффициентах условных уравнений аналитическими и численными методами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Бордовицына Т.В. ; АН СССР, Гл. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1972. – 10 с.
1496352
  Путилин И.И. Улучшение орбиты малой планеты 274. / И.И. Путилин. – 61-66с.
1496353
   Улучшение организации заработной платы и нормирования труда.. – М., 1958. – 127с.
1496354
  Дементьев Б.Я. Улучшение планирования в промышленности и расширение хозяйственной самостоятельности предприятий / Б.Я. Дементьев. – Саратов, 1966. – 31с.
1496355
  Разумов Н.А. Улучшение планирования и организации производства и повышения экономической эффективности технического прогресса в промышленности. : Автореф... канд.экон.наук: / Разумов Н.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1496356
   Улучшение планового руководства предприятиями лесной промышленности.. – М., 1966. – 134с.
1496357
  Герасимов В.Г. и др. Улучшение подготовки специалистов на вечерней форме обучения / В.Г. и др. Герасимов. – Москва, 1972. – 11с.
1496358
  Щепанский В.В. Улучшение подготовки сырья к переработке -- ререрв повышения эффективности производства : Автореф... Канд.экон.наук: / Щепанский В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 15л.
1496359
   Улучшение подготовки экономистов и экономической подготовки инженеров.. – Л., 1973. – 301с.
1496360
  Рогачиков Г.И. Улучшение показателей малоразмерного вихрекамерного дизеля путем усовершенствования системы охлаждения : Автореф... канд. техн.наук: / Рогачиков Г. И.; Хар. ин-т инж. ж.д. трасп. – Х., 1970. – 24л.
1496361
  Мухин Н.Д. Улучшение породных свойств семян ячменя. : Автореф... Канд.с-хнаук: / Мухин Н.Д.; М-во с-х СССР.Белорус.гос.селекционная станция. – Зазерье, 1951. – 9 с.
1496362
  Глиняный В.П. Улучшение правового положения русской замужней женщины в результате раздельности имуществ супругов по древнерусским законам // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.123-125. – Библиогр.: 7 н. – ISSN 1561-4999
1496363
  Ковалев И.В. Улучшение природы абрикоса / И.В. Ковалев. – Ташкент, 1956. – 64с.
1496364
  Кондратов Н.Я. Улучшение профессиональной подготовки учащихся учебных заведений профтехобразования / Н.Я. Кондратов. – Киев : Вища школа, 1979. – 54 с.
1496365
  Эль Кадиу Эль Улучшение пусковых характеристик синхронных электроприводов за счет включения емкости вобмотку возбуждения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Эль Кадиу Эль И.М.; М-во образов.,Укр.Донецк.гос.техн.ун-т. – Донецк, 1997. – 19л.
1496366
  Котенев И.В. Улучшение работы пропеллерных турбин сельских гидроэлектростанций. / И.В. Котенев. – М, 1959. – 118с.
1496367
  Романов В.В. Улучшение рабочих характеристик серебряно-цинковых аккумуляторов и некоторых других химических источников тока посредством применения для заряда при экскплуатации и изготовлении асиметричного переме : Автореф... докт. техн.наук: / Романов В. В.; Новочеркасск. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 29л.
1496368
  Багдасарян Е.А. Улучшение размещения и углубление специализации сельского хозяйства Нагорно-Карабахской автономной области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Багдасарян Е.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1496369
  Талипов Хаким Улучшение реологических свойств концентрированных растворов ацетатов целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Талипов Хаким; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 30л.
1496370
  Самойлов М.Д. Улучшение рыбоводных качеств карповых нерестовых прудов путем регулирования высшей растительности : Автореф... канд. биол.наук: 553 / Самойлов М.Д.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1496371
   Улучшение свойств титановых сплавов и отходов.. – Днепропетровск, 1982. – 220с.
1496372
  Бойко В.Н. Улучшение системы фундаментального каталогоа по наблюдениям малых планет : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1496373
  Даукша К. Улучшение смесеобразования в двигателе с вихревой камерой : Автореф... канд. техн.наук: / Даукша К.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1961. – 38л.
1496374
  Носков В.А. Улучшение состава и структуры партийных организаций Донбасса / В.А. Носков. – К, 1980. – 180с.
1496375
  Витрук Л.Д. Улучшение социально-бытовых условий жизни трудящихся УССР. / Л.Д. Витрук. – Київ, 1986. – 183с.
1496376
  Бурба Р.П. Улучшение строительных свойств малоцементных бетонов добавкой ботонина : Автореф... канд. техн.наук: / Бурба Р. П.; АН УзССР, Ин-т сооружений. – Ташкент, 1952. – 18 с.
1496377
  Салиджанов С.Б. Улучшение строительных свойств цементных растворов и бетонов путем введения добавок хлопкового мыла : Автореф... кандид. технич.наук: / Салиджанов С.Б.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сооружений. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1496378
  Кочарян А.А. Улучшение структуры производства и потребления продуктов питания : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кочарян А.А.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 23л.
1496379
  Шубик В.В. Улучшение структуры состава рабочих как фактор роста производительности труда на металлургических заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Шубик В.В.; Ин-т экономики. – К., 1967. – 22л.
1496380
  Мелешко В.А. Улучшение существующего сортимента винограда путем перепрививки кустов гибридов - прямых производителей : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Мелешко В.А.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 22л.
1496381
  Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путем совершенствования системы автоматического регулирования / А.Ф. Головчук. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – 471, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-303-414-0


  В пр. №1706812 напис: Студентам і викладачам механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченка до 75 річного ювілею факультету. З повагою (Підпис) А.Ф. Головчук. 11.12.2015 р.
1496382
   Улучшение условий и охрана труда.. – М., 1987. – 136с.
1496383
   Улучшение условий струда на геологоразведочных работах.. – Л., 1986. – 104с.
1496384
  Бабаджанян М.Г. Улучшение условий труда - важная задача НОТ / М.Г. Бабаджанян, С.Э. Славина. – М, 1967. – 46с.
1496385
  Мурадов Ходжаназар Улучшение условий труда - важный фактор роста его призводительности : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Мурадов Ходжаназар; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1971. – 23л.
1496386
  Рынгач Ф.Д. Улучшение условий труда и рост его производительности при социализме : Дис... канд. эконом.наук: / Рынгач Ф.Д.; КГУ. – К, 1973. – 183л.
1496387
  Вейнберг А.М. Улучшение условий труда на промышленных предприятиях / А.М. Вейнберг. – Москва, 1973. – 136с.
1496388
   Улучшение условий труда на промышленных предприятиях.. – М., 1982. – 146с.
1496389
   Улучшение условий труда под влиянием научно-технического прогресса.. – М., 1983. – 175с.
1496390
   Улучшение условий труда рабочих и служащих. : Правовые вопросы. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 312 с.
1496391
  Джаиани Л.Г. Улучшение физико-механических свойств слабых колхидских грунтов постоянным электрическим током : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Джаиани Л. Г.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1496392
  Волков Е.А. Улучшение форм и методов социалистического хозяйствования / Е.А. Волков. – Москва, 1986. – 61с.
1496393
  Серидко А.М. Улучшение хозяйственно-биологичесих свойств сортов плодовых растений в процессе вегетативного размножениях их : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Серидко А.М. ; МСХ УССР. Гос. комиссия по сортоиспытанию и апробации плодоягодных культур и винограда. – Киев, 1951. – 18 с.
1496394
  Карклинь Р.Я. Улучшений технологический режим производства лимонной кислоты из мелассы при поверхностном методе брожения : Автореф... канд. техн.наук: / Карклинь Р. Я.; Ин-т лесхоз. проблем и хим. древе. АН Латв.ССР. – Рига, 1959. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1496395
  Сеник П.М. Улучшенные асимптотические приближения в теории существенно нелинейных стационарных движений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Сеник П.М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1496396
  Майко Н.В. Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 99-107. – ISSN 0023-1274
1496397
  Тютин А.А. Улучшенный алгоритм размещения интегральных схем на плате / А.А. Тютин. – К., 1972. – 22с.
1496398
  Каганович М Л. Улучшить работу и организовать новый подъем железнодорожного транспорта : Речь на Всесоюзном совещании актива работников железнодорожного транспорта 8 мая 1954 года / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 104 с.
1496399
  Теодорович Сергей Улыбайтесь - и все получится! : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44 : Фото
1496400
  Фрид Н. Улыбающаяся Гватемала / Н. Фрид. – Москва, 1958. – 368с.
1496401
  Упит А.М. Улыбающийся лист : биографический роман Ольгерта Курмиса / Андрей Упит ;. – Рига : Лиесма, 1967. – 727 с.
1496402
  Далекий Н.А. Улыбка : рассказы / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 204с.
1496403
  Гани С. Улыбка : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1960. – 168 с.
1496404
  Кочетков А. Улыбка / А. Кочетков. – Москва : Военное издательство, 1962. – 48 с.
1496405
  Карим М. Улыбка : поэма / М. Карим; перевод Р.Хакимова. – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 20 с.
1496406
  Бугаев В. Улыбка / В. Бугаев. – Ставрополь, 1963. – 56 с.
1496407
  Берестов В.Д. Улыбка / В.Д. Берестов. – М, 1964. – 110с.
1496408
  Дубицкий А.Ф. Улыбка / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 80 с.
1496409
  Нури З. Улыбка : стихи / Заки Нури ; авториз. пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1969. – 80 с.
1496410
  Халваши Ф. Улыбка : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз С.Куняева и И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
1496411
  Гайдаенко И.П. Улыбка / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1971. – 176с.
1496412
  Горбунов Б.П. Улыбка / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1980. – 175с.
1496413
  Донцова Дарья Аркадьевна Улыбка 45-го калибра : Роман / Даря Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1496414
  Донцова Дарья Улыбка 45-го калибра : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1496415
   Улыбка Арабатки : Неизвестная Украина // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 88-90 : Іл.
1496416
  Бергер Уве Улыбка в полете / Бергер Уве. – Москва, 1980. – 224с.
1496417
  Бораненков Н.Е. Улыбка в строю / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 223с.
1496418
  Силаков А.С. Улыбка волка : рассказы / А.С. Силаков. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223с.
1496419
  Силаков А.С. Улыбка волка : рассказы / А.С. Силаков. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 192с.
1496420
  Астафьев В.П. Улыбка волчицы : повесть, роман, рассказы / Виктор Астафьев. – Москва : Книжная палата, 1990. – 378с. – (Популярная библиотека)
1496421
  Вуколов Н. Улыбка Гагарина в Швеции // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 0130-9625
1496422
  Гарднер Э.С. Улыбка гориллы / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 173с.
1496423
  Антеос П. Улыбка Греции : стихи / П. Антеос ; перевод с новогреч. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 153 с.


  Циклы: Улыбка Греции. - Страна товарищей. - Поэмы: Человек со знаменем. - Канун праздника.
1496424
  Жукова А.С. Улыбка Джоконды. Вопросы эстетического воспитания / А.С. Жукова. – Л., 1976. – 199с.
1496425
  Белов А.В. Улыбка дракона / А.В. Белов. – Москва, 1979. – 112с.
1496426
  Дудочкин П.П. Улыбка друга / П.П. Дудочкин. – Калинин, 1963. – 52с.
1496427
  Цховребов И.Л. Улыбка друга : стихи и поэмы / Иван Цховребов ;. – Москва : Современник, 1975. – 127 с.
1496428
  Шкода В.Г. Улыбка друга / В.Г. Шкода. – К., 1986. – 138с.
1496429
  Крапчан Б. Улыбка жизни / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1966. – 84с.
1496430
  Лоик Улыбка зари : стихи / Лоик; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1969. – 88 с.
1496431
  Даржаа А. Улыбка и вдохновение : стихи / А. Даржаа; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1972. – 167 с.
1496432
  Кубка Ф. Улыбка и слезы Палечка : роман / Ф. Кубка; Пер. с чешского Д. Горбова. – Москва : Художня література, 1963. – 443 с.
1496433
  Богданов Н. Улыбка Ильича / Н. Богданов. – М, 1961. – 17с.
1496434
  Богданов Н.В. Улыбка Ильича / Н.В. Богданов. – М, 1984. – 16с.
1496435
  Миртемир Улыбка Ленина : стихи / Миртемир ; авториз. пер. с узб. – Москваж : Советский писатель, 1966. – 127 с.
1496436
  Кадрия Улыбка луны : стихи / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1496437
  Привалов Б.А. Улыбка Майсары : юморист. повести / Б.А. Привалов ; [ил.: Р. Левин]. – 2-е изд., доп. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 655 с.
1496438
  Белов М.П. Улыбка мицара / М.П. Белов. – Хабаровск, 1991. – 382с.
1496439
   Улыбка на марше. Юморист. рассказы.. – М., 1968. – 32с.
1496440
  Алексеев В.А. Улыбка навсегда : повесть о Н. Белояннисе / В.А. Алексеев ; ил.: Н.Л. Двигубский. – Москва : Политиздат, 1974. – 319 с., [6] л. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
1496441
   Улыбка Нефертити.Рассказы.. – М., 1966. – 32с.
1496442
  Роква Ш. Улыбка отца / Ш. Роква. – М, 1962. – 67с.
1496443
  Шнайдер А.П. Улыбка по требованию / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1966. – 96с.
1496444
  Проскурин П.Л. Улыбка ребенка : Рассказы и роман / П.Л. Проскурин. – Москва : Современник, 1987. – 686с.
1496445
  Матвеев В.Ф. Улыбка с нагрузкой / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1979. – 127с.
1496446
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1968. – 48с.
1496447
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1970. – 49с.
1496448
  Минин И.А. Улыбка скорбного апостола : повесть / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1977. – 139 с.
1496449
  Куликов С. Улыбка солнца / С. Куликов. – М., 1960. – 75с.
1496450
  Быстрозоров И.С. Улыбка солнца / И.С. Быстрозоров. – К, 1965. – 199с.
1496451
   Улыбка столицы: сб.. – вып. 2. – М., 1981. – 287с.
1496452
   Улыбка столицы: сб.. – Вып. 3. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 319с.
1496453
   Улыбка столицы: сб. веселых рассказов, очерков, репортажей о Москве и москвичах. – М, 1979. – 286с.
1496454
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – М., 1985. – 303с.
1496455
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 399с.
1496456
   Улыбка ясная природы: рус. писатели и поэты о родной природе.. – Л., 1976. – 127с.
1496457
  Плуталов О.Б. Улыбка. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1963. – 113с.
1496458
   Улыбка.. – М., 1967. – 104с.
1496459
   Улыбка.. – М., 1971. – 104с.
1496460
   Улыбка.Jokes.. – 2-е. – Moscow : Progress, 1971. – 103с.
1496461
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на вьетнамском языке и словарем.. – М., 1988. – 124с.
1496462
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на греческом языке и словарем.. – М., 1989. – 84с.
1496463
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на немецком языке и словарем.. – М., 1981. – 112с.
1496464
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на нидерландском языке и словарем.. – М., 1986. – 128с.
1496465
   Улыбки друзей. Юмор и сатира. СБ.. – М., 1962. – 271с.
1496466
   Улыбки друзей: басни, сатира, юмор.. – Уфа, 1979. – 223с.
1496467
   Улыбки друзей: сб. болг.юмора.. – Минск, 1981. – 191с.
1496468
  Корнилов Ю.Э. Улыбки и слезы Эллады / Ю.Э. Корнилов. – М, 1965. – 120с.
1496469
  Слуцкис М. Улыбки и судьбы : рассказы / Миколас Слуцкис ; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 432 с.
1496470
  Семенов М.Г. Улыбку - на конвейер. / М.Г. Семенов. – Москва, 1966. – 296с.
1496471
  Шевелева Е.В. Улыбнется ли Бентен? / Е.В. Шевелева. – М, 1969. – 128с.
1496472
  Разумневич В.Л. Улыбнись на счастье! : о стихах Агнии Львовны Барто / В.Л. Разумневич. – Москва : Книга, 1973. – 45 с. : ил. – (Советские писатели - детям)
1496473
  Юнгер Б.Г. Улыбнись, малыш! / Б.Г. Юнгер. – Киев, 1980. – 159с.
1496474
  Цонев В. Улыбнись, улыбнись / В. Цонев. – София, 1968. – 192с.
1496475
  Графов Э.Г. Улыбнитесь дикобразу: Фельетоны об отдельно взятых нетипич. недостатках / Э.Г. Графов. – Москва, 1984. – 239с.
1496476
  Матюхин В.В. Улыбчивое дерево / В.В. Матюхин. – М., 1981. – 46с.
1496477
  Аброскин А.А. Улыбыш : стихи / А.А. Аброскин ; послесл. В. Бокова. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 128 с. : ил.
1496478
  Сосунов А.Г. Улык-Сор, голубое озеро / А.Г. Сосунов. – Новосибирск, 1964. – 144с.
1496479
  Шапіро О. Улюблена муза Олександра Богомазова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 24


  О. Богомазов - відомий кубофутурист.
1496480
  Масик О. Улюблена справа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-63.


  Художник Олександр Масик
1496481
  Яремчук Андрій Улюбленець Березані - Ук Дара Чан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1496482
  Смолій В.А. Улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 161-172. – ISSN 0130-5247
1496483
  Мельник В.Г. Улюбленець публіки / В.Г. Мельник. – К., 1986. – 127с.
1496484
  Кері Дж. Улюбленець слави / Дж. Кері. – К., 1989. – 484с.
1496485
   Улюблений вірш.. – К., 1975. – с.
1496486
  Горницька І.П. Улюблений колір України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104


  Колір рослин в Україні.
1496487
  Николишин Ю. Улюблений Львів / Юрій Николишин ; [ред. Б. Смоляк ; фотографи: О. Мазуренко, Ю. Николишини]. – Львів : Апріорі, 2011. – 133, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-33-7
1496488
  Панчук І. Улюблений місяць вересень : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1496489
   Улюблений педагог багатьох поколінь студентів / колектив факультету психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Виповнилося 95 років відомому психологові - Людмилі Йосипівні Марисовій.
1496490
  Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої поразки / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 234-235. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-15-3
1496491
   Улюблені англійські вірші та навколо них. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-075-9
1496492
   Улюблені книги українських письменників.. – К., 1996. – 51с.
1496493
  Сумцов М.Ф. Улюблені народні пісні Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 467-472
1496494
  Стріха М.В. Улюблені переклади : [авт. антологія] / Максим Стріха ; [ред. Юрій Буряк]. – Київ : Український письменник, 2015. – 722, [2] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-579-460-8


  У пр. №1704500 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Підпис)
1496495
   Улюблені пісні.. – К., 1988. – 120с.
1496496
  Малкович І. Улюблені розкоші янголів // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Творчість Івана Малковича.
1496497
  Колесса Ф.М. Улюблені українські народні пісни Івана Франка / Ф.М. Колесса. – Львів, 1946. – 60с.
1496498
  Гуцало Є.П. Улюмджі. Милосердя по-американські. Родео на акулі : роман, повість, оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 562 с.
1496499
  Сельвинский И.Л. Улялаевщина / И.Л. Сельвинский. – М, 1935. – 128с.
1496500
  Соловей О. Улян короткого розливу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 18-19


  Пам"яті Олеся Ульяненка.
1496501
  Гуменюк Уляна Уляна Гуменюк - вільний художник : [інтерв"ю з художницею У. Гуменюк] / Гуменюк Уляна, Я. Проць; розмовляв Я. Проць // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22. – ISSN 0868-9644
1496502
  Проць Я. Уляна Гуменюк - вільний художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1496503
  Скибак І. Уляна Кравченко — соратниця Каменяра
1496504
   Уляна Кравченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 168-172
1496505
  Олійник М. Уляна Кравченко: історії із Львівщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2021. – 10 січня (№ 2)
1496506
  Ніколаєва Н. Уляна Крюченко - "Оксана" = Uliana Kriuchenko - "Oksana" / Наталія Ніколаєва // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – С. 1-116 : іл. – (Події і люди ; кн. 23). – ISBN 978-966-2105-47-6 (Ukr.) ; 978-1-897431-49-8 (Can.)
1496507
  Проскурівна Марія Уляся // От сіна до соломи : Лєгендарне оповідання / Проскурівна Марія. – Київ : Відродження, 1913. – 124 с.
1496508
  Проскурівна Марія Уляся : повість. – Київ : Відродження, 1913. – 31 с.
1496509
  Виноградова К.Л. Ульвовые водоросли морей СССР / К.Л. Виноградова; Отв.ред.М.М.Голлербах. – Ленинград, 1974. – 166с.
1496510
  Бехранги С. Ульдуз и говорящая кукла / С. Бехранги. – М., 1980. – 62с.
1496511
  Шимкус В.А. Ульи / В.А. Шимкус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 104 с.
1496512
  Штейнберг А.И. Улька из рода Букочар / А.И. Штейнберг. – Иркутск, 1974. – 128с.
1496513
  Савицкий В.И. Улька: повести / В.И. Савицкий. – М., 1981. – 344с.
1496514
  Митрохин В.В. Улькан, улица Крымская / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1977. – 112с.
1496515
  Губерський Л.В. Ульманіс Гунтіс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 654. – ISBN 966-316-045-4
1496516
  Моркун Володимир Станіславович Ульразвуковий контроль характеристик подрібнених матеріалів та адаптивне управління процесами подрібнення-класифікації руд на його базі : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Моркун Володимир Станіславович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1999. – 35л.
1496517
  Воронов Ю.В. Ульрафиолетовая люминесценция сулфида цинка при электронном и оптическом возбуждении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Воронов Ю.В.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1496518
  Батуренко С.А. Ульрих Бек о влиянии глобализации на систему социального неравенства в современном обществе // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-129. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые аспекты исследования социального неравенства в условиях глобализации, описанные У. Беком в рамках принятого им методологического подхода, как попытка дать адекватное описание современной социальной реальности. In ...
1496519
  Штраус Давид Ульрих фон Гуттен : Пер. с 2-го нем. изд. / Давид Штраус ; Под ред. Э.Л. Радлова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1896. – IV, 492 с.
1496520
  Ветров А.А. Ультиматум / А.А. Ветров. – Алма-Ата, 1973. – 54с.
1496521
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – М., 1978. – 376с.
1496522
  Ибрагимбеков Р. Ультиматум : пьесы / Рустам Ибрагимбеков ;. – Баку : Язычы, 1983. – 366 с.
1496523
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – К., 1984. – 255с.
1496524
  Романчук О.К. Ультиматум / О.К. Романчук; Тов-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 64с. – ISBN 5-7770-0041-X
1496525
  Патиківський Ю. Ультиматум в ієрогліфах. Торговельна війна між США і КНР може спричинити нову економічну кризу: Україна може постраждати доволі суттєво, але водночас ми отримуємо нови й шанс // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 червня (№ 65). – С. 6
1496526
  Пушкарук Н. Ультиматум від Помпео / Н. Пушкарук, В. Швед // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23 травня (№ 89). – С. 3


  Яка мета "найжорсткіших" санкцій США щодо Ірану?
1496527
  Самаєва Ю. Ультиматум лібертаріанцям // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Світові тютюнові компанії погрожують державі скороченням виробництва та можливим закриттям фабрик в Україні. Світові тютюнові компанії "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобакко Україна", JTI і "Імперіал Тобакко" погрожують державі скороченням ...
1496528
  Морев Александр Ультиматум Ляпикова : оповідання // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 129-149. – ISSN 0012-6756
1496529
  Ковальчук М. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 24-32


  На підставі широкого кола джерел висвітлено причини та перебіг конфлікту УНР з радянським урядом у середині грудня 1917 р.
1496530
  Замікула М. Ультиматум Тегерана. Іранська ядерна угода має примарне майбутнє // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 5


  "Криза навколо іранської ядерної угоди набирає обертів. 8 травня президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його держава призупиняє виконання деяких ключових домовленостей, досягнутих у 2015 р. Це стало відповіддю на політику адміністрації президента США ...
1496531
  Бережинский В.Г. Ультиматум, как средство взятия крепостей в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. : [учеб. пособие по истории военного строительства] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 26, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-14
1496532
  Гаков В. Ультиматум: ядер. война и безъядер. мир в фантазиях и реальности / В. Гаков. – М., 1989. – 350с.
1496533
  Розенберг Л.Д. Ульторазвук и их применение / Л.Д. Розенберг. – Москва, 1954. – 40 с.
1496534
  Халиулин М.Г. Ультра- и гиперакустические свойства некоторых органических жидкостей и растворов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 045 / Халиулин М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1496535
  Елькина Н.Т. Ультра- и микропористость минралов, горных пород и некоторых физико-химические факторы ее формирования на границе минералообраующих фаз : Автореф... канд. хим.наук: / Елькина Н.Т.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 19л.
1496536
  Маукеев Болат Изатович Ультра-периодические функции и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Маукеев Болат Изатович; АН КазССР. Объединен. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
1496537
  Володько Я.Т. Ультра-структура внутримышечных микронасосов / Я.Т. Володько. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 224 с. – ISBN 5-343-00789-9
1496538
  Тартаковер С.Г. Ультра - современная шахматная партия / С.Г. Тартаковер. – Л.-М.
3. – 1925. – 163с.
1496539
  Тамашаускас А. Ультраакустические исследования индивидуальных жидкостей и бинарных нормальных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Тамашаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1496540
  Агаев А.И. Ультраакустические исследования несовершенств структуры щелосно-галоидных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 16л.
1496541
  Кудрявцев Б.Б. Ультраакустические методы исследования вещества / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1961. – 134 с.
1496542
  Грудинин М.И. Ультрабазит-базитовые ассоциации раннего докембрия / М.И. Грудинин, Ю.В. Меньшагин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 155с.
1496543
   Ультрабазитовые формации центральной части Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 411с.
1496544
  Соболев Н.Д. Ультрабазиты Большого Кавказа / Н.Д. Соболев. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 240с.
1496545
  Стеценко М.Е. Ультрабазы Украинского щита : Массивы и проявления / М.Е. Стеценко, Н.С. Стеценко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
1496546
   Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти / О. Меньшов, О. Круглов, Сухорада, , , Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та прикладні питання ультрадетальної магнітометрії, зокрема її аграрного розділу. Проаналізовано економічний аспект використання ультрадетальної магнітометрії у сільському господарстві та ґрунтознавстві. Наведено приклади ...
1496547
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
1496548
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 172 л. – Додатки: л. 160-172. – Бібліогр.: л. 150-159
1496549
   Ультрадисперсні алмази як носії для Co-Fe системи в реакції метанування CO2 / Г.Р. Петросова, А.Г. Дяченко, С.В. Гайдай, Г.Д. Ільницька, І.М. Зайцева // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 159
1496550
  Морохов И.Д. Ультрадисперсные металлические среды / И.Д. Морохов. – Москва : Атомиздат, 1977. – 264 с.
1496551
   Ультрадисперсные частицы и их ансамбли : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 195с.
1496552
  Николаев Л.И. Ультрадлинноволновая спектроскопия переходных металлов II большого период и электронная структа их некоторых сплавов и соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Л. И.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1972. – 16л.
1496553
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх ідеали / Г.В. Зеліско, М.Я. Комарницький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті отримана нова характеризація нетерових V-областей. Доведено, що кожний скінченно-породжений лівий ідеал в ультрадобутку нетерових V-областей зображається у вигляді нескоротнього перетину скінченого або контінуального сімейства максимальних ...
1496554
  Зеліско Галина Володимирівна Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 115 л. – Бібліогр.: л. 107-115
1496555
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна ; МОНУ, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 -14
1496556
  Кэрлин Б. Ультразвук : Пер. с англ.Технические применения ультразвука для дефектоскопии и сигнализации / Б. Кэрлин. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 308 с.
1496557
  Фридман В.М. Ультразвук / В.М. Фридман. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1496558
   Ультразвук : Маленькая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1979. – 400с.
1496559
  Чмиленко Ф.А. Ультразвук в аналитической химиии. Теория и практика / Ф.А. Чмиленко, А.Н. Бакланов; Мин-во образов. и науки Украины. Днепропетр.нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 264с. – ISBN 966-95190-3-9
1496560
  Эльпинер И.Е. Ультразвук в биологии / И.Е. Эльпинер. – Москва, 1960. – 40с.
1496561
  Байер В. Ультразвук в биологии и медицине = Der Ultraschall in Biologie und Medicin / В. Байер, Э. Дернер ; перевод с нем. Л.М. Миримова, В.И. Тарабрина. – Ленинград : Медгиз, 1958. – 186 с. : ил.
1496562
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в военном деле. / И.Г. Хорбенко. – М.., 1976. – 139с.
1496563
   Ультразвук в геофизике. Сб. ст.. – М., 1964. – 274с.
1496564
   Ультразвук в гетерогенном катализе / А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, П А. Кунченко; А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, А.П. Кунченко, И.В. Волохов, А.Я. Лобойко; ЗАО"Северодонецкое обьединение Азот"; Харьковский нац. ун-т. – Северодонецк, 2006. – 289с.
1496565
   Ультразвук в народном хозяйстве. Рекоменд. обзор лит-ры.. – М., 1963. – 16с.
1496566
  Бученков А.Н. Ультразвук в науке и технике / А.Н. Бученков. – М., 1956. – 11с.
1496567
  Мокрый Е.Н. Ультразвук в процессах окисления органических соединений. / Е.Н. Мокрый, В.Л. Старчевский. – Львов, 1987. – 118с.
1496568
  Клубович В.В. Ультразвук в технологии / В.В. Клубович. – Москва, 1977. – 62с.
1496569
  Гинберг А.М. Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения / А.М. Гинберг. – М., 1962. – 136с.
1496570
  Носов В.А. Ультразвук в химической промышленности / В.А. Носов. – К, 1963. – 244с.
1496571
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук в химическом анализе: генерация аналитического сигнала и интенсификация пробоподготовки : Дисс. ... канд. хим. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; ДНУ, 2004. – 343 л. – На дис. ім"я, по батькові українською мовою. – Библиогр.: л. 299-344
1496572
  Кулемин А.В. Ультразвук и диффузия в металлах / А.В. Кулемин. – Москва, 1978. – 200 с.
1496573
  Глыбач К.В. Ультразвук и его применение в дефектоскопии / К.В. Глыбач. – Кишинев, 1970. – 28с.
1496574
  Вайншток И.С. Ультразвук и его применение в машиностроении / И.С. Вайншток. – Москва, 1958. – 140 с.
1496575
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с нем. / Л. Бергман. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 726 с.
1496576
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с англ. / Л. Бергман. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 726 с.
1496577
  Северденко В.П. и др. Ультразвук и прочность / В.П. и др. Северденко. – Минск, 1979. – 248с.
1496578
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1984. – 221с.
1496579
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1985. – 213с.
1496580
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1986. – 220с.
1496581
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1987. – 168с.
1496582
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1988. – 140с.
1496583
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1989. – 186с.
1496584
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества. Сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1990. – 132с.
1496585
  Віницький А.Г. Ультразвук та гідроакустика в народному господарстві / А.Г. Віницький, В.О. Трушин. – Київ : Знання, 1963. – 46 с.
1496586
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки : Автореф. дис. ... доктора хім. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 10 назв
1496587
  Эльпинер И.Е. Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие / И.Е. Эльпинер. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 420 с.
1496588
  Карачарова І.Ю. Ультразвукова абляція міом тіла матки: обгрунтування показань, режимів процедури та способів оцінки ефективності лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Карачарова Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1496589
  Лозинська Н.В. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Лозинська Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1496590
  Берник І.М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для реалізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Берник І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1496591
  Іванова Наталія Олександрівна Ультразвукова когерентно-імпульсна Фур"є-інтроскопія слабоконтрасних структур : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Іванова Наталія Олександрівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 15л.
1496592
  Галаган Р.М. Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаган Р.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1496593
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – М.-Л., 1961. – 248с.
1496594
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура промышленного назначения / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 263с.
1496595
  Шрайбер Д.С. Ультразвуковая дефектоскопия / Д.С. Шрайбер. – М., 1965. – 391с.
1496596
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – Москва, 1974. – 240 с.
1496597
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 156 с.
1496598
   Ультразвуковая микросварка. – Москва : Энергия, 1977. – 185 с.
1496599
  Колешко В.М. Ультразвуковая микросварка. / В.М. Колешко. – Минск, 1977. – 328с.
1496600
   Ультразвуковая обработка дисперсии глинистых минерлов.. – Киев : Наукова думка, 1971. – 200 с.
1496601
  Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов / Ю.В. Холопов. – Л., 1988. – 224с.
1496602
  Неонет В.П. Ультразвуковая сварка проводов. / В.П. Неонет. – М., 1965. – 23с.
1496603
  Фурсов К.П. Ультразвуковая спектрометрия биологически-активных веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсов К.П.; АН СССР, Ин-т биологич. физики. – М., 1971. – 16л.
1496604
  Улащик В.С. Ультразвуковая терапия. / В.С. Улащик, А.А. Чиркин. – Минск, 1983. – 254с.
1496605
  Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника / А.Э. Кроуфорд. – Москва, 1958. – 354 с.
1496606
  Матаушек И. Ультразвуковая техника : пер. с нем. / И. Матаушек. – Москва : ГНТИ, 1962. – 511 с.
1496607
   Ультразвуковая техника. : Метод. разработка. – Одесса
Ч. 1. – 1966. – 71с.
1496608
   Ультразвуковая техника. Метод. разработка. – Одесса
ч. 2. – 1966. – 59с.
1496609
   Ультразвуковая химико-технологическая аппаратура. – Москва, 1965. – 25с.
1496610
  Коротченков О.О. Ультразвукове збурення кінетики екситонної рекомбінації у квантових ямах ZnSe/ZnS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Фізика ; Вип. 1)


  Повідомляється про скорочення кінетики фотолюмінесценції у квантових ямах ZnSe/ZnS при ультразвуковому збуренні. Показано, що випромінювальна рекомбінація у досліджуваних зразках є переважно рекомбінацією локалізованих екситонів.
1496611
  Ліхновський І.С. Ультразвуковий багатозонний вимірювач температури. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Ліхновський І.С.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 16л.
1496612
  Рябіченко А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ з компенсуючим сприймаючим сигналом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рябіченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1496613
  Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1496614
  Лютак І.З. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів : монографія / І.З. Лютак, І.С. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010. – 285 с. : іл. + Додаток: с. 271-285. – Бібліогр.: с. 249-270. – ISBN 978-9-666941-25-4
1496615
  Літвінов К.А. Ультразвуковий рівнемір рідини з одноразовим поширенням ультразвукого імпульсу в газовому середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Літвінов Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
1496616
  Рішан О.Й. Ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини пакувальної стрічки у повітрі та дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів для його реалізації. / О.Й. Рішан, Я.В. Новачевський, В.М. Зайко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 52-59
1496617
  Желяскова Т.М. Ультразвукові діагностичні та терапевтичні п"єзоелектричні перетворювачі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Желяскова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогрн.: 10 назв
1496618
  Красковський О.П. Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Красковський Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1496619
  Журавлев А.И. Ультразвуковое свечение / А.И. Журавлев. – Москва : Наука, 1977. – 134 с.
1496620
  Олейник В.В. Ультразвуковое управление параметрами СВЧ излучения в ферритах : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Олейник В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра квантовой радиофизики. – Киев, 1986. – 130 л. – Библиогр.: л. 122-130
1496621
  Богословский Ю.В. Ультразвуковой дефектоскоп УЗД-7Н / Ю.В. Богословский. – М., 1957. – 66с.
1496622
  Прохоренко П.П. и др. Ультразвуковой капиллярный эффект / П.П. и др. Прохоренко. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 135с.
1496623
  Баранов В.М. Ультразвуковые измерения в атомной технике / В.М. Баранов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-259 (220 назв.)
1496624
   Ультразвуковые колебания и их влияние на механические характеристики конструкционных материалов: сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 208с.
1496625
  Теумин И.И. Ультразвуковые колебательные системы / И.И. Теумин. – Москва, 1959. – 331 с.
1496626
  Хамидуллин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы / В.К. Хамидуллин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 245 с.
1496627
  Петрищев О.Н. Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы / О.Н. Петрищев, А.П. Шпинь. – Киев : Киевский университет, 1989. – 132 с.
1496628
  Бражников Н.И. Ультразвуковые методы / Н.И. Бражников. – М.-Л., 1965. – 248с.
1496629
  Труэлл Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. : Пер. с англ. / Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. – Москва : Мир, 1972. – 307с.
1496630
   Ультразвуковые методы исследования дислокаций. Сб. Ст.. – М., 1963. – 375с.
1496631
  Меркулов Л.Г. Ультразвуковые методы исследования твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов Л.Г.; М-во просвещения РСФСР,. – М, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1496632
  Балакший В.И. Ультразвуковые методы сканирования света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 42 / Балакший В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1496633
   Ультразвуковые преобразователи : пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 424 с.
1496634
   Ультразвуковые приборы ЦНИИТМАШ. – Москва, 1958. – 88 с.
1496635
  Крылович В.И. Ультразвуковые частотно-фазовые методы исследования и неразрушающего контроля / В.И. Крылович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 175 с.
1496636
  Анцелиович Е.С. Ультракороткие волны / Анцелиович Е.С. ; под ред. И.Г. Кляцкина. – Изд 2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1933. – 240 с. : черт. – Библиогр.: с. 235-240
1496637
  Будылин А. Ультракороткие волны / А. Будылин. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 86 с.
1496638
  Петрунькин В.Ю. Ультракороткие волны / В.Ю. Петрунькин, Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1967. – 176 с.
1496639
   Ультракороткие волны в сельском хозяйстве.. – М.-Л., 1935. – 76с.
1496640
  Кугушев А.М. Ультракороткие волны и их применение / А.М. Кугушев. – Москва, 1955. – 52с.
1496641
  Блонський І.В. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах / І.В. Блонський, В.М. Кадан ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2017. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1576-0
1496642
  Яковлев В.В. Ультракоротковолновые измерительные приборы / В.В. Яковлев. – М.-Л., 1956. – 32с.
1496643
  Костанди Г.Г. Ультракоротковолновые приставки / Г.Г. Костанди. – М.-Л., 1953. – 16с.
1496644
  Левенстерн И.И. Ультракоротковолновый тракт радиовещательного приемника / И.И. Левенстерн. – М.-Л., 1956. – 64с.
1496645
  Косулина Л.Г. Ультракрасные и биохимические особенности клеток зон роста корня : Автореф... канд. биол.наук: / Косулина Л. Г.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 24л.
1496646
  Атоян А.И. Ультралевые = The ultra-lefts. The experience of the social conflict : опыт социального конфликта / Арсентий Иванович Атоян, Ольга Николаевна Атоян ; МВД Украины; Луганский ин-т внутренних дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 508 с. – ISBN 966-7448-73-8
1496647
  Крейцер Г.Д. Ультрамарин. / Г.Д. Крейцер. – Л., 1930. – 104с.
1496648
   Ультрамафит-мафитовые магматические комплексы Восточно-Сибирской докембрийской металлогенической провинции / Г.В. Поляков, Н.Д. Толстых, А.С. Мехоношин, А.Э. Изох, М.Ю. Подлинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1689-1704 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1702-1704. – ISSN 0016-7886
1496649
   Ультраметаморфизм и метасоматоз докембрийских формаций СССР.. – М.-Л., 1966. – 170с.
1496650
   Ультрамикроанализ нуклеиновых кислот. – Москва, 1973. – 164с.
1496651
  Мишустина И.Е. Ультрамикроорганизмы и органическое вещество океана / И.Е. Мишустина, М.В. Батурина. – Москва : Наука, 1984. – 94с.
1496652
  Гайдуков Н.М. Ультрамикроскопические исследования : с 3 таблицами и 15 рис. в тексте / Н.М. Гайдуков. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1912. – 136 с., 3 л. ил. : ил. – Тит. л. на рус. и нем. яз. – Библиогр.: "Указ. лит-ры по освещению темного поля и по ультрамикроскопии" (с. 114-128). – (Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Т. 43 : Отделение ботаники / Под ред. В. Комарова ; № 1)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову на добрую память от автора
1496653
  Зимкина Т.М. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия / Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 132 с.
1496654
  Монастырский Л.М. Ультрамягкие рентгеновские спектры и энергетическая структура силицидов переходных Заметаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монастырский Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1496655
  Трахтенгерц В.Ю. Ультранизкочастотное радиоизлучение и устойчивость радиационных поясов Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенгерц В.Ю.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 9л.
1496656
  Бархатов Н.А. Ультранизкочастотные волны в солнечном ветре и магнитосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бархатов Николай Александрович ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1981. – 25 с.
1496657
  Лармер Брук Ультрановый Шанхай : футурология по-китайски / Лармер Брук, Хоффман Фритц // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 106-121 : Фото
1496658
   Ультраоснонвые магмы и их металлогения.. – Владивосток, 1987. – 183с.
1496659
  Шмойлов В.И. Ультрапериодические непрерывные дроби / В.И. Шмойлов; НАНУ; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2004. – 374 с. – ISBN 966-7563-07-9
1496660
  Буэндиа М. Ультраправые в Мексике / М. Буэндиа. – М, 1987. – 284с.
1496661
  Ковтун-Водяницька Ультраскульптура еремів представників роду ISODON(SCHRAD. ex BENTH.) SPACH (LAMIACEAE LINDL.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраскульптуру поверхні насінної шкірки еремів двох представників роду Isodon(Schrad. Ex Benth.) Spach з родини Lamiaceae Lindl. - I.japonicus (Burman) H. Haraта I. japonicas (N. Z. Burm) Haravar. glaucocalyx (Maxim.) H.W. Li, ...
1496662
  Павличко В.В. Ультраслабка задача розповсюдження акустичних хвиль, що спричиняються точковим впливом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 88-96. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі формулюється ультраслабка постановки крайової задачі для рівняння Гельмгольца із точковим джерелом ультразвуку. Виводиться варіаційне рівняння для обчислення розподілу амплітуд коливання в об`ємі за допомогою методу скінченних елементі. З ...
1496663
   Ультрасонографічне дослідження скелетних м"язів в умовах травматичної ішемії (експериментальне дослідження) / С.С. Страфун, А.Т. Підлисецький, І С. Савосько, І.В. Гайович, О.В. Долгополов // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 110-117. – ISSN 2413-7944
1496664
  Дунаева С.Е. Ультраструктра хлоропластов растений, различающихся первичными продуктами фотосинтеза : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Дунаева С.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Ленинград, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1496665
  Бужоряну В.В. Ультраструктура вирусных включений в растительной клетке : атлас / В.В. Бужоряну, М.Я. Молдован. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 167 с. : ил.
1496666
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий / А.С. Тихоненко. – Москва : Наука, 1968. – 90с.
1496667
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий (фагов) : Автореф... докт. биол.наук: / Тихоненко А. С.; Ин-т микробиол. АН СССР,. – М., 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.41-44
1496668
  Чухрий М.Г. Ультраструктура вирусов чешуекрылых вредителей растений / М.Г. Чухрий. – Кишинев, 1982. – 152с.
1496669
  Боровягин В.Л. Ультраструктура гигантских нейронов тритонии / В.Л. Боровягин, Д.А. Сахаров. – Москва, 1968. – 31с.
1496670
  Романчук С. Ультраструктура ЕР-тілець у статоцитах і клітинах дистальної зони розтягу кореневих апексів Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. під дією Х-опромінення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-67. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Серед видів рослин, які використовувались в космічних і наземних експериментах, найбільш стійкими до радіаційного випромінювання вважаються представники родини Brassicaceae. Передбачається, що ER-тільця, які є похідними гранулярного ендоплазматичного ...
1496671
   Ультраструктура и гистохимия нормальных и опухолевых клеток: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 135с.
1496672
   Ультраструктура и функция клетки. – Москва, 1965. – 147с.
1496673
  Манина А.А. Ультраструктура и цитохимия нервной системы : (атлас) / А.А. Манина. – Москва : Медицина, 1978. – 240 с.
1496674
  Максимович А.А. Ультраструктура клеток печени горбушки oncorhynchus gorbuscha и ее измерения в процессе нереста : Автореф... канд. биол.наук: / Максимович А. А.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1970. – 19л.
1496675
  Ченцов Ю.С. Ультраструктура клеточного ядра / Ю.С. Ченцов. – Москва : Наука, 1974. – 798с.
1496676
  Комиссарчик Ян Юдович Ультраструктура клеточных мембран : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Комиссарчик Ян Юдович; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.54-60
1496677
  Глаголева В В. Ультраструктура миокарда в норме и при очаговом повреждении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глаголева В.В,; Ин-т биол.физики. – М, 1967. – 16л.
1496678
  Питерс А. Ультраструктура нервной системы / А. Питерс. – М, 1972. – 175с.
1496679
  Чамара Л.П. Ультраструктура оболочки пыльцевых зерен в трибе Galegear bronn. семейства Papilionaceae Giseke. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Чамара Л.П.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1496680
  Кузнецов В.Г. Ультраструктура парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки и ее изменения после повреждения. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Кузнецов В.Г.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1496681
  Козырицкий В.Г. Ультраструктура передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипокортицизма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Козырицкий В.Г. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 20 c. – Бібліогр.:с.20
1496682
  Митюшин В.М. Ультраструктура раковой клетки / В.М. Митюшин. – Москва, 1964. – 72с.
1496683
  Фрей-Висслинг Ультраструктура растительной клетки / Фрей-Висслинг, К. Мюлеталер; Пер. с англ. Н.Л. Клячко, Н.В. Цингер. – Москва : Мир, 1968. – 454с.
1496684
   Ультраструктура растительных клеток.. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1496685
  Михайлова Л.Н. Ультраструктура регенерирующей остеогенной ткани. (Эклектронномикроскопич. исслед.) : Автореф... канд.биол.наук: / Михайлова Л.Н.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1496686
  Клдиашвили Т.В. Ультраструктура секретных клеток и кровеносных капиляров аденогипофиза после введения гидрокортизона. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Клдиашвили Т.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.Джавахишвили. – Тбилиси, 1990. – 37л.
1496687
  Дьячкова Л.Н. Ультраструктура синапсов коры головного мозга обезьян и формирование синапсов в онтогенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьячкова Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 17л.
1496688
  Громов Б.В. Ультраструктура синезеленых водорослей / Б.В. Громов. – Ленинград : Наука, 1976. – 95с.
1496689
  Гилев В.П. Ультраструктура сократимого аппарата поперечнополосатой мышцы. : Автореф... Доктора биол.наук: 104 / Гилев В.П.; АН СССР. – Л, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1496690
  Огородникова В.Ф. Ультраструктура тапетума пыльников злаков Triricum aestivum L., Seca le cereale L, avena sativa L : Автореф... канл. биол.наук: / Огородникова В. Ф.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1983. – 17л.
1496691
  Генерозов И.П. Ультраструктура хлоропластов / И.П. Генерозов. – Москва : Наука, 1965. – 67с.
1496692
  Тийвель Т.Х. Ультраструктура эндоциотобионтов некоторых вертикалей растений из отряда равнокрылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Тийвель Т. Х.; Ин-т цитол. АН СССР. – Ленинград, 1984. – 23л.
1496693
  Таирбеков М.Г. Ультраструктура, энергетический обмен и движение цитоплазмы растительной клетки : Автореф... канд. биол.наук: / Таирбеков М.Г.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1966. – 14л.
1496694
  Иванина Т.А. Ультраструктурная и цитохимическая характеристика мембран фоторецепторных клеток сетчатки позвоночных. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.02 / Иванина Т.А.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1496695
  Давыдова Т.В. Ультраструктурная организация сетчатки черепах / Т.В. Давыдова. – М., 1991. – 158с.
1496696
  Силаева А.М. Ультраструктурная организация фотосинтетического аппарата и ее адаптационные и патологические изменения. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.12 / Силаева А.М.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1982. – 48л.
1496697
  Вороніна О. Ультраструктурний аналіз клітин слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів при гіпергастринемії / О. Вороніна, В. Грищук, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраструктурні зміни в слизовій оболонці дна шлунка щурів при гіпергастринемії, яка була викликана 28-ми денним введенням омепразолу. Показано, що при тривалій гіпергастринемії,викликаної омепразолом, в усіх шарах слизової оболонки ...
1496698
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей-Казімеж Е.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1496699
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей - Казімеж Едмундович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229л. – Бібліогр.: л.196 - 229
1496700
  Черченко А.П. Ультраструктурні зміни в гіпокампі і сенсомоторній корі кроликів при епілептогенних впливах / А.П. Черченко, А.А. Шмельова, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 93-99. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  На експериментальних моделях бемегридових кіндлінга і судорожного статуса досліджувались ультраструктурні характеристики гіпокампа і сенсомоторної кори кроликів. Виявлені характерні зміни в морфо функціональній системі нейрон-глія-капіляр. ...
1496701
   Ультраструктурні зміни в остеобластах при знятті опорного навантаження на кінцівки / Г. Оніщенко, Н. Родіонова, Н. Скрипник, І. Шевель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив зняття опорного навантаження на особливості ультраструктури остеобластів. Виявлено, що популяція остеобластів стає більш однорідною, в ній переважають функціонально неактивні форми. В ядрах клітин посилюється гетерохроматизація, в ...
1496702
  Молчанюк Н. Ультраструктурні зміни в судинах і капілярах хоріоідеї та в сітківці очей щурів, які викликані сумішшю спиртів (40 % етанолу і 100 % метанолу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраструктуру ендотеліальних клітин (ЕК) судин і капілярів хоріоідеї (ХО), пігментний епітелій сітківки (ПЕС), її фоторецепторні клітини, гангліозні клітини та відростки мюллерівських клітин, які оточують ГК, щурів після ...
1496703
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1496704
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 167л. – Бібліогр.: л.144 - 167
1496705
  Галущенко Ирина Викторовна Ультраструктурное и цитохимическое исследование клеточных элементов сетчатки различных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Галущенко Ирина Викторовна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 27л.
1496706
  Данилова Л.В. Ультраструктурное исследование сперматогенеза / Л.В. Данилова. – М, 1978. – 206с.
1496707
  Яремко Е.Е. Ультраструктурные и функциональные факторы всасывательной деятельности тонкого кишечника : Автореф... д-ра мед.наук: 14.766 / Яремко Е.Е.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 34л.
1496708
  Лоскутов О.А. Ультраструктурные изменения митохондрий в условиях инсулиновой недостаточности / О.А. Лоскутов, О.А. Пивоварова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 67-70. – ISSN 2224-0586
1496709
  Войткевич А.А. Ультраструктурные основы гипоталамической нейросекреции / А.А. Войткевич, И.И. Дедов. – Москва, 1972. – 240с.
1496710
  Грибакин Ф.Г. Ультраструктурные основы цветового зрения пчелы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грибакин Ф.Г. ; Моск. вет. академия. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1496711
  Снигиревская Е.С. Ультраструктурные особенности кокцидий кролика Eimeria intestinalis и E.magna на разных стадиях их эндогенного развития : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Снигиревская Е.С.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 14л.
1496712
  Черкасов В.В. Ультраструктурные особенности хондроцитов суставного хряща некоторых млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасов В.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 29л.
1496713
  Козырицкий В.Г. Ультраструктуры передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипо кортицизма : Дис... канд. биолог.наук: / Козырицкий В.Г.; Киев. науч-исслед. ин-тэндокринологии и обмена веществ. – Киев, 1972. – 191л. – Бібліогр.:л.164-169
1496714
   Ультрастуктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі / Д.М. Ноздренко, О.П. Мотузюк, Д.О. Заводовський, Я.В. Степанюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 2 (227). – С. 89-92. – (Біологічні науки). – ISSN 1729-360X


  Досліджено процес руйнації міофібрил скелетних поперечносмугастих м"язів, що передує їх сполучнотканинному заміщенню при ішемічній контрактурі. За допомогою методу електронної мікроскопії зроблено спостереження, які не тільки пояснюють можливий ...
1496715
  Цебренко М.В. Ультратонкие синтетические волокна / М.В. Цебренко. – М., 1991. – 213с.
1496716
  Соловьева Ж.В. Ультратонкое строение некоторых фотосинтезирующих бактерий. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Соловьева Ж.В.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 22л.
1496717
  Брык М.Т. Ультрафильтрация / М.Т. Брык, Е.А. Цапюк. – Киев, 1989. – 287с.
1496718
  Зеленюк Евгений Григорьевич Ультрафильтры и топологии на группах : Дисс....д-ра физико-математ. наук.: 01.01.06 / Зеленюк Евгений Григорьевич; КУ им.Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 260л. – Библиогр.:л.255-260
1496719
  Товарницкий В.И. Ультрафильтры и ультрафильтрация / В.И. Товарницкий, Г.П. Глухарев. – Москва : Медгиз, 1951. – 92 с. : ил.
1496720
  Бургин М.С. Ультрафиолетовая астрономия / М.С. Бургин. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1496721
   Ультрафиолетовая радиация и ее гигиеническое значение. Сб. тр.. – Л., 1959. – 200с.
1496722
  Лазарев Д.Н. Ультрафиолетовая радиация и ее применение / Д.Н. Лазарев. – Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1950. – 120 с.
1496723
   Ультрафиолетовая радиация Солнца и неба.. – М., 1968. – 228с.
1496724
  Демченко А.П. Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков / А.П. Демченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-203
1496725
   Ультрафиолетовая флуоресценция клетки. – Ленинград : Наука, 1978. – 215с.
1496726
  Мейер А. Ультрафиолетовое излучение (Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике) / А. Мейер, Э. Зейтц. – Москва, 1952. – 575 с.
1496727
   Ультрафиолетовое излучение Солнца и межпланетная среда : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 431 с.
1496728
  Арзамасцев А.П. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры лекарственных веществ / А.П. Арзамасцев, Д.С. Яскина. – Москва : Медицина
Вып. 1. – 1975. – 152 с. – Библиогр.: с. 143-149
1496729
  Большаков Г.Ф. Ультрафиолетовые спектры гетероорганических соединений / Г.Ф. Большаков, В.С. Ватаго, Ф.Б. Агрест. – Ленинград : Химия, 1968. – 504 с.
1496730
  Брегадзе В.Г. Ультрафиолетовые спектры и внутренняя структура глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Брегадзе В.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 18л.
1496731
  Левин Э.С. Ультрафиолетовые спектры поглощения и строения бета-кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Левин Э. С.; М-во хим. пром., Физ. хим. ин-т. – М., 1955. – 20л.
1496732
  Жукова К.А. Ультрафиолетовые спктры поглощения производственных придина : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова К. А.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1953. – 15л.
1496733
  Товмасян Г.М. Ультрафиолетовые телескопы на орбите / Г.М. Товмасян. – Москва : Знание, 1989. – 64с. с ил. – (Новое в жизни, науке технике. Сер. "Космонавтика, астрономия" ; №5)
1496734
  Алпатова А.Л. Ультрафільтраційні очищення природних вод від гумінових речовин та важких металів : автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.18 / Алпатова Алла Леонідівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1496735
  Зеленюк Є.Г. Ультрафільтри та топології на групах : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеленюк Є.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с. – Бібліогр.: 24 -25 с.
1496736
  Бердышев Г.Д. Ультрахолод, криомедицина, бессмертие / Г.Д. Бердышев. – Киев : Фитосоциоцентр, 2000. – 112с. – ISBN 966-7459-89-6
1496737
  Каипов Д.К. Ультрахолодные нейтроны / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 110 с.
1496738
  Аликин В.. Ультура и вобода в аспекте социально-деятельностной сущности челоаека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин В.С. ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1989. – 17с.
1496739
  Кашуба Є. Ульф Старк. "Петер і червоний птах". Вплив сучасного світу на стосунки батьків і дітей // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (440), квітень. – С. 48-51
1496740
  Смоляк А.В. Ульчи / А.В. Смоляк. – М., 1966. – 291с.
1496741
  Дадіані Шалва Ульчі : (вершина радості) : п"єса на 1 дію / Дадіані Шалва, С. Євлахов. – Київ : Мистецтво, 1951. – 37 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності)
1496742
  Петрова Т.И. Ульчский диалект нанайского языка / Т.И. Петрова. – М-Л, 1936. – 156с.
1496743
  Суник О.П. Ульчский язык / О.П. Суник. – Л., 1985. – 263с.
1496744
  Аджинджал А.Т. Улья : стихи / А.Т. Аджинджал ; пер. с абхаз. М. Борисовой и А. Дементьева]. – Сухуми : Алашара, 1967. – 98 с. : ил.
1496745
  Михайлов И. Ульяна Косолапова / И. Михайлов. – М, 1948. – 18с.
1496746
  Халфина М.Л. Ульяна Михайловна. / М.Л. Халфина. – М., 1972. – 48с.
1496747
  Яроцкий Б.М. Ульянов-младший / Б.М. Яроцкий. – Симферополь, 1970. – 207с.
1496748
   Ульянов: поэма. – Москва, 1988. – 16 с.
1496749
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 543 с.
1496750
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1970. – 557 с.
1496751
  Канівець В.В. Ульянови : Історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1973. – 542с.
1496752
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1977. – 544 с.
1496753
  Ремезовський Й.Д. Ульянови на Україні / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 224с.
1496754
  Чернявський Г.Г. Ульянови на Україні / Г.Г. Чернявський. – К, 1979. – 79с.
1496755
   Ульяново: нар. картин. галерея. Фотоальбом.. – М., 1982. – 126с.
1496756
   Ульяновск - мой город родной.. – Ульяновск, 1950. – 64с.
1496757
   Ульяновск - родина В.И. Ленина. Памятные места.. – Ульяновск : [б. и.], 1963. – 222 с.
1496758
  Ветрогонский В.А. Ульяновск - родина В.И.Ленина / В.А. Ветрогонский. – Ленинград, 1970. – 16с.
1496759
   Ульяновск - родина Ленина.. – Ульяновск, 1974. – 100с.
1496760
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – Ульяновск, 1969. – 52с.
1496761
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – М., 1973. – 96с.
1496762
   Ульяновск - родина Ленина. Фотопанорамы.. – Саратов, 1967. – 60с.
1496763
  Голенко Е.И. Ульяновск / Е.И. Голенко. – Москва, 1956. – 102 с.
1496764
  Голенко Е.И. Ульяновск / Е.И. Голенко. – М., 1971. – 94 с.
1496765
  Бросман А.И. Ульяновск / А.И. Бросман, Н.Н. Медведев. – М, 1973. – 96с.
1496766
   Ульяновск : фотоальбом. – Саратов, 1982. – 75с.
1496767
  Чистов Е.Н. Ульяновск в гражданской войне 1918-1919 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистов Е.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Истор. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 с.
1496768
  Бросман А.И. Ульяновск сегодня и завтра / А.И. Бросман. – Ульяновск, 1968. – 54 с.
1496769
  Голенко Е.И. Ульяновск строится / Е.И. Голенко. – Ульяновск, 1961. – 76 с.
1496770
  Бобохидзе К.П. Ульяновские дни : стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 84 с.
1496771
   Ульяновский обл. художественный музей. Путеводитель.. – Л., 1961. – 76с.
1496772
   Ульяновский обласной художественный музей. Альбом репродукций. – М., 1974. – 15с.
1496773
  Валкин М.Х. Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова. / М.Х. Валкин. – Ульяновск : Издание музея, 1957. – 16с.
1496774
   Ульяновское гвардейство.... – Ульяновск, 1967. – 221с.
1496775
  Казьмирчук Г.Д. Ульяновський Василь Іринархович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 304. – ISBN 96966-8060-04-0
1496776
   Ульяновський Василь Іринархович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 489. – ISBN 978-966-439-754-1
1496777
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с. – (Роман-газета ; №12/658/)
1496778
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 127с. – (Роман-газета ; №11/657/)
1496779
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1970. – 660с.
1496780
  Канивец В.В. Ульяновы : Исторический роман / В.В. Канивец. – Москва : Советский писатель, 1972. – 591с.
1496781
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1974. – 560с.
1496782
  Трофимов Ж.А. Ульяновы / Ж.А. Трофимов. – Саратов, 1978. – 216с.
1496783
  Канивец В В. Ульяновы / В В. Канивец. – Москва, 1980. – 588с.
1496784
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – К, 1984. – 536с.
1496785
  Ремезовский И.Д. Ульяновы в Киеве / И.Д. Ремезовский. – К, 1979. – 173с.
1496786
   Ульяновы на Украине: рев. и обществ.-полит. деят. Ульяновых на Украине и в Крыму (1902-1921 гг.). – К., 1979. – 158с.
1496787
  Смайльс Сэмюэл Ум и энергия. (Жизнь и труд) : Характеристика из жизни великих людей; Со стьей об авторе / Соч. Самюэля Смайльса; Пер. с англ. под ред. Д.А. Коропчевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1905. – 400, III с.
1496788
  Семенов Г.В. Ум лисицы / Г.В. Семенов. – Москва, 1987. – 461с.
1496789
  Боас Ф. Ум первобытного человека / Ф. Боас. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 153с.
1496790
  Теплов Б.М. Ум полководца / Б.М. Теплов. – М, 1990. – 203с.
1496791
  Сергеев Б.Ф. Ум хорошо... / Б.Ф. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192с. – (Эврика)
1496792
   Ум, честь и совесть нашей эпохи : докум. и мат. о КПСС. – Москва : Политиздат, 1976. – 335 с.
1496793
  Павленко В.Б. Ум, честь и совесть нашей эпохи. / В.Б. Павленко, В.Б. Сикорский. – К., 1973. – 26с.
1496794
   Ума и сердца излученье: очерки.. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 221с. – ISBN 5-235-00116-8
1496795
  Васева И. Умалителност, експресивност, емоционалнолст / Иванка Васева. – София : Авангард Прима, 2006. – 202 c. – ISBN 978-954-323-198-0
1496796
   Уманская беда. 1768 года 20-го июня : (Перевод польской рукописи неизвестного современника, хранящейся в Львовской библиотеке Оссолинских). – Б. м. : б. и., 1862. – С. 11-23. – Отд. отиск из жур.: Основа, 1862, № 3
1496797
  Лыпа А.Л. Уманский госудрственный заповедник "Софиевка" (1796-1946) / А.Л. Лыпа. – Б.м. – 11с. – Отдельный оттиск "Жизнь лабораторий и институтов", Б.г., № 6
1496798
  Антонович В.Б. Уманский сотник Иван Гонта / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Г.Т.Корчака-Новицкого, 1882. – 27с. – Из ноябрьской книжки журнала"Киевская Старина. Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1496799
  Роготченко А.П. Уманское чудо / А.П. Роготченко. – 3-е изд., стер. – Киев : Будівельник, 1984. – 95с.
1496800
  Роготченко А.П. Уманское чудо: Софиевка (фотоальбом) / А.П. Роготченко. – Киев : Реклама, 1977. – 119с.
1496801
  Рамазанов Ш.Ш. Уманська оборонна операція (липень - серпень 1941 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 81-95. – ISSN 2307-5244


  "У статті аналізується одна з важливих оборонних операцій на території України, яку провела Червона армія у протистоянні з вермахтом. Автор аналізує підготовку німецького командування до вторгнення в Україну та зусилля радянського керівництва з ...
1496802
   Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2015-. – ISSN 2519-2035
Вип. 6. – 2019. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1496803
   Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань : Візаві, 2015-. – ISSN 2519-2035
Вип. 7. – 2020. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1496804
  Бодров Ю.І. Уманське козацтво в українському визвольному Русі (середина 17-початок 18 століття) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Бодров Ю.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15
1496805
  Бодров Юрій Іванович Уманське козацтво в українському русі (середина 17 - початок 18 ст.) : Дис...канд.істор.наук:07.00.01 / Бодров Юрій Іванович; Уманський держ.педагог.ун-тет ім.П.Тичини. – Київ, 2001. – 226л. + Додатки:л.210-226. – Бібліогр.:л.186-209
1496806
  Бодров Ю.І. Уманське козацтво: до проблеми історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-63. – (Історія ; вип. 51)


  В статті на основі історіографічного аналізу проблеми становлення та розвитку козацтва на Уманщині визначаються основні напрями та перспективи досліджень цієї теми.
1496807
  Нижник С. Уманське училище садівництва і землеробства в історії вітчизняної освіти: до 175-річчя заснування Уманського національного університету садівництва // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 6. – С. 101-108. – ISSN 2519-2035
1496808
  Костюк М. Уманське училище як спеціалізований заклад середньоїсільськогосподарської освіти: реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859-1912) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 106


  практичній структурі (1859-1912). С. 106 З середини 50-х рр. XIX ст. значну роль у розвитку аграрної освіти і науки України починають відігравати спеціалізовані сільськогосподарські училища. Середній рівень сільськогосподарської освіти був ...
1496809
  Задорожний Микола Уманський дендропарк Софіївка : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11 : Фото
1496810
   Уманський державний аграрний університет: історія, сьогодення, славетні імена / [редкол.: А.Ф. Головчук (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2009. – 295, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - До 165-річчя Уманського держ. аграр. ун-ту. – ISBN 978-966-349-232-2


  В пр. №1706809 напис: Студентам і викладачам механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченка з нагоди 75 річчя! Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор (Підпис) Головчук А.Ф.
1496811
  Кривошея І. Уманський полк на сторінках "Кройніки Феодосія Софоновича" / І. Кривошея, Н. Подоцніцина // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 187-190. – ISBN 966-95758-1-8
1496812
  Бажан М.П. Уманські спогади : новели у віршах / М. П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 84 с.
1496813
  Ткач О. Уманчани розбудовують безбар"єрний простір // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
1496814
  Єгоров Ю. Уманщина, Софіївка. Структура та композиція // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 132-138. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 18)
1496815
   Умань : Путівник. – Дніпропетровськ, 1968. – 86с.
1496816
  Клименко Т. Умань за часів Потоцьких: документальна замальовка // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 237-241. – ISSN 0320-9466
1496817
  Смоктий А. Умань и Софиевка : (История г. Умани. - Уманская резня.- Софиевка) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С. 420-437
1496818
  Мицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька / Ю.А. Мицик; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Ін-т української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевсько. – Київ : Академія, 2002. – 187с. – ISBN 966-518-069-Х
1496819
  Клименко Т.А. Умань у XVII–XIX ст.: розквіт та занепад // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 90-96. – ISSN 0320-9466
1496820
   Умань. Історико-географ. та економічний нарис.. – Черкаси, 1957. – 152с.
1496821
  Храбан Г.Ю. Умань. Путівник / Г.Ю. Храбан, П.О. Заграничний. – Дніпропетровськ, 1985. – 110с.
1496822
  Біленко Василь Умань. Сто наречених в одному парку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-49 : фото
1496823
  Лайпанов К.Т. Умар Алиев / Лайпанов К.Т. , Батчаев М. – Черкесск, 1986. – 206 с.
1496824
  Немченко В. Умару Яр-Адуа : "Двигать страну вперед" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 51-52. – ISSN 0321-5075


  Парламентські і президентські вибори в Нігерії
1496825
  Дзаваттини Ч. Умберто Д. От сюжета к фильму / Ч. Дзаваттини. – М., 1960. – 238с.
1496826
   Умберто Еко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3 обкл.
1496827
  Коломієць Л. Умберто Еко і самостійна наука перекладознавство (роздуми учасника Першого світового конгресу перекладознавців) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 307-312. – ISSN 0320-8370
1496828
  Дроздовський Д. Умберто Еко. "Не сподівайтеся позбутися книжок!" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 лютого - 4 березня (№ 7). – С. 11


  Світ втратив Умберто Еко (1932–2016), творця високого постмодернізму, блискучого професора-медієвіста, семіотика культури, шанувальника історій про Джеймса Бонда й одного з найуспішніших італ. письменників кінця ХХ - початку ХХІ ст. Автор романів "Ім"я ...
1496829
  Шалагінов Б. Умберто Еко: філософ між вертепом і тероризмом : післямова перекладача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 273-274. – ISSN 0320-8370
1496830
  Броуде Б.Г. Умберто Нобиле, 1885-1978 / Б.Г. Броуде. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 150с.
1496831
  Гребнев Л. Умеем ли мы читать? / Л. Гребнев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  Полемика о том, как следует трактовать Болонский процесс, что представляет собой система переводных зачетных единиц (ECTS), и т.п.
1496832
   Умеете ли вы общаться? : кн. для учащихся. – М., 1991. – 142с.
1496833
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать // Еще раз об Аполлоне / М.М. Круглый, С.Б. Лежнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – С. 41-77. – (Физкультера и здоровье)
1496834
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать? / Ю.А. Хайрова. – Москва, 1983. – 103с.
1496835
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать? / Ю.А. Хайрова. – Москва, 1988. – 128с.
1496836
  Сергеев В.Н. Умеете ли вы отдыхать? / В.Н. Сергеев. – Москва, 1989. – 190с.
1496837
  Руденко И.П. Умеете ли вы радоваться? / И.П. Руденко. – М., 1977. – 62с.
1496838
  Феофилов Л.Г. Умеете ли себя вести? / Л.Г. Феофилов. – Киев, 1990. – 46с.
1496839
  Панич М.С. Умеети ли вы воспитывать? / М.С. Панич. – Л., 1958. – 43с.
1496840
  Цюрупа Э.Я. Умеешь ли ты читать? / Э.Я. Цюрупа. – М., 1963. – 356с.
1496841
   Умей бороться до конца: рассказы о спорте. – Москва, 1980. – 351 с.
1496842
  Ерофеев Л. Умей быстро и далеко плавать / Л. Ерофеев. – М., 1957. – 796с.
1496843
  Серова Л.К. Умей владеть ракетой. / Л.К. Серова, Н.Г. Скачков. – Л, 1989. – 73с.
1496844
  Козин А.П. Умей владеть собой / А.П. Козин. – К., 1981. – 111с.
1496845
  Козин А.П. Умей владеть собой / А.П. Козин. – 2-е изд. перераб. и доп. – К., 1987. – 118с.
1496846
  Степанов Н.А. Умей владеть фотоаппаратом. / Н.А. Степанов. – Алма-Ата, 1962. – 46с.
1496847
  Ионов Г.А. Умей действовать на местности. / Г.А. Ионов. – М., 1976. – 64с.
1496848
  Салуцкий А.С. Умей жить / А.С. Салуцкий. – М, 1980. – 152с.
1496849
  Тимофеев С.И. Умей определять расстояние. / С.И. Тимофеев. – М., 1944. – 8с.
1496850
  Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности : практическое пособ. при изучении географии / А.М. Куприн. – 2-е изд., доп. – Москва : ДОСААФ, 1962. – 58 с.
1496851
  Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности / А.М. Куприн. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 72 с.
1496852
  Крылов Г.В. Умей отдыхать и беречь природу / Г.В. Крылов, Б.С. Юдин. – 3-е изд., доп. и перераб. – Новосибирск, 1986. – 268с.
1496853
  Крылов Г.В. Умей отдыхать и беречь природу. / Г.В. Крылов, Б.С. Юдин. – 2-е изд., доп. и расшир. – Новосибирск, 1975. – 335с.
1496854
  Титов Сергей Николаевич Умей понимать и творить красоту. Беседы об эстетике / Титов Сергей Николаевич. – Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1967. – 134с.
1496855
  Савельев Л. Умей хранить военную тайну / Л. Савельев. – М, 1945. – 54с.
1496856
  Фельдман Е.С. Умей читать топографическу карту / Е.С. Фельдман. – Кишинев, 1979. – 143с.
1496857
  Семке В.Я. Умейте властвовать собой, или Беседы о здоровой и больной личности. / В.Я. Семке. – Новосибирск, 1991. – 233с.
1496858
  Езова С. Умейте контролировать свои эмоции! : анализ поведенческой составляющей специалиста / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 16-17. – ISSN 0869-4915


  В Википедии (свободной энциклопедии) под "потоком" понимается психологическое состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, и которое характеризуется деятельностным сосредоточением, нацеленностью на успех. Согласно концепции, ...
1496859
  Большаков А. Умейте управлять собой: свод правил для успешного делового общения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 7. – С. 45-47
1496860
   Умейте услышать ответ: кн. о людях сиб. науки. Сб.. – Новосибирск, 1978. – 208с.
1496861
  Лисовин А.П. Умело пропагандировать передовой опыт / А.П. Лисовин. – Москва, 1961. – 48с.
1496862
   Умелые мастера: кн. для чтения на нем. яз. в ст. классах сред. шк.. – М., 1991. – 111с.
1496863
  Киселев А.М. Умельцы военной поры / А.М. Киселев. – М., 1986. – 160с.
1496864
  Черниченко Ю.Д. Умение вести дом : Очерки / Ю.Д. Черниченко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464с.
1496865
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для "чайников" / М.К. Дональдсон, М. Дональдсон; Предисловие Дэвида Фронмайера. – Киев; Москва : Диалектика, 1998. – 320с. – ISBN 966-506-129-1


  Подробное руководство для желающих научиться правильно вести переговоры
1496866
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для "чайников" / Майкл К. Дональдсон, Мими Дональдсон; Предисловие Дэвида Фронмайера; Пер с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 2004. – 224с. – ISBN 5-8459-0656-3


  Подробное руководство для желающих научиться правильно вести переговоры
1496867
  Смольговская М. Умение вести разговор - это талант / Маргарита Смольговская // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 60-62. – ISSN 0869-4915


  Об искусстве вести дискуссию, в том числе и применительно к библиотечному делу.
1496868
  Зиглар З. Умение добиваться успеха / Зиг Зиглар; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2003. – 224 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0092-1
1496869
  Ланда Л.Н. Умение думать. Как ему научить? / Л.Н. Ланда. – М., 1975. – 64с.
1496870
  Каранина Л.И. Умение понять человека - фактор успеха в работе библиотеки : учебно-методические материалы // Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 12. – С. 18-43.
1496871
  Хопкинс Том Умение продавать для "чайников" / Том Хопкинс; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2004. – 224 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0655-5
1496872
  Нельсон Б. Умение управлять / Боб Нельсон и Питер Экономи; Предисловие Кена Бленчарда; Пер. с англ. Шишкиной И.А. – Москва : Диалектика, 2003. – 208 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0417-Х
1496873
  Униковский А.М. Умения и навыки сельскохозяйственного труда и их формирования у учащихся V - VI классов сельской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Униковский А.М.; М-во просвещен. РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1956. – 15л.
1496874
   Уменье быть творцом: сб.. – Москва, 1978. – 47с. – (Наука в твоей профессии ; №10)
1496875
  Кожевников В.М. Уменье побеждать / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 205с.
1496876
  Суворов А.В. Уменье побеждать. Деяния и заветы Суворова. / А.В. Суворов. – СПб. – 155с.
1496877
  Чонанов Г. Уменьшение влияния солнечной радиации на температурные режимы жилищ в условиях ТССР. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Чонанов Г.; АН ТССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1972. – 22л.
1496878
  Павлюк А. Уменьшение налогов-одна из основных причин осуществления налогового контроля // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 57-58. – ISSN 1810-3081
1496879
   Уменьшение различий между городом и деревней как закономерность совершенствования социализма.. – М., 1986. – 191с.
1496880
  Страхов В.Н. Уменьшение сейсмической опасности: упущенные возможности / В.Н. Страхов, М.Г. Савин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 4-11. – Библиогр.: с. 10-11. – ISSN 0203-3100
1496881
  Сусликов В.И. Уменьшение эффективности защиты млекопитающих со снижением дозы однократного тотального облучения ионизирующей радиации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сусликов В.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1965. – 20л.
1496882
  Кравченко М.В. Уменьшительно-эмоциональные имена существительные в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кравченко М.В.; АН УССР. Ин-т языоведения им. А.А.Потебни. – К., 1977. – 25л.
1496883
  Покуц В.Н. Уменьшительные суффиксы имен существительных в современном русском литературном языке. (Граммат. семант. специфика и словообразоват. возможности) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Покуц В.Н.; АН УССР. Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21л.
1496884
  Поляковский О. Умер последний король Афганистана // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 29. – С. 10-11. – ISSN 0234-1670


  Помер 92-річний король Афганістану Мохаммад Захір Шах (1933-1973 - 40 років управління)
1496885
  Савицкий А. Умереть всегда успеешь : романы / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 478 с.
1496886
  Дорсенвиль Р. Умереть за Гаити, или Судьба святой Эстер и ее сподвижников : Сборник. Эрве Базен: И огонь пожирает огонь; Грэм Грин: Знакомство с генералом, или как чужая боль стала моей; Джоан Дидион: Сальвадор / Р. Дорсенвиль. – Москва : Прогресс, 1988. – 461с.
1496887
  Кафтан А. Умереть за Сеул. Чему Ким Чен Ын научился у Путина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 24 апереля (№ 17). – С. 18
1496888
  Леймбах М. Умереть молодым / М. Леймбах. – Москва, 1995. – 320с.
1496889
  Крыщук Николай Умереть я не боюсь : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 117-126. – ISSN 0012-6756
1496890
  Грозданов Ц. Уметноста и културата на 19 век во западна Македониjа : студии и прилози / Цветан Грозданов ; [ Македонска акад. на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ]. – Скопjе : Фондациjа Трифун Костовски : МАНУ, 2004. – 343, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. фр. мовою
1496891
  Грозданов Ц. Уметноста и културата на ХІХ век во Западна Македониjа = The 19th century art and culture in Western Macedonia / Цветан Грозданов. – Скопjе : Матица македонска, 2017. – 336 c. : илустр. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-10-0551-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
1496892
   Уметов Джумабай. Выставка произведений.. – М., 1977. – 14с.
1496893
  Лебедева М.М. Уметь вести переговоры / М.М. Лебедева. – М, 1991. – 70с.
1496894
  Аграновский А.А. Уметь и не уметь : повести, очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1979. – 656 с.
1496895
  Слесаренко А.А. Уметь любить / А.А. Слесаренко. – К. : Мистецтво, 1985. – 246 с.
1496896
  Шеламова Г. Уметь рассказать о себе : средства и методы презентации // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 15-21. – ISSN 0869-4915


  В статье рассказывается об опыте организации информационно-рекламной деятельности Центральной городской библиотеки имени М. Горького (Россия).
1496897
  Федосюк М.Ю. Умеют ли современные россияне спорить? // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 20-25. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1496898
  Мирмухсин М. Умид : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1972. – 495 с.
1496899
  Мирмухсин М. Умид : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1979. – 704 с.
1496900
  Андреев В. Умирали бессмертными : партизанский эпос / Андреев В. ; сокращен. пер. с болгарск. К. Козовской ; ред. пер. Е. Андреева. – София : София-пресс, 1974. – 160 с. – (Библиотева "Болгария")
1496901
  Райнов Б. Умирать - в крайнем случае : роман / Богомил Райнов ; [пер. с болг.: Т. Митева, А. Кошелев, И. Крыжановский] // Тайфуны с ласковыми именами : роман / Б. Райнов. – Изд. 2-е. – София : Свят, 1984. – С. 1-292
1496902
  Райнов Б. Умирать - в крайнем случае : роман / Богомил Райнов; [пер.: А Собкович и др.] // Тайфуны с ласковыми именами : роман / Б. Райнов. – София : СВЯТ, 1989. – 266 с.
1496903
  Валентинов А. Умирать будем молодыми // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С.51-55. – ISSN 0130-7045
1496904
  Валентинов А. Умирать будем молодыми : детектив // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 50-55. – ISSN 0130-7045
1496905
  Валентинов А. Умирать будем молодыми // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-57. – ISSN 0130-7045
1496906
   Умираю за революцию / Думпьерре, , Эрасмо, , Крус, , Фелипе Перес. – М., 1986. – 237с.
1496907
  Хендерсон-Селлерс Умирающие озера : Причины и контроль антропогенного эвтрофирования / Хендерсон-Селлерс, Х.Р. Маркленд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
1496908
  Фокин М.М. Умирающий лебедь / М.М. Фокин. – Л., 1961. – 32с.
1496909
  Голенко Ж. Умирающий лебедь // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.163-167. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
1496910
   Умирбек Арисланович Джолдасбеков: Ученый-механик.. – Алма-Ата, 1991. – 80с.
1496911
  Стадников Г. Умиротворенный Гейне (Трансформация прозы Г. Гейне в русских переводах 30-х годов XIX века) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 400-412
1496912
  Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення та злочини, юридичні склади яких передбачають наслідок у вигляді смерті людини: деякі проблеми кваліфікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.192-195. – ISBN 966-660-151-6
1496913
  Остапенко Л.А. Умисне вбивство матір"ю своєї новонародженої дитини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 149-153. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемам кримінально-правової охорони життя новонародженої дитини. Досліджуються ознаки злочину, пом"якшувальні та обтяжувальні обставини при призначенні покарання. The article is devoted to the issues of legal protection of the life of a ...
1496914
  Столяр Т. Умисне вбивство та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони: огляд правового регулювання в зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 80-87. – ISSN 2311-6676
1496915
  Дудоров О.О. Умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням: питання кваліфікації та вдосконалення кримінального закону // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 77-92. – ISSN 2524-0323
1496916
  Бережний С. Умисні вбивства на замовлення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1496917
  Горбачевський В.Я. Умисні вбивства як форма кримінального насилля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-78.
1496918
  Снігерьов О.П. Умисні вбивства. Попередження та розкриття : Практичний посібник / О.П. Снігерьов, В.В. Матвійчук, Д.Й. Никифорчук. – Київ : КНТ, 2005. – 100с. – ISBN 966-8062-71-Х


  Посібник присвячений розгляду як наукових, теоретичних положень, так і практичних основ діяльності оперативних підрозділів та слідчих у попередженні та розкритті умисних вбивств
1496919
  Сергійчук В. Умів знайти просте слово для ухвали державного рішення // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 80-річчя від дня народження Івана Плюща.
1496920
   Умій господарювати.. – Київ, 1960. – 1-44с.
1496921
   Умій господарювати.. – Київ, 1962. – 1-48с.
1496922
  Митюров Б.Н. Умій учитись / Б.Н. Митюров. – К., 1978. – 128с.
1496923
  Кучерук Оксана Уміння - передусім : компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості школяра
1496924
  Горяна Л.Г. Уміння аналізувати шкільні підручники - показник методичної культури вчителя // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-34 : фото
1496925
  Луцький Ю. Уміння бути найкращим // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 24-25


  Велика Британія: творення національного характеру.
1496926
  Духовна Т. Уміння бути сучасними : з досвіду роботи вчителів-методистів Галини Пуліної та Інни Бурлакової (Дніпропетровськ) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-33
1496927
  Безносюк О.О. Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 248-256


  У статті проаналізовано компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід українські перспективи. Розглядаючи структуру навчальної діяльності, формування мотивац учіння, розкривається зміст та обсяг поняття "уміння самостійно вчитися", що є ...
1496928
  Безносюк О.В. Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 425
1496929
  Семакова Т.О. Уміння і навички самоосвітньої діяльності: змістовне наповнення дефініцій // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 151-159. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено аналіз сучасних підходів до визначення понять умінь і навичок самоосвітньої діяльності.
1496930
  Винниченко В. Уміркований та щирий / В. Винниченко. – Харків : Дзвін, 1915. – 16с.
1496931
  Линник П.М. Уміст арсену та його розподіл між розчинною й завислою формами у воді транскордонної ділянки річки Тиса / П.М. Линник, М.П. Скоблей // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1496932
  Савчук І.М. Уміст важких металів у свинині за використання в раціонах тритикале / І.М. Савчук, О.П. Мельничук, В.М. Степаненко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 72-77 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1496933
  Васильєва І.В. Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 11-14 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1496934
  Дегтярьов В.В. Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін, О.С. Жернова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 13-25 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-25. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1496935
  Казюта О.М. Уміст загального гумусу та біопродуктивність грунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 113-121 : табл. – Бібліогр.: с.120-121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1496936
  Центило Л.В. Уміст поживних речовин у грунті під впливом застосування добрив і обробітку грунту / Л.В. Центило, О.А. Цюк, В.І. Мельник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 164-169 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-9912
1496937
   Уміст рухомих форм важких металів у зрошуваних грунтах заплави Дніпра / С.А. Балюк, М.А. Захарова, Л.І. Воротинцева, О.А. Носоненко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 54-63 : табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1496938
  Чередниченко І.В. Уміст та склад обмінно-увібраних катіонів у чорноземах типових за умов біологізації землеробства // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 31-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1496939
  Жежеря А В. Линник Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) / А В. Линник Жежеря, І.Б. Зубенко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 70-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1496940
  Сельвинский И.Л. Умка - белый медведь / И.Л. Сельвинский. – М, 1959. – 184с.
1496941
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 23, березень. – 2015. – 8 с.
1496942
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 24, квітень. – 2015. – 8 с.
1496943
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 26, вересень. – 2015. – 8 с.
1496944
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 27, жовтень. – 2015. – 8 с.
1496945
  Платонов А.П. Умная внучка / А.П. Платонов. – Л., 1980. – 16с.
1496946
   Умная Марсела: Филиппинские народные сказки.. – М., 1981. – 191с.
1496947
  Мостков Ю.М. Умное сердце / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1976. – 239 с.
1496948
   Умное слово. Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова.. – М., 1964. – 336с.
1496949
   Умное слово. Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова.. – М., 1966. – 399с.
1496950
  Вайнер Г. Умножающий печаль : [ роман ] / Георгий Вайнер. – Москва : АСТ, 2005. – 464с. – ISBN 985-13-3170-8
1496951
   Умножение квадратных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1496952
  Хоменко П.Г. Умножение на счетных машинах / П.Г. Хоменко. – Москва, 1962. – 45 с.
1496953
   Умножение прямоугольной матрицы на вектор. – Москва, 1965. – 4 с.
1496954
   Умножение прямоугольной матрицы на симметричную. – Москва, 1965. – 5 с.
1496955
   Умножение прямоугольных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1496956
  Горбачев Б.В. Умножение сил: о сотрудничестве государств и народов соц. содружества в обл. политики, экономики и культуры / Б.В. Горбачев. – М., 1983. – 64с.
1496957
   Умножение симметричной матрицы на вектор. – Москва, 1965. – 4 с.
1496958
   Умножение симметричной матрицы на прямоугольную. – Москва, 1965. – 5 с.
1496959
   Умножение симметричных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1496960
  Кулль И.Г. Умножение суммируемых двойных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулль И.Г.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра геометрии. – Тарту, 1956. – 11л.
1496961
  Манешин Н.К. Умножение частоты на нелинейности p-n перехода полупроводникового диода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Манешин Н.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова.Физ. фак. – М., 1967. – 13л.
1496962
  Усманов Тимурбек Умножение частоты сверхкоротких световых импульсов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Усманов Тимурбек; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1973. – 12л.
1496963
  Бень М.Я. Умножим славу университета // Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев, 1982. – № 5 (675), май. – С. 38-40
1496964
  Ризкин И.Х. Умножители и делители частоты / И.Х. Ризкин. – 2-е изд. – Москва : Связь, 1976. – 328 с.
1496965
   Умножители фотоэлектронные типов ФЭУ-82, ФЭУ-93, ФЭУ-97. ГОСТ 21601-76 - ГОСТ 21603-76. – изд. официальное. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 47 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1496966
  Бруевич А.Н. Умножители частоты / А.Н. Бруевич. – Москва, 1970. – 247 с.
1496967
  Керашев Т.М. Умной матери дочь : повесть / Тембот Керашев;. – Адыг : Адыг. кн. изд-во, 1963. – 178 с.
1496968
  Маршак С.Я. Умные вещи / С.Я. Маршак. – Москва, 1966. – 141с.
1496969
  Чато Иштван Умные машины. / Чато Иштван. – Будапешт, 1969. – 192с.
1496970
  Сырцов Е.К. Умные помощники человека / Е.К. Сырцов. – М., 1959. – 53с.
1496971
  Мартьянов П.К. Умные речи, красные слова великих и невеликих людей : из старой записной книжки П.К. Мартьянова. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Хана, 1884. – 224 с.
1496972
  Коваленко А. Умный Брюссель. Как стать второй столицей мира // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 18
1496973
  Колтовой Александр Умный дом : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-134 : Фото
1496974
  Дубровик-Рохова Умова - повернення додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 231). – С. 9


  40 студентів з України і Молдови отримають гранти на навчання у топ-50 бізнес-школах США. Умови отримання студентами грантів, які вступатимуть до 50-шкіл у США.
1496975
  Бусол Я. Умова виживання нації / Я. Бусол, Ю. Микитюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 18-19


  Міфи і нюанси щодо майбутнього закону про державну мову.
1496976
  Ющук І. Умова збереження мови й нації // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 71-74. – ISBN 978-617-640-286-2
1496977
  Яновський В. Умова найбільшого сприяння в післявоєнних торговельних договорах Західної Європи. / В. Яновський. – 28с.
1496978
  Чмихов Ю. Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 75-79. – ISSN 2307-8049
1496979
  Альохін О.Д. Умова рівноваги макронеоднорідної системи у полі гравітації Землі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 239-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено умову рівноваги макронеоднорідної рідинної системи у полі гравітації землі поблизу критичної точки. Показано, що ця умова залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх факторів: від критичної температури речовини, тобто від сил ...
1496980
  Михайлова Т.В. Умова свободи і повноти буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1496981
  Лопаток О.В. Умова як логічна і лінгвістична категорія (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 243-247
1496982
  Лаврова О.Є. Умови iснування оптимального керування для деяких класiв диференцiальних рiвнянь на часових шкалах // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 67-84. – ISSN 1562-3076
1496983
  Сливка-Тилищак Умови iснування узагальненого розв’язку задачi про коливання прямокутного паралелепiпеда з випадковими початковими умовами з простору Орлiча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Умови iснування узагальненого розв’язку задачi про коливання прямокутного паралелепiпеда з випадковими початковими умовами з простору Орлiча The conditions of existence of generalized solution of the problems of rectangular parallelepiped vibration ...
1496984
  Хусаінов Д. Умови абсолютної інтервальної стійкості різницевих систем із запізнюванням / Д. Хусаінов, А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-47. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються нелінійні системи регулювання, що описуються різницевими системами з інтервально заданими коефіцієнтами із запізнюванням. При отриманні тверджень використовується метод функціоналів Ляпунова-Красовського у вигляді суми ...
1496985
  Гончар І.А. Умови адекватності статистичної оцінки споживчого кошику ІСЦ / І.А. Гончар, В.В. Качалай // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 38-39
1496986
   Умови асимптотичної еквівалентності лінійних систем різницевих рівнянь / В.Я. Данілов, В.В. Іщук, В.І. Кравець, В.В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено умови, при яких лінійні системи різницевих рівнянь асимптотично еквівалентні, що дозволяє з"ясувати поведінку розв"язків на нескінченності. Ключові слова: асимптотична еквівалентність, лінійні різницеві рівняння, взаємно однозначна ...
1496987
  Панасенко Є.В. Умови бiфуркацiї розв"язкiв рiвняння Ляпунова у просторi Гiльберта / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 3. – C. 373-390. – ISSN 1562-3076
1496988
  Шевчук О.І. Умови безпечної трудової діяльності у сфері інформаційних технологій // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-966-641-732-2
1496989
  Харченко С.В. Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 21-30. – (Серія "Філологічні науки")
1496990
  Галай А. Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 30-33
1496991
  Бондарева М.В. Умови видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 330-336
1496992
  Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів: (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 292-298. – ISSN 0132-1331
1496993
  Душкова Г.Г. Умови визнання та виконання іноземних судових рішень у Федеративній Республіці Німеччина: загальний огляд // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 154-160. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1496994
  Тульчевська Н.В. Умови визнання шлюбного договору недійсним // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 37-43. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1496995
  Лукасевич-Крутник Умови виконання договірних зобов’язань із надання транспортних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 30-34. – ISSN 2663-5313
1496996
  Балуєва О.В. Умови використання інформаційних технологій у галузі охорони здоров"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 387-392. – (Право. Економіка. Управління)
1496997
  Абєлєнцев В.М. Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів / В.М. Абєлєнцев, Т.Я. Сусяк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1496998
  Халеп В.В. Умови виникнення міжетнічних конфліктів в Україні // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 10-15. – ISSN 2078-7480
1496999
  Рожков Анатолій Умови виникнення та основні причини пожеж // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 40-42 : фото, рис., табл.
1497000
  Соболєвський П.А. Умови виникнення та формування філософсько-лінгвістичних поглядів Пола Грайса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню умов виникнення та формування філософсько-лінгвістичних поглядів Пола Грайса. Пол Грайс є автором однієї із найбільш впливових парадигм дослідження в галузі прагматики. З його ім"ям пов"язують закінчення цілого етапу ...
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,