Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1496001
  Чорногуз О. "Тулиш лице до лиця - а не виходить народу" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 4, 5


  Роздуми над антиімперською поезією Володимира Рабенчука.
1496002
  Жиленко І.Р. "Туманна далечінь майбутнього": антиутопія у творах Михайла Арцибашева і Володимира Винниченка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – С. 92-99. – ISSN 2077-804X
1496003
  Безверхня Ю.В. "Туманна поезія" в китайський літературі крізь призму традицій та новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 74-80


  За допомогою аналізу китайської "туманної поезії" виокремлено основні традиційні та новаторські образи, які формують особливий вплив на читача. Простежується роль традицій та новаторства у формуванні літератури. С помощью анализа китайской "туманной ...
1496004
   "Тур Парад" предлагает лучшее в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70
1496005
  Шейнманн "Турам" и меггер фирмы АВЕМ / Шейнманн, А.Ф. Фокин. – Л, 1958. – 10с.
1496006
  Мазур Л. "Турбота про себе" як основа формування християнської особистісної самоідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 182-192. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розкривається характер змін, що відбулися в “практиках себе” при переході від античності до середньовіччя. Виявлено, що християнська “турбота про себе” здійснюється в просторі віри, а не розуму, і спрямована на онтологічну трансформацію ...
1496007
  Мазур Л. "Турбота про себе" як практика становлення самоідентичності в античну епоху // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 46-51. – ISSN 0321-0499
1496008
  Івченко Г.С. "Турбота про себе" як соціокультурний конструкт : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Івченко Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1496009
  Яницкий О.Н. "Турбулентные времена" как проблема общества риска // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 155-164. – ISSN 0869-0499
1496010
  Наривская В.Д. "Турдейская Манон Леско" Всеволода Петрова: повествование об очаровании запретной любви (из тайников военной классики) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 69-85. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Впервые в украинском литературоведении анализируется повесть Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско», созданная во времена послевоенной «минилитературной оттепели» 1946 г. как вызов морали и литературе «советской цивилизации». Осмысливается заголовочный ...
1496011
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1496012
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1496013
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1496014
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1496015
  Ермаков Дмитрий "Туризм Малайзии" представил юбилейную программу : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 72 : Фото
1496016
  Каввадіас Н. [Туман / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 39 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-038-4
1496017
  Шмарцев Ю.В. Тугоплавкие алмазоподобные полупроводники / Ю.В. Шмарцев, Ю.А. Валов, А.С. Борщевский. – Москва : Металлургия, 1964. – 208 с.
1496018
  Стормс Э. Тугоплавкие карбиды. / Э. Стормс. – М., 1970. – 304с.
1496019
  Титц Т. Тугоплавкие металлы и сплавы = Behavior and properties of refractory metals / Т.Э. Титц, Д.У. Уилсон ; пер. с англ. П.К. Новика [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук И.И. Новикова. – Москва : Металлургия, 1969. – 352 с. : черт.
1496020
   Тугоплавкие металлы, сплавы и соединения с монокристаллической структурой. – М., 1984. – 261с.
1496021
   Тугоплавкие нитриды : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 174 с.
1496022
   Тугоплавкие нитриды и материалы на их основе.. – Киев, 1992. – 200с.
1496023
  Сергеев А.Н. Тугоплавкие оксиды и их соединения в тонком слое. / А.Н. Сергеев. – Томск, 1989. – 296с.
1496024
  Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединение / Г.В. Самсонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 558с.
1496025
  Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения / Г.В. Самсонов. – М, 1963. – 398с.
1496026
   Тугоплавкие соединения редкоземельных элементов. – Душанбе, 1978. – 390с.
1496027
  Шевердин М.И. Тугры и Эгры. / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1955. – 54с.
1496028
  Герасимов И.А. Туда и обратно / И.А. Герасимов. – М., 1972. – 190с.
1496029
  Соучек Л. Туда, где не слышно голоса / Л. Соучек. – Прага, 1968. – 239с.
1496030
  Монтвила Витаутас Туда, где солнце : стихи / В. Монтвила ; [Перевод с литов. Л. Озерова ; грав. В. Жилюса]. – Вильнюс : Vaga, 1965. – 103 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1496031
  Скорупський М. Туди де бій за волю / М. Скорупський. – К., 1992. – 335с.
1496032
  Дубінін І.І. Туди чи не туди? : літературні пародії / Іван Дубінін. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 68 с. – ISBN 966-7331-40-7
1496033
  Олійник М.Я. Туди, де бій : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 214 с.
1496034
  Тельнюк С.В. Туди, де сонце сходить / С.В. Тельнюк. – К., 1967. – 195с.
1496035
  Неверов О.С. Туди, де хліба досить. / О.С. Неверов. – Х., 1926. – 148с.
1496036
   Тудор Аргези - сто лет со дня рождения 1880-1980. – Бухарест, 1980. – 64 с.
1496037
  Видрашку Ф.К. Тудор Аргези / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1980. – 304с.
1496038
  Баталов В.Я. Туесок : лирические миниатюры : [для ст. возраста] / В. Баталов ; пер. с коми-перм. В. Муравьева и Н. Домовитова ; худож. В. Кадочников. – Пермь : Кн. изд-во, 1977. – 119 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1496039
  Харабаров И.М. Туесок. / И.М. Харабаров. – Иркутск, 1958. – 92с.
1496040
   Тужилин, Николай Терентьевич. Выставка произведений. Москва. 1980.. – М., 1980. – 9с.
1496041
  Ваттар Туз / Ваттар, ат-Тахир. – Москва, 1980. – 320с.
1496042
  Ваттар Туз / Ваттар, ат-Тахір. – Київ, 1982. – 286 с.
1496043
  Ваттар Туз / Ваттар, , ат-Тахир. – Москва, 1984. – 314с.
1496044
  Летаров Андрей Туз в рукаве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1029-5828
1496045
  Кантор Л.М. Туземные евреи в Узбекистане. / Л.М. Кантор. – Самарканд-Ташкент, 1929. – 44с.
1496046
  Заславский Р. Тузик, Антуанетта и другие : проза : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 34-44. – ISSN 0131-8136
1496047
  Гетьман В. Тузловські лимани // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-30 травня (№ 22)
1496048
  Черненок М.Я. Тузы и шестерки : [романы] / Михаил Черненок. – Москва : Вече, 2014. – 479 с. – Содерж.: Девушка ищет спонсора; Тузы и шестерки. – (Военные приключения / сост. В.И. Пищенко). – ISBN 978-5-4444-1644-0
1496049
  Каплуненко М.Ф. Туї і біота східна в озеленені на Україні / М.Ф. Каплуненко. – К., 1968. – 87с.
1496050
   Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев : экономист. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 84 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
1496051
  Файзи А.С. Тукай : роман / Ахмед Файзи ;. – Москва : Советская Россия, 1966. – 523 с.
1496052
  Файзи А.С. Тукай : роман / Ахмедавт Файзи ; ориз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советская Россия, 1977. – 523 с.
1496053
  Нуруллин И.З. Тукай / И.З. Нуруллин. – М., 1977. – 238с.
1496054
  Халит Гали Тукай и его современники. / Халит Гали. – Казань, 1966. – 228с.
1496055
  Пехтелев И.Г. Тукай и русская литература / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1966. – 182 с.
1496056
  Нуруллин И.З. Тукай ижаты (беренче рус революциясе чоры) / И.З. Нуруллин. – Казань, 1964. – 112с.
1496057
  Шамшурин Ю.И. Туктар возвращается в тундру / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1957. – 223с.
1496058
  Казаков В.П. Тукуманский конгресс в истории Аргентины // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 78-87. – ISSN 0044-748Х
1496059
  Галицан А.С. Тула - город-герой / А.С. Галицан, Д.З. Муриев. – М., 1981. – 159с.
1496060
   Тула - город-герой.. – Тула, 1981. – 256с.
1496061
   Тула - город орденоносный. – Тула, 1967. – 80с.
1496062
  Кипарисова А. Тула / А. Кипарисова. – Москва, 1948. – 67 с.
1496063
   Тула : Памятники истории и культуры. – Тула, 1973. – 206с.
1496064
  Туманов А.С. Тула : Страницы хроники героической защиты города-героы в 1941 г. / А.С. Туманов. – М., 1985. – 192с.
1496065
  Ошевский С.Д. Тула деревянная / С.Д. Ошевский. – Тула, 1990. – 111с.
1496066
   Тула социалистическая.. – Тула, 1967. – 76с.
1496067
   Тулайков Николай Максимович (1875-1938). – Саратов, 1963. – 7 с.
1496068
   Туленков Микола Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486. – ISBN 978-966-439-754-1
1496069
   Тулин, Юрий Нилович. Выставка произведений. Ленинград. 1972.. – Л., 1972. – 22с.
1496070
  Тахо-Годи Тулка : проза: повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 12. – С. 89-103. – ISSN 0321-1878
1496071
   Тулмін (Toulmin) Стівен Еделстон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 935-936. – ISBN 966-316-069-1
1496072
  Бовсунівська Т. Тулов Михайло Андрійович (1814-1882) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 152-157. – ISBN 966-7825-40-Х
1496073
  Антонець Н.Б. Тулов Михайло Андрійович (1814-1882) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 318-324. – ISBN 966-06-0367-3
1496074
  Ромм М.М. Туловищный мозг полихеты Haemothoe imbricata : Автореф... канд. биол.наук: / Ромм М.М.; Казан.ГУ. – Казань, 1954. – 12л.
1496075
   Туловищный мозг членистоногих и червей.. – Л., 1977. – 212с.
1496076
  Блок Ж.Р. Тулон / Ж.Р. Блок. – МоскваЛ., 1944. – 102с.
1496077
  Блок Ж.Р. Тулон / Ж.Р. Блок. – М, 1949. – 176с.
1496078
  Адибаев М.Х. Тулпар спит стоя : повести, рассказы / Марат Адибаев. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 192 с. : портр.
1496079
  Цветков Ю.В. Тулсидас / Ю.В. Цветков ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 180 с. – (Писатели и ученые Востока)
1496080
  Жадько В. Тулуб Олександр Данилович (- укр.громадський діяч, історик, педагог) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 876. – ISBN 978-966-8567-14-8
1496081
  Гончар Ю. Тулуби і Тарас Шевченко // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 47-51. – ISBN 978-966-493-297-1
1496082
  Перрюшо А. Тулуз-Лотрек / А. Перрюшо. – Москва, 1969. – 278с.
1496083
  Воркунова Н.И. Тулуз-Лотрек / Н.И. Воркунова. – Москва, 1972. – 244с.
1496084
  Харасти-Такач Тулуз-Лотрэк. / Харасти-Такач. – Будапешт, 1962. – 43с.
1496085
  Трухачова Р.Г. Тулуза - туристична мрія // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 253-255
1496086
  Гамарра П"єр Тулузькі таємниці : Роман / Гамарра П"єр. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 256с.
1496087
   Туляки - Герои Советского Союза.. – Тула, 1967. – 446с.
1496088
   Туляков В.О. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 314-316. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають В"ячислава Олексійовича Тулякова з ювілеєм.
1496089
  Винникова Н.А. Тульская комсомольская организация в период обороны и изгнания фашистких захватчиков из пределов области. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Винникова Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1976. – 26л.
1496090
  Сергеева Елена Тульская область приглашает на турнир : Как хобби превращается в турпродукт. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 16 : Фото
1496091
  Подчуфаров Ф.М. Тульская партийная организация в борьбе за коллективизацию в период первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Подчуфаров Ф.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
1496092
  Бурцев Д.И. Тульская партийная организация в борьбе за мощный подъем химической промышленности в первые три года семилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Д. И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – М., 1963. – 21л.
1496093
  Савкин В.В. Тульская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- ноябрь 1942) : Автореф... канд. ист.наук: / Савкин В. В.; Моск. юр. ин-т М-во культ. СССР. – Москва, 1953. – 20 л.
1496094
  Павлова М.И. Тульская партийная организация в период героической обороны столицы и разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. (Зима 1941/42 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова М.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 16л.
1496095
   Тульская писательская организация. – Тула, 1978. – 71с.
1496096
  Бакулев Г.Д. Тульская промышленность : историко-экономический очерк / Г.Д. Бакулев ; предисл. акад. С.Г. Струмилина. – Тула : Облкнигоиздат, 1952. – 140 с.
1496097
   Тульские "златокузнецы". – Л., 1974. – 167с.
1496098
  Парыгина Н.Д. Тульские вечера / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1988. – 254с.
1496099
  Лазарев В.Я. Тульские истории. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1977. – 351с.
1496100
  Нагаев Г.Д. Тульские оружейники / Г.Д. Нагаев. – Тула, 1972. – 296 с.
1496101
  Попов Б.В. Тульский говор на территории Кировской области. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Б.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
1496102
   Тульский край : Документы и материалы. – Тула
Часть 1. – 1966. – 376с.
1496103
   Тульский край : Документы и материалы. – Тула
Часть 2 : (Советский период). – 1968. – 483с.
1496104
  Милонов Н.А. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского / Н.А. Милонов. – Тула, 1978. – 31 с.


  Библиотека Д.Г. Бибикова
1496105
  Милонов Н.А. Тульский край в рисунках В. А. Жуковского / Н.А. Милонов. – 2-е. – Тула, 1982. – 112 с.


  Библиотека Д.Г. Бибикова
1496106
  Ашурков В.Н. Тульский музей оружия / В.Н. Ашурков. – Тула : Книжное издательство, 1958. – 65с.
1496107
  Богомазов Д.Н. Тульский музей Оружия / Д.Н. Богомазов. – Тула : Тульское книжн. изд-во, 1962. – 80с.
1496108
  Ашурков В.Н. Тульский музей оружия: Путеводитель / В.Н. Ашурков. – Тула : Книжное издательство, 1965. – 98с.
1496109
   Тульский областной краеведческий музей. – Тула, 1969. – 152с.
1496110
  Владимирова В.И. Тульский областной художественный музей : путеводитель / В.И. Владимирова, Т.В. Попова, З.Н. Скопинцева. – Тула : Приокское, 1973. – 80 с.
1496111
   Тульский областной художественный музей.. – Л., 1961. – 117с.
1496112
   Тульский областной художественный музей.. – Ленинград, 1983. – 244с.
1496113
   Тульский оружейный завод. 1712-1962. – Москва, 1962. – 6с.
1496114
  Варфоломеев В.П. Тульский самовар / В.П. Варфоломеев. – Тула : Приокск. кн. изд-во, 1978. – 133 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
1496115
  Тебиев Б.К. Тульский театр / Б.К. Тебиев. – Тула, 1977. – 248 с.
1496116
   Тульский художественный музей. – 2-е изд. – Тула, 1984. – 96с.
1496117
   Тульское общество земледельческих колоний и ремесленных приютов (основано 10-го января 1886 года) : Отчеты за 1894 год. – Тула : Тип. Губерского правления, 1895. – 115 с.
1496118
   Тульское оружие XVIII-XX вв. : из собрания Государственных музеев Московского Кремля. – Москва, 1980. – 49 с.
1496119
  Савинов Д.М. Тульское умеренное яканье в синхронии и диахронии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 39-49. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
1496120
   Тульська область. Форум в Алексине: изобразительное искусство и туризм : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 78-79 : Фото
1496121
  Буга Т.М. Тульчин - духовна столиця Поділля // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 29-35 : фото. – Бібліогр.: 11 назв.
1496122
  Дудкевич Д.К. Тульчин / Д.К. Дудкевич, І.А. Пшук. – Одеса, 1967. – 52 с.
1496123
  Підласко Т.В. Тульчин / Т.В. Підласко. – Одеса : Маяк, 1976. – 48с.
1496124
  Підласко Т.В. Тульчин / Т.В. Підласко. – Одеса, 1980. – 83с.
1496125
  Ціборовська-Римарович Тульчинська бібліотека і Ян Потоцький // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 491-495. – ISBN 978-966-3888-379-3
1496126
  Копайгородська О.І. Тульчинський краєзнавчий музей. / О.І. Копайгородська, М.І. Недобой. – Одеса, 1969. – 56с.
1496127
  Федоренко М.Д. Туман-озеро / М.Д. Федоренко. – Одесса, 1958. – 76с.
1496128
  Бэрбучану К. Туман / К. Бэрбучану. – М, 1970. – 235с.
1496129
  Дебольски А. Туман : роман и рассказы / А. Дебольски; пер. с нем. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 350 с.
1496130
  Унамуно М. де Туман = Niebla / Мигель де Унамуно. – Москва : Цитадель, 2001. – 240c. – ISBN 5-7657-0201-5
1496131
  Усик Свіітлана Туман / Усик Свіітлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 38
1496132
  Сопронюк О. Туман : поезії / Олександр Сопронюк. – Вінниця : ТВОРИ, 2020. – 143, [1] с. : іл., портр. – (Бібліотечка газети "Слово"). – ISBN 978-966-949-339-2
1496133
  Пузанов И.Е. Туман в моря подымается / И.Е. Пузанов. – М, 1984. – 301с.
1496134
  Виллер Г. Туман и мгла. Их причины, распределение и предсказание / Г. Виллер. – Москва, 1932. – 111с.
1496135
  Виллет Г. Туман и мгла. Их причины, распределение и предсказание / Г. Виллет. – Москва : Центр.бюро погоды СССР, 1932. – 111 с.
1496136
  Сорокин В.Н. Туман идет по следу / В.Н. Сорокин. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 111 с.
1496137
  Шилович Г.В. Туман идет по следу / Г.В. Шилович. – Минск, 1970. – 176с.
1496138
  Черепанов Д.Ф. Туман из ущелья. / Д.Ф. Черепанов. – 2-е изд., доп. и испр. – Алма-Ата, 1962. – 126с.
1496139
  Шилович Г.В. Туман іде по сліду / Георгій Шилович. – Київ, 1977. – 160 с.
1496140
  Потанин В.Ф. Туман на снегу / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1968. – 122с.
1496141
  Бурлин В.Ф. Туман над небоскребами / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1983. – 200с.
1496142
  Петров Андрей Туман над полем Куликовым : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 40-52 : Іл., карта
1496143
  Соколов Б. Туман не розсіюється // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 15


  Оприлюднена доповідь експертів ВООЗ про походження COVID-19 ніяких сенсацій не містить, хоча й намагається мати вигляд наукоподібної.
1496144
  Азери С. Туман рассеивается : повести. рассказы : пер. с азерб. / Сабир Азери ; худож. Н. Абакумов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с. : ил.
1496145
  Шаракшанэ Б.Ц. Туман рассеялся. -- Боевое крещение / Б.Ц. Шаракшанэ. – Улан-Удэ, 1970. – 147с.
1496146
  Пузанов И.Е. Туман с моря подымается / И.Е. Пузанов. – М, 1974. – 48с.
1496147
  Унамуно Мигель де Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Мигель де Унамуно ; [Вст. ст. Г. Степанова]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 845, [3] с., [13] ил. : ил. – В изд. также : Тиран Бандерас / Рамон дель Валье-Инклан [с. 305-476] ; Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро / Пио Бароха [с. 481-802]. – (Библиотека всемирной литературы / ред. совет.: Абашидзе И.В. [и др.] ; т. 141 ; Серия третья. Литература XX в.)


  Содерж. : Тиран Бандерас / Рамон дель Валье-Инклан ; Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро / Пио Бароха
1496148
  Ба Цзинь Туман. Гибель. Холодная ночь : рассказы, думы, избранное : пер. с китайского / Ба Цзинь. – Москва : Радуга, 1991. – 432 с. – (Мастера современной прозы)
1496149
  Сливінська Інна Туман: правила пересування на автомобілі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 30
1496150
  Балаев Н.П. Туманная страна Паляваам : повесть и рассказы / Николай Балаев. – Магадан : Кн. изд-во, 1976. – 160 с. : ил.
1496151
  Шергова Г.М. Туманная эстакада / Г.М. Шергова. – М, 1974. – 127с.
1496152
  Волошина Л. Туманні заяви та російські наративи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)


  В щорічному посланні до Верховної Ради президент Володимир Зеленський багато говорив про плани щодо окупованих Криму та ОРДЛО. Але...
1496153
  Константинов В. Туманні перспективи Туманного Альбіону. Брекзит занурює Велику Британію у вир глибокої кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 4


  "Схоже, досягнута угода, яка визначила умови виходу Великої Британії з Європейського Союзу, змогла спростувати цей давній афоризм. Адже угода не тільки не поклала край кризі, в якій Британія опинилася після референдуму 2016-го. Навпаки, тепер криза ...
1496154
  Єфремов А І. Туманність Андромеди : роман, оповідання / А І. Єфремов, . – Київ : Молодь, 1976. – 368с.
1496155
  Бычков К.В. Туманности -- остатки вспышек сверхновых. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Бычков К.В.; МГУ. – М, 1974. – 9л.
1496156
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Москва : Художественная литература, 1958. – 368с.
1496157
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / Иван Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 464 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 1)
1496158
  Шаров А.С. Туманность Андромеды / А.С. Шаров. – Москва : Наука, 1982. – 447 с.
1496159
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1984. – 335с.
1496160
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Минск, 1987. – 315с.
1496161
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Минск, 1987. – 315с.
1496162
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1988. – 364с.
1496163
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – М, 1988. – 316с.
1496164
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Киев, 1989. – 334с.
1496165
  Ефремов И.А. Туманность Андромеды / И.А. Ефремов. – Москва : Патриот, 1991. – 336с.
1496166
  Ефремов И. Туманность Андромеды. Час Быка. / Иван Ефремов. – Москва : Зебра, 2008. – 784 с. – (Золотой фонд русской классики). – ISBN 978-5-94663-495-3
1496167
  Исакина Юлия Туманность Сан-Марино // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 18-21 : фото
1496168
  Платонова Полина Туманные перспективы Иберийского полуострова : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 70-75 : Фото
1496169
  Ерофеев Н.А. Туманный Альбион : Англия и англичане глазами русских 1825 - 1853 гг. / Н.А. Ерофеев. – Москва : наука, 1982. – 320с.
1496170
  Тарашкевич С. Туману ажур. / С. Тарашкевич, 1929. – 31с.
1496171
  Яркова В.М. Туманы в аэропорту Толмачево : Автореф... кандидата геогр.наук: / Яркова В.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 23л.
1496172
  Зверев А.С. Туманы и их предсказание / А.С. Зверев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 74с.
1496173
  Морачевский В.Г. Туманы морских акваторий и побережий / В.Г. Морачевский, М.М. Коханович. – Л., 1984. – 48с.
1496174
  Осипова Г.И. Туманы на северо-западе Европейской теории СССР : Автореф... Канд.геогр.наук: / Осипова Г.И.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР. – Ленинград, 1958. – 16л.
1496175
  Прихотько Г.Ф. Туманы на Украине : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Прихотько Г.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1951. – 21 с.
1496176
  Прихотько Г.Ф. Туманы на Украине : Дис... канд. географ.наук: / Прихотько Г.Ф.; КГУ. – Киев, 1951. – 217л.
1496177
  Сметанин А.И. Туманы ночуют в сопках / А.И. Сметанин. – М., 1987. – 284с.
1496178
  Вурцбергер Карл Туманы сами не рассеиваются / Вурцбергер Карл. – Москва, 1975. – 440с.
1496179
  Амелин А.Г. Туманы служат человеку / А.Г. Амелин, Е.В. Яшке, В.А. Калганов ; отв. ред. Б.В. Дерягин ; АН СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 120. – (Серия "Наука и технический прогресс")
1496180
  Асмарян Л.А. Туманян-литературный критик. : Автореф... наук: / Асмарян Л.А.; Акад. наук Арм. ССР. Инст. литер. им.М.Абегяна. – Ереван, 1949. – 17 с.
1496181
  Ахвердин Л.О. Туманян / Л.О. Ахвердин; Ахвердян Л.О. – Ереван : Айастан, 1969. – 96 с., [1] портр.
1496182
  Юханссон Свен Тумба учит играть в хоккей. / Юханссон Свен. – М., 1962. – 70с.
1496183
  Центкевич А. Тумбо з мису Доброї Надії. / А. Центкевич, Ч. Центкевич. – К, 1971. – 239с.
1496184
  Лодойдамба Ч. Тунгалаг тамир / Ч. Лодойдамба. – Улаанбаатар, 1962. – 288с.
1496185
  Гуревич А.Б. Тунгусская серия Норильского района. : Автореф... Канд.гелого-минерал.наук: / Гуревич А.Б.; Ленингр.горны.ин-т. – Л, 1966. – 20л.
1496186
  Васильев В.Н. Тунгусские предания / В. Васильев. – Санкт-Петербург : Тип. Мин-ва путей сообщения (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1909. – 19 с. – Отд. оттиск: Живая старина, вып. 3 1908 г. и вып. 1 1909 г.
1496187
  Обручев С.В. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Ленинград-Москва, 1932. – с.
1496188
  Елегечев И.З. Тунгусский бор / И.З. Елегечев. – Новосибирск, 1965. – 240с.
1496189
  Кринов Е.Л. Тунгусский метеорит / Е.Л. Кринов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 196 с.
1496190
  Филиппов С.В. Тунгусский метеорит / С.В. Филиппов. – Москва : Иркут. книжн. издательство, 1961. – 47 с.
1496191
  Горбачев Н.А. Тунгусский огонь / Н.А. Горбачев. – Москва, 1986. – 45с.
1496192
  Обручев С.В. Тунгусский угленосный бассейн / С.В. Обручев. – М., 1919. – 32с.
1496193
  Дмитриев А.Н. Тунгусский феномен 1908 года - вид солнечно-земных взаимосвязей / А.Н. Дмитриев, В.К. Журавлев. – Новосибирск : ИГиГ АН СССР, 1984. – 144 с.
1496194
  Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири / В.А. Туголуков. – М., 1985. – 284с.
1496195
  Лапцуй Л.В. Тундра : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Советский писатель, 1970. – 72 с.
1496196
  Николс Ксения Тундра // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 107 : фото
1496197
  Васильев В.И. Тундра Канинская / В.И. Васильев, Л.Н. Гейденрейх. – Москва : Мысль, 1977. – 219с.
1496198
  Любовцев В.И. Тундра не любит слабых / В.И. Любовцев, Ю.Б. Симченко. – Москва, 1968. – 279с.
1496199
  Кошечкин Б.И. Тундра хранит след: очерки об исследователях Кольского Севера / Б.И. Кошечкин. – Мурманск, 1979. – 152 с.
1496200
  Дмитриев С. Тундра. : очерки и рассказы / С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1935. – 72 с.
1496201
  Караваева Н.А. Тундровые глеевые почвы Северной Якутии : Автореф... канд. геогр.наук: / Караваева Н.А.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 22л.
1496202
  Пармузин Ю.П. Тундролесье СССР / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1979. – 295с.
1496203
  Келлерман Б. Тунель / Беpнгаpд Келлєpман ; з дозволу автоpа пеpеклала Доpа Сімовичева; Під pедакцією [та з пеpедм. "Беpнгаpд Келлєpман"] Василя Веpниволі [В.І. Сімович]. – Коломія ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, 1922. – 416 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Білоус М., Теpлак З. Василь Сімович. 1880-1944: Життєпис.-бібліогp. наpис. - Львів, 1995
1496204
  Келлерман Б. Тунель : фант. роман / Бернгард Келлерман ; пер. з нім. Олекси Логвиненка. – Київ : Молодь, 1986. – 271 с.
1496205
  Бурцева І. Тунель банкрутства: чивідно світло? Реструктуризація боргу фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1496206
   Тунельна спектроскопія нанодротів самосформованих із наночастинок Co/CoSi2 та Si у кремнієвій матриці / О.Д. Горчинський, І.В. Бєлоусов, С.М. Занкович, С.О. Пуцелик, Ю.Г. Назарок, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-45. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Метод імплантації іонів Со в кремній і відпал при температурах, які сприяють збиранню Со в преципітати та формуванню частинок Со/СоSi2 наночастинок та кремнієвих наночастинок між ними. З аналізу ТЕМ поперечного перерізу кремнієвих пластин було ...
1496207
  Никитин Н.Е. Тунельная спектроскопия размерно-квантовых пленок висмута : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Никитин Н. Е.; АН СССР, Ин-т радиотехники и электрон. – М., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1496208
  Виноградов М.С. Тунельно-рекомбинационные процессы в гетеропереходе сульфид кадмия-сульфид меди. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Виноградов М.С.; О дес. гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
1496209
  Бубенцов В.И. Тунеядство и борьба с ним / В.И. Бубенцов. – Саратов, 1972. – 23с.
1496210
  Кондрашков Н.Н. Тунеядство: против закона и совести / Н.Н. Кондрашков. – М, 1989. – 157с.
1496211
  Пешков В.И. Тунеядцам не место в нашей жизни. / В.И. Пешков. – Алма-Ата, 1962. – 54с.
1496212
  Магарин Н.С. Тунеядцев - к ответу / Н.С. Магарин. – Одесса, 1961. – 35с.
1496213
  Шляпочников А.С. Тунеядцев к ответу / А.С. Шляпочников. – М, 1964. – 44с.
1496214
  Румянцев П.М. Тунеядцы - враги нашего общества. / П.М. Румянцев. – М., 1964. – 56с.
1496215
  Прокша Л.Я. Туника Несса. / Л.Я. Прокша. – Минск, 1986. – 316с.
1496216
  Видясова М.Ф. Тунис - зачинатель "арабских революций" // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 42-91. – ISSN 0235-5620
1496217
  Уткин Г.Н. Тунис / Г.Н. Уткин. – Москва, 1973. – 10с.
1496218
   Тунис : Карта. – 3-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картогграфии, 1973. – 1 карта
1496219
  Гусаров В.И. Тунис / В.И. Гусаров. – Москва : Мысль, 1974. – 128с.
1496220
   Тунис : Справочник. – Москва : Наука, 1978. – 375с.
1496221
   Тунис : История. Берберы. Джерба. Сиди-Бу-Саид. Русские. Талассотерапия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 86-122 : Фото.Карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1496222
  Можаев Александр Тунис : Африканский дневник. Путешествие / Можаев Александр, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 56-67 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
1496223
  Лашова Г.А. Тунис (Проблемы экономической географии) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Лашова Г. А.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1975. – 19л.
1496224
  Шевченко Сергей Тунис круглый год : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 70-71 : Фото
1496225
  Ланда Р. Тунис спешит в будущее. // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.61-65. – ISSN 0321-5075


  [Производство наркосодержащих культур.]
1496226
  Смирнов В.П. Тунис. / В.П. Смирнов. – М., 1962. – 72с.
1496227
  Цолов П. Тунис. / П. Цолов. – София, 1965. – 68с.
1496228
  Курило В.А. Тунис. / В.А. Курило. – Москва : Мысль, 1978. – 48с. – (У карты мира)
1496229
  Зеленский Святослав Тунис. Места силы: 6 улетных точек на Земле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №12 (2951). – С. 72-76 : фото
1496230
  Себа П. Тунис. Опыт монографии / П. Себа. – Москва, 1953. – 256с.
1496231
  Прохоров Александр Тунис: Африканский Сингапур и политика "открытого неба" : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 70 : Фото
1496232
  Самойлов Юрий Тунис: все основания для массовости : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1998-8044
1496233
   Тунис: как реализовать туристический потенциал / Самойлов Юрий, Гутали Али, Демура Тарас, Солнцев Сергей, Новиковский Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1496234
  Неправская Наталия Тунис: Север вместо Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1496235
  Корнеева Наталья Туниса будет больше // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 56-59 : фото
1496236
  Одарченко К.С. Тунисия ( Экон.-географ. характер) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Одарченко К. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 19 с.
1496237
  Пантучек С. Тунисская литература. Краткий очерк. / С. Пантучек. – М., 1969. – 155с.
1496238
  Румянцев В. Тунисская Республика. / В. Румянцев, В. Фатис. – М., 1982. – 64с.
1496239
  Завадовский Ю.Н. Тунисский диалект арабского языка. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1979. – 106с.
1496240
  Алексеев А.А. Туницкий Николай Леонидович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 333-334
1496241
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 234. – ISSN 2075-437X


  З 1918 по 1922 рр. - завдував кафедрою славістики у Київському університеті, викладав сербську, польську
1496242
  Чмир О.Р. Туницький Микола Леонідович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220. – ISSN 2075-437X
1496243
  Грищенко І.Ф. Туніс / І.Ф. Грищенко. – К, 1960. – 36с.
1496244
  Гудзевата Марина Туніс без пляжу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 118-124 : фото
1496245
  Ігнатьєв П. Туніс після подій арабської весни: причини нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
1496246
  Самойлов Юрій Туніс розширює пропозицію // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1496247
  Герасименко Арсеній Туніс. Африканський Колізей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 70-77 : фото
1496248
  Стаховський Дмитро Туніс. Бербери і дромадери : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 88-95 : Фото
1496249
  Будько Євген Туніс. Вустами Солов"я : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 96-101 : Фото
1496250
  Орел Роман Туніс. Дорога до оазиса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 44-47 : фото
1496251
   Туніс. Жасмін у Сусі : хіти сезону: Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-77
1496252
  Глазова Катерина Туніс. Кайф і пісок : Вояж-колекція / Глазова Катерина, Горобець Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-83 : Фото, карта
1496253
  Галаджій О. Туніс. Між пустелею та морем / О. Галаджій, Г. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
1496254
  Орел Роман Туніс. Пил віків і цілющі водорості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 58-65 : фото
1496255
  Рафаловський Євген Туніс. Підземні мешканці та український борщ // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-55
1496256
  Іващенко Микола Туніс. Повна торба вражень // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 64-67 : фото
1496257
  Рафаловський Євген Туніс. Подорож на "Червоній ящірці" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-120 : фото
1496258
  Іващенко Микола Туніс. Сафарі на Сахарі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 50-54 : фото
1496259
  Онишко Сергій Туніс. Скарби Магрибу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 76-83 : фото
1496260
  Дудкін Іван Туніс. Троглодити ХХІ століття : modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 68-71 : Фото
1496261
  Вакуленко Інна Туніс. Хамамотерапія / Вакуленко Інна, Ташаєва Міла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 84-87 : Іл.
1496262
   Туніс. Чоловіки, що вишивають золотом // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 112-113 : Фото
1496263
  Будько Є. Туніс.Біле і блакитне / Є. Будько, О. Горобець, М. Іващенко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 72-77 : фото
1496264
  Рибалкін С.В. Туніська поезія ХХ–ХХІ ст. у дзеркалі світової літературної критики // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – C. 102-109. – ISSN 1608-0599
1496265
  Плясун Я.Г. Туніська республіка / Я.Г. Плясун. – Київ, 1971. – 191с.
1496266
  Иванченко Ю.М. Туннелирование в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванченко Ю.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1968. – 13л.
1496267
  Замараев К.И. Туннелирование электрона в химии: Химические реакции на больших расстояниях / К.И. Замараев. – Новосибирск, 1985. – 312с.
1496268
  Чейшвили О.Д. Туннелирование электронов и флуктуационные явления в сверхпроводящих металлах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чейшвили О.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1496269
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Москва-Л, 1930. – 267с.
1496270
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Куйбышев, 1958. – 300с.
1496271
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1960. – 724с.
1496272
  Гончаров И.Ю. Туннель / И.Ю. Гончаров. – Красноярск, 1963. – 44с.
1496273
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Л, 1978. – 607с.
1496274
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1981. – 335с.
1496275
  Келлерман Б. Туннель : роман / Б. Келлерман. – Донецк : Донбас, 1983. – 264с.
1496276
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1496277
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – М, 1988. – 624с.
1496278
  Келлерман Б. Туннель / Б. Келлерман. – Донецк, 1988. – 277с.
1496279
  Притула Дмитрий Туннель : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 7. – С. 89-97. – ISSN 0321-1878
1496280
  Хайнлайн Р. Туннель в небе / Р. Хайнлайн. – Пермь, 1991. – 295 с.
1496281
  Метелкин Николай Туннель под Гибралтарским проливом : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2
1496282
   Туннель под миром : сб. англо-американской фантастики. – Москва : Мир, 1965. – 400 с.
1496283
  Гарсиа Понсе Туннель Сан-Карлоса / Гарсиа Понсе. – М., 1970. – 152с.
1496284
  Свистунов В.М. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в металлах. / В.М. Свистунов, М.А. Белоголовский. – К., 1986. – 151с.
1496285
  Богатина Н.И. Туннельная спектроскопия квазичастичных возбуждений в онденсированных тонких пленках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Богатина Н.И. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1496286
  Петропавловская Юлия Туннельное зрение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 94-95 : фото
1496287
   Туннельные диоды в вычислительной и измерительной технике. – Рига : Зинатне, 1972. – 344 с.
1496288
   Туннельные диоды в вычислительной технике. – Рига : Зинатне, 1969. – 396 с.
1496289
  Акчурин Э.А. Туннельные диоды в технике связи / Э.А. Акчурин, В.В. Рудь, В.Я. Спирин. – Москва : Связь, 1971. – 137 с.
1496290
   Туннельные диоды и их применение в схемах переключения и в устройствах СВЧ диапазона. – Москва : Советское радио, 1965. – 184 с.
1496291
  Руденко Э.М. Туннельные исследования элементарных возбуждений в сверхпроводящих вакуумных конденсатах ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Руденко Э.М.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1981. – 22л.
1496292
  Усеинов Рустэм Галеевич Туннельные механизмы фотопереходов в полупроводниковых контактных структурах : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.10 / Усеинов Рустэм Галеевич; Оптический ин-т. – Л., 1984. – 16л.
1496293
  Евтушенко С.К. Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии / С.К. Евтушенко, А.Н. Евтушевская, В.В. Марусиченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Бублик Л.О., Бучакчийська Н.М., Виничук С.М. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 1 (71). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1496294
  Липшиц Л.Л. Туннельные печи для обжига огнеупорных фарфоровых изделий и динаса / Л.Л. Липшиц. – М., 1927. – 76с.
1496295
  Москаленко В.А. Туннельные свойства сверхпроводящих сплавов / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1978. – 82с.
1496296
  Ника Ю.Н. Туннельные характеристики и кинетические коэффициенты сверхпроводящих сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ника Ю. Н.; АН МССР, Ин-т прикл. физ. – Кишинев, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1496297
  Кожушнер М.А. Туннельные явления / М.А. Кожушнер. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1496298
   Туннельные явления в твердых телах, 1973. – 421 с.
1496299
  Гольданский И В. Туннельные явления в химической физике / И В. Гольданский. – М., 1986. – 293с.
1496300
  Стучебников В.М. Туннельные явления и изучательная рекомбинация в антимониде галлия : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Стучебников В.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 12л.
1496301
  Ржевкин К.С. Туннельный диод. / К.С. Ржевкин. – М.-Л., 1962. – 24с.
1496302
  Чернавская Н.М. Туннельный транспорт электронов в фотосинтезе / Н.М. Чернавская. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 175с.
1496303
  Ревенко Юрий Федорович Туннельный эффект в индии, сплавах индий-олово, ниобий и тантале под давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ревенко Юрий Федорович; МВ и ССО УССР. Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 21л.
1496304
  Солимар Л. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение : пер. с англ. / Л. Солимар. – Москва : Мир, 1974. – 428с.
1496305
  Румянцев А.И. Тунцы / А.И. Румянцев, И.В. Кизиветтер. – Владивосток, 1949. – 64с.
1496306
  Лєсков М.С. Тупейний художник / М.С. Лєсков. – К., 1952. – 52с.
1496307
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков, 1946. – 64с.
1496308
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Кишинёв, 1953. – 24с.
1496309
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1956. – 64с.
1496310
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1978. – 30с.
1496311
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Минск, 1979. – 318с.
1496312
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – Москва, 1987. – 461с.
1496313
  Лесков Н.С. Тупейный художник / Н.С. Лесков. – К., 1988. – 509с.
1496314
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1496315
  Джекоби Сьюзен Тупеющая Америка / источник: сайт ИноСМИ. - 2008 г. - 20 февраля // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-52. – ISSN 0321-0383
1496316
  Кулешов А.П. Тупик / А.П. Кулешов. – Минск, 1987. – 222с.
1496317
  Азери С. Тупик : роман / Сабир Азери ; пер. с азерб. А. Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 319 с. : ил.
1496318
   Тупик борьбы интеграций в Европе (аналитический доклад) / Е. Винокуров, С. Кулик, А. Спартак, И. Юргенс // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736


  У доповіді, підготовленій на замовлення Комітету громадянських ініціатив, критично аналізуються проект "Східне партнерство" Євросоюзу, його негативні наслідки для економічного співробітництва та партнерських відносин у Великій Європі. Дослідження ...
1496319
  Іщенко Н. Тупик європейської миротворчості // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Представники Белграда та Приштини знову ні про що не домовилися в Брюселі.
1496320
  Симоненко В. Тупик судьбоносной реформы // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 1, 7


  "В «турборежиме», под занавес работы сессии, 17 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление «Об образовании и ликвидации районов» - административно-территориальных единиц страны. Одного из звеньев местного самоуправления, являющегося ...
1496321
  Оболонский А.В. Тупики геополитического имморализма и поиски новой парадигмы // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.55-67. – ISSN 0869-0499
1496322
  Иорданский В.Б. Тупики и перспективы тропической Африки / В.Б. Иорданский. – Москва : Наука, 1970. – 474 с.
1496323
  Плискевич Н.М. Тупики инструментальной модернизации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
1496324
  Болотин И.С. Тупики клерикального национализма. / И.С. Болотин. – Москва, 1987. – 108с.
1496325
  Исаченко И.И. Тупики космической гонки / И.И. Исаченко. – М, 1989. – 173с.
1496326
  Грачев А.С. Тупики политического насилия / А.С. Грачев. – М., 1982. – 192с.
1496327
  Гольденберг М.А. Тупики сионизма / М.А. Гольденберг. – Кишинев, 1979. – 183с.
1496328
  Шпакова Р.П. Тупики социологической теории в ФРГ / Р.П. Шпакова. – Л., 1981. – 143с.
1496329
  Капсамун І. Тупиковий шлях / І. Капсамун, Ю. Лучик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Один із авторів статті - студентка КНУТШ Ю. Лучик. Що показали мітинги 18 травня 2013 року.
1496330
  Боклаг Є.В. Тупикові станції Укрзалізниці: причини формування і сучасний стан // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 48-51
1496331
  Тригубенко В.В. Туптало Даноло (Ростовський Димитрій) (1651-1709) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 149-154. – ISBN 966-06-0367-3
1496332
  Врублевский К. Тур : (с 10 рис. в тексте). – [Санкт-Петербург], 1905. – С. 83-118. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. 1905. Т. X


  Зоологический музей (Ленинград). Ежегодник Зоологического музея Российской академии наук. - Санктпетербург : тип. Имп. Акад. наук, 1896 - 1931 Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg 1905, т. 10 / ...
1496333
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, 1887. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина, 1887, № 1
1496334
  Сумцов Н.Ф. Тур в народной словесности / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 26 с.
1496335
  Артемов Станислав Тур де Франс : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 56-59 : Фото
1496336
  Іващенко Галина Тур їсти / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 128-133 : фото
1496337
  Бектурсунов К. Тур на Крит / беседовала Кристина Пошелюжная // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 14-15. – ISSN 1563-6755


  Украине нужен придельно либеральный закон, легализирующий криптодеятельность.
1496338
  Оніщук Олексій Тур оголених натур : ВІд свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 128-131 : Іл.
1496339
  Будько Євген Тур по салону : Мандрівничий ряд / Будько Євген, Пристаєцький Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 132-133 : Фото
1496340
  Дубинянская Я. Тур Хейердал: путешествия дилетанта // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
1496341
  Мішалова К.М. Тур Хейєрдал - дух подорожей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 9/10 (97 )


  Хейєрдал - ) — норвезький мандрівник та вчений, дослідник культури та походження різних народів світу: полінезійців, індіанців, жителів острову Пасхи тощо.
1496342
  Зборовський А.І. Тур: винищення і зворотна селекція // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 29-33. – ISSN 2518-7104
1496343
  Сергеева Елена Турагенство а/к "Сибирь": прогнозы на зиму : Новые программы "Сибири" стартовали успешно. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 115 : Фото
1496344
  Гук А. Турагент, авіаперевізник та аеропорт: хто за що відповідальний? / А. Гук, М. Терещенко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 14-15
1496345
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2005
1496346
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2005
1496347
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2005
1496348
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2005
1496349
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2005
1496350
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2005
1496351
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 1. – 2006
1496352
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 2. – 2006
1496353
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 3. – 2006
1496354
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 4. – 2006
1496355
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 5. – 2006
1496356
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 6. – 2006
1496357
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 7/8. – 2006
1496358
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 9/10. – 2006
1496359
   Турагентство : Научно-практический журнал. – Москва, 2004-
№ 11/12. – 2006
1496360
  Панченко Ольга Турагенція - 2018: складові успіху // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 18 : фото. – ISSN 1998-8044
1496361
  Будько Євген Турактивація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 122-123 : фото
1496362
  Бессчетнов П.П. Туранговые тополя Казахстана / П.П. Бессчетнов, Л.М. Грудзинская. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 152с.
1496363
  Довгич В.А. Туранська теорія етногенезу в українознавчій журналістиці // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 163-169. – (Журналістика ; [Вип. 1])
1496364
  Мизин В.П. Турбазы, пансионаты, кемпинги / В.П. Мизин. – Донецк, 1974. – 31с.
1496365
  Гуслистий К. Турбаївське повстання / К. Гуслистий. – К, 1947. – 43с.
1496366
  Коляда І. Турбаївське повстання 1789-1793 рр.: 220 роковини супротиву українських селян політиці соціального поневолення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 11/12. – С. 1-5
1496367
  Сиротюк М. Турбаївці / М. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384с.
1496368
  Сиротюк М.Й. Турбаївці / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 384 с.
1496369
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2005
1496370
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2005
1496371
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3, темат. вып. : Скандинавия. – 2005
1496372
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2005
1496373
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2005
1496374
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2005
1496375
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2005
1496376
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2005
1496377
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2005
1496378
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2005
1496379
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2005
1496380
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2005
1496381
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2005
1496382
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2006
1496383
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2006
1496384
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2006
1496385
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2006
1496386
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2006
1496387
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2006
1496388
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2006
1496389
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2006
1496390
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2006
1496391
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2006
1496392
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2006
1496393
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2006
1496394
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2006
1496395
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2006
1496396
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2006
1496397
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2006
1496398
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2007
1496399
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2007
1496400
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2007
1496401
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2007
1496402
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2007
1496403
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2007
1496404
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2007
1496405
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2007
1496406
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2007
1496407
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2007
1496408
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2007
1496409
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2007
1496410
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2007
1496411
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2007
1496412
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2007
1496413
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2007
1496414
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2007
1496415
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2007
1496416
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2008
1496417
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2. – 2008
1496418
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2008
1496419
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2008
1496420
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5. – 2008
1496421
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6. – 2008
1496422
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2008
1496423
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2008
1496424
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2008
1496425
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2008
1496426
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2008
1496427
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2008
1496428
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2008
1496429
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2008
1496430
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2008
1496431
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2008
1496432
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2008
1496433
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18. – 2008
1496434
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 1. – 2009
1496435
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 2 : Кельн. – 2009
1496436
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 3. – 2009
1496437
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 4. – 2009
1496438
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 5 : Круизная панорама. – 2009
1496439
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 6 : Отдых на море. – 2009
1496440
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 7. – 2009
1496441
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 8. – 2009
1496442
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9 : Европейский маршрут. – 2009
1496443
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 10. – 2009
1496444
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2009
1496445
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2009
1496446
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2009
1496447
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2009
1496448
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15 : Горные лыжи. – 2009
1496449
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2009
1496450
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 17. – 2009
1496451
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 18 : Зимняя экзотика. – 2009
1496452
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 9. – 2011
1496453
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 11. – 2011
1496454
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 12. – 2011
1496455
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 13. – 2011
1496456
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 14. – 2011
1496457
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 15. – 2011
1496458
   Турбизнес = Travel trade russia : для профессионалов. – Москва
№ 16. – 2011
1496459
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1 (252). – 2012
1496460
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 (254) : Саксония; справочник турагента:. – 2012
1496461
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3 (255). – 2012
1496462
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4 (256). – 2012
1496463
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5 (259). – 2012
1496464
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 6 (260). – 2012
1496465
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 7 (268). – 2012
1496466
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8 (262). – 2012
1496467
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9 (263). – 2012
1496468
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10 (264). – 2012
1496469
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 (266) : Технологии. – 2012
1496470
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12 (270). – 2012
1496471
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13 (271) : Горные лыжи. – 2012
1496472
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 14 (272). – 2012
1496473
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15 (273). – 2012
1496474
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16 (275). – 2012
1496475
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 1. – 2013
1496476
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 2 : Чешский маршрут. – 2013
1496477
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 3. – 2013
1496478
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 4. – 2013
1496479
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 5. – 2013
1496480
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 6 : London calling. – 2013
1496481
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 7 : Летняя карта. – 2013
1496482
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 8. – 2013
1496483
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 9. – 2013
1496484
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 10. – 2013
1496485
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 11 : Технологии. – 2013
1496486
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 12. – 2013
1496487
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 13. – 2013
1496488
   Турбизнес = Travel trade russia : тематический выпуск. – Москва
№ 14 : Зимняя карта путешествия. – 2013
1496489
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 15. – 2013
1496490
   Турбизнес = Travel trade russia. – Москва
№ 16. – 2013
1496491
   Турбизнес к 60-летию со Дня Победы : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 8 : Фото
1496492
   Турбизнес Москвы отметил свой праздник : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 10-11 : Фото
1496493
  Кирпушко Ярослав Турбизнес на основе прошлого : опыт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 66-68 : Фото. – ISSN 1998-8044
1496494
  Богданова Светлана Турбизнес сопротивляется отмене лицензирования и ищет схожие механизмы : Законотворчество пошло в гору. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1496495
  Рассохин Олег Турбизнес: романтика и реальность : Учеба для менеджера - процесс постоянный и необходимый. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 42 : Фото
1496496
  Гейман Л.М. Турбинное бурение на аэрированной промывочной жидкости / Л.М. Гейман, В.И. Мусинов. – М., 1965. – 147с.
1496497
  Сергеев Н.С. Турбинный дед / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 341с.
1496498
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1973. – 184с.
1496499
  Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1978. – 232с.
1496500
  Венедиктов В.Д. Турбины и реактивные сопла на двухфазных потоках / В.Д. Венедиктов. – Москва, 1969. – 196с.
1496501
  Міндак Наталія Турбізнес потребує інтернету. Якого саме? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1496502
  Писарець А.В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елемента : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Писарець А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1496503
  Счастливый Г.Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. – Киев : Наукова думка, 1985. – 208 с.
1496504
  Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении / А. Янсон. – Москва : Мир, 1991. – 94с. – ISBN 5-03-002010-1
1496505
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : В 3-х кн. / В.В. Фаронов. – Москва : МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК. – ISBN 5-85896-002-2
Кн.1 : Основы Турбо Паскаля. – 1992. – 304с.
1496506
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2002. – 576с. : илл. – ISBN 5-89251-054-9
1496507
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль / Валерий Фаронов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 18 с., 1038 с. – ISBN 5-94157-295-6
1496508
  Рюттен Т. Турбо Паскаль 6.0 / Т. Рюттен, Г. Франкен. – Київ : BHV, 1992. – 240с. – ISBN 5-87282-074-7
1496509
  Сергиевский М.В. Турбо Паскаль 7.0 / М.В. Сергиевский, А.В. Шалашов. – М., 1994. – 256с.
1496510
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : Торгово-издательское бюроBHV, 1995. – 444с. – ISBN 5-86617-020-5
1496511
   Турбо Паскаль 7.0. – Київ : BHV, 1995. – 448с. – ISBN 5-86617-020-5
1496512
   Турбо Паскаль 7.0. – 3-е изд., стереотипное. – Київ : BHV, 1996. – 448с. – ISBN 966-552-001-6
1496513
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1496514
  Грызлов В.И. Турбо Паскаль 7.0 / В.И. Грызлов, Т.П. Грызлова. – Москва : ДМК, 1998. – 400с. – ISBN 5-89818-009-5
1496515
   Турбо Паскаль 7.0. – Изд.7-е,стереотипн. – Київ : BHV, 1998. – 448с. – ISBN 5-7315-0023-1
1496516
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0 : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 432с. – ISBN 5-89251-055-7
1496517
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2000. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9; 5-7315-0099-1
1496518
   Турбо Паскаль 7.0 : Самоучитель. – 12-е изд.,стереотип. – Київ : Ирина, BHV, 2000. – 432 с. – ISBN 966-552-057-1, 5-7315-0086-Х
1496519
  Ставровский А. Турбо Паскаль 7.0 : Учебник / Андрей Ставровский. – Київ : BHV, издательска группа. Ирина, 2001. – 400с. – (Библиотека студента). – ISBN 966-552-070-9
1496520
   Турбо Паскаль 7.0 / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, В.Н. Павлыш, Л.В. Славинская; Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Павлыш В.Н., Славинская Л.В. – Москва : АСТ ; NT Press, 2004. – 270с. – ISBN 5-17-026342-2
1496521
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Практика программирования: Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1997. – 432с. – ISBN 5-89251-012-3
1496522
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : Начальный курс. Учебное пособие / В.В. Фаронов. – 7-е изд., перераб. – Москва : Нолидж, 2001. – 576с. – ISBN 5-89251-054-9
1496523
   Турбо Паскаль 7.0. : Самоучитель. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 416с. – (Самоучитель). – ISBN 5-94723-171-9
1496524
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. : практика программирования: учебное пособие / В.В. Фаронов. – Изд. 7-е, переработн. – Москва : Нолидж, 2003. – 416с. – ISBN 5-89251-012-3
1496525
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1998. – 616с. – ISBN 5-89251-012-3
1496526
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : Нолидж, 1999. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1496527
  Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс : Учебное пособие / В.В. Фаронов. – Москва : ОМД Групп, 2003. – 616с. – ISBN 5-89251-054-9
1496528
  Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров / Я. Белецкий ; пер. с польского Д.И. Юренкова. – Москва : Машиностроение, 1991. – 320 с. : ил.
1496529
   Турбо Паскаль у прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.І. Муніца, В.М. Антоненко, Т.С. Іванова, В.І. Біленко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 244с.
1496530
  Комар Е.Г. Турбогенератор мощностью 50000 киловатт / Е.Г. Комар. – Л-М, 1932. – 120с.
1496531
  Хазан С.И. Турбогенераторы : Повреждения и ремонт / С.И. Хазан. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 648 с.
1496532
  Глебов И.А. Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич, В.Н. Шахтарин. – Ленинград, 1981. – 232 с.
1496533
  Булавин Л.А. Турбодиметрические методы определения свойств молока / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, С.Г. Остапченко // Известия ВУЗ-ов.Пищевые технологии


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1496534
   Турбокомпрессоры для наддува дизелей. – Л, 1975. – 200с.
1496535
   Турбопоршневые дизель-электрические агрегаты типа Д100. – Москва : Машиностроение, 1972. – 224 с.
1496536
  Антонюк Т. Турбота - визначальна цінність української національної школи (з досвіду роботи 181-ї школи м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-58. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам захисту дитинства, турботи про дітей в умовах школи великого міста. Автор стверджує, що "Школа-родина" як найкраще реалізує в повсякденному житті державні і міжнародні нормативно-правові документи, присвячені охороні і захисту ...
1496537
  Гнатюк І.Ф. Турбота : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 111 с.
1496538
  Юлдашев О.Х. Турбота держави про побут трудящих / О.Х. Юлдашев. – К., 1975. – 48с.
1496539
  Войцехов В.М. Турбота на всіх одна / В.М. Войцехов. – Харків, 1987. – 94с.
1496540
  Кириленко Т. Турбота про всіх // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 2


  "Ветерани розглядають свою діяльність <...> як волонтерство, яке підтримують ректорат і профком Університету. Реалізується соціально-психологічна допомога: відвідування найстарших ветеранів, спілкування з учителями й наставниками, які вже не працюють, ...
1496541
  Ющенко В. Турбота про вчителя - надія на майбутнє // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 1682-2366
1496542
   Турбота про Київський Ботанічний сад / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 41-58. – ISBN 978-617-7397-32-7
1496543
  Коваленко Владислава Турбота про майбутнє: як поводитись із відходами готелю та ресторану // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 84-89 : фото
1496544
  Стоєцький Валентин Турботи Добровільного пожежного товариства України (Інтерв"ю з керівником Добровільного пожежного товариства України О.М.Донським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 39-40 : фото
1496545
  Ивакин В.П. Турбулентная естественная конвекция у вертикальных поверхностей. : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.14 / Ивакин В.П.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции по гидроаэродинамике и теплофизике. – Новосибирск, 1973. – 19л.
1496546
  Зимин В.Д. Турбулентная конвекция / В.Д. Зимин, П.Г. Фрик. – М, 1988. – 173с.
1496547
   Турбулентні процеси у хвості магнітосфери землі: статистичний та спектральний аналіз / Л. Козак, Б. Петренко, О. Кронберг, А. Прохоренков, О. Григоренко, О. Черемних, С. Черемних, Е. Луї, П. Козак, І. Кунделько // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 55-68. – ISSN 1561-8889
1496548
  Черняк М.П. Турбулентні стани в моделі імунного відгуку // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 55-64. – ISSN 1023-2427
1496549
  Чайка Ю.Д. Турбулентність коливань в кільцевій електронній системі з частотно-часовою нелінійністю / Ю.Д. Чайка, С.В. Лисоченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 291-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута автономна динамічна система, особливістю якої є виникнення хотичних коливань завдяки наявності частотно-часової нелінійності, що і відрізняє її від широковідомих систем з нелінійними вольтамперними елементами. Частотно-часова нелінійність ...
1496550
  Вергун В.А. Турбулентність світового фінансового ринку в умовах переходу до шостого технологічного укладу / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 71-80


  Стаття присвячена аналізу впливу сучасних фінансово-економічних трансформацій світового ринку на процес становлення нового технологічного укладу, даються характеристики процесу глобальної фінансової турболентності. The article deals with an analysis ...
1496551
  Дао Нгок Хунг Турбулентно-циркуляционный режим нижней атмосферы над Индокитаем : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Дао Нгок Хунг; Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1996. – 17л.
1496552
  Климонтович Ю.Л. Турбулентное движение и структура хаоса: Новый подход к статистической теории открытых систем / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1990. – 320 с.
1496553
  Болонов Н.И. Турбулентное движение электропроводной жидкости со взвешенными частицами при наличии электрического и магнитного полей : Автореф... канд. техн.наук: / Болонов Н. И.; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1969. – 29л.
1496554
  Вайнштейн С.И. Турбулентное динамо в астрофизике / С.И. Вайнштейн, Я.Б. Зельдович, А.А. Рузмайкин. – Москва : Наука, 1980. – 352 с.
1496555
  Бай Ши-и Турбулентное течение жидкостей и газов / Бай Ши-и ; пер. с англ. канд. техн. наук М.Г. Морозова и канд. техн. наук Е.С. Турилиной ; под ред. канд. техн. наук К.Д. Воскресенского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 344 с. : черт.
1496556
  Симоненко А.П. Турбулентное трение и теплообмен хладоносителей с добавками мицеллообразующих поверхностно-активных веществ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Симоненко А.П. ; АН УССР , Ин-т гидромеханики. – Киев, 1980. – 20 с.
1496557
  Хинце И.О. Турбулентность / И.О. Хинце. – Москва : Физматлит, 1963. – 680 с.
1496558
   Турбулентность = Turbulence / П. Брэндшоу, Т. Себеси, Г.Г. Фернгольц, Джонстон Дж, др и; Под ред. П.Брэдшоу; Пер. с англ. Н.Г.Васецкой и др. – Москва : Машиностроение, 1980. – 343с.
1496559
   Турбулентность : Принципы и применения. – Москва : Мир, 1980. – 637с.
1496560
  Зимин В.Д. Турбулентность / В.Д. Зимин. – Пермь, 1986. – 74 с.
1496561
  Зилитинкевич С.С. Турбулентность в динамических моделях / С.С. Зилитинкевич, А.С. Монин. – Л, 1971. – 44с.
1496562
  Бызова Н.Л. Турбулентность в пограничном слое атмосферы / Н.Л. Бызова, В.Н. Иванов, Е.К. Гаргер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 262с.
1496563
  Дубов А.С. Турбулентность в растительном покрове / А.С. Дубов. – Л, 1978. – 183с.
1496564
   Турбулентность в свободной атмосфере / Н.К. Винниченко, Н.З. Пинус, С.М. Шметер, Г.Н. Шур. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 336 с.
1496565
   Турбулентность в свободной атмосфере. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 287с.
1496566
  Фидман Б.А. Турбулентность водных потоков / Б.А. Фидман. – Л., 1991. – 237с.
1496567
   Турбулентность и вертикальная структура гидрофизических полей. – Севастополь, 1983. – 115 с.
1496568
  Воронцов П.А. Турбулентность и вертикальные токи в пограничном слое атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 296с.
1496569
  Кузнецов В.Р. Турбулентность и горение / В.Р. Кузнецов, В.А. Сабельников. – М., 1986. – 286с.
1496570
  Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы / А.М. Обухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 413с.
1496571
   Турбулентность налоговых реформ : [монография] / С.И. Юрий, А.И. Крисоватый, И.А. Майбуров, Т.В.Кощук. – Киев : Знання, 2011. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382. – ISBN 978-966-346-869-3
1496572
  Минский Е.М. Турбулентность руслового потока / Е.М. Минский. – Л., 1952. – 164с.
1496573
  Гринвальд Д.И. Турбулентность русловых потоков / Д.И. Гринвальд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 166 с.
1496574
  Бурлачков В. Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 90-97. – ISSN 0042-8736
1496575
  Вайнштейн С.И. Турбулентность, токовые слои и ударные волны в космической плазме / С.И. Вайнштейн. – Москва : Наука, 1989. – 310 с.
1496576
  Луговцов Б.А. Турбулентные вихревые кольца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.05 / Луговцов Б.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1496577
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин : [Б. в.], 1985. – 219 с.
1496578
   Турбулентные двухфазные течения и техника эксперимента : Тезисы докладов 5 Всесоюзного научного совещания по теоретическим и прикладным аспектам турбулентных течений, часть 2. – Таллин
1. – 1985. – 219с.
1496579
  Брановер Г.Г. Турбулентные магнотогидродинамические течения в трубах / Г.Г. Брановер. – Рига, 1967. – 208 с.
1496580
   Турбулентные сдвиговые течения = Turbulent Shear Flows 1. – Москва : Машиностроение, 1982. – 432 с. – (Проблемы прикладной физики)
1496581
  Бруяцкий Е.В. Турбулентные стартифицированные струйные течения / Е.В. Бруяцкий. – Киев : Наукова думка, 1986. – 295 с.
1496582
   Турбулентные струйные течения в каналах / В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; В.Е. Алемасов, Г.А. Глебов, А.П. Козлов, А.Н. Щелков; Академия наук СССР; Казанский филиал. – Казань : [Б. в.], 1988. – 172 с.
1496583
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1970. – 264 с.
1496584
   Турбулентные течения. – Москва : Наука, 1977. – 255 с.
1496585
  Ваграменко Я.А. Турбулентные течения / Я.А. Ваграменко. – Москва : МОПИ, 1989. – 113 с.
1496586
  Рейнольдас А. Турбулентные течения в инженерных приложениях. / А. Рейнольдас. – Москва, 1979. – 408с.
1496587
   Турбулентные течения газов взвеси / А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; А. Шрайбер, Л. Гавин, В. Наумов, В. Яценко; Академия наук Украинской ССР; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 1987. – 239 с.
1496588
   Турбулентные течения реагирующих газов = Turbulent reacting flows. – Москва : Мир, 1983. – 325 с. – (Проблемы прикладной физики)
1496589
  Графов Б.М. Турбулентный диффузионный слой в электрохимических системах / Б.М. Графов, С.А. Мартемьянов, Л.Н. Некрасов. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
1496590
  Медников Е.П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей / Е.П. Медников. – Москва : Наука, 1981. – 176 с.
1496591
  Шерстюк А.Н. Турбулентный пограничный слой / А.Н. Шерстюк. – М, 1974. – 272 с.
1496592
  Стрелец М.Х. Турбулентный пограничный слой в многокомпонентном реагирующем потоке газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стрелец М.Х.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1496593
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1970. – 310с.
1496594
  Лапин Ю.В. Турбулентный пограничный слой в сверхзвуковых потоках газа / Ю.В. Лапин. – Москва, 1982. – 312с.
1496595
  Аксенов А.П. Турбулентный пограничный слой конуса в сверхзвуковом потоке / А.П. Аксенов. – Ленинград, 1957. – 22 с.
1496596
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на криволинейной поверхности, обтекаемой газом / И.Л. Калихман. – М., 1956. – 212 с.
1496597
  Калихман Л.Е. Турбулентный пограничный слой на плоской пластине, обтекаемой газом / Л.Е. Калихман. – Москва, 1954. – 48с.
1496598
  Кутателадзе С.С. Турбулентный пограничный слой сжимаемого газа / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – Новосибирск, 1962. – 180с.
1496599
  Скурин Л.И. Турбулентный пограничный слой электропроводящей жидкости в поперечном магнитном полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 024 / Скурин Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1496600
  Никитин И.К. Турбулентный русловой поток и процессы в придонной области / И.К. Никитин. – Киев : АН УССР, 1963. – 142 с.
1496601
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 15л.
1496602
  Искендеров Ш Д. Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Искендеров Д.Ш.оглы ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
1496603
  Искандеров Джавид Шамиль оглы Турбулентный след за телом. Отклонения от автомодельности, эффекты собственного вращения и перемежаемости. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Искандеров Джавид Шамиль оглы; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1979. – 124л.
1496604
  Изотова А.Ф. Турбулентный тепло- и влагообмен больших озёр / А.Ф. Изотова. – Л., 1982. – 144с.
1496605
  Гальперин Б.М. Турбулентный тепло- и влагообмен поверхности суши и водоемов с атмосферой / Б.М. Гальперин. – Л, 1970. – 100с.
1496606
  Кобзарь С.Г. Турбулентный теплообмен и гидродинамика около вогнутой поверхности: центробежная неустойчивость Тйэлора-Гертлера в градиентном и безградиентом потоке. : Автореф... канд техн.наук: 05.14.05 / Кобзарь С.Г.; НАН Украины. Ин-тут техн. теплофизики. – К., 1997. – 20л.
1496607
  Во Ван Лань Турбулентный теплообмен и температурные волны в стратифицированном океане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Во Ван Лань; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – М., 1974. – 11л.
1496608
  Пядишюс А.А. Турбулентный теплоперенос в пристенных слоях / А.А. Пядишюс, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс : Мокслас, 1987. – 239с.
1496609
  Жук Н.С. Турбулентных пограничный слой со вдувом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жук Н. С.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
1496610
  Пристли Б С.Х. Турбулетный перенос в приземном слое атмосферы / Б С.Х. Пристли. – Л., 1964. – 124с.
1496611
  Стрельников П.Г. Тургай - Иргизская полупустыня. / П.Г. Стрельников. – Л., 1938. – 112с.
1496612
   Тургай зовет. – Алма-Ата, 1972. – 32 с.
1496613
  Молдагалиев Ж. Тургайские напевы : роман / Жайсанбек Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы
кн. 2. – 1971. – 143 с.
1496614
  Наканов Г. Тургайское восстание 1916-1917 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наканов Г.; М-во культуры СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос. – М, 1954. – 17л.
1496615
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1940. – 306 с.
1496616
  Десняк О.Г. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1960. – 318 с.
1496617
  Десняк О. Тургайський сокіл : повість / О.Г. Десняк. – Київ : Молодь, 1968. – 320 с.
1496618
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – М., 1981. – 282с.
1496619
  Шадрин А.И. Турган-птица / А.И. Шадрин. – Волгоград, 1983. – 271с.
1496620
  Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л., 1985. – 119с.
1496621
  Батюто А.И. Тургенев - романист / Батюто А.И. ; АН СССР, Ин-т рус. лит. – Ленинград : Наука, 1972. – 389 с. – (Пушкинский дом)
1496622
  Салим Аднан Тургенев - художник, мыслитель. / Салим Аднан. – М., 1983. – 224с.
1496623
  Николаев Ю. Тургенев : критический этюд О. Николаева [псевд.]. – Москва : Унив. тип., 1894. – 263 с., 1 л. портр. (фронт.). – Авт. установлен по словарю И.Ф. Массанова


  Экз. № 32590 дефектный, отст. портрет Тургенева
1496624
  Родзевич С.И. Тургенев. – Киев, 1919. – 139с.
1496625
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – Москва, 1959. – 416с.
1496626
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 416с.
1496627
  Богословский Н.В. Тургенев / Н.В. Богословский. – 3-е изд. – Москва, 1964. – 415с.
1496628
  Лебедев Ю.В. Тургенев / Ю.В. Лебедев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 607 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 706). – ISBN 5-235-00789-1
1496629
  Пильд Леа Тургенев в восприятии русских символистов (1890-1900-е годы) / Пильд Леа. – Тарту, 1999. – 136с. – (Dissertationes philologiae Universitatis tartuensis, ISSN 1406-0809). – ISBN 9985-56-425-1
1496630
  Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях / [соч.] А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1885. – [2], II, [2], 262 с.


  На тит. л. № 32588 надпись: Турчинович
1496631
  Бялый Г.А. Тургенев в Петербурге / Г.А. Бялый, А.Б. Муратов. – Л, 1970. – 375с.
1496632
   Тургенев в русской критике : Сборник статей. – Москва : Художественная литература, 1953. – 574, [5] с.
1496633
  Пушников С.П. Тургенев в средней школе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Пушников С.П.; МП-УССР.Полтавский гос.пед.ин-т. – Киев, 1951. – 13 с.
1496634
  Пушников С.П. Тургенев в школе : Дис... канд. филол.наук: / Пушников С.П.;. – Полтава, 1948. – 200л.
1496635
   Тургенев в школе: Пособие для учителей. – М., 1981. – 175с.
1496636
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров : Дис... канд. филол. наук / Титов В.Г. ; Тираспольск. гос. пед. ин-т. – Тирасполь, 1969. – 325, 9 л. – Бібліогр.: л. 1-9
1496637
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров (об отношении И. С. Тургенева к революционно-демократич. интеллигенции и движению 60-х годов XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Титов В. Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 18 с.
1496638
  Колодочкина Е. Тургенев и Виардо: первая встреча, последняя встреча... // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69-78. – ISSN 1812-867Х
1496639
   Тургенев и его время. – М-Птгр., 1923. – 325с.
1496640
   Тургенев и его современники. – Л., 1977. – 286с.
1496641
  Ковалева Т.В. Тургенев и Жорж Санд. (Проблема идейно-худож. своеобразия) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ковалева Т.В.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1496642
  Гревс И.М. Тургенев и Италия / И.М. Гревс. – Л., 1925. – 126с.
1496643
  Тимофеева О.В. Тургенев и Мериме. К истории русского влияния на французскую литературу : Автореф... канд .филол.наук: / Тимофеева о. В.; МВССО Льв.ГУ. – Львов, 1951. – 16 с.
1496644
  Крюков А.Н. Тургенев и музыка / А.Н. Крюков. – Л, 1963. – 136с.
1496645
  Богданов Б.В. Тургенев и Орловский край / Б.В. Богданов. – Орел, 1968. – 248с.
1496646
  Лурье С.А. Тургенев и Орловский край. / С.А. Лурье. – Орел, 1971. – 84с.
1496647
  Тихомиров Владимир Николаевич Тургенев и просветительство / Тихомиров Владимир Николаевич. – Киев : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 120с.
1496648
  Гражис П.И. Тургенев и романтизм : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гражис П.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 21 с.
1496649
  Гражис И П. Тургенев и романтизм.О сочетании реалистического и романтического образного отражения / И П. Гражис, . – Казань, 1966. – 52с.
1496650
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1971. – 336с.
1496651
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1977. – 447 с.
1496652
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1986. – 411 с.
1496653
  Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX - начала XX в. / Л.Н. Назарова. – Л., 1979. – 201 с.
1496654
  Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм / Г.А. Бялый. – Москва-Ленинград, 1962. – 247с.
1496655
  Тургенев И.С. Тургенев и театр. (Драм. произведения, статьи и письма) / И.С. Тургенев. – Москва, 1953. – 640с.
1496656
   Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883). Опись документальных материалов личного фонда № 509. – М., 1951. – 31с.
1496657
  Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Родзевич. – К., 1918. – 139с.
1496658
  Морозов П. Тургенев. Очерк / П. Морозов. – 15с.
1496659
  Тимрот А.Д. Тургеневские встречи / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1970. – 199с.
1496660
   Тургеневский сборник. – Пб., 1921. – 207с.
1496661
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1966. – 396с.
1496662
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1967. – 430с.
1496663
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1969. – 560с.
1496664
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1964. – 472с.
1496665
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочининий и писем И.С.Тургенева. IV. – Л., 1968. – 430с.
1496666
  Короткий В.А. Тургенєв Іван Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 146-147. – ISBN 966-06-0393-2
1496667
  Булавін Л.А. Турготний тиск у тканині цукрового буряка при низьких темпиратурах / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фізичних досліджень, 1999. – №1
1496668
  Будайчиев Б.Д. Тургунбай Садыков. / Б.Д. Будайчиев, Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1985. – 186с.
1496669
  Петров Вс. Турдейская Манон Леско // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-43. – ISSN 0130-7673
1496670
  Ручка А. Турен Ален / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-418-286-4
1496671
   Турецкая ашыкская поэзия. – М., 1983. – 192с.
1496672
  Аватков В. Турецкая демократизация в 90-е - ключ к сегодняшней исламизации Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 106-115. – ISSN 1998-1813
1496673
  Мамедов Джамиль Охтакин оглы Турецкая детская литература республиканского периода // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 430-436
1496674
  Векилов А.П. Турецкая диалектология / А.П. Векилов. – Ленинград
1. – 1973. – 103с.
1496675
  Курпас Алексей Турецкая кухня. Мухаммара на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 46-48 : фото
1496676
  Алькаева Л.О. Турецкая литература / Л.О. Алькаева, А. Бабаева. – Москва, 1967. – 190с.
1496677
  Маштакова Е.И. Турецкая литература конца XVII - начала XIX в. : к типологии переход. периода / Е.И. Маштакова. – М., 1984. – 205с.
1496678
  Гезер Эзлем Турецкая мечта / Гезер Эзлем, Эффенди Рема // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1496679
  Сорокоумовская Г.В. Турецкая новелла первой четверти ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорокоумовская Г.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1496680
  Мосаки Н.З. Турецкая образовательная политика и ассимиляционные процессы у курдов // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 91-103. – ISSN 0869-5415


  В статье на примере курдов Турции показана взаимосвязь образования, ассимиляции и гендера. Более высокий уровень неграмотности среди курдов (особенно среди женщин) в Турции препятствовал их ассимиляции. В настоящее время турецкие власти для ассимиляции ...
1496681
  Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: Между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 44-76. – ISSN 0235-5620
1496682
  Меликов Т.Д. Турецкая поэзия / Т.Д. Меликов. – М, 1980. – 116с.
1496683
   Турецкая поэзия наших дней. – М., 1958. – 134с.
1496684
  Утургаури С.Н. Турецкая проза 60-70-х годов: Основные тенденции развития / С.Н. Утургаури. – М, 1982. – 216с.
1496685
  Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец ХУШ- нач. ХХ вв.) / Ю.А. Петросян. – М., 1985. – 144с.
1496686
  Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь / Ю.В. Щека. – Москва, 1989. – 155с.
1496687
  Акопян Г.С. Турецкая реакция на службе американского империализма : стенограмма публичной лекции... / Акопян Г.С. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1496688
  Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика / А.М. Шамсутдинов. – М., 1962. – 96с.
1496689
   Турецкая Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1975. – 568с.
1496690
  Георгиян Э.А. Турецкая Республика / Э.А. Георгиян. – Москва, 1975. – 222с.
1496691
   Турецкая Республика. – Москва : Наука, 1990. – 384с.
1496692
   Турецкая Республика в 60-70-е годы. – М., 1984. – 148с.
1496693
   Турецкая романтическая повесть. – М., 1986. – 476с.
1496694
   Турецкая сказка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 38-39 : фото
1496695
  Ксензык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы / Н.Н. Ксензык. – Киев, 1991. – 106с.
1496696
  Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Сибири: соц.-полит. аспект (60-е - 70-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Ксендзык Н.Н. ; УжГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1496697
  Слезкин Ю. Турецкая шаль // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1496698
  Миловидов Б.П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779
1496699
  Познахирев В.В. Турецкие военнопленные на строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
1496700
  Познахирев В.В. Турецкие воинские формирования Красной армии а 1918-1920 гг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779


  О турецких воинских формированиях в рядах Красной армии: Турецкой роте 1-го татаро-башкирского батальона, Турецком коммунистическом отряде, Особой турецкой роте, Турецком стрелковом красном полке.
1496701
  Фиш Р.Г. Турецкие дневники / Р.Г. Фиш. – М, 1977. – 205с.
1496702
  Милетич Л. Турецкие зверства по отношению к болгарскому населению Фракии (1913 г.): Из анкеты проф. фракийских болгар Милетича по ограблению фракийсих болгар в 1913 году. / Л. Милетич. – София, 1987. – 62с.
1496703
  Геза Ф. Турецкие миниатюры времён покорения Венгрии / Ф. Геза. – Будапешт, 1980. – 30с.
1496704
  Раденкович Л. Турецкие наименования мифологических существ у южных славян // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 0132-1366
1496705
   Турецкие народные пословицы и поговорки. – М., 1962. – 56с.
1496706
   Турецкие народные сказки. – М., 1959. – 239с.
1496707
   Турецкие народные сказки. – 2-е изд. – М., 1967. – 479с.
1496708
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1496709
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1496710
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1496711
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1496712
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1496713
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1496714
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1496715
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1496716
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1496717
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1496718
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1496719
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1496720
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1496721
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1496722
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1496723
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1496724
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1496725
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1496726
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1496727
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1496728
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1496729
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1496730
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1496731
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1496732
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1496733
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1496734
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1496735
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1496736
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1496737
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1496738
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1496739
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1496740
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1496741
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1496742
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1496743
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1496744
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1496745
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1496746
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1496747
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1496748
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1496749
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1496750
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1496751
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1496752
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1496753
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1496754
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1496755
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1496756
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1496757
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1496758
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1496759
  Бондар М. Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування (на матеріалі турецько-українських художніх перекладів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 566-571
1496760
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 393-402


  Характеризується турецька громада, що проживає на території Німеччини, як "група інтересів"; наводяться кількісні показники, аналізується ступінь інтегрованості, досліджується вплив на політику ФРН. Ключові слова: турецька громада, "група ...
1496761
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1496762
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1496763
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1496764
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1496765
  Петренко Є. Турецька інтервенція в Сирії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 5
1496766
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1496767
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1496768
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1496769
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1496770
  Покровська І.Л. Турецька мова : для студентів ОС "Бакалавр" / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. укр., тур. – ISBN 978-617-7748-66-2
1496771
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1496772
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1496773
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1496774
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1496775
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1496776
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1496777
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1496778
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1496779
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1496780
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1496781
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1496782
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1496783
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1496784
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1496785
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1496786
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1496787
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1496788
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1496789
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1496790
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1496791
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1496792
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1496793
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-35. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1496794
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1496795
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1496796
  Іщенко Н. Турецький кейс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 26, 28


  Чи співпадають теорія і практика ведення інформаційної війни?
1496797
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1496798
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1496799
  Мицик Турецький похід на Кам"янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки / Мицик, о. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1496800
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1496801
   Турецький роман: жанрова парадигма : навч. посібник / Б-ка турецького центру ; упоряд.: канд. філол. наук Ганна Рог. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 169, [1] с. : портр. – Текст тур. – Бібліогр.: с. 163-169


  У пр. № 1740315 напис: Із вдячністю та повагою. 9.09.2008 р. Підпис.
1496802
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1496803
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1496804
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1496805
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1496806
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1496807
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1496808
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1496809
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1496810
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1496811
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1496812
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1496813
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1496814
   Турецькі прислів"я та приказки. – Київ, 1985. – 197с.
1496815
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні документи, які містять відомості з історії України періоду розвитку українського козацтва, зокрема про військову діяльність гетьмана Дмитра Вишневецького. Розглядається політика Високої Порти, спрямована на запобігання ...
1496816
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1496817
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1496818
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1496819
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1496820
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1496821
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1496822
  Ніколаєва Д.О. Турецько-йорданські двосторонні відносини: розбіжності на тлі спільних інтересів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 4 (56). – С. 99-108. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1496823
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1496824
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1496825
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1496826
   Турецько-український словник термінів образотворчого мистецтва : [налічує більше 1000 одиниць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології ; [уклад.: Ф. Арнаут, К. Телешун, С. Сувид]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 47, [5] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7770-20-5
1496827
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1496828
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1496829
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1496830
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1496831
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1496832
  Ірфан Юнвер Насраттиноглу Турецько - українські - гагаузькі культурні стосункі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – C. 9-16
1496833
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1496834
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1496835
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1496836
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 24-28
1496837
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід (3) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 24-28
1496838
  Гаран Ф.Р. Туреччина : Географічний нарис / Ф.Р. Гаран. – 2-ге переробл. й доп. вид. – Харків-Одеса : Радянська школа, 1991. – 109с.
1496839
  Пророченко Н.О. Туреччина : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
1496840
  Черниш Н. Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 75-81
1496841
  Купчик О. Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 114-129. – ISBN 978-617-7446-57-5
1496842
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1496843
  Чубрикова О. Туреччина в ООН у 2003-2015 роках: шлях утвердження держави-лідера // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  У статті розглядається діяльність Туреччини в ООН протягом 2003-2015 рр. у контексті цілей сучасної зовнішньої політики цієї країни та амбіцій на здобуття регіонального і глобального лідерства.
1496844
  Мартинов А. Туреччина віддаляється від ЄС // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 4


  "Високий представник ЄС Федеріка Могеріні висловила жаль з приводу того, що Туреччина, яка залишається країною-кандидатом, віддаляється від ЄС. Про це вона заявила у середу, представляючи журналістам річний звіт щодо реалізації політики розширення ЄС, ...
1496845
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1496846
   Туреччина зажадала від Росії пояснень через вторгнення літака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3
1496847
  Коваль Н. Туреччина і Європа: болото непевного майбуття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Видавалося, що можна повторити історію: після повалення режиму "чорних полковників" у 1975 р. Греція подала офіційну заявку на вступ до Європейських Співтовариств і на хвилі демократизації, стратегічних розрахунків та романтичних уявлень про "колиску ...
1496848
  Москаленко Леся Туреччина попереду, Греція доганяє : Результати туристичного сезону 2006. Турбізнес / Москаленко Леся, Мельниченко Анастасія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 120-121 : Фото
1496849
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1496850
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1496851
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1496852
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1496853
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1496854
  Січень І. Туреччина як новий центр сили у світі. Складові успіху, проблеми та перспективи // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 38-45
1496855
  Дрютен К. Туреччина як руйнівний фактор // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Анкара раз у раз суперечить НАТО. Можливо, країна за правління Ердогана більше шкодить Альянсу, ніж приносить користі.
1496856
   Туреччина. "Адам і Єва". Пряма трансляція з Едему // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-85 : фото
1496857
  Горобець Ірина Туреччина. Health, Sport, Tourism // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
1496858
  Данилюк Інна Туреччина. Антична Анталія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 78-81 : Фото
1496859
  Кириченко Оксана Туреччина. Бадьоро по Бодруму : Вояж-колекція / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-28 : Фото
1496860
  Стаховський Дмитро Туреччина. Білі вітрила Бодрума // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-96 : фото
1496861
  Андрущакевич Ольга Туреччина. Блакитний вояж : Вояж-колекція / Андрущакевич Ольга, Тарасов Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : Іл., карта
1496862
  Міщенко О.П. Туреччина. Від Імперії до Республіки (1914-1945) / Олександр Міщенко. – Херсон, 2000. – 263с.
1496863
  Рафаловський Євген Туреччина. Відкриваємо Бодрум // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 24-28 : фото
1496864
  Біленко Василь Туреччина. Вулики з видом на море : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 64-66 : Фото
1496865
  Шульгіна Лілія Туреччина. Гімн їжі : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 50-52 : Фото
1496866
  Мазур Андрій Туреччина. Гулете - це вам не галера / Мазур Андрій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 42-43 : фото
1496867
  Мала Юлія Туреччина. Джерела з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 54-59 : фото
1496868
  Крутоверцев Євген Туреччина. Дива Ізміра ближчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 58-61 : фото
1496869
  Пирогів Андрій Туреччина. За брамою раю : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Фришка Владислав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42 : Фото
1496870
  Некрасов Андрій Туреччина. Занурення у Мармарис : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 42-45 : Фото
1496871
  Каминін Євген Туреччина. Знову в Паландокен! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-66 : Іл.
1496872
  Іващенко Микола Туреччина. Зустрів старого друга : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 68-73
1496873
  Іващенко Микола Туреччина. Каппадокія для двох // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 44-47 : фото
1496874
  Велика Валерія Туреччина. Кемер і кемерійці : спецрепортаж / Велика Валерія, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 46-50 : Фото
1496875
  Оболенська Наталя Туреччина. Кольорова Анталія : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-61 : Фото
1496876
  Кравчук Наталя Туреччина. Кохання у квітні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-61 : фото
1496877
  Яцків Юрій Туреччина. Литимо над Лікією або Про користь графоманства : Вояж-колекція / Яцків Юрій, Карпенко Вероніка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1496878
  Кадников Олександр Туреччина. Лікійські насолоди : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-109 : Фото
1496879
  Гембик Ольга Туреччина. Миколай і миколайчики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 52-53 : фото
1496880
  Галаджій Олена Туреччина. Моя кнідоська історія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 62-65 : Фото
1496881
  Пендраковська Саша Туреччина. Намбер ВАН // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 44-49 : фото
1496882
  Герасимов Володимир Туреччина. Нетрадиційний погляд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 54-59 : Фото
1496883
  Малей Антоніна Туреччина. Око в подарунок, руку і серце - в доважок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1496884
  Лігостова Оксана Туреччина. Ол-інклюзив без "наших" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 38-40 : фото
1496885
  Матвійчук Юрій Туреччина. Під шепіт Егейського моря : Вояж-колекція / Матвійчук Юрій, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-30 : Іл.
1496886
  Некрасов Андрій Туреччина. Пливемо до Клеопатри // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 36-41 : фото
1496887
  Іващенко Микола Туреччина. По Анталії з рюкзаком і весною в серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 58-68 : фото
1496888
  Анпілогов Юрій Туреччина. Поїдемо в Муглу кататься : активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 78-79 : Фото
1496889
  Горобець Ірина Туреччина. Рибки та інвестиції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 60-63 : фото
1496890
  Велика Валерія Туреччина. Розваги в Кемері / Велика Валерія, Приходько Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 56-61 : фото
1496891
  Синиця Олександр Туреччина. Сльози каменю, базарний день та лижна романтика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-87
1496892
  Сидоренко Віктор Туреччина. Сніжок зі східним колоритом = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 48
1496893
  Біленко Василь Туреччина. Сонце в Муглі : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39 : Фото, карта
1496894
  Степанкова Світлана Туреччина. Столика Лікія : Вояж-колекція / Степанкова Світлана, Бекеші Тетяна, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1496895
   Туреччина. Така рідна Анталія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 20-24 : фото
1496896
   Туреччина. Теплий прийом або Турецькі уроки гостинності від "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 72-77 : фото
1496897
  Іващенко Микола Туреччина. три в одному на двох // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 102-113 : фото
1496898
  Іващенко Микола Туреччина. Три в одному на двох
1496899
  Некрасов Андрій Туреччина. Три кити провінції Мугла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 44-49 : фото
1496900
  Мазур Андрій Туреччина. Три столиці за три доби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 28-31 : фото
1496901
  Степанова Світлана Туреччина. Усі в лунку! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-59 : Фото
1496902
  Некрасов Андрій Туреччина. Фрідайверська банда і затоплений літак // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 38-41 : фото
1496903
  Горобець Ірина Туреччина. Цікаве і корисне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 52-55 : фото
1496904
  Матюшенко Анастасія Туреччина. Червоне й біле // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82 : Іл.
1496905
  Герасимов Володимир Туреччина. Як потрапити до Сімени // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 36-39 : фото
1496906
  Белег Кристофер Туреччина: "Сюрреалістична, загрозлива... Пихата" // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 30-32. – ISSN 1563-6461
1496907
  Тамер Четін Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 213-222. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1496908
  Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1496909
  Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1496910
   Туреччина: ставка на силу. Висновки для України / Н. Пушкарук, М. Сірук, С. Корсунський, А. Сибіга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 3
1496911
  Самойлов Юрій Туреччина: туроператорський тренд - 2016? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1496912
  Шергін С. Туреччина: фактор безпеки / С. Шергін, Л. Чекаленко // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 101-114. – ISBN 978-966-579-439-4
1496913
  Будько Євген Тури на виживання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 58-62 : фото
1496914
   Туризм -- отдых, спорт, познание. – Киев, 1983. – 88с.
1496915
  Козловський Роман Туризм - 2012: оригінальні плюси // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 24-25 : графік. – ISSN 1998-8044
1496916
  Самойлов Юрій Туризм - галузь стратегічна! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1496917
  Леонова Л.А. Туризм - лучший отдых / Л.А. Леонова, Л.Д. Тищенко. – М, 1967. – 60с.
1496918
  Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Запропоновано погляд на можливості соціологічного інтерпретування туризму через призму концептів соціальної діяльності, соціально-економічнич категорій: "образ життя", "якість життя", "стиль життя", наголошено на необхідності проведення емпіричних ...
1496919
  Пестушко Валерий Туризм - на розвиток села : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 10
1496920
  Дешевенко Л.П. Туризм - пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 27-33. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1496921
  Чередник Владимир Туризм - спорт серьезный : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 40-41 : Фото
1496922
  Самойлов Юрій Туризм - це смачно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1496923
  Гащук А.П. Туризм - школа мужества / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – Москва : Воениздат, 1987. – 302с.
1496924
   Туризм. – Л., 1961. – 85с.
1496925
  Власов А.А. Туризм : Учебно-методическое пособи / А.А. Власов, А.Г. Нагорный. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95с.
1496926
  Моргунов Б.П. Туризм / Б.П. Моргунов. – Москва, 1978. – 168с.
1496927
  Курилова В.И. Туризм / В.И. Курилова. – Москва : Просвещение, 1988. – 222с.
1496928
  Квартальнов В.А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02253-5
1496929
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образоват. учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Рос междунар. акад. туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 314, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1496930
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1496931
  Сенин В.С. Туризм : мини-словарь / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 64с. – ISBN 5-279-02977-7
1496932
  Можаева Н.Г. Туризм : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская ; под ред. А.А. Скамницкого. – Москва : Гардарики, 2007. – 270 с. – (Fundamenta : учебная литература для студ. образоват. учреждений СПО / Основана издат-ми "Юристъ" и "Гардарики" в 1997 году). – ISBN 978-5-8297-0315-8
1496933
  Пестушко В.Ю. Туризм : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Пестушко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-598-932-5
1496934
  Гончаров Володимир Туризм vs чи можливий компроміс? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1496935
   Туризм без проблем : страхування // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1496936
  Гащук А.П. Туризм в Вооруженных Силах СССР / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – М., 1983. – 239с.
1496937
  Кристофаро Маттео Туризм в Италию: на пороге перемен // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1496938
  Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1496939
  Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1496940
  Столбова Ю. Туризм в контексті змін сучасного світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 342-344
1496941
  Антошкіна Л.І. Туризм в контексті сталого суспільного розвитку / Л.І. Антошкіна, Ю.Ю. Юрченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 35-41. – ISSN 1997-4167
1496942
  Рогозин М.В. Туризм в лесах Пермского края / М.В. Рогозин, Д.Н. Андреев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-90 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1496943
  Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 37-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1496944
  Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала. – Москва : Прогресс, 1974. – 212с.
1496945
  Гарбар Г.А. Туризм в радянській Україні: партійний контроль та ідеологічна обмеженість // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 114-122
1496946
  Васильченко А.О. Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 103-111. – ISSN 2221-8440
1496947
  Любіцева О.О. Туризм в системі транскордонного співробітництва України / О.О. Любіцева, С.Ю. Сировець, Д.С. Урбанська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 9-16. – ISSN 2308-135X
1496948
   Туризм в СССР. – М., 1983. – 228с.
1496949
  Ефременко Е.В. Туризм в СССР : история,проблемы,перспективы / Е.В. Ефременко. – Минск, 1981. – 64с.
1496950
  Добкович В.В. Туризм в СССР. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 36с.
1496951
   Туризм в Україні - 2004 очима журналістів : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
1496952
  Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності : Суспільно-географічні дослідження / О.О. Бейдик, Д.М. Ващук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-44 : Рис., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1496953
  Усенко Наталия Туризм в Чехию: турпотоки расширит Моравия : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1496954
  Ушакова Д.Р. Туризм в Чехії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 255-259
1496955
   Туризм в школе. – М., 1983. – 160с.
1496956
   Туризм в Ярославской области: время подвести итоги : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 61 : Фото
1496957
  Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1496958
   Туризм вне сезона // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 70-71 : фото
1496959
  Мясоедов Б.А. Туризм выходного дня. / Б.А. Мясоедов. – М., 1960. – 68с.
1496960
  Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. / Ю.С. Путрик, В.В. Свешников. – Москва : Мысль, 1986. – 155с.
1496961
  Минделевич С.В. Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – 190 с. – В кн. также: "Пар костей не ломит" / Бирюков А.А., с. 101-190
1496962
  Козловський Роман Туризм для здоров"я // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1496963
  Козловский Роман Туризм для рантье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1496964
  Щурек Влодзімеж Туризм до Польщі: демонструємо нові підходи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1496965
  Самойлов Юрій Туризм до США: не тільки елітний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
1496966
  Будько Євген Туризм єднання, або Як нам облаштувати Україну : Капітанський місток. Науменко Геннадій Пилипович // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-109 : Іл.
1496967
  Благовещенский В.А. Туризм и альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся / В.А. Благовещенский. – М.
2. – 1945. – 27с.
1496968
   Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Тандем, 2000. – 400с. – ISBN 5-88124-030-8
1496969
  Баландина И.С. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 80-88. – ISSN 2226-8820
1496970
  Богданова Светлана Туризм и его женщины : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-17 : Фото
1496971
  Сергеев В.Н. Туризм и здоровье / В.Н. Сергеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 80с.
1496972
  Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев : Здоров"я, 1991. – 220с.
1496973
  Куликов Дмитрий Туризм и интернет-сообщество. Дорога к идеальному путешествию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 40-42 : Фото
1496974
   Туризм и краеведение в пионерских ступенях. – Свердловск, 1959. – 178с.
1496975
  Иванова Елена Туризм и наука. Вместе или порознь?... : За чем идут в туротрасль. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-39 : Фото
1496976
  Наковалова Ольга Туризм и сети // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 44-46 : фото
1496977
  Луговьер Д.А. Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 127с.
1496978
   Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1496979
  Парфіненко А.Ю. Туризм і мир в політично розколотих націях: кейс-стаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 27-46. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено вивченню ролі та місця туризму у взаємодії та примиренні розколотих націй. В центрі уваги - окремі кейси Західної та Східної Німеччини, Північної та Південної Кореї, Китайсько-Тайванського конфлікту. Такий дослідницький підхід ...
1496980
   Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : Монографія. – Київ : К.І.С., 2003. – 176с. – ISBN 966-8039-19-X
1496981
  Соловйова О.В. Туризм і рекреація в Україні: правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1496982
  Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
1496983
  Трофимов Е. Туризм как бизнес и народная дипломатия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-111. – ISSN 0130-9625
1496984
  Барзыкин Юрий Туризм как образ жизни : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-19 : Фото
1496985
  Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 98-103. – Библиогр.: 7 назв.
1496986
  Самойлов Юрий Туризм как основа национальной экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1496987
   Туризм как способ расширения жизненного пространства человека / А.В. Инкин, А.С. Поляшов, Н.И. Деревягина, Д.В. Приходченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 32-38. – ISSN 2308-135X
1496988
  Гиренко Г.Т. Туризм как средство оздоровления трудящихся / Г.Т. Гиренко. – К., 1963. – 52с.
1496989
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1496990
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1496991
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1496992
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1496993
  Казанцева О.И. Туризм как фактор устойчивого развития национальной экономики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 17-22
1496994
  Азизов Анар Али оглы Туризм как форма экономической деятельности // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-33 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1496995
  Смаль І.В. Туризм людських слабкостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
1496996
  Заваріка Г.М. Туризм на охоронних природних територіях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.
1496997
   Туризм на Прикарпатті: стабільний розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 13-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1496998
   Туризм на пути в лучший мир : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-17
1496999
  Птахив Семен Туризм на рельсах: есть ли перспективы? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 62-66 : Фото
1497000
  Хвостенко С.М. Туризм на Україні / С.М. Хвостенко. – К, 1976. – 120с.
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,