Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1494001
  Стріха М. "Українські вчені пропонують велику кількість оборонних технологій" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
1494002
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1494003
  Константинівська О. "Українські народні узори" - джерела наукових інтересів та творчих пошуків Ольги Косач-Кривинюк : За матеріалами колекції київського музею Лесі Українки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 198-209. – ISBN 978-966-2410-25-9
1494004
  Сірук М. "Українські події покладуть край "інтеграції" в путінському розумінні". // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 3


  Україна прощається з СНД, а в Астані створюють ЄЕС.
1494005
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1494006
   "Українські сади" забрендовано! // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 11 : фото
1494007
  Валля І. "Українські студенти дуже вмотивовані вчитися..." / підготував Олександр Виноградов // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 168). – С. 10


  "...Унікальний проект у рамках співпраці з "Федерацією обмінів Франція - Україна" (FEFU) діяв у Центральноукраїнському національному технічному університеті в квітні цього року. Перший у навчальному закладі курс інтенсивного вивчення французької мови ...
1494008
  Журба О. "Українські" національні проекти довгого XIX століття в імперському просторі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 61-68
1494009
  Роженко М. "Українській філософії на Копні на пощастило..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Історія філософії в ун-ті Св. Володимира. Про проф. філософії П.В. Копніна.
1494010
  Палінська О.М. "Українськість" VS. "суржик": українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-48. – ISSN 0027-2833
1494011
  Межва Л. "Української мови захотіли? То в Канаду їдьте!" / Л. Межва, Н. Павленко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 47-50


  50 років тому відбулися арешти дисидентів-"шістдесятників"
1494012
  Стороженко О.П. [Українські оповідання Олекси Стороженка]. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 49 с. – Прим. № 105753 дефектний, без тит. л. - Конволют. - Вид. перепл. з: Українські оповідання Олекси Стороженка. 1863. - 91 с.


  Зміст: Межигоpський дід; Hе в добpий час; Вуси
1494013
  Конціцка Г. Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 289-292. – ISSN 2076-1554
1494014
  Медведська Л. Українські "Альма-матер" тепер "знають своє місце" = Відбулася презентація результатів рейтингу укр. вищих навч. закладів "Компас-2012" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  Пряма он-лайн трансляція заходу проводилася на корпоративному сайті компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка ось уже п"ятий рік поспіль за підтримки МОНмолодьспорту успішно реалізує проект "Компас" в Україні, складений Київським міжнародним інститутом ...
1494015
  Дутковський Л. Українські "Бітли" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 26-27


  Легендарному ВІА "Смерічка" в новорічну ніч 2017-го виповнюється піввіку.
1494016
  Лещинська С. Українські "Гречаники" з японським присмаком // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У гості до учасників народного ансамблю української музики "Роксоланія" у Молодліжний Центр культурно-естетичного виховання завітав один із найвідоміших телеканалів на японському телебаченні - телеканал Маінічі ТБ ( про них на сайті ...
1494017
  Кузьменко Ю. Українські "малі" голоси в національній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 6


  7 жовтня кафедра зарубіжної літератури провела міжнародний тематичний колоквіум ""Малі" голоси та їхня велика сила". Запорукою успіху стала плідна співпраця літературознавців-зарубіжників Інституту філології з колегами Університету імені Мішеля Монтеня ...
1494018
  Ярмоленко Н. Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 119-126. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Об"єктом аналізу в даній розхвідці обрано думи козацького періоду морської тематики
1494019
  Михальчук О. Українські "мотори" в Перу / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 177). – С. 3


  Екс-посол України в Перу Олександр Михальчук - про боротьбу з російською пропагандою в південноамериканській країні.
1494020
  Когут Галина Володимирівна Українські "панські" килими 17 - 18 ст. (Історія та стилістика) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Когут Г.В.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1494021
  Дем"яненко Б. Українські "партії влади" як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій / Б. Дем"яненко, В. Дем"яненко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 370-381. – ISBN 978-966-611-826-7
1494022
  Кагамлик С. Українські "стряпчі" у захисті прав інституцій православної церкви XVIII ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 55-67. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1494023
  Грабовський С. Українські "товсті" журнали у контексті "гібридної війни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 21
1494024
   Українські "хіміки" зібрали врожай у Ріо-де-Жанейро // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  4 - 14 серпня 2012 року в Ріо-де-Жанейро ( Федеративна Республіка Бразилія ) відбулася V1 Міжнародна студентська олімпіада з астрономії та астрофізики, в якій взяла участь команда студентів з України. Срібна медаль - Марк Дубодєлов, студент 1 курсу ...
1494025
  Ластовський В. Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 179-181


  Аналізується і вирішується проблема трактування появи екзоніму «черкаси» та його перенесення на українців. Заперечується генетичний зв’язок кавказьких черкесів із появою міста Черкаси на Середній Наддніпрянщині. Пропонується версія щодо карпатського ...
1494026
  Казакевич Г. Українські O"Kоннори: родина ірландського походження в культурному житті України XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено родині О"Коннор, окремі представники якої відіграли непересічну роль у громадському та культурному житті України ХІХ ст. Засновник родини Олександр О"Коннор виїхав з Ірландії наприкінці XVIII ст. Автор припускає, що він був ...
1494027
  Роганов Євген Українські авіакомпанії: австралійська мірка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1494028
  Вергунов В.А. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О.С. Кудашева у 1903-1908 роках // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 42-52. – ISSN 2079-2999
1494029
  Василик І. Українські адвокати в історичній пам"яті професійної корпорації // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 84-88
1494030
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII - 30-ті роки XX ст.) / І.Ю. Гловацький, В.І. Гловацький ; М-во освіти і науки України, Львів. юрид. ін-т. – Львів : [б. в.], 2004. – 134 с., [10] арк. іл. : іл. – Перед. слово та резюме парал. укр., англ., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1494031
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1494032
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1494033
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939 рр.) / Гловацький І.Ю. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. історії та теорії держави і права. – Львів : ТРІАДА ПЛЮС, 2003. – 344, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-345 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7596-26-5
1494034
  Петрів М.Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. = The ukrainian advocate"s: state, socio-political, cultural and education activist at the close of XIX - XX century / Михайло Петрів ; [Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 541, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. лише назва сер. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека адвокатури України = Corpus advocaturae Ucrainae ; т. 1). – ISBN 978-617-7039-05-0


  В пр. №1700321 напис: проф. В. Сергійчукові На добру згадку про Коломию ... адв. Мих. Петрів. Підпис. 11.10.2015 р.
1494035
  Подольський А.Ю. Українські академічні студії з історії Голокосту: нові теоретичні тенденції і політичні підтексти // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 442-460. – ISBN 978-966-02-8321-3
1494036
  Чорномаз В"ячеслав Українські акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-58
1494037
  Машевський О. Українські акценти у створенні Держави Ізраїль / О. Машевський, О. Сухобокова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 56-59


  КНУТШ спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в Україні 18-19 жовтня 2012 р. провели на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ Міжнародну науково-практичну ...
1494038
  Мочурад А. Українські алюзії в Курдистані, або Враження експедиції "Вітер на Схід" від центрально-східної Туреччини. / А. Мочурад, П. Лозинський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Поки у Стамбулі не вщухають протести, тут про них майже не згадують.
1494039
  Гордієнко Г. Українські альманахи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 22-23
1494040
  Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. – Київ : "Смолоскип", 2001. – 200 с. – ISBN 966-7332-56-Х
1494041
  Кущ Н. Українські аналітичні прийменникові еквіваленти: питання структури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 573-579. – Бібліогр.: Літ.: с. 578-579; 5 назв. – ISSN 1728-9572
1494042
  Дичковська Г.О. Українські архетипи в груповій роботі для людей з бойовим досвідом // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 46-47
1494043
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-7250-09-01
Вип. 1 : (XIX ст. - 1930-ті рр.). – 1999. – 370 с.
1494044
   Українські архівісти (XIX - XX ст.) : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
1494045
  Момрик М. Українські архівні збірки при національному архіві Канади // Архіви України. – Київ, 1995. – № 1/3. – С. 79-87
1494046
  Палієнко М. Українські архівні осередки в Піівнічній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 253-265. – ISBN 966-02-2067-7
1494047
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1494048
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1494049
  Степаненко І. Українські байкарі XIX століття : [збірка] / упорядкував І. Степаненко. – Київ : Вид.Т-во "Час", 1927. – 160 с. – (Бібліотека "Час")


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
1494050
  Кононенко Н. Українські балади в Канаді: пристосування до нового життя в новій країні // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 112-120. – ISSN 0130-6936
1494051
  Бронін О.В. Українські банки в умовах кризи: бізнес-моделі, що призвели до банкрутства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1494052
  Курганова О.Ю. Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 81-90. – ISSN 2222-4203
1494053
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1494054
  Чуканова С. Українські бібліотеки очима американських студентів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 37-39. – ISSN 1811-377X
1494055
  Неділько Г.С. Українські бізнес-інкубатори: підтримка технологічно-орієнтованих малих та середніх підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто діяльність бізнес-інкубаторів - нової для України форми організаційної та інвестиційної підтримки малих та середніх підприємств. Основну увагу приділено характеристиці бізнес-індукторів, зорієнтованих на підтримку виробництв, пов"язаних із ...
1494056
  Каманін І.М. Українські богатирі козацької доби / подав Ів. Каманін ; [з російської рукописи для "Записок..." переклала Н.Р.]. – [Київ] : [Друк. 2-ої Артілі], 1913. – 22 с. – Окр. відбиток: Записки Українського Наукового Товариства в Києві, 1913, кн. 2, с. 22
1494057
  Анцишкін І. Українські бранці московських монастирів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 20-28. – ISSN 2523-4234
1494058
  Кльосова О. Українські брати в Російській імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 21


  Розумиха, Розумовські й українська невістка Єлизавета.
1494059
  Кльосова О. Українські брати в Російській імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 21


  Розумиха, Розумовські й українська невістка Єлизавета.
1494060
  Полторацький О.І. Українські буржуазні націоналісти -- найлютіші вороги українського народу / О.І. Полторацький. – Київ, 1953. – 68с.
1494061
   Українські буржуазні націоналісти - найлютіші вороги українського народу.. – Львів, 1961. – 24с.
1494062
   Українські буржуазні націоналісти - прислужники імперіалістичних розвідок.. – К., 1986. – 16с.
1494063
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1494064
  Сокульська О. Українські в"язні сумління в Полтаві вимагали звільнення Олега Сенцова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)
1494065
  Чернюк С.Л. Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 181-190


  У статті розглянуто особливості двох одноіменних творів Остапа Вишні та М. Хвильового
1494066
  Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 42-50
1494067
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1494068
  Щербак С.В. Українські весняні танково-ігрові пісні (деякі проблеми генезиса й семантики) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 232-236. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1494069
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина 19 - 20 ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Васильчук М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1494070
  Здражко А.Є. Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України ( на початку 1990-х років) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 77-83


  Стаття присвячена історіографічному дослідженню видань української перекладної дитячої літератури початку 1990-х років. Автор наголошує на тому, що деякі заборонені за радянських часів переклади творів дитячих письменників були перевидані, а інші ще й ...
1494071
  Лубчак В. Українські видання: життя в умовах імперських заборон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 17, 20


  Редактори перших україномовних альманахів на півдні Російської імперії змушені були "ховати" у белестричні збірники актуальну публіцистику. Дмитро Васильович Маркович — український громадський і державний діяч, правник, письменник. Входив до складу ...
1494072
  Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О.С. Рубльов, О.П. Реєнт // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. – С.1-319. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-21-3
1494073
  Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939-1956 років: джерельний контент / Георгій Папакін ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6676-6
Вип. 1 : Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження. – 2012. – 356, [2] с. – Покажчики: с. 334-356. – Бібліогр.: с. 309-333 та в тексті
1494074
  Канівець І. Українські визвольні змагання в російському кіно. Режисерські засоби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 11-12. – ISSN 1562-3238
1494075
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1494076
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 37. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1494077
  Іванчишен В. Українські вимушені переселенці в політиці європейського досвіду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 113-114. – ISSN 0130-6936
1494078
  Фрішко Владислав Українські виставки "роздвоюються". Добре це погано? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1494079
  Станкевич М.Є. Українські витинанки / М.Є. Станкевич. – К., 1986. – 123с.
1494080
   Українські виші - поки що не надто привабливі для іноземців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Серед усіх студентів в Україні 1,5% - іноземці.За словами голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти М. Луцького державне замовлення вищих навчальних закладів цього року значно перевищило попит студентів. Вищі навчальні заклади, ...
1494081
  Криськов А.А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 427-433. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1494082
  Чапленко В. Українські відгуки на промову Юрія Андропова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 15-17
1494083
  Бринов О. Українські відзнаки на європейських ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1494084
  Калиниченко Олександр Українські візи стають доступнішими // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1494085
  Скрипка О. Українські візії Олега Скрипки / розмову вела Тетяна Шульга // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6
1494086
  Кралюк П. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 421-427. – ISBN 978-966-2254-74-7
1494087
  Кралюк П.М. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 421-427. – ISBN 978-966-373-777-5
1494088
  Печенюк І.С. Українські військові з’їзди – важливі першочергові заходи з українізації армії // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 254-257. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1494089
  Бессараб А.О. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови / А.О. Бессараб, Н.В. Дерев"янко, Л.Г. Пономаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 45-51. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1494090
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1494091
  Вольвач П. Українські водосховища Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 5
1494092
  Бульвінський А.Г. Українські воєнні втрати у XVII ст.: європейський контекст // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 52-65
1494093
  Дереш Б. Українські воїни: від дружинників до вояків УПА // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 41). – С. 20-21
1494094
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1494095
  Кононенко М.П. Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко; Укр. гуманіт. ліцей КНУТШ. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 312 с. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
1494096
   Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 142-144
1494097
  Бурдейний А. Українські вчені в закордонних університетах: від середньовіччя до наших днів / А. Бурдейний, О. Лісняк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 62-64. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Подано відомості про визначних українських учених, які впродовж ХХ століття працювали у відомих університетах Європи. Особливу увагу зосереджено на найменш відомих іменах, зокрема Юрія Кистяковського, Миколи Голоняка
1494098
   Українські вчені ввійшли до ради Фонду "Сколково" // Світ. – Київ, 2013. – липень (№ 27/28)


  Україну в Фонді будуть представляти: віце-президент НАН України академік Антон Наумовець, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" академік М. Згуровський та голова Державного агенства з питань науки, ...
1494099
  Пелих В.О. Українські вчені отримали міжнародну нагороду за найкращу книгу в області фундаментальних наук від Міжнародної академії астронавтики // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (104). – С. 71-73. – ISSN 1561-8889


  Міжнародна академія астронавтики (МАА), заснована у 1960 році з ініціативи Т. фон Кармана, одного із піонерів ракетобудування, відзначила своєю нагородою 2016 р. у категорії "Найкраща книга в області фундаментальних наук" тритомне видання "Dark energy ...
1494100
  Горєва В.В. Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з"їзді слов"янських філологів (Прага, 1929 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 519-528. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1494101
  Біркович Т. Українські вчені, винаходами яких користується весь світ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1494102
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1494103
  Хоменко О. Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 355-364


  У статті йдеться про способи перекладу географічних реалій у поезіях Т. Шевченка японською мовою і засвоєння їх перекладачкою Фудзією Ецуко.
1494104
   Українські герої Севастополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 7


  "День" спілкувався із курсантами уже колишньої Академії Військово-Морських сил України, які залишилися вірними присязі. Єдине їхнє бажання сьогодні - чимшвидше продовжити службу на "материку".
1494105
  Акаш Крішан Українські гетьманати і Запорозька Січ між царем та королем у 1686 - 1688 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2078-0850
1494106
  Красовський І. Українські гетьмани // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 167-173
1494107
  Світлична В.В. Українські гетьмани // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 338-339. – ISBN 978-966-222-966-0
1494108
  Андрусенко Г.Б. Українські гетьмани і Межигірський монастир // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.13-18
1494109
  Тинченко Я. Українські гетьманці XX століття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Історія братів Сахнів-Устимовичів, активних учасників антибільшовицької боротьби. Олександр Сахно-Устимович - українській і російській військовий діяч.
1494110
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1494111
  Чучка П.П. Українські говірки околиці Ужгорода (фонетика і мофрмологія) : Дис... канд. філол.наук: / Чучка П.П.; Ужгородський держ. ун-тет. Каф. укр. мови. – Ужгород, 1958. – 357л. – Бібліогр.:л.348-357
1494112
  Павлюк Микола Українські говори Румунії = Ukrainian dialects in Romania : Діялектні тексти / Павлюк Микола, Робчук Іван; Канадський інститут укр. студій, Наукове тов-во ім.Т.Г.Шевченка в Америці. Ін-т українозн.ім.І.Крип"якевича, НАН України. – Едмонтон : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2003. – 784 с. – ISBN 966-02-2916-Х; 966-02-2982-8
1494113
  Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини в лінгвістичних атласах дослідження району Карпат та підручниках "кодіфікованого русиньского языка" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 93-103. – ISBN 978-80-89755-32-5
1494114
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1494115
  Лащук Ю.П. Українські гончарі / Ю.П. Лащук. – К, 1968. – 41с.
1494116
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – 1986
1494117
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9. – 1992
1494118
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – 1993
1494119
  Розов В.О. Українські грамоти / Вол. Розов, проф. – Київ : З Друкарні Української Академії Наук. – (Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук, Збірник № 63 / Постійна комісія історії української мови, під керуванням акад. А.Е. Кримського ; Вип. 1 : Пам’ятки і студії з історії української мови)
Т. 1 : XIV в. і перша половина XV в. – 1928. – [4], 176, 75, IX с. – Текст частково укр., церковнослов. мовами.
1494120
   Українські грамоти ХУ ст.. – К., 1965. – 163с.
1494121
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1494122
  Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-4
1494123
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1494124
  Козлітін В. Українські громадські організації в Югославії (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1494125
  Головата Л.В. Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник легальної видавничої діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 98-109. – ISSN 0130-5247
1494126
  Палюх О. Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: функціонування і тематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 65-81. – ISSN 2524-0331
1494127
  Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1494128
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1494129
  Вінцковський Т. Українські губкернські з"їзди на Півдні України у 1917 році: передумови, організація, результати // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 186-194. – ISBN 978-617-7062-20-1
1494130
  Беренштам-Кістяківська Українські гуртки в Києві другої половини 1880-их та початку 1890-их років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 155-156. – ISBN 966-7272-00-1
1494131
   Українські декоративні розписи. – Київ, 1957. – 12с.
1494132
  Капелюшний В. Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми створення української фракції у першому російському парламенті. В статье рассматриваються проблемы создания украинской фракции в первом российском парламенте. The article examines the problems of the forming of the ...
1494133
  Вечерський В.В. Українські дерев"яні храми / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 272с. : іл. – На обкл.: Храми України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-48-8
1494134
  Сергійчук В.І. Українські державники: Андрей Шептицький / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-440, у тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-70-1
1494135
  Сергійчук В.І. Українські державники: Тарас Шевченко / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 311, [1] с. : іл. – Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Загол. обкл. і корінця: Тарас Шевченко. – ISBN 978-966-2911-62-6
1494136
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1494137
  Красніцький А. Українські державотворчі процеси 1917-1920 років у науковому доробку істориків права: досягнення та перспективи дослідження // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 640-649. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивченні національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні та окреслено перспективи дослідження.
1494138
  Фігурний Ю. Українські державотворчі процеси в другій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 106-117
1494139
  Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
1494140
  Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський; Дипломатична академія України при Мін. закордонних справ України. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-7196-11-9
1494141
  Присташ Я. Українські дипломати і Євромайдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 14. – С. 1, 5. – ISSN 0027-8254
1494142
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1494143
  Старков В. Українські дитячі ігри у праці Єгора Покровського 1887 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 305-312. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1494144
  Клокун Т. Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання еволюції такого жанру дитячої творчості, як лічилки. Досліджено лічилки "заумні", їх походження, лексичний склад та будову. Is devoted to the problem of evolution of such genre as rhyme-counting"s. The origins and lexical structure ...
1494145
  Вакульчук С. Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. ХХ ст). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 377--387. – Бібліогр.: Літ.: С. 386-387; 26 поз.
1494146
  Корбуш Ю. Українські діаспорні мислителі: проблема духовності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 251-253
1494147
  Борисова О.В. Українські дієслівні перекладні відповідники англійських слів недієслівного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 171-174. – ISBN 966-594-420-7
1494148
  Пташник О.Р. Українські дітки у світі читають "Кобзар" // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-5-98061-101-9
1494149
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 19-26
1494150
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – С. 7-16


  Дні СРСР на ЕКСПО-67 в Канаді.
1494151
  Умланд А. Українські добровольчі батальйони і полк "Азов" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-9
1494152
   Українські дожовтневі письменники. – К., 1985. – 280с.
1494153
  Лопушанський В. Українські долі в австрійському таборі для інтернованих Талєргоф (1914-1917 рр.) / В. Лопушанський, Я. Лопушанський // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 221-263. – ISBN 978-617-7235-61-2
1494154
  Осташко Т. Українські Дон Кіхоти і Санчо Панси: погляд В"ячеслава Липинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201)
1494155
  Осташко Т. Українські Дон Кіхоти і Санчо Панси: погляд В"ячеслава Липинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 20
1494156
  Паняенко В. Українські дороги Івана Буніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 21
1494157
  Панченко В. Українські дороги Івана Буніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 20
1494158
  Фельдман В. Українські дослідження в Антарктиді і міністерські "ігри" у Києві // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 12-13
1494159
  Галата С. Українські дослідження важливі для всього світу // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)
1494160
   Українські дослідники Землі : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. : фотоіл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-42-X
1494161
  Вернигора Н.М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 80-86


  У статті йдеться про стан розробки проблем текстотворення та книговидання для дитячої аудиторії. Автор звертає увагу на те, коли ці теми потрапили в поле зору дослідників, які зрізи проблем цікавили теоретиків у різні періоди розроблення теми та які ...
1494162
  Грукач В. Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів українських правобережних земель / В. Грукач, О. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 114-120. – ISSN 2518-7732


  Відомі українські історики XIX ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров висвітлювали окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях.
1494163
  Білоус В. Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / Віра Білоус ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8837-9


  У пр. № 1728180 напис: З побажанням добра! 25.10.2019 р. Підпис.
1494164
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1494165
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1494166
   Українські думи / [упоряд. О.К. Артеменко]. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-575-202-8
1494167
   Українські думи в новому виданні К.М. Грушевської : (Істор. Секція УАН. Комісія історичної пісенності. "Українські народні думи", т. 1 корпусу. Тексти №№ 1-13 і Вступ Катерини Грушевської в.о. секретаря комісії (історичної пісенності), [Київ] : Держвидав України, 1927 (с. CCXX, 176) : [рецензія]. – [Київ], 1927. – 56, [4] с. – Окр. відбиток з: Етнографічний вісник, кн. 7, 1928, Київ (с. 1-56, 129-132). - Авт. у вид. не вказ., встанов. за інтернет-пошуком
1494168
  Біловус Л.І. Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 113-131. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1494169
  Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 29-34. – ISSN 2076-9326


  Викладено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями й електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, ...
1494170
   Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
1494171
  Савчук М. Українські еліти Коломиї (1848-1939) : до 150-річчя т-ва "Просвіта" / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2017. – 87, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коломийська бібліотека / [засн. сер. В. Ковтун] ; вип. 26). – ISBN 966-550-034-1


  В пр. №1715933 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича - дарунок від автора. Підпис. 20.12.2017 р., м. Коломия
1494172
  Грабовська І. Українські еліти: конфлікт між "кочубеїзмом" і "мазепинством" (спроба філософсько-світоглядного аналізу) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 37-43. – ISSN 2617-1929
1494173
  Власенко В.М. Українські емігранти в Болгарії і Л.М. Шишманова-Драгоманова: невідоме листування // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 30-42. – ISSN 2227-183Х


  За матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук.
1494174
  Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926-1939 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 97-117. – ISSN 0130-5247
1494175
  Подобєд О. Українські емігранти свідчать про Голодомор 1932 - 1933 років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 21). – С. 6-10
1494176
  Січинський В. Українські епіграфічні пам"ятки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 397-399. – ISSN 2310-3310
1494177
  Гирич І. Українські есдеки: між національним і класовим вибором // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 522-576. – (Нова серія ; вип. 15)


  Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень - жовтень 1912 року).
1494178
  Шульгач В.П. Українські етимології. 92-98 // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 167-177. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1494179
  Шульгач В.П. Українські етимології. 99-109* // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, Юрай Гладкий, Карпенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Пам"яті Романа Івановича Осташа. – С. 238-245. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-02-8128-8
1494180
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1494181
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 126-130


  У статті проаналізовано сюжетно-мотивний фонд українських етіологічних легенд про сусідів (поляків, угорців, росіян та білорусів). Зосереджено увагу на акумулюванні у фольклорних зразках етнічних стереотипів українців. Наголошено на впливі реалій ...
1494182
  Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-128


  Однією з колоритних тематичних груп українських етіологічних легенд є твори з етногонічними мотивами. У статті розглянуто й проаналізовано фольклорні зразки цього пласту, в основі яких українські етнічні стереотипи, зокрема автостереотипи (уявлення ...
1494183
  Фігурний Ю. Українські етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 178-182
1494184
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1494185
  Погорецький З. Українські етнічні організації провінції Саскачеван // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Українські етнічні організації в Канаді.
1494186
  Фігурний Ю. Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 50-64
1494187
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 178-184
1494188
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 107-114
1494189
  Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси: концептуальні узагальнення // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 207-214
1494190
  Ясінський М.М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця XIX - початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації / Михайло Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-151. – ISBN 978-866-7359-67-6
1494191
  Рябчук М. Українські етнополітичні процеси у дзеркалі західної "гібридної аналітики" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 6-34. – ISSN 2524-0137
1494192
   Українські жартівливі пісні / [упоряд., передм., прим. М.М. Красикова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 285, [3] с. : ноти. – Зміст: Забавлянки ; Жартівливі пісні ; Танцювальні пісні та приспівки ; Застольні пісні та приспівки до чарки ; Коломийки ; Частушки. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-97234-0-6
1494193
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1494194
  Юрченко К. Українські жертовники XVIII - XIX століть як атрибут козацького богослужіння: до питання дослідження маловідомих пам"яток // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 229-231. – ISSN 2078-0850
1494195
  Шарамова В. Українські жінки-астрономи / В. Шарамова, М. Стоділка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 27-35


  Братійчук М.В., Казімірчак-Полонська О.,Самойлова-Яхонтова Н.С., Шайн П.Ф., Щукіна Н.Г., Теплицька Р.Б., Корсунь А.О., подружжя-Черних Людмила Іванівна та Микола Степанович
1494196
  Шептицька Т. Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2213-81-2
1494197
  Михайлюк Н. Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII - XVIII ст. Історико-мистецькі пам"ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 301-311. – ISSN 1028-5091
1494198
  Божук Л. Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 56-64
1494199
  Білоцерківець Н. Українські журнали: місяць за місяцем // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 12-15
1494200
   Українські журналісти проти катувань / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
1494201
  Городенко Л.М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-14


  У статті розглядаються, аналізуються та систематизуються українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації, описуються головні напрями і тенденції вивчення феномена "мережева комунікація" вітчизняними науковцями. В статье ...
1494202
   Українські загадки. – Київ, 1962. – 157с.
1494203
   Українські загадки. – Київ, 1966. – 173с.
1494204
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1494205
   Українські замовляння. – К., 1993. – 307с.
1494206
  Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-361-220-1
1494207
   Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 11-13
1494208
   Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 25-30
1494209
   Українські землі наприкінці у 60-80-ті роки XVII століття. Петро Дорошенко: важкий вибір гетьмана // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 18-19
1494210
  Ромащенко М. Українські землі потребують додаткового зрошення / вів бесіду Володимир Дехтяренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 8-11
1494211
  Анцишкін І. Українські землі та Римські папи у I тис. н.е. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 13-24. – ISBN 978-966-7379-86-5
1494212
  Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1992. – 232с.
1494213
  Гісем О. Українські землі у першій половині ХVІІ ст. : (Історія України, 8 кл.) Частина 1.(Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31.
1494214
  Константиненко К. Українські землі у текстах венеційських послів та нунціїв у Польщі наприкінці XVI ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 274-282. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто деякі аспекти відображення України в італійській дипломатичній літературі останньої третини XVI ст., а саме: співвідношення об"єктивних реалій з інтертекстуальними топосами та поняттями про "дивовижне". W artykule rozpatrzono ...
1494215
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1494216
  Дем"яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (помірковані технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 189-207
1494217
  Носова Б.М. Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 177-180


  Стаття присвячена актуальним проблемам інформаційної безпеки XXI століття, що пов"язані зі становленням, розвитком та позицією сучасних українських ЗМІ. Аналітичні дослідження стосуються тематики газети "День".
1494218
  Даниленко С. Українські ЗМІ у тенетах суспільного розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 15-20. – ISBN 966-7181-44-8
1494219
  Ващенко О.О. Українські і чеські фразеологічні одиниці з колоративним компонентом "білий" / О.О. Ващенко, О.В. Степанюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1494220
  Сімків О. Українські ідентичності на зламі тисячоліть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 484-486. – ISBN 978-966-02-5080-2
1494221
  Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлатичними структурами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 5-22
1494222
  Фоміна Тетяна Українські ієрархи в українському полоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1494223
  Бурковська Л. Українські ікони із житійною історією XIV-XVI століть: особливості структурної побудови // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 35-47. – ISSN 2413-4767
1494224
  Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. / Л.Т. Масенко. – Киев : Знание, 1990. – 47с.
1494225
  Капіруліна С.Л. Українські імена на карті світу. Програма факультативного курсу для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (18 год на рік) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 10 назв
1494226
  Белей Любомир Українські імена перед викликами XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ. в приміт. : 20 поз. – ISSN 0130-5263


  Зі здобуттям Україною незалежності докорінних змін зазнали культурно-політичні умови функціонування національного іменника. Зневиразнення національної специфіки українського іменника є сутністю його глобалізації.
1494227
  Осінчук З. Українські імена у світовій нафтогазовій науці / З. Осінчук, З. Савків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 20-25. – ISSN 1819-7329
1494228
  Болобан М.А. Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 16-21


  Основним завданням дослідження є вивчення принципів номінації, відображених в українських словах на позначення часу й календарних понять. Основным заданием исследования является изучение принципов номинации, отраженных в украинской лексике, ...
1494229
  Зінченко А. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – С. 8-24. – ISSN 2413-7065
1494230
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; [відп. ред. О. Рубльов]. – Київ : Український письменник, 2014. – 494, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 470-494. – Бібліогр.: с. 424-469 та в підрядк. прим. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9


  У пр. № 1716757 напис: Бібліотеці Михайла Максимовича - одній з кращих у Києві. Від автора. Підпис. 12.04.2018 р.
1494231
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Українські пропілеї, 2020. – 453, [3] с. – Покажчик: с. 441-453. – Бібліогр.: с. 393-440 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-33-0


  У пр. № 1735517 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями від автора. 24.ХІ.2020 р.Підпис.
1494232
   Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей. – Київ : Дельта, 2006. – 231, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 65-68 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8797-20-5
1494233
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 102-114. – ISSN 1728-9572
1494234
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1494235
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки В.Б. Антоновича // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 238-261. – ISBN 978-966-981-084-7
1494236
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 25-48. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуті інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького з українськими культурними та суспільними діячами Наддніпрянщини від 70-х років XIX ст. 1917 р., показані їхнє місце і роль у житті й творчості видатного вченого та на ширшому тлі поступу української ...
1494237
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 329-357. – ISBN 978-966-981-084-7
1494238
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки професора В.Б. Антоновича // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128-147. – ISBN 978-966-551-327-8


  Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, В.Б. Антонович відіграв вельми позитивну роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала активну участь у діяльності Київської української громади. Згадуються науковці університета Св. ...
1494239
  Світленко С. Українські інтелектуальні контакти в діяльності Д.І. Яворницького петербурзького періоду (1885 - 1892 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 75-92. – ISBN 978-966-383-690-4
1494240
   Українські інтермедії XVII-XVIII ст.. – Київ, 1960. – 240с.
1494241
  Остапчук Т.П. Українські інтерпретації драми С. Беккета „Krapp’s Last Tape” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 323-329. – ISBN 966-8474-40-6
1494242
  Тельвак В.П. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 7-12. – (Серія "Історичні науки")


  Серед істориків-романтиків, що зробили значний внесок у становлення вітчизняної історіографії, М. Грушевський виокремлював постаті М. Максимовича, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Срезневського
1494243
  Маркевич М.І. Українські історики та історична наука 1820 - 60-х рр. у працях Дмитра Багалія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 23-26. – ISBN 966-2980-20-2
1494244
  Зайцева З. Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 45-58
1494245
  Авраменко А. Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 10-17. – ISSN 0130-6936
1494246
  Снігирьова Л. Українські історичні пісні - в працях науковців // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1494247
  Покуса І.М. Українські казки англійською мовою : домашнє читання : [навч.-метод. посібник для позакл. читання] / І.М. Покуса. – Харків : Основа, 2013. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (128)). – ISBN 978-617-00-1878-6
1494248
  Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразілії як джерело інформації про західноукраїнську книгу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73-95. – ISSN 1591-6223
1494249
  Степовик Д. Українські календи // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 46-59. – ISSN 0131-2685
1494250
   Українські канадські письменники.. – Львів, 1971. – 104с.
1494251
  Майборода О. Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1494252
   Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків. : до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади : збірник. – Київ : Дніпро, 1990. – 230с. – ISBN 5-308-00626-1
1494253
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів
за 1987 рік. – 1989. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1494254
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISBN 5-7702-0147-9
за 1988 рік. – 1990. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1494255
   Українські Карпати : Покажчик літератури за 1993 рік. – Львів, 1996. – 176с. – ISBN 5770212438
1494256
  Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів : (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш; НАНУ, Ін-т народознавства; [відп. ред. С. Павлюк]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 451с.
1494257
  Мицик Ю. Українські кінозірки Голлівуду. Волтер Джек Пеленс // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 1 (123). – С. 30-31. – ISSN 1562-3238
1494258
  Приходько Інна Українські класики без фальсифікацій: Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич : Посібник з української літ-ри для студентів та учнів старших класів / Приходько Інна. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 112с. – ISBN 966-544-040-3
1494259
  Благодір О. Українські клейноди // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 120-129
1494260
  Зайцева З. Українські книгарні кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 18-20
1494261
  Сташків Мирон Українські книги: час читати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47
1494262
  Дояр Л. Українські книгодруки 1945-1946 років: рефлексії на події воєнного лихоліття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (297), квітень. – С. 41-50. – ISSN 2076-9326
1494263
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 99-104. – ISSN 2076-1554
1494264
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 340-354. – ISBN 978-617-7638-08-6
1494265
  Хмельовська О.Ю. Українські книжкові виставки в умовах ідеологічного контролю СРСР (1945-1980 рр.) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 365-379. – ISSN 1998-6912
1494266
  Гришин А.Д. Українські кобзарі-бандуристи у визвольній боротьбі українського народу у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 122-124. – (Серія історії ; № 12)
1494267
  Дьомін С.І. Українські козаки 1775-1945 : від чорноморців до кубанців : (іл. військ.-іст. довідник) / С.І. Дьомін, С.В. Кочкін. – Київ : АртЕк, 2017. – 213, [1] с. : іл., портр. – Пам"яті воїнів-українців Першої світової війни присвячується. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-7264-60-5
1494268
  Рабій Ю. Українські козаки в історії міста Самбора // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 14-16
1494269
  Кульчинський О. Українські козаки в османській хроніці "Історія Наїми" як стилістичний код // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 71--76


  Розглянуто стилістичний образ козаків у тексті османської хроніки поч. XVIII ст. "Історія Наїми". Перекладено кілька фрагментів тексту, безпосередньо пов"язаних з історією України, щоб унаочнити стиль літопису і в такій спосіб відобразити ставлення ...
1494270
  Брехуненко В. Українські козаки і мусульманські сусіди: транскордонна міграція та взаємодія (XVI - перша половина XVII ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 227-239. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1494271
  Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 178-182. – ISBN 966-7865-75-4


  На прикладі Центрально-українського регіону.
1494272
  Меріме Проспер Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; Пер.з франц. Я.І. Кравця // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Львів : Каменяр, 1990. – с. 115-301. – ISBN 5-7745-0300-3
1494273
  Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С.115-301. – ISBN 978-611-01-1392-2
1494274
  Сергійчук В.І. Українські козаки у війську Речі Посполитї // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 5/6 (232), вересень - грудень. – С. 30-36. – ISSN 0320-9466
1494275
  Кобилюх В.О. Українські козацькі назви у санскриті / Василь Кобилюх; Переднє слово В. Муляви; Українське реєстрове козацтво. – Львів; Київ : Наука і освіта, 2003. – 246с. : іл. – ISBN 966-7829-11-1
1494276
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1494277
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1494278
  Качмар М. Українські колядки дівчині: роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 44-54. – ISSN 2225-5095
1494279
  Карпов В.В. Українські комбатанські видання у дослідженненні проблем військової символіки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-10
1494280
  Ржевська М. Українські композитори в системі координат "великого перелому" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 31-38. – ISSN 1728-6875
1494281
  Шукліна Н.Г. Українські конституційні проекти європейського зразка ХІХ - початку ХХст про коло прав і свобод людини і громадянина:? політико - правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-31. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1494282
  Радишевський Р. Українські контексти Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 10-18.
1494283
  Еккерт Деніс Українські кордони: сучасний стан і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1494284
  Дупленко Ю.К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 197 : Природничі науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931


  "Праці Сергія Подолинського (КУ), українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ...
1494285
  Відоменко О. Українські корені Л.М. Толстого // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – 122-129. – ISSN 0130-321Х
1494286
  Стаканков А.В. Українські корені правового виховання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – С. 11-13
1494287
  Третяченко Т. Українські кореспонденти Адольфа Патери


  У повідомленні йдеться про маловідомі документальні архівні джерела, що стосуються громадських і літературних взаємин між слов"янськими культурами у ІІ пол. ХІХ ст., між Чехією та Україною зокрема, про помітну роль у цьому процесі А. Патери
1494288
  Бак Г.О. Українські корпорації в умовах глобалізації світового господарства: інчституційно-генетичні особливості // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1729-7036
1494289
  Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1494290
  Озерова Н.Г. Українські культереми в російському художньому дискурсі 20-х років 20 ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 126-131. – Бібліогр. в примітках (12 поз.). – ISSN 0027-2833
1494291
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1494292
  Василевська Тетяна Українські культурні особливості етики державного службовця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті йдеться про значущість та роль укр. культурних особливостей адміністративної етики у формуванні та реалізації ціннісних засад сучасної держ. служби України
1494293
  Москаленко В. Українські культурні проекти в Болгарії: традиції і модерні практики / В. Москаленко, А. Тертична // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 2663-2675
1494294
  Тюрменко І.І. Українські культурні традиції XIV-XVII ст. у науковому доробку І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізуються погляди І. Огієнка щодо розвитку української культури у XIV-XVII ст.
1494295
  Кот С. Українські культурні цінності в Росії : Перша спроба повернення 1917 - 1918 / С. Кот, О. Нестуля. – Київ : Соборна Україна, 1996. – 320с. – (Повернення культурного надбання України). – ISBN 5-7707-6208-9
1494296
   Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України. – Київ, 1997. – 298с. – (Повернення культурного надбання України: Документи свідчать ; Випуск 2). – ISBN 5-7707-6208-9
1494297
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (1). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494298
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (2). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494299
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (3). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494300
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 1 (4). – 2019. – 88 с . – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494301
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (5). – 2019. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494302
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 1 (6). – 2020. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1494303
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (7). – 2020. – 90, [1] с. – На першій сторінці тексту також зазначено : Культурологія. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1494304
  Стецишин О. Українські ландскнехти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Під час визвольних змагань у складі Української галицької армії воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів.
1494305
   Українські легенди : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
1494306
  Бугаєвич І.В. Українські листівки та філокартія. / І.В. Бугаєвич. – К., 1971. – 92с.
1494307
  Колесник В.Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття : монографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 244 с. – ISBN 966-594-581-1
1494308
  Колесник В. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: сучасна історіографія / В. Колесник, Л. Могильний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сучасну історіографію українських ліберально-демократичних партій у Російській імперії на початку ХХ ст. The article deals with the contemporary historiography of the Ukrainian liberal-democratic parties in Russian Empire at the beginning ...
1494309
  Мисак Н. Українські лікарі в Галичині (кін. XIX - плс. XX ст.) : соціаоьно-професійна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 180-193
1494310
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1494311
  Довбня Л.Е. Українські лінгвістичні вчення на перехресті епох / Л.Е. Довбня, Т.І. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 21-32. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1494312
  Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 4
1494313
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2006. – 512 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1494314
  Рева Л. Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1494315
  Данилюк-Кульчицька Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 198-209
1494316
  Бакалець О. Українські літописи XVII - XVIII ст. про економіку та грошовий обіг Гетьманщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 218-232
1494317
  Марченко М.І. Українські літописи і хроніки XVII-XVIII ст. / М.І. Марченко. – [Київ] : Держ. учбово--педагогічне вид. "Радянська школа", 1959. – С. 404-416


  На форз. дарчий надпис: Бібліотеці Київського університету з подякою за допомогу 5. IV. 61 (підпис)
1494318
  Александрович В. Українські маляри польського короля Яна III Собєського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – С. 17-148. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
1494319
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1494320
  Савченко Г.П. Українські маршові роти в системі поповнення фронтових частин російської армії у 1917 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан російської армії після Лютневої революції в Росії. Досліджено питання українізації частин російської армії шляхом їх поповнення українськими формуваннями. The article deals with the state of the Russian army after the revolution in ...
1494321
  Гриценко О.М. Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 125-129


  Стаття присвячена розгляду проблеми сучасних мас-медіа як інструменту політичного впливу, та специфіка ролі журналістики в політичному аналізі.
1494322
  Сенюк А. Українські мас-медіа: рік після революції // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблеми у сфері мас-медіа, розв"язані новою владою після президентських виборів 2004 p., і проблеми, які новій владі вирішити не вдалося. Особливу увагу зосереджено на так званому діалозі між пресою та владою і на можливих причинах ...
1494323
  Солдатенко В. Українські масони в добу революції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.98-102 : Фото. – ISSN 1607-6451
1494324
  Задорожня О.С. Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті подано загальну характеристику науково-популярного журналу "National Geographic Україна". Проаналізовано контент видання, а саме його тематичне, жанрове та ілюстративне напов нення. The article represents general characteristic of the popular ...
1494325
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "МОРІОН". – ISSN 2709-4456
Т. 12, № 1 (84). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1494326
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ : МОРІОН. – ISSN 2709-4456
Т. 13, № 1 (86). – 2021. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1494327
   Українські медичні вісті = Ukrainian medical news : науково-практичний часопис / Всеукр. Лікарське Т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ : МОРІОН. – ISSN 2709-4456
Т. 13, № 2 (87). – 2021. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1494328
  Петрів Т.І. Українські медіа-пріоритети у контексті проблем європейської інтеграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 131-133
1494329
   Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1494330
  Кабачій Р.І. Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до «корупційного плюралізму» 2017 р.: розвиток і перспективи // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 43-50. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1494331
  Малінін В.С. Українські медіакорпорації в процесі глобалізації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 76-82.


  Розглянуто українські медіакорпорації у сучасному контексті. Запропоновано періоди становлення медіакорпорацій в Україні. The development of Ukrainian media corporations in the modern contex are considered. A periods of establishment of media ...
1494332
   Українські метаморфози. Політика. Економіка. Суспільство / Фонд Фрідріха Науманна "За свободу" ; [пер. з нім. : А. Баканов, Ю.Дуркот, В. Климченко та ін. ; наук. та літ. ред. Ю. Дуркот]. – Київ : К.І.С., 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-2141-64-1
1494333
  Слабошпицький Михайло Українські меценати / Слабошпицький Михайло. – Київ : Вид-во М.П. Коць, Ярославів Вал, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – (Нариси з історії української культури). – ISBN 966-605-225-3
1494334
  Мороз І.П. Українські миротворці: проблеми та перспективи участі України в міжнародних операціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 531-533
1494335
  Маликов Р. Українські миротворці: який їх статус? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С .14-16. – ISSN 1726-3077
1494336
  Мащенко С.Т. Українські мислителі 17-18 століть на Чернігово-Сіверщині : Науково-популярні нариси / Станіслав Мащенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2003. – 155с. – ISBN 966-533-216-3
1494337
  Тіменик З.І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 93-100. – ISSN 2077-1800
1494338
  Хвойницька Х.М. Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно-правові основи держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 287-289. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Грушевський, М. Драгоманов та ін.
1494339
  Горняткевич Д. Українські мистці в автобіографіях / Дам"ян Горняткевич. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1958. – 79 с. : іл.
1494340
  Асєєва Н. Українські митці в Європі кінця XIX - початку XX століття // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1494341
  Ісаєв І. Українські мігранти в Польщі навчилися жити з пандемією // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 25 жовтня (№ 43)
1494342
  Одинець С. Українські міграції у глобальному світі: пікнік на узбіччі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 26-32
1494343
   Українські міждисциплінарні студії = Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 370 с. : табл. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-44-8
1494344
  Царалунга І.Б. Українські мікротопоніми на -ани (-яни) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 189-196. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1494345
  Папенко Н.С. Українські мілітарні організації у Східній Галичині напередодні Першої світової війни / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 67-77
1494346
  Денисенко О. Українські міста в Європейській метрополітарній мережі: наскільки інтегрований Київ? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 169-180. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1494347
  Ричков П.А. Українські міста в картографічній збірці Віденського Воєнного архіву // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 65-72. – ISSN 0320-9466
1494348
  Піскунов О. Українські мовознавці 30-х рр. XX ст. про реконструкцію прамовних станів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 21-27. – ISSN 2411-6548
1494349
  Ковтун А. Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 6-10. – ISSN 2311-9896


  "Погляди О. Потебні та І Огієнка на важливу роль взаємозв"язку мовного й релігійного чинників у творенні національної ментальності ще не були об"єктом окремого вивчення, тому метою нашого дослідження стало з"ясування таких актуальних для нашого ...
1494350
   Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – 348 с.
1494351
  Данилевська О.М. Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70). – С. 53-64. – ISSN 1682-3540


  "Згадуються професори-мовознавці: Тимченко Є., Грунський М., Огієнко І. та інші".
1494352
  Локайчук С. Українські мовознавчі терміни в наукових працях Агатангела Кримського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 146-149. – ISSN 2305-9389
1494353
  Решетуха Т. Українські молодіжні часописи Кременеччини двадцятих років XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 260-264


  Розглянуто змістове наповнення та специфіку перших українських рукописних молодіжних та учнівських часописів Кременеччини («Перші кроки» (1921–1922), «Юнацтво» (1922), «Хвиля» (1923) та «Проліски» (1924)). Considered meaningful content and specificity ...
1494354
  Вечерський В.В. Українські монастирі / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – На обкл. : Прадавні центри духовності та культури. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-06-4
1494355
  Рябінін-Скляревскьий Українські мотиви в поемі О С. Пушкина "Полтава" : (Кілька дискусійних уваг до столітніх роковин поеми) / Олександр Рябінін-Скляревскьий. – [Київ], 1928. – С. 34-56. – Откр. відб.: Україна. 1928, кн. 1, с. 34–56


  Тільки рік 19.12.28 автор (все інше обрізано при палітурні кн.)
1494356
  Щербатюк В. Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького / В. Щербатюк, Н. Лисенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-187. – ISSN 2411-6548
1494357
  Катаєва О. Українські мотиви в творчості Юзефа Лободовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 8-9
1494358
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1494359
  Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 100-105. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована творчість Іллі Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. В статье проанализировано творчество Ильи Репина как важного этнографического источника для ...
1494360
  Гук І.В. Українські мотиви у творчості М. Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 13-14
1494361
  Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1494362
  Школьна Т.С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1494363
  Брильов Д. Українські мусульмани між релігією і політикою // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 311-351. – ISBN 978-966-378-713-8
1494364
  Конашевич С. Українські навчальні заклади у Керчі століття тому: сподівання і реальність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 7
1494365
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1494366
  Сабадош І.В. Українські назви рослин : історія, етимологія : монографія / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2019. – 1031, [1] с. – Покажчики: с. 952-1031. – Бібліогр.: с. 897-951. – ISBN 978-966-97853-09
1494367
  Павлюк О. Українські народні агіографічні легенди // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 221-226. – Бібліогр.: С. 226
1494368
  Семенюк Лариса Степанівна Українські народні балади західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність) : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Семенюк Лариса Степанівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1997. – 235л. – Бібліогр.:л.174-191
1494369
  Семенюк Л.С. Українські народні балади Західного Полісся. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Семенюк Л.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1494370
  Чебанюк О.Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2984-4
1494371
  Стратілат А.І. Українські народні думи в науковій оцінці Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 372-375. – ISBN 966-8188-10-1
1494372
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1494373
  Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
1494374
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 309-315
1494375
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 426-433


  У статті відображено історико-теоретичний і змістовий аспекти виникнення, формування та особливостей побутування пісень, що за жанровими ознаками відносяться до творів християнської народної епіки, або ж старозавітної сакральної гімнографії (псалмів, ...
1494376
  Дядищева-Росовецька Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 95-115
1494377
  Шестопал М.М. Українські народні загадки / М.М. Шестопал. – К., 1963. – 399с.
1494378
  Старков В. Українські народні ігри Придонщини кінця ХІХ ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-106. – ISSN 0869-3595
1494379
  Вашак О.О. Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 251-255. – ISBN 978-966-651-861-9


  Статтю присвячено проблемі використання українських народних ігор в екологічному вихованні дошкільників. Розкривається значення українських народних ігор у всебічному розвитку дитини. Дається характеристика різним видам народних ігор.Показана ...
1494380
  Старков Валерій Українські народні ігри: втрати на шляху вивчення // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 90-98
1494381
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1494382
   Українські народні казки. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-249-5
Кн. 31 : Казки Поділля / [записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. Олена Бржосніовська]. – 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Примітки: с. 352-376
1494383
   Українські народні казки / упоряд. Оксана Іваненко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 186, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-1891-0
1494384
   Українські народні казки. Казки Поділля / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зинчук. – Чернівці : Букрек, 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-399-763-6
1494385
  Бушак С. Українські народні картини "Козаки-Мамаї" в контексті сарматської культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 197-203. – ISBN 966-650-037-X
1494386
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 2 : Мелодії 1-1250. – 1964. – 574, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494387
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 3 : Мелодії 1251-2482. – 1966. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494388
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : Видавець Маріян Коць
Т. 1 : Показники. – 1967. – 565. [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. англ. - Показник алф. початк. слів пісен. текстів: с. 67-400. - Показник мелодичний: с. 401-549. – Бібліогр.: с. 45-66
1494389
   Українські народні мелодії : Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 4 : Мелодії 2483-3734. – 1968. – 575 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494390
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Нью Йорк : М. Коць
Т. 5 : Мелодії 3735-5083. – 1970. – 574, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494391
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Джерзі Ситі : М. Коць
Т. 6 : Мелодії 5084-6437. – 1971. – 574, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494392
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Куць
Т. 7 : Мелодії 6440-7716. – 1981. – 574 с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494393
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 8 : Мелодії 7717-9077. – 1986. – 573, [2] с. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494394
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М. Коць
Т. 9 : Мелодії 9078-10333. – 1991. – 573, [2] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494395
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : М.П. Коць
Т. 10 : Мелодії 10334-11447. – 1994. – 607, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494396
   Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. – Торонто ; Нью Йорк : Український Музичний Фестиваль [та ін.]
Т. 11 : Доповнюючі тексти. – 1996. – 413, [1] с. : ноти. – Назва обкл.: УНМ. - Парал. тит. арк. англ.
1494397
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1494398
  Черкаський Л.М. Українські народні музичні інструменти / Л.М. Черкаський. – Київ : Техніка, 2003. – 264с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-111-5


  Характеризуючи кожний музичний інструмент, автор простежує його походження, еволюцію, конструктивні зміни, основні прийоми гри, сферу побутовання
1494399
  Горняткевич А. Українські народні музичні інструменти в Канаді // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 306-312. – ISBN 1-55195-156-8
1494400
  Белза І.Ф. Українські народні пісні / І.Ф. Белза, 1946. – 199с.
1494401
  Демуцький П. Українські народні пісні / П. Демуцький. – Київ, 1951. – 80с.
1494402
   Українські народні пісні. – Київ : Фітосоціоцентр, 1993. – 95 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця № 1-10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1494403
  Гнатюк В.М. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / В.М. Гнатюк; [упоряд., вступ. ст. та прим. М. Яценка]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 324 с. – (Українські народні пісні в записах фольклористів)
1494404
  Тобілевич С.В. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / С.В. Тобілевич. – Київ, 1982. – 424 с.
1494405
  Климбус І.М. Українські народні пісні для трьох скрипок в опрацюванні Бориса Кудрика як прояв естетики бідермаєру // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 465-473. – ISSN 2226-2180
1494406
  Лещинська С. Українські народні пісні до танцю: традиція і сучасність // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 56-60


  "Найвпливовішим фактором у формуванні специфічних ознак фольклору є фольклорне середовище, модус його мислення, котрі проектують свій вплив на всі роди і жанри фольклору. У різні роки класики фольклористичної науки закликали науковців більше ...
1494407
   Українські народні пісні з нотами / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
1494408
  Грица С. Українські народні пісні про еміграцію // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1494409
  Бокало І.М. Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бокало Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1494410
   Українські народні пісні та думи. – Київ : Знання, 1992. – 96с. – ISBN 5-7770-0572-1
1494411
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1494412
  Базилевич А. Українські народні пісні. [Ізоматеріал] : малюнки А. Базилевича : (комплект листівок на укр. мові) : Тексти пісень подаються у записах великого укр. композитора Микола Віталійовича Лисенка / А. Базилевич. – Київ : Мистецтво, 1966. – 16 л., 16 листівок, 1 обкл. : 16 листівок + 1 обкл.
1494413
  Попов П.М. Українські народні прислів"я і приказки радянської епохи // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 1-4
1494414
  Бенько Н. Українські народні псалми: TABULA RASA в українському фольклорі? : Про жанрову природу народних духовних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 282-291. – Bibliogr.: С. 290-291
1494415
  Яринчина О.М. Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Яринчина Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
1494416
  Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї / В.К. Сапіга; Т-во "Знання" України. Респ. центр духовної культури. – Київ : Знання України, 1993. – 112с. – ISBN 5-7770-0582-9
1494417
   Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності / Й.В. Джунь, Я.А. Корнійчук, Н.О. Братасюк, С.В. Мельник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – С. 30-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1494418
   Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності / Й.В. Джунь, Я.А. Корнійчук, Н.О. Братасюк, С.В. Мельник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 30-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1494419
  Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1494420
  Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-15. – (Українознавство ; вип. 4)


  Зроблено спробу дослідити генезу українських народних уявлень про народження дітей і пояснити зміст пов"язаних з ними звичаїв і повір"їв, які збереглися до нашого часу і продовжують впливати на світогляд сучасної людини.
1494421
  Федущак М.Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливості : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Федущак М.Л. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1494422
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1494423
  Прохоренко-Деньгуб Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 221-236
1494424
  Якубовський І. Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX - початку XX століття // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 91-94
1494425
  Дяченко О.В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 16-21. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1494426
  Світленко С.І. Українські науковo-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького 1920-х - початку 1930-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 53-73. – ISSN 2312-2587


  "У 1928 р. українські вчені-однодумці організували урочисте засідання на пошану пам"яті видатного українського вченого-енциклопедиста М.О. Максимовича. Про історичні, лінгвістичні та гуманітарні погляди Михайла Олександровича виступили Д.І. ...
1494427
  Якібчук В. Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази данних: проблеми і протиріччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 214-218


  Розглянуто недосконалість критеріїв оцінки наукових видань в міжнародних наукометричних базах даних. Досліджено протиріччя між вимогами українського законодавства і аналітичних інформаційних систем. In the article were considered imperfection of ...
1494428
  Масненко В.В. Українські наукові видання як комунікативний чинник становлення національної свідомості у добу українізації 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 17-24. – (Серія "Історичні науки")


  Важливої складової українізації науки у період 1920-х років є діяльність Всеукраїнської академії наук і праці таких дослідників як : Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський, М. Драгоманов, А. Кримський, П. Тутківський, М. Оглоблін, ...
1494429
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1494430
  Зайцева З. Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 206-221. – ISSN 2519-4518


  Досліджено створення "Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові" та "Українського наукового товариства у Києві". Розкрито напрями їх діяльності, які забезпечили їм входження до світового академічного співтовариства. Особлива увага приділена ролі ...
1494431
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького радянського періоду 1920-х - початку 1930-х рр. // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 208-255. – ISBN 978-966-383-690-4
1494432
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького за часів Української революції та Громадянської війни // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 191-208. – ISBN 978-966-383-690-4
1494433
  Світленко С.І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького періоду революції (1917-1920) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97-109. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д.І. Яворницького в період революції 1971-1920 рр. Згадуються професори КУ - Синявський А.С., Ляскоронський В.Г.
1494434
  Даниленко О. Українські науково-освітні центри в Чехо-Cловаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-20. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті подається огляд українських науково-освітніх центрів в Чехо-Словаччині в 1920-ті рр., як форма самоорганізації еміграції. Украинские научно-образовательные центры в Чехо-Словакии как форма самоорганизации эмиграции (1920 гг.). Статья содержит ...
1494435
  Пиріг Л. Українські науковці та освітяни XX сторіччя в дзеркалі філателії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – C. 70-77. – ISSN 1819-7329
1494436
  Воропаєва Т. Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 94-103. – ISBN 966-7060-76-4
1494437
  Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 74-89
1494438
  Кульчицький С. Українські націонал-комуністи в добу визвольних змагань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1494439
  Наддніпрянець Володимир Українські націонал-комуністи: їх роля у визвольній війні України 1917-1956рр. = Ukrainian national-kommunists: their role in the struggle for independence of Ukraine 1917-1956 / Наддніпрянець Володимир; Спілка визволення України. – 2е вид. – Ню Йорк; Торонто; Сидней, 1983. – 151с. : портр. – ISBN 966-7214-72-9
1494440
  Ільчишин С.О. Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20-30 рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ільчишин Сергій Орестович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1494441
  Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1130. – С. 90-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 51). – ISSN 2226-0994
1494442
  Титар О.В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О.В. Титар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 346, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 323-346. – ISBN 978-966-285-219-6
1494443
  Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 235-238
1494444
  Коцур А. Українські національні історичні школи та вітчизняна історіографія (методологічно-історіософський аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 49-58. – ISBN 978-966-2464-25-2
1494445
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп.. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 271 л. – Додатки: л. 246-271. – Бібліогр.: л. 186-245
1494446
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1494447
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) : монографія : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 1. – 2011. – 303, [1] с. – Покажч. імен., геогр. покажч. : с. 284-303. – Бібліогр. наприкінці розд.
1494448
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 рр.) : документи і матеріали : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 2. – 2011. – 290, [2] с. – Додатки: с. 270-274
1494449
  Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні) / О.Ю. Висоцький; МФУ. ДДФЕІ. – Дніпропетровськ, 2001. – 160с. – ISBN 966-7214-72-9
1494450
  Корольов Г. Українські національні проекти та східноєвропейські "держави-нації" 1917 - 1923 рр. у новітній історіографії: основи компаративного аналізу // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 236-250. – ISBN 978-617-7062-20-1
1494451
  Мишко В.В. Українські національні реалії в іспанських перекладах поезії Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 118-122


  Статтю присвячено проблемі відтворення та перекладу реалій; в ній детально аналізуються основні методи відтворення українських національних реалій, відібраних з поезій Тараса Шевченка, у іспаномовних перекладах Леоніда Голоцвана. Статья посвящается ...
1494452
  Калантаєвська Г.П. Українські національні справи у полеміці Б. Грінченка і М. Драгоманова: предмет дискусії, аргументація поглядів // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 55-62. – ISBN 978-966-657-737-8
1494453
  Капелюшна М. Українські національні та радянські державні утворення у 1917 - 1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6-7
1494454
  Бачинська О.М. Українські національні хори за доби Гетьманату П.Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 5
1494455
  Маринович Мирослав Українські національні цінності в умовах глобалізації (тези виступу) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 19-23
1494456
  Кожевніков В. Українські національні цінності й українська інтелігенція / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8947-12-4
1494457
  Демська-Будзуляк Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-790-8


  Cтаття присвячена питанням рецепції творчості Лесі Українки неокласиками та типологічним паралелям творчості зазначених митців. Увага головно зосереджена на літературознавчій спадищині неокласиків. Cтатья посвящена вопросам рецепции творчества Леси ...
1494458
  Гриневич В. Українські німці в період Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.158-161 : Фото. – ISSN 1607-6451
1494459
  Мисак Н.Ф. Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 71-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1494460
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1494461
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1494462
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1494463
   Українські обличчя кіно й театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [упоряд. і ред.: Л.Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Задруга, 2012. – 527, [1] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-104-1


  Українські обличчя - це наші незабутні Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Наталя Наум, Борислав Брондуков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а також майстри, які перебувають в зеніті творчості, - Федір Стригун, ...
1494464
  Михайличенко Н.Є. Українські ойконіми на -ець, пов"язвні з назвами інших населених пунктів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1494465
  Боєва Е.В. Українські ономастичні реалії у поетичному дискурсі Миколи Зерова // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 40-55. – ISSN 2410-3373
1494466
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1494467
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка. – Санкт-Петербург : [Тип. П. А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1494468
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка // [Українські оповідання Олекси Стороженка] / О.П. Стороженко. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1494469
   Українські організації в країнах Заходу. – Київ : Фоліант, 2004. – 104 с. – ISBN 966-8474-26-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1494470
  Винниченко І. Українські освітні та культурні впливи на Московщину у XIV-XIX ст. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 15-27. – ISBN 966-7586-04-09
1494471
  Галів М. Українські освітні товариства на Самбірщині у роки нацистської окупації (1941-1944) / М. Галів, А. Огар // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 63-71
1494472
  Коломійцева О.В. Українські особливості розвитку грінмейлу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 107-112. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1494473
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 180-193. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1494474
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдєй - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 180-193. – ISSN 1641-7291
1494475
  Осташ Л.Р. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії / Л.Р. Осташ, Р.І. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 59-82. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1494476
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1494477
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1494478
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 26 (Ю) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 143-160. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1494479
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1494480
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1494481
  Лушніков І. Українські остарбайтери / І. Лушніков, І. Шаров // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.154-157 : Фото. – ISSN 1607-6451
1494482
  Яшан О.О. Українські остарбайтери: життя в неволі // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 112-122. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
1494483
  Писцьо В. Українські остарбайтери: особливості підневільної праці в промисловості Німеччини // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 81-84. – ISBN 978-966-485-045-9
1494484
  Рішко М.І. Українські параюристи - нові можливості доступу до безплатної правової допомоги // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 291-296. – ISSN 2306-9082
1494485
  Голишкіна Я. Українські паремії М. Номиса в сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-131


  У статті розкрито поняття "прислів"їв" та "приказок" із збірника Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше". Подано зовнішній зміст, внутрішній зміст та опозиції кожного висловлювання. Наведені зразки приказок та прислів"їв можна ...
1494486
  Нудьга Г.А. Українські пародії / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 416с.
1494487
  Панч П. Українські партизани у Вітчизняній війні 1918 року / П. Панч. – Саратов : Укрвидав, 1942. – 32с.
1494488
  Колесник В. Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито пошук українськими партіями в Російській імперії на початку ХХ ст. шляхів урегулювання національного питання та обґрунтування ними у своїх програмах національного державно-політичного ідеалу. Зокрема показано, що за концептуально-теоретичними ...
1494489
  Солдатенко В.Ф. Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 7-20. – ISSN 2076-1554
1494490
  Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 231-251. – ISBN 978-966-2464-25-2
1494491
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1494492
  Солдатенко В.Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 7-21. – ISSN 2076-1554
1494493
  Ямчук П. Українські пасіонарії непасіонарного століття. Симон Петлюра, Сергій Єфремов, Олена Теліга // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 135-146. – ISSN 2415-8828
1494494
  Курков А. Українські патріоти Канади // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 20 березня (№ 14/15). – С. 7


  В Альбертському університеті в одному з найбільш українських міст Канади днями відбувся триденний симпозіум, присвячений Євромайдану. У заході брали участь науковці з України, Канади та США.
1494495
  Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 8
1494496
  Білоус В. Українські педагоги - ініціатори й учасники краєзнавчої справи на теренах Кавказу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 47-52. – ISBN 978-966-02-8837-9
1494497
  Поліщук Р.В. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиія: "сигмент" фізичного здоров"я // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 62-79. – ISBN 978-966-493-990-1
1494498
  Поліщук Р. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиція: "сегмент" фізичного здоров"я // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 72-87. – ISBN 978-966-493-790-7
1494499
   Українські перекази : [збірник]. – Hью Йорк : Вид. "Шкільної ради УККА" ; Накл. Арка, 1944. – 32, [2] с. : іл.
1494500
  Крушинська О. Українські переклади вірша Артюра Рембо "Відчуття" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 228-234


  У статті йдеться про відтворення в українських перекладах фонологічних, лексико-семантичних і композиційних особливостей вірша А. Рембо "Відчуття". Розглянуто переклади Г. Кочура, М. Терещенка, В. Ткаченка, І. Петровція, Г. Латника, І. Андрущенка, М. ...
1494501
  Хоменко Юрій Миколайович Українські переклади О.Твардовського (проблеми художньої майстерності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Хоменко Юрій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 17л.
1494502
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1494503
  Ільїн В.С. Українські переклади поезій О.С. Пушкіна / В.С. Ільїн. – [23 с.]
1494504
  Крушинська О.Г. Українські переклади поезій Стефана Малларме // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 99-107
1494505
  Скаб М.В. Українські переклади Святого Письма і біблійна фразеологія української мови / М.В. Скаб, М.С. Скаб // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 389-397. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1494506
  Ліхтей Т. Українські переклади словацької поезії (друга пол. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1494507
   Українські перемоги 2014-2018 рр. : 5 років в боротьбі за Україну / [упорядник: Євген Філь ; редкол.: Д. Ярош, М. Швець, Ю. Заблоцький та ін. ; переклад: В. Ткачук, І. Гумовська]. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 31, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Додаток до календаря "УДА-2019"
1494508
  Бондар В. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області) / В. Бондар, О. Величко // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 200-218. – ISSN 0320-9466
1494509
  Байкеніч Д. Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944-1947 рр. Сучасна українська історіографія // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 1728-3671
1494510
  Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) : бібліогр. покажчик / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 471 с. – Покажчики: с. 369-470. - Розгорнутий тит. арк. – (Джерела української біографістики / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.] ; вип. 3). – ISBN 978-966-02-75-91-1
1494511
  Балакірєва О.М. Українські перспективи навчання впродовж життя в епоху «smart» / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 34-39. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1494512
  Павленко Л.В. Українські перспективи філогічних досліджень у галузі візантиністики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 131-139


  В аналітичному огляді підбито підсумки досліджень вітчизняних істориків-візантиністів і визначено проблематику, яка могла б бути об’єктом наукового вивчення для українських філологів. В аналитическом обзоре подведен итог исследований ...
1494513
  Біняшевський Е.В. Українські писанки / Е.В. Біняшевський. – К., 1968. – 93с.
1494514
  Черемшинська Р. Українські писанки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 1. – ISSN 2519-4429
1494515
  Таранушенко С. Українські писанки. як пам"ятки народнього малярства / С. Таранушенко. – С. 449-455
1494516
  Неділя І. Українські письменники-емігранти. Матеріали до занять з української літератури для старшокласників / І. Неділя, Г. Чирко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Березень (№ 3)
1494517
  Загорулько Р. Українські письменники - жертви сталінських репресій // Молодь України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 41/42). – С. 13
1494518
   Українські письменники : Біо-бібліографічний словник. У п"яти томах. – Вид. перероблене. – Харків : Прапор. – ISBN 966-8690-20-6
Т.1 : Давня українська література ( 11-18 ст.). – 2005. – 976с.
1494519
  Преварська М.І. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2013. – 366, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-8263-43-Х


  У змісті: Антонич Б.-І., Багряний І., Барка В., Винниченко В., Вишенський І., Вишня О., Вовчок М., Вороний М., Глібов Л., Гончар О., Гончаренко Б., Гуцвло Є., Дімаров А., Довженко О., Драй-Хмара М., Драч І., Еллан-Блакитний В., Загребельний П., ...
1494520
  Сенько І. Українські письменники 20-40-х років ХІХ ст. і Микола Гоголь // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 41-47. – (Філологія ; Вип. 18)
1494521
  Довгалюк П.М. Українські письменники в боротьбі проти Ватикану / П.М. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1953. – 80 с.
1494522
   Українські письменники за кордоном // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 283-286
1494523
  Брюховецька Л. Українські письменники і кіно 1920-х // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 276-286
1494524
  Юрчук О. Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва


  У статті здійснено аналіз двох варіантів реагування на колоніалізм - крутійства та пророцтва. Крутійство нагадує собою синтез власне крутійства (або "мінливості") та намагання створити пророчий текст. Пророцтву властиве утопічне поєднання націоналізму ...
1494525
  Рябчій І. Українські письменники на Паризькому книжковому салоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 238-242. – ISSN 0320 - 8370


  З 19 по 25 березня делегація українських письменників, видавців і громадських активістів узала ічасть у роботі Паризького книжкового салону.
1494526
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1494527
  Неврлий М. Українські письменники Словаччини


  Завдяки ініціативі та фінансовій допомозі Сергія Макари та Михайла Романа наприкінці 2010 року вийшов друком украй необхідний для східнослов"янських українців, а також для словаків та чехів "Словник українських письменників Словаччини"
1494528
   Українські письменники стали "Заслуженими діячами культури Польщі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  До числа "заслужених діячів культури Польщі" додалися Дмитро Стус, Андрій Бондар, Олександр Бойченко, Остап Сливинський, Маріанна Кіяновська, Дзвінка й Богдана Матіяш, Божена Антоняк...
1494529
  Вовк Н.М. Українські письменники у світі. Літературна діаспора // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 29-32


  Географія української діаспори, поняття "діаспора", "міграція", "еміграція". Життя і творчість українських письменників в еміграції. Таблиця "Українські письменники у світі"
1494530
   Українські письменники у спогадах сучасників : у 2-х т. / [упоряд., передм. та прим. І. Лисенко]. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-32-8
Т. 1. – 2012. – 415, [1] с.
1494531
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1494532
  Кияновська Л. Українські пісенні шляхи Павла Гуньки // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 107-109. – ISSN 2224-0926
1494533
  Чікало О. Українські пісні-хроніки: традиційність сюжетики та інноваційність ідейно-тематичного змісту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 319-326


  У статті розглянуто ідейно-тематичну палітру українських пісень-хронік. Вказано на традиційні та інноваційні елементи сюжетики, зумовлені культурно-історичними потребами суспільства. Простежено зв’язок пісень-хронік з фольклорною традицією та з’ясовано ...
1494534
   Українські пісні / [Уклад. і авт. пеpедм. О.С. Балліна]. – [Санкт-Петербург] : Видані коштом О.С. Балліноі ; [Тип. Ф. Стелловскаго], 1863. – [1], 125, [2]: нот. – В кн. 63 укp. наp. пісні з нотами.- Прим. № 121390 дефектний, без обкл. та тит. стор., опис зроблено по ВАУН
1494535
  Квітка К. Українські пісні про дівчину , що помандрувала з зводителем / К. Квітка. – У Київі (Київ) : З друк. Української Акад.наук, 1926. – [1], 39, с. : нот.
1494536
  Максимович М.О. Українські пісні, видані М. Максимовичем / М.О. Максимович; Підготовка вид. і розвідка П.М. Попова. – Фотокопія з видання 1827 р. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 343 с.
1494537
  Гоголь М.В. Українські повісті : найкращі [українські] переклади / Микола Гоголь ; за ред. І. Малковича ; [пер. з рос. М. Рильського та ін.] ; худож.: В. Єрко, К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 605, [3] с. : іл. – Друк. за вид.: ПСС. т. 1, 2 / Н. Гоголь. Москва, 1937. - Зміст: Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-585-080-0
1494538
   Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з"єднань = The ukrainian insurgents in documents of the soviet moldovian partisan units / упоряд. В. Ковальчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – (Серія "Події і люди" ; кн. 29 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-61-0
1494539
  Хоменко І.А. Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 255-261


  Статтю присвячено масовій комунікації як джерелу соціальних прогнозів. Проблема досліджується у контексті політичної ситуації в Україні на прикладі журналістики, наукової фантастики і радіодрами. Мета дослідження пов’язана з медіаекологією та ...
1494540
  Афанас"ев-Чужбинський О.С. Українські поезії / Александр Степанович Афанасьєв (Чужбинський) ; вид. й передмова Івана Франка. – Львів : Накл. видавця, 1912. – 133, [3] с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 1)
1494541
  Преварська М.І. Українські поети : біографії, огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8263-50-7


  У змісті авт.: Андієвська Е., Андрухович Ю., Антонич Б.І., Барка В., Величковський І., Винничук Ю., Вінграновський М., Вороний М., Герасим"юк І., Глазовий П., Глібов Л., Голобородько В., Гребінка Є., Грінченко Б., Гулак-Артемовський П., Драч І., ...
1494542
  Науменко Н. Українські поетичні дзуйхіцу
1494543
   Українські позиції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
1494544
   Українські показники // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Шість українських вузів увійшли до авторитетного рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020. Цього року місце 1000+ дісталося: Львівському національному університету імені Івана Франка; ...
1494545
   Українські політв"язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1494546
   Українські політичні в"язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з"їзд Спілки політичних в"язнів України, (20-21 квітня 1991 р.): Матеріали і коментарі. – Львів : Українські технології, 2001. – 340с. – ISBN 966-666-012-1
1494547
  Марунчак М. Українські політичні в"язні німецьких тюрем і концтаборів на Заході // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 160-171. – ISBN 5-7702-0432-X
1494548
  Колесник В.Ф. Українські політичні партії в Австро-Угорській та Російській імперіях : історіографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 247, [1] с. – Імен. покажчик: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 193-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-456-9
1494549
  Турчак О. Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 264-268. – ISSN 1561-4999
1494550
  Яремчук В. Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні думи: перший досвід парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 7-23
1494551
  Любовець О.М. Українські політичні партії революційної доби 1917-1920 років у спогадах, історичних дослідженнях і документальних матеріалах / О.М. Любовець ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 69, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-87-3
1494552
  Мацагор О.А. Українські політичні партії та військове будівництво за доби Директорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розглядається політична ситуація в Україні та військова діяльність українських політичних партій.
1494553
  Гутковський В. Українські політичні партії та їхня преса: виникнення, концепція національного державотворення (1900-1917) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.442-445. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1494554
  Чорний О. Українські політичні партії: криза комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 3


  "Чи Легко зараз вступити в одну з рейтингових партій? Насправді - не дуже. Але не тому, що жорсткий відбір, а тому що до потенційних рекрутів нікому немає діла. Рішучий і передбачуваний перехід ПП "ВО "Батьківщина" в опозицію до монофракції, різка й ...
1494555
  Кармазіна М.С. Українські політичні пертії: 2013 рік // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 127-183
1494556
  Ткачук П.П. Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни / П.П. Ткачук, А.Ф. Лозинський // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 3-20. – ISSN 2313-5603
1494557
  Мазорчук В. Українські поляки: історико-хронологічний нарис / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.36-42.
1494558
  Поплавська Н. Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 373-379
1494559
  Дупленко Ю.К. Українські попередники ідеї глибинної екології // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 157-163. – ISSN 2415-7422


  "Ідеї соціальної економії С. А. Подолинського, поставши як складова ноосферної концепції В. Вернадського, разом з підходами глибинної екології А. Нейса сьогодні визначають принципи стійкого (збалансованого) розвитку суспільства і природи".
1494560
  Нетудихаткін І. Українські портрети церковних благодійників XVI - XVIII - ст.: проблема термінології в українській історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 33-35
1494561
  Василик М. Українські поселення в Аргентіні / д-р Михайло Василик // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 1-147 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1494562
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1494563
  Андрусяк Т. Українські правничі товариства та їх роль у розвитку правничої думки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 72-76
1494564
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 310 арк. – Додатки: арк. 241-310. – Бібліогр.: арк. 180-240
1494565
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1494566
  Ворончук І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 15-29. – ISSN 2413-7065
1494567
  Кагамлик С. Українські православні культурно-освітні осередки як спосіб інтелектуального згуртування (середина XVI-XVIII ст.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 88-94. – ISBN 966-7060-92-6
1494568
  Климов В.В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії : монографія / В.В. Климов ; [наук. ред. А.М. Колодний] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства. – Київ : Інститут філософії НАН України, 2008. – 879, [5] с. – Імен. покажч.: с. 859-879. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4744-4
1494569
  Щишкін О.П. Українські прапороносці в історії сучасного олімпійського руху / О.П. Щишкін, А.О. Боднар // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 173-175
1494570
  Кралюк П. Українські предки Федора Достоєвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 7
1494571
  Данилюк О. Українські приватні емітенти на ринку єврооблігацій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 105-109. – ISSN 2078-5860
1494572
  Левун Н.В. Українські прийменникові конструкції з ПО / Н.В. Левун, О.К. Степаненко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 49-57
1494573
  Зіронька М. Українські приказки та загадки / [Уклад.] Михайло Зіpонька [М. Федоpенко]. – У Київі (Київ) : Друк. С.А. Борисова, 1908. – 20 с.


  В кн. 217 укp. наp. пpиказок, 40 загадок та вірш С.В. Руданського "Пісня"
1494574
  Номис Матвій Українські приказки, прислів"я і таке інше = Ukrainian proverbs, adages and other sayings: a collection by Matviy Nomys reprint of 1864 edition with addenda : передрук видання 1864 року з додатками / Матвій Номис. – Саут-Бавид-Брук : Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. автокефальної православної церкви в діяспорі, 1985. – 304, XVII c., XVI c., [6] c. іл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - В оригіналі інші вихідні данні: С.-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Куліша, 1864. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1494575
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Уклав М.Номис. – Київ : Либідь, 1993. – 768с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00015-2
1494576
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Збірники О.В. Марковича та ін. ; Укл. М. Номис. – Київ : Либідь, 2004. – 352. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0310-Х
1494577
  Пастушенко Т. Українські примусові робітники нацистської Німеччини та радянські військовополонені: пам"ять через призму статистики // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7158-06-5
1494578
  Кралюк П.М. Українські приповідки як відображення "народної філософії" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з виявів народної мудрості українців є їхні прислів’я, а особливо приповідки, котрі можна трактувати як філософські афоризми. Протягом багатьох віків, практично до ХХ ст., фольклорний пласт української культури лишався доволі значним. Було це ...
1494579
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1494580
  Пазяк М.М. Українські прислів"я та приказки : проблеми пареміології та пареміографії / М.М. Пазяк; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; [відп. ред. О.І. Дей]. – Київ : Наукова думка, 1984. – 202, [2] с.
1494581
   Українські прислів"я, приказки та порівняння з літературних пам"яток / Упоряд. М. М. Пазяк; НАНУ. Ін-тут мистецтвознавства фольклор.та етнолог.ім.М.Т.Рильського. – Київ : Наукова думка, 2001. – 392с. – (( " Укр. нар. творчість " )). – ISBN 966-00-0559-8
1494582
  Герасимчук В.А. Українські прізвища - самобутній феномен мовної картини українського світу / В.А. Герасимчук, А.Ф. Нечипоренко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-30
1494583
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 88-100
1494584
  Поповський А. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 208-218. – ISBN 978-966-2248-90-6
1494585
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд - (-їж-) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 30-39. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1494586
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1. – 1997
1494587
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1/2. – 1999
1494588
  Васютинський В.О. Українські провини і вибачення: простір конотацій // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2617-2348
1494589
  Чегусова З. Українські провідні митці художньої обробки дерева (остання третина XX - початок XXI століття) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 78-89. – ISSN 1728-6875
1494590
  Гайовий Г.Т. Українські псальми : Сатирична хроніка політичних подій у національно-духовному висвітленні / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 1999. – 92с. – ISBN 966-95592-3-5
1494591
   Українські публікації стануть більш "видимими" [Digital Object Identifir (DOI)] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – C. 1


  В Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування.
1494592
  Вилегжаніна Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство - запорука успіху розвитку бібліотечної справи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 4-5
1494593
   Українські радянські композитори.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстовками укр. мовою). – Київ : Мистецтво, 1978. – 14 л. : 14 листівок + 1 обкл. – (Видатні діячі культури ; Вип. 5)
1494594
  Русина О. Українські реалії в літературному доробку Михалона Литвина // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 4. – ISSN 0130-5247
1494595
  Ткаченко Ю. Українські реалії в науковому тексті: виклики при передачі німецькою мовою (на матеріалі книги А. Каппелера "Der schwierige Wer zur Nation. Beitrage zur neueren Geschichte der Ukraine") // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – С. 298-306. – ISSN 2410-0927
1494596
  Любчук Н.В. Українські реалії в німецькомовних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 413-418


  У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і австрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залежно від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забезпечують ...
1494597
  Кірносова Н.А. Українські реалії в творах М. Гоголя: проблема перекладу китайською мовою ("Вечір на Івана Купала") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 89-97
1494598
  Фірсова С. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Исследованы состояние понимания, формирование и внедрение на практике мер социальной ответственности бизнеса на ...
1494599
  Михайлович В.А. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної вітчизняної освіти // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50


  В статті аналізуються проблеми культурної політики України,загально- цивілізаційні та етнонаціональні тенденції в межах культурної політики крізь призму освітянських процесів, становлення нової європейської моделі національної освіти, приєднання ...
1494600
  Піонтковська А.К. Українські реалії лобізму: теорія і практика // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 103-105
1494601
  Антонович О.В. Українські реалії митного регулювання зовнішньої торгівлі // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – С. 37-45
1494602
  Бойко В.С. Українські реалії освітянської корупції // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 53-55. – ISBN 978-9934-571-43-5
1494603
  Новікова І.Е. Українські реалії просування науково-прикладних академічних результатів на світові ринки крізь призму оцінки інноваційного середовища // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 349-362. – ISBN 978-617-620-309-4
1494604
  Савенко І.І. Українські реалії щодо соціальної відповідальності бізнесу у сучасних умовах / І.І. Савенко, Д.В. Седіков // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 102-109. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1494605
  Гаврилечко Ю. Українські реалії: дитяча праця-Необхідність? Випадковість? Закономірність? / Ю. Гаврилечко, Г. Чепурко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 8. – С.8-13.
1494606
  Батрименко О.В. Українські реалії: капітуляція "суверенної демократії" перед "суверенною бюрократією", а "суверенної бюрократії" перед "суверенною олігархією" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1494607
  Котенджи Е. Українські революції ХХ-ХХІ ст. у вимірі історично-правової компаративістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз революційних подій ХХ-ХХІ ст. в Україні, зокрема передумови, причини, наслідки суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, історико-політичний і правовий досвід Української революції 1917-1921 рр., Помаранчевої революції ...
1494608
  Скрипник П.І. Українські революційні демократи і загальноросійський визвольний рух кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 38-45. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1494609
  Спицький В.Є. Українські революційні демократи і назрівання першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-107. – (Серія історії ; № 9)
1494610
  Обласова О.І. Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 114-119. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1494611
   Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя : Український центр політичного менеджменту. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 296с. – (Інтернет Україна). – ISBN 966-95832-7-6
1494612
   Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – 213 с. : іл., табл. – Глосарій термін: с. 212-213. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1494613
  Кампо В.М. Українські реформи: політика і право / В.М. Кампо. – К., 1995. – 30с.
1494614
   Українські річки під загрозою зникнення // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6 : фото
1494615
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1494616
  Петренко М.З. Українські родові герби та їх значення в атрибуції музейних пам"яток // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 82-89
1494617
  Литвинко А. Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В.Ф. Уткіна // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Висвітлюється наукова біографія Володимира Федоровича Уткіна, українського інженера та конструктора ракет і космічних систем, який був генеральним директором Конструкторського бюро "Південне" в Дніпропетровську, і завдяки чиїм результатам після ...
1494618
  Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія : дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. ред. В. Фрис ; ред. С. Гайдук ; ред. рада : Джованна Броджі Беркофф та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Universytet Jagiellonski ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; Канад. ін-т укр. студій [та ін.]. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011. – 222, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 179-221. – Бібліогр.: с. 41-48 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-505-6
1494619
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1494620
  Сторожук Х. Українські сакральні найменування неіндоєвропейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Христина Сторожук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 287-294. – ISSN 0320-3077
1494621
  Осташко Т. Українські самостійники: спроба об"єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 21


  В"ячеслав Липинський говорив про себе: "Я був українським самостійником, єсть і буду ним до смерті".
1494622
  Осташко Т. Українські самостійники: спроба об"єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 21


  На думку В. Липинського, саме за часів Богдана Хмельницького Україна здобула перемогу над Польщею "і це був перший акт боротьби українського народу за свою волю".
1494623
  Казачінер О.С. Українські свята і традиції / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Англійська мова та література ; 7(79)). – ISBN 978-611-00-0346-4
1494624
  Гоцалюк Алла Українські свята та обрядові дійства весняно-літнього циклу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 250-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто традиційні свята українців весняно-літнього календарного циклу.
1494625
  Кожолянко Г. Українські свята: дохристиянські та християнські традиції // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 84-91. – ISSN 2523-4234


  "Питання українських свят в поєднанні християнської та дохристиянської (язичницької) традиції достатньо в науковій літературі ще не висвітлені. У ХІХ ст. дослідження язичництва переслідувалось християнською Церквою, а у другій половині ХХ ст. давнє ...
1494626
  Самбор Б. Українські святі на землі Новгородській // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-47. – ISSN 0203-5863
1494627
   Українські святі на землі Новгородській // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 6
1494628
  Коредчук Ю. Українські Сенатори в Сенаті II Польської Республіки // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 22-33. – ISSN 2082-4939
1494629
  Сокирко О. Українські сердюки та османські serden-geсti (до дискусії про етимологію та побутування термінів) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – C. 3-11. – ISSN 2519-2523
1494630
  Хейфец М. Українські силюети / Михайло Хейфец. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 222, [2] c. – ISBN 978-611-01-1901-6
1494631
  Воловик В.М. Українські сільські культурні ландшафти // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 277-283


  У статті розглядаються особливості структури українських сільських культурних ландшафтів Поділля. Проаналізовано дефініцію та етимологію слова "село", встановлено зв"язок з особливостями регіональної етнокультури. Виділено загальні закономірності ...
1494632
  Бережинський В.Г. Українські січові стрільці / В.Г. Бережинський. – К, 1997. – 20с.
1494633
  Вівсяна І. Українські січові стрільці // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 7-9
1494634
  Манзуренко В. Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 25-29. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена участі українського добровольчого військового формування австро-угорської армії - Українських Січових стрільців - в українсько-польській війні, що розпочалася у листопаді 1918 р. у Львові. Порівнюються військові сили української та ...
1494635
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1494636
  Прибєга Л. Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 331-338. – ISBN 978-966-2374-12-4
1494637
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 26-30. – (Політичні науки)
1494638
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1494639
  Дидик-Меуш Українські складені найменування XVI-XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Ганна Дидик-Меуш // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 42-49. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено проблемі формування термінологічної бази та лексикографічного опису загальних географічних назв української мови XVI-XVIII ст. Особливу увагу звернено на відбір та лексикографічну кодифікацію сталих словосполучень, до складу яких ...
1494640
  Риженко Я. Українські скрині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 73-89. – ISSN 0130-6936
1494641
  Вайцнер М. Українські скрипки - на світовій сцені // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 116-120. – ISSN 0868-4790
1494642
   Українські словники / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тищенко, Н. Присяжнюк
1494643
  Лазаренко О. Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 461-465. – ISSN 2078-0850


  Згадуються лексикографічні праці І. Огієнка.
1494644
  Компан О.С. Українські словники XVI - XVII ст. як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 24-36
1494645
  Громко Т.В. Українські словники народної географічної термінології і проблеми діалектології // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 28-36. – ISSN 2313-4593
1494646
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 335-346. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1494647
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції у сучасному різдвяному святі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 256-261. – ISSN 2226-3209
1494648
  Вєдєнєєв Дмитро Українські Соловки / Вєдєнєєв Дмитро, Шевченко Сергій. – Київ : ЕксОб, 2001. – 206с.
1494649
  Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок / Олександр Висоцький. – Київ : Основні цінності, 2004. – 269 с. – (Спадщина ; Кн. 29). – ISBN 966-7856-36-4
1494650
  Кралюк П. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-966-2254-74-7
1494651
  Кралюк П.М. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 498-500. – ISBN 978-966-373-777-5
1494652
  Мудра І.М. Українські соціальні мережі: стан та перспективи для ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 124-129. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
1494653
  Лисенко І.М. Українські співаки XI-XVIII ст. : енциклопед. словник : [бл. 500 статей] / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2015. – 142, [2] с. – ISBN 978-617-581-229-7
1494654
  Антонович М. Українські співаки на Московщині в 17 ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 301-315. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1494655
   Українські співаки у спогадах сучасників. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1494656
  Петрук Н.К. Українські спільноти 16-17 ст. як суб"єкт європейського освітнього процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 157-162.
1494657
  Ніколишин С.І. Українські спільноти у Китаї: так далеко, так близько // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 146-147
1494658
   Українські спортсмени - чемпіони і призери I Європейських ігор / [М-во молоді та спорту України, Нац. олімп. комітет України ; голов. ред.: Галина Нечаєва]. – Київ : Олімпійська арена, 2015. – 168, [1] с., включ. обкл. : фот. – На обкл.: Baku 2015. 1 st Euopean games


  У пр. №1717242 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1494659
   Українські стартапи заручилися підтримкою міжнародних гігантів // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 33/34). – С. 4
1494660
  Ткач І. Українські стежки Анни Ахматової (До 125-річчя від дня народження Поета) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 34-38
1494661
  Лосєв І.В. Українські стереотипи в російській свідомості і сучасна російська публіцистика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується сучасна російська публіцистика в аспекті її відношення до реалій української історії, культури, традиції. Аналізується створений російськими "мас-медіа" образ України та його вплив на формування російсько-українських відносин в сфері ...
1494662
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1494663
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 5). – С. 4-21


  Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української науки та освіти ХХ ст. Будучи українцем за походженням, він глибоко перейнявся ідеєю національного наукового, ...
1494664
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1494665
  Процик П. Українські страуси, або деякі підходи до аналізу безпекової політики держави // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 13-14
1494666
  Кірічєва В. Українські студенти - це потенціал // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Бакалаври та магістри з різних університетів взяли участь в "Українськом студентськом вікенді". Говорили про свої історії успіху за кордоном, досвід прокладання професійного шляху в таких напрямках, як бізнес, громадські організації, медіа, створення ...
1494667
  Дзюба О. Українські студенти в німецьких університетах ( ХVІІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.92-95 : Фото. – ISSN 1607-6451
1494668
  Ісаєв І. Українські студенти в Польщі очима міжнародного варшавського вишу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1494669
  Денисюк О. Українські студенти та випускники Краківської академії у 20-30-х роках XX століття // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 100-118. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1494670
  Донець А.Л. Українські студенти у збройній боротьбі в період національного державотворення (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 248-257. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  Досліджується участь українських студентів у військових змаганнях в добу державотворення 1918-1920 рр.
1494671
  Астемчук О. Українські студії в Гарварді: історія та перспективи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1494672
  Шевченко Т. Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на Одері): сучасний стан // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 194-206. – ISSN 2413-7065
1494673
  Лучканин С.М. Українські студії в університеті імені Бабеша-Боляй міста Клуж-Напока (Румунія) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 427-431.
1494674
   Українські студії з філології = Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 359 с. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-35-6
1494675
  Карпенко В. Українські студії під небом Баварії : Мюнхенські враження / Віталій Карпенко. – Київ : Газета "Вечірній Київ", 1998. – 144с. – (Б-чка "Вечірнього Києва"). – ISBN 966-7139-40-9


  У книзі розповідаеться про унікальний випадок у розвитку світової науки, коли представник нації, чию державу було задушено московськими більшовиками, 75 років розвивають свою незалежну національну науку іншій державі.
1494676
  Бестерс-Ділгер Українські студії у Віденському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.255-257. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1494677
  Тимощук О. Українські судді визначили своє майбутнє // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1494678
  Бвалабан Р. Українські суспільні цінності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 88-99
1494679
  Любицька М.І. Українські сучасні письменники на сторінках національних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 126-129


  Розглянуто та проаналізовано особливості письменницьких творів на сторінках української преси, визначено основні теми, які порушували письменники, а також простежено стилістичні мовні особливості текстів на прикладі публікацій Ю. Андруховича, А ...
1494680
  Баханов К.О. Українські сюжети в підручниках історії Російської імперії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2015. – № 7/8 (395/396), березень
1494681
  Баранніков О. Українські та південно-россійські циганські діалекти / О.П. Баранніков ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1933. – 72 с.
1494682
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1494683
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1494684
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286 л. – Додатки: л. 244-286. – Бібліогр.: л. 199-243
1494685
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1494686
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1494687
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1494688
  Віросткова А. Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 251-257. – (Історія ; Вип. 27)
1494689
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1494690
  Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про "роджений" та "вчений" розум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-371


  На матеріалі українських та угорських народних казок Західної України простежується коло уявлень, що належить до концепту "розум", зокрема "роджений" та "вчений", зачіпаються важливі психологічні та філософські проблеми людської екзистенції.
1494691
  Козіндо М.В. Українські та хорватські дослідження в галузі фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 214-218
1494692
  Кравець О. Українські та хорватські казкові оповідання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 152-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1494693
  Брайлян Н. Українські таборові часописи у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу інтернованих українців (1919-1923 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 75-98. – ISSN 2524-0331
1494694
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1494695
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 233 л. – Додатки: л. 227-233. – Бібліогр.: л. 206-226
1494696
  Гребінка Є.П. Українські твори : повість Євгена Гpебінки / пеpеказав з одмінами Д. Гнатович [Д.Г. Андpеюк]. – У Київі (Київ) : Вік ; З друк. С.А. Борисова, 1906. – IV, 93, [2] с


  В кн. байки, вірші, оповідання та пер. поеми О.С. Пушкіна "Полтава"
1494697
  Федорчук Л.П. Українські теленовини про євроінтеграційні перспективи України: (контент-аналіз ефіру за 2012 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 286-296
1494698
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кошак К.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1494699
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва:концептуальні засади : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кошак К.О.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 240л. – Бібліогр. л. 191 - 212
1494700
  Зеров М. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 99-106. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1494701
  Драганова А. Українські теми в словацькій періодиці на зламі XIX та XX століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
1494702
  Сорокер Я. Українські теми в творчій спадщині Петра Чайковського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 495, травень : травень. – С. 22-24
1494703
  Томенко М. Українські темники про грузинські троянди : Оксамитова революція в Тбілісі як фіаско офіційної пропаганди в Україні // Україна молода, 2004. – 24 січня


  Висвітлення укр. провладними ЗМІ подій у Грузії: Ст. нар. депутата України, голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1494704
  Ковалик І.І. Українські технічні терміни на -ик, -ник, -альник, -ильник (-ільник), -овник івник, -чик, -щик, -тель, -итель, -атель у порівнянні з російськими // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 8-12
1494705
  Мосенкіс Ю.Л. Українські топоніми з кавказькими паралелями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 440-444. – ISBN 966-581-481-8
1494706
  Поповський А. Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 124-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1494707
   Українські традиції. – Харків : Фоліо, 2004. – 573с. – (Перлини української культури). – ISBN 966-03-2611-4


  Унікальна антологія, чудове джерело для всіх, хто хоче відчути, чим жив український народ від давніх-давен до нашого часу
1494708
  Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обрядовий календар, свята, обереги / В.М. Скляренко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-31-9
1494709
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1494710
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи у християнській практиці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 171-179
1494711
  Царенко Л.Г. Українські традиційні моделі здоров"я // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 100-113. – ISBN 978-966-189-358-9
1494712
  Бойко С. Українські традиційні практики ворожіння на купальських вінках: культурно-історично реконструкція сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 547-552. – ISBN 978-966-171-795-3
1494713
  Громова Н. Українські традиційні уявлення про походження тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1494714
  Шимченко Л.А. Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін / Л.А. Шимченко, О.О. Курок // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 163-169. – ISSN 2306-546X
1494715
   Українські трофеї "Євро" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 120-129 : фото
1494716
  Самойлов Юрій Українські турфірми варті поваги! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1494717
  Стріха М. Українські університети на тлі національного наукового ландшафту: минуле, сучасне й спроба прогнозу // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 172-182. – ISBN 978-617-7328-82-6
1494718
  Костенко І.В. Українські університети у європейських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47. – ISSN 2219-5521
1494719
  Завальнюк О. Українські університети: лекційно-пропагандистський , літератуно-публіцистичний і редакційно-видавничий аспекти (1917 - 1920 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 253-270. – ISBN 978-966-02-6038-2
1494720
  Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 75-83.


  Досліджується проблема трансформації сучасної української університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого регулювання. Основна увага приділена питанню якості та результативності роботи керівників освітніх та науково-дослідних ...
1494721
  Кириченко І. Українські університети: рейтинги "на виріст" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 12


  В останній світовий рейтинг QS World University Ranking "вписали" три наші виші: Київський національний університет імені Т.Шевченка потрапив у групу університетів із 501-го по 550-те місце (починаючи з 400-го місця в рейтингу університетам не ...
1494722
  Литвинов О.О. Українські уроки кризи. Вибір подальшої стратегії // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 67-72
1494723
  Завальнюк О.М. Українські уряди і проблема українізації російських університетів в Україні (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 12-24. – ISBN 978-966-2187-00-7


  Про запровадження українознавчих дисциплин та дозвіл читати лекції українською мовою в університеті Св. Володимира, Харківському і Новоросійському університетах. В статті згадують: ректора М. Цитовича, проф., прив.-доц. І. Огієнко, проф. М. ...
1494724
  Чуба Г. Українські учительні Євангелія // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 294-302
1494725
  Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-21
1494726
   Українські фізики-ядерники відповідають вимогам навіть самого ЦЕРНу-Каденко // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 31/32 (797/798). – С. 17


  КНУ ім. Т. Шевченка готує кращих спеціалістів ядерної фізики, які відповідають вимогам ЦЕРНу - найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій. Про це заявив док. фіз.-мат. н., зав. каф. ядерної фізики ун-ту Ігор Каденко.
1494727
  Стріха М. Українські фізики не погоджуються з русифікацією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1494728
  Таращенко Д. Українські фізики стурбовані станом вітчизняної науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 3


  Про VIII-й з"їзд Українського фізичного товариства, яке відзначило своє 20-річчя. Делегатів прийняв фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Учасників з"їзду привітали зарубіжні гості, віце-президент НАН України Антон Наумовець, академіки НАН ...
1494729
  Дарморіз О. Українські філософи першої половини ХХ ст. про ментально-культурні особливості українців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.254-263. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1494730
  Нахлік Є. Українські фольклорні джерела "Москаля-чарівника" І. Котляревського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 790-800. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1494731
  Погребняк О. Українські фольклорні мотиви в поезії Янка Купали // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 123-132
1494732
  Федорняк Н. Українські фольклорні студії в Канаді // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 84-95. – ISSN 2310-0583
1494733
  Іванов Е.М. Українські фонди, перевезені з Москви / Е.М. Іванов
1494734
  Андреєва Т.М. Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 19-26
1494735
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1494736
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11
1494737
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1494738
  Косів Роксолана Романівна Українські хоругви 17 - 18 ст. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Косів Р.Р.; МОіНУ; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 7 назв.
1494739
  Длінна Т. Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 218-222. – ISSN 2313-8505
1494740
  Стельмащук Г. Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 225-233. – ISSN 2225-3246
1494741
  Варивончик А.В. Українські художні промисли вишивального спрямування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 266-273. – ISSN 2226-2180
1494742
  Сокол Є.В. Українські художньо-ігрові фільми: передумови та тенденції розвитку жанру за часів хрущовської "відлиги" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 99-104. – ISSN 2312-4679
1494743
  Колянківська О. Українські церкви Альберти в малюнках П. Іванець // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 18-19
1494744
  Довбищенко М.В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 10-23. – ISSN 0320-9466
1494745
  Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII-XVIII ст. у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх особистої ...
1494746
  Баранніков О.П. Українські цигани / О.П. Баранніков ; Всеукр. Акад наук, Етнограф. комісія ; Кабінет нацмен. Національні меншості Радянської України ; за ред. А.М. Лободи. – Київ : Всеукраїнська академія наук
Кн. 2. – 1931. – 60 с.
1494747
  Стельмашевск О. Українські цінності і молоток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Нинішній стан європейського ринку антикварних та букіністичних видань дозволяє говорити про зростання інтересу до книжки як об"єкта колекціонування. Свідченням цього можуть слугувати і збільшення кількості приватних бібліотек, і поступове переміщення ...
1494748
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  Як аналітик та історик М. Гоголь дає обґрунтування фундаментальної бази стійкої підприємницької діяльності родин Терещенків і Симиренків. Перебуваючи у Києві, М. Гоголь проживав у М. Максимовича.
1494749
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1494750
   Українські чари. – К. : Либідь, 1992. – 96с.
1494751
   Українські чари. – Вид.2-е, стереотип. – К. : Либідь, 1994. – 96 с.
1494752
  Павлюк І.З. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939 рр.) : анот. покажчик / І.З. Павлюк ; [відп. ред. М.М. Романюк] ; Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів ; Луцьк : Надстир"я, 1997. – 179, [1] с. – ISBN 966-517-041-4
1494753
  Романюк М.М. Українські часописи Коломиї ( 1865-1994 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М.М. Романюк, М.В. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 1996. – 238с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 5-7702-1233-0
1494754
   Українські часописи Львова 1848-1939 рр. : [історико-бібліогр. дослідж. : у 3 т.]. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-148-5
Т. 3 : 1920-1939, ч. 2 : 1929-1939 рр. / [уклад.: М.М. Романюк, М.В. Галушко ; ред.: О. Катола, Л. Сідлович]. – 2003. – 926, [2] с. – Покажч.: с. 854-916. – Бібліогр. наприкінці ст.
1494755
  Данилевський В.В. Українські часописи періоду Перебудови (1985-1991 рр.): джерелознавча характеристика // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2020. – Число 32. – С. 13-24. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
1494756
  Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / О. Дроздовська; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2001. – 364с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1442-1
1494757
  Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879-1944 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 304с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1436-7
1494758
  Галушко М.В. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр) : історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики". – Львів, 2008. – 352 с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 978-966-02-4275-3
1494759
  Остапюк О. Українські частівки: самостійний жанр чи регіональний жанровий різновид? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-210


  На основі аналізу жанрових особливостей, в статті подається стисла характеристика частівок як жанрового різновиду українських танечних пісень і висвітлюється питання самостійності цього пісенного виду. On the basis of analysis of genre peculiarities ...
1494760
  Праздніков М. Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1494761
  Кудрицька Т.Л. Українські шведи в роки сталінських репресій (1933-1937) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 178-190. – ISBN 978-966-551-322-3
1494762
  Чадюк М. Українські шедеври в західноєвропейському контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 30-31


  Підсумки Премії імені Юрія Шевельова.
1494763
  Негода О. Українські школи в Донецькому регіоні в 1920-х роках / О. Негода, Н. Темірова // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С, 41-46
1494764
  Власенко В. Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 7
1494765
  Шуба Б. Українські шляхи нобеля, або Де наші гроші? : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 225-227
1494766
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1494767
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1494768
  Павлишин В. Українській геологічній службі – 100 років / В. Павлишин, А. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  До створення Українського геологічного комітету геолого-мінералогічні дослідження на сучасній території України здійснювали здебільшого кафедри мінералогії (мінералогії й геогнозії) Харківського, Київського, Новоросійського, Львівського університетів, ...
1494769
  Чорна С. Українській державності - 1180! / С. Чорна, Г. Лук"янчук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – С. 12-13
1494770
   Українській державності 1180 років / Л. Кравчук, С. Кубів, В. Сергійчук та ін. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 24). – С. 1, 4-6
1494771
  Макар Ю. Українській дипломатії - 100 років // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 77-94. – ISSN 2519-4518
1494772
  Плачинда С. Українській мові - все життя своє // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 177-183. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1494773
  Рапіна Л. Українській мові він присвятив своє життя
1494774
  Констанкевич І. Українській освіті - академічну доброчесність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  "Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням абсурдних законів."
1494775
  Полонський В.Г. Українській освіті — європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1494776
  Дурдинець Д. Українській освіті загрожують подвійні стандарти і фіктивні знання // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 жовтня (№ 41). – С. 5


  Відкрита розмова студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова із учасниками групи "Першого грудня".
1494777
  Пчілка Олена Українськім дітям / пеpеклады, [пеpедм., пpиміт.] Олени Пчілкы [псевд.]. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 46 с. – Hа обкл. назва: Укpаінськім дітям: Пьять пеpекладів-віpшів Олены Пчілкы. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Співець / Сиpокомля. Анчаp / Пушкін. Гілька з Палестыны; Тpы пальмы; Мцыpі / Леpмонтов. Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
1494778
  Сергійчук В. Українськістю вкарбовано в історію // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1494779
  Гирич І. Українськість Гоголя: реальність чи домисли? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 235-237. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1494780
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1494781
  Зарецький О.В. Українськість під тиском радянської ідеології та квазікультури. Шістдесятники // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 370-378
1494782
   Українськість польських письменників від Дмитра Павличка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1494783
  Воропаєва Т.С. Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 66-72. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1494784
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1494785
  Воропаєва Т. Українськість як системний чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85-89. – ISBN 978-966-439-357-4
1494786
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische Begegnungen / [Ю. Андрухович та ін. ; передм.: М. Шпіндельггер, Л.О. Кожара ; вступ. сл.: Вольф Дітріх Хайм]. – 2-ге розшир. вид. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. – 374, [2] с. : фот. – Авт. зазнач. на с. 367-374. - Текст укр., нім. – ISBN 978-966-8849-46-6
1494787
   Українсько-австрійські студії // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Творчі стосунки, що склалися між науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Віденського університету, знаходять добре продовження на терені викладання фахових предметів українськими й австрійськими професорами у Відні та ...
1494788
  Якименко Л.М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 106-108. – ISSN 2076-1554
1494789
  Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Оберіг, 2015. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-34-5
1494790
  Кравцов Г. Українсько-американські відносини 1997 - 1999 рр. у періодиці США // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 45--46
1494791
  Худолій А.О. Українсько-американські відносини на початку 90-х років XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 397-404
1494792
  Бабанін О.С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 32-37
1494793
  Подвезько М.Л. Українсько-англійський словник : Близько 60000 слів / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1957. – 1018, [1] с.
1494794
   Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології = Ukrainian-English dictionary of linguistic terminology : [вміщує понад 7000 термінів] / Л.В. Коломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 454, [1] с. – Назва парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7111-49-7
1494795
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionary / [Карпенко В.М., Герасимчук О.М., Сергієнко О.В. ; вип. у світ: Т. Капустіна, О. Карпенко, Ю. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-76-1
1494796
   Українсько-бельгійські літературні зв"язки, 1870 - 2008 = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008 = Oekraїens-belgische literaire relaties, 1870-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. : Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол. : О. Онищенко (гол.), Т. Арсеєнко, В. Горовий та ін.]. – Київ ; Львів : [НБУВ], 2010. – 246 с. – ISBN 978-966-02-5372-8
1494797
  Василишин С. Українсько-білоруське політичне співробітництво в умовах сучасних міжнародних викликів (листопад 2013-2014 рр.) // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 146-156
1494798
  Вдовенко С.М. Українсько-білоруське співробітництво в сфері освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 32-34. – (Педагогічні науки)
1494799
  Майоров М. Українсько-білоруський кордон // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 172-180. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1494800
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1494801
  Бондар Л.П. Українсько-білоруські літературні взаємини 1965-1975 рр. / Л.П. Бондар. – Київ, 1977. – 160 с.
1494802
  Охрименко П.П. Українсько-білоруські літературно-фольклорні зв"язки / Охрименко П.П. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1959. – 36 с.
1494803
  Мартиненко В.В. Українсько-білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 60-64. – ISSN 2076-1554
1494804
  Балтажи М. Українсько-болгарські відносини: погляд у майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 9-13
1494805
  Бичваров М.Д. Українсько-болгарські філософські зв"язки / М.Д. Бичваров, В.С. Горський. – К., 1966. – 183с.
1494806
  Кундиусова Т. Українсько-британські відносини (1997-2006 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 40-44
1494807
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини в період історичної зміни // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / А.І. Кудряченко, О.В. Білий, І.І. Богданович, А.Г. Бульвінський, О.М. Горенко. – Київ : Фенікс, 2009. – С. 226-243. – ISBN 978-966-651-774-9
1494808
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 94-104


  В статті йдеться про розвиток українсько-британських відносин за часів незалежності України. Наголошується на повільних темпах розвитку двосторонньої взаємодії та стриманій позиції Сполученого Королівства щодо активної підтримки євроінтеграційних ...
1494809
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [близько 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 168 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1494810
  Анджапарідзе А. Українсько-грузинське стратегічне партнерство: гуманітарне підгрунтя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 72-74
1494811
  Фурса А. Українсько-грузинські відносини в контексті формування базових договірно-правових основ співробітництва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 61-62
1494812
   Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський словник / В. Миронова, Н. Корольова, О. Кощій, М. Ластовець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 559, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-933-077-2
1494813
   Українсько-єврейське співжиття під час Голокосту : на матеріалі Західної України : [зб. наук. ст.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича ; Укр. ін-т вивч. Голокосту ; [упоряд. та наук. ред.: А. Боляновський]. – Дніпро ; Львів : Ліра ЛТД, 2019. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-276-6
1494814
  Погребинська І. Українсько-єврейські взаємини у Галичині у кінці XIX - на початку XX сторіччя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 61-65
1494815
  Єфремова Н.В. Українсько-європейська правова інтеграція у доктрині конституційного права: до історико-правового досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 72-76
1494816
  Гоца Е. Українсько-західнослов"янські лексичні паралелі серед назв їжі (на матеріалі українських говорів Карпат) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 68-72
1494817
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини: проблеми і перспективи (1991-1999) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-77. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються деякі проблеми та перспективи сучасних українсько-ізраїльських відносин.
1494818
  Ковальова О. Українсько-іспанський діалог: особливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 97). – С. 3


  Офіційний робочий візит Президента України Петра Порошенка до Королівства Іспанія.
1494819
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: М. Власенко, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 216 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-45-7
1494820
   Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
1494821
  Гальона О. Українсько-казахські зв"язки: розвиток, проблемні аспекти, потенціал та перспективи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1494822
  Ківшар Т.І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 71-105
1494823
  Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 95-103. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Проаналізовано основні передумови й особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Китаєм у сучасних умовах. Розглянуто механізм реалізації міжнародних економічних відносин між двома державами та виділено пріоритетні перспективні ...
1494824
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1494825
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1494826
   Українсько-китайський центр інженерних інновацій у Національному технічному університеті України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  21 травня в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" відкрито Українсько-китайський центр інженерних інновацій.
1494827
  Гедін М.С. Українсько-китайські історичні зв"язки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96-99. – ISSN 2076-1554
1494828
  Гуменюк Б.І. Українсько-кіпрські відносини: двадцять років динамічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-12. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1494829
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 15000 лексичних одиниць] / [уклад.: Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, Ю Міньон ; передм. А.Г. Рижков]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 443, [1] с. : табл. – Парал. назва корейською мовою. – ISBN 978-966-489-051-6
1494830
   Українсько-корейський тематичний словник : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М. ; ред.: О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Парал. назва кор. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1494831
   Українсько-корейський тематичний словник : [близько 12 000 термінів / уклад.: Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, В.М. Карпенко ; ред. О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2019. – 311, [1] с. – Парал. назва кор. - На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1494832
  Луняк Є. Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченням французьких сучасників) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-202. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1494833
  Орел Л. Українсько-кримські зв"язки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1494834
  Красножон Н.Г. Українсько-латвійські відносини в контексті євроінтеграційних процесів на сучасному етапі // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 65-75. – ISBN 978-966-02-9365-6
1494835
   Українсько-латинський та латинсько-український словник : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
1494836
  Туряниця І. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991-2004 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 41-45
1494837
  Ковтанюк Ю.С. Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви" (17–18 березня 2016 року, м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 171-177. – ISSN 0320-9466


  17–18 березня 2016 р. у приміщені Національного авіаційного університету відбувся Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви". Організаторами семінару виступили кафедра історії та документознавства Навчально-наукового ...
1494838
  Туряниця І.А. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки в ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 24-29. – ISSN 2077-1800
1494839
  Коваль В.О. Українсько-ліванські відносини у 2010 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 32-35. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1494840
  Сободар О. Українсько-люксембурзькі відносини у 90-х роках ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 60-65. – ISSN 1998-4634
1494841
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
Вип. 5. – 2011
1494842
  Желєзко Р.А. Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISSN 2218-4805
1494843
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 року / О. Оглоблин. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 100, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 79-88 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1825-5
1494844
   Українсько-німецька співпраця отримує новий імпульс // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  Україна та Німеччина планують створити спільні центри передових досліджень під керівництвом провідних вчених. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки за підсумками 12-го засідання українсько-німецької робочої групи з науково-технологічного ...
1494845
  Бараняк І.Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 66-74. – ISSN 1562-0905
1494846
  Гнатюк М. Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 10-18. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1494847
  Герлига М. Українсько-німецький освітній форум / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". Організатори форуму - МОН України та Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень Німеччини. На пленарному засіданні ...
1494848
  П"явко М.Ф. Українсько-німецький розмовник : для учнів старших класів середньої школи / М.Ф. П"явко, С.С. Барик, Н.В. Курило. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168 с. – На обкл. назва нім. мовою
1494849
  Лисецька Н. Українсько-німецький розмовник : навч. довідник / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-600-560-4
1494850
  Голобородько Я. Українсько-німецький роман Герти Мюллер. Художня візія Донбасу нобеліанткою 2009 року // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Література німецькою мовою. – С. 84-96
1494851
  Заболотна Т.В. Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміграція" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 225-226. – ISSN 0130-5247


  6 вересня 2012 р. в Інституті історії України НАНУ відбувся українсько-німецький семінар. Його організаторами виступили відділ історії України періоду Другої світової війни за сприяння Історичного інституту при Гіссенському ун-ті імені Юстуса Лібіга ...
1494852
   Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології / О.О. Павличко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-439-044-3
1494853
   Українсько-німецький студентський семінар у Києві // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 3. – ISSN 1682-2366


  "...З 26 січня по 1 лютого на базі юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка проходив українсько-німецький студентський семінар "Україна: нові виклики територіальній цілісності та національній безпеці". Учасниками семінару стали студенти та ...
1494854
  Суліменко О. Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 89-91
1494855
  Демченко Т. Українсько-німецькі відносини (1918) крізь призму мемуарів чернігівців // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 263-272. – ISBN 978-617-7062-24-9
1494856
  Чупрій Л. Українсько-німецькі відносини у світлі геополітичних ідей українських діячів початку XX ст. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 299-306. – ISBN 978-617-7062-24-9
1494857
  Фігурний Ю. Українсько-німецькі дипломатичні відносини 1918 р. у новітній вітчизняній історіографії // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 172-188. – ISBN 978-617-7062-24-9
1494858
  Жовтані Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 70-76. – ISSN 0869-3595
1494859
  Гук З. Українсько-німецькі мовні контакти: історичний аспект // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 71-75. – ISSN 2078-340X
1494860
  Половинська В.В. Українсько-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 104-141. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1494861
  Журавльов Д.В. Українсько-османські відносини останньої третини XVII ст. і "турецький проект" гетьмана П. Дорошенка // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 124-131. – ISBN 978-954-322-848-5
1494862
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 років: передумови, етапи та геополітичні наслідки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-10
1494863
  Кваснюк Я. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: військові формування Галицької армії на Станиславівщині // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 27-33
1494864
  Сливка Л.В. Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 259-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1494865
  Калениченко А. Українсько-польська музика XIII-XVIII століть (постановка питання) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 1 (57) : Театр. Музика. Кіно. – С. 44-50. – ISSN 1728-6875
1494866
  Баландіна Н. Українсько-польська пісня "Hej, sokoіy!" ("Гей, соколи!") як комунікативний процес // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 203-215. – ISBN 978-617-639-227-9


  "Проаналізовано з фольклористичного погляду тексти та особливості побутування популярної серед поляків та українців пісні «Hej, sokoіy!» («Гей соколи!»). Простежено її неоднорідну фактуру текстів, яка містить компоненти різної поетичної якості та ...
1494867
  Губеня С. Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 38-43. – ISSN 2306-028X
1494868
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції : монографія / Віктор Борщевський ; [ред. О. Волосевич] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Аверс, 2007. – 328 с. : іл., табл. + Додатки: с. 303-327. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 966-8386-54-X
1494869
  Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 55-60. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Показано динаміку українсько-польського інвестиційного співробітництва. Розглянуто передумови та сучасний стан торговельно-економічних відносин, зокрема представлено товарну структуру взаємнрої експортно-імпортної діяльності України та Республіки Польща.
1494870
  Поріцька О. Українсько-польське пограниччя: до питання міжетнічних стосунків та самоідентифікації // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 327-330. – ISBN 966-02-3167-9
1494871
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння 1942-1944 рр. у контексті історії Центрально-Східної Європи // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 95-103. – ISBN 978-966-600-651-9
1494872
  Макар Ю Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни: передумови, характер, наслідки / Ю Макар, Т. Яценюк // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 104-120. – ISBN 978-966-600-651-9
1494873
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 45-48
1494874
  Зінько І. Українсько-польське співробітництво задля європейського вибору Республіки Білорусь / І. Зінько, П. Байковський, С. Саля // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 301-316. – ISBN 978-83-7784-784-8
1494875
  Чекаленко Л. Українсько-польське співробітництво: проблеми регіонального лідерства і перспективи зміцнення європейської безпеки // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 151-168. – ISBN 978-83-7784-784-8
1494876
  Щирба О.А. Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 274-283. – ISSN 1998-6912
1494877
  Патриляк І.К. Українсько-польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 148-159
1494878
  Буга Т. Українсько-польський іменник Центральної Донеччини // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 85-93. – ISSN 0320-3077


  У статті висвітлено аналіз українсько-польського антропонімікону Центральної Донеччини з 1920-х по 2000-ні роки. Визначенко склад і статистичну структуру цього типу національно-змішаного іменника. Окреслено загальні тенденції й специфічні особливості ...
1494879
  Козицький А. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині: аналіз за методикою геноцидних студій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1494880
  Шульган М. Українсько-польський конфлікт 1943 року: Історія та сучасні погляди // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 161-164. – ISSN 2519-1942
1494881
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт і питання повоєнної належності Львова у світлі звітів підпілля ОУН(б) (вересень 1943 - квітень 1945 рр.). // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 20-39. – ISSN 0130-5247
1494882
  Ковалевич Т. Українсько-польський конфлікт на Волині в радянських документах 1943-1944 років // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 78-85. – ISBN 978-966-600-651-9
1494883
  Малка А.В. Українсько-польський конфлікт середини 1940-х рр.: українська історіографія // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Проаналізовано літературу, яка видана в радянський та сучасний періоди з питання українсько-польського конфлікту 1942-1944 рр., знайомить читача та наукову громадськість держави з новими публіцистичними матеріалами, конкретизує та уточнює ряд ...
1494884
  Кучерепа М. Українсько-польський конфлікт: Волинь 1943 рік // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 194-203. – ISBN 978-966-600-651-9
1494885
  Коцан Р. Українсько-польський кордон у працях науковців // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 77-87. – ISSN 2306-028X
1494886
  Лучик А. Українсько-польський словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова, Іоанна Дубровська ; [відп. ред. А.А. Лучик] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т славістики Пол. акад. наук. – Київ : [б. в.], 2011. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 307-311. – (Словники України). – ISBN 978-966-2410-27-3
1494887
  Зелінський М.В. Українсько-польські взаємини 1919 - 1920 рр. в оцінці польської національної демократії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 176-185. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1494888
  Ухач В. Українсько-польські взаємини 1942 - 1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 100-107. – ISSN 2519-058X
1494889
  Цепенда І. Українсько-польські взаємини 40-50-х років XX ст. як складова економічної та гуманітарної політики СРСР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 163-170
1494890
  Красівський О.Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. = Stosunki ukrainsko-polskie w latach 1917-1923 / Орест Красівський ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 481-524. – ISBN 978-966-02-4241-8
1494891
  Артемчук Є.А. Українсько-польські відносини (1917 - 1920 рр.): дипломатичні здобутки і прорахунки // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 148-149
1494892
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1494893
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: проблемне поле співробітництва / А. Киридон, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 2-5
1494894
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1494895
  Герасимчук Т.Ф. Українсько-польські відносини в контексті європейської інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 336-344. – ISBN 966-628-197-5
1494896
  Ковач Л.Л. Українсько-польські відносини в умовах сучасних викликів // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 101-109. – ISSN 2415-3567
1494897
  Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 119-144. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1494898
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 192-255
1494899
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1494900
  Галата Я. Українсько-польські відносини: випробування історією // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 2
1494901
  Малка А.В. Українсько-польські дискусії з питань державних кордонів України та Польщі: історіографічний огляд // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7107-06-3
1494902
   Українсько-польські діалоги габілітованої полоністки Оксани Веретюк // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1494903
  Хай М. Українсько-польські етноінструментологічні спільності та антиномії. Культурологічний та системно-етнофонічний зріз // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 152-159. – ISSN 2313-8505
1494904
  Півторак Г.П. Українсько-польські етномовні взаємини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 3-19. – ISSN 0027-2803


  У статті розглянуто етнічні та мовні взаємини українців і поляків в історичній ретроспективі. Проміжне становище України між Польщею та Росією спричинилося до політичних спекуляцій щодо самобутності української нації та української мови. Відзначено, що ...
1494905
   Українсько-польські культурні взаємини / [редкол. : Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Головатюк В.Д. та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ін-т мистецтв Польської акад. наук. – Київ : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України
Вип. 2. – 2008. – 294 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1494906
  Коваленко О. Українсько-польські культурні відносини: спільні кроки (2000-2005 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 71-73
1494907
   Українсько-польські літературні взаємини в працях Теоктиста Пачовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1494908
   Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / [О.Г. Астаф"єв та ін., передм. О.В. Домащенко] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – 132, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-046-5
1494909
  Стрільчук Л. Українсько-польські міждержавні відносини наприкінці XX - на початку XXI століття у вітчизняній історіографії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2010. – Число 8. – С. 111-122. – ISSN 2305-9389
1494910
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв"язки у гуманітарній сфері (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Бюро Відділення історії, філософії та права НАН України 27 листопада 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 1027-3239


  Проаналізовано українсько-польські зв"язки у гуманітарній сфері за останні 20 років. Розглянуто основні напрями і тематику досліджень в установах Польської академії наук, Національної академії наук України та університетах обох країн. Відзначено ...
1494911
  Ткаченко О. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі / О. Ткаченко, Н. Чуприна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 45-47. – ISSN 2518-7341


  Про діяльність Польського культурного центру обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського м. Кропивницького, партнерські взаємозв"язки бібліотеки з різноманітними громадськими об"єднаннями, зокрема, польською спільнотою, які ...
1494912
  Вахніна Л. Українсько-польські паралелі у баладі "Ой сталася новина" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 477-481. – ISBN 978-966-3888-379-3
1494913
  Виздрик В.С. Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років XX століття у Східній Галичині // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 16-27
1494914
  Чорновол І. Українсько-польські стосунки у 80-х роках XIX століття. Початок "нової ери" // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 103-117. – ISBN 5-7702-0810-4
1494915
  Шеремета О.М. Українсько-польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХІХ - початку ХХ ст // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 406-408. – ISSN 2076-1554
1494916
   Українсько-польські стосунки: історія, пам"ять, пошук відповідей на нелегкі питання // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 3-44. – ISBN 978-966-8809-96-5
1494917
  Пилипчук Р. Українсько-польські театральні зв"язки // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 175-189. – ISBN 966-95452-9-3
1494918
  Студинська Г. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз / Г. Студинська, В. Студинський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 69-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1494919
  Чередниченко О. Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-340X
1494920
  Калашник В.С. Українсько-російська двомовність: учора й сьогодні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 78-84. – ISBN 978-966-1673-17-4
1494921
  Шевчук В.О. Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки / В.О. Шевчук, О.Б. Яким // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 137-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1562-0905
1494922
  Дзятківська Н.П. Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей / Н.П. Дзятківська, С.П. Левченко, Л.Г. Скрипник; за ред. чл.-кор. АН УРСР І.М. Кириченка. – Київ : Видаництво Академії наук Української РСР, 1954. – 56 с.
1494923
  Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 447 с.
1494924
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1494925
  Дубровський В. Українсько-російський словник / В. Дубровський. – Вид. 2-ге. – Київ : Час, 1914. – 347, IV с.
1494926
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1965. – 1064 с.
1494927
   Українсько-російський словник. – 4-е вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1494928
  Ніковський А.В. Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / Андрій Ніковський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XI, 864, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1494929
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1494930
  Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О.О. Бейдик ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 305 с.
1494931
  Демченко Т.П. Українсько-російські взаємини крізь призму публіцистики С. Єфремова доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 182-193. – ISSN 2409-2037
1494932
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1494933
  Марусич Т. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 114-115
1494934
  Троян С. Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1494935
  Варгатюк С. Українсько-російські відносини в час відновлення законів УНР після повалення гетьманату П. Скоропадського (листопад 1918-січень 1919 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 23-25. – ISSN 2076-1554
1494936
  Горобець В.М. Українсько-російські відносини на переломі: 1657 - 1658 рр. (у пошуках передумов руїни) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 19-25. – ISBN 5-7702-0775-2
1494937
  Литвиненко О.В. Українсько-російські відносини у російській пресі (січень - травень 1999 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано висвітлення теми україно-російських відносин у провідних російських газетах та журналах "Независимая газета", "Красная Звезда", "Эксперт", "Власть", "Новое время". In the article under the title "The Ukrainian-Russian Relations" in the ...
1494938
  Філенко І. Українсько-російські відносини через призму російських мас-медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-15
1494939
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1494940
  Козир Ю.А. Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації (порівняльний аналіз преси України й Росії) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 166-170


  Стаття присвячена виявленню й порівнянню ритуалізованих принципів висвітлення українсько-російських відносин в українських та російських ЗМІ на прикладі видань "День" та "Новая газета". Дослідження проведене із застосуванням методу дискурс-аналізу. ...
1494941
   Українсько-російські відносини: досягнення, суперечки, точки зору і перспективи : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 30-38. – ISSN 1810-3944
1494942
  Піскун Валентина Українсько-російські мирні переговори (травень - листопад 1918): спроби взаємо визнання та розмежування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Українознавство ; Вип. 3)


  На широкому архівному матеріалі висвітлено переговори між Українською державою та Росією у травні - листопаді 1918 р., ідеться про встановлення консульств обох держав, розмежування кордонів, поділ майна зобовязань Російської імперії по боргах. Зроблено ...
1494943
  Лупандін О. Українсько-російські мирні переговори 1918 року // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 400-409. – ISBN 966-02-0276-8
1494944
  Пшеничний Т. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 50-56
1494945
  Юрченко О. Українсько-російські стосунки від Берестейського договору до початку мирових переговорів між Україною і Совєтською Росією // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 152-164
1494946
  Підгрушний Г. Українсько-російсько-білоруський фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку / Г. Підгрушний, Ю. Качаєв // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 111-120
1494947
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1494948
   Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 521 с. – ISBN 978-966-439-383-3
1494949
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1494950
  Ткачик О.О. Українсько-сербські зв"язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 116-125
1494951
  Кушнір О. Українсько-словацька міжкультурна комунікація на сторінках преси // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 16-21. – ISSN 2226-8669
1494952
  Попель Іван Українсько-словацький словник = Ukrajinsko-slovensky slovnik / Іван Попель уклав; за ред. М.О. Бучинської. – Bratislava : Slovenske pedagogicke nakladatel"stvo, 1960. – 496с.
1494953
  Верстюк В.В. Українсько-трансільванські відносини за гетьманату Б. Хмельницького оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 29-30
1494954
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів] / [укладачі: О. Локота, В. Карпенко ; вип. у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 184 с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-24-2
1494955
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1494956
  Дрига І.М. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі: можливості та перешкоди: Міжнародний експертний круглий стіл (Київ, 3 липня 2014 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 156-158. – ISSN 1608-0599
1494957
  Гайдуков Л.Ф. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи (до 75-річчя Турецької Республіки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми становлення, розвитку та перспектив українсько-турецьких відносин. The article deals with the issues of build-up, development and prospects of Ukrainian-Turkish relations.
1494958
  Корсунський С.В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 24-31. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1494959
  Райхель Ю. Українсько-турецькі медійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 квітня (№ 64)


  Про роль платформи "Діалог Євразії" у розвитку діалогу між Києвом та Анкарою. Главою платформи є професор КНУТШ Володимир Сергійчук, співголова - Харун Токак.
1494960
  Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв"язки початку XVIII ст.: види та походження товарів // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 76-88. – ISBN 978-617-7261-66-6
1494961
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 224 л. – Додаток: л. 213-224. – Бібліогр.: л. 178-212
1494962
  Лизанець П.М. Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів = Ukran-magyar allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-671-164-2
1494963
   Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukran-magyar es magyar-ukran szotar / упоряд. Іштван Палко. – Львів : Світ, 2015. – 320 с. – Назва обкл., корінця : Українсько-угорський словник. Magyar-ukran szotar. - Парал. тит. арк. частково угор. – ISBN 978-966-603-920-3
1494964
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar / [укладачі: В.П. Густей, В.М. Карпенко вип. у світ: О. Герасимчук, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 331, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-38-9
1494965
  Бутирський А. Українсько-угорські відносини на сучасному етапі / А. Бутирський, І. Бутирська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 42-45. – ISSN 2311-9896
1494966
  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78-89. – ISBN 966-7196-06-2
1494967
  Ткач Д. Українсько-угорські відносини: нові виклики та загрози // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-22. – (Політичні науки)
1494968
  Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 16-25. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1494969
  Асєєва Н.Ю. Українсько-французські художні зв"язки 20-30-х років XX ст. / Н.Ю. Асєєва. – Київ : Наукова думка, 1984. – 116 с.
1494970
  Григорук В. Українсько-французька II міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про українсько-французьку II міжнародну конференцію з проблем та перспектив розвитку національних фінансових систем та розвитку економічної освіти в умовах глобалізації. Співорганізаторами конференції є КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Софія ...
1494971
  Прилуцький Ю. Українсько-французька НАНОшкола-семінар // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Науковці хімічн., фізик. фак-тів та ННЦ "Інститут біології" разом із французькими вченими з ун-тів Парижу, Страсбурга, Тулузи, Леона та інш. проводять дослідження в галузі нанотехнологій. Обговоренню результатів цих досліджень була присвячена 2-го ...
1494972
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – Київ : Радянська школа, 1964. – 180 с.
1494973
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Віталіна Лащихіна, Андрій Чугай ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 136 с. – На обкл. зазнач. лише 1-ший авт. – ISBN 966-8387-78-4
1494974
   Українсько-французький словник з нафтогазової справи = Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers : [містить понад 20 000 термінів] / Роман Яремійчук, Богдан Копей, Роман Стефурак, Ірина Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 283, [1] с. – Текст на тит. арк. парал. укр., фр. – Бібліогр.: с. 283. – (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 6). – ISBN 978-966-694-290-9
1494975
  Іваненко О.А. Українсько-французькі зв"язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; [відп. ред.: М.М. Варварцев] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 319, [1] с. – Імен. покажч.: с. 304-319. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5284-4


  Шановному Борису Михайловичу з глибокою повагою та вдячністю від автора 5 листопада 2009 р. Підпис
1494976
   Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
1494977
   Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-hrvatski rjecnik jezicnih termina : понад 7 000 термінів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.Л. Паламарчук, Н.Л. Білик, Г.П. Стрельчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-439-114-3
1494978
  Левченко О.М. Українсько-хорватські відносини - від спільного історичного коріння до сучасності // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 45-50. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1494979
  Данілкин О.О. Українсько-циганський словник : діалект Серед. Подніпров"я / Олексій Данілкин. – Київ : Черкаське земляцтво "Шевченків край" у м. Києві, 2017. – 230, [1] с. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-97710-0-1
1494980
  Драган А. Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерно-інструментального мистецтва // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 121-134. – ISSN 2310-0583
1494981
  Матяш І. Українсько-швейцарські відносини в 1918–1926 рр.: особливості дипломатичної присутності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 94-106. – ISSN 0130-5247
1494982
  Бобрик Д. Українсько-японська дистанція очима Окабе Йошіхіко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 вересня (№ 38). – С. 6


  Професор японського університету Кобе Гакуін Окабе Йошіхіко не має українського коріння, однак він досліджує життя української громади в Японії та є президентом Асоціації україністів Японії.
1494983
   Українсько-японська співпраця розвивитиметься в галузях освіти, культури та фундаментальних досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 6. – ISSN 1682-2366


  "...Привабливість японського дослідницького простору, широкі можливості співпраці українських учених і студентів з метою сприяння науково-технічному співробітництву між Японією і Україною обговорили учасники семінару "Дослідження з/в Японії", що ...
1494984
  Кобелянська О.І. Українсько-японський довідник-розмовник : (для ділових людей) / О.І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-87, 118-119. – ISBN 978-966-489-208-4
1494985
   Українсько-японський тематичний словник : [близько 10 000 термінів] / [укладачі: Г.В. Михайлюк, В.М. Карпенко ; вип. у світ: Дробина Д.В. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 268 с. : іл., табл. – Парал. назва яп. – ISBN 966-8387-65-4
1494986
  Лученко О.О. Українсько-японські відносини в галузі освіти і науки / О.О. Лученко, З.Г. Огнівенко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 117-125. – ISSN 2074-8167
1494987
  Кулінич М. Українсько-японські відносини: співробітництіво у форматі ГУАМ-Японія // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 543-552. – ISBN 966-7522-07-5
1494988
  Гай–Нижник Українсько–болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 47-58. – ISSN 2076-1554
1494989
  Гулима О.П. Українсько–кримськотатарські взаємини від доби Хмельниччини до припинення існування Кримського ханства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 7-12. – ISSN 2076-1554
1494990
  Гергель Ю.В. Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 99-102. – ISSN 2076-1554
1494991
  Крамаренко О. Українського духу Москва не переносить. Хто отримав політичні дивіденди від Голодомору? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 7


  "Україна як держава - унікальна у своїх засадничих негараздах країна, і не тільки в Європі, а й серед держав колишнього СРСР. Принаймні тільки наша держава на теренах пострадянського простору не досягла своїх обсягів виробництва 1991 року. Тільки в нас ...
1494992
  Стріха М. Українськомовна опера. Чи можливе повернення? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 14
1494993
  Пономарів О. Українськомовна преса в Чехо-Словаччині 20-30-х рр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 73-77. – (Журналістика ; Вип. 4)
1494994
  Чекалюк В.В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 50-54


  Діаспорна преса була творцем громадської думки, невід`ємною частиною суспільного життя української етнічної спільноти. У статті аргументується те, що преса української діаспори в минулому і нині залишається засобом передачі етнічної інформації, одним ...
1494995
  Гриценко П. Українськомовна Україна - наше безальтернативне майбутнє! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 2
1494996
  Гиріна Т.С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція : дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гиріна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 738 арк. – Додатки: арк. 456-738. – Бібліогр.: арк. 381-455
1494997
  Гиріна Т.С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гиріна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
1494998
  Зятьєв С. Українському війську допомогли зупинити ворога ВОЛОНТЕРИ // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 59-61
1494999
  Гагаріна І. Українському диплому - міжнародний авторитет / Спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 30 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про зміни в законодавстві, яке регулює питання набору і навчання іноземців, якість вітчизняної освіти і позиціонування у світі розповідає директор Українського державного центру міжнародної освіти МОН України Ірина Гагаріна.
1495000
  Romaniuk S. Українською без табу : podrecznik do nauki jez. ukr., poziom zaawansowany wyzszy / Svitlana Romaniuk, Marta Saniewska. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2017. – 204 s. – Текст укр., пол. – (Z ukrainskim na ty / Katedra Ukrainistyki Uniw. Warszawski ; red.: I. Mytnik, M. Saniewskiej). – ISBN 978-83-948051-1-1
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,