Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1487001
   " Українська мова в школі " за десять років (1951 - 1961) : покажчик статей - додаток до журналу № 3. – Київ : Радянська школа, 1961. – 40 с.
1487002
  Косачевич М. "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / М. Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 1-4
1487003
  Косачевич "Українська Голгофа": концтабір Талергоф / Косачевич, В. Косачевич // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 7-9
1487004
  Усатенко Г. "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Інститут філології КУ імені Тараса Шевченка став ініціатором проекту: "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" який пройшов 9 вересня 2010 року за участю викладачів та студентів інституту, журналістів, зацікавлених науковців з ...
1487005
  Волков М. "Українська мова й звичай заглушили московщину" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 14 (67). – С. 21
1487006
  Давиденко В.А. "Українська повстанча армія": шлях ганьби і злочинів / В.А. Давиденко. – К., 1989. – 47с.
1487007
  Коструба М. "Українська Прохорівка" сорок першого // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 1-6
1487008
  Головащенко С.І. "Українська псалтир" М.О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 55-62.
1487009
  Фельбаба М.М. "Українська Радянська Енциклопедія": перша спроба підготовки (1927-1934 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 45)


  Висвітлюються питання підготовки першої "Української Радянської Енциклопедії"
1487010
  Скальський В. "Українська революція 1917-1921 рр." Бібліографія до теми / В. Скальський, Г. Гончар // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1487011
  Моця О.П. "Українська тема" в працях Володимира Антоновича // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 0235-3490


  Про роль В. Антоновича у становленні української ідеї протягом XIX ст., а початок цьому процесу поклав М. Максимович.
1487012
  Богацький Л. "Українська хата" і її видавець Павло Богацький / Лев Богацький, Галина Гримич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 148-152. – (Журналістика ; Вип. 3)
1487013
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 572-596. – ISBN 978-966-02-4860-1
1487014
  Аксьонова Н. "Українська" та "російська" Слобожанщина: політичні кордони історико-етнографічного регіону // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 45-48


  У статті розглядаються підходи і концепції сучасних українських дослідників, які застосовуються щодо дослідження Слобожанщини як історико-етнографічного регіону. Зазначається, що побудова дослідження в межах політичного поділу регіону порушує принцип ...
1487015
  Грабовська І. Українська "жінка-лицар" між життям та інтелектуальною традицією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 263-265. – ISBN 978-966-439-357-4
1487016
  Черкашина Т.Ю. Українська автобіографічна повість XX століття: становлення основних жанрових ознак // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
1487017
  Іванова Л. Українська автономія і Росія у I чверті XVIII століття: відносини сюзерена та васала // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-13. – ISSN 0130-7037
1487018
  Цимбалюк-Скопненко Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи
1487019
  Сафулько С. Українська адвокутара: в очікуванні вчорашнього дня
1487020
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1487021
   Українська альтернатива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  15 грудня у Київському будинку вчителя з ініціативи просвітян відбувся форум "Українська ініціатива". У своїх доповідях та виступах учасники зібрання обговорили наступні питання: роль творчих спілок у процесі державотворення; місце освіти, мови, реалії ...
1487022
  Тихомирова Є.Б. Українська американістика: політологічний дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 90-96


  У статті розглядається політологічний дискурс української американістики. Автор здійснює аналіз наукових визначень американістики, аналізує еволюцію української американістики, виявляє основні напрямки політологічних досліджень українських ...
1487023
  Суржик Л. Українська Антарктида / Л. Суржик, В. Драбчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 14


  Чи потрібна Україні Антарктида? Це питання виникало, коли трапилася нагода отримати свою антарктичну станцію. Країна була в економічному занепаді, і багато хто сумнівався, чи "потягне" нужденна Україна її утримання. Це питання час від часу виникає і ...
1487024
  Вільчинська С.В. Українська антропологія як філософський напрям: проблема визначення та ідентифікації // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 272-291
1487025
   Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. республіканської наради, груд., 1988 р. – Київ, 1988. – 252 с.
1487026
  Тищенко В. Українська архівістика в Канаді: сучасна історіографія // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 114-118. – ISBN 978-966-493-651-1
1487027
   Українська архівна енциклопедія / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; [редкол. : Матяш І.Б. (гол.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. ; ред. : С.С. Артамонова, А.М. Катренко]. – Київ : [Горобець], 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-625-056-1
1487028
  Хандогій В. Українська асоціація зовнішньої політики - інтерфейс між громадянським сучспільством і владними структурами / інтерв"ю провів Володимир Семенов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 22-25. – (Історичні науки)


  Розмова з президентом Української асоціації зовнішньої політики (УАЗП) Володимиром Хандогієм.
1487029
   Українська асоціація міжнародного права // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 158-159


  Історія створення національної асоціації міжнародного права під назвою "Общество международного права" - 1880 рік.
1487030
   Українська асоціація міжнародного права. Міжнародне публічне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 72-106


  Програма курсу міжнародного публічного права, складена професором В.Г. Буткевичем. в редакції, що ухвалена 2000 р. Українською асоціацією міжнародного права. Друкується для широкого ознайомлення, обговорення, висловлення пропозицій.
1487031
  Шарманова Наталя Миколаївна Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Шарманова Н.М.; КНУТШ. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1487032
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – На обкл.: Сковорода Г., Гребінка Є., Глібов Л. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3366-8
1487033
   Українська байка. – Харків : Фоліо, 2007. – 320с. – На обкл.: Г. Сковорода, Є. Гребінка, Л. Глібов. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3765-7
1487034
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1487035
  Загайкевич М.П. Українська балетна музика / М.П. Загайкевич. – К., 1969. – 230с.
1487036
   Українська бібліотечна асоціація – 20 років разом! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 36-37


  У статті розповідається про значну роль Української Бібліотечної Асоціації (УБА), яка сприяє розвитку громадянського суспільства, впливає на розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, активно відстоює права громадян на доступ до всього обсягу ...
1487037
  Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямків розвитку в 2006–2009 роках / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
1487038
  Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка XX - початку XXI ст.: етапи й тенденції розвитку // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 98-148. – Бібліогр.: 88 назв.


  Аналізується діяльність бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира та ії бібліотекарів : П. Ярковського, А. Красовського, О. Сомплавського, В. Вольського, І. Савенка, К. Царевського, М. Ващенка-Захарченка, В. Кордта.
1487039
  Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.08 / Леонід Ілліч Бейліс; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1487040
  Даниленко А. Українська Біблія і Валуєвський циркуляр 1863 р.
1487041
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-02-3600-х
Вип. 3. – 2005
1487042
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487043
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 11. – 2014. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487044
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.182-196
1487045
  Грегуль Галина Василівна Українська біографічна проза першої половини 20 століття: жанровий аспект (за творами В. Петрова, С. Васильченка, О. Ільченка, Л. Смілянського) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Грегуль Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1487046
  Шевченко В. Українська богословська думка в проблематичному зрізі доби незалежності (православний та греко-католицький виміри) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 39-52. – ISSN 0042-9422
1487047
  Гай-Нижник Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, "Супруніади" та встановлення дати загибелі Д. Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 325-348
1487048
  Карпенко А. Українська весна у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 71). – С. 7


  Про те, як відбувається "альтернативний" форум у Франції.
1487049
  Тимошик М.С. Українська видавнича справа в умовах формального проголошення своди дрку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 68-73.
1487050
  Тимошик М. Українська видавнича справа і журналістика в Канаді: історія і сучасність // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 133-150.
1487051
  Огієнко І. Українська вимова богослужбових текстів // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
1487052
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 36-40. – ISSN 2077-1800


  В статті розглядаються особливості становлення української системи освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції.
1487053
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта у фокусі соціології: генеза розвитку і динаміка підходів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – -C. 109-114. – ISSN 2077-1800


  В статті авторка розглядає вузлові моменти історії розвитку вищої освіти в Україні через призму динаміки соціологічного знання. Так у свій час пеpшi вищi нaвчaльнi зaклaди в icтopiї Укpaїни були, як i євpoпейcькi, для cвoгo чacу paдикaльними ...
1487054
  Болюбаш Ярослав Українська вища школа має потужний науково-педагогічний потенціал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Голова Громадської ради при МОНМС України, секретар Спілки ректорів Я. Болюбаш розповідає про роботу організацій, до складу яких він входить, а також про реформи в освітній галузі. Автор згадує : про держзамовлення висловився президент спілки ректорів ...
1487055
  Проляк О.О. Українська відьма - диво українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 227-228. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1487056
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1487057
  Кривошея Г.П. Українська військова преса: у пошуках витоків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 11-17


  Розглядаються проблеми започаткування української військової преси, її періодизації процесу розвитку, впливу часописів на формування національної свідомості військовиків. Використані матеріали часописів, малознайомі широкому читачеві.
1487058
   Українська вільна академія наук. Література = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Hакладом Української вільної академії наук
  ч. 3. – 1957. – Назва випуску серії: Шевченко й Франко / М.Ї. Мандрика
1487059
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1487060
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія наук у США в 1948-1954 рр. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 262-266


  Аналізуються передумови заснування та становлення УВАН у США.
1487061
  Вавилова І.Б. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 64-73. – ISSN 0372-6436


  Віртуальні обсерваторії — новітня парадигма інформаційних технологій в астрономії (астроінформаційні технології) — дають можливість створювати бази даних минулих і сьогочасних спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних телескопів, ...
1487062
  Цюрупа М. Українська воєнно-гуманітарна спадщина у контексті культурних відмінностей Сходу і Заходу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-439-357-4
1487063
  Маслова Ю.В. Українська вокальна школа в контексті музичної культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маслова Юлія Василівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1487064
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях: (матеріяли до історії). – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк, 1958. – 674 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1487065
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1920 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 2. – 1960. – 383 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1487066
   Українська Галицька Армія = Army of the Western Ukraine (Galicia) : у 40-річчя її участі у визвольних змаганнях в 1918-1919 рр. : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 3. – 1966. – 232 с. : іл. – Парал. тит. сторінка англ. мовою
1487067
   Українська Галицька Армія : матеріяли до історії. – Вінніпег : Видав хорунжий УСС Д. Микитюк
Том 5 : Над Сяном : матеріяли до історії Української Галицької Армії : у 50-річчя її участі у визвольних змаганнях. – 1976. – 192 с. : іл.
1487068
   Українська географія: сучасні виклики // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 46
1487069
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1487070
  Степовик Д.В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. – Київ : КЛІО, 2012. – 494, [2] с. : іл., фотоіл. – Зміст: Майстер Ілля (бл. 1600-1670) ; Олександр Тарасевич (бл. 1640-1727) ; Леонтій Тарасевич (бл. 1650-1708) ; Іван Щирський (бл. 1650-1714). – Бібліогр.: с. 475-491, с. 493-495. – ISBN 978-617-7023-00-4
1487071
  Тимченко Є.К. Українська граматика / Е.Тимченко. – У Києві (Київ) : Дpук. Т-ва H.А. Гиpич
Ч. 1. – 1907. – VIII, 179 с. – Покажчик [пpедм.-сист.]: с. 174-176
1487072
  Тимченко Є.К. Українська граматика / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 168 с. – Конволют. Переплетено з: Основи науки про мову українську / І. Свєнціцкий. К., 1917
1487073
  Тимченко Є.К. Українська граматика : (для III і IV клясі шкіл середніх) / Є.Тимченко, проф. – [2-е вид.]. – [У Київі] : [Видавниче Т-во "Криниця" ; Дpук. Т-ва "Криниця"], 1918. – 144 с. – (Вид. Т-ва "Час" у Київі)
1487074
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква в житті населення Західної України у першій половині ХХ ст.: історіографія / Т. Пшеничний, В. Гойман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На підставі широкої історіографічної бази у статті аналізується роль Української Греко-Католицької Церкви у різних сферах життя населення Західної України у першій половині ХХ ст. On the basis of the big historiography base in article the role of the ...
1487075
  Кошетар У.П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939 рр.) : Навч. посібник / У.П. Кошетар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-495-3
1487076
  Мороз В. Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 67-70


  Проаналізовано вчення УГКЦ про просвітницьку роль духівництва стосовно сфери політики. Досліджено засоби, що ними церква прагне стимулювати вірних до активної суспільної позиції. З’ясовано особливості ролі та діяльності духівництва у відповідній сфері.
1487077
  Пилипів І. Українська греко-католицька церква та Ватикан в 20-30-х рр. ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 50-54
1487078
  Чорнописький І. Українська громада в Австралії - досвід проживання в англомовному середовищі // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 225-230. – ISBN 966-8547-61-6
1487079
  Тіщенко Г.В. Українська громада в Греції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 112-116. – ISBN 966-7196-06-2
1487080
   Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
1487081
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1487082
  Кононенко С. Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 166-178
1487083
  Головченко В. Українська Держава і Білоруська Народна Республіка: спроба налагодження добросусідських відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 308-325
1487084
  Федущак-Паславська Українська держава козацької доби // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 74-80. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1487085
  Мазурік А. Українська Держава Павла Скоропадського // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 клас.
1487086
  Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
1487087
  Личенко І.О. Українська держава як суб"єкт охорони права власності // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 87-91.
1487088
  Романчук О.К. Українська держава: "перезаснування", а не "перезавантаження" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 4-8
1487089
  Гай-Нижник Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941-1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 49-65. – ISSN 2076-1554
1487090
  Романчук О. Українська держава: не вір, не бійся, не проси // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 1-7.
1487091
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : (крізь призму концепцій "Повісті минулих літ") / Раїса Іванченко; Київськ. нац. ун-т. – Київ : КиМУ, 2004. – 176с. – ISBN 966-8299-12-4
1487092
  Лєбєдєва Ю.О. Українська державницька ідея в українознавчих студіях 1920-1930-х рр. : монографія / Ю.О. Лєбєдєва ; МОНУ ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : ННДІУ, 2011. – 230 с. – Бібліогр.: с. 202-229. – ISBN 978-966-2145-25-3
1487093
  Лісова К. Українська державність 1917-1921 рр. в історіографічному доробку української еміграції міжвоєнного періоду // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 44-46
1487094
  Шелюк Л.О. Українська державність у 1920–1923 рр. та її знищення більшовицькою владою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 135-142. – ISSN 0321-0499
1487095
  Козловець М.А. Українська державність як чинник національної ідентифікації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 51-59
1487096
  Коцур А. Українська державність: витоки та сьогодення // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 357-373. – ISBN 978-966-2464-25-2
1487097
  Маців Б. Українська дивізія "Галичина" : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Маців Б. ; [ англ. текст і пояснення до фот. (English version) Олена Маців ]. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1518-19-2
1487098
  Гайке Українська дивізія "Галичина" / Гайке, Вольф-Дітріх // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 4-18
1487099
  Митрофанова О. Українська дилема та французькі цінності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 28-32. – (Політичні науки)


  Досліджуються підходи Франції до кризи в Україні в контексті задекларованих французьких цінностей і реальних кроків як уряду цієї країни, так і позицій впливових представників бізнесу.
1487100
   Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-039-X
Т. 1 : А - Л. – 2004. – 760 с.
1487101
   Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-045-4
Т. 2 : М-Я. – 2004. – 812 с.
1487102
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6628-2
Т. 1 : [А - Г]. – 2013. – 526, [2] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. на с. 3-4
1487103
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6631-2
Т. 2 : [Д - К(і)]. – 2013. – 494, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-т. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1487104
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6642-8
Т. 3 : [К(л) - Н]. – 2013. – 494, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1487105
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6649-7
Т. 4 : [О - С(н)]. – 2013. – 468, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1487106
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6658-9
Т. 5 : [С(о) - Я]. – 2013. – 480 с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці книги
1487107
  Степанов В. Українська дипломатична місія в Скандинавії (історичний нарис) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15
1487108
  Огризко В.С. Українська дипломатія 2008 року: крізь турболентність до вагомих результатів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 24-36. – ISBN 966-7196-06-2
1487109
  Губерський Л. Українська дипломатія в постатях // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 4. – С. 105-109. – ISSN 1682-2366
1487110
  Білоусов М. Українська дипломатія: можливості, надбання, проблеми // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 3-21


  Становлення сучасної української дипломатії.
1487111
  Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768с. – Шифр дубл.9у2 Таба.Доп.карт.в.ин-т,м.в.,ст. – ISBN 966-06-446-7


  Нариси історії української дипломатії 1917-1990 рр. Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 до 1990 років.
1487112
  Романюк Л.М. Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 145-148. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті йдеться про дискусію українських літературних критиків на сторінках періодичних видань 20-х рр. ХХ століття щодо "стилю доби".
1487113
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – К., 1962. – 311с.
1487114
  Білецький Д.М. Українська дитяча література / Д.М. Білецький, Ю.П. Ступак. – Київ, 1963. – 235с.
1487115
  Суховій О.О. Українська діалектологія : навч. посібник для практ. занять / Оксана Суховій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Фенікс, 2014. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2523-14-0
1487116
   Українська діаспора. – Київ ; Чикаго, 1992-. – ISBN 5-12-004237-6
Число 3. – 1993
1487117
  Бондаренко М. Українська діаспора Бразилії: історія заселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження стосується міграційної політики Бразилії, яка мала вплив на еміграційні потоки з України з кінця ХІХ ст. до другої половини ХХ ст., та історії переселення українців до цієї південноамериканської країни. Данное исследование касается ...
1487118
  Миколюк Л.Л. Українська діаспора в Австралії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 225-230. – ISSN 1729-360Х
1487119
  Чернова К.О. Українська діаспора в республіці Казахстан: статус, етнічність, еміграційні установи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються статус, етнічність та еміграційні установки представників української діаспори в Республіці Казахстан. Основну увагу приділено виявленню соціальних чинників, існуючих тенденцій та еміграційних установок даної категорії осіб у цій ...
1487120
  Мазука Л.І. Українська діаспора в Росії: актуальні проблеми збереження національної ідентичності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С91-102.
1487121
  Корбуш Ю.О. Українська діаспора: ідеологія чи ідейність? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 35-36
1487122
  Задорожний М.П. Українська діаспора: історія формування та реалії сьогодення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 42-46 : фото
1487123
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1487124
  Білецький Л. Українська драма / Леонід Білецький. – Львів : Hакладом авт. ; З друк. Видавн. Спілки "Діло", 1922. – 23 с.
1487125
   Українська драматургія : кращі класичні твори / [ ред.: О.В. Зав"язкін, Ю.В. Жиронкіна та ін.; ілюстрації О.І. Альбрехт, С.Ю. Донець ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-481-003-3
1487126
   Українська драматургія 19-20 століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Киев : Наукова думка, 2006. – 408с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0505-9
1487127
  Працьовитий В.С. Українська драматургія 20-30-х років XX століття. Жанрова модифікація / Володимир Працьовитий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 132 с. – Бібліогр.: c. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7483-34-7
1487128
  Гаджилова Г. Українська драматургія 60-70-х років ХІХ століття: концепт "Не судилось"


  На основі аналізу п"єс маловідомих українських драматургів Кузьми Шаповала, Григ. Лядави, Стеценка, Ф. Заревича та М. Кропивницького доводиться, що мотив недолі, "не судилось" є одним з провідних у драматургії 60-70-х років ХІХ століття
1487129
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1487130
   Українська драматургія першой половини ХІХ століття : Маловидомі п"єси. – Київ : Державне видавництво дудожньої культури, 1958. – 427 с.
1487131
  Маслов С.І. Українська друкована, 1925
1487132
  Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 28-34


  Рзглядаються сучасний стан і динаміка нарощування знань про витоки, основні етапи формування, сутність і структуру української духовності українського народу.
1487133
  Ковальчук І.П. Українська екологічна геоморфологія: історія, сьогодення, майбутнє : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 55-63. – ISSN 0868-6939
1487134
  Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 69-79 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1487135
   Українська економіка після виборів: що далі? / Я.А. Жаліло, Я.В. Белінська, С.І. Лавріненко, Пищуліна; Жаліло Я.А., Белінська Я.В., Лавріненко С.І., Пищуліна О.М.; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – 80с. – Нац. ін-т стратегічних досліджень 15 років. – ISBN 966-554-114-5
1487136
   Українська економічна думка : хрестоматія. – Київ : Знання, 2007. – 696 с. – ISBN 966-346-208-6
1487137
  Кульова В. Українська експедиція на шостому континенті // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 21-26
1487138
  Белебеха І.О. Українська еліта / І.О. Белебеха. – Харків : Березіль, 1999. – 346с. – ISBN 966-95620-3-1
1487139
   Українська еліта з погляду українознавців / оргкомітет // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На базі Центру українознавства філософського факультету відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства". У конференції взяли участь: М.І. Обушний, С.В. Руденко та інші. В ухвалі конференції ...
1487140
   Українська елліністика : збірник наукових праць / КНУТШ, Ін-тут філології ; [відп. ред.: Клименко Н.Ф.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-489-068-4
1487141
  Савка М. Українська еміграційна преса у Чехословацькій Республіці (20-30-ті рр. 20 ст.) : Історико-бібліографічне дослідження / Мар"яна Савка; Наук. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2002. – 308 с. – (Українська періодика за кордоном). – ISBN 966-02-1439-1
1487142
  Сергійчук В. Українська еміграція в часі, просторі та у зв"язку з батьківщиною // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 52-64
1487143
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1487144
  Ребок В. Українська енергетика в 2012 році / В. Ребок, М. Ільчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 25-27


  "... Основні нововведення в енергетичному законодавстві".
1487145
  Рябець Л.В. Українська енциклопедистика III Міжнародна наукова конференція / Л.В. Рябець, С.І. Очерятенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0372-6436


  22-23 жовтня 2013 року в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ) відбулася Третя міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" у рамках VІІІ Конгресу Міжнародної асоціації україністів.
1487146
  Борчук С.М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження / Степан Борчук ; [наук. ред. О.П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 603, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 591-603. – Бібліогр.: с. 542-590 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-351-3
1487147
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостилі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Мудрак О.В. ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1487148
  Мудрак О.В. Українська еротична лірика: жанрова специфіка та ідіостиль : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. / Мудрак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 174 л. – Бібліогр.: л. 161-174
1487149
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2012. – 195 л. – Додатки: л. 190-195. – Бібліогр.: л. 168-189
1487150
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Н.В.; Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1487151
  Левчук Л.Т. Українська естетика ХХ століття: досвід 70-х років // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 26 : Духовний світ слов"янських культур і сучасний цивілізаційний процес. – С. 3-8. – (Філософські науки)
1487152
  Качмар М. Українська етіологічна легенда в наукових зацікавленнях Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 287-292. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1487153
  Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 174, [2] с. – В кн. також додаток: Самостійна Україна / М. Міхновський. - Резюме рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-1622-04-2
1487154
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945-1994 рр.): особливості висвітлення україно-американських взаємин : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Губарець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1487155
  Губарець В.В. Українська етнічна преса США та Канади (1945 - 1994 рр.) : особливості висвітлення українсько- американських взаємин : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Губарець В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 205л. – Бібліогр.: л. 188 - 205
1487156
  Микитчук С.А. Українська етнографія на сторінках російського журналу "Этнографическое обозрение"(кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 150-156. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1487157
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1487158
  Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 284 л. + Додаток: л. 225-284. – Бібліогр.: л. 195-224
1487159
  Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика : нариси : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Віталій Жайворонок; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини; [ відп. ред. Г.П. Півторак ]. – Київ : Довіра, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 249 - 261. – ISBN 978-966-507-202-7
1487160
  Качмар М. Українська етнологічна легенда на сторінках часопису "Житє і слово" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 218-226. – ISSN 0130-528Х


  Часопис "Житє і слово" - преше видання українською мовою в Галичині, де значна увага була приділена фольклору загалом та етіологічним легендам зокрема. У статті проаналізовано тематичний та сожетно-мотивний фонд етіологічних легенд зі сторінок видання ...
1487161
   Українська етнологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. та ін. Гурбик; В. Борисенко, М. Гримич, О. Гончаров, В. Горленко, А. Гурбик [та ін.] ; за ред. В.К. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – 399 с. : іл. – Бібліогр.: с. 399. – ISBN 978-966-06-0457-5
1487162
  Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1487163
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : Навч. посіб. / В.А. Мосіяшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 168с. – ISBN 966-680-198-1
1487164
  Антофійчук В. Українська євангельська проза ХХ століття:деякі питання поетики // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С 20-25.
1487165
  Шепель Ф. Українська Жанна д"Арк, або Що сьогодні сказала б землякам Леся Українка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 11
1487166
  Шкурат Л.М. Українська жінка в роки Великої Вітчизняної війни // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 44-50
1487167
  Старченко Т. Українська жінка та розвій нації (книжкова та журнальна публіцистика останніх років) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-238. – (Журналістика ; Вип. 4)
1487168
  Орлова Т. Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-53. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В аспекті історіографії розглядається історія розвитку української жіночої преси від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. The history of the development of women"s press from the second half of the XIX till the beginning of the XXI century is ...
1487169
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
Вип. 9. – 2002. – 436с.
1487170
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика". – Київ, 1997-
Вип. 1 (6). – 2007. – 164 с. – Поновлений 2007 року
1487171
  Лизанчук В.В. Українська журналістика в концепції професора Ігоря Леонідовича Михайлина // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 177-181


  (Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. - X. : Прапор, 2008. - 512 с.). (Mykhaylyn I. L. Journalism as the universe: Selected media researches. - Kharkiv, 2008. - 512 p.). (Михайлин И. Л. Журналистика как вселенная: ...
1487172
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра : Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – Київ : КМУЦА, 1996. – 168с. – ISBN 966-7181-00-6
1487173
  Кір"янова О.Л. Українська зарубіжна історіографія про професійну діяльність українського вчительства в культурно-освітніх процесах радянської України в 20 - 30-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 89-98
1487174
  Однороженко О. Українська земельна геральдика ХVI-XVII ст. за сфрагістичними джерелами // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 147-164
1487175
  Кононенко П. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від ХV до ХVIII століття) / П. Кононенко, Тарас. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 21-37
1487176
  Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 79-108. – ISBN 978-617-579-046-5
1487177
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1487178
   Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – LXII, 807, [1] с. : іл. – Текст частк. рос. - Покажч. геогр. назв: с. 767-775. – Бібліогр.: с. 778-780 в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-617-7023-37-0
1487179
  Кушнір В. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 136-139
1487180
  Ушкалов Л. Українська ідея Євгена Гребінки // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 85-113. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1487181
  Мельник Л. Українська ідея і становлення національної концепції історії України (В. Антонович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 37-47. – ISBN 978-966-2911-50-3
1487182
  Маринович Мирослав Українська ідея і християнство або коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису / Маринович Мирослав. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 544с. – ISBN 966-7888-51-7
1487183
  Кузьменко В. Українська ідея як формула повноти расового розуму : Методология мислення / Володимир Кузьменко. – Київ, 2006. – 198с. – На обкл. назва: Українська ідея як формула повноти національного розуму. – ISBN 966-608-590-9
1487184
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1487185
  Пасько І. Українська інтелектуальна еміграція: національний і глобальний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 203-206. – ISBN 978-966-439-147-1
1487186
  Петров В.П. Українська інтелігенція - жертва большевицького торору
1487187
  Сабадош Г. Українська інтелігенція в романі "Чайка" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 123-127
1487188
  Балицька О. Українська інтелігенція і відродження шкільництва (березень1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 132-137. – (Історія ; вип. 22)


  Розглядається вирішення українською інтелігенцією (вчителями, письменниками, вченими) питань українізації шкіл, відкриття національних гімназій, підготовки вчительських кадрів, видання підручників українською мовою.
1487189
  Автушенко І. Українська інтелігенція у повоєнні роки (до проблеми історіографії) / Ірина Автушенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 69-73


  У статті розкривається історіографічний аспект проблеми формування і суспільного становища української інтелігенції у повоєнні роки. В статье раскрывается историографический аспект проблемы формирования и общественного положения украинской ...
1487190
  Коляда І.А. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів / І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 19-24. – ISSN 2076-1554
1487191
  Самчук Т. Українська інтелігенція: прицільне знищення / Т. Самчук, Ю. Сабадишина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  "Ходіння по муках" родини Старицьких.
1487192
  Чужинова І. Українська інтермедія: канон жанру // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 8-20. – ISSN 1997-4264


  У статті проаналізовано специфічні особливості української інтермедії. Вперше про німецькішванки та тексти українських поетич використовуються з метою простежити генезу та функції інтермедії у шкільному театрі. Особливу увагу в статті зосереджено на ...
1487193
   Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : 2 Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Кам"янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т Острозька академія. – ISBN 1-879070-18-9
Т.1. – 2005. – 480с.
1487194
  Нестеренко Н.П. Українська історична проза ХІХ - І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 27 (319). – С. 2-8
1487195
  Шмаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 2. – С. 108-113. – ISSN 0130-321Х
1487196
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1033-8
Вип. 3. – 1996. – 234с.
1487197
   Українська історична та діалектна лексика : збірник наукових праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 966-02-2595-0
Вип. 4. – 2003. – 428с.
1487198
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – Київ : Генеза, 2004. – 495 с. – До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 966-504-372-2
1487199
  Калакура Я.С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Калакура. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-568-7
1487200
  Атаманенко А.Є. Українська історіографія в біполярному світі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 297-304. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються різні аспекти сприйняття представниками української історіографії наукового доробку колег по обидві сторони залізної завіси" біполярного періоду. Доведено, що закордонні дослідники мали доступ до радянської літератури. ...
1487201
  Мохнатюк І.А. Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 10-15
1487202
  Марченко М.І. Українська історіографія від найдавніших часів до середини XIX ст. // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 13-474. – (Б-ка "Ейдосу")


  Посібник для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів.
1487203
  Гринько М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам"яті М. Костомарова в двадцять п"яті роковини його смерті (17.IV. 1885) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 184-203. – ISBN 966-7522-04-0
1487204
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 168-204
1487205
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1487206
   Українська історіографія на зламі 20 і 21 століть: здобутки і проблеми. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 406с. – ISBN 966-613-185-4
1487207
  Дутчак О. Українська історіографія про краєзнавчу діяльність Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 153-162. – (Історія ; Вип. 16)
1487208
  Великочий В. Українська історіографія про партійно-політичну систему Галичини воєнно-революційної доби: загальна характеристика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343
1487209
  Скороходова А. Українська історія в книзі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 7-14. – ISSN 0869-3595


  Виповнилося 70 років Національній історічній бібліотеці України.
1487210
  Даниленко В. Українська історія в листівках і плакатах (із фондів Державного архіву Київської області) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 254-263


  У повідомленні подається характеристика складу і змісту колекції листівок і плакатів, які зберігаються в Державному архіві Київської області (1905-1944).
1487211
  Салига Т. Українська історія в поезії Миколи Вінграновського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 48-74. – ISSN 0130-528Х
1487212
  Мохнатюк І.О. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавсво та спеціальні історичні дисципліни / Мохнатюк І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр.: л. 185 - 211
1487213
  Борщевський О. Українська камерно-інструментальна музика другої половини XX ст.: Мирослав Скорик. Друга соната для скрипки та фортепіано // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 20-27
1487214
  Фігус-Ралько Українська Канада = Ukrainian Canada / Анна Фігус-Ралько ; [упоряд., авт. передм. М. Тимошик]. – Вид. 2-ге, змінене й доп. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2003. – 184 с. : іл. – ISBN 966-7821-09-9
1487215
  Баніт Д.Ю. Українська кардіологічна термінологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 34-40


  У статті розглянуто основні аспекти функціонування кардіологічних термінів в українській мові, способи їх пристосування до особливостей української мови, кадіологічні терміни розподілено за тематичними групами. В статье рассмотрены основные аспекты ...
1487216
  Біляєва С. Українська кераміка з розкопок Аккерманської фортеці / С. Біляєва, О. Фіалко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 329-335. – ISSN 2078-0850


  До питання про етнокультурний розвиток розвиток Півдня України.
1487217
  Оболенська Н. Українська класика: Полтавщина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126
1487218
  Солод Ю.Д. Українська класична література : Конспект: Hавчальний посібник за програмою 9-11кл. / Юлія Солод; КНУТШ; Підготовчий факультет. – 2-е, вид. випр., доповн. – Київ : Світло знань, 2006. – 448с. – ISBN 966-95268-3-3
1487219
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.1. – 1952. – 708 с.
1487220
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.2. – 1952. – 560с.
1487221
  Павленко Л.В. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с.
1487222
  Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
1487223
  Дмитренко К. Українська книга як вияв народної дипломатії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
1487224
  Школьна О. Українська книга як джерело виховання національної свідомості : (за матеріалами часопису "Дніпрові хвилі") / Олена Школьна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 196-206. – (Журналістика ; Вип. 3)
1487225
  Низовий М.А. Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-141
1487226
  Коцур А. Українська козацька державність після смерті Богдана Хмельницького // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 187-195. – ISBN 978-966-2464-25-2
1487227
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / Кривошея В.В.; НАНУ; Ін-т нац. відносин і політології; ПП "Центр генеалогії і біографіки". – Київ. – ISBN 966-02-0151-6
Ч.1 : Урядники гетьманської адміністрації: реєстр. – 1997. – 104 с.
1487228
  Грицик Л.В. Українська компаративістика : концептуальні проекції / Людмила Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 297, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-533-6
1487229
  Фещенко В.М. Українська кооперативна думка другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: сучасний погляд // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 89-92. – (Економічні науки)
1487230
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1487231
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Претендентом на українську корону став О. Меншиков.
1487232
  Радишевський Р. Українська крашевськіана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 7-15. – ISBN 978-966-2462-81-4


  28 липня 2012 р. виповнилося 200 років від дня народження одного з найвидатніших польських письменників XIX століття - Юзефа Ігнація Крашевського, який більше двадцяти років жив і творив на українській землі, а враження від років, проведених на Волині, ...
1487233
  Щамшур О. Українська криза на чотирьох / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 3


  Брюссель запрошують до переговорів між Вашингтоном, Москвою і Києвом. "День" звернувся до екс-посла України в США Олега Шамшура з проханням прокоментувати заяви держдепартаменту США щодо організації переговорів між Україною, Росією, США та ЄС.
1487234
  Безбородько М.І. Українська кристалічна смуга та корисні копалини України / М.І. Безбородько. – Б.м. – С.31-44. – Окремий відбиток
1487235
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1996
1487236
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1996
1487237
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1996
1487238
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1996
1487239
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1996
1487240
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1996
1487241
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1996
1487242
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1996
1487243
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1996
1487244
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1996
1487245
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1996
1487246
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1997
1487247
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1997
1487248
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1997
1487249
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5. – 1997
1487250
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 1997
1487251
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 1997
1487252
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 1997
1487253
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 1997
1487254
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 1997
1487255
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11. – 1997
1487256
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 12. – 1997
1487257
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2000
1487258
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2000
1487259
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2000
1487260
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2000
1487261
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2000
1487262
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2000
1487263
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2000
1487264
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2000
1487265
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1487266
  Огієнко І. Українська культура / Іван Огієнко ; упоряд., авт. передмови та комент. М.С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 342 с. – (Серія 2: Зарубіжні першодруки ; Т.2). – ISBN 966-7821-06-4
1487267
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2003
1487268
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3. – 2004
1487269
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2004
1487270
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2004
1487271
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2004
1487272
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1487273
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2005
1487274
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2005
1487275
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2006
1487276
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2006
1487277
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2006
1487278
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2006
1487279
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2007
1487280
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2007
1487281
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2007
1487282
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2007
1487283
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 10. – 2007
1487284
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2008
1487285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2008
1487286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2008
1487287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2008
1487288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2008
1487289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2008
1487290
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2008
1487291
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2011
1487292
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2011
1487293
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2011
1487294
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3 (999). – 2012
1487295
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1001). – 2012
1487296
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1002). – 2012
1487297
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1003). – 2012
1487298
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8 (1004). – 2012
1487299
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12 (1007-8). – 2012
1487300
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3 (1011). – 2013
1487301
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (1020). – 2013
1487302
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1021). – 2014
1487303
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2/3 (1022/1023). – 2014
1487304
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 4 (1024). – 2014
1487305
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 5 (1025). – 2014
1487306
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1487307
  Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії / О. Дорошкевич. – К, 1945
1487308
   Українська культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; Ю.П. Богуцький, В.П. Андрущенко, Ж.О. Безвершук, Л.М. Новохатько; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – Київ : Знання, 2007. – 679с. – ISBN 966-346-220-5
1487309
  Захожай З. Українська культура в контексті європейських цінностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-98
1487310
  Кислюк К.В. Українська культура в тенетах багатоукладності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 38-46
1487311
  Сипливець С. Українська культура вхудожній рецепції Володимира Самійленка-поета
1487312
  Іларіон Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної церкви. Життєпис = Ukrainian cilture and our church. Ideology of the Ukrainian orthodox church. Biography / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Тов-во "Волинь", 1991. – 84с. : портр. – ISBN 1-895-360-06-4
1487313
  Автушенко І.Б. Українська культура під ідеологічним контролем тоталітарної системи (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Історія ; вип. 38)


  Аналізуються умови розвитку української культури під тиском ідеології та політики держави.
1487314
  Філіпчук Г. Українська культура та громадянськість // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 148-151
1487315
  Ковальчук Н.Д. Українська культура у контексті глобалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 3-9
1487316
  Усова О. Українська культура як чинник української державності: історичний аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 123-125. – ISSN 1728-9343
1487317
  Астаф"єв А.О. Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 120-125. – ISSN 2306-5664
1487318
  Ціпко А. Українська культурна типізація в інформаційних обмінах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-33. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено питання постання та дії інформації та "інформативного" як поля опанування знання в українському культурному досвіді. М. Максимович. - С. 32. The questions of creation and action of information and "informative space" as the field ...
1487319
  Чолану Л. Українська ланка освіти в Молдові: задум і проблеми реалізації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 65-73
1487320
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: основні підходи та сучасні ососбливості стандартизації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 497-504
1487321
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: сучасні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 172-178. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1487322
  Сус І. Українська лексика у чотиримовному "Словарі языка южно-руского" І. Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 72-77
1487323
  Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2005. – 175с. – ISBN 966-02-3551-8
1487324
   Українська лексикографія в загальнослов"янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник : [матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. пам"яті Л.Г. Скрипник (1921-2004), м. Київ, 12-13 трав. 2011 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 564, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл., табл. – Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-489-112-4
1487325
  Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 14-19


  Проаналізовано типові порушення основних літературних норм, зафіксовані у фаховій лінгводидактичній літературі, і запропоновано загальні рекомендації щодо унормування української методичної термінології з урахуванням помітних змін, що відбулися за ...
1487326
  Данилюк Н. Українська лінгвофольклористика у слов"янському контексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: с. 92-93; 28 назв. – ISSN 0320-3077
1487327
  Чепіга Г.Г. Українська лінія та її роль в заселенні Південно-Східної України : історіографія проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 240-247. – ISSN 1728-3671
1487328
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1487329
  Дорошкевич О.К. Українська література : підручна книга для старших груп семирічної школи / Ол. Дорошкевич. – 4-е вид. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 406 с.
1487330
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 11-е вид. – К., 1957. – 283с.
1487331
  Душейко П Н. Українська література / П Н. Душейко, . – К, 1958. – 176с.
1487332
  Ткаченко Н.С. Українська література / Н.С. Ткаченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 344 с.
1487333
   Українська література : Підручник для 8 класу шкіл з українською і російською мовами навчання. – Київ : Радянська школа, 1963. – 287 с.
1487334
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1487335
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – К., 1967. – 280с.
1487336
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 23-е вид. – К., 1970. – 287с.
1487337
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Вид. 28-е. – Київ : Радянська школа, 1976. – 254 с.
1487338
   Українська література : Підручник для 7 класу. – Київ : Радянська школа, 1976. – 397 с.
1487339
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 30-е вид. – Київ, 1977. – 254с.
1487340
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 32-е вид. – К., 1979. – 208с.
1487341
  Бандура О.М. Українська література : підручник 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 15-те, переробл. – Київ : Радянська школа, 1984. – 275 с.
1487342
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук; за ред. О.І. Білецького. – 40-е вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 226с.
1487343
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1487344
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1487345
   Українська література : Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів (Київ, 27 серпня - 3 вересня 1990 р.). – Київ : Обереги, 1995. – 320с. – ISBN 5-8104-0055-8
1487346
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С. Задорожна. – Київ : Фемина, 1995. – 150с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1487347
  Солод Ю. Українська література : Конспект / Ю. Солод. – Київ : Козаки, 1996. – 378с. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-514-001-9
1487348
  Хропко Петро Українська література : Підруч. для 10 кл. сер. шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів / Хропко Петро. – 3-тє вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 528с. – ISBN 966-04-0011-Х
1487349
   Українська література : Хрестоматія: 11 кл.: Для середніх навч. закладів. – Київ; Ірпінь : Перун, 1999. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1487350
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 11 кл. згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 192с. – ISBN 966-548-164-9
1487351
   Українська література : Скорочена хрестоматія для 9 кл. – Донецьк : БАО, 2000. – 176с. – ISBN 966-548-184-3
1487352
   Українська література : стислий виклад змісту всіх творів за новою програмою: тексти всіх віршів, 7-9 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 400с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-020-3
1487353
   Українська література : Універсальна хрестоматія. 5 -11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-74-2
Том 2. – 2000. – 544с.
1487354
  Уліщенко А.Б. Українська література : Хрестоматія. 10 клас / А.Б. Уліщенко; За ред. П.П. Хропка. – Харків : Світ дитинства, 2002. – 848с. – (Джерело). – ISBN 966-544-214-7
1487355
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1487356
  Іванова І.Б. Українська література : навчальний посібник для школярів, абітурієнтів та студентів / Іванова І.Б., Клімова С.В. – Харків : Парус, 2007. – 288 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-11-5
1487357
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 9 клас : [для учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. О.А. Полідович]. – Донецьк : БАО, 2011. – 702, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-377-5
1487358
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, акад. рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0822-7
1487359
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0823-4
1487360
  Дроздовський Д. Українська література "У сподіваннях і трагічних зламах"
1487361
   Українська література ( XX століття ). Усний іспит. Конспект лекцій. – Київ : Віпол, 2005. – 192 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 2
1487362
  Лапіна А. Українська література 10-х років ХХ ст. : літературний практикум
1487363
  Уліщенко А.Б. Українська література 11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети із текстами віршів для вивчення напам`ять / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-19-9
1487364
  Рудницька О. Українська література 1920-1939 рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263


  У статі йдеться про основні тенденції розвитку української літератури 20-30-х років XX століття, а також про причини трагедії талановитих митців у тоталітпрній державі.
1487365
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 271с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-024-4
1487366
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 271с. – ISBN 966-311-036-8
1487367
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1487368
  Лімборський І.В. Українська література XVIII ст. і європейський контекст (типологія змін у системі художнього мислення: компаративний підхід) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 264-284. – ISBN 966-8474-34-1
1487369
  Ткачук М.П. Українська література XX століття / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 607, [1] с. : Бібліогр. наприкінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-54-4
1487370
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
1487371
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1487372
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
1487373
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
1487374
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000
1487375
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000
1487376
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1487377
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 8. – 2003
1487378
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1487379
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1487380
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1487381
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 12. – 2004
1487382
  Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263
1487383
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1487384
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1487385
   Українська література для дітей : хрестоматія : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / [упоряд. О.О. Гарачковської]. – Київ : Академія, 2011. – 786, [14] с. – ISBN 978-966-580-362-1


  Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху
1487386
  Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 129-135. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1487387
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1487388
   Українська література за новою програмою. 11 клас. I семестр / [Бондаренко О.А. та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко ; ред. рада : Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-627-0
1487389
  Василько А. Українська література і кріпацтво / Ан. Василько [псевд.]. – [Київ] : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 32 с. – (Наші справи ; № 14)
1487390
  Жук Н.Й. Українська література кінця 19 - початку 20 століття / Н.Й. Жук. – Київ, 1959. – 108с.
1487391
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1487392
  Харчук Р. Українська література має жіноче обличчя. У ній ні чорта не заробиш // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 31 (84). – С. 14-15
1487393
  Тарнавська Марта. Українська література на конференції канадських славістів // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.112
1487394
  Носова Б. Українська література на тлі італійської : література // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 116-120
1487395
  Кравченко С. Українська література насторінках польської періодики міжвоєнної доби
1487396
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1487397
  Поліщук Я. Українська література періоду незалежності: тенденції розвитку // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (15), листопад. – С. 60-66
1487398
  Бежнар Г.П. Українська література революційної доби: перспектива століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 82-91


  Автор робить спробу проаналізувати особливості становлення української національної літератури на рубежі XIX - XX ст. У цьому контексті проаналізовано культурне протистояння модернізму та народництва на прикладі літературної суперечки між М. Вороним та ...
1487399
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1487400
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1487401
  Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.
1487402
  Шептицька Т. Українська література як вияв національного єднання // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 106-111. – ISBN 966-7060-92-6
1487403
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1487404
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – К., 1949. – 296с.
1487405
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 7-е вид. – К., 1953. – 343с.
1487406
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 9-е вид. – К., 1955. – 283с.
1487407
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 12-е вид. – К., 1958. – 282с.
1487408
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 18-е вид. – К., 1965. – 288с.
1487409
  Білецький О.І. Українська література. : підручник для 8 класу / О.І. Білецький. – 37-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 239с.
1487410
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 39-е вид.змін. – К., 1986. – 222с.
1487411
   Українська література. 11 клас : Підручник для серед. загальгоосвіт. школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За заг. ред. Мовчан Р.В. – Київ; Ірпень : Перун, 1999. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1487412
   Українська література. Білети та відповіді.11 клас : Опорні слова на пам"ять:Вірші напам"ять:Вкладка тез відповідей. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 64с. – ISBN 966-7437-55-8
1487413
  Задорожна С.В. Українська література. Запитання і відповіді / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ : Femina, 1996. – 232 c.
1487414
   Українська література. Ігри. 5-6 класи / [Алексєєнко О.Б та ін. ; упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко та ін. ; ред. рада : Г. Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с. : іл., табл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1 ; 978-966-451-731-4
1487415
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1487416
  Богданець Н.І. Українська література. Нові імена. : Посібник-хрестоматія. 11 клас / Н.І. Богданець. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 2000. – 368с. – ISBN 966-7177-81-5
1487417
   Українська література. Тести. 5-12 класи : посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-580-375-1
1487418
   Українська література. Тестові завдання : усна нар. творчість, давня укр. книжна літ, нова укр. літ., новітня укр. літ. : 5-11 кл. : навч. посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська. – Київ : Академія, 2014. – 473, [3] с. – (Тести). – ISBN 978-966-580-451-2
1487419
   Українська література. Хрестоматія для 10 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 944с. – ISBN 966-548-119-3
1487420
   Українська література. Хрестоматія для 7 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 496с. – ISBN 966-548-174-6
1487421
   Українська література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – 496с. – ISBN 966-548-144-4
1487422
   Українська література. Хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 160с. – ISBN 966-7177-18-1
1487423
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 6 клас / І.Л. Шингоф. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 272с. – ISBN 966-7177-38-6
1487424
  Шингоф І.Л. Українська література. Хрестоматія. 7 клас / І.Л. Шингоф; За заг.ред.А.П.Загнітка. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. – 352с. – ISBN 966-7177-38-6
1487425
   Українська література.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – ISBN 966-580-211-9
1487426
  Кононенко П.П. Українська література: проблеми розвитку : Навч. посібник / П.П. Кононенко. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с. – ISBN 5-325-00518-9
1487427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1487428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 березня ( № 5). – 2013. – 20 с.
1487429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1487430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 січня (№ 1). – 2013. – 20 с.
1487431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1487432
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 грудня (№ 25). – 2013. – 20 с.
1487433
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 квітня (№ 8). – 2013. – 20 с.
1487434
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 серпня (№ 17). – 2013. – 20 с.
1487435
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28червня (№ 13). – 2013. – 20 с.
1487436
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 липня (№ 13). – 2014. – 20 с.
1487437
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 грудня (№ 24). – 2014. – 20 с.
1487438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 травня (№ 9). – 2014. – 20 с.
1487439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 жовтня (№ 20). – 2014. – 20 с.
1487440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 квітня (№ 7). – 2014. – 20 с.
1487441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2014. – 20 с.
1487442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2014. – 20 с.
1487443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 квітня (№ 8). – 2014. – 20 с.
1487444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 вересня (№ 19). – 2014. – 20 с.
1487445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 березня (№ 6). – 2014. – 20 с.
1487446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2014. – 20 с.
1487447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 листопада (№ 22). – 2015. – 20 с.
1487448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2015. – 20 с.
1487449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 вересня (№ 18). – 2015. – 20 с.
1487450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 червня (№ 12). – 2015. – 20 с.
1487451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2015. – 20 с.
1487452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 травня (№ 10). – 2015. – 20 с.
1487453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2015. – 20 с.
1487454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2015. – 20 с.
1487455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 грудня (№ 25/26). – 2015. – 20 с.
1487456
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 квітня (№ 7). – 2016. – 20 с.
1487457
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 лютого (№ 3). – 2016. – 20 с.
1487458
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 січня (№ 1). – 2016. – 20 с.
1487459
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2016. – 20 с.
1487460
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1487461
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 січня (№ 2). – 2016. – 20 с.
1487462
  Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років / М.Д. Бернштейн. – Київ, 1959. – 492с.
1487463
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1461-9
Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко ; відп. ред. О.А. Бартко]. – 2015. – 716, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 212-235, 417-461, 523-537, 697-714 та в підрядк. прим.
1487464
  Задорожна Л. Українська літературна критика першої половини ХІХ ст.: погляд М. Костомарова на особливість історичного формування характеру українського народу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-127.
1487465
  Пазяк О. Українська літературна критика. Сучасна реінкарнація // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 3. – С. 166-167. – ISSN 0130-321Х


  У 90-х роках Іван Дзюба визначив стан української літературної критики як "цілковитий параліч". У 2008 році Роксана Харчук заявила, що критики як жанру в Україні взагалі не існує
1487466
  Стріха М. Українська літературна мариністика: чи можливе від/на-родження? // Сучасність / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2012. – № 4/6. – С. 148-157


  Критика на книжку А. Санченка "Нариси бурси" (2011), а також роздуми над перекладом А. Санченком книжки Дж. Слоками "Навколосвітня подорож вітрильником наодинці" (2011)
1487467
  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – Київ, 1984. – 255с.
1487468
  Віннікова Н.М. Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-5--х років ХХ століття // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 65-71
1487469
  Дзюба Т.А. Українська людина в дзеркалі публіцистики (до проблеми українського етнічного типу в контексті дискурсу про національну ідентичність) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 9-13. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1487470
  Куцевол О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття
1487471
  Кривошеїн В.В. Українська людиноцентрична філософія освіти як дороговказ до єдиного європейського освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 180-181. – ISSN 2077-1800
1487472
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1487473
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині жанру і стилю : монографія / Світлана Ленська ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – 654, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-654. – ISBN 978-966-616-131-7
1487474
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920 - 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 468 л. – Бібліогр.: л. 424-468
1487475
   Українська мала проза 20 століття : антологія. – Київ : Факт, 2007. – 1512с. – ISBN 978-966-359-221-3
1487476
  Мандрицька Н. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-890-5
1487477
  Ковпак В.А. Українська ментальність у контексті національно-патріотичного дискурсу (на прикладі політичної публіцистики в періодичних та серіальних виданнях українців у Канаді першої пол. XX ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 96-101. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано ментальні характеристики в публіцистиці в пресі українців у Канаді першої пол. XX ст. у контексті національно-патріотичного дискурсу
1487478
  Коваль М.А. Українська ментальність як складова сучасного державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1487479
   Українська минувщина : Ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с. – ISBN 5-325-00064-0
1487480
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 134-137


  У статті визначено критерії елітарності мистецької еліти та показано, які основні функції повинна виконувати українська мистецька еліта в суспільстві.
1487481
  Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст. : історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1487482
  Бесчастний В. Українська міліція в контексті реформування суспільства / В. Бесчастний, Г. Гребеньков // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 2-3
1487483
  Павлишин В.І. Українська мінералогія у XXI ст.: від теорії до практики // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 3-11. – ISSN 0204-3548


  Статтю присвячено розвитку української мінералогії у XXI ст. Стисло розглянуто основні досягнення вчених України в різних областях цієї важливої дисципліни, внесок вчених у поступ світової мінералогічної науки.
1487484
  Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 199-230. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1487485
  Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда / В.Ф. Давидюк. – Львів : Світ, 1992. – 176с. – ISBN 5-7773-0019-7
1487486
  Дем"яненко С. Українська мова - національна мова українського народу. Основні одиниці мови // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (15), листопад. – С. 3-34
1487487
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1487488
  Шевчук С.В. Українська мова - основний чинник національної ідентичності в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 4-10
1487489
  Городівський В.М. Українська мова / В.М. Городівський, А.А. Бурдейна. – Київ, 1987. – 176с.
1487490
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1487491
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1487492
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1487493
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для молодших спеціалістів / І.О. Ладоня. – Київ : Либідь, 1993. – 143с. – ISBN 5-11-004165-2
1487494
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1487495
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 432с. – ISBN 5-325-00737-8
1487496
   Українська мова : навч. посіб. для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та вступників до вищ. навч. закл. України / Мацько Л.М. [та ін.]. – Київ : Вирій ; Український обрій, 1995. – 272 с.
1487497
  Василенко Володимир Українська мова : Тексти для читання.Антологія / Василенко Володимир; Uniw.im.A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1996. – 312 с.
1487498
  Мацько Л.І. Українська мова : Посібник для старшокласників і абітуріентів / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 432с. – ISBN 5-325-00824-2
1487499
   Українська мова : Підр. для 8-го кл. шкіл з рос. мовою навч. / О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкоа; О.М. Бєляєв, М.І. Пентилюк, Л.М Симоненкова., Т.П. Симоненкоа. – 5-те вид. – Київ : Освіта, 1997. – 112 с. – ISBN 966-04-0083-7
1487500
   Українська мова : Підр. для 9 кл. шкіл з рос. мовою навчання / О.М. Беляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0173-6
1487501
   Українська мова : Підручник для 10-11 кл. шкіл з укр. та рос. мовами навч. / О.М. Біляєв, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0228-7
1487502
  Лепеха Т.В. Українська мова : Навч. посібник для старшокл., абітурієнтів, студ., нефілологічн. фак-тів вузів / Т.В. Лепеха. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2000. – 328с. – ISBN 966-7551-30-Х
1487503
  Міляновський Є. Українська мова : Синтаксис, пунктуація та розвиток зв"язного мовлення, 11 клас / Є. Міляновський, Л. Паламарчук. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96с. – ISBN 966-562-119-Х
1487504
   Українська мова : практикум : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; КНУТШ; Пазяк О.М., Сербенська О.А., М.І.Фурдуй, Шевченко Л.Ю. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2001. – 384 с. – ISBN 966-06-0197-2
1487505
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – Київ : Ленвіт, 2001. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-7043-41-Х
1487506
  Гнатюк Л.П. Українська мова : [навч. посіб. для старшокл. та вступників до вищ. навч. закл. України] / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 255 с. – ISBN 966-7767-63-9
1487507
  Мацько Л.І. Українська мова : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М. Сидоренко. – Донецьк : БАО, 2003. – 480с. – ISBN 966-548-612-8
1487508
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студ. філолог. спеціальн. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2003. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1487509
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1487510
   Українська мова : Схеми, таблиці, тести: Навчальний посібник / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, . – Львів : Світ, 2005. – 304с. – ISBN 966-603-447-6
1487511
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.П.Ющук. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2005. – 640с. – ISBN 966-06-0387-8
1487512
  Росінська О.А. Українська мова : довідник школяра і студента / Росінська О.А. – Донецьк : БАО, 2005. – 400 с. – ISBN 966-338-034-9
1487513
  Бондарчук К.С. Українська мова : Навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл. / К.С. Бондарчук; МОНУ; Запорізький нац. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 288с. – ISBN 966-364-109-6
1487514
  Стоян Л.М. Українська мова : посібник з орфографії та пунктуації / Л.М. Стоян. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Наукова думка, 2005. – 112с. – ISBN 966-00-0445-1
1487515
  Гнатюк Л.П. Українська мова : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с. – ISBN 966-311-035-Х
1487516
  Гнатюк Л.П. Українська мова : особливості практичного застосування / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с. – ISBN 966-311-052-X
1487517
  Хон Со Гу Українська мова : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
1487518
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Харків : Школа, 2007. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1487519
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-06-0507-7
1487520
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; [за ред. В.В. Різуна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 467, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 466-467. – ISBN 966-594-781-8
1487521
  Середницька А.Я. Українська мова : самостійна підготовка до незалежного тестування : навчально-методичний посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2011. – 511с. : табл. – ISBN 978-966-346-691-0
1487522
   Українська мова : текст.-комунікат. навчання : мова фаху, мова науки, мова спілкування : навч. посібник / [Л.О. Ткаченко та ін.] ; за ред О.В. Любашенко. – Київ : Компас, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2099-09-6
1487523
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487524
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (51). – 2014. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487525
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (52). – 2014. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
1487526
  Козловська Л.С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) : навч. посібник / Л.С. Козловська, І.А. Колесникова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 203, [5] c. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-483-368-1
1487527
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1487528
  Андрєєва Т.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ун-тів / Тетяна Андрєєва, Ольга Іванова, Наталя Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-360, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-06-4
1487529
  Ставицька Л. Українська мова без табу = Ukrainian without taboos : словник нецензурної лексики та її відповідників : обсценізми, евфемізми, сексуалізми / Леся Ставицька ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики ; НАН України, Ін-т укр. мови]. – Київ : Критика, 2008. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-454 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8978-01-3
1487530
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1487531
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с.
1487532
  Гирич І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини XIX - поч. XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 51-66. – ISSN 0869-3595
1487533
  Супрун Л.В. Українська мова в засобах масової комунікації: синтаксис, пунктуація : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика": навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.В. Супрун; МОНУ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-е вид., переробл. й доп. – Вінниця, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-621-387-0
1487534
  Плотникова Л.Ф. Українська мова в освітньо-виховному процесі вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 216-223
1487535
  Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / НАНУ; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні; В.В. Жайворонок, В.М. Бріцин, О.О. Тараненко. – Київ : Вища школа, 2006. – 431с. – ISBN 966-642-280-8
1487536
  Федотова О О. Українська мова в системі мов світу: соціолінгвістичні критерії оцінювання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 205-209


  Про розгляд основних соціолінгвістичних характеристик української мови та визначення її місця серед мов світу. Автор аналізує стан української мови на сучасному етапі.
1487537
  Паламар Л. Українська мова в системі ціннісних орієнтацій студентів / Л. Паламар, О. Любашенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка вперше в Україні 1989 року було створено кафедру української філології для забезпечення викладання української мови на всіх так званих неспеціальних факультетах (крім філологічного та журналістики).
1487538
  Масенко Л. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 130-147. – ISBN 966-95452-3-9
1487539
  Корж А.В. Українська мова в сучасному українському суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 671-676. – ISSN 1563-3349
1487540
  Іваненко С.М. Українська мова в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 198-202. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1487541
   Українська мова в університеті: мова фаху, науки, спілкування // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  Колектив кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє фахової української мови в стінах університету.
1487542
   Українська мова в ХХІ столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263


  Професор Київського міжнародного університету Іван Ющук розповідає про стан і статус української мови в ХХІ столітті, її подальший розвиток, в т.ч. про її електронний варіант, згадує, що "у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі сучасної ...
1487543
  Данилевська О.М. Українська мова в шкільних підручниках (гендерний аспект) // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 212-231. – ISBN 978-966-1673-17-4
1487544
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1487545
  Жовтобрюх М.А. Українська мова для заочників педучилищ / М.А. Жовтобрюх. – Київ; Львів, 1947. – 48с.
1487546
  Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2160-15-4
1487547
  Пономарів О. Українська мова до і після Майдану // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 1, 5
1487548
   Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 травня (№ 20). – С. 14


  Хронологія заборон української мови.
1487549
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – Київ : Знання, 2010. – 211с. – ISBN 978-966-346-688-0
1487550
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2010. – 696 с. – Бібліогр.: с. 658-662. – ISBN 978-617-566-013-3
1487551
  Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. – 2-е вид. стер. – Київ : Знання, 2011. – 211, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-211. – ISBN 978-966-346-912-6
1487552
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-252-6
1487553
  Скиба Н. Українська мова за професійним спрямуванням (лінгвометодичні розробки навчального посібника для студентів-психологів) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 353-362. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто проблеми викладання української мови як іноземної за професійним спрямуванням. Запропоновано матеріали з вивчення української мови для іноземних студентів-психологів.
1487554
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Підручник / Н.Я. Потелло. – 3-те вид.,стереотип. – Київ : МАУП, 1999. – 248с. – ISBN 5-86926-121-Х
1487555
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1487556
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (130), січень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1487557
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (131), лютий. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1487558
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (131), березень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1487559
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (132), квітень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1487560
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (133), травень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1487561
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (135), червень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1487562
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (136), липень - серпень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1487563
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1487564
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 2 (154), лютий. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1487565
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (155), березень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1487566
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – 84 с.
1487567
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000. – 80 с.
1487568
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000. – 80 с.
1487569
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2000. – 80 с.
1487570
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2000. – 80 с.
1487571
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1487572
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487573
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487574
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487575
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487576
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (125). – 2016. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1487577
  Микитюк О. Українська мова і формування національної свідомості // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 114-118. – Бібліогр.: С. 117; 6 поз.
1487578
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1487579
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2. – 2000
1487580
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2000
1487581
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2000
1487582
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5. – 2000
1487583
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6. – 2000
1487584
  Мацько Л.І. Українська мова на межі століть: зміни в лексиці і стилістиці (кінець XX - початок XXI ст.) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 329-348. – ISBN 978-966-660-472-2
1487585
  Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить : для державних службовців..Навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Атіка, 2004. – 392с. – ISBN 966-326-054-8
1487586
  Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : Навчальний посібник для студентів вузів / В.О. Михайлюк; МОНУ; МДАУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 496с. – ISBN 966-8556-70-4
1487587
  Мацюк З. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – Київ : Каравела, 2006. – 352с. – ISBN 966-8019-43-1
1487588
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2012. – 293, [2] с. – Бібліогр.: с. 291-293 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-373-483-5
1487589
  Януш Я.В. Українська мова професійного спрямування у вищій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 277-280. – ISBN 966-8188-08-X
1487590
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика (тематичний бібліографічний список) / В. Нестеренко, О. Орліченко
1487591
  Нестеренко В. Українська мова та лінгводидактика. бібліографічний список літератури за 2002 рік / В. Нестеренко, О. Орліченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 288-321. – ISBN 966-95452-3-9
1487592
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1487593
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1487594
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19, жовтень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1487595
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 20, жовтень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1487596
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2015. – 90 с.
1487597
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2015. – 90 с.
1487598
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2015. – 90 с.
1487599
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2016. – 90 с.
1487600
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, квітень. – 2016. – 90 с.
1487601
  Нікішина Т.В. Українська мова та література. 10 клас : тестові завдання, відповіді / Т.В. Нікішина, О.О. Чупринін ; [голов. ред. К.Ю. Голобородько ; ред. О.О. Маленко]. – Харків : Основа, 2011. – 176 с. – (Бібліотека журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(93)). – ISBN 978-617-00-0478-9; 978-617-00-1052-0
1487602
   Українська мова у 20 сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали. – Київ : КМ Академія, 2005. – 399с. – ISBN 966-518-314-1
1487603
  Семеног О. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей
1487604
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога
1487605
  Головай І. Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І.Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 22-24


  У статті визначені мовознавчі інтереси І.Я. Франка - захисника української мови, який відстоював право на її побутування в різних сферах життя українців. Автор підкреслює, що Каменяр прагнув того, щоб українська мова стала мовою освіти, науки, церкви, ...
1487606
  Вільчинська Я.С. Українська мова як глобальний чинник державотворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 89-91
1487607
  Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
1487608
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 1) : Розмовно-фонетичний курс. – 2009. – 184, [2] с. : іл., табл.
1487609
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 2) : Розмовно-граматичний курс. – 2010. – 274 с. : іл., табл.
1487610
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1487611
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : [підручник] / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ Н. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2006. – 379 с. – ISBN 966-594-864-4
1487612
  Цісар Н. Українська мова як іноземна в китайській аудиторії: аспекти міжкультурної комунікації // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISSN 2078-5119
1487613
  Зайченко Н.Ф. Українська мова як іноземна: граматичний аспект : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Ф. Зайченко. – Київ : Освіта України, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-188-288-0
1487614
  Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі (історико-культурологічний аспект)
1487615
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2013. – 109, [3] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (110)). – ISBN 978-617-00-1671-3
1487616
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)). – ISBN 978-617-00-1698-0
Вип. 2. – 2013. – 111, [1] с.
1487617
  Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
1487618
   Українська мова. Зовнішнє сертифікаційне тестування 2005 року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти,видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 2. – С. 10-22


  Бланк відповідей. Відповіді до завдань.
1487619
   Українська мова. Практикум : Практикум. – Київ : Либідь, 1990. – 224с. – ISBN 5-11-001673-9
1487620
  Доридор Г.К. Українська мова. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Ганна Доридор, Ірина Козленко. – Київ : Київський університет, 2003. – 100 с. – ISBN 966-594-436-3
1487621
   Українська мова. Словник-довідник / А.П. Загнітнко, В.Д. Познанська, Н.А. Митько, Т.О. та ін. Лук"янчук. – Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. – 144с. – ISBN 966-7177-61-0
1487622
   Українська мова. Тестові завдання 5-11класи : посібник для використання у навчальному процесі / за ред. Н.В. Гуйванюк ; [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2012. – 501, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-379-9
1487623
  Кобцев Д.А. Українська мова.11 клас : Перекази: посіб. для термінової підгот. до екзам з текстами екзамен. переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1487624
   Українська мова.Тести 5-12 класи. Абітурієнту : Посібник / Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук, О.В. та ін. Кульбабська; За ред. Н.В. Гуйванюк. – Київ : Академія, 2006. – 376с. – ISBN 966-580-206-2
1487625
  Труб В.М. Українська мова: негативні наслідки розвитку в умовах залежності // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 168-174. – ISBN 978-966-1673-17-4
1487626
   Українська мова: практикум : Навч. пос. для студ. гуманітарних спец-й вищ. закладів освіти / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; За ред .Пазяк О.М. – Київ : Либідь, 2000. – 384 с. – ISBN 966-06-0144-1
1487627
  Бестерс-Дільгер Юліане Українська мовна політика з 1991 по 2009 рік: погляд ззовні // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 88-94. – Бібліогр.: С. 93; 14 назв


  Розглянуто українську мову як чинник творення нації. Пояснено умови реалізації концептів: "Нація базується на мові", "Немає мови - немає нації" Л. Кравчука. Розкрито ідеї Л. Кучми та аспекти політики українізації В. Ющенка. Автор вважає, що тема ...
1487628
  Тканко О. Українська мода в контексті соціально-економічних трансформацій кінця ХХ ст. // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – Вип. 13. – С. 120-127. – ISSN 0236-4832
1487629
  Шестопалова Ю.А. Українська мода як індустрія краси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 173-181


  Характеристика модельної діяльності
1487630
  Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1487631
  Гетьман Володимир Українська модель національного парку // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 6 (155). – С. 15-16 : Фото
1487632
  Лисенко В.О. Українська модель притидії корупції в органах і установах виконання покарань // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 103-105
1487633
  Василяка К.Л. Українська модель професійної підготовки суддів: проблеми і перспективи // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-135
1487634
  Хороб С. Українська модерна драма кінця 19 - початку 20 століття : (Неоромантизм, символізм, експресіонізм) / Степан Хороб; Мін-во освіти і науки; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – 413с. – ISBN 966-640-083-9
1487635
  Тимошик М.С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР: 1986-1991 : монографія / Микола Тимошик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. + Додатки: с. 193-225. – Бібліогр.: с. 228-233. – ISBN 978-966-782-149-4
1487636
   Українська молодь виконає наказ вождя : Третій мітинг представників молоді Радянської України 6 червня 1943 р. – Київ : Укрвидав ЦК КП (б) У, 1943. – 43с.
1487637
  Матвійчук Ю. Українська молодь опановує фінансову грамотність // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 63-66 : табл.
1487638
  Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія XX - початку XXI ст. : монографія / Ірина Ярошевич ; [відп. ред. Л.О. Симоненко] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 195, [1] с. – Додатки: с. 183-195. – Бібліогр.: 166-182. – ISBN 978-966-483-354-4
1487639
  Горпинич В.О. Українська морфологія : Навч. посібник для студ. філолог. спеціальн. вищ. закл. освіти / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровськ. націон. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350с. – ISBN 966-7557-18-9
1487640
  Панченко В. Українська мрія Т. Шевченка
1487641
  Рудницький Антін Українська музика = Ukrainian music : історико-критичний огляд / Рудницький Антін. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1963. – 406 с. : іл.
1487642
  Черкашина-Губаренко Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 78-82
1487643
  Немкович О.М. Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Немкович О.М.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1487644
  Бугаєва О. Українська музична біографістика як об"єкт історичної науки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 109-131. – ISSN 0869-3595
1487645
  Карась Г.В. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен XX століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Карась Ганна Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1487646
  Корній Л.П. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Лідія Корній, Богдан Сюта ; [відп. ред. Л. Гнатюк]. – Київ : Музична Україна, 2014. – 589, [3] с., [8] арк. фот. – Імен. покажч.: с. 572-589. – Бібліогр.: с. 565-569 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-68-5
1487647
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побутування : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв.
1487648
  Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей; Академія наук Української РСР , Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263 с.
1487649
  Рудакова Н. Українська народна історична проза про козаччину // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 214-220


  У статті розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції. The article originality of genre nature of Ukrainian folk prose about the cossacks is considered, its ...
1487650
  Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка / Л.Ф. Дунаєвська. – Київ : Вища школа при КУ, 1987. – 128 с.
1487651
  Авсієвич Н. Українська народна казка як об"єкт лінгвістичних, педагогічних та лінгводидактичних досліджень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 72-75. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1487652
  Бушак С.М. Українська народна картина "Козак Мамай" у житті та творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 136-142.
1487653
  Подобєд О. Українська народна культура в канадських преріях // Історія України. – Київ, 2014. – січень (№ 1). – С. 4-8
1487654
  Данилюк-Терещук Українська народна міфологія у фольклористичних дослідженнях першої половини XIX ст.


  У статті розглянуто основні етапи записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини XIX століття The article registers the principal moments in which Ukrainian folk mythology was recorded, ...
1487655
  Коваленко О. Українська народна пісня у дослідженнях І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 146-151. – ISBN 966-594-298-0
1487656
  Копаниця Л. Українська народна пісня: прагматика і комунікативна пам"ять жанру // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 436-448. – ISBN 978-966-2763-27-0
1487657
   Українська народна поетична творчість : підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР. – Київ : Радянська школа, 1965. – 418 с.
1487658
  Булашенко І.Г. Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період : Учбово-методичний посібник / І.Г. Булашенко. – Харків, 1961. – 68 с.
1487659
  Полянський Ф. Українська Народна Самооборона у Галичині (червень - грудень 1943 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 42-45
1487660
   Українська народна сатира і гумор. – Львів : Книжково-журнальні видання, 1957. – 288 с.
1487661
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка / О.Ю. Бріцина. – К., 1989. – 150с.
1487662
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1487663
  Бабенко М.В. Українська натурфілософська лірика: ad fontes // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 18-23. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена важливій проблемі теоретичного літературознавства - особливостямнатурфілософської лірики як світоглядно-тематичної лінії творчості. У творчості українських поетів філософія природи є невід"ємною частиною поетичної інтерпретації світу. ...
1487664
   Українська наука - гра за новими правилами? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення нової редакції Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність".
1487665
  Назарчук З. Українська наука : проблеми реформування / розмову вела І. Штогрін // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 42-43


  Розмова з головою Західного наукового центру НАНУ та МОНУ академіком З. Назарчуком.
1487666
  Коновець О.Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 743-756. – ISBN 966-628-014-0
1487667
  Стріха М. Українська наука перед новим викликом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Події останнього часу поставили масову свідомість українців перед неминучістю змін, які ще тільки належить сприйняти й осмислити: країна, яку ми вважали стратегічним партнером, виявилася стратегічним противником, серйозною і тривалою загрозою самому ...
1487668
  Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються перспективи реалізації стратегії випереджального розвитку з опорою на українські науку та освіту. На підставі загальносвітової ситуації та соціально-економічного становища України аналізуються перспективи радикальних реформ в ...
1487669
  Пиріг Л. Українська наука у дзеркалі філателії. Українці в науці та освіті XIX століття // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 71-80. – ISSN 1819-7329


  М. Максимович (1804-1873 ; марка 2004) учений-природознавець, проф. ботаніки Московського та Київського університетів. Був першим ректором Київського ун-ту (1834-45).
1487670
  Стріха М. Українська наука: виклики ближчого часу // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 30-33. – ISSN 1819-7329
1487671
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : Наукове видання. – Тернопіль : Економічна думка
Вип. 8. – 2003
1487672
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка
Вип. 14/15. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1487673
  Грабовський С. Українська наука: митарі та храми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 10


  Як Держбюджет-2016 переводить наукові установи практично під цілковитий контроль бюрократичних структур і до чого це призведе.
1487674
  Стріха М. Українська наука: перед точкою біфуркації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 46-49
1487675
  Калєтнік А.А. Українська наукова мова : посібник / А.А. Калєтнік ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2012. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-439-429-8
1487676
  Коновець О.Ф. Українська наукова публіцистика: традиції і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 14-18


  Показано історичні традиції української наукової публіцистики та основні напрями досліджень у цій сфері журналістики, зокрема в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
1487677
   Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1327-8
№ 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – 2012. – 99, [4] с. – Авт. статей зазначені в змісті. - Назва обкл.: Українська наукова термінологія ; Збірник 4. – Бібліогр. в кінці ст.
1487678
  Сторожук Х.В. Українська наукова традиція вивчення мовного субстрату // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 65-78. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена розглядові головних тенденцій та перспектив розвитку українських субстратологічних студій. The article discusses the main tendencies and perspectives of the Ukrainian substratological studies. The most important impact was done by ...
1487679
  Коніщук В.В. Українська наукова школа екосозологічних досліджень водно-болотних і торфових екосистем // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 47-49
1487680
   Українська наукова школа просторової фінансової економетрії // Основи регіонології : навчально-методичний посібник / С.М. Злупко. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – С. 33-41. – ISBN 978-966-613-852-4


  Виникнення наукової школи просторової фінансової економетрії у 90-х роках XIX ст., засновником якої був професор Київського університету М.П. Яснопольський.
1487681
  Куций І.П. Українська науково-історична думка Галичини (1830-1894 рр.): рецепція національної історії / Іван Куций; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Джура, 2006. – 220с. – ISBN 966-8650-42-5
1487682
  Коновець О.Ф. Українська науково-технічна періодика в умовах посилення тоталітаризму (30-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 44-50
1487683
  Гринів О. Українська націологія: ХІХ - початок ХХ століття : історичні нариси / Олег Гринів. – Львів : Світ, 2005. – 288 с. – ISBN 966-603-408-5
1487684
  Шульга Т.С. Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d"etat і демократичним ідеалом // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 40-47. – ISSN 0130-5247
1487685
  Капелюшний Валерій Петрович Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921рр.): історіографія : Автореф. дис. ... доктора історичних наук: 07.00.06 / Капелюшний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 45с. – Бібліогр.: 45 назв
1487686
  Капелюшний Валерій Петрович Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 - 1921 рр.): історіографія : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Капелюшний В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 511с. – Бібліогр.: л. 406-511
1487687
  Редькіна Г. Українська національна ідентичність : потенціал психологічної консолідації населення України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 201-207. – ISBN 978-966-02-5496-1
1487688
  Павличко Д.В. Українська національна ідея / Дмитро Павличко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 58 с. – ISBN 966-518-172-6
1487689
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2004. – 771 с. – ISBN 966-500-124-8
1487690
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи : [у 2-х томах] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-332-8
Т. 1. – 2012. – 856 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1487691
  Павличко Д.В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-333-5
Т. 2. – 2012. – 848 с. – Бібліогр.: с. 650-651 та в підряд. прим.


  У пр. №1663617 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
1487692
  Білик Українська національна ідея в поетичній творчості Богдана Лепкого . / Білик, (Ласа)
1487693
  Коршук Р.М. Українська національна ідея в творчій спадщині Степана Томашівського // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 171-179.
1487694
  Кочура Н. Українська національна ідея в умовах глобалізації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 117-121
1487695
  Гомотюк О.Є. Українська національна ідея та її реалізація за часів Івана Мазепи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 80-87. – (Історія ; Вип. 25)
1487696
  Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистого буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 4-14
1487697
  Ковальчук І. Українська національна ідея у версіях М. Драгоманова і Д. Донцова // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С.102-109.
1487698
  Чекалюк В.В. Українська національна ідея у періодичній пресі діаспори до Другої світової війни // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 101-104


  У статті аргументується те, що діаспорні ЗМІ були важливим засобом передавання етнічної інформації, творцем громадської думки, невід`ємною частиною громадського життя української етнічної спільноти. This article gives prove to the idea that ...
1487699
  Бичук І.О. Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 72-78. – ISSN 2077-1800
1487700
  Медвідь Ф. Українська національна ідея як державотворча детермінанта: питання теорії та історії / Ф. Медвідь, А. Медвідь // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 36-39. – ISBN 978-966-439-357-4
1487701
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-133
1487702
   Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник. – Житомир : Журфонд, 1997. – 144 с. – На титул. аркуші: 80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О. Ольжича присвячується. – ISBN 5-86868-013-8
1487703
  Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року : стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 2. – С. 4-7.
1487704
  Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 19-44. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2305-7645
1487705
  Городинський З. Українська Національна Рада / З. Городинський. – К., 1993. – 130с.
1487706
  Городиський З. Українська Національна Рада / З. Городиський. – К., 1993. – с.
1487707
  Усатенко Т.П. Українська національна школа : Минуле і майбутнє: Монографія / Т.П. Усатенко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 288с. – ISBN 966-00-0806-6


  Монографія є однією з перших спроб з"ясувати минуле та визначити майбутнє української національної школи на засадах українознавства.
1487708
  Дроб"язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність : посібник / П.І. Дроб"язко. – Київ : Академія, 1997. – 180, [4] с. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 966-580-010-1
1487709
  Парахіна М. Українська національно-культурна політика 1920-1930-х рр. у наукових працях // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 0869-3595
1487710
  Крупський І. Українська національно-патріотична журналістика в країнах Європи: становлення, проблематика газетно-публіцистичних виступів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 77-85. – (Журналістика ; Вип. 4)
1487711
  Кушерець Т. Українська нація-держава в умовах зростання культурної багатоманітності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 27-31. – ISBN 978-966-439-357-4
1487712
  Мельник Л. Українська нація в контексті европеїзму (М. Драгоманов) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 53-73. – ISBN 978-966-2911-50-3
1487713
  Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.141-145. – ISSN 0132-1331
1487714
  Найдьонов О. Українська нація та її походження // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 197-215. – ISBN 978-966-2133-57-3
1487715
  Головай І. Українська нація у потрактуванні Івана Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 160-162. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті аналізується творча спадщина І. Франка, а також розуміння ним понять "українська нація" та "Українська держава". Ці визначення залишаються актуальними для сучасних науковців, політиків і громадських діячів
1487716
  Василенко В. Українська незалежна держава як історична закономірність // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 372-416. – ISBN 978-966-397-158-5
1487717
  Грабовський С. Українська незалежність і товариш Троцький // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 79-88
1487718
  Великочий В. Українська нерадянська історіографія суспільно-політичних процесів у Галичині воєнно-революційної доби: спроба відтворення образу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 59-63
1487719
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 2. – 1999
1487720
   Українська нумізматика і боністика. – додаток до " Вісника НБУ ". – Київ
№ 1. – 2000
1487721
  Тригуб О.П. Українська обновлена церква у боротьбі за автокефалію (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 394-400. – ISBN 978-617-7107-21-6
1487722
  Вербич С. Українська ономастика: перспективи розвитку


  В статті розглянуто основні етапи розвитку української академічної ономастики, проаналізовано найважливіші проблеми сучасних ономастичних досліджень крізь призму попередніх здобутків українського мовознавства від 60-70 років XX ст. і до сьогодення ...
1487723
  Німчук В.В. Українська ономастична комісія: сьогодення і перспективи // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – C. 6-13. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
1487724
  Демір Г. Українська орієнталістика й платформа "Діалог Євразії" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 34-35. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Григорієм Халимоненком, доктором філологічних наук, професором кафедри тюркології Київського національного університету імені Тараса Шевченка про свою причетність до діяльності Платформи "Діалог Євразії"
1487725
  Бондаренко В.В. Українська орфоепія в працях Івана Огієнка // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 256-260. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фонетичних форм (подвійного наголошення); ...
1487726
  Божук Л. Українська освіта за рубежем: способи себепредставлення та ширення українського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 79-82. – ISBN 978-966-439-357-4


  Проаналізовано роль української освіти за рубежем як важливого чинника себепредставлення українців та ширення українського у світі
1487727
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1487728
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1487729
  Онищенко О. Українська освіта розКВІТне? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 12 : фото


  Про новопризначеного міністра освіти і науки Сергія Квіта. Випускник ф-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1487730
  Миколюк О. Українська освіта так і не потрапила до європейського простору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  У Києві презентували результати моніторингового дослідження "Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження". На думку експертів, національна система освіти України лише на 20% відповідає ...
1487731
  Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в умовах модернізації (історико-антропологічне досдідження) : історико-антропологічне дослідження / Юрій Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль, 2005. – 96с. – ISBN 966-8438-21-3
1487732
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1487733
  Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 7-29.
1487734
  Лисак В.Ф. Українська оселя: традиції і зрушення планування та будівництва в селах у 1950 – 1960–х роках // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 197-205
1487735
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1487736
  Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Бевз Т.А.; Ін-тут політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2005. – 546л. + Додатки: л. 459 - 546. – Бібліогр.: л. 405 - 459
1487737
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1487738
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1487739
  Вишневський О.І. Українська педагогіка на шляху до свободи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 13 - 20 серпня (№ 33). – С. 1-5
1487740
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1487741
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1487742
   Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ
Вип. 8. – 2003. – 205с.
1487743
  Пермінова А.В. Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О"Гари // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 186-190
1487744
  Кальниченко О.А. Українська перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років : хрестоматія вибр. пр. з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студ., що навч. за спец. "Переклад" / [Кальниченко О.А., Полякова Ю.Ю.] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 503, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-329-4
1487745
   Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції : Збірник матеріалів 1 Всеукраїнської студентської наукової конференції, 22-24 квітня 2003 р. – Луцьк : Волинський ін-т економіки та менеджменту, 2003. – 97с.
1487746
  Колесник В.Ф. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): питання української мови / В.Ф. Колесник, І.А. Боровець // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 158-163. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється мовна проблема на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії.
1487747
  Барановська І.М. Українська періодика у проблематиці журналістикознавчих досліджень (на матеріалах кандидатських і докторських дисертацій 1980-1990-х pp.) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 118-121


  Предметом даної статті є конкретні кандидатські й докторські дисертації з журналістики кінця XX століття, присвячені дослідженню української періодики. Крок за кроком у роботі простежується процес висвітлення історії та проблематики досліджень ...
1487748
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1487749
  Крижанівська Н. Українська перлина у Франції // Жінка / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13. – ISSN 0131-6753


  Український дизайнер Вероніка Жанві
1487750
  Камінський Є.Є. Українська перспектива в нових внутрішніх і міжнародних умовах розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.3-10
1487751
  Набока С.В. Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 337-349. – ISBN 978-617-7107-21-6
1487752
   Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396с. – ISBN 966-7060-95-0
1487753
  Бугай Н. Українська письменниця Віра Смерека - патріотка, громадська діячка (1923-2010 рр.) // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2213-81-2
1487754
  Лучук І. Українська письменницька критика про різночасові тенденції мистецтва вірщування // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 167-177


  У статті йдеться про особливості українського віршування. Прослідковано різні етапи в історії української поезії протягом останнії жвох сотень років. Зосереджено увагу на відображенні проблем віршування у критичних текстах українських поетів
1487755
  Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; МОНУ, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010. – 407 л. – Бібліогр. : л. 367-407
1487756
  Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 303-315. – ISSN 2304-9383
1487757
  Трунез Ю.М. Українська пісенна культура у вимірах національної ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Трунез Ю.М. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 3 назв.
1487758
  Нудьга Г.А. Українська пісня в світі : дослідження / Г.А. Нудьга. – Київ : Музична Україна, 1989. – 536 с. – ISBN 5-88510-069-1
1487759
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1487760
  Гурбанська А.І. Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми поетики : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.І. Гурбанська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 142 с. – Бібліогр. в кінці вступу. – ISBN 966-602-144-7
1487761
  Ільницький М.М. Українська повоєнна еміграційна поезія / Микола Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – 115, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0525-3
1487762
   Українська Повстанська Армія і національно-визвольна боротьба в Україні у 1940-1950 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції 25-26 серпня 1992 р. – Київ, 1992. – 241 с. – До 50-річчя УПА. – ISBN 5-7702-0527-X
1487763
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1487764
  Ковальчук В. Українська Повстанська Армія у славутсько-шепетівських лісах (1943 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 51-54
1487765
  Йолкіна Л.В. Українська поезія XVII ст. у рецепції Володимира Перетца // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1487766
  Харчук Н. Українська поезія заговорила мовою бенгалі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 250-252. – ISSN 0320 - 8370


  Уперше мовою бенгалі видано "Антологію поезії з берегів Дніпра"/ [пер. та упоряд. Мрідула Гош].
1487767
  Задорожна Л.М. Українська поезія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : навчальний посібник / Л.М. Задорожна ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-409-0
1487768
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1487769
  Гаврилюк Н. Українська поезія: рецептивні проекції


  У статті розглянуто рецепцію української поезії українцями та іноземцями. Важливе місце у формуванні рецептивних проекцій належить світоглядові, ставленню до традиції та модернізації в поезії, до тематики поезії, естетичної цінності. The article ...
1487770
  Яручик В. Українська поетична творчість на території Лемківщини


  Статтю присвячено проблемі української літератури на території Лемківщини після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий доробок найвідоміших представників цієї літератури, проаналізовано й узагальнено літературний процес ...
1487771
  Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років XX ст. як чинник міжнародної політики // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 100-121
1487772
  Рибшун О.В. Українська політична еміграція кін. XIX - поч. XX ст.: характер, етапи, організаційні форми // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 113-121


  Слід розпочинати з женевського гуртка М. Драгоманова, коли протягом 70-90-х рр. XIX ст. ним було згуртовано до культурницько-наукової, а пізніше й громадсько-політичної діяльності С. Подолинського, М. Зібера, Ф. Вовка, А. Ляхоцького та ін. Найбільш ...
1487773
  Подобєд О. Українська політична еміграція у XX столітті // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 9-10


  Міжнародна наукова конференція до 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського.
1487774
  Крупина В. Українська політична еміграція: загальноєвропейський контекст // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
1487775
   Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. – Київ : [б. в.], 2003. – 631, [1] с. – ISBN 966-554-062-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
1487776
  Радишевський Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки / Ростислав Радишевський. – Київ : [Київський університет], 2010. – 620 с. – (Київські полоністичні студії ; Т. 17). – ISBN 978-966-439-323-9
1487777
  Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія : Навч. посiб. / Л.І. Чулінда; МОНУ; Акад. адвокатури України. – Київ : МАГІСТР – 21сторіччя, 2005. – 112с. – ISBN 966-8817-05
1487778
  Савчин М. Українська правова традиція та революція // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1487779
  Дмитрієнко М Ю. Українська правосвідомість за дослідженнями зарубіжжя: персонали, звичаї, новації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 50-58. – ISSN 1563-3349
1487780
  Дмитрієнко Ю.М. Українська правосвідомість княжої доби: республіканська чи монархічна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 13-21. – ISSN 1563-3349
1487781
  Салій К. Українська православна церква між двома інкорпораціями : (на підставі історичної студії В.Б. Антоновича "Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII в. до конца XVIII в.") // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 483-489. – ISBN 5-7702-0821-X
1487782
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 179 л. – Бібліогр.: л. 151-179
1487783
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1487784
  Кралюк П. Українська православна церква: бажане та дійсне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 14
1487785
  Купрійчук В. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 258-265
1487786
  Хітрова Т. Українська преса в національно-культурному русі Запоріжжя першої чверті XX ст. // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 77-82


  Розглядаються умови та форми розвитку українського руху на території ЗапорЬь-кого краю на початку XX cm., зокрема створення культурно-просвітніх товариств, курсів, діяльність провінційної преси та видавництв. The article deals on the issues of the ...
1487787
  Павлюк І.З. Українська преса Волинської області 1939-1941, 1944-2000 рр. / Ігор Павлюк ; Упр. у справах преси та інформації Волин. обл. держадмін. [та ін.]. – Луцьк : Видавництво обласної друкарні, 2004. – 503, [3] с. – Імен. покажч.: с. 475-503. – Бібліогр.: с. 378-474. – ISBN 966-8468-68-6
1487788
  Тернопільський Юрій Українська преса з перспективи 150-ліття / Тернопільський Юрій; Спілка українських журналістів Америки. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 174,[2]с.
1487789
  Ткаченко І. Українська преса й український читач Наддніпрянської України (1905-1914)


  У статті досліджено специфіку видання української періодичної преси на українських землях у складі Російської імперії в 1905-1914 рр., визначено особливості видавничого процесу в українських часописах, їхні базові характеристики, кількісний та якісний ...
1487790
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Дод.: л.214-220. – Бібліогр.: л.188-213
1487791
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1487792
  Гринівський Т.С. Українська преса періоду революції 1917-1920 років (на матеріалі часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 58-67
1487793
  Крупський І. Українська преса як історичне джерело: загальний огляд (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст. ) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 130-138. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
1487794
  Падалка С.С. Українська приватизація у системі відносин: влада - суспільство - індивід (1991-2011 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 77-92. – ISSN 0130-5247
1487795
  Пасхавер О.Й. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва ; Центр економічного розвитку. – Київ, 2008. – 85с.
1487796
  Федів Ю.О. Українська проблема у зовнішній політиці провідних Європейських держав періоду 1914-1923 рр. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Федів Юлія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1487797
  Руда О. Українська проблематика в дослідженнях польських науковців Львівського університету (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 114-129. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
1487798
  Андрєєва О.М. Українська проблематика в координатах "ЄС-Україна-Росія" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48-50
1487799
  Михалюк М.В. Українська проблематика у фейлетоністиці Романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло" 1920-1930-х рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 55-60. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1487800
  Мовчан Р.В. Українська проза 20 століття в іменах / Раїса Мовчан. – Київ : Актуальна освіта. – ISBN 966-7259-04-8
Вип.1. – 1997. – 224 с.
1487801
  Констанкевич І.М. Українська проза першої половини ХХ століття: автобіографічний дискурс : монографія / Ірина Констанкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 419, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 407-419. – Бібліогр.: с. 371-407. – ISBN 978-617-7181-48-3
1487802
  Матвіїшин О.М. Українська проза початку XX століття в перекладах німецькою мовою: лінгвокультурний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Матвіїшин Оксана Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1487803
  Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 448 с.
1487804
  Гнатюк М. Українська проза про духовенство в історико-літературному висвітленні
1487805
  Павлюк І.З. Українська публіцистика 40-50 років XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 80-86. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на глобальні ...
1487806
  Гришина Сніжана Володимирівна Українська публіцистика 60-х і 90-х років 20 століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / КНУТШ; Гришина С.В. – Київ, 2004. – 185л. – Бібліогр.: л.161-185
1487807
  Поплавська Н. Українська публіцистика кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.: дуальність полемічної стратегії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 46-50.
1487808
   Українська Рада миру відзвітувала за рік роботи / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 1


  В головному корпусі університету відбулося засідання Президії Української Ради миру. Засідання провів Голова організації перший Президент України Леонід Кравчук.
1487809
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 423 л. – Бібліогр.: л. 376 - 423
1487810
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв.
1487811
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : УРЕ
Т. 1 : А - Богунці. – 1959. – 640с.
1487812
   Українська радянська енциклопедія : [у 16 т.]. – Київ : УРЕ
Т. 2 : Богуслав - Волочиськ. – 1960. – 575 с.
1487813
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ
Т. 3 : Волочіння - Данія. – 1960. – 576с.
1487814
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : УРЕ
Т. 4 : Данте - Ешелон. – 1961. – 560с.
1487815
   Українська радянська енциклопедія : в 16 т. – Київ : УРЕ
Т. 5 : Є - Італіки. – 1961. – 560с.
1487816
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 6 : Італія - Колізія. – 1961. – 576с.
1487817
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 7 : Коліївщина - Ланчин. – 1962. – 576с.
1487818
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 8 : Лань - Мащення. – 1962. – 576с.
1487819
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 9 : Маяк - Нахічевань. – 1962. – 568с.
1487820
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 10 : Находка - Патріархат. – 1962. – 576с.
1487821
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 11 : Патріотизм - Прянощі. – 1963. – 592с.
1487822
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 12 : Пряшів - Світлофор. – 1963. – 576с.
1487823
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 13 : Світлякові - Сподумен. – 1963. – 563с.
1487824
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 14 : Споживання - Тумак. – 1963. – 592с.
1487825
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 15 : Туман - Цемент. – 1964. – 591с.
1487826
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 16 : Цементація - ь. – 1964. – 632с.
1487827
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 17 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1965. – 807с.
1487828
   Українська радянська енциклопедія : Алфавітно - предметний покажч. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1968. – 579с.
1487829
  Дорохіна Т. Українська радянська історична наука в рецепції Олесандра Оглоблина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 63-69. – Бібліогр. : 37 назв.
1487830
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1487831
  Радченко В.Г. Українська радянська література за 40 років / В.Г. Радченко. – Київ, 1957. – 56 с.
1487832
  Довженко В. Українська радянська музика / В. Довженко. – Київ, 1957. – 28с.
1487833
   Українська радянська п"єса. – Київ : Мистецтво
2. – 1950. – 616с.
1487834
   Українська радянська п"єса. – Київ : Мистецтво
4. – 1953. – 616с.
1487835
   Українська радянська п"єса. – Київ : Мистецтво
5. – 1955. – 616с.
1487836
  Білецький Д.М. Українська радянська післявоєнна проза для дітей та юнацтва / Д.М. Білецький. – Чернівці, 1968. – 76с.
1487837
  Дубина М.І. Українська радянська поезія / М.І. Дубина. – Київ, 1978. – 440с.
1487838
  Білоус Д. Українська радянська сатира в боротьбі з пережитками капіталізму / Д. Білоус. – Київ, 1955. – 35с.
1487839
  Рябошапко Г. Українська Радянська Соціалістична Республіка - суверенна держава // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 17-24. – ISBN 978-966-397-158-5
1487840
  Некрасова А. Українська реальність як жанротворчий аспект прози Леоніда Кононовича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 176-179. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті аналізується українська реальність, яка виступає у творчості Л. Кононовича як жанротворчий чинник, адже письменника особливо турбує проблема втрати духовності українством та розрив зв"язку між поколіннями
1487841
  Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 492 с.
1487842
   Українська революція = The Ukrainian revolution : Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України / Укр. вільна академія наук у США; Заг.ред. Я.Білінський, В.Омельченко, О.Федишин ; Том 2). – ISBN 0916381005
1487843
   Українська революція 1917-1920 рр. в листівках та газетах : (з фондів Державного архіву Сумської області): Альбом. – Суми : Сумська обласна друкарня; Козацький вал, 2005. – 88с. : іл. – На титул. аркуші: Присвячується 80-річчю Державного архіву Сумської області. – ISBN 966-358-003-8
1487844
  Гриценко І.С. Українська революція 1917-1921 років (методологічні аспекти історичного дослідження явища) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 102-109. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються методологічні підходи до історичного дослідження української національної революції 1917-1921 рр. як важливого геополітичного, політико-філософського явища історії. Обґрунтовується відмінність української революції від російської.
1487845
  Верстюк В. Українська революція 1917-1921 рр. Сучасний дискурс української історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1487846
  Грибач І. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний стан наукових досліджень та їх висвітлення в змісті історичної освіти / І. Грибач, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)


  2 лютого 2012 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів історії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1487847
  Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / Станіслав Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-504-468-0
1487848
  Реєнт О.П. Українська революція і робітництво : Соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. / О.П. Реєнт; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1996. – 265с. – ISBN 5-7702-1135-0
1487849
  Скляренко В.Є. Українська революція у висвітленні електронних засобів масової інформації кінця XX століття // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 163-172. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті автор наводить слова проф. В. Різуна, про ЗМІ.
1487850
  Яремчук В. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення партійної ситеми Західної України (1917-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 68-76. – ISSN 0869-3595
1487851
  Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис : Монографія / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Либідь, 1999. – 976 с. – ISBN 966-06-0130-1
1487852
  Макаров Ю. Українська революція: західний погляд, західний вплив, західний внесок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Захід не уявляв, що режим Янкуковича - картковий будиночок, бо не розумів засад його функціонування.
1487853
  Верстюк В.Ф. Українська революція: історичне значення та уроки // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 3-11. – ISBN 978-966-2187-00-7
1487854
   Українська революція: позиція молоді. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 40с.
1487855
  Герчанівська П. Українська релігійна культура // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 204-207. – ISBN 978-966-439-357-4
1487856
  Шевченко В. Українська релігійна місійність у дослідженнях учених діяспори та материкової України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 7. – С. 37-52. – ISSN 0042-9422
1487857
  Сіра Т.В. Українська ріпанацея, або можливі шляхи подолоння екологічної кризи в Україні / Т.В. Сіра, Г. Пархоменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – № 4. – С. 6-8
1487858
   Українська родина : Родинний і громадський побут: Навчально-метод. посібник для вчителів та викладачів народознавства. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича; Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 424с. : іл., ноти. – ISBN 966-7601-12-9
1487859
   Українська родина : обряди і традиції : [етногр. нариси, наук. розвідки, польові дослідж.] / [упоряд.] Лідія Орел. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 510, [2] , XXIV, XXIV с. – До 200-ліття від дня народж. Тараса Григоровича Шевченка. - На тит. арк. та обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 507-508. – ISBN 978-966-355-121-0
1487860
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1487861
  Коцур А.П. Українська романтична історіографія першої половини ХІХ ст.: проблематика та методологічні принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розглядається проблематика та методологічні принципи української романтичної історіографії першої половини ХІХ ст.
1487862
  Рябошапко Г. Українська РСР - суверена держава у складі СРСР // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 71-77. – ISBN 978-966-397-158-5
1487863
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1/2 : січень - липень 1973 р. – 1973
1487864
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 : липень - вересень 1973 р. – 1974
1487865
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 : жовтень - грудень 1973 р. – 1974
1487866
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (5) : січень - березень 1974 р. – 1975
1487867
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (6) : квітень - червень 1974 р. – 1975
1487868
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (13) : січень - березень 1976 р. – 1976
1487869
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (10) : квітень - червень 1975 р. – 1976
1487870
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (11) : липень - вересень 1975 р. – 1976
1487871
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (12) : жовтень - грудень 1975 р. – 1976
1487872
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (17) : січень - березень 1977 р. – 1977
1487873
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (14) : квітень - червень 1976 р. – 1977
1487874
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (15) : липень - вересень 1976 р. – 1977
1487875
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (16) : жовтень - грудень 1976 р. – 1977
1487876
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (21) : січень - березень 1978 р. – 1978
1487877
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (18) : квітень - червень 1977 р. – 1978
1487878
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (22) : квітень - червень 1978 р. – 1978
1487879
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3/4 (19/20) : серпень - грудень 1977 р. – 1978
1487880
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (25) : січень - березень 1979 р. – 1979
1487881
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (26) : квітень - червень 1979 р. – 1979
1487882
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (23) : липень - вересень 1978 р. – 1979
1487883
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (24) : жовтень - грудень 1978 р. – 1979
1487884
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (29) : січень - березень 1980 р. – 1980
1487885
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (30) : квітень - червень 1980 р. – 1980
1487886
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (31) : липень - вересень 1980 р. – 1980
1487887
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (27) : липень - вересень1979 р. – 1980
1487888
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (28) : жовтень - грудень 1979 р. – 1980
1487889
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (33) : січень - березень 1981 р. – 1981
1487890
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (34) : квітень - червень 1981 р. – 1981
1487891
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (35) : липень - вересень 1981 р. – 1981
1487892
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (32) : жовтень - грудень 1980 р. – 1981
1487893
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (37) : січень - березень 1982 р. – 1982
1487894
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (38) : квітень - червень 1982 р. – 1982
1487895
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (39) : липень - вересень 1982 р. – 1982
1487896
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (36) : жовтень - грудень 1981 р. – 1982
1487897
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (42) : квітень - червень 1983 р. – 1983
1487898
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (43) : липень - вересень 1983 р. – 1983
1487899
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (40) : жовтень- грудень 1982 р. – 1983
1487900
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (41) : січень - березень 1983 р. – 1984
1487901
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (45) : січень - березень 1984 р. – 1984
1487902
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (46) : квітень - червень 1984 р. – 1984
1487903
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (47) : липень - вересень 1984 р. – 1984
1487904
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (44) : жовтень - грудень 1983 р. – 1984
1487905
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (49) : січень - березень 1985 р. – 1985
1487906
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (50) : квітень - червень 1985 р. – 1985
1487907
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (48) : жовтень - грудень 1984 р. – 1985
1487908
  Василенко В.А. Українська РСР в системі сучасних міжнародно-правових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 95-96. – (Серія права ; № 7)
1487909
  Черниш Н. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 36-46. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
1487910
  Лізніченко Н.С. Українська сакральна традиція і релігійна поезія Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 21-26


  Йдеться про релігійні мотиви в літературі взагалі та про еміграційну лірику Івана Огієнка It is described the religious themes in the literature, namely the emigration lyric poetry of Ivan Ogienko.
1487911
  Гарачковська О. Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слов і час"
1487912
  Орлова Т. Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 55-64


  У статті під кутом зору історіографії розглядаються процеси колективізації в Україні, причини голодомору 1932 - 1933 рр. та їх наслідки для сільського населення, акцентується становище селянок за тих умов, їхнє ставлення до зазначених явищ суспільного ...
1487913
   Українська ситуація та світовий контекст: діагноз і рецепти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  Богдан Гаврилишин, Володимир Фесенко та Ігор Когут - круглий стіл "Дня". Розвиток подій в країні змушує постійно повертаися до теми Альтернативи як явища, яке в Україні, по суті, ще не сформоване.
1487914
  Грабовська І. Українська сім"я як чинник утвердження ідей гендерної рівності в сучасному суспільстві // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 67-72. – ISBN 978-966-8428-52-4
1487915
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1487916
  Степанишин Б. Українська словесність від прадавніх часів до середини ХІХ ст. : Посібник для учнів 9 кл. загальноосвіт.шкіл, гуманіт.гімназій, ліцеів, коледжів та студ.-філол.вищ.шкіл / Б. Степанишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 272с. – ISBN 966-562-281-1
1487917
  Солдатенко В. Українська соборність: ідея й досвід її реалізації в 1919 році у сучасному науковому дискурсі // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 104-122
1487918
  Густодим О.Ф. Українська сонцепоклонниця Леся Українка / О.Ф. Густодим, Л.Г. Савченко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 4-8


  Хужожня мова Лесі Українки багата на численні природні образи-символи, серед яких особливої ваги набуває сонце. Маємо такі смислові перетворення цього образу в поетеси: сонце-мати, сонце-вогонь, сонце-золото, сонце-правда, сонце-око. Автористатті ...
1487919
  Жерноклеєв О. Українська соціал-демократична партія (1899 - 1918) / О. Жерноклеєв. – Івано-Франківськ, 1997. – 103 с.
1487920
  Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень - грудень 1905 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1487921
  Федьков О. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 62-64. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спроба створення українською соціал-демократією Наддніпрянської України (Революційна українська партія) та Галичини (Українська соціал-демократична партія) єдиної делегації на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу та причини ...
1487922
  Кравець Д. Українська Соціалістична Радянська Республіка у публіцистиці Дмитра Донцова (1920-1930-ті рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 160-162. – ISSN 2076-1554
1487923
  Пивоварова Н.П. Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм? / Н.П. Пивоварова, Б.М. Хляпатура // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 97-104. – ISSN 2077-1800
1487924
  Каніщенко О. Українська специфіка міжнародного маркетингу : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 33-37. – Бібл. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1487925
  Власик Н.О. Українська спілка промисловців і підприємців: Потрібна державна політика поводження з відходами : хроніка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 92. – ISSN 1726-5428
1487926
  Воропаєва Т. Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 194-198


  Автор аналізує соціокультурні трансформації базових характеристок української спільноти. В статті розглядається взаємодія соціокультурних та етнонаціональних процесів, аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних ...
1487927
  Янковський С.В. Українська спільнота у відкритих комунікаційних шляхах // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 176-182
1487928
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1487929
  Ковпак В.О. Українська спортивна періодика Галичини 20 -30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 - журналістика / Ковпак В.О. ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – 216 л. – Додатки: л. 205-216. – Бібліогр.: л. 183-204
1487930
  Токар Л. Українська справа в часо-просторовому її баченні професором Ярославом Калакурою (до 75-річчя від дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 42-44 : Фото
1487931
  Купчик О.Р. Українська СРР в системі радянської підготовки експорту більшовицької революції до країн Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядається організаційна робота державних і партійних установ УСРР щодо експорту більшовицької революції до країн Європи.
1487932
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М. Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (392). – С. 2-9
1487933
  Панченко В. Українська стихія степового краю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 36 (408), 11-17.09.2015 р. – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Кіровоград. Етюд про місто, яке не слід повертати на карту "русского міра".
1487934
  Семененко А.І. Українська студентська спілка у боротьбі за незалежність України (1989-1991) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 63-70. – ISSN 1728-3671


  Згадується КНУТШ, В. Скопенко
1487935
  Федюк О.М. Українська суспільна географія: друга половина XX - початок XXI століття : монографія / Олексій Федюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланксервіс-Плюс, 2014. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-198. – ISBN 978-966-97427-0-4
1487936
   Українська суспільно-політична думка в 20 столітті : Документи і матеріали. – Б.м : Сучасність. – (Бібліотека прологу і сучасности ; Ч. 157)
Т. 1. – 1983. – 203с.
1487937
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 507 с. – ISBN 966-7938-85-9
1487938
  Калашникова О.Л. Українська та зарубіжна культура : Лекції / О.Л. Калашникова; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Днепропетровск, 2003. – 202с.
1487939
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – Шифр дубл. 9у Укра.Доп.карточки фз.,ст,м.в.,киб,в.ин-т. – ISBN 966-8450-15-9
1487940
  Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : курс лекцій / М.В. Кордон. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 579 с. – ISBN 966-364-066-9
1487941
  Шиянова І.М. Українська та іспанська граматична норма з погляду перекладу (до проблеми відтворення функціональної перспективи речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 204- 210. – ISBN 966-594-420-7
1487942
  Латиш Ю.В. Українська та російська історіографія декабристського руху в Україні (20-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Латиш Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1487943
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв
1487944
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1487945
  Мальшина К.В. Українська та словенська національні ідеї у XX ст.: порівняльний аналіз / К.В. Мальшина, Є.Г. Сінкевич, Ю. Перовшек // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 127-138. – ISSN 0130-5247
1487946
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1487947
  Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр XX ст. - початок XXI ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 136-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1487948
  Дерба С.М. Українська термінологія в галузі прикладної (комп"ютерної) лінгвістики (логіко-лінгвістичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дерба С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1487949
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: трагедії та фарси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 86-91
1487950
  Дорошенко М. Українська трагедія / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 225с.
1487951
  Скляренко О.А. Українська традиційна лялька як носій етнічності в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 189-196
1487952
  Стеценко В. Українська традиція філософії релігії як філософування про бога, людину і релігію // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 3-12. – ISBN 966-7379-70-1
1487953
  Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) / Петро Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246, [7] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 192-238


  Для історичної бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка з найкращими побажаннями від автора 19.10.2012 р. Підпис
1487954
  Пархоменко Н. Українська трудова міграція в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-57. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються проблеми трудової міграції українців у контексті глобалізації та їхній вплив на соціально-економічний розвиток України. The problems of labor migration of the Ukrainians in the context of globalization and there influence on ...
1487955
   Українська трудова міграція в розширеній Європі / Авт. та упоряд. Н. Пархоменко; Пер. з польської Н. Пархоменко. – Київ, 2005. – 103с.
1487956
   Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології : Інформаційно-аналітичне видання / Керівник проекту: О.Сушко; Редагування: Н.Пархоменко, А.Стародуб. – Київ, 2005. – 128с. – ISBN 966-95383-8-6
1487957
  Жовнір С.М. Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 144-159. – ISSN 1681-116Х
1487958
  Яровий В. Українська університетська славістика в контексті національної історії : від початків до середини ХХ ст. / В. Яровий, О. Паламарчук, О. Чмир // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 869-890. – ISBN 978-966-02-4860-1
1487959
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : Підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2005. – 591с. – ISBN 966-311-037-6
1487960
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник / Мар"яна Лановик, Зоряна Лановик. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591с. – ISBN 966-311-050-3
1487961
  Кищак С. Українська учительська семінарія в Криниці / Степан Кищак. – Львів, 2007. – 56с.
1487962
  Бринов О. Українська фалеристика на світових ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
1487963
  Карікова Н.М. Українська фахова мова як складник загальної культури особистості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 27 (427). – С. 2-4
1487964
  Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Буряк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 483 л. – Бібліогр. : л. 395-483
1487965
  Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Л.І.; Будяк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр.: 33 назви
1487966
  Карпенко А. Українська філософія у пошуках втраченого суб"єкта ідеології: екскурс до теорії Алена Бадью // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 60-67. – ISSN 1728-9572
1487967
  Чуйко В. Українська філософія як зустріч з об"єктивною дійсністю // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 237-240


  Обгрунтовується когітологічність української філософії, що усвідомлює себе у відношенні до об"єктивної дійсності.
1487968
  Лісовий В. Українська філософська думка 60-80-х років // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-80. – ISSN 0235-7941


  Київський ун-т та Ін-т філософії стають провідними осередками в СРСР з дослідження логіки наукового дослідження (до початку 60-х років)
1487969
  Федосов В.М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 3-30. – Бібліогр.: 102 назв.
1487970
  Латковська Т.А. Українська фінансово-правова наука: стан і перспективи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 83-90. – ISSN 0201-7245
1487971
  Вовчак А. Українська фольклористика в історико-педагогічному вимірі [рецензія] // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 131-135. – ISSN 2225-5095


  Рец. на кн.: Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): теорія і практика: монографія. - К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 419 с. У книзі аналізується розвиток фольклористики на ...
1487972
  Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини 19 століття: методологічний дискурс : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Дмитренко М.К.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Київ, 2006. – 373л. – Бібліогр.: л. 320-373
1487973
  Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477
1487974
  Сорочук Л. Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 186-188


  Розглянуто питання трансформації та функціонування фольклорної традиції в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджується культурне надбання наших предків та форми побутувавння українського фольклору в сучасному житті.
1487975
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1487976
  Дремлюга М.В. Українська фортепіанна музика / М.В. Дремлюга. – Київ, 1958. – 168с.
1487977
  Ямчук П. Українська християнська аксіологічна система: через історичні випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального поступу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 140-154. – ISSN 2075-1443


  У пропонованій статті вивчаються ціннісні орієнтири української духовно-нтелектуальної реальності доби радикального постпросвітництва, окреслюються форми Опору, що їх чинила українська інтелігенція й духовенство як її провідна верства теорії й практиці ...
1487978
  Ямчук П. Українська християнсько-консервативна традиція і феномен релігійної свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 168-174. – ISSN 1728-3671
1487979
  Щербатюк О. Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено питання співвіднесення специфіки української художньої традиції з історичною динамікою та ключовими характеристиками європейського культурного простору The questions of the specific correlation between the Ukrainian art tradition ...
1487980
  Пилип"юк В.В. Українська художня фотографія : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навчальний посібник / Василь Пилип"юк. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Світ, 2011. – 175, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-603-500-7
1487981
   Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 358с. – ISBN 966-7060-54-1
1487982
  Гошуляк І. Українська Центральна Рада 16 березня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. // Світогляд : Науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-6. – ISSN 1819-7329


  До 90-річчя від часу заснування УЦР
1487983
  Бевз Т. Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд (березень - травень 1917 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 88-95. – (Історія ; вип. 33)


  Розглядаються питання взаємовідносин Тимчасового уряду і Української Центральної Ради в березні - травні 1917 р. Робиться спроба аналізу історичних подій і документів.
1487984
  Шевченко В. Українська Центральна Рада та політичні партії // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 185-195. – ISBN 966-02-0276-8
1487985
  Єрмолаєв В. Українська Центральна Рада: процедурні питання у здійсненні повноважень вищого представницького органу державної влади // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 74-80.
1487986
  Іларіон Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1956. – 564 с.
1487987
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1487988
  Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження / Василь Іванишин ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Вид. 2-ге. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 93, [1] с.
1487989
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1487990
  Засадна О.В. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Засадна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1487991
  Пуряєва Н. Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-69. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто основні проблеми сучасної української церковно-обрядової термінографії та подано практичні рекомендації щодо їх розв"язання.
1487992
  Будник А.В. Українська циркова складальна афіша (20-30-ті роки XX ст.) // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 23-32. – ISBN 966-7665-71-2
1487993
  Тищенко К. Українська частка історії Риму // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 214-233. – ISSN 0206-8001
1487994
  Дроздовський Д. Українська шекспіріана XX століття: еміграційна модель : Від критики споживацького суспільства до філософії перетворення


  У статті подано спробу окреслити стратегії рецепції шекспірівського дискурсу в українській еміграційній літературі періоду МУРу. Проаналізовано концепти "історизму", "гуманізму", "міфологізму" в шекспірівському тексті та їхню рецепцію в Ігоря Костецького
1487995
  Ваніна І.Г. Українська шекспіріана. / І.Г. Ваніна. – Киев, 1964. – 204с.
1487996
  Зеров М. Українська школа в польській літературі // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 111-119. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1487997
  Зеров М. Українська школа в польській поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 106-111. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1487998
  Ляшенко О. Українська школа на шляху до якісної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 60-63


  Автор аналізує участь українських школярів у міжнародних моніторингах, результати проведення ЗНО, виокремлює проблеми, які постали перед сучасною освітою.Звертається увага на формальне засвоення пргшрамного матеріалу, а не на компетентнісній підхід до ...
1487999
  Яковенко Н. Українська шляхта = The Ukrainian nobility : з кінця XIV - до середини XVII століття : Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Вид. 2-е, перегл. і випр. – Київ : Критика, 2008. – 469, [3] с. : іл., мапи. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим.: с. 373-414. – ISBN 966-8978-14-5
1488000
  Балушок В. Українська шляхта між польським та українським етносами // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-25. – ISSN 0130-6936
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,