Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1483001
  Савченко Л. "Точно в срок" : история, мировой опыт и проблемы внедрения в Украине / Л. Савченко, А. Романенко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 68-73
1483002
  Гриценко М. "Трава живого слова" Василя Пазинича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 17
1483003
   "Травиата" Верди : опера в 3-х действиях и 4-х картинах ; Содержание оперы с сокращением текста главных арий / музыка Д. Верди ; Либретто Ф.М. Пиаве по драме А. Дюма "Дама с камелиями" ; Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. – Ленинград : Тип.. № 2 Упр. изд-в и полиграфии Ленгорсовета, 1945. – 35 с., 12 л. ил., портр. – (К постановке оперы Верди "Травиата" / Государственный ордена Ленина Акаемический театр оперы и балета им. С. М. Кирова)
1483004
  Леонтовская Т.Н. "Травиата" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музгиз, 1962. – 64 с.
1483005
  Леонтовская Т.Н. "Травиата" Дж. Верди / Т.Н. Леонтовская. – Москва : Музыка, 1982. – 62 с.
1483006
  Бибикова А.М. "Трагедии в две реплики" Акилле Кампаниле // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 185-190. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья представляет собой результат исследования "Трагедий в две реплики" ("Tragedie in due battute") ит. писателя Акилле Кампаниле (1899-1977). Драматургия этого автора мало изучена в отечест. и мировом литературоведении, хотя творчество Кампаниле ...
1483007
  Жила С. "Трагедія адекватна історії" : роман Марії Матіос "Солодка Даруся" та читатська конференція за цим твором // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 6-12
1483008
  Гарбузюк М. "Трагедія, або Образ смерті..." Я. Гаватовича як документ польсько-українського театрального пограниччя: причинки до історії // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 8-17. – ISSN 1997-4264
1483009
  Грабовський С. "Трагічний стоїцизм" Василя Стуса у контексті його доби // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 75-79


  Досліджено філософські погляди Василя Стуса, який був не лише визначним поетом, а й не¬пересічним мислителем. Ці погляди неможливо зрозуміти, якщо брати їх у відриві від контексту доби 1960–1980-х років і від особистої долі поета та мислителя.
1483010
  Москалець О. "Трагічний тенор епохи..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Ахматовський рядок згадується напередодні ювілею Анатолія Солов"яненка.
1483011
  Каввадіас Н. [Траверс / Нікос Каввадіас ; іл. Яніса Мораліса. – Афіни : Агра, 1989. – 49, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-039-2
1483012
  Гукалов О.О. Точні та наближені розв"язки рівняння Бріана-Піддака : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Гукалов Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1483013
  Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. – Бібліогр.: л. 130-142
1483014
  Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1483015
  Жадан С. Точність / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 28-29


  Нові тексти Сергія Жадана - різкий поворот у його творчості, який може здивувати багатьох.
1483016
  Дзямко В.Й. Точність в Lp (Sd) та надійність моделювання лінійних ізотропних полів на сфері / В.Й. Дзямко, А.І. Моца, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано моделі лінійних ізотропних полів з простору Орліча гна L[нижній індекс u]([Омега]). Ці моделі наближають ізотропні поля із заданою точністю та надійністю в нормах простору L[нижній індекс p] (S[нижній індекс d]). The models of linear ...
1483017
  Грищук П.І. Точність визначення інтенсивності намагнічування геологічних об"єктів з повного виразу для [дельта] Т [нижній індекс a] : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64 : Табл. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто питання визначення сумарного намагнічування геологічних об"єктів з параметра геомагнітного поля [дельта] Т [нижній індекс a]. Розробка реалізована для різноманітних витоків магнітного поля обмежених та необмежених по простяганню та на глибину.
1483018
  Костецька Я.М. Точність визначення положення пунктів з використанням супутникових систем GPS та ГЛОНАСС / Я.М. Костецька, Ю.Р. Пішко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 62-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1483019
  Ласінська Т.А. Точність відтворення історичної інформації при перекладі історизмів на позначення назв осіб з англійської мови українською // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 35. – C. 25-37
1483020
  Майко Н.В. Точність дискретного аналога спектральної задачі для системи рівнянь лінійної теорії пружності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 267-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення для системи рівнянь Ламе в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано узгоджену оцінку швидкості збіжності різницевих схем на узагальнених розв"язках.
1483021
  Приказчиков В.Г. Точність дискретного аналога спектральної задачі із змішаною крайовою умовою для оператора лінійної теорії пружності / В.Г. Приказчиков, Н.В. Майко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 188-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення (в.з.) для системи рівнянь Ляме в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано головний доданок у розкладі за степенями кроку кубічної сітки похибки власних чисел. ...
1483022
  Приказчиков В.Г. Точність дискретного аналога спектральної задачі із змішаною крайовою умовою для оператора лінійної теорії пружності / В.Г. Приказчиков, Н.В. Майко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 238-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається різницевий аналог задачі на власні значення (в.з.) для системи рівнянь Ляме в тривимірному паралелепіпеді із змішаними граничними умовами. Одержано головний доданок у розкладі за степенями кроку кубічної сітки похибки власних чисел. ...
1483023
  Войцехівський С.О. Точність екстраполяційного методу Річардсона для еліптичних рівнянь четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 166-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування другої крайової задачі для еліптичного рівняння четвертого порядку. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W[верхній ...
1483024
  Войцехівський С.О. Точність екстраполяційного методу Річардсона для рівняння Гельмгольца // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування першої крайової задачі для рівняння Гельмгольца. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс ...
1483025
  Полішко С.П. Точність засобів вимірювання : навч. посібник / С.П. Полішко, О.Д. Трубенок. – Київ : Вища школа, 1992. – 172с.
1483026
  Віра Річ Точність і художність перекладу "Гамлета" Григорія Кочура : До 75-річного ювілею видатної британської перекладачки української та білоруської літератур Віри Річ // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 216-233. – ISSN 0320 - 8370
1483027
  Войцеховська Т.Г. Точність методу сіток в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних функцій при умові, що ...
1483028
  Малярчук Т.В. Точність мови закону як запорука правильного розуміння, тлумачення і виконання кримінально-процесуальних приписів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 103-107
1483029
  Антоніні Р.Д. Точність моделювання в Lp гауссових випадкових процесів / Р.Д. Антоніні, Ю.В. Козаченко, А.М. Тегза // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано нерівності для розподілів норм субгауссових випадкових процесів в просторі Lp (Т), р>0, та в просторах Орліча Lu ([omega]). Ці нерівності використовуються для побудови моделей стаціонарних гауссових випадкових процесів, які наближують ці ...
1483030
  Розора І.В. Точність моделювання випадкового процесу в просторі / І.В. Розора, О.В. Лукович // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 158-159
1483031
  Розора І.В. Точність моделювання гауссових випадкових процесів з дискретним спектром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 65-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються гауссові випадкові процеси з дискретним спектром. Будуються моделі, які наближують ці процеси з даною точністю та надійністю в банаховому просторі С ([0,1]). Для цього застосовуються методи та властивості квадратично-гауссових процесів.
1483032
  Розора І.В. Точність моделювання строго [символ]-субгауессових випадкових процесів у просторі L2[O,T] // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботі розглядаються строго [символ]-субгауссоізі випадкові процеси. Для них доводяться нерівності для ймовірностей великих відхилень та будуються моделі, що апроксимують випадковий процес в просторі L2[0,Т] із заданою точністю та надійністю.
1483033
  Пашко А.О. Точність моделювання субгауссових вінерівських процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 160-169. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Studied sub-Gaussian Wiener and generalized Wiener random processes that represented as a random series. Constructed models of such processes. It analyzes estimation of accuracy and reliability of models Wiener random processes in uniform ...
1483034
  Макаров В.Л. Точність наближення операторної експоненти / В.Л. Макаров, Н.В. Майко, В.Л. Рябічев // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено непокращуваність (з точністю до логарифма) оцінок методу перетворення Келі для знаходження розв"язку абстрактноїх задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
1483035
  Поляк Іван Йосипович Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.01.05 / Поляк Іван Йосипович; Мін-во освіти і науки України. Ужгород. нац. ун-тет. – Ужгород, 2003. – 113с. – Бібліогр.: л. 105-113
1483036
  Поляк І.Й. Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Поляк Іван Йосипович ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1483037
  Поляк Іван Йосипович Точність наближення розподілів сум незалежних випадкових величин : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Поляк І.Й.; Мін-во освіти і науки України; Ужгородськ. нац. ун-т. – Ужгород, 2003. – 114л. – Бібліогр.: л.105-114
1483038
  Тревого І.С. Точність полігонометрії: згущення мережі в залежності від точності кутових вимірювань / І.С. Тревого, В.О. Літинський, М.Л. Газдаг // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1483039
  Шпиг В.М. Точність прогнозу термодинамічних метеорологічних величин і опадів в умовах гірської місцевості за гідростатичною та негідростатичною чисельними атмосферними мезомасштабними моделями // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 87-103. – ISSN 0868-6939


  У статті приведено інформацію щодо історії виникнення і подальшого розвитку чисельної мезомасштабної моделі WRF, яка наразі має найстрімкіший розвиток і набула широкого використання. Приведено результати проведеної порівняльної оцінки точності ...
1483040
  Майко Н.В. Точність скінченно-різницевої схеми для рівняння Пуассона в прямокутнику з урахуванням крайового ефекту / Н.В. Майко, В.Л. Рябічев // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 34-35
1483041
  Пазяк О.М. Точність слововживання як комунікативна ознака культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-45. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті досліджується важлива комунікативна ознака українського мовлення - точність слововживання. Від неї залежить точність сприйняття читачем чи слухачем тексту, а отже, й авторитет творця.
1483042
  Розора І.В. Точність та надійність моделей випадкових процесів з дискретним спектром з урахуванням лінійного фільтру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 163-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1483043
  Трошкі Н.В. Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p >= 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 161-176. – ISSN 0868-6904


  Побудовано модель гауссового однорiдного та iзотропного випадкового поля, яка наближає його з заданою надiйнiстю та точнiстю в просторi Lp(T), p >= 1. Для знаходження моделi з заданою точнiстю та надiйнiстю використовуєтьсятеорi я просторiв ...
1483044
  Пашко А.О. Точність та надійність спектральних моделей гауссових випадкових процесів в деяких просторах Орліча // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 119-130. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1483045
  Скороходько Едуард Федорович Точність терміна - реальність чи міф? // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  Семантична точність термінів розцінюється як ступінь відповідності значення терміна і описаного ним реального об"єкта. Існування термінів з семантичним, порушенням точності та термінів із невизначепими значеннями, а також відсутність наукового ...
1483046
  Тріщук О.В. Точність як одна з основних властивостей реферативного тексту. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 184-190.
1483047
  Гостев В.Б. Точно решаемая модель квантовой теории ополя с двумя промежуточными бозонами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гостев В. Б.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 11л.
1483048
  Бэкстер Р. Точно решаемые модели в статистической механике : Пер.с англ. / Р. Бэкстер. – Москва : Мир, 1985. – 486 с.
1483049
  Алиев В.С. Точное агрегирование в теоретико-игровых моделях / В.С. Алиев, А.Ф. Кононенко. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 26 с. – Библиогр.: с. 25-26. – (Сообщения по прикладной метематике / АН СССР, ВЦ)
1483050
  Долгатова Жанна Ивановна Точное время и квантовая электроника : Указ.отеч.и иностранн.литературы, 1966-1970 гг. (В 2-х частях) / Сост.: Ж.И.Долгатова. – Ленинград
Ч.1. – 1982. – 199с.
1483051
  Долгатова Жанна Ивановна Точное время и квантовая электроника / Долгатова Жанна Ивановна. – Ленинград
Ч.2. – 1982. – 392 с.
1483052
  Оратовский И.Б. Точное время. / И.Б. Оратовский. – М, 1960. – 76с.
1483053
  Някшу Ю. Точное время. / Ю. Някшу. – Бухарест, 1982. – 45с.
1483054
   Точное и подробное описание телеграфа или новоизобретенной дальноизвещающей машины, помощию которой в самое кратчайшее время можно доставлять и получать известия из самых отдаленных мест. – Москва, 1795. – 28 с.
1483055
  Иоанн Дамаскин Точное изложение православной веры : Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина / Иоанн Дамаскин. – Ростов-на-Дону : Приазовский край, 1992. – 446с. – ISBN 5-86060-002-Х,5-86236-009-3
1483056
  Ильин В.Г. Точное измерение времени / В.Г. Ильин, Р.Б. Стариков, В.Н. Титов. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, №6, 1978)
1483057
  Брянский Л.Н. Точное измерение коэффициента стоячей волны напряжения и полных сопротивлений на сантиметровых волнах / Брянский Л.Н. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 143 с. – Библиогр.: с. 139-140
1483058
  Жмудский А.З. Точное измерение постоянных кристаллической решетки / А.З. Жмудский, 1949. – С. 1055-1061
1483059
  Попов Ю.В. Точное измерение расстояний по времени распространения света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Ю.В.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1955. – 14л.
1483060
  Кноблаух О. Генки Точное измерение температур в технике / О. Генки Кноблаух. – К., 1931. – 183с.
1483061
  Вертман А.А. Точное литьё / А.А. Вертман. – Москва, 1975. – 63с.
1483062
  Тамаровский В.И. Точное литье в керамические формы по постоянным моделям / В.И. Тамаровский, Д.С. Юрьев. – М, 1962. – 32с.
1483063
  Онегин Е.Е. Точное машиностроение для микроэлектроники / Е.Е. Онегин. – Москва : Радио и связь, 1986. – 22 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
1483064
  Синха П С.Р. Точное определение установившихся волн на свободной поверхности и на поверхности раздела двух жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Синха С.Р.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 8 с.
1483065
  Шахов Д.В. Точное планирование логистики на транспорте // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 4. – С. 40-51 : табл., рис., фото
1483066
  Забаранкин Михаил Юрьевич Точное решение граничных задач для упругой среды с веретенообразным включением : Дис... кандид. физико-математ.наук: 01.02.04 / Забаранкин Михаил Юрьевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.155-180
1483067
  Баранцев Р.Г. Точное решение краевых задач для уравнения типа Чаплыгина : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баранцев Р.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1957. – 9л.
1483068
  Решетихин Н.Ю. Точное решение О(2N) модели Гросса-Неве / Н.Ю. Решетихин. – Ленинград : Математический институт, 1983. – 32с.
1483069
  Булавин Л.А. Точное решение редуцированной системы Фитцхью-Нагумо для возбудимых биологических мембран / Л.А. Булавин, О.И. Гичан, Л.Г. Гречко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1483070
  Ленчук Дмитро Валерійович Точностні характеристики цифрового вимірювача доплерівського зсуву частоти відбитих сигналів когерентної метеорологічної РЛС і шляхи їх поліпшення : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.13 / Ленчук Д.В.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1483071
  Шумилин А.С. Точностные расчеты в микроэлектронике / А.С. Шумилин. – Ленинград : издательство Ленинградского университета, 1980. – 140 с.
1483072
  Абдрашитов Р.М. Точностные расчеты в счетном машиностроении : механ. узлы и устройства механ. и электронных вычислит. машин / Р. М. Абдрашитов, Н. И. Гребенников, Н. С. Райбман. – Москва : Машгиз, 1961. – 254 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 252-253
1483073
  Калитенко В.Г. Точностные расчеты при проектировании поршневых компрессоров / В.Г. Калитенко. – М, 1964. – 224с.
1483074
  Желнов Ю.А. Точностные характеристики управляющих вычислительных машин / Ю.А. Желнов. – М, 1983. – 135с.
1483075
  Заико А.И. Точность аналоговых линейных измерительных каналов ИИС / А.И. Заико. – М., 1987. – 135с.
1483076
  Паулаускас В.Й. Точность аппроксимации в центральной предельной теореме в банаховых пространствах / В.Й. Паулаускас, А.Ю. Рачкаускас. – Вильнюс, 1987. – 183с.
1483077
  Гуревич С.Б. Точность воспроизведения данных об изображении и чувствительность в телевидении и фотографии. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гуревич С.Б.; Физ-техн.ин-т. – Л, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1483078
  Ларин Д.А. Точность высотных отметок и некоторых других числовых данных, подписываемых на мелкомасштабных картах / Д.А. Ларин; НКВД ; Глав. упр. гос. съемки и картографии ; отв. ред. Т.Н. Гунбина. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 39 с.
1483079
  Соренков Э.И. Точность вычислительных устройств и алгоритмов / Э.И. Соренков. – М., 1976. – 200с.
1483080
  Залесский Борис Андреевич Точность гауссовской апроксимации в банаховых пространствах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Залесский Борис Андреевич; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А,Стеклова. – М., 1989. – 27л.
1483081
  Тревого И.С. Точность геодезических работ для определения вертикальных смещений опор деформированных участков надземных трубопроводов / И.С. Тревого, Е.Ю. Илькив, Д.В. Кухтар // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 5-7 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1483082
  Еруков С.В. Точность геопространственных данных в государственной и местных системах координат / С.В. Еруков, О.В. Побединская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 15-21 : табл., рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1483083
  Железняков Г.В. Точность гидрологических измерений и расчетов / Г.В. Железняков, Б Б. Данилевич, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 240с.
1483084
  Чернецов П.И. Точность знаний как фактор формирования диалектико-материалистического мировоззрения старших школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернецов П.И.; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 24л.
1483085
  Максимов В.И. Точность и выразительность слова. Кн. для уч-ся / В.И. Максимов. – Л., 1968. – 184с.
1483086
   Точность и надежность. – К, 1975. – 130с.
1483087
  Полякова В.А. Точность и надежность аналитической фототриангуляции : монография / В.А. Полякова. – Москва : Недра, 1977. – 190 с.
1483088
   Точность и надежность кибернетических систем. – Киев : Наукова думка, 1970. – 175 с.
1483089
   Точность и надежность электронных систем обработки информации. – Киев : Наукова думка, 1975. – 130 с.
1483090
  Савин С.К. Точность и работоспособность радиоэлектронных систем летательных аппаратов. / С.К. Савин. – М., 1988. – 191с.
1483091
   Точность и техника измерений. – К, 1953. – 123с.
1483092
   Точность измерений параметров. – М, 1970. – 320с.
1483093
  Азизов А.М. Точность измерительных преобразователей / А.М. Азизов, А.Н. Гордов. – Ленинград : Энергия, 1975. – 256 с. : черт. – Библиогр.: с. 252-254
1483094
  Огородова Л.В. Точность определения элементов внешнего гравитационного поля Земли по наземным съемкам : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Огородова Л.В. ; Моск. ин-т инж. геодезии, аэросъемки и картографии. – Москва, 1968. – 22 с.
1483095
  Аимбетов Н.К. Точность оптимизационных расчетов / Н.К. Аимбетов, И.Н. Заитов, В.А. Точилин ; отв. ред. А.М. Онищенко ; АН УзССР, Каракалп. фил., ВЦ. – Ташкент : Фан, 1989. – 81, [2] с. – Библиогр.: с. 79-82
1483096
  Кривошейкин А.В. Точность параметров и настройка аналоговых радиоэлектронных цепей / А.В. Кривошейкин. – Москва, 1983. – 136 с.
1483097
   Точность радиоэлектронной аппаратуры : Материалы семинара. – Москва
Сборник 1. – 1971. – 169с.
1483098
   Точность радиоэлектронной аппаратуры : Материалы семинара. – Москва
Сборник 2. – 1971. – 109с.
1483099
  Беляевский Л.С. Точность радиоэлектронных измерительных систем / Л.С. Беляевский, В.Г. Черкашин. – Киев : Техніка, 1981. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-135
1483100
  Михайлов А.В. Точность радиоэлектронных устройств: анализ и синтез точности радиоэлектронных устройств летат. аппаратов / А.В. Михайлов. – Москва, 1976. – 214с.
1483101
  Гаранина Н.С. Точность словоупотребления / Н.С. Гаранина. – М, 1969. – 52с.
1483102
  Купершмидт Я.А. Точность телеизмерений / Я.А. Купершмидт. – М, 1978. – 168с.
1483103
  Новаковский Б.А. Точность цифровых фотограмметрических моделей рельефа / Б.А. Новаковский, А.И. Прасолова, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 39-47 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
1483104
  Кобринский Н.Е. Точность экономико-математических моделей / Н.Е. Кобринский, В.И. Кузьмин. – М, 1981. – 255с.
1483105
  Кураев В.И. Точность, истина и рост знания / В.И. Кураев, Ф.В. Лазарев. – Москва, 1988. – 237с.
1483106
  Гальперин М.В. Точность, стабильность, быстродействие / М.В. Гальперин. – М, 1976. – 193с.
1483107
  Дубровский Владимир Натанович Точные асимптотические формулы лапласовского типа для марковских процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Дубровский Владимир Натанович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 11л.
1483108
  Булавко И.Г. Точные и приближенные вычисления / И.Г. Булавко. – Минск, 1963. – 108 с.
1483109
   Точные и приближенные методы исследования задач механики сплошной среды. – Свердловск, 1983. – 106с.
1483110
  Данилова Г.В. Точные и приближенные методы решения задач фильтрации с неизвестными границами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.024 / Данилова Г.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 12л.
1483111
  Во Хань Фук Точные и приближенные решения нелинейного уравнения типа Хартри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Во Хань Фук; МГУ. – М., 1979. – 8л.
1483112
  Макаров Игорь Леонидович Точные и усеченные разностные схемы для векторных систем обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Игорь Леонидович; КУГ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1980. – 106л. – Бібліогр.:л.101-106
1483113
  Макаров И.Л. Точные и учеченные разностные схемы для векторных систем обыкновенных дифференцальных уравнений второго порядка : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.07 / Макаров И. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 14 с.
1483114
   Точные измерения в акустооптике и оптоэлектронике : Сб. науч. тр. – Москва, 1985. – 103с.
1483115
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкостей / Б.В. Бирюков. – М., 1977. – 144с.
1483116
  Бирюков Б.В. Точные измерения расхода жидкостей / Б.В. Бирюков. – М., 1977. – 144с.
1483117
  Кноблаух О. Точные измерения температур в технике / О. Кноблаух, К. Генки. – Л., 1931. – 210с.
1483118
  Кротков И.Н. Точные измерения электрических емкости и индуктивности / И.Н. Кротков. – Москва, 1966. – 272 с.
1483119
  Пиголкин Г.М. Точные интегральные неравенства для функций, суммируемых с весовыми множителями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Пиголкин Г.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет мат. секции Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 11л.
1483120
  Лигун Анатолий Александрович Точные константы в неравенствах типа Джексона и Колмогорова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лигун Анатолий Александрович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1483121
  Корнейчук Н.П. Точные константы в теории приближения / Н.П. Корнейчук. – Москва : Наука, 1987. – 422 с.
1483122
  Карпиловский Г.И. Точные линейные представления некоторых классов конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпиловский Г. И.; АН БССР, От-ние физ. мат. наук. – Минск, 1970. – 19л.
1483123
  Нитхаммер Т. Точные методы астрономических определений : пер. с нем. / Т. Нитхаммер. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 192 с.
1483124
  Вдовиченко Н.В. Точные методы в исследовании модели Изинга : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовиченко Н.В.; МГУ. – М, 1968. – 6л.
1483125
   Точные методы в исследованиях культуры и искусства : Материалы к симпозиуму. – Москва : [Б. и.]
Ч. 1 : [Культура, искусство и научная строгость ; Вопросы методологии]. – 1971. – 148 с. : черт.
1483126
   Точные методы в исследованиях культуры и искусства : Материалы к симпозиуму. – Москва : [Б. и.]
Ч. 2 : [Логико-математические и семиотические исследования культуры и искусства]. – 1971. – 149-311 с. : черт., нот. ил. – Без тит. л.
1483127
   Точные методы в исследованиях культуры и искусства : Материалы к симпозиуму. – Москва : [Б. и.]
Ч. 3 : [Психофизиологические и социологические аспекты исследований культуры и искусства]. – 1971. – 312-417 с. : черт. – Без тит. л.
1483128
  Горбатый Л.В. Точные методы измерения в рентгеновской дифрактометрии и их применение е исследованию атомных структур тригидроселенитов щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.18 / Горбатый Л. В.; АН СССР, Ин-т кристаллографии АН МСССР, Ин-т прикладной физ. – М., 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.19-20
1483129
   Точные методы исследования нелинейных систем автоматического управления. – Москва : МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1971. – 323 с.
1483130
  Нейгебауер О. Точные науки в древности : пер. с англ. / О. Нейгебауер; под ред. и с предисловием А.П. Юшкевича. – Москва : Наука, 1968. – 224 с.
1483131
  Нейгебауер О. Точные науки в древности / О. Нейгебауер ; пер. с англ. Е.В. Гохман ; под ред. и с предисл. А.П. Юшкевича. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 223, [1] с., [7] л. ил. – Указ. имен. и предм.: с. 217-224. – Библиогр. в прим. в конце гл. – (Академия фундаментальных исследований : АФИ ; История математики). – ISBN 5-354-00263-Х
1483132
   Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, И.С. Канарская, А.С. Сенченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 3-15. – ISSN 0023-1274
1483133
   Точные пластмассовые детали и технология их получения. – Минск : Навука і техника, 1992. – 307 с.
1483134
  Боровских Юрий Васильевич Точные распределения некоторых известных критериев согласия и их полные асимптотические разложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Боровских Юрий Васильевич; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ние). – Л., 1973. – 7л.
1483135
  Иноземцева Н.Г. Точные результаты в моделях неравновесной статистической механики. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иноземцева Н.Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1991. – 24л.
1483136
  Тирский Г.А. Точные решения некоторых задач свободной и вынужденной тепловой конуенции : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тирский Г. А.; МГУ. – М., 1955. – 4л.
1483137
  Тамбовцев Евгений Петрович Точные решения некоторых задач феноменологической теории пластичности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тамбовцев Евгений Петрович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1483138
  Ярошенко Е.Д. Точные решения некоторых задач фильтрации в макронеоднородных грунтах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ярошенко Е.Д. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 8 с.
1483139
  Багров В.Г. Точные решения релятивистских волновых уравнений / [В.Г. Багров, Д.М. Гитман, И.М. Тернов и др.] ; отв. ред. Г.Ф. Караваев ; АН СССР, Сибирское отд-ние. Ин-т сильноточ. электрон. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1982. – 143 с. – Библиогр.: с. 135-142 (127 назв.)
1483140
   Точные решения уравнений гравитационного поля и их физическая интерпретация : Тезисы докладов Второго всесоюзного научного семинара, Тарту, 26-28 января 1988 г. – Тарту, 1988. – 128 с.
1483141
  Дьяконов В.Ю. Точные решения уравнений для амплитуд рассеяния и исследования аналитических свойств инклюзивных сечений в обобщенном лестничном приближении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дьяконов В.Ю.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
1483142
   Точные решения уравнений Эйнштейна. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 416с.
1483143
  Шарко В.В. Точные функции Морса / В.В. Шарко. – К., 1975. – 19с.
1483144
   Точные электрические измерения. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 422 с.
1483145
  Фиш Г.С. Точный адрес / Г.С. Фиш. – М, 1936
1483146
  Артамонов Л.В. Точный аналитико-машинный расчет многоцентровых интегралов и иох приложения в физике. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Артамонов Л.В.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1987. – 164л. – Бібліогр.:л.150-164
1483147
  Артамонов Л.В. Точный аналитико-машинный расчет многоцентровых интегралов и их приложения в физике : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Артамонов Л.В.; АН УССР, Ин-т полупроводников. – Киев, 1987. – 21 с.
1483148
  Паулаускас К. Точный интерферометрический метод и его применение к исследованию поглощения ультразвука в жидкостях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Паулаускас К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18л.
1483149
   Точный нивелир Белицына "НБ-2". – Москва, 1952. – 15с.
1483150
  Перов Г.С. Точный петух / Г.С. Перов. – Кишинев, 1965. – 299с.
1483151
  Анденко И.Е. Точный прицел : сатира и юмор / Анденко И.Е. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 63 с.
1483152
  Гуртуев Э. Точь-в-точь как в жизни : рассказы / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1980. – 219 с.
1483153
  Сартр Ж.П. Тошнота : [роман] / Жан Поль Сартр ; [пер. c фр.: Ю.Я. Яхнина]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 317, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-062314-3
1483154
  Франс А. Тощий кот / А. Франс. – Л, 1925. – 95с.
1483155
  Кемаль Я. Тощий Мемед / Я. Кемаль. – Москва, 1959. – 349 с.
1483156
  Гладышев А.Н. ТПК Российской Федерации: продолжение биографии / А.Н. Гладышев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 160 с.
1483157
  Степанов М.Н. ТПК: становление и развитие идей. / М.Н. Степанов. – М, 1983. – 63с.
1483158
   ТПП в регионе: проблемы, пути развития / Ю.В. Макогон, О.Г. Пшонка, Г.Д. Чижиков, А.Б. Яценко; Донецкий госуд. ун-т; Донецкая торгово-промышленная палата. – Донецьк : ДонНУ, 2000. – 70с.
1483159
  Богданова Светлана ТПП РФ готова поддержать интересы эффективного бизнеса : кто выведет "нестратегов" из ступора? Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-29
1483160
  Аникин Андрей Трабзон начинает и выигрывает : правила жизни / Аникин Андрей, Адаменко Наталья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-47 : Фото
1483161
  Дойко Н. Трав"янистий покрив діброви дендрологічного парку "Олександрія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-120. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В роботі подано результати інвентаризації, систематичного та біоморфологічного аналізу трав"янистого покриву діброви паркової структури дендрологічного парку "Олександрія". In work results of inventory, the regular and biomorphological analysis of a ...
1483162
  Банік М.В. Трав"янки (Aves: Saxicola) Північного Сходу України: поширення, біологія, поведінка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Банік Михайло Вікторович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1483163
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Москва : Современник, 1982. – 319 с.
1483164
  Абрамов Ф.А. Трава-мурава : повести и рассказы / Федор Абрамов ; [хдож. В. Лукашев]. – Москва : Современник, 1983. – 558 с., [1] л. портр. : ил., портр.
1483165
  Абрамов Ф.А. Трава-мурава : [повести] / Ф.А. Абрамов. – Москва : Художественная литература, 1984. – 112 с. – (Роман-газета / Изд. Госкомиздата СССР ; № 19 (1001))
1483166
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 320 с.
1483167
  Девин И.М. Трава-мурава : роман / И.М. Девин. – Саранск : Мордов. кн. изд., 1988. – 304 с.
1483168
  Коротич В.О. Трава / В.О. Коротич. – Київ, 1986. – 206 с.
1483169
  Светличный В.Е. Трава деревой. / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1985. – 154с.
1483170
  Бээкман В.Э. Трава живет под снегом : стихи и поэма / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1970. – 79 с.
1483171
  Катаев В.П. Трава забвенья / В.П. Катаев. – Москва, 1967. – 222с.
1483172
  Катаев В.П. Трава забвенья / Валентин Катаев. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с., [ 24с. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0411-4
1483173
  Геращенко А.И. Трава зеленая / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1971. – 108с.
1483174
  Липневич В.И. Трава и дождь: (Стихи). / В.И. Липневич. – Минск, 1977. – 63с.
1483175
  Цыгальская И.В. Трава и камни. / И.В. Цыгальская. – Рига, 1977. – 176с.
1483176
  Мошковский А.И. Трава и солнце / А.И. Мошковский. – М, 1980. – 239с.
1483177
  Бромберг Д.С. Трава из кожи / Д.С. Бромберг. – М, 1991. – 174с.
1483178
  Чиботару М.Г. Трава любви : рассказы / Михаил Чиботару ;. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 83 с.
1483179
  Топоровский Я. Трава меж камней / Я. Топоровский. – Кишинев, 1976. – 80с.
1483180
  Сидоров В.С. Трава между камнями / В.С. Сидоров. – Ростов на Дону, 1979. – 94с.
1483181
  Белкин В.Н. Трава на камне : стихи / В.Н. Белкин. – Красноярск : Кн. изд-во, 1966. – 77 с.
1483182
  Зиновьев Н.Н. Трава на орбите / Н.Н. Зиновьев. – М, 1982. – 79с.
1483183
  Булгаков Н.А. Трава на склоне вала / Н.А. Булгаков. – М., 1990. – 285с.
1483184
  Шморгун Є. Трава незабуття // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 84-90. – ISSN 1682-2366
1483185
   Трава нічого не ховає. – Київ : Молодь, 1988. – 448с.
1483186
  Корпачев Э.М. Трава окраин / Э.М. Корпачев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 304с.
1483187
  Пустовит В.П. Трава под снегом / В.П. Пустовит. – Москва, 1981. – 39 с.
1483188
  Соколов В.Н. Трава под снегом. / В.Н. Соколов. – М., 1958. – 163с.
1483189
  Поперечный А.Г. Трава у дома / А.Г. Поперечный. – М., 1985. – 174с.
1483190
  Бастюк Б.І. Трава у профіль : поезії / Богдан Бастюк. – Львів : Каменяр, 1990. – 86, [1] с.
1483191
  Аверченко А.Т. Трава, примятая сапогом : сборник / Аркадий Аверченко. – Москва : Дружба народов, 1991. – 398 с.
1483192
  Джерманетто Д. Травальо. / Д. Джерманетто. – М, 1938. – 312с.
1483193
  Колумбин А.П. Травам цвести / А.П. Колумбин. – Чита, 1961. – 16с.
1483194
  Божко Л.Д. Травелог у просторі нових медіа-комунікацій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 14-20. – ISSN 2312-4679
1483195
  Лебідь-Гребенюк Травелог як наративна стратегія у "Журналі" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 172-178


  У статті досліджується побутування травелогу в українській літературній традиції. Травелог розглядається як наративна стратегія, одна із найбільш продуктивних форм текстопородження та база для формування різних жанрів літератури, зокрема і щоденника. ...
1483196
  Пономарев Е. Травелоги Маяковского. Начало жанра // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 100-143. – ISSN 0042-8795
1483197
  Міхно О. Травень 2017-го // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 30-31


  "200-річчя від дня народження Миколи Костомарова (1817-1885), українського історика, письменника, педагога".
1483198
  Мамчак М.А. Траверзом історії : нариси, бувальщини, притчі, вірші / Мирослав Мамчак. – Снятин : ПрутПринт, 2007. – 120с. – На титул. листі: Онукові Мирославу присвячую. – ISBN 978-966-8209-66-6
1483199
   Траверс мужества. – М, 1972. – 80с.
1483200
   Траверс мужества. – М, 1972. – 80с.
1483201
  Коржик В. Травертини буковинського правобережного Подністер"я: нові погляди на поширення і генезис // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 3-9 : фото. – Бібліогр.: с. 8-9. – ISSN 2219-7516
1483202
  Москаленко Х.С. Травертины высокоценный минеральный корм для сельскохозяйственных животных / Х.С. Москаленко. – Пятигорск, 1950. – 26с.
1483203
  Гординський Я.А. Травестована "Енеїда" Міхеліса / написав Ярослав Гординський. – [У Львові], 1908. – 10 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 84, 1908


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсім українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1483204
  Антипова Л.К. Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 102-110 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1483205
  Дереч Д.Г. Трави пахнуть медом : оповідання / Д.Г. Дереч. – Киев : Радянський письменник, 1964. – 149 с.
1483206
   Травиата : опера в 3-х действиях / музыка Дж. Верди ; трусский перевод П. Калашникова. – Москва : У А. Гутхейль ; Пост. Е. И. В. и коммис. Имп. театров ; Отд. Тип. Имп. Моск. театров (Губ. тип.), 1894. – 119 с.
1483207
   Травиата : опера в 3-х действиях и 4-х картинах ; Содержание оперы с сокращением текста главных арий / музыка Д. Верди ; Либретто Ф.М. Пиаве по драме А. Дюма "Дама с камелиями". – Киев : Изд. С.М. Богуславского, 1915. – 16 с.
1483208
   Травинка-невидимка. – М, 1961. – 213с.
1483209
  Мартинович А.Н. Травинка и камень : повести / Аркадий Мартинович ;. – Минск : Мастацкая літаратура, 1990. – 460 с.
1483210
  Киньябулатова Катиба Каримовна Травинка. / Киньябулатова Катиба Каримовна. – М., 1965. – 80с.
1483211
  Юшкин БЮ В. Травинка. / БЮ В. Юшкин. – Куйбышев, 1967. – 85с.
1483212
   Травіата : опера на 4 дії. – Київ : Міськліт ; Друк. КВО ім. Якіра. – 16 с.
1483213
   Травіата : опера на 4 дії : сезон 1938-39 року. – Харків : Друк "Інв.-друд.", 1939. – 19 с.
1483214
  Сангвал К. Травление кристаллов: Теория, эксперимент, применение : пер. с англ. / К. Сангвал. – Москва : Мир, 1990. – 496 с. – ISBN 5-03-001315-6
1483215
   Травление полупроводников : пер. с англ. – Москва : Мир, 1965. – 382 с.
1483216
   Травлєєв Анатолій Павлович [некролог] // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ" ; голов. ред. А.П. Травлєєв. – Київ ; Дніпропетровськ, 2016. – Т. 27, № 3/4. – С. 128-129. – ISSN 1726-1112


  "Вітчизняна і світова наука зазнала непоправної втрати. Пішов із життя видатний грунтознавець, класичний еколог і біогеоценолог, вчений-геоботанік, лісознавець Анатолій Павлович Травлєєв - член-кореспондент Національної академії наук України, доктор ...
1483217
   Травлєєв Анатолій Павлович 11.09.1929 - 19.09.2016 // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 148-149 : фото. – ISSN 2073-8331
1483218
  Тимковский Н.И. Травля : [Рассказ] / Н. Тимковский. – Ростов-на-Дону : Изд.Т-ва "Донская речь", 1904. – 40 с.
1483219
  Суржко А.П. Травма / А.П. Суржко. – Петрозаводск, 1988. – 158с.
1483220
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 17, № 5. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483221
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 17, № 6. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483222
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 1. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483223
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 2. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483224
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 3. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483225
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 4. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483226
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 5. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483227
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 18, № 6. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483228
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 1. – 2018. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483229
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483230
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 3. – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483231
   Травма = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 5. – 2018. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483232
   Травма = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 6. – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483233
   Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 19, № 4. – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483234
   Травма = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-
Т. 20, № 2. – 2019. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483235
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 20, № 1. – 2019. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483236
   Травма = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-
Т. 20, № 3. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483237
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 20, № 4. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1483238
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Гайко Г.В., Головаха М.Л. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 20, № 6. – 2019. – 60 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.6.20.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483239
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Гайк. Г.В., Головаха М.Л. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 20, № 5. – 2019. – 116 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.5.20.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483240
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 2. – 2020. – 114 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.2.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483241
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Гайко Г.В., Головаха М.Л. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 1. – 2020. – 130 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.1.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483242
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 3. – 2020. – 78 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.2.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483243
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 5. – 2020. – 68 с., включ. обкл. – DOI: 10.22141/1608-1706.4.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483244
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 4. – 2020. – 82 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.4.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483245
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 21, № 6. – 2020. – 72 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.6.21.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483246
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 1. – 2021. – 72 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.1.22.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483247
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 3. – 2021. – 90 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.3.22.2021 - Резюме укр., англ. мовами
1483248
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Гайко Г.В., Климовицький В.Г. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 6. – 2021. – 50 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.6.22.2021 - Резюме укр., англ. мовами
1483249
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 2. – 2021. – 88 с., включ. обкл. – DOI: 10.22141/1608-1706.2.22.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1483250
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Вирва О.Є., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 4. – 2021. – 62 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.4.22.2021 - Резюме укр., англ. мовами
1483251
   Травма = Tравма = Trauma = Travma : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький Ф.В. ; редкол.: Бондаренко С.Є., Гайко Г.В., Климовицький В.Г. [та ін.]. – Київ : Издательский Дом "Заславский", 2000-. – ISSN 1608-1706
Т. 22, № 5. – 2021. – 48 с. – DOI: 10.22141/1608-1706.5.22.2021 - Резюме укр., англ. мовами
1483252
  Шарпе У. Травма Шоа в мемуарах Марти Горен (Вінтер) Донечка, про якуми завжди мріяли. Історія Марти // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 178-189. – ISSN 2353-5644
1483253
  Пильганчук В.В. Травматизм глаз у детей в сельских районах : Автореф... канд. мед.наук: 757 / Пильганчук В.В.; Винницкий мед. ин-т. – Винница, 1969. – 20л.
1483254
  Малиніна Т.В. Травматизм і проблеми техніки безпеки у студентських будівельних загонах Харківщини 50-80-х рр. XX ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 72-82. – ISSN 2664-9950


  На прикладі СБЗ Харківщини досліджено причини порушення техніки безпеки студентами. Серед основних причин відзначено відсутність належних умов проживання сту- дентів, невиконання підприємствами Договору підготов- ки будівельних майданчиків і ...
1483255
  Puchonska Oksana Травматична пам"ять в об"єктиві посттоталітарної літератури // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 97-113. – ISSN 1640-7806
1483256
  Пухонська О.Я. Травматична пам"ять культури та її літературна репрезентація // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 289-292. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано специфіку посттоталітарної пам’яті, репрезентованої як соціальний феномен у літературі. Авторка звертає увагу на процес трансформації явища, що зазнало впливу історичних подій та набуло особливого статусу у постколоніальній свідомості ...
1483257
  Пухонська О. Травматичний досвід війни у романах "Соло для Соломії" Володимира Лиса та "Сонька" Ігнація Карповича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 124-128. – ISSN 2307-2261
1483258
  Нарівська В. Травматичний досвід Першої світової війни в щоденнику Володимира Винниченка: катеринославські рефлексії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 22-36. – ISSN 0236-1477
1483259
  Засєкіна Л. Травматичний наратив у координатах психолінгвістичного дослідження / Л. Засєкіна, Х. Хворост, Д. Засєкіна // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 47-59. – (Psychology ; vol. 23, issue 1). – ISSN 2309-1797
1483260
  Маланчук В.О. Травматичні пошкодження орбіти і сльозовідвідних шляхів : [навч. посібник] : до 175-річчя заснування Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця / В.О. Маланчук, Ю.В. Чепурний ; [М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця]. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2014. – 172, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-173. – ISBN 978-617-657-014-1
1483261
  Сливінська Інна Травми на дачі: домедична допомога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 32-33 : фото
1483262
   Травмировалась на улице во время гололедицы: как получить компенсацию // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 10
1483263
  Дерев"янко Д.А. Травмування зернівок та режими підсушування при підготовленні насіння / Д.А. Дерев"янко, О.М. Сукманюк, О.Д. Дерев"янко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1483264
   Травнева (третя) наукова сесія КДУ. – Київ : КДУ, 1936. – 8 с.
1483265
  Кремінь Д.Д. Травнева арка : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1978. – 82 с.
1483266
  Іванов П.Ф. Травнева напруга. / П.Ф. Іванов. – К, 1966. – 106с.
1483267
  Кир"яков Л.Н. Травнева пісня / Л.Н. Кир"яков. – Київ, 1979. – 64 с.
1483268
  Заполовський В. Травнева, т. зв. Задністровська битва 1915 року в Південно-східній Галичині і Північній Буковині: наступ без стратегічної доцільності // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 123-132. – ISBN 978-617-7235-61-2
1483269
  Шевченко М.В. Травневе поле / М.В. Шевченко. – Х, 1976. – 55с.
1483270
  Артамонова К. Травневий дощ / Артамонова В.К. – Київ : Молодь, 1970. – 56 с.
1483271
  Кузів С.Е. Травневий дощ : повість / С.Е. Кузів. – Львів : Каменяр, 1982. – 104 с.
1483272
  Забужко О.С. Травневий іній. / О.С. Забужко. – К, 1985. – 62с.
1483273
  Кремінь Д. Травневий син зелених верховин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 19


  Лірика, гумор та сатира Юрія Шипа (Закарпаття)
1483274
  Назаренко В.М. Травневий тембр / В.М. Назаренко. – К., 1989. – 97с.
1483275
  Сингаївський П.Ф. Травневі арфи : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 136с.
1483276
  Савченко М.М. Травневі грози. / М.М. Савченко. – К., 1973. – 240с.
1483277
  Марухняк Й. Травневі дні Чайковських // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 12


  У Бережанах , що на Тернопільщині, відбулися IX Всеукраїнські "Чайковські читання", присвячені 160-річчю від дня народження письменника, адвоката, громадсько-культурного діяча А. Чайковського та 130-річчю з дня народження вченого-математика М. ...
1483278
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 320 с.
1483279
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ, 1953. – 390 с.
1483280
  Шиян А.І. Травневі ночі / А.І. Шиян. – Київ, 1953. – 390 с.
1483281
   Травник. – М, 1991. – 123с.
1483282
   Травник. – Хабаровск, 1991. – 128с.
1483283
   Травник : (Лекарственные растения в медицине). – Алма-Ата : Кайнар, 1991. – 59с.
1483284
  Смертина Т.И. Травник. / Т.И. Смертина. – М., 1992. – 288с.
1483285
  Андрич И. Травницкая хроника : [ист. романы] : пер. с серб.-хорв. / Андрич И. ; [вступит. ст. Е. Книпович ; примеч. О. Кутасовой, В. Зеленина ; ил.: Л. Зусман]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 686 с., [13] л. ил. – ([Библиотека всемирной литературы. Серия 3. Литература XX в. ; т. 130])
1483286
  Андрич И. Травницкая хроника : [романы и повести] : пер. с серб. / Иво Андрич ; [послесл. О. Кутасовой]. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 608 с. : ил.
1483287
  Андрич И. Травницкая хроника. Консульские времена / Андрич И. ; пер. с серб.-хорв. М. Волковского ; [предисл. О. Кутасовой]. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 455 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
1483288
  Тотров Р.Х. Травожадный зверь Убрыхо / Р.Х. Тотров. – М, 1969. – 209с.
1483289
  Носов Е.И. Травой не порастет... / Е.И. Носов. – Челябинск, 1981. – 385с.
1483290
  Строковский Н.М. Травой не порастет... Роман / Н.М. Строковский. – К., 1958. – 358с.
1483291
  Вишинський О.М. Травопільна система землеробства -- основа високих і сталих врожаїв. / О.М. Вишинський. – Київ, 1949. – 47с.
1483292
  Власюк П.А. Травопільна система землеробства / П.А. Власюк. – Київ-Харків, 1947. – 176с.
1483293
  Крилов О.В. Травопільная система змлеробства в боротьбі з посухою. / О.В. Крилов. – К.-Х., 1949. – 111с.
1483294
  Молчанов А.Л. Травопольная система земледеления как фактор преобразования гидрометеорологического режима сельскохозяйственных полей. : Автореф... канд. географ.наук: / Молчанов А.Л.; Воронеж. гос. ун-т., 1953. – 12л.
1483295
  Аваев М.Г. Травопольная система земледелия / М.Г. Аваев ; Под ред. проф. М.Г. Чижевского. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 152 с., [16] л. ил., [1] отд. л. пл. : ил., портр., карт.
1483296
  Трутнев А.Г. Травопольная система земледелия и полезащитные лесонасаждения. / А.Г. Трутнев. – М.-Л., 1951. – 32с.
1483297
  Немец К.С. Травопольная система земледелия как высший этап в развитии учения о системах земледелия : Автореф... кандид. экономич.наук: / Немец К.С.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1950. – 24 с.
1483298
  Вильямс В.Р. Травопольная система земледелия. / В.Р. Вильямс. – Москва, 1949. – 496с.
1483299
  Красин А.Г. Травопольные севообороты - основа высокой культуры земледелия / А.Г. Красин. – Новгород, 1952. – 44 с.
1483300
  Брук А.Б. Травопольные севообороты в условиях орошения / А.Б. Брук. – Ростов, 1952. – 31 с.
1483301
  Петров В.Ф. Травопольные севообороты для южных районов Таджикистана / В.Ф. Петров. – Сталинабад, 1951. – 49с.
1483302
  Канивец И.И. Травопольные севообороты и плодородие почв в районах свеклосеяния / И.И. Канивец. – 12с. – Отд. оттиск
1483303
  Зубрилин А.А. Травосеяние на крестьянских землях / А.А. Зубрилин. – М., 1922. – 28с.
1483304
  Шаин С.С. Травосмеси для кормовых лугопастбищных севооборотов. / С.С. Шаин. – М., 1953. – 32с.
1483305
  Бронникова Л.В. Травосмеси, сроки их сева и удобрение при ускоренном залужении осушенных пойменных торфяников Волынского Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.538 / Бронникова Л.В.; Львовский сельскохоз. ин-т. – Львов-Дубляны, 1972. – 26л.
1483306
   Травы- приправы. – М, 1991. – 30с.
1483307
  Бакалдин В.Б. Травы-муравы : стихи / В.Б. Бакалдин. – Краснодар : Кн. изд-во, 1955. – 112 с.
1483308
  Стрижев А.Н. Травы вокруг нас / А.Н. Стрижев. – Москва, 1983. – 224с.
1483309
  Туманова З.А. Травы голубые. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1961. – 208с.
1483310
  Демидов В.И. Травы детства / В.И. Демидов. – Донецк, 1980. – 151с.
1483311
  Цыбин В.Д. Травы детства / В.Д. Цыбин. – М., 1982. – 189с.
1483312
   Травы жизни. – М, 1991. – 144с.
1483313
  Попов Н.И. Травы звенят. / Н.И. Попов. – Калинин, 1960. – 120с.
1483314
   Травы луговые на семена. – М, 1951. – 144с.
1483315
  Щербаков Б.В. Травы памяти : повести и рассказы / Борис Щербаков. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 189,189,[4] с. встреч. паг. – Книга-перевертыш. - В изд. также: Соболиный сезон : повести и рассказы / М. Новиков. – ISBN 5-605-00852-8


  Содерж.: Повести: Травы памяти; Лесной человек; Глухариной тропой; Рассказы: В вагоне; Ветры над Уялы; Расплата; Откройте дверь; Рассказы деда Марея / Б. Щербаков. Повести: Соболиный сезон; На земле отцов; По белой тропе; Рассказы: Точка на карте; ...
1483316
  Эскин Б.М. Травы пахнут морем / Б.М. Эскин. – Симферополь, 1980. – 79с.
1483317
  Чахкиев Саид Травы росные : стихи, поэма / Саид Чахкиев ;. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1976. – 84 с.
1483318
  Москвитин А.М. Травы степей / А.М. Москвитин. – М, 1980. – 120с.
1483319
  Сурина Л.Н. Травы целебные / Л.Н. Сурина. – Свердловск, 1991. – 188с.
1483320
  Колумб В.Х. Травы целуют солнце : стихи / В.Х. Колумб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 96 с.
1483321
  Орлов М.П. Травы чужих полей / М.П. Орлов. – Томск, 1989. – 332с.
1483322
  Кочетков О. Травяная дорога : Стихи / О. Кочетков. – Москва, 1978. – 78 с.
1483323
  Морозюк С.С. Травянисті рослини / С.С. Морозюк, В.В. Протопопова. – Вид. 2-е, доп. – Київ, 1986. – 158с.
1483324
  Бабкина В.М. Травянистые декоративные растения для озеленения территорий коксохимических заводов в степной зоне Украины : Автореф... анд. биол.наук: 094 / Бабкина В.М.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 18л.
1483325
  Ващенко М.И. Травянистые растения - пескоукрепители пустынь и полупустынь СССР и их хозяйственное использование : Автореф...канд. биол.наук / Ващенко М.И. – Ленинград, 1951. – 9 л.
1483326
  Залевская Е.М. Травянистые растения инорайонных флор, интродуцированные Ботаническим садом им. Ф.Н. Русанова АН УзССР / Е.М. Залевская, Н.А. Ковалева. – Ташкент, 1986. – 86с.
1483327
   Травянистые растения СССР. – Москва : Мысль
1. – 1971. – 456с.
1483328
   Травянистые растения СССР. – Москва : Мысль
2. – 1971. – 456с.
1483329
  Колмогоров Н.И. Травяное окно / Н.И. Колмогоров. – М., 1983. – 48с.
1483330
  Виеру Н. Травяные кольца : романы / Н. Виеру. – Москва : Советский писатель, 1985. – 430 с.
1483331
  Сенека Люций Анней Трагедии / Сенека Люций Анней; В пер. Сергея Соловьева. – Москва; Ленинград : Академия, 1933. – 433с. – (Сокровища мировой литературы)
1483332
  Геббель Ф. Трагедии / Ф. Геббель. – Москва ; Ленинград : Academia, 1934. – 671с.
1483333
  Софокл Трагедии / Софокл. – Москва ; Ленинград : Академія, 1936. – 233 с.
1483334
  Эсхил Трагедии / Эсхил. – М-Л, 1937. – 415с.
1483335
  Эсхил Трагедии / Эсхил. – Москва-Ленинград : Академия, 1937. – 413с.
1483336
  Сельвинский И.Л. Трагедии / И.Л. Сельвинский. – М, 1952. – 515с.
1483337
  Софокл Трагедии / Софокл. – Москва, 1954. – 472с.
1483338
  Софокл Трагедии / Софокл. – Москва, 1958. – 464с.
1483339
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 486с.
1483340
  Еврипид Трагедии : в 2-х т. / Еврипид; пер. И. Анненского и С. Шервинского. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека античной литературы. Греция)
Т. 1. – 1969. – 638 с.
1483341
  Еврипид Трагедии : в 2-х т. / Еврипид; пер. И. Анненского и С. Шервинского. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека античной литературы. Греция)
Т. 2. – 1969. – 720 с.
1483342
  Эсхил Трагедии / Эсхил. – М, 1971. – 383с.
1483343
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Москва, 1977. – 544с.
1483344
  Расин Жан Трагедии : [пер. с фр.] / Жан Расин ; АН СССР ; изд. подг. Н.А. Жирмунская , Ю.Б. Корнеев. – Изд. подг. Н.А. Жирмунская , Ю.Б. Корнеев. – Ленинград : Наука, 1977. – 431 с. – (Литературные памятники)
1483345
  Эсхил Трагедии / Эсхил. – Москва : Искусство, 1978. – 368 с.
1483346
  Софокл Трагедии / Софокл. – Москва, 1979. – 456с.
1483347
  Еврипид Трагедии / Еврипид. – М.
1. – 1980. – 550с.
1483348
  Еврипид Трагедии / Еврипид. – М.
2. – 1980. – 654с.
1483349
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Москва, 1981. – 366 с.
1483350
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Л., 1982. – 382с.
1483351
  Карим М. Трагедии / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1983. – 303 с.
1483352
  Сенека Луций Анней Трагедии / Луций Анней Сенека; Изд. подгот. С.А. Ошеров, Е.Г. Рабинович. – Москва : Наука, 1983. – 431с. – (Литературные памятники : АН СССР)
1483353
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Ереван, 1986. – 692с.
1483354
  Вондел Й. Трагедии / Й. Вондел. – Москва, 1988. – 572с.
1483355
  Софокл Трагедии / Софокл. – Москва, 1988. – 493 с.
1483356
  Шекспир В. Трагедии / В. Шекспир. – Москва, 1989. – 380с.
1483357
  Эсхил Трагедии / Эсхил. – М, 1989. – 589с.
1483358
  Сенека Л.А. Трагедии / Сенека; Пер. с латин. С. Ошерова. – Москва : Искусство, 1991. – 494с. – (Античная драматургия ; Рим). – ISBN 5-210-00400-7
1483359
  Шекспир В. Трагедии / Вильям Шекспир ; пер. с англ. Б. Пастернака ; [отв. за вып. О.В. Чепурных]. – Москва : Рипол, 1993. – 934, [1] с. : ил. – Печ. по изд.: Шекспир В. М. Л. Изд-во Искусство, 1949. – ISBN 5-87012-002-2


  Содержание: Ромео и Джульетта ; Король Генрих Четвертый; Гамлет, принц Датский ; Отелло ; Король Лир ; Антоний и Клеопатра
1483360
  Еврипид Трагедии : В 2-х т. / Еврипид; Пер. Иннокентия Анненского;Изд. подг. М.Л. Гаспаров, В.Н. Ярхо. – Москва : Ладомир, Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-86218-155-5, 5-86218-157-1
Т. 1. – 1999. – 644с.
1483361
  Еврипид Трагедии : В 2-х т. / Еврипид; Пер.И.Анненского; Изд. подг. М.Л. Гаспаров, В.Н. Ярхо. – Москва : Ладомир, Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-86218-1563, 5-86218-157-1
Т. 2. – 1999. – 704с.
1483362
  Шекспир У. Трагедии / Уильям Шекспир; Пер. с англ. М. Донского, Ю. Корнеева, Б. Пастернака. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 768с. – (Зарубежная классика). – ISBN 5-04-002710-9
1483363
  Бахмутский В.Я. Трагедии Вольтера в борьбе с идеологией и эстетикой феодально-абсолютитского порядка : Автореф... канд. филол.наук: / Бахмутский В.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Л., 1952. – 23л.
1483364
  Толова Г.Н. Трагедии Джона Вебстера. : Автореф... канд. филолог.наук: / Толова Г.Н.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
1483365
  Резанов В.И. Трагедии Ломоносова / В.И. Резанов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп Акад. наук, 1911. – С. 235-265. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Ломоносовский сборник: 1711-1911: Издание имп. академии наук. СПб., 1911


  На экз. № 104840 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Андрею Митрофановичу Лободе от автора
1483366
  Моуэт Ф. Трагедии моря / Ф. Моуэт. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1988. – 352с.
1483367
  Шекспир В. Трагедии. Сонеты / В. Шекспир. – Москва : Художественная литература, 1968. – 791с.
1483368
  Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения / В.А. Озеров. – Ленинград, 1960. – 446с.
1483369
  Озеров В.А. Трагедии: Эдип в Афинах; Фингал; Дмитрий Донской; Объяснительная статья / В.А. Озеров. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1907. – IV, [2], 191 с., [1] л. ил. : ил. – (Русская классная библиотека, издаваемая под ред. А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. 33)
1483370
  Безыменский А.И. Трагедийная ночь / А.И. Безыменский. – Москва : ГИХЛ, 1931. – 63 с. : ил.
1483371
  Безыменский А.И. Трагедийная ночь : поэма / А.И. Безыменский. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 40 с.
1483372
  Безыменский А.И. Трагедийная ночь : поэма / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 287 с.
1483373
  Безыменский А.И. Трагедийная ночь : поэма / А.И. Безыменский ; ил. В. Родченко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 279 с. : ил.
1483374
  Ибадоглы А. Трагедия "Иблис" ("Демон") Гусейн Джавида : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ибадоглы А. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 24 с.
1483375
  Шнайдер Б.И. Трагедия "Савва Чалый" Карпенко-Карого (Тобилевича) и ее место в украинской исторической драматургии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шнайдер Б.И. ; АН УССР , Ин-т укр. лит. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1950. – 16 с.
1483376
  Городецкий Б.П. Трагедия А.С. Пушкина "Борис Годунов" / Б.П. Городецкий. – Ленинград, 1969. – 184с.
1483377
  Филиппова Н.Ф. Трагедия А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери" / Н.Ф. Филиппова. – М : МПИ, 1991. – 109 с.
1483378
  Каторин Ю. Трагедия авианосца "Синано" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 26-30


  Військова історія.
1483379
  Вильямс В.Э. Трагедия американской дипломатии. / В.Э. Вильямс. – Москва, 1960. – 207с.
1483380
  Мартиросян Д. Трагедия батумских армян. Просто "резня" или предвестник армянского геноцида? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
1483381
  Глебов В. Трагедия без антрактов / В. Глебов. – М., 1980. – 74с.
1483382
  Бегоунек Ф. Трагедия в Ледовитом океане / Ф. Бегоунек ; авториз. пер. с чешского Л.К.. Фрчек ; послесл. Мирослава Гануша ; вступ. ст.. и общ. ред. Я.Я. Гаккеля. – Авт.пер.с чешского. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1962. – 297 с.
1483383
  Шерр И. Трагедия в Мексике / соч. Иоганна Шерра ; пер. М. Стратилатова. – Санкт-Петербург : Изд. книопрод. К.Н. Плотникова, 1874. – [4], 244 с.


  На тит. л. печать кн. маг.: Книжный магазин Степана Иванова Литова в Киеве 1830 г.; На с. 1 печать: Бибилиотека Киевского русского Купеческого собрания
1483384
  Буранок С.О. Трагедия в Перл-Харборе и американская пресса // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 210-220. – ISSN 0130-3864
1483385
   Трагедия в усадьбе Мэрсдон. – М, 1991. – 39с.
1483386
  Степанов А.Н. Трагедия в Чемульпо. / А.Н. Степанов. – Краснодар, 1946. – 52с.
1483387
  Степанов А.Н. Трагедия в Чемульпо. / А.Н. Степанов. – Краснодар, 1954. – 56с.
1483388
  Акперов Заид Али оглы Трагедия Г.Джавида "Шейх Санан" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акперов Заид Али оглы ; АН АзССР. Ин-т литературы и языка им. Низами. – Баку, 1967. – 20 с.
1483389
  Кантор В.К. Трагедия Герцена, или Искушение радикализмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 76-85. – ISSN 0042-8744
1483390
   Трагедия Гренады. – М, 1984. – 48с.
1483391
  Нитобург Э.Л. Трагедия Гренады. / Э.Л. Нитобург. – М., 1984. – 157с.
1483392
  Антеос П. Трагедия Греции / П. Антеос. – Москва : Правда, 1963. – 111 с. : ил.
1483393
  Литвинов В.М. Трагедия Григория Мелехова / В.М. Литвинов. – Изд. 2-е. – М., 1965. – 127с.
1483394
  Маджзуб М. Трагедия демократии и арабского национализма в Ливане / М. Маджзуб. – Москва, 1959. – 149 с.
1483395
  Исмаилов Т.М. Трагедия Дж. Джабарлы "Невеста огня" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исмаилов Т.М. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1966. – 20 с.
1483396
  Акимушкин И.И. Трагедия диких животных / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1969. – 176 с. – (Рассказы о природе)
1483397
  Нитти Франческо Трагедия Европы. / Нитти Франческо. – Москва-Берлин
1. – 1924. – 135с.
1483398
   Трагедия и подвиг. – М, 1985. – 214с.
1483399
  Паливода С.С. Трагедия и подвиг Бухенвальда / С.С. Паливода. – Львов, 1990. – 235 с.
1483400
  Коган П.С. Трагедия идеализма / Коган П.С. – Саратов, 1929. – 86-104 с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
1483401
  Адабашев И.И. Трагедия или гармония? Природа-машина-человек / И.И. Адабашев. – Москва : Мысль, 1973. – 365 с. : ил., карты
1483402
  Иванова Маргарита Федоровна Трагедия как жанр в русской драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Иванова Маргарита Федоровна; МГУ. Филол. фак. – М., 1974. – 17л.
1483403
  Вахов А.А. Трагедия капитана Лигова / А.А. Вахов. – Магадан, 1955. – 406с.
1483404
  Вахов А.А. Трагедия капитана Лигова / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1961. – 663с.
1483405
  Вахов А.А. Трагедия капитана Лигова / А.А. Вахов. – Владивосток, 1967. – 664с.
1483406
  Вахов А.А. Трагедия капитана Лигова / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1970. – 671с.
1483407
  Вахов А.А. Трагедия капитана Лигова / А.А. Вахов. – Владивосток, 1984. – 620с.
1483408
  Хохлов Н.П. Трагедия Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 32с.
1483409
  Парфенов А.Т. Трагедия Кристофера Марло : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Парфенов А.Т. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1483410
  Космач Г.А. Трагедия кумиров революции: cтраницы политических биографий Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, Л.Д. Троцкого / Г.А. Космач, Е.Н. Космач. – Минск, 1994. – 192с.
1483411
  Буш О.Ф. Трагедия линкора "Шарнхорст" = The drama of the sharnhorst : Хроника последнего похода / Пер. с англ. Л.А.Игоревского; Фриц-Отто Буш. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 222с. – ISBN 5-9524-0615-7
1483412
  Гончаров В. Трагедия личности советского офицера в повести Б. Васильева "Победители" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 55-58


  В статье анализируется повесть Б. Васильева «Победители» в проблемно-идей- ном аспекте. Внимание акцентируется на морально-нравственном состоянии Красной армии. Выявляются новые стороны в образе советского солдата и офицера Великой Отечественной ...
1483413
  Гейберг Г. Трагедия любви / Г. Гейберг. – М. – 68с.
1483414
  Ренер С. Трагедия Мэрилин Монро / С. Ренер. – К., 1994. – 304с.
1483415
  Аскеров Заман Шукюр оглы Трагедия Н.Везирова "Горе Фахреддина" и ее место в азербайджанской литературно-общественной мысли. : Автореф... наук: 10.01.03 / Аскеров Заман Шукюр оглы; АН АзССР. Инст. лит. – Баку, 1980. – 20л.
1483416
  Попов Б.Ф. Трагедия на Тверском бульваре / Борис Попов ; О жизни и гибели Героя Советского Союза вице-адмирала Г.Н. Холостякова. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 204 с.
1483417
  Морженкова Н. Трагедия на фоне "мирового" пейзажа. "Пейзажные пьесы" Гертруды Стайн // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 336-349. – ISSN 0042-8795
1483418
  Стрюченко И.Г. Трагедия нашего времени / И.Г. Стрюченко. – Владивосток, 1990. – 139с.
1483419
  Шекспир В. Трагедия о Гамлете принце Датском / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 431с.
1483420
  Шекспир Уильям Трагедия о Гамлете, принце датском : трагедия Вилиама Шекспира / Пер. в прозе с нем. по А.В. Шлегелю [и предисл.] А.М. Данилевского. – Витебск : Тип. насл. М.Б. Неймана, 1878. – 112, [1] с.


  На тит. л. надпись: Любимому брату Данил...
1483421
  Шекспир Уильям Трагедия о Гамлете, принце датском : в 3 т. / В. Шекспир; Пер. К. Р[оманова]. – 1899-1901. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 1. – 1899. – [6], 462 с. – Текст парал. на рус. и англ. яз
1483422
  Шекспир Уильям Трагедия о Гамлете, принце датском : в 3 т. / В. Шекспир; Пер. К. Р[оманова]. – 1899-1901. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : От переводчика. – 1900. – [4], 224 с. – Текст парал. на рус. и англ. яз
1483423
  Шекспир Уильям Трагедия о Гамлете, принце датском : в 3 т. / В. Шекспир; Пер. К. Р[оманова]. – 1899-1901. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 3 : Примечания и критика. – 1901. – [4], 306, LIV с. – Текст парал. на рус. и англ. яз
1483424
  Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце Датском / Уильям Шекспир ; [пер. с англ., примеч. М.Л. Лозинского]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 253, [3] с. – Название обл.: Гамлет. – (Лениздат-классика). – ISBN 978-5-4453-0459-3
1483425
  Шекспир В. Трагедия о Короле Лире / В. Шекспир. – Москва-Л., 1936. – 393с.
1483426
  Грибин Н.П. Трагедия Ольстера / Н.П. Грибин. – Москва : Международные отношения, 1980. – 192 с.
1483427
  Грибин Н.П. Трагедия Ольстера / Н.П. Грибин. – Москва, 1983. – 221 с.
1483428
  Элебрахт П. Трагедия пирамид: 5000 лет разграбления египетских усыпальниц / П. Элебрахт; Пер. с немецкого. – Москва : Прогресс, 1984. – 215с.
1483429
  Чэз С. Трагедия расточительства / С. Чэз. – М, 1926. – 142с.
1483430
  Лункин Р.Н. Трагедия российских немцев и российская религиозность / Р.Н. Лункин, С.Б. Филатов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 114-121. – ISSN 0201-7083
1483431
  Воронцов В.Б. Трагедия сорок пятого / В.Б. Воронцов. – Москва, 1969. – 136с.
1483432
  Ярхо В.Н. Трагедия Софокла "Антигона" / В.Н. Ярхо. – Москва : Высшая школа, 1986. – 111 с.
1483433
  Белый А. Трагедия творчества: Достоевский и Толстой / Андрей Белый. – [Москва] : Книгоиздат "Мусагет" : [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1911. – 46 с.
1483434
  Цвейг А. Трагедия унтера Гриши / А. Цвейг. – Москва, 1928. – 390с.
1483435
  Беленький М.С. Трагедия Уриэля Акосты / Беленький М.С. – Москва : Наука, 1968. – 152 с.
1483436
  Тахтерина Э. Трагедия Холокоста в поэзии Розы Ауслендер // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 158-164. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1483437
  Моров А. Трагедия художника / А. Моров. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 156-174с.
1483438
  Моров А.Г. Трагедия художника. (О М.А.Чехове). / А.Г. Моров. – М., 1971. – 255с.
1483439
  Мадач И. Трагедия человека : [поэма] / Эмерих Мадач ; Пер. и предисл. Н.А. Холодковского. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – 255 с. – (Дешевая библиотека ; № 362)
1483440
  Мадач И. Трагедия человека / И. Мадач. – М, 1964. – 239с.
1483441
   Трагедия Чили : Материалы и документы. – Москва : Политиздат, 1974. – 296 с.
1483442
  Маргуни Р.В. Трагедия Шекспира "Антоний и Клеопатра" в армянских переводах : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Маргуни Р.В.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 24л.
1483443
  Аникст А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет" : лит. комментария : кн. для учителя / А. Аникст. – Москва : Просвещение, 1986. – 124 с.
1483444
  Морозов М.М. Трагедия Шекспира "Король Лир" // Король Лир : трагедия в пяти актах / В. Шекспир. – Ленинград ; Москва : Госиздат "Детская литература" Мин. просв. РСФСР, 1949. – С. 156-174
1483445
  Шведов Ю.Ф. Трагедия Шекспира "Отелло" / Ю. Шведов. – Москва : Высшая школа, 1969. – 104 с. – (Мировая литература)
1483446
  Чебышев А. Трагедия Шиллера из русской истории. / А. Чебышев. – [47] с.
1483447
  Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора / П.П. Гайденко. – М., 1970. – 248с.
1483448
  Толстиков В.Г. Трагедия Южной Кореи / В.Г. Толстиков. – М., 1960. – 95с.
1483449
  Байрон Дж.Г. Трагедії / Джордж Байрон ; пер. з англ. Ю. Корецького. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 334 с. : портр.
1483450
  Софокл Трагедії / Софокл. – Київ : Дніпро, 1989. – 303с. – ISBN 5-308-00169-3
1483451
  Есхіл Трагедії / Есхіл. – Київ : Дніпро, 1990. – 316 с. – ISBN 5-308-00717-9
1483452
  Евріпід Трагедії / Евріпід. – Київ : Основи, 1993. – 448с. – ISBN 5-86248-244-Х
1483453
  Шекспір В. Трагедії / Вільям Шекспір; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. – Харків : Фоліо, 2004. – 462с. – Шифр дубл.809тШекс( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2313-1


  Пер. з англ. До збірки увійшло три п"єси: "Ромео і Джельєтта", "Гамлет", "Король Лір"
1483454
  Шекспір В. Трагедії : пер. с англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова і примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 464с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4370-2
1483455
  Шекспір В. Трагедії та хроніки / В. Шекспір ; переклад та впорядкування О.А. Грязнова. – Київ : Задруга. – ISBN 978-966-432-042-6
Кн.1. – 2008. – 368 с.
1483456
  Шекспір В. Трагедії та хроніки / В. Шекспір ; переклад та впорядкування О.А. Грязнова. – Київ : Задруга. – ISBN 978-966-432-045-7
Кн. 2. – 2008. – 308 с.
1483457
  Шалівська З. Трагедії Холмщини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 2 грудня (№ 154). – С. 11


  Тритомне дослідження "Від депортації до депортації" й спогади про чотирнадцятьох загиблих близьких родичів.
1483458
  Ніконова В.Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра : монографія / В.Г. Ніконова ; [за наук. ред. О.П. Воробйової] ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2007. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-434-016-5
1483459
  Безименський О.І. Трагедійна ніч : поема / О.І. Безименський ; пер. М. Пригари. – Харків : ЛІМ, 1932. – 55 с.
1483460
  Лановюк Л.П. Трагедія "остарбайтерів" в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 80-86
1483461
  Шнайдер Б.І. Трагедія "Сава Чалий" Карпенка-Карого і українська історична драма ХІХ ст. / Б.І. Шнайдер ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 276 с.
1483462
  Пастух Р. Трагедія австрійської імператриці // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 183-187. – ISSN 08-68-4790-1


  Єлизавета Баварська (1837-1898) - дружина імператора Франца Йосифа I, уроджена принцеса Баварії. Імператриця Австрії з 24 квітня 1854 (день заміжжя), королева-консорт Угорщини з 8 травня 1867 (день утворення двоєдиної монархії Австро-Угорщини).
1483463
  Мазур В. Трагедія Адама Киселя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 15


  "Якщо на політичну ситуацію в Україні кінця 1640-х подивитися очима англійця 1920-х, то можна чітко виділити три напрями: "лейбористський" на чолі з Богданом Хмельницьким; "консервативний" під проводом католицького магната, русина за походженням (так ...
1483464
  Шудрик І.О. Трагедія академіка Семковського // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 149-155. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
1483465
  Роженко М. Трагедія академіка Юринця / М. Роженко. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 192с. – (Духовні скарби України). – ISBN 966-7009-09-2
1483466
  Зленко Григорій Трагедія археолога -аматора // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 9 (134). – С. 12-13
1483467
   Трагедія Бабиного Яру - це частина української історичної пам"яті. Звернення українських євреїв до громадянського суспільства України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 7
1483468
  Євстаф"єва Т.О. Трагедія Бабиного Яру крізь призму архівних документів Служби безпеки України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 137-158. – ISSN 0320-9466
1483469
  Євстаф"єва Тетяна Трагедія Бабиного Яру у 1941-1943 рр.( за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 354-386
1483470
  Марко В.П. Трагедія без катарсису: новела Олеся Гончара "За мить щастя" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 124-127. – ISBN 978-966-551-315-5
1483471
  Бака В. Трагедія бездержавної нації / В. Бака, М. Лях, В. Яременко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 20


  Українці, розділені фронтами Другої світової. Битва за Дніпро 1943 року - одна з найбільших трагедій Другої світової війни. Понад мільйон загиблих. Українців з очищених від нацистів територій кидали в бій без зброї, ненавчених і непідготовлених.
1483472
   Трагедія бездержавної нації / В. Бака, М. Лях, М. Майоров, В. Яременко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 20-21 серпня (№ 113/114). – С. 21


  Українці, розділені фронтами Другої світової.
1483473
  Щербак Ю. Трагедія Буша // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 305-316. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  "Трагедія Буша" - називається одна з виданих в США книжок, в яких робляться спроби підбити перші підсумки епохи сорок третього президента США".
1483474
  Борейко В. Трагедія в Асканії-Новій / В. Борейко, Д. Табачник // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 53-62
1483475
  Грабовський С. Трагедія вирачених шансів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 8


  Крим - 1918: українські й кримськотатарські сюжети.
1483476
  Сюндюков І. Трагедія високого розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 20


  Життя і твори Георга Кристофа Ліхтенберга.
1483477
  Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2002. – 128с. – ISBN 966-580-128-7
1483478
  Король В.Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2004. – 128с. – ISBN 966-580-128-7
1483479
  Сергійчук В Трагедія Волині : Причини перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В Сергійчук; КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 140с. – ISBN 966-7060-32-2
1483480
  Сергійчук В.І. Трагедія Волині : причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / Володимир Сергійчук ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : СергійчукМ.І., 2009. – 199, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 200 та в тексті. – ISBN 978-966-2911-29-9
1483481
  Рибалт А. Трагедія Волині: спроби замирення і стереотипи // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 4 липня (число 26). – С. 5
1483482
  Конончук Т.І. Трагедія голодомору 1932-1933 рр у фольклорі України. проблема ххудожньої трансформації історичної правди : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Конончук Т.І.; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 172л. – Бібліогр.:л.159-172
1483483
  Конончук Тетяна Іванівна Трагедія голодомору 1932-1933 рр. у фольклорі України. Проблема художньої трансформації історичної правди : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Конончук Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1483484
  Логвиненко Ю. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 69-78. – ISSN 0236-1477
1483485
  Задунайський В. Трагедія голоду 1932 - 1933 років у кубанських станицях очима свідків // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 169-174. – ISBN 978-617-7122-39-4
1483486
  Воропаєва О.Б. Трагедія Грегора Замзи : урок за новелою Франца Кафки "Перевтілення" із залученням творів живопису та музики. 11 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
1483487
  Воропаєва О.Б. Трагедія Грегора Замзи : урок за новелою Франца Кафки "Перевтілення" із залученням творів живопису та музики. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст.
1483488
   Трагедія Гути Пеняцької Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1483489
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 7, 10-11. – ISSN 2519-4429
1483490
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 9-11. – ISSN 2519-4429
1483491
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 8-10. – ISSN 2519-4429
1483492
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 7-10. – ISSN 2519-4429
1483493
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 29 червня (№ 26). – С. 10-12. – ISSN 2519-4429
1483494
   Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 6-7, 10-11. – ISSN 2519-4429
1483495
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1483496
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1483497
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
1483498
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29)
1483499
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 липня (№ 30)
1483500
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 5-11. – ISSN 2519-4429
1483501
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня ( № 43 ). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
1483502
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 10-12. – ISSN 2519-4429
1483503
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 5-7. – ISSN 2519-4429
1483504
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 10-12. – ISSN 2519-4429
1483505
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6-8. – ISSN 2519-4429
1483506
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 7. – ISSN 2519-4429
1483507
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 34). – С. 13-15. – ISSN 2519-4429
1483508
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Згадуються метеріали про трагедію Волині у дослідженнях Володимира Сергійчука.
1483509
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 2-4. – ISSN 2519-4429
1483510
  Чобіт Д. Трагедія Гути Пеняцької. Причини, перебіг, наслідки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 10-12. – ISSN 2519-4429
1483511
  Ковалів Ю. Трагедія двомовності людини, родини та нації в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 131- С. 131-138
1483512
  Хоптяр А.О. Трагедія Дж. Байрона "Сарданапал" у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 150-152
1483513
  Мицик Ю. Трагедія Димера, або Епізод "дружби" двох "братніх народів" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 4


  Період Руїни: втручання Московської держави в міжусобицю серед козаків, в результаті чого жителі міста були знищені.
1483514
  Грабовький С. Трагедія другої Речі Посполитої та її відлуння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 184). – С. 5
1483515
  Расюк І. Трагедія еміграції у романі В. Винниченка "Рівновага" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 201-202. – ISBN 966-594-246-8
1483516
  Слободянюк П. Трагедія євреїв України в роки Другої світової війни // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 497-503. – ISBN 978-966-97201-1-5
1483517
  Найман О. Трагедія євреїв Української Народної Республіки // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 142-149
1483518
  Пахаренко В. Трагедія загубленої Вітчизни : (До проблеми національної ідентичності Гоголя) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 41-48. – (Філологічні науки)
1483519
  Єременко О. Трагедія землі - часу - людини: синівський гріх і материнська покута : за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва / О. Єременко, А. Сафонова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-5
1483520
  Шевченко Володимир Трагедія і звитяга оборонців "срібної землі" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 24-27


  У березні 1939-го - за півроку до початку Другої світової війни - понад 5 тисяч мешканців Карпатської України полягли у нерівних боях з відбірними військами фашистського диктатора Угорщини Горті.
1483521
  Сулима М. Трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)" // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 130-135


  Аналізується трагедія Івана Кавалерідзе "Григорій Сковорода (Григорій і Параскева)", написана 1968 р.
1483522
  Микитенко О.І. Трагедія ідеалів: 1897-1937-1997 : есе / Олег Микитенко // "Я була щаслива з тобою..." : спогади / З.Г. Краян. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2017. – С. 105-171, [1]. – Бібліогр.: іл. – ISBN 978-966-2570-67-0
1483523
  Зозуля І.Є. Трагедія ідеаліста в романі "Великий Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда. // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 8-11.
1483524
  Нікітенко К. Трагедія колоністів. Вирішення національного питання в Радянській Україні 1920–1930-х років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 15


  Так склалося історично, що на терени України прибувало чимало імігрантів з різних країн, здебільшого європейських. Воно й не дивно — багатий край із родючими землями споконвіків приваблював переселенців. Варто згадати й практику активного запрошення ...
1483525
  Якель Р. Трагедія командира. Доля розділеної батьківщини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 40). – С. 15


  Про його героїзм не написано книжок, не створено кінофільмів. Дуже коротке, але яскраве життя, покладене на вівтар боротьби за незалежність України, лише через півстоліття озвалося у скромних газ. публікаціях, а останнім часом — ще й в ...
1483526
  Грабовський С. Трагедія КПЗУ: глухий кут "червоного москвофільства" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 21
1483527
  Орел Л. Трагедія кримських татар (1944 рік) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 26 березня - 1 квітня (№ 13). – С. 12-13
1483528
  Гурик М. Трагедія Лемківщини в контексті відновлення історичної пам"яті українців / М. Гурик, Л. Приймич // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 298-301. – ISBN 978-617-7196-23-4


  На основі спогадів переселенців з с. Репедь Сянокського повіту Жешівського воєводства, Польща.
1483529
  Мадач І. Трагедія людини / І. Мадач. – К, 1967. – 252с.
1483530
  Урсані Н. Трагедія людської особистості у творчості Василя Єрошенка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 142-152. – ISSN 1728-9572
1483531
  Костецький І. Трагедія Макбета // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 180-265.
1483532
  Шекспір В. Трагедія Макбета. Король Генрі IV : [п"єса] / В. Шекспір ; [пер. з англ. Т. Осьмачки ; ред. і вступ. ст.: Ігор Костецький]. – Мюнхен : На горі, 1961. – 446 с.
1483533
  Кудрявцев М.Г. Трагедія Миколи Руденка "На дні морському": антитоталітарний дискурс // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 113-117. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1483534
  Голубенко П. Трагедія Миколи Хвильового // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – C. 6-9
1483535
  Шаповал Ю. Трагедія на вулиці Расіна: пошук істини триває // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.107-111 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Вбивство С. Петлюри
1483536
  Трофименко Т. Трагедія на три дії. Голодомор в українській літературі // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 156-159. – ISSN 0130-321Х
1483537
  Патриляк І. Трагедія нескореного регіону. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 157-159
1483538
  Ковалів Ю. Трагедія Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 136-146.
1483539
  Сюндюков І. Трагедія омріяної державності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 квітня (№ 61/62)


  Інститут історії України НАН України видав "Нариси історії Української революції 1917-1921 років" (том 1).
1483540
  Гапієнко К. Трагедія особистості у п"єсі І.К. Карпенка-Карого "Сава Чалий". 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-49
1483541
  Гапієнко К. Трагедія особистості у п"єсі І.К.Карпенка-Карого "Сава Чалий" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-49.
1483542
  Коваль Роман Трагедія отамана Волинця / Коваль Роман, Завальнюк Костянтин. – Київ : Діокор, 2002. – 288с. – ISBN 966-96038-3-8
1483543
  Сюндюков І. Трагедія переможців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 21


  Інститут історії України НАН України та Асоціація дослідників Голодоморів в Україні оприлюднили фундаментальну працю про голод 1946 - 1947 років.
1483544
  Чашук М. Трагедія письменника // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 275


  Юрій Миколайович Косач — український поет, прозаїк, драматург, редактор. Був небожем Лесі Українки та онуком Олени Пчілки.
1483545
  Сорочук Л.В. Трагедія під Берестечком в поезії Тараса Шевченка "Ой чого ти почорніло, зеленеє поле?" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 254-255
1483546
  Саламаха І.М. Трагедія під час тріумфу // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 177-183. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086


  До питання про обставини розгрому Третьої Залізної дивізії армії УНР під час Першого Зимового походу 26 грудня 1919 року.
1483547
  Несук М.Д. Трагедія позбавлених батьківщини: Палестин. народ у боротьбі за самовизначення. / М.Д. Несук. – К., 1988. – 47с.
1483548
  Горак І. Трагедія полковника Петра Болбочана // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 41/42)


  Спроба державного перевороту в УНР влітку 1919 р.
1483549
  Ревегук В. Трагедія полтавських кобзарів // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 240-247. – ISSN 2075-1222
1483550
  Калакура О. Трагедія поляків УСРР у контексті політики суцільної колективізації та геноциду українського народу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 50-61. – ISBN 978-966-02-4630-8
1483551
  Горак Р. Трагедія портрета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 132-137. – ISSN 0868-4790
1483552
  Горенок Г.Ю. Трагедія про Гамлета та її життя у часі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 32-39. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
1483553
  Пирогова К.М. Трагедія родини Крушельницьких у п"єсі О. Олеся "Земля обітована" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 107-110. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1483554
  Гречко А. Трагедія руйнації роду : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 295-296


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
1483555
  Гаврилюк О. Трагедія святинь // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 84-86. – ISBN 978-966-485-023-7


  До 70-х сумних роковин нищення українських православних церков на Холмщині та Південному Підляшші.
1483556
  Олесь О. Трагедія серця : [Одноактна п"єса] / О. Олесь. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1911. – 13 с.


  На тит. стор. надпис: БМазурмович
1483557
  Орлова О. Трагедія Трансністрії / О. Орлова, Р. Чекмишева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 31 (455), 5-11.08.2016 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Серед злочинів гітлерівців, які торкнулися території України, однією з маловідомих є історія депортації румунських ромів на територію Трансністрії, яку низка дослідників вважають геноцидом.
1483558
  Солдатенко В.Ф. Трагедія тридцять третього: нотатки на історіографічному зрізі // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 3-92. – ISBN 978-966-8809-48-4
1483559
  Федорчук Я.П. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Волинська область. Підсумки : [дослідження] / Я.П. Федорчук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-195. – ISBN 978-617-517-107-3
1483560
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Горохівський район / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 307, [1] с. – Геогр. покажч.: с. 303-307. – ISBN 978-966-361-478-6
1483561
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Іваничівський і Локачинський райони / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 345, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 340-345. – ISBN 978-966-361-549-3
1483562
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Луцький район і м.Луцьк / упоряд. та авт. комент. І. Пущук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-361-393-2
1483563
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Рожищенський і Маневицький райони / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 382, [2] с. – Геогр. покажч.: с. 374-382. – ISBN 978-966-361-491-5
1483564
   Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938-1944 років. Турійський район / упоряд. та авт. комент. І. Пущук ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 323, [1] с. – Геогр. покажч.: с. 319-323. – ISBN 978-966-361-482-3
1483565
  Журба С.С. Трагедія українського селянства під час голодомору у прозі діаспори (на матеріалі творів Олени Звичайної та Іванни Чорнобривець) // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 102-113. – ISSN 2522-1337
1483566
  Пепа В. Трагедія української душі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-13. – ISSN 0208-0710


  [Про Матвія Михайловича Шестопала]
1483567
  Сергійчук В. Трагедія українців Польщі / В. Сергійчук. – Тернопіль : Тернопіль, 1997. – 440с.
1483568
  Сардачук П.Д. Трагедія українців Польщі в повоєнні роки (1944-1956 рр.) / П.Д. Сардачук, О.П. Сагайдак // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 264-273
1483569
  Нечай С. Трагедія українців: між Москвою та Берліном // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 1, 7


  Голодомор 1932-1933 років.
1483570
  Оржехівська І.Г. Трагедія християнської релігії в епоху торговельних центрів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Не бажаєте завітати до віртуальної церкви? А поставити свічку в ре- жимі онлайн? Сучасне суспільство, кероване культурою споживання, намагається надати максимально зручного та компактного вигляду надбанням людства задля ефективного застосування. Гаслом ...
1483571
  Грабська А. Трагедія ХХ століття в пам"яті німецьких та українських студентів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У пізнавально-освітньому проекті "Мюнхен - Київ 1941-1945: два міста - одна історія", присвяченому національній пам"яті українців та німців про події Другої Світової війни, взяли участь студенти, аспіранти й викладачі КНУТШ та Університету ім. ...
1483572
  Пишкало І. Трагедія Шевченківського вітражу // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 263, грудень : грудень. – С. 10


  "До 1-ї річниці смерти героїні-страдниці Алли Горської".
1483573
  Яновська Л. Трагедія щирого приятеля, 1910
1483574
   Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров"я людини. Досвід Європи : [звіт] / [підгот. : Рекха Менон, Емре Озалтін, Світлана Понякіна [та ін.]. – Київ : Версо-04, 2009. – 72 с. : іл., табл. – Додаток: с. 71-72. – Бібліогр.: с. 67-70. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-21-1
1483575
  Білик Г. Трагедокомедія долі Теофана Прокоповича // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 75-82. – ISSN 2075-1222
1483576
  Чехов А.П. Трагик по неволе / А.П. Чехов. – М, 1951. – 16с.
1483577
  Свербилова Т.Г. Трагикомедия в советской литературе / Т.Г. Свербилова. – К, 1990. – 145с.
1483578
  Скворцов А. Трагикомический бурлеск: "Прощанье со старыми тетрадями..." Олега Чухонцева // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 252-279. – ISSN 0042-8795
1483579
  Драйзер Т. Трагическая Америка / Т. Драйзер. – Москва : Художественная литература, 1952. – 176с.
1483580
  Волкова Е.В. Трагическая вина ( "Убиты под Москвой " Константина Воробьева ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.29-39. – ISSN 0042-8744
1483581
  Де Трагическая гибель самолета "Максим Горький" : проза : репортаж / Де, Сент-Экзюпери // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 41-43. – ISSN 1130-6545
1483582
  Папини Д. Трагическая ежедневность / Д. Папини. – Берлин, 1923. – 119с.
1483583
  Порошенко О.Ю. Трагическая и мелодраматическая формы человеческого бытия и культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 12. – С.35-39. – ISSN 2073-9702


  Особенность современной культуры – ее драматичность, в природе которой скрываются дуальность и противоречие. Драматичность представляет собой не только черту культуры и социального бытия, а является имманентно-антропологической субстанцией, лежащей в ...
1483584
  Бурже Поль Трагическая идиллия : космополитические нравы / Бурже Поль. – Москва : Панорама, 1994. – 448 с. – В изд. также: Приключения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 году / Э. Сю. – (Библиотека любовного и авантюрного романа). – ISBN 5-85220-390-4
1483585
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / Кристофер Марло ; Пер. с англ. К.Д. Бальмонта; [Предисл. к англ. тексту: Хавелок Эллис]. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова, 1912. – 152 с. – Несколько слов о типе Фауста / К. Бальмонт, с. 5-18
1483586
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / Кристофер Марло ; пер. с англ. под ред. Т. Кудрявцевой ; перд. Л. Пинского. – Москва : Художественная литература, 1949. – 92 с.
1483587
  Марло К. Трагическая история доктора Фауста / К. Марло. – М, 1959. – 95с.
1483588
  Шекспир В. Трагическая история о Гамлете принце датском / В. Шекспир. – Москва-Л., 1933. – 136с.
1483589
  Шекспир В. Трагическая история о Гамлете принце датском / В. Шекспир. – Москва, 1935. – 143с.
1483590
  Гжимковский Е. Трагическая колыбельная песня / Е. Гжимковский. – Москва, 1986. – 256с.
1483591
  Чисников В.Н. Трагическая судьба И.Г. Щегловитова – ученого-криминалиста : (к 155-летию со дня рождения) // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 197-209. – ISSN 1992-4437
1483592
  Казанцева Лидия Афанасьевна Трагическая судьба Тимофея Бочарова : его планам сбыться было не суждено // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 33-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893
1483593
  Гулак А.Т. Трагически высокая жизнь Андрея Болконского (Стилистическая структура образа персонажа в романе Л.Н. Толстого "Война и мир") // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 8-15. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1483594
   Трагические контексты отечественной культуры XX века и современность (к 95-летию начала Гражданской войны) : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 26 ноября 2013 г., (г. Симферополь) / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, Каф. рус. языка, Каф. философии и социальных наук, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Филос. фак. ; [науч. ред. А.П. Цветков]. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 187, [1] с. : ил., фот. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-06-6
1483595
  Обинье Теодор Агриппа д" Трагические поэмы / Обинье Теодор Агриппа д"; А. Ревич, пер.с фр. – Москва : Присцельс, 1996. – 530с. – Фам. автора: Д"Обинье. – ISBN 5-85324-028-5; 5-86508-059-8
1483596
  Рукавишников И.С. Трагические сказки / Иван Рукавишников. – Москва : Московское книгоиздательство. – ([Сочинения] : [1901-1925] ; Кн. 9 ; [Кн. 17])
4. – 1915. – 191 с.


  [Сочинения] [Текст] / Иван Рукавишников. - Санкт-Петербург, [1901-1925]. - 18-25 см. Место изд. кн. 1-8: Санкт-Петербург ; кн. 9-17, 19-20: Москва; кн. 18: Нижний Новгород Изд-во кн. 4: "Содружество" ; кн. 5-7 : тип. т-ва "Общественная польза" ; кн. ...
1483597
  Лагин Л.И. Трагический астероид. / Л.И. Лагин. – М, 1972. – 413с.
1483598
  Попков В. Трагический генезис "второй русской эмиграции" // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2008. – № 2. – С. 218-242. – ISSN 1810-228Х
1483599
  Коренева М. Трагический герой O’Нила как шут // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 234-251
1483600
  Васильев А. Трагический герой европейской истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 75-78. – ISSN 0235-7089


  Польский образ Сибири.
1483601
  Элленберг В. Трагический конец бушменов / В. Элленберг. – М., 1956. – 307с.
1483602
  Саакян П.Т. Трагический образ "маленького человека" в произведениях Пушкина и Гоголя (из истории образа) : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян П. Т.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1949. – 24 с.
1483603
  Шарова Е.А. Трагический оптимизм / Е.А. Шарова. – Ленинград, 1990. – 79 с.
1483604
   Трагический путь к трону короля комедии // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 7. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
1483605
  Бурдан А. Трагический рейс. Спасение на необитаемом острове. / А. Бурдан. – М., 1971. – 262с.
1483606
  Марлинская С. Трагический тенор эпохи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49


  Тврчість О. Блока
1483607
  Кобидзе Р. Трагическое в новой грузинской литературе / Р. Кобидзе. – Тбилиси, 1988. – 93с.
1483608
  Борев Ю.Б. Трагическое и комическое в действительности и в искусстве / Ю.Б. Борев. – Москва, 1955. – 32с.
1483609
   Трагическое и комическое в зарубежной драме. – Москва, 1979. – 86 с.
1483610
   Трагическое и комическое в зарубежной литературе. – Москва, 1986. – 86 с.
1483611
  Радионова Т.Я. Трагическое и проблема его художественного восплощения. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Радионова Т.Я.; Мин.высш.и сред.спец.образоваиня.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1979. – 30л.
1483612
  Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория / Т.Б. Любимова. – М., 1985. – 128с.
1483613
  Лазарева М.А. Трагичесое в литературе. : лекции / М.А. Лазарева. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 119 с.
1483614
  Ястребова Н. Трагичното в изкуството = Das tragische in der kunst / Н. Ястребова ; [отговорен ред. Л.Тенев] ; Българска академия на науките ; Ин-т по философия. – София : Изд-во на Българска академия на науките, 1961. – 264, [4] с. – ISBN 5-89357-021-9
1483615
  Бикова Т. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 191-201. – ISBN 966-7773-70-1
1483616
  Коломієць О.Л. Трагізм існування людини у філософії Сьорена К"єркегора // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 82-83
1483617
  Дзюба О. Трагіка національного самопочування в оповіданні "Апофеоз" Мілоша Црнянського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 63-58. – Бібліогр.: С.68
1483618
  Дзюба-Погребняк Трагікомедія війни Тіто Строцці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 99-112. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)
1483619
  Макуха Л.О. Трагікомедія І. Карпенка-Карого "Мартин Боруля". Дворянство як міф про краще життя // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 14 (270). – С. 8-12
1483620
  Ткалич А.М. Трагікомедія кохання у п"єсі О. Погребінської "Дев"ятий місячний день" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 359-364. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  У п"єсі Олександри Погребінської "Дев"ятий місячний день" бачимо сучасну сім"ю — немолода мати, її син Олег та його колишня дружина Олена. Родина живе одноманітним і сирим життям. Батько Олега помер, а до його матері залицяється будівельник Віктор ...
1483621
  Горбулін В. Трагікомедія реакцій на "трагедію" у Гельсінкі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 2


  "Якими тільки епітетами не описували експерти, політики й журналісти зустріч Д. Трампа та В. Путіна в Гельсінкі 16 липня - від "провалу" і до "трагедії". Втім, емоцій було значно більше, ніж об"єктивного аналізу того, що відбулося, й осмислення, чи ...
1483622
  Грабовський С. Трагіфарсове завершення перебудови // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 5


  Минуло 28 років від спроби здійснення державного перевороту в СРСР, очолюваного т. зв. "ГКЧП".
1483623
  Гентош Л. Трагічна біографія у веселкових тонах // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 15-17


  "Постать Вільгельма Габсбурга, маловідома і в Україні, і за її межами, привернула увагу знаного та досвідченого дослідника історії Центрально-Східної Європи професора Тимоті Снайдера... Для написання біографічної праці "Червоний принц. Таємні життя ...
1483624
  Сопронюк О. Трагічна даль: Володимир Затуливітер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 20


  До річниці з дня народження.
1483625
  Сопронюк О. Трагічна даль: Володимир Затуливітер // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 березня (№ 6). – С. 18-19
1483626
  Решетник М.Д. Трагічна діалектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 647. – ISBN 966-316-069-1
1483627
  Вєвюрка А. Трагічна доля біскупа Каєтана Солтика // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 30 грудня (№ 52)
1483628
  Кундієв Ю. Трагічна доля вченого // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-117. – ISSN 0585-8365
1483629
   Трагічна доля кримськотатарського народу : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при Раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-673-377-5
1483630
  Зайцев Ю. Трагічна доля кримськотатарського народу у XX ст. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/7-12/8
1483631
  Наконечний В. Трагічна доля лемків у Польщі // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 105-107


  Лемки є частиною укр. етносу з І тис. н.е.
1483632
  Король В.Ю. Трагічна доля радянських військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 рр. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 91-105
1483633
  Яворська Л. Трагічна доля студентів фармацевтичного факультету Львівського державного медичного інституту у 40-их роках XX століття: до проблеми національної пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7196-23-4
1483634
  Зейтуллаєва З. Трагічна доля та сьогоднішня ситуація кримських татар. Contra spem spero: від депортації до окупації / З. Зейтуллаєва, А. Живачівський // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 28 травня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 0027-8254
1483635
  Гафарова Т. Трагічна доля українців в умовах тоталітарної радянської системи : урок з використанням інформаційних технологій за романом Уласа Самчука "Марія". 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19. – Бібліогр. в кінці ст.
1483636
  Гафарова Т. Трагічна доля українців в умовах тоталітарної системи : За романом Уласа Самчука "Марія" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С.12-19.
1483637
  Сорока Ю. Трагічна доля холмсько-підляських українців // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 155-157


  Рецензія на книги: Макар Юрій, Чорний Михайло, Макар Віталій, Са- люк Анатолій. Від депортації до депортації. Суспільно- політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Т. 1. Дослідження. - Чернівці: Букрек, ...
1483638
  Костик П. Трагічна доля Холмщини і Підляшшя / Петро Костик ; Львів. суспільно-культ. тов-во "Холмщина" ; Львів. крайове тов-во "Рідна школа". – Львів, 1997. – 123 с.
1483639
  Ткаченко Л.В. Трагічна дуель М. Лермонтова з М. Мартиновим: сучасний погляд // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 18-19


  Подано матеріали до вивчення біографії М.М. Лермонтова в школі на уроках світової літератури, а саме історії загибелі поета на дуелі.
1483640
  Іщук-Пазуняк Трагічна загибель Данила Щербаківського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 497-509. – ISBN 978-966-355-044-2
1483641
  Вєдєнєєв Д. Трагічна загибель єпископа Т. Ромжі у контексті ліквідації Унії в Закарпатті: невідомі документи радянських спецслужб // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 251-259
1483642
  Білик Г. Трагічна Зеровіана // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 129-141. – ISSN 2075-1222
1483643
  Осадчук Л. Трагічна і приголомшлива амплітуда долі Арлекіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  "День" побував у меморіальному Музеї-садибі Леся Курбаса в селищі Старий Скалат Тернопільської області.
1483644
  Казанова Ю.О. Трагічна іронія у "розважальних" романах Грема Гріна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
1483645
  Казанова Ю.О. Трагічна іронія у модерністському дискурсі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 226-230. – (Б-ка Ін-ту філології)
1483646
  Ковалів Юрій Трагічна одіссея Дмитра Фальківського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47. – Бібліогр.: с. 45-47. – ISSN 0130-5263
1483647
  Колтакова Н. Трагічна помилка орфея в поезії Богдана-Ігоря Антонича: символізм крізь призму Моріса Бланшо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 183-189. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Запропоновано інтерпретацію образу Орфея як символу мистецтва. Символістське прагнення до подолання меж художньої творчості осмислене як фатальна, але необхідна трагічна помилка. Феномен символізму розглянуто крізь призму теорії М. Бланшо, в аспекті ...
1483648
  Колодуб Оксана Трагічна постать української музичної культури // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 160-164. – ISSN 0869-3595
1483649
  Погребна О. Трагічна сторінка в історії України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33
1483650
  Єсипенко Д. Трагічна сторінка української історії, концепти Страшного Суду і Богоматері у новелі В. Стефаника "Марія" : Вивчення творчості письменника у світлі християнського віровчення // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-33
1483651
  Марцинюк Т.І. Трагічне в літературі (на матер. прози І.Багряного і В.Бикова). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.06 / Марцинюк Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1483652
  Марцинюк Тетяна Іванівна Трагічне в літературі (на матеріалі прози Івана Багряного і Василя Бикова) : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.06 / Марцинюк Тетяна Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.181-193
1483653
  Варикаша М. Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку 20 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 10-13. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1483654
  Варикаша М. Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1483655
  Кирієнко Н. Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 63-71. – ISBN 966-8547-61-6
1483656
  Тарнавський О. Трагічний 1933 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 14-15


  "Із слова на літературному вечорі, присвяченому Миколі Хвильовому, в Нью-Йорку."
1483657
  Вертій О. Трагічний голос із мороку соціалізму // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 14 жовтня (№ 20)


  Проблема етичного вибору в романі Любоша Юріка "Смерть міністра. Ніч перед стратою Владіміра Клементіса".
1483658
  Костиря Б. Трагічний голос Клима Поліщука // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 108-116
1483659
  Костиря Б. Трагічний голос Клима Поліщука // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 108-116
1483660
  Рибак І.В. Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині / І.В. Рибак, А.Ю. Матвєєв; Головна ред. кол. науково-документ. серії книг "Реабілітовані історією". Ін-тут історії України НАНУ. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2001. – 140с. – ISBN 966-682-022-6
1483661
  Сюндюков І. Трагічний сміхотворець. Остап Вишня: драма життя й творча мужність митця // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 344-350. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
1483662
  Маньковська Д. Трагічний, величний і вічний Василь Стус // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 149-151
1483663
  Гудзенко К.Н. Трагічні голоси : Мученикам голодної весни 1933 року, їхнім дітям, онукам і правнукам присвячую / К.Н. Гудзенко. – Кам"янка, 1993. – 195с.
1483664
  Смольницька О. Трагічні обставини доби в дзеркалі одного оперного перекладу / О. Смольницька, М. Стріха // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 165-170. – ISSN 0320-8370


  Історія українського перекладу для музичного театру досі залишається системним дослідженням.
1483665
  Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам"ять // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 5-10. – ISBN 978-966-600-651-9
1483666
  Удод О. Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам"ять // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 42-45. – ISSN 2222-5250
1483667
   Трагічні постаті України : Анотований бібліографічний покажчик для молоді. – Київ, 1995. – 214с.
1483668
  Матвєєва Л. Трагічні сторінки / Л. Матвєєва, Е. Циганкова, О. Янковський // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 80-115. – ISSN 0206-8001
1483669
  Гармасар В.Г. Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 121-132. – ISSN 0374-3896
1483670
  Паламарчук О.Л. Трагічні сторінки з історії кафедри слов"янської філології (20-30-ті рр. XX ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 314-319. – ISBN 966-8188-10-1
1483671
   Трагічні сторінки моєї Вітчизни : Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2171-25-9
1483672
  Федчук В. Трагічні сторінки не повинні затьмарити майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 12


  Випадків, коли українські селяни переховували поляків у 1943 - 1944 роках, було чимало.
1483673
  Сміян П.К. Трагічні сторінки України в боротьбі за незалежність / П.К. Сміян, К.П. Сміян // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.68-73
1483674
  Трофимович В. Трагічні сторінки української історії 1941 - 1945 рр. // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 63-79. – ISBN 978-966-1594-12-7
1483675
  Радько П. Трагічні традиції українського державотворення в контексті роману П. Куліша "Чорна рада" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 121-125. – ISSN 2075-1222
1483676
  Левітас Фелікс Трагічні уроки 1942 року // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 10-19
1483677
  Брюховецька Л. Трагічні уроки фільму "Іванна" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)
1483678
  Ленська С.В. Трагічність і комічність кохання у новелістиці С. Пилипенка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 97-107. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
1483679
  Махинов Виктор Николаевич Традици воспитания в немецкой народной педагогике : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Махинов Виктор Николаевич; Киевский гос.пед.ин-т иностранных языков. – К., 1993. – 259л. – Бібліогр.:л.233-259
1483680
  Илиевски П.Хр. Традициja и иновации во македонските црковнословенски книжевни споменици од турскиот период = Tradition and innovatios in the Macedonian churchslavonic literary monuments from the Turkish period / Петар Хр. Илиевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2005. – 393 с. : ил. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-101-55-8
1483681
  Масловская Е.В. Традиции "критической теории" в современной западной социологии права // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.39-47. – ISSN 0132-1625
1483682
  Дербенева Л. Традиции "смехового мира" Древней Руси в структуре романа Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 16-34.
1483683
  Зименко В.М. Традиции ,новаторство,современность / В.М. Зименко. – М, 1965. – 272с.
1483684
  Новицкая З.В. Традиции американского юмора XIX ст. и речевые средства комического у Марка Твена. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новицкая З.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1962. – 28л.
1483685
  Зиливинская Э.Д. Традиции архитектуры Среднего Востока в усадебном домостроительстве Золотой Орды // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2011. – № 2 (46). – С. 102-112. – ISSN 1563-0102
1483686
  Сироткин В.Г. Традиции Бородина / В.Г. Сироткин, В.Т. Козлов. – М, 1989. – 62с.
1483687
  Панков В.К. Традиции в движении. / В.К. Панков. – М., 1971. – 318с.
1483688
  Чибисова Н.Г. Традиции в инновационном образовательном поле // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 309-317. – ISSN 1993-5560


  "Рассматриваются такие понятия, как «традиция» и «инновация», анализируется их взаимосвязь и взаимовлияние, а также выявляется роль традиции в современном инновационном поле. Автор трактует традиции как социокультурное наследие прошлого, передающееся ...
1483689
  Гомонов А.К. Традиции в системе общественных отношений : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гомонов А.К.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
1483690
   Традиции в современном обществе. – Москва : Наука, 1990. – 346 с.
1483691
  Лучанкин А.И. Традиции в социокультурной преемственности: методол. аспект : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Лучанкин А.И. ; МВ ССО РСФСР, Уральский гос. ун-тет. – Свердловск. – 18 с.
1483692
  Юрина Е.А. Традиции В.И. Даля в лексикографических трудах Томской диалектологической школы // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 54-57. – ISBN 966-594-355-3
1483693
  Кулагина Г.М. Традиции Великого почина. / Г.М. Кулагина. – М., 1984. – 96с.
1483694
  Смирнов В.П. Традиции Великой французской революции в идейно-политической жизни Франции. / В.П. Смирнов, В.С. Посконин. – М., 1991. – 219с.
1483695
  Новак В.С. Традиции весенней обрядности Лельчицкого района Гомельской области: обряд встречи весны // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 212-216
1483696
  Ганчев А. Традиции взаимопомощи в болгарских селах Южной Бессарабии (первая половина XX века) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 23-25
1483697
  Васильева С.Я. Традиции византийского искусства в художественной культуре XII века острова Готланд // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 177-196. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1483698
  Дерек Малгожата Магдалена Традиции воспитания в польской народной педагогике : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дерек Малгожата Магдалена; Киевский гос. лингвистический университет. – К., 1996. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1483699
  Конкина В.Э. Традиции воспитывают. / В.Э. Конкина. – М., 1975. – 51с.
1483700
  Остаповец Н.С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1483701
  Козлова Л.П. Традиции Гоголя и литературная борьба 1848-1855 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козлова Л.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1483702
  Алиева Ш. Традиции детского фольклора в драматических произведениях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 19-21. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
1483703
  Алиева Ш. Традиции детского фольклора в драматических произведениях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 228-231. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
1483704
  Радугин М.Я. Традиции доблести и слави / М.Я. Радугин. – Москва, 1985. – 64 с.
1483705
  Ермакова М.Я. Традиции Достоевского в русской прозе / М.Я. Ермакова. – М. : Просвещение, 1990. – 126 с.
1483706
  Манфред А.З. Традиции дружбы и сотрудничества. Из истории рус.-франц. и советско-франц. связей. / А.З. Манфред. – Москва, 1967. – 332с.
1483707
  Подденежная Е.В. Традиции жанра "филологического романа" в литературе русской эмиграции III волны (на материале романа И. Ефимова "Неверная") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 126-134. – ISBN 978-966-171-476-1
1483708
  Храмова С.И. Традиции жанра видений в русской и украинской поэзии XIX в. // Братнє єднання літератур народів СРСР / [ред. кол.: М.С. Грицай (відп. ред.), Й.Я. Заславський (заст. відп. ред.), Л.В. Грицик, П.П. Кононенко, Н.В. Костенко, А.В. Кулинич, Я.В. Власенко (відп. секр.)]. – Київ : Вища школа, 1982. – С. 142-148
1483709
   Традиции зовут вперед. – Красноярск, 1965. – 308 с.
1483710
  Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция конец XIX - начало XX века / В.И. Божович; отв. ред.: А.В. Бартошевич. – Москва : Наука, 1987. – 320 с.
1483711
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. труд. – Пермь : ПГУ, 1986. – 156с.
1483712
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. трудов. – Пермь : ПГУ, 1988. – 144с.
1483713
   Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе 19 - 20 веков : Межвуз. сбор. науч. трудов. – Пермь : ПГУ, 1990. – 144с.
1483714
   Традиции и инновации в быту и культуре народов Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибрск, 1983. – 123с.
1483715
   Традиции и инновации в духовной жизни общества. – М, 1986. – 192с.
1483716
   Традиции и инновации в духовной жизни общества. – М, 1986. – 192с.
1483717
  Полякова Т. Традиции и инновации в иноязычной подготовке инженера // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 55-61. – ISSN 0869-3617


  О тенденции изменения статуса дисциплины " Иностранный язык" в инженерном образовании.
1483718
  Федоров И. Традиции и инновации в подготовке инженерных кадров / И. Федоров, В. Медведев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-37.. – ISSN 0869-3617
1483719
  Папцова А. Традиции и инновации и их проявления в культуре гагаузов в связи с транформацией традиционного общества // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 144-155


  "Настоящая статья посвящена проблемам трансформации гагаузского общества в ХХ веке. Трансфомации происходят в условиях сохранения черт традиционного общества. Проблемы трансформаций рассмотрены в широком контексте, в том числе на материале развития ...
1483720
  Гусева Е.Н. Традиции и инновации как компоненты социокультурной модернизации общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 8-16. – ISSN 2073-9702
1483721
  Есбергенов Х. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков / Х. Есбергенов, Т. Атамуратов. – Нукус, 1975. – 211с.
1483722
  Кожин А. Традиции и мастерство / А. Кожин. – Л., 1948. – 120с.
1483723
   Традиции и наследие Христианского Востока. – М, 1996. – 400с.
1483724
   Традиции и наследие Христианского Востока = Traditions and heritage of the Christian East : Материалы международной конференции. – Москва : Идрик, 1996. – 400с. – ISBN 5-85759-037-Х
1483725
  Рыленков Н.И. Традиции и новаторство / Н.И. Рыленков. – М., 1962. – 132с.
1483726
   Традиции и новаторство. – Кишинев, 1973. – 96с.
1483727
   Традиции и новаторство. – Ленинград
Вып. 2. – 1982
1483728
   Традиции и новаторство. – Горький
Вып. 4. – 1982
1483729
  Гончар Николай Иванович Традиции и новаторство в "Театре революции" Ромена Роллана : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Гончар Николай Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1483730
  Гончар Николай Иванович Традиции и новаторство в "Театре революции" Ромена Роллана ("Дантон", "Четырнадцатое июля", "Робеспьер") : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Гончар Николай Иванович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1984. – 202л. – Бібліогр.:л.180-196
1483731
  Найдаков В.Ц. Традиции и новаторство в бурятской советской литературе / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1976. – 425с.
1483732
  Чирков А.С. Традиции и новаторство в драматургии Бертольда Брехта. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Чирков А.С.; АН УССр. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1972. – 22л.
1483733
  Менин А.Е. Традиции и новаторство в драматургии Хуана Руиса де Аларкона : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Менин А.Е.; Моск.гос.пед.лин-т. – М, 1977. – 12л.
1483734
   Традиции и новаторство в зарубежном театре. – Л, 1986. – 96с.
1483735
  Крахмалева А.Д. Традиции и новаторство в идейно-воспитательной работе / А.Д. Крахмалева. – Саратов, 1989. – 153с.
1483736
  Светлов И.Е. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве социалистических стран / И.Е. Светлов. – М., 1986. – 222с.
1483737
  Кажаров Х.Х. Традиции и новаторство в кабардинской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Кажаров Х.Х.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 18л.
1483738
  Шарипов А.Ш. Традиции и новаторство в казахской литературе / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата, 1984. – 136с.
1483739
   Традиции и новаторство в литературе стран Западной Европы и Америки XIX-XX вв. : межвуз. сб. – Горький, 1989. – 96 с.
1483740
  Дергачева Э.С. Традиции и новаторство в ранней советской прозе (1917-1925 гг.) / Э.С. Дергачева. – Челябинск, 1989. – 83 с.
1483741
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1973. – 143с.
1483742
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1973. – 163с.
1483743
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1977. – 143с.
1483744
   Традиции и новаторство в русской литературе. – М, 1977. – 143с.
1483745
   Традиции и новаторство в русской литературе ХІХ века. – Горький, 1983. – 96 с.
1483746
  Кулинич Андрей Васильевич Традиции и новаторство в русской поэзии 20-х годов : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Кулинич Андрей Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
1483747
  Мигунов А.А. Традиции и новаторство в русской советской литературе / А.А. Мигунов. – Москва : Просвещение, 1982. – 191 с.
1483748
  Кулинич А.В. Традиции и новаторство в русской советской поэзии 20-х годов : Дис... докт. филол.наук: / Кулинич А. В.; КГУ. – К., 1966. – 641л. – Бібліогр.:л.I-XII
1483749
  Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца Х1Х - начала ХХ века / М.Г. Неклюдова. – М., 1991. – 398с.
1483750
   Традиции и новаторство в советской литературе. – М, 1976. – 132с.
1483751
   Традиции и новаторство в советской литературе. – Рига, 1986. – 187 с.
1483752
  Гапошкин В.И. Традиции и новаторство в советском искусстве / В.И. Гапошкин. – Москва : Советский художник, 1962. – 44 с.
1483753
  Гуртуева Т.Б. Традиции и новаторство в современной балкарской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гуртуева Т.Б.; АН Аз.ССР. – Баку, 1979. – 17л.
1483754
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
1. – 1975. – 98с.
1483755
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
2. – 1975. – 98с.
1483756
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск
3. – 1976. – 111с.
1483757
   Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе. – Иркутск, 1980. – 132с.
1483758
  Челышев Е.П. Традиции и новаторство в современной поэзии хинди. : Автореф... доктор филолог.наук: / Челышев Е.П.; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М., 1964. – 61л. – Бібліогр.:с.59-61
1483759
  Эминова С.М. Традиции и новаторство в современном романе хинди / С.М. Эминова. – М, 1987. – 132с.
1483760
   Традиции и новаторство в творчестве А.П. Гайдара. – Горький, 1982. – 189с.
1483761
   Традиции и новаторство в творчестве Карима Тинчурина. – Казань, 1990. – 146 с.
1483762
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1979. – 174с.
1483763
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1980. – 174с.
1483764
   Традиции и новаторство в художественной литературе. – Горький, 1983. – 134с.
1483765
   Традиции и новаторство в художественном освоении действительности. – Алма-Ата, 1981. – 174 с.
1483766
   Традиции и новаторство в чувашской литературе. – М, 1985. – 130с.
1483767
  Колесников Б.И. Традиции и новаторство в шотландской поэзии XIV-XVIII веков. / Б.И. Колесников. – М., 1970. – 312с.
1483768
  Куликова И.С. Традиции и новаторство в эстетике / И.С. Куликова. – М., 1989. – 63с.
1483769
  Сокол Э.П. Традиции и новаторство латышской литературы / Э.П. Сокол. – Рига, 1960. – 91с.
1483770
   Традиции и новаторство немецкого и английского романтизма конца XVIII- начала XIX вв.. – Москва, 1986. – 146 с.
1483771
   Традиции и новаторство русской литературы. – Москва, 1980. – 124 с.
1483772
   Традиции и новаторство русской литературы ХХ века. – Москва, 1973. – 180 с.
1483773
   Традиции и новаторство русской прозы ХІХ века. – Горький, 1988. – 180с.
1483774
   Традиции и новаторство советского киноискусства. – М, 1989. – 222с.
1483775
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публикации : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 413л. – Бібліогр.:л.387-413
1483776
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публицистики : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 50л.
1483777
  Качкан Владимир Атаназиевич Традиции и новаторство советской публицистики : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Качкан Владимир Атаназиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 40л.
1483778
  Беридзе М.М. Традиции и новаторство современного грузинского романа : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Беридзе М.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1966. – 16 с.
1483779
  Тыминская И. Традиции и новаторство Хельге Крога в пьесе "Мы великие" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 72-80. – ISSN 2075-1486
1483780
  Беляева Н. Традиции и новации в выставочной работе / Н. Беляева, Г. Шосаидова, Э. Курталиева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 20-22. – ISSN 1811-377X


  В статье рассматриваются инновационные формы и подходы к организации нетрадиционных выставок в библиотечном пространстве.
1483781
  Варавенко В.Е. Традиции и новации в коллизионно-правовом регулировании договорных обязательств в международном частном праве Китая // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 24-26. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена анализу коллизионных норм китайского международного частного права, регулирующих договорные обязательства. Выявлены и объяснены особенности коллизионных норм. Коллизионные нормы развиваются под влиянием новых экономических и правовых ...
1483782
  Дергилева Т.В. Традиции и новации в научно-методическом обеспечении деятельности библиотек сети СО РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 115-120. – ISSN 2224-1825
1483783
  Зинченко И. Традиции и новации в подготовке биобиблиографических пособий / Ирина Зинченко, Надежда Белявская // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 36-38. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт работы по составлению биобиблиографических указателей специалистами Научно-технической библиотеки Одесской национальной академии пищевых технологий.
1483784
  Скакун О. Традиции и новации в праве Украины и Македонии: сравнительный анализ // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 296-306. – ISBN 978-966-02-4324-8
1483785
  Булыгина Т.А. Традиции и новации изучения социально-гуманитарных наук в советской историографии 50-х - начала 80-х годов // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 114-122. – ISBN 978-966-8558-75-7
1483786
   Традиции и новые тенденции в зарубежном кинематографе. – М, 1984. – 256с.
1483787
  Оборотов Ю.Н. Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права) / Ю.Н. Оборотов; МОНУ; Одесская нац. юридическая академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 280с. – ISBN 966-8104-03-Х
1483788
  Плахов В.Д. Традиции и общество : Опыт философско-социологического исследования / В.Д. Плахов. – Москва : Мысль, 1982. – 220 с.
1483789
   Традиции и поиски в чувашском искусстве. – Чебоксары, 1989. – 102 с.
1483790
  Фет А.А. Традиции и проблемы изучения / А.А. Фет. – 3 изд. – Курск, 1985. – 182с.
1483791
   Традиции и революции в истории науки. – Москва : Наука, 1991. – 257 с.
1483792
  Ромашко Н.Н. Традиции и современность / Н.Н. Ромашко. – Минск, 1974. – 176с.
1483793
  Кайдалова О.Н. Традиции и современность / О.Н. Кайдалова. – М., 1977. – 296с.
1483794
  Кончаловский М.П. Традиции и современность / М.П. Кончаловский. – Москва, 1978. – 30с.
1483795
   Традиции и современность. – Москва, 1986. – 180с.
1483796
   Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов Северного Кавказа. – Москва, 1987. – 136 с.
1483797
  Мелкумян Е. Традиции и современность в Кувейте // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 145-155. – ISSN 1998-1813
1483798
   Традиции и современность в фольклоре. – М, 1988. – 211с.
1483799
  Плахов В.Д. Традиции и социалистический образ жизни / В.Д. Плахов. – Л., 1979. – 16с.
1483800
   Традиции и тенденции развития литературной критики Сибири. – М, 1989. – 249с.
1483801
  Стельмахович М.И. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского народа. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Стельмахович М.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1989. – 48л.
1483802
  Денисюк Н.П. Традиции и формирование личности / Н.П. Денисюк. – Минск, 1979. – 136с.
1483803
  Зайцев В.А. Традиции и эксперимент: о путях русской поэзии на рубеже 20-21 веков // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-12. – ISSN 0130-9730


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1483804
  Тузова Маргарита Зиновьевна Традиции интернационализма в зарубежной публицистике и развитие их в творчестве У.Дж.Помроя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тузова Маргарита Зиновьевна; МГУ. Фак. журналистики. Кафедра ист. зарубежной печати и лит. – М., 1980. – 26л.
1483805
  Гетало Т.Е. Традиции исследования ментальности в философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.60-65. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1483806
  Сардар Ш.Ю. Традиции как структурный элемент цивилизации : Автореф... канд. фислос.наук: 17.00.08 / Сардар Ш. Ю.; МОУ, КУ. – К., 1994. – 17л.
1483807
  Сардар Шахвалихан Юсуфзаи Традиции как структурный элемент цивилизации : Дис... канд. философскихнаук: 17.00.08 / Сардар Шахвалихан Юсуфзаи; Мин-во образования Украины. Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1483808
  Новак В.С. Традиции календарно-обрядового фольклора Светлогорского района Гомельской области // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 242-247


  Статья посвящена проблеме изучения регионально-локальных особенностей календарной обрядности. В ней на материале фольклора одного из районов Гомельской области рассматривается местная специфика обрядовых явлений зимнего и весеннего циклов народного ...
1483809
  Евтихевич Н.С. Традиции канадской внешней политики // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 9 (477). – С. 73-80. – ISSN 0321-2068


  До 100 - річчя МЗС Канади.
1483810
  Якубов Музаффар Холович Традиции классической эстетики Востока и современность. (На материале Таджикистана) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Якубов Музаффар Холович; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1483811
  Власова И.В. Традиции крестьянского земелепользовония в Поморье и Западной Сибири в XVII-XVIII вв. / И.В. Власова. – Москва, 1984. – 232с.
1483812
  Тихомиров В.Н. Традиции Л.Н. Толстого в творчестве И.А. Бунина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-19. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1483813
  Рукавицын А.П. Традиции Льва Толстого в советском историческом романе : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукавицын А.П.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1974. – 22л.
1483814
  Ячник Л.Н. Традиции Мандельштама в творчестве Александра Кушнера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 568-574. – (Б-ка Ін-ту філології)
1483815
  Денисова И.В. Традиции Маяковского в современной поэзии / И.В. Денисова. – Москва : Знание, 1968. – 47 с. – На обл.: Новое в жизни, науке и технике. – (Литература ; 4)
1483816
  Громова М.В. Традиции метафизической поєзии в лирике С. Кековой // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 97-102. – (Б-ка Ін-ту філології)
1483817
  Громова М.В. Традиции метафизической поэзии в лирике 1970 - 2000-х гг. (С. Кекова, А. Парщиков, Г. Сапгир, Г. Кружков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Громова Мирослава Владимировна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2013. – 185 л. – Библиогр.: л. 168-185
1483818
   Традиции московской школы и современные проблемы языкознания. – М, 1981. – 249с.
1483819
  Шошура С. Традиции Н.В. Гоголя в творчестве М.А. Булгакова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 146-150. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1483820
  Мильдон Валерий Ильич Традиции народно-поэтического творчества в русской классической литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Мильдон Валерий Ильич; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1973. – 20л.
1483821
  Велигоцкая Нина Ивановна Традиции народного монументального искусства в современном монументально-декоративном искусстве Украины. : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.00 / Велигоцкая Нина Ивановна; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1483822
  Корсакайте И. Традиции народного творчества в литовской графике : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Корсакайте И.; АН Лит.ССР,Ин-т ист. – Вильнюс, 1969. – 31л.
1483823
  Шкут Николай Николаевич Традиции народного творчества в художественной промышленности Белоруссии 50-70-х годов ХХ в. (изделия из соломы и лозы) : Автореф... канд. ист.наук: / Шкут Николай Николаевич; АН БССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1979. – 26л.
1483824
  Масальская Галина Игоревна Традиции натуральной школы в творчестве А.Н.Плещеева : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Масальская Галина Игоревна; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 26л.
1483825
  Казиев С. Традиции национальной экономики и межэтнические отношения в современном Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 70-84. – ISSN 1998-1813
1483826
  Швецова Л.К. Традиции Некрасова в советской поэзии (в творч. В. Маяковск. , М. Исаковск. А. Твардовск.) : Автореф... канд. филол.наук: / Швецова Л. К.; Лит. ин-т при Союзе писат. СССР. – М., 1954. – 17л.
1483827
  Магомедсалихов Х.Г. Традиции остракизма в дагестанском обществе / Х.Г. Магомедсалихов, А.Г. Мусаева // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5. – С. 57-62. – ISSN 0869-1908
1483828
  Иполитова Наталья Традиции пасхального стола // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 22-31. – ISSN 1812-867Х
1483829
  Гусева Т.М. Традиции попечительства и благотворительности при организации уездных библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 94-99. – ISSN 0869-608Х
1483830
  Беглова Лидия Дмитриевна Традиции пролетарского роана США 30-х годов и проблемы развития социалистического реализма в послевоенном прогрессивном американском романе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Беглова Лидия Дмитриевна ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра зарубеж. печати и литературы. – Москва, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1483831
  Заманская Валентина Викторовна Традиции промантической поэзии 20-х - начала 30-х годов в творчестве поэтов фронтового поколения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Заманская Валентина Викторовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1483832
  Козленко Н. Традиции райка в произведениях Е. Шварца 1920-х годов // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 113-118. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1483833
  Тэн А.Н. Традиции реализма в корейской классической литературе. / А.Н. Тэн. – Алма-Ата, 1980. – 303с.
1483834
  Калашников Ю.С. Традиции реализма на сцене. Условный театр в оценке К.С. Станиславского / Ю.С. Калашников. – Москва, 1964. – 100с.
1483835
  Фик С.И. Традиции религиозно-философского осмысления проблемы взаимоотношения человека и мироздания в "утреннем" и "вечернем" размышлениях о божием величестве М.В. Ломоносова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 5. – С. 28-37
1483836
  Мосунова Л.А. Традиции российской педагогики в приобщении молодого поколения к чтению литературной классики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 23-34. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1483837
  Шутова Наталья Традиции русского hand-made : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 26 : Фото
1483838
  Короткова М.В. Традиции русского быта : энциклопедия / М.В. Короткова. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 320с. – (Исторический альбом). – ISBN 978-5-9555-1174-0
1483839
  Кривицкий А. Традиции русского офицерства / А. Кривицкий. – Москва, 1945. – 107с.
1483840
   Традиции русского фольклора. – М, 1986. – 249с.
1483841
   Традиции русского языкознания на Украине. – К, 1977. – 263с.
1483842
  Лайлиева И.Д. Традиции русской классической и мировой литературы в киргизской прозе / И.Д. Лайлиева. – Фрунзе, 1988. – 169 с.
1483843
  Курилов А.С. Традиции русской критической мысли / А.С. Курилов. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
1483844
  Ильяш Е А. Традиции русской литературной классики и творчество С.П.Залыгина. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01., 10.01.02 / Ильяш А.Е,; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 26л.
1483845
  Харчевников В.И. Традиции русской народной песни в стиле раннего Есенина (1910-1916 гг) / В.И. Харчевников. – Ростов -на-Дону, 1974. – 112 с.
1483846
  Гуцевич А.Е. Традиции русской усадебной культуры и их проявление в современном российском обществе // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 107-111. – ISSN 2073-9702
1483847
  Пономарева И.С. Традиции свадебной обрядности греков Приазовья / И.С. Пономарева, И Т. Сорока // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 181-184
1483848
  Сегизбаев О.А. Традиции свободомыслия и атеизма в духовной культуре цазахского народа. / О.А. Сегизбаев. – Алма-Ата, 1973. – 168с.
1483849
   Традиции семьи. – Свердловск : Сред-Урал. кн. изд-во, 1988. – 263 с.
1483850
  Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844-1849) / Э.М. Жилякова. – Томск, 1989. – 272 с.
1483851
  Беляева Н.В. Традиции символизма в русской лирике постсимволизма : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / Н.В. Беляева ; КУ им. Т. Шевченко. – Київ : [б. и.], 1998. – 271 л. – Библиогр.: л. 230-271
1483852
  Ефимова С.Н. Традиции символизма и основные оппозиции в поэтичесом мире Константина Васильева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 6 (36). – С. 11-20
1483853
  Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре / Смолина Н.И. – Москва : Стройиздат, 1990. – 343, [1] с. – Библиогр.: с. 328-333
1483854
  Черепанов В.Д. Традиции славяно-русского демократизма // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.35-66. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1483855
  Токарева М.А. Традиции смеха и улыбки в русской и западной культурах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 91-103. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1483856
  Голотвин Ж.Г. Традиции советского патриотизма / Ж.Г. Голотвин. – М., 1975. – 199с.
1483857
  Белая Э.Н. Традиции сценического реализма / сост. Э.Н. Белая. – Ленинград : [б. и.], 1980. – 189 с.
1483858
   Традиции удалось сохранить. Интервью с Президентом МГТУ им. Н.Э. Баумана И.Б. Фёдоровым. // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 76-79. – ISSN 1726-6726


  МГТУ им. Н.Э. баумана исполняется 180 лет.
1483859
  Николенко О. Традиции украинского фольклора и народная мифология в повести Н.В. Гоголя "Ночь перед рождеством" / О. Николенко, Е. Николенко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 3-10. – ISSN 2075-1486
1483860
  Темная О.В. Традиции Ф. Достоевского в творчестве М. Волошина // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 170-176. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1483861
  Шеншин В.К. Традиции Ф.М.Достоевского и советский роман 1920-х годов / В.К. Шеншин. – Красноярск, 1988. – 159 с.
1483862
  Литман А.Д. Традиции философского натурализма в Индии и мировоззрение Дев Атмы. / А.Д. Литман. – М., 1982. – 216с.
1483863
  Кадыров Келди Традиции фольклора в поэзии М.Шейхзаде : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кадыров Келди; Самаркандский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 17л.
1483864
  Мамуров Махмуд Традиции фольклора в узбекской советской поэзии 30-х годов. (В аспекте поэм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамуров Махмуд; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1973. – 20л.
1483865
  Шведова-Шувалова Традиции фольклорной сатиры в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шведова-Шувалова Л.П. ; МГУ. – Москва, 1956. – 19 с.
1483866
  Петров В.Т. Традиции эпического повествования в якутской прозе / В.Т. Петров. – Новосибирск, 1982. – 84с.
1483867
  Чернышев В.С. Традиции, обряды в системе формирования идеалов личности / В.С. Чернышев. – Киев, 1986. – 141с.
1483868
   Традиции, обряды, современность. – Киев, 1983. – 249 с.
1483869
  Фрадкина С.Я. Традициии классики и их роль в развитии советской литературы 1940 - 1980 годах : учебн.пособие / С.Я. Фрадкина. – Пермь : ПГУ, 1984. – 84 с.
1483870
  Пшенічкіна Г. Традицийні зимові мелодії у басейні Верхньої Самари // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 90-100. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Уперше детально розглянуто зимові обрядові наспіви локальної етномузичної традиції верхньої течії річки Самари в історико-етнографічному контексті. Колядки та щедрівки – за повної відсутності інших календарних жанрів – на сьогодні представляють ...
1483871
  Юдин К.А. Традиционализм барона Юлиуса Эволы: об идейных исканиях консервативного революционера // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 113-128. – ISSN 0235-1188
1483872
  Давыдов А.П. Традиционализм и модернизм в творчестве Гоголя // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 128-136. – ISSN 0236-2007
1483873
  Жук С.И. Традиционализм против капитализма осциальная история ранней Америки / С.И. Жук. – Днепропетровск, 1992. – 96с.
1483874
  Васильев А.А. Традиционалистские политико-правовые взгляды И.Т. Посошкова // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1483875
  Моллов С. Традиционен бит, обичаи и вярвания в Габровско / С. Моллов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1988. – 167, [5] с.
1483876
  Гаер Е.А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX - начале XX в. / Е.А. Гаер. – М., 1991. – 126с.
1483877
  Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана / Широкова З.А. ; отв. ред. А.К. Писарчик ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1976. – 207 с.
1483878
  Субботин А.Л. Традиционная и современная формальная логика / А.Л. Субботин. – М., 1969. – 160с.
1483879
  Мамонтова М.С. Традиционная или электронная: какую книгу читать? // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-31. – ISSN 0869-6020
1483880
  Жантиев Д.Р. Традиционная исламская мысль в Османской Cирии в конце XIX - начале XX в. (на примере творчества шейха Йусуфа ан-Набхани) // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – C. 21-29. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
1483881
  Белозерова В.Г. Традиционная китайская мебель / В.Г. Белозерова. – Москва : Наука, 1980. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-136 (171 назв.)
1483882
  Головчанский А.Н. Традиционная китайская медицина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 76-84
1483883
  Иванова Ю.В. Традиционная культура греческого населения России - СССР в ее историческом развитии // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 173-180
1483884
   Традиционная культура Китая. – Москва : Наука, 1983. – 208с.
1483885
   Традиционная культура народов Центральной Азии. – М, 1986. – 176с.
1483886
   Традиционная культура народов Центральной Азии. – М, 1986. – 176с.
1483887
  Докучаев И.И. Традиционная культура сегодня: Иран - глобализация и поиск самоидентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 12. – С. 74-81. – ISSN 2073-9702
1483888
  Сподарева Н.И. Традиционная культура: виды, пути развития / Н.И. Сподарева. – Київ : Магістр-S, 1997. – 144с. – ISBN 966-557-027-7
1483889
   Традиционная материальная культура чечено-ингушетии. – Грозный : Книга, 1989. – 149, [3] с.
1483890
  Иванов В.И. Традиционная медицина : опыт отечественной и восточной народной медицины в современной лечебной практике / В.И. Иванов. – Москва, 1991. – 427с.
1483891
  Кефели А. Традиционная музыкальная культура крымских караимов и ее окружение // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 98-111
1483892
   Традиционная обрядность и мировоззрение малых народов Севера. – Москва : Институт истории СССР АН СССР, 1990. – 221, [2] с.
1483893
   Традиционная обрядность и мировозрение малых народов Севера, 1990. – 221 с.
1483894
   Традиционная обрядность монгольских народов. – М, 1992. – 208с.
1483895
   Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М, 1989. – 245с.
1483896
  Чеканина Н.А. Традиционная одежда татар // Дуслык / Всеукр. татарский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2014. – № 139, сентябрь. – С. 28-29
1483897
  Жамбалова Г С. Традиционная охота бурят / Г С. Жамбалова, . – Новосибирск, 1991. – 175с.
1483898
  Куликова М.О. Традиционная политическая культура и реформы в Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 86-93. – ISSN 0869-1908
1483899
  Хан Генгу Традиционная свадьба: прошлое и настоящее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 1 : Свадьба: узы брака по-корейски. – С. 4-9. – ISSN 1738-8252
1483900
  Ремиова Е.И. Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран Ближнего Востока / Е.И. Ремиова, Н.Н. Шахин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 125-133. – ISSN 2077-3455
1483901
  Афанасьева Галина Михайловна Традиционная система воспроизводства нганасан (проблемы репродукции обособленных популяций) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.07 / Афанасьева Галина Михайловна; АН СССР. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1991. – 43л.
1483902
  Григорович Н.Е. Традиционная скульптура йорубов. / Н.Е. Григорович. – М, 1977. – 167с.
1483903
  Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана : соц.-экон. аспекты функционирования и трансфорамции (1920-1930-е гг.) / Ж.Б. Абылхожин ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 238, [2] с.
1483904
  Малявин В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока / В.В. Малявин. – М., 1987. – 62с.
1483905
   Традиционное воспитание детей у народов Сибири. – М, 1988. – 251с.
1483906
  Строгальщикова З.И. Традиционное жилище Межозерья. 1900-1960 / З.И. Строгальщикова. – Ленинград, 1986. – 104 с.
1483907
  Щанкина Л.Н. Традиционное жилище мордовских переселенцев Сибири // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 104-120. – ISSN 0869-5415


  Основу статьи составляет полевой материал, собранный в 2003-2009 гг. в населенных пунктах, где преимущественно проживает мордовское население
1483908
  Маркович Я.С. Традиционное и новаторское в поэзии И.А.Бунина (1983-1917) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Маркович Я.С.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1977. – 13л.
1483909
  Григоров Н.А. Традиционное и новаторское в творчестве Михаила Шишкина на примере новеллы "Урок каллиграфии" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 464-467
1483910
   Традиционное и новое в литературах Юго-Восточной Азии. – М, 1982. – 261с.
1483911
  Союнова А. Традиционное и новое в обрядах связанных с рождением и воспитанием детей в семьях туркменского городского населения (на матер. Ашхабада, Кизыл-Арвата, Безмеина). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Союнова А.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1989. – 17л.
1483912
   Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев переселенцев. – Москва, 1988. – 313 с.
1483913
   Традиционное и новое в современном быте и культуре дагестанцев переселенцев. – Москва : Наука, 1988. – 313, [4] с.
1483914
  Русакова Л.М. Традиционное изобразительное искусство русских. крестьян Сибири. / Л.М. Русакова. – Новосибирск, 1989. – 173с.
1483915
  Сигалов М.К. Традиционное исламское правопонимание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор поднимает тему исламского правопонимания. По мнению автора, религиозность является важнейшей доминантой духовности арабо-мусульманской культуры. Также в статье раскрываются понятия права в мусульманских странах и мусульманского ...
1483916
  Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра / Г.Н. Грачева. – Л., 1983. – 173с.
1483917
  Краснодембская Н.Г. Традиционное мировоззрение сингалов / Н.Г. Краснодембская. – М., 1982. – 213с.
1483918
  Сагалаев А.М. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: знак и ритуал / А.М. Сагалаев, И.В. Октябрьская. – Новосибирск, 1990. – 208с.
1483919
   Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири. – М, 1988. – 261с.
1483920
   Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири. – М, 1989. – 261с.
1483921
  Транин А.А. Традиционное природопользование и соблюдение прав коренных малочисленных народов России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 0132-0769
1483922
  Стоилов К.С. Традиционное сельское жилище болгар и украинцев. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.00.,07.00.07 / Стоилов К.С.; МГУ. – М, 1983. – 22л.
1483923
   Традиционное хозяйство и культура чувашей. – М, 1988. – 120с.
1483924
  Смоляк А.В. Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура и Сахалина / А.В. Смоляк. – М., 1984. – 246с.
1483925
  Сазонова М.В. Традиционное хозяйство узбеков южного Хорезма / М.В. Сазонова. – Ленинград, 1978. – 97 с.
1483926
  Ефимова Е.А. Традиционные библиотеки, библиотеки игрушек и игротеки: история и перспективы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 39-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье освещается история создания игротек в России, Европе, США.
1483927
  Новикова А.М. Традиционные бытовые пести Тульской области / А.М. Новикова, С.И. Пушкина. – Тула, 1989. – 318с.
1483928
   Традиционные верования и быт народов Сибири. – М, 1987. – 120с.
1483929
   Традиционные верования и быт народов Сибири. – М, 1987. – 209с.
1483930
  Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов / А.И. Мазин. – Новосибирск, 1984. – 201с.
1483931
  Георги Д.Г. Традиционные верования народов Южной Нигерии в современных условиях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 48-57. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1483932
  Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма / К.М. Герасимова. – Новосибирск, 1989. – 317с.
1483933
  Тульцева Л.А. Традиционные верования, праздники и обряды русских крестьян. / Л.А. Тульцева. – М., 1990. – 63с.
1483934
  Адеойс Самуэль Олусола Традиционные вожди в колониальном обществе Йоруба 1914-1939 гг. ("Косвенное управление" в стране Йоруба в межвоенный период). : Автореф... канд. ис.наук: 01.00.03 / Адеойс Самуэль Олусола; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1974. – 34л.
1483935
  Гуцол Н.Н. Традиционные жилища коренных народов Северо-Востока Азии и Северо-Запада Америки : Автореф... канд. истор. наук: 07.00.07 / Гуцол Н.Н.; АН СССР. – М, 1989. – 22л.
1483936
  Гутар О.И. Традиционные и индивидуально-авторские метафоры в стихотворении Эмили Дикинсон "It sounded as if the streets were running..." // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 48-51
1483937
  Монгуш М. Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 16-32. – ISSN 0869-1908
1483938
  Александрова Т.Д. Традиционные и новые исследования взаимодействия природы и общества в Российской географии // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-25. – Бібліогр. 40 назв. – ISSN 1561-4980
1483939
   Традиционные и новые обряды в быту народов СССР. – Москва, 1981. – 120 с.
1483940
  Савельева А.В. Традиционные и новые факторы нестабильности на мировом рынке продовольствия // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 69-76. – ISSN 2074-6040
1483941
  Прохоров А.В. Традиционные и новые ценности академического сообщества // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 164-166
1483942
  Гаваа Л. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии / Л. Гаваа; АН СССР: Отделение физиотерапии; Отв. ред.: В.Н.Цибуляк. – Москва : Наука, 1986. – 575с.
1483943
  Дворак О.В. Традиционные и электронные информационные ресурсы в помощь экологическому просвещению : (из опыта Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 197-201
1483944
  Мотроненко И.Л. Традиционные и электронные каталоги: дифференцированный подход // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.59-61. – ISSN 0869-6020
1483945
  Тлеукеева Р. Традиционные и электронные ресурсы: состояние, проблемы, эффективность использования // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.15-19. – ISSN 0869-4915
1483946
   Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки. – М, 1981. – 588с.
1483947
  Нямцу А.Е. Традиционные легендарные мотивы в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 78с. – ISBN 966-568-851-0
1483948
   Традиционные методы обучения плюс программирование. – Минск, 1970. – 588 с.
1483949
   Традиционные методы обучения плюс программирование. – М, 1970. – 48с.
1483950
  Варданян Лилия мартыновна Традиционные мужские возрастные группы у армян (конец XIX - начало XX вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Варданян Лилия мартыновна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1975. – 22л.
1483951
  Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. / М.М. Громыко. – М., 1986. – 274с.
1483952
  Нямцу А.Е. Традиционные образы легендарно-мифологических женщин в литературе / Анатолій Нямцу; МОНУ; Чернов. нац. ун-т им. Ю.Федьковича; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2006. – 72с. – ISBN 966-568-643-7
1483953
   Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1987. – 192, [5] с.
1483954
   Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1987. – 192 с.
1483955
   Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья. – Л, 1985. – 342с.
1483956
  Зыков Ф.М. Традиционные орудия труда якутов (ХIХ - нач. ХХ в.) / Ф.М. Зыков. – Новосибирск, 1989. – 140с.
1483957
  Зотова Ю.Н. Традиционные политические институты Нигерии: первая половина ХХ в. / Ю.Н. Зотова. – М., 1979. – 213с.
1483958
  Шитова С.Н. Традиционные поселения и жилища башкир / С.Н. Шитова. – М, 1984. – 234с.
1483959
  Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX -- начале XX века. / А.Г. Булатова. – Л., 1988. – 197,2с.
1483960
  Бурнаков В.А. Традиционные представления хакасов об ызыхах // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 111-121. – ISSN 1563-0102
1483961
  Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев; Гурвич И.С. – Новосибирск, 1992. – 239 с.
1483962
  Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в ХІХ - начале ХХ в. / Н.А. Алексеев; Гуревич И.С. – Новосибирск, 1975. – 199 с.
1483963
  Чханги И. Традиционные рынки Кореи: место суровой жизни и оптимизма / И. Чханги, А. Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2015. – T. 11, № 2 : Традиционные рынки: история и эволюция. – С. 5-11. – ISSN 1738-8252
1483964
   Традиционные слушания перспективных докторских исследований молодых ученых // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 316-325
1483965
   Традиционные структуры и экономический рост в Индии. – М, 1984. – 261с.
1483966
  Нямцу А.Е. Традиционные сюжеты, образы, мотивы : статьи / А.Е. Нямцу ; М-во образования и науки Украины, Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича ; Науч.-исслед. центр "Библия и культура". – Черновцы : Рута, 2001. – 156, [1] с., включ. обл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-568-331-4
1483967
  Розов В.А. Традиционные типы Малорусского театра XVII-XVIII вв. и юношеские повести Н.В. Гоголя / В.А. Розов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. Общ. печатн. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – [2], 71 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1911


  На тит. л. обоих экз. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Павловичу Кудрявцеву В. Розов; автор. Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову Вл. Розов
1483968
  Галактионова Н.А. Традиционные трудовые и досуговые практики в сознании современного студенчества ( региональный аспект ) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 49-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного изучению отношений студентов вузов Тюменской области к традиционным формам трудовой занятости и традиционному досугу.
1483969
  Селиванов Ф.М. Традиционные формулы русского эпоса. : Автореф... Канд.филол.наук: / Селиванов Ф.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
1483970
  Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики / Г.И. Мальцев. – Л, 1989. – 165с.
1483971
  Рошияну Н. Традиционные формулы сказки / Н. Рошияну. – Москва, 1974. – 216с.
1483972
  Леонтьева О. Традиционные ценности американизма в кинематографе США 90-х годов ХХ века // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 92-94


  In this article, the U.S. cinematography is regarded as a propaganda tool and as a result of the visual arts of this kind. In the context of the problems we, investigate the preservation of traditional features of the cinema as a means of influencing ...
1483973
  Хомякова К.Ю. Традиционные ценности бретонской культуры в народных песнях из сборника "Барзаз Брейз. Народные песни Бретани" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-129. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Анализируются традиционные песни из классического сборника бретонского фольклора "Барзаз Брейз. Народные песни Бретани" (пер. с бретонского "Поэзия Бретани"). Исходя из сюжетной тематики народных песен Бретани рассматриваются основополагающие черты ...
1483974
  Башкуев В. Традиционные ценности и религиозная жизнь литовских спецпоселенцев в Бурят-Монголии (1948-1960 гг.) / В. Башкуев, Н. Гребенщиков // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 2. – С. 158-174. – Библиогр.: на 23 пункти. – ISSN 1810-228Х
1483975
  Тощакова Е.М. Традиционные черты народной культуры алтайцев / Е.М. Тощакова. – Новосибирск, 1978. – 160с.
1483976
  Агафонова Т. Традиционные элементы в костюме липован Южного Подунавья первой половины XX века // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 4-6
1483977
  Самохвалова В.И. Традиционные японские искусства / В.И. Самохвалова. – Москва, 1989. – 63 с.
1483978
  Гринченко Я.С. Традиционный костюм в культуре повседневности донских казаков-старообрядцев // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 96-106. – ISSN 0236-2007
1483979
   Традиционный мир Юго-Восточной Азии. – М, 1991. – 254с.
1483980
  Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока / И.Н. Соломоник. – М., 1983. – 184с.
1483981
   Традиционный фолклор Владимирской деревни. – М, 1972. – 214с.
1483982
   Традиционный фолклор Новгородской области. – Л, 1979. – 141с.
1483983
   Традиционный фольклор бурят. – Улан-Удэ, 1980. – 159 с.
1483984
   Традиционный фольклор в современной художественной жизни. – Ленинград, 1984. – 141 с.
1483985
  Янгузин Р.З. Традиционный хозяйственный уклад башкир прошлого столетия. / Р.З. Янгузин. – Уфа, 1979. – 48 с.
1483986
  Ямгузин Р.З. Традиционный хозяйственный уклад башкир прошлого столетия. / Р.З. Ямгузин. – Уфа, 1979. – 48с.
1483987
  Гангур Н. Традиционныое жилище черноморских казаков ( конец XVIII - середина XIX в.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 18 : Історія. – C. 223-234. – ISSN 1728-9572
1483988
  Глушкова Т.М. Традиция - совесть поэзии / Т.М. Глушкова. – Москва : Современник, 1987. – 411 с.
1483989
  Верстаков В.Г. Традиция / В.Г. Верстаков. – Москва, 1975. – 77с.
1483990
  Трубникова Надежда Николаевна Традиция "исконной просветленности" и ее оценка в исследованиях по японскому буддизму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 151-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1483991
  Трубникова Н.Н. Традиция "исконной просветленности" и наследие школы Тэндай // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.139-150. – ISSN 0042-8744
1483992
  Кузнецова Ю.А. Традиция антиутопии в драме Гао Синцзяня "Другой берег" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 88-99. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1483993
  Гирин Ю.Н. Традиция барокко в авангардном искусстве Кубы XX века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 94-98. – ISSN 044-748Х
1483994
  Скороходова Т.Г. Традиция в интерпретации мыслителей Бенгальского Возрождения // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 142-152. – Бібліогр.: с. 142-152. – ISSN 0042-8744
1483995
   Традиция в истории культуры. – М, 1978. – 278с.
1483996
  Бейлис В.А. Традиция в современных культурах Африки : по материалам зап. и афр. лит. / В.А. Бейлис ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1986. – 246, [2] с. – Библиогр.: с. 239-245 (217 назв.)
1483997
  Пузынин А. Традиция евангельских христиан : изучение самоиндетификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней / Андрей Пузынин. – Москва : ББИ, 2010. – 523 с. – ISBN 978-5-89647-235-3
1483998
  Дробышева Е.Э. Традиция и контекст как элементы архитектоники культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702


  В соответствии с авторской концепцией культурной архитектоники прослеживается связь понятий "традиция" и "контекст", задающих темпорально-пространственный континуум культуры.
1483999
  Томашевский Н.Б. Традиция и новизна : заметки о литературе Италии и Испании / Н. Томашевский. – Москва : Художественная литература, 1981. – 287 с.
1484000
  Bialokozowicz B. Традиция и современность - русский язык в письмах польских читателей и переводчиков Л.Н. Толстому // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 71-84. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,