Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1482001
  Серова О.В. "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 40-42. – ISSN 0869-608Х


  Всероссийская научно-практическая конференция "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" прошла 26-29 марта 2013 г. в Российской национальной библиотеке. Организаторами профессиональной встречи ...
1482002
  Жодані І.М. "Фонетичні" картини Альберто Зігеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 200-207
1482003
  Кучеренко Юлія "Фонтан": солодкий символ Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1482004
  Корольов Г. "Фордгемський одинак" на шляху до визнання: польські історики про творчість Оскара Галецького // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 30-46. – ISSN 2415-8003
1482005
  Бостан С.К. "Форма державного правління" та "форма державного управління": співвідношення понять // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 231-238
1482006
  Прохасько Тарас "Форма для мене не надто суттєва..." : розмова з Тарасом Прохаськом // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 129-130. – ISSN 0130-5212
1482007
  Ковальський В. "Форма Штайнмайєра": юридичний бік проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1482008
  Лосєв І. "Формальність проти фактів" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-72.


  Деякі юристи пропонують специфічну систему правових визначень поза змістовністю і мораллю, за допомогою якої можна довести, що українці самі вчинили Голодомор або що Голодомору не було.
1482009
  Пархоменко Н.М. "Формальність" в праві: до аналізу проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
1482010
  Назарчук М. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними : Фінанси. Податки. Кредит. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1482011
  Іщук О.А. Фондові індекси як індикатор глобалізації світового фондового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Фондові індекси є основним джерелом інформації про динаміку фондових ринків. Кореляція дохідності національних цінних паперів та змін міжнародних фондових індексів і змін у світовій економіці постійно зростає. Відродженням швидкої глобалізації світової ...
1482012
  Шуба М.В. Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 2222-0712
1482013
  Полюшко Г. Фондові колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685
1482014
  Давидов О.І. Фондові кризи у ринковій економіці : фінансовий ринок / О.І. Давидов, Я.В. Зінчекно // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1482015
  Чухно А.А. Фондові ринки країн - членів Європейського Союзу та України / А.А. Чухно, С.Л. Селінков // Фінанси України, 1999. – №2
1482016
  Набок Р. Фондові ринки у країнах - нових членах ЄС: становлення і перспективи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1482017
  Дзикович В.Я. Фондовіддача та шляхи її підвищення в колгоспах / В.Я. Дзикович, Ю.Г. Мусіяка. – Київ, 1971. – 142с.
1482018
  Прокопенко М.С. Фондовіддача у промисловості. / М.С. Прокопенко. – К, 1971. – 46с.
1482019
  Зверев А.Ф. Фондовые биржи - рынок ценных бумаг / А.Ф. Зверев. – М., 1992. – 88с.
1482020
  Лисовский В.И. Фондовые биржи капиталистических стран / В.И. Лисовский. – Москва : Финансы, 1978. – 70 с.
1482021
   Фондовые рынки и денежно-кредитные механизмы в условиях глобализации : (совместное заседание Никитского клуба и Национальной фондовой ассоциации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 148-155. – ISSN 0042-8736
1482022
  Лифман Роберт Фондовый капитализм. / Лифман Роберт. – М.Л., 1930. – 424с.
1482023
  Тьюлз Р.Д. Фондовый рынок = The stock market / Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Брэдли, Тэд М. Тьюлз ; [ пер. с англ. А.М. Волкова и А.В. Щедрина ]. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1997. – 8 с., 648 с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1482024
  Лысенков Ю. Фондовый рынок : Терминологический словарь-справочник / Ю. Лысенков, А. Рымарук, О. Музыченко; Энциклопедия фондового рынка. – Киев : Діалог, 1997. – 260с. – ISBN 966-95253-0-6
1482025
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1997
1482026
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1997
1482027
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1997
1482028
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1997
1482029
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1997
1482030
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1997
1482031
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1997
1482032
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1997
1482033
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1997
1482034
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1997
1482035
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1997
1482036
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1997
1482037
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1997
1482038
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1997
1482039
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1997
1482040
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1997
1482041
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1997
1482042
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1997
1482043
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1997
1482044
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1997
1482045
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1997
1482046
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1997
1482047
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1997
1482048
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1998
1482049
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1998
1482050
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1998
1482051
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1998
1482052
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1998
1482053
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1998
1482054
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1998
1482055
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1998
1482056
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1998
1482057
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1998
1482058
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1998
1482059
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1998
1482060
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1998
1482061
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1998
1482062
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1998
1482063
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1998
1482064
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1998
1482065
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1998
1482066
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1998
1482067
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1998
1482068
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1998
1482069
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1998
1482070
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1998
1482071
   Фондовый рынок. – Київ
№ 24. – 1998
1482072
   Фондовый рынок. – Київ
№ 25. – 1998
1482073
   Фондовый рынок. – Київ
№ 26. – 1998
1482074
   Фондовый рынок. – Київ
№ 27. – 1998
1482075
   Фондовый рынок. – Київ
№ 28. – 1998
1482076
   Фондовый рынок. – Київ
№ 29. – 1998
1482077
   Фондовый рынок. – Київ
№ 30. – 1998
1482078
   Фондовый рынок. – Київ
№ 31. – 1998
1482079
   Фондовый рынок. – Київ
№ 32. – 1998
1482080
   Фондовый рынок. – Київ
№ 33. – 1998
1482081
   Фондовый рынок. – Київ
№ 34. – 1998
1482082
   Фондовый рынок. – Київ
№ 35. – 1998
1482083
   Фондовый рынок. – Київ
№ 36. – 1998
1482084
   Фондовый рынок. – Київ
№ 37. – 1998
1482085
   Фондовый рынок. – Київ
№ 38. – 1998
1482086
   Фондовый рынок. – Київ
№ 39. – 1998
1482087
   Фондовый рынок. – Київ
№ 40. – 1998
1482088
   Фондовый рынок. – Київ
№ 41. – 1998
1482089
   Фондовый рынок. – Київ
№ 42. – 1998
1482090
   Фондовый рынок. – Київ
№ 43. – 1998
1482091
   Фондовый рынок. – Київ
№ 44. – 1998
1482092
   Фондовый рынок. – Київ
№ 45. – 1998
1482093
   Фондовый рынок. – Київ
№ 46. – 1998
1482094
   Фондовый рынок. – Київ
№ 47. – 1998
1482095
   Фондовый рынок. – Київ
№ 48. – 1998
1482096
   Фондовый рынок : Учебное пособие / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, А М. Кожевников, А.В. Чаленко; Под ред. Н.И.Берзона. – 2-е издание. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 400c. – ISBN 5-7755-00098-9
1482097
  Тьюлз Р. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1999. – 648с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1482098
  Тихонов Р.Ю. Фондовый рынок / Р.Ю. Тихонов, Ю.Р. Тихонов. – Минск : Амалфея, 2000. – 224с. – ISBN 985-441-082-Х
1482099
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2001
1482100
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2001
1482101
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2001
1482102
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2001
1482103
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2001
1482104
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2001
1482105
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2001
1482106
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2001
1482107
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2001
1482108
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2001
1482109
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2001
1482110
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2001
1482111
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2001
1482112
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2001
1482113
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2001
1482114
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2001
1482115
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2001
1482116
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2001
1482117
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2001
1482118
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2001
1482119
   Фондовый рынок. – Киев
№ 46. – 2001
1482120
   Фондовый рынок. – Киев
№ 47. – 2001
1482121
   Фондовый рынок. – Киев
№ 48. – 2001
1482122
   Фондовый рынок = An introduction to eguity markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 277 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1482123
   Фондовый рынок. – Киев
№ 1. – 2002
1482124
   Фондовый рынок. – Киев
№ 2. – 2002
1482125
   Фондовый рынок. – Киев
№ 3. – 2002
1482126
   Фондовый рынок. – Киев
№ 4. – 2002
1482127
   Фондовый рынок. – Киев
№ 5. – 2002
1482128
   Фондовый рынок. – Киев
№ 6. – 2002
1482129
   Фондовый рынок. – Киев
№ 7. – 2002
1482130
   Фондовый рынок. – Киев
№ 8. – 2002
1482131
   Фондовый рынок. – Киев
№ 9. – 2002
1482132
   Фондовый рынок. – Киев
№ 10. – 2002
1482133
   Фондовый рынок. – Киев
№ 11. – 2002
1482134
   Фондовый рынок. – Киев
№ 12. – 2002
1482135
   Фондовый рынок. – Киев
№ 13. – 2002
1482136
   Фондовый рынок. – Киев
№ 14. – 2002
1482137
   Фондовый рынок. – Киев
№ 15. – 2002
1482138
   Фондовый рынок. – Киев
№ 16. – 2002
1482139
   Фондовый рынок. – Киев
№ 17. – 2002
1482140
   Фондовый рынок. – Киев
№ 18. – 2002
1482141
   Фондовый рынок. – Киев
№ 19. – 2002
1482142
   Фондовый рынок. – Киев
№ 20. – 2002
1482143
   Фондовый рынок. – Киев
№ 21. – 2002
1482144
   Фондовый рынок. – Киев
№ 22. – 2002
1482145
   Фондовый рынок. – Киев
№ 23. – 2002
1482146
   Фондовый рынок. – Киев
№ 24. – 2002
1482147
   Фондовый рынок. – Киев
№ 25. – 2002
1482148
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2002
1482149
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2002
1482150
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2002
1482151
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2002
1482152
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2002
1482153
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2002
1482154
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2002
1482155
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2002
1482156
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2002
1482157
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2002
1482158
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2002
1482159
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2002
1482160
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2002
1482161
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2002
1482162
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2002
1482163
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2002
1482164
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2002
1482165
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2002
1482166
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2002
1482167
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2002
1482168
  Кравченко Ю.Я. Фондовый рынок : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – Киев : Дакор; КНТ, 2008. – 733с. – ISBN 978-966-8379-46-8
1482169
   Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / А.Б. Кондрашихин, В.Г. Рожманов, Т.В. Пепа, В.А. Федорова. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-364-570-4
1482170
  Тарачев В.А. Фондовый рынок и мобилизация сбережений // Экономические науки : научно-информационный журнал. – Москва, 2000. – № 2. – С.8-14
1482171
  Васильева Е.А. Фондовый рынок как профессиональная субкультура // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.67-81. – ISSN 1029-8053
1482172
  Бергер Я. Фондовый рынок КНР / Я. Бергер, В. Михеев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – ISSN 0131-2227
1482173
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1482174
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1482175
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1482176
  Вахрушин Вю И. Фондовый рынок КНР и кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
1482177
  Андрущенко И. Фондовый рынок Украины - правовые препятствия дальнейшего развития // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 38-40. – ISSN 1810-3081
1482178
  Райскя Н. Фондовый рынок ы системе финансирования инвестиций и инноваций / Н. Райскя, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0131-2227
1482179
  Николаев И. Фондовый рынок: пределы роста и глубина падения / И. Николаев, Т. Марченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-36. – ISSN 0207-3676
1482180
  Евстигнеева Л.П. Фондоемкость и структура общественного продукта / Л.П. Евстигнеева. – М, 1967. – 135с.
1482181
  Титенко Александр Николаевич Фондоемкость общественного производства / Титенко Александр Николаевич; АН БССР; Ин-тут экономики; под ред П.А. Капитулы. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 216 с.
1482182
   Фондоемкость продукции в промішленности Казахстана. – Алма-Ата, 1981. – 171с.
1482183
  Рахимов Р.К. Фондоемкость продукции в промышленности Средней Азии / Р.К. Рахимов. – Душанбе, 1968. – 356с.
1482184
  Вердиев Ахмед Чобан оглы Фондоемкость продукции и ее влияние на экономическую эффективность производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вердиев Ахмед Чобан оглы; АН АзССР. – Баку, 1973. – 30л.
1482185
  Черноиванов Г.Е. Фондоемкость продукции и эффективность социалистического производства / Г.Е. Черноиванов. – М., 1980. – 158с.
1482186
  Кваша Я.Б. Фондоемкость производства. / Я.Б. Кваша, К.Б. Лейкина. – М., 1971. – 128с.
1482187
   Фондоемкость промышленной продукции. – К, 1977. – 256с.
1482188
  Медвецкий Александр Александрович Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения в совхозах. (На примере совхозов Днепропетр. треста овоще-молочных совхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Медвецкий Александр Александрович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
1482189
  Клемышев П.А. Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и резервы ее снижения. / П.А. Клемышев. – М, 1966. – 160с.
1482190
  Янковий О.Г. Фондоозброєність у машинобудуванні України: реальність і оптимальність / О.Г. Янковий, В.О. Янковий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 16-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1482191
   Фондоотдача в химической промышленности. – Л, 1983. – 104с.
1482192
  Калачев Юрий Васильевич Фондоотдача и производительность труда в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Калачев Юрий Васильевич; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 30л.
1482193
  Панченко В.Н. Фондоотдача и пути ее повышения в нефтедобывающей промышленности Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Панченко В.Н.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1970. – 29л.
1482194
  Реджепова Огульмарал Сахатовна Фондоотдача и эффективность общественного производства. (По материалам пром-сти ТуркмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Реджепова Огульмарал Сахатовна; АН АзССР. Совет секции экон. наук Объединен. учен. совета Отд-ния общ. наук. – Баку, 1974. – 19л.
1482195
   Фонды библиотек-депозитариев СССР. – М, 1985. – 88с.
1482196
   Фонды библиотек Москвы. – М, 1972. – 111с.
1482197
  Сысолятин Е.Д. Фонды воспроизводства и экономическая эффективность в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сысолятин Е.Д.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1482198
   Фонды книжные и электронные. Каковы приоритеты? // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 26-27. – ISSN 1727-4893


  В 2007 году первые немецкие библиотеки ввели систему онлайн-абонемента — проката электронных материалов через Интернет. Нововведение было встречено скорее прохладно – но прошло всего несколько лет, и вряд ли можно представить себе библиотеку большого ...
1482199
  Баевский И. Фонды коллективного потребления / И. Баевский. – М.-Л., 1932. – 164с.
1482200
  Клецкий В.И. Фонды коллективного стимулирования / В.И. Клецкий. – Минск, 1968. – 140с.
1482201
  Штакельберг Ю.И. Фонды личного происхождения в хранилищах Советского Союза как источник для изучения восстания 1863 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Штакельберг Ю.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1967. – 21л.
1482202
  Коваль О.В. Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939). - // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 157-164. – ISSN 0320-9466
1482203
  Терешин В.И. Фонды научных и специальных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч. 3. – 1975. – 68с.
1482204
   Фонды национальных библиотек социалистических стран. – М, 1980. – 176с.
1482205
   Фонды нормативно-технических документов по стандартизации в системе научнотехнической информации. – М, 1983. – 7с.
1482206
  Жбанкова С.С. Фонды обращения промышленного предприятия и роль кредита в их организации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Жбанкова С.С. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 25 с.
1482207
  Заика И.Д. Фонды общественного благосостояния / И.Д. Заика. – Донецк, 1980. – 79с.
1482208
   Фонды патентной литературы в библиотеках г. Новосибирска. – Новосибирск, 1964. – 18 с.
1482209
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки. – 1-е изд. – М, 1965. – 155с.
1482210
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки СССР. – 2-е изд. испр. доп. – М, 1968. – 173с.
1482211
  Ахмедуев А.Ш. Фонды поощрения и стимулирование технического прогресса / А.Ш. Ахмедуев. – Москва : Наука, 1981. – 150 с.
1482212
  Кундурис В. Фонды поощрения работников промышленных предприятий при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08590 / Кундурис В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1482213
   Фонды редких и ценных изданий в библиотеках РСФСР. – М, 1990. – 192с.
1482214
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М., 1973. – 97с.
1482215
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч.2. – 1974. – 83с.
1482216
  Аракелян А.А. Фонды социалистических предприятий : стенограмма лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. – ([Серия 3. Экономика ; 30])
1482217
  Ачаркан В.А. Фонды социального обеспечения в СССР / В.А. Ачаркан. – Москва, 1977. – 48 с.
1482218
  Игнатушкин В.П. Фонды стимулирования при самофинансировании / В.П. Игнатушкин, С.А. Карастелин. – М., 1990. – 94с.
1482219
  Григорьев Ю.В. Фонды технических библиотек . / Ю.В. Григорьев. – М, 1961. – 80 с.
1482220
  Огородник М.А. Фонды торговли и их оптимизация / М.А. Огородник. – М., 1977. – 174с.
1482221
  Тихонова Н. Фонды центральных библиотек субъектов РФ.Такие разные и такие похожие по оценке экспертов-практиков / Н. Тихонова, Н. Хомякова, И. Лапшина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 11-19. – ISSN 1727-4893


  Материал посвящён результатам анкетирования специалистов центральных библиотек субъектов РФ, проведённого в 2014 году. Поводом для данного исследования стало участие Российской национальной библиотеки в межведомственном проекте «Культурная карта ...
1482222
  Костарева А.П. Фонды экномического стимулирования объединений / А.П. Костарева. – Москва, 1988. – 95 с.
1482223
  Заверихин Н.М. Фонды экономического стимулирования / Н.М. Заверихин. – Москва, 1976. – 63с.
1482224
  Родионова М. Фонды экономического стимулирования в органах Госстраха / М. Родионова. – Москва : Финансы, 1980
1482225
   Фонды экономического стимулирования в промышленности Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 188с.
1482226
  Морейнис Я.И. Фонды экономического стимулирования в промышленности. / Я.И. Морейнис. – М., 1974. – 143с.
1482227
  Квачев В.М. Фонды экономического стимулирования в совхозах / В.М. Квачев. – М., 1974. – 95с.
1482228
  Щербаков Г.С. Фонды экономического стимулирования в социалистическом обществе / Г.С. Щербаков. – Москва, 1974. – 159с.
1482229
  Любельфельд В.И. Фонды экономического стимулирования в торговле / В.И. Любельфельд. – М., 1972. – 167с.
1482230
  Багаев В.А. Фонды экономического стимулирования и их роль в развитии социалистического производства (на примере лесозаготовительной промышленности Свердловской и Тюменской областей) : Автореф... канд.экон.наук: / Багаев В.А.; Моск. обл. пед ин-т. – М, 1967. – 24л.
1482231
  Царицына Г.А. Фонды экономического стимулирования НТР / Г.А. Царицына. – М., 1973. – 141с.
1482232
  Гаретовский Н.В. Фонды экономического стимулирования предприятий / Н.В. Гаретовский. – М, 1966. – 56с.
1482233
  Зайцев С.П. Фонды экономического стимулирования предприятий при социализме.(590-полит. экономия). : Автореф... канд.эконом.наук: / Зайцев С.П.; Московский экономико-статист. ин-т. – Москва, 1970. – 21л.
1482234
  Марченко А.К. Фонды экономического стимулирования. / А.К. Марченко. – Минск, 1975. – 64с.
1482235
  Соляник А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 24-26. – ISSN 2518-7341


  Доклад, представленный от делегации Украины на международном теоретико-практическом семинаре "Рынок электронных книг и партнерство библиотек", 19-20 апреля 2016 г., Литва, г. Аникщай, (http://www.nykscionamai.lt/?lang=en).
1482236
  Климов Г.А. Фонема и морфема. К проблеме лингвистических единиц / Г.А. Климов. – Москва, 1967. – 126с.
1482237
  Иванов В.В. Фонема и письмо в древней культуре и их связь с атомизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 0042-8744
1482238
  Алекперов А.К. Фонематическая система современного азербайджанского языка / Алекперов А.К. ; АН АзССР, Ин-т языкознания. – Баку : Элм, 1971. – 96 с.
1482239
  Чикаидзе В.Г. Фонематическая структура односложных слоев турецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Чикаидзе В.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 20л.
1482240
  Барбіл О.В. Фонематичні опозиції новолатинської мови у працях М.Лучкая / О.В. Барбіл, Н.С. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7132-63-8
1482241
  Романова О.А. Фонемна структура складу в текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Романова О. А.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 18 с.
1482242
  Слипченко Л.Д. Фонемная структурая лексики английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: / Слипченко Л.Д.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 21л.
1482243
  Путятицька Л.В. Фонемний та ладо-інтонаційний аналіз українських монодичних піснеспівів XVII-XVIII століть: словесно-поетичні та музичні закономірності // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 52-64. – ISSN 0130-5298


  "Розглянуто закономірності словесно-поетичного і музичного розвитку монодії з позиції фонемної та ладо-інтонаційної організації матеріалу. На прикладі жанру стихири, одного з найбільш поширених піснеспівів нотолінійної книги Ірмолой, показана звукова ...
1482244
  Дмитренко С.Н. Фонемы русского языка / С.Н. Дмитренко. – М., 1985. – 232с.
1482245
  Крючков Г.Г. Фонетизм лексичних новоутворень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-118
1482246
  Постникова И.И. Фонетика - это интересно: кн. для уч-ся. / И.И. Постникова, И.М. Подгаецкая. – М., 1992. – 94с.
1482247
   Фонетика. – М, 1971. – 391с.
1482248
   Фонетика. – Ташкент, 1972. – 326с.
1482249
   Фонетика. – М, 1973. – 123с.
1482250
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 128 с. : ил. – (Зарубежному преподавателю русский язык)
1482251
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1982. – 113 с. : ил. – (Зарубежному преподавателю русский язык)
1482252
  Балкаров Б.Х. Фонетика адыгских языков (синхронно диахронное исследование) / Б.Х. Балкаров. – Нальчик, 1970. – 335с.
1482253
  Банова Г.И. Фонетика английского слова и предложения / Г.И. Банова. – М, 1960. – 103с.
1482254
  Торсуев Г.П. Фонетика английского языка / Г.П. Торсуев. – М, 1950. – 332с.
1482255
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – Москва, 1952. – 351с.
1482256
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – Москва-Л., 1965. – 202с.
1482257
   Фонетика английского языка. – Москва, 1980. – 256 с.
1482258
  Миндрул О.С. Фонетика английского языка / О.С. Миндрул. – М., 1986. – 44с.
1482259
  Бровченко Т.О. Фонетика англійської мови / Т.О. Бровченко, І.Н. Бант. – Київ, 1964. – 272с.
1482260
   Фонетика англійської мови : фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : навчальний посібник [ для студ. вищих навчальних закладів ] / М.П. Дворжецька, Т.В. Макухіна, Л.М. Велікова, Є.О. Снегірьова; Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О. ; МОНУ ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8609-08-5
1482261
  Златоверхова В.Г. Фонетика бирманского литературного языка : (экспериментальные наблюдения) / В.Г. Златоверхова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 127 с.
1482262
  Ленца Д.Л. Фонетика в аспекте прагматики / Д.Л. Ленца, Е.В. Соловьева. – Кишинев, 1989. – 94с.
1482263
  Томов М. Фонетика в първите научни граматики на българския език // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2015. – Год. 62, прил. – С. 11-29. – ISSN 0005-4283
1482264
  Мхитарян Т.Т. Фонетика вьетнамского языка / Т.Т. Мхитарян. – М., 1959. – 139с.
1482265
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1482266
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1482267
  Пеньковский А.Б. Фонетика говоров Западной Брянщины : Автореф... канд. филол.наук: / Пеньковский А.Б.; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1967. – 35л.
1482268
  Акбаев Ш.Х. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка : (опыт сравнит. и сравнит.-ист. изучения) / Ш.Х. Акбаев ; [под науч. ред. канд. филол. наук Х.И. Хаджилаева]. – Черкесск : Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1963. – 167 с. – Библиогр.: с. 159-164
1482269
  Смирницкий А.И. Фонетика древнеисландского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1961. – 96с.
1482270
  Антонова Д.Н. Фонетика и интонация : корректировочн. курс для зарубежн. преподавателей / Д.Н. Антонова. – Москва : Русский язык, 1988. – 176 с. – (Русский язык заочно)
1482271
  Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского языка. / В.И. Рассадин. – Улан-Удэ, 1971. – 252с.
1482272
  Шрамл И.И. Фонетика и морфология немецких говоров Советского Закарпатья. (На матер. нем. говоров Мукачев. р-на) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Шрамл И.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 23 с.
1482273
  Хейтер Х.И. Фонетика и морфология островного русского говора Ийзаку на территории ЭССР : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хейтер Х.И.; АН БССР. Ин-т языковедения им. Я.Коласа. – Тарту, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1482274
   Фонетика и морфология языков народов Сибири. – Новосибирск, 1972. – 223с.
1482275
   Фонетика и орфоэпия. – Красноярск, 1984. – 138с.
1482276
   Фонетика и психология речи. – Иваново, 1984. – 152с.
1482277
  Светлаев М.В. Фонетика и состав слова / М.В. Светлаев. – Москва
Вып. 2. – 1945. – 23 с.
1482278
  Деннинг Р.Ф. Фонетика имбатских говоров кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Деннинг Р. Ф.; Тоск. ГУ. – Томск, 1971. – 21л.
1482279
   Фонетика интерференция. – Иваново, 1985. – 160с.
1482280
  Лебедева Н.А. Фонетика испанского языка / Н.А. Лебедева. – Л., 1971. – 54с.
1482281
  Висенте А.С. Фонетика испанского языка / А.С. Висенте. – Киев, 1976. – 71с.
1482282
  Карпов Н.П. Фонетика испанского языка (теоретический курс) : (теорет. курс) : [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Карпов Н.П. – Москва : Высш. школа, 1969. – 235 с.
1482283
  Пономаренко О.В. Фонетика італійської мови : Навчальний посібник для студентів філологів / О.В. Пономаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 76с. – ISBN 966-594-351-0
1482284
  Пашаев Г.М. Фонетика керкукского диалекта. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Пашаев Г.М.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1969. – 31л.
1482285
  Спешнев Н.А. Фонетика китайского языка / Н.А. Спешнев. – Л., 1980. – 143с.
1482286
  Моллаев А.А. Фонетика кумыкского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Моллаев А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 24л.
1482287
  Смирнова И.А. Фонетика курдского языка / И.А. Смирнова, К.Р. Эйюби. – Л., 1985. – 339с.
1482288
   Фонетика немецкого языка. – Алма-Ата, 1960. – 15с.
1482289
  Цахер О.Х. Фонетика немецкого языка / О.Х. Цахер. – 2-е изд. – Л., 1969. – 208с.
1482290
  Брыковский К.С. Фонетика немецкого языка / К.С. Брыковский. – М., 1971. – 34с.
1482291
  Миловидова Р.В. Фонетика немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1976. – 160 с.
1482292
  Новиков Д.М. Фонетика немецкого языка : Практ. курс. / Д.М. Новиков, Т.Г. Агапитова. – М., 1986. – 238с.
1482293
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – 2-е изд. – М, 1948. – 252с.
1482294
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – М, 1958. – 343с.
1482295
  Крейнович Е.А. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка с прилож. статьи Л.Р. Зиндер и М.И. Матусевич. Эксперим. исслед. фонем нивхского языка / Е.А. Крейнович. – М.-Л., 1937. – 125с.
1482296
  Гаприндашвили Ш.Г. Фонетика персидского языка / Ш.Г. Гаприндашвили, Дж.Ш. Гиунашвили. – Тбилисси
1 : Звуковой состав. – 1964. – 228с.
1482297
  Голубева Е.Г. Фонетика португальского языка / Е.Г. Голубева. – Москва, 1981. – 119 с.
1482298
  Богородицкий В.А. Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных / В.А. Богородицкий. – Казань, 1930. – 357с.
1482299
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
1. – 1965. – 252с.
1482300
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
2. – 1965. – 332с.
1482301
  Прудникова Н.С. Фонетика русского языка и ударение : практический курс с упражнениями для студентов-венгров : учеб. пособ. для вузов / Н.С. Прудникова ; по ред. Л.И. Базилевича. – Москва : Высшая школа, 1960. – 328 с.
1482302
  Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах / Р.Ф. Пауфошима. – М., 1983. – 110с.
1482303
  Норк О.А. Фонетика современного немецкого языка / О.А. Норк. – М, 1976. – 212с.
1482304
  Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка : [учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов] / Аванесов Р.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 240 с. : ил.
1482305
  Акишина А.А. Фонетика современного русского литературного языка / Акишина А.А. ; Ун-т дружбы народов, Каф. русского языка и его истории. – Москва, 1963. – 111 с.
1482306
  Феоктистова А.С. Фонетика современного русского литературного языка / А.С. Феоктистова. – М, 1975. – 73с.
1482307
  Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка / Л.Л. Буланин. – Москва, 1970. – 206с.
1482308
  Афлетунов А.Ш. Фонетика современного татарского языка / А.Ш. Афлетунов. – Казань, 1962. – 54с.
1482309
  Гузев В.Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка. (По материалам ленингр. списка "Сказания о Мелике Данышменде") : Автореф... канд. филол.наук: / Гузев В.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
1482310
  Москаленко А.А. Фонетика сучасної української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1947. – 48 с.
1482311
  Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. / П.П. Коструба. – Львів, 1963. – 100с.
1482312
  Иванов И.Г. Фонетика тоншаевского говора марийского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов И.Г. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 23 с.
1482313
  Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка / Э.В. Севортян. – М., 1955. – 152с.
1482314
  Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах / Н.І. Тоцька. – К, 1976. – 176с.
1482315
   Фонетика устного текста. – Иваново, 1987. – 155с.
1482316
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Ленинград, 1939. – 275 с.
1482317
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1948. – 288 с.
1482318
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – изд. 4-е, исправленное и расширенное. – Москва, 1953. – 311 с.
1482319
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1955. – 311 с.
1482320
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – 6-е изд. – М., 1957. – 311с.
1482321
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка : Очерк французского произношения в сравнении с русским / Л.В. Щерба. – изд. 7-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 309 с.
1482322
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка / А.Н. Рапанович. – Москва, 1969. – 286с.
1482323
  Гордина М.В. Фонетика французского языка / М.В. Гордина. – Л, 1973. – 208с.
1482324
  Виллер М.А. Фонетика французского языка : учебное пособие / М.А. Виллер. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 240с.
1482325
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка : курс нормативной фонетики и дикции / А.Н. Рапанович. – 3-е изд., исправл. – Москва, 1980. – 288с.
1482326
  Соколова В.С. Фонетика французского языка / В.С. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1983. – 111 с.
1482327
  Селях А.С. Фонетика французского языка / А.С. Селях, Н.С. Евчик. – Минск, 1986. – 135с.
1482328
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. / А.Н. Рапанович. – 2-е изд. – М, 1973. – 291с.
1482329
  Малышева Н.И. Фонетика французского языка. / Н.И. Малышева. – М., 1973. – 128с.
1482330
  Соколова В.С. Фонетика французской разговорной речи : Учеб.пособие для студ.ин-тов и фак.ин.яз. / В.С. Соколова, Н.И. Портнова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 167с. – ISBN 5-06-001583-1
1482331
  Гілярова Є.С. Фонетика французької мови. : Автореф... Кад.філол.наук: / Гілярова Є.С.; КГУ ім.Т.Г.Шевченко. – К, 1947. – 213л.
1482332
  Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. Опыт монографического описания огузского и кипчакского наречий узбекского языка / Ф.А. Абдуллаев. – Ташкент, 1967. – 247с.
1482333
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка / Г.Х. Ибрагимов. – Махачкала, 1968. – 122с.
1482334
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ибрагимов Г.Х.; Азреб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
1482335
  Цыганкин Д.В. Фонетика эрзянских диалектов. / Д.В. Цыганкин. – Саранск, 1979. – 111с.
1482336
  Санду Балбир Синг Фонетика языка Панджаби. (Эксперимент. исследования) : Автореф... д-ра филол.наук: / Санду Балбир Синг; ЛГУ. – Л., 1971. – 48л.
1482337
   Фонетика языков Сибири. – Новосибирск, 1984. – 165с.
1482338
  Вовк П.С. Фонетика як наука про звукову форму і звукову будову мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 79-83
1482339
  Гужва Ф.К. Фонетика, лексика, словообразование русского языка / Ф.К. Гужва. – К, 1985. – 255с.
1482340
  Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.020303 – Філологія (укр. мова і літ.) / Ірина Савченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і допов. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-353-348-3
1482341
  Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : Посібник для вчітелів / О.П. Блик; Ред. Т.П.Усатенко. – К. : Радянська школа, 1988. – 127с.
1482342
   Фонетика. Фонология. Грамматика : К семидесятилетию А.А. Реформатского. – Москва : Наука, 1971. – 390, [2] с.
1482343
   Фонетика: теория и практика преподавания. – Москва, 1989. – 163 с.
1482344
  Козьмин О.Г. Фонетике немецкого языка / О.Г. Козьмин, Г.А. Сулемова. – Москва, 1982. – 176с.
1482345
  Федченко Елена Дмитриевна Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Елена Дмитриевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 146 л. – Бібліогр.: л. 132-144
1482346
  Федченко Е.Д. Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке.. : Автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Е.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
1482347
  Гунчук І.О. Фонетико-графічні основи французької орфографії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 118-123. – ISSN 1729-360Х
1482348
  Есенова Е.Й. Фонетико-графічні особливості передачі англійських задньоязикових фонем в українській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 104-109. – ISBN 978-966-2668-24-7
1482349
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Бабченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 305л. – Бібліогр.: л. 162 - 209
1482350
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Бабченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1482351
  Демьянов В.Г. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русском языке 17 века / В.Г. Демьянов. – Москва, 1990. – 157с.
1482352
  Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вымского диалекта коми языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Ляшев В.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 14л.
1482353
  Бабаниязов Х.Б. Фонетико-морфологические особенности кипчакских говоров Южного Хорезма : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаниязов Х.Б.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 36л.
1482354
  Рустамов А. Фонетико-морфологические особенности языка Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Рустамов А.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. обществ. наук. – Ташкент, 1966. – 61л. – Бібліогр.:с.48-60
1482355
  Саришвили Э.Р. Фонетико-морфологический анализ языка Азербайджанской рукописи дастана "Кер-Оглы" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Саришвили Э. Р.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 31л.
1482356
  Сергеева Т.В. Фонетико-морфологический очерк говора села Громы Братского района Иркутской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеева Т.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 23л.
1482357
  Левченко Т. Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 189-196. – ISBN 966-8547-39-X
1482358
  Кучин Н.Д. Фонетико-орфографический курс английского языка / Н.Д. Кучин. – 2-е изд. – М., 1968. – 128с.
1482359
  Кощій О.М. Фонетико-орфографічна варіантність у новолатинському поетичному тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі історичної поеми Симона Пекаліда "De bello Ostrogiano".
1482360
   Фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк, Е.П. Рукіна. – Луцьк : Вежа, 2001. – 260с. – ISBN 966-600-035-0
1482361
  Кощій О. Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-146. – Бібліогр.: Літ.: с. 145-146; 10 п.


  Приводеться опис та аналізується спектр грфічних та фонетичних особливостей, визначається система їх варіантів та функціональне співвідношення у вживанні в класичній латині та в українській новолатинській епічній поемі Симона Пекаліда De bello ...
1482362
  Цимбал К.В. Фонетико-орфоепічні аномалії в мові турецьких засобів масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 34--39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39; 16 поз.
1482363
  Бобомуродов Ш. Фонетико-фонологическая структура односложных слов современного литературного таджикского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.08 / Бобомуродов Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.26
1482364
  Павловская Г Л. Фонетико-фонологические особенности русского языка / Г Л. Павловская, . – Рига, 1988. – 43с.
1482365
  Крешина О.Б. Фонетико-фонологические признаки пограничных сигналов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крешина О.Б.; Москов. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1482366
  Санду Т.И. Фонетико-фонологический статус центральних дифтонгов английской речи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 212-215
1482367
  Наєнко Г. Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVII століття (на матеріалі Викладу о церкви Теодосія Софоновича) // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2018. – T. 66. – С. 333-350. – ISSN 0076-0390
1482368
  Радочин К. Фонетико-фонологічні особливості стилістики андалузького фламенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 425-428


  У статті досліджено фонетико-фонологічні особливості андалузького фламенко на основі “Coleccion de Cantes Flamencos” Antonio Machado y Alvarez. як яскравого прикладу відповідного діалекту (hablas andaluzas), що має низку особливостей, серед яких ...
1482369
  Лысенко Г.Л. Фонетическая вариантивность слога в немецкой разговорной речи.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко Г.Л.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М,, 1982. – 20л.
1482370
  Миронова Татьяна Васильевна Фонетическая вариативность и фонологический статус дифтонга в устой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Миронова Татьяна Васильевна; Моск. госуд. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 21л.
1482371
  Кареев Н.И. Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка / сост. Николай Кареев. – Москва : Тип. Т. Рис, 1868. – II, 32 с.
1482372
  Пажусис Л. Фонетическая и морфологическая интеграция английских заимствований в литовском языке Северной Америки. : Автореф... канд. филолог.наук: 674 / Пажусис Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 21л.
1482373
  Кучмеов С.Т. Фонетическая интерференция в русской речи балкарцев как результат взамодийствия родного и русского языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучмеов С.Т.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1482374
  Фурсова Л.В. Фонетическая интерференция в русской речи туркмен / Л.В. Фурсова. – Ашхабад, 1989. – 137с.
1482375
  Гоголадзе Теймураз Ахмедионович Фонетическая организация разновидностей английской спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гоголадзе Теймураз Ахмедионович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1987. – 24л.
1482376
  Шпикбаева Б.Ж. Фонетическая природа аккомодации в немецкой речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шпикбаева Б.Ж. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – Москва, 1984. – 20 с.
1482377
  Мамедова А.Б. Фонетическая природа и место словесного ударения в современном персидском языке. (В свете эксперим. данных) : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Мамедова А.Б.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 46л.
1482378
  Бабырэ Н. Фонетическая природа монофтонгов и дифтонгов румынского языка : артикулярная динамическая организация и слоговая целостность по данным кинорентгенографирования / Н. Бабырэ; М-во образования РМ ; Госуниверситет Молдовы. – Кишинэу, 1994. – 352 с.
1482379
  Сарсембаева Н.А. Фонетическая природа предударного вокализма в современном немецком языке (на матер. слов с подвижным ударением) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сарсембаева Н. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 22л.
1482380
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения в французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; ЛГУ. – Л, 1967. – 23л.
1482381
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения во французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; Иркут.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Иркутск, 1966. – 23л.
1482382
  Златоустова Л.В. Фонетическая природа русского словесного ударения (на основе экспериментальных данных) : Автореф... канд. филол.наук: / Златоустова Л.В.; ЛГУ им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1482383
  Хаскашев Т.Н. Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Хаскашев Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 20 с.
1482384
  Зубкова Л.Г. Фонетическая реализация консонантных противоположений в русском языке (в связи с постановкой русского произношения нерусским) / Л.Г. Зубкова. – Москва, 1974. – 116с.
1482385
  Чекмазова Н.А. Фонетическая редукция в английском языке. (На матер. опрощения сложных слов и образования слабых форм служебных и вспомогательных слов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чекмазова Н.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 20л.
1482386
  Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского литературного языка -- целестность, устойчивость, вариативность. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Шахбагова Д.А.; Моск.пед.ин-т ин.яз. – М, 1986. – 38л.
1482387
  Подлужный Александр Иосифович Фонетическая система белорусского языка (экспериментально-фонетическое исследование звукового состава) : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.02 / Подлужный Александр Иосифович; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1980. – 42л.
1482388
  Копылова В.И. Фонетическая система говора семейских Красночикойского района Читинской области. / В.И. Копылова. – Улан-Удэ, 1973. – 82с.
1482389
  Гирденис А. Фонетическая система дмажейкского говора. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирденис А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 13л.
1482390
  Ткачук П.Е. Фонетическая система западноподольских говоров украинского языка. (Вокализм и консонантизм). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Ткачук П.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1482391
  Приступа П.И. Фонетическая система и грамматический строй говоров Брюховичского района Львовской области в их связи с другими говорами украинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Приступа П.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1953. – 19 с.
1482392
  Ципцюра Л.Ф. Фонетическая система при взаидействии близкородственных языков / Л.Ф. Ципцюра. – Киев : Киевский университет, 1974. – 159 с.
1482393
  Слободян Александр Трофимович Фонетическая система русского островного говора в Украине (проблемы устойчивости и интерференции) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Слободян Александр Трофимович; МПУ, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.203-218
1482394
  До Н Т.Б. Фонетическая система русского языка в русской речи вьетнамцев. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / До Т.Б.Н,; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1985. – 21л.
1482395
  Руделев В.Г. Фонетическая система старославянского языка второй половины IX века. / В.Г. Руделев. – Оренбург, 1960. – 24с.
1482396
  Садыков Ж.К. Фонетическая структура современного киргизского литературного языка и диалектов / Ж.К. Садыков. – Фрунзе, 1990. – 185с.
1482397
  Гвенцадзе Ц.А. Фонетическая суперация акцессивных комплексов согласных во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гвенцадзе Ц.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1482398
  Шабуришвили Ш.К. Фонетическая сущность закона Вернера в свете современных исследований : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шабуришвили Ш.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15 с.
1482399
  Мизин О.А. Фонетическая транскрипция / О.А. Мизин. – М., 1973. – 75с.
1482400
  Кукольщикова Л.Е. Фонетическая характеристика сложного слова сравнительно с атрибутивным словосочетанием в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Кукольщикова Л.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 14л.
1482401
  Мелешкина Марина Сергеевна Фонетическая характеристика фонемы и дифференциальный признак (Исследование противопоставления согласных по глухости-звонкости в шепотной речи) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.19 / Мелешкина Марина Сергеевна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
1482402
  Теряев Д.А. Фонетическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 3-5. – ISBN 978-966-439-298-0
1482403
  Лау А.Г. Фонетически-фонологическая система современного латышского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лау А. Г.; МВО СССР, Лат.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1482404
  Мартьянова М.Н. Фонетические варианты заимствованных топонимов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Мартьянова М.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л.
1482405
  Ахмедов С.М. Фонетические диалектные ошибки в речи учащихся 5-х классов и пути их устранения. (на материале зап. группы диалектов и говоров азерб. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ахмедов С.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 36л.
1482406
   Фонетические единицы речи. – М, 1982. – 111с.
1482407
  Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи / Л.В. Златоустова. – М., 1981. – 105с.
1482408
  Пумпянский А.Л. Фонетические закономерности научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Калинин, 1984. – 74с.
1482409
  Ахвледиани Г.С. Фонетические заметки / Г.С. Ахвледиани; Грузинский филиал Академии наук СССР. – Тбилиси, 1937. – 12 с. – Окремий відбиток з ""Известия ИЯИМК, т. 1, 1937""; Текст грузинською мовою; Резюме рос. мовою
1482410
  Абдоков А.И. Фонетические и лексические соответствия абхазско-адыгских языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.09 / Абдоков А.И. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1974. – 19 с.
1482411
  Бушмакин С.К. Фонетические и морфлогические особенности средневосточных говоров удмуртского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Бушмакин С.К.; Тартус.гос.ун-ит. – Тарту, 1971. – 28л.
1482412
  Гукасян В.Л. Фонетические и морфологические особенности ниджского диалекта удинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 27л.
1482413
  Махмудов К. Фонетические и морфологические особенности языка "Хибатул хакаик" : Автореф... кандидата филол.наук: / Махмудов К.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 27л.
1482414
  Домброван Т.И. Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиций лингвосинергетики // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 24-35
1482415
   Фонетические исследования в целях обучения иностранных студентов русскому произношению. – М, 1977. – 94с.
1482416
  Миловидова Р.В. Фонетические лабораторные работы для слушателей факультета повышения квалификации / Р.В. Миловидова. – М., 1976. – 49с.
1482417
  Дзюбанова Н.М. Фонетические материалы к учебнику "Русский язык для студентов-иностранцев" / Н.М. Дзюбанова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1972. – 105с.
1482418
  Топуриа В. Фонетические наблюдения в картвельских языках / В. Топуриа. – Оттиск. – 119-122с.
1482419
  Кузнецова В.И. Фонетические оснвы передачи английских имен собственных на русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова В.И.; Первый Ленингр.гос.ин-т.иностр.яз. – Л, 1955. – 17л.
1482420
  Махмудов А.Р. Фонетические основы передачи азербайджанских имен собственных на русском языке и русских имен собственных на азербайджанском языке. / А.Р. Махмудов. – Баку, 1973. – 116с.
1482421
  Кузнецова В.И. Фонетические основы передачи английских имён собственных на русском языке / В.И. Кузнецова. – Л., 1960. – 120с.
1482422
  Бекоев Д.Г. Фонетические особенности "южно-осетинских" говоров : Автореф... канд. филол.наук: / Бекоев Д.Г.; Ин-т языка им. акад. Н.Я.Марра Академии наук Грузинской ССР. – Сталинград, 1949. – 16 с.
1482423
  Авакян С.А. Фонетические особенности армянских лапидарных надписей 10-14 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Авакян С.А.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 26л.
1482424
  Аутлев К.Л. Фонетические особенности бжедугского диалекта адыгейского языка. : Автореф... наук: / Аутлев К.Л.; АН Груз. ССР. Инс. языкозн. – Майкоп, 1966. – 19л.
1482425
  Евтихова И.М. Фонетические особенности гласных и согласных звуков немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 89-94
1482426
  Варченко И.А. Фонетические особенности говоров западной Полтавщины в сравнительно-историческом освещении : Автореф... кандидат филол.наук: / Варченко И.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1955. – 21л.
1482427
  Бурлыко И.Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвистические и экспериментальньное исследование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бурлыко И. Г.; АН БССР, Ин-т языкознания им. Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1482428
  Казанцев Д.Е. Фонетические особенности йошкар-олинского говора марийского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Казанцев Д.Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 24л.
1482429
  Чумбуридзе З.Г. Фонетические особенности лентехского диалекта сванского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Чумбуридзе З.Г.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра древнегрузинского языка. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1482430
  Попова Я.Н. Фонетические особенности лесного наречия ненецкого языка / Я.Н. Попова. – Москва : Наука, 1978. – 172 с.
1482431
  Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка / Д.А. Шахбагова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 128 с.
1482432
  Андреева Дина Ивановна Фонетические признаки ритмической группы в английском языке. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Дина Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1979. – 24 с.
1482433
  Дзидзишвили М.П. Фонетические процессы в древнегрузинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзидзишвили М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 26л.
1482434
  Кублашвили К.М. Фонетические процессы в западных наречиях грузинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кублашвили К.М.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1960. – 20л.
1482435
   Фонетические средства стилевой дифференциации устного текста в английском языке. – М, 1984. – 107с.
1482436
   Фонетические структуры в сибирских языках. – Новосибирск, 1986. – 189с.
1482437
  Галсан С. Фонетические трудности русского языка для учащихся-монголов и пути их преодоления : Автореф... кандидата пед.наук: / Галсан С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 22л.
1482438
  Килижеков М.Е. Фонетические трудности усвоения английского языка в 5 классе хакасской школы и основные пути их преодоления : Автореф... канд. пед. наук: 732 / Килижеков М.Е.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1970. – 20л.
1482439
  Всеволодова М.В. Фонетические упраженения по русскому языку для поляков / М.В. Всеволодова. – Москва, 1960. – 84с.
1482440
  Шмидт Н.Э. Фонетические упражнения по русскому языку для албанцев / Н.Э. Шмидт. – М., 1960. – 40с.
1482441
  Масловская Л.М. Фонетические упражнения по русскому языку для чехов / Л.М. Масловская. – Москва, 1960. – 44с.
1482442
  Нурматов Турабудин Абдукадырович Фонетические характеристики модификации гласных фонем современного немецкого литературного языка в сопоставлении с узбекским (экспериментально-фонетическое исследование на материале нем. и узбек. яз : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.04, 10.02.06 / Нурматов Турабудин Абдукадырович; МВ и ССО АзССР. Аз. пед. ин-т ин. яз. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1482443
  Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка ценрального района Кубы : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 124л. – Бібліогр.:л.90-102
1482444
  Коста С.М. Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка центрального района Кубы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.05 / Коста С. М. Х. Э. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1482445
  Тимошенко П.Д. Фонетические явления на границе слов в украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимошенко П. Д.; КГУ. – Киев, 1953. – 17 с.
1482446
  Абрамова И.Е. Фонетический акцент как дестабилизирующий фактор в устном переводе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 1997-0803
1482447
  Абдиев Б.А. Фонетический анализ слитной речи на основе нейронной сети / Б.А. Абдиев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 17, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 17. – (Сообщ. по прогр. обеспечению / АН СССР, ВЦ)
1482448
  Галеева М.М. Фонетический аспект в преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе обучения / М.М. Галеева. – М., 1984. – 48с.
1482449
  Любимова Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке / Н.А. Любимова. – Л., 1988. – 196с.
1482450
  Лукина Н.Д. Фонетический вводно-коррективный курс английского языка / Н.Д. Лукина. – Москва, 1985. – 204с.
1482451
  Лебедева Ю.Г. Фонетический корректировочный курс русского языка для монголов / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1982. – 119с.
1482452
  Васильева М.М. Фонетический курс / М.М. Васильева. – Москва, 1965. – 14с.
1482453
  Павлова С.Н. Фонетический курс английского языка / С.Н. Павлова, Е.Б. Яковлева. – М., 1990. – 59с.
1482454
  Лебединская Б.Я. Фонетический практикум по английскому языку. / Б.Я. Лебединская. – Москва, 1978. – 176с.
1482455
  Ким С.Ф. Фонетический словарь китайских иероглифов / С.Ф. Ким. – М, 1983. – 374с.
1482456
  Гейнц В.К. Фонетический строй верхнегессенского говора в Омской области : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Гейнц В.К.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1971. – 26л.
1482457
  Гордина М.В. Фонетический строй вьетнамского языка / М.В. Гордина, И.С. Быстров. – М, 1984. – 243с.
1482458
  Авдеев И.Е. Фонетический строй нижненемецкого диалекта Алтайского края : автореф. ... канд. филол. наук / И.Е. Авдеев ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21с.
1482459
  Ахвледиани В.Г. Фонетический трактат Авиценны : Текст, перевод, исследование / Ахвледиани В.Г. – Тбилиси : Менциереба, 1966. – 87 с. – В изд. также: Причины образования звуков речи / Ибн Сина Абу али . Русский перевод и араб. текст
1482460
  Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. – Ленинград, 1974. – 160с.
1482461
  Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимствований в татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Махмутов М.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20 с.
1482462
  Виллер М.А. Фонетическое и морфологическое освоение англицизмов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виллер М.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1482463
  Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи / Л.В. Бондарко. – Л, 1981. – 199с.
1482464
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке : Автореф... кандид. филологич.наук: / Хоролец Г.И.; Академия наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 13 с.
1482465
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке / Г.И. Хоролец. – Фрунзе, 1953. – 172с.
1482466
  Комлев Владислав Ильич Фонетическое, орфографическое и морфологическое освоение французских заимствований в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комлев Владислав Ильич; М-во просвещения УССР. Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1973. – 24л.
1482467
  Вербич Н.С. Фонетичий фонд Леф Інституту української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 62-64
1482468
  Редькова Я.П. Фонетична адаптація ойконімів Львівської та Галицької земель в історичних джерелах кін. XIV - поч. XX ст. // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 243-251. – ISBN 978-966-02-4236-4
1482469
  Вакулич М. Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 215-218
1482470
  Лабенко О.А. Фонетична диференціація омографів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 103-106. – ISBN 966-581-373-0
1482471
  Ющук І. Фонетична доцільність змін у сучасному правописі
1482472
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгвів : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Храбскова Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1482473
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгів : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - роман. мови / Данута Михайлівна Храбскова; Тавр. нац. ун- ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 241л. – Додатки л. 198-241. – Бібліогр.: л.166-198
1482474
  Синявський О.Н. Фонетична контроверса / проф. О. Синявський. – [Б.м.]. – [11] с.
1482475
  Слободян О.Т. Фонетична система російського острівного говору в Україні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Слободян О.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 11 с.
1482476
  Маліневська Н.П. Фонетична система української мови 17-початку 18 ст. : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.01 / Маліневська Н.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.16
1482477
  Маліневська Наталія Павлівна Фонетична система української мови XVII - початку XVIII ст.(за текстами пісень, записаних латиницею) : Дисертація...кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 / Маліневська Наталія Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 175л. – Бібліогр.л.:156-173
1482478
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Бондаренко Віктор Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1482479
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : Дис...канд.фізіолог.наук:10.02.04 / Бондаренко Віктор Олександрович; Київ.держ.лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.186-203. – Бібліогр.:л.168-185
1482480
  Мельник І. Фонетична структура ономатопей української мови як відображення визначальних рис ії артикуляційної бази // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 185-188
1482481
   Фонетична, морфологічна і лексична система українських говорів. – Київ, 1983. – 168с.
1482482
  Лушпинська Л. Фонетичне впорядкування української літературної мови: історичний дискурс // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2248-90-6
1482483
  Радван Д. Фонетичне дослідження О. Синявського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Проаналізовано основні принципи етапної праці О. Синявського "Спроба звукової характеристики літературної української мови" (1929)
1482484
  Теряжв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріалі української, російської, англійської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-08-X
1482485
  Теряєв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріаллі української, російської, англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-07-1
1482486
  Яремчук С. Фонетичне засвоєння латинізмів українською мовою / С. Яремчук, Т. Гроховська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 120-125. – ISSN 2078-5119
1482487
  Переверзєв Д.І. Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 348-353


  Розглянуті питання віддзеркалення субстратів корейської мови на фонетичному рівні. Рассмотрены вопросы отражения субстратов корейского языка на фонетическом уровне. The article focuses on the phonetic level reflection of the substrata of Korean.
1482488
  Завербна М. Фонетичний компонент лінгвістичної інформації в криміналістичній експертизі // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 30-31. – (Бібліотека Інституту філології)
1482489
  Мельник О.М. Фонетичний компонент у структурі вигукової семантики української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 424-428
1482490
  Шатух В.Г. Фонетичний практикум з англійської мови / В.Г. Шатух. – Київ, 1971. – 91с.
1482491
  Вербич Н. Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України: історія та перспективи розвитку
1482492
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с.
1482493
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко; МВ ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Ф-т романо-герм.філології, каедра романск.ф-гії. – Київ, 1975. – 61с.
1482494
  Вакульчук С.П. Фонетичні діалектні особливості мови творів Марка Черемшини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 54-57. – ISBN 966-8188-07-1
1482495
  Пономаренко О.В. Фонетичні дослідження: історія та сьогодення (світова спадщина і сучасний внесок італійських фонетистів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 78-83
1482496
  Лазер-Паньків Фонетичні засоби архаїзації мови істориками II-III ст. н.е.: система вокалізму (на матеріалі твору [текст грецькою мовою]) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 158-161
1482497
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 542 л. – Додатки: л. 460-542. – Бібліогр.: л. 382-459
1482498
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1482499
  Молчко О.О. Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських та фразеологізованих порівнянь: способи відтворення у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 174-180
1482500
  Кузнецова Г. Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в добро і щастя України. На прикладі кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (199), грудень 2019. – С. 7-13
1482501
  Єрьоміна О.Ю. Фонетичні зміни в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 238-245
1482502
  Моренець І.М. Фонетичні зміни при семантичному утворенні дієслів в іспанській мові: аломорфія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 291-296
1482503
  Завальнюк Л.В. Фонетичні ознаки реалізації редукованого у сучасні й німецькій розмовній мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 95-103
1482504
  Яворський А. Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 279-289. – ISSN 2304-9383
1482505
  Сірук О. Фонетичні особливості говірки села Угів: до проблеми визначення міждіалектних меж / Олена Сірук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 276-281. – ISSN 0320-3077
1482506
  Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 313-321.
1482507
  Грицевич Ю. Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 55-66. – ISSN 2311-5165


  Статус підляських говірок (Республіка Польща) дотепер викликає дискусії серед мовознавців, хоч лінгвістичне вивчення Підляшшя започаткували ще в середині ХІХ ст., а належність місцевих архаїчних говірок до українського діалектного простору очевидна для ...
1482508
  Сидельникова Л.В. Фонетичні особливості пікардского скрипту XIII століття


  Статтю присвячено вивченню фонетичних особливостей пікардського скрипту ХІІІ ст. Результати аналізу свідчать, що пікардський скрапт являв собою різнорідну, гібридну, специфічну писемну мову середньовіччя. Змішаний характер скрипту не є його недоліком, ...
1482509
  Хірочинська О. Фонетичні особливості сучасної французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 178-183. – ISSN 2410-0927
1482510
  Андрієвська Е.М. Фонетичні особливості французького діалогу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 15-18
1482511
  Завальнюк Л.В. Фонетичні процеси на межі слів у розмовній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 204-208
1482512
  Терещенко В.І. Фонетичні процеси як чинник міжмовної омонімії в романських мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 343-347.
1482513
  Завальнюк Л.В. Фонетичні редукції та асиміляції звуків у неформальних ситуаціях спілкування (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 327-331


  Статтю присвячено дослідженню модифікацій звуків німецької мови у неформальних ситуаціях спілкування. Розглянуто кількісні та якісні редукції голосних та проаналізовано зміни і спрощення приголосних у природному потоці мовлення. Статья посвящена ...
1482514
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))
1482515
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. - Конволют. - Пер. з 2-ма кн. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))


  Склад конволюту: 1. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило; 2. Спроба пояснити процес зміни О, Е в нових закритих складах у південній групі ...
1482516
  Кушнерик В. Фонетичні універсалії та їх функціонування в германських і слов"янських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 147-153. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1482517
  Лучечко Т.М. Фонетичні чинники кодування образу в загадці (на матеріалі української та англійської мов) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 151-155
1482518
  Тимошенко П.Д. Фонетичні явища на межі слів в українській мові : Дис... канд. філолог.наук: / Тимошенко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1952. – 291л. – Бібліогр.:л.279-289
1482519
  Савицка И. Фонетските проблеми во ареалната лингвистика = Phonetic problems in areal linguistics (on the basis of the language situation in South-East Europe) : (врз основа на jазичната ситуациjа во Jугоисточна Европа) / Ирена Савицка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 133 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-608-203-107-1
1482520
  Качуровський І. Фоніка : Підручник / І. Качуровський. – Київ : Либідь, 1994. – 168с.
1482521
  Оліфіренко Л. Фоніка поетичних творів В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 214-251. – ISSN 1728-9572
1482522
  Романиця О. Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 232-236
1482523
  Настенко С.В. Фонічна організація іспанської поезії "золотої доби" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 80-84
1482524
  Мойсієнко А.К. Фонічний компонент у експресивній системі поетичного тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0027-2833
1482525
  Кравчук Т. Фонічні засоби у творчості Ю.Яновського
1482526
  Чмстяк Д.О. Фонічні прийоми "ефекту наїву" в ранній поезії М. Ельскампа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 265-270
1482527
  Дмитровская Е.И. Фоно-орфографическое, морфологическое и лексикосемантическое освоение англицизмов современным немецким языком : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Дмитровская Е.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20 с.
1482528
  Сергеева И.А. Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 80-92. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1482529
  Муратов Д.Є. Фонова інформація в текстах візуальної реклами як проблема перекладу


  Проаналізовано проблеми відтворення фонової інформації при перекладі реклами. Зокрема, автор намагається розглянути: а) розбіжності фонових знань автора і реципієнта рекламного повідомлення; б) стилістичні відмінності мов оригіналу та перекладу; в) ...
1482530
  Лефтерова Ольга Миколаївна Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латиномовних творів С.Оріховського) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Лефтерова Ольга Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1482531
  Лефтерова О.М. Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латномовних творів С. Оріховського) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Лефтерова О. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.155-176
1482532
  Лефтерова О.М. Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 275-283
1482533
  Борсук О.М. Фонова музика: до історії трансформації музичного сприйняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 64-66
1482534
  Травкина А.Д. Фоноварианты слов в английском языке / А.Д. Травкина. – Калинин, 1985. – 76с.
1482535
  Думенко В.Н. Фоновая электрическая активность неокортекса собак при некоторых целостных формах поведения / В.Н. Думенко. – К., 1977. – 184с.
1482536
  Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
1482537
  ВолошинаТ.М Фоновий зміст висловлювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 40-43. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1482538
   Фонові електрони та іони в релаксуючій пиловій плазмі / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Р.Д. Смирнов, П.П. Шрам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  За допомогою модифікованої 2D СІС методики досліджено релаксаційні явища 2D плазмовому кристалі з урахуванням самопогодженого електричного заряду пилових частинок й електронної та іонної функції розподілу за швидкостями. Отримані результати показують, ...
1482539
  Тищенко О. Фонові знання у мовному спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1482540
  Немировська О.Ф. Фонові оніми як засіб утвореняя алюзії (на матеріалі роману О.Ю. Кобилянської "Апостол черні") // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 108-119
1482541
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-104.
1482542
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв’язки (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-70
1482543
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1482544
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организми / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1482545
  Лукашев Д.В. Фоновое содержание тяжелых металлов в двустворчатых моллюсках украинского участка р. Десны // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 3. – С. 44-57. – ISSN 0375-8990
1482546
  Баркалова Нина Григорьевна Фоновое содержание фтора, брома и йода в природных водах Воронежской области. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Баркалова Нина Григорьевна; Иркут. гос. ин-т. – Воронеж, 1975. – 18л.
1482547
  Короткевич Е.Л. Фоновые группы подземиционных жвачных и история формирования гиппарионовой фауны Восточной Европы : Автореф. дис. ... д-ра. биолог. наук : 03.00.08 / Короткевич Е. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 47 с.
1482548
  Климов Олег Фоновые знания // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 78-85 : фото
1482549
  Станев Н.С. Фоновые примеси и структурные дефекты в системе полуизолярующая подложка - эпитаксиальная пленка GaAs и методы их технологического контроля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.10 / Станев Н.С. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1990. – 16 с.
1482550
  Гарцман И.Н. Фоновые факторы гидрологического режима рек юга Дальнего Востока и методы расчетов его характеристик : Автореф... д-ра географич.наук: / Гарцман И.Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 57л.
1482551
   Фоновый мониторинг загрязнения экосистем суши хлорорганическими соединениями. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270с.
1482552
  Ровинский Ф.Я. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов. / Ф.Я. Ровинский. – Л., 1988. – 224с.
1482553
   Фоновый прогноз гляциальных селей. – Алма-Ата, 1985. – 63с.
1482554
  Гудманян А.Г. Фонограма як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1482555
  Бабченко Н.В. Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 20-25. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1482556
  Томаров І. Фонограми, організації колективного управління і Делія Ліпцик // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 1608-6422
1482557
  Хорт М. Фонограмма как об"экт правовой охраны: международный аспект и реалии российского нормотворчества // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 18-28. – ISSN 0201-7059
1482558
  Клиниченко В.Г. Фонограмма сердца / В.Г. Клиниченко. – М : Советский писатель, 1990. – 172 с.
1482559
  Pankevyc I. Фонограф в службі лінгвістики, 1929. – 2 с. – Окр.відбиток
1482560
  Гудманян А.Г. Фонографема як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 95-100. – ISBN 966-7890-03-1
1482561
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1992. – 310л. – Бібліогр.:л.186-310
1482562
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 17 с.
1482563
  Синєокий О.В. Фонографічна культура : довідник рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / Олег Синєокий. – Київ : КНТ, 2019. – 341, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-328. – ISBN 978-966-373-740-9
1482564
  Головатюк В.Д. Фонографічний архів Інституту мистецтв ПАН (з історії формування колекції) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 136-141


  Стаття присвячена історії формування фонографічного архіву Інституту мистецтв Польської академії наук. Основу колекції складають записи, зроблені під час Загальнопольської акції збирання музичного фольклору під керівництвом Ядвіги та Маріана Собеських.
1482565
  Вінярська Н.Р. Фонографічний аспект проблеми комп"ютерізації французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 51-53. – ISBN 966-638-08406
1482566
  Гудманян А. Фонографічні аномалії діалектного мовлення в українських перекладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 246-251. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1482567
  Гейко Т.М. Фонографічні особливості італізмів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 83-87. – ISBN 978-966-171-092-3
1482568
  Ситдикова І.В. Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 425-432. – Bibliogr.: Літ.: 432; 7 п.


  Запропанована стаття присвячена проблемі співвідношення між графічним символом та звуком. В Україні грунтовні дослідження проблеми мови Інтернету ведуться вже тривалий час. Але, на жаль, проблема мови інтернету на матеріалі сучасної французької мови є ...
1482569
  Мазниченко Валентина Миколаївна Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.05 / Мазниченко Валентина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки: с.195-205. – Бібл.:с.170-195
1482570
  Мазниченко В.М. Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Мазниченко В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
1482571
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Цюпа М.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 302л. + Додатки: л.247-302. – Бібліогр.: л.209-246
1482572
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - Романські мови / Цюпа М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1482573
  Сидельникова Л.В. Фонографія та ідеографія французького письма IX - початку XXI століття / Сидельникова Л.В. ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 512, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 470-512. – ISBN 978-966-638-263-7
1482574
  Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні = Phonographing folk music in Ukraine : історія, методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, [2] с., [12] арк. фотоіл. : табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0314-9
1482575
  Довгалюк І.С. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Довгалюк Ірина Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1482576
  Синеокий О.В. Фонодокумент в мировом коммуникационном пространстве: эволюция, современное состояние, направления трансформаций = Photodocument in the global communication space.. : спец. междунар. науч.-рефератив. вып. по материалам дис. на соискание науч. степени д-ра наук. по соц. коммуникациям 27.00.02 - Документоведение, архивоведение (постдис. изд.) / Синеокий Олег Владимирович. – Запорожье : Статус, 2017. – 151, [22] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 148-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7353-51-4
1482577
  Ястреблянська М. Фонологiчний аналiз pитму у сучаснiй китайськiй мовi


  У статтi поданo результати експерементального дослiдження ритму у сучаснiй китайськiй мовi. Фонетичний аналiз матерiалу здiйснено за допомогою комп"ютерної програми Praat. Отриманi результати пiдтвердили, що ритм у китайськiй мовi має безпосереднiй ...
1482578
  Савицка И. Фонологиjа на современиот македонски стандарден jазик: / И. Савицка, Л. Спасов. – Скопjе
1. св. – 1991. – 124 с.
1482579
  Редькин В.А. Фонологическая проблематика на лингвитических конгрессах / Редькин В.А. – М., 1976. – 87с.
1482580
  Васеко Е.Ф. Фонологическая система московского говора первой половины 16 века по памаятникам деловой письменности : Автореф... канд. филол.наук: 100201 / Васеко Е.Ф.; МГУ. Филологич. фак-т. – М, 1973. – 26л.
1482581
  Ростовцева Н.А. Фонологическая система Переславль-залесского говора XVI века (по данным письменным памятника и современного состояния говора Переславля-Залесского) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ростовцева Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 24 с.
1482582
  Подлужный А.И. Фонологическая система современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Подлужный А.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 30л.
1482583
  Гиунашвили Д.Ш. Фонологическая структура литературного персидского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Гиунашвили Д.Ш. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1482584
  Зубкова Л.Г. Фонологическая типология слова / Л.Г. Зубкова. – М, 1990. – 254с.
1482585
  Кузьменко Ю.К. Фонологическая эволюция германсикх языков / Ю.К. Кузьменко. – Ленинград : Наука, 1991. – 284 с.
1482586
  Моустакас А. Фонологические особенности греческого диалекта Запорожской области // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 19-22. – ISBN 978-966-8847-78-3
1482587
  Лепехин Евгений Анатольевич Фонологические проблемы энергосодержания текста (На материале текстов различной эмоциональной насыщенности) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Лепехин Евгений Анатольевич; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1482588
  Журавель В.Б. Фонологические системы белорусского и болгарского литературных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02,10.02.03 / Журавель В. Б.; БГУ. – Минск, 1990. – 19л.
1482589
  Валл М.Н. Фонологические системы немецких диалектов. / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1986. – 79,2с.
1482590
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.1. – 1973. – 183с.
1482591
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.2. – 1980. – 128с.
1482592
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. : Автореф... канд. филол.наук: 10.666 / Баранцев А.П.; Тартутский гос ун-т. – Тарту, 1971. – 24л.
1482593
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. (Дескриптивное описание) / А.П. Баранцев. – Л., 1975. – 280с.
1482594
  Широков О.С. Фонологические схождения балканских языков. / О.С. Широков. – М., 1966. – 14с.
1482595
  Реформатский А.А. Фонологические этюды / А.А. Реформатский. – Москва, 1975. – 134с.
1482596
  Небиеридзе Г.С. Фонологический анализ вокализма грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Небиеридзе Г.С. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22 с.
1482597
  Мифтахова И.Х. Фонологический анализ древнеанглийского удлинения кратких гласных перед гоморганными группами согласных : Автореф... кандидата филол.наук: / Мифтахова И.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 16л.
1482598
  Бухаров В.М. Фонологический статус и акустическая природа дифтонгов в системе вокализма немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Бухаров В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 26л.
1482599
  Ахманова О.С. Фонология / О.С. Ахманова. – Москва, 1954. – 23с.
1482600
  Балла О. Фонология без идеологии : Рец. на кн.: Письма и заметки Н.С. Трубецкого. М., 2004 // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0130-1640
1482601
  Золхоев В.И. Фонология и морфонология агглютинативных языков: особенности функционирования системы фонем / В.И. Золхоев. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1482602
   Фонология и морфонология африканских языков. – М, 1972. – 196с.
1482603
   Фонология и просодия слова. – М, 1984. – 128с.
1482604
  Кукконен А.И. Фонология и фонетика колтушского диалекта финского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кукконен А.И.; Тартуский гос. ун-т, 1967. – 18л.
1482605
  Ардентов Б.П. Фонология современного русского языка / Б.П. Ардентов ; отв. ред. И.Д. Гриценко ; М-во народ. образования МССР, Кишинев. гос. ун-т. – Кишинёв : Штиинца, 1979. – 102 с. – Библиогр.: с. 98-99
1482606
  Ломтев Т.П. Фонология современного русского языка на основе теории множеств / Т.П. Ломтев. – М, 1972. – 224с.
1482607
  Ефимов А.Ю. Фонология языка каолан // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 70-78. – ISSN 0373-658Х
1482608
  Ахманова О.С. Фонология, морфонология, морфология / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 108с.
1482609
  Оськіна Н.О. Фонологічна адаптація англомовних запозичень у системах українського та турецького консонантизму / Н.О. Оськіна, Б.В. Авраменко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 164-170. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "В статті схарактеризовано явище фонологічної адаптації та встановлені способи адаптації англомовних запозичень на фонологічному рівні в системах українського та турецького консонантизму. Спільним способом виявляється субституція. В турецькій мові, на ...
1482610
  Субота С.В. Фонологічна концепція Ленінградської та Московської фонологічних шкіл // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 206-210. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1482611
  Вовк П. Фонологічна структура консонантизму української, російської і польської мов // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 178-190. – ISBN 966-95452-3-9
1482612
  Петрова Ю.І. Фонологічна та морфологічна система єгипетського діалекту арабської мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Петрова Ю.І.; НАНУ; Ун-т сходознавства ім. А. Кримськоло. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1482613
  Бочарнікова А.М. Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського Гату №46 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 177-185


  У статті розглянуто специфічні риси тексту Гату № 46, серед яких - дотримання метричного розміру віршованого тексту, семантична завершеність ритмічних груп всередині тексту. Здійснено кількісний аналіз застосованих засобів милозвучності мови. За ...
1482614
  Климентова О.В. Фонологічний рівень реалізації вербальної сугестії в сакральних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 263-267
1482615
  Рожченко З.В. Фонологічний статус англійських трифтонгів та їх відтворення в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 529-533. – ISBN 966-581-481-8
1482616
  Пилипенко Р.Є. Фонологічні аспекти дискурс-аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 167-171
1482617
  Задорожна І. Фонологічні особливості німецькомовних парних іменникових фразеологічних одиниць / І. Задорожна, О. Коржан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С. 130; 7 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1482618
  Дорохова М.М. Фонологічні особливості поезії французького символізму // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 610-614
1482619
  Сушко М.О. Фонологічні характеристики тонів в"єтнамської мови та їх дистрибуція у складах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 169-175. – Бібліогр.: С. 175; 5 назв. – ISSN 1682-671Х
1482620
  Чижевський Д. Фонологія та психологія // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 261-278. – Бібліогр.: 27 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1482621
  Грищенко Нина Григорьевна Фонолого-фонетическая природа фарингально-небных спирантов немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Григорьевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 16л.
1482622
  Гордеева Т.А. Фонолого-фонетические особенности немецкого звукового строя (в аспекте формально-смыслового членения текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гордеева Т. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 20л.
1482623
  Видоески Б. Фонолошки бази на говорите на македонскиот jазик = The phonological bases of the dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ], 2000. – 321, [1] c. : карт. – Парал. тит. л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-79-0
1482624
  Чорнопиский М. Фономорфологія і фоностилістика українського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 94-105. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Звернено увагу на еволюцію осмислення фольклору як органічної словесно-звукової системи національного світоспоглядання (Олександр Потебня), на дослідженнях Філарета Колесси народної словесности в цьому аспекті та відзначення Михайлом Грушеським його ...
1482625
  Звягина А.П. Фононные спектры и некоторые термодинамические характеристики решоток типа CsCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звягина А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 11л.
1482626
  Валах М.Я. Фононные спектры и оптические свойства полупроводников -- типа А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Валах М.Я.; АН УССР. – К, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1482627
  Блецкан Д.И. Фононные спектры и электронные явления в упорядоченных и неупорядоченных халькогенидах германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Блецкан Д.И. ; Киев. ин-т полупроводников. – Киев, 1989. – 32 с.
1482628
  Козыренко В.Н. Фононные функции Грина дефектных полимеров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Козыренко В.Н.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
1482629
  Плакида Н.М. Фононы в ангармоническом металле / Н.М. Плакида. – К, 1971. – 21с.
1482630
  Юсип-Якимович Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 211-215. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття є продовженням дослідженням досліджень автора фоностилістики періоду модернізму. Дослідниця піддає аналізу мовні фоностильові засоби символбізму в поезії П. Карманського
1482631
  Красножон К. Фоноритміка оповідання "Закоханний чорт" Олекси Стороженка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 67-77. – ISSN 0236-1477
1482632
  Кушнерик В. Фоносемантизм та колірна картина світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 81-86
1482633
  Кушнерик В. Фоносемантизм: теоретико-експериметальні витоки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 38-42. – ISSN 2307-633Х
1482634
  Свідер І.А. Фоносемантика англійської дитячої поезії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 79-80
1482635
  Ковінько М.В. Фоносемантика кольору в поезії М. Вінграновського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 271-284


  У роботі розглянуто проблему звукової організації поезій М. Вінграновського. На основі результатів фоносемантичного аналізу досліджено звукове забарвлення окремих віршів
1482636
  Маевски В. Фоносемантика. Отбор и анализ учебных материалов // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 61-73. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1482637
  Кучерина О.В. Фоносемантика: історія і сучасність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 195-198. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1482638
  Марченко Н. Фоносемантикон у системі ідіостилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-10-1
1482639
  Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании / С.В. Воронин. – Ленинград, 1990. – 199с.
1482640
  Найдеш О.В. Фоносемантические особенности текстов минорной/мажорной тональности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 147-152. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1482641
  Киреева Т.М. Фоносемантические особенности церковно-религиозного и литературно-художественного стилей русского языка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 220-225. – ISSN 2520-6397


  Посвящена сопоставительному исследованию фоносемантического уровня звучащей проповеди и поэмы, которые обращены к общей теме – Преображе- ние Господне. Определено преобладание гласного звука [о], соответствующего светло-желтому, белому цвету. ...
1482642
  Драгінда О.В. Фоносемантичний аспект у комплексному дослідженні віршових перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 46-50


  У статті розглядається фоносемантичний аспект віршового перекладу. Оскільки семантизація звукової форми поетичного твору відбувається у тісному зв"язку зі смислом, ідеєю вірша, доцільним є розгляд кореляції семантичного та звукового рівнів твору як ...
1482643
  Холод О. Фоносемантичний потенціал трьох поезій Осипа Маковея (Кореляція поєднання агресивних консонант та коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 234-252


  Здійснено кореляційний аналіз показників частотності поєднання агресивних консонант і коефіцієнтів семантико-семіотичних маркерів у трьох поезіях Осипа Маковея ("І я умію пісню…", 1891; "В дорогу, в дорогу!", 1899; "Образок", 1900). Был осуществлен ...
1482644
  Плющ Н.П. Фоносемантичний профіль дум про Богдана Хмельницького (нвербальні засоби мовної експресії) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 123-125
1482645
  Галамага О.В. Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 146-150


  У статті розглянуто фоносемантичні характеристики сакральних текстів любовної магії. Зосереджено увагу на виявленні звуко-буквенних символів, за допомогою яких здійснюється навіювальний вплив. Проаналізовано фоносемантичні особливості тектів, ...
1482646
  Найдеш О.В. Фоносемантичні властивості початкових сполучень фонем у німецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 96-99. – (Філологія)
1482647
  Александрова О.С. Фоностенография. Слуховая скоропись / О.С. Александрова. – Изд. 3-е, перераб. и упрощенное. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 128 с. : ил.
1482648
  Берковець В. Фоностилеми ритму як ознака ідіостилю : на матеріалі наукової та художньої прози Оксани Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 40-44.
1482649
  Портнова Н.И. Фоностилистика французского языка / Н.И. Портнова. – М., 1986. – 143с.
1482650
  Григорьев Евгений Иванович Фоностилистическая вариативность просодических структур повествования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьев Евгений Иванович; Минский гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 18л.
1482651
  Жакиева К.Р. Фоностилистическая организация лекторской речи в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жакиева К.Р.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1987. – 23л.
1482652
  Крюкова О.П. Фоностилистические особенности ораторской речи (Эксперим.-фонет. исслед. на матер. америк. варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крюкова О.П.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1482653
  Новицкий С.А. Фоностилистические структуры устного официально-делового монолога в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкий С.А.; Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1977. – л.
1482654
  Новицкая Н.Д. Фоностилистические характеристики некоторых видов диалогической речи в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Новицкая Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1482655
  Перепечкіна Світлана Євгеніївна Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Перепечкіна С.Є.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 223л. + Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л.193-214
1482656
  Перепечкіна С.Є. Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Світлана євгеніївна Перепечкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1482657
  Сюта Г.М. Фоностилістична норма в українській поетичній мові другої половини ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 0027-2833
1482658
  Комірна Є.В. Фоностилістичні особливості складоподілу у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 91-95.
1482659
  Люднова А.А. Фоностилістичні особливості стусового вірша (за збіркою "Палімпсести") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 68-79


  У фокусі дослідження - фоностилістичний аспект мовної тканини поетичних творів В. Стуса. Визначено найактивніші та найчастотніші фоностилеми у текстах, здійснено аналіз смислового навантаження звукових повторів. Асонанс, алітерацію, полісиндетон, ...
1482660
  Юсип-Якимович Фоностильові засоби музичності в ліриці Миколи Філянського // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 35-39. – (Філологія ; Вип. 19)
1482661
  Юсип-Якимович Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 375-380. – ISBN 966-8110-14-5
1482662
  Стримайте М.Ю. Фонотактика сограсных в литовском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15 / Стримайте М.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1976. – 22л.
1482663
   Фонотика в библиотеке. – Москва, 1976. – 130 с.
1482664
  Горностаев В.С. Фонотипические и генотипические особенности клеток линии мышиной гепатомы XXIIа на разных уровнях устойчивости к колхицину : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Горностаев В. С.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1984. – 18л.
1482665
  Силоне И. Фонтамара / И. Силоне. – Москва, 1935. – 206 с.
1482666
  Будько Євген Фонтан можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 134-135 : фото
1482667
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 32 с. – (Детская биб-ка "На злобу дня")
1482668
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин, 1930. – 32с.
1482669
  Коробецька В. Фонтани Олексія Термена у повсякденному житті киян // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 368-371. – ISBN 978-966-95419-8-7
1482670
  Вересов А.И. Фонтанный дом / А.И. Вересов. – Ленинград, 1990. – 319с.
1482671
  Свенцицкая Э.М. Фонтанный дом в художественном мире "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 80-83. – ISBN 966-594-355-3
1482672
  Спышнов П.А. Фонтаны / П.А. Спышнов. – М, 1950. – 172с.
1482673
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Владивосток, 1951. – 482с.
1482674
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Магадан, 1958. – 504с.
1482675
  Ардикуца В.Е. Фонтаны Петродворца : путеводитель / В.Е. Ардикуца. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 144 с.
1482676
  Шарый Андрей Фонтаны Рима = Морская фигура, замри! : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-67 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1482677
  Москаленко Леся Фонтенбло. У ванні Наполеона : спецрепортаж. Франція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 72-74 : Фото
1482678
  Кононенко Т.П. Фонтенель Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 385. – ISBN 966-316-069-1
1482679
  Цитрин П.С. Фонтэн П. В. Жискар д"Эстєн и строительство Европы // Актуальные проблемы Западной Европы: политика, экономика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1981. – Вып. 1. – С. 210-215
1482680
  Воропаєва Т.С. Фоормування європейської ідентичності громадян України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1482681
  Лемещук Н.М. ФОП- школа коммунистического воспитания студентов / Н.М. Лемещук. – Москва, 1975. – 48с.
1482682
  Вдовенко М.В. Фораминеферовые зоны нижнего карбона Доно-Днепровського региона // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1482683
  Гусева С.Н. Фораминиферы-граптолиты : учебное пособие к лабораторным занятиям / С.Н. Гусева, Н.Я. Спасский, А.Г. Кравцов; Научн. ред. Спасский Н.Я. – Ленинград : ЛГИ, 1984. – 56с.
1482684
  Кешмэн Д. Фораминиферы : с прил. библиографического справочника составленного А.К. Богдановичем / Д. Кешмэн ; Нефтяной геолого-разведочный ин-т ; Перевод с англ. под ред. А. В. Фурсенко. – Ленинград-Москва-Новосибирск : ОНТИ НКТП СССР ; Гос. науч.-техн. горно-геолого-нефтяное изд-во, 1933. – 462, [1] с. – Библиогр.: с. 451
1482685
  Таиров Ч.А. Фораминиферы аптского и альбского ярусов Юго-Восточного Кавказа и их стратиграфическое значение / Ч.А. Таиров. – Баку : Азербайджанское Государственное из-во, 1961. – 120с.
1482686
  Волошина А.М. Фораминиферы верхнего мела Волыно-Подольской плиты и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волошина А.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1482687
  Подобина М В. Фораминиферы верхнего мела Западно-Сибирской низменности / М В. Подобина; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Москва : Из-во "Наука", 1966. – 148с.
1482688
  Подобина В.М. Фораминиферы верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской низменности. Их значение для стратиграфии / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1975. – 163 с.
1482689
  Манукалова-Гребенюк Фораминиферы верхнедевонских отложений Днепровско-Донецкой и Припятской впадин / Манукалова-Гребенюк; УкрНИГРИ. – Москва : Недра, 1974. – 64с.
1482690
  Мартиросян Ю.А. Фораминиферы верхнемеловых и нижнепалеогеновых отложений Юго-Западной части Армянской ССР : (Арташатский и Вединский районы) / Ю.А. Мартиросян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1970. – 262с.
1482691
  Курылева Анна Мироновна Фораминиферы верхнемеловых отложений Центрального, Восточного Копет-Дага и Горного Бадхыза и их биостратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Курылева Анна Мироновна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН ТССР гос. ун-та. – Ашхабад, 1967. – 21 с.
1482692
  Розумейко С.В. Фораминиферы верхнемеловых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы / С.В. Розумейко; Отв. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 180с.
1482693
  Миклухо-Маклай Фораминиферы верхнепермских отложений Северного Кавказа : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Миклухо-Маклай К.В.; Министерство геологии. Всесоюз. н.-иссл. геологич. ин-т (ВСЕГЕИ). – Ленинград, 1952. – 28 с.
1482694
  Миклухо-Маклай Фораминиферы верхнепермских отложений Северного Кавказа : Труды / Миклухо-Маклай; ВСЕГЕИ; Министерство геологии и охраны недр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 163с.
1482695
  Котляр О.Е. Фораминиферы и биостратиграфия верхнедевонских отложений УССР. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Котляр О.Е.; АН УССР. ИН-т геол. наук. – К., 1981. – 28л.
1482696
  Венглинский И.В. Фораминиферы и биостратиграфия миоценовых отложений Закарпатского прогиба : монография / И.В. Венглинский; Отв. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Київ : Наукова думка, 1975. – 263с.
1482697
  Венглийсикий И.В. Фораминиферы и биостратиграфия миоценовых отложений. : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 128 / Венглийсикий И.В.; АН УССР. – К., 1969. – 46л.
1482698
  Серова М.Я. Фораминиферы и биостратиграфия Северной Пацифики на рубеже мела и палеогена / М.Я. Серова; Отв. ред. В.В. Меннер. – Москва : Наука, 1987. – 144с.
1482699
  Подобина В.М. Фораминиферы и зональная стратиграфия верхнего мела Западной Сибири / В.М. Подобина. – Томск, 1989
1482700
  Скворцов В.П. Фораминиферы и зональное расчленение визейского яруса Срединного Тянь-Шаня. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: 128 / Скворцов В.П.; АН КазССР.Ин-т геол.наук. – Алма-Ата, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1482701
  Пяткова Д.М. Фораминиферы и остракоды юры Украины : Палеонтологический справочник / Д.М. Пяткова, М.Н. Пермякова; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1978. – 288с.
1482702
  Ботвинник П.В. Фораминиферы и стратиграфия верхнемеловых отложений Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Ботвинник П.В.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Грозный, 1968. – 23л.
1482703
  Богуш О.И. Фораминиферы и стратиграфия каменноугольных отложений Каратау и Таласского Алатау / О.И. Богуш, О.В. Юферев; Отв. ред. Соколов Б.С. – Москва : АН СССР, 1952. – 235с.
1482704
  Самышкина К.Г. Фораминиферы и стратиграфия меловых отложений Восточного Кавказа : Северо-восточный склон Большого Кавказа и Восточного Предкавказья / К.Г. Самышкина; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1983. – 169с.
1482705
  Преображенская Т.В. Фораминиферы и стратиграфия палеогеновых и неогеновых отложений Нижне-Анадырской впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Преображенская Т.В.; АН СССР. Урал. науч. центр Ин-т геологии и геохимии им. А.Н.Заварицкого. – Свердловск, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1482706
  Богуш О.И. Фораминиферы и стратиграфия среднего и верхнего карбона Восточной части Алайского хребта / О.И. Богуш; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : АН СССР, 1963. – 133с.
1482707
  Гудина В.И. Фораминиферы и стратиграфия четвертичных отложений Северо-Запада Сибири / В.И. Гудина; Отв. ред. Саидова Х.М. – Москва : Наука, 1966. – 133с.
1482708
  Алеиева Д.Г. кызы Фораминиферы и стратиграфия юрских отложений Нахичесванской АССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Алеиева Д. Г. кызы; АН Аз ССР, Ин-т геол. им Губкина. – Баку, 1975. – 19л.
1482709
  Тутковский П.А. Фораминиферы из меловых отложений Люблинск. губ. / П. Тутковский. – Киев : Тип. "Прогресс", 1900. – 12 с. – Отд.: Записки Киевского О-ва естествоиспытателей. т. 16. – Библиограф. в подстроч. примеч.


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1482710
  Тутковский П.А. Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева / [соч.] П. Тутковского. – Киев : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*
Статья I : Фораминиферы Киевского мелового Мергеля : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира). – 1886. – 16 с., 5 л. ил., схем. : ил. – Отд. оттиск: Записки Киевского Общ. естествоиспытателей. 1886, Т. VIII, вып. 2


  На обл. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1482711
  Тутковский П.А. Фораминиферы из третичных и меловых отложений Киева : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира) / [соч.] П. Тутковского. – Киев : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*
Статья II : Фораминиферы голубоватой глины из буровой скважины на Подоле : (Из геологического кабинета университета Св. Владимира). – 1887. – 63 с., 10 л. ил., схем. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды о-ва исследоват. Волыни, 1911, т. 6, с. 1-7


  На тит. л. надпись: Многоуважаемому профессору Петру Петровичу Алексееву от автора
1482712
  Быкова Е.В. Фораминиферы карадока Восточного Казахстана / АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1961. – 120с.
1482713
  Богуш О.И. Фораминиферы карбона и перми Верхоянья / О.И. Богуш, О.В. Юферев; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1966. – 210с.
1482714
  Майер Е.М. Фораминиферы карспийского и аральского морей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Майер Е.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1482715
  Пяткова Д.М. Фораминиферы кимериджского и волжского ярусов Днепровско-Донецкой впадины и их значение для стратиграфии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.09 / Пяткова Д.М.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1482716
  Золотова В.П. Фораминиферы кунгурского яруса Камского Приуралья и их стратиграфическое и фациальное распределение. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: / Золотова В.П.; Казанский гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Молотов, 1949. – 4 с.
1482717
   Фораминиферы мезозоя и кайнозоя Западной Сибири, Таймыра и Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1967. – 113с.
1482718
  Каптаренко-Черноусова Фораминиферы мела Украины : Палеонтологический справочник / Каптаренко-Черноусова, Л.Ф. Плотникова, Е.С. Липник; АН УССР; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1979. – 260с.
1482719
  Венглинский И.В. Фораминиферы миоцена Закарпатья и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Венглинский И.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1954. – 16л.
1482720
  Джанелидзе О.И. Фораминиферы нижнего и среднего миоцена Грузии / О.И. Джанелидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 172с.
1482721
  Алексеева Л.В. Фораминиферы нижнего мела и палеогена Западной Туркмении / Л.В. Алексеева, М.К. Родионова; АН СССР, Госкомитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : АН СССР, 1963. – 92с., 7табл.
1482722
  Невмирич Лидия Ефимовна Фораминиферы олигоценовых отложений Центральной и Восточной Туркмении и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Невмирич Лидия Ефимовна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1482723
   Фораминиферы пограничных отложений девона и карбона Тимано-Печорской провинции : Труды Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол. развед. ин-та. – Ленинград : Недра, 1984. – 139с.
1482724
  Щедрина З.Г. Фораминиферы тихоокеанского шельфа Юго-Восточной Азии : монография / З.Г. Щедрина, Т.Г. Лукина; Глав. ред. Скарлато О.А.; Отв. ред.: Петрушевская М.Г., Ушаков П.В. – Ленинград : Зоологический ин-т АН СССР, 1984. – 140с.
1482725
  Саакян-Гезалян Фораминиферы третичных отложений Ереванского бассейна / Саакян-Гезалян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1957. – 142с.
1482726
  Григелис А.А. Фораминиферы юрских отложений Литовской ССР и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григелис А.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1958. – 18л.
1482727
   Фораминифферы. – М, 1963. – 30с.
1482728
  Краєва Є.Я. Форамініфери верхньоеоценових та олігоценових відкладів північного крила Причорноморської западини / Є.Я. Краєва; Відп. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Київ : АН УРСР, 1961. – 97с.
1482729
  Венглінський І.В. Форамініфери міоцену Закарпаття / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН УРСР, 1958. – 167с.
1482730
  Каптаренко-Черноусова Форамініфери нижньокрейдових відкладів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / Каптаренко-Черноусова; Відп. ред. Ямниченко М.І. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
1482731
  Жабіна Н.М. Форамініфери рифогенних утворень титону-беріасу Південно-Східного Криму : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Жабіна Н.М.; Ін-т геол. наук. – Київ, 1996. – 22 с.
1482732
   Форарльберг: Високі почуття! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 12 : фото
1482733
  Вороний М. Форвард : чотири зошити віршів / М. Вороний. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 120 с.
1482734
  Миронова З.С. Форвард продолжает борьбу / З.С. Миронова. – М., 1980. – 208с.
1482735
  Филатов Л. Форварды. / Л. Филатов. – М., 1986. – 160с.
1482736
  Рохлин Александр Форд-амфибия : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 158-159 : Іл. – ISSN 1029-5828
1482737
  Стаховський Дмитро Форель як елемент SPA // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 50-54 : фото
1482738
  Соломіна Г.В. Форензік - інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 144-149. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1482739
  Семенець А.О. Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – Р. 280-287. – ISSN 2222-4459
1482740
  Волченко О. Форенізація та доместикація як стратегії перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 111-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1482741
  Петращук Наталия Евгеньевна Форика как фактор текстообразования (на материале газетного текста современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петращук Наталия Евгеньевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1482742
  Тверитинова А.М. Форм Роменвиль / А.М. Тверитинова. – Л., 1960. – 358с.
1482743
  Воук-Левановіч Форма "Прошлага у будучым (буду-ль) у мове дакумэнтау "літоускай мэтрыкі"" / Воук-Левановіч. – Минск, 1927. – 13 с. – Отд.оттиск из "Працы БДУ", № 16, 1927
1482744
  Воук-Левановіч Форма "прошлага у будучым" (буду-ль) у мове дакумэнтау" літоускай мэтрыкі / Воук-Левановіч. – Минск, 1927. – 13 с.
1482745
  Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 118-122.
1482746
  Задорожна Г.О. Форма агрегатів дерново-літогенних грунтів на сіро-зелених глинах // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 143-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-2056
1482747
  Шахназаров Г.Х. Форма буржуазного государства в эпоху империализма : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шахназаров Г.Х. ; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1952. – 18 л.
1482748
  Кузнецова С. Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 16-22 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
1482749
  Гейлиг М.Ф. Форма в русской классической опере / М.Ф. Гейлиг. – М., 1968. – 119с.
1482750
  Карпенко М. Форма вини суб"єктивної сторони "дідівщини": яка вона? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-66.


  У статті розглядаються характерні риси суб"єктивної сторони складу злочину порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.
1482751
  Карамина О.А. Форма герундива в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карамина О. А.; ЛГУ. – Л., 1958. – 14л.
1482752
  Шакірзянова І.В. Форма держави і державна влада: взаємовплив та взаємозумовленість // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 73-78. – ISSN 1563-3349
1482753
  Процюк І.В. Форма держави як категорія правознавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 13-19. – ISSN 0201-7245
1482754
  Андрущенко В.М. Форма державно-правових зв"язків України з Росією за договором 1654 р. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 113-114
1482755
  Сухонос В. Форма державно - територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.65-69
1482756
  Чушенко В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1482757
  Фортальнов В.Ф. Форма державного правління в у мовах конституційно-правового реформування в Україні / В.Ф. Фортальнов, Н.О. Кваша // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 95-99. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1482758
  Ладан О. Форма державного правління Українив контексті конституційного процесу 1990-2004 рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-105
1482759
  Мироненко П.В. Форма державного правління як концептуальна і практична проблема: досвід України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 219-228
1482760
  Петришин О. Форма державного правління: до пошуку конституційної моделі в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 160-167. – ISSN 2310-6158
1482761
  Процюк І.В. Форма державного правління: поняття і сутність // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 7-17. – ISSN 0201-7245
1482762
  Бака В. Форма державного устрою повоєнноїЧехословаччини: між югославською та радянською моделями (1948-1989 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 195-197. – ISBN 978-966-171-783-0
1482763
  Недошовенко А. Форма договору будівельного підряду Форма договору будівельного підряду // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 49-50
1482764
  Назаренко В.І. Форма договору комісій у зовнішньоекономічній діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 271-278. – ISSN 1563-3349
1482765
  Рябоконь Є.О. Форма договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 111-117. – ISBN 978-966-667-341-4
1482766
   Форма заголовка описания публикаций научных учреждений. – М, 1976. – 66с.
1482767
  Євстігнєєв А. Форма закріплення в праві вимог екологічної безпеки, що повинні бути забезпечені в процесі приватизації земель в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 68-73.
1482768
  Шевчук Л.В. Форма заповіту (порівняльно - правовий аналіз) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.58-62. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1482769
  Гуть Н.Ю. Форма заповіту за Вашингтонською та Гаазькою конвенціями: проблеми теорії, нотаріальної практики та необхідність законодавчої регламентації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 224-228


  У статті дається аналіз форм заповіту, передбачених Вашингтонською та Гаазькою конвенціями. Зроблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у питаннях форми заповітів.
1482770
  Кернична С.Я. Форма заповіту як обов"язкова умова його дійсності в українському законодавстві окремих європейських країн (Франції,Німеччини, Польщі) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 339-344. – ISSN 1563-3349
1482771
  Гарленд Дж.Д. Форма Земли и сила тяжести / Дж.Д. Гарленд ; под ред. М.У. Сагитова. – Москва : Мир, 1967. – 196 с.
1482772
  Фрумкин П.А. Форма Земли. / П.А. Фрумкин. – Москва, 1962. – 120с.
1482773
  Джорджеску К. Форма Земли. Повесть / К. Джорджеску. – М., 1970. – 80с.
1482774
  Ройтман Д. Форма и движение Земли / Д. Ройтман. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1922. – 80 с.
1482775
   Форма и значение в языке и речи : республиканский сборник. – Горький, 1976. – 134 с.
1482776
  Гасснер Дж. Форма и идея в современном театре / Дж. Гасснер. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 256 с.
1482777
  Бартенев И.А. Форма и конструкция в архитектуре / И.А. Бартенев. – Ленинград : Стройиздат, 1968. – 263 с.
1482778
  Курышев В.И. Форма и размеры Земли / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутское обл. гос. изд-во, 1952. – 47 с.
1482779
  Гогуадзе В.В. Форма и содержание в поэзии. (По творчеству Важа-Пшавела) : Автореф... канд. философ.наук: / Гогуадзе В.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 19л.
1482780
  Баранов К.А. Форма и строение кайнозойских конкреций Юго-Востока УССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Баранов К.А.; Днепропетр. гос. ун-т. – 6л.
1482781
  Чекалина Е.М. Форма и функция залоговых конструкций в современном шведском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекалина Е.М. ; МГУ. – Москва, 1972. – 24 с.
1482782
  Клепицкий И.А. Форма и цель в уголовном праве // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2012. – № 1. – С. 45-56. – ISSN 0132-0769
1482783
  Кульчицький С. Форма і зміст радянської національної державності // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 30-36. – ISBN 966-02-0276-8
1482784
  Глуздовський В.Е. Форма і рух Землі навколо осі : На допомогу вчителеві. Примірні уроки з курсу географії 5 класу / В.Е. Глуздовський. – Київ, Харків : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1482785
  Мозговий В.І. Форма і сутність методики викладання національної, державної і професійної мов у світлі Болонського процесу / В.І. Мозговий // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 27-36.
1482786
  Галаса В. Форма і тактика ОУН у боротьбі за УССД єдино правильні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 277-296. – ISBN 978-966-1513-01-2
1482787
  Карабут Л. Форма і формалізм у кримінально-процесуальній діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 69-76
1482788
  Павко А. Форма інтелектуальної діяльності // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 22-28 січня (№ 3). – С. 14
1482789
  Скрипкіна В. Форма комп"ютерної програми як критерій охороноздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 346-348
1482790
  Хомскис В.Р. Форма котловины и некоторые вопросы статики, динамики и термики водных масс озера : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / Хомскис В.Р. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 26 с.
1482791
  Ревокатов О.П. Форма линии ядерного магнитного резонанса и межмолекулярное взаимодействие в кристаллах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ревокатов О.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 15л.
1482792
  Гриднева М.В. Форма международного договора купли-продажи // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 3 (60). – С. 5-8. – ISSN 1812-3910
1482793
  Матарадзе Л.Н. Форма международного договора. / Л.Н. Матарадзе. – Тбилиси, 1971. – 60с.
1482794
  Жданов В. Форма мікролінзованої лінії від акреційного диску в моделі лінійної каустики / В. Жданов, О. Федорова, М. Хелашвілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Форма спектральних ліній типу флуоресцентної Fe K? в рентгенівському випромінюванні активних ядер галактик (АЯГ) відображає характеристики центральних частин цих об"єктів. Ці лінії можуть формуватися в акреційних дисках навколо надмасивних чорних дір у ...
1482795
   Форма нахождения и особенности распределения висмута вгидротермальных месторождениях. – Москва : Наука, 1969. – 192с.
1482796
  Черевко А. Форма нова. А зміст? / А. Черевко, А. Солнишкін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 липня (№ 118)


  Автори статті - студенти КНУТШ. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає реформу української міліції. Коментарі експертів.
1482797
  Лазарев С.А. Форма одежды и воинские знаки различия на флоте в феврале - октябре 1917 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 77-79. – ISSN 0321-0626
1482798
  Ибрагимов Г.И. Форма организации обучения как дидактическая категория // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 11-21. – ISSN 0869-561Х
1482799
  Майданник О.О. Форма парламентськогоконтролю: поняття, особливості, різноманітність // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-25
1482800
  Шутко О. Форма попереднього договору: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7069-17-0
1482801
  Марченко М.Н. Форма права: проблемы понятия и значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-16. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
1482802
  Панфьорова М.А. Форма правління в Україні: історико-правовий аналіз // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 38-41. – ISBN 978-966-7496-99-9
1482803
  Алєксєєнко І.Г. Форма правління Республіки Білорусь: єдиний владний центр як основа реформування політичних інститутів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 662-667. – ISSN 1563-3349
1482804
  Бостан С.К. Форма правління сучасної держави : проблеми історії, теорії, практики: Монографія / С.К. Бостан. – Запоріжжя, 2005. – 540с. – ISBN 966-8132-46-7
1482805
  Мироненко П.В. Форма правління як концептуальна і прикладна проблема // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 11-60. – ISSN 2518-7546
1482806
  Мироненко П.В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П.В. Мироненко. – Київ : Академія, 2014. – 216, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 202-216. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-448-2
1482807
  Мироненко П.В. Форма правління: вектори політологічного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 293-303
1482808
  Волощук О.Т. Форма правління: поняття та сутність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 33-38. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
1482809
  Коссак В.М. Форма правочину за цивільним законодавством України // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2010. – N 1. – С. 177-185. – ISSN 2082-4939
1482810
  Яковіщук Я. Форма правочину та правові наслідки її недодержання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 74-78.
1482811
  Михайлів М.О. Форма правочину та правові наслідки її недотримання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 32-37. – ISSN 1563-3349
1482812
  Гальперин Г.Б. Форма праления русского централизованого государства XV - XVI / Г.Б. Гальперин. – Ленинград, 1964. – 92 с.
1482813
  Бианки В. Форма рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae : (Представлено в заседании Физико-математического Отделения 11 апр. 1907 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 185-196. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1907 г.
1482814
   Форма смуги інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію гексагонального типу / О.В. Вакуленко, О.П. Головинський, Т.Л. Петренко, Б.М. Шутов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Аналізується форма смуги оптичного інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію 6Н - SiC, яка має характерний максимум в енергетичному спектрі в області енергії фотонів близько 2 еВ. Дослідження здійснено в рамках моделі прямих дозволених ...
1482815
  Шебанов А.Ф. Форма советского права. / А.Ф. Шебанов. – М, 1968. – 216с.
1482816
  Криштофович А.Н. Форма сохранения растительных остатков и ее значение для решения проблем углеобразования / А.Н. Криштофович, 1945. – С.136. – Отдельный оттиск; Известия Академии Наук СССР, 1945. – (Серия геологическая ; № 2)
1482817
  Лубченко А.Ф. Форма спектров поглощения света примесными центрами твердого тела и их концентрационная зависимость / А.Ф. Лубченко. – К., 1968. – 32с.
1482818
  Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди авторитетних науковців щодо визначення форми співучасті у злочині і використано філософський підхід до вирішення питання про співвідношення категорій "форми" та "змісту". In the article the looks of authoritative ...
1482819
  Алисова Т.Б. Форма страдательного залога в староитальянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алисова Т. Б.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1482820
  Визель Я.М. Форма струи в сносящем потоке / Я.М. Визель, И.Л. Мостинский. – Люберцы, 1964. – 16с.
1482821
  Данильчук Д. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності та комунікаційної досконалості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 58-69. – ISSN 2522-1442
1482822
  Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932


  Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21-22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса ...
1482823
  Некрасова Н.Ж. Форма существования - электроннная. Доступ к информации предпочительнее ее хранения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1560-7968
1482824
  Орлова І.С. Форма та зміст у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 250-255. – ISBN 978-966-581-885-4
1482825
  Ференс Н. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О. Мокровольського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 424-429. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1482826
  Грунський М. Форма та композиція "Слова о полку Ігоревім" / М. Грунський. – Київ : Українська АН, 1928. – 24 с.
1482827
   Форма та локалізація зарядових хвиль в йонних поліметинових системах / С.В. Василюк, В.М. Ящук, О.Д. Качковський, О.О. Вінійчук, О.Б. Рябицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне дослідження розподілу заряду та молекулярної геометрії в йонах лінійних спряжених молекул, які широко використовуються в якості базових елементів наноелектроніки. Показано, що в колективній П-електронній системі інжектований ...
1482828
  Коровяковська Н.С. Форма та умови договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1036-1040. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
1482829
  Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 26-36. – ISSN 2306-9082
1482830
  Габінет Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є.X. Чикаленка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 18-22. – (0). – ISSN 2078-9165
1482831
  Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
1482832
  Зеров М. Форма Шевченкової поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 178-184. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1482833
  Фурса С.Я. Форма шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1154-1158. – ISBN 978-966-667-341-4
1482834
  Огородник В.С. Форма экономической связи социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Огородник В.С. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1974. – 20 с.
1482835
  Караева З.Б. Форма эпического повествования в современной многонациональной прозе / З.Б. Караева. – Ставрополь, 1983. – 118 с.
1482836
  Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1995. – 944 с. – (Библиотека "Философское наследие"). – ISBN 5-244-00795-5
1482837
   Формакогнозия. – М, 1989. – 512с.
1482838
  Корячко В.П. Формализация выбора структур цифровых автоматических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Корячко В.П.; КИИГА. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1482839
  Мовшович Э.Б. Формализация геологических данных для математической обработки / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель, М.С. Черкашин. – Москва : Недра, 1987. – 190с.
1482840
  Музалевская Нина Михайловна Формализация и ее место в системе методов научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Музалевская Нина Михайловна; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 24л.
1482841
  Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-59. – ISSN 0042-8736
1482842
  Тельнов Ю.Ф. Формализация механизмов взаимодействия сервисов и агентов динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами / Ю.Ф. Тельнов, В.А. Казаков, А.В. Данилов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 31-39. – ISSN 1818-4243


  В статье представляются особенности построения динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами на основе многоагентных технологий и сервисно-ориентированной архитектуры. Рассматриваются механизмы взаимодействия агентов, реализующих ...
1482843
  Иванова О.А. Формализация подходов к оценке научно-исследовательской работы университетского преподавателя: риски искажения мотивации // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 131-133. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1482844
  Осьмуха Г.И. Формализация принципов Ле-Шателье и Ле-Шателье-Самуэльсона в задаче ансамблевой организации стохастиченской полинейронной сети : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.009 / Осьмуха Г.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1482845
  Маликова Нонна Абдуллаевна Формализация союзных сочетаний с лексически знаменательными словами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Маликова Нонна Абдуллаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
1482846
  Джиджян Р.З. Формализация теория категорического силлогизма на основе правила замещения : Автореф... канд. филос.наук: / Джиджян Р. З.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 19л.
1482847
  Перцова Н.Н. Формализация толкования слова / Н.Н. Перцова. – М., 1988. – 83с.
1482848
  Коваль С.С. Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования / С.С. Коваль, Н.В. Рылова, А.И. Ковальова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1482849
  Провотар А.И. Формализация: алгоритмический подход // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 37-40. – ISSN 1727-4907
1482850
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – М., 1963. – 24с.
1482851
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1965. – 38с.
1482852
  Скаткин М.Н. Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления. / М.Н. Скаткин. – М., 1947. – 64с.
1482853
  Дзасохов К.Г. Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дзасохов К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1482854
  Медведев П.Н. Формализм и формалисты / П.Н. Медведев. – Л, 1934. – 212с.
1482855
  Абельдина Ж.К. Формализм обобщенного квазиспина и структура сферических ядер : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.16 / Абельдина Ж.К. ; Ин-ядерной физики. – Алма-Ата, 1979. – 17 с.
1482856
  Чавлейшвили М.П. Формализм спиновых амплитуд для бинарных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чавлейшвили М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 13л.
1482857
  Ефремова Т.Т. Формализованная классификация моховых подстилок болотных ельников межгорных котловин Кузнецкого Алатау / Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1031-1041 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1482858
   Формализованно-статистические методы в археологии. – Киев, 1990. – 300 с.
1482859
  Минькович Т.В. Формализованное представление методов обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 0869-561Х
1482860
  Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
1482861
  Климанова О.А. Формализованные подходы к оценке неопределенности географического районирования / О.А. Климанова, Д.Н. Козлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1482862
  Бирюков С.И. Формализованные схемы экономического планирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Бирюков С.И.; АН СССР. – М, 1979. – 18л.
1482863
  Смирнова Е.Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики / Е.Д. Смирнова. – М., 1982. – 181с.
1482864
  Сарданашвили Г.А. Формалищм расслоений в некотрых моделях теории поля : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Сарданашвили Г. А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1482865
  Тищенко М.В. Формалізація аргументації як інтерагентних діалогів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 155-157
1482866
  Россада Т.В. Формалізація багатозначного іменування у мовах програм над номінативними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається та формалізується такий аспект природних та формальних мов, як багатозначність денотату. Дослідження проводяться у рамках композиційно-номінативного підходу до програмування. Визначається мова програм SICON над даними з ...
1482867
  Панченко Т.В. Формалізація видів паралелізму у IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обгрунтовано універсальність класу мов IPCL та методології доведення властивостей програм відносно двох типів міжпроцесної взаємодії, відносно режимів виконання незалежних частин програм та відносно розширеної систематики Флінна. Generality of IPCL ...
1482868
  Миронова М.А. Формалізація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування договірно-правових та інституційних механізмів співробітництва США та Європейського Союзу, проведено аналіз співвідношення сил та процесу прийняття рішень в трансатлантичних відносинах. The article deals with the issues ...
1482869
  Плахотнюк Н.Г. Формалізація державно-управлінських процедур як умова обмеження вільного розсуду в діяльності органів державного управіння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-45
1482870
  Богданович В. Формалізація завдання державного управління реформуванням системи речового забезпечення воєннолї органвзації України / В. Богданович, В. Шевельов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.284-291
1482871
  Литвиненко О.І. Формалізація задач теорії графів з нечіткими відповідностями з використанням опису через околи й межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 353-361


  Сучасні підходи до визначення маршрутів руху зводяться до знаходження найкоротшого щляху, при цьому критерій прохідності місцевості в залежності від погодних умов не враховується. Дана стаття присвячена математичній формалізації задачі визначення ...
1482872
  Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Малярець Л.М., Матвієнко-Біляєва Г.Л. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 228 с. : табл. – Додатки: с. 209-226. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-676-405-1
1482873
  Назаренко О.Л. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 38-45. – ISSN 2078-7480
1482874
  Сальнікова О.Ф. Формалізація задачі розподілу технопарків між регіонами й підходи до її вирішення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 182-187


  У роботі наведена спроба формалізації задачі розподілу технопарків між регіонами, вказані можливі підходи до вирішення цієї задачі, запропоновані нові методи кластерізації. В работе показана попытка формализации задачи распределения технопарков между ...
1482875
  Сніцаренко П.М. Формалізація задачі створення технології обґрунтування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об"єктів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 131-138


  Пропонується єдиний теоретичний підхід для усіх різновидностей технологій спостереження, його формалізація та загальний алгоритм вирішення проблеми формування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і ...
1482876
  Ізідінов А.С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ізідінов А.С. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1482877
  Міщенко О.А. Формалізація логічного проектування процесорів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Міщенко О.А.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
1482878
  Цікановська Н.А. Формалізація механізму забезпечення фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2077-6330
1482879
  Глоба Л.С. Формалізація моделей Інтернет-порталів знань / Л.С. Глоба, Н.В. Дерманська, Р.Л. Новогрудська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-72. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 33). – ISSN 2304-6201


  Описано результати використання системного підходу для проектування Інтернет-порталу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
1482880
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "cутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 173л. + Додатки : л.142-173. – Бібліогр. : л.128-141
1482881
  Буй Д.Б. Формалізація моделі "сутність-зв"язок" : монографія / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-170. – ISBN 978-966-439-473-1
1482882
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1482883
  Стрєльніков Р.М. Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці і реалізації інвестиційних проектів у часі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 171-177. – ISSN 2222-0712
1482884
  Хобта В.М. Формалізація мотивів інвестиційної діяльності в процедурі прийняття рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-75.
1482885
  Височина А.В. Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 4 (66). – С. 148-154. – ISSN 1726-8699
1482886
  Ленгенбах М.О. Формалізація опису мовних структур й автоматизація лінгвістичних досліджень (на прикладі вивчення моделей сполучуваності в іменникових словосполученнях) / М.О. Ленгенбах, І.П. Кричко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 261-265. – ISSN 1729-360Х
1482887
  Назаров Н.А. Формалізація опису та процедури етимологічного дослідження як комунікативного акту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 250-258


  У статті здійснено спробу вироблення формалізованого опису етимологічного дослідження. В статье осуществлен опыт вырабатывания формализированого описания этимологического исследования. The article proposes an effort of formalized description of ...
1482888
  Яремко І.І. Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1482889
  Рева Н.О. Формалізація патологічних ситуацій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 147-149
1482890
  Ткачук І.Ю. Формалізація підстановок Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропонована формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
1482891
  Іванова М.І. Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 147-152. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1482892
  Компан С.В. Формалізація поняття об"єкта, класу, успадкування класів, життєвий цикл об"єкта в об"єктно-орієнтованих базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається одна з основних властивостей об"єктно-орієнтованих баз даних успадкування схем. Проведена формалізація поняття об"єкту, класу, похідних класів, методів та життєвого циклу об"єкта. The inheritance of schemes as one of the main ...
1482893
  Рак Ю.П. Формалізація предметної області визначення "Об"єкт з масовим перебуваням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів / Ю.П. Рак, Р.Р. Головатий, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 217-227 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-4643
1482894
  Хильченко А. Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 283-288. – ISSN 2663-5313
1482895
  Метешкін К.О. Формалізація процесів у земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 139-143. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 1). – ISSN 1728-4260
1482896
  Триус Ю.В. Формалізація процесів управління навчальним процесом ВНЗ засобами мереж Петрі з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 161-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається система управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу. Процеси управління представляються мережею Петрі, що надає можливість будувати імітаційні моделі навчального процесу та визначати оптимальні параметри ...
1482897
  Тохтарова І. Формалізація процесу формування державної політики щодо нейтралізації факторів, що спричиняють зростання напруженості у сфері етнонаціональних відносин в Автономній Республіці Крим // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 101-113.
1482898
  Косова Т.Д. Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування / Т.Д. Косова, О.В. Слободянюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 336-342. – ISSN 2306-546X
1482899
  Непомнящий С.К. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-64 : Табл.
1482900
  Журавель В. Формалізація розслідування: теоретичні основи і практичні можливості // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 100-107
1482901
  Бочковський А.П. Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1482902
  Мамедов Т.А. Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус" / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 59. – С. 322-327. – ISSN 2076-815X
1482903
  Теличко Т. Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 154-172. – ISSN 1563-3713
1482904
  Касьяненко В.О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2015. – № 4 (70). – С. 97-107. – ISSN 1726-8699
1482905
  Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 253-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1482906
  Богдановський В. Формалізація стратегічного планування у сфері державного управління / В. Богдановський, А. Семенченко // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1482907
  Заморська Л. Формалізація сучасного українського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-28-6
1482908
  Мухін В.Є. Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти / В.Є. Мухін, Я.І. Корнага, Є.О. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.4. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1482909
  Косова Е.В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-104. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто особливості, мету і об"єкти управління власним капіталом банку на різних економічних рівнях: макро та мікро. Формалізовано фінансовий механізм управління власним капіталом банків на основі синтезу процесного та системного підходів, ...
1482910
  Галкін О.В. Формалізація функціональних мов програмування на основі лямбда числення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається лямбда числення на прикладі мов F# й FР і використання функціональних мов у паралельних обчисленнях. In this paper we consider the lambda calculus in languages F# and FP and using functional programming languages for the ...
1482911
  Лєонов С.В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC / С.В. Лєонов, Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1482912
  Женжера С.В. Формалізація як один із визначальних аспектів філософського та наукового моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153-154. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1482913
  Верна В.В. Формалізація, алгоритмізація та програмування створення конкурентоспроможної системи управління персоналом в підприємствах агробізнесу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.48-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1482914
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Додатки: л. 127-131. – Бібліогр.: л. 116-126
1482915
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1482916
  Коваленко Т. Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 219-223. – ISSN 2307-2261
1482917
   Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації / Д.С. Комін, О.В. Чечуй, М.А. Левченко, О.С. Панхонін, В.А. Павловський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 92-99. – ISSN 1997-9568


  "Розглянуті особливості проведення оцінювання гарантій інформаційної безпеки для комплексної системи захисту інформації у відповідності до державних та міжнародних стандартів. Запропоновано застосування формалізованої моделі процесу оцінювання вимог ...
1482918
  Ніфатова О.М. Формалізоване представлення інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 157-163
1482919
  Комісаренко Дмитро Юрійович Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Комісаренко Д.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
1482920
  Сорока Т.В. Формалізований аналіз лексичної семантики як спосіб дослідження аксіологічного знання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7132-02-07
1482921
  Воробець С.Й. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством / С.Й. Воробець, П В. Кічор, О.Л. Мищишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 198-204. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1482922
  Широков К.В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній системі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 126-133. – Бібліогр.: с. 126-127, 131, 133. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто принципи побудови словозмінної класифікації слів турецької мови. Досліджено формальну структуру словозміни для турецького іменника та виведено відповідні парадигматичні формули. Для турецького іменника виділено й описано множину ...
1482923
  Клименко Н.Ф. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / Н.Ф. Клименко, М.М. Пещак, І.Ф. Савченко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 250 с.
1482924
  Клековкін О.Ю. Формалісти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 212-219. – ISBN 978-966-136-114-9
1482925
  Моклиця М. Формалістичні методи віршознавчих студій // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 168-177. – ISSN 2304-9383
1482926
  Кавун Л. Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 18-23. – (Філологічні науки)


  У статті йдеться про формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX ст., зокрема аналізуються літературознавчі дослідження М. Хвильового, М. Йогансена, Г. Майфета та І. Айзенштока
1482927
   Формалная логика. – Л, 1977. – 357с.
1482928
  Уокер Д.Ф. Формальдегид / Д.Ф. Уокер. – М, 1957. – 608с.
1482929
  Какарека С.В. Формальдегид в атмосферном воздухе городов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 82-89 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
1482930
  Орлов Е.И. Формальдегид, его добывание, свойства и применение / Е.И. Орлов. – 2-е изд., доп., 1935. – 448с.
1482931
  Степурко С.І. Формальна визначеність та юридичний зміст принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 478)
1482932
  Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу
1482933
  Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 142-144
1482934
  Кульчицький І.М. Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках / І.М. Кульчицький, М.О. Лукач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 298-305. – ISSN 0321-0499
1482935
  Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 79-83
1482936
  Василенко А. Формальна сторона податкових перевірок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 95-101.
1482937
  Козловський В.В. Формальна структура та інтерпретація деяких перформативних висловлювань (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 178-182
1482938
  Гончаров А.Ю. Формальна та неформальна парадигми в теорії аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Метою цієї статті є порівняльний аналіз формальної та неформальної парадигм в теорії аргументації.
1482939
  Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 56-68


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1482940
  Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.154-157. – ISBN 966-568-656-9
1482941
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное + глагол") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бортник Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1482942
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное+глагол"). : Дис... канд. филол.наук: / Бортник Н.М.; КГУ. Кафедра иностранн. языков естеств. фак-тов. – К., 1972. – 184л.
1482943
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1482944
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1482945
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1482946
  Зятковская Р.Г. Формальная и функциональная структура слова / Р.Г. Зятковская. – Калинин, 1983. – 76с.
1482947
   Формальная логика. – Ленинград : ЛГУ, 1977. – 357 с.
1482948
   Формальная логика и методология науки. – М, 1964. – 302с.
1482949
  Целищев В.В. Формальная онтология и номиналистическая семантика в философии математики Бертрана Рассела // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С. 14-32. – ISSN 1560-7488
1482950
  Савкин П.Д. Формальная онтология как теория предметов: точки соприкосновения идей Э. Гуссерля и А. Мейнонга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 13-32. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1482951
  Шабуров А.С. Формальная определенность права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шабуров А.С.; Свердловск. юрид. н-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1482952
  Леоненко Л.Л. Формальная семантика для "минимального" исчисления языка тернарного описания // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 37-53. – ISBN 978-966-318-900-0
1482953
  Куслий П.С. Формальная семантика и естественный язык // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 105-117. – ISSN 0042-8744
1482954
  Архангельська А.М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-42. – ISSN 0027-2833
1482955
  Вялікова О.О. Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А.К. Мойсієнка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
1482956
  Максимюк О.Д. Формальне обгрунтування принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
1482957
  Гапоненко В.А. Формальне розуміння демократії в Україні як перешкода трансформаційних процесів // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1482958
  Моштак О.В. Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників зі значенням пейоративності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 264-268. – Бібліогр.: Літ.: с. 268; 16 назв


  У статті розглядаються структурні та лексико-семантичні особливості пейоративних лексем. За способом відображення певних негативних рис виділяються формальна, семантична та асоціативна групи пейоративів. The article envisages structural, lexical ...
1482959
  Волощук М.Б. Формальне та неформальне навчання в умовах інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 215-217. – ISBN 978-966-654-490-5
1482960
  Назимко Єгор Формальний елемент підстави застосування умовно - дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 126-128.
1482961
  Суддя А.М. Формальний і семантичний аспекти симетрії та асиметрії контекстуальних синонімів-прикметників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 181-186
1482962
  Дуцяк І. Формальний критерій логічної істинності висловів природної мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.51-61. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1482963
  Шитик Л. Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 118-121. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1482964
  Журавльова Г.С. Формальні аспекти змісту принципу рівності в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 2219-5521
1482965
  Варій М.Й. Формальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32с.
1482966
  Николюк Д.А. Формальні джерела права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1482967
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції в українській економічній думці класичного періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 184-196. – ISBN 978-966-683-540-9
1482968
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції у дослідженнях К. Гаттенбергера і В. Левитського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 227-235. – ISBN 978-966-683-540-9
1482969
  Мелентьєва О.В. Формальні методи побудови діаграм логістичних бізнес-процесів // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Vol. 8, iss. 4. – С. 30-35. – ISSN 2312-3125
1482970
  Самбор М. Формальні міркування, як підстава для відмови у скасуванні рішення суду, у світлі принципу справедливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання справедливості під час ухвалення рішень суду за апеляційними та касаційними скаргами. Досліджуються формальні міркування, їх справедливість у обґрунтуванні відмови в задоволенні позовних вимог, їх місце у контексті ...
1482971
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 151-203. – Бібліогр.: арк. 132-150
1482972
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1482973
  Загудаєва О.А. Формальні моделі діалогу-переконання та їх використання у моделюванні юридичної аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 145-148. – ISSN 2076-1554
1482974
  Гаджиєв В.В. Формальні моделі ігор у логіко-філософському знанні // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 17-18
1482975
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних в композиційних мовах паралельного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; Київ. нац. ун-т ім. Тераса Шевченка. – Київ, 2019. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 140-161
1482976
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1482977
  Жулькевська О.В. Формальні моделі соціальних мереж в системі методів мережевого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто класифікації методів мережного аналізу. Дано стислий огляд чотирьох груп формальних моделей соціальних мереж: центральності та престижу, зв"язаних підгруп. позицій та ролей, автономії.
1482978
  Четвериков Григорій Григорович Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Четвериков Г.Г.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – Бібліогр.: 49 назв
1482979
  Баданова Є. Формальні підстави співробітництва України з міжнародним кримінальним судом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 103-104
1482980
  Корж К.М. Формальні позитивні санкції як механізм соціальної регуляції поведінки: соціологічна діагностика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 40-46. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розглянуто проблеми соціального контролю та регуляції поведінки суб"єктів суспільних відносин через механізм соціальних санкцій. Основну увагу приділено позитивним правовим (юридичним) соціальним санкціям - заохоченням. Визначені сутнісні ...
1482981
  Назарук О. Формальні проблєми Української державності : Герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги. – Київ : Вернигора, 1918. – 32с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
1482982
  Пермяков О.Ю. Формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному плануванні в задачах вибору позиції військово-морських об"єктів / О.Ю. Пермяков, С.В. Лєнков, А.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються отримані конструктивні формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному планування, що надалі можуть бути використані для розробки інструментальних засобів підтримки процедур стратегічного планування. This article ...
1482983
  Проценко В.С. Формальні специфікації мов програмування : Навчальний посібник / В.С. Проценко, П.Й. Чаленко. – Київ : Либідь, 1994. – 184с. – ISBN 5-325-00485-9
1482984
  Ільман В.М. Формальні структури та їх застосування : монографія / В.М. Ільман, В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2009. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-205. – ISBN 978-966-8471-43-8
1482985
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові 16-18 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевчук І. Л.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.175-205
1482986
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVI-XVII ст. : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.01 / Шевчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1482987
  Рожавин М. Формально-грамматическая и семантико-грамматическая категория рода (на материале русского и английского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 162-173. – ISBN 966-581-102-9
1482988
  Резаненко Володимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Автореф... доктора філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Володимир Федорович; Київський ун-т ім. Шевченка. – К., 1996. – 36л.
1482989
  Резаненко Владимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Владимир Федорович; КУ. – Київ, 1996. – 392л.
1482990
  Шестаков Вячеслав Анатольевич Формально-логическая структура атрибуции культурных ценностей // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Атрибуція - визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей
1482991
   Формально-семантична реалізація суфіксальних морфем української мови / А.М. Вечірко, Ю.М. Тищук, О.В. Олехнович, О.С. Яковенко // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-96911-8-7
1482992
  Кхеліл О.І. Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу у середньоанглійській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X
1482993
  Степаненко Ю.Н. Формально-содержательные трансформации в украинском переводе поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 415-417. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1482994
  Локота О.П. Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 73-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 79; 12 назв
1482995
  Добрушина Т. Формально-філософська структура "Октостихів" Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 415-425. – ISBN 966-95452-4-3
1482996
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 200-228
1482997
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482998
  Пацурія Н. Формально-юридичні джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів формально-юридичних джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов формально-юридических источников страхового права. This article investigates the ...
1482999
  Мельник І. Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 308-318. – ISSN 2304-9383
1483000
  Косович В. Формально невизначені терміни як засіб правового впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,