Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1482001
  Гончаров О. "Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення" / О. Гончаров, Н. Терес // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 276-278. – ISSN 2222-5250
1482002
  Боляновський А. "Торгзін" у системі економічного пограбування України у 1932-1933 рр. / А. Боляновський, С. Кубів // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 76-79
1482003
  Боляновський А. "Торгзін" у системі економічного пограбування України у 1932 - 1933 рр. / А. Боляновський, С. Кубів // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 127-133
1482004
  Романец В. "Торквемада" - итог драматического творчества В. Гюго // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 99-104
1482005
  Сідаш К. "Торонто - наш" - що чекатиме на Україну за нового уряду Канади // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)
1482006
  Матяш І. "Торонто... так нагадує любу Україну" ("Київські" та "не-київські" сюжети біографії дипломата Володимира Сінкевича) // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 192-202. – ISSN 0869-3595
1482007
  Карими-Мотахар "Тоска" А.П. Чехова "Тоска" Н. Найер-Мохаммади / Карими-Мотахар, М. Яхьяпур // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 90-93. – ISSN 1562-1391
1482008
  Симонов К.М. "Тот самый длинный день в году..." : Стихи о войне / К.М. Симонов. – Москва : Книга, 1985. – 265с.
1482009
  Андрусенко Л. "Тот самый" Нарышкин // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 14-16


  Наступний президент Росії Сергій Наришкін: версія
1482010
  Рогулева А.С. "Тоталитаризм" как термин гуманитарных наук : (на материале работ немецких культурологов XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 100-105. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Обстоятельства возникновения понятия "тоталитаризм". Определение приоритетности научных школ.
1482011
  Дяченко А.В. "Тотальний" театр Жан-Луї Барро як феномен у французькому театральному мистецтві XX - початку XXI ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 249-250. – ISBN 978-966-8308-26-0
1482012
  Корниенко Т. "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 II-го слоя Гебекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В X-VIII тыс. до н.э. в Верхнем Двуречье существовала широко распространенная система символов, где вертикально установленным плитам, специально оформленным столбам и пилястрам отводилось центральное место. Статья рассматривает "Тотемную колонну" из ...
1482013
  Капралова В. То-то и оно / В. Капралова, Н. Муратов. – Л., 1967. – 22с.
1482014
   Топ-растения хвойных от питомника декоративных растений "Elite Garden" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 58-61 : фото
1482015
   Топ-розы от компании "Мой сад" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 50-57 : фото
1482016
   Топ-рослин від розсадника "Зелені янголи" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 126-128 : фото
1482017
   Топ-рослини сезону від компанії Sad.ua // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 64-65 : фото
1482018
   ТОП-спеціальності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти та науки опублікувало список ТОП-спеціальностей 2018 року із найбільшим прохідним балом: "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент ...
1482019
  Будько Євген Топ-Таїланд, або Дизайн екзотичної подорожі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14 : Фото
1482020
  Шутквич О. Топ-традиції Острозької академії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Конвокація (вручення дипломів випускникам) ще раз підтвердила високий статус вишу.
1482021
   Топ-фонтани Києва // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 16-17 : фото
1482022
  Данилевська О.В. Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 396-404


  Статтю присвячено аналізу топонімів-концептів, які в ономастиці стали об"єктом дослідження лише на початку XXI ст. Топоніми-концепти найлегше виявити у ЗМІ, оскільки вони відображають різні аспекти життя суспільства і в них простежуються різні ...
1482023
  Лиховид О.М. Топоніми півдня Херсонщини на карті Гійома Левассера де Боплана // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 34-36 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1482024
  Дещинська М.А. Топоніми Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 184-187


  Розглянуто реалізацію топонімів Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов). Виявлено варіативні значення, які здатні формувати аналізовані топоніми в контексті паремій, а також з"ясовано конотативну ...
1482025
  Корнієнко В. Топоніми у графіті Софії Київської XI-XVII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 155-168. – (Нова серія ; вип. 18)
1482026
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 256 л. – Додатки: л. 197-256. - Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею, з відомостями щодо назви : "Топонімічний словник Франції (топоніми та топооснови)". 52 л. – Бібліогр.: л. 171-196
1482027
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1482028
  Мінкевич Е.Е. Топоніми як база творення оказіональних дериватів // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 113-118. – ISBN 978-966-399-637-0
1482029
  Мороз О. Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману "Сонячна машина" В. Винниченка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 351-355
1482030
  Урись Т. Топоніми як маркери національної специфіки творів сучасних українських поетів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 361-367
1482031
  Сандуляк Леонтій Топоніми як феномен історичного розвитку та державотворення України // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 26-29
1482032
  Непоп-Айдачич Топоніми, походні від лексеми KWIAT "КВІТКА" : у польській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 452-456
1482033
  Карпенко О.Ю. Топонімійний сектор поетонімосфери циклу романів С. Мейер "Сутінки" / О.Ю. Карпенко, СеребряковВ.В // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 56-67. – ISSN 2410-3373
1482034
  Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 271, [5] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 269-271. – Бібліогр.: с. 237-243, 268. – ISBN 978-617-10-0273-9
1482035
  Бабишин С.Д. Топоніміка в позакласній роботі з географії / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1968. – 93 с. – Бібліогр.: с. 91-92
1482036
  Бабишин С.Д. Топоніміка в школі : (на матеріалах Хмельницької області) / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1962. – 123 с. – Бібліогр.: с. 116-122
1482037
  Головіна Н.Б. Топоніміка німецьких колоній у Південній Бессарабії (1814/1940): лінгвокультурологія ойконімів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 29-35. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1482038
  Копцюх Б. Топоніміка Прикарпаття як джерело реконструкції дописемного періоду історії українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 70-73
1482039
  Лиховид О.М. Топоніміка Скадовська: досвід дослідження та перейменування / О.М. Лиховид, Т.С. Підгородецька // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 10-12. – Бібліогр.: 23 назв
1482040
  Гордєєв А.Ю. Топоніміка узбережжя Чорного та Азовського морів на картах-портоланах XIV-XVII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 26-35. – Бібліогр.: 10 назв
1482041
  Борисенко М. Топоніміка України 1920-1930-х років (історичний аналіз) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 21-25
1482042
  Фененко М.В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка / М.В. Фененко. – Київ : Радянська школа, 1965. – 128 с.
1482043
  Петринка Людмила Топоніміка як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв
1482044
  Шевчук Л.Т. Топоніміка як суспільний феномен: реалії та прийдешність // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 177-178. – ISSN 2308-1988
1482045
  Левчук І. Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" / І. Левчук, Т. Шепелюк // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 105-111. – ISSN 2304-9383
1482046
  Немировська О. Топонімікон як засіб актуалізації художнього простору у поетичному тексті (на матеріалі поезії Лесі Українки) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.104-113. – ISBN 966-7773-70-1
1482047
  Купач Т Топонімічна картина Вінниччини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 227-236 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1482048
  Гончаров О. Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У січні 2015 р. президія правління Національної спілки краєзнавців України і Київська міська організація НСКУ звернулися до Київського міського голови В. Кличка з пропозицією назвати одну із вулиць Києва на честь академіка Петра Тронька з нагоди ...
1482049
  Світленко С.І. Топонімічна реформа в м. Дніпропетровськ 2015-2016 рр.: досвід проведення та результати // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 95-108. – ISSN 2409-4137
1482050
  Зеленська Л.І. Топонімічне сприйняття території глобального, державного, регіонального рівнів (за результатами соціогеографічних досліджень уявлень студентів) / Л.І. Зеленська, О.Є. Афанасьєв // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 231-238. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1482051
  Міленіна Є.Д. Топонімічний аспект у вивченні морфології регіону: Кіровоградська область // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-966-285-405-3
1482052
  Горобець А.Я. Топонімічний ерудиціон (позаурочний захід для учнів 9-11 класів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 36-37
1482053
  Зеленська Л.І. Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 5-13
1482054
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки / Н.О. Кушнір, 2010. – С. 377-383
1482055
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 377-381
1482056
  Тищенко К. Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 710-737 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-241. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Концептуальним методом досліджено виразний слід арабо-хозарської війни 710-737 років переважно у топонімії Лівобережної України та по трасі походу Мервана "від Росави до Русави". В основах топонімів виявлено імена проводирів джигаду
1482057
  Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР / М.Т. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 184с.
1482058
  Янко Т М. Топонімічний словник-довідник Української РСР / Т М. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 179с.
1482059
  Янко М.Т. Топонімічний словник України : Словн.- довід. / М.Т. Янко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Знання, 1998. – 432 с. – ISBN 5770794437
1482060
  Петринка Л. Топонімічний словник. Географія в назвах : Посібник для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів / Людмила Петринка. – Львів : Триада плюс, 2006. – 144с. – ISBN 966-7596-70-2
1482061
  Салтан О.М. Топонімічні варіації пояснення назви міста Мена Чернігівської області // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 360-365. – ISSN 2218-4805
1482062
  Армашевська Т.В. Топонімічні контексти Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 289-296. – Бібліогр.: 4 назв.
1482063
  Петрущак М. Топонімічні назви в селі Сторона на Дрогобиччині // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 52-54
1482064
  Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини / Ю.О. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 240с.
1482065
  Лобода В.В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя / В.В. Лобода. – Київ : Вища школа, 1976. – 232с.
1482066
  Вакулишин С.М. Топонімія Києва XX ст. : [довідник] / Сергій Вакулишин. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-617-7175-15-4


  Автор, почесний краєзнавець України, пропонує близько 980 географічних об"єктів (900 назв) на всій території сучасного Києва - від річки Ірпінь та Конча-Заспи до маргінальних урочищ Вишгородського, Броварського, бориспільського районів. Кожний гідронім ...
1482067
  Себта Т. Топонімія Києва і Рівного у 1941-1944 рр: тенденції і характер перейменувань // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – С. 38-51. – ISSN 0131-2685
1482068
  Гирич І. Топонімія Києва як відбиття історичної пам"яті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
1482069
  Бушаков В.А. Топонімія округи сіл Біюк-Узеньбаш та Кучук-Узеньбаш (до питання про походження кримських урумів) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-159. – ISSN 1608-0599
1482070
   Топонімія північно-східної Одещини.. – Одеса, 1975. – 89с.
1482071
  Яцій В.О. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). І // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 206-221. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
1482072
  Яцій В.О. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимолоігчного словника ойконімів України). П // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 120-133. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1482073
  Карпенко Ю.О. Топонімія східних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 62с.
1482074
  Гаврилова Т. Топонімія творів І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 499-504. – ISBN 978-966-793-136-3
1482075
  Сіденко А. Топонімія у жанровому розмаїтті журналістських матеріалів (на прикладі газети "Високий замок") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 220-224


  У статті здійснено аналіз жанрової палітри матеріалів з топонімічної тематики в регіональному газетному виданні "Високий замок" визначено зв"язок між їх тематичним спрямуванням та обраними жанрами. The article presents analysis of genre palette of ...
1482076
  Карпенко Ю.О. Топонімія центральних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 76с.
1482077
   Топономастика и транскрипция.. – М., 1964. – 200с.
1482078
  Алексовски Д. Топономастиката на Кратовскиот регион / Душко Алексовски ; Лит. клуб "Надежи". – Кратово, 1986. – 166 с. : ил.
1482079
  Бербер Н.М. Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційно-стилістичний аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 89-93. – ISSN 2307-4558
1482080
  Кобликов В.В. Топорок и его друзья / В.В. Кобликов. – Тула, 1970. – 231с.
1482081
  Плям М.А. Топорок. / М.А. Плям. – Краснодар, 1960. – 92с.
1482082
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья = Socket axes of late bronze age of Carpathian Danube region / В.А. Дергачев ; АН Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chisinau. – ISBN 978-9975-78-840-3
Вып. 1 : Одноушковые кельты с арковидными фасками. – 2010. – 207, [1] p. : ил. – Содерж., резюме парал. на рус., молд. и англ. яз. - На обл. указ. вых. данные: Кишинэу 2010. – Библиогр.: c.178-181
1482083
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья / В.А. Дергачев ; Акад. наук Республики Молдова ; Ин-т культурного наследия ; Центр археологии. – Кишинэу : Изд.-полигр. фирма "Центральная Типография". – ISBN 978-9975-53-062-0
Вып. 2 : Кельты и серпы Нижнего Подунавья = Socket axes and sickles from Lower Danube Area. – 2011. – 459 с. : табл., фотоил. – Таблицы: с. 402-459. – Библиогр.: с. 389-399
1482084
  Ляшко Л. Топос-естетичного об"єкта в екологічній естетиці // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 76-78. – ISBN 978-966-518-670-0
1482085
  Филат Т.В. Топос "дома" в повести А.П.Чехова "Моя жизнь": семантика, варианты и художественные функции // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 117-148. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1482086
  Богдевич Е. Топос "книга" в истории культуры: истоки формирования семантического поля, динамика значений // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 59-80. – ISSN 2306-2908


  "Проанализированы основные аспекты функционирования топоса „книга” в истории культуры: выявлены источники формирования семантического поля, представлена динамика значений топоса. В качестве прецедентных текстов, определивших ядро топоса „книга”, ...
1482087
  Musiy Walentyna Топос "Одесса" в романе Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 207-221. – ISSN 1640-7806
1482088
  Пасічник О. Топос "Родинного гнізда" в оповіданні Івана Чендея "Криниця діда Василя" та в повісті Бориса Харчука "У дорозі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 132-134. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1482089
  Олійник І. Топос suburb у новелістиці Джона Чівера // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 36-38. – ISSN 2307-2261
1482090
  Гончаренко А.С. Топос американського Південного Заходу у новелістиці О. Генрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 237-246


  У статті концептуалізується топос американського Південного Заходу і визначається вплив фронтирних реалій на карбування американського характеру. Матеріалом для аналізу обрана ковбойська новелістика О.Генрі. В статье концептуализируется топос ...
1482091
  Довжок Т. Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості ідилічного часопростору, прообразом якого в повоєнній "кресовій" прозі (А. Кусьнєвіч, З. Гаупт та ін.) є регіон багатокультурного пограниччя Галичини, Поділля, Волині. Описано техніки втілення топосу Аркадії ("зняття шарів ...
1482092
  Стребкова І. Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
1482093
  Максимчук О.В. Топос весняного оновлення в українських проповідях ХVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 7-13


  У статті йдеться про топос весняного оновлення, що з"явився у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського під впливом біблійної книги Пісні пісень. Обидва автори надають перевагу алегорично-типологічному тлумаченню топосу. ...
1482094
  Федорів У. Топос втраченого дому в романі С. Жадана "Інтернат" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 43-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано образ Втраченого Дому в романі С. Жадана "Інтернат". Звернено увагу на те, що автор використовує традиційний мотив дороги, апелюючи до теми прощання з рідним домом і можливого (не)повернення (до)Дому. Акцентовано на важливості аналізу ...
1482095
  Погребняк О.А. Топос Галичини у романі "Пригоди бравого вояки Швейка" Ярослава Гашека // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-210. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена одній з ключових тем у літературах слов"янських народів про Першу світову війну - трагедії української Галичини. Зроблено спробу визначити функціональні особливості художніх образів українців, їх модальність, а також місце топосу ...
1482096
  Гулюк Є.Ю. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 45-51. – ISSN 0320-9466
1482097
  Лакуста Т.І. Топос дитинства у поезії Мозеса Розенкранца // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 100. – С. 42-57. – ISSN 2306-2908
1482098
  Підопригора С. Топос дому в романі "Ам" Ю. Іздрика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1482099
  Яловенко О.В. Топос дому у творчості Д. Лагірі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 108-112


  У статті досліджується топос дому у творчості американської письменниці бенгальського походження Д. Лагірі. Автор статті зауважує, що проблема існування в чужому культурному середовищі, складний вибір між батьківщиною і новою домів-ою – головна тема ...
1482100
  Шпильова Н. Топос дому у творчості Річарда Бротігана // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 176-184
1482101
  Романенко О. Топос Донбасу як наративний феномен в українській культурі XX-XXI ст.: спостереження, аналіз, узагальнення // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 81-104. – ISSN 2306-2908


  "Простежується шлях формування в українській літературі та культурі ХХ–ХХІ століть образу Донбасу. Подано аналіз художніх творів у контексті формування географічних метафор та образних уявлень про Донбас як цілісний соціокультурний простір. Визначено ...
1482102
  Дядченко Л. Топос дороги та лабіринту в міфопоетичному просторі текстів "київського періоду" Тараса Федюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 325-332


  Стаття присвячена розгляду особливостей топосу дороги та лабіринту в поезії «київського періоду» Тараса Федюка. Ця стаття дозволяє порівнювати поняття «дорога», «шлях», «лабіринт», використовуючи компаративний метод. Головна мета дослідження – ...
1482103
  Нахлік Я. Топос душі і пошуки абсолюту в польській та українській поезії раннього модернізму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто вживання топосу душі в авторських теософських концепціях представників польського та українського раннього модернізму К. Тетмаєра, Л. Стаффа, П. Карманського, С. Твердохліба, С. Чарнецького. Основним теософським постулатом для ...
1482104
  Нахлік Я. Топос душі як засіб вербалізації декадентських настроїв у польській та українській поезії раннього модернізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 223-236.
1482105
  Боклах Б. Топос Єрусалима у поемі "Марія" Т. Шевченка: особливості сакралізації есхатологічної просторової міфологеми міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1482106
  Денисова Т. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 51-60. – ISSN 0236-1477
1482107
  Денисова Т. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 292-301. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті проаналізовано низку романів відомих американських авторів, предметом яких стає кіно як феномен національного мистецтва. У літературному творі письменники зосереджуються на природі, історії, а - головне - функціонуванні кіно як своєрідного ...
1482108
  Брацка М. Топос козака у творчості Олександра Грози // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 267-275. – ISBN 966-95452-4-3
1482109
  Шевченко Т. Топос митця у сучасній українській есеїстиці (за матеріалами збірки В. Неборака "Лексикон А.Г.") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
1482110
  Боклах Д.Ю. Топос міста в поезії "У Вільні, городі преславнім" Т.Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 113-123. – ISSN 2077-804X
1482111
  Деркачова О. Топос міста в поезії Богдана Томенчука "на матеріалі збірки "Сезон ненаписаних віршів..." // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 34-42. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1482112
  Бабюк Н.С. Топос міста у прозі Ірини Вільде : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бабюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482113
  Бабенко А. Топос міста у прозі Сергія Жадана (на матеріалі творів "Ворошиловград" та "Месопотамія") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 32-37. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1482114
  Богачук В. Топос міста у романах Емми Андієвської та А. Дебліна // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7201-22-8
1482115
  Гарба В. Топос міста у творі Бруно Шульца "Цинамонові крамниці" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 343-347
1482116
  Мариненко Ю. Топос ностальгії В.Домонтовича: повість "Без грунту" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1482117
  Ярмиш Є.О. Топос Нью-Йорка та його роль у формуванні індивідуальної історії в творчості Арнона Грюнберга // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 456-461


  Стаття присвячена аналізу проблеми формування індивідуальної історії в контексті топосу великого культурного та історичного центру – міста Нью-Йорка. Романи Арнона Грюнберга, представника молодшого покоління літературного постмодерну в Нідерландах, ...
1482118
  Саєнко В. Топос Одеси в житті і творчості Гео Шкурупія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 103-119. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Ідея системного дослідження естетичних інновацій потужної генерації митців Розстріляного Відродження зреалізована у спеціальному вивченні поєднання літературних і кінематографічних інтенцій, закорінених у “Голлівуді на березі Чорного моря” - ...
1482119
  Горова Ю. Топос Петербурга в контексті антиурбаністичного дискурсу романтизму ("Сон" Т. Шевченка, "Дзяди" А. Міцкевича) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 227-239. – ISBN 966-95452-4-3
1482120
  Боклах Д. Топос Петербурга в повісті "Художник" Т. Шевченка: структурно-семіотичний та екзистенційно-феноменологічний аспекти відтворення міського простору // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 41-53


  У статті розкрито структурно-семіотичні параметри відтворення топосу Петербурга в повісті "Художник" Т. Шевченка, з"ясовано особливості зображення локусів-психологем у просторовій тканині топосу, виокремлено особливості геопоетики просторового ...
1482121
  Писаренко Ю.Г. Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття "Слова о полку Ігоревім") // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 91-103


  Резонанс своєму заклику до об’єднання князів перед лицем половецької загрози Автор «Слова» пов’язував з топосом Пирогощі. На основі ймовірного датування поїздки Ігоря днем Успіння Богородиці, 15 серпня (1185 р.), припускаємо, що він був запрошений до ...
1482122
  Мартиненко Т.В. Топос півночі у творчості Зенона Фіша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування топосу Півночі у творчості письменника "української школи" у польському романтизмі Зенона Фіша. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования топоса Севера в творчестве писателя ...
1482123
  Косинська Н. Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 308-315. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1482124
  Клімчук Ю.Д. Топос Праги в поетичній рефлексії Євгена Маланюка, Марини Цвєтаєвої та Емілії Чегринцевої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 54-60. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1482125
  Поплавська А.В. Топос сакрального в предметній атрибутиці гостинності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 104-110. – ISSN 2225-7586
1482126
  Бігун О.А. Топос святості у творах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 31-36


  Йдеться про типологію топосу святості у Святому Письмі, давньо-руській духовній літературі та творах Т. Шевченка. Аналізується змістове наповнення поняття "святості" у Старому та Новому Завіті, його трансформація у києво-руських духовних пам’ятках та ...
1482127
  Літвинчук Т.В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої половини XX століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Літвинчук Таїса Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 221-223. – Бібліогр.: арк. 10-12, 191-220 та в додатках: арк. 221-222
1482128
  Літвинчук Т.В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої половини XX століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Літвинчук Таїса Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1482129
  Казакевич Г. Топос Скіфії в середньовічних origo gentis // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 46-49. – ISSN 2311-9896
1482130
  Григоренко О.В. Топос скляного будинку - топографія скляного світу, особливості конструювання простору в романі "Сіра сукня, десять відсотків білого" П. Шеєрбарта // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 18-22
1482131
  Стежко С.О. Топос степу в історичній драматургії Спиридона Черкасенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-241. – (Філологічні науки ; № 2)
1482132
  Волощук Ю. Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 52-56
1482133
  Мельник О. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 189-199. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1482134
  Месхія Д.О. Топос тіні у збірці Болеслава Лесьмяна "Сад на роздоріжжі" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 486-489. – ISSN 2520-2103
1482135
  Жлуктенко Н.Ю. Топос у романах Казуо Ішігуро // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 191-195. – (Б-ка Ін-ту філології)
1482136
  Гребенюк Т. Топос усамітнення в сучасній українській прозі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 81-85.
1482137
  Лощевский К.В. Топос утопии: пространственная метафорика в новоевропейском социальном конструировании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188
1482138
  Павлишин М. Топос як аргумент: подорож і модерність // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-32
1482139
  Поліщук О.П. Топос, етос та естезис націонал-державного міфу в сучасній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 38-43. – ISSN 2616-9967


  "У статті порушено питання про необхідність у сучасних умовах буття соціуму більш глибоко дослідити феномен націонал-державного міфу. Здійснено аналіз специфіки націонал-державного міфу не тільки як різновиду політичного міфу, а насамперед ...
1482140
  Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 78-83. – ISSN 0236-1477
1482141
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дорогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 598-602


  Проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу міста та ...
1482142
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дрогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 484-488


  У статті проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу ...
1482143
  Голдблатт Р. Топосы / Р. Голдблатт. – Москва, 1983. – 486 с.
1482144
  Ненарокова М.Р. Топосы "хвалы" в каролингской эклоге: от императора к святому // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 36-46. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
1482145
  Кораблев А.А. Топосы чеховской геопоэтики: Таганрог и Святые Горы // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 167-174. – ISBN 966-72-77-79-8
1482146
  Луконин М.К. Топот копыт / М.К. Луконин. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1482147
  Матье М. Топохимические реакции / М. Матье. – М.-Л., 1938. – 44с.
1482148
  Продан Е.А. Топохимия кристаллов / Е.А. Продан. – Минск, 1990. – 243с.
1482149
  Бравая Наталья Михайловна Топохимия металлокомплексных катализаторов, иммобилизованных на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бравая Наталья Михайловна; АН СССР. Ин-т химической физики. – Черноголовка, 1987. – 21л.
1482150
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы : [учеб. пособие для энергет. и мех. вузов и фак.] / Кнорре Г.Ф. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 328 с. – Библиогр. в конце частей
1482151
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы / Кнорре Г.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 396 с. – Библиогр. в конце разд,
1482152
  Щукин А.А. Топочные процессы и расчеты сгорания топлива / А.А. Щукин. – Москва, 1961. – 60с.
1482153
   Топрак-кала: Дворец. – М, 1984. – 303с.
1482154
  Яшин И.А. Топтыгина дуга / И.А. Яшин. – Ярославль, 1960. – 29с.
1482155
   Топчієв Олександр Григорович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7069-48-4
1482156
   Топчій Дмитро Гаврилович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  На 80-му році життя відійшов у вічність Дмитро Гаврилович Топчій - визначний організатор вітчизняної радіоелектронної промисловості, ветеран ракетно-космічної галузі, генеральний директор Київського радіозаводу з 1970 по 1996 рік, Герой Соціалістичної ...
1482157
   Топчій Дмитро Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 389-390 : фото
1482158
  Будько Євген Топчіть Акрополі! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-14 : Фото
1482159
   Тор - 100 європейських університетів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 53-55.
1482160
   Тора : пятикнижие Моисеево. – Иерусалим : Шамир, 1993. – 1135 с.
1482161
  Кленович С. Торба Іуд : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-68. – ISSN 0585-8365
1482162
  Савчук М. Торба смішних гостинців для українців : (гуморески, коломийки, іронічні вірші, усмішки) / Микола Савчук. – Коломия : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл.


  Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
1482163
  Шалак О. Торбинка : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1482164
  Еко У. Торбинка Мінерви : есеї // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 49-84. – ISSN 0320-8370
1482165
  Кущ А. Торг уместен. Чем бельгия и Украина могут быть полезны друг другу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 14-15


  "Качественный украинско-бельгийский диалог – это не только дружба с Нидерландами и Люксембургом, но и половина успеха во Франции. Бельгия является одной из ключевых стран так называемой группы Бенилюкса - межправительственного политического союза трех ...
1482166
  Ожешко Э. Торгаш Гедали : рассказ М. Конопницкой (ошибка издателя) Ожешко / пер. Брановицкой. – Москва : Изд. "Посредник" ; Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – 64 с. – Авторство, ошибочно приписано М. Конопницкой, действительный авт. Элиза Ожешко ; № 479
1482167
  Сюндюков І. Торги з хижаком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  Мюнхен: через "заспокоєння" Гітлера до Другої світової війни.
1482168
  Купчик О. Торгівельна дипломатія радянської України (1920-1923 рр.): головні дійові особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено персональний, національний та партійний склад керівництва Управління Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при РНК УСРР на початку 1920-х років. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, ...
1482169
  Машкіна К. Торгівельна діяльність вихідців з Великого князівства Литовського в Московській державі в 2-й половині XV - на початку XVI ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 125-126. – ISBN 978-966-623-745-6
1482170
  Білошицька Я. Торгівельна марка (знак для послуг) зареєстрована як доменне ім"я в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 317-318
1482171
   Торгівельна мережа й торгівельні кадри України в 1932 році. – Харків, 1933. – 134с.
1482172
  Левченко С.С. Торгівельна політика Європейського Союзу в Середземнорському регіоні (1995 - 2005 рр.) // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 235-241
1482173
  Ластовенко О. Торгівельні відносини ПНР та СРСР у 1971-1980 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 618-621. – ISBN 978-966-171-90295
1482174
  Станіславський В. Торгівельні зв"язки України з Османською імперією на початку XVIII ст. (За матеріалами російських архівів) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 369-379. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1482175
  Литвин Н.М. Торгівельно-економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920-1930-х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1482176
  Гао Сіюнь Торгівельно-економічне співробітництво між Китаєм і Україною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-12. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми торгівельно-економічного співробітництва між Китаєм і Україною. The article is devoted to the problems of trade and economic cooperation between China and Ukraine.
1482177
  Тимченко Р. Торгівельно-економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського: сучасна українська історіографія // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 135-147. – ISBN 978-617-7062-24-9
1482178
  Казімі Л. Торгівля без моралі, або як захиститися від шахраїв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 39
1482179
   Торгівля в містах України. – Харків, 1925. – 106с.
1482180
  Попова А. Торгівля валютними цінностями як вид професійної фінансової діяльності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 215-227. – ISSN 1026-9932
1482181
  Пожоджук Д. Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 88-95. – ISSN 0130-6936
1482182
  Рибій М.І. Торгівля жінками і дітьми: чинники, складові та шляхи подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 45-46
1482183
  Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і основні тенденції / В.О. Іващенко, О.Ю. Галузін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-127.
1482184
  Пунда А.В. Торгівля жінками як проблема сучасності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 125-127. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1482185
   Торгівля жінками: Молдова та Україна. – Minneapolis : Правозахисники Міннесоти, 2000. – 54с. – ISBN 0-929293-47-9
1482186
  Самаєва Ю. Торгівля з ЄС: за деякими позиціями експорт навіть не розпочинався // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Головні причини торговельних "успіхів" — недостатнє виробництво і низька якість продукції, труднощі з виходом на європейський ринок. Результати вільної торгівлі України на ринках ЄС багатозначні. Ми вмить вичерпуємо квоти на зернові, але інші заповнити ...
1482187
  Козак М.І. Торгівля зброєю на Русі у Х - ХІІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ю.П. Волосник ; редкол.: Бережна С.В., Горак А., Готовська-Хенце Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 21. – C. 63–70. – ISSN 2077-7280
1482188
  Маковеєнко В. Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 110-115. – ISSN 1998-4634
1482189
  Чередніченко В.В. Торгівля зброєю як чинник міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Торгівля зброєю є широковизнаним чинником міжнародних відносин. Існують численні причини для продажу та купівлі озброєнь, оскільки міжнародна торгівля усіма видами зброї стосується істотно політичних, економічних та торгових інтересів. На відміну від ...
1482190
  Бездітний В. Торгівля землею через аукціони // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)


  "... Специфіка та правові особливості проектного законодавства".
1482191
  Жам О. Торгівля зерном і продуктами його переробки на Правобережній Україні у ХІХ столітті // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 190-195
1482192
  Савелій Т.М. Торгівля і бартер як форми товарного обігу: проблеми співвіднесення та визначення порівняльних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 202-206


  У статті дано визначення товарного обігу. Обгрунтована позиція щодо розуміння торгівлі і бартеру як форм товарного обігу. Здійснено аналіз трансакційних витрат при здійсненні торговельних і бартерних операцій. Обгрунтовано висновок щодо більшої ...
1482193
  Городецький Ю.І. Торгівля і зростання народного добробуту в умовах розвинутого соціалізму / Ю.І. Городецький. – К., 1978. – 47с.
1482194
  Сокур Ю. Торгівля і підприємництво в Запорізькій Січі і гетьманській Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.154-158. – ISSN 0132-1331
1482195
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк. – ISBN 966-7634-06Х
Вип. 12, т. 4. – 2001
1482196
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 34. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1482197
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 35. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1482198
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 36. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1482199
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 38. – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1482200
  Кохан О. Торгівля киян наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7399-06-2
1482201
  Губицький Л. Торгівля лісом у Київській губернії в першій половині XIX століття / Л. Губицький, Г. Мельник // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 113-118. – ISBN 978-617-7399-39-0
1482202
  Піщенко Г. Торгівля людськими органами - протиправна діяльність і надприбутковий бізнес / Г. Піщенко, С. Мінченко, О. Тущенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 67-70. – ISSN 0132-1331
1482203
  Галиця О. Торгівля людьми (історія, сучасність) / О. Галиця, О. Столяр, О. Ковальов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 75-80.
1482204
  Кравченко І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 30-37


  "... З метою використання найманої праці".
1482205
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 168-171
1482206
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 151-171. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1482207
  Скулиш Н.Є. Торгівля людьми в діяльності транснаціональних злочинних організацій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 444-451. – ISSN 1563-3349
1482208
  Баб"як А.В. Торгівля людьми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 260-268. – (Юридична ; Вип. 1)
1482209
  Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.К. Весельський, В.В. Пясковський. – Київ : КНТ, 2007. – 268с. – ISBN 978-966-373-261-9
1482210
  Гостілова О. Торгівля людьми з метою трансплантації органів: кримінально-правова характеристика // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 34-26.
1482211
   Торгівля людьми і трударі з України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-34 : рис., фото
1482212
  Кушнір О.В. Торгівля людьми та тероризм: міжнародне співробітництво у сфері протидії // Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2439-41-0
1482213
  Шостак Ю. Торгівля людьми як антисоціальне явище та засоби її протидії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 218-219
1482214
  Миронюк Т.В. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності / Т.В. Миронюк, М.Г. Король // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
1482215
  Плахотнюк Н.В. Торгівля людьми як злочин проти людяності / Н.В. Плахотнюк, С.О. Іванисько // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 62-70. – ISSN 2308-9636
1482216
  Омелько Г.Т. Торгівля людьми як кримінально-карне діяння / Г.Т. Омелько, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 104-106
1482217
  Бровко Н.І. Торгівля людьми як посягання на особисту свободу: філософсько-правова парадигма // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 67-74
1482218
  Регнер Г. Торгівля людьми як прояв порушення прав людини: підходи до визначення поняття, історичний аспект та шляхи розв"язання проблеми на сучасному рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-13
1482219
  Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище: історико-культурологічний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 160-165. – ISSN 0132-1331
1482220
  Радченко О.М. Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1482221
  Левченко К.Б. Торгівля людьми: міф чи реальність / К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7. – Бібліогр.: 1 назв
1482222
  Карп В.С. Торгівля міжнародними туристичними послугами (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) : монографія / В.С. Карп ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 217-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-584-4
1482223
  Кузьменко В. Торгівля на колгоспному ринку в повсякденному житті сільських жителів УРСР в 1940-1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
1482224
   Торгівля на Україні, XIV- середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 404, [3] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 353-388. – Бібліогр.: с. 390-405 та в підрядк. прим. – (Актові джерела). – ISBN 5-12-001238-8
1482225
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні
1482226
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 5-11
1482227
  Колосков В.В. Торгівля органами людини: взаємозв"язок з торгівлею людьми, дефініція "торгівля органами людини". // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 79-84. – ISSN 1609-0462
1482228
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1482229
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1482230
  Горкун Т.І. Торгівля послугами як сучасна сфера міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.16-18
1482231
  Петров О.І. Торгівля при соціалізмі / О.І. Петров. – К., 1959. – 39с.
1482232
  Бережний І.Г. Торгівля промислового міста : про орг. торгівлі у Харкові / І.Г. Бережний. – Харків : Прапор, 1973. – 68 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1482233
  Намазов В.Ф. Торгівля структурованими фінансовими продуктами та перспективи її впровадження в нових економіках // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 122-136. – ISSN 1605-7988
1482234
   Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода / Д.В. Бібіков, В.Г. Івакін, А.М. Оленич, В.І. Баранов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 34-42. – ISSN 2227-4952
1482235
  Пилипчук Я.В. Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-70. – ISSN 1608-0599
1482236
  Студінський В.А. Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ—ХVІІ століттях // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 52-56. – ISSN 2227-4952
1482237
  Клапчук В.М. Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 26-37. – (Історія ; Вип. 24)
1482238
  Рудь М.О. Торгівля у полабсько-прибалтійських слов"ян у IX-XII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-15. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізується розвиток торгівлі на Полаб"ї в IX-XII ст., її місце та роль у господарському житті полабсько-прибалтійських слов"ян.
1482239
  Дейнеко Л.В. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва / Л.В. Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 74-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1482240
  Місяць.В Торгівля України та ЄС під час і після світової кризи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 3, липень - вересень. – С. 49-60. – ISSN 1605-7988
1482241
  Мацук З.А. Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 53-58. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1482242
  Губицький Л. Торгівля хлібом в Київській губернії та Київ наприкінці XVIII - на початку XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 228-232. – ISBN 978-617-7399-06-2
1482243
   Торгівля цінними паперами в Україні : навчальний посібник / [Бовкун К.К. та ін. ; передмова Іванова Є.Р.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. : іл. – (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-8287-20-6
1482244
  Качка Т. Торгівля через атлантику. Як і про що домовляються ЄС і США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 3


  "Як домовитися з Трампом? Здається, лише Жан-Клод Юнкер знає, як. Принаймні він чи не єдиний може похвалитися компліментами у твітах Трампа. Від політичної домовленості минулого року на рівні Трамп-Юнкер слід переходити до практичних переговорів. Своє ...
1482245
  Бабан Т.О. Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 97-104. – (Економічні науки)
1482246
  Бутко М.П. Торгівля як релевантна компонента конкурентного середовища регіонального економічного простору / М.П. Бутко, Д.В. Склярець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 23-26
1482247
  Крохмаль Н. Торгівля як форма соціального метаболізму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 145-153. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізована система торгівлі як одна з форм соціального метаболізму. Розкрито основні складові цієї історичної форми міжсистемного обміну, визначено закономірності її розвитку в історичній ретроспективі, проаналізовано умови, що впливають на її ...
1482248
  Бойко Наталія Торгівля, або обмін (урок-аукціон) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-17
1482249
   Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1482250
  Руденок О. Торгівля: основні вимоги та облік / О. Руденок. – Київ : Фактор, 1998. – 54 c.
1482251
  Калашник І.О. Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 76-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1482252
   Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ / Н.О. Татаренко, В.І. Кончин, Н.М. Грущинська, Л.Д. Чекаленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 218-236. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1482253
  Терещенко О. Торгова війна: відкрита конфронтація чи хитрий маневр / О. Терещенко, Д. Медведєв // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 34-35
1482254
  Ульянова К.М. Торгова марка як основа марочного капіталу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.41-42. – ISSN 1606-3732
1482255
  Хмелевская Н.Г. Торговая интеграции в Mercosur vs инфраструктурная интеграция в Тихоокеанском альянсе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 48-58. – ISSN 0044-748Х
1482256
   Торговая классификация хлебов СССР. 1925-26 год.. – М, 1925. – 67с.
1482257
  Киселев А.Г. Торговая конкуренция в Сибири в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0042-8779
1482258
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начала XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Даунене З.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1482259
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начале XVII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Даунене З.П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
1482260
  Винокуров Александр Торговая марка Garden Grass - правильный рулонный газон. выращенный в Украине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-37 : фото
1482261
  Коташевская Т. Торговая марка и ответственность за ее неправомерное использование // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 11-19.
1482262
  Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя которое принесёт миллионы / Г. Чармэссон; Пер. с англ.Л.Корпан. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск : Питер, 1999. – 224с. – ISBN 5-314-00086-5
1482263
  Булатников Т.А. Торговая организация ордена немецких крестоносцев в XIII - начале XV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0042-8779
1482264
  Штейн Б.Е. Торговая политика западно-европейских государств после войны / Б.Е. Штейн. – Москва, 1924. – 239с.
1482265
   Торговая политика и значение вступления ВТО для развития России и стран СНГ: руководство. – Москва : Весь Мир, 2006. – 588с. – ISBN 5-7777-0344-5
1482266
  Штейн Б.Е. Торговая политика и торговые договоры Советской России 1917-1922 гг. / Б.Е. Штейн. – Москва-Петроград, 1923. – 248с.
1482267
  Чеучева А.К. Торговая политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII-первой половине XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0869-1908
1482268
  Обминский Э.Е. Торговая политика развивающихся стран / Э.Е. Обминский. – Москва, 1967. – 216с.
1482269
  Соколов А.Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-афганских торговых отношений. / А.Я. Соколов. – Ташкент, 1971. – 232с.
1482270
  Фокс Дж. Торговая политика США – время начать сначала // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 16-30. – ISSN 0131-7741
1482271
  Обрадович С.Д. Торговая политика Югославии. / С.Д. Обрадович. – М., 1940. – 64с.
1482272
  Дмитренко В.П. Торговая политике советского государства после перехода к нэпу 1921-1924 / В.П. Дмитренко. – М., 1971. – 272с.
1482273
  Горский В.А. Торговая политики Европейского экономического сообщества на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Горский В. А.; Науч.-иссл. конюнктурный ин-т М-ва внешней торговли СССР. – М., 1973. – 39л.
1482274
  Иваницкий Д.И. Торговая регистрация / Д.И. Иваницкий. – М., 1926. – 123с.
1482275
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – М, 1970. – 159с.
1482276
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1976. – 127с.
1482277
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 175с.
1482278
  Оямаа П.А. Торговая реклама в кино и на телевидении / П.А. Оямаа. – М, 1975. – 71с.
1482279
  Архипова Торговая реклама и основы декорирования : учеб. пособ. для проф. технич. училищ / А.А. Архипова, Т.К. Яблочникова. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1967. – 134 с. : ил. ; 52 рис.
1482280
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1976. – 136с.
1482281
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1987. – 159с.
1482282
  Губриенко Р. Торговая сделка США и Китая: тело не боится тени // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-30 января (№ 3/4). – С. 3


  "Именно этой китайской идиомой можно описать недавно одобренную торговую сделку между Пекином и Вашингтоном. Вопреки впечатлению, что Китай пошел на уступки под давлением Штатов, на самом деле Поднебесная проявила философскую сдержанность и мудрость. ...
1482283
   Торговая сеть вгородах СССР. – М, 1935. – 61с.
1482284
   Торговая сеть Харьковской губернии в начале 1924 года. – вып.8. – Х, 1925. – 55с.
1482285
  Ваврищук В. Торговая специализация Украины: о чем говорят выявленные сравнительные преимущества // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 704-712. – ISSN 1815-1345
1482286
  Шлямин В. Торговая стратегия и практика России со странами Евросоюза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 58-66. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется стратегия и практика торгово-экономических отношений России с Финляндией, страной - членом Евросоюза.
1482287
  Исаев Н.И. Торговая техника / Н.И. Исаев. – М, 1985. – 312с.
1482288
  Юнусова Л.И. Торговая эксансия Англии в бассейне Каспия в первой половине 18 века. / Л.И. Юнусова. – Баку, 1988. – 158с.
1482289
   Торговая экспансия Японии. – М, 1936. – 223с.
1482290
  Міхневич Л. Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 176-181. – ISSN 2663-5313
1482291
  Дергачова В.В. Торговельна війна США і Китаю: причини та наслідки для світової економіки / В.В. Дергачова, В.Я. Голюк, О.М. Згуровський // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 54-63. – ISSN 2409-904X
1482292
  Пей М. Торговельна війна Трампа з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 86). – С. 11
1482293
  Бойко Л.П. Торговельна лексика запрізького козацького вжитку : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Бойко Л. П.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1997. – 18л.
1482294
  Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.51-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-0361
1482295
  Іщенко Д.Г. Торговельна марка як об"єкт індивідуалізації учасників цивільного обороту: поняття та загальна характеристика // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 108-110. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1482296
  Крат В. Торговельна марка як об"єкт права інтелектуальної власності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 142-154
1482297
   Торговельна мережа й торговельні кадри України в 1932 році : За матеріалами всесоюзного суцільного перепису торговельної мережі й торговельних кадрів. – Харків : Народне господарство та облік, 2004. – 134 с.
1482298
  Крисенко Д.С. Торговельна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 95-97
1482299
  Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 152с. – ISBN 966-594-612-9
1482300
  Кубатко О.В. Торговельна політика ЄС та Україна = EU trade policy and Ukraine : навч. посібник / О.В. Кубатко, Т.В. Пімоненко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 142, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-765-1
1482301
  Шнирков О.І. Торговельна політика ЄС щодо України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 202-206
1482302
  Фокс Дж. Торговельна політика США - час почати спочатку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 16-30. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1482303
  Амджадін О. Торговельна політика США у сфері інтелектуальної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-69. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1810-3944
1482304
   Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції. – Київ, 2004. – 24с. – ISBN 966-514-055-8
1482305
  Кушніренко О.М. Торговельна політика як інструмент стимулювання промислового розвитку України / О.М. Кушніренко, О.С. Зарудна // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 90-102. – ISSN 2306-546X
1482306
  Щипцов О.О. Торговельне мореплавство: арешт та затримання морських суден // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-87.
1482307
  Суніл Шарма Торговельне партнерство Індії з Європейським Союзом : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51. – Бібліогр.: 8 назв
1482308
  Мітіліно М.І. Торговельне право Радянських республік / М.І. Мітіліно. – Харків, 1928. – 468 с.
1482309
  Зеркалов Д.В. Торговельне право України : Довідник / Д.В. Зеркалов. – Київ : КНТ, Дакор, 2007. – 336с. – (Сер."Зовнішньоекономічна діяльність"). – ISBN 966-8379-19-5; 966-373-152-4; 966-373-127-3
1482310
  Лі Юн Торговельне співробітництво між Україною та Республікою Корея: сучасний стан та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 92-114
1482311
  Макарчук К.О. Торговельне співробітництво України та Великої Британії: сучасний стан і перспективи / К.О. Макарчук, М.В. Шуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459
1482312
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної таврики (6 - 12 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. + Додатки: л. 184 - 190. – Бібліогр.: л. 164 - 183
1482313
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (6 - 12 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1482314
  Єфремов Д. Торговельний армрестлінг. США готуються до жорсткого економічного протистояння з КНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 5


  "Кажуть, що в часи найгострішого протистояння з Радянським Союзом в одному з кабінетів Пентагону висіло зухвале гасло - "Якщо б ми коли-небудь зіткнулися з реальним ворогом, ми мали б справжні неприємності". Здається, нині США зіткнулися з тим ...
1482315
  Михайлов В.С. Торговельний баланс України: статистичний аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 242-254. – ISSN 2078-9165
1482316
   Торговельний перепис 1935 року по УРСР. – вип.1. – К, 1935. – 120с.
1482317
  Приходько І. Торговельні бар"єри в процесі інтеграції нових країн до Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1482318
  Покришка Д.С. Торговельні відносини України з Європейським Союзом в умовах глобальної невизначеності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 18-31
1482319
   Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / Разумков центр ; [ред. видання: Г. Пашкова]. – Київ : Заповіт, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-15-8
1482320
  Масюта Д.О. Торговельні зв"язки населення Нижнього Подністров"я в I-IV ст. н. е. (за матеріалами амфорної тари) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Масюта Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1482321
  Хмельникова О.Г. Торговельні зв"язки як фактор становлення добросусідських відносин між Україною та Німеччиною на початку 1920-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.221-228. – ISBN 966-551-070-3
1482322
  Юрченко В. Торговельні звичаї купівлі та продажу товарів на ярмарках України в другій половині XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 112-116. – ISSN 2313-8505
1482323
  Яшна О. Торговельні контакти населення Мангуп-Кале в V ст. за матеріалами амфор і червонолакової кераміки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 47-59. – ISSN 1998-4634
1482324
  Ресенчук В. Торговельні марки в інтернеті: проблеми правового регулювання в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
1482325
  Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 0132-1331
1482326
  Шевелева Т. Торговельні марки: теоретичні аспекти незалежності права інтелектуальної власності та права власноті на річ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 1608-6422
1482327
  Павлова В.А. Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 63-69. – ISSN 2074-5354
1482328
  Адамик В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / В. Адамик, А. Савка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 31-49. – ISSN 1684-906Х
1482329
  Ісаханова Н. Торговельні обмеження США проти імпорту сталі та алюмінію: реакція світу / Н. Ісаханова, О. Кривецька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 44-45
1482330
  Пєнська І.О. Торговельні орієнтири України на світових ринках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 5-11
1482331
  Прейгер Д. Торговельні партнери України: пошук шляхів поглиблення співробітництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.68-75. – ISSN 0131-775Х
1482332
  Чугаєв О.А. Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 41-49


  Торговельні потоки в СНД характеризувуються структурною неоднорідністю. Країни регіону різняться за станом торговельного балансу, частки внутрішньорегіональної торгівлі, товарною структурою експорту, рівнем тарифного захисту, участю у СОТ.
1482333
  Кочергіна О.Ю. Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 55-58
1482334
  Петрончак Ю.О. Торговельні та біржові правовідносини Середньовіччя як передумова виникнення ринку цінних паперів у міжнародному приватному праві // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – C. 30-34. – ISSN 2617-4162
1482335
  Здановська В. Торговельні центри і бібліотеки: синергія задля покращення життя громади // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 20-23
1482336
  Гула Л.І. Торговельно-економічна лексика української мови XIV - XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гула Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482337
  Садикова В. Торговельно-економічне співробітництво Великої Британії та СРСР (кінець 70-х - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню основних напрямків, проблем та здобутків британсько-радянських відносин у торговельно-економічній галузі кінця 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ століття. Автору вдалося визначити особливості торговельно-економічних взаємин ...
1482338
  Гончар Л.А. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та ЄС / Л.А. Гончар, А.А. Левченко // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [27-28]
1482339
  Кривенко Н. Торговельно-економічне співробітництво США, Канади і Мексики в контексті угод НАФТА та ЮСМКА // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 611-643. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено розвиток CША, Канади та Мексики з урахуванням підписання нової Угоди ЮСМКА. Виокремлено відмінності від попередньої НАФТА відповідно до сучасних викликів. Проаналізовано зовнішню торгівлю об"єднання та його країн-членів, визначено їхні ...
1482340
  Побоченко Л. Торговельно-економічне співробітництво України з Латиноамериканськими країнами / Л. Побоченко, Ю. Шваюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 3 (223). – С. 123-134. – ISSN 2409-9260
1482341
  Кривенко Н. Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в контексті Угоди про вільну торгівлю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 144-155. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1482342
  Чорна Н.М. Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в 2004-2010 рр.: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 57-61. – ISBN 978-966-493-676-4
1482343
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-51
1482344
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-52
1482345
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС : підручник для держ. служб. у галузі європ. інтеграції / А.О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин.. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-5
1482346
  Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи / І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 314 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-2
1482347
  Редькіна В.А. Торговельно-економічні відносини України з країнами Організації Чорноморського економічного співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 40-44
1482348
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв"язки України з країнами ЄС та ЄЕП: сучасний стан та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 42-62
1482349
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 184-192. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку торго- вельно-економічних зв’язків України з країнами-учасницями БРІКС: Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південно-Африканською Республікою. Аналіз динаміки сальдо і товарної структури ...
1482350
  Гончарук А. Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС / А. Гончарук, І. Троян // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 27-47. – ISSN 1811-9824
1482351
  Циганенко Л. Торговельно-комерційна діяльність бессарабських купців // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 92-108. – ISBN 978-966-389-291-8


  Вигідне природно-географічне розташування Бессарабії об"єктивно сприяло жвавому розвитку торгівлі на цих землях. Турецька влада намагалася обмежити торговельну діяльність місцевих купців - в Молдавському князівстві була встановлена турецька монополія ...
1482352
  Волониць В.С. Торговельно-комерційна діяльність ніжинських греків на українських землях у XVII-XIX ст. в працях дослідників XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 14-20. – ISSN 2077-1800
1482353
  Радзивілюк В.В. Торговельно-промислове право в дореволюційній Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 66-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються питання виникнення і становлення торговельного права в Росії, формування на його основі права торговельно-промислового - історичного попередника сучасного господарського права.
1482354
  Мезенцева Н. Торговельно-розважальні центри україни: суспільно-географічні аспекти дослідження / Н. Мезенцева, Т. Бура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз функціонування торговельно-розважальних центрів Києва. Визначено функції торговельно-розважальних центрів. Виявлено сучасні риси, пояси та сектори концентрації торговельно-розважальних центрів Києва. Проаналізовано ...
1482355
  Пальчук М.В. Торговельно-розважальні центри як нова форма публічного простору на прикладі Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Визначити просторово-часову динаміку формування мережі торговельнорозважальних центрів у Києві та охарактеризувати їх функції як міських публічних просторів. Методика. Застосування загальнонаукових методів і прийомів: порівняння, узагальнення, ...
1482356
  Мунони Д. Торговец из Обанге / Д. Мунони. – Москва, 1975. – 224 с.
1482357
   Торговец кофе : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 90-95 : Фото
1482358
   Торговец маслом и фея цветов. – М, 1958. – 64с.
1482359
  Сискос Е. Торговий баланс і видобуток нафти і природного газу в країнах Європейського Союзу та Організації чорноморського економічного співробітництва. / Е. Сискос, К. Дарвіду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 275-298. – ISSN 1684-906Х
1482360
  Гайдай О.М. Торговий дім "І.Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р.
1482361
  Костенко Л. Торговий дім: сутність і правове регулювання діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С.102-106
1482362
  Скороход Я. Торговий звичай у міжнародному приватному праві та його застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 181-184
1482363
  Данильченко Т. Торговий звичай як форма уніфікації правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 39-41.
1482364
  Проект Торговий кодекс України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.67-68. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1482365
  Іваничук Р. Торговиця : роман / Роман Іваничук ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 275 с. – ISBN 978-617-605-003-2


  У Фолкнера — Йокнапатофа. У Маркеса — Макондо. В Іваничука — Коломия. Коломия — це навіть не літературна планета, а всеосяжний космос. «Я дуже люблю цей твір, дуже довго працював над ним. Назву творові я дав «Торговиця», бо хто тільки не торгував ...
1482366
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу / М.М. Бондар. – Київ : Київський університет, 1954. – [25] с. – Окр. відбиток


  Розповiдається пpо найважливiшi аpхеологiчнi пам`ятки pозташованi в pайонi Канiвського Пpиднiпpов`я , в межах сучасного Канiвського pайону Чеpкаської облостi, почасти Пеpеяслово-Хмельницького pайону Київської областi, i Коpсунь-Шевченкiвського pайону ...
1482367
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу в 11-4 ст. до н.е. / М.М. Бондар. – К, 1954. – 207с.
1482368
  Войтовська Я.О. Торгові відносини України на ринку зернових культур в умовах пандемії COVID-19 / Я.О. Войтовська, С.О. Остапенко // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 27-37. – ISSN 2707-3823
1482369
  Данилишин Б. Торгові війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Як вплине уповільнення зростання Китаю на економіку України.
1482370
  Лакіза В.В. Торгові війни та наслідки їх ведення на прикладі підприємств аграрної промисловості України / В.В. Лакіза, С.Р. Гриценяк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 23-30. – ISSN 2222-4459
1482371
  Пензін К. Торгові інновації на фондовому ринку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 13-17
1482372
  Буткевич О.В. Торгові посередники як основні суб"єкти торговельної діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 163-170
1482373
  Шамякин И.П. Торговка и поэт : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 335 с.
1482374
  Васильев О.В. Торговле нужны искатели / О.В. Васильев, Б.С. Синельников. – Москва, 1987. – 86 с.
1482375
  Олейников Н.Ф. Торговле требуется коммерсант! / Н.Ф. Олейников. – М., 1989. – 158с.
1482376
   Торговлю на на новый качественный уровень. – М, 1988. – 255с.
1482377
  Ващенко Г.И. Торговля - народу / Г.И. Ващенко. – Москва, 1986. – 78с.
1482378
  Архангельская К.В. Торговля : пособие по практике устной речи для студентов педагогичных ин-тов : (на нем. яз.) / К.В. Архангельская, Н.Ю. Глазунова, Л.Г. Маркина. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 112 с. – (Deutsche Kobversationsbucher)
1482379
  Либерман А.С. Торговля / А.С. Либерман. – Москва-Ленинград, 1966. – 115с.
1482380
  Цыпурина Г.И. Торговля Англии со странами Африки и Левантом во второй половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Цыпурина Г.И. ; МГУ , Истор. фак-т , Каф. ист. средн. веков. – Москва, 1974. – 22 с.
1482381
  Невмежицкий В.И. Торговля без очередей / В.И. Невмежицкий, Н.П. Шевчук. – К., 1989. – 48с.
1482382
  Апальков П.С. Торговля бэконом в Англии / П.С. Апальков, Н.Г. Наумов; Апакальков П.С., Наумов Н.Г. – Москва : Книгосоюз, 1929. – 59 с.
1482383
  Усов В.В. Торговля в агропромышленном комплексе / В.В. Усов. – М., 1982. – 190с.
1482384
  Разуменко А.В. Торговля в Белорусской ССР в семилетке / А.В. Разуменко, И.Д. Азарнов. – Минск, 1960. – 24с.
1482385
  Хайэм Ч. Торговля в врагом / Ч. Хайэм. – М., 1985. – 254с.
1482386
  Головко В.А. Торговля в десятое пятилетке / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1482387
  Головко В.А. Торговля в десятой пятиилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1482388
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1482389
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1482390
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1482391
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К., 1977. – 41с.
1482392
  Струев А.И. Торговля в десятой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1977. – 68с.
1482393
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1482394
  Джавахишвили Р.Г. Торговля в курортных районах Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джавахишвили Р. Г.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилси, 1972. – 31л.
1482395
  Букин Г.А. Торговля в народнохозяйственном комплексе. / Г.А. Букин. – Ленинград, 1985. – 104с.
1482396
  Струев А.И. Торговля в одиннадцатой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1981. – 64с.
1482397
  Гоголь Б.И. Торговля в период строительства коммунизма / Б.И. Гоголь. – М, 1962. – 64с.
1482398
  Букин Г.А. Торговля в плане социально-экономического развития города. / Г.А. Букин. – Москва, 1982. – 79с.
1482399
   Торговля в рыночной экономике. – Киев, 1991. – 196с.
1482400
  Орлов Я.Л. Торговля в семилетке / Я.Л. Орлов, И.М. Хрекин. – М., 1959. – 104с.
1482401
   Торговля в системе межотраслевых связей. – К, 1977. – 87с.
1482402
  Мамченко Н. Торговля в СССР и торговая политика государства / Н. Мамченко. – М, 1925. – 55с.
1482403
  Половников А.П. Торговля в старой России / А.П. Половников. – М., 1958. – 100с.
1482404
  Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV - XV веках / А.Л. Хорошкевич. – М, 1963. – 367с.
1482405
  Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227
1482406
  Мусаев М.А. Торговля гор. Баку в 19 веке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев М.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 23л.
1482407
  Чудиновских Э.И. Торговля далматинских городов с Центральным и Восточным Средиземноморьем в конце XIII- первой половине XV вв. (По материалам трогира, дубровника, Котора) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Чудиновских Э.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21л.
1482408
  Александрович Л.Т. Торговля детской одеждой и ее соврешенствование. (На материаах предприятий и организаций гос. торговли УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Александрович Л.Т. ; ЛИСТ. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1482409
  Мотолянский Г.С. Торговля для военнослужащих в СССР и деятельность военторгов в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Мотолянский Г.С.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Фр.Энгельса. – Л., 1959. – 24л.
1482410
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа / В.П. Шиманский, Я.Л. Орлов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 272 с.
1482411
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа. / В.П. Шиманский. – М., 1977. – 272с.
1482412
  Хисрик Р.Д. Торговля и менеджмент продаж / Р.Д. Хисрик, Ральф. Джексон. – Москва : Филинъ, 1996. – 368 с. – (Экономика для практиков). – ISBN 5-900855-40-6
1482413
   Торговля и мореплавание в бассейнеЧерного мора в древности и средние века. – Ростов -на-Дону, 1988. – 142с.
1482414
  Головач А.В. Торговля и повышение народного потребления / А.В. Головач, В.И. Иваничкий. – М., 1962. – 52с.
1482415
  Хохлов А. Торговля и предпринимательская деятельность россиян в Китае (вторая половина ХІХ века) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 69-76.
1482416
  Дарбинян М.М. Торговля и производство, хозяйственные связи. / М.М. Дарбинян. – М., 1984. – 255с.
1482417
  Орлов Я.Л. Торговля и производство: экономические связи / Я.Л. Орлов. – М., 1977. – 183с.
1482418
  Селиверстов И.И. Торговля и промысел русских в Якутии в 40-60 гг. 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селиверстов И.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 21с.
1482419
   Торговля и промышленность. – Описано без тит.л. – 312-341с.
1482420
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Полесская полоса. – вып.11. – Санкт-Петербург. – 39, 86с.
1482421
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Предкавказская полоса. – вып 7. – Санкт-Петербург. – 44, 56с.
1482422
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Привислинская полоса. – вып.12. – Санкт-Петербург. – 87, 173с.
1482423
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Северная лесная сторона. – вып.1. – Санкт-Петербург. – 72с.
1482424
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Центральная хлеботорговая полоса. – 511с.
1482425
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Южная горнопромышленная полоса. – вып.9. – Санкт-Петербург. – 44, 90с.
1482426
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Уральская полоса. – вып.5. – 77с.
1482427
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Юго-Восточная скотоводческая и рыболовная полоса. – вып 6. – 46, 45с.
1482428
  Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны / А.В. Любимов. – М., 1968. – 232с.
1482429
  Струев А.И. Торговля и спрос / А.И. Струев. – М, 1965. – 32с.
1482430
  Валеев Р.М. Торговля и товарно-денежные отношения Золотой Орды // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 0042-8779
1482431
  Красильникова Э.Д. Торговля и торговые люди Коми края в 17 в. / Э.Д. Красильникова. – Сыктывкар, 1972. – 55с.
1482432
  Гуляев А.И. Торговля и торговые установления / А.И. Гуляев. – Москва : Изд. и тип. М.В. Саблина, 1912. – [2], IV, 291 с. – (Наше право : Биьлиотека общедоступного законоведения, составленная кружком юристов-практиков)
1482433
  Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском государстве / В.Н. Кашин. – Л., 1926. – 294с.
1482434
  Орлов Я. Торговля и хозяйственная реформа / Я. Орлов. – Москва, 1969. – 48с.
1482435
  Фитуни Л.А. Торговля или экспансия / Л.А. Фитуни. – М, 1968. – 48с.
1482436
  Шуин В.П. Торговля культтоварами / В.П. Шуин. – М, 1977. – 64с.
1482437
  Быков Г.Н. Торговля лицензиями - новая форма международного экономического сотрудничества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 72-79. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
1482438
  Карнаух Ю.Я. Торговля лицензиями на мировом капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Карнаух Ю. Я.; МГИМО. – М., 1965. – 23л.
1482439
  Маммадова Т.А. Торговля людьми в контексте серьезных прав человека // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 149-159. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1482440
  Хусейнова А.А. Торговля людьми: попытка противодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 150-151. – ISSN 0132-1625
1482441
  Картуш А. Торговля людьми: проблема в области прав человека, стоящая перед ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 297-315. – ISBN 5-7712-0333-5
1482442
  Ноженко Д.В. Торговля мебелью и пути ее совершенствования. (На матер. БССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Ноженко Д.В.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1967. – 17л.
1482443
  Зотова Н.А. Торговля между странами СЭВ в условиях хозяйственной реформы / Н.А. Зотова. – М., 1969. – 144с.
1482444
  Шевченко В.Г. Торговля молоком в крупных городах и пути ее совершенстования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шевченко В. Г.; УНИИ торговли и общ. пит. – К., 1969. – 18л.
1482445
  Степанов М.Е. Торговля молочными и гастрономическими товарами. / М.Е. Степанов. – М, 1973. – 87с.
1482446
  Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности / А.Л. Оппенгейм. – М, 1970. – 31с.
1482447
  Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века / А.К. Дживелегов. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон" ; Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – [4], II, 223 с. – В части тиража на тит. л. издательская марка дана в сокр. виде. – Библиогр.: "Основная литература по истории средневековой торговли" (с. 221-223). – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1482448
   Торговля на современном этапе. – К, 1973. – 184с.
1482449
  Томсетт М.С. Торговля опционами = Thomsett Michael C. Getting started in options.Third edition : Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / М.С. Томсетт. – Москва : Альпина, 2001. – 360с. – ISBN 5-89684-016-0
1482450
  Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма / А.В. Козырев. – М, 1985. – 157с.
1482451
  Кортунов С. Торговля оружием как инструмент "мягкой силы" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 22-33. – ISSN 2074-6040
1482452
  Мочалов Б.М. Торговля при социализме / Б.М. Мочалов. – М, 1961. – 52с.
1482453
  Рзаев К.Р. Торговля продуктами животноводства в Азербайданской ССР и пути ее дальнейшего улучшения : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаев К. Р.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 27л.
1482454
  Муравская Е.И. Торговля Риги с Полоцком, Витебском и Смоленском в XII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравская Е.И.; Ин-т истории Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 27л.
1482455
  Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма / В.Р. Тарловская. – М., 1988. – 158с.
1482456
  Петров А.Ю. Торговля Российско-американской компании с Латинской Америкой / А.Ю. Петров, А.Н. Ермолаев, В.Н. Косторниченко // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 0444-748Х
1482457
   Торговля РСФСР /1925-1928/. – Л, 1929. – 480с.
1482458
  Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в ХУ1 веке / М.В. Фехнер. – М., 1956. – 110с.
1482459
   Торговля саратовская. – Саратов, 1967. – 88с.
1482460
  Пискулов Ю.В. Торговля сближает народы / Ю.В. Пискулов. – Москва, 1976. – 104с.
1482461
  Бавадекжи Абдул Рахим Торговля Сирии и ее роль в экономической тстратегии государства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бавадекжи Абдул Рахим; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1972. – 23л.
1482462
  Усачев Н.Н. Торговля Смоленска с Висби, Ригой и северогерманскими городами в XII-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Усачев Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20 с.
1482463
  Будиш Я.П. Торговля Советского Дальнего Востока с Соединенными Штатами / Я.П. Будиш. – Нью-Йорк, 1930. – 160с.
1482464
  Локшин Р.А. Торговля советской потребительской кооперации в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Локшин Р.А.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 16л.
1482465
   Торговля СССР. – М, 1989. – 478с.
1482466
   Торговля СССР за 1926/27 год по данным сплошного учета ЦСУ.. – М, 1930. – 168с.
1482467
  Каспаров Г.К. Торговля страхом : избр. полит. ст., 2001-2015 гг. / Гарри Каспаров. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 230, [1] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7182-54-1
1482468
  Беденко Б.Ф. Торговля строительными материалами на селе : Автореф... канд. экон.наук: / Беденко Б.Ф.; М-во торговли РСФСР. Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – М., 1962. – 15л.
1482469
  Иосилевич М.А. Торговля тканями. / М.А. Иосилевич. – М., 1972. – 80с.
1482470
  Антипов В.К. Торговля товарами для спорта и туризма / В.К. Антипов. – Москва : Экономика, 1976. – 56 с. – (Библиотечка молодого продавца)
1482471
  Черниенко Е.Д. Торговля товарами культурного назначения / Е.Д. Черниенко. – Киев, 1980. – 31с.
1482472
  Бабичев Геннадий Миаксимович Торговля топливом на селе и пути ее усовершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабичев Геннадий Максимович ; МВ И ССО КазСС , Алма-Атинск. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
1482473
   Торговля Украины в 1923 г.. – Х
кн1. – 1924. – 151с.
1482474
   Торговля Украины побиржевым данным за 1925-26 хозяйственный год. – Х, 1927. – 211, 152с.
1482475
  Дейнеко Л.В. Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства / Л.В. Дейнеко, И.А. Шовкун, П.М. Купчак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 74-90. – ISSN 0131-7741
1482476
  Краснов Г Торговля услугами или єксплуатация? / Г Краснов. – М., 1971. – 175с.
1482477
  Беляков А.М. Торговля хозяйственными товарами / А.М. Беляков. – М., 1968. – 126с.
1482478
  Чикова Н.И. Торговля швейными изделиями. : Автореф... канд. экон.наук: / Чикова Н.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1961. – 16л.
1482479
  Кубяк Л.А. Торговля. / Л.А. Кубяк. – М., 1976. – 80с.
1482480
   Торговля. [Вопросы экономики и организации]. – Минск
Вып. 9. – 1982
1482481
   Торговля. [Вопросы экономики и организации]. – Минск
Вып. 10. – 1983
1482482
  Дарбинян М.М. Торговля: совершенствование планирования и хозяйствования. / М.М. Дарбинян. – Москва, 1981. – 191с.
1482483
   Торговля: Статистический сборник. – М, 1991. – 200с.
1482484
   Торгово-бытовое обслуживание населения. – М, 1988. – 271с.
1482485
  Овчарова Л.П. Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Н.О. Охріменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 81-90


  У статті розглядаються тенденції, проблеми та перспективи зовнішньоторговельних зв"язків України та Болгарії.
1482486
  Слюсаренко О.О. Торгово-економічні зв"язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення / О.О. Слюсаренко, Н.О. Терентьєва ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 383, [2] с., включ. обкл., [4] арк. іл. : іл., табл. – Назва обкл. парал. укр., грец. - Парал. тит. арк. грец. - Частина тексту грец. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-518-339-7
1482487
  Ряузов Н.Н. Торгово-кооперативная статистика / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – М, 1939. – 344с.
1482488
  Крижанівський О.П. Торгово-лихварська діяльність церкви в Правобережній Україні у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 12-21. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються на джерельній основі місце торгівлі й лихварства в господарській діяльності правобережного духовенства у XVIII ст., географія його торгових інтересів, ступінь товаризації сільськогосподарської й промислової продукції церковних маєтків.
1482489
  Межинский Е.А. Торгово-политическая практика капиталистических государств / Е.А. Межинский. – М., 1939. – 152с.
1482490
  Алехин Б.И. Торгово-политические аспекты отношений СССР с Канадой / Б.И. Алехин, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 4 (36) : Противоречия в окружении президента США, антивоенное движение и реакция правящих кругов Канады, а также другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 67-82
1482491
  Завриев Д.С. Торгово-политический курс Персии / Д.С. Завриев. – Тифлис, 1931. – 178с.
1482492
  Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности / И.А. Бланк; Акционерное общество Украинская финансовая группа. – Київ, 1992. – 231с. – ISBN 5-7707-3087-0
1482493
  Добкіна-Недождій Торгово-промислова палата України: історико-правові аспекти виникнення та становлення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-125.
1482494
  Шандра І. Торгово-промислова статистика представницьких організацій підприємців українських ґуберній (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 134-144. – ISSN 0130-5247
1482495
  Бакланова Н. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н. Бакланова. – Москва, 1959. – 290с.
1482496
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. К истории формирования русской буржуазии / Н.А. Бакланова ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1959. – 290 с.
1482497
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине ХУІІ в. / Н.А. Бакланова. – Москва, 1959. – 292с.
1482498
  Гусев А. Торгово-промышленная интеграция регионов России: оценка прочности и возможности укрепления / А. Гусев, М. Юревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 56-72 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0042-8736
1482499
   Торгово-промышленная палата СССР: 50 лет. – М, 1982. – 151с.
1482500
  Ковалева Н.В. Торгово-промышленная политика и промышленное законодательство Российской империи XIX - начала XX веков. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию торгово-промышленной политики и промышленного законодательства Российской империи XIX - начала XX в. Рассмотрены принципы, лежащие в основе проводимой Россией политики в торговопромышленной сфере как в период первой ...
1482501
   Торгово-промышленная Франция. – Париж, 1926. – 325с.
1482502
  Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в 18 в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1988. – 50 с.
1482503
  Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие / Е.А. Флейшиц. – Л, 1924. – 84с.
1482504
  Вачридзе П.В. Торгово-промышленные поселки Западной Грузии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Вачридзе П.В.; Ин-т истории. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1482505
   Торгово-промышленный и финансовый словарь. – Л, 1924. – 976с.
1482506
   Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7455-0280-0
1482507
   Торгово-промышленныя стачки /Оттискъ изъ Университетскихъ ИзвЬстій 1885 г.. – К, 1885. – 100, 132с.
1482508
  Симония Н.А. Торгово-ростовщический капитал в Азии / Н.А. Симония. – Москва, 1973. – 87с.
1482509
   Торгово-технологическое оборудование. – К, 1976. – 256с.
1482510
   Торгово-технологическое оборудование. – М, 1979. – 237с.
1482511
  Иванова Р.В. Торгово-технологическое оборудование устройство, монтаж и ремонт / Р.В. Иванова. – М, 1984. – 304с.
1482512
  Черный Д.А. Торгово-финансовый план книготорговой организации и анализ его выполнения / Д.А. Черный. – Москва, 1971. – 236с.
1482513
   Торгово-финансовый планторга. – М, 1948. – 292с.
1482514
  Циганенко Л. Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 10-15


  На підставі архівних матеріалів розглядається вплив дворянського стану південно-українських губерній Російської імперії на розвиток торгової та фінансової галузей регіону в другій половині ХVIIІ - на початку ХХ ст. На основе архивных материалов ...
1482515
  Ханелис Я.Н. Торгово-экономическая информация / Я.Н. Ханелис. – М., 1967. – 232с.
1482516
  Вупин Кво Торгово-экономические отношения между Тайванем и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 67-73. – ISSN 0131-2227
1482517
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 55-63. – ISSN 2074-6040


  В первом десятилетии текущего века, в особенности со второй половины 2000-х гг., большое число стран Латинской Америки и Карибского региона стало активно участвовать в торговых переговорах с внерегиональными партнерами как в рамках своих ...
1482518
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040
1482519
  Начев Н.Д. Торгово-экономические отношения Народной Республики Болгарии со странами Европейского экономического сообщества ("общий рынок") 1960-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Начев Н.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1482520
  Птицын А.Н. Торгово-экономические отношения России и Австро-Венгрии в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 0042-8779
1482521
  Зименков Р.И. Торгово-экономические отношения США со странами БРИКС // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 25-40. – ISSN 0321-2068
1482522
  Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVIII-XIX вв. / Атаев Х.А. – Москва : Наука, 1991. – 391, [1] с. – Библиогр.: с. 356-387 (639 назв.)
1482523
  Поволоцкий В.Б. Торгово-экономические связи Канады с востоевропейскими странами - членами СЭВ / В.Б. Поволоцкий, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 112-134
1482524
  Чечелашвили В.К. Торгово-экономическое сотрудничество Восток-Запад на современном этапе / В.К. Чечелашвили, Жозе Мария да Кошта // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 60-65. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1482525
  Злоказова Н. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 73-85. – ISSN 2074-6040
1482526
  Остроумова В.В. Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 158-165. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
1482527
  Бостоганашвили Г.К. Торговое земледелие в Восточной Грузии в начале ХХ века (1901-1921 гг. По материалам Сигнах. уезда) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бостоганашвили Г.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1482528
  Васильченко В.Г. Торговое и вексельное право и торговое судопроизводство / В.Г. Васильченко. – Санкт-Петербург : Изд. М. П. Петрова, 1906. – 110, [3] с.
1482529
  Полозюкова О.Е. Торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 63-67. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется современное состояние торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Китая. Показано, что до настоящего времени сохраняются существенные проблемы в этом процессе, несмотря на рост абсолютных и относительных ...
1482530
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 224с.
1482531
  Иванова Р.В. Торговое оборудование / Р.В. Иванова, В.Ф. Клишин. – М, 1979. – 248с.
1482532
   Торговое оборудование. – М, 1986. – 256с.
1482533
  Архипов И.А. Торговое оборудование : учеб. пособ. для товароведных отд. сред. учеб. заведений / И.А. Архипов, В.Ф. Клишин. – Москва : Экономика, 1990. – 222 с.
1482534
  Макеева Н.М. Торговое обслуживание на морском транспорте в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: / Макеева Н. М.; М-во торг. УССР, Киев. тог. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1482535
  Нерсесов Н.О. Торговое право : [конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву] / Н.И. Нерсесов, проф. Моск. ун-та. – Посмерт. изд., испр. и доп. А.Г. Гусаковым. – Москва : Тип. "Рассвет", 1896. – [6], IV, 267 с., 1 л. портр.
1482536
  Юшкевич В.А. Торговое право : его понятие, характеристика и отношение к праву гражданскому ; Вступительная лекция, читанная в Императорском Томском университете 16 октября 1901-1902 года / В.А. Юшкевич. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова, 1902. – [2], 20, IV с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому профессору Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора
1482537
  Жамен С. Торговое право / С. Жамен, Л. Лакур; Под ред. Лобри К. – Москва : Международные отношения, 1993. – 256с. – ISBN 5-7133-0748-4
1482538
  Попов А.А. Торговое право : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
1482539
  Архипов И.В. Торговое право России в ХІХ в.: этапы модернизации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.86-91. – ISSN 0132-0769
1482540
  Буйи М. Торговое право. / М. Буйи. – Москва, 1993. – 272с.
1482541
  Старцев А.В. Торговое предпринимательство в старом Китае: культурно-цивилизационный аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 34-45. – ISSN 0869-1908
1482542
  Дербер П.Я. Торговое районирование СССР / П.Я. Дербер. – Москва, 1927. – 176 с.
1482543
   Торговое соглашение с Англией, заключенное в Лондоне 16 марта 1921 г.. – М, 1921. – 8с.
1482544
  Разумовский Д.В. Торговое сотрудничество Латинской Америки с внерегиональными партнерами // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 5-21. – ISSN 0044-748Х
1482545
   Торговое счетоводство. – Москва, 1929. – 246 с.
1482546
  Зарудный С.И. Торговое уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1870. – XVI, 258 с. – Экз в разных тип. переплетах
1482547
   Торговоя городов Сибири конца XIV - начала XX в.. – Новосибирск, 1987. – 238с.
1482548
  Пшемыский А. Торговцы влиянием // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 25. – С. 42-44


  Законодавство в Євросоюзі
1482549
  Лесли О. Торговцы разумом : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 60-65
1482550
  Энгельбрехт Торговцы смертью. / Энгельбрехт, Ханиген и. – М., 1935. – 219с.
1482551
  Боровая З.А. Торговцы совестью / З.А. Боровая. – Мурманск, 1988. – 117с.
1482552
  Гаевский С.И. Торговые автоматы / С.И. Гаевский, М.М. Молдавин. – Москва, 1978. – 263с.
1482553
  Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович Торговые автоматы и пути повышения их экономической эффективности в Казахстане : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
1482554
  Перельман Е.И. Торговые весы: устройство, эксплуатация, ремонт и поверка / Е.И. Перельман. – М., 1977. – 96с.
1482555
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 158с.
1482556
  Щадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Щадрина. – Москва, 1981. – 192с.
1482557
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – М., 1986. – 142с.
1482558
  Белякова Л.И. Торговые вычисления и расчеты : для официантов : учеб. пособ. для технич. училищ / Л.И. Белякова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 104 с.
1482559
  Фитуни Л.А. Торговые договоры и соглашения капиталистических стран / Л.А. Фитуни. – М, 1958. – 288с.
1482560
  Короленко А.С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными государствами / А.С. Короленко. – М, 1953. – 316с.
1482561
  Соболев М.Н. Торговые договоры России с Германией / М.Н. Соболев. – 193с.
1482562
  Градовский А.Д. Торговые и другие права евреев в России в историческом ходе законодательных мер / [соч.] А. Градовскаго. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. И.С. Леви и К*
Ч. 1 : Меры и постановления, предшествовавшие ныне действующему законодательству о евреях. – 1886. – VI, X, 345 с. – Конволют. Переплет. с: Собрание сочинений А.Д. Градовского, т. 4, СПб., 1900
1482563
  Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1982. – 92 с.
1482564
  Некрасов Ю.К. Торговые и торгово-промышленные компании Южной Германии XV-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Некрасов Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
1482565
  Фокин С. Торговые марки (бренды) и де-факто стандарты в современной мирохозяйственной системе // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 87-96. – Библиогр.: на 14 пунктів
1482566
  Радзиевский Ю. Торговые марки. Нарушения прав на торговые марки и способы борьбы с ним // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 29-40
1482567
  Одинцов А.А. Торговые монополии в Японии / А.А. Одинцов. – М., 1982. – 192с.
1482568
  Белов В.А. Торговые обычаи как источники международного торгового права: содержание и применение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (306). – С. 58-107. – ISSN 0131-8039
1482569
  Мищенко Ф. Торговые отношения афинской республики с царями Боспора / Ф. Мищенко. – 19с.
1482570
  Зеленко С. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в поздневизантийский период / С. Зеленко, М. Тимошенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1482571
   Торговые отношения между Россией и Евросоюзом // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 63-67
1482572
   Торговые отношения СССР со странами Востока. – М, 1938. – 107с.
1482573
  Кульчицкий Г.П. Торговые палаты социалистических стран - членов СЭВ и их роль в международной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Кульчицкий Г.П.; Моск. гос. ин-т междунаро. отношений. – М., 1965. – 23л.
1482574
  Каменский А. Торговые представительства - проводники экономической политики или инструмент экспансии? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 5-8.
1482575
  Лисовский В.И. Торговые представительства Союза ССР за границей / В.И. Лисовский. – М., 1947. – 92с.
1482576
  Спицын А.А. Торговые пути Киевской Руси / [А. Спицын]. – [Санкт-Петербург] : Тип. Главного управления Уделов, 1911. – 19 с.
1482577
  Мугуревич Э.С. Торговые пути на территории ливов и латгалов в IX-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мугуревич Э.С.; Акад. наук Латв. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 31л.
1482578
  Левко О.Н. Торговые связи Витебска в 10-18 вв / О.Н. Левко. – Минск, 1989. – 85с.
1482579
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1968. – 112с.
1482580
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1976. – 111с.
1482581
  Булгаков М.Б. Торговые связи г. Белоозера в XVII в. (к вопросу о генезисе Всероссийского рынка) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Булгаков М. Б.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1974. – 30л.
1482582
  Гулиев Н.М. Торговые связи Кавказской Албании в раннем средневековье. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Гулиев Н.М.; АН АзССР. – Баку, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1482583
  Купчик О. Торговые связи между УССР и АЗССР (начало 1920-х годов) // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 102-195
1482584
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках : Автореф... кандидата ист.наук: / Подградская Е.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1965. – 19л.
1482585
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках. / Е.М. Подградская. – Кишинев, 1968. – 224 с.
1482586
  Хабибов С. Торговые скидки, издержки обращения и рентабельность торговли / С. Хабибов. – Душанбе, 1982. – 84с.
1482587
  Чижевская Е.А. Торговые услуги / Е.А. Чижевская. – К., 1981. – 30с.
1482588
  Копорский А.А. Торговый баланс Украины в 1913 г. / А.А. Копорский. – Х, 1923. – 180с.
1482589
  Введенский А.А. Торговый дом XVI-XVII веков / А.А. Введенский. – Ленинград : Путь к знанию, 1924. – 182 с. – (Памятники социально-экономической истории России / под ред.: А.И. Заозерского, В.Н. Кашина)
1482590
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград
1. – 1935. – 584с.
1482591
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1936. – 408с.
1482592
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Гл. XXXI-LXII. – 1988. – 382 с. : sk/
1482593
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1482594
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1482595
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : Роман Главы XXXI-LXII / Ч. Диккенс; Пер. с англ. Кривцовой А.В. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Зарубежная лит.)
1482596
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Т.1. – 1989. – 382с.
1482597
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва : Художественная литература
2. – 1989. – 366с.
1482598
  Таскаев Вячеслав Николаевич Торговый и военный флот государств Северного Причерноморья в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Таскаев Вячеслав Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 27л.
1482599
  Зимон Х. Торговый капитал в ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Зимон Х.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 21л.
1482600
  Деборин Г.А. Торговый капитал в эпоху империализма. / Г.А. Деборин. – Москва-Л., 1940. – 207с.
1482601
  Григорьян Г.С. Торговый капитал и торговая прибыль / Г.С. Григорьян. – Москва, 1955. – 160с.
1482602
  Токмалаев С.Ф. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 40 с.
1482603
  Васильчук Ю.А. Торговый капитал и торговая прибыль / Ю.А. Васильчук. – Москва, 1964. – 28с.
1482604
  Вяткин М. Торговый капитализм в России. / М. Вяткин. – М.-Л., 1927. – 244 с.
1482605
  Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев : Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с . – ISBN 577638754Х
1482606
  Доброчинский М. Торговый обмен Польши с экономически слабо развитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Доброчинский М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 18л.
1482607
   Торговый свод СССР. Проект. – Москва, 1923. – 130 с.
1482608
  Камочкин Г.А. Торговый центр PALLADIUM в историческом центре Праги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 92-99. – ISSN 2073-9702


  В данной статье описаны архитектурно-художественные и функциональные особенности современного торгового центра PALLADIUM в центре Праги. Объект рассмотрен как пример грамотной работы с контекстом окружающей городской среды.
1482609
  Сидой В.Т. Торговый цетр - завод - покупатель / В.Т. Сидой. – Москва : Экономика, 1986. – 104 с.
1482610
  Корольков И.И. Торголвля в районах нового промышленного строительства и пути ее промышленного строительства и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Корольков И. И.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1969. – 22л.
1482611
  Головка В.А. Торголя в десятой пятилетке (Текст лекции) / В.А. Головка. – К, 1977. – 39с.
1482612
  Шуйський І.В. Торгсин як один із символів голодомору у творах українських письменників // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 34-39. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті вперше досліджені літературні джерела художніх творів українських письменників, у яких висвітлюється торгівельна мережа «Торгсин». Її діяльність напряму пов’язана з штучно створеним у 1932–1933 роках Голодомором. Крамниці торгсинів ...
1482613
  Кулініч О. Торгувати державною землею по-новому: міфи і "страшилки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1482614
  Эфенди Р. Торгул Нариманбекова / Р. Эфенди. – М., 1966. – 64с.
1482615
   Торгфинплан торга. Планирование хозяйственной деятельности государственной торговой организации. – М, 1955. – с.
1482616
  Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки / В.З. Нестайко. – К., 1980. – 488с.
1482617
  Нестайко В.З. Тореадоры из Васюковки / В.З. Нестайко. – Москва : Детская литература, 1980. – 431 с.
1482618
  Ермаков А.П. Торез. Ист.-краевед. очерк / А.П. Ермаков. – Донецк, 1974. – 111с.
1482619
  Авраменко И.П. Торез. Спутник туриста / И.П. Авраменко, А.А. Кузин. – Донецк : Донбас, 1966. – 47 с. : ил.
1482620
  Ревуцька Л. Торетична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1482621
  Хахалин Л.А. Торжественная заря / Л.А. Хахалин. – М, 1965. – 175с.
1482622
  Зарахович И.С. Торжественно обещаю / И.С. Зарахович. – М, 1990. – 206с.
1482623
  Черный Г.П. Торжественно, красиво, памятно. / Г.П. Черный. – М, 1989. – 190с.
1482624
  Евстифеев А. Торжественно, памятно / А. Евстифеев. – Ташкент, 1969. – 52с.
1482625
   Торжественное заседание Совета Ученых советов Московского государственного университета имени М.В.Ломаносова и Президиума Российской академии наук, посвященное 275-летию Академии и 200-летнему юбилею : Москва.Главное здание МГУ.Актовый зал 8 июля 1999 г. – Москва : Московский университет, 2000. – 120с. – ISBN 5-211-02574-1
1482626
   Торжественное заседание Центрального Комитета КПБ, Верховного Совета Белорусской ССР совместнос партийніми и советскими органами Минска и Минской области, посвященное 50-летию Великой Октябрьской со. – стенографический отчет. – Минск, 1968. – 96с.
1482627
   Торжественное открытие Университета Св. Владимира в Киеве // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 76-77. – ISBN 5-7707-1061-6
1482628
   Торжественное публичное заседание Совета Императорского Казанского университета, посвященное памяти его покойного почетного члена академика А.М. Бутлерова, 5 февраля 1887 года. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1887. – 78 с.
1482629
  Зайцев А.М. Торжественное публичное заседание Совета Императорского Казанского университета, посвященное памяти покойного почетного члена, академика, А.М. Бутлерова, 5 февраля 1887 года / А.М. Зайцев, Канонников Н.М. Мельников, А.И. Якоби // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 78 с.


  Авт.: Мельников Николай Михайлович (1840-1900/1901); Канонников Инокентий Иванович (1854-1902); Якоби А.И.
1482630
   Торжественное публичное собрание Киевской коммиссии для разбора древних актов в день пятидесятилетнего ее юбилея : 19 ноября 1893 года. – Киев, 1893. – 36 с.
1482631
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 1-го декабря 1866 года, в память столетней годовщины рождения Н.М. Карамзина. – СанктПетербург, 1867. – 100 с.
1482632
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1864 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1865. – 181 с.
1482633
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1865 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1866. – 103 с. – с приложением портрета акад. П.А.Плетнева
1482634
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1866 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1867. – 131 с.
1482635
   Торжественное собрание Киевского общества естествоиспытателей 14 мая 1894 глда в память действительного члена Общества профессора Ивана Федоровича Шмальгаузена. – Киев : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд., 1896. – 33 с. : 1 портр.
1482636
   Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей 4 февраля 1840 года. – Одесса : Гор. тип., 1840. – 73 с. : 20 тбл.
1482637
   Торжественное собрание Отделения русского языка и словесности 22-го ноября 1887 года, посвященное чествованию К.Н. Батюшкова : [Речи: Я.К. Грота и Л.Н Майкова]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Тип. Имп. Акад наук, 1887. – [2], 38 с.


  Содержание: Очерк личности и поэзии Батюшкова : Речь акад. Я.К. Грота. Характеристика Батюшкова как поэта : Речь чл.-кор. Имп. Акад. наук Л.Н. Майкова
1482638
   Торжественный акт в память 19 февраля 1861 г. в Киевской 1-й гимназии. – К, 1910. – 14с.
1482639
   Торжественный акт Императорского Университета Св. Владимира 26 января 1914 года : [речь: О происхождении и развитии византийского искусства, прочитанная проф. Г.Г. Павлуцким, и краткий отчет о состоянии в деят. Имп. ун-та Св. Владимира в 1913 г.]. – Киев : Типо-литогр. Импер. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т, Корчак-Новицкого, 1914. – 50 с.
1482640
   Торжественный акт Киевских городских приходских училищ 27-го мая 1903 года : Программа. Речь директора. Краткий очерк. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Влад. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 14 с.
1482641
  Смеляков Я.В. Торжественный день созидания / Я.В. Смеляков. – Москва, 1984. – 158с.
1482642
   Торжественный привет. – М, 1977. – 279с.
1482643
  Грабовський С. Торжество "червоного" імперіалізму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 3
1482644
  Грабовський С. Торжество "червоного" імперіалізму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Як ствердився євразійський, російсько-імперський тоталітаризм і Сталін як його уособлення.
1482645
  Кононенко П.П. Торжество братерства: Ідеї інтернаціоналізму і худож. новаторство літ. соц. реалізму / П.П. Кононенко. – Київ, 1982. – 256с.
1482646
  Лебедев П.В. Торжество великих идей ленинизма / П.В. Лебедев. – Саратов, 1969. – 16с.
1482647
  Десятерик Д. Торжество дебютантів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 22 -23


  Українська кіноакадемія визначила переможців премії "Золота дзиґа-2020".
1482648
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1953. – 367с.
1482649
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1954. – 367с.
1482650
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1952. – 418 с.
1482651
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1954. – 400 с.
1482652
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1966. – 370 с.
1482653
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 2-е изд., перераб. – Київ : Веселка, 1972. – 304 с.
1482654
  Роузентал Ф. Торжество знания : Концепция знания в средневековом исламе / Ф. Роузентал. – Москва : Наука, 1978. – 372 с.
1482655
  Пшукова З.О. Торжество идей В.И.Ленина в раскрепощении женщин-горянок Кабардино-Балкарии. : Автореф... канд.ист.наук: / Пшукова З.О.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 25л.
1482656
  Турсунбаев А.Б. Торжество идей пролетарского интернационализма в Казахстане / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1965. – 248с.
1482657
   Торжество ідей ленінізму. – К, 1957. – 560 с.
1482658
   Торжество ідеології дружби народів на Україні. – К, 1953. – 164с.
1482659
  Бакуменко П.І. Торжество інтернаціоналістської політики КПРС / П.І. Бакуменко. – Київ : Політвидав України, 1976. – 56 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Ми - інтернаціоналісти)
1482660
  Мельник Л.Г. Торжество історичної правди : критика буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії України / Л.Г. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1987. – 136 с.
1482661
   Торжество історичної справедливості. – Львів, 1968. – 803 с.
1482662
  Личук Ю.Т. Торжество колгосного ладу / Ю.Т. Личук. – К., 1977. – 136с.
1482663
  Чернусь Л.Т. Торжество колективної праці. / Л.Т. Чернусь. – К, 1972. – 32с.
1482664
   Торжество ленинизма. – Москва, 1970. – 177с.
1482665
   Торжество ленинских заветов. – Саратов, 1967. – 16с.
1482666
   Торжество ленинских идей. – М, 1977. – 224с.
1482667
  Коломийченко И.И. Торжество ленинских идей о социалистическом соревновании / И.И. Коломийченко. – К., 1982. – 224с.
1482668
   Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма. На материалах республик Сред. Азии и Казахстана. 1917-1972 гг.. – М, 1974. – 531с.
1482669
  Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идей социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. / Б.А. Тулепбаев. – М., 1971. – 482с.
1482670
  Чапкевич В.С. Торжество ленинских норм партийной и государственной жизни. / В.С. Чапкевич, М.В. Чекалин. – Л., 1965. – 48с.
1482671
  Аржаков С.Т. Торжество ленинско-сталинской национальной политики : к 30-летию Якутской АССР / Аржаков С.Т., Савин В.В. – Якутск : Якутское отделение, 1952. – 51 с. – (Всесоюзное о-во по распространению полит. и науч. знаний)
1482672
   Торжество ленинского кооперативного плана. – М, 1969. – 127с.
1482673
  Давыдов А.С. Торжество ленинского кооперативного плана / А.С. Давыдов. – Волгоград, 1970. – 32с.
1482674
   Торжество ленинского кооперативного плана. – Воронеж, 1981. – 319с.
1482675
  Смышляев В.А. Торжество ленинского кооперативного плана (Историографический очерк истории коллективизации сельского хозяйства) / В.А. Смышляев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 128 с.
1482676
   Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане. – Ташкент, 1970. – 380с.
1482677
  Михалев Г.М. Торжество ленинского плана построения марксистской партии / Г.М. Михалев. – Орел, 1963. – 96с.
1482678
  Милосердов В. Торжество ленинского учения о нерушимом союзе рабочих и крестьян / В. Милосердов, 1957. – 120с.
1482679
   Торжество ленинской национальной поилитики в СССР. – Горький, 1974. – 148с.
1482680
   Торжество ленинской национальной политики. – М, 1963. – 376с.
1482681
   Торжество ленинской национальной политики. – Чебоксары, 1972. – 382с.
1482682
   Торжество ленинской национальной политики в Закавказье.. – Тбилиси, 1970. – 134с.
1482683
  Гаубих Б.В. Торжество ленинской национальной политики в Советском Союзе. / Б.В. Гаубих, Е.Т. Бородин. – М., 1972. – 48с.
1482684
  Малолетова Н.П. Торжество ленинской национальной политики в СССР. / Н.П. Малолетова, В.В. Сельчук. – М., 1975. – 78с.
1482685
   Торжество ленинской национальной политики в Татарии. – Казань, 1968. – 339с.
1482686
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко : Київський університет, 1963. – 306 с.
1482687
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко. – Киев : Киевский университет, 1963. – 308 с.
1482688
  Марцуль Г.С. Торжество ленинской национальной политики и ее буржуазные фальсификаторы. / Г.С. Марцуль. – Минск, 1975. – 160с.
1482689
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Махачкала, 1968. – 180с.
1482690
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Алма-Ата, 1973. – 531с.
1482691
  Козлов В.К. Торжество ленинской нциональной политики КПСС. / В.К. Козлов. – Москва, 1960. – 96с.
1482692
  Скибиций В.А. Торжество ленинской тактики. / В.А. Скибиций. – Краснодар, 1969. – 248с.
1482693
  Абдушукуров Р.Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму и коммунизму, минуя капитализм / Р.Х. Абдушукуров ; АН УзССР, Каф. философии. – Ташкент : Фан, 1972. – 372 с.
1482694
  Бачинський П.П. Торжество ленінських ідей дружби і братерського співробітництва народів СРСР / П.П. Бачинський. – Київ, 1970. – 92с.
1482695
  Сухоносов С.М. Торжество ленінських ідей про життя і працю по-комуністичному // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 26-40. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
1482696
  Акопов М.А. Торжество ленінських ідей про захист соціалістичної Вітчизни.-До 30-річчя перемоги рад.народу у Великій Вітчизн. війні / М.А. Акопов; Т-во"Знання". Суспільно політична. – Київ : Знання, 1975. – 48с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1482697
  Ступницький І.С. Торжество ленінських ідей про переважне зростання важкої індустрії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 10-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье автор показывает роль и значение важнейших положений В.И. Ленина о преимущественном развитии тяжелой индустрии в деле социалистического переустройства всего народного хозяйства, повышения производительности труда, победы нового общественного ...
1482698
  Ващенко П.П. Торжество ленінських ідей про раціональне розміщення соціалістичного виробництва в СРСР* // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 155-161 : . – Бібліогр.: 11 назв
1482699
   Торжество ленінських ідей. Збірник статей. – Львів, 1960. – 171с.
1482700
  Сердюк В.З. Торжество ленінських принципів партійного будівництва / В.З. Сердюк. – Київ, 1964. – 45с.
1482701
   Торжество ленінських принципів пролетарського інтернаціоналізму. – Львів, 1971. – 292с.
1482702
   Торжество ленінських філософських ідей на Україні. – Київ : Наукова думка, 1969. – 352 с.
1482703
  Горбач Н.Я. Торжество ленінського вчення про культуру / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 152с.
1482704
  Шульга З.П. Торжество ленінського кооперативного плану в СРСР / З.П. Шульга. – Київ, 1961. – 164с.
1482705
  Маланчук В.Ю. Торжество ленінської національної політики / В.Ю. Маланчук. – Львів, 1962. – 696с.
1482706
  Лихолат О.В. Торжество ленінської національної політики в СРСР / О.В. Лихолат, В.Б. Павленко. – Київ, 1972. – 24с.
1482707
   Торжество ленінської національної політики на Україні. – К, 1967. – 460 с.
1482708
  Мариво Пьер Торжество любви : [комедия в 3-х д.] / Мариво ; [Пер. с франц. Н.Каринцева и С.Цихоцкого]. – Москва : Госиздат "Искуство", 1957. – 87 с.
1482709
  Парв В. Торжество любви : Роман / В. Парв; Пер. с англ. В. Цибиной. – Москва : Радуга, 2001. – 176с. – (Любовный роман). – ISBN 0-373-19313-0; 5-05-005109-6
1482710
  Федорова В.Н. Торжество мичуринской биологии. / В.Н. Федорова. – Казань, 1950. – 52с.
1482711
  Сконечная А.Д. Торжество муз : Театральная и музыкальная жизнь Москвы и Петербурга в первой половине XIX века. / А.Д. Сконечная. – М., 1989. – 190с.
1482712
   Торжество муз: Большой театр в графике и живописи. – М, 1979. – 111с.
1482713
   Торжество національної політики КПРС.. – К, 1972. – 291с.
1482714
   Торжество печатного слова. – Краснодар, 1964. – 28 с.
1482715
  Мухтасипов М. Торжество правды / М. Мухтасипов. – М., 1983. – 252с.
1482716
  Граф О.М. Торжество праведных / О.М. Граф. – Москва, 1937. – 64с.
1482717
  Махмудов А.Г. Торжество прекрасного: Прогрессив. татар. эстет. мысль конца XIX -- нач. XX вв. / А.Г. Махмудов. – Казань, 1989. – 156с.
1482718
  Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине / И.Ф. Курас. – Киев, 1978. – 315 с.
1482719
   Торжество разума: Материалы Международ. сес., посвящ. 1000-летию со дня рождения Абуали ибн Сино (Авиценны). – Душанбе, 1988. – 392с.
1482720
  Посмітний М.О. Торжество серпа і молота / М.О. Посмітний. – Київ : Урожай, 1967. – 120 с.
1482721
   Торжество советской демократии. – М, 1954. – 64с.
1482722
  Мерме Жиль Торжество формы : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 78-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1482723
  Преображенский В.Х. Торжество христианской веры в греко-римской империи при Константине Великом. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 17с.
1482724
  Петтигру Р.Ф. Торжествующая плутократия / Р.Ф. Петтигру ; Пер. с англ. под ред. Д.А. Ихока. – Москва : Московский рабочий, 1922. – 392 с.
1482725
  Майков В.И. Торжествующий Парнасс : Пролог по выздоровлении от прививной оспы ее императорского величества и его императорского высочества / Сочинение В. М[айкова]. // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 8 с.
1482726
   Торжок. – Москва, 1974. – 31с.
1482727
  Суслов А.А. Торжок и его окрестности. / А.А. Суслов. – М, 1970. – 160с.
1482728
  Шутова Наталья Торжок осознал свою выгоду : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 78 : Фото
1482729
   Ториеносность докембрийских пород Украинского щита и его склонов / В.А. Анисимов, А.В. Кузьмин, О.Ф. Макивчук, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-65 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1482730
   Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология. – М, 1960. – 224с.
1482731
  Каплан Г.Е. Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология / Г.Е. Каплан. – М., 1960. – с.
1482732
  Альберт Р Торий. Промышленно-технические аспекты / Р Альберт. – Москва, 1971. – 216с.
1482733
  Савостьянова М.В. Торичан Павлович Кравец, 1876-1955 / М.В. Савостьянова, В.Ю. Рогинский. – Л., 1979. – 112с.
1482734
  Анастасьєв А. Торкатись тільки серцем : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1482735
  Гете Торквато Тассо / Гете. – Л., 1935. – 190с.
1482736
  Фрейлик А. Торквемада и расследование во имя Бога // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 46-63. – ISSN 1812-867Х
1482737
  Бернатоввич О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1708-7422
1482738
  Орос Я. Торкнись історії з Юрієм Шаповалом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10
1482739
  Марухняк Й. Торкнутися аури Антонича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Богдан-Ігор Антонич — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.
1482740
  Чйон Г. Тормод Торфеус і його опис Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 177-187. – ISBN 978-966-432-087-7
1482741
  Кашкалов В.И. Торможение асинхронных двигателей без внешнего источника энергии / В.И. Кашкалов, Ф.Ф. Долгополов. – Киев, 1985. – 119 с.
1482742
  Бекер М.Е. Торможение жизнедеятельности клеток / авт. М.Е. Бекер, А.И. Рапопорт, Л.В. Калакуцкий и др. ; под общ. ред. М.Е. Бекера ; АН ЛатвССР, Ин-т микробиологии им. Августа Кирхенштейна. – Рига : Зинатне, 1987. – 239, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 200-237
1482743
  Собакин Василий Павлович Торможение и многократное рассеяние быстрых ионов в твердых поглотителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Собакин Василий Павлович; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1482744
  Костюк П.Г. Торможение и суммация в дуге рефлекса растяжения / П.Г. Костюк, 1953. – С. 173-182
1482745
  Заруцкий Е.М. Торможение ионов средних энергий в тонких металлических пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заруцкий Е.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1967. – 14л.
1482746
  Ратинов В.В. Торможение коррозии азотированной стали в серной кислоте : Автореф. дис. ... кандид. химич.наук: / Ратинов В.В.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7 с.
1482747
  Теплова Я.А. Торможение многозарядных ионов в твердых и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплова Я. А. ; МВ и ССО РСФСР , НИИ яд. физики. – Москва, 1962. – 12 с.
1482748
  Зубарева Н.Г. Торможение реакций окисления кумола, изопропанола и 1,3-циклогексадиена альфа-диоксиминами переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарева Н.Г.; АН УССР. Ин-тут общей и неорганич. химии. – К., 1972. – 16л.
1482749
  Бейли К. Торможение химических реакций / К. Бейли ; под ред. и с доп. М.Б. Неймана. – Ленинград ; Москва : Госхимиздат, 1940. – 462 с.
1482750
  Амусья М.Я. Тормозное излучение / Амусья М.Я. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 203, [1] с., ил. – Библиогр.: С. 199-202
1482751
  Тарасов А.В. Тормозное излучение мягких фотонов при взаимодействии адронов. 2-4263 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тарасов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1482752
  Рывкин М.Ш. Тормозное излучение электрона на атоме водорода в нерелятивстском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рывкин М.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Новосибирск, 1952. – 8 с.
1482753
  Федюшин Б.К. Тормозное излучение электрона на электроне в нерелятивистском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федюшин Б.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1482754
  Эльгавхари А.И. Тормозное излучение электронов и фоторождение пар с учетом электромагнитных мульипольных моментов ядра-мишени и поляризации частиц. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Эльгавхари А.И.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1482755
  Клещов С.В. Тормозной условный рефлекс на отношение тонов / С.В. Клещов, 1944. – С. 21-30. – Отд. оттиск
1482756
  Денисов М.М. Тормозной эффект на релятивистских электронах в сильном поле излучения / М.М. Денисов, М.В. Федоров. – Москва, 1967. – 16с.
1482757
  Экклс Дж. Тормозные пути центральной нервной системы / Дж. Экклс. – Москва : Мир, 1971. – 168 с.
1482758
  Иванов Ю.Н. Торнадо / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1974. – 431с.
1482759
  Руденко Борис Торнадо : фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3
1482760
  Кондрат В.Ф. Торнадо в Україні / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський, М.М. Семерак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 132-141. – ISSN 2078-4643
1482761
  Скорняжный П. Торнадо перемен / П. Скорняжный, Е. Сыченко // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 44. – С. 16-23


  Обрання Барака Обами президентом США
1482762
  Церетели А. Торнике Эристави : поэма / Акакий Церетели ; пер. с груз. С. Спасского. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 86, [2] с.
1482763
  Григорова-Захарова Тороговля железом Голицыных во второй половине XVIII века и ее экономические условия : Автореф... канд. ист.наук: / Григорова-Захарова С.П.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. – М., 1953. – 13л.
1482764
  Бертинов А.И. Тороидальные трансформаторы статических преобразователей / А.И. Бертинов, Д.Б. Кофман. – Москва : Энергия, 1970. – 96 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 414)
1482765
  Баннікова О.Ю. Тороїдальні структури в астрофізичних об"єктах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Баннікова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
1482766
   Тороки: Книги в книзі. – вып. 1. – Суми, 1996. – 135с.
1482767
   Торопец. – Калинин : Московский рабочий, 1974. – 159с.
1482768
  Галашевич А.А. Торопец и его окрестности / А.А. Галашевич. – Москва, 1972. – 135 с.
1482769
  Смоляницкий С.В. Торопись с ответом / С.В. Смоляницкий. – М., 1971. – 113с.
1482770
  Крейн Л.А. Торопись успеть: повесть, рассказанная экипажем подводной лодки / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1988. – 176с.
1482771
   Торот. Цыганское гадание на 52 картах с джокером. – М, 1991. – 45с.
1482772
   Торпеда и фонтан Треви. – М, 1968. – 32с.
1482773
  Абчук В.А. Торпеда капитана Немо, или По следам будущего : науч.-худож. кн. для сред. и ст. возраста / В.А. Абчук. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 188 с. : ил.
1482774
   Торпедирование для вскрытия пласта и ликвидации аварий в скважинах. – М, 1960. – 51с.
1482775
  Ловля С.А. Торпедирование и перфорация скважин. / С.А. Ловля. – М, 1959. – 248с.
1482776
  Бушуев В.А. Торпедные катера в боях за Прибалтику / В.А. Бушуев. – Таллинн, 1989. – 180с.
1482777
   Торпедный веер. – М, 1959. – 32с.
1482778
  Маркелов А. Торпедный веер / А. Маркелов. – Одесса, 1976. – 156 с.
1482779
  Кириллов А. Торпедный катер / А. Кириллов. – 2-е изд., доп. – Москва : Военное издательство, 1953. – 104 с.
1482780
  Цупко П.И. Торпедоносцы / П.И. Цупко. – М., 1987. – 250с.
1482781
  Минаков В.И. Торпедоносцы атакуют / В.И. Минаков. – Л., 1988. – 317с.
1482782
   Торпеды - в цель!. – Л, 1989. – 377с.
1482783
   Торт на любой вкус. – 16с.
1482784
   Тортов много не бывает : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 14 : Іл.
1482785
  Бакаловъ П. Тортонска фораминиферна фауна отъ Северна България : годишник на университета св. Климентъ Орхидски - София. Физико-мат. факултетъ , т. XXXVIII. 1941-1942, кн. 3 Естественна история / П. Бакаловъ. – София : Художникъ, 1942. – 22 с.
1482786
  Романюк С. Тортури, тиск, порушення прав. Крим під пресом ФСБ // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 серпня (№ 15). – С. 1-3
1482787
  Пашук З.Н. Торты и пирожные / З.Н. Пашук. – Минск, 1991. – 345с.
1482788
  Удалов Н.Н. Тору Айгыр / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1976. – 80с.
1482789
  Піддубна Н.В. Торуючи шлях українській лінгвістиці емоцій // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 180-184. – ISSN 2312-0665


  Останнє десятиліття в українському мовознавстві все частіше розробляються наукові проблеми й напрями, що стосуються низки питань взаємозв’язку лінгвістики з іншими суміжними науками, якот: літературознавство, психологія, релігієзнавство, ...
1482790
   Торф в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 268 с.
1482791
   Торф в народном хозяйстве Белорусской ССР. – Минск, 1948. – 230с.
1482792
  Зиза А.А. Торф в сельском хозяйстве / А.А. Зиза. – М, 1953. – 144с.
1482793
   Торф і яго выкарыстання у народнай гаспадарцы. Працы сесіі Беларускай АН Красавік 1934 г. – Вид. 2-е /скарочанае/. – Менск, 1935. – 160с.
1482794
  Колесников Л.Н. Торф как удобрение. / Л.Н. Колесников. – М., 1948. – 24с.
1482795
  Сливінська Інна Торф"яні пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 25 : фото
1482796
  Герасимов Д.А. Торф, его происхождение, залегание и распространение / Д.А. Герасимов. – М.-Л., 1932. – 67с.
1482797
  Сланский Д. Торф. / Д. Сланский. – 211с.
1482798
  Пухнер Г. Торф. / Г. Пухнер. – М., 1929. – 363с.
1482799
  Ціціліяно Д.Д. Торфове угноення на підвищення врожайності. / Д.Д. Ціціліяно, В.Н. Дунаевський. – Х.К., 1933. – 52с.
1482800
   Торфовивианиты Западной Сибири. – Новосибирск, 1986. – 125с.
1482801
   Торфовища України. – К, 1930. – 116с.
1482802
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся / Г.Ф. Бачуріна. – Київ : Наукова думка, 1964. – 208с.
1482803
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся та шляхи їх використання в сільському господарстві / Г.Ф. Бачуріна, Є.М. Брадіс. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1954. – 52с.
1482804
  Гаськевич В. Торфові грунти і торфовища Малого Полісся: сучасний стан, проблеми раціонального використання та охорони / В. Гаськевич, М. Нецик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 27-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1482805
  Зеров Д.К. Торфові мохи (Sphagnales) околиць м. Київа / [Дмитро Зеров]. – Київ, 1924. – С. 106-120. – Авт. указ. в кінці тексту. - Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Наукові записки Органу Київ. науково-дослідчих катедр. К. 1924


  На с. 1 Дарчий надпис: Вельношановному Миколі Григоровичу Холодному віл автора
1482806
  Ільїна О.В. Торфові поклади Волинської області та перспективи їх використання у рекреаційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, О.С. Терещук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1482807
  Ивановский Э.Э. Торфококсование с крэкинкгом дегтя / Э.Э. Ивановский. – Х.-К, 1935. – 217с.
1482808
  Розанов Н.С. Торфофекальное удобрение / Н.С. Розанов, И.И. Копонев. – М, 1936. – 37с.
1482809
  Петрович Ф.П. Торфяная промышленность БССР и рационализация ее территориально-производственных связей : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Петрович Ф.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 28л.
1482810
  Шингель Н. Торфяники как объект природоресурсных правоотношений по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 255-257
1482811
  Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате / Л.В. Ванкина. – Рига, 1970. – 267с.
1482812
  Оппоков Є.В. Торфяні багацтва України / Є.В. Оппоков. – К, 1918. – 30с.
1482813
  Степовой А.И. Торфяно-глеевые почвы центрального плавневого массива низовьев Кубани и их освоенение. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.03 / Степовой А.И.; Кубанский с-х ин-т. – Краснодар, 1973. – 24л.
1482814
  Мягков А.А. Торфяной кокс / А.А. Мягков. – Москва ; Ленинград, 1936. – 224 с.
1482815
  Логвинова З.В. Торфяной компост как удобрение / З.В. Логвинова. – Москва, 1926. – 71с.
1482816
  Мороз Л.Н. Торфяной фонд БССР / Л.Н. Мороз. – Минск, 1989. – 142с.
1482817
   Торфяной фонд Украинской ССР. По состоянию разведанности на 1 января 1959 года. – М, 1959. – 948с.
1482818
  Властова Н.В. Торфяные болота Сахалина / Н.В. Властова. – Москва-Ленинград : АНСССР, 1960. – 167с.
1482819
  Бачурина А.Ф. Торфяные болота Украинского Полесья. (Природа, история развития и на.-хоз. значение). : Автореф... д-ра биол.наук: / бачурина А.Ф.; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – К., 1968. – 38л.
1482820
  Доктуровский В.С. Торфяные болота. Происхождение, природа и особенности болот СССР : Учебник / В.С. Доктуровский. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград, 1935. – 224 с.
1482821
  Брудастова М.А. Торфяные выработки - резервы прудового рыбоводства / М.А. Брудастова. – М., 1962. – 12 с.
1482822
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1918. – 70с.
1482823
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1919. – 178с.
1482824
  Пичугин А.В. Торфяные месторождения и их разведка / А.В. Пичугин, В.М. Платон. – М.-Л, 1951. – 496с.
1482825
   Торфяные месторождения и ихразведка. – Изд. 2-е, перераб. – М.-Л., 1956. – 280с.
1482826
   Торфяные месторождения и ихразведка. – М, 1977. – 264с.
1482827
  Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения. / С.Н. Тюремнов. – М-Л, 1940. – 372с.
1482828
  Дубровина Н.А. Торфяные почвы поймы р. Ирпень и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Дубровина Н.А. ; Укр. с.-х. академия , Кафедра почвоведения и геологии. – Киев, 1969. – 32 с.
1482829
   Торфяные ресурсы мира. – М, 1988. – 383с.
1482830
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А. Игнатов, К.Я. Вильданов. – Москва, 1988. – 304 с.
1482831
   Торцовые уплотнения аппаратов химических производств. – М, 1984. – 112с.
1482832
   Торческое применение коммунистической партией Чехословакии опыта КПСС в проведении культурной революции в Словакии в период завершения строительства социализма (1956-1960 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Грешик Л. Р,; Грешик Л. Р,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1963. – 17л.
1482833
  Хирабаяси Я. Тосака Дзюн / Я. Хирабаяси. – Москва, 1965. – 268с.
1482834
  Генс И.Ю. Тосиро Мифунэ. / И.Ю. Генс. – М, 1974. – 128с.
1482835
   Тоска : опера в 3-х действиях : Изложение содержания оперы с сохранением всех главных арий и нумеров пения / музыка Д. Пуччини ; либретто Дж. Джиакоза. – 9-е изд. вновь пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1912. – 26, [3] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)
1482836
  Саинян А.А. Тоска : роман / Анайт Саинян ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 398 с.
1482837
  Невзглядова Е. Тоска белого камня. "Будничное слово" в поэзии Иннокентия Анненского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 291-304. – ISSN 0042-8795
1482838
  Карабчиевский Ю.А. Тоска по дому / Ю.А. Карабчиевский. – М., 1991. – 349с.
1482839
  Леднев В.В. Тоска по крыльям / В.В. Леднев. – Сталинград, 1958. – 191с.
1482840
  Мириджанян Л. Тоска по морю : стихи / Левон Мириджанян ; авториз. пер. с арм. Ю.Рященцева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1482841
  Сейсебаев Р. Тоска по отцу или День, когда рухнул мир : рассказы / Роллан Сейсебаев ; пер. с каз. авт. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 508 с.
1482842
  Моргулис Михаил Тоска по раю = Фрагменты романа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 85-108. – ISSN 0131-8136
1482843
  Бондарь-Кулинич Тоска по Раю : стихи, рассказы, просто мысли, коротко о разном / О. Бондарь-Кулинич. – Одесса : Астропринт, 2020. – 117, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-927-592-9
1482844
  Мазурин В.И. Тоска по Суздалю / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1991. – 319с.
1482845
   Тоска. Джакомо Пуччини.. – Москва, 1959. – 94с.
1482846
  Заврюхіна Марія Тоскана. "Дольче віта" на колесах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 90-96 : фото
1482847
  Мискарян Кара Тоскана. Что там за холмами : путешествие // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 42-48 : Фото
1482848
  Быковский Егор Тосканский синдром : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 46-52 : Фото
1482849
  Токарюк О. Тосканський рай для олігархів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Навала пострадянських мільйонерів рятує від кризи італійські курорти, водночас зміцнюючи їх традиційний колорит до невпізнанності й змушуючи місцевих жителів утікати через дорожнечу.
1482850
  Кашафутдинов И.Б. Тоскую по океану / И.Б. Кашафутдинов. – М., 1968. – 111с.
1482851
  Соколинский З.С. Тосно / З.С. Соколинский. – Л, 1967. – 64с.
1482852
   Тосно. – Л, 1974. – 47с.
1482853
  Журавлев В.И. Тосно решаемые модели в дисперсионной теории -- растояния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. И.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1482854
  Камінський І. Тост / з англійської переклала Ольга Крекотень // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 36. – ISSN 0320-8370
1482855
  Гутманис О. Тост за гребцов / О. Гутманис. – М., 1988. – 109с.
1482856
  Рябий М.О. Тост за невпольованого оленя / М.О. Рябий. – Одеса, 1967. – 183с.
1482857
  Заславска И.М. Тост как малый жанр русского речевого этикета // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 149-153
1482858
  Стахошвілі Діто Тости і застілля Грузії : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105 : Фото
1482859
  Костин А.Г. Тоськин каприз / А.Г. Костин. – Горький, 1962. – 136с.
1482860
   Тот дивный мир: ХVIII - ХIХ вв.. – Москва, 1991. – 480с.
1482861
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1482862
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1482863
  Гусев Б. Тот караван ушел / Б. Гусев. – Москва : Известия, 1972. – 355 с.
1482864
  Боднарский Б.С. Тот самый Масанов // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 48-52. – ISSN 0869-6020
1482865
  Горин Г.И. Тот самый Мюнхгаузен / Г.И. Горин. – М, 1990. – 206с.
1482866
  Янгалов А. Тот самый Пилкингтон этого самого Оруэлла // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 228-233. – ISSN 0042-8795
1482867
  Лозунько С. Тот самый Порошенко // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 30 марта-4апреля (№ 13)


  Когорту реформаторов пополнил Петр Порошенко - тот самый, из числа кумовьев и бывших "любих друзів" Ющенко, один из организаторов и реализаторов "оранжевого" шабаша, секретарь СНБО в период разгула "оранжевых" репрессий, главный фигурант известного ...
1482868
  Вирта Н.Е. Тот, кого мы не знаем / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 191с.
1482869
  Винецкий Я.Б. Тот, кто верит / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1963. – 472с.
1482870
  Максимов Ю. Тот, кто думает о нас // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 104-114. – ISSN 1728-8568
1482871
  Маринина А. Тот, кто знает : [В 2-х книгах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008226-6
Кн.1 : Опасные вопросы. – 2001. – 432с.
1482872
  Маринина А. Тот, кто знает : [в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008227-4
Кн. 2 : Перекресток. – 2001. – 432 с.
1482873
  Пономарева Т.А. Тот, кто лучше меня... / Т.А. Пономарева. – М., 1982. – 272с.
1482874
  Голдин И. Тот, кто смотрит за указателями : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-59. – ISSN 1727-5903
1482875
  Лакербай М.А. Тот, кто убил лань : новеллы / М.А. Лакербай; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1982. – 270 с.
1482876
  Соловьева Т. Тот, о котором объявила Пифия // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х


  Жизнь Пифагора.
1482877
  Золотарева К. Тоталитаризм и особенности его функционирования: философско-психологический аспект // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 197-209. – ISBN 978-966-2710-92-2
1482878
   Тоталитаризм как исторический феномен. – Москва, 1989. – 395 с.
1482879
  Саид К.Б. Тоталитаризм как политический режим. Его признаки / К.Б. Саид, В.Э. Морква // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 334-336. – ISBN 978-966-419-280-1
1482880
  Завьялов Ю.С. Тоталитаризм как разновидность политического режима // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 76-80. – ISSN 0132-0769
1482881
  Даренский В.Ю. Тоталитаризм как экзистенциальный феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 22-29
1482882
  Магаршак Ю. Тоталитарная наука // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0130-1640
1482883
  Стурцо Л. Тоталитарное государство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 115-125. – ISSN 0132-1625
1482884
  Федотов Б.В. Тоталитарное общество: мифы и реальность / Б.В. Федотов. – М., 1974. – 96с.
1482885
   Тоталитарный режим в Румынии: происхождение и эволюция механизма власти (1948-1989гг.). – Новосибирск, 1992. – 72с.
1482886
  Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек / Г.Г. Почепцов. – К, 1994. – 152с.
1482887
  Почепцов Г. Тоталитарный человек / Г. Почепцов. – Київ : Глобус, 1994. – 152с. – ISBN 5-86248-005-6
1482888
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-30-ті рр.ХХ ст.) : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Автушенко Ірина Борисівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. – Бібл.:л.171-198
1482889
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-ті рр. ХХст.) : Автореф. дис. канд. історичн. наук: 07.00.01 / Автушенко І.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1482890
   Тоталітаризм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 931-933. – ISBN 966-316-069-1
1482891
  Музиченко Я. Тоталітаризм без прикрас // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 15


  У Національному музеї історії України триває виставка про реальні світи Орвелла: "від СРСР до РФ". "Шлях до тоталітаризму вимощений утопією. Адже щоб втілювати нежиттєздатну мильнобульбашкову ідею, потрібно застосувати силу і контроль. "Ласкаво просимо ...
1482892
  Долженков О.О. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації / О.О. Долженков; МВСУ; Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – 195с. – ISBN 966-7375-30-2
1482893
  Руда Т. Тоталітаризм і культура: генезис та історична доля соцреалізму // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-5639-2
1482894
  Вихрущ А. Тоталітаризм і освіта // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 508-511. – ISBN 978-617-7196-23-4
1482895
  Кобченко К. Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 164-171


  У ХХ ст. українство пережило владу радянського тоталітаризму, до якого додалися окупаційні практики націонал-соціалістичного режиму. Реакція українців на ці форми панування була різною – від сприйняття та співпраці із цими режимами до різних форм опору ...
1482896
  Лущ-Пурій Тоталітаризм і щастя: чому не йдеться про вибір між щастям та свободою?
1482897
  Лущ-Пурій Тоталітаризм і щастя: чому не йдеться про вибір між щастям та свободою? // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 529-531. – ISBN 978-617-7196-23-4
1482898
   Тоталітаризм крізь людські долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Французькі вчені представили в "Дні" дослідження трагічного досвіду народів Східної Європи.
1482899
  ГадяцькийВ Тоталітаризм на рівні особистості та його подолання // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 143-155
1482900
  Малярчук О.М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села : монографія / Олег Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228с. – ISBN 978-966-428-066-9
1482901
  Білоножко Є. Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 155-164. – ISSN 2227-1503
1482902
  Держко І. Тоталітаризм та художня культура // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 514-517. – ISBN 978-617-7196-23-4
1482903
  Огороднік О.В. Тоталітаризм як механізм нівелювання індивідуальної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 92-93
1482904
  Вонсович С.Г. Тоталітаризм як прояв сучасної цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 253-260. – ISBN 966-628-117-1
1482905
   Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті = Totalitarianism as a system of destruction of national memory : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – 555, [1] с. : портр., фотоіл. – Обкл. та текст укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7196-23-4
1482906
  Китаєв В.О. Тоталітаризм як суспільно-політичний феномен : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Китаєв В.О.; НАН України, Ін-тут держави і права ім. В.Корецького. – К., 1994. – 20л.
1482907
  Сюндюков І. Тоталітаризм: маски та приховане єство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  У київській книгарні "Є" відбулось обговорення нової збірки публіцистики Вацлава Гавела "Промови та есеї".
1482908
  Юрченко О.Г. Тоталітаризм: поняття і передумови виникнення / О.Г. Юрченко, Л.Т. Рябовол // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 13/15 ( 545/547), травень 2019 р. – С. 5-7
1482909
  Феоктистова О.А. Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  Стаття присвячена проблемам типології тоталітарного суспільства, визначення сутності терміну "тоталітаризм" в історичній ретроспективі та сучасного підходу до цього питання з позицій соціальної філософії.
1482910
  Єрмоленко А. Тоталітаризм; суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С.23-33. – ISSN 0235-7941
1482911
  Бахтаров А. Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 185-189. – ISSN 2307-2261
1482912
  Терес Н.В. Тоталітарна топоніміка радянських вулиць Києва в особах. Документи і матеріали : навч. посібник / Н.В.Терес, Л.В. Іваницька ; Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 308, [4] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-986-120-7


  У пр. № 1743210 напис: Наукові бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від упорядників з великою вдячністю за щасливі роки співпраці! 9.12.2021 р. Підпис.
1482913
  Хархун В. Тоталітарне-радянське-соцреалістичне в дискурсивних практиках гуманітаристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 27-47. – ISSN 0236-1477
1482914
  Міхєєва Ю.О. Тоталітарне мистецтво третього рейху як предмет сучасного наукового осмислення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 305-311
1482915
  Бакаєв Юрий Вікторович Тоталітарне суспільство: соціально-філософський аналіз. : Автореф... кандид. з держ. управл.наук: 25.00.02 / Бакаєв Юрий Вікторович; Україн. Акад. управл. при президентові України. – К., 1997. – 20л.
1482916
  Сіцінська М.В. Тоталітарний партійно-політичний контроль над армією та силовими структурами радянської держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 116-118. – Бібліогр.: 4 назв.
1482917
  Войналович В. Тоталітарний режим і етноконфесійні об"єднання в Україні (друга половина 40-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 18-21
1482918
  Гордієнко М. Тоталітарний синдром Росії: від комунізму до екзальтованого рашизму // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 89-98. – ISBN 978-966-97599-1-7
1482919
  Мукомела О. Тоталітарний терор в українській журналістиці // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 120-124
1482920
  Демура О.О. Тоталітарні аспекти становлення "одномірної людини" в індустріальному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 107-109
1482921
  Масенко Л. Тоталітарні практики руйнування родини і родинних стосунків // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (742), січень. – С. 40-44. – ISSN 0130-5263
1482922
  Медвідь В.Г. Тоталітарні пси свободи : [щоденники, есе, літ. мемуари] / В"ячеслав Медвідь. – Кіровоград : КОД, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-1508-16-2


  У пр. № 1697770 напис: Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Губерському Леоніду Васильовичу - у Дні Шевченка. 10.03.2015. Підпис.
1482923
  Берелович А. Тоталітарні системи у Василя Гроссмана // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 25-40
1482924
  Рыжко В.А. Тоталлогические интенции в естественнонаучном и гуманитарном познании // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 130-141
1482925
  Кизима В.В. Тоталлогия : (философия обновления) / В.В. Кизима. – Київ : Парапан, 2005. – 272с. – ISBN 966-8210-03-4
1482926
  Тютюнник Ю.Г. Тоталогія ландшафта / Ю.Г. Тютюнник; КНУТШ. – Київ : Національна академія, 2002. – 122с.
1482927
  Кіндрачук Н.М. Тотальна атеїзація українців протягом 60-х рр. ХХ ст. та її наслідки // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 97-109. – ISSN 2312-6825
1482928
  Литвиненко О. Тотальна війна по-путинські: "гібридна" війна РФ проти України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 60-63
1482929
  Ткаченко С.А. Тотальна господарська референція (оцінка) витрат на асекурацію конкурентоспроможного рівня якісних характеристик і технічних параметрів (норм) продукції / С.А. Ткаченко, О.М. Потишняк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 31-34. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1482930
  Горгота О.Б. Тотальна детермінація у філософії Г.В.Ф. Гегеля і плюралізм К. Ясперса як методологічні принципи історико-філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті проведено паралелі двох історико-філософських концепцій, в основу яких покладено різні методологічні принципи: гегелівська позиція щодо історії філософії як науки, детермінованої логіцизмом та історизмом; ясперсівський погляд на історію ...
1482931
  Томенко М. Тотальна продажність журналістики - міф : Народний депутат України про проблеми ЗМІ // Столиця, 2004. – 4-10 червня


  Напередодні святкування Дня журналіста
1482932
  Золотарьова М. Тотальна фіскалізація: перші висновки // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1482933
  Шама О. Тотальная пробка. В 1967 году из-за войны Суэцкий канал закрылся на долгих восемь лет // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 15 (335), 22 апреля 2021. – С. 60-64
1482934
  Галик Я. Тотальне вигнання українців-автохтонів з їх етнічних земель у Польщі в 1944-1951 рр.: необхідність засудження злочину та відновлення історичної правди // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – С. 9-21. – ISBN 978-617-7527-36-6
1482935
  Автомєєнко Є.М. Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Автомєєнко Євгеній Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1482936
  Герасименко А.С. Тотальне ендопротезування кульшових та колінних суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Герасименко Андрій Сергійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України ". – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 60 назв
1482937
  Півненко Б. Тотальний The Pivnenko Experience / розмову вів Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 11


  Богдана Півненко - українська скрипалька, заслужена артистка України, яку називають "українською Паганіні в спідниці".
1482938
  Швабій К. Тотальний брак кадрів, або Проект "Поверни українця на батьківщину!" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 1, 7
1482939
  Шинальський О. Тотальний контроль за діяльністю прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-11
1482940
  Томенко М. Тотальний тиск посилюється // Свобода, 2004. – 16-22 березня


  Пробл. діяльності засобів мас. інформації в Україні : Ст. нар. депутата України
1482941
   Тотальний футбол : [есеї] / [упоряд. С. Жадан]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 214, [2] с. – Авт. есеїв зазнач. на обкл.: Сємьон, Положій, Ушкалов, Герке, Сняданко, Бєньчик, Жадан, Гюлле. - Сер. засн. 2007 р. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-378-4
1482942
  Лібер Ю. Тотальні війні: творення модерної України в 1914-1954 роках = Total wars and the making of modern Ukraine, 1914-1954 / Юрій Лібер ; [пер. з англ.: А. Дейнека]. – Харків : Vivat, 2019. – 525, [3] с. : карти. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Liber G.O. Total Wars and the Making of Modern Ukraine, 1914-1954. Toronto: University of Toronto Press, 2016. – Бібліогр.: с. 439-426. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-783-0
1482943
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко Віктор Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 199л. – Бібліогр.: л.188 - 199
1482944
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1482945
  Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття в онтології суспільного розвитку філософії неомарксизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 151-172. – ISSN 2077-8309
1482946
  Кинг А.М. Тотальное управление деньгами : Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков / А.М. Кинг. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 448с. – ISBN 5-88029-021-2
1482947
  Годун Борис Васильевич Тотальные и нормирующие множества в сопряженном пространстве Банаха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Годун Борис Васильевич; Моск. ин-т электрон. машин. строения. – М., 1978. – 14л.
1482948
  Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. – Тарту : Tartu ulikooli kirjastus, 1995. – 220 с. – Библиогр.: с. 190-220
1482949
  Пылева С. Тотальный учет и контроль: котроллинг в системе управления международной компанией // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 27-31
1482950
  Сергеев С.С. Тотальный шпионаж / С.С. Сергеев. – Москва : Воениздат, 1984. – 256с.
1482951
  Процюк С. Тотем : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.3-67
1482952
  Фрейд. З. Тотем и табу / З. Фрейд. – Москва. – 170 с.
1482953
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу / Фрейд Зигмунд; Сост. и авт. предисл. П.С. Гуревич. – Москва : Олимп; АСТ, 1997. – 448с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-7390-0519-1; 5-15-000625-4
1482954
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу = Totem und tabu : Психология первобытной культуры и религии / Фрейд Зигмунд. – Москва : Алетейя, 2000. – 223 с. – ISBN 5-89329-021-Х
1482955
  Пилипчук Я. Тотеми у кипчаків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тотеми в історії кипчаків. Аналізуються антропоніми кипчаків пов"язані з тваринами. Зміїні (драконячі) та песячо-вовчі антропоніми були не тільки тюркською, але загальнолюдською рисою. Серед кипчаків були популярними інші ...
1482956
  Волков С.Н. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования / С.Н. Волков, С.Е. Кузина // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.103-106. – ISSN 0132-1625
1482957
  Хайтун Д.Е. Тотемизм, его сущность и происхождение / Д.Е. Хайтун. – Сталинабад, 1958. – 152с.
1482958
  Караменов Н. Тотемические представления и литература Средней Азии второй половины 20 ст. (произведения Ч. Айтматова и Т. Пулатова) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.22-25. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1482959
  Іванцова І.В. Тотемізм / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372-373. – ISBN 966-642-073-2
1482960
  Пилипович Т.Г. Тотемізм як одна з чуттєво-надчуттєвих форм первісних вірувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про тотемізм як універсальне явище, як стадію розвитку релігійних вірувань. Тотемізм - одна з основ розвитку релігії від первісних форм до сучасних.
1482961
  Старостенко Т.Н. Тотемні тварини і поетика номінацій у романі Джоржа Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-147. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1482962
  Короткий В.А. Тотлебен Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 88. – ISBN 966-06-0393-2
1482963
  Дмитрук О. Тотожність мистецтва і життя в повісті Юрія Косача "Еней та життя інших" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 42-48. – ISSN 0236-1477
1482964
  Куроянаги Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна / Куроянаги Т. – Москва, 1988. – 189 с.
1482965
   Тофалария - страна гор. – Москва, 1988. – 354с.
1482966
  Кафарова З. Тофик Бакиханов / З. Кафарова. – Баку : Ишыг, 1980. – 76 с.
1482967
  Стыкалин А.С. Тофик Муслимович Исламов (1927-2004) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 219-233. – ISSN 0130-3864
1482968
   Тоффлер (Toffler) Алвін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 933-934. – ISBN 966-316-069-1
1482969
   Тохарские языки. – М, 1959. – 223с.
1482970
  Куник А. Тохтамыш и Фиркович : По поводу спора о двух искаж. еврейских надписях и двух вымышл. летосчислениях : Статья А. Куника : (Чит. в заседании Ист.-филол. отд-ния, 17 февр. 1876 г.). – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1876. – [4], 64 с. – Прил. к 27 т. "Зап. Акад. наук", № 3
1482971
  Гривко А.В. Тоцька Ніна Іванівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 288
1482972
   Тоцька Ніна Іванівна (1923-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 482. – ISBN 978-966-439-754-1
1482973
  Сунцов Н.В. Точесные дефекты и качество полупроводниковых соединений / Н.В. Сунцов, А.Г. Милославский. – К., 1980. – 120с.
1482974
  Галаган И.И. Точечная болезнь саженцев яблонь и борьба с ней : Дис... канд. биол.наук: / Галаган И.И.; Киево-Катаево, Укр. н.-и.ин-т плодоводства, 1939. – 94 с. – Бібліогр.:с.91-93
1482975
  Гоголева Н. Точечная роспись // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 124-125. – ISSN 0028-1263


  Чтобы освоить технику точечной росписи, необязательно уметь хорошо рисовать. Узор либо наносят по заранее выбранному шаблону, либо изображают самостоятельно из отдельных линий и фигур, листочков или ромбиков, импровизируя в процессе работы. В качестве ...
1482976
  Томашевич Ф.В. Точечно-векторная геометрия и е приложения в теории вероятностей / Ф.В. Томашевич, Л.И. Томашевич. – Харьков, 1979. – 192с.
1482977
  Малаховский В.С. Точечное взаимно-однозначное соответствие двух поверхностей с заданным свойством соприкасающихся квадрик Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Малаховский В.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 7 с.
1482978
  Тимофеева О.В. Точечное комплектование электронных ресурсов: баланс интересов издательства, библиотекаря и читателя // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 54-59. – ISSN 1726-6726


  Электронные ресурсы, прежде всего полнотекстовые журналы и книги, привнесли в библиотечную практику не только новые возможности предоставления читателям информации, но и новые модели комплектования фондов. В международной практике прочно утвердился ...
1482979
  Компаниец В.П. Точечные (в смысле Бинга) отображения многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.П.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1967. – 7л.
1482980
  Поклонский Н.А. Точечные группы симметрии : Учебное пособие для студентов учреждений,обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Физика" / Н.А. Поклонский. – Минск : БГУ, 2003. – 215с. – ISBN 985-445-965-9
1482981
  Дамаск А. Точечные дефекты в металлах = Point defects in metals : . / А. Дамаск, Дж. Динс; пер. с англ. Д.Е. Темкина и Э.И. Эстрина ; под ред. Б.Я. Любова. – Москва : Мир, 1966. – 291 с. – Библиогр. в конце глав и разделов
1482982
  Лейбфрид Г. Точечные дефекты в металлах = Point defects in metals : введение в теорию / Лейбфрид Г., Бройер Н. ; пер. с англ. Ю.М. Гальперина [и др.] ; под ред. В.Л. Гуревича. – Москва : Мир, 1981. – 439 с. – Библиогр.: с. 429-432
1482983
  Ланно М. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория : Пер.с англ. / М. Ланно, Ж. Бургуэн. – Москва : Мир, 1984. – 263 с.
1482984
  Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные аспекты : пер. с англ. / Ж. Бургуэн, М. Ланно. – Москва : Мир, 1985. – 304 с.
1482985
  Сакалас А.П. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях : монография / А.П. Сакалас, З.Р.В. Янушкявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 153с.
1482986
   Точечные дефекты в твердых телах : Сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 381с. – (Новости физики твердого тела ; Вып. 9)
1482987
   Точечные дефекты и люминесценция в кристаллах окислов : Межвузовский сборник научных трудов. – Рига, 1981. – 114 с.
1482988
  Силинь А.Р. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO2 / А.Р. Силинь, А.Н. Трухин. – Рига : Зинатне, 1985. – 244 с.
1482989
  Лумельский Я.П. Точечные и интервальные оценки в задачах статистического контроля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Лумельский Я.П. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Минск, 1969. – 6 с.
1482990
  Кисилев А.П. Точечные источники и фокусы в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Кисилев А.П.; АН ССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1482991
  Есмуханов М.Е. Точечные краевые задачи для счетной системы дифференциальных уравнения, содержащих счетное множество параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Есмуханов М.Е.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1482992
  Христов Х.И. Точечные случайные функции и крупномасштабная турбулентность / Х.И. Христов, В.П. Нартов. – Новосибирск, 1992. – 159 с.
1482993
  Гольдблат Ю.В. Точечный и линейный массаж в неврологии / Ю.В. Гольдблат. – Л., 1989. – 156с.
1482994
  Дубровский В.И. Точечный массаж / В.И. Дубровский. – М, 1986. – 96с.
1482995
  Яфаев Дмитрий Рауэльевич Точечный спектр в квантовомеханической задаче трех частиц : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Яфаев Дмитрий Рауэльевич ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1973. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1482996
  Калениченко Т. Точка (не)єднання. Потенціал та виклики "мостового капіталу" релігійного середовища України // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 385-427. – ISBN 978-966-378-713-8
1482997
  Пастушенко Л.Т. Точка Архімеда : роман / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1978. – 197 с.
1482998
  Горбулін В. Точка біфуркації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1, 4


  "Нині ми перебуваємо у своєрідній переломній точці відносно не тільки конфлікту на Сході України, а й багатьох міжнародних процесів, які, серед іншого, впливають і на логіку розвитку подій української ситуації. Ми з усією очевидністю наближаємося до ...
1482999
  Шемелинець І. Точка біфуркації: курс на продовження реформи юридичної освіти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 20-21
1483000
  Кривицкий А.Ю. Точка в конце... / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1976. – 271с.
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,