Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1477001
  Литвинова Л. "Терапевт на півставочки"? Про паліативну допомогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 16


  "Саме слово "паліатив" для нашої країни досить нове. І не тільки для обивателя. Його часто не чули навіть лікарі. А вже розібратися зі смислами, котрі його наповнюють, - завдання практично непосильне. Поки що найбільшим досягненням залишається те, що в ...
1477002
  Семенко С. "Теревені" Олени Пчілки - зразок фейлетону початку ХХ ст. // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 92-97


  У статті аналізується цикл фейлетонів "Теревені" Олени Пчілки на сторінках тижневика "Рідний край" (1907-1914), досліджуються жанрові, тематичні, стилістичні особливості. "Теревени" Олены Пчилки - образец фельетона начала XX в. В статье ...
1477003
  Авраменко О. "Терези долі" Віктора Зарецького / О. Авраменко, ; підготувала Тетяна Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)
1477004
  Резніченко С.В. "Територіальне питання" у відносинах між Японією і Росією та спроба його вирішення в 50-60-х роках XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 148-152
1477005
  Вокер Н. "Територія за контактною лінією - це Україна" / вела розмову А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 10


  "Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. Своєю діяльністю ця міжнародна організація охопила фактично всі аспекти реакції на кризову ситуацію, крім миротворчого. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі ...
1477006
  Руденко В. "Територія і населеннє України" (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби / В. Руденко, К. Грек // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 4-14. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 50)). – ISSN 2311-3383
1477007
  Гаврилюк Ю. "Територія моїх поїздок межує на півночі з Прип"яттю і Біловезькою Пущею" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Павло Чубинський. Надбужанські мандрівки автора українського гімну.
1477008
  Клочко Р. "Територія терору": політичний тероризм у Російській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 15


  Реформи 60–70-х рр. 19 ст. докорінно змінили Російську імперію. Скасування кріпацтва, зміни в місцевому самоврядуванні та судоустрої породили в суспільстві надії на ще більші зрушення, яким не судилося збутися. У революційних гуртках, що почали ...
1477009
  Оніщенко М Н. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1477010
  Мейлах "Терия психотрансмутации" Г.И. Гюрджиева / Мейлах, .Б. // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 139-172. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1477011
   "Терминал" продолжился в Бразилии : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1477012
  Ксенопулос Г. [Тереза Варма-Дакоста : роман / Григоріос Ксенопулос. – Афіни : Адельфі Влассі, 1984. – 201 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1477013
  Константінов С.М. Теплообмін : підручник для студентів вищ. техн. навч. закл. / С.М. Константінов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2005. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 966-622-194-2
1477014
  Кравець В.Ю. Теплообмін в мініатюрних випаровувально-конденсаційних системах охолодження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кравець Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 41с. – Бібліогр.: 70 назв
1477015
  Яцевський В.А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 11 назв
1477016
  Костик С.І. Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Костик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1477017
  Рогачов В.А. Теплообмін на вхідній ділянці труби при течіх з відривом : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Рогачов В. А.; КПІ. – Київ, 1993. – 16л.
1477018
  Рогоза О.Б. Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні вільного струменя рідини : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Рогоза О. Б.; МОУ, УДУХТ. – Київ, 2000. – 20л.
1477019
  Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа Теплообмін при контактній конденсації в трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа; Нац. техн. ун-т Украіни. КПІ. – К., 1997. – 16л.
1477020
  Гавриш Андрій Сергійович Теплообмін при краплинній конденсації водяної пари, стимульованої фторомістким дисульфідом в горизонтальній трубі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гавриш Андрій Сергійович; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1477021
  Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1477022
  Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1477023
  Терех О.М. Теплообмін та аеродинаміка поперечноомиваних пучків труб з гвинтовим, підігнутим та сегматичним оребренням : Авторефю дис. ... канд. техн. наук : 05.14.05 / Терех О. М.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 16 с.
1477024
  Шаповал О.Є. Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізненим оребренням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Шаповал О.Э; НТУУ " КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1477025
  Письменний Д.М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікрооребренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1477026
  Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1477027
  Шевцов С.В. Теплообмін та гідродинаміка на опуклій поверхні з від"ємним градієнтом тиску : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Шевцов С. В.; НАНУ, Ін-т техн. теплофіз. – К., 1998. – 16л.
1477028
  Дашевський Ю.Я. Теплообмін та гідродинаміка повітряного потоку у круглій трубі при похило-тангенційній закрутці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дашевський Ю.Я. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1477029
  Кондратьєва О.О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кондратьєва Олена Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1477030
  Горін В.В. Теплообмін та його інтенсифікація при кипінні хладона К22 у горизонтальних трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горін В. В.; НТУУ "КПІ". – К., 1997. – 16л.
1477031
  Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 23 назви
1477032
  Рябова О.А. Теплообмінні процеси при локальному перегріві внутрішньої поверхні виробничих приміщень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1477033
  Верболов В.И. Теплооборот и внутриводный теплообмен в верхних слоях оз. Байкал. : Автореф... канд. геогр.наук: / Верболов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 24л.
1477034
  Тринчер К.С. Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной клетки / К.С. Тринчер. – Москва, 1960. – 108с.
1477035
   Теплоообмен и гидродинамика при конденсации : Библиогр. указ. – Новосибирск : Б. и., 1989. – 214, [1] с.
1477036
  Остряков П.А. Теплоотводящие устройства мощных радиостанций / П.А. Остряков, Н.В. Зарянов. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1954. – 260 с.
1477037
  Вилемас Ю.В. Теплоотдача в газоохлаждаемых кольцевых каналах. / Ю.В. Вилемас. – Вильнюс, 1977. – 253с.
1477038
  Жукаускас А. Теплоотдача в ламинарном потоке жидкости / А. Жукаускас, И. Жюгжда. – Вильнюс, 1969. – 254с.
1477039
   Теплоотдача в реакторах на быстрых нейтронах, охлаждаемых жидким металлом. – Москва : Атомиздат, 1973. – 20 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 17-18
1477040
  Жукаускас А.А. Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс, 1973. – 327с.
1477041
  Овчинников Ю.В. Теплоотдача вертикального цилиндра при обтекании дисперсно-кольцевым потокам : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1477042
  Жукаускас А.А. Теплоотдача поперечно обтекаемых пучков труб / А.А. Жукаускас, В. Улинская. – Вильнюс, 1986. – 200с.
1477043
   Теплоотдача при кипении. – Ташкетн
1. – 1974. – 262с.
1477044
  Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение : пер. с англ. / Л. Тонг. – Москва : Мир, 1969. – 344с.
1477045
  Туманов Ю.А. Теплоотдача при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе : Автореф... кандидата техн.наук: / Туманов Ю.А.; Всесоюз. теплотехн. науч.-исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1965. – 26л.
1477046
  Жукаускас А.А. Теплоотдача пучков труб в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас. – Вильнюс, 1968. – 190с.
1477047
  Жукаускас А.А. Теплоотдача цилиндра в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, И.И. Жюгжда. – Вильнюс, 1979. – 236с.
1477048
  Щербаков В.К. Теплоотдача через стенку, оребренную продольными ребрами, при большых тепловых нагрузках : Автореф... Канд.техн.наук: / Щербаков В.К.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Киев.ордена Ленина политехн.ин-т. – Киев, 1962. – 20л.
1477049
  Любченко Д. Теплопаровозный тупик. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 21-25


  В отличие от Коломенского завода, где в качестве топлива было решено использовать газ, луганский теплопаровоз разрабатывался под дизельное топливо. Конструктивно луганский теплопаровоз, подобно обычному паровозу, имел по одному цилиндру для каждой из ...
1477050
  Любченко Д. Теплопаровозный тупик. Часть 3 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 11/12 (185/186). – С. 44-45


  22 июня 1941 г. «Сталинец» остался в железнодорожном депо Ховрино. Наверное, именно необходимость проведения дальнейших испытаний перспективной техники и доведение ее до технической готовности к серийному изготовлению обусловили решение НКПС оставить ...
1477051
   Теплопередача. – М, 1962. – 148с.
1477052
  Шорин С.Н. Теплопередача / С.Н. Шорин. – 2-е изд. – М, 1964. – 490с.
1477053
   Теплопередача. – М, 1965. – 79с.
1477054
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – М-Л, 1965. – 424с.
1477055
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 440с.
1477056
  Юдаев Б.Н. Теплопередача / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1973. – 359с.
1477057
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 3-е перераб. и доп. – М, 1975. – 486с.
1477058
   Теплопередача в двухфазном потоке. – М, 1980. – 326с.
1477059
  Рафалович И.М. Теплопередача в расплавах, растворах и футеровке печей и аппаратов / И.М. Рафалович. – Москва : Энергия, 1977. – 304 с.
1477060
  Колесниченко А.Ф. Теплопередача в системах охлаждения радиально-осевых газовых турбин : Автореф... канд. технич.наук: 053 / Колесниченко А.Ф.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1968. – 28л.
1477061
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – Вып. 2. – М-Л, 1947. – 60с.
1477062
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – М-Л, 1955. – 182с.
1477063
  Заливин Н.Н. Теплопередача и тепловые затраты при вулканизации покрышек в форматорах-вулканизаторах : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Заливин Н.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 23л.
1477064
  Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники / Т. Хоблер. – Л, 1961. – 820с.
1477065
  Рязанцев О.В. Теплопередача от плазменных струй к поверхности твердой зазы при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Рязанцев О. В.; Ин-т физ. АН БССР. – Минск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1477066
  Савченко В.А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що роботає, при зарбудненні теплопередаючої поверхні : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Савченко Володимир Анатолійович ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
1477067
   Теплопередача при низких температурах. – М, 1977. – 392с.
1477068
  Ачилов Б.М. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях и температурный режим низкопотенциальных гелиоустановок / Б.М. Ачилов, В.В. Чугунков ; отв. ред. Р.А. Захидов ; Бухар. гос. пед. ин-т. – Ташкент : Фан, 1989. – 100 с. – Библиогр.: с. 100-101
1477069
  Мак-Адамс Теплопередача. / Мак-Адамс. – Л-М, 1936. – 440с.
1477070
  Наумова А.М. Теплопередаючі характеристики пульсаційних капілярних теплових труб, призначених для малогабаритних систем охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Наумова Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1477071
  Васильев Л.Л. Теплопередающие трубки. / Л.Л. Васильев, С.В. Конев. – Минск, 1972. – 151с.
1477072
   Теплоперенос в жидкостях и газах. – Киев, 1984. – 223с.
1477073
  Шут Н.И. Теплоперенос и релаксационные процессы в полимерах и композициях на их основе. / Н.И. Шут. – Киев, 1988. – 128с.
1477074
  Горбатенко Ю.В. Теплопровідність молекулярних кристалів, утворених лабільними молекулами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.09 / Горбатенко Юлія Вікторівна ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1477075
  Пурський О.І. Теплопровідність простих молекулярних речовин при фазовому переході кристал-рідина / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  На прикладі СН2Cl2, CF2CI2, CHF2Cl, C2F6 С2Н6. SF6 і С6H12 проведено дослідження зміни теплопровідності при фазовому переході кристал-рідина. Величина зменшення теплопровідності в результаті плавлення залежить від ступеня орієнтаційної впорядкованості ...
1477076
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей ; МВ и ССО СССР, Днепропетровский гос. ун-т, Кафедра прикладной газовой динамики и тепломассобмена. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1982. – 80 с.
1477077
  Рузавин И.И. Теплопроводность водных растворов электролитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Рузавин И.И. ; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – Москва, 1954. – 9 с.
1477078
  Литвиненко И.В. Теплопроводность водных растворов электролитов и ее связь со структурой воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Литвиненко И.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1477079
  Цедерберг Н.В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н.В. Цедерберг. – Москва; Ленинград : Гоэнергоиздат, 1963. – 408с.
1477080
  Варгафтик Н.Б. и др. Теплопроводность газов и жидкостей : справочн. данные / Н.Б. и др. Варгафтик. – Москва : Издательство комитета стандартов, 1970. – 156 с.
1477081
  Грегор Т. Теплопроводность гранитоидов Западных Карпат / Т. Грегор, Р.А. Ромушкевич // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 109-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1477082
   Теплопроводность жидкостей и газов : справочн.данные / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 472с.
1477083
   Теплопроводность и диффузия. – Вып. 10. – Рига, 1980. – 137с.
1477084
   Теплопроводность и диффузия : сб.науч.трудов. – Рига : РижПИ, 1989. – 138с.
1477085
   Теплопроводность и конвективный теплообмен. – Киев, 1980. – 106с.
1477086
  Островский Ф.И. Теплопроводность и температуропроводность моносилицидов и высших силицидов 3d-переходных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Островский Ф.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
1477087
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Комаров Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1477088
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Дис... канд.физ-матнаук: / Комаров Г.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л. – Бібліогр.:л.206-216
1477089
  Микрюков В.Е. Теплопроводность и электропроводность металлов и сплавов. / В.Е. Микрюков. – М., 1959. – 260с.
1477090
  Тумпурова Валентина Федоровна Теплопроводность кристаллических решеток с точечными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тумпурова Валентина Федоровна; Ленингр. гос. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 22л.
1477091
   Теплопроводность некоторых гранитоидов Украинского щита в термобарических условиях земной коры / В.П. Коболев, И.Н. Свищук, В.И. Шаповал, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 37-48 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
1477092
  Исмаилов Ш.М. Теплопроводность некоторых кристаллических и стеклообразных полупроводников и их расплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Исмаилов Ш.М.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
1477093
  Магомедов Я.Б. Теплопроводность некоторых полпровоников при высоких температурах в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Магомедов Я. Б.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Махачкала, 1966. – 18л.
1477094
  Нуромский А.Б. Теплопроводность некоторых твердых растворов на основе теллуридов свинца, олова и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Нуромский А.Б.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1477095
  Козак М.И. Теплопроводность неметаллических порошков при высоких температурах : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Козак М.И.; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1955. – 8л.
1477096
  Лыков А.В. Теплопроводность нестационарных процессов / А.В. Лыков. – Москва ; Ленинград, 1948. – 232 с.
1477097
  Мухзамедзянов Г.Х. Теплопроводность органическихжидкостей / Г.Х. Мухзамедзянов, А.Г. Усманов. – Л., 1971. – 16с.
1477098
  Крупский И.Н. Теплопроводность отвердевших газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Крупский И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1477099
  Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения / И.А. Мотовиловец. – К, 1969. – 144с.
1477100
  Драбл Дж. Теплопроводность полупроводников : пер. с англ. / Дж. Драбл, Г. Голдсмид. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 266 с.
1477101
  Могилевский Б.М. Теплопроводность полупроводников : Монография / Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. – Москва : Наука, 1972. – 536 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов)
1477102
  Чернякова М.А. Теплопроводность полупроводниковых термосопротивлений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернякова М.А. ; МВО СССР , Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1958. – 11 с.
1477103
   Теплопроводность пород осадочного чехла арктической части Западной Сибири / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, Д.У. Аюнов, О.Н. Злобина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1952-1960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1959-1960. – ISSN 0016-7886
1477104
  Гусейнов К.Д. Теплопроводность предельных углеводородов в зависимости от температуры и давления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов К.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 22л.
1477105
  Назиев Я.М. Теплопроводность предельных углеводородов при различных температурах и выскоих давлениях. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назиев Я.М.; ГлавНИИ при Гос.экон.совета СССР.Энерг.ин-т. – М, 1962. – 17л.
1477106
  Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов : справ.пособие / В.С. Чиркин. – Москва : ГНТИ машиностроит.лит-ры, 1957. – 172 с.
1477107
  Отроева Р.З. Теплопроводность растоворов иодидов металлов 1А -- и хлоридов металлов 2А -- подгруппы в некоторых неводных растворителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Отроева Р.З.;. – Москва, 1975. – 20л.
1477108
  Лугуев С.М. Теплопроводность систем La2Te3-La3Te4 и Pr2Te4 Pr3Te4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лугуев С.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 21л.
1477109
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ. книга / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. – Ленинград : Энергия, 1974. – 264 с.
1477110
  Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел : Пер. с англ. / Г. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Наука, 1964. – 487 с.
1477111
  Берман Р. Теплопроводность твердых тел : пер. с англ. / Р. Берман ; пер. с англ. Л.Г. Асламазова ; под ред. В.З. Кресина. – Москва : Мир, 1979. – 286 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-276 (275 назв.)
1477112
   Теплопроводность твердых тел. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 321с.
1477113
  Батдалов А.Б. Теплопроводность твердых тел в магнитном поле / Батдалов А.Б., Амирханова Д.Х. ; Дагистанский филиал АН СССР, Ин-т физики. – Махачкала : ИФ ДФ АН СССР, 1989. – 276 с.
1477114
  Иванов Н.С. Теплопроводность твердых тел и дисперсных сред при фазовых превращениях / Н.С. Иванов, П.И. Филиппов. – Иркутск, 1988. – 272с.
1477115
  Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций : пер. с фр. / А. Миснар. – Москва : Мир, 1968. – 464 с.
1477116
  Гаджиев Г-О Г. Теплопроводность тройных полупроводниковых соединений типа А(1)В(5)С(6)3, А(1)3В(5),С(6)4 и твердых растворов тллур-селен в твердом и жидком состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Гаджиев Г.Г-О.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
1477117
  Ингерсолл Л.Р. и др. Теплопроводность, ее применение в технике и геологии / Л.Р. и др. Ингерсолл. – Москва; Лениград, 1959. – 260с.
1477118
  Филатов Евгений Сергеевич Теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость при постоянном давлении расплавленных фторидов щелочных металлов и их смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Филатов Евгений Сергеевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1985. – 19л.
1477119
  Гасанов С.А. Теплопроводность, электропроводность и термоэдс некоторых полупроводников в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гасанов С.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 14л.
1477120
  Копылов Владимир Николаевич Теплопроводность, электропроводность и термоэдс фононного увеличения висмута при гелиевых температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Копылов Владимир Николаевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1477121
  Сидоренко М.В. Теплопродукция изменения работоспособности и некоторые стороны энергетического обмена изолированных икроножных мышц при повторных сокращениях. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Сидоренко М.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 25л.
1477122
  Бутаков И.Н. Теплосиловые установки / И.Н. Бутаков. – Томск
2. – 1956. – 210с.
1477123
  Таращанский С.М. Теплосиловые установки американских электрических станций : по материалам заграничной командировки / С.М. Таращанский. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 208 с.
1477124
  Лаговский А.А. Теплосиловые установки центральных электростанций / А.А. Лаговский. – изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1932. – 376 с.
1477125
  Орлов А.И. Теплоснабжение и вентиляция / А.И. Орлов. – Москва, 1951. – 358с.
1477126
  Грачев С.В. Теплостойкие и коррозионностойкие пружинные стали / С.В. Грачев, В.Р. Бараз. – Москва, 1989. – 142 с.
1477127
  Гречин В.П. Теплостойкость и другие факторы износостойкости чугуна и справов при трении скольжения : Автореф... докт. техн.наук: / Гречин В. П.; Ин-т механ. АН УССР. – К., 1961. – 12л.
1477128
  Покровский Г.И. Теплота : пособие / Г.И. Покровский. – Москва : Молодая гвардия, 1924. – 34 с.
1477129
  Смис Л.Р. Теплота : пособие для техникумов / Л.Р. Смис. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 136 с.
1477130
  Розинг Б.Л. Теплота в природе и жилище : общедоступные беседы по физике / Б.Л. Розинг. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 123 с.
1477131
  Циммерман Теплота и главнейшие применения ее к технике : Общее понятие; Источники теплоты; Распространение и действие ее; Технические приложения : Общепринятое руководство : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], 278, IV с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
1477132
  Вачнадзе А.М. Теплота и начала кинетической теории газов / А.М. Вачнадзе. – Ленинград : Кубуч, 1931. – 238 с.
1477133
  Робертс Д. Теплота и термодинамика / Д. Робертс. – Москва ; Ленинград, 1950. – 592 с.
1477134
  Андрианов П.И. Теплота смачивания и удельная поверхность почв / Андрианов П.И. ; под ред. А.Ф. Иоффе ; Физико-агрономический ин-т. – Москва : Всесоюзная Академия С.Х. Наук им.Ленина, 1937. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
1477135
  Ляховский А.И. Теплотехника / А.И. Ляховский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 368 с.
1477136
   Теплотехника. – М, 1963. – 608с.
1477137
   Теплотехника. – 2-е перераб. – М, 1973. – 479с.
1477138
   Теплотехника. – К, 1976. – 519с.
1477139
   Теплотехника. – М, 1982. – 264с.
1477140
   Теплотехника : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 223 с.
1477141
  Блахер К.К. Теплотехника в лаборатории и производстве / К.К. Блахер. – М.Л., 1930. – 336с.
1477142
   Теплотехника и окружющая среда. – Вильнюс
2. – 1981. – 168с.
1477143
  Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. / Э.М. Гольдфарб. – М., 1967. – 440с.
1477144
   Теплотехника сахарной промышленности. – К, 1934. – 176с.
1477145
  Балахонцев Е.В. Теплотехника.Программа, методические указания и контрольные задания / Е.В. Балахонцев, Э.Л. Стерлинг. – 2-е изд. – М, 1978. – 54с.
1477146
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.-Л., 1951. – 448с.
1477147
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 3-е, испр. – М.-Л., 1958. – 568с.
1477148
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 4-е, переработ. – М., 1968. – 584с.
1477149
  Пугачев Н.С. Теплотехнические измерения / Н.С. Пугачев, Ю.А. Туманов. – М, 1978. – 195с.
1477150
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 424с.
1477151
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – М., 1966. – 279с.
1477152
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 248с.
1477153
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М.Л., 1946. – 268с.
1477154
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1953. – 384с.
1477155
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М., 1978. – 704с.
1477156
  Миронов К.А. Теплотехнические измерительные приборы / К.А. Миронов, Л.И. Шипетин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1958. – 896с.
1477157
  Гатаеев С.Б. Теплотехнические испытания котельных установок (промышленных предприятий). / С.Б. Гатаеев. – 2-е изд., перер. и доп. – М.-Л., 1959. – 600с.
1477158
  Петровский Н.В. Теплотехнические испытания судовых двигателей внутреннего сгорания / Н.В. Петровский. – М., 1956. – 236с.
1477159
   Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. – М, 1986. – 112с.
1477160
  Емельянов А.И. Теплотехнические контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Поверка, регулировка и пуск. / А.И. Емельянов. – М., 1963. – 239с.
1477161
  Попов А.Ф. Теплотехнический контроль на атомных электростанциях / А.Ф. Попов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 120 с.
1477162
   Теплотехнический справочник. – М-Л
2. – 1958. – 672с.
1477163
   Теплотехнический справочник. – 2-е перераб. – М
1. – 1975. – 744с.
1477164
  Бабошин В.М. Теплотехническое обеспечение основных технологических процессов черной металлургии / ред. В.М. Бабошин. – Москва, 1988. – 104 с.
1477165
   Теплотехніка. – К, 1969. – 588с.
1477166
  Кінаш Р.І. Теплотехнічний розрахунок товщини зовнішньої стіни із повнотілої цегли для будівництва житлових будинків у гірських населених пунктах Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 141-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1477167
  Мурін Г.О. Теплотехнічні вимірювання / Г.О. Мурін. – К., 1960. – 440с.
1477168
  Мишин О. Теплотрасса. / О. Мишин. – М., 1972. – 48с.
1477169
  Кузнецов Б.В. Теплоты адсорбции молекул разной геометрической и электронной структуры на гидроксилированной и дегидроксилированной поверхности кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кузнецов Б.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 18 c.
1477170
  Муттик Г.Г. Теплоты адсорбции паров на кремнеземах и цеолитах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Муттик Г.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1477171
  Киселев В.Ф. Теплоты адсорбции твердыми адсорбентами чистных жидкостей и растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев В.Ф.; МГУ и. В.М.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 7 с.
1477172
  Голутвин Ю.М. Теплоты образования и типы химической связи в неорганически х кристаллах. / Ю.М. Голутвин. – М., 1962. – 97с.
1477173
  Чернобаевь Д.А., Вологдин С.П. Теплоты образования сплавов кремневой кислоты, окиси кальция и безводного каолина / Д.А. Чернобаев и С.П. Вологдин. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена, 1912. – 20 с.
1477174
  Котлярова Г.П. Теплоты растворения галогенидов щелочных металлов в муравьиной кислоте при 25С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Котлярова Г.П. ; Харьковск. гос. ун-т. – Х., 1968. – 28 с.
1477175
  Мортимер К. Теплоты реакций и прочность связей / К. Мортимер. – Москва : Мир, 1964. – 287 с.
1477176
  Белоусов В.П. Теплоты смешения жидкостей : справочник / В.П. Белоусов, А.Г. Морачевский. – Ленинград : Химия : Ленинградское отд-ние, 1970. – 253 с. : черт. – Библиогр.: с. 226-232 (282 назв.)
1477177
  Жирмунский А.В. Теплоустойчивость клеток и распределение донных животных в верхних зонах моря : Автореф... докт.биол.наук: / Жирмунский А. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 70л.
1477178
  Андреева А.П. Теплоустойчивость коллагеновых волокон и проколлагена лягушек и тресковых рыб в связи с задачами цитоэкологии : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Андреева А.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 21л.
1477179
  Глушанкова М.А. Теплоустойчивость некоторых белковых препаратов внутривидовых групп и систематически близких видов пойкилотермных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Глушанкова М.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1967. – 17л.
1477180
  Андроников В.Б. Теплоустойчивость половых клеток и эмбрионов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Андроников В.Б. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.13-17
1477181
  Морс Ф. Теплофизика : Пер.с англ. / Ф. Морс. – Москва : Наука, 1968. – 416 с .
1477182
   Теплофизика аварий ядерных реакторов : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 527, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 512-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6194-5
1477183
   Теплофизика безопасности атомных электростанций : монография / [А.А. Ключников и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 483, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 438-483. – (Теплофизика атомных электростанций). – ISBN 978-966-02-5814-3
1477184
   Теплофизика газов и жидкостей. – Алма-Ата, 1980. – 96с.
1477185
  Калинчак В.В. Теплофизика горения пылеугольного топлива : монография / В.В. Калинчак, А.С. Черненко ; М-во образования и науки Украины, Одес нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2017. – 235, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-235. – ISBN 978-617-689-231-1
1477186
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конф. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 2 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 137с.
1477187
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 1 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 139 с.
1477188
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1 : Пузырьковое, переходное и пленочное кипение жидкостей и их смесей. – 1988. – 225с.
1477189
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 2 : Пленочная, капельная и другие случаи конденсации паров и их смесей. Испарение жидкостей. – 1988. – 184 с.
1477190
  Бушман А.В. Теплофизика и динамика интенсивных воздействий / А.В. Бушман. – Черноголовка, 1988. – 200с.
1477191
   Теплофизика и теплотехника. – К., 1964. – 340с.
1477192
   Теплофизика и теплотехника. – Киев
Вып. 37. – 1979
1477193
   Теплофизика и технология сушильно-термических процессов. – Минск, 1975. – 229с.
1477194
   Теплофизика и физическая гидрогазодинамика. – К., 1990. – 94с.
1477195
   Теплофизика и физическая гидродинамика : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1978. – 158с.
1477196
   Теплофизика конденсированных сред. – Москва : Наука, 1985. – 135с.
1477197
   Теплофизика конденсированных сред: структура и свойства : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 120с.
1477198
  Игамбердыев Х.Т. Теплофизика кремния / Х.Т. Игамбердыев, А.Т. Мамадалимов, П.К. Хабибуллаев. – Ташкент, 1990. – 136 с.
1477199
   Теплофизика кристаллизации веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1987. – 164с.
1477200
   Теплофизика кристаллизации и высокотемпературной обработки материалов. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1477201
  Павлов А.В. Теплофизика ландшафтов / А.В. Павлов; Отв.ред.Мельников П.И. – Новосибирск : Наука, 1979. – 285с.
1477202
  Зотиков И.А. Теплофизика ледниковых покровов / И.А. Зотиков. – Л., 1982. – 288с.
1477203
  Лисиенко В.Г. Теплофизика металлургических процессов / В.Г. Лисиенко. – М., 1982. – 239с.
1477204
   Теплофизика метастабильных жидкостей в связи с явлениями кипения и кристаллизации : сб.науч.трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 164с.
1477205
   Теплофизика надежности активных зон : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2015. – 771, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Сер. основана в 2010 г. – Библиогр.: с. 750-771. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-7339-9
1477206
   Теплофизика повреждений реакторных установок : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2013. – 527, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 496-527. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций", ISSN 978-966-02-5763-4). – ISBN 978-966-02-6815-9
1477207
  Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1982. – 280с.
1477208
  Харитонов В.В. Теплофизика полимеров и полимерных композиций / В.В. Харитонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 162 с.
1477209
   Теплофизика промерзающих протаивающих грунтов. – М., 1964. – 199с.
1477210
   Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография : к 100-летию Нац. акад. наук Украины / [А.В. Носовский, И.Г. Шараевский, Н.М. Фиалко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2017. – 623, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 577-602. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-8313-8
1477211
   Теплофизика технологических процессов. – Куйбышев, 1980. – 122,5с.
1477212
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк : Норд-Пресс. – ISBN 978-966-380-244-2
Т. 1 : Анализ парадигмы. – 2008. – 629, [2] с. – Библиогр. в конце частей
1477213
  Венгеров И.Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические модели : [монография в 2-х т.] / Венгеров И.Р. ; НАН Украины ; Ин-т физики горных процессов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-116-7
Т. 2 : Базисные модели. – 2012. – 685 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 646-684
1477214
  Минашин В.Е. и др. Теплофизика ядерных реакторово с жидкометаллическим охлаждением и методы электромоделирования / В.Е. и др. Минашин. – М., 1971. – 312с.
1477215
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1982. – 164 с.
1477216
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ
вып.2. – 1983. – 113 с.
1477217
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1984. – 178 с.
1477218
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск, 1985. – 151 с.
1477219
  Беккер Я.М. Теплофизическе свойства поликристаллических ферошпинелей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер Я.М.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
1477220
   Теплофизические вопросы прямого преобразования энергии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168 с.
1477221
  Кацнельсон С.С. Теплофизические и оптические свойства аргоновой плазмы / С.С. Кацнельсон, Г.А. Ковальская. – Новосибирск : Наука, 1985. – 147с.
1477222
   Теплофизические и реологические характеристики полимеров. – К., 1977. – 244с.
1477223
  Платунов Е.С. Теплофизические измерения в монотонном режиме / Е.С. Платунов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 143с.
1477224
   Теплофизические исследования : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1977. – 182с.
1477225
   Теплофизические исследования жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1975. – 59с.
1477226
   Теплофизические исследования криолитозны Сибири. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1477227
   Теплофизические исследования перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦАН СССР, 1981. – 111с.
1477228
  Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1976. – 216с.
1477229
  Косой Б.В. Теплофизические модели рационального проектирования теплообменных аппаратов на тепловых трассах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Косой Б. В.; Одеск. гос. Акад. хол. – Одесса, 1996. – 16л.
1477230
  Агаян И.М. Теплофизические основы контроля и регулирования вулканизационных процессов : Автореф... канд. техн.наук: / Агаян И.М.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1967. – 16л.
1477231
  Прошкин А.В. Теплофизические основы процессов переработки низкосортных углей в бартируемых шлаковых расплавах. : Автореф... доктор техн.наук: 01.04.14 / Прошкин А.В.;. – Красноярск, 1998. – 36л.
1477232
   Теплофизические проблемы прямого преобразования теплоты в электроэнергию. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192 с.
1477233
  Кошелев Василий Сергеевич Теплофизические процессы в элементах СВЧ-приборов / Кошелев Василий Сергеевич. – Саратов, 1981. – 184 с.
1477234
  Коваленко В.Ф. Теплофизические процессы и электровакуумные приборы / В.Ф. Коваленко. – Москва, 1975. – 215 с.
1477235
  Волохонский Л.А. Теплофизические процессы и энергетический баланс при плавке в гарниссаже / Л.А. Волохонский. – Москва, 1965. – 56с.
1477236
  Тверковкин Б.Е. Теплофизические расчеті реакторов с диссоциирующим теплоносителем / Б.Е. Тверковкин, А.П. Якушев. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 103 с.
1477237
   Теплофизические свойства аммиака. – М., 1978. – 264с.
1477238
   Теплофизические свойства веществ : справочник. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1956. – 367 с.
1477239
   Теплофизические свойства веществ : обзорн.информация. – Москва : АН СССР
Вып. 2 : Некоторые вопросы теории жидкого состояния. – 1976. – 152с.
1477240
   Теплофизические свойства веществ. – Москва
Вып. 15. – 1980
1477241
   Теплофизические свойства веществ. – Москва
Вып. 16. – 1982
1477242
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 1. – 1989. – 298с.
1477243
   Теплофизические свойства веществ : труды 8-й Всесоюзн.конф. – Новосибирск : СО АН СССР
Ч. 2. – 1989. – 280с.
1477244
   Теплофизические свойства веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1979. – 154с.
1477245
   Теплофизические свойства веществ и растворов. – Новосибирск, 1988. – 118,6с.
1477246
   Теплофизические свойства веществ при высоких температурах : сб.науч.трудов. – Москва : ИВТАН, 1978. – 204с.
1477247
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : тезисы докладов совещания. – Москва : ВНИИ, 1971. – 86с.
1477248
   Теплофизические свойства веществ при низких температурах : материалы 1 Всесоюзн.совещания. – Москва : ВНИИ, 1972. – 191с.
1477249
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 160 с. – рос., англ., фр., ісп. мовами
1477250
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман. – Москва, 1966. – 372с.
1477251
  Коболев В.П. Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 04.00.08 / Коболев В.П. ; КГУ. им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – л.
1477252
  Коболев Владимир Павлович Теплофизические свойства вулканогенных горных пород и некоторые аспекты их геологической интерпретации : Дис... канд геол-минерал.наук: 04.00.08 / Коболев Владимир Павлович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 257л.
1477253
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1973. – 207с.
1477254
   Теплофизические свойства газов. – Москва : Наука, 1976. – 121с.
1477255
   Теплофизические свойства гидрида, дейтерида, тртида лития и их растворов с литием. – М., 1983. – 191с.
1477256
   Теплофизические свойства горных пород. – М., 1984. – 204с.
1477257
   Теплофизические свойства горных пород. – Москва : Недра, 1987. – 154с.
1477258
  Вукалович М.П. Теплофизические свойства двуокиси углерода / М.П. Вукалович, В.В. Алутин. – Москва : Атомиздат, 1965. – 456 с.
1477259
  Вассерман А.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов / А.А. Вассерман, В.А. Рабинович. – Москва, 1968. – 238с.
1477260
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1973. – 158с.
1477261
   Теплофизические свойства жидкостей. – Москва : Наука, 1976. – 163с.
1477262
   Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии / В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. и др. Муратов; В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Г.В. Ермаков, Г.Н. Муратов и др. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207 с.
1477263
   Теплофизические свойства жидкостей и взрывное вскипание. – Свердловск, 1976. – 132с.
1477264
   Теплофизические свойства жидкостей и газов при высоких температурах и плазмы : труды Всесоюзн.конф. – Москва : Изд-во комитета стандартов
Т. 2. – 1969. – 408с.
1477265
  Орландо Лусило Лопес Абреу Теплофизические свойства и молекулярная подвижность композиций на основе эпоксидного полимера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Орландо Лусило Лопес Абреу; Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.186-198
1477266
  Орландо Лусило Лопес Абреу Теплофизические свойства и молекулярная подвижность композиций на основе эпоксидного полимера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Орландо Л.Л.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 20 с.
1477267
  Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. – Москва : Машиностроение, 1975. – 216 с.
1477268
  Чиркин В.С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники / В.С. Чиркин. – М., 1968. – 484с.
1477269
  Пашаев Б.П. Теплофизические свойства металлов и сплавов в твердом и жидком состоянии (П -VВ подгрупп) / Б.П. Пашаев. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1477270
  Зиновьев В.Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах / В.Е. Зиновьев. – М, 1989. – 382с.
1477271
  Перваков В.А. Теплофизические свойства металлов с дефектами кристаллической решетки при низких температурах / В.А. Перваков. – Харьков : Основа, 1990. – 155 с.
1477272
   Теплофизические свойства метастабильных систем. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 112с.
1477273
  Зубарев В.Н. Теплофизические свойства метилового спирта : справочник / В.Н. Зубарев, П.Г. Прусаков, Л.В. Сергеева. – Москва : Издательствр стандартов, 1973. – 202 с.
1477274
  Назинцев Ю.Л. и др. Теплофизические свойства морского льда / Ю.Л. и др. Назинцев. – Л., 1988. – 258с.
1477275
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: карбиды: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1977. – 119с.
1477276
  Кржижановский Р.Е. Теплофизические свойства неметаллических материалов: окислы: справ. кн. / Р.Е. Кржижановский. – Л., 1973. – 333с.
1477277
   Теплофизические свойства неона, аргона, криптона и ксенона. – М., 1976. – 636с.
1477278
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – М., 1970. – 176с.
1477279
   Теплофизические свойства низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1976. – 72с.
1477280
  Вукалович М.П. и др. Теплофизические свойства органических теплоносителейё / М.П. и др. Вукалович. – Москва, 1970. – 240с.
1477281
   Теплофизические свойства перегретых жидкостей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1978. – 87с.
1477282
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства плохих проводников тепла / Л.Л. Васильев, Ю.Е. Фрайман. – Минск : Наука и Техника, 1967. – 176 с.
1477283
  Пивень А.Н. Теплофизические свойства полимерных материалов. Справочник. / А.Н. Пивень. – К., 1976. – 179с.
1477284
  Новиченок Л.Н. Теплофизические свойства полимеров / Л.Н. Новиченок, З.П. Шульман. – Минск, 1971. – 118с.
1477285
  Охотин А.С. и др. Теплофизические свойства полупроводников / А.С. и др. Охотин. – Москва : Атомиздат, 1972. – 200 с.
1477286
  Сергеев О.А. Теплофизические свойства полупрозрачных материалов / О.А. Сергеев, А.А. Мень. – М., 1977. – 288с.
1477287
  Васильев Л.Л. Теплофизические свойства пористых материалов. / Л.Л. Васильев, С.А. Танаева ; АН БССР, Ин-т тепло- и массообмена. – Минск : Наука и техника, 1971. – 266 с.
1477288
  Хасаншин Т.С. Теплофизические свойства предельных одноатомных спиртов при атмосферном давлении / Т.С. Хасаншин. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 256 с.
1477289
   Теплофизические свойства рабочих сред газофазного ядерного реатора. – М., 1980. – 303с.
1477290
   Теплофизические свойства твердых веществ. – Москва : Наука, 1973. – 160с.
1477291
   Теплофизические свойства твердых веществ : Сборник статтей. – Москва : Наука, 1976. – 138 с. : ил. – Список лит. в конце статей
1477292
   Теплофизические свойства твердых тел : материалы 3-й Всесоюзн.теплофиз.конф. – Киев : Наукова думка, 1971. – 220с.
1477293
   Теплофизические свойства твердых тел при высоких температурах. – М.
1. – 1969. – 496с.
1477294
   Теплофизические свойства титана и его сплавов. – М., 1985. – 103с.
1477295
  Пугачев А.Т. Теплофизические свойства тонких металлических пленок : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пугачев А.Т. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 42 с.
1477296
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – М., 1980. – 295с.
1477297
  Мустафаев Р.А. Теплофизические свойства углеводородов при высоких параметрах состояния / Р.А. Мустафаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 311с.
1477298
   Теплофизические свойства фреонов. – М.
2. – 1985. – 263с.
1477299
   Теплофизические свойства четырехокиси азота. – Минск, 1982. – 197с.
1477300
   Теплофизические свойства щелочных металлов. – М., 1970. – 488с.
1477301
  Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов / А.Ф. Чудновский. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 456с.
1477302
  Луцкая Л.Ф. Теплофизические характеристики низших силицидов марганца, железа, никеля и твердых растворов (Fe - Mn ) Si.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Луцкая Л.Ф.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1477303
  Чичуа Г.С. Теплофизические характеристики основных почвенных типов Грузинской ССР. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Чичуа Г.С.; Тбилис. гос.у н-т. – Тбилиси, 1964. – 37л.
1477304
   Теплофизические явления при кристаллизации металлов. – Новосибирск, 1982. – 133с.
1477305
  Егорова С.А. Теплофизическое исследование процесса вулканизации наполненных эбонитовых смесей. : Автореф... Канд.техн.наук: / Егорова С.А.; Моск.ин-т.тонкой хим.технол. – М, 1969. – 24л.
1477306
  Занемонец Н.А. Теплофизическое исследование тепловых эффектов вулканизации натурального и синтетических каучуков : Автореф... канд. техн.наук: / Занемонец Н.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1961. – 23л.
1477307
  Мелентьев Л.А. Теплофикация / Л.А. Мелентьев. – МЛ.
2. – 1948. – 280с.
1477308
  Кирюшатов А.И. Теплофикация в сельскохозяйственном производстве / А.И. Кирюшатов. – Москва, 1986. – 190 с.
1477309
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 88 с. : черт. – (Б-ка теплотехника ; вып. 4)
1477310
  Белинский С.Я. Теплофикация и теплоэлектроцентрали / С.Я. Белинский. – Москва : Энергия, 1976. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 128 (8 назв.). – (Б-ка теплотехника)
1477311
   Теплофикация Ленинграда. – Л.-М., 1933. – 64с.
1477312
   Теплофикация СССР / Белинский С. Я. – М., 1977. – 312с.
1477313
  Гончарук С.М. Теплофізичні аспекти підвищення енергоефективності громадських будівель / С.М. Гончарук, О.М. Лисенко ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Наукова думка, 2021. – 229, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-227. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1775-7
1477314
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости металів та стопів : монографія / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський, Лілія Базюк ; [за ред. Г.О. Сіренка]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 228, [1] с. : іл., табл. – Світлої пам"яти головного редактора журналу "Фізика і хімія твердого тіла" проф., д-ра хім. наук Фреїда Д.М. присвячуємо!. – Бібліогр.: с. 196-228. – ISBN 978-966-8969-71-3
1477315
  Сіренко Г.О. Теплофізичні властивости полімерних композитів / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 288, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-283. – ISBN 978-617-7468-00-3
1477316
  Семенюк Ю.В. Теплофізичні властивості альтернативних робочих тіл для парокомпресорних холодильних машин (Експеримент, методи розрахунку) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Семенюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
1477317
  Ярема Теплофізичні властивості бінарних полімерних систем при підвищених тисках : автореф. дис. ... канд. хіміч. наук : 01.04.19 / Ярема Георгій-Ігор Євстахович ; АН України. Ін-тут хімії високомолек. сполук. – Київ, 1993. – 17 с.
1477318
  Різак І.М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 47 назв
1477319
   Теплофізичні властивості кількох нанорозмірних рідинних систем / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 309-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені теплофізичні властивості, молекулярна будова нанорозмірних рідинних систем на основі води із вмістом фулерену С[нижній індекс 60] та вуглецевих нанотрубок. Проаналізований вплив тиску та температури в інтервалах від 0,1 МПа до 153 МПа та від ...
1477320
   Теплофізичні властивості системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари / А.М. Григор"єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, Д.О. Маматова, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 295-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина, внутрішня енергія, ентальпія, ізобарна теплоємність, ізотермічний модуль пружності, коефіцієнт теплового розширення системи двохатомних частинок, що взаємодіють за допомогою потенціалу Кіхари, в широкому ...
1477321
  Пошивайло Л.Ю. Теплофізичні властивості суміші вода-лапоніти / Л.Ю. Пошивайло, В.Ф. Королович, Л.А. Булавін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 53
1477322
  Федоренко А.В. Теплофізичні механізми безполум"яного горіння домішок горючих газів на дисперсному каталізаторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Федоренко Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
1477323
  Малецька Кіра Дмитрівна Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних матеріалів у диспергованому стані : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.14.06 / Малецька К.Д.; НАНУ. Ін-тут техн. теплофізики. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 58 назв
1477324
  Скоромний А.Л. Теплофізичні особливості утилізації зношених автомобільних шин методом термохімічної деструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скоромний Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1477325
  Разаков А.Т. Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.14.06 / Разаков А.Т.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
1477326
  Суржик О.М. Теплофізичні характеристики геліоенергетичних модулів з композиційними тепловідводами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Суржик Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1477327
  Куракін Олександр Теплохід "Суліна": 60 років на морському дні : Україна / експедиція / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 22-25 : Фото
1477328
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда, 1948. – 262с.
1477329
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия" / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1950. – 272с.
1477330
  Джигурда О. Теплоход "Кахетия". / О. Джигурда. – Симферополь, 1948. – 167с.
1477331
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1958. – 271с.
1477332
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – К, 1981. – 392с.
1477333
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – Симферополь, 1986. – 224с.
1477334
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". / О.П. Джигурда. – М, 1988. – 431с.
1477335
  Джигурда О.П. Теплоход "Кахетия". Подземный Госпиталь. Тыловые будни = Записки военно-морского врача / О.П. Джигурда. – Москва : Советский писатель, 1966. – 470с.
1477336
  Тублин Я.А. Теплоход. / Я.А. Тублин. – Одесса, 1979. – 55с.
1477337
  Цюпа А.М. Теплоходи типу "Ерофей Хабаров" - перший український проект озерно-річкового пасажирського судна // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 29-32. – ISSN 2077-9496
1477338
  Висоцька М.В. Теплохолодопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії холодної води та вентиляційного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Висоцька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1477339
   Теплоэлектрические измерения и контроль. – Минск, 1967. – 150с.
1477340
  Булгаков К.В. Теплоэлектрические станции в энергетическом хозяйстве СССР : Автореф... докт. техн.наук: / Булгаков К. В.; МВиССО РСФСР, Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1960. – 49л.
1477341
  Мельников Г.Д. Теплоэлектроцентраль / Г.Д. Мельников. – К., 1961. – 99с.
1477342
   Теплоэнергетика. – М.
вып. 2. – 1960. – 196с.
1477343
  Любанская Н.Е. Теплоэнергетика / Н.Е. Любанская, Е.М. Мельцер. – М., 1969. – 95с.
1477344
   Теплоэнергетика и окржающая среда. – Вильнюс
1. – 1981. – 164с.
1477345
   Теплоэнергетика и теплотехника. – М., 1980. – 529с.
1477346
  Флаксерман Ю Теплоэнергетика СССР , 1921-1980 / Ю Флаксерман. – М, 1985. – 208с.
1477347
  Петунин Б.В. Теплоэнергетика ядерных установок / Б.В. Петунин. – Москва, 1960. – 232 с.
1477348
  Ницкевич Е.А. Теплоэнергетика. / Е.А. Ницкевич. – М., 1962. – с.
1477349
   Теплоэнергетические и химикотехнологические приборы и регуляроты. – М.-Л.
вып.3. – 1956. – 238с.
1477350
   Теплоэнергетические приборы и регуляроты. – М.-Л., 1954. – 272с.
1477351
  Немцев З.Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение / З.Ф. Немцев, Г.В. Арсеньев. – М., 1982. – 400с.
1477352
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1967. – 256с.
1477353
  Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1982. – 264с.
1477354
  Пертту П. Теплые ветры Севера : повесть, рассказы / Пекка Пертту; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1974. – 199 с.
1477355
  Жикол А.В. Теплые горсти гнезд / А.В. Жикол. – Киев, 1984. – 118с.
1477356
  Крушинский С.К. Теплые горы / С.К. Крушинский. – М., 1960. – 327с.
1477357
  Липилин В.Г. Теплые дни в декабре : рассказы : (о В.И.Ленине : для сред. и ст. возраста) / В.Г. Липилин. – Л., 1979. – 111 с.
1477358
  Галиев А. Теплые звезды / А. Галиев. – Алма-Ата, 1959. – 183с.
1477359
  Борисов Е.И. Теплые звезды / Е.И. Борисов. – М., 1973. – 216с.
1477360
  Баева А.А. Теплые зимы : стихи / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1978. – 271с.
1477361
  Бурова Н.П. Тёплые камни / Н.П. Бурова. – М., 1968. – 95с.
1477362
  Емельянов А.Т. Теплые ключи / А.Т. Емельянов. – Москва, 1962. – 176с.
1477363
  Грибов Ю.Т. Теплые ключи / Ю.Т. Грибов. – М., 1974. – 64с.
1477364
  Малышев Н.И. Теплые Ключи : стихотворения / Н.И. Малышев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 56с.
1477365
  Поленов Ф.Д. Теплые края / Ф.Д. Поленов. – Тула, 1978. – 97с.
1477366
  Титов Александр Михайлович Теплые крылья : Повести и рассказы / Титов Александр Михайлович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1984. – 176с. : ил.
1477367
  Жибрик Н.И. Теплые ладони подорожника / Н.И. Жибрик. – Йошкар-Ола, 1975. – 63с.
1477368
  Ивнев Р. Теплые листья / Р. Ивнев. – Москва, 1978. – 183с.
1477369
  Щегленко А.В. Теплые окна : Новеллы. Эссе. Дневники / А.В. Щегленко. – Харьков : Крок, 2003. – 176с. – ISBN 966-652-039-7
1477370
  Харитонова А.Л. Теплые росы. / А.Л. Харитонова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 271с.
1477371
  Поликарпов С.И. Теплые сумерки / С.И. Поликарпов. – Москва : Современник, 1980. – 207 с.
1477372
  Попова Т.П. Теплые фронты зимой над Европейской частью СССР и эволюция осадков, вызываемых ими. : Автореф... канд. геогр.наук: / Попова Т.П.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1956. – 9л.
1477373
  Денис В.И. Тёплые электроны / В.И. Денис. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 144 с. – (Электроны в полупроводниках; 4)
1477374
  Бедный Б.В. Теплый берег : рассказы и повесть / Б.В. Бедный. – Москва : Современник, 1974. – 479 с.
1477375
  Цюрупа Э.Я. Теплый берег / Э.Я. Цюрупа. – М., 1976. – 191с.
1477376
  Минтяк И.И. Теплый берег. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1979. – 88с.
1477377
  Федорова А.П. Теплый берег: стихи. / А.П. Федорова. – Красноярск, 1977. – 95с.
1477378
  Атаров Н.С. Теплый ветер : рассказы и очерки / Атаров Н.С. – Ростов-на-Дону : Ростоблкн-во, 1950. – 212 с.
1477379
   Теплый ветер. – Иваново, 1958. – 279с.
1477380
  Гришин Н.Н. Теплый ветер / Н.Н. Гришин. – М., 1966. – 103с.
1477381
  Марков А.Я. Теплый ветер / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 175 с.
1477382
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / Василий Протодьяконов ; пер. с якут. – Москва : Советская Россия, 1975. – 398 с.
1477383
  Протодьяконов В.А. Теплый ветер с юга : рассказ и повести / В.А. Протодьяконов; пер. с якут. – Москва, 1987. – 286 с.
1477384
  Шепило В.М. Теплый вторник / В.М. Шепило. – М, 1985. – 256с.
1477385
  Пятаев Е.И. Теплый день. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1978. – 87с.
1477386
  Машков С. Теплый дождь / С. Машков. – Смоленск, 1969. – 28с.
1477387
  Гарифуллина Н.Х. Теплый дождь / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1973. – 118с.
1477388
  Такала Р.В. Теплый дождь / Р.В. Такала. – Петрозаводск, 1973. – 54с.
1477389
  Султангареев Р. Теплый дождь : повесть и рассказы / Рашит Султангареев ; пер. с башк. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1976. – 253 с.
1477390
  Александровский В.Н. Теплый дождь : повесть / Виктор Александровский ; ил.: В. Алексеев. – Москва : Современник, 1986. – 334, [2] с. : ил.
1477391
  Гуэрра Тонино Теплый дождь : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.5-41. – ISSN 0012-6756
1477392
   Теплый дом. – М.
1. – 1989. – 332с.
1477393
   Теплый дом. – М.
2. – 1989. – 300с.
1477394
  Каримов Р Теплый запах ромашки / Р Каримов. – Душанбе, 1975. – 104с.
1477395
  Кондратковская Н.Г. Теплый ключ / Н.Г. Кондратковская. – Челябинск, 1971. – 79с.
1477396
  Севриев С. Теплый лед. / С. Севриев. – М, 1977. – 165с.
1477397
  Харчук Н Б. Теплый пепел / Н Б. Харчук, . – М, 1984. – 287с.
1477398
  Красавин Ю.В. Тёплый переулок / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 93с.
1477399
  Рахманин Б.Л. Теплый ситец : повести и рассказы / Б.Л. Рахманин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 543с.
1477400
  Осадчий О.М. Теплый снег / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1967. – 116с.
1477401
  Чернухин И. Теплый снег / И. Чернухин. – Москва, 1982. – 112 с.
1477402
  Немченко Г.Л. Теплый снег. / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1963. – 78с.
1477403
  Калинина Л.Ф. Теплый стан / Л.Ф. Калинина. – М. : Современник, 1977. – 79 с.
1477404
   Теплый фронт. – Москва-Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 26с.
1477405
  Жупан И.В. Теплый хлеб / И.В. Жупан. – Ужгород, 1958. – 104с.
1477406
  Палькин Н.Е. Теплый хлеб / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1974. – 167с.
1477407
  Родичев Н.И. Теплый хлеб / Н.И. Родичев. – М., 1974. – 365с.
1477408
   Теплый хлеб Родины. – Ростов-на-Дону, 1981. – 160с.
1477409
  Ларионов С.С. Теплыми руками : роман / Сергей Ларионов; авториз. пер. с мокша-мордов. А.Кременского. – Москва : Современник, 1983. – 223 с.
1477410
  Сынгаевский П.Ф. Теплынь / П.Ф. Сынгаевский. – Киев, 1964. – 103с.
1477411
  Балачан В.Ф. Теплынь / В.Ф. Балачан. – Новосибирск, 1969. – 86с.
1477412
  Солоницын А.А. Теплынь / А.А. Солоницын. – Куйбышев, 1979. – 248с.
1477413
  Курчавов И.Ф. Теплынь в Студенце / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 270с.
1477414
  Панченко Н.В. Теплынь. / Н.В. Панченко. – М., 1958. – 86с.
1477415
   Тепмоупругость эектороводныых тел. – Киев, 1977. – 247с.
1477416
  Сакиев М.С. Тепмы роста основных производственных фондов и совокупного общественного продукта в СССР / М.С. Сакиев. – Москва : Московский университет, 1972. – 172 с.
1477417
  Дацюк Г. Тепрер - назавжди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 3


  "У 1994 році в газеті "Независимость" з"явилася стаття "Кенгір-1954" - до 40-річчя Кенгірського повстання. Про це тоді практично не писали, але мені вдалося зібрати достатньо матеріалу і свідчень. Мала й світлину зовсім молодих жінок, ув"язнених ...
1477418
   Тер-Акопов Аркадій Авакович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 221-225. – ISBN 978-617-573-038-6
1477419
  Лапцуй Л.В. Тёр : поэма-сказка / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудининой. – Москва : Современник, 1984. – 128 с.
1477420
  Савельєва К.С. Теракоти в контексті історії та духовної культури населення Нижнього Подністров"я в античний час : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Савельєва Катерина Сергіївна ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
1477421
  Шевченко Т.М. Теракоти з поселення Маслини на хорі Херсонеса Таврійського / Т.М. Шевченко, В.В. Котенко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 19-39. – ISSN 0235-3490
1477422
  Савельєва К. Теракоти у культовій практиці еллінів Нижнього Подністров"я (VI - I ст. до н. е.) // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 16-22. – ISSN 1998-4634
1477423
   Теракотовий бал у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 128-131 : фото
1477424
  Романюк В.С. Теракт как перформанс: попытка философского осмысления // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 234-238. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1477425
  Григорьева К.С. Теракт с захватом заложников (Обнаружение институционализированного конфликта на "этой стороне") // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1477426
  Слісаренко І.Ю. Теракти у США 11 вересня 2001 р.: культурний та комунікаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-60. – (Журналістика ; Вип. 10)


  У контексті подій у США 11 вересня 2001 р. аналізується конфлікт різних форм як національної, так і глобальної форм культури. Окремо зазначається, що не існує як однорідної глобальної культури, так і однорідної за контекстом глобальної комунікації. ...
1477427
  Козловский Борислав Терапевт Дядя Ваня // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 46 : рис. – ISSN 1029-5828
1477428
   Терапевтика імені професора М.М. Бережницького = Terapevtyka of professor M.M. Berezhnytsky : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; Видавничий дім "Медкнига" ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавничий дім Медкнига, 2020-. – ISSN 2709-7404
Т. 2, № 3. – 2021. – 84 с. – DOI: 10.31793/2704.2021.2-3 - Резюме укр., англ. мовами
1477429
   Терапевтика імені професора М.М. Бережницького = Terapevtyka of professor M.M. Berezhnytsky : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавничий дім Медкнига, 2020-. – ISSN 2709-7404
Т. 2, № 2. – 2021. – 84 с. – DOI: 10.31793/2704.2021.2-2. - Резюме укр., англ. мовами
1477430
   Терапевтика імені професора М.М. Бережницького = Terapevtyka of professor M.M. Berezhnytsky : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Видавничий дім Медкнига, 2020-. – ISSN 2709-7404
Т. 2, № 1. – 2021. – 88 с. – DOI: 10.31793/2704.2021.2-1. - Резюме укр., англ. мовами
1477431
  Свирид Г.М. Терапевтическая эффективность лидазы у больных с затяжным течением болезни Боткина : Автореф... канд. мед.наук: / Свирид Г. М.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 15л.
1477432
   Терапевтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения. – Минск, 1986. – 231с.
1477433
  Слухай Н.В. Терапевтические метафоры и их суггестивный потенциал: теоретические ресурсы НЛП // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 316-324. – ISBN 978-966-171-476-1
1477434
  Масалов А.Г. Терапевтические функции видеоигр в современном обществе // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 72-76. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1477435
  Смолянская А.И. Терапевтический текст в Интернет- пространстве: вербальные средства суггестии // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 232-247. – ISSN 2520-6397


  Посвящена исследованию терапевтических текстов, представленных в Интернет-пространстве. Определяющим признаком, позволяющим рассмат- ривать текст как терапевтический, является наличие в нем терапевтичес- кой метафоры. Также рассматриваются ...
1477436
  Смолянская А.И. Терапевтический текст в интернет-пространстве: особенности функционирования и виды // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 175-185


  Основными особенностями терапевтических текстов, размещенных в интернете, являются поликодовость и гипертекстуальность. Значительно реже используется метафора. На основании наличия у того или иного текста вербальной, визуальной и/или аудиальной ...
1477437
  Царьов О.В. Терапевтична гіпотермія та методи управління терморегуляцією при критичних та термінальних станах : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Царьов Олександр Володимирович, М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1477438
   Терапевтична офтальмологія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / Г.Д. Жабоєдов, А.О. Ватченко, М.М. Тимофєєв, Т.Д. Цикова, Р.Л. Скрипник; [Г.Д. Жабоєдов та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. АМН України, д-ра мед. наук, проф. Г.Д. Жабоєдова, д-ра мед. наук, проф. А.О. Ватченко. – Київ : Здоров"я, 2003. – 133, [1] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 133. – ISBN 5-311-01299-4
1477439
   Терапевтичне опромінення хворих онкогінекологічного профілю та можливість прогнозу променевих ускладнень / В.С. Іванкова, В.М. Михайленко, Е.А. Дьоміна, Т.В. Хруленко, Л.М. Барановська, О.О. Грінченко // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 34-51. – ISSN 2708-7166
1477440
  Федій О.А. Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С. 80-90
1477441
   Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом / М.Д. Тронько, Л.М. Калинська, О.К. Топорова, О.І. Ковзун, Т.П. Гулько, І.П. Пастер, В.А. Кордюм // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 93-98. – ISSN 2413-7944
1477442
  Марценюк М.О. Терапевтичні казки та казкові історії в корекційно-розвивальній роботі з дітьми та підлітками / М.О. Марценюк, І.М. Фельцан // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 57-66. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-8164
1477443
  Данкович Н.О. Терапевтичні можливості підготовки жінок із безпліддям до ЕКЗ / Н.О. Данкович, О.М. Бабенко // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 53-56. – ISSN 2309-4117
1477444
  Васильев К.К. Терапевты - политические эмигранты. (Из истории послеоктябрьского исхода) // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 58-63. – ISSN 2411-1457
1477445
  Смирнов Н.П. Терапевты и сочинение Филона Иудея "О жизни созерцательной". – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – 120, 36, VI с.
1477446
  Демчук К.А. Терапия словом / К.А. Демчук, М.А. Косенко, И.А. Медведева // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 10-18. – ISSN 2226-7549
1477447
  Фітцек С. Терапія = Die therapie / Себастіан Фітцек ; [пер. з нім. О. Гладкого]. – Харків : Vivat, 2019. – 254, [2] с. – На обкл. зазнач.: Світовий бестселер. - Парал. тит. арк. нім. - Пер. за вид.: Fitzek S. Die Therapie : psychothriller. Munchen: Knaur Taschenbuch Verlag, 2006. – (Художня література). – ISBN 978-966-942-935-3
1477448
   Терапія красою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 52-53 : фото
1477449
  Павлов О.О. Терапія післяопераційного делірію / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – C. 69-72. – ISSN 2224-0586
1477450
  Янєв О. Терапія рекламного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 39
1477451
  Терлецька Л. Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1477452
  Кошмаль В. Терапія та утопія: маленька Україна в Регенсбурзі (1945-1949 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  Регенсбург - німецьке місто, яке майже не зазнало руйнувань у Другій світовій війні, стало тимчасовим притулком для переміщених з України осіб між 1945 та 1949 роками. Німецькі мешканці з Гангхоферзідлунга, одного з передмість міста, покинули свої ...
1477453
  Киньар П. Тераса во Рим : роман / Паскал Киньар ; .прев. од фр. Х. Вибрандс, К. Кулавкова ; jазич. ред. К. Кулавкова. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2003. – 129 с. – (Наградени светски автори). – ISBN 9989-905-25-8
1477454
  Колодний А. Терасава в контексті ордену Ніпподзян Мьоходзі // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 301-313. – ISBN 978-617-696-609-8


  Дзюнсей Терасава (Junsey Terasawa, 1950) - японський буддистський чернець-миротворець та Учитель чернечого Ордена Ніппондзан Мьоходзі у Євразії. Шановний наставник, прозваний Терасава-сенсей, чи просто Сенсей має багаторічний досвід чернечої ...
1477455
  Гнатюк Роман Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття) // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 52-65. – Бібліогр.: 17 назв.
1477456
  Дмітрієв М.І. Тераси Правобережжя Псла між Балаклією і Прусівкою / М.І. Дмітрієв. – Х., 1940. – 13-26с.
1477457
  Драган Н. Тератогенез у Pinus sibirica du Tour в техногенно забрудненому середовищі / Н. Драган, Г. Драган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-137. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Описано утворення ряду структур у стерильній зоні вегетативних пагонів 10-річних рослин Pinus sibirica Du Tour. По завершенню весняного росту центрального вегетативного пагона в катафілах його стерильної зони протягом дуже короткого часу (3-4 тижні) ...
1477458
  Митрофанов П.И. Тератогенетические наблюдения : Новая серия : (с 5 табл. и 16 рис. в тексте) / [соч.] П.И. Митрофанова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – [2], 64 с., 5 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1900, № 7. – Библиогр.: "Упоминаемые в тексте сочинения", с. 57-58. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; XXII)


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко от автор
1477459
  Тутаюк В.Х. Тератология цветка / В.Х. Тутаюк. – Баку, 1969. – 112с.
1477460
  Нікітенко Н. Тератологічний сюжет орнаменту південної вежі Софії Київської // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 70-79. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
1477461
  Вимба Э.К. Терветский парк лесных ландшафтов. / Э.К. Вимба. – Рига, 1985. – 104с.
1477462
   Теребінський Володимир Іполитович (1878-1950) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 474-475. – ISBN 978-966-439-754-1
1477463
  Миська Р.Г. Теребовельська земля ХІ-ХІІ ст. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 0235-3490


  Історичний огляд
1477464
  Демченко В.Ф. Теребовля / В.Ф. Демченко, І.П. Герета. – Львів, 1971. – 83с.
1477465
  Губ"як В. Теребовля в дзеркалі часу / Василь Губ"як. – Житомир : Житомирська обласна друкарня, 1999. – 208с. – ISBN 966-7057-43-7
1477466
  Якель Р. Теребовля: від удільного князівства - до об"єднаної громади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22 липня - 11 серпня (№ 28). – С. 15


  Цими днями стародавнє місто Теребовля на Тернопіллі відсвяткувало ювілей — 920-ліття першої письмової згадки. Адже в Іпатіївському літописі записано, що у 1097 р. на з"їзді князів у Любечі був присутній теребовлянський князь — Василько Ростиславович. У ...
1477467
   Теребовлянщина : історико-краєзнавчий та літературно-мистецький журнал: спеціальний випуск. – Львів ; Теребовля
Вип. 2 : Краєвиди, історичні та архітектурні пам"ятки (вип. 1) /Куликівський А./. – 1999
1477468
  Шніцлер А. Тереза / А. Шніцлер. – Київ, 1929. – 268 с.
1477469
  Эркман Э. Тереза / Эркман-Шатриан. – М, 1963. – 191с.
1477470
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать : роман / Ж. Амаду. – Київ : Молодь, 1977. – 198с.
1477471
  Амаду Ж. Тереза Батиста, уставшая воевать : роман / Ж. Амаду ; Пер. с португ. Ю. Калугина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с. – (Роман-газета ; № 13 (827))
1477472
  Моріак Ф. Тереза Декейру. / Ф. Моріак. – Київ, 1967. – 253с.
1477473
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Клубок змей. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен. / Ф. Мориак. – Кишинев, 1984. – 544 с.
1477474
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Мартышка : [повести] / Франсуа Мориак ; [пер. с фр. Н. Жарковой, Н. Немчиновой]. – Москва : Геликон, 1992. – 157, [3] с. – ISBN 5-85948-003-2
1477475
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен : романы, повесть / Ф. Мориак. – Москва, 1971. – 507 с.
1477476
  Мориак Ф. Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен / Ф. Мориак. – Москва, 1985. – 444 с.
1477477
  Воронова М. Тереза из Лизье: Жить любовью // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Св. Тереза Дитяти Ісуса і Святого Лику, в миру Тереза Мартен — католицька свята, монахиня кармелітка, одна из трьох жінок, що удостоєна титулу Учитель Церкви.
1477478
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1975. – 623 с.
1477479
  Золя Э. Тереза Ракен. Жерминаль / Э. Золя. – Москва, 1981. – 719 с.
1477480
  Майданська С.В. Терези / С.В. Майданська. – К, 1986. – 94с.
1477481
  Ячейкін Ю.Д. Терези сміху / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1970. – 48 с.
1477482
  Патрус-Карпатський Терези часу / Патрус-Карпатський. – К., 1967. – 86с.
1477483
  Сурнін В.Б. Терезин і Талергоф - табори смерті Першої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 79-89. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1477484
  Томчаній М. Терезка : повість / М. Томчаній. – Ужгород, 1957. – 116 с.
1477485
  Храпова Л.Е. Терек- река буйная / Л.Е. Храпова. – М, 1960. – 576с.
1477486
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин, Э.О. Блок. – М, 1966. – 304с.
1477487
  Фазин З.И. Терек в огне / З.И. Фазин. – М, 1966. – 309с.
1477488
  Михалева Л.А. Теректинский диабазовый дайковый комплекс центральной части Горного Алтая и роль его в металлогении : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Михалева Л.А. ; АН СССР, Сиб. отд. Объед. учен.совет по геол.-минералог. , геофиз. и геогр. наукам. – Новосибирск, 1962. – 18 с.
1477489
  Ардов В.Е. Терем-теремок : юморист. рассказы / В.Е. Ардов. – Москва : Советская Россия, 1965. – 127 с. – (Короткие повести и рассказы)
1477490
   Терем-теремок. – Днепропетровск, 1983. – 72с.
1477491
  Зелинский Ф.Ф. Терем зари / Ф.Ф. Зелинский. – Птгр., 1922. – 32с.
1477492
  Вронский Ю.П. Терем Юрия Оницифоровича: Рассказы о древ. Новогороде. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1989. – 126с.
1477493
  Поликарпов С.И. Терема / С.И. Поликарпов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 127 с.
1477494
  Маршак С.Я. Теремок / С.Я. Маршак. – Москва, 1966. – 16с.
1477495
  Журавлева Л.С. Теремок / Л.С. Журавлева. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 87 с.
1477496
  Кешеля Д. Терен зацвів : оповідання, повість / Дмитро Кешеля. – Київ : Академія, 2018. – 158, [2] с. – Сер. засн. в 2016 р. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-536-6
1477497
  Колесник П.Й. Терен на шляху / П.Й. Колесник. – Київ, 1965. – 481с.
1477498
  Колесник Й П. Терен на шляху. / Й П. Колесник, . – К., 1959. – 384с.
1477499
  Колесник П.Й. Терен на шляху. / П.Й. Колесник. – К., 1975. – 461с.
1477500
  Латишев М.С. Терен над урвищем / М.С. Латишев. – К, 1962. – 116с.
1477501
  Чендей І.М. Терен цвіте : [повість] / Іван Чендей. – Ужгород : Закарпатське обл. вид-во, 1958. – 156 с.
1477502
  Чендей І.М. Терен цвіте : новели, повість / Іван Чендей. – Київ : Дніпро, 1967. – 461 с. : іл.
1477503
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1982. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1477504
   Терен, мати, коло хати : укр. народні ліричні та жарт. пісні : пісенник / [упорядник Т.О. Дмитрієва]. – Київ : Музична Україна, 1983. – 175 с. – Упорядник вказ. у вип. даних. - Мініатюрне видання
1477505
  Марченко І. Терени поезії Григорія Кириченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710
1477506
  Сніжко В.В. Теренові передумови українського геоцентризму / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 455-466
1477507
  Свирин Ю. Терентий Иванович. Героич. комедия. / Ю. Свирин. – Л.-Москва, 1938. – 94с.
1477508
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1988. – 268с.
1477509
  Иванов Л.И. Терентий Мальцев - народный академик. / Л.И. Иванов. – М., 1973. – 224с.
1477510
  Ган Я. Терентій Петрович Юра / Я. Ган. – Х., 1940. – 96с.
1477511
  Горюнов И.Г. Терентьево счастье / И.Г. Горюнов. – М, 1960. – 56с.
1477512
  Ратушняк О. Терень Масенко - "глодоський скарб" нашої поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1477513
  Нудьга Г.А. Терень Масенко / Г.А. Нудьга. – Київ, 1965. – 139с.
1477514
  Маргвелани Г.П. Тереоглобулин и йодный метаболизм в щитовидной железе при различных териодных патологиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Маргвелани Г.П.; АН УССР, Ин-т биохимии. – К., 1986. – 17л.
1477515
  Коцур А.П. Терес Наталія Володимирівна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 90-91 : фото
1477516
  Паблос И. Тереска и весь мир: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 187с.
1477517
  Паблос И. Тереска и Кусково: фант. повесть / И. Паблос. – Москва, 1991. – 91с.
1477518
  Стеснягина Т.Я. Терескены Узбекистана и пути введения их в культру. : Автореф... канд.биол.наук: / Стеснягина Т.Я.; М-во высш.образования СССР.Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 16л.
1477519
  Гаврилюк Ю. Тереспіль - пам"ятник будови першого шосе через Підляшшя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 12 серпня (№ 32). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1477520
  Цаленко М.Ш. Теретико-категорные методы исследования некоторых задач обещей алгебры : Автореф... докт. физ.матнаук: 004 / Цаленко М. Ш.; Мех. мат.фак. – Москва, 1970. – 18л.
1477521
  Євтушенко Г.І. Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання) / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, О.В. Птащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 102-106. – ISSN 2222-4459
1477522
  Московский А.И. Теретические споры и проблемы профессионального экономического образования в периодике последних десятилетий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-24. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1477523
  Рудик С.К. Тереховський Мартин Мартинович - фундатор вищої медичної та ветеринарної освіти у Східній Європі = Martin M. Terehovskiy - the founder of medicin and veterinary medicine education in Eastern Europe / Станіслав Рудик. – Київ : Акад. наук вищої освіти України ; Аграр Медіа Груп, 2011. – 131, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2424-68-3


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1477524
   Терешин Володимир Іванович. До 70-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 794. – С.133-134. – (Серія фізична ; Вип. 1/37/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
1477525
  Савельев И. Терешкова летит на Марс : проза: роман / окончание. Начало в № 8, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 69-106. – ISSN 0130-7673
1477526
  Жукова Світлана Терещенки і Трьох-Анастасіївська церква у Глухові // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 134-140. – ISBN 978-966-8999-16-1
1477527
  Жадько В. Терещенко Микола Іванович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 854. – ISBN 978-966-8567-14-8
1477528
   Терзибашян В. М.. – М., 1980. – 55с.
1477529
  Єременко С.Ф. Терикони під літаком : [оповідання] / Світлана Єременко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 250, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8618-59-0
1477530
   Териологические исследования в Литве. – Вильнюс, 1988. – 106с.
1477531
   Териологические исследования в Якутии. – Якутск, 1983. – 107с.
1477532
   Териологические коллекции Советского Союза. – М.
ч. 1. – 1982. – 141с.
1477533
  Россолимо О.Л. Териологические коллекции Советского Союза / О.Л. Россолимо. – М, 1986. – 157с.
1477534
  Барабаш-Никифоров Териология : учеб. пособие для гос. ун-тов СССР / Барабаш-Никифоров, А.Н. Формозов; И.И. Барабаш-Никофоров, А.Н. Формозов. – Москва : Высшая школа, 1963. – 396 с. – Библиогр.: с. 391-394
1477535
   Териология. – Новосибирск
1. – 1972. – 520с.
1477536
   Териология. – Новосибирск : Наука
Т. 2. – 1974. – 408с.
1477537
   Териология в СССР. – Новосибирск, 1984. – 358с.
1477538
  Ермолова Н.М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене / Н.М. Ермолова; Отв. ред. Окладников А.П. – Новосибирск : Наука, 1978. – 222с.
1477539
  Агаджанян А.К. Териофауна плейстоцена / А.К. Агаджанян, А.Н. Мотузко. – Под ред. Маркова К.К.. Наумова Н.П. – Москва : Московский университет, 1972. – 287 с.
1477540
  Давид А.И. Териофауна плейстоцена Молдавии : монография / А.И. Давид; Отдел палеонтологии и биостратиграфии АН МССР; Отв. ред. Ганя И.М. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 188с.
1477541
  Калиновский П.Ф. Териофауна позднего антропогена и голоцена Белоруссии / П.Ф. Калиновский; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 154с.
1477542
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – Москва, 1975. – 256с.
1477543
  Куваев О.М. Териртория. / О.М. Куваев. – М., 1975. – 112с.
1477544
  Топчієв О.Г. Терирторіальна організація портової діяльності регіону у контексті формування транспортно-логістичних мереж / О.Г. Топчієв, Н.Є. Нефедова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
1477545
  Краль Ф. Теристый путь : роман / Ф. Краль; перевод со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1952. – 232 с.
1477546
  Швець О.Б. Териториально-екологічні особливості хімічного комплексу Кримської області / О.Б. Швець, В.І. Малєва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 109-112
1477547
  Романова В.А. Териториальные различия в уровне развития сферы обслуживания сельских районов Крымской области / В.А. Романова, Г.В. Балабанов, И.Т. Твердохлебов // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 68-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1477548
  Оніщенко К.О. Територіальна автономія як інститут забезпечення вимог національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 712-717. – ISSN 1563-3349
1477549
  Гафурова Є.Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1477550
  Купріянова М.О. Територіальна варіативність французької мови і національно-культурна специфіка канадського варіанту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 168-172
1477551
  Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні / О.В. Батанов; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ; За заг. ред. В.Ф.Погорілко. – Київ, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-2212-2
1477552
  Батанов О. Територіальна громада – первинний суб"єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-57.
1477553
  Мочков О.Б. Територіальна громада в реалізації місцевої демократії : монографія / Мочков Олександр Борисович ; за наук. ред. д-ра наук з держ. упр. П.В. Ворони. – Київ : АртЕк, 2019. – 266, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-617-649-060-9
1477554
  Лисенко І.М. Територіальна громада в системі громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 407-413. – ISSN 2076-1554
1477555
  Мокій А.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 83-89. – ISSN 2306-5664
1477556
  Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження : монографія / П.Ф. Гураль; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС; Край, 2008. – 468 с. – 70-річчю університету присвячується. – ISBN 978-966-547-275-9
1477557
  Волков В. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб"єкти цивільно- правових відносин / В. Волков, О. Москаленко // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.10-15
1477558
  Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі : чинники, закономірності, пріоритети розвитку : монографія / Ірина Тимечко ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 443, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-408 та в підрядк. прим. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-8971-0
1477559
  Симонович О. Територіальна громада як базова одиниця місцевого самоврядування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 146-152. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1477560
  Бобровник Д.О. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування та концепт його локально-глобального виміру // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 65-74
1477561
  Кравченко Т.А. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-75. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1477562
  Соіч О.В. Територіальна громада як специфічний різновид колективного суб"єкта права // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 59-64. – ISSN 2304-5809
1477563
  Глинська О.В. Територіальна громада як суб"єкт муніципально-господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Глинська Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1477564
  Беновська Л.Я. Територіальна громада як суб"єкт регулювання розвитку територій : теоретичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1477565
  Сосуновський В.С. Територіальна громада: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сосуновський Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1477566
  Павловська Т. Територіальна диференціація показників ефективності природно-заповідної мережі Волинської області / Т. Павловська, О. Рудик, А. Воробей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1477567
  Сухий П. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття / П. Сухий, М.-Т. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1477568
  Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-40. – ISSN 0131-775Х
1477569
  Ковальова Т.І. Територіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 65-94. – ISSN 2222-5374
1477570
  Корнус Олеся Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області / Корнус Олеся, Коргус Анатолій, Шищук Володимир // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 126-130 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
1477571
  Олійник Я.Б. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-966-439-937-8
1477572
  Семенко С. Територіальна класифікація і головні типологічні риси діалектів Північно-Східного та Центрального регіонів Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 34-39. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи дослідження японських діалектів, на основі аналізу їх класифікацій, наявних у відповідній науковій літературі, запропонована власна територіальна класифікація сучасних японських діалектів. Виокремлено й охарактеризовано головні ...
1477573
  Семенко С.М. Територіальна класифікація і типологічні риси діалектів західної частини Японії, островів Кюшю ТА Рюкю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 344-354


  У статті розглянуто територіальну класифікацію сучасних японських діалектів західної частини Японії (Хокуріку, Кінкі, Чюґоку, Шікоку, Умпаку), а також островів Кюшю і Рюкю (Окінава). Виокремлено й охарактеризовано головні типологічні риси діалектів ...
1477574
  Долинська М.С. Територіальна компетенція нотаріальних органів України як одна із головних засад здійснення нотаріального процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 107-115. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1477575
  Таран І.Є. Територіальна компетенція нотаріуса щодо посвідчення заповітів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 168-171. – ISBN 978-617-673-442-0
1477576
  Зальотін В. Територіальна компетенція приватного виконавця та приватного нотаріуса: порівняльно-правовий аспект // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 185-187. – ISBN 978-966-8830-75-4
1477577
  Чернюк Л.Г. Територіальна концентрація машинобудування України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 83-87 : Табл.
1477578
  Бобрицький Л.В. Територіальна оборона України - проблеми та перспективи // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 5-11. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1477579
  Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1477580
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / КНУТШ; Діденко К.Д. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.175-234. – Бібліогр.: л.162-174
1477581
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Діденко К.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1477582
  Іщук С.І. Територіальна організація автотехобслуговування / С.І. Іщук, О.О. Любіцева, П.В. Гурник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1477583
  Пелех Ю.В. Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування / Ю.В. Пелех, А.С. Романів, О.Я. Романів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 247-258 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1477584
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Лавриненко С.І.; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л. 186-227. – Бібліогр.: л.175-185
1477585
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрямки її удосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Лавриненко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1477586
  Коропатник Тетяна Василівна Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис...канд. геогр. наук: 11.00.02 / Коропатник Тетяна Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 239л. + Додатки:л.184-239. – Бібліогр.:л.169-183
1477587
  Трусій О. Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто територіальну організацію аспірантської підготовки в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу аспірантів між міністерствами і відомствами. Висвітлені особливості підготовки кадрів у різних науках. Простежена тенденція підготовки ...
1477588
  Герасимчук З.В. Територіальна організація банківської системи регіонів України : оцінка та стратегії забезпечення ії раціональності : монографія / З.В. Герасимчук, Н.І. Корецька ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-307. – ISBN 978-966-1532-31-0
1477589
  Бобрович І.П. Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської обл. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І. П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1477590
  Яснюк Т.Є. Територіальна організація буровугільного циклу виробництв УРСР : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 90-97 : Табл.
1477591
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякоцукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, О.В. Гриценко, В.О. Гуцал // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 70-74. – ISBN 0201-8683
1477592
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякр-цукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал, О.В. Гриценко // Економічна і соціальна географія, 1995. – Вип.46
1477593
  Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр., Центр теор.-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-02-4693-5
1477594
  Підгорний С. Територіальна організація виборів і референдумів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-15.
1477595
  Донченко Ю. Територіальна організація виборів: практика і проблеми // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-39.
1477596
  Баштова М.О. Територіальна організація виноробства Південного берега Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1477597
  Твердохлєбов І.Т. Територіальна організація виробництва як одна з основних категорій економічної географії / І.Т. Твердохлєбов, М.Р. Мартинова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 9-13. – Бібліогр.: 14 назв
1477598
  Шишацький Віктор Борисович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Шишацький Віктор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1477599
  Шишацький Віктор Борсович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шишацький Віктор Борсович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.141-151
1477600
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додаток : л. 184-194. – Бібліогр. : л. 167-183
1477601
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1477602
  Лазор О.Д. Територіальна організація влади в Україні : Навчальний посібник / МОНУ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; Оксана Лазор, Олег Лазор, Анатолій Черемис. – Київ : Дакор, 2007. – 580с. – ISBN 966-8379-17-9
1477603
   Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого сомоврядування. – Київ : Ін Юре, 2002. – 928с. – ISBN 966-8088-04-2
1477604
  Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 239-248. – ISSN 0132-1331
1477605
  Малиновський В. Територіальна організація влади в українській суспільно-політичній думці XIX - першої половини XX століття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 448-452
1477606
  Малиновський В. Територіальна організація влади України: європейські орієнтири реформування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 156-167.
1477607
  Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін / Юрій Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 317, [3] с., [14] арк. карт : табл., іл. – ISBN 978-966-8312-64-9
1477608
  Малиновський В. Територіальна організація влади: підходи до розуміння поняття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 165-171.
1477609
  Іщук С. Територіальна організація внутрішньої торгівлі північно-східного суспільно-географічного району України / С. Іщук, О. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості територіальної організації внутрішньої торгівлі Північно-Східного суспільно-географічного району України. Досліджено структуру та особливості динаміки роздрібного товарообігу, визначено тенденції формування мережі торговельних ...
1477610
  Заставецька Л. Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 125-129 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1477611
  Медвідь Л. Територіальна організація гірськолижного туризму регіону / Л. Медвідь, Н. Кампов, С. Махлинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 120-127 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1477612
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 180-190; Дод.: л.190-222
1477613
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1477614
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В.; Попласька І.В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 237 л. + Додаток: л. 174-221. – Бібліогр.: л. 222-237
1477615
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1477616
  Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.43-55
1477617
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр А.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. + Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: 18 назв
1477618
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр Андрій Олексійович; Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2003. – 233л. – Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: л.174 - 198
1477619
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Додатки: арк. 210-244. – Бібліогр.: арк. 193-209
1477620
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1477621
  Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 181, [13] л. – Додатки: 11 л. – Бібліогр.: л. 162-181
1477622
  Олійник Я.Б. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, Г.С. Голуб ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк : Волиньполіграф, 2015. – 178, [13] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-617-7129-38-6
1477623
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 20.02.04 / Ольховой І.О.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1477624
  Ольховой І.О. Територіальна організація збройних сил Франції : Дис. ... канд. географ. наук: Спец. 20.02.04 - військова географія / І.О. Ольховой; КНУТШ. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л. 156-164
1477625
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. ... дис. канд. географічних наук: 11.00.02. / Пасько В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1477626
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пасько Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 185с. + Додатки: л. 163-185. – Бібліогр.: л. 146-163
1477627
  Провотар Н.І. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Провотар Н.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
1477628
  Провотар Наталія Іванівна Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Провотар Наталія Іванівна; КУ. – Київ, 1993. – 180л. – Бібліогр.:л.151-162
1477629
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток київської господарської агломерації : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Гладкий Олександр Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 239л. + Додатки: 172 - 239. – Бібліогр.: 158 - 172
1477630
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорціональний розвиток Київської господарської агломерації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геграфічних наук: 11.00.02 / Гладкий О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1477631
  Ярмоленко А.П. Територіальна організація інвестиційних процесів в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 174-182. – ISBN 966-521-126-9
1477632
  Щетінін О. Територіальна організація інвестиційної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 192-193
1477633
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 379 л. + Додаток: л. 168-351. – Бібліогр.: л. 352-379
1477634
  Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк Вікторія Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 32 назви
1477635
  Величко В.В. Територіальна організація інноваційної діяльності у країнах з перехідною економікою (на прикладі зон нових і високих технологій у Китаї) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретичним, методологічним та практичним аспектам формування спеціальних вільних економічних зон (СВЕЗ) та регулюванню їх функціонування. Вона містить важливий аналіз Китайського досвіду у сфері регулювання фінансової діяльності ...
1477636
  Іщенко Ю.Д. Територіальна організація іноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1477637
  Сировець С.Ю. Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1477638
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1477639
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 234 арк. – Додатки: арк. 203-234. – Бібліогр.: арк. 179-202
1477640
  Бабарицька В.К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму в Украіїні : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бабарицька В.К.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.149-160
1477641
  Бабарицька Вікторія Костянтинівна Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бабарицька Вікторія Костянинівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 25с.
1477642
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація лісопромивлового комплексу Волинської обл. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна; МО України. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.127-143
1477643
  Коцан Н.Н. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області : Автореф... канд. географіч.наук: 11.00.02 / Коцан Н.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1477644
  Олійник Я.Б. Територіальна організація малого підприємництва в Україні / Я.Б. Олійник, Н Фесик // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 134-139. – ISBN 966-631-331-6
1477645
  Масляк П.О. Територіальна організація машинобудування Київської області: пошук концепцій розвитку // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 46-49. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1477646
  Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1477647
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Г.А. Баркова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ, 2006. – 223 с. – Додатки: л. 188-223. – Бібліогр.: л. 166-187
1477648
  Баркова Г.А. Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Баркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1477649
  Мартусенко Ірина Валеріївна Територіальна організація медічного комплексу Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. – Додатки: л. 187-213. – Бібліогр.: л. 165-186
1477650
  Денисова Д.О. Територіальна організація мережі гірськолижних курортів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1477651
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація митної діяльності України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Коцан Н. Н.; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – 425 л. + Додатки: 377-425. – Бібліогр.: л.343-377
1477652
  Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Несторівна Коцан; КНУТШ. – Київ, 2006. – 48с. – Бібліогр.:29 назв
1477653
  Мацієвська Т.В. Територіальна організація молокопродуктового підкомплексу Броварського інтегрованого територіального агропромислового комплексу (ІТАК) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 114-118. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-521-126-9
1477654
  Костащук І.І. Територіальна організація музеїв як об"єктів етнокультурного потенціалу Чернівецької області / І.І. Костащук, Р.В. Кісіль // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 42-52. – ISSN 2308-135X
1477655
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец 11.00.02 / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1477656
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: л.180-196
1477657
  Пендерецький О.В. Територіальна організація нафто-промислів Західної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 210-218


  З позиції територіальної організації нафтопромислів Західної України запропоновані шляхи щодо покращення життєдіяльності місцевого населення, основою яких є екологічна та техногенна безпека. Доведено, що територіальна організація характеризує поєднання ...
1477658
  Луцишин П.В. Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинської обл.) : Дис... д-ра. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 1996. – 346л. – Бібліогр.:л.325-337
1477659
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі Тернопільської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 212-215
1477660
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 169-172
1477661
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 л. – Додатки: л. 179-190. – Бібліогр.: л. 163-178
1477662
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1477663
  Барановський М.О. Територіальна організація пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 84-88. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1477664
  Дубина О.М. Територіальна організація підготовки наукових кадрів в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 225-237
1477665
  Дорошенко В. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України / В. Дорошенко, К. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано регіональні відмінності територіальної організації ресторанного господарства України, визначено їх причини. Досліджено впровадження новітніх тенденцій територіальних форм ресторанного господарства. Regional differences of the ...
1477666
  Перегрим М. Територіальна організація популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати класифікації територіальної організації популяцій рідкісних та зникаючих видів флори Донецького кряжу. Встановлено, що популяції 9 видів мають континуальний тип просторової організації, а популяції 235 видів - ізольований ...
1477667
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : дис.... канд. геогр.наук : 11.00.02 / Запотоцький С. П.; Затоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 297 л. + Додатки: л.214-297. – Бібліогр.: л.192-214
1477668
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.:10 назв.
1477669
  Іщук С.І. Територіальна організація продуктивних сил СРСР : (Проблеми формування територіально-виробничих комплексів) / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко. – Київ : Знання, 1978. – 48 с.
1477670
  Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О.В. Пендерецький ; за наук. ред. Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 220-225. – ISBN 978-966-694-169-8
1477671
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу ( на прикладі Вінницької області ) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Зеленчук В.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1477672
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 203-270. – Бібліогр.: л. 184-202
1477673
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба Олена Артурівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
1477674
  Шуба О.А. Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1477675
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1477676
  Машика Ю.В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 149-158. – ISSN 1562-0905
1477677
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 239 л. + Додаток: л. 165-239. – Бібліогр.: л. 147-164
1477678
  Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1477679
  Жученко В.Г. Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Жученко В. Г.; НАН України, Рада вивч. продукт. сил України. – К., 1996. – 20л.
1477680
  Нефедова Н.Є. Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону / Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська, Н.П. Михайлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 54-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1477681
  Патійчук В.О. Територіальна організація релігійної сфери Адміністративної області : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Патійчук В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 17 с.
1477682
  Патійчук Віктор Олексійович Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Патійчук Віктор Олексійович; Мін-во освіти України. Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.181-194
1477683
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-82. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено фактори розвитку ресторанного господарства міста Києва та прилеглих територій, проаналізовано стан територіальної організації ресторанного господарства Києва та Київської області через аналіз основних показників роботи галузі станом ...
1477684
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства як складової соціальної сфери в агломеративних системах розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 12-17


  Стаття присвячена проблемам функціонування ресторанного господарства як складової соціальної сфери і, водночас, комерційної сфери у рамках великих поселень. Приділена увага факторам розвитку ресторанного господарства в цілому, а також виокремлені ...
1477685
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) / А.І. Доценко ; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фенікс, 2010. – 536 с. – Бібліогр.: с. 496-527. – ISBN 978-966-651-832-6
1477686
  Доценко А.І. Територіальна організація розселення на Київщині та шляхи її удосконалення // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 130-140. – Бібліогр.: 5 назв
1477687
  Корнус О.Г. Територіальна організація систем обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Корнус О.Г. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1477688
  Заставецька Л.Б. Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1477689
   Територіальна організація сільського господарства УРСР. – К., 1972. – 167с.
1477690
  Колобова Людмила Вікторівна Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в системі обласного АПК і шляхи її удосконалення (на прикладі Херсонської області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.01 / Колобова Людмила Вікторівна; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1996. – 22л.
1477691
  Любіцева О.О. Територіальна організація соціальної інфраструктури сільського адміністративного району = географія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-50. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1477692
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 209-235. – Бібліогр.: л. 193-208
1477693
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1477694
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Дорошенко Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1477695
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Дорошенко Віктор Іванович; Київ. держ. торговельно-економічний ун-тет. – К., 1994. – 199л. – Бібліогр.:л.185-199
1477696
  Коломієць К.В. Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор"я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 126-141 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1477697
  Гринюк Т.А. Територіальна організація суспільства: Розвиток поняття в констексті економічних та суспільно-географічних змін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 54-61. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1477698
  Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1477699
  Топорницька М.Я. Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1477700
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Олександрівна Рибачик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1477701
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Рибачик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147 л. + Додатки: л. 10. – Бібліогр.: л. 139-147
1477702
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 310 л. – Додатки: л. 175-310. – Бібліогр.: л. 157-174
1477703
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1477704
  Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1477705
  Мокляк А. Територіальна організація туристичної атрактивності територій і місцевостей в Україні для потреб іноземного туризму // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 282-288. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1477706
  Романів О.Я. Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів, І.В. Шворак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 261-269 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1477707
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 234). – С. 4-5
1477708
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 43-52
1477709
  Пилипів В.В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 54-60. – ISSN 1562-0905
1477710
  Дубина О.М. Територіальна організація фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості територіальної організації фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні. Several aspects and specific features of the territorial organization of the financial supply of the scientifical activity in Ukraine are described
1477711
  Іщук С.І. Територіальна організація цукробурякового комплексу Південно-Західного економічного району : територіально-виробничі комплекси / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 123-129 : Рис., табл.
1477712
  Рубель В.А. Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1608-0599
1477713
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 312 л. – Додатки: л. 143-312. – Бібліогр.: л. 132-142
1477714
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1477715
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Додатки: л. 174-199. – Бібліогр.: л. 155-173
1477716
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1477717
  Новикова В.І. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної дільності : Рекреаційна географія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
1477718
  Шкарлет С.М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 103-107. – ISSN 1728-6220
1477719
  Дудник І.М. Територіальна система туристичних послуг як об"єкт суспільної географії // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 40-53. – ISBN 978-966-598-999-8
1477720
  Гуйтор М.М. Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області / М.М. Гуйтор, І.О. Гаврада // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 402-416
1477721
  Стафійчук В.І. Територіальна структура авторства політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 184-191 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1477722
  Пістун М.Д. Територіальна структура аграрно-територіального комплексу (АТК) : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 88-97
1477723
  Коропатник Т.В. Територіальна структура агроресурсного потенціалу Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 110-113. – ISBN 966-521-126-9
1477724
  Лимарь Т.В. Територіальна структура вантажних перевезень автомобільним транспортом у Полтавській області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 156-159
1477725
  Тащук К.О. Територіальна структура виробництва як економіко-географічна категорія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: 7 назв
1477726
  Січкаренко К.О. Територіальна структура вищої освіти України: суспільно-географічний аналіз // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 159-166. – Бібліогр.: 8 назв
1477727
   Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні : монографія / Ін-т географії НАНУ; [рец.: А.І. Доценко, С.А. Лісовський ; за ред. В.П. Нагірної]. – Київ : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-614-056-5
1477728
  Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 36-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
1477729
  Іщук С.І. Територіальна структура господарства Київської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 25-35. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-521-126-9
1477730
  Крашеніннікова А.А. Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 216-223 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1477731
  Коценко К.Ф. Територіальна структура залізничного транспорту Південно-Західного району УРСР : транспорт // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 96-103
1477732
  Тащук К.О. Територіальна структура Карпатського лісопромислового району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 78-84
1477733
  Яснюк Т.Є. Територіальна структура мінерально-сировинної бази Донецько-Придніпровського економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 85-94 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
1477734
   Територіальна структура народногосподарського комплексу Південного економічного району СРСР і її вплив на розселення : територіально-виробничі системи (комплекси) / М Паламарчук, , Ю.І. Пітюренко, Р.О. Язиніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 97-105
1477735
  Лавриненко С. Територіальна структура Полтавського регіонального агропродовольчого ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну структуру Полтавського регіонального агропродовольчого ринку, охарактеризо вано її основні елементи. The territorial structure of Poltava regional agro-food market is analyzed, its main elements are characterized.
1477736
  Клєщ А.А. Територіальна структура природокористування міста Харків / А.А. Клєщ, Н.В. Максименко, П.Р. Пономаренко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 23-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-4224
1477737
  Єрмаков В.В. Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій воловині XIX ст. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 183-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв.
1477738
  Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового комплексу економічного району : монографія / АН Української РСР ; Сектор географії ; М.М. Паламарчук, К.О. Тащук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 127 с.
1477739
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району (на прикл. Південно-Західного економічного району СРСР). : Дис... канд. географ.наук: 691 / Тащук К.О.; АН УРСР. Рада по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР. – К., 1970. – 173л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1477740
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 18-27 : Табл.
1477741
  Іщук С.І. Територіальна структура промислового комплексу України : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-65. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
1477742
  Новикова В.І. Територіальна структура рекреаційної діяльності (на прикладі Черкаської області) : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1477743
  Смаль І.В. Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області / І.В. Смаль, В.В. Смаль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 102-107 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
1477744
  Федій О.А. Територіальна структура сільського розселення Полтавської області // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1477745
  Запотоцька І.В. Територіальна структура соціальної сфери Черкаської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 128-134. – Бібліогр.: 2 назви
1477746
  Бойко З. Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 49-55. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1477747
  Олійник С. Територіальна структура форм самоорганізації населення в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 25-30


  Територіальна структура самоорганізації населення в Україні є вагомим критерієм, що може використовуватись при розробці нового адміністративно-територіального устрою країни та врахування при територіальному об"єднанні громад. В наш час територіальна ...
1477748
  Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв"язку // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 26-38. – ISSN 2520-6265


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми територіальної та етнічної ідентичності особистості. Розглядаються поняття, специфіка та види територіальної та етнічної ідентичності; аналізуються основні підходи до розгляду їх взаємозв"язку. The ...
1477749
  Анісімов С.В. Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1477750
  Каніщев Г.Ю. Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 97-108. – ISSN 2073-803X
1477751
  Кресіна І.О. Територіальна цілісність держави та перспективи невизнаних держав / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1477752
  Луцишин П.В. Територіальная організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикл. Волинської обл.) : Автореф... д-ра географ. наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 42с.
1477753
  Маруняк Є.О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 22-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1477754
  Шакірзанова Ж.Р. Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 25-33. – ISSN 2306-5680


  Використаний метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик стоку весняного водопілля (на прикладі р. Південний Буг та річок межиріччя Дністра і Південного Бугу) дозволяє передчасно визначати максимальні витрати води та шари стоку в ...
1477755
  Бьоме К. Територіальне майбутнє Європи: між мріями та страхіттями / К. Бьоме, К. Люер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 29-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1477756
  Матвієнко В. Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює напружені сторінки з дипломатичного життя радянської України щодо територіального розмежування з РСФРР та іншими сусідніми республікам в складі СРСР у 20-30 роки минулого століття. Як висновок для сучасної української дипломатії ...
1477757
  Куйбіда В.С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В.С. Куйбіда, Ю.М. Білоконь. – Київ : Логос, 2009. – 108 с. – ISBN 978-966-171-138-8
1477758
   Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1477759
  Стеченко Д.М. Територіальне планування соціалістичного природокористування / Д.М. Стеченко, С.В. Скоробогатько ; наук. ред. В.А. Поліщук. – Київ : "Знання" Української РСР, 1985. – 48 с. – (Економіка: наука, управління, практика. Сер. 3 ; 3 ; № 10)
1477760
  Калиновский М.П. Територіальне планування та організація побутового обслуговування / М.П. Калиновский, О.М. Малляров. – К, 1970. – 120с.
1477761
  Маленко Я.В. Територіальне планування щодо збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів: основні поняття та ознаки / Я.В. Маленко, В.І. Олещенко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-419-269-6
1477762
  Смілка Владислав Анатолійович Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 147-154 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
1477763
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.21-26. – ISSN 1727-1584
1477764
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування у Речі Посполитій // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 21-28. – ISSN 1727-1584
1477765
  Крол Д. Територіальне та комунікаційне значення? Поширення гробниць КЛП в басейні Вісли і Одера на тлі природного і культурного ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 78. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1477766
  Федорик Ю. Територіальне та соціальне походження православного духівництва у Царстві Польському // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 19-22
1477767
  Коробка Ю. Територіальне управління промисловістю (1957-1965 рр.) в Україні: радянська історіографія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 131-136. – ISSN 1728-9343


  Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги".
1477768
  Пістун М.Д. Територіальне управління соціально-економічним розвитком низового адміністративного району / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 3-7. – ISBN 0868-6965
1477769
  Пістун М.Д. Територіальний аспект в економіко-географічному дослідженні сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 8 назв
1477770
  Іщук С.І. Територіальний аспект дослідження обласного народногосподарського комплексу / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1477771
  Полевич Ірина Територіальний аспект інноваційно-інвестиційної діяльності в Харківському регіоні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1477772
  Сущенко О.А. Територіальний брендинг як інструмент розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О.А. Сущенко, К.В. Касенкова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 2 (71). – С. 139-149. – ISSN 2524-003X
1477773
  Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 146-152. – ISSN 2308-1988
1477774
  Запотоцький С.П. Територіальний вимір продовольчої безпеки регіонів України / С.П. Запотоцький, І. Бублик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 330-338
1477775
  Казакова А.О. Територіальний довгостроковий прогноз максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Південний Буг // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 95-98
1477776
  Юзьков Л.П. Територіальний і територіально-галузевий принципи побудови системи виконавчих органів місцевих Рад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-33. – (Серія права ; № 9)


  Автор статьи исходит из того, что в основе построения системы исполнительно-распорядительных органов местных Советов лежат два принципа: территориальный и территориально-отраслевой. Первый из них определяет звенья исполкомов, их количество в каждом ...
1477777
  Лещишин Б.М. Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 575-581
1477778
  Рашковскі А. Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 193-204. – ISSN 1684-906Х
1477779
  Мішина Н.В. Територіальний мікроколектив як суб"єкт права на місцеве самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1477780
  Ярошенко О.В. Територіальний організований перерозподіл трудових ресурсів сільської місцевості України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 89-94 : Табл.
1477781
  Петрига М.О. Територіальний перерозподіл населення і трудових ресурсів Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 84-88
1477782
  Пістун М.Д. Територіальний поділ праці в сільському господарстві : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 50-58. – Бібліогр.: 8 назв
1477783
  Рибачок І.М. Територіальний поділ праці як основне поняття економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 13-18
1477784
  Вовканич С.Й. Територіальний поділ України в системі чинників її інноваційного розвитку та євроінтеграціії / С.Й. Вовканич, С.О. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1477785
   Територіальний розвиток використання земель регіонів: концептуальні положення, проблеми та методологічний підхід до оцінки / К.А. Мамонов, В.О. Фролов, І.В. Кондратюк, О.М. Канівець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1477786
   Територіальний розвиток і регіональна політика : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 148, [12] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-83524-8
1477787
   Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. Сторонянська І.З]. – Львів : [б. в.], 2020. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку")
1477788
  Архипова С. Територіальний розвиток київського Лівобережжя в XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 223-232
1477789
  Кулик О.Г. Територіальний розподіл злочинності в Україні: усталені закономірності та сучасні тенденції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2072-8670
1477790
   Територіальний розподіл мов та мовна геостратегія : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 203, [1] с. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-765-9
1477791
  Бондарець Д.С. Територіальний розподіл рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 15-21. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
1477792
  Балабанов Г.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні / Г.В. Балабанов, В.В. Вишневський; НАНУ; Інститут географії. – Київ : Нора-друк, 2001. – 58с. – ISBN 966-95961-2-2
1477793
  Мармазов В.Є. Територіальний статус Канади у XVIII ст. // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье проанализирован территориальный статус Канады в XVIII в. Рассматривается политика Англии, осуществляющей колониальное угнетение населения Канады. Освещена борьба канадского народа против колониального режима, установленного там, в частности ...
1477794
  Дежан-Понс Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-104. – ISSN 0132-1331
1477795
  Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 17-23
1477796
  Кочергіна Н.О. Територіальний устрій України: історія становлення та сучасний стан розвитку / Н.О. Кочергіна, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 71-74
1477797
  Панов А.В. Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 126, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7132-24-9
1477798
  Смирнов І. Територіальний чинник в агропромисловій логістиці: європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейський досвід агрологістики на прикладі Голландії та значення територіального чинника. Проаналізовано ключові принципи урядової програми "Бачення агрологістики" та основні проекти "Платформи агрологістики" які виконуються в даний ...
1477799
  Шульга Т.С. Територіальний чинник в історії України доби незалежності // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 225-248. – ISBN 978-966-02-6441-0
1477800
  Андрейцев В. Територіальні аспекти державності: проблеми практичної теорії // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-44


  Питання про територіально-прсторову організацію держави, і тим більше, державності, на превеликий |жаль, у науково-методологічному і етичному аспекті дотепер залишається поза належної уваги юристів. Scientifically-methodological and practical aspects ...
1477801
   Територіальні аспекти диференціації рівня життя населення в Кіровоградській області / Маслова Наталія, Мирза-Сіденко Валентина, , Костючик Юлія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1477802
  Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
1477803
  Єрмаков В.В. Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 132-138. – Бібліогр.: 19 назв.
1477804
  Джаман В.О. Територіальні відміни демографічної ситуації в Західному регіоні України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проаналізовано сучасну демографічну ситуацію в західних областях порівняно з іншими регіонами держави. Розкрито територіальні відміни демографічних процесів у Західному регіоні України.
1477805
  Заблотовська Н.В. Територіальні відміни розселення населення у Чернівецькій області / Н.В. Заблотовська, О.М. Лейберюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1477806
  Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добиш Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 201, [27] арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 171-201арк.
1477807
  Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добиш Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1477808
  Іщук С.І. Територіальні відмінності в рівнях промислового розвитку районів і областей (на прикладі Казахстану) : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 3-10 : Табл., карта
1477809
  Коноплицька Л.М. Територіальні відмінності в спеціалізації сільського господарства : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 144-148 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1477810
  Ігнатьєва Л.Г. Територіальні відмінності зрошуваного землеробства рівнинного Криму / Л.Г. Ігнатьєва, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 129-137 : Рис.
1477811
  Ковтонюк М.О. Територіальні відмінності природного руху і густоти населення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 42-48 : Табл., рис.
1477812
  Осіпчук І. Територіальні відмінності розвитку транспортної інфраструктури Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 75-80
1477813
  Корнієнко М.В. Територіальні візії козацької еліти Війська Запорозького другої половини XVII - початку XVIII ст. (на прикладі "Літопису Самовидця") // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 111-114. – ISSN 2218-4805


  Статтю присвячено територіальним візіям козацької еліти Гетьманату на прикладі «Літопису Самовидця». Виокремлено поняття, якими автор пам’ятки позначав простір, та проаналізовано їх зміст на предмет бачення меж.
1477814
  Кравець І. Територіальні господарські системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 123-125
1477815
   Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / [Л.Я. Беновська та ін. ; за ред. В.С. Кравціва, І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8-9. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9250-5
1477816
  Гураль П. Територіальні громади міст Гетьманщини та їх виконавчий апарат // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.68-77. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1477817
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 253 арк. – Бібліогр.: арк. 217-253
1477818
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1477819
  Семяновський В.М. Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 104-109. – ISBN 978-617-571-134-7
1477820
  Письменний І. Територіальні громади як суб"єкти активного розвитку громадянського суспільства в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 144-149. – ISSN 2414-4436
1477821
  Борденюк В.В. Територіальні громади як суб"єкти цивільних зобов"язань // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-39. – ISSN 2220-1394
1477822
  Музика Л.А. Територіальні громади як суб"єкти цивільного права і суб"єкти цивільних правовідносин // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 43-47
1477823
  Гурняк І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника : практ. поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, допов. – [Львів] : Print Quick. – 41 с., включ. обкл. : фот. – Без тит. арк.
1477824
  Кіптенко В.К. Територіальні диспропорції інформаційного забезпечення туристичного продукту України в межі інтернет / В.К. Кіптенко, О.В. Мітюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 275-282. – Бібліогр.: 4 назви
1477825
   Територіальні діалекти і власні назви. – К., 1965. – 287с.
1477826
  Махов Г.Г. Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 р. та їх найближчі перспективи. / Г.Г. Махов. – Х., 1928. – 13с.
1477827
  Гавришок Богдан Територіальні закономірності використання земель лісового фонду Гусятинського району Тернопільської області / Гавришок Богдан, Брелюс Неля // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1477828
  Гнатюк О.М. Територіальні закономірності змін адміністративного устрою України / О.М. Гнатюк, А.Л. Мельничук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
1477829
  Юрківський В.М. Територіальні зміни в економіці розвинутих капіталістичних країн в умовах науково-технічної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 63-71. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1477830
  Бондарєв Є.О. Територіальні зміни під час Другої Світової війни в Північно-Східній та Південно-Східній Європі і в Україні / Є.О. Бондарєв, С.Г. Романов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 190-195. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
1477831
  Шипович Є.Й. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 96-108 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1477832
  Шийко В.В. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості Миколаївської області УРСР / В.В. Шийко, Є.Й. Шипович, О.І. Клименко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1477833
  Коржов Геннадій Територіальні ідентичності : концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.107-124. – ISSN 1563-3713
1477834
  Черній В.А. Територіальні колізії на Балканах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 269-278
1477835
  Суходольський К.О. Територіальні комплекси ресурсів гірничо-хімічної промисловості України (Досвід районування) : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 42-49 : Табл.
1477836
  Лялюк О.Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 28-38. – ISSN 1993-0941
1477837
  Корнус А. Територіальні особливості дорожньо-транспортного травматизму в Україні / А. Корнус, О. Корнус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-38. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті виконано аналіз кількості дорожньо-транспортних пригод, а також рівня травматизму і смертності у них на рівні регіонів України. На основі методів просторової статистики показано існування географічних особливостей у розподілі частоти і ...
1477838
  Шовкун Т. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області) / Т. Шовкун, В. Костюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 71-77. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано стан захворюваності жіночого населення Чернігівської області на рак молочних залоз. Дослідження сучасних тенденцій стану захворюваності та смертності жіночого населення від раку молочних залоз було проведено в кілька етапів. ...
1477839
  Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шиян Дарья Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1477840
  Шишацький В. Територіальні особливості партійно-політичних орінтацій виборців в Україні 1998-2002 років // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2003. – С. 18-25. – (Політологія і етнологія ; Вип. 22). – ISBN 966-02-2837-6
1477841
  Круль Г.Я. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах / Г.Я. Круль, М.Ю. Паламарюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 80-90. – ISSN 2308-135X
1477842
  Пугач С.О. Територіальні особливості поширення соціальних Інтернет-мереж Facebook та Instagram в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 39-45. – ISSN 2308-135X
1477843
  Петровська А.О. Територіальні особливості регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 112-114. – ISBN 978-966-136-643-4
1477844
   Територіальні особливості розвитку системи охорони здоров"я Сумської області / О. Корнус, А. Корнус, В. Шищук, В. Поцелуєв // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 127-131. – ISSN 2076-1333
1477845
  Олійник В.В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 159-173


  Обґрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з’ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1477846
  Олійник В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 30-36


  Обгрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з"ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1477847
  Сегіда Катерина Територіальні особливості розселення населення Харківського регіону, Харківської області / Сегіда Катерина, Ткаченко Надія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-1333
1477848
  Шевчук О.Г. Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Шевчук О.Г.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1477849
  Федоренко В.І. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1477850
  Білоус Ю.О. Територіальні особливості формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-75-8
1477851
  Динь Ван Тхань Територіальні поєднання природних ресурсів як фактор міжгалузевих комплексоутворень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-69. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1477852
  Кіссе А.І. Територіальні практики управління етнічними конфліктами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 536-543. – ISSN 1563-3349
1477853
  Гайдабрус Т.М. Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керчинської акваторії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 225-230


  Ця стаття присвячена вирішенню питання щодо розмежування вод Азово-Керченської акваторії, проведенням державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Висвітлені основні проблеми та спірні питання між Україною та Російською Федерацією та ...
1477854
  Молодецький А.Е. Територіальні промислові формування економічних мезарайонів (геоекспертний підхід) : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Молодецький А.Е.; Ін-т географії НАН України. – К., 1998. – 32л.
1477855
  Клімчук Б.П. Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 240-247 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1477856
  Єханурова Н.М. Територіальні пропорції регіонального розвитку України та основні напрямки їх вдосконалення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 266-282. – Бібліогр.: 13 назв
1477857
  Прокопишин І. Територіальні протиріччя між Індією та Китаєм: причини, сучасний стан та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 100-103
1477858
  Мальчикова Д.С. Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1477859
  Матвієнко А.С. Територіальні реформи у Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 515-523
1477860
  Пироженко К.Г. Територіальні системи в обласному лісовиробничому комплексі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 75-80. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1477861
  Ващенко А.Т. Територіальні системи міських поселень Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1477862
  Пітюренко Ю.І. Територіальні системи міських поселень, загальні закономірності їх розвитку і сучасна структура (на прикладі Української РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 14-23 : Табл., схема. – Бібліогр.: 5 назв
1477863
  Сукіясов Є. Територіальні спори в міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 73. – С. 8-12.
1477864
  Чапков А.Б. Територіальні фінанси - як невід"ємна акладова будь-якого економіко-географічного процесу // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 263-266. – Бібліогр.: 4 назви
1477865
  Кресіна І.О. Територіальні цілісності держави - основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2312-1831
1477866
  Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 189-197. – ISSN 0132-1331
1477867
  Іваницький С.О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 76-83
1477868
  Сердюк В.В. Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 161-169. – ISSN 2310-9769
1477869
  Костів М.-М. Територіально-адміністративна структура унійної митрополії у другій половині XVIII ст. у межах Київського воєводства: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-795-3
1477870
  Оришич Т. Територіально-адміністративний поділ та формування кордонів України за часів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 294-300. – ISBN 966-7060-54-1
1477871
  Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування : Методологія, теория / С.І. Іщук; МОУ, Київський . університет ім. Т.Шевченка, Укра нсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1996. – 244с. – ISBN 5-7763-9432-5
1477872
  Шелемеха Д. Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення на прикладі історичного ядра міста Києва. Висвітлено різницю між поняттями "соціальна сфера" та "сфера обслуговування". Розглянуто розміщення закладів сфери ...
1477873
  Кіссе А.І. Територіально-етнічні конфлікти: суть, класифікація, шляхи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 272-280. – ISBN 966-628-134-1
1477874
  Цибенко І. Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Визначено місце документознавчої та бібліографічної інформації - списків архівних джерел, наукової літератури, бібліографічних посилань, інверсій, коментарів тощо.
1477875
  Дністрянський М. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучисть чи рукотворний наслідок? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 68-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1477876
  Дністрянський М. Територіально-політична ситуація в південних і східних макрорайонах України в контексті проблем національної безпеки // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-58
1477877
  Сливка Р.Р. Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 146-160. – Бібліогр.: 24 назв.
1477878
  Горобець Ігор Володимирович Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакистаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Дис... канд. істнаук: 07.00.02 / Горобець Ігор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1477879
  Горобець І.В. Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакістаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Горобець І. В.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – К., 1998. – 17л.
1477880
   Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис у контексті безпеки життєдіяльності людей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т. Прядка, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 3-13. – ISSN 2306-6792
1477881
  Філоненко І.М. Територіально-рекреаційний комплекс адміністративної області: сутність, структура, класифікація // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 82-88. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1477882
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна і соціальна географія / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 221л. + Додатки: л. 176-221. – Бібліогр.: л. 163-175
1477883
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
1477884
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / КНУТШ; Філоненко І.М. – Київ, 2004. – 212л. + Додатки:л.175-212. – Бібліогр.: л.159-174
1477885
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Філоненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1477886
  Діброва О.Т. Територіально-структурні особливості господарства Київської області / О.Т. Діброва, І.М. Рибачок // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1477887
  Мороз К. Територіально-часовий аналіз диференціації доходів населення України // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 154-163. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
1477888
  Яворський А. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об"єкт наукових студій // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 195-204. – ISSN 2413-0923
1477889
  Саханенко С. Території зі спеціальним статусом в регіональній структурі України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.46-53
1477890
  Красняков Є. Території зі статусом гірських потребують підтримки держави (у контесті стану проблем, перспектив розвитку загальноосвітньої школи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 123). – С. 4-5
1477891
  Івашко О.А. Території пріоритетного розвитку: необхідність, механізм формування і функціонування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 225-231. – ISSN 1729-360Х
1477892
  Куваєв О.М. Територія : Роман та повісті / О.М. Куваєв. – Київ : Дніпро, 1978. – 462с.
1477893
  Коваленко О.О. Територія "біструктурної моделі" японського етносу Ханіхари Кадзуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про "біструктурну теорію" японського етносу Ханіхари Кадзуро, котра інтерпретує генезис японців, причини локальних відмінностей у японському етносі, місце та роль дзьомонівської популяції й переселенців у процесі японського етногенезу. Подано ...
1477894
  Шулікін Д. Територія безпеки і кошти вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянули законопроект щодо захисту педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, а також два пов"язані між собою законопроекти стосовно коштів закладів вищої ...
1477895
  Гусейнова О. Територія Богдана-Ігоря Антонича: оніризм як стартегія інтерпретації простору : (за романом Юрія Андруховича "Дванадцять обручів") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 33-38. – ISBN 966-638-152-4
1477896
  Дудкін І. Територія екзотики: Мексика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-40
1477897
  Степанчук І. Територія знань і позитиву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 9


  Сімдесят років тому провідними вченими України було створено Товариство "Знання" України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін.
1477898
  Григор"єва Р. Територія і кордон як фактори формування етнічної ідентичності ( за матеріалами досліджень прикордонних територій Брянської області) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1477899
  Цубенко В.А. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4770-3
1477900
  Шимонович І. Територія і населення. / І. Шимонович. – Львів, 1926. – 22с.
1477901
  Брюховецька Лариса Територія ідей : українське кіно в контексті європейського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 6 (86). – С. 23-26. – ISSN 1562-3238
1477902
   Територія інтенсивну // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Хімічний ф-тет КНУ - традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з"їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка - індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1477903
   Територія інтенсиву // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С.1


  "Хімічний факультет КНУ – традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з’їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка – індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1477904
  Магочій П.Р. Територія істориків // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32
1477905
  Макаров Ю. Територія Майдану - вся Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 51 (319). – С. 4-5. – ISSN 1996-1561
1477906
  Гусєв В. Територія нищівної експлуатації: чого хотіли більшовики від України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 8
1477907
  Боднарчук Ю.Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 403-408
1477908
  Вишенський С. Територія роздоріжжя : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 251-271
1477909
  Мигул І. Територія свободи / спілкувалася Чекан Олена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 6 (119). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Ректор Українського вільного університету професор Іван Мигул про еволюцію та місію УВУ
1477910
  Панченко Н. Територія солідарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Організатор Майдану у Варшаві Наталія Панченко - про участь у ньому поляків і білорусів, тисячу підписів за відставку посла України та лікування поранених майданівців з Києва.
1477911
  Андрейчук О. Територія студентства / О. Андрейчук, І. Бачурін, І. Степанець // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Про діяльність Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка.
1477912
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 180-184. – ISSN 2306-9082
1477913
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 254-261. – ISSN 2306-9082
1477914
  Чухліб Т. Територія та кордони правобережного Українського гетьманату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 167-190
1477915
  Ярошенко Г. Територія терору. Усього два дні в управлінні СБУ в Полтавській області діяла виставка розсекречених кримінальних справ людей, яких репресували у 30-40-х роках минулого століття "совєти" і нацисти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 58). – С. 8-9
1477916
  Василенко П М. Територія України XVII віку : (Розвідка з історії права) / Н.П. Василенко. – [Київ], 1927. – С. 112–132. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132
1477917
  Павлова В.П. Територія України на іноземних картах ХVI - XVII вв. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-98. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1477918
  Гонрісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1477919
  Рибалкін С. Територія хіп-хопу: поезія Магрибської вулиці у XXI ст. // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 248-258. – ISBN 978-966-171-890-5


  Дослідження присвячується марокканському хіп-хопу арабською мовою: мистецтву. що зародилося в 90-х роках XX ст., але справжню популярність здобуває лише внаш час, починаючи з 2010-2011 рр. Автор висуває припущення: тексти марокканського репу - це не що ...
1477920
  Батанов О.В. Територія як інститут конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1477921
  Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932
1477922
  Паламарчук В.А. Територія як невід"ємна ознака сучасної держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 345-350. – ISSN 2072-8670
1477923
  Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 217-232
1477924
  Трохимчук С. Територія, нація, виклики. Академік Степан Рудницький ще 100 років тому сформулював поняття українських етнічних земель і побудови на їх теренах Соборної унітарної держави // Україна молода. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 33). – С. 10


  Московське імперське розуміння і сприйняття української нації та держави Україна є хибним, антинауковим, злочинним, що несе загрозу не тільки нам, а й усій Європі. Протягом віків імперія вважала нашу землю своєю, а нашу націю - невиразною народністю і ...
1477925
  Кишко-Єрлі Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи як складова частина екомережі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 385-388. – ISSN 1563-3349
1477926
   Територія. Сталий розвиток : Український науково-інформаційний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1477927
  Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1477928
   Терия и прктика партийной и советской печати. – Вып. 1. – М, 1976. – 173с.
1477929
  Жарких Н.И. Терия неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных слабозаряженных дисперсиях и мембранах : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.11 / Жарких Н.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 23с.
1477930
  Кинг-Хили Терия орбит искусственных спутников в атмосфере : пер. с англ. / Кинг-Хили. – Москва : Мир, 1966. – 189 с.
1477931
  Прист Стивен Терия сознания / Прист Стивен; Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 5-7333-0022-1
1477932
  Загороднюк І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи / Теріологічна школа. – Київ, 2014. – Т. 12 : Різноманіття ссавців. – С. 114-126. – ISSN 2312-2749
1477933
  Ільєнко М.М. Теріологія : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
1477934
  Коропатник Тетяна Василівна Теріторіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Коропатник Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
1477935
  Бобрович І.П. Теріторіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І.П.; МО УКраїни, Волинськ. держ.універ. ім.Л.Українки. – Луцьк, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.187-205
1477936
  Шпарага Т.І. Теріторіальная організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шпарага Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1477937
  Іщук Степан Іванович Теріторіально-виробничі комплекси і економічне районування (метод. теорія) : Дис... наук: / Іщук Степан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ, 1996. – 244л. – Бібліогр.:л.237-240
1477938
  Єрьоменко В.О. Терія імовірностей : Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навчальний посібник для студ.екон.спец. / В.О. Єрьоменко, М.І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7411-90-7
1477939
  Твардовский А.Т. Теркин на том свете / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103с.
1477940
  Ахмадеев Нариман Абдуллаевич Теркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хоз-ва) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Ахмадеев Нариман Абдуллаевич; МГУ. – М., 1982. – 25л.
1477941
  Сидоренко Віктор Теркс і Кайкос. Гламур без пафосу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 80-85 : фото
1477942
   Терло- и массоперенос. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1965. – 316 с.
1477943
   Термализация нейтронов. – Москва, 1964. – 420 с.
1477944
  Семашко А.П. Термализация нейтронов в гидридциркониевой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семашко А.П.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1971. – 26л.
1477945
  Заболотний М.А. Термалізація носіїв заряду в органічних напівпровідниках під дією зовнішнього електричного поля / М.А. Заболотний, П.Ю. Кобзар // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 12-13
1477946
  Анчишкін Д. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів / Д. Анчишкін, А. Мускєєв, С. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі запропонований механізм термалізації при релятивістських ядро-ядерних зіткненнях. У деякому аспекті нашу модель можна віднести до транспортних моделей: тут розглядається еволюція системи, але цей розвиток параметризується не часом, а кількістю ...
1477947
  Набока В.Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1477948
  Гребенщикова Т.Б. Термальные воды восточных районов Туранской плиты в междуречье Сырдарьи-Амурдарьи / Т.Б. Гребенщикова. – М., 1976. – 89с.
1477949
  Дворов И.М. Термальные воды и их использование : Пособие для учащихся / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – Москва : Просвещение, 1976. – 128с.
1477950
  Маврицкий Б.Ф. Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР / Б.Ф. Маврицкий. – Москва : Наука, 1971. – 242 с.
1477951
   Термальные воды СССР в вопросах их теплоэнергетического использования. – М., 1963. – 293с.
1477952
  Дворов В.И. Термальные воды Челекена и геохимические особенности их формирования / В.И. Дворов. – Москва : Наука, 1975. – 179с.
1477953
  Барабанов Л.Н. Термальные и минеральные воды Малого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Барабанов Л.Н.; Моск. гос. ун-т. – М., 1958. – 20л.
1477954
   Термальные и минеральные воды Северного Кавказа. – М., 1965. – 128с.
1477955
   Термальные и редокс-условия образования верхнемантийных ксенолитов из кайнозойских базальтов Северо-Западного Шпицбергена / А.Г. Гончаров, Л.П. Никитина, Н.В. Боровков, М.С. Бабушкина, А.Н. Сироткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2000-2030 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2026-2030. – ISSN 0016-7886
1477956
  Посохов Е.В. Термальные источники Восточного Казахстана / Е.В. Посохов. – Алма-Ата, 1947. – 143с.
1477957
  Пийп Б.И. Термальные ключи Камчатки / Б.И. Пийп. – М, 1937. – 268с.
1477958
  Пугаченкова Г.А. Термез, Шахрисябз, Хива / Г.А. Пугаченкова. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
1477959
  Чернюк Віта Терми і гольф по-тосканськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 90-91 : фото
1477960
   Терми на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 8-9 : фото
1477961
   Терми та йога // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 14-15 : фото
1477962
  Дубовик Ольга Терми Туреччини. або На гостину до Зевса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 72-74 : фото
1477963
  Добролюбский К.П. Термидор : очерки по истории классовой борьбы Франции в 1794-1795 гг. / К.П. Добролюбский. – Одесса : Изд-во ОГУ, 1949. – 264 с.
1477964
  Матьез А. Термидорианская реакция / А. Матьез. – М.-Л., 1931. – 228с.
1477965
  Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов. / А.А. Пивоваров. – М., 1972. – 140с.
1477966
  Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 280с.
1477967
  Савельев Б.А. Термика и механика природных льдов / Б.А. Савельев. – Москва, 1983. – 223с.
1477968
  Тихомиров А.И. Термика крупных озёр / А.И. Тихомиров. – Ленинград : Наука, 1982. – 282 с.
1477969
  Пивоваров А.А. Термика океана / А.А. Пивоваров. – Москва : Московский университет, 1979. – 208с.
1477970
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
Ч. 1. – 1986. – 129с.
1477971
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
ч. 2. – 1987. – 90с.
1477972
   Термика почв и горных пород в холодных регионах. – Якутск, 1982. – 162с.
1477973
  Бабаев И.А. Термико-минералогическое исследование месторождения алунитов Дашкесанского рудного районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаев И.А. ; Ин-т геологии АН АзССР. – Баку, 1963. – 25 c.
1477974
  Квитко И.С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов, 1976. – 127с.
1477975
  Володина Т. Термин в немецкой лингвистической традиции // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 358-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1477976
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 45-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1477977
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть первая) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 93-100. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  История использования англо-американским литературоведением слова "Modernism" для описания литературных явлений двадцатого века не продолжительна и много короче, чем соответствующая история в отечественном литературоведении. В статье проверяются две ...
1477978
   Термин и слово. – Горький, 1979. – 191с.
1477979
   Термин и слово. – Горький, 1980. – 156с.
1477980
   Термин и слово. – Горький, 1981. – 150с.
1477981
   Термин и слово. – Горький, 1982. – 132с.
1477982
   Термин и слово. – Горький, 1983. – 139с.
1477983
  Сукиасян Э.Р. Термин стандартизован - будьте внимательны! // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 55-59. – ISSN 0130-9765
1477984
  Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура : (учеб. пособие) / А.Д. Хаютин ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : [б. и.], 1971. – 130 с.
1477985
  Коновалов Вячеслав Терминал D: опять не успеваем? : авиа / Коновалов Вячеслав, Матусевич Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1998-8044
1477986
  Самойлов Юрий Терминал F имени князя Потемкина? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 1998-8044
1477987
   Терминал F: спасительная соломинка Борисполя? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 10-13 : Фото. – ISSN 1998-8044
1477988
  Круминь Я.П. Терминалы с дисплеем / Я.П. Круминь. – Рига, 1980. – 50с.
1477989
  Иванов-Пошканов Терминальная интерактивная система ТИСА-1010. / Иванов-Пошканов. – Рига, 1979. – 32с.
1477990
  Пирогов В.В. Терминальная система дл СМ ЭВМ -- ТИСА: / В.В. Пирогов, Н.В. Лейтан. – Рига, 1984. – 36с.
1477991
  Малыхин Л.И. Терминальное управление прицеливанием / Л.И. Малыхин, В.К. Мишина, Е.В. Ермолович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-58. – Бібліогр.: с. 58, 3 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимального прицілювання. Математичну модель зображено задачею аналітичного конструювання регулятора з керуванням у вигляді зворотного зв"язку. Проведено комп"ютерне моделювання для підтвердження отриманих теоретичних результатів.
1477992
   Терминальные комплексы в вычислительых системах коллективного пользования. – М., 1978. – 110с.
1477993
   Терминальный модуль параллельного графового компьютера. – Минск, 1994. – 43с.
1477994
  Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
1477995
  Фрейкс Р. Терминатор. Судный день / Рэндалл Фрейкс. – Баку : Концерн "Олимп", 1993. – 415, [1] с. : ил. – На обороте тит. л. также указ.: Рэндалл Фрейкс, В.Х. Вишер. Т. 1. - На обл. и переплете указ. только авт. – (Галактика фантастов). – ISBN 5-87860-034-Х
1477996
  Бартков Б.И. Терминоведение и терминография в индоевропейских языках : сб. науч. тр. / ред. Б.И. Бартков. – Владивосток : [б. и.], 1987. – 180 с.
1477997
  Богуцкая Мария Филипповна Терминоведение на Украине : библиографический указатель 1947-1980 / Богуцкая Мария Филипповна, Лагутина Алла Вячеславовна. – Киев : Наукова думка, 1982. – 108 с.
1477998
  Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986. – 150с.
1477999
   Терминография и перевод научного текста. – Горький, 1989. – 95с.
1478000
   Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения АН СССР по Международному электротехническому словарю = Travaux Terminologiques en U.R.S.S. dans le Domaine de L"electrotechnique et Propositions de I"academie des Sciences de I"U.R.S.S. au Sujet du Vocabulare Electrotechnique International : группа 05 - Основные определения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 95 с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,