Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1477001
  Хоміцька О.Г. "Схід очима Заходу": міжнародна конференція в Кувейті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 213-216. – ISSN 1608-0599


  Організатором конференції став факультет гуманітарних наук Кувейтського університету. Проходила вона 26-28 листопада 2013 р. в м. Ель-Кувейті під патронатом ректора Кувейтвського університету проф. Абделлатифа аль-Бадра.
1477002
  Салига Т. "Схід" і "Захід" у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 4-5
1477003
  Кравченко О.В. "Схід" як чинник української національно-культурної ідентифікації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 15-24
1477004
  Сірук М. "Східна барикада Європи", або Євромайдан як новий шанс Україні вирватися з радянського минулого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9
1477005
  Козачишин Н.М. "Східна політика" Ватікану. / Н.М. Козачишин, О.А. Матюхына. – Львів, 1989. – 70с.
1477006
  Гаспарян А. "Східна політика" ЄС: до і після Вільнюського саміту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 12-15. – (Історичні науки)


  У статті досліджено відносини ЄС із країнами "Східного партнерства" Відповідно, визначено особливості східної політики Євросоюзу до і після проведення Вільнюського саміту 28-29 листопада 2013 року.
1477007
  Мовчан Юлія "Східне Партнерство" - новий вимір євроінтеграції чи євроінтеграційний паліатив для України? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 25-26
1477008
  Дудчак О. "Східне партнерство" - песимістичні реалії / О. Дудчак, О. Маначинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-39
1477009
  Дудчак О. "Східне партнерство" - песимістичні реалії / О. Дудчак, О. Маначинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 56-59
1477010
  Погорська І. "Східне партнерство" ЄС як форма міжнародної стратегічної взаємодії: імперативи й виклики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-36. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Результати саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 р. й внутрішньополітична криза в Україні, що постала за цим, із масштабними міжнародними наслідками, ставить питання про можливі сценарії розвитку східної політики ЄС у цілому та, ...
1477011
  Зайонц Гж. "Східне партнерство" як шанс для розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-37. – ISSN 1728-6220
1477012
  Корнієнкова К. "Східне партнерство": перспективи розвитку та проблеми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 291-295. – ISSN 2663-5313
1477013
  Бабич В. "Східне партнерство": погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 42-44


  Новим інструментом Європейської політики сусідства у травні 2009 р. стало "Східне партнерство", що об"єднує шість країн Східної Європи і Південного Кавказу на шляху поглиблення двосторонньої і багатосторонньої співпраці між країнами-партнерами та ЄС. ...
1477014
  Сидорук Т.В. "Східне партнерство": пропозиції і перспективи для держав Східної Європи та Північного Кавказу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 47-52
1477015
  Туранли Ф.Г. "Східне питання": причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 рр.) в турецькій історіографії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 1608-0599
1477016
   "Східний вимір" політики ЄС : матеріали "круглого столу", (Київ, 27 верес. 2007 р.) / Рада нац. безпеки і оборони України ; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки ; [редкол.: Корнілов І.Є., Парахонський Б.О.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-8474-56-5
1477017
  Кузьменко Ю. "Східний експрес" Людмили Дядченко: "Мабуть, пора мені починати вірити в долю..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 289-293


  Зустріч з Л. Дядченко, співробітницею Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства в Ін-ті філології. Вона багато зробила для Центру літературної творчості ІФ.
1477018
  Потильчак О.В. "Східний похід" італійської армії і проблема військовополонених: історіографічний контекст // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 147-155
1477019
  Шульга М.А. "Східники" та євразійці: однодумці чи опоненти? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-117. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснена спроба порівняльного аналізу геополітичних положень євразійства та концепції "східництва", що мала місце в російській суспільно-політичній думці початку ХХ століття. In article it was made a try at comparative analysis of ...
1477020
  Новікова К. "Східні креси"? Що знають у Польщі про Україну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – C. 44-46. – ISSN 1996-1561
1477021
  Лановик М. "Східні поеми" П. Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму / М. Лановик, З. Лановик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 56-75. – ISSN 0236-1477
1477022
  Панченко О. "Східняки" в УПА // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 30 червня [№ 26]. – С. 19
1477023
  Терен В. "Сходження і падіння великого карлика" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 21-27. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1477024
  Терехова О.В. "Счастливая страна" в поисках социального самопознания / О.В. Терехова. – М., 1991. – 277с.
1477025
  Щербакова В. "Счастливая" улица Гоголя // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 16 (1267). – С. 42-43. – ISSN 0234-1670


  Улица и памятник Гоголю в Риме
1477026
  Муравьева И. "Счастливый домик". Владислав Ходасевич, Анна Ходасевич и их переписка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 123-163. – ISSN 0321-1878
1477027
  Чегусова З. "Счастливый жребий дом мой не оставил..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  До 135-річчя з дня народження Максиміліана Волошина.
1477028
  Беляев В.П. "Счастье Андруса" : очерк о фильме / В.П. Беляев. – Москва : Искусство, 1955. – 32 с. : ил. – (Библиотека советского кинозрителя)
1477029
  Матвієнко І. Схід-Захід: діалог культур у філософії Уріха Фромма // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 463-466
1477030
  Веркалець М.М. Схід - джерело письменницького натхнення А. Кримського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-20. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті розглянуто творчість А. Кримського періоду перебування на Сході.
1477031
  Нагайчук В. Схід - Захід. 30 років по тому. У Німеччині зростає популярність крайніх лівих і правих партій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 4


  "Через 30 років після падіння Берлінської стіни Німеччина знову звертається до, здавалося б, похованих ідеологій минулого. 9 листопада Німеччина і весь світ відзначали 30-річчя падіння Берлінської стіни. З пафосними промовами про падіння залізної ...
1477032
  Матвієнко І. Схід - Захід: діалог культур у філософії Еріха Фромма // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 157-159
1477033
  Кузнєцова Анастасія Схід - річ особлива! // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 8-17 : фото
1477034
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 2. – 2000
1477035
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 2000
1477036
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 2000
1477037
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 7. – 2000
1477038
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (88). – 2008
1477039
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (91). – 2008
1477040
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (92). – 2009
1477041
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (93). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1477042
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (96). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1477043
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (98). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1477044
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 8 (99). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1477045
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 9 (100). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1477046
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (101). – 2010
1477047
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (102). – 2010
1477048
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (103). – 2010
1477049
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (104). – 2010
1477050
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (109). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1477051
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (110). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1477052
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (111). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1477053
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (113). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1477054
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (114). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1477055
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (116). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1477056
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (117). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1477057
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (118). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1477058
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (120). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1477059
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Майдан. – ISBN 966-7077-60-8
Вип. 1. – 1998
1477060
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Майдан. – ISBN 966-7077-81-0
Вип. 2. – 1999
1477061
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Новый Вид
Вип. 4 : Спеціальне видання: Rossia et Britannia: імперії та нації на окраїнах Європи. – 2001
1477062
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : ФріМайнд
Вип. 5. – 2002
1477063
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання. – Харків; Київ : Критика. – ISBN 966-7679-64-0
Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – 2005. – 304 с.
1477064
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ : Критика. – ISBN 966-7679-99-3
Вип. 8 : Порубіжжя. – 2006
1477065
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-36-5
Вип. 9/10 : Patria. – 2008
1477066
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-86-03-42-6
Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – 2008
1477067
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-617-578-013-8
Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – 2009
1477068
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-085-5
Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – 2011. – на статті укр. мовою резюме англ. мовою, на статті англ. мовою резюме укр. мовою
1477069
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-126-5
Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – 2013. – На статті укр. мовою резюме англ. мовою, на статті іноз. мовою резюме укр. мовою
1477070
  Грицик Л. Схід в еміграційній моделі української літератури початку XX ст. // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 182-205. – ISBN 978-966-374-533-6
1477071
   Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – 433, [2] с., [8] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 45-49, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6446-5
1477072
  Івченко В. Схід і Захід одразу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561


  Як формувалася нинішня політична конфігурація на Сумщині.
1477073
  Лисиченко Л.А. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 3 (331). – С. 34-36
1477074
   Схід і Захід України в контексті виборчої кампанії-2006: відмінності, протиріччя, перспективи єднання // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-50.
1477075
  Томашівський С.Т. Схід і Захід: історично-політичний нарис // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.184-196. – ISSN 0130-5247
1477076
  Прокопенко І. Схід і Захід: паперовий міст // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 405-406


  1 березня в межах курсу " Міжнародний досвід промоції культури " студенти четвертого курсу " Літературної творчости " зустрілися з Вереною Нолте – директоркою об " єднання "Kulturallmende" та організаторкою " Мосту із паперу ", де ...
1477077
   Схід і Південь України: час простір, соціум : [у 2 т.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7980-3
Т. 2 : Матеріали до бібліографії / [уклад.: Т.В. Добко (керівник) та ін. ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – 2016. – 943, [1] с. – Імен. покажч.: с. 831-906
1477078
  Огнєва О.Д. Схід Ігоря Стравінського. Православна складова творчої спадщини Федора Стравінського: образи Богородиці. Сторінки історії музею Ігоря Стравінського в Устилузі / Олена Огнєва ; пер. з рос. мови [М. Мойсеєнка ; уклад. та відп. ред. О. Петренко ; вітальне сл. Г. Надоленка] ; Одес. будинок-музей ім. М.К. Реріха ; Укр. культур. центр при посольстві України в державі Ізраїль. – Одеса : Астропринт, 2020. – 47, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр.: с. 38-41 та в підрядк. прим. – (Серія "Спадщина України" / редкол.: М. Линник [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-927-650-6
1477079
  Останіна Г.Г. Схід очима Агатангела Кримського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 119-126. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті охарактеризовано екзотичний дискурс в оригінальній прозовій творчості та епістолярній спадщині А. Кримського. З"ясовано, що одним із провідних шляхів формування українського орієнталізму є довготривалий живий та безпосередній контакт А. ...
1477080
  Останіна Г. Схід очима Агатангела Кримського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 32-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1477081
  Ісіченко І. (Архієпископ) Схід проти Заходу: війна стереотипів // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 3-8. – ISSN 0042-9422
1477082
  Швець В.С. Схід сонця : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 142 с.
1477083
  Жлуктенко Н.Ю. Схід та Захід у поетичній збірці Віктора Гюго "Орієнталії": питання критичної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблему інтерпретації "Орієнталій В. Гюго з позицій пост-колоніальної критики.
1477084
  Жлуктенко Н.Ю. Схід та захід у романі Казуо Ішігуро "Коли ми були сиротами" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 130-135. – ISBN 966-594-420-7
1477085
  Матвієнко І.С. Схід та захід: образ світ (Лао Цзи, Геракліт, Піфагор, Платон) / І.С. Матвієнко, А. Юхименко // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 27-28
1477086
  Огнєва О.Д. Схід та музика: дві щасливі зірки Костянтина Регамея, уродженця Києва // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1608-0599
1477087
  Сорочук Л. Схід та Україна: їхній культурний перетин у житті та дослідженнях Агатангела Кримського (до 135-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 210-214. – ISBN 966-7060-98-5
1477088
  Лебединська Т. Схід у творчості Тараса Шевченка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 263-264
1477089
   Схід України став вівтарем, на якому принесено найвищу жертву // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 3 (179). – С. 8-11


  Російсько-українська війна:українські воїни, які полягли у бою, захищаючи Україну від ворогів.
1477090
  Черінько І. Схід чи Захід: зовнішньополітичні імперативи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 78-83
1477091
  Гриценко В.С. Схід як культурний тренд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 9-14. – ISSN 2616-9967
1477092
  Пилявець Р.І. Східна (Кримська) війна (1853-1856 рр.) в пам"ятках і пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 261-270
1477093
  Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013 рр.) : монографія / Н.Д. Городня ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 526, [2] с. – Рез. парал. рос. та англ. – Бібліогр.: с. 463-519 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-11-8


  У монографії на тлі регіональних процесів у Східній Азії досліджено зовнішню політику США постбіполярного періоду на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, американсько-японські та американсько-китайські відносини, політику США на Корейському ...
1477094
  Павлюк О.В. Східна Галичина в Європейський політиці 1918-1919 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Павлюк О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1477095
  Павлюк Олександр Вячеславович Східна Галичина в європейській політиці 1918-1919 рр : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.03 / Павлюк Олександр Вячеславович; КУ ім. Тараса Шевченка. Укр. ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.178-199
1477096
  Кучера І. Східна Галичина в суспільно-політичній думці та зовнішній політиці Росії напередодні Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 56-63. – (Історія ; Вип. 16)
1477097
  Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. : Проблеми взаємовідносин / Українська Акад. держ. управління при Президентові України; Орест Красівський. – Київ : УАДУ, 1998. – 304с. – ISBN 966-7353-30-3
1477098
  Руденко-Десняк Східна діаспора: усвідомлення нової ролі // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1477099
  Галенко О. Східна Європа 1704-1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 351-396. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1477100
  Галенко О.І. Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 33-48. – ISSN 0130-5247
1477101
  Шаповалова О. Східна Європа в європейській ситемі міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-13
1477102
  Константинов В. Східна Європа в політиці "Поясу та Шляху": чи є місце для України? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 647 -654. – ISBN 978-617-7631-10-0
1477103
  Залізняк Л.Л. Східна Європа в системі світових цивілізацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 210-218. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаючи історіософські концепції О. Шпенглера та А. Тойнбі, автор визначає історичну ходу західно-християнської цивілізації, роль і місце пострадянських нових держав, і зокрема, України, у світовому співтоваристві.
1477104
  Кудряченко А.І. Східна Європа на шляху змін / А.І. Кудряченко. – К., 1990. – 47с.
1477105
  Дейвіс Норман Східна Європа очима Заходу // Критика. – Київ, 1997. – Жовтень - Грудень, (число 2). – С. 4-5
1477106
  Курц Б.Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. : зібрання наук. праць / Курц Б.Г. ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2014. – 631, [1] с. : іл., табл. – Текст частково рос. - Імен. покажчик: с. 615-629. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. та розд. – ISBN 978-966-02-7705-2


  У зібранні представлені наукові праці українського історика, сходознавця та педагога Б. Г. Курца (1885 – ?), якого було репресовано 1938 року. Значна частина його наукової спадщини була знищена або забута. На сьогодні всі його друковані роботи є ...
1477107
  Грицак Я. Східна Європа як інтелектуальна конструкція // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 17-21
1477108
  Генов Н. Східна Європа як лабораторія соціальних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 12-36. – ISSN 1563-3713
1477109
  Чупира В. Східна Європа як цивілізаційна периферія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 12-21. – ISSN 2522-1663
1477110
  Омельченко Тетяна Східна казка посла Азербайджану // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 44 (145). – С. 22-25
1477111
  Іскандарова Н. Східна казка, жіноча тема та західні стереотипи у творчості Едгара Елана По // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 69-73. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто особливості північноамериканської орієнталістики від середини XVIII до середини XIX ст. На прикладі літературних джерел, газетних публікацій та дослідницьких праць вивчаються шляхи формування ідеології США у процесі Американської ...
1477112
  Машевський О.П. Східна криза 1894-1897 рр. і російсько-французький союз // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 99-107. – ISSN 1608-0599


  Східна криза 1894-1897 рр. викликана насиллям султанського режиму щодо вірмен Османської імперії, мала важливий вплив на розвиток міжнародних, зокрема міжсоюзницьких, відносин.
1477113
  Данилова Т.В. Східна мандала як графічна репрезентація реінтеграції особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 246-248
1477114
  Петрунь Ф.О. Східна межа Великого князівства литовського в 30-х роках 15 сторіччя / Ф.О. Петрунь. – 165-168с.
1477115
  Бовсунівська Т. Східна меланхолія в творчості Орхана Памука, Матіаса Енара і Галини Пагутяк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 161-170. – ISSN 0320-8370


  "Східна меланхолія приховує метафізику, засновану на пригадуванні часів величі якогось східного регіону, наприклад Османської імперії, яке, втім, зазнало західної коммеморації, вона постає не просто як психологічний феномен, а й як культурний код ...
1477116
  Вільховий Ю.В. Східна Німеччина в перші роки радянської окупації: новий погляд на особливості формування суспільного ладу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 147-157. – ISSN 2075-1451
1477117
  Столяров Генадій Східна Німеччина сьогодні : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 27
1477118
  Мільчарек Даріуш Східна політика - новий виклик для Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 75-85. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1477119
  Гусаков В.В. Східна політика держави Ахеменідів (передумови, стратегія, результати) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1477120
  Барвінська П.І. Східна політика Німецької імперії й організація східноєвропейських історичних досліджень на рубежі XIX- XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 181-187
1477121
  Машкевич М. Східна польська політика у XX - на початку XXI ст. = Polska Polityka Wschodnia i Ukraina (1990-2010) : концепції та інтерпретації / Маріуш Машкевич ; [пер. з пол. та наук. ред.: Сергій Сєряков] ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 305-312. - Парал. тит. арк. пол. - Сер. засн. у 2007 р. – Бібліогр.: с. 295-304 та в підрядк. прим. – (Серія "Ідеї та Історії" ; вип. 13). – ISBN 978-966-521-665-0


  В книзі відомого польського дипломата, соціолога та громадського діяча Маріуша Машкевича розглядаються головні ідейні витоки, засади і тенденції розвитку східної політики Республіки Польща у ХХ – на початку ХХI ст. Окрема увага приділяється аналізу ...
1477122
   Східна торгівля Львова в середині XVI - першій половині XVII ст.: збірник документів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. В.П. Кривонос]. – Львів : Львіський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 255, [2] с. : іл.
1477123
  Зуб Р. Східна торгівля на вулицях Києва на межі XIX - початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 430-436. – ISBN 978-617-7399-06-2
1477124
  Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора. / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1992. – 170с.
1477125
  Болтрик Ю.В. Східне крило курганів Золотого Поясу Скіфії (географічний аспект) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 14-29. – ISSN 2227-4952
1477126
  Вдовенко Ю. Східне партнерство // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7157-38-9
1477127
  Максименко І.В. Східне партнерство / І.В. Максименко, Д.В. Кузьмін // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 259-282. – ISBN 978-966-933-150-2
1477128
  Чумаченко О.А. Східне партнерство Європейського Союзу: основні тенденції і результати Ризького саміту 2015 року // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 177-189. – ISSN 2221-5719
1477129
  Сидорук Т. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 32-35. – (Політичні науки)
1477130
  Сапсай А.П. Східне партнерство і асоціація з ЄС в концепції міжнародного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 53-62


  В статті розглянуто конкретні інтеграційні механізми, що виробляються на сучасному етапі в рамках Євросоюзу та поширюються останнім на країни Східної Європи; аргументовано відповідність інтеграційного проекту "Східне партнерство" силовому типу ...
1477131
  Перепелиця Г.М. Східне партнерство і асоціація: можливості та обмеження євроінтеграційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 7-11


  The article covers the issue of Easten partnership between Ukraine and the European Union. The author analyzes the opportunities of Eastern Partnership and the Association for the integration policy of Ukraine. Стаття присвячена аналізу Східного ...
1477132
   Східне партнерство і майбутнє регіональної співпраці в Центральній і Сїхідній Європі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 44-49. – ISSN 1810-3944
1477133
   Східне партнерство і спільні виклики // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 2


  З нагоди 10-ї річниці започаткування Швецією та Польщею "Східного партнерства" 31 травня 2019 року глави Міністерств закордонних справ цих країн прочитали лекцію для студентів КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє "Східного партнерства" та роль ...
1477134
  Макар Ю. Східне партнерство та Україна / Ю. Макар, О. Добржанська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-19
1477135
  Дальський В. Східне партнерство у контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 161-168


  Стаття присвячена впливу процесів диференціації та трансформації Європейської політики сусідства на започаткування і реалізацію проекту Східного партнерства ЄС. Статья посвящена влиянию процессов дифференциации и трансформации Европейской политики ...
1477136
  Копійка В.В. Східне партнерство як вияв реалізації регіональної політики Європейського Союзу: еволюція та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 13-22


  Стаття присвячена основним проблемам заснування та розвитку ініціативи Східного партнерства Європейського Союзу. Її втілено в якості складової регіональної політики ЄС. Розглянуто основні протиріччя і недоліки, які були закладені в структуру ...
1477137
  Кучик О. Східне партнерство як субрегіональний механізм європейської інтеграції в контексті українсько-польських відносин: геополітичний та цивілізаційний виміри // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 281-299. – ISBN 978-83-7784-784-8
1477138
  Федоренко А.І. Східне партнерство як шлях до євроінтеграції пострадянських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 187-191


  7 травня 2009р., на саміті ЄСу Празі, було дано старт програмі "Східне партнерство", до якої включено шість пострадянських республік - Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова і Україна. "Східне партнерство" повинна стати першою документально ...
1477139
  Роганов Євген Східне питання - на часі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1477140
  Мудрак О.В. Східне Поділля - репрезентатавний регіон національної екомережі / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 7-13 : табл., схема. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1477141
  Куриленко В.М. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти) / Куриленко В.М., Приймак В.В. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т, Комунальна установа Іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава ; Глухів : ГДПУ [та ін.], 2007. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 49-51, 67-71. – ISBN 966-8892-09-7
1477142
  Гуменний В.Л. Східне прикордоння і зовнішня політика Риму у II - на початку III ст. н.е.: стан і перспективи археологічних досліджень // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 36-48. – ISSN 2078-1849
1477143
  Гончар Б.М. Східне Середземномор"я в "атлантичній" політиці США // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО УРСР; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – Вип. 17
1477144
  Руденко І.С. Східне чи Японське море - за і проти / І.С. Руденко, Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-35 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1477145
  Нечай М.П. Східний бастіон : роман / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ : Промінь
1-2. – 1972. – 359с.
1477146
  Нечай М.П. Східний бастіон / М.П. Нечай. – К., 1979. – 411с.
1477147
  Нечай М.П. Східний бастіон / М.П. Нечай. – К., 1989. – 598с.
1477148
  Лупандін О.І. Східний вектор зовнішньої політики Української держави // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 45-62. – ISSN 0130-5247
1477149
  Лупандін О. Східний вектор міжнародної політики уряду П. Скоропадського: питання створення українсько-російського митного союзу // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 223-237. – ISSN 2307-3047
1477150
  Кухарська Н.О. Східний геоекономічний вектор України: розвиток зовнішньоекономічних відносин України з країнами СНД // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 145-151.
1477151
  Ангеловська С.Д. Східний і західний вектори у формуванні композиторського стилю Володимира Файнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 148-153. – ISSN 2312-4679
1477152
  Близняк О.А. Східний напрям європейської політики сусідства: польські ініціативи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 109-117. – ISSN 2519-2949
1477153
  Комар В. Східний напрямок у зовнішній політиці Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 92-96. – ISSN 1728-9343


  Розкрито процес формування східної політики Польщі в період середньовіччя, метою якої було приєднання українських, литовських і білоруських земель.
1477154
  Подобна Є. Східний родич писанок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Українські великодні яйця та східні мандали мають спільне походження?
1477155
   Східний розмах Заходу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 58-59 : фото
1477156
  Воробей О.С. Східний романтизм та західний реалізм у китайській драматургії ХХ століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 18-24. – Бібліогр.: С. 24; 6 назв. – ISSN 1682-671Х
1477157
   Східний світ = The world of the orient : Заснований у 1927.;насильно припинений 1931 року .Відновлений у 1993р. – Київ, 1927-
№ 1. – 1993
1477158
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2. – 1993
1477159
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2. – 1994
1477160
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1. – 1995
1477161
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2""95/1"96 : До сторіччя від дня народження А.П.Ковалівського. – 1996
1477162
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2. – 1999
1477163
   Східний світ. – Київ
№ 2"96 : До 125-річчя від дня народження Кримського А.Ю. – 1999
1477164
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"97. – 2000
1477165
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"98. – 2000
1477166
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"99 : ETYMON До 80-річчя академіка О Пріцака. – 2001
1477167
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1 : Японія сьогодні. – 2001
1477168
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2"2000. – 2001
1477169
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1 : Візантологічні дослідження в Україні. – 2002. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477170
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2"2001. – 2002
1477171
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2002. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477172
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477173
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2 : Китаєзнавчі дослідження в Україні. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477174
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3 : Іудеї та їхні сусіди. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477175
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2003. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477176
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477177
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477178
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477179
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477180
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2005. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477181
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477182
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477183
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1477184
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477185
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477186
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477187
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477188
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477189
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477190
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477191
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477192
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477193
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477194
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477195
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477196
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477197
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477198
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477199
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477200
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477201
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477202
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477203
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477204
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477205
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477206
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477207
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477208
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477209
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477210
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2012. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477211
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2012. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477212
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477213
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2/3. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477214
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2013. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477215
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2014. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477216
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477217
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477218
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2014. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477219
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477220
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477221
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477222
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477223
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477224
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2/3. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477225
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477226
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1/2. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477227
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477228
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2017. – 103, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477229
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2018. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477230
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2018. – 166, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477231
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2018. – 130, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477232
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2018. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477233
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2019. – 131, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477234
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2019. – 99, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477235
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2019. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477236
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2019. – 188, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477237
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Панькова А.С., 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2021. – 202, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. Припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1477238
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (III. Алтайський світ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 157-176. – ISSN 1608-0599
1477239
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (IV. Арабськиф світ. V. Кавказ. VI. Мадяри) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 152-172. – ISSN 1608-0599
1477240
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (І. Давній Схід. ІІ. Іранський світ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 179-198. – ISSN 1608-0599
1477241
  Останіна Г.Г. Східний світ у художньому моделюванні Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1477242
  Крамар О. Східний союзник // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Для зміцнення національної безпеки та міжнародних позицій України дуже важливою є перспектива постання окремої Кубанської держави.
1477243
  Губенко Д. Східний тупик // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 15 (180). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  2011 року Східне партнерство має великі шанси опинитися на маргінесі зовнішньої політики Європейського Союзу.
1477244
  Богомолов О.В. Східний чинник у суспільно-політичних процесах в АР Крим / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-46. – ISSN 1608-0599


  Виокремлюється турецький чинник у Криму.
1477245
   Східниця набирає висоту : Україна / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 20-21 : Фото
1477246
  Зуб Н.М. Східні адресанти А.Ю. Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 37-62. – ISSN 1608-0599
1477247
  Івашко Юлія Східні впливи в київському модерні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 64-67. – ISSN 1819-7329
1477248
  Фігурний Ю. Східні впливи у мілітарній історії українського козацтва: передумови виникнення та їхня трансформація // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 520-526. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1477249
  Василюк О.Д. Східні джерела у фонді " Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 1608-0599
1477250
  Тищенко К.М. Східні й західні церкви 4 - 7 ст. у топонімії України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 137-147. – ISSN 1608-0599
1477251
  Тищенко К.М. Східні й західні церкви 4 - 7 ст. у топонімії України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 127-134. – ISSN 1608-0599
1477252
  Кисельов О.С. Східні Католицькі Церкви та екуменічний діалог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто місце і роль Східних католицьких Церков у сучасному екуменічному діалозі. Автор розглядає цю проблему на основі позиції католиків та православних щодо роді Східних Католицьких Церков. Проблема розглядається в світовому та в ...
1477253
  Пастушенко Т. Східні каторжани // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  70 років тому почалось масове вивезення населення з України на примусові роботи до Третього рейху.
1477254
  Казакевич Г.М. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції / Геннадій Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 357, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 266-315 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-87-3
1477255
  Кондаков Н. Східні костюми при візантійському дворі // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 158-195. – ISSN 2310-3310
1477256
  Коломієць В.В. Східні мотиви в українській літературі другої половини XIX - початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість українських письменників зазначеного періоду, які розробляли східні теми, спроектовуючи їх в сучасну їм дійсність. Цю тему розкрито на прикладі творчості М. Коцюбинського, М. Вороного та Лесі Українки в літературному контексті епохи.
1477257
  Стеньгач Н.О. Східні мотиви в українському державотворенні доби пізнього Середньовіччя // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 9-10. – ISBN 978-617-7572-52-6
1477258
  Биданцева М.Г. Східні мотиви у преромантичній прозі // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-237-9
1477259
  Кальницька Л. Східні мотиви у творчості Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 131-135. – ISBN 966-594-298-0
1477260
  Мосенкіс Ю.Л. Східні паралелі трипільських державотворчих термінів як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Східні, зокрема кавказькі, паралелі трипільської державотворчої термінології розглядаються як матеріал для спецкурсу "Мовні контакти". The Oriental (especially Caucasian) parallels of Trypillean state-creating terms have been considered as a material ...
1477261
   Східні походи Святослава Хороброго, 964 - 966 рр. // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 4-5
1477262
  Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. й доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 239 с. – ISBN 978-966-361-144-0
1477263
  Наконечна О.В. Східні танцювальні шоу як складова розважальних програм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 96-106. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи – вивчення та аналіз культури східних танцювальних шоу в контексті складових розважальних програм. Методологія дослідження. Вивчення попередниками окремих засад східної танцювальної культури є зразком для наукового аналізу сучасної ролі ...
1477264
  Патриляк І. Східні торги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 18 (131). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як Москва з Заходом ділили Східну Європу.
1477265
   Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – 836 с. : іл. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр.: с. 750-787 та у підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1477266
  Тищенко К. Східні церкви й пелагіанство у топонімії України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 46-59. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1477267
  Огановський В. Східно-европейський степ / В. Огановський. – 188с.
1477268
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 2). – 2016. – 35 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477269
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 2 (Том 2). – 2016. – 30 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477270
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3 (Том 2). – 2016. – 25 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477271
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 4 (Том 2). – 2016. – 20 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477272
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 3). – 2017. – 23 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477273
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 2 (Том 3). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477274
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 3). – 2017. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477275
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: F. Valldeoriola, S. Fisher, G. Plant [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1/2 (Том 4). – 2018. – 25 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1477276
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 4). – 2018. – 16 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1477277
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1/2 (Том 5). – 2019. – 30 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1477278
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 6). – 2020. – 26 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1477279
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 7). – 2021. – 18 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1477280
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 1 (07). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477281
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 3 (09). – 2016. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477282
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 5 (11). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477283
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 6 (12). – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477284
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 1 (13). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477285
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 2 (14). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477286
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 3 (15). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477287
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 6 (18). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477288
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ. – ISSN 2411-5797
№ 1 (19). – 2018. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477289
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 2 (20). – 2018. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477290
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 3 (21). – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477291
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 4 (22). – 2018. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477292
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. ; редкол.: Боброва В.І., Барна О.М., Вернер О.М. [та ін.]. – Київ : Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 1 (25). – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477293
  Фан Дін Тан Східно-західні художні взаємини та В"єтнамська музична культура. : Автореф... доктор мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Фан Дін Тан; Мін культури і мистецтва України. Нац. муз. Акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1999. – 49л.
1477294
  Рєпін І.В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.) : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Рєпін І. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1477295
  Гудима Юрко Східно-карпатський туристичний шлях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1477296
  Бречкевич М.В. Східно-поморське князівство та його занепад : початкова історія Гданського коридору (XIII-XIV ст.) / М.В. Бречкевич. – Вип. 1. – [Київ]
Історично-філологічної секції. – 1929. – 106 с. + 1 карта. – Окр. відбиток з: Наукові записки Дніпропетровского наукового при ВУАН Т-ва. Вип. 1 Історико-філологічні секції
1477297
  Ротшильд Джозеф Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Ротшильд Джозеф; Пер.з англ. В.П.Канаша. – Київ : Мегатайп, 2001. – 496с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-100-5
1477298
  Куліш В.В. Східноазіатські деревні інтродуценти в дендропарку Прикарпатського університету ім. В.Стефаника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інтродукції п"яти східноазіатських деревних видів: фотінії ворсистої, гамамеліса японського, акебії п"ятірної, барбариса Франціска-Фердінанда та хеномелеса катаянського.
1477299
  Галаджій О. Східноазійська політика США в працях Б. Обами // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 14--15
1477300
  Городня Н.Д. Східноазійська політика США за президентства Дж.У.Буша: інтеграційний аспект // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 277-292


  Стаття присвячена дослідженню інтеграційного аспекту політики США в Східній Азії в контексті регіональних змін після Азійської фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. Значну увагу приділено відносинам між США і країнами Південно-Східній Азії, зокрема ...
1477301
  Шергін С.О. Східноазійський вектор зовнішньої політики України / С.О. Шергін, Є.Л. Шаповалов // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 119-125. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  За результатами візиту Президента України у В"єтнам, Сінгапур і Бруней.
1477302
  Галицька-Дідух Східногалицька проблема як об"єкт міжнародної політики (січень - серпень 1920 р. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 33-43. – ISSN 2076-1554
1477303
  Галицька–Дідух Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (вересень – грудень 1920 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 46-54. – ISSN 2076-1554
1477304
  Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр.: л. 170-197
1477305
  Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1477306
  Федорук Я.О. Східноєвропейська політична криза середини XVII ст. в історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 191-203. – ISSN 0130-5247
1477307
  Павлюк Т.С. Східноєвропейська танцювальна культура XIX ст. - бальна хореографія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 198-206
1477308
  Бессонова М.М. Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та України в період завершення "холодної війни" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 307-317. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1477309
  Волощук С.М. Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяльності Північноатлантичного Альянсу (1990 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Волощук С.М.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1477310
  Полторацький О.С. Східноєвропейський вимір сучасної зовнішньополітичної стратегії ЄС: фактори, виклики та перспективи європейської інтеграції України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1477311
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : Факт, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477312
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : Факт, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 2. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477313
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477314
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 2. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477315
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2020. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1477316
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт. – ISSN 2519-058X
Вип. 1. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477317
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт. – ISSN 2519-058X
Вип. 2. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477318
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич : ПОСВІТ. – ISSN 2519-058X
Спец. вип. 2. – 2017. – 283, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477319
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Вагнер Марек, Вегеш М.М., Вацлав Вєжбєнєц [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 8. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477320
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Special issue : Scientific conference proceedings. – 2019. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477321
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Вагнер Марек, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 10. – 2019. – 199, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477322
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 11. – 2019. – 247, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477323
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 12. – 2019. – 231, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1477324
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Видавничий дім "Гельветика". – ISSN 2519-058X
Вип. 13. – 2019. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477325
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 14. – 2020. – 234, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1477326
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 15. – 2020. – 259, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477327
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 16. – 2020. – 267, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1477328
  Щваб С. Східноєвропейський контекст українського інтегрального націоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 95-101. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1477329
   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 1940-2015 = Lesya Ukrainka Volyn National University 1940-2015 / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад.: С.В. Гаврилюк, О.А. Фесик]. – Луцьк : Східноевроп. нац. ун-т, 2015. – 159, [1] с. : фотоіл. – До 75-ліття. - Назва тит. арк., зміст, текст парал. укр., англ.
1477330
   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Коцан Ігор Ярославович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 68-69. – ISBN 978-966-97197-0-6
1477331
  Петришин О.В. Східноєвропейський форум з правової реформи "20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст - виміри правової реформи" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 10-12. – ISSN 1993-0909
1477332
  Барвінська П.І. Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині у 70-ті роки XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 83-87. – ISBN 966-614-021-7
1477333
   Східнознавчий вимір традиціоналізму: семінар дослідників східних філософій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 131-136. – ISSN 0235-7941


  26 лютого 2013 року в І-ті філос. НАН України відбувся семінар дослідників східних філософій. У роботі семінару брали участь представники ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.
1477334
  Бочарнікова А.М. Східноіранські та західноіранські риси авестійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 59-65


  У статті проаналізовано особливості класифікаційного поділу іранських мов на підгрупи. Висвітлено чинники, які додають певну міру невизначеності й приблизності у наявну традиційну схему поділу іранських мов на західні та східні. Розглянуто проблему ...
1477335
  Пиц Т. Східнонімецькі назви ремісників в ареалі слов"янських мов XIV-XVII ст. : монографія / Тарас Пиц ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – 279, [1] с. : портр., карти, іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8003-57-9
1477336
  Поістогова М.В. Східнополіська ботанічна номенклатура і народна культура // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 336-347. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "В останні роки особливого значення набуло етнолінгвістичне вивчення слов’янських регіонів. Про масштабність і високу ефективність таких досліджень свідчать численні праці, насамперед московської етнолінгвістичної школи та польських мовознавців. Як ...
1477337
  Зосім О.Л. Східнослов"янська духовна пісня: сакральний вимір : монографія / Ольга Зосім ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 326, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-326 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-265-3
1477338
  Василенко В. Східнослов"янська литуаністика: від "практичної історії" до критичних студій // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 9-36. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
1477339
  Брайчевський М. Східнослов"янська писемність до 988 року // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 17-40. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1477340
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-508-091-1
Вип. 1. – 2002
1477341
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-00-3-
Вип. 2. – 2003
1477342
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-22-4
Вип. 5. – 2004
1477343
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-33-Х
Вип. 6. – 2005
1477344
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-37-2
  Вип. 7. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477345
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-38-0
  Вип. 8. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477346
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-39-9
  Вип. 9. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477347
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-19-4
  Вип. 10. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477348
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-37-2
  Вип. 7. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477349
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-38-0
  Вип. 8. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477350
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-39-9
  Вип. 9. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477351
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-30-5
  Вип. 10. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477352
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-34-8
  Вип. 11, ч.1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477353
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 11, ч.2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1477354
   Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISSN 1992-9196
Вип. 12. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1477355
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 14. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1477356
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 15. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1477357
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477358
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 16. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477359
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 17. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477360
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477361
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 18. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477362
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477363
   Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлів. держ. пед. ін. іноземних мов; ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Аллехвердян, О.Л. Біличенко, А.Р. Габідулліна [та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISSN 1992-9196
Вип. 30. – 2018. – 179, [1] с.
1477364
   Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали Міжнародної наукової конференції "Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення", 20-21 трав. 2010 р. / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; ред. кол.: В.М. Докашенко (голов. ред.) [та ін.]. – Горлівка : ГДІПІМ, 2010. – 332 с. – Бібліогр. у кінці ст.
1477365
   Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – 231, [1] с. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1477366
  Мосенкіс Ю.Л. Східнослов"янське повноголосся // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 231-236. – ISBN 978-966-439-859-3
1477367
  Огієнко І І. Східнослов"янський наголос у ХІV віці / д-р Іван Огієнко. – Львів : Накл. ред. "Записок ЧСВВ" ; [Друк. оо. Василіян у Жовкві]. – (Бібліотека "Записок чину Св. Василія В.")
Ч. 1 : Словник наголосів Чудівського Нового Завіту 1355 р. – 1937. – 104 с. – Біблогр.: Праці того ж автора з історії церковнослов. мови с.103-104
1477368
  Медведик Ю. Східнослов"янські (головно українські) духовні пісні XVII-XIX століть у славістичних студіях Ахіма Рабуса, петера Женюха та Дітера Штерна: (короткий аналіз вибраних прац 2008-2015 років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-50. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто питання досліджень східнослов’янської паралітургійної пісні XVII–XIX століть сучасними представниками славістичних шкіл Німеччини, Бельгії, Словаччини (Ахім Рабус, Дітер Штерн, Петер Женюх). Основну увагу в їх дослідженнях приділено пісням ...
1477369
   Східнослов"янські граматики XVI-XVII ст. : Мтеріали симпозіуму. – Київ : Наукова думка, 1982. – 180с.
1477370
  Межжеріна Г. Східнослов"янські лексеми ХІ-ХІІІ ст. і бінарна опозиція "говорити-мовчати" // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 189-209. – ISBN 966-8547-39-X
1477371
  Порожнякова Н.Є. Східнослов"янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Порожнякова Н.Є.; МОН України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1477372
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку. – Запоріжжя
Ч.1. – 1996. – 202с.
1477373
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку. – Запоріжжя
Ч.2. – 1996. – 190с.
1477374
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць, присвячених 100-річчю від дня народження професора Стефана Пилиповича Самійленка. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т ; Ін-т укр. мови НАН України, 2006. – 176, [3] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-599-289-9
1477375
  Кушмет М. Східностепові говірки Донеччини північного мікроареалу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 115-122
1477376
  Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія / В.Д. Ужченко; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 362 с. – ISBN 966-617-146-5
1477377
   Східноукраїнський національний університет (історичний нарис). – Луганск : СНУ, 2001. – 384с. – ISBN 966-590-299-7
1477378
   Східноукраїнський національний університет 1921-2001. – Луганск, 2001. – 28с.
1477379
   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – 62с.
1477380
  Перцовський С. Східноукраїнський університет: власні зусилля підкріплюються міжнародною допомогою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 95). – С. 10
1477381
  Сивак В. Східнохристиянська Літургія та візуальні мистецькі образи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 413-421. – ISBN 966-7379-92-11
1477382
  Муравська О.В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX століть : монографія / О.В. Муравська. – Одеса : Астропринт, 2017. – 542, [2] с. – Бібліогр.: с. 444-542. – ISBN 978-966-927-283-6
1477383
  Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньо-історичному процесі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-68. – ISSN 1563-3713
1477384
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12. / Ямчук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 16 назв
1477385
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Ямчук П.М. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2010. – 457 л. – Бібліогр.: л. 419-457
1477386
  Дудкін Іван Схована цивілізація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 112-117 : фото
1477387
  Петренко Є. Сховані скарби Каддафі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 лютого (№ 7). – С. 7
1477388
  Гарт Р. Сховище = The warehouse : роман / Роб Гарт ; [пер. з англ. В. Зенгви]. – Харків : Vivat, 2020. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Warehouse / Rob Hat. New York: Crown, 2019. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-127-0
1477389
  Романюк Ю.Г. Сходження / Ю.Г. Романюк. – К., 1986. – 165с.
1477390
  Гайворон І.Й. Сходження / І.Й. Гайворон. – К., 1989. – 68с.
1477391
  Прокопенко М. Сходження Будди у бібліотеці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Як у КПІ оселився "Дух Японії".
1477392
  Лисенко В.М. Сходження від абстрактного до конкретного як підхід до процесу формування наукового фізичного знання / В.М. Лисенко, В.Г. Бівол // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1477393
  Комнат Л.А. Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 292-299. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1477394
  Токмань В. Сходження до ідеї : Комуністична пропоганда і молодь / В. Токмань. – Київ : Молодь, 1976. – 213, [2] с. : портр.
1477395
  Мельник Л.Г. Сходження до Утопії, або "Машина часу" М.М. Неплюєва : (соціально-економічний аналіз) / Л.Г. Мельник. – Суми : Фолігрант, 2013. – 229, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-225. – ISBN 978-966-96867-6-3
1477396
  Коновал О. Сходження на Голготу // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 5/6. – С. 156-159. – ISSN 0130-1608


  Що писав Іван Багряний про комсомольців та комуністів України
1477397
  Грабовська І. Сходження на Голгофу духу // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 234-235. – ISSN 0869-3587
1477398
  Жулинський М.Г. Сходження на Голгофу слави // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 523-530. – ISBN 978-966-00-0899-6


  "Я свідомо запозичив ці слова Василя Стуса із назви його статті про Павла Тичину, сподіваючись припасувати їх у якості motto до слави про автора «Феномена доби» і «Палімсестів». Та спочатку доведеться сказати дещо більше про Павла Тичину - про «митця в ...
1477399
  Лизанчук В. Сходження на духовно-інтелектуальні верховіття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 серпня (№ 16). – С. 4


  До 80-річчя з дня народження Володимира Качкана - українського ученого-історика і теоретика української літератури та етнокультури.
1477400
   Сходження на методичний Олімп / К. Баліна, Г. Бітківська, І. Хроменко, І. Тригуб // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22
1477401
  Рафаловський Євген Сходження на місяць. Три вершини Африки : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 106-111
1477402
  Дзюба І.П. Сходження на Фудзіяму / розмову вів Ігор Добровольський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 14
1477403
  Гавришко М. Сходження націонал-соціалізму до влади в Німеччині у дзеркаліукраїнської громадської думки Галичини // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 174-187
1477404
  Ткаченко С. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-7909-29-1
1477405
  Скирда Л.М. Сходи : лірика / Л.М. Скирда. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
1477406
  Слуцкіс М. Сходи в небо : роман / Миколас Слуцкіс ;. – Київ, 1973. – 260 с.
1477407
  Ковальська С. Сходи до згоди // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.16-18. – ISSN 1726-3077


  Право власності на житло
1477408
  Сигалов А. Сходи до неба. Ігор Сікорський шлях авіаконструктора розпочав у Київському політехнічному інституті (до 130-рiччя видатного українця) // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 серпня (№ 73). – С. 10-11


  "У листопадi 1988 року газета «Молодь України» надрукувала на першiй шпальтi мою досить велику статтю пiд назвою «Бачу себе поруч з вами». Стаття була присвячена президенту Академiї наук України Борису Патону i приурочена до його сiмдесятирiччя. А ...
1477409
  Штонь Г. Сходи на землю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 77-84. – ISSN 0236-1477


  Професор кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Штонь Григорій Максимович роздумує про історію українського літературознавства. Згадуються ...
1477410
  Князюк В.К. Сходи пам"яті. / В.К. Князюк. – К., 1990. – 181с.
1477411
  Голота П. Сходило сонце / П. Голота. – Х., 1930. – 122с.
1477412
  Аптекарев А.И. Сходимость аппроксимаций для некоторого класса целых функций : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.01 / Аптекарев А.И. ; МГУ. – Москва, 1980. – 8 с.
1477413
  Ведель Я.И. Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода / Я.И. Ведель, С.В. Денисов, В.В. Семёнов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 5 : Математика, природознавство, технічні науки. – C. 18-23. – ISSN 1025-6415
1477414
  Биллингслей П. Сходимость вероятностных мер / П. Биллингслей ; пер. с англ. А.В. Прохорова ; под ред. В.В. Сазонова. – Москва : Наука, 1977. – 351 с. – Библиогр.: с. 335-341
1477415
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузионным процессам : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Лебедев Е. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 140л. – Бібліогр.:л.134
1477416
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузным процессам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Лебедев Е. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1477417
   Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара / Я.И. Ведель, Г.В. Сандраков, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 115-125. – ISSN 1019-5262
1477418
  Лубышев Ф.В. Сходимость и оценка погрешности дифференциально-разностного метода при решении многомерных нестационарных задач математической физики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Лубышев Ф.В.; АН Белорус.ССР. – Минск, 1974. – 18л.
1477419
  Синанян Н.О. Сходимость и суммируемость общих ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Синанян Н.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 12л.
1477420
  Семенов В.В. Сходимость инерционных гибридных алгоритмов расщепления // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – С. 30-36. – ISSN 1025-6415
1477421
  Эматраков Н.Л. Сходимость интерполяционных сплайеников и их производных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Эматраков Н.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 11л.
1477422
  Бородихин В.М. Сходимость к диффузионным процессам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Бородихин В.М.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1477423
  Рачкаускас Альфредас Юргевич Сходимость к устойчивым законам в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рачкаускас Альфредас Юргевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
1477424
   Сходимость метода экстраполяции из прошлого и метода операторной экстраполяции / В.В. Семенов, С.В. Денисов, Д.С. Сирык, О.С. Харьков // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; голов. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 3, май - июнь. – С. 58-72. – ISSN 0572-2691
1477425
  Денисов С.В. Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / С.В. Денисов, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 5. – С. 102-110. – ISSN 0023-1274
1477426
  Мертвецова М.А. Сходимость некоторых итерацоинных процессов в различных функциональных пространств. : Автореф.дис. ... канд. физ-мат. наук: / Мертвецова М.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1953. – 6л.
1477427
  Кардашов В.Р. Сходимость некоторых методов минимизации интегральных функционалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Кардашов В.Р.; Мех. мат. фак. – М., 1970. – 14л.
1477428
  Геодаков Н.А. Сходимость некоторых рядов и интеграций, применяемых в теории разряженного газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Геодаков Н.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 13л.
1477429
  Третьякова Н.Н. Сходимость ортогональных разложений на n-мерной сфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Третьякова Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1477430
  Кипиани Г.Г. Сходимость по мере и в смысле метрики фуекциональных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кипиани Г.Г.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
1477431
  Лебедева Н.Л. Сходимость подпоследовательностей часных сум и линейных средних ортогональных рядов с поолжительными плотностями : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.01 / Лебедева Н. Л.; Килин.ГУ. – Калинин, 1973. – 11л.
1477432
  Куликов Игорь Викторович Сходимость полиномов бибербаха в почти липшицевых областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Куликов Игорь Викторович ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1477433
  Глуздовский Владимир Викторович Сходимость последовательностей линейных функционалов от ограниченных функций принадлежащих (Хо, Е1, Е2, .....Ек....) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Глуздовский Владимир Викторович; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 17л.
1477434
  Зиновьев А.С. Сходимость процесса Фурье-Чебышева по многочленам, ортогональным на конечном отрезке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Зиновьев А.С.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 17л.
1477435
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1477436
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1982. – 146 л. – Библиогр.: л. 143-146
1477437
  Петровская М.С. Сходимость разложений возмущающей функции в небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 030 / Петровская М.С.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Ленинград, 1970. – 11л.
1477438
  Иванова Люба Иванова Сходимость разносных схем для многомерных квазилинейных нестационарных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Иванова Люба Иванова; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1477439
  Жадаева Н.Г. Сходимость разностных схем для некоторых нелинейных параболических и гиперболических смешанных задач. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Жадаева Н.Г.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1976. – 12л.
1477440
  Турчин В.Н. Сходимость распределений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск, 1992. – 64 с.
1477441
  Юдин М.Д. Сходимость распределений сумм случайных величин / М.Д. Юдин. – Минск : Университетское, 1990. – 253 с.
1477442
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юрачковский Андрей Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 149 л. – Бібліогр.: л. 144
1477443
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юрачковский Андрей Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1477444
  Мороз А.Г. Сходимость решений и моментов выхода решений ыз полосы в диффузионных моделях со скачками / А.Г. Мороз, В.В. Томашик // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 144-152. – ISSN 0023-1274


  Рассматривается диффузионная модель со скачками, заданная стохастическим дифференциальным уравнением с конечной пуассоновской мерой, коэффициенты которого зависят от параметра.
1477445
  Гуличев Н.В. Сходимость рядов Фурье-Уолша. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуличев Н.В.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1477446
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в бесконечномерных пространствах и представления случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Булдыгин В. В.; АН УССР, Ин-т матем. Специал. совет Д016.50.01. – К., 1982. – 19л.
1477447
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в топологических пространствах / В.В. Булдыгин; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240с.
1477448
  Царькова В.Н. Сходимость стохастических итераций / В.Н. Царькова. – Рига : Госуниверситет им.Стучки, 1989. – 79с.
1477449
  Платонов Н.М. Сходимость формул механических квадратур для двойных интегралов Римана : Автореф... канд. физ.-мат.наук / Платонов Н.М. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1477450
   Сходимость экстраградиентного алгоритма с монотонной регулировкой шага для вариационных неравенств и операторных уравнений / С.В. Денисов, Д.А. Номировский, Б.В. Рублев, В.В. Семенов // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 19-30. – ISSN 0572-2691
1477451
   Сходинками "PsyОлімпу-2019" // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "У другому фінальному етапі V Міжнародної студентської олімпіади з психології "PsyОлімп-2019", що відбулася у Мінську, зустрілися 5 команд з Білорусі та України, серед яких були представники Білоруського державного університету, Гомельського державного ...
1477452
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. / Павло Федака ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст. [та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2017. – 39, [1] с.


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" (Ужгород: Гранджа, 2016)
1477453
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1477454
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 9 листопада (№ 34). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1477455
   Сходинки до знань // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 серпня (№106). – С. 2


  Наука вірусології в Київському університеті.
1477456
   Сходинки до перекладу. Хрестоматійне видання з перекладознавства = Steps to translation. Translation studies reader : [збірка] / [укладач Т.П. Андрієнко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. - Обкл. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-489-335-7
1477457
  Нікольський В.В. Сходинки юного туриста / В.В. Нікольський. – Київ, 1960. – 91 с.
1477458
  Стреляный А.И. Сходит затмение / А.И. Стреляный. – М., 1991. – 349с.
1477459
  Самохин Н.Я. Сходить на войну. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1982. – 239с.
1477460
  Вургун Самед Сходить сонце / Вургун Самед. – Київ, 1952. – 96 с.
1477461
  Левін Б.Н. Сходить сонце. Оповідання. / Б.Н. Левін. – К., 1948. – 88с.
1477462
  Головко Б О. Сходозавчі дослідження українського історика Н.С. Рашби / Б О. Головко, С.І. Лиман // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-30. – ISSN 1608-0599
1477463
  Ціборовська-Римарович Сходознавець Тадей Крусинський і його праці у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 123-148. – ISBN 966-95452-9-3
1477464
   Сходознавство. – Київ
№ 2. – 1998
1477465
   Сходознавство. – Київ
№ 3/4. – 1998. – 228 с.
1477466
   Сходознавство. – Київ
№ 5. – 1998
1477467
   Сходознавство. – Київ
№ 6. – 1998
1477468
   Сходознавство. – Київ
№ 13/14. – 2001
1477469
   Сходознавство. – Київ
№ 15. – 2001
1477470
   Сходознавство. – Київ
№ 16. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477471
   Сходознавство. – Київ
№ 17/18. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477472
   Сходознавство. – Київ
№ 19/20. – 2002
1477473
   Сходознавство. – Київ
№ 21/22. – 2003. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477474
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 23/24. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477475
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 27/28. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477476
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 29/30. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477477
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 31/32. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477478
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 33/34. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477479
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 35/36. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477480
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 37. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477481
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1477482
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 39/40. – 2007
1477483
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 41/42. – 2008
1477484
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 43. – 2008
1477485
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 44. – 2008
1477486
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 45/46. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477487
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 47. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477488
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 48. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477489
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 49/50. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477490
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 51. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477491
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 52. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477492
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 53/54. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477493
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 55/56. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477494
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 57/58. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1477495
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 59. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477496
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 60. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477497
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 61. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477498
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 62/63. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477499
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 64. – 2013. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477500
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 65/66. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477501
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 67. – 2014. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477502
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 68. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477503
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 69. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477504
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 70. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477505
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 71/72. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477506
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 73/74. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477507
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 75/76. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477508
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 77. – 2017. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477509
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 78. – 2017. – 114, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477510
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 79. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477511
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 80. – 2017. – 150, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477512
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 82. – 2018. – 173, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477513
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 83. – 2019. – 152, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477514
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 84. – 2019. – 209, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1477515
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 88. – 2021. – 235, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1477516
  Циганкова Е.Г. Сходознавство в Українській Академії наук. А.Ю. Кримський // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 1608-0599
1477517
  Чувпило Л.О. Сходознавство в Харківському університеті (1805 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чувпило Лідія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1477518
   Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-6137-2
1477519
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира : 1834-1918 : продовження, початок у третьому числі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-87. – ISSN 1608-0599


  Згадуються професора Ун-ту Св. Володимира : Кнауер О.П., Аландський П.І., Калинович М. Я., Іконников В. С., Перетц В.М. та інш.
1477520
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : початок // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-109. – ISSN 1608-0599


  Згадуються проф. Ун-ту Св. Волдимира : Максимович М. О., Цих В. Ф., Грен О. М., Новицький О. М., Козлов О. О.
1477521
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1608-0599


  Згадуються : Максимович М.О., Іконников В.С., Кулаковський Ю.А., Прахов А.В., Терновський П.О., Флоринський Т.Д., Цих В.В.
1477522
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834-1918 // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 121-136. – ISBN 987-966-489-058-5
1477523
  Грицик Л. Сходознавство яе система усталених знань і досвіду // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-374-533-6
1477524
  Кочубей Ю.М. Сходознавча праця професора С. Наріжного // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 1608-0599
1477525
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Полтавщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-105. – ISSN 1608-0599
1477526
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Чернігівщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1608-0599
1477527
  Теплий І. Сходознавчий дискурс Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 28-54. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1477528
  Макаревич А. Сходознавчий семінарій у Музеї Ханенків / А. Макаревич, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків восени 2018 р. розпочали проект "Робота з музейними та мистецькими об"єктами".
1477529
  Вовк І. Сходознавчі студії Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 428-438
1477530
  Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками / Р.А. Будагов. – Москва, 1985. – 272с.
1477531
  Жураховская Н.Н. Сходство / Н.Н. Жураховская. – Хабаровск, 1968. – 12с.
1477532
  Затула Д.Г. Сходство антигенов у микроорганизмов и клетов злокачественных опухолей. / Д.Г. Затула. – К., 1982. – 248с.
1477533
  Добрынин Сергей Сходство до последнего патрона / Добрынин Сергей, Куринной Иван // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 120-133 : фото
1477534
  Гаджиева И.М. Сходство и различие в Месневи "Лейли и Меджнун" Низами и Чакери // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 114-121. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Начиная с 13 в. писать подражания Хамсе Низами стало традицией, испытанием для поэтов и писателей не только в азербайджанской, но и во всей восточной литературе. Некоторые из них писали пять произведений, некоторые семь, как бы состязаясь между собой. ...
1477535
  Анучин А.В. Сходство и различие рас тутового шелкопряда / А.В. Анучин. – Москва, 1927. – 52с.
1477536
  Сергушкова О.В. Сходство и различие сегментированых конструкций в белорусскоязычных и русскоязычных газетных текстах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X
1477537
  Шейнис С.А. Сходство и разнообразие в живом мире / С.А. Шейнис. – М-Л, 1937. – 84с.
1477538
  Вахонин А.Е. Сходы граждан. / А.Е. Вахонин. – Барнаул, 1981. – 72с.
1477539
  Симонов И.В. Сходящаяся ударная волна в идеальной неупругой среде / И.В. Симонов. – Москва, 1974. – 30с.
1477540
  Дієц Т. Схожа, але інша? Фінансова криза у розвинутих західних країнах та на новостворених східноєвропейських ринках / Т. Дієц, Т. Процик, Е. Келлер // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1998-6068
1477541
  Петрова Л. Схоже і відмінне в зображенні родини Попелюшки в екранізаціях різних років // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (416), лютий. – С. 13-14
1477542
  Мехтиев Г. Схожие судьбы : роман / Гасан Мехтиев ; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 320 с.
1477543
  Єщенко М. Схожі : новела // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 266-269
1477544
  Могиляк М.Г. Схожість насіння деяких видів бурачків Allyssum L. (Brassicaceae) залежно від термінів зберігання / М.Г. Могиляк, С.Б. Павлишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення лабораторної схожості насіння п"яти видів роду Atyssum L. в динаміці у процесі зберігання впродовж чотирьох років. The results of five Alyssum"s species laboratory seed germination in dynamic of 4 years conservation period ...
1477545
  Арапетьян Е. Схожість насіння інтродукованих рослин волошки карпатської Centaurea carpatica (Porcius) Porcius й крем"яника гарного Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. за дії сполук мікроелементів / Е. Арапетьян, М. Могиляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз лабораторної схожості насіння інтродукованих рослин після їх обробки розчинами сполук мікроелементів цинку, молібдену, міді, бору. Найкращі показники стимуляції схожості показано сполукою мікроелементу цинку, яка збільшила схожість ...
1477546
  Андрушко С. Схожість та відмінність в інформаційному наповненні веб-сторінок українських представників закордонних інформаційних служб "Бі-бі-сі" та радіо "Свобода" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 59-64. – ISBN 966-95840-5-1
1477547
  Покотило П.О. Схожість та відмінність типів аргументації у прагма-діалектиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 106-108
1477548
  Сендецький В.М. Схожість та густота стояння рослин гібридів соняшнику за передпосівного оброблення насіння // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1477549
  Кравченко С. Схожість та розбіжності між поняттями права участі у товаристві, корпоративних прав та прав учасників товаристві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97. – ISSN 0132-1331
1477550
  Алєксандрова О.В. Схоластика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 285-286. – ISBN 966-316-069-1
1477551
  Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 145-154. – ISSN 0042-8744
1477552
  Пархоменко А.К. Схоластична рецепція "метафізики світла" у творах І. Екгарта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 87-89. – ISBN 966-7943-03-8
1477553
  Король В.В. Схоластичне моделювання фільтрації в грунтових середовищах з використанням методів теорії нечітких множин / В.В. Король, Д.В. Стефанишин // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 111-113
1477554
  Симчич М. Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII-XVIII ст.) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 50-55. – ISSN 0235-7941
1477555
  Бурова О. Схоластичні варіації на тему "річ" // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-39
1477556
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни : история амер. Запада, рассказ. индейцами / Д. Браун ; пер. с англ. А.Л. Величанского, В.А. Хитрово ; ред. и вступ. ст., с. 5-23, В.А. Тишкова. – Москва : Прогресс, 1984. – 383 с. – Библиогр. в примеч.: с. 374-382
1477557
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни : история амер. Запада, рассказ. индейцами : [пер. с англ. / Д. Браун ; ред., вступ. ст. [с. 5-22] и коммент. А.В. Логинова. – Хабаровск : Книжное издательство, 1988. – 463, [1] с., [4] л. ил. – (Под полярными созвездиями)
1477558
  Маруня П.Ю. Схрещені мечі / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1969. – 232с.
1477559
  Маруня П.Е. Схрещені мечі. / П.Е. Маруня. – Дніпропетровськ, 1983. – 480с.
1477560
  Козлов М.А. Сцелионины фауны СССР / М.А. Козлов, С.В. Кононова. – Ленинград : Наука, 1990. – 344с.
1477561
  Кононова Світлана Василівна Сцеліоніди Палеарктики (Himenoptera, scelionidae) (морфо-біологічна і зоогеографічна характеристика, еволюція, систематика) : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.09 / Кононова Світлана Василівна; НАН України ін-тут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – К., 1997. – 43л.
1477562
  Извеков Н.П. Сцена / Н.П. Извеков. – Ленинград-Москва, 1940. – 428с.
1477563
  Савельєва К.С. Сцена з жертовним биком на вотивному рельєфі з Тіри // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 21-32. – ISSN 0235-3490
1477564
  Солнцева Л.П. Сцена и время / Л.П. Солнцева. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1477565
   Сцена и время. – Казань, 1982. – 144с.
1477566
  Канушев Д. Сцена и время. / Д. Канушев. – София, 1982. – 268с.
1477567
  Лавров Ю.С. Сцена и годы. / Ю.С. Лавров. – Москва, 1989. – 271 с.
1477568
  Погорелова Д.А. Сцена и искусство как модели представления инобытия в русской прозе В.В. Набокова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 126-130. – ISSN 2522-493X


  В статье анализируются модели представления инобытия в русской прозе В. Набокова. Исследуются две основные модели, используемые Набоковым в ряде произведений: модель жизни как театральной сцены и представление мира искусства как реальности, живущей по ...
1477569
  Веселовська Г. Сцена і рух. Концепти акторського існування театрального авангарду // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 123-130
1477570
  Танська Л.В. Сцена як універсум комунікативної діяльності людини // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 39-43. – ISSN 2226-3209
1477571
  Мар"яненко І.О. Сцена, актори, ролі / І.О. Мар"яненко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 290 с.
1477572
  Юхница Е.Л. Сценами разноголосно : Стихотворения / Евгений Юхница. – Москва : Академия поэзии, 2003. – 216с. – ISBN 5-93670-008-9
1477573
  Зархи Н. Сценарии / Н. Зархи. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 210 с.
1477574
   Сценарии. – Кишинев, 1962. – 168с.
1477575
  Экк Томас Сценарии ADSI для системного администрирования Windows NT/2000 : Учеб. пособ.; Пер. с англ. / Экк Томас. – Москва : Вильямс, 2000. – 576с. – ISBN 5-8459-0106-5
1477576
   Сценарии американского кино. – М., 1960. – 638с.
1477577
  Сорокина С.Г. Сценарии бущущего или иллюзии прошлого? / С.Г. Сорокина. – Москва, 1981. – 174 с.
1477578
   Сценарии дальнейших вторжений США : официальные документы Пентагона : [сборник] / [гл. редактор Г. Павловский ; под ред. Стивена Эллиотта]. – Москва : Европа, 2009. – 102, [2] с. : фот., схемы, карты. – Содержание: Иран ; Пакистан ; Узбекистан ; Венесуэла ; Сирия ; Судан ; Северная Корея. – ISBN 978-5-9739-160-8
1477579
  Матусевич А.П. Сценарии затяжной рецессии для мирового рынка нефти // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 162-167. – ISSN 1728-8878
1477580
  Клер Р. Сценарии и комментарии / Р. Клер. – Москва, 1969. – 336 с.
1477581
  Аватков В. Сценарии и тренды развития российско-турецких отношений / В. Аватков, А. Солодовникова // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 115-124. – ISSN 1998-1813
1477582
   Сценарии итальянского кино. – М., 1958. – 575с.
1477583
   Сценарии итальянского кино. – Москва, 1967. – 407с.
1477584
   Сценарии кино Германской Демократической Республики. – М., 1962. – 376с.
1477585
  Гринин Л. Сценарии китайского будущего: не возобладают ли факторы торможения // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 256-276. – ISSN 0207-3676
1477586
   Сценарии китайского кино. – М., 1959. – 216с.
1477587
   Сценарии научно-просветительных фильмов. – М., 1945. – 70с.
1477588
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 52с.
1477589
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 50с.
1477590
  Сморгунов Л.В. Сценарии политического управления в глобализирующемся мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 42-48. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1477591
   Сценарии польского кино. – М., 1956. – 348с.
1477592
   Сценарии проблемных лекций и семинарских занятий с использование ТСО по 4 теме. – Ташкент, 1985. – 56с.
1477593
  Александрова Е.А. Сценарии развития компонентов качества образования: что может урок и воспитательная система сегодня // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 17-25. – ISSN 1726-5304
1477594
  Федоров В. Сценарии разные, цель-одна: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.16-20. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1477595
   Сценарии театрализовнных массовых праздников. – Москва, 1967. – 160с.
1477596
  Ложкин Г.В. Сценарии формирования профессиональной идентичности // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 48-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1477597
   Сценарии французского кино. – М., 1961. – 519с.
1477598
   Сценарии чехословацкого кино. – М., 1957. – 463с.
1477599
  Ле Шануа Сценарии, Выступления / Ле Шануа. – М., 1972. – 106-266с.
1477600
  Шойман Г. Сценарии. / Г. Шойман. – М,, 1978. – 120с.
1477601
  Каверзнев А. Сценарии. / А. Каверзнев. – М., 1985. – 247 с.
1477602
  Вышницкая Ю.В. Сценарий "Возвращение в хаос" как воспроизведение ритуала инициации (на материале духовно-сакральной литературы) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 74-80


  Статтю присвячено ритуалу ініціації, На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено міфолдогічний етносценарій "повернення в хаос". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з використанням фреймового аналізу
1477603
  Пантелеева Н.К. Сценарий брейн-ринга <<Природа и мы>> : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 65-69 : Табл.
1477604
  Никифоров А.Г. Сценарий киноочерка / А.Г. Никифоров. – М, 1959. – 62с.
1477605
  Умнов Александр Сценарий корпоративного менеджмента : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 24-28
1477606
  Ефимова Л.А. Сценарий литературно-музыкального вечера, посвященого Александру Блоку // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 43-44
1477607
  Кузьмич Т.А. Сценарий литературной постановки "Чугунные кольца" / Т.А. Кузьмич, С.П. Пасечный // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 38-42


  Сценарій підготовлено до 200-річчя від дня заснування Імператорського Царськосільського (Олександрівського) Ліцею Сценарий подготовлен к 200-летию со дня основания Императорского Царскосельского (Александровского) Лицея
1477608
  Маршак М.И. Сценарий любительского фильма / М.И. Маршак. – Москва, 1965. – 79 с.
1477609
  Кожухова Л.Е. Сценарий праздника " МУЗЕЮ - 10 ЛЕТ" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 71-74. – ISSN 0016-7207
1477610
   Сценарий принятия решения по организации противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения / А.Г. Додонов, В.Г. Путятин, С.А. Куценко, И.В. Князь // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-29. – ISSN 1028-9763


  У статті розглянуті питання формування сценарію підтримки прийняття рішення посадовими особами кораблевого з"єднання щодо організації комплексної протичовнової і протимінної оборони кораблевого з"єднання як послідовності дій за єдиним задумом і планом ...
1477611
  Массарский С.М. Сценарий рождается в клубе : (пособие для работников клуб. учреждений, КСК, парков культуры и отдыха) / Массарский С.М. ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы. – Москва : ВНМЦНТИКПР, 1988. – 41, [1] с. – Библиогр.: с. 41
1477612
  Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 2074-6040
1477613
   Сценаристы советского художественного кино. – Москва, 1972. – 439с.
1477614
   Сценаріі українського радянського кіно. – К., 1957. – 268с.
1477615
  Миколайчук І.В. Сценарії / Іван Миколайчук ; [ вступ. ст. Л.І. Брюховецької ]. – Київ : ред. журналу Міжнародний туризм, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-97001-0-0
1477616
  Кузьмич Л.В. Сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів складних технічних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 35-40. – ISSN 2524-0056
1477617
  Вишньов В. Сценарії вирішення іранської ядерної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 25-27
1477618
  Маєрчик М. Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади серед українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 418-430. – ISSN 1028-5091
1477619
  Польовський А.М. Сценарії лісової політики України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 164-171. – ISSN 1562-0905
1477620
  Калюжна Ю.І. Сценарії майбутнього глобального порядку в умовах "Нової кліматичної ери" // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 110-122. – ISSN 2411-7587
1477621
  Драпогуз В.П. Сценарії майбутнього цивілізації в концепціях С. Гантінгтона і І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 165-169. – ISSN 2076-1554
1477622
   Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у контексті конфлікту на сході України / С.В. Свєшніков, В.П. Бочарніков, В.І. Пеньковський, П.А. Ковальчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 81-87. – ISSN 2304-2699
1477623
  Бойченко С.Г. Сценарії можливої трансформації природних зон на території України при глобальному потеплінні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 53-60. – ISSN 0868-6939
1477624
  Горошкевич О.Г. Сценарії поведінки людини (з негативною оцінністю) у соматичній фраземіці сучасної японської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 171-175
1477625
   Сценарії позакласних заходів з історії. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.11(35)). – ISBN 966-333-407-X
1477626
   Сценарії позакласних заходів. Правознавство / [упоряд. Н.Л. Клясен]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журнлу "Історія та правознавство" ; Вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0831-2
1477627
  Губарєва І.О. Сценарії прогнозування адекватності розвитку генеруючих потужностей і механізми підтримки розвитку електроенергетики ЄС / І.О. Губарєва, Т.І. Салашенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (54). – С. 4-12. – ISSN 2222-0712
1477628
  Солодка О. Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу. Обґрунтовано доцільність реалізації сценаріїв IT-аутсорсингу в діяльності вітчизняних комерційних банків. In article features of ...
1477629
  Кралюк П. Сценарії революції: від Миколи Костомарова і Крейна Брінтона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Попри домінування в українській культурі й суспільній думці "революційного тренду", точніше "тренду бунту", характерного для пригноблених колоніальних народів, знаходилися мислителі, які відкидали і навіть критикували ідею революції. Одним із перших ...
1477630
   Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу / О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, Г.М. Яровенко, Т.В. Доценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1477631
  Соколовська А. Сценарії реформування ПДФЩ в контексті зменшення нерівності доходів в Україні / А. Соколовська, Л. Райнова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (329). – С. 7-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1477632
  Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 38-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1477633
  Гапонюк М. Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 152-158 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1477634
  Безугла Ю.Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 402-408. – ISSN 1993-6788
1477635
  Фролова О.М. Сценарії розвитку ІКТ-сектору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 149-152
1477636
  Матюшенко І.Ю. Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 261-272. – ISSN 2222-0712
1477637
  Ступницький О. Сценарії розвитку світового фондового ринку під впливом фінансової кризи // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 339-350. – ISBN 978-966-2075-05-2
1477638
  Умланд Андреас Сценарії російської "демілітаризації" України і чому вони не спрацьовують // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 14-17
1477639
  Шевченко О.В. Сценарії стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів на основні когнітивно-імітаційного моделювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 121-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1477640
  Сазонов Р.Ю. Сценарії та модель реалізації інструментарію державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 120-126. – ISSN 2308-1988
1477641
  Соколик М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 рр. в Україні / М. Соколик, М. Півень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-28. – Бібліогр.: с. 21-22, 25
1477642
  Нікішина О.В. Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1477643
   Сценарії українського радянского кіно : збірник. – Київ, 1957. – 365 с.
1477644
  Бугров В. Сценарії успіху / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 27 червня (№ 25). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793
1477645
  Юрчишин В. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / Василь Юрчишин ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 57, [1] с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-16-5
1477646
  Могильницька Галина Сценарій вечора пам"яті до 75-річчя Голодомору // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644
1477647
  Семінович А. Сценарій вистави "Один день із історії курця" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 23-27
1477648
  Буга Т.М. Сценарій виступу екологічної бригади на тему "Збереження і охорона грунтів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 22-23
1477649
  Юрчук Ольга Сценарій екологічного свята "З думкою про майбутнє" / Юрчук Ольга, Каук Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-38
1477650
  Лазарева А. Сценарій за Гашеком // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1477651
  Швець Микола Сценарій засідання клубу знаменитих капітанів на тему "Таємниці світу Тварин" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-38
1477652
  Поліщук Анжела Сценарій засідання старшокласників на тему "Чи йдеться в Біблії про еклономіку?" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-31
1477653
  Абравітова Н.І. Сценарій заходу, присвяченого Дню захисника Вітчизни: "А я знаю, що силу маю!" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 48
1477654
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1477655
  Сологуб Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) / Сологуб, // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1477656
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1477657
  Акіменко В.В. Сценарій оптимального керування міжрегіональною міграцією населення при відсутності ризиків / В.В. Акіменко, О.Г. Наконечний // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 62-65
1477658
  Крисак А.І. Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 248-257. – ISSN 1993-6788
1477659
  Шпонтак І.М. Сценарій проведення заняття "Обережно! Вогонь - не гра" з учнями 1-го класу зі знання правил пожежної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 28-32
1477660
  Ущина В.А. Сценарій розгортання англомовної комуникативної ситуації ризику // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 179-185
1477661
  Прилуцький А.М. Сценарій та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 11-15. – ISSN 2409-1944
1477662
  Єгорова С.Г. Сценарій туристично-краєзнавчого свята "У колі друзів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 20-22
1477663
  Сіянко М. Сценарій фільму "Іван Франко - видавець, редактор, журналіст і публіцист". / М. Сіянко, О. Школьна // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 248-251.
1477664
  Артимишин П. Сценарій, який невигідний нікому, або Про історичний контекст сучасних українсько-польських відносин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 167). – С. 8
1477665
  Крикавський Є.В. Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства / Є.В. Крикавський, А.І. Чухрай // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 54-71. – ISSN 2218-4511
1477666
  Пуніна О. Сценарна конструкція у художньому творі: специфіка, реалізація // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 31-46. – ISSN 1728-9572


  Стаття піднімає питання про функціонування засобів кіномови у художній прозі. За вихідну тезу у розгляді береться один із типів кіноконструкції - сценарний як відповідний принцип будови сюжетних ситуацій
1477667
  Швець С.М. Сценарна оцінка фіскальної про-інвестиційної експансії в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 18 назв
1477668
  Макаричев Ф. Сценарная полифония в романах Достоевского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 427-438. – ISSN 0042-8795
1477669
  Решетняк О.І. Сценарне моделювання розвитку наукового потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1477670
  Кизим М.О. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми / М.О. Кизим, О.А. Гейман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 16-23. – ISSN 1562-0905
1477671
  Воронков Д.К. Сценарне моделювання умов здійснення стратегічних змін на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 283-291 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1477672
  Дунська А.Р. Сценарне планування розвитку міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільної кон"юнктури ринку / А.Р. Дунська, Д.І. Антоненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1477673
  Токарчук В.В. Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики / В.В. Токарчук, М.Ю. Насаченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 138-143. – ISSN 2222-4459
1477674
  Масленніков Є.І. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є.І. Масленніков, В.В. Томак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 2409-1944
1477675
  Ланде Д.В. Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж / Д.В. Ланде, А.В. Бойченко // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 3-8
1477676
  Шевченко Н. Сценарний план класичної казки: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-58. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті подається гендерний аналіз класичних казок та поділ їх на групи за типовими ознаками певного сценар-ного плану, який вони моделюють. In the article is given analysis classical tales and division then on the groups by the typical ...
1477677
  Скрипниченко М. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / М. Скрипниченко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 48-74. – ISSN 1605-7988
1477678
  Шубравська О.В. Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 49-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1477679
  Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педегогической деятельности клуба / О.И. Марков. – Москва : Просвещение, 1988. – 158 с.
1477680
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – М., 1960. – 256с.
1477681
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – Москва, 1974. – 98с.
1477682
  Мирошниченко Е.В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных досуговых мероприятий / Е.В. Мирошниченко, Е.А. Белецкая // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 1815-3186


  Проанализированы некоторые организационные аспекты досуговой деятельности библиотек, касающиеся технологии разработки и реализации сценария библиотечного мероприятия, а также роли различных видов рекламы в его продвижении. Акцентируется внимание на ...
1477683
  Шубравская Е.В. Сценарные оценки развития сельскохозяйственного производства Украины в условиях климатических изменений и экологических ограничений / Е.В. Шубравская, Е.А. Прокопенко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 49-60. – ISSN 0131-7741
1477684
  Беляева С. Сценарные планы. Поднять публикационную активность можно разными способами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU провела Первую научно-практическую конференцию “SCIENCE INDEX: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”. Формат мероприятия предполагал профессиональное обсуждение методологических ...
1477685
  Акимов А.В. Сценарный анализ развития мировой экономики до 2050 г // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 147-153. – ISSN 0869-1908


  В статье представлена система прогнозов мирового экономического развития, выполненных методом сценарного анализа, показавшего свою эффективность для решения подобных задач. Система включает отраслевые прогнозы по развитию населения, продовольственной и ...
1477686
  Москаль М. Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам"яток українського іконопису XV-XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 104-113
1477687
  Вишневський Януш Леон Сцени з життя за стіною / Януш Леон Вишневський ; [з пол. пер. Г. Хоткевич]. – Київ : Нац. книжк. проект, 2010. – 91, [1] с. – ISBN 978-966-339-824-2
1477688
  Салимова Р. Сценическая и эфирная интерпретация прозаических произведений Анара // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 98-103
1477689
  Гурина А.Б. Сценическая история пьесы М. А. Булгакова "Кабала святош" и ее оценка литературно-театральной критикой 1930-х годов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 357-363
1477690
   Сценическая педагогика. – Ленинград
Вып. 2. – 1976
1477691
  Саричева Е. Сценическая речь / Е. Саричева. – Москва : Искусство, 1955. – 250 с.
1477692
   Сценическая речь. – М., 1976. – 336с.
1477693
  Петрова А.Н. Сценическая речь в русском театре ХУШ-Х1Х вв. / А.Н. Петрова. – Москва, 1977. – 73 с.
1477694
  Альберти Р Сценические стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 72с.
1477695
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение
1. – 1964. – 234с.
1477696
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение, 1971. – 246с.
1477697
  Лившиц П.Б. Сценический грим / П.Б. Лившиц. – Л.-Москва, 1939. – 106с.
1477698
  Лившиц П.Б. Сценический грим и парик / П.Б. Лившиц, А. Темкин. – Москва, 1955. – 107с.
1477699
  Лобович А.А. Сценическое воплощение пьес А.Н. Островского в белорусском советском театре : Автореф. дис. ... канд. искуствовед. наук / Лобович А.А. ; Ин-т искусствовед. , этнографии и фольклора. – Минск, 1965. – 20 с.
1477700
  Сеидова Г.Н. Сценическое искусство в традициях шиитского ислама в Дербенте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702


  Эта статья посвящена такому малоисследованному явлению в культуре шиитского направления ислама, как сценические традиции. В своих истоках они связаны с событиями гибели младшего внука пророка - имама Хусейна и членов его рода в 680 г. Скорбь и ...
1477701
  Зубков С.Д. Сценічна доля "Лимерівни" / Зубков С.Д. – Львів, 1957. – с. 59-89. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва", №6, 1957
1477702
  Мостова Л. Сценічна доля творів М. Старицького і Одеса // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 92-99. – ISSN 2312-6809
1477703
  Шариков Д. Сценічна практика балетмейстерської майстерності у світі // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 252-260
1477704
  Костецький І. Сценічне життя "Соломеї" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 174-191
1477705
  Гайдабура В. Сценічне мистецтво таборового періоду (Уривок з книги Володимира Маруняка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 15-17. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1477706
  Шумакова С.М. Сценічне мистецтво: логіка актуального осмислення // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 158-166. – ISSN 2226-2180
1477707
  Бурлуцький А.В. Сценічне мовлення в українському театрі: проблема періодизації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 222-229
1477708
  Мізяк В. Сценічне мовлення як важлива складова професійних навичок у процесі опанування професії актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 144-149. – ISSN 2410-5325
1477709
  Прокопенко Т.М. Сценічне слово у творчих експериментах Леся Курбаса = Молодий театр (1917-1919) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 132-143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1477710
  Білецька Л.К. Сценічне утвердження героя нашого часу - будівника комунізму / Л.К. Білецька. – Київ : Знання, 1975. – 47 с. – (Серія 5. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; 9)
1477711
  Елькіс Г.Я. Сценічне фехтування / Г.Я. Елькіс. – К., 1971. – 166с.
1477712
  Воєводіна А.В. Сценічний образ артиста як об"єкт цивільних правовідносин // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 521-524. – ISBN 978-966-316-449-6
1477713
  Бєльський С.О. Сценічний рух - основа органічної поведінки актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 213-222
1477714
  Сорока М.В. Сценічний синтез мистецтв модерну // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 2226-0285
1477715
  Іваник Н. Сценічний феномен великого українського співака-актора сучасності Анатолія Кочерги // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 108-120. – ISSN 1682-2366
1477716
  Шумілова В. Сценічні здобутки Наталії Уманової в українському танцювальному мистецтві другої половини XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 101-106. – ISSN 1728-6875


  Метою публікаці їстало вивчення творчості відомої характерної танцівниці - Наталії Уманової упродовж її роботи на сцені Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка в 1960-х - першій половині 1980-х років. У публікації ...
1477717
  Чужинова І.Ю. Сценічні комедійні жанри у формотворчому процесі національного театрального мистецтва 1920-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Чужинова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1477718
  Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1477719
  Вірченко Т. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п"єс І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-9. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1477720
  Махновець Л. Сценка "Играние свадьбы" та її роль у драмі про Олексія, чоловіка Божого (1673-1674) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 22-27. – ISSN 0236-1477
1477721
  Пацунов В.П. Сценографічна режисура як феномен театру ХХІ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 261-266. – ISSN 2226-3209
1477722
  Шумілова В.В. Сценографічні звершення художника А.Г. Петрицького у балетному театрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 273-281. – ISSN 2226-2180
1477723
  Коропенко М.В. Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 136-145. – ISSN 2226-2180


  "Розглянуто сценографію К. Малевича до опери М. Матюшина "Перемога над сонцем", що є цінним матеріалом для розробки сучасних колекцій одягу. Проаналізовано ескізи костюмів та декорацій, що стали прототипами нових форм, кольорових поєднань, стилістичних ...
1477724
  Фіалко В.О. Сценографія українського театру 1980-х років: пошуки у просторі малої cцени // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 180-188. – ISSN 2226-2180


  У другій половині 1980-х років малі сцени відкрилися у більшості театрів України і стали своєрідним полігоном творчих пошуків, в основі яких були рухомість границь сцени та залу й максимальне наближення, часом – вторгнення глядачів до ігрового ...
1477725
  Набоков Р.Г. Сценографія як просторове рішення театру масових видовищ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 149-157
1477726
   Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 : [фотоальбом : 100-річна історія театру] / Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка ; [упоряд.: А.І. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Понамаренко ; текст О.В. Ковальчук]. – Київ : Антиквар, 2019. – 302, [2] с. : іл., портр. – Вид. підгот. за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-27-3
1477727
  Триколенко С. Сценографія+ // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 16-20. – ISSN 0868-9644


  Театрально-декораційне мистецтво, або Сценографія - галузь образотворчого мистецтва, що її завданням є оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральній виставі за допомогою пластично-малярських засобів та світлових ефектів. До ...
1477728
   Сценографы Германской Демократической Республики. – М., 1979. – 12с.
1477729
  Ужинський М.Ю. Сценофонія як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ужинський Михайло Юрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1477730
  Тургенев И.С. Сцены / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 120с.
1477731
  Степанов А.А. Сцены "Заковы" М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанов А.А.; М-во высш.образования УССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Симферополь, 1958. – 16л.
1477732
  Слепцов В.А. Сцены в полиции // О Василии Слепцове / Горький Максим. – Москва, 1932. – С. 148-160
1477733
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1842-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1986. – 502с.
1477734
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1843-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1477735
  Раевский П.И. Сцены и рассказы из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 6-е изд., иллюстр. – Киев ; Одесса : Изд. кн. и муз. магазинов Б. Корейво ; [Тип. С.В. Кульженко], 1893. – 223 с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
1477736
  Гретковская М. Сцены из внебрачной жизни / Гретковская Мануэла, Петуха Петр; Пер. с пол. – Харьков : Фолио, 2006. – 287с. – (Колибри). – ISBN 966-03-3542-3
1477737
  Мюрже А. Сцены из жизни богемы / А. Мюрже. – М., 1963. – 456с.
1477738
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / Мицос Александропулос ; пер. с новогреч.: С. Ильинской, Н. Подземской ; послесл.: Б. Фонкича ; примеч. Н. Чистяковой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 335 с.
1477739
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / М. Александропулос ; пер. с греч.: С. Ильинской, Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1983. – 318 с.
1477740
  Бергман И. Сцены из супружеской жизни : киноповесть / Ингмар Бергман ; пер. с швед. В. Мамоновой ; предисл. Н. Пальцева. – Москва : Прогресс, 1979. – 204 с.
1477741
  Купер У Сцены провинциальной жизни / У Купер. – Москва, 1981. – 383 с.
1477742
  Бальзак Оноре де Сцены провинциальной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С. Брахман ; примеч. Я. Лесюка, В. Даниловой ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1988. – 636, [2] с. : ил.
1477743
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1981. – 528 с. – (Библиотека классики ) ( Зарубежная литература ; Зарубежная литература)
1477744
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С.Р. Брахман ; ил. Е.Н. Флеровой]. – Москва : Правда, 1984. – 639 с., [5] л. ил. : ил.
1477745
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт ; Обедня безбожника : [повести] : пер. с фр. / Оноре Бальзак ; [примеч. В. Даниловой]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1984. – 556 с. – (Школьная библиотека)
1477746
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [сборник : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [сост. и вступ. ст. С. Брахман ; примеч. В. Даниловой, Я. Лесюка ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1991. – 602, [2] с. : ил.
1477747
  Невара Нина Михайловна Сцепление и связанность текста (на материале английских народных сказок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Невара Нина Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1979. – 20л.
1477748
  Харламова К.Н. Сцепление никелевого покрытия с электролитическим никелем и сталью. : Автореф... канд.техн.наук: / Харламова К.Н.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим-технол.ин-т. – М, 1958. – 13л.
1477749
  Митин Г.А. Сцепления / Г.А. Митин. – Тбилиси, 1978. – 387с.
1477750
  Соловьев А.А. Сциентизм и антисциентизм в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование феномена научно-образовательного прогресса. Выявлены основные противоречия организации учебно-образовательного процесса. Проанализированы такие аспекты научно-образовательного прогресса, как распространение ...
1477751
  Ковлер А. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или правовой активизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 90-100. – ISSN 1812-7126


  Автор данной работы, анализируя деятельность Европейского Суда по правам человека, рассматривает два важнейших принципа его деятельности: принцип субсидиарности, который неоднократно подтверждался самим Европейским Судом, и принцип так называемого ...
1477752
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1477753
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1477754
   Сцинтилляторы и органические люминофоры. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1972. – 217с.
1477755
   Сцинтилляторы и сцинтилляционные материалы. – Харьков, 1963. – 240 с.
1477756
  Якубович А.Л. Сцинтилляционная радиометрическая аппаратура и возможности ее применения для геологических поисков и разведки / А.Л. Якубович. – Москва : Углетехиздат, 1958. – 56с.
1477757
  Медведев М.Н. Сцинтилляционные детекторы / М.Н. Медведев. – М, 1977. – 137с.
1477758
  Гринев Б.В. Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе / Б.В. Гринев, В.Д. Рыжиков, В.П. Семиноженко; НАНУ, Ин-т сцинтилляционных материалов, НТК "Институт монокристаллов"; под общей ред. В.Д. Рыжикова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 448с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0668-3
1477759
  Акимов Ю.К. Сцинтилляционные методы регистрации частиц больших энергий / Ю.К. Акимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 172 с.
1477760
  Арцыбашев В.А. Сцинтилляционные спектры рассеянного гамма-излучения точечных источников / В.А. Арцыбашев, Г.А. Иванкович. – Москва : Атомиздат, 1969. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 107
1477761
  Алексеев В.А. Сцинтилляционный вариант радиоуглеродного метода и его применения для датирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев В. А.; МГУ им. Ломоносова, НИИ яд. физ. – М., 1966. – 18л.
1477762
   Сцинтилляционный метод в радиометрии : Под общ.ред.Рыбакова Б.В. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 430 с.
1477763
  Егоров Ю.А. Сцинтилляционный метод спектрометрии гамма-излучения и быстрых нейтронов / Ю.А. Егоров. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 306 с.
1477764
  Цирлин Ю.А. Сцинтиляционные блоки детектирования. / Ю.А. Цирлин. – М., 1978. – 123с.
1477765
  Реброва Н.В. Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Реброва Надія Василівна ; Нац. акад. України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1477766
  Лиддел Харт Сципион Африканский : биография / Бэзил Лиддел Харт ; [пер. с англ. В.Л. Гончарова]. – Москва : АСТ, 2014. – 313, [5] с. : ил. – Загл. и авт. ориг: Scipio Africanus / B.H. Liddell Hart. – Библиогр.: с. 313-314. – ISBN 978-5-17-085040-2
1477767
  Наумов Д.В. Сцифоидные медузы морей СССР / Д.В. Наумов. – М-Л, 1961. – 98с.
1477768
  Геник С. Сціборський Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 234-235 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1477769
   Сцієнтизм та антисцієнтизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 918-919. – ISBN 966-316-069-1
1477770
  Омельчук О. Сцієнтизм як складова пролетарської літературної концепції (на матеріалі творчості Валер"яна Поліщука) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 70-82. – ISSN 2313-5921
1477771
  Пивовар С.Ф. Сцілла і Харібда / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 367-368. – ISBN 966-642-073-2
1477772
  Крепс В.М. Счастлвого плавания, Знаменитые Капитаны! / В.М. Крепс, К.Б. Минц. – М., 1980. – 477с.
1477773
  Ким Н.В. Счастливай помост / Н.В. Ким. – М, 1985. – 160с.
1477774
  Левченко И.Н. Счастливая / И.Н. Левченко. – Москва, 1963. – 94с.
1477775
  Левченко И.Н. Счастливая / И.Н. Левченко. – Москва, 1964. – 94 с.
1477776
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2009
1477777
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2009
1477778
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2009
1477779
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2009
1477780
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2009
1477781
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2009
1477782
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2009
1477783
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2009
1477784
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2009
1477785
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2009
1477786
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 январь. – 2010
1477787
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2010
1477788
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2010
1477789
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2010
1477790
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2010
1477791
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2010
1477792
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2010
1477793
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2010
1477794
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2010
1477795
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2010
1477796
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2010
1477797
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2010
1477798
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2011
1477799
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2011
1477800
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2011
1477801
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2011
1477802
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2011
1477803
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2011
1477804
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8, август. – 2011
1477805
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2011
1477806
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2011
1477807
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2011
1477808
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2011
1477809
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 январь. – 2012
1477810
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2012
1477811
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2012
1477812
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2012
1477813
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2012
1477814
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2012
1477815
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 7 инюль. – 2012
1477816
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2012
1477817
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2012
1477818
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2012
1477819
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2012
1477820
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2012
1477821
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 (51), январь. – 2013
1477822
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 (52), февраль. – 2013
1477823
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 (53), март. – 2013
1477824
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 (54), апрель. – 2013
1477825
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 (55), май. – 2013
1477826
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 (56), июнь. – 2013
1477827
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 (57), июль. – 2013
1477828
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 (58), август. – 2013
1477829
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 (59), сентябрь. – 2013
1477830
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 (60), октябрь. – 2013
1477831
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11/12 (61/62), ноябрь - декабрь. – 2013
1477832
  Жарко В.Т. Счастливая "двойка" / В.Т. Жарко. – Минск : Юнацтва, 1988. – 286 с.
1477833
  Маркелова Елена Счастливая "дюжина" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92 : Фото
1477834
  Карсанидзе В. Счастливая встреча / В. Карсанидзе. – М., 1950. – 76с.
1477835
  Костылев В.И. Счастливая встреча. Роман / В.И. Костылев. – Москва, 1947. – 311с.
1477836
  Во Счастливая выдумка / Во, , Хилари // Роковая женщина / Э. Квин. – Киев, 1992. – Вып. 1. – С. 115-235. – (Новые переводы. Детектив). – ISBN 5-87272-006-8
1477837
  Шнирман Нина Счастливая девочка = Фрагменты книги : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 28-51. – ISSN 0130-7673
1477838
  Турумбетов Х. Счастливая девушка : комедия в 1-м д. / Ходжамурат Турумбетов; авториз. пер. с каракалп. А.Ирошникова. – Москва : Искусство, 1954. – 48 с.
1477839
  Чуковская Л. Счастливая духовная встреча : из дневника // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-138. – ISSN 0130-7673
1477840
  Ростопчина Е.П. Счастливая женщина / Е.П. Ростопчина. – М, 1991. – 445с.
1477841
  Немцов В.И. Счастливая звезда / В.И. Немцов. – М., 1955. – 527с.
1477842
  Хижняк О. Счастливая земля будды Амитабхи // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 1681-7559


  Колекція Державного музею історії релігії в Санкт-Петербурзі (буддійська тематика)
1477843
  Крамова В.М. Счастливая каторжанка / В.М. Крамова. – М., 1990. – 157с.
1477844
  Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана / Д. Дефо; Даниэль Дэфо ; изд. подг. А.А. Клистратова, Т.М. Литвинова. – Москва : Наука, 1974. – 302 с. – (Литературные памятники)
1477845
  Славич И. Счастливая мельница // Стихотворения : перевод с румунского / В. Александри. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 567-566. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 126 ;Серия вторая. Литература XX века)
1477846
  Албек Л. Счастливая находка : для младш. школьн. возр. / Л. Албек. – Москва : Советская Россия, 1965. – 142 с.
1477847
   Счастливая ошибка. – Пермь, 1988. – 462с.
1477848
  Копылова Л.В. Счастливая полоса : Стихи / Л.В. Копылова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 120с.
1477849
  Лукьяненко Л.А. Счастливая примета / Л.А. Лукьяненко. – Орджоникидзе, 1982. – 20с.
1477850
  Бек А.А. Счастливая рука : рассказы, повесть : листки из блокнота / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1962. – 230 с.
1477851
  Зискинд Я.М. Счастливая скамейка / Я.М. Зискинд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 256 с.
1477852
  Камю Альбер Счастливая смерть. Посторонний. Чума. Падение. Калигула. Миф и Сизифе. Нобелевская речь. / Камю Альбер. – Москва, 1993. – 574с.
1477853
  Валли Эрик Счастливая старость : дедушки и внуки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1477854
  Истомин И.Г. Счастливая судьба : рассказы, повесть / Иван Истомин; пер. с ненец. автор. – Москва : Советский писатель, 1962. – 263 с.
1477855
  Истомин И. Счастливая судьба : рассказы, повесть, стихи / Иван Истомин;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. – 156 с.
1477856
   Счастливая судьба. – Алма-Ата, 1975. – 235с.
1477857
  Обухова В.М. Счастливая судьба педагога / В.М. Обухова. – Л., 1984. – 53с.
1477858
  Бабаджанова Р. Счастливая, равноправная (К вопросу приобщения женщин к общественно-экономической и культурной жизни на примере Узбекистана) / Бабаджанова Р. – Ташкент : Узбекистан, 1969. – 72 с.
1477859
  Сокол В.Ф. Счастливень / В.Ф. Сокол. – М, 1967. – 96с.
1477860
  Грушас Ю.А. Счастливец - это я / Ю.А. Грушас. – Вильнюс, 1976. – 303с.
1477861
  Дубровин Е.П. Счастливка / Е.П. Дубровин. – М, 1977. – 280с.
1477862
  Жуков А.Н. Счастливо доехать / А.Н. Жуков. – Москва, 1983. – 448с.
1477863
  Шостко В.В. Счастливо иди / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1967. – 166с.
1477864
  Умецкий Б.И. Счастливого всплытия! / Б.И. Умецкий. – Минск, 1964. – 143с.
1477865
  Коковин Е.С. Счастливого плавания / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1951. – 143с.
1477866
  Чукреев В.И. Счастливого плавания / В.И. Чукреев. – М, 1952. – 232с.
1477867
  Чукреев В.И. Счастливого плавания / В.И. Чукреев. – 2-е изд. – М, 1954. – 232с.
1477868
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Даря Дадашев; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1956. – 55 с.
1477869
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Д.А. Дадашев. – Баку, 1956. – 55с.
1477870
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Д.А. Дадашев. – Баку, 1956. – 55с.
1477871
   Счастливого полета. – София, 1968. – 192с.
1477872
  Александровский В.Н. Счастливого пути : повесть / В.Н. Александровский. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1954. – 264 с. : ил.
1477873
  Разин В.И. Счастливого пути / В.И. Разин. – М, 1962. – 109с.
1477874
  Цыдендамбаев Чимит Счастливого пути, Жаргалма : повесть-поэма / Цыдендамбаев Чимит. – Улан-Удэ, 1963. – 130 с.
1477875
  Лебедева Г.В. Счастливое гнездо / Г.В. Лебедева. – М., 1980. – 17с.
1477876
  Ганзен А.А. Счастливое дело воспитания / А.А. Ганзен. – М., 1989. – 160с.
1477877
   Счастливое детство. – М., 1950. – 39 с.
1477878
   Счастливое детство. – К., 1962. – 176с.
1477879
  Мингалимов Р. Счастливое имя : стихи / Рустем Мингалимов ; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1983. – 46 с.
1477880
  Евдокимив Н. Счастливое кладбище // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 85-103. – ISSN 0012-6756
1477881
  Баныкин В.И. Счастливое лето : повести : [для сред. шк. возраста] / Виктор Баныкин ; [ил. И. Ушакова]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 301с. : ил., портр.
1477882
  Намжилов Ч.-Р. Счастливое путешествие : стихотворения и поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 64 с.
1477883
  Катулин А.З. Счастливое число. / А.З. Катулин. – М, 1964. – 120с.
1477884
  Пулмэн Д. Счастливое яблоко / Д. Пулмэн. – М, 1972. – 120с.
1477885
  Базен Э. Счастливцы с острова Отчаяния : роман / Эрве Базен ; пер. с фр. Л.Н. Токарева ; предисл. Ю.П. Уварова ; худож. В.Г. Алексеев. – Москва : Прогресс, 1984. – 207 с.
1477886
  Холод В.П. Счастливчик : Повесть / В.П. Холод. – Харків : Прапор, 1972. – 212с.
1477887
  Зелеранский Н.Я. Счастливчик / Н.Я. Зелеранский. – Минск, 1975. – 128 с.
1477888
   Счастливчик. – М., 1983. – 160с.
1477889
   Счастливчик. – Л., 1986. – 431с.
1477890
  Проценко В.Б. Счастливчик / В.Б. Проценко. – Иркутск, 1990. – 171с.
1477891
  Лукьянова И. Счастливчик // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. февраль. – С. 26-29


  Творчество Н.Г. Гарин-Михайловского
1477892
  Бадеев Б.С. Счастливчик Воротилов : повесть / Б.С. Бадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 238 с.
1477893
  Самвелян Н.Г. Счастливчик Пенкин / Н.Г. Самвелян. – М, 1984. – 352с.
1477894
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – Москва
2. – 1961. – 348с.
1477895
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – К.
1. – 1993. – 509с.
1477896
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – К.
2. – 1993. – 479с.
1477897
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер. / Г. Понтоппидан. – Москва
1. – 1961. – 367с.
1477898
  Кулешов А.П. Счастливчики с улицы Мальшанс / А.П. Кулешов. – Москва, 1966. – 286с.
1477899
  Иванов А. Счастливые : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 79-85. – ISSN 0027-8238
1477900
  Брисуэла Л. Счастливые беглецы : проза: повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 132-155. – ISSN 1130-6545
1477901
  Лановой В.С. Счастливые встречи / В.С. Лановой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с.
1477902
  Лановой В.С. Счастливые встречи / В.С. Лановой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 222 с.
1477903
  Порудоминский В.И. Счастливые встречи / В.И. Порудоминский. – Москва, 1989. – 79с.
1477904
  Носов В.Г. Счастливые дни Багулова / В.Г. Носов. – Махачкала, 1989. – 184с.
1477905
  Зощенко М. Счастливые идеи / М. Зощенко, Н. Радлов. – Л, 1931. – 64с.
1477906
  Ратушный П.И. Счастливые камни / П.И. Ратушный. – Свердловск, 1959. – 167с.
1477907
  Хазанович Ю.Я. Счастливые люди. Очерки / Ю.Я. Хазанович. – Тюмень, 1955. – 212с.
1477908
  Лихоносов В.И. Счастливые мговения / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1971. – 255с.
1477909
  Оклянский Ю.М. Счастливые неудачники / Ю.М. Оклянский. – Москва, 1990. – 474с.
1477910
  Ельянов А.М. Счастливые страницы / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 174с.
1477911
  Джангазиев М. Счастливые строки : сборник стихов / М. Джангазиев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1957. – 202 с.
1477912
  Анджиер Натали Счастливые часы в баре Охрома. Открыто всю ночь / Анджиер Натали, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 122-133 : фото
1477913
  Крахмалева Н.В. Счастливый : рассказы / Н.В. Крахмалева. – Донецк : Донбасс, 1974. – 135с.
1477914
  Крахмалева Н.В. Счастливый / Н.В. Крахмалева. – Донецк, 1976. – 208с.
1477915
  Данильченко А.Б. Счастливый / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1990. – 350с.
1477916
  Клементьева Т.Б. Счастливый английский / Т.Б. Клементьева. – М, 1992. – 415с.
1477917
  Клементьева Т.Б. Счастливый английский / Т.Б. Клементьева. – 2-е изд. – М, 1993. – 416с.
1477918
  Полднева А.А. Счастливый билет / А.А. Полднева. – Сыктывкар, 1970. – 128с.
1477919
  Замлелов Игорь Счастливый билет для вашего Шарика // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 38-42 : фото
1477920
  Лысов В.А. Счастливый буксир / В.А. Лысов. – Л., 1985. – 272с.
1477921
  Розен А.Г. Счастливый возраст. -- Тоска по родине.-- Трудное начало. / А.Г. Розен. – Л, 1960. – 296с.
1477922
  Щелоков Ю.М. Счастливый возраст. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1958. – 80с.
1477923
  Замчалов Г.Е. Счастливый город / Г.Е. Замчалов, 1935. – 264с.
1477924
  Еремина Н.А. Счастливый дар : [о писателе-натуралисте М.Д. Звереве] / Н.А. Еремина. – Алма-Ата : Казахстан, 1990. – 139, [1] с., [8] л. ил.
1477925
  Касумов И.А. Счастливый день : исторические приключения / И.А. Касумов. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
1477926
  Соловьев А.В. Счастливый день везучего человека // Незабудки / В.И. Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – С. 126-200. – ISBN 5-7688-0344-0
1477927
  Багмут И.А. Счастливый день суворовца Криничного : повесть : [для сред. возраста] / Иван Багмут ; [пер. с укр. М. Фресиной ; ил.: В. Адамкевич]. – Киев : Молодь, 1953. – 183 с. : ил.
1477928
  Воробьев Л.И. Счастливый день Терехи Румянцева / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1972. – 349с.
1477929
  Ходасевич В. Счастливый домик / В. Ходасевич. – Москва, 1914
1477930
  Тхоржевский С.С. Счастливый и везучий / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 304с.
1477931
  Гордиенко Е. Счастливый и несчастливый... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 110-117


  Біографія письменника Ф.М. Достоєвського
1477932
  Марихин Б. Счастливый камень. / Б. Марихин. – Казань, 1967. – 124с.
1477933
  Дальцева М.З. Счастливый Кит / М.З. Дальцева. – М, 1979. – 335с.
1477934
  Дальцева М.З. Счастливый Кит / М.З. Дальцева. – М, 1989. – 334с.
1477935
  Горло А.И. Счастливый конец света / А.И. Горло. – Кишинев, 1990. – 397с.
1477936
  Джейкобс У. Счастливый конец; Горе-механик; Неудавшийся арест; Женился : [Рассказы] / В.В. Джакобс. – Москва : Изд. М.Г. Корнфельда ; [Тип. жур. "Сатирикон"], 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 4)
1477937
  Бернацкий А. Счастливый миг / А. Бернацкий. – Днепропетровск : Поліграфіст, 1998. – 34с. – ISBN 966-7480-25-9
1477938
   Счастливый мир в украинской реальности : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1477939
  Энрайт Э. Счастливый наперсток / Э. Энрайт. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1964. – 88 с.
1477940
  Шефнер В.С. Счастливый неудачник / В.С. Шефнер. – Москва-Л., 1965. – 464с.
1477941
  Колесников М.С. Счастливый оазис. / М.С. Колесников. – Москва, 1953. – 230с.
1477942
  Колесников М.С. Счастливый оазис. / М.С. Колесников. – Хабаровск, 1954. – 224с.
1477943
  Ленч Л.С. Счастливый оборот / Л.С. Ленч. – М, 1959. – 63с.
1477944
  Даниельссон Б. Счастливый остров / Б. Даниельссон. – Пер. с англ. – Москва, 1962. – 240 с.
1477945
  Лозенко Варвара Счастливый остров. "Страна без толпы" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 100-101 : фото. – ISSN 1029-5828
1477946
  Марченко Э.В. Счастливый плес. / Э.В. Марченко. – М, 1985. – 77с.
1477947
  Уайльд О. Счастливый принц и другие сказки / О. Уайльд. – Птгр, 1920. – 75с.
1477948
  Уайлд О. Счастливый принц и другие сказки / О. Уайлд. – 2-е изд. – М, 1969. – 104с.
1477949
  Жаров А.А. Счастливый путь / А.А. Жаров. – Кострома, 1947. – 128с.
1477950
  Ермоленко О. Счастливый путь Марии- Антуанетты // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2013. – № 1 (51), январь. – С. 52-55
1477951
  Кубьарев Владимир Счастливый сезон в Чуйской котловине // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 6-13 : Іл.
1477952
  Могилевский И. Счастливый странник Григорий Сковорода // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 18-25. – ISSN 1812-867Х
1477953
   Счастливый труд. – Краснодар, 1947. – 119с.
1477954
  Шпаков Владимир Счастливый Феликс : роман / Окончание. Нач. в № 9, 2009 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 82-130. – ISSN 0012-6756
1477955
  Седов А.В. Счастливый финиш / А.В. Седов. – М, 1974. – 157с.
1477956
  Гозман Л.Я. Счастливый характер / Л.Я. Гозман, Н.И. Ажгихина. – М, 1986. – 64с.
1477957
  Зайцев В.Е. Счастливый человек / В.Е. Зайцев. – Волгоград, 1965. – 48с.
1477958
  Вальцева А.В. Счастливый человек / А.В. Вальцева. – Москва, 1977. – 503с.
1477959
  Вальцева А.В. Счастливый человек / А.В. Вальцева. – Москва, 1981. – 495с.
1477960
  Шошин М.Д. Счастливым путем / М.Д. Шошин. – Иваново, 1950. – 214с.
1477961
  Шапиева У. Счастливыми не рождаются : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1477962
  Москаленко А.З. Счастливых тебе возвращений. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1964. – 192с.
1477963
  Шамшурин Ю.И. Счастье - в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1963. – 427с.
1477964
  Шаменкова Л.С. Счастье - какое оно? / Л.С. Шаменкова. – Москва, 1984. – 94с.
1477965
  Нексе М.А. Счастье / М.А. Нексе. – Москва ; Петроград, 1923. – 60 с.
1477966
  Гельвеций К.А. Счастье / К.А. Гельвеций. – Москва, 1936. – 101 с.
1477967
  Тевелев М.Г. Счастье / М.Г. Тевелев. – Москва, 1936. – 152с.
1477968
  Хачатурян А.И. Счастье / А.И. Хачатурян. – М, 1939. – 35с.
1477969
  Ованесян Г.А. Счастье / Г.А. Ованесян, 1939. – 7с.
1477970
  Теучеж Ц Счастье : избр. стихи / Цуг Теучеж ; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1947. – 112 с.
1477971
  Баялинов К. Счастье : повести и рассказы / Касымалы Баялинов ; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 236 с.
1477972
  Баялинов К. Счастье : повести и рассказы / К. Баялинов; пер. с киргиз. – Изд. 2-е. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1949. – 308 с.
1477973
  Сорокин В.В. Счастье / В.В. Сорокин. – Вологда, 1950. – 32с.
1477974
  Почивалин Н.М. Счастье / Н.М. Почивалин. – Омск, 1951. – 48с.
1477975
  Василев О. Счастье / О. Василев. – Москва, 1955. – 92с.
1477976
  Черненко А.И. Счастье / А.И. Черненко. – Москва, 1956. – 48с.
1477977
   Счастье. – М., 1962. – 32с.
1477978
   Счастье. – М., 1963. – 32с.
1477979
  Сангаджиева Б. Счастье / Б. Сангаджиева. – Элиста, 1966. – 132с.
1477980
  Матуте Анна Мария Счастье / Матуте Анна Мария. – Москва, 1966. – 48с.
1477981
  Кузьмин А.М. Счастье / А.М. Кузьмин. – Ярославль, 1967. – 56с.
1477982
  Шкавро Л.Г. Счастье / Л.Г. Шкавро. – М, 1968. – 122с.
1477983
  Бусыгин Н.И. Счастье / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1980. – 63с.
1477984
  Ким Чжэгю Счастье / Ким Чжэгю. – М, 1985. – 332с.
1477985
  Гельвеций К.А. Счастье / К.А. Гельвеций. – М, 1987. – 478с.
1477986
  Стил Д. Счастье : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 400с. – ISBN 5-237-02756-3
1477987
  Миание М.Ю. Счастье / Миание М.Ю. – Харьков : Созидание, 2008. – 236с. – ISBN 966-8863-10-0
1477988
  Гусельников В.В. Счастье Адриада Топрова / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1965. – 80с.
1477989
  Малюгин В.Н. Счастье Аркадия Голикова. / В.Н. Малюгин. – Горький, 1959. – 184с.
1477990
  Шепелев А.М. Счастье большой семьи / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1960. – 146с.
1477991
  Грознова Н.А. Счастье борца / Н.А. Грознова. – Москва : Просвещение, 1981. – 126 с.
1477992
  Грознова Н.А. Счастье борца / Н.А. Грознова. – 2-е изд., дораб. – М : Просвещение, 1988. – 175 с.
1477993
  Кадникова Татьяна Счастье бумажной куклы : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
1477994
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом / П.Н. Новиков. – Харьков : Прапор, 1979. – 216 с.
1477995
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом : Воспоминания о Николае Островском / П.Н. Новиков. – 2-е изд. дораб. доп. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 287 с.
1477996
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом / П.Н. Новиков. – М., 1986. – 285с.
1477997
  Харитонова А.Л. Счастье быть нужным. / А.Л. Харитонова. – М., 1985. – 288с.
1477998
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск
1. – 1961. – 246с.
1477999
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск
2. – 1962. – 327с.
1478000
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Москва, 1968. – 365с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,