Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1476001
  Семенченко Г. "...Тебе ль не знать..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 77-83. – ISSN 0131-8136
1476002
  Страшенко О.І. "Театральна афіша" : 30 нових п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 637, [3] с. – ISBN 978-966-489-294-7


  У прим. № 1693629 напис: Читачам і бібліотекарям Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка зі святом Весни та Днем народження нашого Кобзаря. Березень, 2015 року. Автор. Підпис.
1476003
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1965. – 303с.
1476004
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1970. – 288с.
1476005
   "Тегеран-29" // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.214-217. – ISSN 0130741-Х


  Последний период жизни А.С.Грибоедова в Тегеране. История гибели и перевоза его праха в Россию
1476006
  Сенчук І. "Теза", "Антитеза", "Синтез" як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 94-103. – ISSN 2078-340X


  Досліджено особливості функціонування та еволюцію образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса. Доведено, що в центрі трьох обраних для аналізу п’єс – “Коло яструбиного джерела” (1916), “На Бейловім березі” (1904), “Смерть Кухуліна” (1939) – життя ...
1476007
  Горчаков Н Театр-великая школа / Н Горчаков. – М., 1959. – 136с.
1476008
  Султанова Г. Театр-первенец / Г. Султанова. – Махачкала, 1973. – 82с.
1476009
  Бурлакова І. Театр-студія "Нова драма" : засідання в ліцейській арт-кав"ярні. 10 клас / І. Бурлакова, Г. Пуліна // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-37
1476010
  Мельник І. Театралізовані вистави як метод побудови королівського іміджу останніх Валуа // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 501-503. – ISBN 978-966-171-893-6
1476011
  Ємець В. Театральна бутафорія чи символ козацької слави // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – С. 34-38
1476012
  Корнієнко В.В. Театральна взаємодія в контексті осягнення французької класики: французькі автори на сцені українських театрів (20–60-ті роки XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 198-206


  У статті аналізуються постановки творів французьких класиків (письменників, драматургів) на сцені українських театрів у 20–60-х роках ХХ століття у контексті театра-льної взаємодії.
1476013
  Ян І.М. Театральна діяльність осередків "Просвіти" Наддніпрянщини та Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 139-148. – ISSN 2225-7586
1476014
  Громакова Н. Театральна діяльність як чинник формування польського культурно-громадського простору Києва на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 436-440. – ISBN 978-617-7399-06-2
1476015
  Коломієць В.В. Театральна історія ранніх романтичних повістей М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 288-293. – (Б-ка Ін-ту філології)
1476016
  Собіянський В.Д. Театральна критика в Україні другої половини 1920-х років як складова театрального процесу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Собіянський Віктор Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1476017
   Театральна критика и современность. – Ленинград, 1982. – 76 с.
1476018
  Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.: 16 назв
1476019
  Головенко А. Театральна критика: вид, що зникає // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 1, 3, 7
1476020
  Гринишина М.О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть: Реалізм. Дискурс / Марина Гринишина ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 341, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 310-333. – Бібліогр.: с. 288-309. – ISBN 978-966-136-113-2


  Метою представленого дослідження є дискурс-аналіз практики реалістичного стилю в драматургії та сценічному мистецтві України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Об’єктом дослідження є розвиток художньої культури в Україні в останній третині ХІХ і на початку ХХ ...
1476021
  Балабан О. Театральна освіта та сценічне мистецтво у період соціокультурних трансформацій: стратегія розвитку / О. Балабан, С. Котляр, А. Медвдєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
1476022
  Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Лібра, 1996. – 220 с. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні")
1476023
  Талалай В. Театральна періодика в сучасній Україні: особливості контенту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 176182-


  У статті розглянуто сучасний стан театральної періодики України. На прикладі видань "Український театр", "Коза", "Про сценіум", "Театрально-концертний Київ", "Кіно-театр" визначено особливості контенту українських журналів про театр. В статье ...
1476024
  Санченко О.І. Театральна постановка як об"єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Санченко Олена Ігорівна ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476025
  Мамонтов Я.А. Театральна публіцистика / Я.А. Мамонтов. – Київ, 1967. – 328 с.
1476026
  Дутчак Г. Театральна справа товариства "Просвіта" в перші роки Української Народної Республіки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.78-80
1476027
  Доманська О.А. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доманська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1476028
  Ніколаєва Т.О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920–1930-і рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 191-199. – ISSN 0320-9466
1476029
  Смирнова-Іскандер Театральна Україна двадцятих років // Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – С. 97-157
1476030
  Табачинська Юлія Театральна фантазія "Вся економіка - за один вечір" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 29-33
1476031
  Шот Галина Театральна філософія Леся Курбаса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-98


  Торішнього лютого відзначили 120 років з дня народження Леся Курбаса. Театральний реформатор, славетний режисер театру й кіно, актор, письменник, педагог. Це все - про нього. Але цей перелік можна ще продовжити. Бо Бог нагородив його великим талантом ...
1476032
  Шот Г. Театральна філософія Леся Курбаса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-98.
1476033
  Гарбузюк М. Театральна шексперіана Михайла Рудницького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Михайло Іванович Рудницький (1889-1975) - літературний критик, літературознавець, письменник, перекладач.
1476034
  Волицька І.В. Театральна юність Леся Курбаса : (пробл. формування творчої особистості) / І.В. Волицька ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 1995. – 149, [3] с. : портр., [22] арк. фот. – Бібліогр.: с. 145-151
1476035
  Гордеева М.И. Театральная Америка в преддверии 80-х / М.И. Гордеева. – М, 1979. – 48с.
1476036
  Калиш В.Я. Театральная вертикаль / В.Я. Калиш. – М, 1991. – 270с.
1476037
  Миронов К. Театральная гримировка / К. Миронов. – Москва, 1936. – 32 с.
1476038
  Данилин Ю.И. Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны / Ю.И. Данилин. – М, 1936. – 355с.
1476039
  Рожковская Н.Н. Театральная жизнь Кишинева 19 - начало 20 в. / Н.Н. Рожковская. – М, 1979. – 244 с.
1476040
  Непомнящий Н. Театральная жизнь Португалии в 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 73-80
1476041
  Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы / Л.М. Старикова. – М., 1988. – 333с.
1476042
  Толченова Н.П. Театральная и кинорецензия. / Н.П. Толченова. – М., 1959. – 32с.
1476043
  Григорьев А.А. Театральная критика / А.А. Григорьев. – Ленинград, 1985. – 417с.
1476044
   Театральная критика. – Ленинград, 1987
1476045
  Дмитриевский В.Н. Театральная критика и театральный зритель / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 32с.
1476046
  Гвоздев А.А. Театральная критика. / А.А. Гвоздев. – Л., 1987. – 277с.
1476047
  Ивашнев В.И. Театральная Лениниана / В.И. Ивашнев. – М, 1990. – 143с.
1476048
  Дышиневич В.Н. Театральная лениниана Белоруссии / В.Н. Дышиневич. – Минск, 1976. – 128с.
1476049
  Цимбал С.Л. Театральная новизна и театральная современность. / С.Л. Цимбал. – Л-М, 1964. – 312с.
1476050
  Голота В.В. Театральная Одесса / В.В. Голота. – Киев : Мистецтво, 1990. – 243 с. – ISBN 5-7715-0395-9
1476051
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
1. – 1941. – 127с.
1476052
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
2. – 1941. – 147с.
1476053
  Свободин А.П. Театральная площадь / А.П. Свободин. – М., 1981. – 335с.
1476054
  Николаева Т.И. Театральная площадь / Т.И. Николаева. – Ленинград, 1984. – 142 с.
1476055
  Гаккель Л.Е. Театральная площадь / Л.Е. Гаккель. – Л., 1990. – 156с.
1476056
   Театральная правда. – Тбилиси, 1981. – 491 с.
1476057
  Анастасьеква И.Л. Театральная природа сновидений : бессознательное в концепции Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) - рус. и франц. режиссёр, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театр. искусства, философ и лицедей, музыкант, художник и психолог
1476058
   Театральная продагитация. – [Москва] : Госиздат
Вып. 1. – 1920. – 38 с.


  Вып. 1: [Предисловие ; Как надо проводить театральную продкампанию ; Инструкция о проведении театральной продовольственной агитации на территории РСФСР ; Как они поумнели ; Скоморохи ; Всем Титам и Власам РСФСР ; Жадный мужик : Пьеса в 4 картинах : ...
1476059
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1951. – 31с.
1476060
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1953. – 39с.
1476061
  Винниченко С. Театральная рыбалка // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 146-149. – ISSN 0131-8136


  Маркетолог, автор и ведущий блога «Театральная рыбалка» Сергей Винниченко рассказывает о плачевном состоянии маркетинга и пиара в киевских театрах и о том, как это можно исправить. Вечерний досуг киевлянина – выбор между концертом, кинотеатром, ...
1476062
   Театральная самодеятельность. – Москва Ленинград, 1948. – 150с.
1476063
   Театральная самодеятельность на современном этапе. – Ленинград, 1988. – 112 с.
1476064
  Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников / Ю.И. Рубина. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 176 с.
1476065
  Карсавина Т.П. Театральная улица / Т.П. Карсавина. – Л., 1971. – 247с.
1476066
  Зорин Л.Г. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес / Л.Г. Зорин. – Москва, 1974. – 712с.
1476067
  Гер Александр Театральная хрестоматия : Практ. руководство для театр. уч-щ, драм. шк. и преподавания декламации в сред. учеб. заведениях / Александр Гер [псевд.] ; с предисл. дир. Курсов драмы в Москве (арт. Моск. худ. театра) А.И. Адашева и дир. Киев. театр. уч-ща Н.А. Попова. – Киев : Изд. И.И. Самоненко ; Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве"
Ч. 1 : (декламационная). – 1913. – XII, 376, V с.
1476068
  Абалкин Н.А. Театральная хроника / Н. Абалкин. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1975. – 396 с. – Библиогр.: с. 393-394
1476069
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 1 : А - Глобус. – 1961. – 1214 стб., 12 л. ил. : ил.
1476070
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 2 : Гловацкий - Кетуракис. – 1963. – 1216 стб., 14 л. ил.
1476071
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 3 : Кетчер - Нежданова. – 1964. – 1086 стб., 7 л. ил
1476072
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 4 : Нежин - Сярев. – 1965. – 1152 стб., 6 л. ил.
1476073
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 5 : Табакова - Яшугин. – 1967. – 1136 стб., 8 л. ил.
1476074
  Тальников Д.Л. Театральная эстетика Белинского / Д.Л. Тальников. – М, 1962. – 414с.
1476075
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 148с.
1476076
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 72с.
1476077
  Вакарчук І. Театральне братство у стінах Львівського університету // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.14-19


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1476078
  Піддубний І. Театральне життя Буковини у міжвоєнний період // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 104-126
1476079
  Степанюк С.М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанюк С.М. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1476080
   Театральне життя України. – Київ, 1963. – 28с.
1476081
  Сулятицький Т. Театральне мистецтво Буковини періоду 1940-2009 років // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 100-118. – ISSN 0869-3595
1476082
  Срібняк М.І. Театральне мистецтво в таборовому повсякденні полонених вояків-українців у Австро-Угорщині у 1915-1917 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1476083
  Копець З.А. Театральне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1971. – 128с.
1476084
  Безгін І.Д. Театральне мистецтво і радянська дійсність / І.Д. Безгін. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – (Серія V. Література і мистецтво ; 8)
1476085
  Гуцал Р.С. Театральне мистецтво Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX століть // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 24-28. – ISSN 2413-5402
1476086
  Бонковська О. Театральне мистецтво на західно-українських землях у 1918-1939 роках // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.35-52. – ISSN 1728-6875
1476087
  Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-48. – ISSN 1728-6875
1476088
   Театральне мистецтво України. – Київ, 1966. – 28с.
1476089
  Новиков А. Театральне мистецтво як естетична проблема (матеріали до вивчення української драматургії межі ХІХ-ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-47.
1476090
  Чигляєв Я. Театральне моделювання як новітня технологія театрознавства (на прикладі Молодого театру) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 115-118
1476091
  Ковальчук О. Театральне як візуальне (М. Коцюбинський: образок "Поєдинок") // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2013. – № 3/4 (63/64). – С. 117-125
1476092
  Чубрей А.В. Театральний аматорський рух як об"єкт висвітлення в додатку до газети (на прикладі додатка "Масовий театр" (1930-1932) газети "Сила") // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 257-263. – ISSN 1998-6912
1476093
  Веселовська Г. Театральний бунт // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 20-40. – ISBN 978-966-651-849-8


  Реформація мистецтва: творчі спілки, об"єднання та преса. "Опредмечена емоція" - нові концепції руху. Початок авангарду і Лесь Курбас.
1476094
  Коваленко П. Театральний грим / П. Коваленко. – Харків : Мистецтво, 1953. – 48 с.
1476095
  Веселовська Г. Театральний експресіонізм: варіант українсько-німецький // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 63-104. – ISBN 978-966-651-849-8
1476096
  Кузніченко В.В. Театральний паратекст і його складові (на матеріалі французьких п"єс) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 138-143. – ISBN 966-581-550-4
1476097
  Сидор-Гібелинда Театральний характер венеційських Бієнале. Бієнале як/і карнавал // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 265. – ISSN 2309-8406
1476098
  Шестопал О.Г. Театральний чинник в романі Гонсало Торренте Бальєстера "Дон Хуан". Його місце і значення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 360-366. – ISBN 966-638-08406
1476099
  Лемещенко Г. Театральний шлях Миколи Вороного // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 93-97
1476100
  Дальський В.М. Театральними шляхами / В.М. Дальський. – Київ : Мистецтво, 1981. – 80 с.
1476101
  Козак Б.М. Театральні відлуння : статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв"ю / Богдан Козак ; [наук. ред. Р. Пилипчук ; бібліограф та уклад. імен. покажч. Н. Демчук]. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 448 с., [32] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Імен. покажч.: с. 436-448. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-138-4
1476102
  Терещенко М.С. Театральні горизонти / М.С. Терещенко. – К., 1981. – 111с.
1476103
  Волицька І.В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ- поч. ХХ ст. / І.В. Волицька. – Київ, 1992. – 140 с.
1476104
  Жицька Тетяна Театральні контури архетипних сюжетів у драматургії С.Черкасенка // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 47-56. – ISSN 1997-4264
1476105
  Микитенко І.К. Театральні мрії. Публіцистика. Листи / І.К. Микитенко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 467с.
1476106
  Юдкін І. Театральні образи та засоби в українській культурі: від Г. Сковороди до М. Коцюбинського // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 9-110. – ISBN 978-966-2241-39-6
1476107
  Собіянський В. Театральні перехрестя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 42-43. – ISSN 1562-3238


  У рамках співпраці Центру Курбаса та Інституту Ґротовського в Україні та Польщі відбулися серії лекцій про театр обох країн
1476108
  Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр. (Київський театральний модернізм) : монографія / Ганна Веселовська ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Гнозіс, 2007. – 326, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 296-326. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8840-32-6
1476109
  Кисельов Й.М. Театральні портрети / Й.М. Кисельов. – К., 1955. – 335с.
1476110
  Левченко О. Театральні ресурси інтертекстової смислоактуалізації. Літературний підтекст, театральний підтекст та другий план // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 78-84
1476111
  Пацай Т. Театральні рецензії Адама Фішера: на основі матеріалів газети "Wiek nowy" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 109-115. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена маловідомій діяльності етнолога Адама Фішера як театрального критика у львівській щоденній газеті "Wiek nowy". Акцент зроблено на аналізі публікацій, уяких вчений яскраво виявляє свою громадянську позицію, літературні чи приватні ...
1476112
  Петрицький А. Театральні строї / А. Петрицький; Текст В. Хмурого. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 24 с., 56 репродукцій
1476113
  Зелінська Л. Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 267-273. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті на тлі історії театральної культури України другої половини ХVІІІ - середини ХІХ ст. проаналізовано проблеми подолання естетики класицизму і розвиток реалізму в драматургії Ю. Коженьовського під час його перебування в Києві. Artykul naswietla ...
1476114
  Карпаш О.М. Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця XX - початку XXI століття: історія, типологія, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Карпаш Оксана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1476115
  Хороб С. Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 214-225. – ISBN 978-966-286-026-9
1476116
  Бараненкова Н.А. Театральність простору в "Сорочинському ярмарку" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 8-12


  В статті пропонується розглянути моделювання Гоголем художнього простору в "Сорочинському ярмарку" як засіб візуалізації тексту
1476117
  Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури романтизму першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осока О.В. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
1476118
  Шестопал О.Г. Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 436-442


  Стаття присвячена розгляду стратегій концептуалізації поняття театральності в контексті сучасних міждисциплінарних досліджень. В статье рассматриваются стратегии концептуализации понятия театральности в контексте современных интердисциплинарных ...
1476119
  Юдова-Романова Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності України : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Катерина Володимирівна Юдова-Романова: Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
1476120
  Кердиваренко С.В. Театрально-декорационное искусство / С.В. Кердиваренко. – Кишинёв, 1984. – 108с.
1476121
  Барышв Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Барышв Г.И.; Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства. – Минск, 1956. – 12л.
1476122
  Барышев Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствов.наук: / Барышев Г.И.; АН СССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1958. – 13л.
1476123
  Березкин В.И. Театрально-декорационное искусство Киргизии : ист.-библиогр. очерк / В.И. Березкин. – Фрунзе : Кыргыстан, 1972. – 156 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-145
1476124
  Чечик В.В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910-1920-х років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Чечик В.В.; Мін-во освіти і науки України; Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1476125
  Гудовичев В.Н. Театрально-драматическое образование в России первой четверти 19 века / В.Н. Гудовичев. – Москва, 1968. – 64с.
1476126
  Дальский А.Н. Театрально-зрелищные действия на Крите и в Микенах во II до нашей эры / А.Н. Дальский. – М.-Л, 1937. – 235с.
1476127
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1476128
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 198-223
1476129
  Роса-Лаврентій Театрально-критичний дискурс в українській сценічній культурі Східної Галичини 1920-1930-х років: історико-типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Роса-Лаврентій Софія Ігорівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1476130
  Селиванова Е.Д. Театрально-литературные композиции в школе:(Из опыта работы). / Е.Д. Селиванова. – Москва : Просвещение, 1982. – 72 с.
1476131
  Орінко О.С. Театрально-меморіальна спадщина Марка Лукича Кропивницького на Кіровоградщині // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 324-325. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1476132
  Смоляк П. Театрально-музичне життя села Острів Тернопільського повіту в першій третині XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 164-173. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1476133
  Губрій Н. Театрально-педагогічна діяльність Михайла Верхацького в Узбекистані (1936-1952 роки) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 228-237. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1476134
  Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта / В.Г. Клюев. – М., 1966. – 184с.
1476135
  Парин А. Театральное : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 133-137. – ISSN 0130-7673
1476136
   Театральное и хореографичесское искусство Узбекистана. – Ташкент, 1966. – 156с.
1476137
  Безгин И.Д. Театральное искусство : очерки истории отеч. театр. дела / И.Д. Безгин. – Киев : Мистецтво, 1986. – 149 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1476138
   Театральное искусство в Болгарии. – София, 1962. – 16с.
1476139
   Театральное искусство Великобритании : книга для чтения на английском языке : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 110, [2] с. – Кн. на англ. яз.
1476140
  Брудный Д.Л. Театральное искусство Киргизии / Д.Л. Брудный. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1476141
  Панфилов А.П. Театральное искусство Урала. 1917-1967. / А.П. Панфилов. – Свердловск, 1967. – 328 с.
1476142
  Шумакова С.М. Театральное искусство: развернутая трактовка социокультурной реальности как осознанное смыслотворение // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 244-252. – ISSN 2225-7586
1476143
   Театральное наследие. – Москва
Сб. 1. – 1934
1476144
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 1 : Статьи. Речи. Беседы. Письма / В.И. Немирович-Данченко. – 1952. – 443 с.
1476145
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1954. – 640 с.
1476146
  Акимов Н.П. Театральное наследие : [сборник в 2 кн.] / Н.П. Акимов ; сост. В.М. Миронова ; под ред. [и со вступ. статьей, с. 3-51] С.Л. Цимбала ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии, Центр. гос. архив лит. и искусства СССР. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
[Кн. 1] : Об искусстве театра, Театральный художник. – 1978. – 294 с., [25] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 282-293
1476147
  Акимов Н.П. Театральное наследие : [сборник : в 2 кн.] / Николай Павлович Акимов ; сост. В.М. Миронова ; под ред. С.Л. Цимбала ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыка и кинематографии, Ценр. гос. арх. лит. и искусства СССР. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
[Кн. 2] : О режисуре ; Режисерские экспликации и заметки. – 1978. – 287 с., [21] л. ил. : ил.
1476148
   Театральное наследство : Сообщения. Публикации. – Москва : Искусство, 1956. – 558с.
1476149
  Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу : пер. с нем. / Фридхельм Деннингхаус. – Москва : Прогресс, 1978. – 328 с. : портр.
1476150
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Майстера / И.В. Гете. – Л., 1981. – 296с.
1476151
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Майстера = Wilhelm Meisters Theatralische Sendung / Иоганн Вольфганг Гете ; изд. подгот. Е.И. Волгина, Н.А. Жирмунская ; [Акад. наук СССР]. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1984. – 295, [1] с., [1] л. портр., [4] л. фотоил. : портр., фотоил. – Парал. тит. л. англ. - Также в дополнении cтихи Гете в переводах К.С. Аксакова, В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, Л.А. Мея, М.Л. Михайлова, А.Н. Майкова, П.А. Катенина, А.А. Фета, А.А. Григорьева, М.А. Светлова, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака. – Библиогр. в примеч.: с. 281-295 и в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / отв. ред. Н.А. Жирмунская)
1476152
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера / И.В. Гете. – Ленинград : Наука, 1981. – 396с. – (Литературнsе памятники)
1476153
  Венгрис Антанас Театральное творчество Константинаса Глинскиса/1907-1937/. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Венгрис Антанас; АН ЛитССР. – Вильнюс, 1971. – 23л.
1476154
  Курышева Т.А. Театральность и музыка / Т.А. Курышева. – М, 1984. – 201с.
1476155
  Бояджиев Г.Н. Театральность и правда / Г.Н. Бояджиев. – М.-Л., 1945. – 122с.
1476156
  Волков Н.Д. Театральные вечера / Н.Д. Волков. – Москва, 1966. – 478с.
1476157
  Литвиненко М.А. Театральные встречи / М.А. Литвиненко. – Орджоникидзе, 1979. – 111 с.
1476158
  Абалкин Н.А. Театральные горизонты / Н.А. Абалкин. – Москва : Искусство, 1964. – 364 с.
1476159
  Аржанухина В.В. Театральные источники как объект изучения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Ставится вопрос о правомерности выделения театральных источников в отдельную источниковую группу. Рассматриваются профильные особенности театральных источников, а также проблемы, связанные с их интерпретацией и последующим экспонированием. Делается ...
1476160
  Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. / Н.В. Минц. – Москва : Искусство, 1989. – 446 с.
1476161
  Алперс Б.В. Театральные очерки : в 2 т. / Б. Алперс ; вступ. статья Н. Тодрия. – Москва : Искусство
Т. 1 : Театральные монографии. – 1977. – 567 с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 547-553
1476162
  Алперс Б.В. Театральные очерки : в 2 т. / Б. Алперс ; вступ. статья Н. Тодрия. – Москва : Искусство
Т. 2 : Театральные премьеры и дискуссии. – 1977. – 519 с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 499-504
1476163
  Свободин А.П. Театральные повести / А.П. Свободин. – М., 1963. – 208с.
1476164
  Лейкин Н.Б. Театральные портреты / Н.Б. Лейкин. – Москва : Правда, 1984. – 48 с.
1476165
  Найдакова В.Ц. Театральные портреты / В.Ц. Найдакова. – Улан-Удэ, 1984. – 144с.
1476166
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Петроград ; Москва : Петроград, 1923. – 183 с.
1476167
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Л., 1967. – 382с.
1476168
  Малашенко В.И. Театральные рассказы / В.И. Малашенко. – Москва, 1974. – 47с.
1476169
  Шкап Л.Ц. Театральные регуляторы освещения / Л.Ц. Шкап, В.А. Заботин. – Москва : Энергия, 1978. – 234 с.
1476170
  Рустамов Г. Театральные россыпи / Г. Рустамов. – М, 1975. – 96с.
1476171
  Дубовцева И.А. Театральные сезоны / И.А. Дубовцева. – Иркутск, 1985. – 229с.
1476172
  Устинов Л.Е. Театральные сказки / Л.Е. Устинов. – М., 1985. – 526с.
1476173
   Театральные страницы : сборник статей. – Москва : Искусство, 1969. – 540 с.
1476174
   Театральные страницы : сборник статей. – Москва : Искусство, 1979. – 223 с.
1476175
  Князева М.Л. Театральные студии / М.Л. Князева. – М., 1983. – 48с.
1476176
  Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. / К.Л. Рудницкий. – М., 1990. – 464с.
1476177
  Кузнецова Н.С. Театральные тексты на французском языке / Н.С. Кузнецова, Н.М. Цетлина. – М., 1977. – 116с.
1476178
  Гордин В.Э. Театральные технологии в обучении менеджменту в вузе / В.Э. Гордин, Е.В. Корчагина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена разработанная авторами методика обучения студентов менеджериальных специальностей вузов коммуникационным навыкам. Она основана на формировании и дальнейшем использовании сценических технологий (актерского мастерства, режиссерских ...
1476179
  Чернышева О.А. Театральные традиции в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 264-267
1476180
  Фалькович Е. Театральные фестивали и смотры в Болгарии (1987-1989 гг.) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 29-42
1476181
  Глаголин Б. Театральные эпизоды. / Б. Глаголин. – С-Пб. – 200с.
1476182
  Бобышов М.П. Театральные эскизы : альбом репробукций / М.П. Бобышов ; вступ. ст. П. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – 16 с., [16] ил.
1476183
  Головин А.Я. Театральные эскизы. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Ленинград, 1961. – 19с.
1476184
  Русаков Э.И. Театральный бинокль: повести. Рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1982. – 152с.
1476185
  Гершкович А.А. Театральный Будапешт / А.А. Гершкович. – М., 1961. – 164с.
1476186
  Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Мат. к биографии и истории творчества. / М.С. Коноплева. – Л., 1948. – 54с.
1476187
   Театральный календарь на 1963 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1962. – 182 с.
1476188
   Театральный календарь на 1964 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1963. – 168 с.
1476189
   Театральный календарь на 1965 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1964. – 328 с.
1476190
   Театральный календарь на 1966 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1965. – 352 с.
1476191
   Театральный календарь на 1967 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1966. – 336 с.
1476192
   Театральный календарь на 1968 год. – Ленинград : Искусство, 1967. – 155 с.
1476193
   Театральный календарь на 1969 год. – Ленинград : Искусство, 1968. – 104 с.
1476194
   Театральный календарь на 1970 год. – Ленинград : Искусство, 1969. – 218 с.
1476195
   Театральный календарь на 1971 год. – Ленинград : Искусство, 1971. – 214 с.
1476196
   Театральный календарь на 1977 год. – Ленинград : Искусство, 1976. – 192 с.
1476197
   Театральный календарь на 1981 год. – Ленинград, 1981
1476198
  Жуков А.А. Театральный коллектив "Старой Лагоди" / А.А. Жуков. – Москва, 1956. – 32 с.
1476199
  Панченко Л. Театральный коллектив Баксанского дома культуры. Из опыта. / Л. Панченко. – Нальчик, 1961. – 20с.
1476200
  Седой Б.М. Театральный коллектив в школе и во внешкольном учреждении / Б.М. Седой, В.Г. Ширяева. – М, 1950. – 68с.
1476201
  Горин Н. Театральный кружок / Н. Горин. – Москва, 1935. – 32 с.
1476202
   Театральный Ленинград. – Ленинград, 1948. – 524с.
1476203
   Театральный Ленинград. – Ленинград, 1957. – 452с.
1476204
  Филиппов В.А. Театральный музей имени А.А. Бахрушина / В.А. Филиппов. – Москва, 1955. – 261 с.
1476205
  Маслаков А. Театральный оттенок революции // КП в Украине. – Київ, 2018. – 5 сентября (№ 128). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  "В 1918 году в Киеве открылся Государственный украинский народный театр под руководством Панаса Саксаганского".
1476206
  Бояджиев Г.Н. Театральный Париж сегодня / Г.Н. Бояджиев. – М., 1960. – 131с.
1476207
  Вороновская И.В. Театральный перевод как один из видов перевода (попытка разработки словарной статьи для "Русско-украинского и украинско-русского словаря переводоведческих терминов") / И.В. Вороновская, Т.А. Космеда // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 30-33
1476208
  Акимов Н.П. Театральный плакат Н. Акимова : [альбом] / Н.П. Акимов ; [ред.-сост. И.Н. Бурлак ; вступ. статья Ф.Я. Сыркиной, с. 5-28]. – Москва : Советская Россия, 1963. – 40 с., [31] л. ил. : ил.
1476209
   Театральный портрет конца XIX - XX века = Le portrait theatral fin du XIX - debut du XX e siecle. – Ленинград : Аврора, 1973. – 24 с., [52] л. ил. : ил. – Текст парал. на рус. и фр. яз.
1476210
  Гоголь Н.В Театральный разъезд после представления новой комедии : Драм. сцены Н.В. Гоголя : С портретом автора и 1-й иллюстрацией. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1902. – 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека / издание Ф. Павленкова ; № 25)
1476211
  Булгаков М.А. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : Роман "Мастер и Маргарита"; Рассказы / М.А. Булгаков. – Київ : Богдана, 1993. – 512с. – ISBN 5-7707-5439-7
1476212
  Волгина Е.И. Театральный роман Гете // Театральное призвание Вильгельма Майстера / И.В. Гете. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1984. – С. 253-280. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
1476213
  Борисова Марина Театральный роман с Ла Скала : Столпы культуры / Борисова Марина, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 92-106 : Іл.
1476214
  Булгаков М.А. Театральный роман. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Ставрополь, 1989. – 383с.
1476215
   Театральный Свердловск. – Свердловск, 1989. – 236с.
1476216
  Розовский М. Театральный человек : Из книги "Дело о конокрадстве" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 7. – С.7-69. – ISSN 0130-7673
1476217
  Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.:4 назви
1476218
  Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1476219
  Посудовський П.І. Театри України і Радянська Армія / П.І. Посудовський. – К., 1970. – 131с.
1476220
  Семенко С.В. Театрознавчі розвідки Лесі Українки у світлі полеміки про шляхи оновлення національної драматургії та театрального мистецтва на сторінках української періодики початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 79-82. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1476221
  Курляк І.Є. Театротерапія як метод ресоціалізації соціально дезадаптованої молоді (на матеріалах Польщі) // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 206-213. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
1476222
  Василько В.С. Театру віддане життя / В.С. Василько. – Київ, 1984. – 408с.
1476223
   Театры в Арктике. – Ленинград, 1937. – 260с.
1476224
  Жилина Л.И. Театры и концертные залы Киева / Л.И. Жилина, В.Д. Туркевич. – К, 1983. – 62с.
1476225
   Театры и музыкально-хоровые коллективы Украинской ССР. – Киев, 1951. – 88с.
1476226
   Театры кукол СССР. – Москва, 1965. – 87с.
1476227
  Анисимов А.В. Театры Москвы / Анисимов А.В. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 176 с., 16 л. ил. : ил.
1476228
   Театры Москвы (Справочник). – Москва : Московский рабочий, 1960. – 172с.
1476229
  Ясень А.Ф. Театры Одессы / А.Ф. Ясень. – Одесса, 1975. – 23с.
1476230
  Малышева Светлана Театры революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0235-7089
1476231
   Театры Советской Латвии. – Рига, 1955. – 119с.
1476232
   Театры Советской Эстонии. – Таллин, 1956. – 133с.
1476233
  Елизарова Н.А. Театры Шереметиевых / Н.А. Елизарова. – Москва, 1945. – 519 с.
1476234
   Театры, концертные залы, Дворцы культуры, Дворцы спорта Ленинграда. – Москва, 1984. – 174 с.
1476235
   Театры, концертные залы, цирк,кинотеатры. – Москва, 1972. – 190 с.
1476236
   Театърът на моссъвета в България. – София, 1955. – 212с.
1476237
  Ступко Тебе - девочка, девушка / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 55с.
1476238
  Щипачев С.П. Тебе - до востребования / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 191с.
1476239
  Харитонов В.Г. Тебе - и песня и любовь. / В.Г. Харитонов. – М., 1972. – 159с.
1476240
  Ступко Тебе - мальчик, юноша. / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 48с.
1476241
  Кымытваль А.А. Тебе : стихи / Антонина Кымытваль; пер. с чукот. В.Сергеева. – Магадан : Кн. изд-во, 1969. – 47 с.
1476242
  Мулдагалиев Д. Тебе : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 88 с.
1476243
  Портнов В.В. Тебе / В.В. Портнов. – Махачкала, 1973. – 75с.
1476244
  Люзняк М.М. Тебе врятує віра, Україно : Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 2000. – 104с. – ISBN 966-7275-24-8
1476245
  Струнин В.В. Тебе доверена дружина. / В.В. Струнин. – М., 1956. – 103с.
1476246
  Видонова Е.П. Тебе друг / Е.П. Видонова. – Ташкент, 1962. – 80с.
1476247
  Августин Архимандрит (Никитин) Тебе ль, монах, идти к монголам? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Монголії. Історія Монголії
1476248
  Рутько А.И. Тебе мое сердце / А.И. Рутько. – Москва, 1963. – 160 с.
1476249
   Тебе моя ода. – Москва, 1987. – 222 с.
1476250
  Малышева А. Тебе нужно алиби? : Роман / А. Малышева. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1997. – 480с. – ISBN 5-88475-266-0
1476251
  Смирнов С.В. Тебе одной : Стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 191с.
1476252
  Звонак А. Тебе одной. / А. Звонак. – Л, 1961. – 187с.
1476253
  Фомин И.А. Тебе открытое сердце / И.А. Фомин. – М., 1982. – 238с.
1476254
  Чистяков Г.П. Тебе поем... / Г.П. Чистяков. – М., 1992. – 56с.
1476255
  Орешина Н.Н. Тебе семнадцать / Н.Н. Орешина. – Казань, 1967. – 94с.
1476256
  Андерсен Л.Э. Тебе этого не понять : три повести : для сред. и ст. шк. возраста / Лайф Эспер Андерсен ; пер. с дат. Т. Величко ; вступ. ст. А. Сергеева. – Москва : Детская литература, 1982. – 191 с. : ил.
1476257
   Тебе, Волгоград. – Волгоград, 1963. – 72с.
1476258
  Пономарева А.И. Тебе, грибник / А.И. Пономарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1992. – 126с.
1476259
  Буянов И.А. Тебе, жизнь / И.А. Буянов. – М, 1965. – 264с.
1476260
   Тебе, комсомольский вожак. – [Б. м.] : Калмыцкое кн. изд-во, 1965. – 35 c.
1476261
   Тебе, Куба!. – Москва, 1961. – 95с.
1476262
  Яшин А. Тебе, любимая! / А. Яшин. – Вологда, 1960. – 208с.
1476263
  Потапова А.В. Тебе, любовь моя / А.В. Потапова. – Киев, 1979. – 78с.
1476264
  Смирнов И.А. Тебе, мое сердце, Россия! / И.А. Смирнов. – Москва, 1974. – 70с.
1476265
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – Москва, 1954. – 126с.
1476266
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – М, 1955. – 128с.
1476267
  Сидоренко Н.Н. Тебе, мой друг / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1970. – 238с.
1476268
  Шогенцуков А.О. Тебе, мой друг : стихотворения, поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Художественная литература, 1973. – 318 с.
1476269
  Бухбиндер Й.Ш. Тебе, мой друг : стихи / Иосиф Бухбиндер; пер. с евр. Е.Аксельрод. – Москва : Советский писатель, 1980. – 150 с.
1476270
  Молчанов И.Н. Тебе, мой комсомол! / И.Н. Молчанов. – Архангельск, 1968. – 148с.
1476271
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1965. – 172с.
1476272
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1970. – 167с.
1476273
   Тебе, моя Родина, песня моя!. – Пенза, 1958. – 80с.
1476274
   Тебе, Родина. – Барнаул, 1950. – 123с.
1476275
   Тебе, Родина, - наш труд. – Москва, 1988. – 302 с.
1476276
  Найдич М.Я. Тебе, родная армия! / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1963. – 18с.
1476277
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – М., 1962. – 351с.
1476278
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1965. – 350с.
1476279
   Тебе,атакующий класс. – Москва, 1976. – 111с.
1476280
   Теберда-Домбай-Архыз : Природа. Исторический очерк. Туристско-экскурсионные маршруты. – Москва : Профиздат, 1989. – 253с.
1476281
   Теберда-Домбай : Туристская схема. – Москва, 1966. – 1лист
1476282
  Малышев А.А. Теберда : Путеводитель / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1973. – 109с.
1476283
   Тебердинский заповедник. : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1984. – 192 с.
1476284
  Зульфия Тебя воспеваю, жизнь! / Зульфия. – Москва : Правда, 1985. – 32 с.
1476285
  Никифоров Б.С. Тебя охраняет закон / Б.С. Никифоров. – М, 1965. – 110с.
1476286
  Пармузин Б.С. Тебя позвала любовь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1966. – 94с.
1476287
  Заяц А.С. Тебя разбудят соловьи / А.С. Заяц. – М., 1967. – 88с.
1476288
  Паршин А.П. Тебя разлюбить нельзя / А.П. Паршин. – Калининград, 1963. – 152с.
1476289
  Волков Г.Н. Тебя, как первую любовь / Г.Н. Волков. – Москва, 1980. – 240с.
1476290
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник / Шолом-Алейхем. – Київ, 1993. – 125 с.
1476291
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник : [перший пов. переклад укр.] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Знання, 2017. – 223, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Шолом Нохумович Рабинович. - Сер. засн. 2013 р. – (Скарби : передплатна серія ; № 11). – ISBN 978-617-07-0473-3
1476292
  Нестеренко А.Н. Тевтонский Орден в войне 1240-1242 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 146-152. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, Тевтонский Орден не играл ведущей роли в Ледовом побоище.
1476293
  Войтович Л.В. Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
1476294
  Араслы Гамид Тевфик Фикрет и азербайджанская литература / Араслы Гамид. – Москва, 1966. – 16с.
1476295
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1946. – 160 с.
1476296
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1963. – 198 с.
1476297
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1969. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 137 ; Серия 3)
1476298
  Алов А.А. Тегеран-43 : киносценарий / А. Алов, В. Наумов, М. Шатров. – Москва : Искусство, 1986. – 133, [2] с. : ил.
1476299
  Ржешевский О.А. Тегеран-43 // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
1476300
   Тегеран-Ялта-Потсдам. – Москва, 1967. – 368с.
1476301
  Хацревин З. Тегеран / З. Хацревин. – Л, 1933. – 122с.
1476302
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1952. – 464 с.
1476303
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1952. – 524 с.
1476304
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1953. – 520 с.
1476305
  Севунц Г.С. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1956. – 456 с.
1476306
  Севунц Г. Тегеран : роман / Г. Севунц. – Москва
Кн. 1 : Иранская ночь. – 1959
1476307
  Севунц Г. Тегеран : роман / Г. Севунц. – Москва
Кн. 2. – 1959
1476308
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – Москва : Новости, 1968. – 128 с.
1476309
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – Москва : Новости, 1971. – 128 с.
1476310
   Тегеран, Потсдам. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 416с.
1476311
   Тегеран. Ялта, Потсдам. – 3-е изд. – М., 1971. – 416с.
1476312
  Кочешков А.А. Тегеранская конференция 1943 года как отражение советско-иранского сотрудничества в борьбе с фашизмом // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12 (644). – С. 24-31. – ISSN 0321-0626
1476313
  Пейсиков Л.С. Тегеранский диалект / Л.С. Пейсиков. – Москва, 1960. – 136с.
1476314
  Хатеми Н.З. Тегеранский диалект (лексика). : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатеми Н.З.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 15л.
1476315
  Мирский Георгий Тегеранский замкнутый круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 38 (1109). – С. 6-9. – ISSN 0234-1670
1476316
  Вилье Ж Тегеранский лабиринт / Ж Вилье. – Харьков, 1994. – 415с.
1476317
  Поліщук О. Тегеранська трагедія // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 3


  "У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що здійснював рейс ...
1476318
   Тегеранський університет - партнер КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідала делегація Тегеранського університету (Іран) на чолі з проректором з наук. роботи проф. Гассемом Амоабедіні. Члени делегації зустрілися з проректором з наук. роботи проф. С. Вижвою, проректором з наук.-педаг. роботи (міжнародні ...
1476319
   Тегілім - Псалми : [в 2 т. : кн. склад. з 150 псалмів з коментарями] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; [комент. рабина Шимшона Рафаеля Гірша] ; пер. Гедалії Спинаделя, Дзвінки Матіяш. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-823-4
Т. 1 : Псалми 1-72. – 2020. – 410, [6] с. – Розгорнутий тит. арк. - Видання з юдаїки
1476320
   Тегілім - Псалми : [в 2 т. : кн. склад. з 150 псалмів з коментарями] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; [комент. рабина Шимшона Рафаеля Гірша] ; пер. Гедалії Спинаделя, Дзвінки Матіяш. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-824-1
Т. 2 : Псалми 73-150. – 2020. – 445 с. – На обкл. також: Коментар рабина Шимшона Рафаеля Гірша. - Розгорнутий тит. арк. - Видання з юдаїки
1476321
  Петров М. Тед Тернер присматривается к НТВ // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.46-47. – ISSN 0234-1670
1476322
   Теди доповідей до наукової конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження М.Рильского. – Ужгород, 1965. – 48с.
1476323
  Всесоюзная Тез. сообщ. / Всесоюзная, конф. (9 ; 1988 ; Кишинев) геометрическая. – Кишинев, 1988. – 386 с.
1476324
   Теза Дюгема-Куайна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922. – ISBN 966-316-069-1
1476325
  Сукиасян Э.Р. Тезаурофасет - ИПЯ XXI века // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0130-9765


  Рассказано о сущности понятия "тезаурофасет", особенностях системы и технологии работы, обеспечивающей высокую эффективность поиска. Освещены перспективные направления модернизации поисковых систем.
1476326
  Белоозеров В.Н. Тезаурус библиографических клаассификаций как модель интеграции информационных ресурсов / В.Н. Белоозеров, Н.Н. Шабурова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С.44-48
1476327
  Свірко С.В. Тезаурус бухгалтерської науки: історичний шлях формування та сьогоденна ідентифікація поняття "калькулювання" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 55-65. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1476328
  Шемакин Ю.И. Тезаурус в автоматизированных системах управления и обработки информации / Ю.И. Шемакин. – М., 1974. – 188с.
1476329
  Пшеничная Л.Э. Тезаурус в документальной ИПС. / Л.Э. Пшеничная. – К., 1977. – 118с.
1476330
  Чижаковский В.А. Тезаурус в системах автоматической переработки текста / В.А. Чижаковский, Л.Н. Беляева. – Кишинев, 1983. – 163с.
1476331
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Дис. ... канд. філол. наук; Спец.10.02.01 - укр. мова / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 201л. – Додатки: л.180-201. – Бібліогр.: л. 160-179
1476332
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1476333
   Тезаурус информационно-поисковый по гидрометеорологии. – Обнинск, 1979. – 239с.
1476334
   Тезаурус информационно-поисковый по территориальному аспекту картографических источников. – Москва, 1982. – 239с.
1476335
   Тезаурус научно-технических терминов. – Москва, 1972. – 671с.
1476336
   Тезаурус органических реакций. – М., 1975. – 236с.
1476337
   Тезаурус органических реакций. – Москва : Наука, 1980. – 279 с.
1476338
   Тезаурус по минералам. – М.
4, вып.2. – 1983. – 374с.
1476339
  Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике / С.Е. Никитина. – Москва : Наука, 1978. – 375 с.
1476340
   Тезаурус по теории формальных и алгебраических групп и его реализация на ЕС ЭВМ. – Киев, 1971. – 39с.
1476341
   Тезаурус порівняльного дослідження розвитку педагогічної освіти: Україна та Республіка Польща : метод. рекомендації / [М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Наук.-дослід. лаб. освітології]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 26-31 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7619-08-5
1476342
  Гуторов А.О. Тезаурус форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1476343
  Васейко Ю. Тезаурус Ю.І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1476344
  Мацюк Г.Р. Тезаурус як інструмент інформаційного забезпечення міждисциплінарних наукових досліджень : автореф. дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.03 / Мацюк Галина Ростиславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1476345
   Тезаурус. Информационно-поисковый многоязычный: состав, структура и основные требования к построению. ГОСТ 7.24-90. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
1476346
  Малицька В.А. Тезаурусне моделювання терміносистемних відношень у термінології інформаційно-комп"ютерних технологій китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 266-269
1476347
  Письменна Ю.О. Тезаурусні зв"язки культурно маркованої лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 112-116. – Бібліогр.: Літ.: С. 116; 11 поз.
1476348
  Рено М. Тезей / М. Рено. – Москва, 1991. – 519с.
1476349
   Тези 1 Наукової конференції молодих вчених інституту. – Київ, 1963. – 38с.
1476350
   Тези 11-ї щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження І.Франка. – Львів, 1966. – 83с.
1476351
   Тези 2 Наукової конференції молодих спеціалістів. – Київ : Наукова думка, 1964. – 55с.
1476352
   Тези 2 Наукової конференції молодих спеціалістів. – Київ : Наукова думка, 1964. – 55с.
1476353
   Тези 33 науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, м. Житомир, 18-19 березня 2008 року / МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Житомирський військовий ін-т ім. С.П. Корольова НАУ та ін.; [ред.: Л.В. Гончарук, Т.В. Кузьменко]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-683-153-1
1476354
   Тези 5 Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій" / МОНУ; Житомирський держ. технологічний ун-т; Житомирська обласна організація українського т-ва охорони природи; [ робоча група: Заньковець Н.М. та ін.; оргкомітет: Мельничук П.П., Шелест З.М. та ін. ]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-683-151-7
1476355
   Тези I Міжнародної науково-практичної конференції "Формування ефективної моделі розвитку підприємств" : м. Житомир, 21-22 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Барановичський держ. ун-т [та ін. ; редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-683-389-4
1476356
   Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 69-154. – ISSN 2413-8843
1476357
   Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / НАН України ; [редкол.: Наумовець А.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – 164, XIX с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8015-1
1476358
   Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп"ютерні технології 2014" / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [ред. А.В. Морозов]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-406-8
1476359
   Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. / МОНМСУ ; Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. О.М. Толкач]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 289 с. : іл., табл. – На обкл. дата роботи заходу: 23-24 березня 2011. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-285-9
1476360
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-246-0
Т. 1. – 2010. – 146, [1] с. : іл.
1476361
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-247-7
Т. 2. – 2010. – 195, [1] с. : табл.
1476362
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Украъни "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-378-8
Т. 1. – 2013. – 261, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1476363
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-279-5
Т. 2. – 2013. – 438, [2] с., включ. обкл. : табл., іл.
1476364
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. Я.В. Калиш]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-401-3
Т. 1. – 2014. – 264, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1476365
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування (м. Рівне), Нац. ун-т харчових технол. (м. Київ), Голов. упр. екон. Житомир. обл. держ. адміністрації [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-402-0
Т. 2. – 2014. – 470, [2] с., включ. обкл., іл., табл. : іл., табл.
1476366
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-475-4
Т. 1. – 2017. – 243, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1476367
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-476-1
Т. 2. – 2017. – 295, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1476368
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу" : 16-18 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [оргком.: Губерський Л.В. (голова), Гребельник О.П., Кремень В.Г., Згуровський М.З., Закусило О.К. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1476369
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. за вип. Данилко В.К.]. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 242, [1] с. – ISBN 978-966-683-359-7
1476370
   Тези до виступу Міністра культури України Є.М. Нищука на Міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні XX століття" // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35
1476371
  Нищук Є.М. Тези до виступу міністра культури України Є.М. Нищука на міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 27
1476372
  Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 9-15
1476373
  Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної проведінки : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1476374
  Гусарєв С.Д. Тези до методики пізнання юридичної практичної діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 55-62. – ISBN 966-614-021-7
1476375
  Костецький І. Тези до можливої дискусії з приводу статті Степана Ковганюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 184-211
1476376
   Тези до ХVI з"їзду ВКП(б). – Харків, 1930. – 32 с.
1476377
   Тези доповідей : Секція педагогіки та психолгії: 17-а звітна науква конференція. – Харків, 1962. – 43с.
1476378
   Тези доповідей : Секція суспільних наук: 17-а звітна науква конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 15с.
1476379
   Тези доповідей : друга міжвузівська науково-методична конференція викладачів іноземних мов вузів УРСР. – Львів, 1965. – 69 с.
1476380
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. УНКФН-1; Наук. рада з проблем "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-796-0
Т.1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – 2002. – 184 с.
1476381
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики знапівпровідників УНКФН-1; Наук. рада з проблеми "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-799-5
Т.2 : Стендові доповіді. – 2002. – 384 с.
1476382
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених при науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1966. – 184с.
1476383
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених України. Технічна секція. – Х-К : Державне науково-технічне видавництво України, 1936. – 35 с.
1476384
   Тези доповідей 1-ї Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – Київ, 1964. – 110с.
1476385
   Тези доповідей 11-ї аспірантської конференції з актуальних питань рослнництва і тваринництва. – Львів, 1967. – 56с.
1476386
   Тези доповідей 15 української конференції з неорганічної хімії за міжнародною участю, 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю; КНУТШ; НАНУ; Наук.рада з пробл. "Неорганічна хімія"; Інст. заг. та неорг. хімії. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1476387
   Тези доповідей 2-го з"їзду Українського біофізичного товариства 29 червня - 3 липня 1998. – Харків, 1998. – 275с.
1476388
   Тези доповідей 2-ї наукової конференції Криворізького загальнонаукового факультету. – Кривий Ріг, 1965. – 88с.
1476389
   Тези доповідей 21-ї наукової студентської конфренції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 14-16 квітня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 107с.
1476390
   Тези доповідей 22-ї науково-технічної конференції 25-30 жовтня. – Львів, 1965. – 80с.
1476391
   Тези доповідей 22-ї наукової сесії, травень-червень. – Чернівці, 1966. – 187с.
1476392
   Тези доповідей 27-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського інституту народного господарства по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Історія КПРС, філософія, економічні науки, статистика та математика, філологія. – Київ, 1965. – 496с.
1476393
   Тези доповідей 3-го з"їзду українського біофізичного товариства 8-11 жовтня 2002 року. – Львів : Євросвіт, 2002. – 315с. – ISBN 966-542-094-1
1476394
   Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Відповід.ред.Г.Т.Продайвода. – Київ : Київський університет, 2002. – 66с.
1476395
   Тези доповідей 3 Міжнародної наукової конференції:"Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України; Ред.кол.: Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, В.Ф.Грінченко та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – 166с.
1476396
   Тези доповідей 32-ї наукової конференції, лютий 1966 року. – Київ : Вид-во КДУ, 1966. – 183с.
1476397
   Тези доповідей 4-ї Міжвужівської республіканської конференції. – Одеса, 1961. – 119с.
1476398
   Тези доповідей 4 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" = Monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment. Abstracts of the 4 International scientific conference / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; МОНУ; НАНУ; Ред.кол.: В.Ф.Грінченко, С.А.Вижва, О.В.Кензера та ін. – Київ : Обрій, 2003. – 170с.
1476399
   Тези доповідей 47-ї наукової конференції. – Ужгород, 1993. – 32с.
1476400
   Тези доповідей 48-ї наукової конференції. – Ужгород, 1994. – 60с.
1476401
   Тези доповідей 49-ї наукової конференції, присвяченої 50-річчю біологічного факультету УЖДУ. – Ужгород, 1995. – 96с.
1476402
   Тези доповідей 5 звітної наукової конференції інституту 11-12 квітня 1963 року : Секція суспільних наук. – Дрогобич, 1953. – 135с.
1476403
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції інституту, 20-23 квітня 1965 р. : Секція педагогічних наук. – Дрогобич, 1965. – 46с.
1476404
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції філологічного факультету інституту 14-15 вересня 1965 р.. – Дрогобич, 1965. – 88с.
1476405
   Тези доповідей 7-ї наукової конференції ін-ту, 27-29 квітня 1965 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1965. – 120с.
1476406
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції Дрогобицького педагогічного інституту 20-23 квітня 1966 рр. : Секція педагогіки і психології. – Дрогобич, 1966. – 80с.
1476407
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції інституту 20-22 червня 1966 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1966. – 151с.
1476408
   Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; Екон. ун-т у Вроцлаві (Польща) [та ін.] ; [редкол.: Чуприна Н. М. (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 292 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ., пол. - З нагоди 20-річчя екон. ф-ту ДВНЗ УДХТУ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-8018-78-7
1476409
   Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / М-во освіти і науки України, Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, Євраз. нац. ун-т імені Л.М. Гумільова [та ін.] ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 567, [1] с. – Загол. обкл. : III Міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих вчених. Тези доповідей. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1476410
   Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [наук. ред.: О.В. Ольшанська]. – Київ : КНУТД, 2022. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7763-01-6
1476411
   Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції " Від громадянського суспільства - до правової держави" : (24 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. фак. ; [редкол.: Т. Є. Кагановська (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 398 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр наприкінці ст.
1476412
   Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 22 листоп. 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2013. – 379, [1] с. : іл.
1476413
   Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – 255 с.
1476414
   Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки (Україна) ; ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" (Україна) [та ін.]. – Харків : Мадрид. – ISBN 978-617-7988-57-0
Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – 2021. – 159, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: VI Міжнародна науково-технічна конференція "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології". VI International scientific-technical conference "Pri9nt, multimedia & web". Тези конференції. - Ст. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1476415
   Тези доповідей VI Української славістичної конференції. – Чернівці, 1964. – 304 с.
1476416
   Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
1476417
   Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: В.В. Балабін (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2012. – 449, [1] с. – Ст. укр., англ. та рос.
1476418
   Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: Балабін В.В. (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. - Імен. покажч.: с. 424-432
1476419
   Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики : Харків / НАН України ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядер. фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2021. – 105, [1] с. – Опис за обкл. - Ст. укр., рос., англ.
1476420
   Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XIX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 22-24 трав. 2018 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 174, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Дев"ятнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Тези доповідей. - Дані обкл., тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. - Спонсори проведення конф. "Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1476421
   Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики / НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2020. – 121, [1] с. – Без тит. арк. - Текст ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1476422
   Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XVIII international conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 17-19 трав. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. - Спонсори проведення конф. "Chemistry: a european journal". – Бібліогр. в кінці ст.
1476423
   Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2019. – 207 с. : іл., табл. – Авт. покажч.: с. 200-205. - На обкл. та тит. арк. дані укр., англ. - Текст укр., англ., рос. - Спонсори провед. конф. Conference Sponsor "Chemistry A European Journal. Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1476424
   Тези доповідей аспірантів- учасників наукової конференції. – Київ, 1966. – с.
1476425
   Тези доповідей аспірантів і молодих вчених на 4 науковій конференції Університету 3 лютого 1966 р.. – К., 1966. – 65с.
1476426
   Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1960 рік. – Кам"янець-Подільський, 1961. – 39с.
1476427
   Тези доповідей восьмої аспірантської конференції науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР 17-20 лютого 1964 року. – Львів, 1964. – 227с.
1476428
   Тези доповідей всеукраїнського науково-практичного форуму "Переможемо - Відбудуємо!" : 29-30 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; упоряд.: М. Савицький, В. Данішевський, О. Тимошенко]. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 120, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-323-231-7
1476429
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції : Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с. – (Серія літературознавства)
1476430
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції університету. – Ужгород, 1965. – 20с. – (Серія мовознавства)
1476431
   Тези доповідей до 20-ї наукової конференції : Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1966. – 92с.
1476432
   Тези доповідей до 20-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1966. – 112с. – (Серія історичних наук)
1476433
   Тези доповідей до другої конференції молодих вчених природничих дисциплін Ужгородського держуніверситету. – Ужгород, 1966. – 72с.
1476434
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті О.Духновича. – Пряшів, 1965. – 72 с.
1476435
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1965. – 85с. – (Серія літературознавства)
1476436
   Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю Ужгородського державного університету, 26-27 жовтня 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 86с. – (Серія мовознавча)
1476437
   Тези доповідей з мови та літератури. 16-а звітно-наукова конференція (січень-лютий). – Харків, 1961. – 20с.
1476438
   Тези доповідей з мови та літератури. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 19с.
1476439
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробицтва та хімії. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 15с.
1476440
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробництва та хіиії. 16-а звітно-наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1961. – 30с.
1476441
   Тези доповідей звітно-наукової конференції кафедр інституту. – Івано-Франківськ, 1964. – 140с.
1476442
   Тези доповідей і повідомлення до 17-ї наукової конференції Ужгородського університету, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 88с. – (Серія історичних наук)
1476443
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції : Секція історії КПРС: Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с.
1476444
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції, червень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 103с.
1476445
   Тези доповідей і повідомлень кафедр інституту на звітній науковій сесії. – Вінниця, 1966. – 147с.
1476446
   Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр інстуту за 1965 рік(24-26 лютого 1966 року). – Бердичів, 1965. – 78с.
1476447
   Тези доповідей і повідомлень Четвертої Республіканської наукової конференції з питань творчості М.М.Коцюбинського. – Дніпропетровськ, 1963. – 113с.
1476448
   Тези доповідей кафедри історії КПРС до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпатті з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, жовтень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1476449
   Тези доповідей кафедри політичної економії до 20-ї університетської наукової конференції, березень 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 88с.
1476450
   Тези доповідей кафедри політичної економії до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпаття з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, вересень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1476451
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2014" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2014" : [9-12 черв. 2014, Київ] : присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Пилипенка Анатолія Терентійовича / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії ; [орг. ком.: Золотов Ю.О. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 200 с. : іл., табл. – Дані обкл., тит. л. частково парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1476452
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" = Book of adstracts Kyiv conference on analytical chemistry: Modern Trends 2015 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2015. – 157 с. : іл., табл. – Присвячена 110-річчю від дня народження відомого українського хіміка-аналітика академіка Анатолія Кириловича Бабка. – Бібліогр. в кінці ст.
1476453
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2017" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2017. – 180, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1476454
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – 97, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1476455
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" = Book of abstracts Kyiv conference on analytical chemistry "Modern Trends 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, каф. аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – 164, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-164 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7824-30-4
1476456
   Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" = Book of abstracts Kyiv conference on analytical chemistry "Modern Trends 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, каф. аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 138, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. - Авт. покажч.: с. 136-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-298-7
1476457
   Тези доповідей конференції інституту, присвяченої 25-річчю возз"єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. – Дрогобич, 1964. – 100 с.
1476458
  Чернишенко В. Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 85. – ISSN 2409-4943


  Очолював конкурсну комісію проф. М.М. Великий, який разом із проф. О.П. Матишевською (ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка) також вів засідання секції.
1476459
   Тези доповідей міжвузівської наради-семінару з питань піднесення якості підготовки вчителів математика на заочних відділах педагогічних інститутів УРСР. – К., 1969. – 40с.
1476460
   Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; [редкол. П Андрушко та ін. ; за ред. І. Безклубого]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – 133, [1] с. – Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальність ; Кримінальна відповідальність ; Окремі види правової відповідальності. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальності ; Кримінальна відповідальності ; Окремі види правової відповідальності.
1476461
   Тези доповідей молодих учених : матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених "Біологія : від молекули до біосфери", (19-21 листопада 2007 року). – Харків : Планета-Принт, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-2046-15-1
1476462
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік. – Кривий Ріг, 1963. – 71с.
1476463
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1964 р.. – Кривий Ріг, 1964. – 44с.
1476464
   Тези доповідей на звітну наукову сесію викладачів Кам"янець-Подільського педінституту. – Кам"янець-Подільський, 1960. – 32с.
1476465
   Тези доповідей на науковій конференції аспірантів та молодих вчених по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Секція фінансів, грошового обігу, кредиту, обліку та статистики. – Київ, 1965. – 124с.
1476466
   Тези доповідей на науковій конференції географічного факультету, присвяченій 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова, 1-2 лютого 1966 р.. – Одеса, 1966. – 32с.
1476467
   Тези доповідей на науковій конференції з питань економіки і організації соціалістичного сільського господарства, квітень 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 43с.
1476468
   Тези доповідей на науковій конференції професорсько-викладацького складу по підсумках наукової роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 84с.
1476469
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції. – Черкаси, 1965. – 65-94с.
1476470
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції молодих вчених з питань економіки і організації сільского господарства. – Київ, 1965. – 93с.
1476471
   Тези доповідей на сесії Відділу біофізики, біохімії та фзіологіїАН УРСР, присвяченій питанням молекулярної біології. – Київ, 1965. – 56с.
1476472
   Тези доповідей науково-методичної конференції, квітень 1966 р.. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 82с.
1476473
   Тези доповідей науково-практичної конференції "Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю" : Тези доповідей науково-практичної конференції / Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю; Головне слід. упр. МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України; Гол. ред.П.В. Коляда. – Київ, 2000. – 332с.
1476474
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції викладачів суспільних наук. – Львів, 1965. – 132с.
1476475
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції кафедр інституту, присвяченої возз"єднанню західноукраїнських земель в єдиній Українській радянській державі. – Івано-Франківськ, 1964. – 68с.
1476476
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції на тему: "Рішення ХШ з"їзду КПРС і ХХШ з"їзду КП України - в життя". – Київ, 1966. – 168с.
1476477
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу утворення 1-го Інтернаціоналу. – Київ, 1964. – 56с.
1476478
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – 36 с.
1476479
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції: Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : У 2-х частинах / Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах; МВС України; НАВСУ; Фак-т підготовки кадрів оперативних служб; Редкол.: М.В. Корнієнко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко та ін. – Київ
Ч.2. – 2002. – 264с.
1476480
   Тези доповідей науково-теоретичної конфереції кафедр інституту, присвячена 150- річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Івано-Франківськ, 1964. – 48с.
1476481
   Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листопада 2010 р., Івано-Франківськ / МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; НАК "Нафтогаз України" та ін. ; орг. комітет : Є.І. Крижанівський, Я.С. Коцкулич, Р.М. Кондрат та ін. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2010. – 224 с.
1476482
   Тези доповідей наукової конференції : Секція суспільних наук, 28-31 березня 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 76с.
1476483
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів. – Київ, 1965. – 58с.
1476484
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів 25-26 грудня 1964 року Київського університету. – Київ, 1964. – с.
1476485
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція суспільних наук. – Київ, 1965. – 180с.
1476486
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція галузевих економік та планування народного господарства. – Київ, 1965. – 148с.
1476487
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 236с.
1476488
   Тези доповідей наукової конференції з питань культури української мови, 1963
1476489
   Тези доповідей наукової конференції молодих вчених. – Київ, 1966. – 42с.
1476490
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 грудня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 99с.
1476491
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського ордена Трудового Червоного прапора державного університету ім. І.І. Мечникова : Час проведенння 29-30 листопада 1965 р. – Одеса, 1965. – 103с.
1476492
   Тези доповідей Наукової сесії, присвяченої 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Львів, 1961. – 64с.
1476493
   Тези доповідей першої конференції молодих учениї України. Геолого-географічна секція. – Київ : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1476494
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Сільскогосподарська секція. – К. : Державне видавництво колгоспної і радгоспної літератури УСРС, 1936. – 44 с.
1476495
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Фізична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 18 с.
1476496
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Хемічна секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 48 с.
1476497
   Тези доповідей першоїї конференції молодих учених України. Математична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 22 с.
1476498
   Тези доповідей Подільскої історико-краєзнавчої коференції, жовтень 1965 р.. – Хмельницький, 1965. – 121с.
1476499
   Тези доповідей Республіканської конференції з методики викладання іноземних мов. – К., 1965. – 160с.
1476500
   Тези доповідей Республіканської наукової конференції з питань культури української мови. – К., 1963. – 117с.
1476501
   Тези доповідей співробітників Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, що опубліковані у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 109-181


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1476502
   Тези доповідей сьомої аспірантської конференції науково-дослідного інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1965. – 95с.
1476503
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, травень 1964 р. : Романо-германська філологія. – Ужгород, 1964. – 78с.
1476504
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції. Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1964. – 81с.
1476505
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової студентстьскої конференції. – Ужгород, 1965. – 82с. – (Серія філологічна)
1476506
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету, квітень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 90с. – (Серія історичних наук)
1476507
   Тези доповідей та повідомлення до 19-ї наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 79с. – (Серія біологічна)
1476508
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 83с.
1476509
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 20-річчю визволення Закарпаття Радянською Армією : Грудень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 199с.
1476510
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 45-річчю Угорської Радянської Республіки : Травень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 166с.
1476511
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвященої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 49с.
1476512
   Тези доповідей та повідомлення до Наукової сесії, присвяченої 20-річчю звершення возз"єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі. – Ужгород, 1965. – 125с.
1476513
   Тези доповідей та повідомлення кафедри діалектичного та історичного матеріалізму : До 17-ї університетської наукової конференції, квітень 1963 р. – Ужгород, 1963. – 80с.
1476514
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 18-ї університетської конференції : Квітень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 63с.
1476515
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19-ї університетської наукової конференції, травень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 91с.
1476516
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19 університетської наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 92с.
1476517
   Тези доповідей та повідомлення Міжвузівської конференції з питань теорії та методи викладання іноземних мов. – Ужгород, 1964. – 132с.
1476518
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1964. – 106с.
1476519
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції, присвяченої 60-річчю 2-го з"їзду РСДРП. – Ужгород, 1963. – 150с.
1476520
   Тези доповідей та повідомлення наукової сесії, присвяченої 100-річчю Першого Інтернаціоналу. – Ужгород, 1964. – 115с.
1476521
   Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1959. – 78с. – (Серія історична ; Вип. 3)
1476522
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1960 р.. – Ужгород, 1963. – 34с. – (Серія педагогічна)
1476523
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 71с. – (Серія історична)
1476524
   Тези доповідей та повідомлень до 17-ї наукової студентської конференції, травень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 50с. – (Серія філологічна)
1476525
   Тези доповідей та повідомлень до звітної наукової сесії викладачів Сумського педагогічного інституту ім.А.С. Макаренка. – Суми, 1965. – 117с.
1476526
   Тези доповідей та повідомлень кафедри політичної екномії до 17-ї університетської конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 80с.
1476527
   Тези доповідей та повідомлень на коференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р.. – Запоріжжя, 1965. – 165 с.
1476528
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції кафедр інституту за 1965 рік. – Кривий Ріг, 1965. – 60с.
1476529
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 42с.
1476530
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 12с.
1476531
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 24с.
1476532
   Тези доповідей четвертої аспірантської конференції н.д.ін-ту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1960. – 74 с.
1476533
   Тези допоідей до 20 наукової конференції. – Ужгород, 1966. – 84с.
1476534
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 45с.
1476535
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 24с.
1476536
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24 с.
1476537
   Тези і матеріали до Х з"їздуКП(б)У на ХУ з"їзду ВКП(б). – Харків, 1927. – 86с.
1476538
   Тези і реферати доповідей по фізичному вихованню, анатомії і фізіології людини, лікарському контролю і гігієні. 17-а звітна наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 51с.
1476539
   Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" = The conference delicated to 50th annuiversary of the virology department "Virology: the past, the present and the future" : Київ, 12 квітня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. В.П. Поліщук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – Текст укр., англ.
1476540
   Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1476541
   Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства) : [збірник] / Харк. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Харк. обл. держадмін., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. обл. станція юних туристів ; [упоряд. Вовк О В.]. – Харків : [б. в.], 2012. – 342, [1] с. – Назва обкл. : Перші кроки до науки. - Текст укр., рос.
1476542
   Тези науково-практичної конференції "Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем" = Proceedings of the scientific and practical conference "Operational and security problems of information and communication systems" = Тезисы научно-практической конференции "Проблемы эксплуатации и защиты информационно-коммуникационных систем" : 2-5 черв. 2014 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. служба спец. з"язку та інформації України, TP-LINK Ukraine ; [голов. ред.: Г.Ф. Конахович]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1476543
   Тези наукової конференції викладачів Чернігівського педагогічного інституту, присвячної 40-річчю Комуністичної партії України. – Чернігів : [Б. в.], 1958. – 22 с.
1476544
   Тези одинадцятого Британсько-українського симпозіуму (БУС-11) "Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ" (17-20 квітня 2019 року, м. Київ) // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 171-272. – ISSN 2224-0586
1476545
   Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
5 : Критика як філософська настанова. – 2010. – 56 с.
1476546
   Тези пленарних і секційних доповідей. – Одеса, 1972. – 435с.
1476547
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – К., 1954. – 127с.
1476548
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 31 с.
1476549
  Печеранський І. Тези про В. Липинського: уроки "національного ідеалізму" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 95-97
1476550
  Ющенко Віктор Тези про майбутнє // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329


  Основні контексти вибору майбутнього, 2002 рік.
1476551
  Приходько В. Тези про методологічні основи теорії і практики будівництва власного здоров’я // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11 № 1. – С. 35-44. – ISSN 2616-650X


  У статті висвітлено критичний стан системи охорони здоров"я як у світі, так і на пострадянському просторі, котра побудована на виключній відповідальності держави. Мета статті полягає в обґрунтуванні методологічних основ теорії і практики будівництва ...
1476552
   Тези Республіканскьої наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – Київ, 1968. – 110 с.
1476553
   Тези республіканської наукової конференції "Діалектичний матеріалізм і сучасне природознавство (проблеми методу в філософії і природознавстві)". – Київ, 1971. – 137с.
1476554
   Тези Республіканської наукової конференції з проблем експериментування в методиці навчання іноземних мов. – К., 1968. – 191с.
1476555
   Тези учасників Круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка : 23 груд. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
1476556
   Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / Фінанс.-прав. ліцей Фінанс.-прав. коледжу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 42 с.
1476557
   Тези Центрального Комітету КПРС до XIX Всесоюзної партійної конференції : схвалено Пленумом ЦК КПРС 23 травня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 29 с.
1476558
  Білик Б.І. Тези ЦК КПРС "До 100-piччя з дня наpодження Володимиpа Iллiча Ленiна"- важливий полiтичний i теоpетичний документ / Б.І. Білик; Відділ пропаганди і агітації Київського КП України. – Київ : Знання, 1970. – 22с.
1476559
  Колєсник І.Г. Тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про зміцнення зв"язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні" і завдання педагогічної пропаганди на даному етапі / І.Г. Колєсник. – Київ, 1958. – 25с.
1476560
   Тези щодо політики України стосовно Російської Федерації : [пер. з англ.] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2020. – 17, 17 с. – Кн. -"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ. мовою. :Position paper On Ukraine"s policy towards the Russian Federation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-346-6
1476561
   Тези щорічного звіту декана юридичного факультету на Конференції трудового колективу 20 грудня 2004 р.: "Юридичний факультет у 2003/2004 навчальному році: основні досягнення та перспективи розвитку". – Київ : КНУ, 2004. – 17с.
1476562
   Тезизы докладов второй геологической конференции "Лутугинские чтения". – Луганск, 1966. – 155 с.
1476563
  Иванов С.Ю. Тезис "не более чем" у Демокрита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1476564
  Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологическая перспектива // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 0042-8744
1476565
   Тезиси : На централния комитет на Българската комунистическа партия за развитието на образователната система в Народна Република България. – София : Партиздат, 1979. – 75, [3] с.
1476566
   Тезисы 1-й Всесоюзной научно-методической конференции по методике преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах университетов.. – М., 1970. – 196с.
1476567
  Коми Тезисы 10-й Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, молодежная научная конференция (10 ; 1987) республиканская; Тимонин Н.И. – Сыктывкар, 1987. – 170с.
1476568
   Тезисы 4-й научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 54с.
1476569
   Тезисы 7 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1982. – 141с.
1476570
   Тезисы IV диалектологической конференции по изучению говоров и языковых контактов в прибалтийских республиках. – Вильнюс, 1972. – 72с.
1476571
   Тезисы IV международной научной конференции "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)" : 19-22 нояб. 2013 г., Киев / Нац. акад. наук Украины ; [редкол.: А.Г. Наумовец (пред.) и др.]. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2013. – 578, [2] с. : ил., табл. – Загл. обл.: IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии". Тезисы. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6969-9
1476572
   Тезисы IV симпозиума составителей словаря М.Горького.. – Рига, 1971. – 104с.
1476573
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси, 1981. – 296с.
1476574
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси
3. – 1981. – 322с.
1476575
   Тезисы V всесюзной межвузовской научной конференции по проблеме: "Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применения вычи. – Тбилиси, 1981. – 186с.
1476576
   Тезисы XV областной научно-технической конференции, посвященной дню радио и дню связиста / Областная научно-техническая конференция, посвященная дню радио и дню связиста; Институт математики Сибирского отделения АН СССР. – Новосибирск
Секция "Вычислительная техника". – 1972. – 60 с.
1476577
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 1. – 1989. – 262с.
1476578
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 2. – 1989. – 196с.
1476579
  Пешко А.В. Тезисы академика А.В. Пешко. – Киев : [б. и.], 2017. – 297, [7] с. : фотоил. – В надзаг.: Украина. – Библиогр.: с. 37-38, 40-43
1476580
   Тезисы всесоюзного семинара "Вещественный состав фосфоритов".. – Новосибирск, 1977. – 124с.
1476581
  Комплексная Тезисы всесоюзной научной конференции "Комплексная диагностика и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечной деятельности высококвалифицированных спортс / Комплексная, и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечно диагностика. – Москва, 1990. – 308 с.
1476582
   Тезисы второй Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Институт физики АН БССР; Физико-техничнский институт им. С. Умарова Таджикской ССР. – Минск, 1977. – 387 с.
1476583
   Тезисы выступлений на республиканской научно-теоретической конференции "Политико-экономические проблемы социалистического воспроизводства".. – Киев, 1981. – 310 с.
1476584
   Тезисы двенадцатого съезда Болгарской Коммунистической партии о работе партии, о социальном, экономическом и культурном развитии Народной Республики Болгарии в седьмой пятилетке (1976-1980 гг.) и задачах на восьмую пятилетку (1981-1985 гг.) : и на период до 1990 года / Болгарская Коммунистическая партия. Съезд 12-й. – София : Пресс, 1981. – 125 с.
1476585
   Тезисы двенадцатой Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, республиканская молодежная научная конференция, Сыктывкар 12-я., , 1994. – Сыктывкар, 1994. – 156с.
1476586
   Тезисы дискуссии "ТИпология как раздел языкознания".. – М., 1976. – 199с.
1476587
   Тезисы дколадов на предстоящем семинаре специалистов Министерства геологии УзССР по применению математики и ЭВМ в геологии, гидрогеологии и геофизике.. – Ташкент, 1972. – 62с.
1476588
  Снечкус А.Ю. Тезисы доклада товарища М.С.Хрущева на ХХ1 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-65 годы" и задачи Коммунистической Партии Литвы / А.Ю. Снечкус. – Вильнюс, 1959. – 100с.
1476589
   Тезисы доклада товарища Н.С.Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1476590
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1476591
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1958. – 46с.
1476592
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1476593
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1476594
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1476595
   Тезисы докладов. – Львов, 1967. – 295 с.
1476596
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1476597
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1476598
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1476599
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1476600
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1476601
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1476602
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1476603
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1476604
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, "Теоретические основы и конструирование численных..." VІІ ; 1988 ; Кемерово семинар. – Кемерово, 1988. – 140 с.
1476605
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1476606
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1476607
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1476608
   Тезисы докладов 11 симпозиума микологов и лихонологов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Таллин, 1988. – 185с.
1476609
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1476610
   Тезисы докладов 12 Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц (1991; Харьков). / Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (12; 1991; Харьков). – Харьков : ЦНИИатоминформ, 1991. – 150 с.
1476611
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1476612
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1476613
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1476614
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1476615
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции. Экономика и право. – Вильнюс, 1965. – 56с.
1476616
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1476617
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1476618
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1476619
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1476620
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1476621
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1476622
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1476623
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1476624
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1476625
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1476626
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1476627
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1476628
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1476629
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1476630
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1476631
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1476632
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1476633
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1476634
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1476635
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1476636
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1476637
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1476638
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1476639
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1476640
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1476641
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1476642
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1476643
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1476644
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1476645
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1476646
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1476647
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1476648
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1476649
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1476650
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1476651
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1476652
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1476653
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1476654
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1476655
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1476656
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1476657
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1476658
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1476659
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1476660
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1476661
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1476662
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1476663
   Тезисы докладов 3 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; НАНУ; Национ. науч. центр "Харьковский физико-техн. ин-т"; Редкол.: А.Н.Довбня, Р.П.Слабоспицкий, И.М.Карнаухов и др. – Харьков, 2005. – 84с.
1476664
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1476665
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1476666
   Тезисы докладов 5 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 26 февраля - 2 марта 2007 г. / НАНУ; ННЦ ХФТИ; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2007. – 104с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1476667
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1476668
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1476669
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1476670
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1476671
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1476672
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1476673
   Тезисы докладов 8-й Коми республиканской молодежной научной конференции по общественным наукам. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1476674
   Тезисы докладов 8-й Научной конференции профессорско-преподавательского состава и 11-й научной студенческой конференции. – Волгоград, 1991. – 176 с.
1476675
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1476676
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1476677
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1476678
  Конференция Тезисы докладов II Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии (23-25 января 1969 г.) / Конференция, по программированному обучению республик Прибалтики, Белоруссии и; М-во высш. и сред. спец. образования Литов. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Латв. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Эст. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Вильнюсский гос. пед. ин-т. – Вильнюс : [Б. и.], 1969. – 244 с.
1476679
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1476680
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1476681
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1476682
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1476683
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1476684
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Физическая химия ионных расплавов. – 1983. – 243 с.
1476685
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 2 : Электрохимия ионных расплавов. – 1983. – 228 с.
1476686
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 3 : Твердые электролиты. – 1983. – 171 с. : ил.
1476687
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 1. – 1983. – 160 с.
1476688
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 2. – 1983. – 162 с.
1476689
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 3. – 1983. – 168 с.
1476690
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 4. – 1983. – 90 с.
1476691
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 5. – 1983. – 127 с.
1476692
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 6. – 1983. – 245 с.
1476693
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1476694
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1476695
   Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: М.А. Хажмурадов и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – 116, [1] с., включ. обл. – Кн. описана по обл. - Ст. англ., укр., рус.
1476696
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1476697
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1476698
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1476699
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1476700
   Тезисы докладов XXV международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 18-22 сент. 2017 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Тезисы парал. рос., англ.
1476701
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1476702
   Тезисы докладов Всесоюзного межведомственного совещания по изучению краевых образований материкового оледенения.. – Смоленск, 1968. – 214с.
1476703
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : 1.Пленарные заседания 2.Общие вопросы. – Москва, 1957. – 65с.
1476704
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 128с.
1476705
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 76с.
1476706
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 60с.
1476707
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 32с.
1476708
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1476709
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 36с.
1476710
   Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара "теория и практика микрофильмирования документов в информационных системах".. – Таллин, 1982. – 89с.
1476711
   Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по химии низких температур.. – М., 1979. – 90с.
1476712
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР".. – Пермь, 1978. – 109с.
1476713
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 77с.
1476714
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 80с.
1476715
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – Москва, 1972. – 242 с.
1476716
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – Москва
2. – 1972. – 126 с.
1476717
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1476718
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых" / Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Всесоюзная конференция. – Москва, 1976. – 186 с.
1476719
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1476720
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1476721
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1476722
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации".. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 307с.
1476723
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1476724
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1476725
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1476726
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1476727
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1476728
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1476729
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1476730
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1476731
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1476732
   Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределенными параметрами" : (Одесса, 8-10 сентября 1987 г.). / "Актуальные проблемы моделирования и упр. системами с распределенными параметрами", всесоюз. науч.-техн. конф.; АН УССР, Науч. совет АН УССР по пробл. "Кибернетика", О-во "Знание", Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Одес. политехн. ин-т. – Киев
Ч. 1. – 1987. – 130 с.
1476733
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1476734
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1476735
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1476736
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1476737
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1476738
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1476739
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1476740
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1476741
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1476742
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1476743
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1476744
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1476745
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1476746
   Тезисы докладов второй научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1965. – 45с.
1476747
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1476748
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1476749
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1476750
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1476751
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1476752
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1476753
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1476754
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1476755
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1476756
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1476757
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1476758
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1476759
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1476760
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1476761
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1476762
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности". – К., 1970. – 127с.
1476763
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1476764
   Тезисы докладов и сообщений занального научно-методического совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана / Зональное научно-методическое совещание заведуещие кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана; М-во просвещения УзССР, Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : [б. и], 1973. – 160 с.
1476765
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1476766
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1476767
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1476768
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – Москва, 1968. – 36с.
1476769
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1476770
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1476771
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1476772
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1476773
   Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по истории физико-математических наук 25 мая - 2 июня 1960 г.. – М., 1960. – 188с.
1476774
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1476775
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1476776
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1476777
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1476778
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1476779
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1476780
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1476781
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1476782
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1476783
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1476784
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1476785
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1476786
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1476787
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 1 : Лазерная технология. – 1987. – 199 с.
1476788
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 2 : Лазерные измерительные системы. – 1987. – 185 с.
1476789
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 3 : Лазерные системы передачи и обработки информации. – 1987. – 155 с.
1476790
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 4 : Применение лазеров для изучения и контроля окружающей среды. – 1987. – 75 с.
1476791
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1476792
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 6. – 1932. – 52 с.
1476793
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 4. – 1932. – 24 с.
1476794
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1476795
   Тезисы докладов к конференции "экономическая эффективность производства и хозяйственная реформа".. – Л., 1967. – 107с.
1476796
   Тезисы докладов к Межведомственному совещанию по корам выветривания Урала. – Свердловск, 1966. – 63с.
1476797
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1476798
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1476799
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1476800
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1476801
   Тезисы докладов к Научной конференции кафедр общественных наук. – Ленинград, 1968. – 64 с.
1476802
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1476803
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1476804
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1476805
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1476806
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1476807
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1476808
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1476809
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1476810
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1476811
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1476812
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1476813
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1476814
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1476815
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1476816
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1476817
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1476818
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1476819
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1476820
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1476821
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1476822
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1476823
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1476824
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1476825
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1476826
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1476827
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1476828
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1476829
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1476830
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1476831
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1476832
   Тезисы докладов методической конференции по вопросам себестоимости продукции в лесном хозяйстве.. – Пушкино, 1962. – 96с.
1476833
   Тезисы докладов Молотовской карстовой конференции 26-31 января 1947 г., 1947. – с.
1476834
   Тезисы докладов Московской городской конференции молодых научных работников по геологии, минералогии, геохимии и обогащению цветных благородных металлов и алмазов.. – М., 1972. – 168с.
1476835
   Тезисы докладов на 1 Всесоюзном съезде по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве., 1931. – 77с.
1476836
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М., 1959. – 260с.
1476837
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М.
3. – 1959. – 152с.
1476838
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1476839
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1476840
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 24с.
1476841
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1476842
   Тезисы докладов на 2-й научно-технической конференции по итогам научно-исслед. работ, выполненных в 1965 г.. – Киев, 1966. – 31с.
1476843
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 216с.
1476844
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1476845
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1476846
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1476847
   Тезисы докладов на 2 Всесоюзном совещании по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках 23-30 октября 1961 г. г.Львов.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 160 с.
1476848
   Тезисы докладов на 5-й научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 72 с.
1476849
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1476850
   Тезисы докладов на 7-м Пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. – Москва, 1961. – 31с.
1476851
   Тезисы докладов на 8-й международном семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран. – Фрунзе, 1965. – 20с.
1476852
   Тезисы докладов на 8-м координационном заседании комиссии, посвященном вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. – Москва, 1962. – 24с.
1476853
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград, 1978. – 212с.
1476854
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
Вып. 3. – 1978. – 212 с.
1476855
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза : [тезисы докладов]. – Москва : АН СССР
Международная ассоциация сейсмологии и физики недр земли. – 1957. – 103 с.
1476856
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 55с.
1476857
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 64с.
1476858
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 48с.
1476859
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1476860
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 103с.
1476861
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1476862
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1476863
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 65с.
1476864
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 48с.
1476865
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 34с.
1476866
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 105с.
1476867
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 66с.
1476868
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 58с.
1476869
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 46с.
1476870
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 52с.
1476871
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1476872
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1476873
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1476874
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1476875
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1476876
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1476877
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1476878
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1476879
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1476880
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1476881
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1476882
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1476883
   Тезисы докладов на научно-методической конференции по вопросам применения математических методов в экономических расчетах 30-31 мая 1961 г.. – М., 1961. – 105с.
1476884
   Тезисы докладов на научно-методическом совещании по экономической истории.. – К., 1965. – 303с.
1476885
   Тезисы докладов на научно-производственной конференции по вопросам труда и заработной платы в промышленности.. – Ростов-на-Дону, 1958. – 69с.
1476886
   Тезисы докладов на научно-технической конференции молодых ученых Днепропетровской области.. – Днепропетровск, 1967. – 77с.
1476887
   Тезисы докладов на научно-технической конференции по разведке, добыче, транспорту и использованию природных и попутных газов в народном хозяйстве Украинской ССР.. – К., 1960. – 96с.
1476888
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1476889
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
6. – 1956. – 11с.
1476890
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
7. – 1956. – 27с.
1476891
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
8. – 1956. – 25с.
1476892
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
9. – 1956. – 17с.
1476893
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
10. – 1956. – 28с.
1476894
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
11. – 1956. – 28с.
1476895
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
12. – 1956. – 12с.
1476896
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
13. – 1956. – 16с.
1476897
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
14. – 1956. – 15с.
1476898
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
15. – 1956. – 24с.
1476899
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
16. – 1956. – 31с.
1476900
   Тезисы докладов на общегородской конференции по организации и планированию машиностроительных и приборостроительных предприятий.. – Л., 1960. – 115с.
1476901
   Тезисы докладов на объединенной научной сессии географического факультета, географо-экономического науч.-иссл. ин-ту Лен. гос.ун-та и Географ. о-ва при АН СССР. – Ленинград, 1941. – 35с.
1476902
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов.. – Л., 1960. – 12с.
1476903
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.. – М., 1957. – 40с.
1476904
   Тезисы докладов на первой Всесоюзной межвузовской конференции по прикладным задачам турбулентной диффузии в атмосфере 30 ноября - 4 декабря 1965 г.. – Ленинград, 1965. – 36с.
1476905
   Тезисы докладов на первой научно-методической конференции по термодинамике. – Москва, 1962. – 80 с.
1476906
   Тезисы докладов на Первом Всесоюзном совещании по геотермическим исследованиям в СССР 1-6 марта 1956 г.. – М., 1956. – 132с.
1476907
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1476908
   Тезисы докладов на пленарных и секционных заседаниях 25-31 декабря 1931 г.. – Москва-Ленинград, 1931. – с.
1476909
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1476910
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства. – Симферополь, 1963. – 48 с.
1476911
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1476912
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1476913
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1476914
   Тезисы докладов на сесиии Отделения истории Академии наук СССР, посвященной 50-летию Ленинского декрета о создании РАИМК - Института археологии АН СССР и итогам полевых археологических и этнографиче. – Л., 1969. – 81с.
1476915
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Академии наук СССР по итогам научных исследований за 1957 год.. – Владивосток : [Б. и.], 1958. – 83 с.
1476916
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1959 года.. – Владивосток : б. и.], 1960. – 66 с.
1476917
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1964 года.. – Владивосток : [б. и.], 1965. – 28 с. – (секция биологических и географических наук)
1476918
   Тезисы докладов на сессии совета Дальневосточного филиала сибирского отделения АН СССР по итогам научных исследований.. – Владивосток : [Б.и.], 1961. – 48 с.
1476919
   Тезисы докладов на сессии Ученого совета, посвященной 50-летию института.. – Л., 1965. – 58с.
1476920
   Тезисы докладов на симпозиуме "Биологическая роль кобальта". – Москва, 1969. – 132с.
1476921
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1476922
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1476923
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1476924
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1476925
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1476926
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1476927
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1476928
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1476929
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1476930
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Казань, 1960. – 130с.
1476931
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1476932
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1476933
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1476934
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1476935
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1476936
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1476937
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1476938
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1476939
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1476940
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1476941
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1476942
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР, 1936. – 52с.
1476943
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1476944
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1476945
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1476946
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота". – Киев, 1968. – 100с.
1476947
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1476948
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1476949
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1476950
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 240с.
1476951
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1476952
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1476953
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1476954
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1476955
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1476956
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1476957
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1476958
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112 с.
1476959
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1476960
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 2 : Секции V-IX. – 1980. – 314 с.
1476961
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1476962
   Тезисы докладов Четвертой Международной научной конференции молодых ученых: Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований / Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований; КНУТШ; Ред. кол. Булатевич Н.М., Масиенко Ю.О. – Киев : Киевский университет, 2001. – 189с.
1476963
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1476964
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1476965
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1476966
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1476967
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1476968
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1476969
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1476970
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1476971
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1476972
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1476973
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1476974
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1476975
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 136с.
1476976
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1476977
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1476978
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1476979
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1476980
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1476981
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по вопросам методики преподавания новых дисциплин "Теория и практика перевода" семинар, т "Сравнительная. – Ташкент, 1973. – 255с.
1476982
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1476983
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1476984
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1476985
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1476986
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1476987
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1476988
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1476989
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1476990
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1476991
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1476992
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1476993
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1476994
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1476995
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1476996
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1476997
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1476998
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1476999
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1477000
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,