Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1476001
  Танасійчук М. "Схилив на свій бік буджацьких татар і привів їхніх заручників у наше розташування". Івана Котляревського хотіли обрати кошовим отаманом // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 34 (487), 5 вересня 2019. – С. 46-50
1476002
  Кікабідзе В. "Схиляю голову перед Майданом" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 15 (335). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Відомий грузинський митець про протиотруту від радянщини, знищений фінал "Міміно" та агресію Росії.
1476003
  Хоміцька О.Г. "Схід очима Заходу": міжнародна конференція в Кувейті // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 213-216. – ISSN 1608-0599


  Організатором конференції став факультет гуманітарних наук Кувейтського університету. Проходила вона 26-28 листопада 2013 р. в м. Ель-Кувейті під патронатом ректора Кувейтвського університету проф. Абделлатифа аль-Бадра.
1476004
  Салига Т. "Схід" і "Захід" у художньо-публіцистичних концептах Євгена Маланюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 4-5
1476005
  Кравченко О.В. "Схід" як чинник української національно-культурної ідентифікації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 15-24
1476006
  Сірук М. "Східна барикада Європи", або Євромайдан як новий шанс Україні вирватися з радянського минулого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 9
1476007
  Козачишин Н.М. "Східна політика" Ватікану. / Н.М. Козачишин, О.А. Матюхына. – Львів, 1989. – 70с.
1476008
  Гаспарян А. "Східна політика" ЄС: до і після Вільнюського саміту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 12-15. – (Історичні науки)


  У статті досліджено відносини ЄС із країнами "Східного партнерства" Відповідно, визначено особливості східної політики Євросоюзу до і після проведення Вільнюського саміту 28-29 листопада 2013 року.
1476009
  Мовчан Юлія "Східне Партнерство" - новий вимір євроінтеграції чи євроінтеграційний паліатив для України? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 25-26
1476010
  Дудчак О. "Східне партнерство" - песимістичні реалії / О. Дудчак, О. Маначинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 9. – С. 36-39
1476011
  Дудчак О. "Східне партнерство" - песимістичні реалії / О. Дудчак, О. Маначинський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 56-59
1476012
  Погорська І. "Східне партнерство" ЄС як форма міжнародної стратегічної взаємодії: імперативи й виклики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-36. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  Результати саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 р. й внутрішньополітична криза в Україні, що постала за цим, із масштабними міжнародними наслідками, ставить питання про можливі сценарії розвитку східної політики ЄС у цілому та, ...
1476013
  Зайонц Гж. "Східне партнерство" як шанс для розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 32-37. – ISSN 1728-6220
1476014
  Корнієнкова К. "Східне партнерство": перспективи розвитку та проблеми // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 291-295. – ISSN 2663-5313
1476015
  Бабич В. "Східне партнерство": погляд з України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 42-44


  Новим інструментом Європейської політики сусідства у травні 2009 р. стало "Східне партнерство", що об"єднує шість країн Східної Європи і Південного Кавказу на шляху поглиблення двосторонньої і багатосторонньої співпраці між країнами-партнерами та ЄС. ...
1476016
  Сидорук Т.В. "Східне партнерство": пропозиції і перспективи для держав Східної Європи та Північного Кавказу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 47-52
1476017
  Туранли Ф.Г. "Східне питання": причини та наслідки Кримської війни (1854-1856 рр.) в турецькій історіографії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 1608-0599
1476018
   "Східний вимір" політики ЄС : матеріали "круглого столу", (Київ, 27 верес. 2007 р.) / Рада нац. безпеки і оборони України ; Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки ; [редкол.: Корнілов І.Є., Парахонський Б.О.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-8474-56-5
1476019
  Кузьменко Ю. "Східний експрес" Людмили Дядченко: "Мабуть, пора мені починати вірити в долю..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 289-293


  Зустріч з Л. Дядченко, співробітницею Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства в Ін-ті філології. Вона багато зробила для Центру літературної творчості ІФ.
1476020
  Потильчак О.В. "Східний похід" італійської армії і проблема військовополонених: історіографічний контекст // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 147-155
1476021
  Шульга М.А. "Східники" та євразійці: однодумці чи опоненти? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-117. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснена спроба порівняльного аналізу геополітичних положень євразійства та концепції "східництва", що мала місце в російській суспільно-політичній думці початку ХХ століття. In article it was made a try at comparative analysis of ...
1476022
  Новікова К. "Східні креси"? Що знають у Польщі про Україну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – C. 44-46. – ISSN 1996-1561
1476023
  Лановик М. "Східні поеми" П. Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму / М. Лановик, З. Лановик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 56-75. – ISSN 0236-1477
1476024
  Панченко О. "Східняки" в УПА // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 30 червня [№ 26]. – С. 19
1476025
  Терен В. "Сходження і падіння великого карлика" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 21-27. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1476026
  Дятленко Т. Схема-алгоритм як ефективний засіб аналізу літературного пейзажу у ппрозовому творі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.22-23.
1476027
  Звонарев И.Н. Схема корреляции разрезов верхнепалеозойских отложений Саяно-Алтайской области. / И.Н. Звонарев. – Новосибирск, 1964. – 54с.
1476028
  Баханов К.О. Схема М. Грушевського як теоретична основа побудови змісту шкільного курсу історії України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 9 (397), березень. – С.2-3
1476029
  Гейгер В.А. Схема магнитных усилителей / В.А. Гейгер. – Москва-Ленинград, 1959. – 400 с.
1476030
   Схема нейропсихологического исследования. – Москва, 1973. – 60с.
1476031
  Циганок О.М. Схема опису давніх українських поетик (на прикладі київського курсу 1724 р. "Via" [Шлях]) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 300-310
1476032
  Гинтов О.Б. Схема периодизации этапов разломообразования в земной коре Украинского щита - новые данные и следствия // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 1. – С. 3-18 : рис. – Библиогр.: с.16-18. – ISSN 0203-3100
1476033
  Лисяк Н.М. Схема планування території області як стратегічна основа обгрунтування концепції інтегрованого розвитку територіальної громади / Н.М. Лисяк, М.М. Габрель, Й.Я. Хром"як // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3 (105). – С. 24-36. – ISSN 1562-0905
1476034
  Майко Н.В. Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 122-134. – ISSN 1019-5262
1476035
  Полтавская Е.И. Схема понятия как метод познания структур социальных систем // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 92-104. – ISSN 0235-1188
1476036
  Абдулганиев Н.М. Схема производства сульфатно-калийных удобрений при комплесном использовании мирабилитовых маточников. : Автореф... канд.техн.наук: / Абдулганиев Н.М.; Моск. хим.-техн. – М, 1961. – 12л.
1476037
  Мателешко Ю.П. Схема раннього літописання Київської Русі О. Шахматова та її наступні корективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 148-154. – (Історія ; Вип. 28)
1476038
  Тер-Нерсесянц Схема распада нуклидов 169 и 170 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Тер-Нерсесянц В. Е.; ЛГУ. – Л., 1978. – 17л.
1476039
   Схема расположения материала в систематическом каталоге библиотеки института русского языка и института языкознания АН СССР. – М., 1966. – 32с.
1476040
  Калиновски П. Схема регулирования права на наследство индивидуальных хозяйств в Польше с 1944 года до настоящего времени / П. Калиновски, Л. Скаржыньски // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-966-419-299-3
1476041
  Шевенко Л.И. Схема резервного питания линейных цепей устройств телемеханики. / Л.И. Шевенко, В.Ф. Деденев. – М, 1959. – 9-12с.
1476042
   Схема реконструкции Волги. – Москва, 1934. – 174 с.
1476043
  Гладкий А.В. Схема семантического языка для записи математических текстов / А.В. Гладкий. – Москва, 1961. – 20с.
1476044
  Корома Н. Схема системного політико-географічного аналізу: теоретичні та методичні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 105-108. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам дослідження територіально-політичної системи (ТПС) як об"єкта вивчення політичної географії. Метою роботи є формулювання основних підходів при розробці схеми політико-географічного аналізу територіально-політичних систем на мікро-, ...
1476045
   Схема сортового районирования и сортосмены озимой пшеницы в СССР. – Ленинград, 1934. – 81с.
1476046
  Коротун С.І. Схема стратегії розвитку та маркетингу туризму в регіоні / С.І. Коротун, О.П. Коротун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1476047
   Схема стратиграфии триасовых отложений Украинской ССР и Белорусской ССР. – К., 1970. – 47с.
1476048
  Заїка-Новацький Схема стратиграфії верхнього протерозою південного заходу Європейської платформи / Заїка-Новацький, Л.І. Константиненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-16 : Рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – (Геології ; № 13)
1476049
  Ланько А.І. Схема фізико-географічного районування території Радянського Союзу (для учбових цілей) / А.І. Ланько, О.М. Маринич, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-14 : Карта. – Бібліогр.: 23 назви. – (Географії ; Вип. 12)
1476050
   Схема характеристики экономического района. – Саратов, 1970. – 156с.
1476051
  Кулик В.В. Схема"витрати-випуск" економіки Японії: застосування для системного аналізу та моделювання міжгалузевих зв"язків економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (316). – С. 53-75 : Рис., табл. – Бібліотгр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
1476052
   Схема? Нет -- живой образ!. – Магадан, 1965. – 63с.
1476053
  Шевченко О.Л. Схематизація та моделювання вторинного радіоактивного забруднення вод дренажних каналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-117. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги та підходи до схематизації умов, визначення параметрів та моделювання вторинного радіоактивного забруднення поверхневих вод каналів осушувально-зволожувальних систем. Наведено результати застосування балансового методу для реального ...
1476054
  Василенко Ю.Т. Схематизм і схеми історичного процесу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 95-100. – ISSN 1729-360Х
1476055
  Дашкевич Н.Н. Схематическая карта нефтегазогеологического районирования докембрийских и кембрийских отложений. / Н.Н. Дашкевич. – Новосибирск, 1992. – 70с.
1476056
  Таджиев И.И. Схематическая наглядность как средство повышения эффективности обучения учащихся IV-V классов. (На материале природоведения, географии и ботаники) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Таджиев И.И.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 20л.
1476057
  Гаммерман А.Ф. Схематические карты распространения важнейших лекарственных растений СССР / А.Ф. Гаммерман, Е.Ю. Шасс. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – 138с.
1476058
  Нечепоренко Л.С. Схематические наглядные пособия и методика их применения (на матер. изуч. русск. яз. ист. и географ. в 5-8 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Нечепоренко Л. С.; Киев. пед. ин-т. – К., 1968. – 16л.
1476059
   Схематические разработки по криминалистике. – Кишинев, 1979. – 52с.
1476060
  Кецховели Н.Н. Схематический очерк растительного покрова Аджарии / Н.Н. Кецховели. – 36с.
1476061
  Гринкевич И.И. Схематический рисунок и схемы в преподавании биологии (ботаники и зоологии) в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Гринкевич И.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1476062
  Бейер В.И. Схематический рисунок при изучении природы / В.И. Бейер, К.М. Лепилов. – Ленинград : ГИЗ, 1926. – 47 с. – (Методическая библиотека по естествознанию / под ред. И.И. Полянского, В.Ю. Ульянинского)
1476063
  Маринець І.В. Схеми автоматизації процесу регенерації розчину фурфуролу в ректифікаційній колоні / І.В. Маринець, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-622-803-4
1476064
   Схеми землеустрою в контексті вдосконалення земельних відносин / В. Сарснча, О. Гопцій, В. Балакірський, П. Матвєєв // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-51.
1476065
   Схеми лексичного та фонетичного аналізу для студентів І курсу філологічного факультету. – Одеса, 1975. – 68с.
1476066
  Хохлов В.М. Схеми перетворення енергії в блокуючому антициклоні / В.М. Хохлов, Л.В. Недострелова, І.Г. Семенова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1476067
  Чорноморець Ю.О. Схеми розрахунку розподілу стоку весняного водопілля р. Прип"ять та оцінка ефективності їх застосування на прикладі 2009-2012 рр / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 43-51. – ISSN 2306-5680
1476068
  Новицкий В. Схеми Руської Землі / В. Новицкий. – 58с.
1476069
  Гридчина В. Схеми семіотичних досліджень візуальної інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 38-43. – ISSN 2078-1911


  Представлено сім схем дослідження візуального повідомлення (візуальної інформації).
1476070
  Кірімов О. Схеми та фінансовий інжиніринг на страховому ринку України // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-14 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
1476071
  Гончарова Л.Д. Схеми телеконекцій у полях складових швидкості вітру на поверхні 700 гПа в Атлантико-Європейському секторі : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 42-49 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
1476072
  Дедекаєв В. Схеми тінізації алкогольних напоїв в Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 42-43. – ISSN 1728-6220
1476073
  Шоркін О.Д. Схеми універсамів: методологічний проект зв"язності культури. : Автореф... доктор філос.наук: 09.00.04 / Шоркін О.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1476074
  Безверхий К. Схеми формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість / К. Безверхий, О. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1476075
  Кулага А.А. Схеми цифрового підпису і шифрування на основі мультилінійних відображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 100-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлено дві п-бічні схеми цифрового підпису та шифрування, які є узагальненням схем на основі ідентифікаційних даних Мелон-Лі та Ліберта і Квісквотера, що побудовані з використовуванням білінійних спарювань. Ключові слова: білінійні ...
1476076
  Кулага А.А. Схеми цифрового підпису на основі ідентифікаційних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 148-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі представлено схема цифрового підпису на основі ідентифікаційних даних, а також її порогова схема, які є білінійними аналогами алгоритмів формування та перевірки цифрового підпису, що визначено в ДСТУ 4245-2002. The aim of this paper is to ...
1476077
  Морозюк Татьяна Владиленовна Схемные методы повышение эффективности энергетических установок путем включения в их состав абсорбционных термотрансформаторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05, 05.04.03 / Морозюк Татьяна Владиленовна; Одесск. гос. акад. холода. – Одесса, 1994. – 16л.
1476078
  Кроуфорд Р. Схемные применения МОП-транзисторов / Р. Кроуфорд. – Москва, 1970. – 192 с.
1476079
  Клямко Э.И. Схемный и тестовый контроль автоматических цифровых вычислительных машин / Э.И. Клямко. – М., 1963. – 192с.
1476080
  Павлов В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по напрвлениям "Радиотехника" / В.Н. Павлов, В Ногин. – 2-е изд., исправ. – Москва : "Горячая линия-Телеком", 2001. – 320с. – ISBN 5-93517-025-6
1476081
   Схемотехника БИС постоянных запоминающих устройств / О.А. Петросян, И.Я. Козырь, Л.А. Коледов, Ю.И. Щетинин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 302 с.
1476082
  Полковский И.М. Схемотехника микроэлектронной аппаратуры / И.М. Полковский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 320 с.
1476083
  Горн Л.С. Схемотехника радиометров / Л.С. Горн. – Москва : Атомиздат, 1977. – 288 с.
1476084
  Хавин М.Л. Схемотехника радиоперадающих устройств / М.Л. Хавин. – Москва : Энергия, 1975. – 92 с.
1476085
  Ред Э.Т. Схемотехника радиоприемников / Э.Т. Ред. – Москва : Мир, 1989. – 150 с.
1476086
  Домрачев В.Г. Схемотехника цифровых преобразоватей перемещений / В.Г. Домрачев. – М, 1987. – 391с.
1476087
   Схемотехника ЭВМ / Г.Н. Соловьев, Б.И. Кальнин, Ю.А. Попов, А.Г. Филиппов, Л.Ф. и др. Козлов; под ред. Соловьева Г.Н. – Москва : Высшая школа, 1985. – 391 с.
1476088
  Баранчук М.С. Схемотехніка : Навчальний посібник / М.С. Баранчук, В.В. Бучнєв, В.Я. Черняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 129с. – 621.3Бара Шифр дубл. – ISBN 966-594-223-9
1476089
   Схемотехніка електронних систем : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спец. вищ. навч. закладів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі, Ю.С. Петергеря; В.І.Бойко, А.М.Гуржій,В.Я. Жуйков, А.А.Зорі, Ю.С.Петергеря. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-192-5 (кн.1); 966-642-193-3
Кн. 1 : Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. – 2004. – 366с.


  Викладено основи аналогової схемотехніки на транзисторах та інтегральних мікросхемах, описано різні типи підсилювачів і генераторів
1476090
   Схемотехніка електронних систем : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спец. вищ. навч. закладів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі, Ю.С. Петергеря; В.І.Бойко, А.М.Гуржій,В.Я. Жуйков, А.А.Зорі, Ю.С.Петергеря. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-200-Х (кн.2); 966-642-193-3
Кн. 2 : Цифрова схемотехніка:. – 2004. – 423с.


  Викладено основи аналогової схемотехніки на транзисторах та інтегральних мікросхемах, описано різні типи підсилювачів і генераторів. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
1476091
   Схемотехніка електронних систем : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спец. вищ. навч. закладів / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі, Ю.С. Петергеря; В.І.Бойко, А.М.Гуржій,В.Я. Жуйков, А.А.Зорі, Ю.С.Петергеря. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-202-6 (кн.3); 966-642-193-3
Кн. 3 : Мікропроцесори та мікроконтролери. – 2004. – 399с.


  Викладено основи аналогової схемотехніки на транзисторах та інтегральних мікросхемах, описано різні типи підсилювачів і генераторів. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
1476092
  Садовой К.В. Схемотехніка пристроів технічного захисту інформації : практикум : посібник / К.В. Садовой, М.В. Мордвинцев, Ю.В. Гнусов ; [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. – Харків : Панов, 2017. – 110, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 110. – ISBN 978-617-7474-43-1
1476093
  Кирюша Б.А. Схемотехнічне моделювання НВЧ пристроїв : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.05.13.12 / Богдан Анатодійович Кирюша; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1476094
  Чайковський А.В. Схемотехнічні та програмно-алгоритмічні методи покращення характеристик інтелектуальних оптоелектронних сенсорів кута : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чайковський Андрій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476095
  Драгун Г.С. Схемы автоматики на полупроводниковых приборах с применением туннельных диодов. / Г.С. Драгун. – М., 1964. – 19с.
1476096
   Схемы автоматики с фоточувствительными и излучающими полупрводниковыми приборами. – М., 1972. – 78с.
1476097
  Коротаев А.И. Схемы автоматического управления электроприводами / А.И. Коротаев, В.И. Макшанов. – Ленинград, 1960. – 260 с.
1476098
  Козак Э. Схемы включения электрических установок / Э. Козак. – Москва-Ленинград, 1935. – 238 с.
1476099
  Шиллинг В. Схемы выпрямителей, инверторов и преобразователей частоты / В. Шиллинг. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 464 с.
1476100
  Алланазаров Ж.П. Схемы высокого подярка точности в спектральных задачах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.07 / Алланазаров Ж. П.; КУ им. Шевченко. – К., 1992. – 11л.
1476101
  Алланазаров Ж.П. Схемы высокого порядка точности в спектральных задачах : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 ; / Алланазаров Жуманияз Прниязович ; МО Украины, КУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1992. – 72 л. – Библиогр. : л. 67-72
1476102
   Схемы государственного строя буржуазных стран. – М., 1970. – 20с.
1476103
  Витенберг И.М. Схемы для перемножения и хранения переменных / И.М. Витенберг, В.Д. Чалый. – Москва, 1964. – 75с.
1476104
  Татарников В.П. Схемы и компоновки атомных электростанций / В.П. Татарников. – М., 1970. – 199с.
1476105
  Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств / Л.И. Двоскин. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва, 1974. – 224 с.
1476106
  Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств / Л.И. Двоскин. – 3-е изд., перераб. доп. – Москва, 1985. – 240 с.
1476107
  Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств. / Л.И. Двоскин. – М., 1967. – 192с.
1476108
   Схемы и режимы нелинейных цепей и устройств : сборник научных трудов. – Ташкент, 1983. – 110 с.
1476109
  Артюхин Ю.Д. Схемы и структуры управления энергетикой / Артюхин Ю.Д., Загянский А.И. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 63, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 64 (6 назв.). – (ЭЭ : Экономика энергетики)
1476110
   Схемы и таблицы расчета средних темпов динамики и квадратных корней. – М., 1971. – 24с.
1476111
  Правдин И.Ф. Схемы измерений рыб и основные элементы вариационно-статистической обработки измерений. / И.Ф. Правдин. – Владивосток
Вып.1. – 1926. – 116с.
1476112
  Копылов С. Схемы Конституции СССР и союзных республик. / С. Копылов, А. Глушков. – Л., 1925. – 54с.
1476113
  Петров Л.П. Схемы контакторного управления электроприводами / Л.П. Петров. – Москва-Ленинград, 1953. – 136с.
1476114
  Корнеев В.Г. Схемы метода конечных элементов высоких порядков точности. / В.Г. Корнеев. – Л., 1977. – 206с.
1476115
  Шелепов В.Г. Схемы моделей и их применение для решения задач автоматизации проектирования сложных радиотехнических систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Шелепов Виктор Геннадьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с. – Библиогр.: 7 назв.
1476116
  Мулявка Я. Схемы на операционных усилителях с переключаемыми конденсаторами / Я. Мулявка. – Москва : Мир, 1992. – 416 с.
1476117
  Лукес Ю.Х. Схемы на полупроводниковых диодах / Ю.Х. Лукес. – Москва, 1972. – 336 с.
1476118
  Бакалинский В.А. Схемы на приборах тлеющего разряда / Бакалинский В.А., Бугаенко В.В., В.П. Цымбал. – Москва : Энергия, 1968. – 88 с. : ил. – Библиогр.: с. 84-85. – (Библиотека по автоматике ; вып. 321)
1476119
   Схемы на транзисторах. – Ленинград, 1967. – 16с.
1476120
  Горюнов Н.Н. Схемы на туннельных диодах / Н.Н. Горюнов. – М.-Л., 1965. – 80с.
1476121
  Дугин Г.К. Схемы на феррит-полупроводниковых ячейках в аппаратуре связи / Г.К. Дугин, А.М. Соколов, И.Ф. Васильев. – Москва, 1968. – 312 с.
1476122
  Кублановский Я.С. Схемы на четырехслойных полупроводниковых приборах / Я.С. Кублановский. – М, 1967. – 25с.
1476123
  Маршак Е.Л. Схемы обмоток машин переменного тока / Е.Л. Маршак, Р.Б. Уманец. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1974. – 96 с.
1476124
  Волощенко Юрий Владимирович Схемы отношений групп коксетера и игрупп шевалле, действующих на максимальных параболических подгруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Волощенко Юрий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 12л.
1476125
  Волощенко Ю.В. Схемы отношенй групп кокстера и групп шевалле, действующих на максимальных параболических подгруппах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Волощенко Ю.В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 131л. – Бібліогр.:л.127-131
1476126
  Давыдова И.М. Схемы перебора в задачах размещения / И.М. Давыдова. – Л., 1985. – 100 с.
1476127
  Арховский В.Ф. Схемы переключения аналоговых сигналов / В.Ф. Арховский. – Москва : "Энергия", 1970. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-150 (94 назв.). – (Библиотека по автоматике ; Вып. 419)
1476128
   Схемы по советскому государственному праву. – Москва, 1970. – 45с.
1476129
   Схемы по советскому государственному праву. – М., 1973. – 40с.
1476130
   Схемы по уголовному праву. – Кишинев, 1978. – 39с.
1476131
  Квасничкова Д. Схемы по экологии и методическая разработка к ним : Наглядное пособие для школьных курсов базовых дисциплин / Дануше Квасничкова, Владимир Калина; Пер. с чешск. Л. Белкина. – Москва : Устойчивый мир, 2001. – 78с. + 60 схем. – (Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-93177-011-9
1476132
  Дейнека Василий Степанович Схемы повышенного порядка точности для решения уравнений равнвесия толстотой, подкрепленной ребрами, оболочки, вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дейнека Василий Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 20л.
1476133
  Дейнека Василий Степанович Схемы повышенного порядка точности для решения уравнений равновесия толстой, подкрепленной ребрами, оболочки вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дейнека Василий Степанович; КГУ. – К., 1980. – 21л.
1476134
  Дейнека В.С. Схемы повышенного порядка точности для решения уравнений равновесия толстой, подкрепленной ребрами, оболочки вращения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07. / Дейнека В.С.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 183л.
1476135
  Ильиных Ю.П. Схемы повышенного порядка точности для численного интегрирования класса уравнений математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ильиных Ю.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1476136
  Валиуллин А.Н. Схемы повышенной точности для задач математической физики. / А.Н. Валиуллин. – Новосибирск, 1973. – 138с.
1476137
  Граф Ш. Схемы поиска неисправностей / Ш. Граф, М. Гессель. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 144 с.
1476138
  Куракин Л.А. Схемы получения пилообразного тока для горизонтального отклонения луча в телевизионных электронно-лучевых трубках : Автореф... канд. техн.наук: / Куракин Л.А.; Моск. энергет. ин-т им. В.М.Молотова. – М., 1955. – 8л.
1476139
  Каджаров М.В. Схемы преобразования перемещений в электрические сигналы / М.В. Каджаров. – М., 1964. – 15с.
1476140
  Бубнов В.П. Схемы преобразования тепла АЭС на диссоциирующих газах / В.П. Бубнов, В.Б. Нестеренко. – Минск, 1975. – 167 с.
1476141
   Схемы промышленной электроники. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 587 с.
1476142
  Персон С.В. Схемы радиовещательных передатчиков с частотной модуляцией / С.В. Персон. – Москва : Советское радио, 1951. – 56 с.
1476143
  Джелепов Б.С. Схемы распада радиоактивных ядер / Б.С. Джелепов, Л.К. Пекер. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – 786 с.
1476144
  Джелепов Б.С. Схемы распада радиоактивных ядер А=100 / Б.С. Джелепов. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 1060 с.
1476145
  Джелепов Б.С. Схемы распада радиоактивных ядер. А<100 / Джелепов Б.С., Пекер Л.К. ; АН СССР, Науч. совет по ядерной спектроскопии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 749 с., [1] л. схем. – Библиогр.: с. 739-749
1476146
   Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат
Ч.1, кн.2. – 1987. – 400с.
1476147
   Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения. – Москва : Энергоатомиздат
Ч.1, кн.1. – 1987. – 319с.
1476148
   Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат
Ч.2, кн.1. – 1987. – 427с.
1476149
   Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения : пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат
Ч.2, кн.2. – 1987. – 479с.
1476150
   Схемы рациональной организации труда при подземном ремонте скважин. – М., 1962. – 36с.
1476151
   Схемы регистрации коллекций Геологического отделения геологического и минералогического музея Российской Академии наук. – Птгр., 1923. – 8с.
1476152
  Беклемишев Лев Дмитриевич Схемы рефлексии в формальной арифметике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Беклемишев Лев Дмитриевич; Российск. Акад. Наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1996. – 18л.
1476153
   Схемы решения коммуникативных задач с применением Интернет-технологий // Мир Internet : Ж-л для пользователей сети Internet. – Санкт-Петербург, 2002. – № 4. – С.24-26
1476154
   Схемы с полупроводниковыми приборами. – Москва : Военное издательство, 1960. – 200 с.
1476155
  Филановский И.М. Схемы с преобразователями сопротивления / И.М. Филановский, А.Ю. Персианов, В.К. Рыбин. – Ленинград : Энергия, 1973. – 192 с.
1476156
  Милях А.Н. Схемы симметрирования однофазных нагрузок в трехфазных цепях. / Милях А.Н., Шидловский А.К., Кузнецов В.Г. ; АН УССР. Ин-т электродинамики. – Киев : Наук. думка, 1973. – 219 с. – Библиогр.: с. 209-217
1476157
  Торговицкий А.Я. Схемы сооружения подземных частей корпусов крупного дробления руды на горно-обогатительных комбинатах / А.Я. Торговицкий. – М, 1962. – 12с.
1476158
   Схемы стратиграфии меловых отложений. – Баку, 1986. – 67с.
1476159
  Юдич М.З. Схемы транзисторной электроники / М.З. Юдич. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 143 с.
1476160
  Шкут Н.В. Схемы трансляции с языка типа АЛГОЛ-60 для вычислительных машин среднего класса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Шкут Н.В.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1476161
  Шоркин А.Д. Схемы универсумов в истории культуры : Опыт структурной культурологии / А.Д. Шоркин; Симферопольский госуниверситет; Крымский ин-т экономики и хозяйственного права. – Симферополь, 1996. – 216с. – ISBN 5-7707-7750-8
1476162
  Шоркин Алексей Давыдович Схемы универсумов: методологический проект связности культуры : Дис... доктор филос.наук: 09.00.04 / Шоркин Алексей Давыдович; Симферопольский гос. ун-тет. – Симферополь, 1998. – 377л. – Бібліогр.:л.353-377
1476163
  Казьмерковский М. Схемы управления и измерения в промышленной электронике / М. Казьмерковский, А. Вуйцак. – Москва, 1983. – 224 с.
1476164
  Горбатов В.А. Схемы управления ЦВМ и графы / В.А. Горбатов. – Москва, 1971. – 152с.
1476165
   Схемы управления электроприводом на полупроводниках. – М., 1964. – 20с.
1476166
  Каменский А.В. Схемы электрических соединений тепловых электростанций / А.В. Каменский, И.П. Купцов. – Москва, 1961. – 60 с.
1476167
   Схемы электронной автоматики. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 342 с.
1476168
  Шумило В.В. Схиархимандрит Лаврентий и его время : очерк церковной истории Черниговщины (1868-1950 годы) / Виталий Шумило. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Чернигов : Вера и жизнь, 2012. – 87, [1] с. : ил. – Приложение к православному журналу "Вера и жизнь". – Библиогр.: с. 62-66, 86-87
1476169
  Калиниченко Александр Схидныця - источник Трускавца // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 62-66 : фото
1476170
  Райкин С.Т. Схизма в Българската православна църква, 1992-2002 : документи и коментари по канонически, исторически и политически въпроси / Спас Т. Райкин. – София ; Москва : ПЕНСОФТ. – (Политическо пътешествие срещу ветровете на 20 век ; том 12). – ISBN 978-954-642-476-1 (т. 12)
1. – 2009. – 18, 479 c. : ил.
1476171
  Райкин С.Т. Схизма в Българската православна църква, 1992-2002 : документи и коментари по канонически, исторически и политически въпроси / Спас Т. Райкин. – София ; Москва : ПЕНСОФТ. – (Политическо пътешествие срещу ветровете на XX век ; т. 13). – ISBN 978-954-642-514-0 (т. 13)
2. – 2009. – XXII, 452 c. : ил.
1476172
  Грабовська С. Схильність до заздрості у студентів / С. Грабовська, О. Кіт // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 10-22. – (Серія психологічні науки ; вип. 2)
1476173
  Воронкевич О.М. Схильність майбутніх педагогів до віктимної поведінки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 8). – ISSN 2415-7384
1476174
  Сита Г. Схимонах Ігнатій у Мотрониному монастирі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 липня (№ 30)


  Генеалогія козацько-старшинського роду Остроградських, до якого належав Михайло Васильович Остроградський — український математик, механік і фізик.
1476175
  Матвієнко І. Схід-Захід: діалог культур у філософії Уріха Фромма // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 463-466
1476176
  Веркалець М.М. Схід - джерело письменницького натхнення А. Кримського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-20. – (Журналістика ; Вип. 6)


  У статті розглянуто творчість А. Кримського періоду перебування на Сході.
1476177
  Нагайчук В. Схід - Захід. 30 років по тому. У Німеччині зростає популярність крайніх лівих і правих партій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 4


  "Через 30 років після падіння Берлінської стіни Німеччина знову звертається до, здавалося б, похованих ідеологій минулого. 9 листопада Німеччина і весь світ відзначали 30-річчя падіння Берлінської стіни. З пафосними промовами про падіння залізної ...
1476178
  Матвієнко І. Схід - Захід: діалог культур у філософії Еріха Фромма // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 157-159
1476179
  Кузнєцова Анастасія Схід - річ особлива! // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 8-17 : фото
1476180
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 2. – 1997
1476181
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 1997
1476182
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 6. – 1997
1476183
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 7. – 1997
1476184
   Схід = East : аналітично- інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 1/2. – 1999
1476185
   Схід = East : аналітично- інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 1999
1476186
   Схід = East : аналітично- інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 1999
1476187
   Схід = East : аналітично- інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 6. – 1999
1476188
   Схід = East : аналітично- інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 7. – 1999
1476189
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 1. – 2000
1476190
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 2. – 2000
1476191
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 2000
1476192
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 2000
1476193
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 5. – 2000
1476194
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 6. – 2000
1476195
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 7. – 2000
1476196
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 1. – 2001
1476197
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 2. – 2001
1476198
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 2001
1476199
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 2001
1476200
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 5. – 2001
1476201
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 6. – 2001
1476202
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 1. – 2002
1476203
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 2. – 2002
1476204
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 2002
1476205
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 2002
1476206
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 5. – 2002
1476207
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 6. – 2002
1476208
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 7. – 2002
1476209
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 1. – 2003
1476210
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 3. – 2003
1476211
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 4. – 2003
1476212
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 5. – 2003
1476213
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 : 85 років Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського. – 2003
1476214
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7. – 2003
1476215
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-
№ 8. – 2003
1476216
   Схід = East : Спеціальний культурологічний випуск. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
Спецвипуск, вересень. – 2004
1476217
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
Вересень. – 2004
1476218
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1. – 2004
1476219
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3. – 2004
1476220
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4. – 2004
1476221
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5. – 2004
1476222
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7. – 2004
1476223
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1. – 2005
1476224
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2. – 2005
1476225
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 : Журнал "Схід"-10 років в інформаційному просторі України. – 2005
1476226
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4. – 2005
1476227
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5. – 2005
1476228
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1. – 2006
1476229
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2. – 2006
1476230
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3. – 2006
1476231
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4. – 2006
1476232
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5. – 2006
1476233
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6. – 2006
1476234
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1. – 2007
1476235
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2. – 2007
1476236
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3. – 2007
1476237
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4. – 2007
1476238
   Схід = East : Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5. – 2007
1476239
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6. – 2007
1476240
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (85) : Матеріали 5 міжн. науково-практ. конф. "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми містознавства". – 2008
1476241
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (86) : Економіка. – 2008
1476242
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (87). – 2008
1476243
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (88). – 2008
1476244
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (89). – 2008
1476245
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (90). – 2008
1476246
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (91). – 2008
1476247
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (92). – 2009
1476248
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (93). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476249
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (94) : Економіка. – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476250
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (95). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476251
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (96). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476252
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – 2009
1476253
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (98). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476254
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 8 (99). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476255
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 9 (100). – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1476256
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (101). – 2010
1476257
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (102). – 2010
1476258
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (103). – 2010
1476259
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (104). – 2010
1476260
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (105). – 2010
1476261
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (106). – 2010
1476262
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (109). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476263
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (110). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476264
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (111). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476265
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (112). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476266
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (113). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476267
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 7 (114). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1476268
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (115). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1476269
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (116). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1476270
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (117). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1476271
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (118). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1476272
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (119). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
1476273
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (120). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1476274
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 1 (121). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1476275
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 2 (122). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1476276
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (123). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1476277
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 4 (124). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
1476278
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 5 (125). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
1476279
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 6 (126). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
1476280
   Схід = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
№ 3 (135), березень - квітень. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
1476281
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Майдан. – ISBN 966-7077-60-8
Вип. 1. – 1998
1476282
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Майдан. – ISBN 966-7077-81-0
Вип. 2. – 1999
1476283
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : Новый Вид
Вип. 4 : Спеціальне видання: Rossia et Britannia: імперії та нації на окраїнах Європи. – 2001
1476284
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. – Харків : ФріМайнд
Вип. 5. – 2002
1476285
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання. – Харків; Київ : Критика. – ISBN 966-7679-64-0
Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – 2005. – 304 с.
1476286
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ : Критика. – ISBN 966-7679-99-3
Вип. 8 : Порубіжжя. – 2006
1476287
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-8603-36-5
Вип. 9/10 : Patria. – 2008
1476288
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-966-86-03-42-6
Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – 2008
1476289
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-617-578-013-8
Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – 2009
1476290
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-085-5
Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – 2011. – на статті укр. мовою резюме англ. мовою, на статті англ. мовою резюме укр. мовою
1476291
   Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-126-5
Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – 2013. – На статті укр. мовою резюме англ. мовою, на статті іноз. мовою резюме укр. мовою
1476292
  Грицик Л. Схід в еміграційній моделі української літератури початку XX ст. // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 182-205. – ISBN 978-966-374-533-6
1476293
   Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – 433, [2] с., [8] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 45-49, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6446-5
1476294
  Івченко В. Схід і Захід одразу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 23-25. – ISSN 1996-1561


  Як формувалася нинішня політична конфігурація на Сумщині.
1476295
  Лисиченко Л.А. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 3 (331). – С. 34-36
1476296
   Схід і Захід України в контексті виборчої кампанії-2006: відмінності, протиріччя, перспективи єднання // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-50.
1476297
  Томашівський С.Т. Схід і Захід: історично-політичний нарис // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.184-196. – ISSN 0130-5247
1476298
  Прокопенко І. Схід і Захід: паперовий міст // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 405-406


  1 березня в межах курсу " Міжнародний досвід промоції культури " студенти четвертого курсу " Літературної творчости " зустрілися з Вереною Нолте – директоркою об " єднання "Kulturallmende" та організаторкою " Мосту із паперу ", де ...
1476299
   Схід і Південь України: час простір, соціум : [у 2 т.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України. – ISBN 978-966-02-7980-3
Т. 2 : Матеріали до бібліографії / [уклад.: Т.В. Добко (керівник) та ін. ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – 2016. – 943, [1] с. – Імен. покажч.: с. 831-906
1476300
  Огнєва О.Д. Схід Ігоря Стравінського. Православна складова творчої спадщини Федора Стравінського: образи Богородиці. Сторінки історії музею Ігоря Стравінського в Устилузі / Олена Огнєва ; пер. з рос. мови [М. Мойсеєнка ; уклад. та відп. ред. О. Петренко ; вітальне сл. Г. Надоленка] ; Одес. будинок-музей ім. М.К. Реріха ; Укр. культур. центр при посольстві України в державі Ізраїль. – Одеса : Астропринт, 2020. – 47, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр.: с. 38-41 та в підрядк. прим. – (Серія "Спадщина України" / редкол.: М. Линник [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-927-650-6
1476301
  Останіна Г.Г. Схід очима Агатангела Кримського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 119-126. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті охарактеризовано екзотичний дискурс в оригінальній прозовій творчості та епістолярній спадщині А. Кримського. З"ясовано, що одним із провідних шляхів формування українського орієнталізму є довготривалий живий та безпосередній контакт А. ...
1476302
  Останіна Г. Схід очима Агатангела Кримського // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 32-40. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
1476303
  Ісіченко І. (Архієпископ) Схід проти Заходу: війна стереотипів // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 3-8. – ISSN 0042-9422
1476304
  Швець В.С. Схід сонця : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 142 с.
1476305
  Жлуктенко Н.Ю. Схід та Захід у поетичній збірці Віктора Гюго "Орієнталії": питання критичної інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто проблему інтерпретації "Орієнталій В. Гюго з позицій пост-колоніальної критики.
1476306
  Жлуктенко Н.Ю. Схід та захід у романі Казуо Ішігуро "Коли ми були сиротами" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 130-135. – ISBN 966-594-420-7
1476307
  Матвієнко І.С. Схід та захід: образ світ (Лао Цзи, Геракліт, Піфагор, Платон) / І.С. Матвієнко, А. Юхименко // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 27-28
1476308
  Огнєва О.Д. Схід та музика: дві щасливі зірки Костянтина Регамея, уродженця Києва // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 1608-0599
1476309
  Сорочук Л. Схід та Україна: їхній культурний перетин у житті та дослідженнях Агатангела Кримського (до 135-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 210-214. – ISBN 966-7060-98-5
1476310
  Лебединська Т. Схід у творчості Тараса Шевченка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 263-264
1476311
   Схід України став вівтарем, на якому принесено найвищу жертву // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 3 (179). – С. 8-11


  Російсько-українська війна:українські воїни, які полягли у бою, захищаючи Україну від ворогів.
1476312
  Черінько І. Схід чи Захід: зовнішньополітичні імперативи України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 78-83
1476313
  Гриценко В.С. Схід як культурний тренд // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 9-14. – ISSN 2616-9967
1476314
  Пилявець Р.І. Східна (Кримська) війна (1853-1856 рр.) в пам"ятках і пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 261-270
1476315
  Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013 рр.) : монографія / Н.Д. Городня ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 526, [2] с. – Рез. парал. рос. та англ. – Бібліогр.: с. 463-519 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-11-8


  У монографії на тлі регіональних процесів у Східній Азії досліджено зовнішню політику США постбіполярного періоду на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, американсько-японські та американсько-китайські відносини, політику США на Корейському ...
1476316
  Павлюк О.В. Східна Галичина в Європейський політиці 1918-1919 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.03 / Павлюк О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
1476317
  Павлюк Олександр Вячеславович Східна Галичина в європейській політиці 1918-1919 рр : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.03 / Павлюк Олександр Вячеславович; КУ ім. Тараса Шевченка. Укр. ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.178-199
1476318
  Кучера І. Східна Галичина в суспільно-політичній думці та зовнішній політиці Росії напередодні Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 56-63. – (Історія ; Вип. 16)
1476319
  Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр. : Проблеми взаємовідносин / Українська Акад. держ. управління при Президентові України; Орест Красівський. – Київ : УАДУ, 1998. – 304с. – ISBN 966-7353-30-3
1476320
  Руденко-Десняк Східна діаспора: усвідомлення нової ролі // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
1476321
  Галенко О. Східна Європа 1704-1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 351-396. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1476322
  Галенко О.І. Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 33-48. – ISSN 0130-5247
1476323
  Шаповалова О. Східна Європа в європейській ситемі міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 10-13
1476324
  Константинов В. Східна Європа в політиці "Поясу та Шляху": чи є місце для України? // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 647 -654. – ISBN 978-617-7631-10-0
1476325
  Залізняк Л.Л. Східна Європа в системі світових цивілізацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 210-218. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаючи історіософські концепції О. Шпенглера та А. Тойнбі, автор визначає історичну ходу західно-християнської цивілізації, роль і місце пострадянських нових держав, і зокрема, України, у світовому співтоваристві.
1476326
  Кудряченко А.І. Східна Європа на шляху змін / А.І. Кудряченко. – К., 1990. – 47с.
1476327
  Дейвіс Норман Східна Європа очима Заходу // Критика. – Київ, 1997. – Жовтень - Грудень, (число 2). – С. 4-5
1476328
  Курц Б.Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. : зібрання наук. праць / Курц Б.Г. ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2014. – 631, [1] с. : іл., табл. – Текст частково рос. - Імен. покажчик: с. 615-629. – Бібліогр. в прим. в кінці підрозд. та розд. – ISBN 978-966-02-7705-2


  У зібранні представлені наукові праці українського історика, сходознавця та педагога Б. Г. Курца (1885 – ?), якого було репресовано 1938 року. Значна частина його наукової спадщини була знищена або забута. На сьогодні всі його друковані роботи є ...
1476329
  Грицак Я. Східна Європа як інтелектуальна конструкція // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 17-21
1476330
  Генов Н. Східна Європа як лабораторія соціальних наук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 12-36. – ISSN 1563-3713
1476331
  Чупира В. Східна Європа як цивілізаційна периферія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 12-21. – ISSN 2522-1663
1476332
  Омельченко Тетяна Східна казка посла Азербайджану // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 44 (145). – С. 22-25
1476333
  Іскандарова Н. Східна казка, жіноча тема та західні стереотипи у творчості Едгара Елана По // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 69-73. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто особливості північноамериканської орієнталістики від середини XVIII до середини XIX ст. На прикладі літературних джерел, газетних публікацій та дослідницьких праць вивчаються шляхи формування ідеології США у процесі Американської ...
1476334
  Машевський О.П. Східна криза 1894-1897 рр. і російсько-французький союз // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 99-107. – ISSN 1608-0599


  Східна криза 1894-1897 рр. викликана насиллям султанського режиму щодо вірмен Османської імперії, мала важливий вплив на розвиток міжнародних, зокрема міжсоюзницьких, відносин.
1476335
  Данилова Т.В. Східна мандала як графічна репрезентація реінтеграції особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 246-248
1476336
  Петрунь Ф.О. Східна межа Великого князівства литовського в 30-х роках 15 сторіччя / Ф.О. Петрунь. – 165-168с.
1476337
  Бовсунівська Т. Східна меланхолія в творчості Орхана Памука, Матіаса Енара і Галини Пагутяк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 161-170. – ISSN 0320-8370


  "Східна меланхолія приховує метафізику, засновану на пригадуванні часів величі якогось східного регіону, наприклад Османської імперії, яке, втім, зазнало західної коммеморації, вона постає не просто як психологічний феномен, а й як культурний код ...
1476338
  Вільховий Ю.В. Східна Німеччина в перші роки радянської окупації: новий погляд на особливості формування суспільного ладу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 147-157. – ISSN 2075-1451
1476339
  Столяров Генадій Східна Німеччина сьогодні : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 27
1476340
  Мільчарек Даріуш Східна політика - новий виклик для Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 75-85. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1476341
  Гусаков В.В. Східна політика держави Ахеменідів (передумови, стратегія, результати) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1476342
  Барвінська П.І. Східна політика Німецької імперії й організація східноєвропейських історичних досліджень на рубежі XIX- XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 181-187
1476343
  Машкевич М. Східна польська політика у XX - на початку XXI ст. = Polska Polityka Wschodnia i Ukraina (1990-2010) : концепції та інтерпретації / Маріуш Машкевич ; [пер. з пол. та наук. ред.: Сергій Сєряков] ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 311, [1] с. – Покажч. імен: с. 305-312. - Парал. тит. арк. пол. - Сер. засн. у 2007 р. – Бібліогр.: с. 295-304 та в підрядк. прим. – (Серія "Ідеї та Історії" ; вип. 13). – ISBN 978-966-521-665-0


  В книзі відомого польського дипломата, соціолога та громадського діяча Маріуша Машкевича розглядаються головні ідейні витоки, засади і тенденції розвитку східної політики Республіки Польща у ХХ – на початку ХХI ст. Окрема увага приділяється аналізу ...
1476344
   Східна торгівля Львова в середині XVI - першій половині XVII ст.: збірник документів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. В.П. Кривонос]. – Львів : Львіський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 255, [2] с. : іл.
1476345
  Зуб Р. Східна торгівля на вулицях Києва на межі XIX - початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 430-436. – ISBN 978-617-7399-06-2
1476346
  Заставний Ф.Д. Східна українська діаспора. / Ф.Д. Заставний. – Львів, 1992. – 170с.
1476347
  Болтрик Ю.В. Східне крило курганів Золотого Поясу Скіфії (географічний аспект) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 14-29. – ISSN 2227-4952
1476348
  Вдовенко Ю. Східне партнерство // Українська призма: зовнішня політика 2016 : [аналіт. дослідж. / О. Борділовська, Ю. Вдовенко, М. Воротнюк, О. Велика, С. та ін. Герасимчук. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7157-38-9
1476349
  Максименко І.В. Східне партнерство / І.В. Максименко, Д.В. Кузьмін // Європейський Союз у міжнародних відносинах : навч. посібник / С.В. Андрущенко, О.А. Бордиловська, Н.М. Весела, І.О. Волошенко, В.М. та ін. Грубов. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 259-282. – ISBN 978-966-933-150-2
1476350
  Чумаченко О.А. Східне партнерство Європейського Союзу: основні тенденції і результати Ризького саміту 2015 року // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 177-189. – ISSN 2221-5719
1476351
  Сидорук Т. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 32-35. – (Політичні науки)
1476352
  Сапсай А.П. Східне партнерство і асоціація з ЄС в концепції міжнародного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 53-62


  В статті розглянуто конкретні інтеграційні механізми, що виробляються на сучасному етапі в рамках Євросоюзу та поширюються останнім на країни Східної Європи; аргументовано відповідність інтеграційного проекту "Східне партнерство" силовому типу ...
1476353
  Перепелиця Г.М. Східне партнерство і асоціація: можливості та обмеження євроінтеграційної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 7-11


  The article covers the issue of Easten partnership between Ukraine and the European Union. The author analyzes the opportunities of Eastern Partnership and the Association for the integration policy of Ukraine. Стаття присвячена аналізу Східного ...
1476354
   Східне партнерство і майбутнє регіональної співпраці в Центральній і Сїхідній Європі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 44-49. – ISSN 1810-3944
1476355
   Східне партнерство і спільні виклики // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 2


  З нагоди 10-ї річниці започаткування Швецією та Польщею "Східного партнерства" 31 травня 2019 року глави Міністерств закордонних справ цих країн прочитали лекцію для студентів КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє "Східного партнерства" та роль ...
1476356
  Макар Ю. Східне партнерство та Україна / Ю. Макар, О. Добржанська // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-19
1476357
  Дальський В. Східне партнерство у контексті європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 161-168


  Стаття присвячена впливу процесів диференціації та трансформації Європейської політики сусідства на започаткування і реалізацію проекту Східного партнерства ЄС. Статья посвящена влиянию процессов дифференциации и трансформации Европейской политики ...
1476358
  Копійка В.В. Східне партнерство як вияв реалізації регіональної політики Європейського Союзу: еволюція та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 13-22


  Стаття присвячена основним проблемам заснування та розвитку ініціативи Східного партнерства Європейського Союзу. Її втілено в якості складової регіональної політики ЄС. Розглянуто основні протиріччя і недоліки, які були закладені в структуру ...
1476359
  Кучик О. Східне партнерство як субрегіональний механізм європейської інтеграції в контексті українсько-польських відносин: геополітичний та цивілізаційний виміри // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 281-299. – ISBN 978-83-7784-784-8
1476360
  Федоренко А.І. Східне партнерство як шлях до євроінтеграції пострадянських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 187-191


  7 травня 2009р., на саміті ЄСу Празі, було дано старт програмі "Східне партнерство", до якої включено шість пострадянських республік - Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Грузія, Молдова і Україна. "Східне партнерство" повинна стати першою документально ...
1476361
  Роганов Євген Східне питання - на часі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
1476362
  Мудрак О.В. Східне Поділля - репрезентатавний регіон національної екомережі / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 7-13 : табл., схема. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1476363
  Куриленко В.М. Східне Полісся (лінгвістичний та історико-археологічний аспекти) / Куриленко В.М., Приймак В.В. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т, Комунальна установа Іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава ; Глухів : ГДПУ [та ін.], 2007. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 49-51, 67-71. – ISBN 966-8892-09-7
1476364
  Гуменний В.Л. Східне прикордоння і зовнішня політика Риму у II - на початку III ст. н.е.: стан і перспективи археологічних досліджень // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 11. – С. 36-48. – ISSN 2078-1849
1476365
  Гончар Б.М. Східне Середземномор"я в "атлантичній" політиці США // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО УРСР; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – Вип. 17
1476366
  Руденко І.С. Східне чи Японське море - за і проти / І.С. Руденко, Р.І. Сосса, О.М. Федунків // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-35 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
1476367
  Нечай М.П. Східний бастіон : роман / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ : Промінь
1-2. – 1972. – 359с.
1476368
  Нечай М.П. Східний бастіон / М.П. Нечай. – К., 1979. – 411с.
1476369
  Нечай М.П. Східний бастіон / М.П. Нечай. – К., 1989. – 598с.
1476370
  Лупандін О.І. Східний вектор зовнішньої політики Української держави // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 45-62. – ISSN 0130-5247
1476371
  Лупандін О. Східний вектор міжнародної політики уряду П. Скоропадського: питання створення українсько-російського митного союзу // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 223-237. – ISSN 2307-3047
1476372
  Кухарська Н.О. Східний геоекономічний вектор України: розвиток зовнішньоекономічних відносин України з країнами СНД // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 145-151.
1476373
  Ангеловська С.Д. Східний і західний вектори у формуванні композиторського стилю Володимира Файнера // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 148-153. – ISSN 2312-4679
1476374
  Близняк О.А. Східний напрям європейської політики сусідства: польські ініціативи // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 109-117. – ISSN 2519-2949
1476375
  Комар В. Східний напрямок у зовнішній політиці Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (117). – С. 92-96. – ISSN 1728-9343


  Розкрито процес формування східної політики Польщі в період середньовіччя, метою якої було приєднання українських, литовських і білоруських земель.
1476376
  Подобна Є. Східний родич писанок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)


  Українські великодні яйця та східні мандали мають спільне походження?
1476377
   Східний розмах Заходу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 58-59 : фото
1476378
  Воробей О.С. Східний романтизм та західний реалізм у китайській драматургії ХХ століття // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 18-24. – Бібліогр.: С. 24; 6 назв. – ISSN 1682-671Х
1476379
   Східний світ = The world of the orient : Заснований у 1927.;насильно припинений 1931 року .Відновлений у 1993р. – Київ, 1927-
№ 1. – 1993
1476380
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2. – 1993
1476381
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2. – 1994
1476382
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1. – 1995
1476383
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2""95/1"96 : До сторіччя від дня народження А.П.Ковалівського. – 1996
1476384
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2. – 1999
1476385
   Східний світ. – Київ
№ 2"96 : До 125-річчя від дня народження Кримського А.Ю. – 1999
1476386
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"97. – 2000
1476387
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"98. – 2000
1476388
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1/2"99 : ETYMON До 80-річчя академіка О Пріцака. – 2001
1476389
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 1 : Японія сьогодні. – 2001
1476390
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2"2000. – 2001
1476391
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1 : Візантологічні дослідження в Україні. – 2002. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476392
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-
№ 2"2001. – 2002
1476393
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2002. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476394
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476395
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2 : Китаєзнавчі дослідження в Україні. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476396
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3 : Іудеї та їхні сусіди. – 2003. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476397
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2003. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476398
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476399
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476400
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476401
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2004. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476402
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2005. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476403
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476404
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476405
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2005. – Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р.
1476406
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476407
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476408
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476409
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2006. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476410
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476411
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476412
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476413
   Східний світ = The world of the orient. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2007. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476414
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476415
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476416
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476417
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2008. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476418
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476419
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476420
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476421
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2009. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476422
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476423
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476424
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476425
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2010. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476426
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476427
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476428
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476429
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2011. – Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476430
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476431
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476432
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2012. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476433
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2012. – 229 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476434
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476435
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2/3. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476436
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2013. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476437
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2014. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476438
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476439
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476440
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2014. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476441
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476442
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476443
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476444
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476445
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2016. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476446
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2/3. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476447
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476448
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1/2. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476449
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476450
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2017. – 103, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476451
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2018. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476452
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2018. – 166, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476453
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2018. – 130, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476454
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2018. – 163, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476455
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 1. – 2019. – 131, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476456
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 2. – 2019. – 99, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476457
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 3. – 2019. – 128, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476458
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Аксіома, 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2019. – 188, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Насильно припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476459
   Східний світ = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ : Панькова А.С., 1927-. – ISSN 1608-0599
№ 4. – 2021. – 202, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. Припинений у 1931р. Відновлений у 1993 р.
1476460
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (III. Алтайський світ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 157-176. – ISSN 1608-0599
1476461
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (IV. Арабськиф світ. V. Кавказ. VI. Мадяри) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 152-172. – ISSN 1608-0599
1476462
  Тищенко К.М. Східний світ в українській топонімії (І. Давній Схід. ІІ. Іранський світ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 179-198. – ISSN 1608-0599
1476463
  Останіна Г.Г. Східний світ у художньому моделюванні Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1476464
  Крамар О. Східний союзник // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Для зміцнення національної безпеки та міжнародних позицій України дуже важливою є перспектива постання окремої Кубанської держави.
1476465
  Губенко Д. Східний тупик // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 15 (180). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  2011 року Східне партнерство має великі шанси опинитися на маргінесі зовнішньої політики Європейського Союзу.
1476466
  Богомолов О.В. Східний чинник у суспільно-політичних процесах в АР Крим / О.В. Богомолов, С.І. Данилов, І.М. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-46. – ISSN 1608-0599


  Виокремлюється турецький чинник у Криму.
1476467
   Східниця набирає висоту : Україна / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 20-21 : Фото
1476468
  Зуб Н.М. Східні адресанти А.Ю. Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 37-62. – ISSN 1608-0599
1476469
  Івашко Юлія Східні впливи в київському модерні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 64-67. – ISSN 1819-7329
1476470
  Фігурний Ю. Східні впливи у мілітарній історії українського козацтва: передумови виникнення та їхня трансформація // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 520-526. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1476471
  Василюк О.Д. Східні джерела у фонді " Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25. – ISSN 1608-0599
1476472
  Тищенко К.М. Східні й західні церкви 4 - 7 ст. у топонімії України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 137-147. – ISSN 1608-0599
1476473
  Тищенко К.М. Східні й західні церкви 4 - 7 ст. у топонімії України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 127-134. – ISSN 1608-0599
1476474
  Кисельов О.С. Східні Католицькі Церкви та екуменічний діалог // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто місце і роль Східних католицьких Церков у сучасному екуменічному діалозі. Автор розглядає цю проблему на основі позиції католиків та православних щодо роді Східних Католицьких Церков. Проблема розглядається в світовому та в ...
1476475
  Пастушенко Т. Східні каторжани // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  70 років тому почалось масове вивезення населення з України на примусові роботи до Третього рейху.
1476476
  Казакевич Г.М. Східні кельти: культури, ідентичності, історіографічні конструкції / Геннадій Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 357, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 266-315 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-87-3
1476477
  Кондаков Н. Східні костюми при візантійському дворі // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 158-195. – ISSN 2310-3310
1476478
  Коломієць В.В. Східні мотиви в українській літературі другої половини XIX - початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто творчість українських письменників зазначеного періоду, які розробляли східні теми, спроектовуючи їх в сучасну їм дійсність. Цю тему розкрито на прикладі творчості М. Коцюбинського, М. Вороного та Лесі Українки в літературному контексті епохи.
1476479
  Стеньгач Н.О. Східні мотиви в українському державотворенні доби пізнього Середньовіччя // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 9-10. – ISBN 978-617-7572-52-6
1476480
  Биданцева М.Г. Східні мотиви у преромантичній прозі // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-237-9
1476481
  Кальницька Л. Східні мотиви у творчості Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 131-135. – ISBN 966-594-298-0
1476482
  Мосенкіс Ю.Л. Східні паралелі трипільських державотворчих термінів як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Східні, зокрема кавказькі, паралелі трипільської державотворчої термінології розглядаються як матеріал для спецкурсу "Мовні контакти". The Oriental (especially Caucasian) parallels of Trypillean state-creating terms have been considered as a material ...
1476483
   Східні походи Святослава Хороброго, 964 - 966 рр. // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 4-5
1476484
  Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. й доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 239 с. – ISBN 978-966-361-144-0
1476485
  Наконечна О.В. Східні танцювальні шоу як складова розважальних програм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 96-106. – ISSN 2226-2180


  "Мета роботи – вивчення та аналіз культури східних танцювальних шоу в контексті складових розважальних програм. Методологія дослідження. Вивчення попередниками окремих засад східної танцювальної культури є зразком для наукового аналізу сучасної ролі ...
1476486
  Патриляк І. Східні торги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 18 (131). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як Москва з Заходом ділили Східну Європу.
1476487
   Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – 836 с. : іл. – Текст укр., рос., пол., англ. – Бібліогр.: с. 750-787 та у підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1476488
  Тищенко К. Східні церкви й пелагіанство у топонімії України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 46-59. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
1476489
  Огановський В. Східно-европейський степ / В. Огановський. – 188с.
1476490
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 2). – 2016. – 35 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476491
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 2 (Том 2). – 2016. – 30 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476492
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3 (Том 2). – 2016. – 25 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476493
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 4 (Том 2). – 2016. – 20 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476494
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 3). – 2017. – 23 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476495
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 2 (Том 3). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476496
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: S. Fisher, G. Plant, J. Steele [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 3). – 2017. – 28 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476497
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. ; редкол.: F. Valldeoriola, S. Fisher, G. Plant [та ін.]. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1/2 (Том 4). – 2018. – 25 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1476498
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 4). – 2018. – 16 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1476499
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1/2 (Том 5). – 2019. – 30 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1476500
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 3/4 (Том 6). – 2020. – 26 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1476501
   Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона й екстрапірамідних захворювань = East european journal of Parkinson"s disease and movement disorders = Восточно-европейский журнал болезни Паркинсона и экспирамидных заболеваний : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Труфанов Є.О. – Київ : Башкіров М.К., 2015-. – ISSN 2414-0007
№ 1 (Том 7). – 2021. – 18 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1476502
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 1 (07). – 2016. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476503
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 3 (09). – 2016. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476504
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : 1 Дизайн. – ISSN 2411-5797
№ 5 (11). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476505
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 6 (12). – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476506
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 1 (13). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476507
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 2 (14). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476508
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 3 (15). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476509
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 6 (18). – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476510
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ. – ISSN 2411-5797
№ 1 (19). – 2018. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476511
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 2 (20). – 2018. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476512
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 3 (21). – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476513
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. – Київ : ФОП Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 4 (22). – 2018. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476514
   Східно-європейський неврологічний журнал = East European journal of neurology : міжнародний спеціалізований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Громадська орг. "Всеукраїнська асоц. по неврології та рефлексотерапії" ; голов. ред. Свиридова Н.К. ; редкол.: Боброва В.І., Барна О.М., Вернер О.М. [та ін.]. – Київ : Трубак І.М. – ISSN 2411-5797
№ 1 (25). – 2019. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476515
  Фан Дін Тан Східно-західні художні взаємини та В"єтнамська музична культура. : Автореф... доктор мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Фан Дін Тан; Мін культури і мистецтва України. Нац. муз. Акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1999. – 49л.
1476516
  Рєпін І.В. Східно-Карпатська операція та приєднання Закарпаття до СРСР (вересень 1944 р. - червень 1945 р.) : автореф. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Рєпін І. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1476517
  Гудима Юрко Східно-карпатський туристичний шлях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
1476518
  Бречкевич М.В. Східно-поморське князівство та його занепад : початкова історія Гданського коридору (XIII-XIV ст.) / М.В. Бречкевич. – Вип. 1. – [Київ]
Історично-філологічної секції. – 1929. – 106 с. + 1 карта. – Окр. відбиток з: Наукові записки Дніпропетровского наукового при ВУАН Т-ва. Вип. 1 Історико-філологічні секції
1476519
  Ротшильд Джозеф Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Ротшильд Джозеф; Пер.з англ. В.П.Канаша. – Київ : Мегатайп, 2001. – 496с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-100-5
1476520
  Куліш В.В. Східноазіатські деревні інтродуценти в дендропарку Прикарпатського університету ім. В.Стефаника // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати інтродукції п"яти східноазіатських деревних видів: фотінії ворсистої, гамамеліса японського, акебії п"ятірної, барбариса Франціска-Фердінанда та хеномелеса катаянського.
1476521
  Галаджій О. Східноазійська політика США в працях Б. Обами // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 14--15
1476522
  Городня Н.Д. Східноазійська політика США за президентства Дж.У.Буша: інтеграційний аспект // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 277-292


  Стаття присвячена дослідженню інтеграційного аспекту політики США в Східній Азії в контексті регіональних змін після Азійської фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. Значну увагу приділено відносинам між США і країнами Південно-Східній Азії, зокрема ...
1476523
  Шергін С.О. Східноазійський вектор зовнішньої політики України / С.О. Шергін, Є.Л. Шаповалов // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 119-125. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  За результатами візиту Президента України у В"єтнам, Сінгапур і Бруней.
1476524
  Галицька-Дідух Східногалицька проблема як об"єкт міжнародної політики (січень - серпень 1920 р. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 33-43. – ISSN 2076-1554
1476525
  Галицька–Дідух Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (вересень – грудень 1920 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 46-54. – ISSN 2076-1554
1476526
  Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр.: л. 170-197
1476527
  Корнієнко А.Ю. Східноєвропейська політика США кінця 80-х - 90-і роки 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. / Корнієнко А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1476528
  Федорук Я.О. Східноєвропейська політична криза середини XVII ст. в історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 191-203. – ISSN 0130-5247
1476529
  Павлюк Т.С. Східноєвропейська танцювальна культура XIX ст. - бальна хореографія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 198-206
1476530
  Бессонова М.М. Східноєвропейський вектор зовнішньої політики США та України в період завершення "холодної війни" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 307-317. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1476531
  Волощук С.М. Східноєвропейський вектор у військово-політичній діяльності Північноатлантичного Альянсу (1990 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Волощук С.М.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1476532
  Полторацький О.С. Східноєвропейський вимір сучасної зовнішньополітичної стратегії ЄС: фактори, виклики та перспективи європейської інтеграції України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1476533
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : Факт, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476534
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : Факт, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 2. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476535
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2019. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476536
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 2. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476537
   Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини = Восточноевропейский журнал внутренней и семейной медицины = The east europe journal of internal and family medicine / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків : ФАКТ, 2014-. – ISSN 2411-1457
№ 1. – 2020. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476538
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт. – ISSN 2519-058X
Вип. 1. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476539
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт. – ISSN 2519-058X
Вип. 2. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476540
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич : ПОСВІТ. – ISSN 2519-058X
Спец. вип. 2. – 2017. – 283, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476541
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Вагнер Марек, Вегеш М.М., Вацлав Вєжбєнєц [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 8. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476542
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Special issue : Scientific conference proceedings. – 2019. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476543
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Вагнер Марек, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 10. – 2019. – 199, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476544
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 11. – 2019. – 247, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476545
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 12. – 2019. – 231, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476546
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Видавничий дім "Гельветика". – ISSN 2519-058X
Вип. 13. – 2019. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476547
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 14. – 2020. – 234, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476548
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 15. – 2020. – 259, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476549
   Східноєвропейський історичний вісник = East European historical bulletin / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич : Гельветика. – ISSN 2519-058X
Вип. 16. – 2020. – 267, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1476550
  Щваб С. Східноєвропейський контекст українського інтегрального націоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 95-101. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1476551
   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 1940-2015 = Lesya Ukrainka Volyn National University 1940-2015 / [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад.: С.В. Гаврилюк, О.А. Фесик]. – Луцьк : Східноевроп. нац. ун-т, 2015. – 159, [1] с. : фотоіл. – До 75-ліття. - Назва тит. арк., зміст, текст парал. укр., англ.
1476552
   Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Коцан Ігор Ярославович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 68-69. – ISBN 978-966-97197-0-6
1476553
  Петришин О.В. Східноєвропейський форум з правової реформи "20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст - виміри правової реформи" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 10-12. – ISSN 1993-0909
1476554
  Барвінська П.І. Східноєвропейські історичні дослідження у Федеративній Республіці Німеччині у 70-ті роки XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 83-87. – ISBN 966-614-021-7
1476555
   Східнознавчий вимір традиціоналізму: семінар дослідників східних філософій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 131-136. – ISSN 0235-7941


  26 лютого 2013 року в І-ті філос. НАН України відбувся семінар дослідників східних філософій. У роботі семінару брали участь представники ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.
1476556
  Бочарнікова А.М. Східноіранські та західноіранські риси авестійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 59-65


  У статті проаналізовано особливості класифікаційного поділу іранських мов на підгрупи. Висвітлено чинники, які додають певну міру невизначеності й приблизності у наявну традиційну схему поділу іранських мов на західні та східні. Розглянуто проблему ...
1476557
  Пиц Т. Східнонімецькі назви ремісників в ареалі слов"янських мов XIV-XVII ст. : монографія / Тарас Пиц ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – 279, [1] с. : портр., карти, іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8003-57-9
1476558
  Поістогова М.В. Східнополіська ботанічна номенклатура і народна культура // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 336-347. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "В останні роки особливого значення набуло етнолінгвістичне вивчення слов’янських регіонів. Про масштабність і високу ефективність таких досліджень свідчать численні праці, насамперед московської етнолінгвістичної школи та польських мовознавців. Як ...
1476559
  Зосім О.Л. Східнослов"янська духовна пісня: сакральний вимір : монографія / Ольга Зосім ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 326, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 299-326 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-265-3
1476560
  Василенко В. Східнослов"янська литуаністика: від "практичної історії" до критичних студій // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 9-36. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
1476561
  Брайчевський М. Східнослов"янська писемність до 988 року // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 17-40. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
1476562
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-508-091-1
Вип. 1. – 2002
1476563
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-00-3-
Вип. 2. – 2003
1476564
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-22-4
Вип. 5. – 2004
1476565
   Східнослов"янська філологія : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISBN 966-8469-33-Х
Вип. 6. – 2005
1476566
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-37-2
  Вип. 7. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476567
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-38-0
  Вип. 8. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476568
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-39-9
  Вип. 9. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476569
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-19-4
  Вип. 10. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476570
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-37-2
  Вип. 7. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476571
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-38-0
  Вип. 8. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476572
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-39-9
  Вип. 9. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476573
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-30-5
  Вип. 10. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476574
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-8469-34-8
  Вип. 11, ч.1. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476575
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : Збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 11, ч.2. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1476576
   Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISSN 1992-9196
Вип. 12. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1476577
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 14. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1476578
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 15. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1476579
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 14. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476580
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 16. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476581
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 17. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476582
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 15. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476583
   Східнослов"янська філологія. Мовознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 18. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476584
   Східнослов"янська філологія. Літературознавство : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476585
   Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлів. держ. пед. ін. іноземних мов; ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Аллехвердян, О.Л. Біличенко, А.Р. Габідулліна [та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2002-. – ISSN 1992-9196
Вип. 30. – 2018. – 179, [1] с.
1476586
   Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали Міжнародної наукової конференції "Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення", 20-21 трав. 2010 р. / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ; ред. кол.: В.М. Докашенко (голов. ред.) [та ін.]. – Горлівка : ГДІПІМ, 2010. – 332 с. – Бібліогр. у кінці ст.
1476587
   Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – 231, [1] с. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1476588
  Мосенкіс Ю.Л. Східнослов"янське повноголосся // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 231-236. – ISBN 978-966-439-859-3
1476589
  Огієнко І І. Східнослов"янський наголос у ХІV віці / д-р Іван Огієнко. – Львів : Накл. ред. "Записок ЧСВВ" ; [Друк. оо. Василіян у Жовкві]. – (Бібліотека "Записок чину Св. Василія В.")
Ч. 1 : Словник наголосів Чудівського Нового Завіту 1355 р. – 1937. – 104 с. – Біблогр.: Праці того ж автора з історії церковнослов. мови с.103-104
1476590
  Медведик Ю. Східнослов"янські (головно українські) духовні пісні XVII-XIX століть у славістичних студіях Ахіма Рабуса, петера Женюха та Дітера Штерна: (короткий аналіз вибраних прац 2008-2015 років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 33-50. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто питання досліджень східнослов’янської паралітургійної пісні XVII–XIX століть сучасними представниками славістичних шкіл Німеччини, Бельгії, Словаччини (Ахім Рабус, Дітер Штерн, Петер Женюх). Основну увагу в їх дослідженнях приділено пісням ...
1476591
   Східнослов"янські граматики XVI-XVII ст. : Мтеріали симпозіуму. – Київ : Наукова думка, 1982. – 180с.
1476592
  Межжеріна Г. Східнослов"янські лексеми ХІ-ХІІІ ст. і бінарна опозиція "говорити-мовчати" // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 189-209. – ISBN 966-8547-39-X
1476593
  Порожнякова Н.Є. Східнослов"янські міфологічні мотиви в образотворчому мистецтві модерну : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Порожнякова Н.Є.; МОН України; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1476594
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку. – Запоріжжя
Ч.1. – 1996. – 202с.
1476595
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку. – Запоріжжя
Ч.2. – 1996. – 190с.
1476596
   Східнослов"янські мови в їх історичному розвитку : збірник наукових праць, присвячених 100-річчю від дня народження професора Стефана Пилиповича Самійленка. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т ; Ін-т укр. мови НАН України, 2006. – 176, [3] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-599-289-9
1476597
  Кушмет М. Східностепові говірки Донеччини північного мікроареалу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 115-122
1476598
  Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія / В.Д. Ужченко; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 362 с. – ISBN 966-617-146-5
1476599
   Східноукраїнський національний університет (історичний нарис). – Луганск : СНУ, 2001. – 384с. – ISBN 966-590-299-7
1476600
   Східноукраїнський національний університет 1921-2001. – Луганск, 2001. – 28с.
1476601
   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – 62с.
1476602
  Перцовський С. Східноукраїнський університет: власні зусилля підкріплюються міжнародною допомогою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 95). – С. 10
1476603
  Сивак В. Східнохристиянська Літургія та візуальні мистецькі образи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 413-421. – ISBN 966-7379-92-11
1476604
  Муравська О.В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX століть : монографія / О.В. Муравська. – Одеса : Астропринт, 2017. – 542, [2] с. – Бібліогр.: с. 444-542. – ISBN 978-966-927-283-6
1476605
  Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньо-історичному процесі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-68. – ISSN 1563-3713
1476606
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Ямчук П.М. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2010. – 457 л. – Бібліогр.: л. 419-457
1476607
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12. / Ямчук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 16 назв
1476608
  Дудкін Іван Схована цивілізація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 112-117 : фото
1476609
  Петренко Є. Сховані скарби Каддафі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 лютого (№ 7). – С. 7
1476610
  Гарт Р. Сховище = The warehouse : роман / Роб Гарт ; [пер. з англ. В. Зенгви]. – Харків : Vivat, 2020. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Warehouse / Rob Hat. New York: Crown, 2019. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-127-0
1476611
  Романюк Ю.Г. Сходження / Ю.Г. Романюк. – К., 1986. – 165с.
1476612
  Гайворон І.Й. Сходження / І.Й. Гайворон. – К., 1989. – 68с.
1476613
  Прокопенко М. Сходження Будди у бібліотеці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Як у КПІ оселився "Дух Японії".
1476614
  Лисенко В.М. Сходження від абстрактного до конкретного як підхід до процесу формування наукового фізичного знання / В.М. Лисенко, В.Г. Бівол // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1476615
  Комнат Л.А. Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 292-299. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1476616
  Токмань В. Сходження до ідеї : Комуністична пропоганда і молодь / В. Токмань. – Київ : Молодь, 1976. – 213, [2] с. : портр.
1476617
  Мельник Л.Г. Сходження до Утопії, або "Машина часу" М.М. Неплюєва : (соціально-економічний аналіз) / Л.Г. Мельник. – Суми : Фолігрант, 2013. – 229, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-225. – ISBN 978-966-96867-6-3
1476618
  Коновал О. Сходження на Голготу // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 5/6. – С. 156-159. – ISSN 0130-1608


  Що писав Іван Багряний про комсомольців та комуністів України
1476619
  Грабовська І. Сходження на Голгофу духу // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 234-235. – ISSN 0869-3587
1476620
  Жулинський М.Г. Сходження на Голгофу слави // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 523-530. – ISBN 978-966-00-0899-6


  "Я свідомо запозичив ці слова Василя Стуса із назви його статті про Павла Тичину, сподіваючись припасувати їх у якості motto до слави про автора «Феномена доби» і «Палімсестів». Та спочатку доведеться сказати дещо більше про Павла Тичину - про «митця в ...
1476621
  Лизанчук В. Сходження на духовно-інтелектуальні верховіття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 серпня (№ 16). – С. 4


  До 80-річчя з дня народження Володимира Качкана - українського ученого-історика і теоретика української літератури та етнокультури.
1476622
   Сходження на методичний Олімп / К. Баліна, Г. Бітківська, І. Хроменко, І. Тригуб // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22
1476623
  Рафаловський Євген Сходження на місяць. Три вершини Африки : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 106-111
1476624
  Дзюба І.П. Сходження на Фудзіяму / розмову вів Ігор Добровольський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 14
1476625
  Гавришко М. Сходження націонал-соціалізму до влади в Німеччині у дзеркаліукраїнської громадської думки Галичини // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 174-187
1476626
  Ткаченко С. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-7909-29-1
1476627
  Скирда Л.М. Сходи : лірика / Л.М. Скирда. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
1476628
  Слуцкіс М. Сходи в небо : роман / Миколас Слуцкіс ;. – Київ, 1973. – 260 с.
1476629
  Ковальська С. Сходи до згоди // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.16-18. – ISSN 1726-3077


  Право власності на житло
1476630
  Сигалов А. Сходи до неба. Ігор Сікорський шлях авіаконструктора розпочав у Київському політехнічному інституті (до 130-рiччя видатного українця) // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 серпня (№ 73). – С. 10-11


  "У листопадi 1988 року газета «Молодь України» надрукувала на першiй шпальтi мою досить велику статтю пiд назвою «Бачу себе поруч з вами». Стаття була присвячена президенту Академiї наук України Борису Патону i приурочена до його сiмдесятирiччя. А ...
1476631
  Штонь Г. Сходи на землю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 77-84. – ISSN 0236-1477


  Професор кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Штонь Григорій Максимович роздумує про історію українського літературознавства. Згадуються ...
1476632
  Князюк В.К. Сходи пам"яті. / В.К. Князюк. – К., 1990. – 181с.
1476633
  Голота П. Сходило сонце / П. Голота. – Х., 1930. – 122с.
1476634
  Аптекарев А.И. Сходимость аппроксимаций для некоторого класса целых функций : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.01 / Аптекарев А.И. ; МГУ. – Москва, 1980. – 8 с.
1476635
  Ведель Я.И. Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода / Я.И. Ведель, С.В. Денисов, В.В. Семёнов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 5 : Математика, природознавство, технічні науки. – C. 18-23. – ISSN 1025-6415
1476636
  Биллингслей П. Сходимость вероятностных мер / П. Биллингслей ; пер. с англ. А.В. Прохорова ; под ред. В.В. Сазонова. – Москва : Наука, 1977. – 351 с. – Библиогр.: с. 335-341
1476637
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузионным процессам : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Лебедев Е. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 140л. – Бібліогр.:л.134
1476638
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузным процессам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Лебедев Е. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1476639
   Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара / Я.И. Ведель, Г.В. Сандраков, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 115-125. – ISSN 1019-5262
1476640
  Лубышев Ф.В. Сходимость и оценка погрешности дифференциально-разностного метода при решении многомерных нестационарных задач математической физики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Лубышев Ф.В.; АН Белорус.ССР. – Минск, 1974. – 18л.
1476641
  Синанян Н.О. Сходимость и суммируемость общих ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Синанян Н.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 12л.
1476642
  Семенов В.В. Сходимость инерционных гибридных алгоритмов расщепления // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – С. 30-36. – ISSN 1025-6415
1476643
  Эматраков Н.Л. Сходимость интерполяционных сплайеников и их производных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Эматраков Н.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 11л.
1476644
  Бородихин В.М. Сходимость к диффузионным процессам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Бородихин В.М.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1476645
  Рачкаускас Альфредас Юргевич Сходимость к устойчивым законам в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рачкаускас Альфредас Юргевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
1476646
   Сходимость метода экстраполяции из прошлого и метода операторной экстраполяции / В.В. Семенов, С.В. Денисов, Д.С. Сирык, О.С. Харьков // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; голов. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 3, май - июнь. – С. 58-72. – ISSN 0572-2691
1476647
  Денисов С.В. Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / С.В. Денисов, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 5. – С. 102-110. – ISSN 0023-1274
1476648
  Мертвецова М.А. Сходимость некоторых итерацоинных процессов в различных функциональных пространств. : Автореф.дис. ... канд. физ-мат. наук: / Мертвецова М.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1953. – 6л.
1476649
  Кардашов В.Р. Сходимость некоторых методов минимизации интегральных функционалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Кардашов В.Р.; Мех. мат. фак. – М., 1970. – 14л.
1476650
  Геодаков Н.А. Сходимость некоторых рядов и интеграций, применяемых в теории разряженного газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Геодаков Н.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 13л.
1476651
  Третьякова Н.Н. Сходимость ортогональных разложений на n-мерной сфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Третьякова Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1476652
  Кипиани Г.Г. Сходимость по мере и в смысле метрики фуекциональных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кипиани Г.Г.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
1476653
  Лебедева Н.Л. Сходимость подпоследовательностей часных сум и линейных средних ортогональных рядов с поолжительными плотностями : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.01 / Лебедева Н. Л.; Килин.ГУ. – Калинин, 1973. – 11л.
1476654
  Куликов Игорь Викторович Сходимость полиномов бибербаха в почти липшицевых областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Куликов Игорь Викторович ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1476655
  Глуздовский Владимир Викторович Сходимость последовательностей линейных функционалов от ограниченных функций принадлежащих (Хо, Е1, Е2, .....Ек....) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Глуздовский Владимир Викторович; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 17л.
1476656
  Зиновьев А.С. Сходимость процесса Фурье-Чебышева по многочленам, ортогональным на конечном отрезке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Зиновьев А.С.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 17л.
1476657
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1476658
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1982. – 146 л. – Библиогр.: л. 143-146
1476659
  Петровская М.С. Сходимость разложений возмущающей функции в небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 030 / Петровская М.С.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Ленинград, 1970. – 11л.
1476660
  Иванова Люба Иванова Сходимость разносных схем для многомерных квазилинейных нестационарных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Иванова Люба Иванова; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1476661
  Жадаева Н.Г. Сходимость разностных схем для некоторых нелинейных параболических и гиперболических смешанных задач. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Жадаева Н.Г.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1976. – 12л.
1476662
  Турчин В.Н. Сходимость распределений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск, 1992. – 64 с.
1476663
  Юдин М.Д. Сходимость распределений сумм случайных величин / М.Д. Юдин. – Минск : Университетское, 1990. – 253 с.
1476664
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юрачковский Андрей Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 149 л. – Бібліогр.: л. 144
1476665
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юрачковский Андрей Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1476666
  Мороз А.Г. Сходимость решений и моментов выхода решений ыз полосы в диффузионных моделях со скачками / А.Г. Мороз, В.В. Томашик // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 144-152. – ISSN 0023-1274


  Рассматривается диффузионная модель со скачками, заданная стохастическим дифференциальным уравнением с конечной пуассоновской мерой, коэффициенты которого зависят от параметра.
1476667
  Гуличев Н.В. Сходимость рядов Фурье-Уолша. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуличев Н.В.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1476668
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в бесконечномерных пространствах и представления случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Булдыгин В. В.; АН УССР, Ин-т матем. Специал. совет Д016.50.01. – К., 1982. – 19л.
1476669
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в топологических пространствах / В.В. Булдыгин; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240с.
1476670
  Царькова В.Н. Сходимость стохастических итераций / В.Н. Царькова. – Рига : Госуниверситет им.Стучки, 1989. – 79с.
1476671
  Платонов Н.М. Сходимость формул механических квадратур для двойных интегралов Римана : Автореф... канд. физ.-мат.наук / Платонов Н.М. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1476672
   Сходимость экстраградиентного алгоритма с монотонной регулировкой шага для вариационных неравенств и операторных уравнений / С.В. Денисов, Д.А. Номировский, Б.В. Рублев, В.В. Семенов // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 19-30. – ISSN 0572-2691
1476673
   Сходинками "PsyОлімпу-2019" // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "У другому фінальному етапі V Міжнародної студентської олімпіади з психології "PsyОлімп-2019", що відбулася у Мінську, зустрілися 5 команд з Білорусі та України, серед яких були представники Білоруського державного університету, Гомельського державного ...
1476674
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. / Павло Федака ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст. [та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2017. – 39, [1] с.


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" (Ужгород: Гранджа, 2016)
1476675
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1476676
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 9 листопада (№ 34). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1476677
   Сходинки до знань // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 серпня (№106). – С. 2


  Наука вірусології в Київському університеті.
1476678
   Сходинки до перекладу. Хрестоматійне видання з перекладознавства = Steps to translation. Translation studies reader : [збірка] / [укладач Т.П. Андрієнко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. - Обкл. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-489-335-7
1476679
  Нікольський В.В. Сходинки юного туриста / В.В. Нікольський. – Київ, 1960. – 91 с.
1476680
  Стреляный А.И. Сходит затмение / А.И. Стреляный. – М., 1991. – 349с.
1476681
  Самохин Н.Я. Сходить на войну. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1982. – 239с.
1476682
  Вургун Самед Сходить сонце / Вургун Самед. – Київ, 1952. – 96 с.
1476683
  Левін Б.Н. Сходить сонце. Оповідання. / Б.Н. Левін. – К., 1948. – 88с.
1476684
  Головко Б О. Сходозавчі дослідження українського історика Н.С. Рашби / Б О. Головко, С.І. Лиман // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-30. – ISSN 1608-0599
1476685
  Ціборовська-Римарович Сходознавець Тадей Крусинський і його праці у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 123-148. – ISBN 966-95452-9-3
1476686
   Сходознавство. – Київ
№ 2. – 1998
1476687
   Сходознавство. – Київ
№ 3/4. – 1998. – 228 с.
1476688
   Сходознавство. – Київ
№ 5. – 1998
1476689
   Сходознавство. – Київ
№ 6. – 1998
1476690
   Сходознавство. – Київ
№ 13/14. – 2001
1476691
   Сходознавство. – Київ
№ 15. – 2001
1476692
   Сходознавство. – Київ
№ 16. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476693
   Сходознавство. – Київ
№ 17/18. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476694
   Сходознавство. – Київ
№ 19/20. – 2002
1476695
   Сходознавство. – Київ
№ 21/22. – 2003. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476696
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 23/24. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476697
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 27/28. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476698
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 29/30. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476699
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 31/32. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476700
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 33/34. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476701
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 35/36. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476702
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 37. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476703
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1476704
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 39/40. – 2007
1476705
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 41/42. – 2008
1476706
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 43. – 2008
1476707
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 44. – 2008
1476708
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 45/46. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476709
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 47. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476710
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 48. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476711
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 49/50. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476712
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 51. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476713
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 52. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476714
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 53/54. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476715
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 55/56. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476716
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 57/58. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1476717
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 59. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476718
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 60. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476719
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 61. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476720
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 62/63. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476721
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 64. – 2013. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476722
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 65/66. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476723
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 67. – 2014. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476724
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 68. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476725
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 69. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476726
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 70. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476727
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 71/72. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476728
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 73/74. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476729
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 75/76. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476730
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 77. – 2017. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476731
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 78. – 2017. – 114, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476732
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 79. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476733
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 80. – 2017. – 150, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476734
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 82. – 2018. – 173, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476735
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 83. – 2019. – 152, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476736
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 84. – 2019. – 209, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476737
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 88. – 2021. – 235, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476738
  Циганкова Е.Г. Сходознавство в Українській Академії наук. А.Ю. Кримський // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 1608-0599
1476739
  Чувпило Л.О. Сходознавство в Харківському університеті (1805 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чувпило Лідія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1476740
   Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-6137-2
1476741
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира : 1834-1918 : продовження, початок у третьому числі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-87. – ISSN 1608-0599


  Згадуються професора Ун-ту Св. Володимира : Кнауер О.П., Аландський П.І., Калинович М. Я., Іконников В. С., Перетц В.М. та інш.
1476742
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : початок // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-109. – ISSN 1608-0599


  Згадуються проф. Ун-ту Св. Волдимира : Максимович М. О., Цих В. Ф., Грен О. М., Новицький О. М., Козлов О. О.
1476743
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1608-0599


  Згадуються : Максимович М.О., Іконников В.С., Кулаковський Ю.А., Прахов А.В., Терновський П.О., Флоринський Т.Д., Цих В.В.
1476744
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834-1918 // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 121-136. – ISBN 987-966-489-058-5
1476745
  Грицик Л. Сходознавство яе система усталених знань і досвіду // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-374-533-6
1476746
  Кочубей Ю.М. Сходознавча праця професора С. Наріжного // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 1608-0599
1476747
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Полтавщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-105. – ISSN 1608-0599
1476748
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Чернігівщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1608-0599
1476749
  Теплий І. Сходознавчий дискурс Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 28-54. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1476750
  Макаревич А. Сходознавчий семінарій у Музеї Ханенків / А. Макаревич, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків восени 2018 р. розпочали проект "Робота з музейними та мистецькими об"єктами".
1476751
  Вовк І. Сходознавчі студії Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 428-438
1476752
  Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками / Р.А. Будагов. – Москва, 1985. – 272с.
1476753
  Жураховская Н.Н. Сходство / Н.Н. Жураховская. – Хабаровск, 1968. – 12с.
1476754
  Затула Д.Г. Сходство антигенов у микроорганизмов и клетов злокачественных опухолей. / Д.Г. Затула. – К., 1982. – 248с.
1476755
  Добрынин Сергей Сходство до последнего патрона / Добрынин Сергей, Куринной Иван // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 120-133 : фото
1476756
  Гаджиева И.М. Сходство и различие в Месневи "Лейли и Меджнун" Низами и Чакери // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 114-121. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Начиная с 13 в. писать подражания Хамсе Низами стало традицией, испытанием для поэтов и писателей не только в азербайджанской, но и во всей восточной литературе. Некоторые из них писали пять произведений, некоторые семь, как бы состязаясь между собой. ...
1476757
  Анучин А.В. Сходство и различие рас тутового шелкопряда / А.В. Анучин. – Москва, 1927. – 52с.
1476758
  Сергушкова О.В. Сходство и различие сегментированых конструкций в белорусскоязычных и русскоязычных газетных текстах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X
1476759
  Шейнис С.А. Сходство и разнообразие в живом мире / С.А. Шейнис. – М-Л, 1937. – 84с.
1476760
  Вахонин А.Е. Сходы граждан. / А.Е. Вахонин. – Барнаул, 1981. – 72с.
1476761
  Симонов И.В. Сходящаяся ударная волна в идеальной неупругой среде / И.В. Симонов. – Москва, 1974. – 30с.
1476762
  Дієц Т. Схожа, але інша? Фінансова криза у розвинутих західних країнах та на новостворених східноєвропейських ринках / Т. Дієц, Т. Процик, Е. Келлер // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1998-6068
1476763
  Петрова Л. Схоже і відмінне в зображенні родини Попелюшки в екранізаціях різних років // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (416), лютий. – С. 13-14
1476764
  Мехтиев Г. Схожие судьбы : роман / Гасан Мехтиев ; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 320 с.
1476765
  Єщенко М. Схожі : новела // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 266-269
1476766
  Могиляк М.Г. Схожість насіння деяких видів бурачків Allyssum L. (Brassicaceae) залежно від термінів зберігання / М.Г. Могиляк, С.Б. Павлишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення лабораторної схожості насіння п"яти видів роду Atyssum L. в динаміці у процесі зберігання впродовж чотирьох років. The results of five Alyssum"s species laboratory seed germination in dynamic of 4 years conservation period ...
1476767
  Арапетьян Е. Схожість насіння інтродукованих рослин волошки карпатської Centaurea carpatica (Porcius) Porcius й крем"яника гарного Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. за дії сполук мікроелементів / Е. Арапетьян, М. Могиляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз лабораторної схожості насіння інтродукованих рослин після їх обробки розчинами сполук мікроелементів цинку, молібдену, міді, бору. Найкращі показники стимуляції схожості показано сполукою мікроелементу цинку, яка збільшила схожість ...
1476768
  Андрушко С. Схожість та відмінність в інформаційному наповненні веб-сторінок українських представників закордонних інформаційних служб "Бі-бі-сі" та радіо "Свобода" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 59-64. – ISBN 966-95840-5-1
1476769
  Покотило П.О. Схожість та відмінність типів аргументації у прагма-діалектиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 106-108
1476770
  Сендецький В.М. Схожість та густота стояння рослин гібридів соняшнику за передпосівного оброблення насіння // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1476771
  Кравченко С. Схожість та розбіжності між поняттями права участі у товаристві, корпоративних прав та прав учасників товаристві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97. – ISSN 0132-1331
1476772
  Алєксандрова О.В. Схоластика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 285-286. – ISBN 966-316-069-1
1476773
  Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 145-154. – ISSN 0042-8744
1476774
  Пархоменко А.К. Схоластична рецепція "метафізики світла" у творах І. Екгарта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 87-89. – ISBN 966-7943-03-8
1476775
  Король В.В. Схоластичне моделювання фільтрації в грунтових середовищах з використанням методів теорії нечітких множин / В.В. Король, Д.В. Стефанишин // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 111-113
1476776
  Симчич М. Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII-XVIII ст.) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 50-55. – ISSN 0235-7941
1476777
  Бурова О. Схоластичні варіації на тему "річ" // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-39
1476778
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни : история амер. Запада, рассказ. индейцами / Д. Браун ; пер. с англ. А.Л. Величанского, В.А. Хитрово ; ред. и вступ. ст., с. 5-23, В.А. Тишкова. – Москва : Прогресс, 1984. – 383 с. – Библиогр. в примеч.: с. 374-382
1476779
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни : история амер. Запада, рассказ. индейцами : [пер. с англ. / Д. Браун ; ред., вступ. ст. [с. 5-22] и коммент. А.В. Логинова. – Хабаровск : Книжное издательство, 1988. – 463, [1] с., [4] л. ил. – (Под полярными созвездиями)
1476780
  Маруня П.Ю. Схрещені мечі / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1969. – 232с.
1476781
  Маруня П.Е. Схрещені мечі. / П.Е. Маруня. – Дніпропетровськ, 1983. – 480с.
1476782
  Козлов М.А. Сцелионины фауны СССР / М.А. Козлов, С.В. Кононова. – Ленинград : Наука, 1990. – 344с.
1476783
  Кононова Світлана Василівна Сцеліоніди Палеарктики (Himenoptera, scelionidae) (морфо-біологічна і зоогеографічна характеристика, еволюція, систематика) : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.09 / Кононова Світлана Василівна; НАН України ін-тут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – К., 1997. – 43л.
1476784
  Извеков Н.П. Сцена / Н.П. Извеков. – Ленинград-Москва, 1940. – 428с.
1476785
  Савельєва К.С. Сцена з жертовним биком на вотивному рельєфі з Тіри // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 21-32. – ISSN 0235-3490
1476786
  Солнцева Л.П. Сцена и время / Л.П. Солнцева. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1476787
   Сцена и время. – Казань, 1982. – 144с.
1476788
  Канушев Д. Сцена и время. / Д. Канушев. – София, 1982. – 268с.
1476789
  Лавров Ю.С. Сцена и годы. / Ю.С. Лавров. – Москва, 1989. – 271 с.
1476790
  Погорелова Д.А. Сцена и искусство как модели представления инобытия в русской прозе В.В. Набокова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 126-130. – ISSN 2522-493X


  В статье анализируются модели представления инобытия в русской прозе В. Набокова. Исследуются две основные модели, используемые Набоковым в ряде произведений: модель жизни как театральной сцены и представление мира искусства как реальности, живущей по ...
1476791
  Веселовська Г. Сцена і рух. Концепти акторського існування театрального авангарду // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 123-130
1476792
  Танська Л.В. Сцена як універсум комунікативної діяльності людини // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 39-43. – ISSN 2226-3209
1476793
  Мар"яненко І.О. Сцена, актори, ролі / І.О. Мар"яненко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 290 с.
1476794
  Юхница Е.Л. Сценами разноголосно : Стихотворения / Евгений Юхница. – Москва : Академия поэзии, 2003. – 216с. – ISBN 5-93670-008-9
1476795
  Зархи Н. Сценарии / Н. Зархи. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 210 с.
1476796
   Сценарии. – Кишинев, 1962. – 168с.
1476797
  Экк Томас Сценарии ADSI для системного администрирования Windows NT/2000 : Учеб. пособ.; Пер. с англ. / Экк Томас. – Москва : Вильямс, 2000. – 576с. – ISBN 5-8459-0106-5
1476798
   Сценарии американского кино. – М., 1960. – 638с.
1476799
  Сорокина С.Г. Сценарии бущущего или иллюзии прошлого? / С.Г. Сорокина. – Москва, 1981. – 174 с.
1476800
   Сценарии дальнейших вторжений США : официальные документы Пентагона : [сборник] / [гл. редактор Г. Павловский ; под ред. Стивена Эллиотта]. – Москва : Европа, 2009. – 102, [2] с. : фот., схемы, карты. – Содержание: Иран ; Пакистан ; Узбекистан ; Венесуэла ; Сирия ; Судан ; Северная Корея. – ISBN 978-5-9739-160-8
1476801
  Матусевич А.П. Сценарии затяжной рецессии для мирового рынка нефти // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 162-167. – ISSN 1728-8878
1476802
  Клер Р. Сценарии и комментарии / Р. Клер. – Москва, 1969. – 336 с.
1476803
  Аватков В. Сценарии и тренды развития российско-турецких отношений / В. Аватков, А. Солодовникова // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 115-124. – ISSN 1998-1813
1476804
   Сценарии итальянского кино. – М., 1958. – 575с.
1476805
   Сценарии итальянского кино. – Москва, 1967. – 407с.
1476806
   Сценарии кино Германской Демократической Республики. – М., 1962. – 376с.
1476807
  Гринин Л. Сценарии китайского будущего: не возобладают ли факторы торможения // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 256-276. – ISSN 0207-3676
1476808
   Сценарии китайского кино. – М., 1959. – 216с.
1476809
   Сценарии научно-просветительных фильмов. – М., 1945. – 70с.
1476810
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 52с.
1476811
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 50с.
1476812
  Сморгунов Л.В. Сценарии политического управления в глобализирующемся мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 42-48. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1476813
   Сценарии польского кино. – М., 1956. – 348с.
1476814
   Сценарии проблемных лекций и семинарских занятий с использование ТСО по 4 теме. – Ташкент, 1985. – 56с.
1476815
  Александрова Е.А. Сценарии развития компонентов качества образования: что может урок и воспитательная система сегодня // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 17-25. – ISSN 1726-5304
1476816
  Федоров В. Сценарии разные, цель-одна: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.16-20. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1476817
   Сценарии театрализовнных массовых праздников. – Москва, 1967. – 160с.
1476818
  Ложкин Г.В. Сценарии формирования профессиональной идентичности // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 48-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1476819
   Сценарии французского кино. – М., 1961. – 519с.
1476820
   Сценарии чехословацкого кино. – М., 1957. – 463с.
1476821
  Ле Шануа Сценарии, Выступления / Ле Шануа. – М., 1972. – 106-266с.
1476822
  Шойман Г. Сценарии. / Г. Шойман. – М,, 1978. – 120с.
1476823
  Каверзнев А. Сценарии. / А. Каверзнев. – М., 1985. – 247 с.
1476824
  Вышницкая Ю.В. Сценарий "Возвращение в хаос" как воспроизведение ритуала инициации (на материале духовно-сакральной литературы) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 74-80


  Статтю присвячено ритуалу ініціації, На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено міфолдогічний етносценарій "повернення в хаос". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з використанням фреймового аналізу
1476825
  Пантелеева Н.К. Сценарий брейн-ринга <<Природа и мы>> : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 65-69 : Табл.
1476826
  Никифоров А.Г. Сценарий киноочерка / А.Г. Никифоров. – М, 1959. – 62с.
1476827
  Умнов Александр Сценарий корпоративного менеджмента : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 24-28
1476828
  Ефимова Л.А. Сценарий литературно-музыкального вечера, посвященого Александру Блоку // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 43-44
1476829
  Кузьмич Т.А. Сценарий литературной постановки "Чугунные кольца" / Т.А. Кузьмич, С.П. Пасечный // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 38-42


  Сценарій підготовлено до 200-річчя від дня заснування Імператорського Царськосільського (Олександрівського) Ліцею Сценарий подготовлен к 200-летию со дня основания Императорского Царскосельского (Александровского) Лицея
1476830
  Маршак М.И. Сценарий любительского фильма / М.И. Маршак. – Москва, 1965. – 79 с.
1476831
  Кожухова Л.Е. Сценарий праздника " МУЗЕЮ - 10 ЛЕТ" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 71-74. – ISSN 0016-7207
1476832
   Сценарий принятия решения по организации противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения / А.Г. Додонов, В.Г. Путятин, С.А. Куценко, И.В. Князь // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-29. – ISSN 1028-9763


  У статті розглянуті питання формування сценарію підтримки прийняття рішення посадовими особами кораблевого з"єднання щодо організації комплексної протичовнової і протимінної оборони кораблевого з"єднання як послідовності дій за єдиним задумом і планом ...
1476833
  Массарский С.М. Сценарий рождается в клубе : (пособие для работников клуб. учреждений, КСК, парков культуры и отдыха) / Массарский С.М. ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы. – Москва : ВНМЦНТИКПР, 1988. – 41, [1] с. – Библиогр.: с. 41
1476834
  Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 2074-6040
1476835
   Сценаристы советского художественного кино. – Москва, 1972. – 439с.
1476836
   Сценаріі українського радянського кіно. – К., 1957. – 268с.
1476837
  Миколайчук І.В. Сценарії / Іван Миколайчук ; [ вступ. ст. Л.І. Брюховецької ]. – Київ : ред. журналу Міжнародний туризм, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-97001-0-0
1476838
  Кузьмич Л.В. Сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів складних технічних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 35-40. – ISSN 2524-0056
1476839
  Вишньов В. Сценарії вирішення іранської ядерної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 25-27
1476840
  Маєрчик М. Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади серед українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 418-430. – ISSN 1028-5091
1476841
  Польовський А.М. Сценарії лісової політики України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 164-171. – ISSN 1562-0905
1476842
  Калюжна Ю.І. Сценарії майбутнього глобального порядку в умовах "Нової кліматичної ери" // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 110-122. – ISSN 2411-7587
1476843
  Драпогуз В.П. Сценарії майбутнього цивілізації в концепціях С. Гантінгтона і І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 165-169. – ISSN 2076-1554
1476844
   Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у контексті конфлікту на сході України / С.В. Свєшніков, В.П. Бочарніков, В.І. Пеньковський, П.А. Ковальчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 81-87. – ISSN 2304-2699
1476845
  Бойченко С.Г. Сценарії можливої трансформації природних зон на території України при глобальному потеплінні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 53-60. – ISSN 0868-6939
1476846
  Горошкевич О.Г. Сценарії поведінки людини (з негативною оцінністю) у соматичній фраземіці сучасної японської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 171-175
1476847
   Сценарії позакласних заходів з історії. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.11(35)). – ISBN 966-333-407-X
1476848
   Сценарії позакласних заходів. Правознавство / [упоряд. Н.Л. Клясен]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журнлу "Історія та правознавство" ; Вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0831-2
1476849
  Губарєва І.О. Сценарії прогнозування адекватності розвитку генеруючих потужностей і механізми підтримки розвитку електроенергетики ЄС / І.О. Губарєва, Т.І. Салашенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (54). – С. 4-12. – ISSN 2222-0712
1476850
  Солодка О. Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу. Обґрунтовано доцільність реалізації сценаріїв IT-аутсорсингу в діяльності вітчизняних комерційних банків. In article features of ...
1476851
  Кралюк П. Сценарії революції: від Миколи Костомарова і Крейна Брінтона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Попри домінування в українській культурі й суспільній думці "революційного тренду", точніше "тренду бунту", характерного для пригноблених колоніальних народів, знаходилися мислителі, які відкидали і навіть критикували ідею революції. Одним із перших ...
1476852
   Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу / О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, Г.М. Яровенко, Т.В. Доценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1476853
  Соколовська А. Сценарії реформування ПДФЩ в контексті зменшення нерівності доходів в Україні / А. Соколовська, Л. Райнова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (329). – С. 7-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2305-7645
1476854
  Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 38-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1476855
  Гапонюк М. Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 152-158 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1476856
  Безугла Ю.Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 402-408. – ISSN 1993-6788
1476857
  Фролова О.М. Сценарії розвитку ІКТ-сектору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 149-152
1476858
  Матюшенко І.Ю. Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 261-272. – ISSN 2222-0712
1476859
  Ступницький О. Сценарії розвитку світового фондового ринку під впливом фінансової кризи // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 339-350. – ISBN 978-966-2075-05-2
1476860
  Умланд Андреас Сценарії російської "демілітаризації" України і чому вони не спрацьовують // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 14-17
1476861
  Шевченко О.В. Сценарії стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів на основні когнітивно-імітаційного моделювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 121-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1476862
  Сазонов Р.Ю. Сценарії та модель реалізації інструментарію державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 120-126. – ISSN 2308-1988
1476863
  Соколик М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 рр. в Україні / М. Соколик, М. Півень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-28. – Бібліогр.: с. 21-22, 25
1476864
  Нікішина О.В. Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1476865
   Сценарії українського радянского кіно : збірник. – Київ, 1957. – 365 с.
1476866
  Бугров В. Сценарії успіху / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 27 червня (№ 25). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793
1476867
  Юрчишин В. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / Василь Юрчишин ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 57, [1] с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-16-5
1476868
  Могильницька Галина Сценарій вечора пам"яті до 75-річчя Голодомору // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644
1476869
  Семінович А. Сценарій вистави "Один день із історії курця" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 23-27
1476870
  Буга Т.М. Сценарій виступу екологічної бригади на тему "Збереження і охорона грунтів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 22-23
1476871
  Юрчук Ольга Сценарій екологічного свята "З думкою про майбутнє" / Юрчук Ольга, Каук Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-38
1476872
  Лазарева А. Сценарій за Гашеком // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1476873
  Швець Микола Сценарій засідання клубу знаменитих капітанів на тему "Таємниці світу Тварин" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-38
1476874
  Поліщук Анжела Сценарій засідання старшокласників на тему "Чи йдеться в Біблії про еклономіку?" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-31
1476875
  Абравітова Н.І. Сценарій заходу, присвяченого Дню захисника Вітчизни: "А я знаю, що силу маю!" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 48
1476876
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1476877
  Сологуб Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) / Сологуб, // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1476878
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1476879
  Акіменко В.В. Сценарій оптимального керування міжрегіональною міграцією населення при відсутності ризиків / В.В. Акіменко, О.Г. Наконечний // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 62-65
1476880
  Крисак А.І. Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 248-257. – ISSN 1993-6788
1476881
  Шпонтак І.М. Сценарій проведення заняття "Обережно! Вогонь - не гра" з учнями 1-го класу зі знання правил пожежної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 28-32
1476882
  Ущина В.А. Сценарій розгортання англомовної комуникативної ситуації ризику // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 179-185
1476883
  Прилуцький А.М. Сценарій та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 11-15. – ISSN 2409-1944
1476884
  Єгорова С.Г. Сценарій туристично-краєзнавчого свята "У колі друзів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 20-22
1476885
  Сіянко М. Сценарій фільму "Іван Франко - видавець, редактор, журналіст і публіцист". / М. Сіянко, О. Школьна // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 248-251.
1476886
  Артимишин П. Сценарій, який невигідний нікому, або Про історичний контекст сучасних українсько-польських відносин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 167). – С. 8
1476887
  Крикавський Є.В. Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства / Є.В. Крикавський, А.І. Чухрай // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 54-71. – ISSN 2218-4511
1476888
  Пуніна О. Сценарна конструкція у художньому творі: специфіка, реалізація // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 31-46. – ISSN 1728-9572


  Стаття піднімає питання про функціонування засобів кіномови у художній прозі. За вихідну тезу у розгляді береться один із типів кіноконструкції - сценарний як відповідний принцип будови сюжетних ситуацій
1476889
  Швець С.М. Сценарна оцінка фіскальної про-інвестиційної експансії в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 18 назв
1476890
  Макаричев Ф. Сценарная полифония в романах Достоевского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 427-438. – ISSN 0042-8795
1476891
  Решетняк О.І. Сценарне моделювання розвитку наукового потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1476892
  Кизим М.О. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми / М.О. Кизим, О.А. Гейман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 16-23. – ISSN 1562-0905
1476893
  Воронков Д.К. Сценарне моделювання умов здійснення стратегічних змін на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 283-291 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1476894
  Дунська А.Р. Сценарне планування розвитку міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільної кон"юнктури ринку / А.Р. Дунська, Д.І. Антоненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1476895
  Токарчук В.В. Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики / В.В. Токарчук, М.Ю. Насаченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 138-143. – ISSN 2222-4459
1476896
  Масленніков Є.І. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є.І. Масленніков, В.В. Томак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 2409-1944
1476897
  Ланде Д.В. Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж / Д.В. Ланде, А.В. Бойченко // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 3-8
1476898
  Шевченко Н. Сценарний план класичної казки: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-58. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті подається гендерний аналіз класичних казок та поділ їх на групи за типовими ознаками певного сценар-ного плану, який вони моделюють. In the article is given analysis classical tales and division then on the groups by the typical ...
1476899
  Скрипниченко М. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / М. Скрипниченко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 48-74. – ISSN 1605-7988
1476900
  Шубравська О.В. Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 49-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1476901
  Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педегогической деятельности клуба / О.И. Марков. – Москва : Просвещение, 1988. – 158 с.
1476902
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – М., 1960. – 256с.
1476903
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – Москва, 1974. – 98с.
1476904
  Мирошниченко Е.В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных досуговых мероприятий / Е.В. Мирошниченко, Е.А. Белецкая // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 1815-3186


  Проанализированы некоторые организационные аспекты досуговой деятельности библиотек, касающиеся технологии разработки и реализации сценария библиотечного мероприятия, а также роли различных видов рекламы в его продвижении. Акцентируется внимание на ...
1476905
  Шубравская Е.В. Сценарные оценки развития сельскохозяйственного производства Украины в условиях климатических изменений и экологических ограничений / Е.В. Шубравская, Е.А. Прокопенко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 49-60. – ISSN 0131-7741
1476906
  Беляева С. Сценарные планы. Поднять публикационную активность можно разными способами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU провела Первую научно-практическую конференцию “SCIENCE INDEX: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”. Формат мероприятия предполагал профессиональное обсуждение методологических ...
1476907
  Акимов А.В. Сценарный анализ развития мировой экономики до 2050 г // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 147-153. – ISSN 0869-1908


  В статье представлена система прогнозов мирового экономического развития, выполненных методом сценарного анализа, показавшего свою эффективность для решения подобных задач. Система включает отраслевые прогнозы по развитию населения, продовольственной и ...
1476908
  Москаль М. Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам"яток українського іконопису XV-XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 104-113
1476909
  Вишневський Януш Леон Сцени з життя за стіною / Януш Леон Вишневський ; [з пол. пер. Г. Хоткевич]. – Київ : Нац. книжк. проект, 2010. – 91, [1] с. – ISBN 978-966-339-824-2
1476910
  Салимова Р. Сценическая и эфирная интерпретация прозаических произведений Анара // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 98-103
1476911
  Гурина А.Б. Сценическая история пьесы М. А. Булгакова "Кабала святош" и ее оценка литературно-театральной критикой 1930-х годов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 357-363
1476912
   Сценическая педагогика. – Ленинград
Вып. 2. – 1976
1476913
  Саричева Е. Сценическая речь / Е. Саричева. – Москва : Искусство, 1955. – 250 с.
1476914
   Сценическая речь. – М., 1976. – 336с.
1476915
  Петрова А.Н. Сценическая речь в русском театре ХУШ-Х1Х вв. / А.Н. Петрова. – Москва, 1977. – 73 с.
1476916
  Альберти Р Сценические стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 72с.
1476917
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение
1. – 1964. – 234с.
1476918
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение, 1971. – 246с.
1476919
  Лившиц П.Б. Сценический грим / П.Б. Лившиц. – Л.-Москва, 1939. – 106с.
1476920
  Лившиц П.Б. Сценический грим и парик / П.Б. Лившиц, А. Темкин. – Москва, 1955. – 107с.
1476921
  Лобович А.А. Сценическое воплощение пьес А.Н. Островского в белорусском советском театре : Автореф. дис. ... канд. искуствовед. наук / Лобович А.А. ; Ин-т искусствовед. , этнографии и фольклора. – Минск, 1965. – 20 с.
1476922
  Сеидова Г.Н. Сценическое искусство в традициях шиитского ислама в Дербенте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702


  Эта статья посвящена такому малоисследованному явлению в культуре шиитского направления ислама, как сценические традиции. В своих истоках они связаны с событиями гибели младшего внука пророка - имама Хусейна и членов его рода в 680 г. Скорбь и ...
1476923
  Зубков С.Д. Сценічна доля "Лимерівни" / Зубков С.Д. – Львів, 1957. – с. 59-89. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва", №6, 1957
1476924
  Мостова Л. Сценічна доля творів М. Старицького і Одеса // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 92-99. – ISSN 2312-6809
1476925
  Шариков Д. Сценічна практика балетмейстерської майстерності у світі // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 252-260
1476926
  Костецький І. Сценічне життя "Соломеї" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 174-191
1476927
  Гайдабура В. Сценічне мистецтво таборового періоду (Уривок з книги Володимира Маруняка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 15-17. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1476928
  Шумакова С.М. Сценічне мистецтво: логіка актуального осмислення // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 158-166. – ISSN 2226-2180
1476929
  Бурлуцький А.В. Сценічне мовлення в українському театрі: проблема періодизації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 222-229
1476930
  Мізяк В. Сценічне мовлення як важлива складова професійних навичок у процесі опанування професії актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 144-149. – ISSN 2410-5325
1476931
  Прокопенко Т.М. Сценічне слово у творчих експериментах Леся Курбаса = Молодий театр (1917-1919) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 132-143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1476932
  Білецька Л.К. Сценічне утвердження героя нашого часу - будівника комунізму / Л.К. Білецька. – Київ : Знання, 1975. – 47 с. – (Серія 5. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; 9)
1476933
  Елькіс Г.Я. Сценічне фехтування / Г.Я. Елькіс. – К., 1971. – 166с.
1476934
  Воєводіна А.В. Сценічний образ артиста як об"єкт цивільних правовідносин // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 521-524. – ISBN 978-966-316-449-6
1476935
  Бєльський С.О. Сценічний рух - основа органічної поведінки актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 213-222
1476936
  Сорока М.В. Сценічний синтез мистецтв модерну // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 2226-0285
1476937
  Іваник Н. Сценічний феномен великого українського співака-актора сучасності Анатолія Кочерги // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 108-120. – ISSN 1682-2366
1476938
  Шумілова В. Сценічні здобутки Наталії Уманової в українському танцювальному мистецтві другої половини XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 101-106. – ISSN 1728-6875


  Метою публікаці їстало вивчення творчості відомої характерної танцівниці - Наталії Уманової упродовж її роботи на сцені Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка в 1960-х - першій половині 1980-х років. У публікації ...
1476939
  Чужинова І.Ю. Сценічні комедійні жанри у формотворчому процесі національного театрального мистецтва 1920-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Чужинова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476940
  Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1476941
  Вірченко Т. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п"єс І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-9. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1476942
  Махновець Л. Сценка "Играние свадьбы" та її роль у драмі про Олексія, чоловіка Божого (1673-1674) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 22-27. – ISSN 0236-1477
1476943
  Пацунов В.П. Сценографічна режисура як феномен театру ХХІ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 261-266. – ISSN 2226-3209
1476944
  Шумілова В.В. Сценографічні звершення художника А.Г. Петрицького у балетному театрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 273-281. – ISSN 2226-2180
1476945
  Коропенко М.В. Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 136-145. – ISSN 2226-2180


  "Розглянуто сценографію К. Малевича до опери М. Матюшина "Перемога над сонцем", що є цінним матеріалом для розробки сучасних колекцій одягу. Проаналізовано ескізи костюмів та декорацій, що стали прототипами нових форм, кольорових поєднань, стилістичних ...
1476946
  Фіалко В.О. Сценографія українського театру 1980-х років: пошуки у просторі малої cцени // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 180-188. – ISSN 2226-2180


  У другій половині 1980-х років малі сцени відкрилися у більшості театрів України і стали своєрідним полігоном творчих пошуків, в основі яких були рухомість границь сцени та залу й максимальне наближення, часом – вторгнення глядачів до ігрового ...
1476947
  Набоков Р.Г. Сценографія як просторове рішення театру масових видовищ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 149-157
1476948
   Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 : [фотоальбом : 100-річна історія театру] / Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка ; [упоряд.: А.І. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Понамаренко ; текст О.В. Ковальчук]. – Київ : Антиквар, 2019. – 302, [2] с. : іл., портр. – Вид. підгот. за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-27-3
1476949
  Триколенко С. Сценографія+ // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 16-20. – ISSN 0868-9644


  Театрально-декораційне мистецтво, або Сценографія - галузь образотворчого мистецтва, що її завданням є оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральній виставі за допомогою пластично-малярських засобів та світлових ефектів. До ...
1476950
   Сценографы Германской Демократической Республики. – М., 1979. – 12с.
1476951
  Ужинський М.Ю. Сценофонія як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ужинський Михайло Юрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1476952
  Тургенев И.С. Сцены / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 120с.
1476953
  Степанов А.А. Сцены "Заковы" М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанов А.А.; М-во высш.образования УССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Симферополь, 1958. – 16л.
1476954
  Слепцов В.А. Сцены в полиции // О Василии Слепцове / Горький Максим. – Москва, 1932. – С. 148-160
1476955
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1842-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1986. – 502с.
1476956
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1843-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1476957
  Раевский П.И. Сцены и рассказы из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 6-е изд., иллюстр. – Киев ; Одесса : Изд. кн. и муз. магазинов Б. Корейво ; [Тип. С.В. Кульженко], 1893. – 223 с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
1476958
  Гретковская М. Сцены из внебрачной жизни / Гретковская Мануэла, Петуха Петр; Пер. с пол. – Харьков : Фолио, 2006. – 287с. – (Колибри). – ISBN 966-03-3542-3
1476959
  Мюрже А. Сцены из жизни богемы / А. Мюрже. – М., 1963. – 456с.
1476960
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / Мицос Александропулос ; пер. с новогреч.: С. Ильинской, Н. Подземской ; послесл.: Б. Фонкича ; примеч. Н. Чистяковой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 335 с.
1476961
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / М. Александропулос ; пер. с греч.: С. Ильинской, Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1983. – 318 с.
1476962
  Бергман И. Сцены из супружеской жизни : киноповесть / Ингмар Бергман ; пер. с швед. В. Мамоновой ; предисл. Н. Пальцева. – Москва : Прогресс, 1979. – 204 с.
1476963
  Купер У Сцены провинциальной жизни / У Купер. – Москва, 1981. – 383 с.
1476964
  Бальзак Оноре де Сцены провинциальной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С. Брахман ; примеч. Я. Лесюка, В. Даниловой ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1988. – 636, [2] с. : ил.
1476965
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1981. – 528 с. – (Библиотека классики ) ( Зарубежная литература ; Зарубежная литература)
1476966
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С.Р. Брахман ; ил. Е.Н. Флеровой]. – Москва : Правда, 1984. – 639 с., [5] л. ил. : ил.
1476967
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт ; Обедня безбожника : [повести] : пер. с фр. / Оноре Бальзак ; [примеч. В. Даниловой]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1984. – 556 с. – (Школьная библиотека)
1476968
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [сборник : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [сост. и вступ. ст. С. Брахман ; примеч. В. Даниловой, Я. Лесюка ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1991. – 602, [2] с. : ил.
1476969
  Невара Нина Михайловна Сцепление и связанность текста (на материале английских народных сказок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Невара Нина Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1979. – 20л.
1476970
  Харламова К.Н. Сцепление никелевого покрытия с электролитическим никелем и сталью. : Автореф... канд.техн.наук: / Харламова К.Н.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим-технол.ин-т. – М, 1958. – 13л.
1476971
  Митин Г.А. Сцепления / Г.А. Митин. – Тбилиси, 1978. – 387с.
1476972
  Соловьев А.А. Сциентизм и антисциентизм в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование феномена научно-образовательного прогресса. Выявлены основные противоречия организации учебно-образовательного процесса. Проанализированы такие аспекты научно-образовательного прогресса, как распространение ...
1476973
  Ковлер А. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или правовой активизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 90-100. – ISSN 1812-7126


  Автор данной работы, анализируя деятельность Европейского Суда по правам человека, рассматривает два важнейших принципа его деятельности: принцип субсидиарности, который неоднократно подтверждался самим Европейским Судом, и принцип так называемого ...
1476974
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1476975
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1476976
   Сцинтилляторы и органические люминофоры. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1972. – 217с.
1476977
   Сцинтилляторы и сцинтилляционные материалы. – Харьков, 1963. – 240 с.
1476978
  Якубович А.Л. Сцинтилляционная радиометрическая аппаратура и возможности ее применения для геологических поисков и разведки / А.Л. Якубович. – Москва : Углетехиздат, 1958. – 56с.
1476979
  Медведев М.Н. Сцинтилляционные детекторы / М.Н. Медведев. – М, 1977. – 137с.
1476980
  Гринев Б.В. Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе / Б.В. Гринев, В.Д. Рыжиков, В.П. Семиноженко; НАНУ, Ин-т сцинтилляционных материалов, НТК "Институт монокристаллов"; под общей ред. В.Д. Рыжикова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 448с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0668-3
1476981
  Акимов Ю.К. Сцинтилляционные методы регистрации частиц больших энергий / Ю.К. Акимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 172 с.
1476982
  Арцыбашев В.А. Сцинтилляционные спектры рассеянного гамма-излучения точечных источников / В.А. Арцыбашев, Г.А. Иванкович. – Москва : Атомиздат, 1969. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 107
1476983
  Алексеев В.А. Сцинтилляционный вариант радиоуглеродного метода и его применения для датирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев В. А.; МГУ им. Ломоносова, НИИ яд. физ. – М., 1966. – 18л.
1476984
   Сцинтилляционный метод в радиометрии : Под общ.ред.Рыбакова Б.В. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 430 с.
1476985
  Егоров Ю.А. Сцинтилляционный метод спектрометрии гамма-излучения и быстрых нейтронов / Ю.А. Егоров. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 306 с.
1476986
  Цирлин Ю.А. Сцинтиляционные блоки детектирования. / Ю.А. Цирлин. – М., 1978. – 123с.
1476987
  Реброва Н.В. Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Реброва Надія Василівна ; Нац. акад. України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1476988
  Лиддел Харт Сципион Африканский : биография / Бэзил Лиддел Харт ; [пер. с англ. В.Л. Гончарова]. – Москва : АСТ, 2014. – 313, [5] с. : ил. – Загл. и авт. ориг: Scipio Africanus / B.H. Liddell Hart. – Библиогр.: с. 313-314. – ISBN 978-5-17-085040-2
1476989
  Наумов Д.В. Сцифоидные медузы морей СССР / Д.В. Наумов. – М-Л, 1961. – 98с.
1476990
  Геник С. Сціборський Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 234-235 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1476991
   Сцієнтизм та антисцієнтизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 918-919. – ISBN 966-316-069-1
1476992
  Омельчук О. Сцієнтизм як складова пролетарської літературної концепції (на матеріалі творчості Валер"яна Поліщука) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 70-82. – ISSN 2313-5921
1476993
  Пивовар С.Ф. Сцілла і Харібда / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 367-368. – ISBN 966-642-073-2
1476994
  Крепс В.М. Счастлвого плавания, Знаменитые Капитаны! / В.М. Крепс, К.Б. Минц. – М., 1980. – 477с.
1476995
  Ким Н.В. Счастливай помост / Н.В. Ким. – М, 1985. – 160с.
1476996
  Карсанидзе В. Счастливая встреча / В. Карсанидзе. – М., 1950. – 76с.
1476997
  Костылев В.И. Счастливая встреча. Роман / В.И. Костылев. – Москва, 1947. – 311с.
1476998
  Зискинд Я.М. Счастливая скамейка / Я.М. Зискинд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 256 с.
1476999
  Камю Альбер Счастливая смерть. Посторонний. Чума. Падение. Калигула. Миф и Сизифе. Нобелевская речь. / Камю Альбер. – Москва, 1993. – 574с.
1477000
  Истомин И.Г. Счастливая судьба : рассказы, повесть / Иван Истомин; пер. с ненец. автор. – Москва : Советский писатель, 1962. – 263 с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,