Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1476001
  Мірошниченко Л. "... ти дав колючу гілочку тернову..." (З етюдів про фотографії з архіву Косачів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 64-77. – ISSN 0236-1477
1476002
  Берковська О.Б. "...Ти чуєш архівних сердець перестук..." / О.Б. Берковська, О.М. Редько, Н.В. Савченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 250-252. – ISSN 0320-9466


  "20 вересня відзначила ювілей директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Маковська Наталія Василівна".
1476003
  Піддубна Л.І. "Технологізація" конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти / Л.І. Піддубна, О.Л. Шестакова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 6-11. – ISSN 1683-1942
1476004
  Ступницький О.І. "Технологізація" та продуктивність: три погляди на проблему економічного росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 262-267. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Проаналізовано вплив "технологізації" на продуктивність та економічне зростання на макро- та мікрорівнях. In article analysis the influence of "technologization" on productivity and economic growth in macro- and micro levels.
1476005
   "Технології дистанційної освіти" як дисципліна фундаментальної підготовки для студентів-магістрів класичного університету / Г.М. Тимченко, О.О. Горова, О.В. Рибалко, А.М. Варавін, Я.М. Метіль // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-285-311-7
1476006
  Ступницький О.І. "Технологічний ренесанс" економічної діяльності в умовах практики екологічної взаємозалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто питання економічної глобалізації, технологічних змін та проблеми екології в умовах ускладнення сучасних світо господарських зв"язків. "Екологічну індустрію" світового господарства розглянуто у контексті міжнародних технологічних та ...
1476007
  Машаровська С. "Технологічною помилкою мітингів опозиції є саме їхня видима штучність..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Розмову з політологом С. Машаровською вела студентка КНУТШ Ю. Лучик.
1476008
  Чаплыгин Ю.П. "Технотворные иллюзии" / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1972. – 64с.
1476009
  Литвин В. "Тече Трубіж з минулого в віки..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 10
1476010
  Насімі Сеїд Імадеддін "Теюги" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 18-19. – ISSN 0320-8370
1476011
  Вертола С. "Ти - гармоніюєш моє "Я" з буденним натовпом люду..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 91-92


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць.
1476012
  Бросаліна О. "Ти - міст через безодню неминучости..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 6


  Вшанування пам"яті І. Качуровського в Національному музії літератури України
1476013
  Мовчан А. "Ти - навкруги" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1476014
  Андрусяк М. "Ти боротьбою доброю боровся" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 10


  Фрагменти з документально-художньої повісті "Дух і кров".
1476015
  Білокінь О. "Ти вчиш нас бути собою". Вектори діалогічності в текстах книг вражень відвідувачів Шевченкової могили в Каневі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
1476016
  Гайдабура В. "Ти дороги життя об"явив мені..." (Ростислав Василенко ставить твори Івана Багряного) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 178-185. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1476017
  Чобанюк В. "Ти ж серце все вклади, як дар найперший, на вівтарі довічної краси..." (синтез мистецвт у поемі С. Гординського "Сновидів") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 108-111. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1476018
  Друженко Т. "Ти з покори вийшов?" - "Я в ній і не був" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "25 січня 1938 р., 80 років тому, народився Володимир Висоцький. Чи струшувати пил із тих, тепер майже билинних часів, "когда срока огромные брели в этапы длинные"? Є ж автобіографічна "Баллада о детстве", є незліченні спогади рідних і друзів. Що ...
1476019
  Слободян А. "Ти зійдеш в подобі місяця" : вірш // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 125


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1476020
  Марусик Т. "Ти знаеш, що ти - Стус? Ти знаєш про це чи ні ?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 14


  Про Дмитра Стуса - Генерального директора Національного музею Таораса Шевченка
1476021
   "Ти знаєш, що ти - людина?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 18 січня (№ 1/2). – С. 1-2


  До 85-річчя Василя Симоненка.
1476022
  Гальченко С. "Ти не мені належиш, серце! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 4


  З сотанніх днів життя Володимира Сосюри
1476023
  Богославець С. "Ти не помреш у мою зміну" Несіть відбілювач! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 66-70


  Чорнюща абсурдна комедія. Уривок.
1476024
  Стельмах Л. "Ти несеш свою славу, як дитя від чужинця" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 536-540. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Пам"яті Анатолія Перепаді - поліглота, неперевершеного перекладача.
1476025
  Сенечко І. "Ти перевтілишся в весну" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1476026
  Мацкова І. "Ти подивись, яка краса" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 151-153
1476027
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – М.-Л., 1950. – 11с.
1476028
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – 3-е изд., испр. – Москва, 1962. – 468с.
1476029
  Будников П.П. Техно-химический анализ / П.П. Будников. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1923. – 151с.
1476030
  Попов К.М. Техно-экономическая база Японии. / К.М. Попов. – Москва-Л.
ч. 1. – 1934. – 232с.
1476031
  Сект П.Е. Техно-экономические основы обогащения коксующихся углей. / П.Е. Сект, А.М. Беликов. – М-Харьков, 1953. – 183с.
1476032
  Бейлис М.Е. Техно-экономические показатели электрификации основных процессов сельскохозяйственного производства / ред. М.Е. Бейлис. – Днепропетровск : [б. и.], 1936. – 39 с.
1476033
  Чарновский Н.Ф. Техно-экономические принципы в металлопромышленности / Н.Ф. Чарновский. – Москва, 1927. – 247 с.
1476034
  Золотарев Т.Л. Техно-экономические расчеты по энергетике / Т.Л. Золотарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 74с.
1476035
  Базилевич К.В. Техно-экономическое основы районирования городских телефонных сетей : пособие для ИТР / К.В. Базилевич ; НИИ НКС связи. Сектор экономики. – Москва : Связьтехиздат, 1933. – 131 с. – (Институт єкономических исследований НКСвязи)
1476036
  Атрощенко В.И. Технология азотной кислоты : учеб. пособ. для хим.-технол. вузов / В.И. Атрощенко, С.И. Каргин. – [Перераб. и доп. изд.]. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 523 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1476037
  Дубовицкий А.М. Технология аммиачной селитры / А.М. Дубовицкий, Я.И. Кильман. – М, 1949. – 240с.
1476038
  Григорьев П.Г. Технология белковых пластических масс. / П.Г. Григорьев. – М, 1935. – 219с.
1476039
  Андреева О.Д. Технология бизнеса. Маркетинг : Учебное пособие межвузовским учебно-методическим объединением по образованию в обл.коммерц., маркетинга и рекламы / О.Д. Андреева; Академия народного хазяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 224с. – ISBN 5-7749-0196-3
1476040
  Анатольевский П.А. Технология бурения в энергетическом строительстве / П.А. Анатольевский, И.А. Ганичев, О.М. Шнееров. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 406 с.
1476041
  Винниченко В.М. Технология бурения геологоразведочных скважин : Справочник бурильщика / В.М. Винниченко, Н.Н. Максименко. – Москва : Недра, 1988. – 148с.
1476042
  Грошковский Я. Технология высокого вакуума / Я. Грошковский. – М, 1957. – 539с.
1476043
  Бушминский И.П. Технология гибридных интегральных схем СВЧ / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1980. – 285 с.
1476044
  Броновский Г.А. Технология гидротурбостроения / Г.А. Броновский. – Л, 1978. – 304с.
1476045
  Бирюков И.В. Технология гуммирования химической аппаратуры / И.В. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М,, 1967. – 1967с.
1476046
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л.
3. – 1932. – 72с.
1476047
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л., 1933. – 375с.
1476048
  Березин А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем : учеб. пособие для вузов / Березин А.С., Мочалкина О.Р. ; под ред. И.П. Степаненко. – Москва : Радио и связь, 1983. – 232 с. – Библиогр.: с. 227
1476049
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – Москва, 1973. – 221 с.
1476050
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 280 с.
1476051
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры / А.В. Балицкий. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 312 с. – Библиогр.: с. 306-309
1476052
  Буловский П.И. Технология изготовления деталей и узлов электроизмерительных приборов. / П.И. Буловский, А.В. Поваляев. – Москва-Ленинград, 1952. – 238 с.
1476053
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебное пособие для педагогических институтов по специальности 2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1980. – 224 с.
1476054
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2120 "Общественные дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев ; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. – Москва : Просвещение, 1986. – 302 с.
1476055
  Архипов В.В. Технология металлов / В.В. Архипов. – Москва, 1958. – с.
1476056
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1968. – 304с.
1476057
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1970. – 320с.
1476058
  Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Москва : Радио и связь, 1991. – 527 с.
1476059
  Бутовский Я. Технология монтажа кинофильмов / Я. Бутовский, И. Вигдорчик. – М., 1968. – 128с.
1476060
  Бутенко Л.А. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий / Л.А. Бутенко. – 2-е изд., стер. – К., 1986. – 165с.
1476061
  Волкова Л.А. Технология наборного производства / Л.А. Волкова. – Москва, 1979. – 312с.
1476062
  Блюмберг И.Б. Технология обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – 2-е изд. – М, 1967. – 411с.
1476063
  Михеева Т.Л. Технология определения контуров геологических тел с применением автоматизированной системы интерпретации потенциальных полей / Т.Л. Михеева, Е.П. Лапина, Н.В. Панченко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 64-73 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189
1476064
  Белоглазов Н.К. Технология отраслей промышленности : учеб. пособ. для иностр. студ. / Н.К. Белоглазов, Г.П. Овчарова, С.К. Зыкова ; Ленинградский фин.-эк. ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 48 с.
1476065
  Белоглазов Н.К. Технология отраслей промышленности : учеб. пособ. для иностр. учащ. / Н.К. Белоглазов, Г.П. Овчарова, С.К. Зыкова ; Ленингр. финансово-эконом. ин-т им. Н.А. Вознесенского, Кафедра технологии и энергетики. – Ленинград : [б. и.]
Ч. 2. – 1982. – 47 с.
1476066
  Буктуков Н.С. Технология отрытой разработки глубоких горизонтов. / Н.С. Буктуков. – Алма-Ата, 1992. – 190с.
1476067
  Беккерман Я.И. Технология оформительских работ : учеб. пособ. для ПТУ / Я.И. Беккерман. – Москва : Высшая школа, 1991. – 128 с.
1476068
   Технология переработки нефти (Теоретические основы) / Грузе, , А. Вильям, Стивенс, , Р. Дональд. – Л., 1964. – 608с.
1476069
  Воробьев В.А. Технология полимеров / В.А. Воробьев, Р.А. Андрианов. – Москва, 1971. – 360с.
1476070
  Артеменко М.А. Технология получения вискозы : утверждено ... в качестве учебника для курсов техминимума / Артеменко М.А. ; под ред.: А.И. Меоса, Л.И. Мирласа. – Ленинград : ОНТИ-Химтеорет, 1936. – 176 с. – (Технический минимум)
1476071
  Артемов В.А. Технология получения вискозы : [для пед. ин-тов и фак. иностр. яз.] / Артемов В.А. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Харьков : Харьковский университет, 1958. – 421 с. : ил. – Библиогр.: с. 407-413
1476072
  Абашин Г.И. Технология получения вольфрама и молибдена / Абашин Г.И., Погосли Г.М. – Москва : Металлургиздат, 1960. – 260 с. : ил.
1476073
  Гуревич В.М. Технология получения полупроводниковых приборов из карбида кремния / В.М. Гуревич. – М., 1962. – 19с.
1476074
  Герценова К.Н. Технология построения плановых сетей на мультиплексе и редуцирования их / К.Н. Герценова; ред. М.В. Абрамова. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 28 с. – (для карты м. 1 : 10000)
1476075
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / Гос. предприятие Н.-исслед. технол. ин-т приборостроения ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков : ГП НИТ, 1994-
№ 1. – 2019. – 52, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476076
  Велецкий И.Н. Технология применения гербицидов / И.Н. Велецкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : ВО "Агропромиздат", Ленинградское отделение, 1989. – 176с.
1476077
  Гаврилов Р.А. Технология производства полупроводниковых приборов / Р.А. Гаврилов, А.М. Скворцов. – Ленинград, 1968. – 240 с.
1476078
  Гусев В.П. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / В.П. Гусев. – Москва, 1961. – 388 с.
1476079
  Бушуев М.Н. Технология производства турбин / М.Н. Бушуев. – М.-Л., 1966. – 416с.
1476080
  Башилов И.Я. Технология радиоактивных руд / И.Я. Башилов. – Л., 1927. – 98 с.
1476081
  Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения / В.П. Гусев. – Москва, 1972. – 494 с.
1476082
  Евтеев Ф.Е. Технология радиоаппаратуры / Ф.Е. Евтеев, В.А. Жуков. – Москва-Ленинград, 1952. – 360 с.
1476083
  Белозеров Н.В. Технология резины : учебник для учащихся техникумов / Н.В. Белозеров. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 660 с.
1476084
  Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования : [по спец. 1509 "Механизация сел. хоз-ва"] / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 247 с. – Библиогр.: с. 243. – (Учебники и учебные пособия для вузов)
1476085
  Агибалов Г.П. Технология решения комбинаторно-логических задач методом сокращённого обхода дерева поиска / Г.П. Агибалов, В.А. Беляев. – Томск : Томский университет, 1981. – 125 с., ил.
1476086
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / А.Г. Амелин. – Москва : Химия, 1971. – 496 с. : ил. – Библиогр.: с. 477-480
1476087
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты / А.Г. Амелин. – Москва, 1971. – 495с.
1476088
  Бабицкий О.Ш. Технология скрутки и кабелей : (крутил. оборудование кабел. пр-ва) / Бабицкий О.Ш., Лехтман Л.Я. – Москва : Энергия, 1978. – 136 с. : ил.
1476089
  Авербух Т.Д. Технология соединений хрома / Авербух Т.Д., Павлов П.Г. – Ленинград : Химия, 1967. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-372
1476090
  Гофман И. Технология суперфосфата / И. Гофман. – Л., 1937. – 560с.
1476091
  Волосков Н.И. Технология функционирования систем управления данными / Н.И. Волосков. – Москва
1. – 1979. – 85с.
1476092
  Зарецкий С.А. Технология электрохимических производств / С.А. Зарецкий. – М, 1970. – 424с.
1476093
  Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / Андрианов К.А., Хананашвили Л.М. – Москва : Химия, 1973. – 400 с. : ил.
1476094
  Лімонт А.С. Технологізація збирання рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2311-1828
1476095
  Шапран О.І. Технологізація інноваційних освітніх процесів у вищій школі / О. І. Шапран, А. Л. Сембрат // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 37-47. – ISBN 966-597-072-0
1476096
  Білогуб В.Д. Технологізація науки в гуманістичному вимирі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1476097
  Синенко Л.О. Технологізація осввти: витоки актуальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 329-333. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1476098
  Старовойт С. Технологізація освітнього процесу в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-56. – ISSN 0131-6788
1476099
  Зельницький А. Технологізація освітнього процесу вищих військових навчальних закладів / А. Зельницький, О. Заболотний, Л. Левицька // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 114-124. – ISSN 2617-1775


  "У статті досліджуються актуальні проблеми технологізації освітнього процесу закладів вищої військової освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - ЗВО) в умовах модернізації вітчизняної вітчизняної вищої військової школи".
1476100
   Технологізація педагогічних процесів на основі методики проведення групових і практичних занять у ВВНЗ та військових підрозділах / О. Колісник, К. Горячева, О. Звоненко, Ю. Тітомир // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 154-165. – ISSN 2617-1775
1476101
  Руденко А.Ф. Технологізація політичного поля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 109-112
1476102
  Орлов В.Ф. Технологізація професійного становлення і розвитку майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-88. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертає увагу на особливості розробки технології та методики професійного виховання майбутніх вчителів. В роботі пропонуються шляхи їх упровадження в педагогічну практику.
1476103
  Козаченко Г.В. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – C. 37-40. – ISSN 2218-1199
1476104
  Літвінова М.Б. Технологізація як адаптаційний підхід до сучасного навчання у вишах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 161-168. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1476105
  Рудницька С.Ю. Технологізація як тенденція сучасного гуманітарного знання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 37-52. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1476106
  Ненашева О.Ю. Технологізм у мистецтвознавчих дослідженнях Іполита Моргілевського в історико-культурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ненашева Олена Юріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1476107
  Пометун О. Технології - це відповідь. А про що ми запитуємо ? // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальні питання, пов"язані із впровадженням в освітній процес вищого педагогічного навчального закладу технологічного підходу. Визначено різновиди та охарактеризовано структуру педагогічних технологій, з"ясовано умови їх ...
1476108
  Запорожець О.Ю. Технології "кольорових революцій" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 60-68.
1476109
  Разважаєв А. Технології "хмарного" обчислення для застосування в інформаційних центрах / А. Разважаєв, О. Соловйов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 226-236. – ISSN 2224-9516
1476110
  Денисова А.О. Технології "чорного піару" у політичних процесах сучасності. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 2519-2949
1476111
  Мазуренко О.К. Технології Blockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 255-261. – ISSN 2222-4459
1476112
  Колесник І.Г. Технології XML в електронних бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено перспективні напрями застосування XML-технологій в електронних бібліотеках.
1476113
  Гусинін А.В. Технології автоматичної ідентифікації у практичній охороні здоров"я : навч. посібник / А.В. Гусинін, Г.О. Селезнева, С.Л. Букацела ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-253. – ISBN 978-966-622-369-5
1476114
  Бондаренко І.С. Технології агітації й пропаганди як комунікаційні платформи радикального соціального інжинірингу: український досвід 20-х рр. ХХ ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 84-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1476115
  Стрілець Н.О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1476116
  Кігель Наталя Федорівна Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Кігель Н.Ф.; Нац. ун-тет харчових технологій. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 52 назв.
1476117
  Гончаров В. Технології блочно-модульного навчання у підготовці нового вчителя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-57. – ISBN 978-617-7009-20-6
1476118
  Фунікова О. Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 261-267. – ISSN 1993-0909
1476119
  Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – ISSN 0131-6788
1476120
  Каганець А. Технології в юриспруденції: від друкарської машинки до штучного інтелекту // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 9, 34
1476121
  Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Т.О. Ярошенко, Т.О. Якушко ; Укр. бібл. асоц. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр бесперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 104, [2] с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-661-057-1
1476122
  Коваль Ю.О. Технології ведення інформаційно-психологічних воєн // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
1476123
  Калініченко Б. Технології вибору в умовах політичної нестабільності // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 74-77


  У статті розглянуто політичні технології, які застосовувалися на президентських виборах 2004 р. Просте-жено як сучасні політичні баталії впливають на сприйняття виборчого процесу пересічними громадянами. This article runs about political ...
1476124
  Гурмак М. Технології виготовлення медалей - від міфу до історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 189-204. – ISSN 0236-4832
1476125
  Мельник М.М. Технології використання трюку як ефективного прийому високого професіоналізму артиста естради // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 216-222. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у: систематизації принципів формування професійних навичок артиста естради; обґрунтуванні особливостей введення в естрадний номер трюку як ефективного прийому. Висновки. У результаті проведеного дослідження можна констатувати, ...
1476126
   Технології виявлення об"єктів різної природи з використанням терагерцового 3-D радара / Ф.Г. Гаращенко, П А. Верченко, В.В. Пічкур, М.А. Косовець // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 51-52
1476127
  Назарчук З.Т. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Є.П. Почапський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-301. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1440-4
1476128
   Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, В.С. Гавриш, В.А. Стріха, І.М. Киричик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-281. – ISBN 978-966-327-250-4
1476129
  Кубовська Т. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних / Т. Кубовська, С. Сєйтвелієва // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 80-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті викладено один із можливих підходів до вивчення технологій візуалізації алгоритмів студентами у рамках дисципліни "Алгоритми і структури даних на основі сучасних мов програмування.
1476130
  Іванов М.Є. Технології візуалізації та збереження формалізованих документів / М.Є. Іванов, В.М. Волохов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається підхід до зберігання формалізованих документів, адміністрування доступу до їх розділів та створення результуючого тексту. Ключові слова: формалізований документ, структури даних, адміністрування, візуалізація. This article ...
1476131
  Левченко О.В. Технології ВІМ та засоби обміну даних в форматі IFC / О.В. Левченко, А.В. Михайленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 70-81 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1476132
  Голубчак К.Т. Технології віртуальної реальності в контексті інновацій в архітектурній освіті // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 77. – С. 138-147. – ISSN 2076-815X
1476133
  Ануфрієва О.В. Технології впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено теоретичний аналіз технологій комунікативного впливу на ціннісні орієнтації молоді. Розглянуто особливості впливу на побудову образів світу, на емотивну та регулятивну складову ціннісних орієнтацій.
1476134
  Боган С.М. Технології гібридної війни та її прояви в Україні (за матеріалами періодичних видань) // 25 років незалежності України : історія, сьогодення, стратегії майбутнього розвитку : зб. наук. праць за матеріал. Міжвуз. наук.-практ. конф. 12 квіт. 2017 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; Одес. ін-т ; [редкол.: В.П. Марущак, О.Ф. Каракасіді, О.В. Захарченко та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2017. – С. 85-91. – ISBN 978-966-2710-86-1
1476135
  Сидоров В.І. Технології гідро- та вітроенергетики / В.І. Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2783-88-9
1476136
  Кудін В.І. Технології глибинного навчання в задачах проектування адаптивної верстки / В.І. Кудін, Ю.Ю. Одеяненко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 194-195
1476137
  Свердан Р. Технології голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: еволюція, типи, особливості використання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 92-95
1476138
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 162-166. – ISBN 978-966-698-191-5
1476139
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 139-153. – ISSN 2312-5993


  У статті доведено необхідність вивчення світового досвіду диверсифікації фінансування університетських досліджень і розробок. Висвітлено проблеми української науки в складних військових і економічних умовах, коли недолік бюджетного фінансування та ...
1476140
  Вінник О.М. Технології державно-приватного партнерства (правові аспекти) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 110-119. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена проблемам правого регулювання відносин державно-приватного партнерства в Україні. Проаналізовано стан актів законодавства, що регулюють відносини такого партнерства.
1476141
  Кутузова О. Технології державного брендінгу у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 189-191.
1476142
  Шамбір К. Технології державного брендінгу у формуванні міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 150-151
1476143
  Стрельчук О.Я. Технології дистанційного навчання - резерв в підвищенні якості підготовки сучасних фахівців / О.Я. Стрельчук, М.М. Борис, В.П. Грубий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 173-178
1476144
  Чорнописька В.З. Технології дистанційного навчання у закладах вищої освіти: аксіологічно-правові засади / В.З. Чорнописька, Н.В. Кучеренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 112-121. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
1476145
  Сорока В. Технології для безпеки та економіки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У березні цього року спільними наказами МОН і Міноборони було затверджено Положення про Комісію з питань співробітницітва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій галузях і водночас склад цієї комісії, до якої увійшли представники МОН і ...
1476146
   Технології для війська та безпеки / підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 жовтня (№ 42). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  На території Міжнародного виставкового центру відбулась XVI Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека - 2019". В рамках цієї ж виставки відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та ...
1476147
  Бессараб А.О. Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1476148
  Євдокимов В. Технології еврестичного навчання у підготовці вчителів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1476149
  Лазарєв М. Технології евристичної освіти у професійній підготовці майбутнього педагога / М. Лазарєв, О. Лазарєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 12-16. – ISBN 978-966-698-271-4
1476150
  Косинський В.І. Технології електронного документообігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1476151
  Волобуєва С.В. Технології життєвого проектування випускника вищої школи у контексті нової освітньої парадигми // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 31-34


  Сьогодні, як ніколи, гостро постає завдання створення нової філософії освіти. Від того, як освітня галузь допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить, на нашу думку, успішність та міра реалізованості молодого покоління у ...
1476152
  Лисий Р.Ю. Технології забезпечення безпеки систем управління базами даних // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (127). – С. 27-29. – ISSN 2412-9070
1476153
  Тихомирова Є. Технології забезпечення транспарентності державної влади України / Є. Тихомирова, А. Столярук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 125-136. – ISSN 2522-1663
1476154
  Батечко Н. Технології забезпечення якості вищої освіти в контексті європейських практик / Н. Батечко, М. Лут // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 133-138. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1476155
  Бандровська О. Технології замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 11-18. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано проблему "людина-влада" в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ". Показано, що інтерпретація влади О. Гакслі вирізняється з-поміж ін. худ. аналітик системним баченням історії цивілізації, історії влади, історії взаємостосунків людини ...
1476156
  Брикайло Р.В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв"язками і методи розрахунку витрат енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Брикайло Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1476157
  Неліпа Д.В. Технології збору первинних даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено головні технології збору первинних даних в рамках підготовчого етапу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено кілька груп технологій та розкрито алгоритм їх практичного застосування. Освещены основные ...
1476158
  Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників : методичний посібник / П.Д. Фролов ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – Київ : Міленіум, 2008. – 96 с. – ISBN 966-8063-14-37
1476159
  Березуцький В.В. Технології і обладання очистки, знешкоджування і використання маслоемульсійних стічних вод. : Автореф... Доктора техн.наук: 21.00.08 / Березуцький В.В.; Укр.наук-досл.ін-т. – Харків, 1997. – 33л.
1476160
  Добко Т.В. Технології і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування у наукових бібліотеках // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 481-485. – ISBN 978-966-02-7337-5
1476161
  Липова Л. та ін. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18. – ISSN 0131-6788
1476162
  Фірсова С.Г. Технології інноваційного маркетингу: створення цінності хай-тек продукції // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 197-200. – ISBN 978-617-696-384-4
1476163
  Пайкуш М. Технології інтегративного навчання у підготовці майбутнього лікаря // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 83-89. – ISSN 2308-4634
1476164
  Лобузін І.В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – C. 66-78. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження спрямоване на аналіз та узагальнення наявного досвіду стратегій та технологій здійснення цифрових бібліотечних проектів (міжнародного та національного рівня). Методологія дослідження полягає у застосуванні системного підходу ...
1476165
  Підоріна Л.І. Технології інтегрованого навчання географії і можливості їх ефективного використання у навчально-виховному процесі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 125-127. – ISBN 978-617-639-211-8
1476166
  Головко Н.І. Технології інтерактивного навчання у закладах вищої освіти : конспект лекцій / Головко Н.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. педагогіки. – Київ : Компринт, 2020. – 106, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-96
1476167
  Тєлстова С.Г. Технології інтерактивного навчання як засіб розвитку комунікативної компетентності майбутніх педагогів-філологів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 169-172. – ISBN 978-966-698-290-5
1476168
  Пойта І.О. Технології інтернет-маркетингу та переваги їх застосування на українському ринку / І.О. Пойта, К.О. Пацалюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1476169
  Сафонова Т.А. Технології інформаційного суспільства як фактор інноваційного розвитку бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 3-6
1476170
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександрівна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
1476171
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1476172
  Басіста О.М. Технології кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Басіста Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1476173
  Половенко Л.П. Технології кібернетичної педагогіки та психоінформатики як ефективний інструмент управління якістю освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 202-205. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1476174
  Романенко Ю.В. Технології когнітивно-комунікативної акультурації в соціалізації // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133


  Статтю присвячено дослідженню технологій когнітивно-комунікативної акультурації, а також аналізу їх впливу на соціалізацію. Визначено основні характеристики зазначених технологій та концептуалізовано можливі напрями їх застосування у різних сферах ...
1476175
  Лавріщева К.М. Технології комп"ютерів, систем і програм від академіка Глушкова // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (14). – С. 6-17. – ISSN 2306-6512


  Стаття присвячується 90-річчю від дня народження академіка НАНУ України і СРСР Віктора Михайловича Глушкова, його внеску в розробку технології ЕОМ, комп"ютерних систем. З ініціативи В.М. Глушкова, в 1969 році на базі Київського університету імені ...
1476176
  Бессарабов В.І. Технології комплексного використання полімерних композиційних матеріаліві у виробництві геріатричних лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Бессарабов Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 64 назви
1476177
  Мушак А.Я. Технології композиційно-структурного моделювання дистанційного навчання // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 299-306. – ISSN 2223-5744
1476178
  Овчар І. Технології легітимації влади: правові механізми та суспільні можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 120-130
1476179
  Корсак Костянтин Технології майбутнього, або Четверта хвиля // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 8-10 : Фото
1476180
  Молодиченко В.В. Технології маніпулювання свідомістю та засоби безпеки особистості // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 227-235. – ISSN 2076-1554
1476181
  Дрозда В.Ф. Технології масового лабораторного вирощування ентомофагів, що забезпечують одержання високожиттєздатних стартових популяцій / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1476182
   Технології медико-психологічної реабілітації постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди : (метод. рекомендації) / НАН України [та ін. ; уклад.: І.М. Тодуров, С.О. Гур"єв, В.М. Якимець та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 43, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 39-43
1476183
  Кучерук Оксана Технології мовленнєвого розвитку школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1476184
  Ковалець І.В. Технології моделювання метеорологічних процесів із засвоєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.06 / Ковалець І.В. ; НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1476185
  Білоус В.І. Технології мультимедіа як інструмент креативної освіти при вивченні іноземної мови у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-29. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1476186
  Гудзь П. Технології муніципального управління на основі якості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 38-45. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1476187
  Козаєва Н. Технології на сторожі нотаріальної безпеки // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 72-75
1476188
  Бахтіярова Х.Ш. Технології навчання в системі вищої освіти / Х.Ш. Бахтіярова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-19. – ISBN 978-966-632-261-9
1476189
  Париш Н.М. Технології навчання в системі інженерно-педагогічної освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 44-53
1476190
  Архипенко Л. Технології навчання в співпраці на заняттях з української мови для іноземних студентів-економістів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 240-242
1476191
  Кузьмінська О.Г. Технології навчання в умовах інноваційно-орієнтованого освітнього середовища: компетентснісний підхід та освітні комунікації / О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина, Т.П. Саяпіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 134-143. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1476192
  Федоренко Ю.А. Технології навчання онлайн з географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 12-14 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1476193
  Назаренко О.І. Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 128-136. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1476194
  Манькусь І.В. Технології навчання фізики: інваріанти навчальної діяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 109-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1476195
  Лішавський В.Г. Технології навчання: традиційні чи інноваційні? / В.Г. Лішавський, М.П. Власко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42.
1476196
  Назарук В. Технології обміну даними дистанційних електронних виборів / В. Назарук, О. Хоменчук // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2221-5212
1476197
  Шевченко О. Технології оздоровчого призначення // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Пріоритетні напрями наукових інтересів Національного університету харчових технологій.
1476198
  Галацин К. Технології опрацювання дискусійних питань у процесі вивчення студентами технічних спеціальностей англійської мови // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 53-62. – ISSN 2307-4906
1476199
  Гайдамашко І.А. Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-83. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1476200
  Лазоренко Б.П. Технології оптимізації формування просоціальних практиків в реабілітації проблемної молоді // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 295-303. – ISBN 978-617-689-193-2
1476201
  Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності = Technologies for knowledge resources organization in library and information activities = Технологии организации знаниевых ресурсов в библиотечно-информационной деятельности : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко ; ред. : Н. Автономова. Т. Дубас, Л. Степченко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 249, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ., рос. та укр. мовами. – Бібліогр.: с. 221-249. – ISBN 978-966-02-6423-6
1476202
   Технології освіти - від початкової до вищої : матеріали регіон. наук.-пед. дистанційної конф., 22-23 січ. 2021 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіелектроніки [та ін. ; ред.: Т.О. Стрілкова]. – Харків : Колегіум, 2021. – 79, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажчик: с. 78-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7687-17-6
1476203
  Ткаченко В.В. Технології особистісно-орієнтованого навчання та їх застосування у вищому навчальному закладі // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 102-103


  До технології особистісно-орієнтованого навчання можна віднести створення умов для розвитку гармонійної, морально досконалої, професійно компетентної, спроможної до саморозвитку особистості.
1476204
  Космина М.Б. Технології отримання оксидних монокристалів і елементів для лазерної, сцинтиляційної техніки і пристроїв оптичного запису інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Космина М.Б. ; НАНУ ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011. – 33 с. – Бібліогр.: 48 назв
1476205
  Ковпік С. Технології п"єс-рімейків М. Старицького // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1476206
  Досенко А.К. Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 301-308. – ISSN 2309-1797
1476207
  Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кошулько О.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1476208
  Макеєнко Ж.В. Технології переговорів у врегулюванні конфліктних відносин у державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1476209
  Хмілярчук О.І. Технології перенесення металізованої фольги на текстильні вироби / О.І. Хмілярчук, А.Д. Шепельова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 45-53. – ISSN 2077-7264
1476210
  Сиротюк М.В. Технології персоніфікації в системі медіа-освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 271-275


  Стаття присвячена актуальності використання інноваційно-інформаційних технологій в системі вищої професійної освіти, які базуються на персоніфікованих та інтерактивних концепціях. Акцентується увага на основі риси та особливості процесу персоніфікації ...
1476211
  Лещенко Марія Петрівна Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.04 / Лещенко Марія Петрівна; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти Академії педагог. наук України. – К., 1997. – 53л.
1476212
  Верес О.М. Технології підтримки процесів прийняття рішень : підручник для студентів ВНЗ / О.М. Верес, А.В. Катренко, В.В. Пасічник ; за наук. ред. д.т.н., проф., Лауреата держ. премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 567, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажчик: 565-567. – Бібліогр.: с. 557-564. – (Серія "Комп"ютинг" = Computing). – ISBN 978-617-7519-20-3
1476213
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 234 л. – Додатки: л. 225-234. – Бібліогр.: л. 193-224
1476214
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1476215
  Фомовський Ф.В. Технології покращення деградаційної стійкості кристалів GaAs, Si та структур і приладів на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фомовський Фелікс Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч.нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1476216
  Житнікова Т.О. Технології політичного маніпулювання: українські реалії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 101-102
1476217
  Лукач К. Технології політичної комунікації як засіб підвищення ефективності державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-17. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено термінологічну базу, проаналізовано роль політичної комунікації як цілеспрямованої соціальної діяльності для підвищення ефективності державного управління. Мета дослідження - узагальнити різні погляди, що стосуються ролі політичної ...
1476218
  Гиріна Т.С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 61-64. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1476219
  Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень / В. Приймак, Л. Анісімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується удосконалення механізмів прийняття управлінських рішень відповідно до нових бізнес-орієнтирів економічного розвитку. The article deals with modernization of mechanisms of decision making according to new business-ways of ...
1476220
  Богосвятська А.І. Технології прилучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-9
1476221
  Головенко А.Д. Технології прогнозування аераційних процесів для підтримки прийняття рішень при будівництві промислових зон, висотних та спортивних споруд / А.Д. Головенко, С.О. Голубев, Д.І. Черній // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 49-50. – ISBN 978-966-188-165-4
1476222
  Гоян О.Я. Технології програмування комерційного радіомовлення: добова верстка і формат // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 12-18.


  У статті йдеться про основні технології, завдяки яким здійснюється програмування комерційного радіоефіру, визначаються їхні характерні особливості, складові компоненти, специфіка застосування для отримання радіостанцією прибутку. The basic ...
1476223
  Моргуновський Д.З. Технології продажу миттєвих кредитів кредитними спілками в Україні та банками "Русский Стандарт", ХКФБ ("Home credit") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості технології продажу миттєвих кредитів в на прикладі діяльності українських кредитних спілок та найбільш впливових суб"єктів ринку миттєвого кредитування в Росії. In the article the author analyses the peculiarities of ...
1476224
  Чжан Хао Технології проектного менеджменту в документно-інформаційних установах Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 59-69. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості застосування технологій проектного менеджменту у формуванні документно-інформаційного середовища Китайської Народної Республіки. До особливостей програмно-проектного розвитку бібліотек як провідних документно-інформаційних ...
1476225
  Слюсарчук Ю.М. Технології проектного навчання під час підготовки ІТ-фахівців / Ю.М. Слюсарчук, Л.Л. Джавала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 369-374. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Для вирішення проблем формування компетенцій під час реалізації освітнього процесу підготовки ІТ-фахівців та створення необхідної траєкторії підготовки запропоновано широко використовувати технології проектно-орієнтованого навчання. Розроблена модель ...
1476226
  Мартинюк І.А. Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 196-204. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1476227
  Биконя О.П. Технології професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 34-36. – (Педагогічні науки)


  викладання іноземних мов
1476228
  Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник / Л.М. Завацька ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8407-98-7
1476229
   Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / [Побірченко Н.А. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-644-196-9
1476230
  Ткаченко Д. Технології профілактики емоційного вигорання волонтерів та працівників недержавних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується процес профілактики емоційного вигорання за допомогою сучасних технологій, які використовують у громадському секторі. Фокус нашої статті на представленні методів профілактики емоційного вигорання і, зокрема, технології соціального ...
1476231
  Тарасун В.В. Технології ранньої комплексної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 150-156. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1476232
  Зоренко Я.В. Технології репродукування плоским офсетним друком : монографія / Ярослав Зоренко ; за заг. ред. Величко О.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-159. – ISBN 978-966-439-596-7
1476233
  Брутман А.Б. Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 30-35. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1476234
   Технології розв"язання конфліктів у педагогічній взаємодії : Навчально-методичний посібник / Г.В. Ложкін, М.О. Коць, Т.В. Петровська, І.Ю. Зубкова; Академія педагог.наук України.Ін-тут психолог.АПН України. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – 152с. – ISBN 966-600-022-9
1476235
  Куземко Л. Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення / Л. Куземко, О. Мойсак // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 38-44. – ISSN 2078-1687
1476236
  Льовочкіна А.М. Технології розвитку вольової регуляції екологічної поведінки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 117-125. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 37). – ISSN 2072-4772
1476237
  Винничук Р. Технології розвитку комплексу цінностей магістрів гуманітарної галузі у процесі професійної підготовки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 112-119. – ISSN 1682-2366
1476238
   Технології розробки адаптивних систем підтримки прийняття рішень / І.М. Галушка, Г.Є. Зінченко, В.Є. Краскевич, С.С. Щербак // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1476239
  Демідов Павло Георгійович Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством / Демідов Павло Георгійович, Цюцюра Микола Ігорович // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 101-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2219-5300
1476240
  Кудін В.І. Технології розробки рекламної стратегії для агентної системи в інформаційному просторі на основі нейромереж / В.І. Кудін, А.В. Кошель // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 194-195
1476241
  Арістова А. Технології руйнування конфесійної ідентичності // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 44-51. – ISSN 0130-6936
1476242
  Арістова А. Технології руйнування конфесійної ідентичності // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 26-32. – ISBN 978-966-02-8853-9


  "У статті розглянуто процеси цілеспрямованого руйнування релігійних та конфесійних ідентичностей як різновид сучасних соціальних технологій. Авторка виходить з того, що провідними геополітичними технологіями в глобальному світі стають технології ...
1476243
  Бірюкова М.В. Технології саєнтифікації навчального процесу в контексті сучасних освітніх стратегій // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 44-51. – ISSN 1993-5560
1476244
   Технології свободи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 61 : фото
1476245
  Серняк О. Технології ситуативного моделювання у формуванні мовленнєво-дискурсивної компетентності студентів факультету іноземних мов в іншомовному спілкуванні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 56-64. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "...Доведено доцільність використання технологій ситуативного моделювання, оскільки вони залучають тих, хто вивчає іноземну мову, до активізації мислення, почуттів, знань, інтересу та прагнення до активної мовленнєвої діяльності. Технології ...
1476246
   Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. напряму підгот. "Соціальна педагогіка" / [Заверико Н.В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-266 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-599-463-3
1476247
  Шинкарук В.Д. Технології соціально-педагогічної діяльності : підручник / В.Д. Шинкарук, В.М. Теслюк, Т.І. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2019. – 375, [1] с. : іл. – Глосарій: с. 304-371. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-617-7605-92-7
1476248
  Кубіцький С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Кубіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Ніжин : Лисенко М.М., 2013. – 277, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-088-2
1476249
   Технології соціально-педагогічної роботи з сім"ями : навч.-метод. посібник / А.Й. Капська, І.В. Пєша, О.Ю. Міхеєва, М.Г. Соляник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – Київ : Слово, 2015. – 323, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-324. – ISBN 978-966-194-213-3
1476250
  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Шахрай ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. ін-т економіки та упр. відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 466, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – ISBN 966-364-288-2
1476251
  Капська А.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник / А.Й. Капська, Л.М. Завацька, С.В. Грищенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 244, [4] с. – Бібліогр.: с. 220-237. – ISBN 978-966-194-096-2
1476252
  Тихомирова Є.Б. Технології спіндокторства в контексті інформаційної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 26-29.
1476253
  Шевченко О.В. Технології створення бренду країни / О.В. Шевченко, Ю. Ткачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 190-195
1476254
  Лікарчук Н.В. Технології створення політичного іміджу лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-75. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про трансформацію політичної системи та створення політичного іміджу.
1476255
  Рєзіна О.В. Технології створення програми перевірки орфографії / О.В. Рєзіна, Р.М. Косюг // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 2 (39). – С. 73-83. – ISSN 1998-6939
1476256
  Кравцов Г.М. Технології створення та методика використання інтерактивної довідки в системі дистанційного навчання " Херсонський віртуальний університет " / Г.М. Кравцов, Є.О. Козловський, В.В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 113-117. – ISSN 1998-6939
1476257
  Піронкова О.Ф. Технології стигматизації та інклюзії як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / Піронкова Оксана Феліксовна. – Харків : Око, 2016. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 341-399. – ISBN 978-966-526-217-6
1476258
  Завертанний М.С. Технології стикового зварювання тиском жароміцних сплавів у різнорідному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.03.06 / Завертанний Мирослав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2020. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 назва
1476259
  Безчотнікова С.В. Технології сучасного комерційного радіомовлення: функціональний тип, формат, контент // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 5-9


  Розглянуто інтеграційні процеси в сучасних медіа на прикладі діяльності регіональної станції "Європа Плюс" (Маріуполь, 104 ФМ). Проаналізовано досвід найбільш рейтингових радіопроектів у зазначеному сегменті радіоринку за певними критеріями. Комплексна ...
1476260
  Манько Д.Г. Технології та алгоритми юридичної діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Манько Денис Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1476261
  Ус М.Ф. Технології та ефективність електронної підтримки навчання в університеті : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, О.М. Аблязова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 212-219 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1476262
  Затока Л.П. Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 391-403. – ISSN 2222-4203
1476263
  Лучникова Т. Технології та методи забезпечення ефективного розвитку управлінських здібностей майбутніх менеджерів / Т. Лучникова, Ю.М. Чичкан // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 103-110. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 43/44)
1476264
  Курбан О.В. Технології та методи оцінки ефективності роботи в соціальних мережах (за матеріалами комплексного SMM-аудиту Київського міського центру зайнятості) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 52-56


  Подається прикладна методика SMM-аудиту, проілюстрована на практичному прикладі - дослідженні ефективності розповсюдження в українській зоні інтернету інформації про діяльність Київського міського центру зайнятості. In the article it is provided the ...
1476265
  Сивоконь З.М. Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена аналізу технологій та методів промоції мистецьких проектів на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова. Автор розглядає технології та методи промоції конкурсу ...
1476266
  Холод Д.В. Технології та методи розробки систем електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття розглядає методи розробки систем електронного навчання. Пропонується архітектура системи, платформа та інструментарії. Ключові слова: .Net, Framework, Html, XML, Web-служби, Uml, проектування, взаємодія, сервісно орієнтовані системи. The ...
1476267
  Трушевський В.М. Технології та мови програмування для штучного інтелекту / В.М. Трушевський; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Дискретний аналіз та штучний інтелект)
Ч. 1 : Основи програмування мовою Prolog. – 2006. – 120с.
1476268
  Лисюк Н. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-252


  У статті зроблено спробу опису представлених в українських космогонічних колядках та легендах стратегій творення світу й людини у їхньому зв"язку зі специфікою освоєння етносом довкілля й історією розвитку первісного суспільства та встановлення їх ...
1476269
  Лисюк Н.А. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 350-357. – (Б-ка Ін-ту філології)
1476270
  Недопитанський М.І. Технології теленовин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 35-39.
1476271
  Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Приймак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються актуальні проблеми розвитку міжнародних стандартів якості в управлінні сучасними українськими підприємствами. Розглянуто особливості використання технології управління знаннями при впровадженні концепції загального управління ...
1476272
  Набока О.Г. Технології формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів засобами компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 347-355. – ISSN 2312-5993
1476273
  Мельниченко Р.К. Технології формування готовності майбутніх учителів біології до роботи в профільній школі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 68-72. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1476274
  Курчина Т. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 100-104
1476275
  Курчина Т.О. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 36-39


  У статті розглянуто інформаційні технології, які передбачають використання засобів масової інформації з метою маніпуляції громадською думкою. The article deals with information techniques that stipulate the use of mass media with the aim of ...
1476276
  Гурицька М.С. Технології формування іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 340-349
1476277
  Гуменюк А.В. Технології формування іміджу політичного діяча // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 18-19
1476278
  Щирба В.С. Технології формування навчального процесу для забезпечення професійних компетентностей майбутнього фахівця ІТ-профілю в умовах STEM-орієнтованої освіти / В.С. Щирба, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 111-114. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1476279
   Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти : метод. посібник / [Кириченко В.І., Нечерда В.Б., Єжова О.О., Гарбузюк І.В., Хомич О.Л. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-487-6
1476280
  Кочубей Л. Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 366-381
1476281
  Петров П.Г. Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800


  У статі аналізуються особливості технологій формування зовнішньополітичного іміджу держави, висвітлюються узагальнюючі фактори, які представляють декілька груп соціологічних, політичних географічних, економічних, наукових та інших особливостей, що ...
1476282
  Волобуєва С.В. Технології формування творчої особистості / С.В. Волобуєва, К.І. Алєксєєва // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-150. – ISBN 978-966-632-261-9
1476283
  Темченко В.П. Технології формування функціональних шарів виробів електронної техніки та обладнання для їх реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Темченко Володимир Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1476284
  Бадер С.О. Технології формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 3 (172). – С. 10-18. – ISSN 2227-2747
1476285
  Іщенко О.В. Технології функціональних матеріалів фармакотерапевтичного призначення на основі полісахаридів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Іщенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2021. – 44, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
1476286
  Піпченко Н. Технології цифрової дипломатії Німеччини та Франції / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 157-182. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1476287
  Руденко М.В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 8-18. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1476288
  Кармазіна Н.В. Технології цілеорієнтованого управління розвитком регіональних промислових комплексів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
1476289
  Мурр П"єр Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мурр П"єр. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1476290
  Андрощук Г. Технології штучного інтелекту: можливості і небезпеки кримінального застосування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 16-24
1476291
  Голіян Н.Б. Технології як фактор економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 218-222.
1476292
  Скиба О.П. Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1476293
  Колесніченко С.В. Технологічна безпека будівельних сталевих конструкцій / С.В. Колесніченко. – Київ : Сталь, 2020. – 344, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316-344. – ISBN 978-617-676-158-7
1476294
  Костенко Г. Технологічна безпека: конкурентоспроможність і виклик / Г. Костенко, Є. Котух // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 33-35
1476295
  Гордієнко І.В. Технологічна взаємодія видів транспорту при організації доставки вантажів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 126-130
1476296
  Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 12-25. – ISSN 0131-775Х
1476297
  Козаченко І.В. Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 146-154. – ISSN 2312-5993
1476298
  Михальчук І. Технологічна детермінанта конкурентоспроможності України: стратегія подолання кризових явиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 285-290. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1476299
  Панкратова О.М. Технологічна і педагогічна складові нового освітнього середовища // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 56-57
1476300
  Бородіна Н.А. Технологічна карта дослідження впливу на навколишнє середовище автомобільних доріг загального користування / Н.А. Бородіна, Р.А. Варбанець // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 107-113 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1476301
  Серченко К. Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 170-180
1476302
   Технологічна компетентність майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін як складова його професійної підготовки / І.В. Манькусь, Л.С. Недбаєвська, В.М. Дармосюк, Р.В. Дінжос // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – C. 76-82. – ISSN 2413-1571
1476303
  Покришка Д.С. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-91.
1476304
  Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
1476305
  Дубєй Ю.В. Технологічна конкурентоспроможність національної економіки України в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 23-28. – ISSN 2222-4459
1476306
  Матюшенко І.Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 108-120. – ISSN 2222-0712
1476307
  Островерхова Н.М. Технологічна культура аналізу якості уроку // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 34-45


  Технологічна культура аналізу якості уроку базується на авторській концепції, з позиції якої урок розглядається як педагогічна система; її градація на підсистеми на засадах системно-диференційованого та синергетичного підходів; можливість і педагогічна ...
1476308
  Шебанін В.С. Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду / В.С. Шебанін, Д.Л. Кошкін, Д.О. Захаров // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 38-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
1476309
   Технологічна мінералогія залізорудних рибекітових метасоматитів Криворізького басейну / В. Стрельцов, Є. Євтєхов, А. Євтєхова, М. Шепелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-26. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Рибекітові метасоматити належать до поширених різновидів бідних магнетитових руд Первомайського, Ганнівського, Петрівського, Артемівського та деяких інших родовищ Криворізького басейну. Рибекітизація магнетитових кварцитів супроводжувалась зміною ...
1476310
  Манжула С. Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 149-162. – ISSN 2409-9260
1476311
  Шуляр В. Технологічна модель уроку вивчення літературного процесу в освітніх закладах різних типів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-13
1476312
  Дука А. Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основоположні ідеї теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, що дозволяють обґрунтувати витоки технологічної модернізації на основі інноваційної концепції. В статье проанализированы фундаментальные идеи теории экономического развития ...
1476313
  Филюк Г.М. Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 4-10


  Розкрито сутність понять "економічна безпека підприємства" та "технологічна модернізація". Обґрунтована необхідність технологічної модернізації вітчизняних підприємств в сучасних економічних умовах. Сформульовано пропозиції щодо активізації процесів ...
1476314
  Ориняк І. Технологічна наука: щоб бути попереду, треба швидше йти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 17
1476315
  Білоцерковець Н. Технологічна нейтральність та заборона дискримінації як ключові принципи державного регулювання електронних довірчих послуг: поняття та ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 103-109. – ISSN 2307-8049
1476316
  Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.145-159. – ISBN 966-654-025-8
1476317
   Технологічна оцінка клейковини зерна спельтоподібних форм пшениці / В.П. Карпенко, І.І. Мостов"як, В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Петренко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 192-198 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1476318
  Кулініч М.Т. Технологічна оцінка рекреаційної придатності аквально-терральних комплексів Середнього Подніпров"я // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 124-130. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено технологічну оцінку рекреаційної придатності Приканівського та Приудайського аквально-терральних комплексів (АТК). Технологічна оцінка рекреаційної придатності АТК об"єднала в собі дві шкали - оцінка придатності АТК для ...
1476319
  Ободовський О.Г. Технологічна парадигма розвитку малої гідроенергетики на річках Карпатського регіону / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Ю.О. Ободовський // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 51-60. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1476320
   Технологічна підсистема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про сучасні інформаційні та освітні комунікаційні технології Київського національного університету технологій та дизайну.
1476321
  Федулова Л.І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 20-38. – ISSN 1605-7988
1476322
  Герасимова Е.М. Технологічна реальність масових комунікацій як ресурсна можливість розвитку освіти постмодерну // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 10-15. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1476323
  Фаїзов А.В. Технологічна складова розширеного відтворення економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С.178-182. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1476324
  Трудова М.Є. Технологічна спеціалізація країн ЄС та України: порівняльний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 106-117. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1476325
  Федулова Л. Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1476326
  Федулова Любов Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1476327
  Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 22-24 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1476328
   Технологічна схема використання водно-балансової моделі Турка для регіональних симуляцій водного стоку на довгострокову перспективу / С.І. Сніжко, О.Г. Ободовський, О.Г. Шевченко, Ю.С. Дідовець, І.В. Куприков // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 80-82. – ISSN 2306-5680
1476329
   Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький : ФО-П Александрова М.В. – ISBN 978-966-2466-54-6
Вип. № 2. – 2017. – 196 с.
1476330
   Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький : ФО-П Александров М.В. – ISBN 978-966-2466-54-6
Вип. № 3. – 2018. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1476331
  Єгоров С.О. Технологічне брокерство / С.О. Єгоров, Я.В. Лук"яненко // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 10-11.
1476332
  Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1476333
  Назар І.Р. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Назар І.Б.; Тернопільский держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1476334
  Несхозієвський А.В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі систем контролю виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1476335
  Разумов-Фризюк Технологічне забезпечення електричного контролю багатошарових комутаційних плат в електронній техніці : автореф. дис. ... канд. технічних наук. : 05.27.06 / Разумов-Фризюк Є.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1476336
  Несхозієвська Т.М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей аркушепровідних систем друкарських машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвська Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1476337
  Шевченко С.М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей машин методами хіміко-термічної та алмазно-абразивної обробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Шевченко Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476338
   Технологічне забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів Національної гвардії України / І.К. Шаша, Р.О. Гончар, В.О. Темніков, В.В. Єманов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 62-66. – ISSN 2409-7470
1476339
  Сахно О.Г. Технологічне забезпечення несучої здатності дисків компресовра з жароміцних сплавів : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.01 / Сахно О. Г.; Запор. держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 25л.
1476340
  Цимбалюк Н.М. Технологічне забезпечення освітньої діяльності у сфері соціології // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 427-431
1476341
  Загребельний В.В. Технологічне забезпечення підвищеної зносостійкості швидкорізальної сталі Р6М5 комбінованими методами поверхневого зміцнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04, 13 / Загребельний Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476342
  Іванова В. Технологічне забезпечення професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (3), ч. 1. – С. 66-71. – ISSN 2706-6258
1476343
  Міхеєва О. Технологічне забезпечення профілактики булігу в закладі освіти // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 66-75. – ISSN 2618-0715
1476344
  Жаровський Андрій Мирославович Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Жаровський А. М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1476345
  Коротенко О.В. Технологічне забезпечення якості банкнот під час металографічного друку : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Коротенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політех. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476346
  Тріщук Р.Л. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при виготовленні інтегральних обкладинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Тріщук Руслан Любомирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476347
  Зигуля С.М. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей контактувальних пар аркушевих офсетних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Зигуля Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1476348
  Артамонова Г.В. Технологічне лідерство у світі: досвід Китаю та Японії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 24-32
1476349
  Матлак О.О. Технологічне оновлення економіки як пріоритетне завдання структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Запропоновано визначити пріорітети структурної політики виходячи із загальносвітових тенденцій структурних зрушень та особливостей існуючої структури національної економіки.
1476350
  Згуровський М.З. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто комплекс виконаних робіт з технологічного передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015—2020 рр.) і довгостроковому (2020—2030 рр.) часових горизонтах. З використанням методу Дельфі виявлено ...
1476351
  Федулова Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1476352
  Доценко Н.А. Технологічний аналіз можливостей сучасних цифрових платформ для вивчення майбутніми інженерами загальнотехнічних дисциплін // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 56-61. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1476353
  Прокопенко І.А. Технологічний арсенал системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 133-141. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1476354
  Кучеренко І. Технологічний аспект вивчення української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 2-7. – ISSN 0130-5263
1476355
  Пахомова О. Технологічний аспект гармонізації інтелектуальних й емоційних факторів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 9, ч. 2. – С. 44-49. – ISSN 2411-6548
1476356
  Манькусь І. Технологічний аспект підготовки викладачів фізики / І. Манькусь, Л. Недбаєвська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 79-87. – ISSN 1682-2366
1476357
  Чернецька Ю.І. Технологічний аспект ресоціалізації наркозалежної молоді / Ю.І. Чернецька, О.П. Бурик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 131-135. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1476358
  Шегда А.В. Технологічний аспект розвитку суспільного виробництва / А.В. Шегда, А.Л. Шестаков // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 5-16


  Розглядається вплив нових технологій на основні параметри суспільного виробництва. Аналізуються теоретичні підходи дослідження процесу становлення "нової економіки".
1476359
  Бондаренко В.І. Технологічний аспект функціонування віртуальної виставки в бібліотечному середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 225-227. – ISBN 978-966-02-7706-9
1476360
   Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок / В.М. Колодяжний, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, М.О. Цибинога // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 9-14
1476361
  Коломієць Л.В. Технологічний детерменізм в системі політичних поглядів Зб. Бжезинського: концепт "технотронного суспільства" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 265-275
1476362
  Коломієць Л.В. Технологічний детермінізм в системі методологічних принципів технократизму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 321-323. – ISSN 2076-1554
1476363
   Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України / [Федулова Л.І. та ін. ; за ред. Л.І. Федулової] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування України, 2011. – 656 с. : іл., табл. – Додатки: с. 608-655. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5986-7
1476364
  Відякіна М.М. Технологічний капітал як результат коеволюції традиційних чинників виробництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 209-211
1476365
  Довгаль І.В. Технологічний контекст поняття "соціальний діалог" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 276-281. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто теоретичний аспект поняття соціальний діалог, здійснено спробу розгляду соціального діалогу як соціальної технології. Розглянуто можливості застосування соціального діалогу як соціальної технології у межах соціологічного дискурсу.
1476366
  Коновалова Л. Технологічний концепт організації навчання фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 78-86. – ISSN 2312-5993
1476367
  Іванова В.В. Технологічний механізм інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 39-41
1476368
  Байдюк Л. Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання молодших школярів іноземних мов // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 6-11. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2706-6258
1476369
  Звєрєва Н.Л. Технологічний підхід до формування педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 161-169. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1476370
  Середа І. Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 295-298. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1476371
  Опачко М.В. Технологічний підхід у розробці теоретичного і практичного аспектів дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 116-121. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1476372
  Бабюк С.М. Технологічний підхід у формуванні інтересу до фізичної культури у молодших школярів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 18-22. – Бібліогр.: 4 назв.
1476373
  Симоненко Т. Технологічний підхід, до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 39-41. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальну проблему лінгводидактики середньої школи, а саме питання про основні принципи та дидактичні умови розроблення перспективних технологій, які можуть бути ефективними у процесі реалізації лінгвокультурологічного підходу до ...
1476374
  Атамась Г.М. Технологічний процес отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Атамась Г.М. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1476375
  Загрішева Н. Технологічний процес: правова охорона та бухгалтерський облік // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 99-109.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1476376
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1476377
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
1476378
  Салига П. Технологічний розвиток мережевих електронних журналів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 176-182


  Стаття присвячена технологічному розвитку мережевих електронних журналів. У статті описано початок мережевої видавничої справи в США 80-х років ХХ століття. Автором подано історію створення нових засобів масової комунікації та проаналізовано контент і ...
1476379
  Вакарчук Т.С. Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1476380
  Страшек С. Технологічний сектор США - інвестиційна "бульбашка"? / С. Страшек, Т. Кельц // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 397-413. – ISSN 1684-906Х
1476381
  Войтко С.В. Технологічний чинник економічного зростання в умовах сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1810-0546
1476382
  Бойко-­Гагарін Технологічні аспекти виготовлення фальшивих монет у Російській та Австро-Угорській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 67-76. – ISSN 2617-1929
1476383
  Малашевский О.С. Технологічні аспекти виробництва ліпної кераміки Черняхівської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 84-89. – ISSN 2227-4952
1476384
  Менжинська Н.В. Технологічні аспекти друкування лінійних штрихових кодів термотрансферним способом друку // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 31-35. – ISSN 2077-7264
1476385
  Омельченко М.М. Технологічні аспекти з консервації бібліотечних документів нестандартних форматів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-02-7337-5
1476386
  Бугра А. Технологічні аспекти індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення вищої математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 2 (28). – С. 29-33. – ISSN 2413-1571
1476387
  Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 47-50. – Бібліогр.: 4 назви
1476388
  Приходько Ю. Технологічні аспекти особистісно орієнтованої підготовки військових фахівців з вищою освітою // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 228-238. – ISSN 2617-1775


  "В статті досліджується проблема технології особистісно орієнтованої підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах".
1476389
  Варламов Є.М. Технологічні аспекти оцінки надійності, якості й екологічної безпеки допоміжного матеріалу для виготовлення транспортних трубопровідних систем / Є.М. Варламов, В.Г. Котух, К.М. Палєєва // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1476390
  Борисенко К.Б. Технологічні аспекти проведення навчальної практики майбутніх вчителів географії в класичному університеті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 216-223. – ISSN 2074-8922


  "...У статті аналізується проблема формування спеціальних компетентностей майбутнього вчителя географії, в процесі проведення навчальних практик, розкриті технологічні аспекти цих практик у класичному університеті."
1476391
  Шаповал С.В. Технологічні аспекти проектування деформаційних швів у будівлях і спорудах / С.В. Шаповал, М.О. Ткаченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 202-209. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1476392
   Технологічні аспекти реалізації автоматизованих систем машинного перекладу / БалабінВ.В, С.В. Ленков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 55-64


  У статті розроблено технологічні аспекти щодо автоматизації машинного перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програчного забезпечення, що використовуються для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані ...
1476393
  Кирик В.Л. Технологічні аспекти реалізації екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 339-361
1476394
  Тесля Ю. Технологічні аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами / Ю. Тесля, Ю. Хлевна, О. Єгорченков // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (14). – С. 128-135. – ISSN 2411-5363


  "Підгрунтям мета-методології управління проектами є інструменти орієнтовані на умови проектно-орієнтованих підприємств – конкретизованих методологій управління проектами (КМУП). Для їх ефективного використання необхідна розробка деякого технологічного ...
1476395
  Рабулець О. Технологічні аспекти створення електронного видання "Словники України" // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
1476396
  Куценко Ю.М. Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 165-173. – ISSN 2078-0877
1476397
  Руденко Л.А. Технологічні аспекти формування комунікативної культури фахівців соціального захисту // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 180-185. – ISSN 2078-4643


  Обгрунтовується доцільність використання у процесі формування комунікативної культури майбутніх фахівців соціального захисту комплексу суічасних педагогічних технологій, що визначають структуру і зміст навчально-пізнавальної діяльності студентів, ...
1476398
  Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Лукінюк; МОНУ; НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 436с. – ISBN 978-966-622-247-6


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1476399
  Стадник В.В. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури АПК: ретроспектива і перспектива для України / В.В. Стадник, П.Г. Іжевський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6792
1476400
  Дука А.П. Технологічні детермінанти сучасних процесів економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 4-7. – ISSN 2306-6806
1476401
  Грищенко О.М. Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій в присутності йонів металів змінної валентності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / О.М.Грищенко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1476402
  Благодір О.Л. Технологічні закономірності фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками флексографічного друку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Благодір Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476403
  Тетерещенко Н.М. Технологічні засади вирощування гірчиці білої в умовах нестійкого зволоження Правобережного Лісостепу / Н.М. Тетерещенко, В.С. Шапран // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 97-107 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1476404
  Фененко В.І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар"єрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Фененко В.І.; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1476405
  Вощевська О. Технологічні засади підготовки інженерів-аграрників у США / Ольга Вощевська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-51
1476406
  Літвінов Ю.І. Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 81-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1476407
  Баркова О.В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 40 назв
1476408
  Козлова А. Технологічні імперативи впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначені чинники впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки. Досліджено основні технологічні імперативи агросектору в системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано стратегічні пріоритети міжнародного аграрного ...
1476409
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано технологічні інновації як важливий мотиватор змін у видавничій галузі. Здійснено їх типологічну класифікацію та наведено визначення терміна. Встановлено основні напрями, де вони можуть використовуватися. The paper analyzes the ...
1476410
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як прогресивний фактор розвитку сучасного видавничого ринку // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 88-90. – ISSN 2307-6194
1476411
   Технологічні карти механічногопрактикуму. – Ужгород, 1979. – 115 с.
1476412
   Технологічні карти оптичного практикуму. – Ужгород : УжДУ, 1979. – 84с.
1476413
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 1 (9). – 2014. – Резюме мовою статті
1476414
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 2 (10). – 2014. – Резюме мовою статті
1476415
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько ; [за ред. З.А. Стоцька] ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 966-8450-09-4
1476416
  Лебедь О.М. Технологічні методи керування структурою епітаксійних шарів і монокристалів GAAS : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лебедь О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1476417
  Іоргачов Д.В. Технологічні можливості підвищення довговічності інструменту для виробництва волокно-оптичних кабелів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Іоргачов Д.В.; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 18с.
1476418
  Гонтарь Р.Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1476419
  Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1476420
  Головко Леонід Федорович Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.07 / Головко Леонід Федорович; КПІ. – К., 1994. – 32л.
1476421
  Тарнавський А Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в"язкотекучому стані : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Тарнавський А.Б.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1476422
  Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки : [навчальний посібник] / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-657-346-2
1476423
  Симоненко Володимир Іванович Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар"єрним складуванням відходів гірничого виробництва : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.03 / Симоненко В.І.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 33 назв.
1476424
  Скиба В.М. Технологічні основи тиражної стабільності друкарських форм : монографія / Василь Скиба ; за заг. ред. О.М. Величко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-439-597-4
1476425
  Бойко-Гагарін Технологічні особливості використання пуансонівпри карбуванні монет у XV-XVIII ст.: переваги та недоліки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 37-41


  У статті розглянуто особливості використання пуансонів у процесі карбування монет в добу Середньовіччя та Нового часу. Наведено класифікацію пуансонів, перераховані переваги та недоліки їх використання. В статье рассмотрены особенности использования ...
1476426
  Рижова О.О. Технологічні особливості живопису ікон XVIII ст. київського походження // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1476427
  Сарапулова О.О. Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку / О.О. Сарапулова, В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 18-26. – ISSN 2077-7264
1476428
  Коцюба Є.Ю. Технологічні особливості оцифрування цінних та унікальних документів наукової бібліотеки // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-02-7337-5
1476429
  Гуйтор М. Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 93-102. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1476430
  Устинова Н. Технологічні особливості розвитку творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 37-45.
1476431
  Лозинський В.А. Технологічні особливості створення великомасштабного топографічного плану Львівського міського полігону твердих побутових відходів комбінованим методом / В.А. Лозинський, В.І. Нікулішин, Т.Я. Ільків // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 65-75 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 73-75. – ISSN 2414-9993
1476432
  Лікарчук Д.С. Технологічні особливості сучасних політичних комунікацій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 123-130


  В статті аналізуються технологічні особливості сучасних політичних комуні- кацій. Характеризуються різноманітні сучасні засоби політичних комунікацій, розк- ривається місце політичної діяльності в комунікативному просторі. The article analyzes the ...
1476433
  Атаманова Ю. Технологічні парки в Україні: аналіз концептуально-правового підгрунтя та законодавчої досконалості // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-21.
1476434
  Постригань Т. Технологічні парки на базі університетів Франції: питання правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 73-78. – ISSN 2308-0361
1476435
   Технологічні парки України, 2002. – 184 с. – На обкл. і тит. листі укр., рос. англ. мовами
1476436
  Зробок О.О. Технологічні парки України: особливості функціонування та зарубіжний досвід / О.О. Зробок, І.В. Макалюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 63-71. – ISSN 2310-5534
1476437
  Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1476438
  Мазур А.А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А.А. Мазур, С.В. Пустовойт // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 3. – С. 59-72. – ISSN 1815-2066


  Проаналізовано результати інноваційної діяльності технологічних парків України за 2000-2012 рр.
1476439
  Фомічова Н.В. Технологічні переваги участі нових індустріальних країн у міжнародному поділі праці (на прикладі Сінгапура) / Н.В. Фомічова, А.О. Лук’яненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 128-134
1476440
  Ліфанова Я.В. Технологічні питання удосконалення роботи організації сучасними засобами реінжинірингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 164-168. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1476441
   Технологічні підходи щодо формування цифрового зображення об"єктів місцевості при дистанційному зондуванню землі із фото та радіолокаційних систем / В.А. Дружинін, М.М. Степанов, Г.Б. Жиров, В.М. Трофимчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 32-43. – ISSN 2524-0056
1476442
  Карлюк Г.В. Технологічні платформи як інструмент науково-технічної та інноваційної політики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 81-86. – ISBN 978-966-479-052-6
1476443
  Федулова Л.І. Технологічні платформи як механізм інтеграції освіти, науки та виробництва // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 82-87. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742


  Розкрито сутність технологічних платформ як механізму взаємодії освіти, науки та бізнесу у напрямі реалізації інноваційної моделі розвитку економіки. Визначено та обгрунтовано передумови участі освітніх установ (університетів) у формуванні та ...
1476444
  Гратило О.Д. Технологічні прийоми вирощування ярих злако-бобових сумішок на зерносінаж в умовах зрошення на півдні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Гратило О. Д.; Укр. арар. акад. наук, Ін-т зернового гос-ва. – Дніпропетровськ, 1997. – 12л.
1476445
  Кована О.О. Технологічні прийоми підвищення якості урожаю та продуктів переробки сортів і форм винограду нової селекції ННЦ "ИВіВ ім. В.Є.Таїрова" : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Кована Олена Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова". – Одеса, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476446
  Соловко І.Т. Технологічні процеси одержання моно- та армованих ливарних пінополістиролових моделей з використанням фізичних методів їх теплової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Соловко Ірина Тимофіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476447
  Бочковський А.П. Технологічні процеси та підприємства : навч. посібник / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Юридична література, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-155. – (Серія "Охорона праці при проектуванні технічних систем" ; кн. 3). – ISBN 978-966-419-318-1
1476448
  Лаврук В.В. Технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 15-19 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1476449
  Бутенко Л.Л. Технологічні ракурси методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 5-13. – ISSN 2227-2747
1476450
  Мицюк С.В. Технологічні та економічні чинники забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 210-212.
1476451
  Цареградська Т.Л. Технологічні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол : Автореф... канд. из. мат.наук: 01.04.07 / Цареградська Т. Л.; КУ. – Київ, 1994. – 25л.
1476452
  Демківський Є.О. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання / Є.О. Демківський, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В статті аналізується стан розвитку електронної освіти в Україні та закордоном. Перша форма електронної освіти - дистанційне навчання - з розвитком методологій викладання та технічних умов трансформується у змішане навчання, яке поєднує всі можливі ...
1476453
  Бойчук Ю. Технологічні та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні / Ю. Бойчук, Я. Опанасенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – C. 71-76. – ISSN 1562-529Х
1476454
  Сопіга В.Б. Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 95-102. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1476455
  Соловйов В.П. Технологічні та соціальні передумови індустріальних революцій: крок до майбутнього // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 348-355. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1476456
  Котов Б.І. Технологічні та теплоенергетичні основи підвищення ефективності і сушіння рослинної сировини : Автореф... д-ра техн.наук: 05.20.01 / Котов Б.І.; Ін-т механізації та електрифікації аграрн. наук. – Глеваха, 1994. – 40л.
1476457
  Андрощук Г. Технологічні тренди цифрової трансформації світової економіки // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 13, 22-23
1476458
  Андрощук Г. Технологічні тренди четвертої промислової революції: аспекти інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 48). – С. 30-31
1476459
  Названова Л. Технологічні фактори менеджменту організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; вип. 41)


  Розглядаються технологічні фактори менеджменту організації, особливості сучасних технологій та методичний підхід практичного використання технологічних факторів у діяльності підприємства.
1476460
  Бацуровська І. Технологічні характеристики систем управління магістерською освітою // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 155-165. – ISSN 2077-1827


  "В даній статті розглядаються технологічні характерстики систем управління магістерською освітою".
1476461
  Коноваленко А.С. Технологічні чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 65-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1476462
  Степанюк К.І. Технологічно-проектувальні уміння магістрів початкової освіти: сутність, стан та напрями формування. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 114-117. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1476463
  Косович В.М. Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 38-42. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1476464
  Мигаль В.П. Технологічно успадковані стани кристалів А"В" : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.02.01 / Мигаль В.П.; НАНУ, Ін-тут монокристалів. – Харків, 2002. – 32 с.
1476465
  Сорока В. Технологію "підгледіли" у природи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Вероніка Жукова та Катерина Щурська - автори біотехнології очищення стічних вод з одночасним отриманням водню ввійшли до числа освітян, котрі отримали премію Верховної Ради.
1476466
  Твердохліб Іван Петрович Технологія "data mining" як інструментальний засіб удосконалення методології прогнозування соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 247-258. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано модель пошуку в базі даних моніторингів точності прогнозів прихованих залежностей якості соціально-економічних прогнозів від чинників, які характеризують процес передбачення. Описано результати аналізу такої бази даних засобами ...
1476467
  Тохтамиш О. Технологія "WINGS" як засіб протидії насильству стосовно жінок з групи підвищеного ризику / О. Тохтамиш, В. Пархоменко, А. Сарнацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-46. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються функціональні складові комплексної профілактичної та реабілітаційної технології "WINGS" (Women Initiating New Goals of Safety), розробленої групою соціальної інтервенції Колумбійського університету (США), з метою зниження ризику ...
1476468
  Коробова І.В. Технологія "портфоліо" у методичній підготовці майбутніх учителів фізики // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 183-187. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1476469
  Ліфтон Р.Дж. Технологія "промивки мізків" : психологія тоталітаризму : [пер. з англ.] / Роберт Джей Ліфтон. – Харків : Vivat, 2016. – 414, [2] с. – Пер. за вид.: Thought reform and the psychology of totalitarism: a study of "brainwashing" in China / Robert Jay Lifton. – ISBN 978-617-7269-94-5


  Поки ми спимо, їмо і ходимо на роботу, нами керують. Ми рідко замислюємося про те, що наші думки — це не внутрішні імпульси, а результат застосування тоталітарної технології «промивки мозку». Де вперше почали застосовувати блюзнірську технологію ...
1476470
  Шкирта І.М. Технологія Big Data: сутність, можливості для бізнесу / І.М. Шкирта, В.Ф. Лазар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
1476471
  Рудковський А. Технологія blockchain та ринок страхування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
1476472
  Першукова О. Технологія CLIL як вияв актуалізації міждисциплінарних зв"язків у сучасній вищій технічній освіті зарубіжних країн // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 207-208. – ISBN 978-617-7263-79-0
1476473
  Вецнер Ю.І. Технологія NPCa-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Вецнер Юлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1476474
  Бутирська І.В. Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем / І.В. Бутирська, А.В. Мангул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1476475
  Кондрашов М.М. Технологія STEM-навчання в системі підготовки майбутніх фахівців до іншомовного спілкування // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 107-112. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1476476
  Бойко М.М. Технологія SWOT-аналізу в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя у педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 13-22. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1476477
  Антонов В.М. Технологія автоматизованого формування без даних довідково-бібліографічної інформації / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42-44
1476478
  Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1476479
  Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1476480
  Одинець Т. Технологія аквафітнесу в структурі особистісно-орієнтованої програми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом / Т. Одинець, М. Левченко // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 63-68 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2221-1217
1476481
  Осадчук Н.П. Технологія акмеологічного супроводу культурологічної підготовки майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 210-215. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1476482
  Крак Ю.В. Технологія аналізу емоційних станів обличчя людини для правильного розуміння жестової мови / Ю.В. Крак, Г.М. Єфімов, А.С. Тернов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 140-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу аналізу мімічних проявів в контексті задачі аналізу жестової мови. Запропоновано інформаційну технологію для автоматичного визначення довільного емоційного стану конкретної людини, як опуклої комбінації деяких базових станів. The ...
1476483
  Полунєєв Ю.В. Технологія антикризового управління як основа сучасного прискореного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 66-69
1476484
  Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу : Монографія / М.П. Лебедик; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 305с. – ISBN 966-7971-01-05
1476485
  Урусова З.П. Технологія аудиту інтелектуального капіталу / З.П. Урусова, Р.М. Гиря // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 52-59. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
1476486
   Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах : монографія / Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів, С.В.Фраєр ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1010-9
1476487
  Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1476488
  Артамонова Н. Технологія блокчейн як об"єкт промислової власності: характеристика патентної активності / Н. Артамонова, Е. Лерантович // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – C. 60-71. – ISSN 2308-0361
1476489
  Лапко О.О. Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор / О.О. Лапко, О.С. Солосіч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
1476490
  Солодовнік О.О. Технологія блокчейн: суть і перспективи використання в системі державних фінансів України / О.О. Солодовнік, К.І. Докуніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (518) : Новітні способи відмивання грошей з використанням фінансових установ. – C. 126-131. – ISSN 2222-4459
1476491
  Сігайов А.О. Технологія блокчейну як нова схема економічної діяльності України та світу / А.О. Сігайов, А.І. Агапова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 36-39
1476492
  Окландер М. Технологія брендінгу страхової компанії / М. Окландер, Л. Новошинська, О. Чукурна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1476493
  Криштальова В.С. Технологія в"язання дитячих виробів / В.С. Криштальова. – Київ, 1981. – 200с.
1476494
  Єфіменко В.М. Технологія веб-квест на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 7/8 (521/522), березень. – С. 8-15


  "З настанням XXI століття визначився новий етап розвитку освіти. Інформаційний бум, активне формування ринкових відносин у країні, складні економічні й соціальні умови вимагають підготовки випускників освітніх закладів до готовності самостійно ...
1476495
  Маслій Н.Д. Технологія взаємозв"язку білінгової системи банку з клієнтами-партнерами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 55-62. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1476496
  Перович Л. Технологія вибору оптимального місця розташування сонячних електростанцій з використанням дистанційного зондування землі та ГІС-технологій / Л. Перович, Д. Кереуш // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78. – ISSN 2414-9993
1476497
  Зубко Є.І. Технологія виготовлення контактних систем монокристалічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Зубко Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1476498
  Єфіменко К.Г. Технологія видання фізико-географічних карт / К.Г. Єфіменко, А.М. Краснова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 375-376
1476499
  Шульц Р.В. Технологія визначення деформацій опор резервуарів за даними наземного лазерного сканування / Р.В. Шульц, Б.Р. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 14-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1476500
  Тарасова С.М. Технологія викладання біологічних дисциплін у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 99-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1476501
  Рева Ю.В. Технологія використання гумору на уроках фізики як форма створення позитивного мікроклімату та активізації навчального процесу // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 127-134. – ISBN 966-594-1230-1
1476502
  Олещук П.М. Технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені перспективи Інтернет-форумів для організації політичної комунікації. Показано основні напрямки використання форумів для реалізації політичних завдань: просування політичних проектів, робота з цільовими аудиторіями. Визначено засоби ...
1476503
   Технологія використання плавання у поза академічних заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ / Л. Козіброда, В. Стадник, О. Безгребельна, В. Осінчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1476504
  Триус Ю.В. Технологія використання рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 141-151. – (Серія: Педагогічні науки)
1476505
  Пололій Наталія Михайлівна Технологія вилучення золота і срібла з промислових відходів та рудних концентратів активованими ціанистими розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Пололій Наталія Михайлівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1476506
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1476507
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
1476508
  Козуб С.М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Козуб С.М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476509
  Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірююваних величин часовими інтервалами : монографія / Ю.В. Шаьатура ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-641-333-1
1476510
  Проценко М.А. Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Проценко Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1476511
  Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.К. Лукашов ; [ред. Т.Г. Чернишова]. – Суми : Сумский державний університет, 2012. – 228, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 213-228. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 979-966-657-409-4
1476512
   Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ "Таврійські свині" / В.С. Топіха, В.Я. Лихач, С.І. Луговий, О.І. Загайкан, П.О. Шебанін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 48-54 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1476513
  Дебринюк Ю.М. Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України : монографія / Ю.М. Дебринюк, Г.Т. Криницький, Я.П. Целень. – Львів : Камула, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-433-139-2
1476514
  Булат А.Г. Технологія вирощування стандартних сіянців сосни звичайної в умовах закритого грунту / А.Г. Булат, О.П. Трунов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 198-205 : табл. – Бібліогр.: с. 205. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1476515
  Галімов С.М. Технологія вирощування та оцінка кнурів за власною продуктивністю в умовах СГПП "ТЕХМЕТ- ЮГ" Миколаївської області // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 162-170 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
1476516
  Нікітіна Ж.В. Технологія високоволокнитсих біологічно активних добавок з антиоксидантною та ліполітичною активностями : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.20 / Нікітіна Ж. В.; Одес. держ. акад. харч. тегнол. – Одеса, 1999. – 17с.
1476517
  Семенюк О.А. Технологія виховання сміхом від Андрія Крижанівського (або роль гумористичного твору в навчанні і вихованні учнів) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 2 (222). – С. 5-8
1476518
  Нісімчук А.С. Технологія виховання студентів факультетів фізичної культури: теорія і практика / А.С. Нісімчук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 239с. – Бібліогр.: с.226-238. – ISBN 966-7294-91-9
1476519
  Дмитрик І.С. Технологія виховного процесу. / І.С. Дмитрик, Я.І. Бурлака. – К., 1991. – 70с.
1476520
  Соловей М.І. Технологія виховної діяльності в університеті / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 37-49. – ISSN 2411-5983
1476521
  Ситніченко В. Технологія виходу на ринок ЄС / В. Ситніченко, Я. Козловський, І. Чеглатонєв // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 57-61.
1476522
  Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1476523
  Василенко Г.Л. Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної / Г.Л. Василенко, О.В. Рябоконь, Л.Ф. Слободянюк // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 30-36. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1476524
  Самодрин А.П. Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах профільно-диференційованої школи (формування профілів 5-11(12), 5-9 класів гімназії, 8-11(12) класів ліцею) / А.П. Самодрин, Н.М. Куліш, О.В. Забєліна; Ін-т економіки та нових технологій. – Кременчук : ІЕНТ, 2001. – 78с. – ISBN 966-7454-27-4
1476525
  Юхименко А.І. Технологія відновлення експлуатаційної спроможності деформованих будівель управлінням жорсткості основ фундаментів / А.І. Юхименко, Р.В. Самченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 116-120 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1476526
  Погорілий С.Д. Технологія віртуалізації. Динамічна ре конфігурація ресурсів обчислювального кластера / С.Д. Погорілий, І.В. Білокінь, Ю.В. Бойко // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 1028-9763
1476527
  Білоконь І.В. Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 54-66. – ISSN 1028-9763


  Наведено організаційну структуру динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин та проаналізовано особливості функціонування її компонент. Запропоновано концепцію побудови автоматичної системи ...
1476528
  Гунько Н. Технологія внесення змін та доповнень до законів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 153-159. – ISSN 2
1476529
  Пшеничний Г В. Терещенко Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 106-114 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1476530
  Ніколайчук В Технологія водорегулювання для суміщенних систем на дернових гнрунтах західного Полісся : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ніколайчук В А.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1993. – 19л.
1476531
  Самойленко О. Технологія впровадження конструктивної моделі підготовки бакалаврів із кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 199-206. – ISSN 2411-1317
1476532
  Муренець І.Г. Технологія впровадження методичного забезпечення якості управління на промислових підприємствах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 263-268. – ISSN 2222-4459
1476533
  Мозгова Л. Технологія гендерної літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 6-10. – ISSN 0130-5263
1476534
  Філатова О.С. Технологія гри в іронічному дискурсі автора - "трикстера" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 243-250
1476535
  Кучугуренко П.В. Технологія дерева / П.В. Кучугуренко. – Х-К, 1933. – 291с.
1476536
  Алієв Х.М. Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 11-20. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1476537
  Гавриленко К.О. Технологія дистанційного навчання у процесі організації самостійної роботи студентів спеціальності 015 "Професійна освіта. Комп"ютерні технології" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 148-153. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям застосування технології дистанційного навчання у процесі організації самостійної роботи студентів спеціальності 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології. З’ясовано, що основною метою дистанційного навчання студентів ...
1476538
  Корольсий В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі / В. Корольсий, А. Капіносов, І. Лов"янова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 51-56. – ISSN 0131-6788
1476539
  Єфімов Г.М. Технологія для моделювання і розпізнавання емоцій на обличчі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається інформаційна технологія для автоматичного визначення і розпізнавання довільного емоційного стану обличчя людини як випуклої комбінації деяких базисних емоційних станів. The information technology for the automatic defining ...
1476540
   Технологія домашнього консервування. – вид. 2-те. – К, 1976. – 144с.
1476541
   Технологія домашнього консервування. – вид. 3-те. – К, 1977. – 144с.
1476542
   Технологія домашнього консервування. – вид. 4-те. – К, 1979. – 144с.
1476543
   Технологія домашнього консервування. – 6-те вид., випр. і доп. – К, 1986. – 134с.
1476544
   Технологія домашнього консервування. – 6-е вид.,виправл. і доп. – Київ : Техніка, 1986. – 135с.
1476545
  Гончарова Н. Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 46-56. – ISBN 978-966-544-404-5
1476546
  Гарбар Г. Технологія дослідження гостинності як соціального явища // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 82-89. – ISSN 2078-1016
1476547
  Безродний Д. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослідженнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпоперечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. ...
1476548
  Каніщенко О.Л. Технологія досліджень зарубіжних ринків // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31.
1476549
  Шаблій І.В. Технологія друкарських процесів : Навчальний посібник для поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.В. Шаблій. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 208с. – ISBN 5-8326-0111-4


  Розглянуто конструкції різноманітного поліграфічного друкарського облад-нання, технологічні характеристики основних вузлів та особливості засобів керування ними.
1476550
  Моїсєєв О. Технологія експертної профілактики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 46-52
1476551
  Хворост М.В. Технологія експлуатації міських електричних систем з тяговими навантаженнями на базі енерго- та ресурсозбереження / М.В. Хворост, І.В. Доманський, В.О. Васенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 16-27 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1476552
  Прищепа С.В. Технологія екстрагування нових подій за визначеною тематикою із соціальної мережі Twitter // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 3. – С. 65-73. – ISSN 1560-9189
1476553
  Матюхов Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Матюхов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476554
  Демська Н.П. Технологія електричних міжз"єднань модулів електронної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Демська Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1476555
  Купрін О.В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі амоній нітрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Купрін О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1476556
  Ісаєва Ганна Технологія ефективної лекції на уроках географії у старшій школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1476557
  Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / В.А. Нищета. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 4(65)). – ISBN 978-611-00-0104-5
1476558
  Юдін О.К. Технологія забезпечення функціональної безпеки інтегрованої інформаційної системи Держприкордонслужби на стадії модернізації / О.К. Юдін, М.А. Стрельбіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2017. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-617-7457-45-8
1476559
  Платоненко А.В. Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв"язку на основі вдосконалення парольних політик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Платоненко Артем Вадимович ; М-во освіти і науки України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАН України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1476560
  Дмитренко В.С. Технологія завадостійкого кодування для систем автоматизованого управління мобільними об"єктами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Василь Степанович Дмитренко;Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476561
  Міщенко Н. Технологія законотворчості у Федеративній Республиці Німеччина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 13-14.
1476562
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1476563
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту
1476564
  Пікус Р.В. Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні / Р.В. Пікус, Г.І. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 57-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1476565
   Технологія зв"язаного азоту : підруч. для студ. хім. ф-тів вищ. навч. закл. / Л.Л. Товажнянський, О.Я. Лобойко, Г.І. Гринь, І.О. Слабун, М.І. [та ін.] Ворожбіян; [Л.Л. Товажнянський та ін.] ; за ред. О.Я. Лобойка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 528-532. – ISBN 978-966-384-070-3
1476566
  Шльонський П.С. Технологія зварювання вибухом мідно-алюмінієвих коаксіальних струмопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Шльонський Павло Сергійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476567
  Барцицька А.А. Технологія злочинної діяльності як елемент криміналістичної характеристики окремих категорій злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 121-124. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1476568
  Крикун В.Д. Технологія змішанного навчання: теорія і практика формування іншомовної компетентності : навч.-метод. посіб. / [В.Д. Крикун]. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.121-127 та в кінці частин
1476569
  Олійник Н.Ю. Технологія змішаного навчання інформатики іноземних студентів підготовчого відділення // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 29-30
1476570
  Балик Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н. Балик, Г. Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 9-17. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано сучасні підходи до визначення технології змішаного навчання. Розглянуто іннова-ційний підхід до організації навчального процесу, заснований на поєднанні традиційного навчання із на-вчанням у режимі on-line на прикладі курсу «Сучасні ...
1476571
  Рябошлик В. Технологія і криза: історична ретроспектива кількісного опису // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1810-3944
1476572
  Полякова Г. Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу.. / Г. Полякова, І. Литовченко, Г. Білоконенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 91-112. – ISSN 2312-5993
1476573
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (35). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476574
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (36). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476575
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (37). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476576
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476577
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (39). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1476578
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476579
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476580
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476581
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476582
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476583
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476584
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476585
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476586
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476587
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (49). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476588
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (50). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476589
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (51). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476590
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (52). – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476591
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (53). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476592
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (54). – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476593
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (55). – 2017. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476594
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (56). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476595
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (57). – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476596
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (58). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476597
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (59). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476598
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (60). – 2018. – 73, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476599
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (61). – 2018. – 98, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476600
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (62). – 2018. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476601
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (63). – 2019. – 142, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1476602
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (64). – 2019. – 72, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476603
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (65). – 2019. – 123, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476604
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (66). – 2019. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1476605
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1/2 (67/68). – 2020. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476606
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (69). – 2020. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476607
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (70). – 2020. – 131 c. – Резюме укр., англ. мовами
1476608
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського ВПІ, 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (71). – 2021. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1476609
  Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навчальні посібники / А.І.Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335, [1] с. – Бібліогр.: c. 316-335 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-844-0
1476610
  Новохацька Н.А. Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі / Н.А. Новохацька, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1476611
  Нісімчук А.С. Технологія інноваційної освіти : монографія / Андрій Нісімчук, Олег Падалка, Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 452, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-451. – ISBN 978-617-517-173-8
1476612
  Вітер М.Б. Технологія інтеграції електронних інформаційних ресурсів державних органів на основі WEB-серверів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 47-50. – Бібліогр.: 11 назв.
1476613
  Стрельніков В. Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 19-24. – ISSN 2075-1478
1476614
  П"ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів вищої школи / П"ятакова Г.П. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 119, [1] с. : іл., табл. – На обкл. прізвище авт.: Пятакова. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-613-627-8
1476615
  Задонцев Ю.В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задонцев Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1476616
  Шигаль Д.А. Технологія історико-порівняльного методу М.М. Ковалевського // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 41-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1476617
  Панчева Г.М. Технологія кадмійвмісних багатошарових покриттів з фотоелектричними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панчева Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1476618
  Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1476619
  Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1476620
  Гармаш Б.К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гармаш Богдан Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476621
  Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476622
  Денисова Світлана Павлівна Технологія категорій семантики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15, 10.02.02. / Денисова Світлана Павлівна; Київ. держ. лінгвістич. універ-тет. – К., 1996. – 500л. – Бібліогр.:л.406-450
1476623
  Готра В.В. Технологія кластеризацїі підприємств туристично-рекреаційної галузі Закарпаття: етапи та переваги // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 168-171.
1476624
  Вітер М.Б. Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні / М.Б. Вітер, Х.О. Засадна, О.В. Тищенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 263-268. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1476625
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Виноградська; МОНУ; ЕКОМЕН. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 780с. – ISBN 966-364-197-5
1476626
   Технологія комп"ютерного моделювання об"єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання / С.Ю. Суліменко, К.О. Сазонов, В.О. Анпілогова, Ж.Г. Левіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 195-201. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1476627
  Іванченко Л.В. Технологія комплексного перероблення полімінеральних руд Прикарпаття методом сульфатного вилуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1476628
  Дворщенко О. Технологія комплексного рейтингового оцінювання результативності індивідуальної діяльності наукових співробітників / О. Дворщенко, В. Куліков, Т. П"ятчаніна // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2017. – Vol. 5, issue 1 (8). – С. 12-20. – ISSN 2411-1031
1476629
  Копитова Л.С. Технологія комунікативної діяльності політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 410-421
1476630
  Лемак В. Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 1026-9932
1476631
  Кушнір В.А. Технологія конструювання квадратних рівнянь і систем лінійних алгебраїчних рівнянь з параметрами в Maple-середовищі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 7-24. – ISSN 1998-6939
1476632
  Васьківська С.В. Технологія консультативної взаємодії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / компанія "СОЦИС-ПРЕС;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1-21.
1476633
  Наливайко О.Б. Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх сімейних лікарів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 27-31. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
1476634
  Рева Ю.В. Технологія концентрованого навчання - одна із найважливіших основ цілісного інтегрального освітнього простору / Ю.В. Рева, С.В. Пивовар // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 155-163. – ISBN 966-594-258-3
1476635
  Рященко В.П. Технологія координації реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1476636
  Тарасов В.О. Технологія корекції неплощиності поверхні лінійної напрямної / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 70-74. – ISSN 2520-6524
1476637
  Супрун-Крестова Олена Юріївна Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.18.02 / Супрун-Крестова О. Ю.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1476638
  Міщенко Тетяна Технологія критичного мислення і урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1476639
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – 3-е вид. – К., 1980. – 294с.
1476640
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – К., 1985. – 266с.
1476641
   Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід / С. Вижва, В. Онищук, М. Рева, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються особливості методики петроелектричних досліджень гірських порід, яка застосовується в лабораторії петрофізики ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведені та проаналізовані ...
1476642
  Тірон-Воробйова Технологія лізоцимовмісних біополімерних комплексів рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
1476643
  Щербак М.В. Технологія ліквідації нафтових забруднень для безпеки водних екосистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Щербак М.В. ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1476644
  Копусь О.А. Технологія лінгводидактичної підготовки майбутніх магістрів-філологів засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 141-147. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті визначено найефективніші власне методичні принципи дистанційного навчання; описано "кейс"-технологію, TV-технологію, мережеву та змішану технології дистанційного навчання; описано комплекс взаємопов"язаних підходів до побудови моделі ...
1476645
  Рамадан О.І. Технологія лобіювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1476646
  Петік І.П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерин-етанол : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1476647
  Арутюнян Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Арутюнян Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1476648
  Добровольський В.І. Технологія матеріалів / В.І. Добровольський, М.Г. Чумаг. – К, 1962. – 280с.
1476649
  Якубовська Малгожата Брунонівна Технологія матеріалів та товстоплівкових структур високої теплопровідності на основі C-BN : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.06 / Якубовська М.Б.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1476650
  Нікіфоров В.М. Технологія металів / В.М. Нікіфоров. – К., 1953. – 400с.
1476651
  Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 71 назв.
1476652
  Куниця К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Куниця Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476653
  Кондрацька Г.Д. Технологія навчання фізичних вправ в новій українській школі / Г.Д. Кондрацька, В.О. Редчиць, І.М. Жукова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 308-313 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1476654
  Перепеліцин С.О. Технологія налаштування радіомережі в умовах завад інтеграцією методів маршрутизації та самонавчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Перепеліцин Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476655
  Кух А.М. Технологія наочного навчання як педагогічна інновація / А.М. Кух, О.М. Кух // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 19-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Метою статті є обгрунтування технології наочного безпосереднього навчання, яке дозволяє у собі реалізувати положення STEM-освіти, зокрема STREAM (R-resourse (дослідження) та технологій SMART, електронного і мобільного навчання.
1476656
  Волинюк Д.Ю. Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Волинюк Д.Ю.; Національн. університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1476657
  Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів / Н.Я. Карханіна. – Київ : Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 328 с.
1476658
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Оспіщев В.І., Кривошей В.В. ; МОНУ ; Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-025-1
1476659
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посібник / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 242-253. - Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-971-3
1476660
  Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 308с. – ISBN 966-340-173-7
1476661
  Балагура І.В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1476662
  Клименко Н.С. Технологія націоналізації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 140-144


  Виявлено цілі націоналізації та розглянуто технологію її як підсистему організації, яка залучає такі складові: фізичні об"єкти, технологічні процеси, ноу-хау - знання, інформацію, які необхідні для здійснення технологічних процесів.
1476663
  Павлов Б.А. Технологія неорганічних речовин / Б.А. Павлов, Г.С. Соловйов. – К., 1955. – 156с.
1476664
   Технологія неправди. – К, 1971. – 190с.
1476665
  Меншун В. Технологія оббріхування та методи її формування // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 8-9. – ISSN 0868-8117


  "Йдеться про Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та його ректора, Героя України, академіка НАНУ Л.В. Губерського".
1476666
  Нестеровський В.А. Технологія обробки бурштину у давньоруський час / В.А. Нестеровський, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 310-316. – ISSN 2227-4952
1476667
  Бурбело С.М. Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурбело Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 24, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
1476668
  Поперенко Л.В. Технологія обробки оптичних поверхонь : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.В. Поперенко, Ю.Д. Філатов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 166с. – ISBN 966-594-564-5
1476669
  Іноземцев Г.Б. Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві / Г.Б. Іноземцев, О.В. Окушко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 36-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1476670
  Перепелиця О.П. Технологія обробки фотокіноматеріалів / О.П. Перепелиця, Н.Г. Грезіна. – К., 1992. – 528с.
1476671
  Нешта А.О. Технологія оброблення внутрішніх різей методом безцентроїдного огинання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Нешта Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
1476672
  Підлісецька І. Технологія оброблення даних дистанційного зондування для потреб гляціології / І. Підлісецька, О. Томченко, Г. Сільвейстров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-57. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для потреб гляціології та тенденцій сучасних досліджень цього напряму. Дистанційні методи не тільки прискорюють процес дослідження природних ресурсів, але й дають принципово нову інформацію ...
1476673
  Кондрашов О. Технологія огляду та опису об"єктів експертного дослідження // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 119-124
1476674
  Потапова М.В. Технологія одержання біогазу при утилізації післяспиртової зернової барди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Потапова Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1476675
  Нікітішин Є.Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.04 / Нікітішин Є.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1476676
  Лабейко М.А. Технологія одержання і використання природних антиоксидантів із вторинних продуктів олієжирових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Лабейко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1476677
  Ніконов А.Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ніконов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1476678
  Магорівська Галина Ярославівна Технологія одержання нафтополімерних смол з використанням кремнійорганічних пероксидів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.04. / Магорівська Г. Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1476679
  Столярова І.В. Технологія одержання та застосування технічних мийних засобів поліфункціональної дії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / І.В.Столярова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1476680
  Нестерович В. Технологія опосередкованого лобіювання тенденції розвитку // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1476681
  Бугакова О.В. Технологія організації взаємодії педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу з батьками: теоретичний аспект // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 3-12. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1476682
  Ємельянова Т. Технологія організації математичної підготовки іноземних студентів в технічному університеті / Тетяна Ємельянова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 128-131. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Підготовка іноземних студентів є одним із стратегічних факторів розвитку суспільства в галузі освітніх послуг. Труднощі навчання, які іспитують студенти іноземних держав, потребують детального дослідження технології підготовки іноземних студентів. ...
1476683
  Совгира Т.І. Технологія організації міжнародного телевізійного конкурсу естрадної пісні "Євробачення" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 147-152. – ISSN 2312-4679
1476684
  Войтович І. Технологія організації учнівського проектування з історії (з досвіду роботи) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-36
1476685
  Юкельсон І.І. Технологія основного органічного синтезу / І.І. Юкельсон. – К., 1960. – 510с.
1476686
   Технологія отримання вуглецевого матеріалу з оптимальним розподілом пор за розмірами для електродів суперконденсаторів / В.Ю. Ізотов, Д.С. Гавриков, І.В. Кольцов, А.В. Селихова, М.І. Клюй // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1476687
  Короленко О.В. Технологія отримання захисних матеріалів від електромагітного випромінювання на основі барієво-боратного піноскла : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.27.06 / Олександр Валентинович Короленко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 23с. – Бібліогр.:11 назв
1476688
  Бальних В.Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бальних Валентина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1476689
  Клименко А.В. Технологія отримання композиційних покриттів на основі фенілону для виробів триботехнічного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Клименко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476690
  Булавін Л.А. Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілбензолу / Л.А. Булавін, Т.П. Танцюра // Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 1997. – Вип.3
1476691
   Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілкарбозолу з підвищеною концентрацією донорно-акцепторних комплексів. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, Ю.І. Шуліка // Фізика конденсованих високомолекул.систем, 1997
1476692
  Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованних каталізаторів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.11 / Наталія Миколаївна Дробоног; Нац. техн. ун-т України " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:13 назв
1476693
  Кузьмін О.Є. Технологія оцінювання коучингової діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.І. Бала, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-21. – ISSN 0321-0499


  У ході аналізу встановлено недосколість та недоліки існуючих способів оцінювання та на основі цього запропоновано технологію оцінювання коучингової діяльності підприємств.
1476694
  Курилець Оксана Григорівна Технологія очищення газів від сірководню цинковмісними розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Курилець Оксана Григорівна; Держ. ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 18л.
1476695
  Автомонов П.П. Технологія педагогічного успіху : Навч. посібник / П.П. Автомонов; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-594-304-9
1476696
  Гінзбург М. Технологія перекладання європейських стандартів на базі ДСТУ EN ISO 17100:2017 і ISO/TS 11669:2012 // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 59-71. – ISBN 978-617-646-453-2


  Ukrainian equivalents of the English terms used in ISO 17100:2015 and ISO/TS 11669:2012 were offered which are required for implementation of these international normative documents in Ukraine. The proposed terms correspond to the norms of the ...
1476697
   Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3


  наук.-метод. рек.
1476698
  Руднєва Л.Л. Технологія переробки воскоподіпних компонентів у продукти харчового технічного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Руднєва Лариса Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політ. ін-т". – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1476699
  Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Горностай О.Б.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1476700
  Хацевич Ольга Мирославівна Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.17.01 / Хацевич О.Л.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1476701
  Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Басараб Олександр Корнійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476702
  Рябий М.О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рябий Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476703
  Дідовець Ю. Технологія підготовки даних та калібрування чисельної моделі SWIM для довгострокового прогнозування водного стоку річок / Ю. Дідовець, С. Сніжко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7069-38-5
1476704
  Фрицюк В.А. Технологія підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 297-302. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1476705
  Москальов М. Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито необхідність підготовки майбутніх психологів до управління змінами в організації. Обгрунтовано використання технологічного підходу та інтерактивних методів навчання в учбовому процесі вищих навчальних закладів. In clause opened the ...
1476706
  Жарова О.В. Технологія підготовки майбутніх радіотехніків у технічному університеті // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 19-22
1476707
  Полубоярина І.І. Технологія підготовки студентів-музикантів до роботи з музично обдарованими дітьми та молоддю // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 258-269
1476708
  Трояновська Т.І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп"ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трояновська Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1476709
  Сергєєва Ольга В"ячеславівна Технологія плазмохімічного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Сергєєва О.В.; Український держ. хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 35 назв.
1476710
  Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Мельников; МОНУ; Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Поліграфічний технікум Української академії друкарства; За ред. Е.Т. Лазаренка. – 2-е вид., випр. – Львів : УАД, 2007. – 388с. – ISBN 966-322-072-4


  Для молодших спеціалістів та студентам вищих навчальних закладів
1476711
  Кривуша С.Г. Технологія побудови моделі прогнозування продуктивності праці в секторі неринкових послуг // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 95-102
1476712
  Павлов А.В. Технологія побудови регресійних моделей на основі ітераційного алгоритму з рекурентними обчисленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1476713
  Юдін О.К. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 107-114. – ISSN 2221-5212
1476714
  Рябоконь Д.І. Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Рябоконь Д.І.; НАНУ; МОНУ: Міжнародний науково-навчальний центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1476715
  Ігнатенко О.В. Технологія подкастів як засіб навчання у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 77-79. – (Педагогічні науки)
1476716
  Азарян Володимир Альбертович Технологія попереднього збагачення марганцевих руд : Автореф. ... дис. канд. технічних наук:05.15.08 / Азарян В.А.; Мін-во освіти і науки України; КТУ. – Кривий Ріг, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476717
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 2. – 80 с.
1476718
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Трудове навчання. – 1988. – 78 с.
1476719
  Сокуренко І.А. Технологія прийняття управлінських рішень малими підприємствами щодо вибору стратегічних альтернатив // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 146-159. – ISSN 2313-4569
1476720
  Климанська Л.Д. Технологія проблематизації складних соціальних обставин як фактор політичного процесу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 73-78. – ISSN 2077-1800
1476721
  Дончук С.В. Технологія проблемно-орієнтованого геоінформаційного картографування (теоретичні аспекти) / С.В. Дончук, Н.А. Овсяннікова // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 97-100. – ISBN 978-966-455-002-1
1476722
  Зварич І. Технологія проблемного навчання в розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 116-121. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена питанню підготовки майбутніх викладачів вищої школи, а саме технології проблемного навчання в розвитку їх професійної самоосвітньої компетентності, що в сучасних умовах організації навчально- виховного процесу магістратури зі ...
1476723
  Богосвятська А.І. Технологія проблемного навчання і мислення на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-32
1476724
  Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання / Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 16-22. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
1476725
  Лавріщева К.М. Технологія програмування інформаційних систем: методи, засоби, інструменти : підручник для студентів ВНЗ / К.М. Лавріщева, М.С. Нікітченко, Л.Л. Омельчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-366. – ISBN 978-966-439-832-6
1476726
  Бєгун А.В. Технологія програмування: об"єктно-орієнтований підхід : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.В. Бєгун; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200с. – ISBN 966-574-138-1
1476727
  Гоян О.Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 38-42


  У статті йдеться про технологію продажу рекламного часу в комерційному радіоефірі, оскільки вона є визначальною для функціонування комерційного радіомовлення і складовою теорії комерційного радіо. Важливою в цьому контексті є роль радіомовлення у ...
1476728
  Кучерявий А.О. Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 108-114


  Окремими складовими технології проектування дистанційних курсів є чотири етапи. На етапі створення програми дистанційного навчального курсу визначаються його загальні цілі, теми, цілі вивчення окремих тем та їх зміст. Етап структурування курсу за ...
1476729
  Микитюк О.М. Технологія проектування електронних дидактичних ресурсів / О.М. Микитюк, Н.В. Олефіренко, Н.Д. Янц // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 141-153


  "У статті висвітлено теоретичні засади педагогічного проектування електронних дидактичних ресурсів, сутність педагогічного проектування електронних ресурсів, визначено й розкрито основні етапи технології проектування авторських електронних засобів ...
1476730
  Цеслів О.В. Технологія проектування й адміністрування баз даних і сховищ даних : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / О.В. Цеслів, А.С. Коломієць ; [відп. ред. В.О. Капустян] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 281, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-281
1476731
  Москічова І. Технологія проєктного навчання // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10)
1476732
  Капустян А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1476733
   Технологія професійного відбору майбутніх педагогів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. – Київ : Міленіум, 2006. – 78с. – ISBN 966-8063-05-X
1476734
  Карамушка Л.М. Технологія психологічної підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 193-201
1476735
  Сабадаш О.М. Технологія реактивно-флюсового паяння тонкостінних конструкцій з алюмінієвих сплавів Al, Al-Mn : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Сабадаш Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
1476736
  Торбенко І. Технологія реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 333-341. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена питанню розробки освітньої технології реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності. Автором визначено етапи технології, мету та її основні завдання.
1476737
  Петришин Н.Я. Технологія реалізування стратегічного консалтингу підприємств / Н.Я. Петришин, М.Г. Бортнікова, Ю.Л. Чиркова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 24-27. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1476738
  Кряжева Марія Володимирівна Технологія регенерації нанесених срібних каталізаторів окиснення метанолу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Кряжева М.В.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр: 25 назв
1476739
  Тимошик М.С. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 5)
1476740
  Карнаухова О. Технологія роботи з обдарованими студентами шляхом використання інтерактивних методів навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 62-65
1476741
  Начинка С.Г. Технологія розв"язання винахідницьких завдань // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 15-18
1476742
  Новікова І.М. Технологія розв"язування задач з медичної і біологічної фізики як засіб фахової підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новікова Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1476743
  Сологуб О. Технологія розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 256-268. – ISSN 2312-5993
1476744
  Гравс О.І. Технологія розвитку критичного мислення під час роботи з обдарованими учнями // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 3-8
1476745
  Бевз В. Технологія розвитку критичного мислення у методичній підготовці майбутніх учителів математики / В. Бевз, Т. Годованюк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 29-38. – ISSN 2307-4906
1476746
  Другов М. Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови в Новій українській школі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1476747
  Бондарчук О. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 84-87
1476748
  Максимовський М.І. Технологія розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 158-167. – ISSN 2227-2844
1476749
  Синицька Г.М. Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец.05.17.01 / Синицька Г.М.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1476750
  Никитюк М.Г. Технологія розкриття викидонебезпечних вугільних пластів прохідницькими комбайнами виробничої дії : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Никитюк М. Г.; НАНУ, М-во вугільн. про. – Донецьк, 2000. – 20л.
1476751
  Кухарський В. Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом / В. Кухарський, І. Урсул // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-118. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 23). – ISSN 2078-5097
1476752
  Пономаренко В.С. Технологія розробки та реалізації інформаційної системи онлайн-анкетування / В.С. Пономаренко, В.Є. Єрмаченко // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 114-138. – ISBN 978-966-8177-75-0
1476753
  Копак П.І. Технологія ручного складання тексту. / П.І. Копак. – Львів, 1986. – 255с.
1476754
  Самчук Л.М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Самчук Людмила Михайлівна ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1476755
  Рева Ю.В. Технологія сегментарного навчання як засіб формування вміння мислити, говорити, діяти / Ю.В. Рева, І.І. Кавун // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 129-137. – ISBN 966-594-258-3
1476756
  Юрченко Г.О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердофазної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Юрченко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1476757
   Технологія синтезу системи керування дистанційно-пілотного літального апарата з заданими динамічними властивостями / О.А. Машков, Ю.В. Мамчур, С.В. Жукаускас, С.А. Нігородова // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 54-66. – ISSN 2307-4949
1476758
  Дмитрук Л.А. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1476759
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-08-6
Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Ящишин Й М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І ; за ред. проф. Й.М. Ящишина. – 2004. – 249, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише прізвище 1-го авт. – Бібліогр.: с. 245-247
1476760
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-30-2
Ч. 1 : Фізика і хімія скла / Й.М. Ящишин. – 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 190-199. – Бібліогр.: с. 187-189
1476761
  Григорович М. Технологія совєтської пропаганди // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 27-30
1476762
  Краснова Н.П. Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 1817-3764
1476763
  Караман О.Л. Технологія соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України / О.Л. Караман, Я.І. Юрків // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 49-57. – ISSN 2227-2747


  "Науково визначено поняття та обгрунтовано технологію соціально-педагогічного супроводу процесу соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України. Установлено, що соціально-педагогічний супровід процесу соціалізації дітей і молоді в ...
1476764
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 232 с. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-12-004800-5
1476765
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4520-4
1476766
  Гуглич С.І. Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Гуглич С.І.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1476767
  Гуржій А.М. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів / А.М. Гуржій, В.П. Волинський, Л.П. Ткачова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 66-72
1476768
  Юрченко Ю.Ю. Технологія створення і просування власного продукту у медичному туризмі // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 57–62. – ISSN 1997-4167
1476769
  Розенберг О.А. Технологія створення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування / О.А. Розенберг, Р.А. Хохлова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 2 (40). – С. 17-26. – ISSN 2077-7264
1476770
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1476771
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 244 л. + Додатки: л. 198 - 244. – Бібліогр.: л. 164 - 198
1476772
  Доценко Н. Технологія створення модульних онлайн тестів із загальнотехнічних дисциплін для бакалаврів з агроінженерії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 151-161. – ISSN 2312-5993
1476773
  Лотоцька Ю.М. Технологія створення мотивуючого до розвитку віртуального середовища // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 115-124
1476774
  Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем : навчальний посібник для студ. денної форми навчання освітньо-профес. програми підготов. за напрямом 6.030501 "Економічна кібернетика" / С.В. Вахнюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України", Каф. економічної кібернетики. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-235. – ISBN 978-966-8958-69-4
1476775
  Дебринюк Ю.М. Технологія створення та особливості росту сосни і модрини у лісових культурах Західного Полісся / Ю.М. Дебринюк, С.О. Белеля // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 54-63 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISSN 1991-606X
1476776
  Бондаренко Т.В. Технологія створення та розпізнавання QR-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 2 (39). – С. 29-39. – ISSN 1998-6939
1476777
  Четверіков Б.В. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель" (м. Львів) / Б.В. Четверіков, Х.І. Бідюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 111-119 : рис. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 0130-1039
1476778
  Четверіков Б. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних / Б. Четверіков, В. Михайлюк, А. Согор // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 116-119. – ISSN 1819-1339
1476779
  Костюченко Ю. Технологія страху, або Контрелітарний популізм під час війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 70). – С. 4-5


  "Міркування про анатомію "проекту Зе" і те, як нам із цим жити."
1476780
  Хотинська-Нор Технологія судової реформи: теоретичний аспект // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
1476781
  Бердо Р.В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бердо Ріта Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1476782
  Остапенко Н.М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – Київ : Академія, 2011. – 245, [3] с. – Бібліогр. наприкінці тем та с. 240-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-354-6
1476783
  Булах Т.Д. Технологія та методика бібліотечної селекції документів у сучасних умовах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 228-238. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається технологія бібліотечної селекції документів в контексті технології як такої, бібліотечної технології та технології формування бібліотечних фондів.
1476784
  Квартенко О.М. Технологія та обладнання вузла стабілізаційної обробки агресивних підземних вод // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 161-166 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1476785
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – К, 1976. – 232с.
1476786
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – Вид.2-ге, доп. – Київ, 1984. – 176с.
1476787
  Полупанов Федір Петрович Технологія та організація багатономенклатурного виробництва по відновленню деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Полупанов Федір Петрович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 19л.
1476788
  Тхорик Ю.О. Технологія та параметри імпульсних напівпровідникових діодів / Ю.О. Тхорик. – Київ : Техніка, 1968. – 164 с.
1476789
  Павленко Л.Г. Технологія та принципи програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 147-152


  У статті досліджуються особливості програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України, розглядаються різні програмні технології та можливості застосування їх у процесі формування розкладу передач українського іномовлення. A subject of this ...
1476790
   Технологія та устаткування деревообробних підприємств // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.102-180. – ISBN 5-7763-2435-1
1476791
  Проценко І.Ю. Технологія та фізика тонких металевих плівок : навчальний посібник для студ.фіз.-техн. фак-тів ун-тів / І.Ю. Проценко ; МОНУ. Сумський держ. ун-тет. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7668-41-Х
1476792
  Підлісна Олена Анатоліївна Технологія та фізико-механічні властивності пресованого цементного каменя : автореф. дис ... канд. техн.наук: 05.17.11 / Підлісна Олена Анатоліївна; КПІ. – К., 1994. – 13л.
1476793
  Галуштенко А.С. Технологія таймерового кодування // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 30
1476794
  Карпенко О. Технологія творчого саморозвитку студентів як інструмент підвищення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 65-68
1476795
  Надобенко Н.М. Технологія телевізійної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто головні суб"єкти, які беруть участь у рекламному процесі. Проаналізовано сучасний стан телевізійної реклами в Україні: витрати рекламодавців на розміщення реклами на телебаченні, кошти залучені телеканалами від розміщення реклами та ...
1476796
  Орєхова В.В. Технологія трансмедіа як феномен сучасної мистецької освіти: теоретичні аспекти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 176. – С. 250-256. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1476797
  Легомінова С. Технологія управління економічними інтелектуальними системами в умовах цифрової економіки / С. Легомінова, А. Голобородько // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 16-24. – ISSN 2410-0919
1476798
  Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 114-119. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1476799
  Мальцева І. Технологія управління персоналом торговельного підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
1476800
  Шкарлет С.М. Технологія управління та впровадження системно-універсальних детермінант розбудови економіки інформаційного типу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 29-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1476801
  Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1476802
  Казаков Валентин Васильович Технологія утилізації фторвмісних меланжів на основі азотної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Казаков Валентин Васильович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1997. – 16л.
1476803
  Кух А.М. Технологія уточнення компетентностей і професійно-методична підготовка учителя фізики / А.М. Кух, О.М. Кух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 166-170. – ISSN 1563-3713
1476804
  Дехтяр Н.А. Технологія фінансової діяльності кредитних спілок в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 105-111.
1476805
  Гоян О.Я. Технологія форматування радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 118-122
1476806
  Бобро О. Технологія формування зацікавленності у предметах медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ / О. Бобро, С. Бондарчук, К. Павлиш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 4 (68). – С. 13-24. – ISSN 2312-5993
1476807
  Лунгу Л.В. Технологія формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 80-85. – ISSN 2312-0657


  Висвітлено результати аналізу вітчизняних наукових джерел. Схарактеризовано етапи формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів: мотиваційно-цільовий (активізація інтересу до пізнавальної діяльності, формування цінності пізнання, ...
1476808
  Клєба А.І. Технологія формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 20-22. – ISSN 2221-6316
1476809
  Батюк А.Є. Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України / А.Є. Батюк, М.Б. Вітер, Г.Б. Лоїк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 317-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1476810
  Ковтун О.В. Технологія формування іншомовної професійної компетентності студентів в освітньому просторі закладу вищої освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 117-125. – ISSN 2414-5076
1476811
  Терно С.О. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : Посібник / С.О. Терно; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти. – 2-е вид. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 72с. – ISBN 966-653-051-1
1476812
  Корольова Н.В. Технологія формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 258-265. – ISSN 2074-8922
1476813
  Кулаковський О.М. Технологія формування компетентності у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності у випускників педагогічних закладів вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 97-112. – ISSN 2074-8922
1476814
  Базиль Л. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 40-45


  У статті запропоновано авторський підхід до формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у системі фахових практик. Серед системоутворювальних факторів технології - літературознавча праця ...
1476815
  Гевко І. Технологія формування основ і розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2308-4634
1476816
  Масляніцин В.І. Технологія формування професійних вмінь співробітників міліції у фаховій підготовці // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 271-276
1476817
  Рідкозубова С.О. Технологія формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 116-124. – ISSN 2312-0657
1476818
  Шумовецька С. Технологія формування професійної культури офіцерів-прикордонників у військовому вищому навчальному закладі: результати експерименту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 118-124. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1476819
   Технологія формування реферативної бази даних "Україніка наукова": наукометричний потенціал / В. Петров, А. Крючин, К. Лобузіна, С. Гарагуля, І. Балагура, Н. Мініна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200
1476820
  Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 3-7.
1476821
  Литюга Ю.В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 76-83.
1476822
  Ляхоцька Л. Технологія формування функціональної ІКТ-компетентності керівників освіти в системі підвищення кваліфікації // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 80-104. – ISBN 978-617-7283-08-8
1476823
  Плахотна Ю.М. Технологія функціональних жирових емульсій на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Плахотна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1476824
  Глушкова М.О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Глушкова Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1476825
  Царьова Т. Технологія як економічна категорія / Т. Царьова, О. Зозульов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 1682-2366
1476826
  Саполович Є.Є. Технологія як інструмент політичного панування в концепції Г. Маркузе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 51-53
1476827
  Падучак Б. Технологія як об"єкт цивільно-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 54-59
1476828
   Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Г.В. Коваленко, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 29-41. – ISSN 2222-8810
1476829
  Тарасов К.В. Технолого-економічні бар"єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 97-101. – ISSN 2306-6806
1476830
  Позин М.Е. Технолология минеральных солей. / М.Е. Позин. – ЛМ, 1949. – 688с.
1476831
  Горохов В.Г. Технонаука - новый этап в развитии современной науки и техники // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается феномен современной науки и техники - технонаука как комбинация естественно-научной и технической теорий, а также как новый способ стыковки науки с обществом и политикой. Проанализирована междисциплинарность технонауки и роль ...
1476832
  Новіков В. Технонаціоналізм як політика економічного розвитку України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 липня (№ 27). – С. 9


  "Для зростання економіки в України немає іншого способу, як економічний розвиток за рахунок нових технологій. Або ми стаємо країною високих технологій, або назавжди залишаємося у третьому світі. Приклади швидкого і сталого економічного зростання бідних ...
1476833
  Новіков В. Технонаціоналізм як політика економічного розвитку України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 8


  "Технологічний націоналізм (технонаціоналізм) є новим політичним явищем, яке маємо не тільки досліджувати, а й адаптувати до власних потреб. Цей термін виник наприкінці 1980-х, на сьогодні є кілька варіантів його трактування, які можна поділити на дві ...
1476834
  Шкуров Є.В. Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 341-347
1476835
  Порохняк К Технопарк - освітній комплекс нового типу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Створення юннатівських технопарків - один із аспектів проекту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Механізм інтеграції позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання"
1476836
  Куракова Елена Технопарк в зимнем саду // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34. – ISSN 0869-4915
1476837
  Мазур А.А. Технопарк Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ : результаты и перспективы // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 74-80. – ISSN 1815-2066
1476838
  Кульнєва Г.М. Технопарк і кластер як моделі розвитку регіонів / Г.М. Кульнєва, Р.Г. Бобровникова, Т.М. Тіховська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1476839
  Голобородько Я. Технопарк інтерпретацій Михайла Слабошпицького. Михайло Коцюбинський, його час і творчий шлях // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Листопад - грудень (№ 11/12). – С. 102-116


  Михайло Слабошпицький своїм романом "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші" (К.: Ярославів Вал, 2012) заявив про розробку й інсталювання модернізованої інтерпретаційної оптики, що стосується часового пласту, ментальних колізій і ...
1476840
  Стулов О.В. Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики / О.В. Стулов, Н.Е. Чевычелова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1476841
  Сметанов А.Ю. Технопарк на базе предприятия военно-промышленного комплекса: теория и практика внедрения инноваций // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания инновационных инкубаторов (технопарков). Показано, что в условиях современной России наиболее реальным является их создание на базе предприятий военно-промышленного комплекса. Описывается практический пример реализации ...
1476842
  Луганов О.В. Технопарки в програмно-цільовій стратегії держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-98.
1476843
  Прокопьева И.П. Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего инновационного предпринемательства // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания структур поддержки наукоемкого бизнеса и их классификации. Представляются конкретные примеры вновь созданных структур поддержки инновационного предпринимательства. Анализируется состояние развития технопарков в России.
1476844
  Косміна Л. Технопарки та ПДВ / Л. Косміна, Л. Терлецька // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С.
1476845
  Мєдвєдкова Н.С. Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-69
1476846
  Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1476847
  Ступницький В.В. Технополіс як точка росту науково-технічного прогресу в умовах новітньої світової економіки / В.В. Ступницький, Є.В. Срібна, Н.І. Ступницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814
1476848
  Чорний Р.С. Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1476849
  Чудаєва І.Б. Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 55-59. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сутність та організаційно-економічний механізм функціонування технополісів у Японії. Виявлено основні чинники, що сприяють створенню і ефективному функціонуванню технополісів, внесено пропозиції стосовно доцільності їх створення в Україні.
1476850
  Дрозд І.П. Техносфера України: актуальні питання підвищення безпеки / І.П. Дрозд, С.П. Іванюта // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 106-111.
1476851
  Матат Д. Технотренди й освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету", яка відбулася у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
1476852
  Бевзюк-Волошина Технофасцинація = Новітні експерименти у сценографічному просторі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0207-7159
1476853
  Ожеван М.А. Технофілія VS. Технофобія: розвиток цивілізації як розвязання суперечностей між новітніми технологіями та культурними традиціями // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 23-29. – ISBN 978-966-622-861-4
1476854
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 304 с.
1476855
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 304 с.
1476856
   Техноэкономические показатели по новым и реконструированным заводам машиностроения и металлообработки. – М
1. – 1930. – 71с.
1476857
  Трусь А.И. Технческая школа в условиях упрочения социализма ( 1938-1958 ) / А.И. Трусь. – Москва : Прометей, 1989. – 221 с.
1476858
  Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях / А.М. Ковалевский. – М, 1968. – 247с.
1476859
   Техпромфинплан для предприятий тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. – Свердловск, 1969. – 262с.
1476860
   Техпромфинплан завода. – М - Л, 1933. – 468с.
1476861
   Техпромфинплан и анализ хозяйственной деятельности леспромхоза. – М, 1969. – 287с.
1476862
   Техпромфинплан лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. – М, 1940. – 308с.
1476863
  Юрьев Н.М. Техпромфинплан машиностроительного завода. / Н.М. Юрьев, И.А. Кириллов. – М., 1957. – 232с.
1476864
   Техпромфинплан предприятий при новой системе планирования. – Минск, 1971. – 190с.
1476865
  Иванов Н.И. Техпромфинплан предприятия - одна из важнейших социалистических форм организации высокопроизводительной и рентабельной работы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1950. – 49 л.
1476866
  Тихонов Владимир Иванович Техпромфинплан предприятия и методика его разработки в условиях хозяйственной реформы / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1971. – 125с.
1476867
  Теплов Г.В. Техпромфинплан промышленного предприятия / Г.В. Теплов. – М, 1951. – 24с.
1476868
  Конторович В.Г. Техпромфинплан промышленного предприятия / В.Г. Конторович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 404с.
1476869
  Апанович М.М. Техпромфинплан промышленного предприятия / Апанович М.М. – Харьков : Прапор, 1967. – 128 с.
1476870
  Ребров Н.С. Техпромфинплан. / Н.С. Ребров, Н.Л. Эльман. – М., 1933. – 218с.
1476871
  Федосєєв К.А. Техпромфінплан підприємства / К.А. Федосєєв. – К, 1948. – 138с.
1476872
  Хмельницький Д.Г. Техпромфінплан підприємства / Д.Г. Хмельницький. – К, 1968. – 39с.
1476873
  Фадєєв Є.А. Техпромфінплан промислового підприємства / Є.А. Фадєєв. – К, 1961. – 36с.
1476874
  Разницын В.А. Техтоника Среднего Тимана / В.А. Разницын. – Л, 1968. – 221с.
1476875
   Техтран - система программирования оборудования с ЧПУ. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 109с.
1476876
  Соколов И.И. Течаj физике. / И.И. Соколов. – Београд, 1946. – 194с.
1476877
  Чабанівський М.І. Тече вода в синє море : роман / Михайло Чабанівський. – Київ, 1961. – 198 с.
1476878
  Завгородній Ю.С. Тече між пальцями пісок / Ю.С. Завгородній. – Київ, 1993. – 135с.
1476879
  Добровольський С.П. Тече річка невеличка / С.П. Добровольський. – К., 1961. – 312с.
1476880
  Буличова А.О. Тече річка Солокія / А.О. Буличова. – Київ, 1963. – 131с.
1476881
  Гірник П. Тече свята ріка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1476882
  Белинский Ю.Н. Течение : стихи / Юрий Белинский. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1982. – 29 с. : портр. – (Поэзия "Радуга-82")
1476883
  Иванов Ю.П. Течение беременности, родов и послеродового периода у больных туберкулезом легких в условиях антибактериальной терапии. : Автореф... канд. мед..наук: 750 / Иванов Ю.П.; Одес. гос. мед. ин-тут. – Одесса, 1970. – 20л.
1476884
  Платонов А.П. Течение времени / А.П. Платонов. – Москва, 1971. – 463 с.
1476885
  Головачев Ю.П. Течение вязко и теплопроводящего газа при наличии радиационного переноса энергии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Головачев Ю.П.; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1969. – 11л.
1476886
  Скобелева И.М. Течение вязкой жидкости в трубках с деформируемыми стенками. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 024 / Скобелева И.М.; МГУ. – М, 1971. – 8л.
1476887
  Кузнецов В.Н. Течение вязкой жидкости по упругой поверхности цилиндрической оболочки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1977. – 13л.
1476888
  Пирумов Течение газа в соплах / Пирумов, Г.С. Росляков. – М., 1978. – 351с.
1476889
  Боровой В.Я. Течение газа и теплообмен в зонах взаимодействия ударных волн с пограничным слоем / В.Я. Боровой. – М., 1983. – 141 с.
1476890
  Капусто Ю.Б. Течение жизни / Ю.Б. Капусто. – М., 1987. – 303с.
1476891
  Погребняк Владимир Григорьевич Течение и молекулярная структура водных растворов полиэтиленоксидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Погребняк Владимир Григорьевич; АН УССР. Физико-технический ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 18л.
1476892
  Чижов В.Е. Течение и теплообмен в системе сферических частиц при малых числа Рейнольдса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.02.02 / Чижов В.Е.; МГУ. – М., 1978. – 14л.
1476893
  Фройштетер Г.Б. Течение и теплообмен неньютоновских жидкостей трубах. / Г.Б. Фройштетер. – Киев, 1990. – 215с.
1476894
  Девиен М. Течение и теплообмен разреженных газов / М. Девиен. – М., 1962. – 187 с.
1476895
  Синяченко Ю.О. Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом / Ю.О. Синяченко, Г.Е. Самойленко, О.В. Синяченко // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 1. – С. 39-44. – ISSN 2224-0721
1476896
  Александров В.В. Течение излучающего газа в осесимметричных соплах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; АН СССР, Вычистил. центр. – Москва, 1967. – 5 с.
1476897
  Халупович В.А. Течение лет. / В.А. Халупович. – Л., 1990. – 366с.
1476898
   Течение мелиховской жизни. – М, 1989. – 270с.
1476899
  Мирский Владимир Никитич Течение невязкого излучающего газа около затупленного тела при интенсивном испарении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мирский Владимир Никитич; Ин-т механики. – М., 1979. – 8л.
1476900
  Кононов Ю.В. Течение некоторых физиологических процессов у телят и лактирующих коров в зависимости от условий выращивания, кормления и содержания : Автореф... кандидата биол.наук: / Кононов Ю.В.; Омский гос. вет. ин-т. – Омск, 1964. – 18л.
1476901
  Маскетт Маррис Течение однородных жидкостей в пористой среде. / Маскетт Маррис. – М.-Л., 1949. – 628с.
1476902
  Керкис Алексей Юльевич Течение плотной плазмы в дисковом канале в условиях сильного гидромагнитного взаимодействия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Керкис Алексей Юльевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.13-15
1476903
   Течение полимеров и наполненных систем. – Свердловск, 1988. – 102с.
1476904
  Супрун Н.П. Течение расплавов и стркутурообразование в смесях термодинамических совместимых полимеров. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Супрун Н.П.; Ин-т химии высоких соед. – К., 1985. – 17л.
1476905
  Голубева Н.А. Течение регенеративного процесса в коже при некоторых экспериментальных условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Голубева Н.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 8 с.
1476906
  Нехорошев Л.Н. Течение фильма / Л.Н. Нехорошев. – Москва : Искусство, 1971. – 136 с.
1476907
  Дукуре Р.К. Течение электропроводящей жидкости в шероховатых трубах в присутствии поперечного магнитного поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дукуре Р.К.; АН Латв.ССР. – Рига, 1967. – 19л.
1476908
  Брановер Г.Г. Течение электропроводящих жидкостей в трубах, находящихся в магнитном поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 024 / Брановер Г.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1476909
  Ищенко М. Течение. Полдень : Романы / М. Ищенко; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 577 с.
1476910
  Шадрин И.Ф. Течения береговой зоны бесприливного моря / И.Ф. Шадрин. – М., 1972. – 128с.
1476911
   Течения в Байкале. – Новосибирск : Наука, 1977. – 160с.
1476912
  Тананаев А.В. Течения в каналах МГД-устройств. / А.В. Тананаев. – М., 1979. – 364с.
1476913
   Течения в окрестности Н-ротора Дарье / Дзензерский В.А. [и др. ; Нац. акад. наук Украины], Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". – Киев : Наукова думка, 2013. – 92, [4] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 94. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1316-2
1476914
  Штейнбах Б.В. Течения в прибрежной зоне Рижского взморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.697 / Штейнбах Б.В.; Глав. упр. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – Рига, 1970. – 22л.
1476915
  Палинчак А.М. Течения в степенных слоях и их применение к краевым задачам о притоке жидкости к турбулентной струе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01024 / Палинчак А.М.; Москов. обл. пед.ин-т. – М,, 1971. – 13л.
1476916
  Шкадов В.Я. Течения вязкой жидкости : учеб. пособие / В.Я. Шкадов, З.Д. Запрянов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 200с.
1476917
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел : ч. 1-2 / Любимов А.Н., Русанов В.В. ; АН СССР, Ин-т прикл. математики. – Москва : Наука
1 : Метод расчета и анализ течений. – 1970. – 287 с. – Библиогр.: с. 282-287
1476918
  Любимов А.Н. Течения газа около тупых тел : ч. 1-2 / Любимов А.Н., Русанов В.В. ; АН СССР, Ин-т прикл. математики. – Москва : Наука
2 : Таблицы газодинамических функций. – 1970. – 379 с.
1476919
  Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью / Г.Г. Черный. – Москва : Физматлит, 1959. – 220 с.
1476920
  Сарычев В.М. Течения диссоцирующего газа и плазмы при отсутствии локального термодинамического равновесия : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарычев В. М.; Ин-т матем. АН СССР. – М., 1968. – 12л.
1476921
  Коллинз Р. Течения жидкостей через пористые материалы / Р. Коллинз. – М., 1964. – 350с.
1476922
   Течения жидкости со свободными поверхностями и полимерными добавками. – Новосибирск, 1986. – 99с.
1476923
  Айнбунд М.М. Течения и внутренний водообмен в озере Байкал / М.М. Айнбунд ; Гос. гидрол. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 243-245
1476924
  Арсеньев В.С. Течения и водные массы Берингова моря / АРсеньев В.С. ; Ин-т океанологии. – Москва : Наука, 1967. – 134 с.
1476925
  Полосин А.С. Течения и водные массы экваториальной зоны мирового океана : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Полосин А.С. ; Моск. гос. ун-т. Геогр. фак. – Москва, 1969. – 24 с.
1476926
  Новиков П.А. Течения и тепломассообмен в щелевых системах / П.А. Новиков. – Минск, 1991. – 356с.
1476927
  Зудина Л. Течения исламского фундаментализма и политика властей в Тунисе // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 134-147
1476928
  Охлопкова А.Н. Течения Ладожского озера. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Охлопкова А.Н.; Ленинг.гос.ун-т. – Л, 1965. – 12л.
1476929
  Булгаков Н.П. Течения межостровной зоны архипелага Аргентинские острова / Н.П. Булгаков, А.А. Саркисов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 132-136 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
1476930
  Знаменский В.А. Течения неньютоновских жидкостей : Учебное пособие / В.А. Знаменский. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. – 55 с. – Библиогр.:54-55
1476931
  Фиалков В.А. Течения прибрежной зоны озера Байкал / В.А. Фиалков. – Новосибирск, 1983. – 192с.
1476932
  Зауер Р. Течения сжимаемой жидкости / Р. Зауер. – Москва, 1954. – 312 с.
1476933
  Барышевская Г.И. Течения системы Гольфстрим и температурный режим Северной Атлантики / Г.И. Барышевская ; Гос. океаногр. ин-т. – Москва : Гидрометеоиздат : Московское отд-ние, 1990. – 139, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 130-140 (132 назв.). – ISBN 5-286-00695-7
1476934
   Течения со свободными поверхностями. – Киев, 1985. – 295с.
1476935
  Данченков Михаил Алексеевич Течения Филиппинского моря : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.08 / Данченков Михаил Алексеевич; АН СССР. Дальневосточное отд-ние. Тихоокеанский океанологический ин-т. – Владивосток, 1988. – 20л.
1476936
  Левитанский Ю.Д. Теченье лет / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1969. – 144с.
1476937
  Сидоров Е.Ю. Теченье стихотворных дней / Е.Ю. Сидоров. – Москва, 1988. – 283с.
1476938
  Чабанивский М.И. Течет вода в сине море : повесть / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 272 с.
1476939
  Помозов Ю.Ф. Течет Волга / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1969. – 688с.
1476940
  Богаткин В. Течет Волга / В. Богаткин. – Москва, 1971. – 107с.
1476941
  Петухов Ю.К. Течет Волга... / Ю.К. Петухов. – Москва, 1965. – 80с.
1476942
  Зуев В.М. Течет Навля / В.М. Зуев. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1973. – 207 с.
1476943
  Осипов И.З. Течет река "Дружба" / И.З. Осипов. – М, 1969. – 71с.
1476944
  Гаганова С.И. Течёт река Волга / С.И. Гаганова. – М., 1973. – 191с.
1476945
  Минх Н.А. Течет река Волга: Рассказы. / Н.А. Минх. – Москва, 1978. – 254с.
1476946
  Киреев А.Ф. Течет река Эльба. / А.Ф. Киреев. – Москва, 1971. – 224с.
1476947
  Феддерс Г.Ю. Течет речка Персе... / Г.Ю. Феддерс. – Рига, 1969. – 210с.
1476948
  Шевченко К.П. Течиво і його властивості / К.П. Шевченко. – Х, 1933. – 67с.
1476949
  Коротич В.О. Течія : поезії / В.О. Коротич. – Київ, 1965. – 111 с.
1476950
  Іщенко М.Г. Течія : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 407 с.
1476951
  Фольварочний В.І. Течія / В.І. Фольварочний. – Ужгород : Карпати, 1982. – 120 с.
1476952
  Халимоненко Г. Течія mahallilesme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-77. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто перші ознаки реального ("місцевого") світовідчуття в турецькій поезії ХІХ ст. (Васиф Ендерунлу, Кечеджізаде Іззет Молла, Єнішегірлі Авні). Рассмотрены первые свидетельства реального ("местного") восприятия в турецкой поэзии ХІХ века (Васиф ...
1476953
  Василашко В.Ф. Течія доріг / В.Ф. Василашко. – Київ, 1981. – 59с.
1476954
  Шамота Віталій Павлович Течія провідної рідини в обертовому електромагнітному полі : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.05 / Шамота В.П.; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2001. – 28 с.
1476955
  Лещенко М.В. Течія розведеної суспензії жорстких еліпсоїдальних частинок у плоскому каналі / М.В. Лещенко, Б.В. Насипаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-117. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняння структурно-континуального та феноменологічного підходів у моделюванні пружнов"язкоі рідини на прикладі течії в плоскому каналі. Як пружнов"язка рідина розглядалась розведена суспензія жорстких еліпсоїдальних частинок у ...
1476956
  Атанасов В. Течь в музее // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2012. – № 43 (305). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Протесты в Национальном художественном музее Украины показали, что чиновники понятия не имеют, кто и как должен развивать запылившиеся укр. музеи.
1476957
  Рыклин Г.Е. Теща-ефрейтор / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1974. – 112с.
1476958
  Белов Л.Г. Тещин язык : фельетоны, рассказы / Л.Г. Белов. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 131 с.
1476959
  Добрянський П.К. Тещина стратегія : повість, гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1985. – 198 с.
1476960
  Платон. Теэтет / Платон. – Москва, 1936. – 192с.
1476961
  Платон. Теэтет / Платон. – М., 1938. – 191с.
1476962
   Тєзісы дакладау на канферэнцыі, прысвечанай вынікам даследаванну баларускай народнай творчастці.. – Мінськ, 1969. – 26с.
1476963
  Лапчук Я.С. Тєоретико-методологічні підходи до оцінки ефективності грошово-кредитного регулювання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 281-288. – ISBN 5-7763-2435-1
1476964
  Почупайло В.Н. Ти - мені, я - тобі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 45-48


  Як навчитися любити... [До 16 і старше].
1476965
  Йовенко С.А. Ти - хто поруч : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1983. – 167 с.
1476966
  Клименко Л.М. Ти / Л.М. Клименко. – К., 1967. – 55с.
1476967
  Геген-Дрейфюс Ти будеш робітником / Геген-Дрейфюс. – К, 1937. – 255с.
1476968
  Шпорта Я.Г. Ти в серці моєму : збірка поезій / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 196 с.
1476969
  Білаш О.І. Ти відчаль, моя печаль... / О.І. Білаш. – К., 1992. – 95с.
1476970
  Будько Євген Ти візьми мене із собою // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 124-127 : фото
1476971
  Цегельна Т.О. Ти добрий, ранку / Т.О. Цегельна. – К., 1984. – 55с.
1476972
  Кузьменко В.И. Ти є на світі / В.И. Кузьменко. – Одеса, 1989. – 296с.
1476973
  Грибова Л.О. Ти живеш серед людей / Л.О. Грибова. – К., 1980. – 126с.
1476974
  Пєчка А. Ти здатен на диво! // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 6


  Не лише студенти (у тому числі й іноземні, що навчаються за освітньою програмою «Медицина»), а й викладачі ННЦ «Інститут біології та медицини» стали учасниками новоствореного волонтерського руху. Активну допомогу отримали й від досвідчених партнерів: ...
1476975
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Симоненко Василь. – Київ : Наукова думка, 2001. – 296с. – Шифр дубл. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0573-3
1476976
  Симоненко Василь Ти знаєш, що ти - людина : Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2005. – 296с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0316-1
1476977
  Середа Д А. Ти і закон / Д А. Середа. – Київ, 1981. – 184 с.
1476978
  Безорудько В.Г. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / Віктор Безорудько. – Київ : Дніпро, 1971. – 156 с. – (Романи й повісті. 1971 ; 4)
1476979
  Безорудько В.Г. Ти мене любиш, Яшо? : гумористична повість / Віктор Безорудько. – Київ : Молодь, 1972. – 196 с.
1476980
  Вільде І. Ти мене не любив / І. Вільде. – Львів, 1958. – 84с.
1476981
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / В.М. Вільний. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 345 с.
1476982
  Вільний В.М. Ти на світі одна : роман / Володимир Вільний. – Київ : Дніпро, 1969. – 326 с.
1476983
  Школьник А.С. Ти не один / А.С. Школьник. – М, 1964. – 85с.
1476984
  Пальчевский А. Ти не один / А. Пальчевский. – К, 1965. – 124с.
1476985
  Галета О. Ти не у себе вдома // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість німецької письменниці Юдіт Германн.
1476986
  Яцканин І. Ти помилився, Пушкіне... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 3


  До 170-річчя з дня народження словацького письменника Павла Орсага Гвєздослава.
1476987
  Срібний В.В. Ти потрібний людям / В.В. Срібний. – Х, 1970. – 102с.
1476988
  Іршад Улла Хан Ти почастував мене плодом з Твоїх Божистих рук: з книжки "Стихії" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 23. – ISSN 0320-8370
1476989
  Сердюк Ю.О. Ти починаєшся з очей : вірші / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1990. – 99 с.
1476990
  Сікорський Я.П. Ти прийдеш сюди / Я.П. Сікорський. – Одеса, 1976. – 222 с.
1476991
  Лямшин Ігор Ти сказала у вівторок... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-58. – ISSN 0130-5212
1476992
  Гримич Марина Ти чуєш, Марго?.. : Роман / Гримич Марина. – Львів : Аверс, 2000. – 216с. – ISBN 966-7466-47-7
1476993
  Гуріненко П.В. Ти щастя обіцяла : роман / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 417 с.
1476994
  Девдюк Т. Ти, три хвилини тому : Поезії / Т. Девдюк. – Київ : Смолоскип, 2000. – 132с. – ISBN 966-7332-Х
1476995
  Мовчан П.М. Ти... : поезії / Павло Мовчан. – Київ : Дніпро, 2009. – 152 с. : іл. – ISBN 966-578-047-6
1476996
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шульга С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 22 с.
1476997
  Шульга С.И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом азота. : Дис... канд. хим.наук: / Шульга С.И.; Киев. технологич. ин-тут пищевой пром-сти. – К., 1972. – 142л. – Бібліогр.:л.131-142
1476998
  Крысина Л.С. Тиазольные гидроксилосодержащие азосоединения как реагенты для фотометрического и экстракционно-фотометрического определения палладия (II) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Крысина Л.С. ; МГУ , Хим. фак, Каф. аналит. химии. – Москва, 1968. – 16 с.
1476999
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 32л.
1477000
  Блузманас П.И. Тиамин и никотиновая кислота, их биологическая роль и биосинтез в растениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Блузманас П.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,