Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1472001
  Райхель Ю. "...Тут була громадянська війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 99)


  В Азербайджані 15 червня 1993 р. вважають Днем національного порятунку.
1472002
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." : (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 32-39. – (Філологічні науки)
1472003
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 40-66. – ISBN 978-966-793-136-3
1472004
  Окунь Михаил "...Тыщу талантов пожертвовал на осушенье..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
1472005
  Жулинський М. "Тут - правда про Лесю, про її родину і ближче оточення" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 460-478. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується науково-документальне дослідження Ольги Косач-Кривинюк „Леся Українка. Хронологія життя і творчости”, в якому подаються правдиві, не сфальшовані ідеологічними приписами відомості про славетну письменницю, її епоху, родини Косачів і ...
1472006
  Анісімова Н. "Тут довго жити чи довго вмирати - усе одно...": художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка


  У статті досліджено фудожньо-філософські аспекти образу смерті на матеріалі лірики представника поетичного покоління 80-х років ХХ ст. Т. Федюка.
1472007
  Федорова Р.Ф. "Тут мій храм православ"я..." : за творчістю Миколи Мірошниченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 16/18 (308/310). – С. 75-81
1472008
  Вернадський В. "Тут не так, як у Росії" (з подорожніх нотаток молодого В.Вернадського) / вступна стаття Віктора Даниленка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 199-213. – ISSN 0130-5247
1472009
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)


  Данилов Яків Михайлович - багаторічний директор Канівського державного музею-заповідника "Могила Т.Г. Шевченка".
1472010
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 8). – С. 14


  6 грудня 2020 р. виповнилося 100 років від дня народження Якова Данилова - дослідника і палкого пропагандиста Шевченківської спадщини, директора Канівського державного музею-заповідника"Могила Т.Г. Шевченка".
1472011
  Трапезнікова Д. "Тут розпочався справжній Бойчук" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 8-9


  "Єдині в Києві фрески легендарних митців "Розстріляного Відродження" - на стінах їхньої альма-матер."
1472012
  Карпенко О.В. "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 111-120. – ISSN 0320-9466
1472013
  Дронь К. "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди": міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 115-129. – ISSN 0130-528Х
1472014
  Калнієте С. "Тут, в Україні, - доля Європи" / С. Калнієте, О. Калниньш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 9


  Латвійський європарламентарій і депутат сейму - про значення Майдану для всього регіону та паралелі з кривавим січнем у Ризі.
1472015
  Лефевр Владимир Александрович "Тут, за горизонтом" : (интервью с В.А. Лефевром) / Лефевр Владимир Александрович, Левинтов Александр Евгеньевич; беседу вел А. Е. Левинтов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 65-69. – ISSN 0042-8744
1472016
  Слонимский Ю.О. "Тщетная предосторожность" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1961. – 65 с.
1472017
  Вертиева А. "Ты будешь чай?" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 12


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1472018
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И. Полежаев и Н.Е. Струйский) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.104-108. – ISSN 0130-9730
1472019
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И.Полежаев и Н.Е.Струйский) : (Окончание) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.54-62. – ISSN 0130-9730


  Н.Е.Струйский (1749-1776)- писатель, издатель,- дед поэта А.И. Полежаева. Отец А.И.Полежаева - Л.Н.Струйский.
1472020
  Петренко С.А. "Ты жить иначе не могла" / С.А. Петренко. – М, 1987. – 79с.
1472021
  Попова И. "Ты не бог, ты осел, но ты несешь бога". Архитектоника краха князя Мышкина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 167-186. – ISSN 0042-8795
1472022
  Канторович В.Я. "Ты" и "Вы" / В.Я. Канторович. – Москва, 1974. – 80с.
1472023
  Жукова А. "Ты, как черный штандарт, развевался на самом краю..." (О трагедии умирания в мировоззрении Б. Поплпаского) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 3 (698). – С. 59-64. – ISSN 0132-2036
1472024
  Шарый В.И. "Тысячи патриотов... бьют колонизаторов советским оружием..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 0321-0626


  Військове співробітництво СРСР з Анголою та Гвінеєю-Бісау в 1960-1980-х рр.
1472025
  Шабалин В.А. "Тюремные тетради" Антонио Грамши: тема государства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0132-0769
1472026
  Барабаш К. "Тягар "Племені" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 32 (352). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  У чому поталанило, а вчому - ні фільмові Мирослава Слабошпицького.
1472027
  Кнорре А.В. "Тяжеловесы" российской социологии: опыт измерения статуса и ресурсов ученых / А.В. Кнорре, М.М. Соколов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 10 (354). – С. 77-88. – ISSN 0132-1625
1472028
  Зайдлер Н. "Тяжіння неба і землі вібрації вбираю в себе і ковтаю жадібно": Гармонія особистості і всесвіту в поезії Павліни Туменко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 34). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1472029
  Глотов М. "Тяжкі наслідки" як складова умови віднесення кримінального провадження до підсудності Вищого антикорупційного суду / М. Глотов, Д. Михайленко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 25 червня - 1 липня (№ 25). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1472030
  Печончик Т. "У "кравчучки", "тітушка" і "кнопкодавів" є чималі шанси потрапити до академічних словників" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561
1472031
  Наєнко М. "У 1963-му в Києві пошановували Лесю Українку ходою зі смолоскипами" / бесіду вела В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 127)


  Митці в усі часи були трохи попереду змін. Не виняток - наближення проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Тільки невігласи і маніпулятори можуть стверджувати, що її українцям піднесли «на тарілочці». Незалежність виборювали перебуванням ...
1472032
  Алексієвич С. "У XXI столітті треба вбивати ідеї, а не людей" / Розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8-9 квітня (№ 62/63). – С. 18-19
1472033
  Ласкаратос А. [Тут людина / Андреас Ласкаратос ; за ред. Й. Алісандратоса. – Афіни : Ерміс, 1993. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1472034
  Кербер Л.Л. Ту-человек и самолёт / Л.Л. Кербер. – М., 1973. – 285с.
1472035
   Тур-экспо-обзор : Национальные туристские офисы. Презентации. Регионы. Конференции. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 10-21 : Фото
1472036
  Ульченко Н. Турция в свете двойных парламентских выборов 2015 года // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 84-94. – ISSN 0131-2227
1472037
  Киреев Н.Г. Турция вчера и сегодня / Н.Г. Киреев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1472038
  Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир / В.И. Шеремет. – М, 1975. – 226с.
1472039
  Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 6 (635). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
1472040
  Костелянец С.В. Турция и Африка: сотрудничество развивается // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1472041
  Аталиев М.Б. Турция и Балкинский пакт. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Аталиев М.Б.; АН АЗССР. – Баку, 1981. – 26л.
1472042
  Савельев Владимир Турция и Египет теряют, Россия - на уровне прошлого года : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 10
1472043
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1914 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 39 с.
1472044
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1918 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1950. – 48с.
1472045
  Кырымлы Х. Турция и мусульмане Советской России. 1921-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-153. – ISSN 0042-8779
1472046
  Иванова И.И. Турция и события на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 6-9. – ISSN 0321-5075
1472047
  Иванова И. Турция и события на Ближнем Востоке // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 133-140. – ISSN 1998-1813
1472048
  Кудряшова И.В. Турция как феномен современности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 125-150
1472049
  Корицкий А.А. Турция кистью современных российских художников / А.А. Корицкий, С.А. Корицкий // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 63-65. – ISSN 0321-5075
1472050
  Сергеева Елена Турция ламает стереотипы : Новые маршруты в обход пляжей. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 44 : Фото
1472051
  Шеремет В.И. Турция на заключительном этапе восточного кризиса 20-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Шеремет В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 18л.
1472052
  Туран Илтер Турция на подъеме: От неразвитой страны к региональной державе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 113-128. – ISSN 1998-1813
1472053
  Надеин-Раевский Турция на пороге непростого выбора // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 110-125. – ISSN 0130-9625
1472054
  Черніков І.Ф. Турция на рубеже XX-XXI веков : [Рецензія] // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-205. – ISSN 1608-0599
1472055
   Турция накануне и после Полтавской битвы. – М., 1977. – 103с.
1472056
  Чанга Ахмет Турция непляжная: перспективы направления : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 64-68 : Фото
1472057
  Попов Л. Турция первой построит электростанцию нового типа // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 14-16. – ISSN 2073-9117
1472058
  Йилдиз Берат Турция под другим углом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1472059
  Шлыков П.В. Турция после выборов 2011 г.: парадоксы политического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-28. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1472060
  Сулейманов А.В. Турция, Иран и палестинский вопрос // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 0869-1908
1472061
  Чубрикова О.А. Турция, которую мы не знаем / Ольга Чубрикова ; [худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 254, [1] с. : ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5586-6
1472062
  Новоселов Н.А. Турция. / Н.А. Новоселов. – М., 1951. – 40с.
1472063
  Смирнов В.П. Турция. / В.П. Смирнов. – М., 1956. – 96с.
1472064
  Скорина Артем Турция. 7 причин увидеть Каппадокию / Скорина Артем, Прончаков Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 24-30 : фото
1472065
   Турция. D Maris Bay. Другая Турция // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 40-43 : фото
1472066
   Турция. Версия для мобильных // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 68-73 : фото
1472067
  Разливаев А.А. Турция. Возрождение религиозных общин // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 29-34. – ISSN 0321-5075
1472068
  Думко Наталья Турция. Вот Вам и Ван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 130-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1472069
  Разливаев А.А. Турция. Исламисты и армия. Кто кого? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1472070
   Турция. История и современность. – М., 1988. – 262с.
1472071
   Турция. Как правильно отдохнуть // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
1472072
  Телевной Игорь Турция. Каппадокия. Полеты во сне и наяву // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 32-37 : фото
1472073
  Ульченко Н.Ю. Турция. Кризис: надежды и риски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1472074
   Турция. На карте сердца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 64-65 : фото
1472075
  Сехина Екатерина Турция. Пещерное сознание / Сехина Екатерина, Чалапов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 42-50 : фото
1472076
  Задорожный Олег Турция. По следам Ноя // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 68-73 : фото
1472077
  Князева Елена Турция. Подать на десятое / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 70-72 : фото
1472078
  Фадеева И.Л. Турция. Противостояние исламизации и секуляризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1472079
  Овчинникова Наталия Турция. Священные животные озера Ван. Ванские кошки разноглазые водоплавающие. Белые и пушистые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 92-98 : фото
1472080
  Овчинникова Наталия Турция. Сокровища Урарту // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 22-29 : фото
1472081
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген
1472082
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 52-58 : фото
1472083
  Князева Елена Турция. Хлебное место / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 58-60 : фото
1472084
  Крачковская Светлана Турция. Что за чудо Каппадокия? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2. – С. 16-19 : фото
1472085
  Князева Елена Турция.. Открыть огонь! / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 74-76 : фото
1472086
  Дагаева Надежда Турция: горячий сезон - 2007 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-61 : Фото
1472087
  Масумова Н. Турция: задача вступления в ЕС как фактор экономического развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
1472088
  Сотниченко А. Турция: Ислам и особенности национальной модернизации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 94-98. – ISSN 1998-1813
1472089
  Самойлов Юрий Турция: как здоровье? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1472090
  Киреев Н. Турция: неудачи радикального исламизма и успехи умеренного // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 108-131. – ISSN 1998-1813
1472091
   Турция: новые тенденции экономического развития в 80-е годы. – М., 1991. – 314с.
1472092
  Корицкий А. Турция: новый президент, новый парламент, новое правительство // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075
1472093
  Долотова О. Турция: от электронной библиотеки к электронному государству // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 28-32. – ISSN 1029-7200


  В статье анализируется развитие электронных информационных систем Турции, их использование в работе органов государственного управления, университетов, школ, библиотек. Раскрыты позиции работы турецких библиотек в сотрудничестве с Международной ...
1472094
  Уразова Е.И. Турция: проблемы финансирования экономического развития / Е.И. Уразова. – Москва, 1974. – 272 с.
1472095
  Губанов Н. Турция: путь в Европу через Германию // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0321-5075


  Турція і ЄС
1472096
  Кульпанова Ольга Турция: сквозь пух и перья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 42-44 : фото
1472097
  Йилдиз Берат Турция: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 59 : фото. – ISSN 1998-8044
1472098
  Ульянченко Н.Ю. Турция: финансовая стабильность под угрозой? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 75-87. – ISSN 0869-1908


  К вопросу о попытке введения бюджетного правила.
1472099
  Нейкова Ружа Туръ/Тейри/Тангра / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 40-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1472100
  Залиханов М.Ч. Туры Кабардино-Балкарии, особенности биологии и их воздейственное значение : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Залиханов М.Ч.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1472101
  Максимов В.Г. Туры мои златорогие: пересказы рус. нар. баллад / В.Г. Максимов. – Л., 1989. – 153с.
1472102
   Турэкспообзор : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-35 : Фото
1472103
  Рзаев А.К. Туси. / А.К. Рзаев. – М., 1990. – 156с.
1472104
  Рудов В.С. Тусклое золото : повесть / В.С. Рудов. – Минск : Изд-во "Беларусь", 1964. – 128 с.
1472105
  Енджеевский М. Тусовка / М. Енджеевский. – М., 1990. – 315с.
1472106
  Космолінська Наталія Тустань. Ожиле середньовіччя : Від свята до свята / Космолінська Наталія, Введенський Олег // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-82 : Фото
1472107
  Ільченко Володимир Тут був фюрер // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 104-109 : фото
1472108
  Павлюк І. Тут було колись море : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 9. – С. 44-70. – ISSN 0868-4790
1472109
   Тут вивчатимуть електроніку, космос та авіацію // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  На базі Харківської політехніки розпочав роботу Українсько-турецький координаційний центр науково-технічних досліджень.
1472110
  Лісова Л. Тут вивчають і досліджують код нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 4 січня (№ 2). – С. 9


  У 2020-му Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини виповниться 90 років. Серед десяти факультетів, які нині функціонують в університеті, особливе місце посідає факультет української філології.
1472111
  Єфименко В. Тут вивчають теємниці неба // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Виповнилося 165 років Астрономічній обсерваторії. Хоча точної дати її офіційного відкриття немає, з документів відомо, що 9 лютого 1845 р. архітектор Беретті доповів Правлінню університету Св. Володимира про закінчення будівництва обсерваторії, а 3 ...
1472112
  Гедзик А. Тут виховують людину майбутнього / записала Лідія Лісова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 96). – С. 13


  Перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розповідає про міжнародні проєкти в яких бере участь університет.
1472113
  Слабошпицький М. Тут він справді такий, як є... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 174-177. – ISSN 0208-0710


  Василь Бондар і його проза
1472114
  Матвійчук Ю. Тут готують найкращих банкірів : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 17-18
1472115
  Растопчина-Шаховська Тут досліджують зорі й далекі Галактики // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Про Науково-дослідний інститут " Кримська астрофізична обсерваторія", створену у 1945 році, яка за рішенням КМУ у 2012 р. приєднана до КНУ імені Тараса Шевченка. Про плідний діалог між колективом обсерваторії та керівництвом КНУ імені Тараса Шевченка.
1472116
  Шевченко О. Тут жив великий поет. До 80-річчя першого музею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 1, 5
1472117
  Войцехівська О. Тут живуть творчість і працелюбність // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 15-17
1472118
  Колобкова Е.О. Тут жила Леся Українка (Про музей великої письменниці в м.Києві) / Е.О. Колобкова. – К., 1963. – 52с.
1472119
  Светлов И.А. Тут звери вовсе не при чем! / И.А. Светлов. – Тула, 1958. – 64с.
1472120
  Баранов В. Тут і сьогодні : [статті та есеї] / Віктор Баранов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 342, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-489-178-0


  У пр. №1727642 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1472121
   Тут і тепер : Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, розповідають про себе. – Київ : Бланк-Прес, 2000. – 112с. – ISBN 966-95825-0-4
1472122
  Іванишин П. Тут і тепер: місія інтелігента : Той, хто відтворив Могилянку:Зб. до 6о-ліття В"ячеслава Брюховецького // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 229-237. – ISSN 0042-9422
1472123
  Пилипенко Г.-Г. Тут Максиміліан виховував дух і думку // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 170). – С. 20


  До сторіччя легендарного Будинку Волошина в Коктебелі в Національному художньому музеї розгорнуто виставку.
1472124
   Тут ми відпочиваємо. – Сімферополь, 1977. – 6с.
1472125
  Лоусон Г. Тут місце не для жінки, та інші новели / Г. Лоусон. – Київ, 1970. – 181 с.
1472126
  Яворівський В.О. Тут на землі : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1976. – 168 с.
1472127
  Писана Н. Тут на них усе-таки чекають // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 лютого (№ 22). – С. 3


  "Як спрацьовує стратегія залученя молоді з тимчасово окупованих Донбасу та Криму до українських навчальних закладів".
1472128
  Клименко Н. Тут навіть згаслі мови - як тепла долоня понад віки (про унікальний музей зі статусом навчального)


  Про лінгвістичний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
1472129
  Губерський Л.В. Тут народжується дипломатія : [Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 60 років] // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2004. – Вип. 4 : за 2003 рік. – С. 81-92. – ISBN 966-7522-07-5
1472130
  Бондар В. Тут народжуються майбутні Сухомлинські... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 3


  Про педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
1472131
  Шевченко С. Тут не вживається мова агресора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Тема російсько-української війни домінувала на традиційному круглому столі "Культура мови - культура нації", що проводив Всеукраїнський благодійний фонд "Журналістська ініціатива". Майданчик для спілкування колег, як і в попередні кілька років, надав ...
1472132
  Губерський Л.В. Тут плекається національна еліта [виступ на урочистому засіданні в палаці "Україна"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1472133
  Андрос О.Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. – Київ : LAT&K, 2009. – 54 с. – ISBN 978-966-2944-41-9
1472134
   Тут раді добрим людям / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Делегація КНУТШ на чолі з ректором Л.В. Губерським відвідала Житомирський обласний будинок для дітей- сиріт, яким опікується університет. Разом з ректором до малят приїхали директор Інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, декан юридичного ...
1472135
   Тут розквітають таланти // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7 : фото


  Про Молодіжний центр культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка.
1472136
  Князева Елена Тут рыбу заворачивали / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 76-78 : фото
1472137
  Петрушенко М. Тут смерть служила життю // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 198). – С. 12


  "... Громадськість столиці відзначила 160 років Анатомічного театру Університету Святого Володимира."
1472138
  Карп"юк А. Тут усе світе... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)


  З нагоди 370-ліття битви під Берестечком.
1472139
  Егоров Б. Тут что-то есть / Б. Егоров. – Магадан : Магаданское кн.изд-во, 1958. – 87 с.
1472140
  Лиховид І. Тут чути, як обертається Земля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 6 : фото


  Київська астрономічна обсерваторія святкує 70-річний ювілей: завершує ремонт, вивчає темну енергію та...обороняється від забудовників.
1472141
  Карпенко В.О. Тут, біля самого моря / В.О. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 276 с.
1472142
  Бирштейн А.И. Тута и все остальные : рассказы / Александр Бирштейн. – Одесса : Астропринт, 2016. – 182, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-164-8
1472143
  Конюшев К.В. Тутаев. / К.В. Конюшев. – Ярославль, 1989. – 158с.
1472144
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1976. – 152с.
1472145
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – 2-е изд. – М, 1979. – 152с.
1472146
  Цулейскири Н.А. Тутарчела : роман / Нодар Цулейскири ; пер. с груз. М.Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 239 с.
1472147
  Зияэддин-Нехшебий Тути - намэ / Зияэддин-Нехшебий. – Москва. – 136 с.
1472148
   Тутковський (Тутківський) Павло Аполонович (1858-1930) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486-487. – ISBN 978-966-439-754-1
1472149
  Шаров І. Тутковський Павло Аполлонович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 410-414. – ISBN 966-7217-54-Х
1472150
   Тутковський Павло Аполлонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 104-105. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1472151
  Гаврилюк Л. Тутковський Павло Аполлонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 248-251. – ISBN 966-02-3530-5
1472152
  Короткий В. Тутковський Павло Аполлонович (1858-1930) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 444. – ISBN 5-7707-1062-4
1472153
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148-149.
1472154
   Тутковський Павло Аполонович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 274-275 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1472155
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284. – ISBN 978-966-439-961-3
1472156
   Тутковський Павло Аполонович (1858-1930) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161-162. – ISBN 966-95774-3-5
1472157
   Тутковський Павло Апполонович (1858 - 1930) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 472. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1472158
  Плаксина А.С. Тутовая пяденица Apochemia cinerarius Erach - вредитель древесных пород в Юго-Восточном Казахстане : Автореф. дис. ... канд.биол. наук / Плаксина А.С. – Алма-Ата, 1952. – 11 с.
1472159
  Федоров А.И. Тутоводство / А.И. Федоров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1954. – 408 с.
1472160
  Керн Э Э. Тутовое дерево / Э Э. Керн, . – Л, 1932. – 92с.
1472161
  Габиль И. Тутовое дерево / И. Габиль. – Москва, 1981. – 80с.
1472162
  Анучин А.В. Тутовый шелкопряд.Улучшение и разведение пород / А.В. Анучин. – Ленинград-Москва, 1931. – 296с.
1472163
  Николаева О. Тутти // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 33-101. – ISSN 0130-7673
1472164
  Победоносцев В.Г. Тутти Кванти / В.Г. Победоносцев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 288с.
1472165
   Тутунджан Джанна Таджатовна. Выставка произведений. – М., 1983. – 8с.
1472166
   Тутунов Андрей Андреевич. Заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1977. – 10с.
1472167
  Клюкина П. Туфли : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 93-100. – ISSN 0130-7673
1472168
  Маламуд Б. Туфли для служанки / Б. Маламуд. – Москва, 1967. – 270с.
1472169
  Миропольская В.С. Туфли с пряжками / В.С. Миропольская. – Л., 1991. – 60с.
1472170
  Камерич М. Туфлі до вручення "Оскара" = Cipele za dodjelu Oscara : [повість] / Меліна Камерич ; [пер. з босн. К. Калитко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 185, [3] с. – Пер. вид. : Cipele za dodjelu Oscara / Melina Kameric. Sarajevo, 2009. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Боснія і Герцеговина). – ISBN 978-966-03-7204-7
1472171
  Константінов Г. Туфо-Рудий / Г. Константінов. – К., 1992. – 181с.
1472172
  Ацагорцян З.А. Туфы и мраморы Армении / З.А. Ацагорцян, О.А. Мартиросян ; Армян. науч.-исслед. ин-т стройматериалов и сооружений. – Ереван, 1962. – 159 с. – Библиогр.: с. 152-154
1472173
  Соколов Б.В. Тухачевский / Борис Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 448 с., [ 32 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1304 (1104)). – ISBN 978-5-235-03057-2
1472174
  Никулин Л.В. Тухачевский. : Биографический очерк / Л.В. Никулин. – Москва : Военное издательство, 1963. – 198 с.
1472175
   Тухля: бойківське село, яке зупинило монгольську навалу / П О. Судіна, М.С. Луців, Т.С. Щекун, О.М. Максимів, С.М. Хом"як // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4-9. – ISSN 2519-4429
1472176
  Козловский Бореслав Туча контроля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
1472177
  Хазиахметов Ш.С. Туча над деревенькой: Повести и рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Уфа, 1991. – 493с.
1472178
  Короткий В. Тучапський Павло (1869-1922) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445. – ISBN 5-7707-1062-4
1472179
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 17с.
1472180
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1976. – 303с.
1472181
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер / В.В. Карпенко. – Москва, 1977. – 575с.
1472182
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер : Роман / В.В. Карпенко. – Москва : Патриот, 1991. – 574с.
1472183
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1957. – 427с.
1472184
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1975. – 351с.
1472185
  Сахнин А.Я. Тучи на рассвете / А.Я. Сахнин. – Москва, 1990. – 431с.
1472186
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1961. – 93с.
1472187
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 56с.
1472188
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1965. – 272с.
1472189
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1968. – 256с.
1472190
  Амлинский В.И. Тучи над городом встали : повесть, рассказы / В.И. Амлинский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с. : ил.
1472191
  Петрухин А.А. Тучи над Сельвой: докум. повесть / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1984. – 96с.
1472192
  Сирге Р.И. Тучи рассеялись : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 231 с.
1472193
  Лудемис М. Тучи сгущаются... Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва, 1959. – 320с.
1472194
   Тучина, Наталия Яковлевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1472195
  Тютюнник Г.М. Тучка солнце не закроет : повесть / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1959. – 148 с.
1472196
  Воробьева Н. Тучные клетки грызунов. (Морфология, гистохимия, ультраструктура) : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьева Н.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физиол. – Новосибирск, 1970. – 23л.
1472197
  Беляков В.А. Тушение и перенос энергии электронного возбуждения в хемилюминесцентных реакциях окисления органических вещств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Беляков В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 21л.
1472198
  Сандул Георгий Александрович Тушение флуоресценции и запись информации на пленках антрацена и твердых растворах антрацена в полиэтилене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сандул Георгий Александрович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1980. – 19л.
1472199
  Хомяк Иванна Васильевна Тушение фотолюминесценции сульфида цинка электрическим полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомяк Иванна Васильевна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1472200
  Хан-Магометова Тушение фотолюминисценции при облучении электронами и прередача энергии в молекулярных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Хан-Магометова Ш.Д.; Ан СССР.Физ.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1472201
  Мельниченко Анастасія Тушеті. Подорож у минуле : Грузія/спецрепортаж / Мельниченко Анастасія, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 46-50 : Фото
1472202
  Есипов Г.В. Тушинский вор (окончание) : С рис. древнего дома мещанина Коробова в Калуге / Сост. Г.В. Есиповым. – Москва : Изд. А. Мартынова ; Тип. Бахметева
Вып. 10 : Русские достопамятности. – 1863. – [2], 17-31 с., 1 л. ил. : ил.
1472203
  Гомберг Дмитрий Тушинский путь : экспедиция / Гомберг Дмитрий, Бегишева Алия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
1472204
  Виноградов Б.С. Тушканчики / Б.С. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1937. – 197с.
1472205
  Фокин И.М. Тушканчики / И.М. Фокин. – Л., 1978. – 183с.
1472206
  Громов И.М. Тушканчики (Rodentia, dipodidae) из куяльницких отложений юга Украины / И.М. Громов, А.И. Шевченко. – Л.
4. – 1961. – 976-979с.
1472207
   Тушканчики фауны СССР. – Ташкент
2. – 1988. – 140с.
1472208
  Осипов В.Е. Туя / В.Е. Осипов. – М, 1988. – 71с.
1472209
  Дуке Х. Туябугузские поселения бургулюкской культуры / Х. Дуке. – Ташкент, 1982. – 96с.
1472210
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду - 2 : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-79 : Фото
1472211
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-108 : Фото
1472212
  Карташова Т.В. Тхумри в Северной Индии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 69-71. – ISSN 0321-5075


  Музыкальная культура Северной Индии : феномен - вокальный жанр тхумри ("облегченная" классика)
1472213
  Марущенко Є. ТЦУ: 7 трендів 2017 р. / Є. Марущенко, О. Сапрунова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 18-19
1472214
  Фролов М.И. Тщетные потуги. / М.И. Фролов. – Л, 1986. – 106с.
1472215
  Попов Д.Д. Търговски енциклопедичен речник / Деян Попов. – 3-то доп. изд. – София : СИЕЛА, 1998. – 407, [1] c. : табл. – ISBN 954-649-111-Х
1472216
  Мавалски А. Търговски маркетинг / Атанас Димитров Мавалски ; Университет за национално и световно стопанство. – 2-ро преработено и допълнено изд. – София : Стопанство, 1997. – 160 с.
1472217
   Тържество на словото.Златният век на българската книжнина : Летописи,жития,богословие,риторика,поезия. – София : AGATA, 1995. – 327с. – ISBN 954-540-005-6
1472218
  Николова Янка Търново : Пътеводител / Николова Янка, Тунев Трифон. – София : Наука и изкуство, 1958. – 83с.
1472219
   Търновска книжовна школа. – София
Т. 2. – 1980. – 627 с.
1472220
   Търновска книжовна школа (антология). – Велико Търново, 1987. – 260 с.
1472221
  Радев И. Търновска хроника 1800-1835 / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1993. – 231 с.
1472222
  Чавдарова В. Търсим те, Альоша! / В. Чавдарова. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 178 с.
1472223
  Пухначев В.М. Ты -- в сердце у меня. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1970. – 199с.
1472224
  Сафронов В.М. Ты - гражданин Советского Союза / В.М. Сафронов. – Москва, 1978. – 127 с.
1472225
  Беляев М.А. Ты - единственная / М.А. Беляев. – Москва, 1979. – 136с.
1472226
  Акимкулов Е. Ты - мой светлый мир : повести и рассказы : пер. с каз. / Еркинбай Акимкулов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 160 с.
1472227
  Ремез О.Я. Ты - режиссер / О.Я. Ремез. – М, 1964. – 160с.
1472228
  Коновалов Е.Д. Ты - сильнее воды! / Е.Д. Коновалов. – М., 1983. – 127с.
1472229
   Ты - спорторганизатор. – М., 1975. – 167с.
1472230
  Друнина Ю.В. Ты -рядом. / Ю.В. Друнина. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 96 с.
1472231
   Ты + мы. – Магадан, 1986. – 167с.
1472232
  Реутов С.И. Ты + Я-. / С.И. Реутов, О.Л. Штраус. – Пермь, 1990. – 206с.
1472233
  Рамирес С. Ты боишься крови? / С. Рамирес. – М, 1985. – 236с.
1472234
  Тормосов П.Н. Ты будешь жить / П.Н. Тормосов. – Минск, 1960. – 74с.
1472235
  Нагибин Ю.М. Ты будешь жить. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1974. – 367с.
1472236
  Талвир А. Ты будешь инженером : повесть / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. М.Никитина. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1954. – 196 с.
1472237
   Ты будешь коммунистом. – Москва, 1962. – 247с.
1472238
  Геген-Дрейфюс Ты будешь рабочим / Геген-Дрейфюс. – Л, 1936. – 312с.
1472239
  Тохман В. Ты будто камни грызла... // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С. 144-209. – ISSN 1130-6545
1472240
  Маймулов С. Ты в груди у меня : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Ю.Александров. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 144 с.
1472241
  Друнина Ю.В. Ты вернешься. / Ю.В. Друнина. – М, 1968. – 94с.
1472242
  Новиков А.Н. Ты взойдешь, моя заря! Роман (о М.И.Глинке). / А.Н. Новиков. – М., 1953. – 595с.
1472243
  Соколов В.А. Ты видел Новгород?.. / В.А. Соколов. – Л., 1984. – 126с.
1472244
  Давыдов Э.М. Ты все, чт о есть : стихи,поэмы / Э.М. Давыдов. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 156 с.
1472245
  Атнабаев Ангам Ты всегда со мной : стихи и поэма / Ангам Атнабаев ; авториз. пер. с башкирского. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1972. – 64 с. – (Библиотечка башкирской поэзии)
1472246
  Янковая О. Ты выдумал меня... // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2009. – № 8. – С. 54-61.


  А. Ахматова і М. Гумільов
1472247
  Кузьмина Л.А. Ты да я, да все мы вместе / Л.А. Кузьмина. – М, 1975. – 176с.
1472248
  Смирнов С.В. Ты да я, да мы с тобой : стихотворения, поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 256 с.
1472249
  Громыко В.Г. Ты да я... / В.Г. Громыко. – Куйбышев, 1990. – 223с.
1472250
   Ты должен обещать. – М., 1978. – 47с.
1472251
  Михеев Ю. Ты дороже всего, человек / Ю. Михеев, А. Малашенко. – Кишинев, 1963. – 48с.
1472252
  Борискин Н.М. Ты еще полюбишь, Росица / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 38с.
1472253
  Маргарян А.А. Ты ждал меня : стихи / Аршалуйс Маргарян ; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
1472254
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – Москва, 1966. – 240с.
1472255
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 256с.
1472256
   Ты живешь для народа. – М., 1955. – 191с.
1472257
  Полуян В.П. Ты живешь среди людей. / В.П. Полуян. – М., 1963. – 102с.
1472258
  Попов В.А. Ты за все в ответе. / В.А. Попов. – Краснодар, 1963. – 333с.
1472259
  Тормоудссон У. Ты здесь живешь? / У. Тормоудссон. – М, 1989. – 189с.
1472260
  Абу-Бакар Ахмедхан Ты земле, человек, поклонись : [сборник] / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва : Современник, 1985. – 222 с.
1472261
  Венцлова А.Т. Ты знаешь край... : итал. стихи / А.Т. Венцлова; пер. с лит. Л.Миль. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
1472262
  Канторович В.Я. Ты и Вы / В.Я. Канторович. – Москва, 1960. – 80 с.
1472263
  Канторович Я В. Ты и Вы / Я В. Канторович, . – 2-е изд. – Москва, 1970. – 110 с.
1472264
  Наумов А.В. Ты и закон / А.В. Наумов. – М, 1974. – 79с.
1472265
  Пирогова И.Ю. Ты и никто другой: Очерки и ст. / И.Ю. Пирогова. – Москва, 1984. – 47с.
1472266
  Дворкин И. Ты и Оно. По следам М.Бубера и З. Фрейда // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.141-158. – ISSN 0042-8744
1472267
  Успенский Л.В. Ты и твое имя / Л.В. Успенский. – Ленинград : ДЕТГИЗ, 1960. – 294 с.
1472268
  Успенский Л.В. Ты и твое имя. Имя дома твоего. / Л.В. Успенский. – Л., 1972. – 573с.
1472269
  Серебровская Е.П. Ты и твой дед. / Е.П. Серебровская. – Л, 1975. – 79с.
1472270
  Линкова Я И. Ты и твоя книга / Я И. Линкова, . – М., 1975. – 139с.
1472271
  Орлова Т. Ты и я / Т. Орлова. – Минск, 1969. – 240с.
1472272
   Ты и я. – М., 1988. – 367с.
1472273
  Рудерман М.И. Ты лети с дороги, птица... / М.И. Рудерман. – Москва, 1966. – 119с.
1472274
  Заяц А.С. Ты лучше всех / А.С. Заяц. – М., 1970. – 96с.
1472275
  Муратов В.В. Ты люби. / В.В. Муратов. – Ростов н/Д, 1965. – 268с.
1472276
  Шифрина Ю.Я. Ты любишь меня, мама? / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1989. – 176с.
1472277
  Балтрунас А. Ты меня зовешь? : роман / А. Балтрунас; пер. с лит. Г.Канович. – Вильнюс : Vaga, 1978. – 323 с.
1472278
  Безорудько В. Ты меня любишь, Яша? : юмористические повести / В. Безорудько. – Москва : Советский писатель, 1973. – 398 с.
1472279
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. : ил.
1472280
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / Анатолий Алексин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 254, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Здоровые и больные; Раздел имущества; "Безумная Евдокия"; Ивашов; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Самый счастливый день; Неправда; Актриса; Ночь перед свадьбой; Ты меня слышишь?
1472281
  Соловьев А. Ты мне поверь / А. Соловьев. – Новосибирск, 1970. – 48с.
1472282
  Кунин В. Ты мне только пиши... Хроника пикирующего бомбардировщика : Повести / Владимир Кунин. – Москва : АСТ, 2004. – 205с. – ISBN 5-17-021998-9
1472283
  Степанов Т.И. Ты можешь стать сильным / Т.И. Степанов, Е.А. Флеровский. – Москва, 1963. – 168с.
1472284
   Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет. – Вологда, 1968. – 40с.
1472285
  Вильный В.Н. Ты на свете одна / В.Н. Вильный. – Москва, 1969. – 224с.
1472286
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – Харьков, 1974. – 158с.
1472287
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1989. – 239с.
1472288
  Беленький Г.Б. Ты не один : повесть / Беленький Г.Б. – Москва : Советский писатель, 1964. – 127 с. : ил.
1472289
  Макаров Ю.В. Ты не один ! : из новейшей истории укр. телевидения / Ю. Макаров, О. Герасимьюк, С. Чернилевский ; [худож.-оформ.: Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио, 2004. – 301, [3] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – Авт. на обл. не указаны. – ISBN 966-03-2720-X
1472290
  Агапов Б.Н. Ты не один на свете! / Б.Н. Агапов. – Москва, 1961. – 71с.
1472291
  Кулида С. Ты Одессит, Мишка, а это значит... Неизвестные страницы жизни и смерти "короля Одессы" Мишки Япончика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  В начале 60-х годов прошлого века ресторанные лабухи на всем просторе СССР - от Бреста до Чукотки - запели "одесский" суперхит под названием "Мясоедовская улица", где были такие, если помните, слова: "Мишку тут Япончика все знали… Он по этой улице ...
1472292
  Улин Л.Н. Ты одна у меня, жизнь. / Л.Н. Улин. – Москва, 1964. – 684с.
1472293
   Ты отвечаешь за все. – М., 1988. – 191с.
1472294
  Пак Б.С. Ты по звездам идешь... / Б.С. Пак. – Ташкент, 1968. – 114с.
1472295
  Помозов Ю.Ф. Ты по стране идешь... / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1964. – 451с.
1472296
  Исаковский М.В. Ты по стране идешь... Избранные стихи и песни / М.В. Исаковский. – М, 1964. – 230с.
1472297
  Александров-Федотов Ты покоришься мне, тигр! / Александров-Федотов; А.Н. Александров-Федоров ; лит. обработка Л.Г. Булгак. – Москва : Искусство, 1969. – 246 с.
1472298
   Ты помнишь, товарищ. – Москва : Военное зд-во Министерства обороны СССР, 1968. – 303с.
1472299
   Ты помнишь, товарищ. – Донецк, 1976. – 183с.
1472300
   Ты помнишь, товарищ. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
1472301
  Нариньяни С.Д. Ты помнишь, товарищ... / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1957. – 120с.
1472302
   Ты помнишь, товарищ...Воспоминания о михаиле Светлове. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335с .
1472303
  Турсункулов К. Ты помнишь... : повести, рассказы, эссе / Калаубек Турсункулов ;. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 272 с.
1472304
   Ты помнишь?. – Свердловск, 1985. – 304с.
1472305
   Ты пришел в клуб. – Л., 1980. – 238с.
1472306
   Ты пришел в музей [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1472307
  Делюкин Л.Н. Ты пришел в ПТУ... / Л.Н. Делюкин, Т.А. Шапошникова. – Л., 1980. – 262с.
1472308
  Виноградов Е.И. Ты сделал свое / Е.И. Виноградов. – Ярославль, 1977. – 223с.
1472309
  Елманов В.С. Ты слышишь ли меня? : Повесть и рассказы / В.С. Елманов. – Ярославль, 1989. – 76с.
1472310
  Цюрупа Э.Я. Ты слышишь меня? / Э.Я. Цюрупа. – М., 1960. – 319с.
1472311
  Марьинский В.Д. Ты слышишь, земля! / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1962. – 135с.
1472312
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 1. – М., 1991. – 48с.
1472313
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 2. – М., 1991. – 48с.
1472314
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 3. – Москва : Радио и связь, 1991. – 32с.
1472315
  Дубровин Б.С. Ты смотришь на меня / Б.С. Дубровин. – М, 1987. – 207с.
1472316
  Бойко В.В. Ты стал отцом... / В.В. Бойко. – Л., 1977. – 84с.
1472317
  Юницкий В.В. Ты становишься взрослой / В.В. Юницкий. – Горький, 1961. – 119с.
1472318
  Чейз Д.Х. Ты только отыщи его... // Смерть и семь немых свидетелей : романы : [перевод] / А. Бауэрова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – С. 373-528. – (Зарубежный детектив)
1472319
  Задорожный Олег Ты туда не ходи, снаряд башка попадет : BOYS DON""T CRY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1472320
  Гуро И. Ты уже взрослый / И. Гуро. – М., 1962. – 110с.
1472321
  Носик Б.М. Ты уже за холмом... / Б.М. Носик. – М, 1982. – 392с.
1472322
  Кинселла С. Ты умеешь хранить секреты? : [роман] / Софи Кинселла ; [пер. с англ. Т.А. Перцовой]. – Москва : АСТ, 2011. – 382 с. – Пер. изд.: Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. 2003. – ISBN 978-5-17-058646-2
1472323
  Рябинин Ю.Н. Ты шла от солнца / Ю.Н. Рябинин. – Ашхабад. – 72с.
1472324
  Троицкий Н.А. Ты, моё столетие... / Н.А. Троицкий. – Москва : Русаки, 2006. – 496с. – ISBN 5-93347-247-6
1472325
  Соловей П.С. Ты, я и все, все, все... / П.С. Соловей. – Москва : Политиздат, 1990. – 142 с.
1472326
  Нуйкин А.А. Ты, я и счастье / А.А. Нуйкин. – М., 1964. – 190с.
1472327
  Бежин Л.Е. Тыквенное общество / Л.Е. Бежин. – М, 1989. – 367с.
1472328
  Дармодехин В. Тыко Вылко / В. Дармодехин. – Архангельск : ОГИЗ, 1946. – 32 с.
1472329
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
1. – 1958. – 399с.
1472330
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
2. – 1960. – 504с.
1472331
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск, 1963. – 831с.
1472332
   Тыл - фронту. – Москва Ленинград, 1943. – 56с.
1472333
  Вилинов М. Тыл Западного фронта в битве под Москвой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 0321-0626
1472334
  Бурджалов Э.Н. Тыл помогает фронту / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1942. – 32с.
1472335
   Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. – М., 1977. – 559с.
1472336
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.1. – 1980. – 196с.
1472337
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.2. – 1980. – с.197-366
1472338
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.3. – 1980. – с.367-528
1472339
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.4. – 1980. – с.529-619
1472340
   Тыл Советской Армии. – М., 1968. – 320с.
1472341
  Высоцкий В.К. и др. Тыл Советской Армии за 40 лет / В.К. и др. Высоцкий. – Москва, 1958. – 114с.
1472342
  Оленев И.Е. Тыл Черноморского флота (1941-1945) / Иван Оленев. – Киев : Неопалима купина, 2011. – 413, [3] с., [16] с. илл. – ISBN 966-8093-89-5
1472343
  Кукаев А.М. Тыла нет : повесть / А.М. Кукаев; пер. с калм. Т.Лебеденко. – Москва : Современник, 1973. – 196 с.
1472344
  Карапетян Л.М. Тылкатинци : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1966. – 19л.
1472345
  Кущ И.И. Тыловое обеспечение подразделений в бою / И.И. Кущ. – М., 1973. – 165с.
1472346
  Тарнопольский А.А. Тыловое ополчение и военный налог. Порядок лишения избирательных прав. Ограничение прав по приговору суда и в административном порядке. Воинская повинность лиц нетрудового дохода / А.А. Тарнопольский. – М., 1927. – 167с.
1472347
  Джигурда О.П. Тыловые будни. / О.П. Джигурда. – Запорожье, 1961. – 215с.
1472348
  Козоплянский О.М. Тыловые мальчишки : повесть и рассказы / О.М. Козоплянский. – Москва : Современник, 1983. – 269с.
1472349
   Тылсымлы юзюк = Чарівне кільце : халкъ масаллары. – Акъмесджит : Таврия, 2006. – 79, [1] с. : іл. – Текст кримськотатарськ. мовою. – ISBN 966-572-997-7
1472350
  Пясецкий Я. Тымек-кит. / Я. Пясецкий. – М., 1968. – 319с.
1472351
  Санги В.М. Тынграй / Владимир Санги ;. – Москва, 1970. – 128 с.
1472352
  Цырлин Л. Тынянов -- беллетрист / Л. Цырлин. – Л., 1935. – 112с.
1472353
   Тыняновские чтения. – Рига, 1990. – 333с.
1472354
   Тыняновский сборник. – Рига, 1984. – 131с.
1472355
   Тыняновский сборник. – Рига, 1990. – 335с.
1472356
   Тыпалогія і гісторыя славянскіх моу і узаемасувязі славянскіх літератур. – Мінськ, 1967. – 164 с.
1472357
   Тыпологія і гістория славянскіх моу і літератур. – Мінськ, 1973. – 234 с.
1472358
  Рахилло И.С. Тысяча белых аистов / И.С. Рахилло. – М, 1974. – 96с.
1472359
  Павлюк С.К. Тысяча верст судьбы / С.К. Павлюк. – Ставрополь
1. – 1964. – 159с.
1472360
  Ростопчин Ф.В. Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин


  Компакт вырезок из журнала "Русская старина": статьи и очерки об истории России в 1-й пол. 19 в.
1472361
   Тысяча девятьсот девятнадцатый. – Ленинград, 1939. – 219с.
1472362
   Тысяча девятьсот пятый : Т.3. Вооруженное восстание. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (1905 История революционного движения в отдельных очерках)
Вып.2. : Ем. Ярославский. Декабрское восстание. – 1925. – 248с.
1472363
  Брутян Л.А. Тысяча дней в стане врага / Л.А. Брутян. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 199с.
1472364
  Уразов А. Тысяча дней одного русского в Матиньоне // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 64-69
1472365
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 495с.
1472366
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Петрозаводск, 1955. – 495с.
1472367
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман в 4-х частях / А.Ф. Писемский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 487с.
1472368
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман в 4-х ч. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1980. – 511 с.
1472369
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман / Писемский А.Ф. – Киев, 1988. – 484 с.
1472370
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман / А.Ф. Писемский. – Москва, 1988. – 463 с.
1472371
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 496с.
1472372
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1965. – 495с.
1472373
  Форрестер Ф. Тысяча и один вопрос о погоде / Ф. Форрестер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 383с.
1472374
  Путинцева Т.А. Тысяча и один год арабского театра. / Т.А. Путинцева. – М., 1977. – 312с.
1472375
  Корявин Л.А. Тысяча и один день в Америке / Л.А. Корявин. – М., 1990. – 189с.
1472376
  Баширов Гумер Тысяча и один мэзэк : сборн. нар. творч. / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1989. – 351 с.
1472377
  Дюма А.(отец) Тысяча и один призрак. / А.(отец) Дюма. – Санкт-Петербург, 1991. – 143,1с.
1472378
  Дюма А. Тысяча и один призрак. / А. Дюма. – Москва, 1992. – 160с.
1472379
   Тысяча и один совет. – Томск, 1989. – 206с.
1472380
  Левина А.Я. Тысяча и одна дверь / А.Я. Левина. – М, 1988. – 384с.
1472381
   Тысяча и одна жизнь. – Ташкент, 1988. – 510с.
1472382
   Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 3. – 1903. – 536 с., 12л. илл, не вкл. в пагин. – Конволют. - Пер.: Тысяча и одна ночь, 1903, т. 4, т. не полный
1472383
   Тысяча и одна ночь. Т. 4 : арабские рассказы Шахразады : первый полный рус. перевод (поизд. Мандруса) с поясн. прим. и нов. ил.. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда) // Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – Т. 3. – с. 1-128 : 16 л. илл, не вкл. в пагин.
1472384
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 455 с. : ил.
1472385
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1957. – 453 с. : ил., 1 л. ил.
1472386
   Тысяча и одна ночь. – Кишинев, 1958. – 536 с.
1472387
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1972. – 239 с.
1472388
   Тысяча и одна ночь : (избранные сказки) : пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1975. – 479 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 19 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII веков)
1472389
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1977. – 352с.
1472390
   Тысяча и одна ночь. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 464 с. : ил.
1472391
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
Кн. 1. – 1982. – 478 с. : ил.
1472392
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 1] : Ночи 1-38. – 1982. – 320 с.
1472393
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 2] : Ночи 39-145. – 1982. – 368 с.
1472394
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия
Кн. 2. – 1982. – 414 с. : ил.
1472395
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1983. – 542 с.
1472396
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 1. – 1983. – 478с.
1472397
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 2. – 1983. – 416 с.
1472398
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 3] : Ночи 145-270. – 1983. – 319 с.
1472399
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 4] : Ночи 270-434. – 1983. – 397 с.
1472400
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 6] : Ночи 607-756. – 1984. – 382 с.
1472401
   Тысяча и одна ночь : избр. повести и рассказы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1985. – 255с.
1472402
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 8] : Ночи 894-1001. – 1985. – 352 с.
1472403
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1987. – 415 с. : ил.
1472404
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1987. – 430 с. : ил.
1472405
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1987. – 415 с. : ил.
1472406
   Тысяча и одна ночь
1472407
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00450-2 (т. 1); 5-280-00449-9
Т. 1. – 1988. – 415 с. : ил.
1472408
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00451-0 (т. 2) ; 5-00449-9
Т. 2. – 1988. – 431 с. : ил.
1472409
   Тысяча и одна ночь : изьранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00452-9 (т. 3) ; 5-280-00449-9
Т. 3. – 1988. – 413 с. : ил.
1472410
   Тысяча и одна ночь : Араб. сказки. – Омск : Омское кн. изд-во, 1989. – 543 с. – ISBN 5-85540-085-9 (в пер.)
1472411
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки / [ил. А. Кошкина]. – Москва : Дом, 1989. – 303 с. : цв. ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1472412
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Издво Краснояр. ун-та
[Т. 1]. – 1989. – 397 с.
1472413
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та. – ISBN 5-7470-0104-3
[Т. 2]. – 1990. – 383с.
1472414
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки : [пер. с араб.]. – Москва : Политиздат, 1991. – 132 с. – ISBN 5-250-01627-8
1472415
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки и рассказы. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1991. – 317 с. – ISBN 5-295-00915-7
1472416
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки в 3 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во. – ISBN 5-7670-0582-6
Т. 1. – 1992. – 315 с.
1472417
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-3479-5
1. – 1993. – 280 с. : ил.
1472418
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-5338-2 (т. 2) ; 5-7707-5336-6
2. – 1993. – 286 с. : ил.
1472419
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5339-0 (т. 3) ; 5-7707-5336-3
3. – 1994. – 326 с. : ил.
1472420
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5340-4 (т. 4) ; 5-7707-5336-6
4. – 1994. – 272 с. : ил.
1472421
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-61-60-1 (т. 5) ; 5-7707-5336-6
5. – 1994. – 272 с. : ил.
1472422
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6161-X ; 5-77075336-6
6. – 1994. – 272 с. : ил.
1472423
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6162-8 (т. 7) ; 5-7707-5336-6
7. – 1994. – 304 с. : ил.
1472424
   Тысяча и одна ночь : сказки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-7008-2 (т. 8) ; 5-7707-53336-6
8. – 1994. – 320 с. : ил.
1472425
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7009-0 (т. 9, 10) ; 5-7707-536-6
9-10. – 1995. – 220 с. : ил.
1472426
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7010-4 (т. 11, 12) ; 5-7707-5336-6
11-12. – 1995. – 220 с. : ил.
1472427
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
1 : Ночи 1-38. – 1932. – LXIV, 573 с.
1472428
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
2 : Ночи 39-141. – 1932. – 639 с. : ил.
1472429
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
3 : Ночи 141-270. – 1932. – 623 с. : ил.
1472430
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
4 : Ночи 270-433. – 1933. – 640 с. : ил.
1472431
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia
5 : Ночи 434-591. – 1933. – 638 с. : ил.
1472432
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
6 : Ночи 591-719. – 1934. – 599 с. : ил.
1472433
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
7 : Ночи 719 - 870. – 1936. – 745 с.
1472434
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Гослитиздат. – (Сокровища мировой литературы)
8 : Ночи 871-1001. – 1939. – 776 с. : ил.
1472435
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Ночи 1-38. – 1958. – 383 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472436
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Ночи 39-145. – 1958. – 447 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472437
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Ночи 145-270. – 1959. – 382 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472438
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Ночи 270-434. – 1959. – 495 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472439
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Ночи 434-606. – 1959. – 471 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472440
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Ночи 607-756. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472441
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Ночи 756-894. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472442
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Ночи 894-1001. – 1959. – 439 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1472443
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0661-5
Ч. 1 : Ночи 1-38. – 1992. – LXIV, 574 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1929
1472444
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0663-1
Ч. 3 : Ночи 141-270. – 1992. – 622 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1932
1472445
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0664-X
Ч. 4 : Ночи 270-433. – 1992. – 640 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1933
1472446
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : собрание сочинений в 8 т. – Москва : Алфавит
Т. 5 : Ночи 435 - 606. – 1992. – 469 с.
1472447
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0667-4
Ч. 7 : Ночи 719-870. – 1992. – 743 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1936
1472448
   Тысяча и одна служба Снеговика. – М., 1989. – 126с.
1472449
   Тысяча и одна улыбка. – М., 1979. – 351с.
1472450
  Гнатюк Н.П. Тысяча и одно увлечение / Н.П. Гнатюк. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – ("Молодежная" ; 4,1979)
1472451
  Хартенштейн Е. Тысяча лет как один день / Е. Хартенштейн. – М, 1973. – 78с.
1472452
  Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры / А.В. Иконников. – Москва, 1990. – 384с.
1472453
  Санти Анастасия Тысяча ликов Швейцарии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 50-52 : фото
1472454
  Богословский Н.В. Тысяча мелочей / Н.В. Богословский. – Москва, 1973. – 95с.
1472455
  Межиров А.П. Тысяча мелочей / А.П. Межиров. – Москва, 1984. – 399 с.
1472456
  Стрельников Б.Г. Тысяча миль в поисках души / Б.Г. Стрельников. – М., 1979. – 399с.
1472457
  Володихин Д. Тысяча миль за полтора года. Русские наступление в Сибири при царе Федоре Ивановиче // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089
1472458
  Кобзев И.И. Тысяча миль по Англии / И.И. Кобзев, Г.Н. Остроумов. – Москва, 1955. – 88с.
1472459
  Белоголовцев Никита Тысяча новых видов мышей... : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 28 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1472460
  Куиличи Ф. Тысяча огней / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1969. – 344с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1472461
  Еленин М.С. Тысяча отчаяных километров / М.С. Еленин. – Ленинград, 1965. – 319с.
1472462
   Тысяча первый вариант. – М., 1972. – 79с.
1472463
  Лазутин И.Г. Тысяча первый поединок / И.Г. Лазутин. – Москва, 1971. – 144с.
1472464
  Лазутин И.Г. Тысяча первый поединок / И.Г. Лазутин. – Москва, 1975. – 189с.
1472465
  Хоссейни Халед Тысяча сияющих солнц. – Москва : Фантом Пресс, 2008
1472466
  Резниченко В. Тысяча солнц Оппенгеймера // Публичные люди : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац" ; глав. ред. Е. Ходос. – Киев, 2018. – № 4 (165), апрель. – С. 82-87


  Джуліус Роберт Оппенгеймер — американський фізик-теоретик, професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі, член Національної академії наук США (з 1941 року). Широко відомий як науковий керівник Мангеттенського проекту, в рамках якого в роки ...
1472467
  Харитонов Р.Ф. Тысяча сорок. / Р.Ф. Харитонов. – Воронеж, 1962. – 89с.
1472468
  Огнетов И.А. Тысяча страниц новейшей истории Вьетнама // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 159-164. – ISSN 0042-8779
1472469
  Соколова Н.В. Тысяча счастливых шагов. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 206с.
1472470
   Тысяча туркменских пословиц и поговорок. – Ашхабад, 1945. – 73с.
1472471
  Скребов Н.М. Тысяча ударов сердца / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1977. – 111с.
1472472
  Кожевников В.М. Тысяча цзиней / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 364с.
1472473
  Митяев А.В. Тысяча четыреста восемнадцать дней: Рассказы о битвах и героях Отечественной войны / А.В. Митяев. – Москва, 1987. – 592с.
1472474
  Кантор К.М. Тысячеглазый Аргус: Искусство и культура / К.М. Кантор. – М., 1990. – 195с.
1472475
  Кавабата Я. Тысячекрылый журавль. / Я. Кавабата. – Москва, 1971. – 400с.
1472476
  Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия / Л.Н. Гумилев. – Москва : Мишель и К, 1993. – 335, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85692-014-7
1472477
  Апродов А В. Тысячелетие восточного Магриба / В.А. Апродов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1976. – 151 с. : ил. – (Серия "Из истории мировой культуры")
1472478
  Сотникова М.П. Тысячелетие древнейших монет России / М.П. Сотникова, Спасский, и.Г. – Л., 1983. – 239с.
1472479
  Гейштор А. Тысячелетие истории Польши / А. Гейштор. – Варшава, 1959. – 103с.
1472480
   Тысячелетие России. 862-1862. – Симферополь : Таврия, 1992. – 264с. – ISBN 5-7780-0457-5
1472481
  Карцев В.П. Тысячелетия энергетики. / В.П. Карцев, П.М. Хазановский. – М., 1984. – 224с.
1472482
  Виноградов А.В. Тысячелетия, погребенные пустыней : Рассказы о древнем Хорезме и о хорезмской экспедиции / А.В. Виноградов. – Москва : Просвещение, 1966. – 186 с. : ил., карт.


  Автор в доступной и увлекательной форме рассказывает о довоенном и послевоенном этапах работы археологической экспедиции в Древнем Хорезме, о сделанных открытиях и находках, о племенах древних скотоводах, их расселении, обычаях, обрядах, верованиях, ...
1472483
  Станькова Я. Тысячелетнее развитие архитектуры / Я. Станькова, И. Пехар. – Москва, 1984. – 293 с.
1472484
  Станькова Я. Тысячелетнее развитие архитектуры / Я. Станькова, И. Пехар. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 292 с.
1472485
  Корниенко В. Тысячелетние граффити и вход за 5 копеек / беседовала И. Гинжул // Сегодня. – Киев, 2018. – 27 апреля (№ 77). – С. 29


  "Продолжают расшифровывать послания из прошлого и в древнем Софийском соборе. Недавно ученые обнаружили в северной башне храма надпись XVIII века, которая поясняла сюжет живописи, так и не доживший до наших дней. Были найдены на стенах храма и ...
1472486
  Килль Ж. Тысячелетний Люксембург / Ж. Килль. – Москва : Прогресс, 1965. – 295 с.
1472487
  Зайцев А.В. Тысячелетники : Люди будут жить на Земле по 1000 лет. Эссе о биосфере / А.В. Зайцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2000. – 415с. – ISBN 966-511-187-6
1472488
  Борисенков Е.П. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы / Е.П. Борисенков, В.М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1988. – 524с.
1472489
  Ярош П. Тысячелетняя пчела / П. Ярош. – М, 1982. – 432с.
1472490
  Ярош П. Тысячелетняя пчела / П. Ярош. – Москва, 1988. – 413 с.
1472491
  Ильченко А.Е. Тысячелистник / А.Е. Ильченко. – М., 1946. – 64с.
1472492
  Щуров Г.Л. Тысячелистник / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1968. – 119с.
1472493
  Тютюнник Г.М. Тысячелистник : рассказы / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1972. – 216 с.
1472494
  Мансуров З. Тысячелистник : стихи / Зиннур Мансуров ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1983. – 63 с.
1472495
  Сергуненков Б.Н. Тысячелистник / Б.Н. Сергуненков. – Л., 1986. – 302с.
1472496
   Тысячелистники. – К., 1984. – 271с.
1472497
  Влэстару Б.М. Тысячеструнная арфа : повести и рассказы / Б.М. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1961. – 246 с.
1472498
  Истру Б. Тысячи голосов : стихи и поэма / Богдан Истру ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 183 с.
1472499
   Тысячи добрых советчиков.. – Свердловск, 1965. – 43 с.
1472500
   Тысячи зорких глаз. – Москва, 1964. – 160с.
1472501
  Луканская Э.П. Тысячи зорких глаз. / Э.П. Луканская. – Минск, 1964. – 67с.
1472502
  Кальницкий М. Тысячи киевлян со слезами на глазах наблюдали с Владимирской горки, как разрушаются и горят мосты // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 9-15 июля (№ 27). – С. 29


  Со времен Древней Руси киевляне устраивали через Славутич (так наши предки называли Днепр) временные переправы. Но только в 1853 году через реку был введен в строй первый капитальный мост, соединивший берега Днепра. Согласно проекту британского ...
1472503
  Лукьянская В.И. Тысячи лет тому назад : Рассказы из истории Греции ; (О войнах и о мир. жизни греческого народа и о греческих мудрецах). – 2-е изд., Посредник № 429. – Москва : Изд. "Посредник" ; Тип. Н-в Гатцука, 1910. – 394, VI с., 117 ил. – На 2-й стр. обл. Тип. "Красного календаря" 1911 г. – (Библиотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества ; № 189)
1472504
  Вержбицкий В.Г. Тысячи стали вождями миллионов. К 60-летию революции 1905-1907 гг. / В.Г. Вержбицкий. – Москва, 1965. – 48с.
1472505
  Павлов П.В. Тысячилетие России : краткий очерк отечественной истории. – Санкт-Петербург : [Тип. и лит. И Паульсона и комп.], 1863. – [4], 187 с.
1472506
  Овчинников В.В. Тысячилетия и годы / В.В. Овчинников. – М, 1960. – 207с.
1472507
   Тысячилетние корни русской культуры. – Новгород, 1972. – 114с.
1472508
   Тысячная книга 1550 г и дворовая тетрадь 50-х годов 16 в. – М.-Л., 1950. – 456с.
1472509
  Мятлев Н. Тысячники и московское дворянство XVI столетия / Н. Мятлев ; Историко-родословное о-во в Москве. – Орел : Тип. Губ. правл., 1912. – [2], 87 с. – Библиогр. в примеч.
1472510
  Дорошенко Н.И. Тысячу километров до Москвы / Н.И. Дорошенко. – М, 1983. – 191с.
1472511
  Гулбис А. Тысячу лет назад : повесть / А. Гулбис; пер. с латыш. Л.Екабсона. – Рига : Лиесма, 1985. – 176 с.
1472512
  Стещенко Н.Е. Тысячу лет после меня / Н.Е. Стещенко. – Тула, 1989. – 251с.
1472513
  Пахаревський Л. Тыхеньке жыття [Тихеньке життя] : оповыдння / Л. Пахаревський // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 12 с.
1472514
  Могилянський М. Тычина П. : (Страничка из истории новой украинской поезии)
1472515
   Тышлер, Александр Григорьевич. – М., 1964. – 31с.
1472516
   Тышлер, Александр Григорьевич. – М., 1978. – 32с.
1472517
  Юнг К.Г. Тэвистокские лекции / К.Г. Юнг. – К., 1995. – 228с.
1472518
  Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика / К.Г. Юнг. – Київ : Синто, 1995. – 236с. – ISBN 5-11-001057-0
1472519
  Казаков Ю.П. Тэдди / Ю.П. Казаков. – Архангельск : Архангельское книжное издателство, 1957. – 36 с.
1472520
  Хан Сер Тэдонган / Хан Сер. – Москва, 1961. – 313с.
1472521
  Каневский А.С. Тэза с нашего двора. / А.С. Каневский. – М : Правда, 1989. – 45 с.
1472522
  Тэйлор Ф.У. Тэйлор о тейлоризме / Ф.У. Тэйлор ; пер. с англ. под ред. и с предисл. Э.К. Дрезена. – Ленинград ; Москва : Техника управления, 1931. – 194, [2] с.
1472523
  Витте И.М. Тэйлор, Джильбрет, Форд / И.М. Витте. – Ленинград, 1925. – 68с.
1472524
   Тэрмапілы : паэзія, проза, крытыка : літ.-мастац. і беларусазнаучы часопіс / Беларускае літ. об"яднанне "БЕЛАВЕЖА". – Беласток : PRYMAT. – ISSN 1506-6576
№ 15. – 2011
1472525
  Эрвье П. Тэруань де-Мерикур : [пьеса] / П. Эрвье ; Пер. с фр. Т. Щепкиной-Куперник. – Москва : Тип. А.П. Поплавского, 1907. – 207 с. – Пер. также под загл.: В разгар революции
1472526
  Гарди Т. Тэсс из рода Д"Эрбервиллей. Джуд Незаметный / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1970. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; 71 ; 2)
1472527
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей / Т. Гарди. – Москва : Правда, 1981. – 429 с.
1472528
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’эрбервиллей. : Чистая женщина, правдиво изображенная / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1987. – 317 с.
1472529
  Гарди Т. Тэсс из рода Д’Эрбервиллей. Чистая женщина, правдиво изображенная / Т. Гарди. – М, 1960. – 464с.
1472530
  Янковская О. Тэффи. Авантюрный роман // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2012. – № 5. – С. 98-1-02
1472531
  Меднікова Марина Тю! : Роман-фрістайл з елементами аерофотозйомки / Меднікова Марина. – Львів : Кальварія, 2003. – 228с. – ISBN 966-663-077-Х
1472532
  Вовчок Марко Тюлева баба / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 56с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
1472533
  Вовчок Марко Тюлевая баба : Рассказі, повести, сказки / Вовчок Марко. – Москва : Художественная литература, 1984. – 535с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
1472534
  Тополя М.І. Тюлень та білка. / М.І. Тополя. – Харків-Київ, 1930. – 14с.
1472535
  Горобець Олександр Тюль пани Британії, або Квітучий Альбіон : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 22-25 : Фото
1472536
  Сангаджиева Б. Тюльпан / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1966. – 28 с.
1472537
  Золотарев Ю.Л. Тюльпан в квадрате / Ю.Л. Золотарев. – М., 1975. – 96с.
1472538
  Иващенко А. Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana Regel) в природе и культуре // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125-126. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано распространение Tulipa ostrowskiana в Казахстане, его экологические и фитоценотические особенности, плотность и структура природных популяций. Охарактеризованы результаты интродукции в условиях г. Алматы, особенности цветения и плодоношения, а ...
1472539
  Новиков С.Н. Тюльпанам цвести / С.Н. Новиков. – Москва, 1971. – 127с.
1472540
   Тюльпани з-над Каспію.. – Дніпропетровськ, 1977. – 87с.
1472541
  Стражева І.В. Тюльпани з космодрому. / І.В. Стражева. – К., 1980. – 408с.
1472542
  Стражева І.В. Тюльпани з космодрому. / І.В. Стражева. – 2-е вид. – К., 1986. – 352с.
1472543
  Кирилюк Г.В. Тюльпани Залізних гір / Г.В. Кирилюк. – Київ, 1975. – 120 с.
1472544
  Абилкасимова М. Тюльпановий вогонь : поезії / М. Абилкасимова ; [пер. з кирг. Борислав Степанюк ; вступ. ст.: Чингіз Айтматов, лауреат Ленін. премії "Чистий вогонь поезії"]. – Київ : Молодь, 1976. – 48 с. : іл.
1472545
  Пальчинскайте В.С. Тюльпановое поле : книга лирики / В.С. Пальчинскайте; пер. с лит. Л.Озерова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 111 с.
1472546
  Зайцева Е.Н. Тюльпаны / Е.Н. Зайцева. – М., 1958. – 88с.
1472547
  Данилевская О.Н. Тюльпаны / О.Н. Данилевская. – Л, 1961. – 103с.
1472548
  Лесных А.С. Тюльпаны / А.С. Лесных. – Тула, 1968. – 81с.
1472549
  Мирошников И.И. Тюльпаны Байконура / И.И. Мирошников. – Х., 1978. – 150с.
1472550
  Баев Г.К. Тюльпаны в далеком саду / Г.К. Баев ; худож. Т.В. Литвинова. – Ставрополь : Книжное издатедьство, 1988. – 110 с.
1472551
  Геельхаар Х. Тюльпаны в саду / Х. Геельхаар. – М., 1988. – 137 с.
1472552
  Омельяненко П.Д. Тюльпаны каменных глубин / П.Д. Омельяненко. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 143 с.
1472553
  Рыженкова Ю. Тюльпаны класса махровые поздние в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Изучены некоторые биологические особенности тюльпанов класса Махровые поздние в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Описываются декоративные качества, особенности сезонного развития, репродуктивная способность, устойчивость к вирусу ...
1472554
  Ахмад С. Тюльпаны на речной глади : рассказы : [переводы] / Ахмад С. – Ташкент : Гослитиздат, 1961. – 55 с. – (Новые рассказы)
1472555
  Стражева И.В. Тюльпаны с космодрома / И.В. Стражева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 399с.
1472556
  Стражева И.В. Тюльпаны с космодрома. / И.В. Стражева. – М., 1981. – 384с.
1472557
  Медведенко А.Е. Тюльпаны у терриконов / А.Е. Медведенко. – К, 1980. – 46с.
1472558
  Дружинин В.Н. Тюльпаны, колокола, ветряные мельницы и многое другое, увиденное автором в Голландии. / В.Н. Дружинин. – Л, 1972. – 207с.
1472559
   Тюльпаны.. – М, 1965. – 128с.
1472560
   Тюльпаны.. – Ашхабад, 1976. – 65с.
1472561
  Бочанцева З.П. Тюльпаны. Морфология, цитология и биология. / З.П. Бочанцева. – Ташкент : Изд-во АН УзССР, 1962. – 408с.
1472562
  Логанов Ю.Д. Тюменская геология: будут ли открытия. / Ю.Д. Логанов. – Свердловск, 1990. – 159с.
1472563
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменская домовая резьба / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 159с.
1472564
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменская домовая резьба / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 18с.
1472565
   Тюменская обл.науч. конференция по химии, физико-химическим проблемам в нефтегазовой промышленности, геологии, биологии и медицине.. – Тюмень, 1975. – 199с.
1472566
   Тюменская областная картинная галерея.. – Л, 1963. – 128с.
1472567
   Тюменская область. Ответ президенту : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-79 : Фото
1472568
   Тюменская область: народы, языки, культуры : энциклопедический справочик. – Тюмень : Экспресс, 2007. – 410 с. – ISBN 978-5-903725-01-4
1472569
  Богданова Светлана Тюменская область: не нефтью единой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-64 : Фото
1472570
   Тюменская страда. – Москва, 1976. – 455с.
1472571
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменские дымники / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 22с.
1472572
  Шайхтдинова Н.Х. Тюменские дымники / Н.Х. Шайхтдинова. – Тюмень, 1980. – 22с.
1472573
   Тюменские клады.. – М, 1980. – 416с.
1472574
  Швирикас А.И. Тюменские позывные / А.И. Швирикас. – Москва, 1985. – 207с.
1472575
  Сезева Н. Тюменский ковер = Традиции и современность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 143-145. – ISSN 0235-7089
1472576
  Беспалова Л.Г. Тюменский край и писатели XIX века. / Л.Г. Беспалова. – Свердловск, 1970. – 105с.
1472577
   Тюмень : столетие спустя : фотоальбом. – Тюмень : Кронос, 2007. – 200 с. – ISBN 978-5-902952-04-6
1472578
  Жученко Б.А. Тюмень архитектурная : (400 летию Тюмени посвящается) / Б.А. Жученко, С.П. Заварихин. – Свердловск, 1984. – 240 с.
1472579
   Тюмень литературная.. – Тюмень, 1963. – 72с.
1472580
   Тюмень университетская : путеводитель по Тюменскому государственному университету : [ альбом ] / Жученко Б.А. [ и др.] ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 84 с. – ISBN 5-88081-452-1
1472581
   Тюмень. Тобольск - локомотив развития туризма в регионе : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-77 : Фото
1472582
  Гаврилюк Н.А. Тюрбе хана Хаджи Герая (по материалам археологических исследований 2003-2008 г.г.) = Тюрбе хана Хаджі Герая = Tjurbe of khan Hadzhi Geraja / Гаврилюк Н.А., Ибрагимова А.М. ; Ин-т археологии НАН Украины, Бахчисар. ист.-культур. заповедник. – Киев ; Запорожье : Дикое поле, 2010. – 173, [3] с., [16] л. фотоил. : ил., фотоил., табл. – Текст рус., укр. – Бібліогр.: с. 101-103 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2994-34-6


  У пр.№ 1717319 напис: В Библиотеку кафедры археологии. Подпись. 9.09.2010.
1472583
  Генне Г. Тюрбины, из расчет и конструкция. – Санкт-Петербург : Типо-литография А.Э.Винеке, 1901. – 129 с. + 2 л. чертежей. – Конволют. Пер. с 3 отт.
1472584
  Захер Я.М. Тюрго / Я.М. Захер. – Москва. – 77с.
1472585
  Сокальська О.В. Тюремна реформа в Данії (XVIII-XIX ст.): віхи та персоналії // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 276-284. – ISSN 2306-9082
1472586
  Соловей В.Ю. Тюремна система Англії: історико-правовий аспект / В.Ю. Соловей, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 111-114
1472587
  Сокальська О.В. Тюремна система доби Української Національної Революції (до 100-літнього ювілею) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – C. 7-25. – ISSN 2523-4552
1472588
  Яцишин Михайло Тюремна справа та правовий статус засуджених в Українській державі доби Гетьманату П. Скоропадського / Яцишин Михайло, Гламазда Петро // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 46-50
1472589
  Семиряга М.И. Тюремная империя нацизма и ее крах. / М.И. Семиряга. – М., 1991. – 381с.
1472590
  Осипчук Н. Тюремні катівні і... мармелад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 73). – С. 12


  За "агітацію проти радянської влади" українську поетку Олену Журливу на 10 років було відправлено на Алтай
1472591
  Печарський А. Тюремні мотиви в українській малій прозі початку XX століття: психоаналітичний вимір героя та його еволюція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 302-306. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1472592
   Тюремное дело и Великом княжестве Финляндском : Отчет, предоставленный Финляндским тюремным управлением в апреле 1890 г. – Гельсингфорс : Гельсингфорская Центр. тип., 1890. – 4], 50 с., 4 табл. пл.
1472593
  Васильева Е. Тюремные записки / Е. Васильева. – Москва-Ленинград, 1928. – 58с.
1472594
  Фан Чжи-минь. Тюремные записки. / Чжи-минь. Фан. – М, 1959. – 104с.
1472595
  Кнодель Л.В. Тюремные системы в Новой Зеландии и Австралии // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 74-86
1472596
  Грамши А. Тюремные тетради : в 3-х ч. / А. Грамши. – Москва : Политиздат
Ч. 1. – 1991. – 559 с.
1472597
  Митфорд Д. Тюремный бизнес / Д. Митфорд. – Москва : Прогресс, 1978. – 348с.
1472598
  Хо Ши Мин Тюремный дневник / Хо Ши Мин. – М, 1960. – 122с.
1472599
  Палей М. Тюремный перестук : боль в 5-ти ч. : гражданская лирика 2014-2018 гг. / Марина Палей. – Харьков : Эксклюзив, 2019. – 175, [1] с. – (Универсальный донор : авторская серия Марины Палей). – ISBN 978-617-7204-87-8
1472600
  Хеденшерна А. Тюремный проповедник : [и др. рассказы] / А. Хедершерна (Сигурд) ; Пер. [со швед.] Е.П. Благовещенской и Б.К. Леонтьевой; Под ред. И. Ясинского. – [Санкт-Петербург] : Спб. т-во печ. и изд. дела "Труд", 1910. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
1472601
  Котова Наталия Тюремный эксперимент. В роли марионетки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 138-139 : фото
1472602
  Тищенко К. Тюринги - германське плем"я з гунськими зв"язками // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 18. – С. 11-18


  The article deals with some groups of the toponymic facts which give more linguistic evidence of the Hunnic presence in the Middle Age Thuringy. Several arguments are proposed for the possible oriental etymology of the Thuringians" ethnic name.
1472603
  Бегишева Алия Тюрингия. Зеленое сердце / Бегишева Алия, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 120-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1472604
  Лесаж А.Р. Тюркаре / А.Р. Лесаж. – Москва, 1955. – 95 с.
1472605
  Сулейменов О.О. Тюрки в доісторії : про походження давньотюркського письма / Олжас Сулейменов ; [пер. з рос. Ігоря Римарука та Лариси Андрієвської]. – Київ : Дніпро, 2008. – 375, [6] с. : табл. – ISBN 966-578-171-5
1472606
  Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральлдной Азии XIII - XIV вв. / А.Ш. Кадырбаев. – Алма-Ата, 1990. – 158с.
1472607
  Мухаметдинов Р.Ф. Тюрки Российской империи и Османское государство в 1908-1917 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
1472608
   Тюрки таежного Причулымья. – Томск, 1991. – 243с.
1472609
  Кримський А.Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А.Ю. Кримський ; КНУТШ. – Репринтне відтворення видання 1930 р. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-972-1
[Ч. 1], вип. 2 : Тюркські мови. – 2007. – 106 с.
1472610
  Кримський А.Е. Тюрки, їх мови та літератури. / А.Е. Кримський. – Київ, 1930. – 214с.
1472611
   Тюркизмы в восточно-славянских языках. – М., 1974. – 300с.
1472612
  Бабаев К.Р. Тюркизмы в лексико-семантической системе современного русского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бабаев К.Р.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1974. – 187л.
1472613
  Мосенкіс Ю. Тюркізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 41-42. – Бібліогр.: с. 42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Основне завдання дослідження - показ тюркських елементів "Слова о полку Ігоревім" як матеріалу до спеціального курсу "Мовні контакти".
1472614
  Халимоненко Г. Тюркізми арабського походження в українській мові


  Запропоновано етимології низки слів, запозичених тюрками з арабської мови. Предложена этимология ряда слов, заимствованных тюрками из арабского языка. This article deals with etymology of words borrowed by Turcoman from Arabic language.
1472615
  Дочу А.Р. Тюркізми в англійській та іншіх індоєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 63-68. – ISSN 0027-2833
1472616
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в термінології конярства української мови


  Розглядаються тюркські назви коней в українській мові: бадавея, биндюг, громак, мастак, мерин, огир, тарпан, а також термін табун.
1472617
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в термінології стратегії й тактики Війська Запорозького // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 59-65
1472618
  Мяло А.С. Тюркізми в українській історичній прозі (на прикладі роману "Мальви" Романа Іваничука) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 76-79. – ISSN 1996-9872
1472619
  Халимоненко Г.І. Тюркізми в українській лексиці скотарства / Г.І. Халимоненко, У.Б. Васаган


  Розглядається процес входження термінів скотарства тюркського походження в лексичну систему української мови.
1472620
  Лучик В. Тюркізми козацької доби в топонімії України // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 53-64. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1472621
  Підвойний В.М. Тюркізми у "Словнику української мови" П. Білецького-Носенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Подано аналіз тюркських лексичних елементів, зафіксованих у словнику Білецького-Носенка. Зроблено спробу подати етимологію та шляхи проникнення деяких тюркізмів до лексичного складу української мови на новітніх матеріалах.
1472622
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у назвах предметів атрибутики та символіки Війська Запорізького // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 121-130
1472623
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у професійно-виробничій лексиці української мови. / Г.І. Халимоненко. – Київ
Ч.1 : Лексика рибальства. – 1994. – 84с.
1472624
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у професійно-виробничій лексиці української мови. / Г.І. Халимоненко. – К.
2. – 1995. – 56с.
1472625
  Халимоненко Г.І. Тюркізми у термінології судноплавства української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 174-180. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються терміни, що вживалися в мовленні українського козацтва: байдак, катарга, каюк, сала, тулук, чайка, чардак.
1472626
  Васютин С.А. Тюрко-болгары, Византия и славяне в конце VII - VIII веке: модель военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой цивилизации / С.А. Васютин, А.Ю. Пугачев // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0132-1366
1472627
   Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. – М., 1960. – 351с.
1472628
  Корнієнко В.В. Тюрко-слов"янська білінгва чи церковнослов"янський текст? (Питання правильності прочитання напису № 153 на фресці з зображенням св. Онуфрія у Софії Київській) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 62-71. – ISSN 1608-0599
1472629
  Валеев Р. Тюрколог, путешественник, просветитель // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 21-32. – ISSN 1681-7559
1472630
   Тюркологическая конференция посвящается 40-летию тюркологического съезда. – Баку, 1966. – 44с.
1472631
   Тюркологические исследования. – М.-Л., 1963. – 298с.
1472632
   Тюркологические исследования. – Фрунзе, 1970. – 263с.
1472633
   Тюркологические исследования. – М., 1976. – 272с.
1472634
   Тюркологический сборник. – М.-Л., 1951. – 184с.
1472635
   Тюркологический сборник. – М., 1966. – 276с.
1472636
  Мосенкіс Ю.Л. Тюркологічні аспекти спецкурсу "Актуальні проблеми сучасної філології"


  Основне завдання праці - показати важливість свідчень тюркських мов для спецкурсу "Актуальні проблеми сучасної філології". The major concern of the research is a demonstration of importance of the Turkic language evidences in the special course ...
1472637
  Черніков І.Ф. Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 16-30. – ISSN 1608-0599
1472638
  Черніков І.Ф. Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 23-44. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадується про закінчення курсів східних мов(здебільшого арабської) під керівництвом професора Тауфіка Кезми та особливу пошану Ю.М. Кочубея до свого вчителя та наставника в опануванні арабської мови.
1472639
  Урсу Д.П. Тюркологія в Румунії: минуле й сьогодення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 117-129. – ISSN 1608-0599
1472640
  Дрига І.М. Тюркомовні варіанти молитви "Отче наш" у Причорномор"ї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 135-146. – ISSN 1608-0599
1472641
  Гаджиева Н.З. Тюркоязычные ареалы Кавказа / Н.З. Гаджиева. – М., 1979. – 263с.
1472642
  Баранова В.В. Тюркоязычные греки Приазовья: язык и самосознание // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 0869-5415
1472643
  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века "Гулистан" Сейфа Сараи и его язык / Э.Н. Наджип. – Алма-Ата
1. – 1975. – 210с.
1472644
  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века "Гулистан" Сейфа Сараи и его язык / Э.Н. Наджип. – Алма-Ата
2. – 1975. – 301с.
1472645
  Овчинникова Б.Б. Тюрксие древности Саяно-Алтая в VI-X веках / Б.Б. Овчинникова. – Свердловск, 1990. – 221 с.
1472646
  Зориктуев Б.Р. Тюркская версия происхождения предания об Эргунэ-Куне: ошибки и заблуждения // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 3, июль - сентябрь. – С. 107-115. – ISSN 1563-0102


  Исследуется вопрос о прародине монголов, тюрков.
1472647
  Чайковская А.И. Тюркская грамматика в арабоязычных филологических трактатах XII-XIV вв. / А.И. Чайковская. – Ташкент, 1981. – 178с.
1472648
  Баскаков Н.А. Тюркская лексика в "Слове о полку Игореве" / Н.А. Баскаков ; тов. ред. А.Н. Кононов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1985. – 207 с. – Библиогр.: с. 173-185
1472649
   Тюркская лексикология и лексикография. – М., 1971. – 312с.
1472650
  Турежанова М. Тюркская музыка // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 11. – С. 39-45
1472651
  Дуйшеналиева К.С. Тюркская музыкальная культура в свете эволюции культурологических трактовок музыки как социально-цивилизационного явления // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 5. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  В статье раскрываются социально-исторические предпосылки, обусловившие формирование тюркской музыкальной культуры, в развитии которой большую роль сыграло творчество акынов-мыслителей, а также духовное наследие философов-гуманистов Восточного ...
1472652
  Синан Саид Абдулькадир Тюркская пресса в Ираке и вопросы литературы (1954-1966 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 645 / Синан Саид Абдулькадир; Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока АН АзербССР. – Баку, 1969. – 35л.
1472653
  Кононов А.Н. Тюркская филология в СССР. 1917-1967 / А.Н. Кононов. – М., 1968. – 46с.
1472654
  Исенгалиева В.А. Тюркские глаголы с основами, заимствованные из русского языка. / В.А. Исенгалиева. – Алма-Ата, 1966. – 248с.
1472655
  Филиппова Татьяна Михайловна Тюркские заимствования в селькупском языке : Автореф... канд. филол. наук : 10.02.02 / Филиппова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та языкознания. – Ленинград, 1991. – 23 с.
1472656
  Омарова Б.Я. Тюркские заимствования для наименования предметов быта в русском языке // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 15-18. – (Серія "Філологія" ; вип. 5)


  В статье исследуется типология внутриязыковой идиоматичности, разработанная М.М. Копыленко, З.Д. Поповой и А.Ф. Лосевым в 70-х гг. 20 в. Эта типология лексем используется при описании тюркских наименований предметов быта, заимствованных русским ...
1472657
  Мемедов А.М. Тюркские согласные : анлаут и комбинаторика / А.М. Мемедов. – Баку, 1985. – 206с.
1472658
  Будагов Б.А. Тюркские топонимы Евразии / Б.А. Будагов; Академия наук Азербайджана; Ин-т географии им. Г.А. Алиева. – Баку : Огуз эли, 1998. – 256с.
1472659
  Баскаков А Н. Тюркские языки / Н.А. Баскаков ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 248 с., [1] вкл. л.
1472660
  Тенишев Э.Р. Тюркские языки в синхронии и диахронии // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 41-48. – ISSN 1562-1391
1472661
  Гаркавец А.Н. Тюркские языки на Украине : (Развитие структуры) / А.Н. Гаркавец; АН УССР. Ин-т языковедения. – Киев : Наукова думка, 1988. – 176с. – Библиогр.: с. 171-175
1472662
   Тюркские языки Сибири. – Новосибирск, 1983. – 170с.
1472663
  Черкасский М.А. Тюркский вокализм / М.А. Черкасский. – М, 1965. – 142с.
1472664
  Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос / В.М. Жирмунский. – Л., 1974. – 727с.
1472665
  Абуладзе Ц.А. Тюркский лексический материал в словаре Сулхан-Саба Орбелиани "Картули лексикони" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абуладзе Ц.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1472666
  Поцелуевский Е.А. Тюркский трехчлен / Е.А. Поцелуевский. – М., 1967. – 136с.
1472667
  Благова Г.Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении / Г.Ф. Благова. – М., 1982. – 304с.
1472668
  Халимоненко Г.І. Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Халимоненко Г.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 142л. – Бібліогр.:л.125-133
1472669
  Халимоненко Г.І. Тюркська військова лексика у мовленні українського козацтва. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.01 / Халимоненко Г.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 23с.
1472670
  Садиг І. Тюркська епічна творчість та шумерський епос // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 106-121. – ISSN 1608-0599
1472671
  Дрига І.М. Тюркська історична лінгвістика на сторінках видань Harvard Ukrainian studies (Томи 1-20, 1977-1996) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 240-243
1472672
  Сугробова Ю.Ю. Тюркська казка в етнокультурних паралелях кримського простору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 66-71. – ISSN 2226-3209
1472673
  Халимоненко Г.І. Тюркська лексична скиба українського словника = Ukrayna diline giren Turk sozleri = The Turkish elements in the vocabulary of Ukranian language / Григорій Халимоненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город". – ISBN 978-966-2471-37-3
Ч. 1. – 2010. – 361, [3] с. : портр., табл. – Назв. на тит. арк., та обкл. парал. укр., тюрк., англ. – Бібліогр.: с. 349-360 та в тексті


  У пр. № 1734204 напис : Бібліотеці М. Максимовича від автора Гриць Халимоненко. 6 липня 2020 р.
1472674
  Алієва З. Тюркська народна словесність у наукових інтерасах А. Кримського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 132-134. – ISSN 1608-0599
1472675
  Мамедрзаєва Г.М. Тюркський термінологічний фонд: літературознавство і мовознавство // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 27-29
1472676
  Біляєва С.О. Тюркський фактор у геопросторі України (за матеріалами археологічних досліджень) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (26). – C. 85-100. – ISSN 2227-4952
1472677
  Крюков В. Тюркський чинник у процесі етногенезу в степовій смузі України доби раннього середньовіччя за даними арабських писемних джерел // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 73-70. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1472678
  Кожухар К.С. Тюркський чинник у формуванні номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців Молдови // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 67-84. – ISSN 2312-6825
1472679
  Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України = Turk Kaynaklarina gore Ukrayna tarihi = Turkic source in terms of the history of Ukraine / Ферхад Туранли ; [ред.-перекладач В. Гуль ; наук. ред. Я. Дашкевич] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 365, [1] с. – Парал. назви укр., турец., англ. - Імен. покажч.: с. 337-342. – Бібліогр.: с. 252-274, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5899-0


  Високоповажному професору панові Крижанівському Володимиру Прокоповичу на знак щирої дружби та з найкращими побажаннями Автор, підпис 19.10.2011р.
1472680
  Грибовський В. Тюркські загадки українського сфінкса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 26 (658), 26.06-2.07.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1472681
  Мосенкіс Ю.Л. Тюркські мови у світовому мовотворчому процесі. Кіммерійці, таври і кримознавство / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв ; Акад. наук вищої освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : СПД Жовтий, 2009. – 194, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2113-93-8
1472682
  Дочу А.Р. Тюркські мовні контакти і запозичення в литовській мові, або продовження мовознавчих досліджень А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 57-61. – ISSN 0027-2833
1472683
  Халимоненко Г. Тюркські назви верхнього одягу в українській мові // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 8-11. – ISSN 0320-3077
1472684
  Кочубей Ю.М. Тюркські народи колишнього СРСР у дослідженнях вчених України // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 1608-0599
1472685
  Акпинарли Х.Ф. Тюркські ремесла кримських караїмів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 73-84


  В результаті польового дослідження тюрків-караїмів, яке було проведене нами в районі Євпаторії (Крим), було встановлено, що караїми становлять собою один із наймалочисельніших народів світу і середній вік караїмів - мешканців Криму - складає 70 років. ...
1472686
  Туранли Ф. Ґ. Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – C. 153-160. – ISSN 1682-671Х


  Згадується Агатангел Кримський.
1472687
  Ветошкин С.А. Тюрма и общество // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 425-438. – ISSN 1818-0566
1472688
  Токаленко П.О. Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905-1907) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (320), липень - вересень. – С. 72-88. – ISSN 0320-9466
1472689
  Вронська Т.В. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України . / Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 92-105. – ISSN 0130-5247
1472690
  Сокальська О.В. Тюрмознавча тематика у науковому доробку професора О.Ф. Кістяківського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7133-95-6
1472691
  Чумбалова Гульмайра Мухамедовна Тюрские лексические элементы в болгарском языке конца XIX-начала ХХ века (на материале призведений Л.Каравелова и И.Вазова) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03, 10.02.06 / Чумбалова Гульмайра Мухамедовна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1986. – 23л.
1472692
  Усманов Х.У. Тюрский стих в средние века / Х.У. Усманов. – Казань, 1987. – 143с.
1472693
  Халимоненко Г. Тюрські сільськогосподарські терміни у мові українського козацтва / Г. Халимоненко; Інститут українознавства; КНУТШ. – Київ, 1994. – 20с.
1472694
  Расин Б.И. Тюрьма без решеток / Б.И. Расин. – Сыктывкар, 1966. – 151с.
1472695
  Дубнов В. Тюрьма и другие неприятности Юлии Тимошенко // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 6-7. – ISSN 2075-7522
1472696
   Тюрьма и общество : Мат-лы семинара для персон. учреждений по исполнению наказаний Донец. обл. Славяногорск, 27-29 мая 1999г.Сост.А.Букалов. – Донецк : Донецкий мемориал, 2000. – 116с.
1472697
  Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка : историческое, законодательное, административное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и освобожденных из под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы, до наших дней. 1560-1880 г. / В.Н. Никитин. – Санкт-Петербург : Тип. Г. Шпарварт, 1880. – [6], IV, 5-674, [1] с.
1472698
   Тюрьма капиталистических стран. – М., 1937. – 248с.
1472699
  Сименон Ж. Тюрьма; Порт туманов / Ж. Сименон. – Москва, 1988. – 269с.
1472700
  Кеннан Д. Тюрьмы в России : очерки Джорджа Кеннана / пер. с нем. А.Д. Стопневича. – Санкт-Петербург : Тип. М.И. Акинфиева,, 1906. – 103 с. – (Общедоступная библиотека для всех ; № 1)
1472701
  Кожинов В.В. Тютчев / В.В. Кожинов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 495 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9 (687)). – ISBN 5-235-00022-6
1472702
  Кушнер А. Тютчев (в новом ракурсе) // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 200-211. – ISSN 0321-1878
1472703
  Чагин Г.В. Тютчев в Москве / Г.В. Чагин. – М., 1984. – 175с.
1472704
  Гуздий Н.К. Тютчев в поэтической культуре русского символизма / Н.К. Гуздий. – 549с.
1472705
   Тютчев Іван Артамонович (1834-1893) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 487. – ISBN 978-966-439-754-1
1472706
   Тютчев Іван Артамонович (1834-1893) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 317. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1472707
   Тютчевиана. – М., 1922. – 53с.
1472708
  Тарасов Б. Тютчевская историософия: бог, человек и история, Россия, Европа, революция // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 142-162. – ISSN 0130-7673
1472709
   Тютчевский сборник. – Птгр., 1923. – 136с.
1472710
   Тютчевский сборник. – Тарту : Тартуский университет. – ISBN 9985-56-459-6
Вып. 2. – 1999
1472711
  Усик Світлана. Богданович Лілія Тютюн - повільна отрута! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 10 : фото
1472712
  Димов Д. Тютюн / Д. Димов. – 3-то изд. – София, 1955. – 940с.
1472713
  Димов Д. Тютюн / Д. Димов. – К., 1975. – 735с.
1472714
  Рибак Ю. Тютюн // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1978. – Рік 15, ч. 1/2 (46/47), січень-березень. – С. 72-73
1472715
  Сигал Л.А. Тютюни України / Л.А. Сигал. – К, 1962. – 148519345с.
1472716
  Ренський М.Д. Тютюництво на Україні / М.Д. Ренський. – Х., 1925. – 112с.
1472717
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 149-150.
1472718
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 276 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1472719
   Тютюнник Дмитро Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 285. – ISBN 978-966-439-961-3
1472720
   Тютюнник Дмитро Андрійович (1934-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 162. – ISBN 966-95774-3-5
1472721
  Аджиєва Л.С. Тютюнництво в Криму (XIX - початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 11-14. – ISSN 2077-1800
1472722
  Кондратюк М. Тютюнова ода : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 123-124
1472723
  Свистун О.В. Тютюново-махоркова промисловість Чернігівської губернії в кінці XIX - на початку XX ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 253-255. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена аналізу тютюново-махоркової промисловості Чернігівської губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., який стає підгрунтям для подальшого вивчення історичних умов становлення та розвитку тютюново-махоркового виробництва у Наддніпрянщині у ...
1472724
  Степанюк Лариса Тютюнокуріння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 8 : фото
1472725
   Тютюнокуріння та його шкідливий вплив на здоров"я людини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 5 : фото
1472726
  Писемский А.Ф. Тюфяк: Повесть. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1979. – 191с.
1472727
  Ферсман А.Е. и Щербаков Д.И. Тюя-Муюнское месторождение радиевых руд в Фергане / А.Е. и Щербаков Д.И. Ферсман. – М., 1925. – 38с.
1472728
  Наземцева Е. Тяга в совдепию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 128-131. – ISSN 0235-7089


  Как большевики возвращали бывших белых из Западного Китая.
1472729
  Ткачев В.С. Тяга земная / В.С. Ткачев. – Кишинев, 1982. – 63с.
1472730
  Сапожников В.К. Тяга земная / В.К. Сапожников. – М., 1983. – 448с.
1472731
  Годенко М.М. Тяга к океану / М.М. Годенко. – Москва, 1961. – 63с.
1472732
  Филиппов А.Н. Тяга прибалтийских крестьян в Великороссии в 1-й половине ХVIII века / проф. А.Н.Филиппов. – Петроград : Тип. Б.Д.Брукера, 1916. – 18 с.
1472733
  Сапсай А.П. Тягар "поглиблення" або європеїзація "sui generis" в контексті інтеграційних відносин України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 168-178


  Основною метою даної статті є спроба автора через використання концепту "європеїзація" окреслити сучасні проблеми та можливі підходи покращення механізмів рецепції Україною європейських правил, норм і принципів, які є ключовими в контексті поглиблення ...
1472734
  Сігайов А.О. Тягар державного боргу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 30-32. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1472735
  Короєд С.О. Тягар доведення в цивільному процесі: особливості розподілу обов"язків по доказуванню в договірних спорах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 111-121. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1472736
  Руда Т.В. Тягар доказування в цивільному процесі США у світлі перспектив розвитку змагальності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 96-97
1472737
  Лагутіна І.В. Тягар доказування вини як ключове питання в справах про дискримінацію у сфері праці // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 98-105. – (Юридичні науки ; № 3)
1472738
  Примост В. Тягар і фейк імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Тягар імперії важкий. Імперія приречена тягти на собі чавунний вінок непереможності й свинцеві вериги непогрішності. Імперія ніколи не програє і ніколи не помиляється, бо інакше вона не імперія.
1472739
  Крамар О. Тягар нерозв"язаних проблем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 51 (683), 18-24.12.2020. – С. 21-23. – ISSN 1996-1561


  Що заважатиме зростанню української економіки у 2021 році.
1472740
  Тегг Дж. Тягар репрезентації: есеї про множинність фотографії та історії = The burden of representation: essays on photographies and histories / Джон Тегг ; пер. з англ. Юстини Кравчук, Миколи Климчука (післямова). – Київ : Родовід, 2019. – 243, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 239-243 та в підрядк. прим. – (Теорія та історія фотографії : сер. перекладів / за наук. ред. Олени Червоник). – ISBN 978-617-7482-39-9
1472741
  Лизанчук В. Тяглість проблеми вітчизняного державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48). – С. 4
1472742
  Джугастрянська Тяглість традиції літературної сугестії: від ренесансу до романтизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 52-56
1472743
  Цикавый Л.А. Тяговая способность канатоведущего шкива : Автореф... канд. техн.наук: / Цикавый Л. А.;, 1951. – 14 с.
1472744
  Мельник О.Є. Тяговий електропривод постійного струму з підвищеною електроенергетичною ефективністю для рудникових контактних електровозів : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Мельник О. Є. ; Кременчуцький держ. політехнічний ун. ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв
1472745
  Сінчук І.О. Тяговий частотно-регульований асинхронний електропривод рудникових контактних електровозів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : спец. 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Сінчук І. О. ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр : 21 назв.
1472746
  Алексеев А.Е. Тяговые электродвигатели : учеб. пособ. для транспорт. электромехан. вузов / А.Е. Алексеев. – Москва : Трансжелдориздат, 1938. – 412 с., VIII л. прил. : ил.
1472747
  Каспер У. Тяготение - загадочное и привычное : пер. с нем. / У. Каспер. – Москва : Мир, 1987. – 139 с.
1472748
  Гапоненко П. Тяготение - неисчерпаемый источник энергии : ( Заметки ) / П. Гапоненко. – Киев : GS s Co, 1999. – 16с.
1472749
  Голланд Н. Тяготение / Н. Голланд. – Уральск, 1966. – 64с.
1472750
  Вьюхин В.Н. Тяготение / В.Н. Вьюхин. – Сыктывкар, 1973. – 64 с.
1472751
  Смородинский Я.А. Тяготение / Я.А. Смородинский. – Москва : Знание, 1975. – 64с.
1472752
  Мишин С.В. Тяготение Земли - причина землетрясений / С.В. Мишин, А.А. Панфилов, И.М. Хасанов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 213-222 : рис. – Библиогр.: с. 220. – ISSN 0203-3100
1472753
  Хасанова Р.Н. Тяготение как тип синтаксической связи в соверменном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хасанова Р.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1472754
  Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная : пер. с англ. / И. Николсон. – Москва : Мир, 1983. – 240 с.
1472755
  Молдавер В. Тяжба. / В. Молдавер. – Душанбе., 1963. – 92с.
1472756
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
1. – 1959. – 368с.
1472757
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
2. – 1961. – 592с.
1472758
   Тяжбы литовских крестьян и жителей местечек с управителями имений. – Вильнюс
3. – 1968. – 512с.
1472759
   Тяжебное вотчинное дело помещиков Херсонской губернии Александровского уезда Леонида Алесандровича Боровского и Марии Николаевны Протопоповой по спору о праве наследства в родовых имениях Боровских. – [Киев] : В унив. тип., 1863. – 24 с., 1 л. табл.
1472760
  Жуков Борис Тяжела ты жабья доля / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 128-133 : фото
1472761
  Лучкин Н.И. Тяжелая атлекика. / Н.И. Лучкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1962. – 270с.
1472762
   Тяжелая атлетика. – М, 1950. – 32с.
1472763
  Бухаров А.В. Тяжелая атлетика / А.В. Бухаров. – М, 1951. – 47с.
1472764
   Тяжелая атлетика. – М, 1952. – 199с.
1472765
   Тяжелая атлетика. – М, 1953. – 31с.
1472766
   Тяжелая атлетика. – М, 1954. – 40с.
1472767
   Тяжелая атлетика. – М, 1956. – 32с.
1472768
   Тяжелая атлетика. – М, 1956. – 32с.
1472769
  Афанасьев А.А. Тяжелая атлетика / А.А. Афанасьев, Р.П. Мороз, А.А. Афанасьев. – Москва, 1956. – с.
1472770
  Мороз Р.П. Тяжелая атлетика / Р.П. Мороз, А.А. Афанасьев. – Москва, 1956. – 20 с.
1472771
  Мороз Р.П. Тяжелая атлетика / Р.П. Мороз. – М., 1957. – 187с.
1472772
   Тяжелая атлетика. – М, 1958. – 36с.
1472773
   Тяжелая атлетика. – М, 1962. – 27с.
1472774
  Михайлюк М.П. Тяжелая атлетика / М.П. Михайлюк. – ЛЬвов, 1965. – 262с.
1472775
   Тяжелая атлетика. – М, 1967. – 256с.
1472776
   Тяжелая атлетика. – М, 1979. – с.
1472777
  Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика для юношей / А.И. Фаламеев. – М, 1961. – 200с.
1472778
  Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика для юношей / А.И. Фаламеев. – М, 1961. – 200с.
1472779
  Лукьянов М.Т. Тяжелая атлетика для юношей / М.Т. Лукьянов, И А. Фаламеев, . – 2-е изд. – М, 1969. – 240с.
1472780
  Божко А.И. Тяжелая атлетика. / А.И. Божко. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 198с.
1472781
  Киршенбаум И. Тяжелая вода : физ. свойства и методы анализа : пер. с англ. / Исидор Киршенбаум. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1953. – 438 с.
1472782
  Логвиненко В.А. Тяжелая вода : роман / В.А. Логвиненко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 343 с.
1472783
  Шама О. Тяжелая вода Днепра // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 44 (220), 29 ноября 2018. – С. 60-64
1472784
  Суслов Б.Н. Тяжелая вода. / Б.Н. Суслов. – М, 1958. – 56с.
1472785
   Тяжелая вода. Теплофизические свойства. – М.Л,, 1963. – 256с.
1472786
  Алексюк Г.А. Тяжелая индустрия-основа развития сельского хозяйства / Г.А. Алексюк. – Воронеж, 1960. – 40с.
1472787
  Багреев Е.Я. Тяжелая индустрия - основа могущества СССР / Е.Я. Багреев. – Свердловск : Книжное изд-во, 1955. – 93 с.
1472788
  Локшин Э.Ю. Тяжелая индустрия в третьем году пятилетки / Э.Ю. Локшин. – М.-Л, 1932. – 136с.
1472789
  Звонков В.Ф. Тяжелая индустрия социализма -- решающий источник роста народного благосостояния / В.Ф. Звонков. – Ленинград, 1957. – 60с.
1472790
   Тяжелая индустрия СССР. – М, 1934. – с.
1472791
  Хрущев А.Т. Тяжелая индустрия СССР в семилетке / А.Т. Хрущев. – М, 1961. – 140с.
1472792
  Ходасевич В.Ф. Тяжелая лира / В.Ф. Ходасевич. – М., 1990. – 602с.
1472793
  Бучнева Ф.Ш. Тяжелая палата / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1972. – 88с.
1472794
  Осипенко Л.В. Тяжелая поступь "спортинвых" сапог / Л.В. Осипенко, В.В. Пихуля. – Киев, 1989. – 126 с.
1472795
  СупоницкийС.А Тяжелая промышленность - основа развития народного хозяйства СССР / СупоницкийС.А. – М., 1955. – 36с.
1472796
  Азаренко Лев Андреевич Тяжелая промышленность Болгарии и роль БКП в ее развитии в годы 3-ей пятилетки (1958-1962) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.03 / Азаренко Лев Андреевич ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1972. – 25 с.
1472797
   Тяжелая промышленность в КНДР. – Пхеньян, 1959. – 65с.
1472798
  Выборнов В.Я. Тяжелая промышленность в экономике и политике Австралии / В.Я. Выборнов. – Москва, 1982. – 100с.
1472799
  Басин В.Я. Тяжелая промышленность Казахстана в Великой Отечественной войне : исторический очерк / Басин В.Я. ; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата : Наука, 1965. – 164 с.
1472800
  Маевский И.В. Тяжелая промышленность СССР в первые годы социалистической индустриализации / И.В. Маевский. – М, 1959. – 184с.
1472801
   Тяжелая промышленность СССР за 1931-1934 гг. – М, 1935. – 210с.
1472802
  Петрусенко В.И. Тяжелая промышленность Украины в годы кризиса и депрессии (1900-1908 гг.) : Автореф... канд. эконом.наук: / Петрусенко В.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1952. – 13 с.
1472803
  Аристов В.П. Тяжелая пустошь / В.П. Аристов. – Курск : Облгиз, 1939. – 93 с. : ил.
1472804
  Осовецкий Б.М. Тяжелая фракция аллювия / Б.М. Осовецкий. – Иркутск, 1986. – 259с.
1472805
  Гольданский В.И. Тяжелее урана / В.И. Гольданский, С.М. Поликанов. – Москва : Наука, 1969. – 216 с.
1472806
  Рубен Б.С. Тяжело в учении / Б.С. Рубен. – М, 1982. – 96с.
1472807
  Шестакова О. Тяжело учиться? Зато легко будет зделать карьеру! // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 11 апреля (№ 79). – С. 14-15. – ISSN 1997-1249


  Про круглый стол где эксперты в сфере образования обсудили, как будет проходить вступительная кампания - 2013. Среди участников обсуждения проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров.
1472808
  Драга В.В. Тяжелоатлеты Украины / В.В. Драга, П.Н. Кравцов. – К, 1985. – с.
1472809
   Тяжеловодные реакторы парогенерирующего и других типов
1. – 1970. – 44с.
1472810
   Тяжеловодные реакторы парогенерирующего и других типов
2. – 1970. – 48с.
1472811
   Тяжеловодные реакторы парогенерирующего и других типов
3. – 1970. – 52с.
1472812
   Тяжеловодные реакторы парогенерирующего и других типов
4. – 1970. – 60с.
1472813
  Кожевников А Тяжёлое жидкое топливо для газовых турбин / А Кожевников. – Л., 1958. – 138с.
1472814
  Макдональд Ч.Б. Тяжелое испытание / Ч.Б. Макдональд. – М, 1979. – 423с.
1472815
  Курбатова Надя Тяжелое, глумливое светило... : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 110-112. – ISSN 0131-8136
1472816
  Андреев Ф В. Тяжелые ветви : книга стихов / Владимир Андреев. – Москва : Современник, 1979. – 95 с. – (Новинки "Современника")
1472817
  Диккенс Ч. Тяжелые времена / Ч. Диккенс. – Москва, 1933. – 256с.
1472818
  Диккенс Ч. Тяжелые времена / Ч. Диккенс. – Москва, 1936. – 256с.
1472819
  Диккенс Ч. Тяжелые времена : роман ; [пер. с англ.] / Чарльз Диккенс. – Кострома : Костромское книжное издательство, 1954. – 304 с. – Библиогр.: ил.
1472820
  Ананко П. Тяжелые годы : историко-героическая драма в 2 ч. / Ананко П. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 128 с.
1472821
  Островский А.Н. Тяжелые дни. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 64с.
1472822
   Тяжелые естественные радионуклиды в биосфере : Миграция и биологическое действие на популяции и биогеоценозы. – Москва : Наука, 1990. – 366с.
1472823
  Теппеев А.М. Тяжелые жернова : роман / Алим Теппеев ;. – Москва : Советская Россия, 1985. – 384 с.
1472824
  Андреев Б.М. Тяжелые изотопы водорода в ядерной технике : учеб. пособие для хим.-технол. и инж.-физ. спец. вузов / Б.М. Андреев, Я.Д. Зельвенский, С.Г. Катальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 454 с. : ил. – Библиогр.: с. 449-450
1472825
  Чжан Цзе Тяжелые крылья / Чжан Цзе. – М., 1989. – 351с.
1472826
  Чимитдоржиева Г.Д. Тяжелые металлы (медь, свинец, никель, кадмий) в органической части серых лесных почв Бурятии / Г.Д. Чимитдоржиева, А.З. Нимбуева А.З., Е.А. Бодеева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 166-172 : табл., рис. – Библиогр.: с. 171-172. – ISSN 0032-180Х
1472827
   Тяжелые металлы в гидробионтах Рижского залива. – Рига : Зинатне, 1984. – 179с. – (Биология Балтийского моря / Отв. ред. Г.П. Андрушайтис)
1472828
   Тяжелые металлы в некоторых почвах Западной Грузии / Г.О. Гамбашидзе, Т.Ф. Урушадзе, В.Е. Блюм, А.Ф. Ментлер // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 1014-1024 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1472829
  Кузьменкова Н.В. Тяжелые металлы в почвах и лишайниках тундровой и лесотундровой зон (северо-запад Кольского полуострова) / Н.В. Кузьменкова, Н.Е. Кошелева, Э.Э. Асадулин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 244-256 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
1472830
  Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях / Ю.В. Алексеев. – Ленинград : Агропромиздат, 1987. – 142с.
1472831
  Мур Джеймс Тяжелые металлы в природных водах: Контроль и оценка влияния / Мур Джеймс, Рамамурти Сита. – М., 1987. – 288с.
1472832
  Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение / В.Б. Ильин ; отв. ред. И.Л. Клевенская ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 148, [2] с. – Библиогр.: с. 134-149
1472833
  Дубовик Д.В. Тяжелые металлы в черноземах типичных на склонах различной крутизны и экспозиции / Д.В. Дубовик, Е.В. Дубовик // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 39-51 : табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1472834
  Максимишина Л.В. Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность продукции / Л.В. Максимишина, В Л. Выставная Заиченко, Е.Н. Дрозд // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 108-118 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1472835
  Трахтенберг И.М. Тяжелые металлы во внешней среде / И.М. Трахтенберг. – Минск, 1994. – 285с.
1472836
  Михальчук Н.В. Тяжелые металлы и микроэлементы в фоновых почвах и агроландшафтах юго-запада Беларуси // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 27-31 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
1472837
  Баярстанова Ж.Ж. Тяжелые нефтяные остатки и полимеры на их основе / Ж.Ж. Баярстанова, Ш.Е. Ерденова. – Алма-Ата, 1984. – 228с.
1472838
  Борута К. Тяжелые памятники : повесть-хроника / К. Борута; авториз. пер. с литов. И.Капланаса. – Москва : Советский писатель, 1961. – 264 с.
1472839
  Сологуб Ф.К. Тяжелые сны : роман / Федор Сологуб [псевд.]. – 3-е изд., [заново просмотр. и испр. автором]. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1909. – 414 с.
1472840
  Сологуб Ф.К. Тяжелые сны : Роман. Рассказы / Ф.К. Сологуб. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 364с. – ISBN 5-280-0948-2
1472841
  Заяц В.А. Тяжелые тени / В.А. Заяц. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 302с.
1472842
  Жузе П В. Тяжелый водород / П В. Жузе. – Ленинград-Москва, 1935. – 140с.
1472843
  Сыроватко Л. Тяжелый дар. Концепция творчества В Ходасевича и мотив "встречи с небожителем" у В. Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 95-122. – ISSN 0042-8795
1472844
  Солодарь Ц.С. Тяжелый день / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1963. – 39с.
1472845
  Лебеденко А.Г. Тяжелый дивизион / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1960. – 772с.
1472846
  Лебеденко А.Г. Тяжелый дивизион / А.Г. Лебеденко. – М-Л, 1963. – 794с.
1472847
  Лебеденко А.Г. Тяжелый дивизион / А.Г. Лебеденко. – Л., 1972. – 759с.
1472848
  Джапаридзе Р. Тяжелый крест : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель
2. – 1991. – 508 с.
1472849
  Джапаридзе Р. Тяжелый крест. : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. У.Рижинашвили. – Москва : Советский писатель
1. – 1984. – 640 с.
1472850
  Дедюхин Б.В. Тяжелый круг / Б.В. Дедюхин. – М, 1984. – 414с.
1472851
  Копалыгин Б.П. Тяжелый лед. / Б.П. Копалыгин. – Хабаровск, 1968. – 112с.
1472852
  Смородкин С.И. Тяжелый невод / С.И. Смородкин. – Москва, 1978. – 87с.
1472853
  Бушко О.М. Тяжелый огонь / О.М. Бушко. – Тула, 1982. – 65с.
1472854
  Рыбаков А.Н. Тяжелый песок / А.Н. Рыбаков. – М, 1981. – 331с.
1472855
  Рыбаков А.Н. Тяжелый песок / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 304 с.
1472856
  Рыбаков А.Н. Тяжелый песок / А.Н. Рыбаков. – М, 1985. – 287с.
1472857
  Граф О.М. Тяжелый торг / О.М. Граф. – Ленинград, 1935. – 156с.
1472858
  Белоус Н.Г. Тяжелый урок / Н.Г. Белоус. – М, 1960. – 44с.
1472859
  Фревиль Ж. Тяжелый хлеб / Ж. Фревиль. – М, 1959. – 278с.
1472860
  Циолковский К.Э. Тяжесть исчезла / К.Э. Циолковский. – Млсква, Ленинград : Госмашметиздат, 1933. – 119 с.
1472861
  Дамиан Л. Тяжесть крыльев : стихотворения и поэмы / Л. Дамиан; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1988. – 238 с.
1472862
  Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деяния / В.Л. Чубарев. – К, 1992. – 169с.
1472863
  Чубарев В.Л. Тяжесть преступного деяния : Дис... док-ра юрид.наук: 12.00.08 / Чубарев В.Л.; Украинская академия внутренних дел, НИЦ. – К., 1992. – 375л. – Бібліогр.:л.350-375
1472864
  Чубарев Валентин Леонидович Тяжесть преступного деяния : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Чубарев Валентин Леонидович; КГУ. – К., 1992. – 47л.
1472865
  Левантовский В.И. Тяжесть, невесомость, перегрузка / В.И. Левантовский. – Москва : Знание, 1964. – 96 с.
1472866
  Віхров М. Тяжіння дна. Чому делюмпенізація суспільства має з"явитись на порядку денному України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 70-71. – ISSN 1996-1561
1472867
  Павленок М.В. Тяжіння до раціоналізації в теологічних поглядах Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1472868
  Савич І. Тяжіння земне : поезії / І. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
1472869
  Палієнко М.О. Тяжіння поля / М.О. Палієнко. – Одеса, 1984. – 135с.
1472870
  Назаров І.В. Тяжіння речей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджуються уречевлені міжсуб"єктні відносини в економіці й найважливіші економічні категорії, що їм відповідають - "приватна власність" і "цінність".
1472871
  Білоус П.В. Тяжіння Святої Землі : укр. паломницька проза : монографія / Петро Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 205, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 196-205. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-074-5
1472872
  Антипович Т. Тяжіння таємниці. Людмила Мисько // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.70-72. – ISSN 0130-1799
1472873
   Тяжка втрата для мовознавства // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 3
1472874
  Меншун В. Тяжка втрата для української науки і всіх нас // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 12-13. – ISSN 0868-8117


  Український історик і політолог, фахівець у галузі етнополітології. У 1983 році закінчив історичний ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка. З 1987 по 1990 рік працював викладачем історичного факультету.
1472875
  Голибард Є. Тяжка, велична і шляхетна праця Дмитра Павличка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  "Вихід у світ книги WIEZE - ВЕЖІ - двомовної польсько-української антології віршів одного з найвидатніших польських митців XX століття Ярослава Івашкевича (1894 - 1980) у перекладі Дмитра Павличка - став визначною подією у культурному житті обох народів.
1472876
  Байо Э. Тяжкая доля испанки / Элисео Байо ; пер. с исп. П.Г. Кореневского и О.Н. Рединой. – Москва : Проргесс, 1976. – 206 с.
1472877
  Басистый Ю.В. Тяжкий путь неверия : стихи / Юрий Басистый. – Ленинград : ЛИО "Редактор", 1991. – 75, [3] с. – ISBN 5-7058-0129-7


  Содерж.: Циклы: Моя проклятая любовь; Смерть души; Антихрист.
1472878
  Козій О.Б. Тяжкий хрест спадковості: психофізіологічний аспект творів В. Винниченка у контексті часу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 195-199. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1472879
  Грінченко Б.Д. Тяжким шляхом : (Про українську пресу) / написав Б. Грінченко. – 2-е вид. – [У Київі (Київ)] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 74 с. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 8)
1472880
  Кудряченко А.І. Тяжкі виміри голодомору в Україні 1932-1933 років за оцінками тогочасних німецьких дипломатів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 239-245
1472881
  Матвійчук В.К. Тяжкі наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 108-113. – ISSN 2220-1394
1472882
  Черніков Є. Тяжкі наслідки як обов"язкова ознака об"єктивної сторони неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 80-83
1472883
  Катеринчук К. Тяжкі наслідки, як критерій диференціації кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 34-35
1472884
  Діккенс Ч. Тяжкі часи / Ч. Діккенс. – Харків; Київ, 1930. – 268с.
1472885
  Діккенс Ч. Тяжкі часи : Роман / Ч. Діккенс; Пер. з англ. Лісняк Ю. – Київ : Дніпро, 1970. – 299с.
1472886
  Cap W. Тяжко бути політичним емігрантом ! : гуморески / Walter Cap ; [мал. з журн. "Лис Микита"]. – Торонто : Слово, 1986. – 176 с.
1472887
  Тесленко Архип Тяжко і інші новели. – Харків : Всеукраїнське держвидав, 1921. – 87с. – Примірник деф.: без с. 1-10. – (Народна бібліотекака)


  Зміст: Тяжко; За пашпортом; Любов до ближнього; "Да здравствуєт небитіє"
1472888
  Кедра М. Тяжкое иго / М. Кедра. – Ижевск, 1958. – 99с.
1472889
  Кедра М. Тяжкое иго : роман / М. Кедра. – Устинов : Удмуртия, 1987. – 237, [2] с. – В изд. также: Жить хочется: роман / П.А. Блинов. – (Б-ка удм. романа "Италмас")
1472890
  Блинов П.А. Тяжкое иго // Тяжкое иго : роман / М. Кедра. – Устинов : Удмуртия, 1987. – С. – (Б-ка удм. романа "Италмас")
1472891
  Юрлова Е. Тяжкое наследие "неприкасаемых" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.34-41. – ISSN 0321-5075


  Дискриминация далитов в Индии
1472892
  Шихалиев Т. Тялят Шихалиев / Т. Шихалиев. – Москва, 1980. – 224 с.
1472893
   Тяншань в новейшем этапе геологического развития. – Фрунзе, 1989. – 138с.
1472894
   Тяншань в новейшем этапе геологического развития. – Бишкек, 1991. – 120с.
1472895
   Тяншань. Верховья Большего Нарына. – Ленинград, 1935. – 437с.
1472896
  Мысовский И.Е. Тянь-Шань / И.Е. Мысовский. – Москва-Л., 1931. – 143с.
1472897
  Серебрянный Л.Р. Тянь-Шань глазами гляциолога / Л.Р. Серебрянный, А.В. Орлов. – Москва : Наука, 1988. – 142с. – (Человек и окружающая среда)
1472898
  Грипась Володимир Тянь-Шань. До Володаря Неба : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 136-142 : Фото
1472899
  Баженова М.М. Тянь-Шаньская высокогорная физико-географическая станция : анот. библиогр. указ. работ сотр. станции / М.М. Баженова, Р.Д. Забиров ; АН КиргССР, Тань-Шан. высокогорн. физ.-геогр. станция. – Фрунзе : Илим, 1978. – 43с.
1472900
   Тянь-Шаньская высокогорная физико-географическая станция : Аннот.библиогр.указ.работ 1964-1980 гг. – Фрунзе : Илим, 1985. – 275с.
1472901
  Благообразов А.А. Тянь-Шаньская физико-географическая станция / А.А. Благообразов. – Фрунзе : Илим, 1965. – 223с.
1472902
   Тянь-шаньская физико-географическая станция и иссследование высокогорной Киргизии. – Фрунзе, 1980. – 199 с.
1472903
  Никольская Л.А. Тянь Хань и драматургия Китая 20 века. / Л.А. Никольская. – М, 1980. – 216с.
1472904
  Денисенко Л. Тяньфу: назад в будущее // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24-30 ноября (№ 47). – С. 11


  "... Чтобы построить город с нуля, сколько, думаете, нужно времени? Пять лет. Причем речь именно о целом городе — с парками и клумбами, фонтанами, линиями метро, многоярусными мостами, всевозможными супермаркетами и, конечно же, многоэтажными домами. Я ...
1472905
  Никитин Н.Н. Тяньцзинь / Н.Н. Никитин. – М, 1953. – 44с.
1472906
  Бао Цзяо-мин Тяньцзинь / Бао Цзяо-мин, Хэ Цзы-цян. – М, 1960. – 94с.
1472907
  Ганина М.А. Тяпкин и Леша / М.А. Ганина. – М., 1977. – 112с.
1472908
   Тяпкин Юрій Костянтинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 487. – ISBN 978-966-439-754-1
1472909
  Проценко В. Тясмин чекає на вас : Нарис- путівник / В. Проценко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 69с.
1472910
  Проценко В.А. Тясмин чекає на вас : нарис-путівник / В.А. Проценко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 69 с. : фот.
1472911
  Метаксэ Тясяча и одна любовь : стихи / Погосян Метаксэ ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 95 с.
1472912
  М"ястківський А.П. Тятива : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 96 с.
1472913
  Каширіна Л.С. Тятива чекань / Л.С. Каширіна. – К., 1982. – 66с.
1472914
  Ольшанская И. Тьеполо / И. Ольшанская. – М., 1957. – 45с.
1472915
  Слепухин Ю.Г. Тьма в полдень / Ю.Г. Слепухин. – Л., 1968. – 543с.
1472916
  Слепухин Ю.Г. Тьма в полдень / Ю.Г. Слепухин. – Л., 1987. – 493с.
1472917
  Булгаков М.А. Тьма египетская / М.А. Булгаков. – Ярославль, 1991. – 316с.
1472918
  Дмитриев Н.Ф. Тьма живая / Н.Ф. Дмитриев. – М., 1983. – 143с.
1472919
  Фудзивара И. Тьма на ладони : [роман] / Иори Фудзивара ; [пер. с яп. Дмитрия Коваленина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 410, [2] с. – (Azbooka - the best). – ISBN 5-352-01522-Х
1472920
  Ван Вогт Альфред Тьма над Диамондианой : сборник: романы / Ван Вогт Альфред. – Москва : Канон, 1995. – 464 с. – (Мистика и фантастика). – ISBN 5-88373-040-X
1472921
  Колесников Ю.А. Тьма сгущается перед рассветом. / Ю.А. Колесников. – Кишинев, 1959. – 467с.
1472922
  Колесников Ю.А. Тьма сгущается перед рассветом. : роман / Ю.А. Колесников. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 460с.
1472923
  Колесников Ю.А. Тьма сгущается перед рассветом. / Ю.А. Колесников. – М., 1970. – 400с.
1472924
  Лейбер Ф. Тьма сгущайся : Странник / Пер. с англ. Н.Блинова; Фриц Лейбер. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 495c. – (VEGA). – ISBN 5-85025-044-X
1472925
  Гура В. Тьмутаракань. Крайнесеверный ментовский сказ : Повесть / Владимир Гура. – Норильск : Апекс, 2005. – 192с. – ISBN 5-93633-034-6
1472926
  Гарін-Михайловський Тьомине дитинство. З родинної хроніки / Гарін-Михайловський. – К, 1967. – 191с.
1472927
   Тьорло Володимир Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 150-151.
1472928
   Тьорло Володимир Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 277-278 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1472929
   Тьорло Володимир Олександрович (1949) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 163. – ISBN 966-95774-3-5
1472930
  Ротфельд Н. Тьрьма в тюрьме / Н. Ротфельд, 1936. – 95с.
1472931
  Островський В.О. Тьху, не навроч! / В.О. Островський. – К., 1974. – 174с.
1472932
  Гармаш О.М. Тьютор - ключова фігура системи освіти XXI ст. // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 51-53. – ISBN 978-966-698-283-7
1472933
  Бойко А. Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 4-10. – ISSN 2075-1478


  Обгрунтовано методолого-теоретичні основи й наукові підходи до поняття "тьюторство", доведено зростання актуальності тьюторства в умовах європейського вектору й інтернаціоналізації освіти в УКраїні, визначено функції тьютора, репрезентовано тьюторську ...
1472934
  Подпльота С.В. Тьютор як суб "єкт морального виховання студентської молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 170-175. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1472935
  Подпльота С.В. Тьютор як суб "єкт морального виховання студентської молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 170-175. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1472936
  Гарбуза Т. Тьютор як суб’єкт освітнього процесу в системі дистанційного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 1 (168), січень. – С. 71-75. – ISSN 2308-4634
1472937
  Логинов Д.А. Тьюторское сопровождение обучающихся в условиях информатизации Российской системы образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 26-28. – ISSN 0234-0453
1472938
  Пилипчевская Н.В. Тьюторское сопровождение студентов в процессе прохождения педагогической практики / Н.В. Пилипчевская, Н.В. Петропавловская, Г.С. Трофименко // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 41-48. – ISSN 1609-4646


  В данной статье представлен опыт организации практики тьюторского сопровождения студентов педагогического вуза в новом экспериментальном формате. Раскрываются этапы тьюторского сопровождения студентов, представлены результаты итогового анкетирования ...
1472939
  Адольф В.А. Тьюторское сопровождение студентов: практический опыт / В.А. Адольф, Н.В. Пилипчевская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0869-3617


  Анализируются особенности тьюторского сопровождения студентов в европейских университетах, выделены функции сопровождения. На основе анализа современных тенденций образования формулируется определение понятий «тьютор», «тьюторская деятельность». ...
1472940
  Ефимов П.П. Тьюторство - системообразующая технология в формировании субъект-субъектных отношений в военном образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – C. 67-70. – ISSN 1026-955X


  Представлена инновационная системообразующая технология тьюторства, обеспечивающая формирование субъект-субъектных технологий в военном образовании. Автором уточнены основные особенности тьюторства применительно к военному образованию, стоящего в силу ...
1472941
  Смікал В. Тьюторство в системі дистанційного навчання // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 6-7
1472942
  Багрій Т. Тьюторство в університетах Англії // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 7
1472943
  Дем"яненко Н. Тьюторство у вищій школі: від концептуального обгрунтування до впровадження // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 6
1472944
  Цюпак І.М. Тьюторство як ефективна умова забезпечення якості освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 342-344
1472945
  Бойко А. Тьюторство як засіб задоволення освітніх потреб особистості, країни і суспільства // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 4-11. – ISSN 2075-1478
1472946
  Бойко А.М. Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент / А.М. Бойко, Н.М. Дем"яненко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 18-22. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  "Обгрунтовано феномен тьюторства у вищій школі, розкрито сутність понять: "тьютор", "тьюторіал", "тьюторська діяльність", "педагогіка супроводу"".
1472947
  Заршняк І.М. Тьюторство як педагогічне явище // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 10-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проаналізовано сутнісно-змістову характеристику поняття «тьютор» і схарактеризовано особливості тьюторської діяльності у контексті взаємодії суб"єктів освітнього процесу. Розкрито структуру тьюторського заняття, що застосовують на практиці в ...
1472948
  Акініна Н. Тьюторство як технологія // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 7
1472949
  Кравченко І. Тьюторство: досвід // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 6-7
1472950
  Кравцова Т.О. Тьюторська компетентність як складова професійної компетентності майбутнього викладача закладів вищої освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 86-90. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1472951
  Головко С. Тьюторський супровід як ресурс модернізації освітнього процесу закладу вищої освіти / С. Головко, О. Головко, Л. Мелещенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 113-126. – ISSN 2077-1827


  Політичні, економічні та соціокультурні реформації, що відбуваються в країні зумовили значущість проблеми тьюторського супроводу освітньої діяльності, чому і присвячене представлене науково- педагогічне дослідження. Авторкою зроблено аналіз ...
1472952
  Сафронова С. У "LesyaHub" вирує життя // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 18-19. – ISSN 2518-7341


  Більш ніж рік пройшов з моменту відкриття в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки молодіжного центру "LesyaHub", який увійшов до четвірки успішних прикладів організації молодіжних просторів в бібліотеках України ("Молодіжні ...
1472953
  Клочко Р. У "бандерівському полоні" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 15


  Про боротьбу ОУН і УПА історики часто дізнаються з протоколів допитів повстанців, які потрапили до рук НКВС. Втім, націоналісти теж не здавалися без бою - до їхньої служби безпеки у бурхливі 1940-ві теж потрапляло чимало цікавих осіб, про що свідчать ...
1472954
  Біла А. У "Букеті" буде все! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 липня (№ 129)


  Дім "Майстер Клас" започатковує в Києві міжнародний фестиваль високого мистецтва.
1472955
  Кугай П. У "Волчьего логова". / П. Кугай. – М., 1977. – 271с.
1472956
  Ананян В.С. У "Волчьих ворот" : (рассказы охотника) / Вахтанг Ананян ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц ; ил. И. Михайлин ; Глав. полит. упр. М-ва обороны СССР]. – Москва : Воениздат, 1957. – 48 с. – (Библиотечка журнала "Совецкий воин" ; № 8 (315))
1472957
  Топчій А. У "Ганниній Пустині" вшанували пам"ять Пантелеймона Куліша // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 9, 11
1472958
   У "золотому трикутнику" Парижа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 83 : фото
1472959
  Малімон Н. У "Лесиній вітальні" скромно і сумно. Чому? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Безцінний у історичному та архітектурному розумінні будинок (не тільки "Лесина вітальня", а й музей родини Косачей) може зникнути з карти міста. (Луцьк).
1472960
   У "Натали Турс" новый взгляд на турбизнес : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 10-11 : Фото
1472961
  Шутова Наталья У "Отдыха-2009" будет тайский акцент : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 58
1472962
  Нудик Я. У "Пливе кача" міститься історичний код нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 8-9


  Лемківська пісня у виконанні "Піккардійської терції". Як пісні відкривають коди доступу до історичної пам"яті українців та що тепер робити тим, хто залишився живим на Майдані, - у розмові з солістом вокальної формації Ярославом Нудиком.
1472963
   У "Світу" відкрилося нове дихання // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 21/22)


  До складу редколегії газети "Світ" увійшов також голова Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, академік НАН України Леонід Губерський.
1472964
  Ричка В. У "стороні Корсунсунській"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 20


  Херсонес у культурній спадщині Руси-України.
1472965
  Ричка В. У "стороні Корсунській"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29-30 вересня (№ 173/174). – С. 20


  Херсонес у культурній спадщині Руси-України.
1472966
  Погорелов А.А. У "Суражских ворот" / А.А. Погорелов. – Минск, 1980. – 191с.
1472967
  Левицький М. У "Ярославовому вілу" вийшла друга книга двотомника Богдана Гориня // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Друга книга есе-колажу Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби".
1472968
  Граб У. У 100-ліття Львівської музикології: Ad Fontes // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 33-42. – ISSN 2224-0926
1472969
  Нікітенко Н. У 1000-річчя Софії Київської // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2011. – № 3/4 (167/168). – С. 4-21. – ISSN 0131-2685
1472970
  Цуньовський О. У 15-у річницю смерті Глави й Отця УГКЦ Мирослава-Івана // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 82-90
1472971
  Лук"янчук Г. У 1932 - 1933 роках голодом було вбито понад 10 мільйонів українців! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1472972
  Трофименко В. У 2009 рік - з оновленим порядком технічного огляду транспортних засобів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 83-87.
1472973
   У 2017 році систему вищої освіти очікують чотири ключові зміни // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366
1472974
  Іщук М. У 2019-му відзначатимемо 400-ліття українського театру // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 2519-4429
1472975
   У 2020 році стартує новий конкурс у межах допомоги ЄС Україні за програмою "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
1472976
  Веремійчик О. У 2021 році виповнюється 80 років заснуванню похідних груп мельниківців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
1472977
  Шевченко І. У 25-ліття ФКУ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 15-17


  Слово, виголошене на Гарвардському вечорі, 12-го червня 1982 р. в Нью-Йорку, для відзначення 25-ліття Фонду Катедр Українознавства.
1472978
  Радчук С. У 25-ліття Фундації ім. Тараса Шевченка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 13-14
1472979
  Удвад У 25 років вона стала легендою // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3 : фото


  Напередодні 70-річчя закінчення Другої світової війни на кіноекрани України, Росії, країн Прибалтики та Латинської Америки, Німеччини, Франції, Японії та Китаю вийшов найдорожчий український фільм часів української незалежності "Незламна". Картина ...
1472980
  Полонська Н. У 300-ліття українсько національної революції // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 31 січня (ч. 3/4)


  Хмельниччина.
1472981
  Полонська Н. У 300-ліття українсько національної революції // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 лютого (ч. 7/8)


  Хмельниччина.
1472982
  Полонська Н. У 300-ліття української національної революції // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 лютого (ч. 5/6)
1472983
   У 50-річчя зимового походу Армії УНР = 50th anniversary winter march of the Ukrainian army, Dec. 6, 1919 - May 6, 1920. – Ню Йорк : Накладом Орденської Ради Ордена Залізного Хреста Армії УНР, 1973. – 280 с. : фотогр. + 1 мапа
1472984
  Боровський О. У 70 вже не може і не хоче. Нетаньяху вдруге не зміг сформувати ізраїльський уряд: за це візьметься президент // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 5


  "Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вдруге за останні п’ять місяців не зміг сформувати уряд і повернув мандат на його формування президенту країни Реувену Рівліну, повідомляє «Євроньюс». У викладеному в інтернеті відеозверненні до мешканців ...
1472985
  Саварин П. У 75-ліття Костя М. Теличка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – С. 14-15
1472986
   У 77 державі : казки верховинців, записані Оленою Мейсарош і Володимиром Фединишинцем : [для дітей мол. та серед. шк. віку]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-531-049-6


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформації та зв"язків з громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках програми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів
1472987
  Шутова Наталья У Club Med - двойной праздник : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 24 : Фото
1472988
  Кириллина Е. У Pепина в "Пенатах" // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.90-98. – ISSN 0028-1263


  "Пенаты" - Музей-усадьба И.Е.Репина
1472989
   У Scopus створено профіль академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 2


  У базі даних наукової періодики Scopus (Scopus Affiliation ID: 60123159) створено профіль Національної академії педагогічних наук України. У профілі представлено відомості про публікації вчених НАПН України у виданнях, що індексуються у цій ...
1472990
  Бугров В. У абітурієнтів підвищився інтерес до інженерно-технічних спеціальностей: інтерв"ю / Спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 серпня (№ 34)


  Про рекордну кількість абітурієнтів, популярні напрями підготовки, ефективну співпрацю університету зі школами розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.
1472991
  Вольневич Я. У аборигенов Океании : По Папуа Новой Гвинее / Я. Вольневич; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 216с. – (Путешествия по странам Востока)
1472992
  Жанэ К.Х. У адыгов обычай такой : стихи / К.Х. Жанэ; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1974. – 71 с.
1472993
  Гриневич Л. У академії місія націєтворча // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1-8 квітня (№ 16). – С. 4


  Доповідь голови Комітету ВРУ з питань науки та освіти на Загальних зборах НАПНУ 3 квітня 2015 р.
1472994
  Карлин Александр У Алтайского края перспективы масштабные и впечатляющие : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-55 : Фото
1472995
  Лопухов П.М. У Алтынной горы / П.М. Лопухов. – Саратов, 1976. – 246с.
1472996
  Сьомик П.М. У американскьих фермерів. / П.М. Сьомик. – К., 1960. – 64с.
1472997
  Шитов А. У американцев смена вех. Спад, а потом депрессия? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 2-6. – ISSN 0234-1670


  Сама гостра фінансова криза з часів Великої депресії минулого року в США
1472998
  Ланда Р.Г. У арабов Африки / Р.Г. Ланда. – Москва : Наука, 1967. – 127с.
1472999
  Лісовий В.С. У багатоголоссі політичних дискусій : статті та інтерв"ю / Василь Лісовий; Всеукраїнське тов-во політичних в"язнів і репресованих. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-518-439-3
1473000
  Лескевич П. У Байдар / П. Лескевич. – 8с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,