Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1471001
  Наривская В.Д. "Турдейская Манон Леско" Всеволода Петрова: повествование об очаровании запретной любви (из тайников военной классики) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 69-85. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Впервые в украинском литературоведении анализируется повесть Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско», созданная во времена послевоенной «минилитературной оттепели» 1946 г. как вызов морали и литературе «советской цивилизации». Осмысливается заголовочный ...
1471002
  Кулешова К.І. "Турецька модель" як інструмент зовнішньої політики США на Великому Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кулешова Карина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1471003
  Бесєдіна Н.В. "Турецька тема" у європейській суспільно-політичній думці епохи Реформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 104-114. – ISSN 2075-1451
1471004
  Полтораков О. "Турецький гамбіт": втрати на Заході - виграш на Сході? / О. Полтораков, Т. Вагабов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 36-39


  Туреччину дедалі менше влаштовує "традиційна" роль форпосту Заходу (передусім США та НАТО) на Близькому Сході в нинішньому напівлатентному протистоянні "the West and the Rest" (С. Хантінгтон), яке своєю агресивною політикою до останнього провокували ...
1471005
  Зуб "Турецькопіддані" в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-22. – ISSN 1608-0599
1471006
  Ермаков Дмитрий "Туризм Малайзии" представил юбилейную программу : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 72 : Фото
1471007
  Шутова Наталия "Туристическая екомпания Романовой Ольги", Нижний Новгород : "Вырвись из будней!". Лидеры / Шутова Наталия, Ермаков Дмитрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 26 : Фото
1471008
   "Турки поставили росіян на місце" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 215). – С. 3


  Турецькі винищувачі F - 16 збили російський літак Су - 24, який перетнув повітряний простір Туреччини - країни-члена НАТО.
1471009
  Муратов А.Б. Тургенев-новеллист (1870-1880-е годы) / А.Б. Муратов. – Л., 1985. – 119с.
1471010
  Титов В.Г. Тургенев и Базаров : Дис... канд. филол. наук / Титов В.Г. ; Тираспольск. гос. пед. ин-т. – Тирасполь, 1969. – 325, 9 л. – Бібліогр.: л. 1-9
1471011
  Ковалева Т.В. Тургенев и Жорж Санд. (Проблема идейно-худож. своеобразия) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Ковалева Т.В.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1471012
  Крюков А.Н. Тургенев и музыка / А.Н. Крюков. – Л, 1963. – 136с.
1471013
  Лурье С.А. Тургенев и Орловский край. / С.А. Лурье. – Орел, 1971. – 84с.
1471014
  Гражис П.И. Тургенев и романтизм : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гражис П.И. ; Казан. ГУ. – Казань, 1967. – 21 с.
1471015
  Гражис И П. Тургенев и романтизм.О сочетании реалистического и романтического образного отражения / И П. Гражис, . – Казань, 1966. – 52с.
1471016
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1971. – 336с.
1471017
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1977. – 447 с.
1471018
  Винникова Г.Э. Тургенев и Россия / Г.Э. Винникова. – Москва, 1986. – 411 с.
1471019
  Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX - начала XX в. / Л.Н. Назарова. – Л., 1979. – 201 с.
1471020
   Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883). Опись документальных материалов личного фонда № 509. – М., 1951. – 31с.
1471021
  Родзевич С.И. Тургенев. К 100-летию со дня рождения. / С.И. Родзевич. – К., 1918. – 139с.
1471022
  Морозов П. Тургенев. Очерк / П. Морозов. – 15с.
1471023
  Тимрот А.Д. Тургеневские встречи / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1970. – 199с.
1471024
   Тургеневский сборник. – Пб., 1921. – 207с.
1471025
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1966. – 396с.
1471026
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1967. – 430с.
1471027
   Тургеневский сборник. Материалы к полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – Л., 1969. – 560с.
1471028
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И.С. Тургенева. – М.-Л., 1964. – 472с.
1471029
   Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочининий и писем И.С.Тургенева. IV. – Л., 1968. – 430с.
1471030
  Короткий В.А. Тургенєв Іван Сергійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 146-147. – ISBN 966-06-0393-2
1471031
  Булавін Л.А. Турготний тиск у тканині цукрового буряка при низьких темпиратурах / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фізичних досліджень, 1999. – №1
1471032
  Будайчиев Б.Д. Тургунбай Садыков. / Б.Д. Будайчиев, Л.А. Прыткова. – Фрунзе, 1985. – 186с.
1471033
  Петров Вс. Турдейская Манон Леско // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 11. – С. 6-43. – ISSN 0130-7673
1471034
  Ручка А. Турен Ален / А. Ручка, В. Танчер // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-418-286-4
1471035
   Турецкая ашыкская поэзия. – М., 1983. – 192с.
1471036
  Аватков В. Турецкая демократизация в 90-е - ключ к сегодняшней исламизации Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 106-115. – ISSN 1998-1813
1471037
  Векилов А.П. Турецкая диалектология / А.П. Векилов. – Ленинград
1. – 1973. – 103с.
1471038
  Курпас Алексей Турецкая кухня. Мухаммара на закуску // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 46-48 : фото
1471039
  Алькаева Л.О. Турецкая литература / Л.О. Алькаева, А. Бабаева. – Москва, 1967. – 190с.
1471040
  Маштакова Е.И. Турецкая литература конца XVII - начала XIX в. : к типологии переход. периода / Е.И. Маштакова. – М., 1984. – 205с.
1471041
  Гезер Эзлем Турецкая мечта / Гезер Эзлем, Эффенди Рема // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 84-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1471042
  Сорокоумовская Г.В. Турецкая новелла первой четверти ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорокоумовская Г.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 19 с.
1471043
  Мосаки Н.З. Турецкая образовательная политика и ассимиляционные процессы у курдов // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 91-103. – ISSN 0869-5415


  В статье на примере курдов Турции показана взаимосвязь образования, ассимиляции и гендера. Более высокий уровень неграмотности среди курдов (особенно среди женщин) в Турции препятствовал их ассимиляции. В настоящее время турецкие власти для ассимиляции ...
1471044
  Погорельская С.В. Турецкая община в ФРГ: Между интеграцией и исламом // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 4 : Диаспоры в Европе : новая роль в обществе. – С. 44-76. – ISSN 0235-5620
1471045
  Меликов Т.Д. Турецкая поэзия / Т.Д. Меликов. – М, 1980. – 116с.
1471046
   Турецкая поэзия наших дней. – М., 1958. – 134с.
1471047
  Утургаури С.Н. Турецкая проза 60-70-х годов: Основные тенденции развития / С.Н. Утургаури. – М, 1982. – 216с.
1471048
  Петросян Ю.А. Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи (конец ХУШ- нач. ХХ вв.) / Ю.А. Петросян. – М., 1985. – 144с.
1471049
  Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь / Ю.В. Щека. – Москва, 1989. – 155с.
1471050
  Акопян Г.С. Турецкая реакция на службе американского империализма : стенограмма публичной лекции... / Акопян Г.С. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1471051
  Шамсутдинов А.М. Турецкая Республика / А.М. Шамсутдинов. – М., 1962. – 96с.
1471052
   Турецкая Республика : Справочник. – Москва : Наука, 1975. – 568с.
1471053
  Георгиян Э.А. Турецкая Республика / Э.А. Георгиян. – Москва, 1975. – 222с.
1471054
   Турецкая Республика. – Москва : Наука, 1990. – 384с.
1471055
   Турецкая Республика в 60-70-е годы. – М., 1984. – 148с.
1471056
   Турецкая романтическая повесть. – М., 1986. – 476с.
1471057
   Турецкая сказка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 38-39 : фото
1471058
  Ксензык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы / Н.Н. Ксензык. – Киев, 1991. – 106с.
1471059
  Ксендзык Н.Н. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Сибири: соц.-полит. аспект (60-е - 70-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Ксендзык Н.Н. ; УжГУ. – Ужгород, 1985. – 24 с.
1471060
  Слезкин Ю. Турецкая шаль // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 0132-2036
1471061
  Миловидов Б.П. Турецкие военнопленные в России в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-98. – ISSN 0042-8779
1471062
  Познахирев В.В. Турецкие военнопленные на строительстве, ремонте и обслуживании российских железных дорог (конец XIX - начало XX в.) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
1471063
  Познахирев В.В. Турецкие воинские формирования Красной армии а 1918-1920 гг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 7. – С. 159-169. – ISSN 0042-8779


  О турецких воинских формированиях в рядах Красной армии: Турецкой роте 1-го татаро-башкирского батальона, Турецком коммунистическом отряде, Особой турецкой роте, Турецком стрелковом красном полке.
1471064
  Фиш Р.Г. Турецкие дневники / Р.Г. Фиш. – М, 1977. – 205с.
1471065
  Милетич Л. Турецкие зверства по отношению к болгарскому населению Фракии (1913 г.): Из анкеты проф. фракийских болгар Милетича по ограблению фракийсих болгар в 1913 году. / Л. Милетич. – София, 1987. – 62с.
1471066
  Геза Ф. Турецкие миниатюры времён покорения Венгрии / Ф. Геза. – Будапешт, 1980. – 30с.
1471067
  Раденкович Л. Турецкие наименования мифологических существ у южных славян // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-48. – ISSN 0132-1366
1471068
   Турецкие народные пословицы и поговорки. – М., 1962. – 56с.
1471069
   Турецкие народные сказки. – М., 1959. – 239с.
1471070
   Турецкие народные сказки. – 2-е изд. – М., 1967. – 479с.
1471071
   Турецкие пословицы и поговорки. – М., 1966. – 39с.
1471072
   Турецкие сказки. – М., 1960. – 287с.
1471073
   Турецкие сказки. – М., 1986. – 396с.
1471074
  Глузман А.В. Турецкие школы в Крыму / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 131-134. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1471075
   Турецкий берег Эгейского моря // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 46-47 : фото
1471076
  Пшемыский А. Турецкий выбор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 26. – С. 42-46


  Політична ситуація в Туреччині
1471077
  Акунин Борис Турецкий гамбит : Роман / Акунин Борис. – Москва : Захаров, 2001. – 234с. – ISBN 5-8159-0097-4224с.
1471078
  Светличная Е. Турецкий гамбит / Е. Светличная, Л. Семененко, В. Серикова // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 7/8. – С. 114-123. – ISSN 1684-4912


  Подорож Турцією
1471079
  Коберник К. Турецкий гамбит // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 19 (456). – С. 34-38
1471080
  Солдатов А. Турецкий гамбит Папы Римского / А. Солдатов, Р. Павлов // Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2006. – № 49. – С. 16-18. – ISSN 0131-0097


  Ватікан і глобалізм
1471081
  Сиваченко Е. Турецкий гамбит. Султанский дар Николаю II // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 3/4 (95), март - апрель : Дарственное и именное оружие из коллекции Александра Фельдмана. – С. 78-96. – ISSN 2222-436X
1471082
  Задорожный Олег Турецкий гамбит: ход Конья : Легок на подьем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 104-106 : Фото
1471083
  Репенкова М.М. Турецкий детектив (К истории вопроса) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 71-79. – ISSN 0869-1908
1471084
  Гизер С.Н. Турецкий источник по истории буджакских ногайцев // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.212-215. – ISBN 966-7089-17-7
1471085
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1981. – 527с.
1471086
  Ильичев Я.И. Турецкий караван / Я.И. Ильичев. – Л., 1987. – 510с.
1471087
  Загоскина Василина Турецкий колосс на глиняных ногах : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 22-26 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471088
  Тверской А.Д. Турецкий марш / А.Д. Тверской. – М. : Советская Россия, 1983. – 213 с.
1471089
  Дубровская Т.В. Турецкий марш / Т.В. Дубровская. – М, 1985. – 208с.
1471090
  Шнуров А. Турецкий пролетариат / А. Шнуров. – М.-Л., 1929. – 88с.
1471091
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1986. – 86с.
1471092
  Яковлева Н.С. Турецкий рассказ / Н.С. Яковлева. – Л., 1988. – 92с.
1471093
   Турецкий сборник. – М., 1958. – 307с.
1471094
   Турецкий синдром // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 54-56 : фото
1471095
  Востоков Н. Турецкий стиль и русское искусство второй половины 18 века // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 16-30.
1471096
  Талалай Н. Турецкий суфий : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 3-22. – ISSN 0131-8136
1471097
  Дмитриев Н.К. Турецкий язык / Н.К. Дмитриев. – М., 1960. – 96с.
1471098
  Дудина Л.Н. Турецкий язык : практический курс / Л.Н. Дудина. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 328 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-484-00933-6
1471099
  Габер Е.В. Турецко-американские отношения в контексте региональной политики Турции на Кавказе и в Центральной Азии // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 91-94
1471100
  Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке / И.И. Иванова. – М, 1985. – 149с.
1471101
  Корхмазян Р.С. Турецко-германские отношения в годы второй мировой войны / Р.С. Корхмазян. – Ереван, 1977. – 188с.
1471102
  Килимджян Г.С. Турецко-греческие отношения в 1908-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Килимджян Г.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 22л.
1471103
  Корицкий А.А. Турецко-израильские отношения: взгляд из Анкары // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 37-42. – ISSN 0321-5075
1471104
  Гахраманова Ч. Турецко-огузская энциклопедия: "Китаби-Деде Коркут" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 154-159
1471105
  Иванова И. Турецко-пакистанские отношения вчера и сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1471106
  Хохлов Б.М. Турецко-русский военный словарь. / Б.М. Хохлов. – М., 1968. – 479с.
1471107
   Турецко-русский и русско-турецкий словарь. – К., 1996. – 504с.
1471108
  Рыбальченко Т.Е. Турецко-русский и русско-турецкий словарь = Turkce-rusca ve rusca-turkce sozluk : около 40 000 слов и словосочетаний / Т.Е. Рыбальченко. – Москва : Русский язык, 2001. – 700 с. – ISBN 5-200-02737-3
1471109
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь / Д.А. Магазаник. – М.
вып.1. – 1931. – с.
1471110
  Магазаник Д.А. Турецко-русский словарь : 40 000 слов и выражений / Д.А. Магазаник; под ред. чл.-кор. АН СССР проф. В.А. Гордлевского. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1945. – 704 с.
1471111
   Турецко-русский словарь. – Москва, 1977. – 966 с.
1471112
  Арутюнян А. Турецко-сирийские отношения в начале ХХI века // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0321-5075
1471113
  Текалан Шериф Али Турецко-туркменская дружба нерушима! // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 36-39
1471114
  Илькер Ясин Айдынкая Турецко-украинское партнерство в экономических интеграционных объединениях. : Дис... канд. эконом.наук: 08.05.01 / Илькер Ясин Айдынкая; КУ им. Т.Шевченко. – К., 2000. – 173л. – Бібліогр.:л.166-173
1471115
  Филипенко Д.Н. Турецко-французские отношения в период национально-освободительной войны в Турции (1918-1922) : Автореф... канд. ист. наук / Филипенко Д.Н. ; АН СССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 28 с.
1471116
  Ульченко Н.Ю. Турецкое "экономическое чудо": образец для подражания? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 17-23. – ISSN 0321-5075
1471117
  Гусейнов А.А. Турецкое кино / А.А. Гусейнов. – М, 1978. – 173с.
1471118
   Турецкое крестьянство -- решающая сила в борьбе -а национальное освобождение страны в 1918-1920 гг : Автореф... канд. мст.наук: / Желтяков А. Д,; Желтяков А. Д,; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 16л.
1471119
  Япуджян Аветис Ованнесович Турецкое нашествие в Армению 1918 г. и Батумский договор : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Япуджян Аветис Ованнесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1471120
  Прушковська І. Турецька авторська драма "до" і "після" визвольної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 204-212. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1471121
  Прушковська І.В. Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 452-455. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1471122
  Борисенко В.В. Турецька діаспора як "група інтересів" у зовнішній політиці ФРН // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 393-402


  Характеризується турецька громада, що проживає на території Німеччини, як "група інтересів"; наводяться кількісні показники, аналізується ступінь інтегрованості, досліджується вплив на політику ФРН. Ключові слова: турецька громада, "група ...
1471123
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1471124
  Прушковська І.В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 394 арк. – Бібліогр.: арк. 356-394
1471125
  Роганов Євген Турецька експансія на український авіаринок // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1471126
  Архипова Марія Турецька ідилія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 50-55 : фото
1471127
  Петренко Є. Турецька інтервенція в Сирії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 43). – С. 5
1471128
  Прушковська І. Турецька історична драма: образ Османа II // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 391-393. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1471129
  Чміль Л. Турецька кераміка XVI - XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISBN 966-7865-75-4
1471130
  Каша К.А. Турецька міфонімія як сукупність міфологічніх систем тюркських народів // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 57-62. – Бібліогр.: С. 62-63; 15 назв. – ISSN 1682-671Х
1471131
  Пишньоха О.А. Турецька мова : тексти та завдання для розвитку усного мовлення : для студентів неспец. ф-тів / О.А. Пишньоха ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології]. – Київ : Арт. Економі, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-617-7289-54-7
1471132
  Покровська І.Л. Турецька мова : для студентів ОС "Бакалавр" / І.Л. Покровська. – Київ : Ліра-К, 2020. – 303, [1] с. : іл., табл. – Текст кн. укр., тур. – ISBN 978-617-7748-66-2
1471133
  Грунін Т. Турецька мова. Елементарна граматика та новий алфабет / Т. Грунін. – Харків; Київ, 1930. – 128с.
1471134
  Халимоненко Г.І. Турецька мова: Основи теоретичної граматики : Підручник / Г.І. Халимоненко; Київський університет імені Т.Шевченка. – Видання друге, виправлене. – Київ : Видавничий центр "Київський університет", 1999. – 282с. – ISBN 966-594-051-1
1471135
  Балицька Наталія Турецька модель секуляризації і політичний іслам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 92-101. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1471136
  Кулешова К.І. Турецька модель у зовнішній та безпековій політиці США щодо південної дуги нестабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
1471137
  Булач Алі Турецька модернізація і секуляризація // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599
1471138
  Омер Д. Турецька плеяда Омеляна Пріцака // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 61-69. – ISSN 1682-671Х
1471139
  Прушковська І.В. Турецька поезія XX століття у перекладах Миколи Мірошниченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 230-235


  У статті проаналізовано переклади українською мовою поетичних творів турецьких авторів ХХ ст., здійснених поетом, перекладачем М. Мірошниченком. Зазначено важливий внесок перекладача у взаємозбагачення української і турецької культур. В статье ...
1471140
  Крип"якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 140-215. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1471141
  Кашикчи Осман Турецька правова система // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 251-272. – ISBN 978-966-579-439-4
1471142
  Демченко Я.М. Турецька притча в прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-9


  Статтю присвячено дослідженню семантики турецької притчі у прагматичному аспекті. Зазначено, що існує особливий різновид турецької притчі – притча-анекдот. Зроблено висновок, що семантика турецьких притч-анекдотів про Ходжу Насреддина умовлена ...
1471143
  Черніков І.Ф. Турецька республіка в 50-60-ті роки ХХ ст. / І.Ф. Черніков. – К., 1967. – 127с.
1471144
  Чекаленко Л. Турецька Республіка початку XXI століття: традиції, зовнішньополітична стратегія, інституційна модель (неупереджений погляд з України) / Л. Чекаленко, В. Ціватий, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-27. – (Історичні науки)
1471145
  Ціватий В.Г. Турецька республіка: модель, історичні витоки та інституціальний розвиток дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1471146
  Кручик І. Турецька Рів"єра // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 19 (132). – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Анталья, крім гір та пальм, щорорку вабить сотні тисяч українців руїнами античних міст і вогненною Химерою.
1471147
  Сергійчук В. Турецька складова в сходознавчих дослідженнях українських науковців у міжвоєнний період // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – C. 26-37. – ISBN 978-966-579-439-4
1471148
  Бачинська О. Турецьке й татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. XVIII ст. - початок XIX ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 397-410. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1471149
  Загородній Г. Турецьке питання на Паризької мирній конференції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 41-43. – ISBN 978-966-171-793-9
1471150
  Сорокін С.В. Турецький аорист у функціональному аспекті


  Досліджується функціональний аспект турецького аориста як однієї з граматичних форм, що є складовою функціонального поля "темпоральність-аспектуальність-модапьність". Розглядаються темпоральні, видові, модальні функції турецького аориста, які ...
1471151
  Москаленко Леся Турецький Аташе читав "Кобзар" Шевченка : подія / Москаленко Леся, Ердогду Юнус // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 52
1471152
  Туранли Ф. Турецький вектор у дипломатичній діяльності українських гетьманів // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 611-626. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1471153
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93-104.
1471154
  Сергійчук В. Турецький вектор українських самостійників // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-106


  Закінчення. Початок див.: Іст. журн. - 2006. - № 6
1471155
  Лучканин С.М. Турецький вплив на румунську мову: історія вивчення, етапи, наслідки (конклюзії на основі румунських джерел)


  Розглядаються хронологічні етапи та семантичні групи проникнення туркізмів у румунську мову, зокрема, роль румунської як мови - посередника при запозиченні турецької лексики в українську мову.
1471156
  Пілик В.В. Турецький газетний заголовок як елемент лінгвоструктури тексту та його залежність від типу повідомлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 171-175
1471157
  Самойлов Юрій Турецький гамбіт. Частина друга // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1471158
  Іщенко Н. Турецький кейс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 26, 28


  Чи співпадають теорія і практика ведення інформаційної війни?
1471159
  Федорів Р.М. Турецький міст / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1990. – 77 с.
1471160
  Корсунський С. Турецький потік: друг мого ворога - мій друг? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 8
1471161
  Мицик Турецький похід на Кам"янець-Подільський 1672 року в описі польської Віршованої хроніки / Мицик, о. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1471162
  Маслак В.І. Турецький протекторат як спосіб зміцнення Гетьманщини: новітні концепції в польській та російській історіографії // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2079-682X
1471163
  Лісовенко Р. Турецький фактор в розширенні ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 30-32
1471164
  Щербак В. Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 331-342. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1471165
  Курсаніна Н. Турецький ятаган // Український військовий музей / Нац. військово-історичний музей України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 58-59


  Нещодавно до колекції холодної зброї Національного військово-історичного музею України було включено новий експонат - турецький ятаган XIX ст. - дуже незвичну зброю, яку використовували яничари Османської імперії у XVI - XIX ст.
1471166
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров
1471167
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 р. / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 367-370. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1471168
  Мисько Ю. Турецькі артефакти з розкопок Хотинської фортеці у 2011 році / Ю. Мисько, С. Пивоваров // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 45-50. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1471169
  Кукурудза Андрій Турецькі війська в Галичині під час Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 54-60
1471170
  Руденко Н.М. Турецькі військовополонені в Україні у першій половині XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 430-438. – ISBN 978-966-02-5736-8
1471171
  Бондар М.В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 52-61


  Статтю присвячено дослідженню власних назв (онімів) та особливостей їхнього відтворення в українських перекладах турецьких художніх текстів. Проаналізовано власні назви, встановлено їхні класи (лексико-тематичні групи) та типові способи передачі ...
1471172
   Турецькі героїчні епоси : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1471173
  Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя і творчість Міхала Чайковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 411-424. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1471174
  Халимоненко Г. Турецькі лексичні запозичення в українській мові // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 721-733. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1471175
   Турецькі прислів"я та приказки. – Київ, 1985. – 197с.
1471176
  Туранли Ф. Турецькі рукописні документи як джерела інформації з історії України другої половини XVI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 73-83. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються архівні документи, які містять відомості з історії України періоду розвитку українського козацтва, зокрема про військову діяльність гетьмана Дмитра Вишневецького. Розглядається політика Високої Порти, спрямована на запобігання ...
1471177
  Покровська І.Л. Турецькі та українські традиційні звичаї зустрічі весни у фольклористичному аспекті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 98-102
1471178
  Волинець А. Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 96–101. – ISSN 2309-9356
1471179
  Покровська І.Л. Турецькі фразеологізми з компонентом-ентомонімом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 71-75
1471180
  Габер Є.В. Турецько-американські відносини в контексті Великого Близького Сходу: перспективи та проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 9-11
1471181
  Чубарова Р. Турецько-грецькі відносини: конфліктність та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 10-11
1471182
  Ситковецька І.В. Турецько-ізраїльські відносини: чергова криза на Близькому Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 84-86
1471183
  Ніколаєва Д.О. Турецько-йорданські двосторонні відносини: розбіжності на тлі спільних інтересів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 4 (56). – С. 99-108. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1471184
  Щербань П.М. Турецько-мусульманське питання як фактор загострення суспільно-політичної кризи в Болгарії 1980-х рр. / П.М. Щербань, Т.Ю. Щербань // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 377-379. – ISBN 978-966-493-676-4
1471185
  Ількер Ясін Айдинкая Турецько-українське партнерство в економічних інтеграційних об"єднаннях : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Ількер Ясін Айдинкая; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1471186
  Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько-українське партнерство як чинник безпекової політики в Чорноморському регіоні / Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 36-44. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано процеси політичної трансформації країн Чорноморського регіону в системі безпекових вимірів Туреччини, України і США; підкреслено першочерговість контролю й дотримання безпекових імперативів у ході становлення стратегічного ...
1471187
   Турецько-український словник термінів образотворчого мистецтва : [налічує більше 1000 одиниць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. тюркології ; [уклад.: Ф. Арнаут, К. Телешун, С. Сувид]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 47, [5] с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7770-20-5
1471188
   Турецько-український чорноморський діалог // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 64-65 : фото


  13 квітня Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ) разом із Одеським національним університетом ім. Іллі Мечникова організували круглий стіл, означений темою: "Турецько-український чорноморський діалог". У межах заходу було обговорено процеси співпраці в ...
1471189
  Дашкевич Я. Турецько-українські взаємовідносини в першій половині XX століття // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 62-72. – ISSN 0206-8001


  Інформаційні стосунки: національний аспект.
1471190
   Турецько-українські відносини в медіа-просторі // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 68-69 : фото


  Платформа "Діалог Євразії" (ПДЄ), яка об"єднує євразійських інтелектуалів, влаштувала в столиці Туреччини Анкарі переговори за участі делегації з поважних представників медіа-простору й народних депутатів України. В обговоренні в межах круглого столу ...
1471191
  Підвойний В. Турецько-українські літературні зв"язки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 213-223


  З огляду на логіку викладу історії досліджень турецької мови та літератури в Україні необхідно розглянути тенденції розвитку тюркології у минулому й різноаспектність лінгвокультурологічної парадигми сучасних тюркологічних досліджень в освітянському та ...
1471192
  Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 458-463. – ISSN 2076-1554
1471193
  Ірфан Юнвер Насраттиноглу Турецько - українські - гагаузькі культурні стосункі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – C. 9-16
1471194
  Підвойний В.М. Турецькомовна Шевченкіана: здобутки, проблеми, перспективи // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 382-403. – ISBN 978-966-439-715-2
1471195
   Турецькому центрові - 10 років / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  Турецький центр інформації та досліджень Інституту філології нашого університету відзначив 10 років від дня заснування. Про досягнення центру, про співпрацю з Турецьким міжнародним агентством співробітництва та розвитку розповів директор центру зав. ...
1471196
  Замікула Г. Туреччина - Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто перспективи відновлення партнерських відносин між Туреччиною та Ізраїлем на сучасному етапі. Коротко схарактеризовано рівень двосторонньої співпраці наприкінці ХХ ст. й названо причини, які вплинули на її характер на початку ХХІ ст. ...
1471197
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 24-28
1471198
  Стадниченко Л. Туреччина - наш призабутий сусід (3) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 471, травень : травень. – С. 24-28
1471199
  Гаран Ф.Р. Туреччина : Географічний нарис / Ф.Р. Гаран. – 2-ге переробл. й доп. вид. – Харків-Одеса : Радянська школа, 1991. – 109с.
1471200
  Пророченко Н.О. Туреччина : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
1471201
  Черниш Н. Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 75-81
1471202
  Купчик О. Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 114-129. – ISBN 978-617-7446-57-5
1471203
  Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. / К. Широцький. – с.
1471204
  Чубрикова О. Туреччина в ООН у 2003-2015 роках: шлях утвердження держави-лідера // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  У статті розглядається діяльність Туреччини в ООН протягом 2003-2015 рр. у контексті цілей сучасної зовнішньої політики цієї країни та амбіцій на здобуття регіонального і глобального лідерства.
1471205
  Мартинов А. Туреччина віддаляється від ЄС // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 4


  "Високий представник ЄС Федеріка Могеріні висловила жаль з приводу того, що Туреччина, яка залишається країною-кандидатом, віддаляється від ЄС. Про це вона заявила у середу, представляючи журналістам річний звіт щодо реалізації політики розширення ЄС, ...
1471206
  Лігостова Оксана Туреччина для балуваних : спецрепортаж / Лігостова Оксана, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 72-80 : Фото
1471207
   Туреччина зажадала від Росії пояснень через вторгнення літака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 3
1471208
  Коваль Н. Туреччина і Європа: болото непевного майбуття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Видавалося, що можна повторити історію: після повалення режиму "чорних полковників" у 1975 р. Греція подала офіційну заявку на вступ до Європейських Співтовариств і на хвилі демократизації, стратегічних розрахунків та романтичних уявлень про "колиску ...
1471209
  Москаленко Леся Туреччина попереду, Греція доганяє : Результати туристичного сезону 2006. Турбізнес / Москаленко Леся, Мельниченко Анастасія, Лук"янченко Ігор // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 120-121 : Фото
1471210
  Федорук Я.О. Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році. : Автореф... наук: / Федорук Я.О.; НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1996. – 24л.
1471211
  Папян Т.М. Туреччина та Чорноморські протоки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 141-145


  Ця стаття присвячена проблемі правового режиму Чорноморських проток. Правовий режим Чорноморських проток, що випливає з положень Конвенції Монтре 1936р., не відповідає сучасним потребам держав-користувачів. Підвищений рівень завантаженості та ...
1471212
  Пристайко О.Є. Туреччина у процесі розширення ЄС: від Люксембургу до Гельсінкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Для України, яка задекларувала своє прагнення інтегруватись до Європейського Союзу, досвід Туреччини є досить важливим. Багато спільного можна знайти в їх шляху до ЄС. Туреччина довго стояла "на черзі" на вступ, доки отримала у 1999 р. статус ...
1471213
  Волович О.О. Туреччина у сучасному світі: пошук нової ідентичності : збірник статей та аналітичних матеріалів / Волович О.О., Воротнюк М.О., Габер Є.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Одесі. – Одеса : Фенікс, 2011. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 394. – ISBN 978-966-438-396-4
1471214
  Юрченко С. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку / С. Юрченко, О. Юрченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 178-186. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1471215
  Січень І. Туреччина як новий центр сили у світі. Складові успіху, проблеми та перспективи // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (11), осінь. – С. 38-45
1471216
  Дрютен К. Туреччина як руйнівний фактор // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Анкара раз у раз суперечить НАТО. Можливо, країна за правління Ердогана більше шкодить Альянсу, ніж приносить користі.
1471217
   Туреччина. "Адам і Єва". Пряма трансляція з Едему // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 80-85 : фото
1471218
  Горобець Ірина Туреччина. Health, Sport, Tourism // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 68-69 : фото
1471219
  Данилюк Інна Туреччина. Антична Анталія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 78-81 : Фото
1471220
  Кириченко Оксана Туреччина. Бадьоро по Бодруму : Вояж-колекція / Кириченко Оксана, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-28 : Фото
1471221
  Стаховський Дмитро Туреччина. Білі вітрила Бодрума // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-96 : фото
1471222
  Андрущакевич Ольга Туреччина. Блакитний вояж : Вояж-колекція / Андрущакевич Ольга, Тарасов Сергій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : Іл., карта
1471223
  Міщенко О.П. Туреччина. Від Імперії до Республіки (1914-1945) / Олександр Міщенко. – Херсон, 2000. – 263с.
1471224
  Рафаловський Євген Туреччина. Відкриваємо Бодрум // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 24-28 : фото
1471225
  Біленко Василь Туреччина. Вулики з видом на море : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 64-66 : Фото
1471226
  Шульгіна Лілія Туреччина. Гімн їжі : Туреччина / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 50-52 : Фото
1471227
  Мазур Андрій Туреччина. Гулете - це вам не галера / Мазур Андрій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 42-43 : фото
1471228
  Мала Юлія Туреччина. Джерела з історією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 54-59 : фото
1471229
  Крутоверцев Євген Туреччина. Дива Ізміра ближчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 58-61 : фото
1471230
  Пирогів Андрій Туреччина. За брамою раю : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Фришка Владислав // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-42 : Фото
1471231
  Некрасов Андрій Туреччина. Занурення у Мармарис : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 42-45 : Фото
1471232
  Каминін Євген Туреччина. Знову в Паландокен! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-66 : Іл.
1471233
  Іващенко Микола Туреччина. Зустрів старого друга : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 68-73
1471234
  Іващенко Микола Туреччина. Каппадокія для двох // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 44-47 : фото
1471235
  Велика Валерія Туреччина. Кемер і кемерійці : спецрепортаж / Велика Валерія, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 46-50 : Фото
1471236
  Оболенська Наталя Туреччина. Кольорова Анталія : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 58-61 : Фото
1471237
  Кравчук Наталя Туреччина. Кохання у квітні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-61 : фото
1471238
  Яцків Юрій Туреччина. Литимо над Лікією або Про користь графоманства : Вояж-колекція / Яцків Юрій, Карпенко Вероніка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63 : Фото
1471239
  Кадников Олександр Туреччина. Лікійські насолоди : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-109 : Фото
1471240
  Гембик Ольга Туреччина. Миколай і миколайчики // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 52-53 : фото
1471241
  Галаджій Олена Туреччина. Моя кнідоська історія : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 62-65 : Фото
1471242
  Пендраковська Саша Туреччина. Намбер ВАН // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 44-49 : фото
1471243
  Герасимов Володимир Туреччина. Нетрадиційний погляд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 54-59 : Фото
1471244
  Малей Антоніна Туреччина. Око в подарунок, руку і серце - в доважок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1471245
  Лігостова Оксана Туреччина. Ол-інклюзив без "наших" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 38-40 : фото
1471246
  Матвійчук Юрій Туреччина. Під шепіт Егейського моря : Вояж-колекція / Матвійчук Юрій, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-30 : Іл.
1471247
  Некрасов Андрій Туреччина. Пливемо до Клеопатри // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 36-41 : фото
1471248
  Іващенко Микола Туреччина. По Анталії з рюкзаком і весною в серці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 58-68 : фото
1471249
  Анпілогов Юрій Туреччина. Поїдемо в Муглу кататься : активний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 78-79 : Фото
1471250
  Горобець Ірина Туреччина. Рибки та інвестиції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 60-63 : фото
1471251
  Велика Валерія Туреччина. Розваги в Кемері / Велика Валерія, Приходько Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 56-61 : фото
1471252
  Синиця Олександр Туреччина. Сльози каменю, базарний день та лижна романтика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-87
1471253
  Сидоренко Віктор Туреччина. Сніжок зі східним колоритом = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 48
1471254
  Біленко Василь Туреччина. Сонце в Муглі : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39 : Фото, карта
1471255
  Степанкова Світлана Туреччина. Столика Лікія : Вояж-колекція / Степанкова Світлана, Бекеші Тетяна, Кадніков Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
1471256
   Туреччина. Така рідна Анталія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 20-24 : фото
1471257
   Туреччина. Теплий прийом або Турецькі уроки гостинності від "Join UP!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 72-77 : фото
1471258
  Іващенко Микола Туреччина. три в одному на двох // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 102-113 : фото
1471259
  Іващенко Микола Туреччина. Три в одному на двох
1471260
  Некрасов Андрій Туреччина. Три кити провінції Мугла // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 44-49 : фото
1471261
  Мазур Андрій Туреччина. Три столиці за три доби // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 28-31 : фото
1471262
  Степанова Світлана Туреччина. Усі в лунку! : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-59 : Фото
1471263
  Некрасов Андрій Туреччина. Фрідайверська банда і затоплений літак // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 38-41 : фото
1471264
  Горобець Ірина Туреччина. Цікаве і корисне // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 52-55 : фото
1471265
  Матюшенко Анастасія Туреччина. Червоне й біле // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 78-82 : Іл.
1471266
  Герасимов Володимир Туреччина. Як потрапити до Сімени // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 36-39 : фото
1471267
  Белег Кристофер Туреччина: "Сюрреалістична, загрозлива... Пихата" // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 30-32. – ISSN 1563-6461
1471268
  Тамер Четін Туреччина: деякі аспекти економічного розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 213-222. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1471269
  Сергійко В.Ф. Туреччина: досвід стратегічного розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1471270
  Татаренко Н.О. Туреччина: модернізаційні проекти і етатизм // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1471271
   Туреччина: ставка на силу. Висновки для України / Н. Пушкарук, М. Сірук, С. Корсунський, А. Сибіга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 3
1471272
  Самойлов Юрій Туреччина: туроператорський тренд - 2016? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1471273
  Шергін С. Туреччина: фактор безпеки / С. Шергін, Л. Чекаленко // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 101-114. – ISBN 978-966-579-439-4
1471274
  Будько Євген Тури на виживання // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 58-62 : фото
1471275
  Козловський Роман Туризм-2020: рік надій та сподівань / Козловський Роман, Шикіна Ольга, Ярьоменко Сергій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 8-10 : фото. – ISSN 1998-8044
1471276
   Туризм -- отдых, спорт, познание. – Киев, 1983. – 88с.
1471277
  Козловський Роман Туризм - 2012: оригінальні плюси // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 24-25 : графік. – ISSN 1998-8044
1471278
  Самойлов Юрій Туризм - галузь стратегічна! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото. – ISSN 1998-8044
1471279
  Леонова Л.А. Туризм - лучший отдых / Л.А. Леонова, Л.Д. Тищенко. – М, 1967. – 60с.
1471280
  Коваленко І.В. Туризм - можливості соціологічного інтерпретування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-31. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Запропоновано погляд на можливості соціологічного інтерпретування туризму через призму концептів соціальної діяльності, соціально-економічнич категорій: "образ життя", "якість життя", "стиль життя", наголошено на необхідності проведення емпіричних ...
1471281
  Пестушко Валерий Туризм - на розвиток села : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 10
1471282
  Дешевенко Л.П. Туризм - пріоритетний напрям розвитку національної культури й економіки // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 27-33. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
1471283
  Чередник Владимир Туризм - спорт серьезный : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 40-41 : Фото
1471284
  Самойлов Юрій Туризм - це смачно! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
1471285
  Гащук А.П. Туризм - школа мужества / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – Москва : Воениздат, 1987. – 302с.
1471286
   Туризм. – Л., 1961. – 85с.
1471287
  Власов А.А. Туризм : Учебно-методическое пособи / А.А. Власов, А.Г. Нагорный. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95с.
1471288
  Моргунов Б.П. Туризм / Б.П. Моргунов. – Москва, 1978. – 168с.
1471289
  Курилова В.И. Туризм / В.И. Курилова. – Москва : Просвещение, 1988. – 222с.
1471290
  Квартальнов В.А. Туризм : Учебник / В.А. Квартальнов; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 320с. – ISBN 5-279-02253-5
1471291
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образоват. учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Рос междунар. акад. туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 314, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1471292
  Квартальнов В.А. Туризм : учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 308-309. – ISBN 5-279-02253-5
1471293
  Сенин В.С. Туризм : мини-словарь / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 64с. – ISBN 5-279-02977-7
1471294
  Можаева Н.Г. Туризм : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / Н.Г. Можаева, Е.В. Богинская ; под ред. А.А. Скамницкого. – Москва : Гардарики, 2007. – 270 с. – (Fundamenta : учебная литература для студ. образоват. учреждений СПО / Основана издат-ми "Юристъ" и "Гардарики" в 1997 году). – ISBN 978-5-8297-0315-8
1471295
  Пестушко В.Ю. Туризм : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Пестушко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 273, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-598-932-5
1471296
  Гончаров Володимир Туризм vs чи можливий компроміс? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1471297
   Туризм без проблем : страхування // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 69 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471298
  Гащук А.П. Туризм в Вооруженных Силах СССР / А.П. Гащук, В.С. Вуколов. – М., 1983. – 239с.
1471299
  Кристофаро Маттео Туризм в Италию: на пороге перемен // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1471300
  Смаль В.В. Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 86-93 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1471301
  Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1471302
  Столбова Ю. Туризм в контексті змін сучасного світу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 342-344
1471303
  Антошкіна Л.І. Туризм в контексті сталого суспільного розвитку / Л.І. Антошкіна, Ю.Ю. Юрченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 35-41. – ISSN 1997-4167
1471304
  Рогозин М.В. Туризм в лесах Пермского края / М.В. Рогозин, Д.Н. Андреев // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 82-90 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв.
1471305
  Пестушко В.Ю. Туризм в Монако: міфи та реальність // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 37-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1471306
  Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве / Я. Гезгала. – Москва : Прогресс, 1974. – 212с.
1471307
  Гарбар Г.А. Туризм в радянській Україні: партійний контроль та ідеологічна обмеженість // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 114-122
1471308
  Васильченко А.О. Туризм в Республике Беларусь: формирование имиджа страны на международной арене // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 4 (28). – C. 103-111. – ISSN 2221-8440
1471309
  Любіцева О.О. Туризм в системі транскордонного співробітництва України / О.О. Любіцева, С.Ю. Сировець, Д.С. Урбанська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 9-16. – ISSN 2308-135X
1471310
   Туризм в СССР. – М., 1983. – 228с.
1471311
  Ефременко Е.В. Туризм в СССР : история,проблемы,перспективы / Е.В. Ефременко. – Минск, 1981. – 64с.
1471312
  Добкович В.В. Туризм в СССР. / В.В. Добкович. – Л., 1954. – 36с.
1471313
   Туризм в Україні - 2004 очима журналістів : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
1471314
  Бейдик О.О. Туризм в умовах суспільно-політичної нестабільності : Суспільно-географічні дослідження / О.О. Бейдик, Д.М. Ващук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 39-44 : Рис., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1471315
  Усенко Наталия Туризм в Чехию: турпотоки расширит Моравия : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471316
  Ушакова Д.Р. Туризм в Чехії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 255-259
1471317
   Туризм в школе. – М., 1983. – 160с.
1471318
   Туризм в Ярославской области: время подвести итоги : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 61 : Фото
1471319
  Смаль В.В. Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1471320
   Туризм вне сезона // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 70-71 : фото
1471321
  Мясоедов Б.А. Туризм выходного дня. / Б.А. Мясоедов. – М., 1960. – 68с.
1471322
  Путрик Ю.С. Туризм глазами географа. / Ю.С. Путрик, В.В. Свешников. – Москва : Мысль, 1986. – 155с.
1471323
  Минделевич С.В. Туризм для всех / С.В. Минделевич. – Москва, 1988. – 190 с. – В кн. также: "Пар костей не ломит" / Бирюков А.А., с. 101-190
1471324
  Козловський Роман Туризм для здоров"я // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 54-58 : фото. – ISSN 1998-8044
1471325
  Козловский Роман Туризм для рантье // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1471326
  Щурек Влодзімеж Туризм до Польщі: демонструємо нові підходи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1471327
  Самойлов Юрій Туризм до США: не тільки елітний // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
1471328
  Будько Євген Туризм єднання, або Як нам облаштувати Україну : Капітанський місток. Науменко Геннадій Пилипович // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 106-109 : Іл.
1471329
  Благовещенский В.А. Туризм и альпинизм в системе военной и физической подготовки учащихся / В.А. Благовещенский. – М.
2. – 1945. – 27с.
1471330
   Туризм и гостиничное хозяйство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". – Москва : Тандем, 2000. – 400с. – ISBN 5-88124-030-8
1471331
  Баландина И.С. Туризм и гостиничное хозяйство: развитие вместе с инфраструктурой // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 80-88. – ISSN 2226-8820
1471332
  Богданова Светлана Туризм и его женщины : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 12-17 : Фото
1471333
  Сергеев В.Н. Туризм и здоровье / В.Н. Сергеев. – Москва : Профиздат, 1987. – 80с.
1471334
  Никишин Л.Ф. Туризм и здоровье / Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев : Здоров"я, 1991. – 220с.
1471335
  Куликов Дмитрий Туризм и интернет-сообщество. Дорога к идеальному путешествию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 40-42 : Фото
1471336
   Туризм и краеведение в пионерских ступенях. – Свердловск, 1959. – 178с.
1471337
  Иванова Елена Туризм и наука. Вместе или порознь?... : За чем идут в туротрасль. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 38-39 : Фото
1471338
  Наковалова Ольга Туризм и сети // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 44-46 : фото
1471339
  Луговьер Д.А. Туризм и фотография / Д.А. Луговьер. – М., 1984. – 127с.
1471340
   Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: Пасєка С.Р., Новикова В.І.]. – Черкаси : Брама-Україна [та ін.], 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1471341
  Парфіненко А.Ю. Туризм і мир в політично розколотих націях: кейс-стаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 27-46. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено вивченню ролі та місця туризму у взаємодії та примиренні розколотих націй. В центрі уваги - окремі кейси Західної та Східної Німеччини, Північної та Південної Кореї, Китайсько-Тайванського конфлікту. Такий дослідницький підхід ...
1471342
   Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід : Монографія. – Київ : К.І.С., 2003. – 176с. – ISBN 966-8039-19-X
1471343
  Соловйова О.В. Туризм і рекреація в Україні: правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-204. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1471344
  Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
1471345
  Трофимов Е. Туризм как бизнес и народная дипломатия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 97-111. – ISSN 0130-9625
1471346
  Барзыкин Юрий Туризм как образ жизни : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-19 : Фото
1471347
  Зацепин С.В. Туризм как одна из коммуникативных практик современного мира // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 98-103. – Библиогр.: 7 назв.
1471348
  Самойлов Юрий Туризм как основа национальной экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1471349
   Туризм как способ расширения жизненного пространства человека / А.В. Инкин, А.С. Поляшов, Н.И. Деревягина, Д.В. Приходченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 32-38. – ISSN 2308-135X
1471350
  Гиренко Г.Т. Туризм как средство оздоровления трудящихся / Г.Т. Гиренко. – К., 1963. – 52с.
1471351
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1471352
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1471353
  Федорченко Владимир Кириллович Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания : Дис... канд. филол. наук: 09.00.02 / Федорченко Владимир Кириллович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Физ. фак-тет. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1471354
  Федорченко В.К. Туризм как средство патриотического и интернационального воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федорченко В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1471355
  Казанцева О.И. Туризм как фактор устойчивого развития национальной экономики // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 17-22
1471356
  Азизов Анар Али оглы Туризм как форма экономической деятельности // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-33 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1471357
  Смаль І.В. Туризм людських слабкостей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
1471358
  Заваріка Г.М. Туризм на охоронних природних територіях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 90-97. – Бібліогр.: 7 назв.
1471359
  Любіцева О.О. Туризм на передодні "ЄВРО-2012" : перспективи чи проблеми? (позитиви розвитку туризму: зворотній бік) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 101-105


  У 1990 р. була відкрита перша в Україні спеціалізована кафедра з підготовка кадрів для туризму-кафедра країнознавства та туризму на географіческом факультете КНУТШ.
1471360
   Туризм на Прикарпатті: стабільний розвиток // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 13-15 : фото. – ISSN 1998-8044
1471361
   Туризм на пути в лучший мир : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-17
1471362
  Птахив Семен Туризм на рельсах: есть ли перспективы? : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 62-66 : Фото
1471363
  Хвостенко С.М. Туризм на Україні / С.М. Хвостенко. – К, 1976. – 120с.
1471364
  Птахів Семен Туризм під окупацією // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1471365
  Панова І.О. Туризм під час пандемії: наслідки та перспективи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 226-232. – ISSN 2222-4459
1471366
  Москаленко Леся Туризм по-європейськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 14-15 : фото
1471367
  Тараненко Антон Туризм по-столичному: в майбутнє - з оптимізмом // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 22-24 : графік, фото. – ISSN 1998-8044
1471368
  Доронин Алексей Туризм покоряет новые высоты : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 26-30 : Табл., граф.
1471369
  Серова Алла Туризм принципиально нового формата : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1471370
  Шадурский Егор Туризм прирастает островами : Бизнес Робинзона Крузо. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 54-55 : Фото
1471371
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3 (липень-вересень). – 2004
1471372
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
1471373
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
1471374
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
1471375
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
1471376
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
1471377
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
1471378
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
1471379
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
1471380
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
1471381
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
1471382
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
1471383
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
1471384
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
1471385
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
1471386
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
1471387
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
1471388
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2010
1471389
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№. – 2011
1471390
   Туризм сільський зелений. – Київ, 1997-
№ 11 (липень-грудень). – 2011
1471391
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1 (січень - червень). – 2012
1471392
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2 (липень - грудень). – 2012
1471393
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 1, січень - червень. – 2013
1471394
   Туризм сільський зелений : науково-популярний журнал. – Київ, 1997-
№ 2, липень - грудень. – 2013
1471395
  Квартальнов В.А. Туризм социальный: история и современность / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – Киев : Вища школа, 1989. – 341с.
1471396
   Туризм спасает от безработицы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 24 : карта. – ISSN 1029-5828
1471397
  Грунин Михаил Туризм спасет отечество от депрессии. Если сам из нее выйдет : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 16-17
1471398
  Клапчук В. Туризм та відпочинок на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 80-87. – ISBN 978-966-02-5080-2
1471399
  Нуно Карлос Летіано Туризм та економічне зростання: підхід з використанням панельних даних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 343-349 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1471400
  Божко Л. Туризм та культурні трансформації в суспільстві на пострадянському просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 12-20. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
1471401
  Гаман П.І. Туризм та оздоровлення на теориторії Івано-Франківської області як об"єкт державного управління.(До проблеми державного регулювання рекреаційної сфери Карпатського регіону України) / П.І. Гаман, Ю.В. Деркач // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-35. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1471402
  Погребецький М.Т. Туризм та подорожі / М.Т. Погребецький. – Київ-Львів, 1948. – 196с.
1471403
  Кізюн А.Г. Туризм у відродженні та збереженні сільських ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1471404
  Мельник О.М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 191-197. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1471405
  Уварова Г.Ш. Туризм у країнах Близькосхідного туристичного регіону // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 39-46 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1471406
  Безручко Л.С. Туризм у містах: суть, чинники та проблеми розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 45-53. – ISSN 2308-135X
1471407
  Кіптенко В.К. Туризм у регіональній політиці України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 23-27. – Бібліогр.: 2 назв.
1471408
  Стецько Н. Туризм у системі міжнародних економічних відносин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1471409
  Новікова Н.О. Туризм у системі соціально-економічних пріоритетів України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 70-74.
1471410
  Шоробура І.М. Туризм Хмельниччини / І.М. Шоробура, О.О. Долинська // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 69-73. – ISSN 2075-1893
1471411
  Шумлянська Н.В. Туризм як агент транснаціоналізації культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 71-79
1471412
  Міщенко А.Г. Туризм як бізнес, народна дипломатія і наука // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 48-53
1471413
  Колодійчук А.В. Туризм як вид підприємницької діяльності на селі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 47-51
1471414
  Опейда Л. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. Опейда, А. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 43-46. – ISSN 2306-3974
1471415
  Валентюк І. Туризм як галузь господарстького комплексу України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 60-64
1471416
  Безуглий В.В. Туризм як галузь економіки країн Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1471417
  Криховецький І.З. Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-42.
1471418
  Варуха А.В. Туризм як культурне явище // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 239-241
1471419
  Цимбалюк Н.М. Туризм як культурно-дозвіллєве явище: до історії становлення та розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 2226-3209
1471420
  Стойка А.В. Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект / А.В. Стойка, Є.С. Драгомірова, М.О. Ліньков // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 15-23. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1471421
  Матюшко В.В. Туризм як локомотив розвитку економіки України в умовах глобалізації // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 188-194. – ISBN 978-966-02-7953-7
1471422
  Мельник І.С. Туризм як науково-пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.С. Мельник, А Т. Стоян // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 20-26. – ISSN 2076-1554


  Керівництво Університету Св. Володимира підтримувало прагнення професорсько-викладацького складу до урізноманітнення навчально-наукового та дозвіллєвого повсякдення молоді. Окремого розгляду варте київське Товариство природознавців, ...
1471423
  Машлій Г. Туризм як перспективний напрямок економічного розвитку / Г. Машлій, С. Машлій // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 169-176. – ISSN 2409-8892
1471424
  Ріфаї Талеб Туризм як планетарний фактор розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1471425
  Герасименко Т. Туризм як пріоритетний напрям сталого розвитку національної економіки / Т. Герасименко, Т. Савченко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 23-35. – ISSN 2410-0919


  "У сучасних умовах туризм, як одна з провідних галузей соціально-економічного розвитку держави і окремо взятих регіонів, виступає фактором і, водночас, каталізатором їх сталого розвитку. З огляду на здатність туризму спричиняти суттєвий вплив на ...
1471426
  Приварникова І.Ю. Туризм як рушійна сила розвитку ринку обладнання для активного відпочинку в Україні / І.Ю. Приварникова, Я.М. Лисиця // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1471427
  Попко О.В. Туризм як складова розвитку економіки та екологічної культури України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 140-143 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1471428
  Маньковська Р.В. Туризм як складова сучасної культури України (на прикладі археологічних пам"яток Півдня України) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 186-188
1471429
  Халімовська І.В. Туризм як соціальне явище: проблеми і суперечності розвитку // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 140-143
1471430
  Гарбар Г.А. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 143-152
1471431
  Святогор Олексій Туризм як сталкерство // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1471432
  Малярчук Р.М. Туризм як сфера послуг в Рівненській області: проблеми та перспективи // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 233-235. – ISBN 978-966-285-361-2
1471433
  Феленчак Ю.Б. Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи / Ю.Б. Феленчак, О.І. Графська, О.Г. Підвальна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1471434
  Голубець І.М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України (кін. XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Голубець І.М. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1471435
  Тринько Р.І. Туризм як фактор соціально-економічного відродження / Р.І. Тринько, Я.В. Григор"єва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 54-63. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1471436
  Кудінова І.П. Туризм як фактор соціально-економічного розвитку та його інноваційні напрями // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 50-57. – ISSN 2707-3823
1471437
  Пападопулос Василіс Туризм як флагман грецької економіки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1471438
  Лісовський С.А. Туризм як чинник забезпечення збалансованого розвитку регіонів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 3-6
1471439
  Ткачук Л.М. Туризм як чинник регіонального соціально-економічного розвитку у Південно-Східній Азії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 121-130. – Бібліогр.: 8 назв.
1471440
  Чекалюк В.В. Туризм як чинник формування державного іміджу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 13-16


  У статті розглянуто процес формування державного іміджу України крізь призму подавання матеріалів у вітчизняних ЗМІ, сприйняття України як туристичної держави потенційними туристами та інвесторами з інших держав. The article deals with the image of ...
1471441
  Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : Навчальний посібник / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Знание Украины, 2002. – 358с. – ISBN 966-7999-44-0
1471442
  Самойлов Юрій Туризм. Життя без ліцензій? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 50-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1471443
  Аделунг Н.Н. Туризм. Работа низовой туристской секции / Аделунг Н.Н. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 80 с. – Библиогр.: с. 59-60


  Книги российския, французския, немецкия, печатанныя у И.Вейтбрехта (Ч.2. С.[1-4] 2-го ряда) . - В основу рус. изд. положен слов. И.К.Аделунга "Versuch eines vollstandigen grammatisch-kritischen Worterbuches der hochdeutschen Mundart, mit bestandiger ...
1471444
  Нестеренко Марина Туризм. ХХІ век. Остается в живых... // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 4-5
1471445
   Туризм: 10 лет стабильного роста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 2 (прилож). : фото. – ISSN 1998-8044
1471446
  Романюк Олександр Туризм: на узбіччі державних інтересів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1471447
   Туризм: наука и образование : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото
1471448
  Птахів Семен Туризм: погляд із Кабміну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1998-8044
1471449
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2005
1471450
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2005
1471451
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2005
1471452
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2005
1471453
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2005
1471454
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2005
1471455
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2006
1471456
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2006
1471457
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2006
1471458
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2006
1471459
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2006
1471460
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 6. – 2006
1471461
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2007
1471462
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2007
1471463
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2007
1471464
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2007
1471465
   Туризм: право и экономика : Федеральный научно-практический журнал. – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 5. – 2007
1471466
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2008
1471467
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2008
1471468
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2008
1471469
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2009
1471470
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2009
1471471
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2009
1471472
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2009
1471473
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2010
1471474
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2010
1471475
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2010
1471476
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2010
1471477
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2011
1471478
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2011
1471479
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2011
1471480
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2011
1471481
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2012
1471482
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2012
1471483
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2012
1471484
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2012
1471485
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 1. – 2013
1471486
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 2. – 2013
1471487
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 3. – 2013
1471488
   Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2001-. – ISSN 1813-1212
№ 4. – 2013
1471489
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2005
1471490
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
1471491
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2005
1471492
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2005
1471493
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2005
1471494
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2005
1471495
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2005
1471496
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2005
1471497
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2005
1471498
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2005
1471499
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2005
1471500
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2005
1471501
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2006
1471502
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2006
1471503
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2006
1471504
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2006
1471505
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2006
1471506
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2006
1471507
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2006
1471508
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2006
1471509
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2006
1471510
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2006
1471511
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2006
1471512
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2007. – 82с.
1471513
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2007. – 82с.
1471514
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2007. – 82с.
1471515
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2007. – 82с.
1471516
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2007. – 82с.
1471517
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2007. – 82с.
1471518
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2007. – 82с.
1471519
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2007. – 82с.
1471520
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2007. – 82с.
1471521
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2007. – 82с.
1471522
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2007. – 82с.
1471523
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2007. – 82с.
1471524
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2008. – 82с.
1471525
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2008. – 82с.
1471526
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2008. – 82с.
1471527
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2008. – 82с.
1471528
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2008. – 82с.
1471529
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2008. – 82с.
1471530
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7. – 2008. – 82с.
1471531
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 8. – 2008. – 82с.
1471532
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2008. – 82с.
1471533
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2008. – 82с.
1471534
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2008. – 82с.
1471535
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 12. – 2008. – 82с.
1471536
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 1. – 2009. – 82с.
1471537
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 2. – 2009. – 82с.
1471538
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 3. – 2009. – 82с.
1471539
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 4. – 2009. – 82с.
1471540
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 5. – 2009. – 82с.
1471541
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 6. – 2009. – 82с.
1471542
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 7/8. – 2009. – 82с.
1471543
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 9. – 2009. – 82с.
1471544
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 10. – 2009. – 82с.
1471545
   Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 1997-
№ 11. – 2009. – 82с.
1471546
  Курбатов Константин Константинович Туризм: проблемы и цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 67 : Фото
1471547
  Любіцева О.О. Туризмознавство : вступ до фаху : підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-439-037-5
1471548
   Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму / [В.К. Федорченко та ін.]. – Київ : Академія, 2013. – 356, [11] с. – Сер. засн. у 2006 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 345-356. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-408-6
1471549
   Туризму - подмосковные просторы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 72 : Фото
1471550
   Туризму - футбольний кубок! : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
1471551
  Коновалов Вячеслав Туризму "прикрутят гайки"? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 30-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471552
  Романова Анна Туризму потрібна державна політика! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1471553
  Оппитц Клаудия Турин : Турин - 2006 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 44-58 : Іл. Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1471554
  Садовничий Юрий Турин. Уикенд в Турине // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 6. – С. 40-43 : фото
1471555
  Федорів О. Туринська Плащаниця у світлі Інтернету / О. Федорів. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-392-3
1471556
  Фросевич Л.Б. Туринська шахівниця : Журналістське розслідування: Торгівля зброєю. Подробиці таємних операцій. Італійський процес / Леонід Фросевич. – Київ : Преса України, 2005. – 464с. – ISBN 966-8373-25-1
1471557
   Туринський процес і зміни у професійно-технічній освіті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  6 квітня у КНУ ім. Т. Шевченка відбувся семінар "Туринський процес 2016: аналіз політики в галузі професійно-технічної освіти. Захід із запуску процесу на регіоналному та національному рівні". У семінарі взял участь проректор з науково-педагогічної ...
1471558
  Стойчик Т.І. Туринський процес як напрям підвищення якості професійної підготовки в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 96-101. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1471559
  Акуленко В. Турист-краєзнавець, пам"яткоохоронець, журналіст // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 лютого (№ 3/4)


  Пам"яті Анатолія Ситника.
1471560
  Колокольников А. Турист-метеоролог / А. Колокольников. – М.-Л., 1931. – 111с.
1471561
  Добкович В.В. Турист в СССР. / В.В. Добкович. – М., 1957. – 160с.
1471562
  Бірюкова Лора Турист: гість чи клієнт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1471563
   Туристи вітають юристів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 19 : фото
1471564
   Туристи є - кризи немає : Дубай // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 56-57 : Фото
1471565
  Семенець О.С. Туристи як суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів в Україні: загальна характеристика та правовий статус // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 32-38


  У статті досліджуються суб"єкти правовідносин використання природних ресурсів для туризму, зокрема, здійснено поділ суб"єктів на управомочених та зобов"язаних, дана їх загальна характеристика. Автором запропоновані визначення поняття ...
1471566
  Вихристенко Б.І. Туристи як суб"єкти туристичних правовідносин: характеристика та правовий статус / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 23-30
1471567
  Опанасюк Н.А. Туристине право як галузь права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 60-65. – ISSN 2312-1831
1471568
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1471569
  Калиниченко Александр Туристическая аутентичность: стоит ли изобретать велосипед? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1471570
   Туристическая Весна на Броварском проспекте : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 12
1471571
   Туристическая индустрия 2013-2014 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 6-13 : фото
1471572
  Саранча М.А. Туристическая маршрутная сеть России: систематизация / М.А. Саранча, А.И. Мосалев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 444-453 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1471573
   Туристическая отрасль выбирает автоматизацию // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 16 : Фото
1471574
  Гайдукевич Л.М. Туристическая политика Республики Беларусь на современном этапе // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 122-128. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 3). – ISSN 0321-0359
1471575
  Зырянов А.И. Туристические кластеры и доминанты (на примере Пермского края) / А.И. Зырянов, С.Э. Мышлявцева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 13-20 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1471576
  Владимиров В.Б. Туристические маршруты в бассейне реки Витим. / В.Б. Владимиров. – Москва, 1971. – 136с.
1471577
  Бражник А.В. Туристические маршруты Крыма. / А.В. Бражник, Э.С. Шемраев. – Сімферополь : Таврія, 1989. – 234с.
1471578
  Бугачевский С.И. Туристические маршруты по Днепру / С.И. Бугачевский, И.Е. Буряков. – К., 1974. – 87с.
1471579
   Туристические маршруты по Украине. – Киев, 1957
1471580
  Арутюнян К. Туристические образы США : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 0016-7207
1471581
  Майборода Юрий Туристические перевозки: надежно и безопасно : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 74-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471582
  Бочаров М.М. Туристические походы и экскурсии в окрестности города Калинина. / М.М. Бочаров. – Калинин, 1952. – 56с.
1471583
  Жуков Сергей Туристические тенденции 2008 года // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-62 : фото
1471584
  Семенихин В.В. Туристические услуги: страхование при осуществлении туристкой деятельности // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 6-12. – ISSN 1813-1212
1471585
  Холловей Дж.К. Туристический бизнес = The business of tourism / Дж. Кристофер Холловей при содействии Нейла Тейлора; [пер. с англ. Т.А. Черной, А.А. Кожевниковой]. – Пер с 7-го англ. изд. – Киев : Знання, 2007. – 798с. – ISBN 966-346-299-X
1471586
  Овчаров А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 108-119. – Бібліогр.: с. 108-109, 111, 114, 116, 11. – ISSN 0042-8736
1471587
  Холловей Дж.К. Туристический маркетинг = Marketing for tourism : перевод с 4-го английского издания / Дж. Кристофер Холловей ; [ пер. с англ. А.А. Кожевниковой ]. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. : 16 цв. ил. – ISBN 978-966-346-507-4


  Структура издания позволяет использовать его в качестве учебного пособия.
1471588
  Исматова Заира Туристический перекресток в сердце Европы : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 70-73. – Библиогр.: Фото
1471589
  Бова М. Туристический потенциал Киева: от Киева древнего до современного / М. Бова, Н.А. Новікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 75-76.
1471590
  Граев Сергей Туристический пресс-клуб продолжает открывать Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471591
  Самойлов Юрий Туристический продукт Монако - ставка на аристократизм : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471592
   Туристический ресурс Эмиратов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 64 : фото
1471593
  Мкртичян Михаил Туристический символ Киева - это... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 28-31 : фото
1471594
  Андрюшова Ю.С. Туристический слет и его роль в подготовке будущих учителей географии : туризм и краеведение / Ю.С. Андрюшова, Л.В. Кривошеева, С. Солдаткин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 76. – ISSN 0016-7207
1471595
  Самойлов Юрий Туристический узел Ближнего Востока // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 46-52 : фото. – ISSN 1998-8044
1471596
  Самойлов Юрий Туристический экстрим с турецким акцентом : тема номера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 16-18 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471597
  Голубчиков Юрий Туристическое измерение России : Практика / Голубчиков Юрий, Супруненко Юрий // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 24-25
1471598
  Бойчин Мирослав Туристическое страхование: итоги сезона // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1471599
  Панов Никола Туристичка енциклопедиjа на Република Македониjа = Tourist encyclopaedia of the Republic of Macedonia / Панов Никола. – Скопjе : "Бато и Диваjн", 1998. – 161, [1]с. – ISBN 9989-994-91-9
1471600
  Іеремик Д. Туристички региони во ср. Македониіа / Д. Іеремик. – Скопіе, 1971. – 228с.
1471601
  Ляліков Сергій Туристична "самопоміч" по-одеському // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1998-8044
1471602
  Гончарук Олег Туристична галузь - у пріоритеті! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 12 : фото. – ISSN 1998-8044
1471603
  Кулиняк І.Я. Туристична галузь в умовах пандемії COVID19: тенденції та заходи підтримання / І.Я. Кулиняк, І.І. Жигало, К.М. Ярмола // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 177-184. – ISSN 2222-4459
1471604
  Оніщук І.М. Туристична галузь Волинської області: сучасний стан і тенденції розвитку // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 209-212
1471605
  Романюк Степан Туристична галузь України: руїна чи низький старт? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1471606
  Глібова Ю.В. Туристична дестинація як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 184-186
1471607
   Туристична діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 464с. – ISBN 966-373-107-9
1471608
   Туристична діяльність в Україні у 2011 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 77 с. : табл.
1471609
   Туристична діяльність в Україні у 2012 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 272 с. : табл.
1471610
   Туристична діяльність в Україні у 2013 році : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 272 с. : табл.
1471611
  Орлова О.В. Туристична діяльність як засіб актуалізації культурних регіональних ресурсів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 57-60
1471612
  Брунець Б.Р. Туристична інфраструктура Львівської області: стан та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 157-164 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1471613
  Калько А.Д. Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 256-261


  Проаналізовані параметри використання туристичної інфраструктури як складової економічної безпеки держави на прикладі Рівненської області. Ключові слова: туризм, туристична інфраструктура, туристична діяльність, економічна безпека. Проанализированы ...
1471614
  Самойлов Юрій Туристична мультивіза: тепер цілком легально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1471615
  Залещик В.В. Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 134-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1471616
  Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 190-202. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1471617
  Малиновська О.Ю. Туристична політика Польщі: пріоритетні напрямки, стратегія і тактика / О.Ю. Малиновська, О.А. Коханська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 82-93
1471618
  Кіптенко В.К. Туристична політика та програми розвитку в Ізраїлі / В.К. Кіптенко, К.П. Кузьменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 85-91. – Бібліогр.: 9 назв.
1471619
  Матвієнко Н.М. Туристична політика та програми розвитку туризму в Нідерландах / Н.М. Матвієнко, Г.О. Озеранська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 240-249


  Проаналізовано туристичну політику Нідерландів, зокрема систему органів управління та програми розвитку туризму. Показано роль і місце туризму в економіці країни. Розглянуто заходи, які здійснює уряд Нідерландів для збільшення кількості іноземних ...
1471620
  Кіптенко В.К. Туристична політика: досвід сталого розвитку туризму у Республіці Чилі / В.К. Кіптенко, А.О. Меліхова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 178-185. – Бібліогр.: 8 назв.
1471621
   Туристична Польща: куди спрямують свої шляхи українці // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1471622
  Лебедєва І.М. Туристична привабливість замкової архітектури Великої Британії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 24-27. – ISBN 978-617-604-077-4
1471623
  Воробйов О.С. Туристична привабливість міста Кіото // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 117-120
1471624
  Кравченко В.В. Туристична привабливість Німеччини // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 168-171
1471625
  Нестерчук І. Туристична привабливість рельєфу Правобережного Полісся для розвитку гастрономічного туризму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 122-131. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
1471626
  Самойлов Юрій Туристична промоція: ефективна, коли грамотна // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
1471627
  Лієв Олександр Туристична рада: шлях до визнання галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1471628
  Кушнарьов В.В. Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної України : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов В.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1471629
   Туристична статистика Києва // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 73 : фото. – ISSN 1998-8044
1471630
  Світлична В.Ю. Туристична сфера: пошук шляхів подолання кризи в умовах глобальних карантинних обмежень // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 5, вип. 158. – С. 24-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1471631
  Веклич Л.М. Туристичне атласне картографування / Л.М. Веклич, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 26-27 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
1471632
  Хоіньскі А. Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 136-140
1471633
  Крук Мирослава Туристичне золото Польщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 50-53 : фото
1471634
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посіб. / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 352с. – ISBN 966-542-211-1
1471635
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посібник / Є.В. Панкова; КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104 с. – ISBN 966-542-119-0
1471636
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. – Київ : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – ISBN 966-346-100-4
1471637
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Панкова Є.В. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-340-1
1471638
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
1471639
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації] / Панкова Є.В. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-409-3
1471640
  Попович С. Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 110-123. – ISSN 2222-5250
1471641
   Туристичне краєзнавство: Канівщина : навч.-метод. посібник / [О.О. Любіцева та ін.] ; за ред. проф. Любіцевої О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. країнознавства та туризму. – Київ : Альфа-ПІК, 2017. – 194, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 177-181. – ISBN 978-966-1670-26-5


  У пр. № 1727190 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу - спадковому географу і туристу в душі - з вдячністю за підтримку. Від авторів. Підпис.
1471642
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Парфіненко А.Ю. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8942-40-2
1471643
  Вишневська О.О. Туристичне країнознавство : підручник для студентів ВНЗ / О.О. Вишневська, А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 593, [3] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-623-746-3
1471644
  Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство : навч. посібник / [Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д.] ; за ред. Семенова В.Ф. ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-387. – ISBN 978-966-2660-66-1
1471645
  Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : підручник. / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 551, [1] с., 48 с. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0139-8
1471646
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : [навч. посібник] / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 807, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 806-807. – ISBN 978-966-289-102-7
1471647
  Парфіненко Ю.А. Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 90-95. – Бібліогр.: 27 назв
1471648
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посібник / М.П. Мальська., О.Ю. Бордун, М.З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-617-673-123-8
1471649
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Мальська., М.З Гамкало., О.Ю. Бордун ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-364-834-7
1471650
   Туристичне країнознавство: країни лідери туризму : навчальний посібник / Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Стафійчук В.І., Хільчевська І.Г., Смирнов І.Г. та ін. ; [ заг. ред. О.О. Любіцева ]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
1471651
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу : Європа. Азія. Австралія та Океанія : навчальний посібник / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 427 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 978-966-542-402-4
1471652
  Любіцева О.О. Туристичне кураїнознавство: функції, зміст, завдання // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 86-90
1471653
  Глибовець В.Л. Туристичне районування Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 54-56
1471654
  Панченко Т.Ф. Туристичне середовище : архітектура, природа, інфраструктура : [монографія] / Т.Ф. Панченко. – Київ : Логос, 2009. – 176с. : іл. – ISBN 978-966-171-081-7
1471655
  Смаль І.В. Туристичне середовище країни як предмет дослідження туристичного країнознавства / І.В. Смаль, М.О. Барановський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 111-115
1471656
   Туристичний "Оскар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 32-33 : фото
1471657
  Будько Євген Туристичний апдейт - 2006 : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 114-115 : Фото
1471658
  Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю.І. Прасул, Ю.В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1471659
  Рега М.Г. Туристичний бізнес в економічному просторі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 299-303


  Стаття присвячена результатам дослідження підприємницької діяльності підприємств ьуристичної сфери економіки України. The author the entrepreneurial activity in tourist sphere of Ukrainian ec0nomy.
1471660
   Туристичний бізнес очима успішної жінки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1471661
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Марта Мальська, Володимир Худо; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-364-550-6
1471662
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.П. Мальська, В.В. Худо ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 365 с. : табл. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-611-01-0287-2
1471663
  Листков Віктор Туристичний бренд як капітал // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1471664
  Будько Євген Туристичний вулик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 114-115 : фото
1471665
   Туристичний гороскоп 2018 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 18-26 : фото. – ISSN 1998-8044
1471666
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як боротися? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1471667
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як врятувати ситуацію? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 46 : фото. – ISSN 1998-8044
1471668
   Туристичний збір - перші питання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1471669
   Туристичний збір у регіоні Лева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1471670
  Самойлов Юрій Туристичний зв"язок: нові часи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1471671
  Неправська Наталія Туристичний зв"язок: хто найзручніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1471672
  Заячковська Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 16-22. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1471673
   Туристичний імідж регіону : монографія / [Байназаров А.М. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки молоді та спорту України., Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 311, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 297-311. – ISBN 978-966-623-750-0
1471674
  Богдан Н.М. Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю / Н.М. Богдан, В.В. Сідельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 102-107. – ISSN 2222-4459
1471675
  Москаленко М.А. Туристичний імідж України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв.
1471676
  Ільтьо Г.Ф. Туристичний імідж України як складова ефективної державної політики / Г.Ф. Ільтьо, А.А. Товт, Н.В. Блистів. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 54-62. – ISSN 2311-8164
1471677
  Парфіненко А.Ю. Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 251-255


  В статті висвітлено роль та значення туристичного іміджу серед конкурентних переваг регіону. Розкрито його здатність виступати в якості певного територіального ресурсу, що впливає на конкурентоспроможність території. Визначено основні методологічні ...
1471678
   Туристичний Київ - місто на вікенд // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1471679
  Тимчишин-Чемерис Туристичний кластер - форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1471680
  Бакурова А. Туристичний кластер на берегах річки Томаківка як розвиток потенціалу місцевих громад / А. Бакурова, К. Бакуров // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 273-277. – ISBN 978-617-7399-29-1
1471681
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 192-207


  Розкрито досвід нашого західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
1471682
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 138-142. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  Розкрито досвід Словацької республіки у створенні та успішному функціоніванні регіонального туристичного кластера у формі Консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару ...
1471683
  Теребух А.А. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону / А.А. Теребух, Н.Б. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 265-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1471684
  Яворський Юрій Туристичний кластер як форма розвитку галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1471685
  Долинська О.О. Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 103 / Долинська Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 197-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 176-196
1471686
  Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 29-37. – Бібліогр.: 8 назв.
1471687
  Аббас Атар Туристичний Пакистан // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 162-163
1471688
  Бордун Ореста Туристичний потенціал західної частини Криму / Бордун Ореста, Гамкало Михайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 43-48. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1471689
  Кузіна Н. Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 258-262. – ISBN 978-617-7399-39-0
1471690
  Скубій І.В. Туристичний потенціал місць історичної пам"яті в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 162-169. – (Економічні науки)
1471691
  Руденко Ю. Туристичний потенціал Природничо-історичного комплексу імені Г.С. Сковороди // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 257-262. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Жителі села Коврай Золотоніського району Черкаської області вважають себе нащадками першого українського філософа, педагога і поета Г.С. Сковороди. Адже тут, у Ковраї, у 1753-1759 рр. Г.С. Сковорода навчав сина пана С. Томари. Тут закладено основи ...
1471692
  Філоненко І. Туристичний потенціал селища Батурин : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано роль і місце смт Батурина як важливого фрагменту маршруту "Золоте кільце України". Визначено основні напрями рекреаційного використання його архітектурно-історичних пам"яток. A role and place of Baturyn is grounded, as route important to ...
1471693
  Вишневська Г.Г. Туристичний потенціал України (напередодні Євро-2012) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 122-129. – ISSN 2225-7586
1471694
  Черевична Т.А. Туристичний похід Закарпаттям (Розробка виховного заходу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 16-19 : фото
1471695
   Туристичний прес-клуб України відкриватиме світ з UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40
1471696
  Рєзнікова В. Туристичний продукт: товар чи послуга // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 64-69
1471697
  Харченко О.В. Туристичний простір як складова організації економіки регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 253-260. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1471698
  Чорна Н.М. Туристичний ринок України: стан та тенденції функціонування крізь призму діяльності туристичних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 73-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1471699
  Замора О.І. Туристичний сектор економіки: реалії та перспективи / О.І. Замора, З.М. Герасимів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1471700
  Сергієнко Л. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в контексті постмодерну / Л. Сергієнко, А. Грималюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 117-132. – ISSN 2409-9260
1471701
  Килимистий С.М. Туристичний транспорт як об"єкт анімаційної діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 60-76. – ISSN 2225-7586
1471702
  Гаврилюк А.М. Туристичні артефакти сучасності - інноваційні об"єкти територіального брендингу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 47-53. – Бібліогр.: 11 назв.
1471703
  Тимошенко Ю.А. Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1471704
  Давиденко Ю.М. Туристичні відмінності регіонів Франції // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 126-129
1471705
  Готинян В.С. Туристичні геоінформаційні веб-сайти / В.С. Готинян, О.В. Томченко, А.В. Семененко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 137-140
1471706
  Климко І.Г. Туристичні індустрії сучасності як культурний феномен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 127-130. – ISSN 2076-1554
1471707
  Уварова Г.Ш. Туристичні карти світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 39-42
1471708
  Мальська М.П. Туристичні кластери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1471709
  Охріменко А.Г. Туристичні кластери як перспективні напрями регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 495-500. – (0). – ISSN 2078-9165
1471710
  Тищенко О.П. Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 173-178. – ISSN 2222-4459
1471711
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 36-46 : табл.
1471712
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 30-39 : фото, табл.
1471713
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1471714
  Довгалюк О.А. Туристичні маршрути в Каліфорнії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 130-133
1471715
  Фесюк В. Туристичні маршрути Костопільського району Рівненської області / В. Фесюк, М. Крук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 96-101 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1471716
  Міщенко О. Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 106-111. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1471717
  Вісіцька В.О. Туристичні місця Пусана та Чханвона // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 112-116
1471718
  Візерський С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення інвестицій у готельне господарство // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 102-109
1471719
  Кулик Олег Туристичні напрямки - відкриття 2019 року // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
1471720
  Хриплива А.В. Туристичні об"єкти в Австралії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 259-262
1471721
  Дордука Є.А. Туристичні об"єкти сучасної Німеччини // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 134-138
1471722
  Нездоймінов С.Г. Туристичні перевезення крізь призму функціонування річкового транспорту в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 50-56. – ISSN 2524-003X
1471723
   Туристичні перлини країни // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45


  Перлини України, які можуть вважатися чудом світу (український туризм)
1471724
  Самойлов Юрій Туристичні перспективи української Венеції // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1471725
  Васильчук В.М. Туристичні подорожі в "Асканійські степи" України // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 17-20
1471726
  Козловський Роман Туристичні портали місцевого рівня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1471727
   Туристичні послуги в Україні : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
1471728
  Козубова Н.В. Туристичні послуги як об"єкт ринкових відносин в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 137-143. – ISSN 2309-1533
1471729
  Смаль І.В. Туристичні ресурси світу : навч. посібник / Ігор Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 335, [2] с : іл., табл. – Покажч.: с. 301-315. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 378-966-7391-88-1
1471730
  Макарчук І.М. Туристичні ресурси та інфраструктура як важливі складові розвитку економіки та туризму регіону / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, О.В. Перчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 93-99. – ISSN 2306-546X


  Україна, маючи усі передумови для розвитку туризму, не приділяла належної уваги розвитку цієї сфери господарства. У зв"язку з такою ситуацією проблема підвищення туристичної привабливості території залишається актуальною. Маючи значний потенціал ...
1471731
  Паньків Н. Туристичні ресурси та їхні класифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1471732
   Туристичні ресурси України : Збірник статей. – Київ, 1996. – 347с.
1471733
  Любіцева О.О. Туристичні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 372 с.; іл., картосхеми. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-338-Х
1471734
  Бедрак Н.О. Туристичні ресурси України: визначення поняття та характеристика стану // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 125-130.
1471735
  Іляшенко А.Х. Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 64-69. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1471736
   Туристичні родзинки Великоберезнянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
1471737
  Смочко Н. Туристичні тематичні монотериторії: європейський практичний досвід // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 130-133. – ISSN 2076-1333
1471738
  Будько Євген Туристичні тренди літа / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 118-119 : фото
1471739
  Любохинець Л.С. Туристичні тренди та основні детермінанти розвитку міжнародного туризму // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 205-209. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1471740
  Ващенко О.В. Туристичні центри на території Бразилії / О.В. Ващенко, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 133-136. – Бібліогр.: 6 назв
1471741
  Гаврилюк А.М. Туристичні центри як чинники формування позитивного образу Української держави у світі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 151-161
1471742
  Машіка Г.В. Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1471743
  Манько А.М. Туристично-екскурсійна привабливість Львова / А.М. Манько, В.П. Рожак, В.В. Ярмолович // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Метою нашої роботи є аналіз та надання рекомендацій щодо туристичноекскурсійної привабливості у місті Львові. Теоретичною і методологічною основою нашої роботи є дослідження сучасної теорії державного управління, законодавчі й нормативні акти України ...
1471744
  Ганчук Олена Туристично-екскурсійні маршрути пам"ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини / Ганчук Олена, Варфоломєєва Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 159-162. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1471745
  Волошин І. Туристично-інтелектуальні ресурси Вінницької обл. та їхнє геопросторове розміщення / І. Волошин, Д. Карпин, К. Ненько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 27-37. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
1471746
  Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 78-85
1471747
  Хлань Л.М. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 65-67. – Бібліогр.: 9 назв.
1471748
  Бейдик О.О. Туристично-краєзнавчі дослідження / федерація профспілок України ; Ін-т туризму ; [редкол.: О.О. Бейдик, В.О. Горбик, М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : КМ-Трейдинг. – ISBN 966-7246-03-5
Вип. 1, Ч. 1 : Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції "Туризм в Україні: економіка та культура", (Світязь, 9-10-вересня 1998 р.). – 1998. – 422 с.
1471749
  Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 24-29 : схеми. – Бібліогр.: 14 назв.
1471750
  Швець М.О. Туристично-краєзнавчі походи як спосіб пізнання таємниць рідного краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 22-29 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1471751
  Мандрик І. Туристично-країнознавчі аспекти розвитку туризму в Ізраїлі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-86. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1471752
  Мандрик І. Туристично-країнознавчі особливості розвитку туризму на острові Балі / І. Мандрик, І. Медведєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 98-102. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1471753
  Некрасовський Ю.Я. Туристично-оздоровчий табір / Ю.Я. Некрасовський. – К, 1974. – 48с.
1471754
  Мальська М.П. Туристично-рекреаційна оцінка дерев"яної церкви Святої Трійці міста Львова / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.Й. Лесик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 92-100. – ISSN 2308-135X
1471755
  Пилюшенко Ю.В. Туристично-рекреаційна сфера островів Фіджі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 217-219
1471756
  Спориш О.А. Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині : монографія / О.А. Спориш ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра комерційної діяльності та підприємництва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-184-003-3
1471757
  Ковальчук І.Є. Туристично-рекреаційний потенціал гірських районів Українських Карпат: проблеми та перспективи розвитку // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 125-131. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1471758
  Волошин Іван Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття / Волошин Іван, Ненько Катерина, Щурокова Роксолана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 124-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1471759
  Запотоцький С. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області: географічні особливості використання та відтворення / С. Запотоцький, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-79. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основи формування туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області. Досліджено чинники розвитку туристичної індустрії регіону. Оцінено туристичні маршрути Львівської області. Визначено кореляційно-регресійний зв"язок між показниками, що ...
1471760
  Івченко Л.О. Туристично-рекреаційний потенціал Херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості / Л.О. Івченко, Г.С. Колісніченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 71-78. – ISSN 2306-6814
1471761
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : атореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1471762
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 179-193
1471763
  Павленко Наталия Туристов по осени считают : каким был курортный сезон в Крыму в 2007 году? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : фото
1471764
  Мартынова Ирина Туристов радушно встречает Закарпатье : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 82-83 : Фото
1471765
  Истомин П.И. Туристская деятельность как средство воспитания социальной активности старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Истомин П.И.; НИИ общ. пробл. воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 20л.
1471766
  Истомин П.И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики. / П.И. Истомин. – Москва : Педагогика, 1987. – 96с.
1471767
  Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты / С.В. Максименко. – Одесса : Латстар, 2001. – 175с. – ISBN 966-7553-68-Х
1471768
   Туристская карта. Украинская ССР и Молдавская ССР. – Москва, 1958. – 44с.
1471769
  Ардаматский В.И. Туристская поездка в Англию : невыдуманная повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
1471770
  Пасечный П.С. Туристская работа в трудовом коллективе / П.С. Пасечный. – М., 1983. – 159с.
1471771
  Базунов Б.А. Туристская республика : [лагерь 31 моск. школы : для детей] / Базунов Б.А., Киселев Б.Т. – Москва : Мол. гвардия, 1960. – 64 с.
1471772
  Марукян А.К. Туристская секция в школе. / А.К. Марукян. – М, 1959. – 68с.
1471773
  Алешин В.М. Туристская топография / Алешин В.М., Серебреников А.В. – Москва : Профиздат, 1985. – 160 с. – (Мир туристских интересов)
1471774
   Туристская экспедиция пионеров и школьников по изучению Сахалина и Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1957. – 55с.
1471775
  Чичкина Светлана Туристские "фишки " Татарии : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 70-71 : Фото
1471776
   Туристские базы Министерства Обороны СССР. – М., 1977. – 176с.
1471777
   Туристские базы профсоюзов. – Москва : Профиздат, 1965. – 413с.
1471778
   Туристские базы профсоюзов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 463с.
1471779
  Савельев Владимир Туристские возможности Киргизии : Киргизия:небесные горы, Иссык-Куль и Шелковый путь. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 142-143 : Фото
1471780
   Туристские возможности регионов. Весенний показ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-75 : Фото
1471781
  Рассохин Олег Туристские выставки. Открытый вопрос : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 20-22 : Фото
1471782
  Лопатин В.В. Туристские дороги Северо-Запада СССР / В.В. Лопатин. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 96с.
1471783
  Богданова Светлана Туристские информационные центры России : От консультации на месте до формирования единого туристского пространства. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 16-22 : Фото
1471784
  Куприна Л.Е. Туристские карты - географические карты для целей туризма // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1471785
   Туристские маршруты. – М., 1967. – 144с.
1471786
   Туристские маршруты. – М., 1971. – 144с.
1471787
   Туристские маршруты. – М., 1976. – 159с.
1471788
   Туристские маршруты. – М., 1977. – 151с.
1471789
   Туристские маршруты. – М., 1978. – 143с.
1471790
   Туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1980. – 143с.
1471791
   Туристские маршруты. – М., 1982. – 175с.
1471792
   Туристские маршруты. – М., 1985. – 144с.
1471793
   Туристские маршруты. – М., 1987. – 144с.
1471794
   Туристские маршруты : Сборник маршрутов советов по туризму и екскурсиям. – Москва : Профиздат, 1990. – 256с.
1471795
  Рогальский В.И. Туристские маршруты в Саянах. / В.И. Рогальский. – М., 1965. – 112с.
1471796
   Туристские маршруты на 1938-1939 гг.. – Москва, 1938. – 103с.
1471797
   Туристские маршруты на 1939 год. – Москва, 1939. – 166с.
1471798
   Туристские маршруты на 1963 г.. – М., 1963. – 64с.
1471799
   Туристские маршруты на 1965 г.. – М., 1965. – 136с.
1471800
   Туристские маршруты Оренбуржья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 80 : Фото
1471801
   Туристские маршруты по Белоруссии. – Минск, 1964. – 259с.
1471802
   Туристские маршруты по Белорусской ССР.. – Минск, 1957. – 181с.
1471803
  Жарков М.А. Туристские маршруты по Горному Алтаю / М.А. Жарков. – Горно-Алтайск, 1957. – 80с.
1471804
  Петров С.П. Туристские маршруты по Пензенской области / С.П. Петров. – Пенза, 1956. – 60с.
1471805
  Хоботова Туристские маршруты по Советскому Союзу : Указ. карт. и схем. В 2-х вып. / Хоботова, М.Н. Усан. – Москва
Вып.1. – 1979. – 172с.
1471806
  Гензель В.А. Туристские маршруты по Среднему Уралу. / В.А. Гензель. – Свердловск, 1952. – 144с.
1471807
   Туристские маршруты по СССР. – М., 1954. – 160с.
1471808
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1956. – 301с.
1471809
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1958. – 359с.
1471810
   Туристские маршруты по Украине. – Киев : Молодь, 1957. – 370с.
1471811
  Чернов Г.А. Туристские походы в "Печорские Альпы" / Г.А. Чернов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 160с.
1471812
  Симаков В.И. Туристские походы выходного дня / В.И. Симаков. – М, 1984. – 128с.
1471813
  Макаревич Э.А. Туристские походы выходного дня. / Э.А. Макаревич. – Минск, 1990. – 75с.
1471814
   Туристские походы учащихся школ г.Москвы (инструктивно-метод. указания). – М., 1963. – 100с.
1471815
  Данилкин Владимир Туристские приоритеты российской и немецкой молодежи : туроперейтинг / Данилкин Владимир, Артемова Елена, Херле Феликс // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-62
1471816
  Добкович В.В. Туристские путешествия по Ленинградской области. / В.В. Добкович. – Ленинград, 1950. – 216с.
1471817
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР / С.А. Лупандин, В.Г. Пеунов. – Москва, 1978. – 223 с.
1471818
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР. / С.А. Лупандин. – Москва, 1976. – 223 с.
1471819
  Добкович В.В. Туристские путешествия. / В.В. Добкович. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1952. – 352с.
1471820
  Кодыш Э.Н. Туристские слёты и соревнования / Э.Н. Кодыш. – М., 1984. – 111с.
1471821
   Туристские спортивные маршруты. – М., 1989. – 192с.
1471822
   Туристские тропы Калужской области. – Тула, 1990. – 239с.
1471823
   Туристские учреждения профсоюзов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 446с.
1471824
  Петрова Ольга Туристский "протокол", или Заграничные "ловушки" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-42 : Фото
1471825
  Рзянин М.И. Туристский комплекс "Измайлово" : путеводитель / М.И. Рзянин. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 44 с.
1471826
   Туристский минимум. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 40с.
1471827
   Туристский мир Земли Ярославской : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70 : Фото
1471828
   Туристский ОСАГО или банковская гарантия? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71
1471829
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – М, 1957. – 78с.
1471830
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – 2-е изд. – М, 1964. – 72с.
1471831
   Туристский рынок Ивановской области : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 73-79 : Рис.
1471832
  Чичкина Светлана Туристский форум в МосГУ : Главное внимание практике. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
1471833
   Туристскими тропами. – Пермь, 1957. – 140с.
1471834
  Абдашев Ю.Н. Туристскими тропами : (путешествия по Кубани) / Ю.Н. Абдашев, А.М. Коломиец. – Краснодар : Кн. изд-во, 1957. – 242 с. : ил.
1471835
  Зеленин С.М. Туристскими тропами по Харьковщине. / С.М. Зеленин, И.М. Бондарович. – Харьков : Прапор, 1967. – 135с.
1471836
   Туристско-краеведческие кружки в школе : Методические указания для руководителей. – Москва : Просвещение, 1988. – 160с.
1471837
  Багомедов М.А. Туристско-рекреационный комплекс как новая "старая" специализация Дагестана // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 89-93
1471838
  Богданова Светлана Туристско-рекреационным зонам дали "зеленый свет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1471839
  Хохряков Ю.А. Туристско-экскурсионные маршруты по Крыму. / Ю.А. Хохряков, крушельницкая. – Симферополь, 1957. – 64с.
1471840
   Туристское лето 2006 Факты, проблемы, тенденции : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 8-9 : Фото
1471841
  Сергеева Елена Туристское лето в Ивановской области: традиционные маршруты и новые возможности : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 63 : Фото
1471842
  Писаревский Е.Л. Туристское образование в России: национальная идентификация в условиях глобальной интеграции (философско-правовой аспект) // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 2-7 : рис. – ISSN 1813-1212
1471843
   Туристское образование на Золотом кольце : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
1471844
  Власова Т.И. Туристское образование, бизнес и власть: новые механизмы партнерства // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1813-1212
1471845
  Ромашков Е.Г. Туристское путешествие на лодке / Е.Г. Ромашков. – М, 1953. – 158с.
1471846
  Кротова Юлия Туристской фирме "Комильфо" - 10 лет. Игры закончились, остался опыт : Лидеры / Кротова Юлия, Мартынова Мария, Ковров Николай // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30 : Фото
1471847
  Кодинець І.В. Туристська аттрактивність Карпатського регіону // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 251-253
1471848
  Банько В.Г. Туристська логістика : навч. посібник / В.Г. Банько ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-966-373-358-6
1471849
  Горбунова Н.М. Туристська секція колективу фізкультури / Н.М. Горбунова. – К, 1972. – 48с.
1471850
  Школа Г.С. Туристська стежка кличе / Г.С. Школа. – К., 1960. – 66с.
1471851
  Щука Г.П. Туристська характеристика Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 122-125
1471852
  Онищенко М.Г. Туристське картографування: вдалий досвід, успішний результат // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 26-38
1471853
  Уліганець С.І. Туристський імідж регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 78-88. – Бібліогр.: 3 назви
1471854
  Федорченко В.К. Туристський словник-довідник : Навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів / В.К. Федорченко, І.М. Мініч; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ін-тут туризму, економіки і права. – Київ : Дніпро, 2000. – 160с. – ISBN 5-308-01752-2
1471855
   Туристськими стежками. – К., 1966. – 327с.
1471856
  Крамаренко В.С. Туристські маршрути Кіровоградщини / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1968. – 31с.
1471857
  Маівос Ю.М. і Сандул В.О. Туристські маршрути Кіровоградщини : Путівник / Ю.М. і Сандул В.О. Маівос. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 75с.
1471858
  Гуменюк С.К. Туристські маршрути Хмельниччини : путівник / С.К. Гуменюк, М.Д. Морський. – Львов : Каменяр, 1983. – 120 с.
1471859
  Петренко В.А. Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця" / В.А. Петренко, Л.А. Леонова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 309-317. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1471860
  Писаревський І.М. Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму / І.М. Писаревський, І.В. Писарева // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1471861
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні ( в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 192л. + Дод.: л. 193-203. – Бібліогр.: л. 180-192
1471862
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 3 назв.
1471863
  Бейдик О.О. Туристські ресурси Естонії: позиціонування в Україні та світі / О.О. Бейдик, Ю.С. Бондарчук, Н.О. Мішеніна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 112-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1471864
  Кулаков В.В. Туристські ресурси півдня Миколаївщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 148-154 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1471865
  Бейдик О.О. Туристсько-екскурсійний потенціал формування маршрутів для адаптивних туристів / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, А.І. Драчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2308-135X
1471866
   Туристсько-екскурсійні маршрути по Криму. – Симферополь, 1957. – 64с.
1471867
  Бейдик О. Туристсько-екскурсійні ресурси Деснянського рекреаційного коридору / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-37. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Річкові круїзи з кожним роком набувають усе більшого поширення, адже річкові коридори містять потужний рекреаційно-туристський потенціал - архітектурно-історичні та природні пам"ятки, зосередженні на їхніх узбережжях і в портових містах. Великі річки ...
1471868
  Олішевська Ю.А. Туристсько-краєзнавча діяльність і моніторинг географічного середовища : навч.-метод. комплекс / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17
1471869
  Костриця М.Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі: посіб. для вчит. географії / М.Ю. Костриця. – Київ, 1985. – 128с.
1471870
  Гайдай С.В. Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса / С.В. Гайдай, Ю.Г. Древінська, Р.І. Хоменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1471871
  Водовіз Н.І. Туристсько-рекреаційне використання каньйонів України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 259-262
1471872
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 212-245. – Бібліогр.: арк. 179-211
1471873
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1471874
  Богославець О.Г. Туристсько-рекреаційний комплекс в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 112-115
1471875
  Шаповал Б.О. Туристсько-рекреаційний комплекс Чехії на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 128-132
1471876
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків / С.В. Дмітрієв, Р.І. Хоменко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 180-182
1471877
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 100-106. – Бібліогр.: 5 назв.
1471878
  Пилипюк А.В. Туристсько-рекреаційний потенціал системи печер "Атлантида-Киянка" // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 222-224
1471879
  Редіна Валентина Туристсько-рекреаційний потенціал Харківщини : Географічне краєзнавство і туризм / Редіна Валентина, Скриль Ірина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-51 : Фото, табл. – Бібліогр.: 2 назви
1471880
  Карпук Д.В. Туристсько-рекреаційний сектор України як провідна галузь національної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 173-176. – (Економіка ; Вип. 31)
1471881
  Капланець М.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1471882
  Дудка М.Л. Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 111-121. – ISSN 2308-135X
1471883
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1471884
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С.В.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 306л. + Додатки: л.203-306. – Бібліогр.: 199-202
1471885
  Матвієнко Н.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Японії / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1471886
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивна діяльність як об"єкт суспільно-географічних досліджень / О.В. Колотуха, І.О. Колотуха // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1471887
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивне районування світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 3-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1471888
  Штюрмер Ю.А. Туристу - об охране природы / Ю.А. Штюрмер. – М, 1975. – 103с.
1471889
  Антоненко В.В. Туристу : рек. указ. литературы / В.В. Антоненко ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1979. – 37 с.
1471890
  Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 1988. – 190с. – (Мир туристических интересов)
1471891
  Стрижев А.Н. Туристу о природе : Фенологические наблюдения в походе / А.Н. Стрижев. – Москва, 1986. – 175с.
1471892
  Мацюцкий С.П. Туристу о растениях / С.П. Мацюцкий. – Москва : Профиздат, 1988. – 165с.
1471893
   Туристу про Полтавщину. – Харків, 1976. – 126с.
1471894
  Галяпин В.Т. Туристы в Карпатах : путеводитель / В.Т. Галяпин, С.А. Щербаков. – Ужгород, 1962. – 175с.
1471895
   Туристы в Карпатах : Путеводитель. – Ужгород, 1966. – 288с.
1471896
   Туристы голосуют кошельком // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1471897
  Ермаков Дмитрий Туристы не придают значения страховому полису : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1471898
  Широковый А. Туристы обходят Израиль // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки о стране.]
1471899
  Рубель Р.Б. Туристы Свердловска / Р.Б. Рубель. – М, 1957. – 40с.
1471900
  Гулин Г.И. Турисы Северного Урала : Литературная запись А.Е.Шафрана / Г.И. Гулин. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 100с.
1471901
  Ковальчук В.Г. Турія / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1976. – 120с.
1471902
  Задорожний М.П. Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 25-28 : фото
1471903
  Эрдинч Ф. Туркам вход запрещен! / Ф. Эрдинч. – М, 1970. – 48с.
1471904
   Туркевич Інна Костянтинівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 320-321. – ISBN 978-617-573-038-6
1471905
   Туркевич Інна Костянтинівна (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486. – ISBN 978-966-439-754-1
1471906
  Галузо П.Г. Туркестан -- колония. / П.Г. Галузо. – 2-е изд. испр. доп. – Ташкент, 1935. – 222,5с.
1471907
   Туркестан : автолитографии. – Москва-Петроград : 1-я Образц. типо-лит. М. С. Н, Х., 1923. – [4]. 14 с.
1471908
  Едильбаев Ж. Туркестан : роман / Жумабек Едильбаев ; пер. с каз. Равиля Бухараева. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 280 с.
1471909
  Раджабов З.Ш. Туркестан на страницах большевстских газет периода первой русской революции / З.Ш. Раджабов. – Душанеб, 1970. – 226с.
1471910
  Лавров М.В. Туркестан. География и история края / М.В. Лавров. – 2-е изд. – Москва-Петроград : Типография В.М. Саблина, 1916. – IV, 203 с.
1471911
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР - первое социалистическое государство в Средней Азии / Ш.З. Уразаев. – М., 1961. – 180с.
1471912
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее госудасрственно-правовые особенности / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1958. – 218с.
1471913
  Суворов В.А. Туркестанская АССР накануне восстановительного периода. / В.А. Суворов. – Ташкент, 1966. – 112с.
1471914
  Борискин Н. Туркестанские повести / Н. Борискин. – М., 1971. – 320с.
1471915
  Донцова З.Н. Туркестанский отдел Русского географического общества в дореволюционный период (1897-1917 гг.) : Автореф... кандид. географич.наук: / Донцова З.Н.; Среднеазиатский гос. университет. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1471916
  Маречек Г.И. Туркестанский термит (Hodotermes Tupkestanicus Jac) и его значение в народном хозяйстве Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Маречек Г.И.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1954. – 16л.
1471917
  Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк / Е. Малиновская. – Киев : Генеза, 2006. – 320с. – ISBN 966-504-496-6


  Книга посвящена истории появления турок-месхетинцев на Украине, их социально-экономическому положению, уровню интеграции в украинское общество. Центральное внимание уделено дальнейшей исторической судьбе дважды депортированного народа, возможностям и ...
1471918
  Ширяев А.Г. Турки-османы : Ист. очерк А.Г. Ширяева / А.Г. Ширяев. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913


  Содержание конволюта: 1. Ширяев А.Г. Турки-османы; 2. Быков П.В. Первый русский поэт; 3. Старк Э.А. Наши художественные сокровища
1471919
  Альпаутов Р.С. Турки в Германии: "проблемные" иммигранты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 38-44. – ISSN 0321-5075
1471920
   Турки в Україні : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941. – Київ : Кн. палата України, 1997. – 45с. – (Сер.:Етноси України). – ISBN 966-7308-07-3
1471921
  Самсар Мехмет Турки відкривають Україну // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1471922
  Драгоманов М.П. Турки внутренние и внешние : письмо к издателю "Нового времени" / [соч.] М. Драгоманов. – Geneve ; Bale ; Lyon : H. Georg, 1876. – 30 с. – На обл. авт. и загл. также на фр. и нем. яз.


  Суворин, Алексей Сергеевич (1834-1912) Экз. № 44762 дефектный, отсутств.: обл., тит. л. и с. 1-16
1471923
  Птахив Семен Турки идут! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1471924
  Косих Г. Турків обкрутив, а віденців пригостив кавою // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 44-45
1471925
  Воскобойников Э.А. Турккомиссия ВЦИК и СОвнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б) в борьбе за укрепление Советской власти в Туркестане / Э.А. Воскобойников, А. Зевелев. – Ташкент, 1951. – 192с.
1471926
  Мавріна О.С. Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 1608-0599
1471927
  Левик Б. Туркменистан - нова постійно нейтральна держава Центральної Азії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 217-224. – ISSN 1728-9343
1471928
  Чаглаян З. Туркменистан - Турция вперед рука об руку // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 18-21
1471929
   Туркменистан. – М., 1948. – 275 с.
1471930
   Туркменистан. – Ашхабад, 1955. – 280с.
1471931
  Скосырев П.Г. Туркменистан / П.Г. Скосырев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 296с.
1471932
  Тайлиев А. Туркменистан в новой пятилетке / А. Тайлиев. – Ашхабад, 1967. – 76с.
1471933
   Туркменистан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Ашхабад, 1962. – 416с.
1471934
   Туркменистан в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 569с.
1471935
  Кулиев О. Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-1918 гг.) / О. Кулиев. – Ашхабад, 1953. – 115 с.
1471936
  Бахтыев Р. Туркменистан в сфере международных интересов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 469-477
1471937
  Сатретдинова Р.С. Туркменистан в творчестве Ю.В.Трифонова / Р.С. Сатретдинова. – Ашхабад, 1984. – 74с.
1471938
   Туркменистан в эпоху раннежелезного века. – Ашхабад, 1984. – с.
1471939
   Туркменистан за годы Советской власти. – Ашхабад, 1967. – 143с.
1471940
  Словская И.Е. Туркменистан и его постоянный нейтралитет: современное положение и перспективы развития // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 90-98. – ISSN 0132-0769
1471941
  Экаев О. Туркменистан и туркмены в конце XV- первой половине XVI в. / О. Экаев. – Ашхабад, 1981. – 144 с.
1471942
  Амантыев О. Туркменистан и туркмены в первой половине XVIII века : (по данным соч. Мухаммеда Казима "Наме-йи алам ара-йи Надири") / О. Амантыев ; под ред. С.Г. Агаджанова ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 115 с.
1471943
  Шергін С. Туркменистан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-43
1471944
  Куртов А. Туркменистан: Китайский приоритет // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 79-82. – ISSN 1998-1813
1471945
   Туркменистан: рост экономики на фоне стабильности цен и роста экспорта // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 44. – ISSN 2074-6040
1471946
   Туркмения. – Ленинград
1. – 1929. – 167с.
1471947
   Туркмения. – Ленинград
2. – 1929. – 194с.
1471948
   Туркмения. – Ленинград
3. – 1929. – 150с.
1471949
   Туркмения. – Москва, 1987. – 271с.
1471950
  Александров А. Туркмения без Туркменбаши. Первые шаги // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
1471951
  Кадыров Ш. Туркмения. Дворцовый переворот? // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 0321-5075


  Країна після Туркменбаші Сапармурата Ніязова
1471952
  Панфилова В. Туркмения. Между позавчера и послезавтра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 18-21. – ISSN 0234-1670
1471953
  Ионова Е. Туркмения: стратегия развития // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 96-103. – ISSN 1998-1813
1471954
  Метельова Т.О. Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 164-178. – ISBN 978-966-02-7888-2
1471955
  Трухачева Л.А. Туркменская графика на пути к зрелости / Л.А. Трухачева. – Ашхабад : Ылым, 1987. – 96 с.
1471956
  Мамедов А. Туркменская действительность в поэзии Советского Востока / А. Мамедов. – Ашхабат. – 127 с.
1471957
  Скосырев П.Г. Туркменская литература / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 154с.
1471958
  Кор-Оглы Туркменская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1972. – 286 с.
1471959
   Туркменская литература : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 207с.
1471960
   Туркменская литература и литература народов СССР : Аннот. библиогр. указ. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 446с.
1471961
  Абдуллаев Б. Туркменская литература на экране / Б. Абдуллаев ; АН Туркм. ССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1968. – 138 с. : ил.
1471962
  Жангожа Р.Н. Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-64. – ISBN 978-966-02-8033-5
1471963
   Туркменская респ. художественная выставка к 50-летию образования ТССР и КП Туркменистана. – М., 1974. – 87с.
1471964
   Туркменская советская драматургия. – М., 1956. – 375с.
1471965
  Шамурадов Б. Туркменская советская литература в годы довоенных пятилеток. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамурадов Б.; М-во высш. образования СССР.Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1956. – 15л.
1471966
  Клычев А. Туркменская Советская Социалистическая Республика / А. Клычев. – Москва, 1972. – 79с.
1471967
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – М., 1955. – 61с.
1471968
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – 2-е изд. – М., 1957. – 103с.
1471969
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1957. – 451с.
1471970
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР. / З.Г. Фрейкин. – М, 1954. – 317с.
1471971
  Счастнев П.Н. Туркменская ССР. / П.Н. Счастнев. – М., 1955. – 44с.
1471972
   Туркменская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 3-я. – Ашхабад, 1957. – 244с.
1471973
  Скосырев П.Г. Туркменская художественная проза / П.Г. Скосырев. – Москва, 1950. – 3-10с.
1471974
   Туркменские ковры. – М., 1970. – 22с.
1471975
   Туркменские ковры XVIII - начала ХХ века. – М., 1982. – 37с.
1471976
   Туркменские народные песни. – Ашхабад, 1961. – 120с.
1471977
  Сарыханов Н. Туркменские новеллы / Н. Сарыханов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 123 с.
1471978
   Туркменские повести. – М., 1984. – 560с.
1471979
   Туркменские пословицы и поговорки. – Ашхабад, 1961. – 166с.
1471980
   Туркменские пословицы и поговорки. – 2-е изд. – Ашхабад, 1980. – 152с.
1471981
  Аширов А. Туркменские поэмы XVIII века / Аннакурбан Аширов ; под ред. Х.Г. Короглы. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 112 с.
1471982
   Туркменские пьесы. – Ашхабад, 1953. – 292с.
1471983
   Туркменские рассказы. – Ашхабад, 1945. – 192с.
1471984
   Туркменские рассказы. – М., 1950. – 296с.
1471985
   Туркменские сказки. – Сб.1. – Ашхабад, 1948. – 233с.
1471986
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1955. – 227с.
1471987
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1963. – 302с.
1471988
   Туркменский гос. университет. – Ашхабад, 1975. – 75с.
1471989
  Азимов П. Туркменский государственный университет 1950-1960 / П.А. Азимов, А.А. Курбанов. – Ашхабад : Туркменучпедгиз, 1960. – 132 с. : ил.
1471990
   Туркменский государственный университет им. Магтымгулы. – Ашхабад, 1997. – 32с.
1471991
  Худайназаров Б. Туркменский ковер : стихи, поэмы : 1955-1986 / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 382 с.
1471992
  Кербабаев Б.Б. Туркменский лакричный корень / Б.Б. Кербабаев, А.И. Гладышев. – Ашхабад, 1971. – 96с.
1471993
  Мамедязов Б. Туркменский народный дестан "Саят и Хемра" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедязов Б.; Акад. наук Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1963. – 18л.
1471994
  Тахиров К. Туркменский поэт Андалиб и узбекская литература. (Лирика и дастан "Юсуф и Зулейха") : Автореф... кандидата филол.наук: / Тахиров К.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1471995
  Сакали М.А. Туркменский сказочный эпос. / М.А. Сакали. – Ашхабад, 1956. – 156с.
1471996
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1961. – 134с.
1471997
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1471998
   Туркменский юмор. – Ашхабад : Туркменистан, 1967. – 240 с.
1471999
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1978. – 215с.
1472000
   Туркменский язык. – 2-е изд. – Ашхабад
Ч.1. – 1970. – 352с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,