Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1464001
  Федор О.Т. "Тривожна валіза" у надзвичайній ситуації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 27-28 : фото
1464002
  Сірук М. "Тривожний довгостроковий тренд" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 98). – С. 3


  У казахстанському місті Актобе силовики відбили атаку бойовиків, що пограбували два магазини зброї.
1464003
  Шкарлута "Триєдина істота" Порфирія Горотака: співтворці містифікації / Шкарлута, (Синьоок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 243-251


  Досліджено проблему співавторства Порфирія Горотака. Проаналізовано внесок Леоніда Мосендза, Юрія Клена й Мирона Левицького в містифікацію. Исследована проблема соавторства Порфирия Горотака. Проанализирован вклад Леонида Мосендза, Юрия Клена и Мирона ...
1464004
  Бернадська Н. "Трилогія" Миколи Солтиса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 27 червня (№ 23/24). – С. 8
1464005
  Султанов Ю. "Тримати дзеркало перед природою ..." : (Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема йщго трагедії "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 8-14
1464006
  Болотов Юрий "Тринадцать по пять" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 83 : фото. – ISSN 1029-5828
1464007
  Палієнко Сергій "Трипільські міфи" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 0130-5212
1464008
  Копоть Е.М. "Триполийская церковная распря" (1887-1890) в контексте русского влияния в антиохийском патриархате в конце XIX в. (по материалам АВПРИ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 83-94. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1464009
  Марков А. "Триптих" // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005"; глав. ред. А. Шерман ; редколл.: Г. Алавердова, Ю. Вакуленко, Е. Грозовская [и др.]. – Киев, 2009. – № 6 (32), июнь : Библиомания. – С. 36-39


  Художник, керамист, писатель, драматург и переводчик Михаил Иванович Жук (1883-1964).
1464010
  Яблонська О. "Триптих" як імператив Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 214-220. – ISSN 2304-9383
1464011
  Шкловский В.Б. "Тристам Шенди" Стерна и теория романа / В.Б. Шкловский. – Птгр., 1921. – 39с.
1464012
  Максютенко Е.В. "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 147-156. – ISSN 978-966-551-401-5
1464013
  Ирошников А.М. "Триумф" / А.М. Ирошников. – М, 1958. – 16с.
1464014
  Мартинюк І.В. "Тричі мені являлася любов..." // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-32.
1464015
  Якименко О.В. "Тричі мені являлася любов..." (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 515-522


  У статті на основі архівних матеріалів з’ясовуються невідомі досі факти з життя й творчості Наталі Романович-Ткаченко. В статье на основе архивных материалов выясняются неизвестные доселе факты из жизни и творчества Натальи Романович-Ткаченко. The ...
1464016
  Овчаренко К.Ф. "Трійця" як концентроване відображення світогляду Андрія Рубльова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 56-65
1464017
  Рева Л. "Тріодь пісна" та "Тріодь цвітна" як різновиди слов"янських кириличних стародруків // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 230-233. – ISBN 966-650-037-X
1464018
  Сердюк О.В. "Трістан та Ізольда" Ріхарда Вагнера і кінематограф // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 3-9
1464019
  Мамчур Ю. "Троє були ще офіцерами КГБ. Схиляли перейти на російський бік" / розмову вела Ірина Патлатюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 14 (217). – С. 40-43


  Анексія Криму Росією. Полковник Юлій Мамчур чотири доби був у полоні.
1464020
  Демина Н.А. "Троица" Андрея Рублева / Н.А. Демина. – М, 1963. – 98с.
1464021
  Дрозда Петро "Троїста музика" як різновид автентичного та самодіяльного народноінструментального виконавства Західної України 1940-1980-х років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-34. – ISSN 1728-6875
1464022
  Барышев А.В. "Тройное убийство" : [о терроре в Чили] / А.В. Барышев. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 222 с. : ил. – ISBN 5-7260-0159-1
1464023
  Лейко Святослав Григорьевич Три-геодезические отображения пространств аффинной связности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Лейко Святослав Григорьевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1464024
  Балабанова Р.С. Три-ткани в римановой геометрии У . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Балабанова Р.С.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1974. – 15л.
1464025
  Андикян Манвел Атабекович Три-ткани на касательных расслоениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Андикян Манвел Атабекович; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М. – 11л.
1464026
  Тимошенко В.В. Три-ткани над коммутативными ассоциативными алгабрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Тимошенко В. В.; Ун-т дружбы народ. – М., 1977. – 12л.
1464027
  Ващенко В.М. Тривимірна геометрична теорія некласичних фокусуючих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 235-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі представлені результати розробки математичного апарату для точного абераційного розрахунку траєкторій променів в дифракційному монохроматорі із некласичними оптичними елементами (асферичні поверхні, нерівномірність кроку нарізки штрихів ...
1464028
  Багаєв А.В. Тривимірна гідрофізична модель транспорту й трансформації антропогенного стійкого хлорорганічного забруднення на шельфі Чорного моря : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Багаєв Андрій Володимирович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1464029
  Орещенко А.В. Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 153-181


  Розглянуто історію розвитку класичних спецефектів. Охарактеризовано перехід до використання комп"ютерів у кіновиробництві. Викладено історію використання комп"ютерних спецефектів, описано деякі технологічні особливості їх створення. Зазначено перехід ...
1464030
  Богданов В.Р. Тривимірна динамічна задача концентрації пластичних деформацій і напружень біля вершини тріщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розвинуто метод щодо визначення вірогідних тривимірних полів значень пластичних деформацій і напружень, що отримано з чисельного розв"язку три вимірних задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці. Розроблена методика добре моделює ...
1464031
   Тривимірна дозиметрія в променевій терапії / О.Ч. Торунок, О.В. Дяченко, М.Є. Альохіна, О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-88. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі проведено критичний огляд стану систем тривимірної дозиметрії починаючи з найперших дозиметрів і закінчуючи сучасними системами. Увага приділяється таким типам дозиметрів як дозиметр Фріке, поліуретановий радіохромний дозиметр та дозиметри на ...
1464032
  Тищенко М.А. Тривимірна реконструкція людського обличчя в задачах ідентифікації особи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тищенко Максим Анатолійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1464033
  Беба Н.В. Тривимірне картографування зимових видів рекреаційної діяльності в гірських районах : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 24-27 : Мал., табл. – Бібліогр.: 15 назв
1464034
  Аксьом Н. Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-71. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено дані про зсувні процеси в м. Києві, розглянуто метод тривимірної оцінки стійкості схилів з використанням ГІС. Репрезентативною ділянкою досліджень обрано зсувні схили пагорбу Андріївської церкви в м. Києві. Наведено результати ...
1464035
  Мартинюк О.С. Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 61-64. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1464036
  Ріпенко А. Тривимірний земельний кадастр: проблеми міжгалузевого правового регулювання та перспективи запровадження в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-21
1464037
  Поморцева О.Є. Тривимірний кадастр нерухомості, проблеми зберігання та управління інформацією // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1464038
  Вовк В І. Тривимірний потік в"язкої нестисливої рідини у циліндричному каналі з двома діафрагмами / В І. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 7 : Математика, природознавство, технічні науки. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
1464039
  Гринькевич О.І. Тривимірні вихорові солітони в плазмі / О.І. Гринькевич, О.І. Якименко, Ю.М. Бідасюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 10
1464040
  Ткаченко Е.А. Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям : автореф. дис. ...д-ра. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / Ткаченко Е.А. ; НАНУ ; Ін-т механіка ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 45 назв
1464041
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1464042
  Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 183-223. – Бібліогр.: л. 163-182
1464043
  Семенець С.П. Тривимірні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 250-254 : рис. – Бібліогр.: с. 253. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1464044
  Ворожбит О. Тривкий консенсус // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 33 (613), 16-22.08.2019. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1464045
  Глюксман А. Тривкість однієї ілюзії // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 6-7


  Образ Росії на заході.
1464046
  Фольварочний В.І. Тривога / В.І. Фольварочний. – К, 1966. – 70с.
1464047
  Поліщук А.С. Тривога / А.С. Поліщук. – Київ, 1970. – 42 с.
1464048
  Горинь Б. Тривога за долю України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11


  Нова книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1464049
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. С. 1, 3


  Книга Юрія Щербака ""Україна в епоху війномиру".
1464050
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 лютого - 11 березня (№ 9/10). – С. 7-8


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру".
1464051
  Горинь Б. Тривога за долю України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 6-7


  Книга Юрія Щербака "Україна в епоху війномиру.
1464052
  Терен В.В. Тривога і обов"язок / В.В. Терен. – К, 1985. – 162с.
1464053
  Варненська М. Тривога на рисових полях. / М. Варненська. – Київ, 1968. – 106с.
1464054
  Мандич О. Тривога, скорбота, надія в серцях українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 12-14. – ISSN 0130-5263


  Оповідання Катерини Мотрич "Політ журавлів над нетолоченими травами"
1464055
  Звірик А.П. Тривоги : поезії / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1971. – 70 с.
1464056
  Соколов В.В. Тривоги серця. / В.В. Соколов. – К., 1965. – 75с.
1464057
  Лішунов М.В. Тривожна валіза (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 23 : фото
1464058
  Крижанівський Є.М. Тривожна доля / Є.М. Крижанівський. – Київ, 1971. – 175с.
1464059
  Тищенко А. Тривожна маскулінність фланера: компаративний аналіз романів "Туман" М. де Унамуно і "Записки Кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (716). – С. 83-99. – ISSN 0236-1477
1464060
  Угляренко П.В. Тривожна ніч : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1977. – 174 с.
1464061
  Курочка А.Я. Тривожна пам"ять / А.Я. Курочка. – Х, 1967. – 47с.
1464062
  Бурхан В.М. Тривожна радосте моя / В.М. Бурхан. – Дніпропетровськ, 1978. – 63с.
1464063
  Любитов Й.М. Тривожне прикордоння / Й.М. Любитов. – Київ : Політвидав України, 1977. – 104с.
1464064
  Шамякін І.П. Тривожне щастя / І.П. Шамякін. – Київ, 1975. – 408с.
1464065
  Найдьонова Л. Тривожний інформаційний вир коронавірусу:як здолати? // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Березень - квітень (№ 2). – С. 7
1464066
  Савченко В.В. Тривожний крик папуги : повість, оповідання / В.В. Савченко. – Київ : Молодь, 1982. – 168 с.
1464067
  Смирнов В.В. Тривожний місяць вересень / В.В. Смирнов. – Київ, 1974. – 301с.
1464068
  Осика Л.М. Тривожний місяць вересень / Л.М. Осика, В.В. Смирнов. – К, 1977. – 46с.
1464069
  Сафулько С. Тривожний місяць вересень, або Деякі неупереджені міркування щодо облаштування судової системи України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1464070
   Тривожний час дивізії "Галичина" // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.14-17
1464071
  Мельничайко В. Тривожні видиви на розпуттях історії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 182-189. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790


  Про поетичні цикли Ліни Костенко "Летючі катрени" та "Інкрустації".
1464072
  Титикайло Євген Юрійович Тривожні громи : Поезії / Титикайло Євген Юрійович. – Львів : Каменяр, 1986. – 47с.
1464073
  Маківка С.А. Тривожні дороги : спогади / С.А. Маківка. – Львів : Каменяр, 1967. – 119 с.
1464074
  Романюк В.С. Тривожні зіниці : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 52 с.
1464075
  Зоценко М.В. Тривожні зустрічі. Оповідання / М.В. Зоценко. – К., 1962. – 100с.
1464076
  Нечай М.П. Тривожні наші дні / М.П. Нечай. – Київ, 1987. – 293с.
1464077
  Кологойда І. Тривожні ночі / І. Кологойда. – К., 1939. – 132с.
1464078
  Дідух Я. Тривожні передвісники. Кліматогенні зміни та їх можливі наслідки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 13


  "Уся історія життя на нашій планеті супроводжується змінами всіх компонентів біосфери, і клімат не є винятком, адже теплі періоди змінювалися холодними, льодовиковими, у результаті чого відбувалися кардинальні пертурбації екосистем. Однак в останні ...
1464079
   Тривожні часи не минулися // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Студент юридичного факультету КНУ Бекір Аблаєв з дитинства пише оповідання. Його остання збірка "Тривожні часи", що вийшла наприкінці минулого року, складається з оповідань про кримських татар, про довоєнний Крим, про депортацію і життя на чужині. ...
1464080
  Гринечко А. Тривожність як чинник виникнення неврозу страху // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 232-238. – ISBN 978-966-2763-39-3
1464081
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – М.
1. – 1976. – 77с.
1464082
  Ковригин Б.Н. Триггерные схемы / Б.Н. Ковригин. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 56 с.
1464083
  Зельдин Е.А. Триггеры / Е.А. Зельдин. – Москва, 1983. – 97 с.
1464084
  Перлов Б.В. Триггеры с эмиттерной связью на транзисторах с проводимостью разного типа / Б.В. Перлов. – Москва : Энергия, 1969. – 112 с.
1464085
  Панова Я.Л. Тригерні механізми конвекції як предиктори її прогнозу / Я.Л. Панова, Н.М. Міщенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 141-143. – ISSN 2306-5680
1464086
  Велієв С. Триглав, триглав... / С. Велієв. – Київ, 1981. – 199 с.
1464087
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Воениздат, 1966. – 182 с.
1464088
  Велиев С. Триглав, Триглав... : роман / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1971. – 215 с.
1464089
  Харченко П.А. Тригнозис : Hачала тринітарних знань / П.А. Харченко; Міжнародний конвент тринітарних знань. Укр. акдемія оригінальних ідей. – Київ : Аграрна наука.Газета "Вечірній Ки в", 1998. – 398с. – Бібліогр.С.338-378. – ISBN 5770793333
1464090
  Боцман А.В. Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння германських мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 56-71


  Стаття пов"язана з проблемою створення ефективної моделі аналізу мовних явищ германських мов. У мовному аспекті окреслюється пангерманський тригон і мікротригональна модель. Найефективнішою є медіальна тригональна модель, яка позбавлена як ...
1464091
  Белов Александр Сергеевич Тригонеметрические ряды и полиномы с неотрицательными частными суммами : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.01.01 / Белов А.С.; Матем. ин-тут РАН им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 24 с. – Библиогр.: 18 назв
1464092
   Тригонометрические выражения и их проебразования.. – М., 1985. – 64с.
1464093
  Чернышев В.О. Тригонометрические и векторные преобразования в вычислительных устройствах на вращающихся трансформаторах / В.О. Чернышев. – М., 1964. – 25с.
1464094
  Бари Н.К. Тригонометрические ряды / Н.К. Бари ; при ред. участии П.Л. Ульянова. – Москва : Физматгиз, 1961. – 936 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 922-932
1464095
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
1. – 1965. – 615 с.
1464096
  Зигмунд А. Тригонометрические ряды / А. Зигмунд. – Москва
2. – 1965. – 537 с.
1464097
  Паплаускас А.Б. Тригонометрические ряды (от Фурье до Лебега). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паплаускас А.Б.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1962. – 18л.
1464098
  Лукомский С.Ф. Тригонометрические ряды с лакунами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лукомский С.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1974. – 10л.
1464099
  Штейнберг А.С. Тригонометрические ряды Фурье / А.С. Штейнберг. – Киев, 1960. – 24 с.
1464100
  Жук В.В. Тригонометрические ряды Фурье и элементы теории аппроксимации / В.В. Жук, Г.И. Натансон. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 188 с.
1464101
  Юдин А.А. Тригонометрические суммы в нижних оценках аналитической теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Юдин А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 7л.
1464102
  Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения / Н.М. Коробов. – Москва : Наука, 1989. – 237 с.
1464103
  Гунявый Олег Анатольевич Тригонометрические суммы и их приложения : Дисс. ... канд. физико-математических наук: 01.01.06 / Гунявый О.А.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 167с. – Библиогр.: л.164 - 167
1464104
  Бородуля И.Т. Тригонометрические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва, 1989. – 239 с.
1464105
   Тригонометрические уравнения, неравенства и их системы.. – Киев, 1980. – 123с.
1464106
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – М., 1979. – 144с.
1464107
  Крамор В.С. Тригонометрические функции / В.С. Крамор, П.А. Михайлов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1983. – 159с.
1464108
  Панчишкин А.А. Тригонометрические функции в задачах. / А.А. Панчишкин, Е.Т. Шавгулидзе. – Москва : Наука, 1986. – 159 с.
1464109
  Лазарев Г.Е. Тригонометрическое нивелирование и гравиметрические исследования в Антарктиде / Г.Е. Лазарев; АН СССР ; Междуведомственная комиссия по изучению Антарктики ; отв. ред. Ю.Д. Буланже. – Москва : Наука, 1970. – 76 с. : табл., рис.
1464110
  Скибицький Н.М. Тригонометрична теорема Птолемея / Н.М. Скибицький, Ф.М. Юдін // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 10-15. – ISSN 1029-4171
1464111
  Денисюк В.П. Тригонометричні ряди та сплайни : монографія / В.П. Денисюк ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 211, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-932-030-8
1464112
  Гунявий Олег Анатолійович Тригонометричні суми та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Гунявий О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
1464113
  Серре И.А. Тригонометрия / И.А. Серре. – СПб. – 320 с.
1464114
  Рашевский К.Н. Тригонометрия : пособие для поступающих в вузы, составленное по программе Наркомпроса РСФСР 1928 года / К.Н. Рашевский. – 2-е изд. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 76, [2] с., [2] с. объявл.
1464115
  Бермант О.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – К., 1955. – 183с.
1464116
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – Изд. 2-е. – М, 1957. – 180с.
1464117
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 336 с.
1464118
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 5-е изд. – Москва, 1960. – 336 с.
1464119
  Кожеуров П.Я. Тригонометрия / П.Я. Кожеуров. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 336 с.
1464120
  Бермант А.Ф. Тригонометрия / А.Ф. Бермант, Л.А. Люстерник. – 4-е. – М., 1967. – 176 с.
1464121
  Раббот Х.М. Тригонометрия / Х.М. Раббот. – 3-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 176с.
1464122
   Тригонометрия. – Москва, 1974. – 80 с.
1464123
   Тригонометрия : Задачник к школьному курсу 8-11 класс. – Москва : АСТ-Пресс, Магистр-S, 1998. – 656с. – ISBN 5-7805-0212-9, 966-557-035-8
1464124
  Гессенберг Г. Тригонометрия на плоскости / Г. Гессенберг. – Москва. – 101 с.
1464125
   Тригонометрия.. – Изд. 5-е. – М., 1970. – 80с.
1464126
   Тригонометрия.. – Изд. 6-е. – М., 1971. – 80с.
1464127
  Зверев Н.И. Тригонометрия. Показательная и логарифмическая функции : Учеб. пособие для студ.-иностранцев / Н.И. Зверев, И.В. Грибков, И.П. Пацей. – Москва, 1988. – 107с.
1464128
  Рашевский К.Н. Тригонометрия. Пособие для поступ. / К.Н. Рашевский. – Москва, 1929. – 88с.
1464129
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – Москва, 1956. – 96 с.
1464130
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 96 с.
1464131
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 3-е изд.. – Москва, 1958. – 96 с.
1464132
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 4-е изд. – Москва, 1959. – 96 с.
1464133
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 6-е изд. – Москва, 1961. – 96 с.
1464134
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 9-е изд. – Москва, 1964. – 96 с.
1464135
  Новоселов С.И. Тригонометрия. Уч. для 9-10 кл. сред. шк. / С.И. Новоселов. – 11-е изд. – Москва, 1965. – 96 с.
1464136
  Чайковський М. Тригонометрія : Для вищих кляс середніх шкіл і для самоосвіти / М. Чайковський. – Київ ; Відень : Дніпросоюз, 1921. – 219 с.
1464137
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 5-е. – Київ, 1960. – 96 с.
1464138
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія : Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 11. – Київ, 1966. – 96 с.
1464139
  Кованцов Л.В. Тригонометрія / Л.В. Кованцов, І.Г. Малишев. – К, 1975. – 124с.
1464140
  Гайштут О.Г. Тригонометрія : Довідник-задачник / О.Г. Гайштут, Р.П. Ушаков. – Київ : Магістр-S, 1997. – 256с. – ISBN 966-557-033-1
1464141
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – Київ, 1956. – 96 с.
1464142
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 2-е вид. – Київ, 1957. – 96 с.
1464143
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для 9-10 кл. серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 4-е вид. – Київ, 1959. – 96 с.
1464144
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 7-е вид. – Київ, 1962. – 96 с.
1464145
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 8-е вид. – Київ, 1963. – 96 с.
1464146
  Новосьолов С.Й. Тригонометрія. Підруч. для серед. шк. / С.Й. Новосьолов. – 10-е вид. – Київ, 1965. – 96 с.
1464147
  Гейченко С.С. Тригорское / С.С. Гейченко. – Л, 1965. – 21с.
1464148
  Образцов Л.И. Тридевятая земля : рассказы / Л.И. Образцов. – М., 1983. – с.
1464149
  Образцов Л.И. Тридевятая земля: Рассказы. / Л.И. Образцов. – Москва, 1970. – 232с.
1464150
  Казаченко Б. Тридевятое царство, тридесятое государство, или Как считали наши предки // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 10


  З історії рахунку
1464151
  Павурджиев В. Тридесет години съветска култура / В. Павурджиев; В. Павурджуев. – София, 1986. – 31 с.
1464152
  Савичевская Г.И. Тридесятое царство. / Г.И. Савичевская. – М., 1965. – 29с.
1464153
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1974. – 335с.
1464154
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Киев, 1978. – 407с.
1464155
  Вишнивецкий Ф.Ф. Тридцатая застава / Ф.Ф. Вишнивецкий, Я.П. Сикорский. – Днепропетровск, 1988. – 316с.
1464156
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции : Доклад на тожественном заседании МС 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 32с.
1464157
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской Социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Куйбышев : ОГИЗ Облиздат, 1947. – 32с.
1464158
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской Социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Молотов : ОГИЗ Молотовский облиздат, 1947. – 32с.
1464159
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской Социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Таллинн : ЭГИЗ Политлитература, 1947. – 32с.
1464160
  Молотов В.М. Тридцатилетие Великой Октябрьской Социалистической революции : Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1947 года / В.М. Молотов. – Челябинск : ОГИЗ Челябгиз, 1947. – 32с.
1464161
  Ярославский Е. Тридцатилетие ВКП (б) и наши задачи / Е. Ярославский. – М, 1933. – 31с.
1464162
   Тридцатилетие ВЛКСМ, 1979. – 32 с.
1464163
  Барсов Н.П. Тридцатилетие деятельности одесского болгарского настоятельства (с 1854-1884 г.) и материалы для истории освобождения Болгарии / Н.П. Барсов. – Одесса : Типография Штаба Округа, 1895. – 74 с.
1464164
   Тридцатилетие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. – Москва, 1975. – 64 с.
1464165
  Гельбрас В. Тридцатилетие эпохи "реформ и открытости" в Китае // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 73-83. – ISSN 0131-2227
1464166
   Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер, 1894-1924 : Библиогр., список трудов, приветствия. – Ленинград : Колос, 1926. – 86 с., 1 л. ил.
1464167
   Тридцатилетний юбилей ученой деятельности профессора химии в Харьковском университете Николая Николаевича Бекетова [Речи, телеграммы приветствия] // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 14 с.
1464168
  Алексеев В.М. Тридцатилетняя война : пособие для учителя / В.М. Алексеев. – Ленинград : Учпедгиз ; Ленинградское отделение, 1961. – 183 с. : ил., карт.
1464169
  Ивонина Л.И. Тридцатилетняя война в информации и пропаганде Речи Посполитой // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 0042-8779


  О том, какова была информационно-пропагандистская ситуация в Речи Посполитой, отличались ли польские издания времен Тридцатилетней войны от западноевропейских.
1464170
  Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства / Б.Ф. Поршнев. – М., 1976. – 435с.
1464171
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : [сборник] / Оноре де Бальзак. – Баку : Маариф, 1988. – 220, [2] с.
1464172
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина : повести и рассказы / Оноре де Бальзак ; [сост., авт. послесл. и примеч. Т.В. Соколова ; худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 542, [2] с. : ил.
1464173
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Беатриса : романы / Оноре де Бальзак. – Киев : Золота скриня, 1993. – 495 с.
1464174
  Бальзак Оноре де Тридцатилетняя женщина. Евгения Гранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Ю. Верховского, Е.А. Гунста. – Киев : ВИК, 1991. – 348 с.
1464175
   Тридцатипятилетний юбилей общественной деятельности В.П. Трегубова. – Полтава : Электрическая типо-литография И.А. Дохмана, 1908. – 21 с.
1464176
  Столяров В.А. Тридцатое лето / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1965. – 159с.
1464177
  Аннинский Л.А. Тридцатые семидесятые : лит.-крит. статьи / Л.А. Аннинский. – Москва : Современник, 1977. – 271 с.
1464178
  Волович В.Г. Тридцатый меридиан / В.Г. Волович. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 224с.
1464179
  Алексеев О.А. Тридцатый снег / О.А. Алексеев. – Москва, 1969. – 96с.
1464180
  Жуков Ю.А. Тридцать бесед с телезрителями (1972-1976) / Ю.А. Жуков. – Москва, 1977. – 383с.
1464181
  Цветкова Анна Тридцать второе число : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 119-121. – ISSN 0130-7673
1464182
   Тридцать две новеллы о монахах.. – Москва, 1962. – 102 с.
1464183
  Гиленко А. Тридцать две тонны поздравлений / А. Гиленко. – Новосибирск, 1976. – 144с.
1464184
  Скворцов В.Н. Тридцать дней войны / В.Н. Скворцов. – Москва : Политиздат, 1981. – 239 с. : ил.
1464185
  Баренбойм Е.Л. Тридцать дней отпуска : рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Латгосиздат, 1964. – 280 с. : ил.. портр.
1464186
  Носов Е.И. Тридцать зерен / Е.И. Носов. – М, 1961. – 224с.
1464187
  Шекет Ю. Тридцать имен Хокусая // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 5 (105). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
1464188
  Пальгунов Н.Г. Тридцать лет / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1964. – 351 с.
1464189
  Мертенс Тридцать лет (1882-1911 гг.) русской железнодорожной политики и ее экономическое значение. / Мертенс. – М. – 286с.
1464190
   Тридцать лет большевистской партии 1903-1933.. – Москва, 1933. – 28с.
1464191
  Бартеньев Т. Тридцать лет добрососедства : к истории сов.-финлянд. отношений / Т. Бартеньев, Ю. Комиссарова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 254 с. – Библиогр.: с. 237-253
1464192
   Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской Коммунистической партии. – Москва, 1953. – 680 с.
1464193
  Мальцев С.В. Тридцать лет жизни. / С.В. Мальцев. – Тюмень, 1963. – 32с.
1464194
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. 1. – 1977. – 431с.
1464195
  Кожухова О.К. Тридцать лет и три года : избр. произведения : в 2-х т. / О.К. Кожухова. – М.
Т. -2. – 1977. – 366с.
1464196
  Каменева М.С. Тридцать лет Исламской Республики Иран // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 153-158. – ISSN 0869-1908
1464197
  Голдовский Е.М. Тридцать лет кинотехнической науки в СССР. / Е.М. Голдовский. – М., 1948. – 56с.
1464198
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая / Ху, Цяо-Му. – Москва, 1952. – 104с.
1464199
  Ху Тридцать лет Коммунистической партии Китая / Ху, Цяо-Му. – Пекин, 1956. – 127с.
1464200
  Кравчук С.С. Тридцать лет первой Советской конституции / С.С. Кравчук. – Москва, 1948. – 24с.
1464201
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
1. – 1979. – 194с.
1464202
   Тридцать лет по социалистическому пути. – Вильнюс
2. – 1979. – 195с.
1464203
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – Москва, 1959. – 166с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
1464204
  Кастере Н. Тридцать лет под землей / Н. Кастере. – М., 1964. – 160с.
1464205
  Гетьман А.П. Тридцать лет с экологическим правом / Анатолий Гетьман. – Харьков : Кроссроуд, 2013. – 283, [1] с. : ил. – Текст частково рос. – Библиогр.: с. 267-280, в конце подразд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8759-46-8
1464206
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, министр Вооруж. Сил СССР, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1948. – 24 с.
1464207
  Булганин Н.А. Тридцать лет Советских Вооруженных сил. : Торжественное заседании в Большом театре в Москве 23 февраля 1948 года / Н.А. Булганин, маршал Сов. Союза. – Москва : Воениздат Мин. ВСС ССР, 1951. – 24 с.
1464208
   Тридцать лет советского изобразительного искусства. – М., 1948. – 287с.
1464209
  Калашников А.Г. Тридцать лет советского просвещения : Стенограмма публичной лекции, прочит. 24-го окт. 1947 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Министр просвещения РСФСР, действ. чл. Акад. пед. наук РСФСР А. Г. Калашников ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1947. – 31 с.
1464210
  Образцов В.Н. Тридцать лет советского транспорта. Стенограмма публичной лекции... / В.Н. Образцов. – М., 1948. – 23с.
1464211
  Заболотный В.И. Тридцать лет советской архитектуры на Украине / В.И. Заболотный. – Киев, 1948. – 56 с.
1464212
   Тридцать лет Советской Башкирии. – Уфа, 1949. – 217с.
1464213
  Еголин А.М. Тридцать лет советской литературы / А.М. Еголин. – М : Правда, 1948. – 31 с.
1464214
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки / С.И. Вавилов. – Москва-Ленинград : Академия Наук ССР, 1947. – 63 с.
1464215
  Вавилов С.И. Тридцать лет Советской науки : Стенограмма публичной лекции, прочитанной 16 октября 1947 года в Центральном лектории Общества в Москве / С.И. Вавилов. – Москва, 1947. – 32 с.
1464216
  Поженян Г.М. Тридцать лет спустя / Г.М. Поженян. – Одесса : Маяк, 1971. – 152 с.
1464217
  Полевой Б.Н. Тридцать лет спустя / Б.Н. Полевой. – Москва, 1975. – 159с.
1464218
  Хайт А.И. Тридцать лет спустя / А.И. Хайт. – М., 1991. – 169с.
1464219
  Березин А. Тридцать лет спустя // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 0321-1878
1464220
  Губанов П.П. Тридцать метров палубы : повести / П.П. Губанов. – Москва : Военное издательство, 1980. – 183с.
1464221
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – М, 1933. – 260с.
1464222
  Зарудин Н.Н. Тридцать ночей на винограднике / Н.Н. Зарудин. – Москва, 1976. – 318с.
1464223
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1464224
  Алексин А.Г. Тридцать один день / А.Г. Алексин. – Москва, 1964. – 699с.
1464225
  Камбулов Н.И. Тридцать осколков. -- (Аджимушкайская тетрадь). / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1966. – 424 с.
1464226
  Иванов В.А. Тридцать отважных. Очерки о новгородцах -- Героях Советского Союза. / В.А. Иванов. – Новгород, 1959. – 125с.
1464227
   Тридцать первое июня. – М., 1968. – 404с.
1464228
  Шевелева Е.В. Тридцать первый шаг. / Е.В. Шевелева. – М, 1980. – 47с.
1464229
  Генкель А.Г. Тридцать простейшихопытов по физиологии растений : с 47 рисунками в тексте / А. Генкель. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1911. – 64 с. – Без обл.
1464230
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – Москва : Советский писатель
1. – 1989. – 286 с.
1464231
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1989. – 378с.
1464232
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы : роман / А.Н. Рыбаков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 1. – 1990. – 352 с.
1464233
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1464234
  Рыбаков А.Н. Тридцать пятый и другие годы / А.Н. Рыбаков. – М
1. – 1990. – 378с.
1464235
  Жаров А.А. Тридцать пять / А.А. Жаров. – Москва, 1956. – 298с.
1464236
  Лишневская А. Тридцать пять лет дружбы : Вильгкльм Котарбинский и Праховы // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 66-77. – ISSN 2222-436X
1464237
   Тридцать пять произведений из собрания Королевской академии художеств: Великобритания. (Каталог выставки). – М., 1978. – 32с.
1464238
  Черняк Тридцать пятье сентября / Черняк, И.А. Геевский. – М, 1990. – 71с.
1464239
  Фаст Г. Тридцать серебреников / Г. Фаст. – Москва, 1954. – 80 с.
1464240
  Сян-Бельгин Тридцать тополей / Сян-Бельгин. – Москва, 1974. – 102 с.
1464241
  Сян-Белгин Тридцать тополей. / Сян-Белгин. – Элиста, 1966. – 24с.
1464242
   Тридцать третья научно-техническая конференция. 28 января - 6 февраля 1970 года : Программа. – Саратов, 1970. – 59с.
1464243
  Малаховский Л.В. Тридцать три / Л.В. Малаховский. – Москва, 1990. – 63с.
1464244
  Воробьев Е.З. Тридцать три богатыря / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 192с.
1464245
  Ласкин Б.С. Тридцать три рассказа / Б.С. Ласкин. – М, 1969. – 223с.
1464246
  Шаталов В.И. Тридцать тысяч поединков / В.И. Шаталов. – Ашхабад, 1977. – 184с.
1464247
  Иванов Г. Тридцать часов поиска / Г. Иванов. – Минск, 1972. – 112с.
1464248
  Симонов К.М. Тридцать шестой - семьдесят первый : Стихотворения и поэмы / К.М. Симонов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 494с.
1464249
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть : Роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 335с.
1464250
  Рекемчук А.Е. Тридцать шесть и шесть / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 703с.
1464251
   Тридцать шесть радостей. – Л., 1980. – 271с.
1464252
  Баранов В. Тридцята висота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 5


  До 30-ліття виходу журналу "Київ"
1464253
  Підпалий В.О. Тридцяте літо : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Молодь, 1967. – 83 с.
1464254
  Слюсаренко А.Г. Тридцятилітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374. – ISBN 966-642-073-2
1464255
  Ботушанський В. Тридцятирічний ювілей кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / В. Ботушанський, О. Добржанський // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – С. 6-25. – (Історія ; № 2 (52)). – ISSN 2414-9012
1464256
  Ярославський Є. Тридцятиріччя ВКП (б) і наші завдання / Є. Ярославський, 1933. – 32с.
1464257
  Кнорін В. Тридцятиріччя революції 1905 року / В. Кнорін. – К., 1935. – 40с.
1464258
  Мандрика М. Тридцять і три літа Тараса Шевченка: До 140-річчя від дня смерті Т.Шевченка і 155-річчя збірки "Три літа" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.13-16. – ISSN 0131-6788
1464259
  Сорока М. Тридцять літ у Харківському університеті... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-47.
1464260
  Ходак І. Тридцять моментів з історії дивізії "Галичина", які варто дослідити та поширювати історикам // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7196-23-4
1464261
  Ващук Г.Т. Тридцять почесних грамот / Г.Т. Ващук. – Ужгород, 1959. – 40с.
1464262
  Щербина Н. Тридцять років втраченої казки // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 5


  Провідні науковці Університету продовжують вести пошук методів та технологій, які дозволять мінімізувати наслідки Чорнобильського лиха і бодай для майбутніх поколінь повернути на Полісся втрачену казку. Згадуються С. Сніжко та М. Ромась.
1464263
  Чабан М.П. Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко - однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині / М.П. Чабан, З.І. Шевцова, В.В. Гапонов // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Vincenzi Bruno, Губська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 53, № 2. – С. 106-115. – ISSN 2308-2097
1464264
  Олійник Б. Тридцять років подвижництва / спілкувався Максим Деркач // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 3-5. – ISSN 2519-4429


  Минає 30 років відтоді, як було засновано ВБО "Український фонд культури".
1464265
  Шмагало Р. Тридцять років потому: інтуїтивний абстракціонізм Василя Бажая "Піано-форте IV" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 0130-1799
1464266
  Булганін М.О. Тридцять років Радянських збройних сил. : Доповідь на урочистому засіданні у Великому театрі в Москві 23 лютого 1948 р. / М.О. Булганін, Міністр Збройних сил СРСР, маршал Рад. союзу. – Київ : Укр. вид. політ. літ-ри, 1948. – 20 с.
1464267
  Глібовацький І. Тридцять років служіння високому мистецтву Петра Гундера // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 114-116. – ISSN 2224-0926
1464268
  Гречуха М.С. Тридцять років Української Радянської Соціалістичної Республіки / М.С. Гречуха. – Київ, 1948. – 23с.
1464269
  Мужук Леонід Тридцять третій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 51-89. – ISSN 0869-3595
1464270
  Боронь О. Тридцять третя щорічна наукова шевченківська конференція в Нью-Йорку


  9 березня 2013 р. Наукове товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-Ф), Українська вільна академія наук (УВАН), Український науковий інститут Гарвардського університету (УНІГУ) за участі науковців Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України провели ...
1464271
   Тридцять українських поетес. – К., 1968. – 294с.
1464272
  Харченко П.А. ТриЕго / Петро Харченко; Українська академія оригінальних ідей. – Київ : Фенікс, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-651-579-0
1464273
  Бушняк В. Триединство культур // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 11/12. – С. 192-194. – ISSN 0131-8136
1464274
  Волкова Триединый аспект функциональной организации концепта: прошлое, настоящее и будущее / Волкова, В // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 29-41. – ISSN 2073-8528


  Статья посвящена анализу вопросов, что представляют собой концептуальные структуры, каково их сторение , свойства и функции: обсуждаются эмпирические факты, свидетельствующие , что концептуальные структуры структуры как результат прошлого и настоящего ...
1464275
  Пасічник М. Триєдина світочами // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 6-7


  Виповнилося 50 років Житомирській обласній організації НСПУ.
1464276
  Карпенко В. Триєдина сутність журналістського твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті професійні аспекти редакторсько-журналістської майстерності розглядаються крізь призму діалектики. In the article professional aspects of the editorial-journalistic trade are examined through the prism of dialectics.
1464277
  Миропольська Є.В. Триєдина хорея у навчальних курсах "Естетика" і "Культурологія" // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-37
1464278
  Миропольська Є. Триєдина хорея як прасимвол синтетичних мистецтв // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 178-185. – ISSN 1997-4264
1464279
  Харченко П.А. Триєдине / П.А. Харченко. – К, 1990. – 101с.
1464280
  Вдовічен А.А. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольованих глобальних викликів / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2020. – С. 12-30. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (77/78)). – ISSN 2310-8185
1464281
  Вагилевич К. Триєдиність : Вірші / К. Вагилевич; Графіка і жудожнє оформлення В. Сергійчука. – Костопіль : Роса, 2006. – 98с.
1464282
  Бокал О.В. Триєдиність релігій (Сань-Цзяо) як основа розвитку китайської цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1464283
  Бондаренко В.Л. Триєдність фінансів, кредиту та грошей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-28. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається положення про одночасність та триєдність фінансування, кредитування та грошування - трьох етапів процесу обміну.
1464284
  Малаховский К.В. Трижды вокруг света / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1982. – 94 с.
1464285
  Шатаев Аслан Трижды воскресший : рассказ-быль // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0012-6756
1464286
  Малаховский К.В. Трижды открытая земля / К.В. Малаховский. – Москва, 1967. – 72с.
1464287
  Болдырев С.Н. Трижды приговоренный / С.Н. Болдырев. – Москва, 1968. – 416с.
1464288
  Привалов Б.А. Трижды убитый / Б.А. Привалов. – М, 1958. – 64с.
1464289
  Роговий Ю. Тризна // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 80-81.
1464290
  Холт К. Тризна по женщине. Романы. / К. Холт. – М., 1982. – 333с.
1464291
  Цуканов А.Н. Тризна по неудачнику. / А.Н. Цуканов. – М., 1988. – 205с.
1464292
  Зоберн О. Тризна по Яну Волкерсу : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0130-7673
1464293
  Лебедев Е.Н. Тризна. / Е.Н. Лебедев. – Москва : Современник, 1985. – 301с.
1464294
  Меженко Ю.А. Тризначні авторські катерові таблиці прстосовані для українських бібліотек. / Ю.А. Меженко. – Х, 1932. – 65с.
1464295
  Амфитеатров А.В. Тризны : [статьи] / Александр Амфитеатров. – Москва : Скл. изд. кн. маг. Д.П. Ефимова, преемн. А.Д. Друтман, 1910. – 210, [1] с.
1464296
  Овчаренко Е. Тризуб - герб твоєї держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 11
1464297
  Кущинський А. Тризуб - державний герб україни і тризуб - символічна емблема // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 31-36
1464298
  Болотенюк С. Тризуб - символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 4-12
1464299
  Сокульський А.Л. Тризуб – княжий клич Рюриковичів і герб Київської Русі: виникнення, еволюція, значення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 99-101. – ISSN 2218-4805
1464300
  Косовський В. Тризуб / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [ упоряд. В. Шевченко ]. – Київ : Факт, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-359-309-8
1464301
  Яхно О. Тризуб для Романа Шухевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
1464302
  Шумило С. Тризуб з хрестом: 100 років боротьби за право на існування // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 148-161
1464303
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1975. – 191с.
1464304
  Гамольський Л.В. Тризуб і "зірка" Давида / Л.В. Гамольський. – Вид. 2-е, доп. – Дніпропетровськ, 1977. – 222с.
1464305
  Карнаух А.Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 61, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2286-05-2
1464306
  Антонюк Я. Тризуб над півостровом: ОУН у Криму / Я. Антонюк, С. Громенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 жовтня (№ 39). – С. 15


  Якщо хочеш здивувати — вдайся до парадоксу: гарячий сніг, холодна війна, бандерівці у Криму... - вибір чималий. І йдеться не про сучасних "бендерівців", якими так старанно сепаратисти лякали кримських обивателів, а про справжніх членів революційної ...
1464307
  Хоменко О. Тризуб як ймовірність і константа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1464308
  Верховський В. Тризуб, тамга чи грифон? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 30 червня (№ 26). – С. 1, 3


  Роздуми стосовно кримської геральдики.
1464309
  Костенко Н. Триіктовий дольник Володимира Свідзинського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 76-78. – ISBN 978-966-489-191-9
1464310
  Костенко Н. Триіктовий дольник говірного інтонаційного типу на помежів"ї 1920-х - 1930-х рр. (Володимир Свідзинський, Євген Плужник) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75-76. – ISBN 978-966-489-191-9
1464311
  Костенко Н. Триіктовий дольник Євгена Плужника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 89. – ISBN 978-966-489-191-9
1464312
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Ігоря Качуровського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 70-75. – ISBN 978-966-489-191-9
1464313
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Максима Рильського // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 64-66. – ISBN 978-966-489-191-9
1464314
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Драй-Хмари // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 55-58. – ISBN 978-966-489-191-9
1464315
  Бросаліна О. Триіктовий дольник Михайла Ореста // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 66-70. – ISBN 978-966-489-191-9
1464316
  Костенко Н. Триіктовий дольник Павла Филиповича // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 58-63. – ISBN 978-966-489-191-9
1464317
  Костенко Н. Триіктовий дольник у ліриці Бориса Олійника // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 117-120. – ISBN 978-966-489-191-9
1464318
  Бросаліна О. Триіктовий дольник у поезії неокласиків // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 50-54. – ISBN 978-966-489-191-9
1464319
  Костенко Н. Триіктовий дольник у поезії української діаспори // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 121-123. – ISBN 978-966-489-191-9
1464320
  Кобринский А.М. Трикая = Trikaya : (I, II, III) / Александр Кобринский. – Беэр-Яков : НАХАШ, 2014. – 190, [2] с. : портр., ил., табл. – На обл. и на авантит.: I. В одном из дней (стихотворения). II. Ассоциативно-математическая поэзия (философско-лингвистическое эссе). III. Зазеркалье флоберовского мышления (монография). – Библиогр.: с. 182-187. – ISBN 978-965-90667-8-0
1464321
  Нестеров О.В. Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Нестеров Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1464322
  Титаренко О. Триколірна перемога Фійона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 10


  Франція. На праймеріз республіканці обрали кандидатом у президенти консерватора-ультраліберала з російським присмаком.
1464323
  Калинчук Д. Триколор зі свастикою // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 13 (178). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Тавруючи визвольні рухи Литви, Естонії, України за "колабораціонізм" у Кремлі воліють забути, що в 40-х роках XX століття колишні білогвардійці масово опинялися в лавах СС та Вермахту.
1464324
  Солонський А.Я. Триколос / А.Я. Солонський. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
1464325
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 вересня (№ 167). – С. 4


  Уперше за 73 роки Путін перекреслив принципи Атлантичної хартії, що гарантувала створення повоєнного світопорядку на базі недоторканності території, відмови від використання сили в міжнародних відносинах і створення системи колективної безпеки. Так ...
1464326
  Кульчицький С. Трикольоровий виклик людству // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 7


  Українці і росіяни перед трикольоровим викликом
1464327
  Пришляк О.О. Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею / О.О. Пришляк, А.А. Прус // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 22, № 2. – С. 250-261. – ISSN 1562-3076
1464328
  Аль-Оста А С. Трикомпонентна модель експортної діяльності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 231-220. – ISSN 2218-4511
1464329
  Гребінник Василь Анатолійович Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Гребінник В.А.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1464330
  Качкевич Ю. Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 206-212. – ISSN 2078-340X


  Статтю присвячено дослідженню трикомпонентних іменникових перелічень у творі Філострата “Життя Аполлонія Тіанського”. Розглянуто лексико-семантичні та граматичні особливості іменників, які формують перелічувальні ряди, способи зв’язку між їхніми ...
1464331
  Жуков С.А. Трикоординатний секвентний радіолокатор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 312-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У статті розглядається питання захисту сенквентних РЛС від пасивних перешкод від землі і пропонується нове науково-технічне рішення для побудови трикоординатного секвентного радіолокатора, який забезпечує виявлення і вимірювання трьох координат цілей ...
1464332
  Шкуратов О.І. Трикотажна промисловість України в семирічці / О.І. Шкуратов. – К., 1959. – 33с.
1464333
  Царук В.В. Трикотажні вироби ручної та машинної в"язки / В.В. Царук. – 2-ге вид., із змін. – К., 1987. – 171с.
1464334
  Задорожний М.П. Трикрати / М.П. Задорожний, П.С. Скавронський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 47-48 : фото
1464335
  Страхов Є.М. Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації / Є.М. Страхов, Т.А. Яровий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1464336
  Гончар І. Трикстеріада в українській літературі: структура образу трикстера у поемі І.Я. Франка "Лис Микита" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 80-82. – ISBN 966-594-298-0
1464337
  Гончар І.І. Трикстеріада як проблема українського авангардизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 111-115. – ISBN 966-8188-10-1
1464338
  Кушнір І.А. Трикутна піраміда у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 112с.
1464339
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : вірогідна історія про подію, співану в романсах і описану тут без жодних прикрас / П.А. Аларкон ; пер. з іспанської. – Київ : ДЛВ, 1958. – 80 с.
1464340
  Аларкон П.А. Трикутний капелюх : повісті та оповідання / П.А. Аларкон ; з іспанськ. перекл. Ж. Конєва. – Київ : Дніпро, 1983. – 176 с.
1464341
  Маринович М. Трикутник взаємопомічної любові // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 31-38


  Збірка "Євген Сверстюк - Валерія Андрієвська: Листування".
1464342
  Гаврилюк Ю. Трикутник вогню і смерті // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 22 липня (№ 29)


  1941 рік на Підляшші.
1464343
  Гольник О. Трикутник Володимира Єшкілєва: містико-езотерична стратегія роману "Усі кути трикутника" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 54-59. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1464344
  Сірук М. Трикутник Гутерреша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 грудня (№ 228). – С. 3


  Завдання нового генсека ООН полягатиме в тому, щоб працювати над зміцненням міжнародного права.
1464345
  Кушнір І.А. Трикутник і тетраедр у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1991. – 208с.
1464346
  Бовуа Д. Трикутник Правобережжя: царат, шляхта і народ. 1793-1914 рр. / Даніель Бовуа ; [пер. з фр. З.П. Борисюк]. – Київ : Кліо, 2020. – 870, [2] с. – Покажч. імен : с. 837-868. - Виданл за ініціативи, фін. і творчої підтримки І.Є. Кавича, голови ГО "Підгірці-Шолом". – Бібліогр.: с. 810-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-15-8
1464347
  Говорун К. Трикутник рівноваги. Про партнерство церкви, суспільства і держави і ускладнення політичної картини в цілому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 4


  "Після Майдану церковно-політичні відносини в Україні з двовимірних стали тривимірними. Якщо раніше це була сувора візантійська бінарність "церква-держава", то тепер це вже більш інтригуючий трикутник "церква-суспільство-держава". Як будь-який перехід ...
1464348
  Кушнір І.А. Трикутник у задачах / І.А. Кушнір. – К., 1994. – 104с.
1464349
  Мазурок О.О. Трикутні числа / О.О. Мазурок, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 6-9
1464350
  Зайцев А.К. Трилатерация : производственное (практическое) издание / А.К. Зайцев; ред.: Л.Г. Иванова, Е.А. Евтеева. – Москва : Недра, 1989. – 216 с. – ISBN 5-247-01091-4
1464351
  Шнирков О.І. Трилема європейської інтеграційної моделі для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 23-24
1464352
  Шаров О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 261-275. – ISSN 1684-906Х
1464353
  Гусаков А.А. и др. Трилисник / А.А. и др. Гусаков. – Петрозаводск, 1980. – 78с.
1464354
  Біливода П.М. Трилисник. / П.М. Біливода. – К., 1990. – 106с.
1464355
   Трилистник. – К., 1971. – 80с.
1464356
   Трилистник. – М., 1971. – 274с.
1464357
  Сидоренко Н.Н. Трилистник / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1980. – 239с.
1464358
  Шаповал М. Триліси / М. Шаповал. – Київ, 1981. – 192с.
1464359
   Триллер = Thriller: stories to keep you up all night / Дж. Роллинс [и др.] ; [под ред. Дж. Патерсона ; пер. с англ. Т. Матюхина]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2011. – 650, [3] с. – Пер. изд.: Thriller: stories to keep you up all night / ed.: James Patterson. 2006. – (Книга-загадка. Книга-бестселлер). – ISBN 978-5-699-52099-2


  Содерж.: Новая личность Джеймса Пенни / Ли Чайлд ; Операция "Северный лес" / Дж. Гриппандо ; Эпитафия / Дж. А. Конрат ; Лицо в окне / Х. Грем; Эмпатия / Дж. Сигел ; Влюбленный Ковальски / Дж. Роллинс ; Охота за Дмитрием / Г. Линдс ; Похищение / М. и Д. ...
1464360
  Булгаков М. Триллионер : проза: микрорассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 167-169. – ISSN 0131-2332


  Отдельно изданная часть рассказа "Столица в блокноте". Дата публикации выставлена по дате "материнского" рассказа, т.к. представленная часть в лице "Триллионера" логически выделенна в види мини-главы, а не является произвольно изъятым куском текста
1464361
  Елкин Е.А. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего девона Юга Западной Сибири / Е.А. Елкин; Отв ред. Максимова З.А. – Москва : Наука, 1968. – 156с.
1464362
  Петрунина З.Е. Трилобиты и биостратиграфия тремадока западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петрунина З.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1966. – 30л.
1464363
  Репина Л.Н. Трилобиты нижнего кембрия Юга Сибири (надсемейство Redlichioidea) : Отв. ред. Суворова Н.П. / Л.Н. Репина. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1966. – 204с.
1464364
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства paradoxidae и их значение для стратиграфии кембрийских отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Соловьев И.А.; МВ и ССО СССР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1980. – 22л.
1464365
  Соловьев И.А. Трилобиты семейства и их значение для стратиграфии кембрийских отложений : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Соловьев И.А. ; МВ и ССО СССР , Ленинград. горный ин-т. – Ленинград, 1980. – 22 с.
1464366
  Максимова З.А. Трилобиты среднего и верхнего девона Урала и Северных Мугоджар : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Максимова З. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 22 с.
1464367
  Ергалиев Г.Х. Трилобиты среднего и верхнего кембрия Малого Каратау : монография / Г.Х. Ергалиев; Отв. ред. Соколов Б.С., Покровская И.В. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 211с.
1464368
  Балашова Е.А. Трилобиты среднего и верхнего ордовика и нижнего силура Восточного Таймыра : монография / Е.А. Балашова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 114с. – Библиогр.: с.92-94
1464369
  Левицкий Е.С. Трилобиты среднего ордовика северо-запада Горного Алтая и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Левицкий Е. С.; Моск. геол. развед. ин-т. – М., 1963. – 23л.
1464370
  Вебер В.Н. Трилобиты Туркестана / В.Н. Вебер; Н.К.Т.П.-С.С.С.Р. Всесоюзное геолого-разведочное обьединение. – Москва-Ленинград, 1932. – 157с. – с 4 таблицами
1464371
  Сухово-Кобылина Трилогия : Свадьба Кречинского : Дело : Смерть Тарелкина / Сухово-Кобылина; А.В Сухово-Кобылин. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1938. – 199 с. : 1 л. портр.
1464372
  Марцинкявичюс Ю. Трилогия / Юстинас Марцинкявичюс ; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1987. – 257 с.
1464373
  Свириденко С. Трилогия "Кольцо Нибелунга" Рихарда Вагнера : общедоступный очерк / С. Свириденко [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1907. – 76 с.
1464374
  Хрусталева Н.А. Трилогия "Лунатики" в творчестве Германа Броха / Н.А. Хрусталева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 172 с.
1464375
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Дис... канд. филос.наук: / Борозна Н.Я.; КГУ. – К., 1968. – 319л. – Бібліогр.:л.1-37
1464376
  Борозма Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Борозма Н.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
1464377
  Борозна Н.Я. Трилогия "Первый удар" как утверждение Андре Стиля на позициях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Борозна Н.Я.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
1464378
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1969. – 120с.
1464379
  Смирнова Г.М. Трилогия А.Н. Толстого "Хождение по мукам" / Г.М. Смирнова. – Л., 1976. – 96с.
1464380
  Баранов В.И. Трилогия А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / В.И. Баранов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 79 с.
1464381
  Кенигсберг М.И. Трилогия Александра Гончара "Знаменосцы" : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг М.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1464382
  Круть Ю.З. Трилогия Владимира Минача "Генерация" и пути развития послевоенной словацкой прозы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Круть Ю.З. ; АН УССР , Ин-т лит-ры. – Киев, 1967. – 17 с.
1464383
  Синенко В.С. Трилогия К. Симонова "Живые и мертвые" / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 163с.
1464384
  Тузова Л.А. Трилогия К.А.Федина "Первые радости", "Необыкновенное лето" и "Костер". (Жанр, сюжет, мастерство психол. анализа) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Тузова Л.А. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Фрунзе, 1969. – 23 c. – Бібліогр. : с. 23
1464385
  Старков А.Н. Трилогия Константина Федина / А.Н. Старков. – М., 1989. – 191с.
1464386
  Чуприна И.В. Трилогия Л.Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". / И.В. Чуприна. – Саратов, 1961. – 192с.
1464387
  Пискунов В.М. Трилогия М. Стельмаха / В.М. Пискунов. – Москва, 1966. – 112с.
1464388
  Файнгелеринт Д.М. Трилогия Марии Пуймановой "Люди на перепутьи", "Игра с огнем" и "Жизнь против смерти". : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнгелеринт Д.М.; Лит. ин-т им. А.М.Горького. при Союзе сов. писателей. – М., 1955. – 20л.
1464389
  Боборыкин В.Г. Трилогия Н. Погодина о Ленине / В.Г. Боборыкин. – М : Советский писатель, 1962. – 199 с.
1464390
  Зайцев Н.В. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине / Н.В. Зайцев. – Л., 1960. – 48 с.
1464391
  Фролова Т.Д. Трилогия Н.Погодина о В.И.Ленине. / Т.Д. Фролова. – Махачкала, 1963. – 32 с.
1464392
  Диев В.А. Трилогия Н.Погодина о Ленине / В.А. Диев. – М. : Художественная литература, 1965. – 150 с.
1464393
   Трилогия о Максиме. – М., 1981. – 383с.
1464394
  Реньи А.А. Трилогия о математике / А.А. Реньи. – Москва, 1980. – 376с.
1464395
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. – Москва : Известия, 1977. – 655 с.
1464396
  Бээкман Эмэ Трилогия о Мирьям : романы / Эмэ Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
1464397
  Мартыненко О.П. Трилогия О.Д.Форш "Радищев" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мартыненко О.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 19 с.
1464398
  Анастасьев А.Н. Трилогия Погодина о Ленине на сцене / Анастасьев А.Н. – Москва : Наука, 1964. – 72 с. : ил.
1464399
  Шамбинаго С.К. Трилогия романтизма (Н.В. Гоголь) : [Портр. Н.В. Гоголя - меццотинто с грав. Рундальцова, (по итал. дагерротипу) / С. Шамбинаго. – Москва, 1911. – 159 с., 1 л. портр.(фронт.)


  Содержание: Романтизм символический (Гогоь и Гойя); Романтизм античный (Изображение любви у Гоголя); Романтизм политический (Гоголь и Рим) Ил.: Рундальцов, Михаил Викторович (1871-1935)
1464400
  Костяков В. Трилогия Уильяма Фолкнера / В. Костяков ; под ред. М.Н. Бобровой. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1969. – 104 с.
1464401
  Бодрова М.Л. Трилогия Фридрига Шиллера "Валенштейн" : Автореф... канд. филол.наук: / Бодрова М. Л.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1464402
  Заманский Л.А. Трилогия Эдуарда Багрицкого "Последняя ночь" : учеб. пособ. : (проблематика и поэтика) : Багрицкий Эдуард Георгиевич, о нем / Л.А. Заманский ; М-во просвещения РСФСР, Челябинский гос. пед. ин-т. – Челябинск : [Челябинский пед. ин-т], 1974. – 101 с. – Библиогр.: с. 99-100 (32 назв.)
1464403
  Манченко О.Г. Трилогия Юрия Смолича "Дитинство", "Наші тайни", "Вісімнадцятилітні" : Автореф... канд. филол.наук: / Манченко О.Г.; Киев. гос. пед. им-н им. А.М.Горького. – К., 1966. – 20л.
1464404
  Козлова О.В. Трилогия Я.Коласа ("В полесской глуши", "В глуби Плесья", "На перепутье") : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Козлова О.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 16 с.
1464405
  Бээкман Эмэ Трилогия. Маленькие люди / Эмэ Бээкман; авториз. пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Художественная литература, 1976. – 575 с.
1464406
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского / Сухово-Кобылин. – Москва, 1966. – 383с.
1464407
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. / Сухово-Кобылин. – М, 1955. – 276с.
1464408
  Сухово-Кобылин Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / Сухово-Кобылин. – М-Л, 1927. – 560с.
1464409
  Сухово-Кобылин В А. Трилогия. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. / В А. Сухово-Кобылин, . – М-л, 1949. – 224с.
1464410
  Романенко Я.А. Трилогія "Володар перснів": історичне підгрунтя легенди // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 629-638
1464411
  Мазуркевич О.Р. Трилогія високих рубежів / О.Р. Мазуркевич. – К, 1982. – 152с.
1464412
  Сайковська О. Трилогія про "ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 144-150. – ISSN 2307-2261
1464413
  Зайчук О. Трилогія професора А. О. Селіванова [рецензія] / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 291-293. – ISSN 1026-9932
1464414
  Стюнкель Т.Б. Трилонометрический метод определения жестскости воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стюнкель Т.Б.; МВО СССР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1952. – 12 с.
1464415
  Дюморье Д. Трильби : роман / Джордж Дюморье ; пер. с пнгл. Т.И. Лещенко-Сухомлиной. – Москва : Государственной изжательство художественной литературц, 1960. – 334 с.
1464416
  Дюморье Д. Трильби / Д. Дюморье. – М., 1993. – 381с.
1464417
   Тримає час незламане перо : (до ювілею невтомного дослідника духовних скарбів М.К. Дмитренка) / Дяченко-Король, Т. Гнаткович, Л. Повх, М. Белей, С. Готько, Н. Іванчо, Я. Корінь, О. Опачко, М. Федорка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 5 (128). – С. 58-60
1464418
  Грабчук Г. Тримаймося завжди разом! // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 3


  Для всіх природничих факультетів Університету, що здійснювали набір абітурієнтів за напрямом «фізика», вступна кампанія 2015 р. була особливо непростою. Адже загальна кількість випускників шкіл, що складали ЗНО з фізики, виявилася меншою, ніж кількість ...
1464419
   Тримайся "Тесла"! // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  На базі НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського відкрили RnD-центр (Research&Development) із сучасним програмним забезпеченням. Там студенти розроблятимуть нові моделі електробайків та електрокарів.
1464420
  Богданович Лілія Тримайте у теплі голову й ноги / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
1464421
  Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 446-451. – ISSN 1026-9932
1464422
  Танасевич О. Тримання під вартою не дорівнює позбавленню волі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-21 січня (№ 1/2). – С. 11. – ISSN 1992-9277
1464423
  Ігнатюк І. Тримання під вартою особи у період від закінчення досудового розслідування до початку підготовчого судового засідання / І. Ігнатюк, О. Комарницька // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 49-59


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1464424
  Даль А.Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні = Detention as a measure of restraint in criminal procedure : монографія / Даль Адам Лаврентійович, Абламський Сергій Євгенович ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС ; Панов, 2017. – 237, [1] с. – Присвячується 100-річчю початку підготовки охоронців правопорядку у Харкові (1917-2017 рр.). - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-237 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження" = Series "The investigator and detective"s library: paticipants of criminal procedure). – ISBN 978-617-7474-67-7
1464425
  Яремчук Андрій Тримати хвилю : відчуття своєї національної приналежності в українців поглиблюється // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1464426
  Павличко Я. Тримаючись пальців Божої руки : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 162-170. – ISSN 0208-0710
1464427
  Суворов Б.В. Тримеллитовая кислота и полимеры на ее основе. / Б.В. Суворов. – Алма-Ата, 1975. – 288с.
1464428
   Триметазидин в практике семейного врача: единичный взгляд на проблему / К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Е.Я. Николенко, М.В. Мартыненко, Е.Е. Николенко, А.С. Кратенко, В.П. Кандыба, Л.В. Ларичева, Н.К. Александрова, Л.В. Беляева, Л.В. Беляева // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 2 (11). – C. 49-54. – ISSN 2415-3060
1464429
  Григорян Миша Шмавонович Триметаллилборан в аллилбор-ацетиленовой конденсации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Григорян Миша Шмавонович; АН СССР. Ин- орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 22л.
1464430
  Журавель К.Ф. Триметилсилілгалогени в реакціях гетероциклізації: квантово-хімічне дослідження / К.Ф. Журавель, О.Б. Роженко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 116
1464431
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Додаток: л. 165-201. – Бібліогр.: л. 125-164
1464432
  Остапчук Є.М. Триметилсилілхлорид в реакції Біджинеллі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Остапчук Євген Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1464433
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1464434
  Наумчик В.С. Триметилсилілхлорид в реакції Фрідлендера : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Наумчик Василь Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 102 л. – Бібліогр.: л. 87-102
1464435
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Рябухін С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 265л. + Додатки: л.199-265. – Бібліогр.: л.167-198
1464436
  Рябухін С.В. Триметилхлорсилан - перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03 - Органічна хімія / Рябухін С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1464437
  Мушкетик Л.Г. Тримовний словник з лінгвістичної термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 429-431. – ISSN 2075-437X


  Продовження назви: Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. . - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 521 ...
1464438
  Ільїн В.В. Тримурті // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 69. – ISBN 966-316-069-1
1464439
   Тринадесет века България : Историческа библиография. – София, 1980. – 401с.
1464440
  Богданов И. Тринадесет века бьлгарска литература / И. Богданов. – София
1. – 1983. – 439с.
1464441
   Тринадесет века в мир и бран. – София
Т. 1. – 1978. – 212 с.
1464442
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
1. – 1983. – 210 с.
1464443
   Тринадцатая Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. – Таллин
2. – 1983. – 136 с.
1464444
   Тринадцатая Всесоюзная пушкинская конференция. 6-8 июня 1961 года. – Л., 1961. – 12 с.
1464445
   Тринадцатая выставка московских художников: книги : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 143 с.
1464446
  Самчук И.А. Тринадцатая гвардейская / И.А. Самчук. – 2-е изд. доп. – М, 1971. – 280с.
1464447
  Лепин И.З. Тринадцатая группа / И.З. Лепин. – Пермь, 1980. – 286с.
1464448
  Конюхов Г.А. Тринадцатая конференция РКП / Г.А. Конюхов. – М, 1951. – 68с.
1464449
  Конюхов А Г. Тринадцатая конференция РКП / А Г. Конюхов. – М, 1956. – 72с.
1464450
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 241 с.
1464451
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 241 с.
1464452
   Тринадцатая научная конференция "Общество и государство в Китае" : тезисы и доклады. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 241 с.
1464453
   Тринадцатая научно-техническая конференция, май 1963 года : Тезисы докл. – Москва, 1963. – 140с.
1464454
  Бораненков Н.Е. Тринадцатая рота / Н.Е. Бораненков. – М.
кн.1. – 1974. – 423с.
1464455
  Рампа Тринадцатая свеча = The thirteenth candle. My visit to venus : Мой визит на Венеру / Рампа, Лобсанг; Пер. с англ. Т.Титова, В.Трилис, О.Снитко и др. – Київ : Софія, 1997. – 256с. – ISBN 5-220-00049-7
1464456
  Варжапетян В.В. Тринадцатая страсть / В.В. Варжапетян. – Москва, 1988. – 366с.
1464457
  Холопов Г.К. Тринадцатый / Г.К. Холопов. – Москва, 1958. – 48с.
1464458
  Вибе Ф.И. Тринадцатый вариант / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1968. – 40с.
1464459
   Тринадцатый всемирный конгресс по птицеводству. – К., 1966. – 632с.
1464460
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1958. – 285с.
1464461
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1971. – 222 с.
1464462
  Лоскутов М.П. Тринадцатый караван / М.П. Лоскутов. – Москва, 1984. – 286с.
1464463
  Малышев А.А. Тринадцатый кордон : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 240 с.
1464464
   Тринадцатый Ленинградский семинар по космофизике : материалы семинара. – Ленинград : Издательство ФТИ АН СССР, 1983. – 203 с.
1464465
  Воробьев Е.З. Тринадцатый лыжник / Е.З. Воробьев. – Москва, 1983. – 32с.
1464466
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Материалы по истории химии и биологии. – Москва, 1971. – 64с.
1464467
   Тринадцатый Международный конгресс ио истории науки СССР, Москва, 18-24 августа 1971. Сборник секционных тезисов (Дополнения). – Москва, 1971. – 72с.
1464468
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История античной науки и техники. – Москва
Секция № 3. – 1971. – 24с.
1464469
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История биологических наук (включая теоретические основы медицины). – Москва
Секция № 9. – 1971. – 136с.
1464470
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. История средневековой науки и техники. – Москва
Секция № 4. – 1971. – 40с.
1464471
   Тринадцатый Международный конгресс по истории науки. Подсекция. История и перспективы развития системного подхода и общей теории систем. – Москва
Секция № 1. – 1971. – 52с.
1464472
  Балабин С.П. Тринадцатый пикет : повести / Станислав Балабин ; [худож. С. Черкасов]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 304 с. : ил.
1464473
  Искандер Фазиль Тринадцатый подвиг Геракла / Искандер Фазиль. – Москва, 1966. – 137 с.
1464474
   Тринадцатый праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1972. – 142с.
1464475
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : драма в 2 ч. / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1981. – 64 с. : портр. – (Сегодня на сцене)
1464476
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель : пьесы / Азат Абдуллин ; [худож. А. Рюдстедт]. – Москва : Советский писатель, 1991. – 170, [2] с : ил.
1464477
  Абдуллин А.Х. Тринадцатый председатель. Последний патриарх : [пьесы] / Азат Абдуллин. – Москва : Искусство, 1986. – 119 с. – (Сегодня на сцене)
1464478
  Смирнов В. Тринадцатый рейс / В. Смирнов. – М., 1968. – 288с.
1464479
  Тарутин О.А. Тринадцатый сезон / О.А. Тарутин. – Л., 1989. – 315с.
1464480
   Тринадцатый стул. – Ташкент, 1986. – 206с.
1464481
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – [Москва] : Госполитиздат, 1949. – 72 с. – (Съезды и конференции ВКП(б))
1464482
  Корогодский О. Тринадцатый съезд РКП / О. Корогодский. – М, 1950. – 72с.
1464483
  Колесников А.К. Тринадцатый съезд РКП(б) / А.К. Колесников. – Москва, 1956. – 87с.
1464484
   Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. – Москва, 1963. – 884с.
1464485
   Тринадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). 23-31 мая 1924 г.. – Москва, 1924. – 765с.
1464486
  Якубовский А.П. Тринадцатый хозяин / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1971. – 158с.
1464487
  Кычаков И.С. Тринадцать / И.С. Кычаков. – М., 1971. – 127с.
1464488
  Ошанин Л.И. Тринадцать баллад / Л.И. Ошанин. – М, 1987. – 31с.
1464489
  Крылов И.А. Тринадцать басен / И.А. Крылов. – Л., 1972. – 36с.
1464490
  Василев В. Тринадцать веков Болгарии / В. Василев. – София : Пресс, 1981. – 126, [2] с.
1464491
  Сычевский В.П. Тринадцать градусов к востоку от Гринвича. / В.П. Сычевский. – К., 1983. – 432с.
1464492
  Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии : Хрестоматия с комментариями по курсу "Введение в психологию" / Е.Е. Соколова. – 3-е изд. – Москва : Смысл, 1997. – 653с. – (Психология для студента). – ISBN 5-89357-007-3
1464493
  Кузнецова Л.И. Тринадцать загадок неба / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1967. – 168 с.
1464494
  Дряхлова Валентина Тринадцать источников Карловых Вар // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 32-35
1464495
  Васильев В.В. Тринадцать лекций по основам вариационного исчисления / В.В. Васильев. – Иркутск, 1989. – 103с.
1464496
  Баруздин С.А. Тринадцать лет : повести и рассказы : для сред. возраста / С.А. Баруздин ; предисл. М. Прилежаевой ; ил. Л. Дурасов. – Москва : Детская литература, 1968. – 270 с. : ил.


  Содерж.: Повести: Новые дворики; Только не завтра; Первое апреля - один день весны; Какое оно, море?; Рассказы; Лето, очень плохое лето; Тринадцать лет; Лесной рассказ; Ее зовут Елкой; Верить и помнить; Из книги "Повести о женщинах".
1464497
  Березюк Н.М. Тринадцать лет без университета. Под дамокловым мечом реформ / Н.М. Березюк, Г И. Левченко, Р.П. Чигринова // Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. – Харьков : Тимченко А.Н., 2006. – С. 79-112. – ISBN 966-8661-15-X


  28-31 декабря 1925 г. в Киеве в помещении Всенародной библиотеки, которая выступила координатором деятельности библиотек, состоялась Первая конференция научных библиотек. С докладом "Организация сети научных библиотек и ближайшие задачи в их работе" ...
1464498
  Плисецкая М.М. Тринадцать лет спустя : сердитые заметки в тринадцати главах / Майя Плисецкая. – Москва : АСТ ; Новости, 2008. – 160с., [ 104с. илл. ] : фот. – ISBN 978-5-17-045344-3
1464499
  Андропов С. Тринадцать мальчишеских лет : повесть / С. Андропов; Андронов С. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 132 с.
1464500
  Пчелкин А.А. Тринадцать месяцев / А.А. Пчелкин. – М, 1972. – 95с.
1464501
  Полторакин В.В. Тринадцать подснежников. / В.В. Полторакин. – Новосибирск, 1964. – 191с.
1464502
  Гранин Д.А. Тринадцать ступенек / Д.А. Гранин. – Ленинград, 1984. – 304с.
1464503
  Дмитриев Ю.Д. Тринадцать черных кошек / Ю.Д. Дмитриев. – Москва : Детская литература, 1988. – 239 с.
1464504
  Рильський М.Т. Тринадцята весна / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 69с.
1464505
   Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки : 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-918-6
1464506
   Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад оргком.: Воловенко Ю.М. (голова), Войтенко З.В., Запорожець О.А. та ін. ; редкол.: Кукуєв М. та ін.]. – Київ, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч. авт.: с. 220-223. – Бібліогр. в кінці ст.
1464507
  Конюхов А Г. Тринадцята конференція РКП / А Г. Конюхов, . – Київ, 1957. – 68с.
1464508
  Кізілова Н.О. Тринадцяте засідання Балтійського відділу Групи експертів Організації Об"єднаних Націй з географічних назв : інформація // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 52-53 : Фото
1464509
  Ісаєнко Ж.І. Тринадцятий з"їзд КП (б) У / Ж.І. Ісаєнко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 144с.
1464510
  Корогодский О. Тринадцятий з"їзд РКП / О. Корогодский. – К, 1950. – 68с.
1464511
  Пилипчук О.Я. Тринадцятий міністр шляхів сполучення Російської Імперії Гюббенет Адольф Якович (1831-1901 рр.) / О.Я. Пилипчук, О.Г. Стрелко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 39-52. – ISSN 2415-7422
1464512
  Авраменко О. Тринадцятий, або Шлях до себе // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISBN 966-8917-08-1


  Проекти Віктора Сидоренка (український живописець, куратор, педагог, автор об"єктів і фотокомпозицій, також наукових і публіцистичних текстів).
1464513
   Тринадцятого січня відсвяткував своє 80-річчя Василь Якович Тацій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 1-23 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 1992-9277
1464514
  Гринько Д.Г. Тринадцять / Д.Г. Гринько. – Москва, 1943. – 39с.
1464515
  Калинець І.М. Тринадцять алогій. Міф про казака Мамая Ладі і марені : поезії / І.М. Калинець. – Київ, 1991. – 223 с.
1464516
  Сичевський В.П. Тринадцять градусів на схід від Грінвіча / В.П. Сичевський. – К, 1988. – 685с.
1464517
  Цибульник В. Тринадцять днів до змін. На Західних Балканах починається нова хвиля виборів, і першими вони пройшли в Косово // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Шостого жовтня в Косово відбулися четверті позачергові парламентські вибори. 1937869 громадян обирали 120 депутатів Скупштини Косово з 1060 кандидатів, які представляли майже 20 партій, чотири коаліції і одного незалежного кандидата. Згідно з ...
1464518
  Кристі А. Тринадцять загадкових випадків = The thirteen problems / Агата Кристі ; пер. [з англ.] Віктора Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008. – 235, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: London: Harper CollinsPublishers, 2002. – ISBN 978-966-14-0014-5
1464519
  Малаков Д. Тринадцять київських зустрічей із Городецьким : [путівник] / [Дмитро Малаков ; Авт. фотогр.: Дмитро Малаков, Зоя Білаш, Антон Довбуш та ін.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 61, [3] с. : іл. – На обкл.: 13 київських зустрічей із Городецьким. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. 2008 р. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-336-4
1464520
  Ткаченко Л.В. Тринадцять музик / Л.В. Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 191 с.
1464521
  Петровац І. Тринадцять підлітків, один собака і директор / І. Петровац. – Ужгород, 1985. – 159с.
1464522
  Круглов Ю.М. Тринадцять подвигів Геракла / Ю.М. Круглов. – К, 1986. – 111с.
1464523
  Шолом-Алейхем Тринадцять сполучених штатів / Шолом-Алейхем. – Харків, 1928. – 76 с.
1464524
  Слапчук В. Тринадцять способів дивитися на чорного дрозда // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.22-82.
1464525
  Ренн Л. Трини / Л. Ренн. – М., 1958. – 336с.
1464526
  Белый Э.Л. Тринидад и Тобаго / Э.Л. Белый. – М., 1984. – 62с.
1464527
  Фетисов А.С. Тринидад и Тобаго. / А.С. Фетисов. – М, 1975. – 76с.
1464528
  Железнякова О.М. Тринитарный подход к выбору методов обучения / О.М. Железнякова, Л.И. Петриева // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 146-153. – ISSN 2073-8536


  В статье кратко описывается инновационная тринитарная классификация методов обучения, осмысление и принятие которой значительно упрощает процедуру выбора методов обучения на уроке в сравнении с традиционным подходом In article innovative trinitarny ...
1464529
  Герасименко Арсеній Тринідад. Солодкий спадок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1464530
  Попов В.Ю. Тринітарна ідентологія трактату Северина Боеція "Liber de trinitate" // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 54-62. – ISSN 2075-1443
1464531
   Тринітрато-трис-дифенілфосфорилбензамід лантаноїди (III) як основа для створення люмінофорних матеріалів / Н.С. Каряка, В.О. Труш, С.С. Смола, Є.М. Фадєєв, Є.В. Одинець, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 85-94. – ISSN 1025-6415
1464532
  Ауэрбах Л.Д. Трио Чайковского "Памяти великого художника" : путеводитель / Л.Д. Ауэрбах. – Москва : Музыка, 1977. – 60 с. : нот. ил. – (Путеводитель по операм и балетам)
1464533
   Триодион си ест Трипеснец с[вя]той великой четырдесятници, от еллинского изследован / Благословением же и повелением преподобнейшего в Бозе Его Милости Господина Отца Иосифа Трызни архимандриты Печерския Киевския и проч. – Третее типом издадеся [3-е вид.]. – Киев (Київ) : В с[вятой] Великой Чудотворной Лавре Печерской Кивской, 1648. – [12], 880 с.
1464534
   Триодион, сиесть: Трипеснець, святой великой Пятидесятницы Пентикостарион, еже есть Пятидесятница нареченной от эллинского благословением исследеван и тщанием преподобнейшего Петра Могилы. – К., 1630. – 1200с.
1464535
  Нейман М.С. Триодные и тетродные генераторы сверхвысоких частот / М.С. Нейман. – Москва, 1950. – 284с.
1464536
  Терентьев С.Н. Триодные передатчики дециметровых волн / С.Н. Терентьев, В.Ф. Картавых. – Киев : Техніка, 1967. – 410 с.
1464537
  Graven G. Триодные усилители с дисковым спаем / G. Graven. – М., 1959. – 15с.
1464538
  Тарасов Ф.И. Триоды. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1965. – 32с.
1464539
  Рукавишников И.С. Триолеты любви и вечности / Иван Рукавишников. – Москва : Московское книгоиздательство, 1914. – 151 с. – ([Сочинения] ; [Кн. 17])


  [Сочинения] [Текст] / Иван Рукавишников. - Санкт-Петербург, [1901-1925]. - 18-25 см. Место изд. кн. 1-8: Санкт-Петербург ; кн. 9-17, 19-20: Москва; кн. 18: Нижний Новгород Изд-во кн. 4: "Содружество" ; кн. 5-7 : тип. т-ва "Общественная польза" ; кн. ...
1464540
  Лісняк В.С. Триортогональна система головних векторних полів інерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 128-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується диференціальна динаміка розподілу мас у тривимірному евклідовому просторі. Одержано зручні обчислювальні формули для диференціальних інваріантів головних векторних полів інерції та відповідних їм комплексів прямих.
1464541
  Толочко Д.В. Трипіллєзнавство як окрема галузь української історіографії і складова національної історичної науки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 135-140. – ISBN 966-614-021-7
1464542
  Синельников Л. Трипілля / Л. Синельников. – К., 1959. – 94с.
1464543
  Сегеда С. Трипілля в етнокультурній історії України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 135-137. – ISBN 978-966-439-357-4
1464544
  Мельник Андрій Трипілля для науковців? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1464545
  Губерначук С. Трипілля і українська мова / С. Губерначук. – Київ : Фенікс, 2005. – 232с. – ISBN 966-651-227-0
1464546
  Корнілов Б. Трипілля. / Б. Корнілов. – Харків, 1935. – 80с.
1464547
  Глазовий Андрій Трипілля. Давнє і дивне : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-94 : Фото
1464548
  Будько Євген Трипілля. Живе і тепле : Всім сувенірам сувенір / Будько Євген, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 96-98 : Фото
1464549
  Глазовий Андрій Трипілля. Зриме : Україна чудес / Глазовий Андрій, Тимочко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 99 : Фото
1464550
  Будько Євген Трипілля. Люди й черепки : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 138-143 : Фото
1464551
  Біленко Василь Трипілля. Тіні забутих предків. Вони повертаються : експедиція // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-69 : Фото
1464552
  Відейко М. Трипілля: міжнародні дослідження останнього десятиліття // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 2-11
1464553
  Подобєд О. Трипільська археологічна культура // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 16-20
1464554
   Трипільська культура. – К.
1. – 1940. – 594с.
1464555
  Пассек Т.С. Трипільська культура : науково-популярний нарис / Т.С. Пассек. – Київ : Академія Наук УРСР, 1941. – Дефект. кн.: № 43678 - відс. стор. 75-83; тит. лист
1464556
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура : спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2007. – 417с. – ISBN 978-966-03-4005-3
1464557
  Овчинников Е.В. Трипільська культура Канівського Подніпров"я (етапи В ІІ - С І) / Е.В. Овчинников ; [відп. ред. О.Г. Корвін-Піотровський] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 387-404. – ISBN 978-617-7122-28-8
1464558
   Трипільська культура на Україні. – К.
1. – 1926. – 211с.
1464559
  Бурдо Н.Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2008. – 416с., 32 с. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-4006-0
1464560
  Михайлова Н. Трипільська культура: нові відкриття проти старих ілюзій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 12


  "Кажуть що в археології, як у медицині і футболі, розбираються всі. Особливо це стосується трипільської культури. Її поціновувачі (від колекціонерів, композиторів і поетів, до колишніх президентів) вважають себе справжніми експертами, ведуть ...
1464561
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільська міфологія : Короткий словник термінів / Юрій Мосенкіс. – Київ : Дослідницький семінар "Мова та історія", 2003. – 76 с. – (Трипільська культура-українська мова ; Вип. 1)
1464562
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – C. 6-13. – ISSN 1728-6875
1464563
  Годенко-Наконечна Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Годенко-Наконечна Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1464564
  Желага Д. Трипільська спадщина Середнього Дністра: загроза руйнації та рятівна діяльність / Д. Желага, І. Радомський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається стан археологічних пам"яток території середньої течії Дністра, проблеми антропогенного чинника їхнього руйнування та шляхи виходу з цієї ситуації. Вказано коротку історію досліджень пам"яток Трипільської культури. Також розглядається ...
1464565
  Стаховський Дмитро Трипільська толока : Україна/фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 14-17 : фото
1464566
  Чабанюк Владислав Трипільська толока / Чабанюк Владислав, Плиска Олексій // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 72-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1464567
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1929. – 35 с.
1464568
  Первомайський Л.С. Трипільська трагедія : поема / Л.С. Первомайський. – Київ, 1938. – 28 с.
1464569
  Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / Михайло Відейко. – Київ : Наш час, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 966-8174-34-8
1464570
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – 2012. – 77 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1464571
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 7 (10), липень. – 2012. – 109 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1464572
   Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2010-
Вип. 8 (11), серпень. – 2012. – 105 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1464573
  Губерначук С. Трипільська цивілізація і українство // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 67-72
1464574
   Трипільська цивілізація у спадщині України : Конференція присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Києві 30-31 травня 2003 р.). – Київ : Просвіта, 2003. – 328 с. – ISBN 966-7551-87-3
1464575
  Колесников О.Г. Трипільське домобудівництво // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 0235-3490
1464576
  Рогожа М. Трипільське поселення Красноставка: до історії відкриття та дослідження // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 9-18. – ISSN 1998-4634
1464577
   Трипільський Олександр Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483. – ISBN 978-966-439-754-1
1464578
  Мосенкіс Ю.Л. Трипільський прасловник української мови / Ю.Л. Мосенкіс. – Київ : НДІТІАМ, 2001. – 80 с.
1464579
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1464580
  Таранець В.Г. Трипільський субстрат: фонетичні ознаки в давньоєвропейських мовах / В.Г. Таранець, І.А. Черняєва // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 268-274. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Запропоновано порівняльне дослідження фонетичних явищ давньоєвропейських мов, результатом якого є узагальнення архаїчних рис, що зберігалися в українській мові під впливом трипільського субстрату, та на їх основі висунуто припущення про прабатьківщину ...
1464581
  Мулярчук І.Ф. Трипільські поселення VI-III тис. до хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 166-180. – ISBN 978-966-171-218-7
1464582
  Шмаглій М.М. Трипільські протоміста / М.М. Шмаглій, М.Ю. Відейко // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 52-63. – ISSN 0235-3490
1464583
  Самборський Р. Трипільські світоглядні витоки української правної культури // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 20-21
1464584
  Конча С. Трипільські слова в українській мові? (з приводу нових книжок Ю. Мосенкіса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 8-11. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Українська мова (як і більшість інших мов світу) заховує у своєму словнику певний відсоток слів невідомого походження. Таємницю походження деяких з них намагається розв"язати український мовознавець Юрій Мосенкіс. Під критичним кутом зору розглядаються ...
1464585
  Стаховський Дмитро Трипільці з"їли 100 кіло вареників : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-33 : Фото
1464586
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.02.04 / Білий В. О.; КУ ім. Т. Шевченка, механіко-математичн. фак-т. – К., 1996. – 162л. – Бібліогр.:л.152-162
1464587
  Білий В.О. Триплети плоских хвиль в двофазних середовищах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Білий В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 18 с.
1464588
  Чибисов А.К. Триплетные состояния и процессы переноса электрона в пигментах и красителях. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Чибисов А.К.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 35л.
1464589
  Продан Е.А. и др. Триполифосфаты и их применение / Е.А. и др. Продан. – Минск, 1969. – 534с.
1464590
   Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки = Tripolye culture in Ukraine: the giant-settlement of Talianki : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 255, [1] с. : ил., табл. + 2 отд. л. чертежей. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-02-4944-8


  Книга является результатом полевых и теоретических археологических исследований, освещающих различные аспекты жизни крупного трипольского поселения, а также быта и уровня технологии носителей данной археологической культуры.
1464591
  Корвин-Пиотровский Трипольская культура на территории Украины // Трипольская культура в Украине. Поселение - гигант Тальянки : [сборник статей] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; [отв. ред.: А. Корвин-Пиотровский, Ф. Менотти]. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – С. 20-22. – ISBN 978-966-02-4944-8
1464592
   Трипольская трагедия, 1923. – 91с.
1464593
  Дубасов М. Трипольская трагедия : из воспоминаний участника Трипольской битвы / М. Дубасов. – Москва : Госвоениздат, 1938. – 96 с. : илл. – (Библиотека красноармейца)
1464594
  Виноградова Н.М. Трипольские племена Пруто-Днестровского междуречья в период расцвета. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Виноградова Н.М.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
1464595
  Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных рекон.в археологии. / А.Г. Колесников. – К., 1993. – 152с.
1464596
  Чумак П.Я. Трипс бегонієвий (Thysanoptera, Thripidae) в оранжереях Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна та заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 4. – С. 118-120. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження видів бегоній трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall та екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные о повреждении бегоний трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall и экологически ...
1464597
  Чумак П.Я. Трипс гладіолусовий (Thysanoptera, Terebrantia) на заходи управління його чисельністю // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1605-6574


  Наведено дані щодо пошкодження сортів гладіолуса трипсом (Thrips simplex Morison). Описано екологічно безпечний метод захисту рослин від цього шкідника. Приведены данные относительно повреждения сортов гладиолуса трипсом (Thrips simplex Morison). ...
1464598
  Халилов Б.Б. Трипс на хлопчатнике и меры борьбы с ним в условиях Азербайджанской ССР : Автореф... канд.биол.наук: / Халилов Б.Б.; М-во сельского хозяйства СССР.Груз.ордена Труд.Красн.Знам.с-х.ин-т. – Кировобад, 1957. – 15л.
1464599
  Чумак П.Я. Трипси (Thripidae, Thysanoptera) - шкідники рослин-інтродуцентів захищеного грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень поширення трипсів в оранжереях України та їх трофічні зв"язки.
1464600
  Барановський Михайло Миколайович Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль : Автореф. дис. ... доктора сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Барановський М.М.; Укр. акад. аграрних наук. – Київ, 2003. – 31 с. – Бібліогр.: 36 назв
1464601
  Корольков Д.М. Трипсы живущие на наших злаках. (Thysanoptera s. Physopoda - бахромчатокрылые или пузыреногие) / Д.М. Корольков. – [Москва] : [Типо-литогр. В. Рихтер], 1910. – С. 192-206
1464602
  Дядечко Н.П. Трипсы, или бахромчатокрылые насекомые / Н.П. Дядечко. – Киев, 1964. – 388с.
1464603
  Есенин С.А. Триптих / С.А. Есенин. – Берлин. – 29с.
1464604
  Урумов В. Триптих / В. Урумов. – Пловдив, 1961. – 74с.
1464605
  Українка Леся Триптих / Леся Українка ; [уклад.: Л.І. Мшщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львівськ. держ. ун-ті, 1981. – 94 с. : 8,5х6 см. – У вид. також: Леся Українка / Іван Франко. - Мініатюрне видання
1464606
  Спешнев А.В. Триптих / А.В. Спешнев. – Москва, 1986. – 236с.
1464607
  Пагутяк Галина Триптих : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 2-6. – ISSN 0130-1608
1464608
  Єременко О. Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича


  У статті розглядаються особливості міфопоетичного мислення, риси ідіостилю Б.І. Антонича на прикладі триптиха віршів, присвячених Різдву
1464609
  Вовк В. Триптих до циліндрових картин Юрія Соловія = Triptico as telas cilindricas de Jurij Solovij / Віра Вовк. – Rio De Janeiro : Companhia brasileira de artes graficas, 1982. – 72 с. : кольор. іл. – Текст парал. укр., португ..— Вих. дан. португ.
1464610
  Гром"як Р. Триптих із літературознавства в надвечір"я
1464611
  Лесскис Г.А. Триптих М.А. Булгакова о русской революции : "Белая гвардия". "Записки покойника". "Мастер и Маргарита": Комментарии / Г.А. Лесскис. – Москва : ОГИ, 1999. – 432с. – ISBN 5-900241-35-1
1464612
  Коломієць Л. Триптих П. Тичини "На могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 382-391


  У статті розглядається англомовний переклад поетичного триптиху Павла Тичини "На могилі Шевченка", виконаний Михайлом Найданом. Досліджуються можливості донесення до іншомовного читача поетики та проблематики цього триптиху-роздуму П. Тичини про долю ...
1464613
  Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1464614
  Васюк Л. Триптих у свічаді : Автобіографічний роман / Леонід Васюк. – Чернівці, 2000. – 562с. – ISBN 966-7618-26-9
1464615
  Ермолаев Юрий Сергеевич Триптофановая фосфоресценция при комнатной температуре и структурное состояние белков и биологических мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Ермолаев Юрий Сергеевич; АН БСС, Ин-т фотобиологии. – Минск, 1985. – 20л.
1464616
  Васенев В.И. Триптофансодержащие пептиды пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 02079 / Васенев В.И.; МГУ. – М, 1970. – 15л.
1464617
  Супрун Л.В. Триразовий повтор у комунікативному синтаксисі І. Франка-Вісниківця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1464618
  Іларіон Трираменний хрест зо скісним підніжком - національний хрест України : історично-археологічна студія з 41-м малюнком / Іларіон. – Вінніпег : Вид-во Укр. греко-православн. митрополії в Канаді, 1951. – 100 с. : іл.
1464619
   Трис-тетрахлороиминодифосфаты РЗЭ / В.В. Скопенко, А.О. Гудима, В.Л. Рудзевич, В.А. Калибабчук // Докл. АН УССР. Сер Б. : АН УССР, 1990. – №4
1464620
  Квятковскі Є. Трисекторна структура зайнятості та економічного розвитку: порівняльний аналіз Польщі та України за 1990-2013 роки / Є. Квятковскі, А. Кжентовска // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-154 : table. – Bibliogr.: 8 refs. – ISSN 1605-7988
1464621
  Філоретова М. Трискладовий текст обгрунтованості втручання у право на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 298-299
1464622
  Любімова О.В. Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років XIX століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 429-435


  У статті розглянуто західноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Зокрема досліджено трискладові розміри. У сегменті трискладових форм традиційно превалювали амфібрахічні, а саме-Амф2, Амф3, Амф4 та різностоповики. Домінував чотиристоповий ...
1464623
  Любімова О. Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 131-155. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1464624
   Триста веков искусства. – М., 1976. – 327с.
1464625
   Триста двадцать лет старокалмыцкой письменности. – Элиста, 1970. – 236с.
1464626
  Брандис Е.П. Триста двадцать пять лет со дня рождения Мольера / Е.П. Брандис. – Л., 1947. – с.
1464627
  Никольский Б.Н. Триста дней ожидания. / Б.Н. Никольский. – М, 1964. – 160с.
1464628
  Лукаш І.М. Триста днів подвигу: Докум. повість / І.М. Лукаш. – Дніпропетровськ, 1974. – 7-96с.
1464629
  Петрищев А.Б. Триста лет / А.Б. Петрищев. – 4-е изд. – Москва : Тип. Т-ва "Задуга", 1917. – 98 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1464630
  Петрищев А.Б. Триста лет (1606-1906) / А.Б. Петрищев. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Типо-лит "Энергия", 1908. – 115 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1464631
  Петрищев А.Б. Триста лет 1606-1906 / А.Б. Петрищев. – Санкт-Петербург : Тип. В. Ревитцера, 1906. – 80 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
1464632
  Волчкова Н. Триста лет и три года. Реформа РАН не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 3


  Первая острая фаза противоборства научного сообщества и инициаторов скандального законопроекта реформирования РАН, свалившегося ученым как снег на голову в разгар лета, похоже, завершилась. Началась позиционная борьба.
1464633
  Богуславский Е.С., Власовский И.О. Триста лет под державою Дома Романовых 1613-1913 / Е.С. Богуславский, И.О. Власовский. – Киев : Изд. Управления киевс.учебного окр. ; [Тип.Т-ва И.Н.Кушнерев и К*], 1913. – 64 с.


  2-ой автор: Власовский, Иван Федорович (1883-1969)
1464634
  Кревська Триста літ до весни : поезія: вірші / Кревська, М.) Г.(Кононенко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 4-6. – ISSN 2075-1222
1464635
  Капелюшний Л. Триста метрів до війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 10


  Збройне протистояння Нагірного Карабаху і Азербайджану.
1464636
  Владимов М.В. Триста метров на запад / М.В. Владимов. – Москва, 1971. – 79с.
1464637
  Стефановский П.М. Триста неизвестных / П.М. Стефановский. – Москва, 1968. – 304с.
1464638
  Стефановский П.М. Триста неизвестных. / П.М. Стефановский. – 2-е изд. – М, 1973. – 319с.
1464639
  Антонюк Д. Триста п"ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні / Дмитро Антонюк ; [авт. фотогр. : Д. Антонюк, А. Бондаренко, С. Котелко ; карти А. Шипко]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-371-5
Ч. 2. – 2012. – 257, [3] с. : фотоіл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1464640
  Борисов И.Б. Триста признаний в любви / Исаак Борисов ;. – Москва, 1970. – 336 с.
1464641
  Бойко И.Д. Триста років возз"єднання України з Росією / И.Д. Бойко. – Київ, 1953. – 40с.
1464642
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Вид-во Львівського державного університету, 1954. – 135 с.
1464643
   Триста років возз"єднання України з Росією : науковий збірник. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1954. – 332 с.
1464644
  Кульчицький С Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Київ : Кліо, 2016. – 719, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 713-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-44-8
1464645
  Кульчицький С. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Вид. 3-тє, перероб. – Київ : Кліо, 2020. – 718, [2] с. – Імен. покажч.: с. 707-719. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-91-2
1464646
  Вороненко Раїса Триста років тому Україна змінила столицю // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 63-64. – ISSN 0130-5212
1464647
  Антонович Д.В. Триста років українського театру 1619-1919 рр. / Д. Антонович ; вст. сл. авт. – Прага : Укр. гром. вид. фонд, 1925. – 267 с. – Імен. покажч.: с. 257-272. – Бібліогр.: с. 228-275.
1464648
  Антонович Д. Триста років українського театру 1619-1919 та інші праці / Дмитро Антонович. – Київ : ВІП, 2003. – 418 с. – ISBN 966-7897-14-1
1464649
  Алексєєв С.П. Триста три богатирі / С.П. Алексєєв. – Київ, 1967. – 110с.
1464650
   Тристан-да-Кунья. Самый удаленный остров на Земле // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 76-83 : фото
1464651
  Кунцевич М. Тристан 1946 : роман / М. Кунцевич; Пер. с польского. – Москва : Прогресс, 1977. – 284 с.
1464652
  Бруштейн А.Я. Тристан и Изольда / А.Я. Бруштейн. – МоскваЛ., 1945. – 124с.
1464653
   Тристан и Исольда. От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной афревразии. – Л., 1932. – 287с.
1464654
  Марек И. Тристан, или О любви : повесть / И. Марек. – Москва, 1988. – 189с.
1464655
  Перес Гальдос Тристана. Назарин. Милосердие / Перес Гальдос. – Л., 1987. – 534с.
1464656
   Тристороння польсько-українсько-німецька зустріч у Варшаві // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1 : фото


  У Варшаві відбулася тристороння польсько-українсько-німецька зустріч ректорів вищих навчальних закладів. Українську делегацію очолював Голова спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Конференцію ректорів ...
1464657
  Дмитров М. Тристороння угода на благо міста // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Протокол про наміри щодо реалізації спільних інноваційних проектів підписали ректор КНУ Леонід Губерський, мер Києва Віталій Кличко та голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м.Києва Олександр Осадчий. Документ передбачає ...
1464658
  Середа О.В. Триступеневий тест у практиці європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі / О.В. Середа, Н.Ю. Задирака // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 53-54. – ISSN 2308-9636
1464659
  Зайцева Ю. Трисуб"єктна взаємодія в системі "викладач - студент - учитель фізичної культури" / Ю. Зайцева, Н. Сергій // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 97-102. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного виховання з організації фізкультурно-спортивної роботи.
1464660
  Колев С. Трите руски революции и влиянието им в България : историографски оч. / С. Колев. – София : Партиздат, 1986. – 298 с.
1464661
  Палій Анфіса Євгеніївна Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M.Bieb.) Sojak : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Палій А.Є.; Нікітський ботанічний сад - національний науковий центр. – Ялта, 2006. – 124л. – Бібліогр.: л.106-124
1464662
  Палій А.Є. Тритерпенові і фенольні сполуки Mеlilotoides cretacea (M.Bieb) Sojak : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.04 / Анфіса Євгеніївна Палій: КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1464663
  Васьковский В.Е. Тритерпеновые гликозиды аралии манчжурской : Автореф... канд. хим.наук: / Васьковский В.Е.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1962. – 23л.
1464664
  Кинтя П.К. Тритерпеновые гликозиды из корней мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis L.) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кинтя П.К.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 15л.
1464665
  Веньяминов А.Г. Тритерпеновые гликозиды калопанакса семилопастного. : Автореф... канд. хим.наук: / Веньяминов А.Г.; АН СССр. – Новосибирск, 1965. – 18л.
1464666
  Чебан П.Л. Тритерпеновые гликозиды лепестков подсолнечника. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чебан П.Л.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 15л.
1464667
  Суркова Л.Н. Тритерпеновые гликозиды. Empetrum sibiricum, Sanguisorba. officinalis, Polemonium coeruleum, Silene nutans. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суркова Л.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 21л.
1464668
  Амирова Г.С. Тритерпеновые соединения из корней Meristotropis triphylla Fisch. et Mey : Автореф... канд. хим.наук: / Амирова Г.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 16л.
1464669
  Горловой Г.Д. Тритиевые излучатели / Г.Д. Горловой, В.А. Степаненко. – Москва : Атомиздат, 1965. – 116 с.
1464670
  Гусев Г.Г. Тритий в органической химии / Г.Г. Гусев, Ю.М. Капустин. – Москва : Атомиздат, 1966. – 79 с.
1464671
  Ленский Л.А. Тритий во влагосодержащих системах / Л.А. Ленский. – М, 1981. – 77с.
1464672
  Алфимова Ж.П. Тритий глаз Наполеона, или о концепции общих понятий Т. Чежовского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 12. – С. 117-124. – ISSN 0235-1188
1464673
  Эванс Э. Тритий и его соединения / Э. Эванс. – М, 1970. – 312с.
1464674
   Тритикале - культура больших возможностей. – М., 1989. – 142с.
1464675
   Тритикале - культура ХХІ сторіччя : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. : (4–6 лип. 2017 р.) / М-во аграр. політики та продовольства, НААН України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва НААН, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Харків : Нілан-ЛТД, 2017. – 85 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-924-545-8
1464676
   Тритикале - первая зерновая культура, созданная человеком. – М., 1978. – 285с.
1464677
  Сулима Ю.Г. Тритикале / Ю.Г. Сулима. – Кишинев, 1976. – 199с.
1464678
   Тритикале. Изучение и селекция. Материалы Международного симпозиума. Ленинград 3-7 июля 1973 г.. – Л., 1975. – 252с.
1464679
   Тритикале: Создание и перспективы использования. – Минск, 1986. – 215с.
1464680
   Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей клиноптилоліту / І.М. Руденко, О.В. Пушкарьов, Вік В. Долін, О.В. Зубко, О.Є. Гречановська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 64-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2519-2396
1464681
   Тритій у біосфері = Tritium in the biosphere / [В.В. Долін та ін.] ; за ред. акад. НАН України Е.В. Соботовича, д-ра геол. наук В.В. Доліна ; [НАН України, Ін-т геохімії навколиш. середовища]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 222, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 208-221. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1248-6
1464682
  Домбровский А.И. Тритогенея Демокрита / А.И. Домбровский. – М., 1980. – 206с.
1464683
  Бурба Георгий Тритон и 12 "головастиков" : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 88 : Іл.
1464684
   Тритон и аксолотль. – Москва, 1952. – 296с.
1464685
  Одочук П. Тритон карпатський у НПП "Вижницький" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 22 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
1464686
  Паздрій О.І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Паздрій Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1464687
  Левандовский А.П. Триумвиры революции : Повесть / А.П. Левандовский. – Москва : Детская литература, 1980. – 238с.
1464688
   Триумф. – Л., 1929. – 127с.
1464689
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1980. – 407с.
1464690
  Щеглов Ю.М. Триумф / Ю.М. Щеглов. – Москва, 1986. – 404с.
1464691
  Фостер А.Д. Триумф душ = A Triumph of Souls : Роман / Алан Дин Фостер; Пер. с англ. М.Ишкова. – Москва : АСТ, 2003. – 318с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-018793-9
1464692
  Шелли П.Б. Триумф жизни / П.Б. Шелли. – Москва : Мысль, 1982. – 256 с.
1464693
  Кобрин К. Триумф зла // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 0321-1878
1464694
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портр. И.В. Сталина : В 2 кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости
Кн. 1, ч. 1. – 1989. – 304 с.
1464695
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портрет И.В. Сталина : В 2 кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва : Изд-во Агентства печати Новости
Кн. 1, ч. 2. – 1989. – 336 с.
1464696
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн.2,ч.1. – 1989. – 432с.
1464697
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : в 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Москва
Кн 2, ч.2. – 1989. – 267с.
1464698
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
1. – 1990. – 429с.
1464699
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1. – 1990. – 95с.
1464700
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
1(окончание). – 1990. – 95с.
1464701
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : В 2-х книгах / Д.А. Волкогонов. – Барнаул : Алт. кн. изд-во. – ISBN 4-7020-0025-0
Кн. 2. – 1990. – 544 с.
1464702
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия / Д.А. Волкогонов. – Москва
2. – 1991. – 96с.
1464703
  Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия : Полит. портрет И.В. Сталина / Д.А. Волкогонов. – Кемерово
Кн. 2. – 1991. – 461 с.
1464704
  Савинова Е. Триумф и трагедия Анастасии Вяльцевой // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2007. – № 6. – С. 170-187. – ISSN 1726-6084
1464705
  Медведев Д. Триумф и трагедия греческой богини Мария Калласс: Печальная "одиссея" маленькой толстухи // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 24. – C. 1, 12-13


  Еще при жизни ее имя стало легендарным. Ею восхищались, ее боялись. Однако при всей своей гениальности и противоречивости она всегда оставалась женщиной, желающей быть любимой и нужной. О том чего добилась и что потеряла Мария Калласс, одна из самых ...
1464706
  Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского / С. Цвейг. – Москва : Детская литература, 1977. – 286с.
1464707
  Исхаков Р. Триумф Константина Васильева // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 3. – С. 71-73. – ISSN 0868-488Х
1464708
  Макнот Д. Триумф нежности / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1999. – 384с. – ISBN 5-237-02918-3
1464709
  Макнот Д. Триумф нежности : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. А.Б. Суворовой]. – Москва : АСТ, 2001. – 286, [2] с. – Пер. с изд.: Judit McNaught. Tender triumph. 1983. - Сер. осн. в 1996 г. – (Страсть ; вып. 17). – ISBN 5-17-008414-5
1464710
  Ульрих К. Триумф Олимпиады: О крушении еще одной крупной антиком. компании. / К. Ульрих. – М., 1981. – 88с.
1464711
  Романов А. Триумф реалистического театра / А. Романов. – Москва, 1960. – 48 с.
1464712
  Макогон Н. Триумф Россини // Человек без границ : философия, психология, история. наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 2. – С. 61. – ISSN 1818-2968
1464713
  Бондаренко Ф.С. Триумф советского шахматного этюда / Ф.С. Бондаренко. – К, 1984. – 175с.
1464714
  Лазарев Л. Триумф. День первый // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 931 (4). – С. 2-5. – ISSN 0320-331Х


  Фоторепортаж встречи Ю. Гагарина в аэропорту Внуково 14 апреля 1961 года ещё никогда не публиковались в СМИ.
1464715
   Триумфальная "коронация". Х, юбилейная, премия "Лидеры туриндустрии" : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
1464716
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва : Правда, 1982. – 478с.
1464717
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Минск, 1984. – 383с.
1464718
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Кишинев, 1987. – 543с.
1464719
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Новгород, 1991. – 382с.
1464720
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка / Э.М. Ремарк. – Москва, 1992. – 445с.
1464721
  Ремарк Эрих Мария Триумфальная арка : Роман / Ремарк Эрих Мария; Пер.с нем.Б.Кремнева,И.Шрайбера. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 528с. – ISBN 966-03-0151-0
1464722
  Ремарк Э.М. Триумфальная арка : роман / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. Б. Кремнева, И. Шрайбера]. – Москва : АСТ ; Ермак, 2004. – 526, [2] с. – (Книга на все времена). – ISBN 5-17-016528-5
1464723
  Бадов А. Триумфальное возвращение Веселого Роджера // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 46. – С. 32-39


  В державі Сомалі виникає дійсна піратська республіка
1464724
  Ковалевский А.И. Триумфальное шествие Советской власти / А.И. Ковалевский. – М, 1941. – 99с.
1464725
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
1. – 1963. – 560с.
1464726
   Триумфальное шествие Советской власти. – М.
2. – 1963. – 496с.
1464727
  Гамрецкий Ю.М. и др. Триумфальное шествие Советской власти по Украине / Ю.М. и др. Гамрецкий. – Киев, 1987. – 437с.
1464728
   Триумфальные арки Ленинграда. – Ленинград, 1985. – 159 с.
1464729
  Краевский Б.П. Триумфальные ворота / Б.П. Краевский. – Москва, 1984. – 62 с.
1464730
   Трифазний паралельний силовий активний фільтр з підсистемою попереднього заряду конденсатора / Р.В. Власенко, О.В. Бялобржеський, С.С. Бондаренко, С.М. Якимець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 28-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1464731
  Войтович Ю.С. Трифазні багатопульсні випрямлячі з електронним зсувом фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Войтович Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1464732
  Буникене Л. Трифенилметановые красители как аналитические реагенты для определения микроколичеств иодидов, бромидов, сульфидов и гипохлоритов : Автореф... канд. хим.наук: / Буникене Л.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 15л.
1464733
  Дубенська Л.О. Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 124-131. – ISSN 1991-0290


  Узагальнено дані літератури з використання трифенілметанових барвників (ТФБ) у вольтамперометричному аналізі. Проаналізовано вплив рН, концентрації, напруги поляризації на відновлення на р.к.е. вісімнадцяти ТФБ та їхніх комплексних сполук з низкою ...
1464734
  Мущинський П.Д. Трифон Маркович Гуляницький / П.Д. Мущинський. – Одеса, 1970. – 83с.
1464735
  Мельников С.В. Трифторометилкетіміни в реакціях органокаталітичного декарбоксилювального приєднання : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 22 назви
1464736
   Трихинеллы и трихинеллез. – Алма-Ата, 1978. – 244с.
1464737
  Егорова Н.Л. Трихлорфосфазолульфоналкилы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Егорова Н.Л.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1958. – 11л.
1464738
   Трихлорэтилен : Совместное издание Программы ООН по окружающей среде, Международной организации труда и ВОЗ. – Женева, 1989. – 110с.
1464739
  Мейер Н.Ф. Трихограмма (Экология и результаты применения в борьбе с вредными насекомыми) / Н.Ф. Мейер. – М.-Л., 1941. – 176с.
1464740
   Трихограмма в защите растений. – М, 1988. – 146с.
1464741
  Фурсов Виктор Николаевич Трихограмматиды (hymenoptera, cholcidaidea) западной лесостепи европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Фурсов Виктор Николаевич; АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1987. – 20л.
1464742
  Сысоев И.В. Трихоцефалез свиней в Узбекистане (биология Trichocephalus suls (Schrank, 1788) эпизоотология и патогенезс заболевания). : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев И.В.; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1968. – 23л.
1464743
  Скрябин К.И. и др. Трихоцефалиды и капиллярииды животных и человека и вызываемые ими заболевания / К.И. и др. Скрябин. – М., 1957. – 1-388с.
1464744
   Трицианметанидные и дицианамидные комплексы эрбия / В.В. Скопенко, А.А. Капшук, Т.В. Терновая, Н.А. Костромина // Укр. хим. журн., 1982. – №3
1464745
  Обручников Иван Викторович Трициклические ортоэфиры a-D- ксилопирановы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Обручников Иван Викторович; АН СССР. Ин-т органической химии. – М., 1973. – 24л.
1464746
  Бояхчян Аида Пайлаковна Трициклические производные азепинов ангулярного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бояхчян Аида Пайлаковна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 25л.
1464747
  Андрухович Ю. Трициліндровий двигун любові : [зб. вибр. творів] / Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2012. – 218, [2] с. – Зміст: Як ми вбили Пятраса (П"ять оповідань про кисневий голод) / Ю. Андрухович ; Есеї / Л. Дереш ; Блок НАТО / С. Жадан. - Сер. засн. в 2014 р. – (Графiтi = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4382-5
1464748
  Рябченко Л. Тричі Герой під номером Г-313 / Леонід Рябченко. – Полтава : [Гелеверя], 2011. – 136 с. – ISBN 966-7576-54-X
1464749
  Косоноцька І. Тричі йому являлася любов, або Великий містифікатор кохання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 142). – С. 9


  Михайло Булгаков та його жінки.
1464750
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов / Р.Д. Горак. – Київ, 1983. – 152 с.
1464751
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе. Роман-есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. – Київ : Дніпро, 1987. – 266с. – (Романи й повісті ; 1987р. Вип.№10)
1464752
  Горак Р.Д. Тричі мені являлася любов : Повість-есе / Роман Горак. – Львів : Центр Європи, 2006. – 156с. – ISBN 966-7022-56-0
1464753
  Жук Н. Тричі народжений / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2008. – 252 с. – ISBN 978-966-493-131-8
1464754
  Дзюба І. Тричі не впізнаний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  Український поет Петро Свенцицький (1950 - 2006).
1464755
  Шевченко В. Тричі перший видатний мореплавець та географ Юрій Лисянський / Віктор Шевченко. – Київ : Картографія, 2003. – 128с. – ISBN 966-631-363-4
1464756
  Наніїв П.І. Тричі продана / П.І. Наніїв. – Одеса, 1969. – 148с.
1464757
  Наніїв П.І. Тричі продана : Історичний роман / П.І. Наніїв. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302с.
1464758
  Наніїв П.І. Тричі продана : Роман / П.І. Наніїв. – Київ : Український письменник, 1993. – 300с.
1464759
  Наніїв П. Тричі продана : Іст. роман / П. Наніїв. – Київ : Нелинь, 1996. – 239с.
1464760
  Наніїв П.І. Тричі продана : історичний роман / Павло Наніїв ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс-М, 2010. – 309, [3] с., [8] с. іл. – (Серія "Історичний роман"). – ISBN 978-966-8620-14-0
1464761
  Винниченко І. Тричі ректор університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Про видатного економісти-теоретики Миколу Християновича Бунге. В університеті він викладав політекономію спочатку на історико-філологічному факультеті, а від 1863 р. - на юридичному. М. Бунге вперше вводить невідому на той час форму навчання - ...
1464762
  Тендюк Л.М. Тріада "V-Z" : повість: Для серед. і ст. шк. віку / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1990. – 276 с. – ISBN 5-7720-0410-7
1464763
  Варзар І. Тріада "етноісторична нація–політична нація–політичний клас" в політичній думці Європи Нового часу та сучасної України // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 128-143. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано специфіку понять етноісторична нація, політична нація, політичний клас. Досліджено їх концептуальну сутність та кореляцію. Проаналізовано теоретико-історичний вимір розгортання даної тріади. Надано вичерпну характеристику таким поняттям, ...
1464764
  Уткіна Г.А. Тріада "знання - інформація - нові знання" як базовий вектор розвитку сучасного суспільства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 65-69. – ISSN 2221-1055
1464765
  Дуброва О.В. Тріада "Фемінність - маскулінність - андрогінність" у циклі "Діти Адама" Волта Вітмена // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 169-176
1464766
  Головатий С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини як основа українського конституційного ладу (частина третя: права [13-92] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-92. – ISSN 1026-9932
1464767
  Саприкіна А. Тріада минуле /сучасне / майбутнє в інтерпретації Г. Мазуренко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 264-274. – ISSN 1728-9572
1464768
  Дрозд О. Тріада педагогічних цінностей Василя Сухомлинського // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 4. – С. 55-62. – ISSN 2307-4906
1464769
  Вирський Д. Тріада ранньомодерних революцій: шляхетська, козацька, царська // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Про Річ Посполиту (1505–1795) важливо розуміти, що то був справжній "ренесансний проект". 1569 року Люблінська унія поховала запізнілий (попри всю його "органічність" = уживання місцевих традицій) проект "феодальної імперії" Великого князівства ...
1464770
   Тріада слов"янської поезії = Трыяда слауянскай паэзіі =Триада славянской поэзии / переклад В.В. Стрілка ; [ редактор О. Пашкевич ]. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-51-3
1464771
  Мелих О. Тріада Тюрингії / О. Мелих, О. Розвадовський // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  На цій землі можна відчути небаварську традиційність Німеччини.
1464772
  Климчук М.М. Тріадо-модусна модель реалізації потенціалу енергоресурсозбереження на підприємствах // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 68-73. – ISSN 2313-8246
1464773
  Щебет Е.І. Тріадологія як окультна основа екуменізму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 54-57


  Сучасний релігійний світ характеризується посиленням глобальних тенденцій, що, насамперед, виражається в екуменічному русі, в який залучаються майже усі релігійні об"єднання світу, що формує якісно іншу релігійну дійсність. Разом з тим, посилюється ...
1464774
  Шарга О.В. Тріазоли та метал-оксофториди: перспективні будівельні блоки для створення мікропоруватих каркасів / О.В. Шарга, А.Б. Лисенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 41
1464775
  Астахова Т.В. Тріасові двостулкові і головоногі молюски Криму : [монографія] / Астахова Т.В. ; відпов. ред. Ямниченко І.М. ; АН УРСР, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 1971. – 116 с., [2] л. табл. : іл. – Список літ.: с. 87-94
1464776
  Похмурський В.І. Трібокорозія нержавних сталей (Огляд) / В.І. Похмурський, В.М. Довгуник // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 1. – С. 76-85. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано трібокорозійну поведінку нержавних сталей у корозивних середовищах. Сформульовано актуальні завдання перспективних досліджень у цьому напрямку. The tribologycal behavior of some investigated materials is analyzed in service ...
1464777
  Сидоренко Віктор Трієст. Скарби вільного міста : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 50-53 : Фото
1464778
  Пивоварова І.М. Трійка з мінусом, або Пригода в 5-А. / І.М. Пивоварова. – К., 1988. – 127с.
1464779
  Курашов В.Н. Трійкова логіка та квантові обчислення / В.Н. Курашов, О.В. Пилиповський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 245-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано систему трійкової логіки для виконання логічних і арифметичних операцій на квантовому комп"ютері. Розглянуто можливе трактування трьох логічних станів та принцип їх реалізації на основі ядерного магнітного резонансу в Кремнії, ...
1464780
  Білецький М. Трійниці / М. Білецький. – Київ, 1970. – 169с.
1464781
  Алєксандрова О.В. Трійця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 300-301. – ISBN 966-316-069-1
1464782
  Ренн Л. Тріні / Л. Ренн. – К., 1958. – 314с.
1464783
  Капіруліна С.Л. Трір - найстаріше місто Німеччини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 41-44
1464784
  Ганзенко Л. Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-22. – ISSN 1728-6875


  Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження.
1464785
  Маринович Єлизавета Тріски летять // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 40. – ISSN 0130-5212
1464786
  Манн Т. Трістан : Новели / Т. Манн. – Київ : Дніпро, 1975. – 292с.
1464787
   Трістан та Ізольда = Trastan et Iseut : Давньофранцузська легенда. – Київ : Либідь, 2004. – 80с. – ISBN 966-06-0328-2
1464788
   Трістан та Ізольда. Читаємо німецькою = Tristan und Isolde : [навч. посібник нім. та укр. мовами] / [уклад.] Гринюк Г.А. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 173, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл.: Tristan und Isolde. Neu erzahlt von Gunter de Bruyn
1464789
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [пер. В.С. Бойка]. – Київ : Техніка, 2013. – 602, [5] c., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-575-217-2
1464790
  Стерн Л. Трістрам Шенді : роман / Лоренс Стерн ; [переклад В.С. Бойка ; післямова, прим. Н.Д. Білик] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2014. – 636, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6752-4
1464791
  Винниченко І. Трітшель Карл Генріх (Карл Генріхович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 358-359. – ISBN 978-966-7863-77-7
1464792
   Трітшель Карл Генріхович (1842-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 483-484. – ISBN 978-966-439-754-1
1464793
   Трітшель Карл Генріхович (1842 - 1914) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 68. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1464794
  Гусєв В.І. Тріумвірат / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 374-375. – ISBN 966-642-073-2
1464795
  Костюк Г. Тріумф : Уривок із книги спогадів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 9-13


  Ювілей акад. М. Грушевського 1926 року.
1464796
  Костюк Г. Тріумф // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – С. 5-7


  Ювілей акад. М. Грушевського 1926 року.
1464797
  Гусєв В.І. Тріумф / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 375. – ISBN 966-642-073-2
1464798
  Сидоренко Вікторія Тріумф Барокко. Перевтілення : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-157 : Фото
1464799
  Чадюк М. Тріумф високої української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 31


  Відбулася презентація книжки "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка.
1464800
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : Політвидав України
Кн. 1. – 1989. – 594с.
1464801
  Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія = Політичний портрет Й.В.Сталіна : У 2-х кн. / Д.А. Волкогонов. – Київ : ПОлітвидав України
Кн. 2. – 1990. – 670с.
1464802
  Мікульонок О.І. Тріумф і трагедія авіатора Петра Нестерова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 189-204. – ISSN 2307-5244


  "В статті зроблено спробу комплексно висвітлити біографію видатного російського військового льотчика, авіаконструктора та засновника вищого пілотажу Петра Миколайовича Нестерова (1887–1914). Окремо розглядається низка маловідомих та раніше замовчуваних ...
1464803
  Червінський В.І. Тріумф і трагедія академіка // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117


  Український історик, правник, академік ВУАН (1929 р.) Михайло Слабченко.
1464804
  Пересунько Т. Тріумф і трагедія Миколи Леонтовича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 5
1464805
  Осипчук Н. Тріумф і трагедія музи. Севастополь та Балаклея, Панас Саксаганський та Павло Тичина у житті оперної діви Оксани Петрусенко // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 лютого (№ 14)


  Примадонною називали свого часу Оксану Петрусенко, а її голос був тогочасним символом України.
1464806
  Вольвач П. Тріумф і трагедія Таврійського університету : (до 100-річчя від дня створення) // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5


  Створення першого вищого навчального закладу у Криму припало на часи німецької окупації півострова. Рушієм цього процесу став призначений німецьким командуванням прем"єр-міністр Кримського крайового уряду Сулейман (Матвій) Сулькевич. Як керівник ...
1464807
  Кожукало І.П. Тріумф ленінської національної політики КПРС / І.П. Кожукало. – Київ, 1975. – 103с.
1464808
  Ярмиш Ю. Тріумф натхнення і волі // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 15-22


  В.В. Різун.
1464809
  Яковенко І. Тріумф негідників // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 27


  Романа Протасевича неухильно підводять під розстріл.
1464810
  Щерба Т. Тріумф незламного духу
1464811
  Малей Антоніна Тріумф полтавської галушки : Україна / Малей Антоніна, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-20 : Фото, карта
1464812
  Бунчук М.Ф. Тріумф радянського спорту / М.Ф. Бунчук. – К., 1961. – 55с.
1464813
  Костюченко Ю. Тріумф розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 11


  Нове відкриття NASA - як шанс пізнати космічний простір.
1464814
  Караджале Й.Л. Тріумф таланту : оповідання / Й.Л. Караджале. – Київ : Дніпро, 1978. – 272с.
1464815
  Лоза П. Тріумф у день смерті // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про українську художницю Олену Кульчицьку.
1464816
  Присяжний М. Тріумф, злидні та манівці національної ідентичності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 171)


  Стаття декана факультету журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Автор пригадує зустріч з тодішнім головою Верховної Ради Української РСР Валентиною Семенівною Шевченко під час святкування ювілею Київського університету ...
1464817
  Баранга А. Тріумфальна арка : п"єса на 4 дії, 6 картин / А. Баранга ; пер. з румунської В. П"янової, М. Герасіану. – Київ : ДЛВ, 1956. – 132 с.
1464818
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : Роман / Еріх Марія Ремарк; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з нім Є.Поповича. – Харків : Фоліо, 2006. – 415с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3272-6
1464819
  Ремарк Е.М. Тріумфальна арка : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Є. Поповича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3051-0
1464820
  Самійленко Л. Тріумфальна арка Тетяни Забавської // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 16 жовтня (№ 19)
1464821
  Горобець С. Тріумфальна весна 1918-го / С. Горобець, С. Бутко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 7


  До 102-ї річниці визволення Полтавщини від російсько-більшовицьких загарбників.
1464822
  Ковалик Надія Тріумфальна жінка : іронічна мелодрама на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 99-134. – ISSN 0130-321Х
1464823
   Тріумфальне десятиліття: Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2007. – 236 с. – ISBN 978-966-419-051-7
1464824
  Слабошпицький М. Тріумфальне повернення в прозу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 6


  Творчий портрет Юрія Щербака
1464825
   Тріумфальний "Status" Дорожкіної : Сezon modu // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 136 : Фото
1464826
  Лубківський Р. Тріумфальний анабазис бравого вояка Швейка в незалежній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 383-391. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1464827
  Семенко Л. Тріумфальний виступ капели "Думка" у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16-17 серпня (№ 147/148). – С. 13
1464828
  Будько Євген Тріумфи Домінікани // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
1464829
  Жулинський М.Г. Тріумфи і катастрофи великого поета. До 100-річчя від дня народження Миколи Бажана // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 390-397. – ISBN 978-966-00-0899-6
1464830
  Коваль Ігор Тріумфи та драми галицької церковної археології в ХХ ст. // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 182-194
1464831
  Смірнова Алла Трішки Англії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 96 : фото
1464832
  Шмайда М. Тріщать криги / М. Шмайда. – Братіслава, 1958. – 448с.
1464833
  Райхель Ю. Тріщина в "євразійському проекті" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 3


  Казахстан обмежує кількість пусків російських ракет і планує заборонити імпорт бензину.
1464834
   Тріщина через все життя = Riss durchs Leben : спогади українських примусових робітниць в землі Райнланд : каталог до виставки. – Кьольн : LVR [та ін.], 2007. – 214 с. – Текст парал. нім., укр. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 978-3-00-022999-2
1464835
  Носенок Б.Е. Тріщини та "гармонійний тремор" уяви як онтологічна характеристика образу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 75-80


  "Розглядається феномен образу як однієї зі складових частин імажинеру – більш широкого поняття. Модерністська філософія образу призвела до необхідності переосмислення її центрального поняття у напрямку конструювання його онтології. Образ постає як ...
1464836
  Кучерук О.Д. Тріщиннл-карстові води міоценових відкладів західної частини П оділля / О.Д. Кучерук. – 4с.
1464837
  Караїм В.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів і їх зварних з"єднань в умовах статичного та ударно-втомного навантажень : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.02.04 / Володимир Степанович Караїм; МОН України; Терноп. держ. техн. ун-т ім.І. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1464838
  Гірич І. Тріюмфи сильних // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 26-28


  Щодо статті німецького історика, викладача Лейпцизького університету, спеціаліста з сучасної історії та політики України Вільфрида Їльге "Змагання жертв" про висвітлення в українських шкільних підручниках історії Другої світової війни.
1464839
  Плачинда С. Троада: забута давньоукраїнська держава // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 24-26
1464840
  Гедзь Ю. Троглодити / Ю. Гедзь. – Х. – 158с.
1464841
  Горький М. Трое / М. Горький. – Харьков, 1935. – 324с.
1464842
  Горький М. Трое / М. Горький. – Горький, 1951. – 286с.
1464843
  Горький М. Трое / М. Горький. – Москва : Художественная литература, 1956. – 286с.
1464844
  Горький Максим Трое / Горький Максим, 1989. – 460 с. – На тамильском языке
1464845
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 300 с.
1464846
  Гарт Ф.Б. Трое бродяг из Тринидада / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1989. – 300 с.
1464847
  Гарт Брет Трое бродяг из Тринидата / Гарт Брет. – Кемеровск, 1988. – 480 с.
1464848
  Джером К.Д. Трое в лодке / Джером К. Джером ; [ сост. и общая редакция Р.В. Грищенкова ]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 896 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00123-8
1464849
  Джером Д.К. Трое в лодке (не считая собаки) / Джером К. Джером ; [Худож. Е. Петровский]. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1986. – 502 с.
1464850
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – Л, 1980. – 575 с.
1464851
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – М, 1984. – 269с.
1464852
  Джером Д.К. Трое в лодке, не считая собаки. / Д.К. Джером. – К, 1992. – 199с.
1464853
  Щербаков Р.Н. Трое в одной каюте, не считая математики / Р.Н. Щербаков. – Новосибирск, 1975. – 55 с.
1464854
  Джером Д.К. Трое в одной лодке : пер. с англ. / Джером К. Джером. – Москва : Художественная литература, 1970. – 288 с. – (Народная библиотека)
1464855
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Москва : Художественная литература, 1977. – 364с.
1464856
  Джером Д.К. Трое в одной лодке / Д.К. Джером. – Алма-Ата, 1985. – 364с.
1464857
  Джером К.Д. Трое в одной лодке не считая собаки. / К.Д. Джером. – Х, 1992. – 160с.
1464858
  Джером Д.К. Трое в одной лодке, не считая собаки / Д.К. Джером. – Москва, 1979. – 224 с.
1464859
  Джером К.Д. Трое в одной лодке. / К.Д. Джером. – Алма-Ата, 1986. – 368с.
1464860
  Кузнецов Трое в одном споре / Кузнецов, ЛМ. – М., 1964. – 101с.
1464861
  Муссалитин В.И. Трое в привокзальном сквере / В.И. Муссалитин. – М., 1986. – 366с.
1464862
  Сапронов Л.Л. Трое в пути / Л.Л. Сапронов. – Сталино-Донбасс, 1961. – 112с.
1464863
  Аршинник Татьяна Трое в санках не считая собаки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 64-69 : фото
1464864
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – Курск, 1948. – 180с.
1464865
  Добровольский В. Трое в серых шинелях / В. Добровольский. – М, 1949. – 232с.
1464866
  Добровольский Вл. Трое в серых шинелях / Вл. Добровольский. – Х, 1952. – 212с.
1464867
  Мелешин С.В. Трое в тайге / С.В. Мелешин. – Челябинск, 1955. – 132с.
1464868
   Трое в тайге. – Улан-Удэ, 1963. – 108с.
1464869
  Чудновский Трое в тургаях / Чудновский, в. – Душенбе, 1964. – 112с.
1464870
  Бабков Г.А. Трое должны выйти : рассказы / Григорий Бабков. – Свердловск : Средне-Уральское книжное изд-во, 1966. – 84 с.
1464871
  Чумак И.В. Трое за Манычем / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1982. – 349с.
1464872
  Кава В.И. Трое и весна : повесть / В.И. Кава. – Москва, 1988. – 221 с.
1464873
  Ламберов А.Г. Трое идут вперёд / А.Г. Ламберов. – Казань, 1961. – 55с.
1464874
  Вольф М. Трое из 30-х / М. Вольф. – Москва, 1990. – 366с.
1464875
  Авликулов А.М. Трое из Кайнар-булака : роман / А.М. Авликулов ; худож. Л. Винярская, С. Латыпов. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1984. – 288 с. : ил.
1464876
  Соротокина Н.М. Трое из навигацкой школы / Н.М. Соротокина. – М., 1991. – 350с.
1464877
  Привалов Б.А. Трое из одного патруля / Б.А. Привалов. – М, 1961. – 152с.
1464878
  Тычинин В.В. Трое из океана / В.В. Тычинин. – 2-е изд. – Воронеж, 1966. – 207с.
1464879
  Арро В.К. Трое Копейкиных и звезда : повесть / Арро В.К. ; рис. Ю. Шабагов. – Мурманск : Мурманское кн. изд-во, 1967. – 56 с. : ил.
1464880
  Панова В.Ф. Трое мальчишек у ворот, и другие рассказы и повести. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1964. – 415с.
1464881
  Репин Л.Б. Трое на необитаемом острове / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1976. – 111с.
1464882
  Джером Д.К. Трое на четырех колесах / Д.К. Джером. – М, 1991. – 171с.
1464883
   Трое наших в космосе. – М, 1964. – 191с.
1464884
  Адамян Н.Г. Трое под одной крышей : повесть, рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1981. – 272 с.


  Трое под одной крышей: Повесть; Рассказы: После развода; Мы принимаем иностранцев; Эксперимент; Пустые бутылки; У больничной ограды; Мой друг Муса; Семья Прошьянов; "Афинские ночи"; Бессмертные; Неродная дочь; Договор; Вина непрощенная; Золотая масть
1464885
  Джамаль-Заде А С.М. Трое под одной крышей. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1976. – 304с.
1464886
  Кольер Э. Трое против дебрей : рассказы о природе / Э. Кольер. – Москва : Мысль, 1971. – 255 с. : ил.
1464887
  Кольер Э. Трое против дебрей / Э. Кольер. – 2 изд. – М., 1973. – 255с.
1464888
  Лисицын П.С. Трое разных: Повесть, рассказы. / П.С. Лисицын. – Минск, 1985. – 189с.
1464889
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1966. – 191с.
1464890
  Гончаров Ю.Д. Трое с винтовкой / Ю.Д. Гончаров. – М, 1979. – 95с.
1464891
  Бурмакин Э.В. Трое с одной улицы. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1976. – 271с.
1464892
  Крапивин В.П. Трое с площади Карронад / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1981. – 399с.
1464893
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1969. – 175с.
1464894
  Чичков В.М. Трое спешат на войну. / В.М. Чичков. – М., 1975. – 286с.
1464895
  Мишаткин Ю.И. Трое суток перед казнью : [о В.Д.Генералове] : ист. повесть. / Юрий Мишаткин. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1976. – 80 с. – (Жизнь твоих земляков)
1464896
  Смирнов В.В. Трое суток рядом со смертью / В.В. Смирнов, Ю.А. Попков. – Москва, 1964. – 143с.
1464897
  Хачатрян А.Х. Трое у костра / А.Х. Хачатрян. – Архангельск, 1978. – 119с.
1464898
  Сидельников О.В. Трое у пулемета / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1966. – 294 с.
1464899
  Силверберг Р. Трое уцелевших. Наковальня времени / Р. Силверберг. – К., 1993. – 477с.
1464900
  Ши Юй-кунь Трое храбрых, пятеро справедливых : Роман / Ши Юй-кунь. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
1464901
  Куйбышев В.Н. Троеборие в конном спорте. / В.Н. Куйбышев. – М, 1955. – 82с.
1464902
  Куринский В.А. Троекнижие и "Афоризмы" / Валерий Куринский. – Киев : Комп"ютерпрес, 2003. – 495, [1] с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-95874-3-3
1464903
  Желтов А.К. Троекуровская средняя школа / А.К. Желтов, В.П. Конобеевский. – М, 1954. – 96с.
1464904
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 1. – 1954. – 786 с.
1464905
  Ло Гуань-чжун Троецарствие / Ло Гуань-чжун. – Москва
Т. 2. – 1954. – 792 с.
1464906
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – 1009с.
1464907
  Ло Гуань-чжун. Троецарствие. / Гуань-чжун. Ло. – М, 1984. – 791с.
1464908
  Самусь М. Троє / М. Самусь. – Харків, 1928. – 54с.
1464909
  Джером К.Д. Троє в одному човні (нічого не кажучи про собаку) / К.Д. Джером. – Київ, 1956. – 170 с.
1464910
  Джером Д.К. Троє в одному човні (як не рахувати собаки) : оповідання/ пер. з англ. / Д.К. Джером. – Київ : Дніпро, 1974. – 310 с.
1464911
  Джером К.Д. Троє в одному човні (як не рахувати собаки) = Three men in a boat (to say nothing of the dog) : Повість. Оповідання / К.Д. Джером; З англ. перекл. Ю.Лісняк, Р. Доценко. – Київ : Основи, 2003. – 170с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-059-4
1464912
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – Львів, 1948. – 337с.
1464913
  Добровольський В. Троє в сірих шинелях / В. Добровольський. – К, 1949. – 171с.
1464914
  Айзен Р. Троє героїв дослідження ринку праці - Пітер А. Даймонд, Дейл Т. Морртенсен і Крістофер А. Піссарідес - отримали Нобелівську премію 2010 року з економіки // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 213-218. – ISSN 1684-906Х
1464915
  Бондаренко В.Д. Троє дверей / В.Д. Бондаренко. – Київ : Бібльос, 1999. – 99с. – ISBN 966-95351-1-5
1464916
  Паукшта Е. Троє і дівчина : Повість / Е. Паукшта. – Київ : Молодь, 1981. – 239с.
1464917
  Мороз А.Т. Троє і одна : повість / А.Т. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 341 с.
1464918
  Мороз А.Т. Троє і одна. Чужа кохана : повысть, роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1970. – 512 с.
1464919
  Сидор-Гібелинда Троє кіномистців з України (Назимова, Гайдаров, Стен) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 246-262. – ISBN 978-966-8911-9
1464920
  Ющук І. Троє на Місяці : повість : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Іван Ющук. – Київ : Грані-Т, 2010. – 232, [4] с. – ISBN 978-966-465-291-6
1464921
  Ющук І.П. Троє на Місяці. / І.П. Ющук. – К., 1989. – 132с.
1464922
  Гарді Т. Троє незнайомців / Т. Гарді. – Київ : Дніпро, 1978. – 320 с.
1464923
  Штангей В. Троє оповідань / В. Штангей. – Х., 1931. – 68с.
1464924
  Котик І. Троє повернень // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 354-359
1464925
  Пастушенко Л.Т. Троє проти одного : новели і повісті / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Молодь, 1968. – 200 с.
1464926
  Джером Д.К. Троє у човні (Не кажучи про пса!) / Джером К. Джером ; пер. з англ. О. Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 237, [1] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English library"). – ISBN 978-617-07-0177-0
1464927
  Леус В. Троє українських письменників стали членами македонської літературної Академії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 9


  Одразу троє українських письменників - чернігівці Тетяна і Сергій Дзюби та їхній колега киянин Дмитро Чистяк - стали членами поважної Міжнародної літературної Академії "Македонія Презент".
1464928
  Караіванов Н. Троє українських художників, які вдтворили визволення Болгарії. До 130-річчя від дня проголошення Російсько-турецької війни 1877-1878 років // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 83-85. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Будкевич Йосип-Казимир Костянтинович, Ківшенко Олексій Данилович, Ковалевський Павло Йосипович. Стаття написана українською та болгарською мовами.
1464929
   Троє цуценят покидають Париж. – К, 1991. – 150с.
1464930
  Маркес Р. Троє чоловіків біля річки : оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1464931
  Шаповал М.Т. Троє... Де ви? : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1964. – 217 с.
1464932
  Титов В. Троица : беседы с верующими / В. Титов. – Москва : Политиздат, 1965. – 71 с.
1464933
  Титов В. Троица / В. Титов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1975. – 71 с.
1464934
  Титов В.Е. Троица / В.Е. Титов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 64 с.
1464935
   Троица Андрея Рублева. – М, 1981. – 215с.
1464936
   Троица Андрея Рублева:Антология. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1989. – 142с.
1464937
  Зимина Т. Троица в Псковской области (по материалам экспедиций 1995-1996 гг.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 45-48
1464938
  Виноградов Н. Троице-Сергиева лавра / Н. Виноградов. – Москва, 1944. – 64 с.
1464939
  Балдин В.И. Троице-Сергиева лавра / В.И. Балдин. – Москва : Искусство, 1958. – 40 с. : ил.
1464940
  Сухарева О.В. Троице-Сергиева лавра / О. Сухарева. – Москва : АСТ; Астрель, 2005. – 47с. : илл. – (Святые места России). – ISBN 5-17-031009-9
1464941
   Троице-Сергиева лавра. Художественные памятники. – Москва, 1968. – 187 с.
1464942
  Першин Ю.П. Троицкая Дубрава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1981. – 74с.
1464943
  Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. / М.Д. Приселков. – М.-Л., 1950. – 514с.
1464944
  Елегечев И.З. Троицкие вершины / И.З. Елегечев. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд-во, 1977. – 381 с.
1464945
  Троицкая Наталья Троицкие гулянья у Чертова моста : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-65 : Фото
1464946
  Разумов В.А. Троицкие сидельцы / В.А. Разумов. – Москва, 1981. – 191с.
1464947
  Деревянко Е.И. Троицкий могильник / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1977. – 224с.
1464948
  Гальченко Г.И. Троичность и двойственность природы человека : лекция вторая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты" / Гальченко Г.И., Брицкая И.В., Локтионов А.М. ; [науч. ред. С.К. Колубай] ; Центр социально-философских исследований. – Харьков : Центр социально-философских исследований, 2010. – 51, [1] с. – ISBN 978-966-2297-02-7
1464949
   Троїстий союз: "Наука-Технології-Промисловість" // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
1464950
  Дробний І.С. Троїсті музики / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 101 с.
1464951
  Титаренко В. Троїсті символи подільської землі // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 23-29
1464952
  Уманцев Ф.С. Троїцька надбрамна церква (Києво-Печерської лаври) / Ф.С. Уманцев. – Київ, 1970. – 216 с.
1464953
  Васильєв Олександр Троїцька надбрамна церква Свято-Успенської Києво-Печерської лаври // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1464954
  Лисенко Т.О. Троїцька церква Києво-Печерського монастиря. Від середньовіччя до постмодерну. Спроба прочитати // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 59-66
1464955
  Коцур А. Троїцька церква П. Калнишевського в Пустовійтівці - пам"ятка дерев"яної архітектури України XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 252-261. – ISBN 978-966-2464-25-2
1464956
   Троїцький Іван Віссаріонович (1856-1923) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 484. – ISBN 978-966-439-754-1
1464957
  Коцур А. Троїцький собор П. Калнишевського в Новомосковську - вершина українського дерев"яного зодчества XVIII ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 287-296. – ISBN 978-966-2464-25-2
1464958
  Юрченко О.С. Тройзілля : поезії / О.С. Юрченко. – Харків : Прапор, 1970. – 60 с.
1464959
  Мей Л.А. Тройка / Л.А. Мей. – Москва, 1980. – 47с.
1464960
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1965. – 166с.
1464961
  Фигули М. Тройка гнедых / М. Фигули. – М., 1988. – 431с.
1464962
  Корпачев Э.М. Тройка запряженных кузнечиков / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 126с.
1464963
  Уоллес Э. Тройка из Кордовы. В паутине преступлений. Грозная шайка : [романы] / Эдгар Уоллес ; [пер. с англ. В.Н. Моргунова, В.И. Щенникова]. – Москва : АСН, 1993. – 348, [4] с. – На корешке указ. назв. серии. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-87061-001-X
1464964
  Инбер В.М. Тройка разных / В.М. Инбер. – Москва, 1927. – 48с.
1464965
  Папков С.А. Тройки ОГПУ-НКВД в Сибири в 1925-1938 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-38. – ISSN 0042-8779


  Тройки - одно из самых специфических явлений советской политико-административной системы послереволюционной эпохи. Они воплощали особый тип "революционной законности" - параллельное, ускоренное и тайное судопроизводство, сосредоточенное в руках ...
1464966
  Кузнецова Н. Тройная ставка / беседовал А. Насадюк // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 11 июля (№ 27/28). – С. 1, 3. – ISSN 1563-6755


  Бесіда з проф. КНУ ім. Т. Шевченка Н. Кузнєцовою.
1464967
   Тройная тяга. – Пермь, 1978. – 94с.
1464968
  Грахов П.П. Тройное дно / П.П. Грахов, Н.Е. Головко. – Л., 1989. – 254с.
1464969
  Кобко В.П. Тройное осевое проектирование. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобко В.П.; КИСИ, Каф. начертательной геометрии и инж. графики). – К., 1965. – 18л.
1464970
  Кумекин Ю.П. Тройное рассеяние протонов при энергии 660 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кумекин Ю.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносвоа. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.12-13
1464971
   Тройное рассеяние протонов при энергии 660 Мэв. Угловая зависимость параметра А. – Дубна
4. – 1963. – 15 с.
1464972
  Гинда В. Тройной Базар // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 50 (487) : Личность года поневоле : Юлия Тимошенко. – С. 78-80


  Село под названием Базар на Житомирщине стало горячей точкой на карте украинского национализма. Здесь одна за другой, с промежутком в несколько десятков лет, произошли три трагедии, жертвами которых неизменно становились сторонники борьбы за ...
1464973
  Куваев О.М. Тройной полярный сюжет / О.М. Куваев. – Москва, 1973. – 158с.
1464974
  Леонтьев А.Н. Тройной прыжок / А.Н. Леонтьев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 127 с.
1464975
  Лисица М.П. Тройной резонанс Ферми с участием двух основных колебаний молекулы / М.П. Лисица, Н.Е. Ралко, А.М. Яремко. – Ленинград, 1970. – С. 235-240
1464976
  Луковский И.В. Тройной узел / И.В. Луковский. – Москва, 1952. – 64с.
1464977
  Суханов В.И. Тройной узел лжи / В.И. Суханов. – Москва, 1980. – 96 с.
1464978
  Сусарев М.П. Тройные азеотропные системы. / М.П. Сусарев. – Таллин, 1973. – 143с.
1464979
  Нгуен Кхань Тройные и четверные оксидные соединения в системах A2O-A2O3-B2O5 и AO-E2O3-BO2-B2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04, 02.00.01 / Нгуен Кхань; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 21л.
1464980
  Теслюк М.Ю. Тройные интерметаллические соединения со структурами фаз Лавеса : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Теслюк М.Ю. ; ЛГУ. – Львов, 1965. – 16 с.
1464981
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Тананайко М.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
1464982
  Тананайко М.М. Тройные комплексы в системе ион металла, органическое основание, электроотрицательный лиганд и их применение в аналитической химии. : Дис... доктор химич.наук: / Тананайко М.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 416л.
1464983
  Вульф Б.К. Тройные металлические фазы в сплавах / Б.К. Вульф. – Москва : Металлургия, 1964. – 222 с.
1464984
  Марченко С.Н. Тройные настенные полигонометрические центры (для городов, шахтных и завод. площадок и поселков). : Автореф... канд. техн.наук: / Марченко С.Н.; МВО ССР. Харьков. горный ин-т. – Киев, 1950. – 8 с.
1464985
  Шмелькова Г.Ф. Тройные нитритные и нитратные системы с твердыми растворами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шмелькова Г.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24л.
1464986
  Бектуров Е.А. Тройные полимерные системы в растворах / Е.А. Бектуров. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 252 с.
1464987
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев
Том 1. – 1987. – 238с.
1464988
   Тройные полупроводники и их применение : 5 Всесоюзная конференция: Тезисы докладов. – Кишинев : Штиинца
Том 2. – 1987. – 237с.
1464989
  Штрум Е.Л. Тройные полупроводники соединения типа ABX2. : Автореф... канд. хим.наук: / Штрум Е.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
1464990
  Лазарев В.Б. Тройные полупроводниковые соединения в системах АI- BV- CVI / В.Б. Лазарев, С.И. Беруль, А.В. Салов. – Москва, 1982. – 148 с.
1464991
  Петров Д.А. Тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1953. – 315с.
1464992
  Тыванчук Анна Теодоровна Тройные системы Al - {La, Ce, Pr, Nd, Gd, Td, Dy, Ho, Lu} - {Zr, Hf, Nb} в области 66,7 - 100 ат. % алюминия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Тыванчук Анна Теодоровна ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 23 с.
1464993
  Ковалева А.Г. Тройные системы вода - жирная кислота - гептан, гептиловый спирт - соль, жирная кислота - гептан : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ковалева А.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 28 с.
1464994
  Ермачков В.И. Тройные системы из бромидов, фторидов и сульфатов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Ермачков В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
1464995
  Чеботарян Ю.С. Тройные системы из сулфатов и ацетатов, никеля, цинка, тиокарбамида, воды при 15,35 и 50 С. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Чеботарян Ю.С.; Москов. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1464996
  Ковалев П.И. Тройные системы Ли и пространства Аффинной связаности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010104 / Ковалев П.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1973. – 20л.
1464997
  Еременко В.Н. Тройные системы молибдена с углеродом и переходными металлами IV группы / В.Н. Еременко. – К., 1985. – 296с.
1464998
  Еременко В.Н. Тройные системы титана с переходными металлами IV - VI групп / В.Н. Еременко, Л.А. Третьяченко. – Киев, 1987. – 226 с.
1464999
  Билонижко Н.С. Тройные системы церий -- (железо, кобальт, никель) -- бор. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Билонижко Н.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
1465000
  Ворошилов Ю.В. Тройные системы циркония с переходными металлами и бором (алюминием, углеродом, кремнием) и кристаллические структуры образующихся в них соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Ворошилов Ю.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. Хим. фак. Кафедра неорган. химии. – Львов, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,