Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1464001
  Бровко Р. "Суд над Стусом нагадує євангельські події" / бесіду вела К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 14


  "Через кілька місяців фільм про Василя Стуса "Заборонений" вийде на широкі екрани (5 вересня, до Дня пам"яті поета). Режисер фільму - Роман Бровко зізнається, що сцена суду над поетом у фільмі є й "подана, фактично, документально достовірно". Фільм ...
1464002
   "Суд, встановлений законм": проблемні питання визначення складу суду в контексті спеціалізації суддів / Н. Глинська, Л. Лобойко, Л. Москвич, О. Шило // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1464003
  Воронцова И.В. "Судебный прецедент" как источник права в континентальной правовой системе // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-171-322-1
1464004
  Бойко В. "Судинна хірургія - це як перша любов, що назавжди залишається з тобою" / Ольга Скрипник // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 10 серпня (№ 153). – С. 5
1464005
  Коваленко О. "Судіть путіна за українськими законами, інакше процес може затягнутися навічно". Колишній обвинувач Слободана Мілошевича британський юристДжеффрі Найс - про справедливий суд над президентом росії // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 жовтня (№ 31). – С. 10


  Україна якнайшвидше має притягнути президента росії володимира путіна до відповідальності за злочини, які він та його підлеглі коять в Україні. І суд треба проводити в Україні та для українців, а далі вже хай тривають процеси в міжнародних судах. Таку ...
1464006
  Круглов А. "Судний день" евреев Лениндорфа: архивные документы // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 13. – С. 116-129. – ISSN 2617-9113


  Подані в цьому матеріалі раніше неопубліковані документи, у своїй сукупності створюють більш-менш повну та цілісну картину того, що відбувалося в Леніндорфській сільраді на початку жовтня 1941 р., розкривають механізм масових вбивств євреїв, а також ...
1464007
  Смородинський В.С. "Судну справу вельми ставлю високо"(з історії вітчизняної державно-правової думки про суддівську діяльність) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
1464008
  Ковальова С. Суд і судовий процес у східних слов"ян в я язичницьку добу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 82-85.
1464009
  Єфремова Н.В. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1920 рр.) / Н.В. Єфремова, Б.Й. Тищик, В.Т. Марчук. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2007. – 275, [3] с. – Бібліогр.: с. 134-140, в дод. до розд.: с. 141-145 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-040-6
1464010
  Якуніна А.О. Суд і судочинство в УНР (1917-1918) / А.О. Якуніна, Ю.А. Дідух // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 309-310. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1464011
  Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) / А.Й. Пашук; Відпов. ред. Калинович В.І. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 179 с.
1464012
  Вірина Л.А. Суд і честь / Л.А. Вірина. – Київ, 1986. – 184с.
1464013
  Єдаменко С. Суд із захисту вільної конкуренції в Чилі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1464014
  Литвин Сергій Суд історії : Симон Петлюра і Петлюріана / Литвин Сергій. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 640с. – ISBN 966-7018-41-5
1464015
  Веремійчук О. Суд історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)


  Книга Сергія Литвина "Суд історії": боротьба з міфами про Симона Петлюру.
1464016
  Нахимов В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам в СССР : Автореф... доктора юридич.наук: 12.715 / Нахимов В.П.; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 42л.
1464017
  Мацькевич М.М. Суд как субъєкт установления истины в уголовном процессе Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 10-13.
1464018
  Юрис Л. Суд королевской скамьи / Л. Юрис. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1994. – 480 с. – ISBN ISBN 5-8352-0264-4
1464019
  Басков В.И. Суд коронованного палача : кровавая росправа над декабристами [имп. Николая I] / В.И. Басков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 202 с. – Библиогр.: с. 199-201
1464020
  Шур Г.М. Суд Линча -- орудие американской реакции / Г.М. Шур. – М., 1952. – 72с.
1464021
  Петровский В.Э. Суд Линча / В.Э. Петровский. – Москва, 1967. – 224с.
1464022
   Суд має перевіряти саме оригінал поданого е-документа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 38. – ISSN 1992-9277


  Апеляційний суд повернув позивачеві апеляційні скарги, надіслані його адвокатом на електронні адреси районного та апеляційного судів.
1464023
  Миронова Д.Д. Суд матери / Д.Д. Миронова. – М., 1966. – 96с.
1464024
  Митрофанов Л.И. Суд матери: пьесы / Л.И. Митрофанов. – М., 1979. – 199с.
1464025
   Суд над виновниками крушений на станции Тихонова Пустынь Западной ж.д.. – М., 1935. – 96с.
1464026
  Голунский С.А. Суд над главными японскими военными преступниками. / С.А. Голунский. – М., 1947. – 24с.
1464027
  Лукіянович Д.Я. Суд над митрополитом / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1959. – 56с.
1464028
  Карусель Вероника Суд над отроком : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 178-187
1464029
  Кин Тацу Дзю Суд над Пак Талем / Кин Тацу Дзю. – М, 1967. – 64с.
1464030
  Сидоренко О. Суд над переконаннями / Олександр Сидоренко // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 63-108
1464031
  Бианки В.Л. Суд над равнодушием / В.Л. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 78 с. : ил.
1464032
   Суд над Савинковым. – Ленинград : Кубуч, 1924. – 110с.
1464033
  Мушкетик Ю.М. Суд над Сенекою : Повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1978. – 305с.
1464034
   Суд над системой образования : стратегия на будущее.. – М., 1991. – 260с.
1464035
  Сядро В.В. Суд над Сократом // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 3 (391), січень. – С. 9-11
1464036
  Гребенник Г.П. Суд над Сократом, или кое-что о демократии по существу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 124-128. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)
1464037
   Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 272с. – (Античная биб-ка). – ISBN 5-89329-015-1
1464038
  Грабовський С. Суд над сталінізмом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4


  Російський, український і всесвітній виміри.
1464039
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б. Кнунянце / А.Е. Русов. – Москва, 1980. – 423 с.
1464040
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б.Кнунянце. / А.Е. Русов. – 2-е изд. – М., 1984. – 428с.
1464041
  Манн Э. Суд над судьями. Нюрнбергский процесс. Повесть / Э. Манн. – М., 1963. – 228с.
1464042
  Сапарин В.С. Суд над Танталусом : научно-фантастические рассказы / В.С. Сапарин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 223с.
1464043
  Костин Н.Д. Суд над террором / Н.Д. Костин. – М., 1990. – 254с.
1464044
  Лебедева Н.С. Суд над фашизмом и агрессией / Н.С. Лебедева. – М., 1985. – 64с.
1464045
   Суд народный. – Л., 1984. – 62с.
1464046
  Зерг А. Суд Осириса продолжается // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-53. – ISSN 0130-7045


  О происхождении символа христианства - кресте.
1464047
   Суд отменил аренду "Жулян" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
1464048
  Ісаєв Є.О. Суд пам"яті / Є.О. Ісаєв. – К, 1964. – 127с.
1464049
  Шафета П.Г. Суд пам"яті / П.Г. Шафета. – К., 1985. – 229с.
1464050
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1963. – 118с.
1464051
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1964. – 135с.
1464052
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1967. – 124с.
1464053
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1971. – 87с.
1464054
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 127с.
1464055
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 143с.
1464056
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128 с.
1464057
  Исаев Е.А. Суд памяти = The verdict of memory / Е.А. Исаев. – Москва, 1981. – 146с.
1464058
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского гражданского процессуального права / А.Ф. Козлов. – Томск, 1983. – 166с.
1464059
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субьект советского гражданского процессуального права : Автореф... Доктора юрид.наук: / Козлов А.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1970. – 40л.
1464060
  Лев М.А. Суд после приговора : роман и повести / Михаил Лев; авториз. пер. с евр. И.Лева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 456 с.
1464061
  Голубев Ф.М. Суд праведный / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1979. – 151с.
1464062
  Юдин В.Н. Суд приговорил / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1973. – 111 с.
1464063
  Радзівілл А. Суд присяжних - лакмусовий папірець зміни правової свідомості суспільства чи крок назад? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 70-72
1464064
  Карпенко М.І. Суд присяжних в Україні / М.І. Карпенко, А.В. Бандурович // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 2222-5374
1464065
  Рощина І.О. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування / І.О. Рощина, С.О. Циганій // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 188-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1464066
  Волоско І. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 61-70
1464067
  Пивовар О.В. Суд присяжних в Україні: перспективи, переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 91-92
1464068
  Міць А.М. Суд присяжних в Україні: проблеми формування і реалізації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 357-359. – ISBN 978-617-7096-97-8
1464069
  Логвиненко А.О. Суд присяжних в Українї: проблеми теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 177-181. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1464070
  Чубинский М.П. Суд присяжних и новая практика Сената / М.П. Чубинский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1904. – 22 с. – Отд. оттиск: Вестник права. 1904, февраль
1464071
  Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. / В. Кульчицький, О. Сидорчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
1464072
  Антонюк Н.М. Суд присяжних Інститут Левітта (США) - Академія адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 97-101.
1464073
  Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1464074
  Обрусна С.Ю. Суд присяжних у суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. та у світлі судової реформи 1864 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 34-37. – (Право. Економіка. Управління)
1464075
  Скотинюк Я.А. Суд присяжних як ключовий елемент англійського змагального кримінального процесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1464076
  Тернавська В.М. Суд присяжних як складова частина демократичної судової влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-23
1464077
  Юдківська Г.А. Суд присяжних як щеплення проти деградації суспільства // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15.
1464078
  Куцин М.М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С.18-26
1464079
  Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 274-278. – ISSN 1026-9932
1464080
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід та актуальні проблеми сьогодення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.123-126
1464081
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.15-20. – ISBN 966-667-078-Х
1464082
  Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России : судебные очерки / Н.П. Тимофеев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1881. – 636, III с.


  Содерж.: Вместо предисловия; Судебные очерки; Очерки, картинки и рассказы
1464083
  Афанасьев А.К. Суд присяжных в России (организация, состав и деятельность в 1866-1855 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 07.00.02 / Афанасьев А.К. ; МГУ. – Москва, 1979. – 22 с.
1464084
   Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы, 1864 - 1917 гг.. – Л., 1991. – 510с.
1464085
  Дубровин Ю.Д. Суд присяжных в России: XIX, XX, XXI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – C. 29-32. – ISSN 1812-3805
1464086
  Никонов В.А. Суд присяжных в России: исторический опыт Судебной реформы 1864 года и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1464087
  Бернэм У. Суд присяжных заседателей / У. Бернэм. – Москва : МНИМП, 1995. – 128 с.
1464088
  Баурчюлу А. Суд присяжных как демократический выбор. Опыт России // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 15-18. – ISSN 1810-3081
1464089
  Барсукова М.А. Суд присяжных как кентавр-явление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
1464090
  Полудняков В.И. Суд продолжает прием. / В.И. Полудняков. – Л., 1987. – 223с.
1464091
  Гринвуд Т. Суд равных // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 201-207. – ISSN 1130-6545
1464092
  Панасюк Суд радянський і суд буржуазний. / Панасюк, ДХ. – К., 1949. – 23с.
1464093
   Суд Святого Юрія / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 130-131. – ISSN 0869-3587
1464094
   Суд скасував "політичне" рішення: у дисертації О. Стасюк про геноцид українців відсутні фальсифікації та плагіат / газета "Україна молода", 12.10.2023 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 19-25 жовтня (№ 42)


  Журналістське розслідування щодо діяльності в Україні «п’ятої колони» та дискредитації новітніх досліджень Голодомору-геноциду українців 1932-1933 років продовжується… В Україні під час вшанування пам’яті 10,5 млн українців, знищених комуністичним ...
1464095
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1969. – 126с.
1464096
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1974. – 414с.
1464097
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1986. – 126с.
1464098
  Шишков В.Я. Суд скорый / В.Я. Шишков. – Ярославль, 1988. – 288с.
1464099
  Мустафаев Ф.М. Суд совести / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1978. – 88с.
1464100
  Валеев Д.Н. Суд совести / Д.Н. Валеев. – Казань, 1978. – 192с.
1464101
  Кудрина В.М. Суд совести. / В.М. Кудрина. – М., 1965. – 56с.
1464102
  Погромский Н.А. Суд совести: роман / Н.А. Погромский. – Донецк, 1987. – 261с.
1464103
  Погромський М.О. Суд совісті. Роман. / М.О. Погромський. – К., 1968. – 311с.
1464104
  Пронкевич О. Суд Соломона: мотив "оречевлення" дитини в художньо-інтелектуальному світі Мігеля де Унамуно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 143-149
1464105
  Комарова Т.В. Суд справедливості ЄС як орган захисту основоположних прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 173-188. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1464106
  Волчков А.Ф. Суд США -- орудие реакции и террора. / А.Ф. Волчков. – Москва, 1951. – 64с.
1464107
  Кудрявцева Т. Суд та земля: кейси від ВС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 18-19


  Неможливо не погодитися, що земельні спори – це численна та нелегка категорія судових справ.
1464108
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальний посібник. Закони і коментарі. – Київ : Атіка, 2000. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1464109
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальнний посібник. Закони і коментарі. – 2-е вид., виправ. і доповн. – Київ : Атіка, 2001. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1464110
  Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 153-159. – ISSN 0132-1331
1464111
  Семенко О.В. Суд у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7096-97-8
1464112
  Шевцова О.В. Суд у системі суб"єктів адміністративно-деліктної юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 68-75. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджені наукові підходи щодо визначення місця суду в системі суб"єктів, уповноважених застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення. The article studies the scientific approaches in the identifying of ...
1464113
  Хаггард Г.Р. Суд фараонов: Повесть; Клеопатра; Хозяйка Блосхолма : Романы / Г.Р. Хаггард. – Ростов -на-Дону, 1991. – 512 с.
1464114
  Штейн А.П. Суд чести / А.П. Штейн. – Москва, 1949. – 104с.
1464115
  Пронякин Ю.Ф. Суд чести : Повесть и рассказы / Ю.Ф. Пронякин. – Москва : Воениздат, 1974. – 285с.
1464116
  Дудченко О. Суд як державний орган // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-91
1464117
  Шаповал В. Суд як орган конституційного конролю (із зарубіжного досвіду) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-34
1464118
  Прилуцький С. Суд як першооснова предмета судового права України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-51. – ISSN 1026-9932
1464119
  Білоусов Ю. Суд як суб"єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
1464120
  Рибалка О.В. Суд як суб"єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 23-27
1464121
  Барабаш Т.М. Суд як суб"єкт правозастосування при ухваленні судових рішень у кримінальному провадженні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 2220-1394
1464122
  Вольська І.В. Суд як суб"єкт судового права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 15-17. – ISBN 978-617-7096-97-8
1464123
  Яценко Н.Г. Суд як суб"єкт цивільних процесуальних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 132-135. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню суду як суб’єкту цивільних процесуальних відносин. Статья посвящена определению суда как субъекта гражданских процессуальных отношений. Article is devoted to indentifying the court as a subject of civil procedural ...
1464124
  Репкин Л.М. Суд, органы предварительного расследования и прокуратура стран социалистического содружества / Л.М. Репкин. – Волгоград, 1979. – 54с.
1464125
  Нелін О.І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., схеми. – Предм. покажч. : с. 350-352. – Бібліогр. : с. 353-361. – ISBN 968-966-439-616-2
1464126
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник / В.Т. Білоус, С.Е. Демський, В.С. Ковальський, В.В. Молдован, І.В. Опришко; Відпов. ред. Я.Кондратьєв; МОН України; Нац. акад. внутрішних справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 320с. – ISBN 966-667-030-5
1464127
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 320 с. – ISBN 966-667-069-0
1464128
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-153-0
1464129
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський, В.Т. та ін. Маляренко; МОіНУ; Авт.: Білоус В.Т., Захарова О.С., Ковальський В.С., Лукомський В.С., Маляренко В.Т. та ін.; Відп. ред.В.Т. Маляренко. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 966-667-255-3
1464130
  Лунев А.Е. Суд, прокуратура и государственный контроль в Китайской Народной Республике / А.Е. Лунев. – М., 1956. – 72с.
1464131
   Суд, прокуратура и органы расследования в СССР.. – Волгоград, 1978. – 207с.
1464132
  Бельсон Я.М. Суд, прокуратура и тюрьма в современном буржуазном государстве : учеб. пособ. / Я.М. Бельсон ; Высш. школа МВД СССР. – Москва : [б. и.], 1972. – 50 с.
1464133
  Кульчицький В Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини / В Кульчицький, І. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1464134
  Курдова Л.К. Суд, прокуратура, адвокатура : Библиография за 1973-1979 гг. / Л.К. Курдова. – Кишинев, 1979. – 96с. – (Человек и закон ; Вып. 10)
1464135
  Літонінський В. Суд, так суд // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев, 2022. – № 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – С. 12-15. – ISSN 2305-3364
1464136
   Суд. Зразки документів : (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник. – Київ : Оріяни, 1999. – 172с. – ISBN 966-7373-13-4
1464137
  Алексеев С.Т. Суд.. / С.Т. Алексеев. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1464138
   Суд.Зразки документів ( заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з прав людини) : Практичний посібник. – 2-ге доп. і перероб. – Київ : Оріяни, 2002. – 240с. – ISBN 966-7373-70-3
1464139
  Чаттертон К. Суда-ловушки / К. Чаттертон. – МоскваЛ. : Военно-морское издательство, 1940. – 152 с.
1464140
   Суда семилетки. – Ленинград, 1961. – 112с.
1464141
   Судавцова Валентина Савеліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 466-467. – ISBN 978-966-439-754-1
1464142
  Филиппова Татьяна Судак - судака... : "Праздник, который всегда с тобой" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Конференция "Крым-..." известна нынче как "мировой профессиональный форум для специалистов и руководителей библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, информационных центров, университетов, ...
1464143
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 151с.
1464144
  Некрасов В.П. Судак / Виктор Некрасов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 56 с.
1464145
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 110с.
1464146
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1975. – 104с.
1464147
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1981. – 127с.
1464148
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1985. – 143с.
1464149
  Эрм В.А. Судак в Эстонской ССР и мероприятия по восстановлению и увеличению его запасов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эрм В.А.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 18л.
1464150
  Буюклі М. Судак і Генуезькі факторії: номінація до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М. Буюклі, М. Тимошенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 12-17. – ISSN 0131-2685
1464151
  Лапин Н. Судак. Записки на досуге Николая Лапина. / Н. Лапин. – М., 1928. – 71с.
1464152
   Судаков Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467. – ISBN 978-966-439-754-1
1464153
  Олійник О. Судаков Володимир Іванович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 610-611. – ISBN 978-966-418-286-4
1464154
  Олійник О. Судаков Володимир Іванович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 261-262. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1464155
   Судаков Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 385-386 : фото
1464156
  Секиринский С.А. Судакская крепость. / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1971. – 64с.
1464157
  Рябинов И.И. Судан / И.И. Рябинов. – М., 1957. – 40с.
1464158
   Судан : Республика Судан 1:4000000. – Москва, 1960. – 20с.
1464159
  Петров П.А. Судан / П.А. Петров. – Москва, 1961. – 80с.
1464160
  Пензин Д.Я. Судан / Д.Я. Пензин. – Москва : Мысль, 1965. – 168с.
1464161
  Дмитревский Ю.Д. Судан. / Ю.Д. Дмитревский. – Москва : Географгиз, 1959. – 256с.
1464162
  Тиг Мэтью Судан. Два в одном : тревожный мир / Тиг Мэтью, Стайнмиц Джордж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 164-181 : Фото
1464163
  Жуков А.Е. Судан: мир в обмен на отделение. Северный и Южный Судан на завершающем этапе дезинтеграции (2005-2011) / А.Е. Жуков, С.А. Мифтахова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 19-24. – ISSN 0321-5075
1464164
  Елькина Е.А. Суданец о Судане и не только... // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 34-37. – ISSN 0321-5075
1464165
  Исмат М.Х. Судано-Эфиопские отношения и проблема национальной безопасности Судана (50-80-е гг. ХХ ст.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Исмат М.Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-тут междунар. отнош. – К., 1993. – 17л.
1464166
  Демидчик В.П. Суданская поэзия 20 в. / В.П. Демидчик. – Душанбе, 1972. – 210с.
1464167
  Шаманин Н.М. Суданская трава и агротехника ее возделывания / Н.М. Шаманин. – Тамбов, 1954. – 8с.
1464168
   Суданская трава.. – М., 1951. – 184с.
1464169
   Суданские хроники. – Москва : Наука, 1984. – 498 с.
1464170
  Филоник А.О. Суданский парадокс: призрак голода в "хлебной корзине" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 32-37. – ISSN 0321-5075
1464171
  Мамин-Сибиряк Сударь Пантелей - свет Иванович / Мамин-Сибиряк. – Орджоникидзе, 1987. – 16с.
1464172
  Юрченко К. Судді ВАКС "засипались" на сміттєвих баках // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)
1464173
  Горбаль А. Судді вдосконалюватимуть професійну етику // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 2-4
1464174
   Судді Верховного Суду України ознайомилися зі шведським досвідом реформування судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – C. 45-48


  У рамках проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні" наприкінці вересня 2014 р. судді Верховного Суду України взяли участь в ознайомчому візиті до Королівства Швеція. Члени делегації ...
1464175
   Судді заспішили у відставку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  Протягом січня-липня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила у відставку 222-х суддів.
1464176
   Судді і науковці вирішили співпрацювати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Голова Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду Михайло Смокович і віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ Наталія Кузнєцова підписали договір про співпрацю між КАСВС і ...
1464177
   Судді мають свою професійну позицію і здатні її захистити // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 49-51.


  7 грудня 2007 р. в Українському домі в м. Києві відбулася друга частина VIII позачергового з"їзду суддів України
1464178
  Кравченко С. Судді мають усвідомити, що часи закритості та корпоративності судової системи давно минули / розмову вів Павло Черниш // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 4-6
1464179
  Котнюк Ю. Судді на лаві підсудних: злочини схожі, вироки різні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1464180
   Судді ознайомилися з досвідом колег із Хорватії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 27. – ISSN 1992-9277
1464181
  Желтухін Є. Судді так і не потрапили до ВРЮ // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 27 : фото


  28 квітня 2015 в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся З"їзд делегатів юридичних вузів і наукових установ. Делегати з"їзду обрали двох членів Вищої ради юстиції: доктора юридичних наук А. Бойко (ЛНУ імені Івана Франка) та професора А. Мірошниченко (КНУ ...
1464182
  Каблак П.І. Судді як користувачі соціальних мереж в Інтернеті: правові та етичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 125-130. – ISSN 2306-9082
1464183
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 : [інтерв"ю] / Микола Оніщук ; спілкувався Федір Іллюк // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 31-35


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів України, доктором юридичних наук Миколою Оніщуком.
1464184
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 / спілкувався Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1464185
  Кент А. Суддівська освіта в постійно змінюваному світі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 98-103
1464186
  Оніщук М. Суддівська освіта в Україні: стан, досягнення та виклики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – C. 90-97
1464187
  Зуєва Л.Є. Суддівська освіта як основа та запорука успішного здійснення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 18-21. – ISBN 978-617-7096-97-8


  "...Основною метою підготовки суддів визначено, передусім, навчання кандидата на посаду судді фаховим умінням і навичкам, необхідним для повного та всебічного оволодіння професією судді, формування у нього високої моральності та професійної культури як ...
1464188
  Суярко Т. Суддівська професія: що далі? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 12/13). – С. 32-33
1464189
  Гураленко Н.А. Суддівське правопізнання: праксеологічний вимір : монографія / Н.А. Гураленко ; [наук ред. Сливка С.С.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 351, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 305-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-12-1
1464190
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 1. – 2007
1464191
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 2. – 2007
1464192
  Пивовар І.В. Суддівське самоврядування в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 309-313. – ISSN 2524-017X
1464193
  Прилуцький С.В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 75
1464194
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1464195
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1464196
  Пузіна Г.О. Суддівське самоврядування як складова частина незалежності судової влади // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 345-347. – ISBN 978-966-419-292-4
1464197
  Штогун С.Г. Суддівське самоврядування: з"їзди проходять-проблеми залишаються // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-6.
1464198
  Коротун О.М. Суддівське самоврядування: порівняльний аналіз законодавства України і окремих країн ближнього та дального зарубіжжя // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-21.
1464199
  Константий О.В. Суддівський імунітет як гарантія об"єктивного і неупередженого правосуддя в державі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 1 (113). – С. 44-47.
1464200
  Нор В. Суддівський розсуд в кримінальному провадженні: поняття та зміст / В. Нор, М. Дзиндра // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 266-271. – ISSN 2082-4939
1464201
  Наливайко Є. Суддівський розсуд під час застосування угод у кримінальних проступках // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 99-106
1464202
  Куфтирєв П.В. Суддівський розсуд у теорії права : монографія / П.В. Куфтирєв. – Київ : Ін Юре, 2018. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-230 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-594-6
1464203
  Яценко О. Суддівський розсуд у цивілістичному процесі: окремі питання теорії і практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1464204
  Мірошниченко А.М. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля : (через призму юридичної відповідальності суддів) / А.М. Мірошниченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 117, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-117 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-754-2
1464205
  Мірошниченко А. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля (через призму юридичної відповідальності суддів) // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 17-88
1464206
  Оніщук М. Суддівській освіті - європейський рівень. Національній школі суддів 5 років / спілкувався Ю. Котнюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  21 грудня 2010 р. була створена Національна школа суддів України, яка спроможна підготувати для суспільства суддів нового покоління. Розмова з ректором Національної школи суддів України Миколою Оніщуком.
1464207
  Сенченко Н.М. Суддя - носій морально-правового потенціала // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 51-55. – ISSN 2415-3095
1464208
  Михайленко В. Суддя адвокату не ворог. Спостереження судді ВАКС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1464209
   Суддя ЄСПЛ: Україна з "двієчника" перетворилася на морального авторитета Європи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)


  Після завершення холодної війни й приєднання до Ради Європи Україна тривалий час отримувала від Європейського суду з прав людини незадовільні оцінки за різними параметрами, але зараз із двієчника наша країна перетворилася на моральний авторитет Європи.
1464210
  Дюрренматт Ф. Суддя і його кат : Повісті, п"єси, роман / Фрідріх Дюрренматт; Пер. з нім.; Передм. Д. Затонського; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 623с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3586-5
1464211
  Паньків М. Суддя Рейтан. / М. Паньків. – Х., 1931. – 408с.
1464212
  Тарасов Д. Суддя США визнав проект Google Books правомірним // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1608-6422
1464213
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – Київ, 1970. – 208с.
1464214
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – К., 1989. – 591с.
1464215
  Дем"як В. Суддя учасник судового господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 165-167
1464216
  Щасний А.В. Суддя як спеціальний суб"єкт злочину у складі постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку (ст. 375 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-266
1464217
  Круподеря Д.О. Суддя як суб"єкт права на доступ до правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7627-30-1
1464218
  Бойко В.Ф. Суддя як центральна фігура в судовій реформі // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-6
1464219
  Черкашин Н.А. Судеб морских таинственная вязь / Н.А. Черкашин. – М, 1990. – 460с.
1464220
  Постика И.В. Судебная ( криминалистическая ) фотография: теория и практика : Монография / И.В. Постика; Одесская национальная юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 296с. – ISBN 966-7694-64-Х
1464221
  Корнев С.А. Судебная (правовая) бухгалтерия : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2000. – 60с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0187-2
1464222
  Ситдикова Р. Судебная арбитражная практика по делам о нарушении авторских и смежных прав / Р. Ситдикова, И. Шабаева // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 8. – С. 61-71. – ISSN 0201-7059
1464223
  Черваков В.Ф. Судебная баллистика / В.Ф. Черваков. – М, 1937. – 248с.
1464224
  Кубицкий Ю.М. Судебная баллистика / Ю.М. Кубицкий. – М, 1956. – 104с.
1464225
  Кустанович С.Д. Судебная баллистика / С.Д. Кустанович. – М., 1956. – 408с.
1464226
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия : учеб. пособ. / Д.А. Бекерская ; МВ и ССО УССР, Одесский гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Одесса : [б. и.], 1976. – 84 с.
1464227
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия / Д.А. Бекерская. – Одесса, 1982. – 114 с.
1464228
  Атанесян Г.А. Судебная бухгалтерия : [учеб. для вузов по спец. "Правоведение"] / Атанесян Г.М., Голубятников С.П. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 350 с.
1464229
   Судебная бухгалтерия.. – М., 1975. – 343с.
1464230
  Стецовский Ю.И. Судебная власть : Учебн. пособ. / Ю.И. Стецовский. – Москва : Дело, 1999. – 400с. – ISBN 5-7749-0121-1
1464231
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека : доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-129. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1464232
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-128. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 1561-4999
1464233
  Евсеев А.П. Судебная власть в Украине: затянувшийся транзит = The judiciary in Ukraine: prolonged transition / А. Евсеев ; Нац. акад. прав. наук Украины, Науч.-исслед. ин-т гос. стр-ва и мест. самоупр. – Харьков : Юрайт, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2012 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные доклады" ; вып. 17). – ISBN 978-966-2740-71-4
1464234
  Орзих М. Судебная власть в условиях реформаторских ожиданий "новой конституционно - правовой эры" в Украине // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1464235
  Сафонов В.Е. Судебная власть и единство конституционного пространства в контексте действий норм международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 1812-3910
1464236
  Сафонов В.Е. Судебная власть и национальная безопасность в историческом измерении // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805
1464237
  Притченко Р.С. Судебная власть и политика - независимость или взаимосвязь: сравнительно-правовой анализ // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 150-153. – ISBN 978-966-171-322-1
1464238
  Михайловская И.Б. Судебная власть: внутрисистемное управление // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0132-0769
1464239
  Абросимова Елена Судебная власть: современное конституционное отражение // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 96-117. – ISSN 1812-7126


  Современные конституции в отличие от конституций первой волны или конституций социалистических государств уделяют все большее внимание регулированию судебной власти, что в полной мере отражает теоретические представления о положении суда в современном ...
1464240
  Сатаров Г.А. Судебная власть: фрагмент диагноза // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 0869-0499
1464241
  Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство / М.Г. Сердюков. – М., 1957. – 396с.
1464242
  Аверин А.В. Судебная достоверность как содержание судебной истины // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.86-91. – ISSN 1811-9018
1464243
  Бузницкий Ю. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища : Практические рекомендации / Ю. Бузницкий, П. Бурлака, С. Рубанов; Предст.Верх.Комиссара ООН по делам беж.в Украине;Центр исслед. проблем миграции. – Київ : Леся, 2000. – 120с. – ISBN 966-7166-08-2
1464244
  Клюева В.Я. Судебная защита жилищных прав граждан в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Клюева В.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – Ташкент, 1964. – 25л.
1464245
  Гукасян Р.Е. Судебная защита жилищных прав нанимателей и членов ЖСК. / Р.Е. Гукасян. – Калинин
Ч.1. – 1975. – 64с.
1464246
  Машутина Ж.Н. Судебная защита и проблема соотношения материального и процессуального : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Машутина Ж.Н.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 20л.
1464247
  Новоселова Л.А. Судебная защита интеллектуальных прав: опыт реформы 1864 г. // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые важные уроки реформы применительно к решению вопросов, связанных с организацией правосудия в области защиты интеллектуальных прав.
1464248
  Доронина О.Н. Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в системе государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в России и постсоциалистических государствах Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 99-108. – ISSN 1812-8696
1464249
  Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / В.М. Жуйков ; Рос. Правовая Акад. – Москва : Городец, 1997. – 318, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89391-012-5
1464250
  Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автора / В.Л. Чертков. – М., 1971. – 112с.
1464251
  Кочиев Т.Д. Судебная защита прав и интересов в сфере брачно-семейных отношений : [учеб. пособие] / Т.Д. Кочиев ; под ред. Д.М. Чечота ; М-во нар. образования Туркмен. ССР. – Ашхабад : МНО ТССР, 1988. – 102 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1464252
  Павловский Е.А. Судебная защита прав и интересов граждан / Е.А. Павловский. – Москва, 1986. – 38 с.
1464253
  Кряжков В.А. Судебная защита прав коренных малочисленных народов Севера: особенности и их обеспечение // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-36. – ISSN 0132-0769
1464254
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Кленов Е.А. ; МГУ , Юридич. фак. – Москва, 1963. – 18 с.
1464255
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении. / Е.А. Кленов. – М, 1964. – 86с.
1464256
  Шерстюк В.М. Судебная защита прав членов ЖСК / В.М. Шерстюк. – М, 1983. – 136 с.
1464257
  Кобец Н.Г. Судебная защита при спорах об увольнении / Н.Г. Кобец. – М., 1968. – 120с.
1464258
  Николаева Л.А. Судебная защита трудовых прав граждан / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1968. – 193с.
1464259
  Филиппов Е.И. Судебная защита трудовых прав граждан в СССР / Е.И. Филиппов. – Москва, 1961. – 88с.
1464260
  Шило Н.Я. Судебная защита чести и достоинства советских граждан / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1985. – 122с.
1464261
  Стельмах В.Ю. Судебная истина в уголовном судопроизводстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 112-126. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1464262
  Гриневич Г.Я. Судебная кинематография / Г.Я. Гриневич, И.Д. Найдис. – Л., 1970. – 112с.
1464263
  Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись / И.Д. Найдис. – Харьков, 1986. – 197с.
1464264
  Красовская О.В. Судебная коммуникация / О.В. Красовская. – Киев : Реферат, 2008. – 347, [1] с. : ил. – Библиогр.267-279. – ISBN 978-966-8058-32-5
1464265
  Красовская О.В. Судебная коммуникация: прагматический и социокультурный аспекты : дисс. ... д-ра филологических наук : 10.02.02 / Красовская О.В. ; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2011. – 507 л. + Приложение: л. 437 - 507. – Библиогр.: л. 398 - 437
1464266
  Гаджиев Г. Судебная концепция конституционного принципа социального государства в Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-61. – ISSN 1812-7126
1464267
  Попов Н.В. Судебная медицина : Уч. для юрид. ин-тов. / Н.В. Попов. – 2-е изд. – Москва, 1944. – 383 с.
1464268
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев. – Москва : Юргиз, 1949. – 504 с. : ил.
1464269
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – 3-е изд., доп. – Москва : Юриздат, 1951. – 432 с. : ил.
1464270
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – Изд 4-е, перераб. и доп. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1953. – 520 с., [2] л. ил. : ил.
1464271
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – М., 1959. – 368с.
1464272
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Госюриздат, 1960. – 239 с. : ил.
1464273
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – 3-е изд. – М., 1963. – 458с.
1464274
   Судебная медицина. – М., 1974. – 271с.
1464275
   Судебная медицина. – Москва, 1975. – 343 с.
1464276
  Сапожников Ю.С. Судебная медицина / Ю.С. Сапожников. – Киев, 1976. – 315с.
1464277
   Судебная медицина. – Москва, 1978. – 350с.
1464278
   Судебная медицина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1985. – 488 с.
1464279
   Судебная медицина : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 334 с.
1464280
   Судебная медицина : Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Медицина, 1990. – 447с. – ISBN 5-225-00811-9
1464281
  Виноградов И.В. Судебная медицина / И.В. Виноградов, В.В. Томилин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 239с.
1464282
  Волков В.Н. Судебная медицина : курс лекций. Учеб. пособие / В.Н. Волков, А.В. Датий. – Москва : Юристъ, 1997. – 334с. – ISBN 5-7357-0112-6
1464283
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 376с. – ISBN 5891230550, 5862253386
1464284
   Судебная медицина : Учебник для студ. мед.вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1998. – 464с. – ISBN 5-225-04402-6
1464285
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1999. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0, 5-86225-338-6
1464286
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0; 5-86225-338-6
1464287
  Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах : Справочник-пособие для юристов и врачей / В.И. Акопов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – ISBN 5-222-0026-32
1464288
  Надеждин В.А. Судебная медицина в вопросах и ответах для работников суда, следствия, прокуратуры, угрозыска и милиции / В.А. Надеждин. – Ленинград : Изд. "Рабочий суд", 1927. – 149 с. – (Библиотека криминологическогокабинета лениградского губернского суда / под ред. Л.Г. Оршанского, А.А. Жижиленко, И.Я. Дерзибащева)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1464289
  Бокариус Н.С. Судебная медицина в изложении для юристов : опыт изложения основ судебной медицины для юристов с присоединением необходимых общих сведений из анатомии, гистологии, физиологии, химии, патологии и других медицинских дисциплин / Н.С. Бокариус, проф. Имп. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберга и С-вья
Т. 1 : О крови. О коже. О костях / с 391 рисунком, из которых многих в красках, цветными и раскрашенными таблицами. – 1915. – [6], VIII, [2], X, [2], 779 с., с ил., 8 л. цв. ил : ил.
1464290
  Бокариус Н.С. Судебная медицина для медиков и юристов / Н.С. Бокариус. – Харьков : Юриздат, 1930. – 176 с.
1464291
  Громов А.П. Судебная медицина на службе органов правосудия / А.П. Громов. – Москва, 1978. – 64 с.
1464292
  Попов Н.В. Судебная медицина. / Н.В. Попов. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1950. – 444с.
1464293
   Судебная медицина.. – М., 1964. – 40с.
1464294
   Судебная медицина.. – М., 1968. – 367с.
1464295
   Судебная медицина.. – 2-е изд., стереотип. – Ташкент, 1980. – 343с.
1464296
   Судебная медицина.. – М., 1982. – 463с.
1464297
  Вандер М.Б. Судебная микрология / М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина. – Саратов, 1988. – 174с.
1464298
  Стивен Судебная независимость: время терпения, настойчивости и правовой сознательности общества / Стивен, Фрайот // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1812-7126
1464299
  Кириченко А.А. Судебная одорология: Монография. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1994. – 156с.
1464300
  Гудошников Л.М. Судебная организация Китайской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Гудошников Л.М.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 17л.
1464301
  Лукьяненко А.П. Судебная ошибка / А.П. Лукьяненко. – М., 1988. – 317с.
1464302
  Кокс Э.Б. Судебная ошибка / Энтони Беркли Кокс // Английский детектив : [романы : сборник] / [пер. с англ. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 187-459 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
1464303
  Мартынов Семен Судебная ошибка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 28-29 : фото
1464304
  Бауэр Людвиг Судебная ошибка. Спасен! / Людвиг Бауер ; Перевод Р. Маркевича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" ; [Тип. т-ва "Екатерингофское печ. дело"], 1911. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 40)
1464305
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений ) / Л.М. Балабанова. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с. – (Наука. Честь. Закон). – ISBN 966-596-104-7
1464306
  Черняк Е.Б. Судебная петля / Е.Б. Черняк. – Москва, 1991. – 605с.
1464307
  Захаров В.В. Судебная политика Николая I // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805


  В статье доказывается тезис о предреформенном характере судебной политики Николая I. Выделены объект и основные направления судебной политики, анализируются ее результаты.
1464308
   Судебная практика : Убийства, изнасилования и другие преступления против личности : Сбьорник судебных решений по уголовным делам.. – К., 1993. – 240с.
1464309
   Судебная практика адвокатов.. – 2-е изд., доп. – Рига, 1983. – 75с.
1464310
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовйх отношений / А.К. Безина. – Казань, 1990
1464311
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений / Безина А.К. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 184 с.
1464312
   Судебная практика в советской правовой системе.. – М., 1975. – 328с.
1464313
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во НКЮ СССР
Вып. 2 (18). – 1946. – 30 с.
1464314
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 5 (21). – 1946. – 30 с.
1464315
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 28 (24). – 1947. – 31 с.
1464316
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 3. – 1954
1464317
  Невская Н.В. Судебная практика и ее значение для укрепления законности в деятельности следователей: Уч. пособие. / Н.В. Невская. – М., 1987. – 38с.
1464318
  Безина А.К. Судебная практика и развитие советского трудового законодательства / А.К. Безина. – Казань : Издательство Казанского университета, 1971. – 132 с.
1464319
  Кореневский Ю.В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования. / Ю.В. Кореневский. – М., 1974. – 112с.
1464320
  Курылева О.С. Судебная практика и совершенствование трудового законодательства / О.С. Курылева. – Минск, 1989. – 116с.
1464321
  Мкртумян А.Ю. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников права Республики Армения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1464322
  Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон / Г.Т. Ткешелиадзе; Отв. ред. Т.В. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 175с.
1464323
  Сауляк О.П. Судебная практика как источник российского права (материальный и формальный аспекты проблемы) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-10. – ISSN 0132-0769
1464324
  Искров К. Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 346-350. – ISSN 2663-5313
1464325
   Судебная практика по делам о хищениях государственного и общественного имущества.. – К., 1967. – 40с.
1464326
   Судебная практика по делам об убийстве, изнасиловании и взяточничестве.. – К., 1967. – 76с.
1464327
  Громов Н.А. Судебная практика по делам социального страхования / Н.А. Громов. – Москва, 1927. – 64с.
1464328
   Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [4], IV, VIII, 408 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон. - Конволют. - Пер.: Судебная практика по торговым делам, 1896
1464329
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893 // Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [6], VIII, 644 с.
1464330
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1896. – [6], VIII, 644 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон
1464331
  Калмыков В.Т. Судебная практика по уголовным делам: (Вопр. квалификации) / В.Т. Калмыков. – Гродно, 1985. – 104с.
1464332
  Бруханский Н Судебная психиатрия / Н. Бруханский ; с пред. П.Б. Ганнушкина,. – [Москва] : [М. и С. Сабашниковы, 7-я тип. "Искра революции" Мосполиграфа], 1928. – 439 с. – Пред. П.Б. Ганнушкина удалено из экз.
1464333
  Бунеев А.Н. Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1938
1464334
   Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1941. – 220 с.
1464335
   Судебная психиатрия. – Изд. 3-е, перераб и доп. – Москва, 1949. – 400 с.
1464336
   Судебная психиатрия : учебник. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 335 с.
1464337
   Судебная психиатрия. – М., 1990. – 254с.
1464338
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В.Морозова. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1464339
   Судебная психиатрия : Учебник для вузов. – Москва : Зерцало, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88746-16-4
1464340
  Волков В.Н. Судебная психиатрия : Учебник / В.Н. Волков. – Москва : БЕК, 1998. – 404с. – ISBN 5-85639-224-8; 3-406-43416-9
1464341
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В. Морозова. – Москва : Норма-Инфpа-М, 1999. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1464342
  Моховиков А.Н. Судебная психиатрия : Учебное пособие / А.Н. Моховиков. – 2-е изд., исправ. и доп. – Одесса : Юридична література, 2002. – 176с. – ISBN 966-7694-63-1
1464343
   Судебная психиатрия.. – М., 1936. – 472с.
1464344
   Судебная психиатрия.. – 2-е, перераб и доп. изд. – М., 1938. – 468с.
1464345
   Судебная психиатрия.. – М., 1941. – 220с.
1464346
   Судебная психиатрия.. – Изд. 2-е. – М., 1947. – 248с.
1464347
   Судебная психиатрия.. – М., 1951. – 332с.
1464348
   Судебная психиатрия.. – М., 1954. – 380с.
1464349
   Судебная психиатрия.. – М., 1958. – 256с.
1464350
   Судебная психиатрия.. – М., 1967. – 432с.
1464351
   Судебная психиатрия.. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1971. – 431с.
1464352
   Судебная психиатрия.. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1978. – 342с.
1464353
   Судебная психиатрия.. – М., 1988. – 399с.
1464354
  Калашник Я.М. Судебная психиатрия. (Уч. для юрид. ин-тов и фак.) / Я.М. Калашник. – М., 1961. – 383с.
1464355
   Судебная психиатрия. Словарь - справочник : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 272с. – ISBN 5-89123-457-2
1464356
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Минск, 1970. – 392с.
1464357
  Драголи Л.Д. Судебная психология : Тексты лекций / Л.Д. Драголи; Отв. ред. Ярощук В.Л. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1973. – 30 с.
1464358
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1975. – 462с.
1464359
  Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. / И.А. Кудрявцев. – М, 1988. – 224с.
1464360
  Ковалевский П.И. Судебная психопатология / П.И. Ковалевский. – 3-е изд. доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева
Ч. 1 : Психология преступника. – 1901. – [4], 183
1464361
  Крафт-Эбинг Судебная психопатология / сост. Д-р Р. ф. Крафт-Эбингпроф. психиатрии при Вен. ун-те ; пер. с примеч. и доп. по рус. законодательству Александр Черемшанский, дир. Больницы всех скорбящих в С.-Петербурге. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1902. – XXIV, 672 с.


  С 3-го изд.: "Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berucksichtigung der Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich von Prof. Dr. R. v. Krafft-Ebing" На обороте тит. л. надпись укр. мовою 1937 року
1464362
  Киричинський Б.Р. Судебная радиология / Б.Р. Киричинський. – Киев, 1969. – 264с.
1464363
  Гессен И.В. Судебная реформа / И.В. Гессен. – Санкт-Петербург : Книгоизд. П. П. Гершунинаи К* ; Типо-литогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – [4], 267 с. – (Великия реформы 60-х годов в их прошлом и настоящем ; [Ч.] 2)


  На кн. № 117116 печать - Николай Прокофьевич Василенко В РГБ Имеется электронная копия
1464364
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
[Т. 1]. – 1915. – XIV, 381 с., 8 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич. Из кн. ...
1464365
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
Т. 2. – 1915. – [2], 311 с., 5 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич.
1464366
  Демичев А.А. Судебная реформа 1864 года в российской ментальности пореформенного периода (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе изучения комплекса дореволюционных анекдотов анализируется влияние судебной реформы 1864 г. на российскую ментальность пореформенного периода. Уделяется внимание отражению в анекдотах фактических знаний о принципах и институтах ...
1464367
  Симбаева Д.Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование корпорации юристов в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805
1464368
  Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине / П.Ф. Щербина. – Львов : Вища школа при Львовском ун-те, 1974. – 190 с.
1464369
   Судебная реформа в Болгарии.. – 333-527с.
1464370
  Филиппов М.А. Судебная реформа в России : в 2 т. / [соч.] М.А. Филиппова. – 1871-1875. – Санкт-Петербург
Т. 1 : Судоустройство. Ч. 1. – 1871. – [4], IV, 623 с.


  Популярный, исторический и теоретический обзор судоустройства и судопроизводства - уголовного, гражданского, военного, морского, коммерческого и межевого; с критическим анализом, по этим предметам, свода законов, судебных уставов, новейших узаконений и ...
1464371
  Караваев В. Судебная реформа в Украине // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 260-265. – ISBN 978-966-136-316-7
1464372
  Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. – Одесса : Юридична література, 2010. – 271, [1] с., [12] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-419-097-5
1464373
  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России / Б.В. Виленский. – Саратов, 1969. – 400 с.
1464374
  Морозова Л.А. Судебная реформа середины XVI в. (губное и земское самоуправление и выборные суды на местах) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 92-99. – ISSN 0132-0769
1464375
   Судебная реформа.. – М., 1990. – 94с.
1464376
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Минск, 1967. – 119с.
1464377
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1972. – 256с.
1464378
  Макарова З.В. Судебная речь / З.В. Макарова. – Куйбышев, 1985. – 57с.
1464379
  Некрасова М.П. Судебная речь / М.П. Некрасова. – КАлининград, 1990. – 66с.
1464380
  Аврамчук О.А. Судебная риторика // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 69-71
1464381
  Старович З. Судебная сексология / З. Старович. – М., 1991. – 333с.
1464382
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце 18-19 вв. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Щербина П.Ф.;. – Киев, 1977. – 44л.
1464383
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце XVIII - XIX вв. : Дис... доктор юрид.наук: / Щербина П.Ф.; Мин. просв. УССР. Каменец-Подольский гос. пед.ин-тут. – Киев, 1977. – 369л. – Бібліогр.:л.1-43
1464384
  Гуценко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущновть / К.Ф. Гуценко ; Всесоюз. ин-т юрид. наук. – Москва : Госюриздат, 1961. – 152 с.
1464385
  Гуцеко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К.Ф. Гуцеко. – М., 1961. – 152с.
1464386
  Мухамадеев А.Р. Судебная система Татарской АССР после принятия Конституции ТАССР 1937 года // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805
1464387
  Железняк Н.Е. Судебная система Японии // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.75 - 82. – ISSN 1811-9018
1464388
  Хлебников Б.Н. Судебная статистика / Б.Н. Хлебников. – М., 1939. – 127с.
1464389
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон; А.А. Герцензор Всес. ин-т юрид. наук. – Москва : Минюст СССР ; Юриздат, 1946. – 36 с. – (Библиотека народного судьи и заседателя / под ред. И.Т. Голякова)
1464390
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон. – 4-е изд., переработ. – Москва, 1948. – 244с.
1464391
  Закатов А.А. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров / А.А. Закатов, С Я. Сапошинский, . – Волгоград, 1979. – 100с.
1464392
  Потапов С.М. Судебная фотография / С.М. Потапов. – М., 1936. – 135с.
1464393
  Вороновский Н.Д. Судебная фотография / Н.Д. Вороновский. – Москва, 1948. – 16с.
1464394
  Селиванов Н.А. Судебная фотография / Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман. – М, 1965. – 231с.
1464395
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография : уч. пособие / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1978. – 83с.
1464396
   Судебная фотография. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1978. – 188 с.
1464397
  Полевой Н.С. Судебная фотография и ее применение в криминалистической экспертизе / Н.С. Полевой, А.И. Устинов. – М., 1960. – 166с.
1464398
  Салтевский М.В. Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел. / М.В. Салтевский, Ю.С. Гапонов. – Киев, 1974. – 159с.
1464399
   Судебная фотография.. – Минск, 1971. – 272с.
1464400
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография. / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1981. – 184с.
1464401
  Потапов С.М. Судебная фотография. Методы фотографических доказательств в следственном и судебном процессе / С.М. Потапов. – М.-Л., 1948. – 204с.
1464402
  Наке А. Судебная химия : открытие ядов, изследование огнестрельнаго оружия, анализ золы, подделка документов, монет, сплавов, съестных припасов и определение пятен : руководство для медиков, фармацевтов, химиков, экспертов и адвокатов / Наке. – Москва : Изд. ред. природы ; Тип. и лит. А. Горлецкого и Терехова, 1874. – [6], 143 с. : ил. – Экз. дефектный, без обложки
1464403
  Степанов А.В. Судебная химия (Т оксикологический анализ) и определение профессиональных ядов / А.В. Степанов. – 3-е изд. – Москва : Медгиз, 1947. – 303 с.
1464404
  Степанов А.В. Судебная химия и открытие профессиональных ядов / А.В. Степанов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 317 с.
1464405
  Степанов А.В. Судебная химия. / А.В. Степанов. – МоскваЛ., 1939. – 295с.
1464406
  Швайкова М.Д. Судебная химия. / М.Д. Швайкова. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 290с.
1464407
  Репешко П.И. Судебная экспериза в уголовном процессе Республики Болгария // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 223-231. – ISSN 1993-0917
1464408
  Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза : Учебное пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2006. – 336с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-09140-6
1464409
  Дьяконова О. Судебная экспертиза в арбитражном процессе // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 43-48. – ISSN 0132-0831
1464410
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупрееждении преступлений / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова; Чалов Р.С,. – Душанбе, 1975. – 104с.
1464411
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений (автотехническя и почерковая : Учеб. пособие для студ.- юристов / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова. – Душанбе : Изд-во Тадж.ун-та, 1975. – 104 с.
1464412
  Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И.Ф. Крылов. – Л., 1963. – 214с.
1464413
  Волков А. Судебная экспертиза в хозяйственном процессе // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.32-36.
1464414
   Судебная экспертиза за рубежом : [реферативная информация]. – Москва
№ 4. – 1976
1464415
   Судебная экспертиза за рубежом : [реферативная информация]. – Москва
№ 3. – 1978
1464416
   Судебная экспертиза за рубежом : [реферативная информация]. – Москва
№ 4. – 1978
1464417
  Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие / А.Р. Шляхов. – М., 1981. – 64с.
1464418
   Судебная экспертиза и проблемы с преступностью.. – Ташкент, 1984. – 205с.
1464419
  Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) / М.Я. Сегай, Стринжа Виктор Кириллович; Акад.правовых наук Украины.Киевск.регион.центр.Киевск.HИИ судебных экспертиз Мин.юстиции Украины. – Киев : Ін Юре, 1997. – 174с. – Библ.: с.167-172. – ISBN 966-7183-29-7
1464420
  Яковлев Я.М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений / Я.М. Яковлев. – Душанбе, 1966. – 152с.
1464421
  Уберман В.И. Судебная экспертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 240-260 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1388
1464422
  Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград, 1979. – 184с.
1464423
  Клименко Н.И. Судебная экспертология как наука и ее проблемы // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 79-83. – ISSN 1606-3715
1464424
  Горский Г.Ф. Судебная этика : некоторые проблемы нравств. начал сов. уголовного процесса / Горский Г.Ф., Кокарев Л.Д., Котов Д.П. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. – 271 с. – Библиогр.: с. 227-270
1464425
  Штамм С.И. Судебник 1497 года : учеб. пособие по истории государства и права СССР / С.И. Штамм. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 112 с.
1464426
  Осипян Б.А. Судебник 1550 года, "Домострой" и иные уставные царские грамоты и указы как законодательное проявление особенностей святорусского правосознания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1464427
  Владимирский-Буданов М.Ф. Судебник 1589 года : Его значение и источники / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 2], 65 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1902
1464428
  Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року : монографія / С.Г. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ, 2009. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-336-169-7
1464429
   Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя и ближних его преемников указы, собранные и примеч. из"ясненные Василием Никитичем Татищевым. – 2-е изд. – М, 1786. – 270с.
1464430
  Кулинич В. Судебник Казимира IV Ягеллончика 1468 р. у правовій системі Великого князівства Литовського // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 189-193. – ISBN 978-966-493-651-1
1464431
   Судебник Казиміра 1468 г. [Електронний ресурс]
1464432
   Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича : законы из Юстиниановых книг, указы дополнительные к судебнику и таможенный устав Царя и Великого Князя Ивана Васильевича. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1768. – [228] с., разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
1464433
   Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. : По списку собр. Ф.Ф. Мазурина. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел ; Тип. Г. Лисснера, 1900. – XXXIX, 57 с., 2 л. факс.


  Из книг. Сташевского
1464434
   Судебники 15 - 16 веков. – М.-Л., 1952. – 619с.
1464435
  Щелкунов В.А. Судебно- экспертная деятельность: история и современное состояние / В.А. Щелкунов, И.Н. Леонов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 40-42. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы соотношения права и справедливости в истории политико-правовой мысли Древней Руси.
1464436
  Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза / С.П. Фортинский. – М., 1962. – 237с.
1464437
  Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза / А.М. Ромашов. – М, 1981. – 128с.
1464438
  Бабичев В.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособые для студентов V курса спец. 1739,06.08 / В.А. Бабичев ; под ред. М.П. Зуева ; Заоч. ин-т сов. торговли. – Москва : ЗИСТ, 1989. – 43, [1] с.
1464439
  Гаджиев Н.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие / Н.Г. Гаджиев. – Махачкала, 1990. – 78с.
1464440
  Тихенко С.И. Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов : Дис... канд. юридич.наук: / Тихенко С.И.;. – 213л. – Бібліогр.:л.194-208
1464441
  Кожокару Р. Судебно-медецинская экспертиза трупа новорожденного ребенка по уголовным делам о детоубийствах // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1810-3081
1464442
  Розенблюм Е.Е. Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза : Руководство для работников суда, расследования и судебно-медицинской экспертизы / Е.Е. Розенблюм, М.Г. Сердюков, В.М. Смольянинов; Под ред. Н.В.Попова. – Москва, 1935. – 239 с.
1464443
  Ботезату Г.А. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти / Г.А. Ботезату ; М-во здравоохранения МССР, Кишинев. гос. мед. ин-т. – Кишинев : Штиинца, 1975. – 132 с. : граф. – Библиогр.: с. 126-131
1464444
  Смольянинов В.М. Судебно-медицинская диагностика живорожденности / В.М. Смольянинов. – М., 1974. – 120с.
1464445
  Капустин А.В. Судебно-медицинская диагностика пола по половым различиям в клетках / А.В. Капустин. – М., 1969. – 160с.
1464446
  Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций / И.А. Концевич. – К., 1968. – 155с.
1464447
  Архипова А.Н. Судебно-медицинская єкспертиза волос человека при расследовании убийств "без трупа" / А.Н. Архипова, Н.Н. Китаев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISSN 1993-0917
1464448
  Попов В.Л. Судебно-медицинская казуистика. / В.Л. Попов. – Л, 1991. – 299с.
1464449
  Колпащиков Е.Г. Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений при переломах костей таза : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Колпащиков Е.Г.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1464450
   Судебно-медицинская травматология.. – М., 1977. – 367с.
1464451
  Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология / С.Д. Кустанович. – М., 1975. – 168с.
1464452
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Москва : Знание, 1967. – 77 с. – Библиогр. в конце кн.
1464453
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1995
1464454
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1995
1464455
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1995
1464456
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1995
1464457
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1996
1464458
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1996
1464459
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1996
1464460
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1996
1464461
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1997
1464462
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1997
1464463
  Рожановский В.А. Судебно-медицинская экспертиза в дореволюционной России и в СССР / В.А. Рожановский. – Москва, 1927. – 105 с.
1464464
  Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы / А.А. Солохин. – М, 1968. – 235с.
1464465
  Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве / Н.Н. Тагаев. – Харків : Консум, 1998. – 192с. – ISBN 966-7124-13-4
1464466
  Барсегянц Л.О. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма / Л.О. Барсегянц , Б.Д. Левченков. – Москва : Медицина, 1978. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-143
1464467
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц : руководство для судебно-мед. экспертов и врачей других спец. / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1968. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 368-374
1464468
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по поводу телесных повреждений.. – Горький, 1963. – 54с.
1464469
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по установлению характера и степени тяжести телесных повреждений.. – Л., 1984. – 58с.
1464470
   Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия. – Ставрополь
тОМ 5. – 1967. – 670с.
1464471
  Шмидт В.К. Судебно-медицинская экспертиза Латвийской ССР / В.К. Шмидт. – Рига, 1989. – 208с.
1464472
  Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности / И.Г. Вермель. – Свердловск, 1988. – 111с.
1464473
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза механической травмы / А.М. Гамбург. – К., 1973. – 199с.
1464474
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого / А.М. Гамбург. – Киев, 1948. – 188с.
1464475
  Смусин Я.С. Судебно-медицинская экспертиза отравлений антихолин-эстеразными веществами / Я.С. Смусин. – М., 1968. – 192с.
1464476
  Матышев А.А. Судебно-медицинская экспертиза пищевых отравлений / А.А. Матышев, Е.С. Мишин. – Л., 1989. – 40с.
1464477
  Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1464478
   Судебно-медицинская экспертиза повредждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями.. – Кишинев, 1989. – 172с.
1464479
  Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами / В.И. Акопов. – Москва : Медицина, 1978. – 112с.
1464480
  Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях / В.К. Стешиц. – Минск, 1976. – 192с.
1464481
  Лисицын А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладкоствольного оружия. / А.Ф. Лисицын. – М., 1968. – 236с.
1464482
  Козлов В.В. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях тупыми предметами и транспортными средствами / В.В. Козлов. – Саратов, 1980. – 83с.
1464483
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа : руководство / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1976. – 440 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 429-437
1464484
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М.-Л.
14. – 1930. – 174с.
1464485
  Рубежанский А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза. / А.Ф. Рубежанский. – Киев : Здоров"я, 1976. – 200с.
1464486
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Киев : Здоров"я, 1980. – 129с.
1464487
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Москва, 1980. – 312с.
1464488
   Судебно-медицинская экспертиза. : Справочник для юристов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 320 с.
1464489
  Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. / И.А. Концевич. – К., 1974. – 128с.
1464490
  Проценков М.Г. Судебно-медицинские вопросы неонатологии / М.Г. Проценков. – М., 1990. – 28с.
1464491
  Федоров М.И. Судебно-медицинское и клиническое значение постасфиктических состояний / М.И. Федоров. – Казань, 1967. – 312с.
1464492
  Брюханов В.А. Судебно-медицинское и профпатологическое значение изменений микроэлементного состава воос человка в зависимости от профессионального контакта с некоторыми тяжелыми металлами : Автореф... канд. мед.наук: / Брюханов В. А.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 18л.
1464493
  Туманов А.К. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / А.К. Туманов. – М., 1961. – 580с.
1464494
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / В.В. Томилин. – М., 1989. – 303с.
1464495
  Загрядская А.П. Судебно-медицинское исследование изолированных клеток и микрочастиц тканей животного происхождения / А.П. Загрядская, А.Л. Федоровцев, Е.И. Королева. – Москва : Медицина, 1984. – 104с. : с рис.
1464496
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве, материнстве и замене детей. / В.В. Томилин, А.С. Гладких. – М., 1981. – 240с.
1464497
  Кокель Р. и Зорин П. Судебно-медицинское исследование трупа и пятен / Р. и Зорин П. Кокель. – М., 1925. – 90с.
1464498
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – Саратов
2. – 1966. – 240с.
1464499
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – М., 1991. – 316с.
1464500
  Мельников Ю.Л. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти / Ю.Л. Мельников, В.В. Жаров. – М., 1978. – 168с.
1464501
  Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений / В.В. Козлов. – Саратов, 1976. – 255с.
1464502
  Пашкова В.И. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам / В.И. Пашкова, Б.Д. Резников. – Саратов, 1978. – 320с.
1464503
  Реефельдт П. Судебно-медициснкое установление преступления / П. Реефельдт. – М., 1928. – 99с.
1464504
  Маттель А. Судебно-межевое разбирательство по уставу гражданского судопроизводства : с приложением подлежащих статей Зак. меж. / сост. А. Маттель. – 2-е изд., доп. ; Нефиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. н. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушева], 1912. – IV, 198 с. – Алфавитный указатель: Беспл. прил. ....-[Спб.]:тип. "Двигатель", [1911]


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1464505
   Судебно-почерковедческая экспертиза.. – Москва, 1971. – 335с.
1464506
  Абрамов А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Абрамов, Б.И. Копелиович ; [предисл. проф. Е.Н. Пальчевского ; вступ. ст. В.М. Шпак] ; Клинич. психиатрич. больница. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1949. – 167, [4] с.
1464507
  Вахинг Вайно А Судебно-психиатрическая экспертиза / Вайно А Вахинг. – Тарту, 1986. – 91с.
1464508
  Рожнов В.Е. Судебно-психиатрическая экспертиза алкоголизма и других нарокоманий. / В.Е. Рожнов. – М, 1964. – 124с.
1464509
  Шунк В.Э. Судебно-психиатрическая экспертиза в период становления Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Речь в статье идет о правовой регламентации производства судебно-психиатрической экспертизы в период становления Советского государства, об основных положительных и неудачных законодательных инициативах рассматриваемого периода.
1464510
  Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. / Ю.Л. Метелица. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 204с.
1464511
   Судебно-психиатрическая экспертиза, ее практика и задачи.. – М., 1935. – 232с.
1464512
  Краснушкин Е.К. Судебно-психиатрические очерки / Е.К. Краснушкин. – М., 1925. – 115с.
1464513
  Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза / М.М. Коченов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1977. – 177, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1464514
  Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза / М.В. Костицкий. – Львов : Вища школа, 1987. – 140 с.
1464515
  Сахнова Т.В. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе : проблемы теории и практики / Т.В. Сахнова ; [ред. Н.И. Изместьева ; худ. ред. Л.М. Живило ; техн. ред. Т.А. Ковалевская]. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1990. – 149, [3] c. – Примеч.: с. 127-149
1464516
  Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В.Т. Нор, М.В. Костицкий. – К, 1985. – 54с.
1464517
  Бровцинова Елена Павловна Судебно-следственные материалы как источник по истории революционного движения России начала ХХ века (1904-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Бровцинова Елена Павловна; МГУ. – М., 1977. – 24л.
1464518
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Брайчевская Е.Ю. – Киев, 1949. – 10 с.
1464519
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике. : Дис... канд. юридич.наук: / Брайчевская Е.Ю.;. – К., 1948. – 231л. – Бібліогр.:л.209-227
1464520
  Драгендорф Георг Судебно-химическое открытие ядов в пищевых веществах, воздухе, остатках пищи, частях тела и т. д. : с нем. изд. совершенно перераб. авт. и снабж. многочисл. доп., по поручению Гл. воен.-мед. упр. пер. М. Капустин и Н. Ментин / [соч.] Д-ра Георга Драгендорфа, орд. проф. фармации в Дерпт. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Гл. воен.-мед. упр. ; В тип. Якова Трея, 1875. – XVI, 673 с., 1 л. табл. ил. – Прил. к "Воен.-мед." журн." 1874, № 6. – Библиогр. в примеч.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1464521
  Выборнов А.А. Судебно-хмимческое исследование вещественных доказательств / А.А. Выборнов. – Москва, 1955. – 92с.
1464522
  Трифэуцан В.И. Судебно-экологическая экспертиза - новое направление национального центра судебных экспертиз минюста Молдовы // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 779-788. – ISSN 0130-2655


  Статья посвящена актуальной экологической ситуации на глобальном уровне в Республике Молдова. Национальный центр судебной экспертизы, обобщающий и анализирующий практику, и опыт других государств, представляет новую перспективу для развития судебной ...
1464523
   Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности.. – Свердловск, 1985. – 110с.
1464524
  Хазиев Ш.Н. Судебно-экспертное сотрудничество в рамках организации американских государств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 187-189. – ISSN 1684-2618
1464525
  Комаха В. Судебно-экспертные учреждения в Украине на современном этапе / В. Комаха, Г. Стрелец // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 17-20. – ISSN 1810-3081
1464526
  Бордонос Т.Г. Судебнобиологическая экспертиза мелких частиц древесины : метод. пособ. для судебных экспертов / Т.Г. Бордонос, Д.С. Рудич ; Юрид. комис. при Совете Министров УССР, Киевский науч.-исслед. ин-т судебной экспертизы. – Киев : Ред.-изд. отд. МВД УССР, 1970. – 84 с. : ил.
1464527
  Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. / Н.Б. Зейдер. – Саратов, 1959. – 99с.
1464528
  Марткович И.Б. Судебное заседание как основная стадия советского гражданского процесса : Автореф... канд. юридич.наук: / Марткович И.Б.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1464529
  Крамаренко Л.К. Судебное исполнение в Польской Народной Республике : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Крамаренко Л.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
1464530
  Монахов В. Судебное обеспечение административной реформы, или вновь об административной юстиции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 22-34. – ISSN 1812-7126
1464531
  Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. / Б.Н. Юрков. – Х., 1987. – 166с.
1464532
  Волкова Р.Г. Судебное оспаривание нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 343-359. – ISSN 1818-0566
1464533
  Ванеева Л.А. Судебное познание в науке советского гражданского процессуального права : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ванеева Л.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
1464534
  Самошина З.Г. Судебное портретоведение (история и современность) / З.Г. Самошина, А.М. Зинин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 23-35. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1464535
  Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы истории // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
1464536
  Ильинская И.М. Судебное представительство в гражданском процессе / И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая. – М., 1964. – 163с.
1464537
  Рожецкая Э.Х. Судебное представительство в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Рожецкая Э. Х.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1464538
  Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам / В.М. Шерстюк. – Москва, 1984. – 115с.
1464539
  Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннослетних / В.В. Леоненко. – К, 1987. – 143с.
1464540
   Судебное разбирательство брачных и семейных дел.. – Махачкала, 1988. – 76с.
1464541
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
2. – 1955. – с.
1464542
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
1. – 1956. – 184с.
1464543
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
3. – 1957. – 203с.
1464544
  Агеева Г.Н. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / Г.Н. Агеева. – Москва : ВЮЗИ, 1960. – 88 с.
1464545
  Цыпкин А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин, 1962. – 75с.
1464546
  Ковалева Е.Н. Судебное разбирательство гражданских дел / Е.Н. Ковалева. – М, 1956. – 32с.
1464547
  Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел / П.П. Гуреев. – М., 1958. – 199с.
1464548
  Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. / П.Я. Трубников. – М., 1962. – 102с.
1464549
  Болдырев Е.В. Судебное разбирательство дел об автотранспортных преступлениях / Е.В. Болдырев, К.И. Лысков, О.А. Соя-Серко. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 96 с. – (Библиотечка народного судьи)
1464550
  Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу / Г.И. Загорский. – Москва, 1985. – 111с.
1464551
  Калашникова Н.Я. Судебное разбирательство по уголовному делу. / Н.Я. Калашникова. – М., 1962. – 44с.
1464552
  Заславская Л.А. Судебное рассмотрение дел о лесонарушениях / Л.А. Заславская. – Москва, 1977. – 86с.
1464553
  Емельянова В.Г. Судебное рассмотрение дел о нарушении законодательства об охране животного мира / В.Г. Емельянова, Л.А. Заславская. – Москва, 1982. – 96с.
1464554
  Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1981. – 331с.
1464555
  Фархтдинов Я.Ф. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1978. – 144с.
1464556
  Газиянц Л.И. Судебное рассмотрение дел о снятии ареста с имущества / Л.И. Газиянц. – М., 1962. – 144с.
1464557
   Судебное рассмотрение дел о хищениях государственного и общественного имущества.. – М., 1950. – 88с.
1464558
  Матерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства / М.В. Матерова. – Москва, 1972. – 112с.
1464559
  Ильинская И.М. Судебное рассмотрение споров о праве на воспитание детей / И.М. Ильинская. – М., 1960. – 69с.
1464560
  Тазутдинов Р.С. Судебное рассмотрение трудовых дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Тазутдинов Р.С.; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 17л.
1464561
  Коньков Ю.М. Судебное расторжение договора найма жилого помещения / Ю.М. Коньков ; ред. Л.А. Казакова. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 144 с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1464562
  Фарукшин Анвар Судебное регулирование разграничения полномочий в федеративных государствах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 5-23. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается опыт ряда зарубежных федеративных государств в области судебного регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Автор анализирует роль конституционных (верховных) ...
1464563
  Авдюков М.Г. Судебное решение / М.Г. Авдюков. – Москва : Госюриздат, 1959. – 192 с.
1464564
  Гурвич М.А. Судебное решение / М.А. Гурвич. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 176с.
1464565
  Чечот Д.М. Судебное решение в советском гражданском процессе - важнейший акт социалистического правосудия. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чечот Д.М.; Лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. Каф. сов. граждан. процесса. – Ленинград, 1953. – 13л.
1464566
  Алимбеков Судебное решение и его роль в совершенствовании гражданского законодательства / Алимбеков, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 6-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1464567
  Зейдер Б Н. Судебное решение по гражданскому делу. / Б Н. Зейдер, . – М, 1966. – 192с.
1464568
  Победоносцев К.П. Судебное руководство : сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету кассационных департаментов Сената / соч. К. Победоносцева, почет. чл. Ун-тов Моск. и С.-Петерб. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина], 1872. – [2], XVI, 554, XXII с.


  На тит. л. надпись: Владимир Петрович Си.... ский
1464569
  Чеджемов Т.Б. Судебное следствие. / Т.Б. Чеджемов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 93с.
1464570
  Косцова И. Судебное толкование норм права в Украине: теоретико-практические аспекты // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 26-32
1464571
  Абдулин Р.С. Судебное управление в советской России в период 1945 по 1970 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1464572
  Блинова Н.В. Судебное управление в СССР / Н.В. Блинова. – Москва : ВЮЗИ, 1962. – 96 с.
1464573
  Крецу В. Судебное установление факта несчастного случая // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1464574
  Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. / П.Ф. Елисейкин. – Москва, 1973. – 128с.
1464575
  Петросян Р.Г. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. (По материалам судебной практики Арм.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Петросян Р.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
1464576
  Крючков Г.К. Судебное установление фактов, от которых зависит возникновение, зменение или прекращение личных или имущественных прав граждан / Г.К. Крючков. – М., 1956. – 104с.
1464577
  Елисейкинд П.Ф. Судебное установление юридических факторов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Елисейкинд П.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 16л.
1464578
  Черваков В.Ф. Судебномедицинская деонтология / В.Ф. Черваков. – М, 1957. – 16с.
1464579
  Гурьев В.Н. Судебномедицинская экспертиза живых лиц с закрытими черепномозговыми травмами (Клинико-неврологические критерии оценки степени тяжести телесных повреждений закрытых черепномозговых травм при проведе / В.Н. Гурьев. – Л., 1968. – 26с.
1464580
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
2. – 1958. – 242с.
1464581
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
4. – 1965. – 525с.
1464582
  Шкляр Б.М. Судебномедицинская экспертиза на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715.717 / Шкляр Б.М.; Всес. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1972. – 20л.
1464583
  Поркшеян О.Х. Судебномедицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях / О.Х. Поркшеян. – М., 1965. – 152с.
1464584
  Гуковская Н.И. Судебномедицинская экспертиза трупа по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / Н.И. Гуковская, В.А. Свешникова ; [отв. ред. А.Н. Васильев] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т криминалистики прокуратуры СССР. – Москва : Госюриздат, 1957. – 254, [2] с.
1464585
  Дидковская С.П. Судебномедицинская экспертиза утопления : Автореф. дис. ...д-ра мед. наук : 14.774 / Дидковская С.П. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1976. – 26 с.
1464586
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств / Н.П. Пырлина. – М., 1964. – 66с.
1464587
  Геньбом Р.Г. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств. / Р.Г. Геньбом, Корнеева-Асадчих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1972. – 204с.
1464588
  Кубицкий Ю.М. Судебномедицинское исследование неопознанных трупов и костных отстанков для задач отождествления личности / Ю.М. Кубицкий. – М, 1959. – 60с.
1464589
  Карякин В.Я. Судебномедицинское исследование повреждения колюще-режущими орудиями / В.Я. Карякин. – М., 1966. – 227с.
1464590
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование трупа / Н.П. Пырлина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 68с.
1464591
  Соколов С.М. Судебнохимическая экспертиза материалов документов, копоти выстрела, волокнистых веществ и других вещественных доказательств / С.М. Соколов. – М., 1964. – 311с.
1464592
  Киселев Я.С. Судебные были / Я.С. Киселев. – Москва, 1980. – 48с.
1464593
  Гойко Ф Л. Судебные были / Ф Л. Гойко, . – Киев, 1991. – 207с.
1464594
  Феофанов Ю.В. Судебные встерчи / Ю.В. Феофанов. – М, 1973. – 128с.
1464595
  Мирошниченко А. Судебные дебюты. Состоялся самый масштабный на Украине турнир по классическим судебным дебатам // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 24 декабря (№ 52/53). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  "...В этом году Дебат Клуб юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Лига студентов Ассоциации юристов Украины (АЮУ) учредили и провели первый этап самого масштабного в истории государства Всеукраинского ...
1464596
  Лысенко Л.С. Судебные дела об обжаловании нотариальных действий или отказа в совершении и их влияние на усовершенствование теории, нотариальной практики и законодательства о нотариате // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 457-466. – ISBN 978-611-01-0484-5
1464597
  Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 2-е изд.. доп. – Москва : Городец, 1999. – 288с. – ISBN 5-89391-014-1
1464598
  Иванов О.В. Судебные доказательства в гаражданском процессе / О.В. Иванов. – Иркутск, 1973. – 160с.
1464599
  Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1956. – 251с.
1464600
  Лещинский М.Я. Судебные записка : Роман-хроника / М.Я. Лещинский. – Москва : Кристина и К, 1995. – 352 с.
1464601
  Россель В.Л. Судебные защитительные речи / В.Л. Россель. – М., 1966. – 116с.
1464602
  Березкина Е.И. Судебные иски к читателям: борьба с задолженностью в правовом пространстве университетской библиотеки. Реалии и перспективы // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0130-9765


  Практика работы Научной библиотеки Тверского государственного университета по обеспечению сохранности фондов при их использовании читателями.
1464603
  Морилло А., Дебен Г. Судебные ораторы в древнем мире / [Соч.] А. Морилло и Г. Дебена (Пер. с франц.). – Санкт-Петербург : Изд. Я Кантеровича, 1895. – [4], 123 с. – (Юридическая библиотека ; № 7)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1464604
   Судебные ораторы Франции XIX века. Речи в политических и уголовных процессах.. – М., 1959. – 567с.
1464605
  Расуаманова Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права (На примере Французской республики) : Автореф... канд. юридическихнаук: 12.00.10 / Расуаманова Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1464606
  Расуаманава Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права: (На примере французской республики) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Расуаманава Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1464607
  Ковалев В.М. Судебные прения в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: 120008 / Ковалев В.М.; Саратов. юридич. ин-тут. – Саратов, 1973. – 16л.
1464608
   Судебные приговоры : Практика Верховного суда Украины.. – Киев : Юринком, 1995. – 224с.
1464609
  Поляков Б. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.22-26
1464610
  Шур Г.М. Судебные процессы над агентами англо-американского ипериализма в старах народной демократии / Г.М. Шур. – М., 1950. – 32с.
1464611
  Утевский Б.С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. / Б.С. Утевский. – М., 1946. – 60с.
1464612
  Шабанова И.К. Судебные репрессии в деревне Уральской области на рубеже 1920-30-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805
1464613
  Бобрищев-Пушкин А.В Судебные речи : Т. 1-2 / А.В. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип. "Мирный труд"
Т. 1 : [Дела. Анны Коноваловой. Кронштадтского полицеймейстера Шафрова. Пом. прис. повер. Коссецкого. Г.Г. Ге. с Н.Ф. Арбениным. Ольги Штейн и др.]. – 1909. – 400, [2] с.
1464614
  Вышинский Я А. Судебные речи / А.Я. Вышинский. – 4-е изд. – Москва : Госиздат юр. лит-ры, 1955. – 566 с.
1464615
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Л, 1967. – 222с.
1464616
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Воронеж, 1971. – 256с.
1464617
   Судебные речи адвокатов. – Рига, 1984. – 103с.
1464618
   Судебные речи адвокатов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
1464619
   Судебные речи адвокатов Украинской ССР.. – Киев, 1959. – 218с.
1464620
   Судебные речи адвокатов.. – Л., 1972. – 181с.
1464621
   Судебные речи государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области : [сборник]. – Иркутск : [б. и.], 1974. – 71, [2] с.
1464622
  Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. / Р.А. Руденко. – Москва, 1987. – 366с.
1464623
   Судебные речи известных русских юристов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 871 с.
1464624
   Судебные речи известных русских юристов.. – Москва : Юридическая литература, 1956. – 687 с.
1464625
   Судебные речи известных русских юристов.. – 3-е изд., испр. – Москва : Юридическая литература, 1958. – 871 с.
1464626
  Казаринов М.Г. Судебные речи прис. повер. М.Г. Казаринова. 1900-1913 / [Сост. и предисл.] А. Можейко. – Санкт-Петербург : Изд. сб. А.Ф. Можейко ; [Тип. Тип. Т-ва "Наш век"], 1913. – [6], 245 с., 1 л. портр. – Экз дефектный, без обл.
1464627
   Судебные речи прокуроров.. – М., 1958. – 83с.
1464628
   Судебные речи советских адвокатов.. – М., 1960. – 272с.
1464629
   Судебные речи советских обвинителей.. – М., 1965. – 270с.
1464630
  Крыленко Н.В. Судебные речи. Избранное / Н.В. Крыленко. – Москва, 1964. – 328с.
1464631
   Судебные системы европейских стран = Judicial organisation in Europe = L"Europe judiciaire : [справочник]. – Москва : Международные отношения, 2002. – 336 с. : табл. – ISBN 5-7133-1130-9
1464632
   Судебные системы западных государств.. – М., 1991. – 235с.
1464633
  Гарлицкий Лех Судебные совещания в страсбургской перспективе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 47-54. – ISSN 1812-7126
1464634
  Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей / С.А. Иванова. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 168 с.
1464635
  Блех А.С. Судебные тернии : [сборник] / А.С. Блех. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 285, [2] с. – ISBN 5-7561-0487-9
1464636
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года. – [Санкт-Петербург]
1. Указ Правительствующего сената 20 ноября 1864 г.; 2. Учреждения судебных установлений; 3. Устав уголовного судопроизводства; 4. Устав гражданского судопроизводства; 5. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – [461] с. разд. паг. – Экз. без обл. и без тит. л.
1464637
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. Дополнительный. – 1914. – [4], 193 с.
1464638
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 1. – 1914. – [7], XI, 786 с.
1464639
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет : в 2 т. и 1 доп. т. – Петроград : [Сенат. тип.]
Т. 2. – 1914. – [5], 831 с., 6 л. диагр.
1464640
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства, дополненный законоположением 1866 года; Об Охранительном судопроизводстве. – 1866. – [3], VII, XLII, 690 с.
1464641
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1866. – [3], VII, XXVI, 504 с.
1464642
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3 : Учреждения судебных установлений. – 1866. – [358] с. разд. паг.
1464643
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 1 : Устав гражданского судопроизводства. – 1867. – [763] с. разд. паг. – Экз. № 119582, деф., без обл.
1464644
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1867. – [3], VII, XXV, 523 с. – Экз. деф., без обл.
1464645
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3, [отд. 1] : Учреждения судебных установлений. – 1867. – [3], V, LIII, 567 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 119594, деф., без обл.
1464646
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 4 : Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. – 1867. – [3], II, IV, 201 с. – Экз. деф., без обл.
1464647
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией : [в 6 ч.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 5 : Мнение государственного Совета Высочайше учрежденное 11 октября 1865 года. – 1867. – [3], II, 178 с. – Экз. деф., без обл.
1464648
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изъяснением статей законов, на которых содержатся в уставах ссылки,... / Карман. (неофиц.) изд. – Санкт-Петербург : [В печ. В. Головина], 1866. – XXXII, 670 с.


  I. Правил судопроизводства охранительного; II. Правил о печатании решений судебных мест; III. Положение о введении уставов в действие; IV. Положения о нотариальной части; V. Правила о предоставлении новым судебным установлениям некоторых обязаностей ...
1464649
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Юрия Андр. Бокрама], 1869. – [920] с. разд. паг.
1464650
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 3-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. тип. Ретгера и Шнейдера], 1872. – [1263] с. разд. паг.
1464651
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : Карман. (неофиц.) изд. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Второго отд. собств.тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [1634] с. разд. паг.
1464652
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [4], 96, 379, VI с. разд. паг.
1464653
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената. – 11-е изд., доп. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – 609, XIX с. – Экз. без тит. л.
1464654
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с разъяснениями их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената : статьи к Судебным уставам императора Александра II. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Ретгера и Шнейдера], 1877. – [165] с. разд. пагин. – Экз. без тит. л.
1464655
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II : I. Учреждение судебных установлений. II. Устав гражданского судопроизводства. III. Устав уголовного судопроизводства / сост. Н. Озерецковский, пом. обер-секр. 2 Деп. Прав. сената. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Ив.Ив. Зубкова, под фирм. "Законоведение", 1914. – CXL, 1280 с. – (Неофициальное издание)


  (Св. зак., т. 16, ч. 1, изд. 1892 г., по Прод. 1912 г.) : Доп. законами о преобразовании и введении местного суда и позднейшими узаконениями по 1 марта 1914 г.
1464656
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II по юбилейному изданию 1914 года с законодательными к ним мотивами / [сост. С.Г. Щегловитов]. – Петроград : [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1915. – IV, 668 с. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1464657
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 3-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1887. – 1143 с.
1464658
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 4-е изд., испр., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Устав уголовного судопроизводства. – 1890. – [2], 1141 с. – (Неофициальное издание)
1464659
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 7-е изд., испр. и доп. по 1 июля 1901 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Устав уголовного судопроизводства. – 1901. – [2], 1208 с. – (Неофициальное издание)
1464660
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Учреждение судебных установлений / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 2-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое августа 1910 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 376 с. – (Неофициальное издание)
1464661
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Устав уголовного судопроизводства с включением изменений и дополнений по продолжению Свода законов 1908 года, ... [анот.] / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 10-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое янв. 1910 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 950 с., 6 с. доп. л. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1464662
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго в Сибири, в Туркестане и Степных областях : Закон 13 мая 1896 г. о введении судебных уставов в губерниях и областях Сибири с мотивами из объяснит. записки М-ва юстиции; 2 июня 1898 года о судебной реформе в Туркестанском крае и Степных областях и степных областях ...[в анот.] / сост.: В. Сальмонович, товарищ пред. Том. губ. суда и Н. Громов, товарищ том. губ. прокурора. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Томск : Изд. кн. маг. П.И. Макушина, 1898. – [6], XII, [2], 751 с.


  Полный текст Судебных уставов с изм., внесенными 13 мая 1896 года, и со всеми позднейшими узаконениями п о 15 июля 1898 года... правила о порядке введения Судебных уставов в действие (Положение 19-го октября 1865 года, Правила 10-го марта 1869 года, ...
1464663
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго с толкованиями, извлеченными из отечественной юридической литературы / сост. А. Тимановский, тов. пред. Варш. окр. суда, д. чл. Моск. юрид. о-ва. – Москва : Тип. А.Н. Мамонтова, 1885. – XX, 820 с.


  Библиогр.: "Роспись юридических книг, брошюр и сборников по учреждению судебных установлений и по Уставу уголовного судопроизводства, изданных в России с 1865 года по июль 1884 года, с указанием места издания и цены, а также рецензий и ...
1464664
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [718] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1464665
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [696] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1464666
  Пашук А.И. Судебные учреждения и их деятельность на Украине после ее воссоединения с Россией : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пашук А.И. ; М-во высш. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 15 с.
1464667
  Алмазов А.С. Судебные функции гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича (1672 - 1687) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются судебные функции главы Левобережной Украины в период гетманства Ивана Самойловича (1672-1687). Автор статьи приходит к выводу о том, что в указанный период гетман имел довольно широкие судебные полномочия. В статье также ...
1464668
  Коваленко Е.Г. Судебные экспертизы в практике расследования органами внутренних дел хицений социалистической собственности / Е.Г. Коваленко, Е.Д. Лукьянчиков. – К, 1988. – 69с.
1464669
  Кежоян А.Х. Судебные экспертизы вещественных доказательств по делам об убийствах // Следственная практика / Прокуратура Союза ССР, Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности ; редкол.: Н.И. Сапожников, Э.Д. Куранова, Н.И. Гуковская [и др.]. – Москва, 1972. – Вып. 96. – С. 110-121
1464670
  Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М.Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544с. – ISBN 966-7870-70-7
1464671
  Голдобина З.Г. Судебный актевизм в контексте американской политико-правовой доктрины в последние десятилетия ХХ в. / З.Г. Голдобина, А.В. Игнатенко // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 135-145. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1464672
  Игнатова И.Б. Судебный диалог как средство формирования профессионально-речевой культуры иностранных студентов-юристов / И.Б. Игнатова, И.М. Субботина // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 152-161.
1464673
  Дубровская Т.В. Судебный дискурс // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – ISSN 0373-658Х
1464674
  Брежнев О.В. Судебный конституционый контроль при реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации и его назначении: проблемы правового регулирования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
1464675
  Боннер А.Т. Судебный контроль в области государственного управления : учеб. пособие / А.Т. Боннер, В.Т. Квиткин. – Москва : Московский университет, 1973. – 111 с.
1464676
  Щербань С. Судебный контроль в Украине: проблемные вопросы и пути развития // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 3. – С. 73-75.
1464677
  Печкуренко Леонид Тимофеевич Судебный контроль за законностью действий органов советского государственного управления. (По материалам БССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Печкуренко Леонид Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1976. – 19л.
1464678
  Гаджиев А. Судебный контроль за законностью нормативных актов по жалобам частных лиц: конституционные основы. становление. перспективы // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.149-153. – ISSN 1560-7828
1464679
  Щедрина Л.П. Судебный контроль за юрисдикционной деятельсностью общественных организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Щедрина Л.П.; МВ и ССО РСФСР.Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1980. – 20л.
1464680
  Клочков В.Г. Судебный контроль законности и обоснованности применения меры пресечения - заключения под стражу : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Клочков В.Г. ; КНУТШ. – Киев, 1998. – 230 л. – Библиогр.: л.212-230
1464681
  Блохин П. Судебный контроль законодательства в королевстве Бельгия: от конституционного арбитража // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 62-84. – ISSN 1812-7126
1464682
  Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. / С.Ю. Кац. – Москва, 1980. – 208с.
1464683
  Лафитский В.И. Судебный надзор в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 62-71. – ISSN 1991-3222
1464684
  Николаева Л.А. Судебный надзор за законностью в советском государственном управлении / Л.А. Николаева. – Л., 1973. – 64с.
1464685
  Максутов И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения / И.Х. Максутов. – Л., 1972. – 38с.
1464686
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 384с.
1464687
   Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", рассмотренного Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. по обвинению Бухарина Н.И. , Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – М., 1938. – 708с.
1464688
   Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, рассмотренному Военной коллегией Верховного Суда Союза ССР 23-30 января 1937 г., по обвинению Пятакова Ю.Л., Радека, Сокольникова К.Б. в и. – М., 1937. – 260с.
1464689
   Судебный отчет по делу об организаторах, руководителях и участниках польского подполья в тылу Красной Армии на территории Польши, Литвы и западных районов Белоруссии и Украины, рассмотренному Воен.. – М., 1945. – 279с.
1464690
  Зеленецкий В.С. Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 136-148
1464691
  Демченко Г.В. Судебный прецедент / Г.В. Демченко. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. Округа, 1903. – [2], III, [3], 244 с. – Библиогр. в прим.


  В РГБ есть электронный ресурс
1464692
  Чередниченко В.И. Судебный прецедент : Рассказы / Владимир Чередниченко. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 304с. – ISBN 966-7455-46-7
1464693
  Кулешов Ю.И. Судебный прецедент в дореволюционном уголовном праве России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 14. – С. 12-16. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается история становления и развития судебного прецедента в дореволюционном уголовном праве России. Делается вывод, что на протяжении всего развития дореволюционного уголовного права судебный прецедент оказывал значительное влияние ...
1464694
  Пулбере Д. Судебный прецедент в Конституционом Суде Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2008. – № 12 (205). – С. 9-16. – ISSN 1810-3081
1464695
  Браткин Д.А. Судебный прецедент в римском Египте ( I-III вв. н.э.) // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 81-93. – ISSN 0321-0391


  Міжнародний круглий стіл "Римське право - досвід становлення юридичних форм соціального життя в античному світі".
1464696
  Нешатаева Т. Судебный прецедент и права человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 5 (90). – С. 54-69. – ISSN 1812-7126
1464697
  Майданик Р.А. Судебный прецедент как источник гражданского права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 64-122. – ISBN 978-617-566-164-2
1464698
  Качановский Ю.В. Судебный прецедент как источник права // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.148 - 156. – ISSN 1608-8794
1464699
  Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент как источник права: сравнение нормативного и социологического подходов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 44--45. – ISSN 1812-3805
1464700
  Кожевников М.В. Судебный приговор / М.В. Кожевников. – М., 1940. – 28с.
1464701
  Кобликов А.С. Судебный приговор / А.С. Кобликов. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 135с.
1464702
  Рейснер М. Судебный процесс Карла Либкнетхта против русского царя. / М. Рейснер. – Рязань, 1925. – 100с.
1464703
   Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории г. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 95с.
1464704
   Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта. Приговор пятого американского военного трибунала, вынесенный в Нюрнберге 28 октября 1948 г.. – М., 1964. – 360с.
1464705
   Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории города Краснодара и Краснодарского края в период их временной оккупации.. – М., 1943. – 48с.
1464706
   Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР.. – Рига, 1946. – 188 с.
1464707
   Судебный процесс по уголовному делу агента английской и американской разведок гражданина СССР Пеньковского О.В. и шпиона-связника подданного Великобритании Винна Г.М. 7-11 мая 1963 г.. – Москва, 1963. – 320с.
1464708
   Судебный процесс по уголовному делу американского летчика-шпиона Френсиса Г.Пауэрса. 17-19 августа 1960 г.. – М., 1960. – 184с.
1464709
  Катриченко Т. Судебный саботаж. Почему реформа судебной системы вновь под угрозой и кто за этим стоит // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 38 (728), 24.09.2021. – С. 32-35. – ISSN 2075-7093
1464710
  Светов А.А. Судейский свисток / А.А. Светов. – М., 1968. – 64с.
1464711
  Беляев И.Н. Судейство соревнований по баскетболу / И.Н. Беляев, В.М. Костин, Р.Б. Левин. – 2-е изд., испр. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 152 с. : ил.
1464712
  Преображенский И.Н. Судейство соревнований по баскетболу. / И.Н. Преображенский. – М., 1951. – 48с.
1464713
  Степанов В.Г. Судейство соревнований по боксу / В.Г. Степанов. – Москва, 1955. – 120с.
1464714
  Степанов Т.И. Судейство соревнований по борьбе классической и вольной / Т.И. Степанов. – Москва, 1957. – 144с.
1464715
  Гулевич Д.И. Судейство соревнований по борьбе самбо / Д.И. Гулевич. – М., 1957. – 87с.
1464716
  Леонтьев П.А. Судейство соревнований по водно-моторному спорту / П.А. Леонтьев. – М, 1956. – 64с.
1464717
  Гезенцвей В. Судейство соревнований по волейболу / В. Гезенцвей, А. Поташник. – М., 1968. – 88с.
1464718
  Иванов А.А. Судейство соревнований по гребному спорту. / А.А. Иванов, М.Л. Кон. – 2-е изд., доп. – Москва, 1968. – 104с.
1464719
   Судейство соревнований по легкой атлетике.. – М., 1965. – 187с.
1464720
  Лобач-Жученко Б Б. Судейство соревнований по парусному спорту. / Б Б. Лобач-Жученко, . – Москва, 1957. – 119с.
1464721
  Попов В.Г. Судейство соревнований по плаванию. / В.Г. Попов. – 2-е изд. – М, 1967. – 96с.
1464722
  Максимов А.А. Судейство соревнований по пулевой стрельбе / А.А. Максимов. – М., 1957. – 88с.
1464723
   Судейство соревнований по современному пятиборью.. – М., 1972. – 101с.
1464724
  Макеев В.В. Судейство соревнований по стендовой стрельбе / В.В. Макеев. – М, 1955. – 71с.
1464725
  Головня Л.В. Судейство соревнований по фехтованию / Л.В. Головня. – М., 1956. – 95с.
1464726
  Базаревич В.Я. Судейство соревнований по фехтованию / В.Я. Базаревич, В. Гансон, А. Голяницкий. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 111 с. – (Библиотека спортивного арбитра. Фехтование)
1464727
  Латышев Н.Г. Судейство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – М, 1955. – 216с.
1464728
  Латышев Н.Г. Судейство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – 4-е, испр. и доп. изд. – М, 1965. – 276с.
1464729
  Ермаков Я.А. Судейство футбола. Уч.-метод. пособие / Я.А. Ермаков. – Минск, 1951. – 120с.
1464730
  Михельсон Е. Судейство футбольных и хоккейных игр / Е. Михельсон, Г. Фепонов. – Москва-Л., 1930. – 202с.
1464731
  Гаркунов Л.П. Судейство шахматных соревнований / Л.П. Гаркунов. – М., 1955. – 88с.
1464732
  Грабовський С. Судети і Крим: чи повториться історія? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 5
1464733
  Кудрявська Я. Судето-німецька партія // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 118-119. – ISBN 978-966-623-745-6
1464734
  Кравчук О. Судетські німці в історії Центральної Європи : [навч. посібник] / Олександр Кравчук. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-18-6
1464735
  Овруцкий И.Я. Судеьная экспертиза в расследовании и предупрееждении преступлений / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова; Чалов Р.С,. – Душанбе, 1975. – 104с.
1464736
  Грабина О.Т. Суджена-Hеогуджена : Миниатюpа на 1 дию з дивеpтисментом / А.Т. Гpабина. – Київ : Дpук. А.І. Гpосмана, 1931. – 20 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
1464737
  Рижко М.А. Судження / М.А. Рижко. – Ужгород, 1975. – 51с.
1464738
  П"яже Судження й міркування у дитини : граматика й логіка / П"яже ; пер. з фр.: А. Миляшкевича, В. Сапіжука ; за ред. С. Лозинського. – Харків ; Одеса : Державне вид-во України, 1930. – 186, [2] с.
1464739
  Бондар О.В. Судження й умовивід як спекулятивно-метафізичні принципи свободи // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 3-13


  Стаття присвячена розгляду судження й умовивіду як принципів філософії у вченні І. Канта. Аналізується спекулятивний потенціал кантівської філософії. Статья посвящена рассмотрению суждения и умозаключения как принципов философии в учении И. Канта. ...
1464740
  Кірюхін Д.І. Судження про справедливість // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 163-165
1464741
  Ігнатьєва Алла Судження римських істориків про імперію та імператорську владу в оцінці М.П. Драгоманова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 185-193
1464742
  Кикіш С. Суди "на карантині". Розширені можливості, нові спори чи зловживання правами? / С. Кикіш, Н. Гарасимчук // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 32-33
1464743
  Мідор Д.Д. Суди в Сполучених Штатах : [пер. на укр. мову з 2-го стер. вид. 1992 р.] / Деніел Джон Мідор. – Сент-Пол : Вест Паблішинг Ко., 1991. – 85 с. : іл.,
1464744
   Суди в Україні : ( Збірник матеріалів до семінару з питань створення і повноважень спеціалізованих судів ). – Київ, 1999. – 272с. – ISBN 966-7363-38-4
1464745
  Єзеров А. Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України: питання взаємодії / А. Єзеров, Д. Терлецький // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 223-237. – ISSN 1026-9932
1464746
  Альонкін О.А. Суди загальної юрисдикції як гарант забезпечення права людини на свободу світогляду і віросповідання в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 112-120
1464747
  Тетеря І. Суди зможуть інформувати учасників процесу про судові справи через "Дію" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 17. – ISSN 1992-9277
1464748
  Юрченко К. Суди і ЗМІ: вічні супротивники чи потенційні союзники? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1464749
  Сиза Наталія Петрівна Суди і кримінальне судочинство України в добу гетьманщини : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / КНУТШ; Сиза Н.П. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1464750
  Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини / Н. Сиза. – Київ, 2000. – 120 с. – ISBN 966-7060-33-0
1464751
  Сиза Наталія Петрівна Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини : Дис.... канд. юрид. наук:12.00.09 / Сиза Наталія Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л.178-188
1464752
   Суди і судочинство в Україні : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2007. – 444с. – ISBN 966-373-161-3
1464753
  Гамзатов Р. Суди меня по кодексу любви : стихи и поэма / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 271 с.
1464754
  Гамзатов Р. Суди меня по кодексу любви / Р. Гамзатов. – Москва : Новости, 1991. – 301 с.
1464755
  Коструба А. Суди нові - проблеми старі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23-29 березня (№ 12)
1464756
  Липитчук О. Суди присяжних у Галичині в 1930-х роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.125-128. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1464757
  Мироненко Л. Суди про чари на Чернігівщині в другій половині XVIII - на початку XIX ст. // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 55-63
1464758
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посібник для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Київ, 2008. – 64 с. – Проект "Україна : верховенство права"
1464759
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посібник для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Харків : Яшма, 2008. – 64с. – ISBN 966-95934-9-2
1464760
  Буроменський М. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ : посіб. для суддів / Михайло Буроменський, Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова ; М.А.Консалтинг, Ltd ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Київ : [б. в.], 2009. – 63, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – (Проект "Україна: верховенство права")
1464761
  Шокіна Т.В. Суди у системі мусульманського права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.92-104
1464762
  Корж-Ікаєва Суди у справах неповнолітніх Великобританії, Нмеччини, Франції, Японії // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2005. – № 49. – С. 11-15.
1464763
  Сергієнко Н.М. Суди як органи національного застосування норм міжнародного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1464764
  Тесленко І. Суди як сервісні центри. А чому б ні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 10-13. – ISSN 1992-9277


  Судова система України вже протягом тривалого часу перубуває в стані постійного реформування, яке має й певні досягнення, однак є ще багато над чим працювати.
1464765
  Сіленко А.О. Суди, судді й політика: зарубіжний досвід і Україна // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 19-22.
1464766
  Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.154-158. – ISSN 0132-1331
1464767
  Муратова С.О. Судимість в системі інститутів загальної частини кримінального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Муратова Світлана Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1464768
  Расюк А.О. Судимість в Україні та зарубіжних державах: порівняльний аналіз законодавства // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 138-145. – ISSN 2072-8670
1464769
  Письменський Є. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 152-155.
1464770
  Расюк А.О. Судимість як конструктивний елемент повторності та рецидиву злочинів: проблемні питння // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 46-54. – ISBN 978-617-7364-34-3
1464771
  Сидоренко М.Й. Судимість як набутий довічний спеціальний правовий статус особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 464-468. – ISSN 1563-3349
1464772
  Свиридов Б. Судимість як наріжний камінь в отриманні депутатського мандата // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
1464773
  Турищева Н.Ю. Судимость как основание ограничения пассивного избирательного права // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 10. – С. 63-71. – ISSN 0132-0769
1464774
  Мельник В.К. Судимые совестью : Повесть, рассказы / В.К. Мельник. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 377с.
1464775
  Мельник В.К. Судимые совестью / В.К. Мельник. – К., 1990. – 382с.
1464776
  Вольвач П. Судинна пошта : поезія / Павло Вольвач ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 91, [5] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-99-2
1464777
  Бензар І.М. Судинні пухлини і судинні мальформації у дітей: формулювання діагнозу згідно з сучасною класифікацією // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 77-82. – ISSN 1681-276Х


  "...Пацієнтів із судинними аномаліями (СА) завжди нелегко виділити та чітко охарактеризувати, враховуючи велику кількість нозологічних одиниць, а також неоднорідну термінологію, яку використовують у багатьох медичних закладах. Метою роботи був аналіз ...
1464778
  Нечитайло В.А. Судинні рослини Канівського заповідника і околиць / В.А. Нечитайло, В.П Погребенник, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 226с. : іл.
1464779
  Булычев В.Н. Судите и судимы будьте / В.Н. Булычев. – Омск, 1990. – 174,2с.
1464780
  Балакаев А.Г. Судите меня сами : повесть / Алексей Балакаев ; авториз. пер. с калм. Г. Садовникова. – Москва : Современник, 1972. – 271 с. : портр.
1464781
  Балакаев А.Г. Судите меня сами : повесть / Алексей Балакаев ; авториз. пер. с калм. Г. Садовникова. – Москва : Современник, 1975. – 271 с. : портр.
1464782
  Желобинский В.В. Судите сами... : рисунки / В.В. Желобинский, В.А. Завьялов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1966. – [28] с.
1464783
  Малахова Т. Судити Фаріон - це судити солдата, що стріляє у ворога // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 липня - 1 серпня (№ 30/31). – С. 12
1464784
  Чухліб Т. Судити чи розуміти гайдамаків? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 14


  Факти про Коліївщину.
1464785
  Жуков А.Н. Судить Адама! / А.Н. Жуков. – Москва, 1989. – 539с.
1464786
  Жуков А.Н. Судить Адама! / А.Н. Жуков. – Москва, 1990. – 127с.
1464787
  Бахин В. Судить должны профиссионалы, а не дилетанты (Суд присяжных необходимо заменить коллегией профессиональных судей) / В. Бахин, Н. Карпов // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 13-15. – ISSN 1810-3081
1464788
  Лінецький С. Судів стало більше // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.14-15


  Про Указ Президента України "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України" 1.10.2002р. №889/2002
1464789
  Вербинець Л. Судівництво і кари на Запоріжжю // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 2 (24), квітень-червень. – С. 15-19
1464790
  Михельсон Е. Судівство футбольних та хокейних ігор / Е. Михельсон, Г. Фепонов. – Харків, 1931. – 163с.
1464791
  Гетьман Судівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення якісного добору кадрів / Гетьман, П"ятковська І. - // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 168-175. – ISSN 0132-1331
1464792
  Латышев Н.Г. Судйство соревнований по футболу / Н.Г. Латышев. – М, 1953. – 200с.
1464793
  Зубалій М. Судна військового флоту Київської Русі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 32-34
1464794
  Власенко М. Судна повітряні, морські та внутрішнього плавання як об"єкти цивільних прав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 67-73
1464795
  Олійник М.Я. Судний день / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 216 с.
1464796
  Олійник М.Я. Судний день / М.Я. Олійник. – Київ, 1984. – 203 с.
1464797
  Пагіря О. Судний день // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 51 (268). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Християнська цивілізація за свою історію пережила не один спалах апокаліптичних очікувань, які жахали людство і спричиняли масову істерію.
1464798
  Тимченко О. Судний день Феміди. Судова реформа в Україні: зменшення державних витрат чи вкорочення "ланцюга"? // Україна молода. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 122). – С. 4


  "19 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №1008 щодо органів суддівського управління. «За» проголосували 236 нардепів, винятково з фракції «Слуга народу», та деякі позафракційні депутати. Пересічні громадяни звернули увагу лише ...
1464799
  Безп"ятчук Ж. Судний тиждень Судану // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Референдум щодо незалежності Південного Судану - це не лише спроба створення нової держави на мапі світу, а й прецедент перегляду недолугих постколоніальних кордонів на найбіднішому континенті.
1464800
  Апостолов Л.И. Судно просит лоцмана : очерки / Апостолов Л.И. – Одесса : Маяк, 1966. – 104 с., [1] портр.
1464801
  Савич О.С. Судно як знаряддя політики держави у боротьбі за правопорядок у світовому океані: історико-правовий аспект / О.С. Савич, Г.Ф. Півторак // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 172-181. – ISSN 2524-101X
1464802
  Терьошкіна Н. Суднобудівна промисловість України: стан та шляхи покращення інноваційної діяльності / Н. Терьошкіна, О. Криченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 43-45. – ISSN 1810-3944
1464803
  Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку XX ст.) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 33 с. – Бібліогр.: 58 назв
1464804
  Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 506 л. + Додаток : л. 376-398. – Бібліогр. : л. 399-506
1464805
  Ельгарт Яків Леонідович Суднові системи кондиціонування повітря з тепловиділяючими панелями на основі електронагрівачів з поверхневорозподіленим виділенням тепла : Автореф... канд. техн.наук: 05.08.05 / Ельгарт Яків Леонідович; Миколаївський кораблебуд. ін-тут ім. адмірала С.О.Макарова. – Миколаїв, 1994. – 27л.
1464806
  Лисунов А. Судное дело. Новейшее исследование обстоятельств дуэли А.С. Пушкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 6. – С. 49-52
1464807
  Постоянцев В.Д. Судное дело: повесть / В.Д. Постоянцев. – М., 1988. – 269с.
1464808
  Іваднєв В.І. Судноплавство русів (з найдавніших часів до X ст.) : наук.-популяр. вид., дослідж. з історії культури судноплавства давнього населення України / В.І. Іваднєв, В.В. Іваднєв. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2017. – 243, [1] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 240-243. – ISBN 978-617-7201-07-5
1464809
  Шаповалов Г. Судноплавство у духовності Давньої України : Монографія / Георгій Шаповалов; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; Запорозький держ. ун-т. – Київ-Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 264 с. – Парал. тит. англ. мовою. – ISBN 996-7037-53-3
1464810
  Рибенко Л. Суднотраца : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.20-102. – ISSN 0208-0710
1464811
  Лисейцев Д.В. Судные приказы Московского царства в конце XVI - начале XVII века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0869-5687
1464812
  Голобуцкий А.П. Судный век: информатизация, глобализация, терроризм и ближайшее будущее человечества / А.П. Голобуцкий, О.Б. Шевчук. – Київ : КМ Академія, 2004. – 96с. – ISBN 966-518-280-3
1464813
  Козько В.А. Судный день / В.А. Козько. – М., 1979. – 383с.
1464814
  Кононов В.М. Судный день / В.М. Кононов. – Хабаровск, 1980. – 176с.
1464815
  Гусейнов И. Судный день : роман / И. Гусейнов. – Москва, 1981. – 295 с.
1464816
  Козько В.А. Судный день : повести / В.А. Козько. – Москва : Известия, 1982. – 542 с.
1464817
  Гусейнов И. Судный день : роман / И. Гусейнов. – Москва, 1984. – 528 с.
1464818
  Козько В.А. Судный день : повести / В.А. Козько. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 523 с.
1464819
  Баймухаметов С.Т. Судный день : повесть / Сергей Баймухаметов. – Москва : советский писатель : Олимп, 1991. – 189, [1] с.
1464820
  Баймухаметов С.Т. Судный день : повести и рассказы / Сергей Баймухаметов. – Москва : Современник, 1991. – 380, [2] с.
1464821
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
№ 2 (35). – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464822
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
№ 3 (36). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464823
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
№ 1 (38). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464824
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-
№ 2 (39). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464825
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (40). – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464826
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (41). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464827
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (42). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464828
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (43). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464829
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (44). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464830
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (45). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464831
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (46). – 2017. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464832
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (47). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464833
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (48). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464834
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (49). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464835
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (50). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464836
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (51). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464837
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (52). – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464838
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (53). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464839
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 1 (54). – 2019. – 144 с. / на рік 458 84
1464840
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 2 (55). – 2019. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1464841
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 3 (56). – 2019. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
1464842
   Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ : Юридична думка, 2005-. – ISSN 2413-1342
№ 4 (57). – 2019. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
1464843
  Кістяник В.І. Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кістяник Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1464844
  Коняхіна А.І. Судова балістика // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 77-80. – ISBN 978-617-7363-14-8
1464845
   Судова балістика і судово-медичне дослідження при вогнестрільних ушкодженнях : навч. посібник / [Грязін В.І. та ін.] ; за заг. ред.: В.І. Грязіна, А.С. Лісового ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2012. – 215, [1] с. – Додаток: с. 192-215. - Автори зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-966-326-438-7
1464846
  Яремчук В.О. Судова балістика у системі криміналістичних знань // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 244-252. – ISSN 2224-9281
1464847
  Таран В. Судова будівельно-технічна експертиза: процесуальні аспекти призначення та проведення / В. Таран, С. Сьобко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 247-252. – ISSN 2663-5313
1464848
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : Підручник / М.І. Камлик. – Київ : Атіка, 1995. – 250 с.
1464849
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : Підручник для вищих навч. закладів / М.І. Камлик; НАН Внутрішніх справ України. – Київ : Атіка, 2000. – 336с. – ISBN 966-7714-14-4
1464850
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : Підручник / М.І. Камлик; Націон. акад. внутрішніх справ України. – 4-те вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 592с. – ISBN 966-7714-14-4, 966-8074-65-3
1464851
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : Підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5
1464852
  Живко З.Б. Судова бухгалтерія : навчально-методичний посібник / З.Б. Живко. – Київ : Атіка, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-326-250-5
1464853
  Камлик М.І. Судова бухгалтерія : підручник для вищих навч. закладів / М.І. Камлик. – 5-те вид., доп. та переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 552с. – ISBN 966-326-218-4
1464854
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 224 с. – ISBN 966-667-142-5
1464855
  Шарманська В.М. Судова бухгалтерія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Шарманська, С.О. Шарманська, І.В. Головко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 454с. – ISBN 978-966-364-594-0
1464856
  Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підручник [для студентів вищих навч. закл.] / В.М. Глібко, О.П. Бущан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Право, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 183-184. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-458-192-6
1464857
  Дондик Н.Я. Судова бухгалтерія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-611-01-0135-6
1464858
  Чупрун В.Т. Судова військова експертиза: особливості призначення та проведення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-966-342-416-0
1464859
  Санан Нізамі огли Тапдигов Судова влада в Азербайджанській Республіці // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 114-124.
1464860
  Орел В.І. Судова влада в аспекті справедливості та легітимності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 154-158. – ISBN 978-617-7638-01-7
1464861
  Шевчук А.В. Судова влада в житті суспільства Правобережної України (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) : монографія / Андрій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Євенок О.О., 2022. – 579, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 467-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-995-296-7
1464862
  Оржаховська А.А. Судова влада в механізмі захисту конституційних прав дитини в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 365-369. – ISBN 978-617-7530-15-1
1464863
  Селіванов А. Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 12-14
1464864
  Данієлян Ю.О. Судова влада в системі поділу влади в умовах сучасного державотворення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 270-276. – ISSN 0201-7245
1464865
  Куцин М.М. Судова влада в системі поділу влади у контексті її самостійності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 153-159. – ISSN 1563-3349
1464866
  Куцин М.М. Судова влада в системі розподілення влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-7
1464867
  Колодій А.М. Судова влада в системі розподілу влад в Україні // Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф.П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 9-11. – ISBN 978-966-667-725-2
1464868
   Судова влада в системі стримувань та противаг демократичного суспільства: компаративна теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15 січня 2021 р.) / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юрид. ін-т ; [редкол.: Ф.П. Шульженко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 189, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-725-2
1464869
  Прилуцький С.В. Судова влада в України та передумови її становлення (соціально-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 146-156
1464870
  Чернишова Н.В. Судова влада в Україні : навч. посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 104 с. – ISBN 978-611-01-0239-1


  Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність ...
1464871
   Судова влада в Україні : історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / [В.С. Бігун та ін.] ; за ред. І.Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Ковецького, Міжнар. асоц. істориків права. – Київ : Наукова думка, 2014. – 501, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1458-9
1464872
  Чуприна Ю. Судова влада в Україні в контексті конституційної реформи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 59-66
1464873
  Остафійчук Д.А. Судова влада в Україні в контексті теорії правової держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.19-23. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1464874
   Судова влада в Україні очима судді В. Кононенка: інтерв"ю судді Верховного Суду СРСР та Верховного Суду України у відставці Віктора Кононенка - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 193-204. – ISSN 0132-1331
1464875
  Пошва Б.М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів захисту прав людини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9 (168). – С. 10-21
1464876
  Святоцький О. Судова влада в Україні: актуальні питаня реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-40. – ISSN 0132-1331
1464877
  Святоцький О. Судова влада в Україні: необхідність комплексного реформування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 9. – ISSN 1026-9932
1464878
  Кравчук Г.А. Судова влада в Україні: особливості, функції та фінансова незалежність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 118-126
1464879
  Скрипнюк О. Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (із засідання Президії Національної академії наук України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 146-157. – ISSN 1026-9932
1464880
  Прилуцький С.В. Судова влада в Україні: сучасні проблеми легальності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 56-77. – ISSN 2413-1342
1464881
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 461 л. – Додатки: л. 448-461. – Бібліогр.: л. 395-447
1464882
  Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Прилуцький Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1464883
   Судова влада вимагає гарантій незалежності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  Під час прийняття Державної антикорупційної програми мають бути забезпечені гарантії незалежності судової влади.
1464884
  Скрипнюк О.В. Судова влада і академічна наука // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 116-119. – ISSN 2310-6166
1464885
  Гриценко І.С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії / І.С. Гриценко, С.В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 241-249
1464886
  Рощина І.О. Судова влада і права людини в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 4-11. – ISSN 2222-5374
1464887
  Фіолевський Д.П. Судова влада і правоохоронна система України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.П. Фіолевський. – Київ : Кондор, 2006. – 322с. – ISBN 966-8251-79-2
1464888
  Скрипнюк В. Судова влада і правосуддя в конституційній системі функціонування державної влади в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-25.
1464889
  Желтухін Є. Судова влада ініціює важливі зміни до звконодавства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 26
1464890
  Селіванов А.О. Судова влада має пройти реформу поновлення свого авторитету і довіри // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7096-97-8
1464891
  Карпечкін П. Судова влада на сучасному етапі: проблеми теорії та практики становлення функцій органів судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.56-60
1464892
  Базов В.П. Судова влада сучасної України в контексті доктрини правової держави // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 102-107. – ISBN 978-617-7530-15-1
1464893
  Колтунова А. Судова влада та засоби масової інформації: соціально-правовий аналіз / А. Колтунова, О. Овсяннікова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 10-15.
1464894
  Штогун С. Судова влада та право законодавчої ініціативи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1464895
  Шицький І. Судова влада у контексті розбудови правової держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 36-43. – ISSN 0132-1331
1464896
  Аметка Ф. Судова влада у Кримському ханстві // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С29-33. – ISBN 966-667-078-Х


  VII-XVIII cт.
1464897
  Бородін І Судова влада у теорії поділу влад // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.11-15. – ISSN 0132-1331
1464898
  Кириченко В.Є. Судова влада України очима істориків права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 675-678. – ISSN 0869-2491
1464899
  Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.15-18. – ISSN 0132-1331
1464900
  Денищук Ж. Судова влада: її місце і роль у суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-31
1464901
  Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 99-107
1464902
  Запорожець М.П. Судова влада: пошук шляхів подальшого вдосконалення / М.П. Запорожець, Ю.О. Скорченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 19-28.
1464903
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 436л. + Додатки: л.428-436. – Бібліогр.: л.395-427
1464904
  Котюк І.І. Судова гносеологія: проблеми методології та практики : Автореф. дис. ... доктора юридичних наук: спец. 12.00.09 / Котюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 37с. – Бібл.: 21 назва
1464905
  Гловюк І.В. Судова діяльність у кримінальному процесі України: питання визначення функціональної спрямованості // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 30-31. – ISBN 978-966-2571-07-3
1464906
  Нагнибедюк А.В. Судова доктрина верховенства права у практиці Конституційного Суду України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 235-239. – ISBN 978-966-7166-36-6
1464907
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 68-76.
1464908
  Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 116-124.
1464909
  Нагнибедюк А.В. Судова доктрина верховенства права: український досвід у європейському контексті // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 409-412. – ISSN 2524-017X
1464910
  Пархоменко Н.М. Судова доктрина у правових системах світу // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 48-57. – ISSN 0869-2491
1464911
  Олійник О.Б. Судова документація : навч. посібник / Ольга Олійник; МОНУ, Міжгалузевий інститут управління. – Київ : Алерта, 2007. – 282 с. – ISBN 966-8533-49-6
1464912
  Фоміна О.В. Судова економічна експертиза з питань трансфертного ціноутворення / О.В. Фоміна, І.К. Шушакова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 14 назв
1464913
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / Міністерство юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 1. – 2014
1464914
   Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1464915
  Дорошенко О. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом іти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.103-107. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1464916
  Щербаковський М.Г. Судова експертиза в структурі тактичних операцій / М.Г. Щербаковський, С.П. Лапта // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 120-126. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1464917
  Васильєва-Шаламова Судова експертиза в цивільному процесі : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1464918
  Медведева Н.Г. Судова експертиза винаходів у сфері біотехнологій / Н.Г. Медведева, С.А. Петренко // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 18-27. – ISBN 978-617-696-870-2
1464919
  Брендель О.І. Судова експертиза відео-, звукозапису: особливості призначення та проведення у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупціних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 59-69. – ISBN 978-966-342-416-0
1464920
  Федоренко В.Л. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система / В.Л. Федоренко, Л.П. Тимощик // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2019. – № 1 (3), липень. – С. 11-52. – ISSN 2617-9660
1464921
  Крайнєв П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: історія розвитку і становлення // Судова експертиза : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-16
1464922
  Васьковська Т. Судова експертиза запатентованих промислових зразків у цифрах і фактах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13-25.
1464923
  Філіп"єв А.О. Судова експертиза іноземного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 158-163.
1464924
   Судова експертиза інтелектуальної власності: нормативні та літературні джерела, практика проведення (1998-2008) : наук.-практ. збірник / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [вступ та наук. ред.: Г.В. Прохоров-Лукін]. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2018. – 324 с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-804-7
1464925
  Авдєєва Г.К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : Монографія / Г.К. Авдєєва; За ред. В.Ю. Шепітька; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 2006. – 192с. – ISBN 966-8467-98-1
1464926
  Штефан А. Судова експертиза об"єктів авторського права: проблемні питання незалежності експерта // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 72-80
1464927
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISSN 2308-0329
Вип. 2. – 2012. – 293 с.
1464928
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-416-2. – ISSN 2308-0329
Вип. 3. – 2013. – 183 с.
1464929
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-579-4. – ISSN 2308-0329
Вип. 4. – 2017. – 121 с.
1464930
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-870-2
Вип. 5. – 2019. – 99, [1] с.
1464931
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Орлюк О.П., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-870-2. – ISSN 2308-0329
Вип. 6. – 2019. – 109, [1] с.
1464932
   Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Дорошенко О.Ф., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-966-999-093-8. – ISSN 2308-0329
Вип. 7. – 2021. – 163, [1] c.
1464933
  Кращенко В. Судова експертиза об"єктів, на які видано деклараційні охоронні документи // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1464934
   Судова експертиза прав інтелектуальної власності. Перелік питань до експерта // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 49-55.
1464935
  Гавриляко І.В. Судова експертиза примислових зразків в умовах нового законодавства // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Дорошенко О.Ф., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 8-16. – ISBN 978-966-999-093-8. – ISSN 2308-0329
1464936
  Жуков В. Судова експертиза та інтелектуальна власність в Україні: доктрина і практика (ч. 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
1464937
  Щукіна К. Судова експертиза торговельних марок крізь призму статистики / К. Щукіна, В. Кращенко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1464938
  Ріпенко А. Судова експертиза у вирішенні земельних спорів щодо використання земель для містобудівних потреб: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 187-197. – ISSN 1026-9932
1464939
  Шуневич К. Судова експертиза у кримінальному провадженні Франції як один із способів досягнення матеріальної (об"єктивної) істини / К. Шуневич, Ю. Піх // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; редкол.: В. Бурдін, Мачей Маршал, Р. Шандра [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12. – С. 211-226. – ISSN 2082-4939
1464940
  Цимбал М. Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1464941
  Клименко Н.І. Судова експертиза у цивільному процесі // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 71-89. – ISBN 978-966-520-178-6
1464942
  Богданова Я.О. Судова експертиза як різновид юридичної аргументації // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 82-84
1464943
  Пілюков Ю. Судова експертиза, як форма використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних злочинів / Ю. Пілюков, О. Шрамко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 139-143. – ISSN 2524-0129
1464944
  Стефанчук О.І. Судова експертиза: історія, сучасний стан та актуальні питання / О.І. Стефанчук, Г.П. Жаровська // Наукові читання пам"яті Ганса Гросса : зб. тез міжнар. наук.-практ конф. (м. Чернівці, 9 груд. 2021 р.) / Chernivtsi Law School ; Тренінг. центр прокурорів України ; Varna free Univ. ; [редкол.: В.А. Вдовічен та ін.]. – Чернівці : Технодрук : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – С. 265-270. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-25-2
1464945
  Прохоров-Лукін Судова експертиза: поняття та види об"єктів інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
1464946
  Ахтирська Н.М. Судова експертиза: порівняльний анализ правового регулювання призначення та використання її результатів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-6.
1464947
  Цимбал М. Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1464948
  Сегай М. Судова експертологія - наука про судово- експертну діяльність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.740-762
1464949
  Клименко Н.І. Судова експертологія : курс лекцій: навч. посібник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / Н.І. Клименко. – Київ : Ін Юре, 2007. – 528с. – ISBN 978-966-313-335-5
1464950
  Пиріг І.В. Судова експертологія: проблеми формування предмета та системи науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 485-493. – ISSN 2078-3566
1464951
  Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 40-49. – ISSN 2308-0361
1464952
  Гамбург Л.С. Судова компетенція російської самодержавної адміністрації в Україні-Гетьманщині у другій половині XVII- на початку XVIII століття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 4-8. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1464953
  Красовська О.В. Судова комунікація: прагматичний і соціокультурний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Красовська О.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
1464954
  Савчук М. Судова конкуренція // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
1464955
  Трегубов Е. Судова конкуренція за антимонопольні спори // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Проблема конкуренції між адміністративними та господарськими судами".
1464956
  Науменко О. Судова концентрація виконавчого провадження: критичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 74-81
1464957
  Науменко О. Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-85. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проведенню порівняльної характеристики судового (перш за все господарського) процесу та виконавчого провадження, аналізу їх взаємозв"язку та взаємозалежності. Аналізуються спільні та відмінні риси судового (головним чином ...
1464958
  Штелик С.П. Судова ланка та судова інстанція: питання співвідношення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 119-130
1464959
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Богославська М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1464960
  Богославська М.О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.О. Богославська ; Донецький юрид. ін-т Луган. держ ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [б. в.], 2009. – 215 с. + Додатки: л. 180-193. – Бібліогр.: л. 194-215
1464961
  Титов В. Судова логіка в контексті гіпотези правового поля у Фелікса Коена // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 133-145
1464962
  Козлов С. Судова математика. Чому дорівнює "земля мінус нерухомість"? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 38-40
1464963
  Райський М.І. Судова медицина / М.І. Райський. – Київ, 1961. – 436с.
1464964
   Судова медицина : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : МП Леся, 1997. – 656с. – ISBN 966-7166-11-2
1464965
  Марчук А.І. Судова медицина : Курс лекцій: Навч. посібник / А.І. Марчук; Мін-во внутрішніх справ України. Нац.академія внутрішніх справ України. – Київ : Генеза, 1997. – 144с. – ISBN 966-504-056-1
1464966
   Судова медицина : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 480с. – ISBN 966-7302-62-8
1464967
   Судова медицина : Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2003. – 512с. – ISBN 966-8074-81-5
1464968
  Недоступ М.Ф. Судова медицина : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 68 с. – ISBN 966-8129-41-7
1464969
  Соколова О.В. Судова медицина : Курс лекцій. / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко; МВС України; Київський юридичний ін-т МВС. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 236с. : фотоіл. – ISBN 966-8037-54-5
1464970
  Соколова О.В. Судова медицина : курс лекцій / О.В. Соколова, Ю.І. Азаров, Б.В. Михайличенко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., стер. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 236 с. – Бібліотечка студента. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-036-0
1464971
   Судова медицина : підручник / Лісовий А.С. [та ін.] ; за заг. ред. А.С. Лісового, Л.Л. Голубовича. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 484с. – ISBN 978-966-326-306-9
1464972
  Найда А.І. Судова медицина : комплексний навч. посібник / [Найда А.І., Малик О.Р.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-326-448-6
1464973
   Судова медицина та психіатрія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 211, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-611-01-0529-3
1464974
   Судова медицина та психіатрія : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд. І.В. Татарчук]. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 211, [1] с. : табл. – Упоряд. визнач. за допомогою інтернету. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-611-01-0529-3
1464975
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 192 с. – ISBN 966-667-137-9
1464976
  Білецький Є.М. Судова медицина та судова психіатрія : навч. посібник / Є.М. Білецький, Г.А. Білецька. – 2-ге вид. – Харків : Одіссей, 2010. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-198. – ISBN 978-966-633-899-3
1464977
   Судова медицина та судово-медичні експертизи : навч. посібник / І.М. Григус, В.О. Самороков, В.І. Цимбалюк, О.В. Цимбалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 978-966-418-269-9
1464978
   Судова медицина та судово-медичні експертизи : навч. посібник / І.М. Григус, В.О. Самороков, В.І. Цимбалюк, О.В. Цимбалюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-195. – (Вища освіта в Україні)
1464979
   Судова медицина у схемах, таблицях і рисунках : навчальний посібник [ для студентів виищих навч. закладів ] / А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; А.С. Лісовий, П.Л. Голубович, Л.Л. Голубович, К.А. Лісовий, В.Д. Мішалов; Мін-во охорони здоров"я України; за заг. ред. А.С. Лісового, П.Л. Голубовича. – Київ : Атіка, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-326-236-9
1464980
  Коноваленко Д. Судова медіація - challenge для України // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 19
1464981
  Ігонін Р.В. Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 43-48
1464982
  Футей Б. Судова незалежність та шляхи ії забезпечення (на прикладі окремої думки в судових рішеннях) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 515-520
1464983
  Береговой М.І. Судова норматворчість в галузі митної політики України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 95-98.
1464984
  Васильченко О.П. Судова нормотворчість у системі джерел конституційного права Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 241-246. – ISSN 1563-3349
1464985
  Менюк Д.О. Судова помилка як підстава для перегляду судових рішень у цивільних справах / Д.О. Менюк, Г.П. Тимченко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 64-66. – ISSN 2308-9636
1464986
  Дідик С.Є. Судова помилка: кримінально-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 129-139.
1464987
  Шевчук С.В. Судова правотворчісіь у доктрині та практиці російської імперії та СРСР: споріднені тенденції та їх вплив на сучасну правову систему України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-36.
1464988
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
1464989
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
1464990
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
1464991
   Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2012. – 296 с.
1464992
  Гетманцев В О. Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип. 273)
1464993
  Зоріна Ю. Судова практика в США в галузі реклами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 107-113. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття присвячена аналізу переваг та недоліків правового регулювання реклами в США. У статті розкриваються питання, пов"язані з розвитком судової практики США в галузі реклами. Стаття знайомить українського читача з основними судовими справами, в ...
1464994
   Судова практика Вищого адміністративного суду України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – На обкл.: Законодавство. – ISBN 966-667-256-1
1464995
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-79.
1464996
   Судова практика Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-71.
1464997
  Черняк Л. Судова практика розгляду кримінальних справ // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-48
1464998
   Судова практика у справах господарського судочинства : справи про банкрутство : справи пов"язані із захистом інтелектуальної власності : (2004-2006 рр.). – Київ : Юрисконсульт : КНТ, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-2968-03-3
1464999
  Сойка К. Судова практика щодо корпоративних спорів, які пов"язані з припинення участі в ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Основні тенденції рішень судів щодо спорів, пов"язаних із виходом або виключенням".
1465000
  Попов О. Судова практика як джерело цивільного процесуального права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 104-109
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,