Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>
1461001
  Панченко О. "Східняки" в УПА // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 30 червня [№ 26]. – С. 19
1461002
  Терен В. "Сходження і падіння великого карлика" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 21-27. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1461003
  Терехова О.В. "Счастливая страна" в поисках социального самопознания / О.В. Терехова. – М., 1991. – 277с.
1461004
  Щербакова В. "Счастливая" улица Гоголя // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 16 (1267). – С. 42-43. – ISSN 0234-1670


  Улица и памятник Гоголю в Риме
1461005
  Муравьева И. "Счастливый домик". Владислав Ходасевич, Анна Ходасевич и их переписка // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 123-163. – ISSN 0321-1878
1461006
  Чегусова З. "Счастливый жребий дом мой не оставил..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  До 135-річчя з дня народження Максиміліана Волошина.
1461007
  Беляев В.П. "Счастье Андруса" : очерк о фильме / В.П. Беляев. – Москва : Искусство, 1955. – 32 с. : ил. – (Библиотека советского кинозрителя)
1461008
  Савич О. "Счастье Картахены". / О. Савич. – М., 1947. – 47с.
1461009
  Андриасов М.А. "Считайте меня живым..." : рассказы / Михаил Андриасов ; [худож. М.В. Красненко]. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1985. – 81 с. : ил.
1461010
  Ротшильд Джозеф Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Ротшильд Джозеф; Пер.з англ. В.П.Канаша. – Київ : Мегатайп, 2001. – 496с. – (Європейська історія). – ISBN 5-85722-100-5
1461011
  Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія / В.Д. Ужченко; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 362 с. – ISBN 966-617-146-5
1461012
   Східноукраїнський національний університет (історичний нарис). – Луганск : СНУ, 2001. – 384с. – ISBN 966-590-299-7
1461013
   Східноукраїнський національний університет 1921-2001. – Луганск, 2001. – 28с.
1461014
   Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – 62с.
1461015
  Перцовський С. Східноукраїнський університет: власні зусилля підкріплюються міжнародною допомогою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 95). – С. 10
1461016
  Сивак В. Східнохристиянська Літургія та візуальні мистецькі образи // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 413-421. – ISBN 966-7379-92-11
1461017
  Муравська О.В. Східнохристиянська парадигма європейської культури і музика XVIII-XX століть : монографія / О.В. Муравська. – Одеса : Астропринт, 2017. – 542, [2] с. – Бібліогр.: с. 444-542. – ISBN 978-966-927-283-6
1461018
  Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньо-історичному процесі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-68. – ISSN 1563-3713
1461019
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Ямчук П.М. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2010. – 457 л. – Бібліогр.: л. 419-457
1461020
  Ямчук П.М. Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому дискурсі 16-18 століть : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12. / Ямчук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35с. – Бібліогр.: 16 назв
1461021
  Бречкевич М.В. Східньо-поморське князівство та його занепад : початкова історія Гданського коридору (XIII-XIV ст.) / М.В. Бречкевич. – [Київ], 1929. – 106 с. + 1 карта. – Окр. відбиток з: Наукові записки Дніпропетровского наукового при ВУАН Т-ва. Вип. 1 Історико-філологічні секції
1461022
  Дудкін Іван Схована цивілізація // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 112-117 : фото
1461023
  Петренко Є. Сховані скарби Каддафі // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 лютого (№ 7). – С. 7
1461024
  Гарт Р. Сховище = The warehouse : роман / Роб Гарт ; [пер. з англ. В. Зенгви]. – Харків : Vivat, 2020. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Warehouse / Rob Hat. New York: Crown, 2019. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-127-0
1461025
  Романюк Ю.Г. Сходження / Ю.Г. Романюк. – К., 1986. – 165с.
1461026
  Гайворон І.Й. Сходження / І.Й. Гайворон. – К., 1989. – 68с.
1461027
  Прокопенко М. Сходження Будди у бібліотеці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Як у КПІ оселився "Дух Японії".
1461028
  Лисенко В.М. Сходження від абстрактного до конкретного як підхід до процесу формування наукового фізичного знання / В.М. Лисенко, В.Г. Бівол // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1461029
  Комнат Л.А. Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 292-299. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1461030
  Токмань В. Сходження до ідеї : Комуністична пропоганда і молодь / В. Токмань. – Київ : Молодь, 1976. – 213, [2] с. : портр.
1461031
  Мельник Л.Г. Сходження до Утопії, або "Машина часу" М.М. Неплюєва : (соціально-економічний аналіз) / Л.Г. Мельник. – Суми : Фолігрант, 2013. – 229, [11] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-225. – ISBN 978-966-96867-6-3
1461032
  Коновал О. Сходження на Голготу // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 5/6. – С. 156-159. – ISSN 0130-1608


  Що писав Іван Багряний про комсомольців та комуністів України
1461033
  Жулинський М.Г. Сходження на Голгофу слави // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 523-530. – ISBN 978-966-00-0899-6


  "Я свідомо запозичив ці слова Василя Стуса із назви його статті про Павла Тичину, сподіваючись припасувати їх у якості motto до слави про автора «Феномена доби» і «Палімсестів». Та спочатку доведеться сказати дещо більше про Павла Тичину - про «митця в ...
1461034
  Лизанчук В. Сходження на духовно-інтелектуальні верховіття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 14 серпня (№ 16). – С. 4


  До 80-річчя з дня народження Володимира Качкана - українського ученого-історика і теоретика української літератури та етнокультури.
1461035
   Сходження на методичний Олімп / К. Баліна, Г. Бітківська, І. Хроменко, І. Тригуб // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22
1461036
  Рафаловський Євген Сходження на місяць. Три вершини Африки : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 106-111
1461037
  Дзюба І.П. Сходження на Фудзіяму / розмову вів Ігор Добровольський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 14
1461038
  Гавришко М. Сходження націонал-соціалізму до влади в Німеччині у дзеркаліукраїнської громадської думки Галичини // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 174-187
1461039
  Ткаченко С. Сходження. Життя і творчість Володимира Бровченка / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-7909-29-1
1461040
  Скирда Л.М. Сходи : лірика / Л.М. Скирда. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 79 с.
1461041
  Слуцкіс М. Сходи в небо : роман / Миколас Слуцкіс ;. – Київ, 1973. – 260 с.
1461042
  Ковальська С. Сходи до згоди // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.16-18. – ISSN 1726-3077


  Право власності на житло
1461043
  Сигалов А. Сходи до неба. Ігор Сікорський шлях авіаконструктора розпочав у Київському політехнічному інституті (до 130-рiччя видатного українця) // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 серпня (№ 73). – С. 10-11


  "У листопадi 1988 року газета «Молодь України» надрукувала на першiй шпальтi мою досить велику статтю пiд назвою «Бачу себе поруч з вами». Стаття була присвячена президенту Академiї наук України Борису Патону i приурочена до його сiмдесятирiччя. А ...
1461044
  Штонь Г. Сходи на землю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 77-84. – ISSN 0236-1477


  Професор кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Штонь Григорій Максимович роздумує про історію українського літературознавства. Згадуються ...
1461045
  Князюк В.К. Сходи пам"яті. / В.К. Князюк. – К., 1990. – 181с.
1461046
  Голота П. Сходило сонце / П. Голота. – Х., 1930. – 122с.
1461047
  Аптекарев А.И. Сходимость аппроксимаций для некоторого класса целых функций : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.01 / Аптекарев А.И. ; МГУ. – Москва, 1980. – 8 с.
1461048
  Ведель Я.И. Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода / Я.И. Ведель, С.В. Денисов, В.В. Семёнов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 5 : Математика, природознавство, технічні науки. – C. 18-23. – ISSN 1025-6415
1461049
  Биллингслей П. Сходимость вероятностных мер / П. Биллингслей ; пер. с англ. А.В. Прохорова ; под ред. В.В. Сазонова. – Москва : Наука, 1977. – 351 с. – Библиогр.: с. 335-341
1461050
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузионным процессам : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Лебедев Е. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 140л. – Бібліогр.:л.134
1461051
  Лебедев Е.А. Сходимость ветвящихся процессов близких к критическим к диффузным процессам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Лебедев Е. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1461052
   Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара / Я.И. Ведель, Г.В. Сандраков, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 115-125. – ISSN 1019-5262
1461053
  Лубышев Ф.В. Сходимость и оценка погрешности дифференциально-разностного метода при решении многомерных нестационарных задач математической физики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Лубышев Ф.В.; АН Белорус.ССР. – Минск, 1974. – 18л.
1461054
  Синанян Н.О. Сходимость и суммируемость общих ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Синанян Н.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 12л.
1461055
  Семенов В.В. Сходимость инерционных гибридных алгоритмов расщепления // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – С. 30-36. – ISSN 1025-6415
1461056
  Эматраков Н.Л. Сходимость интерполяционных сплайеников и их производных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Эматраков Н.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 11л.
1461057
  Бородихин В.М. Сходимость к диффузионным процессам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Бородихин В.М.; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 10л.
1461058
  Рачкаускас Альфредас Юргевич Сходимость к устойчивым законам в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рачкаускас Альфредас Юргевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
1461059
   Сходимость метода экстраполяции из прошлого и метода операторной экстраполяции / В.В. Семенов, С.В. Денисов, Д.С. Сирык, О.С. Харьков // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; голов. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 3, май - июнь. – С. 58-72. – ISSN 0572-2691
1461060
  Денисов С.В. Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами / С.В. Денисов, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 5. – С. 102-110. – ISSN 0023-1274
1461061
  Мертвецова М.А. Сходимость некоторых итерацоинных процессов в различных функциональных пространств. : Автореф.дис. ... канд. физ-мат. наук: / Мертвецова М.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1953. – 6л.
1461062
  Кардашов В.Р. Сходимость некоторых методов минимизации интегральных функционалов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Кардашов В.Р.; Мех. мат. фак. – М., 1970. – 14л.
1461063
  Геодаков Н.А. Сходимость некоторых рядов и интеграций, применяемых в теории разряженного газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Геодаков Н.А.; ЛГУ. – Л, 1978. – 13л.
1461064
  Третьякова Н.Н. Сходимость ортогональных разложений на n-мерной сфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Третьякова Н.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1461065
  Кипиани Г.Г. Сходимость по мере и в смысле метрики фуекциональных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кипиани Г.Г.; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 19л.
1461066
  Лебедева Н.Л. Сходимость подпоследовательностей часных сум и линейных средних ортогональных рядов с поолжительными плотностями : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.01.01 / Лебедева Н. Л.; Килин.ГУ. – Калинин, 1973. – 11л.
1461067
  Куликов Игорь Викторович Сходимость полиномов бибербаха в почти липшицевых областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Куликов Игорь Викторович ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 16 с.
1461068
  Глуздовский Владимир Викторович Сходимость последовательностей линейных функционалов от ограниченных функций принадлежащих (Хо, Е1, Е2, .....Ек....) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Глуздовский Владимир Викторович; МВ ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 17л.
1461069
  Зиновьев А.С. Сходимость процесса Фурье-Чебышева по многочленам, ортогональным на конечном отрезке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Зиновьев А.С.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 17л.
1461070
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 19 с.
1461071
  Анисимова З.П. Сходимость процессов, порожденных рекуррентными стохастическими процедурами : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Анисимова Зоя Павловна ; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1982. – 146 л. – Библиогр.: л. 143-146
1461072
  Петровская М.С. Сходимость разложений возмущающей функции в небесной механике : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 030 / Петровская М.С.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Ленинград, 1970. – 11л.
1461073
  Иванова Люба Иванова Сходимость разносных схем для многомерных квазилинейных нестационарных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Иванова Люба Иванова; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1461074
  Жадаева Н.Г. Сходимость разностных схем для некоторых нелинейных параболических и гиперболических смешанных задач. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Жадаева Н.Г.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1976. – 12л.
1461075
  Турчин В.Н. Сходимость распределений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск, 1992. – 64 с.
1461076
  Юдин М.Д. Сходимость распределений сумм случайных величин / М.Д. Юдин. – Минск : Университетское, 1990. – 253 с.
1461077
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Юрачковский Андрей Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 149 л. – Бібліогр.: л. 144
1461078
  Юрачковский Андрей Павлович Сходимость рекуррентных последовательностей к решениям стохастических дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Юрачковский Андрей Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 13 с.
1461079
  Мороз А.Г. Сходимость решений и моментов выхода решений ыз полосы в диффузионных моделях со скачками / А.Г. Мороз, В.В. Томашик // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 144-152. – ISSN 0023-1274


  Рассматривается диффузионная модель со скачками, заданная стохастическим дифференциальным уравнением с конечной пуассоновской мерой, коэффициенты которого зависят от параметра.
1461080
  Гуличев Н.В. Сходимость рядов Фурье-Уолша. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Гуличев Н.В.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1461081
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в бесконечномерных пространствах и представления случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Булдыгин В. В.; АН УССР, Ин-т матем. Специал. совет Д016.50.01. – К., 1982. – 19л.
1461082
  Булдыгин В.В. Сходимость случайных элементов в топологических пространствах / В.В. Булдыгин; АН УССР; Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1980. – 240с.
1461083
  Царькова В.Н. Сходимость стохастических итераций / В.Н. Царькова. – Рига : Госуниверситет им.Стучки, 1989. – 79с.
1461084
  Платонов Н.М. Сходимость формул механических квадратур для двойных интегралов Римана : Автореф... канд. физ.-мат.наук / Платонов Н.М. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1461085
   Сходимость экстраградиентного алгоритма с монотонной регулировкой шага для вариационных неравенств и операторных уравнений / С.В. Денисов, Д.А. Номировский, Б.В. Рублев, В.В. Семенов // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 19-30. – ISSN 0572-2691
1461086
   Сходинками "PsyОлімпу-2019" // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "У другому фінальному етапі V Міжнародної студентської олімпіади з психології "PsyОлімп-2019", що відбулася у Мінську, зустрілися 5 команд з Білорусі та України, серед яких були представники Білоруського державного університету, Гомельського державного ...
1461087
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. / Павло Федака ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в ХХ ст. [та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2017. – 39, [1] с.


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" (Ужгород: Гранджа, 2016)
1461088
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1461089
  Федака П. Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х - початку 90-х рр. XX ст. // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 9 листопада (№ 34). – С. 4-5


  Рецензія на книгу Могорити Ганни та Могорити Михайла "Сходинками епох і століть" - Ужгород: Гранджа, 2016. - 224 с.
1461090
   Сходинки до знань // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 серпня (№106). – С. 2


  Наука вірусології в Київському університеті.
1461091
   Сходинки до перекладу. Хрестоматійне видання з перекладознавства = Steps to translation. Translation studies reader : [збірка] / [укладач Т.П. Андрієнко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. - Обкл. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-489-335-7
1461092
  Нікольський В.В. Сходинки юного туриста / В.В. Нікольський. – Київ, 1960. – 91 с.
1461093
  Стреляный А.И. Сходит затмение / А.И. Стреляный. – М., 1991. – 349с.
1461094
  Самохин Н.Я. Сходить на войну. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1982. – 239с.
1461095
  Вургун Самед Сходить сонце / Вургун Самед. – Київ, 1952. – 96 с.
1461096
  Левін Б.Н. Сходить сонце. Оповідання. / Б.Н. Левін. – К., 1948. – 88с.
1461097
  Головко Б О. Сходозавчі дослідження українського історика Н.С. Рашби / Б О. Головко, С.І. Лиман // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-30. – ISSN 1608-0599
1461098
  Ціборовська-Римарович Сходознавець Тадей Крусинський і його праці у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 123-148. – ISBN 966-95452-9-3
1461099
   Сходознавство. – Київ
№ 2. – 1998
1461100
   Сходознавство. – Київ
№ 3/4. – 1998. – 228 с.
1461101
   Сходознавство. – Київ
№ 5. – 1998
1461102
   Сходознавство. – Київ
№ 6. – 1998
1461103
   Сходознавство. – Київ
№ 13/14. – 2001
1461104
   Сходознавство. – Київ
№ 15. – 2001
1461105
   Сходознавство. – Київ
№ 16. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461106
   Сходознавство. – Київ
№ 17/18. – 2002. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461107
   Сходознавство. – Київ
№ 19/20. – 2002
1461108
   Сходознавство. – Київ
№ 21/22. – 2003. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461109
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 23/24. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461110
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 27/28. – 2004. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461111
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 29/30. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461112
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 31/32. – 2005. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461113
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 33/34. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461114
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 35/36. – 2006. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461115
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 37. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461116
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 38 : Присвячено 10-й річниці заснування Київського університету "Східний світ" і 88-літтю від дня народження академіка Омеляна Пріцака. – 2007. – бібліотечка журналу "Східний світ"
1461117
   Сходознавство. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 39/40. – 2007
1461118
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 41/42. – 2008
1461119
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 43. – 2008
1461120
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 44. – 2008
1461121
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 45/46. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461122
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 47. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461123
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 48. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461124
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 49/50. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461125
   Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 51. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461126
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 52. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461127
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 53/54. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461128
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 55/56. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461129
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 57/58. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1461130
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 59. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461131
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 60. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461132
   Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 61. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461133
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 62/63. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461134
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 64. – 2013. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461135
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 65/66. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461136
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 67. – 2014. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461137
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 68. – 2014. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461138
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 69. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461139
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 70. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461140
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 71/72. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461141
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 73/74. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461142
   Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ. – ISSN 1682-671Х
№ 75/76. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461143
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 77. – 2017. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461144
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 78. – 2017. – 114, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461145
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 79. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461146
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 80. – 2017. – 150, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461147
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 82. – 2018. – 173, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461148
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Д.А. Радівілов ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 83. – 2019. – 152, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461149
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 84. – 2019. – 209, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1461150
   Сходознавство = The oriental studies / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 1997-. – ISSN 1682-671Х
№ 88. – 2021. – 235, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1461151
  Циганкова Е.Г. Сходознавство в Українській Академії наук. А.Ю. Кримський // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 1608-0599
1461152
  Чувпило Л.О. Сходознавство в Харківському університеті (1805 - 1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чувпило Лідія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1461153
   Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – 259, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-6137-2
1461154
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира : 1834-1918 : продовження, початок у третьому числі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 4. – С. 76-87. – ISSN 1608-0599


  Згадуються професора Ун-ту Св. Володимира : Кнауер О.П., Аландський П.І., Калинович М. Я., Іконников В. С., Перетц В.М. та інш.
1461155
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : початок // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-109. – ISSN 1608-0599


  Згадуються проф. Ун-ту Св. Волдимира : Максимович М. О., Цих В. Ф., Грен О. М., Новицький О. М., Козлов О. О.
1461156
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському Університеті Св. Володимира : 1834-1918 : Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 1. – С. 89-97. – ISSN 1608-0599


  Згадуються : Максимович М.О., Іконников В.С., Кулаковський Ю.А., Прахов А.В., Терновський П.О., Флоринський Т.Д., Цих В.В.
1461157
  Щербань Т.О. Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834-1918 // Мовні та літературні зв"язки України з країнами Сходу / Ін-т філології КНУТШ ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; [за ред., передмова І.П. Бондаренка]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – С. 121-136. – ISBN 987-966-489-058-5
1461158
  Грицик Л. Сходознавство яе система усталених знань і досвіду // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-374-533-6
1461159
  Кочубей Ю.М. Сходознавча праця професора С. Наріжного // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 1608-0599
1461160
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Полтавщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 101-105. – ISSN 1608-0599
1461161
  Руденко Н.М. Сходознавча спадщина Чернігівщини // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1608-0599
1461162
  Теплий І. Сходознавчий дискурс Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 28-54. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
1461163
  Макаревич А. Сходознавчий семінарій у Музеї Ханенків / А. Макаревич, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків восени 2018 р. розпочали проект "Робота з музейними та мистецькими об"єктами".
1461164
  Вовк І. Сходознавчі студії Івана Франка // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 428-438
1461165
  Будагов Р.А. Сходства и несходства между родственными языками / Р.А. Будагов. – Москва, 1985. – 272с.
1461166
  Жураховская Н.Н. Сходство / Н.Н. Жураховская. – Хабаровск, 1968. – 12с.
1461167
  Затула Д.Г. Сходство антигенов у микроорганизмов и клетов злокачественных опухолей. / Д.Г. Затула. – К., 1982. – 248с.
1461168
  Добрынин Сергей Сходство до последнего патрона / Добрынин Сергей, Куринной Иван // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 120-133 : фото
1461169
  Гаджиева И.М. Сходство и различие в Месневи "Лейли и Меджнун" Низами и Чакери // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 114-121. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Начиная с 13 в. писать подражания Хамсе Низами стало традицией, испытанием для поэтов и писателей не только в азербайджанской, но и во всей восточной литературе. Некоторые из них писали пять произведений, некоторые семь, как бы состязаясь между собой. ...
1461170
  Анучин А.В. Сходство и различие рас тутового шелкопряда / А.В. Анучин. – Москва, 1927. – 52с.
1461171
  Сергушкова О.В. Сходство и различие сегментированых конструкций в белорусскоязычных и русскоязычных газетных текстах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X
1461172
  Шейнис С.А. Сходство и разнообразие в живом мире / С.А. Шейнис. – М-Л, 1937. – 84с.
1461173
  Вахонин А.Е. Сходы граждан. / А.Е. Вахонин. – Барнаул, 1981. – 72с.
1461174
  Симонов И.В. Сходящаяся ударная волна в идеальной неупругой среде / И.В. Симонов. – Москва, 1974. – 30с.
1461175
  Дієц Т. Схожа, але інша? Фінансова криза у розвинутих західних країнах та на новостворених східноєвропейських ринках / Т. Дієц, Т. Процик, Е. Келлер // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 18-27. – ISSN 1998-6068
1461176
  Петрова Л. Схоже і відмінне в зображенні родини Попелюшки в екранізаціях різних років // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (416), лютий. – С. 13-14
1461177
  Мехтиев Г. Схожие судьбы : роман / Гасан Мехтиев ; авториз. пер. с азерб. М.Гусейновой. – Москва : Советский писатель, 1987. – 320 с.
1461178
  Єщенко М. Схожі : новела // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 266-269
1461179
  Могиляк М.Г. Схожість насіння деяких видів бурачків Allyssum L. (Brassicaceae) залежно від термінів зберігання / М.Г. Могиляк, С.Б. Павлишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення лабораторної схожості насіння п"яти видів роду Atyssum L. в динаміці у процесі зберігання впродовж чотирьох років. The results of five Alyssum"s species laboratory seed germination in dynamic of 4 years conservation period ...
1461180
  Арапетьян Е. Схожість насіння інтродукованих рослин волошки карпатської Centaurea carpatica (Porcius) Porcius й крем"яника гарного Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. за дії сполук мікроелементів / Е. Арапетьян, М. Могиляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз лабораторної схожості насіння інтродукованих рослин після їх обробки розчинами сполук мікроелементів цинку, молібдену, міді, бору. Найкращі показники стимуляції схожості показано сполукою мікроелементу цинку, яка збільшила схожість ...
1461181
  Андрушко С. Схожість та відмінність в інформаційному наповненні веб-сторінок українських представників закордонних інформаційних служб "Бі-бі-сі" та радіо "Свобода" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 59-64. – ISBN 966-95840-5-1
1461182
  Покотило П.О. Схожість та відмінність типів аргументації у прагма-діалектиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 106-108
1461183
  Сендецький В.М. Схожість та густота стояння рослин гібридів соняшнику за передпосівного оброблення насіння // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1461184
  Кравченко С. Схожість та розбіжності між поняттями права участі у товаристві, корпоративних прав та прав учасників товаристві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97. – ISSN 0132-1331
1461185
  Алєксандрова О.В. Схоластика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 285-286. – ISBN 966-316-069-1
1461186
  Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 145-154. – ISSN 0042-8744
1461187
  Пархоменко А.К. Схоластична рецепція "метафізики світла" у творах І. Екгарта // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 87-89. – ISBN 966-7943-03-8
1461188
  Король В.В. Схоластичне моделювання фільтрації в грунтових середовищах з використанням методів теорії нечітких множин / В.В. Король, Д.В. Стефанишин // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 111-113
1461189
  Симчич М. Схоластичний аристотелізм у Києво-Могилянській академії (XVII-XVIII ст.) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 50-55. – ISSN 0235-7941
1461190
  Бурова О. Схоластичні варіації на тему "річ" // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-39
1461191
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни / Д. Браун. – Хабаровск, 1988. – 463с.
1461192
  Браун Д. Схороните мое сердце у Вундед-Ни. / Д. Браун. – М., 1984. – 383с.
1461193
  Маруня П.Ю. Схрещені мечі / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1969. – 232с.
1461194
  Маруня П.Е. Схрещені мечі. / П.Е. Маруня. – Дніпропетровськ, 1983. – 480с.
1461195
  Козлов М.А. Сцелионины фауны СССР / М.А. Козлов, С.В. Кононова. – Ленинград : Наука, 1990. – 344с.
1461196
  Кононова Світлана Василівна Сцеліоніди Палеарктики (Himenoptera, scelionidae) (морфо-біологічна і зоогеографічна характеристика, еволюція, систематика) : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.09 / Кононова Світлана Василівна; НАН України ін-тут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – К., 1997. – 43л.
1461197
  Извеков Н.П. Сцена / Н.П. Извеков. – Ленинград-Москва, 1940. – 428с.
1461198
  Савельєва К.С. Сцена з жертовним биком на вотивному рельєфі з Тіри // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 21-32. – ISSN 0235-3490
1461199
  Солнцева Л.П. Сцена и время / Л.П. Солнцева. – Москва : Знание, 1966. – 40 с.
1461200
   Сцена и время. – Казань, 1982. – 144с.
1461201
  Канушев Д. Сцена и время. / Д. Канушев. – София, 1982. – 268с.
1461202
  Лавров Ю.С. Сцена и годы. / Ю.С. Лавров. – Москва, 1989. – 271 с.
1461203
  Погорелова Д.А. Сцена и искусство как модели представления инобытия в русской прозе В.В. Набокова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 126-130. – ISSN 2522-493X


  В статье анализируются модели представления инобытия в русской прозе В. Набокова. Исследуются две основные модели, используемые Набоковым в ряде произведений: модель жизни как театральной сцены и представление мира искусства как реальности, живущей по ...
1461204
  Веселовська Г. Сцена і рух. Концепти акторського існування театрального авангарду // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 123-130
1461205
  Танська Л.В. Сцена як універсум комунікативної діяльності людини // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 39-43. – ISSN 2226-3209
1461206
  Мар"яненко І.О. Сцена, актори, ролі / І.О. Мар"яненко. – Київ : Мистецтво, 1964. – 290 с.
1461207
  Юхница Е.Л. Сценами разноголосно : Стихотворения / Евгений Юхница. – Москва : Академия поэзии, 2003. – 216с. – ISBN 5-93670-008-9
1461208
  Зархи Н. Сценарии / Н. Зархи. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1937. – 210 с.
1461209
   Сценарии. – Кишинев, 1962. – 168с.
1461210
  Экк Томас Сценарии ADSI для системного администрирования Windows NT/2000 : Учеб. пособ.; Пер. с англ. / Экк Томас. – Москва : Вильямс, 2000. – 576с. – ISBN 5-8459-0106-5
1461211
   Сценарии американского кино. – М., 1960. – 638с.
1461212
  Сорокина С.Г. Сценарии бущущего или иллюзии прошлого? / С.Г. Сорокина. – Москва, 1981. – 174 с.
1461213
   Сценарии дальнейших вторжений США : официальные документы Пентагона : [сборник] / [гл. редактор Г. Павловский ; под ред. Стивена Эллиотта]. – Москва : Европа, 2009. – 102, [2] с. : фот., схемы, карты. – Содержание: Иран ; Пакистан ; Узбекистан ; Венесуэла ; Сирия ; Судан ; Северная Корея. – ISBN 978-5-9739-160-8
1461214
  Матусевич А.П. Сценарии затяжной рецессии для мирового рынка нефти // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 162-167. – ISSN 1728-8878
1461215
  Клер Р. Сценарии и комментарии / Р. Клер. – Москва, 1969. – 336 с.
1461216
  Аватков В. Сценарии и тренды развития российско-турецких отношений / В. Аватков, А. Солодовникова // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 6 (240). – С. 115-124. – ISSN 1998-1813
1461217
   Сценарии итальянского кино. – М., 1958. – 575с.
1461218
   Сценарии итальянского кино. – Москва, 1967. – 407с.
1461219
   Сценарии кино Германской Демократической Республики. – М., 1962. – 376с.
1461220
  Гринин Л. Сценарии китайского будущего: не возобладают ли факторы торможения // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 256-276. – ISSN 0207-3676
1461221
   Сценарии китайского кино. – М., 1959. – 216с.
1461222
   Сценарии научно-просветительных фильмов. – М., 1945. – 70с.
1461223
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 52с.
1461224
  Меньшиков И.С. Сценарии поведения участников динамических конфликтных ситуаций. / И.С. Меньшиков. – М., 1987. – 50с.
1461225
  Сморгунов Л.В. Сценарии политического управления в глобализирующемся мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 42-48. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 0132-4624
1461226
   Сценарии польского кино. – М., 1956. – 348с.
1461227
   Сценарии проблемных лекций и семинарских занятий с использование ТСО по 4 теме. – Ташкент, 1985. – 56с.
1461228
  Александрова Е.А. Сценарии развития компонентов качества образования: что может урок и воспитательная система сегодня // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 17-25. – ISSN 1726-5304
1461229
  Федоров В. Сценарии разные, цель-одна: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.16-20. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1461230
   Сценарии театрализовнных массовых праздников. – Москва, 1967. – 160с.
1461231
  Ложкин Г.В. Сценарии формирования профессиональной идентичности // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 48-55. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1461232
   Сценарии французского кино. – М., 1961. – 519с.
1461233
   Сценарии чехословацкого кино. – М., 1957. – 463с.
1461234
  Ле Шануа Сценарии, Выступления / Ле Шануа. – М., 1972. – 106-266с.
1461235
  Шойман Г. Сценарии. / Г. Шойман. – М,, 1978. – 120с.
1461236
  Каверзнев А. Сценарии. / А. Каверзнев. – М., 1985. – 247 с.
1461237
  Вышницкая Ю.В. Сценарий "Возвращение в хаос" как воспроизведение ритуала инициации (на материале духовно-сакральной литературы) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 74-80


  Статтю присвячено ритуалу ініціації, На матеріалі духовно-сакральної літератури досліджено міфолдогічний етносценарій "повернення в хаос". Сценарій реконструйовано через призму універсальної міфологеми шляху з використанням фреймового аналізу
1461238
  Пантелеева Н.К. Сценарий брейн-ринга <<Природа и мы>> : Методика и опыт. Авторская программа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 65-69 : Табл.
1461239
  Никифоров А.Г. Сценарий киноочерка / А.Г. Никифоров. – М, 1959. – 62с.
1461240
  Умнов Александр Сценарий корпоративного менеджмента : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 24-28
1461241
  Ефимова Л.А. Сценарий литературно-музыкального вечера, посвященого Александру Блоку // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 43-44
1461242
  Кузьмич Т.А. Сценарий литературной постановки "Чугунные кольца" / Т.А. Кузьмич, С.П. Пасечный // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 38-42


  Сценарій підготовлено до 200-річчя від дня заснування Імператорського Царськосільського (Олександрівського) Ліцею Сценарий подготовлен к 200-летию со дня основания Императорского Царскосельского (Александровского) Лицея
1461243
  Маршак М.И. Сценарий любительского фильма / М.И. Маршак. – Москва, 1965. – 79 с.
1461244
  Кожухова Л.Е. Сценарий праздника " МУЗЕЮ - 10 ЛЕТ" : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 71-74. – ISSN 0016-7207
1461245
   Сценарий принятия решения по организации противолодочной и противоминной обороны корабельного соединения / А.Г. Додонов, В.Г. Путятин, С.А. Куценко, И.В. Князь // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 14-29. – ISSN 1028-9763


  У статті розглянуті питання формування сценарію підтримки прийняття рішення посадовими особами кораблевого з"єднання щодо організації комплексної протичовнової і протимінної оборони кораблевого з"єднання як послідовності дій за єдиним задумом і планом ...
1461246
  Массарский С.М. Сценарий рождается в клубе : (пособие для работников клуб. учреждений, КСК, парков культуры и отдыха) / Массарский С.М. ; Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы. – Москва : ВНМЦНТИКПР, 1988. – 41, [1] с. – Библиогр.: с. 41
1461247
  Винокуров Е. Сценарий с падением цен на нефть // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 2074-6040
1461248
   Сценаристы советского художественного кино. – Москва, 1972. – 439с.
1461249
   Сценаріі українського радянського кіно. – К., 1957. – 268с.
1461250
  Миколайчук І.В. Сценарії / Іван Миколайчук ; [ вступ. ст. Л.І. Брюховецької ]. – Київ : ред. журналу Міжнародний туризм, 2008. – 544 с. – ISBN 978-966-97001-0-0
1461251
  Кузьмич Л.В. Сценарії виникнення та розвитку небезпечних станів складних технічних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 35-40. – ISSN 2524-0056
1461252
  Вишньов В. Сценарії вирішення іранської ядерної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 25-27
1461253
  Маєрчик М. Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади серед українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 418-430. – ISSN 1028-5091
1461254
  Польовський А.М. Сценарії лісової політики України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 164-171. – ISSN 1562-0905
1461255
  Калюжна Ю.І. Сценарії майбутнього глобального порядку в умовах "Нової кліматичної ери" // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 110-122. – ISSN 2411-7587
1461256
  Драпогуз В.П. Сценарії майбутнього цивілізації в концепціях С. Гантінгтона і І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 165-169. – ISSN 2076-1554
1461257
   Сценарії можливого розвитку регіональної воєнно-політичної обстановки у контексті конфлікту на сході України / С.В. Свєшніков, В.П. Бочарніков, В.І. Пеньковський, П.А. Ковальчук // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 81-87. – ISSN 2304-2699
1461258
  Бойченко С.Г. Сценарії можливої трансформації природних зон на території України при глобальному потеплінні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 53-60. – ISSN 0868-6939
1461259
  Горошкевич О.Г. Сценарії поведінки людини (з негативною оцінністю) у соматичній фраземіці сучасної японської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 171-175
1461260
   Сценарії позакласних заходів з історії. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.11(35)). – ISBN 966-333-407-X
1461261
   Сценарії позакласних заходів. Правознавство / [упоряд. Н.Л. Клясен]. – Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка журнлу "Історія та правознавство" ; Вип. 3 (87)). – ISBN 978-617-00-0831-2
1461262
  Солодка О. Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу. Обґрунтовано доцільність реалізації сценаріїв IT-аутсорсингу в діяльності вітчизняних комерційних банків. In article features of ...
1461263
  Кралюк П. Сценарії революції: від Миколи Костомарова і Крейна Брінтона // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Попри домінування в українській культурі й суспільній думці "революційного тренду", точніше "тренду бунту", характерного для пригноблених колоніальних народів, знаходилися мислителі, які відкидали і навіть критикували ідею революції. Одним із перших ...
1461264
   Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу / О.В. Кузьменко, А.О. Бойко, Г.М. Яровенко, Т.В. Доценко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1461265
  Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 38-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1461266
  Гапонюк М. Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 152-158 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1461267
  Безугла Ю.Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 402-408. – ISSN 1993-6788
1461268
  Фролова О.М. Сценарії розвитку ІКТ-сектору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 149-152
1461269
  Матюшенко І.Ю. Сценарії розвитку науково-інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред.: М.О. Кизим [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – C. 261-272. – ISSN 2222-0712
1461270
  Ступницький О. Сценарії розвитку світового фондового ринку під впливом фінансової кризи // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 339-350. – ISBN 978-966-2075-05-2
1461271
  Умланд Андреас Сценарії російської "демілітаризації" України і чому вони не спрацьовують // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 14-17
1461272
  Шевченко О.В. Сценарії стратегічного регулювання диспропорцій розвитку регіонів на основні когнітивно-імітаційного моделювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 121-132 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1461273
  Сазонов Р.Ю. Сценарії та модель реалізації інструментарію державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 120-126. – ISSN 2308-1988
1461274
  Соколик М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 рр. в Україні / М. Соколик, М. Півень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 21-28. – Бібліогр.: с. 21-22, 25
1461275
  Нікішина О.В. Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 3-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
1461276
   Сценарії українського радянского кіно : збірник. – Київ, 1957. – 365 с.
1461277
  Бугров В. Сценарії успіху / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 27 червня (№ 25). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793
1461278
  Юрчишин В. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / Василь Юрчишин ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 57, [1] с. : іл., табл. – Анот. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-16-5
1461279
  Могильницька Галина Сценарій вечора пам"яті до 75-річчя Голодомору // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644
1461280
  Семінович А. Сценарій вистави "Один день із історії курця" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 23-27
1461281
  Буга Т.М. Сценарій виступу екологічної бригади на тему "Збереження і охорона грунтів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 5 (183). – С. 22-23
1461282
  Юрчук Ольга Сценарій екологічного свята "З думкою про майбутнє" / Юрчук Ольга, Каук Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-38
1461283
  Лазарева А. Сценарій за Гашеком // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561
1461284
  Швець Микола Сценарій засідання клубу знаменитих капітанів на тему "Таємниці світу Тварин" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-38
1461285
  Поліщук Анжела Сценарій засідання старшокласників на тему "Чи йдеться в Біблії про еклономіку?" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 29-31
1461286
  Абравітова Н.І. Сценарій заходу, присвяченого Дню захисника Вітчизни: "А я знаю, що силу маю!" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 48
1461287
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1461288
  Сологуб Н.В. Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 33-34
1461289
  Сологуб Сценарій історичного КВК: "Стежками Київської Русі" (5-й клас) / Сологуб, // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5
1461290
  Акіменко В.В. Сценарій оптимального керування міжрегіональною міграцією населення при відсутності ризиків / В.В. Акіменко, О.Г. Наконечний // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 62-65
1461291
  Крисак А.І. Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 248-257. – ISSN 1993-6788
1461292
  Шпонтак І.М. Сценарій проведення заняття "Обережно! Вогонь - не гра" з учнями 1-го класу зі знання правил пожежної безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 28-32
1461293
  Ущина В.А. Сценарій розгортання англомовної комуникативної ситуації ризику // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 179-185
1461294
  Прилуцький А.М. Сценарій та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 11-15. – ISSN 2409-1944
1461295
  Єгорова С.Г. Сценарій туристично-краєзнавчого свята "У колі друзів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 20-22
1461296
  Сіянко М. Сценарій фільму "Іван Франко - видавець, редактор, журналіст і публіцист". / М. Сіянко, О. Школьна // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 248-251.
1461297
  Артимишин П. Сценарій, який невигідний нікому, або Про історичний контекст сучасних українсько-польських відносин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 167). – С. 8
1461298
  Крикавський Є.В. Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства / Є.В. Крикавський, А.І. Чухрай // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 54-71. – ISSN 2218-4511
1461299
  Пуніна О. Сценарна конструкція у художньому творі: специфіка, реалізація // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 31-46. – ISSN 1728-9572


  Стаття піднімає питання про функціонування засобів кіномови у художній прозі. За вихідну тезу у розгляді береться один із типів кіноконструкції - сценарний як відповідний принцип будови сюжетних ситуацій
1461300
  Швець С.М. Сценарна оцінка фіскальної про-інвестиційної експансії в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 9 (298). – Бібліогр.: 18 назв
1461301
  Макаричев Ф. Сценарная полифония в романах Достоевского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 2, март - апрель. – С. 427-438. – ISSN 0042-8795
1461302
  Решетняк О.І. Сценарне моделювання розвитку наукового потенціалу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 73-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1461303
  Кизим М.О. Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми / М.О. Кизим, О.А. Гейман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 16-23. – ISSN 1562-0905
1461304
  Воронков Д.К. Сценарне моделювання умов здійснення стратегічних змін на підприємстві : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 283-291 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1461305
  Дунська А.Р. Сценарне планування розвитку міжнародної діяльності підприємства в умовах нестабільної кон"юнктури ринку / А.Р. Дунська, Д.І. Антоненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 19-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1461306
  Токарчук В.В. Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики / В.В. Токарчук, М.Ю. Насаченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 138-143. – ISSN 2222-4459
1461307
  Масленніков Є.І. Сценарний підхід для формування бізнес-стратегій підприємства / Є.І. Масленніков, В.В. Томак // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 2409-1944
1461308
  Ланде Д.В. Сценарний підхід при дослідженні контенту та структури соціальних мереж / Д.В. Ланде, А.В. Бойченко // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 3-8
1461309
  Шевченко Н. Сценарний план класичної казки: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-58. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті подається гендерний аналіз класичних казок та поділ їх на групи за типовими ознаками певного сценар-ного плану, який вони моделюють. In the article is given analysis classical tales and division then on the groups by the typical ...
1461310
  Скрипниченко М. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / М. Скрипниченко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерківець // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 48-74. – ISSN 1605-7988
1461311
  Шубравська О.В. Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 49-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1461312
  Марков О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педегогической деятельности клуба / О.И. Марков. – Москва : Просвещение, 1988. – 158 с.
1461313
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – М., 1960. – 256с.
1461314
  Юнаковский В.С. Сценарное мастерство / В.С. Юнаковский. – Москва, 1974. – 98с.
1461315
  Мирошниченко Е.В. Сценарное проектирование и реклама библиотечных досуговых мероприятий / Е.В. Мирошниченко, Е.А. Белецкая // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 38-43. – ISSN 1815-3186


  Проанализированы некоторые организационные аспекты досуговой деятельности библиотек, касающиеся технологии разработки и реализации сценария библиотечного мероприятия, а также роли различных видов рекламы в его продвижении. Акцентируется внимание на ...
1461316
  Шубравская Е.В. Сценарные оценки развития сельскохозяйственного производства Украины в условиях климатических изменений и экологических ограничений / Е.В. Шубравская, Е.А. Прокопенко // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 49-60. – ISSN 0131-7741
1461317
  Беляева С. Сценарные планы. Поднять публикационную активность можно разными способами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 18 января № (1/2)


  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU провела Первую научно-практическую конференцию “SCIENCE INDEX: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности”. Формат мероприятия предполагал профессиональное обсуждение методологических ...
1461318
  Акимов А.В. Сценарный анализ развития мировой экономики до 2050 г // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 147-153. – ISSN 0869-1908


  В статье представлена система прогнозов мирового экономического развития, выполненных методом сценарного анализа, показавшего свою эффективность для решения подобных задач. Система включает отраслевые прогнозы по развитию населения, продовольственной и ...
1461319
  Москаль М. Сцени діянь святого Архангела Михаїла на прикладах пам"яток українського іконопису XV-XVII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 104-113
1461320
  Вишневський Януш Леон Сцени з життя за стіною / Януш Леон Вишневський ; [з пол. пер. Г. Хоткевич]. – Київ : Нац. книжк. проект, 2010. – 91, [1] с. – ISBN 978-966-339-824-2
1461321
  Салимова Р. Сценическая и эфирная интерпретация прозаических произведений Анара // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 98-103
1461322
  Гурина А.Б. Сценическая история пьесы М. А. Булгакова "Кабала святош" и ее оценка литературно-театральной критикой 1930-х годов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 357-363
1461323
  Саричева Е. Сценическая речь / Е. Саричева. – Москва : Искусство, 1955. – 250 с.
1461324
   Сценическая речь. – М., 1976. – 336с.
1461325
  Петрова А.Н. Сценическая речь в русском театре ХУШ-Х1Х вв. / А.Н. Петрова. – Москва, 1977. – 73 с.
1461326
  Альберти Р Сценические стихи / Р Альберти. – Москва, 1966. – 72с.
1461327
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение
1. – 1964. – 234с.
1461328
  Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. – Москва : Просвещение, 1971. – 246с.
1461329
  Лившиц П.Б. Сценический грим / П.Б. Лившиц. – Л.-М., 1939. – 106с.
1461330
  Лившиц П.Б. Сценический грим и парик / П.Б. Лившиц, А. Темкин. – Москва, 1955. – 107с.
1461331
  Лобович А.А. Сценическое воплощение пьес А.Н. Островского в белорусском советском театре : Автореф. дис. ... канд. искуствовед. наук / Лобович А.А. ; Ин-т искусствовед. , этнографии и фольклора. – Минск, 1965. – 20 с.
1461332
  Сеидова Г.Н. Сценическое искусство в традициях шиитского ислама в Дербенте // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 35-38. – ISSN 2073-9702


  Эта статья посвящена такому малоисследованному явлению в культуре шиитского направления ислама, как сценические традиции. В своих истоках они связаны с событиями гибели младшего внука пророка - имама Хусейна и членов его рода в 680 г. Скорбь и ...
1461333
  Зубков С.Д. Сценічна доля "Лимерівни" / Зубков С.Д. – Львів, 1957. – с. 59-89. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва", №6, 1957
1461334
  Мостова Л. Сценічна доля творів М. Старицького і Одеса // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 92-99. – ISSN 2312-6809
1461335
  Шариков Д. Сценічна практика балетмейстерської майстерності у світі // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 252-260
1461336
  Костецький І. Сценічне життя "Соломеї" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 174-191
1461337
  Гайдабура В. Сценічне мистецтво таборового періоду (Уривок з книги Володимира Маруняка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 15-17. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1461338
  Шумакова С.М. Сценічне мистецтво: логіка актуального осмислення // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 158-166. – ISSN 2226-2180
1461339
  Бурлуцький А.В. Сценічне мовлення в українському театрі: проблема періодизації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 222-229
1461340
  Мізяк В. Сценічне мовлення як важлива складова професійних навичок у процесі опанування професії актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 144-149. – ISSN 2410-5325
1461341
  Прокопенко Т.М. Сценічне слово у творчих експериментах Леся Курбаса = Молодий театр (1917-1919) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 132-143. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1461342
  Білецька Л.К. Сценічне утвердження героя нашого часу - будівника комунізму / Л.К. Білецька. – Київ : Знання, 1975. – 47 с. – (Серія 5. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; 9)
1461343
  Елькіс Г.Я. Сценічне фехтування / Г.Я. Елькіс. – К., 1971. – 166с.
1461344
  Воєводіна А.В. Сценічний образ артиста як об"єкт цивільних правовідносин // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 521-524. – ISBN 978-966-316-449-6
1461345
  Бєльський С.О. Сценічний рух - основа органічної поведінки актора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 213-222
1461346
  Сорока М.В. Сценічний синтез мистецтв модерну // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 2226-0285
1461347
  Іваник Н. Сценічний феномен великого українського співака-актора сучасності Анатолія Кочерги // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 108-120. – ISSN 1682-2366
1461348
  Шумілова В. Сценічні здобутки Наталії Уманової в українському танцювальному мистецтві другої половини XX століття // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 101-106. – ISSN 1728-6875


  Метою публікаці їстало вивчення творчості відомої характерної танцівниці - Наталії Уманової упродовж її роботи на сцені Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка в 1960-х - першій половині 1980-х років. У публікації ...
1461349
  Чужинова І.Ю. Сценічні комедійні жанри у формотворчому процесі національного театрального мистецтва 1920-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Чужинова Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1461350
  Гарбузюк М.В. Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Гарбузюк М.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1461351
  Вірченко Т. Сценічність візуальних образів у ввідних ремарках п"єс І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-9. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1461352
  Махновець Л. Сценка "Играние свадьбы" та її роль у драмі про Олексія, чоловіка Божого (1673-1674) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 22-27. – ISSN 0236-1477
1461353
  Пацунов В.П. Сценографічна режисура як феномен театру ХХІ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 261-266. – ISSN 2226-3209
1461354
  Шумілова В.В. Сценографічні звершення художника А.Г. Петрицького у балетному театрі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 273-281. – ISSN 2226-2180
1461355
  Коропенко М.В. Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 136-145. – ISSN 2226-2180


  "Розглянуто сценографію К. Малевича до опери М. Матюшина "Перемога над сонцем", що є цінним матеріалом для розробки сучасних колекцій одягу. Проаналізовано ескізи костюмів та декорацій, що стали прототипами нових форм, кольорових поєднань, стилістичних ...
1461356
  Фіалко В.О. Сценографія українського театру 1980-х років: пошуки у просторі малої cцени // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 180-188. – ISSN 2226-2180


  У другій половині 1980-х років малі сцени відкрилися у більшості театрів України і стали своєрідним полігоном творчих пошуків, в основі яких були рухомість границь сцени та залу й максимальне наближення, часом – вторгнення глядачів до ігрового ...
1461357
  Набоков Р.Г. Сценографія як просторове рішення театру масових видовищ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 149-157
1461358
   Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 : [фотоальбом : 100-річна історія театру] / Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка ; [упоряд.: А.І. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Понамаренко ; текст О.В. Ковальчук]. – Київ : Антиквар, 2019. – 302, [2] с. : іл., портр. – Вид. підгот. за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-27-3
1461359
  Триколенко С. Сценографія+ // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 16-20. – ISSN 0868-9644


  Театрально-декораційне мистецтво, або Сценографія - галузь образотворчого мистецтва, що її завданням є оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральній виставі за допомогою пластично-малярських засобів та світлових ефектів. До ...
1461360
   Сценографы Германской Демократической Республики. – М., 1979. – 12с.
1461361
  Ужинський М.Ю. Сценофонія як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ужинський Михайло Юрійович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1461362
  Тургенев И.С. Сцены / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1951. – 120с.
1461363
  Степанов А.А. Сцены "Заковы" М.Горького. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанов А.А.; М-во высш.образования УССР.Днепропетр.гос.ун-т. – Симферополь, 1958. – 16л.
1461364
  Слепцов В.А. Сцены в полиции // О Василии Слепцове / Горький Максим. – Москва, 1932. – С. 148-160
1461365
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1842-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1986. – 502с.
1461366
  Тургенев Иван Сергеевич Сцены и комедии, 1843-1852 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 496с.
1461367
  Раевский П.И. Сцены и рассказы из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 6-е изд., иллюстр. – Киев ; Одесса : Изд. кн. и муз. магазинов Б. Корейво ; [Тип. С.В. Кульженко], 1893. – 223 с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
1461368
  Гретковская М. Сцены из внебрачной жизни / Гретковская Мануэла, Петуха Петр; Пер. с пол. – Харьков : Фолио, 2006. – 287с. – (Колибри). – ISBN 966-03-3542-3
1461369
  Мюрже А. Сцены из жизни богемы / А. Мюрже. – М., 1963. – 456с.
1461370
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / Мицос Александропулос ; пер. с новогреч.: С. Ильинской, Н. Подземской ; послесл.: Б. Фонкича ; примеч. Н. Чистяковой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 335 с.
1461371
  Александропулос М. Сцены из жизни Максима Грека : роман / М. Александропулос ; пер. с греч.: С. Ильинской, Н. Подземской. – Москва : Советский писатель, 1983. – 318 с.
1461372
  Бергман И. Сцены из супружеской жизни : киноповесть / Ингмар Бергман ; пер. с швед. В. Мамоновой ; предисл. Н. Пальцева. – Москва : Прогресс, 1979. – 204 с.
1461373
  Купер У Сцены провинциальной жизни / У Купер. – Москва, 1981. – 383 с.
1461374
  Бальзак Оноре де Сцены провинциальной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С. Брахман ; примеч. Я. Лесюка, В. Даниловой ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1988. – 636, [2] с. : ил.
1461375
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1981. – 528 с. – (Библиотека классики ) ( Зарубежная литература ; Зарубежная литература)
1461376
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : Отец Горио ; Гобсек ; Полковник Шабер ; Покинутая женщина ; Брачный контракт ; Обедня безбожника : [повести] : пер. с фр. / Оноре Бальзак ; [примеч. В. Даниловой]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1984. – 556 с. – (Школьная библиотека)
1461377
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [предисл. С.Р. Брахман ; ил. Е.Н. Флеровой]. – Москва : Правда, 1984. – 639 с., [5] л. ил. : ил.
1461378
  Бальзак Оноре де Сцены частной жизни : [сборник : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [сост. и вступ. ст. С. Брахман ; примеч. В. Даниловой, Я. Лесюка ; ил. Г. Саукова]. – Москва : Правда, 1991. – 602, [2] с. : ил.
1461379
  Невара Нина Михайловна Сцепление и связанность текста (на материале английских народных сказок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Невара Нина Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1979. – 20л.
1461380
  Харламова К.Н. Сцепление никелевого покрытия с электролитическим никелем и сталью. : Автореф... канд.техн.наук: / Харламова К.Н.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим-технол.ин-т. – М, 1958. – 13л.
1461381
  Митин Г.А. Сцепления / Г.А. Митин. – Тбилиси, 1978. – 387с.
1461382
  Соловьев А.А. Сциентизм и антисциентизм в образовании // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 48-50. – ISSN 1026-955X


  Представлено аналитическое исследование феномена научно-образовательного прогресса. Выявлены основные противоречия организации учебно-образовательного процесса. Проанализированы такие аспекты научно-образовательного прогресса, как распространение ...
1461383
  Ковлер А. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или правовой активизм? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 90-100. – ISSN 1812-7126


  Автор данной работы, анализируя деятельность Европейского Суда по правам человека, рассматривает два важнейших принципа его деятельности: принцип субсидиарности, который неоднократно подтверждался самим Европейским Судом, и принцип так называемого ...
1461384
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1461385
  Григорьев Л. Сцилла и Харибда региональной политики / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-98. – Бібліогр.: с. 83, 86-88. – ISSN 0042-8736
1461386
   Сцинтилляторы и органические люминофоры. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1972. – 217с.
1461387
   Сцинтилляторы и сцинтилляционные материалы. – Харьков, 1963. – 240 с.
1461388
  Якубович А.Л. Сцинтилляционная радиометрическая аппаратура и возможности ее применения для геологических поисков и разведки / А.Л. Якубович. – Москва : Углетехиздат, 1958. – 56с.
1461389
  Медведев М.Н. Сцинтилляционные детекторы / М.Н. Медведев. – М, 1977. – 137с.
1461390
  Гринев Б.В. Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе / Б.В. Гринев, В.Д. Рыжиков, В.П. Семиноженко; НАНУ, Ин-т сцинтилляционных материалов, НТК "Институт монокристаллов"; под общей ред. В.Д. Рыжикова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 448с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0668-3
1461391
  Акимов Ю.К. Сцинтилляционные методы регистрации частиц больших энергий / Ю.К. Акимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1963. – 172 с.
1461392
  Арцыбашев В.А. Сцинтилляционные спектры рассеянного гамма-излучения точечных источников / В.А. Арцыбашев, Г.А. Иванкович. – Москва : Атомиздат, 1969. – 108 с. : ил. – Библиогр.: с. 107
1461393
  Алексеев В.А. Сцинтилляционный вариант радиоуглеродного метода и его применения для датирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев В. А.; МГУ им. Ломоносова, НИИ яд. физ. – М., 1966. – 18л.
1461394
   Сцинтилляционный метод в радиометрии : Под общ.ред.Рыбакова Б.В. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 430 с.
1461395
  Егоров Ю.А. Сцинтилляционный метод спектрометрии гамма-излучения и быстрых нейтронов / Ю.А. Егоров. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 306 с.
1461396
  Цирлин Ю.А. Сцинтиляционные блоки детектирования. / Ю.А. Цирлин. – М., 1978. – 123с.
1461397
  Реброва Н.В. Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів і бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих європієм : автореф дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Реброва Надія Василівна ; Нац. акад. України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1461398
  Лиддел Харт Сципион Африканский : биография / Бэзил Лиддел Харт ; [пер. с англ. В.Л. Гончарова]. – Москва : АСТ, 2014. – 313, [5] с. : ил. – Загл. и авт. ориг: Scipio Africanus / B.H. Liddell Hart. – Библиогр.: с. 313-314. – ISBN 978-5-17-085040-2
1461399
  Наумов Д.В. Сцифоидные медузы морей СССР / Д.В. Наумов. – М-Л, 1961. – 98с.
1461400
   Сцієнтизм та антисцієнтизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 918-919. – ISBN 966-316-069-1
1461401
  Омельчук О. Сцієнтизм як складова пролетарської літературної концепції (на матеріалі творчості Валер"яна Поліщука) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 70-82. – ISSN 2313-5921
1461402
  Пивовар С.Ф. Сцілла і Харібда / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 367-368. – ISBN 966-642-073-2
1461403
  Крепс В.М. Счастлвого плавания, Знаменитые Капитаны! / В.М. Крепс, К.Б. Минц. – М., 1980. – 477с.
1461404
  Ким Н.В. Счастливай помост / Н.В. Ким. – М, 1985. – 160с.
1461405
  Левченко И.Н. Счастливая / И.Н. Левченко. – Москва, 1963. – 94с.
1461406
  Левченко И.Н. Счастливая / И.Н. Левченко. – Москва, 1964. – 94 с.
1461407
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2009
1461408
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2009
1461409
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2009
1461410
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2009
1461411
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2009
1461412
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2009
1461413
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2009
1461414
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2009
1461415
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2009
1461416
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2009
1461417
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 январь. – 2010
1461418
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2010
1461419
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2010
1461420
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2010
1461421
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2010
1461422
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2010
1461423
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2010
1461424
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2010
1461425
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2010
1461426
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2010
1461427
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2010
1461428
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2010
1461429
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2011
1461430
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2011
1461431
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2011
1461432
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2011
1461433
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2011
1461434
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 июль. – 2011
1461435
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8, август. – 2011
1461436
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2011
1461437
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2011
1461438
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2011
1461439
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2011
1461440
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 январь. – 2012
1461441
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 2 февраль. – 2012
1461442
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 3 март. – 2012
1461443
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 4 апрель. – 2012
1461444
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 5 май. – 2012
1461445
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 6 июнь. – 2012
1461446
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 7 инюль. – 2012
1461447
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 8 август. – 2012
1461448
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 9 сентябрь. – 2012
1461449
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 10 октябрь. – 2012
1461450
   Счастливая / Изд. дом "Фактор". – Харьков
№ 11 ноябрь. – 2012
1461451
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 12 декабрь. – 2012
1461452
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 1 (51), январь. – 2013
1461453
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 2 (52), февраль. – 2013
1461454
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 3 (53), март. – 2013
1461455
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 4 (54), апрель. – 2013
1461456
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 5 (55), май. – 2013
1461457
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 6 (56), июнь. – 2013
1461458
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 7 (57), июль. – 2013
1461459
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 8 (58), август. – 2013
1461460
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 9 (59), сентябрь. – 2013
1461461
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 10 (60), октябрь. – 2013
1461462
   Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков
№ 11/12 (61/62), ноябрь - декабрь. – 2013
1461463
  Жарко В.Т. Счастливая "двойка" / В.Т. Жарко. – Минск : Юнацтва, 1988. – 286 с.
1461464
  Маркелова Елена Счастливая "дюжина" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92 : Фото
1461465
  Карсанидзе В. Счастливая встреча / В. Карсанидзе. – М., 1950. – 76с.
1461466
  Костылев В.И. Счастливая встреча. Роман / В.И. Костылев. – Москва, 1947. – 311с.
1461467
  Во Счастливая выдумка / Во, , Хилари // Роковая женщина / Э. Квин. – Киев, 1992. – Вып. 1. – С. 115-235. – (Новые переводы. Детектив). – ISBN 5-87272-006-8
1461468
  Шнирман Нина Счастливая девочка = Фрагменты книги : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 28-51. – ISSN 0130-7673
1461469
  Турумбетов Х. Счастливая девушка : комедия в 1-м д. / Ходжамурат Турумбетов; авториз. пер. с каракалп. А.Ирошникова. – Москва : Искусство, 1954. – 48 с.
1461470
  Чуковская Л. Счастливая духовная встреча : из дневника // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-138. – ISSN 0130-7673
1461471
  Ростопчина Е.П. Счастливая женщина / Е.П. Ростопчина. – М, 1991. – 445с.
1461472
  Немцов В.И. Счастливая звезда / В.И. Немцов. – М., 1955. – 527с.
1461473
  Хижняк О. Счастливая земля будды Амитабхи // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 1681-7559


  Колекція Державного музею історії релігії в Санкт-Петербурзі (буддійська тематика)
1461474
  Крамова В.М. Счастливая каторжанка / В.М. Крамова. – М., 1990. – 157с.
1461475
  Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана / Д. Дефо; Даниэль Дэфо ; изд. подг. А.А. Клистратова, Т.М. Литвинова. – Москва : Наука, 1974. – 302 с. – (Литературные памятники)
1461476
  Славич И. Счастливая мельница // Стихотворения : перевод с румунского / В. Александри. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 567-566. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 126 ;Серия вторая. Литература XX века)
1461477
  Албек Л. Счастливая находка : для младш. школьн. возр. / Л. Албек. – Москва : Советская Россия, 1965. – 142 с.
1461478
   Счастливая ошибка. – Пермь, 1988. – 462с.
1461479
  Копылова Л.В. Счастливая полоса : Стихи / Л.В. Копылова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 120с.
1461480
  Лукьяненко Л.А. Счастливая примета / Л.А. Лукьяненко. – Орджоникидзе, 1982. – 20с.
1461481
  Бек А.А. Счастливая рука : рассказы, повесть : листки из блокнота / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1962. – 230 с.
1461482
  Зискинд Я.М. Счастливая скамейка / Я.М. Зискинд. – Москва : Советский писатель, 1980. – 256 с.
1461483
  Камю Альбер Счастливая смерть. Посторонний. Чума. Падение. Калигула. Миф и Сизифе. Нобелевская речь. / Камю Альбер. – Москва, 1993. – 574с.
1461484
  Валли Эрик Счастливая старость : дедушки и внуки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 62-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1461485
  Истомин И.Г. Счастливая судьба : рассказы, повесть / Иван Истомин; пер. с ненец. автор. – Москва : Советский писатель, 1962. – 263 с.
1461486
  Истомин И. Счастливая судьба : рассказы, повесть, стихи / Иван Истомин;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967. – 156 с.
1461487
   Счастливая судьба. – Алма-Ата, 1975. – 235с.
1461488
  Обухова В.М. Счастливая судьба педагога / В.М. Обухова. – Л., 1984. – 53с.
1461489
  Бабаджанова Р. Счастливая, равноправная (К вопросу приобщения женщин к общественно-экономической и культурной жизни на примере Узбекистана) / Бабаджанова Р. – Ташкент : Узбекистан, 1969. – 72 с.
1461490
  Сокол В.Ф. Счастливень / В.Ф. Сокол. – М, 1967. – 96с.
1461491
  Грушас Ю.А. Счастливец - это я / Ю.А. Грушас. – Вильнюс, 1976. – 303с.
1461492
  Дубровин Е.П. Счастливка / Е.П. Дубровин. – М, 1977. – 280с.
1461493
  Жуков А.Н. Счастливо доехать / А.Н. Жуков. – Москва, 1983. – 448с.
1461494
  Шостко В.В. Счастливо иди / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1967. – 166с.
1461495
  Умецкий Б.И. Счастливого всплытия! / Б.И. Умецкий. – Минск, 1964. – 143с.
1461496
  Коковин Е.С. Счастливого плавания / Е.С. Коковин. – Архангельск, 1951. – 143с.
1461497
  Чукреев В.И. Счастливого плавания / В.И. Чукреев. – М, 1952. – 232с.
1461498
  Чукреев В.И. Счастливого плавания / В.И. Чукреев. – 2-е изд. – М, 1954. – 232с.
1461499
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Даря Дадашев; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат, 1956. – 55 с.
1461500
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Д.А. Дадашев. – Баку, 1956. – 55с.
1461501
  Дадашев Д.А. Счастливого плавания / Д.А. Дадашев. – Баку, 1956. – 55с.
1461502
   Счастливого полета. – София, 1968. – 192с.
1461503
  Александровский В.Н. Счастливого пути : повесть / В.Н. Александровский. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1954. – 264 с. : ил.
1461504
  Разин В.И. Счастливого пути / В.И. Разин. – М, 1962. – 109с.
1461505
  Цыдендамбаев Чимит Счастливого пути, Жаргалма : повесть-поэма / Цыдендамбаев Чимит. – Улан-Удэ, 1963. – 130 с.
1461506
  Лебедева Г.В. Счастливое гнездо / Г.В. Лебедева. – М., 1980. – 17с.
1461507
  Ганзен А.А. Счастливое дело воспитания / А.А. Ганзен. – М., 1989. – 160с.
1461508
   Счастливое детство. – М., 1950. – 39 с.
1461509
   Счастливое детство. – К., 1962. – 176с.
1461510
  Мингалимов Р. Счастливое имя : стихи / Рустем Мингалимов ; пер. с татар. – Москва : Детская литература, 1983. – 46 с.
1461511
  Евдокимив Н. Счастливое кладбище // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 85-103. – ISSN 0012-6756
1461512
  Баныкин В.И. Счастливое лето : повести : [для сред. шк. возраста] / Виктор Баныкин ; [ил. И. Ушакова]. – Москва : Советская Россия, 1975. – 301с. : ил., портр.
1461513
  Намжилов Ч.-Р. Счастливое путешествие : стихотворения и поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Москва : Советский писатель, 1980. – 64 с.
1461514
  Катулин А.З. Счастливое число. / А.З. Катулин. – М, 1964. – 120с.
1461515
  Пулмэн Д. Счастливое яблоко / Д. Пулмэн. – М, 1972. – 120с.
1461516
  Базен Э. Счастливцы с острова Отчаяния : роман / Эрве Базен ; пер. с фр. Л.Н. Токарева ; предисл. Ю.П. Уварова ; худож. В.Г. Алексеев. – Москва : Прогресс, 1984. – 207 с.
1461517
  Холод В.П. Счастливчик : Повесть / В.П. Холод. – Харків : Прапор, 1972. – 212с.
1461518
  Зелеранский Н.Я. Счастливчик / Н.Я. Зелеранский. – Минск, 1975. – 128 с.
1461519
   Счастливчик. – М., 1983. – 160с.
1461520
   Счастливчик. – Л., 1986. – 431с.
1461521
  Проценко В.Б. Счастливчик / В.Б. Проценко. – Иркутск, 1990. – 171с.
1461522
  Лукьянова И. Счастливчик // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. февраль. – С. 26-29


  Творчество Н.Г. Гарин-Михайловского
1461523
  Бадеев Б.С. Счастливчик Воротилов : повесть / Б.С. Бадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 238 с.
1461524
  Самвелян Н.Г. Счастливчик Пенкин / Н.Г. Самвелян. – М, 1984. – 352с.
1461525
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – Москва
2. – 1961. – 348с.
1461526
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – К.
1. – 1993. – 509с.
1461527
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер / Г. Понтоппидан. – К.
2. – 1993. – 479с.
1461528
  Понтоппидан Г. Счастливчик Пер. / Г. Понтоппидан. – Москва
1. – 1961. – 367с.
1461529
  Кулешов А.П. Счастливчики с улицы Мальшанс / А.П. Кулешов. – М., 1966. – 286с.
1461530
  Иванов А. Счастливые : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 79-85. – ISSN 0027-8238
1461531
  Брисуэла Л. Счастливые беглецы : проза: повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 132-155. – ISSN 1130-6545
1461532
  Лановой В.С. Счастливые встречи / В.С. Лановой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с.
1461533
  Лановой В.С. Счастливые встречи / В.С. Лановой. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 222 с.
1461534
  Порудоминский В.И. Счастливые встречи / В.И. Порудоминский. – Москва, 1989. – 79с.
1461535
  Носов В.Г. Счастливые дни Багулова / В.Г. Носов. – Махачкала, 1989. – 184с.
1461536
  Зощенко М. Счастливые идеи / М. Зощенко, Н. Радлов. – Л, 1931. – 64с.
1461537
  Ратушный П.И. Счастливые камни / П.И. Ратушный. – Свердловск, 1959. – 167с.
1461538
  Хазанович Ю.Я. Счастливые люди. Очерки / Ю.Я. Хазанович. – Тюмень, 1955. – 212с.
1461539
  Лихоносов В.И. Счастливые мговения / В.И. Лихоносов. – Караснодар, 1971. – 255с.
1461540
  Оклянский Ю.М. Счастливые неудачники / Ю.М. Оклянский. – Москва, 1990. – 474с.
1461541
  Ельянов А.М. Счастливые страницы / А.М. Ельянов. – Л., 1981. – 174с.
1461542
  Джангазиев М. Счастливые строки : сборник стихов / М. Джангазиев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1957. – 202 с.
1461543
  Анджиер Натали Счастливые часы в баре Охрома. Открыто всю ночь / Анджиер Натали, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 122-133 : фото
1461544
  Крахмалева Н.В. Счастливый : рассказы / Н.В. Крахмалева. – Донецк : Донбасс, 1974. – 135с.
1461545
  Крахмалева Н.В. Счастливый / Н.В. Крахмалева. – Донецк, 1976. – 208с.
1461546
  Данильченко А.Б. Счастливый / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1990. – 350с.
1461547
  Клементьева Т.Б. Счастливый английский / Т.Б. Клементьева. – М, 1992. – 415с.
1461548
  Клементьева Т.Б. Счастливый английский / Т.Б. Клементьева. – 2-е изд. – М, 1993. – 416с.
1461549
  Полднева А.А. Счастливый билет / А.А. Полднева. – Сыктывкар, 1970. – 128с.
1461550
  Замлелов Игорь Счастливый билет для вашего Шарика // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 38-42 : фото
1461551
  Лысов В.А. Счастливый буксир / В.А. Лысов. – Л., 1985. – 272с.
1461552
  Розен А.Г. Счастливый возраст. -- Тоска по родине.-- Трудное начало. / А.Г. Розен. – Л, 1960. – 296с.
1461553
  Щелоков Ю.М. Счастливый возраст. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1958. – 80с.
1461554
  Замчалов Г.Е. Счастливый город / Г.Е. Замчалов, 1935. – 264с.
1461555
  Еремина Н.А. Счастливый дар : [о писателе-натуралисте М.Д. Звереве] / Н.А. Еремина. – Алма-Ата : Казахстан, 1990. – 139, [1] с., [8] л. ил.
1461556
  Касумов И.А. Счастливый день : исторические приключения / И.А. Касумов. – Москва : Искусство, 1951. – 24 с.
1461557
  Соловьев А.В. Счастливый день везучего человека // Незабудки / В.И. Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – С. 126-200. – ISBN 5-7688-0344-0
1461558
  Багмут И.А. Счастливый день суворовца Криничного : повесть : [для сред. возраста] / Иван Багмут ; [пер. с укр. М. Фресиной ; ил.: В. Адамкевич]. – Киев : Молодь, 1953. – 183 с. : ил.
1461559
  Воробьев Л.И. Счастливый день Терехи Румянцева / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1972. – 349с.
1461560
  Ходасевич В. Счастливый домик / В. Ходасевич. – Москва, 1914
1461561
  Тхоржевский С.С. Счастливый и везучий / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 304с.
1461562
  Гордиенко Е. Счастливый и несчастливый... // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 110-117


  Біографія письменника Ф.М. Достоєвського
1461563
  Марихин Б. Счастливый камень. / Б. Марихин. – Казань, 1967. – 124с.
1461564
  Дальцева М.З. Счастливый Кит / М.З. Дальцева. – М, 1979. – 335с.
1461565
  Дальцева М.З. Счастливый Кит / М.З. Дальцева. – М, 1989. – 334с.
1461566
  Горло А.И. Счастливый конец света / А.И. Горло. – Кишинев, 1990. – 397с.
1461567
  Джейкобс У. Счастливый конец; Горе-механик; Неудавшийся арест; Женился : [Рассказы] / В.В. Джакобс. – Москва : Изд. М.Г. Корнфельда ; [Тип. жур. "Сатирикон"], 1911. – 64 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 4)
1461568
  Бернацкий А. Счастливый миг / А. Бернацкий. – Днепропетровск : Поліграфіст, 1998. – 34с. – ISBN 966-7480-25-9
1461569
   Счастливый мир в украинской реальности : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1461570
  Энрайт Э. Счастливый наперсток / Э. Энрайт. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1964. – 88 с.
1461571
  Шефнер В.С. Счастливый неудачник / В.С. Шефнер. – Москва-Л., 1965. – 464с.
1461572
  Колесников М.С. Счастливый оазис. / М.С. Колесников. – Москва, 1953. – 230с.
1461573
  Колесников М.С. Счастливый оазис. / М.С. Колесников. – Хабаровск, 1954. – 224с.
1461574
  Ленч Л.С. Счастливый оборот / Л.С. Ленч. – М, 1959. – 63с.
1461575
  Даниельссон Б. Счастливый остров / Б. Даниельссон. – Пер. с англ. – Москва, 1962. – 240 с.
1461576
  Лозенко Варвара Счастливый остров. "Страна без толпы" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 100-101 : фото. – ISSN 1029-5828
1461577
  Марченко Э.В. Счастливый плес. / Э.В. Марченко. – М, 1985. – 77с.
1461578
  Уайльд О. Счастливый принц и другие сказки / О. Уайльд. – Птгр, 1920. – 75с.
1461579
  Уайлд О. Счастливый принц и другие сказки / О. Уайлд. – 2-е изд. – М, 1969. – 104с.
1461580
  Жаров А.А. Счастливый путь / А.А. Жаров. – Кострома, 1947. – 128с.
1461581
  Ермоленко О. Счастливый путь Марии- Антуанетты // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2013. – № 1 (51), январь. – С. 52-55
1461582
  Кубьарев Владимир Счастливый сезон в Чуйской котловине // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 6-13 : Іл.
1461583
  Могилевский И. Счастливый странник Григорий Сковорода // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 18-25. – ISSN 1812-867Х
1461584
   Счастливый труд. – Краснодар, 1947. – 119с.
1461585
  Шпаков Владимир Счастливый Феликс : роман / Окончание. Нач. в № 9, 2009 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 82-130. – ISSN 0012-6756
1461586
  Седов А.В. Счастливый финиш / А.В. Седов. – М, 1974. – 157с.
1461587
  Гозман Л.Я. Счастливый характер / Л.Я. Гозман, Н.И. Ажгихина. – М, 1986. – 64с.
1461588
  Зайцев В.Е. Счастливый человек / В.Е. Зайцев. – Волгоград, 1965. – 48с.
1461589
  Вальцева А.В. Счастливый человек / А.В. Вальцева. – Москва, 1977. – 503с.
1461590
  Вальцева А.В. Счастливый человек / А.В. Вальцева. – Москва, 1981. – 495с.
1461591
  Шошин М.Д. Счастливым путем / М.Д. Шошин. – Иваново, 1950. – 214с.
1461592
  Шапиева У. Счастливыми не рождаются : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 256 с.
1461593
  Москаленко А.З. Счастливых тебе возвращений. / А.З. Москаленко. – Донецк, 1964. – 192с.
1461594
  Шамшурин Ю.И. Счастье - в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1963. – 427с.
1461595
  Шаменкова Л.С. Счастье - какое оно? / Л.С. Шаменкова. – Москва, 1984. – 94с.
1461596
  Нексе М.А. Счастье / М.А. Нексе. – Москва ; Петроград, 1923. – 60 с.
1461597
  Гельвеций К.А. Счастье / К.А. Гельвеций. – Москва, 1936. – 101 с.
1461598
  Тевелев М.Г. Счастье / М.Г. Тевелев. – Москва, 1936. – 152с.
1461599
  Хачатурян А.И. Счастье / А.И. Хачатурян. – М, 1939. – 35с.
1461600
  Ованесян Г.А. Счастье / Г.А. Ованесян, 1939. – 7с.
1461601
  Теучеж Ц Счастье : избр. стихи / Цуг Теучеж ; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1947. – 112 с.
1461602
  Баялинов К. Счастье : повести и рассказы / Касымалы Баялинов ; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 236 с.
1461603
  Баялинов К. Счастье : повести и рассказы / К. Баялинов; пер. с киргиз. – Изд. 2-е. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1949. – 308 с.
1461604
  Сорокин В.В. Счастье / В.В. Сорокин. – Вологда, 1950. – 32с.
1461605
  Почивалин Н.М. Счастье / Н.М. Почивалин. – Омск, 1951. – 48с.
1461606
  Василев О. Счастье / О. Василев. – Москва, 1955. – 92с.
1461607
  Черненко А.И. Счастье / А.И. Черненко. – Москва, 1956. – 48с.
1461608
   Счастье. – М., 1962. – 32с.
1461609
   Счастье. – М., 1963. – 32с.
1461610
  Сангаджиева Б. Счастье / Б. Сангаджиева. – Элиста, 1966. – 132с.
1461611
  Матуте Анна Мария Счастье / Матуте Анна Мария. – Москва, 1966. – 48с.
1461612
  Кузьмин А.М. Счастье / А.М. Кузьмин. – Ярославль, 1967. – 56с.
1461613
  Шкавро Л.Г. Счастье / Л.Г. Шкавро. – М, 1968. – 122с.
1461614
  Бусыгин Н.И. Счастье / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1980. – 63с.
1461615
  Ким Чжэгю Счастье / Ким Чжэгю. – М, 1985. – 332с.
1461616
  Гельвеций К.А. Счастье / К.А. Гельвеций. – М, 1987. – 478с.
1461617
  Стил Д. Счастье : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1999. – 400с. – ISBN 5-237-02756-3
1461618
  Миание М.Ю. Счастье / Миание М.Ю. – Харьков : Созидание, 2008. – 236с. – ISBN 966-8863-10-0
1461619
  Гусельников В.В. Счастье Адриада Топрова / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1965. – 80с.
1461620
  Малюгин В.Н. Счастье Аркадия Голикова. / В.Н. Малюгин. – Горький, 1959. – 184с.
1461621
  Шепелев А.М. Счастье большой семьи / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1960. – 146с.
1461622
  Грознова Н.А. Счастье борца / Н.А. Грознова. – Москва : Просвещение, 1981. – 126 с.
1461623
  Грознова Н.А. Счастье борца / Н.А. Грознова. – 2-е изд., дораб. – М : Просвещение, 1988. – 175 с.
1461624
  Кадникова Татьяна Счастье бумажной куклы : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
1461625
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом / П.Н. Новиков. – Харьков : Прапор, 1979. – 216 с.
1461626
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом : Воспоминания о Николае Островском / П.Н. Новиков. – 2-е изд. дораб. доп. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 287 с.
1461627
  Новиков П.Н. Счастье быть бойцом / П.Н. Новиков. – М., 1986. – 285с.
1461628
  Харитонова А.Л. Счастье быть нужным. / А.Л. Харитонова. – М., 1985. – 288с.
1461629
  Жаров А.А. Счастье в каждый дом / А.А. Жаров. – Москва, 1975. – 239с.
1461630
  Феофанов О.А. Счастье в кредит / О.А. Феофанов. – 2-е обновл. допю. – М, 1966. – 319с.
1461631
  Игнатьев В.А. Счастье в поезии и в жизни С.А. Есенина : Российсоке философское общество / В.А. Игнатьев. – Москва, 2002. – 180с. – ISBN 5-85133-078-3
1461632
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск
1. – 1961. – 246с.
1461633
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Якутск
2. – 1962. – 327с.
1461634
  Шамшурин Ю.И. Счастье в твоих руках / Ю.И. Шамшурин. – Москва, 1968. – 365с.
1461635
  Сейпт А.Ш. Счастье вашего ребенка / А.Ш. Сейпт. – М, 1958. – 159с.
1461636
  Дрейкурс Р. Счастье вашего ребенка. / Р. Дрейкурс, В. Золц. – М., 1986. – 239с.
1461637
  Провозин В.В. Счастье вдруг... / Валерий Провозин. – Львов : Добра справа, 2009. – 320 с. : илл. – ISBN 978-966-7964-46-7
1461638
  Лао Шэ Счастье всей семьи. Пьеса в трех действ., семи картинах. / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1961. – 87 с.
1461639
  Майборода Наталья Счастье для своих // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 74-81 : фото
1461640
  Черемисин Б.П. Счастье добывают на Тереке. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1967. – 200с.
1461641
  Белицкая Ада Счастье есть: сокровища Омана. Режим полета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 20-29 : фото
1461642
  Каменная Г.А. Счастье живет в человеке. Избранное : (Биогр. справка) / Г.А. Каменная. – Киев : Дніпро, 1976. – 190 с.
1461643
  Эвентов А.М. Счастье жить вечно / А.М. Эвентов. – Иваново, 1959. – 152с.
1461644
   Счастье и мир -- народам!. – М., 1960. – 350с.
1461645
  Климашевская И.В. Счастье и смысл жизни / Климашевская И.В. – Минск : Народная асвета, 1986. – 62, [2] с. : ил. – (Этика - школьникам)
1461646
  Космач Ц. Счастье и хлеб : пер. со словенского / Ц. Космач. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 194 с.
1461647
  Дейниченко Петр Счастье из хлама // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 140 : фото. – ISSN 1029-5828
1461648
  Некрасова Нина Андреевна Счастье как объект социально-этического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Некрасова Нина Андреевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 191л.
1461649
  Некрасова Нина Андреевна Счастье как объект социально-этического анализа : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.05 / Некрасова Нина Андреевна; МВ и ССО УССР. Киевский госуниверситет. – К., 1984. – 25л.
1461650
  Зацепин В.И. Счастье как проблема социальной психологии / В.И. Зацепин. – Львов, 1981. – 174 с.
1461651
  Бачелис И. Счастье Корчагина / И. Бачелис, С. Трегуб. – М : Молодая гвардия, 1944. – 144 с.
1461652
  Попова Л.М. Счастье летать / Л.М. Попова. – М., 1960. – 112с.
1461653
  Сластников Н.С. Счастье Лины Шулаковой. / Н.С. Сластников. – Пермь, 1960. – 158с.
1461654
  Шерышев П. Счастье Людмилы Дубровиной / П. Шерышев. – Владимир, 1960. – 28с.
1461655
  Тешабаев Д. Счастье мастера / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1975. – 155с.
1461656
  Федотов Г.Н. Счастье матери и дугие рассказы. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1950. – 151с.
1461657
  Топчий Л.И. Счастье мое / Л.И. Топчий. – Казань, 1964. – 56с.
1461658
  Шостко В.В. Счастье мое / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1973. – 96с.
1461659
  Червинский А. Счастье мое / А. Червинский. – М, 1986. – 60с.
1461660
  Коваленко Л.С. Счастье мое материнское / Л.С. Коваленко. – Симферополь, 1983. – 77с.
1461661
  Ландесман П.А. Счастье моего современника / П.А. Ландесман. – М., 1965. – 79с.
1461662
  Сенаторов Алексей Счастье на вулкане : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 38-43 : Фото
1461663
  Хмельковская Е.П. Счастье на долгий век / Е.П. Хмельковская. – Кишинев, 1979. – 127с.
1461664
  Бытовой С.М. Счастье на семь часов раньше / С.М. Бытовой. – Ленинград, 1964. – 215с.
1461665
  Школьник А.С. Счастье надо беречь / А.С. Школьник. – М, 1950. – 33с.
1461666
  Школьник А.С. Счастье надо беречь / А.С. Школьник. – М, 1953. – 31с.
1461667
  Сехина Екатерина Счастье обетованное // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 38-49 : фото
1461668
  Данилов С.П. Счастье орла : стихи и поэма / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1961. – 83 с.
1461669
  Данилов С.П. Счастье орла : стихи и поэмы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1973. – 262 с.
1461670
  Дубровин Б.С. Счастье первой тропы / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 96с.
1461671
  Любовников О.М. Счастье первых свиданий / О.М. Любовников. – Киров, 1961. – 88с.
1461672
  Константинов К.М. Счастье по кругу : Роман / К.М. Константинов. – Днепропетровск : Промінь, 1966. – 523с.
1461673
  Руа Г. Счастье по случаю. / Г. Руа. – Москва, 1972. – 359 с.
1461674
  Мамакин Ю.А. Счастье подождет до завтра / Ю.А. Мамакин. – Киев : Молодь, 1984. – 223 с.
1461675
  Шолом-Алейхем Счастье привалило! / Шолом-Алейхем. – Москва : Художественная литература, 1959. – 245 с.
1461676
  Шолом-Алейхем Счастье привалило! / Шолом-Алейхем. – Хабаровск, 1983. – 176 с.
1461677
  Уэверли Ш. Счастье приходит летом = A sammer kind of love : роман / Шеннон Уэверли ; пер. с англ. [А. Фартушной]. – Москва : Радуга, 1997. – 206, [2] с. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 143). – ISBN 5-05-004479-0
1461678
  Гарт Брет Счастье ревущего стана / Брет-Гарт. – Москва, 1945. – 303 с.
1461679
  Гарт Брет Счастье ревущего стана / Брет-Гарт. – Москва, 1946. – 64 с.
1461680
  Гарт Ф.Б. Счастье Ревущего Стана / Ф.Б. Гарт. – Волгоград, 1980. – 272 с.
1461681
  Вагнер Н. Счастье рядом / Н. Вагнер. – Пермь, 1966. – 254с.
1461682
  Манасыпов В. Счастье с неба / В. Манасыпов. – Волгоград, 1981. – 48с.
1461683
  Нармаев М.Б. Счастье само не дается : повести / Морхаджи Нармаев ;. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1964. – 149 с.
1461684
  Семин И.А. Счастье само не приходит. / И.А. Семин. – Воронеж, 1962. – 239с.
1461685
  Сосюра В.Н. Счастье семьи трудовой : Поэмы и стихи / В.Н. Сосюра. – Москва : Советский писатель, 1963. – 320с.
1461686
  Новожилов Г. Счастье сидящего на облачке кота Василия : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 12. – С. 108-114. – ISSN 0130-7673
1461687
  Турсун П. Счастье сироты : повесть для среднего и старшего возраста / Парда Турсун ;. – Москва : Детгиз, 1960. – 190 с.
1461688
  Скульский Г.М. Счастье смелых / Г.М. Скульский. – Уфа, 1944. – 36с.
1461689
  Лайне Н.Г. Счастье солдата : стихи / Н.Г. Лайне; пер. с фин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 91 с.
1461690
  Киреенко К.Т. Счастье странствий : рыбацкая .поэма / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. авт. – Минск : Юнацтва, 1981. – 141 с.
1461691
  Кукушкин В.Н. Счастье стучится в дом. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1955. – 308с.
1461692
  Каверин В.А. Счастье таланта / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1989. – 316 с. – ISBN 5-270-00610-3
1461693
   Счастье творческих побед. – М., 1979. – 359с.
1461694
  Жуков Н.Н. Счастье творчества / Н.Н. Жуков. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 192 с.
1461695
  Дедюхин Б.В. Счастье тебя найдет / Б.В. Дедюхин. – Ю.Сахалинск, 1963. – 183с.
1461696
  Беляев М.Ф. Счастье трудной дороги / М.Ф. Беляев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 191 с. : портр
1461697
  Макаревич Э.Ф. Счастье трудной работы / Э.Ф. Макаревич. – М, 1983. – 64с.
1461698
   Счастье трудных дорог. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 527 с.
1461699
  Аниськов А.С. Счастье трудных дорог / Аниськов А.С. – Смоленск, 1962. – 64 с.
1461700
  Литвинов В.И. Счастье трудных дорог / В.И. Литвинов. – Сыктывкар, 1965. – 25с.
1461701
  Ермилов В.В. Счастье трудных дорог / В.В. Ермилов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 400с.
1461702
  Яшин Л.И. Счастье трудных побед / Л.И. Яшин. – М., 1985. – 208с.
1461703
  Секинаев В.Д. Счастье Уарзеты : повесть / Владимир Секинаев ; авториз. пер. с осет.Л.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 144 с.
1461704
  Габышев Н.А. Счастье Уллы : рассказы / Николай Габышев; авториз. пер. с якут. В.Попова и Т.Резвовой. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1972. – 140 с.
1461705
  Элляй Счастье якута / Элляй. – Якутск, 1952. – 140с.
1461706
  Толстой Л.Н. Счастье, которое меня ожидает... / Толстой Л.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 397 с.
1461707
  Бойко В.В. Счастье, семья, дети / В.В. Бойко. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Этика" ; № 5)
1461708
  Смеляков Я.В. Счастье. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 64с.
1461709
  Фролов М.А. Счастье. / М.А. Фролов. – Киев, 1949. – 63с.
1461710
  Маляревский П.Г. Счастье. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1955. – 96с.
1461711
  Суворов М.И. Счастье. / М.И. Суворов. – Калинин, 1959. – 66с.
1461712
  Щербановский О.С. Счастье. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1962. – 208с.
1461713
  Туган-Барановский Счастье. / Туган-Барановский. – Волгоград, 1962. – 50с.
1461714
  Тудэв Лодонгийн Счастье. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1973. – 48с.
1461715
  Сверчков Н.К. Счастье. Воспоминания художника / Н.К. Сверчков. – Чебоксары, 1976. – 120с.
1461716
  Павленко П.А. Счастье. Пьеса / П.А. Павленко. – Симферополь, 1948. – 111с.
1461717
  Павленко П.А. Счастье. Роман / П.А. Павленко. – Москва, 1954. – 291с.
1461718
  Павленко П.А. Счастье. Роман. / П.А. Павленко. – Москва, 1948. – 64с.
1461719
  Павленко П.А. Счастье. Роман. / П.А. Павленко. – Курск, 1948. – 256с.
1461720
  Павленко П.А. Счастье. Роман. / П.А. Павленко. – Москва, 1948. – 312с.
1461721
  Павленко П.А. Счастье. Роман. / П.А. Павленко. – Москва, 1948. – 303с.
1461722
  Павленко П.А. Счастье. Роман. / П.А. Павленко. – Москва, 1951. – 320с.
1461723
  Павленко П.А. Счастье. Роман. Степное солнце. Повесть / П.А. Павленко. – Москва, 1953. – 396с.
1461724
  Урин В.А. Счастью навстречу / В.А. Урин. – Сталинград, 1953. – 72с.
1461725
  Бершадский Р.Ю. Счастья вам, гаврики! / Рудольф Бершадский. – Москва : Советская Россия, 1977. – 88 с. – (Писатель и время)
1461726
  Нагибин Ю.М. Счастья вам, люди! / Ю.М. Нагибин, М.А. Трахман. – Москва, 1973. – 221с.
1461727
  Мусаев К. Счастья вам, люди! : стихи / Кечибек Мусаев ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 118 с.
1461728
  Балаева О.В. Счастья Вам, люди!!! : размышления, посвящения, воспоминания : [сборник стихов] / Ольга Балаева ; [ил. Е. Дриго]. – Одесса : Черноморье, 2003. – 95, [1] с. : ил. – ISBN 966-555-201-5
1461729
  Блинов А.Д. Счастья не ищут в одиночку : роман / А.Д. Блинов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 327 с. : портр.
1461730
  Блинов А.Д. Счастья не ищут в одиночку. Полынья : романы / А.Д. Блинов. – Москва : Современник, 1974. – 590 с. : ил., 1 л. портр.
1461731
   Счастья тебе, Венгрия! 1945-1965 : [сборник]. – Москва : Правда, 1965. – 270 с. : 40 л. ил., 1 отд. л. портр.
1461732
  Бадлуев Ш.С. Счастья тебе, Сыдылма! -- (Зула-цветок. -- Белая степь). / Бадлуев Ш.С. – Москва : Советская Россия, 1970. – 176 с.
1461733
  Вылегжанин И.М. Счестье - быть человеком! / И.М. Вылегжанин. – Москва, 1964. – 85с.
1461734
  Султанова А. Счестье азербайджанки / А. Султанова. – Баку, 1970. – 152с.
1461735
  Локтев В.П. Счет бережливости: Сб.задач по выявлению внутр. резервов пр-ва. / В.П. Локтев. – М., 1986. – 221с.
1461736
  Спандарян С.С. Счет в нашу пальзу / С.С. Спандарян. – М, 1953. – 302с.
1461737
  Коноплин Н.Т. Счет времени: повесть / Н.Т. Коноплин. – М., 1978. – 224с.
1461738
  Брегова Д.Д. Счет до единицы / Д.Д. Брегова. – Москва, 1984. – 462с.
1461739
  Анучина Е.Н. Счет жизни ("Ветер на Иртыше") : драма в 4-х д., 7-ми карт. / Анучина Е.Н. – Москва : Искусство, 1956. – 103 с.
1461740
  Кнапп Р. Счет за границей. Как и куда вложить деньги в Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне, Австрии, в других европейских странах и на островах с оффшорным режимом / Р. Кнапп; Пер. с нем. – Москва : Международные отношения, 1998. – 608с. – ISBN 5-7133-0913-4
1461741
  Грицман Андрей Счет за свет : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 142-144. – ISSN 0012-6756
1461742
  Тихий Наум Счет за солнце. Роман / Тихий Наум; Сокр.пер.с укр.З.Крахмальниковой. – Москва : Мол.гвардия, 1973. – 271с.
1461743
  Поляк Г.Б. Счет и решение задач в первом классе / Г.Б. Поляк. – Москва-Ленинград, 1948. – 200 с.
1461744
  Оберман М Р.М. Счет и счетчики / М Р.М. Оберман. – М., 1984. – 173с.
1461745
  Берман Г.Н. Счет и число / Г.Н. Берман. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1947. – 40 с. – (Научно-популярная библиотека)
1461746
  Берман Г.Н. Счет и число / Г.Н. Берман. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1948. – 40 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека)
1461747
  Берман Г.Н. Счет и число / Г.Н. Берман. – 3-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1949. – 40 с. – (Научно-популярная библиотека)
1461748
  Берман Г.Н. Счет и число / Г.Н. Берман. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ. – (Научно-популярная библиотека ; Вып. 21)
Как люди учились считать. – 1950. – 32 с.
1461749
   Счет идет на минуты. – Москва : Политиздат, 1979. – 192 с.
1461750
  Нариньяни С.Д. Счёт на чуткость / С.Д. Нариньяни, Ю. Жуков. – Москва, 1933. – 158 с.
1461751
  Строгов И.С. Счет начинается с единицы / И.С. Строгов. – Л., 1967. – 336с.
1461752
   Счет предъявляет время. – Ижевск, 1977. – 227с.
1461753
  Манн Г. Счета жизни / Г. Манн. – Л., 1928. – 148с.
1461754
  Басиладзе С.Г. Счетверенный ИС-канал для пропорциональных камер / С.Г. Басиладзе. – Дубна : ОИЯИ, 1973. – 14 с. : ил., схем. – (Лаборатория высоких энергий / Объедин. ин-т ядерных исследований ; 13-7250)
1461755
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – Москва-Ленинград, 1932. – 107с.
1461756
  Мирошков Р.К. Счетная линейка / Р.К. Мирошков. – М-Л, 1934. – 32с.
1461757
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 5-е изд. – Москва-Ленинград, 1946. – 127с.
1461758
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 7-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 128с.
1461759
  Семендяев К.А. Счетная линейка / К.А. Семендяев. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 46 с.
1461760
  Семендяев К.А. Счетная линейка / К.А. Семендяев. – 4-е изд. – Москва-Ленинград, 1951. – 44 с.
1461761
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 7-е изд. – Москва-Ленинград, 1951. – 128с.
1461762
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 8-е изд. – Москва, 1952. – 128 с.
1461763
  Семендяев К.А. Счетная линейка / К.А. Семендяев. – Москва-Ленинград, 1952. – 48 с.
1461764
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 9-е изд. – Москва, 1953. – 128с.
1461765
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 10-е изд., стер. – Москва, 1955. – 128с.
1461766
  Семендяев К.А. Счетная линейка / К.А. Семендяев. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 47 с.
1461767
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 17-е изд., испр. – Москва, 1964. – 167с.
1461768
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 14-е изд., доп. – Москва, 1964. – 160с.
1461769
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 10-е изд., стер. – Москва, 1964. – 128с.
1461770
  Румшинский Л.З. Счетная линейка / Л.З. Румшинский. – 2-е, перераб. – М., 1965. – 64с.
1461771
  Румшинский Л.З. Счетная линейка / Л.З. Румшинский. – 3-е, стереотип. – М., 1967. – 64с.
1461772
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 19-е изд., стер. – Москва, 1968. – 167с.
1461773
  Румшиский Л.З. Счетная линейка / Л.З. Румшиский. – 4-е. изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 64с.
1461774
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 20-е изд. – Москва : Наука, 1971. – 167 с.
1461775
  Румшинский Л.З. Счетная линейка / Л.З. Румшинский. – 5-е, стереотип. – М., 1972. – 64с.
1461776
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 21-е изд. – Москва, 1973. – 167с.
1461777
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 22-е изд. – Москва : Наука, 1975. – 166с.
1461778
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 23-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 176 с.
1461779
  Панов Д.Ю. Счетная линейка / Д.Ю. Панов. – 25-е изд., стереот. – Москва, 1982. – 174с.
1461780
  Семендяев К.А. Счётная линейка / К.А. Семендяев. – 8-е изд., стереотип. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 47 с.
1461781
  Баскин Я.М. Счетная линейка и логарифмі в популярном изложении / Я.М. Баскин. – 4-е изд., стереотип. с 3-го перераб. и доп. изд. – Москва : Прометей, 1932. – 96 с.
1461782
  Залявкин А.А. Счетная линейка. / А.А. Залявкин. – Липецк, 1963. – 32с.
1461783
  Волькенштейн Б.М. Счетная литература СССР / Б.М. Волькенштейн, И.А. Смирнов. – Москва, 1930. – 255с.
1461784
  Волькенштейн Б.М. Счетная литература СССР за 1929 г. / Б.М. Волькенштейн, И.А. Смирнов. – Москва-Ленинград, 1931. – 84с.
1461785
  Березин С.И. Счетная логарифмическая линейка : практ. руководство / С.И. Березин. – Изд. 2-е. – Москва ; Ленинград, 1951. – 48 с.
1461786
  Березин С.И. Счетная логарифмическая линейка : практ. руководство / С.И. Березин. – Изд. 3-е. – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1952. – 48 с.
1461787
  Березин С.И. Счетная логарифмическая линейка / С.И. Березин. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Ленинград : Машиностроение, 1968. – 55 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 54
1461788
  Хмельков А.В. Счетная палата Украины как агент института контроля публичных финансов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 370-381. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено роль, компетенції і значущість вищого органу державного фінансового контролю країни як агента інституціональної інфраструктури, що забезпечує стабільність публічних фінансів. Акцентовано увагу на абстрактній реалізації функцій ...
1461789
  Клюшниченко В.С. Счетная проверка бухгалтерских отчетов и балансов / В.С. Клюшниченко, С.А. Бортник. – Москва : Финансы, 1976. – 79 с.
1461790
  Орлов А.А. Счетно-записывающие машины "СДУ-110" и "СДУ-138" / А.А. Орлов. – Москва, 1955. – 128с.
1461791
  Орлов А.А. Счетно-записывающие машины 2СДУ-110" и "СДУ-138" / А.А. Орлов. – Москва, 1952. – 96с.
1461792
  Орлов А.А. Счетно-записывающие машины 2СДУ-110" и "СДУ-138" / А.А. Орлов. – Москва, 1953. – 96с.
1461793
  Павленко П.И. Счетно-импульсный хронометр / П.И. Павленко. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 315 с. – (Физико-математическая библиотека инженера)
1461794
  Усков Н.Ф. Счетно-клавишные и счетно-перфорационные машины. / Н.Ф. Усков, Б.А. Брук. – Ярославль, 1964. – 84с.
1461795
  Королева Е.П. Счетно-перфорационные машины / Е.П. Королева. – М, 1965. – 191с.
1461796
  Свобода А. Счетно-решающие механизмі. / А. Свобода. – М., 1949. – 391с.
1461797
  Доброгурский С.О. Счетно-решающие устройства / С.О. Доброгурский, В.К. Титов. – Москва, 1953. – 224 с.
1461798
  Глуховцев Г.П. Счетно-решающие устройства / Г.П. Глуховцев. – М
4. – 1956. – 79с.
1461799
  Лебедев А.Н. Счетно-решающие устройства / А.Н. Лебедев. – М., 1958. – 378с.
1461800
  Глуховцев Г.П. Счетно-решающие устройства / Г.П. Глуховцев. – М
5. – 1959. – 79с.
1461801
   Счетно-решающие устройства и применение их в геофизике. – М., 1963. – 23с.
1461802
  Новосельцев Я.В. Счетно-решающие устройства. / Я.В. Новосельцев, А.Н. Лебедев. – М.-Л., 1954. – 400с.
1461803
  Новиков А.Г. Счетно-текстовые 25-роликовые /фактурные/ машины. / А.Г. Новиков. – М., 1960. – 160с.
1461804
  Гончаров С.С. Счетные булевы алгебры / С.С. Гончаров. – Новосибирск, 1988. – 175 с.
1461805
  Булгаков И.С. Счетные машины / И.С. Булгаков. – Москва
1. – 1950. – 268с.
1461806
  Евдокимов И.С. Счетные машины / И.С. Евдокимов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1955. – 388с.
1461807
  Заварина М.В. Счетные машины и их использование в метеорологии и климатологии : Учебное пособие для вузов / М.В. Заварина, М.И. Юдин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 264с.
1461808
  Грунфест И.Л. Счетные машины и их использование в учете / И.Л. Грунфест, В.И. Исаков. – М., 1963. – 431с.
1461809
  Шапиро И.Л. Счетные машины и их характеристики / И.Л. Шапиро. – Москва, 1959. – 232 с.
1461810
  Евстигнеев Г.П. Счетные машины и их эксплуатация / Г.П. Евстигнеев, Н.Ф. Усков. – М., 1964. – 422с.
1461811
  Самойленко А.М. Счетные системы дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский. – Киев, 1993. – 308с.
1461812
  Прохоров Н.Л. Счетные схемы на магнитных логических элементах / Н.Л. Прохоров. – М., 1967. – 47с.
1461813
  Беленький Н.С. Счетные таблицы для хозяйственных вычислений / Н.С. Беленький. – 2-е. – Москва, 1949. – 662 с.
1461814
  Кемени Д.Д. Счетные цепи Маркова / Д.Д. Кемени. – Москва : Наука, 1987. – 416 с.
1461815
  Вейцман Н.Р. Счетный анализ : основные приемы исследования деятельности промпредприятия по данным учета / Н.Р. Вейцман. – изд. 4-е. – Москва : Редакционно-издательское управление ЦУНХУ госплана СССР,и В\О "Союзоргучет", 1937. – 173 с.
1461816
  Ривош О.А. Счетный сектор инженера О.А. Ривош : Руководство и наставление / О.А. Ривош. – Петербург, 1919. – 31с.
1461817
  Кипарисов Н.А. Счетоводство акционерных обществ и паевых товариществ / Н.А. Кипарисов. – Москва : Экономическая жизнь, 1925. – 129 с. – (Сер. "Библиотека бухгалтера и счетовода")
1461818
  Филимонов Н.Г. Счетоводство в розничной торговли / Н.Г. Филимонов. – М, 1926. – 108с.
1461819
  Кричевский Л.Я. Счетоводство в связи с финансово-экономической политикой / Л.Я. Кричевский. – Х, 1925. – 299с.
1461820
  Иванов В.И. Счетоводство промышленных заведений : Счетоводство фабрик и заводов / В.И. Иванов ; с предисловием и под общей редакцией А.А. Блюм. – Москва : Вся Россия, 1923. – 178 с.
1461821
  Фюнфер Э. Счетчики излучений : Пер. с нем. / Э. Фюнфер, Г. Нейерт. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 403 с.
1461822
  Скаржепа В.А. Счетчики импульсов на тиристорах / В.А. Скаржепа. – Ленинград : Энергия, 1976. – 120 с.
1461823
  Александров А.В. Счётчики невидимых частиц и излучений / А.В. Александров ; под. ред. К.В. Чмутова. – Москва : Гостехиздат, 1958. – 95 с. – (Научно-популярная литература)
1461824
  Еремин Д.М. Счетчики фотонов для видимой области спектра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Еремин Д.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1959. – 12л.
1461825
  Стопский С.Б. Счетчики числа импульсов и их применение / С.Б. Стопский. – Ленинград : Энергия, 1968. – 133 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 263)
1461826
  Седов П.Г. Счетчики электрической энергии / П.Г. Седов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1933. – 407 с.
1461827
   Счетчики электрической энергии индукционной системы. – М., 1961. – 63с.
1461828
  Корф С. Счетчики электронов и ядерных частиц. / С. Корф. – М., 1947. – 242с.
1461829
  Белоусов А.С. Счетчики элементарных частиц / А.С. Белоусов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1972. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
1461830
  Хитун В.А. Счетчики ядерного излучения и счетные устройства / В.А. Хитун. – Москва ; Ленинград, 1959. – 72 с.
1461831
  Баева Светлана Счеты между своими // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 10 : фото
1461832
  Ясинский М.Н. Счисление суточного времени в Западной Росии и в Польше в XVI-XVII вв. : [Читано в заседании Историч. о-ва Нестора-Летописца 11 нояб. 1901 г.] / М.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 18 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 16
1461833
  Коралли В.Ф. Считаем себя мобилизованными: Зап. эстрад.артиста. / В.Ф. Коралли. – М., 1978. – 48с.
1461834
  Савицкий В.М. Считается невиновным... / В.М. Савицкий. – М., 1984. – 64с.
1461835
  Коренев В.В. Считай до десяти / В.В. Коренев. – Хабаровск, 1970. – 211-341с.
1461836
  Шевцов А.С. Считай себя ближе к опасности. / А.С. Шевцов. – Мурманск, 1963. – 160с.
1461837
  Чейз Д.Х. Считай себя мертвым. Следов не оставлять / Д.Х. Чейз. – Санкт-Петербург : Петро-Арт, 1993. – 416с. – В кн. также: Специальная бригада/М. Греббель. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-7216-0012-8
1461838
  Вишнек Матей Считай, что ты - Бог = Сценки для театра : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 180-199. – ISSN 1130-6545
1461839
  Адрианов Ю.А. Считайте годы по вёснам : стихи / Адрианов Ю.А. – Горький : Книжное издательство, 1963. – 46 с. : ил.
1461840
  Дудин М.А. Считайте меня коммунистом / М.А. Дудин. – Л., 1950. – 108с.
1461841
  Немченко Г.Л. Считанные дни: роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1976. – 278с.
1461842
   Считать живыми!. – Кишинев, 1989. – 228с.
1461843
  Веселов А.Г. Считать полноправным... / Веселов А.Г. – Архангельск, 1966. – 103 с.
1461844
  Белый Ю.А. Считающая микроэлектроника / Ю.А. Белый ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 120 с. – (Наука и технический прогресс / Наука)
1461845
  Пентковский М.В. Считающие чертежи. / М.В. Пентковский. – М, 1953. – 152с.
1461846
  Пентковский М.В. Считающие чертежи. / М.В. Пентковский. – 2-е изд. – М, 1959. – 151с.
1461847
  Султанова А.И. Счстливые женщины Советского Азербайджана / А.И. Султанова. – Баку, 1964. – 136с.
1461848
   США -- Западная Европа: партнерство и соперничество. – М., 1978. – 422с.
1461849
  Попов В США -- Канада: взаимодействие национальных экономических циклов. / В Попов. – М, 1988. – 208с.
1461850
  Березин А.В. США - активный организатор и участник военной интервенции протв Советской России (1918-1920 гг.) / А.В. Березин. – М, 1949. – 184с.
1461851
  Сенин Р.А. США - АСЕАН: эволюция политики Вашингтона в конце XX - начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 9 (477). – С. 15-34. – ISSN 0321-2068
1461852
  Кирпенко П.Ф. США - Афганистан 1956-1963. Или как американцы наверстывали упущенное / П.Ф. Кирпенко, Г.П. Ежов ; Центр стратег. конъюнктуры. – Москва : Центр стратегической конъюктуры, 2015. – 440 с. : табл. – Библиогр.: с. 415-440. – ISBN 978-5-9906914-2-1
1461853
  Самуйлов С.М. США - Афганистан: американцы уходят, неопределённость возрастает // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 37-53. – ISSN 0321-2068


  В статье показывается, что, несмотря на значительное наращивание численности американских вооружённых сил в Афганистане, формирование многочисленных афганских сил безопасности, масштабное мирное строительство при Б Обаме, Соединённым Штатам в течение ...
1461854
  Зименков Р.И. США - Африка: торгово-экономические отношения // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 4 (496). – С. 63-78. – ISSN 0321-2068
1461855
  Пик С.М. США - Велика Британія: "особливі відносини" : Монографія / С.М. Пик; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 283с. – ISBN 966-346-111-Х
1461856
  Печуров С.Л. США - Великобритания: от войны к союзу (исторический очерк) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 8 (500). – С. 63-74. – ISSN 0321-2068
1461857
  Печуров С.Л. США - Великобритания: сто лет "особых отношений" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 10 (514). – С. 67-86. – ISSN 0321-2068
1461858
  Печуров С.Л. США - Великобритания: сто лет "особых отношений" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 7 (511). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
1461859
  Сивачев Н.В. США - государство и рабочий класс / Н.В. Сивачев. – Москва : Мысль, 1982. – 342 с.
1461860
  Караганов С.А. США - диктатор НАТО / С.А. Караганов. – М, 1985. – 208с.
1461861
  Шумилин А.И. США - Египет: в поисках новой модели партнерства // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 1 (517). – С. 37-54. – ISSN 0321-2068
1461862
   США - Западная Европа и проблемы разрядки. – М., 1986. – 261с.
1461863
  Бункина М.К. США - Западная Европа: новые тенденции в соперничестве / М.К. Бункина. – Москва, 1976. – 183с.
1461864
   США - Западная Европа: проблемы и перспективы отношений. – М., 1990. – 68с.
1461865
  Фролов А. США - Израиль: состояние военно-политического альянса // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 7 (271). – С. 155-167
1461866
  Беглова Н.С. США - Индия: экономические взаимоотношения в условиях давления // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 79-93
1461867
  Слинкин М.М. США - Иран : уроки истории или история без уроков? // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 18-22. – ISSN 0321-0626
1461868
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1. – 2000
1461869
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2000
1461870
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3. – 2000
1461871
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4. – 2000
1461872
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2000
1461873
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6. – 2000
1461874
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2000
1461875
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8. – 2000
1461876
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9. – 2000
1461877
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2000
1461878
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11. – 2000
1461879
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12. – 2000
1461880
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2001
1461881
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука. – ISSN 0321-2068
№ 3. – 2001
1461882
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2001
1461883
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6. – 2001
1461884
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2001
1461885
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8. – 2001
1461886
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9. – 2001
1461887
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2001
1461888
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12. – 2001
1461889
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2002
1461890
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3. – 2002
1461891
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2002
1461892
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9. – 2002
1461893
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1. – 2003
1461894
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2003
1461895
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4. – 2003
1461896
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2003
1461897
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6. – 2003
1461898
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2003
1461899
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8. – 2003
1461900
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2003
1461901
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11. – 2003
1461902
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1. – 2004
1461903
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2004
1461904
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно- политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2004
1461905
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2005
1461906
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3. – 2005
1461907
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2005
1461908
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6. – 2005
1461909
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2005
1461910
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8. – 2005
1461911
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9. – 2005
1461912
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2005
1461913
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11. – 2005
1461914
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12. – 2005
1461915
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11. – 2006
1461916
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12. – 2006
1461917
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2007
1461918
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7. – 2007
1461919
   США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2007
1461920
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2. – 2008
1461921
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3. – 2008
1461922
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4. – 2008
1461923
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5. – 2008
1461924
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10. – 2008
1461925
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11. – 2008
1461926
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2 (470). – 2009
1461927
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3 (471). – 2009
1461928
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4 (472). – 2009
1461929
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5 (473). – 2009
1461930
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (474). – 2009
1461931
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7 (475). – 2009
1461932
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8 (476). – 2009
1461933
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (477). – 2009
1461934
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10 (478). – 2009
1461935
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11 (479). – 2009
1461936
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12 (480). – 2009
1461937
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1 (481). – 2010
1461938
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2 (482). – 2010
1461939
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3 (483). – 2010
1461940
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4 (484). – 2010
1461941
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5 (485). – 2010
1461942
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (486). – 2010
1461943
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7 (487). – 2010
1461944
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8 (488). – 2010
1461945
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (489). – 2010
1461946
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10 (490). – 2010
1461947
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11(491). – 2010
1461948
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12(492). – 2010
1461949
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1 (493). – 2011
1461950
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2 (494). – 2011
1461951
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3 (495). – 2011
1461952
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (498). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461953
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7 (499). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461954
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8 (500). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461955
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (501). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461956
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10 (502). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461957
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11 (503). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461958
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12 (504). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1461959
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1 (505). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1461960
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12 (516). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1461961
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1 (517). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461962
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3 (519). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461963
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4 (520). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461964
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5 (521). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461965
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (522). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461966
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 7 (523). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461967
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8 (524). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461968
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (525). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461969
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11 (527). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461970
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12 (528). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1461971
   США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 3 ( 531). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1461972
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 4 (532). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1461973
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5 (533). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1461974
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (537). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1461975
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 5 (545). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1461976
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (546). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1461977
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 9 (549). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1461978
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10 (550). – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1461979
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 1 (553). – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461980
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 2 (554). – 2016. – 127 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461981
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 6 (558). – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461982
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 8 (560). – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461983
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 10 (562). – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461984
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 11 (563). – 2016. – 126 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461985
   США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады ; редкол.: В.А. Спичкин, Э.Я. Баталов, Т.Д. Венедиктова [та ін.]. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
№ 12 (564). – 2016. – 128 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1461986
  Володин Д.А. США - Канада: отношения в области обороны и безопасности // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 5. – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
1461987
  Бородаевский А.Д. США - Канада: региональный хозяйственный комплекс / А.Д. Бородаевский. – Москва : Мысль, 1983. – 223с.
1461988
  Лан В.И. США / В.И. Лан. – Москва, 1939. – 187с.
1461989
  Усачев И.Г. США / И.Г. Усачев. – Москва, 1974. – 104с.
1461990
  Зяблюк Н.Г. США / Н.Г. Зяблюк. – Москва, 1976. – 207с.
1461991
  Громека В.И. США / В.И. Громека. – М, 1977. – 245с.
1461992
  Лосев С.А. США / С.А. Лосев, В.В. Петрусенко. – М, 1984. – 301с.
1461993
  Кунина А.Е. США / Кунина А.Е. – Москва, 1988. – 216 с.
1461994
  Изюмов А.И. США / А.И. Изюмов. – М., 1988. – 139с.
1461995
  Томахин Г.Д. США = Dictionary of USA 10 000 entries approx : Лингвострановедческий словарь.Свыше 10 000 словарных сатей / Г.Д. Томахин. – Москва : Русский язык, 1999. – 576с. – ISBN 5-200-02275-4
1461996
   США // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 1 : Карта
1461997
   США : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 96-102 : Карта
1461998
  Травкина Н.М. США : партии, бюджет, политика / Н.М.Травкина ; РАН, Ин-т США и Канады ; [ отв. ред. В.С. Васильев ]. – Москва : Наука, 2008. – 278 с. – ISBN 978-5-02-035953-6
1461999
   США : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 5. – С. 108-109
1462000
  Рид Джейсон США // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 42--43 : фото
<< На початок(–10)1461146214631464146514661467146814691470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,