Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1459001
  Бокова П.М. "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 21-24


  Дана стаття присвячена проблемі "фальшивих друзів перекладача" в сучасній лінгвістиці та собливостям їх перекладу в іспанській мові. В статті розглядаються джерела виникнення міжмовного вища "фальшиві друзі перекладача" і виокремлюються основні способи ...
1459002
  Шмига Ю.І. "Фама" - перша українська рекламна агенція на Галичині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 194-198. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1459003
  Чайківський Б. "Фама". Рекламна фірма Романа Шухевича / Богдан Чайківський; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Мс, 2005. – 104с. : іл. – ISBN 966-8461-10-Х
1459004
  Шаповал Ю. "Фантазер" Михайло Слабченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 129-134. – ISSN 0869-3595
1459005
  Іванніков Т.П. "Фантазія для джентльмена" Х. Родріго: втілення барокових традицій іспанської гітарної музики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 122-132. – ISSN 2312-4679
1459006
  Підгаєвська Н. "Фантастичне" і "реальне" як елементи міфотворення в малій прозі В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 74-81. – ISBN 966-7773-70-1
1459007
  Боярська Л. "Фантастичний" реалізм Панаса Мирного (до питання про стильове новаторство) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 47-58


  У статті розглянуто нереалістичні (романтичні) прийоми творення образу головного героя в романі Панаса Мирного: схема «Антихриста», змістовий потенціал імені та міфологічна семантика просторово-часового елементу. В статье рассмотрены нереалистичные ...
1459008
  Солкин Виктор "Фараон-Солнце" и его заупокойный храм : Археология // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 18-19 : Іл.
1459009
  Мелешко В. "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 10-15. – ISSN 2075-1486
1459010
  Андрощук Г. "ФАРМАК" позбувся права на товарний знак "ДІАЗОЛІН" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 35-36. – ISSN 1608-6422
1459011
   "Фарфор Гжели", выставка., 1974. – 16с.
1459012
  Суркова И.Ю. "Фасад" и "закулисье" военной профессии: социокультурный анализ // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6 (374). – С. 133-139. – ISSN 0132-1625


  Статья посвящена анализу профессионализма в повседневной культуре российских военнослужащих. С использованием концепции драматургической социологии исследуются “фасадные"и “закулисные" практики, а также “сценические декорации’’, определяющие статусные ...
1459013
  Дракондаїдіс Ф. [Фасад : оповідь, яка мистить багато всього дуже гарного і звичного / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1992. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0427-X
1459014
   Факультет в эпоху перестройки : интервью с Е.А. Климовым // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.5-14. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Представлены материалы беседы с профессором Е.А. Климовым, состоявшейся в 2006 г. Тема беседы - опыт деятельности декана психологического факультета, впечатления о преподавателях, научной жизни МГУ, сравнение МГУ с ...
1459015
  Осипов В.Д. Факультет журналистики / В.Д. Осипов. – Москва, 1985. – 367 с.
1459016
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Київського університету в долі професора Дмитра Степовика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 174-182


  У київському видавництві "Архангельський глас" готується до друку грунтовна монографія професора Миколи Тимошика про відомого в Україні і світі вченого, колишнього випускника факультету журналістики Дмитра Степовика, якому виповнилося 70 років. У ...
1459017
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 109-117


  У трьох томах видання друкуємо матеріал з історії розвитку журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Three volumes of edition we will publish material from the history of development of journalistic education in the Kyiv National ...
1459018
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки ХХ століття: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 136-146
1459019
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету у сімдесяті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 86-99


  У третій, завершальній, частині мемуарів професора М. Тимошика з історії факультету журналістики у 70-х роках минулого століття йдеться про життя і побут студентів у студентському гуртожитку на вулиці Ломоносова. The third final part of the memoirs ...
1459020
  Тесля Ю. Факультет з європейським підходом. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 / Ю. Тесля, Ю. Хлевна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 12 червня (№ 109). – С.4


  Про факультет інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка.
1459021
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1459022
   Факультет іноземної філології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец.10.0104-література зарубіжних країн;10.02.04-германські мови;10.02.05-романські мови ;10.02.14-класичні мови;10.02.16 -перекладознавство; та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 185с.
1459023
  Глибовець М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" : чи справді "Могилянка" - лише гуманітарний виш? / М. Глибовець, В. Бублик, С. Гороховський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 109-117. – ISSN 1682-2366
1459024
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  На фото: лекцію студентам-кібернетикам читає декан ф-ту, проф. О.К. Закусило.
1459025
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1459026
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1459027
  Закусило О Факультет кібернетики // Освіта, 2002


  КНУТШ
1459028
   Факультет кібернетики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56-58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1459029
  Закусило О. Факультет кібернетики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 45
1459030
  Анісімов А.В. Факультет кібернетики / А.В. Анісімов, В.І. Шевченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 222-223. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1459031
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Факультет складається з 9 кафедр та 9 нуково-дослідних лабораторій, де працюють 184 штатних викладачів та науковців. Факультет здійснює підготовку фахівців з усіх фундаментальних спеціальностей кібернетики: прикладна математика, інформатика, системний ...
1459032
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1459033
   Факультет кібернетики. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.01.07 - обчислювальна математика ; 01.05.01 - теоретич.основи інформатики та кібернетики;01.05.02-матем.моделюван.та обчислювальні методи;01.05.03-матем.та програмне забезпечен. обчислювальн.машин і систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 53 с.
1459034
   Факультет комп"ютерних наук та кібернетики : до 50-річчя ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: А.В. Анісімов, І.І. Харченко, О.Ф. Кашпур, О.А. Капустян]. – Київ : Людмила, 2019. – 107, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7638-71-0


  У пр. 1727102 напис: Шановному Леоніду Васильовичу від факультету комп"ютерних наук та кібернетики. 06.05.2019. р. З повагою декан. Підпис.
1459035
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1989. – 637с.
1459036
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей : роман в двух книгах / Ю.О. Домбровский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 720с. – ISBN 5-265-01092-0
1459037
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Хабаровск, 1990. – 521с.
1459038
  Яблонська Д.Р. Факультет профосвіти Кам"янець-Подільського ІНО (1921-1923 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 316-320. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1459039
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1459040
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З 1898 р. в Київському університеті Св. Володимира функціонував Психологічний семінарій, утворений за ініциативою професорів О. Гілярова та Г. Челпанова. З 1967 р. в Університеті ведеться безперервна підготовка психологів. Відтоді тут примножуються ...
1459041
  Яблонська Д.Р. Факультет соціального виховання Кам"янець-Подільського ІНО (1921-1930 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 65-66
1459042
  Горбачик А. Факультет соціології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  15 квітня 2007 року створено факультет соціології, який продовжує і розвиває славні традиції, закладені попередниками і нинішнім поколінням викладачів-соціологів. Студенти одержують грунтовну підготовку з філософії, історії, правознавства, економічної ...
1459043
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1459044
   Факультет соціології та психології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 13.00.01;історія педагогіки,теорія педагогіки;13.00.05 -соціальна педагогіка;19.00.01- загальна психологія,історія психології та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 150с.
1459045
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 8
1459046
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
1459047
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух, В.В. Чепак // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 298-301. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1459048
   Факультет соціології та психології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Sociology and Psychology Faculty. – [Київ] : [б.в.], 2000. – 18 с. : іл.
1459049
   Факультет соціології та психології: минуле, сучасне, майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 66-70. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1459050
   Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1459051
   Факультет фізики, електроніки та комп"ютерних систем : 100 років крок за кроком / [В.В. Гнатушенко, О.О. Дробахін, О.В. Коваленко та ін. ; редкол.: О.О, Дробахін та ін.]. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 151, [1] с. : портр., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-97734-4-9
1459052
  Бошко В.И. Факультет эксплуатации путей сообщения в Киеве. 1918-1923 / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 24с.
1459053
   Факультет, на котором учился Ленин. – Казань, 1970. – 134с.
1459054
  Баула О.П. Факультет, що дав старт цілому університету // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 6


  Історія Київського національного університету технологій та дизайну. Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і, нарешті, Київський національний ...
1459055
  Третяк О.В. Факультети і фінанси // Київський університет, 1999. – №8


  Актуальне інтерв"ю
1459056
   Факультети соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – с.
1459057
  Анісімов А. Факультетові кібернетики - 45 // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4 : фото


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1459058
   Факультетська газета і ідейне виховання студентів // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  В грудні на філологічному факультеті відбулася теоретична конференція, присвячена роботі Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм". Випуск бюлетня газети "Філолог", присвяченого теоретичній конференції треба читати. Факультетські газети повинні приділяти ...
1459059
   Факультету кібернетики - 40 років! // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 3-4
1459060
   Факультету кібернетики 30 : історія, спогади, кафедри, професура ; Все для абітурієнта. – Київ, 1999. – 217 с.
1459061
  Петрук В.І. Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009) : До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Володимир Петрук. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2142-64-8
1459062
   Факультету международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 15 лет // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 151-153. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1459063
  Пивовар С.Ф. Фаланга / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 383-384. – ISBN 966-642-073-2
1459064
  Дніпровський І. Фаланга. / І. Дніпровський. – Х., 1931. – 213с.
1459065
  Бялыницкий-Бируля Фаланги / Бялыницкий-Бируля. – М-Л, 1938. – с.
1459066
  Георги Ф. Фалаша. Заблудившиеся и найденные / Ф. Георги, Д. Степ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – ISSN 0321-5075


  Фалаша - ефіопські євреї - «прибульці», «вихідці»; — етнолінгвістічеськая група (община) євреїв, яка до масової алії до Ізраїлю (початок 1980-х рр.) проживала в основному в північній і північно-західній Ефіопії. До цього періоду община налічувала ...
1459067
  Бурков В.Г. Фалеристика / В.Г. Бурков. – Л., 1985. – 58с.
1459068
  Горбуров Е. Фалеристические памятки к юбилеям "Просвіти" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 94-98. – ISSN 1998-4634
1459069
  Мельник О. Фалеристичні пам"ятки Першої української дивізії Української національної армії у британському полоні в Італії / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1811-542X
1459070
  Круковський Орест Фалеристичні пам"ятки пожежно-гімнастичного товариства "Сокіл" 1894-1914 рр. / Круковський Орест, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 23-26. – ISSN 1811-542X
1459071
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських біженців у таборах переміщених осіб Німеччини та Австрії у 1945-1949 роках / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1459072
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських вищих навчальних закладів у Чехословацькій Республіці (1919-1945 рр.) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1459073
  Пахолко Степан Фалеристичні пам"ятки українських студентських корпорацій в Західній Європі у 1921-1945 рр. / Пахолко Степан, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
1459074
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українського підпілля від УВО до ОУН / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
1459075
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки української діаспори США та Канади першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
1459076
  Шмигевський М.В. Фалес Мілетський (близько 624-548 до н.е.) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
1459077
  Пичугина Т.Е. Фалунская легенда в романтической интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 166-171. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються особливості романтичної інтерпретації легенди про Фалун в оповіданні І.П. Гебеля "Несподівана зустріч" та новелі Е.Т.А. Гофмана "Фалунські рудники".
1459078
  Ли Хунчжи Фалунь Дафа / Ли Хунчжи. – Москва : РУДН, 1999. – 339с. – ISBN 5-209-00630-1
1459079
  Ли Хунчжи Фалуньгун : (Русский перевод) / Ли Хунчжи. – исправленное изд. – Москва : РУДН, 1999. – 120с. – ISBN 5-209-00996-3
1459080
  Грынчык М.М. Фальклорныя традыцыі у Беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М.М. Грынчык. – Мінськ, 1969. – 296с.
1459081
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1459082
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1459083
  Тихоненко Алексей Кузьмич Фальсификаторская сущность "теории" буржуазных и ревизионистских идеологов об основоположниках научного коммунизма и генезиса марксизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва, 1975. – 44с.
1459084
  Норден А. Фальсификаторы / А. Норден. – Москва, 1959. – 272 с.
1459085
   Фальсификаторы истории : Кировское облиздат, 1948. – 62 с.
1459086
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Курск : Изд. "Курская правда", 1948. – 128 с.
1459087
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – [Москва], 1948. – 37 с. – Приложение к журналу"Новое время", № 8 от 18 февраля 1948 года
1459088
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Москва : Госполитиздат, 1951. – 80 с.
1459089
   Фальсификаторы истории. – М, 1952. – 80с.
1459090
   Фальсификаторы истории. – Москва, 1985. – 180 с.
1459091
   Фальсификаторы истории : (критика буржуазной историографии Средней Азии и стран зарубежного Востока). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб. ССР, 1985. – 180 с.
1459092
  Алешина И.В. Фальсификаторы социализма / И.В. Алешина. – Лениздат. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 296 с.
1459093
  Миронов Ал. М. Фальсификации, подражания и копии произведений Альбрехта Дюрера в русских художественных собраниях / Миронов Ал. М. – Казань : Тип. лит. ун-та, 1908. – 44 с.
1459094
  Шараевский Л.М. Фальсификация английского рабочего движения конца ХІХ - начала ХХ вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шараевский Л.М.; МВ ССО УССР. Одесский гос. ун-тет. – Ужгород, 1983. – 209л. – Бібліогр.:л.177-209
1459095
  Скобликов П.А. Фальсификация доказательств: коллизии гражданского и уголовного судопроизводства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
1459096
  Шараевская Л.М. Фальсификация истории английского рабочего движения конца 19 -- начала 20 вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.93 / Шараевская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1459097
  Семенова А.В. Фальсификация истории Белоруссии периода Великой Отечественной войны современной реакциионной историографией США. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова А.В.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1967. – 22л.
1459098
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. буржуазной историографией / И.М. Климов. – Воронеж
1. – 1966. – 127с.
1459099
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.буржуазной историграфией / И.М. Климов. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 205с.
1459100
  Покровский С.А. Фальсификация истории русской политической мысли в современной реакционной буржуазной литературе / С.А. Покровский ; [отв. ред. С.Л. Ронин] ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Мсква : Изд-во акад. наук СССР, 1957. – 182, [2] с.
1459101
  Мерцалов А.Н. Фальсификация причин поражения Германии во второй мировой войне в западногерманской исторической и мемуарной литературе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерцалов А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1960. – 23л.
1459102
  Шахдинаров В.Х. Фальсификация современными американскими "советологами" вопросов стрительства социалистической промышленности в СССР. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахдинаров В.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1459103
  Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : Научно-популярное издание / А. Шаталов, А. Ваксян. – Москва : Разум, 1999. – 160с. – ISBN 5-89795-006-7
1459104
  Гринів О. Фальсифікат московського розливу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 6-7


  Історики в Російській Федерації постійно підтверджують відому істину про історію як політику, що повернена в минуле.
1459105
  Суярко Л.О. Фальсифікаторі майбутнього / Л.О. Суярко. – К., 1983. – 47с.
1459106
  Дец О.С. Фальсифікація в соціології // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 329-340
1459107
  Мозоль С. Фальсифікація виборчих документів: характеристика найпоширеніших способів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1459108
  Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 16-22. – ISSN 2078-1016
1459109
  Пахолко Степан Фальсифікація відзнак української фалеристичної спадщини / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 24-28. – ISSN 1811-542X
1459110
  Гребенюк С. Фальсифікація лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 25


  Про забезпечення пацієнтів лікарськими засобами належної якості.
1459111
  Станкевич О. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: окремі питання дослідження об"єктивної сторони складу злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 232-234
1459112
  Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі (товариства "кресов"яків та їхня діяльність) // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 109-119. – ISBN 5-7702-0432-X
1459113
  Мельник З.Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 399-407 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1459114
  Лисенко В. Фальсифікація та підробка алкогольних напоїв в Україні / В. Лисенко, Г. Курілов // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 144-145
1459115
  Штефан О Фальсифікація творів мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 7-24.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1459116
  Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 64-72. – ISSN 2308-9636
1459117
  Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 81-86


  Про права людини в правовій державі.
1459118
   Фальсифікованість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938. – ISBN 966-316-069-1
1459119
  Лєбєдєва Ю.О. Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму наприкінці 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 20-37. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074


  ВУАН була перейменована в Академію наук УСРР. Значних успіхів на ниві українознавства Академія досягла, завдячуючи наполегливим старанням її віце-президента Сергія Єфремова та вченого секретаря Агатангела Кримського. Відомі історики М. Грушевський, Д. ...
1459120
  Воронцов Дмитрий Фальстарт космических челноков : Планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-27 : Фото
1459121
  Веремко-Бережний Олек Фальстарт як художня стратегія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 0130-321Х
1459122
  Мінін О. Фальстарт? Державна податкова служба починає діяти всупереч Конституції / О. Мінін, О. Букуєва // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 вересня (№ 37). – С. 14-15
1459123
  Островский А. Фальш буржуазной демократии / А. Островский. – Ленинград, 1937. – 240с.
1459124
  Смолич Ю.К. Фальшива мельпомена : Перші аргонавти / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 186с.
1459125
  Кравченко Є.С. Фальшива стратегія : комедія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1946. – 29 с.
1459126
  Козьменко С. Фальшива тривога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Серйозний переполох стався недавно в наукових колах України. Причина - вихід у світ наказів МОНМС під №№ 1111 і 1112. (Стаття М.Стріхи "Дисертаційна паніка: що після неї?", № 42/2012, DT.UA). В інтерв"ю інформаційному агентству "Наголос" директор ...
1459127
  Сюндюков І. Фальшиве слово і поневолення розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 21


  "Замітка на полях" нової книжки професора Лариси Масенко "Мова радянського тоталітаризму".
1459128
  Круковець О.В. Фальшивий виклик / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1981. – 264 с.
1459129
  Самбук Р.Ф. Фальшивий талісман : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1981. – 184 с.
1459130
  Гончарук П.С. Фальшивий шарм Панька // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-452-148-9
1459131
  Бойко-Гагарін Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав" / Бойко-Гагарін, А. Кузьменко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 186-188
1459132
  Назаровець С. Фальшиві публікації як виклик академічним бібліотекам України // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 42-44
1459133
  Жід А. Фальшивомонетники = Les faux-monnayeurs : Роман / Андре Жід; Пер. з французької Віктора Шовкуна; Передм. Мартіни Сагер. – Київ : Юніверс, 2005. – 392с. – (Лауреати Нобелівської премії 1947). – ISBN 966-8118-18-9
1459134
  Колодяжний М.Г. Фальшивомонетництво: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання : монографія / М.Г. Колодяжний, О.І. Михалік ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 210-226 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-642-8


  У пр. № 1726739 напис: У дар бібліотеці з побажанням процвітання від авторів. Підпис.
1459135
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1459136
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [пер. с фр. А.А. Франковского ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 413, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063491-0; 978-5-271-28157-0
1459137
  Жид А. Фальшивомонетчики. Тесные врата : [сб.] ; пер. с фр / Андре Жид. – Москва : Прогресс, 1991. – 716, [4] с. – ISBN 5-01-002886-7
1459138
  Хайден Г. Фальшивые друзья / Г. Хайден. – М., 1987. – 167с.
1459139
   Фальшивые монеты. – М, 1959. – 66с.
1459140
  Синчук И. Фальшивые оловянные монеты XIX - XX в. из Западной Беларуси: деградация технологических традиций // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
1459141
   Фальшивые пророки. – М, 1973. – 176с.
1459142
  Бойко-Гагарин Фальшивый венгерский талер 1580 года // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 26. – ISSN 1811-542X
1459143
  Ланин Б.Е. Фальшивый нимб "большого бизнеса" / Б.Е. Ланин. – М., 1975. – 56с.
1459144
  Кива А. Фальшивый патриот опаснее врага // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-16. – ISSN 0869-44435


  Глобалізація країн: Росія, Китай, Японія
1459145
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В. Волковской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 384 с. : ил.
1459146
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Известия, 1984. – 396 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1459147
  Кревецький І. Фальшованнє метрик для польських повстанців з 1830-31 рр. : (Причинок до характеристики галицько-руського духовенства першої половини XIX ст.). – 7с.
1459148
  Птахів Семен Фам-туризм: на шляху до державної підтримки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1459149
  Птахів Семен Фам - туризм: держпідтримці - бути! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1459150
   Фама Антонавіч Бельскі: біяграфічныя матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биографические материалы и статьи / [уклад., прадм. і камент. А.І. Бельскага]. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – 223, [1] с., [4] л. фот. : іл. – парал. тит. лист на рус. языке. – ISBN 978-985-6992-83-7
1459151
  Савваитова Л.С. Фамен Прибалтики / Л.С. Савваитова. – Рига, 1977. – 128с.
1459152
  Лиепиньш П.П. Фаменский ярус Прибалтики : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Лиепиньш П.П.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин, 1951. – 16 с.
1459153
  Бучко А.Е. Фамилии бойковщины в период их становления и в наши дни : Автореф.. дис. .. канд. филол. наук : 10.02.02 / Бучко А.Е.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
1459154
  Токий Н.Н. Фамилии, быт и жилища греков Украины / Н.Н. Токий, Р.Д. Лях, Л.А. Лиганова // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 158-172
1459155
  Смольская А.К. Фамилия и имя Вука Караджича в истории сербской антропонимии // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 230-237. – ISBN 978-617-689-100-0
1459156
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и , новеллы, очерки / Хизгил Авшалумов;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1976. – 176 с.
1459157
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и рассказы / Хизгил Авшалумов;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1984. – 382 с.
1459158
  Чжао Фамильная драгоценность / Чжао, Шу-Ли. – Свердловск, 1959. – 350с.
1459159
  Таяновский И.А. Фамильная земля / И.А. Таяновский. – Л., 1979. – 116с.
1459160
  Дядюченко Л.Б. Фамильное серебро / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1974. – 114с.
1459161
  Перов Г.С. Фамильное сходство / Г.С. Перов. – Кишинев, 1960. – 64с.
1459162
  Маковеев М.С. Фамильные драгоценности / М.С. Маковеев. – Москва : Воениздат, 1973. – 239с.
1459163
  Калиничев С.С. Фамильные драгоценнсоти : Очерки наших дней / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 247 с.
1459164
  Соболев В.И. Фамильный герб : стихи / В.И. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
1459165
  Зимин Ю. Фамильный подарочек / Ю. Зимин. – Свердловск, 1966. – 76с.
1459166
  Потапенко С. Фамільний архів Красовських: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 24-46. – (Нова серія ; вип. 18)


  За матеріалами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
1459167
  Улітіна О. Фан-арт і авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 12-15. – ISSN 2308-0361
1459168
  Лао Шэ Фан Чжень Чжу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1958. – 116 с.
1459169
   Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1956. – № 57 : Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. – С. 1-184, рис.
1459170
  Кобылина М.М. Фанагория / М.М. Кобылина. – Москва : Наука, 1989. – 128 с.
1459171
  Омельчук Р.К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 0042-8744
1459172
  Массалига М.Є. Фанатизм як ознака субкультур // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 342-346


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого явища як «фанатизм». Проаналізовано різні трактування явища та здійснено типологізацію фанатизму. Автор акцентує увагу на розкритті змісту видів фанатизму, що породжують субкультури. Статья ...
1459173
  Процюк С. Фанатик нового мистецтва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24 жовтня (№ 194). – С. 10


  24 жовтня 1937 року поета Михайля Семенка розстріляли в Києві.
1459174
  Рот Ф. Фанатик Эли // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-101. – ISSN 0321-1878
1459175
  Заєць В.М. Фанатична віра як компонент індивідуальної свідомості: соціально-філософський аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 58-60
1459176
  Томенко М. Фанатично боюся бізнесу // День, 2003. – 5 лютого


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова ті інформації
1459177
  Редол А. Фанга / А. Редол. – М., 1949. – 188с.
1459178
   Фангат Хаматович Хазиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 900 : фото. – ISSN 0032-180Х
1459179
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – Симферополь, 1966. – 543с.
1459180
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – Москва, 1988. – 126с.
1459181
  Шеина И. Фандрайзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915
1459182
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 186, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 151-155. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1459183
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; ВНЗ Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1459184
  Куценко Е. Фандрайзинг или где найти средства? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0869-4915
1459185
  Демуз І.О. Фандрайзинг і грантрайтинг як особливий фінансовий механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 12-20. – ISSN 2306-546X
1459186
  Демешко М.В. Фандрайзинг і краудфандинг - фінансові інструменти благодійництва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 26-35
1459187
  Гоєр О.Д. Фандрайзинг у вищій освіті: методика, особливості форми : метод. посібник / О.Г. Гоєр, В.В. Копійка, І.О. Мінгазутдінов ; Інновац. центр з міжнар. освіт. програм "ІНКОС". – Київ : Ексім Інвест, 2004. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189


  Віддруковано за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та організаційної підтримки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка
1459188
  Єгоричева С.Б. Фандрайзинг у забезпеченні діяльності університетів третього віку / С.Б. Єгоричева, А.М. Соколова // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (56). – С. 26-32. – ISSN 2521-6651
1459189
  Козак В. Фандрайзинг як інструмент розвитку територіальних громад в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 131-141. – ISSN 2414-4436
1459190
  Теслюк С.А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у виборчі фонди кандидатів та політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 149-151
1459191
  Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми : Методичний посібник / О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов; ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 38с.
1459192
  Литвиненко И.Д. Фандрайзинг: теоретическое осмысление и опыт интеграции в библиотечную практику // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 4. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803


  Статья рассказывает о том, как сделать свой проект привлекательным, как научиться сотрудничать с бизнесом.
1459193
  Іванюта І.В. Фандрайзингова діяльність музеїв Франції // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 193-195
1459194
  Соколова А.М. Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1459195
  Литвиненко И.Д. Фандрейзинг в массовой библиотеке // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 133-136. – ISSN 1997-0803


  Сейчас перед некоммерческими организациями стоит задача поиска различных источников финансирования. Актуальны эти задачи и для учреждений культуры, в частности, для библиотек. Сегодня у библиотек появилась возможность выбирать оптимальные формы ...
1459196
  Клюев В. Фандрейзинг для развития библиотеки / Владимир Клюев // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-8
1459197
  Ковальчук Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X


  Представлено досвід роботи публічних бібліотек м. Київа щодо залучення додаткових ресурсів для розвитку і діяльності бібліотек.
1459198
  Башун О.В. Фандрейзінг або мистецтво збирання коштів : Hаук.-методичні рекомендації бібліотекам / О.В. Башун; Донецька державна обласна універсальна наукова біб-ка ім. H.К.Крупсько. – Донецьк, 1998. – 103с.
1459199
  Донцова Д. Фанера Милосская : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-27064-4
1459200
  Донцова Дарья Фанера Милосская. Продюсер козьей морды. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман : главы из нового романа / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384с. – (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант). – ISBN 978-5-699-25374-6
1459201
   Фанерная бомба для музея // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1459202
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – М, 1970. – 211с.
1459203
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – 3-е изд. – М, 1974. – 211с.
1459204
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 1 : Венд, палеозой. – 1984. – 192с.
1459205
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 2 : Мезезой, кайнозой. – 1984. – 151с.
1459206
  Афанасьев А.П. Фанерозойские коры выветривания Балтийского щита и связанные с ними полезные ископаемые / А.П. Афанасьев. – Ленинград : Наука, 1977. – 244с.
1459207
   Фанерозойские рифы и кораллы СССР : (труды V Всесоюзного симпозиума по кораллам и рифам. Душанбе, 1983). – Москва : Наука, 1986. – 231с.
1459208
   Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия, и рудоносность) = Phanerozoi magmatism of Eastern Azov area of Ukrainian shield and related commercial minerals (petrology, geochemistry and ore potential) / [Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб и др.] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Киев : Компринт, 2015. – 317, [1] с. : ил., табл. – Данные тит. л. парал. рус., англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 303-314. – ISBN 978-966-929-111-0
1459209
   Фанерозойский магматизм Сихотэ-Алинской вулканической области.. – Владивосток, 1987. – 190с.
1459210
   Фанни Каплан: "...Я стреляла в Ленина". – Рыбинск : Рыбинское подворье, 1990. – 63 с.
1459211
  Золотницкая Т.Д. Фанни Снеткова / Т.Д. Золотницкая. – Л : Искусство, 1973. – 149 с.
1459212
  Клеланд Д. Фанни. / Д. Клеланд. – Минск, 1993. – 465с.
1459213
  Фоміна Тетяна Фанні Каплан : макабричний портрет із натури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 124-126. – ISSN 0130-5212
1459214
  Волчкова Н. ФАНОптикум. Реформа РАН пугающе причудлива // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 3-4


  Пройден очередной этап реформирования Российской академии наук, в ходе которого решалось, как будут управляться институты, ранее относившиеся к ведению РАН. Здравый смысл восторжествовал, и академию не лишили возможности осуществлять научное ...
1459215
  Мухин А.С. Фанские горы / А.С. Мухин, В.Ф. Гусев. – Москва : Географгиз, 1949. – 152с.
1459216
  Пагануцци Н.В. Фанские горы и Ягноб / Н.В. Пагануцци. – М, 1968. – 134с.
1459217
   Фантавры.. – Симферополь, 1983. – 128с.
1459218
  Тропин Тияна (Тщана Тропин) Фантазujе о моhи: алтернативна ucmopuja у делу Горана Скробонье "Човек koju убио Теслу" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 451-462. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця історія присвячена порівнянню первісної та уявленої історії сюжету в альтернативній історії. Перехресні точки в романі серба Горана Скробоні "Людина, яка вбила Теслу"
1459219
  Лучутенко Л.Н. Фантазерка. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1967. – 155 с.
1459220
  Носов Н.Н. Фантазеры : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 7-228. – (Б-ка пионера)
1459221
  Белов В.Ю. Фантазеры / В.Ю. Белов. – М., 1976. – 192с.
1459222
  Притчетт В.С. Фантазеры / В.С. Притчетт. – М., 1987. – 221с.
1459223
  Ясинский И. Фантазии / И. Ясинский. – СПб. – 63с.
1459224
  Бражкина Анна Фантазии афрокуаферов : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1459225
  Медведев В.В. Фантазии Баранкина / В.В. Медведев. – М, 1985. – 270с.
1459226
  Родари Д. Фантазии и сказки: собрание сочинений в 2-х т. / Д. Родари. – С.-Пб.
1. – 1993. – 656с.
1459227
  Умнова Наталья Фантазии на тему спорта : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1459228
  Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве / В.Г. Вакенродер. – Москва, 1977. – 263с.
1459229
  Каринти Ф. Фантазии Фридьеша Каринти / Ф. Каринти. – М, 1969. – 207с.
1459230
  Галимов Р.З. Фантазия-2 / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1970. – 82с.
1459231
  Ли Фанюань Фантазия–соната "По прочтении Данте" Ф. Листа –пример воплощения жанрового синтеза // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 153-158. – ISSN 2226-3209
1459232
  Галимов Р.З. Фантазия / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1968. – 112с.
1459233
  Беркинблит М.Б. Фантазия и реальность / М.Б. Беркинблит, А.В. Петровский. – Москва, 1968. – 128с.
1459234
  Поспелов Д.А. Фантазия или наука / Д.А. Поспелов. – М, 1982. – 224с.
1459235
  Ковбасенко Ю. Фантазії в манері Гофмана. Повість-казка "Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 32-34
1459236
  Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на "Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.128-132. – ISSN 0131-2561


  Полемічна стаття як відповідь на статтю амери- канського професора Едварда Кінана "Слово про те, як Ярослав, князь галицький, у Султанів стріляв". Дивись щотижневик "Критика" (2000.-№12)
1459237
  Стороженко П. Фантазії нашого містечка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 99-102. – ISSN 0131-2561


  Про книгу і автора. Фантастична повість Володимира Кашуби "Придурки у Всесвіті"
1459238
  Тримбач С. Фантазійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 32


  Тетяна Яблонська і...кіно.
1459239
  Гуляк А. Фантазія "Поети" Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-96
1459240
  Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 752-759. – ISSN 2223-1196
1459241
  Геращенко Ю.В. Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 21-23. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1459242
  Зальцман Б.Н. Фантазія та її роль в діяльності людини / Б.Н. Зальцман. – К., 1958. – 32с.
1459243
  Люднова Г. Фантазія як можливість абсолютної свободи у творчості Е.Т. Гофмана // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 275-281. – ISBN 978-966-306-020-4
1459244
  Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. – Київ, 1975. – 151с.
1459245
  Слезкин Ю. Фантасмагория. / Ю. Слезкин. – Москва. – 352с.
1459246
  Махун С. Фантасмагорія. Зустрічі за Рубіконом // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 4-13. – ISSN 0131-2685
1459247
  Климець М. Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0203-9494
1459248
  Назаренко М. Фантастика - 2008: другая сторона // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 150-158. – ISSN 0131-8136
1459249
   Фантастика - 72 : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1459250
   Фантастика - 88/89 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1459251
   Фантастика - 90 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1990
1459252
  Измайлов Иван Фантастика - грань реального мира : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 140-141 : Фото
1459253
  Смелков Ю.С. Фантастика - о чем она? / Ю.С. Смелков. – Москва, 1974. – 63 с.
1459254
  Уэллс Г.Д. Фантастика / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 128 с.
1459255
  Осипова А.Н. Фантастика / А.Н. Осипова, А.Е. Чалисова. – Москва, 1971. – 91с.
1459256
  Симонян К.А. Фантастика : сборник / Карэн Симонян ; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1972. – 316 с.
1459257
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Л., 1976. – 592с.
1459258
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Архангельск, 1986. – 621с.
1459259
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Сыктывкар, 1988. – 575с.
1459260
  Драгойлович Ю. Фантастика versus реальність в історіях двох винаходів ("Сонячна машина" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 309-321. – (Бібліотека інституту філології)


  "Сонячну машину" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича трактують неоднозначно: одні - як утопію, Інші - як антиутопію. У статті пропонується погляд на це питання
1459261
  Парнов Е.И. Фантастика в век НТР / Е.И. Парнов. – М., 1974. – 192с.
1459262
   Фантастика в русской литературе 19 века.. – М, 1974. – 32с.
1459263
  Урбан А.А. Фантастика и наш мир / А.А. Урбан. – Л., 1972. – 255с.
1459264
  Нямцу А. Фантастика и общекультурная традиция (проблемы теории) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 7-18. – ISBN 978-617-7480-12-8
1459265
   Фантастика и приключения. – Москва, 1989. – 240с.
1459266
   Фантастика и приключения.. – М, 1977. – 109с.
1459267
   Фантастика и приключения.. – М, 1979. – 143с.
1459268
  Белая К.С. Фантастика и реальность в творчестве О. Уайльда (на материале романа "The picture of Dorian Grey") // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 127-131. – ISSN 1993-5560


  Стаття розглядає фентезі як жанр художньої літератури та визначає елементи фантастики та реальності в творчості Оскара Уайльда на матеріалі роману “The Picture of Dorian Grey”.
1459269
  Угольникова Н.С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен // Научный вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / Харковський национальный университет им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – № 624 : Образы времени - Образы мира. – С. 38-46. – (Серия : Теория культуры и философия науки). – ISSN 0453-8048
1459270
  Пивоваров М.П. Фантастика і реальність / М.П. Пивоваров. – К., 1960. – 184с.
1459271
  Щедрин А.Т. Фантастика і сайєнтологічні вірування в культурі постмодерну: (еволюція відносин) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 53-69. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1459272
  Шкуров Є. Фантастика і художні візії майбутнього. "Природна людина" О. Бердника. Чи закінчується кохання зі смертю? Розклад бажань на завтра : Критика. Есей. Публіцистика // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 205-219


  Фантастика і художні візії майбутнього (Есей). «Природна людина» О. Бердника (Есей з приводу роману «Вогнесміх»). Чи закінчується кохання зі смертю? [Вистава «Vale et me ama» у київському театрі «Міст» (за п’єсою «Лавка» Трайче Кацарова)]. Розклад ...
1459273
  Дмитрук А. Фантастика Івана Єфремова: погляд крізь віки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 45-48. – ISSN 2518-7104
1459274
  Осипов А.Н. Фантастика от "А" до "Я". (Основные понятия и термины) : Краткий энциклопедический справочник / А.Н. Осипов. – Москва : Дограф, 1999. – 352с. – ISBN 5-93431-001-1
1459275
   Фантастика чехослвацких писателей. – Москва, 1988. – 429с.
1459276
  Хороб С.С. Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 247-253. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1459277
   Фантастика.. – М, 1962. – 480с.
1459278
   Фантастика.. – Иркутск, 1989. – 460с.
1459279
   Фантастика.. – М, 1990. – 48с.
1459280
   Фантастика.. – М, 1990. – 384с.
1459281
   Фантастика.. – М, 1991. – 368с.
1459282
   Фантастика.... – Москва, 1963. – 366с.
1459283
  Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
1459284
  Щедрін А.Т. Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 47-60
1459285
  Донев А. Фантастичен хумор / А. Донев. – София, 1966. – 111с.
1459286
   Фантастическая новелла.. – Л, 1990. – 30с.
1459287
  Чебанюк Т.А. Фантастическая повесть в историко-литературном процессе 20-х - начало 40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чебанюк Т.А.; МГПИ. – М., 1979. – 16л.
1459288
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – Москва : Мир, 1991. – 428с. – ISBN 5-03-002651-7
1459289
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – Москва, 1992. – 188с.
1459290
  Якутенко Ирина Фантастическая физика. Туннель в другую реальность // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 128-136 : фото
1459291
   Фантастические изобретения. – Москва, 1991. – 344с.
1459292
   Фантастические изобретения.. – М, 1971. – 415с.
1459293
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – Москва, 1934. – 594с.
1459294
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – Воронеж, 1965. – 295с.
1459295
  Винник А.Я. Фантастические повести / А.Я. Винник. – Донецк, 1962. – 252с.
1459296
  Гор Г.С. Фантастические повести и рассказы / Г.С. Гор. – Л., 1970. – 239с.
1459297
  Лорд Джеффри Фантастические приключения Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 1). – ISBN 5-900299-01-5


  М. Нахмансон - Героико - эротическая фантастика Джеффри Лорда 3-18 Дж. Лорд (М. Л. Стоукс) - Бронзовый топор Дж. Лорд (Р. Грин) - Горы Брегги
1459298
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1983. – 463с.
1459299
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – Ярославль, 1989. – 336с.
1459300
  Уэллс Герберт Фантастические произведения / Уэллс Герберт; Пер. с англ.; Ред.колл.: И.Б.Бачкало, Э.Б.Лапкин, С.М.Макаренков, П.А.Навдаев, В.Б.Тетевин. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 624с. – (Библиотека приключений 2000). – ISBN 5-7905-0208-3
1459301
  Романецкий Николай Фантастические реалии : Пьедестал победителей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 188-189 : Іл.
1459302
  Уэллс Г.Д. Фантастические романы / Г.Д. Уэллс. – Киев, 1981. – 230с.
1459303
  Вышеславский Л.Н. Фантастические события на планете Вышеславия / Леонид Вышеславский. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1996. – 190, [2] с. : ил. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-522-010-1


  У пр. № 1725988 напис: Дмитрові Олексійовичу - моєму фронтовому соратникові і колишньому сусідові, його славній родині і його високого дому. З глибокою любов"ю до його прози - оцю мою прозу. Підпис. 20.XI.96.
1459304
  Елин Н. Фантастические способности / Н. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1974. – 48с.
1459305
   Фантастический 1826-й : Избранное Натана Эйдельмана "Апостол Сергей" // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 206-208 : Фото
1459306
  Асенин С.В. Фантастический киномир Карела Земана / С.В. Асенин. – Москва, 1979. – 129с.
1459307
  Теракопян Мария Фантастический реалист // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-80


  Хаяо Міядзаки - відомий японський режисер (анімаційні фільми)
1459308
  Дилакторская О.Г. Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В.Гоголя / О.Г. Дилакторская. – Владивосток, 1986. – 204с.
1459309
  Захаров В.Н. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захаров В.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1975. – 25л.
1459310
  Азимов А. Фантастическое путешествие. Великолепный робот : рассказы / Айзек Азимов ; [сост.: М. Павлов мл.]. – Омск ; Краснодар : ЛОЭР ; Советская Кубань, 1993. – 464 с.
1459311
  Свербілова Т. Фантастична біографія радянського письменника як жанр масової культури (О. Корнійчук - герой гротескних мемуарів В. Некрасова)
1459312
  Камишанова Н.М. Фантастична історія злету та падіння Цахеса : урок за повістю Гофмана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 30-31
1459313
  Пресіч О. Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 123-127. – ISSN 2307-2261
1459314
  Олефір В.В. Фантастична проза: паралелі та відмінності (на матеріалі творів М. Гоголя і Ю. Смолича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 214-218


  У статті пропонується порівняльний аналіз фантастичних повістей М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Вій" та ноуково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи"
1459315
  Кирюшко Н.В. Фантастична реалія-трафарет у науковій фантастиці Франції


  Розглядається рівень семантичної наповненості фантастичної реалії в жанрі наукової фантастики.
1459316
  Грищенко М. Фантастична реальність Юлії Щегельської // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 132


  Про хобі (малювання) професору Київського університету Щегельської Юлії Павлівни.
1459317
  Семенчук В.А. Фантастичне та ігрове в повісті Дж.М. Баррі "Пітер Пен і Венді" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 157-160
1459318
  Хайдер Т.В. Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасних літературознавчих та культурологічних студій - функціонуванню біблійних сюжетів та їхній подальший еволюційний шлях в світовій художній літературі. Увагу приділено виокремленню апокрифічних літературних ...
1459319
  Андрійченко Н. Фантастичне у М. Гоголя та Е. По // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 135-141
1459320
  Малишівська І. Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 184-186
1459321
  Польова Ю. Фантастичний вимір Праги в сучасній чеській прозі // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 267-273. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі міфопоетичного аналізу творів чеських прозаїків Міхала Айваза та Даніели Годрової продемонстровано особливості функціонквання міфологічного хронотопу Праги в сучасній чеській літературі, визначено його домінантні ознаки
1459322
  Василенко М.К. Фантастичний репортаж - застереження як форма впливу на масову свідомість: новації жанру // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.41-42
1459323
  Хороб С. Фантастичний роман Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку": поетика хронотопу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 169-175. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1459324
  Хороб С. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено міфологічні джерела роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал". Доведено, що українські автори-фантасти, використовуючи апробовані в мистецтві слова міфи, архетипи, ритуали у своєму творі не просто поглиблюють їх, а й створюють ...
1459325
  Яковенко І. Фантастичний російський фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 23
1459326
  Гуменюк О. Фантастичний світ Марії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 27 січня (№ 4). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1459327
  Клименко В. Фантастичний сучасний український письменник Макс Кідрук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Максим Іванович Кідрук (нар. 1 квітня 1984, Володимирець) - український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу "XXL". Автор романів "Зазирни у мої сни", "Не озирайся і мовчи", "Жорстоке небо", "Твердиня", а також низки тревелогів. За ...
1459328
  Мірошниченко О.А. Фантастичні перетворення : гумористичні оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1980. – 176 с.
1459329
  Соболь В. Фантастичні повісті Валерія Шевчука - у первісній редакції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 69-80. – ISSN 1728-9572
1459330
  Черняк М. Фантастичні тварини у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 527-530. – ISBN 978-966-3888-379-3
1459331
  Криницька Н. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 143- 147
1459332
  Решето Юрий Фантастиш кулинариш! / Решето Юрий, Аппельт Михаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1459333
  Важенина З.П. Фантастронные генераторы / З.П. Важенина. – Москва, 1965. – 175 с.
1459334
  Гауптман Г. Фантом / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 125с.
1459335
  Маринина А. Фантом памяти / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-699-00831-4
1459336
  Гумеров Р. Фантом российской аграрной политики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 15-31. – ISSN 0130-9757
1459337
  Соколов М. Фантом у теорії оподаткування (про криву Артура Лаффера) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1459338
   Фантом.. – М, 1989. – 238с.
1459339
  Сувестр П. Фантомас / Пьер Сувестр, Марсель Аллен // Рассказы. Арсен Люпен против Херлока Шолмса / Леблан М. – Москва : Молодая гвардия, 1991
1459340
  Сувестр Пьер Аллен Марсель Фантомас / Сувестр Пьер Аллен Марсель. – Москва : Радуга, 1991. – 32 с.
1459341
  Аллен Фантомас и пропавший поезд : роман / Марсель Аллен, Пьер Сувестр ; пер. с фр. В.И. Божович, М.В. Божович ; худож. В.В. Гусейнов. – Москва : Интербук ; Панас, 1992. – 270, [1] с. : ил. – (Остросюжетный детектив: дополнительный выпуск)
1459342
  Ковалев М. Фантомная боль. / М. Ковалев, Е. Минко, Е. Продаева // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 11 (57). – С. 14-19.
1459343
  Кобринский А.М. Фантомная реальность = Fhantom reality / Александр М. Кобринский. – Иерусалим : НАХАШ, 2017. – 237, [3] c. : ил. – ISBN 978-965-572-117-1
1459344
  Тейлор Пол Фантомний біль Росії, або Чи нашкодить Москва Україні у разі укладення угоди з ЄС? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 3
1459345
  Кононеко Т. Фантомні болі державності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 11-13. – ISSN 2522-9338


  "Круглий стіл - "Інтелектуали і влада:альтернатива досвіду", згадується Київський національний університет імені Тараса Шевченка".
1459346
  Волошин О.А. Фантомні болі імперії. Політика Росії щодо співдружності незалежних держав / Волошин Олег Анатолійович. – Київ : Фенікс, 2013. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-191. – ISBN 978-966-136-124-8


  Шановному Валерію Володимировичу з вдячністю за підтримку на науковому шляху. Підпис
1459347
  Грабовський С. Фантомні болі імперської величі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 215 ). – С. 5
1459348
  Жданова І. Фантомні болі Москви // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 7-9
1459349
  Гогин Сергей Фантомные боли Симбирска / Гогин Сергей, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 58-63 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1459350
  Берковичи К. Фануца. Цыганские и татарские рассказы / К. Берковичи. – М, 1926. – 212с.
1459351
  Сергеева В.А. Фанфикшен: творчество потребителя // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 165-167
1459352
  Битько Ю. Фанфік на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 17 вересень. – С. 23-25


  У Листі Міністерства "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" вчителям-словесникам рекомендовано замість домашнього твору пропонувати учням "...обрати таку форму творчої роботи (напр., створення фанфіків тощо), щоб учні ...
1459353
  Сен-Марку Фаншетта, или Сад Надежды / Сен-Марку. – М., 1957. – 160с.
1459354
  Одина Анна Фань насущный : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 128-135 : Іл.
1459355
  Бекяшев Камиль Абдулович ФАО и правовое регулирование промысла живых ресурсов открытого моря : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Бекяшев Камиль Абдулович; Ленинград. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 19л.
1459356
  Бекяшев К.А. ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря / К.А. Бекяшев. – М., 1976. – 185с.
1459357
  Курникова Елена Леонидовна ФАО и проблемы развития международной сельскохозяйственной статистики : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Курникова Елена Леонидовна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1973. – 28л.
1459358
  Егоров И.А. Фаолит и его применение в химической промышленности / И.А. Егоров. – М., 1956. – 76с.
1459359
  Хайруллаев Фараби - крупнейший мыслитель средневековья / Хайруллаев, .М. – Ташкент, 1973. – 99 с.
1459360
  Хайруллаев М.М. Фараби и его философские взгляды / М.М. Хайруллаев. – М., 1975. – 31с.
1459361
  Хайуллаев М.М. Фараби: Эпоха и учение / М.М. Хайуллаев. – Ташкент, 1975. – 352с.
1459362
  Радовский М.И. Фарадей / М.И. Радовский. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1936. – 176 с.
1459363
  Кудрявцев П.С. Фарадей / П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1969. – 167 с.
1459364
  Гельмгольц Г. Фарадзевская речь : Современное развитие Фарадзевых воззрений на электричество : Речь, произнесенная в память Фарадэя на торжеств. заседании Лондон. хим. о-ва 5 апр. 1881 г / Гельмгольц ; Пер. В. Тюрина. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – 50 с. – Конволют.- Пер.: Иммунитет / И. Мечников


  На тит. л. 2 печати: Участковой Юго-Западной Ж. Д. и Спілка-робітничих залізничного транспорту. В кн. есть вплетены листы матем. с. 65-101, кн. неизвестна
1459365
  Гельмгольц Г. Фарадзевская речь : Современное развитие Фарадзевых воззрений на электричество : Речь, произнесенная в память Фарадэя на торжеств. заседании Лондон. хим. о-ва 5 апр. 1881 г / Гельмгольц ; Пер. В. Тюрина. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – 50 с. – Часть тиража с датой ценз. разрешения 10 сент. 1898 г. вышла как прил. к журн. "Науч. обозрение", 1898, № 9. – (Библиотека "Научного обозрения")


  На обл. подпись: Косоногов
1459366
  Быкова Е.В. Фараминиферы Карадока восточного Казахстана / Е.В. Быкова. – Алма-Ата, 1961. – 120с.
1459367
  Солкин Виктор Фараон - победитель хаоса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 98-108 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
1459368
  Прус Б. Фараон / Б. Прус, 1929. – 398с.
1459369
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Москва, 1938. – 224с.
1459370
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Москва
2. – 1938. – 227-676с.
1459371
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Одеса, 1941. – 616с.
1459372
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – М., 1951. – 528с.
1459373
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус, 1952. – 632с.
1459374
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – К., 1953. – 630с.
1459375
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Горький, 1955. – 647с.
1459376
  Прус Б. Фараон / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 632 с.
1459377
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Троповского Б. – Москва : Художня література, 1972. – 704с. – (Б-ка исторического романа)
1459378
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польского Е.Троповского. – Минск : Художня література, 1972. – 704 с.
1459379
  Прус Б. Фараон : роман / Б. Прус; Перекл. з пол. М. Пригара. – Київ : Вища школа, 1982. – 568 с.
1459380
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Москва, 1984. – 736с.
1459381
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус. – Москва : Художня література, 1986. – 446с.
1459382
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Орджоникидзе, 1987. – 575с.
1459383
  Прус Б. Фараон / Б. Прус. – Алма-Ата, 1988. – 522с.
1459384
  Прус Б. Фараон : Роман / Б. Прус; Пер. с польск. Троповского Б. – Москва : Правда, 1988. – 720с.
1459385
  Соловьева Т. Фараон и его бабушка // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 880 (1). – С. 50-51. – ISSN 0320-331Х


  Єгипетський фараон Тутанхамон
1459386
  Мирзоян Ф. Фараон Мирзоян / Ф. Мирзоян. – М., 1984. – 48с.
1459387
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1969. – 400с.
1459388
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1980. – 461с.
1459389
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 718с.
1459390
  Гулиа Г.Д. Фараон Эхнатон. Человек из Афин. Сулла : Историческая трилогия / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1973. – 783с.
1459391
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 80 с.
1459392
  Коломієць О.Ф. Фараони : комедія / О.Ф. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1966. – 79 с.
1459393
  Голубєв Г.М. Фараонова помста / Г.М. Голубєв. – К., 1967. – 164с.
1459394
   Фарая - лижі "по-крутому" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36
1459395
  Чубачівна О.В. Фарби для неба / О.В. Чубачівна. – К, 1985. – 78с.
1459396
  Прокопенко І.М. Фарби старого художника. / І.М. Прокопенко. – К, 1982. – 40с.
1459397
  Семак З.М. Фарбування текстильних матеріалів рослинними барвниками : Навчальний посібник / З.М. Семак, Б.Б. Семак. – Львів : Світ, 2005. – 336с. – ISBN 966-603-444-1
1459398
  Книш Г.А. Фарватер / Г.А. Книш. – Львів, 1971. – 108 с.
1459399
  Куштенко І.Ф. Фарватер / І.Ф. Куштенко. – К., 1973. – 78с.
1459400
  Сигарев Е.И. Фарватер / Е.И. Сигарев. – М, 1977. – 79с.
1459401
  Авраменко С.И. Фарватер в огнях / С.И. Авраменко. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 128 с. : портр.
1459402
  Кочугур Л. Фарватер квітня / Л. Кочугур. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 78 с.
1459403
  Сидоренко Н. Фарватер таланту й совесті // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 280-284. – ISSN 0869-3595


  Мукомела О. (фак-т журналістики Київського держ ун-ту ім. Т.Г. Шевченка)
1459404
  Лукінюк М.В. Фарватери долі : цивільно-військова сухопутно-морська пригодницька трилогія / Михайло Лукінок. – Київ : Просвіта, 2010. – 704с. – ISBN 978-966-2133-78-6
1459405
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы / Г.М. Егоров. – М., 1985. – 240с.
1459406
  Егоров Г.М. Фарватерпами флотской службы: Записки командующего флотом / Г.М. Егоров. – М., 1992. – 432с.
1459407
  Лавров А. Фареры тоже хотят свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 34. – С. 34. – ISSN 0234-1670


  Фарерські острови, Фарери, "овечі острови" - група островів на півночі Атлантичного океану поміж Шотладією, Норвегією та Ісландією. Вони є автономним районом Королівства Данії з 1948 р. Тепер Фарери хочуть незалежності від Данії
1459408
  Юзеев С. Фарида : рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-75. – ISSN 0012-6756
1459409
  Солодарь Ц.С. Фарисеи / Ц.С. Солодарь. – М., 1983. – 63с.
1459410
  Широков А.И. Фарисеи и диверсанты. / А.И. Широков. – Днепропетровск, 1986. – 220с.
1459411
  Шоу Б. Фарисей / Б. Шоу. – Москва. – 90с.
1459412
  Толкунов А.Л. Фарисейство: Империализм США против народов Латинской Америки / А.Л. Толкунов. – М., 1983. – 192с.
1459413
  Дубинянская Я. Фарли Моуэт: с волками жить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268


  Моует Фарлі — канадський письменник-натураліст. Мандрівник, дослідник Півночі; відомий своїми працями з проблем екології, творами про природу та людей, котрі живуть на Далекій Півночі, книгами для дітей, які присвячені диким і свійським тваринам, ...
1459414
  Панаіотіді С. Фарма. Визначення меж ринку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1459415
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1988. – 383с.
1459416
  Личутин В.В. Фармазон / В.В. Личутин. – М., 1991. – 558с.
1459417
  Федькович О.Ю. Фармазони або: як то трицять Срібнарівских господарів записало ся чортови і як то они за сім літ, сім місяців і сім неділь дуже забогатіли" : красна и правдива повість для розумных господарвв / написав Ю. Федькович. – Львів : Коштом и заходом рос. т-ва "Просвита", 1873. – 78, [1] с. – На тит. стор. назва: Село фармазоны. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1459418
  Тринус Ф.П. Фармако-терапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 6-е изд., перераб. и доп. – К. : Здоров"я, 1988. – 640с.
1459419
   Фармакогнозия : учеб. пособие для студентов вузов / В.Н. Ковалев, В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, А.М. Ковалева, Т.И. Исакова; [В.Н. Ковалев, В.С. Кисличенко, И.А. Журавель и др.] ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : НФаУ, 2007. – 271, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 267-268. – ISBN 978-966-615-311-4
1459420
  Бобейкэ В. Фармакогнозия : анализ лекарственного растительного сырья: учебно-методическое пособие / Валентин Бобейкэ; Молдавский гос. ун-т; Ф-т химии и хим. технологии, Кафедра индустриальной и экол. химии. – Кишинэу : CEP USM, 2007. – 150с. – ISBN 978-9975-70-144-0
1459421
  Карпук В.В. Фармакогнозия : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений по биологическим спец. / В.В. Карпук ; Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2011. – 337, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 326-329. – (Серия "Классическое университетское издание" : основана в 2010 году и посвящена 90-летию Белорусского государственного университета / ред. совет : С.В. Абламейко (пред. совета), В.Л. Клюня (зам. пред.), И.Е. Лукьянчик (отв. секретарь) и др.). – ISBN 978-985-518-430-1
1459422
  Шупінська М.Д. Фармакогнозія / М.Д. Шупінська, В.Н. Карпович. – Київ, 1964. – 343с.
1459423
  Бобкова І.А. Фармакогнозія : посібник з практ. занять : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) закл. освіти I-III рівнів акредитації / І.А. Бобкова. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2010. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311. – (Медицина). – ISBN 978-617-505-024-8
1459424
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : Клінична фармакогнозія. Фітотерапія / А.Я. Кобзар. – Київ, 2004. – 480 с. – ISBN 966-8326-44-Х


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
1459425
  Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посіб. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та провізорів-інтернів / А.Я. Кобзар. – Київ : Медицина, 2007. – 543, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 538-543. – Бібліогр. в кінці частин. – (Медицина). – ISBN 966-8326-44-X
1459426
  Рубине Е.А. Фармакогностические исследования седмичника европейского : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Рубине Е.А.; Тартуский гос. ун-т. – Рига, 1957. – 20л.
1459427
  Сюзева З.Ф. Фармакогностическое изучение колюгника Биберштейна, произрстающего в Пермской области. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Сюзева З.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 18л.
1459428
  Дерябина Ф.И. Фармакогностическое изучение лекарственных растений народной медицины Коми-Пермяцкого национального округа : Автореф... канд. фармац.наук: / Дерябина Ф. И.; Лен. фармац. ин-т. – Ленинград, 1965. – 21л.
1459429
  Пулатова Т. Фармакогностическое изучение некоторых видов лагохилуса. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пулатова Т.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1961. – 26л.
1459430
  Городнянская Л.М. Фармакогностическое изучение некоторых видов раувольфии : Автореф... канд. фармац.наук: 15.00.02 / Городнянская Л. М.; МОЗ УССР, Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х, 1973. – 28л.
1459431
  Ефимова Ф.В. Фармакогностическое исследование видов белокопытника (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Pestasites albus (L.) Gaertn.) флоры Северного кавказа : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Ефимова Ф.В.; Харьк. гос. фармацевтич. ин-т. – Х., 1965. – 21л.
1459432
  Пешков В.А. Фармакогностическое исследование пузырницы физалисовой : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Пешков В.А.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 21л.
1459433
  Супрунов Н.И. Фармакогностическое исследование растений семейства аралиевых материковой части юга Дальнего Востока. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Супрунов Н.И.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1962. – 24л.
1459434
  Симм Х.А. Фармакогностическое исследование чистотела Chelidonium majus L. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Симм Х.А.; МВО СССР. Тартуский гос. ун-т. Каф. фармак. – Тарту, 1951. – 15 с.
1459435
  Будзык В.Д. Фармакогностическое исследование щавеля альпийского : Автореф... канд. фармац.наук: / Будзык В. Д.; Харьк. фармац. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1459436
  Соколова О.О. Фармакогностичне вивчення сировини соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) та розробка лікарських рослинних засобів на її основі : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Соколова Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
1459437
  Гергель О.В. Фармакогностичне дослідження шовковиці білої, шовковиці чорної та розробка способів аналізу біологічно активних речовин : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Гергель Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1459438
  Милку Ш.М. Фармакодинамика вырабатываемых тимусов сходно-гормональных веществ. / Ш.М. Милку, И. Потоп. – Бухарест, 1977. – 188с.
1459439
  Горьков В.А. Фармакокинетика противоопухолевых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Горьков В. А.; АН СССР, Ин-т биолог. физики. – М., 1971. – 23л.
1459440
  Марценюк В Фармакокінєтична модель керування патологічним процесом / В Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано модель керування патологічним процесом з урахуванням фармакокінетичної дії. Модель представлено як задачу оптимального керування системою нелінійних диференціальних рівнянь з лінійним щодо керування критерієм якості. ...
1459441
  Авакян В.М. Фармакологическая характеристика симпатолитических препаратов нового типа действия: ксилохолина и бретилия / Авакян В.М. – Ереван, 1963. – С. 31-40. – Отд. оттиск
1459442
  Кулябко А.А. Фармакологические изследования на вырезанном сердце / А.А. Кулябко. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1902. – 11 с.
1459443
  Авакян В.М. Фармакологические свойства и химическое строение некоторых аминоэфиров фуран-2-карбоновой кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакян В.М. ; М-во здравоохранения СССР. – Москва, 1957. – 16 с.
1459444
  Трубицына Т.К. Фармакологические свойства индопана и некоторых его аналогов : Автореф... канд. мед.наук: / Трубицына Т.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1459445
  Арутюнян Г.С. Фармакологические свойства мексамина, некоторых его аналогов и производных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Г.С.;. – Москва, 1973. – 19 с.
1459446
  Джумагалиева Ф.Д. Фармакологические свойства некоторых лекарственных растений Казахстана / Ф.Д. Джумагалиева. – Алма-Ата, 1971. – 190 с.
1459447
  Лисункин Ю.И. Фармакологическое воздействие на чувствительные нервные окончания / Ю.И. Лисункин, Н.А. Мохорт. – К, 1991. – 199с.
1459448
  Тагиева З.Д. Фармакологическое и противоаритмическое действие малонированных аналогов новокаина и новокаинамида : Автореф... канд. биол.наук: / Тагиева З.Д.; Ленингр. химико-фармацевтический ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1459449
  Гилинский М.А. Фармакологическое изучение ретикулярных влияний на нейтроны коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Гилинский М.А.; Новосиб.гос.мед.ин-т. – Новосибирск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1459450
  Любецкая Ж.А. Фармакологическое изучение сердечного гликозидаэрихрозида. : Автореф... канд. биол.наук: / Любецкая Ж.А.; Харьков. гос. мед. ин-т. – Харьков, 1966. – 11л.
1459451
  Карпусь И.П. Фармакологическое исследование живокости полевой : Автореф... канд. фирмац.наук: / Карпусь И. П.; Хар. фармац. ин-т. – Х., 1965. – 18л.
1459452
  Кругликова-Львова Фармакологическое исследование тиамина и его дисульфидных производных. : Автореф... канд. мед.наук: 14.775 / Кругликова-Львова Р.П.; Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – М., 1970. – 20л.
1459453
   Фармакология - наглядно : (фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) : [атлас] : учеб. пособие / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 202, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-02-3
1459454
  Мозгов И.Е. Фармакология / И.Е. Мозгов. – Москва, 1952. – 520с.
1459455
  Закусов В.В. Фармакология / В.В. Закусов. – 2-е испр. и доп. – М, 1966. – 448с.
1459456
   Фармакология. – К, 1982. – 215с.
1459457
  Дроговоз С.М. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу : (учебник-справочник) / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2013. – 897, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Список препаратов: с. 870-897. – Библиогр.: с. 898. – ISBN 978-617-7127-00-9
1459458
  Каримов В.А. Фармакология некоторых новых алкалоидов ряда 1-метлпирролизидина : Автореф... канд. мед.наук: / Каримов В.А.; Ин-т экспер. мед. АМН и Ин-т раст. веществ АН УзССР. – Л., 1962. – 15л.
1459459
  Ильюченок Р.Ю. Фармакология поведения и памяти / Р.Ю. Ильюченок. – Новосибирск, 1972. – 222с.
1459460
  Коробко Т.П. Фармакология с рецептурой / Т.П. Коробко, . – Москва, 1967. – 280 с.
1459461
  Гринь І.В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри : автореф. дис. ... канд. медичн. наук : 14.03.05 / Гринь Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1459462
  Годована О.І. Фармаколоґічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу / О.І. Годована, О.Ю. Ключівська, Р.С. Стойка // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 75-82. – ISSN 1029-4244
1459463
  Сімонова О.А. Фармакологічне дослідження крему з наночастинками церію діоксиду : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 14.03.05 / Сімонова Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1459464
   Фармакологічне обгрунтування розробки нових лікарських препаратів на основі ресвератролу / Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, О.А. Стрига, О.І. Рубан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 21-30. – ISSN 2077-4214
1459465
  Коршак О.Л. Фармакологічний аналіз ефектів пентагастріну та субстанції Р у регуляції секреції шлункового соку та вільної соляної кислоти парієтальними гландулоцитами шлунку : біологія / О.Л. Коршак, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
1459466
   Фармакологічний аналіз рецепторно-лігандної взаємодії. – Київ : Академпереодика, 2001. – 207с. – (Бібліотека держ. фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-12-1
1459467
   Фармакологія - Cito! (фармакологічна логіка) : підручник / М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т ; за ред. С.М. Дроговоз. – Харків : Тітул, 2015. – 231, [1] с. : рис., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7127-08-5
1459468
   Фармакологія - наочно : (фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) : [атлас] : [навч. посіб.] / [С.М. Дроговоз та ін.] ; під. ред. С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України ; Нац. фармацевт. ун-т [та ін.]. – Харків : Тітул, 2015. – 204 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-05-4
1459469
  Нековаль І.В. Фармакологія : підручник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – 7-ме вид., перероб. та допов. – Київ : Медицина, 2016. – 551, [1] с. : табл. – Слов. мед. термінів: с. 540-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-617-505-507-6
1459470
  Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту : (підручник-довідник) : для студентів ВНЗ / С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Тітул, 2015. – 479, [1] с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 454-479. – ISBN 978-617-7127-07-8
1459471
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459472
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (43). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459473
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (44). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459474
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 6 (46). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459475
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 1 (47). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459476
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 2 (48). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459477
   Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and drug toxicology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2007-. – ISSN 2227-7943
№ 3 (49). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459478
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459479
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459480
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 4. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459481
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459482
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459483
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459484
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків : ДП "Фармакопейний центр", 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 4. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459485
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Георгієвський В.П. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 1. – 2018. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459486
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків, 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 2. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459487
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків : [б. в.], 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2018. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459488
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Держ. підприємство "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків : [б. в.], 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 4. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459489
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків : [б. в.], 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 1/2. – 2019. – 90 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459490
   Фармаком : науково-практичний журнал / Держ. під-во "Україн. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів" ; Держ. під-во "Держ. наук. центр лікарських засобів і мед. продукції" ; Запоріз. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Леонтьєв Д.А. – Харків : [б. в.], 1992-. – ISSN 2414-9195
№ 3. – 2019. – 72 с. – Резюме укр., рос. мовами
1459491
  Гринкевич Н.И. Фармаконгостическое исследование некоторых манганофилов : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Гринкевич Н.И.; М-во здравоохранения РСФСР. 1-й мед. ин-т им. И.М.Сеченова. – Л., 1961. – 16л.
1459492
  Заславская Р.М. Фармакоологические воздействия на легочное кровообращение / Р.М. Заславская. – Москва, 1974. – 152с.
1459493
  Єфремов В. Фармакопротекторна дія трофінотропіну "Церебралу" на клітини цереброкортексу кішок за умов моделювання гострого геморагічного інсульту / В. Єфремов, О. Макаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-45. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфологічні зміни пірамідних нейронів та гліальних клітин ІІІ і V шарів нової кори великих півкуль головного мозку за умов моделювання гострого геморагічного інсульту. Встановлено здатність трофінотропіну "Церебралу" здійснювати як ...
1459494
  Усов И.Н. Фармакорецептурный справочник педиатра / И.Н. Усов. – К., 1990. – 352с.
1459495
   Фармакотерапевтические особенности применения вортиоксетина (Бринтелликса) у больных депрессией / Л.Н. Юрьева, А.И. Мамчур, Ю.Н. Завалко, С.В. Анисимов, Я.С. Варшавский // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 21-25 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2410-7484
1459496
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 3-е стереотип. изд. – К., 1978. – 608с.
1459497
  Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник / Ф.П. Тринус. – 5-е изд., испр. и доп. – Киев, 1981. – 463с.
1459498
  Васкес Абанто Фармакотерапия при сердечно-легочной реанимации у взрослых / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 4-22. – ISSN 2312-7104
1459499
  Куновський В.В. Фармакотерапія психоемоційної сфери у стаціонарних хворих у ранньому періопераційному періоді / В.В. Куновський, А.С. Барвінська // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 37-44. – ISSN 2224-0586
1459500
   Фармакотерапія як первинний суб"єкт формування клінічного мислення сучасного магістра фармації / О.В. Крайдашенко, О.О. Свинтозельський, А.В. Саржевська, М.О. Долінна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – C. 39-43. – ISSN 1681-2751
1459501
   Фармакохимия лекарственных растений Туркменистана.. – Ашхабад, 1991. – 203с.
1459502
   Фарман Гуламов: Живопись: (Кат. выст.).. – М., 1987. – 17с.
1459503
  Яворська Л.П. Фармацевти, уродженціТернопільщини, на еміграції // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 3 (39). – C. 75-78. – ISSN 2312-0967


  Згадуються імен тих людей, які працювали для розвитку української науки і культури, різних галузей, зокрема фармації, за межами рідної землі.
1459504
  Загороднюк Г. Фармацевтика і медицина: погляд Антимонопольного комітету України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 24-30 березня (№ 12). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1459505
  Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия = La mafia pharmaceutique et agroalimentaire : Последствия ее деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьезные проблемы состояния здоровья населения Запада / Л. Броуэр; Пер. с франц. Н.Н.Сенченко. – Киев : Княгиня Ольга, 2002. – 280с. – (Реванш истории: ложные ценности великих революций / Создатель серии и отв. ред.: Н.И.Сенченко). – ISBN 966-96075-0-7
1459506
  Халецкий А.М. Фармацевтическая химия / А.М. Халецкий. – Л, 1966. – 762с.
1459507
  Мелентьева Г.А. Фармацевтическая химия / Г.А. Мелентьева. – Москва, 1968. – 775 с.
1459508
  Кий В.М. Фармацевтический рынок Украины: состояние на данный момент и тенденции дальнейшего развития / В.М. Кий, А.Г. Чикина // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 40-46. – ISSN 2310-5534
1459509
  Якуба А.О. Фармацевтична освіта XIX - поч. XX ст. на Харківщині: історичний аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 163-168. – ISSN 2077-1800
1459510
  Шевчук Л.Т. Фармацевтична сфера України: проблеми розвитку / Л.Т. Шевчук, Л.М. Федоришина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 127-134. – ISSN 2308-1988
1459511
  Туркевич М.М. Фармацевтична хімія / М.М. Туркевич. – Київ : Вища школа, 1973. – 496 с.
1459512
   Фармацевтична хімія : [підручник] / [П.О. Безуглий та ін.] ; за заг. ред. проф. П.О. Безуглого ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 455, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 454-455. – ISBN 978-966-382-652-3
1459513
  Губський Ю.І. Фармацевтичне та медичне право: лікарські засоби в паліативній та хоспісній медицині / Ю.І. Губський, О.М. Бабійчук // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 29-31
1459514
   Фармацевтичний аналіз : методичні рекомендації до спецкурсу / КНУТШ ; ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" ; [ упоряд. : В.О. Дорощук, А.С. Шаламай, С.О. Фесенко, О.А., Куліченко ]. – Київ : Науковий світ, 2008. – 96с.
1459515
  Пашковська Т. Фармацевтичний бізнес в Україні: на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 1, 36-37
1459516
  Кочеров М. Фармацевтичний бізнес: просування лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 18-19
1459517
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459518
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459519
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459520
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 4. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459521
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459522
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459523
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459524
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459525
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред.: Трохимчук В.В. [та ін.]. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459526
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459527
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ : ДП"Держ. експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 6. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459528
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; Нац. фармацевтичний ун-т [та ін.] ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459529
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2, березень - квітень. – 2017. – 88 с.
1459530
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4, травень - серпень. – 2017. – 96 с.
1459531
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5/6, вересень - грудень. – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459532
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1/2, січень - квітень. – 2018. – 80 с.
1459533
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3/4, травень - серпень. – 2018. – 56 с.
1459534
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 5/6, вересень - грудень. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459535
   Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 1, січень - лютий. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459536
   Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi Zhurnal : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 2, березень - квітень. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459537
   Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi Zhurnal : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 3, травень - червень. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459538
   Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi zhurnal : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
№ 4, липень - серпень. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459539
   Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi zhurnal : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
Т. 74, № 5, вересень - жовтень. – 2019. – 104 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459540
   Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi zhurnal : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ : ДП "Державний експертний центр МОЗ України", 1928-. – ISSN 0367-3057
Т. 74, № 6, листопад - грудень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459541
  Жилінська О.І. Фармацевтичний ринок: Україна в контексті світових тенденцій / О.І. Жилінська, О. Чулак // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 252-259
1459542
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (35). – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459543
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (36). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459544
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (37). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459545
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (38). – 2016. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459546
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (39). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459547
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (40). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459548
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (41). – 2017. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459549
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (42). – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459550
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (44). – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459551
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (45). – 2018. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459552
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (46). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459553
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (47). – 2018. – 105 с. – Резюме укр., англ. мовами
1459554
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 4 (48). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459555
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 1 (49). – 2019. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459556
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 2 (50). – 2019. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459557
   Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Т. Грошовий ; голов ред. Т. Грошовий ; редкол.: А. Богуцка-Коцка, Д. Берашвілі, А. Дашевський [та ін.]. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 2006-. – ISSN 2312-0967
№ 3 (51). – 2019. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1459558
   Фарміраванне і развіцце белерускай сацыялістичнай нацыі.. – Мінськ, 1958. – 272с.
1459559
  Пушкін І. Фарміраванне і развіццё нацыянальна-дзяржаўнай палітыкі БССР (1920-1930) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-33. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  На основі документального матеріалу з архівів Бєларусі, Литовської Республіки та Російської Федерації аналізується формування національної політики БССР у 1920-1930 рр. Сформульовані особливості й основні напрями діяльності державних органів управління ...
1459560
  Чичерина Л.А. Фармкокинетика азафена и его влияние на надпочечники и другие внутренние органы интактных крыс и в условиях стресса. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Чичерина Л.А.; Мин. мед. пром. СССР. ВНИХФИ. – М., 1974. – 22л.
1459561
  Кигель Т.Б. Фармокологическое изучение сердечного гликозида корониллина : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кигель Т.Б. ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 10 с.
1459562
  Ермилов Е. Фарн : роман-хроника / Евг. Ермилов. – Москва : Советский писатель, 1949. – 351 с.
1459563
   Фарон Хуфу и чародеи.. – М, 1958. – 264с.
1459564
  Андієвська Е. Фарос : [поезії] / Емма Андієвська. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова ; Саміт-книга, 2019. – 297, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7583-66-9 ; 978-966-9860-07-1
1459565
  Лукан М.А. Фарсалия или поэма о гражданской войне. / М.А. Лукан. – М.-Л., 1951. – 349с.
1459566
  Слепыжнин С.В. Фарсаны / С.В. Слепыжнин. – Пермь, 1967. – 162с.
1459567
  Слепыжнин С. Фарсаны / С. Слепыжнин. – Екатеринбург, 1995. – 464с.
1459568
  Аросев А. Фарситская легенда : рассказы / Аросев А. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1927. – 61 с. – (Универсальная б-ка ; № 210)
1459569
  Филдинг Г. Фарсы / Г. Филдинг. – Москва, 1980. – 198 с.
1459570
  Коптяева А.Д. Фарт / А.Д. Коптяева. – Москва, 1952. – 303с.
1459571
  Письменный А. Фарт / А. Письменный. – М, 1980. – 208с.
1459572
  Письменный А.Г. Фарт : Роман. Повести / Письменный А.Г. – Москва : Художественная литература, 1988. – 671 с.
1459573
  Коптяева А.Д. Фарт. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1946. – 200с.
1459574
  Такташ Р.Х. Фарук Кагаров: плакат. / Р.Х. Такташ. – М., 1985. – 14с.
1459575
  Алексеев Б. Фарфор : гос. учреждение культуры города Москвы "Государственный музей керамики и Усадьба Кусково XVIII века" / Б. Алексеев ; Гос. музей керамики и усадьба Кусково XVIII века. – Москва : Изогиз, 1958. – 48 с. : ил.
1459576
  Николенко В. Фарфор // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 2. – С. 2-11.
1459577
   Фарфор Гжели. – Москва, 1981. – 21с.
1459578
  Голлербах Э.Ф. Фарфор Государственного завода. / Э.Ф. Голлербах. – М, 1922. – 54с.
1459579
  Соловейчик Р.С. Фарфор заводов Тюрингии 18 - начала 19 века в Эрмитаже / Р.С. Соловейчик. – Ленинград, 1975. – 160с.
1459580
  Кочетова С.М. Фарфор и бумага в искусстве Китая : краткий исторический очерк / С.М. Кочетова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1956. – 89, [3] с.
1459581
  Тройницкий С.Н. Фарфор и быт / С.Н. Тройницкий
1459582
  Качалов Н.Н. Фарфор и изготовление / Н.Н. Качалов. – М-Л, 1927. – 64с.
1459583
   Фарфор из музея "Царицыно" // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 5. – С.89-93. – ISSN 0028-1263


  Коллекция европейского фарфора ХVIII - первой трети ХІХ века собрана в летней резиденции Екатерины ІІ подмосковном селе Царицино
1459584
   Фарфор из фондов музеев Республики.. – Рига, 1983. – 30с.
1459585
  Кверфельдт Э.К. Фарфор. / Э.К. Кверфельдт. – Л., 1940. – 80с.
1459586
  Дельтей Ж. Фарфоровая джонка / Ж. Дельтей. – Москва, 1927. – 77с.
1459587
  Чердынцев В.В. Фарфоровая роза / В.В. Чердынцев. – Москва, 1980. – 247с.
1459588
  Горький Максим Фарфоровая свиниья / Горький М. ; Илл. Пророкова В. – Москва : Библиотека К рокодила, 1946. – 67 с. : илл. – (Библиотека Крокодила ; № 13)
1459589
  Корусь Е. Фарфоровые балерины Оксаны Жникруп и не только... // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 80-85. – ISSN 2222-436X
1459590
   Фарфоровые камни СССР. – Москва, 1988. – 139с.
1459591
  Юдович И.М. Фарфоровые рыбки / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1963. – 112с.
1459592
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – Москва : Правда, 1962. – 48 с.
1459593
  Иванов Б.В. Фарфоровый аист / Б.В. Иванов. – Москва, 1963. – 80с.
1459594
  Арбат Ю.А. Фарфоровых дел мастера / Ю.А. Арбат. – Москва, 1955. – 176с.
1459595
  Навои А. Фархад и Ширин : отрывок из поэмы / Алишер Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Ташкент : Уз-ГИХЛ, 1940. – 93 с.
1459596
  Вургун Самед Фархад и Ширин / Вургун Самед. – Москва ; Ленинград, 1943. – 124 с.
1459597
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Красный пролетарий, 1946. – 375 с.
1459598
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1948. – 320 с.
1459599
  Вургун Самед Фархад и Ширин : драма в стихах / Вургун Самед. – Москва, 1950. – 260 с.
1459600
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Москва : Гослитздат, 1956. – 407 с.
1459601
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / А. Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Ташкент : Гослитздат УзССР, 1957. – 390 с.
1459602
  Навои Алишер Фархад и Ширин : 1484-1984 : к 500-летию создания / Алишер Навои ; [вступ. ст., сост., коммент. О.Ф. Акимушкина]. – Москва : Книга, 1984. – 564 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1459603
  Навои А. Фархад и Ширин : поэма / Алишер Навои; пер. с узб. Л.Пеньковского. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 350 с.
1459604
   Фархад и Ширин.. – Ташкент, 1967. – 72с.
1459605
  Бажан М.П. Фархад і Шірін / Микола Бажан ;. – Київ : Дніпро, 1947. – с.
1459606
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – Київ, 1947. – 423 с.
1459607
  Навої А. Фархад і Шірін. / А. Навої. – К., 1968. – 51с.
1459608
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1977. – 55с.
1459609
  Халилов Фархад Фархад Халилов. / Халилов Фархад. – М., 1985. – 48с.
1459610
  Бадр Фарханг- и зафангуйа ва джаханпуйа. (Словарь говорящий и мир изучающий). / Бадр, Ибрагим. ад-Дин. – М., 1974. – 199с.
1459611
  Салтыков-Щедрин Фаршированная голова. / Салтыков-Щедрин. – М., 1944. – 64с.
1459612
  Полянов Н.Е. Фасад и задворки. / Н.Е. Полянов. – М., 1969. – 543с.
1459613
  Пульша С. Фасад та інтер"єр. Як функціонує система охорони здоров"я в Білорусі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 48 (628), 29.11 - 5.12.2019. – С. 28-29. – ISSN 1966-1561
1459614
  Цовма В.В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техногенного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Цовма Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1459615
  Ахвердова М. Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  ШКОЛА СИСТЕМАТИЗАТОРА. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації" від 22 березня 2017 р. № 177 "Вісник Книжкової ...
1459616
  Викери Б. Фасетная классификация / Б. Викери. – Москва, 1970. – 74с.
1459617
  Сухманева Е.Г. Фасетная классификация : Аннот. указ. лит. за 1933-1973 гг. / Сост.: Е.Г.Сухманева. – Ленинград, 1977. – 216с.
1459618
   Фасетная классификация по физике и технике тонких пленок.. – К, 1977. – 45с.
1459619
   Фасетування вершин двійників в зернах полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова, О.М. Синянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 201-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування вершин двійникових прошарків в зернах попікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено що типи ...
1459620
  Находкін М.Г. Фасетування границь зерен в полікремнієвих плівках / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування спеціальних границь зерен в легованих фосфором полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого ...
1459621
  Находкін М. Фасетчаста будова границь зерен у полікремнієвих плівках різних структурних модифікацій / М. Находкін, М. Куліш, Т. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено фасетування границь зерен у полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого тиску. Показано, що зернограничні фасетки паралельні щільнопакованим ...
1459622
  Рябков А.М. Фасилитация в профессиональном образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 78-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1459623
  Андреев А.С. Фасилитация личностного роста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 1-12
1459624
  Олійник І.В. Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 177-188. – ISSN 2074-8922


  "Обгрунтовано доцільність застосування фасилітативного підходу в процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії; здійснено аналіз науково-педагогічної та психологічної літератури щодо визначення дефініцій «фасилітація», ...
1459625
  Галіцан О.А. Фасилітаційна компетентність викладача вищої школи як суб"єкта педагогічної діяльності / О.А. Галіцан, Т.И. Койчева, З.Н. Курлянд // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 84-89. – ISSN 2414-5076
1459626
  Кошечко Н. Фасилітація як інноваційна технологія управління педагогічними конфліктами у закладах вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-29. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз актуальних ідей із проблеми управління педагогічними конфліктами у вищій школі. Особливий акцент зроблено на інноваційних технологіях керування. Виняткову увагу приділено технології фасилітації в управлінні педагогічними конфліктами ...
1459627
  Волошко Г. Фасилятивний підхід у діяльності викладача як сучасний напрям реформування вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 96-106. – ISSN 2312-5993
1459628
  Васильев И. Фасолевая зерновка в полевых условиях Абхазии / И. Васильев (сектор карантина ВИЗРа) // Токи высокой частоты в борьбе с мучными клещами / С. Андреев, Б. Балкашни. – С. 124-130
1459629
  Простак В.Ф. Фасонные элементы трубопроводов гидроэлектростанций / В.Ф. Простак. – М., 1983. – 93с.
1459630
  Цалик С. Фасоны, магазины, доходные дома . Легендарный киевский портной Яков Каплер // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2018. – № 3/4 (107) : Майстри та колекції. – С. 86-93. – ISSN 2222-436X
1459631
  Мургова Ольга Фаст-Фуд повышает рост развития общественного питания в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 74-77 : фото
1459632
  Нагорна З. Фастівська земля в житті і творчості Великого Кобзаря // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 85-89
1459633
  Кравченко Н.М. Фастівщина: сторінки історії : (від давнини до 20-х років 20 століття). Навч. посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Н.М. Кравченко, Л.Г. Чиговська, Т.В. Неліна. – Фастів : Фастівський державний краєзнавчий музей, 2004. – 256с. – ISBN 966-95896-0-6
1459634
  Нерсесян Н.Г. Фастовская гвардейская. Боевой путь 53-й гвардейской ордена Ленина краснознам. орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады. : боевой путь 53-й гвардейской ордена Ленина краснознам. орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танковой бригады / Н.Г. Нерсесян. – Москва : Воениздат, 1964. – 208 с., [1] л. схем.
1459635
  Чекунова Л.Н. Фасциации земляники и других растений. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Чекунова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 13л.
1459636
  Козяревич-Зозуля Фасцинативи у системі сучасної англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 165-170
1459637
  Козяревич Л.В. Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 204-210


  У статті здійснено спробу розмежувати поняття самопрезентації та фасцинації. Остання розглядається як форма самопрезентації. Фасцинація має на меті привернути увагу, встановити емоційний контакт, виявити прихильніть до співрозмовника, сформувати ...
1459638
  Русаков О.М. Фата-моргана биогенной доктрины углеводородов в Черном море / О.М. Русаков, Р.И. Кутас // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 3-17 : рис. – Библиогр.: с. 12-17. – ISSN 0203-3100
1459639
  Савелин З.С. Фата-моргана, или Буржуазная ложь о "народном капитализме" / З.С. Савелин. – М., 1956. – 64с.
1459640
   Фата-Моргана.. – Нижний Новгород, 1992. – 543с.
1459641
  Русов А.Е. Фата-моргана: сб. / А.Е. Русов. – Москва, 1983. – 366 с.
1459642
  Коцюбинский М. Фата моргана / М. Коцюбинский. – Москва: Ленинград, 1927. – 160с.
1459643
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 138с.
1459644
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1931. – 120с.
1459645
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський, 1933. – 232с.
1459646
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Ленинград, 1934. – 120 с.
1459647
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1935. – 171с.
1459648
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва : Художественная литература, 1935. – 175 с.
1459649
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1936. – 171с.
1459650
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1946. – 96 с.
1459651
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1952. – 88с.
1459652
  Коцюбинский М.М. Фата моргана : (из деревенских настроений) ; [пер. с укр.] / М.М. Коцюбинский. – Киев : Художественная литература, 1953. – 111 с.
1459653
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1954. – 112с.
1459654
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1955. – 128 с.
1459655
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Симферополь, 1955. – 112с.
1459656
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Киев, 1959. – 103с.
1459657
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : повість ; (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 1977. – 133 с.
1459658
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1987. – 651с.
1459659
  Мамонтов Я.А. Фата Моргана / Я.А. Мамонтов. – Х., 1939. – 109с.
1459660
  Коцюбински М.М. Фата Моргана / Михайло Коцюбински ; Перев. от укр. Петко Атанасов. – София : Народна Культура, 1961. – 358 с. : портр.
1459661
  Коцюбинський М. Фата моргана (Марево) / М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 96с.
1459662
  Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: Логический анализ / А.С. Карпенко. – Москва : Наука, 1990. – 213 с. – ISBN 5-02-008131-0
1459663
  Шаповал Ю. Фатальна амбівалентність // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-27


  Чекістська справа-формуляр Миколи Хвильового.
1459664
  Краснянский А.В. Фатальная ошибка в конвенции о правах ребенка // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 190-191. – ISSN 1684-2618
1459665
  Лиховид І. Фатальний "Крок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 10


  "Що відбувається у Національному медичному університеті імені Богомольця?".
1459666
  Леус В. Фатальний будинок. Черняхівськ не відповідає : Повісті / Віталій Леус; Ред. Сергій Дзюба. – Чернігів, 2005. – 58с. – ISBN 966-340-054-4
1459667
  Заремба Володимир Фатальний вибір : Оповідання, повість-есе / Заремба Володимир. – Київ : Просвіта, 2001. – 272с. – ISBN 966-7551-62-8
1459668
  Баган О. Фатальний імперіалізм Москви // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 1, 4
1459669
  Парнікоза І.Ю. Фатальний липень німецького бліцкригу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1459670
  Палієнко Лариса Фатальний поклик Антарктиди (До 140-річчя від дня народження Роберта Скотта) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-55 : Фото
1459671
  Гусейнов Чингіз Гасан Фатальний Фаталі : роман / Гусейнов Чингіз Гасан. – Київ : Дніпро, 1991. – 456 с.
1459672
  Томенко М. Фатальний час української незалежності, або Чому не треба любити сучасну Україну: // Голос України, 2004. – 28 серпня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики до 13-річниці Незалежності України
1459673
  Вишневский Ю. Фатальное письмо. Почему Путину из-за Януковича пришлось убить Чуркина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 6
1459674
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1983. – 463 с.
1459675
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва, 1987. – 349 с.
1459676
  Коста Хетагуров Фатима : кавказ. повесть( в стихах) / Коста Хетагуров; Константин Хетагуров. – Орджоникидзе : Ир, 1971. – 63 с.
1459677
  Бутаев Б. Фатима Бутаева : у истоков создания лазера / Б. Бутаев, В. Морозов // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12
1459678
  Суворова А.А. Фатима Бхутто, расколовшая династию // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 61-65. – ISSN 0321-5075
1459679
  Львова Э. Фатима по имени У Ди // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 111-117. – ISSN 1681-7559


  Китай: более шести процентов населения страны составляют народы, не относящие себя к самому большому этносу страны.
1459680
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1974. – 143с.
1459681
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1984. – 254с.
1459682
  Климентова О.В. Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 368-375


  Статтю присвячено аналізу фатичної (контактовстановлювальної) функції мови із залученням новітньої інформації про усвідомлювані й неусвідомлювані чинники комунікації. Особлива увага приділяється регулятивним чинникам мовленнєвого акту. В статье ...
1459683
  Соткіс Ю.А. Фатична функція мовлення в світлі реалізації концепції навчання мові для спеціальних цілей (дослідження проблеми в історико-філологічному контексті) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Досліджено фатичну функцію мовлення у зв"язку з реалізацією концепції навчання мові для спеціальних цілей. Проблему розглянуто в історико-філологічному контексті. Значне місце в статті приділено розгляду проблеми small talk у її історичному ...
1459684
  Наумова Н.Г. Фатичний інформатив у діловому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 378-383. – ISBN 966-581-388-9
1459685
  Хейердал Т. Фату-Хива. Возврат к природе : пер. с англ. / Т. Хейердал. – Москва : Мысль, 1978. – 303 с.
1459686
  Кублановский Ю. Фатум : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 55-60. – ISSN 0130-7673
1459687
  Цвілюк С.А. Фатум "братнього" союзу: Україна - "Русский мир" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 81-94. – ISBN 978-966-927-159-4
1459688
  Аугдем Евгений Фатум и фарисеи / Аугдем Евгений. – Франкфурт-на-Майне : [б.и.]. – (Тяпки: Тетради Ярости Против Коммуннистических Идолов : Непериодическое издание общественно-политических работ одного автора ; № 11)
Ч. 2. – 1996. – 181 с. – Наст. имя автора: Анцупов Евгений Михайлович
1459689
  Махун С. Фатум імператриці Сіссі. Як казка стала кошмаром і завершилася трагедією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 15


  "Зовсім недавно, 10 вересня 2018 року, виповнилося 120 років від дня трагічної смерті найбільш, без перебільшення, вродливої жінки XIX століття - імператриці Єлизавети Австрійської (1837-1898). Але, й можливо, найбільш нещасливої, адже все її життя ...
1459690
  Букіна Н.В. Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон" (готичний та постмодерний аспекти) // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 13-17. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджуються особливості адаптації концептів "готики" в умовах постмодерну на прикладі роману В. Шкляра "Чорний Ворон".
1459691
   Фатум, раздел "Романтика": Романы (Д.Нейл, Д.Харт, Ж.Бэрд). – Нальчик, 1994. – 432с.
1459692
  Кудас І.Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 216-226. – ISSN 2224-9281
1459693
  Абилов К. ФАТХ и ХАМАС: борьба за власть // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  ХАМАС (палестинський ісламський рух терористичний). ФАТХ (рух за національне визволення Палестини)
1459694
  Крайнов Д.А. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Д.А. Крайнов, О.С. Гадзяцкая // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1987. – В1-22 : Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Крайнов Д.А., Гадзяцкая О.С. – С.1-144, табл.
1459695
  Дементьева С.П. Фауан, экология и динамика численности нематод некоторых пасленовых культур Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьева С. П.; АН МССР. – Кишинев, 1969. – 20л.
1459696
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – 10 с. – Отд. оттиск из: Юбилейный сборник, К., 1901


  Пятидесятилетие Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. 1851-1901 : Юбилейный сборник. -Киев, 1901. т.Вып. 1:Фауна Байкала. (Результаты зоологической экспедиции 1900-1901 год., снаряженной под руководством ...
1459697
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 67-76. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
1459698
  Джафаров Ш.М. Фауна Азербайджана. / Ш.М. Джафаров. – Баку
5/1. – 1960. – 156с.
1459699
   Фауна Армянской ССР. – Ереван, 1957. – 164с.
1459700
   Фауна Армянской ССР. – Ереван
Кузнечиковые. – 1981. – 118 с.
1459701
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1967. – 226с.
1459702
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 274с.
1459703
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 260с.
1459704
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1973. – 245с.
1459705
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 268с.
1459706
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 296с.
1459707
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1983. – 155с.
1459708
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1985. – 171с.
1459709
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1987. – 204с.
1459710
   Фауна аэротенков.. – Л, 1984. – 264с.
1459711
   Фауна Байкальского заповедника.. – М, 1988. – 30с.
1459712
   Фауна Баргузинского заповедника.. – М, 1988. – 41с.
1459713
   Фауна Белоруссии. – Минск, 1972. – 81с.
1459714
   Фауна Белоруссии.. – Минск, 1971. – 67с.
1459715
  Воронин Ф.Н. Фауна Беоруссии и охрана природы / Ф.Н. Воронин. – Минск, 1967. – 424с.
1459716
  Сибирцева Л.К. Фауна беспозвоночных бассейна р.Чирчик. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирцева Л.К.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1964. – 14л.
1459717
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
1. – 1953. – 196с.
1459718
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
2. – 1954. – 208с.
1459719
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
3. – 1955. – 280с.
1459720
   Фауна беспозвоночных Урала.. – Челябинск, 1985. – 73с.
1459721
  Богачев А.В. Фауна бинагадинских кировых пластов Coleoptera / А.В. Богачев // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 135-141
1459722
   Фауна биологической станции Уральского университета.. – Свердловск, 1977. – 56с.
1459723
   Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение. – Кишинев, 1990. – 234с.
1459724
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 1 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л.
1459725
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 2 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ, каф. историч. геологии. – Киев, 1969. – 217-463л. – Бібліогр.:л.445-462
1459726
  Янишевский М.Э. Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской области / М.Э. Янишевский; Ленинградский Государственный ордена Ленина университет им. Жданова А.А.; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград, 1954. – 280с.
1459727
   Фауна брахопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, сулурийских и нижнедевонских отложений Приденстровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 128 / Цегельнюк П. Д,; Цегельнюк П.Д, ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
1459728
  Пчелинцев В.Ф. Фауна брюхоногих верхнемеловых отложений Закавказья и Средней Азии / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1953. – 392с.
1459729
  Сержанін І.Н. Фауна БССР / І.Н. Сержанін. – Менск
1. – 1938. – 74с.
1459730
  Кулагин Н.М. Фауна БССР. / Н.М. Кулагин. – Минск
1. – 1940. – 64с.
1459731
  Малахова Н.П. Фауна в метаморфических породах Урала / Н.П. Малахова; Отв. ред. Овчинников Л.Н. – Свердловск : Уральский рабочий, 1967. – 144с.
1459732
  Худяев И.Е. Фауна верхне-кимериджских отлоений Тимана. / И. Худяев. – [Москва ; Ленинград], 1932. – 10 с., 1 л. табл.с. : ил. – Без обл. и тит. л. - Резюме и пар. назв. на анг. яз. - Отд. оттиск: с. 645-654. – Библиогр.: "Список цитированной лит-ры" (с. 7-8). – (Известия Всесоюзного геолого-разведочного объединения Палеонтология / ИНИГРИ. Сектор геол. карты ; [Т.] 51. Вып. 42, 1932)
1459733
   Фауна Верхневолжья, ее охрана и использование.. – Калинин, 1981. – 118с.
1459734
  Наливкин Д.В. Фауна верхнего и среднего девона восточного склона Башкирского Урала / Д.В. Наливкин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 66с.
1459735
  Дуткевич Г.А. Фауна верхнего палеозоя Восточного Памира : Труды экспедиции / Г.А. Дуткевич, О.Г. Туманская; Отв. ред. Бурачек А.Р. – Вып. 31. – Ленинград : ОНТИ, Химтеорет, 1935. – 131с.
1459736
  Иосебидзе Г Д. Фауна верхнеюрских карбонатных отложений Абхазии и ее экология. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Иосебидзе Д.Г,; АН Груз. ССР. Геол. ин-тут. – Тбилиси, 1965. – 21л.
1459737
  Бродский А К. Фауна веслоногих рачков и зоогеографическое районировнаие северной части Тихого океана и сопредельных вод / А К. Бродский, . – МоскваЛ,, 1957. – 223с.
1459738
   Фауна Волгоградского водохранилища и влияние на нее загрязнения.. – Саратов, 1967. – 108с.
1459739
  Бугданов Г.Б. Фауна вредителей сельского хозяйства района восточных предгорий Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Владикавказ, 1929. – С. 109-130
1459740
  Палий В.Ф. Фауна вредных земляных блошек СССР / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1961. – 103с.
1459741
  Журавель П.А. Фауна временных водоемов юго-востока Украины / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1948. – 6с.
1459742
   Фауна высокогорья Большого Кавказа в пределах Грузии.. – Тбилиси, 1964. – 200с.
1459743
   Фауна гельминтов животных и растений Киргизии.. – Фрунзе, 1974. – 109с.
1459744
  Анисимов Е.П. Фауна города и ее охрана / Е.П. Анисимов. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1978. – 56 с. : ил. – Библиогр.: с. 56
1459745
   Фауна Грузии. – Тбилиси, 1941. – 287с.
1459746
  Настюков Николай Захарович Фауна грызунов и некоторые вопросы энзоотии чумы на Западном Устюрте : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Настюков Николай Захарович; Всесоюз. н.-и. противочум. ин-т "Микроб". – Саратов, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1459747
  Каминская Л.Д. Фауна губок Черного моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Каминская Л.Д. ; Одес. гос. ун-т им. Н.И. Мечникова. – Одесса, 1966. – 16 с.
1459748
   Фауна Дагестана.. – Махачкала, 1967. – 32с.
1459749
   Фауна Дарвинского заповедника.. – М, 1988. – 63с.
1459750
  Штакельберг А. Фауна двукрылых восточного сектора Арктической Сибири и ее происхождение / А. Штакельберг, 1944. – 260-271с.
1459751
  Сергеева М.Т. Фауна двустворчатых моллюсков нижнего и низов среднегод карбона Донецкого бассейна и его западного продолжения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Сергеева М.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 11л.
1459752
  Венюков П.Н. Фауна девонских отложений окрестностеей Свинорда : с 1-й табл. / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А.Лебедева, 1889. – 24 с., 1 л. ил. : ил. + Табл.1. – Труды С.Петерб.Об-ва Естествоиспыт.Т.ХХ. 1899 г. Отд.Геологии и минерал. – (Труды С.-Петербургского Общества естествоиспыт. ; Т. .ХХ. 1889 ; Отд. Геологии и минералогии)
1459753
  Венюков П.Н. Фауна девонской системы Северозападной и Центральной России : (Из Геологического кабинета С.-Петерб.ун-та) : (с 11 табл.) / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – 292, XVI, [22] с., 11 л. ил.; : табл., ил. + Табл.11. – Библиогр.: с. 3-12 и в прим.
1459754
  Венюков П.Н. Фауна девонской системы Северозападной и Центральной России : (Из Геологического кабинета С.-Петерб.ун-та) : (с 11 табл.) / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – С. 419-707, XVI, [22] с., 11 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1886. Т. 17, вып. 2
1459755
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Фауна днестровских террас / Л.Ф. Лунгерсгаузен; АН УРСР. – Оттиск : АН УРСР, 1938. – 199-236с. – (Геологічний журнал ; Т. 5, Вип. 4)
1459756
  Григорьев Б.Ф. Фауна донных беспозвоночных низовьев Южного Буга : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Григорьев Б.Ф. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1966. – 32 с.
1459757
  Кузнецов А.П. Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов / А.П. Кузнецов. – Москва, 1963. – 272с.
1459758
  Соболев Д.Н. Фауна древнейших средневековых отложений Царства Польского / Д.Н. Соболев. – вырезка. – 8с.
1459759
  Тугушева Р.С. Фауна жуков-щелкунов (Coleoptera Elateridae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Тугушева Р.С.; АН Казахской ССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
1459760
  Остафичук В.Г. Фауна жуков-щелкунов Молдавии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Остафичук В.Г.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1968. – 23л.
1459761
  Плигинский В.Г. Фауна западной части центрально-черноземной области / В.Г. Плигинский. – Курск, 1929. – 26с.
1459762
   Фауна заповеденика "Кивач".. – М, 1988. – 42с.
1459763
   Фауна заповедника "Остров Врангеля".. – М, 1987. – 53с.
1459764
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологичесая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Ленинград
2. – 1947. – 588с.
1459765
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Ленинград
1. – 1951. – 506с.
1459766
  Костромитин В.Б. Фауна и биология блошек (coleopteta chrysome-lidal Halticinal) Кемеровской области : Автореф... канд. ибол.наук: / Костромитин В. Б.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т экло. раст. и животн. – Свердловск, 1967. – 27л.
1459767
   Фауна и биология гусеобразных птиц.. – М, 1977. – 121с.
1459768
  Самедов Н.Г. Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане / Н.Г. Самедов. – Баку, 1963. – 284с.
1459769
   Фауна и биология насекомых Молдавии.. – Кишинев, 1973. – 186с.
1459770
  Дербенева Н.Н. Фауна и биология трипсов (Thysanoptera) Крыма : Автореф... канд. биол.наук: / Дербенева Н. Н.; АН УССР, Зоол. ин-т. – Л., 1963. – 18л.
1459771
  Непесова Мая Гаибовна Фауна и биология чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Юго-Восточной Туркмении : Автореф... кандидата биол.наук: / Непесова Мая Гаибовна; АН Таджик. ССР. Учен. совет Отд-ния биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 18л.
1459772
  Четвериков С.С. Фауна и биология чешуекрылых / С.С. Четвериков. – Новосибирск, 1984. – 102с.
1459773
   Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная советско-монгольская палеонтологическая экспедиция, Труды. – Вып. 1. – Москва : Наука, 1974. – 380с.
1459774
   Фауна и биостратиграфия пограничных отложений девона и карбона Берчогура (Мугоджары). – Москва : Наука, 1987. – 119с.
1459775
   Фауна и биоценотические связи насекомых Украины.. – К, 1987. – 86с.
1459776
  Даниловский И. Фауна и возраст известковых туфов на правом берегу р. Луги близ д. Вяз / И. Даниловский. – Отдельный оттиск из т.57, № 6 Известий Геологического Комитета. – Ленинград : Изд-е геологического комитета, 1929. – С. 654-703
1459777
  Андреева Е.М. Фауна и зонально-экологическое распределение пауков Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Андреева Е.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1459778
  Заренков Н.А. Фауна и зоогеография десятиногих ркообразных антарктической и южной умеренной области : Автореф... канд. биол.наук: / Заренков Н.А.; МГУ. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 20л.
1459779
   Фауна и зоогеография насекомых Средней Азии.. – Душанбе, 1966. – 263с.
1459780
  Христов Василий Викторович Фауна и ландшафтное распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Христов Василий Викторович; АН ТаджССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1459781
  Павличенко В.И. Фауна и некоторые вопросы морфологии мошек (Diptera, Simuliidae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Павличенко В.И. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1978. – 19 с.
1459782
  Цетлин А.Б. Фауна и распределение многощетинковых червей Белого моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Цетлин А. Б.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1459783
   Фауна и распределение моллюсков.. – Владивосток, 1987. – 144с.
1459784
   Фауна и распределение ракообразных нотальных и антарктических вод. – Владивосток, 1982. – 120с.
1459785
   Фауна и ресурсы позвоночных бассейна озера Байкал.. – Улан-Удэ, 1980. – 168с.
1459786
  Мамедзаде Р.Н. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений северо-восточной части Малого Кавказа (междуречье Кошкарчай-Дебетчай) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедзаде Р.Н.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
1459787
  Халафова Р.А. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений юго-восточной части Малого Кавказа и Нахичеванской АССР / Р.А. Халафова. – Баку : Азербайджанское Государственное из-во, 1969. – 415с.
1459788
  Эпиташвили В.Д. Фауна и стратиграфия верхнеэоценовых отложений Рачи и Лечхуми. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Эпиташвили В.Д.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1459789
  Абдулкамзаде М.Р. Фауна и стратиграфия верхнеюрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Абдулкамзаде М.Р.; Акад. наук Азербайдж.ССР,. – Баку, 1955. – 14л.
1459790
  Топчишвили М.В. Фауна и стратиграфия лейасовых отложений Дзирульского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Топчишвили М.В.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1459791
  Алиев Р.А. Фауна и стратиграфия меловых отложений северного склона Юго-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Р. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. иим. Губкина. – Баку, 1957. – 21л.
1459792
  Гасанов Т.А. Фауна и стратиграфия нижне- средне-юрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа / Т.А. Гасанов; Ред. Алиев М.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1961. – 137 с.
1459793
   Фауна и стратиграфия палеозоя и мезозоя Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис, 1975. – 249с.
1459794
   Фауна и флора Воеводского : (Стратиграфия и палеонтология). – Уфа, 1980. – 90с.
1459795
  Иметхенов Б А. Калмыков Фауна и флора кайнозоя Бурятии : каталог / Б А. Калмыков Иметхенов; Отв. ред. Ендрихинский А.С. – Улан-Удэ, 1988. – 177с.
1459796
   Фауна и флора мезозоя и кайнозоя южных окраин Русской платформы : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 85с.
1459797
   Фауна и флора палеозоя Северо-Востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1970. – 76с.
1459798
   Фауна и флора плиоцена и плейстоцена : (опорный разрез Султанаева-Юлушева). – Москва : Наука, 1983. – 152с.
1459799
   Фауна и флора позднего кайнозоя Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 143с.
1459800
   Фауна и флора Симбугино : (опорный разрез акчагыла и апшерона Башкирии). – Москва : Наука, 1977. – 234с.
1459801
  Фурман О.К. Фауна и численность клещей почв Одесской области и закономерности их распределения в различных почвенных биоценозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Фурман О.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 25 с.
1459802
   Фауна и экология амфибий и рептилий.. – Краснодар, 1984. – 89с.
1459803
   Фауна и экология беспозвоночных Дальнего Востока.. – Владивосток, 1984. – 103с.
1459804
   Фауна и экология беспозвоночных животных : Сб. тр. – Москва, 1978. – 139с.
1459805
   Фауна и экология беспозвоночных животных в заповедниках РСФСР.. – М, 1986. – 165с.
1459806
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1976. – 198с.
1459807
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1984. – 189с.
1459808
  Бутенко О.М. Фауна и экология гамазоидных клещей, связанных с птицами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бутенко О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1459809
  Меркушева И.В. Фауна и экология гельминтов грызунов Белорусии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меркушева И.В.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Минск, 1964. – 18л.
1459810
  Конурбаев Э.О. Фауна и экология гнуса Иссык-Кульской котловины Киргизии : Автореф... кандидата биол.наук: / Конурбаев Э.О.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1459811
   Фауна и экология грызунов : Материалы по грызунам. – Москва
вип.4. – 1951. – 199с.
1459812
   Фауна и экология животных в условиях ирригации земель.. – Элиста, 1990. – 96с.
1459813
   Фауна и экология животных Вьетнама.. – М, 1983. – 207с.
1459814
   Фауна и экология животных Казахстана.. – Алма-Ата, 1985. – 82с.
1459815
   Фауна и экология животных Калмыкии и сопредельных районов.. – Элиста, 1984. – 108с.
1459816
   Фауна и экология животных Таджикистана.. – Душанбе, 1978. – 117с.
1459817
   Фауна и экология животных.. – Минск, 1969. – 268с.
1459818
   Фауна и экология животных.. – М, 1974. – 190с.
1459819
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1990. – 135с.
1459820
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1992. – 121с.
1459821
   Фауна и экология жисткокрылых Белоруссии. – Минск, 1991. – 262с.
1459822
  Гайжаускене И.И. Фауна и экология земноводных Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гайжаускене И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1459823
  Велиева Зейнаб-ханум Джебраил кызы Фауна и экология земноводных Юго-Востока АзербайджанскойССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Велиева Зейнаб-ханум Джебраил кызы; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 19л.
1459824
  Хаджибейли З.К. Фауна и экология кокцид. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Хаджибейли З.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 36л.
1459825
  Окереке Т.А. Фауна и экология кровососущих гамазовых клещей Западной Нигерии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Окереке Т. А. ; МГУ , Биол. почв. фак. – Москва, 1966. – 27 с.
1459826
  Трухан М.Н. Фауна и экология кровососущих мокрецов рода culicoides (diptera, ceratopogonidae) на территории Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Трухан М.Н.; Белорусск. научно-иссл. ветеринарный ин-т. – Минск, 1970. – 22л.
1459827
  Ланге Э.Р. Фауна и экология личинок трематод в пресноводных моллюсках некоторых водоемов Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Ланге Э.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 36л.
1459828
   Фауна и экология млекопитающих и птиц Вьетнама.. – М, 1986. – 156с.
1459829
   Фауна и экология млекопитающих Кавказа.. – Нальчик, 1987. – 231с.
1459830
  Дегтярева К.Т. Фауна и экология мокрецов рода Culicoides в условиях Воронефской области : Автореф... канд. биол.наук: / Дегтярева К.Т.; Воронежский гос. ун-т Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1964. – 20л.
1459831
  Штербергс М.Т. Фауна и экология мошек Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Штербергс М.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29 с.
1459832
   Фауна и экология наземных позвоночников.. – Петрозаводск, 1988. – 176с.
1459833
   Фауна и экология наземных позвоночных животных. – Москва, 1981. – 105с.
1459834
   Фауна и экология наземных позвоночных животных на территолриях с разной степенью антропогенного воздействия.. – М, 1985. – 169с.
1459835
   Фауна и экология наземных членистоногих Сибири.. – Иркутск, 1981. – 155с.
1459836
   Фауна и экология насекомых. – Пермь, 1981. – 158с.
1459837
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1967. – 164с.
1459838
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1979. – 272с.
1459839
   Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока : Межвуз.сб. – Иркутск, 1977. – 200с.
1459840
   Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1973. – 181с.
1459841
   Фауна и экология насекомых Вьетнама. – М, 1988. – 197с.
1459842
   Фауна и экология насекомых Приморья и Камчатки.. – Владивосток, 1985. – 127с.
1459843
   Фауна и экология насекомых Сибири.. – Новосибирск, 1974. – 212с.
1459844
   Фауна и экология насекомых Туркменнии. – Ашхабад, 1977. – 155с.
1459845
   Фауна и экология насекомых Урала.. – Свердловск, 1987. – 176с.
1459846
   Фауна и экология насекомых Урала.. – Пермь, 1990. – 124с.
1459847
   Фауна и экология некоторых видов беспозвоночных и позвоночных животных Предкавказья.. – Краснодар, 1990. – 103с.
1459848
   Фауна и экология некоторых групп насекомых и клещей Грузии.. – Тбилиси, 1985. – 99с.
1459849
   Фауна и экология ногохвоток.. – М, 1984. – 198с.
1459850
   Фауна и экология паразитов грызунов.. – Минск, 1963. – 236с.
1459851
  Ахвледиани П М. Фауна и экология паразитов тлей / П М. Ахвледиани. – Тбилиси, 1981. – 104с.
1459852
   Фауна и экология пауков и скорпионов.. – М, 1989. – 97с.
1459853
  Пичка В.Е. Фауна и экология пауков Центральной Лесостепи : Автореф... канд. биол.наук: / Пичка В.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 14л.
1459854
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1984. – 153с.
1459855
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1988. – 138с.
1459856
   Фауна и экология позвоночных животных. – Москва, 1977. – 164с.
1459857
   Фауна и экология позвоночных животных в антропогенных условиях.. – Волгоград, 1990. – 126с.
1459858
   Фауна и экология позвоночных животных.. – М, 1976. – 244с.
1459859
   Фауна и экология позвоночных Урала и их охрана. – Челябинск, 1983. – 55с.
1459860
   Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области.. – М, 1983. – 215с.
1459861
  Шаммаков С. Фауна и экология пресмыкающихся "Малых хребтов". : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаммаков С.; АН Туркм.ССР.Отдел.биол.наук. – Ашхабад, 1967. – 20л.
1459862
   Фауна и экология птиц Восточной Сибири.. – Иркутск, 1984. – 166с.
1459863
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Северо-Запада СССР.. – Петрозаводск, 1983. – 158с.
1459864
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Среденй Сибири. – Москва, 1987. – 231с.
1459865
   Фауна и экология птиц и млекопитающих таежного Северо-Запада СССР.. – Петрозаводск, 1978. – 192с.
1459866
  Измайлов И.В. Фауна и экология птиц и млекопитающих Хоперского государственного заповедника : Автореф... канд. биол.наук: / Измайлов И.В.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра зоологии. – Воронеж, 1954. – 20л.
1459867
  Токгаев Т. Фауна и экология саранчовых Туркмении / Т. Токгаев; АН ТуркменССР; Ин-т зоологии. – Ашхабад : Илим, 1972. – 224с.
1459868
  Богдагов Ю.А. Фауна и экология стафилинид Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Богдагов Ю. А.; Ин-т зоологии АН УССР. – К., 1985. – 23л.
1459869
   Фауна и экология стрекоз.. – Новосибирск, 1989. – 207с.
1459870
   Фауна и экология членистоногих Сибири.. – Новосибирск, 1981. – 317с.
1459871
  Бессолицына Е.П. Фауна и экология щелкунов Южного Прибайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Бессолицына Е.П.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 25л.
1459872
   Фауна и экология, наземных позвоночных Кыргызстана.. – Бишкек, 1991. – 140с.
1459873
  Газалиев Н.А. Фауна иксодоидных клецей и гемоспоридий домашних животных в юго-восточных горных районах Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Газалиев Н.А.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 26л.
1459874
   Фауна кайнозоя Грузии и ее геоисторическое значение : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 105с.
1459875
   Фауна кайнозоя Молдавии. – Кишинев : АН МССР, 1970. – 132с.
1459876
  Янишевский М.Э. Фауна каменноугольного известняка, выступающего по р. Шартымке на Восточном склоне Урала : с 7 табл. и 1 картою / [соч.] М. Янишевский. – Казань : Типо-литогр. Императорского ун-та, 1900. – 398, Х, [2] с., 7 л. ил., 1 л. карт. : ил., карт. – Отд. оттиск: Труды О-ва ествествоиспытателей Казанского ун-та. Т. 34, № 5
1459877
   Фауна Камчатской области.. – М-Л, 1963. – 120с.
1459878
   Фауна Карадагского заповедника.. – М, 1989. – 64с.
1459879
   Фауна Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 44с.
1459880
   Фауна Карпатского заповедника. – М, 1988. – 42с.
1459881
  Барабаш Фауна китообразных Черного моря, ее состав и происхождение : Опыт морфолого - систематического анализа / Барабаш, Никифоров И.И. -; ВГУ. – Воронеж : ВГУ, 1940. – 85с.
1459882
  Дегтярев Д.Д. Фауна кораллов известняков, включающих Пашийскую рудоносную толщу в Чусовском районе / Д.Д. Дегтярев; Ред. Альбов М.Н., Шарова А.К., Щеглова-Бородина О.Н. – Свердловск : УрГУ, 1951. – 40с.
1459883
  Лобкова М.П. Фауна кровососущих комаров Карельской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лобкова М.П. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1965. – 24 с.
1459884
   Фауна Латвийской ССР и сопредельных территорий.. – Рига, 1964. – 335с.
1459885
   Фауна лесов бассейна озера Байкал. – Новосибирск, 1979. – 157с.
1459886
  Влащенко Ірина Андріївна Фауна листовійок (Lepidoptera, tortricida) яружних лісів північного сходу України : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.09 / Влащенко Ірина Андріївна; Харків. держ. педагог. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 19л.
1459887
  Чорногоренко-Бідуліна Фауна личинкових форм трематод в молюсках Дніпра / Чорногоренко-Бідуліна. – К., 1958. – 108с.
1459888
   Фауна мезозоя и кайнозоя Грузии и ее геоисторическое значение : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 136с.
1459889
   Фауна мезозоя и кайнозоя Западной Монголии = Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция, Труды. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1971. – 134с.
1459890
   Фауна мира. – М., 1991. – 298с.
1459891
  Соколов В.Е. Фауна мира: млекопитающие: справочник. / В.Е. Соколов. – М., 1990. – 254с.
1459892
  Сливинський О. Фауна мілководдя : "Звірослов" Тані Малярчук: соціологія крізь скло // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 125-128. – ISBN 978-966-8201-83-7
1459893
  Венюков П.Н. Фауна млекопитающих балтских песков Подольской губернии / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – [2], 123-193, [5] с., 3 л. ил. : ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Материалы для геологии России. Т. 21
1459894
  Старобогатов Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара / Я.И. Старобогатов. – Л., 1970. – 372с.
1459895
  Чаус И.В. Фауна моллюсков и стратиграфия верхнеплейстоцен голоценовых лиманно-морских отложений северо-западной части Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Чаус И.В.; АН Украины, ин-т геол. наук. – К., 1991. – 20л.
1459896
  Зелинская В.А. Фауна моллюсков нижнетретичных отложений правобережья Среднего Днепра : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зелинская В.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1956. – 12л.
1459897
  Куличенко В.Г. Фауна моллюсков палеогеновых отложений юго-западной части горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куличенко В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 22 с.
1459898
  Мороз С.А. Фауна моллюсков палеоцена Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – Одесса : Киевский университет, 1972. – 139с.
1459899
  Багдасарян К.Г. Фауна моллюсков тарханского горизонта и условия ее существования / К.Г. Багдасарян. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 152с.
1459900
  Кулиниченко В.Г. Фауна молюсков палеогенных отложений юго-западной части Горного Крыма. Ч. 1 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Кулиниченко В. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 234л. – Бібліогр.:л.222-234
1459901
  Кулиниченко В.Г. Фауна молюсков палеогеновых отложений юго-западной части Горного Крыма. Ч. 2 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Кулиниченко В. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 201л. – Бібліогр.:л.10
1459902
  Мороз С.А. Фауна молюсков палеоцена Днепровско-Донецкой впадины : Дис... д-ра геолого-минералогическихнаук: / Мороз С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 256л.
1459903
   Фауна Мордовского гос. заповедника им. П.Г.Смидовича. – Москва, 1938. – 154с.
1459904
   Фауна морей северо-западной части Тихого океана.. – М-Л, 1965. – 260с.
1459905
  Тертерян А.Е. Фауна мошек (сем. Simuliidae) Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Тертерян А. Е.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов., 1951. – 16 с.
1459906
  Усова З.В. Фауна мошек Карелии и Мурманской области / З.В. Усова. – Москва-Л., 1961. – 288с.
1459907
  Усова Зинаида Васильевна Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuliidae) : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Усова Зинаида Васильевна ; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1964. – 31с.
1459908
  Теплюк А.М. Фауна мошок (Diptera, Simuliidae) Карпатського біосферного заповідника // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 67-76. – ISSN 2226-4272
1459909
  Мельник М.О. Фауна на вік палеологових відкладин / М.О. Мельник
1. – 24-26с.
1459910
  Мельник М.О. Фауна на вік палеологових відкладин / М.О. Мельник
2. – 1935. – 75-90с.
1459911
  Огнев С.И. Фауна наземных позвоночных Воронежской губернии / С.И. Огнев, К.А. Воробьев. – М., 1923. – 256с.
1459912
  Водолажская Т.И. Фауна наземных позвоночных урбанизированных ландшафтов Татарии : (Птицы) / Т.И. Водолажская, И.И. Рахимов. – Казань, 1989. – 135с.
1459913
   Фауна насекомых Калужской губернии.. – Калуга, 1923. – 20с.
1459914
  Пучков В.Т. Фауна настоящих полужесткокрылых насекомых люцернового биоценоза центрально-черноземной полосы РСФСР и их сельскохозяйственное значение. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пучков В.Т.;. – Воронеж, 1950. – 11 с.
1459915
  Адилова Н.Б. Фауна нематод кукурузы и прикорневой почвы, ее динамика в условиях Ташкентской области : Автореф... канд. биол.наук: / Адилова Н.Б.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 17л.
1459916
  Суменкова Н.И. Фауна нематод культивируемых шампиньонов в ее биоценотических связях. : Автореф... канд. биол.наук: / Суменкова Н.И.; Гельминтол. лаборатория АН СССР. – М., 1964. – 17л.
1459917
  Томина Н.Н. Фауна нематод овощных культур и дитиленхоз лука в Челябинской обл. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Томина Н.Н.; Академия с.-х. наук СССР. – М., 1974. – 19л.
1459918
  Трускова Галина Михайловна Фауна нематод сои в Амурской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Трускова Галина Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1973. – 22л.
1459919
  Стрепкова Э.С. Фауна нематод хлопковых полей и ее динамика в уловиях Ташкентской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стрепкова Э.С. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20 с.
1459920
  Ержанова П.К. Фауна нематод хлопчатника и почвы вокруг его корней в Самаркандском сельском районе Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Ержанова П.К.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1962. – 17л.
1459921
  Татаринов К.А. Фауна неогеновых и антропогеновых позвоночных Подолии и Прикарпатья, ее история и современное состояние : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Татаринов К.А.; Объединенный совет биол. наук. – К., 1970. – 56л.
1459922
   Фауна нижневизейских отложений Большого Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1967. – 96с.
1459923
   Фауна нижнего кембрия Тувы : (опорный разрез р. Шивелиг-Хем) / И.Т. Журавлева, Н.М. Задорожная, Д.В. Осадчая, Н.В. Покровская, Н.М. Родионова, В.Д. Фонин; Отв. ред. Розанов А.Ю. – Москва : Наука, 1967. – 182с.
1459924
   Фауна низов турне Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1966. – 129с.
1459925
  Венюков П.Н. Фауна о силурийских отложениях Подольской губернии / [соч.] П.Н. Венюкова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1898. – 21-266 с., 9 л. табл. ил. : ил. – Отд.оттиск из "Материалов для геологии России", Т.ХІХ


  На тит. л. дарств. надпись: Федору Яковлевичу Фортинскому в знак искреннего уважения от автора
1459926
   Фауна озер Карелии.. – М-Л, 1965. – 326с.
1459927
  Лаврова Н.М. Фауна озера Карачи : Сообщено в мед. отд. о-ва естествоиспытателей и врачей Томского ун-та, 1 февраля 1923 года и биолог. секции студ. кружка физ.-мат. фак-та, 8 февраля 1923 / Н.М. Лаврова, преподав. зоологии Томского ун-та // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
1459928
  Ильинский А.И. Фауна окрестностей г.Ново-Александрии, Люблинской губ. / А.И. Ильинский. – 13с.
1459929
  Крандієвський В.С. Фауна остракод силурійських відкладів Поділля : монографія / В.С. Крандієвський; Відп. ред. Горак С.В. – Київ : АН УРСР, 1963. – 150 с.
1459930
  Литвинов Н.И. Фауна островов Байкала: Назем. позвоноч. животные / Н.И. Литвинов. – Иркутск, 1982. – 132с.
1459931
  Сысоев Н.Д. Фауна охотничье-промысловых млекопитающих Владимирской области, ее охрана и рациональное использование. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова Биол.-почв. ф-тет. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1459932
  Шаргаев М.А. Фауна охотничьих млекопитающих Ханты-Мансийского национального округа и вопросы ее использования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шаргаев М.А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 29 с.
1459933
  Ушаков П.В. Фауна Охотского моря и условия ее существования. / П.В. Ушаков, 1953. – 460с.
1459934
  Силантьев А.А. Фауна Падов / А.А. Силантьев. – 227-437с.
1459935
  Саакова Э.О. Фауна паразитических червей птиц дельты Дуная : Автореф... канд. биол.наук: / Саакова Э. О.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 9 с.
1459936
  Измайлова М.В. Фауна пауков юга Восточной Сибири / М.В. Измайлова. – Иркутск, 1989. – 180с.
1459937
   Фауна Петроградской губернии. – Пб.
2. – 1921. – 45с.
1459938
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 4с.
1459939
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 6с.
1459940
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 6с.
1459941
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 18с.
1459942
   Фауна Петроградской губернии.. – ПБ
2. – 1922. – 51с.
1459943
   Фауна печер України. – Київ : ПП Серга, 2004. – 248с. – (Праці Теріологічної Школи ; Вип. 6). – ISBN 966-02-0692-5
1459944
  Бурчак-Абрамович Фауна пещеры Сагварджиле в Западной Грузии : (Неолит и энеолит) / Бурчак-Абрамович. – Тбилиси : Мецниереба
Дикие животные. – 1972. – 101с.
1459945
  Бурчак-Абрамович Фауна пещеры Сагварджиле в Западной Грузии : (Неолит и энеолит) / Бурчак-Абрамович. – Тбилиси : Мецниереба
Домашние животные (Собака, свинья, крупный и мелкий рогатый скот) Общие выводы. – 1980. – 198с.
1459946
  Карташева Т.Т. Фауна пилильщиков (Hymeonoptera, Symphita) Киргизской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Карташева Т. Т.; АН Кирг.ССР, Объед. сов. От-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1459947
  Порфирьева Н.А. Фауна планарий озера Байкал / Н.А. Порфирьева. – Казань, 1973. – 191с.
1459948
  Папин Ю.С. Фауна пластинчатожаберных моллюсков и биостратиграфия ерунаковской свиты Терсинского района Кузбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Папин Ю.С.; Тюмен.индустр.ин-т. – Тюмень, 1968. – 25л.
1459949
  Сергиенко М.И. Фауна плоских и круглых червей водоплавающих, болотных птиц бассейна верхнего Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сергиенко М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24л.
1459950
  Павленко Т.А. Фауна позвоночных животных Голодной степи (Узбекистан) и ее динамика в связи с хозяйственным освоением территории. : Автореф... канд. биол.наук: / Павленко Т.А.; АН УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1965. – 15л.
1459951
  Янушевич А.И. Фауна позвоночных животных Тувинской области : Автореф... докт. биологич.наук: / Янушевич А.И.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1950. – 18 с.
1459952
   Фауна позвоночных Урала и сопредельных территорий. – Свердловск, 1986. – 119с.
1459953
   Фауна позднего кайнозоя междуречья Днестр - Прут : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 108с.
1459954
   Фауна позднего кайнозоя Молдавии : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 105с.
1459955
  Лосовская Г.В. Фауна полихет северо-западной части Черного моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лосовская Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1956. – 12л.
1459956
  Лавров М.Т. Фауна почв Брянского лесного массива в связи с типами леса и пути ее регулирования : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 563 / Лавров М.Т. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 60 с. – Бібліогр.:с.58-60
1459957
  Шиперович В.Я. Фауна почв и древостоев в различных типах леса заповедника "Бузулукский бор" / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1939. – [7] с. – Отд. оттиск из: Зоологиеский журнал, 1939, т. 18, вып. 2 (с.13-19)
1459958
  Эглитис В.К. Фауна почв Латвийской ССР. / В.К. Эглитис. – Рига, 1954. – 263с.
1459959
  Данг Нгок Тхань Фауна пресноводных беспозвоночных Северного Вьетнама : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Нгок Тхань; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. Ханойский ун-т. Биол. фак. – М., 1967. – 38л.
1459960
   Фауна прибрежных зон Курильских островов.. – М, 1977. – 270с.
1459961
   Фауна Пригородной зоны Тбилиси.. – Тбилиси, 1968. – 178с.
1459962
  Портенко Л.А. Фауна птиц неполярной части Северного Урала / Л.А. Портенко. – М.-Л., 1937. – 240с.
1459963
  Вийдалепп Я.Р. Фауна пядениц гор Средней Азии / Я.Р. Вийдалепп. – Москва, 1988. – 238с.
1459964
  Дьяконов А.М. Фауна пядениц Камчатки / А.М. Дьяконов, 1931. – 410с.
1459965
  Круглова А.Н. Фауна ракообразных и коловраток рек бассейна Онежского озера. : Автореф... канд. биолог.наук: / Круглова А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Петрозавод. гос. ун-тет им. О.В.Куусинева. – Петрозаводск, 1975. – 27л.
1459966
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae (мурашки) України = Formicidae Ukrainae / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди інституту Зоології та біологіїю Сер.1. – Київ : Всеукраїнська АН, 1934. – 164с.
1459967
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae (мурашки) України = Die fauna der familie formicidae (ameisen) der Ukraine / В. Караваєв; Труди інституту Зоології та біології АН УСРР. Сер.1. – Київ : АН УСРР
Ч.2. – 1936. – 316с.
1459968
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae України / В. Караваєв. – К., 1934. – 164с.
1459969
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae України / В. Караваєв. – К., 1936. – 316с.
1459970
   Фауна России и сопредельных стран : Преимущественно по коллекциям Зоологич. музея Императорской Академии наук: Пресмыкающиеся (Reptilia). – Петроград
Т. 2 : Ophidia/ А.М. Никольский. – 1916. – 304с.
1459971
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Императорской Академии Наук. – Петроград
Вып. 1 : Оболочники (Tunicata) : с 6 табл., 75 рис. и 12 картинами в тексте / В.В. Радикорцев. – 1916. – 336, [4] с., 5 л. табл. – Парал. тит. л. на фр. яз.
1459972
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.
1. – 361с.
1459973
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.
1. – 237-508с.
1459974
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.. – Птгр.
1. – 1919. – 353-576с.
1459975
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Россиск. Академии наук.. – Птгр., 1918. – 311с.
1459976
  Білушенко А.А. Фауна рукокрилих дендрологічного парку "Софіївка" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 41-46. – ISSN 1729-7184
1459977
  Спурис З.Д. Фауна ручейников Прибалтики (преимущественно население озер) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.098 / Спурис З.Д. ; Ин-т зоологии АН УССР , Уч. совет. – Киев, 1970. – 28 с.
1459978
  Линдберг Г.У. Фауна рыб Японского моря и её история развития / Г.У. Линдберг. – 4с.
1459979
  Линдберг Г.У. Фауна рыб Японского моря и её история развития / Г.У. Линдберг. – Л., 1937. – 4с.
1459980
  Харатишвили Г.Д. Фауна сакараульского горизонта и ее возраст / Г.Д. Харатишвили. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1952. – 279с. – (Монографии ; № 4)
1459981
  Савенко Р.Ф. Фауна саранчовых Грузии / Р.Ф. Савенко. – Тбилиси, 1966. – 157с.
1459982
   Фауна СССР. – Л, 1934. – 17с.
1459983
   Фауна СССР. – М-л, 1936. – 125с.
1459984
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4. – 1938. – 172с.
1459985
   Фауна СССР. – М-Л, 1941. – 244с.
1459986
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 2, вып. 3. – 1961. – 488с.
1459987
   Фауна СССР. – М-л, 1963. – 219с.
1459988
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1965. – 467с.
1459989
   Фауна СССР. – М-Л, 1966. – 208с.
1459990
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Многощетинковые черви. – 1972. – 272с.
1459991
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 355с.
1459992
   Фауна СССР. – Л, 1976. – 484с.
1459993
   Фауна СССР. – Л
Т. 1, вып. 1. – 1977. – 399с.
1459994
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 3, вып. 5. – 1980. – 437с.
1459995
   Фауна СССР. – Л
Т. 5, вып. 2. – 1980. – 466 с.
1459996
   Фауна СССР. – Л
Решетняк В.В. Акантарии (Acantaries, Protozoa) Мирового океана. – 1981. – 223с.
1459997
   Фауна СССР. – Л
Т. 2, вып. 1 : Многощетинковые черви подотряда Аphroditiformia Северного Ледовитого океана и северо-западной части Тихого океана. – 1982. – 10-254с.
1459998
   Фауна СССР : Комары-долгоножки семейства Tipulidae, общая часть и нчало систематической части подсем. Dolichopezinae; подсем. Tipulinae (начало). – Ленинград : Наука
Т. 2, вып.1-2 : Насекомые двукрылые. – 1983. – 585с.
1459999
   Фауна СССР. – Л, 1985. – 263с.
1460000
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 5, вып. 3. – 1990. – 221с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,