Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1456001
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1456002
  Мамедова И.М. "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции" как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть XIX ст.) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 104-120. – ISSN 1682-671Х


  На основі нових джерел розглядається політика Російської держави по відношенню до народів Закавказзя. Висвітлюється роль азербайджанських тюрків як впливового чинника у транскавказькій політиці трьох держав - Персії (Ірану), Росії і Туреччини.
1456003
  Харитонова Д. Статегії й тактики персуазивного впливу в політичному жанрі теледебатів // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 144-149. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1456004
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
1. – 1980. – 210с.
1456005
   Статечная борьба рабочих России на начальном этапе нового революционного подъема. – М
2. – 1980. – 211-413 с.
1456006
  Бердишев Г. Статзвіти говорять про масштабну депопуляцію, натомість загрозою є вимирання / розмову вів Едуард Щур // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
1456007
   Стати головним розпорядником [Національний фонд досліджень] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1456008
  Затворницька О. Стати на нові рейки. Конкурентні правила для української залізниці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 1, 6


  "Щороку в Україні падають обсяги залізничних вантажних перевезень. Одна із причин - скорочення промислового виробництва (загалом на 22% за останні вісім років). Які можуть бути точки зростання для залізничного транспорту і які зміни принесе відкриття ...
1456009
  Стрілько В.В. Стати народом / Валентина Стрілько. – Київ : [б. в.], 2019. – 503, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-494-068-6
1456010
  Кривцун Д. Стати передбачуваним союзником // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16 червня (№ 105). – С. 3


  У НАТО очікують, що Україна задекларує у своїх стратегічних безпекових документах вступ до Альянсу як кінцеву мету.
1456011
  Іванюк О. Стати успішною у Польщі: перші кроки до омріяної праці // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 18 серпня (№ 33). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
1456012
  Заболотна Н. Стати частиною вільного світу. Про головну битву - за людські цінності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 18


  "Сьогодні варто чесно зізнатися самим собі: Україна не впоралася з можливістю прориву на світову мистецьку арену. З тим шансом, який об"єктивно з"явився в нас після подій 2014 року. Історичні передумови цього шансу були трагічні: соціальний і ...
1456013
  Филимонова Ольга Евгеньевна Стативная синтаксема в английском предложении. (На материале сочетаний связочного глагола со словами категории состояния, прилагательными и предложно-имеными группами) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филимонова Ольга Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 24л.
1456014
  Питинова А.С. Статиграфия и аммоноидеи намюра Цернтральных кызылкумов и Южной Ферганы / А.С. Питинова. – Ташкент, 1974. – 68с.
1456015
  Благоев Д. Статии / Д. Благоев. – София : Български писател, 1975. – 205 с. – (Библиотека за ученика)
1456016
  Иосифов В. Статии за български писатели. / В. Иосифов. – София, 1958. – 304с.
1456017
  Гаубер В. Статика / В. Гаубер, проф. ; Авториз. пер. с последнего нем. изд. инж. А. И. Космодемьянского. – Берлин-Рига : Книгоиздат "Наука и жизнь". – (Русское издание "" Библиотеки Гешен ; 67-68)
Ч. 1 : Основания статики твердых тел. – 1923. – 117 с.
1456018
  Дорошкевич А.М. Статика / А.М. Дорошкевич. – М., 1967. – 339 с.
1456019
  Слободянский М.Г. Статика / М.Г. Слободянский, А.М. Пивоваров. – Москва, 1967. – 170 с.
1456020
   Статика : Ученые задания по программированному контролю знаний. – Рига : Политехнический ин-т, 1976. – 147с.
1456021
   Статика. – М, 1987. – 236с.
1456022
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я.М. Григоренко. – К., 1987. – 215 с.
1456023
  Григоренко Я.М. Статика анизотропных толстостенных оболочек / Я.М. Григоренко. – К., 1985. – 190 с.
1456024
  Столярова Т.Д. Статика в странах Ближнего и Среднего Востока в 9-11 веках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Столярова Т.Д.; АН СССР.Ин-т истории естествозниния и техники. – М, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1456025
  Петухов Николай Павлович Статика гибких пластин и панелей с областью в плане, составленной из прямоугольников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Петухов Николай Павлович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1456026
  Попова Е.В. Статика и графостатика / Е.В. Попова. – Москва-Ленинград, 1932. – 128 с.
1456027
  Константинов А.Х. Статика и динамика конических оболочек в неклассической постановке : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Константинов А.Х.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1456028
  Переход Олег Александрович Статика и динамика линий Блоха в двухподрешеточных магнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Переход Олег Александрович; МВ и ССО УССР. Донецк. госуд. ун-т. – Донецк, 1986. – 19л.
1456029
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
1. – 1978. – 222с.
1456030
  Волков Е.Б. Статика и динамика ракетных двигательных установок / Е.Б. Волков. – Москва
2. – 1978. – 320с.
1456031
   Статика и динамика тонкостенных конструкций. – М, 1980. – 172с.
1456032
  Борзенко Е.И. Статика и динамика элементов криогенных систем / Е.И. Борзенко ; Ленингр. технол. ин-т холодил. пром-сти. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1988. – 211 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-210 (96 назв.). – ISBN 5-288-00206-1
1456033
  Ролов Б.Н. Статика и кинетика фазовых переходов в твердом теле / Б.Н. Ролов. – Рига, 1979. – 179 с.
1456034
  Вагина И.М. Статика и кинетка сорбции ароматических соединений сульфокатионитами. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Вагина И.М.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1968. – 18л.
1456035
  Гриценко С.П. Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 48-70. – ISSN 2411-1562


  У статті на підставі українськомовних писемних пам"яток різних стилів і жанрів проаналізовано лексикон української мови XVI-XVII ст. як системний динамічний феномен, запропоновано низку нових підходів до аналізу динаміки лексики в часі. Виявлено ...
1456036
  Левинова И.С. Статика на средневековом Востоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: 07.00.10 / Левинова И. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознан. и техники. – М., 1974. – 21л.
1456037
  Савул Я.Г. Статика оболочек с резной срединной поверхностью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Савул Я. Г.; МВССО УССР, Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
1456038
  Голушкевич С.С. Статика предельных состояний грунтовых масс / С.С. Голушкевич. – Москва, 1957. – 288с.
1456039
  Сладков С.И. Статика регулярных стержневых систем с учетом случайных неоднородностей. : Автореф... канд.техн.наук: 022 / Сладков С.И.; Днепропетр.ин-т инженеров ж-д.транспорта. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1456040
  Егоров Ю.В. Статика сорбции микрокомпонентов оксигидратами / Ю.В. Егоров. – М., 1975. – 198с.
1456041
  Пиковский А.А. Статика стержневых систем со сжатыми элементами / А.А. Пиковский. – М, 1961. – 394с.
1456042
  Соколовский В.В. Статика сыпучей среды / В.В. Соколовский. – Москва : Наука, 1990. – 272 с.
1456043
  Ярмоленко Н.М. Статика та динаміка героїчного епосу як системи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 272-275
1456044
  Лебедев В.А. Статика твердого тела на основе матричных методов с применением ЭВМ : Учебное пособие / В.А. Лебедев; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. – Ленинград : Ленинградского университета, 1981. – 232 c.
1456045
  Чернина В.С. Статика тонкостенных оболочек вращения / В.С. Чернина. – Москва, 1968. – 456 с.
1456046
  Мамедов Узеир Велиевич Статика торообразных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мамедов Узеир Велиевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 15л.
1456047
  Гузь А.Н. Статика упругих тел неканозической формы / А.Н. Гузь, Ю.Н. Немиш. – К, 1984. – 280с.
1456048
  Дикович И.Л. Статика упруго-пластических балок судовых конструкций / И.Л. Дикович. – Л., 1967. – 264с.
1456049
  Геккелер И.В. Статика упругого тела / И.В. Геккелер. – Ленинград-Москва, 1934. – 287 с.
1456050
  Немиров Виктор Григорьевич Статико-геомерическая аналогия в задачах о сосредоточенных воздействиях на оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Немиров Виктор Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 23л.
1456051
  Шенталинский В. Статиръ // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 71-103. – ISSN 0321-1878
1456052
  Спасский А.Н. Статисические методы регулирования качества продукции / А.Н. Спасский. – Горький, 1976. – 47с.
1456053
  Королев М.А. Статискика и экономический анализ в урпавлении народным хозяйством / М.А. Королев, Э.Б. Фигурнов. – М, 1985. – 247с.
1456054
  Рабинович П.М. Статистика -- как орудие познания : автореф. дис. ... док. экон. наук / Рабинович П.М. ; Моск. экон-стат. ин-т. – Москва, 1965. – 37 с. – Бібліогр.:с.37
1456055
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1456056
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1456057
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1456058
  Воблый К.Г. Статистика : Курс лекций, читанный в Университете Св. Владимира в осеннем семестре 1907-8 г. / К.Г. Воблый, пр.-доц. – На правах рукописи. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1908. – VIII, II, II, 343 с.
1456059
  Воблый К.Г. Статистика : (пособие к лекциям). – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. кн. маг. В.А.Просяниченко, 1912. – 396, VII с. : 13 диаграмм и картограма
1456060
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1456061
   Статистика : (основы общей теории). – Москва - Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 322 с.
1456062
   Статистика : (основы общей теории). – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 420 с.
1456063
  Евдокимов В.Т. Статистика : Курс общей теории для работников лесопромысловой кооперации / В.Т. Евдокимов; Под ред. В.С. Немчинова. – Москва-Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1939. – 156 с.
1456064
   Статистика. – Москва : Госстатиздат, 1956. – 568 с.
1456065
  Трудова М.Г. Статистика / М.Г. Трудова. – изд. 3-е. – Л, 1959. – 20с.
1456066
  Маслов П.П. Статистика : учебное пособие / П.П. Маслов. – Москва : Мысль, 1964. – 172 с.
1456067
   Статистика. – М, 1966. – 256с.
1456068
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – М., 1966. – 72с.
1456069
   Статистика. – Л, 1968. – 62с.
1456070
   Статистика. – М, 1969. – 240с.
1456071
   Статистика. – М, 1969. – 568с.
1456072
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – Київ, 1969. – 251с.
1456073
   Статистика. – М, 1972. – 276с.
1456074
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1456075
   Статистика. – М, 1974. – 303с.
1456076
  Хазанов Ю.С. Статистика / Ю.С. Хазанов. – М, 1974. – 192с.
1456077
   Статистика. – М, 1976. – 270 с.
1456078
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва, 1976. – 334с.
1456079
  Козаченко І.В. Статистика / І.В. Козаченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1977. – 247с.
1456080
  Кузьмичев С.К. Статистика / С.К. Кузьмичев, Г.И. Соломаха. – Горький, 1979. – 103с.
1456081
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1456082
  Громыко Г.Л. Статистика / Г.Л. Громыко. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 407с.
1456083
   Статистика. – М, 1982. – 271с.
1456084
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1456085
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1456086
   Статистика. – Київ : Вища школа, 1993. – 622с.
1456087
  Горкавий В.К. Статистика : Підручник для студентів економічних спеціальностей сільскогосподарських вузів 3 та 4 рівнів акредитації / В.К. Горкавий. – Київ : Вища школа, 1995. – 415 с.
1456088
   Статистика. – Новосибирск, 1996. – 310с.
1456089
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск ; Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1456090
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1456091
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1456092
   Статистика : Курс лекц. – Новосибирск ; Москва : ННАЭиУ. Инфра-М, 1999. – 310 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-382-3, 5-7014-0049-2
1456093
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1456094
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1456095
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1456096
   Статистика : Навч.-метод. посібник / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун, Т.М. Моторина, О.Ф. та ін. Євсєєнко; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-594-349-9
1456097
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1456098
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1456099
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-50-5


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1456100
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1456101
  Лугінін О.Є. Статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 580с. – ISBN 966-364-012-Х


  Підготовлен відповідно до типової навчальної програми нормативної дісципліни "Статистіка" для студентів освітньої кваліфікаційного рівня "бакалавр"
1456102
  Штангрет А.М. Статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-000-6
1456103
  Мазуренко В.П. Статистика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
1456104
  Тарасенко І.О. Статистика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Тарасенко; МОНУ; Київськ. нац. ун-т технологій та дизайну; Київськ. економ. ін-т менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344с. – ISBN 966-364-334-Х
1456105
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1456106
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1456107
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1456108
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1456109
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1456110
  Чернелевський Л.М. Статистика : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Чернелевський, Л.М. Соломчук, М.В. Перетятько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-205. – ISBN 978-966-612-123-6
1456111
  Горкавий В.К. Статистика : підручник / В.К. Горкавий ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2020. – 641, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 632. – ISBN 978-617-566-579-4
1456112
  Опря А.Т. Статистика (з програмованною формою контролю знань). : Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Опря; Мін-во освіти і науки України; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 472с. – ISBN 966-364-128-2
1456113
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1456114
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 121 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості". - Ст. укр., англ. та рос.
1456115
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-899-9
1456116
   Статистика Австрії в контексті нещодавніх структурних змін // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.97-99
1456117
  Верховский И.А. Статистика автомобильного транспорта / И.А. Верховский. – Москва, 1953. – 352с.
1456118
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1456119
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1456120
  Головач А.В. Статистика банківської діяльності : Навч. посібник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, К.С. Базилевич; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 176 с. – ISBN 966-7312-89-5
1456121
  Стародубский Л.В. Статистика буржуазной Латвии на службе реакции / Л.В. Стародубский. – Рига, 1953. – 103с.
1456122
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1456123
  Матюха И.Я. Статистика бюджетов населения / И.Я. Матюха. – Москва, 1967. – 248с.
1456124
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – Москва : Мир, 1969. – 248 с.
1456125
  Дёрффель К. Статистика в аналитической химии / К. Дёрффель. – Москва : Мир, 1994. – 263 с.
1456126
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1456127
  Питър Спрент Статистика в действие / Питър Спрент. – сСофия, 1990. – 307с.
1456128
  Малый И.Г. Статистика в исследованиях В.И.Ленина по аграрному вопросу. / И.Г. Малый. – Москва, 1965. – 199с.
1456129
  Юнг Б.Ф. Статистика в коммерческом предприятии / Б.Ф. Юнг. – М., 1927. – 135с.
1456130
  Ряузов Н.Н. Статистика в кредитных учреждениях / Н.Н. Ряузов, В.И. Соловов. – М, 1985. – 192с.
1456131
  Акімова О.В. Статистика в малюнках та схемах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Акімова, О.С. Дубинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-364-496-7
1456132
  Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – Москва : Московский университет, 1988. – 244с.
1456133
  Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе : [комплекс приклад. программ на CD для Microsoft Excel] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Київ : МОРИОН, 2002. – 639, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. указ.: с. 629-639. - На обл. содерж.: Биостатистика; Маркетинг; Алгоритмы решения прикладных задач; Толковый словарь статистических терминов. – Библиогр. в конце разд. – (Практическое руководство). – ISBN 966-7632-57-1
1456134
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1456135
  Маслов П.П. Статистика в социологии. / П.П. Маслов. – М., 1971. – 248с.
1456136
  Яхот О.О. Статистика в социологическом исследовании / О.О. Яхот. – М, 1966. – 46с.
1456137
  Малый И.Г. Статистика в труде В.И.Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма". / И.Г. Малый. – Москва, 1966. – 127с.
1456138
  Сиськов В.И. Статистика в управлении народным хозяйством / В.И. Сиськов. – М., 1980. – 63с.
1456139
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1456140
  Данилко В.К. Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти / В.К. Данилко, Т Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 74-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1456141
  Бєлкін Л.М. Статистика вартості харчування учнів загальноосвітніх шкіл за бюджетні кошти та проблема встановлення граничних торговельних націнок // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
1456142
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1456143
   Статистика внешнего долга : руководство для составителей и пользователей / Международный Валютный Фонд, Служба переводов МВФ. – [ Издание на русском языке ]. – Washington : Международный Валютный Фонд, 2008. – 18, 332 с. – На тит. л. и обл.: Банк международных расчётов, Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию, Международный Валютный Фонд [ и др. ]. - Copyright 2003. – ISBN 978-1-58906-299-3
1456144
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин. – Москва : Заоч. эконом. ин-т НКТ РСФСР, 1930. – 108 с.
1456145
  Бакулин Н С. Мишустин Д Д. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин, Д.Д. Мишустин ; Конъюнктурный ин-т Наркомвнешторга СССР. – Москва : Международная книга, 1940. – 319 с. – Библиогр.: с. 311-313
1456146
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1456147
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Москва : Внешторгиздат, 1952. – 224 с.
1456148
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли капиталистических стран / С.Н. Бакулин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Внешторгиздат, 1961. – 240 с.
1456149
  Эльяшев Г.М. Статистика внутренней торговли / Г.М. Эльяшев. – М, 1929. – 96с.
1456150
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Недра, 1966. – 292с.
1456151
  Пахолков В.Д. Статистика геологоразведочных работ / В.Д. Пахолков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1969. – 296с.
1456152
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1456153
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1456154
  Слюсар В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву / В. Слюсар, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано автокореляційні функції кривих блиску в моделі мікролінзування віддаленого джерела стохастичною системою точкових мас (зорі) та протяжних мас (гіпотетичні згустки темної матерії, ТМ). Окрім ізольованих згустків ТМ розглянуто також ...
1456155
  Яснопольский Л.Н. Статистика движения грузов по рекам Киевского Округа Путей Сообщения : I. Очерк организации статистики движения речных грухзов в 1913-1914 г.г. ; II. Очерк движения грузов за 1913 год / Л. Яснопольский. – Киев : Типо-литогр. П.И. Чоколова, 1915. – [4], 77 с. – Отд. оттиск: Отчет статистического отдела Киевского округа П.С. за 1913 г.
1456156
  Рябикин В.И. Статистика денежных накоплений населения / В.И. Рябикин. – Москва : Статистика, 1980. – 189 с. – Библиогр.: с. 187-188 (38 назв.)
1456157
  Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів : Навчальний посібник / О.К. Мазуренко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 92с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-622-4
1456158
   Статистика державного страхування. – Х.
1. – 1927. – 134 с.
1456159
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2009. – 432 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-346-664-4
1456160
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 429, [2] с. : табл. + 1CD-ROM. – Бібліогр.: c. 425-429. – ISBN 978-966-346-850-1
1456161
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 381, [2] с. : іл., табл. + 1CD-ROM. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 377-381 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0091-9
1456162
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1456163
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1456164
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1456165
  Худсон Д. Статистика для физиков : Лекции по теории вероятностей и элементарной статистике / Пер. с англ. / Д. Худсон. – Москва : Мир, 1967. – 242 с.
1456166
  Худсон Д. Статистика для физиков / Д. Худсон. – Москва, 1970. – 296 с.
1456167
  Хаушильд В. Статистика для электротехников в приложении к технике высоких напряжений / В. Хаушильд, В. Мош. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1989. – 311 с.
1456168
  Калачова І.В. Статистика економіки інформаційних технологій: концептуально-методологічна схема вимірювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1456169
  Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1456170
  Марочко В. Статистика жертв Голодомору 1932-1933 років: історично-демографічний дискурс // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 25-46. – ISBN 978-617-7122-39-4


  "Демографічна наука має право і можливості на припущення, гіпотетичне прогнозування та навіть моделювання соціально-демографічних явищ і процесів. Подібні методики застосовували у 1920-1930-х рр. українські демографи К. Воблий, М. Птуха, Ю. ...
1456171
  Марочко В.І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 112-132. – ISSN 0130-5247
1456172
  Власова П.Я. Статистика жилищно-комунального хозяйства в дореволюционной России и СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власова П.Я. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1950. – 16 с.
1456173
  Бронер Д.Л. Статистика жилищного и коммунального хозяйства : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Статистика" / Д.Л. Бронер, М.Л. Крупицкий, Ю.Д. Бронер. – Москва : Высшая школа, 1979. – 350 с.
1456174
  Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання України, 2019. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 801-806. – ISBN 978-966-316-459-5
1456175
  Таралло В.Л. Статистика здоров"я населення : Навчальний посібник для студ. вищих медич. закладів освіти / В.Л. Таралло. – Чернівці, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7618-73-0
1456176
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1456177
  Кулик О.Г. Статистика злочинності як джерело кримінологічної інформації: теоретичний аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 144-150. – ISSN 2072-8670
1456178
  Осауленко О.Г. Статистика зміни клімату: європейський досвід та національна оцінка / О.Г. Осауленко, Т.В. Кобилинська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (92). – С. 4-15 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
1456179
  Нехай О.А. Статистика и автоматический анализ текста (На матер. англ. тектов по электрон.) : Автореф... канд. филол.наук: / Нехай О. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.26-27
1456180
  Девис Д. Статистика и анализ геологических данных / Д. Девис. – Москва : Мир, 1977. – 572с.
1456181
  Груза Г.В. Статистика и анализ гидрометеорологических данных / Г.В. Груза, Р.Г. Рейтенбах. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 216с.
1456182
  Ионицэ М.П. Статистика и вероятностный машинный перевод французского глагола на русский и молдавский языки. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 664 / Ионицэ М.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1972. – 34 с.
1456183
  Ряузов Н.Н. Статистика и ее задачи в социалистическом обществе / Н.Н. Ряузов. – М, 1957. – 16с.
1456184
  Щедрин Н.И. Статистика и кибернетика / Н.И. Щедрин. – М, 1975. – 77с.
1456185
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1456186
  Боярский А.Я. Статистика и оптимальное планирование / А.Я. Боярский. – Москва : Статистика, 1977. – 264 с.
1456187
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва, 1981. – 518с.
1456188
  Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке: методы обработки данных : Пер. с англ. / Н. Джонсон, Ф. Лион. – Москва : Мир, 1980. – 610с.
1456189
  Смехов Б.М. Статистика и планирование. / Б.М. Смехов. – 2-е изд., доп и перераб. – М., 1964. – 104с.
1456190
  Дружинин Н.К. Статистика и полевой опыт. / Н.К. Дружинин. – М, 1948. – 120с.
1456191
  Тимошенко И.В. Статистика и риторика сравнительных исследований социально-экономического развития стран мира / И.В. Тимошенко, О.Н. Нащекина // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 166-171. – ISBN 978-966-285-568-5
1456192
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1456193
  Смит Статистика и социология / Смит, Майо. – Москва, 1900. – 407 с.
1456194
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1456195
  Климанов И В. Статистика и устойчивость гибких неоднородных оболочечных систем / И В. Климанов, В В. Чупин. – Красноярск, 1986. – 182с.
1456196
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1456197
  Струмилин С.Г. Статистика и экономика. / С.Г. Струмилин. – М., 1979. – 489с.
1456198
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1456199
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
2. – 1968. – 264с.
1456200
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
Вып. 3. – 1970. – 304с.
1456201
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
Вып. 4. – 1971. – 220с.
1456202
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – Москва
5. – 1972. – 311с.
1456203
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
6. – 1973. – 224с.
1456204
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
7. – 1974. – 208с.
1456205
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1456206
  Козлов В.Н. Статистика и этика / В.Н. Козлов, Д.Б. Орешкин // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С.88-101. – ISSN 0869-0499
1456207
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1456208
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1456209
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1456210
  Овсиенко В.Е. Статистика как наука, ее развитие в трудах В.И.Ленина : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.600 / Овсиенко В.Е.; Московский экономико-статист. ин-т. – М., 1970. – 37л.
1456211
  Никитин С.М. Статистика капиталовложений / С.М. Никитин. – М, 1960. – 139с.
1456212
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1456213
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – Москва, 1980. – 240с.
1456214
  Устинов А.Н. Статистика капитального строительства / А.Н. Устинов. – 2-е перераб и доп. – Москва, 1986. – 328с.
1456215
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1456216
  Семеняк И.В. Статистика качества продукции на промышленном предприятии / И.В. Семеняк; Изд-во при Харьк. ун-те. – Харьков : Вища школа, 1979. – 111 с.
1456217
  Гофман И.Л. Статистика качества промышленной продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Гофман И. Л.; Моск. экон.-статист. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1456218
  Козлова Е.И. Статистика книгоиздания России за 2010 г.: итоги и проблемы / Е.И. Козлова, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С.22-35. – ISSN 0869-6020
1456219
  Беляев Ю.А. Статистика книжной торговли : учеб пособ. для спец. 1727 "Книговедение и орг. кн. торговли" ФПК / Ю.А. Беляев ; Моск. полигр. ин-т. – Москва : МПИ
Ч. 1 : Основы общей теории статистики. – 1978. – 75 с. – Библиогр.: с. 74 (6 назв.)
1456220
  Слюсар В. Статистика коефіцієнтів підсилення при мікролінзуванні гаусівського джерела точковими масами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі проводиться статистичний аналіз кривих блиску протяжного гаусівського джерела при мікролінзуванні точковими однаковими масами. Криві блиску побудовано для 500 реалізацій розподілу мікролінз. Побудовано розподіли ймовірності для різних ...
1456221
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1456222
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106 с.
1456223
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – Москва : Госстатиздат, 1950. – 112 с.
1456224
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1456225
  Огінська А.Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1456226
  Мельникова К.В. Статистика логістичної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 244-247. – ISSN 2222-4459
1456227
  Голынский Сергей Моисеевич Статистика лучей в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голынский Сергей Моисеевич; МГУ. – М., 1976. – л.
1456228
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1456229
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1456230
  Эйдельман М.Р. Статистика материально-технического снабжения (с основами организации и планирования). / М.Р. Эйдельман. – М., 1953. – 224с.
1456231
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1966. – 223с.
1456232
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1973. – 267с.
1456233
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – 3-е изд. – М, 1980. – 224с.
1456234
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1456235
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева, К.А. Смирнов. – 4-е изд. – М, 1984. – 351с.
1456236
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1456237
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1456238
  Кравченко П.А. Статистика митних правопорушень як новий вид митної статистики в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 57-64
1456239
  Белова В.А. Статистика мнений в изучении рождаемости / В.А. Белова, Л.Е. Дарский. – Москва : Статистика, 1972. – 144 с. – Библиогр. в конце книги (7 назв.). – (Демографические исследования / Науч.-исслед. ин-т ЦСУ СССР, Лаб. демографии)
1456240
  Батсух Д. Статистика Монгольской Народной Республики и перспективы ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Батсух Д. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1968. – 15 c.
1456241
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1456242
  Заграйчук Ю. Статистика на мехматі? Так! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На мехматі відкривається нова спеціальність "Статистика". Навчальні плани та паспорт на бакалаврів статистики використовують міжнародний досвід ун-тів США, Франції, Англії, МДУ тощо.
1456243
  Вальтер Э. Статистика на народном промышленном предприятии / Э. Вальтер. – Москва, 1963. – 262с.
1456244
  Подгородецкий И.А. Статистика на службе низовой связи / И.А. Подгородецкий. – М, 1932. – 88с.
1456245
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1456246
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1456247
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1456248
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1456249
  Боярский А.Я. Статистика населения : учеб. пособ. для вузов Нархозучета / А.Я. Боярский. – Москва : В/О "Союзоргучет", 1938. – 188 с.
1456250
  Кумарина Н.Н. Статистика населения / Н.Н. Кумарина. – Куйбышев, 1964. – 44с.
1456251
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – М., 1969. – 95с.
1456252
  Урланис Б.Ц. Статистика населения / Б.Ц. Урланис. – М., 1971. – 80с.
1456253
  Демина А.И. Статистика населения / А.И. Демина. – Барнаул, 1992. – 74с.
1456254
  Сиденко Статистика населения и труда в освободившихся странах: тенденции развития и использование опыта развитых стран / Сиденко, Г.Ю. Попов. – Москва, 1986. – 205с.
1456255
  Голуб Л.А. Статистика населения развивающихся стран. / Л.А. Голуб. – Киев, Донецк, 1984. – 96с.
1456256
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1456257
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1456258
  Гладун О.М. Статистика населення в Україні в 1920-1930-ті роки / О.М. Гладун, О.П. Рудницький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 48-55. – ISSN 2072-9480
1456259
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1456260
  Горелова Р.В. Статистика национального дохода : Учебное пособие / Р.В. Горелова. – Барнаул : Алтайский гос. университет, 1980. – 48 с.
1456261
  Кази Салех Ахмед Статистика национального дохода СССР, США и Пакистана (сравнение методологии и анализа) : Автореф... канд. эконом.наук: 600 / Кази Салех Ахмед; Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 27л.
1456262
  Кудров В.М. Статистика национального дохода США. / В.М. Кудров. – Москва, 1966. – 196с.
1456263
  Головко В. Статистика Національного банку України у світлі сучасних викликів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 4-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1456264
  Лугінін О.Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 502с. – ISBN 966-364-199-1
1456265
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1456266
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1456267
  Кваша Я.Б. Статистика новой техники. / Я.Б. Кваша. – М., 1966. – 264с.
1456268
  Шафранская Л.А. Статистика оборотных средств: уч. пособие. / Л.А. Шафранская. – Л., 1979. – 32с.
1456269
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1456270
   Статистика окружающей среды. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 222с.
1456271
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1456272
  Восьмирко Е.О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на будущее // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
1456273
   Статистика Олимпиады-80. – Москва, 1981. – 64 с.
1456274
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1456275
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1456276
  Ножкина Р.С. Статистика основных фондов и технического прогресса / Р.С. Ножкина. – М, 1978. – 27с.
1456277
  Гольдберг А.М. Статистика отдельных отраслей народного хозяйства / А.М. Гольдберг. – М., 1982. – 287с.
1456278
  Гольданский В.И. и др. Статистика отсчетов при регистрации ядерных частиц / В.И. и др. Гольданский. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 411с.
1456279
  Малашхия Н.Г. Статистика пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. (На примере Закавказской ж.д.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Малашхия Н.Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 30 с.
1456280
   Статистика підприємництва : Підручник. – Київ : Слобожанщина, 1999. – 600с. – ISBN 966-535-097-8
1456281
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 557, [3] с. : іл.. табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 544-552. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1456282
   Статистика підприємств : навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 557, [3] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Зміст парал. укр., англ. - Предм. покажчик: с. 544-552. – Бібліогр.: с. 536-543. – ISBN 978-617-566-194-9
1456283
  Грибов А.П. Статистика пластин и пологих оболочек кусочно-постоянной и перемежной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Грибов А. П.; Казан. ГУ. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1456284
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1456285
  Баранський О.Р. Статистика позиційних спостережень комет на спостережній станції в Лісниках // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 69-70
1456286
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1456287
  Бажан О.Г. Статистика політичних репресій в УРСР у дзеркалі архівних джерел // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 106-109
1456288
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1456289
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1456290
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1456291
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1456292
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1456293
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1456294
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1456295
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1456296
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1456297
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1456298
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1456299
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1456300
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1456301
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1456302
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1456303
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1456304
  Сербін А.В. Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Сербін А.В.; Харківський національний радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 29с. – Бібліогр.: 11 назв
1456305
  Голынская Р.М. Статистика поля линейной антенны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голынская Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 9л.
1456306
  Партико З. Статистика помилок в авторських орегіналах / З. Партико, В. Бахрушин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1456307
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1456308
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1456309
  Калачова І.В. Статистика послуг: концептуальні основи реформування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.24-28


  Реформування статистики послуг
1456310
  Салин В.Н. Статистика потребления материальных благ и услуг населением. / В.Н. Салин. – М., 1989. – 38с.
1456311
  Бараник З.П. Статистика праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 246 с. – ISBN 966-574-478-Х
1456312
  Дараган М.В. Статистика праці в промисловості / М.В. Дараган. – Київ, 1965. – 292с.
1456313
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / Шурыгин А.М. – Москва : Московский университет, 1978. – 223 с., [3] л. граф., [3] отд. сброшюр. л. – Библиогр.: с. 211-212
1456314
  Ковров О.С. Статистика природних зсувів в світі та Україні / О.С. Ковров, Ю.В. Бучавий // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2073-5057
1456315
  Дмитриев А.И. Статистика продукции сельского хозяйства / А.И. Дмитриев. – Л., 1962. – 76с.
1456316
  Мариан И. Статистика продукции сельского хозяйства и ее постановка в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: / Мариан И.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. Каф. с.-х. статистики. – Москва, 1956. – 16л.
1456317
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда / С.А. Кошелюк. – К., 1970. – 69 с.
1456318
  Князевский В.С. Статистика производительности труда (в промышленности) : Автореф... канд. экон.наук: / Князевский В.С. – Москва, 1952. – 20 с.
1456319
  Шиндерман Б Статистика производственного оборудования и себестоимость продукции промышленного предприятия. / Б Шиндерман, , Г.М. Пахомова. – Свердловск, 1965. – 67с.
1456320
  Подольский Ю.Я. Статистика промышленного предприятия / Ю.Я. Подольский. – Москва, 1965. – 203 с.
1456321
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1456322
  Трудова М.Г. Статистика промышленной продукции в США : Автореф... кандид. экономич.наук: / Трудова М.Г.; МВО СССР. Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра промышленной статистики. – Москва, 1952. – 23 л.
1456323
  Набиев Х.Н. Статистика промышленной продукции. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1982. – 35с.
1456324
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1456325
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под. ред. проф. Г.И. Бакланова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статистика, 1976. – 416 с. : 22 см. – Список лит.: с. 412
1456326
  Сивцов В.Н. Статистика промышленности / В.Н. Сивцов. – М, 1981. – 400с.
1456327
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под ред. В.Е. Адамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 439 с.
1456328
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1456329
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1456330
  Суслов И.П. Статистика промышленности в работах В.И.Ленина. / И.П. Суслов. – М, 1965. – 119с.
1456331
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1456332
  Мазиашвили Г.М. Статистика промышленности и сельского хозяйства в Грузи в 1864-1920 гг. (Организация, методоолгия, программа, источники) : Автореф... канд. экон.наук: / Мазиашвили Г. М.; МВО СССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1959. – 27л.
1456333
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1456334
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1456335
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1456336
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1456337
  Витинский Ю.И. и др. Статистика пятнообразовательной деятельности Солнца / Ю.И. и др. Витинский. – Москва : Наука, 1986. – 295 с.
1456338
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1456339
  Бадави Касем Абду Статистика растениеводства в СССР и САР : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.11 / Бадави Касем Абду; Киевск. ин-т нар. хоз им Д.С.Коротченко. – К, 1973. – 29л.
1456340
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – Москва, 1976. – 220с.
1456341
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1456342
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1456343
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1456344
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1456345
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1456346
  Чижаковский В.А. Статистика речи, 1957-1985 гг. : библиогр. указ. / В.А. Чижаковский, К.Б. Бектаев ; отв. ред.: П.М. Алексеев ; Кишин. с.-х. ин-т им. М.В. Фрунзе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 109, [2] с.
1456347
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1456348
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта / И.В. Сиповская. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1961. – 344с.
1456349
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта как самостоятельная отрасль статистической науки. : Автореф... Доктора экон.наук: / Сиповская И.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1963. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1456350
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта. Методические указания с примерами и задачами. / И.В. Сиповская. – М.-Л., 1952. – 436с.
1456351
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [ І.Г. Манцуров та ін.] ; за ред. І.Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 540, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 531-534. – ISBN 978-966-483-237-0
1456352
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1456353
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 147 с. – ISBN 966-574-520-4
1456354
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1456355
   Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : навчальний посібник / Н.С. Власенко, Л.С. Лісогор, О.А. Рудич, А.В. Солоп, Н.В. Григорович, Н.О. та ін. Парфенцева; [Власенко Н.С., Лісогор Л.С., Рудич О.А., Солоп А.В., Григорович Н.В., Парфенцева Н.О. та ін.]. – 2-е вид., стереот. – Київ : Консультант, 2007. – 320с. – ISBN 966-8459-16-4
1456356
  Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посібник / Л.Г. Рождєственська; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 419с. – ISBN 966-574-691-Х
1456357
   Статистика ринку товарів та послуг : навчальний посібник / Н.М. Гаркуша [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с.338-341. – ISBN 978-966-346-643-9
1456358
  Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 22-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1456359
  Вуль М.Я. Статистика розвитку, сучасний стан та перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / М.Я. Вуль, О.В. Зур"ян, В.О. Старинський // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 33-38. – ISSN 1682-721Х
1456360
  Садеков М.М. Статистика розничных цен государственной и кооперативной торговли. / М.М. Садеков, В.М. Яковлев. – Москва, 1961. – 94с.
1456361
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1456362
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1456363
  Разговоров А.В. Статистика связи / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. – М, 1991. – 343с.
1456364
  Силин А.Г. Статистика себестоимости колхозной продукции / А.Г. Силин. – М., 1964. – 156с.
1456365
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1456366
  Береш И. Статистика себестоимости. : Автореф... Канд.эконом.наук: / Береш И.; М-во высш.образования СССР. – М, 1955. – 16л.
1456367
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1456368
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства / А.И. Гозулов, Г.С. Мержанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 367с.
1456369
  Тяпкин Б.Г. Статистика сельского хозяйства / Б.Г. Тяпкин, Т.Ф. Хромова. – М, 1987. – 310с.
1456370
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – Москва, 1960. – 228с.
1456371
  Гозулов А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Гозулов. – М., 1959. – 460с.
1456372
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1456373
  Луценко А.И. Статистика сельского хозяйства. / А.И. Луценко. – Москва, 1981. – 334с.
1456374
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1456375
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1456376
  Борисенко Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.500 / Борисенко Б.Г. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 14 с.
1456377
  Борисенков Б.Г. Статистика систематических погрешностей геодезических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 05.500 / Борисенков Б.Г.; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1969. – 13л.
1456378
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1456379
  Липцер Р.Ш. Статистика случайных процессов. Нелинейная фильтрация и смежные вопросы. / Р.Ш. Липцер, А.Н. Ширяев. – М., 1974. – 696с.
1456380
  Бучина В.В. Статистика снабжения и быта / В.В. Бучина, Н.П. Дашинская. – Минск, 1976. – 280с.
1456381
  Эпштейн Р.Г. Статистика снабжения и сбыта / Р.Г. Эпштейн. – М, 1975. – 254с.
1456382
  Ноткин В.Е. Статистика советской потребительской кооперации / В.Е. Ноткин. – М, 1967. – 256с.
1456383
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1456384
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов. – Москва : Госторгиздат, 1948. – 118 с.
1456385
  Ряузов Н.Н. Статистика советской торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаум. – М, 1951. – 312с.
1456386
  Катальников И.Ф. Статистика советской торговли / И.Ф. Катальников. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1971. – 238с.
1456387
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1977. – 207с.
1456388
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1982. – 188с.
1456389
  Харламов А.И. Статистика советской торговли / А.И. Харламов. – М, 1987. – 223с.
1456390
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1456391
   Статистика стран СНГ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 47-71. – ISSN 1810-3944
1456392
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1456393
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336 с.
1456394
  Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. / Г.Д. Кулагина. – Москва, 1989. – 191 с.
1456395
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1456396
  Беляевский И.К. Статистика торговли : учебник для вузов обуч. по спец. "Статистика" / И.К. Беляевский. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 352 с. – Библиогр.: с. 345
1456397
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1456398
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – Москва, 1979. – 351с.
1456399
   Статистика травм у футболі // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 161-174. – ISSN 2312-7104
1456400
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Москва, 1965. – 288с.
1456401
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1971. – 300с.
1456402
  Шевченко Н.Н. Статистика труда / Н.Н. Шевченко. – М, 1972. – 256с.
1456403
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1456404
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – Изд. 3-е, прераб. и доп. – Москва, 1979. – 272с.
1456405
  Назаров М.Г. Статистика труда / М.Г. Назаров. – Москва, 1981. – 287с.
1456406
  Еремина Н.М. Статистика труда / Н.М. Еремина, В.П. Маршалова. – 4-е изд., прераб. и доп. – М., 1988. – 247с.
1456407
  Захожай Валерий Борисович Статистика труда и занятости : Учебно-методическое пособие / Захожай Валерий Борисович, Калина Алла Васильевна; М ежрегиональная академия управления персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 80с. – ISBN 966-608-035-4
1456408
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1456409
  Проскуряков В.М. Статистика трудового коллектива, семьи и личности. / В.М. Проскуряков. – Москва, 1988. – 63с.
1456410
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1456411
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1456412
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1456413
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1456414
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1456415
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1456416
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1456417
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1456418
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1456419
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1456420
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1456421
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1456422
   Статистика Украины. – Харьков
№ 18 : Серия 3. Статистика промышленности и труда. Т.1, вып. 8. Труд на Украине по данным "Сводов отчетов фабричных инспекторов за 1901-1914 г.г." : численность рабочих; половой и возрастной состав; средний заработок. – 1922. – 56 с.
1456423
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1456424
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1456425
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1456426
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1456427
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1456428
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1456429
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1456430
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1456431
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1456432
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1456433
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1456434
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1456435
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1456436
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1456437
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1456438
   Статистика Украины в новых социально-экономических условиях. – Киев, 1992. – 113 с.
1456439
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1456440
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1456441
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1456442
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1456443
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1456444
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1456445
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1456446
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1456447
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1456448
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1456449
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1456450
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1456451
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1456452
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1456453
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1456454
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1456455
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1456456
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1456457
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1456458
   Статистика Україин.. – Х.
157. – 1929. – 50с.
1456459
   Статистика Україн.. – Х.
208. – 1931. – 103с.
1456460
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1456461
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1456462
   Статистика України. – Харків : Центральне статистичне управлыння УСРР
111. – 1927. – 77 с.
1456463
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1456464
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1456465
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1456466
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1456467
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1456468
   Статистика України. – Харків
161. – 1929. – 49 с.
1456469
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1456470
   Статистика України. – Х.
177. – 1930. – 53с.
1456471
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1456472
   Статистика України. – Харків : "Господарство України"
193. – 1930. – 110 с
1456473
   Статистика України. – Харків
194. – 1930. – 305 с.
1456474
   Статистика України. – Харків
199. – 1930. – 191с.
1456475
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1456476
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1456477
   Статистика України. – Харків
214. – 1932. – 80с.
1456478
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000
1456479
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000
1456480
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2001
1456481
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1456482
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2001
1456483
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2001
1456484
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1456485
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1456486
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1456487
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1456488
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1456489
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1456490
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1456491
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
1456492
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1456493
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1456494
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
1456495
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
1456496
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456497
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456498
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456499
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456500
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456501
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456502
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456503
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456504
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456505
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456506
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456507
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456508
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456509
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456510
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456511
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456512
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (44). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456513
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (45). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456514
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (46). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456515
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (47). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456516
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (48). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456517
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (49). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456518
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (50). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456519
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (51). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456520
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (52). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456521
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 1998-
№ 2 (53). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456522
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (54). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456523
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (55). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456524
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (56). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456525
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (57). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456526
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (58). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456527
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (59). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1456528
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (60). – 2013. – Резюме :укр., рос., англ. мовами
1456529
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (61). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1456530
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (62). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1456531
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (63). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1456532
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (64). – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1456533
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456534
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (66). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456535
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456536
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (68). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456537
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (69). – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456538
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 3 (70). – 2015. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456539
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 4 (71). – 2015. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456540
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 1 (72). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456541
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-
№ 2 (73). – 2016. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456542
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (74). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456543
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (75). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456544
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (76). – 2017. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456545
   Статистика України = Статистика Украины = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : Конус-Ю, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (77). – 2017. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456546
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (78). – 2017. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456547
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (79). – 2017. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456548
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (80). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456549
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456550
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456551
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Браун Дж. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (83). – 2018. – 148 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456552
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (84). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456553
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (85). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456554
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456555
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456556
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (88). – 2020. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456557
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2/3 (89/90). – 2020. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456558
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (91). – 2020. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456559
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456560
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (93). – 2021. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456561
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (94). – 2021. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456562
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (95). – 2021. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456563
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (96). – 2022. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456564
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (97). – 2022. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456565
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 344 (98/99). – 2022. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1456566
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (100). – 2023. – 201 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1456567
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (101). – 2023. – 113 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1456568
   Статистика України.. – Х.
155. – 110с.
1456569
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1456570
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1456571
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1456572
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1456573
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1456574
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1456575
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1456576
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1456577
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1456578
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1456579
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1456580
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1456581
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1456582
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1456583
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1456584
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1456585
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1456586
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1456587
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1456588
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1456589
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1456590
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1456591
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1456592
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1456593
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1456594
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1456595
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1456596
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1456597
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1456598
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1456599
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1456600
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1456601
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1456602
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1456603
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1456604
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1456605
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1456606
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1456607
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1456608
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1456609
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1456610
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1456611
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1456612
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1456613
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1456614
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1456615
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1456616
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1456617
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1456618
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1456619
   Статистика України.. – Х.
151. – 1929. – 47с.
1456620
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1456621
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1456622
   Статистика України.. – Х.
153. – 1929. – 33с.
1456623
   Статистика України.. – Х.
156. – 1929. – 105с.
1456624
   Статистика України.. – К.-Х.
159. – 1929. – 48с.
1456625
   Статистика України.. – Х.
160. – 1929. – 183с.
1456626
   Статистика України.. – Х.
162. – 1929. – 184с.
1456627
   Статистика України.. – Х.
163. – 1929. – 97с.
1456628
   Статистика України.. – Х.
166. – 1929. – 126с.
1456629
   Статистика України.. – Х.
167. – 1929. – 182с.
1456630
   Статистика України.. – Х.
171. – 1929. – 79с.
1456631
   Статистика України.. – Х.
172. – 1929. – 65с.
1456632
   Статистика України.. – Х.
176. – 1930. – 117с.
1456633
   Статистика України.. – Х.
183. – 1930. – 35с.
1456634
   Статистика України.. – Х.
188. – 1930. – 169с.
1456635
   Статистика України.. – Х.
190. – 1930. – 96с.
1456636
   Статистика України.. – Х.
195. – 1930. – 67с.
1456637
   Статистика України.. – Х.
196. – 1930. – 48с.
1456638
   Статистика України.. – Х.
197. – 1930. – 99с.
1456639
   Статистика України.. – Х.
199. – 1930. – 191с.
1456640
   Статистика України.. – Х.
201. – 1930. – 63с.
1456641
   Статистика України.. – Х.
203. – 1931. – 80с.
1456642
   Статистика України.. – Х.
204. – 1931. – 98с.
1456643
   Статистика України.. – Х.
206. – 1931. – 124с.
1456644
   Статистика України.. – Х.
209. – 1931. – 116с.
1456645
   Статистика України.. – Х.
210. – 1931. – 82с.
1456646
   Статистика України.. – Х.
211. – 1932. – 124с.
1456647
   Статистика України.. – Х.
213. – 1932. – 70с.
1456648
   Статистика України.. – Х.
214. – 1932. – 80с.
1456649
  Джанелидзе Г.Ю. Статистика упруго-пластических стержней : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джанелидзе Г. Ю.;. – Л., 1949. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1456650
  Зиле Х.А. Статистика уровня жизни народа / Х.А. Зиле. – Рига, 1972. – 238с.
1456651
  Шнейдерман И.М. Статистика услуг / И.М. Шнейдерман. – М., 1974. – 152с.
1456652
   Статистика финансов. – Москва, 1979. – 280 с.
1456653
   Статистика финансов. – М., 1986. – 246с.
1456654
   Статистика финансов : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 816с. – ISBN 5-279-01954-2
1456655
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1456656
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 816с. – ISBN 5-279-02483-Х
1456657
   Статистика фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.60-65
1456658
  Лутчин Н.П. Статистика фінансів / Лутчин Н.П., Миронюк А.К. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-322. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-73-9
1456659
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1456660
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучений лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мирзаев А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1456661
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучения лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мирзаев А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1456662
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1456663
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1456664
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1456665
  Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Э. Гумбель. – Москва : Мир, 1965. – 450 с.
1456666
  Козьминых Д.В. Статистика электромеханических систем автоматического регулирования / Д.В. Козьминых. – Куйбышев, 1971. – 192с.
1456667
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. под ред. Л.Л. Коренблита / Дж. Блекмор. – Москва : Мир, 1964. – 392 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1456668
  Холодарь Г.А. Статистика электронов в полупроводниках : пособие / Г.А. Холодарь. – Киев : Киевский университет, 1976. – 52с.
1456669
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности производства / Э.Б. Фигурнов. – Москва, 1979. – 64с.
1456670
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – Москва, 1975. – 222с.
1456671
  Гутерц Н.П. Статистика эффективности промышленного производства / Н.П. Гутерц. – Ташкент, 1982. – 45с.
1456672
  Фигурнов Э.Б. Статистика эффективности прооизводства / Э.Б. Фигурнов. – М., 1984. – 72с.
1456673
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1456674
  Ерліх Я.М. Статистика як наука / Я.М. Ерліх. – Київ, 1960. – 27с.
1456675
  Захожай Валерій Борисович Статистика якості : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай Валерій Борисович, Чорний Антон Юрійович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 576с. – ISBN 966-608-485-6
1456676
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1456677
  Бродський Я.С. Статистика, ймовірность, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. – Харків : Основа, 2008. – 207 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 7(67)). – ISBN 978-966-333-800-2
1456678
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1456679
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1456680
  Воблый К.Г. Статистика. : пособие для учащихся и самообразования / К.Г. Воблый. – 6-е изд., перераб. – Киев : Госиздат Украины, 1924. – 287 с. : 15 диаграмм
1456681
  Козаченко І.В. Статистика. / І.В. Козаченко. – 3-е вид., переробл. і доп. – К., 1982. – 256с.
1456682
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1970. – 251с.
1456683
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М, 1972. – 200с.
1456684
   Статистика. Информация. Вычислительная техника. – М
5. – 1972. – 252с.
1456685
   Статистика. Информация. Вычислительная техника.. – М
6. – 1972. – 231с.
1456686
  Бродський Я.С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навч. посібник / Я.С. Бродський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 543, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 529-533. – Бібліогр.: с. 541 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-3120-2
1456687
   Статистика: збірник задач : Навч. посіб. – Київ : Вища школа, 1994. – 448с.
1456688
  Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник : Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-тет "Львівська політехніка"; За наук. ред. Р.В Фещура . – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576с. – ISBN 996-7597-27-Х
1456689
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1456690
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1456691
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1456692
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1456693
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1456694
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1456695
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1456696
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1456697
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1456698
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1456699
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1456700
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1456701
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1456702
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Андреев Н.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1967. – 404 с.
1456703
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Андреева Л.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1969. – 206 с.
1456704
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1456705
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1456706
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1456707
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1456708
  Гвоздь Т.В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних колоїдних і полімерних систем в об"ємі та у пористому середовищі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1456709
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1456710
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1456711
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1456712
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1456713
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1456714
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1456715
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1456716
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1456717
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1456718
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1456719
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1456720
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1456721
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1456722
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1456723
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1456724
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1456725
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1456726
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1456727
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1456728
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1456729
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1456730
  Абусев Р.А. Статистическая групповая классификация : учеб. пособ. по спецкурсу / Р.А. Абусев, Я.П. Лумельский ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1987. – 90, [2] с. – Библиогр.: с. 85-90
1456731
  Казаков И.Е. Статистическая диднамика системс переменной структурой / И.Е. Казаков. – М, 1977. – 416с.
1456732
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1970. – 335с.
1456733
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин, В.С. Булыгин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 312с.
1456734
  Казаков И.Е. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем / И.Е. Казаков, Б.Г. Доступов. – М, 1962. – 332с.
1456735
  Ушкалов В.Ф. Статистическая динамика рельсовых экипажей / В.Ф. Ушкалов. – Киев, 1982. – 358с.
1456736
  Солодов А.В. Статистическая динамика систем с точечными процссами / А.В. Солодов, А.А. Солодов. – Москва : Наука, 1988. – 255 с.
1456737
   Статистическая и динамическая прочность элементов энергетических установок, работающих в условиях высоких температур., 1971. – 100с.
1456738
  Стэррок П.А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющих устройствах и ускорителях : пер. с англ. / П.А. Стэррок. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 286 с.
1456739
   Статистическая и квантовая физика и ее приложения. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 161с.
1456740
   Статистическая интерпретация геофизических данных. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 255с.
1456741
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1456742
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1960 г.. – Берлин, 1960. – 208с.
1456743
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1961 г.. – Берлин, 1961. – 208с.
1456744
   Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях. – Л., 1978. – 104с.
1456745
  Хуанг К. Статистическая механика / К. Хуанг; Пер. с англ. Н.М. Плакиды и В.Т.Хозяинова; Под ред. Ю.А. Церковникова. – Москва : Мир, 1966. – 521 с.
1456746
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : пер. с англ. / Р. Балеску ; под ред. А.А. Рухадзе, доп. В.П. Силина. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1456747
   Статистическая механика и теория фазовых переходов. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1989. – 164с.
1456748
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1456749
  Изюмов Ю.А. Статистическая механика магнитоупорядоченных систем / Ю.А. Изюмов, Ю.Н. Скрябин. – Москва : Наука, 1987. – 263 с.
1456750
  Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий / В.Н. Покровский. – Москва : Наука, 1978. – 136 с.
1456751
  Хир К. Статистическая механика, кинетическая теория и стохастические процессы : Пер. с англ. / К. Хир. – Москва : Мир, 1976. – 600с.
1456752
  Кауфман А.А. Статистическая наука в России / А.А. Кауфман. – М., 1922. – 218с.
1456753
  Ткачев Ю.А. Статистическая обработка геохимических данных / Ю.А. Ткачев, Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1975. – 233с.
1456754
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1456755
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1456756
  Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций / С.Я. Виленкин. – Москва, 1979. – 320с.
1456757
  Иванов И Ю. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам : [монография] / И Ю. Иванов, О.Н. Погорелюк. – Москва : Медицина, 1990. – 224 с. : табл. – Список лит.: 22 назв. – ISBN 5-225-00681-7
1456758
   Статистическая обработка результатов полевых и лабораторных опытов.. – Л., 1967. – 21с.
1456759
   Статистическая обработка результатов экспериментов на микро-ЭВМ и программируемх калькуляторах. – Л., 1991. – 304с.
1456760
  Шаров А.А. Статистическая обработка экологических данных с применением ЭКВМ "Искра - 124" / А.А. Шаров. – Москва, 1984. – 93с.
1456761
   Статистическая обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1456762
  Гудмен Дж.У. Статистическая оптика : Пер.с англ. / Дж.У. Гудмен. – Москва : Мир, 1988. – 527 с.
1456763
  Антамошкин А.Н. Статистическая оптимизация : курс лекций / Кемеровский гос. ун-т ; А.Н. Антамошкин. – Кемерово : КГУ, 1981. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-82 (22 назв.)
1456764
  Зубарева С.П. Статистическая оценка метода количественного энтомологического кошения / С.П. Зубарева ; (Биологическая станция Пермского Биохимического Научно-исследовательского института). – [Пермь], 1930. – С. 89-104
1456765
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1456766
  Тарушкина Л.Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ / Л.Т. Тарушкина. – Л., 1973. – 175с.
1456767
   Статистическая прочность и механика разрушения сталей.. – М., 1986. – 566с.
1456768
  Горяинов В.Т. Статистическая радиотехника / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов. – Москва, 1980. – 544 с.
1456769
   Статистическая разработка народнохозяйственных балансов.. – К., 1983. – 240с.
1456770
  Алибегова Ж.Д. Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах : (на примере Закавказья) / Алибегова Ж.Д., Элизбарашвили Э.Ш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 196 с.
1456771
   Статистическая структура океанологических и биологических параметров экосистемы Азовского моря. – Ростов -на-Дону : Ростовского ун-та, 1979. – 158 с.
1456772
  Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот / Л.М. Лобкова. – Москва, 1975. – 175 с.
1456773
  Троицкий И.Н. Статистическая теория голографии / И.Н. Троицкий, Н.Д. Устинов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 327с.
1456774
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва : МГУ, 1972. – 118 с. – Библиогр.: с. 116-118
1456775
  Ротт Л.А. Статистическая теория молекулярных систем. (Метод коррелятивных функций условных распределений) / Л.А. Ротт. – Москва : Наука, 1979. – 280с.
1456776
  Климонтович Ю.Л. Статистическая теория неравновесных процессов в плазме / Ю.Л. Климонтович. – Москва, 1964. – 282 с.
1456777
  Хелстром К. Статистическая теория обнаружения сигналов / К. Хелстром. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 431 с.
1456778
  Красильников Н.Н. Статистическая теория передачи изображений / Н.Н. Красильников. – Москва, 1976. – 184 с.
1456779
   Статистическая теория плазменно-молекулярных систем / Ю.Л. Климонтович, Х. Вильхельмссон, И.П. Якименко, А.Г. Загородний. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 222с.
1456780
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, В.В. Котенок. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 113-115
1456781
  Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов / Г.И. Тузов. – Москва : Советское радио, 1977. – 400 с.
1456782
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1456783
  Нечитайленко В.А. Статистическая теория радионаблюдений метеорного ветра / В.А. Нечитайленко. – Москва : Наука, 1979. – 103 с.
1456784
  Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
1456785
   Статистическая теория связи и ее приложение. – Москва : Мир, 1967. – 259 с.
1456786
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" / Астапов Ю.М., Медведев В.С. ; под ред. Е.П. Попова. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. – Библиогр.: с. 303-304
1456787
  Казаков И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состаяний / И.Е. Казаков. – М, 1975. – 432с.
1456788
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с. – Библиогр.: с. 254-261
1456789
  Троицкий И.Н. Статистическая теория томографии / И.Н. Троицкий. – М, 1989. – 240с.
1456790
  Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Апорович А.Ф. ; под ред. В.Я. Аверьянова. – Минск : Наука и техника, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-213 (90 назв.)
1456791
  Дайсон Ф. Статистическая теория энергетических уровней сложных систем / Ф. Дайсон. – Москва, 1963. – 123 с.
1456792
  Фаулер Р. Статистическая термодинамика : Пер. с англ. / Р. Фаулер, Э. Гуггенгейм. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 614 с.
1456793
  Кожеуров В.А. Статистическая термодинамика / В.А. Кожеуров. – Москва : Металлургия, 1975. – 175 с.
1456794
  Пронин А.Ф. Статистическая термодинамика в курсе строения вещества / А.Ф. Пронин. – Саратов, 1986. – 44с.
1456795
  Кайзер Д. Статистическая термодинамика неравновесных процессов : Пер.с англ. / Д. Кайзер. – Москва : Мир, 1990. – 607 с. – ISBN 5-03-001436-5
1456796
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1 : Классическая теория статистического равновесия. – 1933. – 264 с.
1456797
  Ландау Л. Статистическая физика / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГТТЛ, 1938. – 227 с.
1456798
  Леонтович М.А. Статистическая физика / М.А. Леонтович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 256 с.
1456799
  Френкель Я.И. Статистическая физика / Я.И. Френкель. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 760 с.
1456800
  Левич В.Г. Статистическая физика / В.Г. Левич. – Москва, 1950. – 220 с.
1456801
  Исихара А. Статистическая физика : Пер.с англ. / А. Исихара. – Москва : Мир, 1973. – 471 с.
1456802
  Климонтович Ю.Л. Статистическая физика : учеб. пособие / Ю.Л. Климонтович. – Москва : Наука, 1982. – 608 с.
1456803
  Ландау Л. Статистическая физика (классическая и квантовая) / Л. Ландау, Е.М. Лифшиц. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1951. – 480 с.
1456804
  Шиллинг Г. Статистическая физика в примерах : Пер. с нем. / Г. Шиллинг. – Москва : Мир, 1976. – 431 с.
1456805
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И. П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1456806
   Статистическая физика и квантовая теория поля.. – Москва, 1973. – 456с.
1456807
  Куни Ф.М. Статистическая физика и термодинамика / Ф.М. Куни. – Москва : Наука, 1981. – 351 с.
1456808
  Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1985. – 255 с.
1456809
  Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела : Пер.с англ. / Л. Жирифалько. – Москва : Мир, 1975. – 382с.
1456810
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1965. – [XXII], 558 c. : ил.
1456811
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1966. – [XXII], 575 c. : ил.
1456812
   Статистически годишник на Народна Република България 1966. – София : Централно статистич. упр-е при Министерская съвет, 1967. – [XXII], 601 c. : ил.
1456813
  Патканов С. Статистически данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев : Сводные таблицы и краткие выводы / С. Патканов. – С.-Пб.
1. – 1912. – 174 с.
1456814
  Медич Д. Статистически оптимальные линейные оценки и управление / Д. Медич. – М, 1973. – 440с.
1456815
  Фелингер А.Ф. Статистические алгоритмы в социологических исследованиях / А.Ф. Фелингер. – Новосибирск, 1985. – 208с.
1456816
   Статистические алгоритмы и программы.. – Новосибирск, 1970. – 291с.
1456817
   Статистические алгоритмы обработки геофизических данных.. – М.
1. – 1979. – 27с.
1456818
  Минц Л.Е. Статистические балансы и экономико-математические модели в планировании. / Л.Е. Минц. – Москва, 1976. – 288с.
1456819
  Кендалл М.Д. Статистические выводы и связи / М.Д. Кендалл, А. Стьюарт. – М., 1973. – 899 с.
1456820
  Хеттманспергер Т.П. Статистические выводы, основанные на рангах / Т.П. Хеттманспергер. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 333 с.
1456821
  Ресле Е. Статистические графики, их техника, методика и научное значение / Е. Ресле. – Москва, 1913. – 30 с.
1456822
   Статистические данные о положении европейского пролетариата за 1-ую половину 1923 г.. – Москва, 1924. – 39с.
1456823
   Статистические данные по социальному страхованию в РСФСР за 1929-30 гг.. – Москва ; Ленинград
9. – 1932. – 111 с.
1456824
  Макеев В.П. Статистические задачи динамики упругих конструкций / В.П. Макеев. – Москва : Наука, 1984. – 231 с.
1456825
   Статистические задачи отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности.. – М., 1975. – 604с.
1456826
  Липкин Л.И. Статистические задачи распознавания и алгебраические методы. / Л.И. Липкин. – М., 1985. – 25с.
1456827
  Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами / Ю.В. Линник. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
1456828
  Колмаков П.К. Статистические и библиографические источники по истории печати скандинавских стран / П.К. Колмаков. – Тарту, 1963. – 200 с.
1456829
  Каленюк А.А. Статистические и динамические вольт-амперные характеристики тонких сверхпроводящих плёнок YBa2Cu3O7б / А.А. Каленюк, А.И. Ребиков, С.С. Черенько // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 377-387. – ISSN 1024-1809


  В работе рассматривается экспериментальная методика получения статических (прямых) и динамических (дифференциальных) вольт-имперных характеристик (ВАХ) тонких (200нм) сверхпроводящих плёнок YBCO
1456830
   Статистические и динамические задачи упругости и вязкоупругости. – Свердловск, 1983. – 143 с.
1456831
   Статистические и динамические свойства магнитных жидкостей. – Свердловск, 1987. – 75 с.
1456832
   Статистические и динамические смешанные задачи теории упругости. – Ростов, 1983. – 263с.
1456833
   Статистические и математические исследования в производстве и экономике.. – М., 1967. – 260с.
1456834
   Статистические и экономические методы в экономике.. – М., 1970. – 238с.
1456835
   Статистические и экономические показатели отраслей культуры Молдавской ССР за 1955-1958 годы.. – Кишинев, 1960. – 188с.
1456836
  Грень Е. Статистические игры и их применение / Е. Грень. – Москва : Статистика, 1975. – 176с.
1456837
  Туган-Барановский М.И. Статистические итоги промышленного развития России : Доклад члена И. В. Э. Общества М.И. Туган-Барановского и прения по этому докладу в заседании III Отделения Общества 17-го января и 7-го и 21-го февраля 1898 года. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Вольн. экон. о-ва ; Скороп. А.Н. Цепова, 1898. – [2], 42, 107 с., 1 л. диагр. – Отд. оттиск: Труды Императорского Вольного экономического общества. 1898
1456838
  Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в Сибирь // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 311-396
1456839
   Статистические материалы по конъюнктуре народного хозяйства Украины в связи с некоторыми данными, характеризующими общую конъюнктуру Союза и мирового хозяйства за 1924 год.. – Х., 1925. – 80с.
1456840
  Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности / Я.Б. Шор. – М, 1962. – 552с.
1456841
   Статистические методы анализа качества. – Ярославль, 1980. – 159с.
1456842
  Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений : Пер. с англ. / З. Брандт ; пер. с англ. Г.А. Погребинского ; под ред. В.Ф. Писаренко. – Москва : Мир, 1975. – 312 с. : ил.
1456843
  Чернявский А.Ф. Статистические методы анализа случайных сигналов в ядернофизическом эксперименте / А.Ф. Чернявский, С.В. Бекетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
1456844
   Статистические методы анализа ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 155с.
1456845
   Статистические методы анализа эффективности затрат и результатов общественного производства.. – Москва, 1981. – 81с.
1456846
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. с англ. В.П. Смилги : под ред. и с предисл. В.В. Налимова. – Москва : Мир, 1963. – 271 с. : ил.
1456847
   Статистические методы в гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 272с.
1456848
  Венецкий И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1977. – 208с.
1456849
   Статистические методы в задачах испытаний и контроля. – Москва, 1979. – 86 с.
1456850
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1456851
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании / Д. Клейнен. – Москва, 1978. – 335 с.
1456852
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании. / Д. Клейнен. – М, 1978. – 222с.
1456853
   Статистические методы в инженерных исследованиях.. – М., 1983. – 216с.
1456854
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: (Учеб. пособие). / А.З. Иванов. – Москва, 1976. – 84с.
1456855
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: Разд. "Регресс. анализ". / А.З. Иванов. – Москва, 1977. – 79с.
1456856
  Зарова Е.В. Статистические методы в исследовании взаимодействия экономических циклов промышленного производства России и стран Евросоюза // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-17. – ISSN 0320-8168
1456857
  Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях / С.Г. Кащенко. – Л., 1989. – 74с.
1456858
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1456859
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
2. – 1969. – 207с.
1456860
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
3. – 1970. – 292с.
1456861
   Статистические методы в обшщественных науках.. – М., 1982. – 159с.
1456862
  Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж.У. Снедекор. – Москва, 1961. – 504с.
1456863
  Журавель Н.М. Статистические методы в системном моделировании промышленного производства / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1981. – 85с.
1456864
   Статистические методы в современной геодинамике Карпато-Динарского региона. – Киев : Наукова думка, 1992. – 248с.
1456865
   Статистические методы в теории надежности и контроле качества.. – Москва, 1973. – 117с.
1456866
  Пугачев В.С. Статистические методы в технической кибернетике / В.С. Пугачев. – Москва, 1971. – 191с.
1456867
  Зинченко А.П. Статистические методы в управлении сельскохозяйственным производством / А.П. Зинченко. – Москва : Колос, 1971. – 256 с.
1456868
  Егенгельдыев Э. Статистические методы в экономической географии : методические указания / МВиССО Туркменской ССР ; ТГУ им. А.М. Горького ; Э. Егенгельдыев. – Ашхабад : ТГУ им. А.М. Горького, 1983. – 74 с.
1456869
   Статистические методы в экономическом анализе производства. – Новосибирск, 1968. – 200с.
1456870
  Смирнов Б.И. Статистические методы выделения ассоциаций химических элементов. / Б.И. Смирнов. – М., 1975. – 64с.
1456871
  Флейс Д. Статистические методы для изучения таблиц долей и пропорций / Д. Флейс. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 317с.
1456872
   Статистические методы и вопросы точности и надежности.. – К., 1965. – 36с.
1456873
  Крейнин Г.С. Статистические методы и практика их применения в капиталистическом хозяйстве. / Г.С. Крейнин. – М., 1938. – 184с.
1456874
  Гандин Л.С. Статистические методы интерпретации метеорологических данных / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 359с.
1456875
  Роткоп Л.Л. Статистические методы исследования на электронных моделях / Л.Л. Роткоп. – М., 1967. – 215с.
1456876
  Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен / М. Кендельский. – Москва, 1976. – 144 с.
1456877
  Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света / С.И. Левин. – Москва, 1968. – 164 с.
1456878
  Коуден Д.Д. Статистические методы контроля качества / Д.Д. Коуден. – М, 1961. – 623с.
1456879
  Новиков А.С. Статистические методы контроля качества промышленной продукции / А.С. Новиков. – Москва, 1953. – 30с.
1456880
  Лапко А.В. Статистические методы моделирования и принятия решений в развивающихся медико-биологических системах / А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 216с.
1456881
  Чекотовский Э.В. Статистические методы на основе в Microsoft Excel 2013 : учебное пособие / Э.В. Чекотовский. – Киев : Знання, 2017. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 373-376. – ISBN 978-617-07-0497-9
1456882
  Лазуткин Б.А. Статистические методы обработки гидроакустических сигналов / Б.А. Лазуткин. – К., 1987. – 208 с.
1456883
  Дементьев Л.Ф. Статистические методы обработки и анализа промыслово-геологических данных / Л.Ф. Дементьев. – Москва : Недра, 1966. – 207с.
1456884
  Налимов В.В. Статистические методы описания химических и металлургических процессов / В.В. Налимов. – М, 1963. – 60с.
1456885
  Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва, 1976. – 220 с.
1456886
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1981. – 264с.
1456887
  Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М, 1965. – 340с.
1456888
  Растригин Л.А. Статистические методы поиска / Л.А. Растригин. – Москва, 1968. – 376с.
1456889
  Абдуллаев Р.А. Статистические методы при интерпретации сейсмических наблюдений / Р.А. Абдуллаев. – Баку : Азгиз, 1966. – 151 с. – Библиогр.: с. 147-148
1456890
  Ткачук Э.И. Статистические методы при решении инженерно-геологических задач / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1975. – 98с.
1456891
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н . Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128 с. : ил.
1456892
  Зальцберг Э.А. Статистические методы прогноза естественного режима уровня грунтовых вод / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1976. – 101с.
1456893
  Гресько П.Д. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / П.Д. Гресько. – Обнинск, 1975. – 88с.
1456894
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М., 1975. – 184с.
1456895
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 200с.
1456896
  Редкозубов С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ / С.А. Редкозубов. – Москва, 1981. – 151с.
1456897
  Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 48-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1456898
   Статистические методы.. – Пермь, 1980. – 230с.
1456899
   Статистические методы.. – Пермь, 1982. – 191с.
1456900
   Статистические методыв метеорологии.. – Новосибирск
1. – 1969. – 291с.
1456901
  Крамбейн У. Статистические модели в геологии / У. Крамбейн, Ф. Грейбилл. – Москва : Мир, 1969. – 398с.
1456902
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1456903
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1456904
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения. Коммутационные перенапряжения и электрические характеристики изоляции / Д.Е. Артемьев, М.Н. Тиходеев, С.С. Мур ; под ред. М.Н. Щедрина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 376 с.
1456905
  Орешкина Н.С. Статистические оценки пространственной изменчивости свойств почв / Н.С. Орешкина. – М., 1988. – 112с.
1456906
  Глисин Ф.Ф. Статистические показатели в управлении научно-техническим прогрессом / Ф.Ф. Глисин. – Москва, 1988. – 62 с.
1456907
  Киперман Г.Я. Статистические показатели промышленной продукции и их совершенствование / Г.Я. Киперман. – Москва, 1980. – 295 с.
1456908
  Харламов А.И. Статистические показатели темпов экономического развития / А.И. Харламов. – М, 1962. – 46с.
1456909
  Кортунов В.А. Статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
1. – 1979. – 76с.
1456910
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва : Советское радио, 1969. – 464 с. : черт. – Библиогр.: с. 447-453 (121 назв.)
1456911
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 16. – 1976
1456912
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 17. – 1976
1456913
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 18. – 1976
1456914
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 24. – 1977
1456915
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 25. – 1977
1456916
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 27. – 1978
1456917
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 28. – 1978
1456918
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 31. – 1978
1456919
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 34. – 1978
1456920
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 35. – 1978
1456921
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 36. – 1979
1456922
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 38. – 1979
1456923
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 41. – 1979
1456924
   Статистические проблемы управления. – Москва
Вып. [?]. – 1980
1456925
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 47. – 1980
1456926
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 50. – 1981
1456927
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 56. – 1982
1456928
  Машихин Е.А. Статистические публикации в СССР : Библиографический указатель / Е.А. Машихин, В.М. Симчера. – Москва : Статистика, 1975. – 280 с.
1456929
  Коган Р.И. Статистические ранговые критерии в геологии / Р.И. Коган, Ю.П. Белов, Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1983. – 137с.
1456930
  Павлова Е.И. Статистические расчеты элементов гидротехнических сооружений / Е.И. Павлова. – Ташкент, 1984. – 124с.
1456931
  Родионов Д.А. Статистические решения в геологии / Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1981. – 231с.
1456932
  Лутовинов В.С. Статистические свойства квантовых систем / В.С. Лутовинов. – Москва : МИРЭА, 1988. – 80 с.
1456933
  Всехсвятская И.С. Статистические свойства сигналов, отраженных от ионосферы / И.С. Всехсвятская. – Москва : Наука, 1973. – 135 с.
1456934
   Статистические таблицы составленные в Статистическом Отделении Совета Министерства Внутренних Дел, по сведениям за 1849 год. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1852. – 29 с., 5 табл


  Планы и чертежи с изображениями древнего укрепления Старого Киева, Новгородского Кремля, башен в Новгороде, развалин каменного Кремлевского замка в Пскове, видов Печерского монастыря, видов крепости в Коломне, Гдове, Ямбурге, Якутске, наружных фасадов ...
1456935
  Лорентц Г.А. Статистические теории в термодинамике : лекции / пер. с фр. / Г.А. Лорентц. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 155 с.
1456936
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1456937
  Уриг Р. Статистическиеметоды в физике ядерных реакторов / Р. Уриг. – М., 1974. – 400с.
1456938
  Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – Москва, 1975. – 295с.
1456939
  Чепурин Е.В. Статистический анализ восстанавливаемых систем / Е.В. Чепурин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.
1456940
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон ; пер. с англ.: И.Г. Журбенко, В.П. Носко ; под ред. Ю.К. Беляева. – Москва : Мир, 1976. – 757 с.
1456941
  Кушнир А.Ф. Статистический анализ геофизических полей / А.Ф. Кушнир, С.В. Мостовой. – К., 1990. – 274с.
1456942
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : В 2-х кн. / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02121-5; 5-247-02122-3
Кн. 1. – 1990. – 319 с.
1456943
   Статистический анализ и моделирование процессов. – Таганрог
Вып. 4. – 1977
1456944
  Поцелуев А.В. Статистический анализ и синтез сложных динамических систем / А.В. Поцелуев. – М., 1984. – 205с.
1456945
  Пасхавер Б.И. Статистический анализ интенсификации сельского хозяйства. / Б.И. Пасхавер. – М, 1969. – 140с.
1456946
  Масол В.И. Статистический анализ локальных участков битовых последовательностей / В.И. Масол, С.В. Поперешняк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 92-105. – ISSN 0572-2691
1456947
  Кокс Д. Статистический анализ последовательностей событий / Д. Кокс, П. Льюис. – М., 1969. – 312 с.
1456948
  Боровко Н.Н. Статистический анализ пространственных геологических закономерностей / Н.Н. Боровко. – Ленинград : Недра : Ленинградское отделение, 1971. – 174 с. – Библиогр.: с. 157-171
1456949
  Елисеев В.К. Статистический анализ распознающих систем / Вадим Елисеев. – Киев : Сталь, 2022. – 288 с. : ил., табл. – Дополнительный тит. л., аннот., содерж. англ. - На обложку и тит. л. вынесено содержание. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-676-184-6
1456950
  Леоненко Н.Н. Статистический анализ случайных полей / Н.Н. Леоненко, А.В. Иванов. – Киев : Вища школа, 1986. – 216 с.
1456951
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский; В.В. Апанпсович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский. – Минск : Университетское, 1988. – 256 с.
1456952
  Мардиа К. Статистический анализ угловых наблюдений / К. Мардиа. – Москва, 1978. – 239с.
1456953
  Загинайло И.В. Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов / И.В. Загинайло, И.Н. Писаренко, Д.А. Спиридонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1456954
  Панин В.В. Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов полимеров / В.В. Панин, Ф.А. Кривошей, А.А. Сёмин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
1456955
  Левин В.И. Статистический надежностный синтез автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1974. – 282 с.
1456956
  Демчук М.И. Статистический одноквантовый метод в оптико-физическом эксперименте / М.И. Демчук, М.А. Иванов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 176 с.
1456957
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО СРФСР, Моск. ин-т хим. машиностроения. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1456958
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
1456959
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1976. – 272 с.
1456960
  Чап М. Статистический сборник. / М. Чап, С. Дубский. – Прага, 1969. – 146с.
1456961
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1456962
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1456963
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1456964
  Удалов К. Статистический учет в системе государственного страхования / К. Удалов К. – Москва, 1954. – 64 с.
1456965
  Кабанов Д.А. Статистический эксперимент при анализе точности РЭА / Д.А. Кабанов, Ю.Я. Коротков. – Горький, 1984. – 65 с.
1456966
  Журавель Н.М. Статистическое агрегирование в экономических системах / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1456967
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1456968
  Павлов К.В. Статистическое измерение развития наноэкономики // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 9 (47). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1456969
  Курышева С.В. Статистическое изучение динамики / С.В. Курышева, Б.А. Михайлов. – Л, 1990. – 79с.
1456970
  Устинов А.Н. Статистическое изучение использования основных фондов промышленного предприятия. / А.Н. Устинов. – М., 1959. – 130с.
1456971
  Сулейманов Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Оби-Рахмат / Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1972. – 171с.
1456972
  Левицкий В.В. Статистическое изучение лексической семантики / В.В. Левицкий. – Киев, 1989. – 154 с.
1456973
  Кваша Я.Б. Статистическое изучение механизации труда / Я.Б. Кваша. – М., 1959. – 144с.
1456974
  Иващенко Г.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах диннапики / Г.А. Иващенко. – Томск, 1985. – 167с.
1456975
  Глисин Ф.Ф. Статистическое изучение технического уровня производства в промышленности / Ф.Ф. Глисин. – М, 1987. – 93с.
1456976
  Перепечин И.Н. Статистическое изучение экономической эффективности капитальных вложений / И.Н. Перепечин, Б.Г. Сивориновский. – Москва, 1979. – 72с.
1456977
  Вихерт А.В. Статистическое исследование складчатости / А.В. Вихерт. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 158с.
1456978
  Донецкая С.С. Статистическое исследование структуры и качества подготовки докторских диссертаций в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 71-77. – ISSN 0320-8168
1456979
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1456980
  Горбатюк Н.С. Статистическое исследование языка на ЭВМ "Урал-1" / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова. – Киев, 1964. – 26с.
1456981
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград, 1952. – 167 с.
1456982
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
2. – 1952. – 191с.
1456983
  Митропольский А.К. Статистическое исчисление / А.К. Митропольский. – Ленинград
3. – 1953. – 200 с.
1456984
  Полляк Ю.Г. Статистическое машинное моделирование средств связи / Ю.Г. Полляк. – Москва : Радио и связь, 1988. – 175 с.
1456985
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев, А.А. Вайнштейн, С.Д. Волков. – Москва : Металлургия, 1984. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-175 (115 назв.)
1456986
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1456987
  Велигурский Г.А. Статистическое моделирование на физических моделях схем автоматики / Г.А. Велигурский.[и др.] ; Под общей ред. Г.А. Велигурского. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 158 с. : 36 ил, 4 табл. – Библ.: 65 назв.
1456988
  Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере / М.А. Назаралиев. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1456989
  Розанов Г.В. Статистическое моделирование развития отрасли / Г.В. Розанов. – М, 1976. – 167с.
1456990
  Курец В.К. Статистическое моделирование системы связей растение - среда. / В.К. Курец, Э.Г. Попов. – Ленинград, 1991. – 152с.
1456991
  Кляцкин В.И. Статистическое описание динамических систем с флуктуирующими параметрами / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
1456992
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 1. – 1852. – 549, 18 с., 3 карты
1456993
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 3. – 1852. – 572 с. – без тит. л.
1456994
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1456995
  Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс ; пер. с нем. В.Н. Варыгина ; науч. ред. и предисл. Ю.П. Адлера и В.Г. Горского. – Москва : Статистика, 1976. – 598 с. – (Зарубежные статистические исследования : ЗСИ / редкол.: Т.В. Рябушкин, председатель [и др.])
1456996
  Дмитриев Ю.Г. Статистическое оценивание распределений вероятностей с использованием дополнительной информации. / Ю.Г. Дмитриев, Ю.К. Устинов. – Томск, 1988. – 194с.
1456997
  Мания Г.М. Статистическое оценивание распределения вероятностей / Г.М. Мания. – Тбилиси, 1974. – 239с.
1456998
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1456999
  Анреп Г.В. Статистическое состояние иррадиации возбуждения / Г.В. Анреп. – Петроград : Тип. К.Маттисена, 1917. – С. 262-275 + 3 рис. – Отд. оттиск из: "Архив биологических наук", т. 20, № 4
1457000
  Росин М.Ф. Статистическпй анализ систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1965. – 204с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,