Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1456001
  Дашкевич Я. "...Учи неложними устами сказати правду" : іст. есеїстика (1989-2008) / Ярослав Дашкевич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня. – Київ : Темпора, 2011. – 827, [1] с. : портр., іл. – Імен. покажч.: с. 797-812. – Бібліогр.: с. 783-795 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-015-4
1456002
  Ворончук І. "Ученый Божьей милостью" Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 75-88. – ISSN 2413-7065
1456003
  Артамонова Л. "Учили меня еще во младенчестве" : Принципі и традиции образования молодіх дворян в XVIII столетии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 13-15. – ISSN 0235-7089


  Принципы и традиции образования молодых дворян в XVIII столетии.
1456004
   "Учителі - це творці змін, а не відтворювачі готових схем" / шпальти підготувала Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1456005
  Урись Т. "Учителі історії мають особливу місію у вихованні дитини". Як готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на формування світогляду людини і суспільства // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 9). – С. 9


  "Продовжуючи серію статей про факультети одного з найстаріших і найпотужніших закладів вищої педагогічної освіти України - Національного педуніверситету імені М.П. Драгоманова, якому виповнюється 185 років, сьогодні розповідаємо про історичний ...
1456006
  Гільберг Т.Г. "Учитель доти залишається вчителем, доки вчиться сам" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 30 : фото
1456007
   "Учитель" пишется с заглавной буквы.. – М., 1985. – 47с.
1456008
  Киселев А.Ф. "Учитель, перед именем твоим..." // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х
1456009
   "Учитель, перед именем твоим...". Сб.. – 2-е изд. – М., 1986. – 221с.
1456010
  Мякишев В. "Учитель, перед имененм твоим..." Прозвища школьных преподавателей как объект лингвистического анализа // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 77-84. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1456011
  Кузьміна С.Л. "Учити мислити самостійно" : київські академісти початку XX ст. про філософію у школі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 14-26. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  У статті розкрито сучасну актуальність поглядів київських академічних філософів початку XX ст.: Г. Челпанова, О. Гілярова, П. Ліницького, П. Кудрявцева, О. Селіхановича, О. Гіляровича і Г. Челпанова, які у 1897 р. добились відкриття при Університеті ...
1456012
  Посохов И.С. "Учиться или жениться?": проблемы студенческих браков в Российской империи во второй половине 19- начале 20 вв. / И.С. Посохов. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць / МОУ. Харківський держ. ун-тет ім.В.Н.Каразіна;Ред.кол.:С.І.Посохов,С.Б.Сорочан та ін. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 226- 230. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-623-336-3
1456013
   Ученые-аграрники - производству. – Харьков, 1984. – 88с.
1456014
  Коноплев В.В. Ученые-геологи - детям / В.В. Коноплев. – Л., 1960. – 31с.
1456015
  Кузьмин М.К. Ученые-медики / М.К. Кузьмин. – М, 1988. – 197с.
1456016
  Сурьянинов Н.Г. Ученые-механики Юга Украины в истории развития образования и науки // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 71-77. – ISBN 978-966-927-169-3


  Згадуються: Савін Г. М. - радянський вчений у галузі механіки. В 1952–1957 роках - віцепрезидент АН УРСР і професор КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Динник О.М. - український вчений у галузі механіки та теорії пружності, засновник наукової школи з теорії ...
1456017
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров ; [биогр. очерк Н.А.Каблукова]. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 1 и 2 : Железнодорожное хозяйство. – 1910. – XLII, 622 с., 1 л. портр. фронт. : портр.
1456018
  Чупров А.И. Ученые труды в издании Императорского Московского университета : [в 3-х ч.] / А.И. Чупров. – Москва : Тип. Имп. Моск. ун-та
Ч. 2, вып. 2 : Курс политической экономии. – 1911. – XIII, 354 с.
1456019
   Ученые Урала в борьбе за технический прогресс.. – Свердловск, 1959. – 204с.
1456020
   Ученые Уральского научного центра Академии наук СССР : Биобиблиогр. указ. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 395с.
1456021
   Ученые Харькова к годовщине освобождения родного города : Краткий обзор работы учебных и научно-исследовательских институтов за годы Отечественной войны. – Харьков : Изд. "Соціалістична Харківщина", 1944. – 83 с.
1456022
   Ученые Чувашского университета (1967-1992). – Чебоксары, 1992. – 200с.
1456023
   Ученые, педагогические и популярные труды П.А. Тутковского // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
1456024
   Ученые, педагогические и популярные труды П.А.Тутковского. – 23с.
1456025
  Коломоец Т.А. Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные научные положения (к 135-летию со дня рождения) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; № 1)
1456026
  Беленький И.Л. Ученый-историк в системе научных коммуникаций / И.Л. Беленький. – Москва, 1983. – 43с.
1456027
   Ученый-коммунист. К 75-летию со дня рожд. А.А.Вознесенского. Сб. Ст.. – Л., 1973. – 144с.
1456028
  Кочерга Н.К. Ученый-космист Ю.В. Кондратюк (А.И. Шаргей) - тернистый путь к бессмертию / Н.К. Кочерга, Г.Е. Аляев // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 275-287. – ISBN 978-966-192-045-2
1456029
  Тягунова М.М. Ученый-ортолог // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 49-52
1456030
  Клейн Л. Ученый в перевернутом мире // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 42-49. – ISSN 0130-1640


  В рубрике Размышления у книжной полки наш корреспондент Тина Катаева беседует с известным российским археологом, историком, антропологом, филологом Львом Самуиловичем Клейном. Автор полутора десятков монографий и сотен статей, посвящённых самым разным ...
1456031
  Данилов В.И. Ученый В.Н. Хитрово / В.И. Данилов. – Тула, 1985. – 103с.
1456032
  Лесовой В.Н. Ученый врач, педагог ( к 110-летию со дня рождения Н.П. Татаренко ) / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 82-90
1456033
  Бажанов В.А. Ученый и " Век-волкодав". Судьба И.Е.Орлова в логике ,философии, науке. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.125-135. – ISSN 0042-8744
1456034
  Курсаков А.Л. Ученый и аудитория / А.Л. Курсаков. – М, 1982. – 272с.
1456035
  Захаров М.В. Ученый и воин / М.В. Захаров. – Москва, 1974. – 112с.
1456036
  Ибрагимова З.М. Учёный и время / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1986. – 316с.
1456037
  Худяков В.Л. Ученый и его творческий мир. / В.Л. Худяков. – Л., 1971. – 192с.
1456038
   Ученый и конструктор С.В.Ильюшин: сб. ст.. – М., 1978. – 207с.
1456039
   Ученый и мыслитель. К 100-летию со дня рождения академика М.А. Маркова / Г.В. Домогацкий, В.Г. Кадышевский, А.А. Комар, В.А. Матвеев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 352-359. – ISSN 0869-5873


  Ввыдающийся физик-теоретик, крупный организатор науки.
1456040
   Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности: сб. ст.. – М., 1986. – 262с.
1456041
  Федорова Л. Ученый и педагог : отпечаток эпохи. К 100-летию со дня рождения Р.В. Пихтовникова / Л. Федорова, Л. Кириченко, Д. Пихтовников // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-74. – ISSN 1562-529Х
1456042
  Цуциев Б.А. Ученый и революционер. / Б.А. Цуциев. – Орджоникидзе, 1967. – 36с.
1456043
  Мирская Е.З. Ученый и современная наука / Е.З. Мирская. – Ростов, 1971. – 104 с.
1456044
  Житомирский С.В. Ученый из Сиракуз / С.В. Житомирский. – М, 1982. – 191с.
1456045
   Ученый Клим Чурюмов: Наша комета - полностью украинское открытие / беседу вел Ярослав Коробатов // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 25 ноября (№ 263). – С. 9. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" побеседовала с первооткрывателем кометы, которая приобрела мировую известность благодаря миссии космического аппарата "Розетта". Сегодня Климу Ивановичу 77 лет, он директор Киевского планетария, профессор КНУ имени Тараса Шевченко идо сих ...
1456046
  Вохменцев Я.Т. Ученый кот / Я.Т. Вохменцев. – Свердловск, 1960. – 50с.
1456047
  Каллахан Тэд Ученый на войне : Афганистан / Каллахан Тэд, Ди Лауро Марко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 106-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
1456048
  Щигленко Евгений Ученый пессимист : Мечников Илья Ильич. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 139-146 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1456049
  Щигленко Евгений Ученый пессимист : Биография: Мечников Илья Ильич // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 131-136 : Іл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1456050
  Горелик Г. Ученый раб, свободный духом // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 113-124. – ISSN 0130-1640
1456051
  Черная Н.И. Ученый с современной советской прозе / Н.И. Черная. – К., 1976. – 172с.
1456052
   Ученый совет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 2001-2006 гг.. – Москва : МГУ им. М.В.Ломоносова, 2002. – 128с. – ISBN 5-9217-0022-3
1456053
  Диксон Б. Ученый язык // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 48-49


  Йдеться про те, чи доречно вживати наукову термінологію в побутовому мовленні.
1456054
  Булкин В.А. Ученый, зодчий, каменщик : [О Ю. П. Спегальском] / В.А. Булкин, О.В. Овсянников. – Ленинград, 1983. – 112 с.
1456055
  Рожен А.П. Ученый, инженер и сто веков / А.П. Рожен. – М, 1975. – 143с.
1456056
  Мозалева З. Ученый, которого слышал бог : [И. Срезневский] // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. июнь. – С. 34-37
1456057
  Леонова Л.С. Ученый, мыслитель, человек: творческое наследие М.В. Ломоносова в оценке В.И. Вернадского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 126-141. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1456058
  Нирка Е.А. Ученый, организатор, педагог. / Е.А. Нирка, В.Е. Прока. – Кишинев, 1990. – 95с.
1456059
   Ученый, педагог, организатор: П.А.Ковальский. – К., 1991. – 28 с.
1456060
   Ученый, Учитель, Человек : к 85-летию со дня рождения И.Е. Тарапова / [Божков А.И. и др.] ; Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харьков : Новое слово, 2011. – 425, [1] с., [6] л. фотоил., [1] л. портр. : ил. – Авт. указ. на с.: 421-423. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-568-65-0
1456061
   Ученый. Учитель. Человек : (к 90-летию Н.С. Лейтеса) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 177-184. – ISSN 0042-8841
1456062
  Маркова М. Ученым нужна новая гигиена и острые зубы, чтобы защищать Теслу от Тесли // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 ноября (№ 45). – С. 9, 16


  "... У отечественной науки очень длинный список проблем, но убьет ее не нищенское финансирование, а отсутствие иммунитета. Неумение и нежелание профессионального сообщества жестко реагировать на лжеученых в своих рядах, на любое проявление дремучего ...
1456063
  Ємець О. Учень Антоновича - Іван Каманін // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 168-176
1456064
  Шоу Б. Учень диявола / Б. Шоу. – Київ, 1954. – 112с.
1456065
  Янович Б. Учень легендарного Ніла Хасевича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 13


  Микола Букатевич - художник, який створив дитячу художню школу у Володимирі-Волинському.
1456066
  Вергунов В.А. Учень професора К.А. Тимірязєва, соратник академіка В.І. Вернадського - видатний учений та організатор галузевого дослідництва з культури цукрового буряку С.Л.Франкфурт // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 59-76
1456067
  Байков Ф.Я. Ученье и творчество / Ф.Я. Байков. – Л., 1979. – 149с.
1456068
   Ученье и труд вместе живут.. – Саранск, 1962. – 59с.
1456069
  Максимовский М.К. Ученье и труд рядом идут / М.К. Максимовский. – Калинин, 1961. – 44с.
1456070
  Галкина Т.М. Ученье и труд рядом идут. / Т.М. Галкина. – Кишинев, 1964. – 52с.
1456071
  Парикова Н.Б. Учеренное яканье в тульских говорах : Автореф... Канд.филол.наук: / Парикова Н.Б.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
1456072
  Кабанов П.Г. Учесть опыт гнездовых посевов дуба : (Агрономическая консультация) / сост. П.Г. Кабанов, канд-т с.-х. наук. – [Саратов], 1951. – 6 с.
1456073
   Учет-2000: бухгалтерский и налоговый : Формирование баланса:Имущество организации.Дебиторы и кредиторы и т.д. – 3-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Статус-Кво 97. – (Большая российская энциклопедия бухгалтера ; Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя). – ISBN 5-8107-0047-0
Т.1. – 2000. – 576с.
1456074
  Авдонина Н. Учет - первичная основа показателей СБО / Н. Авдонина, Н. Масловская // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В статье говоритьс о том, что справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является составной частью библиографической деятельности любой библиотеки. Без точного установления авторства или названия того или иного источника зачастую невозможна сама ...
1456075
  Берштейн П.Я. Учет анизотропии, неоднородности и внутреннего трения при расчете динамически нагруженных сплошных систем и стержней : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Берштейн П.Я. ; Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1965. – 11 с.
1456076
  Прохоренко В.А. Учет априорной информации при оценке надежности / В.А. Прохоренко, В.Ф. Голиков. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 208 с.
1456077
   Учет атмосферных влияний на астрономо-геодезические измерения : монография / А.Л. Островский, Б.М. Джуман, Ф.Д. Заблоцкий, Н.И. Кравцов; А.Л. Островский, Б.М. Джуман, Ф.Д. Заблоцкий, Н.И. Кравцов. – Москва : Недра, 1990. – 235 с. – ISBN 5-247-00585-6
1456078
  Суслин В.В. Учет атмосферных факторов при восстановлении спектрального коэффициента яркости открытого океана по дистационным измерениям из космоса. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 04.00.22 / Суслин В.В.; АН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1992. – 21л.
1456079
  Тишков И.Е. Учет безналичных расчетов по оплате труда / И.Е. Тишков, С.И. Шульман. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 78 с.
1456080
  Митрофанова С.В. Учет библиотечных фондов: проблемы нормативно-правового обеспечения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2001. – № 1. – С.23-27. – ISSN 0869-608Х
1456081
  Гришина Л.А. Учет биомассы и химический анализ растений / Л.А. Гришина, Е.М. Самойлова. – Москва, 1971. – 100 с.
1456082
  Фомина Л.М. Учет в банках / Л.М. Фомина, М.Д. Алексеенко. – К., 1988. – 303с.
1456083
   Учет в Госбанке. Метод. указ.. – М., 1962. – 48с.
1456084
  Хлынов Учет в кредитных учреждениях / Хлынов, Л.М. Клебанов. – М, 1971. – 367с.
1456085
  Намазалиев Г.И. оглы Учёт в материально-техническом снабжении и его совершенствование / Г.И. оглы Намазалиев. – Москва, 1986. – 166 с.
1456086
  Тюнин Учет в обслуживании производствах и хозяйствах колохозов и совхозов. / Тюнин, а.Д. – М, 1982. – 128с.
1456087
  Бородкин А.С. Учёт в объединении и на предприятии / А.С. Бородкин, И.А. Шевчук. – К., 1978. – 174с.
1456088
  Голубов В.И. Учет в оптовой торговле. / В.И. Голубов. – М., 1967. – 157с.
1456089
  Янушка М.А. Учет в практике управления предприятием : учебное пособие / М.А. Янушка ; МВ и ССО Латвийской ССР МИПКСНХ Латв. ССР, эконом. фак-т, каф. бух учета и анализа хоз. деят. – Рига : Ред.- изд. отдел МИПКСНХ Латв. ССР, 1976. – 36 с.
1456090
   Учет в стройбанке СССР. Метод. указ.. – М., 1962. – 40с.
1456091
   Учет в управлении промышленными предприятиями США.. – М., 1957. – 185с.
1456092
  Васин Ф.П. Учет в условиях бригадного хозрасчета / Ф.П. Васин. – Москва, 1986. – 96с.
1456093
  Спасский Б.А. Учет верхний части разреза в сейсморазведке / Б.А. Спасский. – Иркутск, 1990. – 181с.
1456094
  Войтенко А.В. Учет влияния глобальных геотектонических процессов на результаты точного местоопределения в государственной или местной системе отсчета по радионавигационным наблюдениям спутников GPS NAVSTAR / А.В. Войтенко, В.Л. Быков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 2-7 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
1456095
  Королев Ю.И. Учет влияния горно-геологических факторов при геолого-экономической оценке месторождений наранних стадиях их изучения / Ю.И. Королев. – М, 1975. – 58с.
1456096
  Вожжов А. Учет влияния депозитных рисков в процессах трансформации банковских ресурсов / А. Вожжов, Н. Лунякова // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 16-26. – ISSN 0201-758Х
1456097
  Давидавичус Э.-С.Б. Учет влияния массопереноса в случае использования некоторых нестационарных методов исследования электродных процессов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Давидавичус Э.-С. Б.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 19л.
1456098
  Ершов Сергей николаевич Учет влияния непрерывного спектра в некоторых задачах структуры атомного ядра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Ершов Сергей николаевич ; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 8 с.
1456099
  Антонов В.С. Учет внутриоблачных физических процессов при расчете обложных осадков : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Антонов В.С. – Ленинград, 1963. – 14 с.
1456100
  Грачев Н.П. Учет во внешней торговле СССР / Н.П. Грачев. – М., 1962. – 303с.
1456101
  МухинА.ф Учет во внешней торговле СССР / МухинА.ф, Ю.А. Григорьев. – М., 1979. – 263с.
1456102
  Мухин А.Ф. Учет во внешней торговле СССР / А.Ф. Мухин, Ю.А. Григорьев. – Москва, 1988. – 293с.
1456103
  Ших Вин Учет возможности катастрофических событий и обеспечение устойчивого библиотечного обслуживания в цифровой среде // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 85-93. – ISSN 0130-9765
1456104
  Евгеньева Л.Я. Учет возрастной периодизации при занятиях футболом / Л.Я. Евгеньева. – Киев, 2003. – 36с.
1456105
  Бельский Б.И. Учёт вредителей сахарной свёклы / Б.И. Бельский, М.С. Ефименко, И.С. Любомудров; Под ред. Деревянченко А. – Киев : Изд-во Наркомснаба УССР, 1935. – 84с.
1456106
   Учет временных вариаций при проведении морской магнитной съемки.. – М., 1984. – 303с.
1456107
  Кастанаев Х.Г. Учет вспомагательных производств машиностроительного завода / Х.Г. Кастанаев. – М., 1954. – 152с.
1456108
  Новодворский В.Д. Учет вспомогательного производство / В.Д. Новодворский. – М, 1974. – 48с.
1456109
  Камышев С.Ф. Учет выполнения норм и их анализ в нефтедобывающей промышленности. / С.Ф. Камышев. – М., 1958. – 48с.
1456110
   Учет выработки и заработной платы на машиностроительном заводе.. – М., 1955. – 192с.
1456111
  Ратмиров Ю.А. Учет выработки и зароботной платы / Ю.А. Ратмиров. – М, 1963. – 60с.
1456112
  Каллистов П.Л. Учет высоких проб и самородков при подсчете запасов месторождений золота : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Каллистов П.Л.; Моск. ин-т цветных металлов и золота им. М.И.Калинина. – Москва, 1953. – 16 с.
1456113
  Рудик А.В. Учет гидродинамики и микронеоднородности жидкости в процессах кристаллизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рудик А.В.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 14л.
1456114
  Островский А.А. Учет гипергенных изменений состава и текстурных особенностей карбонатной толщи венда Алдан-Якокитского междуречья (Южня Якутия) при гидрогеологическом анализе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 90-94. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 6)
1456115
  Новиченко П.П. Учет готовой продукции и ее реализации / П.П. Новиченко. – М, 1975. – 64с.
1456116
  Зверенчук Ф Л. Учет готовой продукции и ее реализации / Ф Л. Зверенчук, . – М., 1986. – 78с.
1456117
  Зайцев А Е. Учёт готовой продукции и её реализации / А Е. Зайцев, . – Москва, 1967. – 138с.
1456118
   Учет готовой продукции и ее реализации: уч. пособие.. – Л., 1985. – 48с.
1456119
  Могилатов В.С. Учет двухосной анизотропии проводимости в геоэлектромагнитных зондированиях // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 69-77 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
1456120
  Вербов Г.Д. Учет денежных и расчетных операций / Г.Д. Вербов. – Москва, 1976. – 79с.
1456121
  Глухов А.С. Учет денежных средств в хозорганах и предприятиях коммунального хозяйства / А.С. Глухов. – М, 1951. – 96с.
1456122
  Цветкова Е.И. Учет денежных, расчетных и кредитных операций / Е.И. Цветкова. – Л., 1975. – 28с.
1456123
  Князев Г.А. Учет документальных материалов. / Г.А. Князев. – М.-Л., 1955. – 39с.
1456124
  Волков Н.Г. Учет долгострочных инвестиций и источников их финансирования / Н.Г. Волков. – Москва, 1994. – 129с.
1456125
  Марголин П.С. Учет заготовок сельскохозяйственных продуктов. / П.С. Марголин, В.И. Бененсон. – М., 1967. – 304с.
1456126
  Трусов А.Д. Учет зарплат в комплектовании производства / А.Д. Трусов. – Москва : Финансы и статистика
1456127
  Данилович Лидия Аркадиевна Учет затрат и кальклирование себестоимости продукции в углеобогащении (на примере углеобогатительных фабрик Донбасса)) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Данилович Лидия Аркадиевна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1987. – 22 с.
1456128
  Новиченко П.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промышленности / П.П. Новиченко, И.М. Рендухов. – Москва, 1992. – 223с.
1456129
  Карпова Т.П. Учет затрат и калькулирование себестоимости ремонтов основных средств. / Т.П. Карпова, Л.И. Плешкова. – М., 1983. – 118с.
1456130
  Сопко В.В. Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции в промышленности / В.В. Сопко, А.Н. Патрик. – К., 1988. – 110с.
1456131
  Безруких П.С. Учет затрат и кулькулирование в промышленности / П.С. Безруких. – Москва, 1989. – 223с.
1456132
  Беба И.Ф. Учет затрат и оперативно-эконопический контоль при внутрихозяйственном расчете в колхозах (на примере отраслей фивотноводства) : Автореф... канд. экон.наук: 08.601 / Беба И.Ф.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 02л.
1456133
  Буленок А.П. Учет затрат и пути снижения себестоимости производства картофеля (На примере колхоз. Черниг. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Буленок А. П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 15 с.
1456134
  Белый М.И. Учет затрат и пути снижения себестоимости производства свинины. (На примере совхозов Луган. упр. производства и заготовок с.-х. продуктов) : Автореф... кандидата экон.наук: / Белый М.И.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1965. – 21л.
1456135
  Пизенгольц М.З. Учет затрат и скрытие счетов в колхозах и совхозах / М.З. Пизенгольц. – Москва, 1972. – 279 с.
1456136
  Друри К. Учет затрат методом стандарт-косте / К. Друри; Пер. с англ. под ред.H.Д.Эриашвили. – Москва : Аудит, 1998. – 224 с. – ISBN 5-85177-043-0
1456137
  Косинов Н.Н. Учет затрат на геологоразведочные работы в себестоимости и цене добычи полезных ископаемых (На прим. нейт и газа) : Автореф... канд. экон.наук: / Косинов Н. Н.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1969. – 25л.
1456138
  Саенко К.С. Учет затрат на мероприятия НТП. / К.С. Саенко. – М., 1991. – 94с.
1456139
  Чиж В.И. Учет затрат на обеспечение качества услуг жилищно-комунального хазяйства // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 26-30
1456140
  Бородкин А.С. Учёт затрат на освоение новой техники / А.С. Бородкин. – М., 1985. – 143с.
1456141
  Новиченко П.П. Учет затрат на производство в промышленности / П.П. Новиченко, И.М. Рендухов. – Москва, 1981. – 144 с.
1456142
  Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США / С.С. Сатубалдин. – М., 1980. – 141с.
1456143
  Шевчук И.А. Учет затрат на производство в условиях внутризаводского хазрасчета / И.А. Шевчук. – М., 1977. – 128с.
1456144
  Нгуен Ван Тик Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции на хлопкопрядильных предприятиях : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Нгуен Ван Тик; КИНХ. – К., 1971. – 24л.
1456145
  Чувакова З.Н. Учет затрат на производство и исчисление себестоимости продукции в обувной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Чувакова З.Н.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1964. – 15л.
1456146
  Карауш М.И. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции / М.И. Карауш. – Кишинев, 1978. – 192с.
1456147
   Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях народного хозяйства. Уч. пособие.. – Иркутск, 1975. – 113с.
1456148
  Загороднюк В.Э. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности: уч. пособие / В.Э. Загороднюк. – Ташкент
ч. 1. – 1978. – 100с.
1456149
  Загороднюк В.Э. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в важнейших отраслях промышленности: уч. пособие / В.Э. Загороднюк. – Ташкент
ч. 2. – 1979. – 108с.
1456150
  Салимов А.М. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в шинной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Салимов А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
1456151
   Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости промышленной продукции.. – М., 1960. – 256с.
1456152
  Новиченко П.П. Учет затрат на улучшение качество продукции / П.П. Новиченко, Т.Д. Попова. – М, 1986. – 102с.
1456153
  Карнаухова Е.С. Учет затрат общественного труда. Вопросы методологии и опыт исследования трудоемкости производства сельскохозяйственных продуктов. / Е.С. Карнаухова. – М., 1973. – 328с.
1456154
  Баширов А.А. Учет затрат по строительству нефтяных скважин : Автореф... канд. экон.наук: / Баширов А.А.; Моск. экономико-статистический и-т. Кафедра бухгалтерского учета и анализа. – Москва, 1967. – 16л.
1456155
  Ураков Д.У. Учет затрат по сферам деятельности / Д.У. Ураков. – М., 1991. – 174с.
1456156
  Ластовецкий В.Е. Учет затрат по факторам производстваи центрам ответственности / В.Е. Ластовецкий. – М, 1988. – 163 с.
1456157
  Полуяхтов Л.В. Учет затрат труда на производство и эксплуатацию при разработке цен на машины (на материалах машиностроения Среднего Урала) : Автореф... канд. эконом.наук: / Полуяхтов Л.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 23л.
1456158
  Иванов Ю.П. Учет затухания и поляризационных эффектов в слабых взаимодействиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Ю.П.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 9л.
1456159
  Красновидова С.С. Учёт знаний и самостоятельная работа слушателей в народных университетах / С.С. Красновидова. – Л., 1980. – 18с.
1456160
  Костылев Ф.В. Учет знаний как средство повышения эффективности обучения учащихся вечерней (сменнной) школы : Автореф... канд. пед.наук: / Костылев Ф. В.; АПН РСФСР, НИИ теор. ист. педаг. – М., 1964. – 19л.
1456161
  Котлярова О.С. Учет знаний по химии. / О.С. Котлярова. – Л, 1977. – 136с.
1456162
   Учет и агропроизводственные группировки земельных ресурсов СССР.. – Москва : Наука, 1967. – 181с.
1456163
  Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США / Н.Г. Чумаченко. – Москва, 1971. – 238с.
1456164
  Герич С.И. Учет и анализ в ремонтных мастерских колхозов и совхозов / С.И. Герич. – М, 1977. – 136с.
1456165
   Учет и анализ в решении задач повышения эффективности производства и бережливости: мат. семинара.. – М., 1984. – 144с.
1456166
   Учет и анализ в системе внутрихозяйственного расчета: сб. науч. тр.. – Тверь, 1990. – 111с.
1456167
   Учет и анализ в условиях интенсификации производства: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1989. – 103с.
1456168
   Учет и анализ в условиях полного хозяйственного расчета и самофинансирования: межвуз. сб.. – М., 1989. – 151с.
1456169
   Учет и анализ в условиях реформы.. – М., 1969. – 216с.
1456170
  Постникова Г.В. Учет и анализ деятельности подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий : уч. пособие / Г.В. Постникова, З.И. Малинина. – Калинин, 1986. – 80с.
1456171
  Ветчинин В.Г. Учет и анализ деятельности снабженческо сбытовых предприятий и объединений / В.Г. Ветчинин. – Москва, 1982. – 224с.
1456172
  Остапюк М.Я. Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия / М.Я. Остапюк. – Москва, 1992. – 159 с.
1456173
  Диордица С.Г. Учет и анализ затрат на производство при машинной обработке информации / С.Г. Диордица. – М., 1978. – 96с.
1456174
  Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность / Т.А. Демина. – М, 1990. – 111с.
1456175
  Быстраков Ю.И. Учет и анализ использования земельных ресурсов / Ю.И. Быстраков. – Москва, 1976. – 119с.
1456176
  Петрович Э.И. Учет и анализ использования основных фондов / Э.И. Петрович. – Минск, 1972. – 256с.
1456177
  Бабич В.В. Учет и анализ капитальных вложений в промышленности / В.В. Бабич, И.А. Степанчук. – Киев, 1981. – 191с.
1456178
  Кругляк Б.С. Учет и анализ капитальных вложений в сельскохозяйственных предприятиях / Б.С. Кругляк. – М, 1976. – 160с.
1456179
  Щелокова Т.В. Учет и анализ логистических затрат в условиях ривайвинга // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 122-130
1456180
  Симоненко Л.С. Учет и анализ накладных расходов в сельском хозяйстве / Л.С. Симоненко, Л.А. Мезенцева. – М., 1975. – 95с.
1456181
  Мезенцева Л.А. Учет и анализ накладных расходов производства в колхозах и совхозах / Л.А. Мезенцева. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 95 с. : иил., табл.
1456182
  Зайцев Е.А. Учет и анализ нормируемых оборотных средств промышленного предприятия : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зайцев Е.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 27 с.
1456183
  Кругляк Б.С. Учет и анализ основных фондов в колхозах / Б.С. Кругляк. – М, 1979. – 156с.
1456184
  Чечета П А. Учет и анализ показателей материальных затрат / П А. Чечета, . – М, 1980. – 143с.
1456185
  Гулиев Ф.М. Учет и анализ производсвенных затрат и некоторые пути их совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 601 / Гулиев Ф.М.; Азерб.ин-т.нар.хоз. – Баку, 1971. – 27л.
1456186
  Сопко В.В. Учет и анализ производства и реализации продукции пищевой промышленности / В.В. Сопко, М.П. Кульгавец. – К., 1979. – 143с.
1456187
  Ткач В.И. Учет и анализ производственных затрат в лесозаготовительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткач В.И.; Ростов. гос. ун-т. Объед. учен. Совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1965. – 22л.
1456188
  Васильков А.И. Учет и анализ распределения косвенных затрат в промышленности / А.И. Васильков, А.Й. Миневский. – Москва, 1985. – 176с.
1456189
  Степанчук Н.В. Учет и анализ расходов на управление / Н.В. Степанчук. – М., 1979. – 62 с.
1456190
  Шпиг А.А. Учет и анализ рентабельности в торгах. : Автореф... канд. экон.наук: / Шпиг А.А.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1966. – 26л.
1456191
  Малуева М.Е. Учет и анализ себестоимости грузовых перевозок в автотранспортных хозяйствах управлений торгтранса : Автореф... кадн. экон.наук: / Малуева М.Е.; Ленингр. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1967. – 21л.
1456192
  Еремец С.М. Учет и анализ снижения затрат ручного труда / С.М. Еремец. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 110 с.
1456193
  Едронова В.Н. Учет и анализ финансовых актвов. / В.Н. Едронова, А Е. Мизиковский. – М, 1995. – 272 с.
1456194
  Бабич В.В. Учет и анализ фондов экономического стимулирования в промышленности / В.В. Бабич, И.А. Степанчук. – Киев, 1976. – 87с.
1456195
  Дьячков М.Ф. Учет и анализ хозяйственной деятельности в строительстве / М.Ф. Дьячков. – М, 1966. – 447с.
1456196
  Постникова Г.В. Учет и анализ чистого дохода и прибыли колхозов / Г.В. Постникова. – Москва, 1980. – 239 с.
1456197
  Кругляк Б.С. Учет и анализ эффективности использования основных фондов в колхозах и совхозах / Б.С. Кругляк. – М, 1970. – 120с.
1456198
  Дубинина Л.А. Учет и анализ эффективности использования производственого оборудования / Л.А. Дубинина. – Калинин, 1983. – 82с.
1456199
   Учет и анализ эффективности производства. – М., 1986. – 272с.
1456200
  Герич И С. Учет и анлиз и их роль в совершенствовании управления сельскохозяйственными предприятиями. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герич С.И,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1966. – 18л.
1456201
  Палий В.Ф. Учет и внутрений хозрасчет / В.Ф. Палий. – М, 1977. – 64с.
1456202
   Учет и внутрипроизводственный хозрасчет. Сб. ст.. – М., 1973. – 72с.
1456203
  Васин Ф.П. Учет и внутрихозяйственный расчет / Ф.П. Васин. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 142 с.
1456204
  Гарифуллин К.М. Учет и калькулирование в автоматизированной подсистеме управления себестоимостью продукции / К.М. Гарифуллин. – Казань, 1986. – 238с.
1456205
  Тишков Иван Ефремович Учет и калькулирование себестоимости продукции вспомогательных производств / И.Е. Тишков. – Москва : Финансы, 1980. – 112 с.
1456206
  Чапницкий Л.А. Учет и калькулирование стоимости строительного производства в подрядных организациях. / Л.А. Чапницкий. – М., 1950. – 112с.
1456207
  Белебеха И.А. Учет и калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции / И.А. Белебеха. – Львов, 1975. – 176с.
1456208
  Шевчук И.А. и др. Учет и контроль в агропромышленных объединениях / И.А. и др. Шевчук. – К., 1984. – 174с.
1456209
  Штейнман М.Я. Учет и контроль в системе управления сельскохозяйственным производством / М.Я. Штейнман. – М, 1978. – 176с.
1456210
   Учет и контроль затрат на производство в объединениях легкой промышленности.. – М., 1982. – с.
1456211
  Стуков С.А. Учет и контроль издержек производства на капиталистических промышленных предприятиях / С.А. Стуков. – Калинин, 1978. – 83с.
1456212
  Ерофеева В.А. Учет и контроль использования ресурсов в объединениях / В.А. Ерофеева. – Л., 1987. – 174с.
1456213
  Фомин Ф.Ф. Учет и контроль материальных оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Фомин. – М., 1979. – 144с.
1456214
  Суров А.С. Учет и контроль отгрузки и реализации продукции в отраслевой автоматизированной системе управления. / А.С. Суров, М.З. Шумяцкий. – М, 1969. – 41с.
1456215
  Гуцайлюк З.В. Учет и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности / З.В. Гуцайлюк. – М., 1985. – 117с.
1456216
  Смолянинов В.И. Учет и контроль при внутрихозяйственном расчете в колхозах. (На основе применения счетно-перфорационных машин) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Смолянинов В.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19 с.
1456217
  Гуцайлюк З.В. Учет и контроль производственных отходов / З.В. Гуцайлюк. – М., 1990. – 78с.
1456218
   Учет и контроль расхода энергоносителй и тепловой энергии: методы и приборы.. – М., 1980. – 232с.
1456219
  Стуков С.А. Учет и контроль себестоимости промышленной продукции в европейских странах - членах СЭВ / С.А. Стуков. – Калинин, 1975. – 112с.
1456220
  Наумова Н.А. Учет и контроль тарных операций в торговле - важное средство борьбы с потерями : Автореф... канд. экон.наук: / Наумова Н.А.; Ленингр. ин-т советской торговли. – Л., 1967. – 22л.
1456221
  Горицкая Н.Г. Учет и налогообложение операций во внешнеэкономической деятельности и с иностранной валютой / Н.Г. Горицкая. – Київ : Техніка, 2000. – 72с. – (Бухалтерский учет и финансовая отчетность на основе положений ( стандартов) бухгалтерского учета). – ISBN 966-575-108-5
1456222
   Учет и оперативная техника в банках долгосрочных вложений.. – М., 1949. – 232с.
1456223
  Во Динь Хао Учет и оперативно-экономический контроль затрат в строительно-монтажных организациях : Автореф... канд. эконом.наук: 601 / Во Динь Хао; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 24л.
1456224
   Учет и операционная техника в банках СССР: уч. для вузов. – М., 1990. – 364с.
1456225
  Красавин И.В. Учет и операционная техника в Госбанке : [Учебник для учетно-кредитных техникумов] / И.В. Красавин, Д.А. Рогулин, Н.С. Хлынов. – Москва : Финансы, 1976. – 312 с.
1456226
  Хлынов Н.С. Учет и операционная техника в Госбанке / Н.С. Хлынов. – М, 1981. – 263с.
1456227
  Плешаков С.Е. Учет и операционная техника в Государственном банке / С.Е. Плешаков. – М., 1968. – 360с.
1456228
  Фомина Л.М. Учет и операционная техника в Стройбанке СССР / Л.М. Фомина. – 2-е, перераб. и доп. – К., 1981. – 280с.
1456229
  Раменский Л.Г. Учет и описание растительности : На основе проективного метода / Л.Г. Раменский; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т кормов. – 2, заново перераб. и доп. – Москва : АН СССР, 1937. – 100 с.
1456230
   Учет и организация финансов на предприятиях (объединениях) в условиях полного хозяйственного расчета: сб. науч. тр.. – Ярославль, 1989. – 120с.
1456231
  Шишкова Н.И. Учет и отчетность в магазине / Н.И. Шишкова. – М, 1984. – 248с.
1456232
  Феоктистов И.А. Учет и отчетность в первичных профсоюзных организациях / И.А. Феоктистов. – М, 1983. – 112с.
1456233
  Исаков В.И. Учет и отчетность в промышленных предприятиях с применением счетно-клавишных машин / В.И. Исаков, М.А. Маров. – М, 1964. – 376с.
1456234
  Гильденгорн М. Учёт и отчётность в профорганизациях / М. Гильденгорн. – М., 1936. – 80с.
1456235
  Карчевский В.Н. Учет и отчетность в системе сберегательных касс: уч. для учет.-кредит. техн. / В.Н. Карчевский. – М., 1980. – 207с.
1456236
  Зайцев М.Г. Учет и отчетность в системе хозяйственного расчета / М.Г. Зайцев. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 176 с.
1456237
  Брызгалова Т.П. Учет и отчетность в управлениях государственного страхования / Т.П. Брызгалова, Н.П. Галахова. – М., 1984. – 64с.
1456238
  Самбуров В.А. Учет и отчетность лавки сельпо. / В.А. Самбуров. – Иркутск, 1948. – 96с.
1456239
   Учет и отчетность по бюджету государственного социального страхования. – Москва, 1948. – 175 с.
1456240
  Рубановский П.Н. Учет и отчетность по госдоходам, налогам и сборам. / П.Н. Рубановский. – М, 1940. – 113с.
1456241
  Родионова М.М. Учет и отчетность по государственному страхованию : учебное пособие для финансовых и финансово-экономических техникумов / М.М. Родионова, Т.П. Брызгалова, Н.П. Галахова. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 158 с.
1456242
  Рейтман Л.И. Учет и отчетность по государственному страхованию. / Л.И. Рейтман. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1976. – 160с.
1456243
  Чистов И.А. Учет и отчетность по государственным доходам в финансовых органах. / И.А. Чистов. – М., 1950. – 67с.
1456244
  Маногов Л.Д. Учет и отчетность по государственным доходам. Уч. пособие / Л.Д. Маногов. – Москва, 1946. – 63с.
1456245
   Учет и отчетность по социальному страхованию. – Москва, 1935. – 79 с.
1456246
  Ваганов А.И. Учет и отчетность сельских советов / А.И. Ваганов. – Москва : Ведомости Верховного совета РСФСР, 1940. – 63 с. – (Библиотека работника сельсовета)
1456247
  Залесский И. Учет и отчетсность по госдоходам / И. Залесский. – М, 1937. – 120с.
1456248
  Левик Б.И. Учет и оформление финансово-кредитных операций в сельхозбанке / Б.И. Левик. – М., 1950. – 191с.
1456249
   Учет и охрана библиотечных фондов. Аннот. указ. основной литературы.. – К., 1950. – 40с.
1456250
   Учет и оценка сельскохозяйственных земель : [сборник статей]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 386 с., [3] л. карт. : черт., карт. – Библиогр. в конце статей
1456251
  Бердичевский Ю.Г. Учет и плани рование производительности труда. Опыт одного завода / Ю.Г. Бердичевский. – М, 1930. – 131с.
1456252
  Ревенко А.Ф. Учет и планирование трудовых ресурсов в новых экономических условиях. / А.Ф. Ревенко, Н.О. Ивашкина. – К., 1990. – 142с.
1456253
   Учет и проверка книжного фонда.. – М., 1970. – 29с.
1456254
  Миневский А.И. Учет и распределение затрат по обслуживанию производства и управлению / А.И. Миневский. – М., 1970. – 120с.
1456255
   Учет и распределение рабочей силы. Сб. указов, постановлений и розъяснений.. – Москва, 1943. – 75с.
1456256
  Авдеева М.А. Учет и статистика в народном суде / М.А. Авдеева. – Москва : Юриздат, 1939. – 40 с. – (Библиотека народного судьи и народного заседателя / Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ СССР ; под ред. И.Т. Голякова)
1456257
  Стриженов П.П. Учет и статистика на автомобильном грузовом транспорте / П.П. Стриженов. – М., 1954. – 188с.
1456258
  Герцензон А.А. Учет и статистика органов прокуратуры / А.А. Герцензон. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1936. – 78с.
1456259
  Семигин Н.Я. Учет и статистика профессорско-преподавательских кадров высше школы СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семигин Н.Я.; М-во высш.образование СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1954. – 15л.
1456260
  Немчинов В.С. Учет и статистика сельскохозяйственных предприятий. / В.С. Немчинов. – вып. 2. – Л., 1933. – 144с.
1456261
  Тительбаум Николай Петрович Учет и статистика советской торговли / Тительбаум Николай Петрович. – М.-Л. : Госпланиздат, 1939. – 48с.
1456262
  Никулина Н.Н. Учет и статистика труда в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Никулина Н. Н.; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
1456263
  Соколов А.В. Учет и статистика. Уч. пособие / А.В. Соколов. – М.-Л., 1940. – 128с.
1456264
  Иванов В.Ф. Учет и техническая отчетность картографо-геодезического производства : учеб. пособ. для топографич. техникумов ; ред. Л.П. Егоров / В.Ф. Иванов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 120 с.
1456265
   Учет и управление хозяйством.. – М., 1967. – 200с.
1456266
  Стуков С.А. Учет и хозрасчет в промышленности стран СЭВ / С.А. Стуков. – М, 1979. – 160с.
1456267
   Учет и хозрасчет в условиях реформы. Сб. ст.. – М., 1969. – 119с.
1456268
  Палий В.Ф. Учет и хозрасчет вспомогательного производиства / В.Ф. Палий. – М, 1973. – 112с.
1456269
  Степанюк А.Л. Учет и экономический анализ в производственных объединениях / А.Л. Степанюк. – Киев : Техніка, 1977. – 224 с.
1456270
  Степанюк А.Л. Учет и экономический анализ в производственных объединениях / А.Л. Степанюк. – 2-е изд., перераб. – К., 1983. – 248с.
1456271
   Учет и экономический анализ в противозатратном хозяйственном механизме: межвуз. темат. сб . науч. тр.. – Калинин, 1988. – 147с.
1456272
   Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сборник статей. – Москва
Ч. 1. – 1990. – 143с.
1456273
   Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сборник статей. – М.
Ч. 2. – 1990. – 156с.
1456274
  Романенков Д.Ф. Учет и экономический анализ работы промышленных производств в колхозах и совхозах / Д.Ф. Романенков. – М., 1975. – 120с.
1456275
  Цуркану Виорел Иванович. Учет и экономия материальных ресурсов. / Виорел Иванович. Цуркану. – Кишинев, 1989. – 157с.
1456276
  Патров В.В. Учет издержек обращения и финансовых результатов торговых предприятий в условиях централизованных бухгалтерий / В.В. Патров. – М., 1977. – 80с.
1456277
  Бородкин С А. Учёт издержек производства в системе хозяйственного расчёта / С А. Бородкин, . – К., 1975. – 232с.
1456278
  Протасова Т.Н. Учет индивидуальных особенностей студентов-иностранцев при обучении чтению на русском языке (начальный этап). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Протасова Т.Н.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 28л.
1456279
   Учет индивидуальных особенностей учащихся при построении обучающих программ и проведении программированного обучения.. – М., 1969. – 79с.
1456280
  Каврайский В.В. Учет искажений проекции при обратной засечке и при черчении гониометрических сеток и створов на меркаторской карте / В.В. Каврайский. – 16 с., (С. 100-108)
1456281
   Учет использования вод в СССР: метод. основы.. – Минск, 1978. – 200с.
1456282
  Костенко В.В. Учет как средство контроля хозяйственной деятельности в совхозах (На прим. совх. мая. мол. треста Никол. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Костенко В.В.; Латв.ГУ. – Рига, 1969. – 25л.
1456283
  Балицкая П.С. Учет как средство улучшения оперативного руководства капитальным строительством. : Автореф... канд экон.наук: / Балицкая П.С.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961. – 18л.
1456284
  Злобин П.И. Учет капиталовложений и производства капитальных работ / П.И. Злобин. – М.-Л., 1939. – 480с.
1456285
  Волков Н.Г. Учёт капитальных вложений / Н.Г. Волков. – Москва, 1987. – 94с.
1456286
  Виноградов Н.А. Учёт капитальных вложений на действующих предприятиях / Н.А. Виноградов. – Таллин, 1976. – 88с.
1456287
  Кононов А.П. Учет капитальных вложений на промышленном предприятии / А.П. Кононов. – М., 1976. – 48с.
1456288
  Лицкевич К В. Учет климатических условий при проектировании жилых зданий в различных районах СССР / К В. Лицкевич. – Москва, 1975. – 116 с.
1456289
  Барсуков В.М. Учет конечной проводимости магнитосферной плазмы в некоторых геофизических явлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Барсуков В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1971. – 14с. – Бібліогр.:с.14
1456290
  Кошелев А.В. Учет корректного показателя преломнения атмосферы на результаты измерений светодальномеров и электронных тахеометров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 15-17. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1456291
  Лабзовский Л.Н. Учет корреляции электронов в теории атома : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Лабзовский Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Ленинград, 1964. – 12л.
1456292
  Калюжнова М.В. Учет лингвокультурных стереотипов при обучении русскому языку как иностранному японских учащихся // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2011. – № 2 (26). – С. 36-43. – ISSN 1812-9463


  Анализируются лингвокультурные стереотипы, связанные с культурой общения и педагогическими традициями Японии, а также рассматривается опыт учета национально-культурной специфики мышления при обучении русскому языку как иностранному японских учащихся в ...
1456293
  Алексеев С.А. Учет материалов на предприятиях : опыт реорганизации учета материалов / С.А. Алексеев. – Москва : Госпланиздат, 1947. – 62с.
1456294
  Иткина С.З. Учет материалов на промышленном предприятии с применением ЭВМ "Минск-22" / С.З. Иткина. – М., 1969. – 284с.
1456295
  Архипов П.К. Учет материальных ресурсов сельскохозяйственного предприятия с использованием ЭВМ / П.К. Архипов. – Москва, 1986. – 119 с.
1456296
  Либерман Л.В. Учет материальных ценностей / Л.В. Либерман. – М., 1989. – 107с.
1456297
  Сафронов М.А. Учет материальных ценностей по оперативно-бухгалтерскому /сальдовому/ методу при ручном и механизированном способах обработки документов. / М.А. Сафронов. – М., 1959. – 76с.
1456298
  Сафронов И.А. Учет материальных ценностей по оперативно-бухгалтерскому /сальдовому/ методу при ручном и механизированному способам обработки документов. / И.А. Сафронов. – М., 1959. – 76с.
1456299
  Макаренко И.А. Учет международных стандартов при изучении личности несовершеннолетнего обвиняемого как основа решения задач уголовного судопроизводства // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 27-30. – ISSN 1812-3910
1456300
   Учет метеорологических факторов при расчетах многолетних полей концентраций загрязняющих веществ для оценки экологических рисков здоровью населения / С.Н. Степаненко, В.Г. Волошин, В.Ю. Курышина, Н.Д. Головатюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 105-114 : табл., рис. – Библиогр.: с. 114. – ISSN 0203-3100
1456301
  Счастливцев И.П. Учет народнохозяйственной специализации при формировании генеральных планов городов в условиях Севера / И.П. Счастливцев. – Москва, 1975. – 44 с.
1456302
  Малышев И.В. Учет неделимых фондов и основных средств в колхозах : Автореф... кадн. экон.наук: / Малышев И.В.;. – Ростов -на-Дону, 1949. – 15 с.
1456303
  Матвеева Т.И. Учёт незавершённого производства / Т.И. Матвеева. – М., 1983. – 104с.
1456304
  Афанасьева А.А. Учет незавершенного производства в машиностроении : Автореф... канд. экон.наук: / Афанасьева А.А.; Моск. экон.-статистический ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1456305
  Слободянюк Н.А. Учет нематериальных активов по национальным и международным стандартам: единство и различия / Н.А. Слободянюк, М.В. Верескун // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 1729-7206
1456306
  Поляков В.Б. Учет неустановившегося движения воды в нижних бьефах гидроузлов при оптимизации режимов работы энергосистем с гидростанциями : Автореф... канд. техн.наук: / Поляков В.Б.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1967. – 25л.
1456307
  Стародубский В.Е. Учет нуклонных корреляций в Глаубероской картине рассеяния частиц выской энергии на ядрах. / В.Е. Стародубский. – Л, 1972. – 19с.
1456308
  Чубаков Г.Н. Учет общественного труда и цена при социализме / Г.Н. Чубаков. – М, 1981. – 231с.
1456309
  Ким В.М. Учет общественного труда при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ким В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 19л.
1456310
  Бутырин М.В. Учёт оросительной воды гидротехническими сооружениями / М.В. Бутырин. – М., 1951. – 64с.
1456311
  Каннас Хусейн Учет основных затрат на производство по нормативному методу в швейной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.12 / Каннас Хусейн; КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 19л.
1456312
  Леонтьев Н.А. Учет основных операций торговых хозяйств / Н.А. Леонтьев. – Москва : Наркомторг СССР и РСФСР, 1928. – 591 с. – (Сер. Практическая библиотека торгового бухгалтера / под ред. Н.А. Кипорисова)
1456313
   Учет основных средств и малоценных предметов.. – М., 1967. – 134с.
1456314
  Татур С.К. Учет основных средств промышленных предприятий / С.К. Татур, Л. Краснов. – М., 1943. – 40с.
1456315
  Татур С.К. Учет основных средств промышленных предприятий / С.К. Татур, Л. Краснов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1948. – 80с.
1456316
  Белоусов М.С. Учет основных средств, материалов, труда и заработной платы / М.С. Белоусов, Б.А. Титов. – М, 1961. – 56с.
1456317
  Русакова Е.А. Учет основных средств. / Е.А. Русакова, Н.А. Ибрагимов. – М., 1990. – 109с.
1456318
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов / Х.А. Рабинович. – М., 1975. – 72с.
1456319
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов в новых условиях / Х.А. Рабинович. – М., 1972. – 126с.
1456320
  Котенко Л.Н. Учет основных фондов и нематериальных активов. / Л.Н. Котенко, Н.В. Чебанова. – К, 1996. – 144с.
1456321
  Огийчук Н.Ф. Учет основных фондов на предприятиях АПК / Н.Ф. Огийчук. – К., 1990. – 124с.
1456322
  Рабинович Х.А. Учет основных фондов предприятия / Х.А. Рабинович. – М., 1966. – 124с.
1456323
  Грабова Н.М. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : Учебное пособие / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 1999. – 432с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-231-Х
1456324
  Малышев А.А. Учет особенностей аудитории в лекционной пропаганде. / А.А. Малышев. – М., 1982. – 64с.
1456325
  Ляпин В.П. Учет особенности поведения поля на ребре при исследовании ступенчатых неоднородностей в прямоугольных волноводах резонаторов и волноводов сложных сечений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ляпин В.П.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1980. – 19л.
1456326
  Семененко Е.В. Учет параметров твердой фазы структурированных суспензий в формулах Освальд-Рейнера и Бингама-Шведова / Е.В. Семененко, Т.Д. Демченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 186-193 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1456327
  Соколов К.Н. Учет педагогической работы в школе. / К.Н. Соколов. – М., 1924. – 216с.
1456328
  Соколов К.Н. Учет педагогической работы в школе. / К.Н. Соколов. – 2-е изд. – М., 1925. – 224с.
1456329
   Учет педагогической работы как метод научной организации ее. Сб. ст.. – Л., 1926. – 76с.
1456330
  Потехина Ю.В. Учёт показателей пользования сайтом в статистике библиотеки / Ю.В. Потехина, А.Ю. Церюльник // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2010. – № 32. – С. 2-10
1456331
  Сустретов И.Г. Учет полуфабрикатов и деталей в производстве / И.Г. Сустретов. – М., 1975. – 64с.
1456332
  Рязанов М.И. Учет поляризации окружающей среды в высших приближениях теории возмущений в квантовой электродинамике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рязанов М. И.; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1958. – 7л.
1456333
  Кириллов С.Р. Учет потребительной стоимости продукции как фактор повышения эффективности общественного производства : (критический очерк) / С.Р. Кириллов; Отв. ред. Л.В.Левшин. – Москва : Наука, 1969. – 224 с.
1456334
  Онищук З.М. Учет преступлений в органах внутренних дел, прокуратуры и суда. Текст лекций / З.М. Онищук. – Харьков, 1976. – 60 с.
1456335
  Ануфриев В.Е. Учет прибыли и ее распределение / В.Е. Ануфриев. – Москва, 1975. – 64с.
1456336
   Учет природного и географического факторов в ценообразовании.. – М., 1964. – 152с.
1456337
  Байков Р.Н. Учет природного фактора в оптовых ценах добывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Байков Р.Н.; Перм. гос. ун-т им А.М.Горького. – Пермь, 1972. – 24л.
1456338
  Хоанг-Дык-Чием Учет природных условий при разработке системы рационального использования земель колхозов и совхозов (на примере правобережного Полесья УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.06 / Хоанг-Дык-Чием; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
1456339
  Беляева Л.И. Учет прихологических закономерностей и свойств внимания в культурно-просветительской работе / Л.И. Беляева. – М., 1960. – 36с.
1456340
  Песчанский В.Г. Учет производительности труда / В.Г. Песчанский. – М-Л, 1932. – 80с.
1456341
  Кларк У. Учет производительности. / У. Кларк. – М, 1925. – 130с.
1456342
  Ламыкин И.А. Учет производства в агропромышленных формированиях / И.А. Ламыкин, А.И. Малышкин. – М., 1987. – 173с.
1456343
  Мухинд А.Ф. Учет производства в США : Автореф... Доктора экон.наук: / Мухинд А.Ф.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1964. – 58л.
1456344
   Учет производства и калькулирование в основной химической промышленности.. – М., 1935. – 136с.
1456345
  Бочаров Г.Г. Учет производства и калькуляции в машиностроении / Г.Г. Бочаров. – 2-е изд. перер. – М., 1957. – 307с.
1456346
  Кирьянова З.В. Учет производства и калькуляции себестоимости продукции на предприятиях химической промышленности с использованием ЭВМ: Учеб. пособие для студ. специальности "Организация управления в химической про / З.В. Кирьянова. – М., 1978. – 72с.
1456347
   Учет производства и калькуляция в промышленности США.. – М., 1966. – 240с.
1456348
  Герман И.А. Учет производства и калькуляция на предприятиях районной промышленности : практическое пособие / И.А. Герман, П.Е. Золотухин. – Москва : Государственное издательство местной промышленности РСФСР, 1947. – 116 с.
1456349
  Калашникова Е.С. Учет производства и калькуляция себестоимиости продукции в полиграфической промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Калашникова Е.С. ; Моск. экон.-стат. ин-т , Каф. бухгалтерского учета и анализа. – Москва, 1965. – 13 с.
1456350
  Важов А.Я. Учет производства и контроль использования кормов в сельскохозяйственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 125 с. – (Библиотечка бухгалтера сельского хозяйства)
1456351
  Линник В.Г. Учет производственной деятельности объединений Госкомсельхозтехники / В.Г. Линник. – М., 1985. – 189с.
1456352
  Домасевич Л.К. Учет производственных запасов и капитальных вложений в совхозах и колхозах / Л.К. Домасевич. – Одесса, 1971. – 176с.
1456353
  Бородкин А.С. Учёт производственных затрат в промышленности / А.С. Бородкин. – М., 1973. – 112с.
1456354
  Власенко Л.И. Учет производственных затрат, калькуляция и анализ себестоимости продукции животноводства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Власенко Л.И. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 22 с.
1456355
  Вершинин А.М. Учёт промышленной продукции / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1951. – 64с.
1456356
   Учет профиля технического вуза в преподавании философии: метод. рекоменд.. – К., 1991. – 63с.
1456357
  Сорока Ю.Н. Учет процедуры оценки риска при реабилитации радиационно-загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО"ПХЗ" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 200-211 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1456358
  Руденко В.В. Учет прочностных характеристик бетона и арматуры при определении величины коэффициента динамичности // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 148-152 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1456359
  Никонов К.Д. Учет работы в школе. / К.Д. Никонов. – М, 1927. – 54с.
1456360
   Учет расхода и использования материалов на машиностроительных заводах.. – М., 1954. – 264с.
1456361
  Каледин В.Е. Учет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования / В.Е. Каледин. – М., 1975. – 63с.
1456362
   Учет расчетов с поставщиками на ЭВМ "Минск-22".. – М., 1969. – 68с.
1456363
   Учет расчетов с рабочими и служащими с использованием ППП "АСУ-ВУЗ" Минвуза РСФСР.. – Л., 1985. – 80с.
1456364
  Данов Евгений Иванов Учет региональных особенностей при организации и проведении противоградовых работ в Гиссарской долине : Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Данов Евгений Иванов; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1975. – 16с. – Бібліогр.:с.15-16
1456365
  Руськин В.И. Учет резонансных взаимодействий в статистической теории множественного образования частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Руськин В.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
1456366
  Миненко Б.И. Учет результатов внтутризаводского хозрасчета / Б.И. Миненко. – М., 1975. – 72с.
1456367
  Нещерет М. Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  В статье представлена общая классификация и характеристика видов ответов, подлежащих учету в справочно-библиографическом обслуживании, на основе обобщения опыта Российской государственной библиотеки.
1456368
  Крылова Т.И. Учет рельефа в землеустройстве : Методика и опыт. В помощь сельскому учителю / Т.И. Крылова, Л.А. Царева // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 0016-7207
1456369
  Зурьян О.В. Учет риска в ставке дисконтирования при реализации горных проектов освоения месторождений / О.В. Зурьян, Ю.Ф. Марченко, А.М. Пидтилок // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1456370
   Учет себестоимости в управлении производством.. – М., 1978. – 126с.
1456371
  Овсянников М В. Учет селективности поглощения излучения в гиперзвуковом потоке газа / М В. Овсянников. – М, 1983. – 153с.
1456372
  Рипс И.Б. Учет симметрии молекул при квантовохимических расчетах / И.Б. Рипс. – Рига, 1978. – 160с.
1456373
  Иерусалимский И.П. Учет снижения себестоимости в промышленных предприятиях / И.П. Иерусалимский. – Херсон, 1929. – 56с.
1456374
  Палиенко Э.Т. Учет современных экзогенных процесов в сухих степях Украины при гидротехническом строительстве / Э.Т. Палиенко, В.В. Стецюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 32-38. – Бібліогр.: 2 назви
1456375
  Третьяк В.В. Учет современных экономических реалий в формировании внешнеторговой политики Украины // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.245-248
1456376
  Увира Р. Учет социалистического предприятия / Р. Увира. – М, 1935. – 64с.
1456377
  Увира Р. Учет социалистического предприятия / Р. Увира. – 2-е изд. – М, 1937. – 112с.
1456378
   Учет справочно-библиографического обслуживания в универсльной научной библиотеке: метод. рекоменд.. – М., 1988. – 20с.
1456379
  Марголин А.М. Учет степени достоверности геолого-экономических данных при предпроектной оценке месторождений : Обзор / А.М. Марголин; Мин.геологии СССР. ВИЭМС. – Москва, 1973. – 40с. – (Математические методы исследований в геологии)
1456380
  Костырко Л.А. Учет стоимости возвратных материальных ценностей, возникших в результате ремонта / Л.А. Костырко, В.Ю. Лариков // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 26-30
1456381
  Воробьев А.С. Учет стока воды на гидроэлектростанциях / А.С. Воробьев. – Москва, 1980. – 176с.
1456382
   Учет стохастики при оптимизации отраслевых систем. Сб. науч. тро.. – Новосибирск, 1980. – 127с.
1456383
   Учет территориальных аспектов при оптимизации отраслевых систем : сб. науч. тр. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1982. – 156 с.
1456384
  Бабий В.С. Учет типа личности при формировании их команд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 72-78 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
1456385
  Астахов В.П. Учет товарных операций / В.П. Астахов. – Ростов-на-Дону, 1986. – 104с.
1456386
  Гарб Хона Львович Учет толщины стенки в щелевых задачах электродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гарб Хона Львович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 22л.
1456387
  Зимняя И.А. Учет требований общей психологии в устной пропаганде / И.А. Зимняя. – М, 1979. – 34с.
1456388
  Илмет Ж.В. Учет труда и заработной платы / Ж.В. Илмет. – М., 1982. – 111с.
1456389
  Давыдов К.И. Учет труда и заработной платы / К.И. Давыдов, С.А. Блох. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 85 с. – (Бухгалтеру промышленного предприятия)
1456390
  Ладычук И.Н. Учет труда и заработной платы с использованием ЭБМ "Искра-555" / И.Н. Ладычук. – М., 1986. – 108с.
1456391
   Учет трудоемкости производства промышленной продукции: метод. рекомендации. – М., 1980. – 136с.
1456392
  Бабичев Ю. Учет трудоемкости самостоятельной работы студентов при переходе на зачетные единицы / Ю. Бабичев, В. Петров // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 0869-3617
1456393
  Григорьев Ю.В. Учет учебных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1950. – 24с.
1456394
  Григорьев Ю.В. Учет учебных фондов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1952. – 20с.
1456395
  Воробев Б.В. Учет фактора наводнений при экономической оценке земли в долинах рек. (На примере долины р. Зеи) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Воробев Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1456396
   Учет факторов неопределенности в отраслевом планировании: сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1979. – 144с.
1456397
  Макаренок И.О. Учет факторов экономического риска при принятии решений на предприятии // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 69-75. – ISSN 1993-6788
1456398
  Ясенев В.Н. Учет финансовых операций в условиях АСУП / В.Н. Ясенев. – Москва, 1982. – 86с.
1456399
  Эвентов С.М. Учет финансовых результатов и отчетность / С.М. Эвентов. – М, 1949. – 56с.
1456400
  Самедов В.В. Учет флуктуаций электронно-фотонных ливней в теории ливневых спектрометров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Самедов В.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.17-18
1456401
   Учет фондов библиотек профессионально-технических училищ.. – Москва, 1976. – 16с.
1456402
   Учет фондов в библиотеках научно-исследовательских учреждений Академии наук СССР.. – М., 1962. – 24с.
1456403
  Романов П.С. Учет фондов и оценка эффективности в зарубежном библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 51 - 58. – ISSN 0130-9765
1456404
  Огийчук Н.Ф. Учет фондов и резервов в сельскохозяйственных предприятиях / Н.Ф. Огийчук. – М., 1981. – 192с.
1456405
  Грановский Г.М. Учет фондов материального поощрения. / Г.М. Грановский. – М., 1973. – 64с.
1456406
  Богопольский Жданов С.Н. Учет хозрасчета / Жданов С.Н. Богопольский. – М.-Л., 1932. – 51с.
1456407
  Ругин П.З. Учет хозяйственно-производственных операций машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. / П.З. Ругин. – Л.-М., 1936. – 212с.
1456408
  Грабова Н.Н. Учет хозяйственных операций в бухгалтерских проводках : Практическое пособие с комментариями / Н.Н. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – Киев : А.С.К., 1998. – 368с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-106-2
1456409
  Топалов Д.И. Учет хозяйственных операций в колхозах и совхозах. / Д.И. Топалов. – М., 1975. – 280с.
1456410
   Учет экологической безопасности в процессе эксплуатации Симферопольского полигона твердых бытовых отходов / И.Б. Абрамов, В.М. Шпитальный, А.В. Лущик, В.С. Тарасенко, З.Д. Сапронова, Г.Э. Садыкова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-44 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1456411
  Литвинова Н.Н. Учет электронных сетевых удаленных документов в библиотеках / Н.Н. Литвинова, Н.И. Хахалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 0869-608Х


  В статье представлены возможные формы реестров суммарного и индивидуального учета сетевых удаленных документов, разработанные в соответствии с требованиями Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Формы реестров сопровождаются ...
1456412
  Калита О.Н. Учет этнопсихологических особенностей греческих учащихся как путь оптимизации обучения русскому языку / О.Н. Калита, А.Д. Гарцов, Г.С. Павлидис // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 84-91. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья является частью проводимых исследований в области этнопсихологических особенностей греческих учащихся в лингводидактическом аспекте. Цель-оптимизация процесса обучения русскому языку как иностранному в русле этнометодики. Актуальность данной ...
1456413
  Девяткин Алексанр Вячеславович Учет эффекта фазы при обработке меридианных и фотографических наблюдений больших планет и их спутников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Девяткин Алексанр Вячеславович; АН СССР. Глав. астрономич. обсерватория. – Л., 1991. – 12л.
1456414
  Григорьев Ю.А. Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности и валютных операций. / Ю.А. Григорьев. – М, 1993. – 205с.
1456415
  Вербило О.Ф. Учет, анализ и пути снижения затрат труда на производство ведущих культур полеводства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Вербило О.Ф. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 18 с.
1456416
   Учет, анализ и статистика в условиях автоматизации управления производством: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 171с.
1456417
   Учет, калькулирование и анализ себестоимости продукции.. – М., 1984. – 200с.
1456418
  Поклад И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости промышленной продукции. / И.И. Поклад. – М, 1966. – 255с.
1456419
  Чепелюк В.Н. Учет, калькуляция и анализ работы ремонтных мастерских и грузового автомобильного транспорта в сельскохозяйственных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Чепелюк В.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1968. – 24л.
1456420
  Бебчук Я.С. Учет, калькуляция и техническая отчетность машиностроительного предприятия / Я.С. Бебчук. – М, 1954. – 196с.
1456421
   Учет, контрль и анализ в новых условиях хозяйствования: сб. ст.. – Алма-Ата, 1989. – 144с.
1456422
   Учет, контроль и анализ в системе ресурсосбережения.. – М., 1989. – 238с.
1456423
  Казалова С.А. Учет, контроль и анализ ФЭС и финансовых результатов в новых условиях хозяйствования с использованием АРМ / С.А. Казалова, Г.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1989. – 49с.
1456424
  Кленов А.В. Учет, обработка и расстановка книг в библиотеке / А.В. Кленов. – Москва, 1941. – 32с.
1456425
  Карноухова О.Е. Учет, проверка наличия и состояния документальных материалов Государственного архивного фонда Союза ССР. / О.Е. Карноухова. – М., 1964. – 83с.
1456426
  Григорьев Ю.В. Учет, расстановка и хранение библиотечного фонда. / Ю.В. Григорьев. – М, 1939. – 104с.
1456427
  Герцензон А.а. Учет, статистика, информация органов прокуратуры / А.а. Герцензон. – М., 1935. – 48с.
1456428
   Учет, финансы и анализ в межколхозных предприятиях и объединениях.. – Кишинев, 1977. – 60с.
1456429
   Учет, финансы и кредит в условиях экономической самостоятельности региона : межвуз. сб. науч. тр. – Чебоксары, 1991. – 141с.
1456430
  Вайсман М.З. Учет,анализ и ревизия при журнально-ордерной форме счетоводства / М.З Вайсман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1964. – 373 с.
1456431
  Мюллер Г.Г. Учет: Международная перспектива / Г.Г. Мюллер. – М., 1993. – 136с.
1456432
  Энтони Р. Учет: ситуации и примеры = Accoyunting text and cases / Р. Энтони, Дж. Рис; Под ред.и с предисл. А.М.Петрачкова;Пер.с англ. Е.И.Ткач и др. – Москва : Финансы и статистика, 1993. – 560с. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту UNCTC/Гл.ред.серии Я.В.Соколов). – ISBN 5-279-00930-Х
1456433
  Тарасенко Г. Учетилі такого масштабу знову і знову проростають у своїх учнях // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Помер, на 84-му році життя, видатний вчений-педагог, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педаогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Семен Устимович Гончаренко. Некролог.
1456434
  Борисенко В.Ф. Учетись плавать сами / В.Ф. Борисенко. – М., 1966. – 30с.
1456435
  Кузьминский А.Н. Учетная и аналитическая информация в объединении / А.Н. Кузьминский. – К, 1979. – 95с.
1456436
  Бортник Н.А. Учетная информация в автоматизированном производстве / Н.А. Бортник. – Саратов, 1988. – 95с.
1456437
  Антипенский В.Е. Учётная информация в сельскохозяйственных предприятиях при комплексной механизации / В.Е. Антипенский , Ф.И. Васькин. – Москва : Статистика, 1979. – 295 с.
1456438
  Волков С.И. Учетная информация и система ее обработки на ЭВМ / С.И. Волков. – Москва, 1973. – 288с.
1456439
  Николаева С.А. Учетная политика предприятия / С.А. Николаева. – М, 1995. – 170с.
1456440
  Кергет В. Учетная политика предприятия в 2000 году / В. Кергет, Л. Пантелийчук. – изд.3-е, дополн. – Київ : Компас, 2000. – 44с. – (Бухгалтерский учет-2000)
1456441
  Валуев Б. Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции / Б. Валуев, Е. Дроздова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 58-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1456442
  Замула И.В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 261-267 : Рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1456443
  Попова Л.В. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетной поддержки сельского хозяйства / Л.В. Попова, И. Маслова, Б.Г. Маслов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 390-401. – ISSN 1993-6788
1456444
  Корнеева Т.А. Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в инновационной экономике / Т.А. Корнеева, О.Н. Кузьмина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 421-427 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1456445
  Кальчинскас Г.Л. Учетно-аналогические процессы в АСУП / Г.Л. Кальчинскас. – Вильнюс, 1987. – 116с.
1456446
  Королев М.А. Учетно-плановые показатели -- предмет механизированной обработки : Автореф... канд. экон.наук: / Королев М. А.; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1958. – 15л.
1456447
   Учетный список собрания инкунабулов Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – вып. 1. – Ленинград
Вып. 1 : А - Воса. – 1981. – 129с.
1456448
   Учетный список собрания палеотипов.. – М., 1986. – 100с.
1456449
  Быстров М.Ф. Учеьный курс истории русской литературы : (Изложение монографическое) ; Сборник чтений для учеников старших классов гимназий и реальных училищ / сост. М.Ф. Быстров, преп. Спб. 2-го реал. уч-ща и гимназии Я.Г. Гуревича. – 1904-1906. – Санкт-Петербург : Изд. А.К. Пурышева
[Вып.. 1] : Жуковский; Пушкин; Белинский; Гоголь; Майков; Гончаров; Гр. А.К. Толстой; Некрасов; Тургенев; Тютчев; Фет; Островский. – 1904. – [6], 216 с.
1456450
   Учи слова в предложении.. – Иркутск, 1971. – 115с.
1456451
  Ставицька Л.О. Учив співати вітер... / Л.О. Ставицька. – К., 1990. – 31с.
1456452
  Юдасин Л.С. Учили пшеницу хлеб родить. / Л.С. Юдасин. – М, 1989. – 92с.
1456453
  Гюзелев В.Т. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България. XIII век XIV / В. Т. Гюзелев. – София : Народна просвета, 1985. – 265, [2] с.
1456454
   Училище благочестія, или Примеры христианских добродетелей, выбранные из Жития Святых. В 2-х т.. – С.-Пб.
1,2. – 1915. – 260-244с.
1456455
  Дмитриева Н.А. Училище живописи, ваяния и зодчества. / Н.А. Дмитриева. – М.-Л., 1950. – 44с.
1456456
  Оттлик Г. Училище на границе / Г. Оттлик. – М., 1983. – 383с.
1456457
  Маслійчук В. Училищна реформа та перші училища в Харківському намісництві (Слобідсько-Українській губернії) у 1788-1798 роках // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 282-304. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1456458
  Маслійчук В. Училищна реформа у Київському намісництві та Київське Головне народне училище (1788-1796 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 26-31. – ISSN 1998-4634
1456459
   Учим английский. В 3-х ч.. – М.
ч. 2. – 1991. – 254с.
1456460
   Учим английский. В 4-х ч.. – М.
ч. 4. – 1992. – 253с.
1456461
   Учим буквы и цифры [Електронний ресурс] : сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1456462
  Шатилов С.Ф. Учим говорить по-немецки / С.Ф. Шатилов. – М., 1964. – 78с.
1456463
  Святелик З.И. Учим детей вязать: альбом. / З.И. Святелик. – Київ, 1986. – 80с.
1456464
  Гиглавый А.В. Учим работать с ЭВМ / А.В. Гиглавый. – М., 1984. – 47с.
1456465
  Волков И.П. Учим творчеству / И.П. Волков. – Москва, 1988. – 96с.
1456466
  Акишина А.А. Учим читать быстро и эффективно = Путь к педагогическому мастерству : путь к педагогическому мастерству : учеб. пособ. / А.А. Акишина, В.И. Шляхов. – Москва : Русский язык, 1991. – 135 с. – ISBN 5-200-00462-4
1456467
   Учим японские иероглифы: 1850 основных иероглифов.. – Санкт-Петербург, 1997. – 416с.
1456468
  Бородина В.А. Учим...читать / В.А. Бородина, С.М. Бородин. – Л., 1985. – 192с.
1456469
  Нетребенко А. Учимо та навчаємося самі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29 : фото
1456470
  Войчишена Л.В. Учимося змалечку // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 47-48
1456471
  Гушинець Олена Учимося творчості : урок поетичного перевтілення (5 клас)


  Відомо, що кожна дитина має свої, тільки їй властиві риси характеру, образ мислення, сприйняття світу. Тому перед учителем-словесником постає складне завдання:впізнати найперші прояви незвичайних здібностей учня й організувати навчання так, щоб дати ...
1456472
  Леве Г. Учимся всю жизнь / Г. Леве. – Москва : Прогресс, 1983. – 127 с.
1456473
   Учимся выступать публично [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD-ROM. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет Вам освоить приемы речевого воздействия на аудиторию, научиться четко, уверенно, доходчиво и убедительно излагать свою точку зрения и грамотно строить свои выступления. Речь - это ...
1456474
   Учимся вязать.. – Саранск, 1991. – 110 с.
1456475
  Шах-Назарова Учимся говорить по-английски : Сборник текстов и упражнений / Шах-Назарова, Л.Г. Памухина, Т.Г. Шелкова; В.С. Шах-Hазарова, Л.Г. Памухина, Т.Г. Шелкова. – Москва : Вече, 1997. – 384 с. – ISBN 5714102665
1456476
  Шах-Назарова Учимся говорить по-английски: сб. текстов и упражнений. / Шах-Назарова. – М., 1996. – 376с.
1456477
  Шах-Назарова и др. Учимся говорить по английски : Сборник текстов и упражнений / и др. Шах-Назарова. – Москва : Светотон, 1995. – 336с. – ISBN 5-7419-0009-7
1456478
   Учимся думать [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр, развивающих навыки мышления, возраст 5-9 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.- дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % -Лабиринты и ребусы, мозаики и головоломки -Шесть увлекательных игр -Несколько уровней сложности -Красочное оформление
1456479
   Учимся запоминать [Електронний ресурс] : cборник игр, развивающих память и смекалку; возраст 3-6 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Головоломки, загадки, лабиринты Несколько уровней сложности 8 увлекательных игр Задания на рисование и раскрашивание
1456480
  Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки / Р.Г. Василевский. – Київ, 1985. – 86с.
1456481
   Учимся коммунизму - строим коммунизм. Сб. ст.. – Москва, 1960. – 238с.
1456482
  Курмакаева Н.П. Учимся комплексно анализировать осложняющие компоненты предложения // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 22-25


  З метою найбільш повного і осмисленого розуміння різноманітного і багатоаспектного феномена ускладнюються компонентів пропозиції необхідно розібратися в цілому комплексі їх ознак і властивостей. У статті пропонується досвід аналізу компонентів у ...
1456483
  Гордиенко Г. Учимся логично мыслить, или Тестовая форма проверки знаний / Галина Гордиенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 39-41. – ISSN 0869-4915


  Рассказывается о том, каким образом проводят измерение знаний учащихся с помощью разнообразных заданий в тестовой форме.
1456484
   Учимся мыслить логически [Електронний ресурс] : сборник занимательных игр на сообразительность, возраст 4 - 7 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.), регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник развивающих игр включает задания на сообразительность, память и координацию движений. Яркое и красочное оформление программы, необычная постановка задач надолго привлекут внимание ребенка, а ...
1456485
  Корсаков В.А. Учимся мыслить публично : (Обучение школьников ораторским выступлениям)
1456486
  Ряполова М. Учимся онлайн // Сегодня. – Киев, 2014. – 12 августа (№ 176). – С. 12-13


  Про онлайн-образование в Украине. КНУ имени Тараса Шевченко запустил первый в Украине проект по онлайн-обучению студентов. Курс стартовал 16 сентября 2013 года.
1456487
  Морозова Н.П. Учимся писать сочиенине / Н.П. Морозова. – М., 1987. – 126с.
1456488
   Учимся понимать живопись [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет : - приобщиться к миру изобразительного искусства ; - научиться ориентироваться в жанрах и свободно говорить о живописи ; - познакомиться с художественными средствами и приемами ...
1456489
   Учимся понимать музыку [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс поможет вам : -приобщиться к мировой музыкальной культуре ; -развить музыкальный слух и чувство ритма ; -научиться уверенно говорить о узыке ; -различать десятки музыкальных жанров, ...
1456490
  Смайли Д. Учимся программировать на С++ вместе с Джоном Смайли / Джон Смайли; Пер. с англ. – Москва; Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2003. – 560с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 5-93772-089-Х
1456491
  Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0 : Задачи и методы их решения. Учебн. пособие для студ.вузов. / А.И. Гусева. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Диалог-Мифи, 1999. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1456492
  Гусева А.И. Учимся программировать: PASCAL 7.0 : Задачи и методы их решений. Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Гусева А.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Диалог-МИФИ, 2003. – 256с. – ISBN 5-86404-107-6
1456493
  Хачатурян Евгения Учимся работать без штрафов! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1456494
  Вейзел Лиз Гуалтерие ван Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях / Лиз Гуалтерие ван Вейзел, Кейс Ваалдейк ; пер. Ю. Чихачевой. – Київ : Абрис, 2004. – 102 с. – ISBN 966-531-164-6
1456495
  Никольская И.Л. Учимся рассуждать и доказывать. / И.Л. Никольская, Е.Е. Семенов. – М, 1989. – 190с.
1456496
  Попов А. Учимся рекламной политике публичной библиотеки / Александр Попов, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 4. – С. 4-10
1456497
  Грузин А.И. Учимся решать задачи. Геометрия. 7-й класс : Учебное пособие / А.И. Грузин. – Харків : Мир детства, 1998. – 160с. – ISBN 966-544-180-9
1456498
   Учимся слушать [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержит : -17 практических занятий -34 интерактивных упражнения и тренажера -64 медиаиллюстрации -109 анимаций -33 видеофрагмента Слуховое восприятие человека - индивидуально, а голос - ...
1456499
   Учимся считать [Електронний ресурс] : сборник игр, развивающих математические навыки; возраст 5-8 лет. – Москва : Compedia, 2004. – 1CD + буклет (4 с.); регистрационная карточка. – Системн. требования: Microsoft, Windows 98SE/Me/2000/XP, процессор Pentium II 200 МГц, 32 МБ опер. памяти, разреш экрана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, 8-скор. уст-во для чтения комп.-дисков или DVD, звук. уст-во.- Загл. с этикетки диска. – (Несерьезные уроки)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Этот сборник занимательных игр - отличный способ для ребенка весело и с пользой провести время! Красочные аркады, замысловатые лабиринты и сказочные герои помогут ему потренировать основные математические ...
1456500
   Учимся считать: ст. об экономике.. – Донецк, 1989. – 111с.
1456501
  Аллен П. Учимся торговать / П. Аллен. – Минск : Амалфея, 1997. – 214с. – (Стратегия успеха). – ISBN 985-6015-15-4
1456502
  Елина Е.Г. Учимся у мастеров слова / Е.Г. Елина. – М., 1988. – 64с.
1456503
  Бармина Л.А. Учимся употреблять артикли : учеб пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Бармина, И.П. Верховская. – Москва : Высшая школа, 1989. – 190 с.
1456504
  Красинская Л.Ф. Учимся учить по-новому, или о неиспользованных возможностях лекции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается технология проведения инновационной лекции, позволяющей формировать познавательные компетенции студентов, дается характеристика педагогических приемов, развивающих мышление. This article reviews a technology of giving an ...
1456505
   Учимся учиться.. – Л., 1990. – 205с.
1456506
  Волгин А.Г. Учимся фотографировать / А.Г. Волгин. – Москва, 1992. – 93с.
1456507
  Вавилова М.Г. Учимся читать быстрее / М.Г. Вавилова. – Москва, 1984. – 103с.
1456508
   Учимся читать быстрее [Електронний ресурс] : практический курс. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98SE и выше, процессор Intel Celeron / Pentium III не менее 600 МГц, 256 Мб ОЗУ, видеоадаптер - память 32 МБ, поддержка разрешения 1024х786 пикс., 16 бит, 24-скоростн. CD-ROM, 150 Мб своб. пр-ва .-Загл. с этик. диска. – (Школа развития личности Кирилла и Мефодия)


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Практический курс содержимт : -16 практических занят ий -100 интерактивных упражнений и тренажеров -100 медиаиллюстраций 36 виждеофрагментов -более 50 энциклопедических и словарных статей -хрестоматия ...
1456509
   Учимся читать советские газеты. – вып. 1. – Харків, 1973. – 67с.
1456510
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2. – Харків, 1974. – 76с.
1456511
   Учимся читать советские газеты. – вып. 2(3). – Харків, 1974. – 52с.
1456512
  Климина Л.М. Учимся читать техническую литературу : пособие для студентов-иностранцев / Л.М. Климина, Н.А. Шульц ; М-во высшего и среднего специального образавания РСФСР ; Ленинградский политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – [Ленинград] : Лаборатория полиграфических машин Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина, 1973. – 30, [2] с.
1456513
   Учимся читать техническую литературу.. – Л., 1968. – 28с.
1456514
  Сысоева И.А. Учимся шить / И.А. Сысоева. – Минск, 1988. – 94с.
1456515
  Таміла К. Учинок. Любов дочки : проза // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 124-130
1456516
   Учись бегать на коньках.. – М., 1948. – 44с.
1456517
  Пейсин И. Учись бегу. / И. Пейсин. – Л, 1926. – 40с.
1456518
  Котюк Ю.Р. Учись быстро бегать / Ю.Р. Котюк, А.П. Фролов. – Л, 1962. – 78с.
1456519
   Учись быть здоровым.. – Минск, 1991. – 173с.
1456520
  Казимирская И.И. Учись быть культурным / И.И. Казимирская. – Минск : Нар. асвета, 1982. – 24 с.
1456521
   Учись выжигать. – Москва, 1957. – 110с.
1456522
   Учись выпиливать.. – М., 1955. – 75с.
1456523
  Сорокина Л.М. Учись вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1989. – 78 с.
1456524
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Геология.. – Москва : Наука, 1969. – 72с.
1456525
   Учись говорить на немецком языке по своей специальности. Химия.. – Москва : Наука, 1971. – 64 с.
1456526
   Учись говорить по-английски. – Москва, 1972. – 304 с.
1456527
  Шишков В.В. Учись говорить по-испански : Учебное пособие для учащихся старших классов гимназий и школ с углубленным изучением испанского языка / В.В. Шишков. – Одеса : Инновационно-ипотечный центр, 1999. – 302с. – (Учебное пособие по разговорному испанскому языку). – ISBN 966-95569-0-2
1456528
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки : пособие для студ. гум. ф-тов пед ин-тов / А.Н. Маркова, Д Л. Китайцева Акулова. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 171с.
1456529
  Маркова А.Н. Учись говорить по-немецки / А.Н. Маркова. – М, 1973. – 167с.
1456530
  Козырева Л.Ф. Учись говорить по немецки / Л.Ф. Козырева. – Ростов -на-Дону, 1974. – 86 с.
1456531
  Новгородов А.А. Учись действовать в бою. / А.А. Новгородов. – М., 1970. – 160с.
1456532
  Левина А.М. Учись ездить верхом / А.М. Левина. – М, 1952. – 52с.
1456533
  Котенко В.М. Учись жить, килька! / В.М. Котенко. – Воронеж, 1982. – 144с.
1456534
  Макогонов А.В. Учись играть в волейбол / А.В. Макогонов. – М, 1964. – 67с.
1456535
  Барчукова Г.В. Учись играть в настольный теннис / Г.В. Барчукова. – М., 1989. – 48с.
1456536
  Городецкий В.Б. Учись играть в шашки / В.Б. Городецкий. – М., 1956. – 211с.
1456537
  Константинов А. Учись игратьв шахматы / А. Константинов. – Краснодар, 1951. – 74с.
1456538
   Учись конспектировать : Метод. рекоменд. – Белая Церковь, 1990. – 16с.
1456539
  Жеглов В.А. и др. Учись летать на дельтаплане / В.А. и др. Жеглов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1983. – 223с.
1456540
  Сапожников Е.В. Учись летать на планере / Е.В. Сапожников. – Изд. 3-е, доп. и переработ. – М., 1961. – 198с.
1456541
   Учись переводить: нем. яз. Уч. пособие. – М., 1985. – 135с.
1456542
  Дорошенко И.В. Учись плавать / И.В. Дорошенко. – М, 1989. – 62с.
1456543
  Мазуров Г.Г. Учись плавать, прыгать в воду и играть в водное поло / Г.Г. Мазуров. – М, 1957. – 80с.
1456544
  Россихина В.П. Учись понимать музыку / В.П. Россихина. – Москва : Советская Россия, 1960. – 60 с.
1456545
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
4. – 1944. – 80с.
1456546
  Генинг М.Г. Учись правильного говорить. / М.Г. Генинг. – 3-е изд. – М
2. – 1945. – 103с.
1456547
  Константиновский В.С. Учись прекрасному / В.С. Константиновский. – М., 1973. – 176с.
1456548
  Романов В.И. Учись пременять закон / В.И. Романов. – М., 1989. – 188с.
1456549
  Пухначев Ю.В. Учись применять математику : Математика без формул / Ю.В. Пухначев. – Вып.1. – Москва, 1977. – 144 с.
1456550
  Зорин В.С. Учись работать / В.С. Зорин. – М., 1960. – 40с.
1456551
   Учись работать с книгой. Сб.. – М., 1961. – 126с.
1456552
  Виноградов Л.Н. Учись ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 222с.
1456553
  Колягин Ю.М. Учись решать задачи / Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян. – М., 1980. – 96с.
1456554
  Магдесиева Н.Н. Учись решать задачи по химии / Н.Н. Магдесиева, Н.Е. Кузьменко. – М., 1986. – 158с.
1456555
  Грюнберг Г.Ю. Учись сам делать географические карты и планы / Г.Ю. Грюнберг; ред. Т.В. Фищева. – Москва : Просвещение, 1965. – 128 с. – (библиотека школьника)
1456556
  Уйгун Учись у молнии : стихотворения и поэмы / Уйгун; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 167 с.
1456557
  Королев К. Учись умело использовать местность / К. Королев. – М, 1955. – 72с.
1456558
  Куличенко Н. Учись управлять: цели, средства, подходы : формула успеха руководителя / Наталья Куличенко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0869-4915
1456559
   Учись учиться. – Ростов -на-Дону, 1974. – 92с.
1456560
  Наумченко И.Л. Учись учиться / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 70с.
1456561
  Ермолаева Б.А. Учись учиться / Б.А. Ермолаева. – М., 1988. – 93с.
1456562
  Головатый Н.Ф. Учись учиться : Учебно-метод. разработка / Н.Ф. Головатый; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 76с. – ISBN 966-608-021-4
1456563
  Каганов Л.Л. Учись учиться, учись трудиться / Л.Л. Каганов. – 2-е перераб. и доп. – Минск, 1978. – 127с.
1456564
  Яковлев М.Ф. Учись фотографировать / М.Ф. Яковлев. – М, 1977. – 222с.
1456565
  Вартанов А.С. Учись фотографировать / А.С. Вартанов, Д.А. Луговьер. – Москва, 1988. – 224с.
1456566
  Постников Учись фотографировать: для детей. / Постников, в.В. – 2-е изд. – М., 1981. – 111с.
1456567
  Преображенский В.С. Учись ходить на лыжах / В.С. Преображенский. – М., 1989. – 39с.
1456568
  Калашников В.Г. Учись ходить на лыжах. (Лыж. спорт) / В.Г. Калашников, И.Ф. Мокропуло. – М, 1956. – 94с.
1456569
  Аглов Ф.Б. Учись хозяйствовать / Ф.Б. Аглов. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1960. – 47 с.
1456570
  Попова А.А. Учись хозяйствовать. / А.А. Попова. – Пермь, 1961. – 35с.
1456571
  Бартновський О.Л. Учись читати електро- і радіосхеми / О.Л. Бартновський. – Київ : Радянська школа, 1969. – 127 с.
1456572
  Розов О.А. Учись читать без словаря / О.А. Розов. – Москва, 1966. – 100 с.
1456573
  Узунова Л.М. Учись читать газету на английском языке : сб. упражнений / Л.М. Узунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 76 с.
1456574
  Кузнецова Н.И. Учись читать литературу по специальности (немецкий язык) : Учеб. пос. / Н.И. Кузнецова. – Москва, 1985. – 128с.
1456575
  Судовцев В.А. Учись читать литературу по специальности. / В.А. Судовцев. – М., 1985. – 112с.
1456576
  Егорова Р.И. Учись шить / Р.И. Егорова, В.П. Монастырная. – М., 1987. – 158с.
1456577
   Учись, брат : еженедельник / "Изд-во Фокус" // Фокус : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2011. – № 42 (254). – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Несмотря на сложности с получением виз, зарубежных студентов в Украине становится больше. Правда, на смену китайцам и африканцам приходят туркмены и азербайджанцы
1456578
  Моисеева К.М. Учись, Сингамиль! / К.М. Моисеева. – М, 1988. – 173с.
1456579
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1456580
  Головко О. Учись, студент или советы бывалого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53. – ISSN 0321-0383
1456581
  Кіт Л. Учись, студенте! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Роздуми про фінансові проблеми студентства та можливості їх вирішення.
1456582
  Штейн В.С. Учит ли религия добру / В.С. Штейн. – Алма-Ата, 1962. – 138с.
1456583
  Таратунский Ф.С. Учит ли религия добру? / Ф.С. Таратунский. – Минск, 1964. – 62с.
1456584
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD-ROM + буклет (2с.), регистрационная карточка. – Системн. требов.: операц. сист. MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр-во для чтения CD, микроф.-Интерн.-Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
1456585
   Учите английский (британский вариант) [Електронний ресурс] : уровень для начинающих. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD - ROM + руководство пользователя (4с.). – Системн. треб.: операц. система MicrosoftWindows 98/Me/2000/XP, проц. Pentium 100МГц, 16 МБ оп. пам., разреш. экрана 800х600 с глубин. цвета 8 бит, звук. устр-во с Sound Blaster, 4-скор. устр. для чтения CD, микроф., Интернет.- Загл. с этикетки диска. – (EuroTalkinteractive)


  Начните говорить прямо сейчас! Программа разработана для всех, кому необходимо овладеть основами языка в кратчайшие сроки без систематических занятий. Базовая лексика. Отработка произношения. Иллюстрированный словарь. Контроль за успеваемостью ...
1456586
   Учите английский [Электронный ресурс] : британский вариант. – б.г. : Eurotalkinteractive. – 1 CD. – Миним. требования к компьют.: IBM-совместный компьютер: 486 процессор, Windows 3-х /95 в режиме 256 цветов, 8Mб ОЗУ, CD-ROM дисковод, SoundBlaster-совместимая звук. плата, микрофон


  1.Начните говорить прямо сейчас! 2.Широкая аудитория пользователей. 3.Исчерпывающая лексика. 4.Отработка произношения. 5.Самоконтроль. 6.Мониторинг прогресса. 7.Система помощи. 8.Словарь в картинках.
1456587
   Учите английский язык при помощи чтения : сборник научно-популярных текстов. – Москва : Высшая школа, 1964. – 100 с.
1456588
  Кленицкая И.Я. Учите любить книгу. / И.Я. Кленицкая, Л.Е. Ковалева. – М, 1963. – 64с.
1456589
  Ермаков И.М. Учите меня, кузнецы / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1984. – 395с.
1456590
   Учите слова [Електронний ресурс] : Немецкий. – Москва : EuroTalk Limited, 2003. – 1 CD. – Системн. требования: Apple+Windows CD-ROM.- Загл. с этикетки диска.


  Обучающая программа "Учите слова" позволит в простой и занимательной форме освоить базовый набор иностранных слов и словосочетаний, а также поможет в развитии первоначального навыка понимания на слух и произношения. Особенности ...
1456591
   Учите французский [Електронний ресурс] : уровень для продолжающих обучение. – Москва : EuroTalk Interactive, 2004. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования: операц. сит. Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, процессор Pentium 100 МГц 32 Мб операт. памяти, звук. уст-во, совместим. с Sound Blaster, 4-х скростн. дисковод. - Загл. с этикетки диска. – (EuroTalk Interactive)


  Улучшите разговорные навыки! Курс разработан специально для тех, кто хочет усовершенствовать навыки разговорной речи и понимание на слух, отработать произношение и расширить словарный запас. Игровые задания В основе программы 10 игровых упражнений ...
1456592
  Кубышкин В.И. Учите школьников плавать / В.И. Кубышкин. – М., 1988. – 112с.
1456593
  Кислашко О. Учителеві про Біблію
1456594
  Медяник А.Г. Учителеві про шкільний курс геометрії / А.Г. Медяник. – К, 1988. – 158с.
1456595
  Кузь В. Учителем школа стоїть, а школою - держава // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 13 - 20 грудня (№ 59). – С. 1-2


  Уманському державному педагогічному університету - 70 років.
1456596
   Учителі-методисти радять і пропонують: посіб. для вчителя.. – К., 1990. – 142с.
1456597
  Запольська В. Учителі видатних // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 11


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка встановлено погруддя багатьом українським діячам науки і культури, серед яких є погруддя і А. Кримському.
1456598
  Лікарчук І. Учителів багато, а вчити нікому = Для більшості педагогів-учасників експерименту тести ЗНО виявилися непосильними // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – С. 1, 10


  Цікавий і повчальний експеримент провів один із регіональних центрів оцінювання якості освіти спільно з департаментом освіти облдержадміністрації. Учителям було запропоновано скласти тести, укомплектовані завданнями, що використовувалися у 2008–2012 ...
1456599
   Учителю-активисту атеистического фронта.. – Ярославль, 1965. – 56с.
1456600
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – Минск, 1980. – 127с.
1456601
  Сермяжко Е.И. Учителю-стажеру / Е.И. Сермяжко, Р.Н. Овчинников. – 2-е изд., доп., с изм. – Минск, 1985. – 128с.
1456602
   Учителю - о Герцене.. – М., 1963. – 135с.
1456603
  Сафарян С. Учителю - про лінгвопоетичний аналіз тексту : На матеріалі повісті Миколи Гоголя "Невський проспект" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (347). – С. 55-59
1456604
  Козубовська І.В. Учителю - про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу / І.В. Козубовська, І.В. Сагарда. – Ужгород, 1992. – 108с.
1456605
   Учителю - современные знания и опыт. – Горловка, 1995. – 220с.
1456606
  Григорьев В.М. Учителю географии о геологии и минеральных ресурсах СССР : Книга для учителя / В.М. Григорьев, Г.И. Немков. – Москва : Просвещение, 1984. – 142с.
1456607
  Столяров Г.П. Учителю географии о морском судоходстве : Пособие для учителя / Г.П. Столяров. – Київ : Радянська школа, 1989. – 142с.
1456608
  Валишин Ю.И. Учителю географии о преодолении школьных страхов : методика и опыт. Консультация психолога // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 53. – ISSN 0016-7207
1456609
   Учителю о внеклассной работе по химии. – Москва, 1981. – 112 с.
1456610
  Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников / М.И. Шилова. – М., 1990. – 142с.
1456611
   Учителю о воспитательной работе.. – Пятигорск, 1967. – 152с.
1456612
  Захарина Д.М. Учителю о географии сферы обслуживания : Пособие для учителей / Д.М. Захарина, М.К. Ковалевская, А.С. Эпштейн; Под ред. Эпштейна А.С. – Москва : Просвещение, 1980. – 80 с.
1456613
  Голобокая А.И. Учителю о географии экономических связей СССР с капиталистическими и развивающимися странами / А.И. Голобокая, Г.И. Спижанкова. – Москва : Просвещение, 1984. – 80 с.
1456614
  Боскис Р.М. Учителю о детях и нарушениях слуха / Р.М. Боскис. – М., 1988. – 128с.
1456615
  Власова Т.А. Учителю о детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – Москва, 1967. – 207 с.
1456616
  Каган В.М. Учителю о новой технике в машиностроении / В.М. Каган. – 2-е перераб. и доп. – М, 1977. – 128с.
1456617
   Учителю о педагогической технике.. – М., 1987. – 160с.
1456618
  Кан-Калик Учителю о педагогическом общении / Кан-Калик. – М, 1987. – 190с.
1456619
  Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе / Н.Г. Морозова. – М., 1979. – 47с.
1456620
   Учителю о производстве.. – М., 1991. – 254с.
1456621
  Колесов Д.В. Учителю о психологии и физиологии подростка. / Д.В. Колесов, И.Ф. Мягкв. – М., 1986. – 80с.
1456622
  Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. / А.А. Люблинская. – Москва, 1977. – 224 с.
1456623
  Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1983. – 94 с. – (Психологическая наука - школе)
1456624
   Учителю о революционных песнях.. – вып. 1. – М., 1967. – 55с.
1456625
  Кафедра Учителю о формировании умений и компетенций : методика и опыт. Точка зрения / Кафедра, методики преподавания географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 42-44. – ISSN 0016-7207
1456626
  Эпштейн Д.А. Учителю о химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М
1. – 1961. – 344с.
1456627
  Костьев А.Н. Учителю о шахматах : пособие для учителя / А.Н. Костьев. – М., 1986. – 109с.
1456628
  Медяник А.И. Учителю о школьном курсе геометрии. / А.И. Медяник. – М, 1984. – 95с.
1456629
  Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах. / А.А. Кирилло. – М., 1971. – 32с.
1456630
  Эпштейн Д.А. Учителю об основах химической технологии / Д.А. Эпштейн. – М, 1975. – 270с.
1456631
  Шпак О.Т. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності : Навч. посібн. / О.Т. Шпак, О.С. Падалка, В.П. Шепотько; МОУ. Навч. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Четверта хвиля, 1998. – 224c. – ISBN 966-529-061-4
1456632
   Учителю химии. – Воронеж, 1964. – 136с.
1456633
   Учителю, не стомлюйся навчатися! // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 6


  "В закладах післядипломної педагогічної освіти створено близько 200 авторських творчих майстерень".
1456634
   Учителя - герои Великой Отечественной войны. Сб.. – М., 1974. – 272с.
1456635
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1959. – 52с.
1456636
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1960. – 100с.
1456637
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 104с.
1456638
   Учителя английского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1963. – 84с.
1456639
   Учителя английского языка о своей работе. СБ. ст.. – М., 1964. – 112с.
1456640
   Учителя географии о методах обучения и воспитания школьников : Сборние статей по материалам шестых всесоюзных педчтений. – Москва : Просвещение, 1985. – 126с.
1456641
  Ангеловски К. Учителя и инновации : кн. для учителя / Ангеловски К. ; пер. с макед. В.П. Диденко. – Москва : Просвещение, 1991. – 156, [2] с.
1456642
  Ричмонд У. Учителя и машины / У. Ричмонд. – М, 1968. – 278с.
1456643
  Сенько В.Г. Учителя и родители: кн. для учителя. / В.Г. Сенько. – Минск, 1988. – 109с.
1456644
  Шугаев В.М. Учителя и сверстники: лит. портреты и размышления. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 239с.
1456645
  Завадский Ю.А. Учителя и ученики / Ю.А. Завадский. – Москва, 1975. – 335с.
1456646
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – М., 1958. – 160с.
1456647
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1959. – 100с.
1456648
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1960. – 111с.
1456649
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1962. – 128с.
1456650
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 5. – М., 1963. – 64с.
1456651
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 6. – М., 1963. – 116с.
1456652
   Учителя немецкого языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 7. – М., 1964. – 92с.
1456653
  Осетрова Н.В. Учителя о правах женщин и равенстве полов // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.50-59. – ISSN 0132-1625
1456654
  Романенко В.П. Учителя растит школа / В.П. Романенко. – Киев, 1988. – 32с.
1456655
  Пивоваров Валерий Маратович Учителя США как социально-профессиональная группа и их борьба за демократизацию школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пивоваров Валерий Маратович; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики Акад. Пед. Наук СССР. – М., 1975. – 29л.
1456656
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 2. – М., 1961. – 88с.
1456657
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 3. – М., 1962. – 48с.
1456658
   Учителя французского языка о своей работе. Сб. ст.. – вып. 4. – М., 1964. – 164с.
1456659
   Учителя химии о своем опыте. Сб. ст.. – М., 1962. – 136с.
1456660
  Бочаров М.К. Учителям географии об управлении. / М.К. Бочаров. – М., 1978. – 128с.
1456661
   Учителям и родителям о психологии подростка.. – М., 1990. – 303с.
1456662
   Учителям и родителям. Сб. Ст.. – Воронеж, 1960. – 76с.
1456663
  Младенова М. Учителят и книжовникът Нестор Марков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 1. – С. 52-62. – ISSN 0861-847Х
1456664
  Руфина О.Н. Учитель-воспитатель. : Автореф... канд. пед.наук: / Руфина О.Н.;. – М., 1950. – 23л.
1456665
  Чечейбаев С. Учитель-надежный помощник партии в воспитании нового человека / С. Чечейбаев. – Фрунзе, 1969. – 76с.
1456666
  Рева Н.М. Учитель-словесник і шкільна бібліотека. / Н.М. Рева. – К., 1969. – 104с.
1456667
  Любашенко О. Учитель-філолог у міжнародних проектах = Language teacher in international projects : проектна діяльність, мовний тренінг, дидактична майстерність : навч. посібник / Олеся Любашенко, Тамара Кавицька, Олена Сухенко ; [за заг. ред. О. Любашенко] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Дані обкл. та тит. арк., а також післямова парал. укр., англ. – ISBN 978-966-439-972-9
1456668
  Петрова В.И. Учитель-энтузиаст / В.И. Петрова. – М., 1959. – 166с.
1456669
  Юсуфбеков Р.Ю. Учитель - главная фигура в школе / Р.Ю. Юсуфбеков. – Душанбе, 1968. – 72с.
1456670
   Учитель - майстер // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 29
1456671
  Карпюк И.А. Учитель - стажер в школе / И.А. Карпюк. – Минск, 1987. – 94с.
1456672
  Мальковская Т.Н. Учитель - ученик / Т.Н. Мальковская. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1456673
  Кондратьева С.В. Учитель - ученик / С.В. Кондратьева. – Москва, 1984. – 80с.
1456674
  Гільберт Т.Г. Учитель - це завжди творець // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 28 : фото
1456675
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Друк. 1-ї Київ. друкар. спілки, 1911. – 76 с.
1456676
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1924. – 60с. – (Театральна б-ка ; Ч. 18-а)
1456677
  Франко І.Я. Учитель : Комедія в 3-х діях / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Львів : Друк. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1926. – 60с. – (Український театр ; Ч. 24-25)
1456678
  Сказбуш Н.И. Учитель / Н.И. Сказбуш. – Х, 1950. – 128с.
1456679
  Финн К.Я. Учитель / К.Я. Финн. – М, 1950. – 23с.
1456680
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1951. – 396 с.
1456681
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Київ, 1952. – 360 с.
1456682
  Меттер И.М. Учитель / И.М. Меттер. – Л., 1954. – 307с.
1456683
  Е Шэн-тао Учитель / Шэн-тао Е. – Москва, 1956. – 327с.
1456684
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 107с. – (Бібліотека українського оповідання)
1456685
  Гамарра П"єр Учитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1958. – 310с.
1456686
  Дудин М.А. Учитель / М.А. Дудин. – Л., 1959. – 24с.
1456687
  Малакшинов П.И. Учитель : роман / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. М.Демидовой и М.Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 552 с.
1456688
  Мошкин А.С. Учитель / А.С. Мошкин. – МУрманск, 1960. – 384с.
1456689
  Загребельний П.А. Учитель : Оповідання / Павло Загребельний. – Київ : ДЛВ, 1961. – 36с.
1456690
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 384 с.
1456691
  Де Олександр Учитель / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1971. – 106с.
1456692
  Златогорская Р.Л. Учитель / Р.Л. Златогорская. – Л., 1976. – 151с.
1456693
  Турсун П. Учитель : роман / Парда Турсун ;. – Ташкент, 1986. – 335 с.
1456694
   Учитель. – Київ
№ 1. – 1998
1456695
   Учитель. – Київ
№ 2. – 1998
1456696
   Учитель. – Київ
№ 3. – 1998
1456697
   Учитель. – Київ
№ 4. – 1998
1456698
   Учитель. – Київ
№ 5. – 1998
1456699
   Учитель. – Київ
№ 6. – 1998
1456700
   Учитель. – Київ
№ 7. – 1998
1456701
   Учитель. – Київ
№ 8. – 1998
1456702
   Учитель. – Київ
№ 9. – 1998
1456703
   Учитель. – Київ
№ 10. – 1998
1456704
   Учитель. – Київ
№ 11. – 1998
1456705
   Учитель. – Київ
№ 12. – 1998
1456706
   Учитель. – Київ
№ 1/2. – 1999
1456707
   Учитель. – Київ
№ 3/4. – 1999
1456708
   Учитель. – Київ
№ 5/6. – 1999
1456709
   Учитель. – Київ
№ 7/8. – 1999
1456710
   Учитель. – Київ
№ 9/10. – 1999
1456711
   Учитель. – Київ
№ 11/12. – 1999
1456712
   Учитель. – Київ
№ 1/3. – 2000
1456713
   Учитель. – Київ
№ 4/6. – 2000
1456714
  Усатенко Г. Учитель // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 28-31.
1456715
  Бронте Ш. Учитель : роман / Шарлотта Бронте ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 316, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01556-2


  "Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти ...
1456716
  Пилипенко А.Т. Учитель // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 93-99


  Анатолий Кириллович Бабко.
1456717
  Мага І.М. Учитель // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 274-276. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження Ярослава Степановича Калакури.
1456718
  Усатенко Г. Учитель [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
1456719
  Сорока В. Учитель 2.0 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
1456720
  Дмитриева В.Т. Учитель XXI века: эколого-краеведческая подготовка студентов педагогических вузов (Межвузовская конференция на геофаке МГПУ) : Информируем читателя. Научная жизнь. Столичное образование // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 87-90
1456721
  Крипякевич І. Учитель Богдана Хмельницького (Андрій Гонцель Мокрський) / І. Крипякевич. – [12] с. – Окр. відбиток
1456722
  Млынек А.Г. Учитель в моей жизни / А.Г. Млынек. – Москва, 1966. – 190 с.
1456723
  Анин Б.И. Учитель в моей жизни : кн. интервью / Б.И. Анин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222, [2] с.
1456724
  Трояновский В.А. Учитель в художественной литературе : уч. пособие / В.А. Трояновский. – Красноярск, 1984. – 122с.
1456725
  Павлов Олег Учитель входит в класс... : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 84-91. – ISSN 0130-7673
1456726
  Марченко Н. Учитель вчителів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)


  Про відомого педагога XX-XXI ст. Віталія Лукича Омельяненка, професора, Заслуженого працівника народної освіти, автора понад 100 наукових робіт.
1456727
  Годунова Л.П. Учитель географии Вера Федоровна Гнатюк : Поздравляем с юбилеем! // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77. – ISSN 0016-7207
1456728
  Манн Г. Учитель Гнус. В маленьком городе. Серьезная жизнь : Романы / Г. Манн. – Москва : Правда, 1990. – 750с.
1456729
  Манн Г. Учитель Гнус. Верноподданный. Новеллы / Г. Манн. – Москва : Художественная литература, 1971. – 703с. – (Библиотека всемирной литературы)
1456730
  Кашуба М. Учитель Григорія Сковороди - Георгій Кониський // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – C. 187-193. – ISBN 978-617-640-323-4
1456731
  Радчик Р. Учитель для всіх поколінь // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 191-192. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1456732
  Глотов В.В. Учитель для сына / В.В. Глотов. – М, 1985. – 144с.
1456733
  Бровко Л.А. Учитель жизни. Куинджи и его школа // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2010. – № 3 (37). – С. 118-159
1456734
   Учитель життя. Сковорода як гасло часу : нариси, дослідження, інтерв"ю, світлини / авт.-упоряд. Володимир Стадниченко ; переднє сл. М.М. Сулими. – Київ : Успіх і кар"єра, 2016. – 593, [3] с., [32] арк. фот. : іл., фот. – На обкл. упоряд. зазнач. як автор. - 295-та річниця народження Григорія Сковороди (1722-1794). - На авантит. також. зазнач.: 2-ге вид. на шляху до нац. і світового ювілею - 300-річчя від дня народж. (3 груд. 2022 р.) Г.С. Сковорди. – ISBN 978-966-2082-17-3
1456735
  Шитова Л. Учитель з божої ласки // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-25.
1456736
   Учитель з великої літери : Ювілеї // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51 : Табл.
1456737
  Анісімов І. Учитель з великої літери // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  У жовтні 2011 року виповнилось 85 років С. М. Левитському - професорові радіофізичного факультету університету.
1456738
  Моносзон Э.И. Учитель и всестороннее развитие личности школьника / Э.И. Моносзон. – М., 1986. – 78с.
1456739
  Березовин Н.А. Учитель и детский коллектив. Психол. -пед. исследование / Н.А. Березовин, Я.Л. Коломинский. – Минск, 1975. – 160с.
1456740
  Стасова Е.Д. Учитель и друг / Е.Д. Стасова. – 4-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
1456741
  Соколовская Р.Ю. Учитель и комсомольская организация класса / Р.Ю. Соколовская, С.Е. Хозе. – М., 1960. – 95с.
1456742
  Кропачева М.В. Учитель и комсомольская организация школы / М.В. Кропачева. – М, 1953. – 168с.
1456743
   Учитель и музыка.. – М., 1967. – 76с.
1456744
   Учитель и пионерская организация. Сб .ст.. – М., 1960. – 128с.
1456745
  Казанская Г.С. Учитель и пионерский отряд / Г.С. Казанская. – М, 1976. – 175с.
1456746
   Учитель и пионеры.. – М., 1962. – 135с.
1456747
   Учитель и пионеры.. – М., 1966. – 148с.
1456748
  Синяев В.М. Учитель и родители / В.М. Синяев. – М., 1956. – 112с.
1456749
  Куприн М.Я. Учитель и руководитель / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1973. – 234 с.
1456750
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – Москва, 1979. – 127 с.
1456751
  Воликова Т.В. Учитель и семья / Т.В. Воликова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1980. – 112 с.
1456752
  Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника / Т.П. Гаврилова. – М., 1988. – 80с.
1456753
  Мыльцева Н.А. Учитель и ученик:равноправное партнерство? / Н.А. Мыльцева, Е.И. Пояганова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 49-51. – ISSN 1726-667Х
1456754
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1456755
  Лукинова Т.Б. Учитель и Учёный // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 34-38
1456756
   Учитель и школьная реформа на Среднем Урале: обществ. мнение. – Свердловск, 1991. – 93с.
1456757
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 328 с.
1456758
  Полянкер Г.И. Учитель из Меджибожа : роман, рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Дніпро, 1981. – 520 с.
1456759
  Сурин Л. Учитель из Юрюзани / Л. Сурин. – Челябинск, 1951. – 164с.
1456760
  Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа / Г.И. Орловский. – М., 1972. – 80с.
1456761
  Исаев Сергей Учитель императора : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 42-49 : Фото
1456762
  Ющенко К. Учитель і вожатий. / К. Ющенко. – К., 1953. – 76с.
1456763
  Стасова О.Д. Учитель і друг / О.Д. Стасова. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 16 с.
1456764
  Підласий І.П. Учитель і комп"ютер / І.П. Підласий. – К, 1988. – 47с.
1456765
  Кривошея О. Учитель і комсомольска організація / О. Кривошея. – К., 1953. – 83с.
1456766
  Пасинок В.Г. Учитель і слово: технології мовленнєвої підготовки майбутнього педагога : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пасинок В.Г. ; МОН України ; Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 208 с. – ISBN 966-342-030-8
1456767
  Ходацька О. Учитель і учень: розвиток духовного потенціалу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1456768
   Учитель і час... Згадуючи Тараса Григоровича Беня / [упоряд., авт. передм. та комент. А.Б. Педько]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 323, [1] с., [22] арк. фот. : портр., фот., табл. – Бібліогр.: с. 235-270. – ISBN 978-966-383-643-0
1456769
  Тимошенко Л. Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 732-737. – ISSN 2223-1196


  В цій статті зроблено перший крок на шляху до детальної реконструкції життя та діяльності Ксенофонта Охримовича. Заслуговують окремої уваги його депутатська діяльність.
1456770
  Первомайський Л.С. Учитель історії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 12 с.
1456771
  Баханов К. Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11.
1456772
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
1456773
  Баханов Костянтин Олексійович Учитель історії та особистісно орієнтоване навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-20. – Бібліогр. в кінці ст.
1456774
  Загвязинский В.И. Учитель как исследователь / В.И. Загвязинский. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 96. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 4 : Серия "Педагогика и психология")
1456775
  Мусатов С.А. Учитель как субъект педагогической коммуникации // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.153-
1456776
  Бондаренко К. Учитель Коперника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 15 (184). – С. 60-62


  О Юрие Михайловиче Дрогобыче - одном из средневековых астрологов и астрономов, человеке с огромными познаниями в разных сферах жизни
1456777
  Иванов А.Н. Учитель Лермантова А.З.Зиновьев и его педагогическая деятельность в Ярославле. / А.Н. Иванов. – Ярославль, 1966. – 136с.
1456778
  Никулина В. Учитель литературы В.Т.Литвиненко. / В. Никулина. – Таганрог, 1962. – 18 с.
1456779
  Шуляр Василь Учитель літератури й учень-читач старшої школи в новому освітньому просторі: проблеми і перспективи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1456780
  Кедров К. Учитель машин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 10 (1217). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  18 марта 1964 года в Стокгольме скончплся гениальный математик и философ Норберт Винер. Его детище, кибернетика, - наука об упраелнии и связях в машинах и живых организмах, возникло из сплава прежде не пересекавшихся математики, Биологии, социологии и ...
1456781
   Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / [І.А. Зязюн та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ ; Бердянськ : Ткачук О.В., 2013. – 333, [1] с. – Бібліогр.: с. 319-333 та в підрядк. прим.
1456782
  Дамдинов Н.Г. Учитель мой - Ленин : поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. О. Дмитриева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1970. – 43 с.
1456783
  Махрин Ю.Ф. Учитель на всю жизнь. (Докум. повесть о пред. колхоза "Родина" Сов. р-на В.М.Репринцеве). / Ю.Ф. Махрин. – М., 1975. – 224с.
1456784
  Іванишин П. Учитель нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 19 червня (№ 12). – С. 4-5


  Іван Франко.
1456785
  Аксаков М.Г. Учитель пения : рассказы : для сред. и старш. школьного возраста / Аксаков М.Г. – Фрунзе : Киргизучпедгиз, 1958. – 91с.
1456786
   Учитель перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харків. – ISBN 966-7557-22-7
Вып.2. – 2000. – 288с.
1456787
   Учитель по имени Труд. – Москва : Политиздат, 1986. – 223с.
1456788
  Черепаха В.М. Учитель предмету "Захист вітчизни" - надійний "тил" у питаннях захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 15-16
1456789
   Учитель равен солдату-герою!. – М., 1965. – 127с.
1456790
  Ніколенко Д.Ф. Учитель радянськї школи. / Д.Ф. Ніколенко. – К, 1979. – 47с.
1456791
  Струбицький В.В. Учитель радянської школи / В.В. Струбицький, О.В. Бондар. – Львів, 1987. – 204с.
1456792
  Погорельская В.П. Учитель рассказал нам / В.П. Погорельская, Р.В. Симоняк. – М., 1967. – 63с.
1456793
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-056-2
В.1. – 2004. – 128с.
1456794
   Учитель року - 2004. Біологія. Розробки переможців : Методичний посібник. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-087-2
Вип. 2. – 2004. – 128с.
1456795
   Учитель року - 2005. Досвід кращих. – Харків : Основа, 2005. – 256с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-236-0
1456796
  Гладкий Ю.Н. Учитель с большой буквы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38-39. – ISSN 0016-7207
1456797
  Лисенко С. Учитель Силенко. Його pодовід, життя, i Віpа в Дажбога / С. Лисенко; Лисєнко С. – Київ : Обеpеги, 1996. – 544 с. – ISBN 9665130307
1456798
  Гулий А.В. Учитель Симон Серме / А.В. Гулий. – Москва, 1982. – 95с.
1456799
  Біленко В. Учитель слова / Володимир Біленко // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 320-322. – ISBN 966-7769-79-6
1456800
  Дангулов С.А. Учитель словесности / С.А. Дангулов. – М, 1974. – 352с.
1456801
  Улин И.И. Учитель словесности / И.И. Улин. – М, 1980. – 80с.
1456802
  Чехов А.П. Учитель словесности / А.П. Чехов. – М, 1987. – 189с.
1456803
  Шилина З.М. Учитель советской школы / З.М. Шилина. – Ростов-на-Дону, 1966. – 35с.
1456804
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, Л.М. Гапова. – М.
2. – 1974. – 59с.
1456805
  Жильцов П.А. Учитель советской школы / П.А. Жильцов, В.М. Величкина. – Москва, 1985. – 160с.
1456806
   Учитель советской школы : Рек. библиогр. указ. – Москва : Педагогика, 1989. – 45с. – ISBN 5-7155-0093-1
1456807
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 112 с.
1456808
  Бродэлэ А.Ю. Учитель Страуме : пьеса в 3-х д. / А.Ю. Бродэлэ; Анна Броделе; пер. с латыш. А.Крона. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 88 с.
1456809
  Лопе Учитель танцев / Лопе, де Вега Феликс. – Москва-Ленинград, 1948. – 155с.
1456810
  Манн Г. Учитель Уерат или конец одного тирана / Г. Манн. – Москва, 1937. – 260с.
1456811
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования : исторический роман из времен декабристов / А.(отец) Дюма; пер. с франц. Г.И. Гордона. – Ленинград : Время, 1925. – 226 с. – Изд. без тит. л., описано по интернет-поиску. – (Библиотека приключений ; Т. 3)
1456812
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Казань, 1988. – 319,1с.
1456813
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования / А.(отец) Дюма. – Москва, 1991. – 367,1с.
1456814
  Дюма А.(отец) Учитель фехтования. / А.(отец) Дюма. – Москва : Правда, 1981. – 606с.
1456815
  Резников Л.И. Учитель физики : из опыта учеб.-восп. работы / Л.И. Резников. – Москва : АПИ РСФСР, 1950. – 168 с.
1456816
  Зверев С.М. Учитель физкультуры (Опыт работы преподавателя Криулянской школы Молдавской ССР Е.Л. Новика) / С.М. Зверев, Г.Б. Мейксон. – Москва, 1979. – 63с.
1456817
  Губайловский В. Учитель цинизма : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 2012 // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 44-100. – ISSN 0130-7673
1456818
  Малышева Л.В. Учитель Цори и другие рассказы = Der Lehrer Zori und andere erzahlungen : Кн. для чтен. на нем. яз. для учащихся 10 класса средней школы / Л.В. Малышева, А.Г. Нибергаль. – Москва : Просвещение, 1964. – 103с.
1456819
  Малишева Л.В. Учитель Цорі та інші оповідання. / Л.В. Малишева, А.Г. Нібергаль. – К., 1966. – 104с.
1456820
  Тинченко Я. Учитель чорношличників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 13 (282). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія маловідомого творця легендарного кінного полку Чорних запорожців сотника Федора Божка та його підпільної боротьби проти більшовиків в Україні.
1456821
  Дроботенко М.О. Учитель як освітній філософ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 328-331. – ISSN 2076-1554
1456822
  Костриця М.Ю. Учитель, вихователь, наставник. / М.Ю. Костриця. – К., 1980. – 69с.
1456823
  Філончук З.В. Учитель, до думки якого варто дослухатися // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 36-37 : фото
1456824
  Голобородько Я.Ю. Учитель, журналіст, письменник. : До 110-річчя від дня народження заслуженого вчителя України К.Й. Голобородька // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 36 (220). – С. 30-32
1456825
   Учитель, которого ждут: из опыта работы. – М., 1988. – 151с.
1456826
   Учитель, методист, учений : До 70-річчя В.М. Герасимчука // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43
1456827
   Учитель, наставник // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 78-84


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1456828
  Марченко М.Н. Учитель, отдавший науке жизнь (к 100-летию со дня рождения С.С.Остроумова) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 43-60. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1456829
   Учитель, перед именем твоим... : Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова. – Харьков : НУА. – ISBN 966-8558-21-9
Вып.4. – 2004. – 204 с.
1456830
   Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г. Харькова : Учеб. пособие. – Харків, 1999. – 262с. – ISBN 966-7557-18-9
1456831
  Чорногуз Я. Учитель, старший друг і подвижник на ниві культури і літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  Спогади про Петра Осадчука.
1456832
  Граник Г.Г. Учитель, учебник и школьники / Г.Г. Граник. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1456833
   Учитель, Ученый ... / [Болтинова О.В. и др.] ; под ред. Н.П. Кучерявенко. – Харьков : Право, 2011. – 340, [1] с., [12] л. фот. : фот. – Авт. указаны на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-282-4
1456834
   Учитель, що вміє радіти життю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 63 : фото
1456835
   Учитель. Зб. оповідань.. – К., 1973. – 159с.
1456836
  Балега Ю.І. Учитель.(До 100-річчя з дня народження професора П. Пономарьова) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 149-151. – (Філологія ; Вип. 15)


  У 1933-1937 роках закінчив філологічний фак-т Київського ун-ту, у 1937-1940 роках - аспірантуру й залишився працювати викладачем української літ-ри в КУ та Київськом педінституті.
1456837
  Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В. Мудрик. – М., 1986. – 160с.
1456838
   Учитель: статьи, документы, пед. поиск, воспом., страницы лит.. – М., 1991. – 349с.
1456839
  Дудіч Г.В. Учителька на мільон / розмову вела Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Вчителька гімназії імені Тараса Шевченка з Кропивницького Ганна Дудич потрапила у топ-50 викладачів світу і може виграти один мільйон доларів. Про це повідомили на сайті нагороди Global Teacher Prize. Пані Дудич пройшла відбір, тому що у її підхід у ...
1456840
  Короденко М. Учителька, яка робить життя теплішим // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Цього року 50 кращих педагогів, які представили 37 країн, змагалися за звання найкращого вчителя у світі та один мільйон доларів у конкурсі Global Teacher Prize, що ще називають "Нобелівською премією" для педагогів". Українка Ганна Дудіч, викладач ...
1456841
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1960. – 204 с.
1456842
  Макулов Л.Ф. Учительница : повесть / Леонид Макулов ; пер. с мордов.-мокша. – 4-е. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
1456843
  Дружинин И.А. Учительница первая моя. / И.А. Дружинин. – Л, 1965. – 112с.
1456844
  Амичис Э. де Учительница рабочих : повесть / Эдмондо де Амичис ; пер. с 8-го итал. изд. Н.И. Бронштейна. – Москва : Польза : В. Антик и К* ; Типография лит. Русского Т-ва, 1907. – 107 с. – (Универсальная библиотека ; № 20)
1456845
  Кириллов П.С. Учительница. : драма в 4-х д.. 6-ти карт. / Петр Кириллов; пер. мордов. – Москва : Искусство, 1956. – 102 с.
1456846
  Хозе С.Е. Учительская комсомольская организация / С.Е. Хозе. – Москва, 1983. – 191с.
1456847
  Кузьмин Н.Н. Учительские институты в России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1975. – 38с.
1456848
  Вежлев А.М. Учительские съезды и курсы во второй половине 19 века : Автореф... канд. пед.наук: / Вежлев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1958. – 17л.
1456849
  Глузман А.В. Учительский институт в Феодосии / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 301-309. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1456850
  Карелин Н.К. Учительский коллектив / Н.К. Карелин. – Ярославль, 1965. – 119с.
1456851
  Царьова Л.А. Учительское созвездие : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 48-49 : Фото. – ISSN 0016-7207
1456852
  Митрофанов К.Г. Учительское ученичество / К.Г. Митрофанов. – М., 1991. – 79с.
1456853
  Капустянський І.Н. Учительство в українській літературі / Іван Капустянський ; з передм. Ол. Попова. – [Харків] : Держвидав України, 1925. – 48 с. – (Бібліотека журнала Путь Просвещения ; № 20)
1456854
  Сысоев М.И. Учительство в условиях развитого социализма / М.И. Сысоев. – Л., 1975. – 159с.
1456855
  Паначин Ф.Г. Учительство и революционное движение в России (XIX- нач.XX в.). / Ф.Г. Паначин. – Москва : Педагогика, 1986. – 212 с.
1456856
  Шейко В.М. Учительство й українська революція (1917-1921 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 8-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано на основі фундаментальних, переважно архівних, ма- теріалів проблему трансформації політичних, професійних, моральних і побутових поглядів учительства України під час Української революції 1917–1921 рр. Основну увагу приділено ...
1456857
  Неустроев В.Ф. Учительство как социально-профессиональная группа социалистического общества : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Неустроев В.Ф.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 22л.
1456858
  Горбатюк О.О. Учительство Києва й Київщини в умовах десталінізації (1953 - 1958 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 64-78. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Подано характеристику формування кадрового корпусу вчительства Києва й Київщини в умовах десталінізації.
1456859
  Томассон Э.Э. Учительство общеобразовательных школ Эстонской ССР в период строительства социализма (1940-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Томассон Э.Э. ; АН ЭССР , Отд. обществ. наук. – Таллин, 1968. – 27 с.
1456860
  Лаврут О.О. Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 66-70. – ISSN 2076-1554
1456861
  Клицаков И.А. Учительство: трудная судьба (1917-1937) / И.А. Клицаков; Мин.образования Украины.Горловск.гос.пед.ин-т иностр.языков. – Луганск, 1993. – 187с
1456862
  Петринка Л.В. Учительська стежина, яку обрало серце // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 18-19 : фото
1456863
   Учительський Алманах на рік 1910.. – Коломия : Наклад вид.спілки українського учительства, тов. зареєстр.з обмеж. відп., 1910. – 216с.
1456864
  Янчук М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 41-46. – ISSN 1998-4634
1456865
  Герцюк Дмитро Дмитрович Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ -- початок ХХ ст.) : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Герцюк Дмитро Дмитрович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.193
1456866
  Герцюк Д.Д. Учительський рух на західноукраїнських землях. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Герцюк Д.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
1456867
  Осипчук Н. Учительським шляхом // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 6-7
1456868
  Денисовець П.М. Учительській інститут у Полтаві // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.173-180. – ISBN 966-7653-2-Х
1456869
  Андреев О.А. Учитесь быстро читать : кн. для учащихся старших классов / Андреев О.А., Хромов Л.Н. – Москва : Просвещение, 1991. – 159, [1] с. : ил.
1456870
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – М., 1978. – 159с.
1456871
  Николаева Л.А. Учитесь быть читателем / Л.А. Николаева. – 2-е, изм. и доп. – М., 1982. – 192с.
1456872
  Осташкевич М. Учитесь видеть прекрасное / М. Осташкевич. – М., 1960. – 39с.
1456873
  Бардин С.М. Учитесь властвовать собой / С.М. Бардин. – М, 1976. – 192с.
1456874
  Телешевская М.Э. Учитесь властвовать собой / М.Э. Телешевская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 91с.
1456875
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1984. – 79 с.
1456876
  Сорокина Л.М. Учитесь вышивать / Л.М. Сорокина. – Киев : Радянська школа, 1988. – 78 с.
1456877
  Кара-Васильева Учитесь вышивать / Кара-Васильева, А.А. Заволокина. – К., 1988. – 95с.
1456878
  Ханащевич Д.Р. Учитесь вязать крючком / Д.Р. Ханащевич. – Москва, 1987. – 96с.
1456879
  Ханашевич Д.Р. Учитесь вязать крючком. / Д.Р. Ханашевич. – М., 1986. – 96с.
1456880
  Загребаева А.А. Учитесь вязать на ручной машине / А.А. Загребаева. – Москва, 1977. – 216с.
1456881
  Лебедев В.Б. Учитесь говорить кратко и точно / В.Б. Лебедев. – М., 1986. – 176с.
1456882
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – М., 1958. – 175с.
1456883
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., стер. – М., 1960. – 175с.
1456884
  Толстой С.С. Учитесь говорить по-английски! / С.С. Толстой, Е.И. Хакина. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1964. – 214с.
1456885
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – Москва, 1962. – 242с.
1456886
  Великопольская Н.А. Учитесь говорить по-испански / Н.А. Великопольская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 310с.
1456887
  Коток В.А. Учитесь говорить по-итальянски : Учебное пособие для вузов / В.А. Коток. – Москва : Высшая школа, 1989. – 86с.
1456888
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – М., 1957. – 115с.
1456889
  Гринева И.П. Учитесь говорить по-немецки! / И.П. Гринева, Э.М. Лава. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1959. – 184с.
1456890
  Кузнецова Г.П. Учитесь говорить по-французски / Г.П. Кузнецова, С.А. Никитина. – М., 1986. – 198с.
1456891
  Яковлева Е.Ф. Учитесь говорить по-французски! / Е.Ф. Яковлева. – М., 1960. – 127с.
1456892
  Лебедева Ю.Г. Учитесь говорить правильно / Ю.Г. Лебедева. – М., 1986. – 110с.
1456893
  Миловская С.М. Учитесь делать сами / С.М. Миловская. – Горький, 1962. – 288с.
1456894
  Понарина Е. Учитесь и учите! Религиозные деятели вместе со светской профессурой намерены задействовать ресурсы Интернета во благо духовного просвещения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Два дня участники форума “Проблемы духовного просвещения в изменяющемся мире: опыт межцивилизационного диалога на пространстве СНГ” обсуждали проблемы и возможности влияния культуры на воспитание молодого поколения.
1456895
  Бондаревский И.З. Учитесь играть в шахматы / И.З. Бондаревский. – Л, 1966. – 80с.
1456896
  Щукин Н.И. Учитесь играть в шашки и шахматы / Н.И. Щукин. – М - Л, 1920. – 79с.
1456897
  Красникова-Аксенова Я Л. Учитесь красиво одеваться / Я Л. Красникова-Аксенова, . – М., 1990. – 122с.
1456898
  Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. / Э.В. Ильенков. – М., 1977. – 64с.
1456899
  Никифоров Ю.Б. Учитесь наслаждаться движением / Ю.Б. Никифоров. – М., 1989. – 44с.
1456900
  Читалина Н.А. Учитесь переводить. / Н.А. Читалина. – М., 1975. – 80с.
1456901
  Бутович Н.А. Учитесь плавать / Н.А. Бутович. – М., 1952. – 40с.
1456902
  Булгакова Н.Ж. Учитесь плавать / Н.Ж. Булгакова. – Москва, 1955. – 62с.
1456903
  Соболев Н.А. Учитесь плавать дельфином / Н.А. Соболев. – М, 1966. – 36с.
1456904
  Герман Б.Г. Учитесь правильному произношению на немецком языке / Б.Г. Герман. – Ашхабад, 1974. – 94с.
1456905
  Вивюрский В.Я. Учитесь приобретать и применять знания по химии / В.Я. Вивюрский. – Москва : Просвещение, 1987. – 94с.
1456906
  Джонстон Г. Учитесь программировать / Г. Джонстон. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 367с.
1456907
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – Москва, 1962. – 222 с.
1456908
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1967. – 216 с.
1456909
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 4-е изд. – Москва, 1970. – 223 с.
1456910
  Виноградов Л.Н. Учитесь ремонтировать свой телевизор / Л.Н. Виноградов. – 5-е изд. – Москва, 1972. – 222 с.
1456911
  Дейнека А. Учитесь рисовать : беседы с изучающими рисование / А. Дейнека. – Москва : Академия художеств СССР, 1961. – 222, [2] с.
1456912
  Соломяный Н.Ф. Учитесь рисовать : альбом для учащихся 6 класса / Н.Ф. Соломяный. – Киев : Радянська школа, 1984. – 63 с.
1456913
  Кириченко Н.А. Учитесь рисовать: Альбом для учеников 1-го кл. / Н.А. Кириченко. – Киев, 1979. – 111с.
1456914
  Клятис Г.Я. Учитесь сами делать мебель / Г.Я. Клятис. – М., 1989. – 32с.
1456915
  Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть / Г.И. Орловский. – М., 1969. – 120с.
1456916
  Губская Е.К. Учитесь стенографировать / Е.К. Губская. – Ростов н/Д, 1989. – 45с.
1456917
   Учитесь считать, экономить, хозяйствовать. Указ. лит-ры.. – М., 1962. – 40с.
1456918
   Учитесь у мудрого Ленина жить (рекоменд. указ. лит-ры). – Омск, 1969. – 11с.
1456919
   Учитесь управлять. – М., 1974. – 192с.
1456920
  Горбунов Г.Д. Учитесь управлять собой / канд. психол. наук Г.Д. Горбунов ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация. – Ленинград : О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. организация, 1976. – 32 с.
1456921
  Юдина Г.Г. Учитесь устному переводу. / Г.Г. Юдина. – М, 1962. – 215с.
1456922
  Фридман Л.М. Учитесь учиться математике / Л.М. Фридман. – Москва, 1985. – 113 с.
1456923
  Гайс И.А. Учитесь ходить быстро / И.А. Гайс. – М., 1986. – 108с.
1456924
  Ярнатовская В.Е. Учитесь читать газету / В.Е. Ярнатовская, Г.Н. Червакова. – М., 1986. – 115с.
1456925
  Гак В.Г. Учитесь читать газету на французском языке / В.Г. Гак. – М., 1963. – 152с.
1456926
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1981. – 128с.
1456927
  Королькова В.А. Учитесь читать газеты / В.А. Королькова. – Москва, 1989. – 175с.
1456928
  Волкова Л.В. Учитесь читать литературу по специальности / Л.В. Волкова, Е.В. Мусницкая. – Москва : Высшая школа, 1985. – 120с.
1456929
  Всеволодова М.В. Учитесь читать литературу по специальности / М.В. Всеволодова, В.М. Завьялова. – Москва, 1987. – 366с.
1456930
  Астрова Л.И. Учитесь читать литературу по специальности / Л.И. Астрова. – Москва, 1987. – 159с.
1456931
  Дубнова-Ковальская Учитесь читать литературу по специальности / Дубнова-Ковальская, И Р. Котова, . – Москва, 1991. – 126с.
1456932
  Беляева А.С. Учитесь читать литературу по специальности на английском языке / А.С. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1987. – 135 с.
1456933
  Пыхова Н.Н. Учитесь читать литературу по специальности на испанском языке / Н.Н. Пыхова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 128с.
1456934
   Учитесь читать литературу по специальности: учеб. пособие на нем. яз. для авиа. вузов.. – М., 1986. – 111с.
1456935
  Тимошина А.А. Учитесь читать литературу по экономике на английском языке : Учеб. пособие / А.А. Тимошина, С Л. Мишка. – Москва : Высшая школа, 1989. – 136с. – ISBN 5-06-000208-Х
1456936
  Лапидус Б.А. Учитесь читать по-английски / Б.А. Лапидус. – Москва, 1969. – 224с.
1456937
  Гак В.Г. Учитесь читать по-французски / В.Г. Гак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 200с.
1456938
   Учитесь читать радиоэлектронные схемы. – 2-е изд., перераб. – К., 1977. – с.
1456939
  Бойко А.П. Учитесь шить сами / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – 2-е изд. – К., 1986. – 144с.
1456940
  Бойко А.П. Учитесь шить сами. / А.П. Бойко, Л.А. Маслова. – Киев, 1984. – 152с.
1456941
  Скотт Джини Грехем Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Скотт Джини Грехем. – К., 1992. – 176с.
1456942
  Крижанівська Ніка Учитися в Київ, до Щеглова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1456943
  Осипчук Н. Учитися працювати. Чому важлива дуальна освіта // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 8). – С. 12


  З якими труднощами зіткнулися українські ЗВО, запроваджуючи дуальну освіту (чи її елементи) на практиці?
1456944
   Учитися так, щоб бути першим // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 4


  На базі Фізичного факультету з ініціативи кафедри оптики проходить Міжнародна конференція молодих учених "Оптика і матеріалознавство високих технологій - SPO". Цього року до нас завітали учасники з Росії, Білорусії, Латвії, Фінляндії, Німеччини, ...
1456945
  Стативка В.И. Учитываем уровень подготовленности. Организация самостоятельной деятельности учащихся в процессе рассредоточенной подготовки к сочинению-описанию. // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2007. – № 3. – С.9-15.
1456946
  Воловик Н.И. Учитывать сходное, избегать повторов. (О проблеме взаимосвязи обучения украинскому и русскому языкам в лингводидактическом наследии В.И.Масальского) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2009. – № 5. – С. 44-45
1456947
  Кульчицкая Е.И. Учить детей бережливости. / Е.И. Кульчицкая. – К., 1989. – 106с.
1456948
   Учить и воспитывать молодежь на уроках литературы. СБ. Ст.. – М., 1962. – 120с.
1456949
  Щербицкий В.В. Учить и воспитывать молодых строителей коммунизма. / В.В. Щербицкий. – Киев, 1977. – 31с.
1456950
   Учить и воспитывать. Сб. мат.. – Кишинев, 1965. – 95с.
1456951
  Фоминева Н.В. Учить конспектировать / Н.В. Фоминева. – Тюмень, 1965. – 16с.
1456952
  Лук А.Н. Учить мыслить / А.Н. Лук. – Москва : Знание, 1975. – 96 с.
1456953
  Карнацевич Л.С. Учить мыслить / Л.С. Карнацевич, В.П. Щербинина. – К., 1982. – 96с.
1456954
  Гагаев П.А. Учить оставаться в речи индивидуально-неповторимой личностью : (О задачах филологического образования в современной школе) // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 4. – С. 2-4
1456955
  Гара Н.Н. Учить творчеству / Н.Н. Гара. – М., 1991. – 64с.
1456956
  Худякова Светлана Учить творчеству жизни : новые подходы к детскому чтению // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1456957
  Епишева О.Б. Учить школьников учиться математике / О.Б. Епишева, В.И. Крупич. – М., 1990. – 127с.
1456958
  Доброхотов В.Я. Учить, воспитывать, убеждать / В.Я. Доброхотов. – М, 1968. – 63с.
1456959
  Насырова А. Учиться - всегда пригодится! // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0869-4915
1456960
  Третяк О.В. Учиться "на бюджене" или по контракту? Все равно платить?: Інтерв`ю з першим проректором університету // Правда Украины, 2003
1456961
   Учиться бережливости: сб.. – М., 1984. – 128с.
1456962
  Скульский Р.П. Учиться быть учителем / Р.П. Скульский. – Москва : Педагогика, 1986. – 143с.
1456963
  Муза Л. Учиться быть человеком. Василий Сухомлинский (1918-1970) // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 6-14
1456964
   Учиться во сне : GEOскоп. Нейробиология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 262 : Фото. – ISSN 1029-5828
1456965
  Федотова В.Г. Учиться выходить из кризиса идентичности // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.5-9
1456966
  Иванов Р. Учиться даром // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 8 (649), 27 февраля 2015. – С. 30-31. – ISSN 2305-3364


  В условиях жесткой экономии бесплатные онлайн-курсы становятся альтернативой вузам - украинцы получают западное высшее образование, экономя десятки тысяч гривен. "С недавних пор в системе общедоступного онлайн-образования появились и украинские вузы - ...
1456967
  Родионова И.А. Учиться должно быть интересно! // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
1456968
   Учиться жить и работать по-коммунистически.. – М., 1973. – 159с.
1456969
   Учиться жить по-коммунистически.. – Минск, 1980. – 272 с.
1456970
   Учиться жить по Любви / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. – 131, [1] с. : ил., портр., табл.
1456971
   Учиться и накапливать опыт.. – Элиста, 1963. – 76с.
1456972
   Учиться искусству жить в мире.. – М., 1987. – 56с.
1456973
   Учиться искусству контроля: сб.. – Днепропетровск, 1987. – 108с.
1456974
   Учиться искусству пропаганды.. – Красноярск, 1964. – 48с.
1456975
  Питов В.И. Учиться коммунизму / В.И. Питов, В.Н. Попов. – Киев, 1965. – 262с.
1456976
  Алиев Г.А. Учиться коммунизму: Речь на встрече партийного и советского актива республики с представителями студенчества бакинских вузов,с посланцами Азейбарджана, обучающимися в вузах Москвы, Ленинграда и др. / Г.А. Алиев. – Баку, 1977. – 44с.
1456977
   Учиться любить / Всеукр. народ. ун-т им. Г.С. Сковороды ; [под ред. Д.Г. Сидорука]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2013. – 302, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 295-301
1456978
   Учиться надо уметь. – Москва, 1962. – 114с.
1456979
  Шамина М. Учиться никогда не поздно : из опыта зарубежных коллег / Марина Шамина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 0869-4915


  Об организации библиотечного дела в Швеции.
1456980
  Чернова Т. Учиться по жизни. Онлайн-образование завоевывает мир // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 октября (№ 43). – С.


  Недавно в Москве прошло официальное открытие международного форума “Глобальное будущее образования” (Global Education Futures Forum - GEFF), который продлится год. Организаторами его выступили Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и Томский ...
1456981
  Белоусов Р.А. Учиться работать и хозяйствовать по новому / Р.А. Белоусов, А.А. Модин. – М, 1988. – 174с.
1456982
  Гецов Г.Г. Учиться работать с политической литературой. / Г.Г. Гецов. – М., 1979. – 119с.
1456983
  Плунгян Е.М. Учиться работать самостоятельно. / Е.М. Плунгян. – М., 1965. – 119с.
1456984
  Неделина А. Учиться равно остаться. Почему украинцы выбирают польские вузы и школы // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 24 сентября (№ 39). – С. 17


  Чаще всего украинцы выбирают польские университеты.
1456985
   Учиться разумно хозяйствовать.. – М., 1979. – 192с.
1456986
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – Одесса, 1988. – 197с.
1456987
  Плеханов В.Ф. Учиться Родине служить / В.Ф. Плеханов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Одесса, 1989. – 238с.
1456988
  Черняк А.В. Учиться у Ленина / А.В. Черняк. – М, 1983. – 173с.
1456989
  Черняк А.В. Учиться у Ленина деловитости, принципиальности, гуманизму / А.В. Черняк. – М, 1990. – 333с.
1456990
   Учиться у Ленина.. – М., 1971. – 407с.
1456991
  Езова С. Учиться уважать права Другого : Этические проблемы и пути их решения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (119). – С. 20 - 21. – ISSN 1727-4893
1456992
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – М., 1967. – 166с.
1456993
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 2-е изд. доп. – М., 1970. – 183с.
1456994
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1977. – 254с.
1456995
  Соболев П.А. Учиться управлять / П.А. Соболев. – Ужгород : Карпати, 1980. – 142 с. : ил., табл.
1456996
  Парамонов И.В. Учиться управлять / И.В. Парамонов. – 4-е изд. – М., 1983. – 168с.
1456997
  Смирнов В.Л. Учиться хозяйствовать. / В.Л. Смирнов. – Москва, 1989. – 239с.
1456998
  Тяжельников Е.М. Учиться, работать и бороться по Ленину / Е.М. Тяжельников. – М, 1974. – 93с.
1456999
  Сорока В. Учімо мову порозуміння! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  "Праці Гінотта, що сприяли "революційним змінам" у стосунках дорослих (батьків, педагогів) і дітей".
1457000
  Жиленко М. Учіння як складова діяльності студента в сучасній системі освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-33. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і місце учіння, як складової методології навчальної діяльності студента, її врахування для оптимізації підготовки фахівців в умовах переходу сучасного суспільства до проектно-технологічного типу організаційної культури. Проаналізовано ...
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,