Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1455001
  Осипенко А. "Сучасне українське кіно важко любити" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 305-307


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
1455002
  Шумада Н.С. Сучасна пісенність слов"янських / Н.С. Шумада. – Київ, 1981. – 264с.
1455003
  Мельник В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 73-85. – ISSN 0131-775Х
1455004
  Харіна О. Сучасна податкова політика України в умовах становлення ринкових відносин // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 90-100
1455005
  Барановська І.В. Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1455006
  Барановська Ірина Володимирівна Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1455007
  Барановська Ірина Володимирівна Сучасна податкова система України з точки зору підприємця // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 172-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано податкову систему з точки зору платника податків. Особливу увагу приділено аналізу тих суперечностей в адміністративних, методологічних та організаційних складових податкового законодавства України, які не тільки надають ...
1455008
  Наєнко М. Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 98-102. – ISBN 978-966-2133-74-5
1455009
  Наєнко М. Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-809-8


  Автор вважає, що в Україні повинен бути свій Літературний інститут, який (на зразок московського Літінститутуімені Горького) навчав би письменників культури творчості й ліквідував те, що колись запримітив Тетро Панч: "У літературу рушив малописьменний ...
1455010
  Наєнко М. Сучасна поезія і "грязнейшие малороссийские вирши" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 272-276. – ISBN 978-617-7480-77-7
1455011
  Міхальській Т. Сучасна поезія польська на Україні / Т. Міхальській; передм.: О. Пчілка. – видання "Рідного Краю". – Київ : Друкарня 1-ої київської друкарської спілки, 1910. – 11с.


  В кн. також урив. з віршів (пол.).
1455012
  Бурмаченко К.Ю. Сучасна поетика Умберто Еко: поняття "відкритого тексту", "відкритості" та інтертекстуальності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 33-36
1455013
  Корольова В.В. Сучасна поетична графіка // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 13. – С. 129-136


  Досліджено графічні особливості сучасної української поезії, зроблено спробу систематизації та класифікації елементів поетичної графіки, з’ясовано їхній функційний потенціал.
1455014
  Ярмак В. Сучасна поетична колористика. (Міжслов"янські лінгвостилістичні паралелі) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 153-164
1455015
  Зінько І. Сучасна позиція Португальської Республіки в міжнародних організаціях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 38-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1455016
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика повісті Вірджинії Вулф "Флаш" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 3-8


  У статті аналізується критичне прочитання повісті Вірджинії Вулф "Флаш" в літературознавстві останнього десятиліття. Ключовими аспектами дослідження є визначення жанрової природи твору, контекстуальне прочитання його інтермедіального та ...
1455017
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "До маяка" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 282-285
1455018
  Любарець Н. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Між актами" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 259-264. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано критичне прочитання роману Вірджинії Вулф “Між актами” в зарубіжному літературознавстві 20 ст. Ключовими аспектами аналізу встановлено тематичне прочитання історичного дискурсу, декодування назви роману, аналіз образу авторитарної ...
1455019
  Любарець Н.О. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Ніч і день" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 151-160
1455020
  Любарець Н. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Хвилі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 238-244. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано критичне прочитання роману Вірджинії Вулф "Хвилі" в англомовному літературознавстві останнього десятиліття. Ключовими аспектами дослідження встановлено декодування назви роману, аналіз композиційної будови твору, контекстуальне ...
1455021
  Косогов О.М. Сучасна політика безпеки кіберпростору в умовах його мілітаризації / О.М. Косогов, А.О. Сірик // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 181-186. – ISSN 2311-7249


  Проаналізовано заходи із забезпечення кібербезпеки провідних держав світу, виділені основні тенденції трансформації внутрішньої політики держав з огляду на активізацію кіберзагроз у світі. Запропоновано шляхи поліпшення кібербезпекової політики України ...
1455022
  Борисов В. Сучасна політика держави у сфері боротьби зі злочинністю та її кримінально-правовий напрям // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 232-242. – ISSN 0132-1331
1455023
  Гаврилова Н.В. Сучасна політика Європейського Союзу в забезпеченні енергетичної безпеки / Н.В. Гаврилова, Г.В. Шварьова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 643-645. – ISSN 2076-1554
1455024
  Бурлай Т. Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 51-64 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1455025
  Костриця В.І. Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні / В.І. Костриця, Т.В. Бурлай // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 32-39
1455026
  Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення : Навчальний посібник / Я.В. Литвиненко; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : МАУП, 2004. – 240с. – карточки экономистам есть. – ISBN 966-608-360-4
1455027
  Серажим К. Сучасна політична афористика: типологія, особливості фунціонування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 50-66


  Розглянуто типологію сучасної політичної афористики за характером референції, статусом прецедентності, іллокутивною силою, ступенем дейктичності та функціональною орієнтацією. It is considered the typology of the modern political aphorism studies ...
1455028
  Москаленко О.М. Сучасна політична економія і мейнстрим як методологічний інструментарій економічної політики випереджаючого економічного розвитку країни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 19-28. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
1455029
  Токовенко О.С. Сучасна політична епістемологія: між постпозитивізмом і класичною гносеологією // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 70-76. – ISSN 2077-1800
1455030
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [3] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-07-0059-9
1455031
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0011-7
1455032
  Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу : [навч. посібник] / Орлова Т.В. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 943, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-640-338-8
1455033
  Кочкіна О.О. Сучасна політична комунікація у соціальних мережах на прикладі "революції" 2011 р. в Білорусії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 205-212
1455034
  Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства : дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 393л. – Бібліогр. : л.347-393
1455035
  Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства : автореф. ... д-ра політ. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назв
1455036
  Філатенко Ірина Олександрівна Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України: когнітивно-прагматичний опис : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Філатенко І.О.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1455037
  Головченко Т. Сучасна політична міфологія в масовій комунікації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 73-82. – ISSN 0869-3595
1455038
  Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: спец.27.00.04.-Теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 12 назв.
1455039
  Левкова О.В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991-2005 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левкова О.В.; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 273л. – Бібліогр.: л.239-273
1455040
  Глазунов В.В. Сучасна політична система і система ЗМІ: особливості взаємовідносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 124-129


  Специфіка сучасного стану політичної системи України може бути охарактеризована як гегемонія олігархії. Підтримка специфіки є корпоративною метою системи, досягнення якої передбачає наявність корпоративних завдань і принципів на рівні такої підсистеми ...
1455041
  Шпакова Н.В. Сучасна політична система Королівства Бельгії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Висвітлено сучасну політичну систему Королівства Бельгії з акцентом на важливі впливи в політичному житті країни національних меншин, корінних народів, інших етнічних груп, завдяки яким почався процес перебудови політичної системи держави. The article ...
1455042
  Литвин В. Сучасна політична ситуація в Україні: З виступу Голови Верховної Ради України в Асоціації з міжнародних питань (Прага, Чехія) 9 лютого 2005 року // Голос України, 2005. – 11 лютого
1455043
   Сучасна політична ситуація в Україні: між Сходом і Заходом. – Київ : Стилос, 2001. – 61с. – ISBN 966-02-2191-6
1455044
   Сучасна політична філософія : Антологія. – Київ : Основи, 1998. – 575с. – ISBN 966-500-004-7
1455045
  Олещук Н. Сучасна польська історіографія радянсько-польських відносин 1930-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 245-250. – ISBN 978-966-171-793-9
1455046
   Сучасна польська повість : Збірник. – Київ, 1977. – 397с.
1455047
  Воронова М.І. Сучасна портретистика. Проблема жанру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 145-148
1455048
  Мчеладзе І.Р. Сучасна постколоніальна критика і травматичний наратив у пострадянській прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 213-219
1455049
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: актуальні аспекти // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 145-155
1455050
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1455051
  Андрейцев В.І. Сучасна правнича наука та освіта: діалектика реформування методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються найактуальніші проблеми реформування вищої правничої освіти і науки в контексті інтеграції до Болонського процесу. Topical problems of methodology reformation of higher legal education and science are examined in the context of Bologna ...
1455052
  Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до Болонського процесу // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-54 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1455053
  Токарська А. Сучасна правова доктрина громадянства: проблеми та перспективи розвитку / А. Токарська, І. Софінська // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 147-164. – ISSN 1026-9932
1455054
  Тарнополова М. Сучасна правова доктрина захисту цивільного населення у збройних конфліктах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 73-78. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
1455055
   Сучасна правова енциклопедія / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 382 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1455056
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 382, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8


  Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1455057
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 403, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-403. – ISBN 978-966-667-566-1


  Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1455058
   Сучасна правова енциклопедія : [а-я] / [А. Алієв та ін.] ; за заг. ред. О.В. Зайчука ; редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. В.С. Ковальський ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємства ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України [та ін.]. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 407, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 383-407. – ISBN 978-966-667-654-5


  Близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
1455059
  Мороз І. Сучасна правова освіта і наука: тенденції розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Про VIIІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасна університетська правова освіта і наука". Щодо модернізації правничої освіти також виступила Оксана Музика-Стефанчук - доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник НДЧ КНУ імені Тараса ...
1455060
  Сірокуров Є.О. Сучасна православно-богословська думка про новітні нетрадиційні релігійні культи як прояв глобалізації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 57-62
1455061
  Ткаченко Н. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні / Н. Ткаченко, О. Кривицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено практичні аспекти діяльності страхових посередників в Україні. Систематизовано показники діяльності страхових посередників на ринку страхування життя в Україні за 2012-2016 рр. Представлено визначення страхового посередника у ...
1455062
  Обелець Т.В. Сучасна практика визначення та вимірювання неформальної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 129-137 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1455063
  Недопитанський М.І. Сучасна практика журналістського інтерв"ю: стратегія запитвння // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 101-103


  У статті характеризується сучасна практика журналістського інтерв"ю. Основну увагу звернено на стратегію запитання: як краще модулювати його, щоб досягти потрібної відповіді та ефективного адресування інформації аудиторії.
1455064
  Забаренко Ю.О. Сучасна практика застосування методів податкового планування в діяльності підприємств провідних країн світу в посткризовий період // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 90-99. – ISSN 1729-7036
1455065
  Черевиков Є.Л. Сучасна практика моделювання функції приватного споживання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 110-118. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1455066
   Сучасна практика оцінки ризиків логістичного управління економічної безпеки підприємств транспорту / О.І. Вівчар, О.В. Сталінська, О.І. Дідченко, Когут-Ференс, А.Я. Шатарський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 237-246. – ISSN 2313-8246
1455067
  Лобова О.М. Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням національних моделей / О.М. Лобова, Д.С. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 94-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1455068
  Трохименко В. Сучасна практика регулювання системно важливих банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості запровадження новітніх стандартів регулювання діяльності системно важливих банків як одного з найпріоритетніших напрямів посткризового оновлення системи наднаціонального фінансового регулювання. Висвітлено сутність ...
1455069
  Кочетков В. Сучасна практика рейтингової оцінки діяльності комерційних банків // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.25-31. – ISSN 0131-775Х
1455070
  Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1455071
  Щегельська Ю.П. Сучасна практика та перспективи інноваційного розвитку соціальних комунікацій в AR- та MR-просторі на основі новітнього імерсивного обладнання // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 208-218. – ISSN 0554-4866
1455072
  Третяк В.П. Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві / В.П. Третяк, Ю.О. Гармаш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 200-205. – ISSN 2222-4459
1455073
  Симоненко О. Сучасна практика участі бібліотек у комунікації між владою та суспільством // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 36-45. – ISSN 2224-9516
1455074
  Бургман М.К. Сучасна практика формування концепції розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1455075
  Стрішенець Н. Сучасна предметна каталогізація в наукових бібліотеках: теоретичні та практичні аспекти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 115-120. – ISSN 1029-7200
1455076
  Растегар І. Сучасна преса Ірану: загальна характеристика та основні тенденції розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 80-89


  Об"єктом дослідження у статті є друковані засоби масової інформації – сучасні газети та журнали Ірану. Зроблена спроба проаналізувати їх з точки зору типів і видів, тематичної спрямованості, періодичності виходу й розповсюдження, а також форм власності ...
1455077
  Паримський І.С. Сучасна преса як творець національно-політичної стратегії консолідації суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 121-124


  У статті йдеться про інформаційне наповнення сучасної національної преси та про читацькі запити аудиторії. Наголошується на проблемах інформаційної об"єктивності преси та залежності преси від ідеологічних і економічних суспільних чинників. The article ...
1455078
   Сучасна прибалтійська повість. – К., 1991. – 240с.
1455079
  Цвяк Л.В. Сучасна прикордонна термінологія: особливості утворення та перекладу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 357-365. – ISBN 978-617-7132-02-07
1455080
  Антонюк В. Сучасна проблема бідності в Україні, її наслідки для нагромадження людського капіталу та забезпечення економічного зростання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
1455081
  Смерницький Д.В. Сучасна проблематика вищої юридичної освіти // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 93-98. – ISSN 2072-8670
1455082
  Тур О.М. Сучасна проблематика гармонізування національних стандартів із міжнародними та європейськими // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 2409-9805
1455083
  Дерев"янко С.П. Сучасна проблематика когнітивно-поведінкової терапії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 104-109. – (Серія "Психологія" ; вип. 13). – ISSN 2415-7384
1455084
  Заєць І.М. Сучасна проблематика координатного забезпечення в геодезії / І.М. Заєць, І.В. Калинич, С.Г. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 6-11. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1455085
  Сардак С.Е. Сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів: міграція, туризм, транзитно-професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
1455086
  Бутко М. Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону : Управління економікою: теорія і практика / М. Бутко, С. Зеленський, О. Акименко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 29-37 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1455087
  Кузьмук І.Я. Сучасна проблематика теорії ефективного попиту Дж. Кейнса // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 174-177
1455088
  Пащенко В.І. Сучасна прогресивна література Франції / В.І. Пащенко. – К., 1959. – 36с.
1455089
  Качак Т. Сучасна проза для дітей та юнацтва: гендерно симетричний формат // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 43-52. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  На прикладі аналізу повістей Степана Процюка, Наді Білої, Ольги Купріян, Оксани Лущевської висвітлено одну з тенденцій сучасної прози для дітей та юнацтва. Сучасні письменники гендерно маркують тексти, порушують проблеми гендерного характеру, ...
1455090
  Костікова І. Сучасна професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 64-73. – ISSN 1562-529Х


  Опыт Национальной юрид. академии Украины им. Я. Мудрого, Харьков.
1455091
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Титаренко ; М-во освіти і науки Укрваїни. – [2-ге вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-371. – ISBN 978-966-2229-55-4
1455092
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Титаренко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-371 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-55-4
1455093
  Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 420-441. – ISBN 978-966-222-967-7
1455094
  Богун Н. Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 25-27
1455095
  Воллернер Н.П. Сучасна радіоелектроніка / Н.П. Воллернер. – Київ, 1959. – 44 с.
1455096
  Морозова Е.Ф. Сучасна радянська літературна Ленініана / Е.Ф. Морозова. – К., 1986. – 48с.
1455097
  Слободянюк М.А. Сучасна регіональна історіографія антифашистської боротьби ОУН–УПА // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 56-61. – ISSN 2076-1554
1455098
  Козак Тамара Сучасна регіональна політика провідних британських партій: деволюційний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 114-118. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1455099
  Курас І.Ф. Сучасна регіональна політика як фактор державотворення, стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні, зміцнення її єдності та територіальної цілісності // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 149-165. – ISBN 978-966-611-701-7
1455100
  Бандур С.І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика / С.І. Бандур, ЗаяцьТ.А, І.В. Терон; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2621-7
1455101
  Тищенко Д. Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 33-37. – ISSN 1810-3944
1455102
  Голубцова Любов Федорівна Сучасна режисерська діяльність як складова частина культуротворчого процесу : Автореф.дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Голубцова Л.Ю.; Держ. академ. керівн. кадрів культ. і мистецтв. – Київ, 2001. – 17 с.
1455103
  Лавренюк Володимир Сучасна реклама: мовний аспект // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-35. – ISSN 0130-5263
1455104
  Проценко З. Сучасна релігійна газета: форми актуалізації християнських цінностей // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 7. – С. 315-328. – ISSN 2519-4348
1455105
  Садовий П. Сучасна релігійна карта Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 149-162
1455106
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 6 назв.
1455107
  Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Скленар І.М. ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 194л. – Бібліогр. : л.177-194
1455108
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
1. – 1994. – 175 с.
1455109
   Сучасна релігійна ситуація в Україні : стан, тенденції, прогнози. – Київ
2. – 1994. – 176-320 с.
1455110
  Трофименко В.А. Сучасна релігійно-правова філософія як антропологічно-ціннісний базис права // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 156-164. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
1455111
  Камінська М. Сучасна реформа місцевого самоврядування у Франції та її вплив на об"єднання територіальних громад (комун) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 94-96
1455112
  Мацко А.С. Сучасна реформа ООН та права людини // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 43-45
1455113
  Комісар Л.П. Сучасна рецептивна парадигма філософії культури: до методологічного підгрунтя перформативності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 119-121
1455114
  Доній Т. Сучасна рецепція архетипного образу героя в постмодерній українській поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 236-249
1455115
  Соколова А.В. Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 40-44. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1455116
  Смілянська В. Сучасна рецепція постаті Тараса Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 26-34. – ISBN 966-7759-23-7
1455117
  Волковинський С.О. Сучасна рецепція принципів філософи природи німецьких класиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей сучасної рецепції та актуалізації принципів філософії природи німецьких класиків. The article is dedicated to consideration peculiarities of present reception and actualization of principles german classics ...
1455118
  Жлуктенко Н.Ю. Сучасна рецепція студій М. П. Алексеєва з англістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 108-112
1455119
  Іщенко В. Сучасна рецепція творчості Валер"яна Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 58-64. – ISSN 2307-2261
1455120
  Радишевський Р. Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
1455121
  Борисюк І.В. Сучасна рецепція теорії міфологічної і поетичної мови О. Потебні // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 101-105


  Статтю присвячено сучасній теоретичній рецепції концептів О.Потебні, що стосуються взаємодії поетичної та міфологічної мови. Статья посвящена современной теоретической рецепции концептов А.Потебни, которые касаются взаимодействия поэтического и ...
1455122
  Просяник О.П. Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 147-157. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1455123
  Смілянська В. Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка (неоміфологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (653). – С. 4-10. – ISSN 0236-1477
1455124
  Позняков С. Сучасна роль адміністративно-правового регулювання реалізації державної економічної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 7-11
1455125
  Осетинський А.Й. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 50-56. – ISSN 0132-1331
1455126
  Олійник Т.І. Сучасна роль корпоративної культури в управлінні людськими ресурсами в організації / Т.І. Олійник, Н.В. Кривицька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 66-69. – ISSN 2306-6814
1455127
  Сіновець П.А. Сучасна роль політичного ісламу в міжнародній безпеці: виклики та загрози // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 189-194.
1455128
  Терлецька І.В. Сучасна російська історіографія партійно-державної номенклатури періоду сталінізму // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 17-23. – ISSN 2076-1554
1455129
  Марущенко О.В. Сучасна російська історіографія про актуальні проблеми історії України періоду Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Історія ; вип. 51)


  Розглядаються погляди сучасних російських істориків на проблеми історії України періоду Другої світової війни.
1455130
  Безаров О. Сучасна російська історіографія про місце та роль євреїв у революційному русі в Російській імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 324-344. – ISSN 2312-6825
1455131
  Безаров О. Сучасна російська історіографія про місце та роль євреїв у революційному русі в Російській імперії // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 324-345. – ISSN 2312-6825
1455132
  Романенко Т. Сучасна російська історіографія радянської політичної цензури 20-30-х рр. XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 291-300. – ISSN 0869-3595
1455133
  Кононенко Н.В. Сучасна російська опозиція – міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 131-146
1455134
   Сучасна російська повість. – Київ, 1983. – 485с.
1455135
  Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газеми "The New York Times" 2013-2017 років) : монографія / Юрій Офіцинський ; Нац. спілка краєзнавців України. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 310, [2] с. : іл. – Покажчик іл.: с. 303. - Зміст, резюме англ. - Назва обкл.: Сучасна російсько-українська війна. – Бібліогр.: с. 239-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-01-9
1455136
  Бураков Ю.В. Сучасна російсько-українська війна у спогадах учасників - курсантів Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного / Ю.В. Бураков, О.М. Сухий // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 192-202. – ISSN 2313-5603
1455137
  Потапенко Я. Сучасна Росія як "колективний Путін": характеристика "мафіозної держави", де фашизм переміг // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 109-119. – ISSN 2415-3567
1455138
   Сучасна румунська повість. – Київ, 1982. – 439с.
1455139
  Корнацька Г.М. Сучасна самвидавна музична періодика в Україні: специфіка і функциї // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 67-71. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1455140
  Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія : посібник для студентів історичних спец. ун-тів / Леонід Зашкільняк; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7651-69-5
1455141
  Денисюк С.Г. Сучасна світова політика: аналіз ресурсів впливу / С.Г. Денисюк, А.М. Бобрук // Політичне життя : [науковий журнал] / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 1/2. – C. 114-118. – ISSN 2519-2949
1455142
  Ярошовець В.І. Сучасна світова філософія: антропологічний вимір // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 199-200
1455143
  Резнікова Н. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 5 (171). – С. 23-27
1455144
  Рогач О.І. Сучасна світова фінансова криза: причини та шляхи подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 180-187
1455145
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 39 назв
1455146
  Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 475 л. – Бібліогр. : л. 416-475
1455147
  Столярчук Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 12-17 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1455148
  Мостяєв О. Сучасна синергетика (до 115-річчя від дня смерті Сергія Подолинського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 228-232. – ISBN 966-7060-98-5
1455149
  Бабак О.Б. Сучасна система вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 170-174
1455150
  Огієнко О. Сучасна система вищої освіти США: особливості функціонування та розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 131-141. – ISSN 2312-5993
1455151
  Чеховська М.В. Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 200-203. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1455152
  Комарніцька Л.М. Сучасна система вищої спеціальної освіти в Україні / Л.М. Комарніцька, О.Б. Комарніцький // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 144-156. – ISSN 2617-1112


  Основні напрямки роботи навчальних закладів, що готують спеціалістів, які здатні працювати у спеціальних дошкільних закладах, загальноосвітніх школах (школах інтернатах) для дітей з вадами психічного та фізичного розвитку.
1455153
  Багдікян С.В. Сучасна система депозитарного обліку цінних паперів в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 217-219. – ISBN 978-966-927-199-0
1455154
  Пілюков Ю. Сучасна система державних судово-експертних установ в Україні. Окремі напрями удосконалення їх діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 149-154. – ISSN 2524-0129
1455155
  Шаптала О. Сучасна система державного управління рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.310-320. – ISBN 966-73-53-51-Х


  Мається на увазі санаторно - курортне господарство
1455156
  Карапетян К. Сучасна система державної служби в Україні / К. Карапетян, М. Грицан // Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. ОДА, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Ф-т міжнар. екон. відносин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 278-280. – ISBN 978-617-8046-15-6
1455157
  Щерба О.В. Сучасна система дипломатичної освіти в Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1455158
  Арпуль О.В. Сучасна система енергозбереження в готелях / О.В. Арпуль, Цирульнікова, Н.С. Любачевська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 233-241
1455159
  Затока Л.П. Сучасна система збереження бібліотечних фондів: поєднання традиційних та новітніх технологій // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 515-542. – ISSN 2222-4203
1455160
  Панченко Є.Г. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій / Є.Г. Панченко, М.Є. Кір"якова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 104-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1455161
  Пржонська Н.А. Сучасна система міжнародних відносин: глобальні зміни, їх наслідки та можливі напрямки досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-6. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі формуванню сучасної системи міжнародних відносин та можливим напрямкам її досліджень. Розглянуто такі аспекти проблем: 1) поняття "система міжнародних відносин"; 2) характерні риси післявоєнної системи міжнародних відносин; ...
1455162
  Мостепанюк А.В. Сучасна система моделей ведення соціально відповідального бізнесу // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 48-54. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
1455163
  Лозбина А. Сучасна система організації навчального процесу і шляхи її удосконалення // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 147-150
1455164
  Глушко О. Сучасна система освіти Республіки Польща: актуальні питання реформування // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 7 (101). – С. 228-240. – ISSN 2312-5993
1455165
  Луценко А.В. Сучасна система освіти та проблема тілесності людини: шляхи пошуку балансу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 176-178
1455166
  Давидов Г.М. Сучасна система підходів до здійснення аудиту / Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн, І.Г. Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; вип. 28)
1455167
  Ківалов С.В. Сучасна система та структура митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 3-6.
1455168
  Орлова Т.В. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1455169
  Гелетій М. Сучасна ситуація в регіоні Західних Балкан: криза триває // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 21/22. – С. 32-36


  Балканська криза
1455170
  Чечель К. Сучасна ситуація на Близькому Сході і в Півнчній Африці та перспективи її врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 140-142. – бібліогр. в кінці ст.


  Дестабілізація політичної ситуації у Північній Африці та на Близькому Сході свідчить про початок глобальних процесів перерозподілу впливу в регіоні. Сьогодні арабські народи переростають свої традиційні архаїчні державні структури і стають досить ...
1455171
  Сайтарліи І.А. Сучасна сім"я : соціальний прихисток чи боротьба за владу? // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 103-111. – ISSN 2072-1692
1455172
  Пономарьов А.П. Сучасна сім"я і сімейний побут робітників Донбасу / А.П. Пономарьов. – К., 1978. – 143с.
1455173
  Кравченко Т. Сучасна сім"я у вимірі її вартостей // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
1455174
  Шпітько І.М. Сучасна словацька мова та проблема англіцизмів у глобалізованому світі // Проблеми загального і слов"янського мовознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; голов. ред. Т.С. Пристайко ; редкол.: Г.А. Донскова, Я. Кредатусова, Х. Кусе [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 3. – С. 144-151. – ISSN 2617-0957
1455175
  Блатник А. Сучасна словенська проза // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С, 40-69
1455176
  Хоменко А. Сучасна смертність немовлят в УРСР. / А. Хоменко, Кольнер, . – Х., 1930. – 67с.
1455177
  Рижанова А.О. Сучасна соціалізація сткдентської молоді в позанавчальній діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.27-34. – ISSN 1817-3764
1455178
  Оніщенко Н. Сучасна соціальна політика: баланс держави і громадянського суспільства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 26-28. – ISSN 2313-559X
1455179
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекций: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, І М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 1. – 1993. – 256с.


  Навчальний посібник є першим курсом лекцій в Україні соціальної філософії. Він вводить читача в одну з найбільш багатих і цікавих галузей духовної культури людства, знайомить з досвідом світової філософської думки у вивченні загальноцивілізаційних ...
1455180
  Андрущенко В.П. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій.: У 2-х т. / В.П. Андрущенко, М. Михальченко. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-5185-1
Том 2. – 1993. – 313с.


  Дивитися т.1
1455181
  Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій / В. Андрущенко, М. Михальченко. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Генеза, 1996. – 367 с. – ISBN 966-504-025-1
1455182
  Кривега Л.Д. Сучасна соціальна філософія: проблеми та напрямки розвитку / Л.Д. Кривега, В.О. Зубов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 89-94
1455183
  Зайцев М. Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 74-81. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено проблему освіти у зв"язку з визначальними характеристиками сучасності. Перед освітою постає проблема підготовки не функціонально підготовленої особи, а індивідуальності, здатної діяти в невизначених ситуаціях, тобто в ситуаціях, які ...
1455184
  Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвітку теорії і завдання // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 5 -20
1455185
  Рябець Н.М. Сучасна специфіка корпоративної консолідації українського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз форм та структур зовнішньоекономічної експансії зарубіжних підприємств на внутрішній ринок України, а також українських підприємств за кордон. Також визначається роль М&А в зовнішньоекономічних стратегіях українських компаній.
1455186
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 1 (40). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455187
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 2 (41). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455188
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 3 (42). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455189
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків. – ISSN 2411-3816
№ 4 (43). – 2015. – 69 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455190
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 1 (44). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455191
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків : ДНДІ МВС України. – ISSN 2411-3816
№ 2 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455192
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред.: Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (46). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455193
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (47). – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455194
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; Нац. акад. внутрішніх справ ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (48). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455195
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (49). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455196
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (50). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455197
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків : ДНДІ МВС України, 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (51). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455198
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (52). – 2018. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455199
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; редкол.: Рибальський О.В., Хорошко В.О., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (53). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455200
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (54). – 2018. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455201
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (55). – 2018. – 220 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455202
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (56). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455203
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (57). – 2019. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455204
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (58). – 2019. – 136 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455205
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (59). – 2019. – 156 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455206
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (60). – 2020. – 186 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.1(60) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455207
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (61). – 2020. – 162 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.2(61) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455208
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (62). – 2020. – 162 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.3(62) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455209
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (63). – 2020. – 160 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2020.3(62) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455210
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т МВС України ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (64). – 2021. – 218 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2021.1(64) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455211
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; [та ін.] редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (65). – 2021. – 198 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2021.2(65) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455212
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : Горбенко Ю.В., 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 3 (66). – 2021. – 146 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2021.3(66) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455213
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : Горбенко Ю.В., 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 4 (67). – 2021. – 208 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2021.4(67) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1455214
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : Горбенко Ю.В., 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 1 (68). – 2022. – 152 c. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2022.1(68) - Резюме укр., англ. мовами
1455215
   Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ : Горбенко Ю.В., 2015-. – ISSN 2411-3816
№ 2 (69). – 2022. – 198 с. – DOI https://doi/org/10.36486/mst2411-3816 - DOI (Issue): https://doi/org/10.36486/mst2411-3816.2022.2(69) - Резюме укр., англ. мовами
1455216
  Слухай Н.В. Сучасна стендова реклама в світлі даних НЛП // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 37-47


  У статті здійснено спробу осмислити специфіку фреймів сучасної реклами у зв"язку зі штучними рекламними картинами світу, дослідити провідні модальності (субмодальності) та особливі лінгвістичні засоби впливу рекламних текстів на свідомість ...
1455217
  Філіпенко А. Сучасна сторінка в підготовці економістів-міжнародників // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  В 1990 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права на базі колишньої спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій (міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини), створено першу в історії України ...
1455218
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 197-208. – Бібліогр.: л. 209-230
1455219
  Фоменко Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фоменко Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1455220
  Паламарчук М.М. Сучасна структура водного фонду України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 189-195 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
1455221
  Слюсарчук Л.І. Сучасна структура грошової системи України / Л.І. Слюсарчук, Я.Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 95-99


  Слюсарчук Я.Д. - магістр КНУ імені Тараса Шевченка.
1455222
  Гансова Е.Н. Сучасна структура пізнання соціального досвіду / Е.Н. Гансова, Г.Т. Паламарчук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1455223
  Молчанова Е.Ю. Сучасна структура світового фінансового ринку / Е.Ю. Молчанова, О.Ю. Паценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 188-195
1455224
  Бутенко Т.В. Сучасна структура та ефективне управління економічними методами в менеджменті / Т.В. Бутенко, І.В. Коган // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 406-412. – ISSN 2222-4459
1455225
  Мартинюк Л.В. Сучасна студентська молодь та рухова активність оздоровчої спрямованості / Л.В. Мартинюк, Ю.В. Юрчишин // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / Кам"янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка. Факультет фізичної культури. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 252-255
1455226
  Носік Ю.В. Сучасна судова практика щодо доменних імен // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
1455227
  Ярошенко Д.В. Сучасна судова система Канади // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 68-69. – ISBN 978-617-7363-7-0
1455228
   Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 63 с. : портр. – ISBN 978-617-7069-48-4
1455229
  Сусіденко В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т. Сусіденко, А.О. Нікітішин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 234-242 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1455230
   Сучасна та минула фауна західних областей України. – Київ : АН УРСР, 1963. – 95с.
1455231
  Свириденко Д. Сучасна та традиційна проблематика наукової освіти: оглядовий екскурс теорій / Д. Свириденко, Ф. Ревін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 36-45. – ISSN 2078-1016
1455232
  Скибчик В.А. Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 3 (209). – С. 12-18. – ISSN 1997-9894
1455233
  Шнайдер А.Б. Сучасна текстильна скульптура // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 240-252. – ISSN 2415-8151
1455234
  Яковлєв М. Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 21-30
1455235
  Жаровська І.М. Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 252-257. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1455236
  Луць Л. Сучасна теорія державознавства: проблеми та перспективи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 8-10
1455237
  Євтух О.Т. Сучасна теорія економічного нормування як основа управління в економіці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 3-12. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
1455238
  Нікітішин Ф.О. Сучасна теорія і практика економіки оподаткування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 305-312 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1455239
  Дементьєв В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 26-48. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
1455240
  Дзюба П.В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування : структура та детермінанти розвитку / Павло Дзюба. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2017. – 531, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-511. – ISBN 978-617-646-401-3
1455241
  Бабкін В.О. Сучасна теорія мультикультуралізму і її практична реалізація в Німеччині: цінності, процеси, тенденції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бабкін Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1455242
  Клименко О.С. Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 154-164. – Бібліогр.: Літ.: с. 164; 11 назв
1455243
  Довбенко М. Сучасна теорія портфельних інвестицій : Лауреати Нобелівської премії / М. Довбенко, О. Довбенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-92 : Табл.1. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1455244
  Рижков В.Л. Сучасна теорія спадковості / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 152с.
1455245
  Козубцов І. Сучасна теорія та практика підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах на засадах методологічної культури / І. Козубцов, Л. Козубцова, Ю. Хлапонін // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 102-111. – ISSN 2617-1775
1455246
  Лупенко Ю.О. Сучасна теорія та практика української сільськогосподарської кооперації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 154-157.
1455247
  Трохимчук Петро Сучасна теорія управління : Методичні рекомендації / Трохимчук Петро; Міжнар. науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-тут. – Луцьк, 2003. – 60с.
1455248
  Трохимчук П. Сучасна теорія управління : методичні рекомендації / Петро Трохимчук ; Міжнародний науково-технічний ун-т; Луцький біотехнічний ін-т, каф-ра електронних апаратів. – Луцьк, 2007. – 52с.
1455249
  Потапова А. Сучасна територіальна й функціональна організація системи закладів охорони здоров"я міста Дубно та Дубенського району / А. Потапова, Н. Краснопольська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 57-64 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1455250
  Ільїв О.М. Сучасна територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 258-265 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1455251
  Ляшук М.М. Сучасна територіальна організація підприємств готельного господарства Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 85-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1455252
   Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук : навчально-методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Толмачова [ та ін. ]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-10-0386-5
1455253
  Онопрієнко М.В. Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 65-70. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1455254
  Калиниченко Г.І. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах СТОВ ім. Мічуріна Братського району Миколаївської області / Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль, О.І. Петрова // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 151-155 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-092X
1455255
   Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах. – К., 1996. – 96с.
1455256
  Горбачик А.П. Сучасна технологія опрацювання й аналізу даних соціологічних і маркетингових досліджень - ОСА New Line / А.П. Горбачик, О.А. Горбачик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – C. 215-216. – ISSN 1563-3713
1455257
  Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров"я в умовах інклюзивної освіти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 4-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
1455258
  Корсак К. Сучасна точка біфуркації світової науки і перспективи глобального майбутнього // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016


  Наголошено, що головним фактором впливу на суспільну еволюцію людства були зміни у засобах життєзабезпечення, зумовлених накопиченням наукових знань та удосконаленням технологій. Доведено, що сучасна точка біфуркації світової науки полягає у ...
1455259
  Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.153-156. – ISBN 966-7784-65-7
1455260
  Волович В.І. Сучасна транзитна міграція в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1455261
  Хахлюк А.М. Сучасна транспортна політика України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 184-186.
1455262
  Вовк С. Сучасна трансформація збройного насилля // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 122-124. – ISBN 978-617-8034-37-5
1455263
  Больбот Г.В. Сучасна трансформація сезонного розподілу стоку води річок басейну Сіверського Дінця / Г.В. Больбот, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 48-58. – ISSN 2306-5680
1455264
  Сила В.Г. Сучасна трансформація українського суспільства: соціально-філософська інтерпретація // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 160-167. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1455265
  Зубик А. Сучасна трудова міграція українського населення в Польщу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1455266
   Сучасна турецька драма : антологія / пер. з турец. та упоряд. Ірини Прушковської. – Київ : Український письменник, 2014. – 475, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 475. – (До джерел = Ad fontes). – ISBN 978-966-579-420-2
1455267
  Сергійчук Б.В. Сучасна турецька історіографія про українсько-турецькі зв"язки // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 175-196. – ISSN 1682-671Х
1455268
  Капіруліна С.Л. Сучасна Туреччина // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 9 (127). – С. 39-43. – Бібліогр.: 3 назв.
1455269
   Сучасна туркменська повість. – К., 1986. – 335с.
1455270
   Сучасна угорська повість. – Київ, 1983. – 327с.
1455271
  Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій : монографія / Ткач Д.І. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 480 с. – ISBN 966-608-406-6
1455272
  Мамчук І.А. Сучасна укараїнська опера / І.А. Мамчук. – К, 1984. – 47с.
1455273
  Горлач Л. Сучасна Україна - держава несправджених надій / інтерв"ю вів Тарас Головко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 8, 9
1455274
  Томенко М. Сучасна Україна - держава, в якій убивають журналістів // Україна молода, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
1455275
  Ємець С.Д. Сучасна Україна в її геополітичних вимірах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 67-74. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1455276
  Примак В. Сучасна Україна в світлі "досліджень історії" Арнольда Тойнбі / В. Примак, Ю. Войцеховський // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 1-4
1455277
  Горностай П.П. Сучасна Україна в світлі історичних травм // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 69-79. – ISBN 978-617-689-193-2
1455278
  Балабанов Г. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10-17
1455279
  Таран В.О. Сучасна Україна та "ісламський" фактор // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 94-102
1455280
  Богатирьова Н. Сучасна Україна: взаємозв"язок релігії й права // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 44-46


  Статтю прсвячено аналізу взаємодії релігії й права, релігії й криміналістики в соціокультурному просторі сучасної України. Аналізуються деякі аспекти діяльності деструктивних релігійних утворень, можливості дослідження їхньої діяльності релігієзнавцями ...
1455281
  Гайдученко Л.В. Сучасна україністика в Німеччині // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-22. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснено огляд сучасного стану україністики у вищих закладах освіти Федеративної республіки Німеччина. На основі актуальної інформації про викладання та вивчення української мови, літератури та культури у вишах ФРН висвітлено основні здобутки ...
1455282
  Гримич М. Сучасна україністика в Оренбурзькому краї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 199-203
1455283
  Бідзіля Ю. Сучасна україномовна преса в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 122-127. – (Філологія ; Вип. 15)
1455284
  Констанкевич І.М. Сучасна українська "жіноча" проза / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 251-276. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1455285
  Картавий П. Сучасна українська авторська пісня : статті про витоки жанру, авторів - ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2009. – 76 с. – ISBN 978-966-7222-90-1
1455286
  Боброва Ю. Сучасна українська армія крізь гендерну призму / Ю. Боброва, Ю. Бобров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз численних наукових публікацій свідчить про неабияку актуальність гендерних досліджень на сучасному етапі українського суспільного розвитку майже в усіх сферах соціальних відносин. В Україні вирішення гендерного питання у сфері безпеки та оборони ...
1455287
  Козаченко О.О. Сучасна українська багатопоколінна Сім"я: занепад чи розквіт? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 246-253. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1455288
   Сучасна українська белетристика: координати "Коронації слова" : монографія / [Філоненко С. та ін. ; за заг. ред. С.В. Підопригори ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 305, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коронація слова). – ISBN 978-617-534-239-8
1455289
  Буряк Л.І. Сучасна українська біографіка перед викликами епохи візуалізації // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 39-54. – ISSN 2520-2855
1455290
  Кара-Васильева Сучасна українська вишивка / Кара-Васильева. – Київ : Знання, 1983. – 17 с.
1455291
  Грабовська І. Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 73-76


  Аналізується сучасний стан гендерної політики в Україні як необхідної складової внутрішньо та зовнішньополітичної діяльності держави на шляху до Євросоюзу. Під гендерною політикою держави у найширшому плані розуміється сукупність системних заходів, які ...
1455292
  Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 176с. – ISBN 966-06-0287-1


  Розглядаються проблеми, пов"язані з аналізом і характеристикою геополітики як важливого чинника внутрішньої політики. Для студентів гуманітарних спеціальностей вузів
1455293
   Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. – Київ, 2007. – 555с. – ISBN 966-02-4195-X
1455294
  Павлова Т. Сучасна українська державність й філософсько-правові погляди Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 44-46. – ISBN 978-966-439-357-4
1455295
  Огар Є. Сучасна українська дитяча книга і світ дитинства // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 84-87
1455296
  Зубик А. Сучасна українська діаспора в Канаді та США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 110-123. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
1455297
  Зубик А. Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР / А. Зубик, Д. Корнійчук // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 161-167. – ISSN 2076-1333
1455298
  Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 33-46. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1455299
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М.Г. Зубков. – 2-ге вид., доповн. – Харків : Торсінг, 2002. – 448 с. – ISBN 966-670-044-1
1455300
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. Зубков. – 3-є вид., доп. – Харків : Торсінг, 2003. – 448с. – ISBN 966-670-136-7
1455301
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : Підручник для вищ. навч. закл. / М.Г. Зубков. – 7-ме вид., виправлене. – Харків : Торсінг, 2005. – 448c. – ISBN 966-670-384-X
1455302
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1455303
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – (Бібліотека рідної мови). – ISBN 978-966-2192-63-6 ( тверда )
1455304
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-59 ( м"яка )
1455305
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; ФОТ Співак Т.К., 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
1455306
  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / Микола Зубков. – 9-те вид., [допов. та перероб.]. – Харків : Весна : Співак Т.К., 2011. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-966-8896-38-5
1455307
   Сучасна українська драматургія : Альманах. Літературно-художнє видання. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-176-1
Вип. 2. – 2006
1455308
  Вакуленко Д.Т. Сучасна українська драматургія. 1945-1972 / Д.Т. Вакуленко. – Київ, 1976. – 228с.
1455309
  Вірченко Т.І. Сучасна українська драматургія. Галерея портретів / Тетяна Вірченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7643-15-8
1455310
  Мірошниченко Н. Сучасна українська драматургія: деструкція міфів та пошук нових територій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
1455311
  Вірченко Т. Сучасна українська драматургія: феномен існування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
1455312
  Мелещенко О.К. Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років : тексти лекцій / О.К. Мелещенко, О.О. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Дніпро, 2020. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-110. – ISBN 978-966-578-329-9
1455313
  Товстенко В. Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 49-53. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1455314
  Авер"янова Н. Сучасна українська еліта: перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Аналізується стан сучасної української еліти. Показано, що для розбудови української державності необхідне почуття національної єдності всіх елітарних груп та узгодження ними стратегічних перспектив розвитку нації. The condition of the modern ...
1455315
  Герасименко О. Сучасна українська еміграція до Італії та зародження нової української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 198-204
1455316
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 168-195
1455317
  Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1455318
  Костенко Н. Сучасна українська естрадно-пісенна парапоезія. Версифікаційний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 120-125. – ISBN 978-966-171-392-4
1455319
  Мурзіна Олена Сучасна українська етномузикологія в міжнародній презентації за матеріалами 39-ї конференції всесвітньої організації етномузикологів (ІСТМ), Відень, 2007 // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0130-6936
1455320
   Сучасна українська журналістика і передвиборчий ринок ЗМІ // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.10-13
1455321
  Романова М.П. Сучасна українська і зарубіжна історіографія про причини офіційного визнання України та окупації її Антантою // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 109-116. – ISBN 978-966-581-930-1
1455322
  Кислюк К.В. Сучасна українська ідентичність у соціокультурному вимірі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 12-17. – ISSN 2312-4679
1455323
  Скляр В. Сучасна українська ідентичність як наслідок бездержавного минулого // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 28-35. – ISSN 0130-6936
1455324
  Степовик Д.В. Сучасна українська ікона: З іконотворчості Христини Дохват = Contemporary Ukrainian icon / Дмитро Степовик. – Київ : Мистецтво, 2005. – 304с. – ISBN 966-577-107-8
1455325
  Папакін Г.В. Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 153-166. – ISSN 0130-5247


  Згадується веб-сайт історичного факультета КНУТШ.
1455326
  Коцур Г.Г. Сучасна українська історіографія (1991-2011 рр.) про кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 105-110
1455327
  Ухач В. Сучасна українська історіографія антипольського повстання ОУН (серпень-вересень 1939 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634
1455328
  Ухач В. Сучасна українська історіографія антипольського повстання повстання ОУН (серпень-вересень 1939-р) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634


  Йдеться про те, що у сучасній вітчизняній історіографії існують розбіжності у трактуванні активної фази українсько-польського конфлікту першої половини вересня 1939 р. Згадуються історичні розвідки І. Патриляка та В. Сергійчука.
1455329
  Ігнатуша О.М. Сучасна українська історіографія відносин православної церкви та радянської держави (1920-1930-ті рр.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
1455330
  Харченко А. Сучасна українська історіографія Голодомору: студії та дослідники // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 187-219. – ISSN 2415-8003
1455331
  Сорока Ю. Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х - 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досягнення сучасної української історіографії у висвітленні історії західноукраїнських земель у 1939-1959 рр. The achievements of contemporary Ukrainian historiography in studying of history in the Western Ukraine Lands in 1939-1959 ...
1455332
  Сухий О. Сучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни: рецепції та виклики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 19-57. – (Серія історична ; вип. 53)
1455333
  Булгаков Ю.В. Сучасна українська історіографія про аграрно-селянську політику уряду Української держави гетьмана Павла Скоропадського // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 86-93
1455334
  Коцур В.А. Сучасна українська історіографія про благодійність П. Калнишевського як прояв загальнолюдських та релігійних цінностей // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 39-40. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1455335
  Великочий В. Сучасна українська історіографія про репресії щодо Української греко-католицької церкви в Галичині за доби Першої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 52-56
1455336
  Кузьменко А. Сучасна українська історіографія про становлення вітчизняної історичної науки кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 70-77
1455337
  Сорока Ю.М. Сучасна українська історіографія про українсько-польське переселення 1944-1946 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 25-26. – (Історія ; вип. 63/64)


  Досліджуються сучасні підходи вітчизняної історіографії щодо українсько-польського переселення 1944-1946 рр.
1455338
  Коцур В. Сучасна українська історіографія про церковно-монастирську благодійність гетьмана Б. Хмельницького // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 91-99


  Комплексно аналізуються наукові дослідження представників сучасної української історіографії (1991-2013 рр.), які стосуються благодійної діяльності Б. Хмельницького. Основна увага зосереджується на публікаціях щодо церковно-монастирської благодійності ...
1455339
  Цехмістро О.В. Сучасна українська кантата та ораторія в контексті діалогу культур : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цехмістро О.В. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1455340
  Анісімова О.М. Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження / О.М. Анісімова, Н.М. Крисько // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 21-31. – ISSN 2409-9805


  сучасної української книги та визначити пріоритети молоді серед сучасних українських письменників задля покращення укомплектованості бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Тімірязєва цією літературою. В умовах розбудови незалежної української держави ...
1455341
  Гаврилюк І. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117-121


  Розглядається жанрова належність колумністики. Наголошується на тому, що такий різновид мас-медійних текстів ще не має чіткої жанрової ідентифікації. З"ясовується, що колумністика останнім часом набуває все більшої популярності в українських ЗМІ. ...
1455342
  Здоровега В.Й. Сучасна українська комедія. / В.Й. Здоровега. – Київ, 1959. – 328 с.
1455343
  Ярмиш О.Н. Сучасна українська кримінологія // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7220-83-0
1455344
  Кислюк К. Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 38-50. – ISSN 0235-7941
1455345
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 2-е вид. доп. – К, 1976. – 272с.
1455346
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 3-е вид. доп. – К, 1979. – 272с.
1455347
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – К, 1979. – 272с.
1455348
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – Київ, 1981. – 266с.
1455349
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 5-е вид. доп. – К, 1984. – 270с.
1455350
  Омельчук С.А. Сучасна українська лінгводидактика = Modern Ukrainian linguistic didactics : норми в термінології і мовна практика фахівців / Сергій Омельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 355, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 307-331 та 332-355. – ISBN 978-966-518-755-4
1455351
  Галета О.І. Сучасна українська література в орігінальних та перекладних антологіях // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 285-297. – ISBN 966-8474-34-1
1455352
  Наєнко М. Сучасна українська література в слов"янському (та іншому) світі // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 108-119. – ISBN 978-966-439-809-8
1455353
  Наєнко М.К. Сучасна українська література в слов"янсьскому (та іншому) світі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 254-264. – ISSN 2075-437X


  Йдеться про переклади і публікації українських художніх та літературознавчих текстів у зарубіжних країнах. Автор оперує інформацією, що стосується літератури останніх двох десятиліть, але робить літературно-критичні екскурси і в давніші часи. Основну ...
1455354
  Наєнко М. Сучасна українська література в слов"янсьскому (та іншому) світі // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 308-314. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Йдеться про переклади і публікації українських художніх та літературознавчих текстів у зарубіжних країнах. Автор оперує інформацією, що стосується літератури останніх двох десятиліть, але робить літературно-критичні екскурси і в давніші часи. Основну ...
1455355
  Томбулатова І.І. Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-149. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1455356
  Даниленко В. Сучасна українська література у пошуках національної гармонії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – C. 4-5


  Текст доповіді заступника головиКиївської міської організації НСПУ В.Даниленка на міжнародному круглому столі "Співзвучність. Мова й література в контексті історико-культурної спадщини", присвяченого тенденціям та проблемам розвитку пострадянських ...
1455357
  Констанкевич І.М. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 327, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 324-327 та в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1455358
  Чередниченко І.Г. Сучасна українська літературна мова / І.Г. Чередниченко. – Львів, 1949. – 28 с.
1455359
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1960. – 592 с.
1455360
  Жовтобрюх М.А. Сучасна українська літературна мова : Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Радянська школа, 1961. – 132 с.
1455361
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 592 с.
1455362
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план курсу (за 380-год. програмою) / Авт. М.Я.Плющ. – 1962. – 34 с. – Бібліогр.: с.12
1455363
   Сучасна українська літературна мова : Для студ.загальнонаук.факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 1 : Програма і робочий план вивчення курсу (за 160-год. програмою)/Укл. А.Д.Очеретний. – 1962. – 22с. – Бібліогр.: с.12
1455364
   Сучасна українська літературна мова : (За 380-годинною програмою). Для студ. загальнонаук.фак.вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до курсу. – 1962. – 51с.
1455365
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Збірник контрольно-тренувальних вправ (лексика, фонетика, морфологія за 206-год.програмою)/Авт. М.Я.Плющ. – 1964. – 94с.
1455366
   Сучасна українська літературна мова : Для студ. загальнонаук. факультетів вузів. – Київ : Радянська школа
Вип. 3 : Контрольно-тренувальні завдання з курсу (за 160-год.програмою). – 1964. – 94 с.
1455367
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 503 с.
1455368
   Сучасна українська літературна мова : У 5-ти кн. – Київ : Наукова думка
Кн. 1 : Вступ. Фонетика/ І.К. Білодід, В.М. Барханов, В.М. Жовтобрюх та ін. – 1969. – 436с. – Бібліогр. с. 432-435
1455369
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 2 : Морфологія /Авт.: І.І.Ковалик, І.Г.Матвіяк, Д.Х.Бараннник та ін. Відп. ред. В.М. Русанівський. – 1969. – 583с. – Бібліогр.: с.577-578
1455370
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 3 : Синтаксис/ І.Р.Вихованець, А.П.Грищенко, П.С.Дудик; Відп. ред. О.С. Мельничук. – 1972. – 515 с. – Бібліогр.: с.509-512
1455371
   Сучасна українська літературна мова : Схеми граматичного аналізу. – Вид. 4-е. – Одеса, 1973. – 20с.
1455372
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Кн. 4 : Лексика і фразеологія/ Авт.: А.А.Буряок, В.О.Винник, М.А.Жовтобрюх та ін.; Відп. ред.М.А. Жовтобрюх. – 1973. – 439 с. – Бібліогр. в кінці тем
1455373
   Сучасна українська літературна мова : В 5-ти книгах. – Київ : Наукова думка
Книга 5 : Стилістика/ Авт.: І.К.Білодід, Д.Х. Баранник, В.С. Ващенко та ін.; Відп. ред. Г.П. Їжакевич. – 1973. – 588 с. – Бібліогр.: с.583-584
1455374
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – Київ : Вища школа, 1976. – 376 с.
1455375
  Брицина О.І. Сучасна українська літературна мова : Зб.прав / О.І. Брицина. – К. : Вища школа, 1977. – 362с.
1455376
  Медушевський А.П. Сучасна українська літературна мова / А.П. Медушевський, В.В. Лобода. – Київ, 1978. – 110с.
1455377
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – Київ : Вища школа, 1981. – 223с.
1455378
  Кучеренко Н.М. Сучасна українська літературна мова / Н.М. Кучеренко. – Київ, 1982. – 176с.
1455379
  Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова / М.В. Леонова. – Київ, 1983. – 264с.
1455380
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох. – Вид.2-е, переробл. і дополн. – К. : Вища школа, 1986. – 199с.
1455381
  Дудик П.С. Сучасна українська літературна мова / П.С. Дудик. – К, 1987. – 165с.
1455382
  Гуйванюк Н.В. Сучасна українська літературна мова : лаб. практикум / Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська; Ред. В.А. Кондратенко. – К : Вища школа, 1989. – 254 с.
1455383
   Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. Морфологія: Підручник для студ. педінститутів. – Київ : Вища школа, 1993. – 366с. – ISBN 5-11-003819-8
1455384
   Сучасна українська літературна мова : Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 414с. – ISBN 5-11-004251-9
1455385
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібник: Збірник вправ / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа, 1995. – 284 с.
1455386
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.ВНЗ / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, І.М. Уздиган; За ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид., переробл.і доп. – Київ : Вища школа, 1997. – 493с. – ISBN 5-11-004632-8
1455387
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец. / За ред. М.Я. Плющ. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2000. – 430с. – ISBN 5-11-004712-Х
1455388
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : Навч. посібн. для студ. пед. навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2000. – 688 с. – ISBN 966-7543-02-1
1455389
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец.вищих навч.закладів. – 3-тє вид.стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 430с. – ISBN 966-642-054-6
1455390
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навчальн. закладів / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, Н.І. Тоцька, ; За ред. Грищенка А.П. – 3-те вид., доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 439с. – ISBN 966-642-092-9
1455391
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спец. вищ. навч. закладів. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 430с. – ISBN 966-642-196-8


  Викладено всі основні теоретичні питання курсу: про українську мову як національну мову українського народу. Для студентів філологічних спеціальностей вузів
1455392
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-079-1


  Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова"
1455393
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: практикум: Навч. посіб. для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 136с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-305-5
1455394
  Микитин М.Л. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова; М.Л. Микитин, А.П. Романченко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – На тит. арк.: 140-річчю від дня заснування Одеського націон. університету І.І. Мечникова. – ISBN 966-318-306-3
1455395
  Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів / Н.М. Хрустик, Л.І Хаценко; МОНУ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 136с. – ISBN 966-364-110-Х
1455396
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 5-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 430с. – ISBN 966-642-281-6
1455397
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова : Збірник завдань для лабораторних робіт / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2006. – 356с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-096-2
1455398
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук, О.І. Леута, В.В. Лобода; М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас, Г.О. Козачук та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 6-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 432с. – ISBN 966-642-336-7
1455399
  Мойсієнко А.К. Сучасна українська літературна мова : синтаксис простого ускладненого речення : навч. посібник для вищ. навч. закл. / А.К. Мойсієнко ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ : ПП Я. Січовик, 2006. – 240 с. – ISBN 9662928-05-7
1455400
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс: навч. посібник для студентів нефілолог. спец. вищих навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Вища школа, 2007. – 823с. – ISBN 978-966-642-382-8


  Викладено всі розділи курсу, виходячи з вимог кредитно-рейтингової системи оцінки знань студентів у світлі вимог Болонського процесу
1455401
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – 2-ге, вид, виправл. і доп. – Київ : Арій, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-498-18-7
1455402
  Венжинович Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / Н.Ф. Венжинович. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-452-7
1455403
  Гливінська Л. Сучасна українська літературна мова : фонетика : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2008. – 315 с. – ISBN 978-966-171-076-3
1455404
  Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2008. – 356, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-346-543-2
1455405
   Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ [та ін.] ; за ред. М.Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 430 с. : табл. – ISBN 978-966-642-429-X
1455406
   Сучасна українська літературна мова : лексикологія : фонетика : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Знання, 2010. – 270с. – ISBN 978-966-346-826-6
1455407
   Сучасна українська літературна мова : морфологія, синтаксис : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ : Знання, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-346-825-9
1455408
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки молоді та спорту. – Київ : Алерта, 2011. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-093-6
1455409
  Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова : навч.-метод. посібник для студ. Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-242
1455410
  Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова : лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 413, [1] с. : табл. – Тлумач. словник іншомов. соц.-екон. запозичень: с. 204-358. – Бібліогр.: с. 174-203, 359-413. – ISBN 978-611-01-0974-1
1455411
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 542, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-566-093-6
1455412
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова . Синтаксис : Збірник вправ: Навч. посібник / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1992. – 271с. – ISBN 5-11-003967-4
1455413
  Стахів М.О. Сучасна українська літературна мова з практикумом : навч. посібник / М.О. Стахів, Г.І. Крохмальна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 454, [2] с. – Імен. покажч.: с. 447-449. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-10-0241-8
1455414
  Рогозін Л.Л. Сучасна українська літературна мова. / Л.Л. Рогозін. – К., 1966. – 95с.
1455415
   Сучасна українська літературна мова. : підручник. – Київ : Вища школа, 1975. – 398 с.
1455416
  Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 183-203, 359-412 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0187-5
1455417
  Козленко І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка : Навч. посібник / Ірина Козленко; Ред. О.В. Грицаюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 172с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-566-1
1455418
  Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник для дистанційного навчання / М.М. Цілина ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 215 с. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-388-247-5
1455419
  Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : Навч. посібник для студ.філолог.спец. вищ.закл.освіти / В.О. Горпинич. – Київ : Вища школа, 1999. – 207с. – ISBN 5-11-004832-0
1455420
  Кулик Б.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення. Посібник для студентів-заочників пед. ін-тів / Б.М. Кулик. – Київ, 1963. – 147с.
1455421
  Костусяк Н.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення та просте речення : Робоча програма та матеріали для вивчення курсу / Н.М. Костусяк; МОНУ. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. Факультет україністики. Кафедра української мови. – Луцьк : Вежа, 2002. – 78с.
1455422
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика : Навчальний посібник для студ. філологів / Н. Плющ, Бас-Кононенко, З. Дудник, О. Зубань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 173 с. – ISBN 966-594-350-2
1455423
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія = Завдання і вправи / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1995. – 151 с. – ISBN 5-11-004242-Х
1455424
   Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.М. Фащенко [та ін.] ; за ред. М.М. Фащенко ; [відп. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-190-260-1
1455425
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетіка, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1981. – 150 с.
1455426
  Соколіна О.В. Сучасна українська літературна мова: біля витоків становлення і розвитку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 41-42
1455427
  Москаленко Н.А. Сучасна українська літературна мова: Лекс., фонет. і грамат. аналіз / Н.А. Москаленко. – Київ-Одеса, 1980. – 160с.
1455428
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 333с.
1455429
  Мірченко М.В. Сучасна українська літературна мова: синтаксис : Робоча програма та методичні рекомендації / М.В. Мірченко; Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 85 с.
1455430
  Щербак В.А. Сучасна українська майоліка / В.А. Щербак. – Київ, 1974. – 191с.
1455431
  Гродська Е.Б. Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 276-282. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1455432
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Х, 1950. – 76с.
1455433
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Харків, 1951. – 76с.
1455434
   Сучасна українська мова. – Київ : Радянська школа, 1964. – 320 с.
1455435
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко, І.І. Дацюк, А.Г. Кващук. – Вид., 2-е, доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 366 с.
1455436
  Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова : фразеологія : навч. посібник для філолог. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1983. – 137 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1455437
  Доленко М.Т. Сучасна українська мова / М.Т. Доленко. – 3-е вид. – Київ, 1987. – 349 с.
1455438
  Авксеньєв Л.Г. Сучасна українська мова : навч. посібник для філол. ф-тів ун-тів / Л.Г. Авксеньєв. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1455439
   Сучасна українська мова. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1989. – 230с.
1455440
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1991. – 312с. – ISBN 5-11-001698-4
1455441
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. – Київ : Либідь, 1993. – 336с. – ISBN 5-325-00178-7
1455442
  Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова : Довідник / Л.Ю. Шевченко; За ред. О.Д.Пономарів. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Либідь, 1996. – 320с. – ISBN 5-325-00757-2
1455443
   Сучасна українська мова : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 400с. – ISBN 966-06-0032-1
1455444
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : Опорні конспекти / КНУТШ; Ольга Олійник. – Київ, 2000. – 252с. – ISBN 966-7863-03-4
1455445
  Цьовх Ярослава Сучасна українська мова = Modern ukrainian with a focus on civilizattion (language manual) : На матеріалах країнознавства / Цьовх Ярослава. – Львів : Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 206с.
1455446
  Пономарів О.Д. Сучасна українська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. та ін. Шевченко; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0173-5
1455447
   Сучасна українська мова : Програма та практичні рекомендації для студ. зі спеціальності "Західна філологія та переклад". – Київ : Київський університет, 2002. – 77с.
1455448
   Сучасна українська мова : Підручник для студ. вищих навчальних закладів. – 3-тє вид, перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-06-0375-4
1455449
  Януш Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій: навч. посіб. для студ. нефілол. спец. вищ. навч. закл. / МОНУ; КНЕУ; Я.В. Януш. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-709-6
Ч.1і 2. – 2005. – 460с.
1455450
  Ужченко В.Д. Сучасна українська мова : збірник вправ і завдань : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / В.Д. Ужченко, Т.П. Терновська, Т.С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с. – ISBN 966-642-253-0


  Подано систему цікавих вправ і завдань, що пере-дбачають творчий підхід до вивчення мовних явищ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
1455451
  Дудик П.С. Сучасна українська мова : завдання і вправи.: навч. посіб. / П.С. Дудик. В.М. Литовченко. – Київ : Академія, 2007. – 264с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-225-9


  Загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. Розглянуто стилі, жанри, форми мови. Проблематики стилістики. Сутність. Для студентів ВНЗ, учетелів-словесників, журналістів, тощо
1455452
   Сучасна українська мова : підручник для студ. вищих навчальних закладів / О.М. Григор"єв, С.Є. Доломан, Ю.В. Лисенко, Є.А. Макаренко, А.І. Мамалига та ін.; за ред.О.Д. Пономарева. – 4-тє вид,. – Київ : Либідь, 2008. – 488с. – ISBN 978-966-06-0505-3
1455453
  Олійник О.Б. Сучасна українська мова : опор. консп.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 234с. – ISBN 978-966-351-026-2
1455454
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова : практикум із пунктуації : навчальний посібник / М.Г. Яцимірська. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Знання, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-346-562-3
1455455
  Микитюк О.Р. Сучасна українська мова : самобутність, система, норма : навч. посібник / Оксана Микитюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 5-те вид., зі змінами. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 436, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-438 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-147-1
1455456
   Сучасна українська мова.. – К.-Лв., 1948. – 71с.
1455457
  Арібжанова І.М. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису : навч. посібник / І.М. Арібжанова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Інституту філології)
1455458
  Філон М.І. Сучасна українська мова. Лексикологія : навч. посібник : у 2 ч. / М.І. Філон, О.Є. Хомік ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-687-9
Ч. 1. – 2010. – 218, [2] с. – Покажч.: с. 213-218. – Бібліогр. наприкінці модулів
1455459
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0022-3
1455460
   Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на зворті тит. арк. – Бібліогр.: с. 335-337 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0141-1
1455461
  Ніколаєва Н.С. Сучасна українська мова. Лексикологія: програма та навчальні завдання : навч.-метод. посібник для студентів-іноземців І курсу спец. "Українська мова та література (переклад)" / Н.С. Ніколаєва, Н.О. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91-95. – ISBN 978-966-02-6868-7
1455462
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [4] с. : табл. – Авт. зазнач.на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0142-8
1455463
   Сучасна українська мова. Морфологія : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0112-1
1455464
  Глібчук Н.М. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум : навч. посіб. / Н.М. Глібчук, У.Б. Добосевич. – Київ : Знання, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-346-594-4
1455465
  Плющ Н. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посібник / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 207 с. – ISBN 966-594-920-9
1455466
  Плющ Н.П. Сучасна українська мова. Орфоепія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Плющ, Віра Бондаренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-439-045-0
1455467
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – Київ : Вища школа, 2005. – 272с. – ISBN 966-642-190-9


  Подано теоретичний і практичний матеріал з синтаксису української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
1455468
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0023-0
1455469
   Сучасна українська мова. Синтаксис : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 238, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 234-236 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0140-4
1455470
  Гливінська Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія : навчальний посібник / Леся Гливінська ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-171-269-9
1455471
  Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: морфологія іменних частин мови : навч. посібник / М.Л. Дружинець, А.Л. Порожнюк ; [відп. ред. О.І. Бондар] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2013. – 253, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-251 та наприкінці частини. – ISBN 978-617-689-060-7
1455472
  Яцимірська М.Г. Сучасна українська мова: пунктуація : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Г. Яцимірська; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 287с. – ISBN 966-613-173-0
1455473
   Сучасна українська мова: Синтаксис. – Київ : Либідь, 1994. – 255с.
1455474
   Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
1455475
  Бондар І О. Карпенко Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посібник / О.І. Бондар. Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – Київ : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-217-8
1455476
  Тарнавська А.Н. Сучасна українська молодь як суб"єкт забезпечення законності в публічному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 113-119. – ISSN 2306-9082
1455477
  Бондарева О. Сучасна українська монодрама: становлення нового жанрового канону // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 42-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті досліджується процес становлення і функціонування в сучасній українській драматургії нового жанрового канону - монодрами. Аналізуються твори таких драматургів, як Юрій Щербак ("Стіна"), Ярослав Стельмах ("Синій автомобіль") і їх роль в новому ...
1455478
   Сучасна українська музика. – К., 1965. – 243с.
1455479
  Афоніна О.С. Сучасна українська музика у вимірах європоцентризму : монографія / Олена Афоніна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-146. – ISBN 978-966-452-112-0
1455480
  Майданик Р.А. Сучасна українська наука цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 276-283. – ISBN 978-617-566-125-3
1455481
  Опарін В.М. Сучасна українська наукова школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 56-87. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2305-7645
1455482
  Воропаєва Т.С. Сучасна українська національна ідея в контексті європейського вибору // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 8-10
1455483
  Воропаєва Т. Сучасна українська національна ідея в контексті творчої спадщини Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1455484
  Коваленко В. Сучасна українська національна ідея як невід"ємний чинник побудови громадянського суспільства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 23-27
1455485
  Дояр Л. Сучасна українська нація: захищаємо чи винищуємо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
1455486
   Сучасна українська новела. – [Б. м. : б. в.], 2005. – 269, [3] с. – В змісті авт. новел укр.: Є. Кононенко, О. Жовна, В. Мастєрова, Л. Пономаренко, В. Габор, М. Рябчук, К. Мотрич, Ю. Винничук, В. Даниленко, В. Портяк, В. Москаленць, І. Ципердюк, Б. Жолдак, В. Янчук, С. Пиркало. – ISBN 4-905821-66-5
1455487
  Матях Валентина Миколаївна Сучасна українська новістика та перспективи наукових пошуків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 150-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті порушено низку питань, пов"язаних із перспективами розвитку ранньоновістичних студій в Україні. Зокрема, увагу акцентовано на тому значенні, яке має ранньонова доба в історичному поступі України, проблемі визначення її хронологічних меж; ...
1455488
  Недопитанський М.І. Сучасна українська періодика:типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 184-186.


  У статті аналізується типологічна система сучасної газетно-журнальної періодики. Система змодельована на основі низки ознак, які визначають відмінне і спільне в роботі вітчизняної журналістики. Основні типи періодики проаналізовано крізь призму ...
1455489
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О. Забужко, Т. Проханська, Ю. Андруховича : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1455490
  Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О.Забужко, Т.Прохаська, Ю.Андруховича : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 186 л. – Бібліогр.: л. 163-186
1455491
  Скирда Л.М. Сучасна українська поезія / Л.М. Скирда. – Київ, 1983. – 167 с.
1455492
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська поезія Словаччини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 19-24
1455493
  Скирда Л.М. Сучасна українська поема. / Л.М. Скирда. – К, 1990. – 165с.
1455494
   Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Київ. – ISBN 966-7508-14-5
Випуск другий. – 2000. – 325с.
1455495
   Сучасна українська політика : аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ Левенець Ю.А., Войналович В.А., Дергачов О.П. та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-02-5312-4
1455496
   Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій. – ISSN 1810-5270
Вип. 27. – 2012. – 279, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1455497
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання. – Київ. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
Вип. 10. – 2007
1455498
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Політичні технології. – 2008
1455499
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
Вип. 12. – 2008
1455500
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
Вип. 14. – 2008
1455501
   Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ : Укр. центр політичного менеджменту. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
спецвипуск : Європейська перспектива. – 2009
1455502
   Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – Київ : Укр.-фін. ін-т менедж. і бізнесу, 1999. – 325с. – ISBN 966-7508-14-5
1455503
  Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія : Навчальний посібник / Б.А. Гаєвський; Відп. ред. І.В. Хронюк; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 268с. – ISBN 966-7312-60-7
1455504
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Воронова М.Ю.;КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 204л. – Бібліогр.: л. 183 - 204
1455505
  Воронова М.Ю. Сучасна українська портретистика: жанрова диференціація і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Мальвіна Юріївна Воронова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1455506
  Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 20-26. – ISSN 2409-4544
1455507
  Москаленко А.З. Сучасна українська преса : навчальний посібник / Анатолій Москаленко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1999. – 242 с. – ISBN 966-7181-32-4
1455508
  Старченко Т.В. Сучасна українська преса про "державних дітей": проблеми, пошуки, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Стаття присвячена висвітленню українськими журналістами складних і болючих питань захисту дітей-сиріт. Розглядається роль української преси у формуванні громадської думки щодо проблем сирітства у нашій державі.
1455509
  Мислива-Бунько Сучасна українська преса як джерело виникнення складних слів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 95-101. – ISSN 2413-0923
1455510
  Трач Н. Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 304-312. – ISBN 978-966-489-161-2
1455511
  Трач Надія Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексіки // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: С. 158-164; 5 назв
1455512
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період: навчальний посіібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.Б. Харчук. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2008. – 248с. – Бібліогр. в кінці теми. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-260-0
1455513
  Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : постмодерний період : навч. посіб. : для студентів вищих навч. закладів / Р.Б. Харчук ; [ред. А.А. Даниленко]. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 248 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-366-9
1455514
   Сучасна українська проза : антологія / упоряд. Олександр Петруша. – Київ : Книга, 2015. – 318, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. - У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко. – ISBN 978-966-8314-94-0


  У змісті авт.: В. Бонч-Баггоут, В. Лученко, Ед Гемадзе, В. Юдов, Г. Осадко
1455515
  Розінкевич Н. Сучасна українська прочанська проза (на прикладі твору "Подорож на Афон: подорожні нотатки та роздуми паломника" Богдана Панкевича) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 105-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена розгляду сучасної релігійно-культурної прочанської прози як різновиду мандрівної прози в українській літературі ХХІ століття, прочитавши яку, реципієнти мають змогу задовольнити свої духовні потреби. У досліджені окреслено еволюцію та ...
1455516
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика : теорія і практика : [навч. посібник для студентів галузі 0303 "Журналістика та інформація"] / Наталія Желіховська, Володимир Різун. – Київ : РИДЖИ, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 70-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2548-10-7
1455517
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика : навч. посібник / Н.С. Желіховська, В.В. Різун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 83-89 та в підрядк. прим.
1455518
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
1455519
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1455520
  Слободян М.І. Сучасна українська радянська кінопубліцистика / М.І. Слободян. – Київ, 1981. – 32 с.
1455521
   Сучасна українська сатира у боротьбі за мир: Методичні рекомендації і бібліографічна допомога активістам та організаціям Товариства книголюбів. – К., 1987. – 48с.
1455522
  Бега М.І. Сучасна українська сім"я: причини змін її моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті зроблений аналіз сучасної української сім"ї, встановлені і досліджені основні чинники, що впливають на зміну її моделі. Подана характеристика сім"ї з урахуванням демографічної ситуації, становлення гендерних відносин. The article is analyzed ...
1455523
  Кислюк Л. Сучасна українська словотвірна номінація : ресурси та тенденції розвитку : монографія / Лариса Кислюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 418, [5] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 363-416. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 18). – ISBN 978-966-489-440-8
1455524
  Карпіловська Є. Сучасна українська словотворчість у загальнослов"янському контексті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 13-21. – Бібліогр.: Літ.: С. 11 поз. – ISBN 978-966-02-5639-2
1455525
  Пущина І.В. Сучасна українська спортивна термінологія : навч. посібник для студентів ф-тів фіз. виховання ВНЗ / І.В. Пущина, В.М. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 96, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 966-599-195-7
1455526
  Ладиняк Н.Б. Сучасна українська спортивна термінологія: проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 27
1455527
  Сокирська В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 144-151. – ISSN 1998-4634
1455528
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. 20 ст. : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 416л. – Бібліогр.: л.339-416
1455529
  Васильчук Г.М. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст. : Автореф. дис. ...доктора історичних наук: спец.07.00.06-Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни / Васильчук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібл.: 28 назв.
1455530
  Гаврилюк О.Н. Сучасна українська та польська історіографія діяльності музеїв західноукраїнського регіону в міжвоєнний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 124-130. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1455531
  Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – 319, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-629-624-8
1455532
  Пахаренко Н. Сучасна українська фантастика // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 88-93. – (Філологічні науки)
1455533
  Вахтель А. Сучасна українська феноменологічна термінологія і підходи до перекладу "Картезіанських медитацій" Едмунда Гусерля // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 37-50. – ISSN 2075-6461
1455534
   Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304, [16] с. іл. – Відомості про авторів на стр. 303. – ISBN 978-966-439-447-2
1455535
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 201-217
1455536
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1455537
  Сазоненко Г. Сучасна українська школа відмовляється від уніфікації / розмову вела Л. Рябоконь // День. – Київ, 2000. – 8 грудня (№ 226). – С. 7


  Нещодавно в Національній парламентській бібліотеці відбулась презентація науково-методичного збірника "Перспективні освітні технології". Разом з науковцями над нею працювали педагоги Українського гуманітарного ліцею КНУ мені Тараса Шевченка під ...
1455538
  Саух Я.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-118. – ISBN 978-966-439-753-4
1455539
  Саух П.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 15-16
1455540
  Пістун М.Д. Сучасна університетська підготовка економіко-географів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 53-60 : табл. – (Географія ; Вип. 30)
1455541
  Сопілко І.М. Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 182-189. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061


  "Метою наукової статті є узагальнення результатів VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна університетська правова освіта і наука" та визначення першочергових завдань реформування правничої освіти та наукової діяльності".
1455542
   Сучасна фантастична повість. – Київ : Молодь, 1989. – 393с.
1455543
  Брус М.П. Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 127-133. – ISSN 1682-3540


  Виведення лінгвальної проблематики на рівень міждисциплінарного вивчення стало одним із актуальних і пріоритетних у сучасному мовознавстві. Переосмислення сутності й значимості лінгвальних явищ дало змогу поєднувати власне мовний ...
1455544
  Міхайлішина Г.Ф. Сучасна фізико-математична освіта в умовах переходу до Болонського процесу / Г.Ф. Міхайлішина, Б.Б. Кобилянський // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 120-124
1455545
  Вакарчук І. Сучасна фізіко-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-22. – ISSN 1682-2366
1455546
   Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – 250, [2] с. – Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика", 7-8 листопада 2014 року, Одеса, Україна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7178-39-1
1455547
  Губерський Л.В. Сучасна філософія гуманітарного знання: парадигми і дискурси // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 279-282. – ISBN 978-966-2748-30-7
1455548
  Лактіонова А.В. Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 49-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1455549
  Якубіна В.Л. Сучасна філософія історії: інтерпретації від тексту до гіпертексту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 173-175
1455550
  Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С.3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв.
1455551
  Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-119. – ISSN 2222-5374
1455552
  Москалик Г.Ф. Сучасна філософія професійної орієнтації особистості: проблеми становлення // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 323-330
1455553
  Богдановсьний І.В. Сучасна філософія свідомості: проблема моделювання когнітивних станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто зміст дискусії між представниками аналітичної філософії про значення мовного виразу "Я знаю", погляди Л. Вітгенштейна і Дж. Остіна щодо можливості або неможливості адекватного представлення в свідомості одного індивіда іншої свідомості ...
1455554
  Погрібна Н.В. Сучасна філософія світового ринку фінансового капіталу // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1455555
  Ситніченко Л.А. Сучасна філософія справедливості: в пошуках нових інтерпретацій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 142-149
1455556
  Тарасевич В.М. Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.94-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1455557
  Лук"янов В. Сучасна фінансова економіка:глобалізаційна складова та цивілізаційні пріоритети // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1605-2005
1455558
  Ковалюк О. Сучасна фінансова криза: світові та національні особливості // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 243-248. – ISSN 0201-758Х
1455559
  Фоміна М.В. Сучасна фінансово-економічна криза: особливості та шляхи подолання // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 96-102
1455560
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1455561
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
1455562
   Сучасна фірма: виклики та управління змінами : навч. посібник / [В.А. Вергун, Т.В. Волковинська, Д.А. Глухова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 404 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 397-403 та в підрядк. прим,. – ISBN 978-966-9725-25-7
1455563
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 303-314. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадськості і наукових кіл Хорватії й України до гуманітарних досліджень країн-сусідів, багато питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі фольклористики й етнології. У ...
1455564
  Івановська О. Сучасна фольклористика: теоретико-методологічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-132.
1455565
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 294-299. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадської і наукових кіл обох країн до гуманітарних досліджень близьких слов"янських країн, багато важливих питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі хорватської ...
1455566
  Буряк В. Сучасна фольклорна пам"ять у контексті інформаційно-естетичних форм індивідуального самовираження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 47-65. – Бібліогр.: С. 65
1455567
  Предборський В.А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 9-13
1455568
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
1455569
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
1455570
  Торез М. Сучасна Франція і народний фронт / М. Торез. – К, 1938. – 158с.
1455571
  Андрієвська Е.М. Сучасна французька вимова : Теорія і практика. Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська, М.Я. Дем"яненко; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 225с. – ISBN 966-594-446-0
1455572
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 247-288. – Бібліогр.: арк. 201-246
1455573
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1455574
  Мірошниченко Л.Я. Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 60-71


  У статті розглядаються набутки інтелектуальної французької думки про скептицизм, представлені дослідженням Олів’є Монжена «Виклики скептицизму» (1998). З’ясовано зв’язок сучасної мультидисциплінарної візії скептицизму з національною традицією ...
1455575
  Романова М.П. Сучасна французька історіографія про політичні плани французького уряду і Центральних держав щодо України в 1917-1918 роках : за матеріалами Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 116-123. – ISBN 978-966-171-154-8


  Проаналізовано погляди французьких істориків на плани французького уряду і Центральних держав щодо надання Україні в 1917-1918 роках і їх погляди на розвиток української державності.
1455576
  Нарівська В. Сучасна французька компаративістика:проблеми й методи / В. Нарівська, Н. Пахсар"ян // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 48-64. – ISSN 0236-1477
1455577
  Чередниченко О.І. Сучасна французька неологія з погляду перекладача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено джерела неологізмів сучасної французької мови та деякі лінгвістичні аспекти їхнього перекладу українською. The article is highlighting the sources of modern french neologisms and some linguistic aspects of their translation into ...
1455578
  Хільчевський В.К. Сучасна характеристика поверхневих водних об"єктів України: водотоки та водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 17-27. – ISSN 2306-5680
1455579
  Бобришева-Шкарлет Сучасна характеристика результативності соціально-економічної системи України в масштабі міждержавних порівнянь // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.131-143
1455580
   Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 58-61


  Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року. Basіc prіncіples of modern Ukraіnіan termіnology іn ...
1455581
  Горбатова Н.О. Сучасна хореографічна освіта у вищих навчальних закладах Великобританії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 184-191. – ISSN 2226-2180


  "Проведено комплексне дослідження структури вищої хореографічної освіти у Великобританії; розглянуто модульну систему, традиційні та новітні програми бакалавріату (Bachelor of Arts) і магістратури (Master of Arts), проаналізовано особливості ...
1455582
  Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1455583
  Ракс В.А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу = Modern chromatography on the wave crest of the progress : [навч. посібник] / В.А. Ракс, А.М. Єсауленко. – Київ : Аванпост, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-070-8
1455584
  Білогуб В.Д. Сучасна цивілізація і проблеми статусу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1455585
  Пагутяк Г. Сучасна цивілізація поїдає своїх дітей / бесіду вела Оксана Загакайло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  Письменниця Галина Пагутяк живе в Галичині, мандрує невідомими стежками, відкриваючи для себе і для своїх читачів унікальність регіону. Так, зокрема, народилася її книжка "Сентиментальні мандрівки Галичиною". А у 2010-му письменниця стала лауреатом ...
1455586
   Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 504с. – ISBN 966-8002-87-3
1455587
   Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 454, [2] с. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-299-3
1455588
   Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – 607, [1] с. – Окремі ст. англ. мовою. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-335-8
1455589
   Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 618, [2] с. – Ст. укр., англ., болгар., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1455590
  Піпченко Н. Сучасна цифрова дипломатія Республіки Польща / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 247-258. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1455591
  Мелащенко О.М. Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 107-109. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1455592
  Волошенко А.В. Сучасна цінова політика / А.В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] c. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 194-216 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
1455593
  Дубина О. Сучасна часо-просторова модель світу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 125-131


  Статтю присвячено обгрунтуванню необхідності розбудови дійсної моделі світу на основі аналізу нинішнього стану суспільства, огляд сучасних філософської та природознавчої позицій щодо часо-просторових її характеристик.
1455594
  Забіяка І. Сучасна чеська літературознавча компаративістика: основні вектори досліджень // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 75-80. – ISBN 978-966-171-780-9
1455595
  Гончар Ю. Сучасна шевченкіана Тарасової землі (1999-2007 роки) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 142-147. – ISBN 978-966-493-139-4
1455596
  Лпійчук А. Сучасна шкілльна літературна освіта: стан, проблеми, перспективи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 75-76
1455597
  Удовиченко П.П. Сучасна школа і її завдання / П.П. Удовиченко. – К., 1969. – 45с.
1455598
  Панкіна В.Є. Сучасна школа потребує вчителя-професіонала // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 6-8 : фото
1455599
  Остапчук О. Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 8-14. – ISSN 0131-6788
1455600
  Березяк Віктор Сучасна шумерологія: від припущень - до знань // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 24-26 : фото
1455601
   Сучасна югославська повість. – Київ, 1981. – 437с.
1455602
  Мурашин О. Сучасна юридична наука: проблеми і пріорітети // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.62-65
1455603
  Хендерсон Дж. Сучасна юридична професія в Англії, Уелсі та Шотландії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 79-95. – ISSN 1026-9932
1455604
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник у 4 кн. / Білас Іван Григорович ; Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 1 : Сучасна теорія держави. – 2018. – 454, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник-глосарій: с. 436-440. – Бібліогр.: с. 441-454 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1730155 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями від автора. Підпис. 25.01.2019 р.
1455605
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник : у 4 кн. / Білас Іван Григорович, Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 2 : Сучасна теорія права. – 2018. – 571, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-571 та в підрядк. прим.
1455606
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс : [в 2 т.] / Т.К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-166-7
Т. 1. – 2012. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-318
1455607
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс :[в 2 т.] / Т. К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-167-4
Т. 2. – 2012. – 424 с. : табл. – Бібліогр.: с. 398-424
1455608
  Караткевіч І.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія : дапаможнік / І.І. Караткевіч. – Кіеу : Ліра-К, 2019. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7748-57-0
1455609
   Сучасная беларуская паэзія. – Мінськ, 1970. – 304с.
1455610
  Клюсау Г.Н. Сучасная беларуская пунктуацыя / Г.Н. Клюсау, Юрэвіч. – Мінськ, 1966. – 248с.
1455611
  Бурак Л.І. Сучасная белоруская мова. / Л.І. Бурак. – Минск, 1989. – 335с.
1455612
  Рэвіцкі В.В. Сучасная народная паэтычная творчасць Беларусі / В.В. Рэвіцкі. – Мінск, 1962. – 55 с.
1455613
  Пономарів О. Сучасне "обличчя" української словотвірної номінації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 134-138. – ISSN 1682-3540
1455614
  Луць С. Сучасне авторське ювелірство Буковини: аспекти творчості Манолія Руснака, Штефана Пержана, Костянтина Кравчука // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-1799
1455615
  Скрипнюк О. Сучасне академічне дослідження з конституційного права України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0132-1331
1455616
  Карацуба М. Сучасне баладознавство на південнослов"яських наукових теренах // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (393), січень - березень. – С. 72-79. – ISSN 2664-4282
1455617
  Лютий І. Сучасне банківництво - запорука ефективного розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 91-94. – ISSN 1605-2005
1455618
  Білоус О.С. Сучасне бачення концепції lex mercatoria // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 164-166
1455619
  Іншин М. Сучасне бачення предмета трудового права України / М. Іншин, В. Щербина // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 201-208


  У статті виявлено та окреслено основні проблеми визначення предмета сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. Автори категорично заперечують розуміння праці як товару чи купівлі-продажу робочої сили. ...
1455620
  Барбара Н.В. Сучасне бачення українського соціуму німецьким виданням "Zeit Online" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – C. 311-319
1455621
  Шчакаціхін М. Сучасне беларускае мастацтва. / М. Шчакаціхін, В. Ластоускі. – Менск, 1929. – 30с.
1455622
  Оборіна А.М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1455623
  Маврін Ю.С. Сучасне вентиляційне устаткування - необхідна складова промислової технології // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 102-103 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1455624
  Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1455625
  Гріньова Сучасне весілля у народному стилі: театр чи традиція? Погляд польських дослідників / Гріньова, (Петрова) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 7-15. – ISSN 2312-6825
1455626
  Оксенчук І. Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 112-114
1455627
  Будзяк О.С. Сучасне використання земель історико-культурного призначення як чинник екологобезпечного землекористування : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 208-212 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1455628
  Мукомель І.Ф. Сучасне використання земельного фонду поліської сільськогосподарської зони УРСР та перспективи його перетворення // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 15-18
1455629
  Музиченко О. Сучасне використання комунікативних технологій у зовнішній та ви політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 149-151
1455630
  Бех І. Сучасне виховання грунтується на філософії людиноцентризму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили фахівці Національної академії педагогічних наук України, зокрема йшлося про створення умов для цілісної самореалізації дитини, партнерство шкіл і громадських організацій, формування національно-культурної ...
1455631
  Помирляну В.В. Сучасне вітчизняне праворозуміння як наукова основа вдосконалення права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 267-271. – ISBN 978-966-7166-36-6
1455632
  Джеджула А.О. Сучасне внутрішнє становище і зовнішня політика Франції. / А.О. Джеджула; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 51с. – (Сер3 ; №4)
1455633
  Габович О. Сучасне врегулювання правовідносин у науковій сфері: роль і статус академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-966-518-698-4
1455634
  Фонкич М.Є. Сучасне вчення про електрику : посібник для вчителів / М.Є. Фонкич. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174с.
1455635
  Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне // Вісник Нацбанку України, 1998
1455636
  Тельвак Віт. Сучасне грушевськознавство: здобутки, втрати, перспективи / Віт. Тельвак, Вік. Тельвак // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
1455637
  Дубняк М. Сучасне державотворення: активізація участі громадян в прийнятті рішень шляхом вдосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 196-198
1455638
  Лінчевський Д. Сучасне диджитал-мистецтво: між Голівудом і Кремнієвою долиною // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  Діана Анпілогова, молода українська аніматорка та 3D-художниця, - одна з діячок цього нового "цифрового ренесансу". Її творчість є прикладом того, як ремесло може поєднуватися з осяянням, а традиційні художні практики - з найновішими технологіями. Нині ...
1455639
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. для учнів проф.-тех. закладів освіти / А.Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с. – ISBN 966-06-0023-2
1455640
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 384с. – ISBN 966-06-0160-3
1455641
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 3-те вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0196-4
1455642
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384с. – ISBN 966-06-0307-Х
1455643
  Блощинська В.А. Сучасне діловодство : навч. посібник / В.А. Блощинська ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-364-137-1
1455644
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Зміст: Бланки; Статути; Положення; Інструкції; Службові листи; Протоколи; Довідки; Акти; Договори; Накази; Контракти; Заяви; Анкети. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-06-0413-0
1455645
   Сучасне діловодство : зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. – Київ : Довіра, 2007. – 687, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 680-681. – ISBN 978-966-507-210-2
1455646
  Бездрабко Валентина Василівна Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано сучасні концепції розвитку документознавства, репрезентовані працями провідних українських дослідників. Висвітлено особливості, відмінності та подібності тлумачення змісту документознавства, бачення структури дисципліни, ...
1455647
  Берлач А.І. Сучасне дослідження теоретичних і практичних аспектів правового регулювання розгляду виборчих спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 271-272. – ISSN 2227-796X
1455648
  Матющенко А. Сучасне естетико-психологічне інтерпретування української драматургії раннього соцреалістичного періоду // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 157-167. – ISSN 2312-6809
1455649
   Сучасне європейське оповідання // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-32
1455650
  Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1455651
  Рабінович П.М. Сучасне європейське праворозуміння: соціально-антропологічні засади // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1455652
  Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Істина, 2005. – 264с. – ISBN 966-7613-80-1
1455653
  Косінова К. Сучасне законодавство України з питань протидії ксенофобії і расизму // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 215-217. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1455654
  Кіоко Ф. Сучасне законодавство Японії про особисті правовідносини членів сім"ї // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1455655
  Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [ навчально-методичний посібник ] / Н.В. Гавриш, О.О. Лінник, Н.В. Губанова; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-617-171-2
1455656
  Слижук О. Сучасне зарубіжне фентезі в літературній освіті підлітків // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (457/458), липень - серпень. – С. 30-35
1455657
  Альтерман А.Я. Сучасне зернове господарствро України та проблеми його товаровості / А.Я. Альтерман. – Х, 1929. – 111с.
1455658
  Онегіна В.М. Сучасне значення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян / В.М. Онегіна, О.В. Павлюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 122-126. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1455659
  Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1811-377X
1455660
  Сидяченко Н. Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв "Земля Ульро" та "Свідчення поезії") // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано ключові фрагменти картини світу Чеслава Мілоша, які відповідають концептам "сучасне" та "майбутнє". Аналіз здійснено на матеріалі текстів есеїв, у яких подано образ ХХ століття, сповнений катастроф і страждань, та зроблено ...
1455661
  Соколюк С.Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1455662
  Коваленко Ю.М. Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 100-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв
1455663
  Шумицька Г. Сучасне інформаційне мовлення у контексті етичних проблем журналістики // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 102-106. – (Філологія ; Вип. 20)
1455664
   Сучасне ісламознавство = Journal of the modern islamic studies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Острозька академія", Центр ісламознавчих досліджень ; редкол.: Айдин Алі-Заде, Г. Мішкінене, Дж. Четін [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія". – ISSN 2707-4013
№ 2. – 2020. – 69, [1] с. – DOI 10.25264/2707-4013-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1455665
  Гайдай Т.В. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І Туган-Барановського (рецензія) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 309-314. – ISSN 0320-4421
1455666
  Боняк В.О. Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 411-412. – ISSN 2219-5521
1455667
  Білецький О.І. Сучасне кpасне письменство заходу / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Держвидав України
1-3. – 1925. – 61с.
1455668
  Іванченко О.Й. Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 168-174


  Подано характеристику сучасного картографічного забезпечення уроків географії у середній школі, що складається з традиційних та електронних картографічних творів. Визначено переваги та недоліки використання електронних навчальних картографічних ...
1455669
  Бабишкін О.К. Сучасне кіномистецтво Заходу : літ. кінопанорама / О.К. бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1968. – 283 с., [27] л. іл.
1455670
  Близнюк А.С. Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 21-24


  У статті розглядається стан видавничої справи на Житомирщині, подаються статистичні відомості щодо випуску друкованої продукції, основні проблеми галузі, детально досліджується дотримання видавничих стандартів. Проаналізовано майже два десятки дитячих ...
1455671
  Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 128, [2] с. : іл.
1455672
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 92 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-70-6


  Зміст:
1455673
   Сучасне козацтво Буджаку : огляд / [уклад.]: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-185
1455674
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушакова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – 92 с.
1455675
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 92 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7029-52-5
1455676
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 1. – 2006. – [210] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1455677
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 2. – 2006. – [214] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1455678
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 3. – 2007. – [256] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1455679
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 4. – 2008. – [244] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн.
1455680
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 5. – 2008. – [320] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1455681
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 6. – 2009. – [299] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1455682
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 7. – 2009. – [180] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр.: с. 21-22 та в підрядк. прим.
1455683
  Бірюков О.М. Сучасне конкурсне право в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХІ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-8.
1455684
  Гончар І.А. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект / І.А. Гончар, М.К. Сидоренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 66-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1455685
  Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київський юрид. ін-т МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640с. – ISBN 966-8037-33-2
1455686
   Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / [Є.Л. Стрельцов [та ін. ; за ред. Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України. – Одеса : Юридична література, 2017. – 487, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 482-484. - Присвяч. 20-річчю заснування Нац. ун-ту "Одеська юрид. акад.". - Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Сила права = Power of Law). – ISBN 978-966-419-315-0
1455687
   Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика : хрестоматія. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 491, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8037-38-3
1455688
  Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 184-190. – ISSN 0132-1331
1455689
  Шевченко А.Є. Сучасне кримінологічне дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 275-278. – ISSN 2306-9082
1455690
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / Ушанова С.В. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 264 с. : іл.
1455691
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7373-00-0
1455692
  Кузьмук І.В. Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 356-364. – ISSN 1998-6912
1455693
   Сучасне матеріалознавство 21 сторіччя : Зб. статей. – Київ : Наукова думка, 1998. – 660 с. – ISBN 9660004176
1455694
  Матюха М.М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 230-237 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1455695
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-87-4
Вип. 1. – 2004. – 288 с.
1455696
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-96-3
Вип. 2. – 2005. – 300 с.
1455697
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-8917-08-1
Вип. 3. – 2006. – 196 с.
1455698
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8911-9
Вип. 4. – 2007. – 352 с.
1455699
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 5. – 2008. – 272 с.
1455700
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ ; Софія, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 6. – 2009. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455701
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 7. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455702
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 8. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455703
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 9. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455704
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 10. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455705
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 11. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455706
  Єфімова А. Сучасне мистецтво в міському просторі: перспективи та шляхи розвитку в Україні // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 143-152. – ISSN 0236-4832
1455707
  Маззоні М. Сучасне мистецтво в Угорщині // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 189-194. – ISSN 0320 - 8370
1455708
  Скляренко Г. Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 83-96. – ISBN 966-7021-87-4
1455709
  Чепелик О. Сучасне мистецтво у громадському просторі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 46-64. – ISSN 1992-5514
1455710
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-373-334-0
1455711
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навч. посібник / Н.В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : КНТ, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-373-566-5


  У пр. №1696412 надпис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу, з найкращими побажаннями ! Н.В. Камінська (Пронюк). Підпис
1455712
  Проценко Г.П. Сучасне мовне законодавство в Україні: шляхи реалізації в освітньому процесі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 361-368. – ISSN 2522-493Х
1455713
  Рожченко З.В. Сучасне мовознавство як результат розвитку науки впродовж століть // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-69. – ISBN 978-966-439-983-5


  Об"єкт та предмет мовознавства. Мовознавство загальне та конкретне, теоретичне та прикладне. Синхронія та діахронія. Методи та методики дослідження мовного матеріалу.
1455714
  Войцехівська Н.К. Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 14-31. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1455715
  Шило О. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності [рецензія] / О. Шило, Л. Москвич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 251-282. – ISSN 1026-9932
1455716
  Істоміна А. Сучасне наукове осмислення особливостей справляння податків російською владою на українських землях в роки Першої світової війни // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 54-65. – ISSN 2518-7732


  У статті проаналізовано історіографію податкової політики уряду Російської імперії в Наддніпрянській Україні та на окупованих землях Західної України в роки Першої світової війни. Як відомо, вступ Російської імперії у Першу світову війну потребував ...
1455717
  Старченко Т.Я. Сучасне наукове пізнання і методологічні проблеми біології / Т.Я. Старченко. – Львів, 1977. – 96 с.
1455718
  Колібан О.О. Сучасне неоязичництво в контексті медіатизації релігії в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 18-21. – ISSN 2521-6570
1455719
  Зеленко І.П. Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 18-20. – ISSN 1727-1584
1455720
  Копитова О. Сучасне нормативне розуміння права як теоретична основа формування мислення суддів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – C. 274-280. – ISSN 2
1455721
  Артюх О.В. Сучасне обгрунтування окремих постулатів у сфері податкового аудиту // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 6-14. – ISBN 978-617-571-124-8
1455722
  Степовик Д.В. Сучасне образотворче мистецтво Болгарії / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 107с.
1455723
  Логвинська Л.П. Сучасне образотворче мистецтво капіталістичних країн / Л.П. Логвинська, Л.М. Сак. – Київ, 1961. – 46с.
1455724
  Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 13-15. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталога, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби "Бібліотечний форум" дає змогу бібліотеці університету на високому ...
1455725
   Сучасне озброєння і військова техніка Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С.П. Корнійчук та ін.] ; за заг. ред. начальника Ген. штабу Збройних Сил України С.П. Корнійчука. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – 1219, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 1208-1217. – ISBN 978-617-7927-24-1
1455726
  Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / М.В. Головніна. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 151с.
1455727
   Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751
1455728
  Мацієвська Г. Сучасне осмислення поняття "організаційна культура бібліотек" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 14-17. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена організаційній культурі як важливому інструменту підвищення ефективності діяльності бібліотек. Проаналізовано дослідження бібліотекознавців щодо організаційної культури бібліотек та її основних складових
1455729
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень Стаття 1 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 178-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1455730
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 2 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 57-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
1455731
   Сучасне п"ятиборство.. – Київ, 1956. – 271 с.
1455732
  Слободян О.В. Сучасне пакування харчових продуктів - безпека харчування споживача / О.В. Слободян, Т.Л. Сулейко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 22-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв
1455733
  Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 48-54
1455734
  Фийса Н.В. Сучасне переосмислення міфу про велике повернення у романі Мілана Кундери "Невідання" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 573-579
1455735
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : Довідник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 379с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-07-8


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1455736
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : навчальний посібник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-311-068-4


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1455737
  Павленко І.Я. Сучасне побутування історичних пісень на Нижній Наддніпрянщині // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 118-126. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1455738
  Яринчина О.М. Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 195-214. – ISBN 966-02-2984-4
1455739
  Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 98-106
1455740
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 130-137. – ISBN 966-628-108-8
1455741
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Стаття містить аналіз стану сучасного політичного знання. Аналізується домінуюча тенденція теоретичних доробок цього знання. З"ясовуються умови її продуктивності та евристичної сили.
1455742
  Марченко А.В. Сучасне поняття сакральності та сакрального об"єкту: його місце та значення в геогафії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: 18 назв.
1455743
  Острійчук О. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 42-44
1455744
  Грицик Л.В. Сучасне порівняльне літературознавство: європейський концепт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 119-125. – (Б-ка Ін-ту філології)
1455745
  Грицик Л. Сучасне порівняльне літературознавство: український вимір // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 5-12. – ISBN 978-966-374-533-6
1455746
  Білецький А.О. Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 5-27
1455747
  Шевчик О.В. Сучасне поширення глоду Клокова (Grataegus klokovii) на Правобережній Україні / О.В. Шевчик, І.В. Соломаха // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 107-111. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 11, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1455748
  Яременко О.І. Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 30-41
1455749
  Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 156-163. – ISSN 0132-1331
1455750
  Львова О.Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 42-49. – ISSN 1563-3349
1455751
  Плавич В.П. Сучасне праворозуміння: філософсько - правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
1455752
  Кузнєцова Н.С. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 49-55. – ISSN 1993-0909
1455753
  Стовба О. Сучасне природне право та динамічне праворозуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-101. – ISSN 1026-9932
1455754
  Дронова О.Л. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навч.-метод. посібник / Олена Дронова, Сергій Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – 214 с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-212, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7069-54-5
1455755
  Загороднюк В. Сучасне прочитання повісті "Захар Беркут" Івана Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7201-22-8
1455756
  Біличенко О. Сучасне прочитання поезії Богдана Лепкого на уроках українскої літератури в загальноосвітній школі / О. Біличенко, Н. Лисенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 169-183. – ISSN 2077-1827
1455757
  Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 63-68
1455758
  Захарчук О.І. Сучасне рабство та його детермінанти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 62-64
1455759
  Стафійчук В. Сучасне регіональне політико-географічне положення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 139-144. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне регіональне політико-географічне положення України як центральноєвропейської держави. На основі бальної оцінки центральноєвропейські держави об"єднані в групи за пріоритетністю співпраці для України. Висвітлено основні проблеми і ...
1455760
  Кисіль В.І. Сучасне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 229-267. – ISBN 978-617-566-268-7
1455761
  Хавкіна Л.М. Сучасне рекламне середовище України:чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 128-132


  Статтю присвячено вивченню реклами в Україні як невід’ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного ринку та новітніх тенденцій його розвитку. Вивчається комунікативний потенціал рекламних текстів, їх ...
1455762
  Сищук А.А. Сучасне реформування економічної політики України й тенденції глобальних суспільних трансформацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 140-144. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1455763
  Карпенко О.В. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О.В. Карпенко, О.В. Литовченко, В.Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 88-93
1455764
  Ткачук О.С. Сучасне реформування судової системи України в аспекті єдності суду касаційної інстанції / О.С. Ткачук, С.В. Глущенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 95-106
1455765
  Дворник М.А. Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 205-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Надано концептуальну схему антикризового управління з урахуванням специфіки сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств туристичної галузі.
1455766
  Боднарук Ю. Сучасне розуміння категорії "податковий процес" в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 1561-4999
1455767
  Дроб О.М. Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 43-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1455768
  Сіроха Д. Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб"єктів трудового права // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 406-409. – ISBN 978-966-7067-07-6
1455769
  Куликовська В.С. Сучасне розуміння монтажу у судово-технічній експертизі документів // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 633-642. – ISSN 0130-2655
1455770
  Зубчик О.А. Сучасне розуміння націоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1455771
  Присяжний В.М. Сучасне розуміння об"єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 64-84. – ISSN 2222-5374
1455772
  Зубачик В.М. Сучасне розуміння патогенезу захворювань пародонта та перспективи модуляційної терапії (огляд літератури) / В.М. Зубачик, О.А. Петришин, О.В. Зубачик // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 730-738. – ISSN 2306-4145
1455773
  Анісімова Л. Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.43-45. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій", характеризуються етапи розвитку менеджменту якості та обґрунтовується необхідність впровадження організаційно-управлінських інновацій у систему менеджменту організацій на ...
1455774
  Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / В. Канцір, І. Серкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 449-456. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1455775
  Дима О.О. Сучасне розуміння посередницької послуги // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 98-109. – ISSN 2218-4511
1455776
  Скок П.О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 30-32. – ISSN 2306-6814
1455777
  Сегал А. Сучасне розуміння фінансово-економічних відносин // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 17
1455778
  Степико М.Т. Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності / М.Т. Степико, В.С. Наконечний // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 39-46. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1455779
  Кононенко П.П. Сучасне село в українській радянській літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 48с.
1455780
  Рева Л.В. Сучасне слово про конфлікт у драматургії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 367-369. – ISSN 2075-437X
1455781
  Боровський В.А. Сучасне соціалістичне сільськогосподарське підприємство / В.А. Боровський, І.С. Харитончик. – К, 1974. – 62с.
1455782
  Козленко О.М. Сучасне спортивне країнознавство : арабський світ / О.М. Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-853-9
Ч. 1 : Арабські країни Азії. – 2008. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214
1455783
  Іскров К.М. Сучасне сприйняття проблеми торгівлі людьми // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 193-200. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1455784
  Сірий Є.В. Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 63-78. – ISSN 2072-9480
1455785
  Синеуцький О.М. Сучасне становище Республіки Куба та перспективи розвитку американо-кубинських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 86-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1455786
  Павлова Г.О. Сучасне становище та функціональність діалектів греків Приазов"я // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 1608-0599
1455787
  Авер"янова Н. Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Сучасне студентство розглядається як потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта українського суспільства. The modern students of Ukraine are looked through as a potential intellectual, political, economical and art elite of the ...
1455788
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 2 (6). – 2014. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455789
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (7), ч. 1. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455790
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (9), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455791
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (8), ч. 1. – 2015. – 171 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455792
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (10), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455793
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (11). – 2016. – 190 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455794
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (12). – 2016. – 201, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455795
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (13). – 2017. – 190, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455796
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Скомороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (14). – 2017. – 220, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455797
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (15). – 2018. – 187, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455798
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (16). – 2018. – 238, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1455799
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (17). – 2019. – 241, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455800
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (18). – 2019. – 146, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455801
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (19), ч. 2. – 2019. – 160, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455802
  Турос А.О. Сучасне суспільство в контексті екологічних викликів: філософський вимір // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 166-167
1455803
  Мегрелішвілі М.О. Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 10-17. – ISSN 2077-1800
1455804
   Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455805
   Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О.Г. Данильян та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 439-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-994-6
1455806
  Айвазян Олена Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету висвітлюється діяльність вузівських бібліотек з упровадження інформаційних технологій в їхній практиці.
1455807
  Мотриченко В.М. Сучасне трактування поняття "державне підприємство" та його форми // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 66-71
1455808
  Церковна А.В. Сучасне трактування поняття "логістика" / А.В. Церковна, К.В. Крук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 146-157. – ISSN 2413-9998
1455809
  Діброва А. Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1455810
  Артус М.М. Сучасне трактування сутності та функцій грошей // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.174-180. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1455811
   Сучасне українство : цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2019. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-82-4
1455812
  Павличко С. Сучасне українство, або теоретичні засади модерного націоналізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
1455813
   Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова [та ін. ; упоряд. І.М. Грабовська ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Україна, 2015. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-388-5
1455814
  Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано українське актуальне мистецтво, виокремлено національно-культурні внесення та іншокультурні запозичення (на основі семіотичного підходу О. Петрової). Показано, що змістовно-сутнісне наповнення візуального мистецтва в основному визначене ...
1455815
   Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія / [Л. Бурковська та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 239, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 229-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9174-4
1455816
  Таран В.О. Сучасне українське державотворення та російський ідеологічний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі сучасного процесу державного будівництва в Україні та тієї ролі, яку відіграє у цьому процесі офіційна ідеологічна позиція Росії. Статья посвящена проблеме современного процесса государственного строительства в Украине и той ...
1455817
  Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : навч. пос. для вищ. та сер. спец. навч.закл.; Мова документів. Орфографія. Усне ділове спілкування. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ / М. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7661-78-4
1455818
  Драчова О.П. Сучасне українське документальне кіно як комунікативний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 29-32


  Розглянуто сучасний стан виробництва документального кіно в Україні та специфіку його поширення на масову аудиторію через функціонування спеціалізованих кінофестивалів. The present condition of documentary cinema"s production in Ukraine and ...
1455819
  Казакова Т.В. Сучасне українське журналістикознавство крізь призму концепту "соціальні комунікації" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 6-10.


  Проблема методології журналістикознавчого дослідження вирішується через пропозицію синергетичного з"єднання філологічного та комунікативістського й соціологічного векторів із додаванням до них культурології, історії, філософії. В епістемологічній ...
1455820
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101 с. : іл.
1455821
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101, [2] c. – Бібліогр.: фотоіл.
1455822
  Ушанова С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 80 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-71-3
1455823
  Ремез А.С. Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1455824
   Сучасне українське літературне мовлення. – Дніпропетровськ, 1975. – 111с.
1455825
   Сучасне українське медичне право / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
1455826
  Денисюк А.І. Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 183-188. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1455827
   Сучасне українське народне мистецтво = Современное украинское народное искусство : живопис. Килими, тканини, вишивки. Кераміка, фарфор, скло. Художні вироби з дерева. – Київ : Мистецтво, 1976. – 192 с.
1455828
  Баранівський В. Сучасне українське народознавство у віськовій сфері діяльності // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 354-356
1455829
  Кушнарьова М. Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається характер та ступінь інтегрованості сучасного українського образотворчого мистецтва до світового художнього процесу у його основних формах, зокрема, історія та динаміка організації та проведення художніх виставок за межами ...
1455830
  Авер"янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 56-58


  Суспільно-культурні перетворення в добу незалежності призвели до кардинальних зрушень у художньому житті України. Головною проблемою українського мистецтва стало його самовизначення у світовому культурному просторі. З’явилася когорта митців, які знали ...
1455831
  Войналович В.А. Сучасне українське православ"я: старі і нові виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 141-192. – ISSN 2524-0137
1455832
  Катаєв С. Сучасне українське суспільство // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 120-121. – ISBN 978-966-668-480-9
1455833
   Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1455834
  Іванищенко В. Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 31-74. – ISBN 978-966-2057-28-7
1455835
  Мироненко О.В. Сучасне українське термінознавство: становлення та розвиток // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 44-48. – ISSN 2522-493X
1455836
  Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 36-43


  У статті йдеться про розвиток жанру фентезі в українській літературі, причини його популярності, актуалізацію вивчення творів фентезі в умовах реформування літературної освіти в основній школі.
1455837
   Сучасне українське художнє скло. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом на укр., рос., англ. мовами). – Москва : Мистецтво, 1966. – 17 л., 6 с. : 17 листівок + 1 обкл. + 3 л. вкладиши
1455838
  Сидоренко І.І. Сучасне управління в галузі використання і охорони земель // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1455839
   Сучасне управління в суді : навч.-практ. посібник / [С. Алльєро та ін. ; відп. ред.: І.П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон молодший] ; Держ. суд. адміністрація України, Укр.-канад. проект суд. співпраці. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-447-3
1455840
  Богородський О.Ф. Сучасне уявлення пpо еволюцiю Сонця. / О.Ф. Богородський; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : АH УРСР, 1946. – 20с.
1455841
  Богородський А.Ф. Сучасне уявлення про еволюцію Сонця : [стенограма лекції] / А.Ф. Богородський ; Центр. лекційне бюро Комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР. – Київ : АН УРСР, 1946. – 20 с.
1455842
  Копильченко Т. Сучасне уявлення про експертні помилки // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 72-76
1455843
   Сучасне фантастичне оповідання. – Київ : Молодь, 1990. – 320с.
1455844
  Андрос Є.І. Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 71-80. – ISSN 2075-1443
1455845
  Гординський Ярослав Сучасне франкознавство (1916-1932) / Гординський Ярослав; Записки наукового тов-ва імени Шевченка. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1933. – 97c. – Сей випуск видано за допомогою Мін-ва В. і О. у Варшаві
1455846
  Мних Р. Сучасне франкознавство як проблема // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 48-67. – ISSN 2306-2908
1455847
  Заверуха О.Л. Сучасне хорове письмо: генеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Заверуха Олена Леонідівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1455848
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1455849
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1455850
  Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов"я і науково-технічний прогрес : монографія / Т.А. Борозенець ; Держ. ком-т статистики України ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту ; [ ред. В.Д. Бондаренко ]. – Київ : Інформ. - аналіт. агенство, 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-2142-59-4
1455851
  Синій В.С. Сучасне християнське лідерство в освіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Синій Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1455852
  Косуха П.І. Сучасне християнське сектантство / П.І. Косуха. – К., 1966. – 48с.
1455853
  Богдан С. Сучасне церковне послання: структурно-семантичний аспект // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 130-133. – ISBN 966-568-301-2
1455854
  Захватаєв В. Сучасне цивільне законодавство й судова система Угорщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 26-31
1455855
  Кузнєцова Н.Є. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи / Н.Є. Кузнєцова, А.С. Довгерт // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 2312-6566
1455856
  Слободян О. Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 27-33. – ISSN 0236-1477
1455857
  Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  На аналізі статево співвіднесених стереотипів у ЗМІ, сімейному вихованні, шкільній освіті ілюструється набуття підлітком ідентифікації статевої ролі. Орієнтація на диференціацію статевих ролей вступає у протиріччя з вимогами партнерського шлюбу та ...
1455858
  Хінкова С. Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 45-55. – ISSN 0130-6936
1455859
  Левчук В.Г. Сучасний E-learning: основні тренди в університетській освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 49-54. – ISBN 978-966-285-400-8
1455860
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.16-17; 22 назв.
1455861
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 14-17. – ISBN 966-7890-03-1
1455862
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / В.В. Балабін ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 308 л. – Додатки: л.212-299. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 192-212
1455863
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В. Балабін. – Київ : Логос, 2002. – 315 с. – ISBN 966-581-364-1
1455864
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1455865
  Соболь Є. Сучасний аналіз судових справ, пов"язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками освітнього процесу в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1455866
  Голубішко І.Ю. Сучасний англійський історичний роман: традиційне і нове // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 5-6
1455867
  Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман / І.О. Києнко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 132 с.
1455868
  Легейда А.В. Сучасний англійськомовний блерб як адаптація класичного англійського детективу / А.В. Легейда, Д.В. Легейда // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 75-95. – ISSN 2520-6397


  Досліджено сучасний англійськомовний блерб, створений на основі класичного англійського детективного роману А. Крісті як компонент сучасної англійськомовної публікації детективного роману. Здійснено комплексний опис блербу на рівнях: ...
1455869
   Сучасний англо-український математичний словник. – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 684с. – ISBN 978-966-622-260-5
1455870
   Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2004. – 384с. – ISBN 966-548-636-5
1455871
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2007. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 966-343-354-X
1455872
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика / уклад. М.Г. Зубков. – 2-е вид., стер. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 978-966-14-0004-6


  40 000 найбільш уживаних слів сучасної англійської та української мов, частини мови, які змінюються не за загальними правилами, географічні назви
1455873
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика : [для учнів всіх типів шкіл, гімназій, абітурієнтів, студ., викладачів] / [ред.-уклад. Е.В. Білик ; ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-096-5
1455874
  Романов Д.А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 57 000 : [для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнт., студ., виклад.] / Д.А. Романов, О.В. Зав"язкін ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2012. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-481-505-2
1455875
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник = Modern English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionatry : понад 100000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – Київ : Арій, 2013. – 543, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-498-317-1
1455876
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник + граматика : [ близько 57 000 слів ] / [ упоряд. Романов Д.О. ]. – Донецьк : БАО, 2003. – 448 с. – ISBN 966-548-411-7
1455877
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2000. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1455878
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2001. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1455879
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Сімферополь : Таврида, 2005. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1455880
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
1455881
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1455882
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 515 арк. – Додатки: арк. 488-515. – Бібліогр.: арк. 400-487
1455883
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1455884
  Шебуніна О.М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 278-287


  У статті проаналізовано базові категорії готельного дискурсу як різновид інституційного дискурсу. Розглянуті типові учасники дискурсу, умови та способи їхньої комунікативної взаємодії, особливості організації спілкування. Визначено деякі чинники, що ...
1455885
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 257 арк. – Додатки: арк. 247-257. – Бібліогр.: арк. 10-11, 208-246 та в додатках: арк. 256-257
1455886
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1455887
  Крижанівська Г.Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-87. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1455888
  Соколовський О.Л. Сучасний антитринітарний рух у суспільному вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1728-3671
1455889
  Стрішенець Н. Сучасний бібліографічний контроль // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1455890
  Кисіль О.В. Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи / О.В. Кисіль, С.В. Михальченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 300-304. – ISSN 2077-3455
1455891
  Коропецька О.І. Сучасний британський парентальний дискурс: когнітивно-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропецька Оксана Іллівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1455892
  Дроздовський Д. Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак"юена // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 72-78. – ISSN 0236-1477


  У статті окреслено стратегії розвитку сучасного британського роману 2001-2012 років. У центрі уваги постає роман Іена Мак"юена "Субота", в якому йдеться про події 11 вересня 2001 р. і їхнє сприйняття головними героями. Роман розглянуто як приклад ...
1455893
  Гречанінов В. Сучасний В"єтнам - тробота на майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 26-27
1455894
  Фомиченко В.В. Сучасний Ватікан / Фомиченко В.В. – Київ, 1988. – 46 с.
1455895
  Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг : Hавчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Знання, 1996. – 138с. – ISBN 966-7131-03-3
1455896
  Киричук В. Сучасний вектор розвитку Північної Кореї // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 89-97. – ISSN 2522-1663
1455897
  Куц В.М. Сучасний вектор розвитку прокуратури України // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 233-235. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1455898
  Володимир Р. Сучасний вертеп = A contemporary miniature theater : драматичні твори / Р. Володимир. – Мюнхен : Українське видавництво, 1973. – 171 с. : портр. – Парал. тит. англ.


  В пр. №1520349 дарчий напис автора Марії Барабаш.
1455899
  Кошечко Н. Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 46-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1455900
  Іваненко В. Сучасний вимір «червоного Жовтня» 1917-го: суб’єктивні роздуми з нагоди ювілейної дати // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 105-114. – ISSN 2077-1800
1455901
  Титаренко Д. Сучасний вимір і перспективи співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 30-32.
1455902
  Гудзь О.Є. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи Гудзь О.Є., Степасюк О.С.Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи / О.Є. Гудзь, О.С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 81-88. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1455903
  Панін В.В. Сучасний вимір морської освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 273-279. – ISBN 978-966-622-885-0
1455904
  Черненко Т.В. Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 64-71. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1455905
  Білан Т. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 317-326. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1455906
  Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється шлях Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі від його заснування у 1920 р.
1455907
  Ковальова В.С. Сучасний військовий дискурс, основні проблеми // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-134. – (Бібліотека Інституту філології)
1455908
  Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 163-170. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1455909
  Горбачова Л.О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1455910
  Шакірзанова Ж.Р. Сучасний водний режим деяких причорноморських лиманів у весняний період року // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 103-110. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті проблеми комплексного управління водними ресурсами деяких лиманів північно-західного Причорномор"я (на прикладі Хаджибея і Куяльника). The problems of integrated water resources management of some estuaries northwestern Black Sea areas (for ...
1455911
  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-521-561-5
1455912
  Красовська Л.О. Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 100-106. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1455913
  Федоренко О. Сучасний геополітичний дискурс національної ідеї // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 111-122. – ISBN 966-7332-13-6
1455914
  Пролеєв С. Сучасний геополітичний пасьянс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 11-22. – ISSN 0235-7941
1455915
  Санов Л.С. Сучасний герой і почуття нового. / Л.С. Санов. – Київ, 1947. – 138с.
1455916
  Москальчук М.М. Сучасний гуманізм та його перспективи за Фредом Едвордсом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 158-160
1455917
  Наливайко Л.Р. Сучасний державний лад України: історія становлення та розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 128-135
1455918
  Власов І.Г. Сучасний державно-монополістичний капіталізм / І.Г. Власов. – Київ, 1965. – 48с.
1455919
  Мочерний С.В. Сучасний державно-монополістичний капіталізм і посилення експлуатації трудящих / С.В. Мочерний. – К, 1981. – 48с.
1455920
  Карастан О.М. Сучасний дизайн сортів винограду V. vinifera L. за допомогою молекулярних маркерів / О.М. Карастан, Н.А. Мулюкіна, О.С. Папіна // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 87-88. – ISBN 978-966-285-463-3
1455921
  Лисенко О.Є. Сучасний дискурс Другої світової віііни крізь призму публікацій "Українського історичного журна.гіу" останнього десятиліття / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 140-162. – ISSN 0130-5247
1455922
  Шкарбан І.В. Сучасний дискурс економіки та соціології (за матеріалами іспанської преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 219-223. – ISBN 966-581-373-0
1455923
  Сурай І.Г. Сучасний дискурс трактування базових дефініцій понятійно-категоріального апарату державного управління у сфері публічних закупівель / І.Г. Сурай, І.В. Кравчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 39-47. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1455924
  Капельгородська Н.М. Сучасний дитячий фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1965. – 106с.
1455925
  Кулинич С.П. Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Кулинич С.П., КНУТШ. – Київ, 2005. – 246л. + Додатки:л.169--246. – Бібліогр.:л.158-169
1455926
  Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1455927
  Молдованов М.І. Сучасний діловий документ / М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К., 1992. – 396с.
1455928
  Кривопустов С.П. Сучасний досвід антибіотикотерапії інфекцій органів дихання у дітей: у фокусі уваги проблема антибіотикорезистентності (за матеріалами Сідельниковських читань 2017 року) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 10, 12
1455929
  Бочарова Н. Сучасний досвід Великобританії у протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-46. – ISSN 1608-6422
1455930
  Овчарук О.В. Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44–51. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1455931
  Литвиненко Є. Сучасний досвід кодифікації адміністративного законодавства у Французькій Республіці та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 212-213
1455932
  Акімова О.В. Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 80-86. – ISSN 2221-8440
1455933
  Балендар А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 57-61
1455934
  Пономаренко В.С. Сучасний досвід побудови системи переразподілу бюджетного фінансування вищої освіти / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 9-19. – ISBN 978-966-8177-75-0
1455935
  Ільяшенко В.А. Сучасний досвід податкового регулювання країн ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-32. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1455936
  Бондар О.В. Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1455937
  Лаврешов А.Ю. Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1455938
  Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 66-70. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1455939
  Крайнюков О.М. Сучасний екологічний стан водних об"єктів басейну річки Сіверський Донець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1455940
   Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природно-ресурсного потенціалу / Н.В. Палапа, О.М. Нагорнюк, М.О. Тонюк, М.О. Гончар, Ю.В. Шевченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 108-116 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1455941
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : Навчальний посібник для студ. економ. та математ. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-048-1
Ч.1 : Мікроекономіка. – 2004. – 262с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1455942
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : У двох книгах: Навчальний посібник для студ. економ. спеціальн. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-251-4
Ч.2 : Макроекономіка. – 2004. – 207с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1455943
  Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-61 : табл.
1455944
  Фесюк В. Сучасний економічний стан міста Луцька / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1455945
  Подопригора М.А. Сучасний екстремізм як засіб політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 236-243. – ISBN 966-628-117-1
1455946
  Ластовський В.В. Сучасний епос кримської історії : [рецензия] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 130-131. – ISBN 978-966-171-277-4
1455947
  Базилевич О.О. Сучасний етап взаємодії суспільства і природи та розвиток географічної науки / О.О. Базилевич, С.М. Телицький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 119-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
1455948
  Чирва О.Г. Сучасний етап екологізації державного управління України / О.Г. Чирва, Г.М. Чирва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 240-251. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1455949
  Вірван Л.А. Сучасний етап економічного розвитку інформаційного суспільства України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 104-111. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1455950
  Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сучасний етап історіографії політики національних меншин в УСРР. Висвітлено умови, у яких проходило дослідження даного періоду та подано коротку характеристику праць авторів, які з"являлися на сучасному етапі дослідження. This article is ...
1455951
  Соскін О. Сучасний етап кризи в Україні: фінансово-економічні та соціальні загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1455952
  Алєксєєнко І.В. Сучасний етап лібералізації іжнародних почітичних та економічних відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1455953
  Погребняк Н.М. Сучасний етап піднесення вищої педагогічної освіти університетського рівня у Західній Європі, США та Японії // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 141-152. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1455954
  Педько К.В. Сучасний етап розвитку експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної експертизи) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 664-672. – ISSN 0130-2655
1455955
  Касаткіна О.М. Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Касаткіна, В.Ю. Касаткін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 206-212. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1455956
  Фостик М.В. Сучасний етап розвитку корпоративної глобалізації (критична оцінка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 24-26
1455957
  Денисов І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 22-27. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1455958
  Західна О.Р. Сучасний етап становлення об"єднаних територіальних громад / О.Р. Західна, А.Т. Жовнірів, Н.З. Стасишин // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1455959
  Фініков Т. Сучасний етап трансформації системи ліцензування та акредитації в базову технологію стимулювання підвищення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 58-66. – ISBN 978-617-7288-01-4
1455960
  Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс взаємодії (2013 - 2014 рр.) / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-53. – (Політичні науки)
1455961
  Наулко В. Сучасний етнонаціональний розвиток країн слов"янського світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 473-481. – ISBN 978-966-02-4860-1
1455962
  Москаленко А. Сучасний журналіст: і професіоналізм, і освіченість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Журналістика ; Вип. 4)
1455963
  Булах І.В. Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 332-340. – ISSN 2077-3455
1455964
  Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-108
1455965
  Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М.Г. Колодяжний ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В.В. Голіни. – Харків : Право, 2017. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-160-7


  В пр. №1711103 напис: У дар бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис.
1455966
  Данилюк К.В. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 79-86. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1455967
  Науменко С. Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 154-171. – ISSN 2411-1309
1455968
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал : спецвипуск / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
1455969
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1455970
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2013. – 89 с. – Резюме укр., рос. мовами
1455971
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2013. – 83 с. – Резюме укр., рос. мовами
1455972
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос. мовами
1455973
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455974
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455975
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455976
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455977
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455978
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (29). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455979
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (30). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455980
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (31). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455981
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (32). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455982
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (33). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455983
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (34). – 2018. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455984
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (35). – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455985
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (36). – 2018. – 55, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455986
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Довбешко С.В. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (37). – 2019. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455987
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (38). – 2019. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455988
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (41). – 2020. – 69, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455989
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (42). – 2020. – 70, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455990
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (45). – 2021. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455991
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (46). – 2021. – 65, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455992
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (47). – 2021. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455993
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (48). – 2021. – 75, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1455994
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (51). – 2022. – 75, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1455995
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (52). – 2022. – 81, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1455996
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 2306-1677
1455997
  Кочергіна О.Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід"ємної категорії інтеграційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1455998
  Ліпкан В.А. Сучасний зміст інформаційних операцій проти України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 34-43


  В статті досліджується інформаційна безпека країни як органічна складова національної безпеки та визначається, що головним стратегічним національним ресурсом сучасної держави є інформація та інформаційні технології, що стають дієвим інструментом в ...
1455999
  Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 47-55. – ISSN 1026-9932
1456000
  Токар В.С. Сучасний зумлеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,