Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1451001
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1451002
  Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / розмову вів Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 8


  Розмова з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником - про місію сучасного університету.
1451003
  Процик І.В. "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1451004
  Михайлюта В.П. "Століття Якова" і проблема масової літератури в сучасному літпроцесі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 59-66


  У статті розглянуто роман Володимира Лиса «Століття Якова» у контексті дискусій про масову літературу й обґрунтовано думку про формування якісного шару сучасної масової літератури.
1451005
  Довженко О. "Стоп цензурі !":журналістська самооборона : (Ініціатива, спрямована проти цензури й політичного тиску, доводить свою життєздатність і ефективність) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 54-59
1451006
  Скрипник В. "Стопа не своя, але ходити можна, німці допомогли знову стати на ноги" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 98). – С. 8
1451007
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1451008
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
1451009
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – Москва, 1988. – 224с.
1451010
  Яцканин І. "Стороннім вхід заборонено" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131
1451011
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1451012
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1451013
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1451014
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1451015
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1451016
  Фетько О.В. "Стоячи на плечах гігантів" : роль Google Schоlar в науковому просторі України // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 190-198. – ISBN 978-617-531-209-4
1451017
  Золотько О.В. "Страдания юного Вертера" Гете и "Сон смешного человека" Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 170-186. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1451018
   "Страна Апреля". Об эпохе перемен в Португалии ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 044-748Х


  В апреле 2014 г. в Центре иберийских исследований ИЛА РАН состоялся "круглый стол" на тему "Португалия: эпоха перемен". Мероприятие было приурочено к 40-летию революции 1974 г. В его работе приняли участие научные сотрудники и аспиранты. Было заслушано ...
1451019
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 70-91. – ISSN 1812-867Х
1451020
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 80-105. – ISSN 1812-867Х
1451021
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х


  Японцы - известные мастера по части изготовления кукол с древних времен. Куклы изначально были не игрушками, а символами, талисманами, оберегами.
1451022
  Золотухина Н.А. "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н.С. Гумилева "Гондла" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1451023
  Георганда А. [Століття байрономанії : світ Байрона і новогрецька поезія / Афіна Георганда. – Афіни : Ександас, 1992. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-132-7
1451024
  Лиман І. [Сторінка рецензента] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С.130-132. – ISSN 1998-4634
1451025
  Палеологос Г. [Страдник / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
1451026
  Чеботарёв В.В. «Столкновение цивилизаций» и современный терроризм: мифы и реальность / В.В. Чеботарёв, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 76-83. – ISSN 1811-0916
1451027
  Романова А.А. Столиця України як перспективний ринок в"їзного туризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 186-195. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1451028
  Сидоренко Віктор Столиця юних талантів : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 138-139 : Фото
1451029
  Гнаткевич Ю. Столична "Просвіта": віримо в перемогу українства // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 248-253. – ISBN 966-7551-00-8


  Установча конференція Київського об"єднання української мови відбулася 16 грудня 1989 р. в актовій залі Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка. На конференцію прибуло близько трьохсот делегатів із Києва та області. Віталій Радчук, один із ...
1451030
  Шулікін Д. Столична освіта: досягнення, потреби й інструменти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1451031
  Куценко С. Столична юстиція: перезавантаження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 29
1451032
  Каспрук В. Столичне питання. Єрусалимський камінь спотикання президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як наголосив Трамп у своєму виступі, він "визначатиме Єрусалим як офіційно визнану столицю Ізраїлю і націлює державний департамент на те, щоб почати ...
1451033
  Заставний Федір Столичний (Центральнопольський) економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-9 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1451034
  Голубкіна Г. Столичний архітектор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 15


  "Хрещатик - гордість Києва, його серце, візитівка й окраса! Майже зруйнований під час Другої світової війни, він наче чарівний птах Фенікс повстав із попелу. Неабияка роль у відновленні головної вулиці Києва належить народному архітектору СРСР, ...
1451035
  Голубкіна Г. Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  У статті на основі архівних документів висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора В.Є. Ладного.
1451036
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1451037
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1451038
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 3/4. – 2003
1451039
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
1451040
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 6. – 2003
1451041
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 7. – 2003
1451042
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 8. – 2003
1451043
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1451044
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1451045
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1451046
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1451047
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1451048
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1451049
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1451050
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1451051
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1451052
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1451053
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1451054
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1451055
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
1451056
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1451057
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1451058
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1451059
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1451060
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
1451061
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1451062
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1451063
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1451064
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1451065
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1451066
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
1451067
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1451068
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1451069
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1451070
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1451071
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
1451072
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2006
1451073
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2006
1451074
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1451075
  Пістун М. Столичний макрорегіон суспільно-географічної діяльності в Україні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 26-38. – ISBN 978-966-07-0845-7
1451076
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1451077
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1451078
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1451079
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1451080
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1451081
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1451082
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1451083
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1451084
  Сологуб Ю.І. Столичний статус Києва як специфічний фактор формування та розвитку міської системи розселення столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 86-92. – Бібліогр.: 3 назви
1451085
  Ніколенко О.М. Столичний текст М. Гоголя і М. Булгакова : монографія / Ольга Ніколенко, Тетяна Шарбенко. – Полтава : АСМІ, 2009. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-197. – ISBN 978-966-182-022-6
1451086
  Єгорова З. Столичний фунікулер замінив 500 сходинок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 квітня (№ 73)
1451087
   Столичні відзнаки туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 124-125 : фото
1451088
  Медовар Б. Столичні міста як феномен просторової організації суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 240-246


  Стаття присвячена функціональній спеціалізації міст, історичному та політичному феномену столичного міста як форми просторової організації культурного та економічного життя суспільства. Тенденції розвитку господарства столичних міст подано з позицій ...
1451089
  Соколовська М. Столичні студенти не голодуватимуть // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 1.6


  "... Державна інспекція навчальних закладів не має втручатися в перебіг зимової екзаменаційної сесії в київських вишах. Із такою вимогою звернулася народний депутат від фракції "Батьківщина" Лілія Гриневич до міністра освіти і науки до Дмитра ...
1451090
  Свиридова Ирина Столичные выставки - региональный подход : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 78-79 : Фото
1451091
  Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1973. – 99с.
1451092
  Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века. : Автореф... наук: 070002 / Афанасьев А.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
1451093
   Столичные новости. – Київ, 2000
1451094
   Столичные символы. Этот пестрый Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 60-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1451095
  Новиков М.С. Столичные штучки, или Школа одиночества : Рассказы, новеллы, повесть / М.С. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 398с.
1451096
  Коновалов Вячеслав Столичный аэропорт жмет на тормоза? : авиа / Коновалов Вячеслав, Зинюк Андрей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1451097
   Столичный аэропорт предложил новые услуги : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1451098
  Чайковская Анна Столичный вопрос : город / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 130-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451099
  Ростовцев Е.А. Столичный университет в фокусе министерской политики (1884-1890) [Санкт-Петербург] // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 57-64. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются основные факторы правительственной политики в университетском вопросе в 1880-е гг. и ход реформы в Петербургском университете, связанной с введением в действие нового университетского устава 1884 г. Автор показывает, что ...
1451100
  Мокеев Г.Я. Столичный центр вечевого Пскова / Г.Я. Мокеев. – Москва : Знание, 1971. – 39 с.
1451101
  Колесса О М. Столітє обновленої українсько-руської літератури (1798-1898) / Олександр Колесса. – Львів : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 27 с.
1451102
  Лиходід М.Х. Столітник. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1971. – 102с.
1451103
  Кулик Н. Столітній геометр // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Червень (№ 23/24). – С. 6


  Багаторічного керівника кафедри математики КПІ Бориса Букреєва називають одним з найвизначніших наукових довгожи- телів України та "найбільш яскравою і видатною постаттю в історії математики й наукової думки". Учений, педагог, дослідник, засновник ...
1451104
  Кулик Н. Столітній геометр, або любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  160 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва, українського математика, засновника київської геометричної школи. З 1906 р. викладав математику на Київських вищих жіночих курсах, очолював кафедру геометрії в Київському вищому інституті народної ...
1451105
  Галата А. Столітній ювілей // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 141-145
1451106
  Осипенко О. Столітній ювілей // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  У Млієві - "генетичний код усіх фруктових дерев України".
1451107
  Кузан В. Столітній ювілей Василя Фенича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 11
1451108
  Мадяр-Новак Столітній ювілей Дезидерія Задора // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 98-106. – ISSN 2224-0926
1451109
  Олійник Б.В. Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна / Б.В. Олійник, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10. – ISSN 1996-5931


  31 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження професора Лева Аркадійовича Калужніна - одного з провідних київських математиків другої половини ХХ століття, засновника і першого завідувача алгебри і математичної логіки Київського ...
1451110
  Самигін Д. Столітня "гібридна війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 травня (№ 90). – С. 5


  Найвідоміші операції спецслужб Кремля проти борців за незалежну Україну.
1451111
  Слюсаренко А.Г. Столітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354-355. – ISBN 966-642-073-2
1451112
   Столітня історія Полтавського педагогічного університету / [О.П. Єрмак, Б.В. Год, П.В. Киридон та ін. ; за ред. М.І. Степаненка, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 272, [2] с. : іл. – Присвяч. 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-966-2538-28-1
1451113
  Згуровський М.З. Столітня формула Київської політехніки до 150-річчя заснування КПІ і 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 41-55. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про історію та сьогодення НТУУ "КПІ" розповідає його ректор академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.
1451114
   Століття "Малороссійских песен" М.О. Максимовича. – Київ, 1927. – 32с.
1451115
  Гірник Галина Століття великої мисткині : 2009 - рік Марії Приймаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 47-48. – ISSN 0868-9644


  2009 - рік Марії Приймаченко
1451116
   Століття відданості освіті, науці та медицині : [1918-2018] / М-во охорони здоров"я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.П. Вдовиченко та ін.]. – Київ : Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2018. – 432, [4] с. : іл., фот. – На обкл., тит. арк.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (1918-2018) - 100 років. Стабільність. Досконалість. Віддансть.Virtus. Excellentia. Fidelitas. – ISBN 978-966-97806-0-7
1451117
  Вороненко Ю.В. Століття відданості освіті, науці та медицині / Ю.В. Вороненко, О.К. Толстанов // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 4 (61). – С. 17-11. – ISSN 2304-0041


  Історія Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
1451118
  Тинченко Я. Століття військового братерства. Про участь донського козацтва в боротьбі за незалежність УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 25 (657), 19-25.06.2020. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
1451119
  Стех Я. Століття Докії Гуменної // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 147-148
1451120
  Конашевич С. Століття з"їзду українських громад Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 4-5
1451121
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 6-7
1451122
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 6-7
1451123
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 6
1451124
  Верховський В. Століття кримської авіації: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 4
1451125
  Даніш М. Століття Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 6
1451126
  Смирна Л.В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві : монографія / Леся Смирна ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2017. – 477, [3] с. : іл. – Післяслово укр., англ. - Назва обкл.: 100 NON. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-449-2
1451127
  Василюк О. Століття охорони степів в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 14-23
1451128
  Чорний В. Століття перемог і поразок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  29 квітня 1918 року німці, які фактично вели подвійну гру, "забули" про домовленності з Центральною Радою та розігнали її.
1451129
  Чорний В. Століття перемог і поразок . Роздуми дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 165-171. – ISBN 966-7522-07-5
1451130
  Антонович М. Століття поселення українців в Канаді // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 37-38. – ISSN 0041-6061
1451131
  Біленчук П.Д. Століття розвитку української, європейської і світової криміналістики // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 44-50. – ISBN 978-617-7364-24-4
1451132
  Тищик Б.Й. Століття тому: 1918-й рік - знаменний для Європи (і України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 91-102. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1451133
  Шмулик К. Століття українського поселення в Бразилії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 29-30
1451134
  Василик І. Століття української еміграції до Аргентини // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 164-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1451135
   Століття української католицької церкви Св. Архистратига Михаїла в Йонкерсі 1899-1999. = Сentennial of St.Michael the Archangel Ukrainian catholic church in Yonkers. – Yonkers : Centennial Committee, 1999. – 240с. : il. – Текст парал.укр.та англійською мовами
1451136
  Галабурда-Чигрин Століття українців у Бельгії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 12-13
1451137
   Століття університету. Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка відзначає 100-річчя // Молодь України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 34). – С. 11


  У місті розпочалися святкові заходи з нагоди сторіччя з дня заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1451138
  Слісаренко О.М. Століття Ютландського бою // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 290-304. – ISSN 2313-1993


  На основі порівняльного аналізу німецьких і британських публікацій проаналізовано події Ютландського бою 1916 р. та висловлена ймовірність перемоги німецького флоту за сприятливих обставин.
1451139
  Лис В.С. Століття Якова / Володимир Лис. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 236, [4] с. : іл. – Переможець конкурсу "Гранд-коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова - 2010". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-1007-6
1451140
  Лис В.С. Століття Якова : роман / Володимир Лис. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 236, [4] с. : іл. – На обкл. кн.: Роман екранізовано. - Переможець конкурсу "Гранд-коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація Слова - 2010". – (Найкращий роман Десятиріччя ) ( Коронація слова). – ISBN 978-617-12-1700-3
1451141
  Зиновьев Н.Н. Столкновение / Н.Н. Зиновьев. – М, 1973. – 31с.
1451142
  Дорофеев Э.Д. Столкновение / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1979. – 161с.
1451143
  Заседа И.И. Столкновение / И.И. Заседа. – К, 1987. – 204с.
1451144
   Столкновение : Остросюжетная политическая повесть. – Москва : Политиздат, 1989. – 398с.
1451145
  Гуннарсон Х. Столкновение : расказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0321-1878
1451146
  Москоу Э. Столкновение в океане / Э. Москоу. – Л, 1962. – 212с.
1451147
  Москалева С.И. Столкновение значений омонимов в функции создания комического эффекта (на материале немецких языковых бытовых анекдотов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 470-474. – Библиогр.: Літ.: с. 474; 11 п. – ISSN 1606-951Х
1451148
  Бобкова Н.П. Столкновение идей в методологическом анализе фундаментальных математических открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1451149
  Фабрикант И.И. Столкновение медленных электронов с атомами щелочноземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фабрикант И.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1451150
  Великовский И. Столкновение миров / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 448с. – ISBN 5-85880-293-1
1451151
  Иванов Игорь Столкновение на встречных курсах : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 142-148 : Фото
1451152
  Доувер Роберт Столкновение недопонимания // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0130-9625
1451153
  Дукальский В.М. Столкновение отрицательных ионов с атомами и молекулами : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дукальский В.М.; Ленингр.физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1954. – 20л.
1451154
  Блок Ж.Р. Столкновение поездов в Вилледье / Жан-Ришар Блок. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 41 (1028))
1451155
  Иванова Е. Столкновение с иным : "Опыты" Марины Вишневецкой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 191-207. – ISSN 0042-8795
1451156
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;(Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.). – Москва : АСТ, 2003. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1451157
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2005. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1451158
  Аграновский А.А. Столкновение. : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1966. – 263 с.
1451159
  Калашников Н.П. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах / Н.П. Калашников, В.С. Ремизович, М.И. Рязанов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 272с.
1451160
  Сотникова Наталья Столкновения галактик : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-36 : Фото, карта
1451161
  Очкур В.И. Столкновения медленных электронов с атомами водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Очкур В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 7л.
1451162
   Столкновения частиц и ядер с ядрами при промежуточных и высоких энергиях. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 92с.
1451163
  Сена Л.А. Столкновения электронов и ионов с атомами газа / Л.А. Сена. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ, 1948. – 216 с.
1451164
  Друкарев Г.Ф. Столкновения электронов с атомами и молекулами / Г.Ф. Друкарев. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
1451165
   Столкновительные и радиационные процессы с участием возбужденных частиц : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 168с.
1451166
  Рожанский В.А. Столкновительный перенос в частичноионизованной плазме / В.А. Рожанский, Л.Д. Цендин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245с.
1451167
  Белянинов К. Столкнулись взглядами // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 20 (5098). – С. 16-17. – ISSN 0131-0097


  Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую нередко именуют "парадом амбиций и деклараций". Свои взгляды на мир презентовали президенты двух крупнейших ядерных держав - России и США. Взгляды совпадали нечасто.
1451168
  Красочкин В.Т. Столовая свекла / В.Т. Красочкин. – М.-Л., 1952. – 148с.
1451169
  Гурьянова Т.М. Столовые вредители пихты кавказской и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурьянова Т.М.; Моск.лесотехн.ин-т. – М, 1967. – 20л.
1451170
  Бойко Б.М. Столочене жито : роман / Богдан Бойко ; худож. М.М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 220, [1] с. : іл. – ISBN 5-7757-0105-4
1451171
  Майяр Сесиль Столпотворение на полюсах : Год полюсов. Эссе. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 88-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451172
  Ибсен Г. Столпы общества / Г. Ибсен. – М. – 117с.
1451173
  Франко И.Я. Столпы общества : Повести и рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1964. – 518 с.
1451174
  Лейф Столпы общества / Лейф, , Г.В. Перссон. – М., 1989. – 288с.
1451175
  Зырянов П.Н. Столыпин без легенд / П.Н. Зырянов. – Москва, 1991. – 63с.
1451176
  Могилевский К. Столыпин и модернизация России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089


  Столыпинская программа представляет собой совокупность проектов законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века.Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех сферах жизни ...
1451177
  Ступницкая Н.Н. Столыпин и Сталин глазами Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 139-149. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зіставлені образи Сталіна і Столипіна, які представлені О.І. Солженіциним у романі «В колі першому» та епопеї «Червоне колесо», з урахуванням особливостей трактування цих персонажів письменником. У «Червоному колесі» Солженіцин показує ...
1451178
  Аврех А.Я. Столыпин и третья дума / Аврех А.Я. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 520 с.
1451179
  Володарский Э.Я. Столыпин. Невыученные уроки : жизнь и смерть Великого Реформатора, творившего историю России : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-367-00558-5
1451180
  Цуканов М. Столыпин: путь к демократии лежит через консерватизм // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 44-45
1451181
  Быков Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  18 сентября Россия отмечает99-ю годовщину со дня смерти премьера Петра Столыпина, погибшего в результате покушения. Всего этих покушений было несколько десятков. Наиболее известен взрыв на Аптекарском острове, искалечевший дочь Столыпина и лишь чудом ...
1451182
  Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика / П.Н. Ефремов, 1941. – 144 с.
1451183
  Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии / Х.Ф. Усманов. – Уфа, 1958. – 176с.
1451184
  Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. / Л.П. Липинский. – Минск, 1978. – 223с.
1451185
  Гульцев Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гульцев Н.Н.; Воронеж.гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1451186
  Волков Николай Васильевич Столыпинская аграрная реформа в губерниях Верхнего Поволжья. (Яросл., Косторм. и Владимир.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Волков Николай Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
1451187
  Симонова М.С. Столыпинская аграрная реформа в губерниях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Курска, Орловская, Тамбовская). : Автореф... канд. ист.наук: / Симонова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1953. – 16л.
1451188
  Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 116-135. – ISSN 0869-5687
1451189
  Райский Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа в цетрально-черноземных губерниях : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Райский Ю.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1451190
  Есенина З.П. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в годы ее проведения в Тамбовской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Есенина З.П.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР. – М., 1954. – 15л.
1451191
  Казаков В.Г. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в Московской губернии (1906-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казаков В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1451192
  Зайцев В.П. Столыпинская аграрная реформа на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Зайцев В.П.;. – Москва, 1950. – 20л.
1451193
  Шапкарин А.В. Столыпинская аграрная реформа. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шапкарин А.В.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1954. – 48л.
1451194
  Козлов С.С. Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1451195
  Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 157-164. – ISSN 0869-5687
1451196
  Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа / С.М. Дубровский. – Москва, 1963. – 600с.
1451197
  Ацаркин А.Н. Столыпинская реакция : борьба В.И. Ленина за теоретические основы марксистской партии : лекция / А.Н. Ацаркин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1956. – 35 с.
1451198
  Канищева Н.И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и науки : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 139-147. – ISSN 0869-5687
1451199
  Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы институтов и структур управления и самоуправления в оценке конституционных демократов (по материалам газеты "Речь") // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1813-100X


  В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации - реформы институтов и структур управления и самоуправления. На материалах печатного органа ...
1451200
  Корелин А.П. Столыпинскиее реформы: исторический опыт и уроки // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 158-172. – ISSN 0869-5687
1451201
  Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 18-37. – ISSN 0869-5687
1451202
  Литвинов И. Столыпинщина / И. Литвинов. – [Харьков] : ДВОУ Изд."Пролетар", 1931. – 104 с. – Библиогр. с. 101-104. – (Библиотечка по истории народов СССР. под ред. М.Мебела, В.Невского, С.Пионтковского)
1451203
  Шевчук И. Столыпины и Севастополь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 51-53. – ISSN 0235-7089


  Столыпины - русский дворянский род, восходящий к началу XVI столетия. Герб его внесён в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Российской империи. Среди предков великого реформатора были люди всё больше служилые. Столыпины в XIII-XIX веках - ...
1451204
  Шиманский А. Столяр Ковальский / А. Шиманский. – 32с.
1451205
  Журавлев В.А. Столяр отделывает дом / В.А. Журавлев. – М., 1955. – 143с.
1451206
  Коноваленко А.М. Столярничаю сам / А.М. Коноваленко. – К., 1986. – 255с.
1451207
  Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Уч. для училищ / Л.Н. Крейндлин. – М., 1974. – 255с.
1451208
   Столярчук Ярослава Михайлівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1451209
  Сафонов М.И. Столь долгая зима / М.И. Сафонов. – Таллин, 1981. – 62с.
1451210
  Суэтин А.С. Столь долгое единоборство / А.С. Суэтин. – М., 1989. – 223с.
1451211
  Поляновский Э.Л. Столько лет спустя. / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 287с.
1451212
  Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.49-61
1451213
   Стольне. Маєток графині Люб. Олекс. Мусіної-Пушкіної, родом Кушельової-Безбородько, Чернігівської губернії, Сосницького повіту // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 205-212
1451214
  Глазовий Андрій Стольний Чернігів : Україна чудес / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-88
1451215
  Бенвенуто С. Стоматолог денди. Характер, аналитик // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 15-50. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
1451216
   Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : матеріали 3-го Укр. міжнар. конгресу "Другий Укр. міжнар. симпозіум зубних техніків "Зубне протезування на імплантатах" : 15-17 трав. 2008 / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укр. асоц. черепно-щелеп.-лиц. хірургів (УАЧЩЛХ) , Міжнар. акад. "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція" ("МАкСЮ") [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2008. – 293, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. - Назва обкл.: Третій Український міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція". Другий український міжнародний сімпозіум зубних техніків. Зубне протезування на імплантах : 15-17 травня 2008 р. – Бібліогр. в кінці ст.
1451217
  Шевченко Л.І. Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 168-176. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено актуальній проблемі місця і статусу стоматологічної термінології в метамові сучасного наукового знання. Розглянуто аспекти проблеми: стан сучасної розробки питання, стоматологічна термінологія як локус спеціального медичного знання, ...
1451218
  Сліпченко Т.О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 288-292. – ISSN 2222-4459
1451219
  Коваль Л.И. Стон / Л.И. Коваль. – Рига, 1990. – 382с.
1451220
  Кавабата Я. Стон горы / Я. Кавабата. – М., 1975. – 240с.
1451221
  Сулима М. Стонадцять відтінків болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 7


  Про поезію Наталі Пасічник.
1451222
   Стоны Волги., 1990. – 123с.
1451223
  Рачук М.С. Стоок : поезії / М.С. Рачук. – Київ, 1991. – 71 с.
1451224
  Дудин В. Стоп-модель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Правительство предложило механизм, препятствующий приходу склонных к коррупции лиц в адвокатуру, нотариат и на госслужбу.
1451225
   Стоп плагіату! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки разом із USAID підготувало рекомендації для вишів щодо підтримки культури доброчесності, а також створило умови університетам для підписання угод з компаніями, що допомагають перевіряти тексти робіт на плагіат. Про це під ...
1451226
   Стоп шлам! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1451227
  Бондаренко М. Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Зняти навчальне відео непросто. А коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти напряму «Медицина» у нашому ННЦ «Інститут біології та медицини». Аби заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд ...
1451228
   Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С, 2


  Понад 100 студенті внапряму "Медицина" ННЦ "Інститут біології та медицини" долучилися до створення власного відеоконтенту. У результаті відзнято 27 навчальних роликів, з яких суворе журі обрало 6 найкращих.
1451229
  Ракитин В.Г. Стоп! Приехали... / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1963. – 59с.
1451230
  Вовченко Н. Стоп, насильство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-35
1451231
   Стоп, плагіат! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 65). – С. 4


  "...українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією "Антиплагіат". Документ передбачає вільний ...
1451232
  Коваль О. Стопами Ширака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 5


  Франція стає законодавцем моди в переслідуванні екс-президентів.
1451233
  Добрев П. Стопанската култура на прабългарите / П. Добрев. – София : Българската академия на науките, 1986. – 175 с.
1451234
  Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
1451235
  Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
1451236
  Кузнецов Л.М. Стопроцентный американец / Л.М. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
1451237
   Стоптанные эспадрильи : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 94-101 : Фото
1451238
  Дризен Н.В. Стопятидесятилетие имп. театров / Н.В. Дризен. – 52с.
1451239
  Буланкин И.Н. Стопятидесятилетие Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (1805-1955) : Материалы для агитаторов и докладчиков / И.Н. Буланкин; МВО СССР. – Харьков, 1955. – 24с.
1451240
  Гейнц Р.М. Сторини договору про надання комунальних послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-159
1451241
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2005
1451242
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1451243
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 3. – 2005
1451244
   Сторинки мудрої повісті. На 62-му році життя зупинилося серце ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)
1451245
  Смазнова М.В. Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 119-122. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1451246
  Колоскова Г.В. Сторінка бібліотеки в мережі "Facebook" як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії між читачем та бібліотекою // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 172-174
1451247
  Якубовська І.О. Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань / І.О. Якубовська, Л.В. Рожко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 96-104. – ISSN 2521-1455
1451248
  Дорошкевич О.К. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок, Переяславського пов. на Полтавщині / подав О. Д. // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 101-112
1451249
  Боролич Ю. Сторінка життя : збірник оповідань / Ю. Боролич. – Братіслава : Словацьке видавництво художньої літератури, 1956. – 102 с.
1451250
  Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора. (П.І.Чайковський на Сумщині). / А.М. Народицький. – Київ : Знання, 1973. – 32 с.
1451251
   Сторінка з життя Василя Єрошенка в Японії / переклад з японської Хіросі Катаоки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 12-13
1451252
  Левицький О.І. Сторінка з життя Володимира Антоновича / О.І. Левицький, 1936. – 8с.
1451253
  Білий П.Х. Сторінка з історії братерської дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 23-31. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1451254
  Кравченко І. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 26-28. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії будівництва однієї з київських церков. The article is devoted history of building of one of the Kievan churches.
1451255
  Кац Р.С. Сторінка з історії робітничого руху на Півдні України в роки нового революційного піднесення / Р.С. Кац, С.О. Яковлєв // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 57-64. – (Серія історії ; № 14)
1451256
  С"єдіна Д. Сторінка з історії сприйняття Горація в Україні: Петро Гулак-Артемовський // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 31-47. – ISBN 966-568-637-2
1451257
  Маслюк А.М. Сторінка з історії становлення Українського вільного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 132-139. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1451258
  Гнатюк О. Сторінка з історії української духовної поезії - почаївський Богогласник // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 121-133


  Почаївський Богогласник - це антологія анонімної бароккової поезії, яку надруковано в Почаєві 1790 року в друкарні 0 0 . Василіян, і яка становить завершення чи не найцікавішого періоду в історії розвитку української релігійної поезії. Її початки ...
1451259
  Домановський А.М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу "Книги Епарха" в Харківському університеті) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 101-107
1451260
  Козловська В. Сторінка з обсягу культів : Свячений дуб Слов"ян-поган / В. Козловська. – С. 95-104
1451261
  Щербаківський Д. Сторінка з української демонології : (Вірування про холєру) / Д. Щербаківський. – С. 203-216
1451262
  Лянцкоронська К. Сторінка зі спогадів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 108-112. – ISSN 0868-4790


  Про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади.
1451263
  Громов А.В. Сторінка історії радянсько-американських економічних відносин (місія Л.К. Мартенса у США в 1919-1920 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 97-102. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розповідається про діяльність радянського представництва у Сполучених Штатах Америки у період 1919-1920 рр. На основі архівних та інших джерел досліджуються найважливіші напрями економічних контактів між двома країнами. Рассказывается о деятельности ...
1451264
  Антонець Н.Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 24-28
1451265
  Корнійчук О.Є. Сторінка щоденника : Драма на 2 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 87с.
1451266
  Єрмоленко В. Сторінками "Словника епітетів української мови" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-27. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман, "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
1451267
   Сторінками The Lancet Psychiatry / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 5


  "У переддень Всесвітнього дня психічного здоров"я у черговому номері журналу "The Lancet Psychiatry", що вважається одним із найбільш авторитетних світових журналів у галузі психіатрії, належить до першого квартиклю наукових видань, маючи імпакт-фактор ...
1451268
  Губерський Л. Сторінками біографії // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 4


  Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку в кімнаті мешкало восьмеро студентів - усі демобілізовані з армійської служби. Хоча вона була розрахована на ...
1451269
  Пастух Т. Сторінками єдиного тексту : Про творчість Костя Москальця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 127-133. – ISSN 0868-4790
1451270
  Дурунда А. Сторінками життя Миколи Зимомрі: до 75-річчя від дня народження видатного українського літературознавця, перекладознавця й тлумача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 251-253. – ISSN 0320-8370
1451271
  Науменко Н.В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 235-244


  У статті йдеться про специфіку популяризації поетичних творів, зокрема курйозних віршів, через мережу Інтернет. Показано особливості російськомовного акровіршування, яке в молодіжних колах користується значним попитом, та перспективи розвитку ...
1451272
   Сторінками історії Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 41-78. – ISSN 2310-6158


  Юзьков Леонід Петрович - український учений-правознавець, перший Голова Конституційного Суду України. Працював завідувачем кафедри, професором КНУ імені Тараса Шевченка.
1451273
  Єрмак В. Сторінками історії... Підводимо храми з руїн. Урочистості з нагоди ювілею Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7932-12-2
1451274
  Іскорко-Гнатенко Сторінками київського життя Олени Пчілки : (до 170-річчя від дня народження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 33-53. – ISSN 0236-1477
1451275
  Пономаренко Л. Сторінками книги добра : Троянди і терни Миколи Шияна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 143-146
1451276
  Корицька Г.Р. Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-95. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1451277
   Сторінками міжнародної наукової конференції "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 48-63


  25 та 26 листопада 2010 року у КНУ ім. Тараса Шеевченка за ініаціативою юридичного факультету спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Асоціації адвокатів України, Левітт Інституту міжнародного розвитку відбулася ...
1451278
  Стех М.Р. Сторінками МУРу. Аркадій Любченко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 166-182
1451279
  Мороз Л. Сторінками національної трагедії. Історія як застереження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1451280
  Синьоок Т. Сторінками першого "Альбому малюнків Тараса Шевченка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 1, 3


  27 лютого у Літературно-меморіальному бідинку-музеї Тараса Шевченка відбулася презентація хронологічно першого альбому митця, датованого 1843-1845 рр.
1451281
  Алексєєва Я. Сторінками студентських захоплень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Що крім підручників читають студенти? Хто з сучасних письменників в моді, і кому з авторів молоді люди надають більшу перевагу? І найцікавіше: якою мовою вони обирають книги для читання у вільний час?
1451282
  Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263


  У статті простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, літературна спадщина якої є досі маловідомою, проте важливою для цілісного бачення українського літературного процесу першої половини ХХ ст. як на еміграції, так і в Україні
1451283
   Сторінки біографії головного редактора часопису "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1451284
  Самотос-Баєрлє Сторінки біографії Миколи Колесси: камерно-інструментальна музика - виконавська практика і компонування (за "Спогадами" М. Колесси) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 418-427. – ISSN 2310-0583
1451285
  Конашевич В.Д. Сторінки братерства / В.Д. Конашевич. – К, 1975. – 48с.
1451286
  Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 38-40
1451287
  Коваленко С. Сторінки великого життя : урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса. 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1451288
  Коваленко С. Сторінки великого життя : Присвячено 70-річчю від дня народження Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47.
1451289
   Сторінки війни.. – Х., 1985. – 205с.
1451290
  Печеніна Наталія Сторінки військової історії Боспорської держави : (2 половина ІІІ ст. - І ст. до н. е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 49-54
1451291
  Дмитрук В.Т. Сторінки вікової дружби / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1958. – 96с.
1451292
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
№ 6. – 2002
1451293
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1451294
  Гурладі М.С. Сторінки героїчного літопису / М.С. Гурладі. – К., 1975. – 48с.
1451295
  Фольварочний І. Сторінки героїчної боротьби / І. Фольварочний. – Київ, 1954. – 68 с.
1451296
  Терехов Р.Я. Сторінки героїчної боротьби : (Спогади старого більшовика) / Р. Терехов. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 238 с.
1451297
  Відейко М. Сторінки давньої історії // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 20-22
1451298
  Райхель Ю. Сторінки державного терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 21


  Гібридна війна СРСР проти Польщі й Румунії.
1451299
  Шалиганова А.. Сторінки діяльності академіка М.Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341
1451300
  Матвієнко В.М. Сторінки діяльності української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 - квітень 1920 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 499-517. – ISBN 966-7196-06-2
1451301
   Сторінки єврейського мистецтва України : навч. посібник для учнів ліцеїв / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр єврейської освіти України] ; упоряд.: Наталя Риндюк, Наталя Бакуліна та Анна Уманська. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 252, [4] с., [44] кольор. іл. : іл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 249-252. – ISBN 978-966-378-608-7
1451302
  Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
1451303
  Дубина Д.В. Сторінки життєвого і творчого шляху вченого (до 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха) / Д.В. Дубина, О.О. Кучер, О.О. Чусова; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 121-128. – ISSN 1027-3239
1451304
  Синявська О.О. Сторінки життєпису видатного вченого // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 309-312
1451305
  Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.32-45
1451306
  Петльований В. Сторінки життя / В. Петльований. – К, 1953. – 216с.
1451307
  Кравченко Є.С. Сторінки життя / Є.С. Кравченко. – Київ, 1964. – 53 с.
1451308
  Апушкін Я.В. Сторінки життя : драм. триптих [про Т.Г. Шевченка] / Яків Апушкін ; авториз. пер. з рос. О. Новицького ; [передм. Г. Донця]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 93 с.
1451309
  Оленська С.П. Сторінки життя видатного вченого М.О. Архипова / С.П. Оленська, Я.С. Номировська // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 2225-2916
1451310
  Колеснікова В.А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В.А. Колеснікова. – Київ : [б. в.], 2008. – 75, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 75. – ISBN 978-966-02-4868-7
1451311
  Погребенник Ф.П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф.П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 351 с.
1451312
  Куценко М.В. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / М.В. Куценко. – К., 1975. – 341с.
1451313
  Конєва Т. Сторінки життя і творчості Шолом-Алейхема / Т. Конєва, О. Орлова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий 2021. – С. 6-9


  Матеріали до вивчення творчості Шолом-Алейхема.
1451314
  Дробязко Н. Сторінки життя Катерини Василівни Кочубей (Галаган) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 146-151
1451315
  Сиводід О.М. Сторінки життя О. Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 38-42
1451316
  Упеник М.О. Сторінки з блокнота / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 175 с.
1451317
  Цвек О. Сторінки з життя (пам"яті Володимира Опанасовича Круца) / О. Цвек, І. Мовчан // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-148. – ISSN 0235-3490
1451318
  Левицький О. Сторінки з життя Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 336-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1451319
  Софінов П. Сторінки з життя Ф.Е.Дзержинського / П. Софінов. – Київ, 1957. – 136с.
1451320
  Хроненко І.В. Сторінки з історії бібліотеки Київської духовної академії (1819 - 1919 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 38-44
1451321
  Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелевський рух // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 3-8. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  Пропонована стаття відкриває нові відомості про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію бачимо відомих киян - видатних медиків О. Павловського (1857-1944), М. Оболонського ...
1451322
  Дей О.І. Сторінки з історії українськой фольклористики / О.І. Дей; Відп.ред. І.П.Березовський. – К. : Наукова думка, 1975. – 271 с.
1451323
  Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)
1451324
  Гуржій О.І. Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 255-258. – ISSN 2312-1165


  "Найімовірніше Іван Олександрович Гуржій і Володимир Васильович Грабовецький познайомились десь у другій половині 50-х років минулого століття, коли останній був молодшим науковим співробітником Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові і писав ...
1451325
  Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
1451326
  Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 44-45
1451327
  Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 8с.
1451328
  Сюндюков І. Сторінки забутої Слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 20-21


  Що ми знаємо про Королівство Руське?
1451329
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1451330
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1451331
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1451332
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1451333
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1451334
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1451335
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1451336
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1451337
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1451338
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1451339
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1451340
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1451341
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1451342
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1451343
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1451344
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1451345
   Сторінки історії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 5-14. – ISBN 966-95774-0-4
1451346
   Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 26. – 2008. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1451347
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 28. – 2009. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451348
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 29. – 2009. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451349
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1451350
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 31. – 2010. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451351
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 32. – 2011. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451352
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 33. – 2012. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451353
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 34. – 2012. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451354
   Сторінки історії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-19. – ISBN 978-966-439-593-6
1451355
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 35. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451356
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 36. – 2013. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451357
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 37. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451358
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 39. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451359
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1451360
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1451361
   Сторінки історії = History pages : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 49. – 2019. – 273, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451362
   Сторінки історії = History pages : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 51. – 2020. – 346, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451363
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1451364
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1451365
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1451366
   Сторінки історії анестезіології України : (присвяч. 100-річчю Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков [та ін.]. – Київ : Медінформ, 2018. – 154, [2] с. : портр., іл. – Шифр. дубл. 61 Стор. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-409-216-3
1451367
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1451368
  Осіпова Г.С. Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917-1920 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 216-253. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "На основі значної документальної бази висвітлено історію становлення та розвитку бібліотеки першого на теренах України вищого педагогічного навчального закладу - Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька в роки революції 1917–1920 рр. ...
1451369
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1451370
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1451371
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1451372
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1451373
  Черваньов Д.М. Сторінки історії економічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 69-75. – ISBN 966-7419-44-4
1451374
  Мелешкіна І. Сторінки історії єврейського театру в матеріалах фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 80-98. – ISBN 978-966-378-592-9
1451375
  Лященко С.П. Сторінки історії і сьогодення НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 29-37. – ISBN 966-7419-44-4
1451376
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1451377
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1451378
   Сторінки історії Київського національного університету технологій та дизайну : у 2 кн. / В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов; В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0510-5
Кн. 1 : / Урбанський В.М., Волков О.І., Кострицький В.В., Кулєшов Ю.Є. – 2005. – 420, [3] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1451379
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1451380
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1451381
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1451382
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1451383
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8


  Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
1451384
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій. – вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 207, [1] с. – Предм. покажч.: 204. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-617-10-0307-1
1451385
  Григоренко О.П. Сторінки історії міста Хмельницького наприкінці 1930-х - початку 1940-х років // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 84-89
1451386
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1451387
   Сторінки історії Олесь Гончар / М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [за заг. ред. проф. І.С. Попової ; авт.-упоряд.: Т.В. Кедич та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. й перероб. – Дніпро : Ліра, 2018. – 232, [1] с. : іл., фот. – Вступ. ст. укр., англ. - На авнтит. напис: До 100-річчя Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 191-224. – ISBN 978-966-383-968-4
1451388
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1451389
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1451390
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1451391
  Перепелиця А. Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині ( XVII-XXI ст.) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 722-731. – ISBN 978-966-2779-91-2
1451392
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1451393
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1451394
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1451395
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1451396
  Солонська Н. Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Мета статті -привернути увагу наукових кіл та громадськості до засобів репрезентації та популяризації книги української діаспори, збереження української мови, реклами друкованого слова, вивчення та аналізу комунікаційних заходів на науковому рівні
1451397
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1451398
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1451399
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1451400
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1451401
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1451402
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1451403
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1451404
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1451405
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1451406
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1451407
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1451408
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1451409
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 242-264. – ISSN 2075-437X


  З ініціативи керівництва і співробітників кафедри слов"янської філології, за матеріалами, наявними в архіві Київського університету імені Тараса Шевченка, а також за спогадами колишніх випускників, студенти магістратури реконструювали списки студентів ...
1451410
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1451411
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1451412
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1451413
  Яцків Я. Сторінки космічного літопису // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 185-197. – ISSN 0869-3587
1451414
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1451415
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1451416
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1451417
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 2)
Ч. 1. – 1932. – 286, [2] с.
1451418
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого : Ч. 1-4 / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 3)
Ч. 2. – 1933. – 488 с.
1451419
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1451420
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1451421
  Макаревич М.П. Сторінки мого життя : мемуари Миколи Макаревича / [ред.-упоряд.: О. Стасюк ; упоряд.: М. Макаревич, І. Хоменська]. – Київ : Логос, 2015. – 269, [3] с. : іл., портр. – (Україна дипломатична : бібліотека наукового щорічника ; вип. 10). – ISBN 966-518-338-9
1451422
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1451423
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1451424
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1451425
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1451426
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1451427
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1451428
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1451429
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1451430
  Бажан О.Г. Сторінки політичної біографії Петра Шелеста // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 84-87. – ISSN 2227-183Х
1451431
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1451432
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1451433
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1451434
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1451435
   Сторінки трудової слави.. – Київ, 1949. – 80с.
1451436
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1451437
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1451438
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1451439
  Брайчевський М. сторіософічні підвалини історичного поступу // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 234–240. – ISSN 0041-6061
1451440
  Беляк Є.В. Сторітелінг у процесі комерціалізації результатів підприємницької діяльності / Є.В. Беляк, О.В. Євтушевська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 75-78. – ISSN 2306-6806
1451441
  Мазурок М. Сторітелінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти Нової української школи / М. Мазурок, О. Саприкіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
1451442
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1451443
   Сторітелінг як інструмент створення іміджу закладів готельно-ресторанного бізнесу / Д.М. Одарченко, В.І. Скриннік, А.В. Клементьєва, В.А. Шевченко // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 29-31. – ISBN 978-617-8126-04-9
1451444
  Гирич В. Сторітелінг як інструмент формування мовної компетентності студентів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 127-132. – ISBN 978-617-8095-12-3
1451445
  П"ятецька О.В. Сторітелінг як поліфункціональний інструмент сучасної комунікації: мовностилістичні особливості // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 106-121. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядається медійний інструмент сучасної комунікації - сторітелінг, який широко застосовується в комерційних, рекламних, корпоративних цілях з метою впливу на емоційну, пізнавальну та мотиваційну сфери реципієнтів. Водночас створення й ...
1451446
  Ільчишин Ж. Сторітелінгові технології на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 48-53
1451447
  Братко М. Сторітеллінг як ефектівна технологія викладання курсу "Лідерство в освіті" для магістрів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 68-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1451448
  Кузик О.В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6792
1451449
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1451450
  Хохич Д.Г. Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 73-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
1451451
  Устименко О.В. Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 36-50


  Одній із найстаріших наукових установ України - Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН виповнилося сто років.
1451452
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1451453
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1451454
  Глинін А. Сторіччя Архипенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 34
1451455
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1451456
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1451457
  Качор А. Сторіччя з дня народження Михайла Туган-Барановського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 23-25
1451458
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1451459
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1451460
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1451461
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1451462
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1451463
  Качор А. Сторіччя Української кредитової кооперації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 16-18
1451464
   Сторіччя університету [Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1451465
  Дорошенко В. Сторіччя Шевченкового "Щоденника" // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – С. 243-254. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
1451466
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1451467
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1451468
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1451469
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1451470
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1451471
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1451472
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – Москва, 1942. – 46с.
1451473
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1451474
  Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии / М. Тучемский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. – 25 с.
1451475
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1451476
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – Москва, 1939. – 47с.
1451477
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 18 с. – Отт. из янв. кн. журн. "Киев. старина". 1884 г.. - В конце текста: Н.В. С-ко. - Без тит. л. и обл.
1451478
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко; [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884


  Содержание конволюта: 1. Стороженко Н. Стороженки; 2. Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка; 3. Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях; 4. Стороженко А.Я. Записки по делам ...
1451479
  Модзалевский В.Л. Стороженки : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1914. – 26 с. : 1 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 4
1451480
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1451481
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1451482
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1451483
  Дояр Л. Сторозтерзаний 1919-й. Про що розповідають вітчизняні книгодруки часів Директорії УНР // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
1451484
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – Москва, 1951. – 40с.
1451485
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1451486
  Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-24-6


  У пр. №1726295 напис: Вельмишановній Надії Юріївні з глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис
1451487
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1451488
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1451489
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1451490
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – Москва, 1956. – 156с.
1451491
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1451492
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1451493
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1451494
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – Москва, 1979. – 239с.
1451495
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1451496
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1451497
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1451498
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1451499
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1451500
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1451501
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1451502
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Андріяшик Р.В. – Київ : Український письменник, 1992. – 175 с.
1451503
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1451504
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1451505
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1451506
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1451507
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1451508
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1451509
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1451510
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1451511
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1451512
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1451513
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1451514
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1451515
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1451516
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1451517
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1451518
  Міловська Н. Сторони договору страхування та особливості їх правосуб"єктності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
1451519
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1451520
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1451521
  Тераз Р.І. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1451522
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1451523
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1451524
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1451525
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1451526
  Лепех С. Сторони споживчого договору фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 34-38. – ISSN 2663-5313
1451527
  Кузнець О.М. Сторони та їх представники в цивільному процесі як особи, які можуть зловживати процесуальними правами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 344-350. – ISBN 978-617-566-402-5
1451528
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1451529
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1451530
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1451531
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1451532
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1451533
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1451534
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1451535
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1451536
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1451537
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1451538
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – Москва, 1971. – 256с.
1451539
  Калядин А.Н. Сторонники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – Москва, 1965. – 160 с.
1451540
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1451541
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1451542
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1451543
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1451544
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1451545
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 152 с.
1451546
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1451547
  Танк Максим Стороны света : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1451548
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1451549
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – Москва, 1975. – 126с.
1451550
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1451551
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1451552
  Пікуль В.П. Стосовно інституту охорони праці в системі права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 174-177. – ISSN 2617-5967


  Статтю присвячено дослідженню співвідношення інституту охорони праці з іншими суміжними інститутами трудового права та визначенню ролі інституту охорони праці в системі трудового права України. Статья посвящена исследованию соотношения института ...
1451553
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1451554
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1451555
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1451556
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1451557
  Траверсе Т.М. Стосунки довіри і сприймання громадкістю освітніх реформ / Т.М. Траверсе, С.Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 209-219. – ISSN 2309-8287
1451558
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1451559
  Туранли Ф. Стосунки Київської Русі з Азербайджаном у IX-X ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 24-31. – ISBN 978-966-579-271-0


  Відкриття спеціальнсті "Україністика" в Азербайджанському державному університеті, й спеціальності "Азербайджаністика" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1451560
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1451561
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1451562
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 45-49
1451563
  Гавловська Т.А. Стосунки мід матерями та дочками в прозових творах Теодора Фонтане // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 4-5
1451564
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1451565
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1451566
  Воронський Д. Стосунки між козаками та жінками // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 12
1451567
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1451568
  Перерва В. Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ-ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 37-41
1451569
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1451570
  Кралюк П. Стосунки українців та росіян: погляд із Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 6


  Чим важлива книга Андреса Каппелера.
1451571
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1451572
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1451573
  Андрейчук С.К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі / С.К. Андрейчук, В.І. Когут, О.О. Морушко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 69-75. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
1451574
  Арсовски Т. Стотиот чекор / Арсовски Т. – Скопjе : Мисла, 1968. – 180 с. – (Б-ка Билjана)
1451575
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1451576
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1451577
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1451578
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – 9. – Москва
1. – 1973. – 64 с.
1451579
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1451580
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1451581
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – Москва, 1972. – 304с.
1451582
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1451583
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1451584
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1451585
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1451586
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1451587
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. ИЭВТ-Н12. – Рига : Институт электроники и вычисл. техники, 1982. – 69 с. – Библиогр.: с. 67
1451588
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1451589
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1451590
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1451591
  Хуг О. Стохастическая радиобиология / О. Хуг, А. Келлерер. – Москва, 1969. – 184с.
1451592
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1451593
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1451594
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1451595
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1451596
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1451597
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – Москва, 1969. – 200 с.
1451598
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов / И. Я. Билинский, А. К. Микелсон ; И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. – Рига : Зинатне, 1983. – 292 с.
1451599
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / В.Л. Бонч-Бруевич ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Физ. фак-т. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с. – Библиогр.: с. 65-67
1451600
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1451601
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1451602
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1451603
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1451604
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – Москва, 1985. – 559с.
1451605
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1451606
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1451607
  Леваков А.А. Стохастические дифференциальные уравнения и включения / А.А. Леваков, М.М. Васьковский ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2019. – 494, [2] с. – Передм. указ.: с. 492-465. – Библиогр.: с. 473-491. – ISBN 978-985-566-698-2
1451608
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1451609
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612 с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1451610
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1451611
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1451612
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1451613
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1451614
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1451615
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1451616
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1451617
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1451618
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1451619
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1451620
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1451621
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах : в 2 ч. / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1 : Физико-математические основы описания и исследования динамической стохастичности. – 1985. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-177
1451622
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2 : Типичные бифуркации и квазиаттракторы в нелинейных системах с малым числом степеней свободы. – 1985. – 197 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-188
1451623
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1451624
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1451625
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1451626
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1451627
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1451628
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1451629
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1451630
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150 с.
1451631
  Бартоломью Д.Д. Стохастические методы социальных процессов = Stochastic models for social processes / Д.Д. Бартоломью ; пер. с англ. В.Б. Езеров, А.Л. Конина ; под ред. О.В. Староверова. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-288. – (Математическо-статистические методы за рубежом)
1451632
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1451633
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1451634
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1451635
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1451636
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1451637
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1451638
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – Москва, 1979. – 253с.
1451639
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1451640
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1451641
  Буш Р.Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Р. Буш. – Москва, 1962. – 483 с.
1451642
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1451643
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1451644
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л., 1986. – 80 с.
1451645
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : учебное пособие для студентов гидрологической специальности / В.К. Баскаков; В.К. Баскакков ; ред. Р.Н. Кузьмина ; МВ и ССО РСФСР, Башкир. гос. ун-т. – Уфа : [б. и.], 1989. – 84 с.
1451646
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1451647
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1451648
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1451649
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1451650
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1451651
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1451652
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1451653
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1451654
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1451655
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – Москва, 1984. – 185 с.
1451656
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1451657
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1451658
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1451659
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1451660
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – 10. – Москва
ч. 1. – 1975. – 55 с.
1451661
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1451662
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1451663
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1451664
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1451665
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1451666
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1451667
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1451668
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1451669
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1451670
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1451671
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1451672
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1451673
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1451674
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1451675
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1451676
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1451677
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. – Рига : ИЭВТ, 1980. – 54 с. – Библиогр.: с. 52-53
1451678
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1451679
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1451680
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1451681
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1451682
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1451683
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1451684
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1451685
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1451686
  Бертсекас Д. Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени / Д. Бертсекас, С. Шрив ; пер. с англ. В.И. Луткова, В.А. Хаванскова ; под ред. А.А. Юшкевича. – Москва : Наука, 1985. – 279 с. – Библиогр.: с. 274-278
1451687
  Григорян Г Т. Титов Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 107-118 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2222-8810
1451688
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1451689
  Фінкельштейн Д. Стохастичнi динамiки неперервних систем // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 5-48. – ISSN 2307-4515
1451690
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1451691
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1451692
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1451693
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1451694
  Філонов Ю.П. Стохастична модель роботи витратного резервуару / Ю.П. Філонов, З.І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 427-435. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1451695
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1451696
  Шадура О.В. Стохастична оптимізація продуктивності пакету симуляції транспорту частинок в фізиці високих енергій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Шадура Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451697
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1451698
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1451699
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1451700
  Фрей М.М. Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі білого шуму Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Фрей Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1451701
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1451702
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1451703
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1451704
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1451705
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1451706
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1451707
  Назимко Віктор Вікторович Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку / Назимко Віктор Вікторович, Мерзлікін Артем Володимирович, Захарова Людмила Миколаївна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 169-179 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2219-5300
1451708
  Бойчук М.В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М.В. Бойчук, О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 61-72. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1451709
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1451710
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1451711
  Пригара Л. Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом. Визначено потенційний розвязок рівняння за допомогою формули Пуассона – Парсеваля. Установлено локальні властивості реалізацій потенційного розвязку та доведено, що він є узагальненим ...
1451712
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1451713
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1451714
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1451715
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1451716
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1451717
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451718
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1451719
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1451720
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 10-14, 328-354
1451721
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1451722
  Міщура Ю.С. Стохастичний аналіз, побудований за дробовим броунівським рухом і спорідненими процесами // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 63-73
1451723
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1451724
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1451725
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1451726
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1451727
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1451728
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1451729
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1451730
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1451731
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1451732
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1451733
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1451734
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1451735
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1451736
  Оберемок Н.В. Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 39-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1451737
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1451738
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1451739
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1451740
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1451741
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1451742
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1451743
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1451744
  Боярчук П.О. Стохід; Повернення : повісті / Петро Боярчук : [худож С.О. Лук"яненко]. – Київ : Молодь, 1986. – 167 с. – (Перша книга прозаїка)
1451745
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1451746
  Языков Н. Стохотворения, 1833
1451747
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1451748
  Яцишин В. Стоцький Ярослав Васильович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 285-286. – ISBN 978-966-02-5597-5
1451749
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1451750
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1451751
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1451752
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1451753
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1451754
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1451755
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1451756
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1451757
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1451758
  Боков В.Ф. Стою на своем! : стихи / Виктор Боков ; [худож. Д. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1992. – 271 с. : ил.
1451759
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1451760
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1451761
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1451762
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1451763
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1451764
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1451765
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1451766
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1451767
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1451768
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1451769
   Стоян Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462-463. – ISBN 978-966-439-754-1
1451770
   Стоян Володимир Антонович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 249. – ISBN 978-617-7530-19-9
1451771
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1451772
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1451773
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1451774
  Листопад О. Стоянка-Макарів: попелища і відбудова. Околиці столиці через півтора року після вигнання росіян // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 35/36)
1451775
  Залізняк Л.Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Л.Л. Залізняк, М.М. Беленко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 10-14


  "Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р. досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в ...
1451776
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1451777
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1451778
  Науменко О.О. Стоянка Іскорость та її місце в кам"яній добі України: історіографічний і типолого- технологічний аспекти / О.О. Науменко, Т.М. Радієвська // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 88-112. – ISSN 0235-3490
1451779
   Стоянка каменного века близ г. Балахны : с 22 табл. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1905. – 72 с.
1451780
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1451781
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1451782
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1451783
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1451784
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1451785
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1451786
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1451787
   Стоянов Іван Андрійович (1935-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1451788
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1451789
   Стоят заставы на границе. – Киев, 1974. – 351 с.
1451790
   Стояти заодно. – Москва, 1983. – 493с.
1451791
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1451792
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1451793
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1451794
  Акалович Н.М. Стоять насмерть : (очерки о героях - защитниках г. Минска) / Н.М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1975. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
1451795
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / Ибрагим Ибрагимов ; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1451796
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1451797
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1451798
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1451799
  Арский Ф.Н. Страбон / Арский Ф.Н. – Москва : Мысль, 1974. – 72 с. – Список лит.: с. 71. – (Замечательные географы и путешественники)
1451800
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1451801
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1451802
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1451803
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1451804
  Самченко В. Стравінський на роздоріжжі. Як у прикордонний Устилуг із збереженим будинком всесвітньо відомого композитора заманити туристів і меломанів // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 12-13


  "«Не очікувала, що дівчатам сподобається балет», «А що, й Коко Шанель згадували?», «Такого за свої 50 років тут не пам’ятаю» - це лише кілька відгуків про «Устилуг Стравінський Fest», який погожого жовтневого дня відбувся у волинському містечку на ...
1451805
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1451806
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1451807
  Замятин В. Страда / В. Замятин. – М, 1948. – 96с.
1451808
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1451809
  Говорков Н. Страда / Н. Говорков. – Ярославль, 1969. – 88с.
1451810
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1451811
  Лысцов И.В. Страда / И.В. Лысцов. – М., 1974. – 141с.
1451812
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1451813
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1451814
  Иваненко В.Т. Страда / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1977. – 239с.
1451815
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1451816
  Дедов П.П. Страда / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1983. – 288с.
1451817
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1451818
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1987. – 459 с.
1451819
  Жуков В.Н. Страда и праздник / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 319с.
1451820
  Малашкин С.И. Страда на полях Московии / С.И. Малашкин. – Москва, 1972. – 240с.
1451821
  Нагаева Е. Страда. / Е. Нагаева. – М., 1948. – 222с.
1451822
  Чмыхало А. Страда. / А. Чмыхало. – Абакан, 1955. – 64с.
1451823
  Маляков Л.И. Страда. / Л.И. Маляков. – Москва, 1964. – 80с.
1451824
   Страда.. – М., 1976. – 400с.
1451825
  Костригин В.И. Страда. Рассказы / В.И. Костригин. – Казань, 1963. – 112с.
1451826
  Маршалл А. Страдай молча! / А. Маршалл. – Москва, 1966. – 48с.
1451827
   Страдалец за родину патриарх Гермоген. – Санкт-Петербург : Изд. Всерос. нац. клуб, 1910. – 39 с. : ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 2)
1451828
   Страдание - наивысшее из чувств, достурных человеку // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 12 (110). – С. 88-92
1451829
  Осипов А.А. Страдание и христианство / А.А. Осипов. – Л, 1968. – 104с.
1451830
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / Вольфганг Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – 328 с. – В изд. также: Иллюзии доктора Фаустино / Хуан Валера (С. 147-229) ; Последние письма Джиакопо Ортиса / Уго Фосколо (С. 230-328). – (История молодого человека ХІХ столетия : Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
1451831
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – Л.-Москва, 1937. – 246с.
1451832
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Л., 1975. – 160с.
1451833
  Бороздин М. Страдания странника Эдди // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 86-108. – ISSN 1812-867Х
1451834
  Гете В. Страдания юного Вертера / В. Гете. – Мб-Москва, 1922. – 134с.
1451835
  Гете И.В. Страдания юного Вертера : пер. с нем. / Иоганн Вольфганг Гете. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 112 с.
1451836
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Владимир, 1956. – 247с.
1451837
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1957. – 144с.
1451838
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Москва : Художественная литература, 1981. – 294 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1451839
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 175с.
1451840
  Элленбергер Г. Страдания, бедствия и защитники евреев : В хронол. порядке от Фараона 1650 г. до Р.Х. и до нашего времени / Соч. Генриха Элленберга ; Пер. с 3 изд. М.Я. Хашкес. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1883. – [8], 168 с.
1451841
  Боцманова Н.Н. Страдательный залог : учебный материал по английскому языку / Н.Н. Боцманова ; Чечено-ингуш. отдел. педоб-ва, Секция программирования и технических средств обучения. – Грозный : Чечено-ингушское книжное издательство, 1966. – 84 с. – Библиогр.: с. 83-74
1451842
   Страдательный залог в английском языке.. – Львов, 1970. – 74с.
1451843
  Солнцева Н.В. Страдательный залог в китайском языке / Н.В. Солнцева. – М., 1962. – 102с.
1451844
  Пахомова Е.А. Страдательный залог в немецком и русском языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахомова Е.А.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – Москва, 1990. – 26л.
1451845
  Маркарян Р.А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Маркарян Р.А. ; МГУ , Филолог. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
1451846
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлихь, 1909. – 49 с.
1451847
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – Москва : Красная Новь, 1923. – 55 с.
1451848
  Доманович Р. Страдия / Р. Доманович. – Москва, 1957. – 79с.
1451849
  Доманович Р. Страдія / Р. Доманович. – Київ, 1978. – 283с.
1451850
  Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь / Юрій Луцький ; [редкол.: П.В. Михед (відп. ред.), В.О. Воропаєв, В.П. Казарін та ін.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – ISBN 966-7999-23-8
1451851
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ : Дніпро, 1981. – 175 с.
1451852
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1982. – 190 с.
1451853
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Москва, 1985. – 303 с.
1451854
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1988. – 509 с.
1451855
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман з народних уст : оповідання та новели / Степан Пушик ; передм. Петра Сороки. – Київ : Етнос, 2004. – 639, [1] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-522-188-4


  У пр. № 1747897 напис: Моєму колезі Михайлу Наєнку. /підпис/ 28.02.2005 р.
1451856
  Маклин Ч. Страж : [роман] / Чарлз Маклин ; [пер. с англ. Виктора Топорова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [2] с. – Пер. изд.: Charles MacLean. The Watcher. 1982. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-01016-3
1451857
  Цвейтов И.Н. Страж ножевых камней / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1961. – 27с.
1451858
  Антропов Ю.В. Страж сыну своему : полемич. дилогия / Юрий Антропов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560, [2] с.
1451859
  Вергелис А.А. Страж у ворот : романы, записки писателя / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Современник, 1988. – 349 с.
1451860
  Яблоков А. Стража заоблачной трассы / А. Яблоков. – Фрунзе, 1970. – 70 с.
1451861
  Диев Н.П. и др. Стражательная плавка медных концентратов / Н.П. и др. Диев. – Изд. 2, перер. и доп. – М., 1965. – 296с.
1451862
  Тереверко О. Страждання і щастя Миколи Амосова // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 15


  Видатний лікар розповідав, що хірургом його зробила війна. З того часу біль поранених і хворих він сприймав як особистий.
1451863
  Гете Й.В. Страждання молодого Вертера / Вольфганг Гете ; в пеpеклала Марія Грушевська. – Київ : Hакладом "Всесвіт. Б-ки". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 132 с. – (Всесвітня бібліотека)
1451864
  Хоменко І.В. Страждання як етичний вибір жовніра в оповіданні М. Яцкова "Під обухом" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 111-113. – (Філософські науки)
1451865
  Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 114-117. – ISBN 978-966-439-147-1
1451866
  Абліцов В.Г. Стражеско Микола // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 166-167. – ISBN 978-966-136-405-8
1451867
  Шаров І. Стражеско Микола Дмитрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 390-392. – ISBN 966-7217-54-Х
1451868
  Курас І. Стражеско Микола Дмитрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 563-564. – ISBN 966-642-207-7
1451869
   Стражеско Микола Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 251. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1451870
  Короткий В. Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 441-442. – ISBN 5-7707-1062-4
1451871
   Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1451872
  Журавлев Андрей Стражи врат Уральских : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30 : Фото
1451873
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва, 1955. – 34с.
1451874
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1451875
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1451876
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 34 с.
1451877
  Михайлов В.С. Стражи студеного моря / В.С. Михайлов. – М, 1962. – 264с.
1451878
  Кырвел Н.С. Страитиграфия и строматолиты средневерхнекимбрийских отложений западной части Сибирской платформы. Приложение : Дис... канд. геол.-минера.наук: / Кырвел Н. С.; КГУ, Красноярское геолог. упр. – К.-Красноярск, 1973. – 125л.
1451879
  Ярославский Е. Страйк і збройне повстання в революції 1905 року / Е. Ярославский. – Х, 1931. – 96с.
1451880
  Борисполець В.В. Страйк ілюзій : верлібри / Віталій Борисполець. – Київ : Молодь, 1991. – 46, [2] с. – (Перша книга поета). – ISBN 5-7720-0636-3
1451881
   Страйк ілюзій : Антологія сучасної української драматургії: Прадавні ілюзії.Потойбічні ілюзії. Актуальні ілюзії. Абсурдні ілюзії. Ілюзії-фентезі. – Київ : Основи, 2004. – 370с. – (Нова п"єса). – ISBN 966-500-094-2
1451882
  Агапов В.Л. Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 136-149. – ISSN 2079-1828
1451883
  Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні : результати і перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 79-97. – ISSN 1563-3713
1451884
  Машкевич С. Страйки на міському транспорті Києва (1901-2014) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93–102. – ISSN 2309-9356
1451885
  Берест І.Р. Страйкова боротьба з участю профспілок у Східній Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 115-120. – ISSN 2077-1800
1451886
  Крайнік Р. Страйковий рух робітників Півдня України в першій половині 1930-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 25-27


  Аналізується страйковий рух працівників промисловості та залізничного транспорту на Півдні України в першій половині 30-х рр. XX століття.
1451887
  Муравік Г. Страйкові виступи промислових робітників України другої половини XIX - початку XX ст. як дослідницька проблема // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-171-795-3
1451888
  Левчук К.І. Страйкові комітети та утворення незалежних профспілок в Україні (кінець 1980-х - початок 1990-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається процес становлення незалежного від партійно-державних структур робітничого руху.
1451889
   Страйкувати, щоб не екзаменуватися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо перевірки КНУ імені Тараса Шевченка Державною інспекцією навчальних закладів.
1451890
   Страклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1451891
  Яремко Р. Страктура "Образу автора" та способи його художнього вираження у тексті літературного твору // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 347-354
1451892
  Третьяков С.М. Страна - Перекресток : док. проза / Сергей Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1991. – 572 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-01203-6
1451893
  Жукова А.С. Страна "Ай-Кью". (Образование в США) / А.С. Жукова. – Москва, 1969. – 95с.
1451894
  Долетов Ю.К. Страна "гирин герен" : [о Нигерии] / Долетов Ю.К. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 182, [2] с., [12] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
1451895
  Шнейдер Л.М. Страна "Дельфиния" / Л.М. Шнейдер. – М., 1967. – 64с.
1451896
  Леонидова Б.Л. Страна "Детсадия" / Б.Л. Леонидова. – М, 1980. – 95с.
1451897
  Архипов В. Страна "на краю света" но не на обочине мировой экономики // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-47. – ISSN 0321-5075
1451898
  Забелина Янина Страна "Не-Офир" : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 34-37 : Фото
1451899
  Карим М. Страна Айгуль : романтическая драма / М. Карим; пер. с башк. Я.Козловского. – Москва : Искусство, 1972. – 54 с.
1451900
  Хохлов Геннадий Страна алмазов и приключений : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото
1451901
  Этинген Л.Е. Страна Анатомия / Л.Е. Этинген. – Москва : Советская Россия, 1982. – 285с.
1451902
  Жестев М. Страна апатита / М. Жестев, С. Фарфель. – Л, 1930. – 71с.
1451903
  Дубровина Э.М. Страна апреля / Э.М. Дубровина. – Л, 1977. – 96с.
1451904
  Стругацкий А.Н. Страна багровых туч / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1960. – 295с.
1451905
  Стругацкий А Страна багровых туч. Путь на Амальтею. Стажеры / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва,Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 656с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 578410750
1451906
  Соболева Елена Страна без родителей : Молдавия / Соболева Елена, Дифенбах Андреа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 110-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451907
  Фараджаллах М. Страна без туристов: Судан // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 мая (№ 88). – С. 8-9
1451908
  Смолина Н. Страна Безорхидея / Н. Смолина. – Киев, 1993
1451909
  Бекназар-Юзбашев Страна Белого и Голубого Нила : ( очерки о Республике Судан) / Б.Г. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 79 с. : ил.
1451910
  Астахова В.И. Страна березового ситца. По есенинским местам Рязанщины / В.И. Астахова; Астахов В.И. – Москва : Советская Россия, 1970. – 19 с. : ил.
1451911
  Лидинг А. Страна беспаспортников // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 4


  Навіть до початку 1970-х років 37% громадян СРСР не мали паспортів і фактично піддавались дискримінації: при вступі на работу, реєстрації в готелях, переміщеннях всередині країни.
1451912
  Петровский Н.С. Страна Большого Хапи / Н.С. Петровский, А.М. Белов. – Ленинград, 1955. – 392с.
1451913
  Петровский Н. Страна Большого Хапи / Н. Петровский, А. Белов; Научная редакция и предисл. В.В.Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 400с.
1451914
   Страна в движении: СССР на этапе развитого социализма. – Прага, 1982. – 224с.
1451915
  Сидор-Гибелинда Страна веселья и руин // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 102-112


  Киев в XVII и XVIII веке.
1451916
  Лосев К.С. Страна вечной зимы / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 112с.
1451917
  Кучеренко Евгения Страна вкусов и ароматов // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 62-67 : фото
1451918
  Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет : очерки : [для сред. и ст. возраста] / Э.В. Бочарникова. – Москва : Детская литература, 1974. – 190 с. : ил.
1451919
  Урушадзе А.В. Страна волшебницы Медеи / А.В. Урушадзе. – Тбилиси : Изд-во тбил. ун-та, 1975. – 14с.
1451920
  Клячко Т. Страна всеобщего высшего образования? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 24-29. – ISSN 0130-1640


  Страна всеобщего высшего образования?» - Да! – отвечает в беседе с Ириной Прусс профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко, считающая, что Россия уже стала такой страной.
1451921
  Корнилов Б.П. Страна встает со славою / Б.П. Корнилов. – Москва, 1976. – 288с.
1451922
  Канциг Роберт Страна вулканов и викингов. Остров викингов и вулканов / Канциг Роберт, Оршойа и Эрлен Харберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 140-157 : фото,
1451923
  Колосов Е.Н. Страна вулканов и гейзеров : География и экология. Географы путишествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 0016-7207
1451924
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Горький, 1946. – 30с.
1451925
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Киров, 1947. – 47с.
1451926
   Страна гибнет сегодня. – Москва, 1991. – 478с.
1451927
  Белокрылов В.А. Страна голубых снегов : рассказы / В.А. Белокрылов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 77, [3] с. : портр.
1451928
  Итин В.А. Страна Гонгури / В.А. Итин. – Новосибирск, 1983. – 350 с.
1451929
  Конаровский М.А. Страна гор и легенд / М.А. Конаровский. – Москва : Наука, 1979. – 238с.
1451930
  Ян Шо Страна гор и рек / Ян Шо ; перевод с кит. В. Слабнова и Я. Шуравина ; ред. А. Костицын. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. – 184 с.
1451931
  Соболева Елена Страна горных духов : Россия / Соболева Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 136-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451932
  Мозин М.А. Страна грамотных крестьян и сельских хозяев / М.А. Мозин. – Ленинград, 1925. – 75 с.
1451933
  Тер-Григорян Страна двух рек / Тер-Григорян. – М., 1978. – 127с.
1451934
  Боцманов Андрей Страна Дедов Морозов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 56 : фото
1451935
  Дубровская Е. Страна десяти тысяч кукол. Часть IV : окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2012 г. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х


  Прообразами всех современных японских кукол являются три древних типа – хитогата, хоко и амагацу. Одной из самых известных японских кукол является кокэси – деревянная кукла без рук и ног. Их делают из вишни, кизила, березы или клена и украшают ...
1451936
  Шаров А.И. Страна детства / А.И. Шаров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 479 с.
1451937
  Воронцов Д.Д. Страна детства / Д.Д. Воронцов. – Москва, 1986. – 95 с.
1451938
  Тарасов Д. Страна джамбии, ката и дружелюбия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 22/23 (114/1142). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670


  Йемен.
1451939
   Страна для наслаждения жизнью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 26-27 : фото
1451940
  Масалов А. Страна Дори. Явление каравеллы : Повести / Анатолий Масалов. – Киев : Журнал "Радуга", 2006. – 224с. – ISBN 966-8325-46X
1451941
  Чичкина Светлана Страна драконьих легенд и современного сервиса : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 70
1451942
  Ермолович Н.Н. Страна друзей / Н.Н. Ермолович. – Москва, 1976. – 110 с.
1451943
  Юрин С.В. Страна дубрав / С.В. Юрин. – М, 1955. – 235с.
1451944
  Кравцов А.А. Страна души / А.А. Кравцов. – М., 1979. – 79с.
1451945
  Одинцова Л. Страна Души : Кн. избр. поэзии / Лада Одинцова ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 173 с. – (Восхождение). – ISBN 5-235-01275-5
1451946
  Ионкин А.А. Страна души. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1975. – 63с.
1451947
   Страна души.. – Сухуми, 1978. – 75с.
1451948
  Бражнин И.Я. Страна желанная : повесть : [для среднего возраста] / И.Я. Бражнин ; ил.: Н. Кустов. – Ленинград : Детгиз, 1955. – 288 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1451949
  Еремеев Д.Е. Страна за Черным морем / Д.Е. Еремеев. – Москва : Мысль, 1968. – 134с.
1451950
  Четвериков Б.Д. Страна задумчивых берез / Б.Д. Четвериков. – М, 1967. – 87с.
1451951
  Фалдбаккен К. Страна заката / К. Фалдбаккен. – Москва, 1980. – 319 с.
1451952
  Афонина Катя Страна замков : Шотландия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451953
  Герсова Л.С. Страна Заэкрания. / Л.С. Герсова. – Новосибирск, 1990. – 124,2с.
1451954
  Виноградов В.Н. Страна Знака Сигмы / В.Н. Виноградов. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1451955
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
№ 1 (105). – 2015. – До 2015 г. назв. журн. на укр. яз. - "Країна знань"
1451956
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 2 (106). – 2015
1451957
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 3 (107). – 2015
1451958
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 4 (108). – 2015
1451959
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 5 (109). – 2015
1451960
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 6 (110). – 2015
1451961
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 7 (111). – 2015
1451962
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 8 (112). – 2015
1451963
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 9 (113). – 2015
1451964
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 10 (114). – 2015
1451965
  Куббель Л.Е. Страна золота - века , культуры , государства / Л.Е. Куббель. – 2-е изд. – М, 1990. – 237с.
1451966
  Куббель Л.Е. Страна золота / Л.Е. Куббель. – Москва, 1966. – 144с.
1451967
  Рамешова С. Страна золотых пагод / С. Рамешова. – Москва : Мысль, 1987. – 186с.
1451968
  Полехина Ю. Страна зубрил // Сегодня. – Киев, 2017. – 10 января (№ 3). – С. 19


  Образование в Южной Кореи.
1451969
  Колобова К.М. Страна и население древней Греции / К.М. Колобова. – Л.
1. – 1955. – 40с.
1451970
  Турбин С. Страна изгнания и исчезнувшие люди : Сибирские очерки С. Турбина и Старожила. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.Н. Плотникова, 1872. – [4], 367 с.


  Страна изгнания от Осы до Иркутска / [соч.] С. Турбина. Исчезнувшие люди: Рассказ из сиб. воспоминаний / [соч.] Старожила [псевд.], наст. имя: Знаменский, Михаил Степанович
1451971
  Ахметжанов Р.В. Страна Июнь : стихи : пер. с татар. / Роберт Ахметжанов. – Москва : Современник, 1976. – 79 с. – (Новинки "Современника")
1451972
   Страна казаков. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 216 с. – В подарочный комплект состоит из 2-х книг. На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в историчеких исследованиях, документов и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-13-3


  В комплект также входит: 9у1 Костомаров Н.И. Кост Богдан Хмельницкий. В 3-х томах. Киев.: Радуга, 2004. - 659 с., ил. 1553967 - научная
1451973
  Ардатовский В.П. Страна Калабрия / Ардатовский В.П. – Москва : Известия, 1982. – 95 с.
1451974
  Маликов К.И. Страна киргизов : стихи и плэма / Кубанычбек Маликов ; : Правда, 1962. – 32 с.
1451975
  Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории / В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1977. – 175 с.
1451976
  Жарков Е.И. Страна Коктебель : культурные очаги : середина XIX - середина XX веков / Евгений Жарков ; [лит. ред. : А. Ненада, Е. Скрябина, И. Татаринцев]. – Киев : Болеро, 2008. – 603, [5] с., [1] л. карта, слож. вдвое : ил., фот. – Библиогр. в примеч.: с. 543-576 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-00-5
1451977
  Экслер И. Страна ледяная / И. Экслер. – Москва, 1929. – 51с.
1451978
  Суворов В.А. Страна Лимония. / В.А. Суворов. – М., 1989. – 155с.
1451979
  Приставкин А.И. Страна Лэпия. / А.И. Приставкин. – М., 1961. – 80с.
1451980
  Казакова Р.Ф. Страна Любовь / Р.Ф. Казакова. – М : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
1451981
  Хохлов Геннадий Страна людей с обожженным лицом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 58-59 : Фото
1451982
  Кузнецов Л.М. Страна Махарлика / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1991. – 51с.
1451983
  Губарева Марита Страна мечты : большое путешествие / Губарева Марита, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 34-54 : Фото, карти
1451984
   Страна множества соблазнов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 81-82 : фото
1451985
  Маневич А.Л. Страна моего детства / А.Л. Маневич. – Москва, 1964. – 270с.
1451986
  Мельницкая И. Страна моего детства // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 4-31. – ISSN 0131-8136
1451987
  Бессараб М.Я. Страна моего сердца : повесть о Д. Риде / Майя Бессараб ; [худож. О. Давыдова]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 286
1451988
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-92-8(Кн.1)
Кн. 1. – 2007. – 408с.
1451989
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-93-5(Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 344с.
1451990
  Рождественский В.А. Страна молодости / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 192с.
1451991
   Страна моя - судьба моя.. – Новосибирск, 1980. – 159с.
1451992
  Куликов П.А. Страна моя / П.А. Куликов. – Уфа, 1966. – 80с.
1451993
  Буков Е.Н. Страна моя : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 139 с.
1451994
   Страна моя. – М., 1982. – 175с.
1451995
   Страна моя Москва моя. – Москва, 1951. – 95с.
1451996
  Зверева Р.П. Страна моя оленья. / Р.П. Зверева. – Новосибирск, 1989. – 180с.
1451997
  Левина О.И. Страна моя родная / О.И. Левина. – М, 1971. – 43с.
1451998
  Тер-Гуланян Страна мужчин / Тер-Гуланян. – М., 1982. – 142с.
1451999
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1981. – 287с.
1452000
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1988. – 124с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,