Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1451001
  Гірік С. "Сумління України" чи пропагандистський міф? // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 129-132


  Сергій Єфремов в українській еміграційній історіографії.
1451002
  Сулима В. "Сумного янгола зникома подобизна...". Пам"яті Леоніда Ушкалова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
1451003
  Квасниця В. "Сумо. Життя чемпіона" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 2


  29 травня відкриється віртуальна виставка української художниці Зої Скоропаденко за сприяння Посольства України в Японії на веб-сторінці української художниці. Захід присвячено 80-тиріччю з дня народження великого японського сумоїста українського ...
1451004
  Алексеева Светлана Вениаминовна "Сумочные народные читальни" : книгоноши для глубинки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  История книгоношества и передвижных библиотек в Карелии насчитывает более ста лет. С чего же начиналось внестационарное обслуживание?
1451005
   "Сундук сокровищ" ректоров: руководители украинских вузов обогатились // Сегодня. – Киев, 2018. – 13-15 апреля (№ 67). – С. 5


  "Судя по обработанным нами е-декларациям руководителей самых знаменитых университетов страны, большая часть из них в 2017-м приумножили свой доход и стали гривневыми миллионерами. К слову, самая высокая зарплата оказалась у главы Одесского юридического ...
1451006
  Харук А. "Супербазука" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 47-51
1451007
  Бакал Л. "Супроти тебе - сто тебе супроти" : Штрихи до портрета ліричного героя в поезії В. Стуса // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 17-19
1451008
  Гай-Нижник "Супруніада" : уряд Директорії проти фінансової агентури УНР в Німеччині (1919-1921 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 46-70. – ISSN 0869-3595
1451009
  Сірук В.Г. "Суржикіада" Богдана Жолдака: комунікативний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
1451010
  Свердан Т. "Суржикізація" сучасних видань для дітей / Т. Свердан, Л. Радик // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в примітк. (18 поз.). – ISSN 0130-5263
1451011
  Журавльов Д. "Сурогатне материнство" має право на захист нотаріусом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 111-112.
1451012
  Циховська Е. "Суспіільство спектаклю" :перспективи та загрози сучасних ЗМІІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 231-240


  У статті розглянуто різноманітні концепції та погляди на перспективи тазагрози функціонування засобів масової інформації та їх впливу на сучасне суспільство та реальність людини в цьому суспільстві. The article deals with the various conceptions and ...
1451013
  Слуцька Т.І. "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 19-23
1451014
  Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 149-152. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення найважливіших категорій соціальної філософії та суспільних наук. The problem of definition of the most important categories of social philosophy and social sciences is considered.
1451015
   "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
1451016
  Горобець В. [Суперечка за Білорусь між Гетьманщиною та Московщиною] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 154-174. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Українсько-російське суперництво на землях Південно-Східної Білорусі.
1451017
  Кистяківський Б. [Супроводні матеріали до 4-томника М. П. Драгоманова "Политические сочинения"] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 122-192
1451018
  Семенченко М. «Супермаркети знань» // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Незадоволена офіційною освітою молодь створює неформальні вуличні університети та робить акцент на самоосвіті.
1451019
  Кудинов В.М. Сумка кенгуру / В.М. Кудинов, М.В. Кудинова. – Москва, 1987. – 200 с.
1451020
  Федоров В.І. Сумка повна сердець / В.І. Федоров. – К., 1977. – 360с.
1451021
  Федоров В.І. Сумка, повна сердець / В.І. Федоров. – К., 1963. – 86с.
1451022
  Федоров В.И. Сумка, полная сердец / В.И. Федоров. – Воронеж, 1973. – 318с.
1451023
  Мітяй О.Д. Сумлінність виконання зобов"язань кредитних договорів як умова стабільності економіки у праві ЄС та України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 383-385. – ISBN 978-966-171-322-1
1451024
  Угляренко П.В. Сумління : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 263 с.
1451025
  Горбенко Л.І. Сумління : поезії / Л.І. Горбенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 72 с.
1451026
  Злупко С.М. Сумління голос / С.М. Злупко. – Львів, 1989. – 84с.
1451027
  Приходченко К.І. Сумління нації : (Методичний банк. 68-й внесок) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 33 (253). – С. 18-1-18-12
1451028
   Сумління нашої нації. До 90-річчя від дня народження Л.В. Костенко (1930) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 71-82. – ISSN 0130-2043
1451029
  Титов Юрий Евлампиевич Сумма баллов / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Мол. гвардия, 1971. – 224с.
1451030
   Сумма биотехнологии. – Москва : Знание, 1978. – 48с.
1451031
  Зигуненко С.Н. Сумма биотехнологий / С.Н. Зигуненко. – М, 1988. – 47с.
1451032
  Мащенко С.О. Сумма дискретных нечетких чисел с нечетким множеством слагаемых // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 42-52. – ISSN 1019-5262
1451033
  Чирков Сумма жизни / Чирков, ЮГ. – Москва, 1987. – 142с.
1451034
  Иванова Е. Сумма знаний // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 16 (555). – С. 34-36


  Коррупция в высшей школе. Упоминается Киевский национальный ун-т, фак-т психологии.
1451035
  Лем С. Сумма технологии / С. Лем. – Москва, 1968. – 608с.
1451036
   Сумма философий. – Екатеринбург
1. – 1991. – 142с.
1451037
  Козлов В. Сумма элегий: "Осень" Баратынского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 253-272. – ISSN 0042-8795
1451038
  Емельянов В.Ф. Сумма, ряд и интеграл Лебега / В.Ф. Емельянов. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 86с.
1451039
   Суммарная продольная производимость водной оболочки и осадочного чехла Земли. – М., 1978. – 12с.
1451040
  Овсянников Н.П. Суммарная щелочность, непрерывная сатурация, холодная дефенация и сатурация / Н.П. Овсянников. – [Б.м.]. – 58 с.
1451041
  Верховцев В.Г. Суммарные амплитуды позднеплиоцен-четвертичных вертикальных движений земной коры платформенной части территории Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1451042
  Курас Антанас Винцо Суммарные внеклеточные моносинаптические потенциалы, вызываемые одиночным нервным импульсом ретино-текстального волокна лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Курас Антанас Винцо; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1974. – 24л.
1451043
  Лоссовский Е.К. Суммарные многократные волны и проблема надежности сейсмо-геологических построений в ГСЗ (докритическая область) / Е.К. Лоссовский. – Киев : Наукова думка, 1974. – 128с.
1451044
  Гущин Г.П. Суммарный озон в атмосфере / Г.П. Гущин, Н.Н. Виноградова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 238с.
1451045
   Суммарный показатель оценки деятельности предприятия. – Горький, 1964. – 29 с
1451046
  Цзян М.-дэ Сумматор с временем сложения меньше одной миекросекунды : Автореф... канд. техн.наук: / Цзян М.-дэ; Ин-т точн. механ. и вычисл. техн. АН СССР. – М., 1960. – 19л.
1451047
  Шестопалов В.П. Сумматорные уравнения в современной теории дифракции / В.П. Шестопалов. – К., 1983. – 251с.
1451048
  Потемкин И.С. Сумматоры: уч. пособие / И.С. Потемкин. – М., 1975. – 66с.
1451049
  Натансон И.П. Суммирование бесконечно малых величин / И.П. Натансон. – Москва, 1956. – 56 с.
1451050
  Натансон И.П. Суммирование бесконечно малых величин / И.П. Натансон. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 1960. – 56 с.
1451051
  Тевзадзе Н.Р. Суммирование двойных рядов методом Лебега : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тевзадзе Н.Р.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 5 с.
1451052
  Бойцун Л.Г. Суммирование интегралов Фурье-методом Г.Ф. Вороного : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бойцун Л. Г. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 9 с.
1451053
  Гуляев Г.М. Суммирование кратных функциональных рядов и аналитическое продолжение. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Гуляев Г.М.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1987. – 13л.
1451054
  Брудно А.Л. Суммирование ограниченных последовательностей матрицами Теплица : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Брудно А.Л.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Механико-математический факультет. – Москва, 1951. – 4 с.
1451055
  Зиза О.А. Суммирование ортогональных рядов / О.А. Зиза. – Москва : УРСС, 1999. – 288с. – ISBN 5-88417-207-9
1451056
  Елин М.В. Суммирование почти сходящихся функций непрерывного аргумента и некоторые вопросы общей теории суммирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елин М.В.; Мин-во просвещения РСФСР. – Красноярск, 1964. – 7л.
1451057
  Полуянова М.Ф. Суммирование произведения чистовых рядов треугольными методами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Полуянова М.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 10л.
1451058
  Власенко В.Ф. Суммирование разбавленных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Власенко В.Ф.; Киевск. пед. ин-т. – К. – 12л.
1451059
  Власенко В.Ф. Суммирование разбавленных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Власенко В.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 9л.
1451060
  Слепенчук К.М. Суммирование расходящихся бесконечных произведений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слепенчук К.М.; М-во высшего общеобразования СССР.Днепроптр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1951. – 8 c.
1451061
  Байарстанова Амина Сагидулловна Суммирование рядов Фурье : Автореф... канд..физ-матнаук: 010101 / Байарстанова Амина Сагидулловна; Моск. пед. ин-т. – М, 1980. – 14л.
1451062
  Кудрявцев В.А. Суммирование степеней чисел натурального ряда и числа Бернулли. / В.А. Кудрявцев. – М-Л, 1936. – 72с.
1451063
   Суммирование усталостных повреждений, 1959. – 97с.
1451064
  Дементьева Е.И. Суммирующие машины / Е.И. Дементьева. – 2-е, доп. – М., 1966. – 144 с.
1451065
  Басиладзе С.Г. Суммирующий линейный усилитель, интегратор и размножитель импульсов / С.Г. Басиладзе ; ОИЯИ : ЛВЭ ; 13-5413. – Дубна : ОИЯИ : ЛВЭ, 1970. – 11 с.
1451066
  Каразия Р. Суммы атомных величин и средние характеристики спектров : монография / Р. Каразия. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 272с.
1451067
  Семовский С.В. Суммы независимых случайных векторов нормированные линейными операторами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Семовский С.В.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1979. – 11л.
1451068
  Петров В.В. Суммы независимых случайных величин / В.В. Петров. – Москва, 1972. – 414 с.
1451069
  Джнейд О.М. Суммы неотрицательных случайных величин связанных эргодической цепью Маркова : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Джнейд О. М.; КГУ. – Киев, 1985. – 11л.
1451070
  Джнейд Омар Мухаммед Суммы неотрицательных случайных величин связанных эргодической цепью Маркова : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Джнейд Омар Мухаммед; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 92л. – Бібліогр.:л.85-92
1451071
  Лебединцева Е.П. Суммы случайного числа зависимых случайных величин в задачах резервирования и контроля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебединцева Е. П.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1451072
  Габдуллин М.Р. Суммы характеров: оценки и приложения : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Габдуллин Михаил Рашидович ; ФГБОУ ВО "Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2019. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
1451073
  Бласко Ібаньєс В. Сумна весна : новела з іспанського життя / Ібаньєс В. Бласко ; переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря. З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавництво "Зоря" ; № 3)
1451074
  Веремійчик О. Сумна дата - двадцять перше лютого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 лютого (№ 7/8). – С. 4


  Пам"яті Олени Теліги.
1451075
  Ганжа П. Сумна доля останків з могили кошового атамана Івана Сірка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 42-45. – ISBN 966-95758-1-8
1451076
  Макарчук С. Сумна рефлексія 2013 р. на криваве "чудо" Волині 1943 р. // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 154-163. – ISBN 978-966-600-651-9
1451077
  Сирота В. Сумна сага про іноінвестиції в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 7


  "За перші шість місяців нинішнього року в Україну надійшло лише 711 млн дол. США прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал. Старт осіннього сезону ділової активності для інвестиційно-фінансової спільноти ознаменувався новиною про тримільярдне ...
1451078
  Данильченко О. Сумне коло історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 11


  Книга Сергія Борщевського "Рік російської міфології".
1451079
  Кралюк П. Сумний "ювілей" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 25, 28


  Чи варто повертати твори Уласа Самчука до шкільної програми?
1451080
  Кіцера О. Сумний автор веселих віршів // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 64-72. – ISSN 1729-2344


  Про Степана Васильовича Руданського,українського поета, перекладача античної літератури, професійного лікаря.
1451081
  Пестушко Валерій Сумний фінал минулого століття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 53
1451082
  Веремійчик О. Сумний ювілей - 80 років трагедії Бабиного Яру // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1451083
  Осипенко О. Сумні жнива - вічна пересторога // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 226). – С. 6
1451084
  Чарнецький С. Сумні ідем... / С. Чарнецький. – Львів-Київ, 1920. – 60с.
1451085
  Ольбрахт І. Сумні очі Ганни Караджичевої / І. Ольбрахт. – Ужгород, 1973. – 224с.
1451086
  Купчик Л. Сумні роковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 13


  Навесні 1945 року людство спрагло чекало миру, а в Західній Україні розпочалася війна так званих визволителів проти Української Греко-Католицької Церкви.
1451087
  Ребріна В.В. Сумні спогади // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-29
1451088
  Литвин Я.М. Сумнів у справжньості Іншого: симулякр та симуляція // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 33-35
1451089
  Молчанова Ірина Сумніви : філософська замальовка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45. – ISSN 0868-9644
1451090
  Герст П. Сумніви в глобалізації : Міжнародна економіка і можливості керування / Пол Герст, Грехем Томсон. – Київ : К.І.С., 2002. – 306с. – ISBN 966-8039-07-6
1451091
  Прокопенко Ю. Сумнівна логіка АМКУ // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 20-21
1451092
  Прокопенко Ю. Сумнівна логіка АМКУ. Окремі рішення та їх наслідки // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 20-21
1451093
  Загиней З. Сумнівна чинність статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу україни // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 48-56
1451094
  Панасюк О. Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та правові ознаки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 115-123


  Стаття присвячена питанню про причини виникнення, зміст та основні ознаки сумнівного (симулятивного) професійного стану праівника.
1451095
  Вакуліна В. Сумнівний статус комунікації: "Мовчати не можна говорити" / В. Вакуліна, Ю. Пономарьов // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 90-99. – ISSN 2075-1443


  Ця стаття - спроба знайти відповідь на питання "чому в епоху інтенсивної комунікації все ще актуальною залишається теза про те, що мовчання - золото?"
1451096
  Пономарів О. Сумнівні ігри навколо Шевченківської премії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 січня (№ 1). – С. 7


  Щодо висування на здобуття Шевченківської премії Г. Грабовича - українського і американського літературознавця, професора кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету.
1451097
  Вятчанінов О.В. Сумовні зі степенем р рекурентні послідовності в банаховому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається рекурентна послідовність з операторнозначними коефіцієнтами. У залежності від властивостей операторів наведено умови її сумовності зі степенем р. Ключові слова: замкнений оператор, сумовна зі степенем р рекурентна ...
1451098
   Сумская область в период Великой Отечественной войны 1941-1945. – 2-е изд., доп. – К., 1988. – 437с.
1451099
   Сумская область в период Великой Отечественой войны. – Х., 1963. – 459с.
1451100
  Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение : монография / Дмитрий Кудинов ; [науч. ред. Капелюшный В.П.]. – Сумы : Печатный дом "Папирус", 2013. – 159, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 151-158 и в конце гл. – ISBN 978-966-2787-29-0
1451101
  Обозный Н.П. Сумский вариант: Опыт Сум. науч.-произв. об-ния им. М.В.Фрунзе. / Н.П. Обозный. – Х., 1986. – 98с.
1451102
   Сумский художественный музей. – Х., 1988. – 148с.
1451103
  Шрамко О.С. Сумское ускорение / О.С. Шрамко. – М., 1986. – 128с.
1451104
  Гудзенко П.А. Сумська область : (Геогр. нарис) / П.А. Гудзенко; Відп. ред. О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1958. – 123с. – (Області Української РСР)
1451105
   Сумська область. – 3 вид. – Суми, 1966. – 159с.
1451106
   Сумська область : географічний атлас. – Київ : Мапа, 2006. – 20 с. – До 315-річчю від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського присвячується. – (Моя мала Батьківщина). – ISBN 966-7620-81-6
1451107
   Сумська область (Україна) співпрацюватиме з Любуським воєводством (Польща) на рівні міст та районів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 38-39. – ISSN 1728-6220


  У рамках проекту "Формування співпраці між українськими та польськими регіонами на прикладі Сумської області (Україна) і Любуського воєводства (Польща)", що здійснювався Інститутом трансформації суспільства (ІТС) за підтримки Посольства Республіки ...
1451108
   Сумська область (Україна) та Любуське воєводство (Польща) формують модель партнерства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-29. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів Українсько-Польський форум "Регіони - за співпрацю. Сумська область (Україна) та Любуське воєводство (Польща) формують модель партнерства" (Суми, 5 грудня 2007року). Захід було здійснено за організаційної ...
1451109
  Жиленко І.Р. Сумська природа - невід"ємна складова письменницької майстерності М.П. Арцибашева / І.Р. Жиленко, О.Л. Кононенко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 11-22


  У статті розглядаються особливості художніх засобів Арцибашева у відтворенні природи, звертається увага на краєзнавчі елементи, кольористику й деякі домінанти характеристики героїв роману "Санін"
1451110
   Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Бойко М.К., Боровик А.М. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 53. – 2018. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451111
   Сумська старовина = Ancient Sumy Land : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 54. – 2018. – 89, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451112
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 55. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451113
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 56. – 2020. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451114
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 57. – 2020. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451115
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 58. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451116
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 59. – 2021. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451117
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 60. – 2022. – 89, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451118
  Корнієнко О. Сумська фортеця другої половини XVII - XVIII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 16-27. – ISSN 0131-2685
1451119
  Дахненко М. Сумське партизанське з"єднання Сидора Ковпака (1941-1942 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 98-106
1451120
  Акіменко А. Сумський бестселер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 23


  Пеша спроба нон-фікшн Владислава Івченка про "ліхіє дев"яності" викликала справжній читацький бум.
1451121
   Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924-2019) : (до 95-річчя з дня заснування) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Наук. б-ка ; [уклад.: І.О. Железняк, Н.А. Чайка ; наук. ред. О.М. Семеног ; відп. ред. І.О. Железняк]. – Суми : Університетська книга, 2019. – 115, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 94-115
1451122
  Васильев А. Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
1451123
  Васильєв Анатолій Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-16. – ISSN 1682-2366


  У статті розповідається про здобутки колективу Сумського державного університету, якими він зустрічає своє 60-річчя. Наголошується, що динаміка розвитку забезпечується перш за все впровадженням системних підходів в усі сфери діяльності.
1451124
   Сумський державний університет : історія і сучасність : 60 років на освітянській та науковій ниві / [ ред. кол.: А.В. Васильєв, А.Б. Звагельський, О.Є. Кррупіна та ін ; Сумський держ. ун-т ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 144 с. – 1948-2008 : 60 років Сумському державному університету. – Бібліогр.: фот.
1451125
  Васильєв А. Сумський державний університет запроваджує концепцію відкритих освітніх ресурсів / А. Васильєв, Ю. Зубань, В. Любчак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366


  Підвищення якості навчального контенту завдяки принципам відкритого доступу до матеріалів для абітурієнтів, студентів, педагогічних та інших користувачів Інтернету.
1451126
   Сумський державний університет. Історія і сучасність : 65 років на освітянській та науковій ниві / [В.Л. Акуленко та ін. ; голов. ред. А.В. Васильєв ; Сумс. держ. ун-т]. – Вид. 2-ге перероб. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 151, [1] с. : іл., табл., портр. – 1948-2013 СумДУ - 65. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1451127
   Сумський державний художній музей. – Київ, 1966. – 78 с.
1451128
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський національний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 8/9. – 2010. – 231, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451129
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 12/13. – 2011. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451130
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 14/15. – 2011. – 263, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451131
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 18/19. – 2012. – 171 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1451132
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451133
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 21. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451134
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 22. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451135
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 23. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451136
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 24. – 2015. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451137
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 31. – 2018. – 71, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451138
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy Historical and Archival Journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 32. – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451139
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 33. – 2019. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1451140
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 34. – 2020. – 59, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1451141
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 35. – 2020. – 83 с. – Резюме укр., англ. мовами
1451142
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 36. – 2021. – 65, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451143
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 37. – 2021. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451144
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 38. – 2022. – 65, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1451145
   Сумський краєзнавчий музей : Путівник. – Харків, 1976. – 47с.
1451146
   Сумський художній музей. – К., 1972. – 11с.
1451147
   Сумський художній музей. – К., 1981. – 78с.
1451148
  Габер Ю.А. Сумські етюди = Sumskie etiudy : збірка есе / Юзеф Антоні Габер ; пер. з пол. Пилипа Кислиці ; заг. редагування та доповн. Алли Ярової. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 93, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-8958-92-2
1451149
  Корнієнко О. Сумські храми // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 28-37. – ISSN 0131-2685
1451150
  Шаріпов К. Сумування рядів Фур"є неперервних функцій двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-18. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто некоректну задачу відновлення неперервної функцій двох змінних за наближено заданими коефіцієнтами Фур"є. Ця задача розглянута для двох модельних класів скінченної гладкості: функцій з домінуючою змішаною частинною похідною та функцій ...
1451151
  Аламія Геннадій Сумуючи за блакиттю : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 282-285
1451152
  Курас І. Сумцов Микола Федорович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 567-568. – ISBN 966-642-207-7
1451153
  Шудря Є. Сумцов Микола Федорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 13-16. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1451154
  Самоплавська Т.О. Сумцов Микола Федорович (1854-1922) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 552-557. – ISBN 966-06-0367-3
1451155
  Васягина М.П. Сумчатые грибы.2. Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes) / М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова // Флора споровых растений Казахстана / АН КАзССР, Ин-т ботаники. – Алма Ата, 1987. – Том 12. Кн. 2 : Сумчатые грибы.2 Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes)/ М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова. – С.5-292
1451156
  Подоляка Н.С. Сумщина в щоденниках В.Г. Короленка 1917–1921 років // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 104-107. – ISSN 2218-4805
1451157
   Сумщина туристична. Край, який надихає! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 106-109 : фото
1451158
   Сумы : Краткая справочная книга. – Харьков : Прапор, 1979. – 167с.
1451159
   Сумьский обласний державний архів та його філіали у містах Конотопі і Ромнах. – К., 1965. – 296с.
1451160
   Сунагава Интиро (1924-2012) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 464 : фото. – ISSN 0016-7886
1451161
  Селезнев П.И. Сунали. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1985. – 223с.
1451162
  Фоминцева Л.А. Сунгирская лошадка / Л.А. Фоминцева. – Ярославль, 1980. – 96с.
1451163
  Маслов В.М. Сунгирская находка. / В.М. Маслов. – Ярославль, 1972. – 95с.
1451164
   Сунгирь. – М., 1984. – 215с.
1451165
  Бадер О.Н. Сунгирь, Верхнепалеолитическая стоянка / Бадер О.Н. ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 271 с., [4] л. ил. :. – Библиогр.: с. 244-255
1451166
  Павленко А.П. Сунданский язык. / А.П. Павленко. – М., 1965. – 84с.
1451167
  Сингх Н. Сундари / Н. Сингх. – М., 1970. – 176с.
1451168
  Марочко В. Сундберг Джейкоб В.Ф. // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 410. – ISBN 978-617-642-388-1


  Сундберг Джейкоб В.Ф. - правник зі Швеції, професор Стокгольмського ун-ту. Голова Міжнародної комісії з розслідування голоду в 1932 - 1933 рр. в Україні (1988 - 1990).
1451169
  Шатуновский И.М. Сундук бабушки Аграфены: фельетоны. / И.М. Шатуновский. – Москва : Правда, 1981. – 48 с.
1451170
  Тарабукин И.И. Сундук моей бабушки. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1963. – 78с.
1451171
  Шукрулло Сундук с драгоценными камнями / Шукрулло ; пер. с узб. В.Солоухина. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175 с.
1451172
  Бевк Ф. Сундук с серебром : повести, рассказы ; пер. со словен. / Франце Бевк ; предисл. М. Рыжовой ; ил. Ю. Лобачев. – Москва : Художественная литература, 1971. – 464 с.
1451173
  Бевк Ф. Сундук с серебром : пер. со слов. / Франце Бевк. – Москва : Художественная литература, 1990. – 524 с. – (Библиотека современной югославской литературы)
1451174
  Газиев М.М. Сундук сказок / М.М. Газиев. – М., 1980. – 32с.
1451175
   Сундук со сказками : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 101-105 : Фото
1451176
   Сундьята. – М-Л, 1963. – 151с.
1451177
  Бахтавар Сунесар : [поэма : факсимиле, текст и перевод] / Бахтавар ; пер. с браджа, вступит. статья И.Д. Серебрякова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 126 с.
1451178
  Гель І.М. Суниця : біологія, сорти, технології вирощування та переробки : навч. посібник / І.М. Гель, І.С. Рожко. – Львів : Український бестселер, 2012. – 100 с., [15] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 97-100. – ISBN 978-966-2384-01-7
1451179
  Паламарчук Г.О. Суничний липень / Г.О. Паламарчук. – К, 1975. – 39с.
1451180
  Жадько В. Сунківський садибний парк // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 827. – ISBN 978-966-8567-14-8
1451181
  Тихонова Е. Сунниты и шииты Ирака: от "Ирака британского" к "Ираку американскому" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 120-134. – ISSN 1998-1813
1451182
  Дюбессе-Шатлен Лор Сунниты и шииты. Брат на брата / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пиоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 104-105 : фото. – ISSN 1029-5828
1451183
  Конрад Н.И. Сунь-Цзы / Н.И. Конрад. – Москва : Издательство АН СССР, 1950. – 404 с.
1451184
  Абаев Н.В. Сунь Лутан о философско-психологических основах "внутренних" школ у-шу / Н.В. Абаев, И.В. Горбунов ; Рос. Акад. наук, Сибирское отд., Бурятский ин-т общественных наук. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1992. – 165, [3] с. : ил., портр. – ISBN 5-02-029746-1
1451185
  У Чэн-энь Сунь Укун - Царь обезьян / Чэн-энь У. – М, 1982. – 751с.
1451186
  Тихвинский Сергей Леонидович Сунь Ят-сен- друг Советского Союза / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Междунар. отношения, 1966. – 79с.
1451187
  Сенин Н.Г. Сунь Ят-сен - великий китайский революционер-демократ / Н.Г. Сенин. – Москва, 1956. – 40с.
1451188
   Сунь Ят-Сен. – М., 1966. – 122с.
1451189
  Ермашев И.И. Сунь Ят-Сен (1866-1925) / И.И. Ермашев. – Минск : Изд. ЦК ВЛКСМ, 1964. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 13)
1451190
   Сунь Ят-Сен. 1866-1966. – М., 1966. – 414с.
1451191
  Тихвинский Сергей Леонидович Сунь Ят-Сен. Внешнеполитические воззрения и практика / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Международные отношения, 1964. – 356с.
1451192
  Ефимов Г.В. Сунь Ятсен / Г.В. Ефимов. – М, 1981. – 239с.
1451193
  Кузнецов В.С. Сунь Ятсен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 50-63. – ISSN 0042-8779
1451194
   Сунь Ятсен, 1866-1986. – М., 1987. – 319с.
1451195
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с финск. – Петрозаводск, 1968. – 480 с.
1451196
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с финск. – Москва : Советская Россия, 1971. – 463 с.
1451197
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 463 с.
1451198
  Руэн Суонистика - единая теория всего: Диалектика Абсолюта / Руэн, В А. (Кирсанов. – Москва, 1991. – 212 с.
1451199
  Ухли В.В. Суп горяч - подуй : юмористические рассказы и комедия / Владимир Ухли ;. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 112 с.
1451200
  Гашек Я. Суп для бедных детей / Я. Гашек. – Москва, 1955. – 96с.
1451201
   Суп и солнце. – М., 1965. – 88с.
1451202
  Кубатьян Григорий Суп из кобры. "Коктейль из крови с водкой" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
1451203
  Губин Дмитрий Суп из плавников // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 89 : фото. – ISSN 1029-5828
1451204
  Лукомський В.П. Супер-І субгармонійні резонанси в сильно нелінійних вимушених коливаннях / В.П. Лукомський, І.С. Ганджа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено схему дослідження нелінійних періодичних вимушених коливань з одним степенем вільності, що описуються рівняннями руху без малого параметра. Для пошуку стаціонарних розв"язків використаний метод гармонічного балансу. Побудована сильно нелінійна ...
1451205
   Супер-ЭВМ.. – М.
10. – 1987. – 64с.
1451206
  Дементьев Сергей Супер-яхты к Первомаю / Дементьев Сергей, Гуревич Михаил // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 31 : фото
1451207
  Посошков В.И. Супер / В.И. Посошков. – М., 1990. – 239с.
1451208
  Шутова Наталья Суперакция для агенств от "АРТ-ТУР", BEACHCOMBER HOTELS И а/к "EMIRATES" : собери пазл и отдыхай бесплатно на Сейшелах или Маврикии!. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 68
1451209
  Кушніревич В.А. Супералгебри Ляйбниця та їх застосування : Автореф...канд.фіз.-мат. наук:01.01.06 / Кушніревич В.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1451210
  Кушніревич В.А. Супералгебри Ляйбниця та їх застосування : 01.01.06:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Кушніревич В.А.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2000. – 115л. – бібліогр.Л.110-115
1451211
   Суперальманах народных афоризмов. – Київ : Аргументы и факты, 1999. – 130с. – (Золотая серия). – ISBN 966-7308-73-1
1451212
   Супербиблия Delphi 3 / П. Туррот, Г. Брент, Р. Багдазиан, С. Тендон. – Киев : ДиаСофт, 1997. – 848с. – ISBN 966-7033-23-6
1451213
  Феррис Тимоти Супербури на Солнце. Солнечный удар // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 72-87 : фото
1451214
   Супервизор ОС ЕС ЭВМ. – М., 1975. – 876с.
1451215
  Кулаков Ф.М. Супервизорное управление манипуляционными работами. / Ф.М. Кулаков. – Москва : Наука, 1980. – 448 с. – Библиогр.: с. 442-448. – (Научные основы робототехники)
1451216
   Супервизоры и операционные системы. – М., 1972. – 157с.
1451217
  Поліщук А. Супервівторок Джо Байдена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 41). – С. 3


  Після праймеріз у 14 штатах колишній віцепрезидент США вирвався в лідери серед демократів.
1451218
  Савка В. Супервізія в управлінні недержавними організаціями соціальної сфери: інституційний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 34-41. – ISSN 2306-3974
1451219
  Іванюк І.В. Супервізія та інтервізія у роботі педагога // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 36-40. – ISSN 2617-2348
1451220
  Усатенко Оксана Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 168-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1451221
  Эберле Утэ Супервулкан : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 128-133 : фото, рис. – ISSN 1029-5828
1451222
  Гусейнова О. Супергерої : поезії / Олена Гусейнова ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 178, [14] с. : іл. – ISBN 978-617-679-321-2
1451223
  Левитин Е.А. Супергетеродин / Е.А. Левитин. – М, 1954. – 112с.
1451224
  Хмарцев В.С. Супергетеродинный приемник с цифровой индикацией частоты / В.С. Хмарцев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 53 с.
1451225
  Вилленброк Харальд Супердержава Деньги : история денег. Общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
1451226
   Супердетки : Тренировка быстрого чтения [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска


  Курс содержит набор увлекательных заданий, поможет вашему ребенку потренироваться в упражнениях, развивающих навыки чтения. Упражнения представлены в виде мини-игр, что не требует больших затрат времени. 4 вида заданий : -быстрый поиск - половинки ...
1451227
   Супердетки : Тренировка внимания [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, поцессор Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
1451228
   Супердетки : Тренировка памяти [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
1451229
  Джордан Роберт Пол Супердороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 50-62 : фото
1451230
  Новак А. Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце "Бібліографії польської історії" в минулому Польщі та України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 186–194. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1451231
  Троц В. Суперечка між Україною та Румунією щодо будівництва каналу Дунай - Чорне море // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 153-155
1451232
  Ярмоленко В. Суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 40-42
1451233
  Каганов В.І. Суперечка про світобудову // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 11-14
1451234
  Палій О. Суперечка Русі з Московією закінчиться перемогою України // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 31-33
1451235
  Палій О. Суперечка Русі з Московією закінчиться перемогою України // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 19 (235), жовтень. – С. 7
1451236
  Палій О. Суперечки про роман Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 240-244. – ISBN 966-7825-78-7
1451237
  Матвіїв М. Суперечлива єдність вартості і споживчої вартості послуг сфери вищої освіти // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 179-186. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1451238
  Яременко О. Суперечлива єдність економічної ефективності і соціальної справедливості як чинник функціонування та еволюції економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 19-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1451239
  Трохименко В.І. Суперечливий вплив глобалізації на розвиток ринку банківських послуг в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 161-164
1451240
  Яременко О.Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 3-18 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1451241
  Семчишин С.І. Суперечливий характер "десуверенізації" міжнародних відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 88-95. – ISSN 2077-1800
1451242
  Чернега А. Суперечливий характер демократизації органів міліції в постановах і директивах КПРС і Компартії України (1956-1985 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109
1451243
  Орлова О.В. Суперечливий характер інформації у мережі інтернет та ії вплив на індивіда / О.В. Орлова, О.В. Скалацька, О.В. Кузнєцова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 268-275. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1451244
  Довбуш О. Суперечливий характер соціокультурного і літературного процесу в США та його вплив на написання "Oliver"s Story" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 305-315. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1451245
  Левківський В.М. Суперечливий характер співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 202-206
1451246
  Левківський В. Суперечливий характер співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 96-99. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1451247
  Копич Р.І. Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009-2010 рр. // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1451248
  Ковальчук Т.М. Суперечливі підходи Й. Шумпетера, щодо впливу філософії на розвиток економічного аналізу в праці "Історія економічного аналізу" // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 27-31
1451249
  Андрос О. Суперечливі соціально-екологічні процеси XXI сторіччя і виклики для України // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 99-108. – ISSN 2227-1503
1451250
  Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / А. Старостіна, О. Каніщенко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 0131-775Х
1451251
  Гош О. Суперечливість зовнішньоекономічних відносин України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-88. – ISSN 0131-775Х
1451252
  Соболевська М.О. Суперечливість Модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е.Гіденса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1451253
  Корсунський С.А. Суперечливість прагматичної відповідності та моральної гідності у соціально-філософській доктрині Н. Мак"явеллі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1451254
  Гушлевська Ю. Суперечливість процесу культурної глобалізації: локалізація та глокалізація // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 59-61
1451255
  Юрчишин В. Суперечливість проявів макроекономічних чинників зростання // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-71. – ISBN 966-73-53-51-Х
1451256
  Литвиненко Т.М. Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 211-216


  Стаття присвячена аналізу переваг та загроз, пов"язаних з диверсифікацією діяльності компаній.
1451257
  Радіонов І.Ф. Суперечність економічних відносин соціалізму в курсі політичної економії / І.Ф. Радіонов. – К, 1991. – 91с.
1451258
  Корабльов В. Суперечності - в проектах, наслідки - в законах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 20-21
1451259
  Бесчастний В. Суперечності адміністративно-територіальної реформи / В. Бесчастний, Ю. Делія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 45-48.
1451260
  Матусевич К.М. Суперечності біметалізму: проблема паритету // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2018. – № 1 (65). – С. 9-15. – ISSN 2313-4569
1451261
  Рожко О.Д. Суперечності бюджетного контролю в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 20-26


  Доведено об"єктивну необхідність здійснення бюджетного контролю органами державної влади. Розглянуто сутність та основні напрями бюджетного контролю. Визначено шляхи підвищення його ефективності в Україні.
1451262
  Долиняк В.В. Суперечності в правових ініціативах Симона Петлюри і Євгена Петрушевича щодо втілення Акту Злуки 22 січня 1919 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7777-14-3
1451263
  Прохорова М.Е. Суперечності в системі ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 99-100
1451264
  Олененко С. Суперечності в сукупності, ябо Як стягнути витрати на адвоката в наказному провадженні // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)
1451265
  Круш П.В. Суперечності взаємодії держави та економіки в період ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 62)


  Здійснено аналіз суперечностей, які спостерігаються в процесі взаємодії держави та економіки в період ринкової трансформації, причин їх виникнення та способів розв"язання. Зосереджено увагу на виявленні суперечностей у відносинах власності, взаємодії ...
1451266
  Алексеєнко Л .М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л .М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 190-197
1451267
  Макаренко Є. Суперечності взаємодії країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: міжрегіональний контекст // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 236-246. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1451268
  Вірченко О. Суперечності визначення ролі землі в економічній системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні суперечності визначення землі як виробничого ресурсу. Вказано ключові проблеми визначення земельної ренти та ціни землі. Зазначено недоліки теорії земельної ренти класичної школи політичної економії. The paper examines ...
1451269
  Ягупов В.В. Суперечності військово-дидактичного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується дидактичне поняття "суперечності військово-дидактичного процесу", дається їх аналіз і обгрунтування.
1451270
  Липов В. Суперечності віртуальної конкуренції як результата алгоритмізації управління на цифрових платформах: інституційний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-44. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
1451271
  Ковальчук С.С. Суперечності глобалізаційних процесів і захист національних економічних інтересів : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 15-16.
1451272
  Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів міжнародних монополій та решти суб"єктів глобальної економічної системи, ...
1451273
  Андрущенко В. Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються можливості інтерпретації в начальних предметах суперечностей (своєрідних антиномій наукового пізнання), що виникають як різноспрямоване трактування подій, явищ, процесів у системі наукового пізнання різних народів і культур європейського ...
1451274
  Ботвиновська О. Суперечності діючої методики нарахування пенсій в системі обов"язкового соціального пенсійного страхування та напрямки її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуте питання недосконалості діючої методики нарахування пенсій в системі обов"язкового соціального пенсійного страхування та окреслені шляхи вирішення цієї проблеми. In this article the question of imperfection of operating method ...
1451275
  Радзієвський О. Суперечності доларизації економіки України в умовах фінансової глобалізації = Фінанси. Податки. кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 16-23. – Бібліогр. 45 назв. – ISSN 0131-775Х
1451276
  Білик О.П. Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв"язання : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Білик О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 198 л. + Додатки: л. 191-198. – Бібліогр.: л. 176-190
1451277
  Білик Олександр Петрович Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв"язання : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Білик О.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1451278
  Нестеренко В.П. Суперечності ефективного господарювання та соціальної справедливості в соціалістичній економіці / В.П. Нестеренко, В.М. Ніколенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 49-55. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається одна з найглибших суперечностей суспільно-економічного розвитку - між економічною ефективністю господарської діяльності та соціальною справедливістю в розподілі і присвоєнні її результатів. Досліджуються рушійні сили та мотиваційні ...
1451279
  Іващук І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 30-37. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто сучасні тенденції залучення країн у міжнародну торгівлю. Визначено механізми захисту країнами національних інтересів, дозволені Світовою організацією торгівлі (СОТ).
1451280
  Молдаван Л.В. Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-159. – ISSN 1605-7988
1451281
  Фролова Т.О. Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 31-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1451282
  Дучинська Н. Суперечності і напрямки інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій / Н. Дучинська, М. Писарєва // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 6 : Економічні науки. – С. 69-73. – ISSN 1818-2682
1451283
  Вейсова В.Е. Суперечності і труднощі в управлінні культурою в умовах перехідного українського суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 165-173
1451284
   Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації : аналіт. доповідь / [Бевз Т.А. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 156, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 157. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
1451285
  Бевз Т.А. Суперечності ідентичностей у Донбаському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 120-143
1451286
  Кармазіна М.С. Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 144-170
1451287
  Гайдуцький А.П. Суперечності інвестиційних процесів в аграрному секторі України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1451288
  Дука А. Суперечності інвестиційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інвестиційного розвитку держави, визначено його основні проблеми та протиріччя. Обрунтовано напрямки та умови створення стратегії інвестиційного розвитку України. The question of country"s investment development is considered at the ...
1451289
  Богуславський О.В. Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 287-292
1451290
  Тєнін П.Д. Суперечності інституціоналізації сучасних теорій середнього рівня // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 137-139
1451291
  Шкепу М.О. Суперечності історії науки та науки історії як антиномії сучасного теоретичного мислення // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 0374-3896
1451292
  Дучинська Н.І. Суперечності концентрації капіталу на національному ринку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 25-31. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1451293
  Савельєв Ю. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-41. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція соціального виключення (ексклюзії) і соціального включення (інклюзії) і визначаються її протиріччя. На основі робіт Х. Сілвер, Р. Левітас, А. Сена та інших обґрунтовується існування окремої ліній розвитку цієї концепції ...
1451294
  Отрешко В.С. Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 197-206
1451295
  Григоренко А. Суперечності між глобальними тенденціями та національними інтересами розвитку промислового комплексу національної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – C. 87-93. – ISSN 2411-5215
1451296
  Тараненко О. Суперечності між національним і соціальним у розвитку літературної мови // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 92-118. – ISBN 978-966-489-161-2
1451297
  Кондратюк С.В. Суперечності між ФРН і США в "афганському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 197-200


  Дана стаття присвячена дослідженню політичних чинників, що визначають німецько-американське співробітництво в рамках операції НАТО в Афганістані.
1451298
  Мосейчук В. Суперечності між ЦК, ГК та податковими органами // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 34-36.
1451299
  Мельник О.Г. Суперечності національної нормативно-правової бази у сфері економічної діагностики діяльності підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 147-158. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1451300
  Шаповал О.П. Суперечності неоліберальної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 115-116
1451301
  Лютий І. Суперечності планування видаткової частини державного бюджету України / І. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 81-87. – ISSN 0201-758Х
1451302
  Лапіна В.В. Суперечності практик споживання як джерелосоціальної напруженостів публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-16. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521
1451303
  Єфіменко А. Суперечності проекту змін до Конституції України з питання скасування депутатської недоторканості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 141-142
1451304
  Лютий І.О. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні / І.О. Лютий, П.А. Мороз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 29-39. – ISSN 0131-775Х
1451305
  Бохан А.В. Суперечності процесу екологізації підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 134-138.
1451306
  Шелухін В. Суперечності процесу раціоналізації в сучасній академічній музиці (на прикладі аналізу мегоду "алгоритмічної композиції Л.О. Грабовського") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 364-365
1451307
  Беспала Н.О. Суперечності реалізації податкової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 13-18. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1451308
  Тартасюк В. Суперечності реалізації принципу людиноцентризму права в історії розвитку правових систем світу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 237-241. – ISSN 2663-5313
1451309
  Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу / А.С. Гальчинський. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 320с. – ISBN 966-7015-07-6
1451310
  Лось О.П. Суперечності розвитку капіталізму в країнах "третього світу" : проблеми розширеного відтворення / О.П. Лось. – Львів : Львівський університет, 1972. – 217, [1] с.
1451311
  Євтушевська О.В. Суперечності розвитку корпоративних відносин в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 272-277


  Розглядааються основні суперечності системи корпоративних відносин в Україні. Висвітлюються тенденції розвитку корпоративного сектора в умовах кризи. Надаються рекомендації стосовно їх вирішення. Main contradictions of corporative relations in Ukraine ...
1451312
  Третяк Д. Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-94. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Основною метою функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення є поліпшення рівня життя людей, забезпечення стійкості пенсійної системи. Для розвитку та вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення необхідно вжити наступних заходів: ...
1451313
  Малюська А.Л. Суперечності розвитку співробітництва України з Румунією в контексті забезпечення прав національних меншин двох держав // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 206-213. – ISBN 966-7196-06-2
1451314
  Мещанінов О.П. Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 8-14.
1451315
  Ареф"єв О.В. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем / О.В. Ареф"єв, О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 57-64. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1451316
  Кулінська Я. Суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 298-305. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1451317
  Стовпець О.В. Суперечності системи охорони права інтелектуальної власності в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-184
1451318
  Галушка З. Суперечності соціалізації як проблема організаційної культури економічної системи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 51-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1451319
  Сайтарли І. Суперечності соціальної культури: минуле та сучасне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 46-54. – ISSN 0235-7941
1451320
  Сайтарли І.А. Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена размышлениям об относительной и противоречивой сущности социальной культуры. Опираясь на анализ известных работ в области структурного функционализма и постструктурализма, автор предпринимает попытку обосновать тезис об амбивалентности ...
1451321
  Макаренко Є.А. Суперечності співробітництва країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: тенденції і перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 356-371. – ISSN 2221-5719
1451322
  Корчун В. Суперечності спільної аграрної політики ЄС // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1451323
  Рябенко В.О. Суперечності суспільні / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 359-360. – ISBN 966-642-073-2
1451324
  Корнієвський О. Суперечності сучасного розвитку громадянського суспільства в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 266-274. – ISSN 2524-0137
1451325
  Дейнека Т.А. Суперечності сучасної техніко-економічної парадигми в умовах інформаційної глобалізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (76). – С. 14-22. – ISSN 1683-1942
1451326
  Мудрик Ю.С. Суперечності та виклики сучасної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 171-178
1451327
  Мудрик Ю.С. Суперечності та виклики сучасної демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 260-269


  Досліджено головні виклики, перед якими постає сучасна демократія; проаналізовано суперечності, що виникають у процесі становлення демократичної форми правління, а також визначено шляхи їх вирішення. Ключові слова: сучасна демократія, суперечності та ...
1451328
  Латигіна Н.А. Суперечності та парадокси-виклики демократії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1451329
  Чобан І.С. Суперечності та перспективи консолідації банківського капіталу в ракурсі інтеграційних процесів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 500-502. – ISBN 978-966-188-219-4
1451330
  Ситницький М. Суперечності та перспективи проекту Податкового кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальну структуру та визначено суперечливі й перспективні положення проекту Податкового кодексу України, запропоновано напрями їх оптимізації з метою підвищення ефективності вітчизняної фіскальної політики. The structure, discordant and ...
1451331
  Макаренко Є.В. Суперечності та перспективи реалізації фінансової політики в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 31-35
1451332
  Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 264 л. + Додатки: л. 204-244. – Бібліогр.: л. 245-264
1451333
  Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1451334
  Семенчук І.А. Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 5 (168). – С. 163-167
1451335
  Соколовська А.М. Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 29 назв
1451336
  Пономаренко О.В. Суперечності та складності неформальної освіти як платформи для професійної самореалізації фахівців із психології // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 45-50. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1451337
  Шегда А.В. Суперечності трансформації економіки перехідного періоду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 6-17. – ISBN 966-7958-13-2
1451338
  Босенко М. Суперечності у визначенні поняття "правовий акт" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 27-29
1451339
  Крет Р.М. Суперечності у відносинах ЄС і Білорусі (1990-рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 575-583
1451340
  Льовочкін С.В. Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку : теорія та історія фінансів / С.В. Льовочкін, В.М. Опарін, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 3-13. – Бібліогр.: 11 назв
1451341
  Кравченко О.П. Суперечності формування європейської політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 220-223.
1451342
  Зянько В. Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України / В. Зянько, В. Зянько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-23. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні економічні суперечності, притаманні нинішньому етапу формування в Україні моделі інноваційного розвитку, проаналізовано їх причини та наслідки для національної економіки, обґрунтовано шляхи активізації розвитку інноваційного ...
1451343
  Калач Г. Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості інверсійного типу формування фондового ринку та його суперечності, обґрунтовано необхідність переходу до функціонально-цільового регулювання фондового ринку, запропоновано шляхи оптимізації інституціональної системи шляхом ...
1451344
  Євтушевська О.В. Суперечності формування національної моделі корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 31-34
1451345
  Макаренко Є.А. Суперечності формування спільної політики європейської безпеки в контексті відносин України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 49-58


  Проаналізовано перспективи і суперечності становлення нової архітектури європейської безпеки, визначено роль і функції наднаціональних інститутів ЄС щодо спільної безпекової та оборонної політики, з"ясовано характер співробітництва України та ЄС в ...
1451346
  Кіндзерський Ю.В. Суперечності формування та напрями підвищення потенціалу конкурентоспроможності України / Ю.В. Кіндзерський, М Г. Паламарчук // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 54-62. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
1451347
  Макасеев Михаил Владимирович Суперкавитационное обтекание несущей поверхности : Дис... канд.физ-мат.наук: / Макасеев Михаил Владимирович; Киевский ин-т гражданской авиации им.60-летия СССР. – К., 1987. – 155л. – Бібліогр.:л.141-155
1451348
  Макасеев М.В. Суперкавитационное обтекание несцщей поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Макасеев М. В.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
1451349
  Макасеев М.В. Суперкавитационное обтекание несцщей поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Макасеев М. В.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
1451350
  Нортон А. Суперкарго с "Королевы Солнца" / А. Нортон. – М, 1991. – 348с.
1451351
  Орлов Денис Суперкласс : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 66 : Іл.
1451352
  Костецький А.Г. Суперклей Христофора Тюлькіна або "Вас викрито - здавайтесь!" / А.Г. Костецький. – Київ, 1984. – 88 с.
1451353
  Хіміч О.М. Суперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 69-72. – ISSN 1027-3239
1451354
   Суперкомпьютерное моделирование континентальной коллизии в докембрии: эффект мощности литосферы / В.С. Захаров, А.Л. Перчук, С.П. Завьялов, Т.А. Синева, Т.В. Геря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-9 : рис. – Библиогр.: с. 9. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1451355
   Суперкомпьютерные суперскорости // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 17 : фото
1451356
  Пестушко Валерий Суперконтиненты далекого прошлого : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 52 : Карта
1451357
  Корнієнко О.М. Суперкрейсер, таємниця англійської розвідки та інститут електрозварювання ім. Є.Є. Патона // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 20-25. – ISSN 2518-7104
1451358
  Рубинов А.М. Суперлинейные многозначные отображения и их приложения к экономико-математическим задачам. / А.М. Рубинов. – Л, 1980. – 166с.
1451359
  Зеленая Дарья Суперлуние // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 20 : фото
1451360
  Пик Х. Супермаркет / Х. Пик, Э. Пик. – М, 1979. – 223с.
1451361
  Лысых С.В. Супермаркет и география : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 0016-7207
1451362
  Карпа І. Супермаркет самотності : Перламутрове порно. Такий от магазин. Супермаркет, курва / Ірена Карпа. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2008. – 268, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-343-964-8
1451363
  Псурцев Н.Е. Супермен / Н.Е. Псурцев. – М., 1990. – 77с.
1451364
  Константинов Иван Супермен против ку-клукс-клана // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 100-104 : фото
1451365
  Кириченко В.В. Супермінімальні матриці показників / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються невід"ємні матриці показників, які є мінімальними в сенсі природного часткового порядку, на множині цілочислових матриць. Пораховано кількість таких матриць залежно від розміру матриці. Nonnegative exponent matrices which are ...
1451366
   Супермутагены. – Москва : Наука, 1966. – 272с.
1451367
  Ленц З. Суперниці / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 203-208. – ISSN 0320-8370
1451368
  Симонова Л.Я. Супероксиддисмутаза каракульских овец и ее наследование. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Симонова Л.Я.; МВ и ССО АрмССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 24л.
1451369
  Салига Н. Супероксиддисмутазна та каталазна активність у тканинах щурів за умов стресу та введення окремих амінокислот / Н. Салига, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив L-глутамінової кислоти (L-Glu), L-цистеїну (L-Cys) окремо та за спільної дії на активність антиоксидантних ензимів за умов експериментального стресу у тканинах нирок, селезінки, легень та міокарду щурів. Показано, що введення тваринам ...
1451370
  Шрагин И.В. Суперпозиционная измеримость и оператор суперпозиции : Избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Фенікс, 2006. – 103с. – ISBN 966-8631-54-4
1451371
  Саакян А.А. Суперпозиция непрерывных функций и их ряды Фурье : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Саакян А. А.; АН СССР, Мат. ин-т. – М., 1981. – 11л.
1451372
  Зайцев Е.П. Суперпозиция основных уравнений квазистатической термоупругости анизотропных термочувствительных тел // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 22-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1451373
  Коновалюк Валентина Станиславовна Суперпозиция процессов марковского восстановления с зависимостью : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Коновалюк Валентина Станиславовна; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
1451374
  Коновалюк Валентина Степановна Суперпозиция процессов марковского восстановления с зависимостью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Коновалюк Валентина Степановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1451375
  Пак Д.Г. Суперполевая геометрия и квантование простых суперсимметричных теорий.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пак Д.Г.; Ташкент. гос. ун-т. НИИ прикладной физики. – Ташкент, 1989. – 9л.
1451376
  Бандос Игорь Анатольевич Суперполевые методы простой супергравитации и расширенной конформной суперсимметрии : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандос Игорь Анатольевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 18 с.
1451377
  Кривонос С.О. Суперполевые расширения уравнения Лиувилля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кривонос С.О. ; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1984. – 7 с.
1451378
   Суперпреципітація актоміозину скелетних м"язів в присутності іонів марганцю / В.Л. Зима, П.Г. Мінченко, М.С. Мірошніченко, В.В. Ганчурін, О.М. Дячок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 40-43. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначено вплив іонів марганцю на суперпреципітацію і АТФазну активність актоміозину скелетних м"язів. Показано, що іони марганцю, подібно іонам магнію, значно сповільнюють реакцію суперпреципітації актоміозину і після її завершення утворюється "тонкий ...
1451379
  Шелюк О.В. Суперпреципітація актоміозину скелетних м"язів кроля при окисній модифікації та під впливом неперервного ультразвуку / О.В. Шелюк, К.О. Мединська // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 236
1451380
  Святенко О.В. Суперпродукція рекомбінантного злитого білка SPA-CBD в ESCHERICHIA COLI / О.В. Святенко, О.А. Васильченко, О.Б. Горбатюк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 369-370
1451381
  Ман Чарлз Суперпчелы. В поисках суперпчелы / Ман Чарлз, Варма Ананд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 92-105 : фото
1451382
  Петриченко Геннадій Суперробота : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.65-72. – ISSN 0130-321Х
1451383
  Брауэр Кеннет Суперрыба. Быстрое серебро / Брауэр Кеннет, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 104-125 : фото
1451384
  Галянт Г.В. Суперсегментные особенности мужской разговорной речи афроамериканского английского // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 10-16. – ISSN 2307-4604
1451385
  Девис П. Суперсила : Поиски единой теории природы / П. Девис. – Москва : Мир, 1989. – 271 с.
1451386
  Егорян Э.Ш. Суперсимметричные и калибровочно инвариантные модели слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Егорян Э.Ш.; Ан СССР. – М, 1979. – 12л.
1451387
  Весс Ю. Суперсимметрия и супергравитация : Пер.с англ. / Ю. Весс, Дж. Беггер. – Москва : Мир, 1986. – 179 с.
1451388
  Лютий А.П. Суперсталь для техники нового поколения // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 5-8
1451389
  Долин А. Суперстар : к столетию Мануэла ди Оливейры // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-80
1451390
  Гривнак К. Суперфіцій як право користування чужою земельною ділянкою для забудови // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-21.
1451391
  Галюк Віктор Суперфіцій: надане законом право забудови чи нова форма незаконного заволодіння землею? // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 105-111
1451392
  Чепелевецкий М.Л. Суперфосфат / М.Л. Чепелевецкий. – М, 1958. – 272с.
1451393
  Лобановська А. Суперхерой цього часу : електрон.-мобіл. роман-білінгва / Анна Лобановська. – Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2014. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-564-020-3


  У пр. № 1733610 напис: Пану К. Родику від автора. Підпис. 02.02.2015
1451394
  Мартишев П.А. Суперцикли ринку сировини як фактор розвитку агропродовольчого комплексу України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 15-20
1451395
   СуперЭВМ. Аппаратная и программная организация. – Москва : Радио и связь, 1991. – 319с.
1451396
  Паренюк В.А. Супільно-географічні трансформації на ринку зерна України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 149-151
1451397
  Бойко І.А. Суплетивізм як граматичне явище: поняття і терміни // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 67-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 73; 14 назв
1451398
  Конецкая В.П. Супплетивизм в германских языках / В.П. Конецкая. – М., 1973. – 184с.
1451399
  Чочуа Т.Д. Супплетивы и их место в словарном составе языка : Автореф... канд. филол.наук: / Чочуа Т.Д.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 15л.
1451400
  Джурка Г. Супрамолекулярна хімія та її засновники / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 6-9
1451401
  Шиванюк О.М. Супрамолекулярна хімія функціональних каліксаренів / О.М. Шиванюк; НАНУ; Ін-т органічної хімії. – Київ : Наукова думка, 2007. – 232с. – Парал. тит. арк. англ. мовою / Доп.карт.хим. – ISBN 978-966-00-0628-7
1451402
  Лен Супрамолекулярная химия - масштабы и перспективы. Молекулы - супермолекулы - молекулярные устройства / Лен, Жан-Мари. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1451403
  Стид Дж.В. Супрамолекулярная химия = Supramolecular chemistry : в двух томах / Дж. В. Стид, Дж. Л. Этвуд; пер. с англ.:И.Г. Варшавской, Б.И. Харисова и др.; под ред.: А.Ю. Цивадзе, В.В. Арсланова, А.Д. Гарновского. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-305-2 (т.1)
Т. 1. – 2007. – 480с.
1451404
  Стид Дж.В. Супрамолекулярная химия = Supramolecular chemistry : в двух томах / Дж.В. Стид, Дж.Л. Этвуд; пер. с англ. И.Г. Варшавской, Б.И. Харисова и др.; под ред.: А.Ю. Цивадзе, В.В. Арсланова, А.Д. Гарновского. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-307-6 (т.2)
Т.2. – 2007. – 416с.
1451405
   Супрамолекулярні комплекси фулерену С60" які містять люмінесцентні антени / Є. Радченко, В. Кудренко, М. Давиденко, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вивчено будову поверхневого шару наночастинок у супрамолекулярних комплексах, що містять ковалентно закріплений на поверхні фулерен. Показано особливості взаємовпливу фулерену та флуоресцентної молекули в різних типах комплексів. Досліджено ...
1451406
   Супрамолекулярні системи на основі фосфоровмісних дендримерів з термінальними ?-дикетоновими групами як нанореактори / О. Кулініч, В. Старова, М. Янчук, // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 219
1451407
  Божа К.П. Супрамолекулярні структури індигокарміну та шоколадного коричневого з полігуанідином на поверхні силікагелю / К.П. Божа, О.О. Сірик, К А. Трохимчук // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 56
1451408
  Костромина О.В. Супрасегментные особенности женской разговорной речи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 114-117. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1451409
   Супрасльський літопис [Електронний ресурс]
1451410
  Ленков Д.Н. Супраспинальные синапьтические влияния на поясничные мотонейроны у котят : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Ленков Д.Н.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 26л.
1451411
  Рутковский Н.В. Супремальные генераторы в пространствах непрерывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рутковский Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1451412
  Рутковский Н.В. Супремальные генераторы в пространствах непрерывных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рутковский Н.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1978. – 10л.
1451413
  Бичковська Л.С. Супрематизм за межею живопису / Л.С. Бичковська, В.П. Цьомик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 93-99. – (Технічні науки ; вип. 2 (78)). – ISSN 2306-5478
1451414
  Норенков А.О. Супрематизм Малевича как последняя стадия искусства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 198-200
1451415
  Китаева Е.Н. Супрематическая азбука / Е.Н. Китаева. – Минск, 1991. – 47с.
1451416
  Рендл М.В. Супрематическая онтология и ее философские аспекты в творчестве К. Малевича // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 105-114. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1451417
  Ичин К. Супрематические размышления Малевича о предметном мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – СМ. 48-56. – ISSN 0042-8744
1451418
  Моліцький С. Супровід діяльності прокуратури в ЗМІ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 46-49
1451419
  Труш Н. Супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 286-288. – ISBN 978-617-7611-61-4
1451420
  Корнієнко В. Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за кордоном (з елементами порівняльного аналізу) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 47-52. – ISSN 2076-9326
1451421
  Корнієнко В. Супровід наукових розробок реферативними ресурсами за кордоном (з елементами порівняльного аналізу) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  У результаті проведеного дослідження з"ясовано, що у структурах, функціях та завданнях систем науково-технічної інформації різних країн відбуваються істотні зміни. Особливо ці тенденції виразні в діяльності бібліотек, які на сучасному етапі значно ...
1451422
  Кулик Н. Супровід реформи: науковці для НУШ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1451423
  Семенець С. Супровідний тригранник математичної компетентності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 96-105. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1451424
  Міліневський Г. Супроводження вимірювань озону на станції Академік Вернадський / Г. Міліневський, А. Грицай, О. Євтушевський // VIII Міжнародна Антарктична конференція, присячена 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : присвяч. 25-річчю приєднання України до Договору про Антарктику : VIII МАК 2017 : м. Київ, Україна, 16-18 трав. 2017 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 156-157
1451425
  Савастьянов В.В. Супроводження процесу передбачення з наявністю слабко структурованих даних засобами текстової аналітики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Савастьянов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 25 назв
1451426
  Мордвінцев В. Супротивник візантійських імператорів // Український історичний календар"96 : Науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / упоряд. А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич; за заг. ред. П.П. Толочка. – Київ, 1995. – С. 230-232
1451427
  Мордвінцев В. Супротивник імператриці // Український історичний календар"97. – Київ, 1996


  Про Арсенія Мацеєвича
1451428
  Мордвінцев В. Супротивник імператриці // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 109-110


  Митрополит Арсеній (у миру Олександр Іванович Мацієвич або Мацеєвич; 1697-28 лютого 1772) - український просвітитель Московії, волинський святий, православний священномученик, богослов, проповідник, митрополит Тобольський, митрополит Ростовський ...
1451429
  Тинченко Я. Супротивник незнаної досі впертості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Як сто років тому Армія УНР разом з поляками обороняла Замостя від будьонівців і врятувала Варшаву.
1451430
  Вольфсон С.Я. Супроць рассавых тэорый / С.Я. Вольфсон. – Минск, 1935. – 100с.
1451431
  Тяпаев А.П. Супруги : повести / Анатолий Тяпаев ; пер. с морд.-мокша Б.Разумкевича. – Москва : Мордов. кн. изд-во, 1989. – 286 с.
1451432
  Горький М. Супруги Орловы. Проходимец. Дружки / Горький Максим. – Москва : ГИЗ, 1928. – 191с.
1451433
  Медников А.М. Супруги Проскурины / А.М. Медников. – М, 1959. – 237с.
1451434
  Королев Ю.А. Супруги, родители, дети / Ю.А. Королев. – М, 1985. – 175с.
1451435
  Грачева В.А. Супруги, родители, дети: их права и обязанности / В.А. Грачева. – М., 1988. – 137с.
1451436
  Семенкина Ирина Артуровна Супружеская дезадаптация при нарушении функций семьи и ее психологическая коррекция : Дис... канд. психол. наук : 19.00.04 / Семенкина Ирина Артуровна ; Харьковская мед. акад. последипл. образ. – Харьков, 2001. – 278 л. – Бібліогр.: л. 182-203
1451437
  Эндо Сюсаку Супружеская жизнь / Эндо Сюсаку. – М, 1965. – 128с.
1451438
  Чкадуа Ш.Е. Супружеская жизнь : повести и рассказы / Шота Чкадуа ; переводы. – Сухуми : Алашара, 1980. – 227 с.
1451439
  Катеров В. Супружеская жизнь : Повести и рассказы / В. Катеров. – Новгород : Новгородская правда, 1989. – 180 с.
1451440
  Базен Э. Супружеская жизнь. Анатомия развода : [романы : пер. с фр.] / Эрве Базен. – Киев : Томирис, 1993. – 464 с. : ил. – ISBN 5-87498-085-7
1451441
   Супружеская жизнь: гармония и конфликты. – М., 1991. – 173с.
1451442
   Супружеская жизнь: Гармония и конфликты. – Москва : Профиздат, 1990. – 176с.
1451443
  Пэйдж С. Супружеская жизнь: путь к гармонии / С. Пэйдж. – М., 1995. – 416с.
1451444
  Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А. Сысенко. – М., 1983. – 176с.
1451445
  Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А. Сысенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1989. – 173с.
1451446
  Евграфова Юлия Александровна Супружеские конфликты в молодой семье // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1451447
  Евграфова Юлия Александровна Супружеские конфликты в молодой семье // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1451448
  Елютина М.Э. Супружеские отношения в пожилом возрасте // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 83-92. – ISSN 0132-1625
1451449
  Абу Сулайман Абдулхамид Супружеский разлад: возвращение человеческого достоинства через высшие цели исламского права = Marital Discord: Recapturing Human Dignity Through the Higher Objectives of Islamic Law / Абдулхамид А. Абу Сулайман ; [пер.: Р. Гулиев ; ред.: А. Конькова]. – Ровно : Международный Институт Исламской Мысли, 2021. – 50, [2] c. – Книга печатается при поддержке Института Интеграции Знаний. – (Серия непериодических публикаций ; № 11). – ISBN 978-966-416-837-0
1451450
  Кладо Н.Н. Супружеский спор / Н.Н. Кладо. – М, 1953. – 16с.
1451451
  Шестаков Д.А. Супружеское убийство / Д.А. Шестаков. – СПб, 1992. – 90с.
1451452
  Юрченко А.М. Супружество и любовь. / А.М. Юрченко. – Горький, 1980. – 208с.
1451453
  Барри Д. Супружество и/или секс : [о секретах счастливого брака] / Дейв Барри ; ил. Дж. О"Брайен. – Москва : Совмест. сов.-амер. предприятие "Периодика. Трейдинг. Сервис", 1990. – 80 с. : ил. – ISBN 5-85712-001-2
1451454
  Бромлей Г.Ф. Супутинский заповедник / Г.Ф. Бромлей, Гутникова, з.И. – Владивосток, 1955. – 71с.
1451455
  Ізотова І.Ю. Супутник IRAS: спостереження галактик різних морфологічних типів у далекому інфрачервоному діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-43. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні результати досліджень галактик різних морфологічних типів та проявів активності, які базуються на даних спостережень IRAS. Present paper gives review of the main results of galaxy investigations based on IRAS observations.
1451456
  Боровський О. Супутник з таємничими водами. На місяці більше життєдайних ресурсів, ніж досі вважалося // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 104). – С. 5


  Вважалося, що місяць сухий, немов кістки вимерлих десятки тисяч тому динозаврів, але приблизно десять років тому низка знахідок дозволила припустити, що у нашого найвищого небесного сусіда є певні запаси води, що потрапила в поверхню. Попередні ...
1451457
   Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-95774-1-1
Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – 2003
1451458
   Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-340-047-1
Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – 2004
1451459
   Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах. – Київ : Видавництво географічної літератури "Обрії", 2002-. – ISBN 966-95774-3-9
Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – 2005
1451460
   Супутник комсомольского активіста. – Київ, 1967. – 253с.
1451461
   Супутник комсорга. – К., 1978. – 200с.
1451462
   Супутник піонера. – К., 1990. – 200с.
1451463
   Супутник спортсмена-підводника. – К., 1960. – 168с.
1451464
  Панішева О.В. Супутник учителя математики / О.В. Панішева. – Харків : Основа, 2008. – 176с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 4(64)). – ISBN 978-966-333-687-9
1451465
  Карлаш В.Л. Супутник юного фотографа / В.Л. Карлаш. – К, 1986. – 166с.
1451466
  Голованьова К.Є. Супутники культурних рослин / К.Є. Голованьова. – Київ : Радянська школа, 1987. – 161 с.
1451467
  Левківський А.П. Супутники Марса і геніальне передбачення сатирика Джонатана Свіфта / А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 2 (99). – С. 14-15
1451468
  Будько Євген Супутників для молоді : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-81 : Фото
1451469
  Бабак В.П. Супутникова радіонавігація / В.П. Бабак, В.В. Конін, В.П. Харченко. – Київ : Техніка, 2004. – 328с. – ISBN 966-575-056-9
1451470
  Філіпович Володимир Супутникова технологія визначення теплового навантаження на місто / Філіпович Володимир, Шевчук Руслан // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий. – Бібліогр.: 4 назв.
1451471
  Дроб"язко В. Супутникове мовлення та авторське право // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-28. – ISSN 1608-6422
1451472
  Ковальчук Н. Супутникове телебачення // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 165-169. – ISBN 966-95840-5-1
1451473
  Сокур К.С. Супутникові вимірювання інтенсивності опадів та їх верифікація / К.С. Сокур, Л.В. Паламарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 42-55. – ISSN 2306-5680


  Головним завданням у дослідженні було встановлення доцільності роботи з даними дистанційного зондування атмосфери (супутникові дані GPM IMERG), а саме оцінювання визначеної дистанційно інтенсивності окремих подій дуже сильних опадів (50 мм і більше ...
1451474
  Галицька Є.І. Супутникові дані розподілу аерозолів в Україні як альтернативне джерело інформації (на прикладі супутникового приладу MODIS) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 67-69
1451475
   Супутникові радіонавігаційні системи : навч. посібник / [Корнієнко І.В., Богом"я В.І., Терещук О.І., Корнієнко С.П.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 274-278. – ISBN 978-966-7496-61-6
1451476
  Галкін Олександр Супутниці життя Івана Багряного : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 113-120. – ISSN 0130-1608
1451477
  Тімашова В.М. Супутня структурна атрибутика політичної сфери сучасного суспільства політична культура // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 246-250. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1451478
  Чомко Д. Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина / Д. Чомко, М. Рева, О. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-81. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи - дослідити можливості супутньо-пластових вод нафтових родовищ для подальшого їх використання як гідромінеральної сировини для видобутку цінних компонентів. Визначено актуальність питання видобутку супутньо-пластових вод на нафтових ...
1451479
  Рева М. Супутньо-пластова вода як важлива економічна складова функціонування нафтовидобувних підприємств України / М. Рева, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Видобуток нафти завжди супроводжується вилученням разом з нею пластових вод, так званої супутньо-пластової води (СПВ). Коефіцієнт обводнення видобутого флюїду виділяється як основний елемент, що зменшує доходи компанії в процесі видобутку нафти. В ...
1451480
  Рева М. Супутньо-пластові води в Східному нафтогазовому регіоні України як джерело небезпеки або цінний ресурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета дослідження - проаналізувати проблему видобування супутньо-пластових вод на нафтових та газових родовищах з точки зору їх впливу на навколишнє середовище та екологічну безпеку, а також можливості використання вод як сировини для видобутку корисних ...
1451481
  Аборский А.И. Сур : рассказы / А.И. Аборский. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1955. – 82 с.
1451482
  Стожук А. Сура від Івана // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 1, 12


  Книга Івана Драча "Солом"яний вогонь".
1451483
  Курбансахатов К.Д. Сурай : рассказы / К.Д. Курбансахатов; пер. с туркм. Б.Шатилова. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1955. – 139 с.
1451484
  Радаев В.К. Сурай / В.К. Радаев. – Саранск, 1985. – 57с.
1451485
  Гвасалия М. Сурами : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Г.Миндадзе. – Москва : Советский писатель, 1969. – 212 с.
1451486
  Чонкадзе Д. Сурамская крепость : повесть / Д. Чонкадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1939. – 119 с.
1451487
  Чонкадзе Д. Сурамская крепость : повесть / Д. Чонкадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1952. – 96 с.
1451488
  Муис А. Сурапати / А. Муис. – М., 1956. – 158с.
1451489
  Муіс А. Сурапаті / А. Муіс. – К., 1959. – 172с.
1451490
  Ушаков А.П. Сураханское нефтяное месторождение. / А.П. Ушаков. – Баку, 1955. – 179с.
1451491
  Юхма М. Сурбан : стихи / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 64 с.
1451492
   Сурва - 2015. Маски Болгарії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 34-37 : фото
1451493
   Сурвилло Раймонд. Выставка произведений. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 31с.
1451494
  Дука М.В. Сургай Геннадій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 299. – ISBN 96966-8060-04-0
1451495
  Стрельський Г. Сургай Геннадій Іванович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 227. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1451496
   Сургай Геннадій Іванович (1933-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467. – ISBN 978-966-439-754-1
1451497
  Андрест Е. Сургуч и его производство. Руководство к приготовлению домашним и фабричным способом и собрание лучших рецептов / Андрест Е. ; пер. с немец. под ред. М.П. Петрова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство М.П. Петрова, 1904. – 32 с.
1451498
  Цветков Ю.В. Сурдас и его поэзия / Ю.В. Цветков. – М., 1979. – 168с.
1451499
  Криштопа О. Сурдокамера : Проза / О. Криштопа. – Київ : Смолоскип, 2001. – 196с. – ISBN 966-7332-44-6
1451500
  Дьячков А.И. Сурдопедагогика / А.И. Дьячков. – М, 1960. – 100с.
1451501
   Сурдопедагогика. – Москва, 1989. – 382с.
1451502
  Залесский В.Ф. Сурен Акимович Кочарян / В.Ф. Залесский. – М, 1955. – 86с.
1451503
  Алянский Ю.Л. Сурен Кочарян / Ю.Л. Алянский. – Москва : Искусство, 1983. – 177 с., [8] л. ил. – (Мастера советской эстрады)
1451504
  Ломуновв К.Н. Сурен Кочарян исполняет "Крейцерову сонату" / К.Н. Ломуновв. – Москва, 1960. – 47 с.
1451505
  Володин Б. Сурен Кочарян читает "Одиссею". / Б. Володин. – Москва, 1964. – 32с.
1451506
  Каретникова И.А. Сурен Ливонович Степанян / И.А. Каретникова. – М, 1965. – 47с.
1451507
   Сурен Мальян: Керамика.. – М., 1991. – 47с.
1451508
  Казарян М.М. Сурен Сафарян / М.М. Казарян. – М., 1978. – 69с.
1451509
  Закарян А.Г. Сурен Спандарян о литературе : Автореф... канд.филол.наук: / Закарян А.Г.; Академия наук Армянской ССР. Ин-т лит-ры им.М.Абегяна. – Ереван, 1952. – 16 с.
1451510
   Сурен Тигранович Еремян. – Ереван, 1984. – 97с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; Вып. 33)
1451511
  Казарян М.М. Суренянц / М.М. Казарян. – М., 1962. – 30с.
1451512
  Курохтина Т.Н. Суржик в Интернете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 101-112. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1451513
  Дзюбишина-Мельник Суржик і суржикізми: стилістичні ресурси // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1451514
  Фудерер Тетяна Суржик у контексті мовної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1451515
  Фудерер Т. Суржик у контексті мовної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-48.
1451516
  Корольова В.В. Суржик у мовленні персонажів сучасної української драми // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 3-12. – ISSN 2313-4437


  Стаття присвячена вивченню суржику в мовленні дійових осіб сучасних українських п’єс. Визначено типологію суржикомовних персонажів залежно від авторської художньо-естетичної настанови; доведено відсутність патогенності в драматургійних текстах із ...
1451517
  Брага І.І. Суржик у родинному спілкуванні дітей // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 96-105


  Статтю присвячено вивченню особливостей мовлення дітей, соціалізація яких відбувається у родинному середовищі батьків, що послуговуються суржиком та мешкають в м. Суми і містах - районних центрах Сумської області. Для мовної поведінки таких дітей ...
1451518
  Крупеньова Т.І. Суржик у романі Михайла Бриниха "Шахмати для дибілів" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 12-15. – ISSN 2307-4558
1451519
  Масенко Л. Суржик у сучасній художній літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 25-30. – ISSN 0130-5263
1451520
  Кащенко В. Суржик хоче до "русского міра". Філологічне питання в політичній площині // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 3


  "Ватажки самопроголошеної «ДНР», вочевидь, передбачаючи недовге життя своєї «держави», просто пнуться зі шкіри геть, щоб улаштуватись у існуючій світобудові, добитись визнання цивілізованого світу. Зазвичай держави домагаються цього завдяки ...
1451521
  Врублевська Г. Суржик як елемент міської субкультури // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.12-14
1451522
  Левченко Т.М. Суржик як засіб пейоративної оцінки у мові засобів масової комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 72-76. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864
1451523
  Томіленко Л.М. Суржик як об"єкт наукових досліджень і дискусій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 69-80. – ISSN 0027-2833


  У статті порушено актуальну на сьогодні проблему змішаного українсько-російського мовлення, відомого під назвою "суржик". Розглянуто визначення цього поняття у вітчизняній лінгвістиці, причини появи суржику тощо. Проаналізовано погляди вчених щодо ...
1451524
  Радевич-Винницький Суржик як породження непаритетної двомовності // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 171-183. – ISBN 978-966-489-161-2
1451525
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 127-135 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-558-1
1451526
  Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – 2-ге вид., зі змінами і допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 229, [2] с. : табл. – Покажч. імен: с. 226-229. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-518-759-2
1451527
  Флаєр Майкл Суржик: правила утворення безладу // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 16-17
1451528
  Белей Л. Суржик: соціолінгвістична перспектива // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 5-8
1451529
  Захарків О. Суржикове мовлення і суржикізований правопис як ознаки хворого суспільства // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 1. – С.19-25. – Бібліогр.: 7 назв.


  [Погляди авторки збігаються з концепцією Проекту нової, остаточної редакції Українського правопису (К., 1999). Ці правописні засади збережено ів самій статті]
1451530
  Дружинин С.Н. Суриков : путеводитель по выставке / С.Н. Дружинин. – М-Л : Искусство, 1937. – 52 с.
1451531
  Евдокимов И.В. Суриков / И.В. Евдокимов. – М.-Л., 1940. – 20с.
1451532
  Машковцев Н.Г. Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва, 1960. – 70с.
1451533
  Волошин М.А. Суриков / М.А. Волошин. – Ленинград, 1985. – 224с.
1451534
   Суриков Василий Иванович 1848-1916 : [альбом]. – Москва : Искусство, 1974. – 142, [2] с. : ил.
1451535
   Суриков Василий Иванович.Альбом репродукций. – М., 1958. – 64с.
1451536
  Сидоренко Віктор Сурин. Свято з хоботом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 58-65 : фото
1451537
  Петрова Ольга Суринам: самая маленькая страна на континенте : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 64-67 : Фото
1451538
   Сурия Керимовна Татевян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 65 : фото. – ISSN 0016-7126
1451539
  Франко І.Я. Сурка. По-людськи : Поема / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 49с.
1451540
  Бибиков Д.И. Сурки / Д.И. Бибиков. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 254, [1] с., [12] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 245-253 (197 назв.). – ISBN 5-10-001018-5
1451541
  Бибиков Д.И. Сурки и чума в горах Средней Азии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Бибиков Д.И.; Моск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1451542
  Михайлов Константин Сурки с Хохальпенштрассе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 66-68 : фото
1451543
   Сурки. Биоценотическое и практическое значение. – Москва : Наука, 1980. – 221с.
1451544
   Сурки. Распространение и экология : Распространение и экология. – Москва : Наука, 1978. – 223с. – (Промысловые животные СССР и среда их обитания)
1451545
  Проскурін Д.П. Сурма на Мо (110): робота виходу та структура системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-352. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В широкому діапазоні покриттів та температур досліджено роботу виходу, структуру та вторинно-електронні спектри сурми на поверхні Мо(110). Виявлено, що при температурах більших 1020 К, атоми сурми занурюються у підкладку, реконструюючи її.
1451546
  Малишко А.С. Сурмач : поезії / А.С. Малишко. – Київ, 1976. – 287 с.
1451547
   Сурмач. – Київ, 1987. – 239 с.
1451548
   Сурмач. – Лондон : Assoc. of Ukr. former combatants in Great Britain. – ISSN 0491-6204
Рік 39, ч. 1/4 (131/134). – 1997
1451549
  Карп"юк А. Сурмач визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 березня (№ 11). – С. 12-13


  Герась Соколенко — український поет-романтик.
1451550
  Дубина М.І. Сурмачі возз"єднання / М.І. Дубина. – Київ, 1976. – 239с.
1451551
  Донченко О. Сурми / О. Донченко. – Харків, 1928. – 63 с.
1451552
  Рекубрацький А.З. Сурми / А.З. Рекубрацький. – Дніпропетровськ, 1975. – 46с.
1451553
  Бровченко Володимир Яковлевич Сурми : Вірші та поеми / Бровченко Володимир Яковлевич. – Київ : Дніпро, 1976. – 255с. : іл., 1л.портр.
1451554
  Лисюк Д. Сурми : поетична збірка / Дмитро Лисюк. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2012. – 99, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-152-7


  У пр. № 1719074 напис: Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. 21.06.2018 р. Підпис.
1451555
  Гайовий Г. Сурми бурлеску під шатами сатиричної ліри : літературно-публіцистичні розвідки / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 2005. – 64с. – ISBN 966-955-92-6-X
1451556
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1952. – 551с.
1451557
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – К, 1965. – 551 с.
1451558
  Петльований В. Сурми грають зорю / В. Петльований. – Київ, 1973. – 661 с.
1451559
  Гузюк П. Сурми кличуть / П. Гузюк. – Львів, 1958. – 540с.
1451560
  Гузюк П.Ф. Сурми кличуть / П.Ф. Гузюк. – 2-е. – Львів, 1969. – 524с.
1451561
   Сурми на зорі. / Саркісьян К.С. – Одеса : Маяк, 1977. – 191с.
1451562
  Осадчук П.І. Сурми на світанні : поезії / П.І. Осадчук. – Київ, 1985. – 109 с.
1451563
   Сурми Перемоги.. – Львів, 1975. – 159с.
1451564
  Сердюк Ю.О. Сурми серця : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1965. – 94 с. – (Перша книга)
1451565
  Козак В.С. Сурми серця / В.С. Козак. – Одеса, 1975. – 31с.
1451566
  Марсюк В.А. Сурмлять тополі / В.А. Марсюк. – К, 1973. – 54с.
1451567
  Сацункевия И.Л. Суровая быль / И.Л. Сацункевия; И.Л. Сацункевич. – 2-е изд., доп. и испр. – Минск : Беларусь, 1979. – 288 с.
1451568
  Рядченко И.И. Суровая вахта : книга стихов / И.И. Рядченко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 115с.
1451569
  Осин Д.Д. Суровая весна / Д.Д. Осин. – Смоленск, 1955. – 356с.
1451570
  Харитонов В.Г. Суровая доверчивая Русь / В.Г. Харитонов. – М., 1973. – 207с.
1451571
   Суровая драма народа.. – М, 1989. – 510с.
1451572
   Суровая красота // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 67 : фото
1451573
  Асеева Л.П. Суровая летопись : повести / Л. П. Асеева. – Москва : Современник, 1979. – 332 с. – (Новинки "Современника")
1451574
  Погорелов Л.А. Суровая молодость / Л.А. Погорелов. – Ростов-на-Дону, 1967. – 109с.
1451575
  Ширшов Б.В. Суровая молодость. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1947. – 83с.
1451576
  Адамов А.М. Суровая нежность / А.М. Адамов. – Махачкала, 1967. – 59с.
1451577
  Бурлака С.В. Суровая нежность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1968. – 100с.
1451578
  Поливин Н.Г. Суровая нежность / Н.Г. Поливин. – М, 1973. – 188с.
1451579
  Файзуллин Р.А. Суровая нежность / Равиль Файзуллин ;. – Москва, 1975. – 22 с.
1451580
  Коршак Г.В. Суровая нежность / Г.В. Коршак. – М., 1978. – 104с.
1451581
  Балин А.И. Суровая нежность : Стихотворения. Избранное, 1963-1983 / А.И. Балин ; предисл. А. Зорина ; ил.: И. Пчелко. – Москва : Мол. гвардия, 1984. – 303 с. : ил.
1451582
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1959. – 121с.
1451583
  Лысков П.Г. Суровая осень / П.Г. Лысков. – Архангельск, 1967. – 144с.
1451584
  Дроботов В.Н. Суровая память / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1974. – 192 с.
1451585
  Сикорский Я.П. Суровая память / Я.П. Сикорский. – Кишинев, 1977. – 244с.
1451586
   Суровая память. – Свердловск, 1985. – 176с.
1451587
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1963. – 475с.
1451588
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 448с.
1451589
  Перегудов А.В. Суровая песня / А.В. Перегудов. – Москва, 1976. – 416с.
1451590
  Козловский М.И. Суровая повесть / М.И. Козловский. – Воронеж, 1981. – 118с.
1451591
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – изд. испр. и доп. – М, 1938. – 324с.
1451592
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1946. – 308с.
1451593
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 344с.
1451594
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 746с.
1451595
  Шолохов-Синявский Суровая путина / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 392с.
1451596
  Буш Паула Суровая школа / Буш Паула. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1975. – 111с.
1451597
  Бессонов Ю.Н. Суровая юность : [повесть] / Ю.Н. Бессонов ; [гравюры И.Г. Роганова]. – Москва : Трудрезервиздат, 1955. – 464 с. – Библиогр.: ил.
1451598
  Аношкин М.П. Суровая юность : повесть / М.П. Аношкин. – Челябинск : Книжное изд-во, 1958. – 192 с. : ил.
1451599
  Соловьев А.Г. Суровая юность : Из воспоминаний / А.Г. Соловьев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 288с.
1451600
  Козловский М.И. Суровая юность / М.И. Козловский. – Воронеж, 1973. – 216с.
1451601
  Мустафин Я.М. Суровое детство / Я.М. Мустафин. – М., 1984. – 413с.
1451602
  Мирошин Л.А. Суровое и нежное / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1961. – 48с.
1451603
  Баканов Н.А. Суровое испытание : рассказы о военном мастерстве, военной хитрости и смекалке советских воинов на фронтах Великой Отечественной вофны / Николай Баканов. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1958. – 167 с.
1451604
  Баширов Г. Суровое испытание : повести, рассказы, эссе / Гумер Баширов; пер. с татар. – Москва : Современник, 1991. – 266 с.
1451605
  Садовский В.Л. Суровое начало / В.Л. Садовский. – Пенза, 1962. – 151с.
1451606
  Белоконь К.Ф. Суровое небо : записки летчика-штурмовика / К.Ф. Белоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : Прапор, 1973. – 267 с. : ил., 9 л. ил.
1451607
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М., 1958. – 53с.
1451608
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Москва, 1959. – 143с.
1451609
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1959. – 135с.
1451610
  Калинин А.В. Суровое поле. Роман. / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1961. – 390 с.
1451611
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1977. – 445 с.
1451612
  Калинин А.В. Суровое поле. Романы. Повести. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1986. – 749 с.
1451613
  Цмокаленко Д.И. Суровое совершеннолетие : повесть / Дмитро Цмокаленко ; авт. пер с укр. Игоря Собчука. – Москва : Воениздат, 1969. – 301 с.
1451614
  Антонов И.П. Суровое счастье : стихотворения / Иван Антонов ; худож. В.И. Цикота. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 56 с. : ил.
1451615
  Мориц Ю.П. Суровой нитью / Ю.П. Мориц. – Москва, 1974. – 160с.
1451616
  Жадько В. Суровцева Надія Віталіївна (- укр. громадський діяч, історик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 828-829. – ISBN 978-966-8567-14-8
1451617
  Липшиц С.Г. Суровые будни / С.Г. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1944. – 47с.
1451618
  Коряков О.Ф. Суровые будни / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1954. – 96с.
1451619
  Арсентьев И.А. Суровые будни : дилогия / Арсентьев И.А. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 600 с.
1451620
  Всеволожский И. Суровые времена / И. Всеволожский, Д. Руднев. – Москва, 1959. – 80с.
1451621
  Плотников А.Н. Суровые галсы / А.Н. Плотников. – М., 1986. – 340с.
1451622
  Скоморовский Р.С. Суровые годы / Р.С. Скоморовский. – Киев, 1957. – 473с.
1451623
  Булавин М.Я. Суровые годы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1960. – 290с.
1451624
  Лаврентьев В.В. Суровые годы / В.В. Лаврентьев. – Новосибирск, 1964. – 406с.
1451625
  Королев В.Г. Суровые годы / В.Г. Королев. – М, 1971. – 112с.
1451626
  Арсланбеков Б. Суровые годы : повесть / Багаудин Арсланбеков; пер. с дарг. А.Буртынского. – Москва : Советская Россия, 1977. – 224 с.
1451627
  Хорошайлов Н.Ф. Суровые годы войны / Н.Ф. Хорошайлов. – Киев, 1977. – 179с.
1451628
  Проскурина Л. Суровые годы. / Л. Проскурина. – Сталинград, 1946. – 40с.
1451629
  Бирюзов С.С. Суровые годы. 1941-1945 / С.С. Бирюзов ; предисл. Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского. – Москва : Наука, 1966. – 560 с., ил. и карт., [13] л. ил. и карт. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
1451630
  Гриневская И.А. Суровые дни : драматическая поэма из времен Пугачевщины : в 5 д., в стихах / Изабелла Гриневская. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир" В.Л. Богушевского ; [Тип. Д.П. Вейсбрута], 1909. – XVI, 238, [1] с.
1451631
  Рза Р.И. Суровые дни : стихи / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1946. – 75 с.
1451632
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман : пер. с каз. / Ахтанов Т. – Москва : Воениздат, 1958. – 362 с.
1451633
  Ахтанов Т. Суровые дни : роман / Ахтанов Т. – Москва, 1960. – 379 с.
1451634
  Келлер И.И. Суровые дни / И.И. Келлер. – Пермь, 1963. – 221с.
1451635
  Кулиев К.М. Суровые дни / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. В.Курдицкого. – Ашхабад : Туркменистан
кн.1. – 1967. – 286 с.
1451636
  Кулиев К.М. Суровые дни. Черный караван : романы / Клыч Кулиев; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1979. – 671 с.
1451637
  Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи / Б.И. Сазонов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 239с.
1451638
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1971. – 398с.
1451639
  Майоров Н.К. Суровые испытания / Н.К. Майоров. – М, 1982. – 592с.
1451640
  Поленок Е.Т. Суровые лица / Е.Т. Поленок. – Сталино-Донбасс, 1959. – 28с.
1451641
  Очкин А.Я. Суровые люди / А.Я. Очкин. – М, 1972. – 176с.
1451642
  Халилецкий Г.Г. Суровые острова : Повести и рассказы / Г.Г. Халилецкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 264с.
1451643
  Коржиков В.Т. Суровые острова. Стихи. / В.Т. Коржиков. – Владивосток, 1961. – 64с.
1451644
  Крымов А.Г. Суровые страницы истории китайской революции в годы реакции (воспоминания и исследования) // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 169-203
1451645
   Суровые судьбы.. – Воронеж, 1971. – 191с.
1451646
  Федоров В.Д. Суровые тропы / В.Д. Федоров. – Москва, 1961. – 136с.
1451647
  Пинясов Я.М. Суровые тропы : повесть / Яков Пинясов; пер. с морд. Н.Попова. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1974. – 200 с.
1451648
  Моторин П.А. Суровые тропы / П.А. Моторин. – Куйбышев, 1988. – 219с.
1451649
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 192с.
1451650
  Кратт И.Ф. Суровый берег / И.Ф. Кратт. – Л., 1947. – 223с.
1451651
  Уткин И.П. Суровый ветер. / И.П. Уткин. – Москва, 1950. – 28с.
1451652
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1957. – 328 с., [1] л. ил.
1451653
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. – Куйбышев : [Куйбышев. кн. изд-во], 1962. – 666 с. : ил.
1451654
  Арсентьев И.А. Суровый воздух : повесть / Арсентьев И.А. ; предисл. Н. Сорокина. – Куйбышев : Куйбышев. кн. изд-во, 1972. – 318 с. : портр.
1451655
  Арсентьев И.А. Суровый воздух / И.А. Арсентьев. – Москва, 1979. – 304с.
1451656
  Кузнецов В.Н. Суровый воздух. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Л., 1957. – 87с.
1451657
  Шепелев А.М. Суровый горизонт / А.М. Шепелев. – Нальчик, 1965. – 157с.
1451658
  Собко В.Н. Суровый друг : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 253с.
1451659
  Пильник Б.Е. Суровый закон движения / Б.Е. Пильник. – Горький, 1973. – 128с.
1451660
  Фочкин Олег Суровый закон Шуацзю : Дорожный блокнот. Чудеса света // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 112-120 : Фото. – ISSN 1813-4777
1451661
  Чичкина Светлана Суровый климат празднику не помеха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
1451662
   Суровый край России.. – Новосибирск, 1969. – 263с.
1451663
  Семенихин Г. Суровый март / Г. Семенихин. – М., 1969. – 48с.
1451664
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – Ижевск, 1961. – 48с.
1451665
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 2-е изд. – Ижевск, 1966. – 100с.
1451666
  Шаврин Ю.А. Суровый наказ выполняя... / Ю.А. Шаврин. – 3-е изд. – Ижевск, 1975. – 132с.
1451667
  Давыдов С.Д. Суровый праздник / С.Д. Давыдов. – Л, 1989. – 158с.
1451668
  Кружков Н.Н. Суровый ревихзор / Н.Н. Кружков. – М, 1959. – 64с.
1451669
   Суровый север.. – Якутск, 1960. – 144с.
1451670
  Гурьянов В. Суровый удел : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 45-67. – ISSN 0027-8238
1451671
  Горохолінська І.В. Сурогатне материнство - шанс на сімейне щастя чи торгівля людьми? (Етичні аспекти використання новітніх технологій ) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 13-16
1451672
  Ільницька Н.Д. Сурогатне материнство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 16-18
1451673
  Ясевін В. Сурогатне материнство в Україні - правові прогалини та колізії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 12 (39), грудень. – С. 12-16
1451674
  Оніщенко О.В. Сурогатне материнство в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий аспект / О.В. Оніщенко, П.Ю. Козіна // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 102-108. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1451675
  Бєлінська К. Сурогатне материнство як об"єкт цивільних прав / К. Бєлінська, О. Бєлінський // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (117), червень 2021 р. – С. 105-123
1451676
  Попович К. Сурогатне материнство як один із видів надання послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 215-217. – ISBN 978-617-7069-17-0
1451677
  Логвінова В.О. Сурогатне материнство: правові аспекти // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 243-245. – ISBN 978-966-419-279-5
1451678
  Воробей В. Сурогатне материнство: проблеми нормативно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 165-166. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1451679
  Кравцова Т. Сурогатне материнство: проблеми правового регулювання та судової практики / Т. Кравцова, М. Корнієнко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 28-29
1451680
  Журавльов Д. Сурогатне материнство» має право на захист нотаріусом / Д. Журавльов, З. Журавльова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 89-90.
1451681
  Шаталов М.М. Сурожский золоторудный узел Приазовского мегаблока Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 26-33 : рис., фото. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1682-721Х
1451682
  Зубов В. Суррогатная инвестиционная система / В. Зубов, В. Иноземцев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 76-86 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0042-8736
1451683
  Никитинский Я.Я. Суррогаты и необычные в России источники пищевых средств / Я.Я. Никитинский. – М, 1921. – 136с.
1451684
  Таварес Р.У. Сурррогат счастья / Р.У. Таварес. – Москва, 1977. – 398 с.
1451685
  Пятаев Е.И. Сурские напевы. / Е.И. Пятаев. – Саранск, 1961. – 64с.
1451686
  Яльмаров А.И. Сурский привет. / А.И. Яльмаров. – Чебоксары, 1955. – 40с.
1451687
  Блажевич О. Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т.Г. Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 69-72
1451688
  Сігалова С. Сурядність і однорідність у публіцистичному синтаксисі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 278-284. – (Журналістика ; Вип. 4)
1451689
  Барчук В.М. Сурядність: типологічний аспект // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 13-20. – ISSN 0027-2833
1451690
  Яценко П.І. Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 619-628. – ISBN 978-966-8904-46-2
1451691
   Сурьма - висмут : [cборник статей]. – Москва : Наука, 1973. – 247 с. – (Популярная библиотека химических элементов)
1451692
  Белаш Ф.Н. Сурьма / Ф.Н. Белаш. – М.-Л.
17. – 1946. – с.
1451693
   Сурьма : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 88 с. – (Редкие металлы)
1451694
  Индолев Л.Н. и др. Сурьмяное оруденение Верхояно-Колымской провинции / Л.Н. и др. Индолев. – Новосибирск, 1980. – 232с.
1451695
  Остащенко Б.А. и др. Сурьмяное оруденение Канинского антиклинория / Б.А. и др. Остащенко. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1451696
  Бергер В.И. Сурьмяные месторождения (закономерности размещения и критерии прогнозирования) / В.И. Бергер. – Ленинград : Недра, 1978. – 296 с. – Список лит.: с. 281-291. – (Всесоюз. науч.-иссл. геол. ин-т)
1451697
  Имшенецкий Н.И. Сусамыр / Н.И. Имшенецкий. – Фрунзе, 1954. – 199с.
1451698
  Хардель Лило Сусанна в Мерцдорфе / Хардель Лило. – Москва, 1979. – 62 с.
1451699
  Коваленко В. Сусід з каменем за пазухою : В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 8-17


  В яких випадках національна меншина стає п"ятою колоною?
1451700
  Ганусець О.І. Сусідам треба дружити / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1966. – 48с. ; Сер.3№6


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
1451701
  Копиленко О. Сусіди / О. Копиленко. – Київ, 1955. – 88 с.
1451702
  Іщенко М.Г. Сусіди : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 321 с.
1451703
  Радутний Р. Сусіди : роман // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 78-115. – ISSN 0131-2561
1451704
   Сусіди : [стіни чують все : збірка] / упоряд. та авт. проекту Вертола Світлана. – Львів : Піраміда, 2022. – 146, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-441-726-3
1451705
  Вітошинська О. Сусіди й меншини / Oльга Вітошинська. – Лондон ; Париж : Українська видавнича спілка, 1994. – 108 с. : карта
1451706
  Дудар Є.М. Сусіди не дрімають : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 151 с.
1451707
  Цибульник В. Сусіди, стережіться! Сербія лідирує в гонці озброєнь на Західних Балканах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 5


  "Сербія опинилася в центрі двох шпигунсько-збройових скандалів. Перший продемонстрував, що російські спецслужби й далі працюють проти свого сербського "друга" та союзника. "Чому це відбувається?" - сербський президент Александар Вучич ...
1451708
  Куштенко І.Ф. Сусіди. / І.Ф. Куштенко. – К., 1984. – 384с.
1451709
  Іщенко М.Г. Сусіди. Смуга відчуження : романи / М.Г. Іщенко. – Київ, 1977. – 663 с.
1451710
  Горбатюк В. Сусідка з Ельгену й Таскану, або два листи з недомовками // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 23. – ISSN 2519-4429


  До 125-ліття Надії Суровцевої.
1451711
  Очаповский Л. Суслик / Л. Очаповский. – Москва-Леннград, 1926. – 40с.
1451712
  Гальков В.П. Суслики и меры борьбы с ними / В.П. Гальков. – Петроград, 1922. – 45 с.
1451713
   Сусло Дмитро Спиридонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 447. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1451714
  Фурса С.Я. Сусло Дмитро Спиридонович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7. – ISBN 978966-97130-0-1
1451715
   Сусло Дмитро Спиридонович (1909-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467-468. – ISBN 978-966-439-754-1
1451716
  Адамов А.К. Суспензионные антигены, антитела и иммуносорбенты / Адамов А.К., Агафонов В.И. – Москва : Медицина, 1969. – 176 с. : граф. – Библиогр.: с. 156-174
1451717
  Капто О.С. Суспільна активність як моральна риса будівника комунізму / О.С. Капто. – Київ, 1968. – 271с.
1451718
  Козловська Л.Г. Суспільна власність на засоби виробництва - основа виробничіх відносин соціалізму / Л.Г. Козловська. – Львів, 1957. – 40с.
1451719
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography: theory, history, ukrainian studies : Теорія, історія, українознавчі студії / О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 744с. – ISBN 966-613-033-5
1451720
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0267-8 (кн. 1)
Кн. 1 : Проблеми теорії, історії та методики дослідження. – 2015. – 812, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Парал. тит. арк. анг. Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1451721
  Шаблій О.І. Суспільна географія = Human geography : у 2 кн. / Олег Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0268-5 (кн. 2)
Кн. 2 : Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства. – 2015. – 705, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1451722
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава, 2017. – 508 арк. – Додатки: арк. 448-508. – Бібліогр.: арк. 410-447
1451723
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Шевчук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
1451724
  Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень) = Human geography in Ukraine (theory and practice of research) : монографія / Сергій Шевчук ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. від. Укр. геогр. т-ва. – Полтава : АСМІ, 2017. – 483, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Анот. англ. - Імен. покаж. : с. 469-483. – Бібліогр.: с. 350-387. – ISBN 978-966-182-459-0
1451725
  Нємець Л.М. Суспільна географія в Харківському регіоні: історія, напрямки та перспективи розвитку : монографія / Л.М. Нємець, Ю.І. Кандиба, К.А. Нємець ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 260 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). – ISBN 978-966-623-612-1
1451726
  Омельченко В.В. Суспільна географія та оцінка міських земель: напрямки досліджень // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 46-54. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1451727
  Олійник Я.Б. Суспільна географія України: проблеми і перспективи розвитку (по матеріалах ХІ з"їзду Українського географічного товариства) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 154-162
1451728
  Олійник Я. Суспільна географія України: територіальні аспекти розвитку // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 13


  Про наукові центри, у яких проводяться теоретико-методологічні дослідження у сфері суспільної географії. До таких центрів відносяться: Ін-т географії НАН України, географічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка, Ін-т економіки природокористування і сталого ...
1451729
  Разумний Максим Суспільна дія: кризові детермінанти // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 5-16. – ISBN 966-7332-13-6
1451730
  Шостак І. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа К.К. Цецішовського // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 386-388
1451731
  Горбатюк В.І. Суспільна довіра в системі управління державними фінансами / В.І. Горбатюк, Я.В. Матузка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 93-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1451732
  Піскун В. Суспільна єдність і досвід формування авторитетів у культурно-історичному поступі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 14-19
1451733
  Александрова О.С. Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
1451734
  Дудник Н.З. Суспільна значимість педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 277-282


  У статті розглянуто вагомість педагогічної фаховості у вихованні молодого покоління Актуалізовано проблему морального становлення педагога як наставника молоді. Виокремлені проблему кризових явищ в освіті щодо суспільної значущості педагогічної ...
1451735
  Мірошниченко П.В. Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння / П.В. Мірошниченко, А.А. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1451736
  Васильєва Л.П. Суспільна зумовленість існування чорногорської мови // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 116-126. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
1451737
  Пахаренко В. Суспільна й естетична цінність публіцистики Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 29-35. – ISBN 966-693-015-3
1451738
  Соловей Е. Суспільна й літературна доба в "Щоденнику" Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 12-22. – ISBN 966-693-015-3
1451739
  Черленяк І. Суспільна консолідація: роль державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 77-83
1451740
  Пащенко О.О. Суспільна корисність кримінально-правових норм // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 71-81. – ISSN 2524-0323
1451741
  Шаров Ю. Суспільна корисність муніципальних проектів: оцінка з позицій концепції якості та результативності діяльності / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.187-195. – ISBN 966-7800-15-6
1451742
  Злобіна О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості / НАНУ. Ін-тут соціології; Олена Злобіна, Всеволод Тихонович. – Київ : Стилос, 2001. – 238с. – ISBN 966-7321-83-5
1451743
  Савка В.Є. Суспільна місія державних та громадських соціальних служб // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (6))
1451744
  Сакало О. Суспільна місія університету у філософії Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 467-475. – ISBN 978-966-423-392-4
1451745
  Кучера Т.М. Суспільна модернізація в регіональних координатах сучасної України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 108-116. – ISSN 2072-1692
1451746
  Маслікова І.І. Суспільна мораль та колективний суб"єкт: етико-економічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  В нормативному сенсі задля дієвості моралі принциповим стає створення певних умов для прийняття колективного рішення, індикатором якого слугувала б ідея суспільного блага. Такий колективний вибір повинен розумітися як низка дій, що здійснюється ...
1451747
  Припхан І.І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 256-261. – ISSN 1563-3349
1451748
  Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспруденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 173-179. – ISSN 0132-1331
1451749
  Савченко А.В. Суспільна моральність як об"єкт злочинних посягань : монографія / Савченко А.В., Репецький С.П. ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 278, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255-278. – ISBN 978-966-8098-21-8


  У пр. № 1728437 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з глибокою повагою від авторів. Підпис /А.В. Савченко/. Підпис /С.П. Репецький/
1451750
  Пономарьова Т. Суспільна небезпека аудіостимуляторів: кримінально-правовий аналіз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 10-12
1451751
  Заярний О. Суспільна небезпека, як критерій розмежування адміністративних правопорушень та злочинів, вчинених в інформаційній сфері // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 94-96. – ISBN 978-617-7069-15-6
1451752
  Берзін П.С. Суспільна небезпечнвсть діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 108-150. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1451753
  Панов М. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М. Панов, С. Харітонов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1451754
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння - фундаментальна ознака поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харітонов // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
1451755
  Панов М.І. Суспільна небезпечність діяння в системі ознак поняття "кримінальне правопорушення" / М.І. Панов, С.О. Харитонов // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 124-140. – ISSN 2224-9281
1451756
  Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 142-150
1451757
  Жмур Юлія Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 144-147
1451758
  Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 163-172. – ISSN 0201-7245
1451759
  Хряпинський П.В. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх / П.В. Хряпинський, О.О. Світличний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 146-154
1451760
  Черніков Є. Суспільна небезпечність та протиправність неналежного виконання професійних обов"язків медичним або фармацевтичним працівником як об"єктивні ознаки злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 77-81
1451761
  Головкін Б. Суспільна небезпечність тяжких та особливо тяжких корисливо-насильницьких злочинів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 84-90
1451762
  Головкін Б Суспільна небезпечність тяжкої корисливо-насильницької злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
1451763
  Оробець К. Суспільна небезпечність як підстава встановлення меж кримінально-правової санкції за вчинення злочину // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 87-92
1451764
  Кравчук О.Л. Суспільна небезпечність, винність та караність як ознаки порушення присяги // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 166-174. – ISSN 2078-9165
1451765
  Титов В.Д. Суспільна необхідність реформи логічної освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1451766
  Манько А. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у 1914-1918 рр. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 170-180. – ISSN 2664-9993
1451767
  Манько А.О. Суспільна опіка як один із напрямків діяльності земств на Катеринославщині у роки Першої світової війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 58-62. – ISSN 2312-2587


  Автор зробила спробу висвітлити етапи становлення служби соціальної опіки в Катеринославській губернії. Проаналізовано роль земств у забезпеченні незахищених верств суспільства у роки Першої світової війни. Статистичні дані наочно ілюструють ...
1451768
  Волянюк О.Я. Суспільна пам"ять і політика: мистецтво можливого : монографія / Ольга Волянюк ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 147-170. – ISBN 978-966-8809-95-8
1451769
  Рудаківська С.В. Суспільна перспектива екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 157-168


  Проаналізовано співвідношення понять "екологічна освіта" і "освіта для сталого розвитку", а також наявні пропозиції щодо реалізації сталого розвитку у ХХІ ст. Вказано, що найбільш перспективне поєднання освіти для сталого розвитку зі створенням ...
1451770
   Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації / Razumkov centre ; [кер. проєкту О. Мельник]. – Київ : [б. в.], 2021. – 55 с. : іл., табл. – Ппроєкт здійснено за підтримки Прсольства Великої Британії в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1451771
  Ковбасюк Ю.В. Суспільна політика та аналіз політики в Україні: предметне поле досліджень і термінологічний апарат // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 5-11. – ISSN 2310-2837
1451772
  Дзьобань О.П. Суспільна правосвідомість як комунікативно-дискурсивний феномен / О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 160-166
1451773
  Замура О. Суспільна практика дозволів на християнське поховання в Переяславсько-Бориспільській єпархії середини XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 36-44. – ISSN 0869-3595
1451774
  Устенко О.А. Суспільна праця і її продуктивність. / О.А. Устенко. – Дрогобич, 1962. – 64с.
1451775
  Безклубенко С.Д. Суспільна природа мистецтва / Безклубенко С.Д. – Київ : Мистецтво, 1972. – 283 с.
1451776
   Суспільна свідомість і її форми. – Х., 1961. – 163с.
1451777
  Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді / Н.Й. Черниш. – Львів, 1990. – 365с.
1451778
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 203-214
1451779
  Яцук Н.Є. Суспільна свідомість постіндустріального суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 118-128. – ISSN 2077-8309
1451780
  Кундеревич О. Суспільна свідомість сьогодення: соціально-інформаційні механізми впливу // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 289-297


  В статті розглядаються соціально-інформаційні механізми впливу на суспільну свідомість, обґрунтовується можливість подолання чисельних абу в процесі становлення самосвідомості людини і соціуму. В статье рассматриваются социально-информационные ...
1451781
  Уваров Ю.В. Суспільна свідомість як соціальний організм у філософському розумінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С.68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1451782
  Іванов О.Ф. Суспільна ситуація в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 31-35. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1451783
   Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналітична доповідь / [Зеленько Г.І. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6662-9
1451784
  Коруля І.В. Суспільна сутність корупції // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 56-61.
1451785
  Дроботенко М.О. Суспільна та культурна значущість популярної філософії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 181-184. – ISSN 2076-1554
1451786
  Рибалкін С. Суспільна та художня проблематика у віршах туніських поетів ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті розглядається еволюція арабомовної поезії Тунісу протягом ХХ ст. Визначаються роль і місце літературної критики, а також ключові етапи та тематика творчості туніських письменників. Дослідження супроводжується авторським перекладом і аналізом ...
1451787
   Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько, В. та ін. Степаненко; В. Бурлачук, О. Іваненко, В. Казаков, В. Королько та ін.; НАНУ, Ін-т соціології; За ред. В.В.Танчера, В.П. Степаненка. – Київ : Ін-т соціології НАНУ, 2004. – 244с. – ISBN 966-02-3264-0
1451788
  Цвєтков В.В. Суспільна транформація і державне управління в Україні : політико-правові детермінанти / В.В. Цвєтков В.В., І.О. Кресіна, А.А. Коваленко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; НАНУ. – Київ : Ін Юре, 2003. – 496 с. – ISBN 966-313-060-1
1451789
  Дмитриченко Л. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки, методологія дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1451790
  Рафальський О.О. Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 44-47. – ISSN 1027-3239
1451791
  Маслікова І.І. Суспільне благополуччя як мета державної політики: спроби етичної концептуалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 294-297. – ISSN 2076-1554
1451792
  Загородній В.І. Суспільне виробництво і добробут трудящих в умовах розвитого соціалізму / В.І. Загородній, Ю.Ф. Дробноход. – Київ, 1974. – 48 с.
1451793
  Кобзар Б.С. Суспільне виховання подростаючого покоління / Б.С. Кобзар. – Київ, 1967. – 47с.
1451794
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення в глобальній економіці: ключові детермінанти трансформації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 29-33. – ISSN 2222-4459
1451795
  Дучинська Н. Суспільне відтворення трансформаційної економіки: проблеми і протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості суспільного відтворення трансформаційної економіки. Проаналізовано проблеми нагромадження капіталу і його вплив на деформацію процесів відтворення. The article deals with the specifics of social formation in transition economy. ...
1451796
  Кудінова А.В. Суспільне відтворення: основні моделі // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 15-25
1451797
  Цихуляк І.М. Суспільне вчення католицизму: зміст, соціокомунікативний мандат та форми реалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цихуляк Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1451798
  Небрат В.В. Суспільне господарство та державні фінанси в теорії народного добробуту Івана Вернадського // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 15-18


  Статтю присвячено історико-теоретичному аналізу категорій "суспільне господарство" та "державні фінанси" в теорії добробуту І. Вернадського.
1451799
  Бойченко І.В. Суспільне життя / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 360-361. – ISBN 966-642-073-2
1451800
  Слюсаревський М.М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 1-5
1451801
  Гордієнко А.Т. Суспільне життя і художній талант / А.Т. Гордієнко. – Київ, 1972. – 308с.
1451802
   Суспільне значення землі для сучасності та майбутнього України. Ринковий обіг сільськогосподарських земель має забезпечити реалізацію суспільної функції земельної власності і невіддільного права селян на землю / В. Геєць, А. Гриценко, О. Бородіна, Л. Молдаван, Т. Осташко, О. Попова, І. Прокопа, В. Сіденко, О. Шубравська, В. Кравців, Е. Лібанова, М. Хвесик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 9


  "Останні місяці українське суспільство активно (в тому числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, маршів тощо) реагує на заяви представників влади і законодавчі ініціативи, метою яких є скасування мораторію на продаж ...
1451803
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення в Україні на сучасному етапі: проблеми, перспективи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 29-30
1451804
  Чепурняк Т.О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 22-29


  У статті висвітлено особливості суспільного мовлення (завдання, ознаки), його значення для українського народу. Автором відзначено, що такий тип мовлення забезпечує відображення всіх точок зору, які побутують у суспільстві, гарантує неупереджене якісне ...
1451805
  Гресько О.В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 92-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1451806
  Житарюк Суспільне мовлення України в контексті соціокультурного моделювання / Житарюк, м. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 62-64


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з трансформацією Національної телекомпанії України з державної на громадську. In this article the attention is focused on the problems connected with National TV company of Ukraine and it"s transformation from ...
1451807
  Макарський О. Суспільне мовлення: чи дочекаємось ?.. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-29


  Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон
1451808
  Цибенко Л. Суспільне надбання в знаках для товарів і послуг / Л. Цибенко, І. Шатова // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 1608-6422
1451809
  Чуніхіна С. Суспільне ставлення до освітніх реформ: дослідження проблеми відкритості суджень (open-mindedness) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 63-70. – (Психологія ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817
1451810
  Марчук О.А. Суспільне становище вчителів в УРСР (друга половина 1950-х–перша половина 1960-х років) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 78-86. – ISSN 0320-9466
1451811
  Новаченко Т.В. Суспільне уявне як сучасний механізм солідаризації української нації // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 51-58. – ISSN 1681-116Х
1451812
  Шалімова Н.С. Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов"язкового аудиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1451813
   Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / Куценко В. І. [та ін.] ; за наук. ред. Куценко В.І. ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Чернігів : Лозовий В.М., 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. і обкл. зазнач. перші три авт. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2765-52-6
1451814
  Лукашук М.А. Суспільний вибір інноваційної конфігурації сучасних знань: українські реалії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Лукашук Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451815
  Отрошко О. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1451816
  Зубріцька М. Суспільний вимір академічного мислення Івана Вакарчука // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-28. – ISSN 1819-7329
1451817
  Іванченко С.М. Суспільний дискурс як спосіб організації інформаційного простору та формування громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 236-244
1451818
  Аніщенко А.П. Суспільний діалог як шлях до створення інклюзивного туристичного простору (на прикладі КЗК "Музей ім. К.І. Шульженко") / А.П. Аніщенко, М.О. Яріко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 74. – С. 28-34. – ISSN 2410-5325


  Важлива проблема сучасного українського суспільства - відсутність інклюзивного простору, що водночас сповільнює соціалізацію молоді з інвалідністю. Звичайні шляхи її вирішення перебувають у площині благодійницької моделі ментальності, натомість сучасна ...
1451819
  Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 38-43. – Бібліогр.: 5 назв
1451820
  Руссо Ж.Ж. Суспільний договір // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-8865-81-7
1451821
  Бакалінська О. Суспільний договір як основа для виникнення та розвитку криптовалют / О. Бакалінська, С. Чаплян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 71-75. – ISSN 2307-8049
1451822
  Карпінський В. Суспільний і державний устрій СРСР / В.А. Карпінський. – Київ : Укр. вид. політ. літератури, 1946. – 90 с.
1451823
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і життєва позиція молоді / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1978. – 48с.
1451824
  Осичнюк Ю.В. Суспільний ідеал і соціальна активність особи / Ю.В. Осичнюк. – К, 1974. – 120с.
1451825
  Полисаєв О.П. Суспільний ідеал як складова трансісторичності міфологічної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 75-86
1451826
  Турило А.М. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства" / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1451827
  Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 3-6. – ISSN 0131-775Х
1451828
  Генега Р.Я. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 139-152. – ISSN 0130-5247
1451829
  Пилипчук Я.В. Суспільний лад та державна організація кипчаків IX - XIII ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 78-89. – ISSN 1608-0599
1451830
  Кахнич В. Суспільний лад та державний устрій Середньовічних міст - держав Новгород і Пскова // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 82-83
1451831
  Дубровіна А Суспільний лад,механізм управління та право України в період разкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст) / А Дубровіна. – Київ, 1966. – 112 с.
1451832
  Присухін С. Суспільний мир як цінність і принцип "культури життя" (у світлі праць св. Івана Павла II) // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 252-262
1451833
  Назаренко М. Суспільний мовник опановує японський досвід об"єктивного висвітлення парламентських виборів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 27). – С. 11
1451834
  Макєєва О. Суспільний нагляд в аудиті: виклики для України та майбутні стратегічні рішення Європейської комісії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 44-49
1451835
  Чефранов В.О. Суспільний прогрес / В.О. Чефранов. – Х., 1965. – 27с.
1451836
  Жулькевська О.В. Суспільний простір міста як об"єкт соціологічного вивчення та емпіричний референт соціальних змін / О.В. Жулькевська, М.В. Грищенко // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2306-3974
1451837
  Комариця М. Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2016. – Вип. 8 (24). – C. 103-112. – ISSN 2524-0315
1451838
  Афонін Е.А. Суспільний розвиток від Різдва Христового : Офіційне видання / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 312с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-052-0
1451839
   Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / Руденко О.М. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-167 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-079-9
1451840
  Жук М. Суспільний розвиток у XXI столітті: освітній потенціал соціальних трансформацій, транзитів, інновацій / М. Жук, С. Костанчак // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – C. 25-34


  У статті розглядаються проблеми критеріїв розвитку за умов глобалізації, традиційна та інноваційна моделі розвитку, “суспільство знань”, особливості сучасних перехідних процесів, роль інноваційної освіти в забезпеченні трансфо- рмаційних процесів і ...
1451841
  Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1451842
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 161-168. – ISSN 2310-0672
1451843
  Гірник Є.В. Суспільний сектор економіки в стратегіях соціальної політики України в умовах глобалізації // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 74-77
1451844
  Длугопольський О. Суспільний сектор економіки: сутність, тенденції розвитку та ефективність // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 41-59. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1451845
  Чабан А.І. Суспільний стан і тенденції розвитку малого підприємництва // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 33-39
1451846
  Фаріон Ірина Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 178-186
1451847
  Капустін С.В. Суспільний та освітній дискурс світогляду молоді в суспільстві стрімких змін : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.03 / Капустін Сергій Валентинович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1451848
  Кічурчак М.В. Суспільний товар як економічна категорія у поглядах економістів ХХ ст. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 46-49. – ISSN 1729-7206
1451849
  Карєв В. Суспільний устрій і громадське управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 8 назв
1451850
  Сащук Г.М. Суспільний чинник телевізійної інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 69-75.
1451851
  Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32
1451852
  Мортіков В. Суспільні блага: соціально-трудовий аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 18-21. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 03
1451853
  Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 70-74


  Представлені результати аналізу найбільш поширених в економічній літературі дефініцій суспільних благ. Показано, що деякі із відмінних рис, що їх зазвичай приписують суспільним благам, насправді такими не є.
1451854
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1451855
  Линниченко І. А. Суспільні веpстви Галицької Руси XIV-XV в. / Розвідка Івана Линниченка. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – [6], 268 с. – Показчик імен особових і геогpафічних, згаданих у 7 т. "Руської іст. б-ки" : с. 249-268. Конволют. Переплетено з: Розвідки про церковні відносини на Укераїні-Руси XVI-XVIII вв. Львів, 1900. - [VI], 162 с. – (Руска Історична біблїотека / видає Наукове Товариство імені Шевченка ; Т. 7 ; Т. ХІ)
1451856
  Телешун С.О. Суспільні виклики та ефективна публічна влада: українські реалії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С.8-11. – ISSN 0868-8117
1451857
   Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
1451858
  Пайда Ю.Ю. Суспільні відносини як об"єкт регулювання релігійних норм // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 68-78. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1451859
  Терно Сергій Олександрович Суспільні відносини: сучасний погляд на проблему // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
1451860
  Горкуша О. Суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу релігійної системи // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 18-22. – ISSN 2306-3548
1451861
  Іллюшин І.І. Суспільні і політичні передумови утворення селянською партією власних збройних формувань під час гітлерівської коаліції Польщі в 1939-1945 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 33)


  Проаналізовано суспільно-політичні фактори, які зумовили утворення селянською партією збройної організації під час гітлерівської окупації Польщі в роки другої світової війни.
1451862
  Ярмоленко П.Я. Суспільні ідеали та ідеали особистості / П.Я. Ярмоленко. – К., 1970. – 48с.
1451863
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Дис. ... д-ра політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Розумний М.М.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Киев, 2006. – 452с. – Бібліогр.: л. 374-452
1451864
  Розумний М.М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації : Автореф. дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Розумний М.М.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 34 назв
1451865
   Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8178-3
1451866
  Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини - об`єкт кримінально - правової охорони і захисту: кримінолого - когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.158-167. – ISSN 1609-0462
1451867
  Триндюк В.А. Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 111-114. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
1451868
  Соболь В.А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 114-116. – Бібліогр.: 7 назв
1451869
  Піньковська Г.В. Суспільні механізми підтримки сфери культури територіальних громад // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 90-95. – ISSN 2218-1199
1451870
  Абрамов Ф.В. Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 26-31. – ISSN 2222-4459
1451871
  Павко А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-30. – ISSN 0372-6436


  Усебічне вивчення досвіду і наслідків приєднання України до Болонського процесу, критичний аналіз постБолонської ситуації у вітчизняній вищій освіті, здійснені силами причетних до глобалізаційних процесів науковців і викладачів на шпальтах ...
1451872
  Князев В.М. Суспільні науки, соціальна технологія і сучасна практика // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-12. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається малодосліджена у вітчизняній філософії та соціології проблема соціальної технології як форми суспільної практики, соціального управління та науково-практичного знання. Соціальна технологія посідає важливе місце у поглибленні зв"язку ...
1451873
  Горак Г.І. Суспільні науки: особливості , генезіс, структура / Г.І. Горак. – Київ : Вища школа при КДУ, 1977. – 198с.
1451874
  Ващук І.М. Суспільні орієнтири у публіцистичних есе Юрія Андруховича // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 310-312. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1451875
  Міщенко О. Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 105-110. – ISSN 2076-1333
1451876
  Попко В. Суспільні передумови та роль глобалізації у формуванні транснаціонального кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 236-243. – ISSN 2663-5313
1451877
   Суспільні процеси: психолого-педагогічні та соціальні аспекти : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет права, 2004. – 336 с.
1451878
  Руденко О. Суспільні пртиріччя як важливий фактор впливу на стабільність суспільного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 59-68
1451879
  Бакрадзе Л.М. Суспільні реформи як вид політичного управління // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 321-326. – ISSN 2076-1554
1451880
  Іллящук О.Б. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних індустріальних соціальних системах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-34
1451881
  Зінченко В.В. Суспільні та інституційні трансформації в сучасних соціальних системах // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 173-179. – ISSN 2076-1554
1451882
  Філкова О. Суспільні та політико-правові основи меценатської діяльності в сфері мистецтва в Україні 1990-2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 339-342. – ISBN 978-966-171-795-3
1451883
  Курінний Є.В. Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 18-25. – ISSN 2078-3566
1451884
  Лагутов Ю. Суспільні трансформації в країнах північної Африки: причини і тенденції (аналітичний огляд) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36
1451885
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації в умовах глобалізації: соціогуманістичні імперативи, неекономічні чинники та євроінтеграційні пріоритети // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 66-80. – ISSN 1562-0905
1451886
  Дмитренко М.А. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України : монографія / М.А. Дмитренко ; Ін-т операт. діяльності та держ. безпеки. – Київ : Знання України, 2006. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 966-316-126-4
1451887
  Вовканич С.Й. Суспільні трансформації цінностей української ідеї: новітні виклики і загрози // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 1 (111). – С. 144-151. – ISSN 2071-4653
1451888
  Коляда Т. Суспільні умови розвитку середньої освіти у Великій Британії (ХІХ - перша половина ХХ століття) // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (5). – С. 179-192. – ISSN 2618-0715
1451889
  Сангаєвська Наталія Суспільні фактори розвитку сотеріологічного вчення у світових релігіях // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 73-76. – ISSN 1999-4966
1451890
  Дерлиця А.Ю. Суспільні фінанси та феномен публічності: семантична конструкція, історична формація, теоретична концепція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 106-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1451891
  Качула С.В. Суспільні фінанси у забезпеченні пріоритетних напрямів розвитку людського потенціалу // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Визначено пріоритетні напрями розвитку людського потенціалу в Україні та обгрунтовано джерела їх фінансового забезпечення з урахуванням національних особливостей і глобалізованого світу. Проаналізовано роль суспільних фінансів у розвитку людського ...
1451892
  Марченко С. Суспільні фонди споживання в колгоспах в період розгорнутого будівництва комунізму : Дис... канд.економ.наук: / Марченко С.,С.; Ін-т підвищення кваліфікаціх викладачів суспільних наук при КДУ. Кафедра політекономії. – Чернівці, 1965. – 276л. – Бібліогр.:л.266-276
1451893
  Дорофєєв В.М. Суспільні фонди споживання і гармонійний розвиток людини / В.М. Дорофєєв. – К., 1979. – 46с.
1451894
  Черевченко В.М. Суспільні фонди споживання та їх використання колгоспним селянством при переході до комунізму : Дис... канд. економ.наук: / Черевченко В.М.; КДУ. Кафедра політичної економії гуманітарних фак-тів. – К., 1964. – 268л. – Бібліогр.:л.1-40
1451895
  Чухно А.А. Суспільні фонди споживання та їх роль // Комуніст України, 1961. – №10
1451896
  Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79-83. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу практики застосування соціального аудиту та зіставлення його зі спорідненими поняттями (діагностикою, моніторингом та експертизою) теоретично визначені суспільні функції соціального аудиту. Розширені та конкретизовані принципи ...
1451897
  Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 65-69.
1451898
  Бочарова О. Суспільні функції університетів та концепції розвитку // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 24-31. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглянуто суспільні функції університетів, а також вплив університетської освіти та диплому на подальшу долю випускника. Університети виконують роль своєрідних «камер схову мільйонів молодих людей», особливо перед безробіття. «Надлишок» випускників ...
1451899
  Обушний М. Суспільні цінності в контексті розробки ідеології консолідації українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу ряду суспільних цінностей, на яких ґрунтується ідеологічна діяльність держави та політичних партій, спрямована на консолідацію українців. Серед них: державна незалежність і суверенітет, демократичний суспільний устрій, громадянське ...
1451900
   Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 334, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6840-1
1451901
  Бєльска Т.В. Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 30-39. – ISSN 2414-05-62
1451902
  Котовська О.П. Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 49-58
1451903
  Грицку Вероніка Стенанівна Суспільно-географічна оцінка сруктурних зрушень в АПК Чернівецької області : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Грицку Вероніка Стенанівна; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1451904
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка в Київському університеті / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1451905
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічна підготовка магістрів в Київському національному університеті / Я.Б. Олійник, ПІстун // Географічна наука та освіта в Україні: Збірник наукових праць
1451906
  Шаповал Б.О. Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС / Б.О. Шаповал, Є.Ю. Авраменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 230-235


  В публікації зазначено та проаналізовано основні аспекти трансформації зовнішньоекономічного комплексу Чехії на сучасному етапі. Ключові слова - трансформація, зовнішньоекономічний комплекс, інтеграція,інвестиції, зовнішня торгівля товарами. В статье ...
1451907
  Запотоцький С. Суспільно-географічне дослідження екологічної поведінки населення (на прикладі міст Києва та Чернігова) / С. Запотоцький, О. Кононенко, Ю. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-53. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні розглянуто теоретичні засади екологічної поведінки населення. Описано основні чинники, які впливають на екологічну поведінку людини. З"ясовано, що зовнішні чинники включають соціальну, культурну, економічну, правову та інші складові. Вони ...
1451908
  Михалюк М.М. Суспільно-географічне дослідження єврейського етнокультурного потенціалу (на прикладі малих містечок столичного сгр України) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета статті. Метою статті є здійснення інтегральної оцінки етнокультурного потенціалу єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України. Методика. Методичні засади дослідження включали застосування як загальнонаукових, ...
1451909
  Барановський М.О. Суспільно-географічне дослідження трансформації господарства постіндустріальних країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 307-309
1451910
  Ващенко О.В. Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ващенко Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1451911
  Перегуда Ю.А. Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Перегуда Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 240-285. – Бібліогр.: арк. 215-239
1451912
  Мезенцева Н.І. Суспільно-географічне районування України : Навчальний посібник для студ. географ. та екон. спец. / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2000. – 228с. – ISBN 966-594-156-9
1451913
  Горин І. Суспільно-географічний аналіз Моршинського і Трускавецького бальнеологічних курортів Львівської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 102-109. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Моршинський і Трускавецький бальнеологічні курорти є важливими складовими лікувально-оздоровчого, рекреаційного та економічного потенціалу Львівської області. Щорічно до м. Моршин і м. Трускавець приїжджає близько 300 тисяч українських та іноземних ...
1451914
  Мельник Л.В. Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні / Л.В. Мельник, Петренко, ОЮ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 261-267


  У статті охарактеризовано особливості становлення і розвитку зерно продуктового ринку в Україні. Визначено чинники формування та напрямки підвищення ефективності зернового виробництва. В статье охарактеризованы особенности становления и развития ...
1451915
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області : Автореф. дис. ... канд географічних наук: спец. 11.00.02 / Заволока Ю.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:12 назв
1451916
  Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харьківської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Заволока Ю.Ю.; Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Каф-ра соціально-економічної географії і регіонознавства. – Харків, 2008. – 210л. + Додатки: л.183-210. – Бібліогр.: л.163-182
1451917
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська Ірина Геннадіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: л.157 - 177
1451918
  Хільчевська Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв"язків України та Німеччини : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Хільчевська І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. + Додатки: л.177 - 197. – Бібліогр.: 9 назв
1451919
   Суспільно-географічні аспекти поширення протестантизму в Україні / Маслова Наталія, Мирза-Сіденко Валентина, , Перевєдєнцев Володимир // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 77-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1451920
  Семенюк Л.Л. Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Семенюк Л.Л.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – 241с. + Додатки: л. 186-241. – Бібліогр.: л. 169-185
1451921
  Штельмах Ольга Олександрівна Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Штельмах О. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1451922
  Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
1451923
  Ярошевич М.А. Суспільно-географічні аспекти формування Східноєвропейського газового хабу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ярошевич Мар"яна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451924
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ-ст. / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, В.М. Матвієнко // Вісник.Географія,вип.45
1451925
  Іщук С.І. Суспільно-географічні дослідження в першій половині ХХ століття / С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, В.М. Матвієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-14. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито основні напрямки розвитку вітчизняної суспільної географії в першій половині ХХ ст.
1451926
  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики : навч. посібник для студ. географічних спеціальностей вищ. навч. закладів / О.Г. Топчієв; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 632с. – ISBN 966-318-404-3


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1451927
  Мельник Ірина Геннадіївна Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мельник І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 270л. + Додатки: л.205-270. – Бібліогр.: л.189-204
1451928
  Олійник Я.Б. Суспільно-географічні знання про Україну / Я.Б. Олійник, П.П. Борщевський // Економічна та соціальна географія. – вип.48
1451929
   Суспільно-географічні основи регіонального природокористування : Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ. Географічний фак.; Керівник НДР Я.Олійник. – Київ, 2005. – 300с. : 33 рис., 35 таб. – 6 додатків. – Бібліогр.: 115 дж.


  Об"єкт дослідження: суспільно-географічні процеси регіонального природокористування. Мета роботи: розробка і впровадження принципів суспільно-географічних основ регіонального природокористування. Методи дослідження: системний підхід, статистичний, ...
1451930
   Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 року) / КНУТШ ; Рада з вивчення продукт. сил України НАН України ; Ін-т географії НАН України ; Укр. геогр. тов-во ; ред. кол.: Я.Б. Олійник, Г.В. Балабанов, Б.М. Данилишин та ін. – Київ : ВГЛ Обрії, 2004. – 308 с.
1451931
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Литовченко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 253л. + Додатки: л.183-253. – Бібліогр.: л.165-182
1451932
  Литовченко І.В. Суспільно-екологічне районування Полтавської області : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - Економічна та соціальна географія / Литовченко І.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1451933
  Мальська М. Суспільно-економічна сутність послуг // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 218-223. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1451934
  Крюкова І.О. Суспільно-економічні аспекти синергетики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 53-57. – ISSN 1728-6220
1451935
  Кучерук Т.В. Суспільно-економічні трансформації: еволюція наукових поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 41-45. – Бібліогр: на 12 пунктів
1451936
   Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – 319, [1] с. : іл., портр., табл. – Анот. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-36-6
1451937
  Дудка Р.А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років 20 століття : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.01 / Дудка Р.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1996. – 22л.
1451938
   Суспільно-політична активність та історична пам"ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9334-2
1451939
  Боднарчук Л.С. Суспільно-політична діяльність Б. Рассела в США // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 13-18


  Розглядаються погляди Бертрана Рассела на політику та культуру Сполучених Штатів Америки ХХ ст. та особливості суспільно-політичної діяльності філософа щодо політики США. Багатогранність постаті видатного мислителя проявилася у діаметрально протилежних ...
1451940
  Вавренюк Р.С. Суспільно-політична діяльність декабриста Олексія Юшневського : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07..00.03 / Вавренюк Р.С.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 26 с.
1451941
  Клименко Н. Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 246-257. – ISSN 2222-5250
1451942
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність С. Єфремова в період Директорії (14 грудня 1918 - 21 листопада 1920 р.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 71-73.
1451943
  Могильний Л. Суспільно-політична діяльність Сергія Єфремова наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 183-185.
1451944
  Борисенко В.Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907 р. / В.Й. Борисенко, Г.А. Непорожня; Мін-во освіти і науки України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 149 с. – ISBN 966-660-085-4
1451945
  Матковська О.В. Суспільно-політична і культурно-освітня діяльність братств в Україні ( кінець ХVІ - перша половина ХVІІ ст. ) // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С.36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1451946
  Швед В. Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України / В. Швед, Н. Мхитарян // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 25-30. – ISSN 2663-2675
1451947
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Всеволода Ганцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-56. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. у середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для розвитку свого народу у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став Всеволод ...
1451948
  Могильний Л. Суспільно-політична позиція Григорія Голоскевича / Л. Могильний, О. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. в середовищі української інтелігенції сформувалася думка про особистий внесок кожного для становлення своєї Батьківщини у сфері науки і культури. Одним із тих, хто відгукнувся на подібний неофіційний заклик, став ...
1451949
  Пархітько О.В. Суспільно-політична проблематика на шпальтах одеської українськомовної преси (1917–1918) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 124-129


  статті досліджено проблематику одеської українськомовної періодики 1917–1918 рр., яка, незважаючи на свою нечисленність та маргінальність, порушила низку загальнонаціональних питань. Наголошено, що тогочасні українські часописи стали важливим етапом ...
1451950
  Череняк І. Суспільно-політична та економічна база розвитку конституційної реформи в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 268-278.
1451951
  Ніколаєнко О. Суспільно-політичне життя поляків на Поділлі в 70-90-і рр. ХІХ ст. // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 3. – С. 14-18
1451952
  Галущак М. Суспільно-політичне значення львівської неформальної преси кінця 80-х - початку 90-х років XX століття // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (56). – С. 119-131. – ISSN 2413-7065
1451953
  Шип Н.А. Суспільно-політичне і духовне життя українців у складі Російської імперії (XIX ст.) : нариси для самостійного опрацювання з курсу "Історія України" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європейськ. інтеграції України ; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2004. – 97 с.
1451954
  Кіпень В.П. Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 90-95. – ISSN 2519-2949
1451955
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів.
1451956
  Кульчицький С. Суспільно-політичний лад, який був збудований в СРСР // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 20


  Російсько-радянський комуносоціалізм очима українських емігрантів. Облудність радянського федералізму згодом стала зрозумілою і для Михайла Грушевського.
1451957
  Трусевич С.М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50-70-х роках XIX ст / С.М. Трусевич. – Київ : Наукова думка, 1978. – 167 с.
1451958
  Михайлюк Віталій Павлович Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 80-х років : Дис... докт. історичнихнаук: 07.00.01 / Михайлюк Віталій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 330л. – Бібліогр.:л.310-330
1451959
  Перещ В.М. Суспільно-політичний устрій мійонського Криту (друга половина 17-середина 15 ст. до н.е.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. історичн. наук: спец. - 07.00.02. - Всесвітня історія / Перещ В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1451960
  Головаха І.П. Суспільно-політичні і філософські погляди Лесі Українки / І.П. Головаха; АУ УРСР. Інститут філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 212с.
1451961
  Львова О.Г. Суспільно-політичні наслідки міжнародної міграції для приймаючих країн у 90-х роках ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1451962
  Головко М.Л. Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр. : Монографія / М.Л. Головко; Акад. праці і соц. відносин федерац. спілок України. – Київ : Олан, 2004. – 704 с. – ISBN 966-95837-1-3
1451963
  Могильний Л. Суспільно-політичні переконання Олександра Гребенецького // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 377-387. – (Історичні науки ; т. 30). – ISSN 2309-2254
1451964
  Ленько Олександр Валерійович Суспільно-політичні погляди Джавахарлала Неру та становлення індійської державності : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.02 / Ленько О.В.; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с.
1451965
  Слюсарчук Роман Олексійович Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.0 / Слюсарчук Роман Олексійович; КНУТШ. – К., 2001. – 175л. – Бібліогр.:л.169-175
1451966
  Бекиров С.Н. Суспільно-політичні проблеми облаштування кримських татар = Аналіз їх висвітлення на сторінках газети "Авдет" (1990-2009 рр.) // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 36-38. – ISSN 0868-8117


  Аналіз і систематизація матеріалів газети, вивчення проблеми облаштування депортованих народів і зміни їх стану
1451967
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 1 (11). – 2019. – 471, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1451968
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 2 (12). – 2019. – 369, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1451969
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад.політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 3 (13). – 2019. – 349, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1451970
   Суспільно-політичні процеси = Suspilno-politychni protsesy : науково-популярне видання / Акад. політичних наук ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Думенко С.П., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Політія. – ISSN 2518-7546
Вип. 4 (14). – 2019. – 367, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Бібліотека "АПН")
1451971
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років: українська історіографія : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавства та спеціальні історичні дисципліни / Ніколаєць Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 481л. – Бібліогр.: л.385-481
1451972
  Мохнатюк І. Суспільно-політичні процеси у Галичині початку XX століття у творчості І.Я. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-91. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто погляди І. Франка на роль і місце громади в житті українського суспільства, його розуміння проблеми праці та життя простих робітників. Висвітлено Франкові ідеї бажаного соціально-політичного устрою, заснованого на громадівських засадах. The ...
1451973
  Гомза І.А. Суспільно-політичні рухи : навч. посібник / Іван Гомза ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2018. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-175 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7668-03-8
1451974
  Ніколаєць Ю.О. Суспільно-політичні рухи трудящих УРСР середини 40-х - середини 60-х років ХХ ст. у працях вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 221-226. – ISBN 966-614-021-7
1451975
  Гончарук П.С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т.Г. Шевченка : монографія / П.С. Гончарук ; Мін-во культури і туризму ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 232 с. – До 195-ої річниці від дня народження. – ISBN 978-966-452-029-1
1451976
  Яцюк М.В. Суспільно-політичні та церковно-релігійні причини розколу в Харківській єпархії українського екзархату російської православної церкви у 20-х роках хх століття // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 66-73. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Автор досліджує суспільно-політичні і церковно-релігійні причини виникнення розколу на єпархіально-регіональному рівні в межах тогочасної Харківській єпархії Українського Екзархату Російської Православної Церкви у 20-х роках ХХ ст. У зазначений період ...
1451977
  Данилевський В.В. Суспільно-політичні трансформації доби перебудови (1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Данилевський Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1451978
  Крупський І.В. Суспільно-політичні умови зародження, особливості функціонування, основні проблемно-тематичні мотиви публікацій газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 12-16


  Висвітлюються суспільно-політичні умови, в яких зародилася і функціонувала українськомовна газета "Рада", акцентується увага на основних проблемно-тематичних блоках газети, розкривається зміст деяких публікацій Elucidation social-political ...
1451979
  Костирєв А.Г. Суспільно-політичні функції засобів масової інформації в демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 230-234. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто функції засобів інформації в демократичному суспільстві. Констатуючи генетично суперечливий характер функціонування медіа-системи, автор доходить висновку, що саме внутрішня суперечливість і робить вільну пресу необхідною умовою ...
1451980
  Рибачук В.О. Суспільно-політичні цінності афінської демократії // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 120-126
1451981
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90- ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 - Історія України / Адамович Н. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1451982
  Адамович Н.М. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні )90-ті рр. 20 ст. - початок 21 ст.) : дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 - історія України / Наталія Миколаївна Адамович; КНУТШ. – Київ, 2008. – 328 л. + Додптки: л. 302-328. – Бібліогр.: л. 235-301
1451983
  Лошака І. Суспільно-церковні відносини в Україні : історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1451984
  Ломака І. Суспільно-церковні відносини в Україні: історіографічний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 230-237. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1451985
  Кузишин Андрій Суспільно географічна характеристика електоральної культури на виборчому полі областей Карпатсько-Подільського регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1451986
  Черленяк І.І. Суспільно еволюційний запит реформування політичної та конституційної систем України на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 40-50.
1451987
  Северин-Мрачковська Суспільно зорієнтоване підприємництво: соціально-філософський аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 140-149


  У статті на основі соціально-філософського аналізу здійснюється спроба роз криття сутності, специфіки та перспектив розвитку суспільно зорієнтованого підприємництва. Автором досліджуються пріоритетні напрямки соціально зорієнтованої діяльності ...
1451988
  Кукуруз О.В. Суспільно корисна взаємодія політики і права: наукова складова // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 27-30. – ISBN 978-966-02-9034-1
1451989
  Рижикова Р.Я. Суспільно корисна діяльність піонерів / Р.Я. Рижикова. – К, 1962. – 35с.
1451990
  Любжина Т.К. Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0201-7245
1451991
  Шушківський О.О. Суспільно корисна праця учнів. / О.О. Шушківський. – К, 1963. – 69с.
1451992
  Хоменко І.А. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 108-110


  Статтю присвячено українському радіомистецтву; зокрема, досліджується історія національної радіоп"єси та проблема впливу її на вітчизняну аудиторію.
1451993
  Кондра О. Суспільно небезпечне діяння у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 349-360. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1451994
  Строган А.Ю. Суспільно небезпечне діяння як визначальна і провідна ознака злочину та його складу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 563-568. – ISSN 1563-3349
1451995
  Кондра О. Суспільно небезпечні наслідки злочину у ст. 232-1 КК України "незаконне використання інсайдерської інформації" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 354-363. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми суспільно небезпечних наслідків злочину передбаченого ст. 232-1 КК України. Досліджено питання поняття шкоди, яка характеризує ці наслідки, визначено її форми, обсяг та сферу поширення. Є авторські висновки теоретичного характеру ...
1451996
  Гринчак С.В. Суспільно небезпечні наслідки кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері медичної діяльності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 150-160. – ISSN 2224-9281
1451997
  Газдайка-Василишин Суспільно небезпечні наслідки некорисливих злочинів проти власності: проблемні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 240-246. – (Юридична ; Вип. 1)
1451998
  Білецький І. Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 139-142.
1451999
  Розвадовська Т. Суспільно орієнтоване навчання в умовах закладу вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 77-84. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1452000
  Блецкан М.І. Суспільно політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ століть : матеріали до лекцій / М.І. Блецкан ; Міністерство освіти України, Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 64 с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,