Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1451001
  Семенченко Г. "...Тебе ль не знать..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 77-83. – ISSN 0131-8136
1451002
  Страшенко О.І. "Театральна афіша" : 30 нових п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 637, [3] с. – ISBN 978-966-489-294-7


  У прим. № 1693629 напис: Читачам і бібліотекарям Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка зі святом Весни та Днем народження нашого Кобзаря. Березень, 2015 року. Автор. Підпис.
1451003
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1965. – 303с.
1451004
  Бременер М.С. "Тебе посвящается..." / М.С. Бременер. – М, 1970. – 288с.
1451005
   "Тегеран-29" // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.214-217. – ISSN 0130741-Х


  Последний период жизни А.С.Грибоедова в Тегеране. История гибели и перевоза его праха в Россию
1451006
  Сенчук І. "Теза", "Антитеза", "Синтез" як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 94-103. – ISSN 2078-340X


  Досліджено особливості функціонування та еволюцію образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса. Доведено, що в центрі трьох обраних для аналізу п’єс – “Коло яструбиного джерела” (1916), “На Бейловім березі” (1904), “Смерть Кухуліна” (1939) – життя ...
1451007
  Горчаков Н Театр-великая школа / Н Горчаков. – М., 1959. – 136с.
1451008
  Султанова Г. Театр-первенец / Г. Султанова. – Махачкала, 1973. – 82с.
1451009
  Бурлакова І. Театр-студія "Нова драма" : засідання в ліцейській арт-кав"ярні. 10 клас / І. Бурлакова, Г. Пуліна // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-37
1451010
  Ємець В. Театральна бутафорія чи символ козацької слави // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – С. 34-38
1451011
  Корнієнко В.В. Театральна взаємодія в контексті осягнення французької класики: французькі автори на сцені українських театрів (20–60-ті роки XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 198-206


  У статті аналізуються постановки творів французьких класиків (письменників, драматургів) на сцені українських театрів у 20–60-х роках ХХ століття у контексті театра-льної взаємодії.
1451012
  Громакова Н. Театральна діяльність як чинник формування польського культурно-громадського простору Києва на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 436-440. – ISBN 978-617-7399-06-2
1451013
  Коломієць В.В. Театральна історія ранніх романтичних повістей М.В. Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 288-293. – (Б-ка Ін-ту філології)
1451014
  Собіянський В.Д. Театральна критика в Україні другої половини 1920-х років як складова театрального процесу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Собіянський Віктор Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1451015
   Театральна критика и современность. – Ленинград, 1982. – 76 с.
1451016
  Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.: 16 назв
1451017
  Головенко А. Театральна критика: вид, що зникає // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 1, 3, 7
1451018
  Гринишина М.О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть: Реалізм. Дискурс / Марина Гринишина ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 341, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 310-333. – Бібліогр.: с. 288-309. – ISBN 978-966-136-113-2


  Метою представленого дослідження є дискурс-аналіз практики реалістичного стилю в драматургії та сценічному мистецтві України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Об’єктом дослідження є розвиток художньої культури в Україні в останній третині ХІХ і на початку ХХ ...
1451019
  Балабан О. Театральна освіта та сценічне мистецтво у період соціокультурних трансформацій: стратегія розвитку / О. Балабан, С. Котляр, А. Медвдєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
1451020
  Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Лібра, 1996. – 220 с. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні")
1451021
  Талалай В. Театральна періодика в сучасній Україні: особливості контенту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 176182-


  У статті розглянуто сучасний стан театральної періодики України. На прикладі видань "Український театр", "Коза", "Про сценіум", "Театрально-концертний Київ", "Кіно-театр" визначено особливості контенту українських журналів про театр. В статье ...
1451022
  Санченко О.І. Театральна постановка як об"єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Санченко Олена Ігорівна ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1451023
  Мамонтов Я.А. Театральна публіцистика / Я.А. Мамонтов. – Київ, 1967. – 328 с.
1451024
  Дутчак Г. Театральна справа товариства "Просвіта" в перші роки Української Народної Республіки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.78-80
1451025
  Доманська О.А. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Доманська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1451026
  Ніколаєва Т.О. Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920–1930-і рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 191-199. – ISSN 0320-9466
1451027
  Смирнова-Іскандер Театральна Україна двадцятих років // Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – С. 97-157
1451028
  Табачинська Юлія Театральна фантазія "Вся економіка - за один вечір" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 29-33
1451029
  Шот Г. Театральна філософія Леся Курбаса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-98.
1451030
  Шот Галина Театральна філософія Леся Курбаса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-98


  Торішнього лютого відзначили 120 років з дня народження Леся Курбаса. Театральний реформатор, славетний режисер театру й кіно, актор, письменник, педагог. Це все - про нього. Але цей перелік можна ще продовжити. Бо Бог нагородив його великим талантом ...
1451031
  Гарбузюк М. Театральна шексперіана Михайла Рудницького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-15. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Михайло Іванович Рудницький (1889-1975) - літературний критик, літературознавець, письменник, перекладач.
1451032
  Волицька І.В. Театральна юність Леся Курбаса : (пробл. формування творчої особистості) / І.В. Волицька ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства, 1995. – 149, [3] с. : портр., [22] арк. фот. – Бібліогр.: с. 145-151
1451033
  Гордеева М.И. Театральная Америка в преддверии 80-х / М.И. Гордеева. – М, 1979. – 48с.
1451034
  Калиш В.Я. Театральная вертикаль / В.Я. Калиш. – М, 1991. – 270с.
1451035
  Миронов К. Театральная гримировка / К. Миронов. – Москва, 1936. – 32 с.
1451036
  Данилин Ю.И. Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны / Ю.И. Данилин. – М, 1936. – 355с.
1451037
  Рожковская Н.Н. Театральная жизнь Кишинева 19 - начало 20 в. / Н.Н. Рожковская. – М, 1979. – 244 с.
1451038
  Непомнящий Н. Театральная жизнь Португалии в 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 73-80
1451039
  Старикова Л.М. Театральная жизнь старинной Москвы / Л.М. Старикова. – М., 1988. – 333с.
1451040
  Толченова Н.П. Театральная и кинорецензия. / Н.П. Толченова. – М., 1959. – 32с.
1451041
  Григорьев А.А. Театральная критика / А.А. Григорьев. – Ленинград, 1985. – 417с.
1451042
  Дмитриевский В.Н. Театральная критика и театральный зритель / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 32с.
1451043
  Гвоздев А.А. Театральная критика. / А.А. Гвоздев. – Л., 1987. – 277с.
1451044
   Театральная критика.. – Ленинград, 1987
1451045
  Ивашнев В.И. Театральная Лениниана / В.И. Ивашнев. – М, 1990. – 143с.
1451046
  Дышиневич В.Н. Театральная лениниана Белоруссии / В.Н. Дышиневич. – Минск, 1976. – 128с.
1451047
  Цимбал С.Л. Театральная новизна и театральная современность. / С.Л. Цимбал. – Л-М, 1964. – 312с.
1451048
  Голота В.В. Театральная Одесса / В.В. Голота. – Киев : Мистецтво, 1990. – 243 с. – ISBN 5-7715-0395-9
1451049
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
1. – 1941. – 127с.
1451050
  Вишневский В. Театральная периодика / В. Вишневский. – Москва-Ленинград
2. – 1941. – 147с.
1451051
  Свободин А.П. Театральная площадь / А.П. Свободин. – М., 1981. – 335с.
1451052
  Николаева Т.И. Театральная площадь / Т.И. Николаева. – Ленинград, 1984. – 142 с.
1451053
  Гаккель Л.Е. Театральная площадь / Л.Е. Гаккель. – Л., 1990. – 156с.
1451054
   Театральная правда. – Тбилиси, 1981. – 491 с.
1451055
  Анастасьеква И.Л. Театральная природа сновидений : бессознательное в концепции Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) - рус. и франц. режиссёр, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театр. искусства, философ и лицедей, музыкант, художник и психолог
1451056
   Театральная продагитация. – [Москва] : Госиздат
Вып. 1. – 1920. – 38 с.


  Вып. 1: [Предисловие ; Как надо проводить театральную продкампанию ; Инструкция о проведении театральной продовольственной агитации на территории РСФСР ; Как они поумнели ; Скоморохи ; Всем Титам и Власам РСФСР ; Жадный мужик : Пьеса в 4 картинах : ...
1451057
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1951. – 31с.
1451058
  Сутоцкий С.Б. Театральная рецензия и кинорецензия / С.Б. Сутоцкий. – М., 1953. – 39с.
1451059
  Винниченко С. Театральная рыбалка // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 146-149. – ISSN 0131-8136


  Маркетолог, автор и ведущий блога «Театральная рыбалка» Сергей Винниченко рассказывает о плачевном состоянии маркетинга и пиара в киевских театрах и о том, как это можно исправить. Вечерний досуг киевлянина – выбор между концертом, кинотеатром, ...
1451060
   Театральная самодеятельность. – Москва Ленинград, 1948. – 150с.
1451061
   Театральная самодеятельность на современном этапе. – Ленинград, 1988. – 112 с.
1451062
  Рубина Ю.И. Театральная самодеятельность школьников / Ю.И. Рубина. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 176 с.
1451063
  Карсавина Т.П. Театральная улица / Т.П. Карсавина. – Л., 1971. – 247с.
1451064
  Зорин Л.Г. Театральная фантазия. Одиннадцать пьес / Л.Г. Зорин. – Москва, 1974. – 712с.
1451065
  Гер Александр Театральная хрестоматия : Практ. руководство для театр. уч-щ, драм. шк. и преподавания декламации в сред. учеб. заведениях / Александр Гер [псевд.] ; с предисл. дир. Курсов драмы в Москве (арт. Моск. худ. театра) А.И. Адашева и дир. Киев. театр. уч-ща Н.А. Попова. – Киев : Изд. И.И. Самоненко ; Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве"
Ч. 1 : (декламационная). – 1913. – XII, 376, V с.
1451066
  Абалкин Н.А. Театральная хроника / Н. Абалкин. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1975. – 396 с. – Библиогр.: с. 393-394
1451067
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 1 : А - Глобус. – 1961. – 1214 стб., 12 л. ил. : ил.
1451068
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 2 : Гловацкий - Кетуракис. – 1963. – 1216 стб., 14 л. ил.
1451069
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 3 : Кетчер - Нежданова. – 1964. – 1086 стб., 7 л. ил
1451070
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 4 : Нежин - Сярев. – 1965. – 1152 стб., 6 л. ил.
1451071
   Театральная энциклопедия : [в 5 т.]. – Москва : Советская энциклопедия. – (Энциклопедии. Словари. Справочники)
Т. 5 : Табакова - Яшугин. – 1967. – 1136 стб., 8 л. ил.
1451072
  Тальников Д.Л. Театральная эстетика Белинского / Д.Л. Тальников. – М, 1962. – 414с.
1451073
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1960. – 148с.
1451074
  Калашников Ю.С. Театральная этика Станиславского / Ю.С. Калашников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1972. – 72с.
1451075
  Вакарчук І. Театральне братство у стінах Львівського університету // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.14-19


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1451076
  Піддубний І. Театральне життя Буковини у міжвоєнний період // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 104-126
1451077
  Степанюк С.М. Театральне життя Волинського воєводства: 1921-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Степанюк С.М. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1451078
   Театральне життя України. – Київ, 1963. – 28с.
1451079
  Сулятицький Т. Театральне мистецтво Буковини періоду 1940-2009 років // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 100-118. – ISSN 0869-3595
1451080
  Срібняк М.І. Театральне мистецтво в таборовому повсякденні полонених вояків-українців у Австро-Угорщині у 1915-1917 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1451081
  Копець З.А. Театральне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1971. – 128с.
1451082
  Безгін І.Д. Театральне мистецтво і радянська дійсність / І.Д. Безгін. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – (Серія V. Література і мистецтво ; 8)
1451083
  Гуцал Р.С. Театральне мистецтво Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX століть // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 24-28. – ISSN 2413-5402
1451084
  Бонковська О. Театральне мистецтво на західно-українських землях у 1918-1939 роках // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.35-52. – ISSN 1728-6875
1451085
  Боньковська О. Театральне мистецтво на західноукраїнських землях // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 27-48. – ISSN 1728-6875
1451086
   Театральне мистецтво України. – Київ, 1966. – 28с.
1451087
  Новиков А. Театральне мистецтво як естетична проблема (матеріали до вивчення української драматургії межі ХІХ-ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-47.
1451088
  Чигляєв Я. Театральне моделювання як новітня технологія театрознавства (на прикладі Молодого театру) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 115-118
1451089
  Чубрей А.В. Театральний аматорський рух як об"єкт висвітлення в додатку до газети (на прикладі додатка "Масовий театр" (1930-1932) газети "Сила") // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 257-263. – ISSN 1998-6912
1451090
  Веселовська Г. Театральний бунт // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 20-40. – ISBN 978-966-651-849-8


  Реформація мистецтва: творчі спілки, об"єднання та преса. "Опредмечена емоція" - нові концепції руху. Початок авангарду і Лесь Курбас.
1451091
  Коваленко П. Театральний грим / П. Коваленко. – Харків : Мистецтво, 1953. – 48 с.
1451092
  Веселовська Г. Театральний експресіонізм: варіант українсько-німецький // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 63-104. – ISBN 978-966-651-849-8
1451093
  Кузніченко В.В. Театральний паратекст і його складові (на матеріалі французьких п"єс) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 138-143. – ISBN 966-581-550-4
1451094
  Сидор-Гібелинда Театральний характер венеційських Бієнале. Бієнале як/і карнавал // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 265. – ISSN 2309-8406
1451095
  Шестопал О.Г. Театральний чинник в романі Гонсало Торренте Бальєстера "Дон Хуан". Його місце і значення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 360-366. – ISBN 966-638-08406
1451096
  Лемещенко Г. Театральний шлях Миколи Вороного // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 93-97
1451097
  Дальський В.М. Театральними шляхами / В.М. Дальський. – Київ : Мистецтво, 1981. – 80 с.
1451098
  Козак Б.М. Театральні відлуння : статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв"ю / Богдан Козак ; [наук. ред. Р. Пилипчук ; бібліограф та уклад. імен. покажч. Н. Демчук]. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 448 с., [32] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Імен. покажч.: с. 436-448. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-138-4
1451099
  Терещенко М.С. Театральні горизонти / М.С. Терещенко. – К., 1981. – 111с.
1451100
  Волицька І.В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ- поч. ХХ ст. / І.В. Волицька. – Київ, 1992. – 140 с.
1451101
  Жицька Тетяна Театральні контури архетипних сюжетів у драматургії С.Черкасенка // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 47-56. – ISSN 1997-4264
1451102
  Микитенко І.К. Театральні мрії. Публіцистика. Листи / І.К. Микитенко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 467с.
1451103
  Юдкін І. Театральні образи та засоби в українській культурі: від Г. Сковороди до М. Коцюбинського // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 9-110. – ISBN 978-966-2241-39-6
1451104
  Собіянський В. Театральні перехрестя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 42-43. – ISSN 1562-3238


  У рамках співпраці Центру Курбаса та Інституту Ґротовського в Україні та Польщі відбулися серії лекцій про театр обох країн
1451105
  Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр. (Київський театральний модернізм) : монографія / Ганна Веселовська ; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Гнозіс, 2007. – 326, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 296-326. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8840-32-6
1451106
  Кисельов Й.М. Театральні портрети / Й.М. Кисельов. – К., 1955. – 335с.
1451107
  Левченко О. Театральні ресурси інтертекстової смислоактуалізації. Літературний підтекст, театральний підтекст та другий план // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 78-84
1451108
  Пацай Т. Театральні рецензії Адама Фішера: на основі матеріалів газети "Wiek nowy" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 109-115. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена маловідомій діяльності етнолога Адама Фішера як театрального критика у львівській щоденній газеті "Wiek nowy". Акцент зроблено на аналізі публікацій, уяких вчений яскраво виявляє свою громадянську позицію, літературні чи приватні ...
1451109
  Петрицький А. Театральні строї / А. Петрицький; Текст В. Хмурого. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 24 с., 56 репродукцій
1451110
  Зелінська Л. Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 267-273. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті на тлі історії театральної культури України другої половини ХVІІІ - середини ХІХ ст. проаналізовано проблеми подолання естетики класицизму і розвиток реалізму в драматургії Ю. Коженьовського під час його перебування в Києві. Artykul naswietla ...
1451111
  Карпаш О.М. Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті України кінця XX - початку XXI століття: історія, типологія, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Карпаш Оксана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1451112
  Хороб С. Театральність поетичної драматургії Олександра Олеся // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 214-225. – ISBN 978-966-286-026-9
1451113
  Бараненкова Н.А. Театральність простору в "Сорочинському ярмарку" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 8-12


  В статті пропонується розглянути моделювання Гоголем художнього простору в "Сорочинському ярмарку" як засіб візуалізації тексту
1451114
  Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури романтизму першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осока О.В. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
1451115
  Шестопал О.Г. Театральність як перцептивна категорія у контексті сучасних міждисциплінарних досліджень // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 436-442


  Стаття присвячена розгляду стратегій концептуалізації поняття театральності в контексті сучасних міждисциплінарних досліджень. В статье рассматриваются стратегии концептуализации понятия театральности в контексте современных интердисциплинарных ...
1451116
  Юдова-Романова Театрально-глядацькі відносини в сучасній соціокультурній реальності України : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Катерина Володимирівна Юдова-Романова: Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.:13 назв
1451117
  Кердиваренко С.В. Театрально-декорационное искусство / С.В. Кердиваренко. – Кишинёв, 1984. – 108с.
1451118
  Барышв Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Барышв Г.И.; Акад. наук БССР. Ин-т литературы и искусства. – Минск, 1956. – 12л.
1451119
  Барышев Г.И. Театрально-декорационное искусство Белоруссии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствов.наук: / Барышев Г.И.; АН СССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1958. – 13л.
1451120
  Березкин В.И. Театрально-декорационное искусство Киргизии : ист.-библиогр. очерк / В.И. Березкин. – Фрунзе : Кыргыстан, 1972. – 156 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-145
1451121
  Чечик В.В. Театрально-декораційне мистецтво Харкова: авангардні пошуки 1910-1920-х років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Чечик В.В.; Мін-во освіти і науки України; Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1451122
  Гудовичев В.Н. Театрально-драматическое образование в России первой четверти 19 века / В.Н. Гудовичев. – Москва, 1968. – 64с.
1451123
  Дальский А.Н. Театрально-зрелищные действия на Крите и в Микенах во II до нашей эры / А.Н. Дальский. – М.-Л, 1937. – 235с.
1451124
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 198-223
1451125
  Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451126
  Роса-Лаврентій Театрально-критичний дискурс в українській сценічній культурі Східної Галичини 1920-1930-х років: історико-типологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Роса-Лаврентій Софія Ігорівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1451127
  Селиванова Е.Д. Театрально-литературные композиции в школе:(Из опыта работы). / Е.Д. Селиванова. – Москва : Просвещение, 1982. – 72 с.
1451128
  Орінко О.С. Театрально-меморіальна спадщина Марка Лукича Кропивницького на Кіровоградщині // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 324-325. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1451129
  Смоляк П. Театрально-музичне життя села Острів Тернопільського повіту в першій третині XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 164-173. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1451130
  Губрій Н. Театрально-педагогічна діяльність Михайла Верхацького в Узбекистані (1936-1952 роки) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 228-237. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1451131
  Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Брехта / В.Г. Клюев. – М., 1966. – 184с.
1451132
  Парин А. Театральное : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 133-137. – ISSN 0130-7673
1451133
   Театральное и хореографичесское искусство Узбекистана. – Ташкент, 1966. – 156с.
1451134
  Безгин И.Д. Театральное искусство : очерки истории отеч. театр. дела / И.Д. Безгин. – Киев : Мистецтво, 1986. – 149 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1451135
   Театральное искусство в Болгарии. – София, 1962. – 16с.
1451136
   Театральное искусство Великобритании : книга для чтения на английском языке : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1986. – 110, [2] с. – Кн. на англ. яз.
1451137
  Брудный Д.Л. Театральное искусство Киргизии / Д.Л. Брудный. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
1451138
  Панфилов А.П. Театральное искусство Урала. 1917-1967. / А.П. Панфилов. – Свердловск, 1967. – 328 с.
1451139
  Шумакова С.М. Театральное искусство: развернутая трактовка социокультурной реальности как осознанное смыслотворение // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 244-252. – ISSN 2225-7586
1451140
   Театральное наследие. – Москва
Сб. 1. – 1934
1451141
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 1 : Статьи. Речи. Беседы. Письма / В.И. Немирович-Данченко. – 1952. – 443 с.
1451142
  Немирович-Данченко Театральное наследие / Немирович-Данченко. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1954. – 640 с.
1451143
  Акимов Н.П. Театральное наследие : [сборник в 2 кн.] / Н.П. Акимов ; сост. В.М. Миронова ; под ред. [и со вступ. статьей, с. 3-51] С.Л. Цимбала ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии, Центр. гос. архив лит. и искусства СССР. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
[Кн. 1] : Об искусстве театра, Театральный художник. – 1978. – 294 с., [25] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 282-293
1451144
  Акимов Н.П. Театральное наследие : [сборник : в 2 кн.] / Николай Павлович Акимов ; сост. В.М. Миронова ; под ред. С.Л. Цимбала ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыка и кинематографии, Ценр. гос. арх. лит. и искусства СССР. – Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение
[Кн. 2] : О режисуре ; Режисерские экспликации и заметки. – 1978. – 287 с., [21] л. ил. : ил.
1451145
   Театральное наследство : Сообщения. Публикации. – Москва : Искусство, 1956. – 558с.
1451146
  Деннингхаус Ф. Театральное призвание Бернарда Шоу : пер. с нем. / Фридхельм Деннингхаус. – Москва : Прогресс, 1978. – 328 с. : портр.
1451147
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Майстера / И.В. Гете. – Л., 1981. – 296с.
1451148
  Гете И.В. Театральное призвание Вильгельма Мейстера / И.В. Гете. – Ленинград : Наука, 1981. – 396с. – (Литературнsе памятники)
1451149
  Венгрис Антанас Театральное творчество Константинаса Глинскиса/1907-1937/. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Венгрис Антанас; АН ЛитССР. – Вильнюс, 1971. – 23л.
1451150
  Курышева Т.А. Театральность и музыка / Т.А. Курышева. – М, 1984. – 201с.
1451151
  Бояджиев Г.Н. Театральность и правда / Г.Н. Бояджиев. – М.-Л., 1945. – 122с.
1451152
  Волков Н.Д. Театральные вечера / Н.Д. Волков. – Москва, 1966. – 478с.
1451153
  Литвиненко М.А. Театральные встречи / М.А. Литвиненко. – Орджоникидзе, 1979. – 111 с.
1451154
  Абалкин Н.А. Театральные горизонты / Н.А. Абалкин. – Москва : Искусство, 1964. – 364 с.
1451155
  Бобышов М.П. Театральные искизы / М.П. Бобышов. – Ленинград, 1961. – 15с.
1451156
  Аржанухина В.В. Театральные источники как объект изучения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Ставится вопрос о правомерности выделения театральных источников в отдельную источниковую группу. Рассматриваются профильные особенности театральных источников, а также проблемы, связанные с их интерпретацией и последующим экспонированием. Делается ...
1451157
  Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. / Н.В. Минц. – Москва : Искусство, 1989. – 446 с.
1451158
  Алперс Б.В. Театральные очерки : в 2 т. / Б. Алперс ; вступ. статья Н. Тодрия. – Москва : Искусство
Т. 1 : Театральные монографии. – 1977. – 567 с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 547-553
1451159
  Алперс Б.В. Театральные очерки : в 2 т. / Б. Алперс ; вступ. статья Н. Тодрия. – Москва : Искусство
Т. 2 : Театральные премьеры и дискуссии. – 1977. – 519 с. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 499-504
1451160
  Свободин А.П. Театральные повести / А.П. Свободин. – М., 1963. – 208с.
1451161
  Лейкин Н.Б. Театральные портреты / Н.Б. Лейкин. – Москва : Правда, 1984. – 48 с.
1451162
  Найдакова В.Ц. Театральные портреты / В.Ц. Найдакова. – Улан-Удэ, 1984. – 144с.
1451163
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Петроград ; Москва : Петроград, 1923. – 183 с.
1451164
  Кугель А.Р. Театральные портреты. / А.Р. Кугель. – Л., 1967. – 382с.
1451165
  Малашенко В.И. Театральные рассказы / В.И. Малашенко. – М., 1974. – 47с.
1451166
  Шкап Л.Ц. Театральные регуляторы освещения / Л.Ц. Шкап, В.А. Заботин. – Москва : Энергия, 1978. – 234 с.
1451167
  Рустамов Г. Театральные россыпи / Г. Рустамов. – М, 1975. – 96с.
1451168
  Дубовцева И.А. Театральные сезоны / И.А. Дубовцева. – Иркутск, 1985. – 229с.
1451169
  Устинов Л.Е. Театральные сказки / Л.Е. Устинов. – М., 1985. – 526с.
1451170
   Театральные страницы : сборник статей. – Москва : Искусство, 1969. – 540 с.
1451171
   Театральные страницы : сборник статей. – Москва : Искусство, 1979. – 223 с.
1451172
  Князева М.Л. Театральные студии / М.Л. Князева. – М., 1983. – 48с.
1451173
  Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. / К.Л. Рудницкий. – М., 1990. – 464с.
1451174
  Кузнецова Н.С. Театральные тексты на французском языке / Н.С. Кузнецова, Н.М. Цетлина. – М., 1977. – 116с.
1451175
  Гордин В.Э. Театральные технологии в обучении менеджменту в вузе / В.Э. Гордин, Е.В. Корчагина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 28-35. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена разработанная авторами методика обучения студентов менеджериальных специальностей вузов коммуникационным навыкам. Она основана на формировании и дальнейшем использовании сценических технологий (актерского мастерства, режиссерских ...
1451176
  Чернышева О.А. Театральные традиции в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 264-267
1451177
  Фалькович Е. Театральные фестивали и смотры в Болгарии (1987-1989 гг.) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 29-42
1451178
  Глаголин Б. Театральные эпизоды. / Б. Глаголин. – С-Пб. – 200с.
1451179
  Головин А.Я. Театральные эскизы. Альбом репродукций / А.Я. Головин. – Ленинград, 1961. – 19с.
1451180
  Русаков Э.И. Театральный бинокль: повести. Рассказы. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1982. – 152с.
1451181
  Гершкович А.А. Театральный Будапешт / А.А. Гершкович. – М., 1961. – 164с.
1451182
  Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Мат. к биографии и истории творчества. / М.С. Коноплева. – Л., 1948. – 54с.
1451183
   Театральный календарь на 1963 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1962. – 182 с.
1451184
   Театральный календарь на 1964 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1963. – 168 с.
1451185
   Театральный календарь на 1965 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1964. – 328 с.
1451186
   Театральный календарь на 1966 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1965. – 352 с.
1451187
   Театральный календарь на 1967 год. – Ленинград Москва : Искусство, 1966. – 336 с.
1451188
   Театральный календарь на 1968 год. – Ленинград : Искусство, 1967. – 155 с.
1451189
   Театральный календарь на 1969 год. – Ленинград : Искусство, 1968. – 104 с.
1451190
   Театральный календарь на 1970 год. – Ленинград : Искусство, 1969. – 218 с.
1451191
   Театральный календарь на 1971 год. – Ленинград : Искусство, 1971. – 214 с.
1451192
   Театральный календарь на 1977 год. – Ленинград : Искусство, 1976. – 192 с.
1451193
   Театральный календарь на 1981 год. – Ленинград, 1981
1451194
  Жуков А.А. Театральный коллектив "Старой Лагоди" / А.А. Жуков. – Москва, 1956. – 32 с.
1451195
  Панченко Л. Театральный коллектив Баксанского дома культуры. Из опыта. / Л. Панченко. – Нальчик, 1961. – 20с.
1451196
  Седой Б.М. Театральный коллектив в школе и во внешкольном учреждении / Б.М. Седой, В.Г. Ширяева. – М, 1950. – 68с.
1451197
  Горин Н. Театральный кружок / Н. Горин. – Москва, 1935. – 32 с.
1451198
   Театральный Ленинград. – Ленинград, 1948. – 524с.
1451199
   Театральный Ленинград. – Ленинград, 1957. – 452с.
1451200
  Филиппов В.А. Театральный музей имени А.А. Бахрушина / В.А. Филиппов. – Москва, 1955. – 261 с.
1451201
  Маслаков А. Театральный оттенок революции // КП в Украине. – Київ, 2018. – 5 сентября (№ 128). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  "В 1918 году в Киеве открылся Государственный украинский народный театр под руководством Панаса Саксаганского".
1451202
  Бояджиев Г.Н. Театральный Париж сегодня / Г.Н. Бояджиев. – М., 1960. – 131с.
1451203
  Вороновская И.В. Театральный перевод как один из видов перевода (попытка разработки словарной статьи для "Русско-украинского и украинско-русского словаря переводоведческих терминов") / И.В. Вороновская, Т.А. Космеда // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 30-33
1451204
  Акимов Н.П. Театральный плакат Н. Акимова : [альбом] / Н.П. Акимов ; [ред.-сост. И.Н. Бурлак ; вступ. статья Ф.Я. Сыркиной, с. 5-28]. – Москва : Советская Россия, 1963. – 40 с., [31] л. ил. : ил.
1451205
   Театральный портрет конца XIX - XX века = Le portrait theatral fin du XIX - debut du XX e siecle. – Ленинград : Аврора, 1973. – 24 с., [52] л. ил. : ил. – Текст парал. на рус. и фр. яз.
1451206
  Гоголь Н.В Театральный разъезд после представления новой комедии : Драм. сцены Н.В. Гоголя : С портретом автора и 1-й иллюстрацией. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1902. – 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Иллюстрированная Гоголевская библиотека / издание Ф. Павленкова ; № 25)
1451207
  Булгаков М.А. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : Роман "Мастер и Маргарита"; Рассказы / М.А. Булгаков. – Київ : Богдана, 1993. – 512с. – ISBN 5-7707-5439-7
1451208
  Борисова Марина Театральный роман с Ла Скала : Столпы культуры / Борисова Марина, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 92-106 : Іл.
1451209
  Булгаков М.А. Театральный роман. Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце / М.А. Булгаков. – Ставрополь, 1989. – 383с.
1451210
   Театральный Свердловск. – Свердловск, 1989. – 236с.
1451211
  Розовский М. Театральный человек : Из книги "Дело о конокрадстве" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 7. – С.7-69. – ISSN 0130-7673
1451212
  Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009. – 16с. – Бібл.:4 назви
1451213
  Галонська О.І. Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини 20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.04 / Галонська О. І.; Харк. держ. акад. – Харків, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1451214
  Посудовський П.І. Театри України і Радянська Армія / П.І. Посудовський. – К., 1970. – 131с.
1451215
  Семенко С.В. Театрознавчі розвідки Лесі Українки у світлі полеміки про шляхи оновлення національної драматургії та театрального мистецтва на сторінках української періодики початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 79-82. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1451216
  Курляк І.Є. Театротерапія як метод ресоціалізації соціально дезадаптованої молоді (на матеріалах Польщі) // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 206-213. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
1451217
  Василько В.С. Театру віддане життя / В.С. Василько. – Київ, 1984. – 408с.
1451218
   Театры в Арктике. – Ленинград, 1937. – 260с.
1451219
  Жилина Л.И. Театры и концертные залы Киева / Л.И. Жилина, В.Д. Туркевич. – К, 1983. – 62с.
1451220
   Театры и музыкально-хоровые коллективы Украинской ССР. – Киев, 1951. – 88с.
1451221
   Театры кукол СССР. – Москва, 1965. – 87с.
1451222
  Анисимов А.В. Театры Москвы / Анисимов А.В. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 176 с., 16 л. ил. : ил.
1451223
   Театры Москвы (Справочник). – Москва : Московский рабочий, 1960. – 172с.
1451224
  Ясень А.Ф. Театры Одессы / А.Ф. Ясень. – Одесса, 1975. – 23с.
1451225
  Малышева Светлана Театры революции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 125-128. – ISSN 0235-7089
1451226
   Театры Советской Латвии. – Рига, 1955. – 119с.
1451227
   Театры Советской Эстонии. – Таллин, 1956. – 133с.
1451228
  Елизарова Н.А. Театры Шереметиевых / Н.А. Елизарова. – Москва, 1945. – 519 с.
1451229
   Театры, концертные залы, Дворцы культуры, Дворцы спорта Ленинграда. – Москва, 1984. – 174 с.
1451230
   Театры, концертные залы, цирк,кинотеатры. – Москва, 1972. – 190 с.
1451231
   Театърът на моссъвета в България. – София, 1955. – 212с.
1451232
  Ступко Тебе - девочка, девушка / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 55с.
1451233
  Щипачев С.П. Тебе - до востребования / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 191с.
1451234
  Харитонов В.Г. Тебе - и песня и любовь. / В.Г. Харитонов. – М., 1972. – 159с.
1451235
  Ступко Тебе - мальчик, юноша. / Ступко, С.В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1984. – 48с.
1451236
  Кымытваль А.А. Тебе : стихи / Антонина Кымытваль; пер. с чукот. В.Сергеева. – Магадан : Кн. изд-во, 1969. – 47 с.
1451237
  Мулдагалиев Д. Тебе : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 88 с.
1451238
  Портнов В.В. Тебе / В.В. Портнов. – Махачкала, 1973. – 75с.
1451239
  Люзняк М.М. Тебе врятує віра, Україно : Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 2000. – 104с. – ISBN 966-7275-24-8
1451240
  Струнин В.В. Тебе доверена дружина. / В.В. Струнин. – М., 1956. – 103с.
1451241
  Видонова Е.П. Тебе друг / Е.П. Видонова. – Ташкент, 1962. – 80с.
1451242
  Августин Архимандрит (Никитин) Тебе ль, монах, идти к монголам? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Монголії. Історія Монголії
1451243
  Рутько А.И. Тебе мое сердце / А.И. Рутько. – Москва, 1963. – 160 с.
1451244
   Тебе моя ода. – Москва, 1987. – 222 с.
1451245
  Малышева А. Тебе нужно алиби? : Роман / А. Малышева. – Ростов -на-Дону : Проф-Пресс, 1997. – 480с. – ISBN 5-88475-266-0
1451246
  Смирнов С.В. Тебе одной : Стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 191с.
1451247
  Звонак А. Тебе одной. / А. Звонак. – Л, 1961. – 187с.
1451248
  Фомин И.А. Тебе открытое сердце / И.А. Фомин. – М., 1982. – 238с.
1451249
  Чистяков Г.П. Тебе поем... / Г.П. Чистяков. – М., 1992. – 56с.
1451250
  Орешина Н.Н. Тебе семнадцать / Н.Н. Орешина. – Казань, 1967. – 94с.
1451251
  Андерсен Л.Э. Тебе этого не понять : три повести : для сред. и ст. шк. возраста / Лайф Эспер Андерсен ; пер. с дат. Т. Величко ; вступ. ст. А. Сергеева. – Москва : Детская литература, 1982. – 191 с. : ил.
1451252
   Тебе, Волгоград. – Волгоград, 1963. – 72с.
1451253
  Пономарева А.И. Тебе, грибник / А.И. Пономарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1992. – 126с.
1451254
  Буянов И.А. Тебе, жизнь / И.А. Буянов. – М, 1965. – 264с.
1451255
   Тебе, комсомольский вожак. – [Б. м.] : Калмыцкое кн. изд-во, 1965. – 35 c.
1451256
   Тебе, Куба!. – Москва, 1961. – 95с.
1451257
  Яшин А. Тебе, любимая! / А. Яшин. – Вологда, 1960. – 208с.
1451258
  Потапова А.В. Тебе, любовь моя / А.В. Потапова. – Киев, 1979. – 78с.
1451259
  Смирнов И.А. Тебе, мое сердце, Россия! / И.А. Смирнов. – Москва, 1974. – 70с.
1451260
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – Москва, 1954. – 126с.
1451261
  Ошанин Л.И. Тебе, мой друг / Л.И. Ошанин. – М, 1955. – 128с.
1451262
  Сидоренко Н.Н. Тебе, мой друг / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1970. – 238с.
1451263
  Шогенцуков А.О. Тебе, мой друг : стихотворения, поэмы / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Художественная литература, 1973. – 318 с.
1451264
  Бухбиндер Й.Ш. Тебе, мой друг : стихи / Иосиф Бухбиндер; пер. с евр. Е.Аксельрод. – Москва : Советский писатель, 1980. – 150 с.
1451265
  Молчанов И.Н. Тебе, мой комсомол! / И.Н. Молчанов. – Архангельск, 1968. – 148с.
1451266
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1965. – 172с.
1451267
  Молочко М. Тебе, моя жизнь / М. Молочко, А. Молова. – М., 1970. – 167с.
1451268
   Тебе, моя Родина, песня моя!. – Пенза, 1958. – 80с.
1451269
   Тебе, Родина. – Барнаул, 1950. – 123с.
1451270
   Тебе, Родина, - наш труд. – Москва, 1988. – 302 с.
1451271
  Найдич М.Я. Тебе, родная армия! / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1963. – 18с.
1451272
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – М., 1962. – 351с.
1451273
  Монахова М.М. Тебе, юный корреспондент. / М.М. Монахова, В.П. Чернышев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1965. – 350с.
1451274
   Тебе,атакующий класс. – Москва, 1976. – 111с.
1451275
   Теберда-Домбай-Архыз : Природа. Исторический очерк. Туристско-экскурсионные маршруты. – Москва : Профиздат, 1989. – 253с.
1451276
   Теберда-Домбай : Туристская схема. – Москва, 1966. – 1лист
1451277
  Малышев А.А. Теберда : Путеводитель / А.А. Малышев. – Ставрополь, 1973. – 109с.
1451278
   Тебердинский заповедник. : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1984. – 192 с.
1451279
  Зульфия Тебя воспеваю, жизнь! / Зульфия. – Москва : Правда, 1985. – 32 с.
1451280
  Никифоров Б.С. Тебя охраняет закон / Б.С. Никифоров. – М, 1965. – 110с.
1451281
  Пармузин Б.С. Тебя позвала любовь / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1966. – 94с.
1451282
  Заяц А.С. Тебя разбудят соловьи / А.С. Заяц. – М., 1967. – 88с.
1451283
  Паршин А.П. Тебя разлюбить нельзя / А.П. Паршин. – Калининград, 1963. – 152с.
1451284
  Волков Г.Н. Тебя, как первую любовь / Г.Н. Волков. – Москва, 1980. – 240с.
1451285
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник / Шолом-Алейхем. – Київ, 1993. – 125 с.
1451286
  Шолом-Алейхем Тев"є-молочник : [перший пов. переклад укр.] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу Олександри Уралової. – Київ : Знання, 2017. – 223, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Шолом Нохумович Рабинович. - Сер. засн. 2013 р. – (Скарби : передплатна серія ; № 11). – ISBN 978-617-07-0473-3
1451287
  Нестеренко А.Н. Тевтонский Орден в войне 1240-1242 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 146-152. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, Тевтонский Орден не играл ведущей роли в Ледовом побоище.
1451288
  Войтович Л.В. Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
1451289
  Араслы Гамид Тевфик Фикрет и азербайджанская литература / Араслы Гамид. – Москва, 1966. – 16с.
1451290
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1946. – 160 с.
1451291
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1963. – 198 с.
1451292
  Шолом-Алейхем Тевье-молочник / Шолом-Алейхем. – Москва, 1969. – 688 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 137 ; Серия 3)
1451293
  Алов А.А. Тегеран-43 : киносценарий / А. Алов, В. Наумов, М. Шатров. – Москва : Искусство, 1986. – 133, [2] с. : ил.
1451294
  Ржешевский О.А. Тегеран-43 // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
1451295
   Тегеран-Ялта-Потсдам. – Москва, 1967. – 368с.
1451296
  Хацревин З. Тегеран / З. Хацревин. – Л, 1933. – 122с.
1451297
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
кн.1. – 1952. – 464 с.
1451298
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
кн.2. – 1952. – 524 с.
1451299
  Севунц Г. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Советский писатель
кн. 2. – 1953. – 520 с.
1451300
  Севунц Г.С. Тегеран : роман / Гарегин Севунц; авториз. пер. с арм. А.Садовского и А.Тадеосян. – Москва : Молодая гвардия
кн.1. – 1956. – 456 с.
1451301
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – Москва : Новости, 1968. – 128 с.
1451302
  Бережков В.М. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулуарах / В.М. Бережков. – Москва : Новости, 1971. – 128 с.
1451303
   Тегеран, Потсдам. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 416с.
1451304
   Тегеран. Ялта, Потсдам. – 3-е изд. – М., 1971. – 416с.
1451305
  Кочешков А.А. Тегеранская конференция 1943 года как отражение советско-иранского сотрудничества в борьбе с фашизмом // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12 (644). – С. 24-31. – ISSN 0321-0626
1451306
  Пейсиков Л.С. Тегеранский диалект / Л.С. Пейсиков. – Москва, 1960. – 136с.
1451307
  Хатеми Н.З. Тегеранский диалект (лексика). : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатеми Н.З.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1953. – 15л.
1451308
  Мирский Георгий Тегеранский замкнутый круг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 38 (1109). – С. 6-9. – ISSN 0234-1670
1451309
  Вилье Ж Тегеранский лабиринт / Ж Вилье. – Харьков, 1994. – 415с.
1451310
  Поліщук О. Тегеранська трагедія // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 3


  "У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що здійснював рейс ...
1451311
   Тегеранський університет - партнер КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Університет відвідала делегація Тегеранського університету (Іран) на чолі з проректором з наук. роботи проф. Гассемом Амоабедіні. Члени делегації зустрілися з проректором з наук. роботи проф. С. Вижвою, проректором з наук.-педаг. роботи (міжнародні ...
1451312
   Тегілім - Псалми : [в 2 т. : кн. склад. з 150 псалмів з коментарями] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; [комент. рабина Шимшона Рафаеля Гірша] ; пер. Гедалії Спинаделя, Дзвінки Матіяш. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-823-4
Т. 1 : Псалми 1-72. – 2020. – 410, [6] с. – Розгорнутий тит. арк. - Видання з юдаїки
1451313
   Тегілім - Псалми : [в 2 т. : кн. склад. з 150 псалмів з коментарями] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства ; [комент. рабина Шимшона Рафаеля Гірша] ; пер. Гедалії Спинаделя, Дзвінки Матіяш. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-824-1
Т. 2 : Псалми 73-150. – 2020. – 445 с. – На обкл. також: Коментар рабина Шимшона Рафаеля Гірша. - Розгорнутий тит. арк. - Видання з юдаїки
1451314
  Петров М. Тед Тернер присматривается к НТВ // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.46-47. – ISSN 0234-1670
1451315
   Теди доповідей до наукової конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження М.Рильского. – Ужгород, 1965. – 48с.
1451316
  Всесоюзная Тез. сообщ. / Всесоюзная, конф. (9 ; 1988 ; Кишинев) геометрическая. – Кишинев, 1988. – 386 с.
1451317
   Теза Дюгема-Куайна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922. – ISBN 966-316-069-1
1451318
  Сукиасян Э.Р. Тезаурофасет - ИПЯ XXI века // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0130-9765


  Рассказано о сущности понятия "тезаурофасет", особенностях системы и технологии работы, обеспечивающей высокую эффективность поиска. Освещены перспективные направления модернизации поисковых систем.
1451319
  Белоозеров В.Н. Тезаурус библиографических клаассификаций как модель интеграции информационных ресурсов / В.Н. Белоозеров, Н.Н. Шабурова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С.44-48
1451320
  Свірко С.В. Тезаурус бухгалтерської науки: історичний шлях формування та сьогоденна ідентифікація поняття "калькулювання" // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 55-65. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1451321
  Шемакин Ю.И. Тезаурус в автоматизированных системах управления и обработки информации / Ю.И. Шемакин. – М., 1974. – 188с.
1451322
  Пшеничная Л.Э. Тезаурус в документальной ИПС. / Л.Э. Пшеничная. – К., 1977. – 118с.
1451323
  Чижаковский В.А. Тезаурус в системах автоматической переработки текста / В.А. Чижаковский, Л.Н. Беляева. – Кишинев, 1983. – 163с.
1451324
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Дис. ... канд. філол. наук; Спец.10.02.01 - укр. мова / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 201л. – Додатки: л.180-201. – Бібліогр.: л. 160-179
1451325
  Сірук О.Б. Тезаурус дієслів української мови: лінгвістичні проблеми та методика конструювання : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Олена Борисівна Сірук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1451326
   Тезаурус информационно-поисковый по гидрометеорологии. – Обнинск, 1979. – 239с.
1451327
   Тезаурус информационно-поисковый по территориальному аспекту картографических источников. – Москва, 1982. – 239с.
1451328
   Тезаурус научно-технических терминов. – М., 1972. – 671с.
1451329
   Тезаурус органических реакций. – М., 1975. – 236с.
1451330
   Тезаурус органических реакций. – М., 1980. – 279с.
1451331
   Тезаурус по минералам. – М.
4, вып.2. – 1983. – 374с.
1451332
  Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике / С.Е. Никитина. – Москва : Наука, 1978. – 375 с.
1451333
   Тезаурус по теории формальных и алгебраических групп и его реализация на ЕС ЭВМ. – Киев, 1971. – 39с.
1451334
   Тезаурус порівняльного дослідження розвитку педагогічної освіти: Україна та Республіка Польща : метод. рекомендації / [М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Наук.-дослід. лаб. освітології]. – Київ : Едельвейс, 2018. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 26-31 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7619-08-5
1451335
  Гуторов А.О. Тезаурус форм реалізації інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 49-56 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6792
1451336
  Васейко Ю. Тезаурус Ю.І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1451337
  Мацюк Г.Р. Тезаурус як інструмент інформаційного забезпечення міждисциплінарних наукових досліджень : автореф. дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.03 / Мацюк Галина Ростиславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1451338
   Тезаурус. Информационно-поисковый многоязычный: состав, структура и основные требования к построению. ГОСТ 7.24-90. – Москва : Изд-во стандартов, 1990. – 12 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
1451339
  Малицька В.А. Тезаурусне моделювання терміносистемних відношень у термінології інформаційно-комп"ютерних технологій китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 266-269
1451340
  Письменна Ю.О. Тезаурусні зв"язки культурно маркованої лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 112-116. – Бібліогр.: Літ.: С. 116; 11 поз.
1451341
  Рено М. Тезей / М. Рено. – Москва, 1991. – 519с.
1451342
   Тези 1 Наукової конференції молодих вчених інституту. – Київ, 1963. – 38с.
1451343
   Тези 11-ї щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження І.Франка. – Львів, 1966. – 83с.
1451344
   Тези 2 Наукової конференції молодих спеціалістів. – К., 1964. – 55с.
1451345
   Тези 33 науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, м. Житомир, 18-19 березня 2008 року / МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Житомирський військовий ін-т ім. С.П. Корольова НАУ та ін.; [ред.: Л.В. Гончарук, Т.В. Кузьменко]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-683-153-1
1451346
   Тези 5 Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій" / МОНУ; Житомирський держ. технологічний ун-т; Житомирська обласна організація українського т-ва охорони природи; [ робоча група: Заньковець Н.М. та ін.; оргкомітет: Мельничук П.П., Шелест З.М. та ін. ]. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-683-151-7
1451347
   Тези I Міжнародної науково-практичної конференції "Формування ефективної моделі розвитку підприємств" : м. Житомир, 21-22 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Барановичський держ. ун-т [та ін. ; редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 487, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-683-389-4
1451348
   Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (04). – С. 69-154. – ISSN 2413-8843
1451349
   Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / НАН України ; [редкол.: Наумовець А.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – 164, XIX с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8015-1
1451350
   Тези VII Міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційно-комп"ютерні технології 2014" / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [ред. А.В. Морозов]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-406-8
1451351
   Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. / МОНМСУ ; Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. О.М. Толкач]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 289 с. : іл., табл. – На обкл. дата роботи заходу: 23-24 березня 2011. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-285-9
1451352
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-246-0
Т. 1. – 2010. – 146, [1] с. : іл.
1451353
   Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-247-7
Т. 2. – 2010. – 195, [1] с. : табл.
1451354
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Украъни "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-378-8
Т. 1. – 2013. – 261, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1451355
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 15-17 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-279-5
Т. 2. – 2013. – 438, [2] с., включ. обкл. : табл., іл.
1451356
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. Я.В. Калиш]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-401-3
Т. 1. – 2014. – 264, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1451357
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування (м. Рівне), Нац. ун-т харчових технол. (м. Київ), Голов. упр. екон. Житомир. обл. держ. адміністрації [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-402-0
Т. 2. – 2014. – 470, [2] с., включ. обкл., іл., табл. : іл., табл.
1451358
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-475-4
Т. 1. – 2017. – 243, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1451359
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-476-1
Т. 2. – 2017. – 295, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1451360
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу" : 16-18 грудня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [оргком.: Губерський Л.В. (голова), Гребельник О.П., Кремень В.Г., Згуровський М.З., Закусило О.К. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2009. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451361
   Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [відп. за вип. Данилко В.К.]. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 242, [1] с. – ISBN 978-966-683-359-7
1451362
   Тези до виступу Міністра культури України Є.М. Нищука на Міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні XX століття" // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35
1451363
  Нищук Є.М. Тези до виступу міністра культури України Є.М. Нищука на міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 27
1451364
  Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 9-15
1451365
  Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної проведінки : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1451366
  Гусарєв С.Д. Тези до методики пізнання юридичної практичної діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 55-62. – ISBN 966-614-021-7
1451367
  Костецький І. Тези до можливої дискусії з приводу статті Степана Ковганюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 184-211
1451368
   Тези до ХVI з"їзду ВКП(б). – Харків, 1930. – 32 с.
1451369
   Тези доповідей : Секція педагогіки та психолгії: 17-а звітна науква конференція. – Харків, 1962. – 43с.
1451370
   Тези доповідей : Секція суспільних наук: 17-а звітна науква конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 15с.
1451371
   Тези доповідей : друга міжвузівська науково-методична конференція викладачів іноземних мов вузів УРСР. – Львів, 1965. – 69 с.
1451372
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. УНКФН-1; Наук. рада з проблем "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-796-0
Т.1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – 2002. – 184 с.
1451373
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики знапівпровідників УНКФН-1; Наук. рада з проблеми "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-799-5
Т.2 : Стендові доповіді. – 2002. – 384 с.
1451374
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених при науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1966. – 184с.
1451375
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених України. Технічна секція. – Х-К : Державне науково-технічне видавництво України, 1936. – 35 с.
1451376
   Тези доповідей 1-ї Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – Київ, 1964. – 110с.
1451377
   Тези доповідей 11-ї аспірантської конференції з актуальних питань рослнництва і тваринництва. – Львів, 1967. – 56с.
1451378
   Тези доповідей 15 української конференції з неорганічної хімії за міжнародною участю, 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю; КНУТШ; НАНУ; Наук.рада з пробл. "Неорганічна хімія"; Інст. заг. та неорг. хімії. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1451379
   Тези доповідей 2-го з"їзду Українського біофізичного товариства 29 червня - 3 липня 1998. – Харків, 1998. – 275с.
1451380
   Тези доповідей 2-ї наукової конференції Криворізького загальнонаукового факультету. – Кривий Ріг, 1965. – 88с.
1451381
   Тези доповідей 21-ї наукової студентської конфренції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 14-16 квітня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 107с.
1451382
   Тези доповідей 22-ї науково-технічної конференції 25-30 жовтня. – Львів, 1965. – 80с.
1451383
   Тези доповідей 22-ї наукової сесії, травень-червень. – Чернівці, 1966. – 187с.
1451384
   Тези доповідей 27-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського інституту народного господарства по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Історія КПРС, філософія, економічні науки, статистика та математика, філологія. – Київ, 1965. – 496с.
1451385
   Тези доповідей 3-го з"їзду українського біофізичного товариства 8-11 жовтня 2002 року. – Львів : Євросвіт, 2002. – 315с. – ISBN 966-542-094-1
1451386
   Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Відповід.ред.Г.Т.Продайвода. – Київ : Київський університет, 2002. – 66с.
1451387
   Тези доповідей 3 Міжнародної наукової конференції:"Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України; Ред.кол.: Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, В.Ф.Грінченко та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – 166с.
1451388
   Тези доповідей 32-ї наукової конференції, лютий 1966 року. – Київ : Вид-во КДУ, 1966. – 183с.
1451389
   Тези доповідей 4-ї Міжвужівської республіканської конференції. – Одеса, 1961. – 119с.
1451390
   Тези доповідей 4 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" = Monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment. Abstracts of the 4 International scientific conference / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; МОНУ; НАНУ; Ред.кол.: В.Ф.Грінченко, С.А.Вижва, О.В.Кензера та ін. – Київ : Обрій, 2003. – 170с.
1451391
   Тези доповідей 47-ї наукової конференції. – Ужгород, 1993. – 32с.
1451392
   Тези доповідей 48-ї наукової конференції. – Ужгород, 1994. – 60с.
1451393
   Тези доповідей 49-ї наукової конференції, присвяченої 50-річчю біологічного факультету УЖДУ. – Ужгород, 1995. – 96с.
1451394
   Тези доповідей 5 звітної наукової конференції інституту 11-12 квітня 1963 року : Секція суспільних наук. – Дрогобич, 1953. – 135с.
1451395
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції інституту, 20-23 квітня 1965 р. : Секція педагогічних наук. – Дрогобич, 1965. – 46с.
1451396
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції філологічного факультету інституту 14-15 вересня 1965 р.. – Дрогобич, 1965. – 88с.
1451397
   Тези доповідей 7-ї наукової конференції ін-ту, 27-29 квітня 1965 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1965. – 120с.
1451398
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції Дрогобицького педагогічного інституту 20-23 квітня 1966 рр. : Секція педагогіки і психології. – Дрогобич, 1966. – 80с.
1451399
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції інституту 20-22 червня 1966 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1966. – 151с.
1451400
   Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; Екон. ун-т у Вроцлаві (Польща) [та ін.] ; [редкол.: Чуприна Н. М. (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 292 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ., пол. - З нагоди 20-річчя екон. ф-ту ДВНЗ УДХТУ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-8018-78-7
1451401
   Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / М-во освіти і науки України, Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, Євраз. нац. ун-т імені Л.М. Гумільова [та ін.] ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 567, [1] с. – Загол. обкл. : III Міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих вчених. Тези доповідей. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451402
   Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції " Від громадянського суспільства - до правової держави" : (24 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. фак. ; [редкол.: Т. Є. Кагановська (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 398 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр наприкінці ст.
1451403
   Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 22 листоп. 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2013. – 379, [1] с. : іл.
1451404
   Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – 255 с.
1451405
   Тези доповідей VI Української славістичної конференції. – Чернівці, 1964. – 304 с.
1451406
   Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
1451407
   Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: В.В. Балабін (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2012. – 449, [1] с. – Ст. укр., англ. та рос.
1451408
   Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: Балабін В.В. (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. - Імен. покажч.: с. 424-432
1451409
   Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики : Харків / НАН України ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядер. фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2021. – 105, [1] с. – Опис за обкл. - Ст. укр., рос., англ.
1451410
   Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XIX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 22-24 трав. 2018 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 174, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Дев"ятнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Тези доповідей. - Дані обкл., тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. - Спонсори проведення конф. "Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1451411
   Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики / НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2020. – 121, [1] с. – Без тит. арк. - Текст ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1451412
   Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XVIII international conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 17-19 трав. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. - Спонсори проведення конф. "Chemistry: a european journal". – Бібліогр. в кінці ст.
1451413
   Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2019. – 207 с. : іл., табл. – Авт. покажч.: с. 200-205. - На обкл. та тит. арк. дані укр., англ. - Текст укр., англ., рос. - Спонсори провед. конф. Conference Sponsor "Chemistry A European Journal. Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1451414
   Тези доповідей аспірантів- учасників наукової конференції. – Київ, 1966. – с.
1451415
   Тези доповідей аспірантів і молодих вчених на 4 науковій конференції Університету 3 лютого 1966 р.. – К., 1966. – 65с.
1451416
   Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1960 рік. – Кам"янець-Подільський, 1961. – 39с.
1451417
   Тези доповідей восьмої аспірантської конференції науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР 17-20 лютого 1964 року. – Львів, 1964. – 227с.
1451418
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції : Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с. – (Серія літературознавства)
1451419
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції університету. – Ужгород, 1965. – 20с. – (Серія мовознавства)
1451420
   Тези доповідей до 20-ї наукової конференції : Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1966. – 92с.
1451421
   Тези доповідей до 20-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1966. – 112с. – (Серія історичних наук)
1451422
   Тези доповідей до другої конференції молодих вчених природничих дисциплін Ужгородського держуніверситету. – Ужгород, 1966. – 72с.
1451423
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті О.Духновича. – Пряшів, 1965. – 72 с.
1451424
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1965. – 85с. – (Серія літературознавства)
1451425
   Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю Ужгородського державного університету, 26-27 жовтня 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 86с. – (Серія мовознавча)
1451426
   Тези доповідей з мови та літератури. 16-а звітно-наукова конференція (січень-лютий). – Харків, 1961. – 20с.
1451427
   Тези доповідей з мови та літератури. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 19с.
1451428
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробицтва та хімії. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 15с.
1451429
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробництва та хіиії. 16-а звітно-наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1961. – 30с.
1451430
   Тези доповідей звітно-наукової конференції кафедр інституту. – Івано-Франківськ, 1964. – 140с.
1451431
   Тези доповідей і повідомлення до 17-ї наукової конференції Ужгородського університету, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 88с. – (Серія історичних наук)
1451432
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції : Секція історії КПРС: Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с.
1451433
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції, червень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 103с.
1451434
   Тези доповідей і повідомлень кафедр інституту на звітній науковій сесії. – Вінниця, 1966. – 147с.
1451435
   Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр інстуту за 1965 рік(24-26 лютого 1966 року). – Бердичів, 1965. – 78с.
1451436
   Тези доповідей і повідомлень Четвертої Республіканської наукової конференції з питань творчості М.М.Коцюбинського. – Дніпропетровськ, 1963. – 113с.
1451437
   Тези доповідей кафедри історії КПРС до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпатті з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, жовтень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1451438
   Тези доповідей кафедри політичної економії до 20-ї університетської наукової конференції, березень 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 88с.
1451439
   Тези доповідей кафедри політичної економії до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпаття з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, вересень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1451440
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2014" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2014" : [9-12 черв. 2014, Київ] : присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Пилипенка Анатолія Терентійовича / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії ; [орг. ком.: Золотов Ю.О. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 200 с. : іл., табл. – Дані обкл., тит. л. частково парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451441
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" = Book of adstracts Kyiv conference on analytical chemistry: Modern Trends 2015 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2015. – 157 с. : іл., табл. – Присвячена 110-річчю від дня народження відомого українського хіміка-аналітика академіка Анатолія Кириловича Бабка. – Бібліогр. в кінці ст.
1451442
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2017" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2017. – 180, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1451443
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – 97, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1451444
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" = Book of abstracts Kyiv conference on analytical chemistry "Modern Trends 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, каф. аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – 164, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-164 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7824-30-4
1451445
   Тези доповідей конференції інституту, присвяченої 25-річчю возз"єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. – Дрогобич, 1964. – 100 с.
1451446
  Чернишенко В. Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 85. – ISSN 2409-4943


  Очолював конкурсну комісію проф. М.М. Великий, який разом із проф. О.П. Матишевською (ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка) також вів засідання секції.
1451447
   Тези доповідей міжвузівської наради-семінару з питань піднесення якості підготовки вчителів математика на заочних відділах педагогічних інститутів УРСР. – К., 1969. – 40с.
1451448
   Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; [редкол. П Андрушко та ін. ; за ред. І. Безклубого]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – 133, [1] с. – Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальність ; Кримінальна відповідальність ; Окремі види правової відповідальності. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальності ; Кримінальна відповідальності ; Окремі види правової відповідальності.
1451449
   Тези доповідей молодих учених : матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених "Біологія : від молекули до біосфери", (19-21 листопада 2007 року). – Харків : Планета-Принт, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-2046-15-1
1451450
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік. – Кривий Ріг, 1963. – 71с.
1451451
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1964 р.. – Кривий Ріг, 1964. – 44с.
1451452
   Тези доповідей на звітну наукову сесію викладачів Кам"янець-Подільського педінституту. – Кам"янець-Подільський, 1960. – 32с.
1451453
   Тези доповідей на науковій конференції аспірантів та молодих вчених по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Секція фінансів, грошового обігу, кредиту, обліку та статистики. – Київ, 1965. – 124с.
1451454
   Тези доповідей на науковій конференції географічного факультету, присвяченій 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова, 1-2 лютого 1966 р.. – Одеса, 1966. – 32с.
1451455
   Тези доповідей на науковій конференції з питань економіки і організації соціалістичного сільського господарства, квітень 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 43с.
1451456
   Тези доповідей на науковій конференції професорсько-викладацького складу по підсумках наукової роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 84с.
1451457
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції. – Черкаси, 1965. – 65-94с.
1451458
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції молодих вчених з питань економіки і організації сільского господарства. – Київ, 1965. – 93с.
1451459
   Тези доповідей на сесії Відділу біофізики, біохімії та фзіологіїАН УРСР, присвяченій питанням молекулярної біології. – Київ, 1965. – 56с.
1451460
   Тези доповідей науково-методичної конференції, квітень 1966 р.. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 82с.
1451461
   Тези доповідей науково-практичної конференції "Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю" : Тези доповідей науково-практичної конференції / Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю; Головне слід. упр. МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України; Гол. ред.П.В. Коляда. – Київ, 2000. – 332с.
1451462
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції викладачів суспільних наук. – Львів, 1965. – 132с.
1451463
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції кафедр інституту, присвяченої возз"єднанню західноукраїнських земель в єдиній Українській радянській державі. – Івано-Франківськ, 1964. – 68с.
1451464
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції на тему: "Рішення ХШ з"їзду КПРС і ХХШ з"їзду КП України - в життя". – Київ, 1966. – 168с.
1451465
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу утворення 1-го Інтернаціоналу. – Київ, 1964. – 56с.
1451466
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – 36 с.
1451467
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції: Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : У 2-х частинах / Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах; МВС України; НАВСУ; Фак-т підготовки кадрів оперативних служб; Редкол.: М.В. Корнієнко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко та ін. – Київ
Ч.2. – 2002. – 264с.
1451468
   Тези доповідей науково-теоретичної конфереції кафедр інституту, присвячена 150- річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Івано-Франківськ, 1964. – 48с.
1451469
   Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листопада 2010 р., Івано-Франківськ / МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; НАК "Нафтогаз України" та ін. ; орг. комітет : Є.І. Крижанівський, Я.С. Коцкулич, Р.М. Кондрат та ін. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2010. – 224 с.
1451470
   Тези доповідей наукової конференції : Секція суспільних наук, 28-31 березня 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 76с.
1451471
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів. – Київ, 1965. – 58с.
1451472
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів 25-26 грудня 1964 року Київського університету. – Київ, 1964. – с.
1451473
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція суспільних наук. – Київ, 1965. – 180с.
1451474
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція галузевих економік та планування народного господарства. – Київ, 1965. – 148с.
1451475
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 236с.
1451476
   Тези доповідей наукової конференції з питань культури української мови, 1963
1451477
   Тези доповідей наукової конференції молодих вчених. – Київ, 1966. – 42с.
1451478
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 грудня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 99с.
1451479
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського ордена Трудового Червоного прапора державного університету ім. І.І. Мечникова : Час проведенння 29-30 листопада 1965 р. – Одеса, 1965. – 103с.
1451480
   Тези доповідей Наукової сесії, присвяченої 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Львів, 1961. – 64с.
1451481
   Тези доповідей першої конференції молодих учениї України. Геолого-географічна секція. – Київ : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1451482
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Сільскогосподарська секція. – К. : Державне видавництво колгоспної і радгоспної літератури УСРС, 1936. – 44 с.
1451483
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Фізична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 18 с.
1451484
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Хемічна секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 48 с.
1451485
   Тези доповідей першоїї конференції молодих учених України. Математична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 22 с.
1451486
   Тези доповідей Подільскої історико-краєзнавчої коференції, жовтень 1965 р.. – Хмельницький, 1965. – 121с.
1451487
   Тези доповідей Республіканської конференції з методики викладання іноземних мов. – К., 1965. – 160с.
1451488
   Тези доповідей Республіканської наукової конференції з питань культури української мови. – К., 1963. – 117с.
1451489
   Тези доповідей співробітників Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, що опубліковані у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 109-181


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1451490
   Тези доповідей сьомої аспірантської конференції науково-дослідного інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1965. – 95с.
1451491
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, травень 1964 р. : Романо-германська філологія. – Ужгород, 1964. – 78с.
1451492
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції. Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1964. – 81с.
1451493
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової студентстьскої конференції. – Ужгород, 1965. – 82с. – (Серія філологічна)
1451494
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету, квітень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 90с. – (Серія історичних наук)
1451495
   Тези доповідей та повідомлення до 19-ї наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 79с. – (Серія біологічна)
1451496
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 83с.
1451497
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 20-річчю визволення Закарпаття Радянською Армією : Грудень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 199с.
1451498
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 45-річчю Угорської Радянської Республіки : Травень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 166с.
1451499
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвященої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 49с.
1451500
   Тези доповідей та повідомлення до Наукової сесії, присвяченої 20-річчю звершення возз"єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі. – Ужгород, 1965. – 125с.
1451501
   Тези доповідей та повідомлення кафедри діалектичного та історичного матеріалізму : До 17-ї університетської наукової конференції, квітень 1963 р. – Ужгород, 1963. – 80с.
1451502
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 18-ї університетської конференції : Квітень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 63с.
1451503
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19-ї університетської наукової конференції, травень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 91с.
1451504
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19 університетської наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 92с.
1451505
   Тези доповідей та повідомлення Міжвузівської конференції з питань теорії та методи викладання іноземних мов. – Ужгород, 1964. – 132с.
1451506
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1964. – 106с.
1451507
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції, присвяченої 60-річчю 2-го з"їзду РСДРП. – Ужгород, 1963. – 150с.
1451508
   Тези доповідей та повідомлення наукової сесії, присвяченої 100-річчю Першого Інтернаціоналу. – Ужгород, 1964. – 115с.
1451509
   Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1959. – 78с. – (Серія історична ; Вип. 3)
1451510
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1960 р.. – Ужгород, 1963. – 34с. – (Серія педагогічна)
1451511
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 71с. – (Серія історична)
1451512
   Тези доповідей та повідомлень до 17-ї наукової студентської конференції, травень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 50с. – (Серія філологічна)
1451513
   Тези доповідей та повідомлень до звітної наукової сесії викладачів Сумського педагогічного інституту ім.А.С. Макаренка. – Суми, 1965. – 117с.
1451514
   Тези доповідей та повідомлень кафедри політичної екномії до 17-ї університетської конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 80с.
1451515
   Тези доповідей та повідомлень на коференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р.. – Запоріжжя, 1965. – 165 с.
1451516
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції кафедр інституту за 1965 рік. – Кривий Ріг, 1965. – 60с.
1451517
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 42с.
1451518
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 12с.
1451519
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 24с.
1451520
   Тези доповідей четвертої аспірантської конференції н.д.ін-ту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1960. – 74 с.
1451521
   Тези допоідей до 20 наукової конференції. – Ужгород, 1966. – 84с.
1451522
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 45с.
1451523
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 24с.
1451524
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24 с.
1451525
   Тези і матеріали до Х з"їздуКП(б)У на ХУ з"їзду ВКП(б). – Харків, 1927. – 86с.
1451526
   Тези і реферати доповідей по фізичному вихованню, анатомії і фізіології людини, лікарському контролю і гігієні. 17-а звітна наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 51с.
1451527
   Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" = The conference delicated to 50th annuiversary of the virology department "Virology: the past, the present and the future" : Київ, 12 квітня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. В.П. Поліщук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – Текст укр., англ.
1451528
   Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451529
   Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства) : [збірник] / Харк. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Харк. обл. держадмін., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. обл. станція юних туристів ; [упоряд. Вовк О В.]. – Харків : [б. в.], 2012. – 342, [1] с. – Назва обкл. : Перші кроки до науки. - Текст укр., рос.
1451530
   Тези науково-практичної конференції "Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем" = Proceedings of the scientific and practical conference "Operational and security problems of information and communication systems" = Тезисы научно-практической конференции "Проблемы эксплуатации и защиты информационно-коммуникационных систем" : 2-5 черв. 2014 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. служба спец. з"язку та інформації України, TP-LINK Ukraine ; [голов. ред.: Г.Ф. Конахович]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1451531
   Тези наукової конференції викладачів Чернігівського педагогічного інституту, присвячної 40-річчю Комуністичної партії України. – Чернігів : [Б. в.], 1958. – 22 с.
1451532
   Тези одинадцятого Британсько-українського симпозіуму (БУС-11) "Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ" (17-20 квітня 2019 року, м. Київ) // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 171-272. – ISSN 2224-0586
1451533
   Тези П Наукової конференції молодих спеціалістів. – К., 1964. – 55с.
1451534
   Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
5 : Критика як філософська настанова. – 2010. – 56 с.
1451535
   Тези пленарних і секційних доповідей. – Одеса, 1972. – 435с.
1451536
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – К., 1954. – 127с.
1451537
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 31 с.
1451538
  Печеранський І. Тези про В. Липинського: уроки "національного ідеалізму" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 95-97
1451539
  Ющенко Віктор Тези про майбутнє // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329


  Основні контексти вибору майбутнього, 2002 рік.
1451540
   Тези Республіканскьої наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – Київ, 1968. – 110 с.
1451541
   Тези республіканської наукової конференції "Діалектичний матеріалізм і сучасне природознавство (проблеми методу в філософії і природознавстві)". – Київ, 1971. – 137с.
1451542
   Тези Республіканської наукової конференції з проблем експериментування в методиці навчання іноземних мов. – К., 1968. – 191с.
1451543
   Тези учасників Круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка : 23 груд. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
1451544
   Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / Фінанс.-прав. ліцей Фінанс.-прав. коледжу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 42 с.
1451545
   Тези Центрального Комітету КПРС до XIX Всесоюзної партійної конференції : схвалено Пленумом ЦК КПРС 23 травня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 29 с.
1451546
  Білик Б.І. Тези ЦК КПРС "До 100-piччя з дня наpодження Володимиpа Iллiча Ленiна"- важливий полiтичний i теоpетичний документ / Б.І. Білик; Відділ пропаганди і агітації Київського КП України. – Київ : Знання, 1970. – 22с.
1451547
  Колєсник І.Г. Тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про зміцнення зв"язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні" і завдання педагогічної пропаганди на даному етапі / І.Г. Колєсник. – Київ, 1958. – 25с.
1451548
   Тези щодо політики України стосовно Російської Федерації : [пер. з англ.] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2020. – 17, 17 с. – Кн. -"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ. мовою. :Position paper On Ukraine"s policy towards the Russian Federation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-346-6
1451549
   Тези щорічного звіту декана юридичного факультету на Конференції трудового колективу 20 грудня 2004 р.: "Юридичний факультет у 2003/2004 навчальному році: основні досягнення та перспективи розвитку". – Київ : КНУ, 2004. – 17с.
1451550
   Тезизы докладов второй геологической конференции "Лутугинские чтения". – Луганск, 1966. – 155 с.
1451551
  Иванов С.Ю. Тезис "не более чем" у Демокрита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1451552
  Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологическая перспектива // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 0042-8744
1451553
   Тезиси : На централния комитет на Българската комунистическа партия за развитието на образователната система в Народна Република България. – София : Партиздат, 1979. – 75, [3] с.
1451554
   Тезисы 1-й Всесоюзной научно-методической конференции по методике преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах университетов.. – М., 1970. – 196с.
1451555
  Коми Тезисы 10-й Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, молодежная научная конференция (10 ; 1987) республиканская; Тимонин Н.И. – Сыктывкар, 1987. – 170с.
1451556
   Тезисы 4-й научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 54с.
1451557
   Тезисы 7 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1982. – 141с.
1451558
   Тезисы IV диалектологической конференции по изучению говоров и языковых контактов в прибалтийских республиках. – Вильнюс, 1972. – 72с.
1451559
   Тезисы IV международной научной конференции "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)" : 19-22 нояб. 2013 г., Киев / Нац. акад. наук Украины ; [редкол.: А.Г. Наумовец (пред.) и др.]. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2013. – 578, [2] с. : ил., табл. – Загл. обл.: IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии". Тезисы. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6969-9
1451560
   Тезисы IV симпозиума составителей словаря М.Горького.. – Рига, 1971. – 104с.
1451561
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси, 1981. – 296с.
1451562
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси
3. – 1981. – 322с.
1451563
   Тезисы V всесюзной межвузовской научной конференции по проблеме: "Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применения вычи. – Тбилиси, 1981. – 186с.
1451564
   Тезисы XV областной научно-технической конференции, посвященной дню радио и дню связиста / Областная научно-техническая конференция, посвященная дню радио и дню связиста; Институт математики Сибирского отделения АН СССР. – Новосибирск
Секция "Вычислительная техника". – 1972. – 60 с.
1451565
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 1. – 1989. – 262с.
1451566
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 2. – 1989. – 196с.
1451567
  Пешко А.В. Тезисы академика А.В. Пешко. – Киев : [б. и.], 2017. – 297, [7] с. : фотоил. – В надзаг.: Украина. – Библиогр.: с. 37-38, 40-43
1451568
   Тезисы всесоюзного семинара "Вещественный состав фосфоритов".. – Новосибирск, 1977. – 124с.
1451569
  Комплексная Тезисы всесоюзной научной конференции "Комплексная диагностика и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечной деятельности высококвалифицированных спортс / Комплексная, и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечно диагностика. – Москва, 1990. – 308 с.
1451570
   Тезисы второй Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Институт физики АН БССР; Физико-техничнский институт им. С. Умарова Таджикской ССР. – Минск, 1977. – 387 с.
1451571
   Тезисы выступлений на республиканской научно-теоретической конференции "Политико-экономические проблемы социалистического воспроизводства".. – Киев, 1981. – 310 с.
1451572
   Тезисы двенадцатого съезда Болгарской Коммунистической партии о работе партии, о социальном, экономическом и культурном развитии Народной Республики Болгарии в седьмой пятилетке (1976-1980 гг.) и задачах на восьмую пятилетку (1981-1985 гг.) и на пери. – София : Пресс, 1981. – 125 с.
1451573
   Тезисы двенадцатой Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, республиканская молодежная научная конференция, Сыктывкар 12-я., , 1994. – Сыктывкар, 1994. – 156с.
1451574
   Тезисы дискуссии "ТИпология как раздел языкознания".. – М., 1976. – 199с.
1451575
   Тезисы дколадов на предстоящем семинаре специалистов Министерства геологии УзССР по применению математики и ЭВМ в геологии, гидрогеологии и геофизике.. – Ташкент, 1972. – 62с.
1451576
  Снечкус А.Ю. Тезисы доклада товарища М.С.Хрущева на ХХ1 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-65 годы" и задачи Коммунистической Партии Литвы / А.Ю. Снечкус. – Вильнюс, 1959. – 100с.
1451577
   Тезисы доклада товарища Н.С.Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1451578
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1451579
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1451580
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1451581
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1451582
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1451583
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1451584
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
1. – 1975. – 118с.
1451585
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1451586
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1451587
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 4 : История озер и внутренних морей аридной зоны. – 1975. – 121с.
1451588
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1451589
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1451590
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1451591
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1451592
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1451593
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1451594
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1451595
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
1. – 1977. – 156с.
1451596
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
2. – 1977. – 132с.
1451597
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1976. – 389 с.
1451598
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1976. – 402 с.
1451599
   Тезисы докладов 11 симпозиума микологов и лихонологов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Таллин, 1988. – 185с.
1451600
   Тезисы докладов 13-й научно-методической сессии, посвященной вопросам изучения научной литературы в стилистическом, переводческом и разговорном аспектах. – Москва-Новосибирск, 1965. – 78с.
1451601
   Тезисы докладов 14-й студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1960. – 24с.
1451602
   Тезисы докладов 16-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Ленинградского электротехнического института, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1960. – 124с.
1451603
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
1. – 1977. – 379с.
1451604
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
2. – 1977. – 232с.
1451605
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1451606
   Тезисы докладов 18 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (24-29 января 1972г.). – Ленинград, 1972. – 123с.
1451607
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1451608
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1451609
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1451610
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1451611
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1451612
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1451613
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1451614
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1451615
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1451616
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1451617
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1451618
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1451619
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1451620
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1451621
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1451622
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1451623
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1451624
   Тезисы докладов 20 Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989) / Всесоюзное совещание по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989). – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 192 с.
1451625
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1451626
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1451627
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1451628
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1451629
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1451630
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1451631
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1451632
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1451633
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1451634
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1451635
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1451636
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1451637
   Тезисы докладов 30 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.. – Ленинград : Наука, 1980. – 639с.
1451638
   Тезисы докладов 31-й студенческой научной конференции : Истор. науки. – Самарканд, 1972. – 112с.
1451639
   Тезисы докладов 31 совещания по ядерной спектроскопии и стуктуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 672с.
1451640
   Тезисы докладов 32 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1982. – 576 с.
1451641
   Тезисы докладов 33 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Мсква, 19-21 апреля 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 600с.
1451642
   Тезисы докладов 34 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1984. – 618 с.
1451643
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1451644
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1451645
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1451646
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного совещания по иммунитету сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1965. – 44с.
1451647
   Тезисы докладов 4-й научной конференции по японкой филологии. – Москва, 1973. – 48с.
1451648
   Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 224с.
1451649
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 1. – 1985. – 242с.
1451650
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 2. – 1985. – 201с.
1451651
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1451652
   Тезисы докладов 5 Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. – Таллин : Тартуский ГУ, 1985. – 212с.
1451653
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1451654
   Тезисы докладов 6-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1978. – 417с.
1451655
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1451656
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
1. – 1980. – 156с.
1451657
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
2. – 1980. – 155с.
1451658
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1451659
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1451660
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1451661
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1451662
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. – Душанбе, 1991. – 168с.
1451663
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1451664
   Тезисы докладов 6 Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 25-29 февраля 2008 г., Харьков / НАНУ; Нац. науч. центр "Харьк. физико-технический ин-т"; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики; [ред. кол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков, 2008. – 120с.
1451665
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1451666
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1451667
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1451668
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139 с.
1451669
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1451670
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1451671
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1451672
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1451673
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 1. – 1986. – 199 с. : ил.
1451674
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1451675
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1451676
  Конференция Тезисы докладов II Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии (23-25 января 1969 г.) / Конференция, по программированному обучению республик Прибалтики, Белоруссии и; М-во высш. и сред. спец. образования Литов. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Латв. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Эст. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Вильнюсский гос. пед. ин-т. – Вильнюс : [Б. и.], 1969. – 244 с.
1451677
   Тезисы докладов IV Всероссийского съезда эпидемиологов и микробиологов.. – М., 1978. – 307с.
1451678
   Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – 190 с.
1451679
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1451680
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1451681
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1451682
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1451683
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1451684
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 1. – 1983. – 160 с.
1451685
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 5. – 1983. – 127 с.
1451686
   Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
1451687
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1451688
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1451689
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
4. – 1980. – 126с.
1451690
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
5. – 1980. – 127с.
1451691
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
6. – 1980. – 142с.
1451692
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
7. – 1980. – 164с.
1451693
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1451694
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Т. 1. – 1981. – 362 с. : ил.
1451695
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Ч. 2. – 1981. – 363-716 с. : ил.
1451696
   Тезисы докладов XVI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 20-23 марта 2018 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 114, [1] с. – Без тит. л. - Текст рус., англ., укр. – Библиогр. в конце ст.
1451697
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1451698
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1451699
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1451700
   Тезисы докладов восьмого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск; Улад; Удэ, 1976. – 167с.
1451701
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1451702
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1451703
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1451704
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1451705
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1451706
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1451707
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1451708
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1451709
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1451710
   Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по промышленному разведению насекомых : Москва, 26-28 декабря 1989 г. / Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. – Москва, 1989. – 133с.
1451711
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1451712
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1451713
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1451714
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1451715
   Тезисы докладов второй научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1965. – 45с.
1451716
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1451717
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1451718
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1451719
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1451720
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1451721
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1451722
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1451723
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1451724
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1451725
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1451726
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1451727
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1451728
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1451729
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1451730
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1451731
   Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы.. – М., 1961. – 111с.
1451732
   Тезисы докладов межвузовской научной конференции по проблемам эффективного использования трудовых ресурсов и экономики образования.. – М., 1968. – 196с.
1451733
   Тезисы докладов межвузовской научой конференции "Современные проблемы философии истории".. – Тарту, 1979. – 213с.
1451734
   Тезисы докладов Международного симпозиума по литологии и генезису лессовых пород.. – Ташкент, 1969. – 172с.
1451735
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1451736
   Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции молодых ученых посвященной 60-й годовщине образования Союза СОветских социалистических республик.. – Одесса
2. – 1983. – 296с.
1451737
   Тезисы докладов методической конференции по вопросам себестоимости продукции в лесном хозяйстве.. – Пушкино, 1962. – 96с.
1451738
   Тезисы докладов Молотовской карстовой конференции 26-31 января 1947 г., 1947. – с.
1451739
   Тезисы докладов Московской городской конференции молодых научных работников по геологии, минералогии, геохимии и обогащению цветных благородных металлов и алмазов.. – М., 1972. – 168с.
1451740
   Тезисы докладов на 1 Всесоюзном съезде по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве., 1931. – 77с.
1451741
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М., 1959. – 260с.
1451742
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – М.
3. – 1959. – 152с.
1451743
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1451744
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1451745
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 24с.
1451746
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1451747
   Тезисы докладов на 2-й научно-технической конференции по итогам научно-исслед. работ, выполненных в 1965 г.. – Киев, 1966. – 31с.
1451748
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 216с.
1451749
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1451750
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1451751
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1451752
   Тезисы докладов на 2 Всесоюзном совещании по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках 23-30 октября 1961 г. г.Львов.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 160 с.
1451753
   Тезисы докладов на 5-й научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 72 с.
1451754
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1451755
   Тезисы докладов на 5 Всесоюзном совещании по электролюминесценции (1978, Ставрополь) / Всесоюзное совещание по электролюминесценции (1978, Ставрополь). – Ставрополь : ВНИИлюминофоров, 1973. – 159 с.
1451756
   Тезисы докладов на 8-й международном семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран. – Фрунзе, 1965. – 20с.
1451757
   Тезисы докладов на 8-м координационном заседании комиссии, посвященном вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. – Москва, 1962. – 24с.
1451758
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград, 1978. – 212с.
1451759
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза : [тезисы докладов]. – Москва : АН СССР
Международная ассоциация сейсмологии и физики недр земли. – 1957. – 103 с.
1451760
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 55с.
1451761
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 64с.
1451762
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 48с.
1451763
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1451764
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 103с.
1451765
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1451766
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 65с.
1451767
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 48с.
1451768
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 34с.
1451769
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 105с.
1451770
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 66с.
1451771
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 58с.
1451772
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 46с.
1451773
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 52с.
1451774
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1451775
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1451776
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1451777
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1451778
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1451779
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1451780
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1451781
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1451782
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1451783
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1451784
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1451785
   Тезисы докладов на зональном научно-техническом совещании "Пути развития комплексного лесного хозяйства и лесной промышленности". – К., 1962. – 59с.
1451786
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за1963 год. – Луганск, 1964. – 75с. – (Серия педагогических наук)
1451787
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года. – Днепропетровск, 1965. – 174с.
1451788
   Тезисы докладов на конференции высших учебных заведений Министерства культуры РСФСР, посвящ. вопросу о возрастающей роли культурно-просветительной работы в периодразвернутого строительства коммунизм. – Л., 1961. – 47с.
1451789
   Тезисы докладов на конференции молодых ученых Северного Кавказа. – Краснодар, 1966. – 108с.
1451790
   Тезисы докладов на конференции по итогам научно-исследовательских работ института за 1963 год. – Днепропетровск, 1964. – 100с.
1451791
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1451792
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1451793
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1451794
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
6. – 1956. – 11с.
1451795
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
7. – 1956. – 27с.
1451796
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
8. – 1956. – 25с.
1451797
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
9. – 1956. – 17с.
1451798
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
10. – 1956. – 28с.
1451799
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
11. – 1956. – 28с.
1451800
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
12. – 1956. – 12с.
1451801
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
13. – 1956. – 16с.
1451802
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
14. – 1956. – 15с.
1451803
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
15. – 1956. – 24с.
1451804
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
16. – 1956. – 31с.
1451805
   Тезисы докладов на общегородской конференции по организации и планированию машиностроительных и приборостроительных предприятий.. – Л., 1960. – 115с.
1451806
   Тезисы докладов на объединенной научной сессии географического факультета, географо-экономического науч.-иссл. ин-ту Лен. гос.ун-та и Географ. о-ва при АН СССР. – Ленинград, 1941. – 35с.
1451807
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов.. – Л., 1960. – 12с.
1451808
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.. – М., 1957. – 40с.
1451809
   Тезисы докладов на первой Всесоюзной межвузовской конференции по прикладным задачам турбулентной диффузии в атмосфере 30 ноября - 4 декабря 1965 г.. – Ленинград, 1965. – 36с.
1451810
   Тезисы докладов на первой научно-методической конференции по термодинамике. – Москва, 1962. – 80 с.
1451811
   Тезисы докладов на Первом Всесоюзном совещании по геотермическим исследованиям в СССР 1-6 марта 1956 г.. – М., 1956. – 132с.
1451812
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1451813
   Тезисы докладов на пленарных и секционных заседаниях 25-31 декабря 1931 г.. – Москва-Ленинград, 1931. – с.
1451814
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства. – Симферополь, 1963. – 48 с.
1451815
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1451816
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1451817
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1451818
   Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени 27-30 июня 1960 г.. – Москва, 1960. – 47с.
1451819
   Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков 12-14 декабря 1960 г.. – М., 1960. – 44с.
1451820
   Тезисы докладов на совещании по физике магнитных материалов.. – М.Л., 1957. – 63с.
1451821
   Тезисы докладов на совещании представителей ботанических садов СССР. – Москва, 1952. – 44с.
1451822
   Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса.. – М., 1960. – 40с.
1451823
   Тезисы докладов на совещании, посвященном эпосу восточнославянских народов.. – Москва -Киев, 1955. – 30с.
1451824
   Тезисы докладов на съезде Географического общества Узбекской ССР : Ташкент, май 1980 г. – Ташкент, 1980. – 136с.
1451825
   Тезисы докладов на теоретической конферении аспирантов Института государства и права Академии Наук СССР. – М., 1988. – 103с.
1451826
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – М., 1982. – 183с.
1451827
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1983. – 160 с.
1451828
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1985. – 206 с.
1451829
   Тезисы докладов на теоретической конференции по методологическим вопросам науки. – Воронеж, 1965. – 59с.
1451830
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 36 с. – (серия химическая)
1451831
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 52 с. – (серия экономическая)
1451832
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 20 с. – (серия историческая)
1451833
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1451834
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1451835
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1451836
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1451837
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1451838
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1451839
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1451840
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1451841
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1451842
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1451843
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1451844
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1451845
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1451846
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
1 секция : Переработки, нефтехимии и органической химии. – 1984. – 175 с.
1451847
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
2 секция : неорганической, физической химии, кателиза и химии силикатов. – 1984. – 192 с.
1451848
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
3 секция : Химизация сельского хозяйства. – 1984. – 170 с.
1451849
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1451850
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1451851
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1451852
   Тезисы докладов научного совещания по вопросам повышения жирномолочности у коров путем скармливания свежи пивных дрожжей.. – К., 1958. – 36с.
1451853
   Тезисы докладов научной геологической конференции Ростовского госуниверситета.. – Ростов -на-Дону, 1963. – 280с.
1451854
   Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". – Тарту, 1991. – 96 с.
1451855
   Тезисы докладов научной конференции "развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений".. – Баку, 1980. – 265с.
1451856
   Тезисы докладов научной конференции Воронежского Лесохозяйственного института.. – Воронеж, 1945. – 26с.
1451857
   Тезисы докладов научной конференции врачей Могилевщины, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.. – Горки, 1984. – 292с.
1451858
   Тезисы докладов научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. – Москва
1. – 1962. – 226с.
1451859
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 48с.
1451860
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1451861
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1451862
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия, 10-12 июня 1965 г. – Каменец-Подольский, 1965. – 44с.
1451863
   Тезисы докладов научной конференции института 12-13 мая 1965 года : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1965. – 39с.
1451864
   Тезисы докладов научной конференции института, 10-13 мая 1965 года : Секция животноводства. – Каменец-Подольский, 1965. – 50с.
1451865
   Тезисы докладов научной конференции института, секция общественно-экономических наук, 10-13 мая 1965 года. – Каменец-Подольский, 1965. – 68с.
1451866
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1451867
   Тезисы докладов Научной конференции кафедр библиотечного факультета, 17 апреля 1967 г.. – Минск, 1967. – 41с.
1451868
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Волго-Вятского региона.. – Горький, 1987. – 268с.
1451869
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, январь 1966 г.. – Киев, 1966. – 139с.
1451870
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1967. – 88с.
1451871
   Тезисы докладов научной конференции на тему "Проблемы научного познания".. – Москва, 1968. – 92с.
1451872
   Тезисы докладов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники. – Казань, 1962. – 104с.
1451873
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1964 год. – Белая Церковь, 1965. – 160с.
1451874
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работ в 1961 г. : Конференция состоится 11-18 апреля 1962 года. – Горки, 1962. – 52с.
1451875
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1963 год. – Коммунарск, 1964. – 119с.
1451876
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год : Физико-математическая секция. – Коммунарск, 1965. – 73с.
1451877
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год. – Луганск, 1965. – 151с.
1451878
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1965 год : Секция технических наук. – Луганск, 1966. – 157с.
1451879
   Тезисы докладов научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова.. – Одесса, 1979. – 98с.
1451880
   Тезисы докладов научной конференции преподавателей агрономического факультета за 1962-1963 учебный год. – Барнаул, 1963. – 48с.
1451881
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1451882
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1451883
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1451884
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 82с.
1451885
   Тезисы докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава филологического фак-та Киргизгосуниверситета, посвященной 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции.. – Фрунзе, 1957. – 39с.
1451886
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1451887
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 24-му съезду КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 249с.
1451888
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 40-летию опытной станции.. – ДОнецк, 1967. – 56с.
1451889
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 50-летию Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана : Физико-математичские и естественные науки. – Алма-Ата, 1970. – 58с.
1451890
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной развитию автомобильного транспорта и шоссейных дорог за 50 лет Советской власти : Секция иностранных языков. – Киев : Изд-во КГУ, 1967. – 21с.
1451891
   Тезисы докладов научной конференции,посвященной 50-той годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого. – Одесса, 1960. – 40 с.
1451892
   Тезисы докладов научной конференции.. – М., 1971. – 46с.
1451893
   Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 104с.
1451894
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1451895
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1451896
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1451897
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1451898
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 1. – 1985. – 244с.
1451899
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 2. – 1985. – 231с.
1451900
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 3. – 1985. – 208с.
1451901
   Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по проблемам ветеренарной дерматологии, арахнологии и энтомологии.. – Москва, 1954. – 239с.
1451902
   Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики" / МОНУ ; Донец. нац. ун-т ; Ин-т приклад. математики и механики НАНУ ; [редкол.: Беспалова С.В. (пред.) и др.]. – Донецк, 2010. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1451903
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 2. – 1978. – 277с.
1451904
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1451905
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1451906
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1451907
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1451908
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1451909
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1451910
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1451911
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1451912
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1451913
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Казань, 1960. – 130с.
1451914
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1451915
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1451916
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1451917
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1451918
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1451919
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1451920
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1451921
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1451922
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1451923
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1451924
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1451925
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ., 1936. – 52с.
1451926
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1451927
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1451928
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1451929
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота". – Киев, 1968. – 100с.
1451930
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1451931
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1451932
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1451933
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 240с.
1451934
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1451935
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1451936
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1451937
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1451938
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1451939
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1451940
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1451941
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1451942
   Тезисы докладов третьей Научной конференции. – Владивосток, 1958. – 46с.
1451943
   Тезисы докладов Третьей научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1967. – 49с.
1451944
   Тезисы докладов участников VI Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 5-142. – ISSN 2071-9574
1451945
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1451946
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1451947
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 1. – 1987. – 252 с.
1451948
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 2. – 1987. – 249 с.
1451949
   Тезисы докладов четвертичной научной конференции горьковедов Поволжья., 1961. – 152 с.
1451950
   Тезисы докладов Четвертой Международной научной конференции молодых ученых: Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований / Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований; КНУТШ; Ред. кол. Булатевич Н.М., Масиенко Ю.О. – Киев : Киевский университет, 2001. – 189с.
1451951
   Тезисы докладов Четвертой научно-технической конференции по изучению полезных ископаемых отложений осадочного комплекса Юга Украины.. – К., 1968. – 168с.
1451952
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1451953
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1451954
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1451955
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1451956
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1451957
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1451958
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1451959
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1451960
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1451961
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1451962
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1451963
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1451964
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1451965
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1451966
   Тезисы докладов.. – М., 1927. – 169с.
1451967
   Тезисы докладов.. – Москва, 1938. – 43с.
1451968
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 136с.
1451969
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1451970
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1451971
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1451972
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1451973
   Тезисы докладов.. – Ташкент, 1969. – 46с.
1451974
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 46с.
1451975
   Тезисы докладов.. – Л., 1971. – 39с.
1451976
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1451977
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1451978
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1451979
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1451980
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1451981
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1451982
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1451983
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1451984
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетие и химической газодинамике (1 ; 1984 ; АЛма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/1. – 1984. – 151с.
1451985
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/2. – 1984. – 142с.
1451986
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/1. – 1984. – 151с.
1451987
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1451988
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1451989
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1451990
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1451991
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1451992
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1451993
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1451994
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1451995
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1451996
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1451997
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1451998
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1451999
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1452000
   Тезисы докладов: 1-я Всесоюзная конференция. – Горький, 1983. – 208с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,