Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1446001
   "...твій В.Ульянов". – Київ : Молодь, 1969. – 201 с.
1446002
   "...твоих оград узор чугунный" / Колесникова О. – Ленинград, 1970. – 136с.
1446003
  Сандерсон А.Т. "Твари" / А.Т. Сандерсон. – М., 1991. – 191 с.
1446004
  Науменко Н.В. "Тверда" віршова форма в сучасному інформаційному суспільстві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 158-168


  У статті йдеться про специфіку розвитку сонета як "твердої форми" у сучасній українській ліриці. Показано, що, попри стрімкі ритми життя та потужний потік інформації, яка по-різному інтерпретується в художніх творах, сонет має повне право на існування ...
1446005
   "Твій вибір" - як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media; Відом. про відпов. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-7
1446006
  Барабаш Ю. "Твій Гр. Сивокінь" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 5 червня (№ 11). – С. 16-17


  Листи Григорія Сивоконя до Юрія Барабаша.
1446007
  Ульяновський В. "Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа...багато міцніша." Вадим Щербаківський у сомооцінках і спрійнятті сучасників // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 2-21. – ISSN 0131-2685
1446008
  Сергійчук В.І. "Твір порозуміння й об"єднання всіх революційних сил народу" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 180-184. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 70-річчя спроби створення Української Народної Революційної Армії під проводом Тараса Бульби-Боровця.
1446009
  Савин О.М. "Твое имя помнят люди..." : страницы мордовской Пушкинианы / О.М. Савин. – Саранск, 1987. – 206 с.
1446010
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." / М.Г. Хазин. – Кишинев : Литература артистикэ, 1979. – 240 с.
1446011
  Трубецкой Б.А. "Твоей молвой наполнен сей предел..." (страницы жизни Пушкина в Молдавии). / Б.А. Трубецкой. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1973. – 13с.
1446012
  Хазин М.Г. "Твоей молвой наполнен сей предел..." : Повесть / М.Г. Хазин. – Кишинев, 1987. – 340с.
1446013
  Пашко О. "Твої слова в повітрі цім живуть". Як євреї інтерпертували Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 8-9
1446014
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...". 160 років тому народився і 100 років минуло від того дня, як пішов із життя національно-культурний будівничий України // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 135-151


  Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч Іван Якович Франко (1856-1916).
1446015
  Жулинський М. "Твоїм будущим душу я тривожу...": Іван Франко - національно-культурний будівничий України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 19-30. – ISSN 2313-1802
1446016
   "Твой выбор" - как сделать выбор граждан сознательным при помощи СМИ = Your choice - how to foster better informed choice of citizens with mass media. – Киев : Центр вільної преси, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7181-84-5
1446017
  Волкова А.Г. "Творец виден через творение": творчество Джорджа Герберта и францисканская традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 160-165. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1446018
  Степаненко М. "Творець найпрекраснішого козацького епосу" Михайло Шолохов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 98-116. – ISSN 2075-1222
1446019
  Чхиквишвили Д.И. Тбилисский университет - история, перспективы, проблемы развития / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси : Изд-во Тбил.ун-та, 1978. – 67с.
1446020
  Надирадзе К. Тбилисское утро : стихи / Колау Надирадзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
1446021
   Тбілісі - світова столиця книги 2021 року / підготувала Олена Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 39-40
1446022
  Бежанішвілі А. Тбіліський бунт // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 11 (176). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  55 років тому в Грузії спалахнули масові заворушення із закликами до незалежності республіки. Приборкання мітингувальників силами внутрішніх військ СРСР призвело до загибелі десятків мирних громадян.
1446023
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналист / Г.В. Кузнецов. – Москва, 1980. – 251с.
1446024
  Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма / Г.В. Кузнецов. – Москва : РИП-холдинг, 2003. – 220с. – ISBN 5-900045-37-4
1446025
   ТВ - публицист. – Москва, 1971. – 239с.
1446026
  Дондурей Даниил ТВ : на страже кризиса = Итоги телесезона // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-127


  Російське телебачення
1446027
  Дондурей Даниил ТВ : уловки профессии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 135-140


  Про професійні стереотипи телебачення
1446028
  Кириленко В. ТВ рынок сегодня и завтра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 64. – ISSN 1606-3732
1446029
  Лакшин В.Я. Твардовский в "Новом мире" / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 45 с.
1446030
   Твардовський (Twardowski) Казимеж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 921. – ISBN 966-316-069-1
1446031
  Мерль Р. Тварина, обдарована розумом : Роман / Р. Мерль. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 332с.
1446032
  Панько І.С. Тварини -- друзі чи вороги? / І.С. Панько, В.І. Панько. – Київ : Урожай, 1989. – 160с.
1446033
  Луц Д.М. Тварини в деліктних правовідносинах: цивільно-правовий аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 106-113. – (Юридичні науки ; № 3)
1446034
  Шульга І.К. Тварини в минулому і тепер / І.К. Шульга. – К., 1950. – 167 с.
1446035
  Герасимов Б.П. Тварини в неволі / Б.П. Герасимов. – Київ, 1958. – 248 с.
1446036
  Пилипчук О.Я. Тварини з "Червоної книги" / О.Я. Пилипчук. – Київ, 1986. – 49 с.
1446037
  Таран М.К. Тварини наших водойм / М.К. Таран. – Київ, 1971. – 136 с.
1446038
  Ткачук О. Тварини у західноєвропейській християнській літературній традиції // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 111-113. – ISSN 2307-2261
1446039
   Тварини Червоної книги. – Київ, 1990. – 204 с.
1446040
  Скрипник В.Л. Тварини як джерело підвищеної небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 179-182. – ISSN 2219-5521
1446041
  Онищук О.О. Твариний світ, як об"єкт адміністративно-правової охорони від браконьєрства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
1446042
  Шнаревич І.Д. Тваринний світ : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 32-33
1446043
  Парнікоза І.Ю. Тваринний світ Дніпровської заплави. Безхребетні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 44-48
1446044
   Тваринний світ західних районів України. – Київ, 1964. – 84 с.
1446045
  Гаврилюк В.С. Тваринний світ Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 114-119. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1446046
   Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Балюк Г.І. [ та ін.] ; за ред. ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. прав. наук України ; КНУТШ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-372-8
1446047
  Лейба Л.В. Тваринний світ як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 77-83. – ISSN 0201-7245
1446048
  Кутузова М.С. Тваринний світ. Хрестоматія для вчителів почат. класів. / М.С. Кутузова. – Київ, 1972. – 192 с.
1446049
   Тваринництво. – Київ, 1957. – 383 с.
1446050
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок, П.В. Корчевий. – Київ, 1959. – 311с.
1446051
  Кравченко М.А. Тваринництво / М.А. Кравченко. – Київ, 1962. – 413с.
1446052
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – вид 2-е, перероб. – Київ, 1963. – 215с.
1446053
  Шматок Ю.Г. Тваринництво / Ю.Г. Шматок. – Київ, 1968. – 488с.
1446054
  Данильченко В.М. Тваринництво : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 155-168 : Табл., рис.
1446055
  Шестидесятний О. Тваринництво в гірських колгоспах / О. Шестидесятний. – Ужгород, 1959. – 51с.
1446056
  Кублій М.В. Тваринництво і мисливство в місті Києві періоду Київської Русі за кістковими матеріалами : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Кублій Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1446057
  Секерська О.П. Тваринництво та полювання в господарстві мешканців Мотронинського городища // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 44-48. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1446058
  Кіщак І.Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку / І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва, О.Є. Новіков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 10-21 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2313-092X
1446059
   Тваринництво Української РСР. – Київ, 1960. – 252 с.
1446060
  Рудик С.К. Тваринництво, лікувальна справа та освіта держави Запорозька Січ = Animal husbandry, medicine and education of Zaporozhska Sich State / Станіслав Рудик. – Київ : Міжнародна організація "Козацтво", 2006. – 184, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179-183. – ISBN 966-505-084-2


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
1446061
  Лаврук О.В. Тваринництво: стан та перспективи розвитку / О.В. Лаврук, Н.А. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 22, листопад. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
1446062
  Нагірна В.П. Тваринницько-промисловий комплекс України : ( територіальна організація і природокористування) / В.П. Нагірна; Нац. академія наук України; Ін-тут географії. – Київ : Наукова думка, 1995. – 152с. – ISBN 5-12-004548-6
1446063
  Юдіна М.М. Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 40-42. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1446064
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 5. – С. 49-89. – ISSN 0132-2036
1446065
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-65. – ISSN 0132-2036
1446066
  Есин С. Твербуль, или логово вымысла // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-50. – ISSN 0132-2036
1446067
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Симферополь, 1964. – 440с.
1446068
  Бирюков Н.З. Твёрдая земля / Н.З. Бирюков. – Москва, 1971. – 432с.
1446069
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-73 гг.. – М., 1974. – 52с.
1446070
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-75 гг.. – М., 1975. – 52с.
1446071
   Твердая Земля. Каталог данных. 1957-77 гг.. – М., 1978. – 68с.
1446072
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1974. – 236 с.
1446073
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1978. – 240 с.
1446074
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Москва, 1979. – 239 с.
1446075
  Бикчурин Ш.М. Твердая порода / Ш.М. Бикчурин. – Казань, 1982. – 240 с.
1446076
  Савицкая В.А. Твердая пшеница в Сибири. / В.А. Савицкая. – М., 1987. – 144с.
1446077
  Эмар Г. Твердая рука / Г. Эмар. – М, 1982. – 519с.
1446078
  Клинов Ф.Я. Твердая фаза воды в атмосфере при низких отрицательных температурах (от 35 до 58 груд) : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Клинов Ф.Я.; ГУГМС при СМ СССР. Центр. ин-тут прогнозов. – М., 1956. – 12л.
1446079
  Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1446080
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 224 с.
1446081
  Копиленко О. Твердий матеріал / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 224 с.
1446082
  Козинцева Л.М. Твердий стік на річках лісостепової зони УРСР / Л.М. Козинцева, Л.Г. Будкіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 106-113 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1446083
  Ле І. Твердий характер / І. Ле. – Київ, 1941. – 127с.
1446084
  Кідрук М. Твердиня : роман / Макс Кідрук. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 554, [4] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-5610-1
1446085
  Дробаха О.І. Твердиня весни : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1983. – 88 с.
1446086
  Тимченко М. Твердиня Кам"янець-Подільського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 32
1446087
  Тимощук Б.О. Твердиня на Пруті : З історії виникнення Чернівців / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1978. – 87с.
1446088
  Касян Л.Г. Твердиня національного мистецтва // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 165-175. – ISSN 0320-9466


  До 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки.
1446089
  Мамалага В. Твердиня незрушна. Роздуми з нагоди 313-х роковин Батуринської трагедії // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 листопада (№ 119)


  3 листопада (2-го за юліанським календарем) Україна вкотре звертатиметься до одного з найболючіших своїх історичних уроків - знищення російськими військами гетьманської столиці - Батурина.
1446090
  Корж В.Ф. Твердиня: Вибр. поезії. / В.Ф. Корж. – К., 1981. – 166с.
1446091
  Мороз В. Тверді мелодії : зб. творів і виступів / Валентин Мороз. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 202, [1] с. – Документи с. 181-198 англ., нім. – ISBN 978-611-01-1999-3
1446092
  Левченко М.В. Тверді побутові відходи - проблеми, пов"язані з ними, та шляхи їх вирішення (у місті Києві) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1446093
  Гулій В. Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу / В. Гулій, Г. Петруняк, І. Побережська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 155-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
1446094
  Дрозд В.О. Тверді розчини SmBa2-xSmxCu307±5: синтез, киснева стехіометрія, структурні та електрофізичні характеристики / В.О. Дрозд, В.І. Багінський, В.С. Мельников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Хімія ; Вип. 37)


  Тверді розчини складу SmBa[нижній індекс 2-x]Sm[нижній індекс x]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (0 [< або =] х [< або =] 1,8) одержано з використанням золь-гель метода. Досліджено залежність параметрів кристалічної ґратки сполук від ...
1446095
   Тверді розчини заміщення купрату неодиму субмікронної дисперсності / С. Неділько, О. Дзязько, Т. Войтенко, М. Зеленько, І. Фесич, О. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1446096
  Степаненко Василь Тверді форми : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 160-168. – ISSN 0208-0710
1446097
  Кропивницька Л.М. Твердість води окремих природних джерел Львівщини / Л.М. Кропивницька, І.В. Брюховецька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 167-173. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
1446098
  Рощин И.И. Твердо верю в нашу Победу. / И.И. Рощин. – М, 1989. – 207с.
1446099
   Твердо идти дорогой перестройки и углубления демократии. – Москва : Политиздат, 1987. – 79 с.
1446100
   Твердо йти шляхом перебудови і поглиблення демократії. – Київ, 1987. – с.
1446101
  Григорьева А Н. Твердое небо. / А Н. Григорьева. – М, 1983. – 87с.
1446102
  Асланян Г.С. Твердое солнце Земли / Г.С. Асланян, Э.Э. Шпильрайн, В.А. Кузьминов ; отв. ред. А.Е. Шейндлин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 174 с. – Библиогр.: с. 175-176. – (Человек и окружающая среда)
1446103
  Верещагин Л.Ф. Твердое тело при высоких давлениях : Избранные труды / Л.Ф. Верещагин. – Москва : Наука, 1981. – 286 с.
1446104
  Байдаков Л.А. Твердое тело: аморфное состояние вещества : учеб. пособие / Л.А. Байдаков, Л.Н. Блинов ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63
1446105
  Голованов Н.Г. Твердое топливо как химическое сырье / Н.Г. Голованов. – К., 1961. – 44с.
1446106
  Назарова Т.К. Твердой поступью / Т.К. Назарова. – Москва, 1958. – 864с.
1446107
  Кнышев И.Н. Твердой поступью / И.Н. Кнышев, В.М. Пронь. – Киев, 1961. – 47с.
1446108
  Санін Ф.П. Твердопаливні ракетні двигуни. Матеріали і технології : Підручник / МОУ. ДДУ; Ф.П.Санін, Л.Д.Кучма, Є.О.Джур, А.Ф.Санін. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 1999. – 320с. – ISBN 966-551-035-5
1446109
  Савин В.Н. Твердосплавный инструмент в приборостроении. / В.Н. Савин. – М., 1954. – 120с.
1446110
  Попов Л.А. Твердость - десять : стихи / Леонид Попов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1966. – 116 с.
1446111
  Иванько А.А. Твердость / А.А. Иванько. – К, 1968. – 127с.
1446112
  Варнелло Викентий Викентьевич Твердость и механические константы металлов : Автореф... д-ра техн.наук: / Варнелло Викентий Викентьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции техн. наук Объедин. уче. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1964. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1446113
  Григорович В.К. Твердость и микротвердость металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1976. – 231 с.
1446114
  Борисенко В.А. Твердость и прочность тугоплавких материалов при высоких температурах / В.А. Борисенко. – К., 1984. – 211с.
1446115
  Федоров И.Ф. Твердость и чистота партии / И.Ф. Федоров. – Москва, 1985. – 96с.
1446116
  Поваренных А.С. Твердость минералов. / А.С. Поваренных. – Киев, 1963. – 304с.
1446117
  Осипов Э.В. Твердотельная криогеника / Э.В. Осипов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 234 с.
1446118
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж, 1973. – 180с.
1446119
   Твердотельная радиоэлектроника. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1977. – 159 с.
1446120
  Кошевая С.В. Твердотельная СВЧ-микроэлектроника (Текст лекций) / С.В. Кошевая. – Киев, 1977. – 88с.
1446121
  Епифанов Г.И. Твердотельная электроника : Учебник / Г.И. Епифанов, Ю.А. Мома. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303с.
1446122
  Светличный В.М. Твердотельная электроника / В.М. Светличный. – Харьков : ХГУ, 1990. – 76 с.
1446123
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : текст лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 3. – 1991. – 109 с.
1446124
  Прохоров Э.Д. Твердотельная электроника : тексты лекций / Э.Д. Прохоров. – Харьков : ХГУ
Ч. 4. – 1993. – 104 с.
1446125
  Светличный В.М. Твердотельная электроника. : текст лекций / В.М. Светличный. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 72с.
1446126
  Павлов Н.В. Твердотельное движение в специальной теории относительности / Н.В. Павлов. – К, 1972. – 11с.
1446127
   Твердотельное телевидение : Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах / Л.И. Хромов, Н.В. Лебедев, А.К. Цыцулин, А.Н. Куликов. – Москва : Радио и связь, 1986. – 184 с.
1446128
  Дорфман В.Ф. Твердотельные интегральные структуры и их синтез / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1981. – 65с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Радиоэлектроника и связь, № 1, 1981)
1446129
  Портягин А.И. Твердотельные непрерывные лазеры и некоторые вопросы теплового воздействия лазерного излучения на оптически прозрачные среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Портягин А.И.; МГУ. – М., 1972. – 20л.
1446130
  Кравцов Н.В. Твердотельные ОКГ с многозеркальными резонаторами : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Кравцов Николай Владимирович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1977. – 23, [1] c. – Библиогр.: 55 назв.
1446131
  Сусликов Л.М. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах / Л. М. Сусликов [и др.]. – Киев : Інтерпрес ЛТД, 1998. – 294 с. – Библиогр.: с. 265-289
1446132
  Михайлов А.И. Твердотельные параметрические приборы сверхвысоких частот : учебное пособие для студентов старших курсов физического факультета / А.И. Михайлов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1989. – 154 с.
1446133
   Твердотельные преобразователи изображения. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 150 с.
1446134
  Григорьев А.Д. Твердотельные приборы сверхвысоких частот / А.Д. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 55 с.
1446135
  Ильченко М.Е. Твердотельные СВЧ фильтры / М.Е. Ильченко, Г.А. Мелков, Г.А. Мирских. – Киев, 1977. – 120 с.
1446136
   Твердотельные устройства СВЧ в технике связи / Л.Г. Гассанов, А.А. Липатов, В.В. Марков, Н.А. Могильченко; Гассанов Л.Г. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
1446137
  Ильченко М.Е. Твердотельные частотно-избирательные устройства сверхвысоких частот / М.Е. Ильченко. – Киев : Вища школа, 1987. – 68 с.
1446138
  Дюррани С.А. Твердотельные ядерные детекторы : пер. с англ. / С.А. Дюррани, Р.К. Балл. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263,1с.
1446139
  Татаурщиков С.С. Твердотельный фотоэлектрический преобразователь с произвольной адресацией на приборах с переносом заряда : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.18 / Татаурщиков Сергей Сергеевич ; Ленинград. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 14 назв.
1446140
   Твердотільна електроніка : Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Височанський, А.А. Горват, О.О. Грабар, О.О. Молнар, Ш.Б. Молнар, Ю.С. Наконечний, В.І. Феделеш. – Ужгород : ІВА, 2001. – 388 с. – ISBN 966-7400-17-9
1446141
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : Навч. посібник / В.В. Кислюк; КНУТШ; За ред. О.В. Третяка. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 1 : Елементи мікроелектроніки. – 2006. – 96с.
1446142
  Кислюк В.В. Твердотільна мікроелектроніка : навч. посібник [для студ. радіофізичного ф-ту] / В.В. Кислюк; КНУТШ; [за ред. О.В. Третяка]. – Київ : КНУ РФФ
Ч. 2 : CMOS-технологія. – 2006. – 83с.
1446143
  Іларионов Олег Євгенович Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.01 / Іларионов О.Є.; Черн. нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернігів, 2001. – 20 с.
1446144
  Іларіонов О.Є. Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф...канд.техн.наук:05.27.01 / Іларіонов О.Є ;ЧНУ ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-17
1446145
  Шмирєва О.М. Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.27.01 / Шмирєва О.М.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 41с.
1446146
  Волков Е.Б. Твёрдотопливные ракеты / Е.Б. Волков. – Москва, 1992. – 288с.
1446147
   Твердофазна екстракція заборонених вада речовин з дієтичних добавок для подальшого їх визначення методом ВЕРХ/МС/МС / Б.О. Шнайдер, Д.В. Биліна, О.О. Ткачук, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 37
1446148
  Белякова А.О. Твердофазна екстракція легких органічних розчинників на сорбенті модифікованому каррагінаном з парофазним газохроматографічним аналізом / А.О. Белякова, Н.Г. Кобилінська, О.І. Федорчук // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 140
1446149
   Твердофазна люмінесценція та термічні перетворення комплексів паладію (II) з 3-(2-піридил)-1, 2, 4-триазолами / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, І.В. Распертова, І.В. Фесич, В.С. Старова, Н.В. Русакова, С.С. Смола, С. Шова, Р.Д. Лампека // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Г. Кошечко, А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 5. – С. 307-313. – ISSN 0497-2627
1446150
  Захарків І.Б. Твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С5-С8 з подальшим газохроматографічним визначенням для діагностики раку легень / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
1446151
   Твердофазна мікроекстракція альдегідів / М.Ф. Зуй, І.Б. Захарків, А.О. Мосендз, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 46. – ISBN 978-617-7824-30-4
1446152
   Твердофазна спектрометрія, УФ/ВИД спектроскопія дифузного відбиття та кольорометрія в аналітичній практиці : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.]: Зінько Л.С., Запорожець О.А. – Київ : [б. в.], 2020. – 90, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 84-88
1446153
  Дибков В.І. Твердофазна хімічна кінетика і реакційна дифузія / В.І. Дибков; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : ІПМ, 2002. – 315с. – ISBN 966-02-2543-1; 966-02-2544-Х
1446154
  Белошенко В.А. Твердофазная экструзия полимеров / В.А. Белошенко, Я.Е. Бейгельзимер, В.Н. Варюхин ; НАНУ; Донецкий физ.-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев : Наукова думка, 2008. – 208 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0775-8
1446155
   Твердофазний екстрагент для вилучення 2,4,6-тринітрофенолу з водних розчинів / В.А. Халаф, В.М. Зайцев, С.О. Алексєєв, Г.М. Зайцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано адсорбент на основі кремнезему, модифікованого 2,3,5-трифенілтетразолієм для селективного вилучення полінітрофенолів з водних розчинів. Визначено межі стійкості адсорбенту. Досліджено ізотерми сорбції 2,4,6-тринітрофенолу на ...
1446156
  Бітківський М.І. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі арсеназо ііі для сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення урану (VI) / М.І. Бітківський, М.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199
1446157
  Кеда Т.Є. Твердофазний реагент на основі іммобілізованого на силікагелі дифенілкарбазиду / Т.Є. Кеда, І.М. Богославець, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію дифенілкарбазиду мезопористим силікагелем. Досліджено хіміко-аналітичні властивості отриманого на цій основі твердофазного реагенту. Встановлено оптимальні умови взаємодії Cr(VI) з іммобілізованим дифенілкарбазидом.
1446158
  Верба В.В. Твердофазний реагент на основі силікагелю для візуально-тестового визначення феруму (III) / В.В. Верба, О.А. Запорожець, А.Б. Меленний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Хімія ; Вип. 37)


  Вивчено взаємодію саліцилатних комплексів феруму (ІІІ) з іммобілізованим на силікагелі хлоридом дидециламіноетил-[бета]-тридециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення Fe (III) у природній воді в ...
1446159
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1446160
  Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбозону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу : дис. ... канд. хім. наук:02.00.02 / Кеда Т. Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 187-209. – Біблігр.: л. 149-186
1446161
  Мулярчук І.Ф. Твердофазні виробництва мінеральних солей / І.Ф. Мулярчук, М.П. Вовкотруб; Hац. аграрний ун-тет України. – Київ, 1998. – 236 с.
1446162
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-іодометричне визначення різних форм іоду, відновників та окисників / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 175
1446163
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення сульфурвміснихвідновників у лужному середовищі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53
1446164
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 156-190
1446165
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-йодометричне визначення форм йоду, інших окисників та сульфурвмісних відновників на пінополіуретані : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Трохименко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1446166
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометрическое определение содержания общего иода в образцах с органической матрицей / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожец // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 5. – С. 456-461. – ISSN 0044-4502
1446167
   Твердофазно-спектрофотометричне визначення нікелю та цинку іммобілізованим дитизоном / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Т.Є. Кеда, К.П. Левченко, І.В. Притика // Методы и объекты химического анализа : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2007. – Т. 2, № 1. – С. 62-69. – ISSN 1991-0290
1446168
  Трохименко А.Ю. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окиснення його йодом у присутності формальдегіду / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 45
1446169
  Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Показана можливість йодометричного твердофазно-спектрофотометричного визначення тіоціанату шляхом окиснення його перманганатом, наступного додавання до реакційної суміші надлишку йодиду та детектування надміру окисника на поверхні ...
1446170
   Твердофазно-спектрофотометричне і тест-визначення мікрокількостей фосфату в морських водах, морських солях та сироватці крові / О.А. Запорожець, Л.С. Зінько, Г.С. Сумарокова, Ю.С. Прокапало // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 44-55. – ISSN 2078-9912
1446171
   Твердофазно-хемілюмінесцентне визначення йоду / К.І. Константинова, Н.Є. Писарева, С.Л. Линник, Р.П. Линник, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 155
1446172
  Зайцев В.Н. Твердофазное микроэкстракционное концентрирование / В.Н. Зайцев, М.Ф. Зуй // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2014. – Т. 69, № 8. – С. 787-800. – ISSN 0044-4502
1446173
   Твердофазноспектрофотометрическое опредиление восстановителей в растворе по реакции образования "синей" гетерополикислоты / И.А. Качан, О.А. Запорожец, Л.С. Зинько, А.А. Коваль // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 127-131. – ISSN 1991-0290
1446174
  Борисенко В.Е. Твердофазные процессы в полупроводниках при импульсном нагреве / В.Е. Борисенко ; под ред. В.А. Лабунова. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 246, [2] с. – Библиогр.: с. 209-247
1446175
  Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции / Ю.Д. Третьяков. – Москва : Химия, 1978. – 360 с.
1446176
  Брайнина Х.З. Твердофазные реакции в электроаналитической химии / Х.З. Брайнина, Е.Я. Нейман. – Москва, 1982. – 264с.
1446177
  Семкин Е.П. Твердофазный синтез дипсипептидных аналогов ангиотензина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Семкин Е.П.; АН СССР.Ин-т химии природных соединений. – М, 1968. – 21л.
1446178
  Потапов В.К. Твердофазный синтез олигодезоксирибонуклеотидов. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.10 / Потапов В.К.; МГУ. – М., 1980. – 58л.
1446179
  Стюарт Твердофазный синтез пептидов. / Стюарт, Дж. Янг. – Москва : Мир, 1971. – 175 с.
1446180
  Мишин Г.П. Твердофазный синтез фрагментов и аналогов С-концевой последовательности А-цепи инсулина. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин Г.П.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1446181
  Горбець І.Ю. Твердохліби / І.Ю. Горбець. – Х, 1985. – 120с.
1446182
  Шумлянский В.А. Твердые битумы в докембрийском осадочном чехле и фундаменте в Среднем Приднестровье. Статья 2 . Условия формирования проявлений твердых битумов / В.А. Шумлянский, О.М. Ивантишина, Е.И. Деревская // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 41-47 : схема. – Библиогр.: 18 назв.
1446183
  Наследов Д.Н. Твердые выпрямители и фотоэлементы / Д.Н. Наследов, Л. Неменов. – Москва-Ленинград, 1933. – 160 с.
1446184
  Гапеев А.А. Твердые горючие ископаемые (каустобиолиты) / А.А. Гапеев. – М., 1949. – 336с.
1446185
  Мельникова С А. Твёрдые деньги / С А. Мельникова, . – М., 1971. – 80с.
1446186
  Джеффрис Г. Твердые и жидкие тела / Г. Джеффрис. – Ленинград, 1938. – 25с.
1446187
   Твердые износостойкие гальванические покрытия. – М., 1976. – 160с.
1446188
  Чернова Р.К. Твердые индикаторные микроэлектроды в амперометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернова Р.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов . гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1963. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1446189
  Танабе К. Твердые кислоты и основания. / К. Танабе. – М., 1973. – 183с.
1446190
  Киффер Р. Твердые материалы / Р. Киффер. – Москва : Металлургия, 1968. – 384 с.
1446191
  Майорова Л.А. Твердые неорганические вещества в качестве высокотемпературных смзок / Л.А. Майорова. – М, 1971. – 96с.
1446192
  Пахомов В.П. Твердые носители в газо-жидкостной хроматографии. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Пахомов В.П.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1446193
  Березкин В.Г. Твердые носители в газовой хроматографии / В.Г. Березкин, В.П. Пахомов, К.И. Сакодынский ;. – Москва : Химия, 1975. – 200 с. – Списки лит. в конце глав
1446194
  Чеповецкий Е.П. Твердые орешки / Е.П. Чеповецкий. – М, 1963. – 334с.
1446195
   Твердые полезные ископаемые Белоруссии. – Минск, 1983. – 219с.
1446196
   Твердые полезные ископаемые БССР. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 220с.
1446197
   Твердые полезные ископаемые Индии. – М., 1976. – 52с.
1446198
  Наливкин А.А. Твёрдые пшеницы / А.А. Наливкин. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1953. – 192с.
1446199
  Аладова Л.П. Твердые пшеницы, кк исходный материал для селекции в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Аладова Л.П.; Всесоюз. ордена Ленина акд. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т растениеводства. – Л., 1959. – 15л.
1446200
  Бруни К. Твердые растворы / К. Бруни, проф. Ун-та в Падуе ; Пер. с итал. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1909. – 38 с.
1446201
  Пальянова Г.А. Твердые растворы Ag2(S,Se) в рудах золото-серебряного месторождения Роговик (северо-восток России) / Г.А. Пальянова, Р.Г. Кравцова, Т.В. Журавкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2198-2211 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2209-2211. – ISSN 0016-7886
1446202
   Твердые растворы KTi1-x GexOPO4 в системе K2O-TiO2-GeO2-P2O5 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, Н.В. Стусь, П.Г. Нагорный // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №10
1446203
   Твердые растворы в системах cBN-Al и cBN-Al-TiB2, полученные при высоких давлениях и температурах / Н.П. Беженар, С.М. Коновал, Т.А. Гарбуз, С.А. Божко, Н.Н. Белявина // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2011. – Т. 21, № 1. – С. 38-45. – ISSN 0868-5924


  Основные фазы в составе композитов систем cBN-Al и cBN-Al-TiB2, получаемых реакционным спеканием при высоком давлении, исследовали методом рентгеноструктурного анализа с уточнением коэффициентов заполнения правильных позиций атомов в кристаллических ...
1446204
  Мамаев С. Твердые растворы в системе CdSnAs2-2 InAs и их электрические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамаев С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 13л.
1446205
  Гладышевский Е.И. Твердые растворы на основе металлических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гладышевский Е.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1953. – 11 с.
1446206
  Кекуа М.Г. Твердые растворы полупроводниковой системы германий - кремний / М.Г. Кекуа, Э.В. Хуцишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 175 с.
1446207
  Бурдиян И.И. Твердые растворы системы AlSb-GaSb и их электрические свойства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурдиян И. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1958. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1446208
  Бойкова А.И. Твердые растворы цементных минералов / А.И. Бойкова. – Л., 1974. – 100с.
1446209
   Твердые рстворы в полупроводниковых системах. – М., 1978. – 197с.
1446210
  Брейтуэйт Е.Р. Твердые смазочные материалы и антифрикционные покрытия / Е.Р. Брейтуэйт. – М., 1967. – 320с.
1446211
  Самсонов Г.В. Твердые соединения тугоплавких металлов / Г.В. Самсонов, Я.С. Уманский. – М, 1957. – 388с.
1446212
  Киффер Р. Твердые сплавы / Р. Киффер, Ф. Бенезовский. – Москва, 1971. – 389 с.
1446213
  Баженов М.Ф. Твердые сплавы : справочник / Баженов М.Ф., Байман С.Г., Карпачев Д.Г. ; под ред. М.Ф. Баженова. – Москва : Металлургия, 1978. – 184 с.
1446214
   Твердые сплавы и инструмент. – М., 1986. – 144с.
1446215
   Твердые тела в условиях давлений и температур земных недр. – М., 1964. – 196с.
1446216
   Твердые тела под высоким давлением : пер. с англ. – Москва : Мир, 1966. – 524 с.
1446217
  Вейнберг Б.П. Твердые тела, жидкости и газы : Беседы по физике мало подготовленным читателям / [соч.] Б.П. Вейнберг, прив.-доц. – Москва : Изд. и тип. И.Д. Сытина, 1908. – 176 с. ил., черт., табл. – (Физика для всех)
1446218
  Черный В.А. Твердые фазы в полярографии : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Черный В.А. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1965. – 20 с.
1446219
  Кейдл Р. Твердые частицы в атмосфере и в космосе : пер. с англ. / Р. Кейдл. – Москва : Мир, 1969. – 285 с.
1446220
  Гуревич Ю.Я. Твердые электролиты / Ю.Я. Гуревич. – Москва : Наука, 1986. – 175 с. – (Наука и технический прогресс)
1446221
  Вечер А.А. Твердые электролиты / А.А. Вечер. – Москва, 1988. – 106с.
1446222
  Рыжонков Д.И. и др. Твердые электролиты в металлургии / Д.И. и др. Рыжонков. – М., 1992. – 247с.
1446223
  Укше Е.А. Твердые электролиты. / Е.А. Укше. – М., 1977. – 175с.
1446224
   Твердыени мужества. – Донецк, 1981. – 183с.
1446225
  Лосев Б.И. Твердый бензин / Б.И. Лосев. – М, 1958. – 24с.
1446226
  Кашеида А.Ф. Твердый берег / Кашеида А.Ф. – Киев, 1988. – 112 с.
1446227
  Семенов И.С. Твердый внутренний порядок - основа жизни войск. / И.С. Семенов. – Москва, 1962. – 59с.
1446228
  Кондаков Н. Твердый сплав / Н. Кондаков. – Калуга, 1953. – 60с.
1446229
  Кузнецов В. Твердый сплав / В. Кузнецов. – М., 1957. – 174с.
1446230
  Мусатов А.И. Твердый шаг / А.И. Мусатов. – М., 1963. – 288с.
1446231
  Бедюров Б.Я. Твердыни Алтая : стихи ; пер. с алт. / Б.Я. Бедюров. – Москва : Советская Россия, 1983. – 160 с.
1446232
  Кочнев М. Твердыни. : роман / М. Кочнев. – Москва : Профиздат, 1976. – 512 с.
1446233
  Чистяков А.Ф. Твердыни. / А.Ф. Чистяков. – М., 1982. – 93с.
1446234
  Палийчук Б.Д. Твердыня / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1959. – 290с.
1446235
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1973. – 216с.
1446236
  Палийчук Б.Д. Твердыня : Роман в стихах / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1988
1446237
  Рерих Н. Твердыня пламенная / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 272с. – ISBN 5-85745-017-3
1446238
  Соколов Никита Твердыня польского гонора : большое путешествие / Соколов Никита, Нечаев Андрей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 58-74 : Фото
1446239
  Іщенко М.Г. Твердь : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 396 с.
1446240
  Колисник Г. Твердь великая : Роман / Г. Колисник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 512с.
1446241
  Махінчук М.Г. Твердь землі : роман / Микола Махінчук. – Київ : Міжнародний доброчинний фонд "Українська хата", 2015. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7025-23-6


  У пр. №1712956 напис: Однокурснику Володимиру Сергійчуку. Автор. 27.05.2017 р. Підпис
1446242
  Стрыгин А.В. Твердь земная: повести и рассказы. / А.В. Стрыгин. – Краснодар : Краснодарское кн. изд., 1980. – 366 с.
1446243
  Бора Б. Твердь і ніжність = Hardness and softness : Вибрані поезії / Богдан Бора. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1972. – 287 с. : портр. – (Серія "Література і мистецтво" ; Кн. 3)
1446244
  Кашка В. Твердь святкова // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.164-185. – ISSN 0130-1608
1446245
  Куяс-Скрижинский Твердь тени / Карл Куяс-Скрижинский - поэзия, Николай Сологубов - графика. – Київ : Саммит-Книга, 2019. – [I], XXV отд. л. в картонной папке : ил., граф. – На обл.: Твердь тени. Карл Куяс-Скрижинский : поэзия. Николай Сологубов : графика. - Кн. не сброшюр., оформ. в отд. листах. - Кн. в суперобл. – ISBN 978-617-7672-98-1
1446246
  Голубков Д.Н. Твердь. / Д.Н. Голубков. – М., 1966. – 126с.
1446247
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1446248
  Ольшевський Віталій Тверезий розрахунок Єрохіна та команди : Севастопольський морський рибний порт відзначив своє 44-річчя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-61


  Уперше довелося зустрітися з Андрієм Єрохіним торішнього літа. Тоді, коли він почав виконувати обов"язки першого заступника начальника Севморрибпорту, а фактично - начальника, бо колишній директор довго хворів. Наша розмова була короткою: - Самі ...
1446249
  Бойко О. Тверезий розсуд // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Під час обрання міри покарання за вчинення ДТП в стані сп"яніння не останню роль відіграє внутрішнє переконання судді щодо можливості виправлення засудженого без ізоляції від суспільства".
1446250
   Тверезість - риса високої духовної культури : Рек. бібліогр. покажчик. – Київ : ДРБ УРСР, 1986. – 27с.
1446251
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – Новосибирск, 1984. – 126с.
1446252
  Соболев Е.В. Тверже алмаза / Е.В. Соболев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Новосибирск, 1989. – 190с.
1446253
  Карякин П.П. Тверже камня. / П.П. Карякин. – Омск, 1963. – 84с.
1446254
   Тверская вышивка в собрании Загорского музея : каталог. – Москва : Советский художник, 1982. – 247 с.
1446255
   Тверская губерния в первые годы Советской власти. 1917-1920 гг.. – Калинин, 1958. – 112с.
1446256
  Бондарчук Н.С. Тверская деловая письменность 17-18 вв. / Н.С. Бондарчук, Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1986. – 79с.
1446257
  Чичкина Светлана Тверская земля обречена на признание : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 56 : Фото
1446258
  Чичкина Светлана Тверская область - территория туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 61 : Фото
1446259
  Юрьева Юлия Тверская область на любой вкус и цвет : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 79 : Фото
1446260
  Ибрагимова З.Х. Тверская область под управлением М.Т. Лорис-Меликова (1863-75 гг.) : Автореф. дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Ибрагимова З. Х. ; МГУ. – Москва, 1998. – 29 с. – Библиогр.: 28 - 29 с.
1446261
  Богданова Светлана Тверская область сделала "ход конем" на инвестиционном форуме : Солидная инвестиционная площадка как слагаемое успеха. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 80-81 : Фото
1446262
  Прокопович Наталья Тверская область: очевидное и невероятное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-67 : Фото
1446263
   Тверское дворянство XVII века / В обраб. чл. Твер. учен. арх. комис. В.Н. Сторожева. – Тверь : Твер. учен. арх. комис.
Вып. 4 : Состав бежецкого дворянства по десятням XVII века. – 1895. – [2], 303 с.
1446264
  Мамедзаде С. Тверской бульвар / С. Мамедзаде. – Баку, 1971. – 112с.
1446265
  Марченко В.И. Тверской бульвар / В.И. Марченко. – М, 1984. – 350с.
1446266
  Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25 / Б.П. Краевский. – Москва, 1982. – 61с.
1446267
   Тверской бульвар, 25. – М., 1982. – 166с.
1446268
   Тверской бульвар, 25. – М., 1987. – 237с.
1446269
   Тверской бульвар, 25. – М., 1990. – 253с.
1446270
   Тверской венок Пушкину. – М. : Московский рабочий, 1989. – 142 с.
1446271
   Тверской венок Пушкину. – Калинин, 1989. – 141с.
1446272
  Прибытков В.С. Тверской гость / В.С. Прибытков. – М, 1956. – 374с.
1446273
  Воронцов Иван Тверской губернатор выступил с инициативой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 67 : Фото
1446274
   Тверской музей и его приобретения в 1889 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 61 с.
1446275
   Тверской музей и его приобретения в 1890 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1891. – 65 с.
1446276
   Тверской музей и его приобретения в 1891 году. – Тверь : Типография Губернского Правления, 1892. – 65 с.
1446277
   Тверь. – Калинин, 1989. – 265с.
1446278
  Богданова Светлана Тверь идет на прорыв и зарабатывает миллиард : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 64-66 : Фото
1446279
   Твисторы и калибровочные поля : сб. статей; пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 368 с.
1446280
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 1 : Пріоритети політичних партій: мовна політика та етнополітика. Питання утвердження засад нац. єдності, формування та реалізації мовної політики, стратегії міжетнічних взаємин у діяльності політичних партій. – Редакційна передплата
1446281
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 2 : Пріоритети зовнішньої політики. Зовнішні умови для розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1446282
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 3 : Організація державної влади в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1446283
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 4 : Економічні умови розвитку держави в баченні політичних сил - суб"єктів парламентських виборів 2007 року. – Редакційна передплата
1446284
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 5 : Пропозиції політичних партій - суб"єктів парламентських виборів 2007 року - щодо охорони довкілля та безпеки нації. – Редакційна передплата
1446285
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 6 : Соціальна політика: бачення і практика українських політичних сил, представлених у Верховній Раді 5 скликання. – Редакційна передплата
1446286
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 7 : Розвиток громадянського суспільства та захист громадянських прав в Україні: позиції політичних партій та виборчих блоків. – Редакційна передплата
1446287
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 8 : Україна: парламентські вибори і демократія. – Редакційна передплата
1446288
   Твій вибір - 2007 : бюлетень. – Київ
Вип. № 9 : Питання формування антикорупційної політики: основні зобов"язання політичних партій. – Редакційна передплата
1446289
  Литвин С.М. Твій голос / С.М. Литвин. – Київ, 1980. – 138с.
1446290
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 1. – 2002
1446291
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 2. – 2002
1446292
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 3. – 2002
1446293
   Твій голос : Інформаційний бюлетень Львівського обласного відділення Українського фонду "Реабілітація інвалідів". – Львів
№ 4. – 2002
1446294
  Цимбалюк В. Твій голос щирий досі ще луна... // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 116-127


  Поет-шістдесятник Володимир Підпалий та його "Тиха лірика"
1446295
  Барась М.Т. Твій господар, земле! / М.Т. Барась. – Одеса : Маяк, 1991. – 123, [2] с. – (На перехресті думок)
1446296
  Терен Віктор Твій день на землі : Вірші. Поеми. Вірші для дітей. Проза / Терен Віктор. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 520с. – ISBN 966-7601-37-4
1446297
   Твій дім - Київ. – Київ, 1976. – 140с.
1446298
  Батров О.М. Твій друг Хозе : оповідання / О. Батров. – Одеса : Облвидав, 1950. – 68 с.
1446299
  Конашевич В.Д. Твій ідейний компас / В.Д. Конашевич, Я.М. Серіщев. – К, 1965. – 70с.
1446300
  Кріпак М.П. Твій найперший обов"язок / М.П. Кріпак. – К., 1963. – 40с.
1446301
  Кудіяров В.Д. Твій партійний квиток. / В.Д. Кудіяров. – Харків, 1973. – 55с.
1446302
  Новожилов В.В. Твій перший фільм / В.В. Новожилов. – К., 1968. – 48с.
1446303
  Речмедін В.О. Твій побратим : романтична історія / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1962. – 211 с.
1446304
  Юречко П.Р. Твій почесний обов`язок / П.Р. Юречко. – К, 1962. – 48с.
1446305
   Твій простір освітніх можливостей // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  За два роки Загальноуніверситетський день відкритих дверей КНУExpo перетворився на популярний освітньо-мистецький фестиваль з традиційним гаслом "КНУ - простір освітніх можливостей".
1446306
   Твій рідний край. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 240 с.
1446307
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 103с.
1446308
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1987. – 96с.
1446309
   Твій ровесник за рубежем. – К., 1989. – 110с.
1446310
  Матвієнко В.П. Твій син, Україно! / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
1446311
   Твій син, університете // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Історія Українського сучасного поета Симоненка В. - випускника фаультету журналістики КНУТШ. (1935-1963 р.)
1446312
   Твій старший брат. – К., 1958. – 243с.
1446313
  Новикова Наталія Твій старший брат : Піонерам про комсомол: Рекоменд. покажч. літ. для учнів 6-7-х кл.: Для серед. шк. віку / Новикова Наталія. – Київ : Веселка, 1978. – 36с.
1446314
  Жупанський Я.І. Твій супутник - карта / Я.І. Жупанський. – Київ, 1985. – 46с.
1446315
  Косач Ю.А. Твій сучасник / Ю.А. Косач, Ю.Ф. Голинський. – К., 1980. – 48с.
1446316
  Гордасевич Г.Л. Твій тихий дім : повість та оповідання / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1980. – 176 с.
1446317
  Харченко О. Твіпломатія проти вірусів. Про виклики та можливості нової ери інформаційної дипломатії / О. Харченко, Г. Тихий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 561-569. – ISBN 978-617-7631-10-0
1446318
  Пазенко Л.П. Твір-опис зовнішності людини за картиною Т.Г. Шевченка "Автопортрет. 1840" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 16-19
1446319
  Ткачук Р. Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 64-71. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто релігійну полеміку уніатського митрополита Київської Церкви Велямина Рутського з Мелетієм Смотрицьким на матеріалі твору "Sowita wina" ("Подвійна вина"), написаного у 1620 р. Висвітлено особливості побудови твору, предмет полеміки, ...
1446320
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 237 арк. – Бібліогр.: арк. 217-237
1446321
  Вербицька А.О. Твір архітектури як об"єкт авторського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербицька Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1446322
  Мироненко Н. Твір архітектури як об"єкт договірних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 10-18
1446323
  Коротюк М.Г. Твір архітектури, як об"єкт авторського права // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (11). – С. 138-143. – ISSN 2523-4889
1446324
  Василина К. Твір Гілберта Волкера "Публічне відкриття гри в кості" (1552) і подальший розвиток англійської шахрайської памфлетистики // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 63-73. – ISBN 966-599-120-5
1446325
  Малишівська І.В. Твір Жана-Поля Сартра "Нудота" як філософський роман // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 271-277
1446326
  Золотухін Г.О. та ін. Твір з української мови та літератури : Посібн.для старшокла. та абітур. / Г.О.Золотухін, І.І.Жебка, Н.П. Литвиненко. – Київ : Наукова Думка, 1997. – 280 с. – ISBN 966-00-0080-4
1446327
  Малівський А.М. Твір і річ: критика репрезентуючої свідомості в ученні М. Хайдеггера // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 57-65. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1446328
  Семененко Л. Твір Ольги Кобилянської "Земля" як модерний дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 199203
1446329
  Чуб Д. Твір про оборону Відня, козаків І.Ю. Кульчицького // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 407, січень : січень. – С. 21


  Книжка журналіста й активного діяча української громади у Відні Бориса Ямінського.
1446330
  Фільчагова Марія Твір про рідне місто // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9
1446331
  Головецька Н. Твір розповідного характеру з елементами опису : 8 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46
1446332
  Давидюк Н.О. Твір як ендемічний технодискурсивний жанр твіттер-дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 98-110
1446333
  Гладишев В.В. Твір як звернення автора до суспільства? (Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому") // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 41-40
1446334
  Білоусов В.М. Твір як ідеальний результат розумової діяльності людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.36-41
1446335
  Степанець К. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного "Розгром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1446336
  Голик О. Твір, написаний кров"ю серця : Комбінований урок-послання, присвячений концептуально-стильовому аналізу твору Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм..." // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (77). – С. 12-22
1446337
  Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. : (Урок вивчення поезії Т.Шевченка "Заповіт" у 7 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 2-4. – ISSN 0130-5263
1446338
  Слабошпицький М. Твір, що запізнився в Україну // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 18-19


  Мемуарний фрагмент про білоруського письменника Василя Бикова з книги М. Слабошпицького "З пам"яті дзеркала". Чому твір В. Бикова "Мертвим не болить" тільки нині виходить в Україні.
1446339
  Сущанська Н. Твірна граматика для СГ-моделі української мови // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описывается порождающая грамматика синтаксических групп (СГ-грамматика) для украинского языка. Предлагаемая грамматика предназначена для построения синтаксического представления предложений при автоматическом генерировании текстов.
1446340
  Овечко В.С. Твірний функціонал для рівнянь руху чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 376-380. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано твірний функціонал для квантових частинок, які знаходяться в чистих станах. Показано, що він є функцією p(x,t) - густини ймовірності і S(x,t) - моменту імпульсу та їх похідних першого порядку за часом та за координатами. Варіаційним ...
1446341
  Боднарчук Ю.В. Твірні властивості біпараболічних поліноміальних перетворень афінних просторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних поліноміальних перетворень афінного простору породжується афінною групою і одним довільним біпараболічним перетворенням.
1446342
  Шамілєв Т.М. Твірні диференціального поля інваріантних диференціальних раціональних функцій лінійчатих поверхонь для групи O(n,R) в Rn. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі визначається диференціальне поле G-інваріантних диференціальних раціональних функций від системи лінійчатих поверхонь для дії групи G=O(n,R) і описується скінченна система твірних цього поля. Ключові слова: диференціальне поле, лінійчата ...
1446343
  Скуратовський Р.В. Твірні та співвідношення силовських p-підгруп групи Sn // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – № 4 (90) : Фізико-математичні науки. – С. 94-105. – ISSN 1810-0546


  In this article, we investigate generators and relations of syllows subgroups of some symmetric group. It will enable studying syllows subgroups of other groups since every finite subgroup is isomorphicaly embedded in the syllows subgroup of some ...
1446344
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1 : Повісти. – 1904. – 539, [3] с. : порт. – Пpиписки [пpиміт.]: с. 514-539


  Зміст: Гpигоpий Квітка-Основяненко [біогp. наpис]; Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Козиp-дівка; Сеpдешна Оксана. - В кн. також: Руска письменність [повідомл. від вид-ва] ...
1446345
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : [У 2 т.] / посліслово Юл. Романчука. – У Львові (Львів) : Виданє т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 2)
Т. 2. – 1905. – 552 с. – Пpиписки: с. 496-520.


  Зміст: Пеpекотиполе; Божі діти; Щиpа любов [повість]; Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Шельменко, волостний писаp; Шельменко денщик; Сватання на Гончаpівці; Щиpа любов [дpама]; Листи до любезних земляків; Лист ...
1446346
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка. – (2-й наклад). – У Львові (Львів) : Виданє Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 2, [т.] 1)
Т. 1. – 1911. – 544 с. : порт.


  Зміст: Салдатський патpет; Маpуся; Меpтвецький Великдень; Добpе pоби, добpе і буде; Конотопська відьма; От тобі і скаpб; Сеpдешна Оксана; Козиp-дївка. - В кн. також біогр. відомості про авт
1446347
  Квітка-Основ"яненко Григорій Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з портретом автора / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Польська]"
Т. 1. – 1918. – LXXVI, 118 c. – Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX. ; У прим. № 34295 с. I-XXIX. відсутні


  Зміст: Солдатський патpет; Маpуся [пpисвячено Г.Г. Квітці]; Меpтвецький великдень [пpисвячено Козакові Володимиpу Луганському [В.І. Даль]]. - В кн. також портр. Г.Ф. Квітки-Основ"яненка та Г.Г. Квітки. - Додаток: [Листи, спогади]: с. I-XXIX.
1446348
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Твоpи Гpигоpія Квітки-Основяненка : з поpтpетом автоpа / Під pедакцією, з пpимітками, біогpафичним та істоpико-літеpатуpним начеpком Вас[иля] Бойка. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Т. 3. – 1918. – 161, [2] с.


  Зміст: Паpхімове снідання; Hа пущання - як завязано; Купований pозум; Підбpехач; Пеpекатиполе [пpисвячено Є.П. Гpебінці]; Божі діти; Щиpа любов [пpисвячено Є.М. Смиpнитській]; Листи до любезних земляків
1446349
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 1899. – VIII, 210 с. – В кн. також пеp. з чес.. - Конволют. Переплетено: Твоpи Степана Руданьского. 1903, т. 6 і 7
1446350
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 6 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – XIX, 299, [1] с. : табл.
1446351
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. Т. 7 // Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1899. – Т. 5 : Цар-Соловей: Казка ; Старочеські співи з Кральодвірського рукопису і других / Впоpядкував [та авт. пеpедм.] А. Кpимський. – 313 с.
1446352
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / С.В. Руданський. – 2-е вид. – Львів : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – (Руська письменність ; № 11)
Т. 1-й : Пісні. Приказки. Прислів"я. Байки. Заголовки співомовок. – 1908. – 192 с.
1446353
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] А. Кримський. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 2. – 1908. – 278 с. – Прим. № 107787 дефектний, відсутні с. 257-270
1446354
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского / Впорядкував [та авт. передм.] Василь Лукич. – 2-е вид. – У Львові (Львів) : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського
Т. 4. – 1908. – X, 260 с.


  В кн. вірші, поеми, драма "Чумак" та пер. "Слова о полку Ігоревім" під назвою "Ігор Сіверський". - На окр. арк.: Рід князїв, котрих споминає співа ["Ігор Сіверський"].
1446355
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; Кн. 9, т. 1)
Т. 1 : Поезії ліричні. Оповідання. Легенди. Історія. – 1912. – 456 с. – Приписки [допов., приміт.]: с. 414-449


  - В кн. також пер. віршів Б. Радичевича, Я. Бюргера, пол., чес. нар. пісень, "Краледворського рукопису", укр. нар. оповідання й легенди у запису С.В. Руданського та передм. "Стефан Руданьский" (без підпису)
1446356
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – 2-е виданє. – У Львові (Львів) : Коштом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
Т. 7 : Омирова Ільйонянка [Гомерова Іліада], ч. 2: Збірки [пісні] XIII-XXIV / [Гомер / Пер. та поясн. С.В. Руданського]. – 1912. – 314, [1] с.
1446357
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – Накладом товариства "Просьвіта". – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; №11. 2)
Т. 2. – 1913. – 456 с.


  В кн. поеми, віpші, байки, дpама "Чумак", пеp. "Слова о полку Ігоpевім" під назвою "Ігоp Сівеpський", пеp. поем М.Ю. Леpмонтова "Демон", Веpгілія "Енеїда" під назвою "Енеянка", комедії Гомеpа "Війна мишей і жаб" та ст. Ю.С. Романчука "Степан Руданський ...
1446358
  Руданський С.В. Твоpи Степана Руданьского. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руська письменність ; [Кн.] 9, [т.] 3)
Т. 3 : Омиpова Ілияда [Гомеpова Іліада] : ([Пісні] I-XXIV) / [Гомеp ; Пеp. та поясн. С.В. Руданського]. – 1914. – 480 с. : портр. – Пpиписки [пpиміт. без підпису]: с. 472-478
1446359
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 1)
Т. 1. – 1912. – 552 с. : поpтp., мал. – Кн. без тит. арк. - Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Таpас Шевченко: (Автобіогpафічні звістки); До засланя (1838-1847): [Поет. твоpи]; Аpтист: (Автобіогpафічна повість). - В кн. також: Передмова до першого виданя; Передмова до другого виданя / Ю.С. Романчук. Найважнійші дати з житя Тараса Шевченка ...
1446360
  Шевченко Т.Г. Твоpи Таpаса Шевченка. – 3-є вид. – У Львові (Львів) : Hакладом Т-ва "Пpосьвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. – (Руска письменність ; [Кн.] 5, [т.] 2)
Т. 2. – 1912. – 544 с. : поpтp., мал. – Поясненя [приміт.] / Ю.С. Романчук: с. 498-534. – Бібліогр.: [Вид. сер.] "Руська письменність" / [Уклад.] Ю. Романчук: с. 541-544


  Зміст: Hа засланю (1847-1857): [Поет. твоpи]; По засланю (1857-1861): [Поет. твоpи]; Назар Стодоля: [Драма]; Записки: (Жуpнал або Дневник)
1446361
  Горак Р.Д. Твого ім"я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Роман Горак. – Київ : Академія, 2008. – 224с. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-273-0
1446362
  Москаленко А.З. Твого серця вогнь. / А.З. Москаленко. – К., 1974. – 223с.
1446363
  Китик В. Твое - с тобой... : поэзия / Владислав Китик. – Киев : Жнец, 2018. – 134, [2] с. : ил. : із книгою - по життю!, ISSN САМІТ-КНИГА. – ISBN 978-966-2057-29-4
1446364
  Локотков К.П. Твое богатство / К.П. Локотков. – М., 1955. – 107с.
1446365
  Мельников П.И. Твоё время / П.И. Мельников. – М., 1962. – 94с.
1446366
  Атаров Н.С. Твое доброе имя : [очерки] / Атаров Н.С. – Москва : Политиздат, 1963. – 71 с. – (Время и люди)
1446367
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 1. – 1990. – 32 с.
1446368
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 2. – 1990. – 32 с.
1446369
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 3. – 1990. – 32 с.
1446370
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№4. – 1990. – 32 с.
1446371
   Твое здоровье. – Москва : Знание
№ 9. – 1991. – 32 с.
1446372
  Свининников В.М. Твое и наше богатство : Об актуальных проблемах свободного времени молодежи / В.М. Свининников. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 109, [3]
1446373
  Макаль П. Твое имя : стихи / Петрусь Макаль ; авториз. пер. с белорус. Б.Иринина. – Москва : Советский писатель, 1964. – 75 с.
1446374
  Старшинов Н.К. Твое имя / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 311с.
1446375
  Румянцева М.А. Твое имя... / М.А. Румянцева. – Москва, 1969. – 80с.
1446376
  Краснов А.М. Твоё лицо : книга стихов / А.М. Краснов. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 87с.
1446377
  Успенская Е.Б. Твое личное дело / Е.Б. Успенская, Л.И. Ошанин. – Москва, 1953. – 96с.
1446378
  Лисовский К.Л. Твое молодое лицо / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1963. – 352с.
1446379
  Маллинс Д. Твое прикосновение = Just one touch / Дебра Маллинс ; [пер. с англ. А. Чернец]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 317, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Just one touch / Debra Mullins. New York: Avon Books : HarperCollinsPublishers, 2005. – ISBN 978-966-14-0028-2
1446380
  Болховитиков В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитиков. – Москва, 1970. – 464с.
1446381
  Болховитинов В.Н. Твое свободное время / В.Н. Болховитинов. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 464с.
1446382
   Твое свободное время : Рек. библиогр. указ. лит. для школьников 11-ти лет и старше. – Москва : Книга, 1985. – 80с.
1446383
  Шукрулло Твое счастье : стихи и поэмы / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с.
1446384
  Реймерис В.К. Твое тепло : стихи / Вацис Реймерис ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 111 с.
1446385
  Ронжин В.Н. Твое трудовое право / В.Н. Ронжин. – Горький, 1984. – 112с.
1446386
  Калюта И.А. Твоей молодости комиссары / И.А. Калюта, В.А. Левин. – Минск, 1979. – 128с.
1446387
   Твоей разумной силе слава. – Киев, 1988. – 255 с.
1446388
   Твоє "ні" має значення / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  9 грудня відзначається міжнародний день боротьби з корупцією. Програма розвитку ООН в Україні та проект EdEra підготували антикорупційний урок, який можна провести у школі.
1446389
  Жордано Р. Твоє друге життя, або Шанс змінити все = Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une.. : роман / Рафаелла Жордано ; [пер. з фр. А. Шведик]. – Харків : Vivat, 2019. – 207, [1] с. – На обкл.: Практики, які допоможуть змінити життя на краще. - Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Giordano R. Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n"en as qu"une... : roman. Paris: Groupe Eyrolles, 2015. – (Художня література). – ISBN 978-966-942-866-0
1446390
  Усик Світлана Твоє життя - твій вибір / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 11-12
1446391
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 15
1446392
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 7 : фото
1446393
  Панчішний Микола Твоє життя у твоїх руках. Розповісти дітям варто, що з вогнем погані жарти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 12
1446394
  Таран А.В. Твоє знамено, Хрещатик. / А.В. Таран, В.В. Яценко. – Київ, 1978. – 96с.
1446395
  Гнатюк В. Твоє ім"я вже сходило в мені : поезії / Володимир Гнатюк ; худ. Є. Попов ; ред. М. Сом. – Київ : Просвіта, 1999. – 104 с. – ISBN 966-7551-19-9
1446396
   Твоє ім"я незабутнє. – Київ, 1962. – 150 с.
1446397
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К, 1978. – 237с.
1446398
  Глинський І.В. Твоє ім’я - твій друг / І.В. Глинський. – 3-є вид. – К, 1985. – 238с.
1446399
  Доломан Є.М. Твоє квітуче повноліття : поезії / Є.М. Доломан. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 179 с.
1446400
  Вільний В.М. Твоє повноліття : вірші та поема / В.М. Вільний. – Київ, 1962. – 100 с.
1446401
  Іщенко М.Г. Твоє поле бою : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 446 с. – ISBN 5-333-00166-9
1446402
   Твоє право обирати. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 40с.
1446403
  Зязюн І. Твоє щастя - у твоїх руках / підготувала Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Принципи педагогіки добра понад сорок років прищеплював українським учителям видатний учений, доктор філософських наук Іван Зязюн".
1446404
  Павел Дж. Твоє щастя залежить від тебе / Джон Павел. – Львів : Свічадо, 2006. – 164, [2] с. – Пер. за вид.: Happiness is inside job / John Pavel SJ. Allen: Thomas More, 1999. – (Пізнай себе). – ISBN 966-395-042-0
1446405
  Рябинин Б.С. Твои верные друзья / Б.С. Рябинин. – М., 1953. – 332с.
1446406
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Москва : Знание, 1973. – 208 с. – (Наука и прогресс)
1446407
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1974. – 208с.
1446408
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – М, 1975. – 208с.
1446409
  Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! / В.Д. Пекелис. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Знание, 1984. – 272 с.
1446410
  Спиридонов С.П. Твои высшие ценности / С.П. Спиридонов. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1988. – 221с.
1446411
  Исаев С.И. Твои Герои, Курская дуга / С.И. Исаев, Г.А. Колтунов. – Воронеж. – 480 с.
1446412
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Л., 1965. – 535с.
1446413
  Буров А.В. Твои герои, Ленинград / А.В. Буров. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1970. – 639с.
1446414
  Козлова А.В. Твои героические дела, пионерия / А.В. Козлова. – Л., 1971. – 71с.
1446415
  Солнцев Р. Твои двенадцать шагов. [По ту и по эту сторону] : повести / Солнцев Р.Х. – Красноярск : Кн. изд-во, 1974. – 224 с.
1446416
  Ефремов Ю.А. Твои добрые руки / Ю.А. Ефремов. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1961. – 124 с.
1446417
   Твои друзья веселые. – Белгород, 1959. – 327с.
1446418
  Тэсс Т. Твои друзья. / Т. Тэсс. – М, 1942. – 48с.
1446419
  Гайдаенко И.П. Твои зарубежные ровесники / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1949. – 39с.
1446420
   Твои защитники. – К., 1979. – 298с.
1446421
  Кассиль Л.А. Твои защитники / Л.А. Кассиль. – Москва, 1980. – 64с.
1446422
  Грачев Н.А. Твои земляки / Н.А. Грачев, М.М. Нечаев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1959. – 103 с.
1446423
  Атаджанов А. Твои знакомые : роман / Ата Атаджанова ; пер. с турк. Т. Калякиной ; худож. В.Г. Нагаев. – Москва : Современный писатель, 1975. – 312 с. : ил.
1446424
  Огренич Н.Г. Твои имена, Одесса... : кн. 10-я / Наталия Огренич ; [фот. Г.О. Гарбузова]. – Одесса : Астропринт, 2019. – 241, [3] с. : ил., фот. – ISBN 978-966-927-554-7
1446425
  Кореневский М.С. Твои интересы / М.С. Кореневский. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с.
1446426
   Твои любимые песни. – М., 1958. – 160с.
1446427
  Ленч Л.С. Твои недостатки / Л.С. Ленч. – М, 1972. – 151с.
1446428
   Твои новые книги. – Ленинград, 1964. – 112 с.
1446429
  Радевич Б.Л. Твои огни / Б.Л. Радевич. – Донецк, 1978. – 70с.
1446430
   Твои огни, Караганда. – Алма-Ата, 1961. – 259с.
1446431
   Твои освободители, Донбасс. – 3-е изд., испр. и доп. – Донецк, 1971. – 328с.
1446432
   Твои освободители, Донбасс!. – 2-е изд., доп. – Донецк, 1968. – 288с.
1446433
  Богуславский Н.А. Твои позывные, Северный : [остановлении и боевом пути службы связи Сев. флота] / Н.А. Богуславский ; [лит. обраб. В.К. Красавкина]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1987. – 190, [2] с.
1446434
  Леонов Б.А. Твои полигоны мужества / Б.А. Леонов. – М, 1985. – 255с.
1446435
  Шевченко Ганна Твои прекрасные глаза. Череда историй : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0012-6756
1446436
  Масик В.И. Твои приметы. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1962. – 52с.
1446437
  Комаровский Г.Н. Твои ровесники / Г.Н. Комаровский, Н.С. Комаровский. – Челябинск, 1954. – 160с.
1446438
  Ольшанский И. Твои ровесники / И. Ольшанский. – Красноярск, 1955. – 88с.
1446439
   Твои ровесники. – Новосисибрск, 1974. – 219с.
1446440
   Твои рядовые, Россия. – Куйбышев, 1973. – 239с.
1446441
   Твои старшие товарищи. – М., 1958. – 208с.
1446442
  Барто А.Л. Твои стихи / Агния Барто. – Москва : Детская литература, 1960. – 464 с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1446443
  Барто А.Л. Твои стихи : для мл. шк. возраста / Агния Барто ; вступ. ст. В.В. Смирновой; ком. Е. Таратута ; ил. Т. Прибыловской. – Москва : Детская литература, 1987. – 365, [1] с. : ил. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
1446444
  Фейгин Э.А. Твои сыновья / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1967. – 559с.
1446445
  Политыко Г.П. Твои сыновья / Г.П. Политыко. – Москва, 1977. – 304с.
1446446
  Жилинский А.П. Твои сыновья вернутся / А.П. Жилинский, Вл.П. Невский. – Рига, 1963. – 320с.
1446447
  Левин Б.Н. Твои сыновья. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1969. – 317с.
1446448
  Мадалиев К. Твои товарищи / К. Мадалиев. – Ташкент, 1951. – 28с.
1446449
   Твои товарищи. – Омск, 1984. – 272с.
1446450
  Скобелкин В.Н. Твои трудовые права и обязанности. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1974. – 133с.
1446451
   Твои чемпионы, Россия. – М.
3. – 1977. – 206с.
1446452
  Ушаков М.Т. Твои черты. Книга лирики. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1963. – 87с.
1446453
   Твои, комсомолец, песни. – Москва, 1975. – 160 с.
1446454
   Твои, комсомолец, песни : Сборник песен. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159с.
1446455
  Родимцев А.И. Твои, Отечество, сыны. / А.И. Родимцев. – К., 1982. – 359с.
1446456
  Лапшин М.А. Твои, Россия, сыновья: лит. портреты писателей-фронтовиков / М.А. Лапшин. – М., 1975. – 95 с.
1446457
  Васильев А.И. Твоими тропами / А.И. Васильев. – Новосибирск, 1965. – 51с.
1446458
  Островский А.Л. Твоих друзей легион. / А.Л. Островский. – Л., 1960. – 250с.
1446459
  Трокаев А.А. Твоих, Донбасс, героев имена / А.А. Трокаев. – Донецк, 1988. – 215с.
1446460
  Кралевський С. Твої друзі поруч / С. Кралевський. – К., 1964. – 134с.
1446461
  Вознюк В.А. Твої кроки / В.А. Вознюк. – Ужгород, 1982. – 50с.
1446462
  Шпорта Я.Г. Твої літа / Я.Г. Шпорта. – К., 1950. – 178с.
1446463
   Твої можливості, людино! : рекомендаційний покажчик літератури. – Одеса : ОДНБ ім. М. Горького, 2007. – 80с. – (Проблеми. Гіпотези. Відкриття : серія бібліографічних покажчиків ; Вип. 51)
1446464
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський. – К., 1981. – 120с.
1446465
  Паранський Л.М. Твої ордени, комсомол / Л.М. Паранський, І.Л. Паранська. – К., 1983. – 96с.
1446466
  Моренець-Дейнеко Твої ордени, комсомол : кн. для читання фр. мовою у ст. класах / Моренець-Дейнеко, Є.М. Бурлуцький. – Київ : Радянська школа, 1984. – 105 с.
1446467
  Чіж Я. Твої побратими / Я. Чіж, Й. Іванич. – Київ, 1968. – 147 с.
1446468
  Василевська В.Л. Твої ровесники : оповідання / В.Л. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 355 с.
1446469
  Сікорський Г.Т. Твої ровесники в країнах капіталу / Г.Т. Сікорський. – К., 1979. – 150с.
1446470
  Талалаєвський М. Твої сини / М. Талалаєвський. – Київ, 1949. – 135 с.
1446471
   Твої сини, Україно. Твій біль, твоя слава [Електронний ресурс] : поетично-музична композиція : літ.-музична композиція / [авт. проектів, режисер та виконавець О. Биструшкін]. – Київ : Олександр Биструшкін, 2010. – 3 комп. диски (CD ROM) : іл. + 3CD. – У контейнері 3 диски: "Монолог самоти" за "Кобзарем" Т.Г. Шевченка ; "Зів"яле листя", Іван Франко ; "Василь Стус. Листи до сина" за книгою Василя Стуса "Листи до сина" ; Назва з контейнера


  У цьому проекті відомий актор театру та кіно, поет Олександр Биструшкін об’єднав три визначні постаті українського культурного простору – Тараса Шевченка, Івана Франка, Василя Стуса. Формат проекту не надто поширений – літературно-музична композиція. ...
1446472
  Гринах-Чабан Твої сліди / Зеновія Гринах-Чабан. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 127, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-529-178-7
1446473
  Родімцев О.І. Твої, Батьківщино, сини. / О.І. Родімцев. – Київ, 1964. – 359с.
1446474
   Твої, Фемідо, уповноважені : Юридичний факультет : випуск 1956 року / КНУТШ; [ упоряд. А.Г. Ковтун ]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-96-651-656-8
[ Т.2 ]. – 2009. – 160с. : фот.
1446475
  Реп"ях С.П. Твоїм іменем / С.П. Реп"ях. – К., 1965. – 62с.
1446476
  Разбесов О.К. Твой аквариум / О.К. Разбесов. – М., 1980. – 160с.
1446477
  Рачук И.А. Твой большой друг / И.А. Рачук. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 191 с.
1446478
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Москва, 1942. – 14с.
1446479
  Леонов Л.М. Твой брат Володя Куриленко / Л.М. Леонов. – Смоленск, 1944. – 10с.
1446480
  Николаев А.М. Твой брат по орудию / А.М. Николаев. – М, 1960. – 79с.
1446481
  Карпов Е.В. Твой брат. (Рассказы). / Е.В. Карпов. – Ставрополь, 1975. – 172с.
1446482
  Чистов А.А. Твой бюджет сегодня и завтра / А.А. Чистов. – М., 1959. – 72с.
1446483
  Балашов В.С. Твой в мире след : роман / В.С. Балашов ; ил.: Ю.М. Иванов. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1965. – 259 с. : ил.
1446484
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма о О.Н. Островском / А.А. Баева. – Переиздат., доп., дораб. – Краснодар : Книжное издательство, 1979. – 31с.
1446485
  Баева А.А. Твой вечный бой : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 79с.
1446486
  Баева А.А. Твой вечный бой : поэма / Антонина Баева. – Переизд., доп., дораб. – Краснодар : 1С-Паблишинг, 1984. – 95 с. – Миниатюрное издание
1446487
  Пухначев В.М. Твой вечный свет, Россия. / В.М. Пухначев. – Барнаул, 1975. – 248с.
1446488
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1986. – 284с.
1446489
  Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 987-5-9697-0431-2
1446490
  Смирнов Ю.С. Твой выстрел - второй / Ю.С. Смирнов. – Волгоград, 1978. – 160с.
1446491
   Твой главный маршрут - пятилетка. – М., 1973. – 32с.
1446492
  Аким Я.Л. Твой город : [стихи] / Я.Л. Аким ; [ил.: В. Бродский]. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 96 с. : ил.
1446493
   Твой дебют. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111с.
1446494
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – Москва, 1980. – 272с.
1446495
  Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Натан Эйдельман. – Москва : Вагриус, 2007. – 368с. – ISBN 987-5-9697-0432-9
1446496
  Окунев В.И. Твой день, твой час / В.И. Окунев. – Челябинск, 1979. – 64с.
1446497
  Яковенко В.П. Твой день. / В.П. Яковенко. – Москва, 1976. – 110с.
1446498
  Беретарь Х.Я. Твой добрый друг : стихи / Х.Я. Беретарь ; авториз. пер. с адыг. С. Поликарпова. – Москва : Современник, 1974. – 104 с. – (Новинки "Современника")
1446499
  Линдсей Д. Твой дом : роман / Д. Линдсей; Пре. с англ. Ю. Осноса. – М., 1961. – 398с.
1446500
   Твой дом. – К., 1982. – 158с.
1446501
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья / Л.Ю. Образцова. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 1992. – 223с.
1446502
  Образцова Л.Ю. Твой дом, твоя семья. / Л.Ю. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 173с.
1446503
  Рябокляч А.К. Твой друг - газета : [для сред. школьного возраста : пер. с укр.] / Рябокляч А.К. – Москва : Детская литература, 1964. – 175 с.
1446504
  Пилецкий В.М. Твой друг - книга / В.М. Пилецкий. – Свердловск, 1960. – 36с.
1446505
   Твой друг. – М., 1986. – 303с.
1446506
  Бекренев А.Л. Твой друг Бейсик / авт. А.Л. Бекренев. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 148 с. – (Школьнику о математике и информатике)
1446507
  Зайцев П Ю. Твой друг море : очерк / П Ю. Зайцев. – 3-е. изд., перераб. и доп. – Одесса : Маяк, 1985. – 151 с. : ил.
1446508
  Гетман И.М. Твой друг словарь. / И.М. Гетман. – Киев, 1990. – 126,1с.
1446509
   Твой друг, товарищ и брат. – М., 1962. – 214с.
1446510
  Мдивани Г.Д. Твой дядя Миша / Г.Д. Мдивани. – М, 1966. – 528с.
1446511
  Малиновская-Бонар Твой звездный час / Малиновская-Бонар. – Алма-Ата, 1977. – 132с.
1446512
  Аронов Д.М. Твой и наш враг. Правда об алкоголе / Аронов Д.М. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 111, [1] с. – Библиогр.: с. 111 (6 назв.)
1446513
   Твой комсомольский билет. – М., 1978. – 159с.
1446514
  Осетров Е.И. Твой Кремль / Е.И. Осетров. – М, 1980. – 128с.
1446515
  Медведев А.С. Твой личный рекорд / А.С. Медведев. – М, 1966. – 48с.
1446516
  Солоухин В.А. Твой лучший друг / В.А. Солоухин. – Донецк : Донбасс, 1964. – 102 с.
1446517
   Твой лучший помощник. – Москва, 1960. – 447с.
1446518
  Храпов В.Е. Твой лучший учитель,школа / В.Е. Храпов. – М, 1987. – 176с.
1446519
  Куликовская Г.В. Твой младший товарищ / Г.В. Куликовская. – М., 1969. – 95с.
1446520
  Кононенко Е.Г. Твой молодой современник / Е.Г. Кононенко. – Москва, 1973. – 42с.
1446521
  Плаксий С.И. Твой молодой современник / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 223с.
1446522
  Краснов Н.С. Твой названный брат / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1980. – 95с.
1446523
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1937. – 406с.
1446524
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Москва, 1938. – 339с.
1446525
  Бредель В. Твой неизвестный брат / В. Бредель. – Х., 1981. – 319с.
1446526
  Павлова Л.И. Твой нравственный идеал : Рек. указ. литературы для молодежи / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост.: Л. И. Павлова. – Москва : Книга, 1977. – 108с. – (Библ. серия)
1446527
  Ягупова С.В. Твой образ : Повести / С.В. Ягупова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
1446528
  Земская И.М. Твой отряд / И.М. Земская. – М., 1988. – 93с.
1446529
  Хоменок Ф.А. Твой патриотический долг. / Ф.А. Хоменок. – Тула, 1984. – 119с.
1446530
  Лопатин К.Г. Твой первый магнитофон / К.Г. Лопатин. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 96 с.
1446531
  Соболевский А.Г. Твой первый радиоприемник / А.Г. Соболевский. – Москва : Энергия, 1971. – 64 с.
1446532
  Бармасов А.М. Твой перекресток / Александр Бармасов ; [худож. А. Грашин]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 255, [1] с. : ил. – (Юность: твой большой мир)
1446533
  Иванов В.Н. Твой производственный коллектив / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1970. – 191с.
1446534
  Берггольц О. Твой путь / О. Берггольц. – Ленинград : Молодая гвардия, 1945. – 126 с. : портр.
1446535
  Розов В.С. Твой путь / В.С. Розов. – Москва, 1953. – 112 с.
1446536
  Каменная Г.А. Твой путь далек... / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1956. – 79 с.
1446537
  Рожина Л.Н. Твой путь к книге / Л.Н. Рожина. – Минск, 1980. – 174 с.
1446538
  Зеленков Б.И. Твой рабочий день. / Б.И. Зеленков. – М, 1983. – 96с.
1446539
  Лопатина Е.К. Твой рабочий лицей / Е.К. Лопатина. – Москва : Советская Россия, 1986. – 111 с.
1446540
  Лаптев А.П. Твой режим дня / А.П. Лаптев, В.В. Горбунов. – Москва, 1988. – 47с.
1446541
  Матевосян Г.И. Твой род : повести и рассказы / Грант Матевосян ; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Советский писатель, 1986. – 477 с.
1446542
  Теплеев А.М. Твой свет / А.М. Теплеев. – М, 1977. – 412с.
1446543
  Коркищенко А.А. Твой светлый дом: Повесть. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 108с.
1446544
   Твой священный долг. – Москва, 1962. – 94с.
1446545
  Соколов Я.В. Твой священный долг / Я.В. Соколов. – М., 1981. – 94с.
1446546
  Рыбинец В.Р. Твой след / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1967. – 182с.
1446547
  Мордкович В.Г. Твой след в жизни / В.Г. Мордкович. – Свердловск, 1961. – 72с.
1446548
  Пальман В.И. Твой след на земле / В.И. Пальман. – М, 1961. – 352с.
1446549
  Богачук А.И. Твой след на земле / А.И. Богачук. – Чита, 1963. – 189с.
1446550
  Беляева Л.И. Твой след на земле / Л.И. Беляева. – 1963 [вып. дан. 1964]. – Южно-Сахалинск : Сахалинское кн. изд-во, 1964. – 80 с. : ил.
1446551
  Бадаев А.Д. Твой след на земле : стихи / А.Д. Бадаев ; [пер. с бурят. ; худож. А.И. Ременник]. – Москва : Советская Россия, 1978. – 176 с. : ил.


  Циклы: Весенняя степь; Думы у Байкала.
1446552
  Санькова И.Б. Твой современник / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1446553
  Габрилович Е.И. Твой современник / Е.И. Габрилович, Ю.Я. Райзман. – Москва, 1969. – 128с.
1446554
  Санькова И.Б. Твой современник. / И.Б. Санькова. – Краснодар, 1964. – 84с.
1446555
  Чупринин С.И. Твой современник: соврем. проза, для юношества. / С.И. Чупринин. – М., 1979. – 111с.
1446556
   Твой союз : Попул. очерки по истории ВЛКСМ для молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 398 с. : ил.
1446557
  Старинин Ю.Л. Твой спортивный уголок. / Ю.Л. Старинин. – М., 1989. – 159с.
1446558
  Муберг В. Твой срок на земле / В. Муберг. – М., 1981. – 256с.
1446559
   Твой старший брат. – Москва, 1974. – 158с.
1446560
   Твой старший друг. – М., 1962. – 239с.
1446561
  Берце В.А. Твой сын / В.А. Берце; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 89 с.
1446562
  Карев Г.А. Твой сын , Одесса! / Г.А. Карев. – М, 1972. – 207с.
1446563
  Суменов Н.М. Твой сын, земля / Н.М. Суменов. – М., 1984. – 56с.
1446564
  Карев Г.А. Твой сын, Одесса! / Г.А. Карев. – Одесса, 1990. – 295с.
1446565
  Иргизов В. Твой товарищ - коммунист / В. Иргизов. – Мурманск, 1967. – 46с.
1446566
  Крушинский С.К. Твой товарищ / С.К. Крушинский. – М., 1945. – 111с.
1446567
  Дружинин В.Н. Твой товарищ на границе. / В.Н. Дружинин. – М, 1959. – 184с.
1446568
  Иойрыш А.И. Твой труд и коммунизм. / А.И. Иойрыш. – М, 1964. – 96с.
1446569
  Аземша А.А. Твой характер / А.А. Аземша. – Свердловск : Уральское книжное издательство, 1970. – 68 с. – (О времени, о поколении, о себе)
1446570
  Горбунов М.Н. Твой черед / М.Н. Горбунов. – М, 1978. – 96с.
1446571
  Васильев Ю.В. Твой шаг на земле / Ю.В. Васильев. – Магадан, 1964. – 320с.
1446572
  Скатерщиков В.К. Твой эстетический вкус / В.К. Скатерщиков. – М., 1963. – 48с.
1446573
  Устинов А.А. Твой эстетический идеал / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1967. – 64с.
1446574
  Добрянська А. Твоорчі конкурси почнуть проводити ще до початку вступної кампанії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 177). – С. 10


  До 15 жовтня МОН має затвердити нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. Проект цього документа передбачає декілька важливих новацій.
1446575
  Стефанов Валери Творбата - безкраен диалог / Стефанов Валери. – София : Унив. изд-во "Св. климент Охридски" ; Съюз на филолозите българсти, 1992. – 153 с. – (Библиотека "Език и литература")
1446576
  Державин К.Н. Творение Данте // Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – С. 3-13
1446577
  Ефрем Сирин Творение иже ов святых отца нашего Ефрема Сирина / Ефрем Сирин. – М, 1850. – 524с.
1446578
  Московченко Н.В. Творение личности : Социально-экономические и нравственные аспекты проблемы. (Заметки экономиста) / Н.В. Московченко. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 206, [2] с.
1446579
  Хлебников В. Творения / Велимир Хлебников ; общ. ред. и вст. ст. М.Я. Полякова ; сост. и ком. В.П. Григорьва и А.Е. Парниса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 736 с. : 1 л. портр. ; ил.
1446580
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппенійскаго / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 10)
Ч. 3. – 1906. – 380 с.
1446581
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 7)
Ч. 1. – 1880. – [4], 474 с.
1446582
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин Блаженный. – Изд. второе. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 9)
Ч. 2. – 1905. – 474 с.
1446583
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 28)
Ч. 9 : Зерцало из Священного писания. – 1905. – [4], 245 с.
1446584
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 10 : О согласии Евангелистов. – 1906. – [4], 335 с.
1446585
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Чоколова. – (Библиотека творений св. отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 14)
Ч. 5. – 1907. – 282 с.
1446586
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 29)
Ч. 11 : Энхиридион Лаврентий о вере, надежде и любви. – 1908. – 95 с.
1446587
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 2-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 7. – 1912. – 277 с.
1446588
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – Изд. 3-е. – Киев : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии)
Ч. 1. – 1914. – 397 с.
1446589
  Августин Блаженный Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского / Августин. – 2-е изд., провер. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве". – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; Кн. 22)
Ч. 8. – 1915. – [4], 309 с.
1446590
  Августин Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского. / Августин. – Изд. 2-е. – Київ : Тип. И.И. Горбунова. – (Библиотека творений св. Отцов и Учителей церкви западных, издаваемая при Киевской духовной академии ; кн. 12)
Ч. 4. – 1905. – 336 с.


  .
1446591
  Василий Великий Творения иже во святых Отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийской. – Москва : Август Семен
Ч. 1. – 1845. – 407с.
1446592
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина
Т. 5. – 1915. – 574 с.


  1. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 5; 2. Иоанн Златоуст. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 6
1446593
  Иоанн Златоуст Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского // Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского / Иоанн Златоуст. – [1914]-[1917]. – Москва : Изд П.П.Сойкина, 1915. – Т. 5. – 446, II с., 1 л. фронт. (ил.)
1446594
  Херасков М. Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. – [Москва] : [Унив. тип., у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия]
Ч. 1. – 1796. – XX, [2], 340 с. – Вых. дан. установлены по интернет-поиску


  Код-Гр, фсl-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича.
1446595
  Пиндар Творения Пиндара, переведенные Павлом Голенищевым-Кутузовым, : с разными примечаниями и объяснениями на лирическое стихотворство, на баснословие, на историю греков, их игры, празднества и проч. – Москва : В тип. Бекетова
Ч. 1. – 1804. – XXVII, [28-29]-135 с. : 1 грав.
1446596
  Платон Творения Платона : В 2-х т. – Москва : Рихтер
Т.1. – 1899. – 376с.
1446597
  Платон Творения Платона : В 2-х т. / Платон. – Москва : Рихтер
Т.2. – 1903. – 396с.
1446598
  Григорий Творения святого Григория Нисского. – 1861-1871. – Москва : Тип. В. Готье
Ч. 2. – 1861. – 488, IV с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1446599
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.2. – 1991. – 899с. – Репринтное издание 1898 г.
1446600
  Иоанн Златоуст Творения Святого Отца нашего Иоана Златоуста, Архиепископа Константинопольского, : в русском переводе / Иоанн Златоуст. – 2-е изд. – Москва : Православная книга
Том 1, кн.1. – 1991. – 398с. – Репринтное издание 1898 г.
1446601
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-058-Х
Т.1 : Об истинной религии. – 1998. – 742с.
1446602
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-066-9
Т.2 : Теологические трактаты. – 1998. – 751с.
1446603
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-087-5
Т.3 : О граде Божием. Кн. I - ХIII. – 1998. – 595с.
1446604
  Августин Аврелий Блаженный Творения. В 4-х т. / Августин Аврелий Блаженный. – Санкт-Петербург : Алетейя-Уцимм-Пресс. – ISBN 5-89329-088-2
Т.4 : О граде Божием. Кн. ХIV - ХХII. – 1998. – 586с.
1446605
  Фрунчак С. Творення "давнього українського міста": збереження спадщини та конструювання міської ідентичності у повоєнних Чернівцях // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 175-204. – ISBN 978-617-578-085-5
1446606
  Комарницький С. Творення англомовних голосів для українських письменників / спілкувалася Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 березня (№ 11). – С. 13


  Розмова з британським перекладачем і науковцем Стефаном Комарницьким.
1446607
  Лопачук К.В. Творення гри слів у німецькому, англійському та українських перекладах роману "Майстер і Маргарита" М. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 86-90


  Досліджена гра слів у романі Булгакова "Майстер і Маргарита" у перекладі трьома мовами. Для перекладу українською обидва перекладачі використовували переважно еквіваленти; англійською, як і німецькою - калькування, генералізацію та емоційне ...
1446608
  Ліончук О. Творення громадянського суспільства в незалежній Україні як ознака подолання постколоніального синдрому (на прикладі акцій громадянської непокори 1993-2010 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 34-42. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено питанню розбудови громадянського суспільства в Україні у 1993-2010 рр. Щоб подолати залежність від колишньої метрополії, потрібно вибудувати або відродити власні суспільні інститути, засоби масової інформації (бажано, щоб вони ...
1446609
  Патнам Роберт Творення демократії : Традиції громадської активності в сучасній Італії / Патнам Роберт Д. разом з Робертом Леонарді та Рафаеллою Й.Нанетті; Пер. з англ.В.Ющенко. – Київ : Основи, 2001. – 302с. – ISBN 966-500-127-2
1446610
  Шевчук О.С. Творення дієслів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 57-65
1446611
  Войцехівська І. Творення добра як життєва позиція // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 96-97


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1446612
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керуання та перспективи розвитку : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л.368-394
1446613
  Толстоухов Анатолій Володимирович Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09. / Толстоухов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв.
1446614
  Жовква О.І. Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 123-130. – ISSN 2077-3455
1446615
  Олійник С. Творення жіночої долі крізь призму неоромантизму у новелах Ольги Кобилянської : (на матеріалі новел "Некультурна" і "Меланхолійний вальс") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 169-175
1446616
  Коваль О.Ю. Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 162-166. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1446617
  Андрющенко М.Ю. Творення іміджу телебачення України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 218 л. + Додатки: л.206-218. – Бібліогр.: л. 190-205
1446618
  Андрющенко Марія Юріївна Творення іміджу телебачення України : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Андрющенко М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1446619
  Венгерська В.О. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
1446620
  Гаврилюк І.С. Творення комічного засобами поетонімних зв"язків у віршах С. Жадана // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 35-43. – ISSN 2077-1932
1446621
  Артюх В.О. Творення культу Тараса Шевченка на теренах Сумщини в роки української революції (1917-1921) // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 56. – С. 38-57. – ISSN 2311-5408
1446622
  Неборак Б. Творення літературної екосистеми / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 30-31


  Богдана Неборак - про нову програму перекладів українських книжок іноземними мовами.
1446623
  Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 16-26


  Лекція британського історика Льюїса Нейм"єра з нагоди сторіччя європейської революції 1848 року "1848: Матиця історії".
1446624
  Сидор А. Творення неологізмів в англійській мові та способи їх передачі в українському перекладі на матеріалі англомовних засобів масової інформації // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 155-159. – ISSN 2307-633Х
1446625
  Косович О. Творення неосемантизмів або семантична еволюція слів у сучасній французькій мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-98. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1446626
  Засєкіна Т. Творення нової історії України. Співпраця науковців Інституту педагогіки й освітян // Педагогічна газета України. – Київ, 2022. – Березень - червень (№ 2-3)
1446627
  Чепела Ю. Творення образу "батька нації": Міжнародні Конкурси на проект пам"ятника Тарасові Шевченку в Києві у 1910-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 159-166. – ISSN 2077-7280
1446628
  Дяк Софія Творення образу Львова як регіонального центру Західної України:радянський проект та його урбаністичне втілення // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 75-86. – ISBN 978-966-8603-36-5
1446629
  Труш Т.В. Творення особистістю нових форм буття у філософії християнського панентеїзму // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 44-46
1446630
  Волес В. Творення політики в Європейському Союзі = Policy-Making in the European Union / Перекл. з англ. Р. Ткачук; Вільям Волес, Гелен Волес. – Київ : Основи, 2004. – 871с. – Паралельн. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-500-174-4
1446631
  Кравчук К. Творення права в діяльності Конституційного Суду України: проблеми наукового розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 30-31
1446632
  Сабор І. Творення регіональної ідентичності. Впливи нурляндського роману К. Гамсуна в оповіданні М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 274-283
1446633
  Залуцька С.Б. Творення родинних оберегів - то робота серця і душі : навч.-практ. посібник / Світлана Залуцька ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти, Упр. освіти Ужгород. міської ради, Ужгород. гімназія. – Ужгород : Карпати, 2014. – 79, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 60-61. – ISBN 978-966-671-249-6
1446634
  Мозолюк О.М. Творення складних слів у старослов"янській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 79-81
1446635
  Кулик Володимир Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі : концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.185-201. – ISSN 1563-3713
1446636
  Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
1446637
  Шпорлюк Р. Творення сучасної України: західний вимір // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 54-90
1446638
  Луковенко Т. Творення та функціювання простих аналітичних термінів в українській термінології гомеопатії // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 79-83. – ISSN 2411-6548
1446639
  Калье Рене Творенья генья : такая жизнь / Калье Рене, Макконнелла Эндрю // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 68-71 : Фото
1446640
  Шаталов Н.Н. Творец "морской" металлогении (к 85-летию академика Евгения Федоровича Шнюкова) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 46-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
1446641
  Берегов Н. Творец "Псковитянки" / Н. Берегов; Псковское обл. упр. культуры. – Ленинград : Лениздат : Псковское отделение, 1970. – 83 с. – Библиогр.: с. 81-82
1446642
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва, 1966. – 103с.
1446643
  Винер Н. Творец и робот / Н. Винер. – Москва : Прогресс, 1966. – 103с.
1446644
  Шагоян Е. Творец кинозвезд // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 113-119.
1446645
  Закутняя О. Творец кристаллов / О. Закутняя, Д. Костикова // В мире науки : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 6. – С. 18-21. – ISSN 0208-0621
1446646
  Акопян К.З. Творец ли демиург? // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 402-409. – ISSN 1606-951Х


  В христианском богословии: Бог-Творец (демиург)
1446647
  Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1446648
  Головин Г.И. Творец радио / Г.И. Головин. – Горький, 1947. – 119 с.
1446649
  Правдухин В.П. Творец. Общество. Искусство. Статьи о соврем. лит-ре. 1921-1923 гг. / В.П. Правдухин. – Новониколаевск, 1923. – 143 с.
1446650
  Чечуй Е. Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція 18 століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 102-109
1446651
  Веремійчик О. Творець архітектури і краси // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)


  На виставці акварелей Григорія Логвина.
1446652
  Парнікоза І.Ю. Творець блискучої природоохоронної ідеї // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 7/8 (103). – С. 1-3
1446653
  Славинський М. Творець букваря // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 19 (375). – С. 64-65
1446654
   Творець детекторів елементарних частинок / П. Литовченко, Козирський., , А. Негрійко, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 88-89. – ISSN 0372-6436


  29 вересня цього року світ облетіла сумна звістка: пішов із життя видат- ний французький фізик-винахідник українського походження, лауреат Нобелівської премії 1992 року за розвиток нових детекторів елементар- них частинок, професор Жорж Шарпак ...
1446655
  Лазаренко А.І. Творець золотого колоса. / А.І. Лазаренко. – К., 1987. – 45с.
1446656
  Ситник К. Творець і перший президент Української Академії наук Володимир Вернадський // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 10-17. – ISSN 1819-7329
1446657
  Махінчук Микола Творець і подвижник // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 122-127. – ISSN 0869-3595
1446658
  Славинський Микола Творець Інкани // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 27-28 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
1446659
  Лапідус Б. Творець космічної епохи / Б. Лапідус. // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С.68-71. – ISSN 1819-7329


  С.П. Корольов
1446660
  Янко Д. Творець краси : до 90-річчя від дня народження скульптора Олександра Ковальова // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 117-123. – ISSN 0130-321Х
1446661
  Артамонова О. Творець легенд // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 18-21
1446662
  Франко П.М. Творець летунства ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 88-95


  Петро Франко - учасник національно-визвольної боротьби, визначний військовий діяч Української галицької армії, письменник, вчений, політичний в"язень.
1446663
  Козирєва Т. Творець Львівської Опери // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 15


  Минає 170 років від дня народження архітектора Зигмунта Горголевського.
1446664
  Бушак С. Творець Макарівського дива Анатолій Марчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 6-7


  До 15-ліття заснування Макарівської картинної галереї.
1446665
  Таций В.Я. Творець науки // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 377-380. – ISBN 978-966-458-725-6


  Про видатних українських вчених Євгена Оскаровича Патона та Бориса Євгеновича Патона.
1446666
  Кулик Н. Творець наукових гіпотез // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  Пархоменко Володимир Олександрович (1880 - 1942) - історик-медієвіст. З 1921 р. викладав у Київському інституті народної освіти. Згадуються викладі КУ: професор Агантел Кримський, приват-доцент Микола Василенко, професор Олександр Оглоблин, професор ...
1446667
  Сергійчук В.І. Творець національного війська (до 90-х роковин вбивства Симона Петлюри) // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2016 / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2015. – С. 124-127. – ISBN 978-966-2911-74-9
1446668
  Митрофаненко Ю. Творець національного духу України / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  В статті йде мова про Марка Лукича Кропивницького та про назване в його честь місто.
1446669
  Біла А. Творець невивчених енциклопедій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 32


  До 130-річчя Тараса Франка у Києві відкрито експозицію "Загартований Франковий сокіл".
1446670
  Любарська Л.В. Творець незабутніх шедеврів (до 85-річчя від дня народження українського композитора О. І. Білаша) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 146-156. – ISSN 0320-9466
1446671
  Логвиненко М.С. Творець нового світу / М.С. Логвиненко. – Київ, 1966. – 61с.
1446672
  Яремчук Андрій Творець оберегів духу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644


  Незвичним постає у новому документальному фільмі Миколи Мащенка "Заповіт" людина-легенда, патріарх музейної справи Михайло Іванович Сікорський. Він мовчить. Але його образ укрупнюється, висвічується новими гранями, завдячуючи високій майстерності ...
1446673
  Федорук О. Творець образів // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-113. – ISSN 0130-1799


  Французський художник Бержак (Бернар Жак)
1446674
  Сергійчук В.І. Творець першого світу гідролітака // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 45-46. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 130-річчя від дня народження Дмитра Григоровича.
1446675
  Кралюк П. Творець першої європейської Конституції // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 785-793. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Гуго Коллонтай гербу Котвіца — польський релігійний діяч, політик, просвітник. Коронний підканцлер з 1791, Великий литовський референдар з 1786.
1446676
  Нікіфорова О. Творець першої конституції // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 35). – С. 20


  Пилип Орлик - видатний український державний діяч, гетьман війська Запорізького у вигнанні, відомий у світі як автор однієї з перших у Європі конституцій.
1446677
  Захарчук О. Творець першої української опери : До 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 116-119. – ISSN 0868-4790
1446678
  Чернець В.Г. Творець пізнавально-конструктивних ідей // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 64. – ISSN 2409-9805
1446679
  Мокрієв Ю.О. Творець пісень : драма на 4 дії, 8 картин / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Мистецтво, 1955. – 104 с.
1446680
  Панкратьєв С. Творець поетичного храму. За що цінували Андрія Демиденка - автора 700 пісень - співачка Квітка Цісик, віршотворець Іван Драч та космонавт Павло Попович // Україна молода. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 59)


  Нині у видатного Майстра, справжнього подвижника слова поета-пісняра Андрія Демиденка творчий і життєвий ювілей. Він сказав світові: «Я мислю, я дихаю по-українськи!» Народився у Мартиновичах на Київщині (село було евакуйоване після катастрофи на ...
1446681
  Чорнобай В. Творець простору і часу / інтерв"ю записала Лілі Білик // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Володимир Чорнобай – художник, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Його роботи зберігають в музеях різних міст нашої держави і не тільки.
1446682
  Горішнянська О. Творець різдвяного бренду. У Києві масштабною виставкою представляють "Щедрик" Миколи Леонтовича // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 140). – С. 13


  "«Щедрик» - українська народна пісня в неперевершеній обробці Миколи Леонтовича - набула звучання, що підкорило мільйони сердець. В англомовній версії відома багатьом як Carol of the Bells, вона давно стала символом одного з найулюбленіших свят року, ...
1446683
  Клочек Г. Творець світу краси й любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 11


  До 75-ліття Анатолія Качана.
1446684
  Курило А. Творець селекційних шедеврів. До 100-річчя від дня народження С.Х. Дуки (1907-1960) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-70. – ISSN 0372-6436
1446685
  Іавасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства : (Світлій пам"яті професора В.В. Коптілова присвячено) / О. Іавасюк, О. Огуй // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 244-248. – ISSN 0320 - 8370
1446686
  Шестаков Андрій Творець тактичної революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 92-95. – ISSN 0130-5212
1446687
  Гомонай Г.М. Творець ужгородської школи з атомної фізики (до 80-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника) / Г.М. Гомонай, А.М. Завілопуло // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 7. – C. 90-94. – ISSN 1027-3239
1446688
  Панченко В. Творець українського мистецького необароко // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 162-176


  У статті висвітлюється еволюція художнього стилю необароко в творчості видатного українського графіка Георгія Нарбута (1886 - 1920) в контексті тісного зв"язку цього стилю з традиціями українського національного образотворчого мистецтва.
1446689
  Захарчук О. Творець українського музичного класицизму // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Травень (№ 5). – С. 6-7


  Максим Созонович Березовський - український композитор, диригент, співак. Класик європейської музики.
1446690
  Капелюшний В. Творець українського парламентаризму / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується участь І. Шрага в процесі становлення українського парламентаризму. In the article the participation of I. Shrah in the uprising of Ukrainian parliamentarianism is examined.
1446691
  Пасько І. Творець української науково-медичної термінології та статистики (до 150-річчя від дня смерті Овксентія Корчак-Чепурківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 188-191. – ISBN 966-7060-92-6
1446692
  Груя С. Творець української національної доктрини // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 521-527. – ISBN 978-606-745-006-4
1446693
  Захарчук О. Творець української опери (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 50-55. – ISSN 2224-0926
1446694
  Береза Р. Творець української хореографії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 12 (914), грудень. – С. 134-141. – ISSN 08-68-4790-1


  Василь Верховинець.
1446695
  Кулик Н. Творець фонетичного правопису // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Під час загальних зборів Національної академії педагогічних наук вели мову про психологічний супровід трансформаційних процесів в українському суспільстві та освіті й обирали дійсних членів і членів-кореспондентів академії.
1446696
   Творець чарівних мелодій : Розповіді, вірші, есеї про видатного композитора сучасності Кирейка Віталія Дмитровича. – Київ : Криниця, 2002. – 112с. : іл. – (Моя книгозбірня). – ISBN 966-7575-42-Х
1446697
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  Терещенко Каленик - український скульптор, автор понад тридцяти пам"ятників Тарасу Шевченку.
1446698
  Осипенко О. Творець Шевченкіани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 155). – С. 6-7


  До 140-річчя Каленика Терещенка.
1446699
  Григорова Л. Творецьт и неговият двойник. Проблемы на творческата личност в западноевропейската литература през ХІХ-ХХ век. / Л. Григорова. – София, 1983. – 164с.
1446700
  Хакуашев А.Х. Творечество Али Шогенцукова. : Автореф... канд.филол.наук: / Хакуашев А.Х.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 20л.
1446701
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
2. – 304с.
1446702
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 3 : Оповідання. – 271с.
1446703
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – Київ : Книгоспілка ; [Надрук. коопер. вид. "Рух" ; Друк. "Кремдрук" Петровського]
Т. 5 : Оповідання. – [7], 311 с. – Прим. дефектні, вилучені с. 308-311
1446704
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 9 : Оповідання. – 251с.
1446705
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Київ
10. – 259с.
1446706
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 11 : Boa constriktor (Змій - полоз). – 155 с.
1446707
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За ред. С. Пилипенка. – Харків : Книгоспілка
Т. 12 : Борислав сміється. Повість. – 332с.
1446708
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : Рух
Т. 12-й : Борислав сміється. – 332с.
1446709
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко; За заг. ред. С Пилипенка
Т. 14 : Основи суспільности. – 303с. – Перепл. з кн.: Франко І. Твори. Т. 13
1446710
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Книгоспілка
Т. 16 : Перехресні стежки. Повість. – 432с.
1446711
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Х
17. – 168с.
1446712
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 18-й. Кн. 1-а : Із літературної спадщини. – 463с. – Перепл. з кн.: І. Франко. Твори. Т. 17-й
1446713
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Катеринослав
Т. 20-й. Ч. 1-а : З вершин і низин. Поезії. – 489с.
1446714
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко : Книгоспілка
Т. 22 : Ізмарагд. – 237с.
1446715
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 23 : Зів"яле листя. Із днів журби. Поезії. – 239с.
1446716
  Франко І.Я. Твори : Поезії / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 23-й. Кн. 4-а : Зів"яле листя. Із днів журби. – 237с.
1446717
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 24 : Поеми. – 491с.
1446718
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Х
24. – 491с.
1446719
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 25 : Лис Микита. Коли ще звірі говорили. Дитячі поезії. – 311с.
1446720
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 25 : Лис Микита, Кили ще звірі говорили. Дитячі поезії. – 345с.
1446721
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 26 : Пригоди Дон-Кіхота. Абу Касимові капці. Коваль Бассім. – 347с.
1446722
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 28. Кн. 2 : З чужих літератур. Драматичні поеми та ін. – 433с.
1446723
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 28 : З чужих літератур. Драматичні поеми та ін. – 480с.
1446724
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 29. Кн. 1 : З чужих літератур. Повісті і оповідання. – 518с.
1446725
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 29. Кн. 2 : З чужих літератур. Повісті і оповідання. – 824с.
1446726
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Друк. У.В.С. ім. Фрунзе]
Т. 1 : Оповідання. Кн.1. – 1924. – [7], 207 с., 1 л. портр. – Прим. дефектні, вилучені с. 198-207
1446727
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Друк. У.В.С. ім. Фрунзе]
Т. 2 : Оповіданя. Кн. 2. – 1925. – [7], 287 с. – Прим. дефектні, вилучені с. 279-287
1446728
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 2-й. – 1925. – 259с.
1446729
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 2-й : Оповідання. – 1925. – 287с.
1446730
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
2. – 1925. – 287с.
1446731
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 3-й, Кн. 3-а : Оповідання. – 1925. – 271с.
1446732
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – Харків : Книгоспілка ; [Друк. ПУУВО ім. Фрунзе]
Т. 3 : Оповідання. Кн. 3. – 1925. – [7], 207 с. – Прим. дефектні, вилучені с. 269-271
1446733
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Урядова друк. ім. Фрунзе]
Т. 4 : Оповідання. Кн. 4. – 1925. – [7], 312 с. – Прим. дефектні, вилучені с. 304-312
1446734
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Книгоспілка
Т. 13 : Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му столітті. – 1925. – 218с.
1446735
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків; Київ : Книгоспілка
Т. 13 : Захар Беркут. Образ громадського життя Картпатської Русі в 13-му столітті. – 1925. – 218с.
1446736
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 13 : Захар Беркут. Образ громадського життя карпатської Руси в 13-у віці. – 1925. – 218 с.
1446737
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 2-й, Кн. 3-а : Оповідання. – 1926. – 271с.
1446738
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 6-й : Оповідання. – 1926. – 231с.
1446739
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка
Т. 6 : Оповідання. Кн. 6. – 1926. – [7], 231 с. – Прим. дефектні, вилучені: тит. стор., с. [1-7]
1446740
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Рух
Т. 12 : Борислав сміється. – 1926. – 336с.
1446741
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 14-й : Основи суспільности. – 1926. – 303с. – Перепл. разом з книгою: І. Франко "Маніпулянтка та ін. оповідання"
1446742
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Книгоспілка
Т. 20, Ч. 1 : З вершин і низин. Поезії. – 1926. – 272с.
1446743
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
2. – 1927. – 422с.
1446744
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Підг. до друку й надрук. коопер. "Рух"]
Т. 7 : Оповідання. Кн.7. – 1927. – [7], 439 с. – Прим. дефектні, вилучені с. 429-439
1446745
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Книгоспілка
Кн. 8 : Оповідання. – 1927. – 324с.
1446746
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Підг. до друку й надрук. коопер. "Рух"]
Т. 8 : Оповідання. Кн. 8. – 1927. – [7], 324 с.
1446747
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
9. – 1927. – 251с.
1446748
  Франко І.Я. Твори : у 30 т. / Іван Франко. – 1-е вид. ; [1924-1929]. – Харків : Книгоспілка ; [Підг. до друку й надрук. коопер. "Рух"]
Т. 9 : Оповідання. Кн.9. – 1927. – [7], 251 с.
1446749
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 11 : Boa constrictor. – 1927. – 155с.
1446750
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : Рух
Т. 13-й : Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Руси в 13-му віці. – 1927. – 219с.
1446751
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 15-й : Для домашнього вогнища. – 1927. – 205с.
1446752
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
15. – 1927. – 205с.
1446753
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків; Київ : Книгоспілка
Т. 15 : Для домашнього вогнища. Повість. – 1927. – 204с.
1446754
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 16-й : Перехресні стежки. – 1927. – 430с.
1446755
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
16. – 1927. – 430с.
1446756
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 17-й : Великий шум. – 1927. – 168с.
1446757
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
17. – 1927. – 168с.
1446758
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
17. – 1927. – 168с.
1446759
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 22-й : Поезії. Мій "Ізмаград". Semper tiro. – 1927. – 239с.
1446760
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 22-й. Кн. 3-а : Поезії. Мій "Ізмаград". Semper tiro. – 1927. – 274с.
1446761
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
22. – 1927. – 274с.
1446762
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
22. – 1927. – 274с.
1446763
  Мирний П. Твори / П. Мирний : ДВУ
Т. 1 : Повісті й оповідання. – 1928. – 305с.
1446764
  Мирний П. Твори / П. Мирний : ДВУ
Т. 5 : Повія. – 1928. – 633с.
1446765
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
6. – 1928. – 495с.
1446766
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків : Рух
Т. 10 : Петрії й Довбущуки. – 1928. – 252с.
1446767
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – 3-е вид. – Харків : Рух
Т. 10 : Петрії й Довбущуки. – 1928. – 252с.
1446768
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
10. – 1928. – 252с.
1446769
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
10. – 1928. – 252с.
1446770
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 11 : Boa constrictor. – 1928. – 155с.
1446771
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 24-й : Поеми: Панські жарти. Смерть Каїна. Цар і аскет. Індійські легенди. Мойсей. – 1928. – 491с.
1446772
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 25-й : Лис Микита. Коли ще звірі говорили. Дитячі поезії. – 1928. – 311с.
1446773
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 26-й : Пригоди Дон-Кіхота. Абу Касимові капці. Коваль Бассім. – 1928. – 347с. – Перепл. з кн. І. Франко. Твори. Т. 25-й
1446774
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 1. – 1929. – 259с.
1446775
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – 2-е вид. – Харків : Рух
Т. 1. – 1929. – 185с.
1446776
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ
1. – 1929. – 299с.
1446777
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
2. – 1929. – 320с.
1446778
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
3. – 1929. – 377с.
1446779
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ
5. – 1929. – 310с.
1446780
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т.5-й : Оповідання. – 1929. – 285с.
1446781
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 5-й : Оповідання. – 1929. – 285с.
1446782
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ
6. – 1929. – 383с.
1446783
  Франко І.Я. Твори : Повість / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – 2-е вид. – Харків : Рух
Т. 17-й : Великий шум. – 1929. – 168с.
1446784
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 19-й : Драматичні твори: Сон князя Святослава. Кам"яна душа. Учитель. Майстер Черняк. Будка ч.27. Рябина. – 1929. – 420с.
1446785
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка
Т. 27-й : З чужих літератур. Лірика. – 1929. – 680с.
1446786
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 27-й : З чужих літератур. Лірика. – 1929. – 683с.
1446787
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 28-й : З чужих літератур. Драматичні поеми та інше. – 1929. – 433с.
1446788
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
28. – 1929. – 518с.
1446789
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
28. – 1929. – 518с.
1446790
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 29-й. Кн. 2-а : З чужих літератур. Повісті й оповідання. – 1929. – 824с.
1446791
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 29-й. Кн. 1-а : З чужих літератур. Повісті та оповідання. – 1929. – 518с.
1446792
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 30. Кн. 2-а : Лель і Полель. Сучасна повість / З передмов. М. Возняка. – 1929. – 312 с.
1446793
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
30. – 1929. – 312с.
1446794
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
30. – 1929. – 312с.
1446795
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків
30. – 1929. – 312с.
1446796
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Х., 1930. – 498с.
1446797
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
2. – 1930. – 268с.
1446798
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 2-й, Кн. 2-га. – 1930. – 616с.
1446799
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Х
2. – 1930. – 616с.
1446800
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
3. – 1930. – 225с.
1446801
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С Пилипенка. – 2-е вид. – Харків : Рух
Т. 4-й, Кн. 4-а. – 1930. – 280с.
1446802
  Шліхтер О.Г. Твори / О.Г. Шліхтер. – Харків
Т. 6. – 1930. – 626с.
1446803
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
11. – 1930. – 240с.
1446804
  Яновська Л. Твори / Л. Яновська. – Київ
2. – 1931. – 408с.
1446805
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
3. – 1931. – 173с.
1446806
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 3-й, Кн. 3-а : Оповідання. – 1931. – 534с.
1446807
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Т. 4-й : Boa Constrictor. Борислав сміється. – 1931. – 384с.
1446808
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
4. – 1931. – 200с.
1446809
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
4. – 1931. – 258с.
1446810
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
5. – 1931. – 238с.
1446811
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
6. – 1931. – 386с.
1446812
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко; За заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух
Т. 6-й : Оповідання. – 1931. – 211с.
1446813
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ
7. – 1931. – 414с.
1446814
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
8. – 1931. – 314с.
1446815
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
8. – 1931. – 204с.
1446816
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
9. – 1931. – 322с.
1446817
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – 3-е вид. – Харків-Київ
10. – 1931. – 259с.
1446818
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
1. – 1932. – 312с.
1446819
  Шліхтер О.Г. Твори / О.Г. Шліхтер
Т. 1. – 1932. – 299с.
1446820
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Харків
2. – 1932. – 295 с.
1446821
  Панч П. Твори / П. Панч. – Харків : Лім
Т. 2 : Повісті. оповідання. – 1932. – 192с.
1446822
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
4. – 1932. – 199с.
1446823
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
4. – 1932. – 199с.
1446824
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
5. – 1932. – 232с.
1446825
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський, 1933. – 227 с.
1446826
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
4. – 1933. – 227 с.
1446827
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
7. – 1933. – 202с.
1446828
  Франс А. Твори / А. Франс. – Х.-К.
7. – 1933. – 202с.
1446829
  Панч П. Твори / П. Панч. – Київ : Радянський письменник
Т. 2 : Повісті. – 1947. – 223с.
1446830
  Пушкін О.С. Твори / О.С. Пушкін ; заг. ред. Павла Тичина ; чл. ред. Максим Рильський, Микола Терещенко ; вст. ст. М.К. Гудзія. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 851 с.
1446831
  Панч П. Твори / П. Панч. – Київ : Радянський письменник
Т. 3 : Облога ночі: роман. – 1949. – 308с.
1446832
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Оповідання. – 1950. – 434с.
1446833
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Оповідання. – 1950. – 491с.
1446834
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнієнко. – Київ : Держлітвидав
Т. 4 : Оповідання. – 1950. – 544с.
1446835
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 5 : Повісті. – 1951. – 492с.
1446836
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 6 : Повісті. – 1951. – 508с.
1446837
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 7 : Повісті. – 1951. – 460с.
1446838
  Панч П. Твори / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 696с.
1446839
  Франко І.Я. Твори : У 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 8 : Повісті. – 1952. – 428с.
1446840
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав
Т. 11 : Поезії поеми. – 1952. – 576с.
1446841
  Панч П. Твори / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 696с.
1446842
  Пушкін О.С. Твори : в 4-х т. : пер. з рос. / О.С. Пушкін ; пер. за ред. М.Т. Рильського ; вст. ст. М.К. Гудзія. – Киев : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Поезії. – 1953. – 624 с. : 1 л. портр.
1446843
  Пушкін О.С. Твори : в 4-х т. : пер. з рос. / О.С. Пушкін ; пер. за ред. М.Т. Рильського і Л.Д. Дмитерка. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3 : Євгеній Онєгін. Дратичні твори. – 1953. – 452 с. : 1 л. портр.
1446844
  Мирний П. Твори : В 5-ти т / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1954. – 371с.
1446845
  Яновський Ю. Твори : в 2 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1. – 1954. – 328 с.
1446846
  Яновський Ю. Твори : в 2-х т / Ю.І. Яновський. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Оповідання. Нариси. Статті. – 1954. – 291 с.
1446847
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1954. – 328с.
1446848
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 3. – 1954. – 420с.
1446849
  Пушкін О.С. Твори : в 4-х т. : пер. з рос. / О.С. Пушкін ; пер. за ред. М.Т. Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 4 : Художня проза. Вибрані статті. – 1954. – 575 с. : 1 л. портр.
1446850
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук та ін. – Київ : Держлітвидав
Т. 10 : Поезії і поеми. – 1954. – 520с.
1446851
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук та ін. – Київ : Держлітвидав
Т. 13 : З поетичної спадщини. – 1954. – 471с.
1446852
  Мирний П. Твори / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1955. – 408с. – (Шкільна б-ка)
1446853
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1955. – 256с.
1446854
  Франко І.Я. Твори : в 20 т. / І.Я. Франко; редкол. О.Є. Корнійчук, О.І. Білецький, П.С. Козланюк, Д.Д. Копиця, М.Е. Омельяновський ; ред. тома П.С. Козланюк, Д.Д. Копиця. – Київ : Держ. вид-во художної літ-ри
Т. 1 : Автобіографічні матеріали. Оповідання. – 1955. – 436 с.
1446855
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 4. – 1955. – 394с.
1446856
  Мирний П. Твори : в 5 т. / Панас Мирний ; [ред. кол. О.І. Білецький (голова) ; упоряд. С.Д. Зубков, М.П. Пивоваров, К.М. Секарева ; ред. тома М.П. Пивоваров]. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5. – 1955. – 459 с.
1446857
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук та ін. – Київ : Держлітвидав
Т. 14 : Поетичні переклади. – 1955. – 464с.
1446858
  Франко І.Я. Твори : Ред. О.Є. Корнійчук та ін. / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав
Т. 15 : Поетичні переклади. – 1955. – 612с.
1446859
  Франко І.Я. Твори : У 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук та ін. – Київ : Держлітвидав
Т. 16 : Літературно-критичні статті. – 1955. – 468с.
1446860
  Франко І.Я. Твори : В 20-ти т. / І.Я. Франко; Ред. О.Є. Корнійчук та ін. – Київ : Держлітвидав
Т. 17 : Літературно-критичні статті. – 1955. – 530с.
1446861
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 1. – 1956. – 636с.
1446862
  Панч П. Твори : В 3-х т. / П. Панч. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1956. – 616с.
1446863
  Панч П. Твори : В 3-х т. / П. Панч. – Київ : ДЛВ
Т. 2. – 1956. – 544с.
1446864
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 2. – 1956. – 540с.
1446865
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 3. – 1956. – 504с.
1446866
  Панч П. Твори : В 3-х т. / П. Панч. – Київ : ДЛВ
Т. 3 : Гомоніла Україна: роман. – 1956. – 564с.
1446867
  Нечуй-Левицький Твори : в 4 т. / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 4. – 1956. – 599с.
1446868
  Іларіон Твори / Іларіон. – Вінніпег
Т. 1 : Філософські містерії. – 1957. – 336 с.
1446869
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 1 : Оповідання. – 1958. – 644 с.
1446870
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
1. – 1958. – 584 с.
1446871
  Самійленко В. Твори / В. Самійленко. – Київ : Художественная литература
Т. 1. – 1958. – 404с.
1446872
  Самійленко В. Твори : в двох томах / В. Самійленко. – Київ : Художня література
Т. 2 : Драматичні твори. Оповідання та фейлетєни. – 1958. – 511 с.
1446873
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Ю. Яновський. – Київ : Художня література
Т. 2 : Романи. – 1958. – 449 с.
1446874
  Павлик М. Твори / М. Павлик; упоряд., підготовка текстів та приміт. П.Й. Ящука. – Київ : Держ. видав. Художньої літератури, 1959. – 671 с.
1446875
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів, вступ. ст. та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Оповідання. Повісті. Нариси. – 1959. – 483 с.
1446876
  Яновська Л. Твори : в 2 т. / Любов Яновська ; [упорд., підг. текстів та прим. Г.Ю. Синька]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Драматичні твори. – 1959. – 517 с.
1446877
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 3 : П"єси. – 1959. – 452 с.
1446878
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
3. – 1959. – 504 с.
1446879
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Художня література
Т. 4 : Сценарії. – 1959. – 392 с.
1446880
  Яновський Ю. Твори : в 5 т. / Юрый Яновський. – Київ : Художня література
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. – 1959. – 423 с.
1446881
  Іларіон Твори / Іларіон. – Вінніпег
Т.2 : Вікові наші рани: Драматичні поеми. – 1960. – 272 с. – На обкл.: Вікові наші рани: Драматичні поеми
1446882
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 2. – 1960. – 406с.
1446883
  Мирний П. Твори : В 5-ти т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 3. – 1960. – 535с.
1446884
  Мирний П. Твори : в 5 т. / Панас Мирний. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 5. – 1960. – 559 с.
1446885
  Панч П.Й. Твори : В 5-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Держлітвидав
Т. 1-й : Повісті, оповідання. – 1961. – 484с.
1446886
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1961. – 400 с.
1446887
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / П.Г. Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 2 : Із книг: "Сталь і ніжність", "Перемагать і жить", "І рости і діяти". – 1961. – 331с.
1446888
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 3 : Із книг: "Могутність нам дана", "Ми свідомість людства", "Зростай, пречудовий світе" / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1961. – 267 с.
1446889
  Панч П.Й. Твори : В 5-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й : Повісті. – 1962. – 348с.
1446890
  Панч П.Й. Твори : В 5-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Держлітвидав
Т. 3-й : Повісті. – 1962. – 459с.
1446891
  Панч П.Й. Твори : В 5-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 4-й : Гомоніла Україна: Роман. – 1962. – 575с.
1446892
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 4 : З літератур народів СРСР / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 499 с.
1446893
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 5 : Публіцістика, Літературно-критичні статті / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 395 с.
1446894
  Панч П.Й. Твори : В 5-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 5-й. – 1962. – 486с.
1446895
  Тичина П.Г. Твори : в 6 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав УРСР
Т. 6 : Публіцістика ; Літературно-критичні статті / [дереворити худ. В. Стеценка]. – 1962. – 415 с.
1446896
  Яцків М. Твори / М. Яцків. – К., 1963. – 438с.
1446897
  Нечуй-Левицький Твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1965. – 221с.
1446898
  Мирний П. Твори / П. Мирний. – Київ : Молодь, 1965. – 416с.
1446899
  Тичина П.Г. Твори : для серед. і старшого шк. віку / Павло Тичина ; вступ. ст. С.В. Тельнюка. – Київ : Молодь, 1966. – 237 с. – (Шкільна бібліотека)
1446900
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Котигорошко. Вечірня пісня. Де Тирса шуміла. – 1966. – 559 с.
1446901
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.2 : Баланда. Мар"яна. Оповідання, нариси. – 1966. – 546 с.
1446902
  Мова В.С. Твори / В.С. Мова. – Мюнхен, 1967. – 381с.
1446903
  Ярошинська Є.І. Твори / Євгенія Ярошинська. – Київ : Дніпро, 1968. – 468 с.
1446904
  Мопассан Гі де Твори : в 8 т. ; пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Пампушка. Неділі Паризького буржуа. Дім Тельє. Мадемуазель Фіфі. – 1969. – 383 с.
1446905
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро
5. – 1970. – 558 с.
1446906
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
6. – 1970. – 606 с.
1446907
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
7. – 1970. – 535 с.
1446908
  Пчілка О. Твори / О. Пчілка. – Київ : Дніпро, 1971. – 463с.
1446909
  Панч П. Твори / П. Панч. – Київ : Молодь, 1971. – 446с. – (Шкільна б-ка)
1446910
  Олесь О.І. Твори / О.І. Олесь. – Київ : Молодь, 1971. – 343с.
1446911
  Панч П.Й. Твори : В 4-х т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 1-й : Гомоніла Україна: Роман. – 1972. – 551с.
1446912
  Панч П. Твори : В 4-х т. / П. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Повісті: Муха Макар і його помилка; Рано-вранці; Олександр Пархоменко; Син Таращанського полку; Ерік шукає щастя; Синів не віддали. – 1973. – 576с.
1446913
  Панч П. Твори : В 4-х т. / П. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 4 : На Калиновім мості: Повість; Оповідання; Твори для дітей. – 1973. – 595с.
1446914
  Роллан Р. Твори / Ромен Роллан. – Київ : Молодь, 1975. – 399 с.
1446915
  Тичина Павло Григорович Твори : Вступ.ст. С. Тельнюк / Тичина Павло Григорович. – Київ : Молодь, 1976. – 238 с. – (Шк. б-ка)
1446916
  Тичина П.Г. Твори : в 2 т. / Павло Тичина ; підгот. текстів та приміт. О.І. Кудіна. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Із ранніх творів, із книг:"Сонячні кларнети, "Замість сонетів і октав", "Плуг" [та ін.]. – 1976. – 415 с.
1446917
  Шиян А.І. Твори : в 2 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Баланда. Мар"яна: Повісті. – 1976. – 679 с.
1446918
  Франс А. Твори : в 5 т. ; пер. з фр. / Анатоль Франс ; [вст. ст. Павла Загребельного]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Злочин Сільвестра Бонара. Таїс. Харчівня "Королева Гусячі Лапки". Погляди пана Жерома Куаньяра. – 1976. – 621 с.
1446919
  Мирний П. Твори : В 3-хт. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1976. – 526с.
1446920
  Мирний П. Твори : В 3-х т / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Подоріжжя від Полтави до Гадячого. – 1976. – 437с.
1446921
  Франс А. Твори : в 5 т. ; пер. з фр. / Анатоль Франс ; [вст. ст. Кири Шахової]. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Сучасна історія. В затінку берестів. Лозовий манекен. Аметистовий перстень. Пан Бержере в Парижі. – 1976. – 591с.
1446922
  Мирний П. Твори : В 3-х т. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Повія: Роман з нар. життя. – 1976. – 512с.
1446923
  Хижняк А.Ф. Твори : У 2-х т. / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Данило Галицький. – 1977. – 581 с.
1446924
  Хижняк А.Ф. Твори : У 2-х т. / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. – 1977. – 619 с.
1446925
  Франс А. Твори : в 5 т. ; пер. з фр. / Анатоль Франс ; [вст. ст. Кири Шахової]. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Валтасар. Перламутрова скринька. Колодязь святої Клари. Кліо. Кренкебіль. Оповідки Жака Турнеброша. Сім дружин Синьої Бороди. – 1977. – 576 с.
1446926
  Франс А. Твори : в 5 т. ; пер. з фр. / Анатоль Франс ; [вст. ст. Кири Шахової]. – Київ : Дніпро
Т. 4 : На білому камені. Острів пінгвінів. Боги жадають. – 1977. – 592 с.
1446927
  Франс А. Твори : в 5 т. ; пер. з фр. / Анатоль Франс ; [вст. ст. Кири Шахової]. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Повстання ангелів. Новели. Літературно-критичні праці. Публіцистика. Промови. – 1977. – 527 с.
1446928
  Шпак М.І. Твори / М.І. Шпак. – К., 1979. – 279с.
1446929
  Садовяну М. Твори = Opere : пер. с рум. / Михаїл Садовяну. – Київ : Дніпро, 1980. – 623 с.
1446930
  Панч П.Й. Твори : В 6-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Повісті, оповідання. – 1981. – 432с.
1446931
  Микитенко І.К. Твори : В 4-х т. / І.К. Микитенко. – Київ
Т. 1 : Оповідання й повісті: Поезії. – 1982. – 472с.
1446932
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. – 1982. – 532 с.
1446933
  Микитенко І.К. Твори : В 4-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Голуби миру: Репортаж про подорож за кордон; Ранок: Роман. – 1982. – 483с.
1446934
  Панч П.Й. Твори : В 6-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Повісті, оповідання, публіцистика. – 1982. – 424с.
1446935
  Панч П.Й. Твори : В 6-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Гомоніла Україна: роман. – 1982. – 521с.
1446936
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський ; [упор. та прим. К.П. Волинського, М.М. Острика]. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Романи. – 1983. – 424 с.
1446937
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Мир : роман. П"єси. – 1983. – 583 с.
1446938
  Микитенко І.К. Твори : В 4-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : П"єси. – 1983. – 479с.
1446939
  Микитенко І.К. Твори : В 4-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро
Т. 4 : П2єси. Публіцистика. Про себе і свою творчість. – 1983. – 558с.
1446940
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Сценарії. – 1983. – 358 с.
1446941
  Яновський Ю.І. Твори : в 5 т. / Юрій Яновський. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Вірші. Публіцистика. Роздуми про літературу. Листи. – 1983. – 382 с.
1446942
  Панч П.Й. Твори : В 6-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т. 5 : Оповідання. Твори для дітей. – 1983. – 407с.
1446943
  Панч П.Й. Твори : В 6-ти т. / П.Й. Панч. – Київ : Дніпро
Т.6-й : На калиновім мості: Повість минулих літ; Відлітають журавлі; Етюди: Нариси, статті, етюди, інтерв"ю з листування. – 1983. – 576с.
1446944
  Тичина П.Г. Твори / Павло Тичина ; [вступ. ст. С.В. Тельнюка]. – Київ : Молодь, 1984. – 239 с., [9] арк. фот. : Портр. – (Шкільна бібліотека)
1446945
  Павлик М.І. Твори / М.І. Павлик. – Київ : Дніпро, 1985. – 367 с.
1446946
  Мирний П. Твори : В 2-х т. / П. Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Повісті та оповідання; Хіба ревуть воли, як ясла повні?. – 1985. – 552с.
1446947
  Нечуй-Левицький Твори : в 2-х томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1985. – 638с.
1446948
  Мирний П. Твори : в 2 т. / Панас Мирний. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1985. – 563 с.
1446949
  Ремарк Е.М. Твори : в 2 т. ; пер. з нім. / Еріх Марія Ремарк ; [перед. Дмитра Затонського]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : На західному фронті без змін. Три товариші : романи. – 1986. – 573 с.
1446950
  Шиян А.І. Твори : в 3 т. / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.1 : Гроза. Мар"яна. – 1986. – 526 с.
1446951
  Шиян А.І. Твори / А.І. Шиян. – Київ : Дніпро
Т.2. – 1986. – 727 с.
1446952
  Ремарк Е.М. Твори : в 2 т. / Еріх Марія Ремарк ; з нім. пер. Є. Попович. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Тріумфальна арка; Чорний обеліск : романи. – 1986. – 768 с.
1446953
  Шиян А.І. Твори : в 3 т. / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро
Т.3 : Хуртовина: Кн.3. Оповідання. – 1986. – 360 с.
1446954
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
5. – 1986. – 431 с.
1446955
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
6. – 1986. – 502 с.
1446956
  Первомайський Л.С. Твори / Л.С. Первомайський. – Київ
7. – 1986. – 430 с.
1446957
  Романович-Ткаченко Твори / Романович-Ткаченко. – К., 1987. – 397с.
1446958
  Чапек Карел Твори : в 2 томах / Чапек Карел. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1987. – 510с.
1446959
  Пчілка О. Твори / Пчілка О. – Київ : Дніпро, 1988. – 582 с.
1446960
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор., авт. вступ. ст., с. 5-28, та прим. Н.Є. Крутікової]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00036-0
Т. 1. – 1988. – 461 [2] с. : портр.
1446961
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор. та авт. прим. Н.Є. Крутікова]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00037-9
Т. 2. – 1988. – 516 [2] с.
1446962
  Нечуй-Левицький Твори : В 3 т. / Нечуй-Левицький І.С.; [Упор. та авт. прим. Н.Є. Крутікова]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00038-7
Т. 3. – 1988. – 643 [2] с. – Бібліогр. / М.О. Мороз : с. 556-642. Алф. покажч. : с. 643
1446963
  Мележ І.П. Твори / Іван Мележ ;. – Київ : Дніпро
1. – 1989. – 331 с.
1446964
  Мирний П. Твори : В 2-х т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-000466-0
Т. 1 : Оповідання. Повісті. Роман. – 1989. – 747с.
1446965
  Павличко Д.В. Твори : в 3 т. / Д.В. Павличко. – Київ
Т. 1. – 1989. – 500 с.
1446966
  Павличко Д.В. Твори : в 3 т. / Д.В. Павличко. – Київ
Т. 2. – 1989. – 541 с.
1446967
  Мележ І.П. Твори / Іван Мележ ;. – Київ : Дніпро
2. – 1989. – 411 с.
1446968
  Мирний П. Твори : В 2 т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-000467-9(Т.2)
Т. 2 : Повість та оповідання. Роман (1897-1918). – 1989. – 634с.
1446969
  Павличко Д.В. Твори : в 3 т. / Д.В. Павличко. – Київ
Т. 3. – 1989. – 493 с.
1446970
  Самійленко В.І. Твори / В.І. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 686с. – ISBN 5-308-328-8
1446971
  Тичина Павло Твори : Для серед. і ст. шк. віку / Тичина Павло; Упор. С.В. Тельнюка. – Вид. 3-е. – Київ : Молодь, 1990. – 288с. – (Шк. бібліотека). – ISBN 5-7720-0417-4
1446972
  Олесь О. Твори : в двох томах / О. Олесь; Упор., автор передмови та приміток Р.П. Радишевського. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00322-X (Т.1)
Т. 1 : Поетичні твори, лірика, проза збірками, з неопублікованого, сатира. – 1990. – 958 с.
1446973
  Олесь О. Твори : в 2-х томах / О. Олесь; [Сост., автор прим. Ростислав Петрович Радишевський]. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00537-0 (Т.2)
Т. 2 : Драматчині твори. Проза. Переклади. – 1990. – 683 с.
1446974
  Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1991. – 165с.
1446975
  Харчук Б.М. Твори : в 4 т. / Борис Харчук. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Майдан ; Межі і безмежжя : романи. – 1991. – 539 с.
1446976
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. Повісті. – 1991. – 712 с.
1446977
  Яновська Л.О. Твори : в 2 т. / Любов Яновська. – Киров : Дніпро
Т. 2 : Драматичні твори. Додатки. – 1991. – 711 с.
1446978
  Харчук Б.М. Твори : в 4 т. / Борис Харчук. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Кревняки : роман. – 1991. – 574 с.
1446979
  Тракль Г. Твори / Георг Тракль; Перекл. Т.Гаврилов. – Львів : Просвіта, 1997. – 304с. – ISBN 966-537-030-8
1446980
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01689-5
Т.2 : Поеми. Переклади. Нариси. Життєпис. – 1998. – 331с.
1446981
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01691-7
Т.4 : Українська література і мова на Заході. – 1998. – 484с.
1446982
  Славутич Я. Твори / Я. Славутич. – Київ : Дніпро, Славута. – ISBN 5-308-01687-9; 5-308-01692-5
Т.5 : Спогади. Записи. – 1998. – 352с.
1446983
  Донцов Д. Твори / Д. Донцов; Ін-тут українськ.археограф. та джерелозн. ім.М.Грушевського НАНУ; Ред.кол.: Я.Дашкевич,О.Баган,Я.Барвінський та ін. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-034-6
Т.1. : Геополітичні та ідеологічні праці. – 2001. – 488с.
1446984
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-224-4 (Т.1)
Т. 1 : Серія "Суспільно-політичні твори" (1894-1907). – 2002. – 590 с.


  Вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху напрікінці XIX- на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894-1907 років, що друкувалася переважно в журналі "Літературно-науковий вісник
1446985
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-99-3 (т.2) (966-7332-87-Х)
Т. 2 : Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (Портрети двадцяти "злочинців"). Документи та матеріали 1966-1969 рр. – 2003. – 906 с. – Міжнародний благодійний фонд Вячеслава Чорновола


  Цими творами автор викрив антилюдяну радянську систему, зробив грунтовний аналіз несправедливого арешту, а потім засудження двадцяти інтелегентів
1446986
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0700-0 (т.3)
Т. 3 : Таврія. Перекоп. Коментарі / [упорядкув. В.Г. Дончика ; коментарі Н.Г. Баштової]. – 2003. – 673, [2] с : портр.
1446987
  Симоненко В.А. Твори : У 2 т. / В.А. Симоненко; Упоряд. Г.П.Біолус, О.К.Лищенко. – Черкаси : Брама-Україна. – ISBN 966-8756-06-1
Т.1 : Поезії. Проза. – 2004. – 424с.
1446988
  Яворницький Д.І. Твори : У 20-ти т. / Д.І. Яворницький; НАНУ; Ін-т укр. археолог.; Гол. ред. кол.: П. Сохань, А. Бойко, С. Абросимова та ін. – Київ; Запоріжжя : Тандем. – (Історія, краєзнавство, археологія). – ISBN 966-7482-30-8; 966-7482-31-6(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 520с.
1446989
  Брайчевський М.Ю. Твори / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. передмова Ю.Кухарчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-74-1; 966-7018-75-Х (Т.1)
Т.1 : Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі. – 2004. – 720с.
1446990
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-053-6
Том 1 : Шляхом терновим. – 2004. – 608 с.
1446991
  Гренджа-Донський Твори : У 2-х томах / Гренджа-Донський. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-671-054-4
Том 2 : Сини верховини. – 2004. – 464 с.
1446992
  Симоненко В.А. Твори : У 2 т. / В.А. Симоненко; Авт.-упоряд. Г.В.Суховершко, П.М.Жук, Т.А.Клименко. – Черкаси : Брама-Україна. – ISBN 966-8756-07-Х
Т.2 : Статті. Рецензії. Нариси. Виступи. Листи. Автографи. Документи. – 2004. – 320с.
1446993
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0721-3 (т.4)
Т. 4 : Людина і зброя. Циклон. Коментарі / [упорядкув. В.Г. Дончика ; комент. І.О. Гожика]. – 2004. – 616, [2] с. : портр.
1446994
  Кропивницький М. Твори / М. Кропивницький. – Харків : Прапор, 2005. – 368с. – ISBN 966-8690-27-3
1446995
  Липа Юрій Твори : В 10 томах / Юрій Липа. – Львів : Каменяр. – (Спадщина). – ISBN 5-7745-1103-0 (т.1)
Т.1 : Поетичні твори. – 2005. – 543с.
1446996
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелозн.австваі м. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-453-0 (т.3)
Т. 3 : Серія "Суспільно-політичні твори" (1907 - березень 1917) / [упоряд. С. Панькова]. – 2005. – XVI, 774 с.
1446997
  Гончар О.Т. Твори : в 12 т. / НАНУ ; Ін-т літ-ри ім.Т.Г. Шевченка ; упоряд. С.А. Гальченко ; редкол.: М.Г. Жулинський, В.Г. Дончик, С.А. Гальченко, І.М. Дзюба, В.Д. Гончар, І.Ф. Драч та ін. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0710-8; 966-00-0246-7 (т.5)
Т. 5 : Тронка. Собор. Коментарі. – 2005. – 576 с.
1446998
  Грушевський М.С. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С. Грушевського ; гол. ред. П. Сохань. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-439-5 (т.7)
Т. 7 : Серія "Історичні студії та розвідки" (1900-1906) / [упоряд. М. Капраль]. – 2005. – XIV, 776 с.
1446999
  Вагилевич І. Твори / Іван Вагилевич, Кость Вагилевич. – Рівне : Азалія, 2006. – 368с. – ISBN 966-8647-02-5
1447000
  Чорновіл В.М. Твори : в 10 т. / Вячеслав Чорновіл ; [редкол.: Атена Пашко (голова) та ін.; упорядкув. та комент. Валентини Чорновіл] ; Міжнар. благодійний фонд В.Чорновола. – Київ : Смолоскип. – ISBN 966-7332-87-Х); 966-8499-31-X
Т. 3 : Український вісник. Випуски 1-6. – 2006. – 976с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,