Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1445001
  Прошин Д.В. "Тероризм", "тероризми" та феномен живучості тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 200-204. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1445002
  Кулаковська М. "Терористи, повстанці, урядові сили" - способи номінації учасників конфлікту в Сирії в польських Інтернет-медіа. // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 16-28. – ISSN 2522-1442


  Війна в Сирії - приклад "гібридної війни". У конфліктах такого типу дуже важливо сформувати власний імідж та імідж супротивника. Стаття аналізує назви учасників сирійського конфлікту, намагається дати відповіді на питання: "Чи переноситься хаос, що ...
1445003
  Денисюк С.Г. "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу / С.Г. Денисюк, В.О. Корнієнко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 342-345. – ISSN 2076-1554
1445004
  Юніцька Н. "Терористка Зоя" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 74-76
1445005
  Кулиняк Д. "Терраінкогніта" Павла Флоренського // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
1445006
   Тер-Ованесов Г.М. Паскару В.Я.. – М
Крепость. – 1979. – 78с.
1445007
  Губерський Л.В. Тер-Петросян Левон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 560. – ISBN 966-316-045-4
1445008
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Ni-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 504-510. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу (KM) Ni-Cu відносно міді задається рівнянням: [подано формулу] де термо-е.р.с. Ni відносно Си Е12=-21,2*10(-6) В/К; p1=7,62*10(-6) Ом*см=рN1, та p2=1,82*10(-6) Ом*см=рCu при : [подано формулу] (T(Г) ...
1445009
  Копань В.С. Термо-е.р.с. багатошарового композиційного матеріалу Сu-Аl / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-344. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Термо-е.р.с. відносно Рb багатошарового композиційного матеріалу Сu-Al можна виразити:[подається формула] де термо-е.р.с. Сu відносно А1 і РЬ є відповідно E12=ECu-Al =-3.24*10(-6) В/К і Е23-ЕCu-Pb= -3.3*10(-6) В/К; питомий опір Аl і Си ...
1445010
  Нефедова А.А. Термо-Е.Р.С. багатошарового нанокомпозиційного матеріалу алюміній-вуглецеві нанотрубки / А.А. Нефедова, С.Л. Рево // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49-50
1445011
  Копань В.С. Термо-е.р.с. вуглецевих порошків / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Термоелектрорушійна сила (ТЕРС) вуглецевій порошків (нанотрубки, графіт, активоване вугілля, термічно розширений графіт) була поміряна при 293-ЗЗОК. ТЕРС вуглецевих порошків більша за ТЕРС полікристалічного графіту завдяки тунелюванню вільних носіїв ...
1445012
  Беженар А.А. Термо-е.р.с. фторопласту відносно міді / А.А. Беженар, В.С. Копань, Н.В. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що в плівках фторопласту можливе виникнення термо - е.р.с, що становить відносно міді Е = 0,005мВ/град. Показано, що Е залежить від освітленості. It is proved that origin of thermoelectric power in fluoroplastic films is possibly, that ...
1445013
  Глебкін С.І. Термо-концентраційна нестійкість стаціонарної пористості кристалів, що опромінюються / С.І. Глебкін, П.О. Селищев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 322-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Набуває розвитку теоретичний аналіз еволюції пор в опроміненому кристалі та його температури в залежності від умов опромінення, властивостей кристалу та його вихідного стану. Встановлено, що для досліджуємої моделі можливо чотири якісно різних шляхів ...
1445014
  Моргулис Н.Д. Термо-электронный (плазменный) преобразователь энергии / Н.Д. Моргулис. – Москва : Госиздатлитературы в обл. атомной науки и техники, 1961. – 82с.
1445015
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика / А.Б. Млодзеевский. – Москва, 1948. – 183 с.
1445016
  Майдановская Л.Г. Термодинамика / Л.Г. Майдановская. – Томск, 1966. – 150с.
1445017
  Леонова В.Ф. Термодинамика / В.Ф. Леонова. – Москва : Высшая школа, 1968. – 158 с.
1445018
  Вукалович М.П. Термодинамика / М.П. Вукалович, И.И. Новиков. – Москва, 1972. – 670с.
1445019
  Поттосин В.В. Термодинамика : учеб. пособие / В.В. Поттосин. – Томск : Издательство Томского университета, 1972. – 292с.
1445020
  Новиков И.И. Термодинамика / И.И. Новиков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 592 с.
1445021
  Эйчис В.Н. Термодинамика активации вязкого течения и ионной миграции в индивидуальных жидкостях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эйчис В.Н.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1985. – 16л.
1445022
  Вегенер Альфред Термодинамика атмосферы / Вегенер Альфред. – Москва-Ленинград, 1935. – 264с.
1445023
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1976. – 240с.
1445024
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов : учеб. пособие / А.Б. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 284 с.
1445025
  Новиков И.И. Термодинамика в вопросах и ответах / И.И. Новиков, В.М. Зайцев. – Москва : Госиздат, 1961. – 144 с .
1445026
  Дегтярь В.А. Термодинамика взаимодействия редкоземельных металлов с Р1-элементами третьей группы таблицы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Дегтярь В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1445027
  Белоусов В.П. Термодинамика водных растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов, М.Ю. Панов. – Ленинград : Химия, 1983. – 265 с.
1445028
  Зейферт Франц Термодинамика газов и паров / Зейферт Франц. – Пособие для инженеров и студентов. – Москва : Гостехиздат, 1926. – 72 с.
1445029
  Вулис Л.А. Термодинамика газовых потоков / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 304 с.
1445030
  Борин Л.Л. Термодинамика гетерогенных процессов с участием анионных комплексов актиноидов / Л.Л. Борин. – М., 1985. – 206с.
1445031
  Кричевский И.Р. Термодинамика для многих / И.Р. Кричевский. – Москва : Педагогика, 1975. – 160 с.
1445032
  Турчанин М.А. Термодинамика жидких сплавов меди с переходными маталлами : Дисс. ... доктора химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Турчанин М.А.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2006. – 511л. + Додатки: л.494-511. – Библиогр.: л.445-493
1445033
  Мейергоф О. Термодинамика жизненных процессов / О. Мейергоф. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография Госиздата
Ч. 9. – 1928. – 84, [3] с.
1445034
  Кусков О.Л. Термодинамика и геохимия ядра и мантии Земли / О.Л. Кусков, Н.И. Хитаров. – М, 1982. – 278с.
1445035
  Гурина Г.И. Термодинамика и кинетика образования интеркаляционных соединений на основе диодида свинца. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Гурина Г.И.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1986. – 15л.
1445036
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.1. – 1987. – 167с.
1445037
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.2. – 1987. – 134с.
1445038
  Сирота Н.Н. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / Н.Н. Сирота. – Минск : Вышэйшая школа, 1969. – 471с.
1445039
   Термодинамика и статистическая физика. [Электронный ресурс] : 27 книг в pdf-формате: Система поиска и закладок. Удобная навигация. – Москва : РХД, НИЦ, 2002. – 1CD. – НПО: Windows 95/98ME/NT4.0/2000; Internet Explorer 4.0 или выше; Рук.для польз.на контейнере; Загл. с контейнера. – (Электронная библиотека)


  27 книг в PDF формате. http//rcd.ru e-mail: subscribe@rcd.ru
1445040
  Жилина Л.П. Термодинамика и строение расторов пикриновой кислоты в ацетоне и пикрата натрия в метиловом спирте : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Л. П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 12л.
1445041
  Мищенко К.П. Термодинамика и сьроенеи водных и неводных растворов электролитов / К.П. Мищенко, Г.М. Полторацкий. – 2-е изд., пер. и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 327 с.
1445042
  Млодзеевский А.Б. Термодинамика и теория фаз: введение в учение о состояниях вещества с точки зрения термодинамики / А.Б. Млодзеевский. – Москва : Госиздат, 1922. – 172 с.
1445043
  Поплавский Р.П. Термодинамика информационных процессов / Р.П. Поплавский. – Москва : Наука, 1981. – 255 с.
1445044
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – Л., 1973. – 303с.
1445045
  Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах / Г.А. Крестов. – 2-е изд., перераб. – Л., 1984. – 272с.
1445046
  Крюков В.В. Термодинамика ионных процессов в системах соль калия - макроцикл - растворитель.. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Крюков В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1985. – 16л.
1445047
  Дярматы И. Термодинамика как теория поля и вариационные принципы : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дярматы И.; МГУ. – Москва, 1968. – 10л.
1445048
  Крестов Г.А. Термодинамика комплексных соединений кобальта (III). : Автореф... канд. химич.наук: / Крестов Г.А.; Москов. хим.-технол. ин-тут. – М., 1962. – 20л.
1445049
  Фогилева Раиса Степановна Термодинамика комплексообразования редкоземельных элементов с некоторыми а-аминокислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Фогилева Раиса Степановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 22л.
1445050
  Кричевский И.Р. Термодинамика критических бесконечно разбавленных растворов / И.Р. Кричевский. – М, 1975. – 120с.
1445051
  Бурылев Б.П. Термодинамика металлических растворов внедрения / Б.П. Бурылев. – Ростов -на-Дону, 1984. – 159с.
1445052
  Маракушев А.А. Термодинамика метаморфической гидратации минералов / А.А. Маракушев. – М., 1968. – 200с.
1445053
  Дорогокупец П.И. Термодинамика минералов и минеральных равновесий / П.И. Дорогокупец, И.К. Карпов. – Новосибирск, 1984. – 185с.
1445054
  Курепин В.А. Термодинамика минералов переменного состава и геологическая термобарометрия / В.А. Курепин. – Киев, 1981. – 160 с.
1445055
  Никольский Н.С. Термодинамика минеральных равновесий базитов / Н.С. Никольский. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
1445056
  Гроот С.Р. де Термодинамика необратимых процессов / С.Р. де Гроот; Пер. с англ. Д.М. Левина под ред. А.В. Лыкова. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 280 с.
1445057
  Зиновьев О.И. Термодинамика необратимых процессов и строение некоторых органических жидкостей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Зиновьев О.И.; МГУ. Хим. фак-т. – М., 1973. – 19л.
1445058
  Колосовский Н.А. Термодинамика необратимых процессов. Эволюция физических и химических систем во времени / Н.А. Колосовский. – Отт. из Журн. Русского физ.-химического об-ва при Ленингр. ун-те, 1928. – 1079-1115с.
1445059
  Куваева З.И. Термодинамика обмена ионов щелочноземельных металлов на Н+ и Li+ на сульфостирольных ионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Куваева З.И.; АН БССР. – Минск, 1973. – 23л.
1445060
  Вайсман М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков / М.Д. Вайсман. – Ленинград, 1967. – 272с.
1445061
  Русанов А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 180 с.
1445062
  Карпов И.К. Термодинамика природных мультисистем с ограничивающими условиями / И.К. Карпов, А.И. Киселев, П.И. Дорогокупец; Отв. ред. Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1976. – 132с.
1445063
  Рязанов М.А. Термодинамика простых многокомплексных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанов М. А.; Радиевый ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1445064
  Голубенцев А.Н. Термодинамика процесса производства / А.Н. Голубенцев. – К., 1969. – 160с.
1445065
  Остапенко Г.Т. Термодинамика процессов метаморфизма при негидрастатически напряженном состоянии минералов : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.20 / Остапенко Г.Т.; Ан УССР,ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1979. – 55л.
1445066
  Шандор Я. Термодинамика процессов переноса в растворах электролитов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шандор Я. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 18 с.
1445067
  Рыженко Б.Н. Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах. / Б.Н. Рыженко. – М, 1981. – 191с.
1445068
  Шляханова Светлана Николаевна Термодинамика равновесных и транспортных процессов в системах кислота-спирт-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Шляханова Светлана Николаевна; Киев. политехн. ин-т. – К., 1984. – 16л.
1445069
  Зиневич Т.Н. Термодинамика раскисления железа кремнием и металлами Ya группы : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Зиневич Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 255 л., фото + Приложения: л. 226-255. – Библиогр.: л. 198-225
1445070
  Морачевский А.Г. Термодинамика расплавленных металлических и солевых систем / А.Г. Морачевский. – М., 1987. – 239с.
1445071
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. – Москва ; Ленинград, 1956. – 272 с.
1445072
  Кириллин В.А. Термодинамика растворов / В.А. Кириллин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1980. – 287 с.
1445073
  Шейман М.С. Термодинамика ряда сополимеров и пластифицированных сополимеров винилового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шейман М. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 2-л.
1445074
  Погодин А. Термодинамика с приложениями к газам, парами и тепловым машинам / сост. Погодин, инспектор классов Морского инж. уч-ща. – 2-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1905. – [2], VI, II, 244 с. : черт. – Библиогр. в предисл.
1445075
  Трегуб А.И. Термодинамика сдвиговых деформаций полимерных прослоек. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Трегуб А.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1989. – 17л.
1445076
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва, 1957. – 179с.
1445077
  Вагнер К. Термодинамика сплавов / К. Вагнер. – Москва, 1957. – 179с.
1445078
  Маракушев А.А. Термодинамика сульфидов и окислов в связи с проблемами рудообразования / А.А. Маракушев, Н.И. Безмен. – Москва : Наука, 1972. – 229с.
1445079
  Саксена С. Термодинамика твердых растворов породообразующих минералов / С. Саксена. – Москва : Мир, 1975. – 205с.
1445080
  Юркевич Витолд Эдуардович Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юркевич Витолд Эдуардович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 14л.
1445081
  Солдатова Е.Д. Термодинамика фазовых переходов и критического состояния : учеб. пособие / Е.Д. Солдатова. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 68с.
1445082
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в металлургии и неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Л., 1933. – 224с.
1445083
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – М.- Л. : ОНТИ, 1935. – 303 с.
1445084
  Ковальская В.П. Термодинамика электролитической диссоциации и ионной миграции метилсерной кислоты и ее тетраалкиламмонийной соли в спиртовых растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Ковальская В.П.; Киев.потитехн.ин-т. – К, 1979. – 22л.
1445085
  Рабинович В.А. Термодинамическая активность ионов в растворах электролитов / В.А. Рабинович. – Л., 1985. – 173с.
1445086
  Апанасенко Г.Л. Термодинамическая концепция здоровья // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 3-8. – ISSN 2413-7944
1445087
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
2. – 1993. – 160 с.
1445088
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
3. – 1993. – С. 163-313
1445089
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством. / П.А. Завальнюк. – Тверь
1. – 1992. – 148с.
1445090
  Здоровец А.С. Термодинамическая теория упругого последствия в твердых растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Здоровец А.С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1955. – 15л.
1445091
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – М.-Л., 1933. – 85с.
1445092
  Романовский Т.Б. Термодинамическая устойчивость и соотношения пиппарада в окресности критических фазовых переходов в твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Т. Б.; ТартГУ. – Тарту, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1445093
  Мишин Д.Д. Термодинамическая эволюция структуры магнитных материалов : конспект лекций / Д.Д. Мишин. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1979. – 47с.
1445094
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1964. – 406с.
1445095
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1968. – 536с.
1445096
  Евдокимов Ю.М. Термодинамические и кинетические характеристики структурного перехода ДНК в растворах обычной тяжелой воды. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евдокимов Ю.М.; АН СССР. – М, 1967. – 22л.
1445097
  Тимочко Б.М. Термодинамические и магнитные свойтва электронного газа в узких энергетических зонах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.10 / Тимочко Б. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 17л.
1445098
  Кокшенев В.Б. Термодинамические и релаксационные свойства ортопара раствора твердого водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Кокшенев В.Б.; АН УССР. – Харьков, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1445099
  Шахова Е.М. Термодинамические и структурные исследования водных и водноспиртовых растворов частично омыленных поливинилацетатов. : Автореф... канд.хим.наук: 080 / Шахова Е.М.; Моск.ун-т. – М, 1973. – 24л.
1445100
  Поттосин В.В. Термодинамические основы газодинамики и горения : Термодинамика для баллистиков / В.В. Поттосин. – Томск, 1972. – 239с.
1445101
  Воробьев В.Л. Термодинамические основы диагностики и надежности микроэлектронных устройств / В.Л. Воробьев. – Москва, 1989. – 159 с.
1445102
  Лопатинский В.П. Термодинамические основы технологических процессов основного органического синтеза / В.П. Лопатинский. – Томск, 1979. – 70с.
1445103
  Канунникова Н.А. Термодинамические потенциалы и показатели буферных свойств почв. / Н.А. Канунникова. – М., 1989. – 104с.
1445104
  Морачевский А.Г. Термодинамические расчеты в металлургии / А.Г. Морачевский, И.Б. Сладков. – М., 1985. – 137с.
1445105
  Сердюк Л.С. Термодинамические свойства водорода. Исследование различных орто-пара составов с помощью основы теплотехники. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Сердюк Л.С.; Одес. техн. ин-т. – Одесса, 1969. – 25л.
1445106
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1950. – 96с.
1445107
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1955. – 92 с.
1445108
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара / М.П. Вукалович. – Москва, 1958. – 245с.
1445109
  Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара : таблицы и диаграмма / М.П. Вукалович. – Москва : Машиностроение, 1967. – 80 с.
1445110
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлива / С.Л. Ривкин. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 104с.
1445111
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 3-е, перераб. – Москва, 1973. – 287с.
1445112
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 4-е, перераб. – Москва, 1987. – 286 с.
1445113
  Недоступ В.И. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях / В.И. Недоступ. – Киев : Наукова думка, 1990. – 192 с.
1445114
  Сыч Ю.В. Термодинамические свойства галогенидов щелочных металлов в пропаноле-2 и его смесях с водой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Сыч Ю.В. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1445115
  Тимохин В.В. Термодинамические свойства германидов переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Тимохин В. В. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1987. – 20 с.
1445116
  Фатхи Салех Даях Термодинамические свойства жидких свинца и висмута. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фатхи Салех Даях; Одес. гос. академия холода. – Одесса, 1995. – 14л.
1445117
  Древаль Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов меди и железа с хромом, кобальтом и никелем : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Древаль Л.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2010. – 242 л. + Приложения : л. 221-242. – Библиогр.: л. 210-220
1445118
  Лилич Л.С. Термодинамические свойства и строение водных растворов электролитов в свете периодического закона : Автореф... д-ра хим.наук: / Лилич Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1445119
  Гайворонский А.Т. Термодинамические свойства изостатически сжатых поликристалических металлов / А.Т. Гайворонский. – М., 1991. – 109с.
1445120
  Гурвич Л.В. Термодинамические свойства индивидуальных веществ / Л.В. Гурвич. – М.
1,2. – 1962. – с.
1445121
  Измайлова Галина Александровна Термодинамические свойства иодистого и бромистого натрия в системе диметилформамид - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Измайлова Галина Александровна ; МВ и ССО , Харьк. ун-т. – Харьков, 1980. – 15 с.
1445122
  Васильев И.А. Термодинамические свойства кислородсодержащих организческих соединений / И.А. Васильев, В.М. Петров. – Ленинград : Химия, 1984. – 239с.
1445123
  Лещинская З.Л. Термодинамические свойства малорастворимых селенитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лещинская З.Л. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1445124
  Абдулов А.Р. Термодинамические свойства расплавов Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti и моделирование их склонности к аморфизации : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Абдулов А.Р.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2008. – 252л. + Додатки: л.228-252. – Библиогр.: л.212-227
1445125
   Термодинамические свойства расплавов системы AI-Eu-Sn / М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.С. Студавцова // Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – Т. 49, № 8, август. – С. 913-916. – ISSN 0002-337Х


  Методом изопериболической калориметрии впервые исследованы энтальпии смешения расплавов двойных систем AI-EU при 1300-1473 К
1445126
   Термодинамические свойства расплавов системы АI-LA / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, И.В. Матейко, В.С. Судавцова // Журнал физической химии / РАН. – Москва, 2013. – Т. 87, № 3. – С. 364-370. – ISSN 0044-4537
1445127
   Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga-Si-Ni(Mn) / Л.А. Романова, М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 215-218. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1445128
  Петрашкевич Светлана Егоровна Термодинамические свойства сплавов некоторых РЗМ с висмутом и алюминием : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Петрашкевич Светлана Егоровна; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1445129
  Чудненко К.В. Термодинамические свойства твердых растворов в системе Ag-Au-Cu / К.В. Чудненко, Г.А. Пальянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 449-463 : рис., табл. – Библиогр.: с. 460-463. – ISSN 0016-7886
1445130
  Зубова Г.А. Термодинамические свойства труднорастворимых селенатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зубова Г.А. ; М-во высш. образования СССР, Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1958. – 9 с.
1445131
  Тагиров Б.Р. Термодинамические свойства хлоридных комплексов Pt в водных растворах: согласование литературных данных и эксперимента по растворимости Pt(кр) при 400-475С, 1кбар / Б.Р. Тагиров, Н.Н. Баранова, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 344-356 : рис., табл. – Библиогр.: с. 355-356. – ISSN 0016-7525
1445132
  Нистатов В.П. Термодинамические свойства цикло-пентиденильных соединений переходных металлов 3d-ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нистатов В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1445133
  Гречина Н.К. Термодинамические характеристики некоторых соединений висмута в водном растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гречина Н. К. ; Иванов. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 23 с.
1445134
  Черняев В.С. Термодинамические характеристики оксикарбидов ванадия и титана. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Черняев В.С.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1445135
  Уварова О.Н. Термодинамические характеристики сольватации иодидов натрия и калия в смесях вода-ацетон, пропанол-2-ацетон : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Уварова О.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 15л.
1445136
   Термодинамические циклы. – М.-Л. : Машгиз
Кн. 1, вып. 1. – 1947. – 42 с.
1445137
  Смагин А.В. Термодинамический анализ влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние образцов почв и грунтов / А.В. Смагин, Н.Б. Садовникова, Е.И. Николаева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 192-202 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1445138
  Редько И.А. Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах / И.А. Редько, А.А. Редько, А.В. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 37-40 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1445139
  Кравченко М.Б. Термодинамический подход к проблемам устойчивости и старения живых организмов / М.Б. Кравченко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 397, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-927-384-0
1445140
  Рыбаков В.В. Термодинамический расчет высокотемпературного газа / В.В. Рыбаков, М.П. Бургасов. – Москва : Машиностроение, 1968. – 115 с.
1445141
  Леонтьевская П.К. Термодинамическое и кинетическое исследование устойчивости феррицений-катиона и его производных в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Леонтьевская П.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
1445142
  Борисова Н.В. Термодинамическое и магнетохимическое исследование твердых растворов NiO - MgO : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Борисова Н.В.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
1445143
  Кусков О.Л. Термодинамическое и экспериментальное исследование систем Al2O3-SiO2-H2O MgO-SiO2-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 121 / Кусков О.Л.; Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского АН СССР. – М., 1971. – 35л.
1445144
  Шубаев В.Л. Термодинамическое изучение двойных систем, образованных хлоридами алюминия и железа (III) с хлорокисью фосфора и хлоридами фосфора, сурьмы и аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шубаев В.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1445145
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение оксихлоридов молибдена и вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1961. – 16л.
1445146
  Суворов А.В. Термодинамическое изучение процессов сублимации и испарения фторидов редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Суворов А.В.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1968. – 20л.
1445147
  Кржижановская Е.К. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора и тетрахлоридами титана циркония и гафния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Кржижановская Е.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
1445148
  Рудько П.К. Термодинамическое исследование дигидроортофосфатов щелочных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Рудько П.К.; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1974. – 20л.
1445149
  Нагурный А.П. Термодинамическое исследование изменчивости климата высоких широт / А.П. Нагурный. – Ленинград, 1982. – 75с.
1445150
  Демьянчук В.В. Термодинамическое исследование карбонилов металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Демьянчук В. В.; БГУ. – Минск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1445151
  Исмаилова М.А. Термодинамическое исследование комплексообразования Fe(III) в водных растворах хлорной, валериановой и изовалериановой кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исмаилова М.А.; АН Тадж. ССР. ин-тут химии. – Душанбе, 1978. – 23л.
1445152
  Коковин Г.А. Термодинамическое исследование некоторых высших бромидов и оксибромидов вольфрама. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коковин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1445153
  Ченцов В.Н. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов редкоземельных металлов и алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ченцов В.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
1445154
  Коровин А.И. Термодинамическое исследование некоторых производных аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровин А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1445155
  Дробышев В.Н. Термодинамическое исследование некоторых сплавов молибдена и ниобия с металлами группы железа : Автореф... кандидата хим.наук: / Дробышев В.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 14л.
1445156
  Холохонова Лариса Ивановна Термодинамическое исследование некоторых фторидов переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Холохонова Лариса Ивановна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1445157
  Поляченок Л.Д. Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-Б-подгруппы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.070 / Поляченок Л.Д. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 21 с.
1445158
  Тарасов А.В. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединений в системах MCl-CsCl (M=Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасов А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л.
1445159
  Шнып В.А. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов на основе некоторых редкоземельных элементов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шнып В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 25л.
1445160
  Кузьменко А.Л. Термодинамическое исследование парообразных комплексных хлоридов элементов 1-А и 2 групп периодических системы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Кузьменко А.Л.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 20л.
1445161
  Францева К.Е. Термодинамическое исследование процессов испарения окислов ванадия и ниобия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Францева К.Е.; ЛГУ. – Л., 1968. – 12л.
1445162
  Тарасов Николай Иванович Термодинамическое исследование равновесий "жидкость -><- твердое" тройных взаимных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тарасов Николай Иванович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1445163
  Шахуд Ж.Н. Термодинамическое исследование равновесий жидкость-пар и жидкость-жидкость-пар в системе вода-н.пропилацетата-втор.бутиловый спирт. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Шахуд Ж.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 20л.
1445164
  Павлова Л.М. Термодинамическое исследование равновесия жидкость - пар в системе уксусная кислота - гептантолуол при 30 град. по С с учетом химического взаимодействия в газообразной фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1445165
  Хренова Т.Л. Термодинамическое исследование растворов нитратов натрия и калия в воде в метастабильной зоне концентраций при 18 и 25о С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Хренова Т.Л. ; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-ти. – Ленинград, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.26
1445166
  Куцев В.С. Термодинамическое исследование реакций карботермического восстановления окислов некоторых тугоплавких и редкоземельных металлов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Куцев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1974. – 34л.
1445167
  Сапаров А. Термодинамическое исследование респлавов системы ВeCl2 -- ??? : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Сапаров А.; КН УССР Ин-т общ. и неорган. хии. – К., 1974. – 17л.
1445168
  Симанова С.А. Термодинамическое исследование систем при 25 град. по С. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1445169
  Капранов Вадим Никонович Термодинамическое исследование стабильности стационарных состояний некоторых физико-химических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Капранов Вадим Никонович; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 17л.
1445170
  Шпырко Г.Н. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых систем типа А 3 В 2 - А С. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шпырко Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1445171
  Симанавичус Л.Э. Термодинамическое исследование трехфазного равновесия твердая фаза - раствор - пар в системе CaCl2 - CH3OH - H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанавичус Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1445172
  Федоров Ю.А. Термодинамическое исследование тройной системы VCl3 - CrCl3 - KCl. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Федоров Ю.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
1445173
  Кравченко Л.И. Термодинамическое исследование фаз левеса в системах тантала с металлами группы железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кравченко Л.И.; Хим. фак. Каф. физ. химии. – М., 1971. – 16л.
1445174
  Калиниченко Виктор Петрович Термодинамическое исследование фазовых равновесий жидкость-пар в системах типа абсорбент-абсордируемое вещество : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Калиниченко Виктор Петрович; АН УССР, Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1983. – 24л.
1445175
  Дудчик Г.П. Термодинамическое исследование хлоридов и оксихолоридов редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Дудчик Г.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 22л.
1445176
  Рыженко Б.Н. Термодинамическое моделирование систем "порода-вода" с целью оценки их способности к генерации углеводородов / Б.Н. Рыженко, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 842-854 : рис., табл. – Библиогр.: с. 854. – ISSN 0016-7525
1445177
  Млодзєєвський А.Б. Термодинаміка : посібник / пер. з рос. / А.Б. Млодзєєвський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 204 с.
1445178
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Одержано формули для вільної енергії ланцюгового кристала, що містить вакансії.
1445179
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 1. Типи нерівноважних процесів / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 358-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Запропоновано структурну модель ланцюгового кристалу, в якому існують дефекти типа вакансії. Показано, що в цій структурі виникають три типи нерівноважних процесів, що приводять до встановлення послідовно фононного, дифузійного та вакансійного ...
1445180
  Булавін Л.А. Термодинаміка дефектних ланцюгових кристалів. 3. Плавлення / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.Ю. Актан // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 408-410. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано рівняння стану для ланцюгових кристалів. Показано, що їх плавлення відбувається за рахунок утворення супервакансій.
1445181
  Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу / Бордюг О.І. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1445182
   Термодинаміка металів та сплавів : Навчальний посібник / А.П. Шпак, В.І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська; НАНУ; МОНУ; Ін-т металофіз. ім. Г.В. Кудюмова. КНУТШ. НТУ України "КПІ". – Київ : Академперіодика, 2002. – 72 с. – ISBN 966-8002-33-4
1445183
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова, В.А. Макара, В.І. Галинич. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.1 : (сплави на основі заліза та алюмінію). – 2005. – 189с.
1445184
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С.Судавцова. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.2 : (Сплави на основі силіцію та міді). – 2005. – 168с.
1445185
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова., В.А. Макара, В.Г. Кудін; Наук.ред.К.А. Ющенко. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.3 : (Сплави на основі нікелю та олова, методи моделювання та прогнозування термодинамічних властивостей). – 2005. – 216с.
1445186
  Черевко К.В. Термодинаміка поверхневих явищ та фрагментації ядерної матерії : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Черевко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 307 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 254-288 арк.
1445187
   Термодинаміка розплавів потрійних Ge(Si)-Mn-Y(Ga) і Ge(Si)-Ni-Al і граничних подвійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 44 с.
1445188
  Колієнко В.А. Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси / В.А. Колієнко, А.Г. Колієнко, О.В. Шеліманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 223-230 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1445189
   Термодинамічний аналіз процесу кристалізації сплавів системи Ni-Zr / Т.Л. Цареградська, В.І. Лисов, О.О. Каленик, Ю.А. Куницький // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 04008-1-04008-4. – ISSN 2077-6772
1445190
  Рогозін І.В. Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію / І.В. Рогозін, О.В. Мараховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у CaN. Розглянуто причини, що визначають схильність CaN до моно полярного типу провідності. Запропоновано кінетичну модель дефектоутворення.
1445191
  Семенюк Ю.В. Термодинамічні властивості озонобезпечних холодильних агентів R134a, R125, R23/R116, R22/R142. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.06 / Семенюк Ю.В.; Мін.освіти Укр.Одеська держ.Акад.холоду. – Одеса, 1997. – 16л.
1445192
  Желєзний В.П. Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоагентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Желєзний Віталій Петрович ; Одеська держ академія холоду. – Одеса, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
1445193
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1445194
  Шаркіна Н.О. Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
1445195
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем AL-Cu-Si, Al-Fe-Si та Al-Fe-Ge : Дис...канд.хімічн.наук:02.00.04 / Каніболоцький Дмитро Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 162л. + Додатки: л.158-162. – Бібліогр.:л.136-157
1445196
  Абдулов О.Р. Термодинамічні властивості розплавів Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti і моделювання їх схильності до аморфізації : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец.: 02.00.04 - фізична хімія / Абдулов О.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1445197
  Судавцова В.С. Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Ni-IVb-метал / В.С. Судавцова, Н.В. Подопригора // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 79-84. – ISSN 0041-6045


  Методом калориметрії в ізопериболічному режимі визначені інтегральні та парціальні ентальпії змішування розплавів подвійних систем Ni-Zr (Hf) при 1770 ± 5 К. Встановлено, що рідкі Ni-Zr (Hf) сплави утворюються з виділенням великої кількості теплоти. ...
1445198
   Термодинамічні властивості сплавів системи Ni-Ta-Al / Н.Е. Вовкотруб, С В. Судавцова, Н.В. Ткаченко, Д.О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  В ізопериболічному калориметрі визначені парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Ta-Al при 1900 К. Обчислено також ентальпії змішування потрійної системи N-Ta-Al з аналогічних даних для ...
1445199
  Шевченко М.О. Термодинамічні властивості сплавів, що містять скандій, 3D-метали та алюміній / М.О. Шевченко, Н.І. Усенко, В.С. Судавцова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 132
1445200
  Черняк Ю.О. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних холодильних агентів FC218-HF0134a. HFCI52a-HFCI34a. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Черняк Ю.О.; Одеський технолог. ін-т харчової пром. ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1993. – 16л.
1445201
   Термодинамічні властивості та діаграми стану потрійних систем : методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2007. – 76 с.
1445202
  Румянцев Ю.М. Термодинмическое и кинетическое исследование кристаллизации и травления арсенида галлия в открытой системе GaAs-I-H. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Румянцев Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 19л.
1445203
  Кривоносов А.И. Термодиоды и термотриоды / А.И. Кривоносов. – М., 1970. – 73с.
1445204
  Николайчук А.Д. Термодиссоционный метод получения изотопных мишеней для ядерных исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Николайчук А. Д.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1964. – 15л.
1445205
  Федірко В.М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Яськів ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 2010. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0897-Х
1445206
  Самко С.П. Термодифузійний розподіл іонних концентрацій в системі з мембранами / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 495-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчений розподіл концентрацій іонів по обидві сторони мемебрани під дією градієнта температури, також обговорюється широке коло питань, пов"язаних з участю активного транспорту в процесах переносу в неізотермічних умовах.
1445207
  Котоусов Л.С. Термодиффузия -- метод исследования неидеальных систем / Л.С. Котоусов. – Ленинград : Наука, 1973. – 198 с.
1445208
  Дунаев Л.А. Термодиффузия паров бинарных семесей углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дунаев Л.А.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
1445209
  Шиманський Юрій Іванович Термодінамічна теорія критичних явищ рідина-пара : Навч. посібник для студ. фізичного ф-ту / Шиманський Юрій Іванович. – Київ : Київський університет, 1998. – 40с.
1445210
  Толмачев В.В. Термоднамика и электродинамика сплошной среды / В.В. Толмачев, А.М. Головин, В.С. Потапов. – Москва : Издательство Мос ковского университета, 1988. – 232 с.
1445211
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2015. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445212
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445213
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445214
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2015. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445215
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 5. – 2015. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445216
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 6. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445217
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445218
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445219
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 3. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445220
   Термоелектрика : міжнародний науковий журнал / Ін-т термоелектрики Нац. акад. наук та М-ва освіти і науки України ; редкол.: Л.І. Анатичук, П.І. Баранський, Л.М. Вихор [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 1993-. – ISSN 1726-7714
№ 4. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1445221
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в металевих і вуглецевих порошках / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 265-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Ео сухого порошку (Сu, Fe, Cr, графіту) і термо-е.р.с. Е, порошку після адсорбції етанолу Еa=Е1-Ео. Термоелектричний адсорбційний ефект виникає завдяки тунелюванню електронів (дірок) від гарячої частинки порошку до ...
1445222
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в нікелевому порошку / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Т.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 281-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено в діапазоні 293-333 К термоелектрорушійну силу (ТЕРС) нікелевого порошку після адсорбції різних рідин. ТЕРС зменшується в ряді рідин: Н2О+НСl (50% об.), алкоголь, уайт-спірит. Абсолютна ТЕРС Еп=-10 мкВ/К зростає до Еп=-27,6 мкВ/К завдяки ...
1445223
  Копань В.С. Термоелектричний адсорбційний ефект в порошку активованого вугілля / В.С. Копань, Н.В. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця між термо-е.р.с. Е т сухого порошку активованого вугілля "Sorbex" і порошку після адсорбції ним різних рідин. Знайдено, що Е т<0, і після часу адсорбції t=1500 хв 1% об.рідини Е т=0,3-0,4-0,6-0,8-1,4 мкВ/К дня еталону, уайт-спіріту, ...
1445224
  Кочан О.В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Кочан О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1445225
  Копань В. Термоелектричний розмірний ефект у графітових порошках / В. Копань, І. Хуторянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено при 293-330 К термо-е.р.с. (ТЕРС) термопари, складеної з полікристалічного графітового зразка і порошкового. ТЕРС зростає, коли діаметр частинок порошку зменшується від h=0,2мм до h-0,001мм, а потім, в інтервалі h=(0,001-0,0005)мм, ТЕРС ...
1445226
  Беца В.В. Термоелектричні властивості напівпровідникових систем на основі телуриду свинцю / В.В. Беца, А.Г. Шкавро // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розроблена нова система напівпровідникових термоелементів з високими параметрами, досліджено їх стабільність на протязі п"яти років.
1445227
  Котирло Г.К. Термоелектричні генератори в побуті та промисловості / Г.К. Котирло, М О. Войченко. – Київ, 1986. – 45 с.
1445228
  Кругляк Ю.О. Термоелектричні коефиціенти в узагальненій моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу - вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома послідовно виведені основні рівняння термоелектрики з відповідними ...
1445229
  Анатичук Л.І. Термоелектричні охолоджувачі для рентгенівських детекторів / Л.І. Анатичук, А.В. Прибила // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 47-52. – ISSN 1815-2066
1445230
   Термоелектричні прилади контролю : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.зак. / В.П. Гондюл, Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник, Г.І. Хімічева, Л.О. Глазков. – Київ : Либідь, 1994. – 200с. – ISBN 5-532-00507-3
1445231
  Копань В.С. Термоелектрорушійна сила вугільних адсорбентів / В.С. Копань, І.А. Хуторянська, Ю.В. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 283-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виміряна різниця Еа між термоелектрорушійною силою (ТЕРС) сухого порошку вугільного адсорбенту (активоване вугілля "Sorbex", терморозширений графіт) і ТЕРС після адсорбції алкоголю. Для "Sorbex" Еа=0,1 мкВ/К, для графіту Еа=3,5 мкВ/К. ТЕРС Еа виникає ...
1445232
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 158л. – Бібліогр.: л.146-158
1445233
  Іваненко Катерина Олексіївна Термоелектрорушійна сила та електроопір наноструктурних композиційних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Іваненко К.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1445234
  Крайовський Р.В. Термоелементи на основі n-ZrNiSn, нечутливі до впливу зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1445235
  Овсієнко І.В. Термоерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатоспнні вуглецеві нанотрубки / І.В. Овсієнко, Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі наведено результати експериментальних досліджень електроопору та термо-ерс нановуглецевого матеріалу, що містить багатостінні вуглецеві нанотрубки. Нановуглецевий матеріал був отриманий методом низькотемпературної конверсії монооксиду вуглецю. ...
1445236
   Термозаводнение нефтяных месторождений. – Казань, 1971. – 168 с.
1445237
  Куритнык И.П. Термоизмерения. / И.П. Куритнык, Б.И. Стандык. – М., 1979. – 64с.
1445238
  Павличенко О.С. Термоизоляция и удержание высокотемпературной плазмы в стеллараторе : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Павличенко О.С. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1979. – 20 с.
1445239
  Мунблит В.Я. и др. Термоинактивация микроорганизмов / В.Я. и др. Мунблит. – Москва : Наука, 1985. – 248с.
1445240
  Дэшман С. Термоионная эмиссия : пер. с англ. / С. Дэшман. – Ленинград : Кубуч, 1932. – 128 с.
1445241
  Шугай М.О. Термоінактивація фагів молочнокислих бактерій / М.О. Шугай, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-110. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив температури на інфєкційність фагів молочнокислих бактерій. Показано, що кінетика термоінактивації досліджуваних вірусів за різних температур не відповідає реакції першого порядку, а може бути описана двокомпонентною кривою. Фаги ...
1445242
   Термокаппаметрия природных сульфидов железа Северо-Востока России / П.С. Минюк, Е.Э. Тюкова, Т.В. Субботникова, А.Ю. Казанский, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 601-614 : рис., табл. – Библиогр.: с. 612-614. – ISSN 0016-7886
1445243
  Шур Ю.Л. Термокарст / Ю.Л. Шур. – М., 1977. – 81с.
1445244
  Фельдман Г.М. Термокарст и вечная мерзлота / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1984. – 261с.
1445245
   Термокаталитическая очистка и снижение токсичных выбросов в атмосферу. – Киев, 1989. – 172 с.
1445246
  Быков Н Э. Термокаталитические превращения бензил-производных ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Быков Э.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
1445247
  Сартаева А.Н. Термокаталитические превращения фракции дизельного топлива на полифункциональных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Сартаева А. Н.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
1445248
  Пустильникова С.Д. Термокаталитический синтез нефтяных углеводородов на основе жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Пустильникова С.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1964. – 17л.
1445249
  Гойзман М.С. Термокаталитическое титрование оснований в среде протогенных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гойзман М.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1445250
  Дикусар А.И. и др. Термокинетические явления при высокоскоростных электродных процессах / А.И. и др. Дикусар. – Кишинев, 1989. – 141с.
1445251
  Филюков А.А. Термокинетический подход к описанию неравновесных стационарных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Филюков А.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и массобмена. – Минск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1445252
  Муминов Расул Термокинетическое исследование активаторной рентгенолюминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Муминов Расул; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1973. – 23л.
1445253
  Матвиенко Г.Р. Термокомпенсация нестабильности частотноизбирательных цепей / Г.Р. Матвиенко. – М., 1970. – 57с.
1445254
  Соколов О.Т. Термокомпенсированные кварцевые автогенераторы на транзисторах : Автореф... канд. техн.наук: / Соколов О.Т.; Ленингр. политехнич. ин-т, 1965. – 14л.
1445255
  Гапонич Людмила Станіславівна Термоконтактний піроліз кам"яного та бурого вугілля в киплячому шарі : Автореф... кандид. техн.наук: 05.14.06 / Гапонич Людмила Станіславівна; НАН України. Ін-тут газу. – К., 2000. – 20л.
1445256
  Мехтиев С.А. Термолдинамические исследования некоторых циклических кремнийорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Мехтиев С.А.; АН Аз.ССР.Ин-т неорган.и физ.химии. – Баку, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1445257
   Термолиз координационных соединений. – Ташкент, 1986. – 199с.
1445258
  Скопенко В.В. Термолиз трис /диэтилдитиокарбаматов/ индия и галлия / В.В. Скопенко, А.С. Чернова, М.Я. Рахлин // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №11
1445259
  Ермоленко Нелли Владимировна Термолитическое трифторметилирование гексафторбензола и пентафторпиридина и некоторые превращения терметильными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермоленко Нелли Владимировна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. Новосиб. гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1445260
   Термолюминесцентная дозиметрия / К.К. Шварц, З.А. Грант, Т.К. Межс, М.М. Грубе. – Рига : Зинатне, 1968. – 182с.
1445261
  Грубе М.М. Термолюминесцентная дозиметрия на основе фтористого лития : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Грубе М.М.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 13л.
1445262
  Шелкопляс В.Н. Термолюминисцентный метод и его применение для стратиграфии плейстоценовых для субажральных отложений : Автореф... докт. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шелкопляс В. Н.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 46л.
1445263
  Поволоцкий Е.Г. Термомагнитная обработка магнитотвердых сплавов / Е.Г. Поволоцкий. – Саратов, 1986. – 168с.
1445264
  Алыпов О.М. Термомагнитные исследования молодых вулканических пород Камчатки и некоторыех закономерности изменения магнитных характеристик в зависимости от состава пород и условий их образований : Автореф. дис. ... канд. физ.мат. наук / Алыпов О.М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
1445265
   Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала / В.П. Пономар, А.Е. Гречановский, А.Б. Брик, А.А. Юшин, В.П. Лютоев, Т.С. Савченко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 37-45. – ISSN 0204-3548
1445266
  Звегинцев А.Г. Термомагнитные свойства окислов железа и механизмы самообращения намагниченности горных пород : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звегинцев А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1963. – 14л.
1445267
  Доманская Л.И. Термомагнитные эффекты в условиях сильного легирования и электрон-фононного увлечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Доманская Л.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1445268
  Пелагейкин В.Н. Термомагнитные эффекты в ферромагнитных пленках. : Автореф... Канд.физл-мат.наук: 01.04.11 / Пелагейкин В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 16л.
1445269
  Акимова Х.А. Термомагнитные эффекты Нериста-Эттингсгаузена в кремнии п и р-типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001049 / Акимова Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1445270
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Свердловск, 1959. – 23л.
1445271
  Цидильковский И.М. Термомагнитные явления в полупроводниках / И.М. Цидильковский. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 396 с.
1445272
  Цидильковский И.М. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цидильковский И. М.; ЛГУ. – Л., 1956. – 13л.
1445273
  Васильева Р.П. Термомагнитный эффект Нернста-Эттингсгаузена в ферромагнитных металлах и сплавах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильева Р.П.; МГУ. – М, 1964. – 9л.
1445274
   Термомагнітна модифікація мікрогетерогенної структури лінійного поліетилену / В.М. Костянюк, Т.П. Танцюра, О.А. Хомік, Л.М. Патей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рентгенодифракційним методом у великих і малих кутах досліджено вплив сталого та імпульсного магнітного поля на мікрогетерогенну структуру лінійного поліетилену.
1445275
   Термомагнітна поведінка складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2B14 / М.Г. Бабич, М.І. Захаренко, М.П. Семенько, М.В. Орленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 318-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Фарадея в інтервалі температур 300 - 900 К досліджені температурні залежності магнітної сприйнятливості X(Т) складнолегованих аморфних сплавів на основі Fe84Si2В14. Проаналізовані закономірності зміни температури Кюрі та локалізованого ...
1445276
   Термомагнітний аналіз грунтів територій покладів вуглеводнів / О. Меньшов, Р. Кудеравець, С. Попов, Р. Хоменко, А. Сухорада, І. Чоботок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При дослідженні інформативністі магнетизму ґрунтів при пошуках корисних копалин на прикладі покладів вуглеводнів перед нами постають завдання залучення додаткових магнітних параметрів з метою підвищення ефективності інтерпретації отриманих матеріалів. ...
1445277
  Софронов Н.И. Термометрический метод поисков сульфидных залежей / Н.И. Софронов. – Л.-М., 1936. – 52с.
1445278
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – Изд. напечатано и с подписью автора от 8 мая 1909 г. – [Киев], 1909. – 312 с.


  С автографом автора
1445279
  Де-Метц Г.Г. Термометрия. – 3-е изд. – [Киев], 1915. – 370 с.
1445280
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия : учеб. пособие / М.М. Попов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 448 с.
1445281
  Попов М.М. Термометрия и калориметрия / М.М. Попов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1954. – 943 с.
1445282
  Лысиков Б.В. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов / Б.В. Лысиков, В.К. Прозоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 119 с.
1445283
  Огильви А.Н. Термометрия как метод гидрогеологических исследований / А.Н. Огильви. – Ленинград; Москва : НКТП СССР, 1932. – 32с.
1445284
  Сизых А.И. Термометрия, барометрия, петрохимия магматических и метаморфических пород / А.И. Сизых, В.А. Буланов. – Иркутск, 1991. – 228с.
1445285
  Карнаухов В.Г. Термомеханика предварительно деформированных вязкоупругих тел. / В.Г. Карнаухов, Б.П. Гуменюк. – К., 1990. – 302 с.
1445286
  Лубков М.В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 190-198 : рис. – Библиогр.: с. 197-198. – ISSN 0203-3100
1445287
  Кильчевская Н Е. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Дис... канд физ- матнаук: 023 / Кильчевская Е.Н,; КГУ. – К, 1970. – 152л. – Бібліогр.:л.140-152
1445288
  Кильчевская Е.Н. Термомеханические явления, сопровождающие соударение упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кильчевская Е.Н.; КГУ. – К., 1970. – 14л.
1445289
  Карнаухов В.Г. Термомеханическое поведение вязкоупругих тел при гармоническом нагружении. / В.Г. Карнаухов. – К., 1985. – 288 с.
1445290
  Мельников В.П. Термомеханическое поведение вязкоупругого полого цилиндра конечной длины при силовом и тепловом нагружении : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников В.П.; АН УССР.Ин-т.механики. – К, 1981. – 16л.
1445291
  Карнаухов В.Г. Термомеханіка зв"язаних полів в непружних матеріалах та елементах конструкцій при гармонічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 142-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються основні питання термомеханіки зв"язаних полів в тілах з пасивних і п"єзоативних непружних матеріалів при гармонічному навантаженні: рівняння стану, постановка зв"язаних задач, методи їх розв"язування, вплив зв"язаності на термомеханічну ...
1445292
  Остос О.Х. Термомеханічна задача про коливання в"язкопружного гумоподібного стержня при кінематичному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1445293
   Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні / В. Будак, В. Карнаухов, В. Січко, А. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Методом скінченних елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних ...
1445294
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 184-207
1445295
  Хашемі М. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка в"язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і циклічному навантаженні : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / / Хашемі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1445296
  Книш О.І. Термомеханічний агрегат для обробки тонкодисперсних харчових продуктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.09 / Книш О.І.; Одеська держ. акад. харчових технологій. – Одеса, 1997. – 16л.
1445297
  Жук Я.О. Термомеханічний критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів з п"єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Я.О. Жук, Л.Я. Васильєва // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 23. – С. 64-74. – ISSN 2079-1836


  Сформульовано критерій втрати роботоздатності шаруватих елементів конструкцій з п"єзоактивними шарами внаслідок деполяризації п"єзокераміки в умовах дисипативного розігріву. Як приклад розглядається задача про вимушені коливання і вібророзігрів ...
1445298
   Термомодернізація - тренд сезону // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 2


  "Університет визначено одним із переможців у процедурі відбору ЗВО для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) проекті "Вища освіта України". Проектом передбачено покращення ...
1445299
  Панасюк І.В. Термомодернізація будівель закладів вищої освіти - проблеми та рішення / І.В. Панасюк, О.І. Єщенко, М.М. Шовкалюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (60). – С. 17-25. – ISSN 1813-5420
1445300
  Лавренюк В.І. Термонапружений стан багатошарової пластини при дії електричних імпульсів / В.І. Лавренюк, В.Г. Балан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 42-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто постановку та розв"язання методом граничних елементів задачі визначення нестаціонарних полів температур та напружень в багатошаровій пластині при дії електричних імпульсів.
1445301
  Андрійчук Р.М. Термонапружений стан півпросторів за тепловиділення або теплоізоляції у плоских областях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Андрійчук Роман Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1445302
  Кіт Г.С. Термонапружений стан півпростору з вільною межею за теплоізоляції у паралельній до неї круговій області / Г.С. Кіт, Р.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З використанням термопружного потенціалу переміщень і бігармонічної функції Лява визначені зумовлені диполем тепла температура, переміщення і напруження у півбезмежному тілі, межа якого вільна за нульової температури на ній або теплоізоляції. Наведено ...
1445303
  Шворак М.А. Термонапружений стан товстостінного циліндра скінченної довжини у випадку гладкого контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 244-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Отримано аналітичний розв"язок осесиметричної задачі термопружності для товстостінного циліндра, що відповідає наперед заданому температурному розподілу. Термопружній потенціал знайдений за допомогою методу Фурь"є. Розв"язок рівнянь Ламе знайдений як ...
1445304
  Липовский В.И. Термонапряженное состояние оротропных тел вращения. : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Липовский В.И.; МВ и ССО СССР. Днепропетровск. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.158-172
1445305
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1445306
  Липовский Владимир Иванович Термонапряженное состояние ортотропных тел вращения : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Липовский Владимир Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
1445307
  Галич Владимир Андреевич Термонапряженное состояние трехслойных пластин конечных размеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Галич Владимир Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
1445308
  Черненко Ирина Николаевна Термоносистема психологии в русском языке: статика-динамика : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Черненко Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.121-136
1445309
  Богданов М.В. Термоокислительная деструкция сукцинимидных присадок и их исходных компонентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Богданов М. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1974. – 32л.
1445310
  Комарова Зинаида Борисовна Термоокислительные превращения вторичного ацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Комарова Зинаида Борисовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1445311
  Мезенов А.В. Термооптика твердотельных лазеров / А.В. Мезенов. – Ленинград, 1986. – 197 с.
1445312
  Ли Шэнь Термооптические нелинейности и бистабильность в CdS и CdSxSl1-x : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.10 / Ли Шэнь; Госком СССР по народному образованию, МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 12л.
1445313
  Кузык М.П. Термооптические свойства некоторых ионных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузык М.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1979. – 25л.
1445314
  Симс Ч.Т. и др. Термопары из жаростойких металлов, содержащие рений / Ч.Т. и др. Симс. – Москва, 1960. – 10 с.
1445315
  Филатов Термопечать. / Филатов, в.Н. – М., 1990. – 133с.
1445316
  Василевский Ю.А. Термопластическая запись / Ю.А. Василевский. – Москва, 1966. – 164 с.
1445317
  Капустин С.А. Термопластические деформации тонких оболочек при сложных неизотермических нагружениях : Автореф... канд. техн.наук: 01.22 / Капустин С.А.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1970. – 23л.
1445318
  Видро Л.И. Термопластические и структурные напряжения в неорганических стеклах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Видро Л.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1963. – 18 с.
1445319
  Умэдзава Х. Термополевая динамика и конденсированные состояния / Х. Умэдзава, Х. Мацумото, М. Татики. – Москва : Мир, 1985. – 504 с.
1445320
  Константинов О.М. Термополяризаційні ефекти у надплинних бозе-системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Константинов Олександр Михайлович ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1445321
  Гвоздецький В.С. Термопольова емісія електронів з підбар"єрним розсіюванням / В.С. Гвоздецький, Ю.Л. Васенін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Викладено фізичну модель механізму термопольової емісії електронів із врахуванням локальної деформації однорідного потенційного бар"єру полем індивідуального іона в області катодної плями вакуумної дуги. Подано результати обчислень для емісійного ...
1445322
  Ободан Н.И. Термопрочность и термоустойчивость элементов конструкций : учеб. пособие / Н.И. Ободан. – Днепропетровск, 1987. – 76с.
1445323
   Термопрочность материалов и конструкционных элементов. – К, 1965. – 334с.
1445324
  Середницька Х.І. Термопружна трансформація міжфазних щілин з теплопроникним заповнювачем, періодично розташованих у біматеріальних структурах / Х.І. Середницька, К.А. Чумак, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 220-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Сформульовано контактні задачі термопружності для біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин та контактної пари з періодичною системою міжконтактних зазорів, зумовлених початковою регулярною текстурою поверхні одного з тіл. Міжфазні тріщини та ...
1445325
  Флячок В.М. Термопружний аналіз шаруватих циліндричних оболонок з теплообміном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 240-243. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Для шаруватих ортотропних циліндричних оболонок антисиметричної структури записано рівняння руху і теплопровідності з відповідними граничними і початковими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур"є і Лапласа знайдено розв"язок динамічної задачі ...
1445326
  Ленюк М.П. Термопружний стан кусково-однорідної необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором при випадково змінному в часі температурному полі / М.П. Ленюк, В.Г. Войтков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для (n+1)-складової необмеженої циліндрично-анізотропної пластини з круговим отвором радіуса R[нульве][більше]0 в рамках кореляційної теорії знайдено основні ймовірнісні характеристики стохастичного квазістатичного термопружного поля.
1445327
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двопіарових систем з нестаціонарним фрикційним теплоутворенням. : Дис... канд фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; Львів. дер. унів.ім.І.Я.ФРанка. – Львів, 1998. – 296л.
1445328
  Краснюк П.П. Термопружні контактні задачі для двошарових систем з нестаціонарнім фрикційним теплоутворенням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Краснюк П.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1445329
  Зайцев Борис Пилипович Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.02.04 / Зайцев Б. П.; НАНУ. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 30 назв
1445330
  Петров Борис Григорьевич Терморегуляторные механизмы яиц некоторых видов птиц и их значение в процессах насиживания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.08 / Петров Борис Григорьевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1445331
  Долгушин Евгений Маркович Терморегуляционные реакции некоторых видов субарктических полевок : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Долгушин Евгений Маркович; МГУ. – М., 1977. – 23л.
1445332
  Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система / В.Н. Гурин. – Минск, 1989. – 230с.
1445333
  Дроздов С.Н. Терморезистентность активно вегетирующих растений. / С.Н. Дроздов. – Ленинград, 1984. – 168с.
1445334
  Шефтель И.Т. Терморезисторы = Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения : Электропроводность 3d-окислов. Параметры, характеристики и области применения / И.Т. Шефтель. – Москва : Наука, 1973. – 415 с.
1445335
  Мэклин Э.Д. Терморезисторы / Э.Д. Мэклин. – Москва, 1983. – 207 с.
1445336
  Шашков А.Г. Терморезисторы и их применение / А.Г. Шашков. – Москва : Энергия, 1967. – 319 с.
1445337
  Дарницький Володимир Терморозширений графіт // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1445338
  Семенцов Ю.І. Терморозширений графіт / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко ; за ред. акад. НАН України М.Т. Картеля ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 241, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 6 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-477-3


  В пр. №1707147 напис: Вельмишановному Віктору Семеновичу Мартинюку від Сергія Лукича і співавторів з найкращими побажаннями. Підпис /Рева С.Л./ X. 2016 р.
1445339
   Термоселеустойчивость дисперсных систем. – К, 1971. – 284с.
1445340
  Мельник В.Г. Термосенсорні системи на основі вимірювань параметрів теплових потоків / В.Г. Мельник, М.П. Рубанчук, Р.Г. Мелкумян // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Викладені принципи побудови та розглянуті структури вимірювальних систем з мікроелектронними датчиками температури, що забезпечують реєстрацію теплових єфектів з розрізнювальною здатністю 0,0001К. Изложенные принципы построения и рассмотренны ...
1445341
  Нечаев Г.К. Термосопротивления в температурном контроле / Г.К. Нечаев. – Киев, 1959. – 208 с.
1445342
  Казарян Степан Артваздович Термостабилизация полихлорпрена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Казарян Степан Артваздович; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1982. – 17л.
1445343
  Кожанчиков И.В. Термостабильное дыхание как условие холодостойкости насекомых / И.В. Кожанчиков ; Зоологический ин-т АН СССР, 1939. – С. 86, 97-98
1445344
  Шикшнис Виргинюс Альфонсович Термостабильность ферментов, ковалентно иммибилизованных в полимерных гелях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Шикшнис Виргинюс Альфонсович; МГУ. – М., 1983. – 22л.
1445345
  Денисова Е.П. Термостабильные антигены чумного микроба и их значение в иммунологии чумц : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Е. П.; Всес. науч.исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 15л.
1445346
  Билай Т.И. Термостабильные ферменты грибов / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1979. – 246 с.
1445347
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 146 л. – Бібліогр.: л. 113-146
1445348
  Несторак Ю.С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Несторак Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1445349
   Термостабілізація полістиролу метакриловими мономерами / Д.П. Коритко, О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 181
1445350
  Караваев В.А. Термостат для пропитывания парафином, нагреваемый без помощи газа / [соч.] Владимира Караваева. – Киев : Тип. Выс.утв.Т-ва И.Н.Кушнерев и К* в Москве. Киевское отделение, 1897. – [2], 15 с., 6 ил., черт. – Отд. оттиск из : Записки Киевского общества естествоиспытателей


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора. Из кн. Совинского
1445351
  Окатов М. Термостатика, первая часть механической теории теплоты / соч. Михаила Окатова, проф. С-Петербургского ун-та. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1871. – VIII, 176, 1 л. рис. – Библиогр.: табл.


  На тит. л. фамилия: И. Каменовский
1445352
  Белова Надежда Степановна Термостимулированная люминесценция и дырочные центры в нитевидных щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белова Надежда Степановна; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1976. – 12л.
1445353
  Яансон Нелли Августовна Термостимулированная люминесценция и катионные радиационные дефекты в нитевидных кристаллах KBr повышенной чистоты и совершенства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Яансон Нелли Августовна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1445354
  Зудов А.И. Термостимулированная проводимость и релаксация тока в системах Al-Al2O3-Me и Zn-ZnO2-Me : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Зудов А.И.; Горьковский гос. ун-тет. – Горький, 1972. – 31л.
1445355
  Вертопрахов В.Н. Термостимулированные токи в неорганических веществах / В.Н. Вертопрахов, Е.Г. Сальман. – Новосибирск : Наука, 1979. – 333 с.
1445356
  Сальман Евгений Георгиевич Термостимулированные токи и термодеполяризация в полуизолирующем арсениде галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Сальман Евгений Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секций общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1445357
   Термостимульована люмінесценція нанокристалічного мікрокристалічного та об"ємного сульфіду та селеніду кадмію / А.Ф. Гуменюк, І.М. Дмитрук, М.О. Давиденко, С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, О.П. Становий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 201206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Методом термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр пасток нанокристалічного, мікрокристалічного та об"ємного CdS та CdSe в області 80-450 К. Показано, що для всіх зразків (нано-, мікро- та об"ємних) CdS та CdSe в області ...
1445358
  Кабат О.С. Термостійкі матеріали триботехнічного призначення на основі фенілону та високодисперсних кремнеземів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.06 / Кабат О.С.; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1445359
  Опалко О. Термостійкість Photinia villosa (Thunb.) DC. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 128-130. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів за температур - 25°С і - 35°С у першій декаді січня та - 20°С і -25°С у першій декаді березня в умовах швидкого зниження температури (4 - 5°С за 1 годину), а також результати дослідження жаростійкості листків ...
1445360
  Кудін В.Г. Термостійкість до окиснення порошків TIN, TIC, TiB2 / В.Г. Кудін, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 441-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес окисннення порошків TiN, TiC, TiB[нижній індекс 2] на повітрі досліджували в ізотермічному режимі в інтервалі температур (час витримки при кожній температурі 30, 60, 120, 180 хв.) та в неізотермічних умовах при програмованому нагріванні зразка ...
1445361
   Термостойкие ароматические полкамиды. – М, 1975. – 254с.
1445362
  Соколов Л.Б. Термостойкие и высокопрочные полимерные материалы. / Л.Б. Соколов. – М., 1984. – 64с.
1445363
  Слободяник Н.С. Термостойкие материалы в современной технике / Н.С. Слободяник. – М., 1979. – 64с.
1445364
  Пахаренко В.А. и др. Термостойкие полимеры / В.А. и др. Пахаренко. – К., 1984. – 45с.
1445365
  Коршак В.В. Термостойкие полимеры. / В.В. Коршак. – М., 1969. – 412с.
1445366
   Термостойкие радиотелеметрические системы. – К, 1966. – 175с.
1445367
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1973. – 139с.
1445368
   Термостойкие циклоцепные полимеры : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и зарубеж.книг и статей. – Ленинград, 1977. – 301с.
1445369
   Термостойкие циклоцепные полимеры. – Л, 1981. – 328с.
1445370
   Термостойкие циклоцепные соединения : Синтез и свойства; Библиогр.указ.отеч.и заруб.кн.и ст. – Ленинград, 1985. – 287с.
1445371
  Щепкин Л.А. Термосфера Земли : Экспериментальные сведения / Л.А. Щепкин, Н.Н. Климов. – Москва : Наука, 1980. – 220с.
1445372
   Термосферна циркуляция. – М, 1975. – 350с.
1445373
  Ташпулатов Ж. Термотолерантный и мезофильный грибы, близкие к Aspergilus fumigatus, - продуценты активных целлюлолитических ферментов : Автореф... канд. биол.наук: / Ташпулатов Ж.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1967. – 36л.
1445374
  Прусов И.А. Термоупругие анизатропные пластинки / И.А. Прусов. – Минск, 1978. – 200с.
1445375
  Бугасова Т.И. Термоупругие задачи для многосвязных анизитропных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.02.04 / Бугасова Т. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 22л.
1445376
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01ж02.04 / Алтухов Е.В. ; АН УССР , Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1981. – 16 с.
1445377
  Алтухов Е.В. Термоупругие задачи для толстых многсвязных плит : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Алтухов Е. В.; АН УССР, Ин-т механики АН УССР. – К., 1981. – 16л.
1445378
  Иванищев В.Н. Термоупругие колебания пластинок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Иванищев В.Н. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1977. – 21 с.
1445379
  Серебрякова Л.М. Термоупругие напряжения в двухсвязных изотропных пластинках при наличии теплообмена со средой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серебрякова Л.М.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 24л.
1445380
  Гавдзинский В.Н. Термоупругие напряжения в духслойном полом цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: / Гавдзинский В.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1967. – 6 с.
1445381
  Белейчева Татьяна Грайровна Термоупругие напряжения в кусочно-однородной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белейчева Татьяна Грайровна; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 17л.
1445382
  Лазуткин Д.Ф. Термоупругие напряжения мелкослоистых сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Лазуткин Д.Ф.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1970. – 18л.
1445383
  Мелан Э. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями : пер. с нем. / Э. Мелан, Г. Паркус. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 167 с.
1445384
   Термоупругие свойства алмаза и их значение для определения давления образования систем алмаз-включение / Р.Дж. Энджел, М. Альваро, Ф. Нестола, М.Л. Маццучелли // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 273-285 : рис., табл. – Библиогр.: с. 283-285. – ISSN 0016-7886
1445385
  Чилингаришвили Г.И. Термоупругое равновесие полого цилиндра в упругой среде. : Автореф... канд. технич.наук: / Чилингаришвили Г.И.; МПС СССР. Тбилис. ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1950. – 20 с. – Бібліогр.:с.20
1445386
  Лысый И.П. Термоупругое состояние полосы, клина и слоя с трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лысый И.П.; АН УССР. Львов. филиал мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1445387
  Коваленко А.Д. Термоупругость / А.Д. Коваленко. – Киев : Вища школа, 1975. – 216 с.
1445388
  Громовык Василий Иванович Термоупругость анизотропных и изотропных пластин при нестационарном теплообмене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Громовык Василий Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1445389
  Попович В.С. Термоупругость кусочно-однородных тел с плоскопараллельными границами раздела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попович В.С.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1445390
  Гринченко В.Т. Термоупругость многослойных конических оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гринченко В.Т. ; Акад. наук УССР, Ин-т механики. – Киев, 1963. – 12 с.
1445391
  Коваленко А.Д. Термоупругость пластин и оболочек / А.Д. Коваленко. – Киев : Киевский университет, 1971. – 108 с.
1445392
  Кушнир Р.М. Термоупругость пластинок и цилиндрических оболочек одномерной кусочнооднородной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кушнир Р.М.; АН УССР. Ин-т прикладной проблем механики и мат. – Львов, 1980. – 18л.
1445393
  Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач. – Москва : Наука, 1984. – 368 с.
1445394
   Термоупругость тел при переменных коэффициентах теплоотдачи. – К, 1977. – 158с.
1445395
  Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец. – Киев, 1978. – 343с.
1445396
   Термоупругость электропроводных тел / АН УССР, Львовск. филиал мат. физики Ин-та математики; Авт.: Я.С. Подстригач, Я.И. Бурак, А.Р. Гачкевич, Л.В. Чернявская. – Киев : Наукова думка, 1977. – 247 с.
1445397
  Гамидов А.А. Термоустойчивость и светораздражимость клещей Argas persicus и Argas vulgaris : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Гамидов А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 24л.
1445398
  Огибалов П.М. Термоустойчивость пластин и оболочек / П.М. Огибалов, В.Ф. Грибанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 520 с.
1445399
  Умаров Я.А. Термофильные актиномицеты почв и илов горячих источников Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Умаров Я.А.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
1445400
  Билай Т.И. Термофильные грибы и их ферментативные свойства. / Т.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172 с.
1445401
  Агре Н.С. Термофильные лучистые грибки. (Распространение в почвах, систематика, антагонизм) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Агре Н.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
1445402
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы в природе и практике / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1950. – 392с.
1445403
  Мишустин Е.Н. Термофильные микроорганизмы почвы и причины вызывающие их распространение / Е.Н. Мишустин, О.И. Васильева, 1945. – С. 237-243
1445404
  Тулемисова Термофильные микроорганизмы Южного Казахстана / Тулемисова, Мамонова, Н.Е. Бекмаханова. – Алма-Ата, 1984. – 158с.
1445405
  Рижков С.С. Термофоретичне осадження рідких частинок турбулентного газового потоку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рижков С.С.; НАНУ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1445406
  Аппазов Едуард Сейярович Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Аппазов Е.С.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1445407
  Павлишин О.В. Термофоторезистивний ефект для мікроелектронних сенсорів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Павлишин О.В.; Особливе конструкт. бюро "Рута". – Чернівці, 1998. – 22л.
1445408
  Белокопитов Володимир Миколайович Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Белокопитов В.М.; Морський гідрофіз. ін-тут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1445409
  Мамаев О.И. Термохалинный анализ вод Мирового океана / О.И. Мамаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 296с.
1445410
  Бенсон С. Термохимическая кинетика / С. Бенсон. – Москва : Мир, 1971. – 308с.
1445411
  Матазов К.Н. Термохимическая модификация контактирующих поверхностей в многослойных композиционных системах "стекло - полимерная пленка" : Автореф. дисс. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / К.Н.Матазов: Саратовский гос. техн. ун-т. – Саратов, 2001. – 18 с. – Библиогр.: Бибилогр.: 11 названий
1445412
  Казов М.Н. Термохимическая подготовка сырья для электротермического производства фосфора. / М.Н. Казов. – Алма-Ата, 1989. – 215с.
1445413
   Термохимические измерения. – Омск, 1976. – 35с.
1445414
  Гесс Г.И. Термохимические исследования / Г.И. Гесс. – Москва : АН СССР, 1958. – 203 с.
1445415
  Кузина Т.А. Термохимические исследования галогеноамиачных соединений платины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кузина Т.А. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 23 с.
1445416
   Термохимические катоды / М.Ф. Жуков, А.В. Пустогаров, Дандарон, Г.-Н.Б, А.Н. Тимошевский; Аньшаков А.С. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
1445417
  Костенко Л.С. Термохимические методы изучения состава органокремнеземов с иммобилизованными аминофосфоновыми кислотами. / Л.С. Костенко, С.А. Алексеев, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 45-52. – ISSN 1991-0290
1445418
  Веннер Р. Термохимические расчеты / Р. Веннер. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 364с.
1445419
  Васильева В.Н. Термохимические расчеты / В.Н. Васильева, К.Н. Белоногов. – Иваново, 1979. – 53с.
1445420
  Смолякин В.М. Термохимические расчеты / В.М. Смолякин. – Тверь, 1991. – 78с.
1445421
  Дракин С.И. Термохимические свойства водных ионов : Автореф... кандид. химич.наук: / Дракин С.И.; Министерство высшего образования СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт имени Д.И.М. – Москва, 1951. – 8 с.
1445422
  Дибривный В.Н. Термохимические свойства некоторых перексиэфиров и эфиров бензолакарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Дибривный В.Н.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1981. – 23л.
1445423
  Коротюк В.Ф. Термохимические свойства органических дипероксидов и их полупродуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Коротюк В.Ф.; МВиССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1983. – 16л.
1445424
  Бондаренко Т.П. Термохимические свойства тройных жидких сплавов систем железо-марганец-кремний и железо-марганец-алюминий. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондаренко Т.П.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 190л.
1445425
  Качурина Неля Степановна Термохимические свойства эпоксидных соединений и оксипероксидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Качурина Неля Степановна; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1984. – 17л.
1445426
  Бреус Ирина Петровна Термохимическое и кинетическое изучение некоторых реакций Дильса-Альдера с участием 4-фенил-1,2,4-триазолин-3,5-диона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Ирина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1445427
  Умярова Р.С. Термохимическое и рентгенографическое исследование твердых растворов в системах LiCl-MgCl2, LiCl-MnCl2 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Умярова Р.С.; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 24л.
1445428
  Рыбакова Г.А. Термохимическое изучение боридов магния и бериллия. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Рыбакова Г.А.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
1445429
   Термохимическое изучение полиморфных модификаций AI(OH)3 - гиббсита и нордстрандита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Е.Л. Соколова, М.Ф. Вигасина, Ю.К. Кабалов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 98-102 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0016-7525
1445430
  Ушакова И.М. Термохимическое изучение системы цирконий-кислород : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ушакова И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – Москва, 1969. – 18л.
1445431
  Швец Г.Н. Термохимическое исследование (органитиоалкид) --триалкаксисиланов и 1-(органилтиоалкил)силатранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Швец Г. Н.; Кемер.ГУ. – Кемерово, 1986. – 24л.
1445432
  Оразмурадов А.О. Термохимическое исследование адсорций воды глинистыми минералами : Автореф... канд. химт.наук: / Оразмурадов А.О.; АН УССР,Ин-т коллоидн. хим. и хим. воды. – К. – 30л.
1445433
  Иконников А.А. Термохимическое исследование аквоионов висмута и его соединений в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Иконников А.А.; Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1971. – 26л.
1445434
  Шмырева Г.О. Термохимическое исследование некоторых алюминий-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шмырева Г.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1445435
  Омарова Н.Д. Термохимическое исследование некоторых амаьгам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Омарова Н. Д.; МВССО, Каз. ССР, Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26л.
1445436
  Аммар М.М. Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Аммар М.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Термохим. лаборатория им. В.Ф.Лугинина. – М., 1965. – 10л.
1445437
  Игуменов Игорь Константинович Термохимическое исследование некоторых комплексов меди и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Игуменов Игорь Константинович; АН СССР. Сибирское отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1973. – 21л.
1445438
  Корчагина А.Н. Термохимическое исследование некоторых соединений пентакоординированного кремния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корчагина А. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1986. – 23л.
1445439
  Фесенко В.Н. Термохимическое исследование поведения бромистого калия в смешанном растворителе вода-муравьиная кислота при 25 С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Фесенко В.Н. ; ХГУ. – Х., 1969. – 23 с.
1445440
  Соколова Дина Федоровна Термохимическое исследование процессов синтеза и структуры ароматических полиамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Соколова Дина Федоровна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1445441
  Довгопол И.В. Термохимическое исследование растворения нитрата натрия в смесях этилендиамин-вода при 298,15 К. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Довгопол И.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1982. – 16л.
1445442
  Тунгусов В.П. Термохимическое исследование растворов йодидов натрия и калия в этиленгликоле : Автореф... канд. хим.наук: / Тунгусов В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 13л.
1445443
  Подлесняк А.И. Термохимическое исследование растворов полиизобутилена и полистирола в зависимости от природы растворителя, концентрации и температуры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Подлесняк А.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 18л.
1445444
  Ла-Донг-Мин Термохимическое исследование серной кислоты и некоторых солей щелочных металлов в уксусном ангидриде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Ла-Донг-Мин ; ХГУ. – Х., 1969. – 22 с.
1445445
  Воскресенский А.А. Термохимическое исследование сулфитов и иодатов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Воскресенский А.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л.
1445446
  Данилова Татьяна Федоровна Термохимическое исследование тетраалкил-тетраалкокси и алкилалкоксисиланов : Автореф... канд. хми.наук: 02.00.04 / Данилова Татьяна Федоровна; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1988. – 18л.
1445447
  Соловьева С.Г. Термохимическое исследование тройных водно-солевых систем, содержащих сульфат и нетрат никеля. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соловьева С.Г.;. – М., 1975. – 25л.
1445448
  Стороженко Т.П. Термохимическое исследование фторидов редкоземельных элементов ряда самарий-дистерозий. : Автореф... канд.хим.наук: / Стороженко Т.П.; Краснодар.политехн.ин-т. – Краснодар, 1977. – 21л.
1445449
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, А.В. Очкин. – М., 1951. – 56с.
1445450
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, В.П. Колесов, А.Ф. Воробьев. – Москва : Московский университет
Ч. 1 : Общие сведения о термометрии и калориметрии. – 1964. – 302 с.
1445451
  Скуратов С.М. Термохимия / С.М. Скуратов, В.П. Колесов, А.Ф. Воробьев. – Москва : Московский университет
Ч. 2 : Основные методики, используемые для получения термохимических даных. – 1966. – 434 с.
1445452
  Карнаухова Л.И. Термохимия : курс лекций с задачами / Л.И. Карнаухова. – Саратов, 1985. – 106с.
1445453
  Кубашевский О. Термохимия в металлургии / О. Кубашевский, Э. Эванс. – М, 1954. – 422с.
1445454
  Новоженов В.А. Термохимия и некоторые свойства сплавов редкоземельных металлов цериевой группы с галлием и индием. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Новоженов В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1976. – 22л.
1445455
  Панкова Л.Л. Термохимия комплексных кобальтисоединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкова Л.Л.; Ивановский гос. мед. ин-т. – Иваново, 1949. – 15 с.
1445456
  Яцимирский К.Б. Термохимия комплексных соединений / К.Б. Яцимирский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 252с.
1445457
  Свентославский В. Термохимия нитрозосоединений / В. Свентославский, 1909. – С. 933-948. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 41, 1909 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
1445458
  Лебедев Ю.А. Термохимия нитросоединений / Ю.А. Лебедев. – М., 1970. – 168с.
1445459
  Корнилов Анатолий Николаевич Термохимия окисных и карбидных фаз циркония, гафния, ниобия и тантала : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Корнилов Анатолий Николаевич; МГУ, хим. фак. – М., 1975. – 33л.
1445460
  Тельной В.И. Термохимия органических соединений кремния, германия и олова : Автореф... канд. хим.наук: / Тельной В. И.; Горь.ГУ. – Горький, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1445461
  Лебедев Ю.А. Термохимия парообразования органических веществ / Ю.А. Лебедев, Е.А. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 216с.
1445462
  Зверев В.А. Термохимия растворения солей в диметилформамиде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зверев В.А.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 20л.
1445463
  Эйтель В. Термохимия силикатов / В. Эйтель. – Л, 1957. – 334с.
1445464
  Стенникова М.Ф. Термохимия системы вода-ацетонитрил-иодид натрия : Автореф... канд. хим. наук: 073 / Стенникова М.Ф.; Ленингр .технол. ин-т.целлюлозно-бум.пром-сти. – Ленинград, 1971. – 19с.
1445465
  Стагис А.Я. Термохимия системы стронций хлористый - вода при различных температурах и некоторых термодинамические характеристики водных растворов ряда галогенидов щелочных и щелочно-земельных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Стагис А.Я.; Лен. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром. – Л., 1970. – 24л.
1445466
  Голутвин Ю.М. Термохимия соединений железа и алюминия с элементами VI группы периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... кандид. химич.наук: / Голутвин Ю.М.; МВО СССР. Московский ордена Ленина химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Кафедра общей и не. – Москва, 1950. – 8 с.
1445467
  Набиль А.И. Термохимия соединений рубидия и цезия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Набиль А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 11л.
1445468
  Каблуков И.А. Термохимия. / И.А. Каблуков. – М.-Л.
1. – 1931. – 235с.
1445469
   Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійних систем Fe-(Pr, Nd). Дослідження парціальних ентальпій змішування для лантаноїдів виконано при 1829 К та при 1550 К - для ...
1445470
   Термохімія сплавоутворення феруму із стибієм: експеримент та моделювання / Н. Усенко, Н. Котова, М. Іванов, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 48-51. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі визначено термохімічні властивості рідких сплавів подвійної системи Fe-Sb. Дослідження парціальних ентальпій змішування виконано при 1723-1820 K у середовищі чистого гелію. Показано, що ...
1445471
  Петрова Т.В. Термохромия растворов комплексов азосоединений с металлами и ее использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Петрова Т.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1966. – 26л.
1445472
   Термоциклическая обработка металлический изделий. – Л, 1982. – 180с.
1445473
   Термоциклическая обработка сталей, сплавов и композиционных материалов. – М, 1984. – 187с.
1445474
   Термочутливі наносистеми Ag/кополімер декстран-полі-N-ізопропілакриламід / Н.В. Куцевол, О.М. Надтока, Ю.І. Гарагуц, В.А. Чумаченко, Н.П. Мельник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 103-109. – ISSN 0041-6045
1445475
  Понарядов В.С. Термоэдс и теплопроводность сплавов висмут-сурьма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Понарядов В.С.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1445476
  Хомицкая Зоя Константиновна Термоэдс увлечения п- в квантующих магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомицкая Зоя Константиновна; МВ и ССО УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 15л.
1445477
  Халиков Д.Х. Термоэластическое поведение полиалкилакрилатов и полиалкилметакрилатов и свойства их растворов. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Халиков Д.Х.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 17л.
1445478
   Термоэлектические генераторы. – 2-е перераб. и доп. – М, 1976. – 320с.
1445479
   Термоэлектические материалы и пленки. – Л, 1976. – 255с.
1445480
  Поздняков Б.С. Термоэлектрическая энергетика / Б.С. Поздняков, Е.А. Коптелов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 264 с.
1445481
   Термоэлектрические генераторы. – Москва : Атомиздат, 1971. – 288 с.
1445482
   Термоэлектрические генераторы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1976. – 320с.
1445483
  Саркисов А.А. Термоэлектрические генераторы с ядерными источниками теплоты / А.А. Саркисов, В.А. Якимов, Е.П. Каплар. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 205 с.
1445484
  Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы. / А.С. Бернштейн. – М.-Л., 1956. – 48с.
1445485
  Федоров М.И. Термоэлектрические и оптические свойства некоторых материалов на основе моноселцида кобальта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федоров М.И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
1445486
  Савяк В.В. Термоэлектрические и термомагнитные свойства в области электрон-форонного увлечения при сильной одноосной упругой деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савяк В. В.; АН УССР, Ин-т полупров. – К., 1980. – 16л.
1445487
  Иорданишвили Е.К. Термоэлектрические источники питания / Е.К. Иорданишвили. – Москва, 1968. – 183 с.
1445488
   Термоэлектрические материалы и пленки : Материалы Все. совещания по деформационным и размерным эффектам в термоэлектрических материалах и пленках, технологии и применению пленок. Ленинград, апрель 1976 г. – Ленинград, 1976. – 255с.
1445489
   Термоэлектрические материалы и преобразователи. – Москва : Мир, 1964. – 352 с.
1445490
  Коленко Е.А. Термоэлектрические охлаждающие приборы / Е.А. Коленко. – Москва-Ленинград, 1963. – 191с.
1445491
  Рудницкий А.А. Термоэлектрические свойства благородных металлов и их сплавов. / А.А. Рудницкий. – М., 1956. – 148с.
1445492
  Айрапетянц С.В. Термоэлектрические свойства гетерогенных систем на основе теллурида сурьмы и висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айрапетянц С.В.; Акад. наук СССР. Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14л.
1445493
  Тимченко И.Н. Термоэлектрические свойства и теплопроводность теллура при низких температурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимченко И. Н.; Всес. акад. с. х. наук Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1445494
  Алиджанов М.А. Термоэлектрические свойства и физико-химический анализ сплавов систем АIVBIV -- AIIIBIV (AIV-Sn; AIII-Ga, In, Ti; BIV-Se, Te) и твердых растворов GaSe-Ga(S, Te) Ga2Se3 -- Ga2Te3 : Автореф... канд. техн.наук: / Алиджанов М. А.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процес. – Баку, 1967. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1445495
  Попова Е.В. Термоэлектрические свойства минералов и руд и их применение при решении геологических задач. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.02 / Попова Е.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 21л.
1445496
  Тарасов В.И. Термоэлектрические свойства некоторых силицидов 3d-переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Тарасов В.И.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1445497
  Казанджан Б.И. Термоэлектрические свойства некоторых халькогенидов V группы и сплавов на их основе в жидком состоянии : Автореф... канд. техн.наук: / Казанджан Б.И.; Моск. энерг. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1445498
   Термоэлектрические свойства полупроводников. – Москва ; Ленинград, 1963. – 156 с.
1445499
  Насиров Ядулла Нусрат оглы Термоэлектрические свойства полупроводниковых соединений типа AIVBVI, AIBVC2VI и твердых растворов на их основе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Насиров Ядулла Нусрат оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 33л. – Бібліогр.:с.28-33
1445500
  Султанова Н.Р. Термоэлектрические свойства систем SnTe - A"Te. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Султанова Н.Р.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 17л.
1445501
  Рудник И.М. Термоэлектрические свойства халькогенидов редкоземельных элементов подгруппы церия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Рудник И.М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Л., 1978. – 17л.
1445502
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1445503
  Каганов М.А. Термоэлектрические тепловые насосы / М.А. Каганов, М.Р. Привин. – Л, 1970. – 176с.
1445504
  Зорин И.В. Термоэлектрические холодильники и генераторы / И.В. Зорин, З.Я. Зорина. – Ленинград, 1973. – 136 с.
1445505
  Ильярский О.И. Термоэлектрические элементы / О.И. Ильярский, Н.П. Удалов. – Москва, 1970. – 72 с.
1445506
  Балмуш И.И. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах / И.И. Балмуш. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 150 с.
1445507
  Штильштейн Г.М. Термоэлектрические явления в солнечной плазме как возможная причина образования магнитных полей на Солнце. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штильштейн Г.М.; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Л., 1963. – 14л.
1445508
   Термоэлектрический размерный эффект многослойной композиции AL-Cu / В.С. Копань, Н.В. Хуторянская, И.А. Селезнева, Ю.В. Копань // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 277-284. – ISSN 1024-1809
1445509
   Термоэлектрическое охлаждение / А.Ф. Иоффе, Л.С. Стильбанс, Е.К. Иорданишвили, Т.С. Ставицкая. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1956. – 109 с.
1445510
  Стильбанс Л.С. Термоэлектрическое охлаждение / Л.С. Стильбанс. – Л.
Вып. 12-13. – 1956. – 60с.
1445511
  Паролла Д.И. Термоэлектрографическое исследование некоторых реакций сосудов геловного мозга в остром и хроническом опыте. : Автореф... Канд.мед.наук: / Паролла Д.И.; Акад.наук СССР.Ин-т. физиологии. – Л, 1958. – 15л.
1445512
  Марков П.А. Термоэлектродвижущая сила и термомагнитный эффект Gd и Dy при низких температурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Марков П.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
1445513
  Херинг К. Термоэлектронная эмиссия / К. Херинг, М. Никольс. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1950. – 196 с.
1445514
  Зингерман Я.П. Термоэлектронная эмиссия и физические свойства оксидного катода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зингерман Я.П.; Ин-т физики АН УСССР. – Киев, 1950. – 11 л.
1445515
  Булыгинский Д.Г. Термоэлектронная эмиссия окситного катода : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булыгинский Д. Г.; АН СССР, Лен. физ.-тенх. ин-т. – Л., 1955. – 12л.
1445516
  Протопопов О.Д. Термоэлектронные параметры граней кристаллов молибдена, тантала и рения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Протопопов О.Д.; Ташкент. гос.у н-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 21л.
1445517
  Анатычук. Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства : справочник / Л.И. Анатычук.; Анатычук Л.И. – Киев : Наукова думка, 1979. – 766 с. : ил. – Библиогр.: с. 758-759 (9 назв.)
1445518
   Термоэмиссионное преобрабование энергии. – М, 1971. – 91с.
1445519
   Термоэмиссионное преобразоание энергии : сборник докладов советских ученых на ІІ-й Международной конференции по термоэмиссионному преобразованию энергии. – Москва : ВНИИТ, 1969. – 495 с.
1445520
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 1. – 1964. – 283 с.
1445521
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1965. – 248 с.
1445522
   Термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва, 1971. – 90 с.
1445523
  Гордеев В.Ф. Термоэмиссионные дуговые катоды / В.Ф. Гордеев, А.В. Пустогаров. – Москва, 1988. – 191 с.
1445524
  Жанабергенов К.Ж. Термоэмиссионные параметры некоторых граней кристаллов W, Mo,Ta и поведение на них атомов лития. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Жанабергенов К.Ж.; АН КаЗ.ССР. объединен Учен. Совет отд.физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1971. – 24л.
1445525
   Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Ф.Г. Бакшт, Г.А. Дюжев, А.М. Марциновский, Б.Я. Мойжес, Г.Е. Пикус, Э.Б. Сонин, В.Г. Юрьев; Мойжеса Б.Я. Пикус Г.Е. – Москва : Наука, 1973. – 480 с.
1445526
  Малев М.Д. Термоэмиссия сетки в электровакуумных приборах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Малев М.Д. ; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1445527
   Термоэнцефалоскопия. – М, 1989. – 222с.
1445528
   Термоэрозия дисперсных пород. – М, 1982. – 193с.
1445529
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1445530
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1445531
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1445532
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1958. – 38 с.
1445533
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Москва, 1961. – 38 с.
1445534
  Файдишь О.М. Термоядерні реакції / О.М. Файдишь. – Київ, 1961. – 38 с.
1445535
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1445536
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1445537
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1445538
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва : Знание, 1956. – 63 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 43/44)
1445539
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1445540
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1445541
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1445542
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1445543
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1445544
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1445545
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1445546
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1445547
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1445548
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1445549
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1445550
  Бондарук Т.І. Терни і зірки академіка ВУАН Оникія Малиновського (до 150-річчя від дня народження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 2219-5521


  Розглядаються основні віхи життєвого і творчого шляху Оникія Олексійовича Малиновського в контексті суспільних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст., аналізуються основні наукові здобутки, окреслюється його громадянська та наукова позиція. "... ...
1445551
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1445552
   Тернии без роз... : [Сборник в пользу осужденных социальдемократических депутатов Второй Гос. думы]. – Женева : Изд. "Голоса социал-демократа", 1908. – 165 с.
1445553
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1445554
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1445555
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1445556
  Таланчук П.М. Терниста дорога до незалежної України : публіцистика / Петро Таланчук. – Київ : Університет "Україна", 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-388-538-4
1445557
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1445558
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1445559
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1445560
  Войтюк Г.А. Тернистий шлях благородної справи : нариси історії рідного краю / Г.А. Войтюк. – Київ : Войтюк Г.А., 2012. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 966-7675-81-9


  У пр. №1727637 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1445561
  Ковриженко Д. Тернистий шлях Виборчого кодексу. Про необхідність ухвалення Виборчого кодексу останні 15 років не говорив хіба що лінивий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 3


  "Він, як вірили експерти, мав розв"язати проблему неузгодженості різних законів про вибори, зібравши їх в один документ, і забезпечити стабільність виборчого законодавства. На темі виборчої кодифікації та відкритих списків, які мали стати панацеєю від ...
1445562
  Конча С. Тернистий шлях вченого (до 120-річчя від дня народження археолога Михайла Рудинського) / С. Конча, Д. Кепін // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 205-209. – ISBN 966-7060-92-6
1445563
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1445564
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1445565
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1445566
  Вітряк В. Тернистий шлях до волі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 13


  Про комбата Української Повстанської Армії Теодора Дячуна.
1445567
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1445568
  Кобченко К. Тернистий шлях до жіночого університету (до 100-річчя відновлення київських вищих жіночих курсів) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 150-153. – ISBN 966-7060-98-5
1445569
  Кущ П. Тернистий шлях до знань // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 червня (№ 116)


  В ОРДЛО вдаються до різноманітних перешкод для молоді, яка хоче виїхати звідти для вступу в українські виші. Окупанти свідомо порушують право дітей на освіту.
1445570
  Василашко В. Тернистий шлях до правди // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6


  Згадується ректор КУ Іван Швець.
1445571
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1445572
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1445573
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1445574
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1445575
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1445576
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1445577
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1445578
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1445579
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1445580
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1445581
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж ...
1445582
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1445583
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1445584
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1445585
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1445586
  Жулинський М.Г. Тернистий шлях українського православ"я // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Про дослідника Юрія Дорошенка.
1445587
  Кобинець А. Тернистий шлях українського слова: досвід обласної газети "Донеччина" із популяризації та поширення української мови // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 56-72. – ISSN 2522-1442


  У публікації йдеться про досвід обласної україномовної газети "Часопис Донеччини", яка має напрацьовані роками традиції, спрямовані на популяризацію та поширення рідної мови в регіоні, виховання у її читачів мовної культури, державницького світогляду. ...
1445588
  Луцак Л. Тернистий шлях української родини на Далекому Сході // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1445589
  Гвоздь В. Тернистим шляхом - до ЄС і НАТО. Геополітичні аспекти та проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 2-7
1445590
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1445591
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1445592
  Сакада М. Тернистими стежками соціологічної науки (1960-1980-ті роки) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 190-201. – ISSN 1563-3713


  Роль випускників філософського факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка (П. П. Копнін, М. В. Попович, А. О. Ручка, М. Ф. Тарасенко, В. І. Шинкарук та ін.) у розвитку науки в Інституті філософії Академії наук УРСР.
1445593
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1445594
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1445595
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1445596
  Кіт Г. Тернистою науковою дорогою йти неважно - якщо любиш / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 3
1445597
  Денисенко В. Тернисту дорогу більше цінуєш. Знаному освітянину академікові Петру Таланчуку виповнилося 80 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 125). – С. 4
1445598
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1445599
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1445600
  Анатольева Т.В. Тернистый путь : повесть / Анатольева Т.В. – Киев : Молодь, 1961. – 207 с. : ил.
1445601
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1445602
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1445603
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1445604
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1445605
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1445606
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1445607
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1445608
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1445609
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1445610
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1445611
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1445612
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1445613
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1445614
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1445615
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1445616
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1445617
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1445618
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ, 1997. – 296с.
1445619
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1445620
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1445621
  Маленький І.М. Тернове поле / І.М. Маленький. – К., 1987. – 1987с.
1445622
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1445623
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1445624
  Абліцов В. Терновий вінок за невсипущі труди нобелівського лауреата // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 193-202. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Поезія Бориса Пастернака.
1445625
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1445626
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1445627
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1445628
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1445629
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1445630
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1445631
  Скригонюк М.І. Терновий Україноцвіт : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 159, [1] с. – ISBN 978-617-7507-49-8
1445632
  Павленко Л.О. Терновий цвіт: роман / Л.О. Павленко. – К., 1990. – 302с.
1445633
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1445634
  Кагарлицький М. Тернові ружі Галини Менкуш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 6-7


  Штрихи до творчого портрета знаної бандуристки.
1445635
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1445636
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1445637
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1445638
  Аришина Н.С. Терновник : стихи / Н.С. Аришина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
1445639
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1445640
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1445641
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1445642
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1445643
   Терновський Пилип Олексійович (1838-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 475. – ISBN 978-966-439-754-1
1445644
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1445645
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Пб : ГИЗ, 1920. – 67 с.
1445646
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1445647
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1445648
  Дубовик Ольга Тернопілля. Нові емоції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 108-111 : фото
1445649
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1445650
  Дубовик Ольга Тернопілля. Тепле Поділля / Дубовик Ольга, Сагаль Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 122-125 : фото
1445651
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1445652
   Тернопіль. – Київ, 1966. – 95 с.
1445653
  Пінь Р.І. Тернопіль : Путівник / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1445654
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль : історико-краєзнавчий нарис / Б.Б. Ельгорт, В.Г. Лопата, Ф.Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 86 с.
1445655
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1445656
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1445657
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1445658
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1445659
   Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Ковальчук Леонід Якимович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 70-71. – ISBN 978-966-97197-0-6
1445660
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1445661
  Дячок О. Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 224-228. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено історію пам’ятки барокової архітектури ХVIII століття у місті Тернополі. Висвітлено історичні передумови будівництва костелу, проаналізовано ймовірне авторство цієї споруди, розквіт, руйнування та відновлення храму. Визначено, що ...
1445662
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1445663
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1445664
  Хоменко О. Тернопільський тан з москалями // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 29 січня (№ 2). – С. 4-5


  Книга Миколи Лазаровича "Розпочали стрільці українські з москалями тан..."
1445665
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1445666
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1445667
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1445668
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1445669
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1445670
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1445671
  Рахманіна Анастасія Тернопільщина. Лемки та стародавнє пиво / Рахманіна Анастасія, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-58 : фото
1445672
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1445673
  Ельгорт Б.Б. Тернопільщина. Путівник / Б.Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.
1445674
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1445675
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
1445676
  Чижов М.А. Тернопольская область. (Физ.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Чижов М.А.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. физ. географии. – Тернополь, 1957. – 19л.
1445677
  Васильев Максим Тернопольщина: проблемы и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1445678
  Стрыгин А.В. Терны: роман и повесть. / А.В. Стрыгин. – М., 1979. – 350с.
1445679
  Журавлева А.Н. Тернь-брень гусельки!.. / А.Н. Журавлева. – Москва, 1979. – 18с.
1445680
  Лебедев Б.В. Теродинамика полимеров / Б.В. Лебедев. – Горький, 1989. – 111с.
1445681
  Орлов Б.В. Теромдинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – Москва : Машиностроение, 1979. – 392 с.
1445682
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1965. – 120с.
1445683
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1975. – 232с.
1445684
  Гудзевата Марина Теропільський вікенд : Україна чудес / Гудзевата Марина, Горобець Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 140-141 : Фото
1445685
  Реєнт О.П. Терор австро-німецьких окупантів і гетьманців щодо селян та робітників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 130-145. – ISBN 966-00-0025-1
1445686
  Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / Володимир Улянич; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84с. – ISBN 966-608-516-Х
1445687
  Нікітенко К. Терор голодом на Донеччині на початку 1920-х років: розплата за повстанських рух // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 15


  Так уже склалося, що Донеччина як регіон і її жителі в уяві пересічної людини викликають багато асоціацій. Символами краю "призначалися" то авантюрист Артем — керівник маріонеткового уряду прорадянської України, то, через десятиліття, ін. "герої", які ...
1445688
  Дорошко М.С. Терор голодом як інструмент державної політики більшовиків в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-772-1
1445689
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 64-69
1445690
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932 - 1933 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 101-111
1445691
   Терор голодом. Забуттю не підлягає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 89). – С. 1, 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція "Штучні голоди в Україні в XX столітті". У роботі конференції, ініційованої ГО "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса, взяли участь Перший ...
1445692
  Воловина О. Терор голодом: як науково обгрунтувати кількість жертв? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 13


  "Суперечка про кількість жертв Голодомору розділили наші громади як в Україні, так і за її межами. Деякі підтримають оцінку втрат від семи до десяти мільйонів, а інші вважають втрати у чотири мільйони більш реальними. Перша група спирається на ...
1445693
  Ченцов В.В. Терор проти "реакційного духовенства" / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 299-316. – ISBN 966-00-0025-1
1445694
   Терор проти пам"яті: громадська кампанія проти нових архвних правил // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 1
1445695
  Шалівська З. Терор проти селянства. За співання "Заповіту" й українських народних пісень совєти відправляли у концтабори // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 11


  "Досліджуючи репресії проти конотопських кобзарів у 30-х роках, завдяки допомозі СБУ в Чернігівській області (Конотоп тоді був у її складі), я ознайомилась з їхніми судовими справами. Випадково знайшла й матеріали «трійки» щодо обвинувачення в ...
1445696
  Шевцов Сергій Терор як форма легітимації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.90-104. – ISSN 0235-7941
1445697
  Кашницький М.В. Тероризм- реальна загроза майбутньому України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 11-14.
1445698
  Риженко Л.Г. Тероризм-проблема №1 у світі : Урок-ток-шоу // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.26-29.
1445699
  Сенченко М.І. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу / Микола Сенченко. – Київ : Вид-во Аратта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-8475-22-1
1445700
  Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 99-142. – ISSN 0130-321Х
1445701
  Шулєшко Є.П. Тероризм - загроза суспільству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-40 : фото
1445702
  Ігнатченко Г.І. Тероризм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1445703
  Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально-інформаціологічної парадигми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 94-97
1445704
  Антипенко В.Ф. Тероризм і геополітика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 75-107
1445705
  Підюков П.П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення / П.П. Підюков, О.В. Калиновський, Я.Ю. Конюшенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 224-228. – ISSN 2219-5521
1445706
  Гресько О.В. Тероризм і мас-медіа: світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-62. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про вплив проблеми міжнародного тероризму на діяльність світових мас-медіа. Проаналізовано роботу світових мас-медіа під час подій, пов"язаних з оперативністю журналістів.
1445707
  Целуйко М.Є. Тероризм і міжнародна силова політика держави // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 159-169. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1445708
  Репецький В. Тероризм і міжнародне право / В. Репецький, В. Лисик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 87-92. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1445709
  Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / Володимир Ліпкан. – Київ : Знання України, 2000. – 184с. – ISBN 966-618-111-8
1445710
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1445711
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1445712
  Сабадах А. Тероризм та безпекова політика ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 32-35. – (Політичні науки)


  "Питання тероризму та боротьби з ним стрімко увійшло до наукового, політичного та мас-медійного дискурсу світової спільноти на початку ХХІ ст. Ключовою подією, що сприяло кардинальному переосмисленню загрози, яка виходить від тероризму, стало знищення ...
1445713
  Загурська-Антонюк Тероризм та міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 116-123. – ISSN 2306-6814
1445714
  Вакулич В.В. Тероризм у концептуальних вимірах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 50-59
1445715
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010. – 186л. – Бібліогр. : л.168-186
1445716
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1445717
  Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 116-121
1445718
  Андрущенко Т.В. Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 7-14


  Розкриваються деякі політико-психологічні аспекти одного із найнебезпечніших явищ сучасного світу - тероризм. Особливо підкреслюється значення інформаційно-ідеологічних, соціальнопсихологічних, культурно-цивілізаційних аспектів протидії міжнародному ...
1445719
   Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми / А.В. Саміло, В.В. Шишко, О.В. Повстин, Р.С. Яковчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 313-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1445720
  Авдошин І.В. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права / І.В. Авдошин, Ю.Г. Гуменний // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-95. – ISSN 2222-5374
1445721
  Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
1445722
  Кубальський В. Тероризм як багатоаспектне соціальне явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-104
1445723
  Канцір В.С. Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 323-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1445724
  Володін П.В. Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 157-163
1445725
  Штиря О. Тероризм як головна загроза міжнародній спільноті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 202-204
1445726
  Степанюк Д.Л. Тероризм як екстремальна форма політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 71-80
1445727
  Крутов В.В. Тероризм як загроза особистій безпеці / В.В. Крутов, М.М. Мікуліна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1445728
  Канцір В.С. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 430-435. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1445729
  Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологчної кризи суспільства
1445730
  Сербіна К. Тероризм як проблема інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 164-166.
1445731
  Сахань О.М. Тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / О.М. Сахань, Ю.Ю. Калиновський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1445732
  Сердюк К. Тероризм як прояв конфлікту стратегій ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття аналізує дві різні стратегії культурної ідентичності – глобалізацію та автентизацію. Мета статті – розглянути процес культурної ідентифікації як один з найбільш значущих чинників сучасної політики. Досліджується феномен конфлікту між різними ...
1445733
  Сторожук Д.Ю. Тероризм як різновид соціального конфлікту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 80-82
1445734
  Крутов В. Тероризм як світова проблема сьогодення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9.
1445735
  Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-14 : фото, рис.
1445736
  Грембовська Т. Тероризм як соціально-політичне явище: проблеми й тенденції // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 64-73.
1445737
  Тимінська К.О. Тероризм як соціально-політичний конфлікт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 34-37
1445738
  Грембовська Т. Тероризм як тип політичної поведінки: морально-психологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 44-53.
1445739
  Бардін О.М. Тероризм як форма організації і вираження насильницького розв"язання конфлікту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 134-136
1445740
  Орел Ю.С. Тероризм як форма організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 130-133. – ISSN 1609-0462
1445741
  Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISSN 0868-8273
1445742
  Поппер О.В. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С.145-152


  У статті аналізується сутність тероризму, яка визначається як деструктивна практика самоствердження волі за допомогою насильства. Боротьба з тероризмом розглядається як одне з найважливіших завдань, від ефективності розв"язання якого залежить ...
1445743
  Чуприна Ю.В. Тероризм як форма соціокультурної деструктивності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 235-237
1445744
  Севрук В.Г. Тероризм, екстремізм, та етнічна злочинність як глобальна загроза національної безпеці України / В.Г. Севрук, С.О. Павленко // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 280-282. – ISBN 978-617-616-070-0
1445745
  Будурович М. Тероризм. Історичні передумови та сучасний розвиток. Психологія тероризму // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 4-8
1445746
  Чеботарьова М.В. Тероризм: виклики і дискурси сучасності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 104-117. – (Філософія ; вип. 39)
1445747
  Вакулич В.М. Тероризм: понятійна невизначеність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 547-554. – ISSN 1563-3349
1445748
  Костенко О. Тероризм: поняття, причини, умови, профілактика // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7220-78-6
1445749
  Моджорян Л.А. Тероризм: правда і вигадки / Л.А. Моджорян. – К, 1985. – 175с.
1445750
  Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.721-732
1445751
   Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452с.
1445752
  Требін М.П. Тероризм: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 40-42. – ISBN 978-966-97734-7-0
1445753
  Томбулатов І. Тероризм: уточнення поняття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1445754
  Семенчук А.Б. Терорист VS мученик: війна номінацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 68-73. – Bibliogr.: Літ.: с. 72-73; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1445755
  Антипенко В.Ф. Терористична асиметрія. Роль і місце силової протидії тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 574-582. – ISSN 1563-3349
1445756
  Канцір В.С. Терористична група як соціально-психологічна ідентичність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 96-100. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Ця стаття присвячена розкриттю окремих особливостей терористичної групи, центром активності якої є дефектна соціально-психологічна ідентичність. В даному випадку, особистість відчуває певні зобов"язання перед групою. Злиття з групою - найголовніша ...
1445757
  Сіталова Н.О. Терористична діяльність есерів Південної України (1902-1907 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 46-50. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1445758
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 449-455. – ISSN 1563-3349
1445759
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 265-269
1445760
  Петренчук Назарій Терористична загроза в закладах освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 30
1445761
  Канцір В.С. Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 274-279. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1445762
  Ільченко Н.В. Терористична загроза знову нагадала про себе // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 29-30 : фото
1445763
  Борділовська Олена Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-43
1445764
  Щедрое І.В. Терористична організація як різновид злочинної організації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
1445765
  Кваша О.О. Терористична організація як форма співучасті / О.О. Кваша, І.О. Криворучко // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 25-35. – ISSN 2413-1342
1445766
  Погорська І.І. Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 91-103. – ISBN 966-7196-06-2
1445767
  Грубов В.М. Терористичний інтернаціонал у дії: залаштунки великої політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 415-423


  Аналізуються існуючи і майбутні ризики провідних акторів світової політики щодо використання ресурсу міжнародного тероризму для зміни сучасного світопорядку. Ключові слова: міжнародний тероризм, світопорядок, національні інтереси, ...
1445768
  Лапшин С.А. Терористичні загрози в Україні: актуалізація в контексті російської агресії / С.А. Лапшин, І.М. Лапшина // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 72-77. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "До 2014 р. Україну зараховували до країн з найменшим ризиком реалізації викликів і потенційних загроз, спричинених міжнародним тероризмом, а тероризм як соціальне явище в нашій державі мав вияви, характерні для початкової стадії його розвитку. Проте з ...
1445769
  Шиян В.Д. Терористичні загрози та безпека трубопровідних систем паливно-енергетичного комплексу України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 38-43.
1445770
  Ляшенко В. Терористичні загрози та протидія тероризмові в сучасній Україні: аналіз досліджень громадської думки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 82-90.
1445771
  Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : Монографія / В.П. Ємельянов, Л.В.Новікова, М.В. Семикін; Акад. правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності; СБУ; Ін-т опер. діяльності та держ. безпеки. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 216с. – Шифр. дубл. 34 Ємел. (доп. карт. юр.). – ISBN 966-8759-33-8
1445772
  Кожелянко В. Тероріум : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2002. – 172с. – (Дефіляди). – ISBN 966-663-063-Х; 966-7092-97-6
1445773
  Гуцало М.Г. Теророгенна обстановка на Північному Кавказі: проблеми питання, заходи протидії політичному насильству // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 183-189
1445774
  Воскресенская М.А. Терпеливая любовь / М.А. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 190с.
1445775
  Силаков А.С. Терпение / А.С. Силаков. – Л., 1987. – 204с.
1445776
  Головин Г.Н. Терпение и надежда / Г.Н. Головин. – М., 1988. – 479с.
1445777
  Нагибин Ю.М. Терпение: Рассказы, повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1987. – 602с.
1445778
  Чиркова М.А. Терпеновые соединения живицы пихты Сибирской (Abies sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: / Чиркова М.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 29л.
1445779
  Денисова Г.А. Терпеноидсодержащие структуры растений / Г.А. Денисова. – Ленинград : Наука, 1989. – 140с.
1445780
  Каштанова Н.К. Терпеноиды живицы кедра сибирского (Pinus sibirica R.Mayr.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Каштанова Н.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1445781
  Шмидт Э.Н. Терпеноиды живицы лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шмидт Э.Н.; АН СССР. Сиб. отд. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24л.
1445782
  Еляков Г.Б. Терпеноиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. : табл.,. – Библиогр.: с. 240-270
1445783
  Кинтя П.К. Терпеноиды растений. / П.К. Кинтя. – Кишинев, 1990. – 150с.
1445784
   Терпеноиды хвойных растений. – Новосибирск, 1987. – 97с.
1445785
  Дюпон Г. Терпентинные масла (скипидары), их получение. состав и применение в промышленности. / Г. Дюпон. – Л., 1931. – 307с.
1445786
  Бурно К. Терпены / К. Бурно. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 152с.
1445787
  Симонсен Дж.Л. Терпены / Дж.Л. Симонсен, проф. – М.-Л., 1935. – 372с.
1445788
  Селіванов А. Терпи закон, який сам створив! Про що слід пам"ятати у повадженні судової реформи // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-14. – ISSN 1726-3077
1445789
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 78. – ISBN 966-8352-11-4
1445790
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 475. – ISBN 978-966-439-754-1
1445791
  Пірен М. Терпимість як загальнолюдська цінність і психосоціальний феномен / М. Пірен, О. Васильків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 108-114. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-2131
1445792
  Фрасинюк Н.І. Терпіння як предмет соціального пізнання у філософії та релігії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 315-318
1445793
  Олексюк М.М. Терпка мрія : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 99 с.
1445794
  Кулеба Г.І. Терпка роса / Г.І. Кулеба. – Київ, 1979. – 224 с.
1445795
  Гайдай І.І. Терпка ягода / І.І. Гайдай. – К., 1982. – 190с.
1445796
  Коваль Р. Терпке життя сотника Монкевича // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Квітень (число 4). – С. 1
1445797
  Олійник М.Я. Терпкий запах живиці : повість, оповідання / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1445798
  Заруба А.Л. Терпкий запах шалфея / А.Л. Заруба. – Донецк, 1984. – 127с.
1445799
  Орнат Я.О. Терпкий полин пам"яті / Ярослав Орнат. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 186, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-398-080-5
1445800
  Панасюк М.В. Терпкий смак істини : роман, повість / М.В. Панасюк. – К., 1988. – 286с.
1445801
  Легкий З.М. Терпкий цвіт любові / З.М. Легкий. – Київ, 1985. – 222 с.
1445802
  Лисак Л. Терпкі пахощі = Astringent aromas / Леся Лисак. – Нью Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1969. – 344 с. : іл.


  В прим. № 1694943 дарчий напис: Високошановній пані Лесі Полотнянці на добру згадку, Леся Лисак. 5.03.1972
1445803
  Струцюк Й.Г. Терпкі сторінки: поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1991. – 94с.
1445804
  Сова І. Терпкість вишні / Ізабелла Сова ; пер. з пол. Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 252, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3006-5
1445805
  Мунтяну Ф. Терра ди Сиена / Ф. Мунтяну. – Москва, 1963. – 158с.
1445806
  Лармер Брук Терракотовое воинство. Глиняная Армия в истинном цвете / Лармер Брук, Луис О. Маззатента // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 68-73 : фото
1445807
  Гафин Александр Терракотовое золото Марокко : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 128-135 : Іл.
1445808
   Терракотовые статуэтки. Вып. 3 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового Красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С.1-60, 63 табл.
1445809
   Терракотовые статуэтки. Вып. 4 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового Красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С. 1-58, 59 табл.
1445810
   Терракотовые статуэтки. Ч. 4 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 4. Придонье и Таманский полуостров. – С. 1-58, 59 табл.
1445811
  Кобылина М.М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории / Кобылина М.М. – Москва, 1961. – 182 с.
1445812
  Милославский Юрий Терракотовый дагерротип = Из "Харьковского" (2005-2008) : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 98-102. – ISSN 0130-7673
1445813
  Мешкерис В.А. Терракоты Самаркандского музея / В.А. Мешкерис. – Л, 1962. – 110с.
1445814
   Терракоты Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Г1-11 : Терракоты Северного Причерноморья. – С.1-128
1445815
  Белов Г.Д. Терракоты Танагры / Г.Д. Белов. – Л., 1968. – 40с.
1445816
  Гельфенбейн С.П. Терранавигация / С.П. Гельфенбейн. – Москва : Колос, 1981. – 207 с.
1445817
  Махлин М.Д. Террариум / М.Д. Махлин. – М., 1966. – 47с.
1445818
  Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели / С.В. Кудрявцев. – М, 1991. – 347с.
1445819
  Баде Э. Террариум, его устройство и содержание / Э. Баде. – С.-Петербург. – 112с.
1445820
  Олиферов А.Н. Террасирование в системе земельных мелиораций / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1983. – 68с.
1445821
  Гасанов В.Г. Террасовые почвы Алазанской долины и их сельскохозяйственное использование (в пределах АзССР) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гасанов В.Г.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 28л.
1445822
  Каган Б.А. и Рябченко В.А. Террасы в Мировом океане / Б.А. и Рябченко В.А. Каган. – Л, 1978. – 59с.
1445823
  Нуждин Б.В. Террасы Верхней Волги : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Нуждин Б.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 24л.
1445824
  Мазарович А.Н. Террасы Волги и четвертичных отложений заволжских степей / А.Н. Мазарович. – 64с.
1445825
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Террасы Днестра / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 263-265с.
1445826
  Андрусов Н.И. Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 88 с., 10 л. ил. : 8 ил., 10 таб. – Отд. оттиск из Записок Киевского общества естествоиспытателей, т. 22. - Загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз.
1445827
  Ломакин И.Э. Террасы Судакско-Карадагского района как индикатор новейших тектонических движений / И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, В.В. Кочелаб // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-116 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1445828
  Чирва А.М. Террашок / А.М. Чирва. – Київ : Інтелект, 2002. – 504 с. – ISBN 966-646-041-6
1445829
  Эшли Б. Терри на ограде / Б. Эшли. – М., 1980. – 224с.
1445830
  Бергер М.Г. Терригенная минералогия / М.Г. Бергер. – Москва : Недра, 1986. – 225с.
1445831
  Бабаев Терригенная формация юрского возраста Бухаро-Хивинского региона и Юго-Западного гиссара и ее нефтегазоностность / А.Г. Бабаев, Р.А. Габрильян, С.К. Салямова ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1977. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-136 (102 назв.)
1445832
  Шумилова Е.В. Терригенные компоненты мезозойских и кайноойских отложений Западно-Сибирской низменности и их роль в палеогеографических реконструкциях / Е.В. Шумилова. – Новосибирск, 1963. – 314с.
1445833
  Канский Н.Е. Терригенные минералы и вопросы их изучения. / Н.Е. Канский, М.Г. Бергер. – М., 1973. – 65с.
1445834
   Терригенные минералы осадочных пород Прибалтики. – Таллин, 1983. – 126с.
1445835
  Ханин В.А. Терригенные породы-коллекторы нефти и газа на больших глубинах / В.А. Ханин. – Москва, 1979. – 140 с.
1445836
   Терригенные породы раннего докембрия. – М, 1977. – 155с.
1445837
  Щербаков Э.С. Терригенный девон западного склона Северного Урала / Э.С. Щербаков. – Ленинград, 1977. – 160с.
1445838
  Дрозденко Ольга Федоровна Терригенный комплекс девона и его нефтегазоносность на территории Саратовского и Волгоградского Поволжья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Дрозденко Ольга Федоровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1445839
  Канский Н.Е. Территогенные породы глубоких горизонтов карбона центральной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности. / Н.Е. Канский. – М., 1975. – 111с.
1445840
  Батсимба Жермен Территориалная структура продовольственного хозяйства республики Конго : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Батсимба Жермен; АН Украины, Ин-т географии. – К., 1994. – 22л.
1445841
   Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М, 1980. – 219с.
1445842
  Крусян А. Территориальная громада и публичная власть в современной Украине // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.96-102. – ISSN 1561-4999
1445843
  Иванова Генриэтта Рафаиловна Территориальная дифференциация английского университетского слэнга : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иванова Генриэтта Рафаиловна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1445844
  Ищук С.И. Территориальная концентрация промышленности в Украинской ССР (теоретико-методический аспект анализа) / С.И. Ищук, Д.Н. Стеченко // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 8-13. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1445845
  Щербакова Т.К. Территориальная модель подготовки преподавателя географии в вузах России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 43-48 : Схема, карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1445846
  Худякова Т.М. Территориальная организация агропромышленного комплекса крупного экономического района : монографія / Т.М. Худякова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7455-0486-2
1445847
   Территориальная организация агропромышленных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1985. – 304 с.
1445848
  Данг Ван Фан Территориальная организация водного хозяйства Северного Вьетнама : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Данг Ван Фан; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1445849
  Швебс Г.И. Территориальная организация землепользования и мелиорация земель : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 96-100 : Табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1445850
   Территориальная организация и эффективность науки. – М, 1978. – 160с.
1445851
  Пидорин Александр Владимирович Территориальная организация и эффективность сельского хозяйства в различных ландшафтных районах Астраханской области : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Пидорин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1445852
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 220л. – Бібліогр.:л.174-220
1445853
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования : Автореф... канд. географ .наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 17с.
1445854
  Динь В.Т. Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Динь В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1445855
  Динь Ван Тхань Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Динь Ван Тхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географический фак. Каф. экономической географии. – Киев, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
1445856
   Территориальная организация народного хозяйства в районах нового освоения : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. – 113 с.
1445857
   Территориальная организация народного хозяйства СССР : (тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания, май 1978 г.) : сборник. – Москва : Географимческое общество СССР ; Московский филиал, 1978. – 108 с.
1445858
  Кабаджа Е.А. Территориальная организация нефтяной промышленности России на современном этапе : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 16-26. – Бібліогр.: 12 назв
1445859
  Малюк Сергей Николаевич Территориальная организация областного агропромышленного комплекса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Малюк Сергей Николаевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К. – л.
1445860
  Хорев Б.С. Территориальная организация общества : (актуальные проблемы регионального управления и планирования в СССР) / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1981. – 320 с.
1445861
   Территориальная организация общества и проблемы межнациональных отношений : материалы к 9 съезду Географического Общества СССР (Казань, сентябрь 1990) : сборник / АН СССР ; Географическое Общество СССР ; [отв. ред.: Н.Т. Агафонов, Б.С. Хорев]. – Ленинград : Географическое Общество СССР, 1990. – 154 с.
1445862
   Территориальная организация отдыха населения Москвы и Московской области : монография. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1445863
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого комплекса сферы обслуживания (на прим. автотехобслуживания в УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Любицева О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1445864
  Кистанов В.В. Территориальная организация поизводства в новых условиях / В.В. Кистанов, М В. Костенников, . – М, 1966. – 18с.
1445865
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пригородного животноводческо-промышленного комплекса и рациональное природопользование // Географические аспекты рационального природопользования
1445866
  Корчун Валентина Степановна Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Дис... канд. геогр.наук: 1.00.02 / Корчун Валентина Степановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
1445867
   Территориальная организация производительных сил и охрана природы : сборник. – Київ : Совет по изучению производительных сил УССР АН УССР, 1977. – 208 с.
1445868
   Территориальная организация производительных сил СССР : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 124 с.
1445869
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил СССР : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, Е.Г. Анимица. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 80 с.
1445870
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил Уральского экономического района : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 104 с.
1445871
   Территориальная организация производительных сил Чуйской долины Киргизской ССР : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1982. – 213 с.
1445872
  Кистанов В.В. Территориальная организация производства / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика
Отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты. – 1981. – 232 с.
1445873
   Территориальная организация производства и планирование : сборник. – Ташкент : Научно-исследовательский экономич. ин-т при Госплане УзССР, 1977. – 166 с.
1445874
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Производство и обращение товаров народного потребления. – 1987. – 262 с.
1445875
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Производство и потребление услуг. – 1987. – 222 с.
1445876
  Кузьминская Е.К. Территориальная организация промышленности и расселение в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Кузьминская Е. К.; КГУ. – К., 1984. – 186л. – Бібліогр.:л.164-176
1445877
  Москальков С.П. Территориальная организация промышленность Польши : Автореф... канд. геогр.наук: / Москальков С.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1445878
   Территориальная организация рекреационной деятельности в Московской области. – Москва, 1984. – 173с.
1445879
  Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства / В.Г. Крючков. – Москва : Мысль
проблемы и методы экономико-географического исследования. – 1978. – 268 с.
1445880
  Иванов К.И. Территориальная организация сельскохозяйственного производства : курс лекций / К.И. Иванов. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 124 с.
1445881
   Территориальная организация сельскохозяйственного производства. – К, 1981. – 364с.
1445882
  Диярова К.Ш. Территориальная организация сельскохозяйственного производства в услвоиях путыни. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Диярова К.Ш.; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 27л.
1445883
  Перепеченко В.П. Территориальная организация социалистического производства : (политико-экономические аспекты) : монография / В.П. Перепеченко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 138 с. – ISBN 5-06-001998-5
1445884
  Шпарага Татьяна Илиодоровна Территориальная организация сферы обслуживания населения Волынского областного общественно-географического комплекса. : Дис... канд. географ..наук: 11.00.02 / Шпарага Татьяна Илиодоровна; МО Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 222л. – Бібліогр.:л.177-187
1445885
  Смирнов И.Г. Территориальная организация торговли изделиями художественных промыслов (на примере Украинской ССР) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 86-91. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1445886
  Хусаинов Д.Я. Территориальная организация транспорта столичной области (на прим. Киевской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Хусаинов Д.Я.; МВ и ССО УССР, Киевский ин-тут нар. хоз. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.172-187
1445887
   Территориальная организация хозяйства в современных условиях. – Москва : Московский университет, 1990. – 175 с. – ISBN 5-211-01079-5
1445888
   Территориальная организация хозяйства как фактор экономического развития : сборник научных трудов. – Москва : Ин-т географии АН СССР, 1987. – 253 с.
1445889
  Смирнов Игорь Георгиевич Территориальная организация хозяйственных связей между промышленностью и торговлей и пути ее совершенствования (на примере производства и потребления тканей в УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смирнов Игорь Георгиевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1981. – 19л.
1445890
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодовоовощной продукции.(НА примере Киевской области). : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А.В.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 232л. – Бібліогр.:л.205-218
1445891
  Алієв З. Территориальная политика царской России и советской власти на Южном Кавказе в начале XX века // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 231-239. – ISSN 2409-9260
1445892
   Территориальная система народного хозяйства в социалистических странах. – М, 1976. – 175с.
1445893
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 147с.
1445894
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 146с.
1445895
   Территориальная структура народного хозяйства в социалистических странах : Сб.ст. к XXIII Междунар. географическому конгресу. – Москва : Наука, 1976. – 176с.
1445896
  Уткин Э.А. Территориальная структура народного хозяйства СССР в одиннадцатой пятилетке. / Э.А. Уткин. – Москва, 1981. – 48с.
1445897
   Территориальная структура народного хозяйства СССР в период НТР. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003299-9
Сдвиги и тенденции. – 1989. – 192 с.
1445898
   Территориальная структура основного социально-экономического района : (Вопросы теории) : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 164 с.
1445899
   Территориальная структура производственных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1981. – 311 с.
1445900
  Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; И.М. Маергойз ; отв. ред. М.К. Бандман. – Новосибирск : Наука, 1986. – 304 с.
1445901
  Лаженцев В.Н. Территориальная структура хозяйства Коми АССР и формирование Тимано-Печорского ТПК : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 18 июня 1981 г. / АН СССР ; Коми филиал ; В.Н. Лаженцев, М.С. Бурьян, Т.Е. Дмитриева. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1981. – 55 с. – (препринты "Научные доклады" ; Вып. 71)
1445902
   Территориальная структура хозяйства развивающихся стран. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1445903
   Территориальная структура хозяйства развитых капиталистических стран в период НТР. – М, 1989. – 180с.
1445904
   Территориальная структура хозяйства современной Африки. – М, 1980. – 286с.
1445905
   Территориально-отраслевой принцип планирования. – Москва : Мысль, 1980. – 254с.
1445906
  Кулибанов В.С. Территориально-отраслевые комплексные программы интенсификации производства : Учебное пособие для вузов / В.С. Кулибанов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 94с.
1445907
  Степанов В.П. Территориально-отраслевые управления. / В.П. Степанов, М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1989. – 85с.
1445908
  Дергачев А.П. Территориально-пограничные проблемы и национальный вопрос в Тропической Африке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 31-36. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1445909
  Кабаджа Е.А. Территориально-производственная структура нефтяной промышленности : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 57-64 : Табл. – ISSN 0016-7207
1445910
   Территориально-производственные и природные комплексы Узбекистана и их картографирование. – Ташкент, 1977. – 138с.
1445911
  Абрамов М.А. Территориально-производственные комплексы Азербайджанской ССР : (По республикам Сов. Союза) / М.А. Абрамов, Р.Х. Шаулов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – Библиогр.: с. 39. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука о Земле = Наука о Земле ; 2)
1445912
   Территориально-производственные комплексы и энергопроизводственные циклы. – Пермь, 1978. – 80с.
1445913
   Территориально-производственные комплексы СССР. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1445914
  Гладышев А.Н. Территориально-производственные комплексы СССР : Проблемы формирования и развития / А.Н. Гладышев, В.П. Можин. – Москва : Политиздат, 1982. – 80 с. – (Шаги одиннадцатой)
1445915
   Территориально-производственные комплексы: вопросы структуры и развития. – Новосибирск, 1981. – 153с.
1445916
  Абовский В.П. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирования / [ В.П. Абовский, Н.Т. Агафонов, О. А. Адамеску и др.] ; под ред. М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука, 1990. – 211, [3] с. – ISBN 5-02-027287-6
1445917
   Территориально-производственные комплексы: планирование и управление. – Новосибирск : Наука, 1984. – 246с.
1445918
   Территориально-производственные комплексы: предплановые исследования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 270с.
1445919
  Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: Прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М.К. Бандман, О.Л. Бандман, Т.Н. Есикова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 303с.
1445920
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование постановки и решения задач прогнозирования : сборник научных трудов / АН СССР - Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; под ред.: М.К. Бандмана, С.А. Суспицына. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1987. – 147 с.
1445921
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование процесса формирования / Бандман М.К. – Новосибирск : Наука, 1986. – 265с.
1445922
  Ганечко Людмила Алексеевна Территориально-производственные особенности и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности. (На примере Донецко-Приднепров. экон. р-на СССР) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ганечко Людмила Алексеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1974. – 27 с.
1445923
  Чалов В.И. Территориально-производственный комплекс / В.И. Чалов. – М, 1983. – 160с.
1445924
  Кузьмин И.А. Территориально-распределенные автоматизированные системы в геофизических исследованиях / И.А. Кузьмин, В.А. Путилов. – Ленинград : Наука, 1985. – 200с.
1445925
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1925. – 361с.
1445926
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1928. – 168с.
1445927
   Территориальное и отраслевое управление экономикой региона. – Донецк, 1982. – 138с.
1445928
  Невелев А.М. Территориальное материальные балансы. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – Киев, 1982. – 168с.
1445929
  Николаев А.Н. Территориальное море / А.Н. Николаев. – Москва, 1969. – 159 с.
1445930
   Территориальное планирование (опыт ГДР). – Москва : Прогресс, 1986. – 334с.
1445931
  Фаулер Питер Территориальное планирование в пригородных зонах от землеустройства к футуризму : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1445932
   Территориальное планирование и активные методы обучения кадров управления. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1445933
   Территориальное планирование и управление: пути совершенствования. – М, 1989. – 214с.
1445934
  Невелев А.М. Территориальное планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – М., 1978. – 152с.
1445935
   Территориальное прогнозирование, планирование и управление в новых условиях хозяйствования. – М, 1990. – 198с.
1445936
  Костяев А. Территориальное разделение труда в аграрной сфере: теоретический базис и российская практика // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-20. – ISSN 0235-2443
1445937
   Территориальное разделение труда и размещение производства. – Иркутск, 1972. – 51с.
1445938
  Жихарева В.И. Территориальное разделение труда и эффективность промышленного производства : (на материалах легкой и пищевой промышленности Казахстана) / В.И. Жихарева. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 183 с.
1445939
   Территориальное распределение ресурсов подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1445940
   Территориальное управление в условиях рынка. – М, 1993. – 127с.
1445941
  Крот Л.А. Территориальное управление изобретательством и рациоанлизацией / Л.А. Крот. – Л, 1985. – 142с.
1445942
  Шамов А.А. Территориальное управление народным хозяйством / А.А. Шамов. – М., 1984. – 175с.
1445943
  Томин Г.И. Территориальное управление основными фондами. / Г.И. Томин, Н.В. Фомичева. – М., 1983. – 41с.
1445944
  Панченко Е.Г. Территориальное управление социально-экономическими процессами. / Е.Г. Панченко. – К., 1984. – 151с.
1445945
  Новиков В.Ф. Территориальное управление: проблемы и пути перестройки. / В.Ф. Новиков, А.Ю. Манюши. – Москва, 1989. – 287с.
1445946
   Территориальное управление: самоуправление и самофинансирование. – М, 1990. – 221с.
1445947
  Чертков А.Н. Территориальное устройство Древнерусского государства: поиск правовой основы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ территориального устройства Древнерусского государства. Осуществляется поиск правовой основы правового регулирования территориального устройства государства, его конституирующей основы, в условиях становления ...
1445948
   Территориальные аспекты развития транспортной инфраструктуры : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 112 с.
1445949
  Пирмухамедов А.Н. Территориальные АСУ. Методология и практика разработки. / А.Н. Пирмухамедов. – М., 1976. – 167с.
1445950
  Кузнецов С.С. Территориальные воды Украины: понятие и нормативное определение термина // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.31-36
1445951
  Матюшкин Е.Н. Территориальные группировки млекопитающих среднего Сихотэ-Алиня и вопросы формирования его териофауны : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 694 / Матюшкин Е.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Георг. фак-т. – Москва, 1970. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1445952
   Территориальные деловые игры. – Новосибирск, 1986. – 82с.
1445953
  Сафаров Р.А. Территориальные депутатские группы местных Советов / Р.А. Сафаров. – М., 1962. – 71с.
1445954
   Территориальные диалекты и разговорная речь. – Калинин, 1987. – 127с.
1445955
   Территориальные звенья АСОИ цен. – Москва, 1976. – 202 с.
1445956
   Территориальные и отраслевые факторы ускорения экономического развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 222с.
1445957
  Лиферов А.П. Территориальные и стурктурные сдвиги в тяжелой промышленности Словакии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Лиферов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 26л.
1445958
   Территориальные информационные сети. – Рига, 1991. – 200с.
1445959
  Шалмина Г.Г. Территориальные кластеры России (история, проблемы, решения) // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 82-92. – (Экономика ; № 1 (2))
1445960
  Чистобаев А.И. Территориальные комплексные программы / А.И. Чистобаев, Ю.Н. Баженов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 229с.
1445961
  Ковтун В.В. Территориальные комплексы промышленного производства админитративной области и проблемы их развития. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковтун В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1445962
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 1. – 1988. – 137с.
1445963
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 3. – 1988. – 101с.
1445964
   Территориальные особенности грозовой активности на Северном Кавказе по метеорологическим и инструментальным данным / А Аджиев, , А.А. Аджиева, З.М. Князева, В.Н. Стасенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1445965
   Территориальные особенности народонаселения РСФСР. – Москва, 1976. – 232 с.
1445966
  Воевода И.Н. Территориальные отраслевые комплексы : На примере лесной промышленности и лесного хозяйства / И.Н. Воевода, А.П. Петров; Отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 288 с.
1445967
  Рафиков С.А. Территориальные предплановые исследования / С.А. Рафиков. – Ленинград, 1987. – 64 с.
1445968
   Территориальные притязания Пекина. – Москва : Политиздат, 1979. – 255 с.
1445969
   Территориальные проблемы доходов и потребления трудящихся. – Москва, 1966. – 134 с.
1445970
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов, 1982. – 180с.
1445971
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
В.4. – 1989. – 196с.
1445972
   Территориальные проблемы социально-экономического развития регионов Нечерноземной зоны РСФСР : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Мордовский ун-т, 1988. – 168 с.
1445973
   Территориальные различия преступности и их причины. – М, 1988. – 104с.
1445974
   Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах. – Киев : Наукова думка, 1990. – 159с.
1445975
  Савоскул М.С. Территориальные системы международных миграций населения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: с. 18. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1445976
  Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства : Географические аспекты аграрно-промышленного комплексирования / К.И. Иванов. – Москва : Мысль, 1975. – 270с.
1445977
   Территориальные системы производительных сил. – Москва : Мысль, 1971. – 437с.
1445978
   Территориальные системы производства, расселения и инфраструктуры Урала. – Пермь, 1976. – 168с.
1445979
   Территориальные социально-экономические системы Донецко-Приднепровского экономического района : сборник научных трудов. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1987. – 86 с.
1445980
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1978. – 112с.
1445981
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1981. – 135с.
1445982
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1982. – 160 с.
1445983
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 152 с.
1445984
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1984. – 176 с.
1445985
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1985. – 156 с.
1445986
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1986. – 152 с.
1445987
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1987. – 163 с.
1445988
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1988. – 144 с.
1445989
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1989. – 144 с.
1445990
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1990. – 172 с. – ISBN 5-230-09248-3
1445991
   Территориальные структуры национальных хозяйств стран СЭВ. – М, 1979. – 247с.
1445992
   Территориальные структуры промышленности. – М, 1978. – 128с.
1445993
  Мосунов В.П. Территориальные структуры районов нового освоения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; В.П. Мосунов, Ю.С. Никульников, А.А. Сысоев ; отв. ред. К.П. Космачев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 153 с. – ISBN 5-02-028921-3
1445994
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
1. – 1966. – 97 с.
1445995
   Территориальные экономические системы и их модели. – Киев
3. – 1966. – 188 с.
1445996
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
5. – 1966. – 159с.
1445997
   Территориальный аспект нового хозяйственного механизма. – М, 1989. – 154с.
1445998
  Старинский В.Н. Территориальный план капитальных вложений. / В.Н. Старинский. – Л., 1980. – 108с.
1445999
  Розенталь Д.М. Территориальный спор Венесуэлы с Гайаной: эволюция подходов боливарийцев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 55-65. – ISSN 044-748Х
1446000
   Территориальный хозрасчет. – М, 1990. – 161с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,