Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1440001
  Коляда І. "...старший та найбільш заслужений у козацькому війську воїн, що користується найбільшою любов"ю всіх полків..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 1-9


  До 355-ї річниці з дня народження гетьмана Лівобережної України Данила Павловича Апстола (1654-1734).
1440002
   "Старий Відень" у Конча-Заспі" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 12 : Фото
1440003
  Короткий В. "Старий українець" Михайло Максимович // У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0299-5
1440004
  Кліпкова О. "Старий" і "новий" роман: творчі підходи Юрія Яновського та Алена Роб-Гріє // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 189-193


  І Юрій Яновський, і Ален Роб-Гріє "старому" традиційному роману, в основі якого лежав хронологічно та логічно зв"язаний сюжет, протиставляють роман "новий", в якому не треба просто "розказувати історію", який і без сюжету може дати панорамну картину ...
1440005
  Руденко А. "Старины не рушим, новизны не вводим". Украинские земли в составе Великого княжества Литовского // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар" ; голов. ред. А. Шерман. – Киев, 2014. – № 11/12 (87), ноябрь - декабрь : Украина - Литва. Код Независимости. – С. 41-48. – ISSN 2222-436X
1440006
  Анжелоу М. "Старі сміються..." : міні-антологія англомовної поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 30-41. – ISSN 0320-8370
1440007
  Кость С.С. "Старожитності і пам"ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-201. – ISSN 2075-437X


  Aвmoр аналізує "Cmaрoжumнocmi і пам "яmкu землі Чecькoї" Ф.Miкoвцa і К. Запа, звeрнyвшu увагу на icmoрuчнi й cycпiльнo-пoлimuчнi acnernnu цієї праці, doeodumb зaкoнoмiрнicmь її noявu y кoнmeкcmi чecькoгo нaцioнaльнoгo вiдрoджeння. На думку aвmoрa, ...
1440008
  Калугін О.В. "Старожитності" та "археологія": еволюція понять і використання їх у навчальному процесі (на прикладі Харківського університету 1805-1884 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 56-65. – (Серія "Історія" ; вип. 56). – ISSN 2220-7929
1440009
  Білодід О.І. "Старокиевский говор есть прямой предок нынешней малорусской речи…" / О.І. Білодід, О.Д. Лукашук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 5-12
1440010
  Федорова А.І. "Старообрядець" - перша старообрядницька газета // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 99-108. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Аналізується поява першого старообрядницького періодичного видання - газети «Старообрядець», що виходила впродовж 1878–1888 рр. під редакцією інока Николи (Чернишова), уродженця м. Вилкового. Друкувався «Старообрядець» в м. Коломиї в друкарні М. ...
1440011
  Таранець С. "Старообрядницький Єрусалим". З історії поселення липованів у с. Біла Криниця на Буковині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 59-70. – ISSN 2222-5250
1440012
  Якимович С. "Старосветский Бандуриста" М.В. Закревського і цензура / Сергій Якимович. – [Б. м. – [6] с. – Окрем. відб.: С. 67-72
1440013
  Барабаш Ю. "Старосвітські поміщики" Ідилія? Пародія? Драма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Пушкін назвав "Старосвітських поміщиків" "жартівливою, зворушливою ідилією", не помітивши в повісті тієї межі, яка відділяє ідилію від вічної драми смерті.
1440014
  Нечитайло Д. "Стартовые площадки" всемирного терроризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 40-46. – ISSN 0321-5075


  Чому "Аль-каїда" робить головну ставку на Афганістан і Пакистан?
1440015
  Горбушин С. "Старуха" Д. Хармса в свете последнй фразы / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 429-438. – ISSN 0042-8795
1440016
  Лукин П.В. "Старцы" или "старшие"? О терминологии славянской "племенной знати" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 12-30. – ISSN 0132-1366
1440017
  Ватсон Джереми "Старшие братья и банда алкоголиков" : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 106-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
1440018
  Филиппов А.А. "Старшие эмиры" в Египте: их социальный статус в середине XIII в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 136-140. – ISSN 0869-1908
1440019
   "Старый город" : Китайское притяжение. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 28 : Фото
1440020
  Градовский Г. "Старый либерал" / Г. Градовский. – Киев, 1907. – 128 с.
1440021
  Рославлев М.И. "Старый Петербург" - "Новый Ленинград". (Строение города в прошлом и программа будущего) / М.И. Рославлев. – Ленинград : Академия художеств, 1925. – 133 с.
1440022
  Торалдо Лора "Старый служака" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 60-83 : фото
1440023
  Вілкул Т.Л. "Старьци" та "старъишини" в "Повісті вріменних літ" і давньослов"янському восьмикнижжі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 165-176. – ISSN 0130-5247
1440024
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 1 : Збірник карт]. – 1998. – 222, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1440025
   [Старовинні корейські географічні карти] : [в 2 т.]. – [Тегу] : [Вид-во Музею ун-ту Йоннам]
[Т. 2 : Коментарі до карт]. – 1998. – 199, [1] с. – Видання корейською мовою, книга описана за перекладом
1440026
  Фролькис В.В. Старение и биологические возможности организма / В.В. Фролькис. – Москва, 1975. – 272с.
1440027
  Нагорный А.В. Старение и продление жизни / А.В. Нагорный. – Москва, 1948. – 215с.
1440028
  Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / В.П. Войтенко. – Київ, 1987. – 47с.
1440029
   Старение и стабилизация полимеров. – Москва : Наука, 1964. – 332 с.
1440030
   Старение и стабилизация полимеров. – М., 1966. – 210с.
1440031
  Минскер К.С. Старение и стабилизация полимеров на основе винилхлорида / К.С. Минскер, С.В. Колесов, Г.Е. Заиков. – Москва : Наука, 1982. – 272 с.
1440032
  Кириллова Э.И. Старение и стабилизация термопластов / Э.И. Кириллова, Э.С. Шульгина. – Ленинград : Химия, 1988. – 239 с.
1440033
  Бурльер Ф. Старение и старость. Основы гигиены и терапии. / Ф. Бурльер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 96с.
1440034
  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни / В.В. Фролькис. – Ленинград, 1988. – 239с.
1440035
   Старение и физиологические системы организма. – Киев, 1969. – 712с.
1440036
  Кугель Р.В. Старение машин и их элементов : (в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессив. методам контроля качества продукции) / Р.В. Кугель. – Москва : Знание, 1984. – 97с. – В изд. также : Принципы расходования ресурса и их использование для оценки надежности / Г.Д. Карташов
1440037
  Шаравский П.В. Старение меднозакисных выпрямлений / П.В. Шаравский, 1937. – 1189-1193с.
1440038
  Чуистов К.В. Старение металлических сплавов / К.В. Чуистов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 230 с.
1440039
  Петров Д.А. Старение металлов / Д.А. Петров. – Москва, 1953. – 24с.
1440040
   Старение мозга. – Ленинград, 1991. – 279с.
1440041
  Насонова Т.И. Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии / Т.И. Насонова, И.В. Сазонов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2014. – № 5 (67). – C. 79-86. – ISSN 2224-0713
1440042
  Кудрин А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 52-79. – ISSN 0042-8736
1440043
  Флеров В.Н. Старение натрий-цинкатных растворов и его влияние на электродные процессы : Автореф... канд. техн.наук: / Флеров В.Н.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. Кафедра технологии электрохим. производств. – Горький, 1955. – 11л.
1440044
  Мотылев В.М. Старение научно-технической литератуты / В.М. Мотылев. – Л, 1986. – 159с.
1440045
  Калугин И.В. Старение организма и полиморбильность / И.В. Калугин, Е.А. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 36-44
1440046
  Неугодов В.В. Старение рабочей силы: сущность, причины и социально-экономические последствия. / В.В. Неугодов, С.М. Зверев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
1440047
  Комарова М.Ф. Старение сплавов системы алюминий - магний с высоким содержанием магния : Автореф... канд. техн.наук: 046 / Комарова М.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 21л.
1440048
  Самохоцкий А.И. Старение черных и цветных металлов / А.И. Самохоцкий. – М.-Л. : Оборонгиз, 1939. – 332 с.
1440049
  Западнюк В.И. Старение, активное долголетие и лекарства / В.И. Западнюк. – Киев : Здоров"я, 1987. – 76с.
1440050
  Дупленко Ю.К. Старение: очерки развития проблемы / Ю.К. Дупленко. – Ленинград : Наука, 1985. – 192с.
1440051
  Малинин В.Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания : историко-литературное исследование В. Малинина. – Киев : Тип. Киево-Печерской Успенской Лавры, 1901. – [1029] c. разд. паг. – Приложение на древне-русском яз.


  На обл. мягкого переплета дарственная надпись: Глубокоуважаемому Федору Яковлевичу Фортинскому от автора Киев. 3 мая 1901 год
1440052
  Громов Д. Старец и Сталин // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 45 (482). – С. 58-60


  Монах Киево-Печерской лавры с грузинскими корнями мо бы изменить ход истории XX века, если бы ему удалось убедить своего воспитанника Иосифа Джугашвили стать не роволюционером, а священником
1440053
  Вааранди Д.Ю. Старец из Юлемисте и юный градостроитель : поэма / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. Л.Тоома. – Таллин : Эстгостиздат, 1975. – С. 12-37
1440054
  Лука Старец Феодосий Молченский - сподвижник Паисия Величковского / Лука, (Коваленко) // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 387-395
1440055
  Салтыков-Щедрин Старец. / Салтыков-Щедрин, 1937. – 45с.
1440056
  Іларіон Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука. = Staretz Paisii Velychkovskyi : Історична літературно-богословська монографія / Іларіон; За ред. С. Ярмуся; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1975. – 151с.
1440057
  Насонова Алла Стареющие дрожжи, неразборчивые дрозофилы и другие открытия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 26 : фото
1440058
  Северина Т.И. Стареющие распределения и описываемые ими модели накопления повреждений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Северина Т. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 20л.
1440059
  Арская Л.П. Стареющий рабочий в тисках эксплуатации / Арская Л.П. – Москва : Профиздат, 1987. – 190, [1] с. : ил. – (Империализм: события, факты, документы)
1440060
   Старженецкая, Тамара Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1440061
  Михайлов К. Стари български родове / К. Михайлов, Д. Шалев. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 231 с.
1440062
  Страjничь Н. Стари грчки лиричари / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
1440063
  Нечуй-Левицький І.С. Стари гультяи : Оповидання. – 2-е выд. – Кыив (Київ) : Выд. Е. Череповського, 1906. – 71 с. – На звороті тит. арк.: Тип. И.И.Чоколова ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева сільська бібліотека ; № 6)
1440064
  Бораковський Г.М. Стари до молодых не пидгортайтесь [Старі до молодих не підгортайтесь] : Водевиль в 1-м действіи Г. Боpаковскаго. – Киев (Київ) : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. б[ывшая] Федоp[ова], аp[енд]. Л. Блехманом, 1880. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1440065
   Стари записи = The aged notes. – Скопje : Менора, 1996. – 200 с. – ISBN 9989632170
1440066
  Стадний Є. Старий-новий держплан для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "Про поставку продукції для державних потреб" - саме так до 2012 року називався закон, за яким здійснювалося державне фінансування вищої освіти. Потім назву закону змінили, проте принципи радянського державного замовлення нікуди не зникли". Йдеться ...
1440067
  Крим Анатолій Старий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 170-176. – ISSN 0208-0710
1440068
  Константинов В. Старий ворог кращий за нових двох? США впровадили безпрецедентні санкції проти Ірану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 4


  "На початку листопада США впровадили нові санкції проти Ісламської республіки Іран. Нинішній пакет наймасштабніший із будь-коли прийнятих Вашингтоном проти Тегерана. Розмаїттям сфер іранського політичного життя, що потрапляють під санкції, та ...
1440069
  Сядристий Микола Старий гімн // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
1440070
  Людкевич М.Й. Старий годинникар / М.Й. Людкевич. – К., 1991. – 103с.
1440071
  Красильников Г.Д. Старий дім / Генадій Красильников;. – Москва, 1961. – 152 с.
1440072
  Білкун М.В. Старий друг / М.В. Білкун ; іл. О. Козюренко. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; 21)
1440073
  Білоусенко О. Старий заповіт : біблійна історія : для всіх шкіл / О. Білоусенко [псевд.]. – Луцьк : Міська друк, 1941. – 160 с.
1440074
  Білоусенко О. Старий Заповіт : біблійна історія / О. Білоусенко. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с.
1440075
  Поповченко О. Старий Заповіт як джерело спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 37-39
1440076
  Аверинцев С. Старий Заповіт як пророцтво про Новий: загальна проблема очима перекладача // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 34-47
1440077
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1966. – 68с.
1440078
  Хемінгуей Е. Старий і море / Е. Хемінгуей. – К., 1971. – 68с.
1440079
  Хемінгуей Е. Старий і море : Повість / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1991. – 180 с. – ISBN 5-308-00963-5
1440080
  Нікольська Лана Старий і море = Зебек Володимир Євгенович : Краєвиди душі / Нікольська Лана, Горобець Світлана // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 98-101 : Іл.
1440081
  Паталаєєв О.В. Старий Київ : зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталаєєв ; [упоряд., вступ. ст., примітки та добір іл. О. Друг]. – Київ : Либідь, 2008. – 432 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0472-8
1440082
  Бенітес Ф. Старий король : роман / Ф. Бенітес ; пер. з іспан. П. Соколовського. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 175 с. : іл.
1440083
  Толкін Дж.Р.Р. Старий ліс : Уривки з епопеї "Володар Перснів" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 124-135. – ISSN 0320 - 8370
1440084
  Пляшко Л. Старий Ніжин - місто юності славетного Миколи Гоголя // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 37-41. – ISSN 0131-2685
1440085
  Краєвой Р. Старий новий світ : драма в двох діях // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
1440086
  Суховій А. Старий Носферату краще, ніж два нових (про німецький кіноекспресіонізм) // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 283-288
1440087
  Мокроусова О.Г. Старий Печерськ: "Арсенал" і довкілля / Олена Мокроусова ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини: К. Денисова]. – Київ : Либідь, 2020. – 87, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 85. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0799-6
1440088
  Мокроусова О.Г. Старий Печерськ: гармата і хрест / Олена Мокроусова ; [голов. ред. С. Головко ; сучас. світлини: К. Денисова]. – Київ : Либідь, 2018. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – Бібліогр.: с. 91. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0777-4
1440089
  Талалай Леонід Старий скрипаль : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-24
1440090
  Мартич Ю.М. Старий театральний квиток / Ю.М. Мартич. – К : Мистецтво, 1974. – 176 с.
1440091
  Кравченко В. Старий товар у новій обгортці. Україна і альянс вирішили провести ребрендинг програми співробітництва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 1, 5


  "Не минуло й року після обстрілу та захоплення росіянами українських військових кораблів і полону наших моряків, як у Брюсселі вирішили надіслати Україні "потужний сигнал підтримки". І відправили до Києва та Одеси членів Північноатлантичної ради - ...
1440092
  Бібік О.П. Старий токар : оповідання / О.П. Бібік ; перекл. М. Пілінської. – Харків : Держвидав України, 1929. – 208 с. : 1 портр.
1440093
  Короткий В. Старий українець" Михайло Максимович // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 8-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
1440094
  Пазюра Н. Старий український консерватизм у висвітленні Михайла Грушевського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 174-186. – ISSN 2415-8003
1440095
  Третьяков А.П. Старий Хрещатик і його домовласники / Аркадій Третьяков ; [ред. Віра Карпенко]. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 327, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 307-323. – Бібліогр.: с. 324-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8620-24-9
1440096
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1979. – 240с.
1440097
  Трифонов Ю.В. Старик / Ю.В. Трифонов. – М, 1980. – 350с.
1440098
  Давыдычев Л.И. Старик и его самая большая любовь / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1965. – 32с.
1440099
  Рецептер В. Старик и ласточки : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 90-92. – ISSN 0130-7673
1440100
   Старик и лось.. – Воронеж, 1972. – 184с.
1440101
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – К, 1956. – 74с.
1440102
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1966. – 94с.
1440103
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1974. – 94с.
1440104
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1976. – 74с.
1440105
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 95с.
1440106
  Хемингуэй Э. Старик и море : повесть, рассказы и очерки / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1977. – 247 с. – (Школьная библиотека)
1440107
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1979. – 111с.
1440108
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Л, 1980. – 64с.
1440109
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1980. – 103с.
1440110
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 94с.
1440111
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Орджоникидзе, 1982. – 78с.
1440112
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Саранск, 1982. – 71с.
1440113
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Сыктывкар, 1982. – 64с.
1440114
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – 2-е изд. – Фрунзе, 1982. – 74с.
1440115
  Хемингуэй Э. Старик и море = The old man and the sea / Э. Хемингуэй. – Москва : Просвещение, 1983. – 63 с.
1440116
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1983. – 240с.
1440117
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Чебоксары, 1984. – 72с.
1440118
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Одесса : Маяк, 1985. – 240с.
1440119
  Хемингуэй Э. Старик и море / Э. Хемингуэй. – Казань, 1988. – 350с.
1440120
  Хемингуэй Э. Старик и море : рассказы / Эрнест Хемингуэй ; [сост., перевод, прилож., вступ. ст., коммент. Б. Гиленсона ; худож. А. Бегак]. – Москва : Книга, 1989. – 518 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
1440121
  Хемингуэй Э. Старик и море. Опасное лето. Острова в океане : [сборник] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй ; [посл. А.Старцева]. – Москва : Правда, 1989. – 574 с.
1440122
  Крелин Ю.З. Старик подносит снаряды. Повести и рассказы / Ю.З. Крелин. – Москва, 1970. – 224с.
1440123
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень : повесть / А.М. Минчковский. – Л., 1982. – 239с.
1440124
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень, и другие истории. / А.М. Минчковский. – Л., 1976. – 376с.
1440125
  Минчковский А.М. Старик прячется в тень. / А.М. Минчковский. – Л., 1966. – 302с.
1440126
   Старик у дерева.. – М, 1960. – 32с.
1440127
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : повесть-сказка : для младшего школьного возраста / Л.И. Лагин ; худож. А. Василенко. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 328, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-301-00224-4
1440128
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – Таллин, 1990. – 237с.
1440129
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1990. – 205с.
1440130
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч / Л.И. Лагин. – М, 1991. – 350с.
1440131
  Лагин Л. Старик Хоттабыч / Л. Лагин ; художник А. Чукавин. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 400с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-025326-5
1440132
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1956. – 817с.
1440133
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1961. – 779с.
1440134
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 346с.
1440135
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – М, 1987. – 375с.
1440136
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. / Л.И. Лагин. – Саратов, 1989. – 280с.
1440137
  Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. Броненосец "Анюта" / Л.И. Лагин. – Ташкент, 1988. – 272 с.
1440138
  Тихолаз Антон Старик, посадивший лес : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 7-39. – ISSN 0130-7673
1440139
  Кузаков Н.Д. Старик. / Н.Д. Кузаков. – Иркутск, 1966. – 24с.
1440140
  Рязанов Э.А. Старики-разбойники / Рязанов Э.А. – Москва, 1972. – 152 с.
1440141
  Никитин С.К. Старики / С.К. Никитин. – М, 1958. – 48с.
1440142
  Сиренко В. Старики и молодежь: кто кого кормит?! // Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект) : сб. статей : война, язык, сепаратизм, декоммунизация, собственность, бедность, суды, пенсия / В. Сиренко. – Киев : Прогрес, 2017. – С. 144-151. – ISBN 978-617-7027-03-03
1440143
  Каминский М.С. Старики на танцплощадке / М.С. Каминский. – М. : Современник, 1990. – 204 с.
1440144
  Валеев Д.Н. Старики, мужчины, мальчишки / Д.Н. Валеев. – Москва, 1975. – 173с.
1440145
  Слезкин Ю. Старики. / Ю. Слезкин. – Куйбышев, 1943. – 40с.
1440146
   Старикова Олена Миколаївна // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 255
1440147
   Старикова Олена Миколаїна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1440148
  Зырянова И.В. Старикова тайна / И.В. Зырянова. – Пермь, 1981. – 224с.
1440149
  Колин Д.И. Старикъ Аркадий. / Д.И. Колин, С.Ю. Хазанов. – М., 1990. – 189с.
1440150
  Кондратюк А.І. Старина : повісті, оповідання, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 203, [1] с. – ISBN 978-966-416-450-1


  У пр. №1714598 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 травня 2017 року. Підпис. м. Київ
1440151
  Достоевский М. Старина и быт Средней Азии / М. Достоевский. – Москва : Образование, 1917. – 63 с.
1440152
  Аргентов В.А. Старина и новь Магриба / В.А. Аргентов. – Москва, 1985. – 246с.
1440153
  Колчанов А.П. Старина оханская / А.П. Колчанов. – Пермь, 1962. – 248с.
1440154
  Снегирев И.М. Старина русской земли : Ист.-археол. исслед., биографии, учено-лит. переписка, заметки и дневник воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева. – Санкт-Петербург : Издание А.Д. Ивановского
Т. 1, кн. 1. – 1871. – XVI, 292, 32 с.
1440155
  Смит Д. Старина Четвероног. / Д. Смит. – М, 1962. – 216с.
1440156
  Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. / С. Стефанов. – София, 1956. – 87с.
1440157
  Грушевський М.С. Старинна історія . Греко-Римський світ / М. Грушевський. – [Київ] : [Друкарня акц.тов. "Петро Барський"], 1918. – 159 с.
1440158
  Фроянов И.Я. Старинная история: былин. эпос / И.Я. Фроянов, Ю.И. Юдин. – М., 1991. – 61с.
1440159
  Листопадов М А. Старинная козачья свадьба на Дону / М А. Листопадов, . – Ростов -на-Дону, 1947. – 120с.
1440160
  Трунова Н.И. Старинная кухня : Скромные и постные блюда.Пасхальный стол / Н.И. Трунова. – Нижний Новгород : Куръер, 1991. – 255 с.
1440161
  Ландовска В. Старинная музыка : Пренебрежение к старинным мастерам; Сила звучности; Стиль; Исполнение; Виртуозы; Меценаты в музыке / Ванда Ландовска при сотруд. Г. Лев-Ландовского. – Москва : Муз. издат.. П. Юргенсона, 1913. – 133 с.
1440162
  Булучевский Ю.С. Старинная музыка / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. – Л., 1974. – 144 с.
1440163
   Старинная повесть : [сборник повестей 30-х годов]. – Ленинград : [Изд. писателей в Ленинграде ; Гос. тип. им. Евг. Соколовой], 1929. – 357, [2] с.


  Авторы: А. Марлинский. М. Погодин. В. Одоевский. О. Сенковский. А. Вельтман. А. Шидловский
1440164
   Старинная русская медицина .. – Тверь, 1990. – 41с.
1440165
   Старинная русская повесть : Статьи и исследования. – Москва : Изд-во АН СССР, 1941. – 284с.
1440166
  Виташевская М.Н. Старинная русская почта / М.Н. Виташевская. – Москва, 1969. – 80с.
1440167
  Славянина О.А. Старинная севская свадьба / О.А. Славянина. – Москва, 1978. – 183с.
1440168
  Юров Г. Старинная студенченская песня // Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово, 1983. – № 4 (81), октябрь - декабрь. – С. 52-56
1440169
  Боровицкая В.Н. Старинная тетрадь : [стихи] / Валентина Боровицкая ; [худож. Г.И. Максименков, Г.И, Мацыгин]. – Москва : ГПНТБ СССР, 1989. – 99, [1] с. : ил.
1440170
  Аннист А. Старинная эстонская словесность и "Досуг при свете лучины" / А. Аннист, И. Левин // Досуг при свете лучины / Мантейффель П.
1440171
  Ильин Г.Ф. Старинное индийское сказание о героях древности "Махабхарата". / Г.Ф. Ильин. – Москва, 1958. – 141с.
1440172
   Старинное художественное оружие.. – К., 1989. – 34с.
1440173
   Старинные албанские сказания.. – М., 1958. – 283с.
1440174
   Старинные албанские сказания.. – М., 1971. – 223с.
1440175
  Меликсет-Беков Л.М. Старинные армянские надписи в музее Общества истории и древностей в Одессе / Л.М. Меликсет-Беков. – Тифлис : Тип. "Эпоха", 1912. – 22, [1] с. : ил.
1440176
  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов / Н.А. Соболева. – М, 1985. – 176с.
1440177
  Петровский Н. Старинные гравюры из Книги Бытия : Типо-литография Императорского университета, 1898. – 10 с. – Отд. оттиск из : Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн., т. 14, вып.4
1440178
  Слуцкий В. Старинные деньги из меха и кожи // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1812-867Х
1440179
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 1. – 1991. – 491 с.
1440180
   Старинные диковинки. – Москва : Советская Россия
Т. 3, кн. 2. – 1992. – 512 с.
1440181
  Попов М. Старинные диковинки или приключения славнских князей. – 2-е изд. – СПб, 1778. – 308 с.
1440182
  Баврин И.И. Старинные задачи : книга для учащихся / И.И. Баврин, Е.А. Фрибус. – Москва : Просвещение, 1994. – 128 с. – ISBN 5-09-005128-3
1440183
  Чистяков В.Д. Старинные задачи п элементарной математике / В.Д. Чистяков. – 3-е изд., испр. – Минск, 1978. – 270 с.
1440184
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – Москва : Наука, 1985. – 160 с.
1440185
  Олехник С.Н. и др. Старинные занимательные задачи / С.Н. и др. Олехник. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1988. – 160 с.
1440186
   Старинные и современные загадки русского народа.. – Горький, 1959. – 157с.
1440187
   Старинные и современные народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1949. – 27с.
1440188
   Старинные исторические песни.. – М., 1971. – 63с.
1440189
  Агафонов О. Старинные казачьи знамена. Опыт исторической реконструкции // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 38-42. – ISSN 0235-7089
1440190
  Богданова Н.Ф. Старинные книги и рукописи в Интернете // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (Дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2009. – Вип. 3 (43) : Виртуальная реальность и культура єпохи интернета. – С. 81-84


  Знакомство с интернет-ресурсами, обеспечивающими доступ к текстовым материалам рукописных книг XI - XII веков, историческим памятникам письменности XVIII ст.
1440191
  Гванон Ким Старинные корейские кухни в сравнении с кухнями Китая и Японии // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 3 : Кухня в корейском доме: от простого очага до виртуальной реальности. – C. 13-17. – ISSN 1738-8252
1440192
  Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Очерк о старинных русских дерево-земельных крепостях. / И.А. Кирьянов. – Горький, 1961. – 107с.
1440193
  Горленко В. Старинные малороссийские портреты // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.602-606


  описание портретов Ивана Мазепы, Ивана Самойловича, Иосифа Тукальского, Иосафа Горленко
1440194
  Беликов Д.Н. Старинные монастыри Томского края / Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая типо-лит. П.И. Макушина, 1898. – [4], 211 с.
1440195
  Виноградов В.Б. Старинные монеты- свидетели прошлого / В.Б. Виноградов. – Нальчик, 1990. – 79с.
1440196
  Довнар-Запольский М.В. Старинные описи Литовской метрики / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1901. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1901, т. VI, кн. 3, с. 353-361


  РГБ имеет электронный ресурс
1440197
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
1. – 1958. – 615 с.
1440198
  Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа / С. Лисициан. – Ереван
2. – 1972. – 502 с.
1440199
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревского. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 22 с.
1440200
  Лазаревский А.М. Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский; А.М. Лазаревского. – [Киев] : [Типография Т.Г. Мейнандер], 1900
1440201
  Котляревский Н.А. Старинные портреты : Е.А. Баратынский, Д.В. Веневитинов, кн. В.Ф. Одоевский, В.Г. Белинский, И.С. тургенев, гр. А.К. Толстой / [соч.] Н. Котляревского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, [2], 457 с.
1440202
   Старинные публики : материалы для этнологии и быта. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1897. – 23 с.
1440203
  Подшивалов В.С. Старинные пушки / В.С. Подшивалов, И.С. Миляков. – М, 1979. – 84с.
1440204
   Старинные русские народные пословицы и поговорки.. – Пенза, 1958. – 139с.
1440205
   Старинные русские песни.. – М., 1959. – 192с.
1440206
   Старинные русские романсы.. – Изд. 2-е, доп. – К., 1988. – 244с.
1440207
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. – Отд. оттиск: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Т. LXVI, № 7
1440208
  Симони П. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий / собрал и приготовил Павел Симони. – Санкт-Петербург : Тип. императорской Академии наук. – (Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук ; Т. LXVI, № 7)
Вып. 1 : с приложением XIII-ти таблиц снимков с рукописей : I-II. – 1899. – [268] с. разд. паг., 13 л. факс. : ил. факс.


  Академия наук СССР. Отделение русского языка и словесности. Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук : т. 1-101, Санкт-Петербург : 1867-1928.
1440209
  Симони Павел Старинные сборники русских пословиц,поговорок ,загадок и проч.XVII-XIX столетий. – Санкт-Петербург, 1899. – 216 с.
1440210
  Добровольский П.М. Старинные украинские тракты / П.М. Добровольский. – Чернигов : Тип. губ. земства, 1900. – 15 с. – Отт. из "Земского сборника Черниговской губ" №5 1900 г.
1440211
  Васильев В.Н. Старинные фейерверки в России. / В.Н. Васильев. – Ленинград, 1960. – 58 с.
1440212
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1440213
  Котовщикова А.А. Старинные часы / А.А. Котовщикова. – Л., 1986. – 240с.
1440214
   Старинные часы XVI-XIX вв.. – М., 1991. – 25с.
1440215
  Метелкин Николай Старинные часы еще идут : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3
1440216
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва-Л, 1952. – 192с.
1440217
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – М, 1983. – 303с.
1440218
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1987. – 365 с.
1440219
  Ирасек А. Старинные чешские сказания / А. Ирасек. – Москва, 1991. – 236 с.
1440220
   Старинные экипажи на выставках Эрмитажа.. – Л., 1980. – 12с.
1440221
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1953. – 304с.
1440222
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1969. – 295с.
1440223
  Крейцвальд Ф.Р. Старинные эстонские народные сказки. / Ф.Р. Крейцвальд. – Таллин, 1980. – 278с.
1440224
   Старинный малорусский письмовник: "Книга глаголемая Листовня" / С предисл. Б.Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губернского земства, 1901. – XIV, 41 с.
1440225
  Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского края / Прот. Д.Н. Беликов. – Томск : Паровая тип. Н.И. Орловой, 1905. – [4], 67 с.
1440226
   Старинный русский город Пенза. Таким он выглядит в настоящее время. – Саратов, 1969. – 110с.
1440227
   Старинный спектакль в России.. – Л.
2. – 1928. – 386с.
1440228
  Старк Э. Старинный театр / Э. Старк. – Пб., 1922. – 75с.
1440229
   Старинный театр в России XVII-XVIII вв.. – Пб., 1923. – 180с.
1440230
   Старинный южно-русский театр и в частности вертеп / Петров Н. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.438-480
1440231
  Ирасек А. Стариные сказания чешского народа / А. Ирасек. – М, 1943. – 104с.
1440232
  Бидзинашвили Л.М. Старитграфия и моллюсковая фауна среднего миоцена Имерети. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Бидзинашвили Л.М.; МВ и ССО Грузинской ССР. – Тбилиси, 1974. – 22л.
1440233
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1977. – 168 с.
1440234
  Цветков Д.А. Старица и окрестности / Д.А. Цветков. – Москва, 1986. – 140 с.
1440235
   Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 263-272
1440236
  Коцур А.П. Старицька-Черняхівська Людмила Михайлівна // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 398-402. – ISBN 978-966-8653-95-7
1440237
  Сидоренко Н. Старицька Марія Михайлівна // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 285. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1440238
  Поліщук В Старицький і Шевченко: з історії родоводів // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 32-37. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба повнішої реставрації родоводу Михайла Старицького й пошуку типологічних паралелей із родоводом Тараса Шевченка для подальшого з"ясування генези світоглядних і творчих шляхів двох класиків української літератури
1440239
  Геник С. Старицький Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 225-226 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1440240
   Старицький Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 373. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1440241
  Жадько В. Старицький Михайло Петрович (- письменник, поет, драматург,прозаїк, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 814-815. – ISBN 978-966-8567-14-8
1440242
  Короткий В. Старицький Михайло Петрович (1840-1904) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 440-441. – ISBN 5-7707-1062-4
1440243
  Полякова К.И. Старичок-Лесовичок. / К.И. Полякова. – 2-е изд. – Х., 1974. – 183с.
1440244
  Лазарева А. Старі "труби" та нові виклики / А. Лазарева, Я. Куцай // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  Кліматична конференція ООН у Парижі ставить перед людством запитання, до яких виявилися неготовими ані політики, ані вчені.
1440245
  Сотник О. Старі вигадки у новій упаковці // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 05 (149), березень. – С. 5


  Відповідь на закиди про безбожність Т. Шевченка.
1440246
  Шагала В. Старі громадські будівлі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 51-78. – ISSN 0131-2685
1440247
   Старі дерева Ботанічного саду Київського університету / З. Бонюк, Г. Гревцова, І. Іванова, А. Гірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 9-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Колекція деревних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка налічує понад 2150 видів і внутрішньовидових таксонів, що відносяться до 220 родів, 69 родин, 33 порядків, ...
1440248
  Дмитрук А. Старі добрі паравози // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 16-19. – ISSN 2518-7104
1440249
  Дмитрук А. Старі добрі паровози. Частина 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 43-45. – ISSN 2518-7104
1440250
  Ізотова О. Старі думки - нові слова / Ізотова Олександра. – Київ : Бланк-Прес, 2015. – 53, [1] с. : іл. – Вірші укр., рос. – ISBN 978-966-8843-17-4
1440251
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печ. Дело", 1910. – 20 с. – В кн. також укр. нар. пісні
1440252
  Сумцов М.Ф. Старі зразки української народної словесности / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Видавниче Т-во "Сіяч", 1918. – 32 с.
1440253
  Стефанівський П. Старі і нові хати на Лемківщині // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 301-303
1440254
  Залізняк Л. Старі імперські міфи проти нових українських. Міфоборець Євген Синиця проти міфотворця Михайла Грушевського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 11 (539), 16-22.03.2018. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Євген Синиця - доцент кафедри археології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. З 2014 року бере участь у програмі, спрямованій на "розвінчання історичних міфів і фейків російської пропаганди". Дослідник є прибічником доступного для широкого читача ...
1440255
   Старі казки говорять з нами : українські народні казки. – Донецьк : Донбас, 2007. – 208с., [ 16с. іл. ]. – ISBN 5-7740-0835-5
1440256
  Бойко В. Старі комплекси все ще мають місце // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 113). – С. 5


  "Днями в Бухаресті відбувся круглий стіл, присвячений 100-річчю українсько-румунських міждержавних взаємин."
1440257
  Діброва С.С. Старі мотиви на новий лад: "Українознавство" в системі імперіаліст. пропаганди / С.С. Діброва. – К., 1984. – 47с.
1440258
  Говяда В. Старі пісні для давніх закоханих / В. Говяда. – К, 1981. – 72с.
1440259
  Закладний В.П. Старі полтавці, хто вони? : побут давніх українців за "Енеїдою" І.П. Котляревського / Віталій Закладний, Максим Закладний. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 169, [7] с. : іл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 966-7891-19-4
1440260
  Логвиненко Б.О. Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 220-225. – ISSN 2078-3566
1440261
  Муратов О. Старі русла // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 16-47. – ISSN 0130-1608
1440262
  Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
1440263
  Шагала В. Старі хати Старосамбірщини // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (66/68). – С. 93-119
1440264
  Таранушенко С.А. Старі хати Харькова [Харкова] / Таранушенко С. – Харьків (Харків) : [Тип. Hаp. Комиссаpиата Пpосвещения], 1922. – 16 с.:50 с. іл : 27 табл. – (Матеpьяли до істоpії укp. мистецтва. [Сеp.] Будівництво ; В[ип.] 1)


  На обкл. надпис: Високоповажному проф. Г. Г. Павлуцькому від автора
1440265
  Огнєва О.Д. Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 1608-0599
1440266
  Галан Я.О. Старі шпигуни на новій службі : Памфлети, статті / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1967. – 135с.
1440267
  Марочко В. Старів Семен Митрофанович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 404-405. – ISBN 978-617-642-388-1


  Семен Старів - автор книги спогадів "Страта голодом". Семен Старів вперше опублікував спогади про драматичні події 1930-1933 років в рідному селі Вергуни на Черкащині за кордоном англійською мовою під псевдонімом Мирон Долот.
1440268
  Шаншіашвілі С. Старійшина Гоча / С. Шаншіашвілі. – К., 1957. – 99с.
1440269
  Шаншіашвілі С.І. Старійшина Гоча / С.І. Шаншіашвілі. – К., 1975. – 91с.
1440270
  Олексюк О. Старійшина письменницького цеху Таврії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Засновник і керівник Літературного клубу "Елінг" - український письменник Микола Каляка.
1440271
  Євтух М.Б. Старійшина українських педагогів Сава Христофорович Чавдаров / М.Б. Євтух, О.К. Проніков // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 12-37. – ISBN 978-617-640-364-7
1440272
  Афанасьев М.М. Старіння котельного заліза та робота його в котлі / М.М. Афанасьев, С.В. Малашенко ; ВУАН, Ін-т будівельної механіки. – Київ : ВУАН
№ 11. – 1935. – 149 с. – Бібліогр.: с. 148
1440273
  Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (18). – С. 23-32. – ISSN 2072-9480
1440274
  Шуба М.В. Старіння населення країн Європейського Союзу: особливості та соціально-економічні наслідки / М.В. Шуба, В.Р. Фролова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 11-17. – ISSN 2222-4459
1440275
  Мельничук Г.С. Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 58-72. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1440276
  Гудзеляк І. Старіння населення України / І. Гудзеляк, У. Стефаник // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 89-94. – ISSN 2076-1333
1440277
  Курило І. Старіння населення, його особливості та соціально-економічні наслідки в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1440278
  Любченко В.Є. Старіння та оновлення географічних карт. Теоретичні розвідки // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
1440279
  Крайніков Е. Старість: вік компенсацій проти віку дефіцитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті підбито підсумки результатів досліджень ефективності когнітивного функціонування у пізньому віці. Проаналізовані дані дозволяють зробити висновок про визначальну роль особистісних та біографічних факторів, що компенсують обумовлені віком ...
1440280
  Швидкий В. Старков Валерій Андрійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 220-222. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1440281
   Старков Олег Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 214. – ISBN 978-617-573-038-6
1440282
  Шифман А.И. Старницы жизни Льва Толстого / А.И. Шифман. – М, 1983. – 72с.
1440283
  Добрев И. Старо-бьлгарска граматика / И. Добрев. – София, 1982. – 212с.
1440284
  Рифтин А.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / А.П. Рифтин. – Москва; Ленинград, 1937. – 178 с.
1440285
  Меньшов Д.П. Старо-Киевская и Печерская крепости / Д.П. Меньшов. – Киев : Тип. Окружного штаба, 1913. – 20 с.
1440286
  Рудинський М.Я. Старо-Орлицький скарб неолітичної доби / М.Я. Рудинський. – Київ, 1929. – С. 261-268. – Окр. відбитка з Антропології, річника Кабінету Антропології ім. Ф. Вовка ВУАН, за р. 1928
1440287
  Соколов М. Старо-русские солнечные боги и богини : историко-этнографическое исследование / М. Соколов. – Симбирск : Типография А.Т. Токарева, 1887. – 48 (180) с. – Дефект. кн. (із 180 - 48 с.)
1440288
  Ващенко О.О. Старо - та новогрецизми у складі чеського лексикону (історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти дослідження) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 97-105
1440289
  Фоменко Старобельск / Фоменко, Ф.И. Королько. – Донецк, 1972. – 39с.
1440290
  Мирошниченко И.Е. Старобельск / И.Е. Мирошниченко, В.А. Бутков. – Донбас, 1986. – 32с.
1440291
  Блажко И Н. Старобельщина (природа, ее преобразование. население, народное хозяйство, перспективы развития) : Автореф... Канд.географ.наук: / Блажко Н.И,; Моск.гос.пед.ин-т., 1953. – 20 с.
1440292
  Воровка В.П. Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт / В.П. Воровка, С.В. Гришко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 84-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1440293
  Мірошниченко І.О. Старобільщина : історико-краєзнавчий нарис / І.О. Мірошниченко; І. Мирошниченко; Старобільська районна держ. адміністрація. – Луганськ : ЛОД, 2002. – 112с. – На тит. арк.: 10-річчю незалежності України присвячується. – ISBN 966-7566-13-7
1440294
  Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка / П. Филкова. – София, 1991. – 496с.
1440295
  Мосенкис Ю. Староболгарские фонетические особенности в языке "Слова о полку Игореве" (поетическая реконструкция фрагментов текста) // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 335-344. – ISBN 978-2-919320-44-8
1440296
  Метельский Г.В. Староборское лето. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1975. – 522с.
1440297
  Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1975. – 57с.
1440298
  Лескин А. Старобългарска граматика / А. Лескин. – София, 1981. – 260с.
1440299
  Петканова Д. Старобългарска литература IX - XVIII век / Д. Петканова. – София : Климент Охридски, 1992. – 604 c.
1440300
  Гьлъбов И. Старобългарски език с увод в славянското езикознание / И. Гьлъбов. – София
ч. 1. – 1980. – 180с.
1440301
  Стоянов С. Старобългарски език. / С. Стоянов, М. Янакиев. – 5-то изд. – София, 1976. – 243с.
1440302
  Ивановъ Й. Старобългарски разкази. / Й. Ивановъ. – София, 1935. – 322 с.
1440303
   Старобългарски текстове = Collection of Old Bulgarian Texts. – София : Лингва, 1996. – 165с. – ("Свети наум" No 1). – ISBN 954-8942-01-1
1440304
  Рашев Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав (VII-XI в.) / Р. Рашев. – Варна, 1982. – 236с.
1440305
  Ангелов Б.С. Старобългарско книжовно наследство / Б. Ст. Ангелов ; БАН, Ин-т. за българска литература. – София : Наука и изкуство, 1989. – 236 с.
1440306
  Мавродинов Н. Старобългарското изкуство 11-13 в. / Н. Мавродинов. – София : Български художник, 1966. – 160 с. : илл.
1440307
  Боченков В. Староверы в войне 1812 года // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 161-174. – ISSN 0131-2332
1440308
  Миронова Катерина Староверы Кореи. Деревня в тени небоскребов. Назад из будущего // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 26-33 : фото
1440309
  Соколовская Марина Староверы. Как жить без электричества и связи и зачем. США У Христа за пазухой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 54-61 : фото
1440310
  Хоміч Д. Старовижівщина під час франко-російської війни 1812 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 196-200
1440311
  Ковалів П. Старовинна богослужбова пам"ятка // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 13-15
1440312
  Міллер М. Старовинна ікона Св. Димитрія Туптала // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 21-23
1440313
  Тимошик М. Старовинна скриня як талісман // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 12


  16-17 квітня в Інституті журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль молодих редакторів і видавців "Видавничий NON-STOP". Організатори фестивалю - перша в Україні кафедра видавничої справи і мережевих видань ...
1440314
  Гайдей С.П. Старовинна таврована цегла як важливий історіографічний матеріал / С.П. Гайдей, Д.К. Жданов, А.О. Княжев // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 209-212. – ISBN 978-966-190-989-1
1440315
  Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні. / К. Широцький. – К., 1918. – 23с.
1440316
  Іваннікова Л. Старовинний український звичай "ралець": традиція і трансформації // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 7-15. – ISSN 0130-6936
1440317
  Софронова Л.А. Старовинний український театр / Л.А. Софронова; ЛНУ ім. І.Франка; Кафедра театрознавства та актор. майстер. фак-ту культури і мистецтв. – Львів, 2004. – 336с. – ISBN 966-613-349-0
1440318
  Хведченя С.Б. Старовинні карти розкривають таємниці Лаврських печер / С.Б. Хведченя. – К, 1991. – 32с.
1440319
   Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine : маєток як синтез мистецтв, архітектура садів і парків, поетика старовинної садиби : [книга-альбом]. – Київ : Мистецтво, 2006. – 383, [1] с. : іл. – На тит. арк., уклад. зазнач. як авт. - Парал. тит. арк., зміст англ. - Резюме укр., англ., рос. мовами. - На обкл. назва парал. укр, англ. – Бібліогр. в прим.: с. 372. – ISBN 966-577-192-2
1440320
  Цинкаловський О. Старовинні пам"ятки Волині = Monuments of antiquity in Volhynia : проф. Олекасндр Цинкаловський ; Ін-т дослідів Волині / О. Цинкаловський. – Торонто : Волинь, 1975. – 124 с. : фотоіл., портр. – Паралю тит. арк. англ.
1440321
  Клименко Ю.О. Старовинні парки Київщини / Ю.О. Клименко, А.В. Клименко. – Київ : Журнал "Квіти України", 2003. – 62 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 58-61. – (Бібліотека квітникаря ) ( Квіти України ; № 4, 2003 р.)
1440322
  Глєбова І.Ю. Старовинні портрети з одеського музею // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 47. – ISSN 2518-7104
1440323
  Шевченко Л.С. Старовинні присадибні парки Полтавщини як своєрідна форма синтезу мистецтв // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 144-150. – ISBN 978-966-929-202-5
1440324
  Уварова Г.Ш. Старовинні садиби як об"єкти туризму в Україні // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1440325
  Скорнякова Н. Старовинні танці на сучасній сцені : студентська творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Студія старовинного танцю "Джойсанс" Молодіжного центру культурно-естетичного вихавання розпочала свою діяльність шість років тому, в лютому 2005 р.; заняття проводяться в Головному навч. корпусі КНУ імені Тараса Шевченка.
1440326
  Захарченко Р. Старовинному дзвону з Володимирського собору виповнилося 370 років! // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2011. – № 01 (289), січень. – С. 8
1440327
  Сібільов М.В. Старовинності Ізюмщини : 84 табл. малюнків / М.В. Сібільов. – Ізюм : Друк. Червона Зоря
Вип. 4. – 1930. – 28 с.
1440328
   Старовитнні садиби Харківської губернії // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 255-359
1440329
  Волошин Ю. Старовіри Гетьманщини в Генеральному описі Лівобережної України 1765 - 1769 рр. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-142. – ISSN 0869-3595
1440330
   Старовойтенко Олена Борисівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459. – ISBN 978-966-439-754-1
1440331
  Нагорна Н.М. Старогрецька комедія - "комос" як жанровий архетип великої поетичної форми у творчості Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-55. – ISBN 966-581-295-6
1440332
  Милев А Старогръцка граматика / Милев Ал., Михайлов Г. – 2-е изд. – София : Наука и изкуство, 1961. – 351с.
1440333
  Бешевлиевъ В. Старогръцка христоматия / В. Бешевлиевъ. – София : Университетска печатница, 1943. – 384 с. – (Университетска библиотека ; № 259)
1440334
   Стародавнє виробництво на території України. – К., 1992. – 196с.
1440335
  Черниш О.П. Стародавнє населення Подністров"я в добу мезеоліту / О.П. Черниш. – К., 1975. – 167с.
1440336
   Стародавнє населення Прикарпаття і Волині / Черниш О.П. – К., 1974. – 287с.
1440337
  Солонська Н. Стародавні бібліотеки Київської Русі в контексті спеціальних історичних дисциплін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 66-82
1440338
  Романець Т.А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки / Т.А. Романець. – Київ : Просвіта, 1996. – 207 с.
1440339
  Вітько К. Стародавні джерела сугестивної лінгвістики: концепції Н.В. Слухай і В.В. Ємельянова // Мова та історія : збірник наукових праць / акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) ; ред. вип.: Ю. Мосенкіс, К. Вітько. – Київ, 2013. – Вип. 235 : Спеціальний випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Наталії Віталіївни Слухай. – С. 45-49
1440340
  Казакевич Г. Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 142-148
1440341
   Стародавні способи догляду за садом-городом. – Львів, 1993. – 48с.
1440342
   Стародавні цивілізації Азії та Африки // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Історія. Дидактика + гра. 6-й клас. – С. 26-53
1440343
  Білоус П. Стародавні шкільні звичаї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 47-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто організацію української освіти у ХVІ-ХVІІI ст., звичаї українських школярів, спосіб їхнього життя із залученням літературних творів. Автор намагається подати й психологічний портрет тогочасних спудеїв.
1440344
  Малиновський О Стародавній державний лад східних слов"ян і його пізніші зміни : нариси з історії права / О. Малиновський ; Всеукр. АН, Збірник соціально-економічного відділу. – У Київі (Київ) : З друк Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 186 с.
1440345
   Стародавній Єгипет // Перша інформаційна.. : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Ю.В. Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 5-23. – ISBN 978-966-2530-46-9
1440346
  Рева Л. Стародавній і середньовічний Київ - центр давньої української культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 176-179. – ISBN 966-95758-1-8
1440347
  Шовкопляс І.Г. Стародавній кам"яний вік на Україні / І.Г. Шовкопляс. – К., 1955. – 64с.
1440348
  Толочко П.П. Стародавній Київ / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 84с.
1440349
   Стародавній Київ / Толочко П.П. – К., 1975. – 214с.
1440350
   Стародавній Київ : Археологічні дослідження 1984-1989. Збірник наукових праць / Толочко П.П. – Київ : Наукова думка, 1993. – 272с. – ISBN 5-12-003879
1440351
  Іванцов І.О. Стародавній Київ / І.О. Іванцов; За ред.: Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2003. – 255 с. – ISBN 966-651-117-7
1440352
  Соболь В. Стародавній Київ у творчій долі Максима Рильського // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 13-17. – ISSN 2313-8505
1440353
  Степенькіна Парасковія Стародавній Корсунь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
1440354
   Стародавній Рим. – Харків, 1952. – 316 с.
1440355
  Васильченко В. Стародавній римський порядок спадкування за законом та його можливий вплив на зміст сучасного спадкування у цивільному праві України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1440356
  Жиленко І.Р. Стародавній світ: зародження медійних явищ : навч. посібник / Ірина Жиленко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISBN 978-966-657-630-2
1440357
  Коваленко В.П. Стародавній Седнів та війна Олега з сіверянами у 884 р. // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 150-161. – ISBN 978-966-2276-63-3
1440358
  Хохлова Є.В. Стародавній Чернігів та його патріотичні традиції. / Є.В. Хохлова. – К., 1970. – 16с.
1440359
  Шалагінов Б.Б. Стародавня афінська комедія // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 10. – С.62-64
1440360
  Кликавка О. Стародавня Безводівка // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський науково-популярний журнал ілюстрованої національної історії та культури / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 6 (238), липень. – С. 12-15. – ISSN 0131-2685


  "Унікальна українська пригоризонтна обсерваторія на Чернігівщині - посестра англійського Стоунхенджа - може зникнути через злочинне свавілля орендарів землі та бездіяльність місцевої та центральної влади".
1440361
   Стародавня Греція. – К., 1955. – 219с.
1440362
   Стародавня Греція : книга для читання. – видання друге. – Київ : Радянська школа, 1959. – 321, [2] c. : фотоіл.
1440363
  Парцей М. Стародавня Жовква / Мирон Парцей; І.В. Ключковська, дизайн та художнє оформлення. – Львів : Світ, 2005. – 168 с. : 186 іл. – (Історичні місця України). – ISBN 966-603-396-8
1440364
  Віппер І. Стародавня історія / І. Віппер. – 2-е вид. – Київ, 1924. – 179 с.
1440365
  Семенов-Зусер Стародавня історія / С.А. Семенов-Зусер. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому / Комітет у справах культурно-освітних установ УРСР)
Вип. 1. – 1949. – 179 с.
1440366
  Слесаренко О.О. Стародавня історія в поглядах М.П. Драгоманова.. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 125-130


  У статті аналізується нове бачення М.П. Драгоманова проблем стародавньої історії, висвітлюється процес зародження та основні етапи розвитку поглядів на вивчення історії в Європі.
1440367
  Лук"янчук Г. Стародавня історія міста на унікальному панно в Софії Київській // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 14
1440368
  Українка Леся Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк]. – 1-е вид. – Катеринослав : Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 252 с, [3] с. : фот. – Hа тит. аpк. пpиміт.: Видання пеpше О. Косач-Кpивинюк. - Прим.за № 446878 втрачен, але є ксерокс тогож видання. с однаком номером


  Пеpедм. О.П. Косач-Кpивинюк.
1440369
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Кам"янець-Подільський : Буйницький А.О., 2008. – 164с. – Перевидання здійснено за даними оригіналу : Стародавня історія Східних народів/ Л. Українка.- вид. 1-ше О. Косач-Кривинюк : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, Феодосійська 9. - 1918. – ISBN 978-966-2937-53-4
1440370
  Українка Л. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [ Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Науково-дослідний ін-т Лесі Українки ВНУ ім. Л. Українки ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ ; упоряд., підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко ]. – Репринтне видання. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 256 с., 48 с. – Вихідні дані орігіналу : Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Морділевич, 1918. – ISBN 978-966-361-330-7
1440371
  Залізняк Л. Стародавня історія України / Леонід Залізняк ; [ред. Вікторія Олексієнко]. – Київ : Темпора, 2012. – 541, [1] с., [5] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 525-541. – ISBN 978-617-569-083-3
1440372
  Залізняк Л.Л. Стародавня історія України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 149-150. – ISSN 0235-3490
1440373
  Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах : Історичний етимологічний словник / В. Масленіков. – 2-е вид. – Київ, 2004. – 92 c.
1440374
  Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією : [навч.- метод. посіб.] / О.Ю. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДПУ, 2001. – 89 с. – Бібліогр.: с. 87-89
1440375
  Нестеренко В.А. Стародавня історія України у викладенні Л. Залізняка // Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 60. – С. 85-88. – ISSN 2311-5408


  Рецензія на монографію: Стародавня історія України. 2-ге вид., доповн. Київ: Темпора, 2021. - 640 с.
1440376
  Дубрівна А.П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 209-218. – ISSN 2226-2180


  "Досліджено витоки абстрактного мистецтва в Україні на прикладах матеріальної та художньої культури первісної епохи. Виявлено вихідні художньо-символічні компоненти, пов"язані між собою спадковістю зображувальної практики, що є свідченням єдиного ...
1440377
  Лідін В.Г. Стародавня повість / В.Г. Лідін. – К., 1960. – 28с.
1440378
  Кирилюк Федір Стародавня політологія : Навчальний посібник / Кирилюк Федір. – Київ : Знання, 2000. – 192с. – ISBN 966-618-113-4
1440379
  Бондар Н.П. Стародавньому Вільнюсу - 700: історія книговидання, книжкові раритети, історичні бібліотеки / Н.П. Бондар, Ю.К. Рудакова, Ціборовська-Римарович // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 28-53. – ISSN 1029-7200
1440380
   Стародруки–сироти. Колектив унікальної книгозбірні Львівського університету вирішили «прорідити» за наказом Дмитра Табачника. В бібліотеці вважають, що це знищить заклад // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 19). – С. 8


  Аж на 43 працівники має бути скорочено штат Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка згідно з наказом №1058 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, підписаним Дмитром Табачником. Це майже третина працівників ...
1440381
   Стародруки XVI - першої половини XVIII ст. з колекції "Polonica" бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя : каталог / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер" ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, Музей рідкісної книги ; [відп. за вип. Белінська Ф.Ф. ; упоряд. каталогу стародродруків Морозов О.С. ; авт. тексту передм.: Морозов О.С. та ін.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174, [2] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. в 2010 р. - Покажч.: с. 147-172. – Бібліогр.: с. 173. – (Серія "Книжкові пам"ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя"). – ISBN 978-966-96864-9-7


  Каталог книжкових пам"яток у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя відкриває серію видань, спрямованих на науково-бібліографічне розкриття фондів одного з найдавніших бібліотечно-просвітницьких закладів ...
1440382
   Стародруки XVII ст. відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : каталог / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; [уклад.: Т.Р. Кароєва, О.В. Сафронова ; пер. англ. О.А. Ткачук ; пер. пол. В.В. Франчук ; відп. за вип. Л.Б. Сеник]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2018. – 91, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 78-87. - Резюме англ., пол. - Текст укр., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-583-236-3
1440383
  Ціборовська-Римарович Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII-XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 183-209. – ISSN 2222-4203
1440384
  Бондар Н.П. Стародруки з бібліотеки П.М. Попова (у фонді відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 149-155. – ISBN 966-02-0832-4
1440385
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань, (Одеса, 14-16 вересня 2009 р.) : [збірник статей] / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упоряд. : О.В. Полевщикова, В.В. Самодурова, О.В. Суровцева ; наук. ред. І.С. Грєбцова ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-190-358-5


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1440386
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
1440387
   Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IV Міжнар. книгознавчих читань, (Одеса, 2-3 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: М.В. Алєксєєнко, О.В. Суровцев ; наук. ред.: І.С. Грєбцова]. – Одеса : ОНУ, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-359-2


  В книзі також: Д.М. Парафіло, И.В. Пигулевская, Е.В. Полевщикова, Е.А. Родзиховская, Е.В. Савельева, В.В. Самодурова
1440388
  Ціборовська-Римарович Стародруки та давні історико-культурні бібліотечні комплекси як джерела національної історичної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 173-181
1440389
  Ціборовська-Римарович Стародруки як об"єкт і джерело наукових досліджень: методологічні засади і практичні студії // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 169-197. – ISSN 2224-1825
1440390
  Шатрова М.Б. Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 56-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Запропоновано історіографічний огляд наукових досліджень української стародрукованої книги в 90-х рр. ХХ - на початку ХХІ ст. Розглянуто й. визначено найактуальніші науково-дослідницькі теми: методологія та новітні принципи вивчення й описування ...
1440391
  Осталецька О.І. Стародруковані видання Ніколя де Фера у фонді Сектора картографії НБУВ / О.І. Осталецька, М.С. Романчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 377-388


  У статті відображені основні віхи професійного становлення французького видавця і картографа Ніколя де Фера (Nicolas de Fer, 1646-1720). Поданий огляд його різноманітних творів, що зберігаються у фондах сектора картографічних видань НБУВ. Описано новий ...
1440392
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Москва : Советская Россиия, 1969. – 528с.
1440393
  Астафьев В.П. Стародуб : повесть : для ст. возраста / Виктор Астафьев. – Москва : Детская литература, 1982. – 63с.
1440394
  Астафьев В.П. Стародуб : повести / Виктор Астафьев. – Кемерово : Современник : Кемеровское отделение, 1990. – 543с.
1440395
  Збанацький Ю.О. Стародуби : повісі / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1979. – 296 с.
1440396
  Пусь В. Стародубские страдания // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-136. – ISSN 0235-7089


  Раскольники на современной Брянщине.
1440397
  Рендюк Т. Стародубщина - зрусифікована й окупована українська порубіжна земля // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – C. 5-15. – ISSN 2664-4282
1440398
  Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII - на початку XX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 133-138. – ISSN 2222-5250
1440399
  Роздобудько І. Стародубщина: з історії сучасного українського культурного руху // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 138-141. – ISSN 2313-8505
1440400
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 112 с.
1440401
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. Т.А. Верховского // Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах / Т.А. Верховский. – Казань : Унив. тип., 1874. – Ч. 1 : 1845 г. – 99 с.
1440402
  Верховский Т.А. Стародубье : Записки прот. С.-Петерб. Никольск. единоверческ. церкви Т.А. Верховского, высочайше командированного в 1845-1848 г. государем имп. Николаем Павловичем для устройства единоверия в Черниговск. старообрядческ. посадах. – Казань : Унив. тип.
Ч. 1 : 1845 г. – 1874. – 208 с. – Без обл. - Конволют. - Пер. с кн. 3 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Стародубье. Ч. 1; 2. Стародубье. Ч. 2; 3. Стародубье. Ч. 3
1440403
  Баруздин С. Старое - молодое : повести, рассказы / С.А. Баруздин ; ил. А. Лурье. – Москва : Воениздат, 1969. – 271 с.
1440404
  Цензор Д. Старое гетто. – [СПб] : Книгоиздательство "ЕОЗ", 1907. – 40 с.
1440405
  Крашенинникова Н.Л. Старое здание государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина / Н.Л. Крашенинникова, П.А. Тельтевский. – Москва, 1957. – 32с.
1440406
  Перец И.-Л. Старое и новое / И.-Л. Перец. – Вильно. – 212 с.
1440407
  Салазкин С.С. Старое и новое. – Санкт-Петербург, 1897. – с. 69-139. – Отдельный оттиск из: "Русский Архив Патологий, Клинической Медицины и Бактериологии"
1440408
  Философов Д.В. Старое и новое. – Москва, 1912. – 308 с.
1440409
  Крылова Л. Старое и новое / Л. Крылова. – М, 1933. – 32с.
1440410
  Рудницкий Л. Старое и новое / Л. Рудницкий. – Москва, 1958. – 191с.
1440411
  Шкловский В.Б. Старое и новое / В.Б. Шкловский. – Москва, 1966. – 159с.
1440412
  Харин Н.В. Старое и новое в исследованиях судьбы журналиста и разведчика Рихарда Зорге // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № ! (40). – С. 129-138.
1440413
  Малинин А.А. Старое и новое в исторической науке : Лампрехт и его оппоненты : реферат, читанный в Историческом о-ве при Имп. Моск. ун-те / А.А. Малинин. – Москва : т-во "Печ. С.П. Яковлева",, 1900. – [2], II, 47 с.
1440414
  Падерина Е. Старое и новое в непрвзойденной гоголевской развязке "Игроков" (Гоголь и Лесаж) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-67. – ISSN 0042-8795
1440415
  Супоницкая И.М. Старое и новое в политике Герберта Гувера // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 119-133. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности американского президента Г. Гувера.
1440416
  Литцман Вальтер Старое и новое о круге / Литцман Вальтер. – Москва, 1960. – 60 с.
1440417
  Воскресенская З.И. Старое кресло / З.И. Воскресенская. – Москва, 1984. – 19с.
1440418
  Осадчий О.М. Старое письмо / О.М. Осадчий. – М, 1972. – 112с.
1440419
  Крашевский Ю.И. Старое предание / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1950. – 396с.
1440420
  Крашевский Ю.И. Старое предание : роман из жизни IX века ; пер. с пол. / Юзеф Игнаций Крашевский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 395 с. : ил.
1440421
  Созинова Н.И. Старое русло / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1970. – 87с.
1440422
  Рекемчук А.Е. Старое русло Клязьмы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советский писатель, 1986. – 512 с.
1440423
  Белинский А.А. Старое танго : заметки телевиз. практика / Белинский А.А. – Москва : Искусство, 1988. – 173, [2] с. : ил.
1440424
  Кашликов Антон Старое шведское село // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 56-61
1440425
  Билбиjа С.С. Староевропски jезик и писмо етрураца / С.С. Билбиjа. – Chicago : Inst. of Etruscan Studies, 1984. – 298 p.
1440426
  Люцидарская А.А. Старожилы Сибири / А.А. Люцидарская. – Новосибирск, 1992. – 194с.
1440427
  Ботина Л.Г. Старожильческий говор правобережья верхней Лены. (Грамматико-лексический очерк) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ботина Л.Г. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Самарканд, 1965. – 21 с.
1440428
  Німчук В. Старожитнє ім"я Дніпра // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 196-201. – ISSN 0206-8001
1440429
  Карпенко О.П. Старожитні ойконіми Житомирщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 50-57. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1440430
   Старожитності I тисячоліття нашої ери на території України : [збірка наук. пр.]. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2003. – 195, [1] с. : іл., табл., портр. – До 80-річчя з дня народження Є.В. Максимова. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в прим. в кінці ст. – ISBN 966-02-2836-8
1440431
  Ільків М. Старожитності Буковини об"єднують археологів України та зарубіжжя // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 255-261. – ISSN 2519-4518
1440432
  Яджуйчук К. Старожитності в програмі діяльності Кременецького ліцею // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 90-92. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються окремі аспекти діяльності Кременецького ліцею, пов"язані з вивченням старожитностей. Separate aspects of Cremenetc lyceum activity were clarified related tj the study of old livings.
1440433
  Костомаров М.І. Старожитності Волині : З прожитих на Волині днів / М.І. Костомаров. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-3
1440434
   Старожитності Гуцульщини : джерела з етн. історії населення Українських Карпат : каталог пам"яток історії та культури : у 2 т. / Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ ; Львів : Історико-археологічне видання ; Манкскрипт. – ISBN 978-966-2067-10-1
Т.1 : Сакральна спадщина Гуцульщини / М. Кугутяк. – 2011. – 447, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Покажчики: с. 435-447. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1440435
  Карпенко О.П. Старожитності Житомищини ХV-ХVI ст. (на матеріалі ойконімів) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-44. – Bibliogr.: Літ.: в приміт.; 20 п. – ISSN 0027-2833
1440436
   Старожитності Лівобережного Подніпров"я - 2015 : зб. наук. пр. / Центр пам"яткознавства Акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ін-т археології НАН України, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [редкол.: Івакін Г.Ю та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – 207, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-68-0
1440437
   Старожитності Південної Русі : матеріали III історико-археологічного семінару "Чернігів і його округа в IX-XIII ст." Чернігів, 15-18 травня 1990 р. – Чернігів : Сіверянська думка, 1993. – 185 с.
1440438
   Старожитності Посулля = Antiguities of the Sula Regions : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – 183, [1] с., IV c. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-84-0
1440439
  Діденко Я.Л. Старожитності родового маєтку Хмельницьких - Суботова в "Мандрівках історично-археологічних Україною" Ф. Равіти-Гавронського / Я.Л. Діденко, Н.В. Кукса // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 114-121. – ISBN 978-966-8999-37-6
1440440
   Старожитності Русі-України. – Київ : Киъвська академыя Євробізнесу, 1994. – 263 с. – ISBN 5-8565-022-0
1440441
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-191-4
Том 10. – 2002. – 286с.
1440442
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / С.М. Агульніков, С.Б. Буйських, И.И. Вдовиченко, В.М. Зубар, Н.С. [та ін.] Колотова; [Агульніков С.М. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко (голов. ред.) та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя
Т. 13. – 2006. – 183, [1] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 183. - Текст рос. та укр. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1440443
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : збірник наукових праць / Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. та ін. Волошінов; Ю.В. Болтрик, А.В. Буйських, С.Б. Буйських, Г.М. Буров, О.О. Волошінов та ін. ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ ; [pедкол.: П.П. Толочко, В.М. Зубар, Д.Н. Козак та ін.]. – Запоріжжя : [Б. в.]
Т. 14. – 2007. – 262 с. : іл.
1440444
   Старожитності степового Причорномор"я і Криму : зб. наук. праць / [Агульников С. та ін. ; редкол.: П.П. Толочко та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : [б. в.]
Т. 16. – 2012. – 229, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 229. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1440445
  Коваленко В. Старожитності українського козацтва у творчій спадщині Тараса Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 17-23. – ISSN 2078-0850
1440446
  Кос А. Старожитності Франції // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 202 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ельзи Петрівни Стоянової і доктора філологічних наук, професора Георгія Георгійовича Крючкова і кафедри французької філології Інституту філології Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – С. 53-59
1440447
  Ясновська Л.В. Старожитності Чернігівщини у дослідженнях К.І. Самбурського (20-ті роки XX ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 186-190. – ISSN 2078-0133
1440448
  Діденко Я.Л. Старожитності Чигиринщини в "Історіях та пейзажах: нарисах з блукань по Україні" З.Л. Фіша (Тадеуша Падалиці) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 215-218. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена цінному джерелу з історії Середньої Наддніпрянщини – твору польського новеліста та публіциста З.Л. Фіша «Історії та пейзажі: нариси з блукань по Україні». Його подорожні нотатки містять відомості щодо пам’яток історико-культурної ...
1440449
  Ульяновський В. Старожитня бібіліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря : спроба реконструкції кириличної збірки / Василій Ульяновський, Оксана Кошіль ; [наук. ред. В.М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печерськ. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-570-7
[Вип. 1] : Cпроба реконструкції кириличної збірки. – 2008. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. напис: Випуск 1. – Бібліогр.: с. 190-191 та в підрядк. прим.
1440450
  Шульгач В.П. Старожитня гідронімія України і праслов"янський ономастичний континум // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 50-61. – ISSN 0027-2833
1440451
  Карпенко О.П. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 77- 90. – ISSN 0027-2833
1440452
  Карпенко О. Старожитня гідронімія Центрального Полісся в загальнослов"янському аспекті // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 239-263. – ISBN 978-966-02-4860-1
1440453
  Большаков Я.И. Старожуковский сельский совет / Я.И. Большаков. – Саратов : Саратоблгиз, 1948. – 48 с.
1440454
  Федір Старозавітні месіанські пророцтва та проблема біблійних перекладів // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Пустовіт, Г. Антипович [та ін.]. – Полтава, 2010. – Ч. 13/14. – С. 31-55
1440455
  Гофман І.Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній культурі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1440456
   Старозаимочные земли : Решения Харьк. окр. суда по искам крестьян. о-в к Харьк. казен. палате о старозаимоч. землях, с прил. жалованных Слобод. полкам грамот и др. документов. – Изд. Николая Чижевского, присяж. пов. окр. Харьк. судеб. палаты. – Харьков : Тип. Окружного штаба, 1883. – [2], VI, 123 с.


  Изд.: Чижевский, Николай Иванович
1440457
  Юдович М. Староиндийская защита / М. Юдович. – Москва, 1967. – 231с.
1440458
  Зумакулова Т.М. Старой песни новая строка : стихи / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. Н.Гребнева и Ю.Неймана. – Москва : Детская литература, 1977. – 112 с.
1440459
  Булгаков А.И. Старокатолическое и христианокатолическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению : Исслед. А. Булгакова. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – [6], II, 260 с. – Отд. оттиск: Тр. Киев. духов. акад., 1898-1901 г.
1440460
  Александров О.В. Старокиївська агіографічна проза 11-першої третини 13 ст. : Монографія / О.В. Александров; НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 272 с. – ISBN 966-549-285-3
1440461
  Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про заходи, яких вживала Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви для збереження та ремонту Софійського собору. The article tells about measures, that have been taken by the Old Kiev Parish of the Ukrainian ...
1440462
  Наєнко М. Старокиївські билини як народні думи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 213-217


  Йдеться про билини як жанр народного епосу часів Київської Русі-України; автор розглядає його як історичного попередника українських народних дум. Звернута увага на особливості поетики билин та дум, що виросли з єдиного етнічного джерела і мають ...
1440463
  Шестаковский А.Ф. Староконюшенный переулок, 33 / А.Ф. Шестаковский. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 61 с.
1440464
  Ганшин А. Старомерчанские курганы скифского времени на Харьковщине // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 8-15
1440465
  Вовк Ольга Старомерчицький палац : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв
1440466
  Сабо М. Старомодна історія / М. Сабо. – К., 1984. – 421с.
1440467
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1980. – 480с.
1440468
  Сабо М. Старомодная история / М. Сабо. – М., 1983. – 479с.
1440469
  Вострышев М.И. Старомосковские жители / М.И. Вострышев. – Москва, 1988. – 249с.
1440470
  Лазарук Т.К. Старонкі гераічнага летапісу / Т.К. Лазарук. – Мінськ, 1970. – 49с.
1440471
   Старонкі літататурных сувязей.. – Мінськ, 1970. – 214с.
1440472
  Кретович А. Старообрядництво Київщини як рушійна сила промислового та соціального розвитку регіону наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 425-430. – ISBN 978-617-7399-06-2
1440473
  Панарін О. Старообрядницька громада Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 389-392. – ISBN 978-617-7399-39-0
1440474
  Мордвінцев В.М. Старообрядницький рух у першій половині XVIII ст. // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. – Київ, 2000
1440475
  Заболотна Н.В. Старообрядницькі почаївські книги з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: особливості примірників, історія побутування / Н.В. Заболотна, О.О. Железняк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 239-249. – ISSN 2222-4203
1440476
  Мордвінцев В. Старообрядські громади України другої половини XVIII століття та ставлення до них влади // Соціум : альманах соціальної історії. – Київ, 2002
1440477
  Таранець С.В. Старообрядці Бессарабії та їх переслідування російським урядом у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 84-94. – ISSN 0130-5247
1440478
  Моісеєнко Л. Старообрядці в Україні в XIX - на початку XX ст. (на прикладі Слов"яносербського повіту Катеринославської губернії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 461-471. – ISBN 966-7379-70-1
1440479
  Таранець С.В. Старообрядці й "культура" хабарництва в Росії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 50-79. – ISSN 0130-5247
1440480
  Мащенко С. Старообрядці на Придесенні // Любов до мудрості і віра : Вибрані статті з історії вітчизняної філософії та релігії / С. Мащенко. – Чернігів, 2006. – С. 122-139. – ISBN 966-502-361-6
1440481
  Федорова А.І. Старообрядці у Франції (за листуванням з Ф.Ю. Мельниковим, 1930-ті - початок 1940-х років) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 144-152. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1440482
  Гагарин Ю.В. Старообрядцы / Ю.В. Гагарин. – Сыктывкар, 1973. – 143с.
1440483
  Енаке Дж. Старообрядцы на территории Румынии в первой половине XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0042-8779


  О липованах Румынии - староверах, выходцах из России.
1440484
  Конрадова Наталья Старообрядцы по требованию // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 58-66 : фото, рис.
1440485
  Хисамутдинов А.А. Старообрядцы: из России в Америку через Китай // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 90-102. – ISSN 0042-8779
1440486
  Гринченко Я.С. Старообрядческая культура в Волгоградском регионе: традиции и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрена малоизученная культура старообрядцев-поповцев белокриницкого согласия, проживающих на территории Волгоградской обл. Автор дает характеристику структурообразующих элементов современ. материальной и духовной культуры староверов региона, ...
1440487
  Вишняков А. Старообрядческие Покровская молельня и Филиповская часовня в Москве. – Санкт-Петербург : печ. В. Головина, 1865. – 111 с.
1440488
  Подмазов А.А. Старообрядчество в Латвии / А.А. Подмазов. – Рига : Лиесма, 1970. – 112 с.
1440489
   Старообрядчество в Латвии без прикрас. 1920-1940 : сборник документов. – Рига : Латгосиздат, 1961. – 163 с.
1440490
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – Москва : Мысль, 1969. – 112 с.
1440491
  Таранец Сергей Старообрядчество города Киева и Киевской губернии / Таранец Сергей; НАН Украины; Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Музей ист. и культ. рус. старообряд. Укр. – Киев, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8
1440492
  Андерсон В. Старообрядчество и сектантство : Ист. очерк рус. религ. разномыслия / Владимир Андерсон. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1908. – 460 с.
1440493
  Миловидов В.Ф. Старообрядчество и социальный прогресс / В.Ф. Миловидов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1440494
  Таранец Сергей Старообрядчество Подолии / Таранец Сергей; НАНУ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. грушевского.Киевский ин-т "Славянский университет". – Киев, 2000. – 239с. – ISBN 966-02-1802-8
1440495
  Катунский А.Е. Старообрядчество. / А.Е. Катунский. – М, 1972. – 120с.
1440496
  Соловей Т. Старообрядчество:новый взгляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 111-122. – ISSN 0869-44435
1440497
  Гузев В.Г. Староосманский язык / В.Г. Гузев. – М, 1979. – 95с.
1440498
   Старопечатные издания в фонде библиотеки ДонНУ (1652-1825 гг.) : указатель / Донец. нац. ун-т, Науч. б-ка ; [сост.: Е.К. Белявская, Т.Н. Черных ; вступ. ст. Л.П. Борисова ; ред. В.А. Кротова ; отв. за вып. Н.А. Карягина]. – Донецк : [б. и.], 2012. – 250, [2] с. : ил. – Указ.: с. 248-250. – Библиогр.: с. 247-248
1440499
   Старопечатные издания Кирилловского шрифта : XV – первая половина XVI ст. : кат. коллекции. – Одеса : ОКФА, 1998. – 126, [2] с. – 1000-ліття літописання і кн. справи в Україні. - Указ.: с. 41-44, 126. – Библиогр. на боковиках. – ISBN 966-571-091-5
1440500
  Миловидов А.И. Старопечатные славяно-русские издания, вышедшие из западно-русских типографий. / А.И. Миловидов. – 27 с.
1440501
  Санжеев Г.Д. Старописьменный монгольский язык / Г.Д. Санжеев. – Москва, 1964. – 92с.
1440502
  Йовков Й. Старопланинские легенды / Й. Йовков. – Москва, 1959. – 126с.
1440503
  Йовков Й. Старопланинские легенды : [Сборник] / Йордан Йовков ; Пер. с болг. – Москва : Художня література, 1990. – 367 с.
1440504
  Йовков Й. Старопланинські легенди. / Й. Йовков. – К, 1976. – 351с.
1440505
   Старопримислові регіони Західної та Східної Європи в умовах інтеграції = Old-industrial regions of western and eastern europe in conditions of integration : Збірник накових праць. – Донецк, 2003. – 550с. – ISBN 966-639-053-8
1440506
  Григорьев В.П. Старопровансальский язык и литература / В.П. Григорьев. – Кишинев, 1990. – 159с.
1440507
  Барановський М.О. Старопромислові регіони України: проблеми та тренди сучасного розвитку (на прикладі Донецької та Луганської оьластей) / М.О. Барановський, В.В. Смаль, О.В. Барановська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 34-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1440508
  Бабушкин В.Ф. Староречье / Виктор Бабушкин. – Сталинград : САЛГИЗ. – 176 с.
1440509
  Пиксанов Н.К. Старорусская повесть : Введение в историю повести. Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руководящие вопросы : [пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования] / Н.К. Пиксанов. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 92, [4] с.
1440510
   Старорусские музеи.. – Л, 1982. – 142с.
1440511
  Бачинин В.А. Старорусский бунт 1831 года, "ресентимент" М.Шелера и "подполье" Ф.Достоевского // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 116-127. – ISSN 0236-2007
1440512
  Вязинин И.Н. Старорусский край : очерки по истории города и городских районов с древнейших времен до наших дней / И.Н. Вязинин. – Новгород : Книжная ред. "Новгородская правда", 1958. – 178 с., 1 л. карт. – Библиогр.: с. 173-176
1440513
   Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлебніковський) і список Четвертинського (Погодинський) = The Old Rus" Kievan and Galician-Volhynian chronicles: the Ostroz"kyj (Xlebnikov) and Cetvertyns"kyj (Pogodin) codices. – Cambridge : Український науковий інститут Гарвардського унів., 1990. – 89,761 с. – Факсимільне відтворення літописів. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів / Editorial board: O. Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Том 8). – ISBN 0-916458-37-7
1440514
  Скорик М.Т. Старорябинівські етюди : поезія / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2279-48-1
1440515
  Нечуй-Левицкий Старосветские батюшки и матушки / Нечуй-Левицкий. – М., 1979. – 448с.
1440516
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Птгр. – 54с. – (1809-1852)
1440517
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М-Л, 1933. – 38с. – (1809-1852)
1440518
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Иркутск, 1938. – 30с. – (1809-1852)
1440519
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 96с. – (1809-1852)
1440520
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1949. – 84с. – (1809-1852)
1440521
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 64с. – (1809-1852)
1440522
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – Л, 1952. – 32с. – (1809-1852)
1440523
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики / Н.В. Гоголь. – М, 1953. – 48с. – (1809-1852)
1440524
  Гоголь Н.В. Старосветские помещики. Вий. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем : [повести] / Николай Васильевич Гоголь ; [вступ. ст., с. 5-58, примеч. Л. Барбашовой, В. Гуминского ; ил. П.Б. Розенберга]. – Москва : Книга, 1983. – 480 с. : ил. – На суперобл. загл.: Повести. - Миниатюрное издание
1440525
  Закревский Н. Старосветский бандурист. – Москва : В Университетской тип.
кн.1. – 1860. – VI, 628 c.
1440526
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / собрал Николай Закревский. – Москва : В Унив. тип.
Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – 1860. – [2], 136, VI с., в кн. 2-3 пагинация продолжается. – Кн. 1 без тит. л., опис. по тит. л. кн. 2. - Конволют. Перепл. с кн. 2-3. - В изд. тексты песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
1440527
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 2 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 137-244
1440528
  Закревский Н.В. Старосветский бандуриста. Кн. 3 / собрал Николай Закревский // Старосветский бандуриста : [в 3 кн.] / Н.В. Закревский. – Москва : В Унив. тип., 1860. – Кн. 1 : Избранные малороссийские и галицкие песни и думы. – С. 245-628
1440529
  Свербигуз Володимир Старосвітське панство / Свербигуз Володимир. – Варшава, 1999. – 248с.
1440530
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси, 1918. – 306с.
1440531
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : Повість-хроніка / Нечуй-Левицький. – Київ : Молодь, 1963. – 270с.
1440532
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1972. – 430с.
1440533
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1985. – 356с.
1440534
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
1440535
  Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 323, [1] с. – ISBN 978-617-673-772-8
1440536
  Голод М.-А. Старосвітські легенди / Анна-Марія Голод ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Рада, 1995. – 76, [4] с. – Назва обкл.: Янгол у наймах. Старосвітські легенди. – ISBN 5-7707-6496-1
1440537
  Булатова Р.В. Старосербская глагольная акцентуация. / Р.В. Булатова. – М., 1975. – 281с.
1440538
  Саксєєв С.В. Старослав"янізми у мові творів Тараса Шевченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 102-106. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1440539
  Трофимович К.К. Старослав"янська мова / К.К. Трофимович. – Львів, 1958. – 48с.
1440540
  Николаева О.М. Старославянизмы (церковнославянизмы) в современном белорусском и русском литературых языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02; 10.02.01 / Николаева О. М.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1989. – 19л.
1440541
   Старославянизмы в языке Т. Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Деркач А. Г,; Деркач А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 14 с.
1440542
  Супрун А.Е. Старославянские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1961. – 108с.
1440543
  Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
1440544
   Старославянский словарь ( по рукописям Х-ХІ веков ) : Около 10 000 слов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1999. – 842с. – ISBN 5-200-02704-7
1440545
  Немченко В.Н. Старославянский язык - древнейший литературный язык славянских народов / В.Н. Немченко. – Горький, 1966. – 44с.
1440546
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – М.-Л., 1946. – 109с.
1440547
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
1. – 1951. – 336с.
1440548
  Никифоров С.Д. Старославянский язык : учебное пособие / С.Д. Никифоров. – Москва : Госуарственное учебно-педагогическое издательство, 1952. – 112с.
1440549
  Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. – М
2. – 1952. – 206с.
1440550
  Бойчук Н.К. Старославянский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бойчук Н. К.; МВО СССР, Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
1440551
  Никифоров С.Д. Старославянский язык / С.Д. Никифоров. – 2-е. – Москва, 1955. – 112с.
1440552
  Врадий А.А. Старославянский язык / А.А. Врадий, Е.Ш. Мирочник. – Ташкент, 1959. – 111с.
1440553
  Беседина-Невзорова Старославянский язык : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов УССР] / В.П. Беседина-Невзорова. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1962. – 360 с. – Библиогр.: с. 354
1440554
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – Москва, 1963. – 294с.
1440555
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Л, 1965. – 53с.
1440556
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
1. – 1965. – 350с.
1440557
  Бурдин С.М. Старославянский язык / С.М. Бурдин. – Ташкент, 1966. – 276с.
1440558
  Скупский Б.И. Старославянский язык / Б.И. Скупский. – Махачкала
2. – 1967. – 192с.
1440559
  Кретова В.Н. Старославянский язык / В.Н. Кретова. – Воронеж, 1970. – 64с.
1440560
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко; под ред. М.А. Жидович. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 244с.
1440561
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 2-е изд. доп. – Минск, 1974. – 303с.
1440562
  Горшков А.И. Старославянский язык / А.И. Горшков. – Москва, 1974. – 324с.
1440563
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык : учеб. пособие / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1974. – 432 с.
1440564
  Иванова Т.А. Старославянский язык / Т.А. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1977. – 199с.
1440565
  Самохвалова Е.И. Старославянский язык : методические указания и лингвистический комментарий к отрывкам из памятников для студентов-заочников / Е.И. Самохвалова. – Киев, 1978. – 74 с.
1440566
  Новикова А.С. Старославянский язык / А.С. Новикова. – М., 1984. – 276с.
1440567
  Кривчик В.Ф. Старославянский язык / В.Ф. Кривчик, Н.С. Можейко. – 3-е изд. испр. – Минск, 1985. – 303с.
1440568
  Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А. Хабургаев. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
1440569
  СупрунА.Е Старославянский язык / СупрунА.Е. – Минск, 1991. – 79с.
1440570
  Иванова Т.А. Старославянский язык : Учебник / Т.А. Иванова; СПбургский государственный университет. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 1998. – 224с. – ISBN 5-288-02012-4
1440571
  Войлова К.А. Старославянский язык : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. 540300 Филол. образование : [пособие для пед. вузов] / К.А. Войлова. – Москва : ДРОФА, 2003. – 366, [2] с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-5612-1
1440572
  Селищев А.М. Старославянский язык : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / А.М. Селищев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во Моск. ун-та; Наука, 2006. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06129-2
1440573
  Судавичене Л.В. Старославянский язык в текстах и таблицах. / Л.В. Судавичене. – Вильнюс, 1987. – 83с.
1440574
  Шевелева М.Н. Старославянский язык. / М.Н. Шевелева. – М, 1990. – 80с.
1440575
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студ.-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Москва, 1970. – 30с.
1440576
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Метод. указания для студентов-заочников II курса фил.фак-тов. гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Москва, 1964. – 34с.
1440577
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Методические указания. Для студентов-заочников II курса философских факультетов гос. ун-тов. / Н.М. Елкина. – Л., 1960. – 44с.
1440578
  Елкина Н.М. Старославянский язык. Учеб. пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов / Н.М. Елкина. – Москва, 1960. – 223с.
1440579
  Скобликов Г.Н. Старослободские повести. / Г.Н. Скобликов. – Челябинск, 1989. – 237с.
1440580
  Мозолюк О.М. Старослов"янізми в історичній епопеї "Наш бій за Державність" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 80-85. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1440581
  Нестеренко Т.А. Старослов"янізми в прозі В. Винниченка (на матеріалі повісті "На той бік") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 219-223. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1440582
  Мозолю О.М. Старослов"янізми в релігійній поезії "Філософські містерії" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1440583
  Зелінська О. Старослов"янізми в сучасних дискурсивних практиках / О. Зелінська, Т. Тищенко // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2023. – Вип. 1 (21). – С. 56-67. – ISSN 2415-8828
1440584
   Старослов"янська мова : історична фонетика : збірник контрольно-тренувальних вправ і методичні вказівки до їх виконання. – Київ : Вища школа, 1973. – 75 с.
1440585
  Майборода А.В. Старослов"янська мова / А.В. Майборода. – Київ : Вища школа, 1975. – 294 с.
1440586
  Майборода А.В. Старослов"янська мова : Навч. посібник / А.В. Майборода, Л.І. Коломієць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 165с.
1440587
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.І. Леута. – Київ : Вища школа, 2001. – 256 с. – ISBN 966-642-068-6


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1440588
  Леута О.І. Старослов"янська мова : Збірник вправ і завдань. Навч. посібник для студ. філолог. спец. / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 2004. – 199с. – ISBN 966-642-189-5


  Подано матеріал з фонетики, морфології, синтаксису та фразеології. Збірник побудований на уривках з пам"яток старослов"янської писемності.
1440589
  Леута О.І. Старослов"янська мова : підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.І. Леута. – Київ : " ІНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с. – ISBN 966-8347-49-8


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1440590
  Царалунга І.Б. Старослов"янська мова : навчальний посібник / І.Б. Царалунга. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 188 с. – ISBN 966-418-043-2
1440591
  Юсип-Якимович Старослов"янська мова : модульний курс : навчальний посібник / Ю.В. Юсип-Якимович, О.В.Шимко. – Київ : Знання, 2009. – 279 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-575-3


  Рекомендовано для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів
1440592
  Федик Л. Старослов"янська мова : зб. тест. завдань : навч. посібник / Любов Федик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 554-555. – ISBN 978-617-10-0259-3
1440593
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-174, в підрядк. прим. та наприкінці тем. – ISBN 978-617-07-0248-7
1440594
  Скаб М.В. Старослов"янська мова : модульний курс : навч.-метод. посібник / Марія Скаб, Галина Артеменко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-29
1440595
  Гнатюк Л.П. Старослов"янська мова : практикум : навч. посібник для студентів філол. спец. / Лідія Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2020. – 242, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-933-108-3
1440596
  Коваленко Н. Старослов"янська мова і діалектологія: міжпредметні зв"язки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 66-67
1440597
   Старослов"янська мова.. – К, 1963. – 24с.
1440598
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. : підручник / М.Ф. Станівський. – Львів, 1964. – 471 с.
1440599
  Станівський М.Ф. Старослов"янська мова. / М.Ф. Станівський. – Київ : Вища школа, 1983. – 264с.
1440600
  Заплатинський В.З. Старослов"янські витоки та символи понять "небезпека" і "безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 21-24. – Бібліогр.: 10 назв.
1440601
  Белей Старослов"янсько-український словник / Белей Л., Белей О. – Львів : Свічадо, 2001. – 332 с. – ISBN 966-561-223-9
1440602
  Кока Н.А. Старословянский словарь с приложением текстов для чтения / Н.А. Кока. – Алма-Ата, 1965. – 159с.
1440603
  Шулежкова С.Г. Старословянский язык, древнерусский язык и историческая граматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – Москва : Флинта : Наука, 2010. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2


  Пособие является вводным, предваряющим выпуск методических рекомендаций и заданий к контрольным работам по историко-лингвистическим дисциплинам. Выполненное в сопоста-вительном ключе, оно содержит опорные сигналы к основным темам курсов ...
1440604
  Глинка В. Старосольская повесть / В. Глинка. – Ленинград, 1948. – 267с.
1440605
  Криницька І. Старосольський Володимир Якимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 257-259. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1440606
  Чехов А.П. Староста / А.П. Чехов. – К, 1939. – 16с.
1440607
  Успенский В.Д. Староста Страны Советов / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 208с.
1440608
  Гоголь М. Староствітські поміщики / М. Гоголь. – Х.-К., 1930. – 38с.
1440609
  Георгиевская С.М. Старости не бывает / С.М. Георгиевская. – М, 1976. – 767с.
1440610
   Старостіна Алла Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 77. – ISBN 966-8352-11-4
1440611
   Старостіна Алла Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 459-460. – ISBN 978-966-439-754-1
1440612
  Догель А.С. Старость и смерть / А.С. Догель. – Петроград : Мысль, 1922. – 45 с.
1440613
  Кулагин Н. Старость и смерть по учени. естествоиспытателей / Н. Кулагин. – Москва, 1907. – 44с.
1440614
  Бутакова Л. Старость как концептуальный феномен: региональный и возрастной аспекты ассоциативной семантики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 25-39. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
1440615
  Маканин В. Старость, пятая кнопка : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 35-46. – ISSN 0130-7673
1440616
   Старотатарская деловая письменность.. – Казань, 1981. – 171с.
1440617
  Фазылов Э.И. Староубекский язык / Э.И. Фазылов. – Ташкент, 1971. – 216 с.
1440618
  Нимчук В.В. Староукраинская лексикография : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Нимчук В. В. ; АН УССР, Ин-т языковед. – Киев, 1981. – 49 с.
1440619
  Фаріон І.Д. Староукраїнська (руська) мова - фокус соціолінгвальних взаємин у XVII ст. // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 288-299. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1440620
  Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв"язках з російською та білоруською / В.В. Німчук. – Київ, 1980. – 304 с.
1440621
  Німчук В. Староукраїнська лексикографія в контексті бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 489-523. – ISBN 966-7021-39-4
1440622
  Гнатюк Л.П. Староукраїнська мовна свідомість другої половини XVI - першої половини XVIII ст.: генеза та визначальні риси // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 101-110


  У статті аналізується період другої половини XVI-першої половини XVIII століття як мовно-культурної цілісності, що зумовлює генезу староукраїнської мовної свідомості. Вона спирається на функціональну тотожність генетично гетерогенних ...
1440623
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 185-211
1440624
  Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 18 с.. – Бібліогр.: 13 назв
1440625
  Юрковський М. Староукраїнська сакральна термінологія (Назви осіб) // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 74-84
1440626
  Наєнко Г.М. Староукраїнська філософська традиція та аспекти наукового текстотворення // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 444-450
1440627
  Гнатенко Людмила Анатоліївна Староукраїнський правопис останнньої чверті XIV - першої чверті XVII ст. у зв"язку з проблемою другого південнослов"янського графіко-орфографічного впливу : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Гнатенко Людмила Анатоліївна; НАН України. Ін-т української мови. – К., 1997. – 28л.
1440628
  Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть "Фаблио" и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры / А.Д. Михайлов. – Москва, 1986
1440629
  Щерба Г.М. Старофранцузская рукопись F403 Библиотеки Академии наук СССР : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Щерба Г.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 15л.
1440630
   Старохристиjанската археологиjа во Македониja = Early Christian archaeology in Macedonia : прилози од научен собир. – Скопjе, 2003. – 346, [ 3 ] с., [ 32 ] табл., [ 5 ] к. : к. – ISBN 9989-101-10-8
1440631
  Мороз Т. Староцерковнослов"янізми як джерела мови творів Т. Шевченка та біблійних перекладів П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 346-349. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1440632
  Скворцов М.И. Старочувашская общественно-политическая лексика. : Автореф... канд.филол.наук: 665 / Скворцов М.И.; Ин-т восточ.яз.при МГУ. – М, 1972. – 19л.
1440633
   Старт-1. – М., 1979. – 144с.
1440634
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-английский словарь вкладыш
1440635
   Старт-1. – Москва, 1979. – 144с. + Русско-французский словарь вкладыш
1440636
   Старт-1. – 2-е изд., стер. – Москва, 1981. – 173с. + Русско-арабский словарь вкладыш
1440637
   Старт-1. – 4-е изд. – М., 1984. – 174с. + Русско-португальский словарь вкладыш
1440638
   Старт-1.. – М., 1979. – 173с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1440639
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 160с.
1440640
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1440641
  Протасова Т.Н. Старт-2 / Т.Н. Протасова. – Москва, 1981. – 320с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1440642
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-английский словарь вкладыш
1440643
  Протасова Т.Н. Старт-2. / Т.Н. Протасова. – М., 1984. – 318с. + Русско-французский словарь вкладыш
1440644
   Старт-3. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 112с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1440645
   Старт-3. – М., 1986. – 272с. + Русско-французский словарь вкладыш
1440646
   Старт-3. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1987. – 222с. + Русско-английский словарь вкладыш
1440647
   Старт-3.. – 2-е изд., стер. – М., 1984. – 272с. + Русско-английский словарь вкладыш
1440648
   Старт-3.. – 3-е изд., перераб. – М., 1987. – 222с. + Русско-испанский словарь вкладыш
1440649
   Старт-3. (вкладыш русско-французский). – 4-е изд., перераб. – Москва : Русский язык, 1990. – 217 с.
1440650
  Чеберкус Д. Старт - конкуренції. Для розвитку науки в Україні недостатньо збільшити її фінансування - треба інвестувати в успішні колективи, які даватимуть ефективні відповіді на глобальні виклики / Д. Чеберкус, С. Назаровець // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 11


  "У середині травня, до Дня науки, МОН України завершило всі процедури, щоб кожен державний (комунальний) ЗВО чи наукова установа могли отримати доступ до міжнародних баз даних Scopus і Web of Science за кошти бюджету. Державна науково-технічна ...
1440651
  Мартынов В.Б. Старт / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1963. – 63с.
1440652
   Старт. – Омск, 1981. – 143 с.
1440653
  Филев А.В. Старт / А.В. Филев. – Львов, 1984. – 63с.
1440654
   Старт. – М., 1990. – 639с.
1440655
   Старт. – Київ
№№ 1/2, 3, 4/5, 6-9, 10/11, 12. – 1994
1440656
   Старт. – Київ
№ 1/12. – 1995
1440657
   Старт. – Київ
№ 1. – 1996
1440658
   Старт. – Київ
№ 4. – 1996
1440659
   Старт. – Київ
№ 5/6. – 1996
1440660
   Старт. – Київ
№ 1. – 1997
1440661
   Старт. – Київ
№ 2. – 1997
1440662
  Кидрук І. Старт : проза: фантастична п"єса // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 57-63. – ISSN 0130-7037
1440663
   Старт 1-2.. – М., 1986. – 504с.
1440664
   Старт 1-2.. – 2-е изд., испр. – М., 1988. – 489с. + Русско-французский словарь вкладыш
1440665
  Грабовський С. Старт Falcon Heavy: здійснена мрія людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 10
1440666
   Старт акредитації освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793
1440667
  Донцов Н.В. Старт Алексея Шувалова / Н.В. Донцов. – Москва, 1965. – 103с.
1440668
   Старт атестації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Почалася державна атестація наукових напрямів університетів, підпорядкованих МОН.
1440669
   Старт атестації [на базове фінансування науки] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Аби пройти атестацію , заклад має подати до МОН заяву та необхідні інформаційні матеріали до 5 вересня 2019 р.
1440670
  Шурлыгин В.Г. Старт в бесконечность. / В.Г. Шурлыгин. – Л, 1978. – 158с.
1440671
  Гречко Г.М. Старт в неизвестность / Г.М. Гречко. – М., 1989. – 46с.
1440672
  Горська С. Старт взято // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Нова структура державного замовлення, удосконалення системи електронної подачі заяв, пильна увага до своєчасності оприлюднення вищими навчальними закладами списків рекомендованих до зарахування - про ці та інші особливості нинішньої вступної кампанії ...
1440673
  Гавриленко І. Старт ДБР: спіймай мене, якщо зможеш! / І. Гавриленко, О. Лємєнов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 1 грудня (№ 46). – С. 3


  "27 листопада багатостраждальне Державне бюро розслідувань нарешті офіційно запустили. Призначені на посади слідчі склали присягу. Від моменту ухвалення закону в парламенті і до призначення третини складу органу правопорядку минуло рівно три роки. ...
1440674
  Иванов А. Старт завтра в 9... (О коллективе конструкторов космич. станций, исслед. Венеру, под рук. Г.Н. Бабакина) / А. Иванов. – Москва, 1980. – 254с.
1440675
  Шульман Л.М. Старт Земля - Місяць / Л.М. Шульман. – К., 1963. – 40с.
1440676
  Карандій В. Старт ЗНО-2017 / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про реєстрацію, вибір предметів та особливості ЗНО і ДПА під час прес-конференції у Києві розповів директор УЦОЯО Вадим Карандій.
1440677
  Мелуа А.И. Старт космической технологии / А.И. Мелуа. – М., 1990. – 185с.
1440678
  Здоровило Т. Старт новітнього парламенту // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 31). – С. 5


  "Важко переоцінити події 100-річної давнини для новітньої історії України, адже початок 1917 року поклав початок нехай і короткому, але все ж відродженню української державності. Саме тоді українці отримали практичний досвід створення держави у ХХ ...
1440679
   Старт перших конкурсів // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Національний фонд досліджень оголосив конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок "Наука для безпеки людини та суспільства". Конкурс розпочався з 12 травня 2020 р.
1440680
  Кулинич П. Старт ринку сільгоспземель: хитання між логікою права та інтересами зацікавлених осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
1440681
  Кривченя Д.Ю. Старт торако-абдомінальної та серцево-судинної хірургії у "Медмістечку" під керівництвом О.О. Шалімова // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 10-13. – ISSN 2304-0041
1440682
  Антоненко Е. Старт узяв активно // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Інформація про Спартакіаду університету, його учасників.
1440683
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)


  Причини, які спонукають проведення конституційної реформи.
1440684
  Коліушко І. Старт чи фальстарт конституційної реформи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1440685
  Харинович С. Старт шоубізу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як українська поп-музика робила перші кроки на самому початку 1990-х.
1440686
   Старт!. – Пермь
10. – 1989. – 100с.
1440687
  Якушев Н.М. Старт. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1962. – 24с.
1440688
   Старт.. – Горький, 1969. – 112с.
1440689
   Старт.. – Горький, 1976. – 104с.
1440690
   Старт1 - 2 - 3 : Книга для преподавателя. – Москва : Русский язык, 1987. – 336 с.
1440691
  Демчишак Н.Б. Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в Україні / Н.Б. Демчишак, М.О. Хильченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 5-13. – ISSN 2306-6814
1440692
   Стартап-інкубатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Центр підприємництва Українського католицького університету запустив унікальний університетський стартап-інкубатор.
1440693
  Юхимчук Ю. Стартап - нова форма початку бізнесу: проблеми та перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 109-111
1440694
   Стартап - школа в ВНТУ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  "...Заняття у школі "Sikorsky Challenge" на базі Вінницького національного технічного університету розпочнуться у лютому і триватимуть до жовтня. Упродовж цього часу всі охочі зможуть навчитися генерувати інноваційні бізнес-ідеї та перетворювати їх на ...
1440695
  Коноваленко В. Стартап "Knowledge to royalty converter" онлайнсервіс майбутнього вже сьогодні / В. Коноваленко, А. Коловський, М. Гуйтур // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 68-81. – ISSN 1682-2366
1440696
  Бачинський Т. Стартап в Україні: погляд з позиції ІТ-права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 176-182. – ISSN 1026-9932
1440697
  Баланчук І. Стартап із Харкова: рух уперед попри обстріли й "долину смерті" / І. Баланчук, С. Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Грудень (№ 45/46). – С. 8
1440698
  Ржеуський А.В. Стартап інноваційного інформаційного сервісу університетських бібліотек / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 39-41
1440699
   Стартап на мільйон // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 4


  Відбувся офіційний регіональний відбір до "Startup World Cup": стартап-переможець змагатиметься у Кремнієвій долині з такими ж талановитими, знаючими і креативними. Головний приз для переможця - 1 мільйон доларів.
1440700
  Кауфманн Я. Стартап Палестина: Как запустить технологическую революцию на Западном берегу // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 22-28 сентября (№ 38). – С. В 7


  "Израильские и палестинские чиновники десятилетиями безуспешно ведут поиски сугубо политического варианта выхода из арабо-израильского конфликта. Но перспективы всеобъемлющего мирного соглашения и сегодня выглядят туманными. Требуются иные пути и ...
1440701
  Нетреба М. Стартап як дипломний проєкт: від ідеї до практичного втілення // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 49-54. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1440702
  Мазур І. Стартап як новий зміст у підприємництві / І. Мазур, М. Буга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 26-32. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні основи сутності підприємництва та підприємця; виявлено особливості визначення п няття "підприємець" представниками економічних шкіл; розкрито чотири етапи формування теорій підприємництва (таблиця 1), в яких проаналізовано ...
1440703
  Заїченко О.Є. Стартап як новітнє явище у сучасній цивілістиці // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 48-50. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1440704
  Каменській Д. Стартап, гроші, суд присяжних: кейс "Theranos", або Шахрайство в "Кремнієвій долині" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1440705
  Карлаш Т. Стартапам - державну підтримку // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій: у конкурсі стартапів перемогли мініатюрний геймпад та інтерактивні екскурсії. Фестиваль організували МОН України, КНУ імені Тараса Шевченка та Науковий парк КНУ.
1440706
   Стартапи-переможці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Проект Чорноморського державного університету імені Петра Могили "Cubomania" переміг на конкурсі стартапів Vernadsky challenge.
1440707
  Шулікін Д. Стартапи - у життя! Уже традиційно в жовтні на майданчику НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зібралися винахідники й інвестори / Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відкрився VІ Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
1440708
  Підоричева І. Стартапи в Україні: як здолати "долину смерті" / І. Підоричева, В. Ляшенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Наприкінці своєї каденції, 10 липня ц.р., попередній уряд схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Для сучасної України це можна було б вважати справжнім досягненням, адже за всю історію незалежності, постійно ...
1440709
  Мельничук Г.С. Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій / Г.С. Мельничук, О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 28-34
1440710
  Касич А.О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід / А.О. Касич, А.М. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1440711
  Хаустов М.М. Стартапи: сутність, класифікація та роль в економіках країн світу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 198-211. – ISSN 2222-4459
1440712
  Томушев М.М. Стартерные аккумуляторные батареи / М.М. Томушев. – Киев; Львов, 1947. – 59с.
1440713
  Белогуров И.Г. Стартерные кислотные аккумуляторы / И.Г. Белогуров. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Воениздат, 1954. – 160 с. : ил.
1440714
  Бабаев А.И. Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи / Бабаев А.И. – Москва : Воениздат, 1967. – 174 с. : ил.
1440715
  Леонов О.З. Старти надій / О.З. Леонов. – К, 1981. – 144с.
1440716
  Крушевская Наталья Стартовал ІХ конкурс премии "Лидеры туриндустрии" : "Лидеры туриндустрии" - это всерьез и надолго. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 12-13 : Фото
1440717
  Миклевски Ежи Стартовала академия отельных инвесторов / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 28-30 : фото
1440718
  Холод В.П. Стартовая полоса / В.П. Холод. – Харьков, 1981. – 168с.
1440719
  Данько К.С. Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 278-283. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1440720
  Ларгина Н. Стартовое торможение. Что мешает начать инновационный бизнес? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Рейтинговое агентство “Эксперт РА” по заказу ОАО “Российская венчурная компания” начало исследование “Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в России”. Исследование охватило более чем 1500 компаний и команд, ...
1440721
  Судакова Н.А. Стартовые компании в исследовательских университетах США : проблемы организации и функционирования // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 7 (475). – С.111-127. – ISSN 0321-2068


  Роль исследовательских университетов как центров образования и науки заключается в том, чтобы содействовать росту предпринимательской активности в регионах, укреплять связи с прмышленностью и бизнесом и выводить передовые технологические разработки на ...
1440722
  Коньков В.И. Стартстопный телеграфный аппарат Шорина / В.И. Коньков, Н.Г. Станин. – Москва, 1936. – 143 с.
1440723
  Кириленко Т. Стартував абітурієнтський забіг - 2019 // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18 січня (№ 3). – С. 7


  "З 8-го і до 31 січня 2019 року кожен охочий вступити до вищої школи може зареєструватися на пробне тестування заради перевірки своїх знань і набуття певних навичок перед основним ЗНО."
1440724
   Стартував конкурс спільних українсько-латвійських проєктів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
1440725
   Стартував перший в Україні онлайн курс "Бренд-менеджмент" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Інформація для користувачів Які зацікавлені в онлайн курсі, який стартував в КНУ імені Тараса Шевченка. Курс веде доц. економ. фак-ту А. Длигач.
1440726
   Стартувала вступна кампанія-2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 1, 6


  Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка на 2019 рік затверджено й оприлюднено на сторінці Приймальної комісії КНУ: vstup.univ.kiev.ua
1440727
   Стартувала найпристижніша національна премія для вчителів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 5
1440728
  Чернишева Т. Стартувала спартакіада // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Відбулося спортивне свято, присвячене Дню університета й працівникам фізичної культури та спорту. Проректор з навчально-виховної роботи В.П. Шевченко привітав команди першокурсників.
1440729
  Прыткова Н. Стартуем!: маркетинг социальных медиа // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 15-21. – ISSN 2072-3849


  В статье рассматривается место и роль библиотеки в социальных сетях. Анализ положительных и отрицательных сторонах.
1440730
  Кожевников А.Л. Стартует мужество / А.Л. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 400с.
1440731
  Гиссен Л.Д. Стартует скиф / Л.Д. Гиссен. – М., 1964. – 110с.
1440732
   Стартує національна вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine 2020 // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 5
1440733
   Стартуємо в новий навчальний рік! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "Щасливими власниками новеньких заліковок стали майже 10 тисяч щойно посвячених студентів нашого Університету".
1440734
  Гребенюк И.Ф. Стартуют истребители / И.Ф. Гребенюк. – М., 1960. – 239с.
1440735
  Гребенюк І. Стартують винищувачі / І. Гребенюк. – К., 1958. – 320с.
1440736
  Померанцев Ю.М. Стартують ластоногі / Ю.М. Померанцев. – Київ, 1974. – 128с.
1440737
  Гірник М.А. Стартують мрії : лірика / М.А. Гірник. – Київ, 1963. – 123 с.
1440738
  Каманин Н.П. Старты в небо / Н.П. Каманин. – Москва, 1976. – 127 с.
1440739
  Киселев В.Г. Старты надежд / В.Г. Киселев, Т.А. Кузнецова. – М., 1979. – 95с.
1440740
   Старуня: Парк Льодовикового періоду : монографія : присвяч. 50-ти річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу / Олег Адаменко, Олег Карпаш, Денис Зорін [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф., акад. НАНУ Євстахія Крижанівського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2017. – 210, [2] с. : іл., кольор. фотоіл., карти. – Алф.-персон. покажчик: с. 207-209. – Бібліогр.: с. 203-206. – ISBN 978-966-694-296-1


  У пр. № 1722716 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. (підпис) Олег Адаменко, (підпис) Іван Ковбанюк 19.06.2018
1440741
   Старуня: Парк Льодовикового періоду : монографія / Олег Адаменко, Олег Карпаш, Денис Зорін [та ін.] ; за ред. Євстахія Крижанівського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2020. – 204, [2] с. : кольор. іл. – Алф.-персон. покажчик: с. 201-203. – Бібліогр.: с. 197-200. – ISBN 978-966-694-296-1


  У пр. № 1722716 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від авторів. (підпис) Олег Адаменко, (підпис) Іван Ковбанюк 19.06.2018
1440742
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Рига, 1950. – 156с.
1440743
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1957
1440744
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1970. – 415с.
1440745
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1972. – 415с.
1440746
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Барнаул, 1974. – 27с.
1440747
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Алма-Ата, 1976. – 432с.
1440748
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Грозный, 1976. – 62с.
1440749
  Горький М. Старуха Изергиль / Максим Горький ; [худож. В. Комаров, В. Толстоногов]. – Москва : Современник, 1977. – 133 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1440750
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 30с.
1440751
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Москва, 1979. – 384с.
1440752
  Горький М. Старуха Изергиль / М. Горький. – Омск, 1983. – 95с.
1440753
  Андрусяк Т. Старухи: три покоління представників української правової думки в Галичин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 36-44. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1440754
  Майков А. Старушка / А. Майков. – 90с.
1440755
  Мордовець Д.Л. Старци [Старці]. Дзвонарь : Оповидання / Даныло Мордовець // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 40 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
1440756
   Старцы-возобновители Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 9)
Ч. 1 : Духовник Иероним [или жизнеописание иеросхимонаха Иеронима (Соломенцова)]. – 2014. – 723 с. : фотоил., портр. – На обл. указ. название тома. – Библиогр в подстроч. примеч.
1440757
   Старченко Тамара Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 311. – ISBN 978-966-2726-03-9
1440758
  Писемский А.Ф. Старческий грех. Совершенно романтическое приключение / А.Ф. Писемский. – Москва, 1955. – 93с.
1440759
  Баян О.А. Старша / О.А. Баян. – Київ : Спілка радянських письменників України, 1945. – 24 с.
1440760
  Зозуля С. Старша лінія роду Розумовських і ніжинський слід в її історії // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 30-38. – ISBN 978-617-7674-81-7
1440761
  Локшина О.І. Старша школа в країнах Європи: тенденції розвитку змісту та організації навчання // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 9-22. – ISBN 966-96711-2-4
1440762
   Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / [Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина та ін. ; за ред. О.І. Локшиної] ; Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. – Київ : Богданова А.М., 2006. – 228, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. та обкл. напис: 80 років Інститут педпгогіки АПН України. – Бібліогр.: с. 222-228. – ISBN 966-96711-2-4
1440763
  Красовицький М.Ю. Старша школа США: особливості сучасної організації та зміст освіти // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 143-181. – ISBN 966-96711-2-4
1440764
  Пометун О. Старша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
1440765
  Авдеев В.И. Старшая жена / Владислав Авдеев. Конвейер № 3 : Повести и рассказы / Ольга Новикова. – Москва : Современник, 1986. – 190 с. – (Книжки в книжке)
1440766
  Скворцов Н.В. Старшая пионервожатая. / Н.В. Скворцов. – Горький, 1959. – 34с.
1440767
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1955. – 272с.
1440768
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1958. – 279с.
1440769
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1960. – 256 с.
1440770
  Уварова Л.З. Старшая сестра : Повесть и рассказы / Л.З. Уварова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 350с.
1440771
  Аристов И.В. Старшая сестра / И.В. Аристов. – Куйбышев, 1964. – 122с.
1440772
  Толмачева Н.С. Старшая сестра / Н.С. Толмачева. – 3-е изд. – Свердловск, 1967. – 252с.
1440773
  Воронкова Л.Ф. Старшая сестра / Л.Ф. Воронкова. – Київ, 1972. – 432с.
1440774
  Володин А. Старшая сестра // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 291-332
1440775
  Иванцов К.М. Старшая сестра / К.М. Иванцов. – Донецк, 1988. – 148с.
1440776
  Оксанен А. Старшая сестра и младший брат / А. Оксанен. – М., 1979. – 206с.
1440777
   Старшая Эдда. – М - Л, 1963. – 260с.
1440778
  Гаврилюк О. Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С.11-15.
1440779
  Гаврилюк Оксана Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара "Собор": єдність чи конфлікт? : урок поглибленого опрацювання художнього тексту в 11 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-14
1440780
  Лурье Н.Г. Старше на одну ночь : повесть и рассказы / Ноях Лурье; пер. с евр., автор. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304 с.
1440781
  Емельянов А.В. Старше хлеба нет / А.В. Емельянов. – Москва, 1972. – 64с.
1440782
   Старше, чем пирамиды : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 155 : Фото. – ISSN 1029-5828
1440783
  Юркин Н.Ф. Старшеклассникам о родном крае : уч. пособие для 9-10 кл. / Н.Ф. Юркин, М.Ф. Бринь. – Краснодар, 1978. – 63с.
1440784
  Тартаковский Б.С. Старшеклассники / Б.С. Тартаковский, 1951. – 160с.
1440785
   Старшеклассники и комсомол. – Л, 1972. – 272с.
1440786
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1966. – 72с.
1440787
   Старшеклассники пишут сочинения. – Волгоград, 1968. – 64с.
1440788
  Махров К.А. Старшеклассники. / К.А. Махров. – Свердловск, 1956. – 74с.
1440789
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова
Очерк 1 : Хозяева земли. – 1907. – 46 с. : ил. – Беспл. прилож. к журн.: "Юная Россия". 1907 г. - Конволют. - Пер.: Старшие братья в семье народов, очерки 2-4
1440790
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 2 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 72 с. : ил.
1440791
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 3 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 71 с. : ил.
1440792
  Берлин Я.А. Старшие братья в семье народов. Очерк 4 : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин // Старшие братья в семье народов : [Очерки современной культуры передовых стран] : со многими рис. : очерки 1-5 / Я.А. Берлин. – Москва : Тип. К.Л. Меньшова, 1907. – Очерк 1 : Хозяева земли. – 107 с. : ил.
1440793
  Антонов С.Ф. Старший : рассказы о Ленине : для сред. возраста / С.Ф. Антонов ; ил. И. Ильинского. – Москва : Детгиз, 1963. – 64 с. : ил.
1440794
  Осьмачка Т. Старший боярин / Т. Осьмачка : Прометей, 1946. – 116 с.
1440795
  Осьмачка Т. Старший боярин : Повісті / Т. Осьмачка. – Львів : Червона калина, 1998. – 560с. – ISBN 5-07707-0723-2
1440796
   Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1440797
  Осьмачка Т. Старший боярин : роман // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.3-94. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
1440798
  Осьмачка Т.С. Старший боярин. План до двору : Романи / Т.С. Осьмачка. – Київ : Український письменник, 1998. – 239 с. – ISBN 966-579-017-Х
1440799
  Былинов А.И. Старший брат / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1955. – 130с.
1440800
   Старший брат. – Черкесск, 1957. – 96с.
1440801
  Даниленко В. Старший брат Валерія Шевчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 179-183. – ISSN 0208-0710
1440802
  Трофимов Ж.А. Старший брат Ильича / Ж.А. Трофимов. – М, 1988. – 250с.
1440803
  Крижанівський С. Старший брат Остапа Вишні // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 53-54
1440804
   Старший друг - педзагін. – К, 1983. – 79с.
1440805
   Старший друг. – М, 1964. – 111с.
1440806
  Манько Е.П. Старший друг / Е.П. Манько. – Москва, 1981. – 64с.
1440807
  Гаврилов А.М. Старший курс бухгалтерии : учебник для коммерческих учебных заведений и счетоводных курсов / А.М. Гаврилов. – Санкт-Петербург, 1906. – 307 с.
1440808
  Калінніков О. Старший партнер АО "Могильницький та партнери", адвокат Олексій Калінніков: "Правозастосовна практика ВС не дає підстав сподіватися на об"єктивну оцінку "санкцій по п"ятницях" / розмову вів Л. Семишоцький // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 24-30 квітня (№ 17). – С. 1, 4
1440809
  Колесникова Н.Ф. Старший пионерский вожатый как организатор и воспитатель пионеров : Автореф... кандидата пед.наук: / Колесникова Н.Ф.; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 16л.
1440810
  Курьянов Т.Н. Старший политрук Руденко / Т.Н. Курьянов. – Л, 1985. – 159с.
1440811
  Тарковский Р.Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста / Р.Б. Тарковский. – Л., 1975. – 198с.
1440812
  Вампилов А.В. Старший сын / А.В. Вампилов. – Москва, 1970. – 62с.
1440813
  Вампилов А. Старший сын // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 437-508
1440814
  Вампилов А.В. Старший сын / Александр Вампилов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 336с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-031539-0
1440815
   Старший товарищ. – М, 1964. – 328с.
1440816
  Гарди Т. Старший трубач драгунского полка Джон Лавдэ и его брат Роберт, моряк : роман / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1971. – 344 с.
1440817
  Ложешник А.С. Старшина Бузького козацького війська кінця XVIII - початку XIX ст.: зміна функціональних обов"язків, чисельність та національний склад // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 24-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1440818
  Горобець В.М. Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар"єри провідної соціальної верстви // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 52-66. – ISSN 0130-5247
1440819
  Щербаков С.А. Старшинов / Сергей Щербаков. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 352с. – (Жизнь замечательных людей ; (990)). – ISBN 5-235-02815-5
1440820
  Лимар Д. Старшинська опозиція політиці гетьмана Б. Хмельницького: причини, форми, наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 22-23
1440821
  Понипаляк О. Старшинська школа УПА "імені Героя Крут Георгія Пипського - Олені I/Олені II" (березень - жовтень 1944 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 127-135. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена діяльності старшинської школи УПА "Олені I/II". Було досліджено специфіку підготовки старшинських кадрів УПА на прикладі найбільшого польового офіцерського вишкільного табору в Карпатах. Висвітлено історію діяльності офіцерської ...
1440822
  Рид Старшины Вильбайской школы / Рид, Майн. – Москва; Ленинград, 1946. – 288с.
1440823
  Бондар В. Старші курси : повість-сповідь // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7/9. – С. 86-137. – ISSN 0130-1608
1440824
  Ісаченко С. Старшокласники з Хотина у "Відкритому світі" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20
1440825
  Клименко О. Старшокласники обиратимуть свою спеціалізацію та комплекс відповідних предметів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 3 листопада (№ 221)
1440826
   Старшокурсники - першокурсникам // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Короткі побажання першокурсникам висловлюють: А. Присяжнюк - магістрантка біологічного факультету та Т. Филипченко - студентка 3 курсу економічного факультету, відмінниця навчання.
1440827
  Малиновский М.П. Старые вещи / М.П. Малиновский. – Омск, 1982. – 381с.
1440828
  Аникеев А.А. Старые вязы : очерки / Аникеев А.А. – Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1969. – 144 с.
1440829
  Врангель Н.Н. Старые годы : каталог старинных произведений искусств, хранящихся Императорской Академии Художеств / Н.Н. Врангель : Типография Сириус
Ч. 1. – 1908. – 138 с.
1440830
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Москва, 1955. – 80с.
1440831
   Старые годы : Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. – Москва : Художественная литература, 1989. – 367с. – (Классики и современники)
1440832
  Мельников П.И. Старые годы / П.И. Мельников. – Горький, 1990. – 285с.
1440833
  Басманов А.Е. Старые годы. (Эпизоды истории, искуства и литературы) / А.Е. Басманов. – Москва : Современник, 1987. – 287 с.
1440834
  Печерский А. Старые годы: рассказы и очерки. / А. Печерский. – М., 1986. – 544с.
1440835
  Каладзе К.Р. Старые деревья / К.Р. Каладзе. – М., 1958. – 139с.
1440836
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1978. – 278с.
1440837
  Комиссаров В.С. Старые долги / В.С. Комиссаров. – М., 1983. – 256с.
1440838
  Ципис Н.Ф. Старые дороги / Н.Ф. Ципис. – М, 1984. – 143с.
1440839
   Старые друзья. – Москва, 1949. – 64с.
1440840
  Шешин А.Н. Старые друзья / А.Н. Шешин. – Кострома, 1958. – 38с.
1440841
  Муханбеткалиев К. Старые друзья : рассказы и повесть / Кажигали Муханбеткалиев ; пер. с каз. В.Малькова. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 223 с.
1440842
  Санин В.М. Старые друзья / В.М. Санин. – Москва, 1989. – 237с.
1440843
  Малюгин Л.А. Старые друзья. / Л.А. Малюгин. – МоскваЛ., 1946. – 127с.
1440844
  Певнев Ф.П. Старые друзья. / Ф.П. Певнев. – Курск, 1956. – 224с.
1440845
  Малюгин Л.А. Старые друзья: Пьесы. / Л.А. Малюгин. – Москва, 1979. – 312с.
1440846
  Андрески А. Старые женщины рассказывают : [пер. с англ.] / А. Андрески ; [послесл. Л.Е. Куббель]. – Москва : Наука, 1976. – 192 с.
1440847
  Вайнер М. Старые записи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 53-84. – ISSN 0321-1878
1440848
  Казакевич Э.Г. Старые знакомые / Э.Г. Казакевич. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1440849
  Шевцов И.М. Старые знакомые / И.М. Шевцов. – Москва, 1958. – 48с.
1440850
  Худяков Л.В. Старые знакомые / Л.В. Худяков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 31 с.
1440851
  Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман. / Л. Пиранделло. – Л., 1975. – 438 с.
1440852
  Шпилевский С.М. Старые и новые города и борьба между ними в Ростовско-Суздальской земле : ислед. заслуж. ординар. проф., дир. Демидовского Юридического Лицея С.М. Шпилевского. – Ярославль : Типо-лит. М.Х. Фальк, 1892. – 129, [I] с.


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1440853
  Федоров Я. Старые и новые деньги. Денежная реформа 1924 года / Я. Федоров. – М., 1924. – 52с.
1440854
  Шевелев Д.Л. Старые и новые документы о Палестине // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 179-182. – ISSN 2079-3359
1440855
  Филимон Н. Старые и новые мироеды / Н. Филимон. – М, 1954. – 236с.
1440856
  Бьярнасон Бриньолфур Старые и новые проблемы / Бьярнасон Бриньолфур. – М, 1960. – 153с.
1440857
  Артамонова Ю.Д. Старые и новые проблемы неокорпоративизма / Ю.Д. Артамонова, Л А. Демчук // Вестник Московского университета. Серия 12 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-50. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
1440858
  Лоренц Г.А. Старые и новые проблемы физики / Г.А. Лоренц. – Москва : Наука, 1970. – 372 с.
1440859
  Шаревская Б.И. Старые и новые религии тропической и Южной Африки / Б.И. Шаревская. – М., 1964. – 388с.
1440860
  Овчарек М. Старые и новые шахты Донбасса / М. Овчарек. – Харьков, 1931. – 38с.
1440861
  Можаев Б.А. Старые истории : Повести и рассказы / Можаев Б.А. – Москва : Современник, 1978. – 382 с. – (Новинки "Современника")
1440862
  Буденная Н.С. Старые истории / Н.С. Буденная. – Москва, 1986. – 220с.
1440863
  Аленина Надежда Старые истории Нового Света : сельская библиотека сохраняет память о земляках поневоле // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Чтобы сохранить историческую память и увековечить забытые имена жертв политических репрессий, библиотекарь сельской библиотеки таёжного посёлка Н.П. Дианова решила создать в библиотеке музейную экспозицию "Памяти жертв репрессий".
1440864
  Петров Г. Старые календари / [Соч.] Прот. Георгия Петрова, неизвестного, брянского купца Преженцова. – Брянск : Тип. А. Арцишевского, 1896. – [4], XII, 127 с.
1440865
  Маканин В.С. Старые книги. / В.С. Маканин. – М, 1976. – 399с.
1440866
  Рославлев А.С. Старые люди : рассказы / Алексанждр Рославлев. – Петроград. – 298 с.
1440867
  Вересов А.И. Старые мастера / А.И. Вересов. – Ленинград, 1970. – 368с.
1440868
  Алпатов М.В. Старые мастера в Дрезденской галлерее / М.В. Алпатов, И.Е. Данилова; ред.: Н.П. Лапшина. – Москва : Искусство, 1959. – 412 с. : ил.
1440869
  Тиле Кристиан Старые мастера в новом свете / Тиле Кристиан, Баннинг Ян // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 70-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1440870
  Фабрикант М. Старые мастера немецкого реализма. / М. Фабрикант. – Л., 1936. – 55с.
1440871
  Грекова-Дашковская Старые мастера оперетты / Грекова-Дашковская. – М., 1990. – 284с.
1440872
  Фромантен Э. Старые мастера. / Э. Фромантен. – М., 1966. – 359с.
1440873
  Эркман Э. Старые молодцы / Эркман-Шатриан. – Б. м. : б. в. – 144 с.
1440874
  Амаду Ж. Старые моряки, Две истории порта Баия / Ж. Амаду ; пер. с португ. [Ю. Калугина ; предисл. Педро Мотта Лима]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 278 с. : ил.
1440875
  Амаду Ж. Старые моряки. Две истории порта Баия / Ж. Амаду. – Москва : Прогресс, 1964. – 288 с. : ил.
1440876
  Сергеев Д.Г. Старые особняки / Д.Г. Сергеев. – М., 1989. – 397с.
1440877
  Гиляров А.Я. Старые поэты в новых русских переводах : Данте, Боккаччьо, Ариост, Сервантес, Байрон : Критический очерк с точки зрения учения о поэзии как выражении вселенского Логоса / [Соч.] А.Н. Гилярова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – [2], IV, 166 с.
1440878
  Баграмов Э.А. Старые расистские измышления на новый лад / Э.А. Баграмов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 100 с.
1440879
  Згура В.В. Старые русские архитекторы / В.В. Згура. – Москва ; Петроград, 1923. – 64 с.
1440880
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1980. – 419 с.
1440881
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1984. – 423 с.
1440882
   Старые русские города. – Москва : Искусство, 1989. – 422 с.
1440883
  Зеленина К.А. Старые русские граверы и литографы / К.А. Зеленина; под ред.: П.П. Муратова. – Москва : Искусство
Вып. 34. – 1925. – 38, [19] с.
1440884
  Ленин В.И. Старые статьи на близкие к новым темы / В.И. Ленин. – Москва : Партийное издательство, 1934. – 111с.
1440885
   Старые фотографии. – М, 1988. – 398с.
1440886
  Муссалитин В.И. Старые шрамы / В.И. Муссалитин. – Тула, 1968. – 119с.
1440887
  Белый А. Старый Арбат : повести / Андрей Белый ; [сост., вступ. ст., с. 5-33, и коммент. В.Б. Муравьева]. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 587, [2] с. : [8] л. ил. – (Литературная летопись Москвы). – ISBN 5-239-00308-4
1440888
  Яковлев Ю.Я. Старый барабан / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1956. – 86с.
1440889
  Шерешев В.И. Старый Башлей. / В.И. Шерешев. – Симферополь, 1978. – 224с.
1440890
  Шаповалов В.М. Старый букварь / В.М. Шаповалов. – Москва, 1980. – 96с.
1440891
  Чащин Ф.Д. Старый волшебник. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1963. – 115с.
1440892
  Магомедов М. Старый ворчун : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
1440893
  Сергеев-Ценский Старый врач / Сергеев-Ценский. – Москва, 1947. – 64с.
1440894
  Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... / Э. Хемингуэй. – М, 1983. – 343с.
1440895
  Белов В.И. Старый да малый : повести и рассказы : [для мл. шк. возраста] / Василий Белов ; худож. Ю. Воронов. – Москва : Детская литература, 1989. – 124, [3] с. : цв. ил.
1440896
  Смирных В.М. Старый двор / В.М. Смирных. – Воронеж, 1985. – 112с.
1440897
  Ратнер А. Старый двор : стихотворения / Александр Ратнер. – Київ : Основи, 2006. – 208с. – ISBN 966-500-239-2
1440898
  Михеева Е.В. Старый дом / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1963. – 86с.
1440899
  Красильников Г.Д. Старый дом : повести, роман / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1971. – 528 с.
1440900
  Коринец Ю.И. Старый дом : повесть, стихи, переводы / Ю.И. Коринец. – М., 1980. – 303с.
1440901
  Сафонов Н.С. Старый дом : Рассказы и повести / Н.С. Сафонов. – Москва : Современник, 1991. – 380с.
1440902
  Рудович М. Старый дом : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 91-94. – ISSN 0027-8238
1440903
  Долгопят Е. Старый дом : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 119-127. – ISSN 0130-7673
1440904
  Холендро Д.М. Старый друг / Д.М. Холендро. – М., 1977. – 48с.
1440905
  Волохов Ф.С. Старый друг / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1979. – 326с.
1440906
  Просекин М.М. Старый друг. / М.М. Просекин. – М., 1986. – 202с.
1440907
  Немирович-Данченко В.И. Старый замок : (из сказок действительности) / В. И.. Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 24 с. : ил. – На обл.: № 82. - Конволют. - Пер.: с 11 книгами


  Содержание конволюта: 1.Старый замок : (из сказок действительности) / В. И. Немирович-Данченко; 2.. Хороший зароботок : рассказ И. Франка / И.Я. Франко; пер. с укр. Л[еся] У[краинка] 3. Воскресшая песнь : (святочные рассказы) / В.И.. ...
1440908
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый : Повести и рассказы / Л.Р. Шейнин. – Москва : Художественная литература, 1957. – 686с.
1440909
  Шейнин Л.Р. Старый знакомый / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1959. – 728с.
1440910
  Левинсон А. Старый и новый балет / А. Левинсон. – Петроград, 1919. – 129 с.
1440911
  Пешехонов А.В. Старый и новый порядок владения надельной землей / А.В. Пешехонов. – Санкт-Петербург : Тип. 1-й Спб. труд. артели, 1909. – 32 с.
1440912
  Бекая Мзия Александровна Старый и новый семейный быт в Грузии. (По этногр. материалам Аджарии) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бекая Мзия Александровна ; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ив.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1440913
  Бланк А.С. Старый и новый фашизм : полит.-социол. очерк / А.С. Бланк. – Москва : Политиздат, 1982. – 257 с., [15] л. ил. : ил.
1440914
  Кахидзе Н.А. Старый и новый хозяйственный быт и культура горных ущелий Аджарии (Мачехели) : Автореф... канд. ист.наук: / Кахидзе Н.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 25л.
1440915
  Пановко Я.М. Старый клен. / Я.М. Пановко. – Л., 1965. – 142с.
1440916
  Гурьева Т. Старый компьютер остается в строю // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 4. – С.42-45. – ISSN 0869-4915
1440917
  Голубев С.Т. Старый корпус Киевской академии (Мазепин) и его "репарация" при архиепископе Рафаиле Заборовском / С.Т. Голубев, проф. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – [2], 50 с., 7 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Императорской Киевской духовной академии
1440918
   Старый кортик. – М, 1977. – 80с.
1440919
  Тарбаев Б.И. Старый Кру видит далеко. / Б.И. Тарбаев. – М., 1976. – 143с.
1440920
  Прилипко Ф.С. Старый Крым / Ф.С. Прилипко. – Симферополь, 1967. – 79с.
1440921
  Гуков О.Я. Старый лисовин. / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1975. – 78с.
1440922
   Старый Литовский статут 1529 года : [Статут Великого княжества Литовского]. – Б. м. : [Изд. ред. "Временник Моск. о-ва истории и древностей российских"]. – II, 106, XVI с. – Конволют. - Пер.: Статут Великого князьства Литовского 1566 года. Экз. дефектный, без обл., тит. л. и окончания
1440923
  Шеболдаев К.Д. Старый маяк. / К.Д. Шеболдаев. – М, 1970. – 46с.
1440924
  Кольридж С.Т. Старый моряк. – Изд. 2. – Киев-Харьков : Южно-русское книг-во Ф.А. Иогансона, 1897
1440925
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Советский писатель, 1956. – 420 с.
1440926
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Известия, 1973. – 414 с.
1440927
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Москва : Современник, 1980. – 400 с.
1440928
  Петров М.П. Старый Мултан : роман / Михаил Петров; пер. с удм. авт. и А.Дмитриевой. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 365 с.
1440929
  Петровм М.Т. Старый мултан: роман / М.Т. Петровм. – М., 1990. – 368с.
1440930
  Ойоно Ф. Старый негр и медаль / Ф. Ойоно. – Москва, 1962. – 191с.
1440931
  Стручков Л. Старый Ник сегодня не голоден // Химия и жизнь - 21 век : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.63-65. – ISSN 1727-5903
1440932
  Блок Ханна Старый новый язык : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.44 : Фото
1440933
  Ходжер Г.Г. Старый Нядьга / Г.Г. Ходжер. – М., 1961. – 174с.
1440934
   Старый Оскол. – Белгород, 1958. – 96с.
1440935
  Ноздрин А.Е. Старый парус / А.Е. Ноздрин. – Иваново, 1962. – 105с.
1440936
  Осьмаков И.Н. Старый Пекин в описаниях начальников русской духовной миссии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 92-97. – ISSN 0869-1908
1440937
  Конопницкая М. Старый переплетчик и его внук / М. Конопницкая. – М.-Л., 1930. – 39с.
1440938
   Старый Петербург. – Ленинград, 1982. – 201с.
1440939
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 496с.
1440940
  Пыляев М.И. Старый Петербург / М.И. Пыляев. – М., 1991. – 496с.
1440941
  Соколовский А.К. Старый Петербург на книжных знаках / А.К. Соколовский. – Ленинград : Типография Коминтерна, 1925. – 21 с.
1440942
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Адмиралтейский остров.Сад трудящихся : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 192с.
1440943
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Аптекарский, Петровский, Крестовский острова / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1915. – 55с.
1440944
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Дворец труда / П.Н. Столпянский. – Петроград, 1923. – 80с.
1440945
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко-художественный очерк / П.Н. Столпянский. – Москва-Петроград, 1923. – 128с.
1440946
  Столпянский П.Н. Старый Петербург. Петропавловская крепость : Историко- художественный очерк. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 134 с.
1440947
  Байбородин А.Г. Старый покос : повести / Анатолий Байбородин. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 160 с.
1440948
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Тип. А.Г. Кольчугина, 1896. – 350, III с. – (Научно-образовательная библиотека)
1440949
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. В. Рихтера, 1903. – 350, X с. – (Научно-образовательная библиотека)
1440950
  Токвилль А. Старый порядок и революция / Токвиль ; Пер. под ред. [и с предисл.] проф. Моск. ун-та П.Г. Виноградова. – Москва : Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 353 с. – (Научно-образовательная библиотека)


  На тит. стр. надпись: Н. Полонская
1440951
  Антонов В.А. Старый посох : стихи / В.А. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 87 с.
1440952
  Вернигора Наталья Старый путь борозды не портит // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 58-50 : фото
1440953
   Старый русский детектив. – Житомир
1. – 1992. – 267 с.
1440954
   Старый русский детектив. – Житомир
2. – 1992. – 203 с.
1440955
   Старый русский детектив. – Житомир
3. – 1992. – 278 с.
1440956
   Старый русский детектив. – Житомир
4. – 1993. – 267с.
1440957
   Старый русский детектив. – Житомир
5. – 1993. – 285с.
1440958
  Бубнова Е. Старый русский фаянс = Old russian faience / Е. Бубнова ; пер. с англ. Н.В. Джонстон. – Москва : Искусство, 1973. – 188 с.
1440959
  Катонин Е.И. Старый Саморканд. / Е.И. Катонин. – Л, 1945. – 12с.
1440960
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : Роман / Г.И. Полянкер. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 344 с.
1440961
  Полянкер Г.И. Старый Сантос и его потомки : роман / Г.И. Полянкер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с.
1440962
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1440963
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1440964
  Павлова В. Старый свет в тени Полумесяца : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
1440965
  Никошенко И.М. Старый солдат / И.М. Никошенко, 1943. – 16с.
1440966
  Новопашин Ю.С. Старый спор с новыми аргументами / Ю.С. Новопашин. – М., 1978. – 159с.
1440967
  Мревлишвили М.Н. Старый тарантас : рассказы / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 125 с.
1440968
  Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси: город и горожане в XIX в. / Анчабадзе Ю.Д., Волкова Н.Г. ; отв. ред. С.А. Арутюнов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Мклая. – Москва : Наука, 1990. – 269, [2] с., 1л. карт. : ил.
1440969
   Старый товарищ Алексей Павлович Скляренко : (1870-1916 г.г.). – Москва : Госиздат, 1922. – 133 с. : портр.
1440970
  Какосян А.В. Старый Томас улыбается / А.В. Какосян. – Ереван : Айастан, 1964. – 107 с.
1440971
  Гроссман В.С. Старый учитель : повести и рассказы / В.С. Гроссман. – Москва : Советский писатель, 1962. – 525с.
1440972
  Авербах И. Старый фокус со шляпой // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С.94-108
1440973
  Лоренс Л. Старый шут закон / Л. Лоренс. – Москва, 1976. – 490 с.
1440974
  Лоренс Л. Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс // Обездоленные : роман ; пер. с англ / Д. Конрой. – Москва : Радуга, 1983. – С. 279-735. – (Библиотека литературы США)
1440975
  Косточкин В.В. Старым Смоленским трактом / В.В. Косточкин. – Москва : Искусство, 1972. – 175 с.
1440976
  Колыхалов В. Старыми тропами / В. Колыхалов. – Новосибирск : ападно-Сибирское нн. Изд-во, 1982. – 272 с.
1440977
  Разумневич В.Л. Стасик - веселый человек / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1962. – 80с.
1440978
  Ясинскас К. Стасис Вайнюнас : очерк жизни и творчества / К. Ясинскас. – Ленинград : Советский композитор, 1961. – 56 с.
1440979
  Розанова Н.Н. Стасис Красаускас / Н.Н. Розанова. – Москва, 1985. – 183с.
1440980
   Стасис Красаускас. – Москва : Книга, 1988. – 176 с.
1440981
  Кулешова В.Н. Стасис Ушинскас / В.Н. Кулешова. – Москва : Советский художник, 1973. – 159 с.
1440982
  Старюк Н. Стасій Гречаний. У колі двадцятиліття (1977-1997) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 590-630
1440983
  Пилявский В.И. Стасов - архитектор / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1963. – 252с.
1440984
  Маркевич А.П. Стасов - гражданин, критик, демократ / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1969. – 309 с.
1440985
  Салита Е.Г. Стасов в Петербурге / Е.Г. Салита, Е.И. Суворова. – Ленинград, 1971. – 384 с.
1440986
  Ливанова Т.Н. Стасов и русская классическая опера / Т.Н. Ливанова. – Москва, 1957. – 432 с.
1440987
  Лебедев А.К. Стасов и русские художники / А.К. Лебедев. – Москва, 1961. – 132 с.
1440988
  Маркевич О.П. Стасов про революційну боротьбу народів Європи // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 124-131. – (Серія історії та права ; № 7)
1440989
  Марочко В. Стасюк Олеся Олександрівна // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 405-406. – ISBN 978-617-642-388-1


  Стасюк Олеся Олександрівна - український етнолог, кандидат історичних наук, дослідниця Голодомору, генеральний директор Національного музею Голодомору-геноциду, заслужений працівник культури України.
1440990
  Маймескул О.А. Статалізми та їх місце у національних варіантах французької мови Швейцарії та Бельгії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 269-274. – ISBN 966-594-420-7
1440991
  Дорош Л.В. Статева недоторканість особи та її кримінально-правова охорона // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 67-75.
1440992
  Комарова А.І. Статеве виховання і моральна культура молоді / А.І. Комарова. – К., 1982. – 46с.
1440993
  Бжиська Ю. Статеве виховання як невід"ємна частина морального виховання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-42. – ISSN 0131-6788
1440994
  Петренко Н. Статевий диморфізм і міжпопуляційна мінливість Pelophylax lessonae (Amphіbia, Anura) з деяких регіонів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 208-216. – (Серія біологічна ; вип. 67). – ISSN 0206-5657
1440995
  Осітковська О. Статеві відмінності в розладі дефіциту уваги з гіперактивністю: стислий літературний огляд / О. Осітковська, О. Байєр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 72-76. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1440996
  Мельник А.В. Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі / А.В. Мельник, Н.В. Заічко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 125-128. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіпергомоцистеїнемія є відомим та незалежним фактором ризику патології серця та судин. Показано, що за цього патологічного стану зменшується рівень гідроген сульфіду – біологічноактивної речовини, що причетна до регуляції тонусу судин, ...
1440997
  Швець Ю. Статеві відмінності рівнів маркерів ендогенної інтоксикації у щурів з експериментальним ожирінням за умов профілактичного застосування Орлістату та біонанокомпозиту на основі пажитника / Ю. Швець, В. Конопельнюк, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 27-32. – (Біологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  Ожиріння - комплексне захворювання, пов"язане з надлишковою кількістю жиру в організмі. Як правило, воно спричинене надмірним споживанням їжі та малою фізичною активністю. Зумовлене висококалорійним харчуванням, ожиріння може виникати у осіб обох ...
1440998
  Харченко А. Статеві відмінності у психічних функціях // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 281-287
1440999
  Дерев"янко С.П. Статеві відмінності у сфері прояву складових емоційного інтелекту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 99-104. – (Серія : Психологічні науки)
1441000
  Купа Л. Статеві відміності в активності головного мозку людини при визначенні вербального інтелекту / Л. Купа, Н. Філімонова, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 71-75. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні в якості обстежуваних добровільно взяли участь 40 осіб, серед яких 20 чоловіків та 20 жінок, правші, віком 18-23 роки, студенти I- IV курсів КНУ імені Тараса Шевченка. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що завдання на ...
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,