Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1439001
  Моисеева Надежда "Хлебные уши" : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 178-186 : Фото
1439002
  Голомб Л. "Хліб натхнення" у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-11. – (Філологія ; Вип. 16)
1439003
  Герасимов Т.Ю. "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 79-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1439004
  Девдера К.М. "Хлопець" Олега Лишеги як поезія зустрічі й діалогу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 5-11. – ISSN 2313-1802
1439005
  Камишникова О. "Хлопчачі" п"єси і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 139-145. – ISSN 2078-340X


  Зроблено аналіз шляхів відображення в британському театрі 1990-х рр. кризи традиційної чоловічої ідентичності через розгляд творів, які репрезентують особливості нового леддизму” – етосу субкультури молодих чоловіків, що складається у Великобританії ...
1439006
  Дроздовський Д. "Хлопчик, який хотів бачити море..." : нобелівський лауреат 2008 року - французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 161-162. – ISSN 0320 - 8370
1439007
   "Хлорвинил" вчера, сегодня и завтра. – Ужгород, 1986. – 86с.
1439008
  Лудеміс М. [Хлопчик лічить зірки : роман / Менелаос Лудеміс. – 36-е вид. – Афіни : Дорікос. – 484, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-279-059-8
1439009
  Кордыш Л.И. Х-лучи и их волновая природа / Л.И. Кордыш. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1916. – 46 с.
1439010
  Хільчевський В.К. Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 63-74. – ISSN 2306-5680
1439011
  Пелешенко В.І. Хімічний склад дренажних і поверхневих вод нижньої частини осушувальної системи "Верхів"я р. Стохід" / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1439012
  Сливко М.М. Хімічний склад земної кори / М.М. Сливко. – Львів, 1965. – 110с.
1439013
  Березовський М.Д. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м"яса та сала свиней, одеожаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів / М.Д. Березовський, О.Л. Нарижна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1439014
  Гнатик Р. Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ). Останні результати експериментального вимірювання енергетичного спектру та хімічного складу КПНВЕ, представлені двома найкращими детекторами AUGER і HIRES, виявились ...
1439015
  Прибилова В.М. Хімічний склад підземних вод Харківської області як фактор ризику для здоров"я населення / В.М. Прибилова, А.М. Качан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 37-45. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1439016
  Михальченко І.І. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит / І.І. Михальченко, В.В. Загородній, В.О. Синицин // Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (16). – С. 37-45. – ISSN 2079-956X


  У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб з перетину торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву (Партизанське рудне поле, Центральноукраїнський урановорудний район, Український щит) встановлено, що відмінність масової ...
1439017
  Дорохович А.М. Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики / А.М. Дорохович, М.М. Петренко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 339-340. – (Серія механіко-математична ; вип. 80). – ISSN 2078-3744
1439018
  Чехонадських Ф.А. Хімічний склад, нормальні показники кольору та світності F-, G-, K-надгігантів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Чехонадських Федір Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1439019
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(27)). – ISBN 966-333-148-8
Вип.1. – 2005. – 96с.
1439020
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-156-9
Вип.2. – 2005. – 128с.
1439021
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1439022
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1439023
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1439024
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1439025
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1439026
   Хімічний факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 02.00.01 -неорганічна хімія;02.00.02-аналітична хімія;02.00.03-органічна хімія;02.00.04-фізична хімія;02.00.06-хімія високомолекулярних сполук. – Київ : Київський університет, 2001. – 53с.
1439027
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 45
1439028
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 47-48
1439029
  Слободяник М.С. Хімічний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 180-189.
1439030
  Слободяник М.С. Хімічний факультет / М.С. Слободяник, Т.Г. Єжова // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 392-395. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1439031
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З часу свого заснування у 1834 р. як кафедра хімії, мінералогії та геології фізико-математичного відділення університету Святого Володимира (хімічне відділення створено у 1905 р)., факультет здобув міжнародне визнання в багатьох країнах світу своїм ...
1439032
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1439033
   Хімічний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 14-15. – ISBN 966-8411-01-3
1439034
   Хімічний факультет Ужгородського національного університету. – Ужгород : Патент, 2007. – 144с. : іл. – 60-річчю хімічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-8760-34-1
1439035
   Хімічний факультет: наполеглива праця в царині науки хімічної звеличить вас на святій землі // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84-91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1439036
  Зуй М.Ф. Хімічні аспекти глобального потепління : Навчальний посібник / М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев, Л.С. Костенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
1439037
   Хімічні властивості 3-(5-аміно-1H-1,2,4-триазол-1-IЛ)- та 3-(2-аміно1H-бензо[d] імідазол-1-IЛ)- 3-фенілпропангідразидів / Н.В. Світлична, О.О. Шишкіна, В.В. Бородіна, Ф.Г. Яременко, В.В. Ліпсон, В.І. Мусатов, В.М. Бондаренко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 3 (47). – С. 74-80. – ISSN 2308-8303
1439038
  Пигуль В.С. Хімічні елементи в організмі людини / В.С. Пигуль. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-006-6
1439039
   Хімічні елементи і речовини в організмі людини - у нормі та в патології = Химические элементы и вещества в организме человека - в норме и при патологии : укр.-рос. довідник : навч. посібник / Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич; Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич ; за ред. д-ра хім. наук проф. Ф.О. Чмиленко. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. – 215, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., рос. – Бібліогр.: с. 207-212. – ISBN 966-551-191-2
1439040
   Хімічні елементи снігового покриву м. Києва / В.Ф. Демченко, І.М. Андрусишина, І.О. Голуб, О.Г. Лампека // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – С. 54-58. – ISSN 2077-7477
1439041
  Волков С.В. Хімічні елементи та їх назви / С.В. Волков. – Київ, 1966. – 72с.
1439042
  Давиденко І. Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 80-83. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості зміни фізичних властивостей полімерних композитів на основі азобензолу засобами хімічної модифікації структури полікомплексів і їх складу. Основну увагу приділено вивченню можливостей впливу на характеристики електрооптичного ...
1439043
  Ковтуненко В. Хімічні знання древніх. Греко-єгипетська хімія // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-52
1439044
  Жданов С.М. Хімічні ідеї М.О. Морозова в світлі сучасної теорії будови атома // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1439045
  Кобзаренко В.С. Хімічні консерванти / В.С. Кобзаренко. – К., 1939. – 114с.
1439046
  Чмиленко Ф.О. Хімічні методи аналізу. Теорія та практика : навч. посібник для студентів хім. та біол. спец. ВНЗ / Ф.О. Чмиленко, Ю.В. Бохан, Т.С. Чмиленко ; за заг. ред. Ф.О. Чмиленка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-551-390-2
1439047
  Зінчук В. Хімічні методи якісного аналізу : Навчальний посібник / В. Зінчук, О. Гута; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 152с. – ISBN 966-613-403-9
1439048
  Мітрясова О.П. Хімічні основи екології : Навч. посібник / О.П. Мітрясова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 192с. – ISBN 966-569-196-1
1439049
  Вундер П.А. Хімічні регулятори життя : (Про гормональну регуляцыю росту та розвитку) / П.А. Вундер. – Київ : Знание, 1963. – 36 с.
1439050
  Холодний М.Е. Хімічні регулятори формотворення і розвитку рослин / М.Е. Холодний, 1936. – 21-36с.
1439051
  Астахов О.І. Хімічні рівняння. Складання та методика добору коефіцієнтів. / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ-Львів, 1950. – 32с.
1439052
   Хімічні рішення проблем вогнезахисту / Л.М. Вахітова, К.В. Калафат, В.Л. Дріжд, Н.А. Таран // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 47-56. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто сучасні підходи до створення вогнезахисних покриттів шляхом модифікації інтумесцентних систем наноматеріалами з вивченням механізму хімічних перетворень в умовах впливу високих температур. Проведено систематичне дослідження взаємодій ...
1439053
  Макогон О.Г. Хімічні розваги / О.Г. Макогон. – К, 1970. – 40с.
1439054
  Вернер Д.О. Хімічні стимулятори росу і розвітку рослин / Д.О. Вернер. – Київ, 1962. – 48с.
1439055
  Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях : навчально-методичний посібник / Я.Ф, Ломницька, Н.Ф. Чабан ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-681-0
1439056
  Ковтуненко В.О. Хімічні таємниці кольору / В.О Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 119с. – (Бібліотечна серія)
1439057
  Василега-Дерибас Хімічні терміни у словникарстві та красному письменстві України / Василега-Дерибас; Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Київ, 2003. – 19с.
1439058
  Грабовий А. Хімічні явища в художній літературі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-28
1439059
  Тарутіна Зінаїда Хімічно-лікарсько-побутові небезпеки і загрози / Тарутіна Зінаїда, Корсак Костянтин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 28-30 : Фото
1439060
  Котко О.А. Хімічно зшиті гідрогелі на основі акриламіду / О.А. Котко, О.М. Надтока, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 156
1439061
  Зайцев В.М. Хімічно модифіковані кремнеземи : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей / В.М. Зайцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-698-6
1439062
  Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
1439063
  Гончаров А.І. Хімічної технології. (Основи хімічної технології). : посіб.для 10 класу / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1982. – 160с.
1439064
  Лендєл В.Г. Хімічному факультету - 70 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-13. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей хімічного факультету Ужгородського національного університету. Згадується доктор хімічних наук, професор В. В. Сухан. У 1981-1983 р.р. - професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1439065
  Степанов Б.И. Хімія - на першому рубежі. / Б.И. Степанов. – К., 1960. – 24с.
1439066
  Рошаль О.Д. Хімія - це просто / О.Д. Рошаль. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-071-6
1439067
  Черток В.Р. Хімія / В.Р. Черток. – Х., 1930. – с.
1439068
  Верховський В.Н. Хімія / В.Н. Верховський. – Харків; Київ
2. – 1933. – 144с.
1439069
   Хімія. – Вип.1. – К, 1947. – 120с.
1439070
   Хімія. – Вип.2. – К, 1948. – 139с.
1439071
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1949. – 480с.
1439072
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – Київ, 1949. – 512с.
1439073
  Борисов І.М. Хімія / І.М. Борисов. – К.-Львів, 1950. – 219с.
1439074
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 4-ге. – К., 1952. – 144с.
1439075
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 5-е вид. – Київ, 1953. – 416с.
1439076
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 2-ге. – К., 1955. – 128с.
1439077
   Хімія : Підручник для 10 кл. с. ш. – Київ, 1956. – 192с.
1439078
   Хімія : Підручн. для 7 кл. с.ш. – Київ, 1956. – 136с.
1439079
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 2-е. – Київ, 1957. – 480с.
1439080
  Стеценко О.В. Хімія / О.В. Стеценко, Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 424с.
1439081
  Шелінський Г.І. і Смирнов А.Д. Хімія / Г.І. і Смирнов А.Д. Шелінський. – К., 1963. – 120с.
1439082
  Смирнов А.Д. Хімія / А.Д. Смирнов, Г.І. Шелінський. – К., 1964. – 280с.
1439083
  Деркач Ф.А. Хімія / Ф.А. Деркач. – Львів, 1968. – 312с.
1439084
  Тюткало І.М. Хімія / І.М. Тюткало. – К., 1972. – 548с.
1439085
  Фельдман Ф.Г. Хімія / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1991. – 175с.
1439086
  Хомченко Г.П. Хімія : Для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1991. – 422с.
1439087
   Хімія : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач. – Київ : Либідь, 1993. – 408с. – ISBN 5-325-00138-8
1439088
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1995. – 448 с.
1439089
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 3-е видання. – Київ : Либідь, 1996. – 448с. – ISBN 5-325-00832-3
1439090
  Буринська Н.М. Хімія / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – К., 1996. – 80с.
1439091
   Хімія. – К, 1997. – 92с.
1439092
  Буринська Н.Н. Хімія : 8 кл.: Підр. для серед. загальноосвіт. шк. / Н.Н. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1439093
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. та доповнене. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1439094
  Буринська Н.М. Хімія : 10 клас.Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Величко Людмила Петрівна. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 176с. – ISBN 966-569-016-7
1439095
  Середа І.П. Хімія = Химия : методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій / І.П. Середа. – Київ : Либідь ; Партнер, 1999. – 61, [3] с. – Текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-06-0122-0


  Глибокошановній Вірі Яківній Зуб від автора. Підпис
1439096
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 8-го кл. / Н.М. Буринська. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1439097
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 11 кл. / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-156-2
1439098
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-ге видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1439099
   Хімія : задачі, вправи, тести : [навч. посібник] / Я.М. Каличак, В.В. Кінжибало, Б.Я. Котур, М.Г. Миськів, Р.В. Сколоздра; Я.М. Каличак [та ін.] ; [ред. Л.І. Крючкевич]. – Львів : Світ, 2001. – 174, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-603-108-6


  Наведено задачі, вправи та тестові завдання з усіх розділів загальної хімії. Навчальний посібник для студентів нехімічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.
1439100
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.9 клас / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2001. – 224с. – ISBN 966-580-112-0
1439101
  Басов В.П. Хімія : Навч. посібник для самопідготовки до іспитів / В.П. Басов, В.М. Родіонов, О.Г. Юрченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-1-4; 966-7827-15-1
1439102
  Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 клас / Л.С. Крикля, П.П. Попель; КНУТШ. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-133-3
1439103
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-141-4
1439104
   Хімія : Навчальний посібник для учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 352с. – ISBN 966-06-285-5


  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів і всіх, хто прагне поглибити й систематизувати свої знання з хімії.
1439105
   Хімія : Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябокінь, П.Г. Нагорний; Київський нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 244с. – ISBN 966-306-023-9
1439106
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч.закл. / Н.М. Буринська. – 4-те видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2003. – 160с. – ISBN 966-569-128-7
1439107
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
1439108
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2003
1439109
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2003
1439110
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
1439111
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2003
1439112
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2003
1439113
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
1439114
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
1439115
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
1439116
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
1439117
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
1439118
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
1439119
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
1439120
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
1439121
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
1439122
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
1439123
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
1439124
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
1439125
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
1439126
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
1439127
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
1439128
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
1439129
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
1439130
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
1439131
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
1439132
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
1439133
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
1439134
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
1439135
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
1439136
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
1439137
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
1439138
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
1439139
  Нагорний П.Г. Хімія : Посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 176с. – ISBN 966-7459-53-5
1439140
  Попель П.П. Хімія : 11 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, І.О. Савченко, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 232с. – ISBN 966-580-169-4
1439141
  Котур Б.Я. Хімія : Практикум / Б.Я. Котур; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 237с. – ISBN 966-613-189-7
1439142
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
1439143
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
1439144
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
1439145
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
1439146
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
1439147
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
1439148
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
1439149
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
1439150
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
1439151
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
1439152
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
1439153
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
1439154
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
1439155
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
1439156
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
1439157
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
1439158
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
1439159
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
1439160
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
1439161
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
1439162
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
1439163
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
1439164
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
1439165
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
1439166
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
1439167
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
1439168
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
1439169
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
1439170
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
1439171
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
1439172
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
1439173
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
1439174
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
1439175
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
1439176
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
1439177
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
1439178
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
1439179
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
1439180
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
1439181
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
1439182
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
1439183
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
1439184
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
1439185
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2005
1439186
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2005
1439187
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2005
1439188
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2005
1439189
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2005
1439190
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2005
1439191
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2005
1439192
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2005
1439193
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2005
1439194
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2005
1439195
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 196с. – ISBN 966-7459-53-5
1439196
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
1439197
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
1439198
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
1439199
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
1439200
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
1439201
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
1439202
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
1439203
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
1439204
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
1439205
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
1439206
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
1439207
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
1439208
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2006
1439209
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2006
1439210
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2006
1439211
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2006
1439212
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2006
1439213
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2006
1439214
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2006
1439215
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2006
1439216
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2006
1439217
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2006
1439218
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
1439219
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
1439220
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
1439221
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
1439222
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
1439223
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
1439224
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
1439225
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
1439226
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
1439227
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
1439228
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
1439229
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
1439230
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
1439231
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
1439232
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2007
1439233
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2007
1439234
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2007
1439235
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2007
1439236
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2007
1439237
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2007
1439238
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2007
1439239
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2007
1439240
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2007
1439241
   Хімія : тести, 8-11 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: І.М. Курмакова, Т.С. Куратова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко, Ж.В. Замай. – Київ : Академія, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-580-227-3
1439242
  Басов В.П. Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / В.П. Басов, В.М. Родіонов. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-96076-6-9
1439243
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
1439244
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
1439245
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
1439246
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
1439247
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
1439248
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
1439249
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
1439250
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
1439251
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
1439252
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
1439253
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2008
1439254
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2008
1439255
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2008
1439256
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2008
1439257
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2008
1439258
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2008
1439259
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2008
1439260
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2008
1439261
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2008
1439262
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2008
1439263
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2008
1439264
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
1439265
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
1439266
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
1439267
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
1439268
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
1439269
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
1439270
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
1439271
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
1439272
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
1439273
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
1439274
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2009
1439275
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2009
1439276
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2009
1439277
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2009
1439278
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2009
1439279
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2009
1439280
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2009
1439281
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2009
1439282
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2009
1439283
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2009
1439284
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2009
1439285
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студентів факультетів нехімічних спеціальностей / Нагорний П.Г., Петренко О.В. ; КНУТШ. – [3-є вид.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-7459-53-5
1439286
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
1439287
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
1439288
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
1439289
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
1439290
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
1439291
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
1439292
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
1439293
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
1439294
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
1439295
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
1439296
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2010
1439297
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2010
1439298
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2010
1439299
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2010
1439300
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2010
1439301
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2010
1439302
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2010
1439303
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2010
1439304
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2010
1439305
  Василега-Дерибас Хімія : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас. – Київ : Шк. світ, 2011. – 121, [5] с. : іл. – На тит. арк. також: Хімія. Біологія. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). – ISBN 978-966-451-593-8
1439306
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2011
1439307
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2011
1439308
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2011
1439309
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2011
1439310
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2011
1439311
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2011
1439312
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2011
1439313
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2011
1439314
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2011
1439315
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2011
1439316
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2011
1439317
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2011
1439318
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2011
1439319
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2011
1439320
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2011
1439321
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2011
1439322
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2011
1439323
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2011
1439324
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2012
1439325
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2012
1439326
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2012
1439327
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2012
1439328
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2012
1439329
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2012
1439330
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2012
1439331
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2012
1439332
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2012
1439333
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2012
1439334
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2012
1439335
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2012
1439336
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15. – 2012
1439337
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 16. – 2012
1439338
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2012
1439339
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2012
1439340
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2012
1439341
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2012
1439342
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2012
1439343
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2012
1439344
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2012
1439345
   Хімія : посібник для студентів нехім. спец. ВНЗ / А.В. Голубєв [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор, 2013. – 577, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 572-575. – Бібліогр.: с. 576-577. – ISBN 978-966-2781-41-0
1439346
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2013
1439347
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2013
1439348
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2013
1439349
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2013
1439350
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2013
1439351
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2013
1439352
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2013
1439353
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2013
1439354
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2013
1439355
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2013
1439356
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2013
1439357
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2013
1439358
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2013
1439359
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2013
1439360
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2013
1439361
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2013
1439362
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2013
1439363
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2013
1439364
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2013
1439365
   Хімія : базовий підруч. для студентів ВНЗ (нехім. спец.) / [В.Ф. Шульгін та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 957, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 948. – ISBN 978-966-03-6905-4
1439366
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4, лютий. – 2014
1439367
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (305/306), березень. – 2014
1439368
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (307/308), квітень. – 2014
1439369
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (309/310), травень. – 2014
1439370
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (311/312), червень. – 2014
1439371
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (313/314), липень. – 2014
1439372
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (315/316), серпень. – 2014
1439373
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (317/318), вересень. – 2014
1439374
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (319/320), жовтень. – 2014
1439375
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (321/322), листопад. – 2014
1439376
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (323/324), грудень. – 2014
1439377
   Хімія : метод. вказівки до виконання лабор. робіт для студентів нехім. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії ; [уклад.]:Теребіленко К.В., Попель П.П. – Київ : [б. в.], 2015. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 30
1439378
  Котур Б.Я. Хімія : практикум, органайзер самостійної роботи студентів : навч. посібник / Б.Я. Котур ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 107. – ISBN 978-617-10-0237-1
1439379
  Попель П.П. Хімія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 185-186. - Предм. покажч.: с. 187-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-580-470-3


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1439380
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (327/328), лютий. – 2015
1439381
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (329/330), березень. – 2015
1439382
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (331/332), квітень. – 2015
1439383
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (333/334), травень. – 2015
1439384
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 ( 335/336), червень. – 2015
1439385
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (337/338), липень. – 2015
1439386
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (339/340), серпень. – 2015
1439387
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (341/342), вересень. – 2015
1439388
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (343/344), жовтень. – 2015
1439389
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (345/346). – 2015
1439390
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (347/348), грудень. – 2015
1439391
  Попель П.П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [4] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 228-231. - Предм. покажч.: с. 232-234. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-966-580-482-6


  У пр. №1709680 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від автора з побажанням успіхів. 18.01.2017. Підпис.
1439392
   Хімія : підруч. для студентів нехім. спеціальностей ВНЗ / А.В. Голубєв, О.А. Голуб, В.І. В.І. Лисін [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7278-76-3
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 256-258. – Бібліогр.: с. 259-260
1439393
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 1/2 (349/350), січень. – 2016. – 79 с.
1439394
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (351/352), лютий. – 2016. – 79 с.
1439395
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (353/354), березень. – 2016. – 80 с.
1439396
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (355/356), квітень. – 2016. – 80 с.
1439397
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (357/358), травень. – 2016. – 80 с.
1439398
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (359/360), червень. – 2016. – 80 с.
1439399
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (361/362), липень. – 2016. – 80 с.
1439400
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (363/364), серпень. – 2016. – 80 с.
1439401
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (365/366), вересень. – 2016. – 80 с.
1439402
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (367/368), жовтень. – 2016. – 80 с.
1439403
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (369/370), листопад. – 2016. – 80 с.
1439404
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23 /24 (371/372), грудень. – 2016. – 79с.
1439405
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (373/374), січень. – 2017. – 80 с.
1439406
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 3/4 (375/376), лютий. – 2017. – 80 с.
1439407
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 5/6 (377/378), березень. – 2017. – 80 с.
1439408
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 7/8 (379/380), квітень. – 2017. – 80 с.
1439409
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 9/10 (381/382), травень. – 2017. – 80 с.
1439410
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (383/384), червень. – 2017. – 80 с.
1439411
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (385/386), липень. – 2017. – 80 с.
1439412
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (387/388), серпень. – 2017. – 80 с.
1439413
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (389/390), вересень. – 2017. – 80 с.
1439414
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (391/392), жовтень. – 2017. – 80 с.
1439415
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (393/394), листопад. – 2017. – 80 с.
1439416
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 23/24 (395/396), грудень. – 2017. – 80 с.
1439417
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (397/398), січень. – 2018. – 80 с.
1439418
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 3/4 (399/400), лютий 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439419
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 5/6 (401/402), березень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439420
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (403/404), квітень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439421
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 9/10 (405/406), травень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439422
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (407/408), червень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439423
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (409/410), липень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439424
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (411/412), серпень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439425
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (413/414), вересень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439426
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (415/416), жовтень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439427
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (415/416), жовтень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1439428
  Івченко Р.С. Хімія .11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1439429
  Домбровський А.В. Хімія 10-11 клас : Органічна хімія / А.В. Домбровський, Н.І. Лукашова, С.М. Лукашов. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0136-1
1439430
  Івченко Р.С. Хімія 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1439431
  Бутенко А.М. Хімія s-елементів : Навч. посіб. для студ. хім. спец. заоч. навчання / А.М.Бутенко; МОНУ; Науково-метод. центр з вищ. освіти. – 2-е вид., доп. і перероб. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 246 с. – ISBN 966-593-138-5
1439432
  Яновська Е.С. Хімія атмосфери : Навчальний посібник для студ. хімічного факультету (спеціалізація "Екологічна хімія") / Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 114с. – ISBN 966-594-531-9
1439433
   Хімія білка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 394 с. : іл. – Бібліогр.: с. 390-393. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-767-1
1439434
  Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
1439435
  Островський Я. Хімія в другій п"ятирічці / Я. Островський, 1932. – 72с.
1439436
  Гончаров А.І. Хімія в житті та діяльності людини / А.І. Гончаров, В.Л. Павлов. – Київ : Київський університет, 1966. – 248с.
1439437
  Гончаров А.І. Хімія в промисловості / А.І. Гончаров. – Київ, 1973. – 157 с.
1439438
  Гетьманчук Ю.П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Гетьманчук Ю.П., Братичак ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-553-807-3
1439439
  Голованов М.Г. Хімія всюди / М.Г. Голованов. – К., 1972. – 48с.
1439440
  Хиля О.В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навчальний посібник для студ. хімічних і біологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.В. Хиля, В.П. Хиля ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-332-1
1439441
  Гамкало З.Г. Хімія геосфер : Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / З.Г. Гамкало; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 195с.
1439442
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 24-25
1439443
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 15
1439444
  Карп"як В.В. Хімія гетероциклічних сполук : навчально-методичний посібник / В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-613-731-2
1439445
  Голованов М.Г. Хімія горючих копалин / М.Г. Голованов. – К., 1976. – 48с.
1439446
  Гупало О. Хімія деревини : Навчальний посібник / О. Гупало, Тушницький Орест Петрович. – Львів, 1997. – 197с. – ISBN 5-7763-8555-5
1439447
  Гупало О.П. Хімія деревини : підручник / О.П. Гупало, О.П.Тушницький ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 276, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 966-346-304-Х
1439448
   Хімія для вступників : Посібник для вступників шкіл, абітурієнтів / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова; КНУТШ; За ред. Слободяника М.С. – Київ : Київський університет, 2001. – 260с. – ISBN 966-594-222-0
1439449
  Табенська Т.В. Хімія для студентів-іноземців : підручник : [у 4 ч.] / Т.В. Табенська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-434-2
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2011. – 384, [1] с. : іл., табл.
1439450
   Хімія для університетів. Повний курс в одному томі : підручник для вищих навч. закладів / В.К. Яцимирський [та ін.] ; [під. заг. ред. В. Яцимирського]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 432 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-569-276-8


  Універсальний підручник дає змогу студентам прослідкувати взаємозв"язок між розділами хімії, що складають єдину науку, одну з найголовніших серед базових природничих наук
1439451
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1439452
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1439453
   Хімія життя у парку Шевченка // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Однією з наймасштабніших під час «Наукових пікніків» стала локація хімічного факультету КНУ, який першим з університетських підрозділів взяв участь у цьому святі науки. Двічі на рік «Наукові пікніки» збирають тисячі відвідувачів у парку імені Тараса ...
1439454
  Губіна К.Є. Хімія з основами біогеохімії : семінар. та лаб. курс для студентів нехім. спец. : [скорочений конспект] / К.Є. Губіна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221
1439455
  Слободяник М.С. Хімія з основами геохімії : навч. посібник / М.С. Слободяник, О.В. Петренко, Е.С. Яновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347. – ISBN 978-966-439-857-9
1439456
  Ємельяненко С.М. Хімія і біологічна хімія : Практикум / Ємельяненко С.М. – Київ, 1988. – 206 с.
1439457
  Євсюков М.М. Хімія і геологія планет : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Астрономія" / М.М. Євсюков, Ю.В. Александров; МОНУ. Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 190с. – ISBN 966-623-008-9
1439458
  Профатілова Л.М. Хімія і економіка / Л.М. Профатілова. – К., 1963. – 48с.
1439459
   Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
1439460
  Стеценко О.В. і Шевченко Ф.Д. Хімія і основи біохімії / О.В. і Шевченко Ф.Д. Стеценко. – 2-е, перероб. – К., 1967. – 452с.
1439461
  Іванченко Л.В. Хімія і технологія води : навч. посібник для студентів хім.-технол. ф-тів ВНЗ / Л.В. Іванченко, В.Я. Кожухар, В.В. Брем ; Одес. нац.політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 208, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7046-33-1
1439462
  Гетьманчук Ю.П. Хімія і техологія олігомерів : навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 311с. – ISBN 978-966-439-059-7
1439463
  Анохін В.В. Хімія і фізико-хімія полімерів / В.В. Анохін. – Київ, 1971. – 370с.
1439464
  Будрейко М.А. Хімія і філософія / М.А. Будрейко. – Київ, 1966. – 100с.
1439465
  Скопенко В.В. Хімія комплексних сполук : Посібник для студентів природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Скопенко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 167с. : з черт. + Предм. покажчик с.155-159. – Бібліогр.: с.154
1439466
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей для вищих навч. закладів / С.О. Алексєєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-439-346-8
1439467
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник / С.О. Алексєєв. – Київ : Наук.-вироб. п-во "Інтерсервіс", 2010. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.140-142. – ISBN 978-966-2465-07-5
1439468
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 1/2. – 2013
1439469
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 3/4. – 2013
1439470
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
Vol. 7, is. 1/2. – 2014. – P. 1-138
1439471
  Ініхов Г.С. Хімія молока та молочних продуктів / Г.С. Ініхов. – Х.-К., 1932. – 372с.
1439472
  Голуб А.М. Хімія на службі у людини / А.М. Голуб. – Київ : Радянська школа, 1956. – 120 с.
1439473
   Хімія навколишнього середовища : Навчальний посібник / В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, С.Д. Мельничук, М.Д. Мельничук; За ред.: В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2004. – 408с. – ISBN 966-651-170-3
1439474
  Рюмін В.В. Хімія навколо нас / В.В. Рюмін. – Х., 1934. – 140с.
1439475
  Пилипенко Л.С. Хімія навколо нас / Л.С. Пилипенко. – Одеса, 1958. – 40с.
1439476
   Хімія навколо нас. Скло // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 9/10 (381/382), травень. – С. 10-21


  Сторінками інтернету.
1439477
  Підопригора В.С. Хімія ниву годує / В.С. Підопригора. – К, 1970. – 47с.
1439478
  Черепіна Н. Хімія об"єднує світ. Про результати Міжнародної олімпіади з хімії - 2017 // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 8 (800), серпень. – С. 4-6


  "З 6 по 15 липня 2017 р в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. Команда України складалась з чотирьох школярів з різних регіонів країни. За результатом виступу ...
1439479
  Суворова О. Хімія по-київському! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Завдяки тісним дружнім відносинам між КНУТШ та СПбДу (м. Санкт-Петербург), команда хімічного факультету була запрошена на Перший міжнародний хімічний турнір серед студентів, що відбувся наприкінці минулого року в Санкт-Петербурзі та здобула блискучу ...
1439480
  Бекер В. Хімія повсякденного життя / В. Бекер. – Харків-Одеса, 1930. – 167с.
1439481
  Боєчко Ф.Ф. Хімія полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ, 1965. – 191с.
1439482
  Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / Ю.О.Ластухін; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська Політехніка"(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" ІПДО) . – Львів : "Інтелект-Захід", 2005. – 560с. – Шифр дубл. 54Ласт.( доп хім.ч./.з). – ISBN 966-7597-47-4
1439483
  Красноперова А.П. Хімія радіоактивних елементів // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 76-79


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
1439484
  Лозинський М. Хімія силікатів / М. Лозинський. – Х-К, 1933. – 131с.
1439485
   Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології / М.І. Короткіх, В.Ш. Сабєров, Г.Ф. Раєнко, Н.В. Глиняна, А.В. Кнішевицький, О.П. Швайка // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 57-67. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з "зеленої" хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за останнє ...
1439486
  Данилевський В. Хімія та сучасне життя / В. Данилевський. – Одеса, 1929. – 63с.
1439487
  Гетьманчук Ю.П. Хімія та технологія полімерів : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Наук.-метод. центр вищої освіти МОНУ; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 496с. – ISBN 966-8450-18-3
1439488
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, А. Ігнатович та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 209, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-003-0
1439489
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2011, 24-26 листопада, 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, В. Івасів та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 287, [1] c. – Конф. проходила в рамках 3-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-160-0
1439490
  Переш Євген Юлійович Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спец. вищ.навч. закладів / Переш Євген Юлійович, Різак Василь Михайлович, Семрад Омелян Омелянович. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7400-06-1; 966-7703-04-5
Ч. 1. – 2000. – 210с.
1439491
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад; УНУ. – Ужгород : ВАТ "Вид-во "Закарпаття". – ISBN 966-7400-23-3
Ч. 2. – 2002. – 244с.
1439492
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спеціальностей вищих навч. закладів / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Патент, 2011. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-443. – ISBN 978-617-589-018-9
1439493
  Гавриленко К. Хімія успіху / [матеріал підгот. Д. Матат] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  З 6 по 15 липня 2017 року в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. За результатом виступу команда України здобула три срібних (Авраменко М., Сех Т. та Філь Ю.) та ...
1439494
  Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2009. – 168с. – ISBN 978-966-580-278-5
1439495
  Попель П.П. Хімія учителю 9-10 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-580-334-8
1439496
  Коршун Г.В. Хімія щоденного життя / Г.В. Коршун
1. – 1924. – 63с.
1439497
  Бабай І.М. Хімія як наукова та навчальна дисципліна у Харківському технологічному інституті (1885-1914 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
1439498
  Вольфкович С.І. Хімія, її взаємозв"язок з технологією та іншими науками (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1439499
  Максін В.І. Хімія, людина, природа / В.І. Максін. – К., 1984. – 71с.
1439500
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 2. – 2012. – С. 121-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439501
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 3. – 2012. – С. 225-356. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439502
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 4. – 2012. – С. 357-506. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439503
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 1. – 2012. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439504
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 4. – 2013. – С. 349-468. – Резюме укр., рос., англ. мова
1439505
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 3. – 2013. – С. 237-348. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439506
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 2. – 2013. – С. 121-236. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439507
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 1. – 2013. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439508
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 1. – 2014. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439509
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 2. – 2014. – С. 117-242. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439510
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 3. – 2014. – С. 243-358. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439511
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 4. – 2014. – С. 359-486. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439512
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 2. – 2015. – С. 167-270. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439513
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 3. – 2015. – С. 271-410. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439514
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 4. – 2015. – С. 411-568. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439515
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 1. – 2015. – С. 1-166. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439516
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 1. – 2016. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439517
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 2. – 2016. – С. 117-252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439518
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 3. – 2016. – С. 253-371. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439519
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 4. – 2016. – С. 371-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439520
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 1. – 2017. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439521
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 2. – 2017. – С. 105-222. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439522
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 3. – 2017. – С. 223-354. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439523
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 4. – 2017. – С. 355-470. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439524
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 1. – 2018. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439525
   Хімія. : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 415с.
1439526
  Грималюк І.М. Хімія. / І.М. Грималюк. – 2-е вид. доп. перероб. – К., 1975. – 67с.
1439527
  Корчинський Г.А. Хімія. / Г.А. Корчинський. – К.
Том 2. – 1995. – 295с.
1439528
  Буринська Н.М. Хімія. 10 клас : Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ, Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-016-2
1439529
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1439530
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1439531
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
1439532
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. – Київ : Академія, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-580-265-5
1439533
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
1439534
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1439535
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1439536
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1439537
  Попель П.П. Хімія. 8 клас : Підручник за експериментальною програмою для 8 класу середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ : Академія, 2001. – 232с. – ISBN 966-580-108-2
1439538
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1439539
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-580-150-3
1439540
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1439541
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
1439542
   Хімія. Біологія. – Київ, 2000
1439543
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 6. – 2000
1439544
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 8. – 2000
1439545
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 10. – 2000
1439546
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 12. – 2000
1439547
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 14. – 2000
1439548
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 18. – 2000
1439549
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 45. – 2000
1439550
   Хімія. Біологія. – Київ, 2001
1439551
  Бурська О.П. Хімія. Конкурсні задачі / О.П. Бурська; Вінницька філія МЕЦ. – Вінниця : ВФ МЕЦ, 1997. – 295 с.
1439552
  Рудзітіс Г.Є. Хімія. Неорганічна хімія: Підруч. для 8-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – 2-е вид. – К., 1992. – 173с.
1439553
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 10-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Біб-ка журналу "Хімія" ; Вип.9(45)). – ISBN 966-333-392-8
1439554
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 8-9 класи. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Хімія ; Вип.8(44)). – ISBN 966-333-374-Х
1439555
  Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
1439556
  Луцевич Д.Д. Хімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1
1439557
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – 2016. – 66 с.
1439558
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 1 (793), січень. – 2017. – 66 с.
1439559
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (795), березень. – 2017. – 66 с.
1439560
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 8 (800), серпень. – 2017. – 66 с.
1439561
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Квітень (№ 4). – 2018. – 66 с.
1439562
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Червень (№ 6). – 2018. – 66 с.
1439563
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Липень (№ 7). – 2018. – 66 с.
1439564
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Серпень (№ 8). – 2018. – 66 с.
1439565
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Вересень (№ 9). – 2018. – 66 с.
1439566
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Жовтень (№ 10). – 2018. – 66 с.
1439567
   Хімія: (Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розроб. тем для вчителів хімії, студентів педвузів). – К., 1997. – 27с.
1439568
  Попель П.П. Хімія: 8 клас : 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-580-263-1
1439569
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади : завдання та їх роз`вязування / Авт.-упор. П.П.Попель. – Київ : Либідь, 1997. – 96с. – ISBN 5-325-00834-Х
1439570
   Хімія: завдання і тести / В.М. Амірханов, О.І. Білодід, М.М. Верховид, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий, С.Д. Ісаєв, Ю.М. та ін. Корнілов; Під ред. М.Ю.Корнилова. – Київ : Школяр, 2000. – 512с. – ISBN 966-7117-22-7
1439571
  Рудзітіс Г.Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – К., 1992. – 174с.
1439572
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1994. – 80с.
1439573
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1996. – 75с.
1439574
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 1. – 1993. – 221с.
1439575
   Хімія: Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. – Київ
ч. 2. – 1993. – 222 с.
1439576
   Хімія: Програма, метод. розробка та контрольні завдання. – Київ, 1977. – 78 с.
1439577
  Наумов М.І. Хінельські походи / М.И. Наумов ; [пер. з рос. І. Гречанівського]. – Київ : Рад. письменник, 1953. – 356 с.
1439578
  Усенко О.М. Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 124-129. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені дослідження вмісту хінонів у вищих водяних рослин та водному середовищі, а також їх вплив на планктонні водорості. Встановленна залежність росту водоростей від концентрації дослідженних хінонів. В статье приведены исследования по ...
1439579
  Буйських А.В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 111-115. – ISSN 2227-4952
1439580
  Анцибор Д. Хіп-хоп культура. Аналіз невербальних кодів. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 34-38


  Дослідження фольклору культури хіп-хопу.
1439581
   Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих нанотрубок та її прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 385-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних крісельних (З, 3) та зигзагних (3, 0) вуглецевих одностінних нанотрубок (C-SWNT). Виявлено ефект хіральної анізотропії коливальних мод симетрії А1+, що призводить до ...
1439582
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Додаток: арк. 184-205. – Бібліогр.: арк. 168-183
1439583
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1439584
   Хіральні матеріали зі спіновим переходом для енантіоселективної детекції / О.І. Кучерів, С.І. Шилін, В. Ксенофонтов, Р.А. Полунін, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 141
1439585
  Шаматульська Т.В. Хіральні фази для верх на основі кремнеземів, модифікованих функціоналізованими полісахаридами / Т.В. Шаматульська, С.О. Алексєєв // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 35
1439586
  Левченко О.Г. Хіросіма-Нагасакі-Чорнобиль: уроки та застереження / О.Г. Левченко, Є.П. Маслов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-26
1439587
   Хірург, анатом, педагог : (до 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 36-37. – ISSN 0130-7037


  У славній плеяді видатних вчених, які відіграли велмку роль в історії світової і вітчизняної науки, одне з визначних місць займає Микола Іванович Пирогов. Своєю титанічною працею, він проклав нові шляхи, що на довгі роки визначили напрям розвитку ...
1439588
   Хірургічна корекція гастрошизісу і омфалоцеле у новонароджених з урахуванням ступеня внутрішньочеревного тиску / О.М. Горбатюк, К.Т. Берцун, Ю.П. Паламарчук, О.О. Фомін // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 34-39. – ISSN 2226-1230
1439589
  Горбатюк О.М. Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 49-51. – ISSN 2413-550Х
1439590
   Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених - сучасний погляд на проблему / Т.В. Мартинюк, О.М. Романюк, В.Ф. Мартинюк, О.М. Горбатюк, В.С. Селюк, П.В. Руцький // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 40-45. – ISSN 2226-1230
1439591
  Ковалишин Т.М. Хірургічне лікування важких відкритих переломів першої п"яст-кової кістки кисті, поєднаних з дефектом тканин / Т.М. Ковалишин, В.І. Гуцуляк, В.І. Чужак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 42-45. – ISSN 2521-1455
1439592
  Піонтковський В.К. Хірургічне лікування дегенеративного поперекового кіфозу (огляд літератури) // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 129-134. – ISSN 0030-5987
1439593
   Хірургічне лікування поранених з паралічем двоголового м"яза плеча внаслідок вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів / С.С. Страфун, Н.О. Борзих, О.Г. Гайко, А.В. Борзих, І.С. Савка, С.А. Цивіна, В.Г. Шипунов, А.А. Лакша // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 99-106. – ISSN 2310-4910
1439594
  Фелештинський Я.П. Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантату / Я.П. Фелештинський, Є.Є. Борн, В.В. Сміщук // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 278-281. – ISSN 2077-4214
1439595
  Демченко Д.О. Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури) / Д.О. Демченко, А.О. Мезенцев, Д.Є. Петренко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 111-118. – ISSN 0030-5987
1439596
  Жидецький В.В. Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного статусу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Жидецький Віталій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1439597
  Вирва О.Є. Хірургічне лікування хворих з пухлинами дистального відділу променевої кістки (огляд літератури) / О.Є. Вирва, В.В. Бурлака // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 127-131. – ISSN 0030-5987
1439598
  Гончаров М.П. Хірургічне лікування хворих на апендицит та особливості післяопераційного догляду за ними / М.П. Гончаров, Б.А. Хоркава // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 14-19. – ISSN 2077-4214
1439599
  Прийменко Д.С. Хірургічне лікування хворих на синдром діабетичної стопи з використанням засобів її розвантаження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Прийменко Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1439600
  Зозуля Ю.П. Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії / Ю.П. Зозуля, В.В. Чебурахін // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 103-112. – ISSN 2304-9359
1439601
   Хірургічні хвороби : підручник для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / [Я.С. Березницький та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. П.Д. Фоміна, проф. Я.С. Березницького. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 406, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 406. – ISBN 978-617-505-602-8
1439602
  Чехов А.П. Хірургія / А.П. Чехов. – К, 1953. – 20с.
1439603
  Великорецький А.М. Хірургія / А.М. Великорецький, В.О. Кружков. – Київ, 1959. – 500с.
1439604
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами "Хітод" ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Данилов О.А. – Київ : Астро, 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3/4 (48/49). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439605
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаній "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3/4 (52/53). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439606
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (54). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439607
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (55). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439608
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (56). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439609
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 4 (57). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439610
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (58). – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439611
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (59). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439612
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (60). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439613
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Вовк Ю.М., Ганжий В.В., Гоженко А.І. [та ін.]. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 5, № 3. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439614
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Вовк Ю.М., Ганжий В.В., Гоженко А.І. [та ін.]. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 5, № 3. – 2017. – 83 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439615
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 6, № 2. – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439616
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (53). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439617
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (55). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439618
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (56). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439619
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (59). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439620
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (60). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439621
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (61). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439622
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 2 (62). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439623
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (63). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439624
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (64). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439625
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (65). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439626
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 2 (66). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439627
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (67). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1439628
  Піонтковський В.К. Хірургія хребта сьогодні // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 132-133. – ISSN 0030-5987


  "Міжрегіональна науково-практична конференція під такою назвою відбулася в Рівному 2 листопада 2012 р. Для обговорення важливих питань цього напрямку в ортопедії і травматології сюди з’їхалися провідні фахівці України, серед яких науковці та клініцисти ...
1439629
  Некрасов Андрій Хіт сезону. Рівняння на Єгипет! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 34-39 : фото
1439630
  Загакайло О. Хіти з території пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 10


  Захисники не пишуть пісень спеціально для громадян, які не на війні. Їхні композиції — це можливість хоч трішки розділити зі струнами пережите пекельне жахіття, повернутися думками додому і цим допомогти своєму життю тривати. Але, слухаючи ці мелодії, ...
1439631
   Хіти сезону. Єгипет, ОАЕ, Україна, Австрія, Болгарія, Румунія, Чехія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-79
1439632
   Хіти сезону. Кіпр, Туніс, Іспанія, Малайзія, Словенія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-57 : фото
1439633
   Хіти сезону. Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-91
1439634
  Марков В.С. ХІХ Партконференция / В.С. Марков. – М, 1988. – 63с.
1439635
  Богуцький А. ХІХ українсько-польський семінар "Леси і палеоліт Поділля" / А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 364-367 : рис. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1439636
   Хкдожественная летопись // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 17-24
1439637
  Павлов И.М. Хладноломкость и структура вольфрама / И.М. Павлов. – М., 1984. – 125с.
1439638
  Дурненков Михаил Хлам : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-133
1439639
  Вергелис А. Хлам : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 8. – С. 157-167. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Мясокомбинат", "Белое платье", "Колоски".
1439640
   Хлеб-батюшка / [сост. и авт. предисл.Макаренко Ю. Г.]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1984. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание
1439641
  Ефремова С.П. Хлеб-батюшка / С.П. Ефремова, Е.В. Минеичева. – Пермь, 1990. – 188с.
1439642
  Зайцев В.И. Хлеб-богатство народное / В.И. Зайцев, Е.Н. Назарова. – М., 1979. – 56с.
1439643
  Алексеев М. Хлеб-имя существительное / М. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 472с
1439644
  Алексеев М.Н. Хлеб-имя существительное / М.Н. Алексеев. – Москва, 1987. – 430с.
1439645
  Галкин В.М. Хлеб-соль / В.М. Галкин. – Тула, 1967. – 64с.
1439646
  Локотков К.П. Хлеб-соль / К.П. Локотков. – Воронеж, 1976. – 215с.
1439647
  Махалов В.В. Хлеб-соль / В.В. Махалов. – М., 1978. – 159с.
1439648
  Красильщиков В.И. Хлеб-соль / В.И. Красильщиков. – М., 1983. – 301с.
1439649
  Алекеев М.Н. Хлеб - имя существительное : повесть в новеллах / М.Н. Алекеев. – Москва : Советский писатель, 1965. – 264с.
1439650
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Л., 1936. – 452с.
1439651
  Толстой А. Хлеб / А. Толстой. – М., 1938. – 80с.
1439652
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой, 1948. – 64с.
1439653
  ТолстойА.Н Хлеб / ТолстойА.Н. – Орел, 1948. – 264с.
1439654
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – М.-Л., 1949. – 428с.
1439655
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Таллин, 1950. – 404с.
1439656
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Сталинград, 1951. – 356с.
1439657
  Кондырев Л.Н. Хлеб : сельская поэма / Л.Н. Кондырев. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 128с.
1439658
  Максимов Е.В. Хлеб : Повесть и рассказы / Е.В. Максимов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 77 с. – (Писатель и время ; Письма из деревни)
1439659
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Мурманск, 1978. – 239с.
1439660
  Мамин-Сибиряк Хлеб : роман / Мамин-Сибиряк. – Москва : Правда, 1984. – 448с.
1439661
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1984. – 432с.
1439662
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1984. – 448с.
1439663
  Балаян З.Г. Хлеб : повести и рассказы / З.Г. Балаян. – Москва : Советский писатель, 1984. – 424 с.
1439664
  Черниченко Ю.Д. Хлеб / Ю.Д. Черниченко. – М., 1988. – 477с.
1439665
  Мищенко Я. Хлеб : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 56-64. – ISSN 0132-2036
1439666
  Балабан Я.С. Хлеб в мировом хозяйстве. / Я.С. Балабан. – М.-Л., 1928. – 170с.
1439667
   Хлеб в нашем доме. – 4-е, перераб. – М., 1989. – 159с.
1439668
  Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1885. – [4], 140 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Н.И. Петрову от автора
1439669
  Дюричкова М. Хлеб великанов / М. Дюричкова. – М., 1987. – 54,3с.
1439670
  Викулов С.В. Хлеб да соль / С.В. Викулов. – Москва, 1965. – 132с.
1439671
   Хлеб десятой пятилетки. – К., 1977. – 227с.
1439672
  Шириков В.Л. Хлеб детей твоих. / В.Л. Шириков. – Архангельск, 1977. – 176с.
1439673
  Сокол В.Ф. Хлеб детства / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1982. – 142с.
1439674
  Рюле Отто Хлеб для шести миллиардов / Рюле Отто, 1965. – 312 с.
1439675
  Приходько П.Ф. Хлеб дружбы : стихи / П.Ф. Приходько; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1958. – 94 с.
1439676
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля / П. Кропоткин ; Пер. с франц. – Петербург ; Москва : Голос труда, 1922. – 218с.
1439677
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия / П.А. Кропоткин. – Москва : Правда, 1990. – 638с.
1439678
   Хлеб и звезды. – М., 1990. – 336с.
1439679
  Пасько С.Д. Хлеб и камень / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1982. – 559с.
1439680
  Фоменко Л.Н. Хлеб и книга / Л.Н. Фоменко. – М, 1964. – 46с.
1439681
  Гончарова Т.А. Хлеб и любовь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1968. – 398 с.
1439682
  Моргун Ф.Т. Хлеб и люди / Ф.Т. Моргун. – Москва : Политиздат, 1975. – 384 с.
1439683
  Катаев И.И. Хлеб и мысль / И.И. Катаев. – Л., 1983. – 366с.
1439684
  Луценко Д. Хлеб и песня. Стихи и поэма. / Д. Луценко. – М., 1978. – 111с.
1439685
  Намора Ф. Хлеб и плевелы / Ф. Намора. – М., 1981. – 447с.
1439686
  Сысоев В.В. Хлеб и порох / В.В. Сысоев. – Калининград, 1978. – 93с.
1439687
  Буттитта И.Э. Хлеб и праздник на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 17-27. – ISSN 0869-5415
1439688
  Толченова Н.П. Хлеб и проза. / Н.П. Толченова. – М., 1976. – 191с.
1439689
  Кулиев К. Хлеб и роза / К. Кулиев. – Москва, 1957. – 254 с.
1439690
  Салынский Д А. Хлеб и розы / Д А. Салынский, . – М, 1958. – 55с.
1439691
   Хлеб и розы. – Казань, 1978. – 160с.
1439692
  Матевосян Г.И. Хлеб и слово / Г.И. Матевосян. – Москва, 1974. – 332 с.
1439693
  Ованес Д. Хлеб и слово : стихи / Д. Ованес. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
1439694
  Горышин Г.А. Хлеб и соль / Г.А. Горышин. – Л., 1958. – 164с.
1439695
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1960. – 744с.
1439696
  Стельмах М.П. Хлеб и соль / М.П. Стельмах. – Москва, 1961. – 646с.
1439697
  Чигодайкин И.В. Хлеб и соль : поэма / Чигодайкин И.В.; пер. с морд. И.Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1965. – 78 с.
1439698
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература, 1972. – 671с.
1439699
  Ефимов Г.А. Хлеб и соль : поэма / Г.А. Ефимов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 103 с.
1439700
  Полишкаров А.Ф. Хлеб и соль / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1975. – 111с.
1439701
  Выгодский С. Хлеб и цветы / С. Выгодский. – Москва, 1963. – 582с.
1439702
  Панов В.А. Хлеб колосится. / В.А. Панов. – М., 1971. – 431с.
1439703
  Спасов П Хлеб людской / П Спасов. – М, 1964. – 455с.
1439704
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Одесса, 1974. – 367с.
1439705
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Киев, 1984. – 551с.
1439706
  Поженян Г.М. Хлеб морей / Г.М. Поженян. – Москва, 1989. – 175 с.
1439707
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – К., 1988. – 288с.
1439708
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – 2-е изд., доп. – Киев, 1990. – 287с.
1439709
  Коваленко Р.М. Хлеб на каждый день : Роман / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1439710
  Зуенок В. Хлеб на кленовых листьях : стихи и поэма / В. Зуенок; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 70 с.
1439711
  Колумб В.Х. Хлеб на ладони : стихи, поэмы / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1977. – 159 с.
1439712
  Мазилу Т. Хлеб на месте / Т. Мазилу. – Бухарест, 1973. – 48с.
1439713
  Зеленцов В.С. Хлеб на нашем столе / В.С. Зеленцов, Т.Н. Иванова. – Тула, 1990. – 152с.
1439714
  Кочерга А.И. Хлеб на обеденном столе / А.И. Кочерга. – К, 1985. – 79с.
1439715
  Дементьев В. Хлеб насущный / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 62 с.
1439716
  Харчук Н Б. Хлеб насущный : Роман, повесть, рассказы / Н Б. Харчук, . – Москва : Советский писатель, 1981. – 367с.
1439717
   Хлеб насущный. – М., 1988. – 512с.
1439718
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 139 с.
1439719
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 120 с.
1439720
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 72 с.
1439721
  Крученюк П. Хлеб наш насущный : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. В.Чудина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 158 с.
1439722
  Алмазов Б.А. Хлеб наш насущный / Б.А. Алмазов. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 222, [2] с., [16] л. ил. : ил.
1439723
  Штуден Л.Л. Хлеб наш насущный (культура "практикуемая" и культура "изучаемая") // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культурологии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины, приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения современного ...
1439724
  Чекиров В.М. Хлеб нашего детства / В.М. Чекиров. – Воронеж, 1987. – 269с.
1439725
  Вуолийоки Х. Хлеб Нискавуори / Х. Вуолийоки. – Москва, 1957. – 94с.
1439726
  Слепнев И. Хлеб ожидания. / И. Слепнев. – Таллин, 1974. – 40с.
1439727
  Ахундова А. Хлеб поровну / А. Ахундова. – Баку, 1984. – 236с.
1439728
   Хлеб прежде всего. – М., 1976. – 271с.
1439729
  Вааранди Д.Ю. Хлеб прибрежн ых равнин : стихи / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
1439730
  Братченко Б.Ф. Хлеб промышленности / Б.Ф. Братченко. – Москва, 1967. – 46с.
1439731
  Белль Г. Хлеб ранних лет / Генрих Белль ; пер. с нем. Л. Черной и Д. Мельникова ; ред. С Шлацоберская. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1958. – 91 с.
1439732
  Ракова Е.И. Хлеб России / Е.И. Ракова. – Москва, 1963. – 48с.
1439733
  Семенов М.Г. Хлеб сатирика. / М.Г. Семенов. – Тбилиси, 1964. – 255с.
1439734
  Ивин М.Е. Хлеб сегодня, хлеб завтра / М.Е. Ивин. – Л., 1980. – 96с.
1439735
  Гвасалия М. Хлеб сиротский : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1439736
  Гасанзаде Н.А. Хлеб тетушки Набат / Н.А. Гасанзаде. – М., 1982. – 192с.
1439737
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 456 с.
1439738
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Л.Лебедевой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. – 487 с.
1439739
  Жунгиету Г.И. Хлеб, вода и химия / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1985. – 184с.
1439740
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – изд.2-е. – М., 1983. – 35с.
1439741
  Кожухова О.К. Хлеб, которым делишься / О.К. Кожухова. – М., 1960. – 248с.
1439742
  Авдонин А.Н. Хлеб, любовь и звезды / А.Н. Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 64 с.
1439743
   Хлеб, любовь и фантазия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 44-45 : фото
1439744
  Чебалин П.Л. Хлеб. / П.Л. Чебалин, 1949. – 116с.
1439745
  Степаненко В.И. Хлеб. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 396с.
1439746
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1937. – 219с.
1439747
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Курск, 1938. – 227с.
1439748
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 344с.
1439749
  Толстой А. Хлеб. Оборона Царицына / А. Толстой. – Л., 1938. – 240с.
1439750
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 271с.
1439751
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М., 1938. – 56с.
1439752
  Регель Р.Э. Хлеба в России / Р.Э. Регель. – Петроград, 1922. – 56 с.
1439753
  Ленц З. Хлеба и зрелищ / З. Ленц. – М, 1975. – 214с.
1439754
   Хлеба и зрелищ. – Москва, 1988. – 493 с.
1439755
   Хлеба России. – Пермь, 1979. – 165с.
1439756
  Диманштейн Н.Г. Хлебная монополия в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диманштейн Н.Г.; Ин-т народного хозяйства. – Москва, 1951. – 16 с.
1439757
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг : (очерки правительств. политики) / Т.М. Китанина ; под ред. С.И. Потолова. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 287 с.
1439758
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Китанина Т.М.; Ленингр. отд-ние ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1978. – 45л.
1439759
   Хлебное дело в СССР. – М.-Л., 1924. – 428с.
1439760
  Батыгина Т.Б. Хлебное зерно : Атлас / Т.Б. Батыгина; Яковлев М.С. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1987. – 103с.
1439761
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1983. – 112с.
1439762
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1988. – 112с.
1439763
  Калинин Н. Хлебное ремесло / Н. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 256 с.
1439764
  Попов А.С. Хлебные вывоз из Украины накануне первой мировой войны.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук., 1954. – 16л.
1439765
  Лащенков П.Н. Хлебные злаки Якутской области / П.Н. Лащенков, 1912. – С. 275-295. – Отдельный оттиск
1439766
  Погорелов М.Н. Хлебные клопы-черепашки и мероприятия по борьбе с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Погорелов М.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 20л.
1439767
  Щеголев В.П. Хлебные пилильщики. / В.П. Щеголев. – М-Л, 1930. – 120с.
1439768
  Щеголев В.Н. Хлебные пилильщики. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 112с.
1439769
  Альтерман А.Я. Хлебные ресурсы Украины / А.Я. Альтерман. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – [4], 178 с.
1439770
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Миронов Б.Н. ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1439771
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия / Б.Н. Миронов. – Л., 1985. – 301с.
1439772
   Хлебные цены и хлебный рынок. – М., 1925. – 263с.
1439773
  Балашов Э.В. Хлебный ветер / Э.В. Балашов. – Москва, 1979. – 96с.
1439774
  Милосердов С.С. Хлебный ветер / С.С. Милосердов. – М., 1981. – 79с.
1439775
  Знаменский А.Д. Хлебный год / А.Д. Знаменский. – М, 1979. – 480с.
1439776
  Мартынов А.К. Хлебный дождь : стихи и поэмы / А.К. Мартынов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 128 с.
1439777
  Терехов В.П. Хлебный дождь / В.П. Терехов. – Симферополь, 1977. – 95с.
1439778
  Чернов М.А. Хлебный рынок и его регулирвоание / М.А. Чернов. – Харьков, 1928. – 126с.
1439779
  Штильман П.М. Хлебный рынок капиталистических стран после второй мировой войны / П.М. Штильман. – М, 1952. – 120с.
1439780
  Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей / В.А. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 247с.
1439781
  Матвеев В. Хлебовольство / В. Матвеев. – Грозный, 1967. – 55с.
1439782
  Кустов П.П. Хлебодары : Стихи / П.П. Кустов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1439783
  Кудинов И.П. Хлебозары. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1972. – 356с.
1439784
  Пашков Ю.В. Хлебозор / Ю.В. Пашков. – М., 1976. – 125с.
1439785
  Лебедев В.А. Хлебозоры / В.А. Лебедев. – Л., 1979. – 335с.
1439786
  Алексеев С.Т. Хлебозоры / С.Т. Алексеев. – Москва, 1990. – 349с.
1439787
  Стрилевер И.Л. Хлебооборот и стандарты / И.Л. Стрилевер. – М-Л, 1936. – 752с.
1439788
  Филипенко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филипенко. – Москва, 1984. – 78 с.
1439789
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 415с.
1439790
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 80 с.
1439791
  Рагявичюс М.Т. Хлебопекарная промышленность Литовской ССР и задачи дальнейшего развития : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Рагявичюс М.Т.; МВО; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 16с.
1439792
  Корнилов В.В. Хлебороб начинается в школе / В.В. Корнилов. – К., 1987. – 47с.
1439793
  Бедзык Д.И. Хлеборобы : Роман / Д.И. Бедзык; Пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 297с.
1439794
  Шойхет Р.С. Хлеборобы: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1982. – 112с.
1439795
  Михалев В.В. Хлебоцветье / В.В. Михалев. – Белгород, 1964. – 64с.
1439796
  Игошев А.А. Хлебушко-батюшка / А.А. Игошев. – М., 1979. – 300с.
1439797
  Кондратик Л.Й. Хлєбніков Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 97-100. – ISBN 5776391970
1439798
  Крикуненко В. Хлєстаков у ролі мемуариста, або Тарас Шевченко і Микола Гоголь як об"єкти літературної містифікації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 275-290. – ISBN 978-966-02-7586-7
1439799
  Камінчук А.С. Хліб-сіль / А.С. Камінчук. – К., 1988. – 139с.
1439800
  Прилюк Д.М. Хліб-сіль і честь / Д.М. Прилюк. – Київ : Політвидав України, 1972. – 55 с.
1439801
  Білоус Д.Г. Хліб-сіль їж, а правду ріж : гумор та сатира / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1971. – 319 с.
1439802
  Михайловський В.І. Хліб - наша доля / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 155с.
1439803
  Алексєєв М.М. Хліб - усьому голова / М.М. Алексєєв. – Київ, 1967. – 315с.
1439804
  Терехова Д.І. Хліб - усьому голова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 298-307. – ISBN 966-581-727-2
1439805
  Кравченко Т. Хліб / Т. Кравченко. – Київ; Харків, 1935. – 179с.
1439806
  Толстой О.Н. Хліб / О.Н. Толстой. – К., 1940. – 215с.
1439807
  Мамін-Сибіряк Хліб / Мамін-Сибіряк. – К., 1956. – 414с.
1439808
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1977. – 182с.
1439809
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1979. – 152с.
1439810
  Зима О.В. Хліб для подорожнього / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1971. – 136 с.
1439811
  Тендряков Володимир Федорович Хліб для собаки : оповідання / пер. з рос. М. Білорус // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-16. – ISSN 0320 - 8370
1439812
  Тендряков В. Хліб для собаки : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.4-16. – ISSN 0320 - 8370
1439813
  Шматольян І.І. Хліб до столу трудящих / І.І. Шматольян. – К., 1986. – 49с.
1439814
  Ткач М. Хліб з добрих рук / М. Ткач. – Київ, 1981. – 190с.
1439815
  Сизоненко О.О. Хліб з рідного поля : повість , оповідання , етюди / О.О. Сизоненко. – Київ, 1978. – 287 с.
1439816
  Лісова М. Хліб і випікання хліба серед українських поселенців в східно-центральній Альберті в 1900 - 1930 роках // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 240-249. – ISBN 1-55195-156-8
1439817
  Нижник І.Й. Хліб і кров : роман / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 285 с.
1439818
  Моргун Ф.Т. Хліб і люди / Ф.Т. Моргун. – К., 1974. – 375с.
1439819
  Шмаглевська С. Хліб і надія / С. Шмаглевська. – Львів, 1965. – 72с.
1439820
   Хліб і пісня. – К., 1981. – 169с.
1439821
  Стельмах М. Хліб і сіль / М. Стельмах. – Київ, 1959. – 664с.
1439822
  Стельмах М.П. Хліб і сіль / М.П. Стельмах. – Київ, 1967. – 662с.
1439823
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1975. – 671с.
1439824
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1987. – 632с.
1439825
  ПлачиндаС.П Хліб і совість / ПлачиндаС.П. – К., 1983. – 230с.
1439826
  Дениско Г.І. Хліб і совість / Г.І. Дениско. – Х., 1984. – 214с.
1439827
  Павличко Д.В. Хліб і стяг : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1968. – 175 с.
1439828
  Бриних М. Хліб із хрящами : роман / Михайло Бриних ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-007-0


  Земля, задобрена людською плоттю, рано чи пізно розродиться. "Радіо Живих Мерців" веде прямий репортаж про кінець світу з села Міцне на Київщині. "Хліб із хрящами" – це роман про голод і непрощенність, про ген канібалізму і морок свідомості. ...
1439829
  Лютий Г.І. Хліб любові / Г.І. Лютий. – К., 1990. – 83с.
1439830
  Танк Максим Хліб мій насущний / Танк Максим. – К, 1968. – 262с.
1439831
  Шеренговий О.Г. Хліб на долоні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1984. – 192 с.
1439832
  Махнюк П.В. Хліб на завтра : повість / П.В. Махнюк. – Київ, 1988. – 270 с.
1439833
   Хліб на ноги ставить, а хміль з ніг валить. – К., 1986. – 285с.
1439834
  Ночовний М.В. Хліб на рушнику / М.В. Ночовний. – К, 1982. – 80с.
1439835
  Черевичний Д.С. Хліб на столі : сонети / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 91 с.
1439836
  Чехун В.М. Хліб насущний / В.М. Чехун. – Київ, 1970. – 216 с.
1439837
  Харчук Б.М. Хліб насущний : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.
1439838
  Шоу І. Хліб по воді = Bread upon the waters : роман / Іввін Шоу ; пер. з анг. Володимир Мусієнко та Олекса Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 397 с.
1439839
  Словацька О.В. Хліб та зернові культури - основні та корисні продукти харчування людства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 18-23 : фото
1439840
  Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 203-207. – ISSN 2227-4952
1439841
   Хліб, що пахне порохом. – К., 1984. – 166с.
1439842
   Хліба дух і міць металу. – К., 1988. – 380с.
1439843
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1439844
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1439845
  Черінько І. Хліба та видовищ // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19.
1439846
  Пасічник М.П. Хлібні заповіти : Книга лірики / Пасічник М.П. – Київ, 1988. – 96 с.
1439847
  Богданов І. Хлібодари / І. Богданов. – Ужгород, 1969. – 120с.
1439848
   Хлібодари. – К., 1975. – 189с.
1439849
   Хлібодари. – К., 1984. – 122с.
1439850
  Власюк П.І. Хлібодарський рід / П.І. Власюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 64 с.
1439851
  Костів М. Хлібозаготівельна кампанія1932-го року на Чернігівщині (за матерфалами місцевої преси) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 322-333
1439852
  Хорошун Б.І. Хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр. в Україні: міфи і реальність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 978-966-581-930-1
1439853
   Хлібом земля славиться. – К., 1984. – 111с.
1439854
  Сумцов М.Ф. Хліборобам / зложив М. Сумцов. – Харьків (Харків) : Друкарня "Печатне Діло", 1908. – 23 с..


  Hа тит. аpк. епігpаф з наp. пpиказки. – Розд. кн.: Чого найбільш бажають в селах [обpяди, пісні, пpислів"я, пpиповідки, пов"язані з хлібоpобством]; До поліпшення хлібоpобства [пpо хлібоpобські спілки]; Жіноче безхліб"я [пpо pозподіл земельних наділів]; ...
1439855
  Бедзик Д. Хлібороби : Роман / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1956. – 288с.
1439856
  Мирошник В.Д. Хліборобська гарантія / В.Д. Мирошник. – Х., 1978. – 55с.
1439857
  Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов"ян / Ю.З. Круть. – Київ, 1973. – 211 с.
1439858
   Хліборобські віхи. – К., 1976. – 176с.
1439859
  Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228. – ISBN 966-7773-70-1
1439860
  Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 128-135. – ISSN 2313-8505
1439861
  Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 31-39. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців -календарній обрядовості. Залучивши польові етнографічні матеріали, автор з"ясовує присутність хліборобських мотивів у весняному календарному циклі. Аналізуються ...
1439862
  Пайтик А. Хлоп"ята воєнних років / А. Пайтик. – К., 1977. – 144с.
1439863
  Домовитов М.Ф. Хлоп"ята з вулиці Чапаєва / М.Ф. Домовитов. – Київ : Веселка, 1966. – 119 с.
1439864
  Нехода І.І. Хлоп"ята з нашої вулиці : Поеми та казки / І.І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1962. – 170с.
1439865
  Каня Вашек Хлопець з виправного будинку. / Каня Вашек. – К., 1971. – 182с.
1439866
  Вишнева А. Хлопець з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 9). – С. 15


  Творче подвижництво Миколи Кагарлицького.
1439867
  Симонов К.М. Хлопець із нашого міста : П"єса на 3 дії, 9 картин / К.М. Симонов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 10с.
1439868
   Хлопець та море. Лыстоноша [листоноша]. Розумный [розумний] коваль : Оповидання. – Одесса : Вид. О[дес.] Л[іт.] С[пілки] ; Друк. Е. Фесенка, 1903. – 32 с. – Прим. № 104637 дефектний, без обкл. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Пид похылою веpбою; В затышку; Степовый сокил; Тополи
1439869
  Юферев В.И. Хлопковедение в Туркестане. / В.И. Юферев. – Л., 1925. – 160с.
1439870
   Хлопководство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 251с.
1439871
   Хлопководчество в Казахстане. – Алма-Ата, 1961. – 30с.
1439872
  Докучаев В.М. Хлопководы / В.М. Докучаев. – Ставрополь, 1951. – 92с.
1439873
   Хлопок. – М.-Л., 1926. – 102с.
1439874
  Пармузин Б.С. Хлопок / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1982. – 496с.
1439875
  Масальский В.И. Хлопок. / В.И. Масальский. – Пб., 1921. – 24с.
1439876
  Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський : До 170-річчя від дня народження // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 38-39
1439877
  Збожна О. Хлопомани? Ні, громадівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 11


  До 150-річчя від часу заснування тернопільської Громади, яка була унікальною школою виховання української національної еліти. Іван Полюй - її засновник. В статті згадується молодіжний рух , ініціаторами якого були студенти Київського університету : ...
1439878
  Аверченко А.Т. Хлопотливая нация : юморист. произв. / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. М. Андраши ; худож. Г.С. Златогоров]. – Москва : Политиздат, 1991. – 463 с. : ил.
1439879
  Куканов В.И. Хлопотливый день. / В.И. Куканов. – М, 1956. – 64с.
1439880
  Маляров В.К. Хлопоты: Повесть и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1985. – 224с.
1439881
  Будзиновский В. Хлопска посїлість / Накл. укр-руської Видав. Спілки зареєстр. спілки в обмеж. порукою у Львові. – 2-ге справлене. – Львів : З друкарні нар. Ст. Манецкого і Сп., 1901. – 194с.
1439882
  Козланюк П.С. Хлопські гаразди / П.С. Козланюк. – Київ, 1928. – 125 с.
1439883
   Хлопські пісні : [Збіpка поезій]. – Львів : Hакладом pед. "Гpомад. Голосу" ; З дpук. Hаpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1897. – [2], 391 с. – (Хлопська бібліотека ; [№] 10)


  Авт. твоpів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Фpанко, П. Думка з Купчинець [П.А. Думка], О. Ходовицький [О.М. Колесса], Ю.А. Федькович, М. Флиста, М. Конопніцька, Р. Беpнс, В. Гюго. - Пер. з пол., англ., фр. В.Г. Щуpата, І.Я. Фpанка.
1439884
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Пермь, 1966. – 189с.
1439885
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1439886
  М"ястківський А.П. Хлопці з Бубни / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 147 с.
1439887
  Кирій І.І. Хлопці з Вишневого : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1988. – 174 с.
1439888
  Молнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ф. Молнар. – К., 1961. – 176с.
1439889
  Скорін І.Д. Хлопці з карного розшуку / І.Д. Скорін. – К, 1985. – 359с.
1439890
  Варненська М. Хлопці з міста Лодзі. / М. Варненська. – Київ, 1963. – 290с.
1439891
  Клюєнко Д.М. Хлопці з нашого села / Д.М. Клюєнко. – К., 1979. – 128с.
1439892
  Карапиш Б.Т. Хлопці з Першої Червонофлотської : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 152 с.
1439893
  Рудницька Г. Хлопці зі Старого Міста. / Г. Рудницька. – К., 1991. – 246с.
1439894
  Дарда В.І. Хлопці майора Кена : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 279 с.
1439895
  Харш Л. Хлопці не підведуть / Л. Харш. – Київ, 1977. – 168с.
1439896
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1960. – 296с.
1439897
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1970. – 278с.
1439898
  Різників О. Хлопці, що відкрили нагість короля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1439899
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1980. – 212с.
1439900
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1989. – 205с.
1439901
  Магера М.Н. Хлопчаки : Повісті та оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1990. – 158с. – ISBN 5-7745-0226-0
1439902
  Зайцев Г.С. Хлопчатник / Г.С. Зайцев. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 219с. : с 138 рис.
1439903
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 1. – 1954. – 384с.
1439904
   Хлопчатник. – Ташкент, 1956. – 131с.
1439905
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 2. – 1957. – 628с.
1439906
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 3. – 1959. – 404с.
1439907
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 3 : Строение и развитие хлопчатника. – 1960. – 402с.
1439908
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 4. – 1960. – 707с.
1439909
   Хлопчато-бумажные товары. – М., 1925. – 360с.
1439910
  Арсеньева Е.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской губернии 60-80 гг 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арсеньева Е.В. ; МГУ. – Ніжин, 1974. – 20 с.
1439911
  Филимонова Л.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской и Владимирской губерний накануне отмены крепостного права. (К истории промышленного переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова Л.В.; МГУ. – Москва, 1958. – 20л.
1439912
  Хрипкова А.Г. Хлопчик-підліток-юнак / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1983. – 272с.
1439913
  Каменкович З. Хлопчик з Княжої гори. / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 164 с.
1439914
  Олдрідж Д. Хлопчик з лісового берега / Д. Олдрідж. – Київ, 1959. – 96с.
1439915
  Мартинов І. Хлопчик з маленького міста / І. Мартинов. – К, 1973. – 180с.
1439916
  Голубєва А. Хлопчик з Уржума / А. Голубєва. – Ужгород, 1952. – 182 с.
1439917
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1964. – 412с.
1439918
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1975. – 178с.
1439919
  Канівець В.В. Хлопчик і жар-птиця : повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1968. – 186 с.
1439920
  Близнець В.С. Хлопчик і тінь / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1989. – 301 с.
1439921
  Слухенська Р. Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 87-90. – ISSN 2311-9896
1439922
  Баргум Ю. Хлопчик на літо. Прощання / Юган Баргум; Пер. зі шведської Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 274с. – ISBN 966-7007-45-6
1439923
  Шарговська О. Хлопчик народився через дев"ять місяців після гостини Тараса Шевченка. Поет просив дружину свого приятеля Михайла Максимовича знайти йому жінку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 38 (241). – С. 55-57 : фото


  Про гостювання Тараса Шевченка у Максимовичів.
1439924
  Мичко С. Хлопчик та енергія. Школяр iз Тернопільщини працює над вирішенням однієї з найактуальніших проблем людства // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 11


  "Нещодавно в Києві молоді вчені та учні Малої академії наук України презентували науково-технічні розробки та науково-дослідницькі роботи школярів, що стосуються вирішення актуальних проблем у найрізноманітніших галузях. Серед дев’яти таких був і ...
1439925
  Рекемчук О.О. Хлопчики / О.О. Рекемчук. – К., 1977. – 164с.
1439926
  Пікуль В.С. Хлопчики з бантиками / В.С. Пікуль. – К, 1984. – 252с.
1439927
  Титаренко Тетяна Михайлівна Хлопчики і дівчатка : Психол. становлення індивідуальності / Титаренко Тетяна Михайлівна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 47 с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 7 : Педагогічна ; №7)
1439928
  Камов Б.М. Хлопчина-командир / Б.М. Камов. – К. : Веселка, 1990. – 323 с.
1439929
  Вейс Р. Хлопчина з Александрівського доку / Р. Вейс. – Київ, 1976. – 102с.
1439930
  Неверлі І. Хлопчина з Сальських степів. / І. Неверлі. – К., 1965. – 243с.
1439931
  Канівец У. Хлопчык і жар-птушка. / У. Канівец. – Мінск : Мастацкая література, 1972. – 232 с.
1439932
  Яунземс В.Р. Хлор- и азотсодержащие производные лигнина и методы их исследования : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яунземс В.Р.; АН Латв.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1439933
  Фрумина Н.С. Хлор / Н.С. Фрумина. – М., 1983. – 199с.
1439934
  Бараускайте О. Хлоралкильные производные диаминобензолсульфамидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бараускайте О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1439935
  Таланов Владимир Степанович Хлорангидриды N-a-хлоралкилиминосульфиновых кислот : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Таланов Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1984. – 24л.
1439936
  Пастушак Н.О. Хлорарилирование производных акриловой кислоты и некоторые превращения продуктов реакций. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пастушак Н.О.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1966. – 15л.
1439937
  Мельников С.С. Хлорелла / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск, 1991. – 77с.
1439938
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1439939
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1439940
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1980. – 190л. – Бібліогр.:л.157-190
1439941
  Мансуров М.У. Хлорзамещенные эфиры сульфокислот как регенты алнилирования ароматическго ядра : Автореф... канд. хим.наук: / Мансуров М.У.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1959. – 12л.
1439942
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 284с.
1439943
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 281с.
1439944
  Кирсанова Н.А. Хлорирование ацилизоти (селено) цианатов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кирсанова Н.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1439945
  Мокрый Е.Н. Хлорирование изобутилена и переработка хлорпроизводных. : Автореф... канд. техн.наук: / Мокрый Е.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1439946
  Бункин В.И. Хлорирование охлаждающей воды на тепловых электрических станциях / В.И. Бункин. – М.-Л., 1940. – 80с.
1439947
  Кренцель Б.А. Хлорирование парафиновых углеводородов / Б.А. Кренцель. – М., 1964. – 159с.
1439948
  Савинова Т.Н. Хлорированные углеводороды в экосистеме Баренцева моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Савинова Т. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1985. – 18л.
1439949
   Хлорированные углеводороды и морские организмы. – Апатиты, 1978. – 137с.
1439950
  Гордон Г.Я. Хлористый винилиден и его сополимеры / Г.Я. Гордон. – М, 1957. – 123с.
1439951
  Вологина Е.Г. Хлоритоид в донных осадках Академического хребта озера Байкал - индикатор эолового переноса / Е.Г. Вологина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 72-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80-82. – ISSN 0016-7886
1439952
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Днепропетровский гос. университет. Научно-исслед. геологич. ин-т. – Днепропетровск, 1951. – 6 с.
1439953
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 4л.
1439954
  Макаров В.Н. Хлориты из железно-кремнистых и некоторых других рудных формаций / В.Н. Макаров. – Л, 1971. – 116с.
1439955
  Бартковская Юлия Францевна Хлорметилирование ароматических карболовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бартковская Юлия Францевна; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – л.
1439956
  Стерина Е.З. Хлорметилирование ароматических соединений, дальнейшее превращение хлорметилпроизводныхв альдегиды и некоторые другие соединения. : Автореф... кнад.хим.наук: / Стерина Е.З.; Днепропетр.ин-т инженеров. – Днепропетровск, 1955. – 14л.
1439957
  Дьяченко Е.К. Хлорметилирование в ряду бенз-2, 1, 3-тиа-и селенадиазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко Е.К.; Ленингр.хим-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 16л.
1439958
  Мысик Д.Д. Хлорметилирование и формирование аренсульфонил-N-(алки)-ариламидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мысик Д.Д.; Депропетр.хим-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 17л.
1439959
  Прилуцкая М.В. Хлорметилирование простых эфиров диоксибензолов и некоторых превращения их хлорметильных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Прилуцкая М.В.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Хим. ф-тет. – Вильнюс, 1959. – 30л.
1439960
   Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе. – Ростов-на-Дону, 1965. – 148с.
1439961
  Дорофеенко Г.Н. Хлорная кислота и её соединения в органическом синтезе / Г.Н. Дорофеенко. – Ростов -на-Дону, 1965. – с.
1439962
  Мчедлишвили М.И. Хлорный метод переработки марганцевых инфильтрационных руд Чиатурского месторождения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.340 / Мчедлишвили М.И.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1439963
  Чижиков Д.М. Хлорный метод переработки оловянных руд и концентратов / Д.М. Чижиков, Г.С. Френц. – М-Л, 1941. – 71с.
1439964
  Зайцева Н.Д. Хлоровольфрамы (V) щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зайцева Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 20л.
1439965
   Хлоропласты и митохондрии. – М., 1969. – 344с.
1439966
   Хлорофил. – Минск, 1974. – 416с.
1439967
  Годнев Т.Н. Хлорофилл / Т.Н. Годнев. – Минск, 1963. – 320с.
1439968
  Годнев Т.Н. Хлорофилл и его роль в природе / Т.Н. Годнев. – Минск, 1955. – 79 с.
1439969
  Надтока В.Л. Хлорофиллипт.Экспериментальное исследование. : Автореф... доктора мед.наук: 14.096 / Надтока В.Л.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1439970
  Калам Ю.И. Хлорофильная мутация / Ю.И. Калам, Т.А. Орав. – Таллин, 1974. – 60с.
1439971
  Шеремет В.И. Хлорпроизводніе ариламинокротонатов и 1, 5-бензодиазепинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шеремет В. И.; КГУ. – К., 1972. – 16л.
1439972
  Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. / А.А. Фурман. – М., 1976. – 87с.
1439973
  Клейменов Б.В. Хлорфосфорорганические соединения и их влияние на износ при трении. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейменов Б.В.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 27л.
1439974
  Бекша В. Хлорэтильные произведные ароматических полиаминов и аминобензолсульфамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бекша В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1439975
  Бурдулене Хлорэтильные производственные диаминофенилуксусной и диаминобензовйной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Бурдулене Д-Э. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1439976
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – 2-е изд., доп. – Л., 1982. – 655с.
1439977
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – М., 1991. – 238с.
1439978
  Шишкин И.А. Хлыновцы / И.А. Шишкин. – М, 1990. – 56с.
1439979
  Кюлявков К. Хляб и още нещо / К. Кюлявков. – София, 1956. – 396с.
1439980
  Калідаса Хмара-вістун. / Калідаса. – Х., 1928. – 48с.
1439981
   Хмара Александр Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
1439982
  Суходольский А.Л. Хмара. / А.Л. Суходольский. – Львів, 1925. – 74с.
1439983
  Моно Мартіна Хмара. / Моно Мартіна. – К., 1957. – 144с.
1439984
  Фетисов С.Г. Хмара. Роман. / С.Г. Фетисов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Саранск, 1965. – 344с.
1439985
  Фаулз Джон. Хмара: Повість // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.36-68


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1439986
  Арістофан Хмари : Грецька комедія в перекладі Тараса Франка, з передмовою Михайла Білика, з поясненнями Івана Калиновича. – Львів : Вид. "Всесвіт. б-ки" ; [З дpук. Л. Віснєвського], 1918. – XI, 96 с. – (Всесвітня бібліотека ; № 11/12)
1439987
  Нечуй-Левицький І.С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing, 1920. – 487 с.
1439988
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1439989
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1439990
  Балла Л.К. Хмари без дощу : повість / Л.К. Балла. – Київ : Молодь, 1965. – 275 с.
1439991
  Удовенко Л.А. Хмари, здрастуйте! / Л.А. Удовенко. – К., 1972. – 48с.
1439992
  Тютюнник Г.М. Хмарка сонця не заступить : повість / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1956. – 136 с.
1439993
  Биков В.Ю. Хмарна комп"ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 2078-7782
1439994
  Василенко А. Хмарна наука. Тенденції і перспективи створення хмарних проектів для потреб науки в Україні та Європейському Союзі / А. Василенко, Г. Мозолевич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 13


  "Стратегічним завданням української науки, як відомо, є долучення до Європейського дослідницького простору. В процесі виконання цього завдання постає низка дискусійних питань, одне з яких - створення "хмари" для потреб української науки. У 2017 р. на ...
1439995
  Гончаренко В. Хмарними дорогами / В. Гончаренко. – К., 1957. – 184с.
1439996
  Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 20 [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1439997
  Баглай Р.О. Хмарні обчислення в діяльності банківських установ // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 5 (151). – С. 76-81. – ISSN 1681-7710
1439998
  Бондар Є.С. Хмарні обчислення та їх застосування / Є.С. Бондар, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У світі з"явилась нова мережна парадигма, що обіцяє значно змінити комп"ютерний світ, підходи до Інтернету і вплинути на подальший розвиток інформаційних технологій - хмарні обчислення (Cloud Computing). У статті проведено загальний огляд нової ...
1439999
  Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсортингу комп"ютерних сервісів та його перевага // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 86-89. – ISSN 2306-6806
1440000
  Каук В. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 11-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання ...
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,