Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1439001
  Волошин Влад "...Чисте небо та земний лан" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 8 (110). – С. 1-3
1439002
  Дашевська О.В. "Чиста музика" та естетика додекафонії А. Шенберга. А. Шенберг та В. Кандинський : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 теорія та іст. культури / Дашевська О.В. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1439003
  В"ячеславова О. "Чиста нота природи" у творчості Світлани Іванникової // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
1439004
  Щур С.А. "Чиста справа вимагає чистих засобів": політичні замахи в оцінці М. Драгоманова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 148-155. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1439005
  Прокопов Д. "Чисте правознавство" у його відношенні до теорії jus naturale: теоретико-правовий аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 222-231. – ISSN 1993-0909
1439006
  Чухненко Ю.М. "Чистейшей прелести чистейший образец...": Использование эпистолярного наследия А.С. Пушкина при изучении жизни и творчества писателя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 5 : Російська класика: Олександр Пушкін. – С. 6-9.
1439007
  Кіянка І.Б. "Чистий популізм" і елементи популізму у політичному житті України (1991-2015 рр.): історико-політичний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1439008
  Дживелегов А.К. "Чистилище" // Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – С. 3-12
1439009
  Шумарова Н. "Чистіша від сльози хай буде мова" // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (98), березень. – С. 60-62
1439010
  Дідула Р. "Чистішим вийду із вогню - не бійтеся за мене..." : До 75-річчя визначного поета і перекладача Володимира Лучука // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 121-122. – ISSN 0868-4790
1439011
  Рой С.В. "Чистки" студентського контингенту Ніжинського інституту народної освіти у 20-х роках ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 280-283. – ISSN 2218-4805
1439012
  Круглошаров Михаил "Чисто научное" убийство : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-20 : Іл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
1439013
  Юренев Р.Н. "Чистое небо" / Р.Н. Юренев. – М, 1961. – 16с.
1439014
  Стріха М. "Чистому серцем": (Михайло Москаленко в моєму житті й в моєму архіві) : Уривок з роману // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 142-148. – ISSN 0585-8365
1439015
  Гінда В. "Чисту людину зроблено погромником, а убийника - героем // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 19 (72). – С. 52-57


  Симона Петлюру застрелив Самуїл Шварцбард
1439016
  Гривінський Р. "Читаємо розумом, сприймаємо серцем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 22


  У Львові планують до 200-річчя Тараса Шевченка видати книжку його віршів, написаних від руки.
1439017
  Жиленко І. "Читання" преподобного Нестора про святих Бориса і Гліба: джереда та вірогідність змісту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
1439018
  Баран В.Д. "Читати землю" : спогади Володимира Барана у записах Марини Гримич / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; [упоряд.: М. Гримич]. – Київ : НДІУ, 2017. – 155, [1] с. : іл.
1439019
  Хархун В. "Читати українську історію треба з бромом": Винниченків образ української революції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 27-35. – ISSN 0236-1477
1439020
  Загоруйко Наталья "Читать - это круто!" : украинский опыт отношения к чтению детей / Загоруйко Наталья, Дзюба Наталья // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 23-25. – ISSN 1727-4893


  Сегодня уже не вызывает сомнения то, что все средства массовой информации, включая телевидение, видео, компьютер, могут и должны использоваться в качестве помощников по привлечению детей к чтению.
1439021
  Бабійчук Т. "Читацька конференція "Захоплюючий світ детективу"
1439022
  Сабадаш С.Ю. "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі XX сторіччя // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 98-103. – ISSN 2312-4679
1439023
  Герман С. "Читача слід поважати, а не підпихати йому готові концепції..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 8


  Розмова з С. Германом з приводу виходу його нового роману "Інге"
1439024
  Аношкіна Г. "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!" М. Рильський
1439025
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 11


  Поезія Миколи Рачука.
1439026
  Дзюба І. "Читаючи власне серце" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 8-9


  Поезія Миколи Рачука.
1439027
  Кроп Т. "Читаючи Зерова, почуваєш себе людиною" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 16


  Про талант, місце письменника в українській культурі, його страдницьку долю говорили на відкритті виставки "Лицар культури", що відкрилася з нагоди 125-річчя від дня народження митця у Музеї книги і друкарства України. "... Микола Зеров стоїть у ряду ...
1439028
  Гопко Г. "Чітке визначення країни-агресора-окупанта" / Г. Гопко, М. Сірий, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 209). – С. 3


  Експерти "Дня" - про ухвалення ООН резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", ініційованої Україною.
1439029
   Численное и экспериментальное моделирование гидродинамических явлений в невесомости.. – Свердловск, 1988. – 136с.
1439030
   Численное интегрирование и смежные вопросы. – Ташкент, 1990. – 136с.
1439031
  Приходько А.А. Численное исследование интерфереционных течений на основе уравнений Навье-Стокса : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.02.05. / Приходько А.А.; Ин-т мат. – Киев, 1982. – 121л.
1439032
  Литвин А.И. Численное исследование системы с сосредоточенными и распределенными параметрами методом ортогональных дискретных преобразований. : Дис... Канд.физ-мат. наук: 05.13.16 / Литвин А.И.; МВ и ССО УССР. Киевский политехнический ин-т. – Черкассы, 1991. – 171л. – Бібліогр.:л.133-142
1439033
   Численное исследование современных задач газовой динамики.. – М., 1974. – 397с.
1439034
  Зубов Виталий Николаевич Численное исследование течений вязкой несжимаемой жидкости методом конечных элементов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зубов Виталий Николаевич; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1990. – 150л. – Бібліогр.:л.127-150
1439035
  Рыбачин Сергей Иванович Численное исследование фильтрационных процессов в деформирумых неоднородных грунтовых плотинах : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Рыбачин Сергей Иванович; КГУ. – Киев, 1988. – 155л. – Бібліогр.:л.144-155
1439036
  Литвиненко Л.Н. Численное исследование электростатических полей в периодических структурах / Л.Н. Литвиненко, Л.П. Сальникова. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159 с.
1439037
  Беляев Н.Н. Численное модалирование течений газа в каналах сложной форми : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05 / Беляев Н. Н.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1986. – 237л. – Бібліогр.:л.220-237
1439038
   Численное моделирование в астрофизике : пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 382 с.
1439039
   Численное моделирование в динамике жидкости.. – Новосибирск, 1983. – 145с.
1439040
   Численное моделирование в задачах механики : Сборник научных трудов. – Москва : Московский университет, 1991. – 168 с. – ISBN 5-211-02344-7
1439041
   Численное моделирование в задачах оптического дистанционного зондирования внутренних водоемов.. – Л., 1987. – 63с.
1439042
   Численное моделирование в проблеме окружающей среды.. – Фрунзе, 1989. – 143с.
1439043
  Марчук А.Г. Численное моделирование волн цунами / А.Г. Марчук. – Новосибирск, 1983. – 175с.
1439044
   Численное моделирование волновых процессов в ограниченных средах.. – К., 1989. – 197с.
1439045
  Фомин В.М. Численное моделирование высокоскоростного взаимодействия / В.М. Фомин. – Новосибирск, 1982. – 93с.
1439046
   Численное моделирование гидрогазодинамических течений.. – Днепропетровск, 1987. – 138с.
1439047
   Численное моделирование динамики океана и внутренних водоемов. – Новосибирск, 1984. – 195с.
1439048
   Численное моделирование для задач динамики атмосферы и охраны окружающей среды.. – Новосибирск, 1989. – 84с.
1439049
   Численное моделирование компонентов глобальной системы "ледники - океан - атмосфера".. – Владивосток, 1984. – 120с.
1439050
   Численное моделирование ламинарного обтекания тел вязким газом.. – М., 1986. – 82с.
1439051
  Хокни Р. Численное моделирование методом частиц / Р. Хокни, Д. Иствуд. – Москва : Мир, 1987. – 638 с.
1439052
  Мухидинов Н. Численное моделирование нелинейной фильтрации / Н. Мухидинов. – Ташкент, 1989. – 117с.
1439053
   Численное моделирование облаков. – М., 1984. – 185с.
1439054
   Численное моделирование процессов фильтрации и тепло-массопереноса в подземных водах.. – М., 1981. – 101с.
1439055
  Чарахчьян А.А. Численное моделирование сжатия газа в конических твердотельных мишенях / А.А. Чарахчьян. – М., 1988. – 28с.
1439056
   Численное моделирование слоистообразных облаков и искусственного воздействия на них.. – М., 1988. – 154с.
1439057
   Численное моделирование состава и динамики атмосферы. – Москва : Гидрометеоиздат, 1991. – 164с.
1439058
  Хабибуллаев И.Х. Численное моделирование фильтрации подземных вод орошаемых массивов и пакеты прикладных программ / И.Х. Хабибуллаев. – Ташкент, 1991. – 113с.
1439059
   Численное моделирование явлений переноса.. – Алма-Ата : КазахГУ, 1993. – 84с.
1439060
  Пяныло Я.Д. Численное обращение интеграла Лапласа с использованием априорной информации об оригинале : Дис... канд. физ-мат.наук: / Пяныло Я.Д.;. – Львов, 1986. – 180л.
1439061
  Дудыкевич Анна Теодоровна Численное решение граничных задач для многосвязных областей с помощью ЭВМ : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дудыкевич Анна Теодоровна; ЛГУ им. Ивана Франко. – Львов, 1982. – 242л. – Бібліогр.:л.156-166
1439062
  Хархун Г.И. Численное решение динамических задач трехслойных пластин методом суммарных представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хархун Г.И.; Киев. торгово-эконом. ин-т. – Киев, 1970. – 159л. – Бібліогр.:л.151
1439063
  Милн В.Э. Численное решение дифференциальных уравнений / В.Э. Милн. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 291с.
1439064
   Численное решение задач гидромеханики.. – Москва : Мир, 1977. – 207 с.
1439065
   Численное решение задач гидротермодинамики атмосферы.. – Новосибирск, 1986. – 138с.
1439066
  Марчук Г.И. Численное решение задач динамики атмосферы и океана / Г.И. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 303с.
1439067
  Федорченко И.С. Численное решение задач колебаний и устойчивости трехслойных цилиндрических оболочек : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Федорченко И.С.; КГУ. – К., 1972. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
1439068
  Химич Александр Николаевич Численное решение задач на собственные значения для эллиптических операторов четвертого порядка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Химич Александр Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1982. – 106л. – Бібліогр.:л.99-106
1439069
  Сапаров Худайберен Численное решение задач о газометрически нелинейной деформации конических оболочек переменной толщины : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сапаров Худайберен; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 141л. – Бібліогр.:л.131-141
1439070
  Хурцилава Виктор Константинович Численное решение задач о прогибах консольных пластинок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хурцилава Виктор Константинович; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – Киев, 1980. – 68л.
1439071
  Черняк Сергей Иванович Численное решение задач оптимального управления для систем с распределенными параметрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Черняк Сергей Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 99л. – Бібліогр.:л.95-99
1439072
  Цулая Анатолий Важевич Численное решение задач оптимизации параметров линейных ускоряющих систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Цулая Анатолий Важевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 127л. – Бібліогр.:л.118-127
1439073
  Сиддиков Бахордиржон Мирзокпорович Численное решение задач параметрической идентификации характеристик гидроакустических волноводов : Дис... канд. техн.наук: 05.13.16 / Сиддиков Бахордиржон Мирзокпорович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
1439074
  Хрущ Виктор Кузьмич Численное решение задач сверхзвукового обтекания заостренных тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Хрущ Виктор Кузьмич; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 169л.
1439075
   Численное решение задач статики ортотропных оболочек с переменными параметрами.. – К., 1975. – 183с.
1439076
  Шаманский В.Е. Численное решение задач фильтрации грунтовых вод на ЭЦВМ. / В.Е. Шаманский. – К., 1969. – 376с.
1439077
   Численное решение задач фильтрации многообразной несжижаемой жидкости.. – Новосибирск, 1977. – 240с.
1439078
  Тен М.Я. Численное решение интегральных уравнений Вольтера 1 рода с ядрами, равными нулю на диагонали / М.Я. Тен. – Иркутск, 1981. – 15с.
1439079
  Панов Д.Ю. Численное решение квазилинейных гиперболических систем дифференциальных уравнений в частных производных. / Д.Ю. Панов. – Москва, 1957. – 216с.
1439080
  Хапко Роман Степанович Численное решение краевых задач для телеграфного уравнения на незамкнутых поверхностях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хапко Роман Степанович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1989. – 130л. – Бібліогр.:л.120-130
1439081
   Численное решение краевых задач и интегральных уравнений.. – Тарту, 1981. – 96с.
1439082
   Численное решение многомерных задач газовой динамики.. – М., 1976. – 400с.
1439083
  Бугай А Д. Численное решение некоторых задач массопереноса в водонасыщенных пористых средах. : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Бугай Д.А; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 138л. – Бібліогр.:л.124-138
1439084
  Тригуб Александр Семенович Численное решение некоторых задач миграции загрязнений в грунтах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Тригуб Александр Семенович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 158л. – Бібліогр.:л.144-158
1439085
  Великоиваненко Е.А. Численное решение плоской задачи термопластичности применительно к сварочному нагреву : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.04 / Великоиваненко Е. А.; АН УССР, Ин-т электросварки. – К., 1972. – 97л. – Бібліогр.:л.1-8
1439086
  Форсайт Д. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений / Д. Форсайт, К. Молер. – Москва : Мир, 1969. – 168 с.
1439087
  Перадзе Р.К. Численное решение системы интегральных уравнений / Р.К. Перадзе. – Тбилисси, 1985. – 52с.
1439088
  Лэк Д. Численность животных и её регуляция в природе / Д. Лэк. – Москва, 1957. – 404с.
1439089
   Численность животных и эколого-генетические механизмы ее регуляции.. – Иркутск, 1981. – 105с.
1439090
  Локк С. Численность и биомасса бактирий в открытых пространствах и зонах зарослей озера Выртсъярв. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Локк С.; АН ЭССР. – Тарту, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1439091
   Численность и биомасса микроорганизмов в древних погребенных и современных черноземах разного землепользования / Л.М. Полянская, В.Е. Приходько, Д.Г. Ломакин, И.Ю. Чернов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1191-1204 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1439092
  Гухман Б.А. Численность и заработная плата пролетариата СССР / Б.А. Гухман. – М., 1925. – 87с.
1439093
   Численность и заработная плата рабочих и служащих в СССР., 1936. – с.
1439094
   Численность и классовый состав населения России и СССР.. – Таллин, 1979. – 162с.
1439095
  Сяков Ю.А. Численность и потери германской группы армий "Север" в ходе битвы за Ленинград (1941-1944 гг.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 133-136. – ISSN 0042-8779
1439096
   Численность и размеры бактерий в ходе культивирования их мелких форм / Л.М. Полянская, Р.Б. Городничев, Е.А. Воробьева, Д.Г. Звягинцев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 447-451 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1439097
   Численность и размещение населения Латвийской ССР.. – Рига, 1989. – 63с.
1439098
   Численность и распределение наземных позвоночных Ямала и прилегающих территорий.. – Свердловск, 1981. – 102с.
1439099
   Численность и расселение народов мира.. – М., 1962. – 484с.
1439100
   Численность и состав населения СССР = По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 366с.
1439101
   Численность и состав рабочих Сибири в условиях развитого социализма.. – Новосибирск, 1977. – 191с.
1439102
  Захарова Е.В. Численность и состав рабочих угольной промышленности Северо-Кавказского края в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Захарова Е.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1968. – 18л.
1439103
  Данилов С.И. Численность и структура занятых в народном хозяйстве / С.И. Данилов. – М, 1976. – 112с.
1439104
   Численность и суммарная биомасса микробных сообществ каштановых почв и солонцов сухостепной зоны Нижнего Поволжья / Н.Н. Каширская, Т.Э. Хомутова, Е.В. Чернышева, М.В. Ельцов, В.А. Демкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 337-346 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1439105
   Численность населения союзных республик по городским поселениям и районам на 1 января 1991 гг.. – М., 1991. – 450с.
1439106
   Численность породного скота в колхозах и совхозах СССР на 1 января 1960 г.. – М., 1961. – 517с.
1439107
  Леденева Л.И. Численность россиян, обучающихся в зарубежных университетах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 8. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
1439108
  Руденко Г.П. Численность рыб в малых озерах Северо-Запада СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Руденко Г.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 21л.
1439109
   Численность скота в СССР.. – М., 1957. – 619с.
1439110
  Саурина Н.И. Численность, возрастные спектры и продуктивность ценопопулярной лютиков едкого и золотистого на лугах Московской обл. : Автореф... канд. ибол.наук: 03.00.05 / Саурина Н. И.; Биол. фак. – М., 1973. – 24л.
1439111
   Численность, размещение, возрастная структура, уровень образования, национальный состав, языки и источники средств существования населения СССР.. – М., 1971. – 34с.
1439112
  Семанов С.Н. Численность, состав и положение петербургских рабочих накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семанов С.Н.; Ин-т истории АН СССР.Ленингр.отд. – Л, 1964. – 17л.
1439113
   Численность, состав и размещение населения СССР.. – М., 1961. – 64с.
1439114
  Шематович В.И. Численные алгоритмы для нестрационарной статистической модели смеси газов с внутренними степенями свободы. / В.И. Шематович. – М., 1979. – 21с.
1439115
  Бекпатшаев Мурат Жусупалиевич Численные алгоритмы компенсации электромагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бекпатшаев Мурат Жусупалиевич; АН КазССР. Ин-т механики иматематики. – Алма-Ата, 1992. – 15л.
1439116
   Численные граничные условия : труды семинара. – Казань : КФТИ, 1990. – 157 с.
1439117
   Численные и аналитические методы решения задач механики сплошной среды.. – Свердловск, 1981. – 127с.
1439118
   Численные и аналитические методы решения краевых задач.. – Алма-Ата, 1986. – 87с.
1439119
  Кустов В.Л. Численные и аналитические модели интенсивных электронных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кустов В.Л.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1439120
   Численные и аналоговые методы решения краевых задач.. – Алма-Ата, 1988. – 77с.
1439121
  Фильчаков П.Ф. Численные и графические методы прикладной математики : Справочник / П.Ф. Фильчаков. – Киев
Ч. 2. – 1970. – 792 с.
1439122
  Белый Т.А. Численные исследования влияния различных механизмов осадкообразования на эволюцию мезомасштабных облачных образований, обусловивших сильные осадки в Карпатах 21-29 июля 2008 г. / Т.А. Белый, С.Н. Дударь, А.М. Пирнач // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 107- 123 : Рис., табл. – Список літ.: с. 123. – ISSN 0203-3100
1439123
  Коротков О.Ю. Численные исследования критических режимов обтекания профилей : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Коротков О. Ю.; РАН, Сиб. отд. Ин-т теоретики и прикладной механики. – Новосибирск, 1993. – 18л.
1439124
  Гринь Юрий Григорьевич Численные исслеодвания эффектов взаимофокусировки и обратной перекачки энергии в оптических умножителях частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гринь Юрий Григорьевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1439125
  Полак Э. Численные метды оптимизации / Э. Полак. – М, 1974. – 376с.
1439126
  Бут Э.Д. Численные методы / Э.Д. Бут. – Москва : Физматлит, 1959. – 239 с.
1439127
  Ланс Д.Н. Численные методы / Д.Н. Ланс. – М, 1962. – 208с.
1439128
  Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов. – Москва : Наука, 1975
1439129
  Калиткин Н.Н. Численные методы : Учеб.пособие / Н.Н. Калиткин. – Москва : Наука, 1978. – 512с.
1439130
  Кунцман Ж. Численные методы / Ж. Кунцман. – М, 1979. – 159с.
1439131
  Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
1439132
  Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков. – Москва : Наука, 1987. – 248 с.
1439133
  Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов. – Москва : Наука, 1987. – 600с.
1439134
  Самарский А.А. Численные методы : учеб. пособие / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – Москва : Наука, 1989. – 428 с. – ISBN 5-02-013996-3
1439135
  Заварыкин В.М. Численные методы : Учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. пед.ин-тов / В.М. Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.П. Лапчик. – Москва : Просвещение, 1991. – 176с. – ISBN 5-09-000599-0
1439136
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – Издание второе. – М., С.-Пб. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 632с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-043-4
1439137
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учеб. пособие для студ. физико-математических специальностей высш. учеб. завед. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : БИНОМ; Лаборатория знаний, 2004. – 636с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-175-X
1439138
  Бахвалов Н.С. Численные методы : Учеб. пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 636с. – Посвящена 250-летию Московского университета. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-94774-396-5
1439139
  Волков Е.А. Численные методы : учеб.пособие / Е.А. Волков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 248, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 245-248. – Библиогр.: с. 244. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1


  Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1439140
  Волков Е.А. Численные методы : учебное пособие / Е.А. Волков. – Изд. 5-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1


  Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
1439141
  Бахвалов Н.С. Численные методы (Анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения) : учеб. пособие / Н.С. Бахвалов. – Москва : Наука, 1973. – 631с.
1439142
  Вержбицкий В.М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения) : Учебное пособие для студ.математ.спец.высш. учеб.заведений / В.М. Вержбицкий. – Москва : Высшая школа, 2000. – 266с. – ISBN 5-06-003654-5
1439143
  Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) : Учебное пособие для вузов / В.М. Вержбицкий. – Москва : Высшая школа, 2001. – 382с. – ISBN 5-06-003982-Х
1439144
  Вержбицкий В.М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения) : Учебное пособие для вузов обуч. по мат. спец. и направлениям подготовки дипл. спец. в обл. техники и технологии. / В.М. Вержбицкий. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс 21 век, 2005. – 400с. – ISBN 5-329-011111-6
1439145
  Масловская Л.В. Численные методы алгебры : (для студ. и асп. ун-тов и вузов, изучающих вычислит. математику и её прил., а также для специалистов по числ. анализу) : учеб. для студ. вузов, которые обучаются по специальностям "Прикладная математика" и "Математика" / Л.В. Масловская, О.М. Масловская ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Укрполиграф, 2006. – 145, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 144-145. – ISBN 966-8829-05-0
1439146
  Воеводин В.В. Численные методы алгебры. Теория и алгорифмы. / В.В. Воеводин. – Москва, 1966. – 248с.
1439147
  Демидович Б.П. Численные методы анализа : Учеб.пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз, 1963. – 400с.
1439148
   Численные методы анализа. – Баку, 1988. – 123с.
1439149
  Фаттахова Мехрибан Иса кызы Численные методы анализа и оптимизации стратегий доступа а буферное пространство узлов интегральных сетей : Автореф. ... дис. канд. технических наук: 05.13.01 / Фаттахова М.И.; Нац. акад. наук Азербайджана; Ин-тут кибернетики им. акад. А.И.Гусейнова. – Баку, 2003. – 23 с. – Библиогр.: 15 назв.
1439150
  Белов П.Н. Численные методы анализа и прогноза погоды. : Учебное пособие / П.Н. Белов, Ю.В. Переведенцев, В.В. Гурьянов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1991. – 81с.
1439151
  Поляк И.И. Численные методы анализа наблюдений / И.И. Поляк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 211с.
1439152
   Численные методы анализа.. – Иркутск, 1980. – 175с.
1439153
  Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения : учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1967. – 368 с.
1439154
  Дэннис Д. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений / Д. Дэннис, Р. Шнабель. – Москва : Мир, 1988. – 440 с.
1439155
  Дорфман Л.А. Численные методы в газодинамике турбомашин / Л.А. Дорфман. – Л, 1974. – 271с.
1439156
  Терентьев А.Г. Численные методы в гидродинамике / А.Г. Терентьев, К.Е. Афанасьев. – Чебоксары, 1987. – 79с.
1439157
  Шелутко В.А. Численные методы в гидрологии : [учеб. пособие для вузов по спец. "Гидрология суши"] / В.А. Шелутко; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград : ЛПИ, 1983. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 153
1439158
  Шелутко В.А. Численные методы в гидрологии : [учеб. для вузов по спец. "Гидрология суши"] / В.А. Шелутко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 238 с. – Библиогр.: с.233-235. – ISBN 5-286-00626-4
1439159
  Вайникко Г.М. Численные методы в гиперсингулярных интегральных уравнениях и их приложения / Г.М. Вайникко, И.К. Лифанов, Л.Н. Полтавский. – Москва : Янус-К, 2001. – 508с. – ISBN 5-8037-0081-9
1439160
   Численные методы в динамике жидкостей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 407 с.
1439161
  Галишникова Т.Н. Численные методы в задачах дифракции / Т.Н. Галишникова, А.С. Ильинский. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 207 с.
1439162
  Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях : Учебное пособие / Н.С. Бахвалов, А.В. Лапин, Е.В. Чижонков; Под ред. В.А.Садовничего. – Москва : Высшая школа, 2000. – 190с. – ISBN 5-06-003684-7
1439163
   Численные методы в задачах математической физики.. – М., 1985. – 157с.
1439164
  Перевозчиков А.Г. Численные методы в задачах проектирования роботников / А.Г. Перевозчиков. – Калинин, 1990. – 60с.
1439165
  Ши Д. Численные методы в задачах теплообмена = Numerical heat transfer / Д. Ши; пер. с англ. И.Е. Зино, В.Л. Грязнова; под ред. В.И. Полежаева. – Москва : Мир, 1988. – 544с. – ISBN 5-03-001215-Х
1439166
   Численные методы в задачах физики атмосферы и охраны окружающей среды. – Новосибирск, 1985. – 170с.
1439167
  Баранов А.В. Численные методы в инженерных задачах / А.В. Баранов, Э.В. Рябчук. – Волгоград, 1988. – 127с.
1439168
  Краскевич В.Е. Численные методы в инженерных исследованиях / В.Е. Краскевич. – Киев : Вища школа, 1986. – 264с.
1439169
  Кочиков И.В. Численные методы в колебательнй спектроскопии / И.В. Кочиков, Г.М. Курамшина, А.Г. Ягола. – Москва : Знание, 1989. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Математика. Кибернетика, №1/1989)
1439170
   Численные методы в краевых задачах математической физики.. – Л., 1985. – 167с.
1439171
   Численные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1979. – 164с.
1439172
   Численные методы в механике жидкостей.. – М., 1973. – 304с.
1439173
   Численные методы в механике твердого деформируемого тела.. – М., 1984. – 176с.
1439174
   Численные методы в механике твердого деформируемого тела.. – М., 1987. – 59с.
1439175
  Стронгин Р.Г. Численные методы в многоэкстремальных задачах. / Р.Г. Стронгин. – М., 1978. – 240с.
1439176
  Ентов В.М. Численные методы в нефтегазовых задачах / В.М. Ентов. – М.
Ч.1. – 1990. – 97с.
1439177
   Численные методы в прикладной математике. – Уфа, 1985. – 120с.
1439178
   Численные методы в прикладной математике.. – Уфа, 1988. – 114с.
1439179
   Численные методы в прикладной теории упругости.. – К., 1968. – 250с.
1439180
   Численные методы в прикладной физике : учебное пособие для студентов физических специальностей / Катрич В.А., Майборода Д.В., Погарский С.А., Просвирнин С.Л. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-623-480-6
1439181
  Марчук Г.И. Численные методы в прогнозе погоды / Г.И. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 356с.
1439182
   Численные методы в сейсмических исследованиях.. – Новосибирск, 1983. – 240с.
1439183
  Белоцерковский С.М. Численные методы в сингулярных интегральных уравнениях и их применение в аэродинамике, теории упругости, электродинамике / С.М. Белоцерковский, И.К. Лифанов. – Москва : Наука, 1985. – 253с.
1439184
   Численные методы в теоретической физике и физической химии.. – М., 1983. – 95с.
1439185
  Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1971. – 424 с.
1439186
  Марчук Г.И. Численные методы в теории переноса нейтронов / Г.И. Марчук, В.И. Лебедев. – Москва : Атомиздат, 1971. – 496с.
1439187
  Марчук Г.И. Численные методы в теории переноса нейтронов / Г.И. Марчук, В.И. Лебедев. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1981. – 454 с.
1439188
  Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности : Учебное пособие / Б.Е. Победря. – 2-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995. – 344с. – ISBN 5-211-03077-Х
1439189
   Численные методы в теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев, А.П. Деруга, В.И. Савченков; Абовский Н.П. [и др.]. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1986. – 382, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.370-378
1439190
  Сальвадори М. Численные методы в технике / М. Сальвадори. – М, 1955. – 248с.
1439191
   Численные методы в физике плазмы. – Москва : Наука, 1977. – 258 с.
1439192
  Джонсон К.Д. Численные методы в химии / К.Д. Джонсон. – М., 1983. – 503с.
1439193
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
Ч. 1. – 1985. – 84с.
1439194
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
Ч. 2. – 1986. – 139с.
1439195
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
Ч. 3. – 1986. – 139с.
1439196
  Матвеев В.К. Численные методы в химии / В.К. Матвеев. – М.
4. – 1987. – 139с.
1439197
  Яшкин В.И. Численные методы в химии : Аппаратное и программное обеспечение: Пособие для студентов хим.спец. / В.И. Яшкин. – Минск : БГУ, 2002. – 95 с. – ISBN 985-445-749-4
1439198
  Пшеничный Б.Н. Численные методы в экстремальных задачах. / Б.Н. Пшеничный, Ю.М. Данилин. – Москва : Наука, 1975. – 319 с.
1439199
  Поляченко А.Л. Численные методы в ядерной геофизике / А.Л. Поляченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 149с.
1439200
  Нурминский Е.А. Численные методы выпуклой оптимизации / Е.А. Нурминский. – М., 1991. – 165с.
1439201
  Хрущ В.К. Численные методы газовой динамики / В.К. Хрущ. – Днепропетровск, 1981. – 100с.
1439202
  Пирумов У.Г. Численные методы газовой динамики : Учеб. пособие для студ. втузов / У.Г. Пирумов, Г.С. Росляков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 232 с.
1439203
  Шокин Ю.И. Численные методы газовой динамики: инвариантные разностные схемы. / Ю.И. Шокин. – Новосибирск, 1977. – 84с.
1439204
   Численные методы геоэлектрики и математическое обеспечение ЭВМ.. – Новосибирск, 1987. – 118с.
1439205
  Базилевич Ю.Н. Численные методы декомпозиции в линейных задачах механики / Ю.Н. Базилевич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 154 с.
1439206
   Численные методы динамики вязкой жидкости.. – Новосибирск, 1979. – 182с.
1439207
   Численные методы динамики вязкой жидкости.. – Новосибирск, 1983. – 304с.
1439208
   Численные методы дифференциальных уравнений.. – М., 1989. – 88с.
1439209
  Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров : Пер. с англ. / Р.В. Хемминг. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 400с.
1439210
  Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров. / Р.В. Хемминг. – Москва : Наука, 1968. – 400 с.
1439211
  Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик / А.Е. Мудров. – Томск, 1991. – 270с.
1439212
   Численные методы для решения задач оптимизации и управления.. – М., 1984. – 79с.
1439213
  Икрамов Х.Д. Численные методы для симметричных линейных систем / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1988. – 157 с.
1439214
   Численные методы и задачи оптимизации.. – Томск, 1983. – 164с.
1439215
   Численные методы и их оптимизация. – Киев, 1984. – 106с.
1439216
   Численные методы и их применение.. – Казань, 1983. – 159с.
1439217
   Численные методы и их реализация на ЭВМ. – Иваново, 1978. – 172с.
1439218
   Численные методы и математическое моделирование тепломассопереноса. : сб.науч.тркдов. – Днепропетровск : ДГУ, 1991. – 170с.
1439219
  Колдаев В.Д. Численные методы и программирование : учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. обр., обуч. по группе спец. 2200 "Информатика и вычислит. техника" / В.Д. Колдаев ; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2008. – 336 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0333-9
1439220
  Мак-Кракен Численные методы и программирование на ФОРТРАНе / Мак-Кракен, У. Дорн. – Москва : Мир, 1969. – 583 с.
1439221
  Мак-Кракен Численные методы и программирование на ФОРТРАНе : Пер. с англ. / Мак-Кракен, У. Дорн. – Москва : Мир, 1977. – 584с.
1439222
   Численные методы и программирование.. – Казань, 1973. – 101с.
1439223
  Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. – Москва : Мир, 1998. – 575с. – ISBN 5-03-002432-8: 0-13-626672-Х
1439224
  Каханер Д. Численные методы и программное обеспечение / Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш; Пер. с англ. под ред. Х.Д.Икрамова. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Мир, 2001. – 575с. – ISBN 5-03-003392-0
1439225
  Тятюшкин А.И. Численные методы и программные средства оптимизации управляемых систем / А.И. Тятюшкин; РАНБ, Сибирское отделение; Иркутский вычислительный центр. – Новосибрск : Наука, 1992. – 193 с. – ISBN 5-02-029926-X
1439226
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. – Таллин
Т. 1. – 1987. – 160 с.
1439227
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА. – Таллин
Т. 2. – 1987. – 183 с.
1439228
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. – Таллин
Т. 1. – 1989. – 169 с.
1439229
   Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники. – Таллин
Т. 2. – 1989. – 169 с.
1439230
   Численные методы и технология разработки пакетов прикладных программ.. – Киев, 1990. – 168с.
1439231
  Микеладзе Ш.Е. Численные методы интегрирования дифференциальных уравнений с частными производными / Ш.Е. Микеладзе. – Москва-Ленинград, 1936. – 108 с.
1439232
  Кульчицкий В.Л. Численные методы исследования волновых полей в задачах дифракции и излучения / В.Л. Кульчицкий. – Киев : Наукова думка, 1988. – 75 с.
1439233
  Волков Б.И. Численные методы исследования движения пучков заряженных частиц с учетом пространственного заряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Волков Б.И. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1439234
   Численные методы исследования двухмерных волн напряжений.. – Алмла-Ата, 1988. – 213с.
1439235
  Саркисян Г.Х. Численные методы исследования задач моделирования заряженных пучков : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.07 / Саркисян Г. Х.; КГУ. – Дубна, 1986. – 13л.
1439236
  Беляев Н.М. Численные методы конвективного теплообмена / Н.М. Беляев, А.А. Приходько. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1983. – 103 с.
1439237
  Гандин Л.С. Численные методы краткострочного прогноза погоды : Учебник для вузов / Л.С. Гандин, А.С. Дубов; Под ред. Юдина М.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 428с.
1439238
  Булавский В.А. Численные методы линейного программирования. / В.А. Булавский. – М., 1977. – 367с.
1439239
  Неймарк Ю.И. Численные методы линейной алгебры / Ю.И. Неймарк. – Горький, 1971. – 50с.
1439240
  Икрамов Х.Д. Численные методы линейной алгебры / Х.Д. Икрамов. – М., 1987. – 46с.
1439241
  Федоров В.В. Численные методы максимина / В.В. Федоров. – М., 1979. – 278с.
1439242
  Микеладзе Ш.Е. Численные методы математического анализа. / Ш.Е. Микеладзе. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 528 с.
1439243
   Численные методы моделирования технологических процессов.. – Рига, 1989. – 132с.
1439244
  Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло / И.М. Соболь. – М, 1973. – 311с.
1439245
  Флетчер К. Численные методы на основе метода Галеркина / К. Флетчер. – Москва : Мир, 1988. – 352 с.
1439246
  Елизаров Я Е. Численные методы нелинейного программирования / Я Е. Елизаров, В.С. Савченко. – Донецк, 1982. – 66с.
1439247
  Беляев Б.Н. Численные методы обработки и анализа океанологической информации с применением ЭВМ : Учебное пособие / Б.Н. Беляев. – Ленинград, 1978. – 145с.
1439248
   Численные методы обработки сигналов в задачах идентификации. – М., 1987. – 89с.
1439249
  Цветкова Т.А. Численные методы обращения сейсмических годографов отраженных волн в ветикально неоднородных средах : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.12 / Цветкова Т. А.; Ин-т геофиз. АН УССР. – К., 1982. – 16л.
1439250
  Суханов В.А. Численные методы оптимизации в банаховых пространствах и их приложения / В.А. Суханов. – Барнаул
1. – 1982. – 53с.
1439251
  Кураев А.А. Численные методы оптимизации в задачах электроники СВЧ / А.А. Кураев, И.С. Ковалев, С.В. Колосов. – Минск, 1975. – 295 с.
1439252
   Численные методы оптимизации и анализа.. – Новосибирск, 1992. – 198с.
1439253
   Численные методы оптимизации эмиссионных электронно-оптических систем / В.П. Ильин, В.А. Катешов, Ю.В. Куликов, М.А. Монастырский; Березин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 192 с.
1439254
  Хофер Э. Численные методы оптимизации. / Э. Хофер, Р. Лундерштедт. – М., 1981. – 192с.
1439255
  Голодников Александр Николаевич Численные методы поиска оптимальных функций распределения с экспериментальных задачах стохастического программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голодников Александр Николаевич; АН УССР, Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 25л.
1439256
   Численные методы поисковой оптимизации параметров тиристорных инверторов. – Киев, 1982. – 42с.
1439257
  Данаев Наргозы Турсынбаевич Численные методы построения и использование криволинейных разностных сеток в некоторых задачах динамики вязского газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Данаев Наргозы Турсынбаевич; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 14л.
1439258
  Бердышев В.И. Численные методы приближения функций / В.И. Бердышев, Ю.Н. Субботин. – Свердловск, 1979. – 118с.
1439259
   Численные методы прогноза погоды : Материалы переводных статей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1960. – 284с.
1439260
  Белов П.Н. Численные методы прогноза погоды : Учебник / П.Н. Белов, Е.П. Борисенков, Б.Д. Панин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 375с. – ISBN 5-286-00148-3
1439261
   Численные методы прогноза погоды и вопросы синоптической метеорологии. – Ташкент : Наука, 1964. – 104с.
1439262
  Белов П.Н. Численные методы прогноза погоды. : Учебное пособие для вузов / П.Н. Белов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 392с.
1439263
  Воеводин А.Ф. Численные методы расчета одномерных систем. / А.Ф. Воеводин, С.М. Шугрин. – Новосибирск, 1981. – 208с.
1439264
  Буй Хыонг Численные методы расчета перекрестных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Буй Хыонг; Моск. ин-т инж. ж.д. трансп. – М., 1964. – 14л.
1439265
  Степанов С.Н. Численные методы расчета систем с повторными вызовами / С.Н. Степанов. – Москва : Наука, 1983. – 229с.
1439266
  Моисеев Н.Н. Численные методы расчета собственных частот колебаний ограниченного объема жидкости / Н.Н. Моисеев, А.А. Петров. – М., 1966. – 270с.
1439267
  Грибов А.П. Численные методы расчета тонкостенных конструкций при статических воздействиях / А.П. Грибов, Н.П. Петухов. – Казань, 1986. – 84с.
1439268
  Пшеничный Б.Н. Численные методы расчета транспортных сетей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пшеничный Б.Н.; Акад.наук УССР.Объед.учен.совет.ин-тов математики, кибернетики. – К, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1439269
   Численные методы расчета штормовых нагонов.. – Л., 1964. – 224с.
1439270
  Марчук Численные методы расчета ядерных реаткоров / Марчук, И. – Москва, 1958. – 381с.
1439271
   Численные методы решений задач теории урпугости и пластичности.. – Новосибирск
1. – 1976. – 118с.
1439272
  Бурдюк Т.А. Численные методы решений некоторых задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.03 / Бурдюк Т. А.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1974. – 23л.
1439273
  Бабаев Тофик Адыльевич Численные методы решения двухмерных задач фильтрации с неизвестными подвижными границами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бабаев Тофик Адыльевич ; АН ГрузССР , Вычисл. центр. – Тбилиси, 1980. – 23 с.
1439274
  Нурминский Е.А. Численные методы решения детерминированных и стохастических минимаксных задач / Е.А. Нурминский. – К., 1979. – 159с.
1439275
   Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений и квадратурные формулы. – Москва, 1964. – 352 с.
1439276
  Балашова С.Д. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений. / С.Д. Балашова. – Днепропетровск, 1991. – 247с.
1439277
  Коллатц Лотар Численные методы решения дифференциальных уравнений. / Коллатц Лотар. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 460 с.
1439278
   Численные методы решения дифференциальных уравнений.. – Саратов, 1983. – 48с.
1439279
  Ракитский Ю.В. Численные методы решения жестких систем. / Ю.В. Ракитский. – М, 1979. – 208с.
1439280
   Численные методы решения задач динамики атмосферы и океана.. – Л., 1968. – 368с.
1439281
   Численные методы решения задач динамической теории упругости.. – Кишинев, 1976. – 227с.
1439282
  Алексеев Г. Численные методы решения задач математической физики / Г. Алексеев. – Владивосток, 1987. – 88с.
1439283
   Численные методы решения задач математической физики и оптимизации.. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
1439284
   Численные методы решения задач математической физики и теории систем.. – Москва, 1978. – 151с.
1439285
   Численные методы решения задач механики сплошных сред.. – М., 1969. – 232с.
1439286
  Салимов А.Х. Численные методы решения задач неустановившихся движений газа в магистральных трубопроводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Салимов А.Х.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1439287
   Численные методы решения задач прогноза погоды и общей циркуляции атмосферы.. – Новосибирск, 1970. – 252с.
1439288
  Алексеев Г.В. Численные методы решения задач синтеза излучающих систем / Г.В. Алексеев. – Владивосток, 1985. – 88 с.
1439289
  Дмитриев В.И. Численные методы решения задач синтеза излучающих систем / В.И. Дмитриев, Н.И. Березина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 113 с.
1439290
  Вабищев П.Н. Численные методы решения задач со свободной границей / П.Н. Вабищев. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 164 с.
1439291
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
2. – 1976. – 126с.
1439292
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
1. – 1978. – 156с.
1439293
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
2. – 1978. – 119с.
1439294
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1982. – 323с.
1439295
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1986. – 328с.
1439296
   Численные методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск, 1988. – 303с.
1439297
   Численные методы решения задач фильтрации многофазной несжижаемой жидкости.. – Новосибирск, 1980. – 264с.
1439298
   Численные методы решения задач фильтрации многофазной несжижаемой жидкости.. – Новосибирск, 1987. – 295с.
1439299
   Численные методы решения задач электронной оптики. : сб.науч.трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1979. – 146с.
1439300
  Ильин В.П. Численные методы решения задач электрооптики. / В.П. Ильин. – Новосибирск : Наука, 1974. – 202с.
1439301
  Ильин В.П. Численные методы решения задач электрофизики / В.П. Ильин. – Москва : Наука, 1985. – 334 с.
1439302
  Молчанов И.Н. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Н. Молчанов. – К., 1969. – 35с.
1439303
  Романов В.Г. Численные методы решения интегральных уравнений теории упругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. Г.; АН БССР, Объед. сов. ин-то физ. матем. и вычисл. техн., физ. тверд. теа и полупроводн. – Минск, 1965. – 6л. – Бібліогр.:с.6
1439304
  Гусев В.В. Численные методы решения квантовомеханической задачи трех тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Гусев В.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1986. – 14л.
1439305
  Ефимова Елена Андриановна Численные методы решения кинематической задачи сейсмического просвечивания : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Ефимова Елена Андриановна; МГУ. – М., 1974. – 22л.
1439306
  Суханов В.А. Численные методы решения конечномерных задач оптимизации / В.А. Суханов. – Барнаул, 1982. – 60с.
1439307
  Хафса М.Р. Численные методы решения краевой задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений с параметром. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Хафса М.Р.; АН Гр.ССР.ВЦ. – Тбилиси, 1978. – л.
1439308
  Жежеря А.И. Численные методы решения краевых задач для самосопряженных эллиптических дифференциальных уравнений четвертого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Жежеря А. И.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
1439309
   Численные методы решения краевых задач математической физики.. – Уфа, 1979. – 109с.
1439310
  Яковлев М.Ф. Численные методы решения линейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравней / М.Ф. Яковлев. – К, 1969. – 28с.
1439311
   Численные методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, А.В. Гончарский, В.В. Степанов, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1990. – 229 с.
1439312
  Нгуен Лам Численные методы решения некоторых задач движения жидкости по неровному дну : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нгуен Лам; АН СССР. Математич. ин-т. – М., 1967. – 16л.
1439313
  Никифоров А.Ф. Численные методы решения некоторых задач квантовой механики / А.Ф. Никифоров. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1981. – 195 с.
1439314
  Поляк Р.А. Численные методы решения некоторых задач нелинейного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поляк Р.А.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1439315
  Мухидинова М.Х. Численные методы решения некоторых задач нелинейной теории ползучести. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мухидинова М.Х.; АН Узб.ССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.спец.отд.физ-технг.и мат.наук. – Ташкент, 1970. – 12л.
1439316
  Молчанов И.Н. Численные методы решения некоторых задач теории упругости / И.Н. Молчанов. – К., 1979. – 315с.
1439317
  Мухачева Э.А. Численные методы решения некоторых классов задач линейного программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухачева Э.А.; АН СССР.Сиб.отд-ние. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
1439318
  Щепакин М.Б. Численные методы решения некоторых классов задач стохастического программирования : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Щепакин М.Б.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1439319
  Данг Куанг Численные методы решения некоторых основных задач теории упругости и теории плстин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Данг Куанг А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Кам"янець-Подільський, 1986. – 17 с.
1439320
  Данг Куанг Численные методы решения некоторых основных краевых задач теории упругости и теории пластин : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.07 / Данг Куанг А.; МВ и ССО УССР, Киев, ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 142л. – Бібліогр.:л.127-142
1439321
  Степанец Н.и. Численные методы решения некоторых плоских задач теории упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Степанец Н.и.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1972. – 6л.
1439322
  Балашова С.Д. Численные методы решения нелинейных уравнений и их систем : учеб. пособие / Балашова С.Д., Южакова Н.Ф. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1991. – 91с. – Библиогр.: с. 89
1439323
  Вабищевич П.Н. Численные методы решения неустойчивых эволюционных задач. : Автореф... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.07 / Вабищевич П.Н.; АН СССР ; Всесоюзный центр математического моделирования. – Москва, 1991. – 20с.
1439324
  Гончарский А.В. Численные методы решения обратных задач астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Черепащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1978. – 335 с.
1439325
   Численные методы решения обратных задач математической физики.. – М., 1988. – 267с.
1439326
  Шалима В.Н. Численные методы решения обыкновенных ифференциальных уравнений высших порядков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Шалима В.Н.; АН БССР.Ин-т математики. – Минск, 1981. – 22л.
1439327
  Чувашева Светлана Ивановна Численные методы решения одного класса оптимизационных задач размещения источников физических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Чувашева Светлана Ивановна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 14 с.
1439328
  Вахитов М.Б. Численные методы решения одномерных задач строительной механики летательных аппаратов / М.Б. Вахитов, В.А. Фирсов. – Казань, 1985. – 65с.
1439329
  Галба Евгений Федорович Численные методы решения осесимметричных задач для некоторой цилиндрической оболочки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Галба Евгений Федорович; АН УССР. ин-т кибернетики. – К., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1439330
  Васильковский С.Н. Численные методы решения плоских краевых задач динамической пластичности и упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Васильковский С.Н.;. – Новосибирск, 1969. – 15л.
1439331
  Загускин В.Л. Численные методы решения плохо обусловленных задач / В.Л. Загускин. – Ростов -на-Дону, 1976. – 187с.
1439332
   Численные методы решения прикладных задач.. – Ташкент, 1967. – 91с.
1439333
  Мельник Вячеслав Николаевич Численные методы решения связанные нстационарных задач динамической теории электроупругости : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Мельник Вячеслав Николаевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 137л. – Бібліогр.:л.128-137
1439334
  Мельник В.Н. Численные методы решения связанных нестационарных задач динамической теории электроупругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Мельник В.Н.; КГУ. – Киев, 1989. – 16с.
1439335
   Численные методы решения сингулярных систем / Ю.Е. Бояринцев, В.А. Данилов, А.А. Логинов, В.Ф. Чистяков; Васильев О.В. – Новосибирск : Наука, 1989. – 223 с.
1439336
  Москвитина И.И. Численные методы решения уравнений (с одним неизвестным) в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Москвитина И.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
1439337
  Беляев Н.М. Численные методы решения уравнений и Стокса сжимаемого газа / Н.М. Беляев. – Днепропетровск, 1986. – 139с.
1439338
   Численные методы решения уравнений математической физики.. – Уфа, 1986. – 176с.
1439339
  Бережанская З.С. Численные методы решения уравнений парабалического типа для неограниченных кусочно-однородных областей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Бережанская З. С.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1981. – 184л. – Бібліогр.:л.128-136
1439340
  Бережанская Зореслава Степановна Численные методы решения уравнений параболического типа для неограниченных кусочно-однородных областей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бережанская Зореслава Степановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
1439341
   Численные методы решения уравнения переноса. : тезисы докладов семинара (15-18 мая 1990 г.). – Тарту : Тартуский ун-т, 1990. – 160с.
1439342
  Вишневский Василий Александрович Численные методы решения функциональных уравнений и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Вишневский Василий Александрович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1439343
  Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф.П. Васильев. – Москва : Наука, 1980. – 518 с.
1439344
  Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач : Учеб.пособие / Ф.П. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 549с.
1439345
  Абрамчук В.С. Численные методы синтеза линейных чистем : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1008 / Абрамчук В.С.; АН УССР. – Киев, 1969. – 16л.
1439346
   Численные методы теории дифракции : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1982. – 200 с.
1439347
  Леонов В.В. Численные методы теории оптимальных процессов / В.В. Леонов. – Новосибирск, 1974. – 111с.
1439348
  Летавин Михаил Иванович Численные методы управления потоком заряженных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Летавин Михаил Иванович; ЛГУ. – Л., 1980. – 16л.
1439349
   Численные методы условной оптимизации.. – М., 1977. – 290с.
1439350
   Численные методы электродинамики.. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 144с.
1439351
  Мезингер Ф. Численные методы, используемые в атмосферных моделях / Ф. Мезингер, А. Аракава. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
1439352
   Численные методы, используемые в атмосферных моделях.. – Л.
2. – 1982. – 360с.
1439353
  Сламчинская Т.И. Численные методы. / Т.И. Сламчинская, Ю.Г. Щербаков. – Днепропетровск, 1976. – 61с.
1439354
   Численные методы.. – М,, 1976. – 368с.
1439355
  Мэтьюз Дж.Г. Численные методы. Использование MATLAB / Дж.Г. Мэтьюз, К.Д. Финк; Под ред. Ю.В.Козаченко; Пер. с агл. Л.Ф. Козаченко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, 2001. – 720с. – ISBN 5-8459-0162-6
1439356
  Вержбицкий В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения : учебное пособие для студ. метематич. и инженерных специальностей высших учеб. заведений / В.М. Вержбицкий. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс 21 век, 2005. – 432 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419-424. – ISBN 5-329-01110-8
1439357
   Численные модели в задачах физики атмосферы и охраны окружающей среды.. – Новосибирск, 1987. – 94с.
1439358
   Численные модели геофизики - теория и приложения.. – Новосибирск, 1987. – 136с.
1439359
   Численные модели динамики атмосферы и океана.. – Новосибирск, 1987. – 131с.
1439360
  Березин Ю.А. Численные модели плазмы и процессы пересоединения / Ю.А. Березин, Г.И. Дудникова. – Москва : Наука, 1985. – 126 с.
1439361
  Любимова Е.А. Численные модели тепловых полей Земли / Е.А. Любимова, В.М. Любошиц, О.И. Парфенюк. – Москва : Наука, 1983. – 125с.
1439362
  Береговенко Г.Я. Численные операторные методы решения дифференциальных уравнений и анализа динамических систем / Г.Я. Береговенко, Г.Е. Пухов, С.Е. Саух; АНУ. Ин-тут проблем моделирования в энергетике. – Москва : Наукова думка, 1993. – 262с. – ISBN 5-12-003778-Х
1439363
  Кирин Н.Е. Численные приближения экстремалей управляемых динамических систем: Учебное пособие. / Н.Е. Кирин, Н.Д. Морозник. – Уфа, 1989. – 89с.
1439364
  Бабушка И. и др. Численные процессы решения дифференциальных уравнений / И. и др. Бабушка. – Москва : Мир, 1969. – 368с.
1439365
  Коломиец Виктор Александрович Численные расчеты трехмерной модели Изинга в методе коллективных переменных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коломиец Виктор Александрович ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 19 с.
1439366
  Азрилянт П.А. Численные результаты теории диффракции радиоволн вокруг земной поверхности / П.А. Азрилянт, М.Г. Белкина. – Изд. 2-е. – Москва : Советское радио, 1957. – 45 с., [44] л. граф. : ил., граф.
1439367
  Бублик Б.Н. Численные решения динамических задач теории пластин и оболочек / Б.Н. Бублик; АН УССР; Институт механики. – Киев : Наукова думка, 1976. – 222 с.


  В монографии содержатся решения задач численного определения динамических характеристик пластин и оболочек с помощью специальных аналитических преобразований исходных конечно-разностных систем. В частности, рассмотрены задачи о колебании и устой ...
1439368
   Численные решения задач механики жидкости и газа.. – Днепропетровск, 1988. – 129с.
1439369
  Калиниченко В.И. Численные решения задач теплопроводности / В.И. Калиниченко. – Харьков : Вища школа, 1987. – 109 с.
1439370
  Чекалин А.Н. Численные решения задач фильтрации в водонефтяных пластах. / А.Н. Чекалин. – Казань, 1982. – 208с.
1439371
  Девдариани Р.Г. Численные решения некотрых краевых задач дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Девдариани Р.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 17л.
1439372
  Кныш В.В. Численные эксперименты по расчету неустановившихся полей течений и плотности в северной части Атлантического океана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Кныш В.В.; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-тут. – Севастополь, 1969. – 24л.
1439373
  Ярин Владимир Дмитриевич Численные эксперименты по расчету случайных полей океана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Ярин Владимир Дмитриевич; АН УССР. Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1975. – 19л.
1439374
   Численные эксперименты решения примитивных уравнений на полусфере.. – Ташкент, 1971. – 112с.
1439375
  Добровольская З.Н. Численные эксперименты с моделью динамики вод Онежского озера / З.Н. Добровольская. – Москва : ВЦ АН СССР, 1979. – 30 с.
1439376
  Григорович Г.А. Численный алгоритм и программа решения на машине БЭСМ-6 задачи о распределении быстрых нейтронов в бесконечной водородной среде / Г.А. Григорович, Ш.С. Николайшвилли. – Тбилиси, 1976. – 48с.
1439377
  Оппоков Г.В. Численный анализ / Г.В. Оппоков. – Москва-Ленинград, 1939. – 176 с.
1439378
  Милн В.Э. Численный анализ / В.Э. Милн. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 292 с.
1439379
  Кунц К.С. Численный анализ / К.С. Кунц. – Киев, 1964. – 390 с.
1439380
  Саврук М.П. Численный анализ в плоских задачах теории трещин. / М.П. Саврук. – К., 1989. – 247с.
1439381
  Дворецкий В.И. Численный анализ дискретных схем в частотной и временной областях с помощью ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Дворецкий В.И.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 26л.
1439382
  Саркисян А.С. Численный анализ и прогноз морских течений / А.С. Саркисян. – Amsterdam : Гидрометеоиздат, 1977. – 182с.
1439383
  Панин Б.Д. Численный анализ и прогноз полей метеорологических элементов / Б.Д. Панин, С.И. Титов. – Ленинград, 1969. – 293с.
1439384
  Куракин Владислав Сергеевич Численный анализ метеоролгической информации и его приложение к исследованию крупномасштабных процессов в верхней атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.10.07 / Куракин Владислав Сергеевич; Центр. аэрологич. обсерватория. – Долгопрудный, 1978. – 20л.
1439385
  Васильев В.А. Численный анализ метеорологической информации в тропиках / В.А. Васильев, А.В. Кондратьев. – Ленинград, 1985. – 94с.
1439386
   Численный анализ на Фортране. : Практ.пособие по методам и программам решения задач волновой оптики. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 90с.
1439387
  Мамедов Миталлин Ахмед оглы Численный анализ некоторых динамических схем движения комет : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.01 / Мамедов Миталлин Ахмед оглы; АН СССР. Глав. Астроном. обсерватория. – Л., 1977. – 21л.
1439388
  Быков Р.А. Численный анализ некоторых приближенных методов решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Быков Р.А.; Ун-т дружбы народов. – М, 1976. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1439389
  Махоткин О.А. Численный анализ химических процессов (с изменяющимся состоянием катализатора) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Махоткин О.А.; АН СССР. Сиб. отделение. – Новосибирск, 1973. – 24л.
1439390
  Инспекторов Э.М. Численный анализ электромагнитного возбуждения проводящих тел / Э.М. Инспекторов. – Минск : Университетское, 1987. – 120 с.
1439391
  Яненко Н.Н. Численный анализ. / Н.Н. Яненко, ШОкин. – Новосибирск, 1980. – 83с.
1439392
   Численный анализ.. – М., 1991. – 194с.
1439393
  Шагидуллин Р.Р. Численный метод дискретных вихрей / Р.Р. Шагидуллин. – Казань, 1986. – 105с.
1439394
  Чистяков Ю.В. Численный метод определения функции, конформно отображающей круг на многоугольники. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чистяков Ю.В.; Томский гос. ун-т. Мех.-мат. ф-тет. – Томск, 1954. – 7л.
1439395
  Пилипенко Виталий Николаевич Численный метод полей времен в интерпретации материалов сайсморазведки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Пилипенко Виталий Николаевич; АН СССР. Ин-т физики Земли. – М., 1973. – 23л.
1439396
  Лушев Ю.Г. Численный метод прогноза температуры, влажности и слоистообразной облачности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лушев Ю.Г.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 14л.
1439397
  Каратаев С.Г. Численный метод расчета взаимодействия волновых пакетов в туннельно-связанных оптических волноводах / С.Г. Каратаев. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1990. – 10 с. – (Сообщения по прикладной математике)
1439398
  Каратаев С.Г. Численный метод расчета вязких течений в каналах / С.Г. Каратаев. – М., 1989. – 33с.
1439399
  Муминов М.М. Численный метод решения задач о движении газов в трубах с переменным по длине профилем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муминов М.М.; МГУ. – М., 1967. – 5л.
1439400
  Величенко В.В. Численный метод решения задач оптимального управления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Величенко В.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 7л.
1439401
  Прусов В.А. Численный метод решения задачи Коши с предысторией / В.А. Прусов, А.Е. Дорошенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 42-67. – ISSN 0023-1274
1439402
  Сухов Е.Г. Численный метод решения краевой задачи, связанной с расчетом переходных процессов в квантовых усиливающихся средах / Е.Г. Сухов. – М, 1969. – 20с.
1439403
  Ильин Б.М. Численный прогноз полей метеорологических элементов с использованием приземных изаллобар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин Б.М.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1970. – 13л.
1439404
  Анкудинов Альберт Леонидович Численный расчет гиперзвукового вязкого ударного слоя : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Анкудинов Альберт Леонидович ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.22-23
1439405
  Жумагалиева Ж.Т. Численный расчет двумерного сверхзвукового потока газа в плоских каналах / Ж.Т. Жумагалиева. – М., 1986. – 38с.
1439406
  Петухов И.В. Численный расчет двумерных течений в пограничном слое : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петухов И.В.; Центр. аэро-гидродинам. ин-т им. проф. Н.Е.Жуковского. – М., 1963. – 9л.
1439407
  Корянов П.П. Численный расчет ламинарного и турбулентного смешивания двух однородных потоков газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корянов П. П.; АН СССР, Вычисл. центр. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1439408
  Бычков Ю.А. Численный расчет нелинейных регуляторов / Ю.А. Бычков. – Л, 1984. – 97с.
1439409
  Шугрин С.М. Численный расчет неустановившегося движения воды в открытых руслах. : Автореф... канд. техн.наук: / Шугрин С.М.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. уч. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 8л.
1439410
  Беляев Н.М. Численный расчет серхзвуковых течений газа / Н.М. Беляев. – К., 1984. – 223с.
1439411
  Курбатов П.А. Численный расчет электромагнитных полей / П.А. Курбатов, С.А. Аринчин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 167 с.
1439412
  Демченко В.Ф. Численный рост переноса тепла и вещества при кристаллизации слитков рафинирующих переплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демченко В. Ф.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1439413
  Сергиенко И.В. Численный системный анализ многокомпонентных распределенных систем / И.В. Сергиенко, В.С. Дейнека // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 46-62. – ISSN 0023-1274
1439414
  Жмудский А.А. Численный эксперимент по образованию активной среды при резком охлаждении плазменной смеси : учеб. пособие / А.А. Жмудский. – Киев : Киевский университет, 1986. – 92 с.
1439415
  Курганов А Численный эксперимент при моделировании ионно-имплантационных профилей в твердых телах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.00. / Курганов А, Г.; КГУ им. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – 20л.
1439416
  Шкільняк О.С. Числення композиційно-номінативних модальних логік функціонально-екваційного рівня // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 141. – ISBN 978-966-188-165-4
1439417
  Нікітченко М.С. Числення секвенційного типу для перевірки виконуваності в логіках квазіарних предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-38. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано спеціальні числення для перевірки виконуваності множин формул в чистих першопорядкових логіках квазіарних предикатів - числення виконуваних множин. Проаналізовано застосовність традиційних секвенційних числень та числень виконуваних множин. ...
1439418
  Шкільняк С.С. Числення секвенційного типу для чистих першопорядкових логік квазіарних предикатів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 24-31. – ISSN 1996-5931
1439419
  Марков А.А. Числення скінченних різниць / А.А. Марков. – Х, 1936. – 243с.
1439420
  Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Глушко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 142 л. – Додатки: л. 135-142. – Бібліогр.: л. 125-134
1439421
  Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Глушко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1439422
  Дидовик А.А. Числено-аналитические методы решения бигармонических уравнений в криволинейных координатах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Дидовик А.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 15 с.
1439423
   Численыне методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
1. – 1980. – 180с.
1439424
   Численыне методы решения задач теории упругости и пластичности.. – Новосибирск
2. – 1980. – 170с.
1439425
  Демидович Б.П. Числинные методы анализа / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – М, 1962. – 367с.
1439426
  Шабалина Е.В. Числительное: механизмы порождения оценочных коннотаций (на материале русского и польского языков) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 74-82. – Список лит.: с. 82; 39 назв. – ISSN 0132-1366
1439427
  Чеберук Е.И. Числительные в белорусских говорах. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Чеберук Е.И.; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1439428
  Мизина К.Н. Числительные украинского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Мизина К.Н.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л.
1439429
  Ткачук Вадим Числівник в англійській мові : Навчальний посібник / Ткачук В., Чумак, Г. ;Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 34с. – ISBN 966-07-0091-2
1439430
  Топіха В.А. Числівник в українській мові
1439431
  Павлова І.А. Числівник у поетичному мовленні Б. Олійника крізь призму психотипу митця // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 103-109
1439432
  Павлова І.А. Числівник у поетичному мовленні І. Драча крізь призму його психотипу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 67-72
1439433
  Арполенко Г.П. Числівник української мови / Г.П. Арполенко, К.Г. Городенська, Г.Х. Щербатюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1980. – 244 с.
1439434
  Заводянна О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
1439435
  Івченко М.П. Числівники української мови / М.П. Івченко. – Київ, 1955. – 144 с.
1439436
  Попович Н. Числівники як спеціалізовані засоби вираження предиката кількості // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 52-55. – Бібліогр.: с. 55; 5 назв. – ISSN 0320-3077
1439437
  Максимович В.М. Число-імпульсні функціональні перетворювачі з імпульсними зворотними зв"язками : Автореф... канд. тех.наук: 05.11.05 / Максимович В. М.; Льв. політехн. ін-т. – Львів, 1993. – 25л.
1439438
  Палівода У.Я. Число "один" і його словотвірний формант (на матеріалі німецької та української мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 155-165. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-2970
1439439
  Подшивайлова А.М. Число в масс-медийному политическом дискурсе как составляющая манипулятивного воздействия // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.99-105
1439440
  Белова В.А. Число детей в семье. / В.А. Белова. – М., 1975. – 175с.
1439441
  Шарова В.Я. Число дней с осадками различной величины на территории Европейской части СССР и Кавказа / В.Я. Шарова. – Л., 1958. – 144с.
1439442
  Москаленко О. Число задач оптимизации в цепях поставок велико, состав их многообразен // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 24-26
1439443
  Спасков А.Н. Число и время. часть i. элементарная идея числа и квант времени // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 48-69. – ISSN 1560-7488
1439444
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – Донецк, 1970. – 98с.
1439445
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Донецк, 1972. – 143с.
1439446
  Бородин А.И. Число и мистика / А.И. Бородин. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1975. – 152с.
1439447
  Юдин Д.Б. Число и мысль / Д.Б. Юдин, А.Д. Юдин. – Москва : Знание
Вып. 8 : Математики измеряют сложность / Юдин Д.Б., Юдин А.Д. – 1985. – 191с.
1439448
   Число и мысль. – Москва : 1986
Вып. 9. – 1986. – 174 с.
1439449
  Пухначев Ю.В. Число и мысль. / Ю.В. Пухначев. – Москва : Знание
4. – 1981. – 176 с.
1439450
   Число и мысль.. – М.
6. – 1983. – 190с.
1439451
   Число и мысль.. – М.
10. – 1987. – 174с.
1439452
  Берман Г.Н. Число и наука о нем. / Г.Н. Берман. – Изд.2-е. – М, 1954. – 164с.
1439453
  Берман Г.Н. Число и наука о нем. / Г.Н. Берман. – Изд. 3-е. – М, 1960. – 164с.
1439454
  Берман Г.Н. Число і наука про нього. / Г.Н. Берман. – К, 1950. – 164с.
1439455
  Коптілов В.В. Число і слово / В.В. Коптілов, Ф.О. Нікітіна. – Київ, 1966. – 108с.
1439456
  Малыгин К.А. Число против краста. Научно-популярные беседы по атеизму. / К.А. Малыгин. – Куйбышев, 1970. – 112с.
1439457
  Криконюк К.М. Число словотвірних моделей і лексична потужність частин мови (до типології перської та слов"янських мов) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 94-98. – ISSN 2075-437X


  У статті наведено числові дані про питомі засоби словотвору сучасної перської мови, а також про частиномовний склад лексиконів перської і деяких слов"янських мов. Сформульовано припущення про зв"язок між кількістю словотвірних моделей певної частини ...
1439458
  Слепян В.А. Число тупиковых текстов и информационный вес столбца в бинарной таблице. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.009 / Слепян В.А.; АН СССР.Вычислит.центр. – М, 1970. – 22л.
1439459
  Лукина Ольга Число туристов стабильно высокое : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 76-77 : Фото
1439460
  Ядренко М.Й. Число Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 77. – ISSN 1029-4171
1439461
  Довган Я.О. Числобог / Я.О. Довган. – К, 1989. – 45с.
1439462
  Нілабович І.В. Числова семантика матеріально-речовинних субстантивів словацької мови // Studia slovakistica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – Вип. 13 : Сучасні тенденції славістики. – С. 62-72. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-617-531-097-7
1439463
  Юрченко О. Числова символіка в текстах українських історичних дум дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів числа три) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 385-388. – ISBN 978-966-171-893-6
1439464
  Кольцов М. Числова символіка та шаманський ритуал: проблеми, методи та матеріал // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 66-69
1439465
  Федорівська О.В. Числове моделювання колективних процесів у сильнострумовому іонному лінійному індукційному прискорювачі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Федорівська Ольга Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1439466
  Кононов М.В. Числове моделювання лазерної та мікрохвильової термотерапії пухлин передміхурової залози / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою числового моделювання досліджено методи лазерної та мікрохвильової термотерапії пухлин передміхурової залози. Проведено їх порівняння і встановлено, що метод лазерної термотерапії має істотні переваги з точки зору досягнення максимальних ...
1439467
  Зінько П.М. Числовий алгоритм знаходження наближеного розв"язку крайової задачі параболічного типу, який використовує розв"язуючий оператор і поліном Лагранжа другого степеня // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 208-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На прикладі одномірної першої крайової задачі параболічного типу виводяться формули обчислення наближеного розв"язку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів і поліномах Лагранжа.
1439468
  Зінько П.М. Числовий алгоритм розв"язування задачі просторового і багатокамерного моделювання гідрохімічного та водного режимів екосистем // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 78-79
1439469
  Демчук М.Б. Числовий експеримент на основі моделей цементації грунту з вільними рухомими межами / М.Б. Демчук, О.Г. Наконечний // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-61. – (Фізико-математичні науки ; вип. 11). – ISSN 2308-5878
1439470
   Числовий компонент в англійських, німецьких, латинських та українських фразеологізмах: когнітивно-семантичний аспект / Т.А. Івасишина, Т.М. Ігнатенко, С.Б. Недільченко, Л.А. Костіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 93-107


  Розглянуто семантичну структуру фразеологізмів із числовим децимальним компонентом у порівняльному контексті на матеріалі англійської, німецької, латинської та української мов. Виявлено спільні й відмінні ознаки у фразеологізмах із числівниками в ...
1439471
  Бомба А.Я. Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації / А.Я. Бомба, С.В. Ярощак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 3-12. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається процес двофазної фiльтрацiї в пластi, обмеженому непроникним зовнiшнiм контуром, контурами почергово розмiщених криволiнiйними рядами нагнiтальних i експлуатацiйних свердловин. В рамках теорiї Баклея-Леверетта на основi iдей методiв ...
1439472
  Власюк А.П. Числовий розв"язок плосковертикальної задачі закріплення основи гідроспоруди при наявності перешкоди / А.П. Власюк, М.Б. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута плосковертикальна задача укріплення основи гідротехнічного (енергетичного) об"єкта методом ін"єкції в"яжучої рідині: при наявності перешкоди. Сформульована математична модель даної задачі і розв"язана методом скінчених різниць з ...
1439473
  Косаревич Б.П. Числовий розрахунок характеристик темного розряду / Б.П. Косаревич, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 188-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Наведені результати числового розрахунку характеристик темного розряду на основі розв"язання системи самоузгоджених гідродинамічних рівнянь. Результати числового розрахунку порівнюються з відомими аналітичними розрахунками на основі спрощених моделей. ...
1439474
  Бейко І.В. Числові алгоритми асимптотично-розв"язуючих операторів для розв"язування крайових задач математичної фізики з підвищеною точністю / І.В. Бейко, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі теорії асимптотично-розв"язуючих операторів побудовані нові алгоритми підвищеної точності для чисельного розв"язування крайових задач. Наведені тестові результати числових експериментів. Based on the theory of asymptotic solve operators the ...
1439475
  Зінько П.М. Числові алгоритми для математичної моделі асинхронного електроприводу з урахуванням податливості валопроводу / П.М. Зінько, А.В. Чабан // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 77-79. – ISBN 978-966-188-165-4
1439476
  Зінько П.М. Числові алгоритми побудови наближених розв"язків крайових задач за неявними схемами. Двовимірна задача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі двовимірної першої крайової задачі параболічного типу будуються числові алгоритми неявного типу для знаходження наближених розв"язків, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
1439477
  Зінько П.М. Числові алгоритми побудови наближених розв"язків крайових задач за неявними схемами. Одновимірна задача // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі одновимірної першої крайової задачі параболічного типу будуються числові алгоритми неявного типу для знаходження наближених розв"язків, які базуються на теорії розв"язуючих операторів. On an example of (he one-dimensional boundary value ...
1439478
  Зінько П.М. Числові алгоритми розв"язування задач Коші і крайових задач // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 83-84
1439479
  Косел П.Б. Числові експерименти з компактним ЕН-прискорювачем для формування пікосекундних імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / П.Б. Косел, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 455-462. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування надкоротких (у тому числі, пікосекундних) імпульсів заряджених частинок (банчів) та конструктивні схеми його експериментальної реалізації. З"ясовано, що в основі даного методу лежить нове фізичне явище, яке автори ...
1439480
  Шіммель А. Числові ігри та магічні квадрати // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 99-101. – ISSN 1029-4171
1439481
  Книш В.В. Числові методи в економетриці // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 100-104
1439482
  Горбійчук М.І. Числові методи і моделювання на ЕОМ : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Горбійчук, Є.П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 408 с. : іл. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-966-694-098-1
1439483
  Пашко А.О. Числові методи моделювання субгауссових процесів та полів // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 86-87
1439484
  Зінько П.М. Числові методи розв"язування крайових задач, які використовують розв"язуючі оператори і поліноми Лагранжа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  На прикладі одномірної першой крайової задачі параболічного типу виводяться формули обчислення наближеного розв"язку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів і поліномах Лагранжа.
1439485
  Подлевський Богдан Михайлович Числові методи розв"язування узагальнених спектральних задач для поліноміальних пучків самоспряжених операторів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Подлевський Богдан Михайлович; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1995. – 19л.
1439486
  Балан В.Г. Числові нерівності на вступних іспитах : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В. І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 104 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 104. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-87
1439487
  Майко Н.В. Числові послідовності : Методичні рекомендації / Н.В. Майко, В.Л. Рябічев; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 42с.
1439488
  Каблова Т.Б. Числові симетрії Піфагора як передумова вивчення феномена "Золотого перетину" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 171-174. – ISSN 2226-3209


  Стаття присвячена вченню Піфагора про гармонію сфер. Розглядаються основні погляди філософа щодо побудови Всесвіту, його надбання в математичній теорії музики, а саме: піфаго-рійський стрій та його зв’язок з золотим перетином.
1439489
  Вивальнюк Л.М. Числові системи / Л.М. Вивальнюк. – Київ : Вища школа, 1988. – 270с.
1439490
  Орса В.А. Числовой метод минимизаци булевых функций / В.А. Орса. – Ростов-на-Дону, 1987. – 62с.
1439491
  Донец Г.А. Числовые графы и построение дискретных образов / Г.А. Донец, И.В. Сергиенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 300, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 291-299. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1435-0
1439492
   Числовые последовательности и их пределы. – Горький, 1965. – 9 с.
1439493
  Яковлев Г.Н. Числовые последовательности и непрерывные функции / Г.Н. Яковлев. – М, 1978. – 128с.
1439494
  Ионисян И.Л. Числовые последовательности и понятия предела числовой последовательности в курсе алгебры 9-го класса средней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Ионисян И.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1952. – 12л.
1439495
  Том А. Числовые расчеты полей в технике и физике / А. Том, К. Эйплт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 208 с.
1439496
  Нечаев В.И. Числовые системы / В.И. Нечаев. – М., 1975. – 199с.
1439497
  Блох А.Ш. Числовые системы / А.Ш. Блох. – Минск, 1982. – 158с.
1439498
  Молин Ф.Э. Числовые системы / Ф.Э. Молин; Кострикин А.И. – Новосибирск : Наука, 1985. – 125 с.
1439499
  Феферман С. Числовые системы. Основания алгебры и анализа. / С. Феферман. – Москва : Наука, 1971. – 440с.
1439500
  Ларин С.В. Числовые системы: Учеб. пособие. / С.В. Ларин. – Красноярск, 1990. – 182с.
1439501
  Дмитриева М.В. Чиссленное моделирование физических процессов в плазме установок токамак при воздействии электромагнитных волн альфвеновского диапазона частот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Дмитриева М.В.; Ин-т прикладной математики. – М, 1985. – 20л.
1439502
  Жаков Л.А. Чисссссленность и структура популяции хищных рыб-аборигенов, как условие, лимитирующие эффект интродукции рыб : Автореф... канд. бтол.наук: / Жаков Л.А.; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1439503
  Вовк І.Ф. Чиста вода - проблема віку / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
1439504
   Чиста вода - чисте довкілля. Шляхи інтеграції України до Європейського Союзу. – Київ : АртЕк, 2001. – 32 с. – ISBN 966-505-007-9
1439505
  Павловський С.С. Чиста вода з Бугу / С.С. Павловський. – Київ, 1984. – 263 с.
1439506
  Стадниченко В.Я. Чиста земля : Правдиві й щирі свідчення, вільні журналістські нотатки шукача істини в глибинах часу, в просторах світу / В.Я. Стадниченко. – Київ : Україна, 2000. – 206с. – ISBN 966-524-079-Х
1439507
  Влад М М. Чиста злива. / М М. Влад, . – Київ, 1979. – 78с.
1439508
  Тоцький Л.І. Чиста інтуїція як спосіб і метод пізнання // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 61-68. – ISSN 1729-360Х
1439509
  Поповкін Є.Ю. Чиста криниця / Є.Ю. Поповкін. – К., 1948. – 364с.
1439510
  Хоменко О. Чиста мова людей і яблук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 3


  На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка книжки Любові Пономаренко "Синє яблуко для Ілонки: Новели і повість". - Львів:ЛА "Піраміда". - 2012
1439511
  Патон Б.Є. Чиста сталь / Б.Є. Патон, Б.І. Медовар. – К., 1966. – 56с.
1439512
  Вараніца В. Чиста стежина до Собору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.23. – ISSN 0130-5263
1439513
  Вараніца Валентина Чиста стежина до Собору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 23. – ISSN 0130-5263
1439514
  Иванов Сергей Чиста, изящна и хрупка : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 170-171 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1439515
  Дашевский В.Л. Чистая вода / В.Л. Дашевский. – Москва, 1979. – 206с.
1439516
  Горышин Г.А. Чистая вода / Г.А. Горышин. – М., 1982. – 366с.
1439517
  Нурмагамбетов Т. Чистая вода : повести / Т. Нурмагамбетов; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1983. – 112 с.
1439518
  Сия Чистая вода Дзэн : по соедам, что оставали "Письмена на воде" / Мастер Сия. – Москва : Амрита-Русь, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94355-134-4
1439519
  Кульский Л.А. Чистая вода и перспективы ее сохранения / Л.А.. Кульский, В.В. Даль. – Киев : Наукова думка, 1978. – 227 с. – (Научно-популярная литература)
1439520
  Амир М. Чистая душа : роман / М. Амир; пер. с татар. А.Зуева. – Москва : Советский писатель, 1963. – 567 с.
1439521
  Амир М. Чистая душа : роман / М. Амир. – Москва : Татар. кн. изд-во, 1973. – 511 с.
1439522
  Поповкин Чистая криница / Поповкин, е.Е. – М., 1948. – 310с.
1439523
  Былинов А.И. Чистая линия / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1978. – 341с.
1439524
   Чистая победа // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 78-79 : фото
1439525
  Чуба А. Чистая победа. Впервые в истории престижной премии лауреаты получили небывалое число голосов членов международного жюри // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Глобальной энергии” - 10 лет. Объявляя участникам специально созванной пресс-конференции имена лауреатов юбилейного года, председатель Международного комитета по присуждению премии, вице-президент РАН Николай Лаверов отметил необычное единодушие во ...
1439526
  Рубан А.Р. Чистая правда о том, чего не было / А.Р. Рубан. – Томск, 1990. – 275с.
1439527
  Протасов В.Е. Чистая продукция и валовой доход колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Протасов В.Е.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 19л.
1439528
  Полоцкий С.М. Чистая продукция: Опыт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / С.М. Полоцкий. – Москва : Химия, 1990. – 142с.
1439529
  Заплавный С.А. Чистая работа / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1986. – 366с.
1439530
  Насонова Алла Чистая работа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 88-89 : фото
1439531
  Антонов А.И. Чистая роса / А.И. Антонов. – Москва, 1979. – 287с.
1439532
  Дятлов В.С. Чистая сила / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1976. – 253с.
1439533
  Дятлов В.С. Чистая сила / В.С. Дятлов. – М., 1978. – 255с.
1439534
  Иманов М.А. Чистая сила / М.А. Иманов. – М., 1988. – 396с.
1439535
  Авдеев А.А. Чистая совесть / А.А. Авдеев. – Москва : Сов. Россия, 1961. – 45 с.
1439536
  Чуйко В.Л. Чисте золото братерства / В.Л. Чуйко. – К, 1979. – 144с.
1439537
  Барабаш Ю.Я. Чисте золото правди. Деякі питання естетики і поетики О. Довженка / Ю.Я. Барабаш. – К, 1962. – 292с.
1439538
  Ольшевський І. Чисте небо над Гамаліївкою, або на шляху до "проезії"
1439539
  Ольшевський Ігор Чисте небо над Гамаліївкою, або На шляху до "проезії"
1439540
  Горлач Л.Н. Чисте поле : іст. роман у віршах / Л.Н. Горлач. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 236 с.
1439541
  Кельзен Г. Чисте Правознавство = Reine rechtslehre / З додатком: Проблема сраведливості; Ганс Кельзен; Пер. з нім. О.Мокровольського. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. – ISBN 966-8118-03-0
1439542
   Чистенькая жизнь.. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 399с.
1439543
  Савицький О. Чистий бруд : проблеми технології водовугільного палива / [Савицький Олег ; за ред. Олексія Пасюка] ; Нац. екол. центр України. – Київ : Національний екологічний центр України, 2013. – 24 с. : іл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1439544
  Шкляр Г.М. Чистий вогонь / Г.М. Шкляр. – Киев, 1984. – 170 с.
1439545
  Синельник Л.С. Чистий грошовий потік як внутрішнє джерело фінансування підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 98-102 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6814
1439546
  Бородатий В.П. Чистий доход і рентабельність колгоспного виробництва / В.П. Бородатий. – Київ, 1971. – 167с.
1439547
  Мухін І.В. Чистий доход підприємства / І.В. Мухін. – К., 1965. – 42с.
1439548
  Іваничук Р.І. Чистий метал людського слова / Р.І. Іваничук. – К., 1991. – 260с.
1439549
  Поліщук В. Чистий серцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  Минуло 135 років від дня народження Василя Доманицького, українського літературознавеця, історика, фольклориста, публіциста, громадсько-політичного діяча, кооператора.
1439550
  Кафтановский Ю.М. Чистиковые птицы Восточной Атлантики. / Ю.М. Кафтановский. – М., 1951. – 170с.
1439551
  Адамович Г.В. Чистилище : стихи / Георгий Адамович. – Петербург : 15-я гос. тип. (б. Голике и Вильборг),
Кн. 2. – 1922. – 96 с.
1439552
  Бадрак В.В. Чистилище : в 2 кн. / Валентин Бодрак. – Харьков : Фолио. – ISBN 978-966-03-6997-9
Кн. 1 : Вирус. – 2014. – 408, [4] с.
1439553
  Бадрак В.В. Чистилище : в 2 кн. / Валентин Бодрак. – Харьков : Фолио. – ISBN 978-966-03-6998-6
Кн. 2 : Тысяча звуков тишины (Sattva). – 2014. – 376, [3] с.
1439554
  Ройт Элизабет Чистильщики. Грязная работа / Ройт Элизабет, Джеймс Чарли Гамильтон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 58-70 : фото
1439555
  Огійчук М. Чисті активи як фінансове джерело стабільного функціонування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання / М. Огійчук, В. Орлов, Д. Завальнюк // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 2-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв
1439556
   Чисті джерела : Проза. Поезія. Публіцистика. – Київ : Веселка. – (Ластовенятко). – ISBN 966-01-0178-3; 966-01-0131-7 (серія)
Вип.2. – 2001. – 150с.
1439557
  Терещенко Д.О. Чисті інвестиції у валютних операціях відповідно до МСФЗ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 351-356. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто сутність окремих аспектів інформації при використанні обмінного курсу і відображення впливу змін обмінних курсів у фінансовій звітності підприємств. Проведено статистичне дослідження на базі фінансової звітності 35 підприємств. На ...
1439558
  Харьков Є.Й. Чисті й надчисті речовини / Є.Й. Харьков. – К, 1966. – 39с.
1439559
  Лиханов А.А. Чисті камінці; Сонячне затемнення. / А.А. Лиханов. – К., 1984. – 253с.
1439560
  Нікітченко М.С. Чисті композиційно-номінативні числення / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 290-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні числення композиційно-номінативних логік еквітонних часткових предикатів. Доводиться коректність та повнота таких числень. Побудовані логіки можна охарактеризувати як максимальні розширення класичних логік, які зберігають основні ...
1439561
  Вовк О. Чисті наміри. Екологічний консалтинг // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 20-23.
1439562
  Козак В.С. Чисті роси : Поезії / В.С. Козак. – Одеса, 1981. – 39с.
1439563
  Якименко М.В. Чисті ручаї / М.В. Якименко. – К, 1970. – 48с.
1439564
  Якименко М.В. Чисті ручаї / М.В. Якименко. – Київ : Знання, 1970. – 48с.
1439565
  Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-92. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1439566
  Малкова К.А. Чистій пламень / К.А. Малкова. – Алма-Ата, 1967. – 130с.
1439567
   Чистісінька правда з казок Марселя Еме або Молоко людської ніжності = La pure verite des contes de Marcel Ayme ou Le lait de la tendresse humaine : [ навчальний посібник ] / укладач Чернієнко Г.В. – Київ : КНТ, 2008. – 108с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 978-966-373-389-0
1439568
  Штепа К. Чистка в Росії / К. Штепа, Ф. Гоутерманс; Пер. з англ. Ю.П.Ранюка. – Харків : Фоліо, 2000. – 176с. – ISBN 966-03-1153-2
1439569
  Смірнов І. Чистка виробничих партосередків та залучення робітників до партії : Постанова ХХ Пленуму ЦК КП(б)У / І. Смірнов. – Харків : Вид-во "Пролетарий". – 16 с.
1439570
  Мигущенко Н О. Чистка милиции в 20-е-30-е годы ХХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка рассмотреть глубинные причины реформы милиции в указанное время.
1439571
  Дударь Тарас Чистка мягкой мебели // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 42-45 : фото
1439572
  Молчанова О.С. Чистка оптических деталей / О.С. Молчанова. – 2-е изд. – Москва, 1950. – 40с.
1439573
  Греченко В.А. Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 69-76. – ISSN 1999-5717
1439574
  Рябченко О.Л. Чистки студенського складу вищих навчальних закладів Радянської України (1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 136-152. – ISSN 0130-5247


  Згадується Київський інститут народної освіти (КІНО) нині КНУТШ.
1439575
  Сиротин Сергей Чисто Альпийское убийство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 58-63 : фото
1439576
  Паламарчук Андрей Чисто английская балаклава. Крымкое выдержанное // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 72 : фото
1439577
  Шарапов Андрей Чисто Английская библиотека // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 118-124 : рис., фото
1439578
  Бариловская В. Чисто английское хранилище : Лондонская стажировка // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 23-26. – ISSN 0869-4915


  Статья о стажировке в библиотеках Великобритании по проекту "Профессиональнгя обильность".Опыт российских библиотек.
1439579
  Росошек Семен Константинович Чисто корректные модули и Абелевы группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Росошек Семен Константинович; АН Молд.ССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1979. – 8л.
1439580
  Пашков Ю.В. Чисто поле / Ю.В. Пашков. – Смоленск, 1969. – 31с.
1439581
  Паламарчук П.Г. Чисто поле / П.Г. Паламарчук. – М, 1987. – 284с.
1439582
  Каспаров Г. Чисто российское убийство / розмову вела Тетяна Селезньова // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 9 (422), 06.03.2015. – С. 24-26. – ISSN 2075-7093


  Гарри Каспаров, оппозиционный российский политик и чемпион мира по шахматам, в эксклюзивном интервью Фокусу о том, кто убил Немцова и чего хочет Путин.
1439583
  Вуковичь Б. Чисто станье / Бечьир Вуковичь. – Београд : Кньижевна омладина Србиjе, 1980. – 38, [1] с. – (Библиотека "Пегаз" ; кн. 1)
1439584
  Медуниця М.М. Чистовід. / М.М. Медуниця. – К, 1982. – 200с.
1439585
  Кривда Г.Ф. Чистоводиця : вірші та поеми / Г.Ф. Кривда. – Донецьк : Донбас, 1969. – 128 с.
1439586
  Родионов А.М. Чистодеревещики / А.М. Родионов. – Барнаул, 1981. – 134 с.
1439587
  Воробьев-Обухов Алексей Чистое будущее : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 122-123 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1439588
  Черняев И.И. Чистое вещество / И.И. Черняев. – М, 1957. – 16с.
1439589
  Финкельштейн Д.Н. Чистое вещество / Д.Н. Финкельштейн. – М, 1965. – 168с.
1439590
  Старшинов В.И. Чистое время / В.И. Старшинов. – М, 1981. – 232с.
1439591
  Журавлева З.Е. Чистое дело. Островитяне / З.Е. Журавлева. – Л., 1974. – 296с.
1439592
  Хазри Н. Чистое дыхание земли : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
1439593
  Поступальская М.И. Чистое золото / М.И. Поступальская. – М., 1956. – 408с.
1439594
  Поступальская М.И. Чистое золото / М.И. Поступальская. – Изд. 3-е. – М., 1960. – 462с.
1439595
  Барабаш Ю.Я. Чистое золото правды. О некоторых особенностях эстетики и поэтики А. Довженко / Ю.Я. Барабаш. – М, 1963. – 240с.
1439596
  Рыжих Н.П. Чистое море. / Н.П. Рыжих. – М, 1976. – 192с.
1439597
  Канзиг Роберт Чистое небо : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 26-28 : Фото
1439598
   Чистое небо Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1973. – 152с.
1439599
   Чистое небо столицы.. – М., 1982. – 94с.
1439600
  Храбровицкий Д.Я. Чистое небо. / Д.Я. Храбровицкий. – М., 1963. – 120с.
1439601
   Чистое небо., 1965. – 68с.
1439602
   Чистое небо.
2. – 1965. – 104с.
1439603
  Новиков С.М. Чистое поле / С.М. Новиков. – М., 1966. – 230с.
1439604
  Жигулин А.В. Чистое поле / А.В. Жигулин. – Москва, 1972. – 112с.
1439605
   Чистое поле.. – Воронеж, 1975. – 224с.
1439606
   Чистое поле.. – Воронеж, 1976. – 189с.
1439607
  Кравченко Я.Ф. Чистое русло. / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1985. – 199с.
1439608
  Хаббард Л.Р. Чистое тело ясный ум : эффективная программа очищения / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era ; A Hubbard Publication, 2013. – [8], 261 с. : ил. – ISBN 978-87-402-0295-3
1439609
  Рудницкий А. Чистое течение / А. Рудницкий. – Москва, 1963. – 382с.
1439610
   Чистое учение о праве Ганса Кельзена.. – Москва
Том 1. – 1987. – 196с.
1439611
   Чистому сердцем : памяти Василя Доманицького : біографія, спомини, похорон / Упорядкував Сергій Єфремов. – Київ : Друкарня 1-ої Київської друкарської спілки, 1912. – 145, [1] с.
1439612
   ЧИстопольские страницы.. – Казань, 1987. – 351с.
1439613
  Лихачев А.Ф. Чистопольский вклад из куфических монет второй половины Х века, открытый в 1885 году / А.Ф. Лихачев. – 32 с.
1439614
  Савич І.С. Чистота : поезії / І.С. Савич. – Київ : Дніпро, 1966. – 148 с.
1439615
  Гази А. Чистота : стихи и поэма / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1977. – 95 с.
1439616
   Чистота в отеле - действенный маркетинговый инструмент // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 46-48 : фото
1439617
  Хелемский Я.А. Чистота звучания / Я.А. Хелемский. – Минск, 1988. – 397с.
1439618
  Огієнко І. Чистота й правильність української мови : Підруч. для вивч. укр. літ. мови: Попул. курс з іст. освітленням / І. Огієнко. – Львів : Вид. книгарні А. Бардаха, 1925. – 215 с.
1439619
  Сергеев А.С. Чистота мутаций нейрофиброматоза. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.15 / Сергеев А.С.; Акад.мед.наук ин-т мед.генетики. – М, 1973. – 22л.
1439620
  Лахтюк Л. Чистота навколишнього середовища-під наглядом прокурорів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-27
1439621
   Чистота Патагонии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 38-39 : фото
1439622
  Скок М.В. Чистота эксперимента, достоверность результатов и доказательноть выводов были для В.И. Скока священні // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 9 (113). – С. 11-14


  В.И. Скок - выдающийся украинский нейрофизиолог. В 1950 году поступил на биологический факультет Киевского гос. ун-та им. Т. Шевченко и начал научные исследования под руководством проф. Д.С. Воронцова (1886-1965).
1439623
  Малахов А.В. Чистота. Стихи / А.В. Малахов. – Тула, 1973. – 64с.
1439624
  Бічуя Н.Л. Чистотел : повести и рассказы / Н.Л. Бічуя. – Москва : Известия, 1974. – 461 с.
1439625
   Чистые ваххабиты : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 148 : Іл.
1439626
  Бочаров Г.Н. Чистые вершины. / Г.Н. Бочаров. – М., 1989. – 314с.
1439627
  Чмутов К.В. Чистые вещества и хроматография. / К.В. Чмутов. – М., 1966. – 32с.
1439628
  Лихоносов В.И. Чистые глаза / В.И. Лихоносов. – М, 1973. – 528с.
1439629
  Метельский Г.В. Чистые Дубравы. / Г.В. Метельский. – М., 1965. – 255с.
1439630
  Пшонкин Ю.А. Чистые души : роман / Юрий Пшонкин. – Москва : Современник, 1981. – 320с. – (Новинки "Современника")
1439631
  Ионин С.Н. Чистые звезды / С.Н. Ионин. – М., 1984. – 144с.
1439632
  Рыжаков В.С. Чистые зеркала. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1989. – 333с.
1439633
  Бокун Г.С. Чистые и бинарные системы в первом и втором приближениях статистического метода условных распределений : Автореф... канл. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бокун Г. С.; БГУ. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1439634
  Лиханов А.А. Чистые камушки: Повести, роман. / А.А. Лиханов. – Кишинев, 1990. – 798с.
1439635
  Лиханов А.А. Чистые камушки; Мой генерал: Повесть и роман для детей. / А.А. Лиханов. – М., 1981. – 320с.
1439636
  Фейерабенд Е.В. Чистые ключи / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1959. – 96с.
1439637
  Сысойков М.П. Чистые ключи / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1966. – 80с.
1439638
  Смирнов И.А. Чистые ключи / И.А. Смирнов. – М., 1979. – 255с.
1439639
  Владимиров А.А. Чистые Ключи. / А.А. Владимиров. – Москва, 1979. – 271с.
1439640
  Векслер А.И. Чистые краски / А.И. Векслер. – Ленинград, 1972. – 88с.
1439641
   Чистые металлы = Pure Metals : Сборник докладов 7-го Межд. симпозиума "Чистые металлы". – Харьков : Контраст, 2001. – 236с. – ISBN 966-7744-11-6
1439642
  Дмитренко А.М. Чистые плесы / А.М. Дмитренко. – Москва, 1978. – 312 с.
1439643
  Афонин В.Е. Чистые плесы / В.Е. Афонин. – Москва, 1986. – 376с.
1439644
   Чистые помещения. – Москва : Мир, 1990. – 456 с.
1439645
   Чистые пруды. – М., 1977. – 245с.
1439646
   Чистые пруды. – М., 1977. – 256с.
1439647
   Чистые пруды. – 2-е изд,. – Москва, 1981. – 240с.
1439648
   Чистые пруды : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на чешском языке. – Москва : Русский язык, 1982. – 234с.
1439649
   Чистые пруды. – М., 1986. – 171с.
1439650
   Чистые пруды. – 3-е изд,. – М., 1988. – 247с.
1439651
  НАгибин Чистые пруды. / НАгибин. – М., 1962. – 559с.
1439652
  Коптяева А.Д. Чистые реки / А.Д. Коптяева. – Москва, 1969. – 311с.
1439653
  Василенко Г.И. Чистые руки / Г.И. Василенко. – Краснодар, 1983. – 367с.
1439654
  Шатров М.Ф. Чистые руки. / М.Ф. Шатров. – М., 1956. – 107с.
1439655
  Чжоу Ли-бо Чистые ручьи / Чжоу Ли-бо. – Москва, 1962. – 301 с.
1439656
  Болат Чистые сердца : роман / Болат, , Юсуф; пер. с крым.-татар. А.Зырина. – Москва : Советский писатель, 1987. – 310 с.
1439657
  Романов И.С. Чистые следы / И.С. Романов. – М., 1983. – 80с.
1439658
  Пожидаев В.М. Чистые струи / В.М. Пожидаев. – М, 1983. – 312с.
1439659
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества : Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 407с.
1439660
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин. – 2-е изд. – М.-Л., 1947. – 574с.
1439661
  Карякин Ю.В. Чистые химические вещества. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. – 3-е изд. – Москва, 1955. – 584с.
1439662
  Карякин Ю.В. Чистые химические реактивы. Руководство по приготовл. неорган. реактивов и препаратов в лаб. условиях. / Ю.В. Карякин. – Л., 1936. – 617 с.
1439663
  Чекасина Т.М. Чистый бор / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1983. – 191с.
1439664
  Денисова И.В. Чистый ветер тревог : [ О творчестве М. Луконина ] / Денисова И.В. – Волгоград : Н.-Волжск. кн. изд-во, 1968. – 109 с. : илл. – Библиогр.: "Основные книги поэта" в конце книги
1439665
  Крутогоров Ю.А. Чистый голос горна / Ю.А. Крутогоров. – М., 1980. – 110с.
1439666
  Ситнин В.В. Чистый доход / В.В. Ситнин. – М, 1974. – 199с.
1439667
  Колина Марта Коргеевна Чистый доход в системе экономических отношений развитого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Колина Марта Коргеевна; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
1439668
  Мухин С.А. Чистый доход в социалистической экономике / С.А. Мухин. – Саратов, 1989. – 119с.
1439669
  Кучкин П.Е. Чистый доход государственного предприятия и важнейшие пути и средства борьбы за его рост в послевоенный период : Автореф... канд. эконом.наук: / Кучкин П.Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
1439670
  Ситарян С.А. Чистый доход и бюджет / С.А. Ситарян. – М., 1964. – 262с.
1439671
  Батурин Л.А. Чистый доход и его использование / Л.А. Батурин. – Ростов-на-Дону, 1973. – 64с.
1439672
  Олефиров В.И. Чистый доход и его использование в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Олефиров В.И. ; КИНХ. – Киев, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1439673
  Марченко С.И. Чистый доход и его роль в социалистическом расширенном воспроизводстве (на матер. колх. УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченко С.И.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 26л.
1439674
  Павлишенко М.Н. Чистый доход и рентабельность производства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Павлишенко М.Н. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 16 с.
1439675
  Городецкий А.Е. Чистый доход и цена в системе хозрасчётных отношений / А.Е. Городецкий. – М., 1989. – 180с.
1439676
  Боровец Ю.В. Чистый доход колхозного производства как объект экономических отношений между колхозами и государством : Автореф... канд. экон.наук: / Боровец Ю.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1439677
  Архипов А.И. Чистый доход колхозов, его распределение и использование. : Автореф... наук: / Архипов А.И.; АН СССР. Инст. экономики. – М., 1964. – 23л.
1439678
  Малахинова Р.П. Чистый доход общества. / Р.П. Малахинова. – М., 1974. – 135с.
1439679
  Сулейманов Б.К. Чистый доход отраслей общественного животноводства и факторы его роста. (На прим. животноводства колхозов КиргССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сулейманов Б.К.; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1439680
  Кучкин П.Е. Чистый доход социалистического общества / П.Е. Кучкин, Н.Н. Морозов. – М., 1974. – 168с.
1439681
  Щетинин Н.Н. Чистый изгиб стержней при условии ползучести материала : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щетинин Н.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1955. – 8л.
1439682
   Чистый источник. – Москва, 1963. – 33 с.
1439683
  Эрдэнэ С. Чистый источник / С. Эрдэнэ. – М, 1965. – 206с.
1439684
  Фролова Е.Н. Чистый источник: очерки о восстановлении нар. промыслов / Е.Н. Фролова. – М., 1990. – 206с.
1439685
  Федоров В.И. Чистый колодезь / В.И. Федоров. – М., 1962. – 68с.
1439686
  Кедрин Д.Б. Чистый пламень : Книга стихов / Д.Б. Кедрин. – Москва : Современник, 1986. – 332с. – (Библиотека поэзии "Россия")
1439687
  Шишкин А.Ф. Чистый продукт / А.Ф. Шишкин. – М, 1987. – 199с.
1439688
  Грантынь Г.Я. Чистый продукт и народный доход союзной республики: Проблемы сбалансированности. / Г.Я. Грантынь. – Рига, 1977. – 109с.
1439689
  Пискунов В.М. Чистый ритм Мнемозины / В.М. Пискунов. – М, 1992. – 63 с.
1439690
  Пресман Г.А. Чистый родник / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1979. – 134с.
1439691
  Качинская Л.Я. Чистый родник / Л.Я. Качинская. – М., 1985. – 272с.
1439692
  Кузьмин Л.И. Чистый след горностая / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1975. – 176с.
1439693
  Найдич М.Я. Чистый снег / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1981. – 127с.
1439694
  Почивалин Н.М. Чистый тон / Н.М. Почивалин. – М, 1961. – 212с.
1439695
  Почивалин Н.М. Чистый тон / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1962. – 484с.
1439696
  Барынкин В.В. Чистый утренник / В.В. Барынкин. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 223 с.
1439697
  Артищев В.В. Чистый факел / В.В. Артищев. – Москва, 1962. – 154с.
1439698
  Артищев В.В. Чистый факел : повесть / В.В. Артищев. – 2-е изд. – [Свердловск] : Книжное издатнльство, 1963. – 136 с.
1439699
  Волков К.П. Чистый факел / К.П. Волков. – Ташкент, 1974. – 229с.
1439700
  Артеменко Л.П. Чистый хлеб / Л.П. Артеменко. – Воронеж, 1973. – 191с.
1439701
  Логинов С. Чисть // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 89-101. – ISSN 1728-8568
1439702
  Дворниченко Н.Е. Чита : справочник-путеводитель / Н.Е. Дворниченко. – Чита, 1959. – 168 с.
1439703
  Камонгар Г.Н. Читабельність як ознака якості журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 110-112


  У статті проаналізовано проблему низького рівня читабельності журналістських текстів, визначено чинники, що впливають на розуміння тексту. The article analyses the problem of low readability of journalistic texts, the factors that influence on text ...
1439704
  Прозоров Ю. Читаем "Обломова"... // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 188-198. – ISSN 0042-8795
1439705
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 5-86547-295-X
Ч. 4. – 2006. – 132с.
1439706
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк, Д. Филлипс. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-453-1
Ч. 1. – 2007. – 108с.
1439707
  Костюк Н.А. Читаем без проблем / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-240-2
Ч. 2. – 2007. – 80с.
1439708
  Костюк Н.А. Читаем без проблем : [ в 4-х частях ] / Н.А. Костюк. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст. – (Библиотека Златоуста). – ISBN 978-5-86547-241-0
Ч. 3. – 2007. – 80с.
1439709
  Лебедева Н.В. Читаем газету, слушаем радио / Н.В. Лебедева. – М., 1980. – 48с.
1439710
  Кузьменкова В.А. Читаем и говорим по-русскиц / В.А. Кузьменкова. – М, 1985. – 64с.
1439711
  Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету : учебное пособие / Н.А. Майбуров. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Муравей, 2003. – 256с. – ISBN 5-89737-093-1
1439712
  Рахман С.Е. Читаем литературу по специальности / С.Е. Рахман. – Минск, 1983. – 108с.
1439713
  Литосова М.К. Читаем о театре. / М.К. Литосова, В.П. Стратилатова. – М., 1977. – 207с.
1439714
   Читаем с удовольствием.. – М., 1990. – 142с.
1439715
   Читаем сами : кн. для чт. англ. яз. для учащ. IV-V кл. школ с угл. изучением англ.яз. – Москва : Просвещение, 1991. – 142с. : ил. – (Читаем по-английски)
1439716
  Кудырская Г.А. Читаем сами: для говорящих на франц. языке / Г.А. Кудырская, М. Оялон. – М., 1984. – 207с.
1439717
   Читаем тексты по истории КПСС. – М., 1984. – 207с.
1439718
  Белевская В.И. Читаем тексты по медицине / В.И. Белевская, Н.А. Крашенкина. – Москва : Русский язык, 1980. – 135с.
1439719
  Белевская В.И. Читаем тексты по медицине : учеб. пособ. для иностр. студ.-медиков и медико-биологов 1-2 курсов / В.И. Белевская, Н.А. Крашенкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 241 с. – ISBN 5-200-00435-7
1439720
   Читаем тексты по политической экономии.. – М., 1986. – 223с.
1439721
   Читаем тексты по философии. – М., 1985. – 207с.
1439722
  Чернецкая О.М. Читаєм главу "Чичиков появляется в городе" : комментированное чтение при изучении поэмы М. Гоголя "Мертвые души". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-53
1439723
  Калашник Н.Г. Читаємо англійською : Навчально-методичний посібник з естетичного виховання (густосології) курсантів та студ. відомчих вищ. закл. освіти системи МВС України / Н.Г. Калашник, Орел-Халік; МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2005. – 267с. – ISBN 966-375-000-6
1439724
  Скляренко Н.К. Читаємо англійською : Навчальний посібник / Н.К. Скляренко. – Київ : Знання, 2006. – 227с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-346-160-8
1439725
  Гладка І.А. Читаємо із задоволенням : (4-6 класи) / І.А. Гладка. – Харків : Основа, 2009. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8(80)). – ISBN 978-611-00-0382-7
1439726
  Пінська О.В. Читаємо пресу англійською мовою / О.В. Пінська. – К, 1998. – 64с.
1439727
  Паламар Л.М. Читаємо українською : Навчальний посібник (для студентів початкового етапу) / Л.М. Паламар, Н.Ф. Татьянченко, Н.В. Поставна. – Київ, 1999. – 200с. – ISBN 966-7590-00-3
1439728
  Садовенко Світлана Читаємо Шевченка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  У лекційній залі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та у приміщенні Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв пройшов XVII Всеукраїнський конкурс читців, присвячений пам"яті Т. Г. Шевченка.
1439729
   Читай-город.. – М., 1961. – 319с.
1439730
  Чуб Наталья Читай английские книги после поездки в Англию : правила жизни / Чуб Наталья, Москаленко Владимир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 36-44 : Фото
1439731
  Манько О. Читай Ващенка ... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 36-39
1439732
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1967. – 180с.
1439733
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров, С.Д. Лыско. – Москва
Вип. 1. – 1967. – 172 с.
1439734
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1972. – 208с.
1439735
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1973. – 190с.
1439736
  Вахмистров В.В. Читай и говори по-английски / В.В. Вахмистров. – Москва, 1975. – 216с.
1439737
   Читай и говори по-английски. – Москва
Вып. 12. – 1976. – 208 с.
1439738
   Читай и говори по-английски. – М.
Вып. 13. – 1978. – 192с.
1439739
   Читай и говори по-английски. – М.
Вып. 14. – 1978. – 176с.
1439740
   Читай и говори по-английски : [корот. рассказы и упражнения по развитию разговор. навыков для изучающих англ. яз.]. – Москва : Воениздат
Вып. 17 : / [Т.А. Абрамкина]. – 1982. – 159 с. : ил.
1439741
   Читай и говори по-английски.. – М.
15. – 1979. – 301с.
1439742
   Читай и говори по-английски.. – М.
16. – 1980. – 200с.
1439743
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 1. – 1966. – 192с.
1439744
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 2. – 1966. – 168с.
1439745
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 3. – 1967. – 200с.
1439746
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 4. – 1967. – 227с.
1439747
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 5. – 1968. – 192с.
1439748
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 8. – 1973. – 240с.
1439749
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 9. – 1974. – 230 с.
1439750
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 10. – 1975. – 206 с.
1439751
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 11. – 1977. – 216с.
1439752
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 12. – 1977. – 200 с.
1439753
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 13. – 1979. – 216 с.
1439754
  Ветрова А.Р. Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich! / А.Р. Ветрова, Л.А. Миончинская. – Москва : Военное издательство
Вып. 14. – 1979. – 288с.
1439755
   Читай и говори по-немецки! = Lies und sprich!. – Москва : Военное издательство
Вып. 15. – 1981. – 191 с.
1439756
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
1. – 1968. – 240 с.
1439757
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
2. – 1969. – 252 с.
1439758
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
4. – 1971. – 287 с.
1439759
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говори по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – Москва
6. – 1974. – 248 с.
1439760
  Косникова З.Г. Читай и говори по-французски / З.Г. Косникова. – М.
8. – 1975. – 176с.
1439761
   Читай и говори по-французски = Lire et parler. – Москва : Военное издательство
Вып. 10. – 1977. – 190с.
1439762
   Читай и говори по-французски = Lire et paler. – Москва : Военное издательство
Вып. 13. – 1982. – 191 с.
1439763
   Читай и говори по-французски.. – Москва : Военное издательство
Вып. 12. – 1980. – 208 с.
1439764
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М.
3. – 1969. – 230с.
1439765
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
4. – 1969. – 231с.
1439766
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – Москва
Вып. 5. – 1970. – 224 с.
1439767
  Лыско С.Д. Читай и говори по английски / С.Д. Лыско. – М., 1971. – 256с.
1439768
  Попов В.Ф. Читай и говори по английски / В.Ф. Попов. – Москва, 1974. – 182с.
1439769
  Городецкая В.Н. Читай и говори по немецки / В.Н. Городецкая. – Вып. 6. – Москва, 1969. – 224с.
1439770
  Хованская З.И. Читай и говори по французки / З.И. Хованская. – М., 1970. – 204с.
1439771
  Хованская З.И. Читай и говори по французки / З.И. Хованская. – М.
Вып. 5. – 1972. – 175с.
1439772
  Щербачева Н.К. Читай и говори по французски / Н.К. Щербачева. – М.
Вып. 7. – 1974. – 208с.
1439773
  Ройтенберг Ф.Е. Читай и говории по-французски / Ф.Е. Ройтенберг. – М
7. – 1974. – 248с.
1439774
  Євгененко Д.А. Читай і говори по-німецькому! / Д.А. Євгененко, Л.К. Рак. – К., 1973. – 176с.
1439775
  Лаврінець О.Я. Читай і знай! - 2 : довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології суч. укр. мови / О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 205, [3] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-518-512-3
1439776
   Читай і знай! : довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишин-Мельник, О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, Л.Ф. Ціпцюра. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-518-407-2
1439777
  Кудрявцева О.Е. Читай по-немецки. / О.Е. Кудрявцева. – Л, 1967. – 107с.
1439778
  Кудрявцева О.Є. Читай по-німецьки / О.Є. Кудрявцева. – Київ : Радянська школа, 1970. – 103 с.
1439779
  Бедный Д. Читай Фома - набирайся ума / Д. Бедный. – Москва : ГИЗ, 1919. – 64с. – (Для юных грамотеев)
1439780
  Болдырева Л.М. Читай! Переводи! Говори! / Л.М. Болдырева. – Москва : Международные отношения, 1981. – 208с.
1439781
   Читай, познавай, думай!. – Москва : Высшая школа, 1985. – 80 с.
1439782
   Читай, учись и делай вместе с нами.. – М., 1990. – 95с.
1439783
  Ксьондзик Н. Читаймо Руденка ! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  Про книжку спогадів дисидента, голови Української Гельсінської групи, колишнього в"язня Миколи Руденка "Найбільше диво - життя"
1439784
  Швець Г.Д. Читаймо українською : навч. посібник з української мови для іноземних студентів / Г.Д. Швець, Ю.О. Торчинська, А.О. Літвінчук ; [за ред. Г.Д. Швець]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-962-0
Вип. 1. – 2012. – 112 с. : табл.
1439785
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1439786
   Читаймо, аналізуймо, полемізуймо! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2
1439787
  Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты : Курс для начинающих / Я.Б. Крупаткин. – Москва : Высшая школа, 1991. – 158с. : ил.
1439788
  Гроссман Е.Я. Читайте больше дома / Е.Я. Гроссман. – М., 1985. – 96с.
1439789
  Лебедева Н.В. Читайте газету, слушайте радио : учебное пособие для студентов-иностранцев / Н.В. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1989. – 167 [1] с.
1439790
  Сухоцкая Л.И. Читайте и говорите по-французски / Л.И. Сухоцкая, Н.М. Токаревич. – Минск, 1991. – 157 с.
1439791
   Читайте книги о нашей великой Родине.. – М., 1951. – 12с.
1439792
  Лившиц Р.С. Читайте о В.И. Ленине на иностранных языках / Р.С. Лившиц. – Х., 1976. – 26с.
1439793
  Лившиц Рита Самойловна Читайте о СССР на иностранных языках : Рекоменд. указ. новой лит. / Лившиц Рита Самойловна. – Харьков, 1980. – 51с.
1439794
  Рапопорт А.С. Читайте по-английски / А.С. Рапопорт. – Москва, 1984. – 87с.
1439795
  Волкова Т.Э. Читайте по-французски / Т.Э. Волкова. – Москва, 1987. – 110с.
1439796
  Погодина Н.Е. Читайте по-шведски / Н.Е. Погодина. – М., 1984. – 171с.
1439797
  Нодье Ш. Читайте старые книги : В 2-х кн. / Ш. Нодье. – Москва : Книга
Кн. 1. – 1989. – 271с.
1439798
  Нодье Ш. Читайте старые книги / Ш. Нодье. – М
Кн.2. – 1989. – 318с.
1439799
   Читали "Кобзаря" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Відбулися читання Шевченкового "Кобзаря", присвячені 70-річчю присвоєння Київському університетові імені Тараса Шевченка.
1439800
  Лавренюк В.В. Читальний зал електронної бібліотеки як інформаційний електронний центр Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В.В. Лавренюк, О.В. Богачик // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 248-250. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1439801
   Читальные залы естественно-научной литературы.. – М., 1964. – 4с.
1439802
   Читальный зал для детей и юношества.. – М., 1951. – 80с.
1439803
   Читальный зал для детей и юношества.. – М.
4. – 1961. – 124с.
1439804
   ЧИтальный зал для детей и юношества.. – М.
3. – 1957. – 75с.
1439805
   Читальня : Місячник для просвіти народу / Редагує видавнича комісія ; відп. ред. Теофіль Бриндзан. – Чернівці : Вид. тов. Руська Бесіда. – (Видання т-ва "Руська бесіда" в Чернівцях : За січень, лютий, март і цьвітень 1914 ; Ч. 251-254)
Р. 4, ч. 1-4. – 1914. – 64 с. – На тит. с. 2 надпис: Памяти великого борця за волю свого рідного краю Тараса Шевченка в столітню річницю єго уродженя присвячує "Русбка правда"
1439806
  Мітельман І. Читальня. Організація, методи роботи, устаткування / І. Мітельман, Л. Фішель. – К., 1939. – 55с.
1439807
  Смаль-Стоцький Читане Шевченкових поезій. / Смаль-Стоцький. – Львів, 1914. – 17с.
1439808
  Теодосит Р. Читанка / Р. Теодосит, В. Турит. – Београд, 1946. – 205с.
1439809
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К.Я. Коваленко. – Вид. 7-е. – Київ, 1962. – 368с.
1439810
  Войтиченко-Варнавська Читанка / Войтиченко-Варнавська, К. Коваленко. – Вид. 13-е, змін. і доп. – Київ, 1968. – 343с.
1439811
  Скрипченко Н.Ф. та ін. Читанка / Н.Ф. та ін. Скрипченко. – Вид. 15-е. – К., 1986. – 241с.
1439812
  Білецька М.А. Читанка : Підручник для 3-го кл. / М.А. Білецька, В.В. Спасенко. – Київ, 1987. – 286с.
1439813
  Скрипченко Н.Ф. Читанка / Н.Ф. Скрипченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 241 с.
1439814
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 3-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К. : Радянська школа, 1988. – 336с.
1439815
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл.чотириріч. почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К.
Ч. 1. – 1988. – 190с.
1439816
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підручник для 2-го кл. чотирирічної почат.шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Радянська школа
Ч. 2. – 1988. – 239с.
1439817
  Скрипченко Н.Ф. Читанка : Підруч. для 3-го кл. чотириріч. почат. шк. і 2-го кл. триріч. почат. шк. / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – 5-те вид., перероб. – К. : Освіта, 1992. – 366с. – ISBN 5-330-01925-7
1439818
  Горбунцова Т. Читанка для 2-го класу / Т. Горбунцова, М. Пригара. – Вид. 6-е. – К, 1953. – 240с.
1439819
  Грищенко М.М. Читанка для 4-го класу допоміжних шкіл / М.М. Грищенко. – Вид. 4-е. – К, 1958. – 194с.
1439820
  Шашкевич М.С. Читанка для малих дітей до школьного и домашного употребления / сочинена Маркияном Шашкевичем. – Во Львове (Львів) : Тип. Ін-та Ставропигіянського, 1850. – 96 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Галицка Руска Матица ; Ч. 7)
1439821
   Читанка для середніх шкіл з польским язиком викладовим. – Львів, 1904. – 144с.
1439822
  Мірза-Авакянц Читанка з історії України. / Мірза-Авакянц. – Харків
1. – 1922. – 218с.
1439823
   Читанка з історії філософії.. – К.
1. – 1992. – 207с.
1439824
   Читанка з історії філософії.. – Київ : Довіра
6. – 1993. – 237с.
1439825
   Читанка за 3 разред основне школе.. – Београд, 1946. – 207с.
1439826
  Чатеновит І. Читанка. / І. Чатеновит, Пеіовит Божидар. – Титоград, 1979. – 329 с.
1439827
  Оліфіренко В. Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 45-69. – ISBN 966-7804-58-5
1439828
  Дячишин Б. Читання - доторк до слова життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 166-170. – ISSN 0868-4790
1439829
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 2 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1987. – 159с.
1439830
  Вавіна Л.С. Читання в 3 класі допоміжної школи / Л.С. Вавіна. – Київ, 1980. – 78с.
1439831
  Скрипченко Н.Ф. Читання в 3 класі чотирирічної початкової школи / Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко. – К., 1988. – 142с.
1439832
  Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? / Любов Степченко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 76-86


  У статті розглядаються позиції друкованої, електронної літератури та Інтернету в сучасному суспільстві. Досліджуються та аналізуються переваги кожної з форм подачі інформації.
1439833
  Огар У.І. Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 35-39


  Аналізуються основні кількісні та якісні показники читання в сучасному українському суспільстві, а саме частотність, систематичність, пріоритетні об"єкти читання, рівень розвитку читацької навички тощо. Особливу увагу приділено ставленню українців до ...
1439834
  Курушина М.А. Читання в сучасній Україні: практика популяризації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 162-168. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
1439835
  Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Тетяна Олянишен, Олександр Мельников // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 46-50. – ISSN 2076-9326


  Досліджується вплив матеріальних, освітніх, соціокультурних, психологічних, територіальних і вікових факторів на рівень читання, його індивідуальний обсяг.
1439836
   Читання в Україні : результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, провед. у 2013-2014 р. / [комент. до дослідж.: Е. Огар]. – [Б. м.] : [б. в.], 2015. – 32 с. – (Book Platform / Фундація Next Page (Болгарія) ; Вірмен. літ. фундація, Нац. асоц. видавців (Вірменія) ; Асоц. видавців Грузії ; ГО "Форум видавців" (Україна))
1439837
  Сорока В. Читання в цифрову добу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1439838
  Гольдин Ф.Л. Читання і розуміння прочитаного / Ф.Л. Гольдин. – К., 1949. – 24с.
1439839
  Миронченко В. Читання інформаційних передач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 170-190. – (Журналістика ; Вип. 4)
1439840
  Вержбицька В.А. Читання креслень / В.А. Вержбицька. – Київ, 1969. – 128с.
1439841
  Верхола А.П. Читання креслень у школі / А.П. Верхола. – Київ, 1987. – 118с.
1439842
  Радудік О. Читання розвиває критичне мислення // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 307-310
1439843
  Улітенко Л.М. Читання тексту - практика в мовній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-113. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1439844
  Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 14-21
1439845
  Вечерський П В. Читання художніх картин на уроках малювання / П В. Вечерський, . – Київ, 1964. – 92с.
1439846
  Кушлаба М. Читання художнього твору - один із способів формування всебічно розвиненої особистості : На матеріалі малої прози Валер"яна Підмогильного
1439847
  Ісаєва О. Читання художньої літератури в сучасному світі: реальність чи утопія? // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 2-6
1439848
  Бійчук Галина Читання як інтерактивний рефлексивний процес : на прикладі постмодерністських текстів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1439849
  Афанасенко Олена Читання як об"єктивний чинник розвитку книжкового ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Обгрунтовується взаємозалежність читання друкованої продукції і стану книжкового ринку. Проаналізовано вплив читання на функціонування книжкового ринку України у 1991-2007 роках та запропоновано шляхи підвищення читаності населення.
1439850
  Теремко В.І. Читання як стратегічний контекстотвірний чинник у видавничій справі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 10-16


  У статті розглянуто контекстотвірну роль читання у видавничій справі, проблеми дослідження його видавничого виміру. The article discusses the context-making role of reading in publishing business, the problem of investigation of publishing ...
1439851
  Терен Т. Читання як стратегія / розмовляла Любов Якимчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3 серпня (№ 134). – С. 7


  Директор Українського інституту книги Тетяна Терен: "Маємо працювати не лише з великими культурними центрами, а й передовсім із містами, куди письменники раніше не доїжджали".
1439852
  Богатирьова К. Читання, присвячені Т. Сковороді та М. Максимовичу


  6-8 жовтня 2011 р. на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулися XV (ювілейні) всеукраїнські Сковородинівськи читання та ІІІ всеукраїнські Максимовичівські читання.
1439853
  Сенченко М. Читання, соціальна неравність, електронна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1439854
  Блюм А.В. Читатели и книжные работники в русской художественной литературе / А.В. Блюм. – Л, 1989. – 62с.
1439855
  Шартье Р. Читатели и чтение в эпоху электронных текстов // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 0130-1640


  Библиотеки должны стать инструментом, который поможет новым читателям найти свой путь в цифровом мире. Читателю грозит опасность потеряться среди текстовых архипелагов, блуждая по цифровой сфере без руля и ветрил.
1439856
   Читатели изданий Московской типографии в середине XVII века.. – Л., 1983. – 167 с.
1439857
  Стефановская Н.А. Читатели о чтении - мир субъективных представлений // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.110-118. – ISSN 0132-1625
1439858
   Читателю о библиотеке Академии наук СССР.. – Л., 1970. – 24с.
1439859
   Читателю о библиотеке КуАИ.. – Куйбышев, 1971. – 16с.
1439860
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – Москва, 1962. – 47с.
1439861
  Амбарцумян З.Н. Читателям о библиотечных каталогах / З.Н. Амбарцумян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1968. – 61с.
1439862
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1439863
  Езова Светлана Андреевна Читатель "массовый" или "штучный"? : в поисках библиотечных менеджеров и промоутеров / Езова Светлана Андреевна, Хамаганова Роза Иринчеевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Публичный библиотекарь - явление уникальное. Бесспорно, таковые есть не в каждой библиотеке, но там, где они есть, где проявляют себя в этом качестве, растет престиж библиотеки и библиотечной профессии.
1439864
  Амлинский Л.З. Читатель в научной библиотеке информационного общества // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0130-9765
1439865
  Чернішева О.А. Читатель в романе А.С.Пушкина "Капитанская дочка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 62-69. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті на матеріалі роману О.С.Пушкіна "Капітанська дочка" та нарису М.Цвєтаєвої "Пушкін і Пугачов" розглядається участь читача у події художнього твору.
1439866
  Москалев М.В. Читатель в романе И. Кальвино "Если однажды зимней ночью путник" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-85. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1439867
   Читатель в современном информационном пространстве // Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2008. – Вип. 3 (39). – С. 117-142.
1439868
   Читатель в творческом сознании русских писателей.. – Калинин, 1986. – 169с.
1439869
  Пирамидин В.А. Читатель и газета. / В.А. Пирамидин. – Свердловск, 1967. – 85с.
1439870
  Калитин Н.И. Читатель и книга / Н.И. Калитин. – М, 1962. – 48с.
1439871
   Читатель и книга.. – Х., 1925. – 99с.
1439872
  Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс / В.В. Прозоров. – Саратов, 1975. – 212с.
1439873
  Семилет Н. Читатель изменился. А мы?! / Н. Семилет, Г. Гречко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 17-20. – ISSN 1811-377X
1439874
  Пальгуева Г. Читатель или пользователь // Информация для жизни / Е. Кузьмин, 2010. – С. 38 - 39
1439875
  Раковская Н.М. Читатель как связующее звено между авторским миром и текстом // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 92-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1439876
  Игнатенко Николай Андреевич Читатель как участник литературного процесса : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Игнатенко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 27л.
1439877
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1439878
  Черняк Мария Александровна Читатель массовой литературы: мифы и реальность : О сужении диапазона культурных потребностей // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 6-10. – ISSN 1727-4893
1439879
  Градов Р. Читатель поднимается на трибуну / Р. Градов, Т. Яковлев. – М, 1961. – 43с.
1439880
  Вороничева О.В. Читательская деятельность и культура чтения / Ольга Викторовна Вороничева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-65. – ISSN 0869-608Х


  В статье дается теоретическое обоснование термина "читательская деятельность", описаны содержательные признаки этой деятельности. Приводятся характеристики квалифицированного читателя.
1439881
  Орлова О. Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 24-31. – ISSN 2075-1486
1439882
  Дорохина С.В. Читательские интересы современной молодежи: проблемы формирования и регулирования в информационном обществе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 194-197. – ISSN 1997-0803


  Статья рассматривает проблемы чтения современной молодежи и ставит задачу выработки актуальных для информационного общества инструментов формирования и регулирования читательских интересов. Исследуется понятие "качества чтения молодежи" с позиций ...
1439883
  Метелкин Н.М. Читательские конференции по сельскохозяйственным книгам. / Н.М. Метелкин. – М., 1954. – 24с.
1439884
   Читательский спрос в массовых библиотеках в 1977 г.. – М., 1978. – 83с.
1439885
  Демьянков В.З. Читательское замешательство: модульный подход к пониманию текста // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 26--30. – ISSN 1562-1391
1439886
  Гордон О. Читати Львів за словником століть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
1439887
  Бойко В. Читати! Читати! Читати! : штрих до портрета українських феміністок
1439888
  Степанищев А.Т. Читать можно быстрее. / А.Т. Степанищев. – М., 1988. – 201с.
1439889
  Ниренберг Джерард Читать человека - как книгу / Ниренберг Джерард, Калеро Генри. – М., 1990. – 47с.
1439890
  Колесникова Т. Читацька активність студентів технічного ВНЗ (читання літератури іноземними мовами) / Т. Колесникова, Н. Біла // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 26-32. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати анкетування студентів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), визначається рівень активності студентів у читанні літератури іноземними мовами, в т. ч. з ...
1439891
  Іванченко О. Читацька аудиторія як головний об’єкт у діяльності видавництва „Веселка” // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 147-181
1439892
  Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 8-15. – ISSN 0130-5263
1439893
  Линецька Р.С. Читацька конференція "Твір Дж.К. Ролінг Гаррі Поттер і філософський камінь": "за" та "проти" : інтегрований урок // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 38
1439894
   Читацька конференція по обговоренню роботи бібліотеки.. – К., 1952. – 22с.
1439895
  Кириченко К.В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 4-20. – ISSN 0130-5247
1439896
  Орлова О. Читацькі очікування як теоретична проблема // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 57-61. – ISSN 2075-1486
1439897
  Смілянська В. Читач-адресат поезії Шевченка


  У статті зроблено спробу висвітлити контактний характер Шевченкової поезії, її відкритість і зверненість до читача, спираючись на уявлення теоретичної поетики про читача-адресата як про закодованого в тексті співтворця естетичного феномену - поетичного ...
1439898
  Якуніна Н. Читач буде задоволений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Автор розповідає про роботу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича : ії інформаційний ресурс, який поєднує бібліотечні документні фонди, інтегрований Електронний каталог, електронний фонд. Користувачі мають доступ не тільки до електронного каталогу ...
1439899
  Соловій Галина Романівна Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Соловій Г.Р.; НАНУ. Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
1439900
  Ліненко Л.П. Читач веде розмову про книги / Л.П. Ліненко, Б.В. Сухоруков. – К., 1963. – 44с.
1439901
  Коваль Т. Читач наукової бібліотеки // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
1439902
  Стародуб Н. Читач року. Як це було? // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Наприкінці року в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича відзначали найерудованіших читачів серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та серед партнерів закладу, які активно поповнюють бібліотечні фонди. Церемонія «Читач року» ...
1439903
  Трипачук В. Читач чужих думок: сатира та гумор / В. Трипачук. – Львів : Каменяр, 1989. – 208 с.
1439904
  Пригоровська Л. Читач як об"єкт виховання в педагогічних поглядах О.П. Довженка // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-139
1439905
  Кохан Р.А. Читач як реципієнт радості у художньому світі Юстейна Гордера (повість "У дзеркалі, у загадці") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 65-72
1439906
  Ігнатенко М.А. Читач як учасник літературного процесу / М.А. Ігнатенко. – Київ, 1980. – 172с.
1439907
  Трачук Л.Ф. Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С.67-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовується необхідність урахування розробниками бібліотечних інформаційно-пошукових систем і бібліотекарями-бібліографами такої властивості електронних каталогів, як читачеорієнтованість. Подані результати аналізу електронних каталогів обласних ...
1439908
  Гусєв В.А. Читачі масової та елітарної літератури в "епоху глядачів" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 31-40. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Феномен читання належить до фундаментальних досягнень культури, його особлива роль у розвитку будь-якого розвиненого суспільства не ви- кликає сумніву. Однак тих, хто вміє читати, стає більше, а читачів художньої літ. - менше. Класичні автори, якщо ...
1439909
  Тимошенко Ірина Володимирівна Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900-1930 рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історич. наук / Тимошенко Ірина Володимирівна; Тимошенкко І.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1439910
   Читачу про бібліографію : Рек. бібліогр. покажч. – Харків, 1989. – 32с.
1439911
  Шкляревский И.И. Читаю "Слово о полку Игореве" / И.И. Шкляревский. – М., 1991. – 76с.
1439912
  Тичина П.Г. Читаю, думаю, нотую : Статті, нотатки, рецензії, інтерв"ю / П.Г. Тичина; упор. С. Тельнюка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 403 с.
1439913
  Караванський С. Читаючи "Роксолану" Загребельного. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 90-100. – ISSN 0042-9422
1439914
  Манько О. Читаючи Ващенка... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Історія педагогіки. 135 років від дня народження видатного українського педагога Григорія Ващенка - он був ідейним батьком Спілки української молоді,чиїм основним гаслом було " Бог і Україна
1439915
  Білоус П. Читаючи Дмитра Лихачова


  У статті переглядаються деякі концепції російського медієвіста Дмитра Лихачова (зокрема щодо походження літератури Київської Русі, стилю монументального історизму), позначених впливом імперського дискурсу у тлумаченні давнього письменства. Автор статті ...
1439916
  Стрельник Л. Читаючи Ігоря Павлюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 140-141. – ISSN 0868-4790


  Творчий портрет письменника
1439917
  Соболь В. Читаючи Остапа Лапського


  У статті проаналізовано вибрані вірші українського поета з Польщі Остапа Лапського (7 липня 1926 - 20 жовтня 2012). Наголошено на впливі давньоруської поезії на творчість Остапа Лапського, який переклав польською твори Касіяна Саковича, Олександра ...
1439918
  Ващенко В.В. Читаючи професора В.В. Підгаєцького: деякі проблеми методології історичної науки // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 302-313. – ISBN 978-966-551-327-8
1439919
  Вортман Д.Я. Читаючи топонімічний довідник // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 261-325. – ISBN 978-966-651-543-1


  Книжка "Київ. Короткий топонімічний довідник" (ККТД), укладачами якої є Л. Пономаренко та О. Різник. В основу книжки покладено топонімічний словник, який є додатком до довідника "Вулиці Києва".
1439920
  Варганова Галина Читающая нация формируется с детства : система работы с детьми и подростками // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 5-8. – ISSN 1727-4893


  По данным тестирования PISA (Programme for International Student Assessment) именно финские школьники являются лучшими в мире по чтению, в чём, вне всяких сомнений, велика роль библиотек.
1439921
   Читающая семья на плакате : [Всероссийский конкурс плаката "Читающая семья"] // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 27. – ISSN 1727-4893
1439922
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1439923
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1439924
  Титова Галина Павловна Читающее Поморье : идеи и проекты Регионального Центра книги АОНБ // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 24-26. – ISSN 1727-4893
1439925
  Бирман Н.Я. Читающие автоматы / Н.Я. Бирман, Л.М. Синдилевич. – М., 1965. – 48с.
1439926
  Рахманов М.К. Читающие автоматы и их применение / М.К. Рахманов. – Ленинград, 1969. – 124 с.
1439927
   Читающие автоматы и распознавание образов.. – К., 1965. – 288с.
1439928
  Рябов В. Читая военные мимуары... / В. Рябов. – М., 1988. – 48с.
1439929
  Белкин А.А. Читая Достоевского и Чехова / А.А. Белкин. – Москва, 1973. – 301с.
1439930
  Сухарев Д.А. Читая жизнь : Стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 143с.
1439931
  Гамарра Пьер Читая и перечитывая / Гамарра Пьер. – Москва, 1985. – 222 с.
1439932
  Ровенский Н.С. Читая и перечитывая... / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1976. – 200с.
1439933
  Соколова Н.В. Читая книги улиц. / Н.В. Соколова. – М., 1965. – 119с.
1439934
  Саидбаев Т. Читая Коран... / Т. Саидбаев. – Грозный, 1966. – 96с.
1439935
  Трушков В.В. Читая Ленина сегодня / В.В. Трушков. – М., 1988. – 142с.
1439936
  Нечкина М.В. Читая Маркса... / М.В. Нечкина. – М., 1984. – 150с.
1439937
   Читая Нарекаци.. – Ереван, 1974. – 99с.
1439938
  Мороз Д.П. Читая прошлого страницы / Д.П. Мороз. – Минск, 1989. – 286 с.
1439939
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1962. – 192 с.
1439940
  Рождественский В.А. Читая Пушкина / В.А. Рождественский. – Ленинград : Детская литература, 1966. – 192 с.
1439941
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1976. – 264 с.
1439942
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е. – М. : Советский писатель, 1981. – 431 с.
1439943
  Фейнберг И.Л. Читая теради Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М. : Советский писатель, 1985. – 678 с.
1439944
  Альтман М.С. Читая Толстого / М.С. Альтман. – Тула, 1966. – 168с.
1439945
  Абросимова Е.А. Читая Фицджеральда : пособие по домашнему чтению / Е.А. Абросимова, И.А. Банникова ; Сарат. гос. ун-т им. Т.Г. Чернышевского. – Саратов, 1987. – 70 с.
1439946
  Беляева С. Читая, считайте. Доступ к электронным ресурсам позволяет оценить научную активность. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  Поставленная президентом задача “увеличить к 2015 году долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (WEB of Science), до 2,44 процента”. Так как же ее ...
1439947
  Василевский В.И. Читинская областная организация КПСС / Василевский В.И. – Чита, 1984. – 145 с.
1439948
  Кремнев А.И. Читинская область : краткий очерк природы, экономики и культуры / А.И. Кремнев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чита : Читинское книжное из-во, 1959. – 160 с.
1439949
   Читинская область.. – Иркутск, 1978. – 126с.
1439950
   Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского : Кратк. справка. – Чита, 1969. – 35с.
1439951
   Читинский областной комсомольской организации 50 лет.. – ЧИта, 1971. – 32с.
1439952
  Трухина В.С. Читинский острог / В.С. Трухина, И.С. Попков. – Иркутск, 1985. – 383с.
1439953
  Сатхе А. Читра / А. Сатхе. – М., 1959. – 104с.
1439954
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – М., 1966. – 256с.
1439955
  Зарницкий С.В. Чичерин / С.В. Зарницкий, А.Н. Сергеев. – М., 1975. – 288с.
1439956
  Зорькин В.Д. Чичерин / В.Д. Зорькин. – Москва, 1984. – 109с.
1439957
  Зархи А.Г. Чичерин / А.Г. Зархи. – М, 1989. – 100с.
1439958
  Куницын А.С. Чичерин Б.Н. как поборник идеи естественного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 87-95. – ISSN 0132-0769
1439959
  Короткий В.А. Чичерін Борис Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 199. – ISBN 966-06-0393-2
1439960
  Симпсон К. Чичестер - вояж века / К. Симпсон, К. Ангелоглу. – Москва, 1969. – 96с.
1439961
   Чичирко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 405 : фото
1439962
  Андонова Нина Чичо Стоян / Андонова Нина. – София, 1982. – 119 с.
1439963
  Соколов В.Г. Чия віра краща. / В.Г. Соколов. – Х., 1930. – 69с.
1439964
  Коваль С.В. Чия мова вторинна і пародійна / Сергій Коваль. – 5-те вид., доопр., доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 36 с. – ISBN 966-8410-68-3
1439965
  Вольвач П. Чия мова та освіта - того й держава: перші спроби українізації в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 11 серпня (№ 32). – С. 3


  "...Влітку 1954 року започатковано обмін педагогічними кадрами між Кримською областю й ВНЗ України. У Кримському педагогічному університеті та обласному інституті післядипломної освіти упродовж 1954 року організували перепідготовку майже 1,5 тисячі ...
1439966
  Гирич І. Чия пам"ять у київських пам"ятниках?


  Монументальні символи незалежної України
1439967
  Сидоренко Віктор Чіанг-Май. Золоте на зеленому : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Фото
1439968
  Казьмирчук Г.Д. Чіколіні Людмила Сергіївна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 309. – ISBN 96966-8060-04-0
1439969
  Лимар Ю.В. Чілі / Ю.В. Лимар. – К., 1961. – 39с.
1439970
  Бакуменко О. Чінгіз Айтматов : Кожний письменник приречений на те, аби щось не завершити : до 85-річчя від дня народження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 1, 2, 3
1439971
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – Київ, 1982. – 338с.
1439972
  Ян В.Г. Чінгізхан. / В.Г. Ян. – К., 1991. – 334с.
1439973
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1439974
  Бушанський Валентин Чіо-Чіо-Сан померла // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 36-39


  Дівчата з групи "неАнгели" схожі на двох гермафродитів. Ці грубі риси та вилиці, голоси, подібні до гудіння трансформатора, - прекрасні. Бентежать не їхні оголені тіла, увінчані пір"їстими капелюхами (цього добра навалом на будь-якому телевізійному ...
1439975
  Мирний П. Чіпка / П. Мирний. – Київ : Дитвидав, 1962. – 44с.
1439976
  Мирний П. Чіпка : Уривки з роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": Для молодш. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 40с.
1439977
  Ткаченко І. Чітке моделювання нечітких економічних систем : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1439978
  Тирпак Іван Васильович Чіткість трудового ритму / Тирпак Іван Васильович. – К. : Політвидав України, 1984. – 181с.
1439979
   Чіткість, прозорість, дотримання вимог // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  21 листопада міністр МОНмолодьспорту Дмитро Табачник під час брифінгу у Кабінеті Міністрів України розповів про особливості вступної кампанії 2013 року та проінформував про підсумки проведення цьогорічної вступної кампанії. У КНУТШ конкурс на державне ...
1439980
   Чітко, по діловому // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  Президентом Національної академії педагогічних наук України одностайно обрано Василя Григоровича Кременя - діючого очільника вищої наукової педагогічної установи.
1439981
   Чічановський Анатолій Анатолійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 355-357. – ISBN 978-966-2726-03-9
1439982
  Черемшина Марко Чічка. / Черемшина Марко. – Київ, 1956. – 20с.
1439983
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – Владивосток, 1988. – 492с.
1439984
  Дудко В.А. ЧК стало известно... / В.А. Дудко. – М., 1991. – 495с.
1439985
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1439986
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1941. – 296с.
1439987
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – М, 1947. – 296с.
1439988
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Горький : Горьковское издательство, 1949. – 376 с.
1439989
  Бобров Н.В. Чкалов / Н.В. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1952. – 580 с.
1439990
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – Москва, 1975. – 335 с.
1439991
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 351 с. – (Жизнь замечательных людей = ЖЗЛ ; Вып. 1 (552))
1439992
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 3-е. – Москва, 1983. – 351 с.
1439993
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – Минск, 1984. – 335 с.
1439994
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 4-е. – Москва, 1986. – 350 с.
1439995
  Байдуков Г.Ф. Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – 5-е , доп. – Москва, 1991. – 350 с.
1439996
   Чкаловск - родина экранопланов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81 : Фото
1439997
  Крылов В.В. Чкаловская область в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крылов В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
1439998
   Чкаловские колхозники во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина.. – Чкалов, 1949. – 40с.
1439999
  Миронов Г.М. Член Военного совета / Г.М. Миронов. – М., 1976. – 159с.
1440000
  Востриков Ю.А. Член партийного комитета / Ю.А. Востриков, Н.И. Федулов. – Москва, 1961. – 32с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,