Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1437001
  Юзва Л.Л. "Суверенна демократія" в українських онлайн-медіа: якісний контент-аналіз дискурсу 2020 року // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 59-78. – ISSN 1681-116Х
1437002
  Батрименко О.В. "Суверенна демократія", "суверенна бюрократія" чи "суверенна олігархія"? // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  В Російській Федерації, як і в Україні, за часи їхньої багатовікової історії склався потужний бюрократичний "клас", представники якого пов"язані між собою не законами та метою служіння Батьківщині, а круговою порукою. Звідси виник інший феномен, який ...
1437003
  Агафонова Н. "Суголосність" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 3/4. – С. 97-105. – ISBN 978-966-2724-09-7


  Поезії.
1437004
  Маляренко В. "Суд Води" Кам"яної Могили як перший відомий у світі судовий процес // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-63. – ISSN 1999-4966
1437005
  Ткач А.П. "Суд і розправа" Ф. Чуйкевича - пам"ятник феодального права України XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 122-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье характеризуется сборник Ф. Чуйкевича "Суд и расправа" - один из немногочисленных и мало изученных памятников права Украины второй половины XVIII ст. Автор статьи изучил содержание сборника Ф. Чуйкевича по одной из известных копий рукописи, ...
1437006
  Бровко Р. "Суд над Стусом нагадує євангельські події" / бесіду вела К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 14


  "Через кілька місяців фільм про Василя Стуса "Заборонений" вийде на широкі екрани (5 вересня, до Дня пам"яті поета). Режисер фільму - Роман Бровко зізнається, що сцена суду над поетом у фільмі є й "подана, фактично, документально достовірно". Фільм ...
1437007
   "Суд, встановлений законм": проблемні питання визначення складу суду в контексті спеціалізації суддів / Н. Глинська, Л. Лобойко, Л. Москвич, О. Шило // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1437008
  Целищев В.В. Субъективная математика Геделя: самоочевидные утверждения математики и артефакты синтаксических структур // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 3-14. – ISSN 1560-7488
1437009
  Хомчак Е. Субъективная модальность как организующая категория художественного текста (на материале романов И.А. Гончарова) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 199-202
1437010
   Субъективная оценка в структуре деятельности.. – Саратов, 1987. – 144с.
1437011
  Судаков Константин Викторович Субъективная сторона жизнедеятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 115-127. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1437012
  Тихонов К.Ф. Субъективная сторона преступлений / К.Ф. Тихонов. – Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1967. – 104с.
1437013
  Рашковская Ш.С. Субъективная сторона преступления / Ш.С. Рашковская. – Москва, 1961. – 33с.
1437014
  Дагель П.С. Субъективная сторона преступления и ее установление / Дагель П.С., Котов Д.П. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – 244 с.
1437015
  Хащенко В.А. Субъективная шкала благосостояния и субъективное экономическое благополучие // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 3. – С. 27-42. – ISSN 0205-9592
1437016
  Блюмин И.Г. Субъективная школа в политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
1. – 1928. – 336с.
1437017
  Блюмин И.Г. Субъективная школа в политической экономии / И.Г. Блюмин. – М
2. – 1928. – 352с.
1437018
  Борисов И.И. Субъективно-объективные отношения в материалистической философии / И.И. Борисов. – Воронеж, 1987. – 172с.
1437019
  Лебедев Д.Г. Субъективное "сжатие" объекта, движущегося в створе узкой щели / Д.Г. Лебедев, Н.С. Суровичева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 137-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Описан оригинальный метод объективной оценки субъективного сжатия изображения движущегося объекта, наблюдаемого через узкую щель. Проводились записи движений глаз. При анализе результатов использовалось представление о параллельной зрительной ...
1437020
  Цапенко И. Субъективное благополучие населения и иммиграция // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 4. – С. 23-36. – ISSN 0131-2227
1437021
  Симонян Р.Х. Субъективное в историческом процессе (к двадцатилетию российских экономических реформ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 12-23. – ISSN 0042-8744
1437022
  Галышева М.П. Субъективное время в произведениях Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 74-83. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1437023
  Кузнецов Н.В. Субъективное и объективное в этике марксизма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 31-37. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
1437024
  Фам А.Х. Субъективное конструирование выбора в ситуациях разного уровня значимости (окончание) / А.Х. Фам, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 93-106. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1437025
  Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты / Д.М. Чечот. – Л, 1968. – 72с.
1437026
  Минкин Л.М. Субъективность высказывания // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 104-110
1437027
  Козырева А.С. Субъективность и единство самости в феноменологической перспективе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 156-167. – ISSN 0042-8744
1437028
  МельникЯ.Г Субъективность как языковая категория / МельникЯ.Г. – Ивано-Франковск, 1997. – 125с.
1437029
  Василевич А.П. Субъективные оценки частот элементов текста : Автореф... канд.филол.наук: 681 / Василевич А.П.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М, 1968. – 17л.
1437030
  Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. / Н.И. Матузов. – Саратов, 1966. – 191с.
1437031
  Москалец М.А. Субъективные права о объекты права собственности // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 134-141. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1437032
  Витрук Н.В. Субъективные права советских граждан и их развитие в период строительства коммунистического общества : Дис... канд. юрид. наук: / Витрук Н. В.; КГУ. – К., 1965. – 318л. – Бібліогр.:л.282-318
1437033
  Витрук Н.В. Субъективные права советских граждан и их развитие в период строительства коммунистического общества : Автореф... канд. юрид.наук: / Витрук Н.В.; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1965. – 20с. – Бібліогр.:с.19-20
1437034
  Сергиенко Е.А. Субъективный возраст в самоопределении человека на временной дистанции его жизнедеятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 104-119. – ISSN 2073-8528
1437035
  Комарицкая Лариса Антоновна Субъективный и объективный звуковой символизм в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комарицкая Лариса Антоновна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 17л.
1437036
  Бакрадзе К.С. Субъективный идеализм - идеология империалистической буржуазии : (критика прагматизма и логического эмпиризма) / К.С. Бакрадзе ; Акад. наук Груз. ССР, Ин-т философии. – Тбилиси : Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1955. – 124 с.
1437037
  Пилипенко В.Е. Субъективный компонент в социологическом познании / Валерий Пилипенко, Юрий Привалов, Виктор Щербина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии, Центр соц. экспертиз и прогнозов. – Киев : Стилос, 2000. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 119-124. – ISBN 966-7321-1
1437038
  Ортодокс Субъективный материализм : оттиск / Ортодокс. – 204 с.
1437039
  Александров Ю.И. Субъективный опыт: личностное и социокультурное / Ю.И. Александров, Н.Л. Александрова, Н.Е. Харламенкова // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 104-113. – ISSN 0236-2007
1437040
   Субъективный фактор и совершенствование социализма. – Свердловск, 1988. – 125с.
1437041
  Галяс И.А. Субъективный фактор лидера в условиях транзитивности современного украинского общества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 114-119. – ISSN 2077-1800
1437042
  Елизаров П.П. Субъективный фактор общественного развития в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: / Елизаров П.П.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 21л.
1437043
  Левин Э.А. Субъективный фактор превращения труда в первую жизненную потребность : Автореф... канд. филос.наук: / Левин Э. А.; Моск. ин-т нар.хоз. – М., 1971. – 20л.
1437044
  Франко Анатолий Григорьевич Субъективный фактор производительных сил в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Франко Анатолий Григорьевич; АН СССР. Ин-т философии АН СССР. – М., 1980. – 26л.
1437045
   Субъективный фактор революции. Теоретико-методологические проблемы. – Казань, 1974. – 206с.
1437046
  Червонный В.П. Субъективный фактор современной национально-освободительной революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Червонный В.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 28л.
1437047
  Канторович В. Субъективный фактор социалистической революции. / В. Канторович. – Минск, 1967. – 76с.
1437048
   Субъективный фактор социалистической революции.. – Горький, 1988. – 126с.
1437049
   Субъективный фактор социального преобразования России в русской философии XIX века. – Л., 1981. – 90с.
1437050
  Пирошенко С.Ю. Субъектная организация лирики И. Анненского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 327-331
1437051
  Кудряшев А.Ф. Субъектная противоположность эволюции и инновации // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 37-39
1437052
  Медведев В.А. Субъектная состовляющая теоретического познания : тенденции преобразования эпистемологической проблематики // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (40). – С.15-27. – ISSN 1560-7488
1437053
  Кальян К.А. Субъектная структура поэзии Р. Катаевой // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 118-126. – ISSN 2077-804X
1437054
  Головко Л.В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 195-200


  Метою статті є аналіз позитивних моментів суб"єктно-діяльнісного підходу до навчального процесу, який дозволяє подолати відчуження студента і викладача від загальноосвітнього процесу, спрямувати студента і сам навчальний процес до особистості студента, ...
1437055
  Мединцев В.А. Субъектно-диалогическая модель внутреннего пространства личности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 100-112. – ISSN 0042-8841
1437056
  Иванченко А.В. Субъектно-объектные корреляции в экфрасисных эпизодах художественного произведения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 112-116. – ISSN 2307-4558
1437057
  Дробышева Е.Э. Субъектно-объектные отношения в контексте ценностного восприятия мира // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 14-17. – ISSN 2073-9702
1437058
   Субъектно-объектные отношения в предложении. – Иваново, 1985. – 148с.
1437059
  Дешериева Т.И. Субъектно-объектные отношения в разноструктурных языках / Т.И. Дешериева. – М., 1985. – 168с.
1437060
  Факторович А.А. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного процесса в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 54-61. – ISSN 0869-561X
1437061
  Ефимов Е.И. Субъектно-предикативные модели обоснований тезисов / Е.И. Ефимов. – М, 1991. – 32с.
1437062
  Аббасов А. Субъектно-предикативные связи в определенно личных предложениях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 484-491
1437063
  Иванова Е.М. Субъектно - деятельностная концепция профессионального труда Е.А. Климова и ее научно - практическая ценность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.15-22. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1437064
  Поляков С.Д. Субъектно ориентированное преподавание психологии // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 2. – С. 133-139.
1437065
  Брижак О.В. Субъектное бытие отношений собственности: экономические интересы (политико-экономический аспект) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 40-46. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1437066
  Мальчукова Н.В. Субъектность и исчислительность в объяснении функционирования языка // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.97-112. – ISSN 0235-1188
1437067
  Лупандин В.И. Субъектные шкалы пространства и времени / В.И. Лупандин, О.Е. Сурнина. – Свердловск, 1991. – 123 с.
1437068
  Калинин С.А. Субъектный подход: генезис, сущность и место в системе методологии юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 6-21. – ISSN 0131-8039
1437069
  Анисисмова А.В. Субъектный состав естественного экологического права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.132-140. – ISSN 0201-7245
1437070
  Сыроед Т.Л. Субъекты (участники) международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса : монография / Сыроед Т.Л. – Харьков : ФИНН, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-8030-59-8
1437071
  Кулагин Ю. Субъекты авторского права в Японии // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 0201-7059
1437072
  Корниенко А.А. Субъекты высказывания в современном нарративном дискурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1437073
  Боярских А.В. Субъекты гражданского общества в основных социально-политических теориях // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 29-35. – ISSN 1812-8696
1437074
  Братусь С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. – М., 1950. – 368с.
1437075
  Федулова С.Н. Субъекты гражданского процесса: понятие и виды // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 43-56. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1437076
  Яшенков К.А. Субъекты договора ипотеки, их взаимные права и обязанности // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2005. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1812-8696
1437077
  Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе / Ц.М. Каз. – Саратов, 1968. – 68с.
1437078
  Адаменко В.Д. Субъекты защиты обвиняемого / Адаменко В.Д. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. – 206 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 179-207. – (Юридические науки)
1437079
  Зенин И.А. Субъекты и объекты интеллектуальных авторских прав // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (24). – С. 3-8. – ISSN 2072-4322
1437080
  Губанков А.Н. Субъекты информационного поля сетевой коммуникации в культурной сфере // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 64-69. – ISSN 2073-9702
1437081
  Хныкин Г.В. Субъекты локального нормотворчества // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 203-206. – (Право. Економіка. Управління)
1437082
  Моджорян Л.А. Субъекты международного права / Л.А. Моджорян. – М, 1958. – 156с.
1437083
  Тамбовцев В. Субъекты модернизации: воздействие групп интересов на стратегии развития / В. Тамбовцев, А. Верведа // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-96. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0042-8736
1437084
  Витвицкая Л.А. Субъекты образовательного процесса университета // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 72-74. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается своеобразие современной образовательной ситуации в вузе. Характеризуется специфика деятельности субъектов высшего образования. Описаны профессиональные позиции преподавателя современного университета.
1437085
  Лыско Л.Р. Субъекты общественного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лыско Л.Р.; Киев. торг.-эконом. ин-т. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1437086
  Логвиненко В.К. Субъекты общественного производства. / В.К. Логвиненко, Л.Р. Лысько. – Киев, 1980. – 157с.
1437087
  Воробьев Д.В. Субъекты оказания юридической помощи по делам о рейдерских захватах // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 36-45. – ISSN 1812-8696
1437088
  Каменская Н.П. Субъекты права на обращения к публичной администрации: актуальные проблемы прав и обязанностей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-80. – ISSN 2219-5521
1437089
   Субъекты советского административного права.. – Свердловск, 1985. – 168с.
1437090
  Миронов О.О. Субъекты советского государственного права : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Миронов О.О.; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 22л.
1437091
  Миронов О.О. Субъекты советского государственного права / О.О. Миронов. – Саратов, 1975. – 81с.
1437092
  Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права / М.С. Шакарян ; МВ и ССО СССР ; ВЮЗИ, Каф. гражданского процесса. – Москва, 1970. – 214 с.
1437093
  Якубов С.А. Субъекты советского гражданского процессуального права / С.А. Якубов. – Ташкент, 1973. – 260с.
1437094
  Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального правоотношения. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.712 / Шакарян М.С.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1972. – 42л.
1437095
  Мицкевич А.В. Субъекты советского права. / А.В. Мицкевич. – М., 1962. – 215с.
1437096
  Железняков А.С. Субъекты современного мироустройства: кочевая Монголия // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 135-148. – ISSN 0321-2017
1437097
  Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. / В.Н. Щеглов. – Томск, 1979. – 129с.
1437098
  Яблочков Т.М. Субъекты судебного признания. – [Санкт-Петербург], 1915. – С. 68-96. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник гражданского права. 1915, № 2, с. 68-96


  Вестник гражданского права. - С.-Петербург : М. М. Винавер , 1913-1917. Г. 3 1915, № 2. - 1915. - 160 с. / авт. М.М. Винавер, В.Л. Исаченко, А.Г. Гойхбарг, Т.М. Яблочков, М.Я. Пергамент, А.Л. Фрейтаг-Лоринговен, Д.А. Левин
1437099
  Орданский М.С. Субъекты транспортного права / М.С. Орданский. – Уфа, 1976. – 83с.
1437100
  Павлов Н.Е. Субъекты уголовного процесса : Учебное пособие для юридических вузов / Н.Е. Павлов. – Москва : Новый Юрист, 1997. – 141 с. – ISBN 5-7969-0023-4
1437101
  Калачева О. Субъекты уголовного процесса на досудебных стадиях судопроизводства Республики Молдова и Украины: сравнительно-правовой анализ // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 39-43. – ISSN 1810-3081
1437102
  Перепелица М.А. Субъекты финансового правовотношения: корреспонденция их обязанностей и прав // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 76-83. – ISSN 0201-7245
1437103
  Коняев Николай Иванович Субъекты хозяйственного права : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Коняев Николай Иванович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
1437104
  Качанова В.В. Субъекты хозяйственного права и правовой режим их имущества / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1984. – 85с.
1437105
   Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения : Сборник материалов "Круглого стола" 1 ноября 2001 года. – Донецк : Юго-Восток, 2002. – 166с. – ISBN 966-7695-69-7
1437106
  Лобанов А.В. Субъектывный состав кредитного договора // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 158-163. – ISSN 1812-8696
1437107
   Субъязыки и функциональные стили.. – Ульяновск, 1980. – 145с.
1437108
  Пригарин А. Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 63-66
1437109
   Субэтносы в СССР.. – Л., 1986. – 168с.
1437110
  Тягунова Субьекты и цели интеграции науки и образования в высшей школе / Тягунова, , К.Н. Крикунов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-26. – ISSN 1726-667Х
1437111
  Фам А.Х. Субьктивное конструирование выбора в ситуация разного уровня значимости : Часть 1 / А.Х. Фам, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 84-96. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1437112
  Яценко Б. Сув"язь географічних і політичних складових політичної географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 127-128. – ISBN 978-617-7069-36-1
1437113
  Калиничев С.С. Сувенир / С.С. Калиничев. – К : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 158 с.
1437114
  Осипович А. Сувенир и другие рассказы / А. Осипович. – Москва, 1960. – 120с.
1437115
  Голованов Я.К. Сувенир из Гибралтара / Я.К. Голованов. – М., 1968. – 159с.
1437116
  Алимжанов А.Т. Сувенир из Отрара / Ануар Алимжанов ; вступ. ст. И. Борисовой ; ил. Ю. Владимиров, Ф. Терлецкий. – Москва : Художественная литература, 1972. – 304 с. : ил.
1437117
  Алимжанов А.Т. Сувенир из Отрара : роман / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 277 с. : ил.
1437118
  Маклин А. Сувенир, или Кукла на цепочке / А. Маклин. – Таллин, 1990. – 191с.
1437119
  Грек Александр Сувенирный вулкан / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 110-119 : фото, карта
1437120
  Орловский Э.И. Сувениры / Э.И. Орловский. – М., 1974. – 183с.
1437121
  Осмачкин Б.П. Сувениры своими руками. / Б.П. Осмачкин. – К., 1987. – 60с.
1437122
  Сочивець І.Й. Сувенір з поклоном : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1968. – 168 с.
1437123
  Алимжанов А.Т. Сувенір із Отрара : роман : пер. з казах. / А.Т. Алимжанов. – Київ : Дніпро, 1979. – 271 с. – (Скарбниця братніх літератур)
1437124
  Дудкін Іван Сувеніри з гілки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 30-31 : Іл.
1437125
  Атаманчук-Ангел Суверен культурно-політологічна цінність // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 3-4
1437126
  Палиенко Н.И. Суверенитет : историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое значение / Н.И. Палиенко, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1903. – [2], XV, [3], 567, [2] с. – Экз. № 118920 деф., отсутст. с. [2], XV, [3]. - Экз. в разных тип. переплетах
1437127
  Левин И.Д. Суверенитет / И.Д. Левин. – М., 1948. – 376с.
1437128
   Суверенитет : сборник. – Москва : Европа, 2006. – 304с. – (Политучеба). – ISBN 5-9739-0075-4
1437129
  Вихарев С.Р. Суверенитет Белорусской ССР в составе Союза ССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Вихарев С.Р.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1955. – 20л.
1437130
  Дорогин В. Суверенитет в советском государственном праве / В. Дорогин; Аржанов М. – М., 1948. – 208с.
1437131
  Ушаков Н.А. Суверенитет в современном международном праве. / Н.А. Ушаков. – Москва, 1963. – 272с.
1437132
  Доля И.Н. Суверенитет в современном политическом процессе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1437133
  Полякова Т.М. Суверенитет государства и глобализация // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1437134
  Исаев И.А. Суверенитет и господство: система власти // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 22. – С. 2-15. – ISSN 1812-3805


  Автор исследует вопрос происхождения такого явления, как суверенитет. В статье анализируется эволюция доктрины суверенитета - от понимания в рамках монархии до современных представлений. В роботе приводятся мнения авторитетных исследоватилей ...
1437135
  Савка Ричард Суверенитет и демократия: конструкции и противоречия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 117-123. – ISSN 1812-7126
1437136
  Агабеков Г.Б. Суверенитет и Советское союзное государство. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Агабеков Г.Б.; Ин-т гос.и права АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1437137
  Соловьев М.Д. Суверенитет и социалистический интернационализм / М.Д. Соловьев. – Ленинград : Знание, 1974. – 46 с.
1437138
  Вихарев С.Р. Суверенитет советских союхзных республик в свете ленинской национальной политики КПСС. : Автореф... д-ра юрид.наук: 711 / Вихарев С.Р.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 44л.
1437139
  Шевцов В.С. Суверенитет Советского государства / В.С. Шевцов. – Москва, 1972. – 264с.
1437140
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа : (лекция) / А.А. Безуглов ; МВ и ССО СССР, Всес. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 78 с.
1437141
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1970. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Государство и право")
1437142
  Безуглов А.А. Суверенитет советского народа / А.А. Безуглов. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 199 с.
1437143
  Шевцов В.С. Суверенитет советского социалистического государства : Автореф... докт. юр.наук: 711 / Шевцов В. С.; М-во юст. СССР, Воен. НИИ сов. законодат. – М., 1972. – 32л.
1437144
  Зиновьев А.В. Суверенитет, демократия, государство // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 20-29. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1437145
  Кармазіна М.С. Суверенитет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 164-189
1437146
  Любарець А. Суверенізація України у дискурсі та політиці пам’яті національно-демократичної опозиції (1990-1991) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 71-78. – ISSN 2518-7791
1437147
  Підкова І.З. Суверенізація Української РСР: участь парламентської опозиції в створенні й ухваленні Декларації про державний суверенітет України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 39-53
1437148
  Іванов О.Ф. Суверенітет / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 359. – ISBN 966-642-073-2
1437149
  Куян І.А. Суверенітет : проблеми теорії і практики : конституційно-правовий аспект : монографія / І.А. Куян ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Академія, 2013. – 558, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-444-4
1437150
  Верменич Я. Суверенітет vs імперія: методологія осмислення неспівмірності української і російської "кордонних стратегій" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 35-76
1437151
  Швед З.В. Суверенітет vs. автономність у релігійних об"єднаннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто юридичний статус релігійних організацій у римо-католицькій церкві. Проаналізовані положення Канонічного права та Конституційної Хартії Мальтійського ордену з метою верифікацій взаємовідношень юридичних осіб, якими є об"єднання ...
1437152
  Каращук В.В. Суверенітет в системі основних ознак держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.108-112. – ISSN 1563-3349
1437153
  Рябошапко Г. Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Галина Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – 519, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-397-158-5
1437154
  Хонін В.М. Суверенітет в умовах нового правопорядку / В.М. Хонін, М.О. Ткач // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 93-99


  У статті іде мова про необхідність нового розуміння концепції суверені- тету та необхідність реструктуризації системи права в умовах створення Конфедерації Об’єднаних Націй Землі (КОНЗ) та прийняття Конституції Людства. Також розглянуто витоки ідеї ...
1437155
  Сіваш О.М. Суверенітет і права людини: питання співвідношення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 39-44. – ISSN 0201-7245
1437156
  Безкоровайний Володимир Суверенітет і територіальна цілісність України через призму кримських проблем // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 12-21
1437157
  Костицька С. Суверенітет народу і суверенітет нації у творі Миколи Міхновського "Самостійна Україна" // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 28-30


  У статті досліджуються політико-правові погляди одного із найбільш знаних представників українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського, зокрема такі основоположні складові вчення про національну ідею та основи визволення Українського ...
1437158
  Шеляженко Ю.В. Суверенітет особистості : традиції та перспективи / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2014. – 143, [1] с. – Бібліорг. в підрядк. прим. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7088-05-8
1437159
  Брильов О.А. Суверенітет прибережної держави над територіальним морем // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 27-33. – ISSN 1814-3385
1437160
  Литвиненко К.О. Суверенітет розуму: тенденції сучасного міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 398-402. – ISSN 2219-5521
1437161
  Рябошапко Г. Суверенітет союзних республік // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 46-59. – ISBN 978-966-397-158-5
1437162
  Рябошапко Г. Суверенітет Союзу РСР і суверенітет союзних республік: єдність та взаємозв"язок // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 60-70. – ISBN 978-966-397-158-5
1437163
  Рябошапко Г. Суверенітет Союзу РСР як федерації союзних республік // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 25-44. – ISBN 978-966-397-158-5
1437164
   Суверенітет України і міжнародне право.. – К., 1995. – 355с.
1437165
  Мельник І. Суверенітет української нації як політико-правова проблема // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 160-167. – ISBN 966-628-197-5
1437166
  Бевз Т.А. Суверенітет як невід"ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 190-212
1437167
  Балаклицький А.І. Суверенітет як сутнісна характеристика держави в контексті сучасних трансформаційних процесів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 36-43. – ISSN 1563-3349
1437168
  Севрюков Д. Суверенітет. Генеалогія ідеї в контексті політичної та правової історії : монографія / Денис Севрюков. – Київ : Талком, 2018. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 209-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7397-66-2
1437169
  Заяць Н. Суверенітет: трансформація змісту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437170
  Кончин В.І. Суверенна боргова криза ЄС: моделювання тимчасових рівноваг у межах теорії ігор / В.І. Кончин, М.В. Максименко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 13-17. – ISSN 1728-6220
1437171
  Скопенко В. Суверенна Україна потребує кваліфікованих кадрів // Голос України, 1991


  Бесіда з ректором Київського державного університету акад. В.Скопенком
1437172
  Армен Джагарян Суверенная демократия-исторический императив развития российской государственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 107-116. – ISSN 1812-7126
1437173
  Репида Л.Е. Суверенная Молдова : история и современность / Л.Е. Репида ; АН Молдовы, Ин-т культурного наследия ; Центр этнологии. – Кишинев : ИПФ Центральная типография, 2008. – 384 с. – ISBN 978-9975-9775-7-9
1437174
  Кириченко В. Суверенне право на війну - історичний дискурс // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 53-61. – ISSN 1993-0909
1437175
  Заяць І. Суверенне право україни на захист // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 119-121
1437176
  Бегма В.М. Суверенне право України на захист та активну оборону: уроки та пріоритети / В.М. Бегма, Ф.В. Саганюк, М.М. Лобко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 36-41. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1437177
  Козюк В. Суверенний попит на активи: індивідуальна раціональність і колективна неефективність : фінанси. Податки. Фінанси // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 48-58 : Табл., рис. – Біблііогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1437178
  Сохацька О.М. Суверенні інвестиційні фонди - зміна влади на світовому ринку капіталу / О.М. Сохацька, С.І. Вінницький // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 101-111
1437179
  Слюсар К. Суверенні інвестиційні фонди // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 59-60
1437180
  Онопко М. Суверенні інвестиційні фонди як складова забезпечення економічного розвитку // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 35-36
1437181
  Диба М.І. Суверенні фонди на ринку капіталів / М.І. Диба, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 56-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
1437182
  Андрейцев В.І. Суверенній Україні - нову земельну Конституцію. Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів про землю // Право України, 1999. – №8
1437183
  Амджадин Мухамед Букш Суверенное право государств на природные ресурсы и богатства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Амджадин Мухамед Букш ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1986. – 222 л. – Бібліогр.: л. 201-215
1437184
  Амджадин Мохамед Букш Суверенное право государств на природные русурсы и богатства : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Амджадин Мохамед Букш; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1437185
  Коркмасова К.Д. Суверенность народностей СССР. / К.Д. Коркмасова. – Ростов/Д, 1967. – 96с.
1437186
  Чебанов Сергей Васильевич Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 12-22. – ISSN 0131-2227
1437187
  Келимбетов К.Н. Суверенные фонды: опыт создания и функционирования на примере Казахстана // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-27. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены вопросы становления и функционирования двух казахстанских суверенных фондов - Национального фонда Казахстана и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».
1437188
  Самарцев В.В. Суверенный фонд благосостояния по-пекински // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 2-10. – ISSN 0321-5075
1437189
  Кожевников И.Е. Суводь / И.Е. Кожевников. – Нукус, 1983. – 236с.
1437190
  Левицький В. Сувої з-під обпалених капітелей: два "відлуння Овідія" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 412-419
1437191
  Пендяга Г. Сувора відповідальність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-25
1437192
  Демків Б.М. Сувора ніжність / Б.М. Демків. – К, 1965. – 130с.
1437193
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – К., 1973. – 198с.
1437194
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – Київ : Молодь, 1977. – 207 с.
1437195
  Сікорський Я.П. Сувора пам"ять / Я.П. Сікорський. – Одеса, 1985. – 182с.
1437196
   Сувора пісня.. – К., 1969. – 203с.
1437197
  Вольний Ф.Г. Сувора повість / Ф.Г. Вольний. – Київ, 1959. – 93с.
1437198
  Кожевніков В. Сувора розмова про "язик" і мову / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2015. – 63, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-8947-14-8
1437199
  Буш Паула Сувора школа / Буш Паула. – Київ, 1966. – 111с.
1437200
  Гончаренко В.Г. Суворе дотримання закону і наукових рекомендацій криміналістики - гарантія якості розслідування / В.Г. Гончаренко, В.В. Циркаль // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 93-99. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  На основі узагальнення та аналізу великого масиву кримінальних справ, під час проведення яких злочини не було розкрито, встановлюються причини низького рівня попереднього слідства і даються деякі рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
1437201
  Збарська Е. Суворе життя. За записками робітника-підлітка Альфонса Петцольда / Е. Збарська. – Харків; Київ, 1930. – 143с.
1437202
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко; Дмитро Цмоколенко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1959. – 256 с.
1437203
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1964. – 185 с.
1437204
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повісті, етюди, памфлети / Д.Г. Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1970. – 343 с.
1437205
  Цмокаленко Д.Г. Суворе повноліття : повість / Д.Г. Цмокаленко. – Київ, 1982. – 360 с.
1437206
  Мельник В.О. Суворий аналітик доби : Валер"ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини XX ст. / В.О. Мельник; відповід. ред. В.Г. Дончик. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 320 с. – ISBN 5-77-02-0909-7
1437207
  Собко В.М. Суворий друг : роман / В.М. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 275с.
1437208
  Шевченко Віктор Суворий капітан Вільям Дампір // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-54 : Портрет
1437209
  Кобзар М.П. Суворий рахунок резервам / М.П. Кобзар. – Одеса, 1987. – 103с.
1437210
  Мацевич А.Ф. Суворі акварелі : повісті та оповідання / А.Ф. Мацевич. – Львів : Каменяр, 1980. – 200 с.
1437211
  Петренко М.Є. Суворі береги : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 128 с.
1437212
  Мосенкіс Ю. Суворі богині // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-81. – ISSN 1726-3077
1437213
  Майоров М.К. Суворі випробування : нотатки партизана / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 327 с.
1437214
  Майоров М.К. Суворі випробування : повість-щоденник / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1968. – 331 с.
1437215
  Майоров М.К. Суворі випробування : повість / М.К. Майоров. – Київ : Дніпро, 1990. – 622 с.
1437216
   Суворі та стильні. Мистецтво довгих шістдесятих = Severe and stylish. Art of long sixties : каталог виставки / [Одес. худож. музей ; авт.-упоряд. А. Ройтбурд ; підгот. каталогу: Ю. Бердіярова, В. Дамаскін, А. Петрова та ін.]. – Одеса : Майстер-принт, 2020. – 188, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Видано за підтримки Г. Труханова. Клуба Маразлі Укр. ін-ту нац. пам"яті вид-ва FrtHuss. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-617-7778-63-8
1437217
  Осипов К. Суворов / К. Осипов. – М, 1938. – 387с.
1437218
  Наумов Н. Суворов / Н. Наумов, В. Юрьев. – М, 1943. – 70с.
1437219
  Григорьев С.Т. Суворов / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1944. – 96с.
1437220
  Пигарев К.В. Суворов / К.В. Пигарев. – Москва, 1945. – 80с.
1437221
  Осипов К. Суворов / К. Осипов. – М.-Л, 1947. – 307с.
1437222
  Пигарев К.В. Суворов / К.В. Пигарев. – Москва, 1948. – 68с.
1437223
  Симонов К.М. Суворов : Поэма / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1950. – 48с. – (Б-ка солдата и матроса)
1437224
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва, 1978. – 496с.
1437225
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – М., 1979. – 496с.
1437226
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва, 1980. – 496с.
1437227
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – М., 1984. – 496с.
1437228
  Михайлов О.Н. Суворов / О.Н. Михайлов. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 509с. – ((Б-ка "Отчизны верные сыны")
1437229
   Суворов А.В.. – Москва, 1986. – 231с.
1437230
   Суворов А.В. Письма.. – М., 1986. – 808с.
1437231
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – Симферополь, 1947. – 79с.
1437232
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – 2-е изд. – Симферополь, 1949. – 80с.
1437233
  Надинский П.Н. Суворов в Крыму / П.Н. Надинский. – 3-е изд., испр. и доп. – Симферополь, 1950. – 75с.
1437234
  Булатов М. Суворов в народных песнях и рассказах / М. Булатов. – М., 1942. – 40с.
1437235
  Меерович Г.И. Суворов в Петербурге / Г.И. Меерович, Ф.В. Буданов. – Л, 1978. – 304 с.
1437236
   Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии Генерального штаба. 1800 г. - 6 мая - 1900 г. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1901. – [2], 349 с., 1 л. карт., портр. : портр.
1437237
  Смит Ф. Суворов и падение Польши / Соч. Фридриха фон-Смитта ; Пер. с нем. и изд. при Совещат. ком. Гл. штаба, под ред. Ген. штаба ген.-лейт. кн. Голицына. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Веймара
Ч. 2 : Последние смуты Польши. – 1867. – [4], IV, 355, [5] с., 5 л. ил.
1437238
  Фадеев А.В. Суворов на Дону и в Приазовье / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1950. – 64с.
1437239
  Соловьев В.А. Суворов на Кубани, 1778-1793 / В.А. Соловьев. – Краснодар, 1986. – 188с.
1437240
  Степанов Александр Суворов, лирическая поэма. – М, 1821. – 230с.
1437241
  Григор"єв С.Т. Суворов. : Історична повість / С.Т. Григор"єв. – Одеса : Дитяча література, 1941. – 72с.
1437242
  Калінін С.А. Суворов. Нарис життя і діяльності великого російського полководця / С.А. Калінін. – 2-е вид. – К., 1939. – 84с.
1437243
  Калинин С.А. Суворов. Очерк жизни и деятельности великого русского полководца / С.А. Калинин. – М., 1938. – 85с.
1437244
  Кузьмин А. Суворовская память // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 54-56. – ISSN 0235-7089


  Музей великого полководца
1437245
  Анучина Е.Н. Суворовский бульвар. Из неоконченых записок / Анучина Е.Н. ; ил. А. Леонов. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 99 с. : ил.
1437246
  Нечитайло А.Л. Суворовский курганный могильник / А.Л. Нечитайло. – К., 1979. – 88с.
1437247
  Симанский П.Н. Суворовский отдел в библиотеке П.Н. Симанского. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1912. – 77-112 с. – Прил. к журн. "Рус. библиофил". 1912 г.
1437248
   Суворовский сборник.. – М., 1951. – 280с.
1437249
  Василенко И.Д. Суворовцы / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 97с.
1437250
  Шайбон А. Суворовцы / А. Шайбон, Р. Капланян. – Ереван, 1952. – 83с.
1437251
  Шайбон А. Суворовцы. / А. Шайбон, Р. Капланян. – Ереван, 1952. – 83с.
1437252
  Ларчанка М.Г. Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народау у другой палове XIX ст. / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1958. – 112с.
1437253
  Жадько В. Сугак Анатолій Мефодійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 826. – ISBN 978-966-8567-14-8
1437254
   Сугаков Володимир Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 466. – ISBN 978-966-439-754-1
1437255
   Сугакова Олена Володимирівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 385 : фото
1437256
  Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация : лингвистическое программирование поведения человека : учеб.-метод. пособие / Н.В. Слухай ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-439-573-8
1437257
   Сугдейский сборник. – Киев; Судак : Академпериодика, 2004. – 624с. – (Библиотека "Софии Киевской"). – ISBN 966-8002-76-8
1437258
  Волковічер Т.М. Сугестивна графіка українського рушника: генеза, структура, семантика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 193-202


  Стаття присвячена ґенезі сугестивної графіки (на прикладі напису «Хліб-сіль») українських вишитих рушників; розглянута структура і семантика висловлювання «Хліб-сіль». Статья посвящена генезису суггестивной графики (на примере надписи «Хлеб- соль») ...
1437259
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. – Бібліогр.: л. 204-223
1437260
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна лірика кінця XIX - початку XX ст.: генеза, структура, функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Джугастрянська Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1437261
  Мовчанюк В. Сугестивна магія Шевченкової поезії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 17-24. – ISSN 0236-1477


  Сугестивність розглянута як художньо-стильова риса Шевченкового тексту, що відображає комунікативну інтенцію митцю. Ідеться також про художній світ поета, його фольклорну символіку, образи, що асоціативно резонують в естетичній свідомості й душевній ...
1437262
  Джугастрянська Ю.В. Сугестивна природа "Ice Моногатарі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 80-84
1437263
  Гризун А. Сугестивна природа поетики Юрія Яновського : (у віршах, ранніх оповіданнях та романах "Майстер корабля", "Чотири шаблі", "Вершники") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 83-87
1437264
  Нечипоренко Б. Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена виявленню сугестивного потенціалу кліше та мовних штампів у рамках політичного дискурсу китайcьких ЗМІ. В статті розглядаються функціональні та лексико-граматичні особливості зазначених мовних засобів. Стаття зачіпає питання ...
1437265
  Лакомська І.В. Сугестивна функція фразеологізмів у пресі (на прикладі газетних заголовків) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 82-90
1437266
  Нечипоренко Б.Ю. Сугестивний аспект використання емоційно-оцінної лексики в політичному дискурсі китайських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 457-464


  У статті подається спроба виявити роль і місце емоційно-оцінної лексики в політичному дискурсі китайських ЗМІ
1437267
  Пучко А. Сугестивний метод навчання іноземних мов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 87-95. – ISSN 2077-1827
1437268
  Снитко О.С. Сугестивний потенціал політичних промов лідерів держав // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 42. – С. 8-27. – ISSN 2311-2697
1437269
  Шашков І.О. Сугестивний потенціал релігійних сайтів: лінгвістичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 383-386


  У статті розглянуто феномен сугестивної лінгвістики як нового напрямку прикладного мовознавства та сугестивні мовні засоби, механізми що вживаються в текстах релігійних інтернет-джерел, що мають за мету посилення мовленнєвого впливу на ...
1437270
  Ковалевська Т. Сугестивні технології прогнозованого сприйняття // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 32-43


  У статті запропоновано креативні психолінгвістичні технології, які уможливлюють конструювання прогнозованих контекстів у межах ЗМІ з огляду на глибинну корелятивність між власне мовними одиницями та психоструктурними категоріями. In the article, ...
1437271
  Черемніх І.В. Сугестивні технології рекламного впливу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано рекламний вплив на людину й суспільство за допомогою сугестивних технологій маніпулятивної дії. Досліджено мотивацію споживача та зміну його поведінки на девіантну. The article analyzes the advertising influence on the ...
1437272
  Коваленко О.П. Сугестивність мистецтва, релігія, атеізм / О.П. Коваленко. – К, 1989. – 32с.
1437273
  Петричук Н. Сугестивність як один із головних засобів вираження підтексту в художньо-документальному життєписі Григорія Гусейнова " Господні зерна" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 89-93. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1437274
  Микитенко Н.О. Сугестивно-асоціативна методика формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 120-129. – (Педагогіка ; № 4)
1437275
  Гризун А. Сугестія в українській поезії // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2003. – № 2. – С.11-13. – ISSN 0130-5263


  В статті йде також мова про історію досліджень сугустивної поезії у вітчизняному літературо- знавстві: Ф.Прокопович,Г.Кониський, І.Франко, М.Рильський, Т.Мейзерська, Ю.Ковалів, .Тка- ченко, Р.Гром"як,В.Терещенко. В російському літературознавстві ...
1437276
  Строкаль О. Сугестія евфонії української поезії // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 138-140. – ISSN 0320-3077


  Рец. на кн.: Ярмолінська М.В. Милозвучність поетичної мови: Тарас Шевченко, Павло Тичина, Олексій Довгий, Анатолій Мойсієнко, Дмитро Чистяк / за ред. Ю.Л. Мосенкіса. – К. : Аратта, 2018. – 80 с. "Ознака милозвучності як одна з основних, центральних і ...
1437277
  Джугастрянська Ю. Сугестія літературного твору як діалог автора і читача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 92-96. – ISBN 966-7825-78-7
1437278
  Фока М. Сугестія підтекстових символів у кіноповісті "Земля" та в однойменному фільмі Олександра Довженка // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 98-108. – ISSN 0236-4832
1437279
  Компанцева Л. Сугестія та контрсугестія в організаційних і гібридних війнах // Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : монографія / О.В. Акульшин, О.Г. Заруба, Л.Ф. Компанцева, С.С. Кудінов, Н.В. та ін. Слухай. – Київ : Національна академія СБ України, 2018. – С. 78-. – ISBN 978-966-8689-15-7
1437280
  Джугастрянска Ю. Сугестія як проблема теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 273-279.
1437281
  Чепелик О. Сугестія як творчий крмпонент поезії П. Верлена та О. Олеся // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 205-212. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
1437282
  Зязюн І.А. Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2015. – № 1 (7). – С. 10-29. – ISSN 2226-4078
1437283
  Пальчевський Степан Сугестопедична технологія на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
1437284
  Величковська Ю. Суголосність антиколоніальних ідей у творчості Григорія Сковороди та Семена Климовського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 28-35. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1437285
  Корпанюк М. Суголосність творчості Григорія Сковороди та Григорія Винського // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 25-33
1437286
  Семикрас В.В. Суголосність філософсько-правових ідей Б. Кістяківського, М. Драгоманова та І. Франка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 44-58


  У статті здійснено компаративний аналіз філософсько-правових ідей Б. Кістяківського, М. Драгоманова та І . Франка, в результаті якого встановлена їх суголосність. Згадуються професори КУ - Туган-Барановський М., Покровський Й.
1437287
  Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263


  Зіставляючи творчість Б.-І. Антонича і М. Приймаченко, авторка статті увиразнює національну самобутність митців, означує нові підходи до аналізу їхніх творів
1437288
  Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 56-59. – ISSN 0130-5263


  Зіставляючи творчість Б.-І. Антонича і М. Приймаченко, авторка статті увиразнює національну самобутність митців, означує нові підходи до аналізу їхніх творів
1437289
  Матюшкіна Т. Суголосно - неповторні : (Порівняльний аналіз поем "Гайдамаки" Тараса Шевченка та "Конрад Валленрод" Адама Міцкевича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (80). – С. 59-63.
1437290
   Суголосся : поет. переклади Віктора Чабаненка : [збірка]. – Запоріжжя : В. Чабаненко, 2004. – 152, [2] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. - Вид. здійснене коштом Т-ва української мови "ТУМ-Чикаго" (голова В. Боднарук). – ISBN 966-599-112-4


  У пр. № 1726009 напис: Вельмишановному Дмитрові Міщенку вітання з рідного запорізького краю. Підпис. 17.04.04 р. Зміст: Максим Богданович, Цьотка, Янка Купала, Якуб Колас, Петрусь Бровка, Максим Танк, Ригор Няхай, Пимен Панченко, Євдокія Лось, Ніл ...
1437291
  Зайдлер Н. Суголосся поетичних і живописних душевних камертонів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 209-213. – ISSN 08-68-4790-1


  У статті подано літературно-критичний аналіз книги "Нова братина" відомого українського письменника Олега Гончаренка. Зокрема, дослідниця зосереджує свою увагу на художньому осягненні письменником живописних полотен українських художників - Людмили та ...
1437292
  Аношкин М.П. Сугомак не сердится : рассказы / М.П. Аношкин ; рис. К. Соколова. – Челябинск : Книжное изд-во, 1956. – 68 с. : ил.
1437293
   Сугомакская легенда.. – Челябинск, 1959. – 35с.
1437294
  Тендряков В.Ф. Суд / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1961. – 115с.
1437295
  Александропулос М. Суд : рассказы : пер. с греч. / Мицос Александропулос. – Москва : Правда, 1965. – 62 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 9)
1437296
  Хотта Суд / Хотта, Ё. – М, 1969. – 575с.
1437297
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1980. – 416 с.
1437298
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 431 с.
1437299
  Ардаматский В.И. Суд : роман / В.И. Ардаматский. – Москва. – (Роман-газета ; № 17 (1071))
Ч. 1. – 1987. – 127 с.
1437300
   Суд арештував активи Медведчука // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1437301
  Байрамукова Х.Б. Суд аула : стихи и поэмы : перевод / Халимат Байрамукова. – Ставрополь : Ставроп. кн. изд-во, 1973. – 169, [5] с. : ил.
1437302
  Камеристов Р. Суд бога - это суд ума // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 19 (574), 11.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Трактат Андрея Вышоватого "О религии, согласной с разумом".
1437303
  Фюман Ф. Суд божий. Повести и рассказы / Ф. Фюман. – М, 1966. – 304с.
1437304
  Гибадатов У.И. Суд в Башкортостане в 1798-1865 гг.: структура, функции и особенности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
1437305
  Рубаник В.Е. Суд в Древней Руси: этапы формирования и некоторые проблемы изучения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1437306
  Конов В.Ф. Суд в Ершовке / В.Ф. Конов. – М., 1986. – 334с.
1437307
  Кащенко П.П. Суд в Московском государстве / П.П. Кащенко. – Москва : Изд. и тип. К.Ф. Некрасов (Ярославль), 1915. – 77, [2] с. ил. – Библиогр.: 3 назв. – (Русская история в культурно-бытовых очерках / Под ред. В.Я. Уланова)
1437308
  Лунц Л.А. Суд в Соединенных Штатах Америки на службе монополистического капитала / Л. А. Лунц, д-р юрид. наук проф. ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Юриздат ; [Свердловск : 5-я тип. треста "Полиграфкнига"], 1948. – 36 с.
1437309
  Иванов В.Н. Суд в СССР - подлинно народный суд / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – Москва, 1948. – 44с.
1437310
   Суд в СССР. – Москва, 1977. – 383с.
1437311
  Миньковский Г.М. Суд в СССР и в странах капитала / Г.М. Миньковский, В.А. Туманов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1957. – 96 с.
1437312
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – М., 1978. – 544с.
1437313
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – М., 1980. – 544с.
1437314
  Смирнов Л.Н. Суд в Токио / Л.Н. Смирнов, Е.Б. Зайцев. – 3-е изд., испр. – М., 1984. – 575с.
1437315
   Суд визнав штраф з камери автофіксації незаконним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 19. – ISSN 1992-9277
1437316
  Калмацкий Владимир Сергеевич Суд вторй инстанции как субъект советского гражданского процессуального права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Калмацкий Владимир Сергеевич; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1437317
  Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе / В.С. Калмацкий. – Уфа, 1978. – 83с.
1437318
  Сирота С.И. Суд выносит приговор / С.И. Сирота, К.А. Панько. – Воронеж, 1972. – 137с.
1437319
  Энтин М.Л. Суд европейских сообществ / М.Л. Энтин. – Москва : Международные отношения, 1987. – 173 с.
1437320
  Кочин И.А. Суд ЕС и акты ЕС по имплементации санкций Совета Безопасности ООН: вопросы компетенции и права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 80-85. – ISSN 1991-3222
1437321
  Комарова Т. Суд Європейських Співтовариств і національні суди держав-членів Європейського Союзу в становленні інтеграційного правопорядку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-105
1437322
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу та міжнародний правопорядок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 219-224


  У цій статті йде мова про пропозицію Суду ЄС щодо статусу правопорядку Європейського Союзу відносно міжнародного правопорядку. Суд ЄС наділив себе повноваженнями по перегляду актів ЄС, які імплементують акти Ради Безпеки ООН, а отже зробив можливим ...
1437323
  Камінська І.В. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел опублікованих у період 1957-1992 рр. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 68-81. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1437324
  Камінська І.В. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел, опублікованих у період 1957-1992 рр. // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – C. 292-299. – ISSN 2524-017X
1437325
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія / Т.В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 526, [2] с. – Висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 453-522 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-478-3


  У пр. № 1744989 напис: Моєму шановному другу Антону із щирими побажаннями успіхів. Підпис.
1437326
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія / Комарова Тетяна В"ячеславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 526, [2] с. – Монографія представлена як дисертація. – Бібліогр.: с. 453-522 та в підрядк. прим.
1437327
  Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Комарова Тетяна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1437328
  Комарова Т.В. Суд ЄС та національні інтереси держав - членів Європейського Союзу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 190-198. – ISSN 2224-9281
1437329
   Суд зразки документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) : Практичний посібник. – Київ : Оріяни, 2000. – 172с. – ISBN 966-7373-13-4
1437330
  Леонтьев А.А. Суд и его независимость / А. Леонтьев. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журнала "Русское богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1905. – 24 с. – Экз. дефектный, порезан ценз. тит. л.
1437331
  Голяков И.Т. Суд и законность в художественной литературе XIX века / И.Т. Голяков. – М., 1956. – 169 с.
1437332
  Голяков И.Т. Суд и законность в художественной литературе. / И.Т. Голяков. – М., 1959. – 260 с.
1437333
  Перлов И.Д. Суд и общественность в борьбе с тунеядцами / И.Д. Перлов. – М., 1962. – 32с.
1437334
  Потеружа И.И. Суд и общественность в предупреждении правонарушений. / И.И. Потеружа. – Минск, 1974. – 192с.
1437335
  Гуськова А.П. Суд и подросток / А.П. Гуськова. – Челябинск, 1989. – 92 с.
1437336
   Суд и полиция : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса. – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1889. – [4], II, 282 с. – Конволют. - Пер.: Суд и полиция, ч. 2. - Экз. дефектный, без ориг. обл. и тит. л., описан по интернету
1437337
   Суд и полиция. Ч. 2 : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса // Суд и полиция : в 2 ч. / [соч.] Виктора Фукса. – Москва : Унив. тип., 1889. – Ч. 1. – [2], 232 с.
1437338
   Суд и правосудие в СССР. – М., 1974. – 358с.
1437339
   Суд и правосудие в СССР : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 320 с.
1437340
  Семенов В.М. Суд и правосудие в СССР : учебник / В.М. Семенов. – 2-е изд., пепераб. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 320 с.
1437341
  Кокорев Л.Д. Суд и правосудие в СССР : учебное пособие / Л.Д. Кокорев, В.А. Панюшктн. – Воронеж : Воронежский университет, 1987. – 183 с.
1437342
   Суд и правосудие в СССР.. – М.
1. – 1978. – 96с.
1437343
   Суд и правосудие в СССР.. – Казань, 1980. – 400с.
1437344
   Суд и применение закона.. – М., 1982. – 171с.
1437345
  Вышинский Я А. Суд и прокуратура / А. Вышинский. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б) ; Фабрика кн. "Красный пролетарий", 1937. – 60, [3] с.
1437346
  Фролов Ю.А. Суд и прокуратура буржуазных государств / Ю.А. Фролов. – Киев, 1970. – 64с.
1437347
  Василенков П.Т. Суд и прокуратура в СССР / П.Т. Василенков. – Москва, 1963. – 44с.
1437348
  Нахимсон Ф. Суд и прокуратура на охране производства и труда / Ф. Нахимсон. – М.
1. – 1932. – 528с.
1437349
  Нахимсон Ф. Суд и прокуратура на охране производства и труда / Ф. Нахимсон. – М.
2. – 1932. – 400с.
1437350
  Тарасенко Ф.Г. Суд и прокуратура СССР. / Ф.Г. Тарасенко. – К., 1976. – 111с.
1437351
  Торосян Х.А. Суд и процесс в Армении. Х-ХШ вв. / Х.А. Торосян. – Ереван, 1985. – 292с.
1437352
  Бобрищев-Пушкин А.М. Суд и раскольники-сектанты / А.М. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1902. – [8], 207, [2] с. – Экз в разных тип. переплетах
1437353
  Энтелис Н.Я. Суд и смех / Н.Я. Энтелис. – М, 1990. – 240с.
1437354
  Энтелис Н.Я. Суд и смех / Н.Я. Энтелис. – М, 1990. – 237с.
1437355
  Ходыревский С.М. Суд и судебное управление / С.М. Ходыревский. – Воронеж, 1976. – 112с.
1437356
  Кожоналиев С.К. Суд и угловное обычное право киргизов до Октябрьской революции / С.К. Кожоналиев. – Фрунзе, 1963. – 68 с.
1437357
  Кожоналиев С.К. Суд и уголовное обычное право киргизов до Октябрьской революции. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кожоналиев С.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 18л.
1437358
  Мовсумов Д.Г. Суд и уголовный процесс Азербайджанской ССР (1917-1937 гг.) : Автореф... доктор юридич.наук: / Мовсумов Д.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 27л.
1437359
  Карев Д.С. Суд и уголовный процесс стран народной демократии / Д.С. Карев. – Москва, 1949. – 112 с.
1437360
  Смолич Ю.К. Суд идет : Памфлеты и статьи / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. – Київ : Гос. изд-во худ. лит. УССР, 1951. – 216с.
1437361
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – М., 1962. – 486с.
1437362
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – М., 1990. – 477с.
1437363
  Лазутин И.Г. Суд идёт / И.Г. Лазутин. – Новосибирск, 1991. – 454с.
1437364
  Соллогуб В.А. Суд истории : Драматическая поэма в стихах, соч. графа В.А. Соллогуба ; Музыка г. Леви, Живые картины поставленные ГГ Лагорио, Мартыновым, Маковским, гр. Соллогубом, Черкасовым, декарации г-на Бочерова. – Санкт-Петербург : В тип. К. Вульфа, 1869. – 15 с.
1437365
   Суд истории: кто подсудимый // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 20-21. – ISSN 0131-0097


  Президент Медведев осудил сталинский террор. Но вопрос о подсудности все равно остается открытым
1437366
  Косаренко О.І. Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 189-196
1437367
  Портніков В. Суд і закон: як Зеленський повторює шлях Єльцина // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
1437368
  Фулей Т.І. Суд і ЗМІ : взаємовідносини в демократичному суспільстві в світлі вимог статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : навчально-методичний посібник для суддів / Фулей Т.І. ; Академія суддів України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Київ : Фенікс, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-651-542-4
1437369
  Сердюк В. Суд і прокуратура в аспекті єдності судової влади // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 92-98.
1437370
  Похил О.М. Суд і прокуратура в механізмі реалізації права людини на захист своїх прав і свобод // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 24-28. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Суд і прокуратура займають важливе місце в механізмі реалізації особою конституційного права на захист своїх прав і свобод, оскільки є інституціями покликаними здійснювати захист прав та інтересів громадян, і традиційно сприймаються населенням як ...
1437371
  Галичин В. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф. Чуйкевича // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 117-118
1437372
  Ковальова С. Суд і судовий процес у східних слов"ян в я язичницьку добу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 82-85.
1437373
  Резніков А.В. Суд і судочинство в містах і селах України на засадах магдебурзького права // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 9-17.
1437374
  Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за магдебурзьким правом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 139-145. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437375
  Зварич Р.В. Суд і судочинство в національної політиці Другої Речі Посполитої (на прикладі Станиславівського воєводства) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Зварич Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1437376
  Єфремова Н.В. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській державі, Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1920 рр.) / Н.В. Єфремова, Б.Й. Тищик, В.Т. Марчук. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2007. – 275, [3] с. – Бібліогр.: с. 134-140, в дод. до розд.: с. 141-145 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-438-040-6
1437377
  Якуніна А.О. Суд і судочинство в УНР (1917-1918) / А.О. Якуніна, Ю.А. Дідух // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 309-310. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1437378
  Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782) / А.Й. Пашук; Відпов. ред. Калинович В.І. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1967. – 179 с.
1437379
   Суд і судочинство на українських землях у 14-16 ст. : Монографія / П.П. Музиченко, Н.І. Долматова, Н.В. Єфремова, С.М. Ковальова, М.В. Крумаленко; П. Музиченко, Н. Долматова, Н. Єфремова, С. Ковальова, М. Крумаленко; За ред. професора П. Музиченка. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 180с. – ISBN 966-549-430-9
1437380
  Нор В. Суд і судочинство у творах І. Франка / В. Нор, І. Бартусяк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 3-14. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1437381
  Вірина Л.А. Суд і честь / Л.А. Вірина. – Київ, 1986. – 184с.
1437382
  Єдаменко С. Суд із захисту вільної конкуренції в Чилі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
1437383
  Литвин Сергій Суд історії : Симон Петлюра і Петлюріана / Литвин Сергій. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 640с. – ISBN 966-7018-41-5
1437384
  Веремійчук О. Суд історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40)


  Книга Сергія Литвина "Суд історії": боротьба з міфами про Симона Петлюру.
1437385
  Нахимов В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам в СССР : Автореф... доктора юридич.наук: 12.715 / Нахимов В.П.; МВ и ССО РСФСР. Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 42л.
1437386
  Мацькевич М.М. Суд как субъєкт установления истины в уголовном процессе Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 10-13.
1437387
  Юрис Л. Суд королевской скамьи / Л. Юрис. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1994. – 480 с. – ISBN ISBN 5-8352-0264-4
1437388
  Басков В.И. Суд коронованного палача : кровавая росправа над декабристами [имп. Николая I] / В.И. Басков. – Москва : Советская Россия, 1980. – 202 с. – Библиогр.: с. 199-201
1437389
  Шур Г.М. Суд Линча -- орудие американской реакции / Г.М. Шур. – М., 1952. – 72с.
1437390
  Петровский В.Э. Суд Линча / В.Э. Петровский. – М., 1967. – 224с.
1437391
  Миронова Д.Д. Суд матери / Д.Д. Миронова. – М., 1966. – 96с.
1437392
  Митрофанов Л.И. Суд матери: пьесы / Л.И. Митрофанов. – М., 1979. – 199с.
1437393
   Суд над виновниками крушений на станции Тихонова Пустынь Западной ж.д.. – М., 1935. – 96с.
1437394
  Голунский С.А. Суд над главными японскими военными преступниками. / С.А. Голунский. – М., 1947. – 24с.
1437395
  Лукіянович Д.Я. Суд над митрополитом / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1959. – 56с.
1437396
  Карусель Вероника Суд над отроком : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 178-187
1437397
  Кин Тацу Дзю Суд над Пак Талем / Кин Тацу Дзю. – М, 1967. – 64с.
1437398
  Сидоренко О. Суд над переконаннями / Олександр Сидоренко // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – Київ, 1993. – С. 63-108
1437399
  Бианки В.Л. Суд над равнодушием / В.Л. Бианки. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 78 с. : ил.
1437400
   Суд над Савинковым. – Ленинград : Кубуч, 1924. – 110с.
1437401
  Мушкетик Ю.М. Суд над Сенекою : Повісті / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1978. – 305с.
1437402
   Суд над системой образования : стратегия на будущее.. – М., 1991. – 260с.
1437403
  Сядро В.В. Суд над Сократом // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 3 (391), січень. – С. 9-11
1437404
  Гребенник Г.П. Суд над Сократом, или кое-что о демократии по существу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 124-128. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)
1437405
   Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 272с. – (Античная биб-ка). – ISBN 5-89329-015-1
1437406
  Грабовський С. Суд над сталінізмом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 4


  Російський, український і всесвітній виміри.
1437407
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б. Кнунянце / А.Е. Русов. – Москва, 1980. – 423 с.
1437408
  Русов А.Е. Суд над судом: повесть о Б.Кнунянце. / А.Е. Русов. – 2-е изд. – М., 1984. – 428с.
1437409
  Манн Э. Суд над судьями. Нюрнбергский процесс. Повесть / Э. Манн. – М., 1963. – 228с.
1437410
  Сапарин В.С. Суд над Танталусом : научно-фантастические рассказы / В.С. Сапарин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 223с.
1437411
  Костин Н.Д. Суд над террором / Н.Д. Костин. – М., 1990. – 254с.
1437412
  Лебедева Н.С. Суд над фашизмом и агрессией / Н.С. Лебедева. – М., 1985. – 64с.
1437413
   Суд народный. – Л., 1984. – 62с.
1437414
  Зерг А. Суд Осириса продолжается // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 10. – С. 52-53. – ISSN 0130-7045


  О происхождении символа христианства - кресте.
1437415
   Суд отменил аренду "Жулян" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
1437416
  Ісаєв Є.О. Суд пам"яті / Є.О. Ісаєв. – К, 1964. – 127с.
1437417
  Шафета П.Г. Суд пам"яті / П.Г. Шафета. – К., 1985. – 229с.
1437418
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1963. – 118с.
1437419
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1964. – 135с.
1437420
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1967. – 124с.
1437421
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1971. – 87с.
1437422
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 127с.
1437423
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – М, 1973. – 143с.
1437424
  Исаев Е.А. Суд памяти / Е.А. Исаев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128 с.
1437425
  Исаев Е.А. Суд памяти = The verdict of memory / Е.А. Исаев. – Москва, 1981. – 146с.
1437426
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского гражданского процессуального права / А.Ф. Козлов. – Томск, 1983. – 166с.
1437427
  Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как субьект советского гражданского процессуального права : Автореф... Доктора юрид.наук: / Козлов А.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1970. – 40л.
1437428
  Лев М.А. Суд после приговора : роман и повести / Михаил Лев; авториз. пер. с евр. И.Лева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 456 с.
1437429
  Голубев Ф.М. Суд праведный / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1979. – 151с.
1437430
  Юдин В.Н. Суд приговорил / В.Н. Юдин. – Волгоград, 1973. – 111 с.
1437431
  Радзівілл А. Суд присяжних - лакмусовий папірець зміни правової свідомості суспільства чи крок назад? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 70-72
1437432
  Карпенко М.І. Суд присяжних в Україні / М.І. Карпенко, А.В. Бандурович // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 2222-5374
1437433
  Рощина І.О. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування / І.О. Рощина, С.О. Циганій // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 188-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1437434
  Волоско І. Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 61-70
1437435
  Пивовар О.В. Суд присяжних в Україні: перспективи, переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 91-92
1437436
  Міць А.М. Суд присяжних в Україні: проблеми формування і реалізації // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 357-359. – ISBN 978-617-7096-97-8
1437437
  Логвиненко А.О. Суд присяжних в Українї: проблеми теорії та практики // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 177-181. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061
1437438
  Чубинский М.П. Суд присяжних и новая практика Сената / М.П. Чубинский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1904. – 22 с. – Отд. оттиск: Вестник права. 1904, февраль
1437439
  Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р. / В. Кульчицький, О. Сидорчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 6. – С. 125-128. – ISSN 0132-1331
1437440
  Антонюк Н.М. Суд присяжних Інститут Левітта (США) - Академія адвокатури України // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 97-101.
1437441
  Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1437442
  Обрусна С.Ю. Суд присяжних у суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. та у світлі судової реформи 1864 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 34-37. – (Право. Економіка. Управління)
1437443
  Скотинюк Я.А. Суд присяжних як ключовий елемент англійського змагального кримінального процесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.
1437444
  Тернавська В.М. Суд присяжних як складова частина демократичної судової влади // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-23
1437445
  Юдківська Г.А. Суд присяжних як щеплення проти деградації суспільства // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-15.
1437446
  Куцин М.М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С.18-26
1437447
  Тертишник В. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 274-278. – ISSN 1026-9932
1437448
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід та актуальні проблеми сьогодення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.123-126
1437449
  Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.15-20. – ISBN 966-667-078-Х
1437450
  Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России : судебные очерки / Н.П. Тимофеев. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1881. – 636, III с.


  Содерж.: Вместо предисловия; Судебные очерки; Очерки, картинки и рассказы
1437451
  Афанасьев А.К. Суд присяжных в России (организация, состав и деятельность в 1866-1855 гг.) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 07.00.02 / Афанасьев А.К. ; МГУ. – Москва, 1979. – 22 с.
1437452
   Суд присяжных в России : громкие уголовные процессы, 1864 - 1917 гг.. – Л., 1991. – 510с.
1437453
  Дубровин Ю.Д. Суд присяжных в России: XIX, XX, XXI вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – C. 29-32. – ISSN 1812-3805
1437454
  Никонов В.А. Суд присяжных в России: исторический опыт Судебной реформы 1864 года и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
1437455
  Бернэм У. Суд присяжных заседателей / У. Бернэм. – Москва : МНИМП, 1995. – 128 с.
1437456
  Баурчюлу А. Суд присяжных как демократический выбор. Опыт России // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 9. – С. 15-18. – ISSN 1810-3081
1437457
  Барсукова М.А. Суд присяжных как кентавр-явление // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 21. – С. 41-43. – ISSN 1812-3805
1437458
  Полудняков В.И. Суд продолжает прием. / В.И. Полудняков. – Л., 1987. – 223с.
1437459
  Гринвуд Т. Суд равных // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 201-207. – ISSN 1130-6545
1437460
  Панасюк Суд радянський і суд буржуазний. / Панасюк, ДХ. – К., 1949. – 23с.
1437461
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1969. – 126с.
1437462
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1974. – 414с.
1437463
  Рутько А.И. Суд скорый / А.И. Рутько. – М, 1986. – 126с.
1437464
  Шишков В.Я. Суд скорый / В.Я. Шишков. – Ярославль, 1988. – 288с.
1437465
  Мустафаев Ф.М. Суд совести / Ф.М. Мустафаев. – Баку, 1978. – 88с.
1437466
  Валеев Д.Н. Суд совести / Д.Н. Валеев. – Казань, 1978. – 192с.
1437467
  Кудрина В.М. Суд совести. / В.М. Кудрина. – М., 1965. – 56с.
1437468
  Погромский Н.А. Суд совести: роман / Н.А. Погромский. – Донецк, 1987. – 261с.
1437469
  Погромський М.О. Суд совісті. Роман. / М.О. Погромський. – К., 1968. – 311с.
1437470
  Пронкевич О. Суд Соломона: мотив "оречевлення" дитини в художньо-інтелектуальному світі Мігеля де Унамуно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 143-149
1437471
  Комарова Т.В. Суд справедливості ЄС як орган захисту основоположних прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 173-188. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
1437472
  Волчков А.Ф. Суд США -- орудие реакции и террора. / А.Ф. Волчков. – Москва, 1951. – 64с.
1437473
  Кудрявцева Т. Суд та земля: кейси від ВС // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 18-19


  Неможливо не погодитися, що земельні спори – це численна та нелегка категорія судових справ.
1437474
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальний посібник. Закони і коментарі. – Київ : Атіка, 2000. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1437475
   Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність : Навчальнний посібник. Закони і коментарі. – 2-е вид., виправ. і доповн. – Київ : Атіка, 2001. – 512с. – ISBN 966-7714-08-Х
1437476
  Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 153-159. – ISSN 0132-1331
1437477
  Семенко О.В. Суд у механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7096-97-8
1437478
  Шевцова О.В. Суд у системі суб"єктів адміністративно-деліктної юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 68-75. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджені наукові підходи щодо визначення місця суду в системі суб"єктів, уповноважених застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення. The article studies the scientific approaches in the identifying of ...
1437479
  Хаггард Г.Р. Суд фараонов: Повесть; Клеопатра; Хозяйка Блосхолма : Романы / Г.Р. Хаггард. – Ростов -на-Дону, 1991. – 512 с.
1437480
  Штейн А.П. Суд чести / А.П. Штейн. – Москва, 1949. – 104с.
1437481
  Пронякин Ю.Ф. Суд чести : Повесть и рассказы / Ю.Ф. Пронякин. – Москва : Воениздат, 1974. – 285с.
1437482
  Дудченко О. Суд як державний орган // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 84-91
1437483
  Шаповал В. Суд як орган конституційного конролю (із зарубіжного досвіду) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 20-34
1437484
  Прилуцький С. Суд як першооснова предмета судового права України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-51. – ISSN 1026-9932
1437485
  Білоусов Ю. Суд як суб"єкт відносин із виконання судових рішень у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 100-108. – ISSN 1026-9932
1437486
  Рибалка О.В. Суд як суб"єкт доказування у разі застосування спрощеного порядку судового слідства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 23-27
1437487
  Барабаш Т.М. Суд як суб"єкт правозастосування при ухваленні судових рішень у кримінальному провадженні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 2220-1394
1437488
  Вольська І.В. Суд як суб"єкт судового права // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 15-17. – ISBN 978-617-7096-97-8
1437489
  Яценко Н.Г. Суд як суб"єкт цивільних процесуальних відносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 132-135. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню суду як суб’єкту цивільних процесуальних відносин. Статья посвящена определению суда как субъекта гражданских процессуальных отношений. Article is devoted to indentifying the court as a subject of civil procedural ...
1437490
  Репкин Л.М. Суд, органы предварительного расследования и прокуратура стран социалистического содружества / Л.М. Репкин. – Волгоград, 1979. – 54с.
1437491
  Нелін О.І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., схеми. – Предм. покажч. : с. 350-352. – Бібліогр. : с. 353-361. – ISBN 968-966-439-616-2
1437492
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник / В.Т. Білоус, С.Е. Демський, В.С. Ковальський, В.В. Молдован, І.В. Опришко; Відпов. ред. Я.Кондратьєв; МОН України; Нац. акад. внутрішних справ України. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 320с. – ISBN 966-667-030-5
1437493
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 320 с. – ISBN 966-667-069-0
1437494
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-153-0
1437495
   Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : Підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський, В.Т. та ін. Маляренко; МОіНУ; Авт.: Білоус В.Т., Захарова О.С., Ковальський В.С., Лукомський В.С., Маляренко В.Т. та ін.; Відп. ред.В.Т. Маляренко. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 966-667-255-3
1437496
  Лунев А.Е. Суд, прокуратура и государственный контроль в Китайской Народной Республике / А.Е. Лунев. – М., 1956. – 72с.
1437497
   Суд, прокуратура и органы расследования в СССР.. – Волгоград, 1978. – 207с.
1437498
  Бельсон Я.М. Суд, прокуратура и тюрьма в современном буржуазном государстве : учеб. пособ. / Я.М. Бельсон ; Высш. школа МВД СССР. – Москва : [б. и.], 1972. – 50 с.
1437499
  Кульчицький В Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини / В Кульчицький, І. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1437500
  Курдова Л.К. Суд, прокуратура, адвокатура : Библиография за 1973-1979 гг. / Л.К. Курдова. – Кишинев, 1979. – 96с. – (Человек и закон ; Вып. 10)
1437501
  Літонінський В. Суд, так суд // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев, 2022. – № 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – С. 12-15. – ISSN 2305-3364
1437502
   Суд. Зразки документів : (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практичний посібник. – Київ : Оріяни, 1999. – 172с. – ISBN 966-7373-13-4
1437503
  Алексеев С.Т. Суд.. / С.Т. Алексеев. – Новосибирск, 1985. – 206с.
1437504
   Суд.Зразки документів ( заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, господарських судів; порядок звернення до Європейського Суду з прав людини) : Практичний посібник. – 2-ге доп. і перероб. – Київ : Оріяни, 2002. – 240с. – ISBN 966-7373-70-3
1437505
  Чаттертон К. Суда-ловушки / К. Чаттертон. – МоскваЛ. : Военно-морское издательство, 1940. – 152 с.
1437506
   Суда семилетки. – Ленинград, 1961. – 112с.
1437507
   Судавцова Валентина Савеліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 466-467. – ISBN 978-966-439-754-1
1437508
  Филиппова Татьяна Судак - судака... : "Праздник, который всегда с тобой" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Конференция "Крым-..." известна нынче как "мировой профессиональный форум для специалистов и руководителей библиотек, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, музеев, архивов, информационных центров, университетов, ...
1437509
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1957. – 151с.
1437510
  Некрасов В.П. Судак / В.П. Некрасов. – Москва, 1960. – 56с.
1437511
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Изд. 6-е, испр. и доп. – Симферополь, 1966. – 110с.
1437512
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов. – Симферополь, 1975. – 104с.
1437513
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1981. – 127с.
1437514
  Полканов А.И. Судак / А.И. Полканов, Ю.А. Полканов. – Симферополь, 1985. – 143с.
1437515
  Эрм В.А. Судак в Эстонской ССР и мероприятия по восстановлению и увеличению его запасов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эрм В.А.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1955. – 18л.
1437516
  Буюклі М. Судак і Генуезькі факторії: номінація до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / М. Буюклі, М. Тимошенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 12-17. – ISSN 0131-2685
1437517
  Лапин Н. Судак. Записки на досуге Николая Лапина. / Н. Лапин. – М., 1928. – 71с.
1437518
   Судаков Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 467. – ISBN 978-966-439-754-1
1437519
  Олійник О. Судаков Володимир Іванович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 610-611. – ISBN 978-966-418-286-4
1437520
   Судаков Олександр Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 385-386 : фото
1437521
  Секиринский С.А. Судакская крепость. / С.А. Секиринский. – Симферополь, 1971. – 64с.
1437522
  Рябинов И.И. Судан / И.И. Рябинов. – М., 1957. – 40с.
1437523
   Судан : Республика Судан 1:4000000. – Москва, 1960. – 20с.
1437524
  Петров П.А. Судан / П.А. Петров. – Москва, 1961. – 80с.
1437525
  Пензин Д.Я. Судан / Д.Я. Пензин. – Москва : Мысль, 1965. – 168с.
1437526
  Дмитревский Ю.Д. Судан. / Ю.Д. Дмитревский. – Москва : Географгиз, 1959. – 256с.
1437527
  Тиг Мэтью Судан. Два в одном : тревожный мир / Тиг Мэтью, Стайнмиц Джордж // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 164-181 : Фото
1437528
  Жуков А.Е. Судан: мир в обмен на отделение. Северный и Южный Судан на завершающем этапе дезинтеграции (2005-2011) / А.Е. Жуков, С.А. Мифтахова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 3 (656). – С. 19-24. – ISSN 0321-5075
1437529
  Елькина Е.А. Суданец о Судане и не только... // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 34-37. – ISSN 0321-5075
1437530
  Исмат М.Х. Судано-Эфиопские отношения и проблема национальной безопасности Судана (50-80-е гг. ХХ ст.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Исмат М.Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-тут междунар. отнош. – К., 1993. – 17л.
1437531
  Демидчик В.П. Суданская поэзия 20 в. / В.П. Демидчик. – Душанбе, 1972. – 210с.
1437532
  Шаманин Н.М. Суданская трава и агротехника ее возделывания / Н.М. Шаманин. – Тамбов, 1954. – 8с.
1437533
   Суданская трава.. – М., 1951. – 184с.
1437534
   Суданские хроники. – Москва : Наука, 1984. – 498 с.
1437535
  Филоник А.О. Суданский парадокс: призрак голода в "хлебной корзине" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 32-37. – ISSN 0321-5075
1437536
  Мамин-Сибиряк Сударь Пантелей - свет Иванович / Мамин-Сибиряк. – Орджоникидзе, 1987. – 16с.
1437537
  Горбаль А. Судді вдосконалюватимуть професійну етику // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 3/4 (4). – С. 2-4
1437538
   Судді Верховного Суду України ознайомилися зі шведським досвідом реформування судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 11 (171). – C. 45-48


  У рамках проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні" наприкінці вересня 2014 р. судді Верховного Суду України взяли участь в ознайомчому візиті до Королівства Швеція. Члени делегації ...
1437539
   Судді і науковці вирішили співпрацювати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Голова Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду Михайло Смокович і віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського регіонального центру НАПрНУ Наталія Кузнєцова підписали договір про співпрацю між КАСВС і ...
1437540
   Судді мають свою професійну позицію і здатні її захистити // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 49-51.


  7 грудня 2007 р. в Українському домі в м. Києві відбулася друга частина VIII позачергового з"їзду суддів України
1437541
  Котнюк Ю. Судді на лаві підсудних: злочини схожі, вироки різні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1437542
  Желтухін Є. Судді так і не потрапили до ВРЮ // Юридична газета. – Київ, 2015. – 5 травня (№ 18). – С. 27 : фото


  28 квітня 2015 в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся З"їзд делегатів юридичних вузів і наукових установ. Делегати з"їзду обрали двох членів Вищої ради юстиції: доктора юридичних наук А. Бойко (ЛНУ імені Івана Франка) та професора А. Мірошниченко (КНУ ...
1437543
  Каблак П.І. Судді як користувачі соціальних мереж в Інтернеті: правові та етичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 125-130. – ISSN 2306-9082
1437544
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 / спілкувався Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1437545
  Оніщук М. Суддівська освіта в період пандемії, спричиненої COVID-19 : [інтерв"ю] / Микола Оніщук ; спілкувався Федір Іллюк // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 31-35


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів України, доктором юридичних наук Миколою Оніщуком.
1437546
  Кент А. Суддівська освіта в постійно змінюваному світі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – С. 98-103
1437547
  Оніщук М. Суддівська освіта в Україні: стан, досягнення та виклики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Андрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (17). – C. 90-97
1437548
  Зуєва Л.Є. Суддівська освіта як основа та запорука успішного здійснення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 18-21. – ISBN 978-617-7096-97-8


  "...Основною метою підготовки суддів визначено, передусім, навчання кандидата на посаду судді фаховим умінням і навичкам, необхідним для повного та всебічного оволодіння професією судді, формування у нього високої моральності та професійної культури як ...
1437549
  Суярко Т. Суддівська професія: що далі? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 12/13). – С. 32-33
1437550
  Гураленко Н.А. Суддівське правопізнання: праксеологічний вимір : монографія / Н.А. Гураленко ; [наук ред. Сливка С.С.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 351, [1] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 305-348 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-12-1
1437551
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 1. – 2007
1437552
   Суддівське самоврядування : науково-практичний юридичний журнал. – Київ, 2007-
№ 2. – 2007
1437553
  Прилуцький С.В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 75
1437554
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437555
  Коротун О. Суддівське самоврядування як міжгалузевий інститут // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1437556
  Пузіна Г.О. Суддівське самоврядування як складова частина незалежності судової влади // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 345-347. – ISBN 978-966-419-292-4
1437557
  Штогун С.Г. Суддівське самоврядування: з"їзди проходять-проблеми залишаються // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-6.
1437558
  Коротун О.М. Суддівське самоврядування: порівняльний аналіз законодавства України і окремих країн ближнього та дального зарубіжжя // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-21.
1437559
  Константий О.В. Суддівський імунітет як гарантія об"єктивного і неупередженого правосуддя в державі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 1 (113). – С. 44-47.
1437560
  Нор В. Суддівський розсуд в кримінальному провадженні: поняття та зміст / В. Нор, М. Дзиндра // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 266-271. – ISSN 2082-4939
1437561
  Наливайко Є. Суддівський розсуд під час застосування угод у кримінальних проступках // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 99-106
1437562
  Куфтирєв П.В. Суддівський розсуд у теорії права : монографія / П.В. Куфтирєв. – Київ : Ін Юре, 2018. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-230 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-594-6
1437563
  Яценко О. Суддівський розсуд у цивілістичному процесі: окремі питання теорії і практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1437564
  Мірошниченко А.М. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля : (через призму юридичної відповідальності суддів) / А.М. Мірошниченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 117, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-117 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-754-2
1437565
  Мірошниченко А. Суддівський розсуд, судова помилка та суддівське свавілля (через призму юридичної відповідальності суддів) // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 5/6. – С. 17-88
1437566
  Оніщук М. Суддівській освіті - європейський рівень. Національній школі суддів 5 років / спілкувався Ю. Котнюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  21 грудня 2010 р. була створена Національна школа суддів України, яка спроможна підготувати для суспільства суддів нового покоління. Розмова з ректором Національної школи суддів України Миколою Оніщуком.
1437567
  Сенченко Н.М. Суддя - носій морально-правового потенціала // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 51-55. – ISSN 2415-3095
1437568
  Михайленко В. Суддя адвокату не ворог. Спостереження судді ВАКС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1437569
  Дюрренматт Ф. Суддя і його кат : Повісті, п"єси, роман / Фрідріх Дюрренматт; Пер. з нім.; Передм. Д. Затонського; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 623с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3586-5
1437570
  Паньків М. Суддя Рейтан. / М. Паньків. – Х., 1931. – 408с.
1437571
  Тарасов Д. Суддя США визнав проект Google Books правомірним // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1608-6422
1437572
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – Київ, 1970. – 208с.
1437573
  Дюрренматт Ф. Суддя та його кат / Ф. Дюрренматт. – К., 1989. – 591с.
1437574
  Дем"як В. Суддя учасник судового господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 165-167
1437575
  Щасний А.В. Суддя як спеціальний суб"єкт злочину у складі постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку (ст. 375 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 262-266
1437576
  Круподеря Д.О. Суддя як суб"єкт права на доступ до правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7627-30-1
1437577
  Бойко В.Ф. Суддя як центральна фігура в судовій реформі // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-6
1437578
  Черкашин Н.А. Судеб морских таинственная вязь / Н.А. Черкашин. – М, 1990. – 460с.
1437579
  Постика И.В. Судебная ( криминалистическая ) фотография: теория и практика : Монография / И.В. Постика; Одесская национальная юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 296с. – ISBN 966-7694-64-Х
1437580
  Корнев С.А. Судебная (правовая) бухгалтерия : Конспект лекций / С.А. Корнев. – Санкт-Петербург : Михайлов В.А., 2000. – 60с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-8016-0187-2
1437581
  Ситдикова Р. Судебная арбитражная практика по делам о нарушении авторских и смежных прав / Р. Ситдикова, И. Шабаева // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 8. – С. 61-71. – ISSN 0201-7059
1437582
  Черваков В.Ф. Судебная баллистика / В.Ф. Черваков. – М, 1937. – 248с.
1437583
  Кустанович С.Д. Судебная баллистика / С.Д. Кустанович. – М., 1956. – 408с.
1437584
  Кубицкий Ю.М. Судебная баллистика / Ю.М. Кубицкий. – М, 1956. – 104с.
1437585
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия : учеб. пособ. / Д.А. Бекерская ; МВ и ССО УССР, Одесский гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Одесса : [б. и.], 1976. – 84 с.
1437586
  Бекерская Д.А. Судебная бухгалтерия / Д.А. Бекерская. – Одесса, 1982. – 114 с.
1437587
  Атанесян Г.А. Судебная бухгалтерия : [учеб. для вузов по спец. "Правоведение"] / Атанесян Г.М., Голубятников С.П. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 350 с.
1437588
   Судебная бухгалтерия.. – М., 1975. – 343с.
1437589
  Стецовский Ю.И. Судебная власть : Учебн. пособ. / Ю.И. Стецовский. – Москва : Дело, 1999. – 400с. – ISBN 5-7749-0121-1
1437590
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека : доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-129. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
1437591
  Орзих М. Судебная власть в механизме защиты прав человека: доктрина и практика // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.116-128. – Библиогр.: 66 назв. – ISSN 1561-4999
1437592
  Евсеев А.П. Судебная власть в Украине: затянувшийся транзит = The judiciary in Ukraine: prolonged transition / А. Евсеев ; Нац. акад. прав. наук Украины, Науч.-исслед. ин-т гос. стр-ва и мест. самоупр. – Харьков : Юрайт, 2016. – 115, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2012 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Научные доклады" ; вып. 17). – ISBN 978-966-2740-71-4
1437593
  Орзих М. Судебная власть в условиях реформаторских ожиданий "новой конституционно - правовой эры" в Украине // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 28-36. – ISSN 1561-4999
1437594
  Сафонов В.Е. Судебная власть и единство конституционного пространства в контексте действий норм международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 1812-3910
1437595
  Сафонов В.Е. Судебная власть и национальная безопасность в историческом измерении // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805
1437596
  Притченко Р.С. Судебная власть и политика - независимость или взаимосвязь: сравнительно-правовой анализ // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 150-153. – ISBN 978-966-171-322-1
1437597
  Михайловская И.Б. Судебная власть: внутрисистемное управление // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0132-0769
1437598
  Абросимова Елена Судебная власть: современное конституционное отражение // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 96-117. – ISSN 1812-7126


  Современные конституции в отличие от конституций первой волны или конституций социалистических государств уделяют все большее внимание регулированию судебной власти, что в полной мере отражает теоретические представления о положении суда в современном ...
1437599
  Сатаров Г.А. Судебная власть: фрагмент диагноза // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32-39. – ISSN 0869-0499
1437600
  Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство / М.Г. Сердюков. – М., 1957. – 396с.
1437601
  Аверин А.В. Судебная достоверность как содержание судебной истины // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.86-91. – ISSN 1811-9018
1437602
  Бузницкий Ю. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища : Практические рекомендации / Ю. Бузницкий, П. Бурлака, С. Рубанов; Предст.Верх.Комиссара ООН по делам беж.в Украине;Центр исслед. проблем миграции. – Київ : Леся, 2000. – 120с. – ISBN 966-7166-08-2
1437603
  Клюева В.Я. Судебная защита жилищных прав граждан в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Клюева В.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – Ташкент, 1964. – 25л.
1437604
  Гукасян Р.Е. Судебная защита жилищных прав нанимателей и членов ЖСК. / Р.Е. Гукасян. – Калинин
Ч.1. – 1975. – 64с.
1437605
  Машутина Ж.Н. Судебная защита и проблема соотношения материального и процессуального : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Машутина Ж.Н.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 20л.
1437606
  Новоселова Л.А. Судебная защита интеллектуальных прав: опыт реформы 1864 г. // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые важные уроки реформы применительно к решению вопросов, связанных с организацией правосудия в области защиты интеллектуальных прав.
1437607
  Доронина О.Н. Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в системе государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в России и постсоциалистических государствах Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 99-108. – ISSN 1812-8696
1437608
  Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / В.М. Жуйков ; Рос. Правовая Акад. – Москва : Городец, 1997. – 318, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89391-012-5
1437609
  Чертков В.Л. Судебная защита прав и интересов автора / В.Л. Чертков. – М., 1971. – 112с.
1437610
  Кочиев Т.Д. Судебная защита прав и интересов в сфере брачно-семейных отношений : [учеб. пособие] / Т.Д. Кочиев ; под ред. Д.М. Чечота ; М-во нар. образования Туркмен. ССР. – Ашхабад : МНО ТССР, 1988. – 102 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1437611
  Павловский Е.А. Судебная защита прав и интересов граждан / Е.А. Павловский. – Москва, 1986. – 38 с.
1437612
  Кряжков В.А. Судебная защита прав коренных малочисленных народов Севера: особенности и их обеспечение // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-36. – ISSN 0132-0769
1437613
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Кленов Е.А. ; МГУ , Юридич. фак. – Москва, 1963. – 18 с.
1437614
  Кленов Е.А. Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении. / Е.А. Кленов. – М, 1964. – 86с.
1437615
  Шерстюк В.М. Судебная защита прав членов ЖСК / В.М. Шерстюк. – М, 1983. – 136 с.
1437616
  Кобец Н.Г. Судебная защита при спорах об увольнении / Н.Г. Кобец. – М., 1968. – 120с.
1437617
  Николаева Л.А. Судебная защита трудовых прав граждан / Л.А. Николаева. – Алма-Ата, 1968. – 193с.
1437618
  Филиппов Е.И. Судебная защита трудовых прав граждан в СССР / Е.И. Филиппов. – Москва, 1961. – 88с.
1437619
  Шило Н.Я. Судебная защита чести и достоинства советских граждан / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1985. – 122с.
1437620
  Стельмах В.Ю. Судебная истина в уголовном судопроизводстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 1 (31). – С. 112-126. – (Юридические науки ; вып. 1 (31)). – ISSN 1995-4190
1437621
  Гриневич Г.Я. Судебная кинематография / Г.Я. Гриневич, И.Д. Найдис. – Л., 1970. – 112с.
1437622
  Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись / И.Д. Найдис. – Харьков, 1986. – 197с.
1437623
  Красовская О.В. Судебная коммуникация / О.В. Красовская. – Киев : Реферат, 2008. – 347, [1] с. : ил. – Библиогр.267-279. – ISBN 978-966-8058-32-5
1437624
  Красовская О.В. Судебная коммуникация: прагматический и социокультурный аспекты : дисс. ... д-ра филологических наук : 10.02.02 / Красовская О.В. ; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2011. – 507 л. + Приложение: л. 437 - 507. – Библиогр.: л. 398 - 437
1437625
  Гаджиев Г. Судебная концепция конституционного принципа социального государства в Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-61. – ISSN 1812-7126
1437626
  Попов Н.В. Судебная медицина : Уч. для юрид. ин-тов. / Н.В. Попов. – 2-е изд. – Москва, 1944. – 383 с.
1437627
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев. – Москва : Юргиз, 1949. – 504 с. : ил.
1437628
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – 3-е изд., доп. – Москва : Юриздат, 1951. – 432 с. : ил.
1437629
  Авдеев М.И. Судебная медицина : [учебник для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] / М.И. Авдеев. – Изд 4-е, перераб. и доп. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1953. – 520 с., [2] л. ил. : ил.
1437630
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – М., 1959. – 368с.
1437631
  Авдеев М.И. Судебная медицина : учебник для студ. юрид. ин-тов и фак. ун-тов / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Госюриздат, 1960. – 239 с. : ил.
1437632
  Смольянинов В.М. Судебная медицина / В.М. Смольянинов. – 3-е изд. – М., 1963. – 458с.
1437633
   Судебная медицина. – М., 1974. – 271с.
1437634
  Сапожников Ю.С. Судебная медицина / Ю.С. Сапожников. – Киев, 1976. – 315с.
1437635
   Судебная медицина. – Москва, 1978. – 350с.
1437636
  Сапожников Ю.С. Судебная медицина / Ю.С. Сапожников, А.М. Гамбург. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев, 1980. – 328с.
1437637
   Судебная медицина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1985. – 488 с.
1437638
   Судебная медицина : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 334 с.
1437639
   Судебная медицина : Учебник. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва : Медицина, 1990. – 447с. – ISBN 5-225-00811-9
1437640
  Виноградов И.В. Судебная медицина / И.В. Виноградов, В.В. Томилин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 239с.
1437641
  Волков В.Н. Судебная медицина : курс лекций. Учеб. пособие / В.Н. Волков, А.В. Датий. – Москва : Юристъ, 1997. – 334с. – ISBN 5-7357-0112-6
1437642
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 376с. – ISBN 5891230550, 5862253386
1437643
   Судебная медицина : Учебник для студ. мед.вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1998. – 464с. – ISBN 5-225-04402-6
1437644
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1999. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0, 5-86225-338-6
1437645
   Судебная медицина : Учебник для вузов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 376с. – ISBN 5-89123-055-0; 5-86225-338-6
1437646
  Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах : Справочник-пособие для юристов и врачей / В.И. Акопов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – ISBN 5-222-0026-32
1437647
  Надеждин В.А. Судебная медицина в вопросах и ответах для работников суда, следствия, прокуратуры, угрозыска и милиции / В.А. Надеждин. – Ленинград : Изд. "Рабочий суд", 1927. – 149 с. – (Библиотека криминологическогокабинета лениградского губернского суда / под ред. Л.Г. Оршанского, А.А. Жижиленко, И.Я. Дерзибащева)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1437648
  Бокариус Н.С. Судебная медицина в изложении для юристов : Опыт изложения основ судебной медицины для юристов с присоединением необходимых общих сведений из анатомии, гистологии, физиологии, химии, патологии и других медицинских дисциплин ; [Т. 1] / Н.С. Бокариус, проф. Имп. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья
Т. 1 : О крови. О коже. О костях / с 391 рисунком, из которых многих в красках, цветными и раскрашенными таблицами. – 1915. – [6], VIII, [2], X, [2], 779 с., с ил., 8 л. цв. ил : ил.
1437649
  Бркариус Н.С. Судебная медицина для медиков и юристов / Н.С. Бркариус. – Харьков, 1930. – 176с.
1437650
  Громов А.П. Судебная медицина на службе органов правосудия / А.П. Громов. – Москва, 1978. – 64 с.
1437651
  Попов Н.В. Судебная медицина. / Н.В. Попов. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1950. – 444с.
1437652
   Судебная медицина.. – М., 1964. – 40с.
1437653
   Судебная медицина.. – М., 1968. – 367с.
1437654
   Судебная медицина.. – М., 1975. – 343с.
1437655
   Судебная медицина.. – 2-е изд., стереотип. – Ташкент, 1980. – 343с.
1437656
   Судебная медицина.. – М., 1982. – 463с.
1437657
  Вандер М.Б. Судебная микрология / М.Б. Вандер, Н.И. Маланьина. – Саратов, 1988. – 174с.
1437658
  Стивен Судебная независимость: время терпения, настойчивости и правовой сознательности общества / Стивен, Фрайот // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1812-7126
1437659
  Кириченко А.А. Судебная одорология: Монография. / А.А. Кириченко. – Днепропетровск, 1994. – 156с.
1437660
  Гудошников Л.М. Судебная организация Китайской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Гудошников Л.М.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 17л.
1437661
  Лукьяненко А.П. Судебная ошибка / А.П. Лукьяненко. – М., 1988. – 317с.
1437662
  Кокс Э.Б. Судебная ошибка / Энтони Беркли Кокс // Английский детектив : [романы : сборник] / [пер. с англ. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 187-459 : ил. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6396-5
1437663
  Мартынов Семен Судебная ошибка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 28-29 : фото
1437664
  Бауэр Людвиг Судебная ошибка. Спасен! / Людвиг Бауер ; Перевод Р. Маркевича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос" ; [Тип. т-ва "Екатерингофское печ. дело"], 1911. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 40)
1437665
  Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений ) / Л.М. Балабанова. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с. – (Наука. Честь. Закон). – ISBN 966-596-104-7
1437666
  Черняк Е.Б. Судебная петля / Е.Б. Черняк. – Москва, 1991. – 605с.
1437667
  Захаров В.В. Судебная политика Николая I // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805


  В статье доказывается тезис о предреформенном характере судебной политики Николая I. Выделены объект и основные направления судебной политики, анализируются ее результаты.
1437668
   Судебная практика : Убийства, изнасилования и другие преступления против личности : Сбьорник судебных решений по уголовным делам.. – К., 1993. – 240с.
1437669
   Судебная практика адвокатов.. – 2-е изд., доп. – Рига, 1983. – 75с.
1437670
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовйх отношений / А.К. Безина. – Казань, 1990
1437671
  Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений / Безина А.К. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 184 с.
1437672
   Судебная практика в советской правовой системе.. – М., 1975. – 328с.
1437673
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во НКЮ СССР
Вып. 2 (18). – 1946. – 30 с.
1437674
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 5 (21). – 1946. – 30 с.
1437675
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 28 (24). – 1947. – 31 с.
1437676
   Судебная практика Верховного суда СССР. 1945. – Москва : Юридическое изд-во Мин-ва юстиции СССР
Вып. 3. – 1954
1437677
  Невская Н.В. Судебная практика и ее значение для укрепления законности в деятельности следователей: Уч. пособие. / Н.В. Невская. – М., 1987. – 38с.
1437678
  Безина А.К. Судебная практика и развитие советского трудового законодательства / А.К. Безина. – Казань : Издательство Казанского университета, 1971. – 132 с.
1437679
  Кореневский Ю.В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования. / Ю.В. Кореневский. – М., 1974. – 112с.
1437680
  Курылева О.С. Судебная практика и совершенствование трудового законодательства / О.С. Курылева. – Минск, 1989. – 116с.
1437681
  Мкртумян А.Ю. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников права Республики Армения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
1437682
  Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон / Г.Т. Ткешелиадзе; Отв. ред. Т.В. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 175с.
1437683
  Сауляк О.П. Судебная практика как источник российского права (материальный и формальный аспекты проблемы) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-10. – ISSN 0132-0769
1437684
  Искров К. Судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 346-350. – ISSN 2663-5313
1437685
   Судебная практика по делам о хищениях государственного и общественного имущества.. – К., 1967. – 40с.
1437686
   Судебная практика по делам об убийстве, изнасиловании и взяточничестве.. – К., 1967. – 76с.
1437687
  Громов Н.А. Судебная практика по делам социального страхования / Н.А. Громов. – Москва, 1927. – 64с.
1437688
   Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [4], IV, VIII, 408 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон. - Конволют. - Пер.: Судебная практика по торговым делам, 1896
1437689
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893 // Судебная практика по делам торговых администрациях, торговой несостоятельности и об охранении от расстройства торговых предприятий в случае смерти владельца : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1896 г. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1897. – [6], VIII, 644 с.
1437690
   Судебная практика по торговым делам : Решения С.-Петербургского коммерческого суда и Правительствующего сената : (4 Д-та и Общ. собр.) : 1882-1893. – Москва : Скл. изд. , кн. маг. юрид. лит. Давида Виссарионовича Чичинадзе, 1896. – [6], VIII, 644 с. – В конце предисл. авт.: В. Вильсон
1437691
  Калмыков В.Т. Судебная практика по уголовным делам: (Вопр. квалификации) / В.Т. Калмыков. – Гродно, 1985. – 104с.
1437692
  Бруханский Н Судебная психиатрия / Н. Бруханский ; с пред. П.Б. Ганнушкина,. – [Москва] : [М. и С. Сабашниковы, 7-я тип. "Искра революции" Мосполиграфа], 1928. – 439 с. – Пред. П.Б. Ганнушкина удалено из экз.
1437693
  Бунеев А.Н. Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1938
1437694
   Судебная психиатрия / А.Н. Бунеев. – Москва, 1941. – 220 с.
1437695
   Судебная психиатрия. – Изд. 3-е, перераб и доп. – Москва, 1949. – 400 с.
1437696
   Судебная психиатрия : учебник. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 335 с.
1437697
   Судебная психиатрия. – М., 1990. – 254с.
1437698
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В.Морозова. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1437699
   Судебная психиатрия : Учебник для вузов. – Москва : Зерцало, 1997. – 384 с. – ISBN 5-88746-16-4
1437700
  Волков В.Н. Судебная психиатрия : Учебник / В.Н. Волков. – Москва : БЕК, 1998. – 404с. – ISBN 5-85639-224-8; 3-406-43416-9
1437701
  Жариков Н.М. Судебная психиатрия : Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин; Под ред. Г.В. Морозова. – Москва : Норма-Инфpа-М, 1999. – 432с. – ISBN 5-89123-106-9, 5-86225-479-Х
1437702
  Моховиков А.Н. Судебная психиатрия : Учебное пособие / А.Н. Моховиков. – 2-е изд., исправ. и доп. – Одесса : Юридична література, 2002. – 176с. – ISBN 966-7694-63-1
1437703
   Судебная психиатрия.. – М., 1936. – 472с.
1437704
   Судебная психиатрия.. – 2-е, перераб и доп. изд. – М., 1938. – 468с.
1437705
   Судебная психиатрия.. – М., 1941. – 220с.
1437706
   Судебная психиатрия.. – Изд. 2-е. – М., 1947. – 248с.
1437707
   Судебная психиатрия.. – М., 1951. – 332с.
1437708
   Судебная психиатрия.. – М., 1954. – 380с.
1437709
   Судебная психиатрия.. – М., 1958. – 256с.
1437710
   Судебная психиатрия.. – М., 1967. – 432с.
1437711
   Судебная психиатрия.. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1971. – 431с.
1437712
   Судебная психиатрия.. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1978. – 342с.
1437713
   Судебная психиатрия.. – М., 1988. – 399с.
1437714
  Калашник Я.М. Судебная психиатрия. (Уч. для юрид. ин-тов и фак.) / Я.М. Калашник. – М., 1961. – 383с.
1437715
   Судебная психиатрия. Словарь - справочник : Учебник для вузов. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 272с. – ISBN 5-89123-457-2
1437716
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Минск, 1970. – 392с.
1437717
  Драголи Л.Д. Судебная психология : Тексты лекций / Л.Д. Драголи; Отв. ред. Ярощук В.Л. – Одесса : Одесский гос. ун-т, 1973. – 30 с.
1437718
  Дулов А.В. Судебная психология / А.В. Дулов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск, 1975. – 462с.
1437719
  Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. / И.А. Кудрявцев. – М, 1988. – 224с.
1437720
  Ковалевский П.И. Судебная психопатология / П.И. Ковалевский. – 3-е изд. доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.И. Акинфиева и И.В. Леонтьева
Ч. 1 : Психология преступника. – 1901. – [4], 183
1437721
  Крафт-Эбинг Судебная психопатология / сост. Д-р Р. ф. Крафт-Эбингпроф. психиатрии при Вен. ун-те ; пер. с примеч. и доп. по рус. законодательству Александр Черемшанский, дир. Больницы всех скорбящих в С.-Петербурге. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1902. – XXIV, 672 с.


  С 3-го изд.: "Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berucksichtigung der Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich von Prof. Dr. R. v. Krafft-Ebing" На обороте тит. л. надпись укр. мовою 1937 року
1437722
  Киричинський Б.Р. Судебная радиология / Б.Р. Киричинський. – Киев, 1969. – 264с.
1437723
  Гессен И.В. Судебная реформа / И.В. Гессен. – Санкт-Петербург : Книгоизд. П. П. Гершунинаи К* ; Типо-литогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – [4], 267 с. – (Великия реформы 60-х годов в их прошлом и настоящем ; [Ч.] 2)


  На кн. № 117116 печать - Николай Прокофьевич Василенко В РГБ Имеется электронная копия
1437724
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
[Т. 1]. – 1915. – XIV, 381 с., 8 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич. Из кн. ...
1437725
   Судебная реформа / под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского; При ближайшем участии М.Н. Гернета, А.Э. Вормса, Н.К. Муравьева и А.Н. Пареного. – Москва : Книгоиздат "Объединение"
Т. 2. – 1915. – [2], 311 с., 5 л. портр.


  Авторы и ред: Давыдов, Николай Васильевич (1848-1920); Полянский, Николай Николаевич (1878-1961); Гернет, Михаил Николаевич (1874-1953); Вормс, Альфред Эрнестович; Муравьев, Николай Константинович (1870-1936); Пареного, Алексей Николаевич.
1437726
  Демичев А.А. Судебная реформа 1864 года в российской ментальности пореформенного периода (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе изучения комплекса дореволюционных анекдотов анализируется влияние судебной реформы 1864 г. на российскую ментальность пореформенного периода. Уделяется внимание отражению в анекдотах фактических знаний о принципах и институтах ...
1437727
  Симбаева Д.Ю. Судебная реформа 1864 года и формирование корпорации юристов в России // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 1812-3805
1437728
  Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине / П.Ф. Щербина. – Львов : Вища школа при Львовском ун-те, 1974. – 190 с.
1437729
   Судебная реформа в Болгарии.. – 333-527с.
1437730
  Филиппов М.А. Судебная реформа в России : в 2 т. / [соч.] М.А. Филиппова. – 1871-1875. – Санкт-Петербург
Т. 1 : Судоустройство. Ч. 1. – 1871. – [4], IV, 623 с.


  Популярный, исторический и теоретический обзор судоустройства и судопроизводства - уголовного, гражданского, военного, морского, коммерческого и межевого; с критическим анализом, по этим предметам, свода законов, судебных уставов, новейших узаконений и ...
1437731
  Караваев В. Судебная реформа в Украине // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 260-265. – ISBN 978-966-136-316-7
1437732
  Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. – Одесса : Юридична література, 2010. – 271, [1] с., [12] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-419-097-5
1437733
  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России / Б.В. Виленский. – Саратов, 1969. – 400 с.
1437734
  Морозова Л.А. Судебная реформа середины XVI в. (губное и земское самоуправление и выборные суды на местах) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 92-99. – ISSN 0132-0769
1437735
   Судебная реформа.. – М., 1990. – 94с.
1437736
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Минск, 1967. – 119с.
1437737
  Матвиенко Е.А. Судебная речь / Е.А. Матвиенко. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1972. – 256с.
1437738
  Макарова З.В. Судебная речь / З.В. Макарова. – Куйбышев, 1985. – 57с.
1437739
  Некрасова М.П. Судебная речь / М.П. Некрасова. – КАлининград, 1990. – 66с.
1437740
  Аврамчук О.А. Судебная риторика // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 69-71
1437741
  Старович З. Судебная сексология / З. Старович. – М., 1991. – 333с.
1437742
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце 18-19 вв. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Щербина П.Ф.;. – Киев, 1977. – 44л.
1437743
  Щербина П.Ф. Судебная система на Правобережной Украине в конце XVIII - XIX вв. : Дис... доктор юрид.наук: / Щербина П.Ф.; Мин. просв. УССР. Каменец-Подольский гос. пед.ин-тут. – Киев, 1977. – 369л. – Бібліогр.:л.1-43
1437744
  Гуценко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущновть / К.Ф. Гуценко ; Всесоюз. ин-т юрид. наук. – Москва : Госюриздат, 1961. – 152 с.
1437745
  Гуцеко К.Ф. Судебная система США и ее классовая сущность / К.Ф. Гуцеко. – М., 1961. – 152с.
1437746
  Мухамадеев А.Р. Судебная система Татарской АССР после принятия Конституции ТАССР 1937 года // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 13. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805
1437747
  Железняк Н.Е. Судебная система Японии // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.75 - 82. – ISSN 1811-9018
1437748
  Хлебников Б.Н. Судебная статистика / Б.Н. Хлебников. – М., 1939. – 127с.
1437749
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон; А.А. Герцензор Всес. ин-т юрид. наук. – Москва : Минюст СССР ; Юриздат, 1946. – 36 с. – (Библиотека народного судьи и заседателя / под ред. И.Т. Голякова)
1437750
  Герцензон А.А. Судебная статистика / А.А. Герцензон. – 4-е изд., переработ. – Москва, 1948. – 244с.
1437751
  Закатов А.А. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров / А.А. Закатов, С Я. Сапошинский, . – Волгоград, 1979. – 100с.
1437752
  Потапов С.М. Судебная фотография / С.М. Потапов. – М., 1936. – 135с.
1437753
  Вороновский Н.Д. Судебная фотография / Н.Д. Вороновский. – Москва, 1948. – 16с.
1437754
  Селиванов Н.А. Судебная фотография / Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман. – М, 1965. – 231с.
1437755
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография : уч. пособие / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1978. – 83с.
1437756
  Полевой Н.С. Судебная фотография и ее применение в криминалистической экспертизе / Н.С. Полевой, А.И. Устинов. – М., 1960. – 166с.
1437757
  Салтевский М.В. Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел. / М.В. Салтевский, Ю.С. Гапонов. – Киев, 1974. – 159с.
1437758
   Судебная фотография.. – Минск, 1971. – 272с.
1437759
   Судебная фотография.. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1978. – 188с.
1437760
  Колесниченко А.Н. Судебная фотография. / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – Харьков, 1981. – 184с.
1437761
  Потапов С.М. Судебная фотография. Методы фотографических доказательств в следственном и судебном процессе / С.М. Потапов. – М.-Л., 1948. – 204с.
1437762
  Наке А. Судебная химия : открытие ядов, изследование огнестрельнаго оружия, анализ золы, подделка документов, монет, сплавов, съестных припасов и определение пятен : руководство для медиков, фармацевтов, химиков, экспертов и адвокатов / Наке. – Москва : Изд. ред. природы ; Тип. и лит. А. Горлецкого и Терехова, 1874. – [6], 143 с. : ил. – Экз. дефектный, без обложки
1437763
  Степанов А.В. Судебная химия (Т оксикологический анализ) и определение профессиональных ядов / А.В. Степанов. – 3-е изд. – Москва : Медгиз, 1947. – 303 с.
1437764
  Степанов А.В. Судебная химия и открытие профессиональных ядов / А.В. Степанов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1929. – 317 с.
1437765
  Степанов А.В. Судебная химия. / А.В. Степанов. – МоскваЛ., 1939. – 295с.
1437766
  Швайкова М.Д. Судебная химия. / М.Д. Швайкова. – 2-е изд., перераб. – М., 1965. – 290с.
1437767
  Репешко П.И. Судебная экспериза в уголовном процессе Республики Болгария // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 223-231. – ISSN 1993-0917
1437768
  Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза : Учебное пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2006. – 336с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-09140-6
1437769
  Дьяконова О. Судебная экспертиза в арбитражном процессе // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 43-48. – ISSN 0132-0831
1437770
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупрееждении преступлений / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова; Чалов Р.С,. – Душанбе, 1975. – 104с.
1437771
  Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений (автотехническя и почерковая : Учеб. пособие для студ.- юристов / И.Я. Овруцкий, З.Д. Ямакова. – Душанбе : Изд-во Тадж.ун-та, 1975. – 104 с.
1437772
  Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе / И.Ф. Крылов. – Л., 1963. – 214с.
1437773
  Волков А. Судебная экспертиза в хозяйственном процессе // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.32-36.
1437774
   Судебная экспертиза за рубежом : [реферативная информация]. – Москва
№ 3. – 1978
1437775
   Судебная экспертиза за рубежом : [реферативная информация]. – Москва
№ 4. – 1978
1437776
  Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие / А.Р. Шляхов. – М., 1981. – 64с.
1437777
   Судебная экспертиза и проблемы с преступностью.. – Ташкент, 1984. – 205с.
1437778
  Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) / М.Я. Сегай, Стринжа Виктор Кириллович; Акад.правовых наук Украины.Киевск.регион.центр.Киевск.HИИ судебных экспертиз Мин.юстиции Украины. – Киев : Ін Юре, 1997. – 174с. – Библ.: с.167-172. – ISBN 966-7183-29-7
1437779
  Яковлев Я.М. Судебная экспертиза при расследовании половых преступлений / Я.М. Яковлев. – Душанбе, 1966. – 152с.
1437780
  Уберман В.И. Судебная экспертиза убытков, причиненных сверхнормативными сбросами загрязняющих веществ: методика и эффект // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 240-260 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2522-1388
1437781
  Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград, 1979. – 184с.
1437782
  Клименко Н.И. Судебная экспертология как наука и ее проблемы // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 79-83. – ISSN 1606-3715
1437783
  Горский Г.Ф. Судебная этика : некоторые проблемы нравств. начал сов. уголовного процесса / Горский Г.Ф., Кокарев Л.Д., Котов Д.П. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. – 271 с. – Библиогр.: с. 227-270
1437784
  Штамм С.И. Судебник 1497 года : учеб. пособие по истории государства и права СССР / С.И. Штамм. – Москва : Юридическая литература, 1955. – 112 с.
1437785
  Осипян Б.А. Судебник 1550 года, "Домострой" и иные уставные царские грамоты и указы как законодательное проявление особенностей святорусского правосознания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 14-20. – ISSN 1812-3805
1437786
  Владимирский-Буданов М.Ф. Судебник 1589 года : Его значение и источники / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 2], 65 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1902
1437787
  Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року : монографія / С.Г. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ, 2009. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-336-169-7
1437788
   Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича и некоторые сего государя и ближних его преемников указы, собранные и примеч. из"ясненные Василием Никитичем Татищевым. – 2-е изд. – М, 1786. – 270с.
1437789
  Кулинич В. Судебник Казимира IV Ягеллончика 1468 р. у правовій системі Великого князівства Литовського // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 189-193. – ISBN 978-966-493-651-1
1437790
   Судебник Казиміра 1468 г. [Електронний ресурс]
1437791
   Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича : законы из Юстиниановых книг, указы дополнительные к судебнику и таможенный устав Царя и Великого Князя Ивана Васильевича. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук, 1768. – [228] с., разд. паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- папір.
1437792
   Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. : По списку собр. Ф.Ф. Мазурина. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел ; Тип. Г. Лисснера, 1900. – XXXIX, 57 с., 2 л. факс.


  Из книг. Сташевского
1437793
   Судебники 15 - 16 веков. – М.-Л., 1952. – 619с.
1437794
  Щелкунов В.А. Судебно- экспертная деятельность: история и современное состояние / В.А. Щелкунов, И.Н. Леонов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 40-42. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются вопросы соотношения права и справедливости в истории политико-правовой мысли Древней Руси.
1437795
  Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза / С.П. Фортинский. – М., 1962. – 237с.
1437796
  Ромашов А.М. Судебно-бухгалтерская экспертиза / А.М. Ромашов. – М, 1981. – 128с.
1437797
  Бабичев В.А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособые для студентов V курса спец. 1739,06.08 / В.А. Бабичев ; под ред. М.П. Зуева ; Заоч. ин-т сов. торговли. – Москва : ЗИСТ, 1989. – 43, [1] с.
1437798
  Гаджиев Н.Г. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие / Н.Г. Гаджиев. – Махачкала, 1990. – 78с.
1437799
  Тихенко С.И. Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов : Дис... канд. юридич.наук: / Тихенко С.И.;. – 213л. – Бібліогр.:л.194-208
1437800
  Кожокару Р. Судебно-медецинская экспертиза трупа новорожденного ребенка по уголовным делам о детоубийствах // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1810-3081
1437801
  Розенблюм Е.Е. Судебно-медицинская акушерско-гинекологическая экспертиза : Руководство для работников суда, расследования и судебно-медицинской экспертизы / Е.Е. Розенблюм, М.Г. Сердюков, В.М. Смольянинов; Под ред. Н.В.Попова. – Москва, 1935. – 239 с.
1437802
  Ботезату Г.А. Судебно-медицинская диагности давности наступления смерти / Г.А. Ботезату. – Кишинев, 1975. – 132с.
1437803
  Смольянинов В.М. Судебно-медицинская диагностика живорожденности / В.М. Смольянинов. – М., 1974. – 120с.
1437804
  Капустин А.В. Судебно-медицинская диагностика пола по половым различиям в клетках / А.В. Капустин. – М., 1969. – 160с.
1437805
  Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций / И.А. Концевич. – К., 1968. – 155с.
1437806
  Архипова А.Н. Судебно-медицинская єкспертиза волос человека при расследовании убийств "без трупа" / А.Н. Архипова, Н.Н. Китаев // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 84-89. – ISSN 1993-0917
1437807
  Попов В.Л. Судебно-медицинская казуистика. / В.Л. Попов. – Л, 1991. – 299с.
1437808
  Колпащиков Е.Г. Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений при переломах костей таза : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Колпащиков Е.Г.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 21л.
1437809
   Судебно-медицинская травматология.. – М., 1977. – 367с.
1437810
  Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология / С.Д. Кустанович. – М., 1975. – 168с.
1437811
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза / М.И. Авдеев ; АМН СССР. – Москва : Знание, 1967. – 77 с. – Библиогр. в конце кн.
1437812
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1995
1437813
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1995
1437814
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1995
1437815
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1995
1437816
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1996
1437817
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1996
1437818
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 3. – 1996
1437819
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 4. – 1996
1437820
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 1. – 1997
1437821
   Судебно-медицинская экспертиза. – Москва
№ 2. – 1997
1437822
  Рожановский В.А. Судебно-медицинская экспертиза в дореволюционной России и в СССР / В.А. Рожановский. – Москва, 1927. – 105 с.
1437823
  Солохин А.А. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы / А.А. Солохин. – М, 1968. – 235с.
1437824
  Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве / Н.Н. Тагаев. – Харків : Консум, 1998. – 192с. – ISBN 966-7124-13-4
1437825
  Барсегянц Л.О. Судебно-медицинская экспертиза выделений организма / Л.О. Барсегянц , Б.Д. Левченков. – Москва : Медицина, 1978. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-143
1437826
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц : руководство для судебно-мед. экспертов и врачей других спец. / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1968. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 368-374
1437827
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по поводу телесных повреждений.. – Горький, 1963. – 54с.
1437828
   Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по установлению характера и степени тяжести телесных повреждений.. – Л., 1984. – 58с.
1437829
   Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия. – Ставрополь
тОМ 5. – 1967. – 670с.
1437830
  Шмидт В.К. Судебно-медицинская экспертиза Латвийской ССР / В.К. Шмидт. – Рига, 1989. – 208с.
1437831
  Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности / И.Г. Вермель. – Свердловск, 1988. – 111с.
1437832
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза механической травмы / А.М. Гамбург. – К., 1973. – 199с.
1437833
  Гамбург А.М. Судебно-медицинская экспертиза обвиняемого / А.М. Гамбург. – Киев, 1948. – 188с.
1437834
  Смусин Я.С. Судебно-медицинская экспертиза отравлений антихолин-эстеразными веществами / Я.С. Смусин. – М., 1968. – 192с.
1437835
  Матышев А.А. Судебно-медицинская экспертиза пищевых отравлений / А.А. Матышев, Е.С. Мишин. – Л., 1989. – 40с.
1437836
  Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1437837
   Судебно-медицинская экспертиза повредждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями.. – Кишинев, 1989. – 172с.
1437838
  Акопов В.И. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами / В.И. Акопов. – Москва : Медицина, 1978. – 112с.
1437839
  Стешиц В.К. Судебно-медицинская экспертиза при дорожно-транспортных происшествиях / В.К. Стешиц. – Минск, 1976. – 192с.
1437840
  Лисицын А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладкоствольного оружия. / А.Ф. Лисицын. – М., 1968. – 236с.
1437841
  Козлов В.В. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях тупыми предметами и транспортными средствами / В.В. Козлов. – Саратов, 1980. – 83с.
1437842
  Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа : руководство / М.И. Авдеев. – Москва : Медицина, 1976. – 440 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 429-437
1437843
   Судебно-медицинская экспертиза.. – М.-Л.
14. – 1930. – 174с.
1437844
  Рубежанский А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза. / А.Ф. Рубежанский. – Киев : Здоров"я, 1976. – 200с.
1437845
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Киев : Здоров"я, 1980. – 129с.
1437846
   Судебно-медицинская экспертиза.. – Москва, 1980. – 312с.
1437847
   Судебно-медицинская экспертиза. : Справочник для юристов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 320 с.
1437848
  Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. / И.А. Концевич. – К., 1974. – 128с.
1437849
  Проценков М.Г. Судебно-медицинские вопросы неонатологии / М.Г. Проценков. – М., 1990. – 28с.
1437850
  Федоров М.И. Судебно-медицинское и клиническое значение постасфиктических состояний / М.И. Федоров. – Казань, 1967. – 312с.
1437851
  Брюханов В.А. Судебно-медицинское и профпатологическое значение изменений микроэлементного состава воос человка в зависимости от профессионального контакта с некоторыми тяжелыми металлами : Автореф... канд. мед.наук: / Брюханов В. А.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 18л.
1437852
  Туманов А.К. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / А.К. Туманов. – М., 1961. – 580с.
1437853
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. / В.В. Томилин. – М., 1989. – 303с.
1437854
  Загрядская А.П. Судебно-медицинское исследование изолированных клеток и микрочастиц тканей животного происхождения / А.П. Загрядская, А.Л. Федоровцев, Е.И. Королева. – Москва : Медицина, 1984. – 104с. : с рис.
1437855
  Томилин В.В. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве, материнстве и замене детей. / В.В. Томилин, А.С. Гладких. – М., 1981. – 240с.
1437856
  Кокель Р. и Зорин П. Судебно-медицинское исследование трупа и пятен / Р. и Зорин П. Кокель. – М., 1925. – 90с.
1437857
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – Саратов
2. – 1966. – 240с.
1437858
   Судебно-медицинское исследование трупа.. – М., 1991. – 316с.
1437859
  Мельников Ю.Л. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти / Ю.Л. Мельников, В.В. Жаров. – М., 1978. – 168с.
1437860
  Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений / В.В. Козлов. – Саратов, 1976. – 255с.
1437861
  Пашкова В.И. Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам / В.И. Пашкова, Б.Д. Резников. – Саратов, 1978. – 320с.
1437862
  Реефельдт П. Судебно-медициснкое установление преступления / П. Реефельдт. – М., 1928. – 99с.
1437863
  Маттель А. Судебно-межевое разбирательство по уставу гражданского судопроизводства : с приложением подлежащих статей Зак. меж. / сост. А. Маттель. – 2-е изд., доп. ; Нефиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. н. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. М. Меркушева], 1912. – IV, 198 с. – Алфавитный указатель: Беспл. прил. ....-[Спб.]:тип. "Двигатель", [1911]


  На тит. л. надпись: М.Г. Альтфатер
1437864
   Судебно-почерковедческая экспертиза.. – Москва, 1971. – 335с.
1437865
  Абрамов А.А. Судебно-психиатрическая экспертиза / А.А. Абрамов, Б.И. Копелиович ; [предисл. проф. Е.Н. Пальчевского ; вступ. ст. В.М. Шпак] ; Клинич. психиатрич. больница. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1949. – 167, [4] с.
1437866
  Вахинг Вайно А Судебно-психиатрическая экспертиза / Вайно А Вахинг. – Тарту, 1986. – 91с.
1437867
  Рожнов В.Е. Судебно-психиатрическая экспертиза алкоголизма и других нарокоманий. / В.Е. Рожнов. – М, 1964. – 124с.
1437868
  Шунк В.Э. Судебно-психиатрическая экспертиза в период становления Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Речь в статье идет о правовой регламентации производства судебно-психиатрической экспертизы в период становления Советского государства, об основных положительных и неудачных законодательных инициативах рассматриваемого периода.
1437869
  Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. / Ю.Л. Метелица. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 204с.
1437870
   Судебно-психиатрическая экспертиза, ее практика и задачи.. – М., 1935. – 232с.
1437871
  Краснушкин Е.К. Судебно-психиатрические очерки / Е.К. Краснушкин. – М., 1925. – 115с.
1437872
  Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза / М.М. Коченов ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1977. – 177, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1437873
  Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза / М.В. Костицкий. – Львов : Вища школа, 1987. – 140 с.
1437874
  Сахнова Т.В. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе : проблемы теории и практики / Т.В. Сахнова ; [ред. Н.И. Изместьева ; худ. ред. Л.М. Живило ; техн. ред. Т.А. Ковалевская]. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1990. – 149, [3] c. – Примеч.: с. 127-149
1437875
  Нор В.Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В.Т. Нор, М.В. Костицкий. – К, 1985. – 54с.
1437876
  Бровцинова Елена Павловна Судебно-следственные материалы как источник по истории революционного движения России начала ХХ века (1904-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Бровцинова Елена Павловна; МГУ. – М., 1977. – 24л.
1437877
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Брайчевская Е.Ю. – Киев, 1949. – 10 с.
1437878
  Брайчевская Е.Ю. Судебно-фотографические методы изменения контрастов в криминалистике. : Дис... канд. юридич.наук: / Брайчевская Е.Ю.;. – К., 1948. – 231л. – Бібліогр.:л.209-227
1437879
  Драгендорф Георг Судебно-химическое открытие ядов в пищевых веществах, воздухе, остатках пищи, частях тела и т. д. : с нем. изд. совершенно перераб. авт. и снабж. многочисл. доп., по поручению Гл. воен.-мед. упр. пер. М. Капустин и Н. Ментин / [соч.] Д-ра Георга Драгендорфа, орд. проф. фармации в Дерпт. ун-те. – Санкт-Петербург : Изд. Гл. воен.-мед. упр. ; В тип. Якова Трея, 1875. – XVI, 673 с., 1 л. табл. ил. – Прил. к "Воен.-мед." журн." 1874, № 6. – Библиогр. в примеч.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1437880
  Выборнов А.А. Судебно-хмимческое исследование вещественных доказательств / А.А. Выборнов. – Москва, 1955. – 92с.
1437881
  Трифэуцан В.И. Судебно-экологическая экспертиза - новое направление национального центра судебных экспертиз минюста Молдовы // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 779-788. – ISSN 0130-2655


  Статья посвящена актуальной экологической ситуации на глобальном уровне в Республике Молдова. Национальный центр судебной экспертизы, обобщающий и анализирующий практику, и опыт других государств, представляет новую перспективу для развития судебной ...
1437882
   Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности.. – Свердловск, 1985. – 110с.
1437883
  Хазиев Ш.Н. Судебно-экспертное сотрудничество в рамках организации американских государств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 187-189. – ISSN 1684-2618
1437884
  Комаха В. Судебно-экспертные учреждения в Украине на современном этапе / В. Комаха, Г. Стрелец // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 17-20. – ISSN 1810-3081
1437885
  Бордонос Т.Г. Судебнобиологическая экспертиза мелких частиц древесины / Т.Г. Бордонос, Д.С. Рудич. – К., 1970. – 84с.
1437886
  Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. / Н.Б. Зейдер. – Саратов, 1959. – 99с.
1437887
  Марткович И.Б. Судебное заседание как основная стадия советского гражданского процесса : Автореф... канд. юридич.наук: / Марткович И.Б.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 33 л.
1437888
  Крамаренко Л.К. Судебное исполнение в Польской Народной Республике : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Крамаренко Л.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
1437889
  Монахов В. Судебное обеспечение административной реформы, или вновь об административной юстиции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 22-34. – ISSN 1812-7126
1437890
  Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности административных органов. / Б.Н. Юрков. – Х., 1987. – 166с.
1437891
  Волкова Р.Г. Судебное оспаривание нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 343-359. – ISSN 1818-0566
1437892
  Ванеева Л.А. Судебное познание в науке советского гражданского процессуального права : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ванеева Л.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
1437893
  Самошина З.Г. Судебное портретоведение (история и современность) / З.Г. Самошина, А.М. Зинин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 23-35. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1437894
  Гайдидей Ю.М. Судебное право: вопросы истории // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 8. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
1437895
  Ильинская И.М. Судебное представительство в гражданском процессе / И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая. – М., 1964. – 163с.
1437896
  Рожецкая Э.Х. Судебное представительство в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Рожецкая Э. Х.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
1437897
  Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам / В.М. Шерстюк. – Москва, 1984. – 115с.
1437898
  Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннослетних / В.В. Леоненко. – К, 1987. – 143с.
1437899
   Судебное разбирательство брачных и семейных дел.. – Махачкала, 1988. – 76с.
1437900
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
2. – 1955. – с.
1437901
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
1. – 1956. – 184с.
1437902
  Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.
3. – 1957. – 203с.
1437903
  Агеева Г.Н. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе / Г.Н. Агеева. – Москва : ВЮЗИ, 1960. – 88 с.
1437904
  Цыпкин А.Л. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин, 1962. – 75с.
1437905
  Ковалева Е.Н. Судебное разбирательство гражданских дел / Е.Н. Ковалева. – М, 1956. – 32с.
1437906
  Гуреев П.П. Судебное разбирательство гражданских дел / П.П. Гуреев. – М., 1958. – 199с.
1437907
  Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. / П.Я. Трубников. – М., 1962. – 102с.
1437908
  Болдырев Е.В. Судебное разбирательство дел об автотранспортных преступлениях. / Е.В. Болдырев. – М, 1975. – 96с.
1437909
  Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу / Г.И. Загорский. – Москва, 1985. – 111с.
1437910
  Калашникова Н.Я. Судебное разбирательство по уголовному делу. / Н.Я. Калашникова. – М., 1962. – 44с.
1437911
  Заславская Л.А. Судебное рассмотрение дел о лесонарушениях / Л.А. Заславская. – Москва, 1977. – 86с.
1437912
  Емельянова В.Г. Судебное рассмотрение дел о нарушении законодательства об охране животного мира / В.Г. Емельянова, Л.А. Заславская. – Москва, 1982. – 96с.
1437913
  Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1981. – 331с.
1437914
  Фархтдинов Я.Ф. Судебное рассмотрение дел о расторжении брака / Я.Ф. Фархтдинов. – Казань, 1978. – 144с.
1437915
  Газиянц Л.И. Судебное рассмотрение дел о снятии ареста с имущества / Л.И. Газиянц. – М., 1962. – 144с.
1437916
   Судебное рассмотрение дел о хищениях государственного и общественного имущества.. – М., 1950. – 88с.
1437917
  Матерова М.В. Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства / М.В. Матерова. – Москва, 1972. – 112с.
1437918
  Ильинская И.М. Судебное рассмотрение споров о праве на воспитание детей / И.М. Ильинская. – М., 1960. – 69с.
1437919
  Тазутдинов Р.С. Судебное рассмотрение трудовых дел : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Тазутдинов Р.С.; МВ и ССО Казахской ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 17л.
1437920
  Коньков Ю.М. Судебное расторжение договора найма жилого помещения / Ю.М. Коньков ; ред. Л.А. Казакова. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 144 с. – ISBN 966-7124-40-1, 5-11-000784-5
1437921
  Фарукшин Анвар Судебное регулирование разграничения полномочий в федеративных государствах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 5-23. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается опыт ряда зарубежных федеративных государств в области судебного регулирования разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Автор анализирует роль конституционных (верховных) ...
1437922
  Авдюков М.Г. Судебное решение / М.Г. Авдюков. – Москва : Госюриздат, 1959. – 192 с.
1437923
  Гурвич М.А. Судебное решение / М.А. Гурвич. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 176с.
1437924
  Чечот Д.М. Судебное решение в советском гражданском процессе - важнейший акт социалистического правосудия. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чечот Д.М.; Лен. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. Каф. сов. граждан. процесса. – Ленинград, 1953. – 13л.
1437925
  Алимбеков Судебное решение и его роль в совершенствовании гражданского законодательства / Алимбеков, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 6-15. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1437926
  Зейдер Б Н. Судебное решение по гражданскому делу. / Б Н. Зейдер, . – М, 1966. – 192с.
1437927
  Победоносцев К.П. Судебное руководство : сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства с полным указателем к судебным и распорядительным решениям по сему предмету кассационных департаментов Сената / соч. К. Победоносцева, почет. чл. Ун-тов Моск. и С.-Петерб. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина], 1872. – [2], XVI, 554, XXII с.


  На тит. л. надпись: Владимир Петрович Си.... ский
1437928
  Чеджемов Т.Б. Судебное следствие. / Т.Б. Чеджемов. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 93с.
1437929
  Косцова И. Судебное толкование норм права в Украине: теоретико-практические аспекты // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 26-32
1437930
  Абдулин Р.С. Судебное управление в советской России в период 1945 по 1970 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1437931
  Блинова Н.В. Судебное управление в СССР / Н.В. Блинова. – Москва : ВЮЗИ, 1962. – 96 с.
1437932
  Крецу В. Судебное установление факта несчастного случая // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
1437933
  Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. / П.Ф. Елисейкин. – Москва, 1973. – 128с.
1437934
  Петросян Р.Г. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. (По материалам судебной практики Арм.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Петросян Р.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
1437935
  Крючков Г.К. Судебное установление фактов, от которых зависит возникновение, зменение или прекращение личных или имущественных прав граждан / Г.К. Крючков. – М., 1956. – 104с.
1437936
  Елисейкинд П.Ф. Судебное установление юридических факторов : Автореф... Канд.юрид.наук: / Елисейкинд П.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960. – 16л.
1437937
  Черваков В.Ф. Судебномедицинская деонтология / В.Ф. Черваков. – М, 1957. – 16с.
1437938
  Гурьев В.Н. Судебномедицинская экспертиза живых лиц с закрытими черепномозговыми травмами (Клинико-неврологические критерии оценки степени тяжести телесных повреждений закрытых черепномозговых травм при проведе / В.Н. Гурьев. – Л., 1968. – 26с.
1437939
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
2. – 1958. – 242с.
1437940
   Судебномедицинская экспертиза и криминалистика на службе следствия.. – Ставрополь
4. – 1965. – 525с.
1437941
  Шкляр Б.М. Судебномедицинская экспертиза на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: 715.717 / Шкляр Б.М.; Всес. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1972. – 20л.
1437942
  Поркшеян О.Х. Судебномедицинская экспертиза при железнодорожных происшествиях / О.Х. Поркшеян. – М., 1965. – 152с.
1437943
  Гуковская Н.И. Судебномедицинская экспертиза трупа по делам о насильственной смерти : пособие для следователей / Н.И. Гуковская, В.А. Свешникова ; [отв. ред. А.Н. Васильев] ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т криминалистики прокуратуры СССР. – Москва : Госюриздат, 1957. – 254, [2] с.
1437944
  Дидковская С.П. Судебномедицинская экспертиза утопления : Автореф. дис. ...д-ра мед. наук : 14.774 / Дидковская С.П. ; Киев. мед. ин-т. – Киев, 1976. – 26 с.
1437945
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств / Н.П. Пырлина. – М., 1964. – 66с.
1437946
  Геньбом Р.Г. Судебномедицинское исследование вещественных доказательств. / Р.Г. Геньбом, Корнеева-Асадчих. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1972. – 204с.
1437947
  Кубицкий Ю.М. Судебномедицинское исследование неопознанных трупов и костных отстанков для задач отождествления личности / Ю.М. Кубицкий. – М, 1959. – 60с.
1437948
  Карякин В.Я. Судебномедицинское исследование повреждения колюще-режущими орудиями / В.Я. Карякин. – М., 1966. – 227с.
1437949
  Пырлина Н.П. Судебномедицинское исследование трупа / Н.П. Пырлина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1965. – 68с.
1437950
  Соколов С.М. Судебнохимическая экспертиза материалов документов, копоти выстрела, волокнистых веществ и других вещественных доказательств / С.М. Соколов. – М., 1964. – 311с.
1437951
  Киселев Я.С. Судебные были / Я.С. Киселев. – Москва, 1980. – 48с.
1437952
  Гойко Ф Л. Судебные были / Ф Л. Гойко, . – Киев, 1991. – 207с.
1437953
  Феофанов Ю.В. Судебные встерчи / Ю.В. Феофанов. – М, 1973. – 128с.
1437954
  Мирошниченко А. Судебные дебюты. Состоялся самый масштабный на Украине турнир по классическим судебным дебатам // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 24 декабря (№ 52/53). – С. 3. – ISSN 1563-6755


  "...В этом году Дебат Клуб юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Лига студентов Ассоциации юристов Украины (АЮУ) учредили и провели первый этап самого масштабного в истории государства Всеукраинского ...
1437955
  Лысенко Л.С. Судебные дела об обжаловании нотариальных действий или отказа в совершении и их влияние на усовершенствование теории, нотариальной практики и законодательства о нотариате // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 457-466. – ISBN 978-611-01-0484-5
1437956
  Треушников М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 2-е изд.. доп. – Москва : Городец, 1999. – 288с. – ISBN 5-89391-014-1
1437957
  Иванов О.В. Судебные доказательства в гаражданском процессе / О.В. Иванов. – Иркутск, 1973. – 160с.
1437958
  Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском гражданском процессе. / К.С. Юдельсон. – М, 1956. – 251с.
1437959
  Лещинский М.Я. Судебные записка : Роман-хроника / М.Я. Лещинский. – Москва : Кристина и К, 1995. – 352 с.
1437960
  Россель В.Л. Судебные защитительные речи / В.Л. Россель. – М., 1966. – 116с.
1437961
  Березкина Е.И. Судебные иски к читателям: борьба с задолженностью в правовом пространстве университетской библиотеки. Реалии и перспективы // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0130-9765


  Практика работы Научной библиотеки Тверского государственного университета по обеспечению сохранности фондов при их использовании читателями.
1437962
  Морилло А., Дебен Г. Судебные ораторы в древнем мире / [Соч.] А. Морилло и Г. Дебена (Пер. с франц.). – Санкт-Петербург : Изд. Я Кантеровича, 1895. – [4], 123 с. – (Юридическая библиотека ; № 7)


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
1437963
   Судебные ораторы Франции XIX века. Речи в политических и уголовных процессах.. – М., 1959. – 567с.
1437964
  Расуаманова Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права (На примере Французской республики) : Автореф... канд. юридическихнаук: 12.00.10 / Расуаманова Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1437965
  Расуаманава Альфонсин Махефамана Судебные органы государства в национально-правовом механизме имплементации норм международного права: (На примере французской республики) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Расуаманава Альфонсин Махефамана; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 18л.
1437966
  Ковалев В.М. Судебные прения в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: 120008 / Ковалев В.М.; Саратов. юридич. ин-тут. – Саратов, 1973. – 16л.
1437967
   Судебные приговоры : Практика Верховного суда Украины.. – Киев : Юринком, 1995. – 224с.
1437968
  Поляков Б. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.22-26
1437969
  Шур Г.М. Судебные процессы над агентами англо-американского ипериализма в старах народной демократии / Г.М. Шур. – М., 1950. – 32с.
1437970
  Утевский Б.С. Судебные процессы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории СССР. / Б.С. Утевский. – М., 1946. – 60с.
1437971
  Шабанова И.К. Судебные репрессии в деревне Уральской области на рубеже 1920-30-х гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805
1437972
  Бобрищев-Пушкин А.В Судебные речи : Т. 1-2 / А.В. Бобрищев-Пушкин. – Санкт-Петербург : Тип. "Мирный труд"
Т. 1 : [Дела. Анны Коноваловой. Кронштадтского полицеймейстера Шафрова. Пом. прис. повер. Коссецкого. Г.Г. Ге. с Н.Ф. Арбениным. Ольги Штейн и др.]. – 1909. – 400, [2] с.
1437973
  Вышинский Я А. Судебные речи / А.Я. Вышинский. – 4-е изд. – Москва : Госиздат юр. лит-ры, 1955. – 566 с.
1437974
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Л, 1967. – 222с.
1437975
  Киселев Я.С. Судебные речи / Я.С. Киселев. – Воронеж, 1971. – 256с.
1437976
   Судебные речи адвокатов. – Рига, 1984. – 103с.
1437977
   Судебные речи адвокатов Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
1437978
   Судебные речи адвокатов Украинской ССР.. – Киев, 1959. – 218с.
1437979
   Судебные речи адвокатов.. – Л., 1972. – 181с.
1437980
   Судебные речи государственных обвинителей прокуратуры Иркутской области : [сборник]. – Иркутск : [б. и.], 1974. – 71, [2] с.
1437981
  Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. / Р.А. Руденко. – Москва, 1987. – 366с.
1437982
   Судебные речи известных русских юристов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 871 с.
1437983
   Судебные речи известных русских юристов.. – Москва : Юридическая литература, 1956. – 687 с.
1437984
   Судебные речи известных русских юристов.. – 3-е изд., испр. – Москва : Юридическая литература, 1958. – 871 с.
1437985
  Казаринов М.Г. Судебные речи прис. повер. М.Г. Казаринова. 1900-1913 / [Сост. и предисл.] А. Можейко. – Санкт-Петербург : Изд. сб. А.Ф. Можейко ; [Тип. Тип. Т-ва "Наш век"], 1913. – [6], 245 с., 1 л. портр. – Экз дефектный, без обл.
1437986
   Судебные речи прокуроров.. – М., 1958. – 83с.
1437987
   Судебные речи советских адвокатов.. – М., 1960. – 272с.
1437988
   Судебные речи советских обвинителей.. – М., 1965. – 270с.
1437989
  Крыленко Н.В. Судебные речи. Избранное / Н.В. Крыленко. – Москва, 1964. – 328с.
1437990
   Судебные системы европейских стран = Judicial organisation in Europe = L"Europe judiciaire : [справочник]. – Москва : Международные отношения, 2002. – 336 с. : табл. – ISBN 5-7133-1130-9
1437991
   Судебные системы западных государств.. – М., 1991. – 235с.
1437992
  Гарлицкий Лех Судебные совещания в страсбургской перспективе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 47-54. – ISSN 1812-7126
1437993
  Иванова С.А. Судебные споры о праве на воспитание детей / С.А. Иванова. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 168 с.
1437994
  Блех А.С. Судебные тернии : [сборник] / А.С. Блех. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 285, [2] с. – ISBN 5-7561-0487-9
1437995
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. – 1866. – [3], VII, XXVI, 504 с.
1437996
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны : [в 5 ч.]. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]
Ч. 3 : Учреждения судебных установлений. – 1866. – [358] с. разд. паг.
1437997
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Учреждение судебных установлений / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 2-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое августа 1910 года. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 376 с. – (Неофициальное издание)
1437998
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями : Устав уголовного судопроизводства с включением изменений и дополнений по продолжению Свода законов 1908 года, ... [анот.] / [сост. С.Г. Щегловитов]. – 10-е изд., переработ., испр. и доп. по 1-ое янв. 1910 г. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1910. – VIII, 950 с., 6 с. доп. л. – (Неофициальное издание)


  ... новых законов о введении суда присяжных в некоторых окраинных местностях и о условном досрочном освобождении, правил о судебной отчетности по уголовным делам и о судебно-медицинском вскрытии трупов и разъяснений, касающихся надзора за чинами ...
1437999
  Россия. Законы и постановления Судебные уставы императора Александра Второго, изданные по повелению императора Александра Александровича / Изд. 1883 г. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канц.; [В тип. Второго отд. собств. Е. Г. В. Канцелярии]. – [696] с. разд. паг. – Каждый раздел имеет отд. тит. л.
1438000
  Пашук А.И. Судебные учреждения и их деятельность на Украине после ее воссоединения с Россией : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Пашук А.И. ; М-во высш. образования УССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Львов, 1956. – 15 с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,