Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1435001
  Коваленко В. "...Стоит ли мне писать?.." (до питання психології творчості Зінаїди Тулуб) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 96-131. – ISBN 978-966-493-297-1
1435002
  Легкий З. "Стогін ріки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 12-93. – ISSN 08-68-4790-1


  Роман.
1435003
  Бочкарев В.А. "Стоглав и история Собора 1551 года" / Ист.-канон. очерк В. Бочкарева. – Юхнов : Тип. Подземского, 1906. – XVI, 262 с. – Екзем. с дефект. отсут. ст. 57-262
1435004
  Поливода Т. "Стодумна дума" Миколи Вінграновського : Сценарій вечора у "Літературній кав"ярні" / Т. Поливода, І. Ус // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 18-24. – ISSN 0130-5263
1435005
  Иванов Ю.И. "Стоит деревушка..." / Ю.И. Иванов. – М, 1988. – 94с.
1435006
  Воловець Л. "Стоїмо на землі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 87-90. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Не забудем", "Звідкіля ми", "Наперекір", "Порада", "Останні аккорди", "На землі", "Такі ми", "Чи зуміємо?", "Що маємо", "На концерті", "Прохання", "Що збудеться?", "Від нас до них", "Хто для кого".
1435007
  Коновалова Елена "Столбы" в осаде // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
1435008
  Валагин А.П. "Столетье безумно и мудро" / А.П. Валагин. – Воронеж, 1989. – 94 с.
1435009
   "Столетья не сотрут..." = Русские классики и их читатели. – Москва : Книга, 1989. – 426с.
1435010
  Сорг Пьер "Столица Полинезии" : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 120-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
1435011
  Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / розмову вів Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 8


  Розмова з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником - про місію сучасного університету.
1435012
  Процик І.В. "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1435013
  Михайлюта В.П. "Століття Якова" і проблема масової літератури в сучасному літпроцесі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 59-66


  У статті розглянуто роман Володимира Лиса «Століття Якова» у контексті дискусій про масову літературу й обґрунтовано думку про формування якісного шару сучасної масової літератури.
1435014
  Довженко О. "Стоп цензурі !":журналістська самооборона : (Ініціатива, спрямована проти цензури й політичного тиску, доводить свою життєздатність і ефективність) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 54-59
1435015
  Скрипник В. "Стопа не своя, але ходити можна, німці допомогли знову стати на ноги" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 17 травня (№ 98). – С. 8
1435016
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1435017
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 1682-3540
1435018
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – Москва, 1988. – 224с.
1435019
  Яцканин І. "Стороннім вхід заборонено" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131
1435020
  Іоанну Й. [Столиця біженців : проза / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 278 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1244-8
1435021
  Георганда А. [Століття байрономанії : світ Байрона і новогрецька поезія / Афіна Георганда. – Афіни : Ександас, 1992. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-132-7
1435022
  Лиман І. [Сторінка рецензента] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С.130-132. – ISSN 1998-4634
1435023
  Чеботарёв В.В. «Столкновение цивилизаций» и современный терроризм: мифы и реальность / В.В. Чеботарёв, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 76-83. – ISSN 1811-0916
1435024
  Пушкин А.С. Сто стихотворений и десять писем / А.С. Пушкин ; [сост. и ком. Ю. Русаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350 с. : 1 л. портр. – (Тебе в дорогу, романтик)
1435025
  Пушкин А.С. Сто стихотворений и десять писем / А.С. Пушкин. – 2-е изд. – М, 1987. – 334с.
1435026
   Сто стихотворений о книге. – Москва : Книга, 1977. – 174 с.
1435027
  Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе / Н.В. Волков. – Москва, 1991. – 126с.
1435028
   Сто страниц о Кирове : Фот. Документы. Коммент. – Москва : Политиздат, 1968. – 103 с. : ил.
1435029
  Брюханов Б.Б. Сто строк в номер / Б.Б. Брюханов. – Рига, 1990. – 191с.
1435030
  Быстров Ю.А. Сто схем с индикаторами / Ю.А. Быстров, А.П. Гапунов, Г.М. Персианов. – Москва, 1990. – 111 с.
1435031
  Тан Э. Сто тайных чувств = Tan Amy : Роман / Пер. с англ. А.Патрикеевой; Эми Тан. – Москва : Б.С.Г. ПРЕСС, 2003. – 458с. – ISBN 5-93381-097-5
1435032
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Сто тисяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилдевич (Карпенео-Карого). – У Черкассах (Черкаси) : Друк. В.В. Колодочки, 1898. – 75 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1435033
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тисяч : Комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1952. – 75 с. – (Бібліотекака української драматургії)
1435034
  Карпенко-Карий Сто тисяч / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Vivat, 2018. – 191, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-221-7
1435035
  Моргун В.В. Сто тисяч академіка Моргуна : інтерв"ю / вела розмову Л.Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Про нарікання на науку і її головний штаб - НАНУ, звинувачуючи в застої, неконкурентоздатності. Про Ін-т фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України. Розмова з директором Інституту фізіології рослин і генетики, академіком НАНУ, Героєм України ...
1435036
  Колодяжний В. Сто тисяч колосків Володимира Моргуна // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 8-9


  "Проблема продовольчої безпеки скоро стане проблемою номер один. Володимир Моргун, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, доктор біологічних наук, академік. Учений - тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, ...
1435037
  Исаев М.И. Сто тридцать равноправных = О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
1435038
   Сто тридцять ігор для уроків з англійської мови. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.9(21)). – ISBN 966-333-091-0
1435039
  Бурлаков М.А. Сто трудных французских глаголов : Пособие для учителей / М.А. Бурлаков, И.Е. Дречевич, М.А. Мираи. – Москва : Просвещение, 1980. – 104 с.
1435040
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
1435041
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 75 с.
1435042
  Кудрявская Л.Б. Сто тысяч встреч. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1976. – 127с.
1435043
  Григорьев А.Г. Сто тысяч красок : популярный очерк современного чувашского изобразительного искусства / А.Г. Григорьев. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1967. – 87 с.
1435044
  Миляев Х. Сто тысяч поцелуев. / Х. Миляев. – М, 1991. – 614с.
1435045
  Ильин М. Сто тысяч почему: Путешествие по комнате; Который час?: Рассказы о времени; Черным по белому : Рассказы о книгах: Для мл. шк. возраста / М. Ильин. – Ленинград, 1989. – 222с.
1435046
  Гальба В.А. Сто улыбок / В.А. Гальба. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – [124] с.
1435047
  Вагнер М. Сто физиологических опытов над жизнью фасоли / М. Вагнер. – Москва, 1922. – 126с.
1435048
  Гончаров Ю. Сто холодных ночей / Ю. Гончаров. – Воронеж, 1970. – 220 с.
1435049
  Славич С.К. Сто часов / С.К. Славич. – Симферополь, 1971. – 132с.
1435050
  Новоженов Ю.М. Сто часов жизни доктора Воронова / Ю.М. Новоженов. – Брянск, 1961. – 108с.
1435051
  Марьян В.С. Сто часов с лидером / В.С. Марьян. – М., 1988. – 207с.
1435052
  Тушнова В.М. Сто часов счастья / В.М. Тушнова. – М., 1965. – 155с.
1435053
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 103 рис.
1435054
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 100 рис.
1435055
  Бражнин И.Я. Сто шагов в сказку / И.Я. Бражнин. – Л., 1963. – 88с.
1435056
  Кравченко А.И. Сто шагов к солнцу / А.И. Кравченко. – Донецк, 1966. – 115с.
1435057
  Федоров Ю.И. Сто шагов на брата / Ю.И. Федоров. – М., 1982. – 47с.
1435058
  Генатулин А.Ю. Сто шагов на войне / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1983. – 287с.
1435059
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – Москва Ленинград, 1953. – 126с.
1435060
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – М, 1953. – 123с.
1435061
  Протасов В.И. Сто шагов. / В.И. Протасов. – М., 1963. – 48с.
1435062
  Кукуев Н.А. Сто шашечных этюдов. / Н.А. Кукуев. – М-Л, 1927. – с.
1435063
  Гайченя П.А. Стовбурні шкідники лісу : атлас-визначник / П.А. Гайченя, О.Я. Сєріков, К.К. Фасулаті. – Київ : Урожай, 1970. – 162 с. : кольор. табл. 70, чорно-білих 7
1435064
  Козловський М.П. Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 185-190 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1991-606X
1435065
  Дєльцова О.І. Стовбурові клітини кишки / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковский // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 76-82. – ISSN 1727-0847
1435066
  Калмикова О.О. Стовбурові клітини нігтьового органу ссавців // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 132-137. – ISSN 2308-3794


  В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень щодо можливостей виділення, культивування стовбурових клітин з нігтьового органу ссавців та можливої їх участі при регенерації кінцівки. Відомо, що нігтьова одиниця має в своєму ...
1435067
  Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники на ділянках вітровалу у соснових насадженнях та пріорітети призначення санітарних рубок / В.Л. Мєшкова, Ю.Є. Скрильник, О.В. Товстуха // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 171-175 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1435068
  Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах : монографія / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : Планета-Прінт, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-152. – ISBN 978-617-7229-79-6
1435069
  Загребельний Павло Стовпо-творіння. Кавтаклізма : Романи / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 286с. – (Література). – ISBN 966-03-2369-7
1435070
  Богачук О.Ф. Стогін землі : поема / О.Ф. Богачук. – Львів : Каменяр, 1983. – 70 с.
1435071
   Стоглав : [Собор вывший в Москве при государе царе и великом князе Иване Васильевиче. (В лето от с. м. 7059, а от р. х. 1551)]. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова ; В тип. Императорской Академии наук, 1863. – 312, 24 с.
1435072
  Шпаков А.Я. Стоглав : (К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника) / А.Я. Шпаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1903. – 32 с. – Отд. оттиск: Сборник статей п истории права, изданного под ред. проф. М. Ясинского в честь М.Ф. Владимирского-Буданова


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1435073
   Стогній Анатолій Олександрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 92-94. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1435074
  Зурба А.П. Стодневка : роман / А.П. Зурба. – Москва : Советский писатель, 1979. – 295 с.
1435075
   Стодневные бои в Грозном. – Грозный, 1959. – 131с.
1435076
   Стоение двухядерного дихлоробис- /оксиминофосфонат/ меди (ІІ) / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, Р.Д. Лампека, Л.Н. и др. Морозова // Журн. неорган. химии, 1989. – № 1
1435077
  Мусатов О.І. Стожари / О.І. Мусатов. – К. – 202с.
1435078
   Стожари. – Минск, 1984. – 222с.
1435079
   Стожари. – К, 1991. – 303с.
1435080
  Катерли Е.И. Стожаровы / Е.И. Катерли. – Ленинград, 1956. – 275с.
1435081
  Катерли Е.И. Стожаровы. -- Бронзовая прялка. -- Жизнь Грани Соколовой. / Е.И. Катерли. – Л, 1960. – 831с.
1435082
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1948. – 267с.
1435083
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – 2-е изд. – Л, 1948. – 351с.
1435084
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1957. – 199с.
1435085
   Стожары : альманах. – Петербург : [Типо-литогр. Народного коммисариата путей сообщения]
Кн. 3 : Альманах / В. Аренс, Грааль Арельский, Н. Баршев, проф. А. А. Громов, Гр. Гнесин, К. Горбунов, Дм. Дорин, Н. Жервэ, акад. А. Ф. Кони, ... в анот. – 1923. – 64 с.


  ... А. Коринфский, Н. Кашменский, Н. Куракина, М. Кузмин, О. Лежоева, С. Нельдихен, Вс. Рождественский, О. Русанин, П. Чернцов, Дм. Цензор, Е. Шведер
1435086
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1950. – 208с.
1435087
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 640с.
1435088
  Василькова Ирина Стожок для несуществующей козы : маленькая повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 8. – С. 101-121. – ISSN 0012-6756
1435089
  Бальмонт К.Д. Стозвучные песни : сочинения / К.Д. Бальмонт. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1990. – 336 с.
1435090
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Таллин, 1957. – 382с.
1435091
  Драйзер Т. Стоик : пер. с англ. / Т. Драйзер. – Київ : Художественная литература, 1959. – 388 с.
1435092
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Москва, 1981. – 384с.
1435093
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 366с.
1435094
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Кишинев, 1989. – 362с.
1435095
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 348с. – ISBN 5-85869-017-3
1435096
  Драйзер Т. Стоик : роман : [пер. с англ.] / Теодор Драйзер ; [ил. С. Злобина, О. Шахова]. – Курск : Сеймъ, 1993. – 315, [5] с. : ил. – Печ. по изд.: Теодор Драйзер. Собр. соч.: в 12 т. Москва: Правда. Т. 5, 1973. – ISBN 5-85834-035-0
1435097
  Драйзер Т. Стоик. Оплот : романы / Т. Драйзер; [Сост., авт. послесл. Ю.В. Ковалев]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 671с. – ISBN 5-289-00501-3
1435098
  Илус В. Стоим крепко : повесть / В. Илус; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1963. – 207 с.
1435099
   Стоим на страже. – М, 1988. – 318 с.
1435100
  Косаренко А.А. Стоимостное распределение при социализме и его категорий / А.А. Косаренко. – Калинин, 1986. – 83с.
1435101
  Андрианова Г.Д. Стоимостной контроль в сетевом планировании : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Андрианова Г.Д.; Высш. парт. школы при ЦК КПСС. Кафедра советской экономики. – Москва, 1970. – 26л.
1435102
  Рыжий И.Б. Стоимостные и хозрасчетные рычаги коренной перестройки управления экономикой / И.Б. Рыжий. – Львов : Світ, 1991. – 184 с.
1435103
  Лансков А.В. Стоимостные категории и внутрихозяйственный расчет в научных организациях / А.В. Лансков, С.Ю. Шевченко. – Л., 1990. – 122с.
1435104
  Правотворов Г.Б. Стоимостные категории и способ производства. / Г.Б. Правотворов. – М., 1974. – 303с.
1435105
  Бороздин Ю.В. Стоимостные отношения в социалистической экономике / Ю.В. Бороздин. – М., 1988. – 179с.
1435106
  Овсянников К.С. Стоимостные отношения и их роль в повышении эффективности социалистического промышленного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Овсянников К.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 23л.
1435107
  Погосов И.А. Стоимостные показатели промышленной продукции / И.А. Погосов. – Москва, 1967. – 128с.
1435108
  Ларионов И.К. Стоимостные рычаги в кругообороте фондов / И.К. Ларионов. – М, 1976. – 152с.
1435109
   Стоимостные рычаги повышения эффективности производства. – М, 1977. – 207с.
1435110
  Ларионов Стоимостные формы в кругооборте средств предиприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ларионов и. К.; ЛФЭИ. – Л., 1979. – 47л.
1435111
  Седышев Ю.А. Стоимостные формы в плановом управлении / Ю.А. Седышев. – М, 1983. – 211с.
1435112
  Смолдырев Д.А. Стоимостные формы экономических отношений развитого социализма / Д.А. Смолдырев. – Уфа, 1974. – 376с.
1435113
   Стоимость в системе экономических отношений. – Новосибирск, 1990. – 128с.
1435114
   Стоимость в условиях социализма. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 436 с.
1435115
  Чичкина Светлана Стоимость визы едина для всех : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44 : Фото
1435116
  Хвестик М.А. Стоимость водных ресурсов Украины и ее регионов в измерениях национального богатства / М.А. Хвестик, Л.В. Левковская, А.Н. Сундук // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
1435117
   Стоимость жизни и ее измерение. – Москва, 1991. – 174 с.
1435118
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс. – М., 1988. – 487с.
1435119
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал : Пер. с англ. / Дж.Р. Хикс; Общ. ред. и вступ. ст. Р.М.Энтова. – Москва : Прогресс, 1993. – 488 с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-00431-22
1435120
  Табулдин М.Н. Стоимость и плановая цена / М.Н. Табулдин. – Алма-Ата, 1987. – 121с.
1435121
  Мендельсон А.С. Стоимость и цена / А.С. Мендельсон. – М., 1963. – 120с.
1435122
  Тарасов В.И. Стоимость и цена машин в условиях интенсивного хозяйствования / В.И. Тарасов. – Минск, 1985. – 174с.
1435123
  Тарновский О.И. Стоимость и цена на мировом социалистическом рынке / О.И. Тарновский, Н.М. Митрофанова. – М., 1968. – 335с.
1435124
  Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования : Монография / Т.И. Артемова; НАНУ; Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев : Основа, 2006. – 448с. – ISBN 966-699-173-Х
1435125
   Стоимость капитального строительства за 1931-34 и 1 квартал 1935 года. – М, 1935. – 56с.
1435126
   Стоимость отдельных видов платныых услуг полученных население в 1989 г.. – М, 1989. – 110с.
1435127
  Суворов М. Стоимость солнца. / М. Суворов. – М., 1969. – 88с.
1435128
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике (проблемы развития и совершенствования стоимостного учета продукции).. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т. – Л., 1980. – 32л.
1435129
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике.. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.02 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1978. – 32л.
1435130
  Скальковский К.А., Краевский Д.М. Стоит-ли поощрять русскую промышленность? : С 4 табл. колебаний вексел. курса в С.-Петербурге и в Нью-Йорке и различ. фондов на С.-Петерб. бирже / [соч.] К.А. Скальковского и Д.М. Краевского. – Санкт-Петербург : Изд. С.Ф. Соловьев ; [В тип. А. Головачева], 1866. – описание [4], 91 с., 4 л. граф. – Экз. дефектный, отсутствуют: обложка в конце кн., с. 91 и 4 л. граф.


  Авт.: Краевский, Дмитрий Михайлович
1435131
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – Л., 1959. – 315с.
1435132
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – М.-Л., 1964. – 355с.
1435133
  Перовский Н.М. Стоит гора высокая / Н.М. Перовский. – Тула, 1991. – 285с.
1435134
  Третьяков И.П. Стоит гора высокая... / И.П. Третьяков. – Баку, 1978. – 180с.
1435135
  Шатько Е.И. Стоит идти к югу. / Е.И. Шатько. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
1435136
  Дрозд А.И. Стоит каштан в осенней позолоте / А.И. Дрозд. – Симферополь, 1987. – 61с.
1435137
  Крюи П. Стоит ли им жить? / П. Крюи. – 86с.
1435138
  Звиняцковский В. Стоит ли плакать над белым офицером? // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 209-215. – ISSN 0131-8136


  "Солнечный круг" М. и С. Дяченко и "Сорок первый" Б. Лавренева.
1435139
  Кондрашова Л.И. Стоит ли укрепляться юаню? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 36-42. – ISSN 0321-5075
1435140
  Ермаков И.М. Стоит меж лесов деревенька / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1973. – 287с.
1435141
  Таньшина А. Стоит напомнить: "Этого нигде в СССР не было". – Украина, Харьков, УФТИ // East european journal of physics : збірник наукових праць / Ministry of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv national university ; ed. board: Adamenko I.N., Akulov V.P., Antonov A.N. [et al.]. – Kharkiv, 2018. – Vol. 5, № 3. – С. 82-88. – ISSN 2312-4334
1435142
  Шургин М.А. Стоит село русское. / М.А. Шургин. – Л, 1980. – 240с.
1435143
  Земцова Юлия Стоит только захотеть! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1435144
  Чабанивский М.И. Стоит явор над водою : повесть / Михайло Чабанивский ; пер с укр. А. Доценко и Б. Кушелева. – Москва : Советский писатель, 1962. – 188 с.
1435145
  Тесленко Л. Стоїть в селі Суботові... Де похований Богдан Хмельницький - науковці мають нову версію // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 123)


  Група українських та зарубіжних науковців звернулася до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, т. в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та президента НАН України Анатолія Загороднього з листом, у якому закликає ...
1435146
  Гончаренко Б.А. Стоїть гора високая : повість / Б. А. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1961. – 144 с.
1435147
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1959. – 220 с.
1435148
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 630 с.
1435149
  Алєксандрова О.В. Стоїцизм (Стоїки) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-316-069-1
1435150
  Приходько В.В. Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про оновлення антиметафізичного способу осмислення множинності світу, концептуально започаткованого у стоїцизмі, на прикладі філософії Жака Дерида. В статье речь идет об обновлении антиметафизического способа осмысления ...
1435151
  Сидоренко А.В. Стоїчна етика атараксії як високоморальна настанова прагматичного гатунку або прихований конформізм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 64-66
1435152
  Клименко О. Стоїчний опір часові та матерії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 18
1435153
  Духович Стоїчні "техніки себе" у контексті етичної концепції Мішеля Фуко / Духович, В // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 157-159
1435154
  Иваненко Анна Стой! Стрелять буду : Один день с Игорем Сапожковым / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 24-27 : Іл.
1435155
  Кобец-Филимонова Стой, машинист : повесть; [для сред. и ст. возраста] / ена Кобец-Филимонова; пер. с белорус. авт. – Москва : Дет. лит., 1976. – 176 с.
1435156
  Дубровин Б.С. Стой,мгновенье! / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 110с.
1435157
  Мамонтова Е.А. Стойкие органические загрязнители в объектах окружающей среды г. Братск (Иркутская область): уровни, оценка риска / Е.А. Мамонтова, Е.Н. Тарасова, А.А. Мамонтов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1356-1364 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1435158
  Ткаченко Е.Ю. Стойкие органические загрязнители в экосистеме Антарктики / Е.Ю. Ткаченко, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1726-5428
1435159
  Резников С.А. Стойкие органические загрязняющие вещества в донных отложениях на севере оз. Байкал в районе влияния трассы Байкало-Амурской магистрали / С.А. Резников, Р.А. Аджиев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 87-96 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1435160
  Машкин Г.Н. Стойкий Богучан / Г.Н. Машкин. – М., 1983. – 96с.
1435161
  Андерсен Г.Х. Стойкий оловянный солдатик / Андерсен Г.Х. ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1973. – 16 с. – (Мои первые книжки)
1435162
  Эрлихман Вадим Стойкий символ столицы : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 98-111 : Іл.
1435163
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1977. – 350с.
1435164
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1979. – 351с.
1435165
  Липодаев И.А. Стойко переносить тяготы и лишения военной службы. / И.А. Липодаев. – М., 1961. – 77с.
1435166
  Зайцев Вадим Стойкое ощущение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 78-79 : фото
1435167
  Порецкина Э.Н. Стойкости и мужеству героев / Э.Н. Порецкина. – Л., 1985. – 112с.
1435168
  Сальников А.А. Стойкость / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1962. – 274с.
1435169
  Люшнин Г.И. Стойкость / Г.И. Люшнин. – Москва, 1967. – 95с.
1435170
  Чепасов Ю.П. Стойкость / Ю.П. Чепасов. – М, 1974. – 78с.
1435171
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – М., 1979. – 367 с.
1435172
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – Москва, 1981. – 367с.
1435173
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 366 с.
1435174
   Стойкость. – Москва, 1990. – 366с.
1435175
  Тулупов П.Е. Стойкость ионообменных материалов / П.Е. Тулупов. – М., 1984. – 231с.
1435176
  Коновал В.П. Стойкость к высокотемпературному окислению композиционных материалов и покрытий на основе диборида титана-хрома // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1435177
  Панасюк А.Д. Стойкость неметаллических материалов в расплавах : справочник / А.Д. Панасюк. – К., 1986. – 352с.
1435178
  Зуев Ю.С. Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях / Ю.С. Зуев, Т.Г. Дегтева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 262с.
1435179
  Баранченко В.Е. Стойкость, неутомимость, отвага : [очерки о рев., парт. и хоз.деятельности большевиков] / В.Е. Баранченко ; предисл. И. Донкова. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 171, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 170-172
1435180
  Микулич Б.М. Стойкость. -- Прощание. -- Трудная година / Борис Микулич ; перевод. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 352 с.
1435181
  Кандауров И.М. Стойкость. / И.М. Кандауров. – Волгоград, 1983. – 415с.
1435182
  Воскресенский К.П. Сток в южном Заволжье и Прикаспийской низченности / К.П. Воскресенский; Под ред.Д.Л.Соколовского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 96с.
1435183
  Добровольский С.Г. Сток важнейших рек России и его изменчивость по данным климатических моделей проекта СМІР-5 / С.Г. Добровольский, Е.В. Татаринович, В.П. Юшков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 44-62 : рис., табл. – Библиогр: 36 назв. – ISSN 0130-2906
1435184
  Симов В.Г. Сток весенне-летнего половодья рек Северо-Байкальского нагорья на примере р. Мамакан и прогноз его. : Автореф... канд. географ.наук: / Симов В.Г.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1435185
  Мусоянд С.Г. Сток взвешенных наносов рек армянской ССР с учетом природно-ландшафтных особенностей. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Мусоянд С.Г.; МГУ. – М, 1974. – 24л.
1435186
  Багиров И.Б. Сток взвешенных наносов рек бассейна р.Сулак / Иса Багир оглы Багиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 78-83 (126 назв.). – ISBN 5-286-00486-5
1435187
  Горецкая З.А. Сток взвешенных наносов рек Украины и способы его расчета : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Горецкая З.А.; Глав. упр. гидрометеорологической службы при СМ СССР. Украинский н.-иссл. гидрометеорологический ин-т. – К., 1974. – 158л. – Бібліогр.:л.141-150
1435188
  Витковская Т.П. Сток естественных и искусственных водосборов в восточной части равнинной Туркмении. : Автореф... канд .геогр.наук: 696 / Витковская Т.П.; Каз. гос .ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 31л.
1435189
  Корзун В.И. Сток и потери талых вод на склонах полевых водосборов. (По материалам эксперим. исследований ВНИГЛ-ГГИ) : Автореф... канд. геогр.наук: / Корзун В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1967. – 20л.
1435190
  Маккавеев Н.И. Сток и русловые процессы / Н.И. Маккавеев. – М, 1971. – 115с.
1435191
  Байдин С.С. Сток и уровни дельты Волги / С.С. Байдин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 338с.
1435192
  Маркова О.Л. Сток карстовых рек Восточно-Европейской равнины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Маркова О.Л. ; Гос. гидрогеол. ин-т. – Ленинград, 1967. – 23 с.
1435193
  Мельник С.В. Сток наносов верхнего Днестра в условиях изменения климата / С.В. Мельник, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 63-64. – ISSN 2306-5680
1435194
  Ахундов С.А. Сток наносов горных рек Азербайджанской ССР / Ахундов С.А. ; АН АзССР, Ин-т географии. – Баку : ЭЛМ, 1978. – 98 с.
1435195
   Сток наносов его изучение и географическое распределение. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 240с.
1435196
  Шамов Г.И. Сток наносов рек СССР / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1956. – 255с.
1435197
  Алекин О.А. Сток растворённых веществ с территории СССР / Алекин О.А., Бражникова Л.В. ; АН СССР. Гидрохимич. ин-т ; Ленинградский гидромет. ин-т. – Москва : Наука, 1964. – 144 с.
1435198
  Владимиров А.М. Сток рек в маловодный период года. / А.М. Владимиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 295с.
1435199
  Семенов В.А. Сток рек засушливых территорий / В.А. Семенов. – Москва, 1990. – 170с.
1435200
  Федорова И.С. Сток рек и гидрогелогическое районирование Сахалина. : Автореф... канд. географ.наук: / Федорова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1435201
  Светличная А.М. Сток рек северного склона Джунгарского Алатау за вегетационный и годовой период. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Светличная А. М.; Кубан. с. х. ин-т. – Краснодар, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1435202
  Быков В.Д. Сток рек Урала : (географо-гидрологические закономерности распределения и режима стока рек на территории Урала) / В.Д. Быков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 144с. : карты
1435203
  Шенгелия Р.Г. Сток рек Центрального Кавказа с ледниковым питанием : Автореф... канд. геогр.наук: / Шенгелия Р. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1435204
  Субботин А.И. Сток талых и дождевых вод по экспериментальным данным : (по экспериментальным данным) / А.И. Субботин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 376с.
1435205
  Хомутецкий Н.Ф. Стокгольм / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1969. – 79 с.
1435206
  Сидоренко Віктор Стокгольм & Осло. Бал геніїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 102-107 : фото
1435207
  Мельниченко Настя Стокгольм. Де живе Карлсон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 38-42 : фото
1435208
  Сидоренко Віктор Стокгольм. Корабель часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 100-105 : фото
1435209
  Гольденцвайг Григорий Стокгольм. Хольм - значит "остров" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1435210
  Мюрдаль Я. Стокгольмская история / Я. Мюрдаль. – Москва, 1964. – 335с.
1435211
  Алексеев А.А. Стокгольмская конференция : науч. совет по исслед. пробл. мира и разоружения / А.А. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 85, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 85-86. – (Международный мир и разоружение / редкол.: П.Н. Федосеев (гл. ред.) и др. ; вып. 35)
1435212
   Стокгольмская школа буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: / Жихаревич с. Г,; Жихаревич с. Г,; Тарт.ГУ. – Тарту, 1964. – 21л.
1435213
  Цветков А. Стокгольмский синдром : (Размышления по поводу присуждения Нобелевской премии по литературе тринидадскому писателю В.С. Найполу) // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.246-251. – ISSN 1130-6545


  Видал С. Найпол (р.1932). Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии /2001/
1435214
  Котнюк Ю. Стокгольмський арбітраж, або Чому Україні можна не виконувати його рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
1435215
  Мінко Є. Стокгольмський синдром із геноцидними ускладненнями // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (число 9/10). – С. 2-5
1435216
  Виноградов И.В. Стоки, пропахшие порохом / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 327с.
1435217
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М.-Л., 1949. – 84с.
1435218
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М., 1955. – 158с.
1435219
  Куперман І.Й. Стокліткові шашки / І.Й.Куперман, Ю.П. Барський. – Київ : [б. в.], 1961
1435220
  Іваницька Л.В. Стокоз Георгій Михайлович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 89 : фото
1435221
   Стократ красивая. – Тбилиси, 1961. – 12 с.
1435222
  Качибая И.Д. Стократ красивая / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 16 с.
1435223
  Савенков С.М. Стокс-поляриметр на рідкокристалічних комірках: аналіз похибок / С.М. Савенков, О.С. Клімов, Є.А. Оберемок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто схему стокс-поляриметра з перетворювачем поляризації випромінювання, побудованому на двох рідкокристалічних комірках. Показано, що в даній схемі параметри Стокса визначаються з різною точністю. Останнє призводить до залежності точності ...
1435224
   Стокс-поляриметрія надтонких острівцевих плівок Au та Sn / А.Л. Ямпольський, О.В. Макаренко, В.В. Лендел, В.В. Пророк, А.І. Шарапа, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 122-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1435225
  Собко О.В. Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини / О.В. Собко, І.Ю. Олійник, О.Г. Ушенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 41-44. – ISSN 1727-0847
1435226
  Малюка Володимир Сергійович Стоксові течії в скінченому ціліндрі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Малюка Володимир Сергійович; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1997. – 18л.
1435227
  Слудняков А.О. Стол и красный угол в интерьере крестьянской избы Северо-Запада России и Верхнего Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-100. – ISSN 0869-5415
1435228
  Иванов Д.Г. Стол на перекрестке / Д.Г. Иванов. – Москва, 1977. – 262с.
1435229
  Александрова Э.Б. Стол находок утеряных чисел : мат. детектив : для мл. шк. возраста / Э.Б. Александрова, В.А. Левшин ; стихи: Эм. Александровой ; ил. В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1988. – 61, [2] с. : цв. ил.
1435230
   Столбняк: обзор современных рекомендаций по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клинике, интенсивной терапии в период войн и в мирное время / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, И.А. Мальцев, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 86-91. – ISSN 2224-0586
1435231
  Радимов П.А. Столбовая дорога / П.А. Радимов. – М., 1959. – 179с.
1435232
  Фадеев А. Столбовая дорога пролетарской литературы / А. Фадеев. – Л, 1929. – 94с.
1435233
  Фролов И.А. Столбовая дорога. / И.А. Фролов. – М, 1949. – 199с.
1435234
  Кормилова С. Столбовой дворянин и знаки социального престижа: чины, ордена, титулы в "Обломове" И. Гончарова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 197-215. – ISSN 0042-8795
1435235
  Лыжин Н.П. Столбовский договор и переговоры ему предшествование. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1857. – [4], IV, 242 с. – Библиогр. в предисл.
1435236
  Шаскольский И.П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством / И.П. Шаскольский. – М.-Л., 1964. – 220с.
1435237
  Шаскольский И.П. Столбовский мир1617 г.и торговые отношения России со шведским государством в первой половине 17 в. : Автореф... доктора ист.наук: / Шаскольский И.П.; Ан СССР.Ленингр.отдел.Ин-та истории. – Л, 1965. – 36л.
1435238
   Столбову Юрию Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61 : фото. – ISSN 0016-7126
1435239
   Столбунова В.И.. – Черновцы
Молдавские лексичес. – 1979. – 84с.
1435240
  Сухов К.С. Столбур пасленовых. / К.С. Сухов, А.М. Вовк. – М-Л, 1949. – 104с.
1435241
  Зирка Т.И. Столбур перца и баклажаов на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Зирка Т.И.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1968. – 19л.
1435242
  Исамухамедов М.З. Столбур томатов в Узбекистане и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биолог.наук: / Исамухамедов М.З.; АН УССР. – К., 1967. – 16л.
1435243
  Заболоцкий Н.А. Столбцы и поэмы. Стихотворения / Н.А. Заболоцкий. – Москва : Художественная литература, 1989. – 352с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека). – ISBN 5-280-00582-7
1435244
  Заболоцкий Н.А. Столбцы. Стихотворения. Поэмы / Н.А. Заболоцкий. – Ленинград, 1990. – 365с.
1435245
  Ковалева Э.С. Столбчатая ржавчина черной смородины и меры борьбы с ней в условиях Бурятии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ковалева Э.С. ; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
1435246
   Столение невклидовой геометрии Лобаческого. – Казань, 1927. – 4 с.
1435247
   Столение"Манифеста Коммунистической партии". – М, 1948. – 160с.
1435248
   Столепестковый лотос : Антология древнеиндийской литературы. – Москва : Восточная литература, 1996. – 415с. – (Классическая литература Востока). – ISBN 5-02-017903-5
1435249
   Столетие. – Владимир, 1949. – 45с.
1435250
  Осипов Ю.М. Столетие "Философии хозяйства" С.Н. Булгакова - сто лет философии хозяйства // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 3 (81). – С. 9-22. – ISSN 2073-6118
1435251
  Каныгин А.В. Столетие академика Б.С. Соколова: роль личности в истории науки / А.В. Каныгин, А.Э. Конторович, Ю.И. Тесаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 645-654 : фото. – ISSN 0016-7886
1435252
   Столетие Александровской бумажной фабрики (1848-1948). – Кострома, 1948. – 52с.
1435253
  Твердохлебов А.Д. Столетие ахтырского уездного училища (1790 г.-1890 г.) / А.Д. Твердохлебов. – Харьков : Тип. губерского правления, 1893. – 57 с.
1435254
  Столяров Ю.Н. Столетие библиотечного образования в СНГ и республиках ближнего зарубежья // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 12. – С. 7-30. – ISSN 0130-9765


  На строго документированном, преимущественно архивном, материале показано, что курсовое, среднее и высшее библиотечное образование ведется в России и соседних с ней странах непрерывно начиная с 1913 г.
1435255
  Плеханов Г.В. Столетие Великой революции : ("Centenaire de 1789. Histoire de la revolution Francaise par Paul Janet. Paris"). – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1906. – 23 с. – Автор указан на обл.
1435256
   Столетие Военного министерства. 1802-1902 : Главный штаб : исторический очерк : Образование (обучение) войск. – 1902-1914. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф
Ч. 1, кн. 2, отд. 3 : Уставы и наставления / Гл. ред., ген. от кавалерии Д.А. Скалон ; ред. ген. от инфантерии Н.П. Михневич ; сост. полк. Н.М. Затворницкий. – 1914. – [3], III, 279, XV, IV с. : ил.
1435257
  Шифрин Михаил Столетие войны с союзником // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 158 : фото
1435258
  Всехсвятский С.К. Столетие главной астрономической обсерватории СССР. / С.К. Всехсвятский, 1939. – 6 с.
1435259
  Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний / Г.Ю. Филипповский. – М, 1991. – 158с.
1435260
  Спекторский Е.В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е.В. Спекторский ; КНУТШ. – Репринтное воспроизведение издания 1935 года. – Киев : Киевский университет, 2007. – 104 с. – Вых.данные оригинала: Белград : Изд. Комитета киевских профессоров в Любляне, 1935. – ISBN 966-594-998-5
1435261
   Столетие Киевской первой гимназии. (1809-1811-1911 гг.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1 : Именные списки и биографии должностных лиц и воспитанников гимназии. – 1911. – XII, 548 с., 28 л. ил.
1435262
   Столетие Киевской первой гимназии. (1809-1811-1911 гг.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 3 : Обзор истории гимназии. Ч. 2, Киевская первая гимназия в 1854-1880 гг. Воспоминания о Киевской 1 гимназии А.И. Рубца, Н.А. Бунге и Н.П. Забугина. Исторический очерк св.-Николаевской церкви Киевской 1 гимназии. – 1911. – VIII, 646 с., 7 л. ил.
1435263
  Шагинян М.С. Столетие лежит на ладони / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 351с.
1435264
   Столетие Ленинградского ордена Ленина института усовершенствования врачей им. С.Кирова. – Л, 1985. – 250с.
1435265
  Астряб М.Г. Столетие Лубенского высшего начального училища (1814-1914 г.г.) / М.Г. Астряб. – Полтава : Электротип. Г.И. Маркевича, 1914. – 134 с. – Отд. отт. из 11 вып. Трудов Полтавской архивной комиссии
1435266
  Де-Метц Г.Г. Столетие метрической системы. 1799-1899 : [Речь, произнес. 15 дек. 1899 г. в Киев. отд-нии Рус. техн. о-ва] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Варшава : Тип.Варшавского Учебного Округа, 1901. – [2], 27 с. : ил. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения" Т.2, 1901 г.
1435267
   Столетие Неэвклидовой геометрии Лобачевского : [Проспект] // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 2с.
1435268
   Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд."
I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 1912. – 32 с., 2 л. портр., ил. : ил., портр. – Конволют. - Переплетено: 1-4 отделы


  Содержание конволюта: 1. Столетие Отечественной войны : 4 отдела. 1-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г.; 2. Столетие Отечественной войны : 4 отдела. II-й отдел. Краткий биографический словарь главных деятелей отечественной войны; 3. ...
1435269
   Столетие Отечественной войны. II-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 24 с.
1435270
   Столетие Отечественной войны. III-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 12 с. : ил.
1435271
   Столетие Отечественной войны. IV-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 16, [8 с. : ил., табл.
1435272
  Лейкина-Свирская Столетие первой революционной ситуации и падения крепостного права в России / Лейкина-Свирская. – Л., 1961. – 67с.
1435273
  Стріха М.В. Столетие полупроводниковой науки: истоки и украинский вклад // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 6-13


  Згадується кафедра фізики напівпровідників КНУ ім. Т. Шевченка, В.Е, Лошкарьов, В.И. Стриха...
1435274
   Столетие румынской нефтяной промышленности. – Бухарест, 1959. – 43с.
1435275
   Столетие теории химического строения. – Сборник статей. – Москва : АН СССР, 1961. – 148 с.
1435276
  Мартышин О.В. Столетие Учреждения Государственной Думы и судьба парламентаризма в России // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 92-101. – ISSN 0132-0769
1435277
  Гольдгаммер Д.А. Столетие физики : Речь, чит. на 3-м Общем собрании XI съезда рус. естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге 30 дек. 1901 г. / [соч.] Д.А. Гольдгаммера, проф. – Одесса : Тип. Бланкоиздат М. Шпенцера, 1902. – 16 с. – (XI-ый съезд русских естествоиспытателей и врачей)
1435278
  Сумцов Н.Ф. Столетие Юрьевского бывшего Дерптского университета / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг, 1903. – 23 с.
1435279
  Шереметев Н.П. Столетние отголоски 1801 год : [из семейного архива Шереметевых]. – Москва : Типо-лит. а.в. Васильева и К*, 1901. – 104 с.


  На тит. л. подпись? 19120 г.
1435280
   Столетний опыт лесоразведения в Савальском лесничестве. – М, 1963. – 163с.
1435281
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведений в Велико-Анадоле / Д.К. Крайнев. – М.-Л., 1949. – 48с.
1435282
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведения в Велико-Анадоле : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крайнев Д.К.; М-во лесного хоз-ва. – Ольгинка, 1951. – 12 с.
1435283
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 1. – 1886. – [4], IV, 381 с.
1435284
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 2. – 1886. – [4], 421 с.
1435285
   Столетний юбилей Виленской 1-ой гимназии 1803 - 4/IV - 1903 г.. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1904. – 93 с.
1435286
   Столетний юбилей имп. Александровского, бывшего Царскосельского, Лицея, октябрь, 1911 - январь 1912 г.. – Санкт-Петербург, 1912. – 187с.
1435287
  Лясковский В. Столетняя / В. Лясковский. – Одесса, 1966. – 184с.
1435288
  Беспалова Н. Столетняя война : Часть 2. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 78-85
1435289
  Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 гг. / Н.И.. Басовская. – Москва : Высш. шк., 1985. – 185 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 181-184. – (Б-ка историка)
1435290
  Болховитинов В.Н. Столетов : [1839-1896] / В.Н. Болховитинов. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 511 с., [23] л. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 17 (411))
1435291
   Столетье безумно и мудро. – Москва, 1986. – 523с.
1435292
  Лобанов В.М. Столешники дяди Гиляя. / В.М. Лобанов. – Москва, 1972. – 183с.
1435293
  Юровских В.И. Столешница / В.И. Юровских. – Челябинск, 1986. – 142с.
1435294
  Короткий В.А. Столєтов Олександр Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 188. – ISBN 966-06-0393-2
1435295
  Кордюмова Марина Столик для Бандери і цнотлива зв"язкова : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 10-16 : Фото
1435296
  Горак Р. Столик з Лолина : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 119-121. – ISSN 0868-4790
1435297
  Дубровин Е.П. Столик с видом на трамвай / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 350с.
1435298
   Столик у оркестра. – Москва : Знание, 1992. – 207с. – (Рассказы о любви)
1435299
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 173-214
1435300
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1435301
  Якименко М.А. Столипінська аграрна реформа на Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906-1917 рр.) : монографія / М.А. Якименко, В.О. Каюн. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-221. – ISBN 978-966-2088-62-5
1435302
  Бурдін М. Столипінська реформа земельних відносин та ії зв"язок із цивілізаційно-правовим розвитком України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 71-76
1435303
  Погребинський О Столипінська реформа на Україні / О Погребинський. – Одеса, 1931. – 124с.
1435304
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1435305
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1435306
  Синклер Э. Столица / Э. Синклер. – М, 1957. – 280с.
1435307
  Керженцев В. Столица Англии / В. Керженцев. – Москва, 1919. – 141с.
1435308
  Аникин Андрей Столица вольницы казачей. Сны о былом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 94-100 : фото
1435309
  Кавицкий М. Столица деревянных калькуляторов // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.23.


  [История возникновения ручных калькуляторов в Японии в ХVІ веке.]
1435310
  Панкратов В.Ф. Столица детства. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1966. – 63с.
1435311
  Борсук О.А. Столица Казахстана Астана: прошлое, настоящее, будущее = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 0016-7207
1435312
  Осипов Георгий Столица Каспия / Осипов Георгий, Фунтусова Светлана // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 26-28 : фото
1435313
  Синицын Алесандр Столица мира / Киото : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 10-23 : Фото
1435314
   Столица Мордовии : Путеводитель по городу Саранску. – Саранск, 1969. – 64с.
1435315
  Радев И. Столица на оцелелите / И. Радев. – София, 1984. – 332 с.
1435316
  Орлов В.И. Столица открытий / В.И. Орлов. – М., 1975. – 544с.
1435317
  Медведева Е. Столица первая моя // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 60-63. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1435318
  Лощиц Ю.М. Столица полей / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1990. – 142с.
1435319
  Медведева Е. Столица с львинім сердцем // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 30-35. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
1435320
  Домбровский О.И. Столица феодоритов / О.И. Домбровский, О.А. Махнева. – Симферополь, 1973. – 103с.
1435321
   Столица эксклюзивного шопинга - Лондон : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 108-109 : Фото
1435322
  Букет Є. Столиці України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Історичні міста і села, які в різні часи були містами-державами, резеденціями князів, місцями перебування урядів, центрами національно-визвольних повстань.
1435323
  Лапорт Антуан Столицы государств - географические объекты // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1561-4980
1435324
  Боборыкин П.Д. Столицы мира : (тридцать лет воспоминаний). – Москва : К-во Сфинкс, 1911. – 516, [3] с., 8 л. ил. – Отсутсв. тит. л.
1435325
   Столицы мира. – М, 1993. – 103с.
1435326
   Столицы стран мира. – Москва, 1965. – 319с.
1435327
   Столиця. – Київ, 2000
1435328
   Столиця. – Київ
1 квітня (№ 36). – 2000
1435329
   Столиця. – Київ
6 червня (№ 61). – 2000
1435330
   Столиця. – Київ
8 лютого (№ 14). – 2000
1435331
   Столиця. – Київ
9 вересня (№ 99). – 2000
1435332
   Столиця. – Київ
11 січня (№ 2). – 2000
1435333
   Столиця. – Київ
11 травня (№ 50). – 2000
1435334
   Столиця. – Київ
21 вересня. – 2000
1435335
   Столиця. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000
1435336
   Столиця. – Київ
31 жовтня ( № 121). – 2000
1435337
   Столиця. – Київ, 2001
1435338
   Столиця : Екологічний аспект. Проблеми і рішення // Рідна природа : Науково-популярний екологічний журнал / Міністерство охорони навколишньоьго середовища України. – Київ, 2004. – № 3/4 : Спецвипуск. – с.47-70. – ISSN 0131-6001
1435339
  Самченко В. Столиця "Щедрика": у Тульчині оновили музей Миколи Леонтовича // Україна молода. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 133). – С. 13


  "У Тульчин Вінницької області можуть вирушати поціновувачі історичного детективу: і донині лишаються не до кінця з’ясованими обставини вбивства на початку 1921-го в сусідньому селі Марківка понад десятиліття тульчанина Миколи Леонтовича - активіста ...
1435340
   Столиця відчаю : Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців: свідчення, коментарі. – Харків; Нью-Йорк; Львів : Березіль; Вид-во М.П. Коць, 2006. – 416с. – ISBN 966-95881-0-3
1435341
  Гаврилів Б.М. Столиця ЗУНР в Станіславові (1919 р.) : історико-краєзнавче іл. вид. : присвяч. 100-річчю проголошення Захід.-Укр. Нар. Республіки (ЗУНР) / Богдан Гаврилів, Михайло Косило ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. міськрада, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., та тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-428-605-0
1435342
  Короденко М. Столиця олімпіад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнські учнівські олімпіади в Києві.
1435343
  Іванов Денис Столиця російських спецслужб // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 28-31
1435344
  Романова А.А. Столиця України як перспективний ринок в"їзного туризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 186-195. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1435345
  Сидоренко Віктор Столиця юних талантів : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 138-139 : Фото
1435346
  Гнаткевич Ю. Столична "Просвіта": віримо в перемогу українства // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 248-253. – ISBN 966-7551-00-8


  Установча конференція Київського об"єднання української мови відбулася 16 грудня 1989 р. в актовій залі Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка. На конференцію прибуло близько трьохсот делегатів із Києва та області. Віталій Радчук, один із ...
1435347
  Шулікін Д. Столична освіта: досягнення, потреби й інструменти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1435348
  Куценко С. Столична юстиція: перезавантаження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 29
1435349
  Каспрук В. Столичне питання. Єрусалимський камінь спотикання президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як наголосив Трамп у своєму виступі, він "визначатиме Єрусалим як офіційно визнану столицю Ізраїлю і націлює державний департамент на те, щоб почати ...
1435350
  Заставний Федір Столичний (Центральнопольський) економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-9 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1435351
  Голубкіна Г. Столичний архітектор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 15


  "Хрещатик - гордість Києва, його серце, візитівка й окраса! Майже зруйнований під час Другої світової війни, він наче чарівний птах Фенікс повстав із попелу. Неабияка роль у відновленні головної вулиці Києва належить народному архітектору СРСР, ...
1435352
  Голубкіна Г. Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  У статті на основі архівних документів висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора В.Є. Ладного.
1435353
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1435354
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1435355
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 3/4. – 2003
1435356
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
1435357
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 6. – 2003
1435358
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 7. – 2003
1435359
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 8. – 2003
1435360
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1435361
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1435362
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1435363
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1435364
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1435365
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1435366
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1435367
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1435368
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1435369
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1435370
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1435371
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1435372
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
1435373
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1435374
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1435375
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1435376
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1435377
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
1435378
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1435379
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1435380
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1435381
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1435382
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1435383
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
1435384
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1435385
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1435386
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1435387
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1435388
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
1435389
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2006
1435390
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2006
1435391
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1435392
  Пістун М. Столичний макрорегіон суспільно-географічної діяльності в Україні // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Укр. географ. т-во; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Жупанський Я.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 26-38. – ISBN 978-966-07-0845-7
1435393
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1435394
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1435395
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1435396
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1435397
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1435398
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1435399
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1435400
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1435401
  Сологуб Ю.І. Столичний статус Києва як специфічний фактор формування та розвитку міської системи розселення столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 86-92. – Бібліогр.: 3 назви
1435402
  Ніколенко О.М. Столичний текст М. Гоголя і М. Булгакова : монографія / Ольга Ніколенко, Тетяна Шарбенко. – Полтава : АСМІ, 2009. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 184-197. – ISBN 978-966-182-022-6
1435403
  Єгорова З. Столичний фунікулер замінив 500 сходинок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 квітня (№ 73)
1435404
   Столичні відзнаки туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 124-125 : фото
1435405
  Медовар Б. Столичні міста як феномен просторової організації суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 240-246


  Стаття присвячена функціональній спеціалізації міст, історичному та політичному феномену столичного міста як форми просторової організації культурного та економічного життя суспільства. Тенденції розвитку господарства столичних міст подано з позицій ...
1435406
  Соколовська М. Столичні студенти не голодуватимуть // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 1.6


  "... Державна інспекція навчальних закладів не має втручатися в перебіг зимової екзаменаційної сесії в київських вишах. Із такою вимогою звернулася народний депутат від фракції "Батьківщина" Лілія Гриневич до міністра освіти і науки до Дмитра ...
1435407
  Свиридова Ирина Столичные выставки - региональный подход : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 78-79 : Фото
1435408
  Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1973. – 99с.
1435409
  Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века. : Автореф... наук: 070002 / Афанасьев А.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
1435410
   Столичные новости. – Київ, 2000
1435411
   Столичные символы. Этот пестрый Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 60-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1435412
  Новиков М.С. Столичные штучки, или Школа одиночества : Рассказы, новеллы, повесть / М.С. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 398с.
1435413
  Коновалов Вячеслав Столичный аэропорт жмет на тормоза? : авиа / Коновалов Вячеслав, Зинюк Андрей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1435414
   Столичный аэропорт предложил новые услуги : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1435415
  Чайковская Анна Столичный вопрос : город / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 130-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1435416
  Ростовцев Е.А. Столичный университет в фокусе министерской политики (1884-1890) [Санкт-Петербург] // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 57-64. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются основные факторы правительственной политики в университетском вопросе в 1880-е гг. и ход реформы в Петербургском университете, связанной с введением в действие нового университетского устава 1884 г. Автор показывает, что ...
1435417
  Мокеев Г.Я. Столичный центр вечевого Пскова / Г.Я. Мокеев. – Москва : Знание, 1971. – 39 с.
1435418
  Колесса О М. Столітє обновленої українсько-руської літератури (1798-1898) / Олександр Колесса. – Львів : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 27 с.
1435419
  Лиходід М.Х. Столітник. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1971. – 102с.
1435420
  Кулик Н. Столітній геометр, або любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  160 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва, українського математика, засновника київської геометричної школи. З 1906 р. викладав математику на Київських вищих жіночих курсах, очолював кафедру геометрії в Київському вищому інституті народної ...
1435421
  Галата А. Столітній ювілей // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 141-145
1435422
  Осипенко О. Столітній ювілей // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  У Млієві - "генетичний код усіх фруктових дерев України".
1435423
  Кузан В. Столітній ювілей Василя Фенича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 11
1435424
  Мадяр-Новак Столітній ювілей Дезидерія Задора // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 98-106. – ISSN 2224-0926
1435425
  Олійник Б.В. Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна / Б.В. Олійник, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10. – ISSN 1996-5931


  31 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження професора Лева Аркадійовича Калужніна - одного з провідних київських математиків другої половини ХХ століття, засновника і першого завідувача алгебри і математичної логіки Київського ...
1435426
  Самигін Д. Столітня "гібридна війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 травня (№ 90). – С. 5


  Найвідоміші операції спецслужб Кремля проти борців за незалежну Україну.
1435427
  Слюсаренко А.Г. Столітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354-355. – ISBN 966-642-073-2
1435428
   Столітня історія Полтавського педагогічного університету / [О.П. Єрмак, Б.В. Год, П.В. Киридон та ін. ; за ред. М.І. Степаненка, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 272, [2] с. : іл. – Присвяч. 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-966-2538-28-1
1435429
  Згуровський М.З. Столітня формула Київської політехніки до 150-річчя заснування КПІ і 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 41-55. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про історію та сьогодення НТУУ "КПІ" розповідає його ректор академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.
1435430
   Століття "Малороссійских песен" М.О. Максимовича. – Київ, 1927. – 32с.
1435431
  Гірник Галина Століття великої мисткині : 2009 - рік Марії Приймаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 47-48. – ISSN 0868-9644


  2009 - рік Марії Приймаченко
1435432
   Століття відданості освіті, науці та медицині : [1918-2018] / М-во охорони здоров"я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.П. Вдовиченко та ін.]. – Київ : Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2018. – 432, [4] с. : іл., фот. – На обкл., тит. арк.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (1918-2018) - 100 років. Стабільність. Досконалість. Віддансть.Virtus. Excellentia. Fidelitas. – ISBN 978-966-97806-0-7
1435433
  Вороненко Ю.В. Століття відданості освіті, науці та медицині / Ю.В. Вороненко, О.К. Толстанов // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 4 (61). – С. 17-11. – ISSN 2304-0041


  Історія Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
1435434
  Тинченко Я. Століття військового братерства. Про участь донського козацтва в боротьбі за незалежність УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 25 (657), 19-25.06.2020. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
1435435
  Стех Я. Століття Докії Гуменної // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 147-148
1435436
  Конашевич С. Століття з"їзду українських громад Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 4-5
1435437
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 6-7
1435438
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 6-7
1435439
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 6
1435440
  Верховський В. Століття кримської авіації: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 4
1435441
  Даніш М. Століття Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 6
1435442
  Смирна Л.В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві : монографія / Леся Смирна ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2017. – 477, [3] с. : іл. – Післяслово укр., англ. - Назва обкл.: 100 NON. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-449-2
1435443
  Василюк О. Століття охорони степів в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 14-23
1435444
  Чорний В. Століття перемог і поразок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  29 квітня 1918 року німці, які фактично вели подвійну гру, "забули" про домовленності з Центральною Радою та розігнали її.
1435445
  Чорний В. Століття перемог і поразок . Роздуми дипломата // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 165-171. – ISBN 966-7522-07-5
1435446
  Біленчук П.Д. Століття розвитку української, європейської і світової криміналістики // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 44-50. – ISBN 978-617-7364-24-4
1435447
  Тищик Б.Й. Століття тому: 1918-й рік - знаменний для Європи (і України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 91-102. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1435448
  Шмулик К. Століття українського поселення в Бразилії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 29-30
1435449
  Василик І. Століття української еміграції до Аргентини // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 164-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1435450
   Століття української католицької церкви Св. Архистратига Михаїла в Йонкерсі 1899-1999. = Сentennial of St.Michael the Archangel Ukrainian catholic church in Yonkers. – Yonkers : Centennial Committee, 1999. – 240с. : il. – Текст парал.укр.та англійською мовами
1435451
  Галабурда-Чигрин Століття українців у Бельгії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 12-13
1435452
   Століття університету. Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка відзначає 100-річчя // Молодь України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 34). – С. 11


  У місті розпочалися святкові заходи з нагоди сторіччя з дня заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1435453
  Слісаренко О.М. Століття Ютландського бою // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 290-304. – ISSN 2313-1993


  На основі порівняльного аналізу німецьких і британських публікацій проаналізовано події Ютландського бою 1916 р. та висловлена ймовірність перемоги німецького флоту за сприятливих обставин.
1435454
  Лис В.С. Століття Якова : роман / Володимир Лис. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 236, [4] с. : іл. – На обкл. кн.: Роман екранізовано. - Переможець конкурсу "Гранд-коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація Слова - 2010". – (Найкращий роман Десятиріччя ) ( Коронація слова). – ISBN 978-617-12-1700-3
1435455
  Зиновьев Н.Н. Столкновение / Н.Н. Зиновьев. – М, 1973. – 31с.
1435456
  Дорофеев Э.Д. Столкновение / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1979. – 161с.
1435457
  Заседа И.И. Столкновение / И.И. Заседа. – К, 1987. – 204с.
1435458
   Столкновение : Остросюжетная политическая повесть. – Москва : Политиздат, 1989. – 398с.
1435459
  Гуннарсон Х. Столкновение : расказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0321-1878
1435460
  Москоу Э. Столкновение в океане / Э. Москоу. – Л, 1962. – 212с.
1435461
  Москалева С.И. Столкновение значений омонимов в функции создания комического эффекта (на материале немецких языковых бытовых анекдотов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 470-474. – Библиогр.: Літ.: с. 474; 11 п. – ISSN 1606-951Х
1435462
  Бобкова Н.П. Столкновение идей в методологическом анализе фундаментальных математических открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1435463
  Фабрикант И.И. Столкновение медленных электронов с атомами щелочноземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фабрикант И.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1435464
  Великовский И. Столкновение миров / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 448с. – ISBN 5-85880-293-1
1435465
  Иванов Игорь Столкновение на встречных курсах : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 142-148 : Фото
1435466
  Доувер Роберт Столкновение недопонимания // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0130-9625
1435467
  Дукальский В.М. Столкновение отрицательных ионов с атомами и молекулами : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дукальский В.М.; Ленингр.физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1954. – 20л.
1435468
  Блок Ж.Р. Столкновение поездов в Вилледье / Жан-Ришар Блок. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 41 (1028))
1435469
  Иванова Е. Столкновение с иным : "Опыты" Марины Вишневецкой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 191-207. – ISSN 0042-8795
1435470
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;(Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.). – Москва : АСТ, 2003. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1435471
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2005. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1435472
  Аграновский А.А. Столкновение. : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1966. – 263 с.
1435473
  Калашников Н.П. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах / Н.П. Калашников, В.С. Ремизович, М.И. Рязанов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 272с.
1435474
  Сотникова Наталья Столкновения галактик : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-36 : Фото, карта
1435475
  Очкур В.И. Столкновения медленных электронов с атомами водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Очкур В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 7л.
1435476
   Столкновения частиц и ядер с ядрами при промежуточных и высоких энергиях. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 92с.
1435477
  Сена Л.А. Столкновения электронов и ионов с атомами газа / Л.А. Сена. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ, 1948. – 216 с.
1435478
  Друкарев Г.Ф. Столкновения электронов с атомами и молекулами / Г.Ф. Друкарев. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
1435479
   Столкновительные и радиационные процессы с участием возбужденных частиц : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 168с.
1435480
  Рожанский В.А. Столкновительный перенос в частичноионизованной плазме / В.А. Рожанский, Л.Д. Цендин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245с.
1435481
  Белянинов К. Столкнулись взглядами // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 20 (5098). – С. 16-17. – ISSN 0131-0097


  Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую нередко именуют "парадом амбиций и деклараций". Свои взгляды на мир презентовали президенты двух крупнейших ядерных держав - России и США. Взгляды совпадали нечасто.
1435482
  Красочкин В.Т. Столовая свекла / В.Т. Красочкин. – М.-Л., 1952. – 148с.
1435483
  Гурьянова Т.М. Столовые вредители пихты кавказской и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурьянова Т.М.; Моск.лесотехн.ин-т. – М, 1967. – 20л.
1435484
  Бойко Б.М. Столочене жито : роман / Богдан Бойко ; худож. М.М. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 220, [1] с. : іл. – ISBN 5-7757-0105-4
1435485
  Майяр Сесиль Столпотворение на полюсах : Год полюсов. Эссе. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 88-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1435486
  Ибсен Г. Столпы общества / Г. Ибсен. – М. – 117с.
1435487
  Франко И.Я. Столпы общества : Повести и рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1964. – 518 с.
1435488
  Лейф Столпы общества / Лейф, , Г.В. Перссон. – М., 1989. – 288с.
1435489
  Зырянов П.Н. Столыпин без легенд / П.Н. Зырянов. – Москва, 1991. – 63с.
1435490
  Могилевский К. Столыпин и модернизация России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089


  Столыпинская программа представляет собой совокупность проектов законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века.Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех сферах жизни ...
1435491
  Ступницкая Н.Н. Столыпин и Сталин глазами Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 139-149. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зіставлені образи Сталіна і Столипіна, які представлені О.І. Солженіциним у романі «В колі першому» та епопеї «Червоне колесо», з урахуванням особливостей трактування цих персонажів письменником. У «Червоному колесі» Солженіцин показує ...
1435492
  Аврех А.Я. Столыпин и третья дума / Аврех А.Я. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 520 с.
1435493
  Володарский Э.Я. Столыпин. Невыученные уроки : жизнь и смерть Великого Реформатора, творившего историю России : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-367-00558-5
1435494
  Цуканов М. Столыпин: путь к демократии лежит через консерватизм // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 44-45
1435495
  Быков Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  18 сентября Россия отмечает99-ю годовщину со дня смерти премьера Петра Столыпина, погибшего в результате покушения. Всего этих покушений было несколько десятков. Наиболее известен взрыв на Аптекарском острове, искалечевший дочь Столыпина и лишь чудом ...
1435496
  Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика / П.Н. Ефремов, 1941. – 144 с.
1435497
  Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии / Х.Ф. Усманов. – Уфа, 1958. – 176с.
1435498
  Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. / Л.П. Липинский. – Минск, 1978. – 223с.
1435499
  Гульцев Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гульцев Н.Н.; Воронеж.гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1435500
  Волков Николай Васильевич Столыпинская аграрная реформа в губерниях Верхнего Поволжья. (Яросл., Косторм. и Владимир.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Волков Николай Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
1435501
  Симонова М.С. Столыпинская аграрная реформа в губерниях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Курска, Орловская, Тамбовская). : Автореф... канд. ист.наук: / Симонова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1953. – 16л.
1435502
  Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 116-135. – ISSN 0869-5687
1435503
  Райский Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа в цетрально-черноземных губерниях : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Райский Ю.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1435504
  Есенина З.П. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в годы ее проведения в Тамбовской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Есенина З.П.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР. – М., 1954. – 15л.
1435505
  Казаков В.Г. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в Московской губернии (1906-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казаков В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1435506
  Зайцев В.П. Столыпинская аграрная реформа на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Зайцев В.П.;. – Москва, 1950. – 20л.
1435507
  Шапкарин А.В. Столыпинская аграрная реформа. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шапкарин А.В.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1954. – 48л.
1435508
  Козлов С.С. Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1435509
  Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 157-164. – ISSN 0869-5687
1435510
  Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа / С.М. Дубровский. – Москва, 1963. – 600с.
1435511
  Ацаркин А.Н. Столыпинская реакция : борьба В.И. Ленина за теоретические основы марксистской партии : лекция / А.Н. Ацаркин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1956. – 35 с.
1435512
  Канищева Н.И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и науки : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 139-147. – ISSN 0869-5687
1435513
  Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы институтов и структур управления и самоуправления в оценке конституционных демократов (по материалам газеты "Речь") // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1813-100X


  В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации - реформы институтов и структур управления и самоуправления. На материалах печатного органа ...
1435514
  Корелин А.П. Столыпинскиее реформы: исторический опыт и уроки // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 158-172. – ISSN 0869-5687
1435515
  Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 18-37. – ISSN 0869-5687
1435516
  Литвинов И. Столыпинщина / И. Литвинов. – [Харьков] : ДВОУ Изд."Пролетар", 1931. – 104 с. – Библиогр. с. 101-104. – (Библиотечка по истории народов СССР. под ред. М.Мебела, В.Невского, С.Пионтковского)
1435517
  Шевчук И. Столыпины и Севастополь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 51-53. – ISSN 0235-7089


  Столыпины - русский дворянский род, восходящий к началу XVI столетия. Герб его внесён в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Российской империи. Среди предков великого реформатора были люди всё больше служилые. Столыпины в XIII-XIX веках - ...
1435518
  Шиманский А. Столяр Ковальский / А. Шиманский. – 32с.
1435519
  Журавлев В.А. Столяр отделывает дом / В.А. Журавлев. – М., 1955. – 143с.
1435520
  Коноваленко А.М. Столярничаю сам / А.М. Коноваленко. – К., 1986. – 255с.
1435521
  Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Уч. для училищ / Л.Н. Крейндлин. – М., 1974. – 255с.
1435522
   Столярчук Ярослава Михайлівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1435523
  Сафонов М.И. Столь долгая зима / М.И. Сафонов. – Таллин, 1981. – 62с.
1435524
  Суэтин А.С. Столь долгое единоборство / А.С. Суэтин. – М., 1989. – 223с.
1435525
  Поляновский Э.Л. Столько лет спустя. / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 287с.
1435526
  Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.49-61
1435527
  Глазовий Андрій Стольний Чернігів : Україна чудес / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-88
1435528
  Бенвенуто С. Стоматолог денди. Характер, аналитик // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 15-50. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
1435529
   Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція : матеріали 3-го Укр. міжнар. конгресу "Другий Укр. міжнар. симпозіум зубних техніків "Зубне протезування на імплантатах" : 15-17 трав. 2008 / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укр. асоц. черепно-щелеп.-лиц. хірургів (УАЧЩЛХ) , Міжнар. акад. "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція" ("МАкСЮ") [та ін. ; за ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2008. – 293, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. - Назва обкл.: Третій Український міжнародний конгрес "Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція". Другий український міжнародний сімпозіум зубних техніків. Зубне протезування на імплантах : 15-17 травня 2008 р. – Бібліогр. в кінці ст.
1435530
  Шевченко Л.І. Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 168-176. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено актуальній проблемі місця і статусу стоматологічної термінології в метамові сучасного наукового знання. Розглянуто аспекти проблеми: стан сучасної розробки питання, стоматологічна термінологія як локус спеціального медичного знання, ...
1435531
  Сліпченко Т.О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 288-292. – ISSN 2222-4459
1435532
  Коваль Л.И. Стон / Л.И. Коваль. – Рига, 1990. – 382с.
1435533
  Кавабата Я. Стон горы / Я. Кавабата. – М., 1975. – 240с.
1435534
  Сулима М. Стонадцять відтінків болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 7


  Про поезію Наталі Пасічник.
1435535
   Стоны Волги., 1990. – 123с.
1435536
  Рачук М.С. Стоок : поезії / М.С. Рачук. – Київ, 1991. – 71 с.
1435537
  Дудин В. Стоп-модель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Правительство предложило механизм, препятствующий приходу склонных к коррупции лиц в адвокатуру, нотариат и на госслужбу.
1435538
   Стоп плагіату! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки разом із USAID підготувало рекомендації для вишів щодо підтримки культури доброчесності, а також створило умови університетам для підписання угод з компаніями, що допомагають перевіряти тексти робіт на плагіат. Про це під ...
1435539
   Стоп шлам! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
1435540
  Бондаренко М. Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Зняти навчальне відео непросто. А коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти напряму «Медицина» у нашому ННЦ «Інститут біології та медицини». Аби заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд ...
1435541
   Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С, 2


  Понад 100 студенті внапряму "Медицина" ННЦ "Інститут біології та медицини" долучилися до створення власного відеоконтенту. У результаті відзнято 27 навчальних роликів, з яких суворе журі обрало 6 найкращих.
1435542
  Ракитин В.Г. Стоп! Приехали... / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1963. – 59с.
1435543
  Вовченко Н. Стоп, насильство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-35
1435544
   Стоп, плагіат! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 65). – С. 4


  "...українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією "Антиплагіат". Документ передбачає вільний ...
1435545
  Коваль О. Стопами Ширака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 5


  Франція стає законодавцем моди в переслідуванні екс-президентів.
1435546
  Добрев П. Стопанската култура на прабългарите / П. Добрев. – София : Българската академия на науките, 1986. – 175 с.
1435547
  Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
1435548
  Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
1435549
  Кузнецов Л.М. Стопроцентный американец / Л.М. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
1435550
   Стоптанные эспадрильи : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 94-101 : Фото
1435551
  Дризен Н.В. Стопятидесятилетие имп. театров / Н.В. Дризен. – 52с.
1435552
  Буланкин И.Н. Стопятидесятилетие Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (1805-1955) : Материалы для агитаторов и докладчиков / И.Н. Буланкин; МВО СССР. – Харьков, 1955. – 24с.
1435553
  Гейнц Р.М. Сторини договору про надання комунальних послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-159
1435554
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1435555
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2005
1435556
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 3. – 2005
1435557
   Сторинки мудрої повісті. На 62-му році життя зупинилося серце ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)
1435558
  Смазнова М.В. Сторичний і релігійний аспекти наявності категорії подвійного числа в англійській та арабській мовах. Причини його зникнення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 119-122. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
1435559
  Колоскова Г.В. Сторінка бібліотеки в мережі "Facebook" як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії між читачем та бібліотекою // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 172-174
1435560
  Якубовська І.О. Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань / І.О. Якубовська, Л.В. Рожко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 96-104. – ISSN 2521-1455
1435561
  Дорошкевич О.К. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок, Переяславського пов. на Полтавщині / подав О. Д. // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 101-112
1435562
  Боролич Ю. Сторінка життя / Ю. Боролич. – Братіслава, 1956. – 102с.
1435563
  Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора. (П.І.Чайковський на Сумщині). / А.М. Народицький. – Київ : Знання, 1973. – 32 с.
1435564
   Сторінка з життя Василя Єрошенка в Японії / переклад з японської Хіросі Катаоки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 12-13
1435565
  Левицький О.І. Сторінка з життя Володимира Антоновича / О.І. Левицький, 1936. – 8с.
1435566
  Білий П.Х. Сторінка з історії братерської дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 23-31. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1435567
  Кравченко І. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 26-28. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії будівництва однієї з київських церков. The article is devoted history of building of one of the Kievan churches.
1435568
  Кац Р.С. Сторінка з історії робітничого руху на Півдні України в роки нового революційного піднесення / Р.С. Кац, С.О. Яковлєв // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 57-64. – (Серія історії ; № 14)
1435569
  Маслюк А.М. Сторінка з історії становлення Українського вільного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 132-139. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1435570
  Домановський А.М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу "Книги Епарха" в Харківському університеті) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 101-107
1435571
  Козловська В. Сторінка з обсягу культів : Свячений дуб Слов"ян-поган / В. Козловська. – С. 95-104
1435572
  Щербаківський Д. Сторінка з української демонології : (Вірування про холєру) / Д. Щербаківський. – С. 203-216
1435573
  Лянцкоронська К. Сторінка зі спогадів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 108-112. – ISSN 0868-4790


  Про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади.
1435574
  Громов А.В. Сторінка історії радянсько-американських економічних відносин (місія Л.К. Мартенса у США в 1919-1920 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 97-102. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розповідається про діяльність радянського представництва у Сполучених Штатах Америки у період 1919-1920 рр. На основі архівних та інших джерел досліджуються найважливіші напрями економічних контактів між двома країнами. Рассказывается о деятельности ...
1435575
  Антонець Н.Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 24-28
1435576
  Корнійчук О.Є. Сторінка щоденника : Драма на 2 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 87с.
1435577
  Єрмоленко В. Сторінками "Словника епітетів української мови" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-27. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман, "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
1435578
   Сторінками The Lancet Psychiatry / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 5


  "У переддень Всесвітнього дня психічного здоров"я у черговому номері журналу "The Lancet Psychiatry", що вважається одним із найбільш авторитетних світових журналів у галузі психіатрії, належить до першого квартиклю наукових видань, маючи імпакт-фактор ...
1435579
  Губерський Л. Сторінками біографії // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 4


  Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку в кімнаті мешкало восьмеро студентів - усі демобілізовані з армійської служби. Хоча вона була розрахована на ...
1435580
  Пастух Т. Сторінками єдиного тексту : Про творчість Костя Москальця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 127-133. – ISSN 0868-4790
1435581
  Дурунда А. Сторінками життя Миколи Зимомрі: до 75-річчя від дня народження видатного українського літературознавця, перекладознавця й тлумача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 251-253. – ISSN 0320-8370
1435582
  Науменко Н.В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 235-244


  У статті йдеться про специфіку популяризації поетичних творів, зокрема курйозних віршів, через мережу Інтернет. Показано особливості російськомовного акровіршування, яке в молодіжних колах користується значним попитом, та перспективи розвитку ...
1435583
   Сторінками історії Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 41-78. – ISSN 2310-6158


  Юзьков Леонід Петрович - український учений-правознавець, перший Голова Конституційного Суду України. Працював завідувачем кафедри, професором КНУ імені Тараса Шевченка.
1435584
  Єрмак В. Сторінками історії... Підводимо храми з руїн. Урочистості з нагоди ювілею Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7932-12-2
1435585
  Іскорко-Гнатенко Сторінками київського життя Олени Пчілки : (до 170-річчя від дня народження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 33-53. – ISSN 0236-1477
1435586
  Пономаренко Л. Сторінками книги добра : Троянди і терни Миколи Шияна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 143-146
1435587
  Корицька Г.Р. Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-95. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1435588
   Сторінками міжнародної наукової конференції "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 48-63


  25 та 26 листопада 2010 року у КНУ ім. Тараса Шеевченка за ініаціативою юридичного факультету спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Асоціації адвокатів України, Левітт Інституту міжнародного розвитку відбулася ...
1435589
  Стех М.Р. Сторінками МУРу. Аркадій Любченко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 166-182
1435590
  Мороз Л. Сторінками національної трагедії. Історія як застереження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1435591
  Синьоок Т. Сторінками першого "Альбому малюнків Тараса Шевченка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 1, 3


  27 лютого у Літературно-меморіальному бідинку-музеї Тараса Шевченка відбулася презентація хронологічно першого альбому митця, датованого 1843-1845 рр.
1435592
  Алексєєва Я. Сторінками студентських захоплень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Що крім підручників читають студенти? Хто з сучасних письменників в моді, і кому з авторів молоді люди надають більшу перевагу? І найцікавіше: якою мовою вони обирають книги для читання у вільний час?
1435593
  Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263


  У статті простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, літературна спадщина якої є досі маловідомою, проте важливою для цілісного бачення українського літературного процесу першої половини ХХ ст. як на еміграції, так і в Україні
1435594
   Сторінки біографії головного редактора часопису "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1435595
  Самотос-Баєрлє Сторінки біографії Миколи Колесси: камерно-інструментальна музика - виконавська практика і компонування (за "Спогадами" М. Колесси) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 418-427. – ISSN 2310-0583
1435596
  Конашевич В.Д. Сторінки братерства / В.Д. Конашевич. – К, 1975. – 48с.
1435597
  Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 38-40
1435598
  Коваленко С. Сторінки великого життя : урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса. 11 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
1435599
  Коваленко С. Сторінки великого життя : Присвячено 70-річчю від дня народження Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-47.
1435600
   Сторінки війни.. – Х., 1985. – 205с.
1435601
  Печеніна Наталія Сторінки військової історії Боспорської держави : (2 половина ІІІ ст. - І ст. до н. е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 49-54
1435602
  Дмитрук В.Т. Сторінки вікової дружби / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1958. – 96с.
1435603
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
№ 6. – 2002
1435604
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1435605
  Гурладі М.С. Сторінки героїчного літопису / М.С. Гурладі. – К., 1975. – 48с.
1435606
  Фольварочний І. Сторінки героїчної боротьби / І. Фольварочний. – Київ, 1954. – 68 с.
1435607
  Терехов Р.Я. Сторінки героїчної боротьби : (Спогади старого більшовика) / Р. Терехов. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 238 с.
1435608
  Відейко М. Сторінки давньої історії // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 20-22
1435609
  Райхель Ю. Сторінки державного терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 21


  Гібридна війна СРСР проти Польщі й Румунії.
1435610
  Шалиганова А.. Сторінки діяльності академіка М.Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341
1435611
  Матвієнко В.М. Сторінки діяльності української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 - квітень 1920 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 499-517. – ISBN 966-7196-06-2
1435612
   Сторінки єврейського мистецтва України : навч. посібник для учнів ліцеїв / [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр єврейської освіти України] ; упоряд.: Наталя Риндюк, Наталя Бакуліна та Анна Уманська. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 252, [4] с., [44] кольор. іл. : іл., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 249-252. – ISBN 978-966-378-608-7
1435613
  Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
1435614
  Дубина Д.В. Сторінки життєвого і творчого шляху вченого (до 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха) / Д.В. Дубина, О.О. Кучер, О.О. Чусова; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 121-128. – ISSN 1027-3239
1435615
  Синявська О.О. Сторінки життєпису видатного вченого // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 309-312
1435616
  Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.32-45
1435617
  Петльований В. Сторінки життя / В. Петльований. – К, 1953. – 216с.
1435618
  Кравченко Є.С. Сторінки життя / Є.С. Кравченко. – Київ, 1964. – 53 с.
1435619
  Апушкін Я.В. Сторінки життя : драм. триптих [про Т.Г. Шевченка] / Яків Апушкін ; авториз. пер. з рос. О. Новицького ; [передм. Г. Донця]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 93 с.
1435620
  Оленська С.П. Сторінки життя видатного вченого М.О. Архипова / С.П. Оленська, Я.С. Номировська // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 2225-2916
1435621
  Колеснікова В.А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В.А. Колеснікова. – Київ : [б. в.], 2008. – 75, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 75. – ISBN 978-966-02-4868-7
1435622
  Погребенник Ф.П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф.П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 351 с.
1435623
  Куценко М.В. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / М.В. Куценко. – К., 1975. – 341с.
1435624
  Конєва Т. Сторінки життя і творчості Шолом-Алейхема / Т. Конєва, О. Орлова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий 2021. – С. 6-9


  Матеріали до вивчення творчості Шолом-Алейхема.
1435625
  Дробязко Н. Сторінки життя Катерини Василівни Кочубей (Галаган) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 146-151
1435626
  Сиводід О.М. Сторінки життя О. Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 38-42
1435627
  Упеник М.О. Сторінки з блокнота / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 175 с.
1435628
  Цвек О. Сторінки з життя (пам"яті Володимира Опанасовича Круца) / О. Цвек, І. Мовчан // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-148. – ISSN 0235-3490
1435629
  Левицький О. Сторінки з життя Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 336-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1435630
  Софінов П. Сторінки з життя Ф.Е.Дзержинського / П. Софінов. – Київ, 1957. – 136с.
1435631
  Хроненко І.В. Сторінки з історії бібліотеки Київської духовної академії (1819 - 1919 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 38-44
1435632
  Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелевський рух // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 3-8. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  Пропонована стаття відкриває нові відомості про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію бачимо відомих киян - видатних медиків О. Павловського (1857-1944), М. Оболонського ...
1435633
  Дей О.І. Сторінки з історії українськой фольклористики / О.І. Дей; Відп.ред. І.П.Березовський. – К. : Наукова думка, 1975. – 271 с.
1435634
  Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)
1435635
  Гуржій О.І. Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 255-258. – ISSN 2312-1165


  "Найімовірніше Іван Олександрович Гуржій і Володимир Васильович Грабовецький познайомились десь у другій половині 50-х років минулого століття, коли останній був молодшим науковим співробітником Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові і писав ...
1435636
  Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
1435637
  Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 44-45
1435638
  Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 8с.
1435639
  Сюндюков І. Сторінки забутої Слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 20-21


  Що ми знаємо про Королівство Руське?
1435640
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1435641
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1435642
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1435643
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1435644
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1435645
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1435646
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1435647
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1435648
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1435649
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1435650
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1435651
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1435652
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1435653
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1435654
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1435655
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1435656
   Сторінки історії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 5-14. – ISBN 966-95774-0-4
1435657
   Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 26. – 2008. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435658
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 28. – 2009. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435659
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 29. – 2009. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435660
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1435661
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 31. – 2010. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435662
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : Політехніка, 1989-
Вип. 32. – 2011. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435663
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 33. – 2012. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435664
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 34. – 2012. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435665
   Сторінки історії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-19. – ISBN 978-966-439-593-6
1435666
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 35. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435667
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 36. – 2013. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435668
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 37. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435669
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-
Вип. 39. – 2015. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435670
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435671
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435672
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1435673
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1435674
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1435675
   Сторінки історії анестезіології України : (присвяч. 100-річчю Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков [та ін.]. – Київ : Медінформ, 2018. – 154, [2] с. : портр., іл. – Шифр. дубл. 61 Стор. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-409-216-3
1435676
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1435677
  Осіпова Г.С. Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917-1920 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 216-253. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "На основі значної документальної бази висвітлено історію становлення та розвитку бібліотеки першого на теренах України вищого педагогічного навчального закладу - Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька в роки революції 1917–1920 рр. ...
1435678
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1435679
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1435680
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1435681
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1435682
  Черваньов Д.М. Сторінки історії економічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 69-75. – ISBN 966-7419-44-4
1435683
  Мелешкіна І. Сторінки історії єврейського театру в матеріалах фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 80-98. – ISBN 978-966-378-592-9
1435684
  Лященко С.П. Сторінки історії і сьогодення НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 29-37. – ISBN 966-7419-44-4
1435685
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1435686
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1435687
   Сторінки історії Київського національного університету технологій та дизайну : у 2 кн. / В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов; В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0510-5
Кн. 1 : / Урбанський В.М., Волков О.І., Кострицький В.В., Кулєшов Ю.Є. – 2005. – 420, [3] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435688
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1435689
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1435690
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1435691
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1435692
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8


  Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
1435693
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій. – вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 207, [1] с. – Предм. покажч.: 204. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-617-10-0307-1
1435694
  Григоренко О.П. Сторінки історії міста Хмельницького наприкінці 1930-х - початку 1940-х років // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 84-89
1435695
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1435696
   Сторінки історії Олесь Гончар / М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [за заг. ред. проф. І.С. Попової ; авт.-упоряд.: Т.В. Кедич та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. й перероб. – Дніпро : Ліра, 2018. – 232, [1] с. : іл., фот. – Вступ. ст. укр., англ. - На авнтит. напис: До 100-річчя Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 191-224. – ISBN 978-966-383-968-4
1435697
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1435698
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1435699
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1435700
  Перепелиця А. Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині ( XVII-XXI ст.) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 722-731. – ISBN 978-966-2779-91-2
1435701
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1435702
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1435703
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1435704
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1435705
  Солонська Н. Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Мета статті -привернути увагу наукових кіл та громадськості до засобів репрезентації та популяризації книги української діаспори, збереження української мови, реклами друкованого слова, вивчення та аналізу комунікаційних заходів на науковому рівні
1435706
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1435707
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1435708
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1435709
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1435710
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1435711
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1435712
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1435713
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435714
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435715
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1435716
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1435717
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1435718
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 242-264. – ISSN 2075-437X


  З ініціативи керівництва і співробітників кафедри слов"янської філології, за матеріалами, наявними в архіві Київського університету імені Тараса Шевченка, а також за спогадами колишніх випускників, студенти магістратури реконструювали списки студентів ...
1435719
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1435720
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1435721
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1435722
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1435723
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1435724
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1435725
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 2)
Ч. 1. – 1932. – 286, [2] с.
1435726
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого : Ч. 1-4 / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 3)
Ч. 2. – 1933. – 488 с.
1435727
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1435728
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1435729
  Макаревич М.П. Сторінки мого життя : мемуари Миколи Макаревича / [ред.-упоряд.: О. Стасюк ; упоряд.: М. Макаревич, І. Хоменська]. – Київ : Логос, 2015. – 269, [3] с. : іл., портр. – (Україна дипломатична : бібліотека наукового щорічника ; вип. 10). – ISBN 966-518-338-9
1435730
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1435731
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1435732
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1435733
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1435734
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1435735
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1435736
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1435737
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1435738
  Бажан О.Г. Сторінки політичної біографії Петра Шелеста // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 84-87. – ISSN 2227-183Х
1435739
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1435740
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1435741
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1435742
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1435743
   Сторінки трудової слави.. – Київ, 1949. – 80с.
1435744
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1435745
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1435746
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1435747
  Беляк Є.В. Сторітелінг у процесі комерціалізації результатів підприємницької діяльності / Є.В. Беляк, О.В. Євтушевська // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 75-78. – ISSN 2306-6806
1435748
  Мазурок М. Сторітелінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти Нової української школи / М. Мазурок, О. Саприкіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 160-165. – ISSN 2308-4634
1435749
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1435750
  Гирич В. Сторітелінг як інструмент формування мовної компетентності студентів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 127-132. – ISBN 978-617-8095-12-3
1435751
  П"ятецька О.В. Сторітелінг як поліфункціональний інструмент сучасної комунікації: мовностилістичні особливості // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 106-121. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядається медійний інструмент сучасної комунікації - сторітелінг, який широко застосовується в комерційних, рекламних, корпоративних цілях з метою впливу на емоційну, пізнавальну та мотиваційну сфери реципієнтів. Водночас створення й ...
1435752
  Ільчишин Ж. Сторітелінгові технології на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 48-53
1435753
  Братко М. Сторітеллінг як ефектівна технологія викладання курсу "Лідерство в освіті" для магістрів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 68-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1435754
  Кузик О.В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6792
1435755
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1435756
  Хохич Д.Г. Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 73-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
1435757
  Устименко О.В. Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 36-50


  Одній із найстаріших наукових установ України - Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН виповнилося сто років.
1435758
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1435759
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1435760
  Глинін А. Сторіччя Архипенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 34
1435761
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1435762
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1435763
  Качор А. Сторіччя з дня народження Михайла Туган-Барановського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 23-25
1435764
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1435765
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1435766
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1435767
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1435768
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1435769
  Качор А. Сторіччя Української кредитової кооперації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 16-18
1435770
   Сторіччя університету [Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1435771
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1435772
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1435773
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1435774
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1435775
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1435776
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1435777
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – Москва, 1942. – 46с.
1435778
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1435779
  Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии / М. Тучемский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. – 25 с.
1435780
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1435781
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – Москва, 1939. – 47с.
1435782
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 18 с. – Отт. из янв. кн. журн. "Киев. старина". 1884 г.. - В конце текста: Н.В. С-ко. - Без тит. л. и обл.
1435783
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко; [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884


  Содержание конволюта: 1. Стороженко Н. Стороженки; 2. Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка; 3. Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях; 4. Стороженко А.Я. Записки по делам ...
1435784
  Модзалевский В.Л. Стороженки : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1914. – 26 с. : 1 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 4
1435785
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1435786
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1435787
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1435788
  Дояр Л. Сторозтерзаний 1919-й. Про що розповідають вітчизняні книгодруки часів Директорії УНР // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
1435789
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – Москва, 1951. – 40с.
1435790
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1435791
  Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-24-6


  У пр. №1726295 напис: Вельмишановній Надії Юріївні з глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис
1435792
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1435793
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1435794
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1435795
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – Москва, 1956. – 156с.
1435796
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1435797
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1435798
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1435799
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – Москва, 1979. – 239с.
1435800
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1435801
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1435802
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1435803
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1435804
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1435805
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1435806
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1435807
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Андріяшик Р.В. – Київ : Український письменник, 1992. – 175 с.
1435808
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1435809
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1435810
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1435811
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1435812
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1435813
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1435814
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1435815
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1435816
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1435817
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1435818
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1435819
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1435820
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1435821
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1435822
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1435823
  Міловська Н. Сторони договору страхування та особливості їх правосуб"єктності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 72-88. – ISSN 1026-9932
1435824
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1435825
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1435826
  Тераз Р.І. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1435827
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1435828
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1435829
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1435830
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1435831
  Лепех С. Сторони споживчого договору фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 34-38. – ISSN 2663-5313
1435832
  Кузнець О.М. Сторони та їх представники в цивільному процесі як особи, які можуть зловживати процесуальними правами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 344-350. – ISBN 978-617-566-402-5
1435833
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1435834
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1435835
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1435836
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1435837
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1435838
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1435839
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1435840
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1435841
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1435842
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1435843
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – Москва, 1971. – 256с.
1435844
  Калядин А.Н. Сторонники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – Москва, 1965. – 160 с.
1435845
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1435846
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1435847
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1435848
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1435849
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1435850
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 152 с.
1435851
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1435852
  Танк Максим Стороны света : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1435853
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1435854
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – Москва, 1975. – 126с.
1435855
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1435856
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1435857
  Пікуль В.П. Стосовно інституту охорони праці в системі права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 174-177. – ISSN 2617-5967


  Статтю присвячено дослідженню співвідношення інституту охорони праці з іншими суміжними інститутами трудового права та визначенню ролі інституту охорони праці в системі трудового права України. Статья посвящена исследованию соотношения института ...
1435858
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1435859
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1435860
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1435861
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1435862
  Траверсе Т.М. Стосунки довіри і сприймання громадкістю освітніх реформ / Т.М. Траверсе, С.Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 209-219. – ISSN 2309-8287
1435863
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1435864
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1435865
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1435866
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 45-49
1435867
  Гавловська Т.А. Стосунки мід матерями та дочками в прозових творах Теодора Фонтане // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 4-5
1435868
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1435869
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1435870
  Воронський Д. Стосунки між козаками та жінками // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 12
1435871
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1435872
  Перерва В. Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ-ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 37-41
1435873
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1435874
  Кралюк П. Стосунки українців та росіян: погляд із Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 6


  Чим важлива книга Андреса Каппелера.
1435875
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1435876
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1435877
  Андрейчук С.К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі / С.К. Андрейчук, В.І. Когут, О.О. Морушко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 69-75. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
1435878
  Арсовски Т. Стотиот чекор / Арсовски Т. – Скопjе : Мисла, 1968. – 180 с. – (Б-ка Билjана)
1435879
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1435880
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1435881
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1435882
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – 9. – Москва
1. – 1973. – 64 с.
1435883
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1435884
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1435885
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1435886
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1435887
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1435888
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1435889
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1435890
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1435891
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. ИЭВТ-Н12. – Рига : Институт электроники и вычисл. техники, 1982. – 69 с. – Библиогр.: с. 67
1435892
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1435893
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1435894
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1435895
  Хуг О. Стохастическая радиобиология / О. Хуг, А. Келлерер. – Москва, 1969. – 184с.
1435896
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1435897
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1435898
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1435899
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1435900
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1435901
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – Москва, 1969. – 200 с.
1435902
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов / И. Я. Билинский, А. К. Микелсон ; И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. – Рига : Зинатне, 1983. – 292 с.
1435903
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1435904
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1435905
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1435906
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1435907
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1435908
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – Москва, 1985. – 559с.
1435909
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1435910
  Леваков А.А. Стохастические дифференциальные уравнения и включения / А.А. Леваков, М.М. Васьковский ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2019. – 494, [2] с. – Передм. указ.: с. 492-465. – Библиогр.: с. 473-491. – ISBN 978-985-566-698-2
1435911
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1435912
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612 с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1435913
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1435914
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1435915
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1435916
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1435917
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1435918
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1435919
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1435920
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1435921
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1435922
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1435923
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1435924
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1435925
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах : в 2 ч. / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1 : Физико-математические основы описания и исследования динамической стохастичности. – 1985. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-177
1435926
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2 : Типичные бифуркации и квазиаттракторы в нелинейных системах с малым числом степеней свободы. – 1985. – 197 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-188
1435927
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1435928
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1435929
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1435930
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1435931
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1435932
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1435933
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1435934
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150 с.
1435935
  Бартоломью Д.Д. Стохастические методы социальных процессов = Stochastic models for social processes / Д.Д. Бартоломью ; пер. с англ. В.Б. Езеров, А.Л. Конина ; под ред. О.В. Староверова. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-288. – (Математическо-статистические методы за рубежом)
1435936
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1435937
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1435938
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1435939
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1435940
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1435941
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1435942
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – Москва, 1979. – 253с.
1435943
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1435944
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1435945
  Буш Р.Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Р. Буш. – Москва, 1962. – 483 с.
1435946
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1435947
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1435948
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1435949
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л., 1986. – 80 с.
1435950
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : учебное пособие для студентов гидрологической специальности / В.К. Баскаков; В.К. Баскакков ; ред. Р.Н. Кузьмина ; МВ и ССО РСФСР, Башкир. гос. ун-т. – Уфа : [б. и.], 1989. – 84 с.
1435951
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1435952
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1435953
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1435954
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1435955
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1435956
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1435957
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1435958
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1435959
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1435960
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – Москва, 1984. – 185 с.
1435961
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1435962
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1435963
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1435964
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1435965
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – 10. – Москва
ч. 1. – 1975. – 55 с.
1435966
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1435967
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1435968
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1435969
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1435970
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1435971
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1435972
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1435973
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1435974
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1435975
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1435976
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1435977
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1435978
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1435979
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1435980
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1435981
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1435982
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон ; под общ. ред. Э.А. Якубайтиса ; АН Лат ССР, Ин-т электрон. и вычисл. техники. – Рига : ИЭВТ, 1980. – 54 с. – Библиогр.: с. 52-53
1435983
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1435984
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1435985
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1435986
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1435987
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1435988
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1435989
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1435990
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1435991
  Бертсекас Д. Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени / Д. Бертсекас, С. Шрив ; пер. с англ. В.И. Луткова, В.А. Хаванскова ; под ред. А.А. Юшкевича. – Москва : Наука, 1985. – 279 с. – Библиогр.: с. 274-278
1435992
  Григорян Г Т. Титов Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 107-118 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2222-8810
1435993
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1435994
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1435995
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1435996
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1435997
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1435998
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1435999
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1436000
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,