Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1435001
  Бойко Н. "...Українському народові найпотрібнійше вибратись на світ з тієї темряви, в яку його запроваджено..." (сторінками щоденника О.Я. Кониського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 31-42
1435002
  Стріха М. "Українські вчені пропонують велику кількість оборонних технологій" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
1435003
   "Українські декабристи чи декабристи на Україні?" : рух декабристів очима істориків 1920-х років : [збірник] / [упоряд., вступ. ст. та прим. Г. Казьмирчука, Ю. Латиша]. – Київ : ЛОГОС, 2011. – 195, [1] с. – На тит. арк.: М. Грушевський, С. Єфремов, Д. Багалій, М. Яворський. О. Гермайзе, І. Рибаков, В. Романовський, Ю. Оксман, В. Гнатюк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-357-3
1435004
  Набок М. "Українські записки" П. Мартиновича і питання дослідження українських дум // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 16. – С. 9-12.
1435005
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1435006
  Константинівська О. "Українські народні узори" - джерела наукових інтересів та творчих пошуків Ольги Косач-Кривинюк : За матеріалами колекції київського музею Лесі Українки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 198-209. – ISBN 978-966-2410-25-9
1435007
  Сірук М. "Українські події покладуть край "інтеграції" в путінському розумінні". // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 3


  Україна прощається з СНД, а в Астані створюють ЄЕС.
1435008
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1435009
  Шевчук І. "Українські справи" юридичних осіб у Європейському суді з прав людини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 102-104.
1435010
  Валля І. "Українські студенти дуже вмотивовані вчитися..." / підготував Олександр Виноградов // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 168). – С. 10


  "...Унікальний проект у рамках співпраці з "Федерацією обмінів Франція - Україна" (FEFU) діяв у Центральноукраїнському національному технічному університеті в квітні цього року. Перший у навчальному закладі курс інтенсивного вивчення французької мови ...
1435011
  Журба О. "Українські" національні проекти довгого XIX століття в імперському просторі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 61-68
1435012
  Жила С. "Українській народній пісні колись Україна повинна поставити пам"ятник і за зміст, - і за музичні мотиви"


  Фольклорні і методичні матеріали до вивчення ліричної пісні в школі
1435013
  Роженко М. "Українській філософії на Копні на пощастило..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Історія філософії в ун-ті Св. Володимира. Про проф. філософії П.В. Копніна.
1435014
  Палінська О.М. "Українськість" VS. "суржик": українська культура у сприйнятті носіїв українсько-російського змішаного мовлення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 36-48. – ISSN 0027-2833
1435015
  Стороженко О.П. [Українські оповідання Олекси Стороженка]. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 49 с. – Прим. № 105753 дефектний, без тит. л. - Конволют. - Вид. перепл. з: Українські оповідання Олекси Стороженка. 1863. - 91 с.


  Зміст: Межигоpський дід; Hе в добpий час; Вуси
1435016
  Конціцка Г. Українські "Femen": "політичний рух" чи "організація" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 289-292. – ISSN 2076-1554
1435017
  Медведська Л. Українські "Альма-матер" тепер "знають своє місце" = Відбулася презентація результатів рейтингу укр. вищих навч. закладів "Компас-2012" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  Пряма он-лайн трансляція заходу проводилася на корпоративному сайті компанії "Систем Кепітал Менеджмент", яка ось уже п"ятий рік поспіль за підтримки МОНмолодьспорту успішно реалізує проект "Компас" в Україні, складений Київським міжнародним інститутом ...
1435018
  Дутковський Л. Українські "Бітли" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 26-27


  Легендарному ВІА "Смерічка" в новорічну ніч 2017-го виповнюється піввіку.
1435019
  Лещинська С. Українські "Гречаники" з японським присмаком // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У гості до учасників народного ансамблю української музики "Роксоланія" у Молодліжний Центр культурно-естетичного виховання завітав один із найвідоміших телеканалів на японському телебаченні - телеканал Маінічі ТБ ( про них на сайті ...
1435020
  Кузьменко Ю. Українські "малі" голоси в національній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 6


  7 жовтня кафедра зарубіжної літератури провела міжнародний тематичний колоквіум ""Малі" голоси та їхня велика сила". Запорукою успіху стала плідна співпраця літературознавців-зарубіжників Інституту філології з колегами Університету імені Мішеля Монтеня ...
1435021
  Ярмоленко Н. Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 119-126. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Об"єктом аналізу в даній розхвідці обрано думи козацького періоду морської тематики
1435022
  Михальчук О. Українські "мотори" в Перу / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 177). – С. 3


  Екс-посол України в Перу Олександр Михальчук - про боротьбу з російською пропагандою в південноамериканській країні.
1435023
  Дем"яненко Б. Українські "партії влади" як відображення посттоталітарних ціннісних орієнтацій / Б. Дем"яненко, В. Дем"яненко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 370-381. – ISBN 978-966-611-826-7
1435024
  Кагамлик С. Українські "стряпчі" у захисті прав інституцій православної церкви XVIII ст. // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 55-67. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1435025
  Грабовський С. Українські "товсті" журнали у контексті "гібридної війни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 21
1435026
   Українські "хіміки" зібрали врожай у Ріо-де-Жанейро // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  4 - 14 серпня 2012 року в Ріо-де-Жанейро ( Федеративна Республіка Бразилія ) відбулася V1 Міжнародна студентська олімпіада з астрономії та астрофізики, в якій взяла участь команда студентів з України. Срібна медаль - Марк Дубодєлов, студент 1 курсу ...
1435027
  Ластовський В. Українські "Черкаси": поява на історичній арені в контексті цивілізаційних процесів та історіографічного міфу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 179-181


  Аналізується і вирішується проблема трактування появи екзоніму «черкаси» та його перенесення на українців. Заперечується генетичний зв’язок кавказьких черкесів із появою міста Черкаси на Середній Наддніпрянщині. Пропонується версія щодо карпатського ...
1435028
  Казакевич Г. Українські O"Kоннори: родина ірландського походження в культурному житті України XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено родині О"Коннор, окремі представники якої відіграли непересічну роль у громадському та культурному житті України ХІХ ст. Засновник родини Олександр О"Коннор виїхав з Ірландії наприкінці XVIII ст. Автор припускає, що він був ...
1435029
  Роганов Євген Українські авіакомпанії: австралійська мірка // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1435030
  Пиріг Любомир Українські авіафілателістичні сторінки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 26-29 : Фото
1435031
  Вергунов В.А. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О.С. Кудашева у 1903-1908 роках // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 42-52. – ISSN 2079-2999
1435032
  Василик І. Українські адвокати в історичній пам"яті професійної корпорації // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 84-88
1435033
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII - 30-ті роки XX ст.) / І.Ю. Гловацький, В.І. Гловацький ; М-во освіти і науки України, Львів. юрид. ін-т. – Львів : [б. в.], 2004. – 134 с., [10] арк. іл. : іл. – Перед. слово та резюме парал. укр., англ., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435034
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1435035
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1435036
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939 рр.) / Гловацький І.Ю. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. історії та теорії держави і права. – Львів : ТРІАДА ПЛЮС, 2003. – 344, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-345 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7596-26-5
1435037
  Петрів М.Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. = The ukrainian advocate"s: state, socio-political, cultural and education activist at the close of XIX - XX century / Михайло Петрів ; [Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 541, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. лише назва сер. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека адвокатури України = Corpus advocaturae Ucrainae ; т. 1). – ISBN 978-617-7039-05-0


  В пр. №1700321 напис: проф. В. Сергійчукові На добру згадку про Коломию ... адв. Мих. Петрів. Підпис. 11.10.2015 р.
1435038
  Подольський А.Ю. Українські академічні студії з історії Голокосту: нові теоретичні тенденції і політичні підтексти // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 442-460. – ISBN 978-966-02-8321-3
1435039
  Китов Д. Українські акватичні символи природного походження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 113-118


  Українська етнічна культура; унікальна дніпровська традиція
1435040
  Чорномаз В"ячеслав Українські акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-58
1435041
  Машевський О. Українські акценти у створенні Держави Ізраїль / О. Машевський, О. Сухобокова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 56-59


  КНУТШ спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в Україні 18-19 жовтня 2012 р. провели на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ Міжнародну науково-практичну ...
1435042
  Мочурад А. Українські алюзії в Курдистані, або Враження експедиції "Вітер на Схід" від центрально-східної Туреччини. / А. Мочурад, П. Лозинський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Поки у Стамбулі не вщухають протести, тут про них майже не згадують.
1435043
  Гордієнко Г. Українські альманахи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 22-23
1435044
  Кущ Н. Українські аналітичні прийменникові еквіваленти: питання структури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 573-579. – Бібліогр.: Літ.: с. 578-579; 5 назв. – ISSN 1728-9572
1435045
  Дичковська Г.О. Українські архетипи в груповій роботі для людей з бойовим досвідом // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 46-47
1435046
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-7250-09-01
Вип. 1 : (XIX ст. - 1930-ті рр.). – 1999. – 370 с.
1435047
   Українські архівісти (XIX - XX ст.) : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
1435048
  Палієнко М. Українські архівні осередки в Піівнічній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 253-265. – ISBN 966-02-2067-7
1435049
  Палієнко М.Г. Українські архівні центри за кордоном: історіографічний аспект проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Історія ; вип. 54)


  Проаналізовано праці українських і зарубіжних авторів, присвячені історії заснування та діяльності українських архівних центрів за кордоном.
1435050
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1435051
  Остапенко Н.Ф. Українські аспекти гендерної рівності / Н.Ф. Остапенко, Н.М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с.28, Літ.: 11 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Піднімається проблема встановлення гендерної рівності жінок і чоловіків в Україні й даються практичні вказівки для її досягнення.
1435052
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1435053
  Степаненко І. Українські байкарі XIX століття : [збірка] / упорядкував І. Степаненко. – Київ : Вид.Т-во "Час", 1927. – 160 с. – (Бібліотека "Час")


  В кн. байки Є.П. Гpєбінки, Л.І. Глібова, А.Т.
1435054
  Кононенко Н. Українські балади в Канаді: пристосування до нового життя в новій країні // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 112-120. – ISSN 0130-6936
1435055
  Бронін О.В. Українські банки в умовах кризи: бізнес-моделі, що призвели до банкрутства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1435056
  Опришко В. Українські банки: спеціалізація чи універсалізація // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.6-10
1435057
  Курганова О.Ю. Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 81-90. – ISSN 2222-4203
1435058
  Королевич Н.Ф. Українські бібліографи XX століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н.Ф. Королевич. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 327, [1] с. – ISBN 966-7308-11-1
1435059
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1435060
  Чуканова С. Українські бібліотеки очима американських студентів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 3 (33). – С. 37-39. – ISSN 1811-377X
1435061
  Неділько Г.С. Українські бізнес-інкубатори: підтримка технологічно-орієнтованих малих та середніх підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто діяльність бізнес-інкубаторів - нової для України форми організаційної та інвестиційної підтримки малих та середніх підприємств. Основну увагу приділено характеристиці бізнес-індукторів, зорієнтованих на підтримку виробництв, пов"язаних із ...
1435062
   Українські буржуазні націоналісти - найлютіші вороги українського народу.. – Львів, 1961. – 24с.
1435063
   Українські буржуазні націоналісти - прислужники імперіалістичних розвідок.. – К., 1986. – 16с.
1435064
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1435065
  Сокульська О. Українські в"язні сумління в Полтаві вимагали звільнення Олега Сенцова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30)
1435066
  Чернюк С.Л. Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 181-190


  У статті розглянуто особливості двох одноіменних творів Остапа Вишні та М. Хвильового
1435067
  Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 42-50
1435068
  Калашник Володимир Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації / Калашник Володимир, Філон Микола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 104-106


  Інтерес до духовного життя українського етносу
1435069
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1435070
  Щербак С.В. Українські весняні танково-ігрові пісні (деякі проблеми генезиса й семантики) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 232-236. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1435071
  Тимошик М. Українські видавничі стандарти // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.18-21


  До питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання
1435072
  Тимошик М.С. Українські видавничі стандарти: до питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.41-49
1435073
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина ХІХ - ХХ ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Васильчук Микола Миколайович; ЛНУ ім.І.Франка. Факультет журналістики. – Львів, 2002. – 248л. + Додатки: л. 182 - 248. – Бібліогр.: л. 152 - 182
1435074
  Здражко А.Є. Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України ( на початку 1990-х років) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 77-83


  Стаття присвячена історіографічному дослідженню видань української перекладної дитячої літератури початку 1990-х років. Автор наголошує на тому, що деякі заборонені за радянських часів переклади творів дитячих письменників були перевидані, а інші ще й ...
1435075
  Лубчак В. Українські видання: життя в умовах імперських заборон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26-27 липня (№ 130/131). – С. 17, 20


  Редактори перших україномовних альманахів на півдні Російської імперії змушені були "ховати" у белестричні збірники актуальну публіцистику. Дмитро Васильович Маркович — український громадський і державний діяч, правник, письменник. Входив до складу ...
1435076
  Рубльов О.С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О.С. Рубльов, О.П. Реєнт // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. – С.1-319. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-21-3
1435077
  Папакін Г. Українські визвольні змагання 1939-1956 років: джерельний контент / Георгій Папакін ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-6676-6
Вип. 1 : Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження. – 2012. – 356, [2] с. – Покажчики: с. 334-356. – Бібліогр.: с. 309-333 та в тексті
1435078
  Канівець І. Українські визвольні змагання в російському кіно. Режисерські засоби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 11-12. – ISSN 1562-3238
1435079
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1435080
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 37. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1435081
  Іванчишен В. Українські вимушені переселенці в політиці європейського досвіду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 113-114. – ISSN 0130-6936
1435082
  Фрішко Владислав Українські виставки "роздвоюються". Добре це погано? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1435083
  Потапова Н. Українські витинанки: науковий опис, сучасний стан вивчення і розуміння // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 358-373


  Стаття співробітника Російського етнографічного музею в м. Санкт-Петербург присвячена проф. Санкт-Петербурзького ун-ту Олександру Гадло
1435084
   Українські виші - поки що не надто привабливі для іноземців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Серед усіх студентів в Україні 1,5% - іноземці.За словами голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти М. Луцького державне замовлення вищих навчальних закладів цього року значно перевищило попит студентів. Вищі навчальні заклади, ...
1435085
  Криськов А.А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 427-433. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1435086
  Чапленко В. Українські відгуки на промову Юрія Андропова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1983. – Vol. 34, № 400, червень : червень. – С. 15-17
1435087
  Бринов О. Українські відзнаки на європейських ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1435088
  Калиниченко Олександр Українські візи стають доступнішими // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1435089
  Скрипка О. Українські візії Олега Скрипки / розмову вела Тетяна Шульга // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 6
1435090
  Кралюк П. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 421-427. – ISBN 978-966-2254-74-7
1435091
  Кралюк П.М. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 421-427. – ISBN 978-966-373-777-5
1435092
  Печенюк І.С. Українські військові з’їзди – важливі першочергові заходи з українізації армії // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 254-257. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1435093
  Якубовська М. Українські вінки сонетів другої половини ХХ століття // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 251-261. – ISBN 966-587-044-0
1435094
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1435095
  Вольвач П. Українські водосховища Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 5
1435096
  Бульвінський А.Г. Українські воєнні втрати у XVII ст.: європейський контекст // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 52-65
1435097
  Дереш Б. Українські воїни: від дружинників до вояків УПА // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 41). – С. 20-21
1435098
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1435099
  Степченко О.П. Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко ; НАНУ, НБУ імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2008. – 218 с. – 90-річчю Академії наук України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського присвячується. – ISBN 978-966-02-4885-4
1435100
   Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 142-144
1435101
  Бурдейний А. Українські вчені в закордонних університетах: від середньовіччя до наших днів / А. Бурдейний, О. Лісняк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 62-64. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Подано відомості про визначних українських учених, які впродовж ХХ століття працювали у відомих університетах Європи. Особливу увагу зосереджено на найменш відомих іменах, зокрема Юрія Кистяковського, Миколи Голоняка
1435102
   Українські вчені ввійшли до ради Фонду "Сколково" // Світ. – Київ, 2013. – липень (№ 27/28)


  Україну в Фонді будуть представляти: віце-президент НАН України академік Антон Наумовець, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" академік М. Згуровський та голова Державного агенства з питань науки, ...
1435103
  Пелих В.О. Українські вчені отримали міжнародну нагороду за найкращу книгу в області фундаментальних наук від Міжнародної академії астронавтики // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1 (104). – С. 71-73. – ISSN 1561-8889


  Міжнародна академія астронавтики (МАА), заснована у 1960 році з ініціативи Т. фон Кармана, одного із піонерів ракетобудування, відзначила своєю нагородою 2016 р. у категорії "Найкраща книга в області фундаментальних наук" тритомне видання "Dark energy ...
1435104
  Горєва В.В. Українські вчені та українознавча проблематика на першому Міжнародному з"їзді слов"янських філологів (Прага, 1929 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 519-528. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
1435105
  Біркович Т. Українські вчені, винаходами яких користується весь світ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
1435106
  Березовський О.М. Українські газети "Слобожанщина" і "Запоріжжє" та їх місце в національному русі (1906) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови, у яких існували газети "Слобожанщина" та "Запоріжжє", вияснено їхнє місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of Ukrainian newspapers "Sloboganshсhyna", "Zaporigg"e" and shows its place in development ...
1435107
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1435108
  Мандзяк В.П. Українські галицькі партії кінця XIX - початку XX ст. в сучасній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 33-34. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні наукові дослідження, присвячені вивченню діяльності українських галицьких партій наприкінці XIX - на початку XX ст.
1435109
  Хоменко О. Українські географічні реалії у перекладах Тараса Шевченка японською мовою: від інтерпретації до засвоєння // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 355-364


  У статті йдеться про способи перекладу географічних реалій у поезіях Т. Шевченка японською мовою і засвоєння їх перекладачкою Фудзією Ецуко.
1435110
   Українські герої Севастополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 7


  "День" спілкувався із курсантами уже колишньої Академії Військово-Морських сил України, які залишилися вірними присязі. Єдине їхнє бажання сьогодні - чимшвидше продовжити службу на "материку".
1435111
  Акаш Крішан Українські гетьманати і Запорозька Січ між царем та королем у 1686 - 1688 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2078-0850
1435112
  Красовський І. Українські гетьмани // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 167-173
1435113
  Світлична В.В. Українські гетьмани // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 338-339. – ISBN 978-966-222-966-0
1435114
  Тинченко Я. Українські гетьманці XX століття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Історія братів Сахнів-Устимовичів, активних учасників антибільшовицької боротьби. Олександр Сахно-Устимович - українській і російській військовий діяч.
1435115
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1435116
  Ганудель З. Українські говори Східної Словаччини в лінгвістичних атласах дослідження району Карпат та підручниках "кодіфікованого русиньского языка" // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 93-103. – ISBN 978-80-89755-32-5
1435117
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1435118
  Лащук Ю.П. Українські гончарі / Ю.П. Лащук. – К, 1968. – 41с.
1435119
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – 1986
1435120
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9. – 1992
1435121
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 11 : Словник ділової мови / М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич. – 1993
1435122
  Розов В.О. Українські грамоти / Вол. Розов, проф. – Київ : З Друкарні Української Академії Наук. – (Історично-Філологічний Відділ Української Академії Наук, Збірник № 63 / Постійна комісія історії української мови, під керуванням акад. А.Е. Кримського ; Вип. 1 : Пам’ятки і студії з історії української мови)
Т. 1 : XIV в. і перша половина XV в. – 1928. – [4], 176, 75, IX с. – Текст частково укр., церковнослов. мовами.
1435123
   Українські грамоти ХУ ст.. – К., 1965. – 163с.
1435124
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1435125
  Папуша А. Українські гривні - гроші відмінної якості : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-4
1435126
  Козуб Л. Українські громади 60-90-х р.р. ХІХ ст. в оцінці М.П. Драгоманова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 346-356. – ISBN 966-02-2554-7
1435127
  Галько Оксана Українські громади в Іспанії (соціальні здобутки четвертої хвилі еміграції) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 287-291
1435128
  Світ І. Українські громади в Китаї у 1920-1940-х рр. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 324-413. – ISBN 978-966-579-271-0
1435129
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1435130
  Козлітін В. Українські громадські організації в Югославії (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1435131
  Головата Л.В. Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник легальної видавничої діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 98-109. – ISSN 0130-5247
1435132
  Палюх О. Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: функціонування і тематика // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 65-81. – ISSN 2524-0331
1435133
  Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1435134
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1435135
  Вінцковський Т. Українські губкернські з"їзди на Півдні України у 1917 році: передумови, організація, результати // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 186-194. – ISBN 978-617-7062-20-1
1435136
  Беренштам-Кістяківська Українські гуртки в Києві другої половини 1880-их та початку 1890-их років // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 155-156. – ISBN 966-7272-00-1
1435137
   Українські декоративні розписи. – Київ, 1957. – 12с.
1435138
  Капелюшний В. Українські депутати у І Державній Думі Росії: від стихії до організації / В. Капелюшний, В. Доморослий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-26. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми створення української фракції у першому російському парламенті. В статье рассматриваються проблемы создания украинской фракции в первом российском парламенте. The article examines the problems of the forming of the ...
1435139
  Вечерський В.В. Українські дерев"яні храми / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2007. – 272с. : іл. – На обкл.: Храми України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-48-8
1435140
  Сергійчук В.І. Українські державники: Андрей Шептицький / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-440, у тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-70-1
1435141
  Сергійчук В.І. Українські державники: Тарас Шевченко / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 311, [1] с. : іл. – Ювіл. вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Загол. обкл. і корінця: Тарас Шевченко. – ISBN 978-966-2911-62-6
1435142
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1435143
  Красніцький А. Українські державотворчі процеси 1917-1920 років у науковому доробку істориків права: досягнення та перспективи дослідження // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 640-649. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивченні національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні та окреслено перспективи дослідження.
1435144
  Фігурний Ю. Українські державотворчі процеси в другій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 106-117
1435145
  Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
1435146
  Стрельський Г.В. Українські дипломати доби національно-державного відродження (1917-1920) : Біографічний довідник / Г.В. Стрельський; Дипломатична академія України при Мін. закордонних справ України. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-7196-11-9
1435147
  Присташ Я. Українські дипломати і Євромайдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 14. – С. 1, 5. – ISSN 0027-8254
1435148
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1435149
  Старков В. Українські дитячі ігри у праці Єгора Покровського 1887 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 305-312. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1435150
  Клокун Т. Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання еволюції такого жанру дитячої творчості, як лічилки. Досліджено лічилки "заумні", їх походження, лексичний склад та будову. Is devoted to the problem of evolution of such genre as rhyme-counting"s. The origins and lexical structure ...
1435151
  Вакульчук С. Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. ХХ ст). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 377--387. – Бібліогр.: Літ.: С. 386-387; 26 поз.
1435152
  Корбуш Ю. Українські діаспорні мислителі: проблема духовності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 251-253
1435153
  Борисова О.В. Українські дієслівні перекладні відповідники англійських слів недієслівного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 171-174. – ISBN 966-594-420-7
1435154
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – С. 19-26
1435155
  Волиняк П. Українські дні на ЕКСПО-67 // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – С. 7-16


  Дні СРСР на ЕКСПО-67 в Канаді.
1435156
  Умланд А. Українські добровольчі батальйони і полк "Азов" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-9
1435157
   Українські дожовтневі письменники. – К., 1985. – 280с.
1435158
  Сергійчук В. Українські документи у фондах центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 184-187
1435159
  Лопушанський В. Українські долі в австрійському таборі для інтернованих Талєргоф (1914-1917 рр.) / В. Лопушанський, Я. Лопушанський // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 221-263. – ISBN 978-617-7235-61-2
1435160
  Паняенко В. Українські дороги Івана Буніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 липня (№ 122/123). – С. 21
1435161
  Панченко В. Українські дороги Івана Буніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 20
1435162
  Фельдман В. Українські дослідження в Антарктиді і міністерські "ігри" у Києві // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 12-13
1435163
  Вернигора Н.М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 80-86


  У статті йдеться про стан розробки проблем текстотворення та книговидання для дитячої аудиторії. Автор звертає увагу на те, коли ці теми потрапили в поле зору дослідників, які зрізи проблем цікавили теоретиків у різні періоди розроблення теми та які ...
1435164
  Грукач В. Українські дослідники про діяльність генерал-губернаторів українських правобережних земель / В. Грукач, О. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 114-120. – ISSN 2518-7732


  Відомі українські історики XIX ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров висвітлювали окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях.
1435165
  Білоус В. Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / Віра Білоус ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8837-9


  У пр. № 1728180 напис: З побажанням добра! 25.10.2019 р. Підпис.
1435166
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1435167
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1435168
   Українські думи / [упоряд. О.К. Артеменко]. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-575-202-8
1435169
   Українські думи в новому виданні К.М. Грушевської : (Істор. Секція УАН. Комісія історичної пісенності. "Українські народні думи", т. 1 корпусу. Тексти №№ 1-13 і Вступ Катерини Грушевської в.о. секретаря комісії (історичної пісенності), [Київ] : Держвидав України, 1927 (с. CCXX, 176) : [рецензія]. – [Київ], 1927. – 56, [4] с. – Окр. відбиток з: Етнографічний вісник, кн. 7, 1928, Київ (с. 1-56, 129-132). - Авт. у вид. не вказ., встанов. за інтернет-пошуком
1435170
  Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні : Огляд питання про думи. Тексти дум і пісень з історичними й літературними увагами. Бібліографія. Ноти. – Київ : Видання т-ва "Час", 1919. – 300 с. : поpтp., нот. – Бібліогp.: Покажч. літ. дум і іст. пісень: с. 279-296


  Огляд питання пpо думи; Тексти дум і пісень з істоpичними й літеpатуpними увагами; Бібліогpафія; Hоти в pозкладі Л. Ревуцького. – В кн. поpтp. О.М. Веpесая, Ф. Холодного, Г.Т. Гончаpенка. – Додаток: [Пісня пpо Моpозенка]: с. 274-276.
1435171
  Ревуцький Л.М. Українські думи та пісні історичні / Л.М. Ревуцький. – 2-е вид. – Харків ; Київ, 1930. – 273 с.
1435172
  Біловус Л.І. Українські духовні традиції в україномовній періодиці США як чинник збереження національної ідентичності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 113-131. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
1435173
  Коропецький Українські економісти XIX століття та західно наука / Коропецький, Іван-Святослав. – Київ, 1993. – 176 с.
1435174
  Сайкевич О. Українські економісти другої половини XIX - початку XX століття про необхідність державного регулювання банківської системи країни : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1435175
  Черниш Н. Українські електронні енциклопедії як складова національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 29-34. – ISSN 2076-9326


  Викладено відомості про наповнення інтернет-мережі українськими електронними енциклопедичними виданнями - як онлайновими, так і цифровими копіями й електронними версіями друкованих праць. Запропоновано класифікацію електронних енциклопедичних ресурсів, ...
1435176
   Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
1435177
  Савчук М. Українські еліти Коломиї (1848-1939) : до 150-річчя т-ва "Просвіта" / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2017. – 87, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці частин. – (Коломийська бібліотека / [засн. сер. В. Ковтун] ; вип. 26). – ISBN 966-550-034-1


  В пр. №1715933 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича - дарунок від автора. Підпис. 20.12.2017 р., м. Коломия
1435178
  Руккас А.О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926-1939 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 97-117. – ISSN 0130-5247
1435179
  Подобєд О. Українські емігранти свідчать про Голодомор 1932 - 1933 років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 21). – С. 6-10
1435180
  Січинський В. Українські епіграфічні пам"ятки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – С. 397-399. – ISSN 2310-3310
1435181
  Гирич І. Українські есдеки: між національним і класовим вибором // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 522-576. – (Нова серія ; вип. 15)


  Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень - жовтень 1912 року).
1435182
  Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 162-189. – ISBN 978-966-02-5322-3
1435183
  Шульгач В.П. Українські етимології. 99-109* // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, Юрай Гладкий, Карпенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Пам"яті Романа Івановича Осташа. – С. 238-245. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-02-8128-8
1435184
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1435185
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 126-130


  У статті проаналізовано сюжетно-мотивний фонд українських етіологічних легенд про сусідів (поляків, угорців, росіян та білорусів). Зосереджено увагу на акумулюванні у фольклорних зразках етнічних стереотипів українців. Наголошено на впливі реалій ...
1435186
  Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-128


  Однією з колоритних тематичних груп українських етіологічних легенд є твори з етногонічними мотивами. У статті розглянуто й проаналізовано фольклорні зразки цього пласту, в основі яких українські етнічні стереотипи, зокрема автостереотипи (уявлення ...
1435187
  Фігурний Ю. Українські етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 178-182
1435188
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1435189
  Погорецький З. Українські етнічні організації провінції Саскачеван // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2


  Українські етнічні організації в Канаді.
1435190
  Фігурний Ю. Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 50-64
1435191
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в другій половині XVI ст. в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 178-184
1435192
  Фігурний Ю. Українські етнічні, державотворчі й націєтворчі процеси в першій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 107-114
1435193
  Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси: концептуальні узагальнення // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 207-214
1435194
  Ясінський М.М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця XIX - початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації / Михайло Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-151. – ISBN 978-866-7359-67-6
1435195
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1435196
  Юрченко К. Українські жертовники XVIII - XIX століть як атрибут козацького богослужіння: до питання дослідження маловідомих пам"яток // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 229-231. – ISSN 2078-0850
1435197
  Шарамова В. Українські жінки-астрономи / В. Шарамова, М. Стоділка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 2. – С. 27-35


  Братійчук М.В., Казімірчак-Полонська О.,Самойлова-Яхонтова Н.С., Шайн П.Ф., Щукіна Н.Г., Теплицька Р.Б., Корсунь А.О., подружжя-Черних Людмила Іванівна та Микола Степанович
1435198
  Шептицька Т. Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 59-62. – ISBN 978-966-2213-81-2
1435199
  Михайлюк Н. Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII - XVIII ст. Історико-мистецькі пам"ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 301-311. – ISSN 1028-5091
1435200
  Божук Л. Українські жіночі організації в контексті розвитку громадянського суспільства Чехословаччини у міжвоєнний період // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 56-64
1435201
  Білоцерківець Н. Українські журнали: місяць за місяцем // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 12-15
1435202
   Українські журналісти проти катувань / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
1435203
  Городенко Л.М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-14


  У статті розглядаються, аналізуються та систематизуються українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації, описуються головні напрями і тенденції вивчення феномена "мережева комунікація" вітчизняними науковцями. В статье ...
1435204
   Українські загадки. – Київ, 1962. – 157с.
1435205
   Українські загадки. – Київ, 1966. – 173с.
1435206
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1435207
   Українські замовляння. – К., 1993. – 307с.
1435208
  Кондратович О.П. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-361-220-1
1435209
   Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 11-13
1435210
  Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XIV столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 258-263. – ISBN 966-7196-06-2
1435211
   Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 25-30
1435212
   Українські землі наприкінці у 60-80-ті роки XVII століття. Петро Дорошенко: важкий вибір гетьмана // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 18-19
1435213
  Анцишкін І. Українські землі та Римські папи у I тис. н.е. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 13-24. – ISBN 978-966-7379-86-5
1435214
  Сидоренко О.Ф. Українські землі у міжнародній торгівлі / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1992. – 232с.
1435215
  Гісем О. Українські землі у першій половині ХVІІ ст. : (Історія України, 8 кл.) Частина 1.(Уроки 12-15) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-31.
1435216
  Дьомін О.Б. Українські землі, Англія і Османська імперія в процесі формування європейської політичної системи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 414-427. – ISBN 966-7196-06-2
1435217
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1435218
  Дем"яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (помірковані технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 189-207
1435219
  Носова Б.М. Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 177-180


  Стаття присвячена актуальним проблемам інформаційної безпеки XXI століття, що пов"язані зі становленням, розвитком та позицією сучасних українських ЗМІ. Аналітичні дослідження стосуються тематики газети "День".
1435220
  Даниленко С. Українські ЗМІ у тенетах суспільного розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 15-20. – ISBN 966-7181-44-8
1435221
  Ващенко О.О. Українські і чеські фразеологічні одиниці з колоративним компонентом "білий" / О.О. Ващенко, О.В. Степанюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1435222
  Гломозда К. Українські ідентичності в історіографічних рефлексіях // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 103-109
1435223
  Сімків О. Українські ідентичності на зламі тисячоліть // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 484-486. – ISBN 978-966-02-5080-2
1435224
  Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлатичними структурами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 5-22
1435225
  Бурковська Л. Українські ікони із житійною історією XIV-XVI століть: особливості структурної побудови // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 35-47. – ISSN 2413-4767
1435226
  Капіруліна С.Л. Українські імена на карті світу. Програма факультативного курсу для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (18 год на рік) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 10 назв
1435227
  Белей Любомир Українські імена перед викликами XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ. в приміт. : 20 поз. – ISSN 0130-5263


  Зі здобуттям Україною незалежності докорінних змін зазнали культурно-політичні умови функціонування національного іменника. Зневиразнення національної специфіки українського іменника є сутністю його глобалізації.
1435228
  Осінчук З. Українські імена у світовій нафтогазовій науці / З. Осінчук, З. Савків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 20-25. – ISSN 1819-7329
1435229
  Болобан М.А. Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 16-21


  Основним завданням дослідження є вивчення принципів номінації, відображених в українських словах на позначення часу й календарних понять. Основным заданием исследования является изучение принципов номинации, отраженных в украинской лексике, ...
1435230
  Зінченко А. Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – С. 8-24. – ISSN 2413-7065
1435231
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; [відп. ред. О. Рубльов]. – Київ : Український письменник, 2014. – 494, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 470-494. – Бібліогр.: с. 424-469 та в підрядк. прим. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9


  У пр. № 1716757 напис: Бібліотеці Михайла Максимовича - одній з кращих у Києві. Від автора. Підпис. 12.04.2018 р.
1435232
   Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей. – Київ : Дельта, 2006. – 231, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 65-68 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8797-20-5
1435233
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 102-114. – ISSN 1728-9572
1435234
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1435235
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки В.Б. Антоновича // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 238-261. – ISBN 978-966-981-084-7
1435236
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 25-48. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглянуті інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького з українськими культурними та суспільними діячами Наддніпрянщини від 70-х років XIX ст. 1917 р., показані їхнє місце і роль у житті й творчості видатного вченого та на ширшому тлі поступу української ...
1435237
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 329-357. – ISBN 978-966-981-084-7
1435238
  Світленко С.І. Українські інтелектуальні зв"язки професора В.Б. Антоновича // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 128-147. – ISBN 978-966-551-327-8


  Працюючи професором Київського університету Св. Володимира, В.Б. Антонович відіграв вельми позитивну роль серед молоді, яка навчалася і водночас брала активну участь у діяльності Київської української громади. Згадуються науковці університета Св. ...
1435239
  Світленко С. Українські інтелектуальні контакти в діяльності Д.І. Яворницького петербурзького періоду (1885 - 1892 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 75-92. – ISBN 978-966-383-690-4
1435240
  Шелест Г. Українські інтереси в Іраку - втрачені можливості та перспективи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 50-54
1435241
  Айман Захер Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д"Івуар // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 30-31
1435242
   Українські інтермедії XVII-XVIII ст.. – Київ, 1960. – 240с.
1435243
  Остапчук Т.П. Українські інтерпретації драми С. Беккета „Krapp’s Last Tape” // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 323-329. – ISBN 966-8474-40-6
1435244
  Тельвак В.П. Українські історики-романтики у працях Михайла Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 7-12. – (Серія "Історичні науки")


  Серед істориків-романтиків, що зробили значний внесок у становлення вітчизняної історіографії, М. Грушевський виокремлював постаті М. Максимовича, В. Антоновича, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Срезневського
1435245
   Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник. – Київ. Львів, 2003. – 396с. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
1435246
  Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-14. – (Історія ; вип. 54)


  Розглядаються шляхи консолідації українських істориків материкової України та діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування соборності національної історіографії, її інтеграції в європейський та світовий історіографічний процес.
1435247
  Папенко Н.С. Українські історики про місце України в системі виробничо-технічних відносин Росії - Німеччини в 20-30-ті pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 124-125. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається роль України в системі російсько-німецьких виробничих відносин 20-30-х рр. XX ст. у працях сучасних українських істориків.
1435248
  Непомнящий О. Українські історики та вивчення Криму у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 165-166
1435249
  Маркевич М.І. Українські історики та історична наука 1820 - 60-х рр. у працях Дмитра Багалія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 23-26. – ISBN 966-2980-20-2
1435250
  Зайцева З. Українські історики у контексті академізації української науки на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 45-58
1435251
  Авраменко А. Українські історико-меморіальні атласи як засіб поширення історичної правди і створення позитивного образу держави // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 10-17. – ISSN 0130-6936
1435252
  Снігирьова Л. Українські історичні пісні - в працях науковців // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 98-111. – ISSN 0869-3595
1435253
  Богданова М.М. Українські історичні твори малої форми: тропи як лексико-семантичні виражальні засоби // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 290-298. – ISBN 978-966-188-008-4
1435254
  Покуса І.М. Українські казки англійською мовою : домашнє читання : [навч.-метод. посібник для позакл. читання] / І.М. Покуса. – Харків : Основа, 2013. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (128)). – ISBN 978-617-00-1878-6
1435255
  Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразілії як джерело інформації про західноукраїнську книгу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73-95. – ISSN 1591-6223
1435256
  Степовик Д. Українські календи // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 46-59. – ISSN 0131-2685
1435257
   Українські канадські письменники.. – Львів, 1971. – 104с.
1435258
  Майборода О. Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1435259
   Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків. : до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади : збірник. – Київ : Дніпро, 1990. – 230с. – ISBN 5-308-00626-1
1435260
  Воропай Л.І. Українські Карпати : Фізико-географічний нарис / Л.І. Воропай, М.О. Куниця. – Київ : Радянська школа, 1966. – 167с.
1435261
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів
за 1987 рік. – 1989. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1435262
   Українські Карпати : покажчик літератури. – Львів. – ISBN 5-7702-0147-9
за 1988 рік. – 1990. – Попередня назва "Радянські Карпати" вих. з 1977 р.
1435263
   Українські Карпати : Покажчик літератури за 1993 рік. – Львів, 1996. – 176с. – ISBN 5770212438
1435264
  Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів : (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш; НАНУ, Ін-т народознавства; [відп. ред. С. Павлюк]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 451с.
1435265
  Мицик Ю. Українські кінозірки Голлівуду. Волтер Джек Пеленс // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 1 (123). – С. 30-31. – ISSN 1562-3238
1435266
  Антонюк Є. Українські класики у творчій діяльності "Західної України" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 276-280. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1435267
   Українські класичні п"єси.. – К., 1970. – 340с.
1435268
  Благодір О. Українські клейноди // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 120-129
1435269
  Зайцева З. Українські книгарні кінця XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 18-20
1435270
  Сташків Мирон Українські книги: час читати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47
1435271
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 99-104. – ISSN 2076-1554
1435272
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 340-354. – ISBN 978-617-7638-08-6
1435273
  Хмельовська О.Ю. Українські книжкові виставки в умовах ідеологічного контролю СРСР (1945-1980 рр.) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 365-379. – ISSN 1998-6912
1435274
  Гришин А.Д. Українські кобзарі-бандуристи у визвольній боротьбі українського народу у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 122-124. – (Серія історії ; № 12)
1435275
  Дьомін С.І. Українські козаки 1775-1945 : від чорноморців до кубанців : (іл. військ.-іст. довідник) / С.І. Дьомін, С.В. Кочкін. – Київ : АртЕк, 2017. – 213, [1] с. : іл., портр. – Пам"яті воїнів-українців Першої світової війни присвячується. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-7264-60-5
1435276
  Рудницький С. Українські козаки в 1625-30 рр. / С. Рудницький. – 76с.
1435277
  Рабій Ю. Українські козаки в історії міста Самбора // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 14-16
1435278
  Кульчинський О. Українські козаки в османській хроніці "Історія Наїми" як стилістичний код // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 71--76


  Розглянуто стилістичний образ козаків у тексті османської хроніки поч. XVIII ст. "Історія Наїми". Перекладено кілька фрагментів тексту, безпосередньо пов"язаних з історією України, щоб унаочнити стиль літопису і в такій спосіб відобразити ставлення ...
1435279
  Брехуненко В. Українські козаки і мусульманські сусіди: транскордонна міграція та взаємодія (XVI - перша половина XVII ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 227-239. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1435280
  Шевченко С. Українські козаки і сербські переселенці у XVII - XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 178-182. – ISBN 966-7865-75-4


  На прикладі Центрально-українського регіону.
1435281
  Меріме Проспер Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; Пер.з франц. Я.І. Кравця // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Львів : Каменяр, 1990. – с. 115-301. – ISBN 5-7745-0300-3
1435282
  Олексіїв М.П. Українські козаки, як їх змальовує французський поет XVII в. / М.П. Олексіїв. – Окр. відб. з Сборника в честь академика Д.Багалея, изд. УАН, 192. – Киев, 1927. – 616-621с.
1435283
  Кобилюх В.О. Українські козацькі назви у санскриті / Василь Кобилюх; Переднє слово В. Муляви; Українське реєстрове козацтво. – Львів; Київ : Наука і освіта, 2003. – 246с. : іл. – ISBN 966-7829-11-1
1435284
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1435285
  Гапченко П. Українські козацькі характерники : [презентація книги: Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33
1435286
  Гербільський Г.Ю. Українські козачі полки і українське ополчення у Вітчизняній війні / Г.Ю. Гербільський. – М, 1943. – 20с.
1435287
  Качмар М. Українські колядки дівчині: роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 44-54. – ISSN 2225-5095
1435288
  Карпов В.В. Українські комбатанські видання у дослідженненні проблем військової символіки України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-10
1435289
   Українські композитори - Лауреати комсомольських премій.. – К., 1982. – 160с.
1435290
  Ржевська М. Українські композитори в системі координат "великого перелому" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 31-38. – ISSN 1728-6875
1435291
  Шукліна Н.Г. Українські конституційні проекти європейського зразка ХІХ - початку ХХст про коло прав і свобод людини і громадянина:? політико - правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-31. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1435292
  Радишевський Р. Українські контексти Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 10-18.
1435293
  Комарова Л.В. Українські контингенти в миротворчих операціях ООН // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 86-89. – ISSN 1728-3671
1435294
  Дупленко Ю.К. Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 197 : Природничі науки. – С. 34-38. – ISSN 1996-5931


  "Праці Сергія Подолинського (КУ), українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ...
1435295
  Відоменко О. Українські корені Л.М. Толстого // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – 122-129. – ISSN 0130-321Х
1435296
  Стаканков А.В. Українські корені правового виховання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – С. 11-13
1435297
  Третяченко Т. Українські кореспонденти Адольфа Патери


  У повідомленні йдеться про маловідомі документальні архівні джерела, що стосуються громадських і літературних взаємин між слов"янськими культурами у ІІ пол. ХІХ ст., між Чехією та Україною зокрема, про помітну роль у цьому процесі А. Патери
1435298
  Верховинець Я. Українські корифеї // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710


  Про композитора, хореографа, фольклориста В. Верховинця
1435299
  Бак Г.О. Українські корпорації в умовах глобалізації світового господарства: інчституційно-генетичні особливості // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1729-7036
1435300
  Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 171-176. – ISSN 0131-2561
1435301
  Озерова Н.Г. Українські культуреми в текстах Віктора Некрасова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 112-117. – ISSN 0027-2833
1435302
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1435303
  Василевська Тетяна Українські культурні особливості етики державного службовця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті йдеться про значущість та роль укр. культурних особливостей адміністративної етики у формуванні та реалізації ціннісних засад сучасної держ. служби України
1435304
  Тюрменко І.І. Українські культурні традиції XIV-XVII ст. у науковому доробку І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; вип. 48)


  Аналізуються погляди І. Огієнка щодо розвитку української культури у XIV-XVII ст.
1435305
  Кот С. Українські культурні цінності в Росії : Перша спроба повернення 1917 - 1918 / С. Кот, О. Нестуля. – Київ : Соборна Україна, 1996. – 320с. – (Повернення культурного надбання України). – ISBN 5-7707-6208-9
1435306
   Українські культурно-освітні товариства "Просвіта" : бібліографічний покажчик. – Київ. – ISBN 5-86248-106-0
Вип. 4 : Видання "Просвіт" Наддніпрянської України (1906-1922). – 1999
1435307
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (1). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435308
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-
№ 1 (2). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435309
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (3). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435310
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 1 (4). – 2019. – 88 с . – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435311
  Стецишин О. Українські ландскнехти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Під час визвольних змагань у складі Української галицької армії воювало більше ніж півтисячі іноземних легіонерів.
1435312
   Українські легенди : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
1435313
  Колесник В. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: сучасна історіографія / В. Колесник, Л. Могильний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сучасну історіографію українських ліберально-демократичних партій у Російській імперії на початку ХХ ст. The article deals with the contemporary historiography of the Ukrainian liberal-democratic parties in Russian Empire at the beginning ...
1435314
   Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 256с. – ISBN 966-518-052-5
1435315
  Мисак Н. Українські лікарі в Галичині (кін. XIX - плс. XX ст.) : соціаоьно-професійна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 180-193
1435316
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1435317
  Карлюкевич А. Українські літературні адреси Берестейщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 4
1435318
  Бойко І.З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ початку ХХ ст. / І.З. Бойко. – Київ, 1967. – 371 с.
1435319
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2001. – 512с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1435320
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2006. – 512 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1435321
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 966-2923-15-2
Т. 1. – 2006. – 162с. : іл. – Шифр дубл.8узб.Доп карт ст.
1435322
   Українські літературні казки : [У 2 т.]. – Київ : Грані-Т. – (Джерельце). – ISBN 978-966-2923-15-5
Т. 2. – 2006. – 160с. : іл. – Шифр дубл.8узб Укра. Доп.карт ст.
1435323
  Рева Л. Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1435324
  Оліфіренко В. Українські літературні традиції у східній діаспорі і підручник літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 43-50. – ISBN 966-7517-08-X
1435325
  Данилюк-Кульчицька Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 198-209
1435326
  Бакалець О. Українські літописи XVII - XVIII ст. про економіку та грошовий обіг Гетьманщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 218-232
1435327
  Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 171-188. – ISSN 0130-528Х
1435328
  Марченко М.І. Українські літописи і хроніки XVII-XVIII ст. / М.І. Марченко. – [Київ] : Держ. учбово--педагогічне вид. "Радянська школа", 1959. – С. 404-416


  На форз. дарчий надпис: Бібліотеці Київського університету з подякою за допомогу 5. IV. 61 (підпис)
1435329
  Александрович В. Українські маляри польського короля Яна III Собєського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – С. 17-148. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
1435330
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1435331
  Савченко Г.П. Українські маршові роти в системі поповнення фронтових частин російської армії у 1917 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан російської армії після Лютневої революції в Росії. Досліджено питання українізації частин російської армії шляхом їх поповнення українськими формуваннями. The article deals with the state of the Russian army after the revolution in ...
1435332
  Гриценко О.М. Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 125-129


  Стаття присвячена розгляду проблеми сучасних мас-медіа як інструменту політичного впливу, та специфіка ролі журналістики в політичному аналізі.
1435333
  Сенюк А. Українські мас-медіа: рік після революції // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 58-61


  У статті розглянуто проблеми у сфері мас-медіа, розв"язані новою владою після президентських виборів 2004 p., і проблеми, які новій владі вирішити не вдалося. Особливу увагу зосереджено на так званому діалозі між пресою та владою і на можливих причинах ...
1435334
  Солдатенко В. Українські масони в добу революції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.98-102 : Фото. – ISSN 1607-6451
1435335
  Задорожня О.С. Українські матеріали на сторінках журналу "National Geographic Україна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті подано загальну характеристику науково-популярного журналу "National Geographic Україна". Проаналізовано контент видання, а саме його тематичне, жанрове та ілюстративне напов нення. The article represents general characteristic of the popular ...
1435336
  Петрів Т.І. Українські медіа-пріоритети у контексті проблем європейської інтеграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 131-133
1435337
   Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1435338
  Кабачій Р.І. Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до «корупційного плюралізму» 2017 р.: розвиток і перспективи // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 43-50. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1435339
  Малінін В.С. Українські медіакорпорації в процесі глобалізації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 76-82.


  Розглянуто українські медіакорпорації у сучасному контексті. Запропоновано періоди становлення медіакорпорацій в Україні. The development of Ukrainian media corporations in the modern contex are considered. A periods of establishment of media ...
1435340
   Українські метаморфози. Політика. Економіка. Суспільство / Фонд Фрідріха Науманна "За свободу" ; [пер. з нім. : А. Баканов, Ю.Дуркот, В. Климченко та ін. ; наук. та літ. ред. Ю. Дуркот]. – Київ : К.І.С., 2010. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-2141-64-1
1435341
  Слабошпицький Михайло Українські меценати / Слабошпицький Михайло. – Київ : Вид-во М.П. Коць, Ярославів Вал, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – (Нариси з історії української культури). – ISBN 966-605-225-3
1435342
  Хорунжий Юрій Українські меценати: Доброчинність-наша риса / Хорунжий Юрій. – Київ : КМ Академія, 2001. – 137с. – ISBN 966-518-148-3
1435343
  Мороз І.П. Українські миротворці: проблеми та перспективи участі України в міжнародних операціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 531-533
1435344
  Тіменик З.І. Українські мислителі про філософсько-релігійні ідеї одкровення, преображення : методологічні засади // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень ; Квітка С.А., Гусаревич Н.В., Колесников К.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 139 (11). – C. 93-100. – ISSN 2077-1800
1435345
  Хвойницька Х.М. Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно-правові основи держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 287-289. – ISSN 2076-1554


  Згадуються М. Грушевський, М. Драгоманов та ін.
1435346
  Горняткевич Д. Українські мистці в автобіографіях / Дам"ян Горняткевич. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1958. – 79 с. : іл.
1435347
  Асєєва Н. Українські митці в Європі кінця XIX - початку XX століття // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
1435348
  Одинець С. Українські міграції у глобальному світі: пікнік на узбіччі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 26-32
1435349
   Українські міждисциплінарні студії = Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 370 с. : табл. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-44-8
1435350
  Царалунга І.Б. Українські мікротопоніми на -ани (-яни) // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 189-196. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1435351
  Папенко Н.С. Українські мілітарні організації у Східній Галичині напередодні Першої світової війни / Н.С. Папенко, Є.М. Папенко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 67-77
1435352
  Денисенко О. Українські міста в Європейській метрополітарній мережі: наскільки інтегрований Київ? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 169-180. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1435353
  Салій І.М. Українські міста: питання власності і муніципального управління : навчальний посібник / І.М. Салій. – Київ : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. – 416 с. – ISBN 966-7769-07-0
1435354
  Піскунов О. Українські мовознавці 30-х рр. XX ст. про реконструкцію прамовних станів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 21-27. – ISSN 2411-6548
1435355
  Ковтун А. Українські мовознавці про мову і віру народу як основу формування нації // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 6-10. – ISSN 2311-9896


  "Погляди О. Потебні та І Огієнка на важливу роль взаємозв"язку мовного й релігійного чинників у творенні національної ментальності ще не були об"єктом окремого вивчення, тому метою нашого дослідження стало з"ясування таких актуальних для нашого ...
1435356
  Данилевська О.М. Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70). – С. 53-64. – ISSN 1682-3540


  "Згадуються професори-мовознавці: Тимченко Є., Грунський М., Огієнко І. та інші".
1435357
  Локайчук С. Українські мовознавчі терміни в наукових працях Агатангела Кримського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 146-149. – ISSN 2305-9389
1435358
  Решетуха Т. Українські молодіжні часописи Кременеччини двадцятих років XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 260-264


  Розглянуто змістове наповнення та специфіку перших українських рукописних молодіжних та учнівських часописів Кременеччини («Перші кроки» (1921–1922), «Юнацтво» (1922), «Хвиля» (1923) та «Проліски» (1924)). Considered meaningful content and specificity ...
1435359
  Вечерський В.В. Українські монастирі / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 400 с. : іл. – На обкл. : Прадавні центри духовності та культури. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-06-4
1435360
  Рябінін-Скляревскьий Українські мотиви в поемі О С. Пушкина "Полтава" : (Кілька дискусійних уваг до столітніх роковин поеми) / Олександр Рябінін-Скляревскьий. – [Київ], 1928. – С. 34-56. – Откр. відб.: Україна. 1928, кн. 1, с. 34–56


  Тільки рік 19.12.28 автор (все інше обрізано при палітурні кн.)
1435361
  Щербатюк В. Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького / В. Щербатюк, Н. Лисенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 181-187. – ISSN 2411-6548
1435362
  Катаєва О. Українські мотиви в творчості Юзефа Лободовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 8-9
1435363
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1435364
  Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 100-105. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована творчість Іллі Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. В статье проанализировано творчество Ильи Репина как важного этнографического источника для ...
1435365
  Гук І.В. Українські мотиви у творчості М. Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 13-14
1435366
  Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1435367
  Школьна Т.С. Українські музичні цехи XVI-XIX ст. як культурно-мистецький феномен : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1435368
  Конашевич С. Українські навчальні заклади у Керчі століття тому: сподівання і реальність // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 7
1435369
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1435370
  Сокирко О.Г. Українські найманці (Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1672 рр.) / О.Г. Сокирко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 44 с. – ISBN 9667436721
1435371
  Павлюк О. Українські народні агіографічні легенди // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 221-226. – Бібліогр.: С. 226
1435372
  Гальченко П. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / П. Гальченко. – Київ, 1967. – 383с.
1435373
  Семенюк Л.С. Українські народні балади Західного Полісся. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Семенюк Л.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1435374
  Чебанюк О.Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2984-4
1435375
  Колесса Ф.М. Українські народні думи / [Уклад.] Д-р Філярет Колесса. – Львів : Накладом Т-ва "Просвіти". Друк. Ставропиг. Ін-ту, 1920. – 160 с.
1435376
  Стратілат А.І. Українські народні думи в науковій оцінці Михайла Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 372-375. – ISBN 966-8188-10-1
1435377
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1435378
  Малюк М. Українські народні думи у записах Степана Носа // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 77-86. – Бібліогр.: с.86, 19 приміток
1435379
  Стратілат А.І. Українські народні думи як носії народної моралі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 106-109
1435380
  Матяш І.Б. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці : історіографічний нарис : бібліографічний покажчик / І.Б. Матяш ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ : НПБУ, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239
1435381
  Дмитренко М. Українські народні думи: термін і дефініція // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 20-27
1435382
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 309-315
1435383
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 426-433


  У статті відображено історико-теоретичний і змістовий аспекти виникнення, формування та особливостей побутування пісень, що за жанровими ознаками відносяться до творів християнської народної епіки, або ж старозавітної сакральної гімнографії (псалмів, ...
1435384
  Дядищева-Росовецька Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 95-115
1435385
  Шестопал М.М. Українські народні загадки / М.М. Шестопал. – К., 1963. – 399с.
1435386
  Красиков М. Українські народні звичаї, пов"язані з купівлею корови: сучасна магічна практика // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 62-67. – ISSN 0130-6936
1435387
  Старков В. Українські народні ігри Придонщини кінця ХІХ ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-106. – ISSN 0869-3595
1435388
  Вашак О.О. Українські народні ігри, як засіб екологічного виховання дошкільників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 251-255. – ISBN 978-966-651-861-9


  Статтю присвячено проблемі використання українських народних ігор в екологічному вихованні дошкільників. Розкривається значення українських народних ігор у всебічному розвитку дитини. Дається характеристика різним видам народних ігор.Показана ...
1435389
  Старков Валерій Українські народні ігри: втрати на шляху вивчення // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 90-98
1435390
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
1. – 1946. – 122с.
1435391
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
2. – 1947. – 132с.
1435392
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
3. – 1948. – 135с.
1435393
   Українські народні казки : Для мол. та серед. шк. віку. – Сімферополь : Таврія, 1990. – 176с. – (Шкільна бібліотека)
1435394
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1435395
   Українські народні казки. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-249-5
Кн. 31 : Казки Поділля / [записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. Олена Бржосніовська]. – 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Примітки: с. 352-376
1435396
   Українські народні казки. Казки Поділля / запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зинчук. – Чернівці : Букрек, 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-399-763-6
1435397
  Бушак С. Українські народні картини "Козаки-Мамаї" в контексті сарматської культури // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 197-203. – ISBN 966-650-037-X
1435398
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1435399
  Горняткевич А. Українські народні музичні інструменти в Канаді // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 306-312. – ISBN 1-55195-156-8
1435400
  Осадча-Яната Наталія Українські народні назви рослин = Plant names in Ukrainian vernacular : (Зібрав автор на Україні в роках 1927-1939) / Осадча-Яната Наталія; Укр. вільна академія наук у США. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1973. – 173с. : іл.
1435401
  Белза І.Ф. Українські народні пісні / І.Ф. Белза, 1946. – 199с.
1435402
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 1. – 1954. – 484с.
1435403
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 2. – 1954. – 415с.
1435404
   Українські народні пісні. – Київ : Дніпро
Частина 2. – 1965. – 527с.
1435405
   Українські народні пісні. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця ; № 10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1435406
   Українські народні пісні. – Київ : Фітосоціоцентр, 1993. – 95 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця № 1-10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1435407
   Українські народні пісні. – Київ : Техніка, 2003. – 207с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-189-1
1435408
  Гнатюк В.М. Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка / Володимир Гнатюк ; [упорядкув., вступ. ст. та прим. М. Яценка]. – Київ : Музична Україна, 1971. – 324 с.
1435409
  Доленга-Ходаковський Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / Доленга-Ходаковський; [упорядкув., текстологічна інтерпретація і комент. О.І. Дея ; автрибуція автографів і копій та передм. Л.А. Малаш, О.І. Дея]. – Київ : Наукова думка, 1974. – 780, [1] с.
1435410
  Тобілевич С.В. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / С.В. Тобілевич. – Київ, 1982. – 424 с.
1435411
  Климбус І.М. Українські народні пісні для трьох скрипок в опрацюванні Бориса Кудрика як прояв естетики бідермаєру // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 465-473. – ISSN 2226-2180
1435412
  Лещинська С. Українські народні пісні до танцю: традиція і сучасність // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 56-60


  "Найвпливовішим фактором у формуванні специфічних ознак фольклору є фольклорне середовище, модус його мислення, котрі проектують свій вплив на всі роди і жанри фольклору. У різні роки класики фольклористичної науки закликали науковців більше ...
1435413
   Українські народні пісні з нотами / [підібрала і впоряд. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 191, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 966-8263-26-X
1435414
  Грица С. Українські народні пісні про еміграцію // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1435415
  Бокало І.М. Українські народні пісні про кохання: морально-етичні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Бокало Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1435416
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1435417
  Попов П.М. Українські народні прислів"я і приказки радянської епохи // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 1-4
1435418
  Ліждвой М.П. Українські народні прислів"я та приказки в радянську епоху / М.П. Ліждвой. – Київ, 1962. – 136 с.
1435419
   Українські народні прислів"я та приказки Степового Побужжя : збірник / упорядкування, примітки та передмова Л. Якиминської ; під ред. Т.В. Тхоржевської. – Миколаїв, 2009. – 90 с. – ISBN 978-966-8889-23-3
1435420
  Бенько Н. Українські народні псалми: TABULA RASA в українському фольклорі? : Про жанрову природу народних духовних пісень // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 282-291. – Bibliogr.: С. 290-291
1435421
  Яринчина О.М. Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Яринчина Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
1435422
  Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї / Ізидора Левкович. – Лондон : Накладом Української Видавничої Спілки, 1956. – 42 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435423
   Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності / Й.В. Джунь, Я.А. Корнійчук, Н.О. Братасюк, С.В. Мельник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – С. 30-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1435424
   Українські народні свята, їх виховне та етичне значення у педагогічній діяльності / Й.В. Джунь, Я.А. Корнійчук, Н.О. Братасюк, С.В. Мельник // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 30-38. – ISBN 978-966-7359-77-5
1435425
  Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1435426
  Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-15. – (Українознавство ; вип. 4)


  Зроблено спробу дослідити генезу українських народних уявлень про народження дітей і пояснити зміст пов"язаних з ними звичаїв і повір"їв, які збереглися до нашого часу і продовжують впливати на світогляд сучасної людини.
1435427
  Федущак М.Л. Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливості : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Федущак М.Л. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1435428
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1435429
  Прохоренко-Деньгуб Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 221-236
1435430
  Якубовський І. Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX - початку XX століття // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 91-94
1435431
  Дяченко О.В. Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков: парадокси взаємовідносин // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 16-21. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1435432
  Світленко С.І. Українські науковo-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького 1920-х - початку 1930-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 53-73. – ISSN 2312-2587


  "У 1928 р. українські вчені-однодумці організували урочисте засідання на пошану пам"яті видатного українського вченого-енциклопедиста М.О. Максимовича. Про історичні, лінгвістичні та гуманітарні погляди Михайла Олександровича виступили Д.І. ...
1435433
  Якібчук В. Українські наукові видання і міжнародні наукометричні бази данних: проблеми і протиріччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 214-218


  Розглянуто недосконалість критеріїв оцінки наукових видань в міжнародних наукометричних базах даних. Досліджено протиріччя між вимогами українського законодавства і аналітичних інформаційних систем. In the article were considered imperfection of ...
1435434
  Масненко В.В. Українські наукові видання як комунікативний чинник становлення національної свідомості у добу українізації 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 17-24. – (Серія "Історичні науки")


  Важливої складової українізації науки у період 1920-х років є діяльність Всеукраїнської академії наук і праці таких дослідників як : Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський, М. Драгоманов, А. Кримський, П. Тутківський, М. Оглоблін, ...
1435435
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1435436
  Зайцева З. Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 206-221. – ISSN 2519-4518


  Досліджено створення "Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові" та "Українського наукового товариства у Києві". Розкрито напрями їх діяльності, які забезпечили їм входження до світового академічного співтовариства. Особлива увага приділена ролі ...
1435437
   Українські наукові установи у світовому інформаційному просторі: аналіз за даними Scopus (2009 р.) // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-5463-3 (вип. 2) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1435438
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького радянського періоду 1920-х - початку 1930-х рр. // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 208-255. – ISBN 978-966-383-690-4
1435439
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького за часів Української революції та Громадянської війни // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 191-208. – ISBN 978-966-383-690-4
1435440
  Світленко С.І. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького періоду революції (1917-1920) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 97-109. – ISSN 2409-4137


  Висвітлено різноманітні інтелектуальні контакти Д.І. Яворницького в період революції 1971-1920 рр. Згадуються професори КУ - Синявський А.С., Ляскоронський В.Г.
1435441
  Даниленко О. Українські науково-освітні центри в Чехо-Cловаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-20. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті подається огляд українських науково-освітніх центрів в Чехо-Словаччині в 1920-ті рр., як форма самоорганізації еміграції. Украинские научно-образовательные центры в Чехо-Словакии как форма самоорганизации эмиграции (1920 гг.). Статья содержит ...
1435442
  Пиріг Л. Українські науковці та освітяни XX сторіччя в дзеркалі філателії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – C. 70-77. – ISSN 1819-7329
1435443
  Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 74-89
1435444
  Кульчицький С. Українські націонал-комуністи в добу визвольних змагань // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 20 (548), 18-24.05.2018. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
1435445
  Наддніпрянець Володимир Українські націонал-комуністи: їх роля у визвольній війні України 1917-1956рр. = Ukrainian national-kommunists: their role in the struggle for independence of Ukraine 1917-1956 / Наддніпрянець Володимир; Спілка визволення України. – 2е вид. – Ню Йорк; Торонто; Сидней, 1983. – 151с. : портр. – ISBN 966-7214-72-9
1435446
  Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1130. – С. 90-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 51). – ISSN 2226-0994
1435447
  Титар О.В. Українські національні і культурні ідентичності в глобалізованому світі (на прикладі культури Слобожанщини) : монографія / О.В. Титар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 346, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 323-346. – ISBN 978-966-285-219-6
1435448
  Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 235-238
1435449
  Коцур А. Українські національні історичні школи та вітчизняна історіографія (методологічно-історіософський аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 49-58. – ISBN 978-966-2464-25-2
1435450
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп.. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 271 л. – Додатки: л. 246-271. – Бібліогр.: л. 186-245
1435451
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1435452
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 роки) : монографія : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 1. – 2011. – 303, [1] с. – Покажч. імен., геогр. покажч. : с. 284-303. – Бібліогр. наприкінці розд.
1435453
  Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 рр.) : документи і матеріали : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
Ч. 2. – 2011. – 290, [2] с. – Додатки: с. 270-274
1435454
  Висоцький О.Ю. Українські національні партії початку ХХ століття: соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському вивченні) / О.Ю. Висоцький; МФУ. ДДФЕІ. – Дніпропетровськ, 2001. – 160с. – ISBN 966-7214-72-9
1435455
  Корольов Г. Українські національні проекти та східноєвропейські "держави-нації" 1917 - 1923 рр. у новітній історіографії: основи компаративного аналізу // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 236-250. – ISBN 978-617-7062-20-1
1435456
  Мишко В.В. Українські національні реалії в іспанських перекладах поезії Тараса Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 118-122


  Статтю присвячено проблемі відтворення та перекладу реалій; в ній детально аналізуються основні методи відтворення українських національних реалій, відібраних з поезій Тараса Шевченка, у іспаномовних перекладах Леоніда Голоцвана. Статья посвящается ...
1435457
  Калантаєвська Г.П. Українські національні справи у полеміці Б. Грінченка і М. Драгоманова: предмет дискусії, аргументація поглядів // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 55-62. – ISBN 978-966-657-737-8
1435458
  Капелюшна М. Українські національні та радянські державні утворення у 1917 - 1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6-7
1435459
  Бачинська О.М. Українські національні хори за доби Гетьманату П.Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 5
1435460
  Кожевніков В. Українські національні цінності й українська інтелігенція / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8947-12-4
1435461
  Демська-Будзуляк Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-790-8


  Cтаття присвячена питанням рецепції творчості Лесі Українки неокласиками та типологічним паралелям творчості зазначених митців. Увага головно зосереджена на літературознавчій спадищині неокласиків. Cтатья посвящена вопросам рецепции творчества Леси ...
1435462
  Винниченко І.І. Українські німці на зламі ХХ-ХХІ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 239-250. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1435463
  Мисак Н.Ф. Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 71-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1435464
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1435465
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1435466
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1435467
  Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія : Роман / Є. Єнджеєвич. – Львів : Атлас, 1997. – 445с. – ISBN 966-7275-03-5
1435468
   Українські обличчя кіно й театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [упоряд. і ред.: Л.Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Задруга, 2012. – 527, [1] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-104-1


  Українські обличчя - це наші незабутні Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Наталя Наум, Борислав Брондуков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а також майстри, які перебувають в зеніті творчості, - Федір Стригун, ...
1435469
  Іваненко Ю. Українські одоактні п"єси / Ю. Іваненко. – Х., 1940. – 267с.
1435470
  Михайличенко Н.Є. Українські ойконіми на -ець, пов"язвні з назвами інших населених пунктів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1435471
  Паламарчук О. Українські оніми у чеських перекладах художньої літератури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 206-211. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1435472
  Боєва Е.В. Українські ономастичні реалії у поетичному дискурсі Миколи Зерова // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 40-55. – ISSN 2410-3373
1435473
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1435474
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка. – Санкт-Петербург : [Тип. П. А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1435475
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка // [Українські оповідання Олекси Стороженка] / О.П. Стороженко. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1435476
   Українські організації в країнах Заходу. – Київ : Фоліант, 2004. – 104 с. – ISBN 966-8474-26-0


  Викладено основи сучасної соціології, теоретичну і практичну сутність соціологічних досліджень, їхній зв"язок із філософією, політологією, юриспруденцією, економікою та іншими науками.
1435477
  Винниченко І. Українські освітні та культурні впливи на Московщину у XIV-XIX ст. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 15-27. – ISBN 966-7586-04-09
1435478
  Галів М. Українські освітні товариства на Самбірщині у роки нацистської окупації (1941-1944) / М. Галів, А. Огар // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 63-71
1435479
  Коломійцева О.В. Українські особливості розвитку грінмейлу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 107-112. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1435480
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 180-193. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1435481
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 143-160. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1435482
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1435483
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1435484
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1435485
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1435486
  Яшан О.О. Українські остарбайтери: життя в неволі // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 20. – С. 112-122. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
1435487
  Писцьо В. Українські остарбайтери: особливості підневільної праці в промисловості Німеччини // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 81-84. – ISBN 978-966-485-045-9
1435488
  Рішко М.І. Українські параюристи - нові можливості доступу до безплатної правової допомоги // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 291-296. – ISSN 2306-9082
1435489
  Голишкіна Я. Українські паремії М. Номиса в сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-131


  У статті розкрито поняття "прислів"їв" та "приказок" із збірника Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше". Подано зовнішній зміст, внутрішній зміст та опозиції кожного висловлювання. Наведені зразки приказок та прислів"їв можна ...
1435490
  Колесник В. Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито пошук українськими партіями в Російській імперії на початку ХХ ст. шляхів урегулювання національного питання та обґрунтування ними у своїх програмах національного державно-політичного ідеалу. Зокрема показано, що за концептуально-теоретичними ...
1435491
  Любовець Олена Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 150-160. – ISBN 978-966-02-4770-3
1435492
  Солдатенко В.Ф. Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 7-20. – ISSN 2076-1554
1435493
  Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 231-251. – ISBN 978-966-2464-25-2
1435494
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1435495
  Солдатенко В.Ф. Українські партії революційної доби і формування національно–політичної ідентичності громадян (1917–1918 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 7-21. – ISSN 2076-1554
1435496
  Ямчук П. Українські пасіонарії непасіонарного століття. Симон Петлюра, Сергій Єфремов, Олена Теліга // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 135-146. – ISSN 2415-8828
1435497
  Курков А. Українські патріоти Канади // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 20 березня (№ 14/15). – С. 7


  В Альбертському університеті в одному з найбільш українських міст Канади днями відбувся триденний симпозіум, присвячений Євромайдану. У заході брали участь науковці з України, Канади та США.
1435498
  Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 8
1435499
  Білоус В. Українські педагоги - ініціатори й учасники краєзнавчої справи на теренах Кавказу // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 47-52. – ISBN 978-966-02-8837-9
1435500
  Поліщук Р.В. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиія: "сигмент" фізичного здоров"я // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 62-79. – ISBN 978-966-493-990-1
1435501
  Поліщук Р. Українські педагоги XX ст. і світова педагогічна традиція: "сегмент" фізичного здоров"я // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 72-87. – ISBN 978-966-493-790-7
1435502
   Українські перекази : [збірник]. – Hью Йорк : Вид. "Шкільної ради УККА" ; Накл. Арка, 1944. – 32, [2] с. : іл.
1435503
   Українські перекази : [Збірка фольлору. – Київ : Довіра, 1992. – 136 с. – (Казки, на які ми чекали ; Т. 2). – ISBN 5-7707-2056-5
1435504
  Рибалкін В.С. Українські переклади "1001 ночі" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Досліджується історія українських перекладів "1001 ночі". Особлива увага звертається на український переклад, виконаний А. Кримським, та використання уроків А. Кримського-перекладача при підготовці останнього (1991 р.) українського перекладу "1001 ...
1435505
  Крушинська О. Українські переклади вірша Артюра Рембо "Відчуття" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 228-234


  У статті йдеться про відтворення в українських перекладах фонологічних, лексико-семантичних і композиційних особливостей вірша А. Рембо "Відчуття". Розглянуто переклади Г. Кочура, М. Терещенка, В. Ткаченка, І. Петровція, Г. Латника, І. Андрущенка, М. ...
1435506
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1435507
  Ільїн В.С. Українські переклади поезій О.С. Пушкіна / В.С. Ільїн. – [23 с.]
1435508
  Крушинська О.Г. Українські переклади поезій Стефана Малларме // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 99-107
1435509
  Скаб М.В. Українські переклади Святого Письма і біблійна фразеологія української мови / М.В. Скаб, М.С. Скаб // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 389-397. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1435510
  Ліхтей Т. Українські переклади словацької поезії (друга пол. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1435511
  Крушинська О.Г. Українські переклади сонету Поля Верлена "Mon reve familier" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 124-138
1435512
   Українські перемоги 2014-2018 рр. : 5 років в боротьбі за Україну / [упорядник: Євген Філь ; редкол.: Д. Ярош, М. Швець, Ю. Заблоцький та ін. ; переклад: В. Ткачук, І. Гумовська]. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 31, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Додаток до календаря "УДА-2019"
1435513
  Бондар В. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області) / В. Бондар, О. Величко // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 200-218. – ISSN 0320-9466
1435514
  Байкеніч Д. Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944-1947 рр. Сучасна українська історіографія // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 71-74. – ISSN 1728-3671
1435515
  Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) : бібліогр. покажчик / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 471 с. – Покажчики: с. 369-470. - Розгорнутий тит. арк. – (Джерела української біографістики / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.] ; вип. 3). – ISBN 978-966-02-75-91-1
1435516
  Балакірєва О.М. Українські перспективи навчання впродовж життя в епоху «smart» / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 34-39. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1435517
  Павленко Л.В. Українські перспективи філогічних досліджень у галузі візантиністики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 131-139


  В аналітичному огляді підбито підсумки досліджень вітчизняних істориків-візантиністів і визначено проблематику, яка могла б бути об’єктом наукового вивчення для українських філологів. В аналитическом обзоре подведен итог исследований ...
1435518
  Черемшинська Р. Українські писанки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 1. – ISSN 2519-4429
1435519
  Таранушенко С. Українські писанки. як пам"ятки народнього малярства / С. Таранушенко. – С. 449-455
1435520
  Неділя І. Українські письменники-емігранти. Матеріали до занять з української літератури для старшокласників / І. Неділя, Г. Чирко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Березень (№ 3)
1435521
  Загорулько Р. Українські письменники - жертви сталінських репресій // Молодь України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 41/42). – С. 13
1435522
  Кирилюк Є.П. Українські письменники - революційні демократи й літератури західних і південних слов"янських народів. / Є.П. Кирилюк. – К., 1963. – 80с.
1435523
  Преварська М.І. Українські письменники : біографії, огляди творчості, літ. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2013. – 366, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-8263-43-Х


  У змісті: Антонич Б.-І., Багряний І., Барка В., Винниченко В., Вишенський І., Вишня О., Вовчок М., Вороний М., Глібов Л., Гончар О., Гончаренко Б., Гуцвло Є., Дімаров А., Довженко О., Драй-Хмара М., Драч І., Еллан-Блакитний В., Загребельний П., ...
1435524
  Сенько І. Українські письменники 20-40-х років ХІХ ст. і Микола Гоголь // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 41-47. – (Філологія ; Вип. 18)
1435525
  Довгалюк П.М. Українські письменники в боротьбі проти Ватикану / П.М. Довгалюк. – Київ : Академвидав, 1953. – 80 с.
1435526
  Шептицька Т. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 100-106. – ISBN 966-8126-27-0
1435527
   Українські письменники за кордоном // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 283-286
1435528
  Брюховецька Л. Українські письменники і кіно 1920-х // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 2017. – № 329/330/331. – С. 276-286
1435529
  Юрчук О. Українські письменники й колоніалізм: від крутійства до утопічного пророцтва


  У статті здійснено аналіз двох варіантів реагування на колоніалізм - крутійства та пророцтва. Крутійство нагадує собою синтез власне крутійства (або "мінливості") та намагання створити пророчий текст. Пророцтву властиве утопічне поєднання націоналізму ...
1435530
  Рябчій І. Українські письменники на Паризькому книжковому салоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 238-242. – ISSN 0320 - 8370


  З 19 по 25 березня делегація українських письменників, видавців і громадських активістів узала ічасть у роботі Паризького книжкового салону.
1435531
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1435532
  Іванисенко В.П. Українські письменники про літературу та мову / Упор.: В. Іванисенко, М. Коцюбинська. – Київ : Радянська школа, 1961. – 464 с.
1435533
  Неврлий М. Українські письменники Словаччини


  Завдяки ініціативі та фінансовій допомозі Сергія Макари та Михайла Романа наприкінці 2010 року вийшов друком украй необхідний для східнослов"янських українців, а також для словаків та чехів "Словник українських письменників Словаччини"
1435534
   Українські письменники стали "Заслуженими діячами культури Польщі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  До числа "заслужених діячів культури Польщі" додалися Дмитро Стус, Андрій Бондар, Олександр Бойченко, Остап Сливинський, Маріанна Кіяновська, Дзвінка й Богдана Матіяш, Божена Антоняк...
1435535
  Вовк Н.М. Українські письменники у світі. Літературна діаспора // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 29-32


  Географія української діаспори, поняття "діаспора", "міграція", "еміграція". Життя і творчість українських письменників в еміграції. Таблиця "Українські письменники у світі"
1435536
   Українські письменники у спогадах сучасників : у 2-х т. / [упоряд., передм. та прим. І. Лисенко]. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-32-8
Т. 1. – 2012. – 415, [1] с.
1435537
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1435538
  Кияновська Л. Українські пісенні шляхи Павла Гуньки // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 107-109. – ISSN 2224-0926
1435539
  Чікало О. Українські пісні-хроніки: традиційність сюжетики та інноваційність ідейно-тематичного змісту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 319-326


  У статті розглянуто ідейно-тематичну палітру українських пісень-хронік. Вказано на традиційні та інноваційні елементи сюжетики, зумовлені культурно-історичними потребами суспільства. Простежено зв’язок пісень-хронік з фольклорною традицією та з’ясовано ...
1435540
   Українські пісні / [Уклад. і авт. пеpедм. О.С. Балліна]. – [Санкт-Петербург] : Видані коштом О.С. Балліноі ; [Тип. Ф. Стелловскаго], 1863. – [1], 125, [2]: нот. – В кн. 63 укp. наp. пісні з нотами.- Прим. № 121390 дефектний, без обкл. та тит. стор., опис зроблено по ВАУН
1435541
  Квітка К. Українські пісні про дівчину , що помандрувала з зводителем / К. Квітка. – У Київі (Київ) : З друк. Української Акад.наук, 1926. – [1], 39, с. : нот.
1435542
  Кіндратюк Б. Українські пісні часів ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С.350-352. – ISBN 966-02-2208-4
1435543
  Гоголь М.В. Українські повісті : найкращі [українські] переклади / Микола Гоголь ; за ред. І. Малковича ; [пер. з рос. М. Рильського та ін.] ; худож.: В. Єрко, К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 605, [3] с. : іл. – Друк. за вид.: ПСС. т. 1, 2 / Н. Гоголь. Москва, 1937. - Зміст: Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-585-080-0
1435544
   Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з"єднань = The ukrainian insurgents in documents of the soviet moldovian partisan units / упоряд. В. Ковальчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – (Серія "Події і люди" ; кн. 29 ;"Події і люди"). – ISBN 978-1-897431-61-0
1435545
  Хоменко І.А. Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 255-261


  Статтю присвячено масовій комунікації як джерелу соціальних прогнозів. Проблема досліджується у контексті політичної ситуації в Україні на прикладі журналістики, наукової фантастики і радіодрами. Мета дослідження пов’язана з медіаекологією та ...
1435546
  Афанас"ев-Чужбинський О.С. Українські поезії / Александр Степанович Афанасьєв (Чужбинський) ; вид. й передмова Івана Франка. – Львів : Накл. видавця, 1912. – 133, [3] с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 1)
1435547
  Преварська М.І. Українські поети : біографії, огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування / [Преварська Марта Іванівна]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [3] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8263-50-7


  У змісті авт.: Андієвська Е., Андрухович Ю., Антонич Б.І., Барка В., Величковський І., Винничук Ю., Вінграновський М., Вороний М., Герасим"юк І., Глазовий П., Глібов Л., Голобородько В., Гребінка Є., Грінченко Б., Гулак-Артемовський П., Драч І., ...
1435548
   Українські поети 20 століття : Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0336-6
1435549
  Науменко Н. Українські поетичні дзуйхіцу
1435550
   Українські позиції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
1435551
   Українські показники // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Шість українських вузів увійшли до авторитетного рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020. Цього року місце 1000+ дісталося: Львівському національному університету імені Івана Франка; ...
1435552
   Українські політв"язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1435553
  Марунчак М.Г. Українські політичні в"язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazi concentration camps / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Світова Ліга Українських політичних в"язнів, 1996. – 4,364 с. : фото. – Парал. тит. сторінка англ. мовою. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 1-55056-467--6
1435554
   Українські політичні в"язні і крах більшовицької імперії : Перший (установчий) з"їзд Спілки політичних в"язнів України, (20-21 квітня 1991 р.): Матеріали і коментарі. – Львів : Українські технології, 2001. – 340с. – ISBN 966-666-012-1
1435555
  Марунчак М. Українські політичні в"язні німецьких тюрем і концтаборів на Заході // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 160-171. – ISBN 5-7702-0432-X
1435556
  Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Балинський І.О. ; МОНУ ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 201л. – Бібліогр. : л.176-201
1435557
  Балинський І.О. Українські політичні інтернет-комунікації у світовому контексті : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій 27.00.06 / Балинський І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1435558
  Колесник В.Ф. Українські політичні партії в Австро-Угорській та Російській імперіях : історіографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 247, [1] с. – Імен. покажчик: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 193-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-456-9
1435559
  Турчак О. Українські політичні партії в Польщі в першій половині 1930-х рр.: правове становище та діяльність // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 264-268. – ISSN 1561-4999
1435560
  Яремчук В. Українські політичні партії Наддніпрянської України і I та II Державні думи: перший досвід парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 7-23
1435561
  Любовець О.М. Українські політичні партії революційної доби 1917-1920 років у спогадах, історичних дослідженнях і документальних матеріалах / О.М. Любовець ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 69, [3] с. – Бібліогр.: с. 50-70 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8809-87-3
1435562
  Мацагор О.А. Українські політичні партії та військове будівництво за доби Директорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-74. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розглядається політична ситуація в Україні та військова діяльність українських політичних партій.
1435563
  Гутковський В. Українські політичні партії та їхня преса: виникнення, концепція національного державотворення (1900-1917) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.442-445. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1435564
  Чорний О. Українські політичні партії: криза комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 3


  "Чи Легко зараз вступити в одну з рейтингових партій? Насправді - не дуже. Але не тому, що жорсткий відбір, а тому що до потенційних рекрутів нікому немає діла. Рішучий і передбачуваний перехід ПП "ВО "Батьківщина" в опозицію до монофракції, різка й ...
1435565
  Кармазіна М.С. Українські політичні пертії: 2013 рік // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 127-183
1435566
  Ткачук П.П. Українські полководці на чолі Сухопутних військ Збройних Сил Російської імперії в роки Першої світової війни / П.П. Ткачук, А.Ф. Лозинський // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 3-20. – ISSN 2313-5603
1435567
  Поплавська Н. Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 373-379
1435568
  Дупленко Ю.К. Українські попередники ідеї глибинної екології // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 157-163. – ISSN 2415-7422


  "Ідеї соціальної економії С. А. Подолинського, поставши як складова ноосферної концепції В. Вернадського, разом з підходами глибинної екології А. Нейса сьогодні визначають принципи стійкого (збалансованого) розвитку суспільства і природи".
1435569
  Нетудихаткін І. Українські портрети церковних благодійників XVI - XVIII - ст.: проблема термінології в українській історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 33-35
1435570
  Василик М. Українські поселення в Аргентіні / д-р Михайло Василик // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 1-147 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435571
  Дзюба В.В. Українські похоронні голосіння (до проблеми дослідження) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 147-149
1435572
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1435573
  Андрусяк Т. Українські правничі товариства та їх роль у розвитку правничої думки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 72-76
1435574
  Усенко І. Українські правознавці й архівна справа // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.514-527
1435575
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 310 арк. – Додатки: арк. 241-310. – Бібліогр.: арк. 180-240
1435576
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1435577
  Ворончук І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 15-29. – ISSN 2413-7065
1435578
  Климов В.В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії : монографія / В.В. Климов ; [наук. ред. А.М. Колодний] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства. – Київ : Інститут філософії НАН України, 2008. – 879, [5] с. – Імен. покажч.: с. 859-879. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4744-4
1435579
  Щишкін О.П. Українські прапороносці в історії сучасного олімпійського руху / О.П. Щишкін, А.О. Боднар // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 173-175
1435580
  Кралюк П. Українські предки Федора Достоєвського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4-5 жовтня (№ 179/180). – С. 7
1435581
  Данилюк О. Українські приватні емітенти на ринку єврооблігацій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 105-109. – ISSN 2078-5860
1435582
  Левун Н.В. Українські прийменникові конструкції з ПО / Н.В. Левун, О.К. Степаненко // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 49-57
1435583
  Зіронька М. Українські приказки та загадки / [Уклад.] Михайло Зіpонька [М. Федоpенко]. – У Київі (Київ) : Друк. С.А. Борисова, 1908. – 20 с.


  В кн. 217 укp. наp. пpиказок, 40 загадок та вірш С.В. Руданського "Пісня"
1435584
  Номис Матвій Українські приказки, прислів"я і таке інше = Ukrainian proverbs, adages and other sayings: a collection by Matviy Nomys reprint of 1864 edition with addenda : передрук видання 1864 року з додатками / Матвій Номис. – Саут-Бавид-Брук : Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. автокефальної православної церкви в діяспорі, 1985. – 304, XVII c., XVI c., [6] c. іл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - В оригіналі інші вихідні данні: С.-Петербург : В друкарнях Тиблена и Комп. и Куліша, 1864. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435585
   Українські приказки, прислів"я і таке інше / Уклав М.Номис. – Київ : Либідь, 1993. – 768с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 5-325-00015-2
1435586
  Линчак І.М. Українські прикмети в контексті народної пісні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 58-62
1435587
  Гомонай Р. Українські прикметники з префіксом при- у відношенні до праслов"янського стану мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 174-181. – ISSN 0203-9494
1435588
  Пастушенко Т. Українські примусові робітники нацистської Німеччини та радянські військовополонені: пам"ять через призму статистики // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7158-06-5
1435589
  Кралюк П.М. Українські приповідки як відображення "народної філософії" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з виявів народної мудрості українців є їхні прислів’я, а особливо приповідки, котрі можна трактувати як філософські афоризми. Протягом багатьох віків, практично до ХХ ст., фольклорний пласт української культури лишався доволі значним. Було це ...
1435590
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1435591
   Українські прислів"я, приказки та порівняння з літературних пам"яток. – Київ : Наукова думка, 2001. – 392с. – (( " Укр. нар. творчість " )). – ISBN 966-00-0559-8
1435592
  Герасимчук В.А. Українські прізвища - самобутній феномен мовної картини українського світу / В.А. Герасимчук, А.Ф. Нечипоренко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-30
1435593
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 88-100
1435594
  Поповський А. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 208-218. – ISBN 978-966-2248-90-6
1435595
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд - (-їж-) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 30-39. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1435596
  Яценко Н.О. Українські прізвищеві назви 17 ст., мотивовані апелятивами на позначення назв одягу (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року") // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 96-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1435597
  Фаріон Ірина Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII - початку ХІХ століття (з етимологічним словником) / Фаріон Ірина; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів : Літопис, 2001. – 371с. – ISBN 966-7007-30-2
1435598
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1. – 1997
1435599
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 2. – 1997
1435600
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1/2. – 1999
1435601
  Васютинський В.О. Українські провини і вибачення: простір конотацій // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2617-2348
1435602
  Чегусова З. Українські провідні митці художньої обробки дерева (остання третина XX - початок XXI століття) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 78-89. – ISSN 1728-6875
1435603
  Гайовий Г.Т. Українські псальми : Сатирична хроніка політичних подій у національно-духовному висвітленні / Гриць Гайовий. – Київ : Гарт, 1999. – 92с. – ISBN 966-95592-3-5
1435604
   Українські публікації стануть більш "видимими" [Digital Object Identifir (DOI)] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – C. 1


  В Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування.
1435605
  Вилегжаніна Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство - запорука успіху розвитку бібліотечної справи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 4-5
1435606
   Українські радянські композитори.. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстовками укр. мовою). – Київ : Мистецтво, 1978. – 14 л. : 14 листівок + 1 обкл. – (Видатні діячі культури ; Вип. 5)
1435607
  Русина О. Українські реалії в літературному доробку Михалона Литвина // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – № 1 (544), січень - лютий. – C. 4. – ISSN 0130-5247
1435608
  Любчук Н.В. Українські реалії в німецькомовних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 413-418


  У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і австрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залежно від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забезпечують ...
1435609
  Кірносова Н.А. Українські реалії в творах М. Гоголя: проблема перекладу китайською мовою ("Вечір на Івана Купала") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 89-97
1435610
  Фірсова С. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Исследованы состояние понимания, формирование и внедрение на практике мер социальной ответственности бизнеса на ...
1435611
  Михайлович В.А. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної вітчизняної освіти // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50


  В статті аналізуються проблеми культурної політики України,загально- цивілізаційні та етнонаціональні тенденції в межах культурної політики крізь призму освітянських процесів, становлення нової європейської моделі національної освіти, приєднання ...
1435612
  Піонтковська А.К. Українські реалії лобізму: теорія і практика // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 103-105
1435613
  Антонович О.В. Українські реалії митного регулювання зовнішньої торгівлі // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – С. 37-45
1435614
  Бойко В.С. Українські реалії освітянської корупції // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 53-55. – ISBN 978-9934-571-43-5
1435615
  Савенко І.І. Українські реалії щодо соціальної відповідальності бізнесу у сучасних умовах / І.І. Савенко, Д.В. Седіков // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 102-109. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1435616
  Гаврилечко Ю. Українські реалії: дитяча праця-Необхідність? Випадковість? Закономірність? / Ю. Гаврилечко, Г. Чепурко // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 8. – С.8-13.
1435617
  Батрименко О.В. Українські реалії: капітуляція "суверенної демократії" перед "суверенною бюрократією", а "суверенної бюрократії" перед "суверенною олігархією" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1435618
  Скрипник П.І. Українські революційні демократи і загальноросійський визвольний рух кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 38-45. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1435619
  Спицький В.Є. Українські революційні демократи і назрівання першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-107. – (Серія історії ; № 9)
1435620
  Обласова О.І. Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 114-119. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1435621
  Солом"янюк П.Г. Українські реформаторські утопії XXI ст.: демократизація суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-22. – (Економіка ; Вип. 62)


  Демократизація суспільства розглядається як складова трансформаційних процесів в Україні. Заперечується теза про провідну роль держави в демократизації суспільства, доводиться залежність становлення демократичної держави від розвитку громадянського ...
1435622
   Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – 213 с. : іл., табл. – Глосарій термін: с. 212-213. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1435623
  Кампо В.М. Українські реформи: політика і право / В.М. Кампо. – К., 1995. – 30с.
1435624
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1435625
  Петренко М.З. Українські родові герби та їх значення в атрибуції музейних пам"яток // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 82-89
1435626
  Литвинко А. Українські розробки ракетно-космічної техніки та міжнародні обмеження стратегічних озброєнь: діяльність професора В.Ф. Уткіна // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Висвітлюється наукова біографія Володимира Федоровича Уткіна, українського інженера та конструктора ракет і космічних систем, який був генеральним директором Конструкторського бюро "Південне" в Дніпропетровську, і завдяки чиїм результатам після ...
1435627
  Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія : дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. ред. В. Фрис ; ред. С. Гайдук ; ред. рада : Джованна Броджі Беркофф та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Universytet Jagiellonski ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; Канад. ін-т укр. студій [та ін.]. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011. – 222, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 179-221. – Бібліогр.: с. 41-48 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-505-6
1435628
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1435629
  Сторожук Х. Українські сакральні найменування неіндоєвропейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Христина Сторожук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 287-294. – ISSN 0320-3077
1435630
  Казачінер О.С. Українські свята і традиції / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 80 с. – (Англійська мова та література ; 7(79)). – ISBN 978-611-00-0346-4
1435631
  Гоцалюк Алла Українські свята та обрядові дійства весняно-літнього циклу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 250-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто традиційні свята українців весняно-літнього календарного циклу.
1435632
  Кожолянко Г. Українські свята: дохристиянські та християнські традиції // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 84-91. – ISSN 2523-4234


  "Питання українських свят в поєднанні християнської та дохристиянської (язичницької) традиції достатньо в науковій літературі ще не висвітлені. У ХІХ ст. дослідження язичництва переслідувалось християнською Церквою, а у другій половині ХХ ст. давнє ...
1435633
  Самбор Б. Українські святі на землі Новгородській // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-47. – ISSN 0203-5863
1435634
   Українські святі на землі Новгородській // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2006. – № 01 (169), січень. – С. 6
1435635
  Коредчук Ю. Українські Сенатори в Сенаті II Польської Республіки // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 22-33. – ISSN 2082-4939
1435636
  Воловик В.М. Українські сільські культурні ландшафти // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 277-283


  У статті розглядаються особливості структури українських сільських культурних ландшафтів Поділля. Проаналізовано дефініцію та етимологію слова "село", встановлено зв"язок з особливостями регіональної етнокультури. Виділено загальні закономірності ...
1435637
  Бережинський В.Г. Українські січові стрільці / В.Г. Бережинський. – К, 1997. – 20с.
1435638
  Вівсяна І. Українські січові стрільці // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 7-9
1435639
  Литвин М.Р. Українські Січові Стрільці / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – К., 1992. – 48с.
1435640
  Манзуренко В. Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 25-29. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена участі українського добровольчого військового формування австро-угорської армії - Українських Січових стрільців - в українсько-польській війні, що розпочалася у листопаді 1918 р. у Львові. Порівнюються військові сили української та ...
1435641
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1435642
  Прибєга Л. Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 331-338. – ISBN 978-966-2374-12-4
1435643
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1435644
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 26-30. – (Політичні науки)
1435645
  Дидик-Меуш Українські складені найменування XVI-XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Ганна Дидик-Меуш // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 42-49. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено проблемі формування термінологічної бази та лексикографічного опису загальних географічних назв української мови XVI-XVIII ст. Особливу увагу звернено на відбір та лексикографічну кодифікацію сталих словосполучень, до складу яких ...
1435646
  Риженко Я. Українські скрині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 73-89. – ISSN 0130-6936
1435647
  Вайцнер М. Українські скрипки - на світовій сцені // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 6 (848), червень. – С. 116-120. – ISSN 0868-4790
1435648
   Українські словники / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тищенко, Н. Присяжнюк
1435649
  Лазаренко О. Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 461-465. – ISSN 2078-0850


  Згадуються лексикографічні праці І. Огієнка.
1435650
  Компан О.С. Українські словники XVI - XVII ст. як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 24-36
1435651
  Громко Т.В. Українські словники народної географічної термінології і проблеми діалектології // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 28-36. – ISSN 2313-4593
1435652
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 335-346. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1435653
  Набоков Р.Г. Українські сміхові традиції у сучасному різдвяному святі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 256-261. – ISSN 2226-3209
1435654
  Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог і поразок / Олександр Висоцький. – Київ : Основні цінності, 2004. – 269 с. – (Спадщина ; Кн. 29). – ISBN 966-7856-36-4
1435655
  Кралюк П. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 498-500. – ISBN 978-966-2254-74-7
1435656
  Кралюк П.М. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 498-500. – ISBN 978-966-373-777-5
1435657
  Лисенко І.М. Українські співаки XI-XVIII ст. : енциклопед. словник : [бл. 500 статей] / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2015. – 142, [2] с. – ISBN 978-617-581-229-7
1435658
  Антонович М. Українські співаки на Московщині в 17 ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 301-315. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1435659
   Українські співаки у спогадах сучасників. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1435660
  Сумцов М.Ф. Українські співці й байкарі / Н.Ф. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1910. – 19, [1] с. – Окр. відбиток з; Сб. Харьк. Ист.-Филол. О-ва. 1910, т. 19
1435661
  Сумцов М.Ф. Українські співці й байкарі / проф. М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : Сіяч ; [Дpук. Вид-ва "Сіяч"], 1917. – 42 с. – В кн. також укp. наp. пісні. – (Видавництво "Сіяч" ; № 23)
1435662
  Петрук Н.К. Українські спільноти 16-17 ст. як суб"єкт європейського освітнього процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 157-162.
1435663
  Ніколишин С.І. Українські спільноти у Китаї: так далеко, так близько // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 146-147
1435664
   Українські спортсмени - чемпіони і призери I Європейських ігор / [М-во молоді та спорту України, Нац. олімп. комітет України ; голов. ред.: Галина Нечаєва]. – Київ : Олімпійська арена, 2015. – 168, [1] с., включ. обкл. : фот. – На обкл.: Baku 2015. 1 st Euopean games


  У пр. №1717242 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1435665
  Ткач І. Українські стежки Анни Ахматової (До 125-річчя від дня народження Поета) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 34-38
1435666
  Лосєв І.В. Українські стереотипи в російській свідомості і сучасна російська публіцистика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується сучасна російська публіцистика в аспекті її відношення до реалій української історії, культури, традиції. Аналізується створений російськими "мас-медіа" образ України та його вплив на формування російсько-українських відносин в сфері ...
1435667
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1435668
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1435669
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 5). – С. 4-21


  Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української науки та освіти ХХ ст. Будучи українцем за походженням, він глибоко перейнявся ідеєю національного наукового, ...
1435670
  Процик П. Українські страуси, або деякі підходи до аналізу безпекової політики держави // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 13-14
1435671
  Кірічєва В. Українські студенти - це потенціал // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Бакалаври та магістри з різних університетів взяли участь в "Українськом студентськом вікенді". Говорили про свої історії успіху за кордоном, досвід прокладання професійного шляху в таких напрямках, як бізнес, громадські організації, медіа, створення ...
1435672
  Дзюба О. Українські студенти в німецьких університетах ( ХVІІІ ст.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.92-95 : Фото. – ISSN 1607-6451
1435673
  Ісаєв І. Українські студенти в Польщі очима міжнародного варшавського вишу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 0027-8254
1435674
  Нудьга Г. Українські студенти в університетах Європи у 14-18 століттях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 108-152.
1435675
  Денисюк О. Українські студенти та випускники Краківської академії у 20-30-х роках XX століття // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 100-118. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1435676
  Донець А.Л. Українські студенти у збройній боротьбі в період національного державотворення (1918-1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 248-257. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  Досліджується участь українських студентів у військових змаганнях в добу державотворення 1918-1920 рр.
1435677
  Астемчук О. Українські студії в Гарварді: історія та перспективи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1435678
  Шевченко Т. Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на Одері): сучасний стан // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 194-206. – ISSN 2413-7065
1435679
   Українські студії з філології = Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 359 с. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-35-6
1435680
  Керзюк Ольга Українські студії у Британській бібліотеці: минеле, майбутнє, сучасне // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 266-270
1435681
  Бестерс-Ділгер Українські студії у Віденському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.255-257. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1435682
  Тимощук О. Українські судді визначили своє майбутнє // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1435683
  Шандра В.С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 59-83. – ISSN 0130-5247
1435684
  Бвалабан Р. Українські суспільні цінності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 88-99
1435685
  Любицька М.І. Українські сучасні письменники на сторінках національних видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 126-129


  Розглянуто та проаналізовано особливості письменницьких творів на сторінках української преси, визначено основні теми, які порушували письменники, а також простежено стилістичні мовні особливості текстів на прикладі публікацій Ю. Андруховича, А ...
1435686
  Перкун В.П. Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 199-215. – ISSN 0130-5247
1435687
  Баханов К.О. Українські сюжети в підручниках історії Російської імперії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2015. – № 7/8 (395/396), березень
1435688
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1435689
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 286 л. – Додатки: л. 244-286. – Бібліогр.: л. 199-243
1435690
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1435691
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1435692
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1435693
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1435694
  Віросткова А. Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 251-257. – (Історія ; Вип. 27)
1435695
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1435696
  Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про "роджений" та "вчений" розум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-371


  На матеріалі українських та угорських народних казок Західної України простежується коло уявлень, що належить до концепту "розум", зокрема "роджений" та "вчений", зачіпаються важливі психологічні та філософські проблеми людської екзистенції.
1435697
  Козіндо М.В. Українські та хорватські дослідження в галузі фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 214-218
1435698
  Кравець О. Українські та хорватські казкові оповідання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 152-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1435699
  Брайлян Н. Українські таборові часописи у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу інтернованих українців (1919-1923 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 75-98. – ISSN 2524-0331
1435700
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : дис. ... канд.філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 233 л. – Додатки: л. 227-233. – Бібліогр.: л. 206-226
1435701
  Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1435702
  Гребінка Є.П. Українські твори : повість Євгена Гpебінки / пеpеказав з одмінами Д. Гнатович [Д.Г. Андpеюк]. – У Київі (Київ) : Вік ; З друк. С.А. Борисова, 1906. – IV, 93, [2] с


  В кн. байки, вірші, оповідання та пер. поеми О.С. Пушкіна "Полтава"
1435703
  Куляс І. Українські теленовини останнього десятиліття. : Сувб"єктивний погляд // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 50-55
1435704
  Федорчук Л.П. Українські теленовини про євроінтеграційні перспективи України: (контент-аналіз ефіру за 2012 р.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 286-296
1435705
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кошак К.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1435706
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва:концептуальні засади : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Кошак К.О.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 240л. – Бібліогр. л. 191 - 212
1435707
  Зеров М. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 99-106. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1435708
  Драганова А. Українські теми в словацькій періодиці на зламі XIX та XX століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
1435709
  Сорокер Я. Українські теми в творчій спадщині Петра Чайковського // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 495, травень : травень. – С. 22-24
1435710
  Томенко М. Українські темники про грузинські троянди : Оксамитова революція в Тбілісі як фіаско офіційної пропаганди в Україні // Україна молода, 2004. – 24 січня


  Висвітлення укр. провладними ЗМІ подій у Грузії: Ст. нар. депутата України, голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1435711
  Мосенкіс Ю.Л. Українські топоніми з кавказькими паралелями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 440-444. – ISBN 966-581-481-8
1435712
  Поповський А. Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 124-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1435713
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця. – 166с. – (Бібліотека українця)
1435714
  Скляренко В.М. Українські традиції і звичаї : для дітей серед. шк. віку : укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обрядовий календар, свята, обереги / В.М. Скляренко. – Харків : Бібколектор, 2015. – 317, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-31-9
1435715
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1435716
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи у християнській практиці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 171-179
1435717
  Царенко Л.Г. Українські традиційні моделі здоров"я // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 100-113. – ISBN 978-966-189-358-9
1435718
  Бойко С. Українські традиційні практики ворожіння на купальських вінках: культурно-історично реконструкція сер. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 547-552. – ISBN 978-966-171-795-3
1435719
  Шимченко Л.А. Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін / Л.А. Шимченко, О.О. Курок // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 163-169. – ISSN 2306-546X
1435720
   Українські трофеї "Євро" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 120-129 : фото
1435721
  Самойлов Юрій Українські турфірми варті поваги! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1435722
  Костенко І.В. Українські університети у європейських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47. – ISSN 2219-5521
1435723
  Завальнюк О. Українські університети: лекційно-пропагандистський , літератуно-публіцистичний і редакційно-видавничий аспекти (1917 - 1920 років) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 253-270. – ISBN 978-966-02-6038-2
1435724
  Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 75-83.


  Досліджується проблема трансформації сучасної української університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого регулювання. Основна увага приділена питанню якості та результативності роботи керівників освітніх та науково-дослідних ...
1435725
  Кириченко І. Українські університети: рейтинги "на виріст" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 12


  В останній світовий рейтинг QS World University Ranking "вписали" три наші виші: Київський національний університет імені Т.Шевченка потрапив у групу університетів із 501-го по 550-те місце (починаючи з 400-го місця в рейтингу університетам не ...
1435726
  Литвинов О.О. Українські уроки кризи. Вибір подальшої стратегії // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 67-72
1435727
  Завальнюк О.М. Українські уряди і проблема українізації російських університетів в Україні (1917-1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 12-24. – ISBN 978-966-2187-00-7


  Про запровадження українознавчих дисциплин та дозвіл читати лекції українською мовою в університеті Св. Володимира, Харківському і Новоросійському університетах. В статті згадують: ректора М. Цитовича, проф., прив.-доц. І. Огієнко, проф. М. ...
1435728
  Чуба Г. Українські учительні Євангелія // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 294-302
1435729
  Шафранська Л. Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-21
1435730
   Українські фізики-ядерники відповідають вимогам навіть самого ЦЕРНу-Каденко // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 31/32 (797/798). – С. 17


  КНУ ім. Т. Шевченка готує кращих спеціалістів ядерної фізики, які відповідають вимогам ЦЕРНу - найбільшої у світі лабораторії фізики високих енергій. Про це заявив док. фіз.-мат. н., зав. каф. ядерної фізики ун-ту Ігор Каденко.
1435731
  Стріха М. Українські фізики не погоджуються з русифікацією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
1435732
  Таращенко Д. Українські фізики стурбовані станом вітчизняної науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 3


  Про VIII-й з"їзд Українського фізичного товариства, яке відзначило своє 20-річчя. Делегатів прийняв фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Учасників з"їзду привітали зарубіжні гості, віце-президент НАН України Антон Наумовець, академіки НАН ...
1435733
  Дарморіз О. Українські філософи першої половини ХХ ст. про ментально-культурні особливості українців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.254-263. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1435734
  Нахлік Є. Українські фольклорні джерела "Москаля-чарівника" І. Котляревського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 790-800. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1435735
  Погребняк О. Українські фольклорні мотиви в поезії Янка Купали // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 123-132
1435736
  Федорняк Н. Українські фольклорні студії в Канаді // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 40 : Музикознавчий універсум. – С. 84-95. – ISSN 2310-0583
1435737
  Іванов Е.М. Українські фонди, перевезені з Москви / Е.М. Іванов
1435738
  Андреєва Т.М. Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 19-26
1435739
  Самойлович Л.В. Українські фразеологізми передвесільного циклу // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 262-268. – ISBN 966-7348-20-2
1435740
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1435741
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 6-11
1435742
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1435743
  Косів Роксолана Романівна Українські хоругви 17 - 18 ст. (Основні типи. Історико-художні та іконографічні особливості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Косів Р.Р.; МОіНУ; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2002. – 19л. – Бібліогр.: 7 назв.
1435744
  Длінна Т. Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 218-222. – ISSN 2313-8505
1435745
  Рябова Л.В. Українські художники на теренах розвитку європейської моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 181-187
1435746
  Стельмащук Г. Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 225-233. – ISSN 2225-3246
1435747
  Варивончик А.В. Українські художні промисли вишивального спрямування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 266-273. – ISSN 2226-2180
1435748
  Сокол Є.В. Українські художньо-ігрові фільми: передумови та тенденції розвитку жанру за часів хрущовської "відлиги" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 99-104. – ISSN 2312-4679
1435749
  Колянківська О. Українські церкви Альберти в малюнках П. Іванець // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – С. 18-19
1435750
  Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII-XVIII ст. у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх особистої ...
1435751
  Стельмашевск О. Українські цінності і молоток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Нинішній стан європейського ринку антикварних та букіністичних видань дозволяє говорити про зростання інтересу до книжки як об"єкта колекціонування. Свідченням цього можуть слугувати і збільшення кількості приватних бібліотек, і поступове переміщення ...
1435752
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 36-45. – ISSN 1819-7329


  Як аналітик та історик М. Гоголь дає обґрунтування фундаментальної бази стійкої підприємницької діяльності родин Терещенків і Симиренків. Перебуваючи у Києві, М. Гоголь проживав у М. Максимовича.
1435753
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1435754
  Павлюк І.З. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939 рр.) : анот. покажчик / І.З. Павлюк ; [відп. ред. М.М. Романюк] ; Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів ; Луцьк : Надстир"я, 1997. – 179, [1] с. – ISBN 966-517-041-4
1435755
  Романюк М.М. Українські часописи Коломиї ( 1865-1994 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / М.М. Романюк, М.В. Галушко; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 1996. – 238с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 5-7702-1233-0
1435756
   Українські часописи Львова 1848-1939 рр. : [історико-бібліогр. дослідж. : у 3 т.]. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-148-5
Т. 3 : 1920-1939, ч. 2 : 1929-1939 рр. / [уклад.: М.М. Романюк, М.В. Галушко ; ред.: О. Катола, Л. Сідлович]. – 2003. – 926, [2] с. – Покажч.: с. 854-916. – Бібліогр. наприкінці ст.
1435757
  Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865-1939 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження / О. Дроздовська; НАНУ. ЛНБ ім.В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2001. – 364с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 966-02-1442-1
1435758
  Галушко М.В. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр) : історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики". – Львів, 2008. – 352 с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 978-966-02-4275-3
1435759
  Остапюк О. Українські частівки: самостійний жанр чи регіональний жанровий різновид? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-210


  На основі аналізу жанрових особливостей, в статті подається стисла характеристика частівок як жанрового різновиду українських танечних пісень і висвітлюється питання самостійності цього пісенного виду. On the basis of analysis of genre peculiarities ...
1435760
  Праздніков М. Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1435761
  Кудрицька Т.Л. Українські шведи в роки сталінських репресій (1933-1937) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 178-190. – ISBN 978-966-551-322-3
1435762
  Чадюк М. Українські шедеври в західноєвропейському контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 30-31


  Підсумки Премії імені Юрія Шевельова.
1435763
  Стешенко І.М. Українські шестидесятники : Публічні лекції [пpо суспільно-політичні та національно-патpіотичні погляди фундатоpів жуpналу "Основа"] / Написав Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київської Друкарської спілки, 1908. – 45 с. – Відбиток з: "Записки Українського наукового т-ва в Київі". 1908, Кн.2
1435764
  Негода О. Українські школи в Донецькому регіоні в 1920-х роках / О. Негода, Н. Темірова // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (124). – С, 41-46
1435765
  Власенко В. Українські школи за кордоном: хто і як дбає про українську нацменшину // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 жовтня (№ 41). – С. 7
1435766
  Шуба Б. Українські шляхи нобеля, або Де наші гроші? : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 225-227
1435767
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1435768
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1435769
  Павлишин В. Українській геологічній службі – 100 років / В. Павлишин, А. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  До створення Українського геологічного комітету геолого-мінералогічні дослідження на сучасній території України здійснювали здебільшого кафедри мінералогії (мінералогії й геогнозії) Харківського, Київського, Новоросійського, Львівського університетів, ...
1435770
  Чорна С. Українській державності - 1180! / С. Чорна, Г. Лук"янчук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – С. 12-13
1435771
   Українській державності 1180 років / Л. Кравчук, С. Кубів, В. Сергійчук та ін. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 24). – С. 1, 4-6
1435772
  Макар Ю. Українській дипломатії - 100 років // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 77-94. – ISSN 2519-4518
1435773
  Плачинда С. Українській мові - все життя своє // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 177-183. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004), доктор філологічних наук (1989), професор (1991). 1964-1971 - доцент факультету журналістики, Київський університет ім. Т.Шевченка.
1435774
  Констанкевич І. Українській освіті - академічну доброчесність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  "Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням абсурдних законів."
1435775
  Полонський В.Г. Українській освіті — європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1993-6788
1435776
  Дурдинець Д. Українській освіті загрожують подвійні стандарти і фіктивні знання // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 9-15 жовтня (№ 41). – С. 5


  Відкрита розмова студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова із учасниками групи "Першого грудня".
1435777
  Пчілка Олена Українськім дітям / пеpеклады, [пеpедм., пpиміт.] Олени Пчілкы [псевд.]. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 46 с. – Hа обкл. назва: Укpаінськім дітям: Пьять пеpекладів-віpшів Олены Пчілкы. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Співець / Сиpокомля. Анчаp / Пушкін. Гілька з Палестыны; Тpы пальмы; Мцыpі / Леpмонтов. Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
1435778
  Гирич І. Українськість Гоголя: реальність чи домисли? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 235-237. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1435779
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1435780
  Зарецький О.В. Українськість під тиском радянської ідеології та квазікультури. Шістдесятники // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 370-378
1435781
  Воропаєва Т.С. Українськість та українська ідентичність у контексті етногенетичних та націєтворчих процесів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 66-72. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1435782
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1435783
  Воропаєва Т. Українськість як системний чинник колективної ідентифікації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85-89. – ISBN 978-966-439-357-4
1435784
  Сафар"янс Є.В. Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин (1992–2018) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сафар"янс Євгеній Валерійович ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1435785
  Верхогляд В. Українсько-австрійські відносини на вищому рівні: через минуле до майбутнього // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.89-92
1435786
   Українсько-австрійські студії // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Творчі стосунки, що склалися між науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка й Віденського університету, знаходять добре продовження на терені викладання фахових предметів українськими й австрійськими професорами у Відні та ...
1435787
  Алієва З.К. Українсько-азербайджанські літературні зв"язки: історія й сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 19-25


  У статті висвітлюється сходознавча діяльність М. Гулака, О. Навроцького, Л. Лопатинського, А. Кримського та інших українських орієнталістів на Кавказі, а також сучасний стан українсько-азербайджанських культурних відносин.
1435788
  Миронюк Г. Українсько-американська колекція - джерело вивчення культури української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1435789
  Бабанін О.С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 32-37
1435790
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ : Радянська школа, 1976. – 190 с.
1435791
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Радянська школа, 1980. – 190 с.
1435792
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1985. – 205с.
1435793
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1988. – 214с.
1435794
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І І. Штерн, . – К., 1991. – 205с.
1435795
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І.І. Штерн. – Київ : Край, 1991. – 208с.
1435796
   Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології = Ukrainian-English dictionary of linguistic terminology : [вміщує понад 7000 термінів] / Л.В. Коломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 454, [1] с. – Назва парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7111-49-7
1435797
   Українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва = Ukrainian-English glossary technologikal systems of repair production : [навч. посібник : містить бл. 1300 термінів] / [Сідашенко О.І., Тіхонов О.В., Пільгуй Н.М. та ін.]. – Харків : ХНТУСГ, 2016. – 410, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Алф. покажч. англ. термінів: с. 394-410. - Текст укр., англ. – ISBN 978-966-97495-5-0
1435798
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionari : [бл. 11 000 термінів] / [В.М. Карпенко, О.М. Герасимчук, О.В. Сергієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-8387-77-7
1435799
   Українсько-арабський розмовник. – Київ : Школа, 2006. – 187, [3] с. – ISBN 966-661-355-7
1435800
  Вдовенко С.М. Українсько-білоруське співробітництво в сфері освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 32-34. – (Педагогічні науки)
1435801
  Майоров М. Українсько-білоруський кордон // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 172-180. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1435802
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1435803
  Мартиненко В.В. Українсько-білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 60-64. – ISSN 2076-1554
1435804
  Терлак З.М. та ін. Українсько-болгарський розмовник / З.М. та ін. Терлак. – Львів, 1994. – 132с.
1435805
   Українсько-болгарський словник. = Украинско-български речник : Близько 20 000 слів. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0176-Х


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших слів сучасної української літературної мови з їхніми болгарськими відповідниками. У словнику дотримано правил останньої редакції чинників українського та болгарського правописів. Для студентів, вчителів ...
1435806
  Москаленко В.А. Українсько-болгарські літературні та наукові зв"язки кінця XIX - початку XX ст. / В.А. Москаленко; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1987. – 214 с.
1435807
  Бахмат К.П. Українсько-болгарські наукові зв"язки (1958-1968 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 52-55. – (Серія історії ; № 12)
1435808
  Бичваров М.Д. Українсько-болгарські філософські зв"язки / М.Д. Бичваров, В.С. Горський. – К., 1966. – 183с.
1435809
  Кундиусова Т. Українсько-британські відносини (1997-2006 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 40-44
1435810
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини в період історичної зміни // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / А.І. Кудряченко, О.В. Білий, І.І. Богданович, А.Г. Бульвінський, О.М. Горенко. – Київ : Фенікс, 2009. – С. 226-243. – ISBN 978-966-651-774-9
1435811
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [бл. 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 186, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1435812
  Пономарів О.Д. Українсько-грецькі лексико-семантичні паралелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 123-124
1435813
  Фурса А.О. Українсько-грузинські відносини впродовж 1991-1999 років: формування ключових договірно-правових основ співробітництва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 330-335. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1435814
  Бойко Н.В. Українсько-давньогрецько-латинський словник : ... навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 229-267. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-439-527-1
1435815
  Левітас Ф. Українсько-єврейські відносин 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 382-393
1435816
  Васянович О. Українсько-єврейські етнокультурні паралелі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 69-77. – ISSN 0130-6936


  За матеріалами народного метеокалендаря.
1435817
  Єфремова Н.В. Українсько-європейська правова інтеграція у доктрині конституційного права: до історико-правового досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 72-76
1435818
  Дзендзелівський Й.О. Українсько-західнослов"янські лексичні паралелі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1969. – 211с.
1435819
   Українсько-іспанський міграційний вектор : український внесок до міграційної карти ЄС на прикладі Іспанії / [І. Сушко та ін. ; пер. Л. Левандовська ; Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" (Київ) ; Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : [Вістка], 2012. – 72 с., 64 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Ukraine-spain migration nexus. Ukraine"s input to migration map of Europe on the example of Spain. – ISBN 978-966-8875-86-1
1435820
   Українсько-іспанський словник. – Київ : Основи, 1993. – 239с. – ISBN 5-86248-243-1
1435821
  Заславський В. Українсько-італійський семінар з проблематики природокористування та сталого розвитку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  У Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка спільно з Інститутом міжнародного права Національної наукової ради Італії 4 листопада 2010 року відбувся міжнар. семінар "Міжнародне співробітництво та управління природними ресурсами для сталого ...
1435822
  Онацький Євген Українсько-італійський словник = Vocabolario ucraino-italiano / Онацький Євген; Укр. катол. ун-т ім. св. Климента Папи. – Рим, 1977. – 1734с. – (Праці Філос.-гуманіст. фак. Укр. катол. ун-ту ім. св.Климента Папи ; Том 16-18)
1435823
   Українсько-італійські літературні зв"язки XV-XX ст. / Пахльовська, , Оксана, Єжі-Янівна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216 с. – ISBN 5-12-001094-6
1435824
  Гальона О. Українсько-казахські зв"язки: розвиток, проблемні аспекти, потенціал та перспективи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 125-134. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1435825
  Горлач С. Українсько-канадські приповідки і афоризми = Ukrainian Canadian proverbs and aphorisms / Степан Горлач. – Торонто ; Онтаріо : Стего, 1985. – 471 c. : портр., іл. – На обкл. також: Далека Ти, а близька ... - Парал. тит. англ.
1435826
  Гончарук А. Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 44-46
1435827
  Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1435828
  Гедін М.С. Українсько-китайські контакти (від найдавніших часів до прийняття Україною незалежності): історичний нарис // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 2 (62). – С. 98-102
1435829
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 15000 лексичних одиниць] / [уклад.: Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, Ю Міньон ; передм. А.Г. Рижков]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 443, [1] с. : табл. – Парал. назва корейською мовою. – ISBN 978-966-489-051-6
1435830
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 12 000 термінів] / [уклад.: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 311, [1] с. – Парал. назва корейською мовою. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1435831
  Рижков А.Г. Українсько-корейські літературні взаємозв"язки (1991-2008 рр.) // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 167-178
1435832
  Чуракова Л. Українсько-латинський та латинсько-український словник / Людмила Чуракова. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 143, [1] с. – ISBN 966-8387-73-9
1435833
   Українсько-латинський та латинсько-український словник : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
1435834
  Туряниця І. Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991-2004 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 41-45
1435835
  Ковтанюк Ю.С. Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви" (17–18 березня 2016 року, м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 171-177. – ISSN 0320-9466


  17–18 березня 2016 р. у приміщені Національного авіаційного університету відбувся Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви". Організаторами семінару виступили кафедра історії та документознавства Навчально-наукового ...
1435836
  Туряниця І. Українсько-литовські взаємини у культурно-гуманітарній сфері // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 2 (98) березень - квітень. – С. 39-45
1435837
  Туряниця І.А. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки в ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 24-29. – ISSN 2077-1800
1435838
  Коваль В.О. Українсько-ліванські відносини у 2010 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 32-35. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1435839
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
Вип. 5. – 2011
1435840
   Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник = Ukrainian-macedonian scientific collection / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-7146-3
Вип. 6. – 2014
1435841
  Циганенко Л. Українсько-молдовські зв"язки XVI - XVII ст.: військово-політичний контекст // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 37-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1435842
  Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919) / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1957. – 80 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; ч. 11)
1435843
  Бараняк І.Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 66-74. – ISSN 1562-0905
1435844
  Чеболда І. Українсько-німецький проект "Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній Україні" / І. Чеболда, І. Каплун, І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1435845
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник / Г.П. Бочко, О.Ф. Кудіна. – Довідкове видання. – Київ : Освіта, 1994. – 224с. – ISBN 5-330-02253-3


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1435846
   Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології / О.О. Павличко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-439-044-3
1435847
   Українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  6-7 березня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшов українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". У відкритті форума взяли участь міністр освіти і науки України С. Квіт, заст. ...
1435848
  Демченко Т. Українсько-німецькі відносини (1918) крізь призму мемуарів чернігівців // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 263-272. – ISBN 978-617-7062-24-9
1435849
  Чупрій Л. Українсько-німецькі відносини у світлі геополітичних ідей українських діячів початку XX ст. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 299-306. – ISBN 978-617-7062-24-9
1435850
  Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи. / М.Л. Копиленко. – Київ, 1996. – 38с.
1435851
  Фігурний Ю. Українсько-німецькі дипломатичні відносини 1918 р. у новітній вітчизняній історіографії // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 172-188. – ISBN 978-617-7062-24-9
1435852
  Мельничук О. Українсько-німецькі зв"язки в професійно-технічній освіті на сучасному етапі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 136-141. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
1435853
  Кулінич І.М. Українсько-німецькі історичні зв`язки / І.М. Кулінич ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1969. – 276 с.
1435854
  Гук З. Українсько-німецькі мовні контакти: історичний аспект // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 71-75. – ISSN 2078-340X
1435855
  Сікора Г. Українсько-норвезький семінар "Олаф Брох і Україна" (31 жовтня - 2 листопада 2017р., Київ-Львів) / Г. Сікора, І. Романина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 149-154. – ISSN 1682-3540


  Висвітлено хід наукового семінару, присвяченого 150-річчю від дня народження Олафа Броха, першого професора слов"янських мов Університету Осло. Сконцентровано увагу на важливих моментах біографії науковця та його мовознавчих дослідженнях.
1435856
  Половинська В.В. Українсько-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 104-141. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1435857
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 років: передумови, етапи та геополітичні наслідки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-10
1435858
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1998. – 488с. – ISBN 966-02-0559-7
1435859
  Анцишкін І. Українсько-польська війна XVII ст. та східне православ"я // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 84-95. – ISSN 2523-4234
1435860
  Сус І.Р. Українсько-польська і польсько-українська лексикографія XIX століття в україністичному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сус Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1435861
  Губеня С. Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 38-43. – ISSN 2306-028X
1435862
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння 1942-1944 рр. у контексті історії Центрально-Східної Європи // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 95-103. – ISBN 978-966-600-651-9
1435863
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі
1435864
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 4-8. – ISSN 2077-1800
1435865
  Макар Ю Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни: передумови, характер, наслідки / Ю Макар, Т. Яценюк // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 104-120. – ISBN 978-966-600-651-9
1435866
  Каліщук О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 45-48
1435867
  Гриценко А.П. Українсько-польське пртистояння // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 177-191. – ISBN 966-00-0025-1
1435868
  Патриляк І.К. Українсько-польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 148-159
1435869
  Вознюк О.М. Українсько-польський імагологічний діалог у творчості Є. Стемповського та Ю. Лободовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 56-60


  У пропонованій статті маємо намір зосередити увагу на рецепції України в творчості польських письменників Є. Стемповського та Ю. Лободовського
1435870
  Буга Т. Українсько-польський іменник Центральної Донеччини // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 85-93. – ISSN 0320-3077


  У статті висвітлено аналіз українсько-польського антропонімікону Центральної Донеччини з 1920-х по 2000-ні роки. Визначенко склад і статистичну структуру цього типу національно-змішаного іменника. Окреслено загальні тенденції й специфічні особливості ...
1435871
  Козицький А. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині: аналіз за методикою геноцидних студій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1435872
  Шульган М. Українсько-польський конфлікт 1943 року: Історія та сучасні погляди // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 161-164. – ISSN 2519-1942
1435873
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт і питання повоєнної належності Львова у світлі звітів підпілля ОУН(б) (вересень 1943 - квітень 1945 рр.). // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 20-39. – ISSN 0130-5247
1435874
  Ковалевич Т. Українсько-польський конфлікт на Волині в радянських документах 1943-1944 років // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 78-85. – ISBN 978-966-600-651-9
1435875
  Малка А.В. Українсько-польський конфлікт середини 1940-х рр.: українська історіографія // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 70-77. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Проаналізовано літературу, яка видана в радянський та сучасний періоди з питання українсько-польського конфлікту 1942-1944 рр., знайомить читача та наукову громадськість держави з новими публіцистичними матеріалами, конкретизує та уточнює ряд ...
1435876
  Кучерепа М. Українсько-польський конфлікт: Волинь 1943 рік // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 194-203. – ISBN 978-966-600-651-9
1435877
  Коцан Р. Українсько-польський кордон у працях науковців // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 77-87. – ISSN 2306-028X
1435878
  Лучик А. Українсько-польський словник еквівалентів слова / Алла Лучик, Ольга Антонова, Іоанна Дубровська ; [відп. ред. А.А. Лучик] ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ін-т славістики Пол. акад. наук. – Київ : [б. в.], 2011. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 307-311. – (Словники України). – ISBN 978-966-2410-27-3
1435879
  Ухач В. Українсько-польські взаємини у період 1942-1944 років: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 93-98. – ISSN 1998-4634
1435880
  Крисаченко В. Українсько-польські відносини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 198-202
1435881
  Верстюк В.В. Українсько-польські відносини 1650-1651 рр. в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 7-9


  У статті на основі аналізу праць М. Костомарова зроблено спробу висвітлити українсько-польські відносини 1650-1651 рр.
1435882
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1435883
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: проблемне поле співробітництва / А. Киридон, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 2-5
1435884
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017: зміна парадигми чи новий формат співробітництва? / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-18. – (Історичні науки)
1435885
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1435886
  Пивоваров А.С. Українсько-польські відносини в контексті євроінтеграції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 37-41. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1435887
  Гонак І. Українсько-польські відносини в період другої половини XIV ст. - початку ХХІ ст. (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (14). – С. 3-16. – ISSN 2524-0129
1435888
  Верстюк В.В. Українсько-польські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 47-55. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1435889
  Савчин Ю.О. Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921-1923 рр.) - провідна тематична лінія часопису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Розглянуто актуальні публікації в журналі “Будяк”, які висвітлюють важливі аспекти українсько-польських відносин у перші міжвоєнні роки. Розкрито політичну ситуацію, яка не лише впливала на відносини двох народів, а й формувала тематичну лінію часопису.
1435890
  Морозова О.С. Українсько-польські відносини у вимірі національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-117
1435891
  Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 119-144. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
1435892
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 192-255
1435893
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1435894
  Галата Я. Українсько-польські відносини: випробування історією // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 2
1435895
  Михальська О. Українсько-польські відносини: тенденції, політичні проблеми та пошуки консенсусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 252-254
1435896
  Малка А.В. Українсько-польські дискусії з питань державних кордонів України та Польщі: історіографічний огляд // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7107-06-3
1435897
  Федорук О. Українсько-польські мистецькі взаємини в контексті художнього життя Києва (кінець XIX - початок XX століття) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 69-87. – ISBN 966-8613-25-2
1435898
  Стрільчук Л. Українсько-польські міждержавні відносини наприкінці XX - на початку XXI століття у вітчизняній історіографії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2010. – Число 8. – С. 111-122. – ISSN 2305-9389
1435899
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (1991-2016 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 203-218


  З польськими літературознавцями Варшави, Кракова і Любліна співпрацює професор КНУ ім. Т. Шевченка Р. Радишевський.
1435900
  Чорновол І. Українсько-польські стосунки у 80-х роках XIX століття. Початок "нової ери" // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 103-117. – ISBN 5-7702-0810-4
1435901
   Українсько-польські стосунки: історія, пам"ять, пошук відповідей на нелегкі питання // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 3-44. – ISBN 978-966-8809-96-5
1435902
  Ковалевська О.О. Українсько-польські та польсько-українські словники медичної термінології: сучасний стан та проблеми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 21-29. – ISSN 2312-0665
1435903
  Студинська Г. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз / Г. Студинська, В. Студинський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 69-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1435904
  Сухобрус Г.С. Українсько-російскі фольколорні зв"язки в освітленні вітчизняної науки першої половини 19 ст. / Г.С. Сухобрус. – К, 1963. – 216с.
1435905
  Семотюк О. Українсько-російська війна у політичних карикатурах США, ФРН та України: досвід кількісного і якісного аналізу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 251-261. – ISSN 1561-6224
1435906
  Волович О. Українсько-російська конфронтація і позиція Туреччини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – (Історичні науки)
1435907
  Шевчук В.О. Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки / В.О. Шевчук, О.Б. Яким // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 137-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1562-0905
1435908
  Рижков М.М. Українсько-російське інформаційне протистояння за 2008 рік / М.М. Рижков, І. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 263-267
1435909
  Піскун О.О. Українсько-російське пограниччя як соціокультурний простір // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 111-117. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1435910
  Костюк А.В. Українсько-російське протистояння: можливість звернення України до МС ООН проти Росії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 258-260. – ISBN 978-617-7363-7-0
1435911
  Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. : міфи і реальність / Апанович О.М. – Київ : Варта, 1994. – 96 с. – ISBN 5-203-01638-0
1435912
  Дзятківська Н.П. Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей / Н.П. Дзятківська, С.П. Левченко, Л.Г. Скрипник; за ред. чл.-кор. АН УРСР І.М. Кириченка. – Київ : Видаництво Академії наук Української РСР, 1954. – 56 с.
1435913
  Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 447 с.
1435914
  Гончар М. Українсько-російський контекст відносин. Україна - РФ - ЄС / М. Гончар, О. Москалець // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-8. – ISBN 966-7825-54-Х
1435915
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1435916
  Михед П. Українсько-російський культурний діалог у концепціях євразійців // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С.130-136
1435917
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – 2-е вид., доп. та виправлене. – Київ : Радянська школа, 1971. – 160с. : карта. – (Бібліотека вчителя географії)
1435918
  Ніковський А. Українсько-російський словник / А. Ніковський. – Горно, 1926. – 864с.
1435919
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1965. – 1064 с.
1435920
   Українсько-російський словник. – 4-е вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1435921
   Українсько-російський словник. – 3-тє вид. – Київ : Наукова думка, 1976. – 944 с.
1435922
  Тараненко О.О. Українсько-російський словник = Украинско-русский словарь (сфера делового общения) : ( сфера ділового спілкування ). / О.О. Тараненко, В.М. Брицин; Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні. НАНУ. – Київ : Пожінформтехніка, 2000. – 448с. – ISBN 966-95495-4-Х
1435923
  Ніковський А.В. Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / Андрій Ніковський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XI, 864, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1435924
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – К., 1964. – 196с.
1435925
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1435926
  Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – Київ, 1997. – 229с.
1435927
  Батуріна С. Українсько-російські взаємини другої половини XVII століття в рукописі Федора Шевченка // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 439-452
1435928
  Демченко Т.П. Українсько-російські взаємини крізь призму публіцистики С. Єфремова доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 182-193. – ISSN 2409-2037
1435929
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1435930
  Парахіна М.Б. Українсько-російські відносини в кризисні 90-ті роки XX століття: теорія і практика співпраці // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 176-180. – ISSN 2226-3209


  Культурне співробітництво на відміну від багатьох інших сфер міжнародних двосторонніх відносин, охоплює не лише взаємини на рівні правлячої еліти двох або більше країн, а практично всіх громадян, забезпечуючи при цьому стабільний розвиток культурної ...
1435931
  Горобець В.М. Українсько-російські відносини на переломі: 1657 - 1658 рр. (у пошуках передумов руїни) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 19-25. – ISBN 5-7702-0775-2
1435932
  Сухоруков А.І. Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 184-187
1435933
  Скребець О.В. Українсько-російські відносини у світлі новітньої російської імперської ідеї // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 355-365
1435934
  Філенко І. Українсько-російські відносини через призму російських мас-медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-15
1435935
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1435936
   Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір : Науковий збірник. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 966-7521-00-1
1435937
  Роговий Владислав Миколайович Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20-30 рр. 20 ст. : Дис....канд. істор. наук.: 07.00.01 / Роговий Владислав Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.156-165
1435938
  Мишко Д.І. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Д.І. Мишко. – Київ, 1959. – 176с.
1435939
  Їжакевич Г.П. Українсько-російські мовні зв"язки радянського часу / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1969. – 304 с.
1435940
  Пшеничний Т. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 50-56
1435941
  Кириченко І.М. Українсько-російські словники та принципи складання їх : Дис... канд. філолог.наук: / Кириченко І.М.;, 1945. – 270л. – Бібліогр.:л.264-269
1435942
   Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів : [словник-довідник] / [Чомко Д.Ф. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 623, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. покажч.: с. 566-619. – Бібліогр.: с. 620-621. – ISBN 978-966-439-958-3
1435943
  Підгрушний Г. Українсько-російсько-білоруський фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку / Г. Підгрушний, Ю. Качаєв // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 111-120
1435944
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1435945
  Заполовський В. Українсько-румунське протистояння під час вирішення національно-територіального питання в Буковині на завершальному етапі Першої світової війни (жовтень - листопад 1918 р.). Історико-правова точка зору // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 167-173
1435946
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі: В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 224 с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1435947
   Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології = Украjинско-српски речник jезичких термина / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.Л. Білик, О.М. Ткаченко, М.В. Шевченко; О.Л. Паламарчук [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2006. – 515, [1] с. – Другий тит. арк. серб. мовою. - Текст укр., серб. – ISBN 966-8762-06-1
1435948
   Українсько-сербські зв"язки в історії сербської культури доби бароко : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Пащенко Є.М., Білик Н.Л.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-198 та в прим.: с. 128-148. – ISBN 978-617-7241-52-1
1435949
  Ткачик О.О. Українсько-сербські зв"язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 116-125
1435950
  Колибанова К.В. Українсько-сербські культурні зв"язки XVIII сторіччя. / К.В. Колибанова. – К., 1993. – 126с.
1435951
  Савченко О.О. Українсько-татарські політичні взаємини та соціальні комунікації у XVI - на початку XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Савченко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1435952
  Осипчук Н. Українсько-турецький діалог триває // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 5


  Про українсько-турецьке співробітництво в освіті та науці. У контексті сучасних геополітичних подій все частіше лунає теза про перспективи України як лідера країн басейну Черного моря. Про важливість українсько-турецького співробітництва у галузі ...
1435953
  Сергійчук В.І. Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1608-0599
1435954
   Українсько-турецький центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "...Перший українсько-турецький науковий центр створять у Харківському політехнічному інституті - планують заснувати на базі технопарків двох ВНЗ. Таке рішення прийняли за підсумками візиту делегації харківського вишу до Стамбульського технічного ...
1435955
  Сергійчук В. Українсько-турецькі взаємини в добу козацтва // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 205-226. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1435956
  Крисаченко В. Українсько-турецькі відносини // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 584-594


  Міжнародні відносини України XV - XVIII ст.
1435957
  Мхитарян Н.І. Українсько-турецькі відносини (сучасний стан) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1608-0599
1435958
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1435959
  Корсунський С.В. Українсько-турецькі відносини: минуле, сьогодення, завтра... // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 24-31. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1435960
  Туранли Ф. Українсько-турецькі міждержавні стосунки у середині та другій половині XVII століття: встановлення союзів, їх значення та наслідки // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 144-161. – ISBN 966-8552-01-6
1435961
  Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв"язки початку XVIII ст.: види та походження товарів // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 76-88. – ISBN 978-617-7261-66-6
1435962
   Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів / Г.П. Підгрушний, К.П. Коваль, Й.Й. Молнар, Е. Гомокі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 4 (100). – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1435963
  Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1435964
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar : [бл. 16 000 термінів] / [уклад.: В.П. Густей, В.М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 331, [1] с. – ISBN 978-966-1516-38-9
1435965
  Бутирський А. Українсько-угорські відносини на сучасному етапі / А. Бутирський, І. Бутирська // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 42-45. – ISSN 2311-9896
1435966
  Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 16-25. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1435967
   Українсько-угорські історичні зв"язки.. – К., 1964. – 250с.
1435968
  Асєєва Н.Ю. Українсько-французські художні зв"язки 20-30-х років XX ст. / Н.Ю. Асєєва. – Київ, 1984. – 116с.
1435969
  Григорук В. Українсько-французька II міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про українсько-французьку II міжнародну конференцію з проблем та перспектив розвитку національних фінансових систем та розвитку економічної освіти в умовах глобалізації. Співорганізаторами конференції є КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Софія ...
1435970
  Венгренівська М.А. Українсько-французький і французько-український: фразеологічний словник : Близько 12000 фразеологічних одиниць / М.А. Венгренівська, Г.Ф. Венгренівська, Т.Б. Оратовський. – Київ : Генеза, 2000. – 276с. – ISBN 966-504-083-9
1435971
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – Київ : Радянська школа, 1964. – 180 с.
1435972
   Українсько-французький словник. – Київ, 1986. – 391с.
1435973
  Манжола В.А. Українсько-французькі відносини: від співробітництва до діалогу та партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 181-187. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процес становлення та розвитку українсько-французьких відносин. Виділено та охарактеризовано основні етапи та напрямки їх еволюції. Process of formation and development of Ukrainian-French relations are examined. Basic stages and directions ...
1435974
  Іваненко О.А. Українсько-французькі зв"язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; [відп. ред.: М.М. Варварцев] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 319, [1] с. – Імен. покажч.: с. 304-319. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5284-4


  Шановному Борису Михайловичу з глибокою повагою та вдячністю від автора 5 листопада 2009 р. Підпис
1435975
  Матвіїшин В.Г. Українсько-французькі літературні зв"язки 19- початку 20 ст. / В.Г. Матвіїшин. – Львів, 1989. – 164 с.
1435976
   Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
1435977
   Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-hrvatski rjecnik jezicnih termina : понад 7 000 термінів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.Л. Паламарчук, Н.Л. Білик, Г.П. Стрельчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 335, [1] с. – ISBN 978-966-439-114-3
1435978
  Левченко О.М. Українсько-хорватські відносини - від спільного історичного коріння до сучасності // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 45-50. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1435979
  Корсак Р. Українсько-чеське співробітництво у сфері освіти і науки (поч. XXI ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 203-210. – ISBN 978-966-671-417-9
1435980
  Корсак Р.В. Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001-2006 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 222-226. – (Історія ; Вип. 27)
1435981
  Левкун Я. Українсько-чеські взаємини у галузі науки і культури // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 141-. – ISBN 978-966-398-091-2
1435982
  Драган А. Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерно-інструментального мистецтва // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 121-134. – ISSN 2310-0583
1435983
   Українсько-японський словник лінгвістичної термінології : [вміщує близько 7 000 термінів] / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 275, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-7241-00-2
1435984
  Бондаренко І.П. Українсько-японський японсько-український словник : Навчальний словник японських ієрогліфів / І.П. Бондаренко, Т. Хіно; За ред. Ю.О. Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1998. – 592с. – ISBN 966-7217-23-Х
1435985
  Вовчук Л. Українсько-японські відносини: стратегічне партнерство та двостороння співпраця (2011-2015 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 83-87. – ISSN 1998-4634
1435986
  Гергель Ю.В. Українсько–ліванське співробітництво в гуманітарній галузі (освіта, культура, наука) в 1990–х – 2011 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 99-102. – ISSN 2076-1554
1435987
  Варгатюк С.В. Українсько–польські відносини доби директорії УНР // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 43-46. – ISSN 2076-1554
1435988
  Удовік В.В. Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму Росією 2014 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 406-411. – ISSN 2076-1554
1435989
  Чередниченко О. Українсько - романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура


  Висвітлюються історико - критичні погляди Григорія Кочура на процес засвоєння українською культурою перекладних творів романських літератур. Highlighted are Hryhoriy Kochur"s historical and critical views of Ukrainian culture receiving translated ...
1435990
  Грач А. Українського перекладача нагородили "Дантівським лавром" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 5


  Професора кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка Максима Стріху пошанували відзнакою за переклад "Пекла" Данте Аліг"єрі. Подвижник італійської культури Вальтер делла Моніка вручив М. Стрісі відзнаку проекту "Данте. Равенна. ...
1435991
  Чекалюк В.В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 50-54


  Діаспорна преса була творцем громадської думки, невід`ємною частиною суспільного життя української етнічної спільноти. У статті аргументується те, що преса української діаспори в минулому і нині залишається засобом передачі етнічної інформації, одним ...
1435992
  Решетуха Т. Українськомовне книговидання в Тернополі 20-30-х років XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 164-171


  У статті простежено діяльність видавництв Тернополя у 20–30 роки ХХ століття, їх нелегку боротьбу з цензурними обмеженнями, за утвердження українського друкованого слова. В статье проанализирована деятельность издательств Тернополя в 20–30 годы ХХ ...
1435993
  Білоконенко Л.А. Українськомовний міжособистісний конфлікт : монографія / Л.А. Білоконенко. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-332. – ISBN 978-617-696-382-0
1435994
  Олійник В. Українському відкритому університету післядипломної освіти - один рік / В. Олійник, О. Отич // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 8
1435995
  Зятьєв С. Українському війську допомогли зупинити ворога ВОЛОНТЕРИ // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 12 (182). – С. 59-61
1435996
  Мігул І. Українському Вільному університету-90 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 157-159
1435997
  Сазоненко Г. Українському гуманітарному ліцею - 20! // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-109


  Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті ім. Т. Щевченка.
1435998
   Українському радіо - 50 років.. – К., 1974. – 174 с.
1435999
  Іванів О. Українському слову - відзнака німецькомовна. Андрій Демиденко отримав почесну нагороду імені Франца Кафки // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 24). – С. 11


  Народний артист України Андрій Демиденко отримав почесну нагороду імені Франца Кафки.
1436000
   Українською музою натхненні : (польські поети, які писали українською мовою). – Київ : Радянський письменник, 1971. – 304 с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,