Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1435001
  Корженко С. "Став парторгом. А потім мені до рук потрапили три томи Грушевського" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 42-44


  15 спогадів Левка Лук"яненка
1435002
  Leontieva T. "Ставати нам щасливими пора " // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1435003
  Ковалів Ю. "Стала виразніша мова..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 45/46). – С. 14
1435004
  Муніч Н. "Сталий розвиток" у шкільній географічній освіті / Н. Муніч, О. Хлєбосолова, П. Британський // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7069-36-1
1435005
  Шаповалова О "Сталий розвиток": потреба вдосконалення правореалізаційної діяльності у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.31-36. – ISSN 0132-1331
1435006
  Зайцева Л.О. "Сталий розвиток": теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
1435007
  Руденко И. "Сталинский палач" или гений разведки // КП в Украине. – Київ, 2018. – 26 июля - 2 августа (№ 106)


  Убийство лидера украинских националистов Евгения Коновальца произошло на улице Консингель в Роттердаме - сработало взрывное устройство в коробке конфет, которую ему вручил Судоплатов.
1435008
  Лавер О. "Сталін свідомо планував знищити український народ..." / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 березня (№ 50). – С. 4


  Професор Олександр Лавер - про наш "рахунок" Другої світової та втрати в російсько-українській війні.
1435009
  Марочко В. "Сталінське піклування про вчителя": роки "великого терору" / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 255-264. – ISBN 966-675-240-9
1435010
  Грабовський С. "Сталінські настанови" та їхнє відлуння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 5


  Президент України П. Порошенко підписав указ "Про заходи у зв"язку з 80-ми роковинами Великого Терору - масових політичних репресій 1937 - 1938 років".
1435011
  Дубавец А. "Стальная магнолия" и Прибалтийский палисадник : Кризисным президентом Литвы стала феминистка-каратистка // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 22 (91). – С. 40-41
1435012
  Аджигирей Виталий "Стальной блюз", сад в стиле лофт / Аджигирей Виталий, Зубарева Анна // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 106 : фото
1435013
  Підгірна Л. "Стамбульська платформа" УНР у 20-30-ті рр. XX ст.: просопографічний портрет // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 210-226. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254


  Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в українській історіографії проведене наукове дослідження дає можливість системно проаналізувати колективний просопографічний портрет членів Стамбульської платформи, а також значення їх ...
1435014
  Бачинська О. "Стамбульський напрямок" походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця ХІХ – початку ХХ ст.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 68-76. – ISBN 978-617-7261-66-6
1435015
  Эльнер В.Я. Стабилизация --лебоита структурными вакансиями и многочастичные корреляции в их распределении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эльнер В.Я.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
1435016
  Сеньков Г.М. Стабилизация алюмоплатинового катализатора редкоземельными элементами. : Автореф... канд.техн.наук: 05.346 / Сеньков Г.М.; АН БССР.Отдел.хим.и геол.наук. – Минск, 1971. – 18л.
1435017
  Ионин Л.Л. Стабилизация динамических систем малыми случайными возмущениями параметров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Ионин Л.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
1435018
  Решетов Виталий Михайлович Стабилизация дифференциальных игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Решетов Виталий Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1435019
  Павилова Г.В. Стабилизация и реакционная способность атомов серебра на поверхности твердых тел : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Г.В. Павилова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 19 с. – Библиогр.: 9 назв.
1435020
  Куйбина Н.И. Стабилизация и свойства прямых и обратных предельно-концентрированных эмульсий : автореф. дис. ... канд. хим. наук: / Куйбина Н.И.; Ленингр.ордена Труд.Красного Знамени технол.ин-т. – Ленинград, 1953. – 11с.
1435021
  Ксенофонтов С.И. Стабилизация ламинарных пламен дисперсных горючих систем в электрическом поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Ксенофонтов С.И.; ОГУ. – Одесса, 1984. – 17л.
1435022
  Ряшко Л.Б. Стабилизация линейных стохастических систкм с шумами, зависящими от состояния и управления, при польной и неполной информации : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Ряшко Л. Б.; МВССО РСФСР, УГУ. – Свердловск, 1980. – 15л.
1435023
  Рогальский Ф.Б. Стабилизация магнитогидродинамических процессов в плазме релейными автоматическими системами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Рогальский Ф. Б.; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1979. – 22л.
1435024
  Череменский А.Г. Стабилизация многомерных систем управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Череменский А.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1435025
  Шестаков С.В. Стабилизация мышечной пируватдегидрогеназы имидазльными соединениями : Автореф... канд. биол.наук: / Шестаков С. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1964. – 29л.
1435026
  Гижа А Е. Стабилизация напорных турбулентных потоков после местных сопротивлений. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.09 / Гижа Е.А,; Киев.автодор.ин-т. – К, 1986. – 2-л.
1435027
  Нормаматов Эшмурад Пардаевич Стабилизация натяжения полотна в процессе вязания на кругловязальных машинах : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.13 / Нормаматов Эшмурад Пардаевич; Государственная академия легкой промышленности Украины. – К., 1994. – 17л.
1435028
  Чернов Н.Н. Стабилизация параметров -излучения синхротрона ФТИ на 100 мэв. : Автореф... канд. техн.наук: / Чернов Н.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 7л.
1435029
  Гущин А.К. Стабилизация решений краевых задач для уравнений теплопроводности в неограниченных по пространственным переменным областям. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Гущин А.К.; АН СССР. – М, 1969. – 10л.
1435030
  Максимов С.А. Стабилизация решений нестациоанрных уравней в провтранствах Банаха и некоторые ее приложения : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Максимов С. А.; МГУ. – М., 1967. – 13л.
1435031
  Копейко Вячеслав Иванович Стабилизация симплектических и ортогональных групп над кольцами многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Копейко Вячеслав Иванович; ЛГУ. – Л., 1978. – 9л.
1435032
  Колобков В.П. Стабилизация тока электромагнитов радиоспектрометров и некоторые вопросы теории датчиков ядерного магнитного резонанса : Автореф... канд. техн.наук: 246 / Колобков В.П.; Каунасский политехн. ин-т. – Каунас, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1435033
  Изьюров А.В. Стабилизация ускоряющего напряжения электронных микроскопов высокой разрешающей способности : Автореф... канд. техн.наук: / Изьюров А.В.; Московский энергетический ин-т. – М., 1966. – 16л.
1435034
  Лузиков В.Н. Стабилизация энзиматических систем внутренней митохондриальной мембраны и родственные проблемы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Лузиков В.Н.; АН СССР. – М, 1973. – 50л. – Бібліогр.:с.47-50
1435035
  Дубовик Вадим Андреевич Стабилизированная свободная и вынужденная конвекция одно- и двухфазовых сред в трубах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дубовик Вадим Андреевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 13л.
1435036
  Житников Р.А. Стабилизированные атомы и их свойства : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Житников Р. А.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Ленинград, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1435037
  Макаров В.Л. Стабилизированные выпрямители с емкостным фильтром / В.Л. Макаров, В.А. Петров, С.Г. Попов. – Ленинград, 1975. – 134 с.
1435038
  Вересов Г.П. Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры / Г.П. Вересов, Ю.Л. Смуряков. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1435039
   Стабилизированные по частоте лазеры для научных исследований. – Киев, 1979. – 41с. – Препринт № 15
1435040
  Губанов В.В. Стабилизированные полупроводниковые преобразователи в системе с нелинейными резонансными устройствами / В.В. Губанов. – Ленинград, 1985. – 192 с.
1435041
  Моин В.С. и Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи / В.С. и Лаптев Н.Н. Моин. – М., 1972. – 512с.
1435042
  Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи / В.С. Моин. – Москва, 1986. – 376 с.
1435043
  Полковский И.М. Стабилизированные усилительные устройства на транзисторах / И.М. Полковский. – М.-Л. : Энергия, 1965. – 215с.
1435044
  Асиновский Э.И. Стабилизированные электрические дуги и их применение в теплофизическом эксперименте / Э.И. Асиновский, А.В. Кириллин, В.Л. Низовский ; отв. ред. А.Е. Шейндлин АН СССР, Ин-т высок. температур. – Москва : Наука, 1992. – 263 с.
1435045
   Стабилизированный N, N, N, N - тетраксис (триметилсилил) диамидофосфонимидатным лигандом комплекс цинка с.к.ч. 3 / В.В. Скопенко, В.Д. Романенко, В.Ф. Шульгин, Л.Н. Марковский // Журн. общ. химии, 1984. – № 12
1435046
  Черемных С.В. Стабилизируемость космических летательных аппаратов. / С.В. Черемных. – М., 1978. – 207с.
1435047
  Кирий В.Г. Стабильная и метастабильная кристаллизация сплавов систем Cd-Sd, Zn-Sbu, Cd-Zn-Sb : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01/04/07 / Кирий В.Г. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1984. – 22 с.
1435048
  Попов В.Л. Стабильность действия алгебраических групп и арифметика квазиоднородных многообразий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Попов В.Л.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1435049
  Богатырев В.И. Стабильность и гибкость ценообразования в СССР : (вопр. теории и практики) / В.И. Богатырев. – Воронеж : Воронежский университет, 1985. – 174 с. : граф. – Библиогр.: с. 163-173
1435050
   Стабильность и изменчивость генома. – Москва, 1985. – 159с.
1435051
  Кусницына Т.А. Стабильность и каталитические свойства катионзамещенных форм монтмориллонита : Дис... канд. хим.наук: / Кусницына Т. А.; КГУ, каф. физич. химии. – К., 1968. – 137л. – Бібліогр.:л.174-187
1435052
  Кусницына Т.А. Стабильность и каталитические свойства катионзамещенных форм монтмориллонита : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кусницына Т.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
1435053
   Стабильность и лабильность языковых подсистем. – Тверь, 1991. – 106с.
1435054
   Стабильность и надежность информационных устройств и систем : сборник статей. – Киев : Техніка, 1974. – 163 с.
1435055
   Стабильность и надежность информационных устройств и систем. – Киев : Техніка, 1975. – 124 с.
1435056
  Симонян Л.А. Стабильность и нильпотентность в алгебрах Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Симонян Л.А. ; АН СССР, Сиб. отд. Совет матем секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 15 с.
1435057
  Гринглаз Л.Я. Стабильность и радикалы в некоторых классах представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Гринглаз Л.Я.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1435058
  Чаркин О.П. Стабильность и структура газообразных неорганических молекул, радикалов и ионов. / О.П. Чаркин. – М., 1980. – 278с.
1435059
  Пампуро В.И. Стабильность линейных апериодических ламповых усилителей напряжения с образной связью. : Автореф... канд.техн.наук: / Пампуро В.И.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1961. – 16л.
1435060
  Мартин Д. Стабильность микроструктуры металлических систем / Д. Мартин, Р. Доэрти. – М, 1978. – 280с.
1435061
  Поляков А. Стабильность по-гвинейски: страшно, но без жертв. Почти... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
1435062
   Стабильность полупроводниковых сенсоров на основе наноматериалов SnO2 и Pd/SnO2 / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, Е.В. Соковых, И.П. Матушко // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 5. – C. 846-850. – ISSN 0044-4537
1435063
  Малахов Д.И. Стабильность распределения банков как аргумент в пользу концепции агрегированного агента / Д.И. Малахов, Н.П. Пильник, С.А. Радионов // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 4. – С. 640-669 : табл., рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 1813-8691
1435064
  Портной К.И. Стабильность свойств легких сплавов при высоких температурах / К.И. Портной, Н.М. Садчикова. – М., 1949. – 56с.
1435065
  Биктяков Р.М. Стабильность свойств ферритов : Анализ физических свойств при внешних воздействиях, прогнозирование. Элементы проектирования / Р.М. Биктяков, Д.В. Гаскаров, Ю.С. Звороно. – Москва : Советское радио, 1974. – 351 с.
1435066
   Стабильность семьи как социальная проблема.. – М., 1978. – 193с.
1435067
  Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты / С.И. Голод. – Л., 1984. – 136с.
1435068
   Стабильность состава трудовых коллективов в условиях научно-технического прогресса. – Калинин, 1987. – 112с.
1435069
  Молодцов М.В. Стабильность трудовых правоотношений / М.В. Молодцов. – Москва, 1976. – 239 с.
1435070
  Кулиев Р. Стабильность финансовой системы Азербайджана в условиях мирового финансового кризиса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В работе дается подробная характеристика элементов финансовой системы Азербайджана. Исследуется влияние мирового финансового кризиса на экономику страны. Приводятся причины устойчивого развития финансовой системы страны. У роботі подана докладна ...
1435071
  Минаев Ю.Н. Стабильность экономико-математических моделей оптимизации. / Ю.Н. Минаев. – М, 1980. – 103с.
1435072
  Шитиков Г.Т. Стабильные автогенераторы метровых и дециметровых волн / Г.Т. Шитиков. – Москва : Радио и связь, 1983. – 256с.
1435073
  Вицялер В.Г. Стабильные автоморфизмы групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вицялер В.Г.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.7
1435074
  Саркисян Р.А. Стабильные автоморфизмы и алгоритмические вопросы для размещения групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Саркисян Р. А.; АН СССР, Сиб. от-ние. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1435075
  Житомирский Г.И. Стабильные бинарные отношения на обобщенных грудах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житомирский Г. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1435076
  Пармон В.Н. Стабильные бирадикалы / В.Н. Пармон, А.И. Кокорин, Г.М. Жидомиров. – Москва : Наука, 1980. – 240 с.
1435077
  Дворников А.А. Стабильные генераторы с фильтрами на поверхностных акустических волнах / А.А. Дворников, В.И. Огурцов, Г.Н. Уткин. – Москва, 1983. – 137 с.
1435078
  Шитиков Г.Т. Стабильные диапазонные автогенераторы : теория и расчет / Г.Т. Шитиков. – Москва : Советское радио, 1965. – 378 с.
1435079
   Стабильные и метастабильные фазовые равновесия в металлических системах.. – М., 1985. – 229с.
1435080
  Мержанова Г.Х. Стабильные изменения в картине потенциалов вовлечения при пищедобывательных условных рефлексах у кошек : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мержанова Г.Х. ; АН СССР , Ин-т высш.нервной деятельности и нейрофизиологии. – Москва, 1967. – 15 с.
1435081
  Вышемирский В.С. Стабильные изотопы в геохимии горючих ископаемых / В.С. Вышемирский. – Новосибирск, 1988. – 78с.
1435082
   Стабильные изотопы в геохимии нефти.. – М., 1974. – 199с.
1435083
  Никаноров А.М. Стабильные изотопы в гидрохимии / А.М. Никаноров, Ю.А. Федоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 246с.
1435084
  Потапов С.П. Стабильные изотопы вокруг нас / С.П. Потапов, К.И. Сакодынский. – М., 1961. – 70с.
1435085
   Стабильные изотопы и проблемы рудообразования. – Москва : Мир, 1977. – 597с.
1435086
  Сыромятников Н.Г. Стабильные изотопы и радиоэлементы как индикаторы рудообразования / Н.Г. Сыромятников. – Алма-Ата, 1978. – 247с.
1435087
   Стабильные изотопы углерода и кислорода педогенных карбонатных кутан в черноземах южного Прибайкалья как индикаторы локальных экологических изменений / В.А. Голубцов, А.А. Черкашина, К.Е. Пустовойтов, К. Штар // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1215-1227 : рис., табл. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0032-180Х
1435088
   Стабильные изотопы., 1964. – 208с.
1435089
  Борисов С.В. Стабильные катионные каркасы в структурах фторидов и оксидов / С.В.Борисов, Н.В. Подберезская ; отв. ред. В.В. Илюхин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорг. химии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1984. – 65 с. : ил. – Библиогр.: с. 62-64 (59 назв.)
1435090
  Громов М.Л. Стабильные отображения слоений в многообразии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Громов М.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 4л.
1435091
  Хусаинов А.Х. Стабильные при комнатной температуре германиевые спектрометрические счетчики гамма-квантов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Хусаинов А.Х.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Л., 1970. – 18л.
1435092
  Кершулис В.И. Стабильные продукты радиолиза растворов третичных алкилароматических аминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.078 / Кершулис В.И.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1435093
  Бучаченко А.Л. Стабильные радикалы / А.Л. Бучаченко. – Москва : АН СССР, 1963. – 172с.
1435094
  Стрюков В.Б. Стабильные радикалы в химической физике / В.Б. Стрюков. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
1435095
  Бучаченко А.Л. Стабильные радикалы. Электронное строение, реакционная способность и применение / А.Л. Бучаченко, А.М. Вассерман. – Москва : Химия, 1973. – 408с.
1435096
  Чернай Валерій Федорович Стабілізатори напруги, струму та потужності змінного навантаження на основі індуктивно-ємкісної ланки з регульованою індуктивністю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Чернай В.Ф.; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1435097
  Марценковський І.А. Стабілізатори настрою: дискусійні питання терапії алкогольної залежності / І.А. Марценковський, І.І. Марценковська // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 117-123. – ISSN 2224-0713
1435098
  Велігорський О.А. Стабілізатори постійної напруги з цифровою адаптацією до видів широтно-імпульсної модуляції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Велігорський О.А.; НАНУ; Ін-т електроніки. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1435099
  Крошко Н.В. Стабілізатори розбиттів в однорідно симетричній групі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 78-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Вивчається будова стабілізаторів підмножин та розбиттів основної множини в однорідно симетричній групі, об"єднаній зростаючої послідовності симетричних груп на скінченних множинах. Отримано критерій тривіалізації стабілізатора підмножини, описано ...
1435100
  Денисов Ю.О. Стабілізаторі постійної напруги з імпульсними і квазірезонансними регулюючими елементами : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Денисов Ю. О.; НАН України, Ін-т електродинаміки. – К,, 1998. – 16л.
1435101
  Лебединець Н.М. Стабілізації інфекційності вірусів, патогенних для кровосисних комарів, при тривалому зберіганні / Н.М. Лебединець, О.М. Філенко, Л.П. Бучацький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-64. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено дослідження оптимальних умов і методів тривалого зберігання інфекційності вірусів, патогенних для кровосисних комарів. Найбільш досконалим є зберігання вірусів за низьких температур (-15 і -196 [градусів] С) та їх ліофільне висушування.
1435102
  Богдан Т.П. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні / Т.П. Богдан, І.В. Богдан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 3-16 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1435103
  Рудковська О.В. Стабілізаційна обробка води для екологічно безпечних систем водоспоживання в енергетиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рудковська Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1435104
  Полякова Ю.В. Стабілізаційна політика в Україні під час пандемії COVID-19 / Ю.В. Полякова, С.В. Сокуренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 32 назв.
1435105
  Філіпенко А.С. Стабілізаційна політика: основні концепції // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 3-4
1435106
  Вахненко Т.П. Стабілізаційна програма уряду Ференца Дюрчаня: уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 124-132.
1435107
  Запатріна І.В. Стабілізаційний фонд і видатки розвитку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20
1435108
  Борейко В.І. Стабілізаційний фонд як засіб захисту економіки України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 216-222 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1435109
  Поєдинок В. Стабілізаційні застереження як засіб інвестиційно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 97-101
1435110
  Терес А.В. Стабілізаційні заходи ЄС як інструмент подолання наслідків світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 156-163


  У статті проаналізована стабілізаційні заходи ЄС щодо подолання наслідків світової фінансової кризи. Проаналізовано економічні, інституційні та фінансової механізми підтримки стабільності єврозони. Розкриті особливості розвитку і подолання фінансової ...
1435111
  Єрмошенко М.М. Стабілізаційні програми МВФ та реформування економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 5/6. – С.17-26
1435112
  Циганов С.А. Стабілізація банківського сектора економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто напрями стабілізації банківського сектору економіки України.
1435113
  Шатирко А.В. Стабілізація в системах непрямого регулювання методом функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням прямого методу Ляпунова розглянуто задачу стабілізації систем непрямого регулювання з запізнюванням аргументу. Результати сформульовано у вигляді матричних алгебраїчних нерівностей. Stabilization problem of Lurie-type nonlinear ...
1435114
  Шатирко А.В. Стабілізація в системах прямого регулювання з запізнюванням за допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З використанням прямого методу Ляпунова розглянуто задачу стабілізації нелінійних систем прямого регулювання з запізнюванням аргументу. Результати сформульовано у вигляді матричних алгебраїчних нерівностей. By employing the direct Lyapunov method ...
1435115
  Павлюк С.П. Стабілізація виділеної потужності при протіканні ударного струму крізь напівпровідниковий діодний кристал / С.П. Павлюк, Р.Ю. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 283-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено ефект стабілізації виділеної потужності при проходженні крізь напівпровідниковий діодний кристал імпульсу ударного струму. Зона стабілізації потужності визначається досягненням температури власної провідності. The stabilizing effect of ...
1435116
  Верзілов О.П. Стабілізація гідродинамічної картини у кристалізаторі слябових МБЛЗ за рахунок оптимізації характеристик занурених стаканів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Верзілов Олексій Павлович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2018. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назва
1435117
  Власюк О.С. Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 87-94 : рис. – ISSN 2305-7645
1435118
  Камінський В.Ф. Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробства у світлі вчення В.В. Докучаєва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 112-117. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1435119
   Стабілізація і перспективи забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті / Є.В. Ярмоленко, М.К. Глущенко, В.С. Запасний, Т.І. Хмара, Г.Д. Крупко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 70-78. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1435120
  Федоренко І.А. Стабілізація існуючих відпускних тарифів на теплову енергію на основі моделі оптимізації використання паливних ресурсів / І.А. Федоренко, В.О. Шведун // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
1435121
  Джалладова І.А. Стабілізація класу систем диференціальних рівнянь з марковськими параметрами і білим шумом / І.А. Джалладова, М. Ружечкова, М. Міхалкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для систем лінійних різницевих рівнянь з білим шумом і з керуваннями, що лінійно входять в праву частину і з коефіцієнтами при фазових змінних і керуванні що, залежать від марковського випадкового процесу знайдено необхідні умови оптимальності, які ...
1435122
   Стабілізація концентрованих колоїдних розчинів низькотоксичних наночастинок золота / М.В. Лук"янчук, Р.П. Линник, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Н.В. Вітюк, Г.М. Єременко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 125
1435123
  Присяжнюк В. Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 92-95
1435124
  Антонов В.К. Стабілізація лінійних систем із змінними параметрами // Проблеми інформатизації та управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібербезпеки, комп"ютерної та програмної інженерії ; редкол.: Жуков І.А., Печурін М.К., Кудренко С.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 4 (72). – С. 13-16. – ISSN 2073-4751
1435125
  Філімоніхін Г.Б. Стабілізація маятниками положення осі обертання ізольованого абсолютно твердого тіла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто задачу стабілізації маятниками положення осі обертання ізольованого абсолютно твердого тіла відносно самого тіла. Ізольоване тіло рухається плоскопаралельно. На його вісь обертання насаджено два однакових математичних маятника. Усередині ...
1435126
  Шатирко А.В. Стабілізація нелінійних систем регулювання з запізнюванням до стану абсолютної стійкості // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 91
1435127
  Бублик С.Б. Стабілізація одновимірної коливної системи 4-го порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 178-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В даній роботі розглядається стабілізація одновимірної коливної системи 4-го порядку. Використовуються чисельні методи. Одержано функцію керування.
1435128
   Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла багатомаятниковим (багатокульовим) автобалансиром / О.О. Горошко, Г.Б. Філімоніхін, В.В. Пирогов, І.І. Філімоніхіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача стабілізації положення осі обертання абсолютно твердого тіла багатомаятниковим (багатокульовим) автобалансиром. Тіло рухається плоскопаралельно, усередині знаходиться матеріальна точка, що створює незрівноваженість. Положення осі ...
1435129
  Горошко О.О. Стабілізація положення осі обертання абсолютно твердого тіла маятниковим (кульовим) автобалансиром / О.О. Горошко, Г.Б. Філімоніхін, В.В. Пирогов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про стійкість руху ізольованої матеріальної системи, яку утворюють абсолютно тверде тіло, що рухається плоскопаралельно, на центральну вісь якого, перпендикулярну площині руху, насаджені два однакових математичних маятника і усередині ...
1435130
  Зуєв О.Л. Стабілізація просторових коливань моделі пружної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто системи звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь у частинних похідних, які описують просторові коливання балки Ейлера-Бернуллі з масою на кінці. Розглянута лінійна система містить пару незалежних керуючих моментів та розпадається на два ...
1435131
  Ковтун М.В. Стабілізація ринку житла в умовах кризи: зарубіжний досвід // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 63-65. – ISBN 978-966-188-219-4
1435132
  Джалладова І.А. Стабілізація розв"язків системи лінійних стохастичних різницевих рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 124-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі отримано умови стійкості нульових розв"язків систем стохастичних різницевих рівнянь. При дослідженні використовується другий метод Ляпунова. Умови стійкості мають вигляд виконання матричних нерівностей. Ключові слова: системи різницевих ...
1435133
  Тімченко Т.В. Стабілізація світового народонаселення як чинник стійкого розвитку цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 108-116
1435134
  Кузнецов О. Стабілізація світової валютної системи в контексті теоретичних підходів Дж. М. Кейнса / Олексій Кузнецов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 24-29 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1435135
  Кожамєтов А.Т. Стабілізація систем з запізненням до заданої функції Ляпунова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 199-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається керована система лінійних диференціальних рівнянь з сталими коефіцієнтами. Припускається, що виконан критерій керованості. Розглядається побудова керування у вигляді оберненого зв"язку, при якому повна похідна заданої функції Ляпунова в ...
1435136
  Раситюк Тетяна Михайлівна Стабілізація споживних властивостей драже і жировмісних цукерок з нетрадиційною сировиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.15 / Раситюк Тетяна Михайлівна; МО України, Київ. держ. торгово-економ. ун-тет. – К., 1994. – 22л.
1435137
  Нікітін А.В. Стабілізація стохастичних дифузійних динамічних систем випадкової структури із зовнішніми марковськими перемиканнями // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 146-147. – ISBN 978-966-188-227-9
1435138
  Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарківськими коефіцієнтами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А.; Держ. вищ.навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2009. – 380 л. + Додаток: л. 311-380. – Бібліогр.: л. 294-310
1435139
  Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назви
1435140
  Румянцева Г.І. Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті оптимізації механізму управління інвестиційними ризиками // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 236-241. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1435141
  Стукаленко В.В. Стабілізація частоти випромінювання газового лазера з використанням зовнішного еталона / В.В. Стукаленко, Г.Л. Конончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  У системах стабілізації випромінювання газових лазерів доцільніше використовувати зовнішні еталони. При застосуванні інтерферометра Фабрі-Перо чутливість системи стабілізації, яка базується на стробовому методі утворення сигналу від"ємного зворотного ...
1435142
  Стукаленко В.В. Стабілізація частоти випромінювання газового лазера з використанням зовнішнього еталону / В.В. Стукаленко, Г.Л. Конончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 398-403. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В системах стабілізації випромінювання газових лазерів доцільніше використовувати зовнішні еталони. При застосуванні інтерферометра Фабрі-Перо чутливість системи стабілізації, яка базується на стробовому методі утворення сигналу від"ємного зворотного ...
1435143
   Стабілізація частоти випромінювання лазера зовнішнім інтерферометром Фабрі-Перо / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, Д.С. Фарина, В.В. Шинкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 268-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначено перехідну характеристику та реальну смугу пропускания для лампи розжарення (ЛР), яка використовується для теплової дії на резонатор. Характерний час системи зворотного зв"язку залежить від теплових інерційних властивостей ЛР та резонатора. ...
1435144
  Темченко О.А. Стабілізація якості залізорудної сировини із застосуванням засобів оперативного контролю в кар"єрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Темченко О. А.; МО Укр., Криворізьк. техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 20л.
1435145
  Кобець Данило Васильович Стабілізуючі імпульсні перетворювачі постійної напруги зі змінною структурою та слідкуючим управлінням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Кобець Д.В.; НАНУ ін-тут електрон. – Київ, 2002. – 20 с.
1435146
  Данищук А.Т. Стабілометричні показники рівноваги у дітей 7-14 років з різним станом склепінчастого апарату стопи // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 24-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1992-7894
1435147
  Циганов С.А. Стабільна банківська система - важливий фактор економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 523-528
1435148
  Вальчишен О. Стабільна нестабільність. Гайману Мінськи 100 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 8


  "У розпал світової фінансової кризи, що розпочалася в США ще у 2007-му і дісталася різних країн включно з Україною у 2008-2009 рр., прізвище американського економіста Гаймана Мінськи (1919-1996) почали згадувати з неабиякою регулярністю. Провідні ...
1435149
  Стасенко А. Стабільна робота нафтогазового комплексу як запорука економічної та енергетичної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується сьогоднішній стан нафтогазового комплексу держави. The today"s state of oil and gas complex of the state is analysed in the article.
1435150
  Білявська С.І. Стабільний ранг та пов"язані з ним задачі теорії кілець і модулів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Білявська С.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1435151
  Белінська Я.В. Стабільний реальний валютний курс гривні як необхідна передумова економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.27-38
1435152
  Мащенко С.О. Стабільні за перевагами рівноваги в некооперативних одноцільових іграх // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 81-82
1435153
  Мащенко С.О. Стабільні за перевагами рівноваги в одноцільових некооперативних іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються рівноваги некооперативних одноцільоих ігор, які є стабільними як за стратегіями гравців, так і за їх перевагами на множині функцій виграшу. Досліджено умови існування та властивості таких рівноваг. Формалізовано поняття оптимальної ...
1435154
  Бродський О.І. Стабільні ізотопи легких елементів / О.І. Бродський ; Академія наук УРСР, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Пісаржевського. – Київ : Видавництво Академія наук УРСР, 1938. – 87 с. – Бібліогр.: "Література", с. 81-86
1435155
  Дік Ф.К. Стабільність : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.56-63. – ISSN 0320 - 8370
1435156
  Дік Філіп Стабільність : оповідання / пер. з англ. В. Корсун // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 56-63. – ISSN 0320 - 8370
1435157
  Никифорук Б. Стабільність в роботі - основа ефективного розвитку / Б. Никифорук, П. Фішбейн // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.4-7
1435158
  Самойлова Л.І. Стабільність внутрішньої економіки як індикатор інтеграції балтійських держав до Європейського союзу (досвід для України) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 61-68. – ISBN 966-7196-06-2
1435159
   Стабільність генотипу вірусів рослин та оцінка вірогідності появи епідемічно небезпечних варіантів вірусу у антропогенно трансформованому середовищі / О.А. Іутинська, А.С. Бисов, С.М. Петренко, І.Г. Будзанівська, О.В. Шевченко, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40-41
1435160
  Рогач Ф.І. Стабільність гривні та її вплив на формування експортного потенціалу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 130-133
1435161
  Гальчинський А. Стабільність гривні та проблема її забезпечення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 4-11 : табл. – ISSN 0131-775Х
1435162
  Береславська О. Стабільність гривні: об"єктивна реальність чи вимушена необхідність? / Олена Береславська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1435163
  Осецька Д.В. Стабільність державних фінансів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7069-02-6
1435164
  Батан Ю. Стабільність законодавства як складова верховенства права та запобіжник порушень права людини на освіту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 117-118
1435165
  Нагорняк М. Стабільність Конституції та можливість її зміни (за концепції Томаша Масарика) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 135-137. – ISSN 0132-1331
1435166
  Малиновська І.М. Стабільність мікробних угруповань агроземів та перелогів різної тривалості // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 21-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1435167
  Десятніков Олександер Стабільність монетних типів у країні зі стабільною грошовою одиницею (монети Швейцарії у 1901 - 1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (51). – С. 34-38. – ISSN 1811-542X
1435168
  Богатирьов І.І. Стабільність національних фінансових систем в умовах фінансової глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Проаналізовано детермінанти формування стабільності фінансових систем у контексті фінансової глобалізації.
1435169
  Постов О.В. Стабільність національної валюти як фактор економічної безпеки країни // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 128-133
1435170
  Висоцька І.Б. Стабільність національної грошової одиниці як чинник забезпечення стійкості фінансової системи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 29-38. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1435171
  Десятнюк О. Стабільність оподаткування та ії влив на економічний розвиток держави / О. Десятнюк, В. Дмитрів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 18-27. – ISSN 1818-5754
1435172
  Сусідко М.М. Стабільність орографічних районів максимумів і мінімумів опадів на території річкових басейнів у Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 163-172. – Бібліогр.: 10 назв
1435173
  Хориняк В. Стабільність персоналу підприємства як результат ефективності забезпечення його розвитку // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 126-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1435174
  Даниленко В.А. Стабільність підгалузей промисловості України в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 322-329


  В статті оцінено рівень стабільності основних підгалузей промисловості України під час світової фінансово-економічної кризи.
1435175
  Радіонова І.Ф. Стабільність публічного сектору національної економіки: зміст та оцінювання / І.Ф. Радіонова, Ю.Б. Мальковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 38-42. – ISSN 2306-6806
1435176
  Воробйова Н. Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в комплексі з тРНК / Н. Воробйова, Д. Ложко, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено взаємодію рекомбінантного білка AIMP1/р43 - компонента аміноацил-тРНК-синтетазного комплексу вищих евкаріот у комплексі з тРНК. Показано, що у складі комплексу температурна стабільність AIMP1/р43 суттєво підвищується. Локальний ...
1435177
  Воробйова Н. Стабільність рекомбінантного білка AIMP1/Р43 людини в нанокомпозитному комплексі з бета-циклодекстрином / Н. Воробйова, О. Корнелюк, Д. Ложко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стабільність рекомбінантного білка AIMP1/р43 - компонента аміноацил-тРНК-синтетазного комплексу вищих евкаріот у нанокомпозитному комплексі з [vita]-циклодекстрином. Показано, що у складі нанокомпозитного комплексу температурна стабільність ...
1435178
  Воробйова Н.В. Стабільність рекомбінантного протеїну AIMP1/Р43 людини з [beta]-иклодекстрином та гідроксипропіл-[beta]-циклодекстрином у нанокомпозитних комплексах // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 87. – ISSN 2409-4943
1435179
  Шиян Д.В. Стабільність розвитку сільського господарства Японії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 2. – С. 135-141.
1435180
  Папуша А. Стабільність системи - надійна протидія фінансовій кризі : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 8-9
1435181
  Ягодзінський С.М. Стабільність системи інформаційних мереж як соціально-філософська проблема // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 221-227


  У статті досліджуються умови стабільності системи інформаційних мереж. Обгрунтовується теза про те, що інституалізація соціально-комунікативної сфери інформаційного суспільства потребує інкорпорації до соціокультурного потенціалу глобальних ...
1435182
  Лукович В. Стабільність солідарної пенсійної системи України на тлі європейських країн // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 11-21. – ISSN 2411-6912 04
1435183
   Стабільність структури цитокіна ЕMAP II при підвищенні температури / А. Малина, О. Козлов, С. Левченко, О. Корнелюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 18-24. – (Серія біологічна ; Вип. 70). – ISSN 0206-5657
1435184
  Хотинська-Нор Стабільність судової системи у світлі її реформування: гносеологічний вимір // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 8-14. – ISSN 2310-9769
1435185
  Лагутін В. Стабільність суспільного розвитку: досвід міждисциплінарного дослідження // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 5-18. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1811-3141
1435186
  Гетманцев Д.О. Стабільність та визначеність податкового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 84-89. – ISSN 2219-5521
1435187
  Мартинюк Р. Стабільність та легітимність Конституції України: питання теорії і практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 22-32
1435188
   Стабільність та пластичність гібридів кукурудзи залежно від системи удобрення та густоти стояння рослин в Правобережному Лісостепу України / В.Г. Таран, С.М. Каленська, Н.В. Новицька, П.О. Данилів // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 147-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-9912
1435189
   Стабільність урожайності колекційних зразків ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) в умовах центральної частини Лісостепу України / В.М. Гудзенко, Т.П. Поліщук, О.С. Дем"янюк, О.О. Бабій, А.А. Лисенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 140-149 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
1435190
  Іткін Д.Ф. Стабільність фінансового ринку в контексті стратегічного розвитку вітчизняної банківської системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 51-54.
1435191
  Лазаренко Л. Стабільність хромосом у насінні цибулі гранчастої (Allium angulosum L) / Л. Лазаренко, В. Безруков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено рівень хромосомної нестабільності у насінні цибулі гранчастої (Allium angulosum L). Спонтанна частота аберантних анафаз в меристемі проростків з молодого насіння становить 2-3%. Виявлено високі темпи зростання хромосомної нестабільності при ...
1435192
  Камінський Є.Є. Стабільність чи дестабілізація? Світ після виборів в США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.15-19
1435193
  Камінський Є.Є. Стабільність чи дестабілізація? Світ після виборів у США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 19-22
1435194
  Кир"ян Н. Став урівень з героєм своєї книги // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 червня (№ 23). – С. 11


  Презентація другого тому книги "Святослав Гординський на тлі доби" - про складну долю українського художника, графіка, мистецтвознавця, поета, перекладача, літературного критика, журналіста. Автор - Богдан Горинь, письменник, мистецтвознавець, ...
1435195
  Кушик Н.. Став; "Панораму травневого саду..."; Або ще не сміється світанок..."; Ряст; Марнівницею; "Лірники прокинулись вранці на щоці...", "Коли розбиваються мрії..."; Писати; Степ; Вишнева ідилія"; І Юнь; Порівняно грозу; Душе; Зимно взимку від розлуки; // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 26-41


  Продовження назви: Руходинаміка; Зів"ялий подарунок; Хай буде; Ілюзія обману; "Найперший березневий день..."; Я не твоя; Студентки хочуть; Кривдники; Якого милого?; "Годі рибалити, браття..."
1435196
  Біленко Василь Ставай на лижі : зимовий сезон / Біленко Василь, Москаленко Леся // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 62-71 : Фото
1435197
  Андріянов В.І. Ставайте велетами : [роздуми журналіста про те, якою має бути людина : нариси] / Андріянов В.І. – Київ : Молодь, 1968. – 136 с. : іл.
1435198
  Малюта Іван Ставали на велику раду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9. – ISSN 0868-9644
1435199
  Мовчан В.А. Стави і водойми біля міст / В.А. Мовчан, 1952. – 6с.
1435200
  Галич П.П. Ставище / П.П. Галич. – К., 1987. – 40с.
1435201
  Запесоцкий А. Ставка - будущее России. Азартная игра - Болонский процесс // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  Позиция ректора Санкт- Петербургского гуманитарного ун-та профсоюзов относительно Болонского процесса
1435202
  Меньшиков В.М. Ставка - жизнь / В.М. Меньшиков, В.П. Гаевский. – Москва, 1969. – 208с.
1435203
  Журавка Ф.О. Ставка Libor як основний індикатор світового валютного ринку // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 29-33.
1435204
  Збих А. Ставка більша за життя / А. Збих. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 280 с.
1435205
  Збих А. Ставка більша за життя : роман / А. Збих. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1972. – 264с.
1435206
  Збих А. Ставка більша за життя / А. Збих. – Київ
Ч. 3. – 1973. – 239 с.
1435207
  Збых А. Ставка больше чем жизнь / А. Збых. – Москва, 1987. – 636с.
1435208
  Жуков Сергей Ставка больше чем жизнь // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 58-59 : фото
1435209
  Збых А. Ставка больше, чем жизнь / А. Збых. – Москва, 1973. – 218с.
1435210
  Збых А. Ставка больше, чем жизнь : повесть / А. Збых. – Москва : Воениздат, 1981. – 256с.
1435211
  Збых А. Ставка больше, чем жизнь / А. Збых. – Москва, 1983. – 312с.
1435212
  Збых А. Ставка больше, чем жизнь / А. Збых. – Москва, 1984. – 240с.
1435213
  Данилов В.Д. Ставка ВГК / В.Д. Данилов. – М, 1991. – 61с.
1435214
  Терещенко О.О. Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 77-90 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1435215
  Васиоьев А.А. Ставка на "ядерное превосходство" и строительство вооруженных сил США / А.А. Васиоьев, В.В. Поташоа, Л.С. Семейко // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 28-49
1435216
  Шаталова Н. Ставка на карту. Правительство одобрило план развития ИТ-отрасли // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 15


  Правительство РФ одобрило дорожную карту по развитию информационных технологий в России на период 2013-2018 гг..
1435217
  Егоров Виталий Ставка на красное // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 106-110 : фото
1435218
  Бовсунівська Т. Ставка на креативність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 8


  Як подолати системний занепад вищої освіти.
1435219
  Черненок М.Я. Ставка на проигрыш / М.Я. Черненок. – Москва, 1990. – 495с.
1435220
  Нагайчук В.І. Ставка на розкол. / В.І. Нагайчук. – К., 1982. – 120с.
1435221
  Пронякин Ю.Ф. Ставка на совесть. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1967. – 230с.
1435222
  Ганський О. Ставка на сонце. Кіловат електроенергії з відновлюваних джерел стрімко дешевшає. Саме цей фактор робить популярними станції - промислові та для приватних споживачів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 10


  "За перший квартал нинішнього року в Україні запрацювало потужностей із відновлюваної енергетики в 5,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Всього з нетрадиційних джерел виробили 861,1 мегават електроенергії. При цьому 99,5% нових ...
1435223
  Волохов С. Ставка на точки. Страны СНГ объединят образовательной сетью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  В Национальном техническом университете Украины “Киевский политехнический институт” (НТУУ “КПИ”) торжественно открыта “Точка дистанционного доступа” к образовательным ресурсам для инженеров стран СНГ. В церемонии участвовали представители Министерства ...
1435224
  Даниленко Ростислав Ставка на туротрасль // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 34-36 : фото
1435225
  Шевченко Н. Ставка на чорне // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Квітень 2019 року : Аутсорсинг. – С. 80-85
1435226
  Мороз І. Ставка на якість // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 26-27
1435227
  Гуцалова К. Ставка на якість // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 10-11


  eHealth - електронна система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а лікарям – надавати якісні медичні послуги.
1435228
  Дуда Т. Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні у порівнянні із світовим досвідом та в контексті внесення змін до Податкового кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 518-520. – ISBN 978-617-7069-28-6
1435229
   Ставки авторского гонорара и расценки на художественно-графические работы для печати.. – М., 1963. – 51с.
1435230
  Сорокин В.А. Ставки и льготы по налогу с оборота / В.А. Сорокин, В.Г. Володихин. – М., 1966. – 88с.
1435231
  Сорокин В.А. Ставки и льготы по налогу с оборота / В.А. Сорокин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1971. – 80с.
1435232
  Коненко Г.Д. Ставки лісостепових, степових та гірських районів України : (гідрохімічний та гідробіологічний нарис) / Г.Д. Коненко, М.Л. Підгайко, Д.О. Радзимовський. – Київ : Наукова думка, 1965. – 260 с.
1435233
  Аргова Д.Л. Ставки налога с оборота / Д.Л. Аргова. – Москва, 1983. – 48 с.
1435234
  Бородіна Н.З. Ставки пенсійного страхування - напрями вдосконалення : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1435235
  Коненко Г.Д. Ставки Полісся України : гідрохімічний та гідробіологічний нарис / Г.Д. Коненко, М.Л. Підгайко, Д.О. Радзимовський. – Київ, 1961. – 140 с.
1435236
  Рябчиков Е.И. Ставление / Е.И. Рябчиков. – Москва : Знание, 1978. – 176 с.
1435237
  Гвоздков С. Ставлення американських експертів до проекту Євразійського союзу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 23-27. – ISBN 978-966-171-793-9
1435238
  Стефанів В. Ставлення Андрея Шептицького до військово-політичної діяльності УВО, ОУН // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 356-361. – ISBN 978-966-02-5080-2
1435239
  Ковальков О. Ставлення афганських студентів в УРСР до радянської інтервенції в Афганістан та виведення радянських військ (1979–1989) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-39. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1435240
  Сушко О. Ставлення більшовицької партії до приватного підприємництва в Україні (1921-1927 рр.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.98-103. – ISSN 0869-3595
1435241
  Сушко О. Ставлення більшовицької партії до приватного підприємництва в Україні (1921 - 1927 рр.) // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.85-92. – ISSN 0869-3595
1435242
  Козирєв О. Ставлення В.Б. Антоновича до закордонної місії М.П. Драгоманова // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 161-167
1435243
  Гай–Нижник Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово–політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 71-81. – ISSN 2076-1554
1435244
  Уська У.Р. Ставлення військових кіл Австро-Угощини до проблеми розгортання русофільського руху в Галичині під час Балканської кризи 1908-1909 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 46-52. – ISSN 0321-0499
1435245
  Завальнюк О.М. Ставлення гетьмана Павла Скоропадського до української культури // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 26-29
1435246
  Смірнова О.М. Ставлення громадськості до поліції та її працівників (аналітичний огляд за матеріалами зарубіжних наукових досліджень) // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 165-169. – ISSN 1727-1584
1435247
   Ставлення громадян до виборів та методів ведення виборчої кампанії // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
1435248
  Ачкіназі Б.О. Ставлення до "німецького питання" у політичних колах Франції після закінчення Першої світової війни // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.187-197. – ISBN 966-551-070-3
1435249
  Боровікова М. Ставлення до алкоголю в народній українській традиційній культурі // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 46-49. – ISBN 978-966-171-893-6
1435250
  Лінська К.І. Ставлення до вербальних і невербальних звукових стимулів та час реакції на них як діагностичні маркери депресії пацієнтів // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 62-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2308-6300
1435251
  Теслюк Галина Ставлення до влади старозавітніх пророків // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 4-8
1435252
  Шамне А.В. Ставлення до грошей, монетарні установки і цінності сучасної молоді України // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 189-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1435253
  Рибак А.І. Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940-1950-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1435254
  Маслійчук Володимир Ставлення до дітей та підлітків у другій половині XVIII ст. (Лівобережна та Слобідська Україна) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 64-73. – ISSN 0869-3595
1435255
  Недвига С.М. Ставлення до жінки на зламі середньовіччя і відродження та пропонування зразків поведінки у латиномовному трактаті Боккаччо "De mulieribus claris" ("Про славетних жінок") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 51-56
1435256
  Табачник І.Г. Ставлення до здоров"я студентів з адиктивною поведінкою як психологічна проблема // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 243-250. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
1435257
  Лазорко О.В. Ставлення до здоров"я у прогностичному вимірі професійної безпеки особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 138-143. – ISSN 2310-4368
1435258
  Любченко Д. Ставлення до злочинних дій за часів Хмельниччини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 82-85.
1435259
  Зоткін А. Ставлення до інституту регіональних автономій та перспектив децентралізації державної влади в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 219-227. – ISSN 2409-1103
1435260
  Макарська А. Ставлення до інституту чернецтва православних рухів і конфесій в радянській Україні у 20-30-ті рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 159-166. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1435261
  Дегтярьова Н. Ставлення до масових відкритих онлайн-курсів як форми неформальної освіти / Н. Дегтярьова, О. Гонтар, Г. Вернидуб // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 32, № 6. – С. 18-22. – ISSN 2413-1571
1435262
  Сорока Юлія Ставлення до минулого // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С\47-67. – ISSN 1563-3713
1435263
  Кіпень В. Ставлення до перемін / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 38-62. – ISBN 966-639-065-5
1435264
  Коваль А. Ставлення до політичних інститутів у текстах канонічних Євангелій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 185-194. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано текст канонічних Євангелій Нового Заповіту в контексті їхніх політичних тенденцій. Розглянуто основні інститути політичної структури – інститут політичного правителя (царя), інститут військової служби, інститут оподаткування, а також ...
1435265
  Дяченко Т. Ставлення до природи у дітей східних слов"ян // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 3. – С.49-53.
1435266
   Ставлення до професійної освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1435267
  Климчук В.О. Ставлення до смерті та проблема розвитку его-ідентичності в юнацькому віці / В.О. Климчук, В.В. Горбунова, Я.В. Мойсієнко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 13-17
1435268
  Філіпчук Г. Ставлення до Української Мови - ставлення до України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 1, 3
1435269
  Довгалець О. Ставлення єврейських політичних партій до Центральної Ради // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 59-64. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано позицію єврейських політичних партій після Лютневої революції 1917 р. та їхнє ставлення до Тимчасового уряду та Центральної Ради. В статье проаналирована позиция еврейских политических партий после Февральской революции 1917 ...
1435270
  Набока О. Ставлення європейських держав до членства Туреччини в ЄС // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 32-33
1435271
  Палій В.М. Ставлення з повагою до суду як вимога сучасного суспільства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-149. – ISBN 9
1435272
  Чорногор Я.О. Ставлення західнонімецьких "Зелених" до об"єднання Німеччини // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 73-79. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1435273
  Дубина М.І. Ставлення і шляхи розвитку західноукраїнської революційної поезії / М.І. Дубина, 1962. – [17] c.
1435274
  Майборода О. Ставлення І. Лисяка-Рудницького до радянської системи у парадигмі теорії конвергенції // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 99-108. – ISSN 2415-8003
1435275
  Кралюк П.М. Ставлення Івана Франка до релігії та його релігієзнавчі студії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2018. – С. 100-107. – ISBN 978-966-373-827-7
1435276
  Кралюк П.М. Ставлення Івана Франка до релігії та його релігієзнавчі студії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 100-107. – ISBN 978-966-373-827-7


  І. Франко як теоретик українського релігієзнавства. Трактування Іваном Франком релігії як суспільного феномену. «Справжня» і «фарисейська» релігія в інтерпретації Івана Франка. Релігієзнавчі студії Івана Франка.
1435277
  Каролі А.С. Ставлення кінопреси до літератури як сценарного матеріалу сучасного кінотвору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 159-161


  У статті досліджено проблеми висвітлення на сторінках української кінопреси мистецтва екранізації, зокрема того, яким чином це явище аналізується кіновиданнями, якою бачиться роль літературного першоджерела у створенні якісного та успішного кінофільму. ...
1435278
  Войтко В.І. Ставлення Комуністичної партії соціалістичної держави до релігії і церкви / В.І. Войтко, І.Я. Барсук. – Київ, 1969. – 39с.
1435279
  Мірошниченко П.В. Ставлення користувачів медіа до звукового образу українського радіомовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Стаття є спробою схарактеризувати ставлення споживачів масової інформації до українського радіомовлення. На підставі онлайн-опитування, проведеного в соціальній мережі Facebook, перевірено ефективність функціонування звукового образу українського ...
1435280
  Танчер В.К. Ставлення КПРС і радянської держави до релігії і церкви / В.К. Танчер; Київське міське відділення товариства для поширення політич. і наукових знань УСРС. – Київ, 1962. – 40с.
1435281
  Ложкін Г.В. Ставлення людей до власності. Психологія інтелектуальної власності / Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.6-15
1435282
  Попов В. Ставлення мешканців українських міст до святкових та урочистих заходів у 1917 - 1920 рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 12-17. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1435283
  Чмелик Р. Ставлення мешканців українсько-польського пограниччя до кордону // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 34-39. – ISSN 1028-5091
1435284
  Гентош Л. Ставлення митрополита ГКЦ А. Шептицького до В. Липинського та гетьманського руху в 1920-1930-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-16. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  Діяльність митрополита УГКЦ А. Шептицького в суспільно-політичній площині не є глибоко вивченою, особливо його позиція щодо українського консерватизму. Метою статті є з"ясувати ставлення митрополита А. Шептицького до В. Липинського, до гетьманського ...
1435285
  Віднянський С. Ставлення міжнародних партнерів до суб"єктності України / С. Віднянський, А. Мартинов // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 605-624. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1435286
  Боровик А. Ставлення населення до українізації шкіл за часів виборювання державності в Україні (1917-1920) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 6. – С.18-26
1435287
  Брегеда М. Ставлення населення радянської України до усунення М. Хрущова від влади // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 61-67
1435288
  Ковач О. Ставлення населення регіону до екологічної проблематики // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 1606-3732
1435289
  Бова А.А. Ставлення населення України до діяльності поліції: перші результати реформи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 221-226. – ISSN 2072-8670
1435290
  Левченко К.Б. Ставлення населення України до домашнього насильства / К.Б. Левченко, І.А. Шваб // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 16 : рис., фото
1435291
  Сидорчук О. Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 9 : Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання / Олексій Сидорчук. – С. 3-15
1435292
  Ковальков О. Ставлення населення УРСР до введення радянських військ в Афганістан / О. Ковальков, Н. Городня // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 80-90. – ISSN 0130-5247


  Війна в Афганістані - військове вторгнення Радянського Союзу у суверенний Афганістан під приводом боротьби проти повстанських груп моджахедів, у якій брали участь урядові війська Афганістану і Радянського Союзу. Розпочалась у грудні 1979 року нападом ...
1435293
  Скороход О. Ставлення населенням Києва до жовтневого перевороту та проголошення УНР (жовтень 1917 - січень 1918 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 28-34. – ISSN 1996-5931
1435294
  Хан Є. Ставлення науково-педагогічних кіл провідних російських ВНЗ до участі Росії у Болонському процесі (2003-2010 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено аргументи прибічників та противників участі Російської Федерації в Болонському процесі та оцінки переходу вищої школи Росії на європейські стандарти у сфері вищої освіти. Автор у якості джерел спирається на доповіді, інтерв"ю, ...
1435295
  Крушинський В.Ю. Ставлення Німеччини до євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України / В.Ю. Крушинський, Б.І. Приймак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 22-33. – ISSN 2308-6912


  Незважаючи на давню історію відносин, Україні довгий час відводилася другорядна роль у німецькій східноєвропейській політиці. Українсько-німецькі відносини знаходилися у тіні німецько-російських. Це призводило до непослідовності у розбудові німецької ...
1435296
  Шляхов О.Б. Ставлення основних верств населення України до розвитку підприємництва та формування буржуазних відносин (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 26-33. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1435297
  Деревінський В.Ф. Ставлення ОУН(Б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин / Василь Деревінський; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 148с.
1435298
  Бикова Т. Ставлення П. Врангеля до кримськотатарського руху // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 22
1435299
  Бикова Т. Ставлення П. Врангеля до кримськотатарського руху // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 21
1435300
  Биклва Т. Ставлення П. Врангеля до кримськотатарського руху // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 20
1435301
  Бикова Т. Ставлення П. Врангеля до кримськотатарського руху // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 19
1435302
  Юга О.А. Ставлення політичної еліти Речі Посполитої до розв"язання "української проблеми" після прийняття козацькою Україною царської протекції // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 72-74
1435303
  Чорноштан Є.В. Ставлення православних теологів до новоєвропейської науки // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.43-49. – ISSN 1728-3671
1435304
  Шугальова І. Ставлення православного духовенства до викликів суспільних перетворень початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 247-265. – ISSN 2523-4234
1435305
  Проценко В. Ставлення радянської влади до дітей у 1930-тих роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 23-25
1435306
  Мордвінцев В.М. Ставлення російського та українського урядів до старообрядництва в другій половині ХVIII ст. // Гуманітарний SEMINARIUM : науково-практичний щорічник. – Київ, 2003
1435307
  Машкін А. Ставлення російського уряду до селянства України (на прикладі імперського законодавства 1796-1861 рр.) // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 4-12.
1435308
  Надтока Олександр Михайлович Ставлення російської революційної та ліберальної інтелігенції до українського питання: сприяння національному відродженню України (кінець 18 - початок 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Надтока О.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1435309
  Надтока Олександр Михайлович Ставлення російської революційної та ліберальної інтелігенції до українського питання:сприяння національному відродженню України (кінець 18 -початок 20 ст.) : Дис...д-ра істор. наук: 09.00.12 / Надтока Олександр Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 199л. – Бібліогр.:л.179-199
1435310
  Шатохін А. Ставлення селян до ринку земель в Україні: результати соціологічного моніторингу / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 106-109. – ISSN 2077-5105
1435311
  Глушенок Н.М. Ставлення селянства рейхскомісаріату "Україна" до політики німецької влади в сфері землекористування (1941-1943 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 65-72. – ISBN 978-966-581-930-1
1435312
  Власенко С.І. Ставлення сільського населення України до німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 84-91. – ISBN 978-966-581-772-1
1435313
  Ленін В.І. Ставлення соціал-демократії до селянського руху / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 80с.
1435314
  Рего Г. Ставлення студентів-медиків до забезпечення гендерної рівності у сфері охорони здоров"я України / Г. Рего, Рего, // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 45-47. – ISBN 978-617-595-103-3
1435315
   Ставлення студентів-педагогів до процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти / О. Міщенко, Н. Кулик, Л. Прийменко, О. Міщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 140-151. – ISSN 2312-5993
1435316
  Громова Н.М. Ставлення студентів до вивчення англійської мови та критичного читання як складника читацької компетентності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 49-52. – (Серія "Психологія" ; вип. 13). – ISSN 2415-7384
1435317
  Гураль І.М. Ставлення студентів до онлайн-освіти: уроки пандемії COVID-19 / І.М. Гураль, Л.Р. Смоловик // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 143-149. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1435318
  Марченко А. Ставлення студентів до студентського самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-75. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ставлення студентів до студентського самоврядування в університеті. Автор робить акцент на важливості осмислення процесів самоврядування у контексті соціальної самоорганізації на інституційному, груповому та індивідуальному ...
1435319
  Солопчук Д.М. Ставлення студентів ЗВО до фізичної культури в умовах сучасної вищої школи / Д.М. Солопчук, А.О. Боднар // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 148-152
1435320
  Зубалій Н.П. Ставлення студентів психологів до навчання в контексті болонського процесу // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 46-50
1435321
  Юзікова Н.С. Ставлення суспільства в зарубіжних країнах до проблеми соціально неприйнятної поведінки неповнолітніх // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 447-449. – ISBN 978-966-171-322-1
1435322
  Леонов Б.Д. Ставлення суспільства до терористів: соціально-правовий та інформаційний аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 82-88
1435323
  Гончар Б.М. Ставлення США до проблем інтеграції країн Центрально-Східної Європи в західноєвропейські об"єднання // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Вип. 42
1435324
  Гвоздков С. Ставлення США і Росії до проблеми вступу України в НАТО // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 117-123. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються позиції Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо руху України в напрямі вступу до Північноатлантичного альянсу в 2002-2010 р., а також їх вплив на цей процес. В статье анализируется отношение Соединенных Штатов ...
1435325
  Сарнацький О.П. Ставлення та дії верхівки Російської імперії щодо українських політичних партій у Наддніпрянщині наприкінці XIX - початку XX ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 24-38. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено ставлення та дії царя і центральної влади Російської імперії щодо діяльності політичних сил, які очолювали український національно-визвольний рух у Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
1435326
  Кралюк П. Ставлення Тараса Шевченка до Польщі й поляків // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 135-143
1435327
  Кралюк П. Ставлення Тараса Шевченка до російського православ"я. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 66-71. – ISSN 0042-9422
1435328
  Віднянський С. Ставлення Томаша-Гарріга Масарика до підписання УНР Брестського мирного договору 1918 р. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 52-59. – ISBN 978-617-7062-24-9
1435329
  Дуткевич Т.В. Ставлення у структурі історичної свідомості студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 117-118
1435330
   Ставлення українських громадян до євроатлантичної інтеграції України : результати Всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Міністерства закордонних справ України 13-24 листопада 2008 року / матеріал підгот. ІТС та КНУ ім. Т. Шевченка // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-35. – ISSN 1728-6220
1435331
  Корнюх А.О. Ставлення українських жінок до міжнаціонального шлюбу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1435332
  Мельник О.О. Ставлення українських політичних партій до всеросійських і українських установчих зборів. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Мельник О.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 26л.
1435333
  Стрілець В.В. Ставлення українських радикал-демократів до Голови Директорії Української Народної Республіки С. Петлюри в еміграції (1920-1926 роки) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 43-51. – ISSN 2075-1451
1435334
  Волинець О. Ставлення українського суспільства до сімейних форм влаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 149-150
1435335
  Архірейський Д.В. Ставлення Української Держави до російського білого руху (за журналами засідань гетьманської Ради Міністрів) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 155-171. – ISSN 2409-3661


  Проаналізовано інформаційний вміст журналів засідань уряду Української Держави (1918 р.), що дозволяє з’ясувати характер ставлення Гетьманату до російського білого руху в умовах революції 1917-1921 рр.
1435336
  Варварецький Ю.А. Ставлення української радянської скульптури. / Ю.А. Варварецький. – Київ, 1972. – 128с.
1435337
  Новак І. Ставлення українців до подій на Донбасі: у пошуках цивілізаційної межі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 23-39. – ISSN 0130-6936
1435338
  Кермач Р. Ставлення українців до Росії та росіян: динаміка та основні тенденції // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 199-219. – ISBN 978-966-2399-45-5
1435339
  Брижицька С. Ставлення українців до української мови // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Березень (№ 3). – С. 12-13


  За матеріалами книг вражень на могилі Тараса Шевченка у Каневі в 1897 - 1926 рр.)
1435340
  Брижицька С. Ставлення українців до української мови (за матеріалами книг вражень на могилі Тараса Шевченка у Каневі в 1897-1926 рр.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 124-127. – ISBN 966-530-115-2
1435341
  Мельник Олександр Олексійович Ставлення Урахнських політичних партій до всеросійськиїх і українських установчих зборів (березень 1917- квітень 1918 рр.) : Дис... канд.іст.наук: 07.00.011 / Мельник Олександр Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 203л. – Бібліогр.:л.185-203
1435342
  Пилипчук О. Ставлення Центральної Ради до проблем розвитку природознавства в Україні // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 130-137. – ISBN 966-7060-54-1
1435343
  Недавня О.В. Ставлення церков до вакцинації в умовах пандемії COVID-19: контекст релігійної безпеки в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 84-85. – ISSN 2521-6570
1435344
   Ставнюк Віктор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 458. – ISBN 978-966-439-754-1
1435345
   Ставове рибництво.. – К., 1960. – 104с.
1435346
  Некрасов Вячеслав Васильевич Ставриды (Frachurus) западной части Индийского океана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Некрасов Вячеслав Васильевич; Всес. научно-исслед. ин-т морского рыбного хоз-ва и океанографии. – М., 1977. – 28л.
1435347
  Оверко С.М. Ставриды (Trachurus thachurus, Linne; Trachurus trecae, Cadenat; Caranx rhonchus, Geoffroy Saint-Hilaire) Северо-Западного побережья Африки. (Морфология, биология, промысел) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Оверко С.М.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1969. – 23л.
1435348
  Алеев Ставриды (Trachurus) морей СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Алеев юрий Глебович; Зоол. ин-т Акад. наук СССР. Учен. совет. – Л., 1954. – 14л.
1435349
  Шевченко О.І. Ставровський Олексій Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 295. – ISBN 96966-8060-04-0
1435350
   Ставровський Олексій Іванович (1811-1882) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 458. – ISBN 978-966-439-754-1
1435351
  Федькин В.В. Ставролит / В.В. Федькин. – Москва : Наука, 1975. – 272с.
1435352
  Федькин В.В. Ставролит. Состав, свойства, паргенезисы и условия образования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Федькин В.В.; Геол. ф-тет. – М., 1971. – 26л.
1435353
  Колосова Н.А. Ставропігійське братство в історії меценатства України // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 26-30. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи – дослідити меценатську діяльність Ставропігійського братства та його роль в історії меценатства України. Методологія дослідження феномена меценатства зумовлює потребу його вивчення в міждисциплінарних дослідженнях з використанням принципу ...
1435354
  Киричук О. Ставропігійський інститут у Львові (1916-1924 рр.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 335-340. – ISBN 966-02-2208-4
1435355
   Ставрополь. – Ставрополь, 1975. – 16с.
1435356
  Шацкий П.А. Ставрополь : Исторический очерк. / П.А. Шацкий. – Ставрополь, 1977. – 263с.
1435357
  Валяровский К.И. Ставрополь вчера, сегодня, завтра / К.И. Валяровский. – Ставрополь, 1967. – 88с. : фото
1435358
   Ставрополь глазами современников.. – Ставрополь, 1976. – 143с.
1435359
  Краснов Г.Д. Ставрополь на Кавказе / Г.Д. Краснов. – 2-е перераб. – Ставрополь, 1953. – 187с.
1435360
  Краснов Г.Д. Ставрополь на Кавказе / Г.Д. Краснов. – 2-е перераб. – Ставрополь, 1957. – 227с.
1435361
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 3. – 1976
1435362
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 4. – 1976
1435363
   Ставрополье. – Ставрополь
№№ 1-4. – 1978
1435364
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 1. – 1979
1435365
   Ставрополье. – Ставрополь
Вып. 3. – 1979
1435366
   Ставрополье. – Ставрополь
Вып. 4. – 1979
1435367
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 1. – 1980
1435368
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 2. – 1980
1435369
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 3. – 1980
1435370
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 4. – 1980
1435371
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 1. – 1981
1435372
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 2. – 1981
1435373
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 3. – 1981
1435374
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 4. – 1981
1435375
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 1. – 1982
1435376
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 2. – 1982
1435377
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 3. – 1982
1435378
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 4. – 1982
1435379
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 1. – 1983
1435380
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 2. – 1983
1435381
   Ставрополье. – Ставрополь
№ 3. – 1983
1435382
   Ставрополье в ІХ пятилетке.. – Ставрополь, 1972. – 224с.
1435383
   Ставрополье в семилетке.. – Ставрополь, 1960. – 296с.
1435384
   Ставрополье за 40 лет Советской власти.. – Ставрополь, 1957. – 219с.
1435385
  Толстая А.Л. Ставрополье, мое родное... : сб.материалов для худ.чтения / А.Л. Толстая. – Ставрополь : Краевое кн.изд., 1950. – 72 с.
1435386
  Давыденко С.С. Ставропольская губернская партийная организация в борьбе за упрочнение Советской власти (октябрь 1917 - июль 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Давыденко С.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
1435387
  Бережной К.Л. Ставропольская партийная организация в борьбе за послевоенную сталинскую пятилетку в области сельского хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Бережной К.Л.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 20 с.
1435388
  Богачев В.В. Ставропольские миоценовые пески - эквивалент Чокракского известняка / В.В. Богачев. – [Б. г. : б. и. – 18 с.
1435389
   Ставропольский краеведческий музей : Краткий путеводитель, 1959. – 29с.
1435390
   Ставропольский край в цифрах.. – Ставрополь, 1989. – 216с.
1435391
   Ставропольцы - Герои Советского Союза.. – Ставрополь, 1963. – 80с.
1435392
   Ставши студентами, вони продовжують добру традицію наукових змагань // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 5


  На базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». На конкурс надійшло 67 робіт із 41 ЗВО України. ...
1435393
  Лабынцев Ю.А. Ставшие ее частью / Ю.А. Лабынцев. – М., 1990. – 350с.
1435394
  Шиманский А.П. Ставьте задачу. / А.П. Шиманский. – Киев : Радянський письменник, 1988. – 215 с.
1435395
  Щелчков А.А. Стагнация или развитие: латиноамериканский город после войны за независимость (первая половина XIX века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-68. – ISSN 0130-3864


  Стагнація — депресія, застій, традиційна фаза економічного розвитку держав з ринковою економікою, для якої характерні певний спад ділової активності і кон"юнктури, незначний ріст безробіття та зниження цін. Розглядаються міста Ла-Пас, Кочабамба і ...
1435396
  Ещенко П.С. Стагнация украинской экономики: незавершенность реформ или продуманная политика? // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 8 (661). – C. 29-46. – ISSN 0131-7741
1435397
  Богдан Т. Стагнація економіки та криза монетарно-фіскального регулювання / Т. Богдан, І. Богдан // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 8


  "Економіка України має низькі темпи економічного зростання, численні інституційні та структурні проблеми, подолання яких нерозривно пов"язане із зміною спрямованості та інструментарію структурної, фіскальної, монетарної політики і забезпеченням їх ...
1435398
  Соколовська І.П. Стагнація корпоративного кредитування та шляхи її подолання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
1435399
  Єщенко П.С. Стагнація української економіки: незавершеність реформ чи продумана політика? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 29-46. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1435400
  Поспелов Г.Н. Стадиальное развитие европейских культур / Г.Н. Поспелов. – М, 1988. – 206с.
1435401
  Япаскурт О.В. Стадиальный анализ литогенеза : Учебное пособие / О.В. Япаскурт. – Москва : МГУ, 1995. – 142с. – ISBN 5-211-03343-4
1435402
  Кочетков А.В. Стадии законодательного процесса как формы проявления правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.153-163. – ISSN 1608-8794
1435403
  Якимов В.П. Стадии и внутристадиальная дифференция в эволюции человека : Автореф... д-ра биол.наук: / Якимов В.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т и музей антропологии им Д.Н.Анучина. – М., 1967. – 55л. – Бібліогр.:с.54-55
1435404
  Керимли У. Стадии минерализации и факторы локализации Агюртского золото-медно-молибденового месторождения (Малый Кавказ, Азербайджан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 96-101. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются стадии минерализации Агюртского золото-медно-молибденового месторождения Малого Кавказа. На месторождении установлены следующие стадии минерализации: 1) кварц-молибденитовая; 2) кварц-пирит-халькопири- товая с золотом; 3) ...
1435405
  Колодкин Л.М. Стадии преступления и предупреждение преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Колодкин Л.М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1435406
  Митрофанов В.А. Стадии развития капитализма. Товарное производство. Деньги / В.А. Митрофанов. – Москва, 1972. – 40 с.
1435407
   Стадии развития коммунизма // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 380-386. – ISBN 978-611-533-004-1
1435408
  Карпова Г.А. Стадии развития остаточных водоемов устьевой области Днепра и особенности их зарастания высшей водной растительностью // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 754-757. – Бібліогр.: 1. – ISBN 966-521-129-3
1435409
  Хонин В.Н. Стадии роста антропосферы земли и развитие международных антропогенных отношений // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 166-175


  Стаття присвячена впливу механізмів генетичної еволюції антропоса на формування та виконання базового завдання міжнародних антропогенних відносин - сприяти життєутвердженню Людства на основі забезпечення безперервного міжпопуляційного процесу ...
1435410
  Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву / Н.Д. Дурманов. – М., 1955. – 212с.
1435411
  Брынза С.М. Стадии совершения преступления. Система и виды наказаний : учеб. пособ. / С.М. Брынза ; Молдавский гос. ун-т, Кафедра уголовного права и криминологии. – Кишинев : Молдавский государственный университет, 1997. – 56 с.
1435412
  Здравомыслов Б.В. Стадии совершения умышленного преступления. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1960. – 33с.
1435413
  Садовая Т.В. Стадии уголовного процесса Англии и Уэльса // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 69-74. – ISBN 978-966-419-300-6
1435414
  Даньшин Т.Е. Стадийное развитие пшеницы в условиях севера / Т.Е. Даньшин. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 78 с.
1435415
  Лысенко Т.Д. Стадийное развитие растений : работы по теории стадийного развития и яровизации сельскохозяйственных растений / Т.Д. Лысенко. – Москва : Гос. изд-во сельскохозяйственной литературы, 1952. – 712с.
1435416
  Гулисашвили В.З. Стадийность в развитии растений в связи с их происхождением / В.З. Гулисашвили. – Тбилиси, 1969. – 96с.
1435417
  Летувнинкас А.И. Стадийность гидротермального минералообразования / А.И. Летувнинкас. – Томск, 1991. – 215с.
1435418
  Летувнинкае А.И. Стадийность гидротермального минералообразования / А.И. Летувнинкае. – Томск, 1991. – 216 с.
1435419
  Сушон А.Р. Стадийность и стоимость геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в капиталистических странах / А.Р. Сушон. – М., 1970. – 60с.
1435420
   Стадийность минерализации и зональность гидротермальных месторождений. – Москва : Наука, 1979. – 332с.
1435421
  Онтоев Д.О. Стадийность минерализации и зональность месторождений Забайкалья / Д.О. Онтоев. – Москва : Наука, 1974. – 244 с.
1435422
  Казарян В.О. Стадийность развития и старения однолетних растений : Автореф... докт. биологич.наук: / Казарян В.О.; Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Академии наук Союза ССР. Ботанический институт АН Армянско. – Ереван, 1951. – 29 с.
1435423
  Казарян В.О. Стадийность развития и старения однолетних растений / В.О. Казарян. – Ереван, 1952. – 348с.
1435424
  Врублевская Т.Т. Стадийность формирования Мухальского щелочного массива (Забайкалье) / Т.Т. Врублевская. – Новосибрск : Наука, 1992. – 136 с. – ISBN 5-02-030005-5
1435425
  Собко В.Н. Стадион : Роман / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н. Треневой. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 270с.
1435426
  Дайреджиев В.Л. Стадион в лесу / В.Л. Дайреджиев. – М., 1959. – 72с.
1435427
  Вильегас С. Стадион в Сантьяго = Преступления чилийской военной хунты / С. Вильегас. – Москва : Прогресс, 1976. – 191с.
1435428
  Мищенко А. Стадион во дворе / А. Мищенко. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 80 с.
1435429
  Гужаловский А.А. Стадион во дворе / А.А. Гужаловский. – Минск, 1991. – 159с.
1435430
   Стадион им.С.М.Кирова. – Ленинград, 1950. – 18 с.
1435431
   Стадион им.С.М.Кирова. – Ленинград, 1958. – 14 с.
1435432
  Коваль В.И. Стадион строим сами / В.И. Коваль. – М, 1987. – 96с.
1435433
   Стадион.. – М., 1976. – 190с.
1435434
  Васильева К.К. Стадиональность социокультурных кодов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-93. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
1435435
  Клусов Н.П. Стадионы во дворе: кн. для уч-ся / Н.П. Клусов, А.А. Цуркан. – М., 1984. – 80с.
1435436
   Стадионы. Великолепная семерка : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
1435437
  Гречина М.И. Стадионы. История, проектирование и строительство / М.И. Гречина. – Киев, 1957. – 279 с.
1435438
  Резвяков Н.П. Стадия возбуждения при парабиозе / Н.П. Резвяков. – 349-362с.
1435439
  Миненок А.И. Стадия исполнения приговора / А.И. Миненок. – Калининград, 1988. – 76 с.
1435440
  Курило М.В. Стадіальні зміни порід і мінералогія ртутних руд Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Встановлений взаємозв"язок мінерального складу ртутних руд Донбасу і стадій постдіагенетичних змін вміщуючих порід. It is stated interconnection between the mineral composition of deposits and ore manifestations mercury in Donetsc basin and ...
1435441
  Курило М.В. Стадіально-мінералогічний аналіз форм входження рудних елементів у породах вугленосної формації Донбасу : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-44 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Стадіально-мінералогічний аналіз осадочних порід Донбасу показав, що більшість розсіяних рудних елементів зв"язані з глинистими й карбонатними мінералами та органічною речовиною.
1435442
  Демчик Н. Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 205-210. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1435443
  Савранчук Л.Л. Стадії адміністративного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 58-65
1435444
  Савранчук Л. Стадії адміністративного провадження щодо оформлення та видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в"їзду в Україну // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 116-119
1435445
  Бурлака О. Стадії атестаційних проваджень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 120-123.
1435446
  Чумак О.О. Стадії виконавчого процесу та їх зміст // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 109-115. – ISSN 2227-796X


  В статті розглядається виконавче провадження, обґрунтовується його стадійність. Зроблена загальнотеоретична характеристика стадій виконавчого процесу. Пропонується авторська класифікація стадій виконавчого процесу і визначається зміст кожної зі ...
1435447
  Шевчук А.В. Стадії вчинення злочину : Автореф. дис... канд.юридичних наук: 12.00.08. / Шевчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.18-19
1435448
  Шевчук Андрій Васильович Стадії вчинення злочину : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шевчук Андрій Васильович; МОНУ. Чернівецький нац. ун-тет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 181 л. – Бібліогр.: л.170-181
1435449
  Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) : монографія / В.М. Бурдін ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0065-0
1435450
  Віблий Є.В. Стадії вчинення злочину в історії кримінального законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 333-336. – ISSN 2219-5521
1435451
  Бурдін В. Стадії вчинення злочину в українській доктрині кримінального права: поняття і види // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 205-215. – ISSN 2082-4939
1435452
  Шулєпов С.С. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 107-109. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1435453
  Вакула І.Ю. Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вакула Ірина Юріївна ; М-во внутрішніх справ України, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1435454
  Вакула І. Стадії вчинення злочину: історично - правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 314-321. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1435455
  Крилов М. Стадії дипломатичного захисту // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 156-157
1435456
  Лежух Ю.О. Стадії доказування у нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 469-477. – ISBN 978-966-437-304-0
1435457
  Шкребець Д.В. Стадії доказування у цивільному процесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 113-117. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х


  У статті розкрито зміст поняття "стадії доказування" і його роль у цивільному процесі України. Основну увагу зосереджено на понятті доказування, стадії доказування і їх значенні в цивільному судочинстві.
1435458
  Стеблецька Ю. Стадії еволюції просторового розвитку міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 61-66. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори, що впливають на зміни міського простору. Виділено ключові етапи геоісторії міст та відповідно до цього згруповані основні історичні типи міст. Детально проаналізовано кожну стадію еволюції просторового розвитку міст. Визначено ...
1435459
  Яценко І. Стадії експертного дослідження та їх застосування у судово-ветеринарній експертизі трупів тварин // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 1 (26). – С. 52-78. – ISSN 1993-0917
1435460
  Кузько В. Стадії законодавчого процесу та проблеми вдосконалення його нормативної основи / В. Кузько, А.М. Кузьменко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 122-126. – ISBN 978-966-2609-55-4
1435461
  Войтовський В.С. Стадії касаційного провадження: теоретичні та практичні аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (165). – С. 27-30
1435462
  Малков Д. Стадії контролю в науці та практиці міжнародного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 64-67
1435463
  Присяжнюк А. Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб"єктами державного контролю у сфері виконавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні підходи до розуміння стадій адміністративного, зокрема контрольного провадження. Окрему увагу приділено визначенню критеріїв (ознак), що характеризують самостійність (автономність) стадій контрольного провадження. Як наслідок, ...
1435464
  Хилько Ю.Ю. Стадії кримінально-наглядової діяльності міліції громадської безпеки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 307-312. – ISSN 1563-3349
1435465
  Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Лобойко; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 180с. – ISBN 966-364-085-5
1435466
  Йосипенко С.Т. Стадії медіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1435467
  Гончар Д. Стадії механізму гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 227-232. – ISSN 2306-9082
1435468
  Пасічник О.А. Стадії міграційного процесу за українських соціально-економічних реалій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 109-114. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1435469
  Шабалін А.В. Стадії наказного провадження: поняття, класифікація та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 391-395. – ISSN 1563-3349
1435470
  Жидецька В.В. Стадії нормотворчого провадження міністерств в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 49-58. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1435471
  Шпак Ю.А. Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 103-108. – ISSN 0321-0499
1435472
  Сіроха Д.І. Стадії нормотворчого процесу суб"єктів трудового права: теоретико-правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 185-193. – ISSN 2306-9082
1435473
  Щербань А.Л. Стадії орнаментальних трансформацій у кераміці Лівобережної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 294-300. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
1435474
  Кичко І.І. Стадії особистих потреб та методи впливу на них за умови циклічності економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 167-174
1435475
  Коритнікова Н. Стадії підвищення рівня досяжності респондентів при проведенні інтернет-опитувань // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 80-95. – ISSN 1563-3713
1435476
  Мазур В. Стадії правового регулювання цивільних відносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 42-46
1435477
  Гетманцев Д. Стадії прийняття / бесіду вела Ірина Гончар // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 1, 3


  ""Ми були готові до прийняття "ресурсного" закону №1914-ІХ ще в липні, але змогли проголосувати за нього лише у грудні саме через спроби заблокувати антиолігархічний пакет змін", пояснює Данило Гетманцев".
1435478
  Стоцька М.М. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 89-92. – ISSN 1727-1584
1435479
  Гнатюк С.С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гнатюк С.С. ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1435480
  Чистоклетов Л. Стадії процесу юридичного прогнозування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 130-135. – ISSN 1026-9932
1435481
  Вітрук М.В. Стадії прояву прав радянських громадян // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 63-68. – (Серія права ; № 9)


  В статье говорится о необходимости выделения для гражданских имущественных, личных и некоторых других прав особой стадии их проявления, предшествующей стадиями обладания и пользования. Эта стадия отражает фактическую и правовую сторону положения людей ...
1435482
  Кикоть О. Стадії реалізації договірної господарсько-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 60-67
1435483
  Любіцева О. Стадії розвитку туристичного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі застосування процесуального підходу до суспільно-географічного аналізу туризму як суспільного явища запропоновано розглядати його як стадіальний процес, у геопросторовій організації якого на сьогодні простежуються чотири стадії ...
1435484
  Бутук О. Стадії соціально-економічного прогресу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
1435485
  Лобода Ю.П. Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 31-37. – ISSN 1563-3349
1435486
  Теремцова Н. Стадії та елементи бюджетного процесу в юридичній науці // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 303-314.


  У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку бюджетного процесу, досліджено питання щодо поняття бюджетного процесу в юридичній науці, приділено увагу історичному розвитку Державного бюджету, який має досить тривалу історію становлення й ...
1435487
  Грищенко О. Стадії торгівлі жінками в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 47-50
1435488
  Логвинчук Р.П. Стадії укладення договору лізингу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 360-364. – ISSN 1563-3349
1435489
  Лікарчук Н.В. Стадії формування маркетингових стратегій в антикризовому управлінні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 86-88
1435490
  Сорока О. Стадії цивільного процесу: законодавчі новели // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 485-487
1435491
  Фурса Є. Стадії цивільного процесу: Україна, Російська Федерація та Німеччина (порівняльний аспект) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 380-382
1435492
  Калєніченко Л.І. Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 19-26. – ISSN 1999-5717
1435493
  Почтовий М.М. Стадії, критерії ефективності, форми та функції правової політики держави: співвідношення понять у загальній теорії держави і права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – C. 7-12. – ISSN 2222-5374
1435494
  Чорнолуцький Р.В. Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 128-136. – ISSN 2306-9082
1435495
  Заставецький Т. Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1435496
  Устіловська А.С. Стадійність управління персоналом у сучасних умовах господарювання / А.С. Устіловська, С.О. Безрук // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 60-66. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
1435497
  Собко В. Стадіон : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 440с.
1435498
  Собко В. Стадіон : Роман / В. Собко. – Київ : Молодь, 1956. – 444с.
1435499
  Кучер О.Б. Стадія затвердження попередньо пред"явлених обвинувачень в практичній діяльності Міжнародного кримінального суду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 379-382. – ISSN 2219-5521
1435500
  Федіна А.В. Стадія попереднього розгляду кримінальної справи суддею на різних етапах розвитку кримінально-процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 119-126. – (Правознавство ; Вип. 427)
1435501
  Бедрій М. Стадія судового розгляду в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 20-26. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Відображено порядок розгляду судових справ в українських копних судах XIV- XVIII ст. З"ясовано склад копного суду, організаційні особливості його діяльності. Проаналізовано порядок скликання та проведення засідань копних судів, виконання ...
1435502
  Суботін Д. Стадія як елемент системи кримінального процесу // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 60-63
1435503
  Петровський Г.І. Стадна структура тварин як необхідна передумова формування суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1435504
  Тих Н.А. Стадная жизнь обезьян и средства их общения в свете проблемы антропогенеза : Автореф... докт. биол.наук: / Тих Н. А.; АН СССР, Физиологенетический ин-т. – Ленинград, 1950. – 36 с.
1435505
  Гольский Е.И. Стадо маленьких оленят. / Е.И. Гольский. – М., 1975. – 87с.
1435506
  Руденко Ю Стаємо справді європейцями / Ю Руденко, Т Будняк, А. Шевченко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6-13 червня (№ 26)


  Студенти університету ім. М.П. Драгоманова вивчають подвижницьке життя, педагогічну діяльність М.П. Драгоманова. Педагогічні читання.
1435507
  Тарасенко В.С. Стаж при визначенні права на соціальний захист // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7069-63-7
1435508
  Карелин Л.В. Стажер / Л.В. Карелин. – М, 1975. – 318с.
1435509
  Казакова М.Н. Стажер / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1984. – 240 с.
1435510
  Стругацкий А.Н. Стажеры / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1962. – 255с.
1435511
  Стругацкий А.Н. Стажеры / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1968. – 400с.
1435512
  Стругацкий А.Н. Стажеры / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1985. – 543с.
1435513
  Стругацкий А.Н. Стажеры : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : Детская литература, 1991. – 544 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1435514
  Стругацкий А.Н. Стажеры : фантастическая повесть / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва : Детская литература, 1992. – 544с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
1435515
  Кахнич В. Стажинський Cаніслав - видатний конституціоналіст юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 50-55. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1435516
  Пантелеймонов А.Е. Стажировка молодых специалистов : Метод. пособие / А.Е. Пантелеймонов. – Киев, 1977. – 79с.
1435517
  Ряполова М. Стажировки для студентов за границей // Сегодня. – Киев, 2014. – 17 апреля (№ 85). – С. 8, 41
1435518
   Стажування - в Греції // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 2


  Студенти Маріупольського державного університету пройшли стажування у Греції.
1435519
  Мірошниченко М. Стажування в бібліотеці Університету Миколая Коперника в Торуні / М. Мірошниченко, Л. Тепікіна // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 24-26


  Автори діляться враженнями про відвідування одного з найбільших університетських центрів Польщі, інформаційно-бібліотечна мережа якого складається з головної та 12 факультетських бібліотек. Увагу акцентовано на організації бібліотечного обслуговування, ...
1435520
  Биков А.В. Стажування в органах прокуратури // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 335-338. – ISBN 978-966-458-401-9
1435521
   Стажування в США для студентів, молодих фахівців та лікарів // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 14-15
1435522
  Кодола Б. Стажування для отримання особою свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 215-216
1435523
  Кошова М.С. Стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: сучасний стан та перспективи змін // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 36-40


  У статті автор висвітлює питання стажування особи, яка виявила бажання отримати ста- тус адвоката. Розглядаються зміни, які передбачені внесеними до Верховної Ради України законопроектами та проводиться їх порівняння з чинним Законом України "Про ...
1435524
   Стажування за кордоном // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "ННІ «Інститут геології» активно співпрацює з іноземними вищими навчальними закладами: Університетом Ставангеру та Арктичного Університету Тромсе (Королівство Норвегія), Університетом м. Констанц (Німеччина), Університетом Алгарве (Португалія), ...
1435525
  Курбатова Т.О. Стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за кордоном як один із методів підвищення кваліфікації // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 86-91. – ISBN 978-966-2339-80-2
1435526
  Круглова О. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 454-456. – ISBN 978-617-7069-17-0
1435527
  Ховрич С.М. Стажування студентів - важлива складова навчально-виховного процесу вишів Російської імперії на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 119-125. – ISSN 2076-1554


  Відомий український геолог, географ і педагог П.А. Тутковський організував в 1916 році для студентів Університету Св. Володимира геологічну екскурсію в районі річки Волга.
1435528
  Паламарчук Л.В. Стажування українських архівістів у державних архівах Польщі / Л.В. Паламарчук, Ю.Г. Чернятинська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 244-263. – ISSN 0320-9466
1435529
  Андріїв В. Стажування як категорія трудового права / В. Андріїв, Т. Вахонєва // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 115-123. – ISSN 2524-0129
1435530
  Сиско Н.М. Стажування як одна зі складових системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 3 (100). – С. 60-67. – ISSN 2304-0629
1435531
   Стажуватимуться в Туреччині // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  Відбулася презентація нової програми стажування студентів спеціальності "туризм" кафедри країнознавства та туризму географічного факультету. Програму літньої виробничої практики презентували директор з сервісу та якості обслуговування одного з ...
1435532
  Ухсай Я. Стаи белых лебедей : стихи / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : детгиз, 1963. – 96 с.
1435533
  Штамм Ральф Стаи рыб. Рыбный день. Уязвимость толпы / Штамм Ральф, Сванн Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 64-73 : фото. – ISSN 1029-5828
1435534
  Шорец П.Г. Стайерский и марафонский бег / П.Г. Шорец. – М, 1968. – 135с.
1435535
  Радаков Д.В. Стайность рыб как экологическое явление / Д.В. Радаков. – Москва : Наука, 1972. – 174с.
1435536
  Никитинский Я.Я. Стакан воды / Я.Я. Никитинский. – М, 1922. – 122с.
1435537
  Никитинский Я.Я. Стакан воды / Я.Я. Никитинский. – М-Л, 1925. – 120с.
1435538
  Дыховичный В.А. Стакан воды / В.А. Дыховичный, М.Р. Слободской. – М, 1956. – 232с.
1435539
  Кочкар К. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? / К. Кочкар, К. Патилло, Я. Сунь // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 28-21. – ISSN 1020-8151


  Установление правильных стимулов для рационального водопользования потребует больших усилий. Однако согласованые действия могут помочь повысить уровень жизни и сохранить воду - драгоценный природный ресурс для будущих поколений.
1435540
  Гатуев Д. Стакан шейха : сборник / Д. Гатуев. – Орджоникидзе : Ир, 1981. – 439 с.
1435541
  Корте Г.Л. Стакла и стеклокристаллические материалы на основе местного сырья Латвийской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Корте Г. Л.; Рижск. политехн. ин-т. – Рига, 1970. – 24л.
1435542
   Стал известен новый Председатель"ПДЕ" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2011. – № 33, зима. – С. 118-119. – ISSN 1302-5686


  В Анталии с участием 600 представителей 14 стран прошло 9-ое пленарное заседание платфоры "Диалог Евразия" (ПДЕ). Новым председателем ПДЕ, единственным кандидатом на это звание, был избран профессор доктор наук Владимир Сергейчук из Украины.
1435543
  Доронин Алексей Стала ли Франция слишком дорогим направлением? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 90-91
1435544
  Полянський Ю. Стала міська мобільність як чинник трансформації міського простору Львова / Ю. Полянський, М. Карпишин, П. Артимович // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Арслан М., Бартошевич Б., Бурнейка Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 88. – C. 40-47. – ISSN 2413-7154


  У статті представлено результати аналізу процесів реалізації засад сталої міської мобільності у Львові в контексті впливу на формування простору міста та забезпечення комфорту для мешканців. На прикладі двох великих вулиць (вулиця Городоцька та ...
1435545
  Давиденко Л.Н. Стала музыкой жизнь / Л.Н. Давиденко. – Киев, 1979. – 62с.
1435546
  Слободян І. Стала символом боротьби за Українську державу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 5
1435547
  Третяк В.М. Стале (збалансоване) землекористування як фактор підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель / В.М. Третяк, В.О. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-31 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1435548
   Стале (сбалансоване) землекористування: понятійний базис та методологія інституціолізації / А.М. Третяк, В.М. Третяк, П.І. Трофименко, Т.М. Прядка, Н.В. Трофименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 11-22. – ISSN 2306-6792
1435549
  Даниленко Б.В. Стале використання несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 210-213. – ISSN 2219-5521
1435550
   Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації : монографія / [Л.Я. Беновська та ін. ; за ред. І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 501, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-10. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8962-8
1435551
  Оверковська Т. Стале землекористування в аграрній сфері економіки України: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 63-67
1435552
  Колодійчук І. Стале землекористування в карпатському регіоні оцінка та проблеми / І. Колодійчук, В. Колодійчук // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 128-131. – Бібліогр.: 6 назв.
1435553
  Бутенко Є.В. Стале землекористування та його оцінка: світові тенденції / Є.В. Бутенко, Ю.А. Лошакова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 37-47. – ISSN 2306-1677
1435554
  Паляничко Н.І. Стале землекористування як головний критерій еколого-економічної оцінки використання земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 18-22. – ISSN 2221-1055
1435555
  Ільїна М.В. Стале рекреаційне природокористування на сільських територіях України : монографія / М.В. Ільїна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : НАУ, 2017. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 345-375. – ISBN 978-966-932-064-3
1435556
  Волохова Л. Стале страхування як ключовий фактор підтримки сталого розвитку суспільства / Л. Волохова, О. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-25. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено місце страхового сектору у підтримці сталого розвитку та запропоновано можливі заходи щодо зменшення соціальної та економічної шкоди від настання ризикових подій, основаних на ефективному ризик-менеджменті, передачі ризиків та сталому ...
1435557
  Сеспель М.К. Сталева віра / Мішель Сеспель ;. – Київ, 1952. – 76 с.
1435558
  Напара Б. Сталева магістраль / Б. Напара. – Дніпропетровськ, 1959. – 23с.
1435559
  Тримбач С. Сталева ніжність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 12). – С. 6


  Павлові Тичині - 125.
1435560
  Мициков М.І. Сталева петля / М.І. Мициков. – К., 1970. – 175с.
1435561
  Лебедев С.М. Сталевар у пульта / С.М. Лебедев. – Л., 1960. – 79с.
1435562
  Блинов А.Д. Сталевары : роман / А.Д. Блинов. – Киров : Облгиз, 1951. – 256 с.
1435563
  Вігдорович П. Сталеве серце / П. Вігдорович. – Харків, 1929. – 234 с.
1435564
  Галата С. Сталевий колір каховської води став "відтінком" українського характеру // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Червень (№ 23/24). – С. 1
1435565
  Окийченко Д. Сталевий кубок / Д. Окийченко. – К., 1974. – 115с.
1435566
  Лосєв І. Сталевий хребет нації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561


  Ізраїль демонструє приклад необхідної розумної, мілітаризації в умовах, коли будь-які договори, концепції та світова громадська думка можуть виявитися безсилими.
1435567
  Стороженко Л.І. Сталезалізобетонні стійки одноповерхових великопролітних будівель і споруд аеропортів / Л.І. Стороженко, Д.А. Єрмоленко, С.О. Мурза // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 125-133 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1435568
   Сталеплавильное производство.. – М.
1. – 1964. – 528с.
1435569
   Сталеплавильное производство.. – М.
1. – 1964. – 528с.
1435570
  Гигевич В.С. Стали воды горькими: Хроника чернобыльской беды / В.С. Гигевич, О.И. Чернов. – Минск : Беларусь, 1991. – 175 с. – ISBN 5-338-00845-9
1435571
  Зарапин Ю.Л. Стали и сплавы в металлургическом машиностроении / Ю.Л. Зарапин. – М, 1980. – 144с.
1435572
  Ульянин Е.А. Стали и сплавы для криогенной техники. : справочник / Е.А. Ульянин, Н.А. Сорокина. – Москва : Металлургия, 1984. – 206с.
1435573
   Стали на крило - високого польоту // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 3


  "Кінець травня - початок червня - традиційний час вручення дипломів магістрів випускникам Шевченкового Університету. Цьогорічні урочисті церемонії, що пройшли на всіх факультетах та в інститутах, надовго запам"ятаються щасливим власникам новеньких ...
1435574
   Стали найкращими // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 6


  Команда студенток економічного факультету у складі: А. Дзюба, І. Спіріна, К. Удовиця перемогла в нац. фіналі Міжнародного конкурсу маркетингових проектів L"Oreal Brandstorm і одержали право представляти Україну в Парижі. Є фото дівчат.
1435575
  Щербаков В.И. Стали почвы плодородными / В.И. Щербаков. – Донецк, 1990. – 56с.
1435576
  Филиппов М.А. Стали с метастабильным аустенитом / М.А. Филиппов. – М, 1988. – 255с.
1435577
  Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 12-23. – ISSN 0372-6436
1435578
  Фоміна М.В. Сталий економічний розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 39-45. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1435579
  Кожемякіна Т.В. Сталий економічний розвиток та проблема підвищення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку / Т.В. Кожемякіна, А.С. Маловічко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 143-148. – ISBN 5-7763-2435-1
1435580
  Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень : Управління економікою: теорія і прктика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-42. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1435581
  Тулай О. Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки / О. Тулай, І. Гумовська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 149-165. – ISSN 1684-906Х
1435582
  Ничкало Н. Сталий розвиток - науковий дебют 2013: нові результати // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – квітень (№ 4). – С. 4


  11 квітня відбулася Міжнародна наукова конференція "Сталий розвиток - Науковий дебют 2013" у Варшаві. Українські студенти-магістри взяли участь у цьому конкурсі на запрошення професора Єжи Бузека. У реалізації цього проекту активну участь брала НАПН ...
1435583
  Мариненко В. Сталий розвиток - об"єктивна необхідність для України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 54-62.
1435584
   Сталий розвиток : короткий термінол. словник для магістрів усіх напрямів підготовки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: М.З. Згуровський, Г.О. Статюха, І.М. Джигирей ; відп. ред. Р.Б. Медведєв]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 50, [2] с. – На облк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 49-50
1435585
  Фурдичко О. Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 6-8 : табл., рис. – ISSN 1810-3944
1435586
  Ємельянова Л.В. Сталий розвиток аграрної сфери України як об"єкт моделювання / Л.В. Ємельянова, О В. Чеверда Біленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1435587
  Самофатова В.А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на основі кластерного підходу // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1435588
  Самофатова В.А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління : монографія / В.А. Самофатова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2018. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-311. – ISBN 978-966-927-421-2
1435589
  Дідух С.М. Сталий розвиток агропромислових холдингів України: особливості та напрямки вдосконалення / С.М. Дідух, А.К. Корікова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 90-99 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2306-6792
1435590
  Савельєва О.М. Сталий розвиток агросфери як передумова формування оновленого предмета аграрного права України / О.М. Савельєва, М.В. Шульга // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 204-206. – ISBN 978-966-419-269-6
1435591
  Сморжанюк Т.П. Сталий розвиток в умовах глобалізації та його складові // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 253-260
1435592
  Матвіїшин В.Є. Сталий розвиток вітчизняних енергетичних підприємств: теорія і практика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 197-202. – ISSN 0321-0499


  Досліджено теоретико-методичні засади сталого розвитку підприємств. Виявлено вплив Концепції сталого розвитку на світову економіку через врахування індексу сталого розвитку.
1435593
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 1 (18). – 2013. – 367 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435594
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 2 (19). – 2013. – 375 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435595
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 3 (20). – 2013. – 387 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435596
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 4 (21). – 2013. – 420 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435597
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 5 (22). – 2013. – 368 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435598
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 1 (23). – 2014. – 301 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435599
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 2 (24). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435600
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 3 (25). – 2014. – 286 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435601
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 1 (26). – 2015. – 295 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435602
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 2 (27). – 2015. – 363 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435603
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 3 (28). – 2015. – 311 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435604
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 4 (29). – 2015. – 251 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435605
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 1 (30). – 2016. – 287 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435606
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 2 (31). – 2016. – 258 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435607
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 3 (32). – 2016. – 239 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435608
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 4 (33). – 2016. – 208 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435609
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 1 (34). – 2017. – 201 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435610
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
№ 2 (35). – 2017. – 238 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1435611
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 4 (37). – 2017. – 189 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435612
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 1 (38). – 2018. – 232 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435613
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 2 (39). – 2018. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435614
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 3 (40). – 2018. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435615
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 4 (41). – 2018. – 202 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435616
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 1 (42). – 2019. – 228 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435617
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 2 (43). – 2019. – 185 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435618
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 3 (44). – 2019. – 187 с. – Резюме укр., англ. мовами
1435619
   Сталий розвиток економіки = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький : ТАЙП. – ISSN 2308-1988
№ 4 (45). – 2019. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1435620
  Біляцький С.Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 11/12 (1). – С. 6-8. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто проблеми соціальних гарантій в Україні.
1435621
  Карпінський Б.А. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель : Монографія / Б.А. Карпінський, С.М. Божко. – Львів : Логос, 2005. – 256 с. – (Економіка території ; 2). – ISBN 966-7910-30-Х
1435622
  Денисюк С.П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 7-31. – ISSN 1813-5420
1435623
  Денисюк С.П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах / С.П. Денисюк, В.А. Таргонський // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (50). – С. 7-28. – ISSN 1813-5420
1435624
  Дутка С.М. Сталий розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на порушених землях : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 174-183 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1435625
  Сідельнікова В.К. Сталий розвиток епкономіки України в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 208-218. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
1435626
  Карп В.С. Сталий розвиток зеленого маркетингу: екологічний і безпековий імператив міжнародного бізнесу як складова глобальної кліматичної адженди / В.С. Карп, Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
1435627
  Гуцуляк Ю.Г. Сталий розвиток землекористування та покращення природно-ресурсного потенціалу сільських територій // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2009. – № 3. – С. 46-50
1435628
  Дорогунцов С.І. Сталий розвиток і безпека: аспекти сполучення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук; НАНУ;Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання України, 2002. – 34с. – ISBN 966-618-200-9
1435629
  Бородіна О.С. Сталий розвиток і виробництво біосировини // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 54-58
1435630
  Корнійчук Л. Сталий розвиток і глобальна місія України / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1435631
  Корнійчук Л. Сталий розвиток і глобальна місія України / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
1435632
  Сахаєв В.Г. Сталий розвиток і економіка природовідтворення / Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я.; Центр досліджень сталого розвитку. – Київ : Геопринт, 2004. – 214с. – ISBN 966-7863-42-5
1435633
  Ханова О.В. Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання / О.В. Ханова, С.О. Скібіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 20-32. – ISSN 2222-0712
1435634
  Доан П.В. Сталий розвиток локальних туристичних систем і регіонів Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1435635
  Хільчевська І.Г. Сталий розвиток міст як складова соціально-економічної модернізації регіонів України // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 225-228. – ISBN 978-966-285-259-2
1435636
  Бакалова Л. Сталий розвиток міст: участь громадськості // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 223-230.
1435637
   Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки = Sustainable development of local communities: the role of economic education and science : матеріали наук.-практ. конф., 9-10 листоп. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 158, [2] с. : іл., табл. – Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду". - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1435638
  Смирнов І.Г. Сталий розвиток міського туризму в Україні: маркетингово-логістичні чинники у геопросторовому вимірі / І.Г. Смирнов, Ю.С. Бенч // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 19-22. – ISBN 978-966-285-399-5
1435639
  Харчук О.О. Сталий розвиток на сучасному етапі міжнародних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 272-277. – ISSN 2219-5521
1435640
  Дмитренко А.Ю. Сталий розвиток населених місць: демографічний аспект // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 65-71. – ISSN 2077-3455
1435641
  Ключко В.Г. Сталий розвиток національної економіки в умовах глобалізації: визначення та основні чинники // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 61-67. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
1435642
   Сталий розвиток національної економіки на засадах екологічної ефективності управління земельними ресурсами / Є.М. Кирилюк, Зось-Кіор, І.М. Кирилюк, І.П. Потапюк // "Зелена економіка" - необхідна умова сталого розвитку національної економіки України : колект. монографія / В.В. Бабієнко, М.О. Багорка, В.І. Борщ, О.Л. Гальцова, С.А. та ін. Гаркуша. – Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2020. – С. 5-20. – ISBN 978-966-992-320-2
1435643
  Стельмащук А.М. Сталий розвиток національної економіки на основі оптимальної взаємодії суспільства і природи / А.М. Стельмащук, Ю.А. Стельмащук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
1435644
  Рєзнікова В. Сталий розвиток національної економіки неможливий без економічного багатоманіття // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
1435645
  Кулинич О.М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 25-31. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1435646
  Козак К.Б. Сталий розвиток об"єднаних територіальних громад: адаптивні інструменти управління персоналом / К.Б. Козак, О.В. Ніколюк, Б.В. Мироненко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 92-104. – ISSN 2220-1394
1435647
  Новікова О.Ф. Сталий розвиток промислового регіону : соціальні аспекти : монографія / [О.Ф. Новікова, О.І. Амоша та ін. ; наук. ред. О.Ф. Новікова] ; НАН України ; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2012. – 533, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-02-6341-3
1435648
  Серга Т.О. Сталий розвиток регіонів України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 60. – С. 62-72
1435649
  Вакуленко В.М. Сталий розвиток регіонів України як орієнтир децентралізації публічного управління // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 3-4
1435650
  Куценко В. Сталий розвиток регіону : шляхи забезпечення : Наукове життя / В. Куценко, Л. Семів // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
1435651
  Ковальчук С.Я. Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва / С.Я. Ковальчук, Л.В. Муляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6792
1435652
   Сталий розвиток сільських територій = Sustainable development of rural areas : монографія / [О. Власенко та ін.] ; за ред. проф. Т. Зінчук (Україна), проф. Ю. Раманаускаса (Литва) ; Житомир. нац. агроекол. ун-т ; Клайпед. ун-т (Литва) ; Ун-т Вітаутаса Магнуса [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Клайпеда : Видавництво Клайпедського університету ; Центр учбової літератури, 2019. – 421, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Назва обкл., тит. арк. та текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-481-021-3
1435653
  Малік М.Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва / М.Й. Малік, М.А. Хвесик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 5 (187). – С. 3-12
1435654
  Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 129-136
1435655
  Герасимів З.М. Сталий розвиток сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1435656
  Шиян Д.В. Сталий розвиток сільського господарства: виникнення, сутність і зміст // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-45
1435657
   Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей : Тлумачний посібник. – Київ : Поліграф-експрес, 2001. – 28 с.
1435658
  Степаненко С.М. Сталий розвиток суспільства: роль освіти / С.М. Степаненко, Н.І.Тимошенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 3-7. – ISBN 966-597-072-0
1435659
   Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : [матеріали наук.-практ. конференції, м. Бахчисарай, 16-17 квітня 2009 р.] / НДІ сталого розвитку та природокористування ; Рада по вивченню продукт. сил України НАНУ ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ [та ін.] ; [орг. ком. : Какутич Є.Ю. та ін. ; упоряд. Жарова Л.В. ; наук. ред. Хлобистов Є.В.]. – Сімферополь : СОНАТ ; НДІ СРП, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-2178-37-1
1435660
   Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / Андрєєва Н.М. [та ін.] ; за наук. ред. Хлобистова Є.В. ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ ; Сумський держ. ун-т ; Луцький нац. технічний ун-т [та ін.]. – Сімферополь : Підприємство Фєнікс, 2010. – 582 с. – ISBN 978-966-1551-49-6
1435661
  Зінов"єва О.С. Сталий розвиток та екологічна структура // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 66-70. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1435662
  Рибак Н.О. Сталий розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 83-87
1435663
  Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору / М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 66-76. – ISSN 2221-1055
1435664
  Зеленко О.О. Сталий розвиток туризму в депресивних регіонах України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 94-99. – ISSN 2221-8440
1435665
  Гедін М. Сталий розвиток туризму в Україні: в умовах воєнного стану // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 120-123. – ISBN 978-617-674-060-5
1435666
  Лебедєв І.В. Сталий розвиток туризму: досвід Європейського союзу і завдання для України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 162-173. – ISSN 2313-4569
1435667
  Заславський В.А. Сталий розвиток України в контексті ядерного ренесансу / В.А. Заславський, М.В. Пасічна, Д.О. Рубан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 148. – С. 210-218. – (Техніка і енергетика АПК)
1435668
  Бистряков І.К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 47-53. – ISSN 0372-6436


  Представлено основні риси національного концепту сталого розвитку. Виявлено, що для обгрунтування ефективного управління стійким розвитком необхідно використовувати сучасні уявлення про людину й суспільство, відбиті, зокрема, у філософії постмодернізму.
1435669
  Хвесик М. Сталий розвиток України: проблеми та перспективи : сталий розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 8-9. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1435670
   Сталий розвиток центральних та периферійних регіонів Словаччини / К. Віталішова, К. Борсекова, І. Ліщинський, М. Лизун // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 206-222. – ISSN 2519-4070
1435671
  Лицур І.М. Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека? // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 50-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1435672
  Крот О.В. Сталий розвиток як домінантна ідеологія сучасного підприємства / О.В. Крот, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 19-21. – ISBN 978-617-645-232-4
1435673
  Кушнір А. Сталий розвиток як запорука нашого майбутнього // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 27-29


  Наукова термінологія.
1435674
  Васильчук І.П. Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 105-108. – ISSN 1728-6220
1435675
  Васюткіна Н.В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 150-163. – ISSN 2306-546X
1435676
  Балаж Н.Й. Сталий розвиток як передумова екологізації сільськогосподарського землекористування в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 258-265. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1435677
  Кіптенко В.К. Сталий розвиток: досвід стратегічного планування розвитку туризму в Малайзії / В.К. Кіптенко, М.А. Рибальченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 79-85. – Бібліогр.: 14 назв.
1435678
  Гайда Ю.І. Сталий розвиток: концепції кількісної і якісної оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1435679
  Жарова Л.В. Сталий розвиток: перспективи та можливості для України // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1435680
  Гринько І Р. Сталий розвиток: понятійна та економічна сутність // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 226-235. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
1435681
  Жарова Л.В. Сталий розвиток: просторовий вимір соціально-економічних відносин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 253-260. – ISBN 5-7763-2435-1
1435682
  Бобух І. Сталий розвиток: сутність, принципи і показники виміру // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 3. – С. 95-118. – ISSN 1811-3141
1435683
  Андрійчук В.Г. Сталий розвиток: теоретико-методологічні стратегії й реалії його реалізації в геоекономічному просторі та на вітчизняних теренах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1435684
  Моліна О.В. Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів оцінки / О.В. Моліна, В.М. Осипов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 25-32. – ISSN 1562-0905
1435685
  Єфремов О. Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток - чому віддати перевагу? // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 0131-775Х
1435686
  Єфремов О. Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток - чому віддати перевагу? // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: с. 85-86, 88-89. – ISSN 0131-775Х


  Критично розглянуто основні положення переходу до сталого розвитку суспільства, обгрунтовано причини, на підставі яких автор бере під сумнів мету і поняття сталого розвитку. Доводиться, що такий розвиток є нереальним, тому це поняття породжує ілюзію ...
1435687
  Гордин Я. Сталин - отец поражений // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 11. – С. 153-168. – ISSN 0321-1878
1435688
  Гиренко Ю.С. Сталин - Тито / Ю.С. Гиренко. – Москва, 1991. – 430 с.
1435689
   Сталин. – Воронеж, 1940. – 252 с.
1435690
  Леонидзе Г. Сталин : эпопея / Г. Леонидзе. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 1. – 1944. – 144 с.
1435691
  Александров В. Сталин : литературно-естраден сборник / съст.: В. Александров, Х. Бенадов. – София, 1949. – 184 с., 1 портр.
1435692
  Белади Л. Сталин : [пер. с венгр.] / Л. Белади, Т. Краус. – Москва : Политиздат, 1989. – 316, [2] с. – ISBN 5-250-01069-5
1435693
  Троцкий Л.Д. Сталин : В 2 т. / Лев Троцкий. – Москва : "Терра"
Т. 1. – 1990. – 323 с.
1435694
  Троцкий Л.Д. Сталин : В 2 т. / Лев Троцкий. – Москва : "Терра"
Т. 2. – 1990. – 303 с.
1435695
  Анисимов О.С. Сталин : стратегический портрет в цивилизационной рамке / О.С. Анисимов. – Москва, 2006. – 500 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
1435696
  Слассер Р. Сталин в 1917 году. Человек оставшийся вне революции / Р. Слассер. – Москва : Прогресс, 1989. – 320 с. – ISBN 5-01-001881-0
1435697
  Лурье М.Л. Сталин в Петербурге в годы революционного подъема 1911-1913 / М. Лурье ; Ленинградский ин-т Истории ВКП(б). – Ленинград : Лениздат, 1939. – 132 с., 2 л. портр., ил., факс : ил, портр., факс
1435698
  Каганович Л.М. Сталин ведет нас к победе коммунизма / Л. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 24 с.
1435699
  Каганович Л.М. Сталин ведет нас к победе коммунизма / Л. Каганович. – Ленинград : Ленингр. газетно-журн. изд., 1950. – 24 с.
1435700
  Курляндский И.А. Сталин и "интервью" митрополита Сергия советским корреспондентам в 1930 году // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 157-169. – ISSN 0869-5687
1435701
  Носкова А.Ф. Сталин и Польша. 1943-1944 годы. Из рассекреченных документов российских архивов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 104-137. – ISSN 0130-3864


  Бесіди Сталіна з послом Польщі Т. Ромером 26-27 лютого 1943 р. і с діячем польського соц. руху О. Ланге 17 травня 1944 р.
1435702
  Булганин Н.А. Сталин и советские Вооруженные Силы / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 23 с.
1435703
  Молотов В.М. Сталин и сталинское руководство / В.Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1949. – 24 с.
1435704
   Сталин к 60-ти летию со дня рождения. – Москва, 1939. – 410 с.
1435705
  Яковенко И. Сталин как культурная проблема // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журнала "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 6 (1008). – С. 26-34. – ISSN 0130-1640
1435706
  Осипчук И. Сталин потребовал от Гитлера согласиться на размещение советских военных баз в проливах Босфор и Дарданеллы, а также в Болгарии // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 48)


  80 лет назад СССР официально заявил Германии о своей готовности присоединиться к блоку стран "оси".
1435707
  Носкова А.Ф. Сталин, польские коммунисты и создание польского комитета национального освобождения (по новым документам архивов России) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-21. – ISSN 0132-1366
1435708
  Корнатовский Н. Сталин, руководитель обороны Петрограда: весна-лето 1919 года / Н. Корнатовский ; Лениградский ин-т истории ВКП(б). – [Ленинград], 1939. – 58 с., 1 л. ил. : ил.
1435709
  Розанов Г.Л. Сталин. Гитлер / Г.Л. Розанов. – М, 1991. – 220с.
1435710
  Емельянов Ю. Сталин. На вершине власти / Юрий Емельянов. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Вече, 2007. – 656с. : фот. – ISBN 5-9533-1457-4
1435711
  Бушков А. Сталин. Осень императора / Бушков А. – Санкт-Петербург : Нева, 2005. – 320с. – (Тайны великих). – ISBN 5-7654-4500-4
1435712
  Емельянов Ю. Сталин. Путь к власти / Юрий Емельянов. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Вече, 2007. – 576 с. : фот. – ISBN 5-9533-1456-6
1435713
  Такер Р. Сталин. Путь к власти 1879-1929 : история и личность / Р. Такер. – Москва : Прогресс, 1990. – 478с. – ISBN 5-01-002575-2
1435714
  Такер Р. Сталин. Путь к власти 1879-1929 = Stalin as revolutionary 1879-1929 : a study in history and personality : история и личность / Роберт Такер ; пер. с англ. ; общ. ред. и послесл. В.С. Лельчука ; [ переводчики: Бляблин Г.П., Зур А.К.]. – Москва : Прогресс, 1991. – 480 с. – ISBN 5-01-003640-1
1435715
   Сталин. Рузввельт. Черчилль. Де Голль. – Минск, 1991. – 366 с.
1435716
  Рыбас С.Ю. Сталин. Судьба и стратегия : [ в 2-х книгах ] / Святослав Рыбас, Екатерина Рыбас. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 978-5-235-03061-9
Кн. 1. – 2007. – 736с.
1435717
  Рыбас С.Ю. Сталин. Судьба и стратегия : [ в 2-х книгах ] / Святослав Рыбас, Екатерина Рыбас. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 978-5-235-03062-6
Кн. 2. – 2007. – 640с., [ 32c. илл. ]
1435718
  Барбюс А. Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир : пер. с франц. / Анри Барбюс. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1936. – 111, [1] с.
1435719
  Козлов А.И. Сталин: борьбв за власть / А.И. Козлов. – Ростов -на-Дону, 1991. – 412с.
1435720
   Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи.. – Москва : Новая книга, 1995. – 736 с. – (Всемирная история человечества). – ISBN 5-8474-0234-1
1435721
  Леонидзе Георгий Сталин: детство и отрочество : эпопея / Леонидзе Георгий. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1947. – 144 с.
1435722
  Леонидзе Г.Н. Сталин: детство и отрочество : эпопеи / Г.Н. Леонидзе. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1947. – 503 с.
1435723
  Леонидзе Георгий Сталин: детство и отрочество : эпопея / Леонидзе Георгий. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1949. – 152 с.
1435724
  Леонидзе Г.Н. Сталин: детство и отрочество : эпопея / Г.Н. Леонидзе. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 152 с.
1435725
  Косолапов Р. Сталин: трудный путь к правде : 5 марта 2013 года исполняется 60 лет со дня убийства И.В. Сталина / Р. Косолапов, С. Рыченков // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 1 (118). – С. 25-27
1435726
  Чумичев Д.А. Сталинабад. / Д.А. Чумичев. – М., 1950. – 55с.
1435727
  Чепурин Ю.П. Сталингадцы / Ю.П. Чепурин. – Москва, Ленинград : Искусство, 1944. – 150 с.
1435728
  Крылов Н.И. Сталингардский рубеж / Н.И. Крылов. – Москва, 1984. – 380с.
1435729
   Сталинград. – Сталинград, 1936. – 270с.
1435730
  Финогенов К.И. Сталинград / К.И. Финогенов. – М.-Л., 1948. – 8с.
1435731
   Сталинград : Альбом документальных фотоиллюстраций о городе-герое. – Москва, 1956. – 100с.
1435732
   Сталинград. – Сталинград, 1961. – 36с.
1435733
   Сталинград (Волгоград). – Москва, 1954. – 52с.
1435734
  Хазанов Д.Б. Сталинград : 23 августа 1942 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 12-15. – ISSN 0321-0626
1435735
  Водолагин М.А. Сталинград в Великой Отечественной войне (1941-1943 гг.) / М.А. Водолагин. – Сталинград, 1949. – 254с.
1435736
  Чуянов А.С. Сталинград возрождается / А. Чуянов. – Москва : Госполитиздат,, 1944. – 52 с.
1435737
  Смирнов С.С. Сталинград на Днепре / С.С. Смирнов. – Москва, 1954. – 256с.
1435738
   Сталинград.. – Сталинград, 1936. – 269с.
1435739
  Еременко А.И. Сталинград. Записки командующего фронтом / А.И. Еременко. – М., 1961. – 504с.
1435740
  Гроссман В.С. Сталинград. Сентябрь 1942 - январь 1943 / В.С. Гроссман. – Москва, 1943. – 152с.
1435741
   Сталинград: уроки истории.. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 495с.
1435742
  Логинов Ф.Г. Сталинградсая гидроэлектростанция на Волге / Ф.Г. Логинов. – М., 1952. – 16с.
1435743
  Гроссман В.С. Сталинградская битва / В.С. Гроссман. – Москва, 1946. – 96с.
1435744
  Вирта Н. Сталинградская битва : Литературный сценарий / Николай Вирта. – Москва : Гос. изд-во худож. лит. ; [Тип. "Кр. пролетарий"], 1947. – 272 с.
1435745
  Колесник А.Д. Сталинградская битва / А.Д. Колесник. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1953. – 92 с.
1435746
  Меньшиков М.П. Сталинградская битва / М.П. Меньшиков. – Сталинград : Сталинградское книжное издательство, 1953. – 94 с.
1435747
  Еременко А.И. Сталинградская битва / А.И. Еременко. – Сталинград, 1958. – 132с.
1435748
  Плотников Ю.В. Сталинградская битва / Ю.В. Плотников. – М., 1982. – 64с.
1435749
  Самсонов А.М. Сталинградская битва / А.М. Самсонов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – 627с.
1435750
  Самсонов А.М. Сталинградская битва. / А.М. Самсонов. – М, 1975. – 64с.
1435751
  Самсонов А.М. Сталинградская битва. / А.М. Самсонов. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 623 с.
1435752
  Гроссман В. Сталинградская быль / В. Гроссман. – Москва, 1942. – 15с.
1435753
  Гроссман В.С. Сталинградская быль / В.С. Гроссман. – Москва, 1944. – 12с.
1435754
  Балабин В.Н. Сталинградская быль : стихи / В.Н. Балабин. – Сталинград : Кн. изд-во, 1954. – 63 с.
1435755
  Аграновский А.А. Сталинградская ГЭС-великая стройка коммунизма / А.А. Аграновский. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 88 с.
1435756
  Луконин М.К. Сталинградская книга / М.К. Луконин. – Москва, 1949. – 122с.
1435757
  Корчанов А.Т. Сталинградская лесомелиоративная станция / А.Т. Корчанов. – М., 1950. – 71с.
1435758
   Сталинградская область : Физико-географический и экономико-географический обзор. – Сталинград, 1958. – 424с.
1435759
   Сталинградская область за 20 лет. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1938. – 80 с.
1435760
  Бажан М.П. Сталинградская тетрадь / М.П. Бажан. – Сталинград : Обл. кн. изд-во, 1952. – 31 с.
1435761
   Сталинградская эпопея. – Москва, 1968. – 720с.
1435762
  Семин И.А. Сталинградские были. / И.А. Семин. – Воронеж, 1971. – 104с.
1435763
  Коротеев В.И. Сталинградские очерки / В.И. Коротеев. – М., 1954. – 176с.
1435764
  Долматовский Е.А. Сталинградские стихи / Е.А. Долматовский. – Сталинград, 1952. – 136с.
1435765
  Долматовский Е.А. Сталинградские стихи / Е.А. Долматовский. – Сталинград, 1955. – 152с.
1435766
  Кувшинов И.С. Сталинградский гидроузел и развитие сельского хозяйсва районов Прикаспия. / И.С. Кувшинов. – Москва, 1952. – 32с.
1435767
  Чуянов А.С. Сталинградский дневник / А.С. Чуянов. – Волгоград, 1968. – 368с.
1435768
  Чуянов А.С. Сталинградский дневник / А.С. Чуянов. – изд. 2-е, испр. – Волгоград, 1979. – 383с.
1435769
  Удод М.К. Сталинградский планетарий / М.К. Удод. – Сталинград : Сталинград. книжн. издательство, 1957. – 119 с.
1435770
  Зубавин Б.М. Сталинградский плес / Б.М. Зубавин. – Москва : Правда, 1948. – 40 с.
1435771
  Часовников А.М. Сталинградский сплав / А.М. Часовников. – Кострома, 1949. – 47с.
1435772
  Мирзоян С.Г. Сталинградское зарево / С.Г. Мирзоян. – Ереван, 1974. – 195с.
1435773
  Коротеев В.И. Сталинградское кольцо / В.И. Коротеев. – Сталинград, 1954. – 148с.
1435774
  Косовцева Светлана Сталинградское преломление // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 18. – ISSN 1727-4893


  Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение историко-патриотических традиций в деятельности библиотек".
1435775
  Косовцева Светлана Сталинградское преломление // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 18. – ISSN 1727-4893


  Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение историко-патриотических традиций в деятельности библиотек".
1435776
  Коротеев В.И. Сталинградское чудо / В.И. Коротеев. – Волгоград, 1967. – 167с.
1435777
  Трофимов П.Т. Сталинградцы: роман. / П.Т. Трофимов. – Чебоксары, 1988. – 397с.
1435778
  Медушевский А.Н. Сталинизм как модель социального конструирования : К завершению научно-издательского проекта // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-29. – ISSN 0869-5687
1435779
  Парастаев Ф.Ф. Сталинир / Ф.Ф. Парастаев. – Сталинир, 1961. – 50с.
1435780
   Сталино : Справочник-путеводитель. – Сталино, 1956. – 144с.
1435781
  Бахаев А.М. Сталино сегодня и завтра / Бахаев А.М. – Сталино : Кн. изд-во, 1960. – 55 с. : ил.
1435782
  Светличный Б.Е. Сталинск / Б.Е. Светличный, Н.К. Габелко. – М., 1954. – 80с.
1435783
  Куталия В.А. Сталинская газета "Брдзола" в борьбе за партию нового типа : Автореф.дис... канд. ист.наук: / Куталия В.А. – Ленинград, 1953. – 24 с.
1435784
  Гофман И. Сталинская истребительная война. Планирование, осуществление, документы : Глава 10. По всему фронту. Уже 22 июня 1941 года были убиты первые военнопленные // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2014. – № 2 (158). – С. 103-120. – ISSN 1606-0219
1435785
   Сталинская конституция : Указ. лит. за 1937-1940 гг. – Москва, 1940. – 103с.
1435786
  Стагис И.К. Сталинская концепция нации в историографии 1990-х гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 78-80. – ISSN 2070-9773
1435787
   Сталинская областная партийная организация в борьбе за выполнение плана пятой пятилетки в области промышленности и повышения материального и культурного уровня трудящихся. – Сталино : [Б. и.], 1959. – 125 с.
1435788
  Воробьев А.П. Сталинская областная партийная организация в борьбе за выполнение решений XVI съезда КП(б)У 1949-1952 гг. : Автореф.дис... канд. ист.наук: / Воробьев А. П.; Ин-т пов. квалиф. преп. маркс.-ленин. при КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
1435789
  Воробьев А.П. Сталинская областная партийная организация в борьбе за выполнение решений XVI съезда КП(б)У 1949-1952 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Воробьев А. П.; Ин-т пов. квалиф. преп. маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1953. – 260л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1435790
  Захаров Е.И. Сталинская областная партийная организация КП(б)У в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства в послевоеный период (1946-1949 гг.) : Автореф.дис... канд. ист.наук: / Захаров Е.И. – Москва, 1950. – 33 л.
1435791
   Сталинская область за годы Советской власти.. – Сталино, 1958. – 40с.
1435792
  Руськин И.Н. Сталинская политика индустриализации СССР и ее осуществление за годы трех предвоенных сталинских пятилеток : Автореф... канд. ист.наук: / Руськин И.Н. – Ленинград, 1950. – 18 с.
1435793
  Кирилленко Г.А. Сталинская политика коллективизации сельского хозяйства и ее значение в деле укрепления оборонной мощи СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кирилленко Г.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Минск, 1953. – 18 с.
1435794
  Макаренко П.В. Сталинская реконструкция механизма внешнеполитических решений на рубеже 1920-1930-х годов // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 37-51. – ISSN 0869-5687


  Анализ деятельности Политбюро ЦК ВКП (б) по международным вопросам на рубеже 1920-1930-х годов.
1435795
  Эльмурзаев А.Э. Сталинская теория коллективизации сельского хозяйства и борьба партии за ее осуществление : Автореф.дис... канд. ист.наук: / Эльмурзаев А.Э. – Москва, 1950. – 35 л.
1435796
  Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций : поправки и доп. к лит. эпигонов. / Л. Троцкий ; АН СССР, Науч. совет "История Великой Окт. соц. революции". – Москва : Наука, 1990. – 331, [2] с. : факс. – Библиогр. в примеч.: с. 304-326
1435797
  Мыслинский В. Сталинские "Бриллиантовые " маршалы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32/1


  "В сентябре 1935 г. В Красной Армии были частично введены персональные воинские звания взамен должностных, тогда же учреждено высшее воинское звание - Маршал Советского Союза. Причем для маршалов установили особую форму, отличную от одежды всех ...
1435798
  Караваева А.А. Сталинские мастера / А.А. Караваева. – Москва, 1943. – 203 с.
1435799
  Бит-Юнак Сталинские премии Василия Гроссмана: история с библиографией / Бит-Юнак, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 186-223. – ISSN 0042-8795
1435800
  Бреев М.В. Сталинские пятилетки / М.В. Бреев. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 58 с.
1435801
  Берлин С.Н. Сталинские стройки коммунизма / С.Н. Берлин. – Москва : Правда, 1951. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний)
1435802
  Титаренко С. Сталинский блок коммунистов и беспартийных / С. Титаренко : Гос.изд-во полит. лит-ры, 1947. – 40 с.
1435803
  Мамонтов В. Сталинский блок коммунистов и беспартийных / В. Мамонтов. – Москва, 1950. – 68с.
1435804
  Александров Б.А. Сталинский план преобразования природы в действии (Московское общество испытателей природы) / Б.А. Александров. – Москва : Изд. Московского общества испытателей природы, 1952. – 198 с.
1435805
  Ковпак С.А. Сталинский рейд. / С.А. Ковпак. – Москва, 1947. – 76 с.
1435806
  Ватин В. Сталинский сокол. / В. Ватин. – Ростов-на-Дону, 1948. – 72 с.
1435807
  Папков С.А. Сталинский террор в Сибири. 1928-1941 // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 4 (148) апрель. – С. 143-166. – ISSN 1606-0219
1435808
  Шепилов Д.Т. Сталинский устав сельскохозяйственной артели -основной закон колхозного строя : стенограмма публичной лекции, прочитанной 11 октября 1946 г. в Сельскохозяйственной ордена Ленина академии им. Тимирязева в Москве / Д.Т. Шепилов ; Всесоюзное лекционное бюро при М-ве высшего образования СССР. – Москва : Правда, 1946. – 24 с.
1435809
  Шеховцов А. Сталинский устав сельскохозяйственной артели и задачи дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхозов / А. Шеховцов. – М., 1952. – 52с.
1435810
  Ильяшук М.И. Сталинским курсом : Повесть-быль: Книга посвящается жертвам репрессий и голодоморов в Украине / Михаил Ильяшук. – Киев : Меморіал; Українська видавнича спілка, 2005. – 504с. : іл. – Шифр. дубл. 9у2 Илья. (доп.карт. жур.). – ISBN 966-7060-83-7
1435811
   Сталинское племя. – Ярославск, 1943. – 112с.
1435812
   Сталинское племя. – Москва, 1944. – 315с.
1435813
  Брисов М.Т. Сталинское учение о роли советкого государства при переходе от социализма к коммунизму : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Брисов М.Т. – Москва, 1952. – 20 с.
1435814
  Капырин П.И. Сталинское учение о социалистических нациях : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Капырин П.И. – Москва, 1953. – 16 с.
1435815
   Сталинщина перед 3-м годом пятилетки.. – Сталино, 1930. – 76с.
1435816
  Любченко Т.В. Сталі дієслівно-субстантивні вирази у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 183-186
1435817
  Федоренко О. Сталі дієслівно-субстантивні словосполучення як вияв тенденції до номіналізації у сучасній англійській мові // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 72-80
1435818
  Алексеєнко Н. Сталі ознаки образу рефлексуючого інтелігента в українській літературі: від Володимира Винниченка др Ліни Костенко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 4-6


  У статті розглядається сталість образу інтелігента в українській літературі двох періодів - помежів"я ХІХ - ХХ та ХХ - ХХІ століть. Аналізуються типологічні ознаки образу: схильність до самоаналізу, рефлексії, песимізм. Порівнюються твори В. Винниченка ...
1435819
  Галема О.Р. Сталі словосполучення з дієслівним компонентом у німецькій мові економіки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 150-156
1435820
  Смеречинська О.В. Сталі словосполучення та сталі дієслівно-іменникові словосполучення із семантикою одноразовості дії в українській та німецькій мовах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 2. – C. 116-121. – ISSN 2077-804X
1435821
  Постриган С. Сталі словосполучення як засоби досягнення прагматичної мети в ілокутивних актах німецьких законодавчих текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 135-141
1435822
  Гаврись В.І. Сталі сполучення слів у сучасній німецькій мові / В.І. Гаврись. – Київ, 1971. – 247с.
1435823
  Богдан С. Сталі форми церковного спілкування // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 2. – С.32-35


  Видатні вчені та письменники світу про Біблію
1435824
  Клепікова О.В. Сталійний, контрсталійний та надконтрсталійний час як правові категорії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.183-191. – ISBN 966-7784-65-7


  Час завантаження і розвантаження суден у портах
1435825
  Марочко В. Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 399-404. – ISBN 978-617-642-388-1
1435826
   Сталін (Сталин) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 911. – ISBN 966-316-069-1
1435827
  Леонідзе Георгій Сталін : дитинство й отроцтво : епопея / Леонідзе Георгій; пер. з. груз. О. Новицького. – Київ : Молодь
Кн.1. – 1951. – 144 с.
1435828
  Лавров Ф.І. Сталін в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни / Ф.І. Лавров. – Київ : Академія Наук УРСР, 1947. – 32 с.
1435829
  Неймарк Норман Сталін здійснив кілька геноцидів проти України / розмову вела Тетяна Ворожко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 8-9


  Стенфордський історик Норман Неймарк вважає, що Сталін здійснив кілька геноцидів проти українського народу, мета яких - знищення української національної ідентичності.
1435830
  Грабовський С. Сталін і "червоний" імперіалізм // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 25-26 червня (№ 97/98). – С. 4-5


  Мета - масштабне розширення обріїв Росії під прикриттям гучних слів про "довір"я народів" та їхнє "добровільне співжиття".
1435831
  Маслов О. Сталін і Генералітет репресії в Україні (1941-1945 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сталінські репресії проти Генералітету в роки другої світової війни.
1435832
  Луньо Є. Сталін і Гітлер у народнопісенній сатирі // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 93-106. – Бібліогр.: С. 105-106. – ISSN 0042-9422
1435833
  Газін В. Сталін і Гітлер: друзі - вороги // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 липня- 10 серпня (№ 28)


  Після Рапалльського договору 1922 року розпочалося військове співробітництво Веймарської Німеччини і Радянської Росії.
1435834
  Булганін М.О. Сталін і радянські збройні сили / М. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 24 с.
1435835
  Грабовський С. Сталін і сталінізм очима генсека Комінтерну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 20


  Щоденник Георгія Димитрова засвідчує злочинність радянського режиму.
1435836
  Молотов В.М. Сталін і сталінське керівництво / В. Молотов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 24 с.
1435837
  Чорний В. Сталін під Кремлем і над тайгою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
1435838
  Процюк С. Сталін планував масові страти лікарів. Тараса Шевченка боялись у Петербурзі / бесіду вів В. Михайленко // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 8 липня (№ 27)


  56-річний Степан Процюк звільнився з Івано-Франківського університету після 30 років викладання. Письменник веде свій ютуб-канал про українських класиків. Розповідає про їхні любовні трикутники, відносини з владою, творчість. Про роман "Пальці поміж ...
1435839
  Грабовський С. Сталін проти Леніна... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Тимчасовий відступ "червоного" імперіалізму.
1435840
  Грабовський С. Сталін проти українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 листопада (№ 216). – С. 8


  Концепція "класичного зразку геноциду" і сьогодення.
1435841
  Онуфриенко В. Сталін у пеклі : Гумористична поема (Новітня Енеїда) / В. Онуфриенко. – Мельборн : В-во Б.Ігнатова, 1956. – 64с.
1435842
  Чорна С. сталін хотів Україну, але без українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 20 травня (№ 101). – С. 3
1435843
  Молотов В.М. Сталін, як продовжувач справи Леніна / В.Молотов. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 20 с.
1435844
  Попович М. Сталін. З ним і без нього // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-6 березня (№ 8). – С. 1, 11


  5 березня 1953 р. помер глава уряду СРСР і керівник правлячої Комуністичної партії Йосиф Віссаріонович Сталін. Сталін правив країною більше ніж тридцять років, з дня його смерті до сьогодні минуло шістдесят. Час для історії короткий. Однак діяльність ...
1435845
  Базилевський В. Сталін: кесарське божевілля? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 4-5
1435846
  Ряшко О.В. Сталін: творець тоталітарної системи. Психологія особистості і діяльності тирана (до 80-річчя "Великого терору" в СРСР) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 146-155. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1435847
  Слободян Сталіна до редакції журналу "Пролетарська революція": контекст, зміст, наслідки / Слободян, Й. Лист // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 127-132. – ISSN 2076-1554
1435848
  Захарченко Олексій Сталінград на Дніпрі ( До 65-річчя Корсунь-Шевченківської битви ) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 1-5
1435849
  Кандиба Ф. Сталінградська велетень. / Ф. Кандиба. – Х-К, 1930. – 96с.
1435850
  Бажан М.П. Сталінградський зошит / М.П. Бажан. – Москва : Укрвидав, 1943. – 36с.
1435851
  Грабовський С. Сталінградські міфологеми Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 5


  В Росії з широким розмахом відзначили 70-річчя перемоги Червоної армії під Сталінградом. Вперше так відверто було окреслено ідеологічні засади російського неототалітаризму.
1435852
   Сталінізація Росії: короткочасна хвороба чи злоякісне переродження? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 57). – С. 3


  Коментуюить експерти "Дня".
1435853
   Сталінізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 911-912. – ISBN 966-316-069-1
1435854
  Прилипко О. Сталінізм "Дітей Арбата" і "Стомлених Сонцем" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 7


  Як антинародний режим перетворився на національну симпатію росіян, і чому українці здатні розвіяти їхні переконання.
1435855
  Стародубець Г. Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930 - 1940-х років // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 166-172. – ISBN 978-617-7235-56-8
1435856
  Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки) : дослідження і спостереження сучасника / Г. Костюк. – Київ : Смолоскип, 1995. – 508 с. – ISBN 0-914834-24-Х
1435857
  Терлецька І.В. Сталінізм в Україні: історіографічне осмислення трагедії українського народу (1991-2008 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 386-399
1435858
  Касьянов Г.В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-і роки) / Г.В. Касьянов, В.М. Даниленко. – К, 1991. – 96с.
1435859
  Даниленко В.М. та ін. Сталінізм на Україні 20-30-ті роки / В.М. та ін. Даниленко. – Київ : Либідь, 1991. – 344с.
1435860
  Ульяненко О. Сталінка : Дофін Сатани: Романи / Олесь Ульяненко. – Харків : Фоліо, 2003. – 382с. – (Література). – ISBN 966-03-2012-4
1435861
  Подкур Р. Сталінська "хірургія" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Поряд із класовими переслідуваннями та чистками партійно-державної еліти в Україні за "Великого терору" було реалізовано кілька операцій проти національних меншин.
1435862
  Просяник Я О. Сталінська газета "Брдзола". / Я О. Просяник, . – К., 1951. – 40с.
1435863
  Вронська Т. Сталінська гендерна політика у добу "Великого терору" (1937-1938 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 137-175. – ISBN 978-966-8919-85-5
1435864
  Грабовський С. Сталінська методологія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 4


  Про вбивство Бориса Нємцова.
1435865
  Грабовський С. Сталінська міфологія "об"єднання України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 11


  Коли ми перестанемо дивитися на минуле крізь призму тоталітарних часів?
1435866
  Замковий В.П. Сталінська область : (Географічний нарис) / В.П. Замковий. – Київ : Радянська школа, 1957. – 124с.
1435867
  Терлецька І.В. Сталінська партійно-державна олігархія і номенклатура // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 177-216. – ISBN 978-966-629-624-8
1435868
  Іщенко Н. Сталінська пропаганда на Донбасі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 квітня (№ 73/74). – С. 25, 27


  Як міфи про Другу світову війну надихають російських пропагандистів.
1435869
  Димерська Л. Сталінський антисемітизм у структурі ідеології російсько-імперського комуністичного месіанства (До історії формування) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С79-99
1435870
  Дядик І.І. Сталінський економічний адміністративний район / І.І. Дядик, О.Н. Махрачов. – Київ, 1960. – 40с.
1435871
  Руднєв В.В. Сталінський полководець М.Ф. Ватутін / В.В. Руднєв. – Київ : Політвидав України, 1948. – 60 с.
1435872
  Оксанен С. Сталінські корови / Софі Оксанен ; [пер. з фін. О. Органіста, Г. Шульги, С. Ципанова, Н. Жаден ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 410, [2] с. – Пер. вид. : Stalinin lehmat / Sofi Oksanen. Helsinki, 2003. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Фінляндія). – ISBN 978-966-03-5503-8
1435873
  Вронська Т.В. Сталінські повторники (на прикладі репресування письменниці Зінаїди Тулуб) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 72-88. – ISSN 0130-5247
1435874
  Мороз І. Сталінські репресії крізь призму доль знайомих і друзів І. Крип"якевича (за матеріалами його мемуарів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-50. – (Історія ; вип. 2 (149)). – ISSN 1728-3817


  Стаття базується на матеріалах "Біографічного словника моїх знайомих" видатного українського історика, академіка І. Крип"якевича. У дослідженні масштабне явище сталінського терору зображується крізь призму персоналійного виміру історії, "мікроісторії". ...
1435875
  Калакура О. Сталінські репресії та Голодомор не оминули й поляків Донбасу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 30-31. – ISSN 2519-4429
1435876
  Моргун Ф.Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу : факти і наслідки / Федір Моргун. – 3-тє вид., скорочене. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-7891-70-1
1435877
   Сталінсько-хрущовське охвістя. – Ню Йорк; Чикаго : Крайова управа СВУ в США, 1964. – 118с.
1435878
  Рубльов О.С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелегенції : 20-50-ті роки ХХ ст. / О.С. Рубльов, Ю.А. Черченко; НАНУ. Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 1994. – 350 с. – ISBN 5-12-004030-6
1435879
  Прокіп А.В. Сталість енергетичної безпеки : теоретико-методол. засади досягнення : монографія / Прокіп А.В. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-389. – ISBN 978-966-518-740-0
1435880
  Амелічева Л.І. Сталість і сучасність поглядів професора О.І. Процевського на роль профспілок у захисті прав працівників в умовах дефіциту гідної праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 35-39. – ISBN 978-617-7450-09-1
1435881
   Сталкери : документальна розповідь. – Київ : Діалог-Система Україна проект А.Л.Д., 1996. – 54 с.
1435882
  Котельніков Валерій Сталому розвитку - стійка архітектура // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – С. 16-17 : фото
1435883
  Дудкоу Д.А. Сталыпінская рэформа у Віцебскай губэрні / Д.А. Дудкоу. – Менск, 1931. – 123с.
1435884
  Филипп А. Сталь / А. Филипп. – Москва : Журн.-газ. объединение, 1938. – 148 с. – (Всемирная библиотека ; 14)
1435885
  Тавадзе С.И. Сталь : роман / Соломон Тавадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 251 с.
1435886
  Садовский В.Д. Сталь / В.Д. Садовский, Г.В. Маханек. – Москва : Наука, 1990. – 111 с.
1435887
  Лютий А.П. Сталь для мостов создает сам мостостроитель // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 3-5
1435888
   Сталь для Победы.. – М., 1983. – 263с.
1435889
  Грибачев Н.М. Сталь и моль / Н.М. Грибачев. – Москва, 1963. – 135с.
1435890
   Сталь и море.. – Донецк, 1979. – 207с.
1435891
  Пилипенко М.М. Сталь и песня / М.М. Пилипенко. – М., 1955. – 112с.
1435892
  Попов В.Ф. Сталь и шлак. / В.Ф. Попов. – М, 1949. – 354с.
1435893
  Попов В.Ф. Сталь и шлак. / В.Ф. Попов. – М, 1949. – 355с.
1435894
  Попов В Сталь и шлак. / В Попов. – М, 1950. – 331с.
1435895
  Попов В.Ф. Сталь и шлак. / В.Ф. Попов. – К, 1957. – 660с.
1435896
  Попов Ф В. Сталь и шлак. / Ф В. Попов, . – Донецк, 1965. – 359с.
1435897
  Попов В.Ф. Сталь и шлак. / В.Ф. Попов. – М, 1980. – 320с.
1435898
  Тичина П.Г. Сталь і ніжність / Павло Тичина. – 3-тє вид. – Київ : Літвидав, 1941. – 134 с.
1435899
  Жаботинський Л.І. Сталь і серце / Л.І. Жаботинський. – Київ, 1969. – 176с.
1435900
  Яременко М.Т. Сталь і хліб : поезії / Михайло Яременко. – Київ : Дніпро, 1983. – 120 с.
1435901
  Попов В. Сталь і шлак. / В. Попов, 1949. – 312с.
1435902
  Дреге В. Сталь как конструкционный материал. / В. Дреге. – М., 1967. – 376с.
1435903
   Сталь нового мира : история ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции электрометаллург, завода "Электросталь" им. И.Ф. Тевосяна. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 431с.
1435904
  Чаковский А.Б. Сталь пламенеет / А.Б. Чаковский. – Москва : Знание, 1965. – 31 с.
1435905
  Пеетерс В. Сталь у степу / Вім Пеетерс. – Київ, 2010. – 104 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 100-103
1435906
  Лазебник В. Сталь у степу. Погляд з України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 291-296. – ISSN 0320-8370


  Презентація книги "Сталь у степу. Погляд з України", яка є першим спеціальним дослідженням теми бельгійського інвестування та підприємництва в Україні.
1435907
  Рихтер З.В. Сталь фронту / З.В. Рихтер. – М, 1943. – 42с.
1435908
  Жароков Т.Ж. Сталь, рождённая в степи : поэма / Т.Ж. Жароков; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1955. – 119 с.
1435909
  Сеспель М. Стальная вера : стихи / Мишель Сеспель ; пер. П.Панченко. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1979. – 56 с.
1435910
  Миронов В.Б. Стальная гвардия / В.Б. Миронов. – 2-е изд.доп. перераб. – Саранск, 1968. – 231с.
1435911
  Ротмистров П.А. Стальная гвардия / П.А. Ротмистров. – М., 1984. – 271с.
1435912
  Гансовский С.Ф. Стальная змея : сборник фантастических рассказов / С.Ф. Гансовский. – Москва : Знание, 1991. – 234с.
1435913
  Сажнева Е. Стальная маска. Тайна неизвестных детей "отца всех народов" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 4-5


  "К сожалению, его уже нет среди нас. Владимир Михайлович Жухрай (Мироненко) покинул этот мир 17 января 2011-го... А весной 2008-го он согласился встретиться с нами... Генерал-полковничья форма висит на дверце шкафа в старой московской квартире. Высокие ...
1435914
  Подзимек В.Ф. Стальная рапсодия / В.Ф. Подзимек. – М, 1984. – 182с.
1435915
  Петонов В.К. Стальная тетива : стихи и поэмы / Владимир Петонов; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1982. – 143 с.
1435916
  Паустовський К.Г. Стальний перстень / К.Г. Паустовський. – Київ, 1953. – 70 с.
1435917
  Паустовский К.Г. Стальное колечко / К.Г. Паустовский. – Ленинград : Детгиз, 1963. – 18 с.
1435918
  Бейшеналиев Ш. Стальное перо : роман : о Тоголоке Молдо / Ш. Бейшеналиев ; авториз. пер. с кирг. Т. Жирмунской ; [худож. Д. Громан]. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1985. – 479 с.
1435919
  Бейшеналиев Ш. Стальное перо : роман / Ш. Бейшеналиев ; авториз. пер. с кирг. Т. Жирмунской. – Москва : Советский писатель, 1987. – 479 с.
1435920
  Ключарев Г.В. Стальное пламя / Г.В. Ключарев. – Москва, 1987. – 331с.
1435921
  Кондаков А.А. Стальное сердце Родины / А.А. Кондаков. – М, 1962. – 223с.
1435922
  Игнатьев Н.В. Стальной ветер : рассказы, повесть / Никон Игнатьев ; пер. с марийск. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1981. – 302 с.
1435923
  Плебейский О.Л. Стальной календарь / О.Л. Плебейский, 1959. – 112с.
1435924
  Орловский Б.А. Стальной кит / Б.А. Орловский. – Ставрополь, 1956. – 212с.
1435925
  Брыкин Н.А. Стальной Мамай : роман / Н.А. Брыкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Облгиз, 1934. – 362 с. : 1 портр.
1435926
  Чжоу Стальной поток / Чжоу, Ли-Бо. – М., 1957. – 234с.
1435927
   Стальной пояс России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 58-63. – ISSN 0235-7089


  120-летие начала и 95-летие завершения строительства Великого Сибирского пути - Транссибирской магистрали, Транссиба.
1435928
   Стальной прыжок.. – Москва, 1971. – 208с.
1435929
  Степанов А.Н. Стальной рабочий отряд. / А.Н. Степанов. – Краснодар, 1958. – 192с.
1435930
  Ген Т.Г. Стальной ручей : роман / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1435931
  Ефимов В.А. Стальной слиток / В.А. Ефимов. – М, 1961. – 357с.
1435932
  У Чжао-ти Стальной солдат / Чжао-ти У. – М, 1954. – 104с.
1435933
   Стальной характер.. – М., 1958. – 31с.
1435934
  Тымкив К. Стальной хирург // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2012. – № 14 (502). – С. 54-56


  Николай Амосов спас тысячи людей, внедрил новейшие методики в кардиохирургии и создал Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии, в котором ежегодно делают борлее 5 тыс. операций
1435935
  Стиль А. Стальной цветок / А. Стиль. – Москва, 1951. – 48 с.
1435936
   Стальной цветок.. – М., 1956. – 136с.
1435937
  Хуусконен Т.К. Стальной шквал : роман / Тайсто Хуусконен; пер. с фин. В.Богачева. – Москва : Современник, 1973. – 300 с.
1435938
  Хуусконен Т.К. Стальной шквал : роман / Тайсто Хуусконен; пер. с фин. В.Богачева. – Москва : Современник, 1976. – 316 с.
1435939
  Гордеев В.Н. Стальные конструкции защитных сооружений Чернобыльской атомной электростанции / В.Н. Гордеев, А.В. Перельмутер. – Киев : Сталь, 2020. – 78, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 73-78. – ISBN 978-617-676-161-7
1435940
  Августынюк А. Стальные магистрали / А. Августынюк. – Ленинград : Молодая гвардия, 1951. – 236 с.
1435941
  Вайнруб М.Г. Стальные парни / М.Г. Вайнруб. – Київ, 1988. – 339с.
1435942
  Азимов А. Стальные пещеры / Айзек Азимов ; [пер. с англ. Ф. Розенталя] // [Избранное] : [пер. с англ.] / А. Азимов, Г. Уэллс. – Кишинев : Штиинца, 1983. – С. 7-157 : ил. – (Серия научной фантастики "Икар")
1435943
  Лютый А.П. Стальные проблемы железного века // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 34-38
1435944
  Макаров И.И. Стальные ребра / И.И. Макаров. – М., 1964. – 339с.
1435945
  Гудзевата Марина Стамбул - Бурса - Улудаг. Південний маршрут зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-66 : Фото
1435946
   Стамбул - квітка на перехресті цивілізацій : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 261, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-673-378-2
1435947
  Юсупов А.Р. Стамбул / А.Р. Юсупов. – М, 1970. – 131с.
1435948
  Москаленко Леся Стамбул + Мальдиви = Turkish Airlines // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 92-96 : фото
1435949
  Перетрутов Дмитрий Стамбул без мечетей. Фотографии // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 32-41 : Іл.
1435950
  Богданова Светлана Стамбул знакомый и неведомый : Столица трех империй. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 68-69 : Фото
1435951
  Киреєва Рената Стамбул, якого ви не знали : фотографи та фотографії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 80-81 : Фото
1435952
  Садовничий Юрий Стамбул. Весеннее приключение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 48-53 : фото
1435953
  Горпенюк Максим Стамбул. Затишний мегаполіс // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 122-126 : фото
1435954
   Стамбул. Мегаполис на воде // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
1435955
  Пендраковська Саша Стамбул. Моменти щастя // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 10-17 : фото
1435956
  Бишофф Юрген Стамбул. Следующая станция: античность : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 1. – С. 44-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
1435957
  Никулин Л.В. Стамбул.Анкара.Измир. / Л.В. Никулин. – М, 1935. – 184с.
1435958
  Памук О. Стамбул: спогади та місто / Орхан Памук ; [пер. з англ. Ю.В. Григоренко ; худож.-офрмлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 512 с. : іл. – Пер. вид. : Istanbul: memories and the city / Orhan Pamuk. 2006. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2006. – ISBN 978-966-03-5738-9
1435959
  Головкін О.В. Стамбульська конвенція: ризики для суспільства і сім"ї / О.В. Головкін, В.П. Стадник, Т.П. Чубко // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 90-99. – ISSN 2413-1342
1435960
  Бовсунівська Т.В. Стамбульська меланхолія у творчості Орхана Памука і Матіаса Енара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 29-39
1435961
  Бушняк Володимир Стамбульський закликальник : роман / Закінчення. Поч у № 5-6, 7-8, 2009 р. // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 101-150. – ISSN 0208-0710
1435962
  Гусейнова О. Стамбульський цикл : Вірші // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 496-500. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1435963
  Киреєва Рената Стамбульський шопінг // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 128 : фото
1435964
   Стан "3600". – К., 1974. – 79с.
1435965
  Кулаков В. Стан автомобільних доріг - у зоні прокурорської уваги // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-17.
1435966
  Ісаєва І.М. Стан автономної нервової регуляції в осіб молодого віку з артеріальною гіпотензією / І.М. Ісаєва, І.С. Кармазіна, Н.С. Глоба // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 247-251. – ISSN 2077-1096
1435967
  Мазана Т.В. Стан аграрного виробництва та пріоритетні завдання економічного розвитку / Т.В. Мазана, В.П. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
1435968
  Сесемко А.О. Стан адміністративно-правового регулювання діяльності медичних фізиків та перспективи його розвитку в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 95-100. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано національні особливості стану адміністративно-правового регулювання захисту пацієнтів і медичних фізиків під час надання медичних послуг у сфері охорони здоров"я з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Уперше запропоновано ...
1435969
  Ліпкан В.А. Стан адміністративно-правового регулювання у сфері національної безпеки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-101
1435970
  Максимович О. Стан академічної мобільності в оцінках викладачів та студентів вищої школи України (за офіційною статистикою та результатами якісного дослідження) // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 140-149. – ISSN 2077-5105
1435971
  Уманська В. Стан амортизаційнох політики в Україні / В. Уманська, О. Кузьменко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 36-41. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 2). – ISSN 2306-4420
1435972
  Березнякова А.І. Стан антиоксидантного гомеостазу у щурів з алергічним дерматитом / А.І. Березнякова, О.Д. Жемела, В.Ф. Черемісіна // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 180-183. – ISSN 2077-1096
1435973
  Солопова Х.Я. Стан антиоксидантної й імунної систем у коропів, уражених аеромонозом і сапролегніозом, та їх лікування : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 03.00.04 / Солопова Христина Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1435974
  Агеєв В.О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистентність у тварин за дії пробіотиків БПС-44 та БПС-Л : автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук : 03.00.04 / Агеєв В.О. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1435975
  Лугініч Н.М. Стан антиоксидантної системи та системи обміну гідроген сульфіду за умов експериментального цукрового діабету та впливу мелатоніну : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Лугініч Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1435976
  Нужина Н.В. Стан антиоксидантної системи у Aylostera flavistyla F. Ritt., Echinocactus grusonii Hildm., Mamillaria bocasana Pos. (Cactaceae) за умов гіпертермії // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (70). – С. 91-95. – ISSN 1605-6574
1435977
  Стариков Г. Стан архівної справи в Україні у першій половині 1920-х рр. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 232-240. – ISBN 978-966-2410-25-9
1435978
  Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 123-129. – ISSN 0320-9466
1435979
   Стан атмосферного повітря в місті Харкові та Харківській області / І.Е. Линник, К.Є. Вакуленко, Н.В. Шиллє, Н.В. Катасонова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1435980
  Євенко Т.І. Стан банківської системи України в 2015 році, дослідження проблемних аспектів та шляхи їх подолання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 23-26
1435981
  Кукурудза І.І. Стан безпеки відтворення робочої сили в сучасній Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 2 (16). – С. 64-70. – ISSN 1729-7206
1435982
  Нападовська Л.В. Стан безпеки життєдіяльності в Україні та визначення прийнятного рівня ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 14-15 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1435983
  Нападовська Л.В. Стан безпеки життєдіяльності в Україні та визначення прийнятного рівня ризику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 40-41.
1435984
  Хомин О.Й. Стан безробіття в Україні до Другої світової війни / О.Й. Хомин, С.З. Кравчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 319-321. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1435985
  Юрковець О.С. Стан берегових зон Києва / О.С. Юрковець, О.В. Приймаченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 51. – С. 401-407. – ISSN 2077-3455
1435986
  Гудима Н. Стан бібліотек православних монастирів у XIX ст. (на прикладі провінційних православних монастирів Київської єпархії) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 304-312. – ISBN 966-7379-70-1
1435987
  Пашкевич М.С. Стан бюджетного процесу та регіонального розвитку / М.С. Пашкевич, В.В. Дорофієнко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 283-289


  Досліджується проблема стимулювання розвитку регіонів на основі ефективного регулювання бюджетним процесом. Обгрунтовано фази бюждетного процесу та зв"язок кожної з них з параметрами регіонального розвитку.
1435988
  Кожем"якіна С.М. Стан бюджетного фінансування охорони здоров"я з Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 144-149
1435989
  Дель Г.С. Стан в італійській та українських мова: контрастивні аспекти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 144-154


  Стаття присвячена контрастивному аналізу загальних аспектів італійської та української категорії стану. Доведено, що стан дієслова - це граматична категорія дієслова, що визначає взаємовідношення суб"єкта й об"єкта в процесі виконання дії. Виявлено, що ...
1435990
  Фесенко А.Ю. Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні / А.Ю. Фесенко, В.К. Позур, В.І. Бондаренко // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 2 (22). – С. 25-31. – ISSN 2076-0558


  Визначення рівня захисних антитіл у дітей та провести аналіз рівня охоплення вакцинацією дітей у регіонах України.
1435991
   Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії / М.О. Гарбар, Ю.О. Світлик, Г.В. Світлик, Я.М. Підгірний // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 89-94. – ISSN 2224-0586
1435992
  Горша В.І. Стан вегетативної регуляції в осіб із високим рівнем професійно зумовленого психоемоційного навантаження - водіїв пасажирського електротранспорту / В.І. Горша, О.В. Горша // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 80-82. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження стало вивчення стану вегетативної регуляції в осіб із високим рівнем професійно зумовленого психоемоційного навантаження – водіїв пасажирського електротранспорту. Стан вегетативної регуляції визначали за даними варіабельності ...
1435993
   Стан вестибулярної функції у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, І.А. Белякова, Л.Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3, травень - червень. – C. 12-21. – ISSN 0044-4650
1435994
  Біляєва С.О. Стан вивчення археологічних джерел тюркологічних досліджень в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – C. 5-12. – ISSN 1608-0599
1435995
  Попельницька О.О. Стан вивчення в Україні спеціальної історичної дисципліни ставрографії: постановка проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 199-217. – ISSN 0130-5247
1435996
  Барановська Н.П. Стан вивчення окремих аспектів чорнобильської проблеми // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43. – ISSN 0374-3896
1435997
  Беспалова О. Стан вивчення проблеми фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в освітньому просторі України / О. Беспалова, Н. Авраменко, Т. Бугаєнко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 39-53. – ISSN 2077-1827
1435998
  Сабадош Г. Стан вивчення прози Дмитра Бузька // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 75-79. – (Філологія ; Вип. 20)
1435999
  Кутна Ю.Б. Стан вивчення румейських казок // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 545-550


  У статті робиться огляд історії зацікавлень румейськими казками з боку філологів-елліністів. Висвітлюється діяльність зі збору, публікації та вивчення народних казок одним з діалектів новогрецької мови. В статье рассматривается история изучения ...
1436000
  Орлова Т. Стан вивчення українського жіночого руху кінця XIX - першої третини XX ст. у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 136-141


  В статті аналізуються праці вітчизняних дослідників, у яких розкриваються особливості українського жіночого руху у Східній та Західній Україні наприкінці XIX - у першій третині XX століття.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,