Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>
1433001
   "Судьба поэта".( О М.Ю.Лермонтове) / Новицкий П.И. – Москва, 1989. – 253 с.
1433002
  Динина Т.Ф. "Судьбы моей простое полотно" / Т.Ф. Динина. – М., 1989. – 48с.
1433003
  Яременко В. "Суєслови, лицемери, господом прокляті" : (Проблема обрядовірства і народної побожності в контексті творчої спадщини Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 84-92. – ISSN 0236-1477
1433004
  Коць М. "Сузір"я лебедя" Юрія Косача // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 22-23
1433005
  Громик І. "Сукні жіночої долі" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 139-143


  Поезія.
1433006
  Крюкова В. "Султанат без трону" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 63). – С. 3


  За що саме голосуватимуть люди на турецькому референдумі 16 квітня?
1433007
  Диба А. "Сум чужинецький огортав...": Документи про долю родини Лесі Українки у період Другої світової війни // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 245-247
1433008
  Содомора П. "Сума теології" Томи з Аквіну: термінологічні проблеми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 38-44. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)


  Сума теології - один з найвідоміших трактатів Томи Аквінського, розпочатий в 1265 р. він залишився не завершеним, і, проте, входить до числа класичних філософських і богословських праць, будучи одним зі зразків середньовічної європейської думки. Папа ...
1433009
  Алексеев П.П. "Сумерки - итоговая книга Е.А. Баратынского. (К 210-летию со дня рождения) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 3. – С. 12-19.
1433010
  Гірік С. "Сумління України" чи пропагандистський міф? // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 129-132


  Сергій Єфремов в українській еміграційній історіографії.
1433011
  Сулима В. "Сумного янгола зникома подобизна...". Пам"яті Леоніда Ушкалова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
1433012
  Квасниця В. "Сумо. Життя чемпіона" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 2


  29 травня відкриється віртуальна виставка української художниці Зої Скоропаденко за сприяння Посольства України в Японії на веб-сторінці української художниці. Захід присвячено 80-тиріччю з дня народження великого японського сумоїста українського ...
1433013
  Алексеева Светлана Вениаминовна "Сумочные народные читальни" : книгоноши для глубинки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  История книгоношества и передвижных библиотек в Карелии насчитывает более ста лет. С чего же начиналось внестационарное обслуживание?
1433014
   "Сундук сокровищ" ректоров: руководители украинских вузов обогатились // Сегодня. – Киев, 2018. – 13-15 апреля (№ 67). – С. 5


  "Судя по обработанным нами е-декларациям руководителей самых знаменитых университетов страны, большая часть из них в 2017-м приумножили свой доход и стали гривневыми миллионерами. К слову, самая высокая зарплата оказалась у главы Одесского юридического ...
1433015
  Харук А. "Супербазука" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 47-51
1433016
  Перанті М. [Суліоти : роман / Міх. Перанті. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1988. – 545 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
1433017
  Горобець В. [Суперечка за Білорусь між Гетьманщиною та Московщиною] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 154-174. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9


  Українсько-російське суперництво на землях Південно-Східної Білорусі.
1433018
  Семенченко М. «Супермаркети знань» // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Незадоволена офіційною освітою молодь створює неформальні вуличні університети та робить акцент на самоосвіті.
1433019
  Шанбатуев М.Ф. Судьба-дорога / М.Ф. Шанбатуев. – Челябинск, 1982. – 55с.
1433020
  Шанбутуев М.Ф. Судьба-дорога / М.Ф. Шанбутуев. – Челябинск, 1982. – 55с.
1433021
  Файерштейн П.М. Судьба моя- газета / П.М. Файерштейн. – М, 1989. – 171с.
1433022
  Медведев Ф.Н. Судьба моя сгорела можду строк / Ф.Н. Медведев. – М, 1987. – 46с.
1433023
  Венгер В.К. Судьба моя, театр / В.К. Венгер. – Иркутск, 1986. – 236с.
1433024
  Ятыргин В.В. Судьба мужчину не балует : повесть / Василий Ятыргин ; пер. с чукот. А.Мифтахутдинова. – Магадан, 1970. – 96 с.
1433025
  Ятыгин Д.Л. Судьба мужчину не балует / Д.Л. Ятыгин. – М, 1970. – 76с.
1433026
  Данилевская Н.В. Судьба музыканта / Н.В. Данилевская. – М, 1963. – 150с.
1433027
  Анарбаев С. Судьба Мунаввар : повесть / Анарбаев С. ; авториз. пер. с узб. Ю. Карасева. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 279 с. : ил.
1433028
  Шивацза Судьба Мэйянцзы / Шивацза. – Ташкент, 1935. – 38 с.
1433029
  Жечев Т. Судьба народа - судьба литература / Т. Жечев. – М, 1987. – 334с.
1433030
  Литвинов В.М. Судьба народная / В.М. Литвинов. – М. : Современник, 1986. – 235 с.
1433031
  Сурикова О.А. Судьба наследия Николая Гумилёва в 1960-1980-е гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 111-120. – Библиогр.: Лит.: с. 119-120. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1433032
  Созонов С. Судьба нашей средней школы / С. Созонов. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1907. – 79 с.
1433033
  Ивин М.Е. Судьба Николая Вавилова: док. повесть / М.Е. Ивин. – Л., 1991. – 416с.
1433034
  Чернышова-Мельник Судьба нумизмата. Великий князь Георгий Михайлович // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2014. – № 3. – С. 173-180. – ISSN 0131-2332
1433035
  Княжецкая Е.А. Судьба одкой карты / Е.А. Княжецкая. – Москва : Мысль, 1964. – 120с. – (Географическая серия)
1433036
  Дружинин И.А. Судьба одного выпуска. / И.А. Дружинин. – Л, 1981. – 71с.
1433037
  Айни С. Судьба одного народа / Садриддин Айни; пер. с тадж. – Москва : Правда, 1978. – 47 с.
1433038
  Ляскоронский В.Г. Судьба одной археологической находки. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1913. – 11с. – Отд.оттиск из журнала Министерсва Народного просвещения за 1913 г.
1433039
  Пикалов В.Г. Судьба одной книги / В.Г. Пикалов, С.М. Куделко // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 129-135. – ISBN 978-966-8558-75-7
1433040
   Судьба одной книги.. – 41с.
1433041
  Маслов С. Судьба особого назначения // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12. – С. 53-55. – ISSN 0235-7089


  Спустя 65 лет после подвига майор "Вихрь" получил награду из рук Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1433042
  Гарбер Г.Е. Судьба открытий Альберта Эйнштейна и его жизнь / Г.Е. Гарбер. – Саратов : Саратовский источник, 2011. – 68, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 68. – ISBN 978-5-91879-141-7
1433043
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – Москва-Л., 1951. – 576с.
1433044
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – Москва, 1958. – 532с.
1433045
  Лукин Н. Судьба открытия / Н. Лукин. – Ташкент, 1959. – 536 с.
1433046
  Лукин Н.В. Судьба открытия / Н.В. Лукин. – М., 1968. – 534с.
1433047
  Стариков И.Т. Судьба офицера / И.Т. Стариков. – Киев, 1991. – 431с.
1433048
  Иваненко Анна Судьба парахода : Адмирал. Совет дня // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 100-102 : Іл.
1433049
  Анучин Д.Н. Судьба первого издания "Путешествия Радищева" / Д.Н. Анучин. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1918. – 46 с.


  На тит. л. фамилия: В. Мияковский
1433050
  Чепалов А.И. Судьба пересмешника или новые странствия Фракасса / А.И. Чепалов. – Харьков, 2001. – 188с.
1433051
  Аррениус Св. Судьба планет / Аррениус Св. ; под ред. Б.М. Житкова. – Москва : Наука, 1912. – 45 с.
1433052
  Глумов А.Н. Судьба Плещеевых / А.Н. Глумов. – Москва, 1973. – 544с.
1433053
  Чубакова В.С. Судьба по выбору / В.С. Чубакова. – Л, 1975. – 254с.
1433054
  Шарипов А.А. Судьба полководца / А.А. Шарипов. – М., 1988. – 429с.
1433055
  Прокушев Ю.Л. Судьба поэта / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1976. – 48 с.
1433056
  Куприянов И.Т. Судьба поэта : (Личность и поэзия Максимилиана Волошина) / И.Т. Куприянов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1433057
  Куприянов И.Т. Судьба поэта / И.Т. Куприянов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 321с.
1433058
  Мигунов А.А. Судьба поэта / А.А. Мигунов. – М, 1983. – 115с.
1433059
  Соложенкина Светлана Судьба поэта : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 1 (648). – С. 4-12. – ISSN 0132-2036
1433060
  Шумилин А. Судьба президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 6 (1172). – С. 4-7. – ISSN 0234-1670


  Президент Хосни Мубарак переоценил свои возможности и недооценил степень недовольства последними годами своего правления в собственной стране
1433061
  Арабаджиу Р.В. Судьба примадонны: воспоминания и документы о жизни и творчестве Л.Я.Липковской / Радион Арабаджиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 228, [6] с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 185-221. - Опер. партии Л.Я. Липковской с. 222-224. - Имен. указ.: с. 225-232
1433062
  Всеволожский И. Судьба прозорливца / И. Всеволожский. – Дзауджикау, 1948. – 64с.
1433063
  Меджидов К. Судьба прокурора Али Шахова : роман / Кинс Меджидов ; авториз. пер. с лезг. В.Архангельского. – Москва : Современник, 1975. – 223 с.
1433064
  Полянский Н.Н. Судьба процессуальных гарантий личной свободы во Франции / Н.Н. Полянский. – Москва-Ленинград, 1946. – 99с.
1433065
  Бурсов Б.И. Судьба Пушкина / Б.И. Бурсов. – Л., 1985. – 512с.
1433066
  Бурсов Б.И. Судьба Пушкина / Б.И. Бурсов. – Л., 1989. – 565с.
1433067
  Гудов И.И. Судьба рабочего / И.И. Гудов. – М, 1970. – 439 с.
1433068
  Кожевников В. Судьба Реджинальда Дэвиса / В. Кожевников, И. Прут, 1947. – 127с.
1433069
  Альбиг Судьба резидента. Наш человек в Токио / Альбиг, Йорг-Уве, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 106-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1433070
  Амбрасас К. Судьба романа, или Друзья и враги Людаса Васариса : [о романе В. Миколайтиса-Путинаса "В тени алтарей"] / К. Амбрасас ; авториз. пер. с литов. А.Я. Сельчинского ; [послесл. Ю. Стяпшиса]. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 411, [1] с. – Библиогр.: с. 384-396
1433071
  Бердяев Н.А. Судьба России : Опыты по психологии войны и национальности / Н.А. Бердяев; [Предисл. Л. Полякова]. – Репринт. воспроизведение. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 240 с. – Вых. дан.ориг.: М.: Изд-во Лемана и Сахарова, 1918. – ISBN 5-211-01953-9
1433072
  Бердяев Н.А. Судьба России : Опыты по психологии войны и национальности / Н.А. Бердяев. – Репринт. воспроизведение изд. 1918 г. – Москва : Филос. о-во СССР, 1990. – 240 с. – ISBN 5-265--01688-0
1433073
  Бердяев Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев; [Послеслов. К. Ковалева]. – Москва : Советский писатель, 1990. – 346с. – (Русская мысль). – ISBN 5-265--01688-0
1433074
  Кожинов В.В. Судьба России / В.В. Кожинов. – Москва, 1990. – 252 с.
1433075
   Судьба России "великая потребность человечества ко всемирному всеобщему единению". Интервью И. Т. Фролова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.117-140. – ISSN 0042-8744
1433076
  Померанцева Э.В. Судьба русской сказки / Э.В. Померанцева. – Москва, 1965. – 220с.
1433077
  Тендитник Н.С. Судьба Сибири - личная судьба / Н.С. Тендитник. – Красноярск, 1985. – 44 с.
1433078
  Большаков К.А. Судьба случайностей / К.А. Большаков. – Москва, 1927. – 48с.
1433079
  Дорофеев Д.Ю. Судьба современной философской антропологии: инфляция или инвестиции? : открытая лекция Д.Ю. Дорофеева на философском факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в рамках апрельских "Дней науки философского факультета - 2011" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817
1433080
  Фатьянов А.Д. Судьба сокровищ. / А.Д. Фатьянов. – Иркутск, 1967. – 112с.
1433081
  Орлов Б.Н. Судьба солдатская / Б.Н. Орлов. – Москва, 1976. – 543с.
1433082
  Орлов Б.Н. Судьба солдатская / Б.Н. Орлов. – М., 1985. – 576с.
1433083
  Демин В.Г. Судьба солнечной системы: Популярные очерки по небесной механике / В.Г. Демин. – Москва : Наука, 1969. – 256 с.
1433084
  Демин В.Г. Судьба Солнечной системы: Популярные очерки по небесной механике / В.Г. Демин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1975. – 264 с.
1433085
  Еникеев Ш.К. Судьба Солтангарея : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Шариф Еникеев ; пер. с татар. С. Гильмутдинова ; [худож. А. Туманов]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. – 181 с.
1433086
  Еникеев Ш.К. Судьба Солтангарея : повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Шариф Еникеев ; пер. с татар. С. Гильмутдинова ; [худож. А. Туманов]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1978. – 175 с.
1433087
  Мамонтов А.Г. Судьба сословно-ведомственной защиты обвиняемого на предварительном следствии в истории российского судопроизводства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 28--31. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрываются причины исчезновения из российского уголовного процесса российской самобытной формы защиты обвиняемого- депутатов от сословий и ведомств.
1433088
  Буковский К.И. Судьба станицы / К.И. Буковский. – Москва, 1952. – 56с.
1433089
  Киссель М.А. Судьба старой диллемы (Рационализм и эмпиризм в буржуазной философии ХХ века) / М.А. Киссель. – М, 1974. – 279с.
1433090
  Клейнер И.М. Судьба Сухово-Кобылина. / И.М. Клейнер. – М, 1969. – 128с.
1433091
  Зенкевич И.Г. Судьба таланта / И.Г. Зенкевич. – Брянск, 1964. – 42с.
1433092
   Судьба таланта : Театр в дореволюционной России.. – М., 1990. – 427с.
1433093
  Трофимова С.А. Судьба танкиста: об А.Н.Игнатьеве. / С.А. Трофимова. – М., 1977. – 120с.
1433094
  Буачидзе Г.С. Судьба творчества Ретифа де ла Бретонна в России : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буачидзе Г.С. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1965. – 22 с.
1433095
  Пархомов М.н. Судьба товарища / М.н. Пархомов. – М., 1957. – 224с.
1433096
  Пархомов М.Н. Судьба товарища : Повести и рассказы / М.Н. Пархомов. – Киев : Дніпро, 1975. – 460с.
1433097
  Шулежкова С.Г. Судьба Толковой Псалтыри Максима Грека (к истории развития кирилло-мефодиевских традиций в Московии) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 391-400. – ISSN 2305-3852
1433098
  Любомудров М.Н. Судьба традиций : (Русский театр: классика и современность) / М.Н. Любомудров. – Москва : Правда, 1983. – 48 с.
1433099
  Буканова Р.Г. Судьба традиций билингвизма // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 84-86
1433100
  Сенченко Н.И. Судьба Украины в мире управляемого хаоса / Н.И. Сенченко. – Киев : Лира-К, 2021. – 207, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Реванш истории: креативная революция" / отв. ред. Н.И.Сенченко). – ISBN 978-617-7507-95-5
1433101
  Давыдов Ю.В. Судьба Усольцева : Рассказы, повести / Ю.В. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 301с.
1433102
  Стрелкова И.Б. Судьба учебника для библиотечных специалистов: рынок, тенденции, мотивация авторов (белорусский опыт) / И.Б. Стрелкова, Ю.А. Переверзева // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 140-145. – ISBN 978-985-7125-33-3
1433103
  Девятова С.В. Судьба учения Н. Коперника / С.В. Девятова, В.И. Купцов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-97. – ISSN 0042-8744
1433104
  Дуэль И.И. Судьба фантастической теории / И.И. Дуэль. – Москва : Знание, 1985. – 192с. – (Жизнь замечательных идей)
1433105
  Букчин С.В. Судьба фельетониста : Жизнь и творчество Власа Дорошевича / С.В. Букчин. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 255 с.
1433106
  Розов Н.С. Судьба философии в контексте циклической динамики России // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 108-120. – ISSN 0869-0499
1433107
  Шелест П.С. Судьба ходока / П.С. Шелест. – 2-е, доп. – М., 1973. – 80с.
1433108
  Стрельцов Иван Судьба хромиста / Стрельцов Иван, Страхов Анатолий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 30-31 : фото
1433109
  Петелин В.В. Судьба художника / В.В. Петелин. – М, 1979. – 336с.
1433110
  Петелин В.В. Судьба художника / В.В. Петелин. – М, 1982. – 551с.
1433111
  Полянкер Г.И. Судьба художника : роман / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 384 с.
1433112
  Естамонова З.Н. Судьба художника Г.Ю. Прейсса / З.Н. Естамонова. – Кемерово, 1990. – 165с.
1433113
  Харджиев Н.И. Судьба художника. / Н.И. Харджиев. – М., 1954. – 210с.
1433114
  Крыжицкий Г.К. Судьба художника. (Воспоминания о К.Я.Крыжицком). / Г.К. Крыжицкий. – К., 1966. – 71с.
1433115
  Чижова С. Судьба церковного композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 9. – С. 24-43


  Александр Дмитриевич Кастальский (1856-1926) - русский, советский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыкально-общественный деятель
1433116
  Горбунов Г.И. Судьба чапаевского артиллериста / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1969. – 96с.
1433117
  Горбунов Г.И. Судьба чапаевского артиллериста / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1975. – 139-214с.
1433118
  Рытхэу Ю.С. Судьба человека : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва, 1955. – 143 с.
1433119
  Долынин Б.П. Судьба человека / Б.П. Долынин. – М, 1959. – 12с.
1433120
  Шолохов М.А. Судьба человека : рассказы / М.А. Шолохов. – Москва, 1959. – 48 с.
1433121
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1960. – 47с.
1433122
  Лукин Ю.Б. Судьба человека / Ю.Б. Лукин, Ф.Ф. Шахмагонов. – М., 1962. – 97с.
1433123
  Шолохов М.А. Судьба человека / Михаил Шолохов ; [ил.: А.Е. Глуховцев]. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 91 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1433124
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1967. – 70с.
1433125
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1969. – 63с.
1433126
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1969. – 191с.
1433127
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 32с.
1433128
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1973. – 172с.
1433129
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1974. – 80с.
1433130
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 70с.
1433131
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 176с.
1433132
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 71с.
1433133
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 95с.
1433134
  Шолохов М.А. Судьба человека : рассказ / Михаил Шолохов ; рисунки В. и Л. Петровых. – Москва : Советский писатель, 1975. – 62, [2] c. : ил.
1433135
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1976. – 48с.
1433136
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1978. – 176с.
1433137
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1979. – 128с.
1433138
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – 3-е изд. – М, 1979. – 86с.
1433139
  Шолохов М.А. Судьба человека : рассказ / Михаил Шолохов : худож. В. Басов. – Москва : Художественная литература, 1980. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1433140
  Шолохов М.А. Судьба человека : [рассказ] / Михаил Шолохов ; [вступ. ст. В. Котовскова (с. 5-30) ; ил. О. Верейского]. – Москва : Книга, 1981. – 153 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1433141
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1982. – 63с.
1433142
  Шолохов М.А. Судьба человека : рассказі / Михаил Шолохов ; худ. С.А. Трофимов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 128 с.
1433143
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1985. – 159с.
1433144
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – Ташкент, 1985. – 190с.
1433145
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – изд. 2-е. – М, 1987. – 100с.
1433146
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1987. – 476с.
1433147
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – 4-е испр. изд. – М, 1987. – 83с.
1433148
  Шолохов М.А. Судьба человека / М.А. Шолохов. – М, 1990. – 62с.
1433149
   Судьба человека.. – М., 1989. – 365с.
1433150
  Мартинус Судьба человечества / Мартинус. – М, 1994. – 76с.
1433151
  Осипов Д.В. Судьба чернобазальтовой скульптуры Клеопатры из собрания герцога Максимилиана Лейхтенбергского в усадьбе "Сергиевка", Старый Петергоф / Д.В. Осипов, Г.Д. Федоровский // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 10 (70). – С. 105-110. – ISSN 2070-9773
1433152
  Бурьян Б.И. Судьба чужая - как своя / Б.И. Бурьян. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 191 с.
1433153
  Паустовский К.Г. Судьба Шарля Лонсевиля : повесть / К.Г. Паустовский. – Петрозаводск : Карелия, 1987. – 127 с.
1433154
  Паустовский К.Г. Судьба Шарля Лонсевиля / К.Г. Паустовский. – Москва : ДЭМ, 1990. – 318 с. – ISBN 5-85207-005-X
1433155
  Беспалов А.В. Судьба шведского отряда генерал-майора К.Г. Рооса в сражении под Полтавой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 11-17. – ISSN 0321-0626
1433156
  Симонайтите Е.Ю. Судьба Шимонисов : роман / Е.Ю. Симонайтите; пер. с литов. В.Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga, 1966. – 376 с.
1433157
  Симонайтите Е. Судьба Шимонисов : роман / Ева Симонайтите ; пер. с литов. В.Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 295 с.
1433158
  Погосян Г. Судьба экономических реформ в Армении // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 148-164. – ISSN 0207-3676
1433159
  Лобода А.М. Судьба этнографии на Украине за 1917-1925 гг. / А.М. Лобода. – 9с.
1433160
  Сян-Бельгин Судьба. : стихи и повесть в стихах / Хасір Сян-Бельгин ; пер. с калм. Д.Долинского. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1975. – 122 с.
1433161
  Проскурин П.Л. Судьба. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1985. – 511с.
1433162
  Голубков Д.Н. Судьба. / Д.Н. Голубков. – М., 1986. – 139,1с.
1433163
  Проскурин П.Л. Судьба. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1988. – 815с.
1433164
  Проскурин П.Л. Судьба. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1990. – 800с.
1433165
  Проскурин П.Л. Судьба. / П.Л. Проскурин. – Москва, 1990. – 973с.
1433166
  Гордеев С. Судьба. 1941-1945 / С. Гордеев. – Киев, 1946. – 95с.
1433167
  Панкова А.Н. Судьба: библиотекарь // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 7. – С. 23. – ISSN 1726-6726
1433168
  Островская Н.А. Судьба: стихи / Н.А. Островская. – Л., 1987. – 78с.
1433169
  Бекимбетов А. Судьбе вопреки : повести / Айтбай Бекимбетов ; [авториз. пер. с каракалп.] ; [худож. Ю. Габзалилов]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 277 с. : ил.
1433170
  Заяицкий С.С. Судьбе загадка / С.С. Заяицкий. – М., 1991. – 381с.
1433171
  Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи / С.Г. Бирман. – Москва : Искусство, 1971. – 356 с., [25] л. ил. : ил.
1433172
  Саркисян М.Д. Судьбой приговоренные / Мкртич Саркисян ;. – Ереван : Айастан, 1972. – 384 с.
1433173
   Судьбою связаны одной.. – М., 1982. – 336с.
1433174
  Федоров А.Г. Судьбою стало небо : записки военного летчика / А.Г. Федоров. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 263 с.
1433175
  Каревин А. Судьбу на переправе не меняют = Декабрь юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. F 5


  7 декабря - 135 лет назад - появился на свет Платон Цесевич, выдающийся оперный певец, народный артист, к сожалению, забытый; 16 декабря - 140 лет со дня рождения Анатолия Савенко, видного украинского общественного деятеля; 17 декабря - 360 лет со дня ...
1433176
  Мантулин А.Н. Судьбу не выбирают : роман / А.Н. Мантулин. – Киев : Радянський письменник, 1990. – 330 с.
1433177
   Судьбу страны решает каждый.. – М., 1991. – 64с.
1433178
  Ерикеев А.Ф. Судьбы-песни / Ахмед Ерикеев ;. – Москва, 1974. – 207 с.
1433179
  Усов М.В. Судьбы / М.В. Усов. – Ставрополь
1. – 1962. – 195с.
1433180
  Люкин А.И. Судьбы / А.И. Люкин. – М., 1966. – 84с.
1433181
  Строковский Н.М. Судьбы : роман / Н.М. Строковский. – М., 1969. – 430с.
1433182
  Строковский Н.М. Судьбы : роман / Н.М. Строковский. – К., 1974. – 471с.
1433183
  Павлюк С. Судьбы / С. Павлюк, М. Хаитов. – Ташкент, 1979. – 143с.
1433184
  Петренко Р.Г. Судьбы / Р.Г. Петренко. – Фрунзе, 1979. – 87с.
1433185
  Ильина Н.И. Судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1980. – 304с.
1433186
  Митаров М. Судьбы : стихотворения и поэмы / Муталиб Митаров ;. – Москва : Современник, 1984. – 80 с.
1433187
  Гришин В.С. Судьбы / В.С. Гришин. – Саратов, 1986. – 316с.
1433188
  Кучеренко Г.С. Судьбы "Завещания" Жана Мелье в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: / Кучеренко Г.С.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 38л.
1433189
  Зубков Ю.А. Судьбы актерские / Ю.А. Зубков. – М, 1965. – 47с.
1433190
  Зубков Ю. Судьбы актерские / Ю. Зубков. – Москва : Советская Россия, 1969. – 256 с.
1433191
  Ивашева В.В. Судьбы английских писателей : диалоги вчера и сеголня / Валентина Ивашева. – Москва : Советский писатель, 1989. – 443 с.
1433192
  Хантон У.Э. Судьбы Африки / У.Э. Хантон. – М., 1959. – 339с.
1433193
  Белецкий А.И. Судьбы большой эпической формы в русской литературе XIX-XX веков / А.И. Белецкий. – [Москва : б. и., 1964. – С. 5-24
1433194
  Фазылов А. Судьбы вертящееся колесо / А. Фазылов. – Ташкент, 1987. – 185с.
1433195
  Кронуэлл Джон Филипс Судьбы военно-морского флота и его влияние на сухопутные и воздушные силы / Кронуэлл Джон Филипс. – Москва : Военное издательство, 1947. – 176 с.
1433196
  Хрустов Генрих Федорович Судьбы демократии в России : [рецензия] // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 183-187. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1433197
  Метельский Г.В. Судьбы деревни Пирчюпис / Г.В. Метельский. – Москва, 1961. – 63с.
1433198
   Судьбы детей : Портфолио. Фотоконкурс 2007 // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 3 : 10 лет в России. – С. 32-40 : Фото. – ISSN 1029-5828
1433199
  Салимова Ольга Судьбы жостовского промысла // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 12. – С. 32-34. – ISSN 0869-8171
1433200
  Сахарова Е.М. Судьбы замечательных произведений : Беседы о книгах / Е.М. Сахарова, И.В. Семибратова. – Москва : Книга, 1985. – 144с.
1433201
   Судьбы замечательных произведений / [Е.М. Сахарова и др.] ; ред. Бавин Сергей Павлович ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1987. – 174, [1] с. – (Беседы о книгах)
1433202
  Беляев И.Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси / И.Д. Беляев. – Москва : Тип. Имп. об-ва истории и древностей российских при Московском ун-те, 1905. – VI, 135 с.
1433203
  Тауфер И. Судьбы и свершения / И. Тауфер. – М., 1987. – 348с.
1433204
  Асадов Э.А. Судьбы и сердца / Э.А. Асадов. – Москва : Правда, 1990. – 448 с.
1433205
  Левицкий И.Б. Судьбы и судьи / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1964. – 197с.
1433206
  Федосов Н.Е. Судьбы ивановские : роман / Н.Е. Федосов. – М., 1979. – 255с.
1433207
  Ерахторина О.М. Судьбы идей - судьбы людей : (материалы к читательской конференции) // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 8-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1433208
  Лубченков Ю.Н. Судьбы империй, или Жизнеописание Александра, царя Македонии и мира / Ю.Н. Лубченков. – М., 1993. – 61с.
1433209
  Ковалев И.М. Судьбы индийских племен / И.М. Ковалев. – М, 1982. – 328с.
1433210
  Афанасьев Г.Е. Судьбы Ирландии : публичные лекции / Г.Е. Афанасьев. – Одесса : Тип. "Одесского вестника", 1887. – [2], 88 с. – Экз. № 41070 без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1433211
  Кудрявцев П.Н. Судьбы Италии от падения Западной Римской Империи до восстановления ее Карлом Великим : Обозрение Остгото-Лангобардского периода итальянской истории / соч. П. Кудрявцева. – Москва : В унив. тип., 1850. – XII, 714 с.
1433212
  Демченко А. Судьбы крутые виражи / А. Демченко. – Москва, 1986. – 333 с.
1433213
   Судьбы культуры КНР (1949-1974). – Москва : Наука, 1978. – 382 с.
1433214
  Хейфец В.Л. Судьбы латиноамериканской революции / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 1. – С. 64-82. – ISSN 0044-748Х


  На сцене и за кулисами первой конференции компартий Латинской Америки.
1433215
  Шарифжанов И.И. Судьбы либеральной философии истории / И.И. Шарифжанов. – Казань, 1989. – 149 с.
1433216
  Толчинова Л.И. Судьбы людские - судьбы народные / Л.И. Толчинова. – Минск, 1990. – 222с.
1433217
  Сахнин А.Я. Судьбы людские / А.Я. Сахнин. – Москва, 1964. – 280с.
1433218
   Судьбы людские. – Кишинев, 1982. – 183с.
1433219
   Судьбы людские. – Ставрополь, 1991. – 334с.
1433220
  Осокин Е.В. Судьбы людские... / Е.В. Осокин. – Томск
1. – 1964. – 227с.
1433221
  Костецкий В.Н. Судьбы людские: альбом репродукций / В.Н. Костецкий. – Москва, 1983. – 35с.
1433222
  Рачада И. Судьбы людские: пьесы / И. Рачада. – К., 1981. – 512с.
1433223
  Кан Ден Сик Судьбы малых государств, находящихся в конфликтогенной зоне (Долі малих держав, що знаходяться в конфліктогенній зоні) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 86-396. – ISSN 2076-1554
1433224
  Попова Л.В. Судьбы мамонтовой фауны и феномен Черной королевы // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 18-30. – ISSN 2219-7516
1433225
  Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина 19 - первая треть 20 века / В.Г. Лебедева ; Санкт-Петербургская гос. лесотехническая академия ; Республиканский гуманитарный ин-т Санкт-Петербургского государственного университета. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2007. – 356с. – ISBN 978-5-288-04336-9
1433226
  Годенко М.М. Судьбы мира и красоты / М.М. Годенко. – Москва : Современник, 1986. – 254 с.
1433227
  Люгарин М.М. Судьбы моей основа : стихи / Михаил Люгарин ; [худож. В.И. Реутов]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 90 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1433228
  Горбачев В.В. Судьбы народные / В.В. Горбачев. – М. : Художественная литература, 1987. – 270 с.
1433229
  Нурмухамедов М.К. Судьбы народов - судьбы культур / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1982. – 432с.
1433230
  Соктоева К.Б. Судьбы народов Сибири в русской советской литературе / К.Б. Соктоева. – Новосибирск, 1978. – 144с.
1433231
  Шишкан К.Б. Судьбы начинаются с минут : роман / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1969. – 334 с.
1433232
  Шишкан К.Б. Судьбы начинаются с минут / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1975. – 320с.
1433233
  Верина Н.Т. Судьбы наши / Н.Т. Верина. – Москва, 1980. – 48с.
1433234
   Судьбы наших детей. – М., 1986. – 588с.
1433235
  Рахимов Т.Р. Судьбы неханьских народов в КНР / Т.Р. Рахимов. – М, 1981. – 157с.
1433236
  Валентик Г.В. Судьбы обрести не успели / Г.В. Валентик. – Кишинев, 1989. – 441с.
1433237
  Каргалова М.В. Судьбы одного поколения / М.В. Каргалова. – М., 1977. – 128с.
1433238
  Пале С.Е. Судьбы Океании в начале XXI века // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 32-37. – ISSN 0321-5075
1433239
   Судьбы партии : проблемы, перспективы, прогнозы. – Москва, 1990. – 246с.
1433240
  Дейч А.И. Судьбы поэтов : Гельдерлин, Клейст, Гейне / Александр Дейч. – Москва : Художественная литература, 1968. – 576 с. : 8 л. ил. : факс.
1433241
  Дейч А.И. Судьбы поэтов : Гельдерин, Клейст, Гейне / Александр Дейч. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1974. – 575 с. : 8 л. ил
1433242
  Дейч А.И. Судьбы поэтов : Гельдерлин, Клейст, Гейне / Александр Дейч. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 556 с. : [8] л. ил.
1433243
  Митрюшкин К.П. Судьбы природы России / К.П. Митрюшкин, Л.К. Шапошников. – Москва, 1972. – 112с.
1433244
  Мельников И.А. Судьбы рабочих-иммигрантов в странах Запада / И.А. Мельников. – Москва : Знание, 1988. – 62 с.
1433245
  Лобанов Л.Г. Судьбы разные у них / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1980. – 70с.
1433246
  Югов А.К. Судьбы родного слова / А.К. Югов. – М., 1962. – 174с.
1433247
   Судьбы романа. – М., 1975. – 373с.
1433248
  Рашковский Евгений Борисович Судьбы России: цивилизационный анализ // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-80. – Бібліогр.: с. 70-74, 76-80. – ISSN 0131-2227
1433249
  Сокольникова Э.И. Судьбы российского образования : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 110-113. – ISSN 0869-561Х
1433250
   Судьбы русского реализма начала ХХ века. – Л., 1972. – 283с.
1433251
   Судьбы русской интеллигенции. – Новосибирск, 1991. – 219с.
1433252
  Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов / А.Г. Соколов. – Москва, 1991. – 180с.
1433253
  Луначарский А.В. Судьбы русской литературы / А.В. Луначарский. – Ленинград : Рос. ин-т истории искусств "ACADEMIA", 1925. – 54 с.


  На тит. л. печать на евр. яз.
1433254
  Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки в XVIII-XX вв. : Автореф... д-ра историч.наук: / Померанцева Э.В.; АН СССР. Ин-т этнографии. – М., 1964. – 24л.
1433255
  Неусыхин А.И. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII-XII вв. / А.И. Неусыхин. – М., 1964. – 332с.
1433256
  Ланина А. Судьбы скрещенья / А. Ланина. – М., 1989. – 237с.
1433257
  Рабинович М.Д. Судьбы служилых людей "старых служб" и однодворцев в период формирования регулярной русской армии в начале 18 столетия : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рабинович М.Д. ; Моск. гос. ист-архив. ин-т. – Москва, 1953. – 13 с.
1433258
  Дорофеев Д.Ю. Судьбы современной философской антропологии: от инфляции к принципам самоопределения // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 81-82
1433259
  Захаров Я.И. Судьбы солдатские / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1979. – 91с.
1433260
   Судьбы социалистической ориентации в арабском мире / Е.М. Примаков, Р.Н. Андреасян, Б.Н. Гашев, Л.В. Валькова, А.Г. и др. Вирабов; [Е.М. Примаков, Р.Н. Андреасян, Б.Н. Гашев и др. ; редкол.: Е.М. Примаков (отв. ред.) и др.] ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 811, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце глав
1433261
  Фетисов В.Я. Судьбы социологического образования в России // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 140-146. – ISSN 0132-1625
1433262
   Судьбы счастливый поворот. – М., 1982. – 221с.
1433263
  Соколов В.М. Судьбы фронтовые: очерки : очерки / В.М. Соколов. – Москва : ДОСААФ СССР, 1985. – 175 с.
1433264
  Степанидин Г.А. Судьбы чемпионов / Г.А. Степанидин. – Москва : Знание, 1979. – 64с. = Физкультура и спорт№4/79
1433265
  Муратов А.А. Судьбы чехов в России, XX век. Путь от Киева до Владивостока / Александр Муратов, Дина Муратова. – Прага : Русская традиция, 2012. – 344 с. : фотоил. – Библиогр. в подстр. прим. – ISBN 978-80-905145-2-2
1433266
  Варшавский А.С. Судьбы шедевров / А.С. Варшавский. – Москва : Детская литература, 1984. – 224 с.
1433267
  Гуревич П.С. Судьбы юных / П.С. Гуревич. – М., 1982. – 64с.
1433268
   Судьбы, связанные с Омском. – Омск
Книга третья. – 1983. – 288с.
1433269
   Судьбы, связанные с Омском. – Омск
Книга четвертая. – 1986. – 288с.
1433270
  Блинов Н.Н. Судьбы. Люди под палубой / Н.Н. Блинов. – Мурманск, 1974. – 384с.
1433271
  Блинов Н.Н. Судьбы. Люди под палубой / Н.Н. Блинов. – 2-е изд. – Мурманск, 1988. – 348с.
1433272
  Лакшин В.Я. Судьбы: от Пушкина до Блока / В.Я. Лакшин. – М., 1990. – 334с.
1433273
  Выспянский С. Судьи : [Трагедия в стихах] / С. Выспянский ; Пер. с вступ. ст. В. Высоцкого. – Москва : Изд. и тип. В.М. Саблина, 1909. – 172, [6]с. – ([Современная библиотека ; № 16])
1433274
  Черняк Е.Б. Судьи и заговорщики / Е.Б. Черняк. – М., 1984. – 302с.
1433275
  Бронштейн Яков Судьи срама не имут. Краткий курс истории СБУ : Памфлет-исследование / Бронштейн Яков. – Симферополь, 2002. – 400с. – (Для Духовного Пользования "Интеллектуальных Меньшинств"). – ISBN 966-95649-2-1
1433276
  Матвеев А В. Судья-время / А В. Матвеев, . – М., 1973. – 255с.
1433277
  Шалагинов В.К. Судья / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1956. – 230с.
1433278
  Шалагинов В.К. Судья / В.К. Шалагинов. – М, 1957. – 208с.
1433279
  Шалагинов В.К. Судья : очерки / В.К. Шалагинов. – Москва, 1959. – 208 с.
1433280
  Муберг В. Судья / В. Муберг. – М., 1960. – 152с.
1433281
  Сказбуш Н.И. Судья / Н.И. Сказбуш. – К, 1962. – 166с.
1433282
  Бушуев Г.И. Судья в уголовном процессе / Г.И. Бушуев. – М, 1984. – 111с.
1433283
  Полудняков В.И. Судья ведет прием / В.И. Полудняков. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 223 с.
1433284
  Полудняков В.И. Судья ведет прием / В.И. Полудняков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 208 с.
1433285
  Полудняков В.И. Судья ведет прием. / В.И. Полудняков. – М., 1991. – 204с.
1433286
  Дюрренматт Ф. Судья и его палач / Ф. Дюрренматт. – Л., 1971. – 126 с.
1433287
  Дюрренматт Ф. Судья и его палач. Авария : учебное пособие / Ф. Дюрренматт. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1987. – 126,2с.
1433288
  Тамаш А. Судья и общество: Диалектика правосознания и правоприменения / А. Тамаш. – Москва, 1980. – 142 с.
1433289
  Дюрренматт Ф. Судья и палач / Ф. Дюрренматт. – М., 1990. – 64с.
1433290
  Кардин В. Судья по имени время.О герое советской драмы / В. Кардин. – М : Искусство, 1964. – 203 с.
1433291
  Мартович Л. Суеверие : рассказы и повесть / Л. Мартович. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 502 с.
1433292
  Левенстим А.А. Суеверие и уголовное право / [Соч.] А. Левенстима. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Канторовича, 1897. – [8], 176 с. – Библиогр. в примеч. – (Юридическая библиотека ; № 15)
1433293
  Минько Л.И. Суеверия и приметы. / Л.И. Минько. – Минск, 1975. – 191с.
1433294
  Шахнович М.И. Суеверия, и научное предвидение / М.И. Шахнович. – Ленинград : Лениздат, 1945. – 59 с.
1433295
  Колесникова Анна Петровна Суеверность в среде учащейся молодежи и пути ее преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Колесникова Анна Петровна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 18л.
1433296
  Михалков С. Суеверный Трусохвостик / С. Михалков. – Москва, 1961. – 34с.
1433297
  Дніпров А.П. Суема / А.П. Дніпров. – Київ, 1965. – 112с.
1433298
  Крелин Ю. Суета : повести / Ю. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 367с.
1433299
  Барановский Тадеуш Суета внутри кита : [комиксы для детей] / Тадеуш Барановский ; пер. с польского Е. Гессен. – Москва : Орбита, 1989. – 56 с. : цв. ил.
1433300
  Володарский Ю. Суета вокруг пьедестала // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. С. 1-3


  Какими критериями следует руководствоваться, чтобы топ-списки ведущих отечественных литераторов не выглядели столь вопиюще нелепыми? В январе 2012 г. за основу лит. рейтинга было взято количество проданных экземпляров книг. Топ-десятка самых успешных ...
1433301
  Бутин Э.В. Суета сует / Э.В. Бутин. – М., 1986. – 253с.
1433302
  Гречнев В. Суета сует / В. Гречнев. – М., 1994. – 285с.
1433303
  Шлапак В. Суета сует : Драма // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 40-90.
1433304
  Брагинский Э.В. Суета сует; Учитель пения. / Э.В. Брагинский. – Москва, 1979. – 127с.
1433305
  Куплевахский В.Е. Суетность пристрастия / В.Е. Куплевахский. – М, 1990. – 352с.
1433306
  Бузань В. Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються причини, перебіг та наслідки Суецької кризи 1956 р. Особлива увага звертається на політику США та СРСР напередодні та під час Суецької кризи. This article describes reasons, course of events and consequences of the Suez Crisis of ...
1433307
  Тюрін І. Суецьке питання. / І. Тюрін. – Київ, 1957. – 36с.
1433308
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Суєта / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Нове переглян. і випр. вид. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publ/. – 144 с. – (Загальна бібліотека ; № 9-11)
1433309
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Суєта : Комедія в 4-х діях / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово, 1922. – 116 с.
1433310
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Суєта : Комедія на 4 дії / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1927. – 98 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 45)
1433311
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Суєта : Комедія в 4-х діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1947. – 132 с. – (Бібліотека української драматургії)
1433312
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Суєта : (картини) : комедія на 4 дії / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1953. – 108с. – (Бібліотека української драматургії)
1433313
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Суєта : комедія на 4 дії / І. Карпенко-Карий (І.К. Тобілевич). – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 116 с.
1433314
  Супян Н.В. Сужающийся мост: проблеми знергетической политики ФРГ // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 67-79. – ISSN 0201-7083
1433315
  Попов П.С. Суждение / П.С. Попов. – Москва, 1957. – 48с.
1433316
  Зыков П.Г. Суждение / П.Г. Зыков. – М., 1959. – 31с.
1433317
  Сомин М.Б. Суждение / М.Б. Сомин. – Борисоглебск, 1963. – 36с.
1433318
  Прокошина Е.С. Суждение в свете ленинской теории отражения. : Автореф... канд. филос.наук: / Прокошина Е.С.; МВО СССР. БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1955. – 21л.
1433319
  Таванец П.В. Суждение и его виды. / П.В. Таванец. – Москва, 1953. – 176с.
1433320
  Алексеев М.Н. Суждение и предложение : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев М.Н. ; МГ У, филос. фак. – Москва, 1950. – 14 с.
1433321
  Кардаш А.Д. Суждение и предложение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кардаш А.Д. ; КГУ. – Киев, 1954. – 20 с.
1433322
  Галкина-Федорук Суждение и предложение : материалы к курсам языкознания / Е.М. Галкина-Федорук ; под общ. ред. В.А. Звегинцева ; МГУ. – Москва : Изд-во Московского университета, 1956. – 73 с.
1433323
  Корчагин А.А. Суждение и предложение в свете сталинского учения о единстве мышления и языка : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Корчагин А.А. – Москва, 1952. – 16 с.
1433324
  Колшанский Г.В. Суждение и предложение в свете сталинского учения о единстве языка и мышления : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Колшанский Г.В. – Москва, 1951. – 16 с.
1433325
  Чернокозова В. Суждение и предложение в свете учения И.В.Сталина о единстве языка и мышления : Автореф. ... канд. / Чернокозова В. – Иркутск, 1951. – 22 с.
1433326
  Кошевой К.К. Суждение и предложение и павловское учение об условных рефлексах / К.К. Кошевой. – Пермь, 1959. – 104с.
1433327
  Кардаш А.Д. Суждение и предложение. : Дис... канд. философ.наук: / Кардаш А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 280л. – Бібліогр.:л.274-280
1433328
  Бондар О.В. Суждение как принцип философии сквозь призму понятий "я" и "не-я" в раннем наукоучении Г. Фихте // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 69-74. – ISBN 966-7943-03-8
1433329
  Франс А. Суждения господина Жерома Куаньяра : [роман] / Анатоль Франс ; пер. с фр. С. Боброва и Богословской. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1963. – 231 с.
1433330
  Ларошфуко Ф. Суждения и афоризмы / Ф. Ларошфуко. – М, 1990. – 383с.
1433331
  Мезенцев М.Т. Суждения о будущем в публицистическом тексте / М.Т. Мезенцев. – Ростов -на-Дону, 1983. – 104с.
1433332
  Пчілка О. Сужена - не огужена! : Побытовый жаpт (водевиль) в 1-ій діи Олены Пчилкы [Побутовій жарт (Водевіль) на одну дію Олени Пчілки] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 60 с.
1433333
  Пчілка О. Сужена - не огужена! : Побытовый жаpт (водевиль) в 1-ій діи Олены Пчилкы [Побутовій жарт (Водевіль) на одну дію Олени Пчілки]. – Киев : Тип. Г.Т.Коpчак-Hовицкого, 1881. – 60 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
1433334
  Ван Юэ-чжу Сужение спектральных линий газа для стабилизации частоты : Автореф... Канд.техн.наук: / Ван Ю-ч.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 13л.
1433335
  Чепелевецкая Г.Л. Сузани Узбекистана / Г.Л. Чепелевецкая. – Ташкент, 1961. – 158, [2]
1433336
  Ершов П.П. Сузге / П.П. Ершов. – М, 1984. – 464с.
1433337
   Суздалю - 950 лет. – Ярославль, 1977. – 143с.
1433338
  Ранинский Ю.В. Суздаль -- туристский центр / Ю.В. Ранинский. – Москва : Сов. Россия, 1981. – 280 с.
1433339
  Чичкина Светлана Суздаль - место уникальное : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 71 : Фото
1433340
  Варганов А.Д. Суздаль / А.Д. Варганов. – Москва : Сов. Россия, 1944. – 63 с.
1433341
  Варганов А.Д. Суздаль / А.Д. Варганов. – Владимир : Сов. Россия, 1957. – 82 с.
1433342
  Вагнер Г.К. Суздаль / Г.К. Вагнер. – Москва, 1969. – 141с.
1433343
   Суздаль. – Москва : Планета, 1970. – 22 с.
1433344
  Левицкий Р.В. Суздаль / Р.В. Левицкий; Ред.: А.Г. Малахов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – [4], [18] с.
1433345
   Суздаль. – Москва : Планета, 1970. – 60 с.
1433346
  Варганов А.Д. Суздаль / А.Д. Варганов. – Ярославль, 1971. – 182с.
1433347
   Суздаль. – Москва : Планета, 1972. – 175 с.
1433348
  Варганов А.А. Суздаль / А.А. Варганов. – Москва : Сов. Россия, 1978. – 48 с.
1433349
  Варганов А.А. Суздаль / А.А. Варганов. – Москва : Сов. Россия, 1982. – 47 с.
1433350
  Варганов А.Д. Суздаль / А.Д. Варганов, А.А. Варганов. – Москва : Сов. Россия, 1985. – 160 с.
1433351
   Суздаль : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1989. – 180с.
1433352
  Фирстова Раиса Суздаль и Покров в роли беззащитных доноров : Закон над древними городами. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 134-135 : Фото
1433353
  Климов Д. Суздальская земля : Стихи / Д. Климов. – Москва : Советский писатель, 1946. – 70 с.
1433354
  Галкин В.А. Суздальская Русь / В.А. Галкин. – Иваново, 1939. – 210с.
1433355
  Овчинников А.Н. Суздальские златые врата / А.Н. Овчинников. – М., 1978. – 37с.
1433356
  Зінчук С.С. Сузір""я квітів / С.С. Зінчук. – К, 1979. – 95с.
1433357
  Логвиненко В.А. Сузір"я : повісті / В.А. Логвиненко. – Одеса : Одеське кн. вид-во, 1963. – 267 с.
1433358
   Сузір"я. – Київ
Вип. 14. – 1980
1433359
   Сузір"я. – Київ
Вип. 16. – 1982
1433360
   Сузір"я. – Київ
Вип. 17. – 1982
1433361
   Сузір"я. – Київ
Вип. 18. – 1983
1433362
   Сузір"я : Молодіжний науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
1433363
   Сузір"я : Молодіжний науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
1433364
   Сузір"я : Молодіжний науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
1433365
   Сузір"я : Молодіжний науково-популярний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
1433366
  Рожнятовська Олена Сузір"я бібліографів / Рожнятовська Олена, Савченко Світлана // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 45-46
1433367
   Сузір"я велетів.. – К., 1983. – 192с.
1433368
  Короненко С.А. Сузір"я веснянок : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1982. – 82 с.
1433369
  Пелешенко Ю. Сузір"я гончих псів : Поезії / Ю. Пелешенко. – Київ : Задруга, 1998. – 48с. – ISBN 9667405028
1433370
  Корній Д. Сузір"я Дів / Дара Корній. – Харків : Vivat, 2020. – 284, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2018 р. - На обкл.: Золоті письменники України. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-569-0
1433371
  Коваль Г.П. Сузір"я доброти : поезії / Г.П. Коваль. – Київ : Дніпро, 1981. – 192 с.
1433372
   Сузір"я дужих.. – К., 1983. – 127с.
1433373
  Куликов О.П. Сузір"я закоханих мрій : Твори 2000 - 2002 років / О.П. Куликов. – Київ : Київський університет, 2003. – 421с. – ISBN 966-594-340-5
1433374
  Іскандер Фазіль Сузір"я Козлотура : повісті / Іскандер Фазіль; Перекл. з рос. В.Портяк. – Київ : Дніпро, 1989. – 414 с.
1433375
  Первомайський Л.С. Сузір"я ліри : поезія / Л.С. Первомайський. – Київ : Дніпро, 1976. – 182 с.
1433376
  Зінчук С.С. Сузір"я ліри : 50 улюблених віршів і "Пісня пісень" : переклади та переспіви / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2007. – 100 с. – ISBN 966-8044-56-7
1433377
  Тельнюк С.В. Сузір"я любові / С.В. Тельнюк. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 153 с.
1433378
  Малиновський А.Т. Сузір"я майстрів художнього слова, або ревізія естетичних канонів сучасності у літературознавчій лабораторії Валентини Саєнко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 116-128. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Наше ставлення до світу виявляється також у тому, як ми його, світ, ословлюємо. Ословлення світу – це оповідання історій про світ. Історій про світ оповіджено так багато, що світ раптом став оповідженою історією. Сьогодні кожна спроба оповісти свою ...
1433379
  Коломієць В.Р. Сузір"я миру : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ, 1987. – 132 с.
1433380
  Сидор-Гібелинда Сузір"я несхожих // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 188-192. – ISSN 0208-0710


  Розповідь про художників з арт-співдружності "Чотки", які при всій неозначеності своєї загальної мети, при різнорівневості свого складу, апелюють до права творчої особистості на окремішність, навіть у складі гурту-співдружності.
1433381
  Архипенко В.К. Сузір"я ольшанців / В.К. Архипенко. – Одеса : Маяк, 1980. – 111 с.
1433382
  Галаджій О. Сузір"я Південних морів: австралійський шлях успішної середньодержавності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 10-15. – (Історичні науки)
1433383
   Сузір"я республік. – [Одеса] : Вид-во дитячої літератури, 1939. – 51 с.
1433384
   Сузір"я ріднослова - на поклик маяка : [інтерв"ю, статті про] Загальнонац. конкурс "Укр. мова - мова єднання" / [упоряд.: Ю.А. Работін, В.Т. Джуран, Т.І. Фонарюк, І.А. Ігнат]. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 247, [1] с. : іл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7096-72-5
1433385
  Гірник М.А. Сузір"я серця : лірика, балади, гумор, сатира / М.А. Гірник. – Київ, 1965. – 267 с.
1433386
  Ковтун Ю. Сузір"я Симиренків / Юрій Ковтун. – Київ : Україна, 2009. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-524-389-2
1433387
  Комаренко Н.П. Сузір"я слів, думок і почуттів Анатолія Черняхівського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 9 (409). – С. 26-29
1433388
  Терещенко М. Сузір"я французької поезії / М. Терещенко. – К.
1. – 1971. – 430 с.
1433389
  Терещенко М. Сузір"я французької поезії / М. Терещенко. – Київ
2. – 1971. – 421с.
1433390
   Сузір"я.. – К., 1967. – 231с.
1433391
   Сузір"я.. – К., 1968. – 339с.
1433392
  Соколов И.А. Сузунская миллионщица: повесть. / И.А. Соколов. – Новосибирск, 1986. – 235с.
1433393
  Турекулова Ж. Сузцкий канал и зкономическое развитие Египта в XIX веке // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 477-483. – ISSN 1993-6788


  Представлен анализ экономических аспектов строительства Суэцкого канала, также рассмотрены события, повлиявшие на политическую и социально-экономическую жизнь Египта в ХIХ веке.
1433394
  Иванов Н.М. Суицид длиною в жизнь : oder-oder : осознанность, медитация, просветление / Иванов Николай Македонович. – Київ : ЛАТ & К, 2011. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-2944-62-4
1433395
  Джалагония В. Суицид. Можно ли остановить эту беду? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 41-42. – ISSN 0234-1670
1433396
  Богданов С.В. Суицидальное поведение городских и сельских жителей России в условиях общественных трансформаций конца XX - начала XXI в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 148-158. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1433397
  Герман Е.Л. Суицидальные тенденции в клинике психических заболеваний : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 767 / Герман Е.Л. ; Винниц. мед. ин-т. – Винница, 1968. – 20 с.
1433398
   Суічасна практична політологія / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 145-154. – ISBN 978-966-2229-97-4
1433399
  Поваляєва В.М. Суїцид // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 37-39 : фото
1433400
  Колб О. Суїцид серед засуджених: правові та соціальні проблеми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-30
1433401
  Кошетар У.П. Суїцид та евтаназія як проблеми сучасної етики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1433402
  Рапаєва М.В. Суїцид у постіндустріальному суспільстві: причини виникнення та засоби протидії // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 181-188. – ISSN 2222-5374
1433403
  Зубрицька-Макута Суїцид як крайня форма психологічного неприйняття себе: допомога психологу діагностувати проблему / Зубрицька-Макута, О.Л. Христук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 13-21. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1433404
  Кашин А.В. Суїцид: основні напрямки досліджень у психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається аналіз основних напрямків досліджень проблем суїцидології в західній психологічній науці та СРСР, акцентується увага на вузлових проблемах суїциду як соуіально- психологічного феномену.
1433405
  Нестелєєв М. Суїцидальна образність у прозі Надії Кибальчич // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 226-227
1433406
  Криворучко Н.В. Суїцидальна поведінка студентської молоді: причини та шляхи профілактики // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 42-44. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1433407
  Кошелюк О. Суїцидальні мотиви в романі Любка Дереша "Голова Якова" (до проблеми маргінальності героя) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 60-66. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1433408
  Харлан О.Д. Суїцидальні мотиви в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 222-226
1433409
  Собко А.М. Суїцидальні настрої молоді міста Києва // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 141-142
1433410
  Шкуро В.В. Суїцидальність та злочинність: характеристика кримінологічно значущих зв"язків // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 223-235. – ISSN 2304-4556
1433411
  Фуртичев В.И. Суйменкул Чокморов / В.И. Фуртичев. – Фрунзе, 1981. – 84с.
1433412
  Лындина Э.М. Суйменкул Чокморов. / Э.М. Лындина. – М., 1985. – 168с.
1433413
   Суйсеки // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 83-88.
1433414
  Капица М.С. Сукарно / М.С. Капица, Н.П. Малетин. – М., 1980. – 332с.
1433415
  Качарава М.Л. Суккуленты предгорий и равнин Восточной Грузии : Автореф... канд. биол.наук: / Качарава М.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 26л.
1433416
  Порше Седрик Суккуленты. Белые и пушистые : Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-49 : Фото. – ISSN 1029-5828
1433417
   Суков В.В. Выставка произведений. Ленинград. 1974. – Л., 1974. – 7с.
1433418
  Полушин Л.А. Суковатик: Житейские истории. / Л.А. Полушин. – Архангельск, 1990. – 107с.
1433419
  Николаев Н.Г. Суконная промышленность в России : (историческое исследование) / сост. Николаев, Генерального шт. полковник. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1900. – 178 с.
1433420
  Нікітіна В. Сукулентні представники родин Cucurbitaceae A.L. de Juss. та Vitaceae A.L. de Juss. / В. Нікітіна, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-172. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз життєвих форм сукулентних рослин з родин Cucurbitaceae A.L.de Juss. та Vitaceae A.L.de Juss. за модифікованою класифікацією І.Г. Серебрякова. In accord to modificated classification by I. Serebrjkov were analyses living forms of ...
1433421
  Гайдаржи М.М. Сукулентні рослини (анатомо-морфологічні особливості, поширення й використання) : навч. посібник / М.М. Гайдаржи, В.В. Нікітіна, К.М. Баглай ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-152. – ISBN 978-966-439-449-6
1433422
  Широбокова Д Сукулентні рослини в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Відображено підсумки інтродукційної роботи із сукулентними рослинами в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна та показано динаміку їх накопичування.
1433423
  Тимошенко Л.М. Сукупна оцінка потоків робочої сили на фіксованому ринку праці : економіка та соціальна політика / Л.М. Тимошенко, Т.А. Федотова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 149-161 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1433424
   Сукупна резистентність бактерій, виділених із грунтів України, до деяких полютантів та антибіотиків / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, Л.О. Михальський, І.М. Фуртат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Бактерії, виділені з грунтів 8 регіонів України з різним ступенем антропогенного навантаження, характеризуються стійкістю до ксенобіотиків, антибіотиків та важких металів, що, можливо, указує на існування спільних механізмів формування резистентності.
1433425
  Пилипенко Л.М. Сукупний дохід в репрезентації ефективності діяльності підприємств постіндустріальної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 253-257. – ISSN 2222-4459
1433426
  Примостка Л. Сукупний ризик банку: методика оцінки на основі нормативно-індексної моделі / Л. Примостка, О. Лисенок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-38.
1433427
  Аржевітін С. Сукупні заощадження населення в умовах державного регулювання ресурсного потенціалу банків України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944
1433428
  Поліщук Лариса Сукупність взаємозалежних речей, які нас оточують... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-106. – ISSN 0130-5212
1433429
  Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Стрижевська А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1433430
  Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Стрижевська А.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л. 187-201
1433431
  Павко А. Сукупність наукових досягнень чи зіткнення "наукових айсбергів" і "наукових революцій"? / А. Павко, Л. Курило // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
1433432
  Горковенко І.В. Сукупність понять у теорії трудового потенціалу // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 143-146
1433433
  Попов Р. Сукупність принципів розвитку автономності студентів в умовах інтеграції освітньої й самоосвітньої діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 96-102. – ISSN 2308-4634
1433434
  Василишина Сукупність професійних характеристик викладача вищої школи у турецькій освіті: минуле та сучасне / Василишина, М // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 3 (15). – С. 8-13. – ISSN 2307-9770
1433435
  Кравченко Л. Сукупність теоретичних підходів дослідження менеджменту освіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.14-28. – (Педагогічні науки)
1433436
  Готинчан Т.І. Сукупності функцій класу L у просторах типу S // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Одержані необхідні та достатні умови належності сукупностей функцій до класу L у просторах типу S.
1433437
  Петрова Н.А. Сукцесии фитопланктона при антропогенном эвтрофировании больших озер / Н.А. Петрова. – Ленинград : Наука, 1990. – 200с.
1433438
   Сукцесії фітоценозів у межах Подорожненського сірчаного кар"єра / У.Р. Назаровець, В.П. Оліферчук, Л.І. Копій, М.Л. Копій // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 121-127 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1433439
  Симочко Л.Ю. Сукцесійна концепція мікробіому грунту // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 39-46. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2077-4893
1433440
  Трохимець В.М. Сукцесія угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рибного господарства. – Київ, 2016. – № 3 (37). – C. 61-75. – ISSN 2075-1508
1433441
   Сукцессии животного населения в биоценозах поймы реки Оби. – Новосибирск : Наука, 1981. – 262с.
1433442
  Михеева Т.М. Сукцессия видов в фитопланктоне: определяющие факторы / Т.М. Михеева. – Минск, 1983. – 71с.
1433443
  Хуршилов М. Сулак-свидетель / М. Хуршилов. – Махачкала : ДАГГИЗ
кн. 1. – 1950. – 190 с.
1433444
  Хуршилов М. Сулак-свидетель / М. Хуршилов. – Махачкала
кн. 1. – 1955. – 299с.
1433445
  Хуршилов М. Сулак свидетель : роман / Хуршилов М. – 2-е изд. – Махачкала : Дагкнигоиздат
Кн. 1. – 1953. – 248 с.
1433446
  Куприн А.И. Суламифь : повесть / А.И. Куприн. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 268 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-7529-0142-1 (в пер.)
1433447
   Суламифь Михайловна Мессерер.. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1433448
  Аскерзаде Л. Сулейман кызы Гусейн Джавид и Леонид Николаевич Андреев // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 148-154
1433449
  Кулиев Черкез Али оглы Сулейман Рагимов и фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.09 / Кулиев Черкез Али оглы; АН АзССР. Ин-т лит. – Баку, 1980. – 21л.
1433450
  Зейналлы А. Сулейман Рустам / А. Зейналлы. – Баку, 1976. – 49 с.
1433451
   Сулейман Рустам : к 80-летию со дня рождения : [фотокнига] / авт. текста и сост. Теймур Ахмедов. – Баку : Ишыг, 1986. – [257] с. – Миниатюрное издание
1433452
  Султанов К. Сулейман Стальский : критич. очерк / Омор Султанов; пер. с кирг. – Махачкала : Даггиз, 1948. – С. 3-16
1433453
  СултановК Сулейман Стальский / СултановК. – Даггиз, 1949. – 79 с.
1433454
  Сидельников В.М. Сулейман Стальский / В.М. Сидельников. – Москва, 1953. – 24 с.
1433455
  Ганзурова Н. Сулейман Стальский / Н. Ганзурова, Л. Седова. – Махачкала, 1969. – 84с.
1433456
   Сулейман Стальский в критике и воспоминаниях.. – Махачкала, 1969. – 210с.
1433457
  Корабельников Г.М. Сулейман Стальский. / Г.М. Корабельников. – Махачкала, 1977. – 151 с.
1433458
  Корабельников Г.М. Сулейман Стальский. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1979. – 93 с.
1433459
  Плунгян В.З. Сулейман Юдаков / В.З. Плунгян. – Ташкент, 1979. – 119 с.
1433460
  Юсупова З.А. Сулейманийский диалект курдского языка / З.А. Юсупова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 144 с. – Библиогр.: с. 139-143
1433461
   Сулимівська хронічка (1651-1749) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 309-311. – ISBN 978-617-7023-51-6
1433462
  Бятець Микола Сулимівські хроніки : Україна чудес / Бятець Микола, Короп Михайло, Власенко Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 128-132 : Фото
1433463
   Суліма Олена Григорівна доктор медичних наук, професор, почесний президент асоціації неонатологів України, головний неонатолог МОЗ України 1992-2004 рр. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 148-150. – ISSN 2226-1230
1433464
   Сулімов Іван Никифорович // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 153
1433465
  Гулиа Г.Д. Сулла / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1972. – 374с.
1433466
  Медведев В.Г. Сулланская "конституция" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 52-58. – ISSN 1812-3805
1433467
   Суло Юнтунен. – Петрозаводск, 1965. – 10 с.
1433468
   Сулоев Николай Иванович. Выставка произведений. Ярославль. 1974. – Ярославль, 1974. – 22с.
1433469
  Нефелін В.Д. Сулонські оповідання / В.Д. Нефелін. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112 с.
1433470
  Кравець М. Султан відповідає козакам: До історії двох грамот Мегмеда IV до Богдана Хмельницького (1650-1651) / М. Кравець, В. Ченцова // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 397-439. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1433471
  Тагизаде А.З. Султан Гаджибеков : жизнь и творчество / А.З. Тагизаде. – Баку : Язычы, 1985. – 174 с.
1433472
  Мак-Колль Султан и державы : пер. с англ. / [соч.] Преп. Малькольма Мак-Колля, каноника в Рипоне. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. – [2], XVI, 351 с.
1433473
  Мамедов Х.Г. Султан Меджид Гани-заде. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов Х.Г. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1963. – 33 с.
1433474
  Керимов К. Султан Мухаммед и его школа / К. Керимов. – М., 1970. – 104с.
1433475
  Турсунова Л.В. Султан Умарович Умаров (1908-1964) / Л.В. Турсунова. – Душанбе, 1965. – 60с.
1433476
  Пасховер А. Султан Эрдоган // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 26 (107), 22 июля 2016. – С. 26-29. – ISSN 2305-3364


  Президент Турции жестко подавил государственный переворот. Тепепрь ничто не мешает ему добиться авсолютной власти и развернуть Турцию спиной к Европе и лицом к мусульманской Азии.
1433477
  Кабульдинов З.Е. Султанбет - известный правитель Прииртышья и претендент на общеказахский престол // Материалы Международной научно-практической конференции "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", посвященной 150-летию со дня рождения Алихана Букейхана / "Алихан Букейхан и исторические основы независимого Казахстан", междунар. науч.-практ. конф. – Караганды : Тенгри, 2016. – С. 61-66. – ISBN 978-601-7814-55-7
1433478
   Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISBN 978-966-286-026-9
Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – 2014. – 419 . – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433479
   Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 4. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433480
   Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 5. – 2016. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433481
   Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 6. – 2017. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433482
   Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 7. – 2018. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433483
   Султанівські читання = Sultanivski Chytannia : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 8. – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1433484
   Султанівські читання = Sultanivski Chytannia : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010-. – ISSN 2313-5921
Вип. 9. – 2020. – 163, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1433485
  Кенжебаев Б. Султанмахмут Торайгыров / Б. Кенжебаев. – Алма-Ата, 1958. – 52 с.
1433486
  Пэк А.В. Султануиздаг / А.В. Пэк, А.Н. Чураков. – М.-Л., 1936. – 169с.
1433487
  Рижков В. Султанша Надя - повелителька Царгорода // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 жовтня (№ 186/187). – С. 21
1433488
  Головизнин М.В. Султаны-философы на троне Сокото // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 137-150. – ISSN 1681-7559


  Культура Нигерии
1433489
  Штефэнеску-Делавранча Султэника / Штефэнеску-Делавранча. – Бухарест, 1983. – 47с.
1433490
  Муканов С. Сулушаш : поэма / С. Муканов. – Москва, 1949. – 88 с.
1433491
  Гись В.Ю. Сультами на основі конденсованих 1,2,4-тіадіазепін діоксидів / В.Ю. Гись, Д.С. Мілохов // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 104
1433492
  Словотенко Н. Сульфат-сульфідна рівновага в системі мінералоутворення епітермальних родовищ / Н. Словотенко, Л. Скакун // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 111-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-6220
1433493
  Горбанев А.И. Сульфат натрия / А.И. Горбанев, В.Я. Николина. – М., 1954. – 234с.
1433494
   Сульфат натрия в СССР. – М-Л, 1946. – 167с.
1433495
  Чурилова Т.П. Сульфатный скипидар (терпеновые углеводороды) в сточных водах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и его влияние на оз. Байкал : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.12 / Чурилова Тамара Павловна ; Гл. упр. гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР. – Новочеркасск, 1976. – 20 c. – Библиогр.: 9 назв.
1433496
  Гулямов М. Сульфатостойкие цементы на базе портландцемента и обожженные малокаолинитовых глин. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гулямов М.; Акад.наук Узбек.ССР. – Ташкент, 1956. – 15л.
1433497
  Жабицкий М.С. Сульфатостойкость портланд- и глиежпортландцементов и причины ее оперделяющие. : Автореф... канд. хим.наук: / Жабицкий М.С.; Акад. наук УзССР. – Ташкент, 1955. – 16л.
1433498
  Рубенчик Л.И. Сульфатредуцирующие бактерии / Л.И. Рубенчик. – Москва-Ленинград, 1947. – 95с.
1433499
  Крунчак М.М. Сульфатцеллюлоза и продукты ее модификации. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Крунчак М.М.; АН СССР. Ин-тут выоскомолекулярных соединений. – Л., 1968. – 13л.
1433500
  Ковальчук О.В. Сульфгидрильные группы неорганической пирофосфатазы из дрожжей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Ковальчук О.В.; МГУ. – М, 1974. – 16л.
1433501
  Каспаьянц Л.Р. Сульфгидрильные группы при ядерном полиэдрозе тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Каспаьянц Л.Р.; Туркм. с.-х. ин-т. – Ашхабад, 1966. – 9л.
1433502
  Каспарьянц Л.Р. Сульфгидрильные группы при ядерном полиэдрозе тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Каспарьянц Л.Р.; Туркм. с.-х. ин-т. – Ашхабад, 1966. – 9л.
1433503
  Ластоская Т.Г. Сульфгидрильные группы структурных элементов клетки и свойства сократительного белка митохондрий печени крыс в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: / Ластоская Т. Г.; Ин-т физиол. АН БССР. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1433504
  Торчинский Ю.М. Сульфгидрильные и дисульфидные группы белков / Ю.М. Торчинский. – Москва : Наука, 1971. – 230с.
1433505
  Гололобов Ю.Г. Сульфенилхлориды / Ю.Г. Гололобов, Н.И. Гусарь. – Москва : Наука, 1989. – 177 с.
1433506
  Биленький Б.Ф. Сульфид ртути : получение и применение / Б.Ф. Биленький, А.К. Филатова. – Львов : Вища школа : Издательство при ЛГУ, 1988. – 189 с. – Библиогр.: с. 145-187
1433507
  Морозова Н.К. Сульфид цинка. Получение и оптические свойства / Н.К. Морозова, В.А. Кузнецов. – Москва : Наука, 1987. – 199с.
1433508
  Коробейник Г Ф. Сульфидильные группы крови, слизистой оболочки желудка и некоторые другие показатели окислительных процессов у больных хроническим гастритом, языенной болезнью и раком желудка : Автореф... фканд. мед.наук: / Коробейник Ф.Г,; Киев. мед. ин-т. – К., 1968. – 22л.
1433509
  Клушин Д.Н. Сульфидирование цветных металлов / Д.Н. Клушин. – М., 1968. – 211с.
1433510
   Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) / Г.В. Артеменко, И.А. Самборская, Л.И. Кануникова, В.К. Бутырин // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 16-23 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2519-2396
1433511
  Гаранин В.К. Сульфидные включения в минералах из кимберлитов / В.К. Гаранин. – М.
1. – 1988. – 47с.
1433512
  Гаранин В.К. Сульфидные включения в минералах из кимберлитов / В.К. Гаранин. – М.
2. – 1988. – 176с.
1433513
  Пальянова Г.А. Сульфидные и самородные формы золота и серебра в системе Fe - Au - Ag - S / Г.А. Пальянова, К.А. Кох, Ю.В. Сереткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 450-460 : рис., табл. – Библиогр.: с. 458-460. – ISSN 0016-7886
1433514
  Чернышов Н.М. Сульфидные медно-никелевые месторождения юго-востока Воронежского кристаллического массива. : (Породы, руды, генетические особенности) / Н.М. Чернышов. – Воронеж, 1971. – 312с.
1433515
  Чернышов Н.М. Сульфидные медно-никелевые месторождения юго-востока Воронежского кристаллического массива. (Породы, руды, генетические особенности) : Дис... докт. геолого-минералогич.наук: / Чернышов Н.М.; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 312л. – Бібліогр.:л.299-312
1433516
   Сульфидные медно-никелевые руды норильских месторождений. – Москва : Наука, 1981. – 234с.
1433517
  Митенков Г.А. Сульфидные медно-никелевые руды Талнахского месторождения, их минеральный состав и генезис : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 133 / Митенков Г.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1433518
  Осетров О.А. Сульфидные месторождения цветных металлов в сланцевых толщах / О.А. Осетров. – М, 1978. – 207с.
1433519
  Рябоконь С.М. Сульфидные минералы Украинского щита / С.М. Рябоконь. – Киев : Наукова думка, 1983. – 192с.
1433520
  Костов И. Сульфидные минералы: Кристаллохимия. Парагенезис. Систематика / И. Костов, Минчева-Стефанова. – М., 1984. – 280с.
1433521
  Литвиненко В.И. Сульфидный метод разложения боратовых руд. : Автореф... Канд.хим.наук: / Литвиненко В.И.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1433522
  Самсонов Г.В. Сульфиды / Г.В. Самсонов, С.В. Дроздова. – Москва : Металлургия, 1972. – 303 с.
1433523
  Буланова Г.П. Сульфиды в алмазах и ксенолитах из кимберлитовых трубок Якутии. / Г.П. Буланова. – Новосибирск, 1990. – 117,2с.
1433524
  Исамухамедов И. Сульфиналамидные препараты продленного действия при экспериментальном пневмококковом менингите кроликов. : Автореф... канд. мед.наук: / Исамухамедов И.; Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М,, 1966. – 17л.
1433525
  Зияев А.А. Сульфирование 4,4 -- и 3,4-дипиридилов серной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Зияев А.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 12л.
1433526
   Сульфирование солями сернистой кислоты. – М.
3. – 1965. – 5-120с.
1433527
  Коваленко Н.В. Сульфіди з індолізикілметильним залишком / Н.В. Коваленко, Г.П. Крутов, В.О. Ковтуненко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Том 4, вип. 3. – С. 35-38. – ISSN 0533-1153
1433528
  Рябушко О.П. Сульфіди металів - іоноактивні речовини вуглеграфітових пастових мембранних електродів для визначення важких металів / О.П. Рябушко, Л.О. Батковська, В.О. Рябушко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 38-42. – (Хімія ; Вип. 34)


  Створені іоноселективні вуглеграфітові пастові електроди (ІСЕ) з іоноактивною речовиною на основі сульфідів металів. Розроблена методика титриметричного визначення важких металів у модельних розчинах у присутності сторонніх іонів.
1433529
   Сульфідна мінералізація у флішових відкладах Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю) / В. Гулій, С. Кріль, О. Ковтун, Я. Куземко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-62. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження сульфідної мінералізації у породах флішу в межах нової траси Бескидського тунелю, який проходить у сірих масивних пісковиках із прошарками темних алевролітів та аргілітів олігоценового віку Кросненської зони Українських ...
1433530
  Дорош Л.С. Сульфідогенна активність бактерій Desulfomicrobium sp.CrrR3 за впливу нітриту та молібдату натрію / Л.С. Дорош, Т.Б. Перетятко, С.П. Гудзь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1433531
  Вилор Н.В. Сульфоарсенидные комплексы золота в рудообразующих гидротермальных растворах (термодинамическое моделирование) / Н.В. Вилор, Л.А. Казьмин, Н.А. Горячев // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 936-945 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0016-7525
1433532
  Страков А.Я. Сульфокислоты индандионов -- 1,3. : Автореф... Канд.хим.наук: / Страков А.Я.; Акад.наук Латв.ССР.Отдел.хим.и геол.наук. – Рига, 1962. – 17л.
1433533
   Сульфоназо. – М., 1965. – 12с.
1433534
   Сульфосоли, платиновые минералы и рудная микроскопия. – Москва, 1980. – 326с.
1433535
  Никифоров К.Г. Сульфохромит кадмия / К.Г. Никифоров, Радауцан, В.Е. Тэзлэван. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 126 с.
1433536
  Яковенко І. Сум за ГКЧП, якому не вистачало Лукашенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 25, 27
1433537
  Музіль Роберт Сум"яття вихованця Терлеса / Музіль Роберт. – Київ : Юніверс, 2001. – 208с. – (Австрійська література ХХ сторіччя). – ISBN 966-7305-55-4
1433538
  Ткачук О.О. Сума ефективних температур як фактор впливу на розвиток генеративних пагонів троянд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчення впливу суми ефективних температур на розвиток пагонів троянд у закритому грунті.
1433539
  Железняк М.Г. Сума знань заради гідності. На шляху від Енциклопедії українознавства до ЕСУ : інтерв"ю / бесіду вів А. Топачевський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 11


  "70 років тому розпочалася робота над першою в історії українською енциклопедією. Відтоді цей масштабний проект пережив кілька перетворень, відродився після незалежності й триває як видання "Енциклопедії сучасної України" (ЕСУ). Над чим і як працюють ...
1433540
  Фішман І. Сума методів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.37-53. – ISSN 1810-2131
1433541
  Тома Сума теології / Святий Тома з Аквіну ; [філос. ред.: О. Фешовець, В. Кондзьолка, І. Захара та ін. ; мовна ред.: Т. Хоменко, М. Кульчицький ; пер. з лат. П. Содомора ; відп. за вип. О. Дук]. – Львів : Сполом. – ISBN 978-966-665-565-6
Кн. 1 : Про Бога, питання 1-43. – 2010. – 518, [2] с.
1433542
  Нечаев А.Н. Сума, дай ума! / А.Н. Нечаев. – М., 1980. – 63с.
1433543
  Бузинний М.Г. Сумарна альфа-активність та активність радону-222 у підземній воді у різних регіонах України / М.Г. Бузинний, Л.Л. Михайлова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 36-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1433544
  Стенник Ю. Сумароков-драматург. / Ю. Стенник. – Л., 1990. – 3-34с.
1433545
  Булич Н.Н. Сумароков и современная ему критика / соч. Н. Булича, представл. в Имп. С.-Петерб. ун-т на степ. д-ра слав.-рус. филологии. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1854. – XIV, 290 с.
1433546
  Черновецький Л.М. Сумасшедшая История / Леонид Черновецкий. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 229, [3] с. : ил. – ISBN 978-617-7560-34-9
1433547
  Базалук О.А. Сумасшедшая: первооснова жизни и смерти : [монография] / О.А. Базалук. – Киев : Кондор, 2011. – 346 с. – ISBN 978-966-351-355-3


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
1433548
  Большакова Г. Сумасшедшие дети // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 9. – С. 22-50. – ISSN 0321-1878
1433549
  Рыклин Г.Е. Сумасшедшие предки / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1957. – 63с.
1433550
  Куликова Г.М. Сумасшедший домик в деревне : [ повесть ] / Галина Куликова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05588-6
1433551
  Форш О.Д. Сумасшедший корабль : Роман. Рассказы / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 424с.
1433552
  Форш О.Д. Сумасшедший Корабль / О.Д. Форш. – Москва, 1990. – 125с.
1433553
  Лисовский К.Л. Сумасшедший поезд / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1989. – 133с.
1433554
  Романов И.С. Суматошная карусель : юмор, сатира / И.С. Романов. – Ставрополь, 1977. – 144 с.
1433555
  Либизов Н.И. Сумах и скумпия / Н.И. Либизов, С.Е. Землинский. – М., 1953. – 72с.
1433556
  Солтанниязов Б Сумбар течет / Берды Солтанниязов ; пер. с туркм. Н.Голосовской. – Ашхабад : Туркменистан, 1965. – 183 с.
1433557
  Солтанниязов Б. Сумбар течет : роман / Берды Солтанниязов ; пер. с туркм. Н.Голосовской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 375 с.
1433558
   Сумгаит. – Баку, 1970. – 9с.
1433559
  Хазри Н. Сумгаитские страницы : поэма / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 511 с.
1433560
  Васильєв А.В. СумДУ - науково-навчально-виробничий комплекс інноваційного типу // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 40. – ISBN 978-966-600-659-5
1433561
   СумДУ: наблизити нанотехнології // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Від Європейської комісії для Сумського державного університету. Центр біомедичних досліджень та україно-шведський центр "SUMEYA" отримали новий проєкт за програмою Horizon Europe MSCA-SE.
1433562
  Микиртумова Гюли Георгиевна Сумеречное исследование мезосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Микиртумова Гюли Георгиевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 12л.
1433563
  Шницлер А. Сумеречные души / А. Шницлер. – Москва ; Петроград, 1923. – 119с.
1433564
  Кумыков Х.К. Сумеречные эффекты обращения и некоторые вопросы строения верхней атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Кумыков Х.К.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 9л.
1433565
  Опільський Юліян Сумерк : історична повість (1430-1433) / Написав Юліан Опільський. – У Львіові (Львів : [Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 309 с. – На обкл. після назви: Історична повість (!)з часів визвольних воєн великого князя Свитригайла (1430-1433)
1433566
  Опільський Юліан Сумерк / Опільський Юліан. – Львів, 1988. – 260с.
1433567
  Опільський Ю. Сумерк : [іст. повість] / Юліан Опільський ; [керівник проекту В. Яременко ; упоряд. та передм. Н. Янкової]. – Київ : Персонал, 2009. – 412, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 7). – ISBN 978-966-608-842-3
1433568
  Кусанов А. Сумерки / А. Кусанов. – М. – с.
1433569
  Розенберг Г.В. Сумерки / Г.В. Розенберг. – Москва, 1963. – 380 с.
1433570
  Нурпеисов А. Сумерки : Роман-газета. № 4(352) / А. Нурпеисов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 95с.
1433571
  Нурпеисов А. Сумерки : роман / А. Нурпеисов. – Москва, 1969. – 324 с.
1433572
  Опільский Ю. Сумерки / Ю. Опільский. – Москва, 1970. – 384с.
1433573
  Опільский Ю. Сумерки / Ю. Опільский. – Москва, 1970. – 384с.
1433574
  Чобану Раду Сумерки / Чобану Раду. – Москва, 1983. – 238 с.
1433575
  Майер С. Сумерки / Стефан Майер ; [ пер. с англ. А. Ахмеровой ]. – Москва : АСТ, 2009. – 447 с. – ISBN 978-5-17-035043-8
1433576
  Мельницкая И. Сумерки : проза : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
1433577
  Винник А.Я. Сумерки Безнесонии / А.Я. Винник. – Донецк, 1965. – 304с.
1433578
  Гарнет Р. Сумерки богов / Р. Гарнет. – М., 1967. – 64с.
1433579
   Сумерки богов / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр; Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм и др. [сост., и общ. ред. и предисл. А.А. Яковлева]. – Москва : Политиздат, 1989. – 398 с. – (Библиотека атеистической литературы). – ISBN 5-260-00378-8
1433580
   Сумерки богов : [сборник : переводы] / Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр; Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм и др. [сост., и общ. ред. и предисл. А.А. Яковлева]. – Москва : Политиздат, 1990. – 398 с. – (Библиотека атеистической литературы). – ISBN 5-250-01275-2
1433581
  Краминов Д.Ф. Сумерки в полдень / Д.Ф. Краминов. – М., 1981. – 623с.
1433582
  Грицак Я. Сумерки героев / разговор вел Михаил Гольд // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 13 (569), 30.03.2018. – С. 46-49. – ISSN 2075-7093


  Историк Ярослав Грицак - о том, как историческая память становится проклятием, в чем слабость национальных героев, что разделяет и что объединяет украинцев.
1433583
  Пэк Л.А. Сумерки законности / Л.А. Пэк, С.А. Яни. – Москва : Юридическая литература, 1980. – 128 с.
1433584
  Герасимов О.Г. Сумерки Каира / О.Г. Герасимов. – Москва, 1980. – 96с.
1433585
  Уварова Л.З. Сумерки после полудня / Л.З. Уварова. – М, 1982. – 447с.
1433586
  Розанов В.В. Сумерки просвещения : сборник статей по вопросам образования / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Изд. П. Перцова ; Тип. М. Меркушева, 1899. – II, 240 с. – Библиогр.: с. 233-240
1433587
  Розанов В.В. Сумерки просвещения / В.В. Розанов. – М, 1990. – 620с.
1433588
  Бэн (Б. Назаревский) Сумерки русской литературы : Максим Горький, Леонид Андреев, Чириков, Юшкевич : очерки / Бэн [псевд.] (Б. Назаревский). – Москва : [Т-во скоропечатни А.А. Левенсон], 1912. – 103 с.
1433589
  Костиков В.В. Сумерки свободы: очерки / В.В. Костиков. – М., 1991. – 46с.
1433590
   Сумерки человечества : лирика немецкого экспрессионизма. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 270с. – ISBN 5-239-00742-X
1433591
  Хан Сер Сумерки. / Хан Сер. – М., 1958. – 191с.
1433592
  Хан Сер Сумерки. / Хан Сер. – М., 1961. – 355с.
1433593
  Савельева М.Ю. Суметь вернуться к началу. Миф как основание творчества М. Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 51-73. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
1433594
  Галка І.Г. Суми - Враца / І.Г. Галка. – Х., 1972. – 40с.
1433595
  Сапухіна Л.П. Суми / Л.П. Сапухіна, В.Д. Скрипник. – Х., 1972. – 103с.
1433596
   Суми. – Х., 1976. – 47с.
1433597
  Сапухіна Л.П. Суми / Л.П. Сапухіна. – Х., 1976. – 39с.
1433598
  Сапухіна Л.П. Суми : Довідник / Л.П. Сапухіна. – Харків, 1978. – 119с.
1433599
   Суми : Фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1982. – 96с.
1433600
   Суми : Фотоальбом. – Харків : Прапор, 1983. – 112с.
1433601
  Нічкевич О. Суми прямої сонячної радіації в Києві / О. Нічкевич. – Київ, 1928. – 22с.
1433602
  Моісеєнко В.П. Суми. / В.П. Моісеєнко, Н.П. Новаківська. – К, 1966. – 79с.
1433603
   Суми. Вулицями старого міста = Сумы. По улицам старого города =Sumy. Along the Streets of the Old Town : історико-архітектурний альбом. – Суми : АС-Медіа, 2003. – 264с. : іл. – (Рідний край). – ISBN 966-95848-9-2
1433604
  Зукулло Н.А. Суми. Сумы / Н.А. Зукулло. – Харків : Прапор, 1976. – 47с.
1433605
  Челышев Е.П. Сумитранандан Пант. Певец Гималаев / Е.П. Челышев ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 221 с. : портр. – Библиогр.: с. 238-239. – (Писатели и ученые Востока)
1433606
   Суміжні інфраструктури енергетичного забезпечення економіки України та пропозиції щодо їх класифікації / В.І. Мельник, І.І. Репін, А.Є. Слівак, О.В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 111-115
1433607
  Боровик Ю.І. Суміжні ринки в структурі ринкової економіки: категоріальний аналіз і типологія // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 60-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 1811-3141
1433608
  Козлова Т.О. Суміжні семантичні мікросистеми в індоєвропейській прамові: R-/L-корені // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 75-83
1433609
  Брич Л. Суміжні склади злочинів: поняття та ознаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 102-109
1433610
  Безпаленко А.М. Суміжність як функція простору і часу: сенсорне маскування у мові (гештальт-теоретичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 36-44
1433611
  Дудченко Тарас Миколайович Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.01 / Дудченко Тарас Миколайович; НАНУ. – Київ, 2001. – 144л. – Бібліогр.:л.127-144
1433612
  Дудченко Тарас Миколайович Сумісна дія іонізуючої радіації та важких металів на фібробласти мишей в культурі : Автореф. дис. ... канд.біолог. наук:03.00.01 / Дудченко Т.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1433613
  Бублик А.А. Сумісна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкої кишки щурів : Автореф.дис.на здоб.наук.ступ.канд.біол.наук: 03.00.01 / Бублик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: с.14-15
1433614
  Бублик Андрій Анатолійович Сумісна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкої кишки щурів : Дис....канд.біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Бублик Андрій Анатолійович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 132л. – Бібліогр.:л.117-132
1433615
   Сумісна дія нових піразолвмісних бісфосфонатів і вітаміну d3 за експериментального остеопорозу / М. Великий, Д. Лабудзинський, О. Лісаковська, Е. Пасічна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 29-35. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
1433616
  Калініхін О.М. Сумісна утилізація твердих побутових відходів і побічних продуктів коксохімічних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Калініхін О.М. ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв.
1433617
  Щербань М.Т. Сумісне вживання інтенсифікаторів та деінтенсифікаторів у реченні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 213-217. – ISBN 966-581-373-0
1433618
  Сідоров І.С. Сумісне опрацювання супутникових і наземних геодезичних вимірів високочастотної мережі будівництва Дністровської ГАЕС / І.С. Сідоров, К.Р. Третяк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 6-9 : мал. – Бібліогр.: 6 назв
1433619
  Неділько С.А. Сумісне осадження галію з ітрієм (гадолінієм) та іонами лужноземельних і перехідних металів / С.А. Неділько, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-121. – (Хімія ; Вип. 33)


  Проведено дослідження багатокомпонентних систем 2,8Y(NO3)3 - 0,2Ca(NO3)2 - 4,8Ga(NO3)3 - 0,2Fe(NO3)3 - (NH4)2CO3 - H2O та 2,8Gd(NO3)3 - 0,2Mg(NO3)2 - 4,8Ga(NO3)3 - 0,2Cr(NO3)3 - (NH4)2CO3 - NH4OH - C2H5OH - H2O методом зсуву рівноваги. Встановлено, що ...
1433620
   Сумісне очищення води від алюмінію і фтору деревною мембраною / Т.Ю. Дульнева, Л.А. Деремешко, Д.Д. Кучерук, В.В. Гончарук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 105-112 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-9912
1433621
  Барчук О.І. Сумісне перетворення Фур"є : методичні рекомендації з дисципліни "Статистична радіофізика" для студ. радіофізичного ф-ту / КНУТШ ; упоряд. О.І. Барчук та ін. – Київ : Киевский ун-т, 2005. – 29 с.
1433622
  Ларін В.А. Сумісне подрібнення та сушіння природних цеолітів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.08 / В.А. Ларін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1433623
  Сєрєбрєнніков Б. Сумісний вплив кадмію і коливань солоності на молодь гупі / Б. Сєрєбрєнніков, В. Гандзюра, М. Алексієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Встановлено пригнічення ростових і продукційних процесів, а також взаємодії між особинами мальків гупі за сумісного впливу іонів кадмію і коливань солоності. Коливання солоності частково перешкоджають накопиченню кадмію в тілі. Обидва фактори ...
1433624
  Горенштейн Л.І. Сумісний вплив солі барію та неіоногенної ПАР у реакції германію (ІV) з бромпірогалоловим червоним / Л.І. Горенштейн, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 86-93. – (Хімія ; Вип. 32)


  Проведено спектрофотометричне дослідження сумісного впливу солі барію та неіоногенної ПАР (НПАР) з поліетилоксидним угрупуванням ОП-10 у реакції Ge (ІV) з бромпірогалоловим червоним (БПЧ). Встановлено наявність комплексного катіона (Ва*ОП-10)[у мінус ...
1433625
  Кузнечікова О. Сумісництво і суміщення // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 40-48.
1433626
  Кузнечікова О. Сумісництво і суміщення (продовження) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 8. – С. 49-53.
1433627
  Хмілека Сумісництво як додаткове джерело доходу як зробити цю практику благом і для викладачів, і для університетів? / Хмілека, . // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-87. – ISSN 1682-2366
1433628
  Венедіктов С.В. Сумісництво як складовий елемент сучасного трудового правовідношення: його стан та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 351-358. – ISSN 1563-3349
1433629
  Базилюк Т.М. Сумісність бінарних систем на основі промислових кополімеру стиролу з акрилонітрилом і полі метилметакрилату / Т.М. Базилюк, Н.П. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-51. – (Хімія ; Вип. 38)


  Досліджено фазовий стан сумішей на основі промислових кополімеру стиролу з акрилонітрилом і полі метилметакрилату за різного співвідношення полімерних компонентів. Показано, що в області температур 273-473 К ця система повністю сумісна.
1433630
   Сумісність засобів обчислювальної техніки електромагнітна. Терміни та визначення. ДСТУ 3571-97. – Київ : Держстандарт України, 1998. – 15 с.
1433631
   Сумісність положень законодавства України з Конвенцією про скорочення безгромадянства 1961 року та Конвенцією про статус апатридів 1954 року = The сompatibility of Ukrainian legislation with the 1961 Convention on the reduction of statelessness and the 1954 Convention relating to the status of stateless persons : дослідження провела Валентина Суботенко. – Київ : УВКБ ООН, 2005. – 220 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1433632
  Гунен І. Сумісність системи фільтрів з Європейською конвенцією про права людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 256-261. – ISBN 978-966-8909-91-7
1433633
  Гриценко А. Сумісно-розділені відносини: праця, власність, влада // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1433634
  Гура Д.В. Суміщений процес одержання теплової енергії та силіцій(IV) оксиду із відходів рисового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гура Денис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1433635
  Бурбело Р.М. Суміщений фототермоакустичний та фотоелектричний мікроскоп для дослідження напівпровідників / Р.М. Бурбело, А.Г. Кузьмич, І.Я. Кучеров // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 465-469. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведені основні принципи покладені у розробку автоматизованого суміщеного фототермоакустичного (ФТА) та фотоелектричного (ФЕ) мікроскопу для діагностики напівпровідників.
1433636
  Кравченко О.В. Суміщені процеси отримання поліоксидів водню і рекуперації домішок з рідинних середовищ в нерівноважній низькотемпературній плазмі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Кравченко О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 96 назв.
1433637
  Бражнин И.Я. Сумка волшебника / И.Я. Бражнин. – Л., 1968. – 304с.
1433638
  Бражнин И.Я. Сумка волшебника / И.Я. Бражнин. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1973. – 440с.
1433639
  Бражнин И.Я. Сумка волшебника / И.Я. Бражнин. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1978. – 464с.
1433640
  Камов Б.Н. Сумка Гайдара / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1982. – 319 с.
1433641
  Шеметов А.И. Сумка дервиша. / А.И. Шеметов. – Тула, 1975. – 288с.
1433642
  Кудинов В.М. Сумка кенгуру / В.М. Кудинов, М.В. Кудинова. – Москва, 1987. – 200 с.
1433643
  Федоров В.І. Сумка повна сердець / В.І. Федоров. – К., 1977. – 360с.
1433644
  Федоров В.І. Сумка, повна сердець / В.І. Федоров. – К., 1963. – 86с.
1433645
  Федоров В.И. Сумка, полная сердец / В.И. Федоров. – Воронеж, 1973. – 318с.
1433646
  Мітяй О.Д. Сумлінність виконання зобов"язань кредитних договорів як умова стабільності економіки у праві ЄС та України // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 383-385. – ISBN 978-966-171-322-1
1433647
  Угляренко П.В. Сумління : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 263 с.
1433648
  Горбенко Л.І. Сумління : поезії / Л.І. Горбенко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 72 с.
1433649
  Злупко С.М. Сумління голос / С.М. Злупко. – Львів, 1989. – 84с.
1433650
  Приходченко К.І. Сумління нації : (Методичний банк. 68-й внесок) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 33 (253). – С. 18-1-18-12
1433651
   Сумління нашої нації. До 90-річчя від дня народження Л.В. Костенко (1930) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2019. – № 1, 2020, 1 квартал. – С. 71-82. – ISSN 0130-2043
1433652
  Титов Юрий Евлампиевич Сумма баллов / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Мол. гвардия, 1971. – 224с.
1433653
   Сумма биотехнологии. – Москва : Знание, 1978. – 48с.
1433654
  Зигуненко С.Н. Сумма биотехнологий / С.Н. Зигуненко. – М, 1988. – 47с.
1433655
  Мащенко С.О. Сумма дискретных нечетких чисел с нечетким множеством слагаемых // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 42-52. – ISSN 1019-5262
1433656
  Чирков Сумма жизни / Чирков, ЮГ. – Москва, 1987. – 142с.
1433657
  Иванова Е. Сумма знаний // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 16 (555). – С. 34-36


  Коррупция в высшей школе. Упоминается Киевский национальный ун-т, фак-т психологии.
1433658
  Лем С. Сумма технологии / С. Лем. – Москва, 1968. – 608с.
1433659
   Сумма философий. – Екатеринбург
1. – 1991. – 142с.
1433660
  Козлов В. Сумма элегий: "Осень" Баратынского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 253-272. – ISSN 0042-8795
1433661
  Емельянов В.Ф. Сумма, ряд и интеграл Лебега / В.Ф. Емельянов. – Саратов
Ч. 1. – 1985. – 86с.
1433662
   Суммарная продольная производимость водной оболочки и осадочного чехла Земли. – М., 1978. – 12с.
1433663
  Овсянников Н.П. Суммарная щелочность, непрерывная сатурация, холодная дефенация и сатурация / Н.П. Овсянников. – [Б.м.]. – 58 с.
1433664
  Верховцев В.Г. Суммарные амплитуды позднеплиоцен-четвертичных вертикальных движений земной коры платформенной части территории Украины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
1433665
  Курас Антанас Винцо Суммарные внеклеточные моносинаптические потенциалы, вызываемые одиночным нервным импульсом ретино-текстального волокна лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Курас Антанас Винцо; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1974. – 24л.
1433666
  Лоссовский Е.К. Суммарные многократные волны и проблема надежности сейсмо-геологических построений в ГСЗ (докритическая область) / Е.К. Лоссовский. – Киев : Наукова думка, 1974. – 128с.
1433667
  Гущин Г.П. Суммарный озон в атмосфере / Г.П. Гущин, Н.Н. Виноградова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 238с.
1433668
   Суммарный показатель оценки деятельности предприятия. – Горький, 1964. – 29 с
1433669
  Цзян М.-дэ Сумматор с временем сложения меньше одной миекросекунды : Автореф... канд. техн.наук: / Цзян М.-дэ; Ин-т точн. механ. и вычисл. техн. АН СССР. – М., 1960. – 19л.
1433670
  Шестопалов В.П. Сумматорные уравнения в современной теории дифракции / В.П. Шестопалов. – К., 1983. – 251с.
1433671
  Потемкин И.С. Сумматоры: уч. пособие / И.С. Потемкин. – М., 1975. – 66с.
1433672
  Натансон И.П. Суммирование бесконечно малых величин / И.П. Натансон. – Москва, 1956. – 56 с.
1433673
  Натансон И.П. Суммирование бесконечно малых величин / И.П. Натансон. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 1960. – 56 с.
1433674
  Тевзадзе Н.Р. Суммирование двойных рядов методом Лебега : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тевзадзе Н.Р.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1952. – 5 с.
1433675
  Бойцун Л.Г. Суммирование интегралов Фурье-методом Г.Ф. Вороного : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бойцун Л. Г. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 9 с.
1433676
  Гуляев Г.М. Суммирование кратных функциональных рядов и аналитическое продолжение. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Гуляев Г.М.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1987. – 13л.
1433677
  Брудно А.Л. Суммирование ограниченных последовательностей матрицами Теплица : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Брудно А.Л.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Механико-математический факультет. – Москва, 1951. – 4 с.
1433678
  Зиза О.А. Суммирование ортогональных рядов / О.А. Зиза. – Москва : УРСС, 1999. – 288с. – ISBN 5-88417-207-9
1433679
  Елин М.В. Суммирование почти сходящихся функций непрерывного аргумента и некоторые вопросы общей теории суммирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елин М.В.; Мин-во просвещения РСФСР. – Красноярск, 1964. – 7л.
1433680
  Полуянова М.Ф. Суммирование произведения чистовых рядов треугольными методами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Полуянова М.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 10л.
1433681
  Власенко В.Ф. Суммирование разбавленных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Власенко В.Ф.; Киевск. пед. ин-т. – К. – 12л.
1433682
  Власенко В.Ф. Суммирование разбавленных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Власенко В.Ф.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1967. – 9л.
1433683
  Слепенчук К.М. Суммирование расходящихся бесконечных произведений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слепенчук К.М.; М-во высшего общеобразования СССР.Днепроптр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1951. – 8 c.
1433684
  Байарстанова Амина Сагидулловна Суммирование рядов Фурье : Автореф... канд..физ-матнаук: 010101 / Байарстанова Амина Сагидулловна; Моск. пед. ин-т. – М, 1980. – 14л.
1433685
  Кудрявцев В.А. Суммирование степеней чисел натурального ряда и числа Бернулли. / В.А. Кудрявцев. – М-Л, 1936. – 72с.
1433686
   Суммирование усталостных повреждений, 1959. – 97с.
1433687
  Дементьева Е.И. Суммирующие машины / Е.И. Дементьева. – 2-е, доп. – М., 1966. – 144 с.
1433688
  Басиладзе С.Г. Суммирующий линейный усилитель, интегратор и размножитель импульсов / С.Г. Басиладзе ; ОИЯИ : ЛВЭ ; 13-5413. – Дубна : ОИЯИ : ЛВЭ, 1970. – 11 с.
1433689
  Каразия Р. Суммы атомных величин и средние характеристики спектров : монография / Р. Каразия. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 272с.
1433690
  Семовский С.В. Суммы независимых случайных векторов нормированные линейными операторами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Семовский С.В.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1979. – 11л.
1433691
  Петров В.В. Суммы независимых случайных величин / В.В. Петров. – Москва, 1972. – 414 с.
1433692
  Джнейд О.М. Суммы неотрицательных случайных величин связанных эргодической цепью Маркова : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Джнейд О. М.; КГУ. – Киев, 1985. – 11л.
1433693
  Джнейд Омар Мухаммед Суммы неотрицательных случайных величин связанных эргодической цепью Маркова : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05. / Джнейд Омар Мухаммед; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 92л. – Бібліогр.:л.85-92
1433694
  Лебединцева Е.П. Суммы случайного числа зависимых случайных величин в задачах резервирования и контроля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебединцева Е. П.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1976. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
1433695
  Габдуллин М.Р. Суммы характеров: оценки и приложения : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.06 / Габдуллин Михаил Рашидович ; ФГБОУ ВО "Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2019. – 19 с. – Библиогр.: 4 назв.
1433696
  Бласко Ібаньєс В. Сумна весна : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря. З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 3)
1433697
  Веремійчик О. Сумна дата - двадцять перше лютого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 лютого (№ 7/8). – С. 4


  Пам"яті Олени Теліги.
1433698
  Ганжа П. Сумна доля останків з могили кошового атамана Івана Сірка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 42-45. – ISBN 966-95758-1-8
1433699
  Макарчук С. Сумна рефлексія 2013 р. на криваве "чудо" Волині 1943 р. // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 154-163. – ISBN 978-966-600-651-9
1433700
  Сирота В. Сумна сага про іноінвестиції в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 7


  "За перші шість місяців нинішнього року в Україну надійшло лише 711 млн дол. США прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал. Старт осіннього сезону ділової активності для інвестиційно-фінансової спільноти ознаменувався новиною про тримільярдне ...
1433701
  Данильченко О. Сумне коло історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 11


  Книга Сергія Борщевського "Рік російської міфології".
1433702
  Кралюк П. Сумний "ювілей" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 25, 28


  Чи варто повертати твори Уласа Самчука до шкільної програми?
1433703
  Кіцера О. Сумний автор веселих віршів // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 64-72. – ISSN 1729-2344


  Про Степана Васильовича Руданського,українського поета, перекладача античної літератури, професійного лікаря.
1433704
  Пестушко Валерій Сумний фінал минулого століття // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 53
1433705
  Веремійчик О. Сумний ювілей - 80 років трагедії Бабиного Яру // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 28 вересня - 11 жовтня (№ 37/38)
1433706
  Осипенко О. Сумні жнива - вічна пересторога // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 226). – С. 6
1433707
  Чарнецький С. Сумні ідем... / С. Чарнецький. – Львів-Київ, 1920. – 60с.
1433708
  Ольбрахт І. Сумні очі Ганни Караджичевої / І. Ольбрахт. – Ужгород, 1973. – 224с.
1433709
  Купчик Л. Сумні роковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 13


  Навесні 1945 року людство спрагло чекало миру, а в Західній Україні розпочалася війна так званих визволителів проти Української Греко-Католицької Церкви.
1433710
  Ребріна В.В. Сумні спогади // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-29
1433711
  Литвин Я.М. Сумнів у справжньості Іншого: симулякр та симуляція // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 33-35
1433712
  Молчанова Ірина Сумніви : філософська замальовка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45. – ISSN 0868-9644
1433713
  Герст П. Сумніви в глобалізації : Міжнародна економіка і можливості керування / Пол Герст, Грехем Томсон. – Київ : К.І.С., 2002. – 306с. – ISBN 966-8039-07-6
1433714
  Прокопенко Ю. Сумнівна логіка АМКУ // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 20-21
1433715
  Прокопенко Ю. Сумнівна логіка АМКУ. Окремі рішення та їх наслідки // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 20-21
1433716
  Загиней З. Сумнівна чинність статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу україни // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 48-56
1433717
  Панасюк О. Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та правові ознаки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 115-123


  Стаття присвячена питанню про причини виникнення, зміст та основні ознаки сумнівного (симулятивного) професійного стану праівника.
1433718
  Вакуліна В. Сумнівний статус комунікації: "Мовчати не можна говорити" / В. Вакуліна, Ю. Пономарьов // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 90-99. – ISSN 2075-1443


  Ця стаття - спроба знайти відповідь на питання "чому в епоху інтенсивної комунікації все ще актуальною залишається теза про те, що мовчання - золото?"
1433719
  Пономарів О. Сумнівні ігри навколо Шевченківської премії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 січня (№ 1). – С. 7


  Щодо висування на здобуття Шевченківської премії Г. Грабовича - українського і американського літературознавця, професора кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету.
1433720
  Вятчанінов О.В. Сумовні зі степенем р рекурентні послідовності в банаховому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається рекурентна послідовність з операторнозначними коефіцієнтами. У залежності від властивостей операторів наведено умови її сумовності зі степенем р. Ключові слова: замкнений оператор, сумовна зі степенем р рекурентна ...
1433721
   Сумская область в период Великой Отечественной войны 1941-1945. – 2-е изд., доп. – К., 1988. – 437с.
1433722
   Сумская область в период Великой Отечественой войны. – Х., 1963. – 459с.
1433723
  Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение : монография / Дмитрий Кудинов ; [науч. ред. Капелюшный В.П.]. – Сумы : Печатный дом "Папирус", 2013. – 159, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 151-158 и в конце гл. – ISBN 978-966-2787-29-0
1433724
  Обозный Н.П. Сумский вариант: Опыт Сум. науч.-произв. об-ния им. М.В.Фрунзе. / Н.П. Обозный. – Х., 1986. – 98с.
1433725
   Сумский художественный музей. – Х., 1988. – 148с.
1433726
  Шрамко О.С. Сумское ускорение / О.С. Шрамко. – М., 1986. – 128с.
1433727
  Гудзенко П.А. Сумська область : (Геогр. нарис) / П.А. Гудзенко; Відп. ред. О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1958. – 123с. – (Області Української РСР)
1433728
   Сумська область. – 3 вид. – Суми, 1966. – 159с.
1433729
   Сумська область : географічний атлас. – Київ : Мапа, 2006. – 20 с. – До 315-річчю від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського присвячується. – (Моя мала Батьківщина). – ISBN 966-7620-81-6
1433730
   Сумська область (Україна) співпрацюватиме з Любуським воєводством (Польща) на рівні міст та районів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 38-39. – ISSN 1728-6220


  У рамках проекту "Формування співпраці між українськими та польськими регіонами на прикладі Сумської області (Україна) і Любуського воєводства (Польща)", що здійснювався Інститутом трансформації суспільства (ІТС) за підтримки Посольства Республіки ...
1433731
   Сумська область (Україна) та Любуське воєводство (Польща) формують модель партнерства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-29. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства (ІТС) провів Українсько-Польський форум "Регіони - за співпрацю. Сумська область (Україна) та Любуське воєводство (Польща) формують модель партнерства" (Суми, 5 грудня 2007року). Захід було здійснено за організаційної ...
1433732
  Жиленко І.Р. Сумська природа - невід"ємна складова письменницької майстерності М.П. Арцибашева / І.Р. Жиленко, О.Л. Кононенко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 11-22


  У статті розглядаються особливості художніх засобів Арцибашева у відтворенні природи, звертається увага на краєзнавчі елементи, кольористику й деякі домінанти характеристики героїв роману "Санін"
1433733
   Сумська старовина : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Бойко М.К., Боровик А.М. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 53. – 2018. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433734
   Сумська старовина = Ancient Sumy Land : історія, джерелознавство, краєзнавство / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 54. – 2018. – 89, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433735
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 55. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433736
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 56. – 2020. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1433737
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 57. – 2020. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1433738
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 58. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1433739
   Сумська старовина = Ancient Sumy land : історія, джерелознавство, краєзнавство : науковий журнал / Сумс. держ. ун-т ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Бажан О.Г., Боровик А.М., Верменич Я.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1995-. – ISSN 2311-5408
№ 59. – 2021. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1433740
  Корнієнко О. Сумська фортеця другої половини XVII - XVIII ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 16-27. – ISSN 0131-2685
1433741
  Дахненко М. Сумське партизанське з"єднання Сидора Ковпака (1941-1942 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 98-106
1433742
  Акіменко А. Сумський бестселер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 23


  Пеша спроба нон-фікшн Владислава Івченка про "ліхіє дев"яності" викликала справжній читацький бум.
1433743
   Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924-2019) : (до 95-річчя з дня заснування) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Наук. б-ка ; [уклад.: І.О. Железняк, Н.А. Чайка ; наук. ред. О.М. Семеног ; відп. ред. І.О. Железняк]. – Суми : Університетська книга, 2019. – 115, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 94-115
1433744
  Васильев А. Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
1433745
  Васильєв Анатолій Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-16. – ISSN 1682-2366


  У статті розповідається про здобутки колективу Сумського державного університету, якими він зустрічає своє 60-річчя. Наголошується, що динаміка розвитку забезпечується перш за все впровадженням системних підходів в усі сфери діяльності.
1433746
   Сумський державний університет : історія і сучасність : 60 років на освітянській та науковій ниві / [ ред. кол.: А.В. Васильєв, А.Б. Звагельський, О.Є. Кррупіна та ін ; Сумський держ. ун-т ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 144 с. – 1948-2008 : 60 років Сумському державному університету. – Бібліогр.: фот.
1433747
  Васильєв А. Сумський державний університет запроваджує концепцію відкритих освітніх ресурсів / А. Васильєв, Ю. Зубань, В. Любчак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366


  Підвищення якості навчального контенту завдяки принципам відкритого доступу до матеріалів для абітурієнтів, студентів, педагогічних та інших користувачів Інтернету.
1433748
   Сумський державний університет. Історія і сучасність : 65 років на освітянській та науковій ниві / [В.Л. Акуленко та ін. ; голов. ред. А.В. Васильєв ; Сумс. держ. ун-т]. – Вид. 2-ге перероб. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 151, [1] с. : іл., табл., портр. – 1948-2013 СумДУ - 65. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1433749
   Сумський державний художній музей. – Київ, 1966. – 78 с.
1433750
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський національний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 8/9. – 2010. – 231, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433751
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 12/13. – 2011. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433752
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 14/15. – 2011. – 263, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433753
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 18/19. – 2012. – 171 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1433754
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433755
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 21. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433756
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 22. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433757
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 23. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433758
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми. – ISSN 2227-183Х
№ 24. – 2015. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433759
   Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 31. – 2018. – 71, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433760
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy Historical and Archival Journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 32. – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433761
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 33. – 2019. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1433762
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 34. – 2020. – 59, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1433763
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 35. – 2020. – 83 с. – Резюме укр., англ. мовами
1433764
   Сумський історико-архівний журнал = Sumy historical and archival journal : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет. – ISSN 2227-183Х
№ 36. – 2021. – 65, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1433765
   Сумський краєзнавчий музей : Путівник. – Харків, 1976. – 47с.
1433766
   Сумський художній музей. – К., 1972. – 11с.
1433767
   Сумський художній музей. – К., 1981. – 78с.
1433768
  Габер Ю.А. Сумські етюди = Sumskie etiudy : збірка есе / Юзеф Антоні Габер ; пер. з пол. Пилипа Кислиці ; заг. редагування та доповн. Алли Ярової. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 93, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. пол. – ISBN 978-966-8958-92-2
1433769
  Корнієнко О. Сумські храми // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 4 (202). – С. 28-37. – ISSN 0131-2685
1433770
  Шаріпов К. Сумування рядів Фур"є неперервних функцій двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-18. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто некоректну задачу відновлення неперервної функцій двох змінних за наближено заданими коефіцієнтами Фур"є. Ця задача розглянута для двох модельних класів скінченної гладкості: функцій з домінуючою змішаною частинною похідною та функцій ...
1433771
  Аламія Геннадій Сумуючи за блакиттю : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 282-285
1433772
  Курас І. Сумцов Микола Федорович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 567-568. – ISBN 966-642-207-7
1433773
  Шудря Є. Сумцов Микола Федорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 13-16. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1433774
  Самоплавська Т.О. Сумцов Микола Федорович (1854-1922) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 552-557. – ISBN 966-06-0367-3
1433775
  Васягина М.П. Сумчатые грибы.2. Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes) / М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова // Флора споровых растений Казахстана / АН КАзССР, Ин-т ботаники. – Алма Ата, 1987. – Том 12. Кн. 2 : Сумчатые грибы.2 Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes)/ М.П. Васягина, З.М. Бызова, М.А. Тартенова. – С.5-292
1433776
   Сумщина туристична. Край, який надихає! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 106-109 : фото
1433777
   Сумы : Краткая справочная книга. – Харьков : Прапор, 1979. – 167с.
1433778
   Сумьский обласний державний архів та його філіали у містах Конотопі і Ромнах. – К., 1965. – 296с.
1433779
   Сунагава Интиро (1924-2012) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 464 : фото. – ISSN 0016-7886
1433780
  Селезнев П.И. Сунали. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1985. – 223с.
1433781
  Фоминцева Л.А. Сунгирская лошадка / Л.А. Фоминцева. – Ярославль, 1980. – 96с.
1433782
  Маслов В.М. Сунгирская находка. / В.М. Маслов. – Ярославль, 1972. – 95с.
1433783
   Сунгирь. – М., 1984. – 215с.
1433784
  Бадер О.Н. Сунгирь, Верхнепалеолитическая стоянка / Бадер О.Н. ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 271 с., [4] л. ил. :. – Библиогр.: с. 244-255
1433785
  Павленко А.П. Сунданский язык. / А.П. Павленко. – М., 1965. – 84с.
1433786
  Сингх Н. Сундари / Н. Сингх. – М., 1970. – 176с.
1433787
  Марочко В. Сундберг Джейкоб В.Ф. // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 410. – ISBN 978-617-642-388-1


  Сундберг Джейкоб В.Ф. - правник зі Швеції, професор Стокгольмського ун-ту. Голова Міжнародної комісії з розслідування голоду в 1932 - 1933 рр. в Україні (1988 - 1990).
1433788
  Шатуновский И.М. Сундук бабушки Аграфены: фельетоны. / И.М. Шатуновский. – Москва : Правда, 1981. – 48 с.
1433789
  Тарабукин И.И. Сундук моей бабушки. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1963. – 78с.
1433790
  Шукрулло Сундук с драгоценными камнями / Шукрулло ; пер. с узб. В.Солоухина. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175 с.
1433791
  Бевк Ф. Сундук с серебром : повести, рассказы ; пер. со словен. / Франце Бевк ; предисл. М. Рыжовой ; ил. Ю. Лобачев. – Москва : Художественная литература, 1971. – 464 с.
1433792
  Бевк Ф. Сундук с серебром : пер. со слов. / Франце Бевк. – Москва : Художественная литература, 1990. – 524 с. – (Библиотека современной югославской литературы)
1433793
  Газиев М.М. Сундук сказок / М.М. Газиев. – М., 1980. – 32с.
1433794
   Сундук со сказками : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 101-105 : Фото
1433795
   Сундьята. – М-Л, 1963. – 151с.
1433796
  Бахтавар Сунесар : [поэма : факсимиле, текст и перевод] / Бахтавар ; пер. с браджа, вступит. статья И.Д. Серебрякова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 126 с.
1433797
  Гель І.М. Суниця : біологія, сорти, технології вирощування та переробки : навч. посібник / І.М. Гель, І.С. Рожко. – Львів : Український бестселер, 2012. – 100 с., [15] арк. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 97-100. – ISBN 978-966-2384-01-7
1433798
  Паламарчук Г.О. Суничний липень / Г.О. Паламарчук. – К, 1975. – 39с.
1433799
  Жадько В. Сунківський садибний парк // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 827. – ISBN 978-966-8567-14-8
1433800
  Тихонова Е. Сунниты и шииты Ирака: от "Ирака британского" к "Ираку американскому" // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 120-134. – ISSN 1998-1813
1433801
  Дюбессе-Шатлен Лор Сунниты и шииты. Брат на брата / Дюбессе-Шатлен Лор, , Пиоле Юг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 104-105 : фото. – ISSN 1029-5828
1433802
  Конрад Н.И. Сунь-Цзы / Н.И. Конрад. – Москва : Издательство АН СССР, 1950. – 404 с.
1433803
  Абаев Н.В. Сунь Лутан о философско-психологических основах "внутренних" школ у-шу / Н.В. Абаев, И.В. Горбунов ; Рос. Акад. наук, Сибирское отд., Бурятский ин-т общественных наук. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1992. – 165, [3] с. : ил., портр. – ISBN 5-02-029746-1
1433804
  У Чэн-энь Сунь Укун - Царь обезьян / Чэн-энь У. – М, 1982. – 751с.
1433805
  Тихвинский Сергей Леонидович Сунь Ят-сен- друг Советского Союза / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Междунар. отношения, 1966. – 79с.
1433806
  Сенин Н.Г. Сунь Ят-сен - великий китайский революционер-демократ / Н.Г. Сенин. – Москва, 1956. – 40с.
1433807
   Сунь Ят-Сен. – М., 1966. – 122с.
1433808
  Ермашев И.И. Сунь Ят-Сен (1866-1925) / И.И. Ермашев. – Минск : Изд. ЦК ВЛКСМ, 1964. – 318 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 13)
1433809
   Сунь Ят-Сен. 1866-1966. – М., 1966. – 414с.
1433810
  Тихвинский Сергей Леонидович Сунь Ят-Сен. Внешнеполитические воззрения и практика / Тихвинский Сергей Леонидович. – М. : Международные отношения, 1964. – 356с.
1433811
  Ефимов Г.В. Сунь Ятсен / Г.В. Ефимов. – М, 1981. – 239с.
1433812
  Кузнецов В.С. Сунь Ятсен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 50-63. – ISSN 0042-8779
1433813
   Сунь Ятсен, 1866-1986. – М., 1987. – 319с.
1433814
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с финск. – Петрозаводск, 1968. – 480 с.
1433815
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с финск. – Москва : Советская Россия, 1971. – 463 с.
1433816
  Викстрем У.К. Суоми в огне : роман / У.К. Викстрем; пер. с фин. – Петрозаводск : Карелия, 1976. – 463 с.
1433817
  Руэн Суонистика - единая теория всего: Диалектика Абсолюта / Руэн, В А. (Кирсанов. – Москва, 1991. – 212 с.
1433818
  Ухли В.В. Суп горяч - подуй : юмористические рассказы и комедия / Владимир Ухли ;. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 112 с.
1433819
  Гашек Я. Суп для бедных детей / Я. Гашек. – Москва, 1955. – 96с.
1433820
   Суп и солнце. – М., 1965. – 88с.
1433821
  Кубатьян Григорий Суп из кобры. "Коктейль из крови с водкой" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
1433822
  Губин Дмитрий Суп из плавников // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 89 : фото. – ISSN 1029-5828
1433823
  Лукомський В.П. Супер-І субгармонійні резонанси в сильно нелінійних вимушених коливаннях / В.П. Лукомський, І.С. Ганджа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено схему дослідження нелінійних періодичних вимушених коливань з одним степенем вільності, що описуються рівняннями руху без малого параметра. Для пошуку стаціонарних розв"язків використаний метод гармонічного балансу. Побудована сильно нелінійна ...
1433824
  Посошков В.И. Супер / В.И. Посошков. – М., 1990. – 239с.
1433825
  Шутова Наталья Суперакция для агенств от "АРТ-ТУР", BEACHCOMBER HOTELS И а/к "EMIRATES" : собери пазл и отдыхай бесплатно на Сейшелах или Маврикии!. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 68
1433826
  Кушніревич В.А. Супералгебри Ляйбниця та їх застосування : 01.01.06:Дис.на здоб.наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук / Кушніревич В.А.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2000. – 115л. – бібліогр.Л.110-115
1433827
  Кушніревич В.А. Супералгебри Ляйбниця та їх застосування : Автореф...канд.фіз.-мат. наук:01.01.06 / Кушніревич В.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
1433828
   Суперальманах народных афоризмов. – Київ : Аргументы и факты, 1999. – 130с. – (Золотая серия). – ISBN 966-7308-73-1
1433829
   Супербиблия Delphi 3 / П. Туррот, Г. Брент, Р. Багдазиан, С. Тендон. – Киев : ДиаСофт, 1997. – 848с. – ISBN 966-7033-23-6
1433830
  Феррис Тимоти Супербури на Солнце. Солнечный удар // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 72-87 : фото
1433831
   Супервизор ОС ЕС ЭВМ. – М., 1975. – 876с.
1433832
  Кулаков Ф.М. Супервизорное управление манипуляционными работами. / Ф.М. Кулаков. – Москва : Наука, 1980. – 448 с. – Библиогр.: с. 442-448. – (Научные основы робототехники)
1433833
   Супервизоры и операционные системы. – М., 1972. – 157с.
1433834
  Поліщук А. Супервівторок Джо Байдена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 41). – С. 3


  Після праймеріз у 14 штатах колишній віцепрезидент США вирвався в лідери серед демократів.
1433835
  Савка В. Супервізія в управлінні недержавними організаціями соціальної сфери: інституційний аналіз // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 34-41. – ISSN 2306-3974
1433836
  Іванюк І.В. Супервізія та інтервізія у роботі педагога // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 36-40. – ISSN 2617-2348
1433837
  Усатенко Оксана Супервізія як метод підвищення професіоналізму психолога-практика // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 168-172. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1433838
  Эберле Утэ Супервулкан : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 128-133 : фото, рис. – ISSN 1029-5828
1433839
  Гусейнова О. Супергерої : поезії / Олена Гусейнова ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 178, [14] с. : іл. – ISBN 978-617-679-321-2
1433840
  Левитин Е.А. Супергетеродин / Е.А. Левитин. – М, 1954. – 112с.
1433841
  Хмарцев В.С. Супергетеродинный приемник с цифровой индикацией частоты / В.С. Хмарцев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 53 с.
1433842
  Вилленброк Харальд Супердержава Деньги : история денег. Общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
1433843
   Супердетки : Тренировка быстрого чтения [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска


  Курс содержит набор увлекательных заданий, поможет вашему ребенку потренироваться в упражнениях, развивающих навыки чтения. Упражнения представлены в виде мини-игр, что не требует больших затрат времени. 4 вида заданий : -быстрый поиск - половинки ...
1433844
   Супердетки : Тренировка внимания [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, поцессор Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
1433845
   Супердетки : Тренировка памяти [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
1433846
  Джордан Роберт Пол Супердороги // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 50-62 : фото
1433847
  Новак А. Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце "Бібліографії польської історії" в минулому Польщі та України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 186–194. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1433848
  Троц В. Суперечка між Україною та Румунією щодо будівництва каналу Дунай - Чорне море // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 153-155
1433849
  Ярмоленко В. Суперечка навколо островів Сенкаку (Дяоюйдао) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 40-42
1433850
  Каганов В.І. Суперечка про світобудову // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 11-14
1433851
  Палій О. Суперечка Русі з Московією закінчиться перемогою України // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 31-33
1433852
  Палій О. Суперечка Русі з Московією закінчиться перемогою України // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 19 (235), жовтень. – С. 7
1433853
  Палій О. Суперечки про роман Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 240-244. – ISBN 966-7825-78-7
1433854
  Матвіїв М. Суперечлива єдність вартості і споживчої вартості послуг сфери вищої освіти // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 179-186. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1433855
  Яременко О. Суперечлива єдність економічної ефективності і соціальної справедливості як чинник функціонування та еволюції економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 19-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1433856
  Трохименко В.І. Суперечливий вплив глобалізації на розвиток ринку банківських послуг в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 161-164
1433857
  Яременко О.Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 3-18 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1433858
  Семчишин С.І. Суперечливий характер "десуверенізації" міжнародних відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 88-95. – ISSN 2077-1800
1433859
  Чернега А. Суперечливий характер демократизації органів міліції в постановах і директивах КПРС і Компартії України (1956-1985 рр.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.104-109
1433860
  Орлова О.В. Суперечливий характер інформації у мережі інтернет та ії вплив на індивіда / О.В. Орлова, О.В. Скалацька, О.В. Кузнєцова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 268-275. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1433861
  Довбуш О. Суперечливий характер соціокультурного і літературного процесу в США та його вплив на написання "Oliver"s Story" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 305-315. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1433862
  Левківський В.М. Суперечливий характер співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 202-206
1433863
  Левківський В. Суперечливий характер співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 96-99. – Бібліогр.: на 14 пунктів
1433864
  Копич Р.І. Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009-2010 рр. // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 21-30 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
1433865
  Ковальчук Т.М. Суперечливі підходи Й. Шумпетера, щодо впливу філософії на розвиток економічного аналізу в праці "Історія економічного аналізу" // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 27-31
1433866
  Андрос О. Суперечливі соціально-екологічні процеси XXI сторіччя і виклики для України // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 99-108. – ISSN 2227-1503
1433867
  Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / А. Старостіна, О. Каніщенко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 0131-775Х
1433868
  Гош О. Суперечливість зовнішньоекономічних відносин України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 77-88. – ISSN 0131-775Х
1433869
  Соболевська М.О. Суперечливість Модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е.Гіденса // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1433870
  Корсунський С.А. Суперечливість прагматичної відповідності та моральної гідності у соціально-філософській доктрині Н. Мак"явеллі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1433871
  Гушлевська Ю. Суперечливість процесу культурної глобалізації: локалізація та глокалізація // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 59-61
1433872
  Юрчишин В. Суперечливість проявів макроекономічних чинників зростання // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-71. – ISBN 966-73-53-51-Х
1433873
  Литвиненко Т.М. Суперечливість розвитку процесу диверсифікації діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 211-216


  Стаття присвячена аналізу переваг та загроз, пов"язаних з диверсифікацією діяльності компаній.
1433874
  Радіонов І.Ф. Суперечність економічних відносин соціалізму в курсі політичної економії / І.Ф. Радіонов. – К, 1991. – 91с.
1433875
  Корабльов В. Суперечності - в проектах, наслідки - в законах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 20-21
1433876
  Бесчастний В. Суперечності адміністративно-територіальної реформи / В. Бесчастний, Ю. Делія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 45-48.
1433877
  Матусевич К.М. Суперечності біметалізму: проблема паритету // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2018. – № 1 (65). – С. 9-15. – ISSN 2313-4569
1433878
  Рожко О.Д. Суперечності бюджетного контролю в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 20-26


  Доведено об"єктивну необхідність здійснення бюджетного контролю органами державної влади. Розглянуто сутність та основні напрями бюджетного контролю. Визначено шляхи підвищення його ефективності в Україні.
1433879
  Долиняк В.В. Суперечності в правових ініціативах Симона Петлюри і Євгена Петрушевича щодо втілення Акту Злуки 22 січня 1919 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 255-258. – ISBN 978-617-7777-14-3
1433880
  Прохорова М.Е. Суперечності в системі ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 99-100
1433881
  Олененко С. Суперечності в сукупності, ябо Як стягнути витрати на адвоката в наказному провадженні // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)
1433882
  Круш П.В. Суперечності взаємодії держави та економіки в період ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 62)


  Здійснено аналіз суперечностей, які спостерігаються в процесі взаємодії держави та економіки в період ринкової трансформації, причин їх виникнення та способів розв"язання. Зосереджено увагу на виявленні суперечностей у відносинах власності, взаємодії ...
1433883
  Алексеєнко Л .М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л .М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 190-197
1433884
  Макаренко Є. Суперечності взаємодії країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: міжрегіональний контекст // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 236-246. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
1433885
  Вірченко О. Суперечності визначення ролі землі в економічній системі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні суперечності визначення землі як виробничого ресурсу. Вказано ключові проблеми визначення земельної ренти та ціни землі. Зазначено недоліки теорії земельної ренти класичної школи політичної економії. The paper examines ...
1433886
  Ягупов В.В. Суперечності військово-дидактичного процесу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується дидактичне поняття "суперечності військово-дидактичного процесу", дається їх аналіз і обгрунтування.
1433887
  Липов В. Суперечності віртуальної конкуренції як результата алгоритмізації управління на цифрових платформах: інституційний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-44. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1811-3141
1433888
  Ковальчук С.С. Суперечності глобалізаційних процесів і захист національних економічних інтересів : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 15-16.
1433889
  Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 15-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів міжнародних монополій та решти суб"єктів глобальної економічної системи, ...
1433890
  Андрущенко В. Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 5-8. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються можливості інтерпретації в начальних предметах суперечностей (своєрідних антиномій наукового пізнання), що виникають як різноспрямоване трактування подій, явищ, процесів у системі наукового пізнання різних народів і культур європейського ...
1433891
  Ботвиновська О. Суперечності діючої методики нарахування пенсій в системі обов"язкового соціального пенсійного страхування та напрямки її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуте питання недосконалості діючої методики нарахування пенсій в системі обов"язкового соціального пенсійного страхування та окреслені шляхи вирішення цієї проблеми. In this article the question of imperfection of operating method ...
1433892
  Радзієвський О. Суперечності доларизації економіки України в умовах фінансової глобалізації = Фінанси. Податки. кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 16-23. – Бібліогр. 45 назв. – ISSN 0131-775Х
1433893
  Білик Олександр Петрович Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв"язання : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Білик О.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1433894
  Білик О.П. Суперечності економіки перехідного періоду та шляхи їх розв"язання : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Білик О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 198 л. + Додатки: л. 191-198. – Бібліогр.: л. 176-190
1433895
  Нестеренко В.П. Суперечності ефективного господарювання та соціальної справедливості в соціалістичній економіці / В.П. Нестеренко, В.М. Ніколенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 49-55. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається одна з найглибших суперечностей суспільно-економічного розвитку - між економічною ефективністю господарської діяльності та соціальною справедливістю в розподілі і присвоєнні її результатів. Досліджуються рушійні сили та мотиваційні ...
1433896
  Іващук І. Суперечності застосування країнами інструментів захисту національних інтересів в умовах прихованого протекціонізму // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 30-37. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто сучасні тенденції залучення країн у міжнародну торгівлю. Визначено механізми захисту країнами національних інтересів, дозволені Світовою організацією торгівлі (СОТ).
1433897
  Молдаван Л.В. Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 148-159. – ISSN 1605-7988
1433898
  Фролова Т.О. Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 31-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1433899
  Дучинська Н. Суперечності і напрямки інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій / Н. Дучинська, М. Писарєва // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 6 : Економічні науки. – С. 69-73. – ISSN 1818-2682
1433900
  Вейсова В.Е. Суперечності і труднощі в управлінні культурою в умовах перехідного українського суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 165-173
1433901
   Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації : аналіт. доповідь / [Бевз Т.А. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 156, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 157. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
1433902
  Бевз Т.А. Суперечності ідентичностей у Донбаському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 120-143
1433903
  Кармазіна М.С. Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 144-170
1433904
  Гайдуцький А.П. Суперечності інвестиційних процесів в аграрному секторі України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1433905
  Дука А. Суперечності інвестиційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інвестиційного розвитку держави, визначено його основні проблеми та протиріччя. Обрунтовано напрямки та умови створення стратегії інвестиційного розвитку України. The question of country"s investment development is considered at the ...
1433906
  Богуславський О.В. Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 287-292
1433907
  Тєнін П.Д. Суперечності інституціоналізації сучасних теорій середнього рівня // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 137-139
1433908
  Шкепу М.О. Суперечності історії науки та науки історії як антиномії сучасного теоретичного мислення // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 0374-3896
1433909
  Дучинська Н.І. Суперечності концентрації капіталу на національному ринку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 25-31. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
1433910
  Савельєв Ю. Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-41. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція соціального виключення (ексклюзії) і соціального включення (інклюзії) і визначаються її протиріччя. На основі робіт Х. Сілвер, Р. Левітас, А. Сена та інших обґрунтовується існування окремої ліній розвитку цієї концепції ...
1433911
  Отрешко В.С. Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 197-206
1433912
  Григоренко А. Суперечності між глобальними тенденціями та національними інтересами розвитку промислового комплексу національної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2016. – № 4 (8). – C. 87-93. – ISSN 2411-5215
1433913
  Тараненко О. Суперечності між національним і соціальним у розвитку літературної мови // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 92-118. – ISBN 978-966-489-161-2
1433914
  Кондратюк С.В. Суперечності між ФРН і США в "афганському питанні" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 197-200


  Дана стаття присвячена дослідженню політичних чинників, що визначають німецько-американське співробітництво в рамках операції НАТО в Афганістані.
1433915
  Мосейчук В. Суперечності між ЦК, ГК та податковими органами // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 34-36.
1433916
  Мельник О.Г. Суперечності національної нормативно-правової бази у сфері економічної діагностики діяльності підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 147-158. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1433917
  Шаповал О.П. Суперечності неоліберальної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 115-116
1433918
  Лютий І. Суперечності планування видаткової частини державного бюджету України / І. Лютий, Л. Савич // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 81-87. – ISSN 0201-758Х
1433919
  Лапіна В.В. Суперечності практик споживання як джерелосоціальної напруженостів публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 11-16. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521
1433920
  Єфіменко А. Суперечності проекту змін до Конституції України з питання скасування депутатської недоторканості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 141-142
1433921
  Лютий І.О. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні / І.О. Лютий, П.А. Мороз // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 29-39. – ISSN 0131-775Х
1433922
  Бохан А.В. Суперечності процесу екологізації підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 134-138.
1433923
  Шелухін В. Суперечності процесу раціоналізації в сучасній академічній музиці (на прикладі аналізу мегоду "алгоритмічної композиції Л.О. Грабовського") // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 364-365
1433924
  Беспала Н.О. Суперечності реалізації податкової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 13-18. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1433925
  Тартасюк В. Суперечності реалізації принципу людиноцентризму права в історії розвитку правових систем світу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 237-241. – ISSN 2663-5313
1433926
  Гальчинський А.С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу / А.С. Гальчинський. – Київ : Українські пропілеї, 2001. – 320с. – ISBN 966-7015-07-6
1433927
  Лось О.П. Суперечності розвитку капіталізму в країнах "третього світу" : проблеми розширеного відтворення / О.П. Лось. – Львів : Львівський університет, 1972. – 217, [1] с.
1433928
  Євтушевська О.В. Суперечності розвитку корпоративних відносин в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 272-277


  Розглядааються основні суперечності системи корпоративних відносин в Україні. Висвітлюються тенденції розвитку корпоративного сектора в умовах кризи. Надаються рекомендації стосовно їх вирішення. Main contradictions of corporative relations in Ukraine ...
1433929
  Третяк Д. Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-94. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Основною метою функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення є поліпшення рівня життя людей, забезпечення стійкості пенсійної системи. Для розвитку та вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення необхідно вжити наступних заходів: ...
1433930
  Малюська А.Л. Суперечності розвитку співробітництва України з Румунією в контексті забезпечення прав національних меншин двох держав // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 206-213. – ISBN 966-7196-06-2
1433931
  Мещанінов О.П. Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 8-14.
1433932
  Ареф"єв О.В. Суперечності розвитку як основне джерело загрози безпеці рівноваги економічних систем / О.В. Ареф"єв, О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 57-64. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1433933
  Кулінська Я. Суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 298-305. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1433934
  Стовпець О.В. Суперечності системи охорони права інтелектуальної власності в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-184
1433935
  Галушка З. Суперечності соціалізації як проблема організаційної культури економічної системи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 51-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1433936
  Сайтарли І. Суперечності соціальної культури: минуле та сучасне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 46-54. – ISSN 0235-7941
1433937
  Сайтарли І.А. Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена размышлениям об относительной и противоречивой сущности социальной культуры. Опираясь на анализ известных работ в области структурного функционализма и постструктурализма, автор предпринимает попытку обосновать тезис об амбивалентности ...
1433938
  Макаренко Є.А. Суперечності співробітництва країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: тенденції і перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 356-371. – ISSN 2221-5719
1433939
  Корчун В. Суперечності спільної аграрної політики ЄС // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
1433940
  Рябенко В.О. Суперечності суспільні / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 359-360. – ISBN 966-642-073-2
1433941
  Корнієвський О. Суперечності сучасного розвитку громадянського суспільства в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 266-274. – ISSN 2524-0137
1433942
  Дейнека Т.А. Суперечності сучасної техніко-економічної парадигми в умовах інформаційної глобалізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (76). – С. 14-22. – ISSN 1683-1942
1433943
  Мудрик Ю.С. Суперечності та виклики сучасної демократії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 171-178
1433944
  Мудрик Ю.С. Суперечності та виклики сучасної демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 260-269


  Досліджено головні виклики, перед якими постає сучасна демократія; проаналізовано суперечності, що виникають у процесі становлення демократичної форми правління, а також визначено шляхи їх вирішення. Ключові слова: сучасна демократія, суперечності та ...
1433945
  Латигіна Н.А. Суперечності та парадокси-виклики демократії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
1433946
  Чобан І.С. Суперечності та перспективи консолідації банківського капіталу в ракурсі інтеграційних процесів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 500-502. – ISBN 978-966-188-219-4
1433947
  Ситницький М. Суперечності та перспективи проекту Податкового кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено загальну структуру та визначено суперечливі й перспективні положення проекту Податкового кодексу України, запропоновано напрями їх оптимізації з метою підвищення ефективності вітчизняної фіскальної політики. The structure, discordant and ...
1433948
  Макаренко Є.В. Суперечності та перспективи реалізації фінансової політики в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 31-35
1433949
  Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 264 л. + Додатки: л. 204-244. – Бібліогр.: л. 245-264
1433950
  Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1433951
  Семенчук І.А. Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 5 (168). – С. 163-167
1433952
  Соколовська А.М. Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 29 назв
1433953
  Пономаренко О.В. Суперечності та складності неформальної освіти як платформи для професійної самореалізації фахівців із психології // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 45-50. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1433954
  Шегда А.В. Суперечності трансформації економіки перехідного періоду // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 6-17. – ISBN 966-7958-13-2
1433955
  Босенко М. Суперечності у визначенні поняття "правовий акт" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 27-29
1433956
  Крет Р.М. Суперечності у відносинах ЄС і Білорусі (1990-рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 575-583
1433957
  Льовочкін С.В. Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку : теорія та історія фінансів / С.В. Льовочкін, В.М. Опарін, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 3-13. – Бібліогр.: 11 назв
1433958
  Кравченко О.П. Суперечності формування європейської політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 220-223.
1433959
  Зянько В. Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України / В. Зянько, В. Зянько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-23. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні економічні суперечності, притаманні нинішньому етапу формування в Україні моделі інноваційного розвитку, проаналізовано їх причини та наслідки для національної економіки, обґрунтовано шляхи активізації розвитку інноваційного ...
1433960
  Калач Г. Суперечності формування моделі функціонально-цільового регулювання фондового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості інверсійного типу формування фондового ринку та його суперечності, обґрунтовано необхідність переходу до функціонально-цільового регулювання фондового ринку, запропоновано шляхи оптимізації інституціональної системи шляхом ...
1433961
  Євтушевська О.В. Суперечності формування національної моделі корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 31-34
1433962
  Макаренко Є.А. Суперечності формування спільної політики європейської безпеки в контексті відносин України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 49-58


  Проаналізовано перспективи і суперечності становлення нової архітектури європейської безпеки, визначено роль і функції наднаціональних інститутів ЄС щодо спільної безпекової та оборонної політики, з"ясовано характер співробітництва України та ЄС в ...
1433963
  Кіндзерський Ю.В. Суперечності формування та напрями підвищення потенціалу конкурентоспроможності України / Ю.В. Кіндзерський, М Г. Паламарчук // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 54-62. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
1433964
  Макасеев Михаил Владимирович Суперкавитационное обтекание несущей поверхности : Дис... канд.физ-мат.наук: / Макасеев Михаил Владимирович; Киевский ин-т гражданской авиации им.60-летия СССР. – К., 1987. – 155л. – Бібліогр.:л.141-155
1433965
  Макасеев М.В. Суперкавитационное обтекание несцщей поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Макасеев М. В.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
1433966
  Макасеев М.В. Суперкавитационное обтекание несцщей поверхности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Макасеев М. В.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
1433967
  Нортон А. Суперкарго с "Королевы Солнца" / А. Нортон. – М, 1991. – 348с.
1433968
  Орлов Денис Суперкласс : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 66 : Іл.
1433969
  Костецький А.Г. Суперклей Христофора Тюлькіна або "Вас викрито - здавайтесь!" / А.Г. Костецький. – Київ, 1984. – 88 с.
1433970
  Хіміч О.М. Суперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 69-72. – ISSN 1027-3239
1433971
   Суперкомпьютерное моделирование континентальной коллизии в докембрии: эффект мощности литосферы / В.С. Захаров, А.Л. Перчук, С.П. Завьялов, Т.А. Синева, Т.В. Геря // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-9 : рис. – Библиогр.: с. 9. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1433972
   Суперкомпьютерные суперскорости // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 17 : фото
1433973
  Пестушко Валерий Суперконтиненты далекого прошлого : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 52 : Карта
1433974
  Корнієнко О.М. Суперкрейсер, таємниця англійської розвідки та інститут електрозварювання ім. Є.Є. Патона // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 20-25. – ISSN 2518-7104
1433975
  Рубинов А.М. Суперлинейные многозначные отображения и их приложения к экономико-математическим задачам. / А.М. Рубинов. – Л, 1980. – 166с.
1433976
  Зеленая Дарья Суперлуние // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 20 : фото
1433977
  Пик Х. Супермаркет / Х. Пик, Э. Пик. – М, 1979. – 223с.
1433978
  Лысых С.В. Супермаркет и география : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 0016-7207
1433979
  Псурцев Н.Е. Супермен / Н.Е. Псурцев. – М., 1990. – 77с.
1433980
  Константинов Иван Супермен против ку-клукс-клана // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 100-104 : фото
1433981
  Кириченко В.В. Супермінімальні матриці показників / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються невід"ємні матриці показників, які є мінімальними в сенсі природного часткового порядку, на множині цілочислових матриць. Пораховано кількість таких матриць залежно від розміру матриці. Nonnegative exponent matrices which are ...
1433982
   Супермутагены. – Москва : Наука, 1966. – 272с.
1433983
  Ленц З. Суперниці / з німецької переклав Анатолій Ролік // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 203-208. – ISSN 0320-8370
1433984
  Симонова Л.Я. Супероксиддисмутаза каракульских овец и ее наследование. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Симонова Л.Я.; МВ и ССО АрмССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 24л.
1433985
  Салига Н. Супероксиддисмутазна та каталазна активність у тканинах щурів за умов стресу та введення окремих амінокислот / Н. Салига, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив L-глутамінової кислоти (L-Glu), L-цистеїну (L-Cys) окремо та за спільної дії на активність антиоксидантних ензимів за умов експериментального стресу у тканинах нирок, селезінки, легень та міокарду щурів. Показано, що введення тваринам ...
1433986
  Шрагин И.В. Суперпозиционная измеримость и оператор суперпозиции : Избранные темы / И.В. Шрагин. – Одесса : Фенікс, 2006. – 103с. – ISBN 966-8631-54-4
1433987
  Саакян А.А. Суперпозиция непрерывных функций и их ряды Фурье : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Саакян А. А.; АН СССР, Мат. ин-т. – М., 1981. – 11л.
1433988
  Зайцев Е.П. Суперпозиция основных уравнений квазистатической термоупругости анизотропных термочувствительных тел // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 22-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1433989
  Коновалюк Валентина Станиславовна Суперпозиция процессов марковского восстановления с зависимостью : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Коновалюк Валентина Станиславовна; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
1433990
  Коновалюк Валентина Степановна Суперпозиция процессов марковского восстановления с зависимостью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Коновалюк Валентина Степановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 16 с.
1433991
  Пак Д.Г. Суперполевая геометрия и квантование простых суперсимметричных теорий.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пак Д.Г.; Ташкент. гос. ун-т. НИИ прикладной физики. – Ташкент, 1989. – 9л.
1433992
  Бандос Игорь Анатольевич Суперполевые методы простой супергравитации и расширенной конформной суперсимметрии : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Бандос Игорь Анатольевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 18 с.
1433993
  Кривонос С.О. Суперполевые расширения уравнения Лиувилля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кривонос С.О. ; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1984. – 7 с.
1433994
   Суперпреципітація актоміозину скелетних м"язів в присутності іонів марганцю / В.Л. Зима, П.Г. Мінченко, М.С. Мірошніченко, В.В. Ганчурін, О.М. Дячок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 40-43. – (Біологія ; Вип. 25)


  Визначено вплив іонів марганцю на суперпреципітацію і АТФазну активність актоміозину скелетних м"язів. Показано, що іони марганцю, подібно іонам магнію, значно сповільнюють реакцію суперпреципітації актоміозину і після її завершення утворюється "тонкий ...
1433995
  Святенко О.В. Суперпродукція рекомбінантного злитого білка SPA-CBD в ESCHERICHIA COLI / О.В. Святенко, О.А. Васильченко, О.Б. Горбатюк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 369-370
1433996
  Ман Чарлз Суперпчелы. В поисках суперпчелы / Ман Чарлз, Варма Ананд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 92-105 : фото
1433997
  Петриченко Геннадій Суперробота : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.65-72. – ISSN 0130-321Х
1433998
  Брауэр Кеннет Суперрыба. Быстрое серебро / Брауэр Кеннет, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 104-125 : фото
1433999
  Галянт Г.В. Суперсегментные особенности мужской разговорной речи афроамериканского английского // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 10-16. – ISSN 2307-4604
1434000
  Девис П. Суперсила : Поиски единой теории природы / П. Девис. – Москва : Мир, 1989. – 271 с.
<< На початок(–10)1431143214331434143514361437143814391440(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,