Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
139001
  Барашев Р. "Автономизация" Академии медицинских наук. О губительных лжереформах Минздрава // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 30 августа - 5 сентября (№ 35). – С. 11


  "В медицинской отрасли разгорелся очередной конфликт. Руководство Минздрава направило на утверждение в Кабмин постановление, согласно которому ведущие медучреждения Национальной медицинской академии наук Украины лишались бы весомой строки бюджетного ...
139002
  Погребинська Ірина "Автономізм діаспори" у контексті білоруського національного проекту ( початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 110-111
139003
  Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-7200


  Наведено функціональні можливості нової автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки Білорусі.
139004
  Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-7200


  Наведено функціональні можливості нової автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки Білорусі.
139005
  Яковлєва І.Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур"є з фіксованою комою / І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, З.Р. Кудринський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 237-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі запропоновано метод автоматизованої верифікації VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв (АОП) швидкого перетворення Фур"є (ШПФ) з фіксованою комою. Метод реалізовано в складі програмного забезпечення для автоматизованого синтезу ...
139006
  Мкртчян Олександр Автоматизована еколого-морфометрична класифікація рельєфу басейну Чорної Тиси // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 173-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
139007
  Водічев В.А. Автоматизована електромеханічна система електротранспортного засобу / В.А. Водічев, В.А. Войтенко, Є.О. Смотров // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 80-86. – ISSN 2221-3805
139008
  Трипольська Вікторія Володимирівна Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення радона на основі нейромережевого підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Трипольська В.В.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
139009
  Соколовська Аліса Борисівна Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Соколовська А.Б.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
139010
  Яйлимов Б.Я. Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Яйлимов Богдан Ялкапович ; НАН України, Держ. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
139011
  Британ А.В. Автоматизована інформаційно-вимірювальна система моніторингу характеристик атмосферного озону / А.В. Британ, Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 104-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
139012
  Даревич Р.Р. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Даревич Р.Р.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
139013
  Мельникова Н.І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної інформації для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельникова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
139014
  Болтенко В.О. Автоматизована однопозиційна система пасивної локації вибвхових джерел : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Болтенко В. О.; Одес. держ політ. ун-т. – Одеса, 1998. – 17л.
139015
  Ісоєва М.Н. Автоматизована перевірка істинності силогізмів у секвенційних численнях чистих неокласичних логік // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35
139016
   Автоматизована підсистема обробки та аналізу даних сейсмічних спостережень Карпатського регіону / Т. Вербицький, Ю.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, І.М. Ніщіменко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 171-181 : рис. – Бібліогр.: с. 180. – ISSN 0203-3100
139017
  Киричук Ю.В. Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Киричук Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 101 назва
139018
  Філатов М.С. Автоматизована система адаптивного тріангулювання із згущенням багатозв"язних та складених областей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розроблено алгоритм та програмний комплекс адаптивного тріангулювання із згущенням багатозв"яних і складених областей з криволінійними межами. Designed and implemented algorithm and program complex for adaptive triangulation of complex and multiply ...
139019
  Онанко А. Автоматизована система аналізу вимірювань ультразвукових швидкостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються програмно-алгоритмічні засоби автоматизованої системи чисельного аналізу даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей для експрес-обробки, які забезпечують урахування вппиву неоднорідності складу i будови текстур SіO2 ...
139020
  Меркулова Катерина Володимирівна Автоматизована система визначення життєздатності клітин ( на прикладі культивованих фібробластів) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Меркулова К.В.; Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
139021
  Кохан С.С. Автоматизована система визначення розміру майнової відповідальності за неналежне використання земель : геоінформатика і кадастр / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-31 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
139022
  Червоненко П.П. Автоматизована система керування повітророздільними установками середнього тиску : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Червоненко Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
139023
  Смолій Вікторія Миколаївна Автоматизована система керування технологічним процесом виробництва типових змінних елементів електронних апаратів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Смолій В. М.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
139024
  Куліков В.М. Автоматизована система комплексного критеріального оцінювання діяльності співробітників науково-дослідних установ / В.М. Куліков, О.С. Дворщенко, Т.В. П"ятчаніна // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 113-120. – ISBN 978-966-479-052-6
139025
  Єльнікова Т.О. Автоматизована система контролю параметрів розвитку фітопланктону у водоймах / Т.О. Єльнікова, І.Г. Коцюба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 143-149. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
139026
  Продайвода Т.Г. Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Продайвода Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 126 л. – Бібліогр.: л. 121-126
139027
  Продайвода Т.Г. Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 04.00.05 - геол. інформатика / Продайвода Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
139028
  Кендзіор Здзіслав Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кендзіор З.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. Нац. акад. України. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
139029
  Культенко О.В. Автоматизована система обліку і розрахунків (білінг) юридичної діяльності та можливість використання утилізації і реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 245-248. – ISSN 2219-5521
139030
  Онанко Ю.А. Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії гірських порід // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 9-11
139031
  Онанко Ю.А. Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії гірських порід // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 381-383
139032
   Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії порід-колекторів / Г.Т. Продайвода, Ю.А. Онанко, О.В. Шабатура, А.П. Онанко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 135-136
139033
  Теличко Г.О. Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Теличко Г.О.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
139034
  Махно Т.О. Автоматизована система обробки ультразвукових зображень сонних артерій на основі еволюційних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Махно Таїсія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
139035
  Скарга-Бандурова Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв ( на прикладі виробництва формаліну) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Скарга-Бандурова І.С.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
139036
  Ляшенко Тетяна Валеріївна Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ляшенко Т.В.; ДНУ. – Донецьк, 2003. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
139037
  Пересунько С. Автоматизована система порівняльного аналізу законодавства України та інших держав (короткий опис проекту) / С. Пересунько, М. Швець, В. Хруцький // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.23-28
139038
   Автоматизована система радіоекологічного моніторингу та пожежного попередження в забруднених лісових масивах зони відчуження Чорнобильської АЕС / В.М. Войціцький, В.П. Данько, О.В. Кисіль, І.П. Коваль, А.В. Коваленко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Наведено результати розробки автоматизованої системи оперативного дистанційного радіоекологічного моніторингу та пожежного попередження в лісових масивах, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Загальні принципи побудови системи наведено ...
139039
  Віршило Іван Вікторович Автоматизована система розв"язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Віршило І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
139040
  Віршило Іван Вікторович Автоматизована система розв"язку задачі інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища : Дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Віршило І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 182л. + Дод.: л.151-182. – Бібліогр.: л.139-150
139041
  Городжа К.А. Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Городжа Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
139042
  Дубів О.В. Автоматизована система тестування як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 63-65. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
139043
  Бабічев Сергій Анатолійович Автоматизована система технічної діагностики міцносних характеристик металів на основі гібридних нейронних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бабічев С.А.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
139044
  Наговський Д.А. Автоматизована система управління гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Наговський Д.А.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
139045
  Глуцький Володимир Іванович Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Глуцький В.І.; Держком. промисл. політ. Укр. " Київський ін-т автоматики". – Київ, 2001. – 19с.
139046
   Автоматизована система управління роботою багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, А.В. Головань, Д.В. Лісовенко, В.К. Шваб // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
139047
   Автоматизована система управління роботою багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, А.В. Головань, Д.В. Лісовенко, В.К. Шваб // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 82-87


  В роботі розглянуто функціональну структуру комплексу технічних засобів та апаратне забезпечення АСУ роботою багатофункціонального прожектора. В ній також описано особливості алгоритму формування поверхні мембрани прожектора в залежності від того, для ...
139048
  Коджа Тетяна Іванівна Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Коджа Т.І.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 12 с. – Бібліогр.: 8 назв
139049
  Забродський В.А. Автоматизована система управління якістю продукції. / В.А. Забродський, М.Г. Гузь. – К, 1977. – 48с.
139050
  Мальований М. Автоматизована система управління: функціонал і "хвороби росту" / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Що являє собою автоматизована система управління закладу вищої освіти, які модулі і функції вона має, які проблеми виникають у процесі експлуатації і як їх усунути? Під час онлайн-зустрічі, яку організувало Національне агентство із забезпечення якості ...
139051
  Степашко В.С. Автоматизована структурна идентификація прогнозуючих моделей складних об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.01.11 / Степашко В.С.; НАН Укр.Ін-т кібернетики. – К, 1994. – 44л.
139052
  Степашко В.С. Автоматизована стурктурна ідентифікація прогнозуючих моделей складних об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.01.11 / Степашко В.С.; НАН Укр.ін-т ківбернетики. – К, 1994. – 44л.
139053
   Автоматизована установка для дослідження електрофізичних параметрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.В. Третяк, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 223-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та створено автоматизовану установку для дослідження вольт-фарадних та вольт-провідносних характеристик напівпровідникових бар"єрних наноструктур. Висока чутливість роздільна здатність та точність установки забезпечується використанням ...
139054
  Медведєв Д.Г. Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об"єктів з розмитими краями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Медведєв Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
139055
  Єльнікова Т.О. Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах : монографія / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-179. – ISBN 978-966-683-531-7
139056
  Рашад Джамиль Абдель-Фатах Расрас Автоматизоване інтегрувальне управління технологічним процесом випалу клінкеру : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:15.13.07 / Рашад Джаміль Абдель-Фатах Расрас; НТУ"Харківс. політехн. ін-тут". – Харків, 2001. – 19 с.
139057
  Стенін О.А. Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами підгот. "Системна інженерія", "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" та "Комп"ютерні науки" / О.А. Стенін, О.І. Михальов, К.Ю. Мелкумян ; [відп. ред. М.М. Ткач] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 173-176
139058
  Скурихін В.І. Автоматизоване проектування / В.І. Скурихін, А.Б. Похвалинський. – К., 1983. – 33с.
139059
  Бєлятинський А.О. Автоматизоване проектування автомобільних доріг за допомогою CREDO / А.О. Бєлятинський, Г.М. Агєєва, К.В. Марінцева // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
139060
  Малоєд М.М. Автоматизоване проектування оптимальних систем стабілізації нелінійних динамічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Малоєд Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
139061
  Сущенко О.А. Автоматизоване проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Сущенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 81 назва
139062
  Антонов В.М. Автоматизоване робоче місце (економіста, фінансиста, бухгалтера) : Hавч. посiбн. для студ. pадiофiз. ф-ту / В.М. Антонов; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : ІЕУГП, 1998. – 28с.
139063
  Головко О.В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головко О.В.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
139064
  Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера : навчальний посібник / В.С. Фетісов. – Київ : Знання, 2008. – 390с. – ISBN 978-966-346-441-1
139065
   Автоматизоване робоче місце наукового дослідника. До питання розробки методів пошуку аналогів патентної документації винаходу / О.В. Палагін, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, О.С. Щуров // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 5-13. – ISSN 1817-9908
139066
  Чалий С.Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Чалий С.Ф.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 32 назви
139067
  Іващук В.В. Автоматизоване управління процесом випарювання асортиментних продуктів харчової промисловості / В.В. Іващук, В.В. Швець // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 48-51
139068
  Сущенко Г.А. Автоматизоване управління технологічним комплексом очистки дифузійного соку з урахуванням взаємодії підсистем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Сущенко Г.А.; Укр. держ. ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 16л.
139069
  Гемба О.В. Автоматизоване формування математичних моделей програмуємої електроної апаратури в середовищі штучного інтелекту. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Гемба О.В.; Нац.техн.ун-т.Укр. – К, 1996. – 17л.
139070
  Шаповалова С.І. Автоматизоване формування моделей складних систем у середовищі штучного інтелекту. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Шаповалова С.І.; Нац.техн.ун-тУкр.КПІ. – К, 1996. – 17л.
139071
  Мальцева Людмила Миколаївна Автоматизоване формування спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, виключають інтерференцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Мальцева Л.М.; МО і НУ КНУ будів. і архітект. – Київ, 2002. – 19 с.
139072
  Мальцева Людмила Миколаївна Автоматизоване формування спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, що виключають інтерференцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Мальцева Л. М.; МОНУ КНУ буд. і архітект. – Київ, 2002. – 19 с.
139073
  Мриглод О. Автоматизований алгоритм пошуку термінів у наукових публікаціях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 273-284. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
139074
  Дубук Василь Іванович Автоматизований аналіз даних на персональних комп"ютерах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод аналізу даних на персональних комп"ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux за допомогою спеціального програмного забезпечення. Розглянуто вбудовані засоби аналізу даних програмного забезпечення OpenOffice.org ...
139075
  Сергєєва К.Л. Автоматизований аналіз космічних зображень териконів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 43-49. – ISSN 1997-9266
139076
  Бенеш Рената Вітольдівна Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Бенеш Р.В.; Мін-во освіти і науки України Українська академія друкарства. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
139077
  Ізарова І.О. Автоматизований арешт коштів боржника: європейський досвід та українські перспективи // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 145-146. – ISBN 978-617-7361-58-8
139078
  Тульчій Автоматизований клас програмованого навчання "Ніжин". / Тульчій, Матюшко, Ю.О. Немерич. – К., 1967. – 112с.
139079
  Іванов І. Автоматизований комплекс для in-situ контролю параметрів росту тонких шарів поруватого кремнію / І. Іванов, В. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано експресну методику для визначення товщини та швидкості росту шару поруватого кремнію під час електрохімічного травлення кремнієвої платини в розчині плавикової кислоти. Методика базується на вимірюваннях відбитого лазерного променя під ...
139080
  Вишневський Ю.В. Автоматизований комплекс розвідки АКР СН-4003 - проблеми застосування / Ю.В. Вишневський, С.Г. Власенко, О.А. Караванов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 5
139081
  Кухарчук В.В. Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин : Автореф... д-ра техн.наук: 05.00.13 / Кухарчук В.В.; Вінницьий держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1999. – 35л.
139082
  Васильківський І.В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ : монографія / І.В. Васильківський, В.Г. Петрук ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 171с. – ISBN 978-966-641-212-9
139083
  Алексєєв М.О. Автоматизований контроль параметрів об"єктів управління на основі перебудованих спектральних операторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Алексєєв М.О. ; МОНУ ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 30 назв
139084
   Автоматизований контроль системи управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / М.К. Жердєв, І.В. Пампуха, А.В. Малюга, В.Г. Трофименко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 264-269


  У даній статті визначається роль інформаційно-аналітичної системи в управлінні якістю освіти в вищому навчальному закладі. Наведена та описана структурна схема навчального процесу у вищому навчальному закладі. Розглянуто проблему ...
139085
   Автоматизований мікроспектрофлуориметр для вимірювання флуоресцентних характеристик біооб"єктів / В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко, С.П. Чумаков, Ю.В. Семенов, О.В. Биць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 31)


  Модифіковано мікроспектрофлуориметричну установку, яка дає змогу оцінювати концентрацію [Ca2+]і та досліджувати кальцієві транзієнтні сигнали в клітинах за допомогою кальцієвих флуоресцентних зондів. Удосконалене апаратне і програмне забезпечення дало ...
139086
  Доломан С.Є. Автоматизований переклад - історія і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-16. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізуються комп"ютерні програми перекладу як моделі людини-перекладача. Подається історія машинного перекладу, а також розглядається сучасне програмне забезпечення з погляду коректності забезпечення функції перекладу.
139087
  Білецька О. Автоматизований переклад у контексті сучасної інформаційної культури // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 206-210


  В статті досліджується явище автоматизованого перекладу як складової сучасної інформаційної культури, досліджується вплив глобалізації на розширення сфери вжитку систем автоматизованого перекладу. The article looks into the computer assisted ...
139088
  Агеєв Дмитро Володимирович Автоматизований програмний комплекс проектування топологічних структур цифрових телекомунікаційних систем : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.13 / Агеєв Д.В.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
139089
  Верещагін І.І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп"ютерних професійних тренажерів широкого призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Верещагін І.І.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
139090
  Гринь Д.М. Автоматизований спосіб визначення неузгодженого залягання геологічних горизонтів за тривимірними сейсмічними даними // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISSN 0203-3100
139091
  Філіпова Л.Я. Автоматизовані бази даних у світовому інформаційному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 144-152. – ISBN 966-7352-07-2
139092
   Автоматизовані банківські системи в Internet : Методична розробка для студ. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 69 с.
139093
  Карачка А.Ф. Автоматизовані засоби для презиційних технічних вирмірювань темератури : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Карачка А. Ф.; НТУУ "КПІ". – К., 1995. – 17л.
139094
  Азарова А.О. Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом / А.О. Азарова, Т.В. Остапчук, О.О. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 85-88. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
139095
  Сажок Микола Миколайович Автоматизовані засоби формування баз даних і знань для озвучення українських текстів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сажок М.М.; НАНУ. Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
139096
  Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 697, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 689-697. – ISBN 978-966-613-900-2
139097
  Мінченко А.В. Автоматизовані інформаційні системи у діяльності правоохоронних органів : Навчальний посібник / А.В. Мінченко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 278с. – ISBN 966-7863-23-9
139098
  Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах : Навчальний посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, З.В. Юринець; Мін-во освіти і науки України; Львськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 329с. – ISBN 966-613-130-7
139099
  Марченко Д.М. Автоматизовані інформаційні системи управління - ресурс підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств : інформаційні технології в економіці і управлінні / Д.М. Марченко, Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 150-158. – Бібліогр.: 25 назв
139100
  Матюшко І.С. Автоматизовані класи / І.С. Матюшко. – К., 1974. – 128с.
139101
  Сороко В.М. Автоматизовані навчаючі системи з елементами штучного інтелекту : Навч. посібник / В.М. Сороко, О.В. Журавльов. – Київ : НМК ВО, 1992. – 214с.
139102
  Топольник Я. Автоматизовані системи наукових досліджень як засіб нових інформаційних технологій в освіті / Я. Топольник, Є. Шаповалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 76-86. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглядаються окреми аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті".
139103
  Отрішко Олег Васильович Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Отрішко О.В.; НАНУ. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
139104
  Колгатін О.Г. Автоматизовані системи тестування // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 38-41.
139105
   Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології : збірник наукових праць. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-55-5
Вип. 1. – 2003
139106
   Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології : Збірник наукових праць. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-55-5
Вип. 2. – 2004
139107
  Бурлаков О.С. Автоматизовані системи управління підприємствами (організаційно-методологічні аспекти) / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 189-193. – ISSN 2308-1988
139108
  Вітвіцький В.В. Автоматизовані системи управління продуктвністю агропроимслового комплексу України : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 26-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
139109
  Дуель М.О. Автоматизовані системи управління технологічними процессами енергоблоків теплових електростанцій. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Дуель М.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 34л.
139110
  Третяк Т. Автоматизовані технології прес-моніторингу соціально-політичних процесів за матеріалами газетної періодики / Т. Третяк, В. Шишкіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 149-155. – ISBN 978-966-02-4455-9
139111
  Спрогис А.К. Автоматизованная система разработки планов сельскохозяйственного производства / А.К. Спрогис. – Рига, 1977. – 129с.
139112
  Костюк І.В. Автоматизовне управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Костюк І. В.; МО України, УДУХТ. – Київ, 2000. – 18л.
139113
  Левит Н.Б. Автоматика / Н.Б. Левит, В.К. Подгайный. – М, 1964. – 400с.
139114
   Автоматика
№№ 1-6. – 1981
139115
   Автоматика
№№ 1-6. – 1987
139116
   Автоматика
№№ 1-6. – 1988
139117
   Автоматика
№№ 1-6. – 1989
139118
   Автоматика
№№ 1-6. – 1990
139119
   Автоматика
№№ 1-6. – 1991
139120
   Автоматика
№№ 1-6. – 1992
139121
   Автоматика
№№ 1-6. – 1993
139122
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных и реактивных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1965. – 547с.
139123
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1960. – 372с.
139124
  Дробница Н.А. Автоматика в быту / Н.А. Дробница. – Киев : Техніка, 1984. – 71 с.
139125
  Мейнерс Г. Автоматика в электроэнергетике : Основы современной техники автоматического управления электрическими установками / Г. Мейнерс. – Москва-Ленинград, 1938. – 216 с.
139126
  Титаренко М.В. Автоматика в энергетике / М.В. Титаренко, З.Г. Каганов. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1962. – 48с.
139127
   Автоматика и автоматизация производственных процессов : Учеб. пособ. для студ. высш. сельскохоз. учеб. заведений по инж. спец. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 336 с. – Библиогр.: c. 329. – (Учебники и учеб. пособия для высш. сельскохоз. учеб. заведений)
139128
  Савичев С.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов в кинематографии / С.С. Савичев. – М., 1990. – 271с.
139129
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 14 Научно-технической конференции, состоявшейся 25 апреля 1964 г. в г. Каунас. – Вильнюс : МИнтис, 1965. – 113 с.
139130
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 15 Научно-технической конференции, почвященной 25-летию республики./12-24 апреля 1965г./. – Вильнюс : МИнтис, 1968. – 140 с. : ил.
139131
  Керного В.В. Автоматика и вычислительная техника : учеб. пособ. для радиотехнич. техникумов по спец. № 0704 "Радиоаппаратостроение", № 0711 "Радиолокационные устройства" / В.В. Керного, Ф.М. Бабушкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 364 с.
139132
   Автоматика и вычислительная техника : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Душанбе : ТаджГУ, 1980. – 126 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
139133
   Автоматика и вычислительная техника
№№ 1-6. – 1981
139134
   Автоматика и вычислительная техника
№№ 1-6. – 1982
139135
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 14. – 1985
139136
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 16. – 1987
139137
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 17. – 1988
139138
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и вычислительная техника: / Исмаилов Рауф Абдулали оглы. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
139139
  Стрыгин В.В. Автоматика и вычислительная техника: уч. пособие / В.В. Стрыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 295с.
139140
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1994


  1997. N 1/2
139141
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1995


  1997. N 1/2
139142
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1996


  1997. N 1/2
139143
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1997


  1997. N 1/2
139144
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1998


  1997. N 1/2
139145
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 6. – 1999
139146
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 1/2. – 1999
139147
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 3. – 1999
139148
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 4. – 1999
139149
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 5. – 1999
139150
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 1. – 2000
139151
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 2/3. – 2000
139152
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 4. – 2000
139153
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 5/6. – 2000
139154
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 5/6. – 2001
139155
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 1/2. – 2001
139156
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 3/4. – 2001
139157
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 1. – 2002
139158
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 3. – 2002
139159
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 4. – 2002
139160
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 5. – 2002
139161
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 6. – 2002
139162
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 1. – 2003


  1997. N 1/2
139163
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 2. – 2003


  1997. N 1/2
139164
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 3. – 2003


  1997. N 1/2
139165
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.38,N 1. – 2004


  1997. N 1/2
139166
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.38, N 2. – 2004


  1997. N 1/2
139167
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 1. – 2005
139168
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 2. – 2005
139169
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 3. – 2005
139170
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 4. – 2005
139171
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 1. – 2006
139172
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 2. – 2006
139173
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 3. – 2006
139174
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 4. – 2006
139175
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 1. – 2007
139176
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 2. – 2007
139177
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 3. – 2007
139178
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 4. – 2007
139179
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 1. – 2008
139180
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 2. – 2008
139181
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 3. – 2008
139182
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 4. – 2008
139183
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 4. – 2009
139184
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 1. – 2009
139185
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 2. – 2009
139186
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 3. – 2009
139187
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 1. – 2010
139188
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 2. – 2010
139189
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 3. – 2010
139190
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 4. – 2010
139191
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 1. – 2011
139192
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 2. – 2011
139193
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 3. – 2011
139194
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 4. – 2011
139195
   Автоматика и радиоэлектроника. Вычислительная техника
№№ 1-12. – 1984
139196
   Автоматика и радиоэлектроника. Техническая кибернетика
№№ 1-12. – 1983
139197
   Автоматика и радиоэлектроника. Техническая кибернетика
№№ 1-12. – 1984
139198
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и робототехника в машиностроении. / Исмаилов Рауф Абдулали оглы, А.В. Коржавин. – Москва : Высшая школа, 1988. – 144с.
139199
   Автоматика и телемеханика : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 277 с.
139200
   Автоматика и телемеханика : [Сборник трудов 4-й и 5-й науч.-техн. конференции молодых сотрудников ин-та. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 146 с. – Библиогр. в конце трудов
139201
   Автоматика и телемеханика : Систематический указатель статей, опубликованных в журнале "Автоматика и телемеханика" за 1936-1959 гг., и именной указатель авторов (Приложение к №12). – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 64 с.
139202
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1981
139203
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1982
139204
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1983
139205
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1984
139206
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1985
139207
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1986
139208
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1987
139209
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1988
139210
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1989
139211
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1990
139212
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1991
139213
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1992
139214
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1993
139215
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1994
139216
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1995
139217
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1996
139218
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1997
139219
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2003
139220
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2003
139221
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2003
139222
  Вайсман Г.М. Автоматика и телемеханика в метеорологии : Учебное пособие для техникумов / Г.М. Вайсман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 228с.
139223
  Левшина О.Н. Автоматика и телемеханика в народном хозяйстве / О.Н. Левшина. – М, 1956. – 40с.
139224
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – Москва : Связь, 1965. – 400 с.
139225
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1973. – 448 с.
139226
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн.1 : Электрические элементы систем управления промышленными роботами/ А.А. Краснопрощина, В.А. Скаржепа, В.Б. Яковлев. – 1990. – 248 с.
139227
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа. – ISBN 5-11-001989-4
Кн.2 : Идентификация объектов систем управления технологическими процессами/ В.Н. Киричков ; Под ред. А.А. Краснопрошиной. – 1990. – 248 с. : ил. – Библиогр.: c. 260-261
139228
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн. 6 : Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении /Л.Ф. Компанец, А.А. Краснопрошина, Н.Н. Малюков. – 1992. – 287 с. : ил.
139229
   Автоматика и электромеханика : [Сборник статей]: Посвящается памяти акад. В.С. Кулебакина. – Москва : Наука, 1973. – 191 с. : ил. – Библиогр.: c. 10 и в конце статей
139230
  Мунькин В.Б. Автоматика киноустановок / В.Б. Мунькин, С.А. Соколов. – М., 1980. – 216с.
139231
  Рейн А.И. Автоматика механического транспорта сыпучих грузов / А.И. Рейн. – Москва; Ленинград, 1966. – 71с.
139232
  Бондаренко И.П. Автоматика на производстве / И.П. Бондаренко. – М, 1957. – 43с.
139233
   Автоматика на сельскохозяйственных предприятиях : Справочник. – Москва : Россельхозиздат, 1978. – 272 с.
139234
  Вагапов В.Б. Автоматика радиоэлектронных систем / В.Б. Вагапов. – Київ : Выща школа, 1988. – 350 с.
139235
  Доброленский Ю.П. Автоматика управляемых снарядов / Ю.П. Доброленский. – М., 1963. – 548с.
139236
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем / М.А. Беркович. – Москва, 1980. – 224 с.
139237
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139238
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139239
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139240
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139241
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139242
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139243
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 7. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139244
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 8. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139245
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 9. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139246
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 10. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139247
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 11. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139248
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 12. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139249
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139250
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139251
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139252
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139253
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139254
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139255
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 7. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139256
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 8. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139257
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 9. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139258
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 10. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139259
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 11. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139260
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 12. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139261
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139262
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139263
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139264
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139265
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
139266
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 2001. – До 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь
139267
   Автоматика, телемеханика и приборостроение. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 283 с., вкл. л. : 3 табл.
139268
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1981. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139269
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1982. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139270
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 7-12. – 1984. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139271
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1985. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139272
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1986. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139273
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1987. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139274
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-4, 6-11. – 1988. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139275
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1989. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139276
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1990. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139277
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1991. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139278
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1992. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139279
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-9. – 1993. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139280
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139281
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139282
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139283
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139284
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139285
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139286
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139287
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139288
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139289
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139290
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139291
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139292
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139293
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139294
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139295
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139296
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139297
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139298
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139299
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139300
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139301
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139302
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139303
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139304
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139305
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139306
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139307
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139308
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139309
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139310
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139311
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139312
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139313
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139314
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139315
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139316
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139317
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139318
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139319
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139320
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139321
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139322
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139323
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139324
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139325
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139326
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139327
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
139328
  Майзель М.М. Автоматика, телемеханика и системы управления производственными процессами / М.М. Майзель. – М, 1972. – 463с.
139329
   Автоматика, телемеханика/ приборостроение : Аннотированный указатель литературы. – Москва
Вып. 3. – 1960. – 224 с.
139330
  Литвак В.И. Автоматическая аварийная защита в системах управления / В.И. Литвак. – М, 1973. – 119с.
139331
   Автоматическая аппаратура для геофизических исследований в скважинах. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 340 с., 6 л. схем : ил. – Библиогр.: с. 338
139332
   Автоматическая аппаратура контроля радиоэлектронного оборудования (вопросы проектирования). – Москва : Советское радио, 1975. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 319-321
139333
  Кочман Э.Д. Автоматическая запись поляризационных кривых и ее применение к изучению анодного поведения меди и цинка : Автореф... канд. хим.наук: / Кочман Э.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
139334
   Автоматическая информационно-диагностическая система для минералов : Справ. пособие. – Москва : Недра, 1986. – 181, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 140-142
139335
  Осипов В.В. Автоматическая калибровка стока на малом речном водосборе в программном модуле SWAT-CUP / В.В. Осипов, Н.Н. Осадчая // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 63-71 : рис.. табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 1684-2189
139336
  Тарасенко Л.Г. Автоматическая кинопроекция. / Л.Г. Тарасенко. – М., 1978. – 134с.
139337
  Реброва М.П. Автоматическая классификация в системах обработки информации: поиск документов. / М.П. Реброва. – М., 1983. – 97с.
139338
   Автоматическая коммутация и телефония : учебник для вузов связи. – Москва : Связь
Ч. 1. – 1968. – 272 с.
139339
   Автоматическая коммутация и телефония : Учебник для вузов связи. – Москва : Связь, 1969. – 416с.
139340
  Витиска Н.И. Автоматическая коммутация информационных каналов и микроэлектронных однородных цифровых интегрирующих структурах. : Автореф... канд .техн.наук: 05.13.13 / Витиска Н.И.;. – Таганрог, 1976. – 2л.
139341
   Автоматическая коррекция графиков комплексного электропрофилирования на ЭВМ : Метод. рекомендации. – Ростов-на-Дону, 1974. – 32с.
139342
  Гельман М.М. Автоматическая коррекция систематических погрешностей / М.М. Гельман. – М, 1974. – 87с.
139343
   Автоматическая линия для плавки и разлива цинка. – Москва : ЦИИНцветмет, 1963. – 16с.
139344
  Тейлор Ф.Д. Автоматическая наводка большой управляемой антенны для слежения за связными спутниками / Ф.Д. Тейлор. – Москва, 1963. – 28с.
139345
  Флейшер С.М. Автоматическая настройка радиоприемников / С.М. Флейшер. – М.Л., 1963. – 16с.
139346
  Тимофеев Б.С. Автоматическая настройка телевизионных систем с помощью микро-ЭВМ / Б.С. Тимофеев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 160 с.
139347
  Трифонов Г.П. Автоматическая обработка данных радиозондирования атмосферы. : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Трифонов Г.П.; Главная геофизич. обсерватория. – Л., 1970. – 11л.
139348
   Автоматическая обработка данных с пузырьковых и искровых камер. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384 с.
139349
  Лавров С.С. Автоматическая обработка данных. / С.С. Лавров, Л.И. Гончарова. – М., 1971. – 160с.
139350
  Лавров С.С. Автоматическая обработка данных. / С.С. Лавров, Г.С. Силагадзе. – М., 1978. – 176с.
139351
  Рапопорт Б М. Автоматическая обработка записей колебаний в сейсморазведке / Б М. Рапопорт. – Москва, 1973. – 182с.
139352
  Касаткин А.С. Автоматическая обработка сигналов частотных датчиков / А.С. Касаткин. – М.-Л., 1966. – 120с.
139353
  Иомдин Л.Л. Автоматическая обработка текста на естественном языке. / Л.Л. Иомдин. – Москва : Наука, 1990. – 167 с.
139354
   Автоматическая обработка текстов. – Praha, 1973. – 156 с.
139355
  Васильев А.Ф. Автоматическая обработка учетной информации в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Васильев, К.К. Пучинскас. – Москва, 1984. – 199с.
139356
  Сэлтон Г. Автоматическая обработка, хранение и поиск информации. / Г. Сэлтон. – М., 1973. – 560с.
139357
   Автоматическая оперативная система контроля вычислительной машины. – Москва : ГОСИНТИ, 1963. – 56с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; №30-63-6/2/)
139358
  Фицнер Лев Николаевич Автоматическая оптимизация пространственного распределения : Автореф... д-ра техн.наук: / Фицнер Лев Николаевич; Акад. наук СССР. Ин-т автоматики и телемеханики. – М., 1963. – 24л.
139359
  Новицкий И.В. Автоматическая оптимизация процесса самоизмельчения руд в барабанных мельницах. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Новицкий И.В.; Гос. горная акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 30л.
139360
   Автоматическая оптимизация управляемых систем. – Москва : Изд. иностр. лит., 1960. – 240с.
139361
  Несенюк А.П. Автоматическая оптимизация установок первичной переработки нефти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Несенюк А. П.; КПИ. – К., 1975. – 25л.
139362
   Автоматическая переработка текста : Систем. подход к решению пробл. машин. пер. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 93 с.
139363
   Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики : Материалы Всесоюзной конференции 6-8 октября 1971г. – Кишинев, 1971. – 372 с.
139364
   Автоматическая переработка текста методами прикладной лингвистики : Материалы 2-й Всесоюзной конференции 6-7 октября 1977г. – Кишинев, 1977. – 236 с.
139365
   Автоматическая подстройка фазового набега в усилителях. – Москва : Советское радио, 1972. – 175с.
139366
  Капланов М.Р. Автоматическая подстройка частоты / М.Р. Капланов, В.А. Левин. – Москва-Ленинград, 1953. – 176 с.
139367
  Капланов М.Р. Автоматическая подстройка частоты / М.Р. Капланов, В.А. Левин. – изд. 3-е, доп. – Москва-Ленинград, 1962. – 320 с.
139368
  Калачихин В.Ю. Автоматическая предметизация короткой фразы методом сравнения с библиографическими записями в электронном каталоге / Владимир Юрьевич Калачихин // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-49. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается новый метод автоматической классификации по полноразмерному естественному рубрикатору, могущий быть примененным к сверхкоротким текстам. В основе метода - использование уже принятых классификационных решений, заимствуемых из ...
139369
   Автоматическая проверка и исправление данных гидрометеорологических наблюдений : (Материалы Международного симпозиума специалистов гидрометеослужб социалистических стран). – Москва : Гидрометеоиздат, 1975. – 132с.
139370
   Автоматическая проверка оборудования самолетов и ракет : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 216с.
139371
   Автоматическая проверка управляемых снарядов, 1959. – 15с.
139372
  Соболев А.Л. Автоматическая регистрация микрочастиц на основе экспериментально-статистических исследований : Автореф... канд. техн.наук: / Соболев А.Л.; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. И.М.Губкина. – М., 1968. – 28л.
139373
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – М., 1972. – 272с.
139374
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – Москва : Советское радио, 1972. – 272 с.
139375
   Автоматическая регулировка усиления в схеме обработки трекового сигнала "Спирального измерителя". – Дубна : ОИЯИ, 1973. – 16 с.
139376
  Берестнев П.Д. Автоматическая регулировка усиления в транзисторной радиоаппаратуре / П.Д. Берестнев. – Куйбышев, 1973. – 110 с.
139377
  Медовар Б.И. Автоматическая сварка под флюсом наклонным электродом. / Б.И. Медовар. – К, 1947. – 83с.
139378
  Валуева Н.М. Автоматическая сегментация речевого сигнала по динамической спектрограмме. / Н.М. Валуева, Е.Б. Каничева. – Москва, 1988. – 8с.
139379
  Камаев В.Д. Автоматическая система машин - средство сбережения и облегчения труда в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Камаев В.Д.; Моск. инж-экон. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1953. – 16л.
139380
  Камаев В.Д. Автоматическая система машин - средство сбережения и облегчения труда в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Камаев В.Д.; Моск. инж.-экон. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1954. – 14 с.
139381
  Овчаренко Н.И. Автоматическая система управления возбуждением синхронных генераторов / Н.И. Овчаренко, О.П. Алексеев. – Москва, 1976. – 43 с.
139382
   Автоматическая стабилизация мощности немодулированных генераторов СВЧ. – Москва : Радио и связь, 1983. – 136 с.
139383
   Автоматическая стабилизация оптического изображения. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 239с.
139384
   Автоматическая станция КРАМС. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 216с.
139385
  Люббергер Ф. Автоматическая телефония / Ф. Люббергер. – Москва, 1932. – 317 с.
139386
  Мархай Е.В. Автоматическая телефония / Е.В. Мархай, И.А. Бабицкий. – Москва, 1950. – 405 с.
139387
  Кармазов В.Г. Автоматическая телефония : Учебник для техникумов связи / В.Г. Кармазов. – Изд-е третье, перераб. – Москва : Связьиздат, 1953. – 289с. + С прилож-м альбома схем
139388
  Коваленко П.Н. Автоматическая установка с несколькими ячейками для электролиза металлов с контролем катодного потенциала / П.Н. Коваленко, 1956. – C. 602-606
139389
  Шульман М.Я. Автоматическая фокусировка оптических систем / М.Я. Шульман. – Л., 1990. – 223с.
139390
  Кречмар А.В. Автоматическая фотосъемка в экологических исследованиях / А.В. Кречмар. – М., 1978. – 111с.
139391
  Жукинский И.Н. Автоматическая цифровая система измерения угла поворота с индукционным датчиком / И.Н. Жукинский. – К., 1974. – 53с.
139392
   Автоматические анализаторы качества. – Москва : ЦИИНТИ электропром, 1962. – 96 с.
139393
  Золотарев И.Д. Автоматические анализаторы спектра рециркуляционного типа / И.Д. Золотарев, Ю.А. Брюханов. – Москва, 1973. – 120 с.
139394
  Криксунов В.Г. Автоматические анализаторы спектров электрических сигналов / В.Г. Криксунов. – Киев, 1965. – 179 с.
139395
  Клушин Ю.А. Автоматические газоанализаторы / Ю.А. Клушин, Н.Д. Кузнецов. – М., 1969. – 36с.
139396
  Фарзане Н.Г. Автоматические детекторы газов. / Н.Г. Фарзане, Л.В. Илясов. – М, 1972. – 168с.
139397
   Автоматические дистанционные и оптико-механические методы исследования быстропротекающих процессов : Науч. труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 96 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
139398
   Автоматические и авоматизированные системы управления : Сборник научных трудов. – Ленинград : [б. и.], 1976. – 160 с.
139399
   Автоматические и информационные системы : Обзорная информация. – Москва : ЦНИИТЭИ приборостроения, 1968. – 128 с.
139400
   Автоматические и показывающие электроизмерительные приборы и новые материалы : [Сборник статей]. – Москва : ЦИНТИ, 1962. – 164 с. : ил.
139401
   Автоматические и телеинформационные системы. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 300 с. : ил.
139402
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы : аналоговые и цифровые / П.П. Орнатский. – 3-е изд. – Киев : Вища школа, 1973. – 551 с.
139403
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы / П.П. Орнатский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1980. – 558 с.
139404
  Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы / П.П. Орнатский. – 5-е изд., переработ. и доп. – Киев : Вища школа, 1986. – 503 с.
139405
  Кнеллер В.Ю. Автоматические измерители комплексных величин с координированным уравновешиванием. / В.Ю. Кнеллер. – М., 1975. – 169с.
139406
  Орнатский П.П. Автоматические измерительные приборы : аналоговые и цифровые / П.П. Орнатский. – Киев : Техніка, 1965. – 422 с.
139407
  Соколов М.П. Автоматические измерительные устройства в экспериментальной физике / М.П. Соколов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1978. – 352 с.
139408
  Куликовский Л.Ф. Автоматические информационные измерительные приборы / Л.Ф. Куликовский. – Москва-Ленинград, 1966. – 424 с.
139409
  Бутусов И.В. Автоматические контрольно-измерительные и регулирующие приборы / И.В. Бутусов. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Л., 1961. – 496с.
139410
  Бутусов И.В. Автоматические контрольно-измерительные и регулирующие приборы / И.В. Бутусов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л., 1963. – 624с.
139411
  Синицын Б.С. Автоматические корреляторы и их применение / Б.С. Синицын. – Новосибирск, 1964. – 219с.
139412
  Козубовский С.Ф. Автоматические корреляционные измерители скорости / С.Ф. Козубовский. – К, 1963. – 79с.
139413
  Попов Е.И. Автоматические космические аппараты. / Е.И. Попов. – М, 1984. – 64с.
139414
   Автоматические линии и пресс-автоматы для вырубки листов магнитопроводов электрических машин. – Москва : ВНИИЭМ, 1964. – 47с.
139415
  Шихин А.Я. Автоматические магнитно-измерительные системы / А.Я. Шихин. – Москва : Энергия, 1977. – 134 с.
139416
  Майоров И.А. Автоматические методы измерения слабых спектральных линий при анализе чистых веществ : Автореф... канд. техн.наук: / Майоров И. А.; ГНИПИ редкометалл пром-сти. – М., 1968. – 33л.
139417
  Литинская Л.Л. Автоматические методы определения геометрических параметров клеток и клеточных ядер : Автореф... канд.техн.наук: / Литинская Л.Л.; Гос.оптич.ин-т. – Ленинград, 1967. – 11л.
139418
  Абилов А.Г. Автоматические микродозаторы для жидкостей / А.Г. Абилов, К.А. Лютфалиев. – Москва : Энергия, 1975. – 63 с. : ил. – Библиогр.: с. 58-62. – (Б-ка по автоматике ; Вып. 545)
139419
  Дубовой Н.Д. Автоматические многофункциональные измерительные преобразователи / Н.Д. Дубовой. – Москва, 1989. – 255 с.
139420
  Линт Г.Э. Автоматические осциллографы при измерениях / Г.Э. Линт. – Москва, 1972. – 96 с.
139421
  Глыбин И.П. Автоматические плотнометры / И.П. Глыбин. – К., 1965. – 258с.
139422
  Андреев А.А. Автоматические показывающие, самопищущие и регулирующие приборы / Андреев А.А. – Ленинград : Машиностроение, 1973. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 284. – (Автоматические приборы)
139423
   Автоматические построители графиков ЦВМ. – Москва : Энергия, 1969. – 80 с. – (Б-ка по автоматике ; Вып.340)
139424
  Чмутов В К. Автоматические приборы в колоночном хромтическом анализе. / В К. Чмутов, В.Т. Авгуль. – М., 1961. – 54с.
139425
   Автоматические приборы и регуляторы : [Справочные материалы]. – Москва-Ленинград : Машиностроение, 1964. – 704 с. : ил.
139426
   Автоматические приборы регулирования и безопасности. – Москва-Ленинград, 1950. – 180с.
139427
   Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы : Справ. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Машиностроение, 1976. – 485 с. : ил.
139428
   Автоматические приборы, регуляторы и управляющие машины : Справ. пособие. – 2-изд. доп. и переработ. – Ленинград : Машиностроение, 1968. – 880 с. : ил.
139429
  Мезин В.К. Автоматические радиопеленгаторы / В.К. Мезин. – Москва, 1969. – 216 с.
139430
   Автоматические разведчики космоса : [Фотоальбом]. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1968. – 19, [14] с. : ил.
139431
  Темников Ф.Е. Автоматические регистрирующие приборы. / Ф.Е. Темников. – 2-е изд. – М, 1960. – 460с.
139432
  Темников Ф.Е. Автоматические регистрирующие приборы. / Ф.Е. Темников. – М, 1968. – 383с.
139433
  Темников Ф.Е. Автоматические регистритующие приборы. / Ф.Е. Темников. – М, 1954. – 372с.
139434
  Кризе С.Н. Автоматические регулировки в радиоприемниках / С.Н. Кризе. – Москва, 1978. – 87 с.
139435
  Баскир И.Н. Автоматические регулировки в телевизорах / И.Н. Баскир, В.Ф. Костиков. – Москва : Связь, 1966. – 56 с. : черт. – (Б-ка "Телевизионный прием" ; вып. 27)
139436
  Баскир И.Н. Автоматические регулировки в телевизорах / И.Н. Баскир, В.Ф. Костикова. – 2-е изд., доп. – Москва : Связь, 1970. – 72 с. – (Б-ка ТРЗ. Телевизионный и радиоприем. Звукотехника ; вып. 52)
139437
   Автоматические регуляторы и сигнализаторы для контроля и регулирования теплотехнических процессов : Номенклатурный справочник. – Москва : ОНТИ-ПРИБОР, 1966. – 504 с.
139438
  Соловьев И.И. Автоматические регуляторы синхронных генераторов / И.И. Соловьев. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 247 с.
139439
  Лубэ Э.Л. Автоматические рентгеновские дифрактометры с наклонной геометрией для исследования монокристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 057 / Лубэ Э.Л.; АН СССР. – Москва, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.22
139440
   Автоматические роторные линии- средство комплексной автоматизации производства : [Сборник статей]. – Москва : Машгиз, 1960. – 222 с.
139441
  Гордон С. Автоматические самопишущие весы / С. Гордон, К. Кемпбелл. – М, 1963. – 41с.
139442
  Силин Р.И. Автоматические системы для счета и расфасовки мелких изделий / Р.И. Силин. – К., 1986. – 193с.
139443
  Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы Автоматические системы и приботы с шаговыми двигателями. / Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы. – М., 1968. – 136с.
139444
  Круг К Г. Автоматические системы о элементами обучения / К Г. Круг, А.В. Нетушил. – М, 1963. – 28с.
139445
  Кривицкий Б.Х. Автоматические системы радиотехнических устройств / Б.Х. Кривицкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 664 с.
139446
  Зайцев Г.Ф. Автоматические системы с дифференциальными связями / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1984. – 167с.
139447
  Борцов Ю.А. Автоматические системы с разрывным управлением / Ю.А. Борцов, И.Б. Юнгер. – Л., 1986. – 167с.
139448
   Автоматические системы управления
Вып. 73, 74. – 1985
139449
   Автоматические системы управления и контроля : [Сборник статей]. – Киев : ИК, 1974. – 75 с. – Библиогр. в конце статей
139450
  Папазоглу Г.А. Автоматические системы управления производством геологоразведочных работ / Г.А. Папазоглу. – М., 1976. – 32с.
139451
  Можегов Н.А. Автоматические средства измерений объема, / Н.А. Можегов. – М., 1990. – 117с.
139452
   Автоматические станции для изучения поверхностного покрова Луны. – Москва : Машиностроение, 1976. – 200 с. – Библиогр.: с. 199
139453
  Петраков А.В. Автоматические телевизионные комплексы для регистрации быстропротекающих процессов / А.В. Петраков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 152 с.
139454
   Автоматические унифицированные системы контроля и регулирования технологических процессов : По материалам научно-технической конференции. – Москва, 1962. – 235 с.
139455
   Автоматические устройства : Сборник статей. В помощь руководителям школьных техн. кружков. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-147
139456
  Горбунов В.И. Автоматические устройства в радиационной дефектоскопии / В.И. Горбунов, Б.Н. Епифанцев. – М, 1979. – 121с.
139457
  Гребень И.И. Автоматические устройства для обучения / И.И. Гребень, А.М. Довгялло. – Киев, 1965. – 196с.
139458
  Михайлова Е.Д. Автоматические устройства для реализации топологических методов анализа электрических цепей. : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Михайлова Е.Д.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 27л.
139459
  Горбовец М.Н. Автоматические устройства для регистрации уровня сыпучих материалов в емкостях / М.Н. Горбовец. – М, 1962. – 104с.
139460
  Борисов М Н. Автоматические устройства контроля и управления / М Н. Борисов, . – М., 1976. – 87с.
139461
  Макаров А.К. АВтоматические устройства контроля уровня / А.К. Макаров, М В. Свердлин, . – М.Л,, 1966. – 183с.
139462
   Автоматические устройства обучения и контроля : Метод. рекомендации по применению автоматов "Контроль-В8-ОГУ". – Одесса : [б. и.], 1974. – 38 с. – Библиогр.: c. 37-38
139463
   Автоматические устройства с магнитоупругими преобразователями. – Москва : Энергия, 1974. – 96 с. : ил. – Библиогр.: c. 93-95. – (Библиотека по автоматике ; 517)
139464
  Царенко В.Т. Автоматические устройства СВЧ / В.Т. Царенко, В.В. Имшенецкий, М.М. Борисов. – Киев : Техніка, 1983. – 152 с.
139465
   Автоматические устройства учета и контроля : Сборник статей. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1963. – 45 с.
139466
   Автоматические устройства учета и контроля : Сборн. статей. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во
Вып.3. – 1968. – 231 с.
139467
  Уилк М.В. Автоматические цифровые вычислительные машины / М.В. Уилк. – Ленинград, 1960. – 356с.
139468
   Автоматические цифровые измерители давления для объектов нефтяной промышленности. – Москва : [б. и.], 1972. – 68 с. – Библиогр.: с. 65-67. – (([Тематические научно-технические обзоры] . Серия "Машины и оборудование нефтегазовой промышленности")
139469
  Грибанов Ю.И. Автоматические цифровые корреляторы / Ю.И. Грибанов. – М., 1971. – 240с.
139470
  Бут Э. Автоматические цифровые машины / Э. Бут, К. Бут. – М., 1959. – 320с.
139471
   Автоматические электронные малогабаритные приборы : Каталог-справочник. – Москва ; Ленинград : Машгиз, 1957. – 32 с. : ил.
139472
   Автоматические электронные потенциометры и уравновешенные мосты : Каталог-справочник. – Москва : Машгиз, 1955. – 112 с. : ил.
139473
  Эмдина Ю.М. Автоматический анализ и перевод английских именных групп : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Эмдина Ю.М. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр.языков. – Москва, 1971. – 31 с. – Бібліогр.:с.29-31
139474
  Хесин А.Я. Автоматический анализ качества телевизионного изображения / А.Я. Хесин. – Рига, 1969. – 164с.
139475
  Иваницкий Г.Р. Автоматический анализ микрообъектов / Г.Р. Иваницкий. – М.-Л., 1967. – 224с.
139476
  Попов Р.Б. Автоматический анализ многокомпонентных производственных растворов многопараметрическим вычислительным методом. : Автореф... доктор техн.наук: / Попов Р.Б.; КПИ. – К., 1962. – 24л.
139477
   Автоматический анализ патентных текстов : Сб. стат. – Москва : [Б.и.], 1971. – 192 с. – Библиогр.: в конце статей. – ([Труды ЦНИИПИ . Серия 3] ; Механизация патентно-информационных работ)
139478
   Автоматический анализ сложных изображений : Сборн. переводов. – Москва : Мир, 1969. – 310 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
139479
  Титомир Леонид Иванович Автоматический анализ электромагнитного поля сердца / Титомир Леонид Иванович. – М. : Наука, 1984. – 175с.
139480
  Катаев Д.И. Автоматический анализ электронно-колебательно-вращательных спектров молекулы ВО и иона ВО+ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Катаев Д. И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 20 с.
139481
  Петренко А.И. Автоматический ввод графиков в электронные вычислительные машины / А.И. Петренко. – М, 1968. – 423с.
139482
  Коломиец О.М. Автоматический выбор диапазона измерений в цифровых приборах / О.М. Коломиец, Е.М. Прошин. – Москва, 1980. – 129 с.
139483
  Ратцева И.И. Автоматический выбор системы смысловых категорий на основе текста : Автореф... канд. техн.наук: / Ратцева И.И.; АН СССР. Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва, 1969. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
139484
   Автоматический вывод геолого-геофизической графической информации из ЭЦВМ : Методическое пособие. – Новосибирск, 1968. – 84с.
139485
  Замрий В.Н. Автоматический вывод экспериментальной информации и связь с вычислительными машинами многоканальных измерительных систем : Автореф... канд. техн.наук: / Замрий В.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. нейтронной физики. – Дубна, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
139486
   Автоматический извещатель АИ-52. – Киев, 1965. – 8с.
139487
  Киселев В.К. Автоматический измеритель модулей коэффициентов матрицы отражения для квазиоптического тракта / В.К. Киселев, Д.Д. Литвинов, Е.М. Кулешов. – Харьков, 1981. – 30с.
139488
   Автоматический конроль радиоэлектронного и электротехнического оборудования. – Москва : Энергия, 1972. – 264с., с ил.
139489
  Вершинин Н.И. Автоматический контроль / Н.И. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1964. – 144с.
139490
  Живилова Л.М. и др. Автоматический контроль водно-химического режима ТЭС / Л.М. и др. Живилова. – М, 1979. – 224с.
139491
  Гольдин М.Л. Автоматический контроль движения минералов в процессах обогащения / М.Л. Гольдин, В.И. Гудима. – М., 1979. – 52с.
139492
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.1. – 1957. – 136с.
139493
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.2. – 1958. – 108с.
139494
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.3. – 1959. – 200с.
139495
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.4. – 1960. – 168с.
139496
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.5. – 1961. – 172с.
139497
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.6. – 1962. – 200с.
139498
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Изд-во АН УССР
Вып.7. – 1963. – 192с.
139499
   Автоматический контроль и измерительная техника. – Киев : Наукова думка
Вып.8. – 1964. – 200с.
139500
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 2-й Всесоюзной конференции.Новосибирск, 20-24 сентября 1960г. – Новосибирск, 1962. – 380с.
139501
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 3-й конференции.Новосибирск, 20-24 сентября 1960г. – Новосибирск
Том 1 : Методы электрических измерений. Анализ и синтез системы управления и контроля. Элементы устройства систематического контроля. – 1964. – 249с.
139502
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 3-й конференции 1961г. – Новосибирск : Изд-во АН СССР
Том 2 : Цыфровые измерительные приборы. Электрические измерения электрических величин. Устройство автоматического контроля и управления в промышленности. – 1964. – 250с.
139503
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 6-й конференции. – Новосибирск : Наука
Том 1 : Теория измерительных информационных систем. – 1966. – 159с.
139504
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 5-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Измерительные и информационные системы. Устройства автоматического контроля. Электрические измерения неэлектрических величин. – 1966. – 240с.
139505
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 6-й конференции, 1964г. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Методы и аппаратура для измерения и контроля электрических и неэлекроических величин. – 1967. – 330с.
139506
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 7-й Всесоюзной конференции, 1965 г. – Новосибирск : Наука, 1971. – 312с.
139507
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 7-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 1. – 1971. – 292с.
139508
   Автоматический контроль и методы электрических измерений : Труды 8-й Всесоюзной конференции. – Новосибирск : Наука
Том 2 : Цифровые измерительные преобразователи и приборы, измерение пераметров инструментов электрических цепей.Измерение неэлектрических величин.Измерительные усилители, релейные элементы и т.п. – 1971. – 332с.
139509
  Кривенков В.В. Автоматический контроль и поверка преобразователей угловых и линейных величин. / В.В. Кривенков. – Л., 1986. – 246с.
139510
  Смоляк А.В. Автоматический контроль и регулирование производственных процессов с применением ядерных излучений / А.В. Смоляк, В.Н. Узлюк. – М., 1966. – 148с.
139511
  Беленький Л.И. Автоматический контроль и регулирование технологических процессов отделочного производства. / Л.И. Беленький. – Москва, 1978. – 263с.
139512
  Сердаков А.С. Автоматический контроль и техническая диагностика / А.С. Сердаков. – Киев : Техніка, 1971. – 242 с.
139513
   Автоматический контроль и управление динамическими объектами и технологическими процессами : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 168с.
139514
   Автоматический контроль и электрические измерения. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. АН СССР
Вып. 1. – 1960. – 167с.
139515
   Автоматический контроль и электрические измерения. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд. АН СССР
Вып 2. – 1960. – 170с.
139516
   Автоматический контроль магнитных параметров : Учебн. пособие для специальностей "Информ.-измерит. техника" и "Автоматика и телемеханика" вузов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 288с.
139517
  Катыс Г.П. Автоматический контроль нестанционарных параметров и параметрических полей. / Г.П. Катыс. – М, 1962. – 472с.
139518
  Вальтер А.К. Автоматический контроль плотности железорудной пульпы гамма-лучами / А.К. Вальтер. – Харьков, 1962. – 244с.
139519
  Блинов И.Н. Автоматический контроль систем управления / И.Н. Блинов. – Л, 1968. – 152с.
139520
  Кузнецов О.А. Автоматический контроль уровня раздела двух сред / О.А. Кузнецов. – М.-Л., 1964. – 87с.
139521
   Автоматический контроль электрических конденсаторов. – Новосибирск : Наука, 1972. – 148с.
139522
  Срапенянц Р.А. Автоматический метод нейтронно-активационного элемента анализа зерна. (Азот, фосфор, калий). : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Срапенянц Р.А.; Всеоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. НИИ. – Л., 1975. – 45л. – Бібліогр.:с.44-45
139523
   Автоматический микрофотометр на линии с ЭВМ. Обработка бета-спектограмм. – Дубна, 1972. – 20 с.
139524
  Монжан Ф.К. Автоматический налив вагонов-цистерн нефтепродуктами на нефтеперерабатывающих заводах. / Ф.К. Монжан. – М., 1963. – 16с.
139525
  Катыс Г.П. Автоматический обзор и поиск в оптическом диапазоне. / Г.П. Катыс. – М, 1966. – 160с.
139526
  Штерн И.Б. Автоматический перевод / И.Б. Штерн. – Киев, 1966. – 45с.
139527
   Автоматический перевод : Сборн. статей. – Москва : Прогресс, 1971. – 368 с.
139528
  Мельчук И.А. Автоматический перевод 1949-1963 / И.А. Мельчук, Р.Д. Равич. – 518. – Москва, 1967. – 518с.
139529
   Автоматический перевод и следящие системы = Привод автоматических систем : Метод. указания и контрол. задания для студентов электрофизич. ф-та специальности "Автоматика и телемеханика" : Росвузиздат, 1962. – 35с.
139530
  Мозгалевский А.В. и др. Автоматический поиск неисправностей / А.В. и др. Мозгалевский; Под ред. А.В.Мозгалевского. – Ленинград : Машиностроение, 1967. – 264с.
139531
  Волков А.Ф. Автоматический поиск неисправностей в ЦВМ / А.Ф. Волков. – Москва, 1968. – 162с.
139532
   Автоматический полив // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 96-97 : фото
139533
   Автоматический расчет переходных процессов /программа АРПП-3/ : Сообщения ОИЯИ. ЛВТиА. Р11-5501. – Дубна, 1970. – 18 с.
139534
  Дольник А.Г. Автоматический регулятор напряжения / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 16с.
139535
  Мельчук И Автоматический синтаксический анализ / И Мельчук. – Новосибирск
1. – 1964. – 361с.
139536
  Фостер Дж. Автоматический синтаксический анализ / Дж. Фостер. – Москва, 1975. – 71с.
139537
  Иорданская Л.Н. Автоматический синтаксический анализ. / Л.Н. Иорданская. – Новосибирск
2. – 1967. – 232с.
139538
  Большакова Е.И. Автоматический синтез программ. / Е.И. Большакова, М.Г. Мальковский. – М, 1987. – 114с.
139539
  Крылов И.А. Автоматический синтез расчетных программ. / И.А. Крылов, А.Н. Соломатин. – М., 1986. – 21с.
139540
  Формен Д. Автоматический химический анализ / Д. Формен, П. Стокуэл. – М., 1978. – 396с.
139541
  Шевчук И.А. Автоматический химический анализ и контроль качества продукции / И.А. Шевчук. – Донецк, 1985. – 66с.
139542
  Живилова Л.М. Автоматический химический контроль теплоносителя ТЭС / Л.М. Живилова, Г.П. Маркин. – М, 1987. – 112с.
139543
  Гуревич А.Л. Автоматический хроматографический анализ / А.Л. Гуревич. – Л., 1980. – 192с.
139544
   Автоматический частотомер для ядерных магнитометров. – Дубна, 1966. – 11 с.
139545
  Петелин Д.П. Автоматическо регулирование возбуждения синхронных двигателец / Д.П. Петелин. – М-Л, 1961. – 104с.
139546
   Автоматическое бесконтактное регулирование напряжения на шинах тяговой подстанции постоянного тока : Доклад на Всесоюзной конференции "Режим регулирования напряжения в электрических сетях". – Рига, 1968. – 20с.
139547
   Автоматическое весовое дозирование на аглофабриках черной металлургии с применением средств вычислительной техники : Обзорная информация. – Москва : ЦНИИТЭИ, 1970. – 20с.
139548
  Левченко М.Т. Автоматическое включение резерва / М.Т. Левченко. – М, 1971. – 80с.
139549
  Коростелев А.А. Автоматическое измерение координат / А.А. Коростелев. – Москва, 1961. – 103 с.
139550
  Кнеллер В.Ю. Автоматическое измерение составляющих комплексного сопротивления / В.Ю. Кнеллер. – Москва-Ленинград, 1967. – 367 с.
139551
  Богданов И.В. Автоматическое измерение частоты / И.В. Богданов. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962. – 88 с.
139552
  Ильичев В.А. Автоматическое измерение эквивалентных электрических параметров кварцевых резонаторов и исследование их свойств в диапазоне температур : Автореф... канд. техн.наук: 293 / Ильичев В.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1972. – 18л.
139553
  Рыбаков Ф.И. Автоматическое индексирование на естественном языке / Ф.И. Рыбаков, Е.А. Руднев, В.А. Петухов. – Москва : Энергия, 1980. – 160 с.
139554
   Автоматическое испытательное оборудование для предстартовой проверки систем управляемых снарядов, 1959. – 17с.
139555
  Борисов С.н. Автоматическое конструирование номограммс помощью БЭСМ-6 / С.н. Борисов. – М., 1982. – 70с.
139556
  Видинеев Д Ю. Автоматическое непрерывное дозирование сыпучих материалов / Д Ю. Видинеев, . – 2-е изд.перераб. – Москва, 1974. – 119с.
139557
  Гаек П. Автоматическое образование гипотез / П. Гаек, Т. Гавранек. – М., 1984. – 277с.
139558
   Автоматическое оперативное управление производственными процессами : Труды Первой Всесоюзной конференции по автоматическому оперативному управлению производственными предприятиями (Москва 26-29 ноября 1963 г.). – Москва : Наука, 1965. – 248 с.
139559
  Черныш А.Ф. Автоматическое оптимальное регулирование скорости движения речных судов. : Автореф... канд. техн.наук: / Черныш А.Ф.; АН УССР. Объед. учен. совет техн. наук. – К., 1964. – 15л.
139560
  Богорад А.М. Автоматическое повторное включение в энергосистемах / А.М. Богорад, Ю.Г. Назаров. – М, 1969. – 333с.
139561
   Автоматическое поисковое устройство с обратной связью / Стецюра, Г, , . – М., 1961. – 12с.
139562
  Эпельштейн В.В. Автоматическое построение алгоритмов решения одного класса прикладных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Эпельштейн В.В.; МВ и ССО РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 16л.
139563
  Михальский Н. Автоматическое построение квадрата Cayley для симметрической группы субституций. / Н. Михальский. – 81-90с.
139564
  Михальский Н. Автоматическое построение квадрата Cayley для симметрической группы субституций. / Н. Михальский. – 81-90с.
139565
  Бичевский Я.Я. Автоматическое построение полных систем примеров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Бичевский Я.Я.; АН УССР. – К, 1979. – 17л.
139566
  Дроздов Е.А. Автоматическое преобразование и кодирование информации / Е.А. Дроздов, А.П. Пятибратов. – Москва, 1964. – 543с.
139567
  Силин В.Б. Автоматическое прогнозирование состояния аппаратуры управления и наблюдения / В.Б. Силин, А.И. Заковряшин. – Москва, 1973. – 335с.
139568
  Патрунов Г Ф. Чирков Автоматическое проектирование / Г Ф. Чирков Патрунов. – М., 1968. – 32с.
139569
   Автоматическое размещение размеров:Материалы по математ. обеспечению ЭВМ. – Минск, 1988. – 52с.
139570
  Мясников Л.Л. Автоматическое распознавание звуковых образов. / Л.Л. Мясников, Е.Н. Мясникова. – Л., 1970. – 184с.
139571
   Автоматическое распознавание и синтез речевых сигналов : Сб. науч.тр. – Киев : ИК, 1989. – 168с.
139572
   Автоматическое распознавание и синтез слуховых образов. – Москва, 1987. – 108с.
139573
   Автоматическое распознавание слуховых образов. – Новосибирск : Наука, 1966. – 384с.
139574
   Автоматическое распознавание слуховых образов. – Тбилиси, 1978
139575
   Автоматическое распознавание слуховых образов : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – 157с.
139576
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 1. – 1974. – 111с.
139577
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 2. – 1974. – 87с.
139578
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 3. – 1974. – 97с.
139579
   Автоматическое распознавание слуховых образов(АРСО-8) : Тезисы докл. 8-го Всесоюзн. семинара. 16-23 сент. 1974 г. (В 4-х ч.). – Львов
Часть 4. – 1974. – 123с.
139580
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 158-297
139581
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 295-440
139582
   Автоматическое распознавание слуховых образов,1982 : Тез. докл. и сообщ. 12-го всесоюз. семинара "Автомат. распознавание слуховых образов" /АРСО-12/ Киев-Одесса, сент. 1982 г.; Отв. ред. Т.К.Винцюк. – Киев, 1982. – С. 441-556
139583
   Автоматическое распознавание слуховых образцов(АРСО-13) : Тезисы докладов и сообщений 13-й Всесоюзной школы-семинара. – Новосибирск
Часть 1. – 1984. – 149с.
139584
   Автоматическое распознавание слуховых образцов(АРСО-13) : Тезисы докладов и сообщений 13-й Всесоюзной школы-семинара. – Новосибирск
Часть 2. – 1984
139585
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – М, 1958. – 531с.
139586
  Вершинин Н Автоматическое регулирование / Н Вершинин. – Москва-Ленинград, 1959. – 128с.
139587
   Автоматическое регулирование. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1960. – 140с.
139588
  Вершинин Н.И. Автоматическое регулирование / Н.И. Вершинин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 136с.
139589
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1967. – 343с.
139590
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 391с.
139591
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М, 1978. – 736с.
139592
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1986. – 350с.
139593
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 1. – 1959. – 184с.
139594
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 2. – 1960. – 136с.
139595
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 3. – 1961. – 136с.
139596
   Автоматическое регулирование авиадвигателей : Сборник статей. – Москва : Оборонгиз
Вып. 4. – 1962. – 136с.
139597
  Зайцев Г.Ф. Автоматическое регулирование в магнитной записи / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов, В.С. Юрасов. – Киев, 1979. – 168 с.
139598
  Архипов Г.В. Автоматическое регулирование вентиляции и кондиционирования воздуха : принципиальные технологические схемы систем автоматического регулирования / Г.В. Архипов. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 176 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 26)
139599
  Овчаренко Н.И. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов с электромашинными возбудителями : учебное пособие для студентов / Н.И. Овчаренко; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Московский энергетический институт. – Москва, 1977. – 85 с.
139600
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания / В.И. Крутов. – 2-е изд. доп. и испр. – М., 1963. – 623с.
139601
  Гликман Б.Ф. Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей / Б.Ф. Гликман. – М, 1974. – 396с.
139602
  Гликман Б.Ф. Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей / Б.Ф. Гликман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1989. – 296с.
139603
  Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций / Г.П. Плетнев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 424 с.
139604
  Кноц Л.Л. Автоматическое регулирование и измерение электрических параметров электрохимических процессов. : Автореф... канд. техн.наук: / Кноц Л.Л.; АН СССР. Ин-тут электрохимии. – М., 1966. – 12л.
139605
   Автоматическое регулирование и управление : Доклады конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 527с.
139606
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление. / Е.П. Попов. – М, 1962. – 388с.
139607
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование и управление. / Е.П. Попов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 388с.
139608
   Автоматическое регулирование котельных установок : Программа, методические указания и контрольные задания.Факультет:теплоэнергетический. Специальность:котлостроение. – Ленинград, 1960. – 15с.
139609
  Киселев Г.С. Автоматическое регулирование мощности гидроэлектростанций по водотоку / Киселев Г.С. – Москва : Энергия, 1973. – 121 с. – (Библиотека гидротехника и гидроэнергетика ; вып. 37)
139610
  Ильяшов В.П. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок / В.П. Ильяшов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – 105 с.
139611
  Герасимов С.Г. Автоматическое регулирование на тепловых электрических станциях / С.Г. Герасимов. – Москва, 1953. – 30с.
139612
  Кириллов И И. Автоматическое регулирование паровых и газовых турбин. / И И. Кириллов, . – М., 1961. – 600с.
139613
  Веллер В.Н. Автоматическое регулирование паровых турбин / В.Н. Веллер. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 408с.
139614
  Широкорад Й. Автоматическое регулирование подачи пара на концевые уплотнения паровых турбин. / Й. Широкорад. – М., 1967. – 25с.
139615
  Бамунэр А.В. Автоматическое регулирование процессов высокочастотного нагрева / А.В. Бамунэр ; под ред. канд. техн. наук А.А. Фогеля. – Москва ; Ленинград : Машиностроение, 1965. – 59 с. – Библиогр.: с. 58. – (Библиотечка высокочастотника-термиста ; вып. 17)
139616
  Соловьев И.И. Автоматическое регулирование скорости вращения и мощности турбогенераторов / И.И. Соловьев. – Москва, 1976. – 62 с.
139617
  Соболевский Г.Д. Автоматическое регулирование теплового состояния паровых турбин в пусковых режимах : Автореф... кандидата техн.наук: / Соболевский Г.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1965. – 15л.
139618
  Добкин В.М. Автоматическое регулирование тепловых процессов на электростанциях : [учебник для энергет. техникумов] / Добкин В.М., Фельдман Е.П., Дулеев Е.М. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 400 с. – Библиогр.: с. 393-394
139619
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Обзор. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 36с.
139620
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Сборн. ст. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып.2. – 1960. – 232с.
139621
   Автоматическое регулирование частоты и активной мощности в энергосистемах : Сборн. ст. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Вып.3. – 1961. – 148с.
139622
  Дерецкий Я Ю. Автоматическое регулирование электрических печей сопротивления прямого нагрева / Я Ю. Дерецкий. – М., 1963. – 128с.
139623
  Попов Е.П. Автоматическое регулирование. / Е.П. Попов. – М, 1956. – 296с.
139624
  Смит О.Д. Автоматическое регулирование. / О.Д. Смит. – М, 1962. – 847с.
139625
  Долгий Ю.Ф. Автоматическое регулирование: уч. пособие / Ю.Ф. Долгий. – Свердловск, 1987. – 100с.
139626
  Катыс Г.П. Автоматическое сканирование. / Г.П. Катыс. – М, 1969. – 518с.
139627
  Забелин В.Л. Автоматическое титрование. / В.Л. Забелин. – М., 1971. – 96с.
139628
   Автоматическое управление : Доклады на конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 432с.
139629
   Автоматическое управление : Сборник статей. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 184с.
139630
   Автоматическое управление. – Рига : Зинатне, 1967. – 356с.
139631
  Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление / Я.Н. Ройтенберг. – Москва, 1971. – 396 с.
139632
  Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление / Я.Н. Ройтенберг. – Москва, 1978. – 551 с.
139633
   Автоматическое управление : Теория и проектирование. Межвуз. сб. науч. тр. – Москва : МИРЭА, 1982. – 226с.
139634
  Красовский Е.П. Автоматическое управление асинхронными двигателями / Е.П. Красовский, А.Г. Шаповаленко. – К., 1964. – 171с.
139635
   Автоматическое управление блочными энергоустановками с использованием вычислительных систем. – Киев, 1966. – 56с.
139636
  Ельяшкевич С.А. Автоматическое управление в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1975. – 280 с.
139637
  Ельяшкевич С.А. Автоматическое управление в телевизорах. / С.А. Ельяшкевич. – М., 1968. – 200с.
139638
   Автоматическое управление вибрационными испытаниями. – Москва : Энергия, 1978. – 112с. – (Библиотека по автоматике ; Вып.579)
139639
  Коловский М.З. Автоматическое управление виброзащитными системами / М.З. Коловский. – М., 1976. – 319с.
139640
  Волков В.В. Автоматическое управление длинноходовым пневмоприводом / В.В. Волков. – Свердловск, 1962. – 72с.
139641
   Автоматическое управление и вычислительная техника : Труды совещания, провед. в марте 1957г. – Москва : Машгиз, 1958. – 495с.
139642
   Автоматическое управление и вычислительная техника : Материалы 3-й обл. конференции. Пермь, 1967г. – Пермь, 1967. – 146с.
139643
   Автоматическое управление и регулирование : Труды республиканской научной конференции "Автоматическое управление технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства". – Куйбышев, 1971. – 196с.
139644
   Автоматическое управление и регулирование в энергосистемах для обеспечения их устойчивой и надежной работы : Сборник научн. тр. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 159с.
139645
  Избицкий Э.И. Автоматическое управление и регулирование технологических процессов в полиграфии : учебное пособие / Э.И. Избицкий ; МВ и ССО РСФСР. Московский полиграфический ин-т. – Москва, 1965. – 183 с.
139646
  Велин Н.В. Автоматическое управление и регулирование электроприводов / Н.В. Велин. – Куйбышев, 1975. – 108с.
139647
   Автоматическое управление и робототехнические системы : Межвуз. сборн. науч. тр. – Москва : МИРЭА, 1982. – 166с.
139648
  Зубов А.С. Автоматическое управление конвейерной системы : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.02 / Зубов А.С.; Лениград. политехнич. ин-тут. – Ленинград, 1979. – 19л.
139649
   Автоматическое управление космическими летательными аппаратами : Труды 1-го Международного симпозиума по автоматич. управл-ю в мирном использ-и космич. пространства. – Москва : Наука, 1968. – 495с. с ил.
139650
   Автоматическое управление машинами и механизмами : Труды 3-го Международного конгресса Международной Федерации по автоматич. управлению.Лондон, 20-25 июня1966г. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
139651
   Автоматическое управление объектами с переменными характеристиками : Межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1986. – 158с.
139652
  Черкашин И.А. Автоматическое управление подземным транспортом угольной шахты. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Черкашин И.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1968. – 35л.
139653
   Автоматическое управление подземными хранилищами природного газа в СССР и за рубежом : Реферативный обзор. – Киев : Наука, 1970. – 56с.
139654
  Буровой И.А. Автоматическое управление процессами в кипящем слое / И.А. Буровой. – М., 1969. – 472с.
139655
  Власов К.П. Автоматическое управление процессом обогащения угля в электрифицированной отсадочной машине : Автореф... кандидата техн.наук: / Власов К.П.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 24л.
139656
  Антомонов Ю.Г. Автоматическое управление с применением вычислительных машин : синтез систем, оптимальных по быстодействию / Ю.Г. Антомонов. – Ленинград : Судпромгиз, 1962. – 340 с.
139657
  Блейклок Д.Г. Автоматическое управление самолетами и ракетами = Automatic control of aircraft and missiles / John H. Blakelock/ New York, London, Sydney / Дж.Г.Блейклок ; Перев. с англ. Н.Т. Кузовкова. – Москва : Машиностроение, 1969. – 286 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
139658
   Автоматическое управление самолетами и снарядами : Библиографический список (второе дополнение), 1960. – 88с.
139659
  Водяник Петр Федорович Автоматическое управление системами газоснабжения : Автореф... д-ра техн.наук: 198 / Водяник Петр Федорович; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – Киев, 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
139660
   Автоматическое управление тепловыми и химическими процессами : Труды III Международного конгресса Международной Федерации по автоматическому управлению. Лондон, 20-25 июня 1966г. – Москва : Наука, 1972. – 498 с.
139661
   Автоматическое управление технологическими процессами в горной промышленности : Межвуз. науч. темат. сб. – Свердловск : СГИ, 1991. – 107с.
139662
   Автоматическое управление фазой пролета пучка в изохронном циклотроне. – Дубна, 1975. – 12 с.
139663
  Сиротин А.А. Автоматическое управление электроприводами / А.А. Сиротин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 528 с.
139664
  Щукин А.И. Автоматическое управление электроприводами / А.И. Щукин. – Москва
Ч. 3 : Следящие системы. – 1961. – 224 с.
139665
  Яковлев В.И. Автоматическое управление электроприводами / В.И. Яковлев. – М.
ч. 1. – 1965. – 187с.
139666
  Радченко Д.А. Автоматическое управление электроприводами : учебное пособие / Д.А. Радченко, В.А. Гаврилюк, А.Н. Желдак. – Киев : КПИ, 1979. – 111 с.
139667
  Радченко Л.А. Автоматическое управление электроприводом / Л.А. Радченко. – К., 1957. – 272с.
139668
   Автоматическое управление электроэнергетическими системами в аварийных режимах с применением цифровых вычислительных машин. – Сыктывкар, 1976. – 156с.
139669
   Автоматическое управление энергосистемами в аварийных режимах : Сборн. науч. тр. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 196с.
139670
   Автоматическое управление энергоустановками и системами. – Минск : Наука и техника, 1965. – 204с.
139671
  Угодчикова Н.Ф. Автоматическое устранение регулярной лексической многозначности (на материале фран. существ. подязыка радиоэлектроники) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Угодчикова Н.Ф.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 20л.
139672
   Автоматическое чтение текста. – Москва, 1967. – 180с., рис.
139673
   Автоматичесоке управление мощностью ТЭС и АЭС : Сборник научных трудов. – Москва : Энергия, 1990. – 200с.
139674
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 131 л. – Додатки: л. 126 - 131. – Бібліогр.: л. 116 -125
139675
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр..: 6 назв
139676
  Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
139677
  Старокадомський С.В. Автоматична обробка протоколів засідань команди проектного управління у системі електронного документообігу / С.В. Старокадомський, Ю.В. Демчук // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 95-96
139678
  Ткачук К.К. Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в донецькій області / К.К. Ткачук, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 86-89. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
139679
  Степанець О.В. Автоматична система регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Степанець Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
139680
  Мяснікова В.В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 336-344


  У статті комплексно розглянуто програму автоматичної фонетичної транскрипції та транслітерації українського тексту "TranSScripT". Особливу увагу приділено принципам роботи програми, яка забезпечує автоматичну фонетичну транскрипцію, транслітерацію та ...
139681
  Ройзман В.П. Автоматичне балансування коліс автомобіля / В.П. Ройзман, П В. Ткачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 117-121


  В статті наведені результати експериментальних досліджень процесів вібрації автомобільних коліс. Запропоновано метод автоматичного балансування коліс та проведено дослідження його ефективності. В статье приведены результаты экспериментальных ...
139682
  Сакевич Р.Д. Автоматичне виведення залежностей системи складання з вихідного коду програми // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44-45
139683
  Зубань О.М. Автоматичне визначення лксичної тональності українськомовного тексту (на матеріалі новин ТСН) / О.М. Зубань, В.В. Білоус // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 182-183
139684
  Загваздін О.С. Автоматичне визначення пауз та зменшення рівня шуму в системі комп"ютерного стенографування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 35-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглядається пiдхiд до визначення пауз i зменшення рiвня стороннiх шумiв у мовних голосових сигналах в контекстi розробки системи комп"ютерного стенографування. Запропоновано новий пiдхiд до визначення пауз а звуковому си- гналi, що ...
139685
  Чертов О.Р. Автоматичне визначення психологічних рис особистості із профілю у соціальних мережах / О.Р. Чертов, В.В. Гожий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 338-343. – ISBN 978-617-7010-12-7
139686
  Баловсяк С.В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей / С.В. Баловсяк, Х.С. Одайська // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 164-172. – ISSN 1019-5262
139687
  Тарануха В.Ю. Автоматичне встановлення авторства текстів з використанням аналізу звукової організації мови / В.Ю. Тарануха, О.В. Порхун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядаються методи визначення авторства текстів за допомогою аналізу послідовностей літер та звуків. Проаналізовано якості ймовірнісної та косинусної міри близькості. Виділено нову ознаку авторства - збіги кількох приголосних чи голосних на ...
139688
  Лук"янчук П.М. Автоматичне дешифрування лінеаментів за даними SRTM та використання результатів для морфоструктурного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 124-128. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядається алгоритм використання автоматичного дешифрування лінеаментів з цифрової моделі рельєфу SRTM та критерії виділення морфоструктур за отриманими результатами. In this article the algorithm of the use of the automatic decryption of ...
139689
  Соколов В.В. Автоматичне керування просторовим рухом буксируваного підводного апарата в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Соколов Володимир Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
139690
  Александров Є.Є. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 4-х томах / Є.Є. Александров, Е.П. Козлов, Б.І. Кузнєцов; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; за заг. ред. Є.Є. Александрова. – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 966-593-434-1(т.2)
Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів. – 2006. – 528с.
139691
  Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : у 4 т. : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Аблесімов, Є.Є. Александров., І.Є. Александрова ; за заг. ред. Є.Є. Александрова ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 978-966-593-594-0
Т. 3 : Автоматичне керування озброєнням танків. – 2008. – 444с. : іл. – Бібліогр.: с. 433-435
139692
  Галкін О.А. Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована методологія вибору характеристик для опорно-векторних машин. Застосування процедури пошуку оптимальних коефіцієнтів масштабування та схеми зворотнього видалення. Алгоритм рекурсивного видалення характеристик для лінійних ОВМ. The ...
139693
  Макаренко В.М. Автоматичне управління групою торбокомпресорних установок на замінних режимах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Макаренко В. М.; Наук. виробн. копор. "Київ. ін-тут автоматики". – К., 1994. – 17л.
139694
   Автоматичне управління натягом гусеничного обводу в гусеничних машинах / О.Ф. Дяченко, В.О. Браун, О.І. Лещенко, М.Н. Захрабов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-54. – Бібліогр.: Біюліогр.: С. 54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається використання електромеханічного механізму натягу гусеничного обводу, який відрізня-ється від відомих тим, що він дозволяє автоматично, або по команді водія підтримувати натяг гусениці у необхідних ме-жах. The use of ...
139695
  Терещенко В.М. Автоматичний аналіз властивостей програмного коду на прикладі розв"язання задач обчислювальної геометрії / В.М. Терещенко, Є.О. Чернишов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці та побудові комплексу інструментальних засобів для дослідження та аналізу користувацьких програм, визначенню основних характеристик ефективності та коректності їх виконання. Ключові слова: задача, програма, код, ...
139696
   Автоматичний аналіз подібностей схем та діаграм в електронних текстових документах / Лізунов Петро Петрович, Білощицький Андрій Олександрович, Чала Лариса Ернестівна, Білощицька Світлана Василівна, Кучанський Олександр Юрійович // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 160-169 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2219-5300
139697
  Осадчий В.В. Автоматичний аналізатор вмісту вологи в водомазутний суміш / В.В. Осадчий, В.Ф. Прєснаков, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – Бібліогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Можливість створення автоматичного аналізатора вмісту вологи в водо-мазутній суміші можливо завдяки вико-ристанню методу багато інформаційного підрахунку. Аналізатор винайдений на основі методу гідродинамічного ви-міру в"язкості та щільності, що ...
139698
  Галкін О.А. Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 134-139. – ISSN 1996-5931


  Досліджено методологію автоматичного вибору параметрів ядра опорно-векторних машин.
139699
  Гаюк Б.Р. Автоматичний комплекс контрольно-вимірювальної апаратури для вимірювання параметрів хвиль у верхній водоймі Дністровської ГАЕС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 26-28 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
139700
  Щокін В.П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Щокін В.П.; МОУ ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 20с.
139701
  Збожинський С. Автоматичний обмін фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 20-21
139702
  Лангенбах М. Автоматичний синтаксичний аналіз речення за принципами граматики залежностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 249-254. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
139703
  Дарчук Н. Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 11-19. – ISSN 0320-3077


  Розглядається автоматичне представлення синтаксичної структури речення на рівні словосполучення: автоматичне виокремлення словосполучення, приписування йому типу синтаксичного зв’язку (підрядного, сурядного, предикативного). Рассматривается ...
139704
  Замаруєва І.В. Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонуються принципи розробки процедури автоматичного синтаксичного аналізу україномовного речення відповідно до положень знання-орієнтованої системи машинного перекладу. Розглядаються три етапи аналізу цілісного тексту. The paper deals with ...
139705
  Зубань О.М. Автоматичний тематичний пошук текстових сегментів з використанням моделі WORDVEC / О.М. Зубань, П.В. Кучмійчук // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 186-187
139706
  Долина В.Г. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Долина В.Г.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
139707
  Митов Л.Х. Автоматично управление на електро-задвижванията / Л.Х. Митов. – София, 1977. – 192 с.
139708
  Палагин А.В. Автоматная модель программируемых устройств управления ЭВМ / А.В. Палагин. – К, 1978. – 25с.
139709
  Растригин Л.А. Автоматная теория случайного поиска / Л.А. Растригин, К.К. Рипа. – Рига, 1973. – 342 с.
139710
  Федорова М.В. Автоматні дії вільних добутків груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06, 111 / Федорова Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 122 арк. – Додатки: арк. 119-122. – Бібліогр.: арк. 113-118
139711
  Федорова М.В. Автоматні дії вільних добутків груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Федорова Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
139712
  Бакаев А.А. Автоматное моделирование в задачах исследования сложных систем / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, И.С. Сакунова. – Киев : Логос, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-581-903-5
139713
   Автоматное управление асинхронными процессами в ЭВМ и дискретных системах. – Москва : Наука, 1986. – 400с.
139714
  Пулатов А.К. Автоматные модели и их использование в системах управления / А.К. Пулатов. – М, 1984. – 109с.
139715
  Бакаев А.А. Автоматные модели экономических систем / А.А. Бакаев [и др.] ; под ред. А.А. Бакаева. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192 с.
139716
   Автоматы-настройщики следящих систем. – Москва : Энергия, 1975. – 265с.
139717
   Автоматы : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. – 403с.
139718
  Арчаков Б.Б. Автоматы выходят на поля : инженерное обозрение / Б.Б. Арчаков. – Москва : Знание, 1990. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике = Новое в жизни, науке, технике ; № 11 ; Техника). – ISBN 5-07-001542-7
139719
   Автоматы для контроля размеров изделий в машиностроении. – Москва, 1960. – 191с.
139720
   Автоматы для механизации обучения. – Харьков, 1963. – 168л.
139721
  Богуславский Б.Л. Автоматы и комплексная автоматизация / Б.Л. Богуславский. – М., 1964. – 535с.
139722
  Пеак И. Автоматы и полугруппы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Пеак И.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
139723
  Баранов С.И. Автоматы и программируемые матрицы / С.И. Баранов, В.Н. Синев. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 133-134
139724
   Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. – Киев : Наукова думка, 1973. – 375с.
139725
   Автоматы и управление : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 127с.
139726
   Автоматы и управление сетями связи : Сборник статей. – Москва : Наука, 1971. – 211с.
139727
  Скобелев В.В. Автоматы на квазигруппах и их приложения / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев, В.А. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе определены и исследованы модели автоматов Мили и Мура, заданных рекуррентными соотношениями на конечных квазигруппах общего вида, а также на Т-квазигруппах. Предложенные в данной работе модели автоматов Мили, а также модели автоматов ...
139728
  Шор И.Я. Автоматы по патенту природы / И.Я. Шор. – Кишинев, 1979. – 131с.
139729
  Агасандян Г.А. Автоматы с переменной структурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агасандян Г.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 6 с.
139730
  Захаров В.Н. Автоматы с распределенной памятью / В.Н. Захаров. – М., 1975. – 135с.
139731
   Автоматы, алгорифмы, языки : Межвузовский тематический сборник. – Калинин, 1982. – 168с.
139732
   Автоматы, гибридные и управляющие машины : Труды 4 Всесоюз. совещания по автоматическму управлению (технической кибернетике). Тбилиси, 30 сентября - 5 октября 1968г. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
139733
  Пономаренко В.К. Автоматы, реализующие операторы сравнения и вычисления значений линейных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко В.К.; АН БССР. Ин-т матем.. – Минск, 1977. – 16л.
139734
   Автомбили "Жигули" ВАЗ-2103, -2106 и их модификации: Устройство и ремонт. – Москва : Транспорт, 1986. – 192 с.
139735
  Стукало Ю.В. Автометаопис у поетичному тексті з переспективи перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 285-296
139736
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1981
139737
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1982
139738
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1983
139739
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003
139740
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003
139741
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003
139742
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003
139743
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003
139744
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2003
139745
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 7. – 2003
139746
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2003
139747
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2003
139748
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2003
139749
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2003
139750
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2003
139751
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2003
139752
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2003
139753
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2003
139754
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2003
139755
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2003
139756
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2003
139757
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2003
139758
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2003
139759
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2003
139760
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2003
139761
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2003
139762
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2003
139763
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2003
139764
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2003
139765
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2003
139766
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2003
139767
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2003
139768
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2003
139769
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2003
139770
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2003
139771
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2003
139772
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2003
139773
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2003
139774
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2003
139775
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2003
139776
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2003
139777
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2003
139778
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2003
139779
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2003
139780
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2003
139781
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2003
139782
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2003
139783
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2003
139784
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2003
139785
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2003
139786
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2003
139787
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2003
139788
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2003
139789
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2003
139790
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2003
139791
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2003
139792
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004
139793
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2004
139794
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004
139795
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004
139796
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2004
139797
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2004
139798
   Автомир. – Киев
№ 7. – 2004
139799
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2004
139800
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2004
139801
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2004
139802
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2004
139803
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2004
139804
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2004
139805
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2004
139806
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2004
139807
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2004
139808
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2004
139809
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2004
139810
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2004
139811
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2004
139812
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2004
139813
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2004
139814
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2004
139815
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2004
139816
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2004
139817
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2004
139818
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2004
139819
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2004
139820
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2004
139821
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2004
139822
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2004
139823
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2004
139824
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2004
139825
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2004
139826
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2004
139827
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2004
139828
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2004
139829
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2004
139830
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2004
139831
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2004
139832
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2004
139833
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2004
139834
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2004
139835
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2004
139836
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2004
139837
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2004
139838
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2004
139839
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2004
139840
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2004
139841
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2004
139842
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2004
139843
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2004
139844
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2004
139845
  Антонов В.М. Автомитизовані робочі місця економіста, фінансіста, менеджера : навч. посібник / В.М. Антонов ; Ін-т економіки, упр. та госп-ва права. – Київ : Таксон, 1998. – 106 с. – ISBN 9661728067
139846
   Автомобили "Москвич". – Москва, 1990. – 415 с.
139847
  Бишофф Юрген Автомобили будущего. Беззвучно в завтра / Бишофф Юрген, Эрнстинг Томасс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
139848
  Белов Сергей Автомобили будущего. Скорость света // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 156-157 : фото
139849
  Гогалев Л.Д. Автомобили в боевом строю / Л.Д. Гогалев. – М, 1981. – 126с.
139850
  Киреев Р.Т. Автомобили и дилижансы: Трилогия. / Р.Т. Киреев. – М., 1989. – 607с.
139851
  Клочковский Л.Л. Автомобили. Мировой капиталистический рынок / Л.Л. Клочковский. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 144 с.
139852
  Иконников И.С. Автомобили. Производство и внешняя торговля капиталистических стран / И.С. Иконников. – Москва : Внешторгиздат, 1962. – 204 с.
139853
  Никитин С.П. Автомобили. Рынок капиталистических стран / С.П. Никитин. – Москва : Международные отношения, 1969. – 288 с.
139854
  Осинский И.Н. Автомобилизация СССР / И.Н. Осинский. – М, 1929. – 244с.
139855
   Автомобилист. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 111 с.
139856
   Автомобилист. – Москва, 1990. – 143 с.
139857
  Ерецкий М.И. Автомобиль-карт в школе / М.И. Ерецкий. – Москва, 1969. – 192с.
139858
  Калисский В.С. Автомобиль / В.С. Калисский. – Москва, 1969. – 384 с.
139859
   Автомобиль : Учебное пособие для учащ. 9 и 10 кл. сред. общеобразоват. школы. – Москва, 1987. – 303 с.
139860
  Вайсман М Я. Автомобиль "Жигули" / М Я. Вайсман, В.И. Горенков. – Москва, 1982. – 224с.
139861
  Надеждин Б.Н. Автомобиль "Москвич-408" / Б.Н. Надеждин, И.П. Плеханов. – М, 1968. – 240с.
139862
   Автомобиль "Москвич" модели 402. – Москва, 1959. – 395с.
139863
  Берлин Джереми Автомобиль быстрее пули : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 30 : Фото
139864
   Автомобиль в нашей жизни : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 240с. – ISBN 5726003241
139865
  Шевченко В.Д. Автомобиль в пути / В.Д. Шевченко. – Днепропетровск, 1967. – 211с.
139866
   Автомобиль ВАЗ 2108. – Москва, 1986. – 87 с.
139867
  Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" / К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 352с.
139868
  Сабинин А.А. Автомобиль и дорга / А.А. Сабинин. – М, 1983. – 128с.
139869
   Автомобиль и мы. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 320 с.
139870
  Калисский В.С. Автомобиль категории С / В.С. Калисский. – Москва, 1987. – 349 с.
139871
  Бехтерев Ю. Автомобиль на ладони / Ю. Бехтерев, Г. Шпререген. – М., 1962. – 100с.
139872
  Кармен Р.Л. Автомобиль пересекает пустыню : Записки кинооператора / Р.Л. Кармен. – Москва, 1954. – 256с.
139873
  Савкевич Л. Автомобиль. / Л. Савкевич, А. Милашевская. – Л.-М., 1936. – 211с.
139874
  Спандарьян Автомобильная проиышленность Японии / Спандарьян, М.В. Спандарьян. – М, 1989. – 198с.
139875
   Автомобильная промышленность за рубежом. – М : Прогресс, 1986. – 488 с.
139876
  Селифонов В.Я. Автомобильная промышленность СССР в 1959-1965гг / В.Я. Селифонов. – М, 1959. – 32с.
139877
  Трофимов Д.А. Автомобильная промышленность стран Латинской Америки : География. Мировое хозяйство // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
139878
  Клементьев М.А. Автомобильная промышленность Федеративной Республики Германии. : Автореф... канд. экон.наук: / Клементьев М.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
139879
  Соубел Р. Автомобильные войны / Р. Соубел. – М., 1989. – 335с.
139880
   Автомобильные и мотоциклетные соревнования за рубежом. – М, 1956. – 269с.
139881
   Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1990. – 383с.
139882
  Борисов С.Ф. Автомобильные и мотоциклетный спорт в СССР / С.Ф. Борисов. – М., 1954. – 303с.
139883
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – М., 1955. – 152с.
139884
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1956. – 166с.
139885
   Автомобильные маршруты : Европейская часть СССР. – Москва, 1976. – 39с.
139886
  Крупинин И.Т. Автомобильные радиоприемники : справочник / И.Т. Крупинин. – Москва : Энергия, 1978. – 176 с.
139887
  Березкин В. Автомобильные соревнования / В. Березкин, С. Постельдников. – М, 1957. – 128с.
139888
  Туловский В.В. Автомобильные части РККА в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
139889
  Сабинин А.А. Автомобильные шоссейные гонки / А.А. Сабинин, Л. Гивартовский. – М, 1956. – 95с.
139890
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – Москва, 1965. – 63с.
139891
  Синклер Э. Автомобильный король : повесть о фордовской Америке / Эптон Синклер ; пер. с анг. М. Урнова. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 195 с. : ил.
139892
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – Москва, 1958. – 219с.
139893
  Глазунов С.В. Автомобильный скоростной спорт / С.В. Глазунов. – М, 1968. – 96с.
139894
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник / Р. Бюссиен. – М, 1960. – 702с.
139895
  Котов Г.Г. Автомобильный туризм. / Г.Г. Котов. – М, 1986. – 126с.
139896
  Макаренко П.О. Автомобілебудівні транснаціональні компанії світу: суспільно-географічний аспект дослідженя : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-33 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
139897
  Хоменко О.А. Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958-1969) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
139898
  Заворицький В.Й. Автомобіль - водій - дорога. / В.Й. Заворицький, О.П. Усов. – К., 1971. – 48с.
139899
  Троценко О.Г. Автомобіль - своїми руками. / О.Г. Троценко. – К., 1989. – 170с.
139900
  Столяр Л.Г. Автомобільний ринок України: стан та перспективи розвитку / Л.Г. Столяр, С.С. Бучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 61-71. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
139901
  Мельник Н. Автомобільний сленг // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 189-191. – ISBN 978-2-919320-35-6
139902
  Ігнатенко М.Г. Автомобільний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 112-115
139903
  Химич М. Автомобільний транспорт в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 109, лютий : лютий. – С. 13-16
139904
  Степанчук О.В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст / О.В. Степанчук, І.М. Степанчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
139905
  Семенов В.В. Автомодельні поля на площині: деякі властивості // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 193-194
139906
  Чернов И.А. Автомодельные решения в околозвуковой газовой динамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чернов И.А. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1964. – 4 с.
139907
  Березовский А.А. Автомодельные решения задач интенсивной диффузии в плоскослоистой среде / А.А. Березовский, В.Т. Бондарчук. – Киев : ИМ АН УССР, 1978. – 44 с.
139908
  Гетьманець М.Ф. Автомонов Павло Федорович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 16-17. – ISBN 978-966-372-083-8
139909
   Автомонов Павло Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 33. – ISBN 978-966-2726-03-9
139910
  Беккер И.Х. Автоморфизмы абелевых групп без кручения. / И.Х. Беккер, С.Ф. Кожухов. – Томск, 1988. – 169с.
139911
  Иванов Ф.А. Автоморфизмы и сопряженность в группе формально-аналитических преобразований. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Иванов Ф.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
139912
   Автоморфизмы классических групп. – Москва, 1976. – 264с.
139913
  Петечук Василий Михайлович Автоморфизмы классических групп над локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петечук Василий Михайлович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
139914
  Погориляк Евгения Яковлевна Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Погориляк Евгения Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 13л.
139915
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестандартных сплетений групп : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; МВ и ССО СССР. КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
139916
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестационарных сплетений групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Бондарчук Юрий Викторович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 11 с.
139917
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестрандартных сплетений групп : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1985. – 11л.
139918
  Горяга А.В. Автоморфизмы нилепетентных групп и уравнения в группах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Горяга А. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 12л.
139919
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми вінцево-гіллястих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядаються вінцево-гіллясті підгрупи групи автоморфізмів шарово-однорідного дерева Т. Встановлено, що для довільної такої групи R справедлива рівність AutR = N[нижній індекс AutT ](R). Як наслідок одержано, що група AutT - досконала.
139920
  Боднарчук Ю.В. Автоморфізми груп типу Жонк"єра над скінченними полями / Ю.В. Боднарчук, Я. Лавренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На відміну від випадку поля нульової характеристики, вказані групи мають зовнішні аморфізми, будова яких вказана в явному вигляді.
139921
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп: (Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
139922
  Пєхтєрєв В.О. Автоморфізми напівгрупи ОТn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Вивчаються автоморфізми напівгрупи 0Тn, яка є єдиним (з точністю до ізоморфізму) R-зрізом напівгрупи Тn. We investigate automorphisms of the semigroup ОТn wkich is a unique (up to isomorphism)R-cross-section of Tn.
139923
  Гудзенко С.В. Автоморфізми напівтрупи FP+(Gn) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається напівгрупа FP+(GN) - факторстепінь симетричної групи зліченного порядку. Основним результатом є теорема про те, що всі автоморфізми FP+(GN) - внутрішні. The paper deals with the semigroup FP+(GN) of a factorpower of the ...
139924
  Самохин Михаил Васильевич Автоморфные аналитические функции с заданным модулем граничных значений и экстермальные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самохин Михаил Васильевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 13л.
139925
  Вторушин Валерий Андреевич Автоморфные почвы горной тайги центральной части Южного Забайкалья и их режимы : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Вторушин Валерий Андреевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
139926
  Василенко В.И. Автоморфные почвы южнотаежного левобережья Томского Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Василенко В.И.; МГУ. – М, 1973. – 25л.
139927
   Автоморфные таежные почвы Среднеобской низменности / Н.А. Аветов, С.А. Аветян, Е.И. Дорофеева, С.Я. Трофимов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 728-734 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
139928
  Кра И. Автоморфные формы и клейновы группы / И. Кра. – М., 1975. – 296с.
139929
  Лян Г.М. Автоморфные формы и пространства Тейхмюллера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лян Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
139930
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL(2) / Э. Жаке, Р. Ленглендс. – М., 1973. – 372с.
139931
   Автоморфные формы, представления и L-функции. – Москва : Мир, 1984. – 286 с.
139932
  Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных / К. Зигель. – М, 1954. – 168с.
139933
   Автомтизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с., с ил.
139934
  Титаренко Т.М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 260-268. – ISBN 978-966-8063-99-49
139935
  Радлов Василий Автонатиск с востока : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 86-89 : Іл.
139936
  Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процесс / А. Гретченко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 0869-3617
139937
  Пферсманн О. Автономизация конституционного права во Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 54-67. – ISSN 1812-7126
139938
  Третьяков С.В. Автономия воли и односторонние коллизионные нормы в международном частном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-100. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
139939
  Уткина А.Н. Автономия вузов как необходимое условие модернизации образования // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.346-348. – ISSN 1684-2618
139940
  Куйжуклу Е. Автономия Гагауз-Ери: функционирование в контексте реализации статуса // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 7-33. – ISSN 1812-2566
139941
  Фаусек В.А. Автономия и болевая чувствительность у животных. – 34с.
139942
  Спектор М.Д. Автономия или анархия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются некоторые положения Казахского государственного общеобязательного стандарта высшего образования № 1080 от 23 августа 2012 года. Делается вывод о необходимости пересмотра этого стандарта, так как стремление вузов к автономии, переход от ...
139943
  Снарский А.Т. Автономия или федерация? / А.Т. Снарский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 62 с.
139944
  Кастийо М. Автономия, идентичность, способность: размышляем вместе с Рикером об актуальных проблемах современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0235-1188
139945
  Бердичевская М. Автономия, она же вотчина. Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 18-26


  "...Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов".
139946
  Уська У. Автономізація Галичини (1861-1873): процес законодавчого оформлення польської національно-територіяльної автономії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 99-126. – ISSN 2078-6077
139947
  Бурдукало М. Автономізація особистості як функція соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить матеріали теоретичного аналізу проблеми автономізації як функції соціалізації особистості. Розкривається взаємозв"язок понять соціалізації, індивідуалізації, адаптації та автономізації, а також їх роль в розвитку особистості. Наводяться ...
139948
  Вітман К. Автономізація чи сепаратизм? Грузинський досвід // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 44-45.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
139949
  Зоткін А. Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 84-110. – ISSN 1563-3713
139950
  Погребинська Ірина Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 307-316. – ISBN 978-966-02-4770-3
139951
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 3


  Дві автономні провінції у складі Фінляндії. Аландські острови — архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами і має особливий демілітаризований та мономовний статус. Саамський регіон ...
139952
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 3


  "1707 року королівство Шотландія добровільно вступило в унію з іншою частиною острова Британія - королівством Англія. З того часу офіційна назва держави - Велика Британія."
139953
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 3


  Гібралтар — британська заморська територія, що лежить на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова. Керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії.
139954
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 3


  Дві автономії у Сербії: Воєводина на півночі та Косово на піденному заході. Де-факто Косово є незалежною державою.
139955
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
139956
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
139957
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Коронні володіння: Острів Мен та Нормандські острови.
139958
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 2


  Італія поділяється на 20 областей — Валле д"Аоста, Ломбардія, Трентіно-Альто Адідже, Фріулі-Венеція Джулія, П"ємонт, Лігурія, Венето, Тоскана, Умбрія, Емілія Романія, Марке, Абруццо, Лаціо, Молізе, Базиліката, Кампанія, Калабрія, Апулія, Сардинія і ...
139959
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 3


  Семигород або Трансільванія — історична область на півночі Румунії. Багато століть перебувала в складі Угорського королівства, Австро-Угорщини, була самостійним князівством, населена не лише румунами, а й угорцями та німцями.
139960
  Верховський В. Автономії Європи. Автономна Чернеча держава Святої гори Афон // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 3
139961
  Верховський В. Автономії Європи. Фарерська самоврядна громада // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 3
139962
  Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 54-57. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються передумови та головні причини формування серед представників української козацької старшини і шляхти ідей автономістського руху на лівобережжі України наприкінці ХVІІІ - в першій чверті ХІХ ст. Розглянуто тогочасні писемні ...
139963
  Гожик А. Автономія - важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 12


  З 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених до європейських практик організації вищої світи. Упровадження нового Закону України "Про вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчальними закладами непрості проблеми й ...
139964
  Калінцев Ю.О. Автономія / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
139965
  Хомерікі О.А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 103-109. – ISSN 2077-1800
139966
  Дараган Т. Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені законом України "Про вищу освіту" / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
139967
  Дмитренко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 1682-2366
139968
  Мокляк В.М. Автономія вітчизняних університетів у політиці міністрів народної освіти (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 143-148. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
139969
  Чорнойван Г. Автономія ВНЗ і управління кар"єрою дослідників // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 23-25
139970
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
139971
  Цірат К.Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Катерина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 231 арк. – Додатки: арк. 225-231. – Бібліогр.: арк. 8-9, 173-224 та в додатках: арк. 230-231
139972
  Цірат К.Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
139973
  Задорожна С.М. Автономія волі як колізійно-правова норма // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 435)
139974
  Стазілова Т. Автономія волі як основний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до правовідносин за договором управління майном у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 22-25
139975
  Покачалова А.Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов"язань // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 110-122. – ISBN 978-617-566-401-8
139976
  Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 56-60. – ISSN 2078-1016


  Функціонування закладів освіти розглядається з огляду на взаємозв"язок їх автономії і відповідальності тих, хто в них працює і навчається; підвищення рівня автономії навчального закладу розглядається як автоматичне підвищення рівня відповідальності ...
139977
  Гриценко М. Автономія крізь призму академічної свободи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
139978
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
139979
  Луговий Володимир Автономія має розглядатись у парі з відповідальністю : інтерв"ю / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Дискусії щодо проектів Закону України "Про вищу освіту". Виступаючи на шпальтах газет і в телеефірах, численні експерти критикують один одного, окремі законопроекти й усі ці документи в цілому. Яким має бути рівень автономії вишів, який законопроект є ...
139980
  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 36-41


  У статті визначено характерні ознаки автономії навчальних закладів та умови ії запровадження в системі загальної середньої освіти.
139981
  Шейко Ю.О. Автономія політичного в теорії Карла Шмітта // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 206-211
139982
  Вишинський С. Автономія простору. Українська революція // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 31-36. – ISSN 2311-9896


  Здійснюється спроба надати філософсько-антропологічне обгрунтування революційних подій в Україні 2013-2014 рр. та їхнього зв"язку з процесом деконструкції постмодерну.
139983
  Трохимчук С. Автономія та академічна демократія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 13


  Тільки це виведе наші виші з кризи.
139984
  Корж-Усенко Автономія та державний контроль у вищій школі: нормативне поле й освітянська практика // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 125-147. – ISBN 978-966-698-252-5
139985
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
139986
   Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 14-20. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано дані щодо рівня автономії та рейтингових досягнень закладів вищої освіти 26 європейських країн, у тому числі й України. Підтверджено, що автономія, особливо академічна, організаційна та кадрова, є важливим чинником досягнення закладами ...
139987
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико-правовий огляд) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-13.
139988
  Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
139989
  Гриценко М. Автономія університетів крізь призму академічної свободи // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 35-38
139990
  Чанг Автономія університетів та їхне фінансування: приклади Англії та Тайваню / Чанг, Лі-Чан // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.275-306
139991
  Стадний Є. Автономія університетів чи ректорський феодалізм? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 13


  Аналіз Центру дослідження суспільства, щодо дисбалансу зарплатні у вищій школі.
139992
  Власова І. Автономія університетів: аналіз міжнародних документів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 100-105. – ISSN 2078-1687
139993
  Мокляк В. Автономія університету в "Зауваженнях до проекту загального статуту Імператорських російських університетів" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 188-195. – ISSN 2075-1478


  Висвітлено погляди М. Пирогова, членів ради Університету Св. Володимира, сенатора М. Ребіндера, таємного радника П. Гаєвського, професорів К. Кавеліна, І. Горлова, Г. Івановського на автономію університету в контексті проекту нового статуту російських ...
139994
  Мокляк В. Автономія університету як необхідна умова реалізації академічних свобод // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 80-85. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано категорію "академічні свободи" як один із основних принципів діяльності університету. Подано декілька визначень поняття "академічні свободи". З’ясовано, що існує три напрями дослідження академічних свобод: філософський, педагогічний ...
139995
  Кривосатий А. Автономія університету: коди поступу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
139996
  Хенкін Ді Дж. Автономія факультету: перспектива Тайваню / Ді Дж. Хенкін, , Дж. Цін-Хва Чен // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 341-356
139997
  Гудмарк Л. Автономія фемінізму: критика обов"язкового втручання у випадках насильства в сім"ї // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 164-177
139998
  Давидова Н. Автономія як елемент цивільно-правового статусу вищого навчального закладу: деякі зауваження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 195-196. – ISBN 978-617-7069-28-6
139999
  Струкевич О.К. Автономія як попередження суверенітету та постсуверенна автономія (аналізуючи історію України-Гетманщини) / О.К. Струкевич, Ю.С. Степанчук // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 130-137
140000
  Мокляк В. Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 97-102. – ISSN 2075-1478


  Описано погляди вчених на роль та специфіку організації університету: Р. Барнет, Г. Гесерінгтон, В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Ч. Чоспез. Показано, що автономія та академічна свобода вищого навчального закладу є провідними факторами ефективності його ...
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,