Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>
13001
  Hooven Santmyer "...And ladies of the club" / Helen Hooven Santmyer. – New York : Berkley Books, 2000. – 1176 p. – (The #1 New York Times Bestseller). – ISBN 0-425-17440-9
13002
  Афанасьєва О.М. "And we"ve got all of you here today": міфоритуальний хронотоп свята в комунікативному і дискурсивному аспектах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 14-36
13003
  Szirilow Petar "Anife" i inne opowiadania / Szirilow Petar; Z macedonskiego przelozyla H.Kalita. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 144 s.
13004
   "Anke van Tharau" und andere plattdeutsche Dichtungen hochdeutscher Schrifsteller von Simon Dach bis Herbert Nachbar.. – Rostock, 1987. – 111с.
13005
  Wiernik Bronislaw "Anne-Marie" i inni / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1962. – 234s.
13006
  Balder Olden Anbruch der Finsternis: Roman eines Nazi / Balder Olden. – Berlin, 1981. – 266с.
13007
  Davidson Robyn Ancestors. / Davidson Robyn. – Harmondsworth, 1991. – 299с.
13008
  Cuvelier Pascal Anciennes et nouvelles formes de tourisme : Une approche socio-economiq / Cuvelier Pascal. – Paris : L"Harmattan, 1998. – 238p. – Додат. 9 с.бібліографії. – ISBN 2-7384-6993-0
13009
   Ancient civilizations of East and West. – Moscow, 1988. – 339с.
13010
  Galvan B. Ancient CPU-GPU simulation of evolving fracture networks in a poro-elasto-plastic medium with pressure-dependent permeability / B. Galvan, S. Miller // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 49-50 : Рис. – ISSN 0203-3100
13011
  Зарудний Є. Ancient Harassment // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 грудня -12 січня (№ 49/50). – С. 19


  "...Пристрасті й жару або, висловлюючись модерно і постмодерно, пасіонарності й драйву західній культурі сьогодні дуже бракує. Нині неможливо завоювати жінку (її увагу) без того, щоб не бути звинуваченим у харасменті, а гарний звичай умикання ...
13012
  Korovkin F.P. Ancient history / F.P. Korovkin. – M., 1965. – 272с.
13013
  Myers N P.V. Ancient history. Greece and Rome / P.V.N. Myers. – Toronto : Copp ; Clark, 1902. – VI, 444 p. : ill.
13014
  Roux Georges Ancient Iraq / Roux Georges. – 2nd ed. – Harmondsworth, 1980. – 496с.
13015
   Ancient Macedonia.. – Thessaloniki, 1970. – 520с.
13016
  Mladenovska-Ristovska Ancient Macedonians and Greeks between the Identity and Civilization Aspirations // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 26. – P. 281-291. – ISSN 2451-4993
13017
  Mahdych O. Ancient pantheon as an ideal for the reconstruction of Polish pagan cults in the books of Jan Dlugosz // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 69
13018
  Sarton George Ancient science and modern civilization / Sarton George. – Lincoln, 1954. – 112с.
13019
  Selley R.C. Ancient Sedimentary Environments / R.C. Selley. – New York, 1985. – P. 317
13020
  Ilchenko V. Ancient Stylistically-marked Borrowings in Ukrainian Language (examplified by words meaning speech act) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 353-363
13021
  Baigent Michael Ancient traces = Mysteries in ancient and early history / Baigent Michael. – New York : Viking, 1998. – XV,288p. – ISBN 0-670-87454-X
13022
  Harvey John Ancuilh. A study in theatrics. / Harvey John. – New Haven, London, 1964. – 191с.
13023
  Kiely Benedict And as I rode by Cranard moat / Kiely Benedict. – Dublin : The Lilliput, 1996. – 8,227p. – ISBN 0-946640-78-5
13024
  Sholokhov Mikhail And guiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – M., 1978. – 398с.
13025
  Rosokhovatski Igor And Man Created Syhom Plus Other Sci-Fi Stories / Rosokhovatski Igor. – Kiev, 1990. – 308с.
13026
  Виммер Р. And my tnding is despair ("И конец мой безнадежен..."). Последние годы жизни Томаса Манна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
13027
  Sholokhov M. And quiet flows the Don / M. Sholokhov. – M.
1. – 1974. – 398с.
13028
  Sholokhov M. And quiet flows the Don / M. Sholokhov. – M.
2. – 1974. – 359с.
13029
  Sholokhov M. And quiet flows the Don / M. Sholokhov. – M.
3. – 1974. – 398с.
13030
  Sholokhov M. And quiet flows the Don / M. Sholokhov. – M.
4. – 1974. – 495с.
13031
  Shilts Randy And The Band Played On: Politics, People, And The AIDS Epidemic / Shilts Randy. – Harmondsworth : Penguin Books, 1988. – 640с.
13032
  Муратов Э.Н. And then we heard the thunder / Э.Н. Муратов. – М., 1967. – 188с.
13033
  Smolik M. Andaluska romance / M. Smolik. – Praha : [S.n.], 1956. – 214 s.
13034
  Jelic V. Andeli lijepo pjevaju / V. Jelic. – Zagreb : Zora, 1969. – 283 s.
13035
  Capote Truman Andere Stimmen, andere Raume / Capote Truman. – Berlin, 1976. – 360с.
13036
  Becher Johannes Anders ist der neue Tag / Becher Johannes. – Berl., 1960. – 196с.
13037
  Andersen Andersens Marchen = Сказки Андерсена : книга для чтения на немецком языке в VIII классе средней школы / Andersen. – M., 1965. – 115с.
13038
  Lukianova L. Andgagogues" training for Hungary adult education system // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 7-16. – ISSN 2308-4081


  Представлено рівневу систему професійної підготовки андрагога та висвітлено змістове наповнення навчальних планів цієї підготовки, проаналізовано навчальні плани магістерської підготовки Дебреценського та Будапештського університетів.
13039
  Juris A. Andmeid Eesti kiilide levikust / A. Juris. – [S. l.] : TARTU, 1938. – 13 s. – Loodusuurijate Seltsi Aruannetest, 43. – (Tartu ulikooli zooloogia-instituudi ja - muuseumi tood. Acta instituti et musei zoologici universitatis tartuensis ; № 26)
13040
   Andragogika a grupy dyspozycyjne spoleczenstwa / pod red. W. Horynia, J. Maciejewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3224 : Andragogika a grupy dyspozycyjne spoleczenstwa / pod red. W. Horynia, J. Maciejewskiego. – S. 1-199 : il. – ISSN 0239-6661
13041
  Alexandrian Sarane Andre Breton par lui-meme. / Alexandrian Sarane. – Paris, 1971. – 190с.
13042
  Galliard-Risler Andre Clave : Theatre et Resistances Utopies et Reallites 1916-1981 / Francine Galliard-Risler; pref.de Jeanneney J.-N.; Epilog de Schaeffer P. – Paris : Association des amis D`Andre Clave, 1998. – 555 p.
13043
  Schlobin Roger Andre Norton : A primary and secondary bibliography / Schlobin Roger, Harrison Irene; [Completely updated, with a new preface by Andre Norton]. – Rev. ed. – Framingham : NESFA, 1994. – 27,92p. – ISBN 0-915368-64-1
13044
  Kutal Albert Andrea Mantegna. / Kutal Albert. – Praha, 1958. – 22с.
13045
  Back Claus Andreas Schluter. / Back Claus. – Berl., 1959. – 480с.
13046
  Radu Bogdan Andreescu. 1850-1882 / Radu Bogdan. – Budapest, 1965. – 24 p.
13047
  Lebedewa Julia Andrei Rubljow und seine Zeitgenossen / Lebedewa Julia. – Dresden, 1962. – 234с.
13048
   Andrei Rublov [Електронний ресурс] = Андрей Рублев : историческая драма, продолжит. 86+99 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 2 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ., франц.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION Коллекция "Режисер" ; Collection : directed by Andrei Tarkovsky)
13049
  Puskin A.S. Andrej Dubrovsky / A.S. Puskin, 1945. – 142 с.
13050
  Jansak Stefan Andrej Kmet / Jansak Stefan. – Martin, 1991. – 101с.
13051
   Andrej Plavka. 1907-1977. Zbornik na 70. narodeniny narodneho umelca A.Plavky. – Martin, 1977. – 267с.
13052
  Kraus Cyril Andrej Sladkovic. / Kraus Cyril. – Banska Bystrica, 1962. – 259с.
13053
  Korac St. Andricevi romani ili svijet bez boga / St. Korac. – Zagreb, 1970. – 265с.
13054
  Soroka Yu. Andrii Shevchenko Takes 2004 Golden Ball // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 182-183. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
13055
   Andriienko Dmytro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 12
13056
  Мясищев А.А. ANDROID и ARDUINO в задачах управления голосом и синтеза речи / А.А. Мясищев, А.С. Ленков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 201-209
13057
  Волкова Гертруда Николаевна Androlaelaps pavlovskii Bregetova, 1955 (Gamasoidea, Parasitiformes) в условиях Забайкалья. (Морфология, экология) : Автореф... канд. биол.наук: / Волкова Гертруда Николаевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Чита, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
13058
  Milcu St.M. Andrologie clinica / St.M. Milcu. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1970. – 347s.
13059
  Racine Jean Andromache. Britannicus. Berenice / Racine Jean. – Harmondsworth, 1987. – 287с.
13060
  Racine Jean Andromaque : [Theatre classique] / Racine Jean. – 89 p. – (Librio ; 469 ; Texte integral)
13061
  Racine Jean Andromaque : [Theatre classique] / Racine Jean. – Paris : Flammarion, 2001. – 93p. – (Librio ; 469 ; Texte integral). – ISBN 2-290-31373-4
13062
  Yefremov I. Andromeda / I. Yefremov. – Moscow : Foreign languages publishing house. – 445 p.
13063
  Yefremov I. Andromeda / I. Yefremov. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1966. – 373 p.
13064
  Yefremov I. Andromeda / I. Yefremov. – Moscow : Raduga Publishers, 1990. – 550 p.
13065
  Pachimerus Georgius Andronicus Palaeologus sive Historia rerum ab Andronico Seniore / Interprete Petro Possino e Soc. Iesu. Acceserunt ejusdem observationum libri tres. – Romae (Roma) : Typis Barberinis, 1669. – [11], 632, [30] p. – На корінці: Tom II.
13066
   Andrzej Frycz Modrzewski. Bibliografia. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 197с.
13067
  Korolko Miroslaw Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz / Korolko Miroslaw. – Warszawa, 1978. – 239 s.
13068
  Minich Marian Andrzej Grabowski. 1833-1886. Jego zycie i tworczosc / Minich Marian. – Wroclaw, 1957. – 208 s.
13069
  Mlynarski Zygmunt Andrzej Potiebnia bohater wspolnej sprawy / Mlynarski Zygmunt, Slisz Andrzej. – Warszawa, 1955. – 84с.
13070
  Steinmuller Angela Andymon / Steinmuller Angela, R. Steimuller. – Berlin, 1982. – 278с.
13071
  La Place Pierre Antoine de, Hornot Antoine Anecdotes du Nord : Comprenant la Suede, le Denamarck, Pologne, et la Russie depuis l"origine de ces monarchies jusqu"a present. – A Paris : Chez Vincent, 1770. – 208 p. – Тит. арк. відсутній ; у виданні авт. не визначені, дані встановлені за Інтернет-пошуком. - На корінці: Anecdote du Nord. Part. 3. 4.


  Рідкісне видання, що містить серед інших анекдотів про народи Північної Європи, анекдоти про Польщу (215 стор.) та анекдоти про россійських правителів починючи від Петра Першого (208 стор.). Два останніх розділи Anecdotes Polonoises та Anecdotes ...
13072
  Kuchowicz Zbigniew Anecdoty, facecje i sensacje obyczajowe. XVII i I-szej pol. XVIII wieku. / Kuchowicz Zbigniew. – Lodz, 1962. – 167с.
13073
   Anekdoten aus Vergangenheit und Gegenwart.. – Berl., 1958. – 88с.
13074
  Nicolau I. Anemiile hemolitice la copii / I. Nicolau, Gh. Goldis. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1962. – 237s.
13075
  Foot Michael Aneuirin Bevan: A biography. 2. 1945-1960 / Foot Michael. – New York
2. – 1974. – 692с.
13076
  Foot Michael Aneurin Bevan: a biography. 1. 1897-1945 / Foot Michael. – London
1. – 1962. – 536с.
13077
   ANEX TOUR виграв кубок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32 : фото
13078
  Schuljahr V. Anfange der geometrie : Fur die mittelschule / V. Schuljahr. – Charkow ; Kiew : Ukrdershnazmenwydaw, 1933. – 56 S. – (J. O. Gurwiz und R. W. Gangnus)
13079
  Schuljahr V. Anfange der geometrie : Fur die mittelschule / V. Schuljahr. – Charkow ; Kiew : Ukrdershnazmenwydaw, 1934. – 56 S. – (J.O. Gurwiz und R.W. Gangnus)
13080
  Krist J. Anfangsgrunde der naturlehre fur die unterclassen der realschulen / J. Krist. – 8 Auf. – Wien, Leipzig : Wilhelm Braumuller, 1901. – 241 S.
13081
   Angarmonisity effects in raamm-spectra of alcohols / L.A. Bulavin, N.A. Atamas, V.Ye. Pogorelov, A.M. Yaremko, S. Berski // Europhysics conference abstracts, 4-liquid matter conference, univ. of Granada, Spain, 3-4 july, 1999
13082
   Angeklagter № 6. / Kaul, Karl, , Noack Joachim. – Berl., 1966. – 186с.
13083
  Duplij S. Angel : Poems / S. Duplij. – [S. l.] : Kaiserslautern university press, 1995. – 106 p.
13084
  Duplij Steven Angel : Nontrivial poems / S. Duplij; ed. and publ. by. J.Carbone. – Arcadia : JVC books, 1997. – 126 p.
13085
  Priestley John Angel pavement / Priestley John. – Moscow, 1974. – 504с.
13086
  Shiffrin Nancy Anger / Shiffrin Nancy. – Chatsworth, 1976. – 160с.
13087
  Levron Jaoques Angers, son chateau, ses monuments. / Levron Jaoques. – Paris-Grenoble. – 32с.
13088
   Angewandte Akustik.. – Berlin : VEB VerlagTechnik
Bd.1. – 1987. – 284 с.
13089
  Gossel M. Angewandte Automatentheorie / M. Gossel. – Berlin
1. – 1972. – 102с.
13090
  Gossel M. Angewandte Automatentheorie / M. Gossel. – Berlin
2. – 1972. – 118с.
13091
  Seifert Karl Angewandte Chemie und Physikochemie der Holztechnik / Seifert Karl. – Lpz., 1960. – 302с.
13092
   Angewandte Epizootiologie und Tierseuchenbekampfung. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1988. – 410S. : Mit 88 Abbildungen und 9 Tabellen
13093
  Schaaf G. Angewandte Fernsehtechnik : Fur Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft / G. Schaaf. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1961. – 230 s.
13094
  Krause Bodo Angewandte Statistik: Lehr- und Arbeitsbuch fur Psychologen, Mediziner, Biologen und Padagogen. / Krause Bodo, Metzler Peter. – Berlin, 1983. – 469с.
13095
  Albring Werner Angewandte Stromungslehre. / Albring Werner. – Dresden
12. – 1961. – 380с.
13096
   Angewandte Versuchstierkunde. – Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1989. – 307S. : Mit 41 Abbildungen und 94 Tabellen
13097
   Anghel Saligny. (1854-1925). – Bucuresti, 1956. – 24с.
13098
  Samozwaniec Magdalena Angielska choroba / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa, 1983. – 93с.
13099
  Krukowski Adam Angielski system wiezienny. / Krukowski Adam. – Warszawa, 1961. – 80с.
13100
  Drzewieniecki Wlodzimierz Angielski szlif : Wspomnienie oficera sztabu 2.Korpusu / Drzewieniecki Wlodzimierz; Biblioteka universytecka; Polish cultural foundation. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 124s. : Il. – ISBN 83-230-1338-6
13101
  Kvetko Pavol Anglick-slovensky frazeologicky slovnik. / Kvetko Pavol. – Bratislava, 1984. – 599с.
13102
  Hornat Jaroslav Anglicka renesancni proza / Hornat Jaroslav. – Praha, 1970. – 173с.
13103
  Capek Karel Anglicke listy / Capek Karel. – M., 1952. – 250с.
13104
  Osicka A. Anglicko-cesky slovnik : vyslovnosti, prizvukem, mluvnici, vazbami a frazeologii / Antonin Osicka, Ivan Poldauf. – Praha : Nakladatelstvi ceskoslovenske akademie, 1956. – 519, [1] s.
13105
  Caha J. Anglicko-cesky slovnik / J. Caha, J. Kramsky. – 3 vyd. – Praha, 1968. – 877с.
13106
   Anglicko-cesky technicky slovnik.. – Praha, 1971. – 1026с.
13107
   Anglicko-slovensky a slovensko-anglicky vreckovy slovnik = English-Slovak and Slovak-English pocket dictionary. – Bratislava : Slovenske pedagogicke nakl., 1963. – 763s.
13108
  Kruta Jarmil Anglicky od a do z. / Kruta Jarmil, Roubicek Kurt. – Praha, 1959. – 358с.
13109
  Bubenikova Libuse i dr. Anglictiha pro vedecke a odborne pracovniky. / Libuse i dr. Bubenikova. – Praha, 1961. – 320с.
13110
  Dlouha Zora i dr. Anglictina pro dospele. Prepracovane vydani Cuicebnice hospodarske anglictiny I pro jazykove skoly a verejnost / Zora i dr. Dlouha. – Praha
1. – 1960. – 410с.
13111
  Lucinski Kazimierz Anglicyzmy w jezyku polskim i rosyjskim / Lucinski Kazimierz. – Kielce : Akademia Swietokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2000. – 131s. – ISBN 83-7133-133-9
13112
  Bankowicz Ryszard Anglik bez melonika / Bankowicz Ryszard. – Warszawa, 1979. – 198с.
13113
   Anglistica/Americana.. – Hildesheim, 1978. – 97с.
13114
  Luciuk L.Y. Anglo-American perspectives on the Ukrainian question 1938-1951 : A documentary collection / L.Y. Luciuk, B.S .Kordan; foreword by H. A.MacDonald. – Kingston ; Vestal : The Limestone, 1987. – 30, 242 p. – (Studies in East European nationalisms / Editor R.A. Pierce ; 1). – ISBN 0919642268
13115
  Wilson Angus Anglo-Saxon Attitudes / Wilson Angus. – London : Grafton Books, 1986. – 346 p.
13116
  Ullman Richard Anglo-Soviet relations, 1917-1921 / Ullman Richard. – Princeton : Princeton univ. press. – ISBN 0-691-05616-1
Vol.3 : The Anglo-Soviet accord. – 1972. – 15,509p. : Ill.
13117
  Swietlicki M. Angloamerikanska popkultura a ukrainska tozsamosc kulturowo-spoleczna w Depeche Mode Serhija Zadana // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
13118
  Radvanyi Tamas Angol nyelvkonyv / Radvanyi Tamas, Czekacs Gyorgyne. – Budapest
2. – 1980. – 451с.
13119
  Radvanyi Tamas Angol nyelvkonyv / Radvanyi Tamas, Czekacs Gyorgyne. – Budapest
2. – 1980. – 451с.
13120
  Ellison Harlan Angry candy / Ellison Harlan. – New York, 1989. – 324с.
13121
  Zweig Stefan Angst / Zweig Stefan. – Leipzig : Philipp Reclam, 1957. – 73 S.
13122
  Fedorov V.V. Angular dependence of transmittance in multiresonator structures / V.V. Fedorov, J.O. Pervak // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 276
13123
   Angular Ellipsometry of Porous Silicon Surface Layers / L.V. Poperenko, S.G. Rozouvan, I.V. Yurgelevych, P.O. Lishchuk // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2020. – Vol. 12, № 3. – Р. 03024-1-03024-4. – ISSN 2077-6772
13124
  Brink D.M. Angular momentum / D.M. Brink, G.R. Satchler. – Oxford : Clarendon Press, 1962. – 134 p.
13125
  Edmonds A.R. Angular momentum in quantum mechanics / A.R. Edmonds. – Princeton : Princeton University Press, 1960. – 146 с.
13126
  Slowacki Juliusz Anhelli. – Paryz, 1838. – 370 с.
13127
  Slowacki Juliusz Anhelli / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1987. – 111с.
13128
  Rutkowski Krzysztof Ani bylo, any jest: Szkice literackie / Rutkowski Krzysztof. – Warszawa, 1984. – 224с.
13129
  Szenic Stanislaw Ani triumf ani zgon / Szenic Stanislaw. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 428 s.
13130
  Rabska Zuzanna Ania w Lazienkach / Rabska Zuzanna. – Warszawa, 1957. – 196с.
13131
  Montgomery Lucy Maud Ania z Avonlea / Montgomery Lucy Maud; Przelozyla R.Bernsteinowa. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1986. – 236s. : il. – ISBN 83-10-07655-x
13132
  Aragon Louis Anicet ou le panorama / Aragon Louis. – Paris, 1921. – 198с.
13133
   Anicii Manlii Severini Boetii : commentarii in librum Aristotelis / recensuit Carolus Meiser. – 2 ed. – Lipsiae (Leipzig) : B.G.Teubner, 1880. – 555 p.
13134
  Boguszewska Helena Anielcia i zycie / Boguszewska Helena. – Warszawa, 1959. – 176с.
13135
  Prus Boleslaw Anielka / Prus Boleslaw. – Lodz, 1973. – 224с.
13136
  Prus Boleslaw Anielka / Prus Boleslaw. – Lodz, 1977. – 214с.
13137
  Manea Nicolae Anii de foc.Ingrijire literara / Manea Nicolae. – Bucuresti, 1960. – 192с.
13138
  Tic Nicolae Anii tineri / Tic Nicolae. – Bucuresti, 1961. – 408с.
13139
  Andric I. Anika / Ivo Andric; Przelozyl A.Dukanovic; Ilustoval A.Stefanowski. – Warszawa : PIW, 1962. – 129s. : il. – (Biblioteka "Jednorozca")
13140
  Rodziewiczowna Maria Anima Vilis / Rodziewiczowna Maria. – Warszawa, 1957. – 208с.
13141
  Tinbergen Niko Animal behaviour / Tinbergen Niko. – Amsterdam, 1976. – 200с.
13142
  Rujoiu O. Animal companion loss and the veterinarianclient relationship - Exploratory study / O. Rujoiu, V. Rujoiu // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 3. – P. 211-226. – ISSN 2344-4665
13143
  Chapman R.N. Animal ecology / R.N. Chapman. – New York : McGraw-Hill, 1931. – X, 464 p.
13144
  Orwell George Animal farm / Orwell George. – Harmondsworth, 1961. – 120с.
13145
  Orwell George Animal farm / Orwell George. – Harmondsworth, 1965. – 120с.
13146
  Orwell George Animal farm / Orwell George. – Harmondsworth, 1968. – 120с.
13147
  Orwell George Animal farm / Orwell George; with an introduction by J.Symons. – London : Campbell Publishers, 1993. – XL, 113p. – (Everyman"s Library ; 150 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-150-X
13148
  Daniel R.J. Animal life of the sea. / R.J. Daniel. – M., 1967. – 16с.
13149
  Lambrecht R.M. Animal Models in Radiotracer Design / Lambrecht R.M. – New York : Springer-Verlag, 1983. – 234с.
13150
  Barker F J.S. Animal production, Animal Science and Animal Breeding / F J.S. Barker. – Armidale, New South Wales : The University of New England, 1980. – 16p.
13151
  Campbell J.R. Animal sciences : The biology, care, and production of domestic animals / Jonh R. Campbell, M. Douglas Kenealy, Karen L. Campbell. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2003. – 12,510 p. : ill. – ISBN 0-07-366175-9
13152
  Mode Heinz Animales Fabulosos y Demonios / Mode Heinz. – Leipzig, 1977. – 265с.
13153
   Animalia nova, sive, Species novae lacertarum quas in itinere per Brasliliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et auspiciis Maximilani Josephi I. Bavariae regis suscepto / collegit et descripsit Dr. J. B. de Spix., 1824
13154
  Clark Kenneth Animals and men. / Clark Kenneth. – London, 1977. – 240с.
13155
   Animals in Kitchen Waste of Dubno Holy Transfiguration Monastery (Ukraine) from the Time of Its Construction (16th century AD) / L.V. Gorobets, O.M. Kovalchuk, Yu.L. Pshenichny, A.V. Veiber // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний науково-природничий музей. – Київ, 2017. – Т. 15. – P. 15-24. – ISSN 2219-7516


  "This paper is a continuation of zooarchaeological research of Dubno of the 16th century. Here we present results of the study of remains belonging to fishes, birds (including egg shells) and mammals which were found in the kitchen waste of Dubno Holy ...
13156
   Animals in urban environment : Ossolineum. Proceedings of the Simposium on the occasion of the 60th anniversary of the Institute Zoology of the Polish Academy of Sciences. – Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-Lodz : Wyd-wo Polskiej Academii Nauk
Warszawa - Jablonna 22-24 October 1979. – 1982. – 175S.
13157
  Jedlewska Barbara Animatorzy kultury wobec wyzwan edukacyjnych / Jedlewska Barbara. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 283s. – ISBN 83-227-1466-1
13158
  Solomowicz-Olbrychska Klementyna Aniol Gabriel z Paryza / Solomowicz-Olbrychska Klementyna. – Warszawa, 1962. – 156с.
13159
  Klys Ryszard Anioly plakac beda. / Klys Ryszard. – Krakow, 1980. – 521с.
13160
  Szewczyk Wilhelm Anioly z lodu : Z notatnika norweskiego / Szewczyk Wilhelm. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1978. – 290s.
13161
  Suchanek L. Anioly, biesy i prawda : pisarstwo Jurija Druznikowa / Lucjan Suchanek ; [ zespol badawczy Rosyjska literatura emigracyjna ; Uniw. Jagiellonski, Instytut Rosji i Europy Wschodniej ]. – Krakow : Wydawnictwo Uniw. Jagiellonskiego, 2007. – 296 s. – (Literatura rosyjska - emigracja - tamizdat - samizdat / pod red. L. Suchanka ; 14). – ISBN 978-83-233-2407-2
13162
   Anionic Micelle-Forming Triblock Copolymers as Nanocontainers for Doxorubicin / L.R. Kunitskayai, T.B. Zheltonozhskaya, N.M. Permyakova, R.S. Stoika, N.M. Boiko, Ye.A. Shlyakhtina // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012. – Vol. 1, № 2 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012


  The anionic derivative of asymmetric triblock copolymer containing biocompatible chemically complementary polyacrylamide and poly(ethylene oxide) (PAAm-b-PEO-b-PAAm) was obtained. The micellization of the initial (TBC) and modified (TBC-COOH) copolymer ...
13163
   Anisimov Volodymyr // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 14
13164
   Anisotropic distribution of the elliptic probe local field in the surface layer of the dielectric / Yu.O. Gayday, V.S. Sidorenko, Yu.G. Semenets, D.D. Yaremkevych // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 101-102
13165
   Anisotropy parameters and automated system "kern-dp" / D.M. Yakimchuk, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 121-122
13166
  Polewoj Borys Aniuta / Polewoj Borys. – Warszawa, 1982. – 265с.
13167
  Grabner H. Anka und der grosse Bar / H. Grabner. – Berlin, 1969. – 192с.
13168
  Broniewski Wladyslaw Anka. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 52с.
13169
   Ankara University. – Ankara
8. – 1992. – 340с.
13170
   Ankara University.. – Ankara. – 32с.
13171
   Ankara University.. – Ankara, 1992. – 104с.
13172
   Ankara University.. – Ankara, 1992. – 104с.
13173
  Mendiguren E.X. Ankerki / E.X. Mendiguren. – Donostia : Elkar, 1993. – 209 p. – ISBN 84-7917-305-X
13174
  Buchholz E. und and. Anklagepolitik und Strafverfahren in Westdeutschland. / E. und and. Buchholz. – Berl., 1956. – 72с.
13175
  Kaul Fr.K. Anklager auf der Anklagebank. / Fr.K. Kaul. – Berl., Dietz, 1952. – 192с.
13176
  Reimann Brigitte Ankunft im Alltag / Reimann Brigitte. – Berlin, 1961. – 384с.
13177
  Reimann Brigitte Ankunft im Alltag / Reimann Brigitte. – Berlin, 1986. – 254с.
13178
   Anleitung fur den Unterricht in Mehrstufenklassen der Mittelstufe.. – Berl., 1956. – 100с.
13179
   Anleitung fur den Unterricht in Mehrstufenklassen der Mittelstufe.. – Berl., 1956. – 120с.
13180
   Anleitung fur den Unterricht in Mehrstufenklassen der Unter- und Oberstufe.. – Berl., 1960. – 96с.
13181
   Anleitung fur die gemerbtreibendet Auslander. – St. Peterbourg, 1844. – 31 p.
13182
  Marquette Anleitung fur gebrauch und behandlung / Marquette, , Von. – Москва, 1936. – 46 S.
13183
  Koch S. Anleitung zum Losen mathematischer Aufgaben / S. Koch. – 6. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1991. – 136, [1] S. : Ill. – ISBN 3-343-00678-5
13184
  Deubner A. Anleitung zum physikalischen Praktikum fur Mediziner, Biologen, und Pharmazeuten an der Humboldt-Universitat Berlin. / A. Deubner, R. Heise. – Lpz., 1957. – 112с.
13185
  Deubner A. Anleitung zum physikalischen Praktikum fur Mediziner, Biologen, und Pharmazeuten an der Humboldt-Universitat Berlin. / A. Deubner, R. Heise. – 2. etwa erw. Aufl. – Lpz., 1959. – 122с.
13186
  Deubner A. Anleitung zum physikalischen Praktikum fur Mediziner, Biologen, und Pharmazeuten an der Humboldt-Universitat Berlin. / A. Deubner, R. Heise. – Lpz., 1962. – 122с.
13187
  Skramlik Emil Anleitung zum physiologischen praktikum / Skramlik Emil. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1956. – 161S.
13188
  Ficker F. Anleitung zum Studium der griechischen und romischen Classiker. – Wien ; Triest : Verlag der Geistinger"schen Buchhandlung, 1823. – 598 s.
13189
  Thinius Kurt Anleitung zur Analyse der Losungsmittel / Thinius Kurt. – 2. erw. Aufl. – Lpz., 1957. – 90с.
13190
  Pabst B. Anleitung zur Fehlersuche fur Rundfunkmechaniker / B. Pabst. – Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschhaft, 1955. – 164 s.
13191
  Pabst B. Anleitung zur Fehlersuche fur Rundfunkmechaniker / B. Pabst. – 3. uberarb. und erw. Aufl. – Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1961. – 332 s.
13192
   Anleitungen fur die praktische Ausbildung in der Landwirtschaft. – Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag
Reihe 1 : Acker- und Pflanzenbau. – 1956. – 16S.
13193
  Grabowski Anna / Grabowski. – Poznan, 1957. – 180с.
13194
   Anna. – Milano. – ISSN 1120-4346
N 35. – 2000
13195
   Anna. – Milano. – ISSN 1120-4346
№ 47. – 2000
13196
   Anna. – Milano. – ISSN 1120-4346
N 4. – 2002
13197
   Anna. – Milano. – ISSN 1120-4346
N 14. – 2002
13198
  Bickert Eliane Anna Akchmatova / Bickert Eliane. – Paris, 1970. – 125с.
13199
   Anna Akhmatova. 1898-1989: papers from the Akhmatova Cebtennial Conference.. – Oakland
28. – 1993. – 281с.
13200
  Bawden Nina Anna apparent / Bawden Nina. – Harmondsworth, 1976. – 211с.
13201
  Gronoset Dagfinn Anna aus der Odmark / Gronoset Dagfinn. – Leipzig, 1974. – 128с.
13202
  Tolstoi L.N. Anna Karenina / L.N. Tolstoi. – Prase
13203
  Tolstoy Leo Anna Karenina / Tolstoy Leo. – New York a.o., 1961. – 807с.
13204
  Tolstoi L.N. Anna Karenina / L.N. Tolstoi. – Bucuresti
Vol. 1. – 1961. – 548с.
13205
  Tolstoy L. Anna Karenina / Leo Tolstoy ; ed. with an introd.: Leonard J. Kent, Nina Berberova. – New York : McGraw-Hill, 1965. – XXIII, [I], 855, [2] p. – Bibliogr.: p. 853-855. – (Modern library college editions). – ISBN 0-07-553632-3
13206
  Tolstoj L. Anna Karenina / L. Tolstoj; Przel. K. Illakowiczouna. – Warszawa : PIW. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
T. 1. – 1972. – 605s.
13207
  Tolstoj L. Anna Karenina / L. Tolstoj; Przel. K. Illakowiczouna. – Warszawa : PIW. – (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
T. 2. – 1972. – 605s.
13208
  Tolstoy Leo Anna Karenina / Tolstoy Leo. – Harmondsworth, 1978. – 853с.
13209
  Tolstoy Leo Anna Karenina / Tolstoy Leo. – London, 1992. – 963с.
13210
  Tolstoy Leo Anna Karenina / Tolstoy Leo; Transl.from the Russian by L.Maude,A.Maude;With an introd.by J.Bayley. – London : Campbell Publishers, 1992. – 963p. – (Everyman"s Library ; 58 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-058-9
13211
  Tolstoy Leo Anna Karenina / Tolstoy Leo; Translated by R.Edmonds; Retold by A.Collins. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 7,101p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-44835-2
13212
   Anna Karenina [Електронний ресурс] = Анна Каренина. – Москва : RUSCICO, 2003. – 2 DVD. – Продолж.: 77+68 мин. - DVD video. - Интерактивн. меню : рус., англ., фран.-Звук. версии : DOLBY DIGITAL 5.1.рус., англ., фран., араб.- Субтитр. версии : рус., англ. и т.д.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об изд. с этикетки контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Экранизация" / по роману Льва Толстого)


  "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему"- с этих слов начинается книга. В основе мелодрамы -трагическая история любви и измены, судьба женщины, ради страсти решившаяся бесповоротно изменить свою ...
13213
  TolstoЇ Leon Anna Karenine / TolstoЇ Leon. – Paris : Nelson Editeurs
T.2. – 1951. – 568p.
13214
  Tolstoi Leon Anna Karenine / Tolstoi Leon. – Paris : Nelson Editeurs
Т.1. – 1957. – 455p.
13215
  Tolstoj Lev Nikolajevic Anna Kareninova / Tolstoj Lev Nikolajevic. – Bratislava
1 zv. – 1969. – 485с.
13216
  Tolstoj Lev Nikolajevic Anna Kareninova1 / Tolstoj Lev Nikolajevic. – Bratislava
2 zv. – 1969. – 469с.
13217
  Deichfuss Horst Anna Mater. / Deichfuss Horst. – Leipzig, 1971. – 254с.
13218
  Deichfuss H. Anna Mater. / H. Deichfuss. – Leipzig, 1973. – 253с.
13219
  Deichfuss Horst Anna Mater. / Deichfuss Horst. – Leipzig, 1976. – 255с.
13220
  Olbracht Ivan Anna proletarka / Olbracht Ivan. – Bratislava, 1951. – 254с.
13221
  Olbracht Ivan Anna proletarka / Olbracht Ivan. – Praha, 1953. – 262с.
13222
  Olbracht Ivan Anna Proletarka / Olbracht Ivan, Vrchlicka Eva. – Praha, 1952. – 95с.
13223
  Hinckel Erika Anna Seghers / Hinckel Erika. – Berl., 1956. – 36с.
13224
   Anna Seghers. Hans Marchwitza. Willi Bredel. Hilfsmaterial fur den Literaturunterricht an den Ober- und Fachschulen. – Berl., 1957. – 122с.
13225
   Anna Seghers. Leben und Werk. Ein Literaturverzeichnis. – Lpz., 1960. – 40с.
13226
  Kupchenko Frolick Gloria Anna Veryha / Kupchenko Frolick Gloria. – Don Mills : Maxwell Macmillan Canada, 1992. – 132p. – ISBN 0-02-954138-7
13227
  Soroka Yu. Anna Yaroslavna, Queen of France // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 26-27. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
13228
  Salinski Stanislaw Maria Anna z Kamienia / Salinski Stanislaw Maria. – Warszawa, 1962. – 232с.
13229
  Bennett Arnold Anna z Petimesti / Bennett Arnold. – Praha, 1959. – 292с.
13230
  Comnena Anna Annae Comnenae porphyrogenitae caesarissae Alexias : Sive de rebus ab Alexio Imperatore vel eius tempore gestis, Libri quindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primum editi. / Et a Petro Possino Soc. Iesu Presbytero Latina Interpretatione, Glossario & Notis illustrati, e quibus Glossarium nunc datur : Nota mox opportunius edentur, una cum Sinnamo Continuatore Annae, & aliis quibusdam ad Alexiadem spectantibus. // Ioannis Cantacuzeni Historiarum Liber IV / Cantacuzenus Ioannes. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1645. – Lib. 4. – [24], 507, [53] p.


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regetis Architypographo. MDCLI"
13231
  Schneider Rolf Annaherungen & Ankunft / Schneider Rolf. – Rostock, 1982. – 348с.
13232
   Annales academiae paedagogicae Cracoviensis / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow
N 2. – 2001. – (Studia ad bibliothecarum scientiam pertinentia ; N 1)
13233
   Annales Academiae paedagogicae Cracoviensis / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow
T. 1. – 2001. – (Studia romanica ; N 1)
13234
   Annales Academiae paedagogicae Cracoviensis / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow
T. 3. – 2001. – (Studia historica ; N 1)
13235
   Annales Academiae paedagogicae Cracoviensis / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow
T. 6. – 2002. – (Studia linguistica ; N 1)
13236
   Annales Academiae scientarium Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.25, № 1. – 2000


  1997. N 73
13237
   Annales Academiae scientarium Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  V.25, N 2. – 2000


  1997. N 73
13238
   Annales Academiae scientarium Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.26, N 2. – 2001


  1997. N 73
13239
   Annales Academiae scientarium Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.26, № 1. – 2001


  1997. N 73
13240
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 112. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13241
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.23, № 2. – 1998


  1997. N 73
13242
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 119. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13243
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 118. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13244
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 117. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13245
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 116. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13246
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 115. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13247
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 114. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13248
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 113. – 1998. – (Dissertationes)


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13249
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.23, № 1. – 1998


  1997. N 73
13250
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.24, № 2. – 1999


  1997. N 73
13251
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 121. – 1999. – (121 : (Dissertationes))


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13252
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol.24, № 1. – 1999


  1997. N 73
13253
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  N 120. – 1999. – (N 120 : (Dissertationes))


  1998. N 112: M. Remes. Holder parametrizations of self-similar sets 1998. N 113: J. Hamalainen. Spline collocation for the single layer heat equation 1998. N 114: M. Malmivuori. Electric and magnetic green"s functions for a smoothly layered medium ...
13254
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2000. – (122, 123 : Dissertationes)


  1997. N 73
13255
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2000. – (123 : Dissertationes)


  1997. N 73
13256
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2001. – (124 : Dissertationes)


  1997. N 73
13257
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 125 : Dissertationes)
13258
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 132 : Dissertationes)
13259
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 131 : Dissertationes)
13260
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 130 : Dissertationes)
13261
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 129 : Dissertationes)
13262
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 128 : Dissertationes)
13263
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 127 : Dissertationes)
13264
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2002. – (N 126 : Dissertationes)
13265
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2003. – (N133 : Dissertationes)


  1997. N 73
13266
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2003. – (N134 : Dissertationes)


  1997. N 73
13267
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2004. – (N 135 : Dissertationes)
13268
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2004. – (N 136 : Dissertationes)
13269
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2004. – (N 137 : Dissertationes)
13270
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2004. – (N 138 : Dissertationes)
13271
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia
  Vol. 29, F. 2. – 2004
13272
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2004. – (N 139 : Dissertationes)
13273
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 140 : Dissertationes)
13274
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 141 : Dissertationes)
13275
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 142 : Dissertationes)
13276
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 143 : Dissertationes)
13277
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 144 : Dissertationes)
13278
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 145 : Dissertationes)
13279
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 146 : Dissertationes)
13280
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 147 : Dissertationes)
13281
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2005. – (N 148 : Dissertationes)
13282
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 31, f. 1. – 2006
13283
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 31, f. 2. – 2006
13284
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki, 2006. – (N 149 : Dissertationes)
13285
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 32, f. 1. – 2007
13286
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 32, f. 2. – 2007
13287
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 33, f. 1. – 2008
13288
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2008. – (N 150 : Dissertationes)
13289
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 33, f. 2. – 2008
13290
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2008. – (N 151 : Dissertationes)
13291
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2009. – (N 154 : Dissertationes)
13292
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2009. – (N 153 : Dissertationes)
13293
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2009. – (N 152 : Dissertationes)
13294
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 34, f. 1. – 2009
13295
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki, 2010. – (N 155 : Dissertationes)
13296
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 35, f. 2. – 2010
13297
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 35, f. 1. – 2010
13298
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki
  Vol. 37, fasc. 1. – 2012
13299
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki
  Vol. 37, fasc. 2. – 2012
13300
   Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica. – Helsinki
  Vol. 38, fasc. 1. – 2013
13301
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol.27,N 2. – 2002
13302
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol.27, N 1. – 2002
13303
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 28, N 1. – 2003


  1997. N 73
13304
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 29, F. 1. – 2004
13305
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 30, f. 2. – 2005
13306
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year / Suomalainen tiedeakatemia. – Helsinki
  Vol. 30, f. 1. – 2005
13307
   Annales Academiae scientiarum Fennicae.. Mathematica : 2 times a year. – Helsinki
  Vol. 34, f. 2. – 2009
13308
   Annales de chimie publiees par mm.M.Delepine et P.Lebeau.. – Paris, 1957. – 112с.
13309
  Voltaire Annales de l"Empire depuis Charlemagne : Par l"Auteur du Siecle de Louis XIV. – A Basle (Basel) : Chez Jean Henri Decker, 1753. – [46], 360 p. – У виданні автор не вказаний. - На корінці: Annal. de lempi. Tom I


  На передньому форзаціі, тит. арк., на стор. 102 та задньому форзаці власницькі маргіналії
13310
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 48, f. 5. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13311
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 48, f. 4. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13312
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 48, f. 3. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13313
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 48, f. 2. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13314
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 48, f. 1. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13315
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f.6. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13316
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f.5. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13317
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f.4. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13318
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f.3. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13319
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f.2. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13320
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 49, f. 1. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13321
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 50, f. 2. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13322
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 50, f. 6. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13323
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 50, f. 5. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13324
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 50, f. 4. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13325
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 50, f. 3. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13326
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 6. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13327
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 5. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13328
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 4. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13329
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 3. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13330
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 1. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13331
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 51, f. 2. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13332
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 1. – 2002
13333
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 6. – 2002
13334
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 5. – 2002
13335
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 4. – 2002
13336
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 3. – 2002
13337
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 52, f. 2. – 2002
13338
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 1. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13339
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 6. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13340
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 7. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13341
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 5. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13342
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 4. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13343
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 3. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13344
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 53, f. 2. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13345
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 54, f. 3. – 2004
13346
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 54, f. 1. – 2004
13347
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble : Association des Annales de l"Institut Fourier. – ISSN 0373-0956
T. 54, f. 2. – 2004
13348
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble : Association des Annales de l"Institut Fourier. – ISSN 0373-0956
T. 54, f. 5. – 2004
13349
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 54, f. 7. – 2004
13350
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 55, f. 1. – 2005
13351
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 55, f. 3. – 2005
13352
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 55, f. 4. – 2005
13353
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 55, f. 5. – 2005
13354
   Annales de l"Institut Fourier. – Grenoble. – ISSN 0373-0956
T. 55, f. 2. – 2005
13355
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.34, № 6. – 1998


  1997. N 73
13356
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.34, № 5. – 1998


  1997. N 73
13357
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.34, № 4. – 1998


  1997. N 73
13358
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.34, № 3. – 1998


  1997. N 73
13359
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.34, № 2. – 1998


  1997. N 73
13360
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.69, № 4. – 1998


  1997. N 73
13361
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.69, № 3. – 1998


  1997. N 73
13362
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.69, № 2. – 1998


  1997. N 73
13363
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.69, № 1. – 1998


  1997. N 73
13364
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.68, № 4. – 1998


  1997. N 73
13365
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.68, № 3. – 1998


  1997. N 73
13366
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.68, № 1. – 1998


  1997. N 73
13367
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.34,.№ 1. – 1998


  1997. N 73
13368
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 1. – 1999


  1997. N 73
13369
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 6. – 1999


  1997. N 73
13370
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 5. – 1999


  1997. N 73
13371
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 4. – 1999


  1997. N 73
13372
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 3. – 1999


  1997. N 73
13373
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, № 2. – 1999


  1997. N 73
13374
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.36, N 6. – 2000


  1997. N 73
13375
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.36, N 5. – 2000


  1997. N 73
13376
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.36, N 4. – 2000


  1997. N 73
13377
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.36, N 2. – 2000


  1997. N 73
13378
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.35, №1. – 2000


  1997. N 73
13379
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.37, №1. – 2001


  1997. N 73
13380
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.37, № 6. – 2001


  1997. N 73
13381
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.37, N 3. – 2001


  1997. N 73
13382
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.37, N 2. – 2001


  1997. N 73
13383
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.38, N 6. – 2002
13384
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.38, N 5. – 2002
13385
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.38, N 4. – 2002
13386
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.38, N 3. – 2002
13387
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.38, N 2. – 2002
13388
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol. 38, N 1. – 2002
13389
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 1. – 2003


  1997. N 73
13390
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 2. – 2003


  1997. N 73
13391
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 3. – 2003


  1997. N 73
13392
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 4. – 2003


  1997. N 73
13393
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 5. – 2003


  1997. N 73
13394
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.39, N 6. – 2003


  1997. N 73
13395
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.40, N 3. – 2004
13396
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.40, N 4. – 2004
13397
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.40, N 1. – 2004
13398
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.40, N 2. – 2004
13399
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.40, N 6. – 2004
13400
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.40, N 5. – 2004
13401
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.41, N 3. – 2005
13402
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.41, N 4. – 2005
13403
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.41, N 5. – 2005
13404
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.41, N 6. – 2005
13405
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.41, N 2. – 2005
13406
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.41, N 1. – 2005
13407
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 1. – 2006
13408
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 2. – 2006
13409
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 3. – 2006
13410
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 4. – 2006
13411
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 5. – 2006
13412
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.42, N 6. – 2006
13413
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.43, N 1. – 2007
13414
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.43, N 2. – 2007
13415
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.43, N 3. – 2007
13416
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.43, N 4. – 2007
13417
   Annales de l"Institut Henri Poincare. Probabilites et statistiques / Institut Henri Poincare. – Paris
  Vol.43, N 5. – 2007
13418
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, №1. – 1999


  1997. N 73
13419
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 6. – 1999


  1997. N 73
13420
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 5. – 1999


  1997. N 73
13421
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 4. – 1999


  1997. N 73
13422
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 3. – 1999


  1997. N 73
13423
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 2. – 1999


  1997. N 73
13424
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.71, N 1. – 1999


  1997. N 73
13425
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, N 6. – 1999


  1997. N 73
13426
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, N 5. – 1999


  1997. N 73
13427
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, N 4. – 1999


  1997. N 73
13428
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, N 3. – 1999


  1997. N 73
13429
   Annales de l`Institut Henri Poincare. Physique theorique / Institut Henri Poincare. – Paris
  V.70, N 2. – 1999


  1997. N 73
13430
   Annales des sciences naturelles. – Paris : Crochard
T. 15. – 1828. – 112 p.
13431
   Annales des sciences naturelles. – Paris : Crochard
T. 15. – 1828. – 224 p.
13432
   Annales du museum d"histoire naturelle. – Paris : G. Dufour et comp.
T.14. – 1809. – 494 p.
13433
   Annales du museum d"histoire naturelle. – Paris : G. Dufour et comp.
T. 16. – 1810. – 504 p.
13434
   Annales du museum d"histoire naturelle. – Paris
T.18. – 1811
13435
  Brietius Philippus Annales mundi, sive Chronicon universale : Pars altera tomi primi continens Octo saecula cum dimidio, seu annos octingentos quinquaginta tres, Ab urbe condita ad Christum natum / Autore Philippo Brietio. – Parisiis (Paris) : Apud F. Muguet
Pars Altera tomi Primmi [T. 1, ч. 2]. – 1662. – 374 p.
13436
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 66, N1. – 1996


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13437
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 67, N1. – 1997


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13438
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 67, N2-3. – 1997


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13439
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 67, N4. – 1997


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13440
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0003-2700
Vol. 68, N4. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13441
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0003-2700
Vol. 68, N2/3. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13442
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0003-2700
Vol. 68, N1. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13443
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 69, N 3/4. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13444
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 69, N1-2. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13445
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 69, N3-4. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13446
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 69, N 1/2. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13447
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 70, N 1. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13448
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 70, N1. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13449
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 70, N2. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13450
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 70, N3-4. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13451
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 70, N 3/4. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13452
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 70, N 2. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13453
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 71, N2. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13454
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 71, N3. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13455
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 71, N 3. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13456
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 71, N 2. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13457
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 00032700
Vol. 71, N1. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13458
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 71, N 1. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13459
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.72, N 3. – 2002
13460
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.72, N 1. – 2002
13461
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.72, N 2. – 2002
13462
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.73, N 2. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13463
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.73, N 3. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13464
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.73, N 1. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13465
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.74, N 3. – 2004
13466
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.75, N 2. – 2005
13467
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.75, N 3. – 2005
13468
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.75, N 1. – 2005
13469
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.76, N 1. – 2006. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13470
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.76, N 2. – 2006. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13471
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.76, N 3. – 2006. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13472
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.77, N 1. – 2007. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13473
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.77, N 2. – 2007. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13474
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.77, N 3. – 2007. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13475
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.78, N 1. – 2008. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13476
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.78, N 2. – 2008. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13477
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.78, N 3. – 2008. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13478
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.79, N 1. – 2009. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13479
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.79, N 2. – 2009. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13480
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.79, N 3. – 2009. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13481
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.80, N 1. – 2010. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13482
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.80, N 2. – 2010. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13483
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.80, N 3. – 2010. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13484
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.81, N 1. – 2011. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13485
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.81, N 2. – 2011. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13486
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol.81, N 3. – 2011. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13487
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 82, no. 3. – 2012. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13488
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 82, no. 4. – 2012. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13489
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 82, no. 1. – 2012. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13490
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 82, no. 2. – 2012. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13491
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 83, no. 1. – 2013. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13492
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 83, no. 2. – 2013. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13493
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 83, no. 3. – 2013. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13494
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 83, no. 4. – 2013. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13495
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 84, no. 1. – 2014. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13496
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 84, no. 2. – 2014. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13497
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 84, no. 3. – 2014. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13498
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 84, no. 4. – 2014. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13499
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 85, no. 1. – 2015. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13500
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 85, no. 2. – 2015. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13501
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 85, no. 3. – 2015. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13502
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 85, no. 4. – 2015. – На обкл.: Journal of the Geological society of Poland
13503
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 86, no. 1. – 2016. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13504
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 86, no. 2. – 2016. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13505
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 86, no. 4. – 2016. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13506
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 86, no. 3. – 2016. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13507
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 87, no. 1. – 2017. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13508
   Annales Societatis geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego towarzystwa geologicznego = Journal of the Polish geological society / Polish geological society. – Krakow. – ISSN 0208-9068
Vol. 87, no. 2. – 2017. – На обкл.: Journal of the Polish Geological society of Poland
13509
  Knauthe C. Annales typographici Lusatiae superioris oder Geschichte der oberlausitzischen Buchdruckereien / Christian Knauthe; hrsg. von R. Olesch. – Nachdruck der Ausgabe 1740. – Koln; Wien : Bohlau, 1980. – 14.125 S. : Portr. – (Slavistische Forschungen / hrsg. von R. Olesch ; Bd. 30). – ISBN 3412027804
13510
   Annales Universitatis M.Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  52/53. – 1998


  1997. N 73
13511
   Annales Universitatis M.Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  56. – 2001


  1997. N 73
13512
   Annales Universitatis M.Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  57. – 2002
13513
   Annales Universitatis M.Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  58. – 2003


  1997. N 73
13514
   Annales Universitatis M.Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.59. – 2004
13515
   Annales Universitatis Mariae-Curie-Sklodowska. Sectio FF. Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  14/15. – 1997
13516
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  52. – 1997
13517
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  21/22. – 1997
13518
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  52/53. – 1998


  1997. N 73
13519
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  52/53. – 1998


  1997. N 73
13520
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H:Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  32/33. – 1998


  1997. N 73
13521
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  53. – 1998


  1997. N 73
13522
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F: Historia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  54/55. – 1999


  1997. N 73
13523
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  54. – 1999


  1997. N 73
13524
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF: Phililogiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  17. – 1999


  1997. N 73
13525
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  54/55. – 1999


  1997. N 73
13526
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  vol. 54. – 1999


  1997. N 73
13527
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  55/56. – 2000


  1997. N 73
13528
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H:Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  34. – 2000


  1997. N 73
13529
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  55/56. – 2000


  1997. N 73
13530
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.56. – 2001


  1997. N 73
13531
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H:Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  35. – 2001


  1997. N 73
13532
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 57. – 2002
13533
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.57. – 2002
13534
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H:Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 36. – 2002
13535
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 27. – 2002
13536
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.57. – 2002
13537
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H:Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 37. – 2003


  1997. N 73
13538
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.58. – 2003


  1997. N 73
13539
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  vol. 58. – 2003


  1997. N 73
13540
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 28. – 2003


  1997. N 73
13541
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  vol. 29. – 2004
13542
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.59. – 2004
13543
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.59. – 2004
13544
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  38. – 2004
13545
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  39. – 2005
13546
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.60. – 2005
13547
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF: Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : UMCS
  Vol. 23. – 2005
13548
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F Historia / Universitas M.Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.60. – 2005
13549
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.60. – 2005
13550
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 30. – 2005
13551
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol.61. – 2006
13552
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 61. – 2006
13553
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : UMCS
  Vol. 24. – 2006. – Мови резюме: англійська, польська, французька
13554
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  T.61. – 2006
13555
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  40. – 2006
13556
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sect. B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 62. – 2007
13557
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : UMCS
  Vol. 25. – 2007
13558
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H, Oeconomia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 41. – 2007
13559
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 62. – 2007
13560
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 62. – 2007
13561
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  Vol. 63. – 2008
13562
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 42. – 2008
13563
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 63. – 2008
13564
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  Vol. 26. – 2008
13565
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 63. – 2008
13566
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 64. – 2009
13567
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 43. – 2009
13568
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 64, N 1. – 2009
13569
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 64, N 2. – 2009
13570
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 34. – 2009
13571
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 64. – 2009
13572
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 27. – 2009
13573
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 28, N 1. – 2010
13574
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 28, 2. – 2010
13575
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 35, N 1. – 2010
13576
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 35, N 2. – 2010
13577
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 65. – 2010
13578
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 65, N 2. – 2010
13579
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 44, 2. – 2010
13580
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 33 (за 2008). – 2010
13581
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 65, N 1. – 2010
13582
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 31/32 (за 2006/2007). – 2010
13583
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 65, N 1. – 2010
13584
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 65, N 2. – 2010
13585
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 44. – 2010
13586
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 66. – 2011
13587
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 66, N 1. – 2011
13588
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 66, N 1/2. – 2011
13589
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 45, 1. – 2011
13590
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 45, 2. – 2011
13591
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 29, 1. – 2011
13592
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 66, 2. – 2011
13593
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 36, N 1. – 2011
13594
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 36, N 2. – 2011
13595
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia. – Lublin
  vol. 66, N 1. – 2011
13596
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 66, N 2. – 2011
13597
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 29, 2. – 2011
13598
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 30, 1. – 2012
13599
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 30, 2. – 2012
13600
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  Vol. 67, N 1/2. – 2012
13601
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 67. – 2012
13602
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 37, N 1. – 2012
13603
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 37, N 2. – 2012
13604
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 46, 1. – 2012
13605
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 46, 2. – 2012
13606
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 46, 3. – 2012
13607
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 46, 4. – 2012
13608
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 67, 1. – 2012
13609
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 67, 1. – 2012
13610
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 67, 2. – 2012
13611
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 68. – 2013
13612
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 47, 3. – 2013
13613
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 47, 4. – 2013
13614
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 47, 1. – 2013
13615
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 47, 2. – 2013
13616
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 31. – 2013
13617
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 38, N 2. – 2013
13618
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 38, N 1. – 2013
13619
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 68, 1. – 2013
13620
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 68, 2. – 2013
13621
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 68, 1/2. – 2013
13622
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 69, 1/2. – 2014
13623
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 69. – 2014
13624
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 69, 1. – 2014
13625
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 69, 2. – 2014
13626
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 48, 1. – 2014
13627
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 48, 2. – 2014
13628
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 48, 3. – 2014
13629
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 48, 4. – 2014
13630
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 39, N 1. – 2014
13631
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 39, N 2. – 2014
13632
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 32. – 2014
13633
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 40, N 1. – 2015
13634
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 40, N 2. – 2015
13635
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 49, 3. – 2015
13636
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 49, 4. – 2015
13637
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 49, 1. – 2015
13638
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 49, 2. – 2015
13639
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 70. – 2015
13640
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 70, 1. – 2015
13641
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 70, 2. – 2015
13642
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 70, 1. – 2015
13643
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 70, 2. – 2015
13644
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 33. – 2015
13645
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 70. – 2015
13646
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 71. – 2016
13647
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 41, N 1. – 2016
13648
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 41, N 2. – 2016
13649
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 34, 1. – 2016
13650
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio FF, Philologiae. – Lublin
  vol. 34, 2. – 2016
13651
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 71, 1. – 2016
13652
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. – Lublin
  vol. 71, 2. – 2016
13653
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AAA Physica. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 71. – 2016
13654
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 71, 1. – 2016
13655
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 71, 2. – 2016
13656
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 50, 1. – 2016
13657
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 50, 2. – 2016
13658
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 50, 3. – 2016
13659
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 50, 4. – 2016
13660
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 51, 1. – 2017
13661
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 51, 2. – 2017
13662
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 51, 3. – 2017
13663
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 51, 4. – 2017
13664
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H: Oeconomia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 51, 5. – 2017
13665
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 42, N 1. – 2017
13666
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I: Philosophia - sociologia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 42, N 2. – 2017
13667
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 72, 1. – 2017
13668
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio AA, Chemia. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
  vol. 72, 2. – 2017
13669
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F, Historia. – Lublin
  vol. 72. – 2017
13670
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.. Sectio FF: Phililogiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  16. – 1998


  1997. N 73
13671
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.. Sectio FF: Phililogiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  18. – 2000


  1997. N 73
13672
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.. Sectio FF: Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  19. – 2001


  1997. N 73
13673
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.. Sectio FF: Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 20/21. – 2002


  1997. N 73
13674
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska.. Sectio FF: Philologiae / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 22. – 2004
13675
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowskaj. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  23. – 1998


  1997. N 73
13676
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowskaj. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  24. – 1999


  1997. N 73
13677
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowskaj. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  25. – 2000


  1997. N 73
13678
   Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowskaj. Sectio I: Philosophia - sociologia / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin
  Vol. 26. – 2001


  1997. N 73
13679
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.44, N 8/9. – 1992
13680
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.45. – 1994
13681
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 00016454
Supplement N 1. – 1996


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13682
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.46, N1/2. – 1996
13683
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.46, N 3/4. – 1997
13684
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.47, N 3/4. – 1997
13685
   Annales zoologici. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol.47, N 1/2. – 1997
13686
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 1/2. – 2008
13687
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 1. – 2009
13688
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 2. – 2009
13689
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 1. – 2010
13690
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 2. – 2010
13691
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines series = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 1. – 2011
13692
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines series = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 2. – 2011
13693
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines series = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 1. – 2012
13694
   Annals of "Stefan cel Mare" University Suceava. Philosophy, social and human disciplines series = Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava. – Suceava : "Stefan cel Mare" Univ. of Suceava
  vol. 2. – 2012
13695
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 147, N 3. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13696
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 147, N 2. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13697
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003486X
Vol. 147, N 1. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13698
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 148, №2. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13699
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 148, № 1. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13700
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.148. №3. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13701
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.149, N 2. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13702
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.149, N 3. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13703
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 149, N 1. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13704
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.150, N 2. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13705
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.150, N 3. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13706
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.150, N 1. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13707
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.151, N 3. – 2000
13708
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.151, N 2. – 2000
13709
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.151, N 1. – 2000
13710
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.152, N 3. – 2000
13711
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.152, N 2. – 2000
13712
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V.152, N 1. – 2000
13713
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.153, N 3. – 2001
13714
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.153, N 2. – 2001
13715
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.153, N 1. – 2001
13716
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.154, N 3. – 2001
13717
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.154, N 2. – 2001
13718
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol.154, N 1. – 2001
13719
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 155, N 3. – 2002
13720
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 155, N 2. – 2002
13721
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 155, N 1. – 2002
13722
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 156, N 3. – 2002
13723
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 156, N 2. – 2002
13724
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 156, N 1. – 2002
13725
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 157, N 1. – 2003
13726
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 157, N 2. – 2003
13727
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 157, N 3. – 2003
13728
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
V. 158, N 1. – 2003
13729
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 158, N 2. – 2003
13730
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 158, N 3. – 2003
13731
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 159, N 1. – 2004
13732
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 159, N 2. – 2004
13733
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 159, N 3. – 2004
13734
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 160, N 1. – 2004
13735
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 160, N 2. – 2004
13736
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 160, N 3. – 2004
13737
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 161, N 1. – 2005
13738
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 161, N 2. – 2005
13739
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 161, N 3. – 2005
13740
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 162, N 2. – 2005
13741
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 162, N 1. – 2005
13742
   Annals of mathematics. – Princeton. – ISSN 0003-486X
Vol. 162, N3. – 2005
13743
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.65, № 1. – 1975
13744
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.65, № 2. – 1975
13745
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.65, № 3. – 1975
13746
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.65, № 4. – 1975. – карта
13747
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.66, № 1. – 1976. – карта
13748
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.66, № 2. – 1976
13749
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.66, № 3. – 1976
13750
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.66, № 4. – 1976
13751
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.67, № 1. – 1977
13752
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.67, № 2. – 1977
13753
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.67, № 3. – 1977
13754
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.67, № 4. – 1977
13755
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.68, № 1. – 1978
13756
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.68, № 2. – 1978
13757
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.68, № 3. – 1978
13758
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.69, № 1. – 1979. – карта
13759
   Annals of the American Geographers. – Washington
Vol.69, № 3. – 1979
13760
  Mitchell Mary Annapolis visit / Mitchell Mary. – Massachusetts, 1969. – 121с.
13761
  Herzog Maurice Annapurna premier 8000 / Herzog Maurice. – s.l. : Arthaud, 1962. – 300p. : il.
13762
  Minyana Philippe Anne-Marie suivi de les ecritures de Philippe Minyana avec R. Cantarella, R. Fichet, C. Hiegel, F. Pascaud / Minyana Philippe. – Paris : Theatre ouvert, 2000. – 87p. – (Tapuscrit 96). – ISBN 2-904 742-60-3
13763
  Paviot Hugo Anne 2032 / Paviot Hugo. – Paris : Les editions Du Laquet, 2001. – 75p. – (Theatre en poche). – ISBN 2-84523-032-X
13764
  Hallu Roger Anne de Kiev, reine de France / Hallu Roger; Univ. catholica Ucrainorum s.Clementis Papae. – Roma : Universita Cattolica Ucraina, 1973. – 247s. – (Сер.: Праці філос.-гуманіст.фак. Укр. католицького ун-ту ім.св. Климента Папи ; Том 9)
13765
  Montgomery L.M. Anne of Green Gables : Книга для читання англійською мовою для студ. факультетів іноземних мов та філологічних факультетів / L.M. Montgomery; Методична і філолог. обробка тексту, комплекс вправ, і завдань, довідкові матер. і комент. В.В.Євченко і С.І.Сидоренко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 400 с. – ISBN 966-7890-47-3
13766
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 43-48. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817
13767
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13768
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13769
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13770
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 50-55. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817
13771
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13772
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13773
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13774
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13775
   Annex 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13776
   Annex 1 Extended abstract in English and References (in Latin): Translation / Transliteration / Transcription // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817
13777
   Annex 1 Extended abstract in English and References (in Latin): Translation / Transliteration / Transcription // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 68. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Додаток 1 Анотація та література (латинізація).
13778
   Annex 1. Extended abstract in English and References (in Latin): Translation / Transliteration / Transcription // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13779
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 49-50. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817
13780
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13781
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13782
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13783
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 56-57. – (Економіка ; вип. 6 (195)). – ISSN 1728-3817
13784
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13785
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13786
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13787
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13788
   Annex 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
13789
   Annex 2. Information about Authors (Meta-Data) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017
13790
  Braichevskyi Mychailo Annexation or reunification : Critical notes on the conception / Mykhailo I/ Braichevskyi; Transl. and ed. by George P. Kulchycky. – Munchen : Ukr. Inst. fur Bildunspolitik, 1974. – 139с.
13791
  Ричка В.М. Anni Mundi: народження християнської країни // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 24-39. – ISSN 0130-5247


  Християнізація Київської Русі.
13792
  Kincaid Jamaica Annie John. / Kincaid Jamaica. – New York, 1986. – 148с.
13793
  Stepukh V. Annihilator subalgebras in Lie algebras of derivations // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 52-56. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Let K be an algebraically closed field of characteristic zero and K(x1 , …, xn) be the field of rational functions. The set Ann(S) of all K-derivations of K(x1 , …, xn) which annihilate a set S [subset] K(x1 , …, xn) is a subalgebra of the Lie algebra ...
13794
  Danaud Anniversaire au self : [Comedie] / Danaud, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 65p. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-314-1
13795
   Anniversary meeting, New York, October 29-31, 1936 : Joint meeting of the founder societies of the American institute of physics. – New York : [S. n.], 1936. – 67 p.
13796
  Кремінь Д. Anno Domins : Пропала поема // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – C.24-38. – ISSN 0208-0710
13797
   Anno iubilaei UJ 1364-1964.. – Krakow, 1964. – 10с.
13798
   Annonces de bibliographie moderne ou catalogue raisonne et analytique des livres nouveaux. – Paris
2. – 1790. – (4), 404с.
13799
  Spires Elizabeth Annonciade / Spires Elizabeth. – Harmondsworth, 1989. – 67с.
13800
  Illinicz M. Annotated bibliography on leisure Poland (1960-1970) / M. Illinicz; Zygulski K. (pref.). – Prague, 1971. – 79с.
13801
  Parker S.R. Annotated bibliography on leisure. Great Britain (1962-1972) / S.R. Parker. – Prague, 1972. – 57с.
13802
  James R.D. Annotated Checklist of the Birds of Ontario : White-throated sparrow / R.D. James, McLaren, J.C. Barlow; Royal Ontario Museum. – Canada : The Bryant Press, 1976. – 75S. – (Life Sciences Miscellaneous Publications)
13803
   Annotated list of the mathematical works of Professor, Dr. Nicolas Kryloff : mining engineer, member of the Academy of sciences of Ukraine. – Chartres : Durand, 1925. – 13 S.
13804
  Harris Chauncy Annotated world list of selected current geographical serials in English, French and German. / Harris Chauncy. – 3d. ed., expand. and rev. – Chicago, 1971. – 80с.
13805
   Annotated writings by students if Chinese. – Beijing : Sinolingua, 1992. – 182 p. – Виданння китайською мовою
13806
   Annotation and References (in Latin) (Translation transliteration transcription) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 74-81. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817
13807
   Annotation and References (in Latin) (Translation/Transliteration/Transcription) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 80-89. – (Економіка ; вип. 1 (166)). – ISSN 1728-3817
13808
   Annotation and References (in Latin): (Translation/Transliteration/Transcription) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 65-73. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817
13809
   Annotation and references (in latin): translation / transliteration / transcription // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 87-94. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817
13810
   Annotation and References (in Latin):(Translation/Transliteration/Transcription) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 123-136. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
13811
   Annuaire diplomatique de l`empire Francais pour l`annee 1858. – Paris, Strasbourg
Annee 1. – 1858. – LIX, 214 p.
13812
   Annuaire du Commerce International.. – Paris, 1955. – 608с.
13813
   Annuaire du corps enseignant et du personnel scientifique.. – Liege, 1967. – 700с.
13814
   Annuaire du syndicat des journaux et publications periodiques : Ancien Syndicat de la Presse Francaise Periodique fonde le 29 septembre 1894 conformement a la loi du 21 Mars 1884 - № 957. – ed. 1912 /18 annee. – Paris : Siege Social, 1912. – 78 p.
13815
   Annuaire du syndicat des journaux et publications periodiques. Annuaire 1909 : Ancien Syndicat de la Presse Francaise Periodique fonde le 29 septembre 1894 conformement a la loi du 21 Mars 1884 - № 957. – ed. 1912 /18 annee. – Paris : Siege Social, 1909. – 60 p.
13816
   Annuaire General des diplomes et des amis de l"Universite de Liege. 1817-1967.. – Liege. – 791с.
13817
   Annuaire historique universel pour 1830. – Paris : Thoisnier-Desplaces
P. 1. – 1832. – VIII, 780, 300 p.
13818
   Annuaire historique universel pour 1831. – Paris : Thoisnier-Desplaces
P. 1. – 1833. – [2], VII-XVI, 671, 304 p.
13819
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
Tom 34. – 1997
13820
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
Tom 35. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
13821
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
Tom 36. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
13822
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
Tom 38. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
13823
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 40. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
13824
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 41. – 2004
13825
   Annuaire roumain d"anthropologie. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 42. – 2005
13826
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T.43/44. – 2008


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
13827
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T.45. – 2008
13828
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T.46. – 2009
13829
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T.47. – 2010
13830
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T.48. – 2011
13831
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 49 (за 2012). – 2013
13832
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 51. – 2014
13833
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 52. – 2015
13834
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 53. – 2016
13835
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 54. – 2017
13836
   Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 0570-2259
T. 55. – 2018
13837
   Annual editions: Early childhood education, 02/03. – 23rd ed. – Guilford : McGraw-Hill/Dushkin, 2002. – 18,221 p. : ill. – ISBN 0-07-250676-8
13838
   Annual editions: Urban society : 99/00. – 9th ed. – Sluice Dock, Guilford : Dushkin; McGraw-Hill, 1999. – 10,230p. – ISBN 0-07-303175-5
13839
   Annual of medieval studies at CEU. – Budapest : Central European university, 1999. – ISSN 12190616


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13840
   Annual of medieval studies at CEU. – Budapest : Central European university. – ISSN 1219-0616
V.6. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13841
   Annual of medieval studies at the CEU 1994-1995. – Budapest : CEU, 1996. – 244 p.
13842
   Annual of Sofia university "St.Kliment Ohridski" (Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски"). Book 2 - Botany = Annuaire de L"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Sofia university "St.Kliment Ohridski" (Coфийcки yнивepcитeт "Cв.Kлимeнт Oxpидcки"), Faculty of biology. – Sofia : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Vol. 90. – 2002
13843
   Annual of Sofia university "St.Kliment Ohridski" (Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски"). Book 2 - Botany = Annuaire de L"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Sofia university "St.Kliment Ohridski" (Coфийcки yнивepcитeт "Cв.Kлимeнт Oxpидcки"), Faculty of biology. – Sofia : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Vol. 92. – 2002
13844
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo, 1999
13845
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo, 2000
13846
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo, 2002
13847
   Annual report / ICR [Institute for chemical research]; Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 8. – 2002
13848
   Annual report / IMF committee on balance of payments statistics; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-125-X. – ISSN 1020-1637
2001. – 2002
13849
   Annual report / American historical association. – Washington
2002. – 2002
13850
   Annual report / ICR [Institute for chemical research]; Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 9. – 2003
13851
   Annual report / IMF committee on balance of payments statistics; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-251-5. – ISSN 1020-1637
2002. – 2003
13852
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo
2003. – 2003
13853
   Annual report / IMF committee on balance of payments statistics; International Monetary Fund. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-369-4. – ISSN 1020-1637
2003. – 2004
13854
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo
2004. – 2004
13855
   Annual report / ICR [Institute for chemical research]; Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 11. – 2005
13856
   Annual report / ICR [Institute for chemical research]; Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 12. – 2005
13857
   Annual report / Ministry of foreign affairs. – Putrajaya
2004/2005. – 2005
13858
   Annual report / IMF committee on balance of payments statistics; International Monetary Fund. – Washington : International monetary fund. – ISBN 1-58906-471-2. – ISSN 1020-1637
2004. – 2005
13859
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo
2005. – 2005
13860
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo
2006. – 2006
13861
   Annual report / ICR [Institute for chemical research]; Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 13. – 2007
13862
   Annual report / NHK STRL (Nippon Hoso Kyokai science & technical research laboratories). – Tokyo
2007. – 2007
13863
   Annual report / Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 14. – 2008
13864
   Annual report / Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 15. – 2008
13865
   Annual report / Kyoto university, Institute for chemical research. – Kyoto : Institute for chemical research, Kyoto univ. – ISSN 1342-0321
Vol. 16. – 2009
13866
   Annual Report. – Київ
за 1999 р. – 1999
13867
   Annual report (C.E.I.) 1959-1960.. – 28с.
13868
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 02853175
№22. – 1996


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13869
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 02853175
№23. – 1997
13870
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
№ 24. – 1998


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13871
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 25. – 1999


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13872
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 26. – 2000


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13873
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 27. – 2001


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13874
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 28. – 2002
13875
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 29. – 2003


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13876
   Annual report [of the] Institute of geoscience, the University of Tsukuba. – Tsukuba. – ISSN 0285-3175
N 30 : For the academic year 2003. – 2004


  1996. Supplement N 1; 1997. Vol.46, N 3/4; vol.47, N 1/2, 3/4
13877
   Annual report 1957., 1957. – 36с.
13878
   Annual report 1959-1960., 1960. – 76с.
13879
   Annual report 2003 / Independent evaluation office; International Monetary Fund, Independent evaluation office. – Washington : International Monetary Fund, 2003. – 7,43p. – ISBN 1-58906-319-8
13880
   Annual report 2004 / Independent evaluation office; International Monetary Fund, Independent evaluation office. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 7,44p. – ISBN 1-58906-436-4
13881
   Annual report 2005/2006 / Independent evaluation office; International Monetary Fund, Independent evaluation office. – Washington : International Monetary Fund, 2006. – 7,59p. – ISBN 1-58906-608-1
13882
   Annual report 2007 / Independent evaluation office; International Monetary Fund, Independent evaluation office (IEO). – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,43 p. – ISBN 1-58906-692-2
13883
   Annual report 2010 / International Monetary Fund, Independent Evaluation Office (IEO). – Washington : International Monetary Fund, 2010. – 16 p. – ISBN 978-1-58906-999-2
13884
   Annual report 2010 : supporting a balanced global recovery / International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2010. – 80 p. : Ill., tab.
13885
   Annual report 2011 : pursuing equitable and balanced growth / International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2011. – 68 p. : ill., tab.
13886
   Annual report 2012 / Intern. Monetary Fund, Independent Evaluation Office (IEO). – Washington : International Monetary Fund, 2012. – 18 p. – ISBN 978-1-61635-411-4
13887
   Annual report 2012 : working together to support global recovery / International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2012. – 72 p. : ill., tab.
13888
  International Monetary Fund Annual report 2013 : promoting a more secure and stable global economy / International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2013. – 78 p. : ill., portr.
13889
  Handlin Oscar Annual report for the Kar 1982-1983. / Handlin Oscar. – Cambridge, 1984. – 50с.
13890
  Fainsod M. Annual report for the year 1968-69. / M. Fainsod, D.W. Bryant. – Cambridge, 1969. – 42с.
13891
   Annual report of the board of governors to the General conference : 1 July 1967 - 30 June 1968. – GC(12) / 380. – [S. l.] : IAEA, 1968. – IV, 58 p.
13892
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions / International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7366
2004. – 2004
13893
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions / International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7366
2006. – 2006
13894
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions / International monetary fund. – CD-ROM edition including introduction. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7366
2007. – 2007. – + 1 CD-ROM
13895
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions / International monetary fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0250-7366
2007. – 2007
13896
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions. – Washington : International monetary fund. – ISSN 0250-7366
2008. – 2008. – + 1 CD
13897
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-011-6. – ISSN 0250-7366
2010. – 2010. – + 1 CD
13898
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49830-409-2. – ISSN 0250-7366
2014. – 2014. – + 1 CD
13899
   Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions [Електронний ресурс] / International Monetery Fund ; [ed. Griffin Kean L. et. al.]. – Washington : IMF, 2016. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) + буклет, [8 с.]. – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-1-47552-236-5
13900
   Annual Review of Plant Physiology. – Palo Alto; California : Annual Reviews, Inc.
V. 9. – 1958. – 510p.
13901
   Annual summary of information on natural disasters. – Paris : UNESCO
Nub. 5 : 1970. – 1972. – 64p.
13902
   Annuario della Accademia nazionale dei Lincei : 1998 : 395 dalla sua fondazione. – Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1998. – 644 p. – На корінці зазнач.: Anno 1998. – ISSN 0390-6337
13903
   Annuel Rewiew of Nuclear Science. – Stanford
Vol. 5. – 1955
13904
  Scopoli, Ioann. Ant. Annus I. Historico-naturalis : Descriptiones avium musei proprii earumque rariorum, quas vidit in vivario Avgustiss Imperatoris, et in museo excell. comotis Fracisci Annib. Turriani. – Lipsiae : Christ. Gottlob Hilscheri, 1769. – 168, 118, 108, [2]p. – Текст латиною. - Конволют. Перепл.з : Annus II-III: Historico-naturalis / I.A. Scopoli. Lipsiae:Chr. G. Hilscheri, 1769


  Видавницький конволют Annus II : Historico-naturalis : 1. Iter Goriziense 2. Iter Tyrolense 3. De Cucurbita Pepone observationes 4. Lichenis Islandici Vires medicae. - 118 p.; Annus III : Historico-naturalis : 1. Solutio Quaestionis, an Medici olim ...
13905
  Scopoli Ioann Antonio Annus II. Historico-naturalis. 1-4 // Annus I. Historico-naturalis : Descriptiones avium musei proprii earumque rariorum, quas vidit in vivario Avgustiss Imperatoris, et in museo excell. comotis Fracisci Annib. Turriani / Scopoli, , Ant. Ioann. – Lipsiae : Christ. Gottlob Hilscheri, 1769. – 118p.
13906
  Scopoli Ioann Antonio Annus III. Historico-naturalis. 1-4 // Annus I. Historico-naturalis : Descriptiones avium musei proprii earumque rariorum, quas vidit in vivario Avgustiss Imperatoris, et in museo excell. comotis Fracisci Annib. Turriani / Scopoli, , Ant. Ioann. – Lipsiae : Christ. Gottlob Hilscheri, 1769. – 108p.
13907
  Scopoli, Ioann. Ant. Annus IV. Historiko-naturalis. – Lipsiae : Chr.Gottlob Hilschtrt
1-4 : Dissertatio de Apibus. Dubia Botanica. Observationes Oeconomica. Fungi guidam Rariores in Hungaria nun detectid. – 1770. – 150, 128 р. : 1 tab., 2 p. il. – Текст латиною. - Видавничий конволют. - Перепл. з: Annus V. Historico-naturalis: 1. Emendationes et Additamenta ad ANN. I - IV... / I.A. Scopoli Lipsiae: Chr. Gotl. Hilscher, 1772


  Видавницький конволют Annus IV : Historico-naturalis : 1. Dissertatio de Apibus. 2. Dubia Botanica 3. Observationes Oeconomica. 4. Fungi quidam rariores in Hungaria nunc detecti. - 150 p., 1 tab., 2 p. il.; Annus V : Historico-naturalis : 1. ...
13908
  Scopoli Ioann. Ant. Annus V. Historico-naturalis. 1-5 // Annus IV. Historiko-naturalis / Scopoli, , Ant. Ioann. – Lipsiae : Chr.Gottlob Hilschtrt, 1770. – 1-4 : Dissertatio de Apibus. Dubia Botanica. Observationes Oeconomica. Fungi guidam Rariores in Hungaria nun detectid. – 128 p.
13909
  Konrad Karel Ano-ne! / Konrad Karel. – Praha, 1960. – 84с.
13910
   Ano 1905 : prologo. – Moscu : Progreso, 1990. – 160 p.
13911
  Gogol N. Anocheceres en Dikanka o relatos de un colmenero / Gogol N. – Moscu, 1990. – 270 p.
13912
  Solecki Andrzej Tomasz Anomalie radiometryczne srodkowej czesci obszaru przedsudeckiego i ich zwiazek ze srodowiskiem geologicznym. 2210 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2197. – 93s. : il. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68). – ISSN 0525-4132
13913
   Anomalien bei lonenausrausch - Vorgangen 1961.. – Berl.
12. – 1962. – 488с.
13914
  Demirkhanov R.A. Anomalies in the binding energy values of the last pair of neutrons in the range N=86-92. / R.A. Demirkhanov, V.V. Dorokhov, V.G. Soloviev. – Dubna, 1964. – 6 с.
13915
  Melkov G.A. Anomalous behavior of the microwave surface re-sistance of the high- Tc su-perconductors / G.A. Melkov, E.A. Pashitskii // Czechoslovak J.Phys.
13916
  Pustovit Yu.V. Anomalous Downshift of Electronic Bands in Fe(Se, Te) in Superconducting State / Yu.V. Pustovit, O.V. Prokopenko, A.A. Kordyuk // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 12, december. – Р. 1609-1615. – ISSN 1024-1809
13917
   Anomalous kinetics of photoconductivity of the InGaAs/InAlas heterostructure / O.I. Dacenko, P.S. Isypov, S.L. Golovynskyi, M.P. Semtsiv, G.G. Tarasov, W.T. Masselink // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 52-53
13918
  Kozak P.M. Anomalous meteors: real phenomena or observational system artefacts? / P.M. Kozak, O.O. Rozhilo, Y.G. Taranukha // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – C. 85
13919
  Walther Miriam Anomalous spectra of stars of class A : Harvard reprint 328 / Walther Miriam. – Harvard : v College observatory, 1949. – p.68-72. – Окремий відбиток з: The astrophysical journal, v.110, n.1,1949
13920
   Anomalous transport properties of Dirac and Weyl semimetals / E.V. Gorbar, V.A. Miransky, I.A. Shovkovy, P.O. Sukhachov // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / НАН Украины ; Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; редкол.: С.Л. Гнатченко, И.Н. Адаменко, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 44, № 6, спец. вып. – Р. 635-657. – ISSN 0132-6414
13921
  Ostapenko V.F. Anomalous variations of natural neutron flux and earthquake short-term forecast issues / V.F. Ostapenko, A V. Krasnoperov // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: с. 136. – ISSN 0203-3100
13922
  Szafraniec Krystyna Anomia - przesilenie tozsamosci jednostka i spoleczenstwo wobec zmiany / Szafraniec Krystyna. – Torun, 1986. – 178с.
13923
  Xenophon Anomnhmoneymata. – [Б.м.] : [Б.в.], 1890. – 146, 126 p.
13924
  Безукладникова Н.А. Anoplura грызунов Казахстана и их вредоносное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Безукладникова Н.А.; АН Каз.ССР. Обхедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
13925
  Сергиенко Г.Д. Anoplura диких и домашних млекопитающих левобережной степи Украины. : Автореф... канд. биол.наук: / Сергиенко Г.Д.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 27л.
13926
   Anordnung uber die Vorschriften f. die technische Sicherheit und den Arbeitsschutz in Braunkohlenschwelerein und Braunkohlenkokereien.. – Berl., 1956. – 28с.
13927
  Palmer R.L. Anorexia Nervosa: A Guide for Sufferers and their Families / R.L. Palmer. – Harmondsworth : Penguin Books, 1986. – 156с.
13928
  Palmer R.L. Anorexia Nervosa: A Guide for Sufferers and their Families / R.L. Palmer. – Harmondsworth : Penguin Books, 1988. – 139с.
13929
  Moravec Jozef Anorganicka chemia / Moravec Jozef. – 2. prep. a doplnene vyd-nie. – Bratislava, 1957. – 568с.
13930
  Remy Heinrich Anorganicka chemie / Remy Heinrich. – 2e vyd. – Praha
1. – 1972. – 936с.
13931
  Remy Heinrich Anorganicka chemie / Remy Heinrich. – Vyd. 2. – Praha
2. – 1972. – 833с.
13932
   Anorganicka chemie.. – Praha, 1954. – 64с.
13933
   Anorganikum : Lehr- und Praktikumsbuch der anorganischen Chemie mit einer Einfuhrung in die phys.Chemie. – Leipzig : Deut.Verl.der Wissenschaften, 1967. – 1032с.
13934
   Anorganikum.. – Berl., 1967. – 1032с.
13935
  Lux Hermann Anorganisch-chemische Experimentier kunst / Lux Hermann. – 2. erw. Aufl. – Lpz., 1959. – 680с.
13936
  Schafer Hans Anorganisch-chemisches Praktikum / Schafer Hans, Frotscher Hedwig. – Freiberg
2. Lehrbrief. – 1954. – 68с.
13937
  Schafer Hans Georg Anorganisch-chemisches Praktikum / Schafer Hans Georg, H. Frotscher. – Freiberg
1. Lehrbrief. – 1960. – 64с.
13938
   Anorganische Chemie fur Chemiefacharbeiter.. – Berl.
6. – 1959. – 432с.
13939
  Thilo Erich Anorganische Chemie in Frage und Antwort / Thilo Erich. – 9-10 verb. Aufl. – Lpz., 1960. – 134с.
13940
  Naray-Szabo Istvan Anorganische Chemie. / Naray-Szabo Istvan. – Berl. - Budapest
1. – 1959. – 664с.
13941
  Naray Szabo Istvan Anorganische Chemie. / Naray Szabo Istvan. – Budapest
2. – 1962. – 814с.
13942
  Naray-Szabo Istvan Anorganische Chemie. / Naray-Szabo Istvan. – Budapest
3. – 1963. – 670с.
13943
   Anorganische Chemie.. – Berlin
1. – 1990. – 566с.
13944
  Chodakow J.W. und and. Anorganische Chemie. Lehrbuch fur die Mittelschule / J.W. und and. Chodakow. – M., 1966. – 322с.
13945
   Anorganische Textilfaserstoffe.. – Berl., 1955. – 570с.
13946
  Eisenstein Serguei Anotaciones de un director de cine / Eisenstein Serguei. – M., 1968. – 352с.
13947
  Kingsolver Barbara Another America = Otra America / Kingsolver Barbara; With Spanish translations by R.Cartes. – Washington : Seal, 1992. – 104p. – Текст парал. англ. та ісп. мовами. – ISBN 1-878067-57-5
13948
  Moroz L.A. Another as oneself: toward a methodology of extraterrestrial communication // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – P. 109-112
13949
  Зражевская Т.А. Another book for advanced students / Т.А. Зражевская, Г.А. Попова. – Киев, 1969. – 48-68с.
13950
  Зражевская Т.А. Another book for advanced students / Т.А. Зражевская. – Москва, 1976. – 200с.
13951
  Зражевская Т.А. Another book for advanced students / Т.А. Зражевская. – Москва, 1976. – 200с.
13952
   Another Case of Incidence Matrix for Bivariate Birkhoff Interpolation / A. Nazarzadeh, Fard KH.Rahsepar, , A. Mahmoodi // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 2 (122)


  In this paper, first we present a special case of the univariate Birkhoff interpolation problem, and using that, we approximate the solution of a Laplace boundary value problem. Then we present another type of bivariate Birkhoff interpolation problem ...
13953
  Скопюк Т.Г. Another time : навч. посібник з англ. мови для студ. старших курсів, магістрів та асп. іст. ф-ту для розвитку навичок читання, письма та мовлення сучасною англ. мовою / Скопюк Т.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : НМЦІР, 2005. – 107 с. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 106
13954
  Bainbridge John Another way of living. / Bainbridge John. – New York a.o., 1968. – 381с.
13955
  Ginestier Paul Anouilh. / Ginestier Paul. – 2de ed. – Paris, 1974. – 235с.
13956
  Katunina T. Anregungen zur Unterhalzung. / T. Katunina. – Kiew, 1968. – 264с.
13957
  Djacenko B. Anruf in der Nacht / B. Djacenko. – Halle, 1973. – 189с.
13958
  Saxon J.A. ANS COBOL programming / J.A. Saxon, W.R. Englander. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1977. – 272 p.
13959
   Ansamblul Baratiei din Cimpulung. – Bucuresti, 1968. – 112 p.
13960
   Ansamblul Feudal Golesti. – Bucuresti : Meridiane, 1967. – 19 p.
13961
  Seidelmann Peter Ansatz zu einer integrierten Reproduktionstheorie / Seidelmann Peter. – Leipzig
Teil 1. – 1981. – 102с.
13962
  Daudistel Heidi Ansatze zum schlieben der diskrepanz zwischen unternehmen als kunde und unternehmen als unternehmen // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – S. 191-195
13963
  Ferner V. Anschauliche Regelungstechnik. / V. Ferner. – 2. berichtigte und erg. Aufl. – Berlin, 1960. – 392с.
13964
   Anschauungsmaterial zum Lehrbrief Beitrage zur Geographie Frankeichs, Italiens und Spaniens unter besonderer Berucksichtigung der okonomisch-geographischen Probleme.. – Postdam, 1959. – 42с.
13965
  Lorenz P. Anschauungsunterricht in Mathematischer Statistik / P. Lorenz. – Leipzig : Hirzel
B. 2 : Der Schluss vom Teil aufs Ganze.I.Teil. – 1959. – 214 S. : Bild. – Bibliogr.: S. 208
13966
  Lorenz P. Anschauungsunterricht in Mathematischer Statistik / P. Lorenz. – Leipzig : Hirzel
B. 3. – 1961. – 8,112 S.,19 Bild. – Bibliogr.: S. 108
13967
  Бианки В. Anser brachyrrhynchus Baillon, новый для русской фауны вид = Anser brachyrrhynchus Baillon, espese nouvelle pour la faune de la Russie // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
13968
  Canaletto Ansicht von London mit der Themse / Canaletto. – Praga, 1961. – 24с.
13969
  Boll H. Ansichten eines Clowns : Roman / Heinrich Boll. – Koln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, 1963. – 306, [2] S. : Portr. – (Bibliothek des 20 Jahrhunderts / Hrsg. von Walter Jens und Marcel Reich-Ranicki)
13970
  Boll Heinrich Ansichten eines Clowns / Boll Heinrich. – Munchen, 1986. – 253с.
13971
  Boll Heinrich Ansichten eines Clowns / Boll Heinrich. – Munchen, 1988. – 253с.
13972
  Abusch Alexander Ansichten uber cinige Klassiker. / Abusch Alexander. – Berlin, 1982. – 303с.
13973
  Merkel Angela Ansprache von Bunderakanzlerin Dr. Angela Merkel // Forschung : das Magazin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. – Weinheim, 2014. – N 3. – S. X-XV. – ISSN 0172-1518
13974
   Ansprechen / Fischer Manfred, Lamster Heinz, Schumann, Hans-Georg. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 124S.
13975
   Anstiftung zur Gewaltlosigkeit: Herbst"89 in Magdeburg. – Magdeburg, 1991. – 350с.
13976
   Antaeus uber die Natur, 1902
13977
  Cherniaev O. Antarctic as object of the general heritage of humanity and territorial claims on it / O. Cherniaev, O. Kovtun // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 13. – С. 192-199. – ISSN 2519-058X


  Currently, the sixth continent as a region is not under the jurisdiction of any state, given its importance to all mankind in terms of ecology, the importance of mineral and living resources, the need to ensure international peace and security, this ...
13978
   Antarctic black yeast-like fungi Pseudonadsoniella Brunnea - a source of substance for the pharmaceutical industry / T. Beregova, O. Radziminska, L. Stepanova, N. Nikitina, T. Kondratiuk, S. Berehovyi, V. Vereschaka, L. Ostapchenko // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 41-42
13979
  Nybelin O. Antarctic fishes / O. Nybelin; Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. – Oslo : I Kommisjon Hos Jacob Dybwad, 1947. – 76, [14] s.. – Scientific Results of The Norwegian Antarctic Expeditions 1927-1928 et SQQ., Instituted and financed by Consul Lars Christensen.-№ 26
13980
  Grytsai A.V. Antarctic Total Ozone Anomaly During 1988 and 2002 Springs // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 10-18. – ISSN 1727-7485
13981
   Antarctic total ozone distribution and zonal asymmetry in connection to Antarctic Peninsula regional warming / G. Milinevsky, V. Kravchenko, Al. Evtushevsky, A. Grytsai, An. Klekociuk, V. Lozitsky // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 246
13982
  Smuul Juhan Antarctica ahoy! The ice book / Smuul Juhan. – Moscow. – 312 с.
13983
  Kroger Alexander Antarktis 2020. / Kroger Alexander. – Berlin, 1975. – 295с.
13984
  Calders P. Antaviana / P. Calders, D. Dagom. – Barcelona : Edicions 62, 1994. – ISBN 84-297-1529-0
13985
  Verne Jules Ante La bandera / Verne Jules. – La Habana : Gente Nueva, 1974. – 149 p.
13986
  Rias Adnan Antecedents of organizational politics (evidense from Pakistani public sector) / Rias Adnan, Akbar Aisha // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 442-451 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 42 назв. – ISSN 1993-6788
13987
  Schlauch Margaret Antecedents of the English novel 1400-1600 (From Chaucer to Deloney) / Schlauch Margaret. – Warszawa, Lond., 1963. – 264с.
13988
  Hisinger W. Anteckningar i Physik och Geognosi under resor uti Sverige och Norrige. – Upsala : Palmblad &c
Haftet 1. – 1819. – 90 p.
13989
   Antennen. – Berl., 1962. – 80с.
13990
  Rothammel K. Antennenbuch / K. Rothammel. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1960. – 260 s.
13991
  Rothammel K. Antennenbuch / K. Rothammel. – 8., erweit. Aufl. – Berlin : Militarverlag der Deutschen demokratischen Republik, 1975. – 656 s.
13992
  Караваев В.А. Antennophorus Uhlmanni Hall и его биологические отношения к Lasius fuliginosus и други муравьям. : Литературные данные и собственные наблюдения / Оттиск из ХІХ Т.1 в. Записок Киевского Общества Естествоиспытателей. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира, 1904. – 47, [2] с., 1 л. табл. + Табл.1
13993
  Linde D.P. Anteny i ich zasilanie / D.P. Linde; Baranowski Jan (tlum.). – Warszawa, 1957. – 191с.
13994
  Bem D.J. Anteny i rozchodzenie sie fal radiowych / D.J. Bem. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1973. – 479 s.
13995
  Ortiz L. Antes de la batalla / L. Ortiz. – Barcelona : Planeta, 1992
13996
  Rand Ayn Anthem / Ayn Rand. – New York : Signet book, 1946. – 123 p.
13997
   Anthologia Graeca. – Athes, 1993. – 100с.
13998
   Anthologie de la poesie francaise du XVII siecle.. – Paris, 1992. – 501с.
13999
   Anthologie de la poesie neerlandaise de 1850 a 1945.. – Paris, 1975. – 175с.
14000
   Anthologie poetique francaise.. – Paris
1. – 1967. – 446с.
<< На початок(–10)11121314151617181920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,