Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1398001
  Дудник М. "Фольклорний романтизм" у ранній драматургії М. Старицького: тематичні групи прислів"їв та приказок // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 144-154. – (Філологічні науки)
1398002
  Ланин Б.Е. "Фольксваген" меняет маски / Б.Е. Ланин. – М., 1971. – 63с.
1398003
  Рыбикова А.Ю. "Фольксштаат", центральный орган Германской социал-демократии, как первая рабочая партийная газета немецкого пролетариата (1869-1876). : Автореф... канд. филолог.наук: / Рыбикова А.Ю.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
1398004
  Безпаленко А.М. "Фон" і "фігура" як психічні фактори розвитку семантики слова (гештальпсихологічний погляд) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 50-57
1398005
  Контрерас Х. "Фонд Маттеотти"-орудие контрреволюции / Х. Контрерас. – М., 1933. – 32с.
1398006
  Серова О.В. "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 40-42. – ISSN 0869-608Х


  Всероссийская научно-практическая конференция "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование" прошла 26-29 марта 2013 г. в Российской национальной библиотеке. Организаторами профессиональной встречи ...
1398007
  Жодані І.М. "Фонетичні" картини Альберто Зігеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 200-207
1398008
  Кучеренко Юлія "Фонтан": солодкий символ Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1398009
  Ковтиха В. Фольк-практика : п"єса / В. Ковтиха, Т. Коваленко, А. та весь колектив групи Малюк // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 219-223
1398010
  Будівський П.О. Фольклорний і літературний образ народного героя (Олекса Довбуш):проблема історичної та художньої правди : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07, 10.01.01 / Будівський П.О.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 38с. – Бібліогр.:с.32-34
1398011
  Поліщук Ярослав Фольклорний код в українській літературі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 45-49. – Бібліогр.: с. 45-49. – ISSN 0130-5263
1398012
  Бурлака Н. Фольклорний концепт "доля" в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто національно-маркований концепт української культури "Доля", що представлений у творчості поетів-романтиків 20-40-х рр. XIX ст. на метафоричному, образному, ментальному, психологічному - рівнях. Досліджено специфіку взаємодії між національною ...
1398013
  Новікова П.Є. Фольклорний концепт творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 384-389


  Стаття присвячена дослідженню концепту творчості О. Гончара. Аналіз літературного доробку письменника засвідчує свідоме звернення до фольклорної естетики, обізнаність автора у багатій символіці українського фольклору
1398014
  Дядищева-Русовецька Фольклорний постійний епітет і епітетика Тараса Шевченка (лінгвістичні замітки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 208-217


  Статтю присвячено спробі порівняння епітетних словосполучень у поезіях Т. Шевченка і в народних ліричних піснях у записах З. Доленги-Ходаковського. Виявлено деякі лінгвістичня параметри трансформації у текстах поета фольклорної за походженням епітетики
1398015
  Крохмальний Р. Фольклорний фітонім як символ трансферності та когерентності художнього образу // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 68-78
1398016
  Зайченко О. Фольклорні апокрифічні мотиви у творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 80-85
1398017
  Сосенко П. Фольклорні взірці та псевдофольклорні містифікації // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 47-64


  «Сорочинская ярмарка» Гоголя, протлумачена як метафізична модель «масової культури», виявляє її демонологічну складову. В цьому контексті аналізуються літературно-фольклорні конструкції «масової культури», зокрема «Маруся Чурай». Gogol’s «Sorochyntsy ...
1398018
  Янкова Н. Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано принципи трансформації фольклорного матеріалу в белетристиці М. Грушевського, провідні ознаки синкретизму художньої образності літератури та фольклору в його творах, інтертекстуальні зв"язки фольклору та художньої прози письменника. The ...
1398019
  Гінда О. Фольклорні вияви у заробітчанських посланнях президентові Кучмі (за матеріалами християнського часопису українців в Італії "До світла" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 39-45


  У статті проаналізовано форму та мотивацію фольклорних виявів у текстах послань українських заробітчан в Італії до президента Кучми, опублікованих на сторінках християнського часопису українців в Італії «До Світла» у 2002-2003 рр. In the article were ...
1398020
  Семененко В. Фольклорні джерела ідеалів краси в творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 331-336.
1398021
  Паращук О.П. Фольклорні джерела києворуської символіки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 70-73
1398022
  Сидоренко О. Фольклорні джерела лексики української літературної мови // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С 121-127. – Бібліогр.: С. 127
1398023
  Хоменко Б.В. Фольклорні джерела поетики української прози Марка Вовчка. : Дис... канд. філолог.наук: / Хоменко Б.В.; Вінницький держ. пед. ін-т. Каф. укр. літ-ри. – Вінниця, 1972. – 323л. – Бібліогр.:л.304-322
1398024
  Коломієць В.В. Фольклорні джерела ранніх романтичних повістях Гоголя / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 109-117
1398025
  Іванова О. Фольклорні джерела творчості О.П.Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 313-319.
1398026
  Багратіон-Мухранська Каріна Володимирівна Фольклорні джерела творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті "антиномія-вигадка" : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Багратіон-Мухранська К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1398027
  Багратіон-Мухранська Фольклорні джерела творчості Роберта Бернса та Вальтера Скотта у контексті антиномії "історія-вигадка" : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Багратіон-Мухранська К.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 152л. – Бібліогр.:л.138-153
1398028
  Козинко Л. Фольклорні елементи у балетмейстерській творчості Алли Рубіної // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-308
1398029
  Дуда Л.І. Фольклорні жанри та їх трансформація у творчості для бандури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Дуда Лариса Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1398030
  Лесів М. Фольклорні записи з Люблінського воєвідства // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 77-80
1398031
   Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – Київ : Наукова думка, 1983. – 528 с.
1398032
  Шалак О. Фольклорні записи Михайла Коцюбинського на Поділлі: до проблеми методики фіксації // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 132-136. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розкрито особливості збирацької практики Михайла Коцюбинського. Фіксуючи український фольклор Поділля, письменник зосереджував увагу на піснях, прислів"ях і приказках, а також народних оповіданнях. Здійснюючи текстологічний аналіз рукописних ...
1398033
  Шалак О.І. Фольклорні записи польської дослідниці Люцини Стадницької на Поділлі: до проблеми методики фіксації та едиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 358-366


  Записи Л. Стадницької з передмістя Немирова на Поділлі - одна з малодосліджених тем в історії української фольклористики другої половини ХІХ ст. Здійснюючи текстологічний аналіз публікацій Л. Стадницької у виданнях "Slovansky sbornik" (1883, №9) ...
1398034
   Фольклорні записи Трохима Зінькувського // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 175-187
1398035
  Кицан О.В. Фольклорні запозичення і силабічний елемент ритмомелодики В. Голобородька // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 43-50
1398036
  Кирилюк О.С. Фольклорні інклюзії в художній прозі Володимира Винниченка (на прикладі оповідання "Федько - халамидник") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Розглянуто фольклорні інклюзії в оповіданні Володимира Винниченка "Федько – халамидник". З"ясовано особливості використання фольклоризмів, вплив на розв"язку твору. Аналізується символіка, яка засвідчує причетність головного героя до потойбічного ...
1398037
  Кирилюк О.С. Фольклорні інклюзії у творчості гурту "Друга Ріка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 185-192


  Розглянуть фольклорні інклюзії в 43 піснях гурту "Друга Ріка". З"ясовано особливості використання образів-символів у контексті та поза ним. Прослідовано тенденцію нестандартного використання символіки
1398038
  Зінченко Н. Фольклорні й літературні джерела ідіостилю Олекси Стороженка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 257-263. – ISBN 978-966-171-673-4


  У даній статті йдеться про особливості стилю Олекси Стороженка, визначаються елементи реалізму і романтизму у фольклорно-етнографічних творах письменника, уміщених у збірці "Українські оповідання". В статье рассматриваются особенности стиля О. ...
1398039
  Резніченко Н.А. Фольклорні казки Наталі Забіли // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 249-254
1398040
  Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 447 арк. – Додатки: арк. 420-447. – Бібліогр.: арк. 366-419
1398041
  Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1398042
  Потіпак Ю. Фольклорні контамінації "веснянок" Євгена Мандичевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 339-346


  У статті розглядаються особливості "веснянок" Євгена Мандичевського, у яких поєднується традиційна фольклорна образність з оригінальними авторськими інтенціями.
1398043
  Сергієнко Т. Фольклорні контамінації у малій прозі Наталі Романович-Ткаченко (на прикладі оповідання-фантазії "Богиня революції") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 448-454


  У статті йдеться про життя і творчість Наталі)" Романович-Ткаченко та про фольклорні образи в її малій прозі, зокрема в оповіданні-фантазії "Богиня революції". The article is devoted to the Nataliya Romanovych-Tkachenko"s life and works; to the folk ...
1398044
  Пластун Н.С. Фольклорні контамінації у поетичних творах українських письменників 20 - 40 рр. XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пластун Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 172-199
1398045
  Пластун Н.С. Фольклорні контамінації у творчості поетів-романтиків 20 - 40 рр. XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пластун Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1398046
  Коломієць В.В. Фольклорні мотиви в історичній драматургії XX століття / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Розглядається фольклорна основа української класичної драматургії на матеріалі п"єс історичного жанру, а також сценічна історія драми М. Старицького "Маруся Богуславка", відзначається також місце історичної драматургії в літературному процесі ...
1398047
  Корицька Г. Фольклорні мотиви в історичній прозі А.Кащенка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 118-127
1398048
  Кавун Л.І. Фольклорні мотиви в творчості Г. Косинки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 115-120. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Досліджуються деякі аспекти проблеми літературно-фольклорних зв"язків, зокрема місце і роль українських народних пісень, прислів"їв та приказок у творчості Григорія Косинки, особливості художньої мови новел письменника.
1398049
  Ємець О. Фольклорні мотиви в українській масовій літературі (на матеріалі роману Люко Дашвар "Молоко з кров"ю") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 121-126


  У статті на прикладі роману Люко Дашвар «Молоко з кров"ю» проаналізовано та систематизовано основні фольклорні мотиви в українській масовій літературі. Автором доведено, що саме фольклорні мотиви у творчості Люко Дашвар, з одного боку, створюють світ ...
1398050
  Радько Л. Фольклорні мотиви літературних казок Б. Грінченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 473-476
1398051
  Коломієць І.І. Фольклорні мотиви мовно-асоціативної паралелі життя і смерті у поезії II пол. XX ст. (на матеріалі флоролексем) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 195-198. – ISBN 966-8188-07-1
1398052
  Школа В. Фольклорні мотиви п"єс Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 88-92. – ISSN 2411-4146


  Автором статті аналізуються фольклорні елементи у п"єсах українського письменника Максима Рильського. Розглядається питання трансформації фольклорної традиції. Доведено, що фольклорні мотиви у драматичному малюнку "Бенкет" сприяють виразнішій передачі ...
1398053
  Бондаренко Г. Фольклорні мотиви творчості М Стельмаха як один із шляхів пізнання ментальної свідомості українського народу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 66. – С. 268-276. – ISSN 2077-1827
1398054
  Кметь В. Фольклорні мотиви у творчості Оксани Забужко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 234-242


  Взаємодія фольклору і літератури творить широку комунікативну сферу для інтерпретацій текстів і художньої літератури. У статті зроблено спробу аналізу побутування фольклорних символів та етнографічного матеріалу у поезії та прозі О. Забужко, а найперше ...
1398055
  Гончарук Є. Фольклорні образи у бароковій поезії індивідуального життя людини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144


  Стаття присвячена вивченню фольклорних образів, їх функцій у бароковій поезії індивідуального життя людини XVII-XVIII ст.
1398056
  Литвинчук М. Фольклорні ремінісценції символів дорога, зоря та їх функції у творчості Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 203-208
1398057
  Фесенко І. Фольклорні та літературні аспекти переходу від однини до множини при звертанні до особи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 578-582


  Представлено порівняння вживання числа займенників при звертанні у фольклорі та літературі з точки зору аналізу процесів еволюційної зміни цієї граматичної норми.
1398058
  Заремська М. Фольклорні та народознавчі джерела поетичної творчості Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1398059
  Сорокіна О. Фольклорні твори як джерело з історії української еміграції ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 72-75. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена огляду фольклорних творів як потужного джерела з історії української еміграції ХХ століття. Проаналізовано емігрантські пісні та усні наративи з позиції сучасності, розкрито часовий і просторовий вимір, внутрішню насиченість ...
1398060
  Громик Ю. Фольклорні тексти з Берестейщини як діалектографічний матеріал // Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 1. – С. 162-169. – ISBN 978-985-6998-56-3
1398061
  Бойчук О. Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення Західних Поліщуків (фонетичні особливості) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 35-38
1398062
  Сапсаєнко Л. Фольклорні традиції в історичній драматургії Бориса Грінченка
1398063
  Кокуленко Б.Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному танцювальному мистецтві Кіровоградщини : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кокуленко Б.Г. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1398064
  Коломієць В. Фольклорні традиції в українській історичній драмі ХІХ - початку ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 33-38. – Бібліогр.: С. 38
1398065
  Щербак С. Фольклорні традиції у повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" / С. Щербак, Ж. Свірська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 222-230
1398066
  Гнидка К.О. Фольклорні традиції як запорука збереження культурної самобутності народу в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 132-140
1398067
  Чернецька С.Ю. Фольклорні фестивалі в системі сучасних засобів поширення етнографічної інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 155-164
1398068
  Андрейко Л.В. Фольклорні цитати в постмодерністському тексті як проблема перекладу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 150-154
1398069
  Мицик Ю. Фольклорні, речові та лінгвістичні джерела з історії українського козацтва // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 150-157
1398070
  Голобородько Я. Фольклорність. "Прокласичність". Модерність // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 403-411
1398071
   Фольклорно-диалектологический сборник. – Челябинск, 1953. – 155с.
1398072
  Яцун Н.О. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 221-234. – ISSN 2312-6825
1398073
  Глоба Н. Фольклорно-етнографічний нарис Олександра Боровиковського "Женская доля по малороссийским песням" // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2213-81-2
1398074
  Чебанюк О. Фольклорно-етнографічні джерела написання поеми С.Ф. Кльоновича "Roxolania" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 448-454


  В статті розглянуто фольклорні сюжети й мотиви, використані польським поетом С.Ф. Кльоновичем у поемі "Roxolania", яку можна вважати одним із перших джерел фіксації українського фольклору в етнографічному контексті. Українські обряди, звичаї, ...
1398075
  Дзюба А. Фольклорно-етнографічні дослідження Поділля Родіона Скалецького (1899–1984) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 128-132
1398076
  Іваннікова Л. Фольклорно-етнографічні матеріали Півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 20-24. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про позитивну оцінку праць В. Ястребова та Т. Осадчого, що їх дав у своїх рецензіях академік А. Кримський. Учений порушує питання методики польових досліджень Південної України та проблеми едиційної практики кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1398077
  Янковська Ж. Фольклорно-етнографічні мотиви роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 208-215. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
1398078
  Корнійчук В. Фольклорно-історичні джерела образу Богдана Хмельницького в поезії Маркіяна Шашкевича та Івана Франка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 424-435. – ISSN 2223-1196
1398079
  Росовецький Станіслав Казимирович Фольклорно-літературні взаємозв"язки: генетичний аспект : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01; 10.01.07 / Росовецький С.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 422 л. – Бібліогр.: л. 383-422
1398080
  Росовецький Станіслав Казимирович Фольклорно-літературні взаємозв"язки: генетичний аспект : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01,10.01.07 / Росовецький С.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 28с. – Бібліогр.: 8 назв.
1398081
  Росовецький С.К. Фольклорно-літературні зв"язки: компаративний аспект : Монографія / КНУТШ; Станіслав Росовецький. – Київ : Київський університет, 2001. – 277с. – ISBN 966-594-259-X


  У словнику вміщено тлумачення українською й росій-ською мовами понад 1200 термінів і понять із різ-них галузей екології. Тлумачення відповідають су-часному рівню розвитку науки. Наведено походження термінів та різні довідкові дані. Для студентів ...
1398082
  Залевська О. Фольклорно-міфічна модель художнього світу Ростислава Єндика (на матеріалі збірки оповідань "Регіт Арідника") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 119-124. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1398083
  Летуновська І.В. Фольклорно-міфологічна основа п"єси П. Кальдерона "Життя - це сон" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 263-270
1398084
  Новикова А.О. Фольклорно-міфологічне підгрунтя злочину в повісті Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 149-156
1398085
  Боярська Л.В. Фольклорно-міфологічний аспект образу Фабіянд у дилогії Василя Земляка"Лебедина зграя" та "Зелені млини" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-78. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Розглядаються основні прийоми і засоби, які письменник використовує при створенні одного із головних образів дилогії. Зокрема, аналізуються фольклорно-міфологічні мотиви, формули і схеми, які дозволяють пояснити місце, роль, функції і значення ...
1398086
  Романенко О. Фольклорно-міфологічний образ "іншого світу" у прозі Юрія Винничука // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 169-177. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядаються особливості змалювання часу, простору та провідних художніх образів у новелах Юрія Винничука
1398087
  Левітас С.Ф. Фольклорно-міфологічний образ демонічної жінки в англійській та українській традиції: компаративний аспект // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 229-231
1398088
  Давидюк В. Фольклорно-міфологічні архетипи як засіб образотворення (за повістю Федора Одрача "Щебетун") // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 130-133. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1398089
  Павленко Л. Фольклорно-міфологічні мотиви у збірці В. Кордуна "Зимовий стук дятла" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 159-162
1398090
  Сулятицький М. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українсик "Лісова пісня"
1398091
  Сорочук Л. Фольклорно-обрядова традиція в культурному просторі українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 139-144
1398092
  Лебедєв Ю. Фольклорно-орієнтальні імпульси в поезії Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-65. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто використання фольклорно-орієнталістичних мотивів у поезії Т. Шевченка. Проаналізовано дослідження творчості поета Ф. Колессою, що стосуються орієнтальної тематики його поезій.
1398093
  Датченко Ю. Фольклорно-пісенне джерело мови поетичних творів Миколи Чернявського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 94-101. – ISBN 978-966-2133-57-3
1398094
  Ємченко Т. Фольклорно-пісенні традиції у мовно-поетичній картині світу М. Стельмаха / Т. Ємченко, Т. Ганькулич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 24 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 58-61
1398095
   Фольклорное наследие народов СССР и современность. – Кишинев, 1984. – 389с.
1398096
  Ботезату Г.Г. Фольклорные жанры и историческая действительность. (По материалам молдав. гайдуцкого фольклора) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Ботезату Г.Г. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 16 с.
1398097
  Федосов Л.П. Фольклорные и литературные источники юмора и сатиры И.С.Нечуя-Левицкого. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федосов Л.П.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 22л.
1398098
  Федотов О.И. Фольклорные и литературные корни русского стиха. / О.И. Федотов. – Владимир, 1981. – 122с.
1398099
  Челидзе Г.В. Фольклорные источники в творчестве М. Джавахишвили : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Челидзе Г.В. ; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1969. – 22 с.
1398100
  Барнов Г.Д. Фольклорные источники поэзии Важа Пшавела : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барнов Г.Д. ; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 20 с.
1398101
  Хоменко Борис Васильевич Фольклорные источники поэтики украинской прозы Марко Вовчок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Хоменко Борис Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1398102
  Боженко Н.К. Фольклорные источники украинской советской драматургии (Довоенный период) : Автореф... канд. филол.наук: / Боженко Н. К.; АН УССР, Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
1398103
  Войтишек Е.Э. Фольклорные мотивы в творчестве Чи Цзыцзянь (на материале романа "Правый берег реки Аргунь") / Е.Э. Войтишек, Д.С. Бочкарева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 75-83. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
1398104
  Кнорринг Вера Вадимовна Фольклорные мотивы и супрематизм в детской еврейской книге : эволюция иллюстрации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Наверное, каждый из нас хорошо помнит свои детские книжки. Причем чаще всего эти милые сердцу воспоминания связаны с полюбившимися картинками.
1398105
  Кнорринг Вера Вадимовна Фольклорные мотивы и супрематизм в детской еврейской книге : эволюция иллюстрации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Наверное, каждый из нас хорошо помнит свои детские книжки. Причем чаще всего эти милые сердцу воспоминания связаны с полюбившимися картинками.
1398106
  Беньковская А.Д. Фольклорные рецепиии в позме Н. М. Карамзина «Илья Муромец» // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 62-68. – ISBN 966-587-057
1398107
  Тресков И.В. Фольклорные связи Северного Казказа / И.В. Тресков. – Нальчик, 1963. – 343 с.
1398108
  Шамусаров Шарустам Фольклорные связи тюркских народов Центральной Азии и среднеазиатских арабов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-75. – ISSN 0869-1908
1398109
  Семенов В.А. Фольклорные сюжеты и мотивы в творчестве П.А.Ойунского / В.А. Семенов. – Якутск, 1966. – 75 с.
1398110
  Джикаев Ш.Ф. Фольклорные традиции в осетинской советской поэзии (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Джикаев Ш. Ф.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1398111
   Фольклорные традиции в русской и советской литературе. – М, 1987. – 170с.
1398112
  Петров А.Р. Фольклорные традиции в творчестве советских писателей / А.Р. Петров. – Л., 1987. – 16 с.
1398113
  Аскаров С. Фольклорные традиции в узбекской советской поэзии двадцатых годов. : Автореф... наук: / Аскаров С.; АН УзССР. Инст. языка и лит. – Ташкент, 1966. – 28л.
1398114
  Петров В.Т. Фольклорные традиции в якутской советской литературе / В.Т. Петров. – М., 1978. – 138с.
1398115
  Жукас С.С. Фольклорные традиции и поэтика современной лирики : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Жукас С. С.; АН СССР, Ин-т миров. лит. – Москва, 1979. – 21л.
1398116
   Фольклорные традиции современного села. – М, 1990. – 173с.
1398117
  Козлова А.Г. Фольклорный интертекст в поэзии М.Д. Рахлиной / А.Г. Козлова, Я.В. Галаган // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 52-57. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статті аналізуються особливості функціонування фольклорного інтертексту в поезії М.Д. Рахліної, характеризуються різні види інтертекстуальних включень, виявляється вплив усної народної творчості на рівні лексичних запозичень, повторів різних типів, ...
1398118
  Дмитренко Е. Фольклорный образ домового в сказке В.Ф. Одоевского "Игоша" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 79-83. – ISSN 2075-1486
1398119
   Фольклорный театр. – Минск, 1988. – 475 с.
1398120
   Фольклорный театр народов СССР. – М, 1985. – 246с.
1398121
  Боргош Ю. Фома Аквинский / Ю. Боргош. – Москва : Мысль, 1966. – 212с. – (Мыслители прошлого)
1398122
  Боргош Ю. Фома Аквинский / Ю. Боргош. – 2-е изд. – М., 1975. – 183с.
1398123
  Полдников Д.Ю. Фома Аквинский как теоретик договорного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена философскому и методологическому подходу Фомы Аквинского к разработке договорной теории в частном праве. Автор рассматривает, каким образом католический теолог XIII в. толкует отношения участников договорных отношений исходя из целей ...
1398124
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Москва, 1935. – 226с.
1398125
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Харьков, 1935. – 308с.
1398126
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Москва, 1946. – 211с.
1398127
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Горький, 1950. – 276 с.
1398128
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Москва, 1956. – 221с.
1398129
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Москва, 1982. – 527с.
1398130
  Горький М. Фома Гордеев / М. Горький. – Москва, 1984. – 254с.
1398131
  Горький Максим Фома Гордеев / Горький Максим. – Москва : Художественная литература, 1985. – 464 с. – (Классики и современники. Сов. лит.)
1398132
  Горький А.М. Фома Гордеев / А.М. Горький. – Куйбышев, 1989. – 544с.
1398133
  Горький А.М. Фома Гордеев / А.М. Горький. – Москва, 1990. – 240с.
1398134
  Горький М. Фома Гордеев. Дело Артамоновых. / М. Горький. – Кишинев : Лумина, 1971. – 484с.
1398135
  Горький М. Фома Гордеев. Дело Артамоновых. / М. Горький. – Устинов, 1987. – 517 с.
1398136
  Горький М. Фома Гордеев. Трое / М. Горький. – Москва, 1986. – 556с.
1398137
  Луначарский А.В. Фома Кампанелла / А.В. Луначарский. – М, 1922. – 132с.
1398138
  Слонимский М.Л. Фома Клешнев / М.Л. Слонимский. – Ленинград, 1933. – 151с.
1398139
  Слонимский М.Л. Фома Клешнев / М.Л. Слонимский. – Л, 1934. – 160с.
1398140
  Слонимский М.Л. Фома Клешнев / М.Л. Слонимский. – Л, 1938. – 203с.
1398141
  Фаррер Фома Ягненок. / Фаррер, к. – 158с.
1398142
  Фаррер К. Фома Ягненок. / К. Фаррер. – Ярославль, 1990. – 268с.
1398143
  Джандиери М.И. Фомин / М.И. Джандиери. – Москва, 1954. – 48 с.
1398144
  Кузнецова Н.С. Фомирование и укрепление частно-правовых основ гражданского общества в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 39-68. – ISBN 978-617-566-312-7
1398145
  Корнилова М.В. Фомирование межкультурной компетентности: опыт тренинга // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 0869-3617


  В статье описан опыт использования социально-психологического тренинга в формировании межкультурной компетентности в монокультурных и поликультурных студенческих группах.
1398146
  Баныкин В.И. Фомичевы / В.И. Баныкин. – Куйбышев, 1952. – 240с.
1398147
  Яценко В. Фомін Ігор Олександрович - класик містобудівної школи України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 65. – С. 9-12. – ISSN 2076-815X
1398148
  Яценко В. Фомін Ігор Олександрович - класик містобудівної школи України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 7-10. – ISSN 2077-3455
1398149
   Фомін Наріман Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 396-397
1398150
   Фомін Олександр Васильович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 245-247. – ISBN 966-02-0537-6
1398151
   Фомін Олександр Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 51. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1398152
   Фомін Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 397-398
1398153
  Ігнатюк О.А. Фомування компетентності з проектування методик навчання у магістрантів інженерно-технічного профілю // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2078-7782
1398154
  Омельчук В.О. Фомування національної системи житлово-будівельних заощаджень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 122-125 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1398155
  Онищук С.В. Фомування партнерської моделі державно-церковних відносин в Україні: теоретичні та прикладні засади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 61-67
1398156
  Єфименко К. Фомування ринку страхування життя в Україні: проблеми та шляхи розв"язання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 28-31 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1398157
  Шаповал О.А. Фомування світогляду культури старшокласників у процесі засвоєння знань про людину і суспільство. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.09 / Шаповал О.А.; Ін-т пед.Акад.пед.ин-т Укр. – К, 2000. – 19л.
1398158
  Вяземский П.А. Фон-Визин / Соч. кн. Петра Вяземского. – Санкт-Петербург : В тип. Деп. внеш. торг., 1848. – [4], VII, [3], VI, 468 с.
1398159
  Елидинский А.В. Фон детекторов солнечных нейтрино, обусловленный естественной, земной редиоактивностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Елидинский А.В.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1972. – 23л.
1398160
  Бойчук В.В. Фон и вариации элементов физико-географической среды / В.В. Бойчук, А.С. Марченко. – Москва : Наука, 1968. – 62с
1398161
  Люцко А.М. Фон Чернобыля / А.М. Люцко. – Минск, 1990. – 64с.
1398162
  Алядин Ш. Фонари горят до рассвета / Ш. Алядин. – Москва, 1973. – 367 с.
1398163
  Алядин Ш. Фонари горят до рассвета / Ш. Алядин. – Москва, 1982. – 352 с.
1398164
  Леднев В.В. Фонарик / В.В. Леднев. – Волгоград, 1965. – 47с.
1398165
  Кожухова О.К. Фонарики, плывущие по реке / О.К. Кожухова. – М., 1970. – 78с.
1398166
  Измалков А.И. Фонарь Диогена / А.И. Измалков. – Алма-Ата, 1975. – 166с.
1398167
  Добрович А.Б. Фонарь Диогена / А.Б. Добрович. – М, 1981. – 119с.
1398168
  Дижур Б.А. Фонарь земли / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1961. – 132с.
1398169
  Навратил Ян Фонарь маленького юнги: Повесть. / Навратил Ян. – М., 1983. – 224с.
1398170
  Лажесс М. Фонарь на бизань-мачте / М. Лажесс. – Москва, 1990. – 430с.
1398171
  Всеволодский-Гернгросс Фонвизин - драматург / Всеволодский-Гернгросс. – Москва, 1960. – 108с.
1398172
  Кочеткова Н.Д. Фонвизин в Петербурге / Н.Д. Кочеткова. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 238 с.
1398173
   Фонвизин в русской критике. – М, 1958. – 232с.
1398174
  Акулова Е.А. Фонвизин в школе / Е.А. Акулова. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1953. – 88 с.
1398175
  Акулова Е.А. Фонвизин в школе : пособие для учителя / Е.А. Акулова. – Изд. 2-е испр. и доп. – Ленинград : Учпедгиз, 1957. – 95 с.
1398176
  Рассадин С.Б. Фонвизин. / С.Б. Рассадин. – М., 1980. – 289с.
1398177
  Азимов А. Фонд : трилогия / Айзек Азимов ; худож.: Е. Новицкая, В. Романько. – Киев : Хельг : Каннон ; Милосердие, 1992. – 525, [1] с. : ил. – (Сериал попул. лит. "МАГ". Фантастика)
1398178
  Пагор В.В. Фонд архівних установ як джерела до вивчення історії вищої медичної освіти радянської України (20-30-ті роки XX ст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 39-40
1398179
   Фонд Б.Н. Ельцина - украинским русистам // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 14-17
1398180
   Фонд Б.Н. Ельцина - украинским русистам // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 14-17
1398181
   Фонд видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, включених до Державного реєстру наукових об"єктів, що становлять національне надбання (1802-1900) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.Ф. Забудська, Н.Д. Коломієць, О.М. Діденко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : [ДНСГБ НААН], 2011. – 524 с. – На тит. арк. : До 80-річчя від дня заснування НААН та 10 річчя діяльності центру історії аграрної науки ДНСГБ НААН. – ISBN 547-916-8301-12-4
1398182
  Покрытан А.К. Фонд возмещения 1 подразделения и проблема обанасированности / А.К. Покрытан, В.В. Лапин. – М, 1982. – 168с.
1398183
  Киченко Н.С. Фонд возмещения и формирование его эффективной структуры в процессе социалистического расширенного воспроизводства : Дис... канд. экон.наук: / Киченко Н.С.; КГУ. – К, 1973. – 175л. – Бібліогр.:л.1-19
1398184
  Киченко Н.С. Фонд возмещения и формирование его эффективной структуры в процессе социалистического расширенного воспроизводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Киченко Н.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1398185
  Сидорович А.В. Фонд возмещения при социализме / А.В. Сидорович. – М., 1978. – 140с.
1398186
  Белова С.В. Фонд возмещения средств труда и динамики первого подразделения / С.В. Белова. – М, 1977. – 167с.
1398187
   Фонд времени и мероприятия в социальной сфере. – М, 1989. – 172с.
1398188
  Авдонина Н. Фонд выполненных справок – важный элемент СБА / Нина Авдонина, Надежда Масловская // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-74. – ISSN 0869-4915
1398189
  Дмитренко А. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: аналіз нових повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 149-150. – ISBN 978-617-7069-14-9
1398190
  Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-27.
1398191
  Галапуп Н. Фонд гаратування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення / Н. Галапуп, А. Бобанич // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 58-68. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто законодавчу базу, на яку опирається у своїй діяльності Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Висвітлено перелік основних фундаментальних елементів для аналізу ефективності функціонування ФГВФО та наведені практичні рекомендації щодо ...
1398192
   Фонд государственного страхования в СССР. – М, 1984. – 182с.
1398193
   Фонд гравюр как источник изучения архитектуры русских городов : сборник трудов. – Ленинград : Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1978. – 167 с.
1398194
  Шихненко І. Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917-1920 р.р. // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 133-136. – ISBN 966-625-017-9
1398195
  Крикун В.Б. Фонд державного майна України як суб"єкт антикризового адміністративно-правового регулювання у сфері економіки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 76-83
1398196
  Кучерук О. Фонд Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі (ДЦ УНР) в Центральному державному архіві вищих органів влади України (ЦДАВОВ) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 163-168. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1398197
   Фонд документов В.И.Ленина. – М, 1984. – 334с.
1398198
   Фонд досліджень "на старті" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Запуск Нацфонду досліджень, нового алгоритму атестації наукових установ та впорядкування правил присудження наукових ступенів - такими будуть пріоритети роботи Національної ради з питань розвитку науки і технологій на найближчі півроку. Ці питання ...
1398199
  Батура Александр Васильевич Фонд жизненных средств и гео движение при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Батура Александр Васильевич; Днепроетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1398200
  Корнещук Людмила Дмитриевна Фонд жизненных средств и совершенствование его структуры в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Корнещук Людмила Дмитриевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
1398201
  Корнещук Л.Д. Фонд жизненных средств и совершенствование его структуры в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: / Корнещук Л.Д.; МВ и ССО УССР.КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 190л. – Бібліогр.:л.1-15
1398202
  Бочаров А.Т. Фонд жизненных средств работников материального производства при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бочаров А.Т.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1398203
  Ворона В.В. Фонд життєвих засобів: актуальні питання формування // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 263
1398204
  Фельдман Я.И. Фонд заработной платы в системе метариального стимулирования производственных коллективов / Я.И. Фельдман. – М., 1987. – 182с.
1398205
  Нестерчук Д.В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 115-126. – ISSN 0320-9466


  До 125- річчя від дня народження видатного скульптура, режисера і драматурга.
1398206
   Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - 21 століття". – Київ : Діловий контакт, 2003. – 147с. – ISBN 966-96388-0-1
1398207
   Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - 21 століття". – Київ : Діловий контакт, 2004. – 172 с. – ISBN 966-96388-0-1
1398208
   Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - 21 століття". – Київ : Діловий контакт, 2005. – 195с. – ISBN 966-96388-0-1
1398209
   Фонд інтелектуальної співпраці "Україна - ХХІ століття". – Київ : Українські пропілеї, 2003. – 144с. – ISBN 966-7015-23-8
1398210
  Рабчун О.С. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження - опрацювання - організація книжкових колекцій // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 176-182. – ISSN 2222-4203
1398211
  Гайдуцький П.І. Фонд Л.Д. Кучми залучив молодь до розв"язання проблеми енергоощадності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 5-6
1398212
  Бурчак Н.В. Фонд личного потребления колхозов Украины (1953-1962 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Бурчак Н. В.; КИНХ, Каф. полит. жкон. – Киев, 1964. – 19л.
1398213
  Перепелицын И.И. Фонд личного потребления населения в социалистическом обществе и его планирование : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Перепелицын И.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 29л.
1398214
  Солодков М.В. Фонд личного потребления нематериальных благ / М.В. Солодков, А.И. Семенихин. – М., 1979. – 184с.
1398215
  Зятковский И.В. Фонд материального поощрения в легкой промышленности и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.10 / Зятковский И.В. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Л.С. Коротченко. – Киев, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1398216
   Фонд материального поощрения в отраслях народного хозяйства. – М, 1985. – 156с.
1398217
  Силуанов Г.М. Фонд материального поощрения в системе экономического стимулирования и его воздействие на повышение эффективности производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Силуанов Г.М.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1977. – 16л.
1398218
  Мариничев И.А. Фонд материального поощрения внутризаводских подразделений. / И.А. Мариничев. – М., 1975. – 56с.
1398219
  Савенок В.М. Фонд материального поощрения и его использование в процессе социалистического воспитания : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Савенок В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 24 с.
1398220
  Калашников Рэмир Сергеевич Фонд материального поощрения и его роль в повышении производительности труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калашников Рэмир Сергеевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1974. – 17л.
1398221
  Кенжегалиев Мухамедьяр Абаканович Фонд материального поощрения и его роль в стимулировании роста производительности труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кенжегалиев Мухамедьяр Абаканович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1398222
  Игнатьев Владимир Митрофанович Фонд материального поощрения и его роль в стимулировании труда работников промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатьев Владимир Митрофанович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 22л.
1398223
  Михайлов И.В. Фонд материального поощрения и его эффективность в условиях развитого социализма / И.В. Михайлов. – Л, 1985. – 167с.
1398224
  Артемов Ю.М. Фонд материального поощрения и рост производительности труда / Ю.М. Артемов, В.Т. Парасочка. – Москва, 1972. – 64с.
1398225
  Ясинский Виктор Лаврентьевич Фонд материального поощрения как фактор повышения эффективности промышленного производства (Экономико-статистическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Ясинский Виктор Лаврентьевич ; МВ и ССО УССР, Киев. ин-т народ. хоз. им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1398226
  Кузьмин Б.В. Фонд материального поощрения предприятия и экономическая заинтересованность производственного коллектива. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Кузьмин Б.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 22л.
1398227
  Тузлуков О.Г. Фонд накопления и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Тузлуков О.Г.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 24л.
1398228
  Бровченко Виталий Андреевич Фонд накопления и его роль в повышении эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бровченко Виталий Андреевич; КГУ. – К., 1982. – 22л.
1398229
  Бровченко В.А. Фонд накопления и его роль в повышении эффективности социалистического производства. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бровченко В.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 188л. – Бібліогр.:л.160-173
1398230
  Самохіна Н.Ф. Фонд наукової бібліотеки: моделі обігу документів, засоби рівневої організації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Самохіна Н.Ф.; НАНУ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1398231
  Случинская И.П. Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности ег использования на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Случинская И.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1398232
  Случинская Ирина Петровна Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности его использования на современном этапе : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Случинская Ирина Петровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.179-204
1398233
  Случинская И.П. Фонд непроизводственного накопления и повышение эффективности его использования на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Случинская И.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 17л.
1398234
  Кучерова Н.М. Фонд нотных изданий Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко. История и современность // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 7. – С. 130-138


  Описується музичне життя Харкова кінця XIX - початку XX ст., умови відкритття музичного відділу, його особливості.
1398235
  Біденко Д.С. Фонд оплати праці в колгоспах / Д.С. Біденко. – К, 1975. – 135с.
1398236
  Чернявский Ф.И. Фонд оплаты по труду / Ф.И. Чернявский. – Минск, 1988. – 147с.
1398237
   Фонд отечественных и зарубежных описаний изобретений патентного отдела ЦНТБ ХЦТИ. – Х, 1968. – 16с.
1398238
  Минин М.Г. Фонд оценочных средств в структуре образовательных программ / М.Г. Минин, Е.А. Муратова, Н.С. Михайлова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 112-118. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены способы и механизмы проектирования фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями к основным образовательным программам высшего профессионального образования. Выявлены условия ...
1398239
   Фонд подготовленных структур и его изменение по основным нефтегазоперспективным районам. – Москва, 1976. – 47с.
1398240
  Цемко Н.Д. Фонд потребительской кооперации СССР (источн. образов., методы использов. и учета) : Автореф... канд. экон.наук: / Цемко Н. Д.; МГУ. – Москва, 1953. – 15 с.
1398241
  Кураев Г.П. Фонд потребления в колхозе. / Г.П. Кураев, А.А. Плотников. – М., 1974. – 56с.
1398242
  Байдалинов А.Т. Фонд потребления и его использование в период развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 080001 / Байдалинов А.Т.; АН КазССР Ученый совет по экон. наукам. Отд-ние общест. наук. – Алма Ата, 1974. – 27л.
1398243
  Кураев Г.П. Фонд потребления и его роль в процессе расширенного воспроизводства. (На примере кооперативно-колхозной формы производства) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кураев Г.П.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистичесой экономикой. – М., 1971. – 20л.
1398244
  Григорьев Валерий Дмитриевич Фонд потребления колхозов (по матер. Украинской ССР) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Григорьев Валерий Дмитриевич; МВССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 200л. – Бібліогр.:л.І-Х
1398245
  Торосян Т.Ш. Фонд производственного накопления и пути его эффективного использования в условиях развитого социализма / Т.Ш. Торосян. – Ереван, 1985. – 221с.
1398246
   Фонд професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.А. Роменця. Архів : Каталог. – Київ : Либідь, 2001. – 128с.
1398247
   Фонд професора Київського національного університету ім.Т.Шевченка В.А. Роменця : Бібліотека:Каталог. – К. : Либідь, 2001. – 220с.
1398248
  Васильева Э.Ф. Фонд развития производства / Э.Ф. Васильева. – Москва, 1970. – 142с.
1398249
   Фонд развития производства. – Л, 1974. – 102с.
1398250
  Чумаченко Б.Н. Фонд развития производства в системе социалистического расширенного воспроизводства (на примере Казахской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Чумаченко Б.Н.; Казахск. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
1398251
  Максимович Е.И. Фонд развития производства и его роль в воспроизводстве основных производственных фондов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Максимович Е. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 16л.
1398252
  Старостина В.М. Фонд развития производства и его роль в повышении экономической эффективности работы предприятия. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Старостина В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 31л.
1398253
  Волотоський С.Л. Фонд развития производства и его роль в социалистическом расширенном воспроизводстве : Дис... канд. эконом.наук: / Волотоський С. Л.; КГУ, Каф-ра полит. эконом. гуманит. фак-тов. – К., 1969. – 236л. – Бібліогр.:л.I-XI
1398254
  Матронина А.Г. Фонд развития производства и его роль в социалистическом расширенном производстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Матронина А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский ин-т народного хозяйства. – М., 1974. – 21л.
1398255
  Мухамедова И.А. Фонд развития производства и его роль в экономическом стимулировании научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамедова И.А.; АН УзССР.Ин-т экономики. – Ташкент, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1398256
  Ротштейн Л.А. Фонд развития: функции, образование, использование / Л.А. Ротштейн. – Москва : Экономика, 1989. – 92 с.
1398257
  Луніна І.О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І.О. Луніна, О.О. Булана // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 47-61 : табл., рис. – Бібліогр..: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1398258
  Файфер Н. Фонд рідкісних та цінних видань іноземними мовами Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського: стан і перспективи розвитку / Н. Файфер, О. Дроншкевич, І. Білоцерківець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті охарактеризовано рідкісні та цінні видання (РЦВ) іноземними мовами, що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. Автори розкривають особливості формування даного фонду, визначають обсяг ...
1398259
  Загорулькин В.А. Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства / В.А. Загорулькин, В.И. Колесников. – М., 1983. – 112с.
1398260
  Загорулькин В.А. Фонд социально-культурных мероприятий и жилщного строительства / В.А. Загорулькин, В.И. Колесников. – М., 1983. – 112с.
1398261
  Грищинский А.А. Фонд социального страхования , его сущность и роль в социалистическом обществе : Дис... канд. экономнаук: / Грищинский А.А.; КГУ. – К., 1967. – 227л. – Бібліогр.:л.190-207
1398262
  Грищанский А.А. Фонд социального страхования, его сущность и роль в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Грищанский А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
1398263
  Голод Н.А. Фонд Тараса Шеченка у Бережанському краєзнавчому музеї / Н.А. Голод, Н.А. Бойко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 153-156. – ISSN 1810-2131
1398264
  Загорняк Н.Б. Фонд фінансування будівництва як об"єкт цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Загорняк Наталія Борисівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1398265
   Фонд цивільних досліджень презентує нові програми / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  Науковці нашого університету зустрілися з представниками Фонду цивільних досліджень та розвитку США, який виділив за час свого існування нашим науковцям 27 грантів за різними програмами підтримки. Менеджер програми Л. Тараненко розповіла про ...
1398266
  Козарезенко Л.В. Фонд цільового капіталу як альтернатива бюджетного фінансування розвитку людського потенціалу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 218-225. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є економічні відносини, що виникають у процесі формування та функціонування фондів цільового капіталу. Проведено аналіз фінансування ВНЗ за допомогою ендаументу на прикладі університетів світу та України.
1398267
  Павлова О.Ф. Фонд Ю. Івакіна в ЦДАМЛМ України як джерело для вивчення документальної спадщини Д. Бурлюка // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 108-114. – ISBN 966-96726-3-6
1398268
  Коломієць Н.А. Фонди архівів м. Києва як джерело написання наукової біографії П.П. Смирнова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  На основі нововиявлених архівних документів визначено головні етапи життя та наукової діяльності професора Київського університету.
1398269
   Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР. – Київ, 1982. – 156с.
1398270
  Каракулова І. Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено досвід окремих зарубіжних країн, в сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Визначено підходи щодо побудови системи ефективного захисту власників полісів страхування життя в Україні. В статье проведено ...
1398271
  Комарніцький О.Б. Фонди державних архівів областей як джерела до вивчення історії студентства педагогічних навчальних закладів УСРР (20–30-ті роки ХХ ст.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 59-73. – ISSN 0320-9466
1398272
  Поліщук Ю. Фонди Державного архіву Житомирської області як джерело вивчення національної політики Росії на Волині в кінці ХVІІІ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-133. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи фондів Державного архів Житомирської області, які висвітлюють діяльність центральних і місцевих органів влади щодо етнічних спільнот Волині від приєднання краю до Російської імперії і до початку Першої світової війни. There ...
1398273
  Толуб"як В. Фонди добробуту для мігрантів у зарубіжних країнах: досвід для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 43-50. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
1398274
  Шара Катажина Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Описано механізми прийняття рішення щодо розвитку територіальних самоврядних одиниць Польщі - гміни, повіту і воєводства - та його фінансування з різних вітчизняних і міжнародних джерел, зокрема фондів Євросоюзу.
1398275
  Микитенко І.А. Фонди нагромадження і споживання в колгоспах. / І.А. Микитенко. – Київ, 1979. – 48с.
1398276
   Фонди наукової бібліотеки. – Харків, 1993. – 80 с.
1398277
  Онопко М.О. Фонди національного багатства як актори в міжнародних економічних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 178-179
1398278
  Павленко С. Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-36. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається джерельне значення документів російських письменників, представлених в Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва України. In the article analyzes historical documents of the Russian"s writers in the Central ...
1398279
  Осталецька О. Фонди сектору картографічних видань як важливий складник цифрових інформаційних ресурсів НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 210-217. – ISSN 2224-9516
1398280
  Козюк В.В. Фонди суверенного багатства в системі глобальних фінансових дисбалансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 81-93. – Бібліогр.: с. 82-87


  Проаналізовано походження фондів суверенного багатства. Головну увагу приділено дослідженню їх діяльності в системі глобальних фінансових дисбалансів.
1398281
  Сніжко О.В. Фонди суверенного багатства в управлінні державними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 20-28
1398282
  Пшик Б. Фонди суверенного багатства: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи діяльності в Україні : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-40. – Бібліогр.: 7 назв
1398283
  Онопко М. Фонди суверенного багатства: теоретичні аспекти дослідження / М. Онопко, О. Рогач // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 37-42. – ISSN 2078-5860
1398284
  Дрозд Н. Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природу, функціональну спрямованість та характеристики фондів суверенного добробуту. Визначено можливість і необхідність співпраці України з такими системними інвесторами. Рассмотрены природа, функциональная направленность и характеристики ...
1398285
  Зінченко П. Фонди ЦДІАК України про діяльність царських жандармів за кордоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-27. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються інформаційні можливості фондів ЦДІАК України щодо висвітлення діяльності жандармів за кордоном. В статье проанализирован информационный потенциал фондов Центрального Государственного Архива Украины в г. Киеве в отношении ...
1398286
  Алєксєєнко А.О. Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України з науково-дослідною документацією: особливості формування та інформаційна наповненість // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-02-7337-5
1398287
  Островерх П. Фондова біржа в системі інститутів міжнародного ринку цінних паперів / П. Островерх, Р. Гнатюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 71-74. – ISSN 2078-5860
1398288
  Булда О. Фондова біржа як особливий суб"єкт господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 158-160
1398289
  Косова Т.Д. Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України / Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 2306-6806
1398290
  Шевченко С.М. Фондова колекція Музею лісових звірів і птахів ім. професора О.О.Салганського (Київ) / С.М. Шевченко, В.М. Тищенко, І.В. Давиденко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 111-118 : рис., табл. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 2219-7516
1398291
  Чуркин А. Фондовая биржа в системе гражданских правоотношений // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.47-51
1398292
  Павлов С.В. Фондовая биржа и её роль в экономике современного капитализма / С.В. Павлов. – М, 1989. – 126с.
1398293
  Савін А. Фондове відродження // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 26-27
1398294
  Столяров Ю.Н. Фондоведческая терминология // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 0130-9765
1398295
  Безвух С.В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 69-74. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1398296
  Гедзюк О.В. Фондовий контроль як вид фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349


  Досліджено контроль як вид фінансового контролю.
1398297
  Мозговий О.М. Фондовий ринок : Навчальний посібник / О.М. Мозговий; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 316с. – ISBN 966-574-142-Х
1398298
  Мозговий О.М. Фондовий ринок : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.М. Мозговий; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 96с. – ISBN 966-574-235-3
1398299
   Фондовий ринок : підручник / [О.М. Мозговий та ін.] ; за ред. О.М. Мозгового ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник.: с. 532-543. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-625-5
1398300
   Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича. – Київ : Знання. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 9978-617-07-0249-4
Кн. 1 : [В.Д. Базилевич , Н.І. Гражевська, А.І. Ігнатюк та ін.]. – 2015. – 621, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2001 р. - Предм. покажч.: с. 615-621. – Бібліогр. в кінці розд.
1398301
   Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича. – Київ : Знання. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 9978-617-07-0250-0
Кн. 2 : / [Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Ігнатюк А.І. та ін.]. – 2016. – 686, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. 2004 р. - Рогорнутий тит. арк. - Предм. покажч.: с. 682-686. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
1398302
  Іванюта О.М. Фондовий ринок в Україні та особливості формування його інфраструктури // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 234-241
1398303
  Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 129-134. – ISSN 2222-0712
1398304
  Баласинович Б. Фондовий ринок і банківська система в інвестиційному процесі України : теорія і практика / Б. Баласинович, Т. Гордіца, Т. Заволічна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 55-58. – Бібліогр.: 11 назв
1398305
  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст / М.С. Гончар. – Київ : Обереги, 2001. – 826c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-230-0
1398306
  Абакуменко О.В. Фондовий ринок США: напередодні чергового буму чи колапсу? // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 24-31. – ISSN 2306-6814
1398307
  Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С.З. Мошенський ; МОНУ ; Житомирський держ. технол. університет. – Житомир, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-683-195-1
1398308
  Житар М.О. Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країн // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 112-117. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1398309
  Клименко В.В. Фондовий ринок у контексті фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.21-26
1398310
  Нікончук В.В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 253-258. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто процес інновацій інститутів, який тісно пов"язаний з інтеграційними процесами фінансової глобалізації. Визначено функції ринку цінних паперів в умовах фінансової глобалізації, які виражають особливості руху капіталу і прав власності ...
1398311
   Фондовий ринок України : Навчальний посібник. – Київ : Скарбниця, 1994. – 512с. – ISBN 5-7707-7100-3
1398312
   Фондовий ринок України очікує інновацій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 26-27. – ISSN 1810-3944
1398313
  Ткаченко Д. Фондовий ринок України у першому півріччі 2004 року // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 8. – С. 13-14
1398314
  Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, осбливостей та напрямів розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
1398315
  Огородник Валерія Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті зроблено огляд і аналіз сучасного стану фондового ринку України. Проаналізовано обсяги та динаміку прямих іноземних інвестицій . Автором була зроблена спроба приведення у відповідність формалізованого ринку цінних паперів до реальних потреб ...
1398316
  Любкіна Олена Вікторівна Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Любкіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1398317
  Любкіна Олена Вікторівна Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Любкіна Олена Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 189 - 203. – Бібліогр.: л. 173 - 189
1398318
  Соловйова В.В. Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку / В.В. Соловйова, К.В. Соловйова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 309-314. – ISBN 966-8958-05-5
1398319
  Криклій А.С. Фондовий ринок України: становлення, проблеми та етапи розвитку / А.С. Криклій, Р.В. Пікус, О.В. Мельникова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-5.
1398320
  Афанасьєв І.В. Фондовий ринок України: тенденції, суперечності та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 156-158. – ISBN 978-966-188-219-4
1398321
  Космарова Н.А. Фондовий ринок як одна із частин світового фінансового ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 113-115. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1398322
  Корніяка О.В. Фондовий ринок як чинник розвитку великого бізнесу в Україні (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 174-186. – ISSN 0320-4421
1398323
  Розинка О. Фондовий ринок: генезис економіко-правових засад : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1605-2005
1398324
  Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами : Навч. посібник / О.Г. Мендрул, І.А. Павленко, ; МОУ. КНЕУ. – 2-ге вид-ня, доповн. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2000. – 156с. – ISBN 966-574-048-2
1398325
  Корнійчук О.П. Фондовий ринок: теорія і практика / О.П. Корнійчук ; за ред. Б.М. Данилишина ;НАН України ; Рада по вивченню продук. сил України. – Київ, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5321-6
1398326
  Кошовий О. Фондовий ринок: що відбувається з експертним забезпеченням? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 24/25). – С. 42-43
1398327
  Назарчук М. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість і відмінності між ними : Фінанси. Податки. Кредит. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1398328
  Шишков С.Є. Фондові біржі України: випробування кризою / С.Є. Шишков ; [відп. ред.: Н.М. Шелудько] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 186-204. – ISBN 978-966-518-572-7
1398329
  Іщук О.А. Фондові індекси як індикатор глобалізації світового фондового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Фондові індекси є основним джерелом інформації про динаміку фондових ринків. Кореляція дохідності національних цінних паперів та змін міжнародних фондових індексів і змін у світовій економіці постійно зростає. Відродженням швидкої глобалізації світової ...
1398330
  Шуба М.В. Фондові індекси як узагальнюючі індикатори стану фондових ринків країн Європейського Союзу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 2222-0712
1398331
  Полюшко Г. Фондові колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685
1398332
  Давидов О.І. Фондові кризи у ринковій економіці : фінансовий ринок / О.І. Давидов, Я.В. Зінчекно // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 80-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1398333
  Чухно А.А. Фондові ринки країн - членів Європейського Союзу та України / А.А. Чухно, С.Л. Селінков // Фінанси України, 1999. – №2
1398334
  Набок Р. Фондові ринки у країнах - нових членах ЄС: становлення і перспективи // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1398335
  Дзикович В.Я. Фондовіддача та шляхи її підвищення в колгоспах / В.Я. Дзикович, Ю.Г. Мусіяка. – Київ, 1971. – 142с.
1398336
  Прокопенко М.С. Фондовіддача у промисловості. / М.С. Прокопенко. – К, 1971. – 46с.
1398337
  Зверев А.Ф. Фондовые биржи - рынок ценных бумаг / А.Ф. Зверев. – М., 1992. – 88с.
1398338
  Лисовский В.И. Фондовые биржи капиталистических стран / В.И. Лисовский. – Москва : Финансы, 1978. – 70 с.
1398339
   Фондовые рынки и денежно-кредитные механизмы в условиях глобализации : (совместное заседание Никитского клуба и Национальной фондовой ассоциации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 148-155. – ISSN 0042-8736
1398340
  Лифман Роберт Фондовый капитализм. / Лифман Роберт. – М.Л., 1930. – 424с.
1398341
  Тьюлз Р.Д. Фондовый рынок = The stock market / Ричард Дж.Тьюлз, Эдвард С. Брэдли, Тэд М. Тьюлз ; [ пер. с англ. А.М. Волкова и А.В. Щедрина ]. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1997. – 8 с., 648 с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1398342
  Лысенков Ю. Фондовый рынок : Терминологический словарь-справочник / Ю. Лысенков, А. Рымарук, О. Музыченко; Энциклопедия фондового рынка. – Киев : Діалог, 1997. – 260с. – ISBN 966-95253-0-6
1398343
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1997
1398344
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1997
1398345
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1997
1398346
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1997
1398347
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1997
1398348
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1997
1398349
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1997
1398350
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1997
1398351
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1997
1398352
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1997
1398353
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1997
1398354
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1997
1398355
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1997
1398356
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1997
1398357
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1997
1398358
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1997
1398359
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1997
1398360
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1997
1398361
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1997
1398362
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1997
1398363
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1997
1398364
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1997
1398365
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1997
1398366
   Фондовый рынок. – Київ
№ 1. – 1998
1398367
   Фондовый рынок. – Київ
№ 2. – 1998
1398368
   Фондовый рынок. – Київ
№ 3. – 1998
1398369
   Фондовый рынок. – Київ
№ 4. – 1998
1398370
   Фондовый рынок. – Київ
№ 5. – 1998
1398371
   Фондовый рынок. – Київ
№ 6. – 1998
1398372
   Фондовый рынок. – Київ
№ 7. – 1998
1398373
   Фондовый рынок. – Київ
№ 8. – 1998
1398374
   Фондовый рынок. – Київ
№ 9. – 1998
1398375
   Фондовый рынок. – Київ
№ 10. – 1998
1398376
   Фондовый рынок. – Київ
№ 11. – 1998
1398377
   Фондовый рынок. – Київ
№ 12. – 1998
1398378
   Фондовый рынок. – Київ
№ 13. – 1998
1398379
   Фондовый рынок. – Київ
№ 14. – 1998
1398380
   Фондовый рынок. – Київ
№ 15. – 1998
1398381
   Фондовый рынок. – Київ
№ 16. – 1998
1398382
   Фондовый рынок. – Київ
№ 17. – 1998
1398383
   Фондовый рынок. – Київ
№ 18. – 1998
1398384
   Фондовый рынок. – Київ
№ 19. – 1998
1398385
   Фондовый рынок. – Київ
№ 20. – 1998
1398386
   Фондовый рынок. – Київ
№ 21. – 1998
1398387
   Фондовый рынок. – Київ
№ 22. – 1998
1398388
   Фондовый рынок. – Київ
№ 23. – 1998
1398389
   Фондовый рынок. – Київ
№ 24. – 1998
1398390
   Фондовый рынок. – Київ
№ 25. – 1998
1398391
   Фондовый рынок. – Київ
№ 26. – 1998
1398392
   Фондовый рынок. – Київ
№ 27. – 1998
1398393
   Фондовый рынок. – Київ
№ 28. – 1998
1398394
   Фондовый рынок. – Київ
№ 29. – 1998
1398395
   Фондовый рынок. – Київ
№ 30. – 1998
1398396
   Фондовый рынок. – Київ
№ 31. – 1998
1398397
   Фондовый рынок. – Київ
№ 32. – 1998
1398398
   Фондовый рынок. – Київ
№ 33. – 1998
1398399
   Фондовый рынок. – Київ
№ 34. – 1998
1398400
   Фондовый рынок. – Київ
№ 35. – 1998
1398401
   Фондовый рынок. – Київ
№ 36. – 1998
1398402
   Фондовый рынок. – Київ
№ 37. – 1998
1398403
   Фондовый рынок. – Київ
№ 38. – 1998
1398404
   Фондовый рынок. – Київ
№ 39. – 1998
1398405
   Фондовый рынок. – Київ
№ 40. – 1998
1398406
   Фондовый рынок. – Київ
№ 41. – 1998
1398407
   Фондовый рынок. – Київ
№ 42. – 1998
1398408
   Фондовый рынок. – Київ
№ 43. – 1998
1398409
   Фондовый рынок. – Київ
№ 44. – 1998
1398410
   Фондовый рынок. – Київ
№ 45. – 1998
1398411
   Фондовый рынок. – Київ
№ 46. – 1998
1398412
   Фондовый рынок. – Київ
№ 47. – 1998
1398413
   Фондовый рынок. – Київ
№ 48. – 1998
1398414
   Фондовый рынок : Учебное пособие / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, А М. Кожевников, А.В. Чаленко; Под ред. Н.И.Берзона. – 2-е издание. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 400c. – ISBN 5-7755-00098-9
1398415
  Тьюлз Р. Фондовый рынок / Р. Тьюлз, Э. Брэдли, Т. Тьюлз. – 6-е изд. – Москва : Инфра-М, 1999. – 648с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-530-3
1398416
  Тихонов Р.Ю. Фондовый рынок / Р.Ю. Тихонов, Ю.Р. Тихонов. – Минск : Амалфея, 2000. – 224с. – ISBN 985-441-082-Х
1398417
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2001
1398418
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2001
1398419
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2001
1398420
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2001
1398421
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2001
1398422
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2001
1398423
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2001
1398424
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2001
1398425
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2001
1398426
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2001
1398427
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2001
1398428
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2001
1398429
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2001
1398430
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2001
1398431
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2001
1398432
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2001
1398433
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2001
1398434
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2001
1398435
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2001
1398436
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2001
1398437
   Фондовый рынок. – Киев
№ 46. – 2001
1398438
   Фондовый рынок. – Киев
№ 47. – 2001
1398439
   Фондовый рынок. – Киев
№ 48. – 2001
1398440
   Фондовый рынок = An introduction to eguity markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 277 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-89684-015-9
1398441
   Фондовый рынок. – Киев
№ 1. – 2002
1398442
   Фондовый рынок. – Киев
№ 2. – 2002
1398443
   Фондовый рынок. – Киев
№ 3. – 2002
1398444
   Фондовый рынок. – Киев
№ 4. – 2002
1398445
   Фондовый рынок. – Киев
№ 5. – 2002
1398446
   Фондовый рынок. – Киев
№ 6. – 2002
1398447
   Фондовый рынок. – Киев
№ 7. – 2002
1398448
   Фондовый рынок. – Киев
№ 8. – 2002
1398449
   Фондовый рынок. – Киев
№ 9. – 2002
1398450
   Фондовый рынок. – Киев
№ 10. – 2002
1398451
   Фондовый рынок. – Киев
№ 11. – 2002
1398452
   Фондовый рынок. – Киев
№ 12. – 2002
1398453
   Фондовый рынок. – Киев
№ 13. – 2002
1398454
   Фондовый рынок. – Киев
№ 14. – 2002
1398455
   Фондовый рынок. – Киев
№ 15. – 2002
1398456
   Фондовый рынок. – Киев
№ 16. – 2002
1398457
   Фондовый рынок. – Киев
№ 17. – 2002
1398458
   Фондовый рынок. – Киев
№ 18. – 2002
1398459
   Фондовый рынок. – Киев
№ 19. – 2002
1398460
   Фондовый рынок. – Киев
№ 20. – 2002
1398461
   Фондовый рынок. – Киев
№ 21. – 2002
1398462
   Фондовый рынок. – Киев
№ 22. – 2002
1398463
   Фондовый рынок. – Киев
№ 23. – 2002
1398464
   Фондовый рынок. – Киев
№ 24. – 2002
1398465
   Фондовый рынок. – Киев
№ 25. – 2002
1398466
   Фондовый рынок. – Киев
№ 26. – 2002
1398467
   Фондовый рынок. – Киев
№ 27. – 2002
1398468
   Фондовый рынок. – Киев
№ 28. – 2002
1398469
   Фондовый рынок. – Киев
№ 29. – 2002
1398470
   Фондовый рынок. – Киев
№ 30. – 2002
1398471
   Фондовый рынок. – Киев
№ 31. – 2002
1398472
   Фондовый рынок. – Киев
№ 32. – 2002
1398473
   Фондовый рынок. – Киев
№ 33. – 2002
1398474
   Фондовый рынок. – Киев
№ 34. – 2002
1398475
   Фондовый рынок. – Киев
№ 35. – 2002
1398476
   Фондовый рынок. – Киев
№ 36. – 2002
1398477
   Фондовый рынок. – Киев
№ 37. – 2002
1398478
   Фондовый рынок. – Киев
№ 38. – 2002
1398479
   Фондовый рынок. – Киев
№ 39. – 2002
1398480
   Фондовый рынок. – Киев
№ 40. – 2002
1398481
   Фондовый рынок. – Киев
№ 41. – 2002
1398482
   Фондовый рынок. – Киев
№ 42. – 2002
1398483
   Фондовый рынок. – Киев
№ 43. – 2002
1398484
   Фондовый рынок. – Киев
№ 44. – 2002
1398485
   Фондовый рынок. – Киев
№ 45. – 2002
1398486
  Кравченко Ю.Я. Фондовый рынок : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю.Я. Кравченко; МОНУ. – Киев : Дакор; КНТ, 2008. – 733с. – ISBN 978-966-8379-46-8
1398487
   Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / А.Б. Кондрашихин, В.Г. Рожманов, Т.В. Пепа, В.А. Федорова. – Киев : Центр навчальної літератури, 2008. – 376с. – ISBN 978-966-364-570-4
1398488
  Тарачев В.А. Фондовый рынок и мобилизация сбережений // Экономические науки : научно-информационный журнал. – Москва, 2000. – № 2. – С.8-14
1398489
  Васильева Е.А. Фондовый рынок как профессиональная субкультура // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 3 (48). – С.67-81. – ISSN 1029-8053
1398490
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1398491
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1398492
  Бергер Яков Михайлович Фондовый рынок КНР / Бергер Яков Михайлович, Михеев Василий Васильевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 70, 73-74. – ISSN 0131-2227
1398493
  Бергер Я. Фондовый рынок КНР / Я. Бергер, В. Михеев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-74. – ISSN 0131-2227
1398494
  Вахрушин Вю И. Фондовый рынок КНР и кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 15-21. – ISSN 0321-5075
1398495
  Андрущенко И. Фондовый рынок Украины - правовые препятствия дальнейшего развития // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 38-40. – ISSN 1810-3081
1398496
  Райскя Н. Фондовый рынок ы системе финансирования инвестиций и инноваций / Н. Райскя, Я. Сергиенко, А. Френкель // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0131-2227
1398497
  Николаев И. Фондовый рынок: пределы роста и глубина падения / И. Николаев, Т. Марченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 3-36. – ISSN 0207-3676
1398498
  Евстигнеева Л.П. Фондоемкость и структура общественного продукта / Л.П. Евстигнеева. – М, 1967. – 135с.
1398499
  Титенко Александр Николаевич Фондоемкость общественного производства / Титенко Александр Николаевич; АН БССР; Ин-тут экономики; под ред П.А. Капитулы. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 216 с.
1398500
   Фондоемкость продукции в промішленности Казахстана. – Алма-Ата, 1981. – 171с.
1398501
  Рахимов Р.К. Фондоемкость продукции в промышленности Средней Азии / Р.К. Рахимов. – Душанбе, 1968. – 356с.
1398502
  Вердиев Ахмед Чобан оглы Фондоемкость продукции и ее влияние на экономическую эффективность производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вердиев Ахмед Чобан оглы; АН АзССР. – Баку, 1973. – 30л.
1398503
  Черноиванов Г.Е. Фондоемкость продукции и эффективность социалистического производства / Г.Е. Черноиванов. – М., 1980. – 158с.
1398504
  Кваша Я.Б. Фондоемкость производства. / Я.Б. Кваша, К.Б. Лейкина. – М., 1971. – 128с.
1398505
   Фондоемкость промышленной продукции. – К, 1977. – 256с.
1398506
  Медвецкий Александр Александрович Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и пути ее снижения в совхозах. (На примере совхозов Днепропетр. треста овоще-молочных совхозов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Медвецкий Александр Александрович; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1973. – 42л. – Бібліогр.:с.40-42
1398507
  Клемышев П.А. Фондоемкость сельскохозяйственной продукции и резервы ее снижения. / П.А. Клемышев. – М, 1966. – 160с.
1398508
   Фондоотдача в химической промышленности. – Л, 1983. – 104с.
1398509
  Калачев Юрий Васильевич Фондоотдача и производительность труда в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Калачев Юрий Васильевич; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 30л.
1398510
  Панченко В.Н. Фондоотдача и пути ее повышения в нефтедобывающей промышленности Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Панченко В.Н.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1970. – 29л.
1398511
  Реджепова Огульмарал Сахатовна Фондоотдача и эффективность общественного производства. (По материалам пром-сти ТуркмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Реджепова Огульмарал Сахатовна; АН АзССР. Совет секции экон. наук Объединен. учен. совета Отд-ния общ. наук. – Баку, 1974. – 19л.
1398512
   Фонды библиотек-депозитариев СССР. – М, 1985. – 88с.
1398513
   Фонды библиотек Москвы. – М, 1972. – 111с.
1398514
  Сысолятин Е.Д. Фонды воспроизводства и экономическая эффективность в социалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сысолятин Е.Д.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 18л.
1398515
   Фонды книжные и электронные. Каковы приоритеты? // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 1 (211). – С. 26-27. – ISSN 1727-4893


  В 2007 году первые немецкие библиотеки ввели систему онлайн-абонемента — проката электронных материалов через Интернет. Нововведение было встречено скорее прохладно – но прошло всего несколько лет, и вряд ли можно представить себе библиотеку большого ...
1398516
  Баевский И. Фонды коллективного потребления / И. Баевский. – М.-Л., 1932. – 164с.
1398517
  Клецкий В.И. Фонды коллективного стимулирования / В.И. Клецкий. – Минск, 1968. – 140с.
1398518
  Штакельберг Ю.И. Фонды личного происхождения в хранилищах Советского Союза как источник для изучения восстания 1863 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Штакельберг Ю.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва, 1967. – 21л.
1398519
  Коваль О.В. Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939). - // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 157-164. – ISSN 0320-9466
1398520
  Терешин В.И. Фонды научных и специальных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч. 3. – 1975. – 68с.
1398521
   Фонды национальных библиотек социалистических стран. – М, 1980. – 176с.
1398522
   Фонды нормативно-технических документов по стандартизации в системе научнотехнической информации. – М, 1983. – 7с.
1398523
  Жбанкова С.С. Фонды обращения промышленного предприятия и роль кредита в их организации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Жбанкова С.С. ; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1969. – 25 с.
1398524
  Заика И.Д. Фонды общественного благосостояния / И.Д. Заика. – Донецк, 1980. – 79с.
1398525
   Фонды патентной литературы в библиотеках г. Новосибирска. – Новосибирск, 1964. – 18 с.
1398526
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки. – 1-е изд. – М, 1965. – 155с.
1398527
   Фонды патентной литературы Всесоюзной патентно-технической библиотеки СССР. – 2-е изд. испр. доп. – М, 1968. – 173с.
1398528
  Ахмедуев А.Ш. Фонды поощрения и стимулирование технического прогресса / А.Ш. Ахмедуев. – Москва : Наука, 1981. – 150 с.
1398529
  Кундурис В. Фонды поощрения работников промышленных предприятий при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08590 / Кундурис В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19л.
1398530
   Фонды редких и ценных изданий в библиотеках РСФСР. – М, 1990. – 192с.
1398531
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М., 1973. – 97с.
1398532
  Терешин В.И. Фонды сопециальных и научных библиотек / В.И. Терешин. – М.
ч.2. – 1974. – 83с.
1398533
  Аракелян А.А. Фонды социалистических предприятий. / А.А. Аракелян. – Москва, 1960. – 32с.
1398534
  Ачаркан В.А. Фонды социального обеспечения в СССР / В.А. Ачаркан. – Москва, 1977. – 48с.
1398535
  Игнатушкин В.П. Фонды стимулирования при самофинансировании / В.П. Игнатушкин, С.А. Карастелин. – М., 1990. – 94с.
1398536
  Григорьев Ю.В. Фонды технических библиотек . / Ю.В. Григорьев. – М, 1961. – 80 с.
1398537
  Огородник М.А. Фонды торговли и их оптимизация / М.А. Огородник. – М., 1977. – 174с.
1398538
  Тихонова Н. Фонды центральных библиотек субъектов РФ.Такие разные и такие похожие по оценке экспертов-практиков / Н. Тихонова, Н. Хомякова, И. Лапшина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 24 (258). – С. 11-19. – ISSN 1727-4893


  Материал посвящён результатам анкетирования специалистов центральных библиотек субъектов РФ, проведённого в 2014 году. Поводом для данного исследования стало участие Российской национальной библиотеки в межведомственном проекте «Культурная карта ...
1398539
  Костарева А.П. Фонды экномического стимулирования объединений / А.П. Костарева. – Москва, 1988. – 95 с.
1398540
  Заверихин Н.М. Фонды экономического стимулирования / Н.М. Заверихин. – Москва, 1976. – 63с.
1398541
   Фонды экономического стимулирования в промышленности Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 188с.
1398542
  Морейнис Я.И. Фонды экономического стимулирования в промышленности. / Я.И. Морейнис. – М., 1974. – 143с.
1398543
  Квачев В.М. Фонды экономического стимулирования в совхозах / В.М. Квачев. – М., 1974. – 95с.
1398544
  Щербаков Г.С. Фонды экономического стимулирования в социалистическом обществе / Г.С. Щербаков. – Москва, 1974. – 159с.
1398545
  Любельфельд В.И. Фонды экономического стимулирования в торговле / В.И. Любельфельд. – М., 1972. – 167с.
1398546
  Багаев В.А. Фонды экономического стимулирования и их роль в развитии социалистического производства (на примере лесозаготовительной промышленности Свердловской и Тюменской областей) : Автореф... канд.экон.наук: / Багаев В.А.; Моск. обл. пед ин-т. – М, 1967. – 24л.
1398547
  Царицына Г.А. Фонды экономического стимулирования НТР / Г.А. Царицына. – М., 1973. – 141с.
1398548
  Гаретовский Н.В. Фонды экономического стимулирования предприятий / Н.В. Гаретовский. – М, 1966. – 56с.
1398549
  Зайцев С.П. Фонды экономического стимулирования предприятий при социализме.(590-полит. экономия). : Автореф... канд.эконом.наук: / Зайцев С.П.; Московский экономико-статист. ин-т. – Москва, 1970. – 21л.
1398550
  Марченко А.К. Фонды экономического стимулирования. / А.К. Марченко. – Минск, 1975. – 64с.
1398551
  Соляник А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 24-26. – ISSN 2518-7341


  Доклад, представленный от делегации Украины на международном теоретико-практическом семинаре "Рынок электронных книг и партнерство библиотек", 19-20 апреля 2016 г., Литва, г. Аникщай, (http://www.nykscionamai.lt/?lang=en).
1398552
  Климов Г.А. Фонема и морфема. К проблеме лингвистических единиц / Г.А. Климов. – Москва, 1967. – 126с.
1398553
  Иванов В.В. Фонема и письмо в древней культуре и их связь с атомизмом // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 0042-8744
1398554
  Алекперов А.К. Фонематическая система современного азербайджанского языка / А.К. Алекперов. – Баку, 1971. – 96с.
1398555
  Чикаидзе В.Г. Фонематическая структура односложных слоев турецкого литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Чикаидзе В.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 20л.
1398556
  Барбіл О.В. Фонематичні опозиції новолатинської мови у працях М.Лучкая / О.В. Барбіл, Н.С. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 23-26. – ISBN 978-617-7132-63-8
1398557
  Романова О.А. Фонемна структура складу в текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Романова О. А.; КДЛУ. – Київ, 1999. – 18 с.
1398558
  Слипченко Л.Д. Фонемная структурая лексики английского языка. : Автореф... канд.филол.наук: / Слипченко Л.Д.; Ин-т языковедения. – К, 1974. – 21л.
1398559
  Дмитренко С.Н. Фонемы русского языка / С.Н. Дмитренко. – М., 1985. – 232с.
1398560
  Крючков Г.Г. Фонетизм лексичних новоутворень сучасної французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 116-118
1398561
  Постникова И.И. Фонетика - это интересно: кн. для уч-ся. / И.И. Постникова, И.М. Подгаецкая. – М., 1992. – 94с.
1398562
   Фонетика. – М, 1971. – 391с.
1398563
   Фонетика. – Ташкент, 1972. – 326с.
1398564
   Фонетика. – М, 1973. – 123с.
1398565
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 128с.
1398566
  Антонова Д.Н. Фонетика / Д.Н. Антонова, М.И. Щетинина. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1982. – 113с.
1398567
  Балкаров Б.Х. Фонетика адыгских языков (синхронно диахронное исследование) / Б.Х. Балкаров. – Нальчик, 1970. – 335с.
1398568
  Банова Г.И. Фонетика английского слова и предложения / Г.И. Банова. – М, 1960. – 103с.
1398569
  Торсуев Г.П. Фонетика английского языка / Г.П. Торсуев. – М, 1950. – 332с.
1398570
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – Москва, 1952. – 351с.
1398571
  Дикушина О.И. Фонетика английского языка / О.И. Дикушина. – М.-Л., 1965. – 202с.
1398572
   Фонетика английского языка. – Москва, 1980. – 256 с.
1398573
  Миндрул О.С. Фонетика английского языка / О.С. Миндрул. – М., 1986. – 44с.
1398574
  Бровченко Т.О. Фонетика англійської мови / Т.О. Бровченко, І.Н. Бант. – Київ, 1964. – 272с.
1398575
   Фонетика англійської мови : фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : навчальний посібник [ для студ. вищих навчальних закладів ] / М.П. Дворжецька, Т.В. Макухіна, Л.М. Велікова, Є.О. Снегірьова; Дворжецька М.П., Макухіна Т.В., Велікова Л.М., Снегірьова Є.О. ; МОНУ ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8609-08-5
1398576
  Златоверхова В.Г. Фонетика бирманского литературного языка : (экспериментальные наблюдения) / В.Г. Златоверхова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 127 с.
1398577
  Ленца Д.Л. Фонетика в аспекте прагматики / Д.Л. Ленца, Е.В. Соловьева. – Кишинев, 1989. – 94с.
1398578
  Томов М. Фонетика в първите научни граматики на българския език // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2015. – Год. 62, прил. – С. 11-29. – ISSN 0005-4283
1398579
  Мхитарян Т.Т. Фонетика вьетнамского языка / Т.Т. Мхитарян. – М., 1959. – 139с.
1398580
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1398581
  Завьялова В.И. Фонетика гилянского и мазандеранского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Завьялова В.И.;. – Л, 1954. – 17л.
1398582
  Пеньковский А.Б. Фонетика говоров Западной Брянщины : Автореф... канд. филол.наук: / Пеньковский А.Б.; АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1967. – 35л.
1398583
  Акбаев Ш.Х. Фонетика диалектов карачаево-балкарского языка / Ш.Х. Акбаев. – Черкесск, 1963. – 167с.
1398584
  Смирницкий А.И. Фонетика древнеисландского языка. / А.И. Смирницкий. – М., 1961. – 96с.
1398585
  Антонова Д.Н. Фонетика и интонация / Д.Н. Антонова. – Москва, 1988. – 176с.
1398586
  Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского языка. / В.И. Рассадин. – Улан-Удэ, 1971. – 252с.
1398587
  Шрамл И.И. Фонетика и морфология немецких говоров Советского Закарпатья. (На матер. нем. говоров Мукачев. р-на) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Шрамл И.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 23 с.
1398588
  Хейтер Х.И. Фонетика и морфология островного русского говора Ийзаку на территории ЭССР : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хейтер Х.И.; АН БССР. Ин-т языковедения им. Я.Коласа. – Тарту, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1398589
   Фонетика и морфология языков народов Сибири. – Новосибирск, 1972. – 223с.
1398590
   Фонетика и орфоэпия. – Красноярск, 1984. – 138с.
1398591
   Фонетика и психология речи. – Иваново, 1984. – 152с.
1398592
  Светлаев М.В. Фонетика и состав слова / М.В. Светлаев. – Москва
Вып. 2. – 1945. – 23 с.
1398593
  Деннинг Р.Ф. Фонетика имбатских говоров кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Деннинг Р. Ф.; Тоск. ГУ. – Томск, 1971. – 21л.
1398594
   Фонетика интерференция. – Иваново, 1985. – 160с.
1398595
  Лебедева Н.А. Фонетика испанского языка / Н.А. Лебедева. – Л., 1971. – 54с.
1398596
  Висенте А.С. Фонетика испанского языка / А.С. Висенте. – Киев, 1976. – 71с.
1398597
  Карпов Н.П. Фонетика испанского языка (теоретический курс) : (теорет. курс) : [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Карпов Н.П. – Москва : Высш. школа, 1969. – 235 с.
1398598
  Пономаренко О.В. Фонетика італійської мови : Навчальний посібник для студентів філологів / О.В. Пономаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 76с. – ISBN 966-594-351-0
1398599
  Пашаев Г.М. Фонетика керкукского диалекта. : Автореф... Канд.филол.наук: 665 / Пашаев Г.М.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1969. – 31л.
1398600
  Спешнев Н.А. Фонетика китайского языка / Н.А. Спешнев. – Л., 1980. – 143с.
1398601
  Моллаев А.А. Фонетика кумыкского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Моллаев А.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 24л.
1398602
  Смирнова И.А. Фонетика курдского языка / И.А. Смирнова, К.Р. Эйюби. – Л., 1985. – 339с.
1398603
   Фонетика немецкого языка. – Алма-Ата, 1960. – 15с.
1398604
  Цахер О.Х. Фонетика немецкого языка / О.Х. Цахер. – 2-е изд. – Л., 1969. – 208с.
1398605
  Брыковский К.С. Фонетика немецкого языка / К.С. Брыковский. – М., 1971. – 34с.
1398606
  Миловидова Р.В. Фонетика немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1976. – 160 с.
1398607
  Новиков Д.М. Фонетика немецкого языка : Практ. курс. / Д.М. Новиков, Т.Г. Агапитова. – М., 1986. – 238с.
1398608
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – 2-е изд. – М, 1948. – 252с.
1398609
  Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. / О.Н. Никонова. – М, 1958. – 343с.
1398610
  Крейнович Е.А. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка с прилож. статьи Л.Р. Зиндер и М.И. Матусевич. Эксперим. исслед. фонем нивхского языка / Е.А. Крейнович. – М.-Л., 1937. – 125с.
1398611
  Гаприндашвили Ш.Г. Фонетика персидского языка / Ш.Г. Гаприндашвили, Дж.Ш. Гиунашвили. – Тбилисси
1 : Звуковой состав. – 1964. – 228с.
1398612
   Фонетика популяций. – М, 1985. – 284с.
1398613
  Голубева Е.Г. Фонетика португальского языка / Е.Г. Голубева. – Москва, 1981. – 119с.
1398614
  Богородицкий В.А. Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных / В.А. Богородицкий. – Казань, 1930. – 357с.
1398615
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
1. – 1965. – 252с.
1398616
  Ляшенко М.Н. Фонетика русского языка для иностранцев / М.Н. Ляшенко. – Киев
2. – 1965. – 332с.
1398617
  Прудникова Н.С. Фонетика русского языка и ударение : практический курс с упражнениями для студентов-венгров : учеб. пособ. для вузов / Н.С. Прудникова ; по ред. Л.И. Базилевича. – Москва : Высшая школа, 1960. – 328 с.
1398618
  Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах / Р.Ф. Пауфошима. – М., 1983. – 110с.
1398619
  Норк О.А. Фонетика современного немецкого языка / О.А. Норк. – М, 1976. – 212с.
1398620
  Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка : [учеб. пособие для гос. ун-тов и пед. ин-тов] / Аванесов Р.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 240 с. : ил.
1398621
  Акишина А.А. Фонетика современного русского литературного языка / Акишина А.А. ; Ун-т дружбы народов, Каф. русского языка и его истории. – Москва, 1963. – 111 с.
1398622
  Феоктистова А.С. Фонетика современного русского литературного языка / А.С. Феоктистова. – М, 1975. – 73с.
1398623
  Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка / Л.Л. Буланин. – Москва, 1970. – 206с.
1398624
  Афлетунов А.Ш. Фонетика современного татарского языка / А.Ш. Афлетунов. – Казань, 1962. – 54с.
1398625
  Гузев В.Г. Фонетика староанатолийско-тюркского языка. (По материалам ленингр. списка "Сказания о Мелике Данышменде") : Автореф... канд. филол.наук: / Гузев В.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
1398626
  Москаленко А.А. Фонетика сучасної української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1947. – 48 с.
1398627
  Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. / П.П. Коструба. – Львів, 1963. – 100с.
1398628
  Иванов И.Г. Фонетика тоншаевского говора марийского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов И.Г. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 23 с.
1398629
  Севортян Э.В. Фонетика турецкого литературного языка / Э.В. Севортян. – М., 1955. – 152с.
1398630
  Тоцька Н.І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових класах / Н.І. Тоцька. – К, 1976. – 176с.
1398631
   Фонетика устного текста. – Иваново, 1987. – 155с.
1398632
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Ленинград, 1939. – 275 с.
1398633
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1948. – 288 с.
1398634
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – изд. 4-е, исправленное и расширенное. – Москва, 1953. – 311 с.
1398635
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – Москва, 1955. – 311 с.
1398636
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка / Л.В. Щерба. – 6-е изд. – М., 1957. – 311с.
1398637
  Щерба Л.В. Фонетика французского языка : Очерк французского произношения в сравнении с русским / Л.В. Щерба. – изд. 7-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 309 с.
1398638
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка / А.Н. Рапанович. – Москва, 1969. – 286с.
1398639
  Гордина М.В. Фонетика французского языка / М.В. Гордина. – Л, 1973. – 208с.
1398640
  Виллер М.А. Фонетика французского языка : учебное пособие / М.А. Виллер. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 240с.
1398641
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка : курс нормативной фонетики и дикции / А.Н. Рапанович. – 3-е изд., исправл. – Москва, 1980. – 288с.
1398642
  Соколова В.С. Фонетика французского языка / В.С. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1983. – 111 с.
1398643
  Селях А.С. Фонетика французского языка / А.С. Селях, Н.С. Евчик. – Минск, 1986. – 135с.
1398644
  Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. / А.Н. Рапанович. – 2-е изд. – М, 1973. – 291с.
1398645
  Малышева Н.И. Фонетика французского языка. / Н.И. Малышева. – М., 1973. – 128с.
1398646
  Соколова В.С. Фонетика французской разговорной речи : Учеб.пособие для студ.ин-тов и фак.ин.яз. / В.С. Соколова, Н.И. Портнова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 167с. – ISBN 5-06-001583-1
1398647
  Гілярова Є.С. Фонетика французької мови. : Автореф... Кад.філол.наук: / Гілярова Є.С.; КГУ ім.Т.Г.Шевченко. – К, 1947. – 213л.
1398648
  Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. Опыт монографического описания огузского и кипчакского наречий узбекского языка / Ф.А. Абдуллаев. – Ташкент, 1967. – 247с.
1398649
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка / Г.Х. Ибрагимов. – Махачкала, 1968. – 122с.
1398650
  Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ибрагимов Г.Х.; Азреб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 24л.
1398651
  Цыганкин Д.В. Фонетика эрзянских диалектов. / Д.В. Цыганкин. – Саранск, 1979. – 111с.
1398652
  Санду Балбир Синг Фонетика языка Панджаби. (Эксперимент. исследования) : Автореф... д-ра филол.наук: / Санду Балбир Синг; ЛГУ. – Л., 1971. – 48л.
1398653
   Фонетика языков Сибири. – Новосибирск, 1984. – 165с.
1398654
  Вовк П.С. Фонетика як наука про звукову форму і звукову будову мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 79-83
1398655
  Гужва Ф.К. Фонетика, лексика, словообразование русского языка / Ф.К. Гужва. – К, 1985. – 255с.
1398656
  Савченко І.С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.020303 – Філологія (укр. мова і літ.) / Ірина Савченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і допов. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-353-348-3
1398657
  Блик О.П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія : Посібник для вчітелів / О.П. Блик; Ред. Т.П.Усатенко. – К. : Радянська школа, 1988. – 127с.
1398658
   Фонетика. Фонология. Грамматика : К семидесятилетию А.А. Реформатского. – Москва : Наука, 1971. – 390, [2] с.
1398659
   Фонетика: теория и практика преподавания. – Москва, 1989. – 163 с.
1398660
  Козьмин О.Г. Фонетике немецкого языка / О.Г. Козьмин, Г.А. Сулемова. – Москва, 1982. – 176с.
1398661
  Федченко Елена Дмитриевна Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке : Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Елена Дмитриевна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 146 л. – Бібліогр.: л. 132-144
1398662
  Федченко Е.Д. Фонетико-графические и семантические особенности англицизмов в современном французском языке.. : Автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Федченко Е.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 23 с.
1398663
  Гунчук І.О. Фонетико-графічні основи французької орфографії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 118-123. – ISSN 1729-360Х
1398664
  Есенова Е.Й. Фонетико-графічні особливості передачі англійських задньоязикових фонем в українській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 104-109. – ISBN 978-966-2668-24-7
1398665
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Бабченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 305л. – Бібліогр.: л. 162 - 209
1398666
  Бабченко Н.В. Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики французької мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Бабченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1398667
  Демьянов В.Г. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русском языке 17 века / В.Г. Демьянов. – Москва, 1990. – 157с.
1398668
  Ляшев В.А. Фонетико-морфологические особенности вымского диалекта коми языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.07 / Ляшев В.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 14л.
1398669
  Бабаниязов Х.Б. Фонетико-морфологические особенности кипчакских говоров Южного Хорезма : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаниязов Х.Б.; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 36л.
1398670
  Рустамов А. Фонетико-морфологические особенности языка Алишера Навои. : Автореф... доктор филолог.наук: / Рустамов А.; АН УзССР. Объед. учен. совет Отд. обществ. наук. – Ташкент, 1966. – 61л. – Бібліогр.:с.48-60
1398671
  Саришвили Э.Р. Фонетико-морфологический анализ языка Азербайджанской рукописи дастана "Кер-Оглы" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Саришвили Э. Р.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 31л.
1398672
  Сергеева Т.В. Фонетико-морфологический очерк говора села Громы Братского района Иркутской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сергеева Т.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 23л.
1398673
  Левченко Т. Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 189-196. – ISBN 966-8547-39-X
1398674
  Кучин Н.Д. Фонетико-орфографический курс английского языка / Н.Д. Кучин. – 2-е изд. – М., 1968. – 128с.
1398675
  Кощій О.М. Фонетико-орфографічна варіантність у новолатинському поетичному тексті // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 86-93. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  На матеріалі історичної поеми Симона Пекаліда "De bello Ostrogiano".
1398676
   Фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови / Є.І. Гороть, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк, Е.П. Рукіна. – Луцьк : Вежа, 2001. – 260с. – ISBN 966-600-035-0
1398677
  Кощій О. Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 140-146. – Бібліогр.: Літ.: с. 145-146; 10 п.


  Приводеться опис та аналізується спектр грфічних та фонетичних особливостей, визначається система їх варіантів та функціональне співвідношення у вживанні в класичній латині та в українській новолатинській епічній поемі Симона Пекаліда De bello ...
1398678
  Цимбал К.В. Фонетико-орфоепічні аномалії в мові турецьких засобів масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 34--39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39; 16 поз.
1398679
  Бобомуродов Ш. Фонетико-фонологическая структура односложных слов современного литературного таджикского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.08 / Бобомуродов Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.26
1398680
  Павловская Г Л. Фонетико-фонологические особенности русского языка / Г Л. Павловская, . – Рига, 1988. – 43с.
1398681
  Крешина О.Б. Фонетико-фонологические признаки пограничных сигналов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крешина О.Б.; Москов. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 23л.
1398682
  Санду Т.И. Фонетико-фонологический статус центральних дифтонгов английской речи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 212-215
1398683
  Радочин К. Фонетико-фонологічні особливості стилістики андалузького фламенко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 425-428


  У статті досліджено фонетико-фонологічні особливості андалузького фламенко на основі “Coleccion de Cantes Flamencos” Antonio Machado y Alvarez. як яскравого прикладу відповідного діалекту (hablas andaluzas), що має низку особливостей, серед яких ...
1398684
  Лысенко Г.Л. Фонетическая вариантивность слога в немецкой разговорной речи.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Лысенко Г.Л.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М,, 1982. – 20л.
1398685
  Миронова Татьяна Васильевна Фонетическая вариативность и фонологический статус дифтонга в устой речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Миронова Татьяна Васильевна; Моск. госуд. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 21л.
1398686
  Кареев Н.И. Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка / сост. Николай Кареев. – Москва : Тип. Т. Рис, 1868. – II, 32 с.
1398687
  Пажусис Л. Фонетическая и морфологическая интеграция английских заимствований в литовском языке Северной Америки. : Автореф... канд. филолог.наук: 674 / Пажусис Л.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 21л.
1398688
  Кучмеов С.Т. Фонетическая интерференция в русской речи балкарцев как результат взамодийствия родного и русского языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кучмеов С.Т.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1398689
  Фурсова Л.В. Фонетическая интерференция в русской речи туркмен / Л.В. Фурсова. – Ашхабад, 1989. – 137с.
1398690
  Гоголадзе Теймураз Ахмедионович Фонетическая организация разновидностей английской спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гоголадзе Теймураз Ахмедионович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1987. – 24л.
1398691
  Шпикбаева Б.Ж. Фонетическая природа аккомодации в немецкой речи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шпикбаева Б.Ж. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – Москва, 1984. – 20 с.
1398692
  Мамедова А.Б. Фонетическая природа и место словесного ударения в современном персидском языке. (В свете эксперим. данных) : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Мамедова А.Б.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 46л.
1398693
  Бабырэ Н. Фонетическая природа монофтонгов и дифтонгов румынского языка: артикулярная динамическая организация и слоговая целостность по данным кинорентгенографирования / Н. Бабырэ. – Кишинэу, 1994. – 352с.
1398694
  Сарсембаева Н.А. Фонетическая природа предударного вокализма в современном немецком языке (на матер. слов с подвижным ударением) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сарсембаева Н. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 22л.
1398695
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения в французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; ЛГУ. – Л, 1967. – 23л.
1398696
  Бызова Н.М. Фонетическая природа ритмического ударения во французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бызова Н.М.; Иркут.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Иркутск, 1966. – 23л.
1398697
  Златоустова Л.В. Фонетическая природа русского словесного ударения (на основе экспериментальных данных) : Автореф... канд. филол.наук: / Златоустова Л.В.; ЛГУ им.А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1398698
  Хаскашев Т.Н. Фонетическая природа словесного ударения в современном таджикском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Хаскашев Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 20 с.
1398699
  Зубкова Л.Г. Фонетическая реализация консонантных противоположений в русском языке (в связи с постановкой русского произношения нерусским) / Л.Г. Зубкова. – Москва, 1974. – 116с.
1398700
  Чекмазова Н.А. Фонетическая редукция в английском языке. (На матер. опрощения сложных слов и образования слабых форм служебных и вспомогательных слов). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чекмазова Н.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 20л.
1398701
  Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского литературного языка -- целестность, устойчивость, вариативность. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Шахбагова Д.А.; Моск.пед.ин-т ин.яз. – М, 1986. – 38л.
1398702
  Подлужный Александр Иосифович Фонетическая система белорусского языка (экспериментально-фонетическое исследование звукового состава) : Автореф... д-ра филолог.наук: 10.02.02 / Подлужный Александр Иосифович; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1980. – 42л.
1398703
  Копылова В.И. Фонетическая система говора семейских Красночикойского района Читинской области. / В.И. Копылова. – Улан-Удэ, 1973. – 82с.
1398704
  Гирденис А. Фонетическая система дмажейкского говора. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гирденис А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 13л.
1398705
  Ткачук П.Е. Фонетическая система западноподольских говоров украинского языка. (Вокализм и консонантизм). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Ткачук П.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1398706
  Приступа П.И. Фонетическая система и грамматический строй говоров Брюховичского района Львовской области в их связи с другими говорами украинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Приступа П.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1953. – 19 с.
1398707
  Ципцюра Л.Ф. Фонетическая система при взаидействии близкородственных языков / Л.Ф. Ципцюра. – Киев : Киевский университет, 1974. – 159 с.
1398708
  Слободян Александр Трофимович Фонетическая система русского островного говора в Украине (проблемы устойчивости и интерференции) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Слободян Александр Трофимович; МПУ, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.203-218
1398709
  До Н Т.Б. Фонетическая система русского языка в русской речи вьетнамцев. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / До Т.Б.Н,; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1985. – 21л.
1398710
  Руделев В.Г. Фонетическая система старославянского языка второй половины IX века. / В.Г. Руделев. – Оренбург, 1960. – 24с.
1398711
  Садыков Ж.К. Фонетическая структура современного киргизского литературного языка и диалектов / Ж.К. Садыков. – Фрунзе, 1990. – 185с.
1398712
  Гвенцадзе Ц.А. Фонетическая суперация акцессивных комплексов согласных во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гвенцадзе Ц.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1398713
  Шабуришвили Ш.К. Фонетическая сущность закона Вернера в свете современных исследований : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шабуришвили Ш.К. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 15 с.
1398714
  Мизин О.А. Фонетическая транскрипция / О.А. Мизин. – М., 1973. – 75с.
1398715
  Кукольщикова Л.Е. Фонетическая характеристика сложного слова сравнительно с атрибутивным словосочетанием в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Кукольщикова Л.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 14л.
1398716
  Мелешкина Марина Сергеевна Фонетическая характеристика фонемы и дифференциальный признак (Исследование противопоставления согласных по глухости-звонкости в шепотной речи) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.19 / Мелешкина Марина Сергеевна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1988. – 16л.
1398717
  Теряев Д.А. Фонетическая школа Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 3-5. – ISBN 978-966-439-298-0
1398718
  Лау А.Г. Фонетически-фонологическая система современного латышского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Лау А. Г.; МВО СССР, Лат.ГУ. – Рига, 1954. – 20л.
1398719
  Мартьянова М.Н. Фонетические варианты заимствованных топонимов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Мартьянова М.Н.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л.
1398720
  Ахмедов С.М. Фонетические диалектные ошибки в речи учащихся 5-х классов и пути их устранения. (на материале зап. группы диалектов и говоров азерб. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ахмедов С.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 36л.
1398721
   Фонетические единицы речи. – М, 1982. – 111с.
1398722
  Златоустова Л.В. Фонетические единицы русской речи / Л.В. Златоустова. – М., 1981. – 105с.
1398723
  Пумпянский А.Л. Фонетические закономерности научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Калинин, 1984. – 74с.
1398724
  Ахвледиани Г.С. Фонетические заметки / Г.С. Ахвледиани; Грузинский филиал Академии наук СССР. – Тбилиси, 1937. – 12 с. – Окремий відбиток з ""Известия ИЯИМК, т. 1, 1937""; Текст грузинською мовою; Резюме рос. мовою
1398725
  Абдоков А.И. Фонетические и лексические соответствия абхазско-адыгских языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.09 / Абдоков А.И. ; МВ и ССО РСФСР. – Нальчик, 1974. – 19 с.
1398726
  Бушмакин С.К. Фонетические и морфлогические особенности средневосточных говоров удмуртского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 666 / Бушмакин С.К.; Тартус.гос.ун-ит. – Тарту, 1971. – 28л.
1398727
  Гукасян В.Л. Фонетические и морфологические особенности ниджского диалекта удинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Гукасян В.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 27л.
1398728
  Махмудов К. Фонетические и морфологические особенности языка "Хибатул хакаик" : Автореф... кандидата филол.наук: / Махмудов К.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 27л.
1398729
  Домброван Т.И. Фонетические изменения в английском вокализме: взгляд с позиций лингвосинергетики // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 24-35
1398730
   Фонетические исследования в целях обучения иностранных студентов русскому произношению. – М, 1977. – 94с.
1398731
  Миловидова Р.В. Фонетические лабораторные работы для слушателей факультета повышения квалификации / Р.В. Миловидова. – М., 1976. – 49с.
1398732
  Дзюбанова Н.М. Фонетические материалы к учебнику "Русский язык для студентов-иностранцев" / Н.М. Дзюбанова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1972. – 105с.
1398733
  Топуриа В. Фонетические наблюдения в картвельских языках / В. Топуриа. – Оттиск. – 119-122с.
1398734
  Кузнецова В.И. Фонетические оснвы передачи английских имен собственных на русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова В.И.; Первый Ленингр.гос.ин-т.иностр.яз. – Л, 1955. – 17л.
1398735
  Махмудов А.Р. Фонетические основы передачи азербайджанских имен собственных на русском языке и русских имен собственных на азербайджанском языке. / А.Р. Махмудов. – Баку, 1973. – 116с.
1398736
  Кузнецова В.И. Фонетические основы передачи английских имён собственных на русском языке / В.И. Кузнецова. – Л., 1960. – 120с.
1398737
  Бекоев Д.Г. Фонетические особенности "южно-осетинских" говоров : Автореф... канд. филол.наук: / Бекоев Д.Г.; Ин-т языка им. акад. Н.Я.Марра Академии наук Грузинской ССР. – Сталинград, 1949. – 16 с.
1398738
  Авакян С.А. Фонетические особенности армянских лапидарных надписей 10-14 вв. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.661 / Авакян С.А.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 26л.
1398739
  Аутлев К.Л. Фонетические особенности бжедугского диалекта адыгейского языка. : Автореф... наук: / Аутлев К.Л.; АН Груз. ССР. Инс. языкозн. – Майкоп, 1966. – 19л.
1398740
  Евтихова И.М. Фонетические особенности гласных и согласных звуков немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – C. 89-94
1398741
  Варченко И.А. Фонетические особенности говоров западной Полтавщины в сравнительно-историческом освещении : Автореф... кандидат филол.наук: / Варченко И.А.; АН УССР. Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1955. – 21л.
1398742
  Бурлыко И.Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвистические и экспериментальньное исследование : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Бурлыко И. Г.; АН БССР, Ин-т языкознания им. Коласа. – Минск, 1987. – 22л.
1398743
  Казанцев Д.Е. Фонетические особенности йошкар-олинского говора марийского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Казанцев Д.Е.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 24л.
1398744
  Чумбуридзе З.Г. Фонетические особенности лентехского диалекта сванского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Чумбуридзе З.Г.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра древнегрузинского языка. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1398745
  Попова Я.Н. Фонетические особенности лесного наречия ненецкого языка / Я.Н. Попова. – Москва : Наука, 1978. – 172 с.
1398746
  Шахбагова Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов английского языка / Д.А. Шахбагова. – Москва : Высшая школа, 1982. – 128 с.
1398747
  Андреева Дина Ивановна Фонетические признаки ритмической группы в английском языке. (Экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андреева Дина Ивановна ; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1979. – 24 с.
1398748
  Дзидзишвили М.П. Фонетические процессы в древнегрузинском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзидзишвили М.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 26л.
1398749
  Кублашвили К.М. Фонетические процессы в западных наречиях грузинского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кублашвили К.М.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1960. – 20л.
1398750
   Фонетические средства стилевой дифференциации устного текста в английском языке. – М, 1984. – 107с.
1398751
   Фонетические структуры в сибирских языках. – Новосибирск, 1986. – 189с.
1398752
  Галсан С. Фонетические трудности русского языка для учащихся-монголов и пути их преодоления : Автореф... кандидата пед.наук: / Галсан С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т общего и политехн. образования. – М., 1964. – 22л.
1398753
  Килижеков М.Е. Фонетические трудности усвоения английского языка в 5 классе хакасской школы и основные пути их преодоления : Автореф... канд. пед. наук: 732 / Килижеков М.Е.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1970. – 20л.
1398754
  Всеволодова М.В. Фонетические упраженения по русскому языку для поляков / М.В. Всеволодова. – Москва, 1960. – 84с.
1398755
  Шмидт Н.Э. Фонетические упражнения по русскому языку для албанцев / Н.Э. Шмидт. – М., 1960. – 40с.
1398756
  Рожкова Г.И. Фонетические упражнения по русскому языку для немцев / Г.И. Рожкова. – Москва, 1959. – 51с.
1398757
  Масловская Л.М. Фонетические упражнения по русскому языку для чехов / Л.М. Масловская. – Москва, 1960. – 44с.
1398758
  Нурматов Турабудин Абдукадырович Фонетические характеристики модификации гласных фонем современного немецкого литературного языка в сопоставлении с узбекским (экспериментально-фонетическое исследование на материале нем. и узбек. яз : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.04, 10.02.06 / Нурматов Турабудин Абдукадырович; МВ и ССО АзССР. Аз. пед. ин-т ин. яз. – Тбилиси, 1980. – 29л.
1398759
  Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка ценрального района Кубы : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Коста Санчес Мануэль Херердо Эладио; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 124л. – Бібліогр.:л.90-102
1398760
  Коста С.М. Фонетические характеристики согласных фонем испанского языка центрального района Кубы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.05 / Коста С. М. Х. Э. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
1398761
  Тимошенко П.Д. Фонетические явления на границе слов в украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Тимошенко П. Д.; КГУ. – Киев, 1953. – 17 с.
1398762
  Абрамова И.Е. Фонетический акцент как дестабилизирующий фактор в устном переводе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 73-83. – ISSN 1997-0803
1398763
  Абдиев Б.А. Фонетический анализ слитной речи на основе нейронной сети / Б.А. Абдиев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 17, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 17. – (Сообщ. по прогр. обеспечению / АН СССР, ВЦ)
1398764
  Галеева М.М. Фонетический аспект в преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе обучения / М.М. Галеева. – М., 1984. – 48с.
1398765
  Любимова Н.А. Фонетический аспект общения на неродном языке / Н.А. Любимова. – Л., 1988. – 196с.
1398766
  Лукина Н.Д. Фонетический вводно-коррективный курс английского языка / Н.Д. Лукина. – Москва, 1985. – 204с.
1398767
  Лебедева Ю.Г. Фонетический корректировочный курс русского языка для монголов / Ю.Г. Лебедева. – Москва : Русский язык, 1982. – 119с.
1398768
  Васильева М.М. Фонетический курс / М.М. Васильева. – Москва, 1965. – 14с.
1398769
  Павлова С.Н. Фонетический курс английского языка / С.Н. Павлова, Е.Б. Яковлева. – М., 1990. – 59с.
1398770
  Лебединская Б.Я. Фонетический практикум по английскому языку. / Б.Я. Лебединская. – М., 1978. – 176с.
1398771
  Ким С.Ф. Фонетический словарь китайских иероглифов / С.Ф. Ким. – М, 1983. – 374с.
1398772
  Гейнц В.К. Фонетический строй верхнегессенского говора в Омской области : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Гейнц В.К.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1971. – 26л.
1398773
  Гордина М.В. Фонетический строй вьетнамского языка / М.В. Гордина, И.С. Быстров. – М, 1984. – 243с.
1398774
  Авдеев И.Е. Фонетический строй нижненемецкого диалекта Алтайского края : автореф. ... канд. филол. наук / И.Е. Авдеев ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21с.
1398775
  Ахвледиани В.Г. Фонетический трактат Авиценны : Текст, перевод, исследование / Ахвледиани В.Г. – Тбилиси : Менциереба, 1966. – 87 с. – В изд. также: Причины образования звуков речи / Ибн Сина Абу али . Русский перевод и араб. текст
1398776
  Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. – Ленинград, 1974. – 160с.
1398777
  Махмутов М.И. Фонетическое и грамматическое освоение арабских заимствований в татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Махмутов М.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 20 с.
1398778
  Виллер М.А. Фонетическое и морфологическое освоение англицизмов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Виллер М.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1398779
  Бондарко Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи / Л.В. Бондарко. – Л, 1981. – 199с.
1398780
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке : Автореф... кандид. филологич.наук: / Хоролец Г.И.; Академия наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – 13 с.
1398781
  Хоролец Г.И. Фонетическое освоение русской лексики в киргизском языке / Г.И. Хоролец. – Фрунзе, 1953. – 172с.
1398782
  Комлев Владислав Ильич Фонетическое, орфографическое и морфологическое освоение французских заимствований в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Комлев Владислав Ильич; М-во просвещения УССР. Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1973. – 24л.
1398783
  Вербич Н.С. Фонетичий фонд Леф Інституту української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 62-64
1398784
  Редькова Я.П. Фонетична адаптація ойконімів Львівської та Галицької земель в історичних джерелах кін. XIV - поч. XX ст. // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 243-251. – ISBN 978-966-02-4236-4
1398785
  Вакулич М. Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 215-218
1398786
  Лабенко О.А. Фонетична диференціація омографів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 103-106. – ISBN 966-581-373-0
1398787
  Ющук І. Фонетична доцільність змін у сучасному правописі
1398788
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгвів : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Храбскова Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1398789
  Храбскова Д.М. Фонетична еволюція французького мовлення етнічних французько-німецьких білінгів : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 - роман. мови / Данута Михайлівна Храбскова; Тавр. нац. ун- ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 241л. – Додатки л. 198-241. – Бібліогр.: л.166-198
1398790
  Синявський О.Н. Фонетична контроверса / проф. О. Синявський. – [Б.м.]. – [11] с.
1398791
  Слободян О.Т. Фонетична система російського острівного говору в Україні : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Слободян О.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 11 с.
1398792
  Маліневська Н.П. Фонетична система української мови 17-початку 18 ст. : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.01 / Маліневська Н.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.16
1398793
  Маліневська Наталія Павлівна Фонетична система української мови XVII - початку XVIII ст.(за текстами пісень, записаних латиницею) : Дисертація...кандидата філологічних наук. Спеціальність 10.02.01 / Маліневська Наталія Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 175л. – Бібліогр.л.:156-173
1398794
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Бондаренко Віктор Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с.
1398795
  Бондаренко Віктор Олександрович Фонетична структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови (експериментально-фонетичне дослідження) : Дис...канд.фізіолог.наук:10.02.04 / Бондаренко Віктор Олександрович; Київ.держ.лінгвістичний ун-тет. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.186-203. – Бібліогр.:л.168-185
1398796
  Мельник І. Фонетична структура ономатопей української мови як відображення визначальних рис ії артикуляційної бази // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 185-188
1398797
   Фонетична, морфологічна і лексична система українських говорів. – Київ, 1983. – 168с.
1398798
  Лушпинська Л. Фонетичне впорядкування української літературної мови: історичний дискурс // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2248-90-6
1398799
  Радван Д. Фонетичне дослідження О. Синявського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Проаналізовано основні принципи етапної праці О. Синявського "Спроба звукової характеристики літературної української мови" (1929)
1398800
  Теряжв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріалі української, російської, англійської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-08-X
1398801
  Теряєв Д.О. Фонетичне дослідження ритмічного структурування мовлення (на матеріаллі української, російської, англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 169-173. – ISBN 966-8188-07-1
1398802
  Яремчук С. Фонетичне засвоєння латинізмів українською мовою / С. Яремчук, Т. Гроховська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 120-125. – ISSN 2078-5119
1398803
  Переверзєв Д.І. Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 348-353


  Розглянуті питання віддзеркалення субстратів корейської мови на фонетичному рівні. Рассмотрены вопросы отражения субстратов корейского языка на фонетическом уровне. The article focuses on the phonetic level reflection of the substrata of Korean.
1398804
  Мельник О.М. Фонетичний компонент у структурі вигукової семантики української мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 424-428
1398805
  Шатух В.Г. Фонетичний практикум з англійської мови / В.Г. Шатух. – Київ, 1971. – 91с.
1398806
  Вербич Н. Фонетичний фонд Інституту української мови НАН України: історія та перспективи розвитку
1398807
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с.
1398808
  Дем"яненко М.Я. Фонетичні вправи з французської мови / М.Я. Дем"яненко, Л.І. Мікульченко; МВ ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Ф-т романо-герм.філології, каедра романск.ф-гії. – Київ, 1975. – 61с.
1398809
  Вакульчук С.П. Фонетичні діалектні особливості мови творів Марка Черемшини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 54-57. – ISBN 966-8188-07-1
1398810
  Пономаренко О.В. Фонетичні дослідження: історія та сьогодення (світова спадщина і сучасний внесок італійських фонетистів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 78-83
1398811
  Лазер-Паньків Фонетичні засоби архаїзації мови істориками II-III ст. н.е.: система вокалізму (на матеріалі твору [текст грецькою мовою]) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 158-161
1398812
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 542 л. – Додатки: л. 460-542. – Бібліогр.: л. 382-459
1398813
  Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 81 назва
1398814
  Молчко О.О. Фонетичні засоби творення образності індивідуально-авторських та фразеологізованих порівнянь: способи відтворення у перекладі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 174-180
1398815
  Єрьоміна О.Ю. Фонетичні зміни в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 238-245
1398816
  Моренець І.М. Фонетичні зміни при семантичному утворенні дієслів в іспанській мові: аломорфія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 291-296
1398817
  Завальнюк Л.В. Фонетичні ознаки реалізації редукованого у сучасні й німецькій розмовній мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 95-103
1398818
  Яворський А. Фонетичні особливості волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса "Століття Якова" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 279-289. – ISSN 2304-9383
1398819
  Сірук О. Фонетичні особливості говірки села Угів: до проблеми визначення міждіалектних меж / Олена Сірук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 276-281. – ISSN 0320-3077
1398820
  Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 313-321.
1398821
  Грицевич Ю. Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 55-66. – ISSN 2311-5165


  Статус підляських говірок (Республіка Польща) дотепер викликає дискусії серед мовознавців, хоч лінгвістичне вивчення Підляшшя започаткували ще в середині ХІХ ст., а належність місцевих архаїчних говірок до українського діалектного простору очевидна для ...
1398822
  Сидельникова Л.В. Фонетичні особливості пікардского скрипту XIII століття


  Статтю присвячено вивченню фонетичних особливостей пікардського скрипту ХІІІ ст. Результати аналізу свідчать, що пікардський скрапт являв собою різнорідну, гібридну, специфічну писемну мову середньовіччя. Змішаний характер скрипту не є його недоліком, ...
1398823
  Хірочинська О. Фонетичні особливості сучасної французької мови // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 178-183. – ISSN 2410-0927
1398824
  Завальнюк Л.В. Фонетичні процеси на межі слів у розмовній німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 204-208
1398825
  Терещенко В.І. Фонетичні процеси як чинник міжмовної омонімії в романських мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 343-347.
1398826
  Завальнюк Л.В. Фонетичні редукції та асиміляції звуків у неформальних ситуаціях спілкування (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 327-331


  Статтю присвячено дослідженню модифікацій звуків німецької мови у неформальних ситуаціях спілкування. Розглянуто кількісні та якісні редукції голосних та проаналізовано зміни і спрощення приголосних у природному потоці мовлення. Статья посвящена ...
1398827
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))
1398828
  Курило О.Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило. – У Київі : З друк. Акад наук, 1924. – [2], II, 111 с. – Літорг. Кн. частками надрукована на машинці та написана від руки. - Конволют. - Пер. з 2-ма кн. – (Всеукраїнська Академія наук : Збірник історико-філологічного відділу ; № 21 ; (Праці етнографічної комісії))


  Склад конволюту: 1. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів давніше Городянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині / О. Курило; 2. Спроба пояснити процес зміни О, Е в нових закритих складах у південній групі ...
1398829
  Кушнерик В. Фонетичні універсалії та їх функціонування в германських і слов"янських мовах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 147-153. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1398830
  Лучечко Т.М. Фонетичні чинники кодування образу в загадці (на матеріалі української та англійської мов) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 151-155
1398831
  Тимошенко П.Д. Фонетичні явища на межі слів в українській мові : Дис... канд. філолог.наук: / Тимошенко П.Д.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1952. – 291л. – Бібліогр.:л.279-289
1398832
  Савицка И. Фонетските проблеми во ареалната лингвистика = Phonetic problems in areal linguistics (on the basis of the language situation in South-East Europe) : (врз основа на jазичната ситуациjа во Jугоисточна Европа) / Ирена Савицка ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2014. – 133 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-608-203-107-1
1398833
  Качуровський І. Фоніка : Підручник / І. Качуровський. – Київ : Либідь, 1994. – 168с.
1398834
  Оліфіренко Л. Фоніка поетичних творів В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 214-251. – ISSN 1728-9572
1398835
  Романиця О. Фоніка ранньої поетичної творчості Осипа Маковея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 232-236
1398836
  Настенко С.В. Фонічна організація іспанської поезії "золотої доби" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 80-84
1398837
  Кравчук Т. Фонічні засоби у творчості Ю.Яновського
1398838
  Чмстяк Д.О. Фонічні прийоми "ефекту наїву" в ранній поезії М. Ельскампа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 265-270
1398839
  Дмитровская Е.И. Фоно-орфографическое, морфологическое и лексикосемантическое освоение англицизмов современным немецким языком : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Дмитровская Е.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20 с.
1398840
  Сергеева И.А. Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 80-92. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1398841
  Муратов Д.Є. Фонова інформація в текстах візуальної реклами як проблема перекладу


  Проаналізовано проблеми відтворення фонової інформації при перекладі реклами. Зокрема, автор намагається розглянути: а) розбіжності фонових знань автора і реципієнта рекламного повідомлення; б) стилістичні відмінності мов оригіналу та перекладу; в) ...
1398842
  Лефтерова Ольга Миколаївна Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латиномовних творів С.Оріховського) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Лефтерова Ольга Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1398843
  Лефтерова О.М. Фонова інформація та її роль в індивідуальному мовленні (на матеріалі латномовних творів С. Оріховського) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Лефтерова О. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.155-176
1398844
  Лефтерова О.М. Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 275-283
1398845
  Борсук О.М. Фонова музика: до історії трансформації музичного сприйняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 64-66
1398846
  Травкина А.Д. Фоноварианты слов в английском языке / А.Д. Травкина. – Калинин, 1985. – 76с.
1398847
  Думенко В.Н. Фоновая электрическая активность неокортекса собак при некоторых целостных формах поведения / В.Н. Думенко. – К., 1977. – 184с.
1398848
  Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
1398849
  ВолошинаТ.М Фоновий зміст висловлювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 40-43. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1398850
   Фонові електрони та іони в релаксуючій пиловій плазмі / Ю.І. Чутов, О.Ю. Кравченко, Р.Д. Смирнов, П.П. Шрам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  За допомогою модифікованої 2D СІС методики досліджено релаксаційні явища 2D плазмовому кристалі з урахуванням самопогодженого електричного заряду пилових частинок й електронної та іонної функції розподілу за швидкостями. Отримані результати показують, ...
1398851
  Тищенко О. Фонові знання у мовному спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 37-39. – ISSN 0130-5263
1398852
  Немировська О.Ф. Фонові оніми як засіб утвореняя алюзії (на матеріалі роману О.Ю. Кобилянської "Апостол черні") // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 108-119
1398853
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 98-104.
1398854
  Оробець К. Фонові явища і злочинність: головні взаємозв’язки (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 65-70
1398855
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1398856
  Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организми / Ю.В. Сивинцев. – М, 1960. – 95с.
1398857
  Лукашев Д.В. Фоновое содержание тяжелых металлов в двустворчатых моллюсках украинского участка р. Десны // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2011. – Т. 47, № 3. – С. 44-57. – ISSN 0375-8990
1398858
  Баркалова Нина Григорьевна Фоновое содержание фтора, брома и йода в природных водах Воронежской области. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Баркалова Нина Григорьевна; Иркут. гос. ин-т. – Воронеж, 1975. – 18л.
1398859
  Короткевич Е.Л. Фоновые группы подземиционных жвачных и история формирования гиппарионовой фауны Восточной Европы : Автореф. дис. ... д-ра. биолог. наук : 03.00.08 / Короткевич Е. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 47 с.
1398860
  Климов Олег Фоновые знания // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 78-85 : фото
1398861
  Станев Н.С. Фоновые примеси и структурные дефекты в системе полуизолярующая подложка - эпитаксиальная пленка GaAs и методы их технологического контроля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.10 / Станев Н.С. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1990. – 16 с.
1398862
  Гарцман И.Н. Фоновые факторы гидрологического режима рек юга Дальнего Востока и методы расчетов его характеристик : Автореф... д-ра географич.наук: / Гарцман И.Н.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 57л.
1398863
   Фоновый мониторинг загрязнения экосистем суши хлорорганическими соединениями. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270с.
1398864
  Ровинский Ф.Я. Фоновый мониторинг полициклических ароматических углеводородов. / Ф.Я. Ровинский. – Л., 1988. – 224с.
1398865
   Фоновый прогноз гляциальных селей. – Алма-Ата, 1985. – 63с.
1398866
  Гудманян А.Г. Фонограма як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1398867
  Бабченко Н.В. Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 20-25. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1398868
  Томаров І. Фонограми, організації колективного управління і Делія Ліпцик // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 1608-6422
1398869
  Хорт М. Фонограмма как об"экт правовой охраны: международный аспект и реалии российского нормотворчества // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 18-28. – ISSN 0201-7059
1398870
  Клиниченко В.Г. Фонограмма сердца / В.Г. Клиниченко. – М : Советский писатель, 1990. – 172 с.
1398871
  Pankevyc I. Фонограф в службі лінгвістики, 1929. – 2 с. – Окр.відбиток
1398872
  Гудманян А.Г. Фонографема як засіб передавання німецьких онімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 95-100. – ISBN 966-7890-03-1
1398873
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1992. – 310л. – Бібліогр.:л.186-310
1398874
  Гудманян Артур Грантович Фонографическая адаптация заимствованных антропонимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Гудманян Артур Грантович; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 17 с.
1398875
  Головатюк В.Д. Фонографічний архів Інституту мистецтв ПАН (з історії формування колекції) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 136-141


  Стаття присвячена історії формування фонографічного архіву Інституту мистецтв Польської академії наук. Основу колекції складають записи, зроблені під час Загальнопольської акції збирання музичного фольклору під керівництвом Ядвіги та Маріана Собеських.
1398876
  Вінярська Н.Р. Фонографічний аспект проблеми комп"ютерізації французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 51-53. – ISBN 966-638-08406
1398877
  Гудманян А. Фонографічні аномалії діалектного мовлення в українських перекладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 246-251. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1398878
  Гейко Т.М. Фонографічні особливості італізмів у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 83-87. – ISBN 978-966-171-092-3
1398879
  Ситдикова І.В. Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 425-432. – Bibliogr.: Літ.: 432; 7 п.


  Запропанована стаття присвячена проблемі співвідношення між графічним символом та звуком. В Україні грунтовні дослідження проблеми мови Інтернету ведуться вже тривалий час. Але, на жаль, проблема мови інтернету на матеріалі сучасної французької мови є ...
1398880
  Мазниченко Валентина Миколаївна Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.05 / Мазниченко Валентина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. + Додатки: с.195-205. – Бібл.:с.170-195
1398881
  Мазниченко В.М. Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Мазниченко В.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 21с. – Бібліогр.:с.17
1398882
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - Романські мови / Цюпа М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1398883
  Цюпа М.А. Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Цюпа М.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 302л. + Додатки: л.247-302. – Бібліогр.: л.209-246
1398884
  Сидельникова Л.В. Фонографія та ідеографія французького письма IX - початку XXI століття / Сидельникова Л.В. ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2012. – 512, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 470-512. – ISBN 978-966-638-263-7
1398885
  Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні = Phonographing folk music in Ukraine : історія, методологія, тенденції : монографія / Ірина Довгалюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 648, [2] с., [12] арк. фотоіл. : табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0314-9
1398886
  Довгалюк І.С. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Довгалюк Ірина Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1398887
  Ястреблянська М. Фонологiчний аналiз pитму у сучаснiй китайськiй мовi


  У статтi поданo результати експерементального дослiдження ритму у сучаснiй китайськiй мовi. Фонетичний аналiз матерiалу здiйснено за допомогою комп"ютерної програми Praat. Отриманi результати пiдтвердили, що ритм у китайськiй мовi має безпосереднiй ...
1398888
  Савицка И. Фонологиjа на современиот македонски стандарден jазик: / И. Савицка, Л. Спасов. – Скопjе
1. св. – 1991. – 124 с.
1398889
  Редькин В.А. Фонологическая проблематика на лингвитических конгрессах / Редькин В.А. – М., 1976. – 87с.
1398890
  Васеко Е.Ф. Фонологическая система московского говора первой половины 16 века по памаятникам деловой письменности : Автореф... канд. филол.наук: 100201 / Васеко Е.Ф.; МГУ. Филологич. фак-т. – М, 1973. – 26л.
1398891
  Ростовцева Н.А. Фонологическая система Переславль-залесского говора XVI века (по данным письменным памятника и современного состояния говора Переславля-Залесского) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ростовцева Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 24 с.
1398892
  Подлужный А.И. Фонологическая система современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: / Подлужный А.И.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 30л.
1398893
  Гиунашвили Д.Ш. Фонологическая структура литературного персидского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Гиунашвили Д.Ш. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30 с.
1398894
  Зубкова Л.Г. Фонологическая типология слова / Л.Г. Зубкова. – М, 1990. – 254с.
1398895
  Кузьменко Ю.К. Фонологическая эволюция германсикх языков / Ю.К. Кузьменко. – Ленинград : Наука, 1991. – 284 с.
1398896
  Моустакас А. Фонологические особенности греческого диалекта Запорожской области // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 19-22. – ISBN 978-966-8847-78-3
1398897
  Лепехин Евгений Анатольевич Фонологические проблемы энергосодержания текста (На материале текстов различной эмоциональной насыщенности) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Лепехин Евгений Анатольевич; Московский ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 23л.
1398898
  Журавель В.Б. Фонологические системы белорусского и болгарского литературных языков : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02,10.02.03 / Журавель В. Б.; БГУ. – Минск, 1990. – 19л.
1398899
  Валл М.Н. Фонологические системы немецких диалектов. / М.Н. Валл, И.А. Канакин. – Новосибирск, 1986. – 79,2с.
1398900
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.1. – 1973. – 183с.
1398901
  Панфилов Е.Д. Фонологические слоги классической латыни. (Исследование списка). / Е.Д. Панфилов. – Л.
Ч.2. – 1980. – 128с.
1398902
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. : Автореф... канд. филол.наук: 10.666 / Баранцев А.П.; Тартутский гос ун-т. – Тарту, 1971. – 24л.
1398903
  Баранцев А.П. Фонологические средства людиковской речи. (Дескриптивное описание) / А.П. Баранцев. – Л., 1975. – 280с.
1398904
  Широков О.С. Фонологические схождения балканских языков. / О.С. Широков. – М., 1966. – 14с.
1398905
  Реформатский А.А. Фонологические этюды / А.А. Реформатский. – Москва, 1975. – 134с.
1398906
  Небиеридзе Г.С. Фонологический анализ вокализма грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Небиеридзе Г.С. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 22 с.
1398907
  Мифтахова И.Х. Фонологический анализ древнеанглийского удлинения кратких гласных перед гоморганными группами согласных : Автореф... кандидата филол.наук: / Мифтахова И.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 16л.
1398908
  Бухаров В.М. Фонологический статус и акустическая природа дифтонгов в системе вокализма немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Бухаров В.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 26л.
1398909
  Ахманова О.С. Фонология / О.С. Ахманова. – Москва, 1954. – 23с.
1398910
  Балла О. Фонология без идеологии : Рец. на кн.: Письма и заметки Н.С. Трубецкого. М., 2004 // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118-119. – ISSN 0130-1640
1398911
  Золхоев В.И. Фонология и морфонология агглютинативных языков: особенности функционирования системы фонем / В.И. Золхоев. – Новосибирск, 1980. – 143с.
1398912
   Фонология и морфонология африканских языков. – М, 1972. – 196с.
1398913
   Фонология и просодия слова. – М, 1984. – 128с.
1398914
  Кукконен А.И. Фонология и фонетика колтушского диалекта финского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кукконен А.И.; Тартуский гос. ун-т, 1967. – 18л.
1398915
  Ардентов Б.П. Фонология современного русского языка / Б.П. Ардентов. – Кишинёв, 1979. – 102с.
1398916
  Ломтев Т.П. Фонология современного русского языка на основе теории множеств / Т.П. Ломтев. – М, 1972. – 224с.
1398917
  Ефимов А.Ю. Фонология языка каолан // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 70-78. – ISSN 0373-658Х
1398918
  Ахманова О.С. Фонология, морфонология, морфология / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 108с.
1398919
  Субота С.В. Фонологічна концепція Ленінградської та Московської фонологічних шкіл // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 206-210. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1398920
  Вовк П. Фонологічна структура консонантизму української, російської і польської мов // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 178-190. – ISBN 966-95452-3-9
1398921
  Петрова Ю.І. Фонологічна та морфологічна система єгипетського діалекту арабської мови : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.13 / Петрова Ю.І.; НАНУ; Ун-т сходознавства ім. А. Кримськоло. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1398922
  Бочарнікова А.М. Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського Гату №46 // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 177-185


  У статті розглянуто специфічні риси тексту Гату № 46, серед яких - дотримання метричного розміру віршованого тексту, семантична завершеність ритмічних груп всередині тексту. Здійснено кількісний аналіз застосованих засобів милозвучності мови. За ...
1398923
  Климентова О.В. Фонологічний рівень реалізації вербальної сугестії в сакральних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 263-267
1398924
  Рожченко З.В. Фонологічний статус англійських трифтонгів та їх відтворення в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 529-533. – ISBN 966-581-481-8
1398925
  Пилипенко Р.Є. Фонологічні аспекти дискурс-аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 167-171
1398926
  Задорожна І. Фонологічні особливості німецькомовних парних іменникових фразеологічних одиниць / І. Задорожна, О. Коржан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С. 130; 7 поз. – (Германська філологія ; Вип. 531)
1398927
  Дорохова М.М. Фонологічні особливості поезії французького символізму // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 610-614
1398928
  Сушко М.О. Фонологічні характеристики тонів в"єтнамської мови та їх дистрибуція у складах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 169-175. – Бібліогр.: С. 175; 5 назв. – ISSN 1682-671Х
1398929
  Чижевський Д. Фонологія та психологія // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 261-278. – Бібліогр.: 27 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1398930
  Грищенко Нина Григорьевна Фонолого-фонетическая природа фарингально-небных спирантов немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Грищенко Нина Григорьевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 16л.
1398931
  Гордеева Т.А. Фонолого-фонетические особенности немецкого звукового строя (в аспекте формально-смыслового членения текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гордеева Т. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 20л.
1398932
  Видоески Б. Фонолошки бази на говорите на македонскиот jазик = The phonological bases of the dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ], 2000. – 321, [1] c. : карт. – Парал. тит. л. англ. мовою. – ISBN 9989-649-79-0
1398933
  Чорнопиский М. Фономорфологія і фоностилістика українського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 94-105. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Звернено увагу на еволюцію осмислення фольклору як органічної словесно-звукової системи національного світоспоглядання (Олександр Потебня), на дослідженнях Філарета Колесси народної словесности в цьому аспекті та відзначення Михайлом Грушеським його ...
1398934
  Звягина А.П. Фононные спектры и некоторые термодинамические характеристики решоток типа CsCl : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звягина А.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 11л.
1398935
  Валах М.Я. Фононные спектры и оптические свойства полупроводников -- типа А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Валах М.Я.; АН УССР. – К, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1398936
  Блецкан Д.И. Фононные спектры и электронные явления в упорядоченных и неупорядоченных халькогенидах германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Блецкан Д.И. ; Киев. ин-т полупроводников. – Киев, 1989. – 32 с.
1398937
  Козыренко В.Н. Фононные функции Грина дефектных полимеров. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Козыренко В.Н.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
1398938
  Плакида Н.М. Фононы в ангармоническом металле / Н.М. Плакида. – К, 1971. – 21с.
1398939
  Юсип-Якимович Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 211-215. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття є продовженням дослідженням досліджень автора фоностилістики періоду модернізму. Дослідниця піддає аналізу мовні фоностильові засоби символбізму в поезії П. Карманського
1398940
  Красножон К. Фоноритміка оповідання "Закоханний чорт" Олекси Стороженка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 67-77. – ISSN 0236-1477
1398941
  Кушнерик В. Фоносемантизм та колірна картина світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 81-86
1398942
  Кушнерик В. Фоносемантизм: теоретико-експериметальні витоки // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 38-42. – ISSN 2307-633Х
1398943
  Свідер І.А. Фоносемантика англійської дитячої поезії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 79-80
1398944
  Ковінько М.В. Фоносемантика кольору в поезії М. Вінграновського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 271-284


  У роботі розглянуто проблему звукової організації поезій М. Вінграновського. На основі результатів фоносемантичного аналізу досліджено звукове забарвлення окремих віршів
1398945
  Маевски В. Фоносемантика. Отбор и анализ учебных материалов // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 61-73. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1398946
  Кучерина О.В. Фоносемантика: історія і сучасність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 195-198. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1398947
  Марченко Н. Фоносемантикон у системі ідіостилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 260-264. – ISBN 966-8188-10-1
1398948
  Воронин С.В. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании / С.В. Воронин. – Ленинград, 1990. – 199с.
1398949
  Найдеш О.В. Фоносемантические особенности текстов минорной/мажорной тональности // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 147-152. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1398950
  Драгінда О.В. Фоносемантичний аспект у комплексному дослідженні віршових перекладів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 46-50


  У статті розглядається фоносемантичний аспект віршового перекладу. Оскільки семантизація звукової форми поетичного твору відбувається у тісному зв"язку зі смислом, ідеєю вірша, доцільним є розгляд кореляції семантичного та звукового рівнів твору як ...
1398951
  Плющ Н.П. Фоносемантичний профіль дум про Богдана Хмельницького (нвербальні засоби мовної експресії) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 123-125
1398952
  Галамага О.В. Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 146-150


  У статті розглянуто фоносемантичні характеристики сакральних текстів любовної магії. Зосереджено увагу на виявленні звуко-буквенних символів, за допомогою яких здійснюється навіювальний вплив. Проаналізовано фоносемантичні особливості тектів, ...
1398953
  Найдеш О.В. Фоносемантичні властивості початкових сполучень фонем у німецькій мові // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 96-99. – (Філологія)
1398954
  Александрова О.С. Фоностенография. Слуховая скоропись / О.С. Александрова. – Кишинёв, 1968. – 128с.
1398955
  Берковець В. Фоностилеми ритму як ознака ідіостилю : на матеріалі наукової та художньої прози Оксани Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 40-44.
1398956
  Портнова Н.И. Фоностилистика французского языка / Н.И. Портнова. – М., 1986. – 143с.
1398957
  Григорьев Евгений Иванович Фоностилистическая вариативность просодических структур повествования : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Григорьев Евгений Иванович; Минский гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 18л.
1398958
  Жакиева К.Р. Фоностилистическая организация лекторской речи в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жакиева К.Р.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1987. – 23л.
1398959
  Крюкова О.П. Фоностилистические особенности ораторской речи (Эксперим.-фонет. исслед. на матер. америк. варианта англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крюкова О.П.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1981. – 24л.
1398960
  Новицкий С.А. Фоностилистические структуры устного официально-делового монолога в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Новицкий С.А.; Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1977. – л.
1398961
  Новицкая Н.Д. Фоностилистические характеристики некоторых видов диалогической речи в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Новицкая Н.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1398962
  Перепечкіна Світлана Євгеніївна Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Перепечкіна С.Є.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 223л. + Додатки: л. 215-223. – Бібліогр.: л.193-214
1398963
  Перепечкіна С.Є. Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.04 / Світлана євгеніївна Перепечкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1398964
  Сюта Г.М. Фоностилістична норма в українській поетичній мові другої половини ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 0027-2833
1398965
  Комірна Є.В. Фоностилістичні особливості складоподілу у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 91-95.
1398966
  Юсип-Якимович Фоностильові засоби музичності в ліриці Миколи Філянського // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 35-39. – (Філологія ; Вип. 19)
1398967
  Юсип-Якимович Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 375-380. – ISBN 966-8110-14-5
1398968
  Стримайте М.Ю. Фонотактика сограсных в литовском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.15 / Стримайте М.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1976. – 22л.
1398969
   Фонотика в библиотеке. – Москва, 1976. – 130 с.
1398970
  Горностаев В.С. Фонотипические и генотипические особенности клеток линии мышиной гепатомы XXIIа на разных уровнях устойчивости к колхицину : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Горностаев В. С.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1984. – 18л.
1398971
  Силоне И. Фонтамара / И. Силоне. – Москва, 1935. – 206 с.
1398972
  Будько Євген Фонтан можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 134-135 : фото
1398973
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 32 с. – (Детская биб-ка "На злобу дня")
1398974
  Хазин Е. Фонтан у Чусовой / Е. Хазин, 1930. – 32с.
1398975
  Коробецька В. Фонтани Олексія Термена у повсякденному житті киян // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 368-371. – ISBN 978-966-95419-8-7
1398976
  Вересов А.И. Фонтанный дом / А.И. Вересов. – Ленинград, 1990. – 319с.
1398977
  Свенцицкая Э.М. Фонтанный дом в художественном мире "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 80-83. – ISBN 966-594-355-3
1398978
  Спышнов П.А. Фонтаны / П.А. Спышнов. – М, 1950. – 172с.
1398979
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Владивосток, 1951. – 482с.
1398980
  Вахов А.А. Фонтаны на горизонте / А.А. Вахов. – Магадан, 1958. – 504с.
1398981
  Ардикуца В.Е. Фонтаны Петродворца / В.Е. Ардикуца. – Ленинград, 1972. – 144 с.
1398982
  Шарый Андрей Фонтаны Рима = Морская фигура, замри! : Город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 58-67 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1398983
  Москаленко Леся Фонтенбло. У ванні Наполеона : спецрепортаж. Франція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 72-74 : Фото
1398984
  Кононенко Т.П. Фонтенель Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 385. – ISBN 966-316-069-1
1398985
  Воропаєва Т.С. Фоормування європейської ідентичності громадян України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1398986
  Лемещук Н.М. ФОП- школа коммунистического воспитания студентов / Н.М. Лемещук. – Москва, 1975. – 48с.
1398987
  Вдовенко М.В. Фораминеферовые зоны нижнего карбона Доно-Днепровського региона // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 75-86 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
1398988
  Волошина А.М. Фораминиферы верхнего мела Волыно-Подольской плиты и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Волошина А.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 16л.
1398989
  Подобина М В. Фораминиферы верхнего мела Западно-Сибирской низменности / М В. Подобина; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Москва : Из-во "Наука", 1966. – 148с.
1398990
  Подобина В.М. Фораминиферы верхнего мела и палеогена Западно-Сибирской низменности. Их значение для стратиграфии / В.М. Подобина; Ивания В.А. – Томск : Томский ун-т, 1975. – 163 с.
1398991
  Курылева Анна Мироновна Фораминиферы верхнемеловых отложений Центрального, Восточного Копет-Дага и Горного Бадхыза и их биостратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Курылева Анна Мироновна ; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН ТССР гос. ун-та. – Ашхабад, 1967. – 21 с.
1398992
  Розумейко С.В. Фораминиферы верхнемеловых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы / С.В. Розумейко; Отв. ред. Каптаренко-Черноусова О.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 180с.
1398993
  Ботвинник П.В. Фораминиферы и стратиграфия верхнемеловых отложений Чечено-Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Ботвинник П.В.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Грозный, 1968. – 23л.
1398994
  Алеиева Д.Г. кызы Фораминиферы и стратиграфия юрских отложений Нахичесванской АССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Алеиева Д. Г. кызы; АН Аз ССР, Ин-т геол. им Губкина. – Баку, 1975. – 19л.
1398995
  Быкова Е.В. Фораминиферы карадока Восточного Казахстана / АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1961. – 120с.
1398996
  Майер Е.М. Фораминиферы карспийского и аральского морей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Майер Е.М.; МГУ. – М., 1979. – 24л.
1398997
  Пяткова Д.М. Фораминиферы кимериджского и волжского ярусов Днепровско-Донецкой впадины и их значение для стратиграфии. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.09 / Пяткова Д.М.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1398998
  Золотова В.П. Фораминиферы кунгурского яруса Камского Приуралья и их стратиграфическое и фациальное распределение. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: / Золотова В.П.; Казанский гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Молотов, 1949. – 4 с.
1398999
  Каптаренко-Черноусова Фораминиферы мела Украины : Палеонтологический справочник / Каптаренко-Черноусова, Л.Ф. Плотникова, Е.С. Липник; АН УССР; Ин-т геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1979. – 260с.
1399000
  Алексеева Л.В. Фораминиферы нижнего мела и палеогена Западной Туркмении / Л.В. Алексеева, М.К. Родионова; АН СССР, Госкомитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : АН СССР, 1963. – 92с., 7табл.
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,