Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1398001
  Аникст А.А. "Фауст"- великое творение Гете / А.А. Аникст. – Москва, 1982. – 64с.
1398002
  Ремезов И.И. "Фауст" / И.И. Ремезов. – Москва, 1935. – 128 с.
1398003
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [6], IV, 213 с. – (Новая библиотека)


  Пер.: Городецкий, Иван Дмитриевич (1861-)
1398004
  Фишер Куно "Фауст" Гете : возникновение и состав поэмы / Куно Фишер ; Пер. И.Д. Городецкого. – 2-е изд. пересмотр. – Москва : Изд. В.Н. Маракуев ; Тип. Т-ва М.Г. Кувшинов, 1887. – [4], IV, 228 с. – (Новая библиотека)
1398005
  Бойезен Х.Х. "Фауст" Гете : комментарий к поэме ; С историко-литературным очерком легенды о Фаусте, объяснительными примечаниями к поэме и библиографическим указателем / Гиальмар Бойезен ; Пер. [и предисл.] Н.В. Арского. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. П.Ф. Вощинской], 1899. – [2], XXXIV, 292, XLVI с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
1398006
  Копелев Л.З. "Фауст" Гете / Л.З. Копелев. – Москва : Художественная литература, 1962. – 144 с.
1398007
  Аникст А.А. "Фауст" Гете / А.А. Аникст. – Москва, 1979. – 240с.
1398008
  Хохлова Н.А. "Фауст" Гете в литературной критике Германской Демократической Республике : Автореф. дис. ... канд. филол.наук : 10.01.05 / Хохлова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1398009
  Косенко А.А. "Фауст" И.В. Гете и "Дневник Сатаны" Л. Андреева: конфликтная связь // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 69-71. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1398010
  Шалагінов Б.Б. "Фауст" Й.В. Гете : Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.: Монографія / Б.Б. Шалагінов. – Київ : Вежа, 2002. – 280с. – ISBN 966-7091-48-1
1398011
  Андрієнко Валентина Петрівна "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Андрієнко Валентина Петрівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 19 с.
1398012
  Андрієнко В.П. "Фауст" Й.В.Гете в українських перекладах. : Дис... канд. філол.наук: 10.02.16 / Андрієнко В.П.; Мелітопольський держ. пед. інст-т. – Мелітополь, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.144-168
1398013
  Копелев Л. "Фауст" по-украински // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 149-167
1398014
  Федосова Э.П. "Фауст" Ш.Гуно / Э.П. Федосова. – Москва : Музыка, 1966. – 68 с.
1398015
  Грабовський С. "Фаустовська людини" й Космос // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Українські теоретики: 1920-ті роки. Юрій Кондратюк, Валентин Глушков.
1398016
  Попеску Р.Д. "Фаянсовый гном из летнего сада" и другие пьесы : сборник ; / Димитру Раду Попеску ; пер. с рум. и послесл. Е. Азерниковой, худож. Т.В. Толстая. – Москва : Радуга, 1986. – 295 с.


  Эти грустные ангелы ; Цезарь - шут пиратов, или Ловушка, или Кто осмелится проверить, фальшивая ли у императора лысина ; Хория, или Птичье молоко ; Фаянсовый гном из летнего сада
1398017
  Щербакова Г.Н. "Фе Ли Ни" / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1989. – 64с.
1398018
  Гирич І. "Федераліст" очима "самостійника" // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 83-110. – ISBN 966-7332-13-6


  До історії написання статті А. Жука "М. Грушевський та СВУ".
1398019
  Білазерська І. [Фахівець Держаудитслужби відповідає на запитання читачки] // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управ. комплексного забезпечення" ; Ун-т держ. фіскальної Служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; Держ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т" ; голов. ред. В.Г. Чорний. – Київ, 2018. – № 8 (151), серпень. – С. 22-23


  "До державного університету звернувся комунальний заклад (педагогічний коледж) з проханням передати в оренду частину будівлі (125 кв. м) для проведення навчального процесу. У зв"язку з цим виникають запитання: 1) Хто виступає орендодавцем нерухомого ...
1398020
  Андреус А.П. Фа-цзя (легізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 72-73. – ISBN 966-316-069-1
1398021
  Русаков О.М. Фата-моргана биогенной доктрины углеводородов в Черном море / О.М. Русаков, Р.И. Кутас // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 3-17 : рис. – Библиогр.: с. 12-17. – ISSN 0203-3100
1398022
  Савелин З.С. Фата-моргана, или Буржуазная ложь о "народном капитализме" / З.С. Савелин. – М., 1956. – 64с.
1398023
   Фата-Моргана.. – Нижний Новгород, 1992. – 543с.
1398024
  Русов А.Е. Фата-моргана: сб. / А.Е. Русов. – Москва, 1983. – 366 с.
1398025
  Коцюбинский М. Фата моргана / М. Коцюбинский. – Москва: Ленинград, 1927. – 160с.
1398026
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 138с.
1398027
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1931. – 120с.
1398028
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський, 1933. – 232с.
1398029
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Ленинград, 1934. – 120 с.
1398030
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1935. – 171с.
1398031
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва : Художественная литература, 1935. – 175 с.
1398032
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1936. – 171с.
1398033
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1946. – 96 с.
1398034
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1952. – 88с.
1398035
  Коцюбинский М.М. Фата моргана : (из деревенских настроений) ; [пер. с укр.] / М.М. Коцюбинский. – Киев : Художественная литература, 1953. – 111 с.
1398036
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1954. – 112с.
1398037
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1955. – 128 с.
1398038
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Симферополь, 1955. – 112с.
1398039
  Коцюбинський М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинський. – Киев, 1959. – 103с.
1398040
  Коцюбинський М.М. Фата моргана : повість ; (з сільських настроїв) / Михайло Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 1977. – 133 с.
1398041
  Коцюбинский М.М. Фата моргана / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1987. – 651с.
1398042
  Мамонтов Я.А. Фата Моргана / Я.А. Мамонтов. – Х., 1939. – 109с.
1398043
  Коцюбински М.М. Фата Моргана / Михайло Коцюбински ; Перев. от укр. Петко Атанасов. – София : Народна Культура, 1961. – 358 с. : портр.
1398044
  Коцюбинський М. Фата моргана (Марево) / М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 96с.
1398045
  Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: Логический анализ / А.С. Карпенко. – Москва : Наука, 1990. – 213 с. – ISBN 5-02-008131-0
1398046
  Шаповал Ю. Фатальна амбівалентність // Критика. – Київ, 2009. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 21-27


  Чекістська справа-формуляр Миколи Хвильового.
1398047
  Краснянский А.В. Фатальная ошибка в конвенции о правах ребенка // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 190-191. – ISSN 1684-2618
1398048
  Лиховид І. Фатальний "Крок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 10


  "Що відбувається у Національному медичному університеті імені Богомольця?".
1398049
  Леус В. Фатальний будинок. Черняхівськ не відповідає : Повісті / Віталій Леус; Ред. Сергій Дзюба. – Чернігів, 2005. – 58с. – ISBN 966-340-054-4
1398050
  Заремба Володимир Фатальний вибір : Оповідання, повість-есе / Заремба Володимир. – Київ : Просвіта, 2001. – 272с. – ISBN 966-7551-62-8
1398051
  Баган О. Фатальний імперіалізм Москви // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 1, 4
1398052
  Парнікоза І.Ю. Фатальний липень німецького бліцкригу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
1398053
  Палієнко Лариса Фатальний поклик Антарктиди (До 140-річчя від дня народження Роберта Скотта) : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-55 : Фото
1398054
  Гусейнов Чингіз Гасан Фатальний Фаталі : роман / Гусейнов Чингіз Гасан. – Київ : Дніпро, 1991. – 456 с.
1398055
  Томенко М. Фатальний час української незалежності, або Чому не треба любити сучасну Україну: // Голос України, 2004. – 28 серпня


  Ст. нар. депутата України, директора Ін-ту політики до 13-річниці Незалежності України
1398056
  Вишневский Ю. Фатальное письмо. Почему Путину из-за Януковича пришлось убить Чуркина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 27 марта (№ 13). – С. 6
1398057
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Советский писатель, 1983. – 463 с.
1398058
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Фатальный Фатали : роман / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва, 1987. – 349 с.
1398059
  Коста Хетагуров Фатима : повесть / Коста Хетагуров. – Орджоникидзе, 1971. – 63 с.
1398060
  Бутаев Б. Фатима Бутаева : у истоков создания лазера / Б. Бутаев, В. Морозов // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 12
1398061
  Суворова А.А. Фатима Бхутто, расколовшая династию // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 61-65. – ISSN 0321-5075
1398062
  Львова Э. Фатима по имени У Ди // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3 (42) : осень. – С. 111-117. – ISSN 1681-7559


  Китай: более шести процентов населения страны составляют народы, не относящие себя к самому большому этносу страны.
1398063
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1974. – 143с.
1398064
  Кохова Ц.М. Фатимат / Ц.М. Кохова. – М., 1984. – 254с.
1398065
  Климентова О.В. Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 368-375


  Статтю присвячено аналізу фатичної (контактовстановлювальної) функції мови із залученням новітньої інформації про усвідомлювані й неусвідомлювані чинники комунікації. Особлива увага приділяється регулятивним чинникам мовленнєвого акту. В статье ...
1398066
  Соткіс Ю.А. Фатична функція мовлення в світлі реалізації концепції навчання мові для спеціальних цілей (дослідження проблеми в історико-філологічному контексті) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Досліджено фатичну функцію мовлення у зв"язку з реалізацією концепції навчання мові для спеціальних цілей. Проблему розглянуто в історико-філологічному контексті. Значне місце в статті приділено розгляду проблеми small talk у її історичному аспекті.
1398067
  Наумова Н.Г. Фатичний інформатив у діловому дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 378-383. – ISBN 966-581-388-9
1398068
  Хейердал Т. Фату-Хива. Возврат к природе : пер. с англ. / Т. Хейердал. – Москва : Мысль, 1978. – 303 с.
1398069
  Кублановский Ю. Фатум : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 55-60. – ISSN 0130-7673
1398070
  Цвілюк С.А. Фатум "братнього" союзу: Україна - "Русский мир" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 81-94. – ISBN 978-966-927-159-4
1398071
  Аугдем Евгений Фатум и фарисеи / Аугдем Евгений. – Франкфурт-на-Майне : [б.и.]. – (Тяпки: Тетради Ярости Против Коммуннистических Идолов : Непериодическое издание общественно-политических работ одного автора ; № 11)
Ч. 2. – 1996. – 181 с. – Наст. имя автора: Анцупов Евгений Михайлович
1398072
  Махун С. Фатум імператриці Сіссі. Як казка стала кошмаром і завершилася трагедією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 15


  "Зовсім недавно, 10 вересня 2018 року, виповнилося 120 років від дня трагічної смерті найбільш, без перебільшення, вродливої жінки XIX століття - імператриці Єлизавети Австрійської (1837-1898). Але, й можливо, найбільш нещасливої, адже все її життя ...
1398073
  Букіна Н.В. Фатум та прокляття як чинники деструкції нації в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон" (готичний та постмодерний аспекти) // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 13-17. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджуються особливості адаптації концептів "готики" в умовах постмодерну на прикладі роману В. Шкляра "Чорний Ворон".
1398074
   Фатум, раздел "Романтика": Романы (Д.Нейл, Д.Харт, Ж.Бэрд). – Нальчик, 1994. – 432с.
1398075
  Кудас І.Б. ФАТФ як міжнародно-правова інституція // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 216-226. – ISSN 2224-9281
1398076
  Абилов К. ФАТХ и ХАМАС: борьба за власть // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 0321-5075


  ХАМАС (палестинський ісламський рух терористичний). ФАТХ (рух за національне визволення Палестини)
1398077
  Крайнов Д.А. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Д.А. Крайнов, О.С. Гадзяцкая // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1987. – В1-22 : Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье / Крайнов Д.А., Гадзяцкая О.С. – С.1-144, табл.
1398078
  Дементьева С.П. Фауан, экология и динамика численности нематод некоторых пасленовых культур Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Дементьева С. П.; АН МССР. – Кишинев, 1969. – 20л.
1398079
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – 10 с. – Отд. оттиск из: Юбилейный сборник, К., 1901


  Пятидесятилетие Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. 1851-1901 : Юбилейный сборник. -Киев, 1901. т.Вып. 1:Фауна Байкала. (Результаты зоологической экспедиции 1900-1901 год., снаряженной под руководством ...
1398080
  Михельсон В. Фауна Oligochaet" озера Байкала / [соч.] В. Михельсена, д-ра // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 67-76. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
1398081
  Джафаров Ш.М. Фауна Азербайджана. / Ш.М. Джафаров. – Баку
5/1. – 1960. – 156с.
1398082
   Фауна Армянской ССР. – Ереван, 1957. – 164с.
1398083
   Фауна Армянской ССР. – Ереван
Кузнечиковые. – 1981. – 118 с.
1398084
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1967. – 226с.
1398085
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 260с.
1398086
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1968. – 274с.
1398087
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1973. – 245с.
1398088
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 268с.
1398089
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1976. – 296с.
1398090
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1983. – 155с.
1398091
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1985. – 171с.
1398092
   Фауна Армянской ССР.. – Ереван, 1987. – 204с.
1398093
   Фауна аэротенков.. – Л, 1984. – 264с.
1398094
   Фауна Байкальского заповедника.. – М, 1988. – 30с.
1398095
   Фауна Баргузинского заповедника.. – М, 1988. – 41с.
1398096
   Фауна Белоруссии. – Минск, 1972. – 81с.
1398097
   Фауна Белоруссии.. – Минск, 1971. – 67с.
1398098
  Воронин Ф.Н. Фауна Беоруссии и охрана природы / Ф.Н. Воронин. – Минск, 1967. – 424с.
1398099
  Сибирцева Л.К. Фауна беспозвоночных бассейна р.Чирчик. : Автореф... канд. биол.наук: / Сибирцева Л.К.; АН УзССР. Объед. учен. совет по биол. наукам. Отд. хим.-технол. и биол. наук. – Ташкент, 1964. – 14л.
1398100
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
1. – 1953. – 196с.
1398101
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
2. – 1954. – 208с.
1398102
  Марковский Ю.М. Фауна беспозвоночных низовьев рек Украины / Ю.М. Марковский. – Киев
3. – 1955. – 280с.
1398103
   Фауна беспозвоночных Урала.. – Челябинск, 1985. – 73с.
1398104
  Богачев А.В. Фауна бинагадинских кировых пластов Coieoptera / А.В. Богачев. – Баку, 1939. – 141с.
1398105
   Фауна биологической станции Уральского университета.. – Свердловск, 1977. – 56с.
1398106
   Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение. – Кишинев, 1990. – 234с.
1398107
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 1 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л.
1398108
  Цегельнюк П.Д. Фауна брахиопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, силурийских и нижнедевонских отложений Приднестровья. Ч. 2 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Цегельнюк П.Д.; КГУ, каф. историч. геологии. – Киев, 1969. – 217-463л. – Бібліогр.:л.445-462
1398109
  Янишевский М.Э. Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской области / М.Э. Янишевский; Ленинградский Государственный ордена Ленина университет им. Жданова А.А.; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград, 1954. – 280с.
1398110
   Фауна брахопод и биостратиграфическое расчленение ордовикских, сулурийских и нижнедевонских отложений Приденстровья : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 128 / Цегельнюк П. Д,; Цегельнюк П.Д, ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
1398111
  Пчелинцев В.Ф. Фауна брюхоногих верхнемеловых отложений Закавказья и Средней Азии / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1953. – 392с.
1398112
  Сержанін І.Н. Фауна БССР / І.Н. Сержанін. – Менск
1. – 1938. – 74с.
1398113
  Кулагин Н.М. Фауна БССР. / Н.М. Кулагин. – Минск
1. – 1940. – 64с.
1398114
  Малахова Н.П. Фауна в метаморфических породах Урала / Н.П. Малахова; Отв. ред. Овчинников Л.Н. – Свердловск : Уральский рабочий, 1967. – 144с.
1398115
  Худяев И. Фауна верхне-кимериджских отлоений Тимана. / И. Худяев, 1932. – 645-654с.
1398116
   Фауна Верхневолжья, ее охрана и использование.. – Калинин, 1981. – 118с.
1398117
  Наливкин Д.В. Фауна верхнего и среднего девона восточного склона Башкирского Урала / Д.В. Наливкин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 66с.
1398118
  Дуткевич Г.А. Фауна верхнего палеозоя Восточного Памира : Труды экспедиции / Г.А. Дуткевич, О.Г. Туманская; Отв. ред. Бурачек А.Р. – Вып. 31. – Ленинград : ОНТИ, Химтеорет, 1935. – 131с.
1398119
  Иосебидзе Г Д. Фауна верхнеюрских карбонатных отложений Абхазии и ее экология. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Иосебидзе Д.Г,; АН Груз. ССР. Геол. ин-тут. – Тбилиси, 1965. – 21л.
1398120
  Бродский А К. Фауна веслоногих рачков и зоогеографическое районировнаие северной части Тихого океана и сопредельных вод / А К. Бродский, . – М.Л,, 1957. – 223с.
1398121
   Фауна Волгоградского водохранилища и влияние на нее загрязнения.. – Саратов, 1967. – 108с.
1398122
  Бугданов Г.Б. Фауна вредителей сельского хозяйства района восточных предгорий Северного Кавказа / Г.Б. Бугданов. – Владикавказ, 1929. – 109-130с.
1398123
  Палий В.Ф. Фауна вредных земляных блошек СССР / В.Ф. Палий. – Фрунзе, 1961. – 103с.
1398124
  Журавель П.А. Фауна временных водоемов юго-востока Украины / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1948. – 6с.
1398125
   Фауна высокогорья Большого Кавказа в пределах Грузии.. – Тбилиси, 1964. – 200с.
1398126
   Фауна гельминтов животных и растений Киргизии.. – Фрунзе, 1974. – 109с.
1398127
  Анисимов Е.П. Фауна города и ее охрана / Е.П. Анисимов. – Кишинёв, 1978. – 56с.
1398128
   Фауна Грузии. – Тбилиси, 1941. – 287с.
1398129
  Настюков Николай Захарович Фауна грызунов и некоторые вопросы энзоотии чумы на Западном Устюрте : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Настюков Николай Захарович; Всесоюз. н.-и. противочум. ин-т "Микроб". – Саратов, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1398130
  Каминская Л.Д. Фауна губок Черного моря : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Каминская Л.Д. ; Одес. гос. ун-т им. Н.И. Мечникова. – Одесса, 1966. – 16 с.
1398131
   Фауна Дагестана.. – Махачкала, 1967. – 32с.
1398132
   Фауна Дарвинского заповедника.. – М, 1988. – 63с.
1398133
  Штакельберг А. Фауна двукрылых восточного сектора Арктической Сибири и ее происхождение / А. Штакельберг, 1944. – 260-271с.
1398134
  Сергеева М.Т. Фауна двустворчатых моллюсков нижнего и низов среднегод карбона Донецкого бассейна и его западного продолжения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Сергеева М.Т.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1964. – 11л.
1398135
  Венюков П.Н. Фауна девонских отложений окрестностеей Свинорда / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А.Лебедева, 1889. – 24с. + Табл.1. – Труды С.Петерб.Об-ва Естествоиспыт.Т.ХХ. 1899 г. Отд.Геологии и минерал.
1398136
  Венюков П.Н. Фауна девонской системы Северозападной и Центральной России : Из Геологического кабинета С.-Петерб.ун-та / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1886. – 291(16)с. + Табл.11
1398137
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Фауна днестровских террас / Л.Ф. Лунгерсгаузен; АН УРСР. – Оттиск : АН УРСР, 1938. – 199-236с. – (Геологічний журнал ; Т. 5, Вип. 4)
1398138
  Григорьев Б.Ф. Фауна донных беспозвоночных низовьев Южного Буга : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Григорьев Б.Ф. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1966. – 32 с.
1398139
  Кузнецов А.П. Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и северных Курильских островов / А.П. Кузнецов. – М., 1963. – 272с.
1398140
  Соболев Д.Н. Фауна древнейших средневековых отложений Царства Польского / Д.Н. Соболев. – вырезка. – 8с.
1398141
  Тугушева Р.С. Фауна жуков-щелкунов (Coleoptera Elateridae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Тугушева Р.С.; АН Казахской ССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1972. – 21л.
1398142
  Остафичук В.Г. Фауна жуков-щелкунов Молдавии и их хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Остафичук В.Г.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1968. – 23л.
1398143
  Плигинский В.Г. Фауна западной части центрально-черноземной области / В.Г. Плигинский. – Курск, 1929. – 26с.
1398144
   Фауна заповеденика "Кивач".. – М, 1988. – 42с.
1398145
   Фауна заповедника "Остров Врангеля".. – М, 1987. – 53с.
1398146
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологичесая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Ленинград
2. – 1947. – 588с.
1398147
  Зенкевич Л.А. Фауна и биологическая продуктивность моря / Л.А. Зенкевич. – Ленинград
1. – 1951. – 506с.
1398148
  Костромитин В.Б. Фауна и биология блошек (coleopteta chrysome-lidal Halticinal) Кемеровской области : Автореф... канд. ибол.наук: / Костромитин В. Б.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т экло. раст. и животн. – Свердловск, 1967. – 27л.
1398149
   Фауна и биология гусеобразных птиц.. – М, 1977. – 121с.
1398150
  Самедов Н.Г. Фауна и биология жуков, вредящих сельскохозяйственным культурам в Азербайджане / Н.Г. Самедов. – Баку, 1963. – 284с.
1398151
   Фауна и биология насекомых Молдавии.. – Кишинев, 1973. – 186с.
1398152
  Дербенева Н.Н. Фауна и биология трипсов (Thysanoptera) Крыма : Автореф... канд. биол.наук: / Дербенева Н. Н.; АН УССР, Зоол. ин-т. – Л., 1963. – 18л.
1398153
  Непесова Мая Гаибовна Фауна и биология чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) Юго-Восточной Туркмении : Автореф... кандидата биол.наук: / Непесова Мая Гаибовна; АН Таджик. ССР. Учен. совет Отд-ния биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии АН Туркм. ССР. – Ашхабад, 1965. – 18л.
1398154
  Четвериков С.С. Фауна и биология чешуекрылых / С.С. Четвериков. – Новосибирск, 1984. – 102с.
1398155
   Фауна и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная советско-монгольская палеонтологическая экспедиция, Труды. – Вып. 1. – Москва : Наука, 1974. – 380с.
1398156
   Фауна и биостратиграфия пограничных отложений девона и карбона Берчогура (Мугоджары). – Москва : Наука, 1987. – 119с.
1398157
   Фауна и биоценотические связи насекомых Украины.. – К, 1987. – 86с.
1398158
  Даниловский И. Фауна и возраст известковых туфов на правом берегу р. Луги близ д. Вяз / И. Даниловский. – Отдельный оттиск из т.57, № 6 Известий Геологического Комитета. – Ленинград : Изд-е геологического комитета, 1929. – С. 654-703
1398159
  Андреева Е.М. Фауна и зонально-экологическое распределение пауков Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Андреева Е.М.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1398160
  Заренков Н.А. Фауна и зоогеография десятиногих ркообразных антарктической и южной умеренной области : Автореф... канд. биол.наук: / Заренков Н.А.; МГУ. Биол.-почв. фак. – Москва, 1965. – 20л.
1398161
   Фауна и зоогеография насекомых Средней Азии.. – Душанбе, 1966. – 263с.
1398162
  Христов Василий Викторович Фауна и ландшафтное распределение панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Христов Василий Викторович; АН ТаджССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1398163
  Павличенко В.И. Фауна и некоторые вопросы морфологии мошек (Diptera, Simuliidae) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Павличенко В.И. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1978. – 19 с.
1398164
  Цетлин А.Б. Фауна и распределение многощетинковых червей Белого моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Цетлин А. Б.; МГУ. – М., 1981. – 22л.
1398165
   Фауна и распределение моллюсков.. – Владивосток, 1987. – 144с.
1398166
   Фауна и распределение ракообразных нотальных и антарктических вод. – Владивосток, 1982. – 120с.
1398167
   Фауна и ресурсы позвоночных бассейна озера Байкал.. – Улан-Удэ, 1980. – 168с.
1398168
  Мамедзаде Р.Н. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений северо-восточной части Малого Кавказа (междуречье Кошкарчай-Дебетчай) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедзаде Р.Н.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 20л.
1398169
  Халафова Р.А. Фауна и стратиграфия верхнемеловых отложений юго-восточной части Малого Кавказа и Нахичеванской АССР / Р.А. Халафова. – Баку : Азербайджанское Государственное из-во, 1969. – 415с.
1398170
  Эпиташвили В.Д. Фауна и стратиграфия верхнеэоценовых отложений Рачи и Лечхуми. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Эпиташвили В.Д.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1398171
  Абдулкамзаде М.Р. Фауна и стратиграфия верхнеюрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Абдулкамзаде М.Р.; Акад. наук Азербайдж.ССР,. – Баку, 1955. – 14л.
1398172
  Топчишвили М.В. Фауна и стратиграфия лейасовых отложений Дзирульского массива. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Топчишвили М.В.; АН ГрузССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
1398173
  Алиев Р.А. Фауна и стратиграфия меловых отложений северного склона Юго-Восточного Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Р. А.; АН АзССР, Ин-т геолог. иим. Губкина. – Баку, 1957. – 21л.
1398174
  Гасанов Т.А. Фауна и стратиграфия нижне- средне-юрских отложений северо-восточной части Малого Кавказа / Т.А. Гасанов; Ред. Алиев М.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1961. – 137 с.
1398175
   Фауна и стратиграфия палеозоя и мезозоя Прибалтики и Белоруссии. – Вильнюс : Минтис, 1975. – 249с.
1398176
   Фауна и флора Воеводского : (Стратиграфия и палеонтология). – Уфа, 1980. – 90с.
1398177
  Иметхенов Б А. Калмыков Фауна и флора кайнозоя Бурятии : каталог / Б А. Калмыков Иметхенов; Отв. ред. Ендрихинский А.С. – Улан-Удэ, 1988. – 177с.
1398178
   Фауна и флора мезозоя и кайнозоя южных окраин Русской платформы : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 85с.
1398179
   Фауна и флора палеозоя Северо-Востока Европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1970. – 76с.
1398180
   Фауна и флора плиоцена и плейстоцена : (опорный разрез Султанаева-Юлушева). – Москва : Наука, 1983. – 152с.
1398181
   Фауна и флора позднего кайнозоя Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 143с.
1398182
   Фауна и флора Симбугино : (опорный разрез акчагыла и апшерона Башкирии). – Москва : Наука, 1977. – 234с.
1398183
  Фурман О.К. Фауна и численность клещей почв Одесской области и закономерности их распределения в различных почвенных биоценозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Фурман О.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 25 с.
1398184
   Фауна и экология амфибий и рептилий.. – Краснодар, 1984. – 89с.
1398185
   Фауна и экология беспозвоночных Дальнего Востока.. – Владивосток, 1984. – 103с.
1398186
   Фауна и экология беспозвоночных животных : Сб. тр. – Москва, 1978. – 139с.
1398187
   Фауна и экология беспозвоночных животных в заповедниках РСФСР.. – М, 1986. – 165с.
1398188
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1976. – 198с.
1398189
   Фауна и экология беспозвоночных животных.. – М, 1984. – 189с.
1398190
   Фауна и экология беспозвоночных Латвийской ССР = Latvijas PSR bezmugurkaulnieku fauna un ekologija : Межведомственный сб. науч. тр. – Рига : Латв.ГУ, 1980. – 112с.
1398191
  Бутенко О.М. Фауна и экология гамазоидных клещей, связанных с птицами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бутенко О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 16 с.
1398192
  Меркушева И.В. Фауна и экология гельминтов грызунов Белорусии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меркушева И.В.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Минск, 1964. – 18л.
1398193
  Конурбаев Э.О. Фауна и экология гнуса Иссык-Кульской котловины Киргизии : Автореф... кандидата биол.наук: / Конурбаев Э.О.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет Отд-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1398194
   Фауна и экология грызунов : Материалы по грызунам. – Москва
вип.4. – 1951. – 199с.
1398195
   Фауна и экология животных в условиях ирригации земель.. – Элиста, 1990. – 96с.
1398196
   Фауна и экология животных Вьетнама.. – М, 1983. – 207с.
1398197
   Фауна и экология животных Казахстана.. – Алма-Ата, 1985. – 82с.
1398198
   Фауна и экология животных Калмыкии и сопредельных районов.. – Элиста, 1984. – 108с.
1398199
   Фауна и экология животных Таджикистана.. – Душанбе, 1978. – 117с.
1398200
   Фауна и экология животных.. – Минск, 1969. – 268с.
1398201
   Фауна и экология животных.. – М, 1974. – 190с.
1398202
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1990. – 135с.
1398203
   Фауна и экология животных.. – Тверь, 1992. – 121с.
1398204
   Фауна и экология жисткокрылых Белоруссии. – Минск, 1991. – 262с.
1398205
  Гайжаускене И.И. Фауна и экология земноводных Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гайжаускене И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1398206
  Велиева Зейнаб-ханум Джебраил кызы Фауна и экология земноводных Юго-Востока АзербайджанскойССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Велиева Зейнаб-ханум Джебраил кызы; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 19л.
1398207
  Хаджибейли З.К. Фауна и экология кокцид. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Хаджибейли З.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 36л.
1398208
  Окереке Т.А. Фауна и экология кровососущих гамазовых клещей Западной Нигерии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Окереке Т. А. ; МГУ , Биол. почв. фак. – Москва, 1966. – 27 с.
1398209
  Трухан М.Н. Фауна и экология кровососущих мокрецов рода culicoides (diptera, ceratopogonidae) на территории Белоруссии : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Трухан М.Н.; Белорусск. научно-иссл. ветеринарный ин-т. – Минск, 1970. – 22л.
1398210
  Ланге Э.Р. Фауна и экология личинок трематод в пресноводных моллюсках некоторых водоемов Латвийской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Ланге Э.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 36л.
1398211
   Фауна и экология млекопитающих и птиц Вьетнама.. – М, 1986. – 156с.
1398212
   Фауна и экология млекопитающих Кавказа.. – Нальчик, 1987. – 231с.
1398213
  Дегтярева К.Т. Фауна и экология мокрецов рода Culicoides в условиях Воронефской области : Автореф... канд. биол.наук: / Дегтярева К.Т.; Воронежский гос. ун-т Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1964. – 20л.
1398214
  Штербергс М.Т. Фауна и экология мошек Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 097 / Штербергс М.Т. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 29 с.
1398215
   Фауна и экология наземных позвоночников.. – Петрозаводск, 1988. – 176с.
1398216
   Фауна и экология наземных позвоночных животных. – Москва, 1981. – 105с.
1398217
   Фауна и экология наземных позвоночных животных на территолриях с разной степенью антропогенного воздействия.. – М, 1985. – 169с.
1398218
   Фауна и экология наземных членистоногих Сибири.. – Иркутск, 1981. – 155с.
1398219
   Фауна и экология насекомых. – Пермь, 1981. – 158с.
1398220
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1967. – 164с.
1398221
   Фауна и экология насекомых Белоруссии.. – Минск, 1979. – 272с.
1398222
   Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока : Межвуз.сб. – Иркутск, 1977. – 200с.
1398223
   Фауна и экология насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1973. – 181с.
1398224
   Фауна и экология насекомых Вьетнама. – М, 1988. – 197с.
1398225
   Фауна и экология насекомых Приморья и Камчатки.. – Владивосток, 1985. – 127с.
1398226
   Фауна и экология насекомых Сибири.. – Новосибирск, 1974. – 212с.
1398227
   Фауна и экология насекомых Туркменнии. – Ашхабад, 1977. – 155с.
1398228
   Фауна и экология насекомых Урала.. – Свердловск, 1987. – 176с.
1398229
   Фауна и экология насекомых Урала.. – Пермь, 1990. – 124с.
1398230
   Фауна и экология некоторых видов беспозвоночных и позвоночных животных Предкавказья.. – Краснодар, 1990. – 103с.
1398231
   Фауна и экология некоторых групп насекомых и клещей Грузии.. – Тбилиси, 1985. – 99с.
1398232
   Фауна и экология ногохвоток.. – М, 1984. – 198с.
1398233
   Фауна и экология паразитов грызунов.. – Минск, 1963. – 236с.
1398234
  Ахвледиани П М. Фауна и экология паразитов тлей / П М. Ахвледиани. – Тбилиси, 1981. – 104с.
1398235
   Фауна и экология пауков и скорпионов.. – М, 1989. – 97с.
1398236
  Пичка В.Е. Фауна и экология пауков Центральной Лесостепи : Автореф... канд. биол.наук: / Пичка В.Е.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1967. – 14л.
1398237
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1984. – 153с.
1398238
   Фауна и экология паукообразных.. – Пермь, 1988. – 138с.
1398239
   Фауна и экология позвоночных животных. – Москва, 1977. – 164с.
1398240
   Фауна и экология позвоночных животных в антропогенных условиях.. – Волгоград, 1990. – 126с.
1398241
   Фауна и экология позвоночных животных.. – М, 1976. – 244с.
1398242
   Фауна и экология позвоночных Урала и их охрана. – Челябинск, 1983. – 55с.
1398243
   Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области.. – М, 1983. – 215с.
1398244
  Шаммаков С. Фауна и экология пресмыкающихся "Малых хребтов". : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаммаков С.; АН Туркм.ССР.Отдел.биол.наук. – Ашхабад, 1967. – 20л.
1398245
   Фауна и экология птиц Восточной Сибири.. – Иркутск, 1984. – 166с.
1398246
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Северо-Запада СССР.. – Петрозаводск, 1983. – 158с.
1398247
   Фауна и экология птиц и млекопитающих Среденй Сибири. – Москва, 1987. – 231с.
1398248
   Фауна и экология птиц и млекопитающих таежного Северо-Запада СССР.. – Петрозаводск, 1978. – 192с.
1398249
  Измайлов И.В. Фауна и экология птиц и млекопитающих Хоперского государственного заповедника : Автореф... канд. биол.наук: / Измайлов И.В.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра зоологии. – Воронеж, 1954. – 20л.
1398250
  Токгаев Т. Фауна и экология саранчовых Туркмении / Т. Токгаев; АН ТуркменССР; Ин-т зоологии. – Ашхабад : Илим, 1972. – 224с.
1398251
  Богдагов Ю.А. Фауна и экология стафилинид Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Богдагов Ю. А.; Ин-т зоологии АН УССР. – К., 1985. – 23л.
1398252
   Фауна и экология стрекоз.. – Новосибирск, 1989. – 207с.
1398253
   Фауна и экология членистоногих Сибири.. – Новосибирск, 1981. – 317с.
1398254
  Бессолицына Е.П. Фауна и экология щелкунов Южного Прибайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Бессолицына Е.П.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 25л.
1398255
   Фауна и экология, наземных позвоночных Кыргызстана.. – Бишкек, 1991. – 140с.
1398256
  Газалиев Н.А. Фауна иксодоидных клецей и гемоспоридий домашних животных в юго-восточных горных районах Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: 03.106 / Газалиев Н.А.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 26л.
1398257
   Фауна кайнозоя Грузии и ее геоисторическое значение : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 105с.
1398258
   Фауна кайнозоя Молдавии. – Кишинев : АН МССР, 1970. – 132с.
1398259
   Фауна Камчатской области.. – М-Л, 1963. – 120с.
1398260
   Фауна Карадагского заповедника.. – М, 1989. – 64с.
1398261
   Фауна Карпатского заповедника. – Москва, 1988. – 44с.
1398262
   Фауна Карпатского заповедника. – М, 1988. – 42с.
1398263
  Барабаш Фауна китообразных Черного моря, ее состав и происхождение : Опыт морфолого - систематического анализа / Барабаш, Никифоров И.И. -; ВГУ. – Воронеж : ВГУ, 1940. – 85с.
1398264
  Дегтярев Д.Д. Фауна кораллов известняков, включающих Пашийскую рудоносную толщу в Чусовском районе / Д.Д. Дегтярев; Ред. Альбов М.Н., Шарова А.К., Щеглова-Бородина О.Н. – Свердловск : УрГУ, 1951. – 40с.
1398265
  Лобкова М.П. Фауна кровососущих комаров Карельской АССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лобкова М.П. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1965. – 24 с.
1398266
   Фауна Латвийской ССР и сопредельных территорий.. – Рига, 1964. – 335с.
1398267
   Фауна лесов бассейна озера Байкал.. – Новосибирск, 1979. – 157с.
1398268
  Влащенко Ірина Андріївна Фауна листовійок (Lepidoptera, tortricida) яружних лісів північного сходу України : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.09 / Влащенко Ірина Андріївна; Харків. держ. педагог. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 19л.
1398269
  Чорногоренко-Бідуліна Фауна личинкових форм трематод в молюсках Дніпра / Чорногоренко-Бідуліна. – К., 1958. – 108с.
1398270
   Фауна мезозоя и кайнозоя Грузии и ее геоисторическое значение : сборник. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 136с.
1398271
   Фауна мезозоя и кайнозоя Западной Монголии = Совместная Советско-Монгольская научно-исследовательская геологическая экспедиция, Труды. – Вып. 3. – Москва : Наука, 1971. – 134с.
1398272
   Фауна мира. – М., 1991. – 298с.
1398273
  Соколов В.Е. Фауна мира: млекопитающие: справочник. / В.Е. Соколов. – М., 1990. – 254с.
1398274
  Сливинський О. Фауна мілководдя : "Звірослов" Тані Малярчук: соціологія крізь скло // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 125-128. – ISBN 978-966-8201-83-7
1398275
  Старобогатов Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов земного шара / Я.И. Старобогатов. – Л., 1970. – 372с.
1398276
  Чаус И.В. Фауна моллюсков и стратиграфия верхнеплейстоцен голоценовых лиманно-морских отложений северо-западной части Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.09 / Чаус И.В.; АН Украины, ин-т геол. наук. – К., 1991. – 20л.
1398277
  Зелинская В.А. Фауна моллюсков нижнетретичных отложений правобережья Среднего Днепра : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зелинская В.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1956. – 12л.
1398278
  Куличенко В.Г. Фауна моллюсков палеогеновых отложений юго-западной части горного Крыма : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куличенко В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 22 с.
1398279
  Мороз С.А. Фауна моллюсков палеоцена Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – Одесса : Киевский университет, 1972. – 139с.
1398280
  Багдасарян К.Г. Фауна моллюсков тарханского горизонта и условия ее существования / К.Г. Багдасарян. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 152с.
1398281
  Кулиниченко В.Г. Фауна молюсков палеогенных отложений юго-западной части Горного Крыма. Ч. 1 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Кулиниченко В. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 234л. – Бібліогр.:л.222-234
1398282
  Кулиниченко В.Г. Фауна молюсков палеогеновых отложений юго-западной части Горного Крыма. Ч. 2 : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Кулиниченко В. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 201л. – Бібліогр.:л.10
1398283
  Мороз С.А. Фауна молюсков палеоцена Днепровско-Донецкой впадины : Дис... д-ра геолого-минералогическихнаук: / Мороз С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 256л.
1398284
   Фауна Мордовского гос. заповедника им. П.Г.Смидовича. – Москва, 1938. – 154с.
1398285
   Фауна морей северо-западной части Тихого океана.. – М-Л, 1965. – 260с.
1398286
  Тертерян А.Е. Фауна мошек (сем. Simuliidae) Армении : Автореф... канд. биол.наук: / Тертерян А. Е.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов., 1951. – 16 с.
1398287
  Усова З.В. Фауна мошек Карелии и Мурманской области / З.В. Усова. – М.-Л., 1961. – 288с.
1398288
  Усова Зинаида Васильевна Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuliidae) : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Усова Зинаида Васильевна ; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1964. – 31с.
1398289
  Теплюк А.М. Фауна мошок (Diptera, Simuliidae) Карпатського біосферного заповідника // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2017. – № 2 (13). – С. 67-76. – ISSN 2226-4272
1398290
  Мельник М.О. Фауна на вік палеологових відкладин / М.О. Мельник
1. – 24-26с.
1398291
  Мельник М.О. Фауна на вік палеологових відкладин / М.О. Мельник
2. – 1935. – 75-90с.
1398292
  Огнев С.И. Фауна наземных позвоночных Воронежской губернии / С.И. Огнев, К.А. Воробьев. – М., 1923. – 256с.
1398293
  Водолажская Т.И. Фауна наземных позвоночных урбанизированных ландшафтов Татарии : (Птицы) / Т.И. Водолажская, И.И. Рахимов. – Казань, 1989. – 135с.
1398294
   Фауна насекомых Калужской губернии.. – Калуга, 1923. – 20с.
1398295
  Пучков В.Т. Фауна настоящих полужесткокрылых насекомых люцернового биоценоза центрально-черноземной полосы РСФСР и их сельскохозяйственное значение. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Пучков В.Т.;. – Воронеж, 1950. – 11 с.
1398296
  Адилова Н.Б. Фауна нематод кукурузы и прикорневой почвы, ее динамика в условиях Ташкентской области : Автореф... канд. биол.наук: / Адилова Н.Б.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 17л.
1398297
  Суменкова Н.И. Фауна нематод культивируемых шампиньонов в ее биоценотических связях. : Автореф... канд. биол.наук: / Суменкова Н.И.; Гельминтол. лаборатория АН СССР. – М., 1964. – 17л.
1398298
  Томина Н.Н. Фауна нематод овощных культур и дитиленхоз лука в Челябинской обл. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Томина Н.Н.; Академия с.-х. наук СССР. – М., 1974. – 19л.
1398299
  Трускова Галина Михайловна Фауна нематод сои в Амурской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Трускова Галина Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Дальневосточный гос. ун-т. – Владивосток, 1973. – 22л.
1398300
  Стрепкова Э.С. Фауна нематод хлопковых полей и ее динамика в уловиях Ташкентской области : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Стрепкова Э.С. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20 с.
1398301
  Ержанова П.К. Фауна нематод хлопчатника и почвы вокруг его корней в Самаркандском сельском районе Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Ержанова П.К.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1962. – 17л.
1398302
  Татаринов К.А. Фауна неогеновых и антропогеновых позвоночных Подолии и Прикарпатья, ее история и современное состояние : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Татаринов К.А.; Объединенный совет биол. наук. – К., 1970. – 56л.
1398303
   Фауна нижневизейских отложений Большого Донбасса. – Киев : Наукова думка, 1967. – 96с.
1398304
   Фауна нижнего кембрия Тувы : (опорный разрез р. Шивелиг-Хем) / И.Т. Журавлева, Н.М. Задорожная, Д.В. Осадчая, Н.В. Покровская, Н.М. Родионова, В.Д. Фонин; Отв. ред. Розанов А.Ю. – Москва : Наука, 1967. – 182с.
1398305
   Фауна низов турне Донецкого бассейна. – Киев : Наукова думка, 1966. – 129с.
1398306
  Венюков П.Н. Фауна о силурийских отложениях Подольской губернии. – Санкт-Петербург : Тип. Импер.АН, 1898. – 266с. – Отд.оттиск из "Материалов для геологии России", Т.ХІХ
1398307
   Фауна озер Карелии.. – М-Л, 1965. – 326с.
1398308
  Лаврова Н.М. Фауна озера Карачи : Сообщено в мед. отд. о-ва естествоиспытателей и врачей Томского ун-та, 1 февраля 1923 года и биолог. секции студ. кружка физ.-мат. фак-та, 8 февраля 1923 / Н.М. Лаврова, преподав. зоологии Томского ун-та // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
1398309
  Ильинский А.И. Фауна окрестностей г.Ново-Александрии, Люблинской губ. / А.И. Ильинский. – 13с.
1398310
  Крандієвський В.С. Фауна остракод силурійських відкладів Поділля : монографія / В.С. Крандієвський; Відп. ред. Горак С.В. – Київ : АН УРСР, 1963. – 150 с.
1398311
  Литвинов Н.И. Фауна островов Байкала: Назем. позвоноч. животные / Н.И. Литвинов. – Иркутск, 1982. – 132с.
1398312
  Сысоев Н.Д. Фауна охотничье-промысловых млекопитающих Владимирской области, ее охрана и рациональное использование. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоев Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова Биол.-почв. ф-тет. – М., 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1398313
  Шаргаев М.А. Фауна охотничьих млекопитающих Ханты-Мансийского национального округа и вопросы ее использования : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шаргаев М.А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 29 с.
1398314
  Ушаков П.В. Фауна Охотского моря и условия ее существования. / П.В. Ушаков, 1953. – 460с.
1398315
  Силантьев А.А. Фауна Падов / А.А. Силантьев. – 227-437с.
1398316
  Саакова Э.О. Фауна паразитических червей птиц дельты Дуная : Автореф... канд. биол.наук: / Саакова Э. О.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 9 с.
1398317
  Измайлова М.В. Фауна пауков юга Восточной Сибири / М.В. Измайлова. – Иркутск, 1989. – 180с.
1398318
   Фауна Петроградской губернии. – Пб.
2. – 1921. – 45с.
1398319
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 4с.
1398320
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 6с.
1398321
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 18с.
1398322
   Фауна Петроградской губернии.. – Пб.
2. – 1921. – 6с.
1398323
   Фауна Петроградской губернии.. – ПБ
2. – 1922. – 51с.
1398324
   Фауна печер України. – Київ : ПП Серга, 2004. – 248с. – (Праці Теріологічної Школи ; Вип. 6). – ISBN 966-02-0692-5
1398325
  Бурчак-Абрамович Фауна пещеры Сагварджиле в Западной Грузии : (Неолит и энеолит) / Бурчак-Абрамович. – Тбилиси : Мецниереба
Дикие животные. – 1972. – 101с.
1398326
  Бурчак-Абрамович Фауна пещеры Сагварджиле в Западной Грузии : (Неолит и энеолит) / Бурчак-Абрамович. – Тбилиси : Мецниереба
Домашние животные (Собака, свинья, крупный и мелкий рогатый скот) Общие выводы. – 1980. – 198с.
1398327
  Карташева Т.Т. Фауна пилильщиков (Hymeonoptera, Symphita) Киргизской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Карташева Т. Т.; АН Кирг.ССР, Объед. сов. От-ния биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1398328
  Порфирьева Н.А. Фауна планарий озера Байкал / Н.А. Порфирьева. – Казань, 1973. – 191с.
1398329
  Папин Ю.С. Фауна пластинчатожаберных моллюсков и биостратиграфия ерунаковской свиты Терсинского района Кузбасса. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Папин Ю.С.; Тюмен.индустр.ин-т. – Тюмень, 1968. – 25л.
1398330
  Сергиенко М.И. Фауна плоских и круглых червей водоплавающих, болотных птиц бассейна верхнего Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Сергиенко М.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24л.
1398331
  Павленко Т.А. Фауна позвоночных животных Голодной степи (Узбекистан) и ее динамика в связи с хозяйственным освоением территории. : Автореф... канд. биол.наук: / Павленко Т.А.; АН УзССР. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1965. – 15л.
1398332
  Янушевич А.И. Фауна позвоночных животных Тувинской области : Автореф... докт. биологич.наук: / Янушевич А.И.; Томский гос. университет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1950. – 18 с.
1398333
   Фауна позвоночных Урала и сопредельных территорий. – Свердловск, 1986. – 119с.
1398334
   Фауна позднего кайнозоя междуречья Днестр - Прут : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 108с.
1398335
   Фауна позднего кайнозоя Молдавии : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 105с.
1398336
  Лосовская Г.В. Фауна полихет северо-западной части Черного моря. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лосовская Г.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1956. – 12л.
1398337
  Лавров М.Т. Фауна почв Брянского лесного массива в связи с типами леса и пути ее регулирования : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 563 / Лавров М.Т. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 60 с. – Бібліогр.:с.58-60
1398338
  Шиперович В.Я. Фауна почв и древостоев в различных типах леса заповедника "Бузулукский бор" / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1939. – [7] с. – Отд. оттиск из: Зоологиеский журнал, 1939, т. 18, вып. 2 (с.13-19)
1398339
  Эглитис В.К. Фауна почв Латвийской ССР. / В.К. Эглитис. – Рига, 1954. – 263с.
1398340
  Данг Нгок Тхань Фауна пресноводных беспозвоночных Северного Вьетнама : Автореф... канд. биол.наук: / Данг Нгок Тхань; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. Ханойский ун-т. Биол. фак. – М., 1967. – 38л.
1398341
   Фауна прибрежных зон Курильских островов.. – М, 1977. – 270с.
1398342
   Фауна Пригородной зоны Тбилиси.. – Тбилиси, 1968. – 178с.
1398343
  Портенко Л.А. Фауна птиц неполярной части Северного Урала / Л.А. Портенко. – М.-Л., 1937. – 240с.
1398344
  Вийдалепп Я.Р. Фауна пядениц гор Средней Азии / Я.Р. Вийдалепп. – Москва, 1988. – 238с.
1398345
  Дьяконов А.М. Фауна пядениц Камчатки / А.М. Дьяконов, 1931. – 410с.
1398346
  Круглова А.Н. Фауна ракообразных и коловраток рек бассейна Онежского озера. : Автореф... канд. биолог.наук: / Круглова А.Н.; МВ и ССО РСФСР. Петрозавод. гос. ун-тет им. О.В.Куусинева. – Петрозаводск, 1975. – 27л.
1398347
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae (мурашки) України = Formicidae Ukrainae / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди інституту Зоології та біологіїю Сер.1. – Київ : Всеукраїнська АН, 1934. – 164с.
1398348
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae (мурашки) України = Die fauna der familie formicidae (ameisen) der Ukraine / В. Караваєв; Труди інституту Зоології та біології АН УСРР. Сер.1. – Київ : АН УСРР
Ч.2. – 1936. – 316с.
1398349
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae України / В. Караваєв. – К., 1934. – 164с.
1398350
  Караваєв В. Фауна родини Formicidae України / В. Караваєв. – К., 1936. – 316с.
1398351
   Фауна России и сопредельных стран : Преимущественно по коллекциям Зоологич. музея Императорской Академии наук: Пресмыкающиеся (Reptilia). – Петроград
Т. 2 : Ophidia/ А.М. Никольский. – 1916. – 304с.
1398352
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Императорской Академии Наук. – Петроград
Вып. 1 : Оболочники (Tunicata) : с 6 табл., 75 рис. и 12 картинами в тексте / В.В. Радикорцев. – 1916. – 336, [4] с., 5 л. табл. – Парал. тит. л. на фр. яз.
1398353
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.
1. – 361с.
1398354
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.
1. – 237-508с.
1398355
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Российск. Академии Наук.. – Птгр.
1. – 1919. – 353-576с.
1398356
   Фауна России и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического музея Россиск. Академии наук.. – Птгр., 1918. – 311с.
1398357
  Білушенко А.А. Фауна рукокрилих дендрологічного парку "Софіївка" // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 41-46. – ISSN 1729-7184
1398358
  Спурис З.Д. Фауна ручейников Прибалтики (преимущественно население озер) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.098 / Спурис З.Д. ; Ин-т зоологии АН УССР , Уч. совет. – Киев, 1970. – 28 с.
1398359
  Линдберг Г.У. Фауна рыб Японского моря и её история развития / Г.У. Линдберг. – 4с.
1398360
  Линдберг Г.У. Фауна рыб Японского моря и её история развития / Г.У. Линдберг. – Л., 1937. – 4с.
1398361
  Харатишвили Г.Д. Фауна сакараульского горизонта и ее возраст / Г.Д. Харатишвили. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1952. – 279с. – (Монографии ; № 4)
1398362
  Савенко Р.Ф. Фауна саранчовых Грузии / Р.Ф. Савенко. – Тбилиси, 1966. – 157с.
1398363
   Фауна СССР. – Л, 1934. – 17с.
1398364
   Фауна СССР. – М-л, 1935. – 453с.
1398365
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград, 1936. – 402с.
1398366
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград, 1936. – 6122с.
1398367
   Фауна СССР. – М-Л, 1936. – 457с.
1398368
   Фауна СССР. – М-л, 1936. – 125с.
1398369
   Фауна СССР : Насекомые кожистокрылые. – М-Л, 1936. – 240с.
1398370
   Фауна СССР : Насекомые жесткокрылые. – М-Л : Издательство Академии наук СССР, 1936. – 455 с.
1398371
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 197с.
1398372
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 258с.
1398373
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 501с.
1398374
   Фауна СССР. – М-Л, 1937. – 294с.
1398375
   Фауна СССР : новая серия. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
№ 10 : Насекомые двукрылые. Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – 1937. – 148 с.
1398376
   Фауна СССР. – Москва-Ленинград
Т. 13, вып. 3 : Насекомые чешуекрылые. – 1937. – 675с.
1398377
   Фауна СССР. – М-Л, 1938. – 157с.
1398378
   Фауна СССР. – М-Л, 1938. – 177с.
1398379
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4. – 1938. – 172с.
1398380
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 533с.
1398381
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 414с.
1398382
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 89с.
1398383
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 170с.
1398384
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 88с.
1398385
   Фауна СССР. – М-Л, 1940. – 511с.
1398386
  Зернов С.А. Фауна СССР / С.А. Зернов. – Москва-Л.
Т. 2. – 1940. – с.
1398387
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 475с.
1398388
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 421с.
1398389
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 466с.
1398390
   Фауна СССР / Зернов С.А. – М-Л, 1941. – 244с.
1398391
   Фауна СССР / Зернов С.А. – Москва-Ленинград, 1941. – 383 с.
1398392
   Фауна СССР. – Том II, вып. 1. – Москва : - Ленинград
Ракообразные. – 1947. – 340с.
1398393
   Фауна СССР. – М-Л, 1947. – 317с.
1398394
   Фауна СССР. – Том II, вып.2. – Москва- Ленинград : Изд-во Академии Наук СССР
Ч.2 : Насекомые перепончатокрылые. – 1947. – 235с.
1398395
   Фауна СССР. – Том III, вып 3. – Москва- Ленинград : Изд-во АкадемииНаук СССР
Ракообразные. – 1948. – 319с.
1398396
   Фауна СССР. – Том .XIII, ч1, вып. 2. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР
Насекомые жесткокрылые. – 1949. – 256с.
1398397
   Фауна СССР. – М-Л : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический ин-т Акад. наук СССР ; №38)
Т. 7 : Подотряд червецы и щитовки (coccoidea). Семейство мучнистые червецы (pseudococcidae) / Н.С. Борхсениус. – 1949. – 384с.
1398398
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 36)
Т. 10, вып. 3 : Пластинчаиоусые(Scarabaeidae). Подсем. (Rutelinae) Хлебные жуки и близкие группы/И.С.Медведев. – 1949. – 372с.
1398399
   Фауна СССР. – М-Л, 1950. – 344с.
1398400
   Фауна СССР. – М-Л, 1950. – 583с.
1398401
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4, вып. 2. – 1950. – 224с.
1398402
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – М-Л : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; №46)
Т. 10, вып. 1 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae) подсем. Melolonthinae. Ч.1 Хрущи/С.И.Медведев. – 1951. – 514с.
1398403
   Фауна СССР. – Том XIII, Ч 4, вып. 4. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР
Насекомые жесткокрылые. – 1952. – 234 с.
1398404
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР, 1952. – 202 с.
1398405
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР, 1952. – 256 с.
1398406
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР
Т. 4, вып. 2. – 1952. – 611 с.
1398407
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – М-Л : Академия наук СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 52)
Т. 10, вып. 2 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae. Ч.2. Хрущи/И.С.Медведев. – 1952. – 274 с.
1398408
   Фауна СССР. – М-Л : Академия наук СССР
31. – 1952. – 463с.
1398409
   Фауна СССР. – М-Л, 1953. – 412с.
1398410
   Фауна СССР. – М-Л, 1953. – 378с.
1398411
   Фауна СССР. – М-Л, 1954. – 387с.
1398412
   Фауна СССР. – М-Л, 1955. – 312с.
1398413
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 27, вып .1. – 1955. – 96с.
1398414
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1956. – 517с.
1398415
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 6, вып. 7. – 1956. – 814с.
1398416
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 6, ыпв. 6. – 1956. – 860с.
1398417
   Фауна СССР. – М-Л, 1957. – 147с.
1398418
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 2, вып. 3. – 1957. – 144с.
1398419
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 9. – 1957. – 494с.
1398420
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 24, вып. 1. – 1957. – 209с.
1398421
   Фауна СССР. – М-Л, 1958. – 592с.
1398422
   Фауна СССР. – М-Л, 1959. – 203с.
1398423
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 1, вып. 3. – 1959. – 640с.
1398424
   Фауна СССР. – М-Л, 1960. – 223с.
1398425
   Фауна СССР. – М-Л, 1960. – 272с.
1398426
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 4, вып. 3 : Насекомые чешуекрылые. – 1960. – 268с.
1398427
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 8. – 1960. – 284с.
1398428
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 74)
Т. 10, вып. 4 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae/С.И.Медведев. – 1960. – 399с.
1398429
   Фауна СССР. – М-Л, 1961. – 500с.
1398430
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 2, вып. 3. – 1961. – 488с.
1398431
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 238с.
1398432
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 434с.
1398433
   Фауна СССР. – М-Л, 1962. – 186с.
1398434
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 4. – 1962. – 318с.
1398435
   Фауна СССР. – М-л, 1963. – 219с.
1398436
   Фауна СССР. – М-Л, 1964. – 276с.
1398437
   Фауна СССР. – М-Л, 1964. – 504с.
1398438
   Фауна СССР : Жесткокрылые. – Москва; Ленинград : Наука. – (Новая серия / Зоологический институт АН СССР ; № 90)
Том 10, вып.5 : Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Cetoniinae, Valginae/С.И.Медведев. – 1964. – 376с.
1398439
   Фауна СССР. – М-Л, 1965. – 262с.
1398440
   Фауна СССР. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1965. – 467с.
1398441
   Фауна СССР. – М-Л, 1966. – 208с.
1398442
   Фауна СССР : Насекомые двукрылые. – Москва ; Ленинград : Наука = Новая серия ; № 93
Т. 3, вып. 2 : Москиты / П.П. Перфильев. – 1966. – 384 с.
1398443
   Фауна СССР. – Л, 1968. – 636с.
1398444
   Фауна СССР. – Л, 1968. – 286с.
1398445
   Фауна СССР. – Л
Т. 3. – 1969. – 248с.
1398446
   Фауна СССР. – Л
Т. 3, вып. 4. – 1970. – 384с.
1398447
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Многощетинковые черви. – 1972. – 272с.
1398448
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 270с.
1398449
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 355с.
1398450
   Фауна СССР. – Л, 1973. – 320с.
1398451
   Фауна СССР. – Л
Т. 2, вып. 5. – 1973. – 282с.
1398452
   Фауна СССР. – Л
Т. 4, вып. 4. – 1973. – 127с.
1398453
   Фауна СССР. – Л, 1975. – 428с.
1398454
   Фауна СССР. – Л, 1975. – 428с.
1398455
   Фауна СССР. – Ленинград, 1976. – 434с.
1398456
   Фауна СССР. – Л, 1976. – 484с.
1398457
   Фауна СССР. – Л.
Т. 1, вып. 3. – 1976. – 237с.
1398458
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 7, вып. 6 : Хальциды сем / М.Д. Зерова. – 1976. – 230 с.
1398459
   Фауна СССР. – Л, 1977. – 396с.
1398460
   Фауна СССР. – Л, 1977. – 504с.
1398461
   Фауна СССР. – Л
Т. 1, вып. 1. – 1977. – 399с.
1398462
   Фауна СССР. – Л
Т. 7, вып. 2. – 1977. – 436с.
1398463
   Фауна СССР. – Л, 1978. – 384с.
1398464
   Фауна СССР. – Л, 1979. – 502с.
1398465
   Фауна СССР. – Ленинград, 1979. – 408с.
1398466
   Фауна СССР. – Л, 1979. – 452с.
1398467
   Фауна СССР. – Л, 1980. – 466с.
1398468
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 3, вып. 5. – 1980. – 437с.
1398469
   Фауна СССР. – Л
Решетняк В.В. Акантарии (Acantaries, Protozoa) Мирового океана. – 1981. – 223с.
1398470
   Фауна СССР. – Л, 1981. – 326с.
1398471
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 1 : Воронцов Н.Н. Низшие хомякообразные мировой фауны. – 1982. – 451с.
1398472
   Фауна СССР. – Л
Т. 2, вып. 1 : Многощетинковые черви подотряда Аphroditiformia Северного Ледовитого океана и северо-западной части Тихого океана. – 1982. – 10-254с.
1398473
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 1 : Жесткокрылые / О.Л. Крыжановский. Вып. 2. Жуки подотряда Adephaga (ч. 1). – 1983. – 341 с.
1398474
   Фауна СССР : Комары-долгоножки семейства Tipulidae, общая часть и нчало систематической части подсем. Dolichopezinae; подсем. Tipulinae (начало). – Ленинград : Наука
Т. 2, вып.1-2 : Насекомые двукрылые. – 1983. – 585с.
1398475
   Фауна СССР. – Л
Т. 17, вып. 1 : Пчелиные-галикитиды / Ю.А. Несенко. – 1983. – 199с.
1398476
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 3, вып. 3 : Моллюски/ А.А. Шилейко. Наземные моллюски подотряда pupillina фауны СССР (gastropoda, pulmonata, geophila). – 1984. – 399с.
1398477
   Фауна СССР. – Л, 1985. – 263с.
1398478
   Фауна СССР. – Л, 1985. – 638с.
1398479
   Фауна СССР : насекомые жестокрылые. – Л
Т. 14, вып. 2 : Точильцики - семейство Апоbiidae. – 1985. – 175с.
1398480
   Фауна СССР. – Ленинград : Наука
Т. 14, вып. 7 : Мухи серебрянки. – 1986. – 336 с.
1398481
   Фауна СССР. – Л, 1988. – 302с.
1398482
   Фауна СССР. – Л, 1989. – 293с.
1398483
   Фауна СССР. – Ленинград, 1989. – 406с.
1398484
   Фауна СССР. – Л
Т. 3, вып. 2. – 1990. – 340с.
1398485
   Фауна СССР. – Ленинград
Т. 5, вып. 3. – 1990. – 221с.
1398486
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея Академии наук СССР. Насекомые чешуекрылые (Insecta Lepidoptera). – Л.
Т. 1, вып. 2. – 1929. – 64с.
1398487
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея АН СССР. Многоколенчатые /Pantopoda. – Л., 1930. – 225-554с.
1398488
   Фауна СССР и сопредельных стран преимущественно по коллекциям Зоологического музея АН СССР. Многоколенчатые /Pantopoda. – Л.
Т. 2. – 1930. – 225-555с.
1398489
   Фауна СССР и сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического ин-та АН СССР. Рыбы Marsipobranchii Pisces = Marsipobranchii u pisces. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3, вып. 3 : Ostariophysi. – 1933. – 705-846с.
1398490
   Фауна СССР.. – М-Л, 1950. – 135с.
1398491
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 27, вып. 2. – 1950. – 231с.
1398492
   Фауна СССР.. – М-Л, 1951. – 287с.
1398493
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 6, вып. 5. – 1951. – 363с.
1398494
   Фауна СССР.. – М-Л
Т. 4, вып. 2. – 1964. – 424с.
1398495
   Фауна СССР. Млекопитающие. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР
Т. 1, вып. 2 : Кабарги и олени / К.К. Флеров. – 1952. – 338 с.
1398496
   Фауна СССР. Оболочники. Асцидии. Колониальные асцидии семейства морей СССР и сопредельных вод. – Ленинград
Т. 1, вып. 1. – 1989. – 226 с.
1398497
   Фауна СССР. Ракообразные. – М.-Л. : Академия наук СССР
Т. 3, вып. 4. – 1952. – 426 с.
1398498
   Фауна СССР. Ракообразные. – Л.
Т. 1, вып. 2. – 1971. – 532с.
1398499
   Фауна СССР. Ракообразные. Anomura / Зернов С.А. – Москва-Л.
Т. 10, вып. 3. – 1938. – 325 с.
1398500
   Фауна СССР. Ракообразные. Пресноводные ослики (Asellota). – Москва-Л.
Т. 7, вып. 5. – 1951. – 144с.
1398501
   Фауна СССР. Ракообразные. Равноногие Дальневосточных морей / Зернов С.А. – Москва-Л.
Т. 7, вып. 3. – 1936. – 279с.
1398502
   Фауна СССР. Ракообразные. Усоногие раки. – Москва-Л.
Т. 4, вып. 1. – 1957. – 268с.
1398503
   Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых (Annulipalpia). – Москва-Л.
Т. 2, вып. 1. – 1964. – 563с.
1398504
   Фауна СССР. Ручейники. Личинки и куколки подотряда цельнощупиковых (Integripalpia). – Москва-Л.
Т. 2, вып. 2. – 1966. – 563с.
1398505
   Фауна СССР. Рыбы / Зернов С.А., Световидов А.Н. – Москва-Л.
Т. 6, вып. 9. – 1936. – 24с.
1398506
   Фауна СССР. Рыбы. Сельдевые (Clupeidae). – М.-Л. : Академия наук СССР
Т. 2, вып. 1. – 1952. – 333 с.
1398507
   Фауна СССР. Рыбы. Сем. зубаток (Anarhichadidae). – Москва-Л.
Т. 5, вып. 5. – 1959. – 172с.
1398508
   Фауна СССР. Рыбы. Трескообразные. – Москва-Л.
Т. 9, вып. 4. – 1948. – 222с.
1398509
   Фауна СССР. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. – Л.
Т. 5, вып. 1. – 1991. – 257с.
1398510
   Фауна Ставрополья. – Ставрополь, 1970. – 200с.
1398511
   Фауна Східних Карпат: Сучасний стан і охорона. – Ужгород
1. – 1993. – 353с.
1398512
   Фауна Східних Карпат: Сучасний стан і охорона. – Ужгород
2. – 1993. – 90с.
1398513
  Чорний М.Г. Фауна та особливості екології двопарноногих і губоногих багатоніжок заповідника Розточчя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 30-35 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1398514
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе
Том 19, часть 1 : Птицы/ И.А. Абдусалямов. – 1971. – 402с.
1398515
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Том 8 : Псиллиды или листоблошки (Hjmoptera, psylloidea). – 1985. – 327с.
1398516
   Фауна Таджикской ССР. – Душанбе : Дониш
Том 20, часть 3 : Млекопитающие (грызуны)/Г.С. Давыдов. – 1988. – 315с.
1398517
  Нарзикулов М.Н. Фауна Таджикской ССР / М.Н. Нарзикулов, М.М. Даниярова. – Душанбе
4. – 1990. – 270с.
1398518
   Фауна Таджикской ССР. Птицы. – Душанбе
19, ч. 3. – 1977. – 275с.
1398519
  Божко М.П. Фауна тлей степной зоны Украины и лесостепи ее Левобережья : Автореф... докт. биол.наук: / Божко М. П.; АН СССР, Отд-ние биол. наук. – К., 1962. – 40л.
1398520
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 1. – 1953. – 68с.
1398521
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3, в. 2. – 1953. – 160с.
1398522
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3, в. 5. – 1953. – 139с.
1398523
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 2. – 1956. – 159с.
1398524
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
1 : Земноводные и пресмыкающиеся. – 1960. – 260с.
1398525
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 3. – 1961. – 272с.
1398526
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
3. – 1961. – 232с.
1398527
   Фауна Узбекской ССР. – Ташкент
2, ч. 4. – 1967. – 184с.
1398528
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 14 : Длинноусые двукрылые, вып. 4 : Комары-лимонииды. Подсемейств лимонииды / Е.Н. Савченко. – 1985. – 180с.
1398529
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 5 : Бокоплавы / И.И. Грезе. – 1985. – 172с.
1398530
   Фауна Украины : В 40 томах. – Киев : Наукова думка
Т. 34 : Трематоды. Вып. 4/Эхиностомататы. Н.И. Искова. – 1985. – 200с.
1398531
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 8 : Рыбы, вып. 5 : Окунеобразные (бычковидные), скорпенообразные, камбалообразные, присоскоперообразные, удильщикообразные / А.И. Смирнов. – 1986. – 320с.
1398532
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 14 : Длинноусые двукрылые, вып. 2 : Комары-лимонииды (общая характеристика, подсемейству педициины и гексатомины) / Е.Н. Савченко. – 1986. – 377с.
1398533
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 20 : Кокциды, вып. 20 : Щитовки / Е.М. Терезникова. – 1986. – 131с.
1398534
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 11 : Паразитические перепончатокрылые, вып. 2 : Ихневмониды-метопиины / В.И. Толканиц. – 1987. – 212с.
1398535
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 21 : Полужесткокрылые, вып. 5 : Хищнецы / П.В. Пучков. – 1987. – 246с.
1398536
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 22 : Вши, пухоеды, вып. 9 : Пухоеды-филоптериды, ч. 2 : Подсемейств филоптерины / И.А. Федоренко. – 1987. – 167с.
1398537
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 8 : Рыбы, вып. 3 : Вьюновые, сомовые, икталуровые, пресноводные угри, конгеровые, саргановые, тресковые, колюшковые, игловые, гамбузиевые, зеусовые, сфиреновые, кефалевые, атериновые, ошибневые / Ю.В. Мовчан. – 1988. – 368с.
1398538
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 19 : Жуки, вып. 4 : Жуки-щелкуны. Кардиофорины и элатерины / В.Г. Долин. – 1988. – 202с.
1398539
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 33 : Моногенеы и цестоды, вып. 3 : Давенеоидеы. Биутериноидеы. Парутериноидеы / В. Корнюшин. – 1989. – 251с.
1398540
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 34 : Трематоды, вып. 3 : Плагиорхиаты (Plagiorchiata) / В.П. Шарпило. – 1989. – 279с.
1398541
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 37 : Споровики, книдоспоридиы, микроспоридиы, вып. 4 : Миксоспоридиы (Myxosporea) / М.П. Исков. – 1989. – 209с.
1398542
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 29 : Моллюски, вып. 4 : Прудовиковообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) / А.П. Стадниченко. – 1990. – 288с.
1398543
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 32 : Нематоды, вып. 3 : Акуариоидеы (Acuarioidea) / Л.А. Смогоржевская. – 1990. – 186с.
1398544
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 5 : Птицы, вып. 3 : Гусеобразные / В.И. Лысенко. – 1991. – 198с.
1398545
   Фауна Украины : в 40 т. – Киев : Наукова думка
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 7 : Мизиды (Mysidacea) / Т.И. Комарова. – 1991. – 102с.
1398546
   Фауна Украины. – Киев : Наукова думка
Т. 11 : Паразитические перепончатокрылые, вып. 10 : Проктотрупоидные наездники-сцелиониды подсемейств сцелионины и теленомины / С.В. Кононова. – 1992. – 243с.
1398547
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-003605-8; 5-12-00269-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 1, кн. 2 : Литторинообразные, риссоиобразные / В. Анистратенко, А.П. Стадниченко. – 1994. – 176с.
1398548
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0196-7
Т. 26 : Высшие ракообразные, вып. 1-2 : Десятиногие ракообразные / Ю.Н. Макаров. – 2004. – 429 с.
1398549
   Фауна Украины : в 40 т. – Київ : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0501-6
Т. 19 : Жесткокрылые, вып. 10 : Жуки-чернотелки (Coleoptera, Nenebrionidae) / Л.С. Черней. – 2005. – 432с.
1398550
   Фауна Украины : в 40 т. / НАНУ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ред. кол.: И.А. Акимов (председ.), В.И. Монченко, М.Д. Зерова [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0998-4
Т. 19 : Жесткокрылые : вып. 9. Жуки-горбатки (Coleoptera, Mordellidae)/ В.К. Односум. – 2010. – 264 с.
1398551
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А .Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1241-7
Т. 15 : Чешуекрылые, вып. 7 : Моли-плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae) / З.С. Гершензон, В.А. Кожевникова. – 2013. – 133, [3] с. : ил. – Разверн. тит. л. - Указ.: с. 120-124. – Библиогр.: с. 125-134
1398552
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. Н.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1343-8
Т. 36 : Инфузории, вып. 1 : Суктории (Ciliophora, Suctorea) / И.В. Довгаль. – 2013. – 266, [4] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Указ.: с. 246-254. – Библиогр.: с. 227-245
1398553
   Фауна Украины : в 40 т. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; редкол.: И.А. Акимов (пред.) [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1556-2
Т. 29 : Моллюски, вып. 5 : Стебельчатоглазые (Stylommatophora) / И.А. Балашов. – 2016. – 590, [2] с. : ил., табл. – Алф. указ. лат. названий: с. 573-585. - Рез. англ. – Библиогр.: с. 535-572
1398554
   Фауна Украины: охранные категории : Справочник / И.Ю. Парникоза, Е.В. Годлевская, М.С. Шевченко, Д.Н. Иноземцева; Киевский эколого-культурный центр; Под ред. И.В. Загороднюка. – Киев, 2005. – 60с. – ISBN 966-581-667-5
1398555
   Фауна України. – К.
1, в.1. – 1956. – 448с.
1398556
   Фауна України : (довідник); в 40 томах. – Київ
Т. 4 : Птахи: загальна характеристика птахів.Курині. Голуби. Пастушки. Рябки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини. – 1957. – 432 с.
1398557
   Фауна України. – К.
7. – 1959. – 247с.
1398558
   Фауна України. – К.
25, в. 1. – 1960. – 164с.
1398559
   Фауна України. – К.
17, в. 4. – 1961. – 152с.
1398560
   Фауна України. – К.
21, в. 1. – 1961. – 340с.
1398561
   Фауна України. – К.
21, в. 2. – 1962. – 162с.
1398562
   Фауна України. – К.
30. – 1962. – 196с.
1398563
   Фауна України. – К.
1, в. 3. – 1968. – 280с.
1398564
   Фауна України. – К.
21, в. 3. – 1969. – 388с.
1398565
   Фауна України. – К.
Т.12, вип. 4. – 1970. – 158с.
1398566
   Фауна України. – К.
20, в. 7. – 1972. – 228с.
1398567
   Фауна України : В 40-ка т. – К.
Том 13. Вип. 4 : Гедзі. Diptera, Tabanidae/ Г.В. Бошко. – 1973. – 208с. : іл. – Бібліогр.: с.1886-198
1398568
   Фауна України. – К.
19, в. 17. – 1973. – 194с.
1398569
   Фауна України. – К.
15, в. 6. – 1974. – 132с.
1398570
   Фауна України. – К.
21, в. 4. – 1974. – 332с.
1398571
   Фауна України. – К.
22, в. 3. – 1974. – 112с.
1398572
   Фауна України. – К.
Т. 27, вып. 3. – 1974. – 452с.
1398573
   Фауна України. – Київ
10, в. 3 : Тентредоподібні пильщики. – 1975. – 377с.
1398574
   Фауна України. – К.
20, в. 18. – 1975. – 295с.
1398575
   Фауна України. – К.
20, в. 18 : Червці пластинчасті, гігантські та борошнисті. – 1975. – 296с.
1398576
   Фауна України. – К.
20, в. 2. – 1975. – 287с.
1398577
   Фауна України. – Том19,вип.16. – Київ, 1977. – 388с.
1398578
   Фауна України. – Київ
5, в. 2. – 1977. – 331с.
1398579
   Фауна України. – Київ
12, в. 5. – 1977. – 328с.
1398580
   Фауна України. – Київ
13, в. 1. – 1977. – 254с.
1398581
   Фауна України. – Київ
11, в. 9. – 1978. – 465с.
1398582
   Фауна України. – Київ
16, в. 6. – 1978. – 414с.
1398583
   Фауна України. – Київ
5, в. 1. – 1979. – 183с.
1398584
   Фауна України. – Київ
8, в. 1. – 1980. – 351с.
1398585
   Фауна України. – Київ
15, в. 10. – 1980. – 423с.
1398586
   Фауна України. – Київ
Т. 8, в. 2, ч. 1. – 1981. – 426с.
1398587
   Фауна України. – Київ
Т. 11, в.1. – 1981. – 148с.
1398588
   Фауна України. – Київ
Т. 20, в. 19. – 1981. – 216с.
1398589
   Фауна України. – Київ
Т. 26, в. 3. – 1981. – 211с.
1398590
   Фауна України. – Київ
Т. 36, в. 4. – 1981. – 148с.
1398591
   Фауна України. – Київ
Т. 8, вып. 4. – 1982. – 382с.
1398592
   Фауна України. – К.
Т. 14, вып. 3 : Савченко Є.М. Комарі-лімоноїди (підродина еріоптерини). – 1982. – 335с.
1398593
   Фауна України. – К.
Т. 19, вып. 3. – 1982. – 285с.
1398594
   Фауна України. – Київ
Т. 8, вип. 2, ч. 2 : Шемая, верховодка / Ю.В. Мовчан, А.І. Смірнов А.І. – 1983. – 360 с.
1398595
   Фауна України. – Київ
Т. 19, вип. 20 : Жуки-листоїди, щитоноски і шипоноски / В.М. Бровдій. – 1983. – 188 с.
1398596
   Фауна України. – Київ
Т. 22, вип. 5 : Родина сомафантиди, менопоніди, псевдоменопоніди / І.О. Федоренко І.О. – 1983. – 167 с.
1398597
   Фауна України. – К.
Т. 24, вип. 1. – 1983. – 119с.
1398598
   Фауна України. – К.
29, в. 9. – 1984. – 382с.
1398599
   Фауна України : в 40 т. / НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена ; редкол.: І.А. Акімов (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1478-7
Т. 11 : Паразитичні перетинчастокрилі, вип. 8 : Хальциди-Ториміди. Триба Ториміні (Сhalcidoidea, Torymidae, Toryminae, Torymini) / М.Д. Зерова, Л.Я. Серьогіна. – 2016. – 195, [3] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 190-193. - Рез. англ. - Назв. обкл.: Фауна України. Хальциди-ториміди. Триба ториміні. – Бібліогр.: с. 185-188
1398600
   Фауна України в сорока томах. – Киев : Наукова думка
Т.10, в. 2 : Рогохвости та пильщики. – 1972. – 200с.
1398601
  Вдовенко М.В. Фауна фараминифер Визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Дис... канд. геолог.-минерал.наук: / Вдовенко М. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1953. – 293л. – Бібліогр.:л.279-288
1398602
  Вдовенко М.В. Фауна фораминифер визейского яруса Донецкого бассейна и ее стратиграфическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал .наук: / Вдовенко М.В. – Киев, 1953. – 14 с.
1398603
  Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Екологія, значення, охорона / К.А. Татаринов. – Львів, 1973. – 257с.
1398604
   Фауна хребетних тварин національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" : колективна монографія / Г.Г. Гаврись, Ю.В. Кузьменко, А.В. Мішта, І.М. Коцержинська; Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Мішта А.В., Коцержинська І.М., за заг. ред. Г.Г. Гаврися; Національний природний парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Козацький вал, 2007. – 120 с. : іл. – ISBN 978-966-358-043-2
1398605
  Ануфриев Г.А. Фауна цикадовых Курильских островов : Автореф... канд. биолог.наук: / Ануфриев Г.А.;. – Горький, 1975. – 18л.
1398606
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Терезникова Е.М. ; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
1398607
  Терезникова Е.М. Фауна червецов и щитовок (Coccoidea) Закарпатской области. : Дис... канд. биологич.наук: / Терезникова Е.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1960. – 227л. – Бібліогр.:л.207-227
1398608
  Лепікаш Л.А. Фауна четвертичных молюсків з палеолітичних стоянок Дніпропетровщини й Чернігівщини / Л.А. Лепікаш. – 39-50с.
1398609
  Столяров М.В. Фауна, биология и хозяйственное значение кузнечиковых западной части Грузинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Столяров М.В.; Зоол.ин-т акад.наук СССР.Учен.совет. – Л, 1961. – 20л.
1398610
  Василите Б.С. Фауна, морфология, биология и систематика нематоды короеда стенографа : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Василите Б.С.; Ин-т гельминтологии. – М, 1976. – 20л.
1398611
   Фауна, охрана и рациональное использование беспозвоночных животных Латвийской ССР. – Рига, 1982. – 115с.
1398612
   Фауна, систематика и биология пресноводных беспозвоночных.. – Владивосток, 1988. – 114с.
1398613
   Фауна, систематика, биология и экология гельминитов и их промежуточных хозяев.. – Горький, 1978. – 109с.
1398614
   Фауна, систематика, биология и экология гельминтов и их промежуточных хозяев.. – Горький, 1983. – 103с.
1398615
   Фауна, таксономия, экология млекопитающих и птиц. – Новосибирск, 1987. – 224с.
1398616
   Фауна, флора и биостратиграфия мезозоя и кайнозоя Монголии : Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция; Труды. – Вып. 4. – Москва : Наука, 1977. – 170с.
1398617
   Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде / Н.В. Сверлова, Л.Н. Хлус, С.С. Крамаренко, М.О. Сон, С.В. и др. Леонов; Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С., Сон М.О., Леонов С.В. и др., отв. ред. : Ю.Н. Чернобай, Н.В. Сверлова ; НАНУ, Государственный природоведческий музей. – Львов, 2006. – 226 с. – ISBN 966-02-4006-6
1398618
   Фауна, экология и зоогеография Памира. – Душанбе, 1986. – 135с.
1398619
   Фауна, экология и зоогеография позвоночных и членистоногих. – Новосибирск, 1989. – 183с.
1398620
   Фауна, экология и охрана животных в Азербайджане. – Баку, 1987. – 102с.
1398621
   Фауна, экология и охрана животных Северного Кавказа. – Нальчик, 1980. – 200с.
1398622
  Захаренко А.В. Фауна, экология и практическое значение сетчатокрылых (insecta, neuropteta) Левобережной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Захаренко А.В.; Харьковский с/х ин-т. – Х., 1978. – 19л.
1398623
   Фауна, экология и практическое значение фито- и зоопаразитических организмов. – Кишинев, 1993. – 152с.
1398624
   Фаунистика и биология птиц юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1984. – 126с.
1398625
  Дербек Ф. Фаунистические изыскания, веденные во время плавания гидрографической експедиции Восточного океана = Compte-rendu des explorations faunistiques, executees durant la navigation de l"expedition hydrographique dans l"Ocean pacifique // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
1398626
   Фаунистические комплексы и флора кайнозоя Причерноморья : сборник. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 127с.
1398627
  Чередниченко Л.И. Фаунистические комплексы ископаемых моллюсков антропогена нижнего Приднестровья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чередниченко Л.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 19л.
1398628
   Фаунистические, экологические и этологические исследования животных. – Рига, 1984. – 200с.
1398629
  Трохимець В. Фауністична характеристика літорального зоопланктону Канівського водосховища весною 2006 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати досліджень видового різноманіття та щільності літорального зоопланктону Канівського водосховища протягом весняного періоду 2006 року. Проведено попередній аналіз видового різноманіття зоопланктону в межах дослідних станцій ...
1398630
  Хрокало Л.А. Фауністичний огляд бабок (Insecta: Odonata) Сумщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 31)


  Наведено список 37 видів бабок, що зустрічаються на території Сумської області. З цього числа 14 видів вперше вказано для цієї місцевості.
1398631
   Фауногенез и филоценогенез. – М., 1984. – 175с.
1398632
  Третьякова К.В. Фауноназви в латинських пареміях // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 63-67


  У статті розглянуто одну з полемічних проблем пареміології-дефініцію паремій. Укладено класифікацію латинських паремій із фауноназвами у їхньому складі. Акцентовано на рисах антропоцентричності та оцінній семантиці паремій.
1398633
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М. – 353с.
1398634
  Гете И.В. Фауст : трагедия / соч. Гете ; Пер. первой и изложение второй части М. Вронченко. – Санкт-Петербург : В Привилегир. тип. Фишера, 1844. – [4], IV, [4], 432 с.
1398635
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. Н. Грекова. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
[Ч. 1]. – 1859. – [4], 152 с. – Экз дефектный: без обл и пол. тит. стр., описан по ЭК РГБ – Электронный каталог / Запись №7
1398636
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете / Пер. А. Фета. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Ч. 1-[2]. – 1901. – 822, CVIII с. – Ч. 2 имеет самостоят. тит. л.
1398637
  Гете И.В. Фауст : трагедия Гете: В настоящем изд., кроме подстроч. прозаич. пер. обеих частей трагедии, помещены ст. о значении "Фауста" и 923 объясн. прим. / В пер. и объяснении [с предисл.] А.Л. Соколовского. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1902. – XX, 362, II с. : ил. – Экз. в разныз тип. переплетах. - Экз № 599768 имеет надпись на тит. л., неразборчиво
1398638
  Гете И.В. Фауст : трагедия И.В. Гете в стихотворном переводе Э.И. Губера. – Санкт-Петербург : Изд. Книгоизд. Герман Гоппе ; [Тип. В.С. Балашев и К], 1902. – XXI, 151 с. : рис. – На первой стр. посвящение: Посвящено незабвенной памяти А.С. Пушкина


  Эдуард Иванович Губер - первый перевод трагедии на русский язык - Фауст в переводе Э. И. Губера вышел в свет в ноябре 1838 года.
1398639
  Гете И.Ф. Фауст : Трагедия Гете / Перев. прозой Петра Вейнберга с прим. [и предисл.] и с новейшими иллюстрациями. – Санкт-Петербург : Ред. "Нового журн. иностр. лит., 1902. – 247 с. : ил., рис. – Отт. из: "Нового журн. иностр. лит., искусства и науки". 1902, № 1-12
1398640
  Гете И.В. Фауст : драматическая поэма Вольфганга Гете / Пер. Николая Холодковского. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Дешевая библиотека ; № 114)
Ч. 1. – 1903. – 250 с. – Вышла только 1-ая часть
1398641
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Вольфган Гете ; В пер. в прозе Петра Вейнберга с прим. переводчика. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; Типо-литограф. Б.М. Вольфа, 1904. – [4], 468 с.
1398642
  Ленау Н. Фауст : Поэма ; С приложением очерка А. Луначарского "Н. Ленау и его философские поэмы" / Николай Ленау ; Пер. с нем. [и предисл.] Анатолия Анютина. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Образование", 1904. – [4], 241 с.


  Анатолий Анютин псевд. Анатолия Васильевича Луначарского
1398643
  Гете И.В. Фауст : с ил. [Ч. 1-2] / Гете ; Пер. Н.А. Холодковского. – Москва : Окто, 1912. – XX, 207 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека всемирной литературы : Европейские классики)
1398644
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Х.
1. – 1926. – 41-331с.
1398645
  Гете Фауст / Гете. – М.-Л.
1. – 1932. – 221с.
1398646
  Гете Фауст / Гете. – М.
1. – 1936. – 268с.
1398647
  Гете И.В. Фауст / Иоганн Вольфганг Гете ; Пер. Н. А. Холодковского ; Под ред. М. Л. Лозинского ; Предисл. и коммент. Ю. А. Спасского. – Москва ; Ленинград : Academia
Ч. 1. – 1936. – XXIII, 238, 11 вкл. л. ил. : ил. – Кн. состоит из двух тит. л., на доб тит. л.: Немецкая литература: Изюранные сочинения / Иоган Вольфган Гете 1749-1832. - На обороте второй тит. л. на нем. яз.
1398648
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва ; Ленинград, 1948. – 383 с.
1398649
  Гете И.В. Фауст / Гете ; пер. Б. Пастернака ; [вст. ст. и ком. Н.Н. Вильмонта]. – Москва : Государственное издательство Художественное литературы, 1953. – 619 с.
1398650
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва, 1954. – 352 с.
1398651
  Гете Фауст / Гете. – К., 1955. – 498с.
1398652
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1955. – 620с.
1398653
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Держхудвидав, 1955. – 497с.
1398654
  Гете Фауст / Гете. – М., 1956
1398655
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1957. – 619с.
1398656
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1960. – 619с.
1398657
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1962. – 570с.
1398658
  Гете И.В. Фауст : Первая и вторая части / И.В. Гете. – Москва : Искусство, 1962. – 571с.
1398659
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Художественная литература, 1969. – 511с. – (Библиотека всемирной литературы ; Серия первая)
1398660
  Гете Иоганн Вольфганг Фауст / Гете Иоганн Вольфганг. – Москва : Детская литература, 1969. – 345с.
1398661
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Минск, 1971. – 286 с.
1398662
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Ленинград
1. – 1971. – 197с.
1398663
  Гете И.В. Фауст : Трагедия / И.В. Гете. – Ленинград : Просвещение. – (Классическая немецкая литература)
1. – 1971. – 197с.
1398664
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1973. – 352с.
1398665
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Петрозаводск, 1975. – 304с.
1398666
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Москва : Правда, 1975. – 480с.
1398667
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1977. – 352с.
1398668
  Гете И.В. Фауст : Пер. с нем. Н. Холодковского / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н. Холодковского ; вст. ст. и прим. С. Тураева]. – Киев : Мистецтво, 1977. – 295 с. – (Шк. б-ка)
1398669
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Орджоникидзе, 1979. – 305с.
1398670
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Киев, 1981. – 462 с.
1398671
  Гете Й.В. Фауст / Й.В. Гете. – Москва, 1981. – 541 с.
1398672
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1982. – 510с.
1398673
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – Киев, 1983. – 299с.
1398674
  Гете И.В. Фауст / И.В. Гете. – М., 1986. – 766с.
1398675
  Гете Й.В. Фауст : Трагедія / Йоганн Вольфганг Гете4 Переклад з нім. М.Лукаша; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2003. – 400с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2021-3
1398676
  Гете И.В. Фауст : трагедия / И.В. Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; худож.-оформ. И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [6] с. : илл. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4532-4
1398677
  Арабов Ю. Фауст : сценарий: по мотивам германских легенд и сказаний // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 10. – С. 120-146. – ISSN 0130-6405
1398678
  Гете И.В. Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; послесл. и примеч. Б.Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 539 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5826-3
1398679
   Фауст в женском обличье // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 78-95.


  Співачка Мариля Родович
1398680
  Волков И.Ф. Фауст Гёте и проблема художественного метода / И.Ф. Волков. – Москва, 1970. – 264с.
1398681
  Кузьмин Е. Фауст и Агриппа в повести В. Брюсова "Огненный ангел": два образа магии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 415-420. – ISSN 0042-8795
1398682
  Луначарский А.В. Фауст и Город / А.В. Луначарский. – Птгр, 1918. – 100с.
1398683
  Левада А.С. Фауст и смерть. / А.С. Левада. – М., 1963. – 130с.
1398684
  Левада А.С. Фауст и смерть: Пьесы / А.С. Левада. – М., 1978. – 591с.
1398685
  Золотусский И.П. Фауст и физики. Книга о старом Фаусте и новых физиках - о человеке науки в искусстве / И.П. Золотусский. – М., 1968. – 120с.
1398686
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ, 1960. – 135 с.
1398687
  Левада О.С. Фауст і смерть / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1969. – 139 с.
1398688
  Левада О.С. Фауст і смерть : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Дніпро, 1989. – 115 с.
1398689
  Бойчук С.С. Фауст Освальда Шпенглера, або Як чорнокнижник став образом європейської культури : гносеологічний та загальнокультурний контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 72-79
1398690
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – М., 1982. – 206с.
1398691
  Смирнов К.Н. Фауст против Мефистофеля? / К.Н. Смирнов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
1398692
  Зив С.С. Фауст Ш.Гуно / С.С. Зив. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 55 с.
1398693
  Маслюк Оксана Фауст як матриця людини невпинного пошуку : урок-осмислення образу головного героя однойменної трагедії Й.В. Гете // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-50
1398694
  Клингер Ф.М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад / Ф.М. Клингер. – М.-Л., 1961. – 227с.
1398695
  Гете Фауст. Лірика : Для старшого шкільного віку / Гете, Йоганн-Вольфганг; Передм.Д.Наливайка;Пер. з нім.;Малюнки І.Гаврилюка. – Київ : Веселка, 2001. – 478с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0163-5
1398696
   Фауст. Опера Ш.Гуно. – М. – 72с.
1398697
  Кочерга С. Фаустівські інтенції в художньому світі Лесі Українки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 45-54. – ISSN 1728-9572
1398698
  Битковская Г.В. Фаустовская тема в творчестве А.Чехова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 15-17
1398699
  Алексеев И.А. Фаутность старовозрастных насаждений и влияние ее на долговечность деревьев и товарные качества лесоматериалов : Автореф... канд. с. х.наук: / Алексеев И. А.; М-во с.х. РСФСР, Ворон. лесотхн. ин-т. – Воронеж, 1959. – 21л.
1398700
  Іщенко Я. Фах авторів міських гербів України 60-х - 80-х рр. ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 133-146
1398701
  Мітюшкіна Х.С. Фахівець еколог на сучасному ринку праці (роль екологічної освіти) / Х.С. Мітюшкіна, О.М. Пастернак, Н.М. Матвєєва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 217-225. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  У статті визначено роль екологічної освіти у формуванні необхідних компетенцій фахівця еколога нової формації та його майбутній реалізації на сучасному ринку праці. Дане дослідження проводилося з використанням ряду методів пізнання і дослідження: ...
1398702
   Фахівець з оцінювання: стандарти оцінювання та професійні стандарти / [Укр. асоц. оцінювання]. – Київ : [б. в.], 2016. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1398703
  Петровський А. Фахівець у певній галузі знань як суб"єкт доказування в контексті реформи цивільного процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
1398704
   Фахівці - для роботи зі складною технікою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулася нарада щодо можливості підготовки у вітчизняних навчальних закладах необхідних фахівців для забезпечення належного обслуговування складної медичної техніки в закладах охорони здоров"я. Участь узяли представники Міністерства охорони здоров"я, ...
1398705
  Орлова М.Л. Фахівці з вищою освітою у сфері туризму на ринку праці Одеського регіону / М.Л. Орлова, С.Г. Ярьоменко, Т.В. Стрікаленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 163-168. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1398706
  Орещенко А.В. Фахівці зі створення тривимірних картографічних моделей: категорії "А" і "Б" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: 8 назв
1398707
  Орешета Ю.В. Фахівці із соціальної роботи як ключові суб"єкти сфери соціальної роботи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
1398708
  Горбунова В. Фахівці у сфері психічного здоров"я у Великобританії / В. Горбунова, В. Климчук // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 128-134. – ISSN 2312-1246
1398709
  Бондар В. Фахова-орієнтована спрямованість моніторингу як функції управління якістю підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 19-25. – ISSN 1994-4845
1398710
  Погорєлова Т.Ф. Фахова англійська мова для правників = English for lawyers : навч. посібник / Т.Ф. Погорєлова ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2013. – 193, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISBN 978-617-696-131-4
1398711
  Фурсова Л.І. Фахова англійська мова у ВНЗ. З чого почати? (з досвіду викладання у ЖДТУ) // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 469-470. – ISBN 978-966-683-402-0
1398712
  Гнатенко Н.Ф. Фахова інвестиційна освіта та її системний аналіз // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-69
1398713
  Седов В.Є. Фахова компетентість інженера-програміста в умовах зміни стандартів освіти // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 6 (147). – C. 71-75. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1398714
  Бугра А.В. Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 165-170. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1398715
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник / Г. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Киев : Здоров`я, 2001. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1398716
  Золотухін Г. Фахова мова медика : ділова українська мова для студентів-медиків: Підручник для студ. вищих медичних навч. закладів / Г.О. Золотухін, Н.П. Литвиненко, Н.В. Місник. – Київ : Здоров"я, 2002. – 392с. – ISBN 5-311-01176-9
1398717
  Іваницька М.Л. Фахова мова НАТО: зіставний аналіз німецької, української та англійської терміносистем / М.Л. Іваницька, Р.В. Іваницький // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 170-175. – ISBN 966-581-481-8
1398718
  Калєтнік А.А. Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 80-90
1398719
  Камінська О. Фахова мова. Проблематика визначення та особливості вживання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 6-9. – ISSN 2311-9896
1398720
  Гавриш О.О. Фахова німецька мова : економіка підприємства : навчальний посібник / О.О. Гавриш ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 284 с. – Deutsch fachsprache der Betriebswirtschsft. – ISBN 966-574-834-3
1398721
  Каленський А.А. Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 101-105. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1398722
  Шуппе Л. Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне і відмінне // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 1 (65). – С. 280-290. – ISSN 2312-5993
1398723
  Глушик І. Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
1398724
  Бірюк Д. Фахова підготовка менеджерів освіти у педагогічному університеті в контексті інтернаціоналізації освітнього простору // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 147-152. – ISSN 2308-4634
1398725
  Омельчук Н.В. Фахова підготовка молоді в контексті освітньої політики Третього Рейху (на прикладі функціонування медичних навчальних закладів Рівного) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 45-48. – ISSN 2076-1554
1398726
  Шелудько І. Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 7 (150), липень. – С. 48-52. – ISSN 2308-4634
1398727
  Соколова Н. Фахова підготовка студентів у Дерптському університеті (1803 - 1917 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 102-109. – ISSN 2522-4611
1398728
  Манелюк А.В. Фахова спеціалізація бакалаврів з комп’ютерних наук у Великій Британії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 193-197. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1398729
  Семенишена Р.В. Фахова спрямованість дисципліни "фізика" для студентів напряму підготовки "лісове і садово-паркове господарство" // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 151-158
1398730
  Ткаченко Л.П. Фахова спрямованість курсу риторики у практиці сучасних закладів вищої освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 101-111. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1398731
  Коновець О.Ф. Фахова та публічна репутація вченого: комунікативний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 11-16


  Розглядаються проблеми формування іміджу науковця, критерії його публічного та фахового визнання. Основну увагу приділено такому важливому показникові діяльності вченого, як індекс-цитат. The problems of forming of the image of scientist, criteria ...
1398732
  Хоню В. Фахова термінологія у царині видавничої справи та редагування: випадкові збіги чи системна криза? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні ділянки, пов"язані зі спробами модифікації редакторського фаху і оновленням фахової термінології внаслідок технічних і технологічних змін у галузі видавничої справи та редагування. The problems and disputing points connected ...
1398733
  Васенко Л.А. Фахова українська мова : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-364-639-8
1398734
  Арцишевська А. Фахова юридична мова: сучасні тенденції розвитку та особливості перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 248-252. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1398735
  Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці XX - на початку XХІ століть / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 109-110
1398736
  Озерський І.В. Фаховий відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України у світлі проекту Закону України "Про Конституційний Суд України" (реєстр № 5336-1 від 17.11.2016 р.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
1398737
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. : А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 392 с. – Бібліогр. в під. прим.
1398738
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [тексти доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 4-5 квіт. 2014 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 443, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-646-247-7
1398739
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 17-18 квіт. 2015 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 375, [1] с. : табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-299-6
1398740
   Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 15-16 квіт. 2016 р.] / Нац. авіац. ун-т, Навч.- наук. Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 435, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-343-6
1398741
  Дмитрів Л.Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) : автореф. ... канд. наук з соц. комунікацій / Дмитрів Л. Й.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1398742
  Себта Т. Фахові засади архівної політики нацистської Німеччини в Україні: інструкція комісара з охорони архівів (вересень 1941 року) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 95-106. – (Нова серія ; вип. 15)
1398743
  Камінська О.І. Фахові мови, термінологія та науково-технічний переклад / О.І. Камінська, Т.Р. Кияк // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 142-145
1398744
  Чепига М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 1682-2366
1398745
  Семисюк А.М. Фахоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів / А.М. Семисюк, Г.М. Лапа, О.М. Рак // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – С. 179-182. – ISSN 1684-7903


  "У статті розглядається в динамічному аспекті досвід роботи викладацького складу кафедри іноземних мов ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"."
1398746
  Бебель Г. Фацетии / Г. Бебель. – Москва : Наука, 1970. – 328с.
1398747
  Браччолини П Д.Ф. Фацеции / П Д.Ф. Браччолини. – М., 1984. – 167с.
1398748
  Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе ХVII века / О.А. Державина. – М., 1962. – 192 с.
1398749
   Фацеции. Тексты. – М., 1962. – 104-190с.
1398750
  Левитан М.А. Фациальная структура и количественные параметры пелагической плейстоценовой седиментации в Индийском океане / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 350-360 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0016-7525
1398751
  Белкина И.Н. Фациальная структура и перспективы использования природных ресурсов средней части Лужского бассейна : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Белкина И.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
1398752
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 1. Триас-юра / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 519-538 : рис., табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0016-7525
1398753
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 2. Мел-палеоген / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 418-438 : рис., табл. – Библиогр.: с. 436-438. – ISSN 0016-7525
1398754
  Левитан М.А. Фациальная структура, количественные параметры и условия накопления мезозойско-кайнозойских отложений в циркумарктическом поясе. Сообщение 3. Миоцен-плиоцен / М.А. Левитан, Т.А. Антонова, Т.Н. Гельви // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 963-977 : рис., табл. – Библиогр.: с. 976-977. – ISSN 0016-7525
1398755
  Юркевич И.А. Фациально-геохимическая характеристика мезо-кайназойских отложений Восточного Зауралья / И.А. Юркевич. – М, 1959. – 116с.
1398756
  Лапуть В.А. Фациально-геохимические закономерности и нефтеносность девонских отложений Припятского грабена : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лапуть В. А.; АН БССР, От-ние физ. мат. и геол. наук. – Минск, 1962. – 31л.
1398757
  Алиев Фациально-геохимические особенности среднеюрских отложений Южного Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г-М.А; Ком. выс. и сред. спец. обр. СМ АзССР, Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 22л.
1398758
  Баскаков М.П. Фациально-геохимический и минералогический анализ осадочных формаций равнинного Узбекистана / М.П. Баскаков. – Ташкент, 1964. – 142с.
1398759
  Акрамходжаев А.М. Фациально-литологические и битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях ферганской впадины / А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1966. – с.
1398760
   Фациально-литологические и бутуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских и палеогеновых отложениях Ферганской впадины. – Ташкент, 1966. – 252с.
1398761
  Саидходжаев Ш.Г. Фациально-литологические и геохимические особенности нефтегазоносных палеогеновых отложений Ферганской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Саидходжаев Ш.Г.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 22л.
1398762
  Смирнов В.А. Фациально-палеогеографическая характеристика и геохимия терригенной части среднего карбона на юго-востоке Русской платформы. (В связи с вопросом нефтегазообразования и перспективами нефтегазоносност : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Смирнов В.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 21л.
1398763
  Лазарев В.С. Фациально-парогенетический анализ осадочых горных пород. / В.С. Лазарев. – Новочеркасск, 1977. – 45с.
1398764
  Абрамович И.И. Фациально-формационный анализ магматических комплексов : петрохим. исследования / И.И. Абрамович, В.В. Груза ; М-во геологии СССР, Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ". – Ленинград : Недра, Ленинградское отделение, 1972. – 238 с. : черт. – Библиогр.: с. 222-236
1398765
  Далимов Т.Н. Фациальность гранитоидных формаций Узбекистана / Т.Н. Далимов, В.И. Айзенштат. – Ташкент : Фан, 1972. – 226с.
1398766
   Фациальные типы глинистых пород : (и их первичные литологические особенности). – Ленинград : Недра, 1973. – 288с.
1398767
  Салихов Владимир Салихович Фациальные типы и постседиментационные изменения меденосных отложений юга Сибирской платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Салихов Владимир Салихович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 24л.
1398768
  Иванов И.П. Фациальный анализ околорудных изменений. / И.П. Иванов. – М., 1984. – 172с.
1398769
  Зелепугин В.Н. Фациальный анализ орогенных вулканических комплексов : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.08 / Зелепугин В.Н.; М-во геологии СССР. Всесоюзн. науч.-исслед. геологический ин-т (ВСЕГЕИ). – Ленинград, 1979. – 27л.
1398770
   Фации и геохимия карбонатных отложений. – Ленинград-Таллин, 1973. – 133с.
1398771
  Ревердатто Виктор Владимирович Фации и зональность контактового метаморфизма : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Ревердатто Виктор Владимирович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск, 1971. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1398772
  Блом Г.И. Фации и палеогеография Московской синеклизы и Волжско-Камской антеклизы в раннетриасовую эпоху / Г.И. Блом. – Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1972. – 368с. + карты
1398773
   Фации и палеография юрских отложений восточно-украинского газонефтеносного бассейна. – Х., 1960. – 74с.
1398774
   Фации и стратиграфия венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы. – Таллин, 1986. – 184с.
1398775
  Мехтиева Т.Р. Фации и условия образования нижнемеловых отложений Северного Азербайджана и Дагестана в связи с их нефтеностностью. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мехтиева Т.Р.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1965. – 21л.
1398776
  Теодорович Г.И. Фации и условия образования преимущественного терригенных отложений девона основной части Волго-Уральской области / Г.И. Теодорович. – М., 1967. – 104с.
1398777
  Слатвинская Е.А. Фации и условия угленакопления ашлярикской свиты Карагандинского бассейна. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Слатвинская Е.А.; МВО -- Ленингр.оредена Ленина и Труд.Красн.Знамени горн.ин-т. – Ленинград, 1952. – 18 л.
1398778
   Фации и условия формирования нефтегазопроизводящих свит. – М., 1966. – 182с.
1398779
   Фации и фауна силура Прибалтики. – Таллин, 1977. – 281с.
1398780
  Докка Фации кайнозойских моласс верховьев долины р.Чирчик : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Докка А.Н. Мурти; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 28л.
1398781
  Керимов Азиза Афлатун Фации коллекторов и закономерности их размещения в нижнем отделе продуктивной толщи месторождений Центрального и Восточного Апшерона : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Керимов Азиза Афлатун; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1966. – 17л.
1398782
  Авдонин В.В. Фации колчеданоносных вулканогенных комплексов / В.В. Авдонин, Т.Я. Гончарова ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-130
1398783
  Ревердатто В.В. Фации контактового метаморфизма / В.В. Ревердатто. – Москва : Недра, 1970. – 272с.
1398784
   Фации метаморфизма. – Москва : Недра, 1970. – 432с.
1398785
   Фации метаморфизма восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1990. – 143с.
1398786
  Кориковский С.П. Фации метаморфизма метапелитов / С.П. Кориковский. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
1398787
  Мурдмаа И.О. Фации океанов / И.О. Мурдмаа. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
1398788
  Романенко Б.И. Фации понтичного яруса на территории юга-запада УССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романенко Б. И.; ОГУ. – Одесса, 1958. – 16л.
1398789
   Фации регионального метаморфизма высоких давлений. – Москва : Недра, 1974. – 328с.
1398790
   Фации регионального метаморфизма Кольского полуострова. – Ленинград : Наука, 1977. – 87с.
1398791
  Добрецов Н.Л. Фации регионального метаморфизма умеренных давлений / Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, В.В. Хлестов. – Москва : Недра, 1972. – 286 с.
1398792
  Иванишин В.А. Фации, коллекторские свойства и перспективы нефтегазоносности среднекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 136 / Иванишин В.А.; ВНИГРИ. – Л., 1970. – 26л.
1398793
   Фации, палеография, геохимия нефтегазоносных отложений мезозоя Узбекистна. – Ташкент : Фан, 1976. – 120с.
1398794
  Нишанходжаев Р.Н. Фационально-петрографические и геохимические особенности нижнеэоценовых туранских горючих сланцев Бухаро-Каршинского района : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.0.08 / Нишанходжаев Р. Н.; Ташк,ГУ. – Ташкент, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1398795
  Зернов С.А. Фация филлофоры (Algae-Rhodophceaae) - Филлофорное поле - в С.-З. части Черного моря : Зоологическая экскурсия на параходе "Федя" 11-14 апреля 1909 г. : (Представлено 20 мая 1909 года) : (с 1 фотографией и 1 картой таблицей) / С.А. Зернов // Гидробиология [компакт] / Аверинцев С.В. – [Юрьев]
1398796
  Зернов С.А. Фация филлофоры (Algae-Rhodophceaae) : филлофорное поле в С.-З. части Черного моря : (Представлено 20 мая 1909 года) : с 1 фотогр.и 1 картой / С.А.Зернов. – Санкт-Петербург : Тип. Импп. Академии наук, 1909. – 11, 1 л. ил. : ил. – Пар. назв.на обл. на фр. яз. - Без. тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоол. музея Акад. наук. 1909, т. 14, с. 181–191. – Библиогр.: "Указатель (список), главнейшей литературы ..." (с. 33-35)
1398797
  Гриценко В. Фаціальні зони та комплекси табулят // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Велика кількість і різноманітність табулят силуру та нижнього девону Волино-Поділля дозволяє використовувати їх як інструмент для фаціальних досліджень. Abundance of tabulate corals into Silurian-Lower Devonian of Volyn-Podillya region sequences ...
1398798
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості Альбського морського басейну півдня України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-36. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На підставі аналізу палеотектонічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні й палеогеографічні закономірності утворення та розвитку морського басейну півдня України в альбі, з"ясовано особливості вулканізму при формування Північно-Кримського ...
1398799
  Киселевич Л.С. Фаціальні та палеогеографічні особливості сеноманського епіконтинентального морського басейну півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – Бібліогр.: 4 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу палеонтологічних і палеоседиментаційних даних розглянуто фаціальні і палеогеографічні особливості утворення та розвитку морського басейну півдня України в сеноманському віці.
1398800
  Сюнев С.П. Фашизация политического режима в США (1949-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сюнев С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1953. – 16 с.
1398801
  Ровинский Е.А. Фашизация политического строя в странах американо-английского блока: лекция. / Е.А. Ровинский. – М., 1952. – 32с.
1398802
  Мошенский М.Г. Фашизация политической жизни в США / М.Г. Мошенский. – М, 1950. – 40с.
1398803
  Гарін І. Фашизація Росії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 7
1398804
  Галкин А.А. Фашизм - враг человечества / А.А. Галкин. – Москва, 1962. – 32с.
1398805
  Егоров Ю.В. Фашизм - враг человечества / Ю.В. Егоров. – Л., 1963. – 15с.
1398806
  Державин Н.С. Фашизм - злейший враг славянства / Н.С. Державин. – Казань, 1942. – 55с.
1398807
  Желев Ж. Фашизм / Ж. Желев. – М, 1991. – 336с.
1398808
  Іванов О.Ф. Фашизм / О. Іванов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 384-385. – ISBN 966-642-073-2
1398809
  Гриффин Р. Фашизм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 141-150. – ISSN 0321-2017
1398810
  Филатов М.Н. Фашизм 80-х. / М.Н. Филатов, А.И. Рябов. – Алма-Ата, 1983. – 351с.
1398811
   Фашизм в Италии. – М.-Пг., 1923. – 100с.
1398812
  Дадиани Л.Я. Фашизм в России // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.103-111. – ISSN 0132-1625
1398813
  Вильми О. Фашизм в Финляндии / О. Вильми. – Ленинград-Петрозаводск, 1931. – 82с.
1398814
  Парраги Д. Фашизм во фраке и мундире / Д. Парраги. – М., 1962. – 180с.
1398815
   Фашизм и антидемократические режими в Европе, нач. 20-х годов - 1945 г.. – М., 1981. – 189с.
1398816
  Красильников Е.П. Фашизм и антифашистское движение в Нидерландах (1931-1945 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Красильников Е.П.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 22л.
1398817
  Манфрид Ф. Фашизм и германское гражданское право / Ф. Манфрид. – М., 1936. – 124с.
1398818
  Сидоров А. Фашизм и городские средние слои в Германии / А. Сидоров. – М.Л., 1936. – 168с.
1398819
  Опитц Р. Фашизм и неофашизм / Р. Опитц. – Москва, 1988. – 278 с.
1398820
  Майер Г. Фашизм и политический клерикализм / Г. Майер, П. Штир. – М, 1963. – 231с.
1398821
  Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии / Б.Р. Лопухов. – М, 1968. – 416с.
1398822
  Жестяников Л. Фашизм и социал-фашизм / Л. Жестяников. – М-Л, 1932. – 136с.
1398823
  Кротов Я. Фашизм ізсередини // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – С. 6
1398824
   Фашизм на сході Європи // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 13-34. – ISSN 2078-659X


  Форум, учасники якого - історики й політологи, дослідники радикального націоналізму та фашизму з Польщі, США й України - обмінюються думками про те, що таке фашизм загалом, якими були його властивості у Східній Європі. "Київський історик Іван Патриляк ...
1398825
  Йордакі К. Фашизм у Центрально-Східній Європі: романтична палігенеза та політична релігія Легіону архангела Михаїла у міжвоєнній Румунії // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 35-74. – ISSN 2078-659X
1398826
  Стриєк Т. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в сучасних публічних дискусіях і в історіографічній та політологічній перспективі // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 123-150. – ISSN 2078-659X
1398827
  Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
1398828
  Филатов Г.С. Фашизм, неофашизм и антифашистская борьба в Италии / Г.С. Филатов. – Москва, 1984. – 381с.
1398829
  Куусинен О.В. Фашизм, опасность войны и задачи коммунистических партий. Доклад на XIII пленуме ИККИ. / О.В. Куусинен. – М., 1934. – 96с.
1398830
  Магдич Ю. Фашизм: дефініція та сучасні прояви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 43-44
1398831
  Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. / Р. Бурдерон. – М., 1983. – 165с.
1398832
  Бессонов Б.Н. Фашизм: идеология, политика / Б.Н. Бессонов. – М., 1985. – 279с.
1398833
  Константинов М.С. Фашизм: операционализация признаков // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 11 (119). – С. 1380-1389
1398834
   Фашизм: передумови виникнення, складові, пошук варіантів визначення (спроба системного аналізу) // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 9-20. – ISBN 978-966-02-7332-0
1398835
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1985. – 543с.
1398836
  Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели / Д.М. Проэктор. – М., 1989. – 582с.
1398837
  Космач В.А. Фашизм: трактовка и содержание термина, попытка системного анализа // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.294-306. – ISBN 966-551-070-3
1398838
   Фашизму в Україні - ні! : док. та матеріали II Антифашист. конгресу інтелігенції захід. обл. України у Львові, 2 груд. 2011 р. / Антифашист. комітет України ; всеукр. громад. об-ня "Інтелігенція за соціалізм" ; [за ред. І.І. Миговича ; упоряд. О.В. Адвена]. – Київ : Друкарня Діапринт, 2012. – 103, [1] с. – ISBN 978-966-8886-29-4
1398839
  Ібаррурі Д. Фашисти не пройдуть / Д. Ібаррурі. – К., 1938. – 111с.
1398840
  Сава М.Р. Фашисти чи партнери? Два погляди на український націоналізм у світлі листування між Іваном Лисяком-Рудницьким і Іваном Кедриним // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 318-332. – ISSN 2078-659X
1398841
  Семенов Ю.Н. Фашистская геополитика на службе американского империализма. / Ю.Н. Семенов. – М., 1952. – 188с.
1398842
  Бернар Л. Фашистская Германия - очаг варварства и мракобесия. / Л. Бернар. – М.-Л., 1936. – 32с.
1398843
  Лемин И.М. Фашистская Германия - очаг войны. / И.М. Лемин. – М.Л., 1936. – 48с.
1398844
  Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне / В.Т. Фомин. – М., 1978. – 327с.
1398845
  Штейн Б.Е. Фашистская Италия вассал гитлеровской Германии / Б.Е. Штейн. – Москва, 1942. – 31с.
1398846
  Зелкин И.И. Фашистская оккупационная политика на временно захваченной территории СССР. / И.И. Зелкин. – М., 1976. – 64с.
1398847
   Фашистская Польша в тупике. – Л., 1938. – 68с.
1398848
  Есипов А.Л. Фашистская пропаганда и деятельность библиотек на оккупированных территориях СССР в 1941-1943 годы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2010. – № 4. – С. 214-218. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена одной из недостаточно исследованных страниц в истории библиотечного дела нашей страны. На основании материалов, опубликованных на страницах коллаборационистских периодических изданий в годы Великой Отечественной войны и ряда архивных ...
1398849
  Дашевский Г. Фашистская пятая колонна в Испании. / Г. Дашевский. – М., 1938. – 112с.
1398850
  Пономарев Б.Н. Фашистская система заложников. / Б.Н. Пономарев. – М., 1943. – 23с.
1398851
  Бушуев С.К. Фашистская фальсификация истории / С.К. Бушуев. – Свердловск, 1943. – 59с.
1398852
  Асмус В.Ф. Фашистская фальсификация классической немецкой философии / В.Ф. Асмус. – Москва, 1942. – 48с.
1398853
   Фашистские агрессоры готовят мировую войну. – Л., 1938. – 180с.
1398854
  Бернар Л. Фашистские заговорщики во Франции. / Л. Бернар. – Москва, 1938. – 56с.
1398855
  Иваницкий Г.М. Фашистские преступники на свободе / Г.М. Иваницкий. – М., 1987. – 95с.
1398856
  Варга Е.С. Фашистский "новый порядок" в Европе / Е.С. Варга. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1942. – 48 с.
1398857
  Струве В.В. Фашистский антисемитизм - пережиток каннибализма / В.В. Струве. – Москва ; Ленинград, 1941. – 16 с.
1398858
  Першина Т.С. Фашистский геноцид на Украине1941-1944 / Т.С. Першина. – К, 1985. – 170с.
1398859
  Дьяков Фашистский меч ковался в СССР / Дьяков, Т.С. Бушуева. – М, 1992. – 384с.
1398860
   Фашистско-немецкие мерзавцы. – М., 1941. – 20с.
1398861
   Фашистська Німеччина. – Харків, 1934. – 163с. – (Література світової революції ; Бригада революційних письменників Німеччини)
1398862
  Селе А. Фашистська харизма у міжвоєнній Угорщині: до поняття харизматичної влади // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 75-88. – ISSN 2078-659X
1398863
  Снайдер Тімоті Фашистський герой у демократичному Києві // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 8-9


  "Визнання Бандери в момент відходу з президентського посту кидає тінь на Ющенкову політичну спадщину."
1398864
  Паламарчук Л. Фашистський розбій на Україні / Л. Паламарчук. – Б.м. : Б.в., 1943. – 47с.
1398865
  Гальянов В. Фашистські агресори та їх підсобники / В. Гальянов. – К, 1938. – 19с.
1398866
  Ибаррури Д. Фашисты не пройдут! / Д. Ибаррури. – М., 1936. – 134с.
1398867
  Чернолусский М.Б. Фаэтон / М.Б. Чернолусский. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 224с.
1398868
  Волков К.П. Фаэтон со звездой / К.П. Волков, М.И. Полыковский. – Ташкент, 1968. – 152с.
1398869
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – М., 1974. – 464с.
1398870
  Казанцев А.П. Фаэты. / А.П. Казанцев. – Москва : Детская литература, 1984. – 559 с.
1398871
   Фаюмские портреты в Эрмитаже : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1979. – 16 с.
1398872
   Фаюмский портрет. – М., 1965. – 80с.
1398873
  Стрелков А. Фаюмский портрет. Исследование и описание памятникоа / А. Стрелков. – М.-Л., 1936. – 148с.
1398874
  Левченко Т. Фаянс и фарфор из археологических раскопок Десятинного переулка в Киеве // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 192-199. – ISSN 2312-9697
1398875
  Шинкаренко Д. Фаянс Межигір"я // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 332-338. – ISSN 1992-5514


  Різьблений дерев"яний складень
1398876
  Сусидко И.И. Фаянсовые облицовочные плитки для обычного и скоростного низкотемпературного обжига с использованием вторичных (необогащенных) каолинов и поверхностноактивных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.350 / Сусидко И.И.; Харьков. политехн. ин-т. – Х., 1970. – 30л.
1398877
  Беркеші А. ФБ-86 / А. Беркеші. – Київ, 1963. – 187с.
1398878
   ФБОН и проблемы информации. – М., 1968. – 62с.
1398879
  Костин П.В. ФБР - портрет во весь рост / П.В. Костин. – М., 1970. – 230с.
1398880
  Авдонина Н.А. ФВС: все о фонде выполненных справок / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 29-31. – ISSN 1560-7968


  На современном этапе развития библиотечного дела обеспечение сохранности и рационального использования уникальных фондов, к которым принадлежит фонд выполненных справок (ФВС), является весьма важной задачей. Авторы статьи, сотрудники Российской ...
1398881
  Алексанян А.С. Фдерные взаимодействия К -мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексанян А. С.; Физ. ин-т. – Ереван, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1398882
  Яковлев Н.Н. ФДР - человек и политик / Н.Н. Яковлев. – М, 1988. – 736с.
1398883
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги. / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 287с.
1398884
  Ржевская Е.М. Февраль -- кривые дороги: Повести. / Е.М. Ржевская. – М., 1975. – 303с.
1398885
  Иванов А.А. Февраль - дорожки кривые / А.А. Иванов. – М., 1988. – 365с.
1398886
  Филатов В.М. Февраль - короткий месяц : рассказы, повесть / Филатов В.М. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 79 с.
1398887
  Щербакова В.А. Февраль - кривые дороги / В.А. Щербакова. – Москва, 1982. – 376с.
1398888
  Семенова Н.А. Февраль - кривые дороги. / Н.А. Семенова. – М., 1973. – 207с.
1398889
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1967. – 232с.
1398890
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – Волгоград, 1968. – 192с.
1398891
  Данилов И.П. Февраль - месяц короткий / И.П. Данилов. – М, 1972. – 271с.
1398892
  Борисов К.Ф. Февраль / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1962. – 88с.
1398893
  Гонс В. Февраль / В. Гонс. – Москва, 1977. – 107с.
1398894
  Чиковани Г. Февраль : романы / Г. Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1985. – 494 с.
1398895
  Каревин А. Февраль юбилейный = Календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  6 февраля - 160 лет со дня рождения Юрия Говорухи-Отрока, видного русского публициста, писателя, литературного критика, украинца (малоруса) по происхождению и др.
1398896
  Глазунова О. Февраль юбилейный : украинский календарь / О. Глазунова, А. Каревин // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 1 февраляя (№ 5). – С. С 1, С 4


  2 февраля - 100 лет назад - родился украинский пианист и композитор Тарас Микиша; 3 февраля - 160 лет со дня рождения Геннадия Ладыженского - российского художника, чье творчество оказало заметное влияние на художественную жизнь Одессы; тот же день, 3 ...
1398897
  Станкевич А.А. Февраль, год 1917 / А.А. Станкевич. – Харьков, 1967. – 278 с.
1398898
  Жоу Ши Февраль. Мать-рабыня / Жоу Ши. – М, 1958. – 227с.
1398899
  Шатров М.Ф. Февраль: роман-хроника в докум. и письмах. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – М., 1989. – 253с.
1398900
   Февраль: Чио-Чио-Сан. Китайский Новый год : Вариант. Афиша мира: 5 главных событий полугодия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 100 : Фото
1398901
  Воронкова С.В. Февральская буржуазно-демократическая революция / С.В. Воронкова. – Москва, 1961. – 38с.
1398902
  Фокин Е. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. / Е. Фокин. – М., 1937. – 160с.
1398903
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России / Е.Д. Черменский. – М., 1959. – 264с.
1398904
   Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. – М., 1987. – 63с.
1398905
  Пушкарева И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. в России. / И.М. Пушкарева. – М., 1982. – 320с.
1398906
  Черменский Е.Д. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России / Е.Д. Черменский. – М., 1947. – 71с.
1398907
  Кучкин А.П. Февральская буржуазно-демократическая революция 1971 года / А.П. Кучкин. – М., 1938. – 67с.
1398908
  Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Беларуссии / И.М. Игнатенко. – Минск, 1986. – 343с.
1398909
  Веселов В.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / В.М. Веселов. – Ленинград, 1957. – 40с.
1398910
  Плотников И.Ф. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / И.Ф. Плотников. – Свердловск, 1958. – 32с.
1398911
  Федоров А.В. Февральская буржуазно-демократическая революция в России / А.В. Федоров. – М., 1966. – 48с.
1398912
  Калинин Ю.Н. Февральская капель / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : Таврия, 1979. – 72с.
1398913
  Щасная Л.И. Февральская капель. / Л.И. Щасная. – Ярославль, 1971. – 63с.
1398914
  Алексеев С.А. Февральская революция : [мемуары: Родзянко, Милюков, Керенский, Шульгин, Деникин, Лукомский, Пешехонов и др.] / С.А. Алексеев; с пред. и прим. А.И. Усагина. – Москва ; Ленинград : Государственное изд., 1925. – XXXII, 500 с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1398915
  Фавстов Г.А. Февральская революция 1917 г. в России. / Г.А. Фавстов, В.А. Шварев. – М., 1956. – 128с.
1398916
  Ромашов Р.А. Февральская революция 1917 г. как фактор трансформации российской государственности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 22-25. – ISSN 1812-3805
1398917
  Иоффе Г.З. Февральская революция 1917 года в англо-американской буржуазной историографии / Г.З. Иоффе. – М, 1970. – 262с.
1398918
  Малабаев Ж.Ж. Февральская революция в Киргизии / Ж.Ж. Малабаев. – Бишкек, 1991. – 104с.
1398919
  Васькин В.В. Февральская революция в Нижнем Поволжье / В.В. Васькин. – Саратов, 1976. – 221с.
1398920
  Василенко К.С. Февральская революция в России в 1917 г. / К.С. Василенко. – Москва, 1954. – 34с.
1398921
  Сенцов А.А. Февральская революция и буржуазное государство в России в 1917 году : Автореф... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Сенцов А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 38л.
1398922
  Адамов В.В. Февральская революция на Урале / В.В. Адамов. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1967. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 62-64
1398923
   Февральская революция. Мемуары.. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 516с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
1398924
  Полунин И.С. Февральская свирель: Стихи. / И.С. Полунин. – Кемерово, 1977. – 112с.
1398925
  Орлик И. Февральский 1948 года в Чехословакии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 115-129. – ISSN 0869-44435


  Події 1948 р. в Празі зробили вплив на міжнар. політичну ситуацію
1398926
  Помпеев Ю.А. Февральский вихрь / Ю.А. Помпеев. – Л., 1987. – 687с.
1398927
  Лисицын П.С. Февральский наст: Повести. / П.С. Лисицын. – Минск, 1978. – 183с.
1398928
  Бытовой С.М. Февральское солнце / С.М. Бытовой. – Л, 1959. – 155с.
1398929
  Ахмедов Э.М. Федаи и го "Бахтиар-намэ" : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Ахмедов Э.М.; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баку, 1972. – 43л.
1398930
   Федварський літопис. Літописні записки про події в Новоросії (1743 - 1806) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – C. 336-344. – ISBN 978-617-7023-51-6
1398931
  Ившина И.Н. Федерализация как способ изменения формы государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 19. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1398932
  Ившина Федерализация: понятие, территориальные и хронологические рамки процесса / Ившина, , (Махнева) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 94-102. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1398933
   Федерализм : энциклопедия. – Москва : Московский университет, 2000. – 640с. – ISBN 5-211-04233-6
1398934
  Солдатенко В.Ф. Федерализм в истории украинско-российских отношений // Российско-украинское обозрение : информационно-аналитический и научно-практический альманах / Посольство Рос. Федерации в Украине. – Киев, 2013. – № 1. – С. 23-31
1398935
  Графский В.Г. Федерализм в развивающихся странах. Азия и Африка / В.Г. Графский, Б.А. Страшун. – М., 1968. – 224с.
1398936
   Федерализм в России. – Казань, 2001. – 352с. – ISBN 5-93139-107-Х
1398937
   Федерализм в России и в мире : Учебное пособие. – Казань, 2004. – 168 с. – Издается при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. – ISBN 5-94981-049-Х
1398938
  Соколов А.Н. Федерализм в России: проблеми, противоречия, перспективи развития // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 21-28. – ISSN 0201-7245
1398939
  Тихонов Александр Александрович Федерализм в странах Латинской Америки / Тихонов Александр Александрович. – Москва : Наука, 1979. – 136с.
1398940
   Федерализм и централизация. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 274с. – (Феноменология политического пространства). – ISBN 5-7691-1784-2
1398941
  Захаров А. Федерализм на постсоветском пространстве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 67-82. – ISSN 0869-44435
1398942
   Федерализм: Энциклопедический словарь. – Москва : Инфра-М, 1997. – 288с. – (Библиотека словарей " ИНФРА-М "). – ISBN 5-86225-372-6
1398943
   Федералист. – М., 1994. – 568с.
1398944
  Мукоска-Чинго Федералистичките погледи на македонската колониjа во Русиjа / Весела Мукоска-Чинго ; гл. уред.: Б. Павловски. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 180, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 175-178. – (Спектар). – ISBN 9989-48-026-5
1398945
  Коваль О. Федералізація по-кіпрськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Через понад 40 років сторони впритул наблизилися до вирішення найбільш затяжного конфлікту в Європі. Розділений Кіпр може перетворитися на федерацію, що складатиметься з двох частин — грецької і турецької зі спільним урядом. Кіпріоти по обидва боки ...
1398946
  Різник О.Р. Федералізація України: за чи проти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 54-55. – ISBN 978-966-7178-01-8
1398947
  Сербан Ф.І. Федералізація чи децентралізація. Виклики часу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
1398948
  Мазанов В. Федералізація, децентралізація та отаманщина: історичний та політико-правовий екскурс на прикладі Німеччини та України // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 98-106. – ISBN 978-966-2710-63-2
1398949
  Бушанський В. Федералізація: європейський досвід і Україна // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 14-15
1398950
  Римаренко С. Федералізм , регіоналізм, децентралізація // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 86-97.
1398951
  Стогова О.В. Федералізм в умовах глобалізації // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 8-12
1398952
  Пічугіна М.В. Федералізм і Європейський Союз (британська історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-78. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті на основі аналізу британської історіографії розглядається еволюція однієї з найвпливовіших у повоєнний період наднаціональних теорій західноєвропейської інтеграції - федералізму.
1398953
  Корольов Г.О. Федералізм і соборність України: пошук історичної перспективи 1917 - 1918 рр. // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 100-103. – ISBN 978-966-2187-00-7
1398954
  Товчигречко В. Федералізм М.П. Драгоманова // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-7037
1398955
  Корольов Геннадій Федералізм у конституційному проекті М. Грушевського на початку XX ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 17-20. – ISSN 1999-4966
1398956
  Явір В. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 18-21. – ISSN 2313-559X
1398957
  Явір В.А. Федералізм як технологія сепаратизму в Україні // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 172-180. – ISBN 978-966-02-7635-2
1398958
  Гамільтон А. Федераліст = The Federalist : коментар до Конституції Сполучених Штатів / Александер Гамільтон, Джеймс Медісон, Джон Джей. – Київ : Сфера, 2002. – 52 с., 492 с. – ISBN 966-7841-41-3
1398959
  Медисон Федераліст № 48 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 453-458. – ISBN 978-966-8865-81-7
1398960
  Медисон Федераліст № 51 / Медисон, (або Гемілтон) // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 459-464. – ISBN 978-966-8865-81-7
1398961
  Гемілтон Федераліст № 78 // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 465-473. – ISBN 978-966-8865-81-7
1398962
  Миронець Н.І. Федералістична концепція В.К. Винниченка / Н.І. Миронець, Н.Р. Кічігіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 33)


  Спираючись на твори В. Винниченка та інші оригінальні документи, зроблена спроба проаналізувати сутність його федералістичної концепції доби Центральної Ради.
1398963
  Пічугіна М.В. Федералістичний та функціональний напрямки історіографічного огляду проблеми активізації інтеграційних процесів у Західній Європі на початку 50-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 49)


  Розглянуто оцінки, які існують на сьогоднійній момент у зарубіжній історіографії стосовно створення Європейського об"єднання вугілля та сталі, а також місця, яке ці події посідають у західноєвропейських інтеграційних процесах. Основна увага ...
1398964
  Коваль В. Федералістська концепція європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 90-93


  Тези виступу на Міжнародній науковій конференції "Методологічні проблеми правової науки" (13-14 грудня 2002 p., м. Харків). Thesis of presentation "Federalist concept of the European unity as a methodological basis for the EU constitutional studies", ...
1398965
  Корольов Г. Федералістська перспектива українського націєтворення "довгого" XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 54-63. – ISSN 0869-3595
1398966
  Шелудченкова А.С. Федералістські концепції юридичної природи Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 93-98


  Статтю присвячено аналізу існуючих міжнародно-правових доктрин функціонування ЄС. Головну увагу приділено федералістським поглядам. Аналізується сучасний стан засадничих договорів ЄС в світлі їхньої відповідності федералістським поглядам.
1398967
  Майор Р.І. Федералістські програми А. Добрянського як шлях розв"язання національного питання у Габсбурзькій монархії (1871-1901 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 79-83. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
1398968
  Савченко Г.П. Федералістські тенденції в діяльності міжнаціональних військових організацій в російській армії в 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 33-38. – (Історія ; Вип. 52)


  Висвітлюється процес створення та діяльності національно-федеративних організацій в частинах російської армії в 1917 році.
1398969
  Ключкович А. Федеральна рада Німеччини між представництвом партійних та земельних інтересів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 181-188. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
1398970
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: об идеологии и институтах // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 32-51. – ISSN 0130-9757
1398971
  Кузнецова О. Федеральная региональная политика: проверка кризисом // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 9/10. – С. 27-37. – ISSN 0130-9757
1398972
  Мисько О.Н. Федеральная резервная система США: история создания и участия в управлении государственным долгом // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 98-104. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1398973
   Федеральная резервная система. Цели и функции. – М., 1959. – 204с.
1398974
   Федеральная целевая программа "Университеты России в XXI веке" : [Брошюра] / Под общим науч. руководством ректора МГУ им. М.В.Ломоносова, акад. РАН В.А.Садовничего // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 14 с.
1398975
  Донсанто К.С. Федеральне переслідування порушень виборчого законодавства / Крейг С.Донсанто, Ненсі С.Стюарт; Ред.Л.Інгерсолл; Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES) в Україні; Переклад укр. мовою: Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES). – 6-е вид., січень 1995 року. – Київ : IFES, 1996. – 7,223с.
1398976
  Кудусов Е. Федеральне підприємство Крим. Нинішній Крим - одна велика держустанова. А точніше, одна велика військова база // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 1, 6


  "За чотири роки після анексії Криму російські окупанти повернули його в радянські часи. Головний інвестор півострова - держава, головне призначення - військова база. Мене часто запитують: як змінився після окупації Крим, якщо поглянути на нього ...
1398977
  Меркель А. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель: «Мисліть позитивно й боріться за свої мрії!» // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 1, 2
1398978
  Савченко А. Федеральний кримінальний процес США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-27.
1398979
  Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган патентної юрисдикції (ч. 2) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-43. – ISSN 1608-6422
1398980
  Вріс І.-А. Федеральні й кантональні вибори Швейцарії: використання соціальних медіа та електоральні тренди (політико-дипломатичний аспект) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 48-52. – (Політичні науки)
1398981
  Рогожников П.М. Федеральное правительство Канады и провинция Ньюфаундленд - и - Лабрадор: эволюция дотационной политики в 1950-2000 -е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 78-85. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
1398982
  Авакьян А С. Федеральное Собрание России : перспективы совершенствования организации и деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-17. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1398983
  Гладкий Ю.Н. Федеральные округа России : география. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 14-24 : Табл. – ISSN 0016-7207
1398984
  Черкасов К.В. Федеральные округа: сущность и место в федеративном устройстве России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
1398985
  Колотова Н.Н. Федеральные университеты как генераторы ускорения социально - экономического развития / Н.Н. Колотова, И.М. Темкина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-33. – ISSN 1726-667Х
1398986
  Узнародов И.М. Федеральные университеты: стратегия модернизации. Итоги первого этапа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 1726-6726


  Первые итоги и дальнейшие перспективы консолидации вузов в рамках нацпроекта "Образование" обсуждают проректоры Южного и Сибирского федеральных университетов в рубрике "Острая тема".
1398987
   Федеральные, межрегиональные и реализуемые в России международные программы и проекты // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 255-258
1398988
  Цыжовкина Л.Я. Федеральный бюджет в системе государственно-монополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Цыжовкина Л. Я.; КИНХ, Каф. фин. – К., 1967. – 19л.
1398989
  Травкина Н.М. Федеральный бюджет США: гендерное измерение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0321-2068
1398990
   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030200 политология (квалификация (степень) бакалавр) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-30. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Профили бакалавриата по направлению политология.
1398991
  Кондаков А.М. Федеральный государственный стандарт общего образования и подготовка учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрыта актуальность проблемы модернизации педагогического образования. Показано, что важнейшим субъектом реализации ФГОС общего образования является новый учитель. Определена система ключевых требований к подготовке педагога.
1398992
  Брусницын Л.В. Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" в свете Рекомендаций ООН // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 0132-0769
1398993
  Петриков А.В. Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": поиск балланса интересов крестьян и крупного капитала / А.В. Петриков, В.Я. Узун // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 10. – С.41-45
1398994
  Сахаров Н.А. Федеральный закон «О библиотечном деле»: итоги 20-летней работы / Николай Анатольевич Сахаров // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 20-28


  Ретроспективно оценивается Федеральный закон "О библиотечном деле" в связи с 20-летием его принятия. Дан сравнительный анализ базового федерального закона и предшествовавшего библиотечного законодательства в Российской Федерации. Раскрывается ...
1398995
   Федеральный Закон о выборах в Германский Бундестаг : Материалы по вопросам политики и общества в Федеративной Республике Германия : Интер - Националес, 1993. – 63с.
1398996
  Церцек Н.Ф. Федеральный закон Российской Федерации <<Об охране окружающей среды>> : География и экология. Официально // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С. 3-5
1398997
   Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации".Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации". – Москва : Ось-89, 2007. – 48с. – (Федеральный конституционный закон). – ISBN 5-98534-176-3
1398998
  Гребнев Л. Федеральный образовательный стандарт: от Перечня направлений (специальностей) – к Классификатору образовательных программ. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 36-49. – ISSN 0869-3617
1398999
  Хисамутдинов Н.В. Федеральный университет на Дальнем Востоке: прошлое и будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 62-67. – ISSN 0869-3617
1399000
  Беляев А.В. Федеральный университет: поиск модели управления // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрен процесс становления высшего учебного заведения категории «университет федерального значения». Определены и проанализированы современные подходы к модернизации менеджмента в подобном типе университетского образования. Выявлены основные ...
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,