Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>
1395001
  Андрощук Г. " Справа Сальвадора Далі " й право слідування: роз"яснення Директиви ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1395002
  Ібрагімов М.М. "Спортософія" як новий напрямок у культурологічних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті робиться спроба обгрунтувати теоретичну та практичну актуальність "спортософії", котра має сприяти гармонізації інтелектуального, морального та фізичного виховання у сучасній філософсько-педадогічній парадигмі. В статье делается попытка ...
1395003
  Райхель Ю. "Спотворення історії", або Як Путін у Пекіні погодився з применшенням ролі Червоної армії в поразці імперіалістичної Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3
1395004
  Бережнюк О. "Спочатку - наука, а від неї - освіта..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 2


  Ректорові "Львівської політехніки" Юрію Бобалу - 70!
1395005
  Прудніков С. "Спочатку було слово..." / Сергій Прудніков. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 211-214. – (САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7350-35-3
1395006
  Наєнко М. "Спочатку треба відродити душі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Пам"яті Ганни Чубач.
1395007
  Гаухман М.В. "Справа Бейліса" (1911-1913 рр.): версії та історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 53-60. – ISSN 2076-1554
1395008
  Гаухман М.В. "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247


  "Справа Бейліса" — судовий процес у Києві, у вересні—жовтні 1913 року проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського. Справа набула розголосу не тільки в Києві та Україні, але ...
1395009
  Торба В. "Справа Вагнера". Президенту радять негайно зробити кадрові висновки // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 2


  Справа Вагнерівців (Інші назви — "Вагнергейт" та внутрішня кодова назва "Авеню") — довгопланована зірвана спецоперація США, України та Туреччини по затриманню бойовиків приватної компанії Вагнера (2020 рік), у наслідок витоку деталей операції до ...
1395010
  Тригуб О. "Справа Вермана": чекістський міф чи професіоаналізм німецької розвідки? // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 349-360. – ISBN 978-617-7062-24-9
1395011
  Антипенко І. "Справа Гандзюк": громадськість тисне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 лютого (№ 21). – С. 4


  "Заява батька Катерини викликала резонансні коментарі."
1395012
  Капсамун І. "Справа Гонгадзе - Подольського": 17 років / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 4-5
1395013
  Журжа І. "Справа Грушевського" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 185). – С. 20
1395014
  Богдан С. "Справа ірландської мови" Франсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку XX cтоліття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 74-88. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто погляди мовознавців про час зародження української соціолінгвістики, висловлено міркування про ймовірні передумови її формування й джерельну основу, однією з яких можна вважати переклад праці Френсіса Фегі "Справа ірландської мови" Лесею ...
1395015
  Плахонін А. "Справа картографів": Війнуло 1938 роком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 листопада (№ 210/211)


  Так звана "Справа картографів" багатьох не лише у Грузії змусила згадати про фальсифіковані політичні процеси 30-х - найпохмуріші часи тоталітарного СРСР, що, здавалося б, канув у минуле. 1996 року міністри закордонних справ Грузії та Азербайджану ...
1395016
  Година А.О. "Справа Мазепи" у політично-правових поглядах Пилипа Орлика (на прикладі "Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 124-126
1395017
   "Справа Манафорта": висновки для України / І. Капсамун, Н. Пушкарук, О. Цвєтков, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 4-5


  "Ця ситуація не завдасть репутаційної шкоди, якщо нам вдалося переконати американців, що Україна раніше і сьогодні - це дві різні країни". Пол Джон Манафорт-молодший — американський юрист, лобіст і політичний консультант. З червня по серпень 2016 року ...
1395018
  Чижевський Р. "Справа не в тому, я приховую в Польщі своє коріння, просто мені ніяково цим хвалитися" / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 березня (№ 11). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Інтерв"ю з Робертом Чижевським, польським істориком, вчителем та головою Фонду "Свобода і демократія".
1395019
  Баганець О. "Справа Порошенка". Основне і другорядне під час обрання підозрюваному запобіжного заходу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1395020
  Білокінь С. "Справа про висланого з Галичини... професора М. Грушевського" // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 92-98


  З фондів Держарзіву Ульяновської області.
1395021
   "Справа проти освіти" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 31 січня (№ 3/4). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "Ключові ідеї не перекладеної українською мовою книги відомого американського економіста, професора Брайана Каплана The Case against Education: Why the Education System Is a Waste of Time and Money - про підводні камені сучасної освіти; про ...
1395022
  Тельвак В "Справа проф. Грушевського у Львові" з фондів Головного архіву давніх актів у Варшаві / В Тельвак, О. Радченко // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 408-420. – ISBN 978-966-02-9727-2
1395023
  Верба І. "Справа Сташевського" і Київський університет // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 22-26


  У статті аналізується конфлікт між двома відомими дослідниками Євгеном Сташевським і Митрофаном Довнар-Запольським, який виник у стінах Київського університету у 1910-х рр. у зв"язку з винесенням Є. Сташевським документів з Московських архівів. В ...
1395024
  Верба І. "Справа Сташевського" та Київський університет // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 28-34. – ISSN 0869-3595


  Так звана "справа Сташевського" є однією з головних у біографії знаного російського і українського історика, професора Київського університету Євгена Дмитровича Сташевського (1884-1938).
1395025
  Капсамун І. "Справа Стерненка": вбивство чи самозахист? / І. Капсамун, Г. Друзенко, О. Саакян // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 15


  "Ми спостерігаємо процес, який може призвести до негативних результатів для всіх учасників", - експерт.
1395026
  Капсамун І. "Справа Шеремета": контекст і підтекст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 5


  Про враження від представленого в Києві фільму "Вбивство Павла".
1395027
  Голуб А.І. "Справа" дніпропетровської "філії СВУ" та Д.І. Яворницький // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-79. – ISBN 966-551-178-5
1395028
  Михайличенко Д. "Справа" О.Г. Либермана: 1938-1939 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 88-90. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проваджування органами НКВС у 1938-1939 рр. "справи О.Г. Лібермана" - харківського економіста, майбутнього автора концепції економічної реформи 1965 року.
1395029
  Рожкова Л.І. "Справа" шосткинських зброярів 1937-38 рр.: жертви та виконавці // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 323-328. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена політичним репресіям на оборонних підприємствах Шостки 1937–1938 рр. Досліджено особливості фабрикування справи працівників заводів № 9 та № 53. Розкрито особливості механізму політичних репресій за доби «Великого терору» на прикладі ...
1395030
  Татарин А. "Справдешній художник!" : до 90-річчя від дня народження В.І. Штернберга, українського живописця, друга Тараса Шевченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-11. – ISSN 0130-1799
1395031
  Домановський А. "Справедлива ціна" за ранньовізантійської доби: до визначення змісту поняття // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 90
1395032
  Григорьев С.И. "Справедливость же состоит в...". / С.И. Григорьев, Г.Я. Иньшин. – Барнаул, 1990. – 230с.
1395033
  Бугай Д.В. "Справедливость" в платоновских диалогах: "Апология Сократа" и "Критон" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 123-134. – ISSN 0042-8744
1395034
  Преображенский К.Г. Спортивное кимоно. / К.Г. Преображенский. – М., 1985. – 125с.
1395035
  Акимов В.Г. Спортивное ориентирование / В.Г. Акимов, А.А. Кудряшов. – Минск : Издательство БГУ, 1977. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 94
1395036
  Богатов С.Ф. Спортивное ориентирование / С.Ф. Богатов. – 2-е изд. – М, 1982. – 103с.
1395037
  Шнейдер Л. Спортивное сердце / Л. Шнейдер. – Харьков, 1957. – 90с.
1395038
  Глазунов С.В. Спортивные автомобили. Требования к конструкции / С.В. Глазунов. – М, 1954. – 96с.
1395039
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – М., 1964. – 40с.
1395040
  Неробеев В.Н. Спортивные аттракционы. / В.Н. Неробеев. – 2-е изд. – М., 1970. – 40с.
1395041
  Найду Б. Спортивные звёзды Африки / Б. Найду. – М., 1981. – 104с.
1395042
  Юсин Спортивные звезды. / Юсин, АА. – М., 1980. – 63с.
1395043
  Зотов И.Г. Спортивные и гоночные мотоциклы / И.Г. Зотов. – М., 1957. – 100с.
1395044
  Демчишин А.А. Спортивные и подвижные игры в физическом воспитании детей и подростков / А.А. Демчишин. – К., 1989. – 165с.
1395045
   Спортивные и подвижные игры.. – М.-Л., 1948. – 52с.
1395046
  Сысоев С. Спортивные игры / С. Сысоев, В. Ульянов. – М., 1929. – 39с.
1395047
  Попов А.В. Спортивные игры в коллективе физкультуры / А.В. Попов, В.Е. Хапко. – К., 1989. – 133с.
1395048
  Пеандюрин С.А. Спортивные игры моряков. / С.А. Пеандюрин. – Л, 1954. – 48с.
1395049
   Спортивные игры.. – М., 1938. – 326с.
1395050
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 776с.
1395051
   Спортивные игры.. – М., 1952. – 356с.
1395052
   Спортивные игры.. – Минск, 1968. – 312с.
1395053
   Спортивные игры.. – М., 1985. – 269с.
1395054
   Спортивные игры. Метод. пособие. – М., 1954. – 44с.
1395055
   Спортивные игры. Правила соревнований. Футбол. Ручной мяч. Баскетбол. Волейбол. Городки.. – М., 1948. – 167с.
1395056
   Спортивные игры. Уч.. – 3-е изд., испр. идоп. – М.
1. – 1959. – 382с.
1395057
   Спортивные игры. Уч.. – М.
2. – 1959. – 386с.
1395058
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1973. – 335с.
1395059
   Спортивные игры. Уч.. – М., 1975. – 236с.
1395060
   Спортивные игры. Уч. пособие. – М., 1966. – 408с.
1395061
   Спортивные игры: метод. рекоменд.. – Х., 1979. – 51с.
1395062
   Спортивные игры: уч.. – М., 1988. – 303с.
1395063
   Спортивные игры: уч. пособие. – М., 1980. – 143с.
1395064
  Кофман Л.Б. Спортивные классы сегодня и завтра / Л.Б. Кофман. – М, 1981. – 80с.
1395065
  Самарцев Евгений Спортивные мега-события и цены в отелях - мировой опыт // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 10-12 : фото
1395066
  Волков Н.Н. Спортивные походы в горах / Н.Н. Волков. – Москва, 1974. – 160с.
1395067
  Васютин Н.А. Спортивные праздники школьников / Н.А. Васютин. – Москва, 1940. – 88с.
1395068
  Гут А.П. Спортивные прыжки в воду. Учеб. пособие / А.П. Гут. – М., 1955. – 144с.
1395069
  Антонов П.М. Спортивные прыжки с парашютом : теория, задачи и упражнения / П.М. Антонов. – Москва : ДОСААФ, 1956. – 143 с. : ил.
1395070
  Кожевникова Н.Г. Спортивные развлечения и игры / Н.Г. Кожевникова. – М., 1957. – 111с.
1395071
   Спортивные рассказы. – Москва, 1958. – 238с.
1395072
  Кассиль Л.А. Спортивные рассказы / Л.А. Кассиль. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 240с.
1395073
  Аксельрод С.Л. Спортивные совервнования : учеб. пособие для работников ком-тов по делам физ. культуры и спорта и добровольных спортивных обществ / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 284 с.
1395074
  Ясный Г.В. Спортивные сооружения XXII Олимпиады / Г.В. Ясный. – Москва, 1984. – 406 с.
1395075
  Ляпунов Ю.И. Спортивные сооружения Москвы. (Справочник). / Ю.И. Ляпунов. – М., 1957. – 104с.
1395076
  Аксельрод С.Л. Спортивные соревнования в коллективе физической культуры : пособие для преподавателей советов, инструкторов и физкультурного актива коллективов физкультуры / Аксельрод С.Л. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 126 с.
1395077
   Спортивные травмы = Sports injuries : основные принципы профилактики и лечения / Х. Аларанта, Р.П. Барнс, Т.М. Бест, Б.Д. Бейннон, П.Дж. и др. Бишоп; [Аларанта Х., Барнс Р.П., Бест Т.М. и др.] ; под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2002. – 378, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. парал. англ. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Спортивная медицина"). – ISBN 966-7133-46-Х
1395078
   Спортивные травмы = Clinical practice of sports injury prevention and care : клиническая практика предупреждения и лечения / Б.Д. Адамс, П. Альетти, Андерен-Санберг, У.Ф. Бергфелд, Б. и др. Берглунд; [Адамс Б.Д., Альетти П., Андерен-Санберг А.,Бергфелд У.Ф. и др.] ; под общ. ред. П.А.Ф.Х. Ренстрема ; [пер. с англ. Г. Гончаренко]. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – 471, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 966-7133-47-8
1395079
   Спортивный детектив : сборник. – Москва, 1982. – 423с.
1395080
  Дубчак И.Е. Спортивный дискурс в русском масс-медийном коммуникативном пространстве : Дис. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Дубчак И.Е. ; КНУТШ ; Ин-т филологии ; Каф-ра русского языка. – Киев, 2008. – 237л. + Додатки : л. 223-237. – Библиогр. : л.202-222
1395081
   Спортивный ежегодник. 1941-1945 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1947. – 264 с.
1395082
   Спортивный ежегодник. 1950 г. : Соревнования. Победители. Результаты. Рекорды. – Москва, 1952. – 564 с.
1395083
   Спортивный ежегодник. 1951-1959 гг. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 994 с.
1395084
   Спортивный ежегодник. 1960 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1961. – 430 с.
1395085
   Спортивный ежегодник. 1961 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1963. – 472 с.
1395086
   Спортивный ежегодник. 1962 г. : Соревнования. Победители. Результаты. – Москва, 1964. – 503 с.
1395087
   Спортивный клуб "Наука" Академии наук УССР (1963-1988 гг.). – К., 1988. – 92с.
1395088
  Неправский М.М. Спортивный комплекс школы / М.М. Неправский. – Минск, 1980. – 88с.
1395089
  Зотов В.П. Спортивный массаж / В.П. Зотов. – Киев, 1987. – 192с.
1395090
   Спортивный массаж.. – М., 1975. – 208с.
1395091
  Славчев Н. Спортна гимнастика в снимки и кинограми / Н. Славчев, В. Виднярски. – София : Медициа и физкултура, 1966. – 119 с. : илл.
1395092
  Хоростіль Я. Спортове Товариство "Україна" - Торонто = "Ukraina" sport association - Toronto : (у 35-ліття) / Ярослав Хоростіль і Роман Костюк. – Торонто : Накладом Спортового Товариства "Україна", 1983. – 427 с., [26] арк. фот. – Загол. обкл.: Історія Спортивного Товариства "Україна" Торонто. - Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 395-424
1395093
   Спортсмен по выездке. Всадник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 20. – ISSN 1029-5828
1395094
  РодионовА.В Спортсмен прогнозирует решение / РодионовА.В. – М., 1971. – 72с.
1395095
  Родионов А.В. Спортсмен прогнозирует решение / А.В. Родионов. – М., 1971. – 72с.
1395096
  Матвеев Л.П. Спортсменам о спортивной форме / Л.П. Матвеев, В В. Михайлов, . – М., 1962. – 56с.
1395097
  Євгеньєва Спортсменам про дихання / Євгеньєва, л.Я. – К., 1968. – 63с.
1395098
  Кузнецов П.И. Спортсмены-железнодорожники / П.И. Кузнецов, И.С. Федюшин. – М., 1954. – 80с.
1395099
   Спортсмены автозавода.. – М., 1955. – 96с.
1395100
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – М, 1956. – 88с.
1395101
  Бабиков А.М. Спортсмены одного вуза. (Из опыта работы спортивного коллектива Моск. энергет. ин-та им. В.М. Молотова) / А.М. Бабиков, М.И. Крылов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 88 с.
1395102
   Спортсмены стран социализма на международной арене : Справочник. – М., 1974. – 303с.
1395103
   Спортсмены. Сб.. – М., 1973. – 350с.
1395104
  Чернова О.Т. Спорудження газосховищ та нафтобаз : навч. посібник / О.Т. Чернова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-203-9
Ч. 1. – 2013. – 472, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 468-472
1395105
  Горло Н.В. Спорудження Дніпровського гідрокаскаду в 1950-70-х рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 50-53. – ISBN 978-966-493-676-4
1395106
  Кобченко К. Спорудження корпусу університетської бібліотеки: історія Київського університету, якої не сталося // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено історії спорудження будинку бібліотеки Університету Св. Володимира у 1910-1920 рр. та подальшого передання його науковій бібліотеці при Академії наук в контексті історичних подій та реформ в галузі науки та освіти того часу. Т. ...
1395107
  Дорошенко Я.В. Спорудження та ремонт зосереджених об"єктів газонафтопроводів : підручник / Я.В. Дорошенко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 845, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-823. – Бібліогр.: с. 803-814. – ISBN 978-966-694-229-9
1395108
  Григорів М.С. Спорудження храму / М.С. Григорів. – К., 1992. – 167с.
1395109
   Споры и пыльца в нефтях и породах нефтегазоносных областей СССР : К 3 Международной палинологической конференции Новосибирск, Советский Союз, 1971. – Москва : Наука, 1971. – 116с.
1395110
  Варюхина Л.М. Споры и пыльца красноцветных и угленосных отложений перми и триаса северо-востока европейской части СССР / Л.М. Варюхина; Отв. ред. Любер А.А. – Ленинград : Наука, 1971. – 159с.
1395111
  Семенова Е.В. Споры и пыльца юрских отложений и пограничных слоев триаса Донбасса / Е.В. Семенова; Отв. ред. Станиславский Ф.А. – Киев : Наукова думка, 1970. – 144с.
1395112
   Споры о будущем: окружающая среда. – Москва : Мысль, 1983. – 176с.
1395113
  Нечаева А.М. Споры о детях / А.М. Нечаева. – Москва, 1989. – 156с.
1395114
  Соколовская Ю.С. Споры о детях по советскому праву : Автореф... кандид. юридич.наук: / Соколовская Ю.С.; Свердловский юридический институт. – Челябинск, 1950. – 16 с.
1395115
  Побирченко И.Г. Споры о понуждении заключать договор проставки в практике Госарбитража / И.Г. Побирченко. – Москва, 1964. – 109с.
1395116
  Газиянц Л.И. Споры о строениях, принадлежащих гражданам на правах личной собственности / Л.И. Газиянц. – Москва : Гос. из-во юридической литературы, 1960. – 111с.
1395117
  Фрумкин К. Споры об иммортализме // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 11 (1629). – С. 93-106. – ISSN 0869-44435
1395118
   Споры палеозоя Белоруссии (Припятская впадина) : Сб. науч. тр. – Минск : Ротапринт БелНИГРИ, 1974. – 147с.
1395119
   Споры папоротникообразных и пыльца голосеменных и однодольных растений флоры Европейской части СССР.. – Ленинград : Наука, 1983. – 208с.
1395120
  Ефимочкин В.П. Споры по недостачам продукции / В.П. Ефимочкин. – М, 1957. – 108с.
1395121
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд. – М., 1965. – 123с.
1395122
  Талмуд Я.С. Споры хозяйственных организаций в арбитраже. / Я.С. Талмуд, А.П. Руцкий. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 136с.
1395123
  Федотовская З.А. Споры, вытекающие из договорных отношений колхозов. / З.А. Федотовская. – М., 1976. – 88с.
1395124
  Александров-Дольник Споры, вытекающие из правоотношений сторон в железнодорожных грузовых операциях / М.К. Александров-Дольник. – Москва : Госюриздат, 1955. – 240 с. – Библиогр.: С. 231-238
1395125
  Михалевич А.В. Спорю... / А.В. Михалевич. – М., 1968. – 222с.
1395126
  Купченко-Гринчук Спорядження англійської армії в роки Столітньої війни (1337-1453) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 72-81. – ISSN 0235-3490
1395127
  Катхе Рада Олеговна Спосбы текстообразования в современном американском романе (на материале модернистской прозы США) (50-70 гг. XX века) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Катхе Рада Олеговна; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 15л.
1395128
  Хірх-Ялан Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 37-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута можливість проведення геоінформаційного аналізу тактичних властивостей місцевості за матеріалами цифрової топографічної карти виробництва топографічної служби Збройних Сил України та спосіб рішення задачі оптимізації розміщення ...
1395129
  Діброва М.О. Спосіб багатошляхової маршрутизації в комп"ютерних мережах великої розмірності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Діброва Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1395130
  Юдін О.К. Спосіб визначення кількості інформації з урахуванням фактору її старіння / О.К. Юдін, М.А. Стрельбіцький // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 8-12. – ISSN 2075-0781


  "На стадії модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем суб’єктів національної безпеки України виникає завдання забезпечення надійності інформації при спільному використанні загального поля даних. З метою оцінки ймовірності порушення ...
1395131
  Сайко В.Г. Спосіб визначення оптимальних параметрів сигналів для гетерогенних мереж 5-го покоління / В.Г. Сайко, В.С. Наконечний // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 238
1395132
   Спосіб визначення планового положення галсових точок під час виконання промірних робіт на внутрішніх акваторіях / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Лісник, В. Жидков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 43-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1819-1339
1395133
  Михайленко А.Г. Спосіб визначення техногенного навантаження на рельєф освоєної території / А.Г. Михайленко, О.М. Іванік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 92-95. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглянутий один із можливих способів кількісного визначення техногенного навантаження на рельєф на прикладі території басейну малої ріки. Зроблено спробу окреслити групу показників-факторів, що характеризують техногенне навантаження та ...
1395134
  Глотов В. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери / В. Глотов, Х. Марусаж // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 105-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1819-1339
1395135
   Спосіб вимірювання взірцевого базиса 2-го розряду для еталонування електронних тахеометрів / В. Літинський, А. Віват, С. Перій, С. Літинський // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с.63. – ISSN 0130-1039
1395136
  Жуков С.А. Спосіб вимірювання глибини об"єкта в землі з борта літального апарата за тривалості відеоімпульсу несинусоїдального сигналу відлуння / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається питання виявлених підземних об"єктів за допомогою бортової секвентної РЛС, що використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості (менше 1 нс) без несучої частоти. ...
1395137
  Бахвалов В.Б. Спосіб вимірювання малих висот польоту над землею та пристрій для його реалізації / В.Б. Бахвалов, С.Л. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість удосконалення фазового способу вимірювання малих висот польоту літального апарата над землею, що може бути використано для вимірювання з борта малих висот польоту літального апарата над землею в діапазоні коротких і середніх ...
1395138
  Нестеренко М.Л. Спосіб виявлення цифрових диктофонів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 207-213.
1395139
  Запорощенко Н. Спосіб вчинення злочину, передбаченого статтею 317 КК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 281-286. – ISSN 0132-1331
1395140
  Войтович Є. Спосіб вчинення кримінальних правопорушень, пов"язаних із насильницьким зникненням людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 174-179. – ISSN 2663-5313
1395141
  Шульга Ю. Спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло як елемент криміналістичної характеристики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 315-317
1395142
  Кимлик Н. Спосіб вчинення як елемент криміналістичної характеристики злочину (на прикладі злочинів, пов"язаних із корупцією та шахрайством з фінансовими ресурсами) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 138-141
1395143
  Залужна О.О. Спосіб дії в привативних дієсловах із відчужуваним об"єктом власності в англійській та українській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 50-61
1395144
   Спосіб долідження ходу фокусувальної лінзи зорових труб нівелірів / В. Літинський, С. Перій, В. Тарнавський, С. Літинський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
1395145
   Спосіб екологічної ремедіації грунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза, В.М. Горякіна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
1395146
  Колобкова Е.О. Спосіб життя - радянський / Е.О. Колобкова. – Київ, 1979. – 125с.
1395147
   Спосіб життя - радянський. Фотоальбом. – Київ, 1979. – 280с.
1395148
  Кулагіна-Стадніченко Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 54-59. – ISSN 2306-3548
1395149
  Іліаді О.М. Спосіб життя і культура соціалістичного суспільства / О.М. Іліаді, Р.Т. Гром"як. – Київ, 1982. – 112с.
1395150
  Рудомино-Дусятська Спосіб життя родини як чинник ставлення підлітка до міського середовища // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 86-91. – ISBN 978-966-189-359-6
1395151
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля: фрагмент концептуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 8-18. – ISBN 966-581-231-9
1395152
  Андрусяк І.В. Спосіб життя та дозвілля:Фрагмент конценптуального аналізу англійських неологізмів кінця ХХ століття // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1395153
  Єфремов С.О. Спосіб життя та формування особистості злочинця // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються загальні закономірності становлення особистості злочинця та зв"язок цього процесу зі способом життя індивіда, зокрема з типовими формами його поведінки.
1395154
  Корильчук Н.І. Спосіб життя як основа метаболічного синдрому: погляд на наші реалії // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Слабкий Г.О. ; редкол.: Шульгай А.Г., Голяченко О.М., Грузєва Т.С. [та ін.]. – Київ ; Тернопіль, 2019. – № 3 (81). – С. 114-123. – ISSN 1681-2786
1395155
  Мурадян О.С. Спосіб життя як система соціальної дії: спроба концептуалізації // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 81-87. – ISSN 2306-3974
1395156
   Спосіб життя, гідний людини.. – К., 1978. – 143с.
1395157
  Гуменюк Б.Б. Спосіб захисту / Б.Б. Гуменюк. – К., 1993. – 64с.
1395158
  Владимирова Н. Спосіб захисту прав на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
1395159
  Мягкоход Ю.В. Спосіб захисту суб"єктивних земельних прав: формулювання поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 274-278. – ISSN 2219-5521
1395160
  Маляр М.М. Спосіб згортки цільових функцій для задач вибору / М.М. Маляр, В.Ф. Баранник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 174-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається підхід до побудови функції згортки цільових функцій для багатокритеріальнмх задач. Ключові слова: вибір, багатокритеріальна оптимізація, цільова функція, згортка. Approach to the convolution function of target functions building for the ...
1395161
  Іващенко В.М. Спосіб злочину як елемент криміналістичної характеристики злочинної діяльності у сфері порушення комерційної таємниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 113-118.
1395162
  Курганський В.М. Спосіб зняття відліків за діаграмами екранованих мікрозондів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливіст побудови алгоритму зняття відліків з діаграм, отриманих мікрометодами електричного каротажу, на основі дискретного вейвлет-перетворення. In article rate a possibility to development readout algorithm from a focused ...
1395163
  Коган А.В. Спосіб і засоби організації багатошляхової безпечної маршрутизації в бездротових мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Коган Алла Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1395164
  Адель Наіф Адель Ал Файяд Спосіб і засоби синтезу структури та маршрутизація в безпровідній комп"ютерній мережі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.13 / Адель Наіф Ал Файяд;"КПІ". – Київ, 2001. – 16 с.
1395165
  Андрущенко Ю.А. Спосіб ідентифікації природи сейсмічних джерел на основі спектрально-часового аналізу коливань : научные сообщения / Ю.А. Андрущенко, Ю.А. Гордієнко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 140-146. – Список літ.: с. 146. – ISSN 0203-3100
1395166
  Гніденко М.П. Спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 38-44
1395167
  Данік О.В. Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 104-105. – ISSN 2518-7678
1395168
   Спосіб контрольованої зміни часу життя неосновних носіїв заряду у P+-N діоді модифікуючими імпульсами прямого струму великої амплітуди / Г.К. Нінідзе, В.В. Кушніренко, С.П. Павлюк, С.М. Савицький, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 435-439. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі запропонований спосіб контрольованого введення рекомбінаційних центрів у кристал силового р -n діода. При пропусканні через кристал імпульсу прямого струму, до 10(4) А/см2, він сильно і неоднорідно розігрівається. В місці максимального ...
1395169
   Спосіб лікування хворих з хронічною ідіопатичною кропив"янкою залежно від важкості перебігу дерматозу : метод. рекомендації (616.514-008.6:616.5-036-08) / М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [уклад.: О.О. Сизон, Т.І. Рудник, І.Я. Возняк, та ін.]. – Львів : [б. в.], 2018. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 22-24
1395170
  Глушко Т. Спосіб мислення та життя // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7638-00-0
1395171
  Григор"єв С.В. Спосіб мінімізації типових ускладнень при спінальній анестезії / С.В. Григор"єв, В.І. Перцов // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 74-77. – ISSN 2224-0586
1395172
  Латишева К.Я. Спосіб моментів у застосуванні набиженного розв"язування лінійних диференціальних рівнянь з особивостями в коефіціентах / К.Я. Латишева. – К, 1937. – 159с.
1395173
  Івохін Є.В. Спосіб оцінювання прецедентів на основі нечіткого підходу / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто метод розв"язання задач прийняття рішень та створення СППР шляхом адаптації рішень - прецедентів. Для пошуку подібних прецедентів використано спосіб вимірювання ступеня співпадіння значень атрибутів (якостей), які визначають прецеденти. ...
1395174
   Спосіб пахвинної герніопластики з транслокацією сім"яного канатика / І.В. Шкварковський, О.П. Москалюк, О.В. Білик, В.В. Ступницький // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 6-9. – ISSN 1727-0847
1395175
   Спосіб підвищення відношення сигнал/шум стосовно до модифікованого стробоскопічного методу визначення часових параметрів люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 405-411. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено оцінку співвідношення сигнал/шум при використанні модифікованого методу стробування і запропоновано спосіб його підвищення за рахунок застосування оптимального фільтру.
1395176
   Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах / Л.М. Тіщенко, С.О. Харченко, Ф.М. Харченко, М.В. Бакум, М.М. Абдуєв, М.М. Шитів // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 80-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-1828
1395177
   Спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв"язку для мобільних мереж нового покоління / В.Г. Сайко, В.А. Бреславський, Д.О. Лисенко, О.Г. Оксіюк // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 29-32. – ISSN 2412-9070
1395178
  Топорецька З.М. Спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 44-48
1395179
  Денисов О. Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей / О. Денисов, М. Петрів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 21-22 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1819-1339
1395180
   Спосіб ремедіації грунту, техногенно забрудненоговажкими металами / В.Л. Самохвалова, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0587-2596
1395181
  Івашина Ю.К. Спосіб розрахунку вартості опалення квартири в багатоквартирному будинку / Ю.К. Івашина, В.В. Заводянний // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 19-22. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1395182
  Бражник Д.В. Спосіб створення бібліотеки символів для WE-карт / Д.В. Бражник, Хаовен Ян // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 21-26 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1395183
   Спосіб створення електронної карти квартальної мережі лісогосподарського підприємства з використанням супутникових технологій під час виконання геодезичних робіт / В.В. Богомолов, О.І. Борисенко, І.В. Жадан, А.В. Полупан // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0459-1216
1395184
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонентської доставки повідомлень у комп"ютерних мережах : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Халдун Б.;НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – Бібліогр.:с.13
1395185
  Халдун А А.К. Спосіб та засоби багатоабонетної доставки повідомлень у комп"ютерних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.13 / Халдун А.К.А.Б.; КПІ. – К, 2001. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1395186
  Мухін В.Є. Спосіб та засоби підвищення ефективності процедур аутентифікації в обчислювальних мережах. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.03 / Мухін В.Є.; Нац.техн.Ун-т Укр.КПІ. – К, 1997. – 16л.
1395187
   Спосіб та технічний засіб запобігання викидів вугілля та газу при проведенні підготовчих виробок в газоносних вугільних пластах / В.Є. Мальцева, М.Я. Трохимець, О.О. Усов, С.П. Мінєєв, Л.М. Васильєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 190-197 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1395188
  Котенко М.В. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 177-180. – ISSN 2524-017X
1395189
  Штангова Н. Спосіб уникнення "креативного обліку" в Словацькій Республіці / Н. Штангова, А. Вігова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
1395190
  Пясковський В.В. Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов"язки з її виховання // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 69-73. – ISSN 1992-4437
1395191
  Арібжанова І.М. Спосіб як атрибут предикативної ознаки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 11-14
1395192
  Юрьева Ж.А. Способ аргументации в конфликтной ситуации на материале поэмы "Мертвые души" Н.В. Гоголя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 185-194


  Статья посвящена коммуникативному анализу конфликтной ситуации на материале поэмы "Мертвые души" Н.В. Гоголя. Выделяются этапы конфликтной ситуации и особенности трансформации отдельных признаков данного дискурса: изменение стилевой окраски ...
1395193
  Баранцева Раиса Семеновна Способ выражения категории лица /числа глагола в современном французком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Баранцева Раиса Семеновна; Киев. гос. пед. ин-т.иностр. яз. – К., 1975. – 17л.
1395194
  Задирака К.В. Способ вычисления верхних и нижних приближений для собственных значений краевой задачи 2-го порядка / К.В. Задирака, 1954. – 190-201с.
1395195
  Левицкий Г.В. Способ Гаусса для измерения фокусных расстояний линз / [соч.] Г.В. Левицкого. – [Харьков] : [Тип.Зильберберга], 1893. – С. 23-39. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского Математического общества. Вторая серия. Т. 3
1395196
  Поярков Э.Ф. Способ движения сперматазоидов млекопитающих и филогенетическая эволюция их формы / Э.Ф. Поярков, 1927. – С. 293-306. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Бюллетень Средне-Азиатского Гос. ун-та. 1927, № 15


  На с. [1] дарвт. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на добрую память 10-IV-21
1395197
  Имшенецкий В.Г. Способ для нахождения алгебраических рациональных дробных решений линейного дифференциального уравнения / В.Г. Имшенецкий. – Вырезка из Математического сборника, т. XVII. – Москва, 1893. – с.
1395198
  Мартынова Анастасия Способ заработка или наркотик? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 80
1395199
   Способ и техническое средство предотвращения выбросов угля и газа при проведении добычных выработок в газоносных угольных пластах / В.Е. Мальцева, В.Е. Антончик, Т.М. Уколова, Н.Я. Трохимец, С.П. Минеев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 107-114 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
1395200
  Богинский В.М. Способ изыскания произвольных проекций мелкомасштабных карт : монография / В.М. Богинский. – Москва : Недра, 1972. – 104с.
1395201
  Царев А.В. Способ интенсивной терапии общего переохлаждения // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 145-149. – ISSN 2224-0586
1395202
  Гаврилов В.И. Способ интенсификации дегазации крутых газонасыщенных угольных пластов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 172-181 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1395203
  Жабоедов Д.Г. Способ интрасклеральной шовной фиксации отечественной ИОЛ SL-907 CENTRIX DZ после факоэмульсификации катаракты при дефектах хрусталиковой сумки // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 1. – С. 57-61. – ISSN 2309-8147
1395204
  Барков А.В. Способ капсулопластики при устранении стойких разгибательных контрактур коленного сустава / А.В. Барков, А.А. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 25-27. – ISSN 0030-5987
1395205
  Учень М.Т. Способ количественного определения серы, галогенов и азота в органических веществах : Автореф... кандидата хим.наук: / Учень М.Т.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
1395206
  Скопенко В.В. Способ координации карбамилдицианметанида в некоторых разнолигандных комплексах Co (II) Ni ( II) Cu (II) и Zn (II) / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека // Укр. хим. журн., 1982. – №10
1395207
  Шумлянская Г.А. Способ корреляционной обработки данных многократного прослеживания отражающих границ в сейсморазведке / Г.А. Шумлянская, А.Г. Чумаков // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 32-37 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 8)
1395208
  Алидад Реза Способ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 387-391 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1395209
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов / Н.И. Идельсон. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Ленинград, 1932. – 200с.
1395210
  Шилов П.И. Способ наименьших квадратов / П.И. Шилов. – Москва, 1941. – 406 с.
1395211
  Ющенко А.П. Способ наименьших квадратов / А.П. Ющенко. – Ленинград, 1956. – 164 с.
1395212
  Мазмишвили А.И. Способ наименьших квадратов / А.И. Мазмишвили. – Москва : Недра, 1968. – 438с.
1395213
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – Харьков : Харьковский ун-т, 1968. – 184с.
1395214
  Малеваный Г.Г. Способ наименьших квадратов в гидрогеологических исследованиях и расчетах / Г.Г. Малеваный, В.Д. Пирятин. – 2-е изд. перераб. доп. – Харьков : Харьковский университет, 1972. – 236с.
1395215
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов и основы теории вероятностей / И.А. Иверонов. – 3-е. – Москва, 1927. – 132 с.
1395216
  Идельсон Н.И. Способ наименьших квадратов и теория математической обработки наблюдений / Н.И. Идельсон. – Москва, 1947. – 359 с.
1395217
  Чеботарев А Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 475 с.
1395218
  Чеботарев А.С. Способ наименьших квадратов с основами теории вероятностей / А.С. Чеботарев. – Москва, 1958. – 606 с.
1395219
  Иверонов И.А. Способ наименьших квадратов. Лекция / И.А. Иверонов. – Москва, 1904. – 206 с.
1395220
  Романовский Г.В. Способ неискаженной модели / Военно-топографическое управление генерального штаба вооруженных сил Союза ССР ; Г.В. Романовский. – Москва : Управление Военного Из-ва МВС СССР, 1948. – 128 с.
1395221
  Петрушевский Ф.Ф. Способ непосредственного определения полюсов магнитов и электромагнитов. : рассуждение, написанное для получения степени магистра физики Ф. Петрушевским / Ф.Ф. Петрушевский. – Вильно : Тип. А.Марциновского, 1861
1395222
  Косовский А.К. Способ обмена в системе экономических отношений социализма / А.К. Косовский. – К., 1989. – 165с.
1395223
  Толстенко А.В. Способ обработки металла в атмосфере водорода // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 108. – C. 151-154. – ISSN 1607-4556
1395224
  Болдырев В.Ф. Способ оплодотворения и сперматофора у Tachycines asynamorus Adel. : с 4 рис. / В.Ф. Болдырев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко], 1913. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 3, с. 552-570


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
1395225
  Фогель З. Способ определения широты и времен... / З. Фогель. – с.
1395226
  Фогель Р.Ф. Способ определения широты и времени / [соч.] Р. Фогеля, Проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 34 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1898


  На обл. 3 экз. дарств. надписи: Глубокоуважаемому Михаилу Егоровичу Ващенко-Захарчнко - Борису Яковлевичу Букрееву - Николай Николаевичу Шиллеру от автора
1395227
  Викторов А.М. Способ осмотра стенок и забоя скважин. / А.М. Викторов. – Москва, 1954. – 16с.
1395228
  Алексеев В.Е. Способ оценки минералогического состояния силикатной части черноземов / В.Е. Алексеев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 189-199 : табл. – Библиогр.: с. 197-199. – ISSN 0032-180Х
1395229
   Способ оценки напряженного состояния массива горных пород путем определения направления и формы трещин гидроразрыва / Л.И. Пимоненко, Д.Н. Пимоненко, Л.Д. Шматовский, М.С. Зайцев, О.И. Ананьева // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 47-56 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1395230
  Слюсар В.И. Способ передачи многоимпульсных сигналов в системе МИМО с наложением их во времени и последующее декодирование на приеме / В.И. Слюсар, А.Н. Дубик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 126-131


  В статье предложен новый принцип формирования импульсных сигналов в передающей антенне MIMO-системы. Он отличается от известных внесением в каждый канал определенного относительного временного сдвига сигналов, в результате которого в пространстве ...
1395231
  Савин Алексей Эдуардович Способ периодизации исторического процесса у Гуссерля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 141-151. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1395232
  Мохина Т.М. Способ повышения продуктивности производственного штамма Trichophyton verrucosum и оптимизация условий его хранения : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мохина Татьяна Николаевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1395233
  Нестеров Н.В. Способ поиска вторичных золоторудных месторождений / Н.В. Нестеров. – М., 1991. – 119с.
1395234
   Способ получения дисилицидов тугоплавких металлов.. – К., 1958. – 4с.
1395235
  Кудряшова Т.Г. Способ построения эталона метапредметных способностей / Т.Г. Кудряшова, А.А. Шуруп // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-51. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
1395236
  Кузмин Федор Способ пределов и употребление его в геометрии, или Предложения касающиеся до заменения способа безконечно малых, извлеченных из разных сочинений в пользу обучающегося юношества Ф.К. : Особые прибавления к способу пределов. – Москва : В типографии Платона Бекетова, 1804. – XIV, 15 - 166, [2], 1 - 29, [1] c., [2] л. табл. – На с. 1 - 29 (паг. 2-я): Особые прибавления к способу пределов. Раздел составлен Ф. Кузминым по рукописи П.А. Рахманова


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1395237
  Горбушина С.Н. Способ прогнозирования и оценки конкурентоспособности выпускников вуза / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, Е.Н. Скворцова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается объективная оценка конкурентоспособности выпускников вуза, которая проведена с учетом их квалификации (успеваемости), престижности профессии, влияния конкурентной среды и др. Показывается, что выпускники вузов отвечают лишь минимальным ...
1395238
  Метревели Т.А. Способ производства -- главная определяющая сила развития общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Метревели Т.А.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1961. – 17л.
1395239
  Глезерман Г.Е. Способ производства и его роль в развитии общества / Г.Е. Глезерман. – М., 1957. – 80с.
1395240
  Дебарба С. Способ равных высот в астрономии : пер. с фр. / С. Дебарба, Б. Гино. – Москва : Наука, 1979. – 142 с.
1395241
  Лесной Г.Д. Способ разделения сейсмических сигналов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 25-29. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геология ; № 5)
1395242
  Шукри Б. Способ разрушения железобетонных строительных конструкций с применением электрических дуг. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.08 / Шукри Б.; МО Украины. Харьков. инж.-строит. ин-т. – Харьков, 1994. – 23л.
1395243
  Миронцов Н.Л. Способ решения 2D обратной задачи индукционного каротажа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 196-203 : Рис. – Бібліогр.: с. 203. – ISSN 0203-3100
1395244
  Правдина И.С. Способ решения обратной геодезической задачи на сфероиде / Труды Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; И.С. Правдина. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 2. – 1948. – С. 101-106. – из трудов НИИГАиК, том 2
1395245
  Сенин Л.Н. Способ сейсмического микрорайонирования с использованием спектральных отношений H / V / Л.Н. Сенин, Т.Е. Сенин, М.Н. Воскресенский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 120-132 : рис., табл. – Библиогр.: с 129-130. – ISSN 0203-3100
1395246
  Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н.И. Панов. – Харьков, 1982. – 161с.
1395247
  Атальянц М.А. Способ совершения преступления: уголовно-правовое значение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-128. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1395248
  Арутюнян К.Е. Способ соединения рабочей силы со средствами производства в различных экономических строях : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Арутюнян К.Е.;. – Ереван, 1978. – 25л.
1395249
  Ризниченко Ю.В. Способ теоретических годографов для определения скоростей по наблюдениям отраженных волн / Ю.В. Ризниченко. – М, 1949. – 18с.
1395250
  Макбейн Э. Способ убийства // Мейсон рискует. Тайна падчерицы / Э.С. Гарднер. – Рига : Intro, 1994. – с.167-292. – (Детективы века). – ISBN 5-86830-029-7
1395251
   Способ улучшения характеристик атомизатора "ГРАФИТ" для атомно-атсорбционного определения тяжелых металлов / А.Н. Захария, А.С. Журавлёв, В.В. Калинчак, А.С. Черненко, А.Н. Чеботарёв // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 39-49. – ISSN 1991-0290


  В данной работе представлена модель нагрева электротермической графитовой трубчатой печи, в том числе с графитовой "втулкой фильтром" (ГВФ) атомизатора "ГРАФИТ-2", а также обоснованы операционные параметры ЭТ ААС определения Pb и Cd. Показано, что ...
1395252
   Способ управления механизированным креплением очистного забоя / С.П. Минеев, Л.Д. Шматовский, Р.А. Дякун, М.С. Зайцев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 117. – С. 3-10 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
1395253
  Азизов М.Ж. Способ хирургического лечения несросшихся переломов и ложных суставов костей верхней конечност / М.Ж. Азизов, Н.Т. Абдулхаков, А.М. Рахимов // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 64-65. – ISSN 0030-5987
1395254
  Блэк М.К. Способ численного решения уравнений распространения плоских упругих волн в слоистых средах посредством метода характеристик / М.К. Блэк. – М., 1961. – 19 с.
1395255
  Канаки Н.Г. Способ шифрования сообщений / Н.Г. Канаки, И.Л. Афонин, П.А. Бугаев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 156-160. – ISSN 2219-9365
1395256
  Ефремов Э Способ эффективной взрывной отбойки обводненных горных пород на нерудных карьерах / Э Ефремов, Е.В. Николенко, В.В. Баранник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1395257
  Тимошенко Ю. Способен ли сегодня кто-либо в Украине реально бороться с коррупцией? // Компаньон. – 2003. - №42 (17-23 окт.)


  [Коммент. нар. депутатов Украины Ю.Тимошенко, С.Головатого, Ю.Костенко и др. о борьбе с коррупцией в Украине ]
1395258
  Чайковский Р.Р. Способен ли язык переводить? = Об одной терминологической нелепости // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 30-43. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
1395259
  Чейз Д.Х. Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – 472 с. – В изд. также: Золотая афера : роман / Э.С. Гарднер ; Опасный полет : повесть / Д. Кастл, А. Хейли. – ISBN 966-530-015-6
1395260
  Ціпко А. Способи "увіходження" українців до світових літературно-культурних центрів у києво-княжу добу // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 62-83. – ISBN 966-7317-93-5
1395261
  Щегельська Ю.П. Способи активації двовимірних систем AR-рендерінгу в практиці промоційних комунікацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (71). – С. 90-97. – ISSN 2077-7264
1395262
  Резнік Н.П. Способи активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 80-82
1395263
  Юзва Л. Способи валідизації соціологічного опитувальника: практичний досвід аналізу анкети // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Окреслено способи валідизації соціологічного опитувальника, розглянуто різні типи помилок у формулюванні запитань, проаналізовано соціологічний опитувальник "Дослідження областей: вересень". Зроблено висновки, що, ґрунтуючись на когнітивній теорії, ...
1395264
  Цопа Н.В. Способи вдосконалення менеджменту міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-229. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості стратегічного управління туристичними підприємствами в сучасних умовах.
1395265
  Костюк М.М. Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 88-98
1395266
  Пастушенко Тетяна Способи виживання українських остарбайтерів у Райху: спогади очевидців // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 161-179. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1395267
  Попитченко Л.М. Способи визначення впливу агрометеорологічних умов на елементи інтенсивної технології вирощування озимої пшениці в грунтово-кліматичній зоні Донбасу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Попитченко Л.М.; КУ ім. Т.Шевчнка.. – К., 1996. – 27л.
1395268
  Макаренко Н.К. Способи визначення рівня латентності професійної злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 33-44. – ISSN 2410-3594
1395269
  Ошуркевич-Панківська Способи визначення розрахункової витрати води у водних об"єктах при розрахунку гранично допустимого скиду забруднювальних речовин зі зворотними водами / Ошуркевич-Панківська, Ю.І. Панківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 205-210. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1395270
  Діковська І.А. Способи визначення ціни за договором підряду // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 36-42.
1395271
  Юхимюк О. Способи викладу принципів права у нормативно-правових актах // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 23-27
1395272
  Соцков О. Способи використання Instagram у бібліотеках // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 13-16. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто способи просування книгозбірень у мобільному додатку Instagram, висвітлено тенденції бібліотечного маркетингу, типи контенту, що притаманні Instagram.
1395273
  Шевчук О.О. Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності / О.О. Шевчук, Л.В. Герасименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1395274
  Коджебаш А.В. Способи використання червонокнижних рослин у парках // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : матеріали II (XIII) Міжнар. наук. конф. молодих учених (Львів, 11-13 жовт. 2017 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Рада молодих учених. – Львів : Простир М, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7501-31-1
1395275
   Способи вимірювання поперечного часу релаксації порід-колекторів неогенових та кам"яновугільних відкладів газових і нафтових родовищ методом ядерно-магнітного резонансу / Д. Федоришин, О. Трубенко, С. Федоришин, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються результати вивчення ядерно-магнітних параметрів продуктивних газонасичених порід-колекторів неогенових відкладів газових та газоконденсатних родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Наведено взаємозв"язки фізичних та ...
1395276
  Задорожна С.М. Способи вираження волі сторін договору при реалізації принципу автономії волі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С.61-66. – (Правознавство ; Вип. 253)
1395277
  Осадчук С. Способи вираження волі у правовідносинах та їх наслідки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 14-17
1395278
  Піньковська О. Способи вираження інтенсивності в молодіжному франкомовному соціолекті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 586-590. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1395279
  Гірков Л.В. Способи вираження майбутньої дії в німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 30-41. – ISSN 2075-4205
1395280
  Юдіна Світлана Михайлівна Способи вираження особового дейксису в англійському науково-технічному тексті : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Юдіна Світлана Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1395281
  Приходько Г.І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : монографія / Приходько Ганна Іллівна ; МОНУ ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 362 с. – ISBN 966-599-111-6
1395282
  Остапчук А.Л. Способи вираження руху в сучасній китайській мові // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 153-154. – (Серія: Філологія ; вип. 8, т. 1)
1395283
  Остапчук А.Л. Способи вираження темпоральної локації в китайській мові // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 77-81. – ISSN 1682-671Х
1395284
  Закоморна К.О. Способи висунення кандидатів на виборні посади до органів державної влади як відбиття демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 77-85. – ISSN 0201-7245
1395285
  Сліпецька В.Д. Способи відображення емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 84-87. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
1395286
  Вереша Р. Способи відображення умисної форми вини в межах Особливої частини КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 21-23
1395287
  Підгрушна О. Способи відтворення гумору в українському художньому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 329-333
1395288
  Несина І.І. Способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 103-108


  У статті розглянуто способи відтворення китайських власних назв із номенклатурним елементом українською мовою, зокрема подано чітку схему перекладу та сформульовано способи перекладу таких назв. В статье рассматриваются способы отображения китайских ...
1395289
  Дейчаківська О. Способи відтворення національно-культурної української лексики у романі Дж. Кулик Кіфер "Мід і попіл" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 137-140. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1395290
  Хайдер Є.М. Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 214-221


  Статтю присвячено проблемам перекладу українською та російською мовами з німецької мови повторів та передачі авторського задуму, вкладеного в них. Особливу увагу приділено окремим видам повторів як елементам ідіостилю Г. Гессе.
1395291
  Кучма О.І. Способи відтворення функцій емоційно-експресивних часток німецької мови при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 94-98


  На прикладі частки німецької мови also показано способи відтворення в українському перекладі функцій периферійних емоційно-експресивних часток, які зберігають семантичні зв’язки з своїми омонімами в інших частинах мови і в двомовних словниках ...
1395292
  Онищенко О.С. Способи відшкодування моральної шкоди // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-20. – ISSN 2222-5374
1395293
  Олефіренко Н. Способи впровадження технологій Веб 2.0 у навчальний процес / Н. Олефіренко, Є. Ольховський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 83-88. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто можливості сервісів Веб 2.0 для навчального процесу, а також проаналізовано спосо-би їх використання. З’ясовано, що сервіси Веб 2.0 можуть використовуватись як джерело навчальних матеріалів, як сховища посилань на веб-ресурси, як платформи ...
1395294
  Батрименко О.В. Способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються силові та несилові способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів. This article is abaut military political of conflict.
1395295
  Саракун І.Б. Способи встановлення меж здійснення корпоративних прав // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 108-111. – ISBN 978-966-330-229-4
1395296
  Федотова Ю. Способи вторинної номінації дійових осіб у "Повісті про принца Генджі" Мурасакі Шікібу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 39-41. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються способи вторинної номінації дійових осіб "Повісті про принца Ґенджі", структура номінативних одиниць, які застосовуються автором для іменування персонажів залежно від віку, статі, соціального статусу, стосунків між ними. В ...
1395297
  Возняк В. Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик / В. Возняк, І. Буцяк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 108-112. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
1395298
  Рубан К. Способи вчинення злочинів у сфері приватизації державного і комунального майна та їх кваліфікація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 0132-1331
1395299
  Матвійчук В. Способи вчинення злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 46-53
1395300
  Марушев А.Д. Способи вчинення кримінального банкрутства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 103-108. – ISSN 1993-0917
1395301
  Налуцишин В. Способи вчинення кримінального караного хуліганства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-124
1395302
  Рижко О.М. Способи вчинення плагіату // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1395303
  Малярова В.О. Способи вчинення торгівлі людьми: питання систематизації // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 105-113
1395304
  Рожков Анатолій Способи гасіння пожеж. Вогнегасні речовини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 47-48 : фото
1395305
  Чистяк В. Способи гендерної характеристики засобами фразеології (на матеріалі німецького та українського художніх дискурсів) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 78-86. – ISSN 2078-340X
1395306
  Гаврись В. Способи декодування фразеологічного значення (На матеріалі дієслівних фразеологічних одиниць німецької мови) / В. Гаврись, Т. Зикова // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.376-380. – ISBN 966-73-53-51-Х
1395307
  Коваль Л.В. Способи диференціювання домашньої навчальної роботи молодших школярів : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Коваль Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 28л.
1395308
  Шуліма А.О. Способи дії правової норми в часі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 69-76. – ISSN 2220-1394


  У статті проаналізовано існуючі теоретичні напрацювання щодо способів дії правової норми в часі. Акцент зроблено на необхідності розмежування способів та принципів дії правової норми в часі. Уточнене розуміння способів дії правової норми подано у формі ...
1395309
  Скибицька Н.В. Способи дії та епістемічність умовних речень у ранньоанглійський період розвитку мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 14-16. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто розвиток і становлення категорій стану та епістемічності в умовних реченнях у ранньоанглійський період розвитку мови на матеріалі твору В. Шекспіра "Гамлет".
1395310
  Керик Л.І. Способи доведення до самогубства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 186-191. – ISSN 0201-7245
1395311
  Колянда В.В. Способи досягнення раптовості дій формувань Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконного збройного формування / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, М.М. Адамчук // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (65). – C. 9-15. – ISSN 2078-7480
1395312
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 16-17. – ISSN 2076-9326
1395313
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 11-12. – ISSN 2076-9326
1395314
  Регідайло Н. Способи друку та їхнє використання / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються основні види друкарських форм.
1395315
  Сінченко Є.І. Способи забезпечення адекватності перекладу фразеологічних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 77-79. – ISSN 1729-360Х
1395316
  Бондар І.В. Способи забезпечення виконання зобов"язання у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 151-153. – ISSN 2219-5521


  У статті надається загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов"язань у нотаріальному процесі. Висвітлюються загальні умови способів забезпечення виконання зобов"язання та їх значення для нотаріуса. Проаналізовані особливості ...
1395317
  Мацепура І. Способи забезпечення виконання зобов"язань // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 148-149


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1395318
  Рябоконь Є.О. Способи забезпечення виконання зобов"язань // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 141-151. – ISBN 978-617-566-656-2
1395319
  Музичок О.М. Способи забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 57-62
1395320
  Шаблистий В.В. Способи забезпечення доступу до правосуддя посадових осіб місцевого самоврядування у справах про їхні необережні адміністративні правопорушення, пов"язані з корупцією // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 53-58. – ISBN 978-617-7627-30-1
1395321
  Соловйов В.М. Способи забезпечення законності в державному управлінні України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: 19 назв
1395322
  Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-54. – ISSN 0132-1331
1395323
  Буга Г. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 97-100
1395324
  Пацкан В.В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 16-24. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1395325
  Тикулов Є.В. Способи задания фігур фрактальної геометрії, індуковані ідеєю розпаду зірок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі пропонуються два способи завдання фрактальних множин, що випливають з ідеї розпаду зірок. В обох випадках використовується поняття регулярної граматики. Ключові слова: фрактальна множина, формальна граматика, інтерпретація. They are ...
1395326
  Чарчіян Є. Способи зазначення доказів нотаріусами у справах про порушення в мережі інтернет // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-43.
1395327
  Ободовський О. Способи законодавчого опису триваючих злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 227-235. – ISSN 1026-9932
1395328
  Нещадін О.В. Способи застосування безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у загальновійськових операціях / О.В. Нещадін, В.П. Павлючик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 59-60. – ISBN 978-966-2699-94-4
1395329
  Клемпарський М. Способи застосування міжнародних трудових стандартів і національного трудового законодавства / М. Клемпарський, О. Назимко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 57-62. – ISSN 2663-5313
1395330
   Способи застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха, І.С. Луговський, С.О. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 29-34. – ISSN 2078-7480
1395331
  Яворська О. Способи захисту авторських прав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 229-232
1395332
  Кот О. Способи захисту договірних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – С. 13-18. – ISSN 2307-8049
1395333
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
1395334
  Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Мягкоход Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1395335
  Ходак С.М. Способи захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 162-172. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1395336
  Марченко А. Способи захисту інтерсів відповідача в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 468-470
1395337
  Дурняк Б.В. Способи захисту інформації у засобах масової інформації / Б.В. Дурняк, І.М. Лях // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 2 (58). – С. 60-63. – ISSN 0554-4866
1395338
  Теремецький В.І. Способи захисту майнових прав внутрішньо переміщених осіб / В.І. Теремецький, О.М. Соколов // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 30-39. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
1395339
  Заріпова А.О. Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 61-66. – ISSN 2226-8820
1395340
  Белей Є. Способи захисту прав людини в адміністративному судочинстві // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 13-15. – ISBN 978-617-7020-43-0
1395341
  Сергєєва В. Способи захисту прав на комерційну таємницю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 32-38
1395342
  Бенедисюк І.М. Способи захисту прав на результати наукових досліджень та об"єкти права інтелектуальної власності // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 21-26. – ISBN 978-966-999-024-2
1395343
  Байло О.В. Способи захисту прав працівника в Україні та Литовській Республіці // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 245-248. – ISBN 978-966-927-378-9
1395344
  Дорошенко Л. Способи захисту прав сторін корпоративного договору: проблемні питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 97-116. – ISSN 1026-9932
1395345
  Мумладзе І. Способи захисту прав суб"єктів підприємництва при здійсненні державного контролю за їх діяльністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-53
1395346
  Левківський Б.К. Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 189-193. – ISSN 2219-5521
1395347
  Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 34-39. – ISSN 0132-1331
1395348
  Комарова О.С. Способи захисту прав у спорах щодо залучення земельних ділянок комунальної форми власності до господарського обігу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 93-102
1395349
  Пільков К. Способи захисту права власності на землю та інше нерухоме майно: критика "книжного володіння" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 47-58. – ISSN 2663-5313
1395350
  Сичевська А.М. Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 231-234
1395351
  Волинець Т.В. Способи захисту права комунальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 380-384. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1395352
  Кармаза О. Способи захисту права на житло в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
1395353
  Маковецька В. Способи захисту права на належне батьківське виховання малолітніх осіб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 35-41. – ISSN 2663-5313
1395354
  Харченко Г.Г. Способи захисту речових прав // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 127-131. – ISBN 978-966-2635-96-6
1395355
  Постригань Т. Способи захисту трудових прав громадян у суді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 38-42
1395356
  Томчишен С. Способи захисту у разі вчинення правочину з перевищенням або за наявності обмеження компетенції органу та повноважень представництва юридичної особи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 156-166. – ISSN 1993-0909
1395357
  Мудрицька К.О. Способи захисту цивільних прав за Цивільним кодексом України: питання теорії та застосування // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 203-207. – ISBN 978-966-927-257-7
1395358
  Сідей Я.Я. Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового розгляду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 40-46
1395359
  Дзера О.В. Способи захисту цивільних прав та інтересів у сучасному цивільному праві України / О.В. Дзера, І.О. Дзера // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 127-152. – ISBN 978-966-2578-60-1
1395360
  Дика А.О. Способи захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб: судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса (порівняльний аналіз) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-30


  У даній статті проведений порівняльний аналіз судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Досліджується специфіка видачі судового наказу та процедури вчинення виконавчого напису нотаріуса в процесі захисту цивільних прав Фізичних та юридичних ...
1395361
   Способи збору та переробки біомаси ціаней що викликають цвітіння водойм / М.В. Загірняк, В.В. Никифоров, М.О. Єлізаров, Мальований, Е. Біннер // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 89-94 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
1395362
  Гавриш Л. Способи збуту гончарних виробів майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 80-83


  У статті на основі друкованих джерел розглядаються основні способи збуту готової гончарної продукції майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття. В статье на основе опубликованных источников рассматриваются ...
1395363
  Кроїк Г. Способи зниження забруднення об"єктів довкілля при складуванні відходів гірничовидобувної промисловості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-29
1395364
  Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа Способи і засоби підвищення продуктивності мобільних комп"ютерних мереж з асинхронним режимом передачі даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Муаффаг Ахмед Абдул-Рахман Абу-Алхайжа; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1395365
  Муравйов В.І. Способи і механізми врегулювання спорів в угодах Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 69-74. – ISSN 2220-1394
1395366
  Табунов А.А. Способи і особливості систем розпізнавання мовлення / А.А. Табунов, М.В. Ткаченко, Р.М. Федоренко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 45-46
1395367
  Стрілець О.Р. Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості : монографія / О.Р. Стрілець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 281, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 249-252. – Бібліогр.: с. 253-281. – ISBN 978-966-327-496-6
1395368
  Гошовський С.В. Способи і технології видобутку газу метану з аквальних газогідратних формувань / С.В. Гошовський, О.В. Зур"ян // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1682-721Х
1395369
  Бідна Т. Способи імітації жіночого мовлення у художньому тексті // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 68-72. – ISSN 2307-633Х
1395370
  Муравйов В. Способи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 8-14. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1395371
  Пісний Б.М. Способи інституційного узгодження нормативно-правого забезпечення захисту інтересів споживачів на міжнародному рівні у сфері відповідальності за укладеними контрактами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 77-81. – Бібліогр.: 9 назв
1395372
  Бондаренко Е. Способи картографічного зображення на інтерактивних картах / Е. Бондаренко, Р. Шорохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 121-127. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду питань застосування способів картографічного зображення об"єктів, явищ і процесів на інтерактивних картах - електронних динамічних картографічних моделях, які обертаються виключно в комп"ютерному середовищі. Систематизовано існуючі ...
1395373
  Остроух В.І. Способи картографічного зображення ою"єктів на тематичних картах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 3 (217). – С. 15-23 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
1395374
  Костенко Є.І. Способи кодування заборони в англійській мові: прагматичний та перекладацький аналіз // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 142-148. – ISSN 1993-5560


  "В данной статье рассмотрены характерные особенности речевого акта прохибитива. Приведены примеры прохибитивных конструкций, их классификация и основные характеристики, которые иллюстрируют наиболее распространенные виды запрета в английском языке. ...
1395375
  Мотошкін Петро Володимирович Способи конструювання і розміщення плоских геометричних об"єктів в шкіряній промісловості з урахуванням анізотропних властивостей : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Мотошкін Петро Володимирович; Київ. Держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 19л.
1395376
  Дудоров О.О. Способи контрабанди: кримінально-правова характеристика // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.97-108
1395377
  Сабадаш В.Л. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 486-492. – ISSN 1563-3349
1395378
  Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
1395379
  Коваль О. Способи легального використання землі після смерті орендодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 115-117
1395380
  Іващук Н.Л. Способи лібералізації електроенергетичного сектору вітчизняної економіки / Н.Л. Іващук, О.Л. Соловей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 181-189. – ISSN 0321-0499
1395381
  Работягова Л. Способи лікування і діагностики людини: проблеми патентування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 15-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
1395382
  Голік О. Способи маніпуляції в рекламному повідомленні // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 249-253
1395383
  Гаращенко Л.П. Способи міжнародно-правового захисту трудових прав працівників / Л.П. Гаращенко, О.О. Гаврилевська // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 94-98. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1395384
  Бурак М.В. Способи мінімізації впливу рейтерів на валідність та надійність оцінювання мовних масштабних стандартизованих тестів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 46-50. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1395385
  Щербина О.Ю. Способи міркувань юристів країн романо-германського та англо-американського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається логічна складова правового стилю юристів країн романо-германського та англо-американського права, а саме, аналізуються відмінності у конструюванні ними нормативних умовиводів. The logical constituent of legal style of lawyers of ...
1395386
  Яшенкова О.В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій "клієнт-клерк") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146-151. – Бібліогр.: Літ. : с. 150-151; 33 поз.
1395387
  Римар Є.Ф. Способи мовної реалізації концептів в лексичній системі мови // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 159
1395388
  Дорохова Н.В. Способи модернізації архітектурно-планувальних рішень шкільних закладів / Н.В. Дорохова, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 425-430 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1395389
  Рог В.М. Способи набуття права вланості: класифікація та критерії розмежування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 171-176
1395390
  Балюк Ю. Способи набуття права спільної власності фізичних осіб на житло // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 8-12
1395391
  Вовк С. Способи наукової репрезентації випадковості та імовірнісний стиль мислення // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 43-50
1395392
  Федотова Ю. Способи номінації головного героя у "Повісті про принца Генджі" Мурасакі Шікібу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 139-143
1395393
  Гаращук Л.А. Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні / Л.А. Гаращук, А.Д. Бек // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 89-93. – (Серія "Філологічні науки")
1395394
  Сусь Ю. Способи нотaрiaльного оформлення права власності на частку у спільній сумісній власності подружжя, що зaстосовуються зa життя обох з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 364-365
1395395
  Порєва Л. Способи оплати аліментів на дітей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-116
1395396
  Дуняшенко Н.В. Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. Надання допомоги в рятуванні людей. Перша допомога потерпілим (Конспект тематичної класичної години до Дня ЦЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 12-18 : фото
1395397
  Толюпа С. Способи організації каналу управляючої інформації телекомунікаційної мережі з інваріантними характеристиками заводостійкості / С. Толюпа, А. Краснік, М. Охрамович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-27. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано способи організації каналу управляючої інформації з інваріантними характеристиками завадостійкості, що є однією з найважливіших завдань для систем керування різнорідними телекомунікаційними мережами. The article analyzes ways to ...
1395398
  Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 4 назви
1395399
  Молдованова О.В. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 01.05.02 - математ. модел. та обчисл. методи / Молдованова О.В. ; НАН України, Ін-т проблем модел. в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ, 2008. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1395400
  Гусєв Є.І. Способи організації сумісного доступу до розподілених сторінок пам"яті в системах хмарних обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гусєв Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-ту ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1395401
  Процуха В.О. Способи орієнтування на місцевості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-25 : рис.
1395402
  Савчук Ю.Ю. Способи отримання білкових продуктів з рослинної сировини / Ю.Ю. Савчук, С.І. Усатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 64-71. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
1395403
  Пашутін Є.В. Способи отримання інформації акціонером та їх захист // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 323-329. – ISSN 1563-3349
1395404
  Іващук Способи оцінювання азіатських опціонів / Іващук, НЛ // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – ISSN 1562-0905
1395405
  Іващук Наталія Леонідівна Способи оцінювання азіатських опціонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 197-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме азіатських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуті види азіатських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи ...
1395406
  Олєнікова Є. Способи пеекладу безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 250-261. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто систему безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі українського та російського перекладів роману Орхама Памука "Сніг", її різноманітні класифікації, зокрема класифікацію С. Влахова та С. Флоріна, В. Виноградова, Л. ...
1395407
  Лісна М.І. Способи передання безеквівалентних значень у двомовних словниках // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто способи міжмовної транспозиції безеквівалентів у перекладних словниках, а саме: транскодування, або фонетико-графічне запозичення; субституцію, або підставлення; калькування; наведення описового відповідника, або дескриптива; ...
1395408
  Есенова Е.Й. Способи передачі деяких англійських передньоязикових фонем графікою української мови (на матеріалі апелятивної лексики) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 143-148
1395409
  Яровенко Л.С. Способи передачі інфінітива та інфінітивних комплексів у перекладі художнього тексту / Л.С. Яровенко, А.Є. Болдирева // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 209-223. – ISSN 2312-0665
1395410
  Яшенкова О.В. Способи передачі негативного повідомлення (відмови) в діловій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 10-13. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено дискурсивному аналізу ділових листів-відмов. Розглядаються два підходи організації негативних повідомлень: прямий (дедуктивний) та непрямий (індуктивний); наводяться приклади ефективного та неефективного листування.
1395411
  Гуть Н.Ю. Способи передачі та легалізація нотаріально посвідчених актів для дії за кордоном у контексті співпраці нотаріусів та посадових осіб консульських установ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 448-449. – ISBN 978-617-7069-17-0
1395412
  Альошина К.О. Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів творів І. Єфремова ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 33-42


  Статтю присвячено вивченню "промовистих" імен у художній літературі, зокрема у науково-фантастичних творах Івана Антоновича Єфремова. Розглянуто способи перекладу власних імен та "промовистих імен" у художній літературі, з"ясовано специфіку їх ...
1395413
  Відющенко А.Б. Способи перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі української та російської мов) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 16-18. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1395414
  Оришечко Т.А. Способи перекладу вигуків-неологізмів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 448-453. – ISSN 1729-360Х
1395415
  Шелкова Г.В. Способи перекладу гри слів в англомовному рекламному слогані / Г.В. Шелкова, І.В. Недайнова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 272-278. – ISBN 978-966-285-555-5
1395416
  Крокіс А.М. Способи перекладу давньогрецького кон"юнктива головних речень українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 452-458. – ISSN 2311-0821
1395417
  Колодій Б.М. Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 240-245. – ISBN 966-581-388-9
1395418
  Третяк І. Способи перекладу заперечення українською мовою у творах Оскара Вайлда в перекладі Д.О. Радїєнко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 135-137
1395419
  Заєць В. Способи перекладу лексичних одиниць у повісті "Джим Гудзик і машиніст Лукас" та його українському та російському перекладах // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 78-81. – ISSN 2307-0544
1395420
  Коломієць Л.В. Способи перекладу Михайлом Найданом авторських метафор Павла Тичини // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С, 150-159. – Бібліогр.: С. 159; 3 назв
1395421
  Бевз Ю. Способи перекладу назв брендів в художній літературі на матеріалі роману Софі Кінселли "Таємний світ шопоголіка" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-10. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті аналізуються основні стратегії перекладу назв брендів, перекладацькі трансформації, застосовані під час перекладу назв брендів з англійської мови українською в масовій жіночій літературі; дається обгрунтування використання стратегій та ...
1395422
  Вітюк К. Способи перекладу назв у кінематографічному дискурсі // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 75-77. – ISSN 2307-0544
1395423
  Воробйова М.В. Способи перекладу неологізмів сфери комп"ютеризації економічної діяльності людини з англійської мови на українську / М.В. Воробйова, А.І. Шаповалова // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 56-59
1395424
  Борисова О.В. Способи перекладу неологізмів та особливості їх опанування студентами на заняттях з практики перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 102-106
1395425
  Білецька О.В. Способи перекладу складних слів з німецької мови на українську (на матеріалі роману Е.М. Ремарка "Три товариші" та двох його перекладів) / О.В. Білецька, Є.І. Пересада // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – Вип. 31/32. – С. 5-14. – ISSN 2075-2970
1395426
  Бондар М. Способи перекладу турецьких національно-культурних компонентів при доместикації та нейтралізації (на матералі україномовних перекладів турецької художньої прози) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 80-84. – ISSN 2307-633Х
1395427
  Биценко А.Ю. Способи перекладу українською мовою конструкцій з модальним значенням необхідності (на матеріалі німецьких нормативних актів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 47-49. – (Іноземна філологія)


  Присвячено перекладу конструкцій з модальним значенням необхідності українською мовою (на основі німецьких нормативних актів).
1395428
  Колдаєва А. Способи перекладу японських реалій в обрядах синтоїзму (на прикладі свят храму Ісе) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 23-27. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано погляд на можливі способи перекладу реалій, які стосуються релігійної тематики синтоїзму, для усного та письмового перекладу. За критерій для аргументації доречності перекладацьких технік обрано сприйняття тексту перекладу аудиторією у ...
1395429
  Філіп Г. Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 175-183


  У дослідженні на прикладі рецензій збірки "Перлини кіно. Кінематографічний лексикон на ХХІ століття" проаналізовано різні методи переконування читача, зокрема звернення до традицій, аргумент авторитета та приклад з дозволу. In the article on the ...
1395430
  Ус О.В. Способи підбурювання до злочину та їх кримінально-правове значення // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 113-118. – ISSN 0201-7245
1395431
   Способи підвищення ефективності доплерівського фільтру в умовах впливу широкосмугових пасивних завад / В.В. Василевський, В.Г. Головань, Г.Б. Жиров, Т.А. Хижняк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 6-13


  У даній роботі запропоновано способи керування амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) багатоканального фільтру допплерівського сигналу з метою узгодження форми зони резекції АЧХ зі спектром нестаціонарної ...
1395432
  Потебня Г. Способи підвищення ефективності протипухлинної вакцини / Г. Потебня, Н. Трохименко, В. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-30. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані літератури про можливість підсилення ефективності протипухлинних вакцин за рахунок цитокінів та пробіотичних препаратів. З"ясовано механізми їх дії та обґрунтування рекомендацій щодо застосування в клінічній практиці. The ...
1395433
  Кравченко М. Способи підвищення ефективності реалізації законів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7069-15-6
1395434
  Хоружий П.Д. Способи підвищення ефективності роботи протифільтраційних завіс від підтоплення територій з водосховищ / П.Д. Хоружий, В.Д. Крученюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1395435
  Коцюба О. Способи підвищення рівня фінансової стабільності солідарної пенсійної системи в умовах необхідності забезпечення європейського рівня соціального захисту громадян / О. Коцюба, О. Горян // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 8 назв
1395436
   Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : метод. рекомендації / [Гундертайло Ю.Д. та ін.] ; за наук. ред Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-189-428-9
1395437
   Способи підвищення та збереження біологічної цінності червоних столових вин / М.В. Білько, О.В. Циганкова, А.М. Куц, Ю.О. Онищук, В.П. Василів // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 228-233 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
1395438
  Кучеренко Є.Т. Способи підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання / Є.Т. Кучеренко, О.Р. Бедюх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 346-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Запропонований новий шлях підвищення чутливості іонізаційних вакуумметрів з радіоактивним джерелом випромінювання, пов"язаний з використанням вторинних електронів. Створюються умови реалізації коливного руху вторинних електронів в просторі анод-колектор.
1395439
  Осика І.М. Способи підробки реквізитів паперових документів та їх ознаки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 93-99. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1395440
  Пономаренко Г. Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Ways of legal strengthening of national security measures are examined in the article.
1395441
  Бойкова М. Способи повідомлення акціонерів про продаж акцій в приватному акціонерному товаристві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 250
1395442
  Бочарова О. Способи поглинання акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 149-152
1395443
  Простибоженко О.С. Способи поділу спільного майна подружжя: погляд на правозастосовну практику // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 147-155. – ISSN 2310-6166
1395444
  Кармаза О. Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються прогалини житлового права (законодавства) та вказуються способи їхнього подолання. Статья направлена на изучение понятия "пробел жилищного права" и раскрытие способов их преодоления. The article studies deficiencies of housing ...
1395445
  Сорокіна О.А. Способи подолання стресових ситуацій у сімейному житті хворими на епілепсію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано типові стресові ситуації, які виникають у сімейному житті хворих. Досліджено стратегії поведінки хворих у цих ситуаціях. Вивчено ефективність таких способів подолання стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою.
1395446
  Дмитренко А. Способи покарання бджолодерів у звичаєвому праві населення Правобережного Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (378), березень - квітень. – С. 66-81. – ISSN 0130-6936
1395447
  Єресько Олександр В"ячеславович Способи поліпшення характеристик перетворювачів з синусоїдальною шім : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.12 / Єресько О.В.; Нац. техн. ун-тет "Харк. політ. ін-тут". – Харків, 2001. – 16 с.
1395448
  Бардукова Г. Способи порушення норми в українській фраземіці // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 59-67. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено спробу створення класифікації способів порушення чинної в укр. мові фраземної системної норми. Зокрема, диференційовано формальні, формально-семантичні, семантичні й функційні інноваційні фразеодевіації. Критично проаналізовано ...
1395449
  Бусол О. Способи правового захисту інтелектуальної власності суб"єктів наукової і науково-технічної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 194-198. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.
1395450
  Косюта М. Способи правового регулювання представницької функції прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-14.
1395451
  Лисенков С. Способи правової регламентації і реалізація суб"єктивних прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-69.
1395452
  Гаврюшин О.В. Способи представлення динаміки адміністративно-територіального поділу в ГІС // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 21-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
1395453
  Лікарчук Н.В. Способи придбання державної території: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються способи придбання державних територій як законі, так і незаконні. Сучасне міжнародне право визнає лише законні способи придбання територій: самовизначення, цесія, обмін, дарування території, продаж території, оренда, рішення арбітражу або ...
1395454
  Лікарчук Н.В. Способи придбання державної території: загальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-27. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються способи придбання державних територій як законні, так і незаконні. Сучасне міжнародне право визнає лише законні способи придбання територій:самовизначення, цесія, обмін, дарування території, продаж території, оренда, рішення арбітражу або ...
1395455
  Федущак-Паславська Способи прийняття рішення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 68-70
1395456
  Федорич І.Я. Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 33-38
1395457
  Чистякова А. Способи примушування до антиконкурентних узгоджених дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 57-66.
1395458
  Запорощенко Н. Способи приховування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 83-88
1395459
  Кулинич Р.О. Способи прогнозування правопорушень методом статистичних рівнянь залежностей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.120-127
1395460
  Шарова І. Способи просування українських видавництв у соціальній мережі Facebook під час карантину // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 216-223. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1395461
  Думчиков М.О. Способи протидії корупційним зловживанням у сфері функціонування публічних фінансів / М.О. Думчиков, В.В. Пахомов // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 31-37. – ISSN 2519-2353
1395462
  Абдряхімов Р.А. Способи психологічного захисту учасників бойових дій із травмою очей та частковою втратою зору на тлі стресу / Р.А. Абдряхімов, М.В. Маркова // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2308-6300
1395463
  Харитонова Д.Д. Способи реалізації категорії переповідної модальності у сучасному художньому тексті (на матеріалі збірки оповідань "Нація" Марії Матіос) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 597-603


  У статті аналізується категорія переповідної модальності як форма організації тексту. Способи реалізації переповідної модальності визначено на синтаксичному рівні. Матеріалом дослідження слугувала проза Марії Матіос (збірка оповідань "Нація"). В ...
1395464
  Лисенко Н.Є. Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письмеників) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 257-268


  Статтю присвячено аналізу специфіки функціонування феномену можливих світів в таких формах художньої оповіді, як: традиційна оповідь від 3-ї особи, моносуб"єктна оповідь від 1-ї особи, вільний непрямий дискурс, а також способів реалізації множинності ...
1395465
  Росстальна О.А. Способи реалізації опозиції "реальне-уявне" в оповіданні Т. Гарді "В західній судовій окрузі" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 217-222. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
1395466
  Шурупова К.В. Способи реалізації права на доступ до інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 70-75. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1395467
  Савченко І. Способи реалізації функціонально-стилістичного принципу української пунктуації // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 30-32
1395468
  Стеблина Н.О. Способи репрезентації політичних акторів в українському цифровому політичному дискурсі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 192-205. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1395469
  Олійник О. Способи розв"язання та подолання колізій у кримінальному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
1395470
  Ніконова В.Г. Способи розкриття змісту художнього концепту: атрибути-семи й атрибути-асоціати (на матеріалі трагедій Шекспіра) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 367-374. – ISBN 978-966-171-092-3
1395471
  Сук П. Способи розрахунку амортизації необоротних активів / П. Сук, О. Криворот // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 17-24. – ISSN 1605-2005
1395472
  Корецька С.О. Способи розширення змісту праці // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.174-176. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1395473
  Парпан В.І. Способи рубок і обсяги заготівлі деревини в гірських лісах Українських Карпат / В.І. Парпан, В.Д. Гудима, Т.В. Парпан // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 135-142 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISSN 0459-1216
1395474
  Солод І.В. Способи самозахисту прав та інтересів суб"єктом господарювання // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 142-145. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
1395475
  Міхіденко К.О. Способи самопрезентації у віртуальному комунікативному просторі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 113-120. – ISSN 2521-1218
1395476
  Хасонах А-Х У.В. Способи скороченого виконання операцій та іх апаратного контролю в арифметичних пристроях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.08 / Хасонах У.В.А-Х.; Одеск.держ.политехн.ун-т. – Одеса, 1996. – 15л.
1395477
  Хоролець Л.І. Способи словесної дії: розвиток ідей К.С. Станіславського в практиці П.М. Єршова // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 209-216. – ISSN 2226-2180
1395478
  Горда О.М. Способи словотворення в граматиках української мови М. Осадци (1862) та П. Дячана (1865) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 202-208
1395479
  Лисенко А.В. Способи словотворення ойконімів Полтавської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 88-94. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
1395480
  Наконечний В.С. Способи створення копій носіїв інформації в комп"ютерній криміналістиці / В.С. Наконечний, А.С. Ярошенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 287-288
1395481
  Кулик О. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 86-91. – ISSN 2307-8049
1395482
  Штанько А.О. Способи судового захисту права власності та інших речових прав: питання щодо формування системи // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 174-179. – ISBN 978-966-927-257-7
1395483
  Махмуд Малик Мохамед Абу-А"ра Способи та засоби адаптивного управління потоками даних у корпоративних мережах : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.13.13 / Махмуд Малик Мохамед Абу-А"ра; Національний технічний ун-т "Київський політехнічний ін-т". – К., 1999. – 17л.
1395484
  Калениченко М.М. Способи та засоби вираження часової семантики на матеріалі простого речення в українській та чеській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 155-158. – ISBN 966-8188-07-1
1395485
  Морозов А.Г. Способи та засоби охорони авторських прав у всесвітній мережі Інтернет / А.Г. Морозов, О.М. Махиня // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 193-198. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1395486
  Жураковський Б.Ю. Способи та засоби підвищення ефективності каналів інформаційної підсистеми автоматизованої системи технічної експлуатації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Жураковський Б, Ю.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1997. – 19 с.
1395487
  Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі Способи та засоби підвищення продуктивності локальних мереж, орієнтованих на мультимедійні додатки : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Ахмад Алі Аввад Аль-Зубі; КПІ. – К., 1999. – 16л.
1395488
  Колесніков Михайло Юрійович Способи та засоби підвищення швидкодії оптичних запам"ятовуючих пристроїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Колесніков Михайло Юрійович; НАН України. Ін-тут проблем реєстрації інформації. – К., 1996. – 22л.
1395489
  Підвойний В.М. Способи та засоби творення турецьких лінгвістичних термінів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-28. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються основні способи словотвору турецьких лінгвістичних термінів, синтаксичні зв"язки між компонентами складних термінів, подаються їх словотворчі та компонентні моделі.
1395490
  Сурженко Н.В. Способи та канали реалізації продукції фермерських господарств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.342-345. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1395491
  Козопас В.С. Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 76-81. – ISSN 1029-4244
1395492
  Недогібченко Є. Способи та правові форми використання об"єктів патентного права у діяльності суб"єктів господарювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 62-67
1395493
   Способи та проблеми модернізації локальних обчислювальних мереж у навчальному процесі вишів / І.М. Лях, Ю.Ю. Білак, Б.В. Дурняк, А.В. Ярош // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 70. – С. 155-158. – ISSN 2309-7655
1395494
  Грабовська Г.М. Способи та форми захисту авторського права // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 38-40. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1395495
  Совінський В. Способи творення латинізмів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-138. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються словотвірні та формотвірні засоби адаптації латинізмів у граматичній системі української мови. Морфемні структури аналізуються у графічному плані.
1395496
  Наливайко М. Способи творення прізвиськ жителів Львівщини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 72-77. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1395497
  Кирилюк О. Способи творення українських неологізмів (на прикладі інтернет-ресурсу "Словотвір") // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 53-59. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3
1395498
  Шевчук С. Способи тлумачення конституції: порівняльний досвід // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-54.
1395499
  Косенко С.О. Способи тлумачення лексем у "Словарику" Василя Доманицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 22-24. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1395500
  Палешник С.І. Способи тлумачення норм права Європейським судом з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 237-245. – ISSN 2224-9281
1395501
  Антошкіна В. Способи тлумачення права та їхня роль у правозастосовній практиці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 181-186. – ISSN 2663-5313
1395502
  Трагнюк О. Способи тлумачення судом Європейських співтовариств установчих договорів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.58-61
1395503
  Чумак Н.А. Способи трансляційного перейменування мовних реалій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 340-344. – ISSN 1729-360Х
1395504
  Марущак М.П. Способи тригонометричного нівелювання електронним тахеометром : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1395505
  Рябенко Г.А. Способи уведення неологізмів у газетно-публіцистичний дискурс (на матеріалі німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 131-135
1395506
  Улановський В.А. Способи удосконалення підготовки бджолиних сімей до зимівлі : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.04 / Улановський В.А.; Україн. держаграрн. ун-т. – К., 1993. – 20л.
1395507
  Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.56-59. – ISSN 0132-1331
1395508
  Підлужний М. Способи уникнення бартеру для зменшення податкових платежів // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.7-11
1395509
  Савенко К. Способи уникнення та подолання стресових ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-8
1395510
  Матвєєв В.В. Способи управління економічними ризиками / В.В. Матвєєв, Т. Мандра // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 107-112
1395511
  Синдега Р. Способи утворення англомовної комп"ютерної лексики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-51. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1395512
  Філюк Л.М. Способи утворення морської термінології англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7132-63-8
1395513
  Мельничук С.В. Способи утворення нестандартних лексичних одиниць у британському та американському варіантах англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 109-114. – (Іноземна філологія)


  Розглядаються основні прийоми поповнення словникового запасу американського та британського варіантів англійської мови нестандартною лексикою, яку умовно поділено на групи та підгрупи за її зв"язками з кодифікованими лексичними одиницями. З"ясовується ...
1395514
  Шпакович О.М. Способи ухвалення постанов Європейським Союзом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 277-282. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спроби ухвалення постанов Європейським Союзом, акцентовано увагу на процедурі їх прийняття. The article represents an attempt to research methods of EU decision-making process. The attention is emphasizing on procedure of decisions adoption.
1395515
  Федькін А. Способи ухилення від сплати податків при імпорті в Україну підакцизних автотранспортних засобів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.34-38
1395516
  Гуль В. Способи ухилення від сплати податків суб"єктами господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2018. – № 6. – С. 109-111
1395517
  Солодовник Л. Способи фіксації юридичних фактів в трудовому праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.84-89. – ISSN 0132-1331
1395518
  Стрижак О.О. Способи формування інтелектуального капіталу підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-98. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розвиток ринкових відносин вимагає розробки нових способів оцінювання та формування інтелектуального капіталу підприємництва. Пропонується використовувати методи виробничої підготовки та формалізації знань.
1395519
  Пташка А.О. Способи формування капіталу акціонерних товариств в сучасних ринкових умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 139-144
1395520
  Таміліна Л. Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз / Л. Таміліна, О. Бакланова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 4-15 : табл. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
1395521
  Бесчасна В. Способи формування кримінально-правової політики України: аналіз встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 243-244. – ISBN 978-617-7363-7-0
1395522
  Яковенко Л.І. Способи фразеологічної концепції реалізації ідеї "зникнення" в українській мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 96-107
1395523
  Куций І.П. Способи цивілізаційної самоідентифікації у науково-історичному дискурсі Галичини XIX ст. // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 178-183
1395524
  Ульянова Г.О. Способи цивільно-правового захисту авторських прав при їх порушенні внаслідок плагіату // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 136-138. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
1395525
  Софіюк Т.О. Способи цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, переданими до фонду бібліотек або архівів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 388-399. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1395526
  Артеменко Л.А. Способіы и методы прверки навыков владения иноязычной устной речью // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С192-197.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
1395527
  Лурье Л.И. Способно ли образование стать опорой новому поколению ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 30-35. – ISSN 0321-0383
1395528
  Белогорцев В.Н. Способно ли православие выполнять идеологическую функцию // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 98-102. – ISSN 0132-1625
1395529
  Довбуш Р.А. Способности и деятельность личности в условиях развитого социализма / Р.А. Довбуш. – К, 1984. – 255с.
1395530
  Голубева Э.А. Способности и индивидуальность / Э.А. Голубева. – Москва : Прометей, 1993. – 305с. – ISBN 5-7042-0745-6
1395531
   Способности и интересы. Сб. ст.. – М., 1962. – 307с.
1395532
  Доблаев Л.П. Способности и их воспитание. / Л.П. Доблаев. – Саратов, 1960. – 34с.
1395533
  Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы / Н.С. Лейтес. – М., 1984. – 79с.
1395534
   Способности и склонности: комплексные исследования.. – М., 1989. – 200с.
1395535
  Кадыров Б.Р. Способности и сколнности / Б.Р. Кадыров. – Ташкент, 1990. – 105с.
1395536
  Петровский А.В. Способности и труд / А.В. Петровский. – М., 1966. – 80с.
1395537
  Артемьева Т.И. Способности и условия их развития : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Артемьева Т.И. ;. – Москва, 1969. – 21 с.
1395538
  Давыдова А.Н. Способности надо развиввать / А.Н. Давыдова. – Л, 1958. – 55с.
1395539
  Бушев А.Б. Способности русской языковой личности в медийном дискурсе // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 94-105. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1395540
  Довбуш Р.А. Способность к труду / Довбуш Р.А. – Киев, 1988. – 108 с.
1395541
  Селезнева Е.В. Способность к целеполаганию как фактор стратегичности жизни / Е.В. Селезнева, А.С. Мельничук // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.215-223
1395542
  Благодырь Р.Н. Способность силикатных бактерий разрушать алюмосиликаты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Благодырь Р.Н. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 18 с.
1395543
  Чейлахян М.Х. Способность этиолированных растений к цветению / М.Х. Чейлахян, И.А. Рупчева, 1946. – С. 865-868
1395544
  Пирьов Г.Д. Способнсти и развитие / Г.Д. Пирьов, Т.М. Трифонов. – София, 1980. – 239 с.
1395545
  Казанцева Е.А. Способы адаптации инославянских лексических и фразеологических единиц в польских говорах Браславщины // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 110-115. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  В умовах регіонального полілінгвізму мова, що виходить з активного повсякденного вжитку, вибуває у пасив, і її стабільну системність (оперування стандартними лексичними одиницями відповідно до мовних правил) змінює потенційна системність – набір мовних ...
1395546
   Способы активизации внеурочной деятельности старшеклассников в связи с их жизненным самоопределением.. – Краснодар, 1970. – 136с.
1395547
  Евдкимов В.В. Способы активизации технического мышления учащихся при решении конструктивно-технических задач в процессе трудового обучения в средней школе. : Автореф... Канд.психол.наук: 21.967 / Евдкимов В.В.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1970. – 25л.
1395548
  Лосева Н.А. Способы аппроксимации рельефа земной поверхности / Н.А. Лосева. – Москва, 1973. – 29с.
1395549
  Гюппе Ф. Способы бактериологических ислледований : руководство ко всем способам микробиологических изысканий д-ра Фердинанда Гюппе, проф.гигиены при нем. ун-те в Праге : С 2 хромолитогр. табл. и 68 рис. в тексте / пер. с 5-го изд. д-ров А. Григорьева и В. Зибольда. – Санкт-Петербург : Изд. Главного Военно-мед. управл. ; "Владимирская" Типо-лит. Л. Мордуховской и М. Розеноер, 1893. – [2], II, 475, XIII с., [2] л. ил. : ил., табл. – Библиограф.: с. 16
1395550
   Способы борьбы с потерями воды на фильтрацию из оросительных каналов.. – М., 1952. – 119с.
1395551
  Порозинская Г.В. Способы введения чужой речи при переводе с русского языка на английский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.20 / Порозинская Г.В.; Москов. гос. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1989. – 22л.
1395552
  Молодцова Е.Н. Способы видения мира древними индийцами. : Автореф... канд. филос.наук: 622 / Молодцова Е.Н.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1972. – 19л.
1395553
  Смирнов В.Н. Способы возбуждения и некоторые особенности внутренней электролюминесценции полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Смирнов В.Н.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1968. – 14л.
1395554
  Джафаров Д.А. Способы выражений отрицания в современном азербайджанском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Джафаров Д.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1965. – 22 с.
1395555
  Финкельштейн М.Б. Способы выражения в узбекском языке русских именных словосочетаний : Автореф... канд. филол.наук: / Финкельштейн М.Б.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 25л.
1395556
  Мусий В.Б. Способы выражения восприятия события его участниками в рассказе Александра Грима "Остров Рено" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 88-93. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1395557
  Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений : сборник упражнений по управлению / М.В. Всеволодова, Г.Б. Потапова. – Москва : Московский университет, 1973. – 248 с.
1395558
  Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке / М.В. Всеволодова. – Москва, 1975. – 283с.
1395559
  Корнеева Тамара Дмитриевна Способы выражения временных отношений глаголом в языке средневековой испанской прозы. (На материале исп. хроник XIII-XIV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Корнеева Тамара Дмитриевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1976. – 17л.
1395560
  Красногор Е.Ш. Способы выражения длительных и предельных значений в современном английском языке (в сопоставлении с татарским языком) : Автореф... канд. филол.наук: / Красногор Е.Ш.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1395561
  Расулова Махфуза Инамовна Способы выражения категории уменьшительности в узбекском и английском языках : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02, 10.02.04 / Расулова Махфуза Инамовна; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1981. – 23л.
1395562
  Юдина Светлана Михайловна Способы выражения личного дейксиса в английском научно-техническом текстке : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Юдина Светлана Михайловна; Мин-во высшего образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.166-181
1395563
  Малявин Д.В. Способы выражения модальных отношений в английском и украинских языках. / Д.В. Малявин. – Одесса, 1986. – 76с.
1395564
  Пикор Зофья Способы выражения несогласованного определения в русском и польском языках (в сопоставительном плане) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.03 / Пикор Зофья; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1395565
  Рыбалка В.Н. Способы выражения обстоятельств образа действия в современном румынском языке.. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рыбалка В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1960. – 18 с.
1395566
   Способы выражения обстоятельственных отношений : сьорник упражнений. – Москва : Московский университет, 1973. – 139 с.
1395567
  Кондратова Людмила Николаевна Способы выражения объектных отношений в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Кондратова Людмила Николаевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 24л.
1395568
  Кулешова М.Л. Способы выражения пейоративности в словенском и сербском языках (на материале названий лиц) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0132-1366
1395569
  Гатилова Вера Кузьминична Способы выражения перфектности в ирландском английском (к вопросу о языковой вариантности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гатилова Вера Кузьминична; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 24л.
1395570
  Агламова М.Т. Способы выражения повелительности и желательности в тюрксих языках : Автореф... канд. филол.наук: / Агламова М.Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина). – Ташкент, 1966. – 30л.
1395571
  Кобков В.П. Способы выражения повторяющихся смысловых компонентов в структуре предложения в современном английском языке (в сопоставлении с русским) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кобков В.П. ; Первый Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1965. – 27 с.
1395572
  Евстигнеева Г.А. Способы выражения причинно-следственных отношений в научном стиле речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Евстигнеева Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 21л.
1395573
  Орлова Н.И. Способы выражения причинно-следственных отношений в трилогии Л.Н.Толстого "Детство", "Отроченство", "Юность". : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Орлова Н.И.; Куйбішевский гос.пед.ин-т. – Волгоград, 1968. – 18л.
1395574
  Калнберзинь Р.Я. Способы выражения причинных отношений в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Калнберзинь Р.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 29л.
1395575
  Всеволодова М.В. Способы выражения пространственных отношений / М.В. Всеволодова, Э.Г. Паршукова. – Москва
1. – 1968. – 172с.
1395576
  Всеволодова М.В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке / М.В. Всеволодова, Е.Ю. Владимирский. – Москва, 1982. – 262с.
1395577
  Лабарткава О.М. Способы выражения сложного сказуемого : Автореф... канд. филол.наук: / Лабарткава О.М.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
1395578
  Эсхаджиев Я.У. Способы выражения сложноподчиненного предложения в чеченском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.669 / Эсхаджиев Я.У.; Ан Груз.ССР.Ин-т языкознания. – Грозный, 1971. – 28л.
1395579
   Способы выражения субъективных смыслов и синтаксические связи в сложном предложении : сб. науч. тр. – Душанбе, 1984. – 90с.
1395580
  Тиунова С.П. Способы выражения фазовых значений в английском и русском языке / С.П. Тиунова. – Кемерово : КГУ, 1986. – 84с.
1395581
  Зевахина Н.А. Способы выражения экскламации в языках мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 157-166. – Библиогр.: Лит.: С. 165-166. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждаются способы выражения екскламации, экскамативы, засвиде- телствованные в разны языках мира. Под экскламацией понимается речевое выажение удивления говорящего по отношению к наблюдаемому им положению дел в мире, которое нарушает его ...
1395582
  Келеберда В.Г. Способы выращивания полезащитных лесных полос на обыкновенных черноземах северо-восточного Приазовья УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 564 / Келеберда В.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 20л.
1395583
  Каврайский В.В. Способы вычисления картографических сеток для авиационных маршрутных карт / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В.В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1937. – 47 с.
1395584
  Сартания Т.Ш. Способы вычисления средних показателей динамического ряда : Автореф... канд. экон.наук: / Сартания Т. Ш.; АН ГССР, ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1965. – 35л.
1395585
  Пирожникова В.И. Способы данности бытия другого в теоритических моделях Э. Гуссерля и М. Хайдеггера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 125-126. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1395586
   Способы действия германского глагола в синхронии и диахронии: сб. науч. тр.. – Калинин, 1983. – 114с.
1395587
  Коваль Людмила Викторовна Способы дифференцирования домашней учебной работы младших школьников : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коваль Людмила Викторовна; Ин-т педагогики АПН Украины. – К, 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.155-171
1395588
   Способы защиты от ядерного, химического и бактериологического оружия. Уч.-метод. пособие.. – 2-е изд., испр. – М., 1965. – 127с.
1395589
  Коваль В. Способы защиты ответчика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 67-70.
1395590
  Крыжна В.Н. Способы защиты прав по договору об отчуждении исключительного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 25-32
1395591
  Потапенко Н. Способы защиты права собственности на недвижимую вещь // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 35-43. – ISSN 0132-0831
1395592
  Тэннер О. Способы защиты у животных. / О. Тэннер. – М, 1985. – 121с.
1395593
  Тетерина Л.М. Способы звуковой организации текста в поэме Пола Малдуна "The Bangle (Slight return)" // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 169-. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1395594
  Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев. – М., 1972. – 256с.
1395595
  Горшене В.М. Способы и организационные формы правого регулирования в современный период коммунистического строительства : Автореф... докт. юр.наук: / Горшене В. М.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1395596
  Анастасова Л.П. Способы и приемы контроля знаний , умений и навыков по курсу общей биологии : [метод. пособие для сред. ПТУ] / Л.П. Анастасова, В.С. Анисимова, Л.С. Короткова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 70 с.
1395597
  Михайличенко Г.С. Способы и средства выражения в таджикском языке русских падежных отношений / Михайличенко Г.С. ; под ред. доцентов Таджиева Д.Т. и Власова А.К. ; М-во высш. образ. СССР, Тадж. гос. ун-т имени В.И. Ленина. – Сталинбад : [б. и.]
Ч. 1. – 1959. – 248 с.
1395598
  Кодухов В.И. Способы и средства выражения грамматических значений / В.И. Кодухов. – Л., 1959. – 40с.
1395599
  Титов В.Е. Способы и средства дегазации, дезактивации и дезинфекции / В.Е. Титов. – Москва : Воениздат, 1960. – 40 с.
1395600
  Хамед А С.М. Способы и средства оптимизации нагрузки в корпоративных компьютерных сетях. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хамед С.М.А.-Б.; Нац.техн.ун-т Украины КПИ. – К, 1996. – 16л.
1395601
  Асадуззаман М А.Х. Способы и средства организации транспьютерных вычислительных сред при решении задач быстрых дискретных ортогональных преобразований : Автореф. дис... наук : 05.13.13 / А.Х.М.Асадуззаман; КПИ. – Киев, 1994. – 16 с.
1395602
  Лахиани С. Способы и средства повышения эффективности задач оперативной диспетчеризации в параллельных притягательных системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.08 / Лахиани С.; КПИ. – Київ, 1995. – 16 с.
1395603
  Салах Имад Способы и средства повышения эффективности масштабируемых вычислительных систем с гиперкубической топологией : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Салах Имад; Национальный техн. ун-тет Украины. КПИ. – К., 1996. – 16л.
1395604
   Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах : Сборник научных трудов. – Макеевка -Донбасс
№ 2. – 2002
1395605
  Бесман И.И. Способы и сроки посева красного клевера и тимофеевки на сено и семена в условиях БССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Бесман И.И.; АН БССР. – Минск, 1953. – 16 с.
1395606
  Хруслова Т.Н. Способы и техника полива плодоносящих задерненных садов в Степи УССР : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Хруслова Т.Н.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 17л.
1395607
  Сюсько М.И. Способы и типы деривации в зоонимии. / М.И. Сюсько. – К., 1989. – 47с.
1395608
  Маслов А.В. Способы и точность определения площадей / А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 227 с.
1395609
  Бацманова Е.Г. Способы и устройства механизированной очистки оконных и фонарных остеклений зданий промышленных предприятий / Е.Г. Бацманова. – К, 1971. – 29с.
1395610
  Кравцов Н.Ю. Способы и формы защиты в гражданском праве // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 187-190. – ISSN 1684-2618
1395611
  Лидин Г.Д. Способы извлечения и утилизация метана угольных месторождений за рубежом / Г.Д. Лидин. – М., 1957. – 87с.
1395612
  Каврайский В.В. Способы изображения земного шара на плоскости (картографич. проекции) / В.В. Каврайский. – Б.м. – 1 карта
1395613
  Козлова Е.И. Способы классификации электронных изданий в системе обязательного экземпляра документов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 0869-608Х
1395614
   Способы компенсации некоторых погрешностей емкостного преобразователя в быстродействующих высокоточных мостовых измерителях перемещений. / Ф.Б. Гриневич, М.Н. Сурду, Г.И. Войченко, З.А. Зацеркивный. – Киев, 1979. – 23 с.
1395615
   Способы коррекции гипоксии в тканях: межвуз. сб. науч. тр.. – Нальчик, 1990. – 150с.
1395616
  Левшин Н. Способы маркировки экспрессивной лексики на страницах современных художественных произведений // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 348-359. – ISSN 0042-8795
1395617
  Беккерт М. Способы металлографического травления : справочник / М. Беккерт, Х. Клемм ; пер. с нем. Н.И. Туркиной, Е.Я. Капуткина ; под ред. И.Н. Фридляндера и др. – Москва : Металлургия, 1988. – 400 с. – ISBN 5-229-00419-3
1395618
   Способы номинации в современном русском языке. – Москва, 1982. – 296с.
1395619
  Проценко И.Ю. Способы номинации возраста человека в испанском и украинском языках (на материале лексико-семантической группы "ребенок") // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 18-30
1395620
  Журавлева Ирина Александровна Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Журавлева Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 240л. – Бібліогр.:л.187-207
1395621
  Журавлева И.А. Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминоолгии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Журавлева И. А.; КГУ. – Киев, 1991. – 24л.
1395622
  Смирнов М.П. Способы обезвисмучивания свинца / М.П. Смирнов, Л.Н. Кудряшова. – М., 1958. – 27с.
1395623
  Сорокина С.Я. Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств между социалистическими организациями / С.Я. Сорокина. – Красноярск, 1989. – 97с.
1395624
  Леонова Г.Б. Способы обеспечения исполнения договора купли-продажи товаров, возникающие в силу закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.16-35. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1395625
  Бондарь И.В. Способы обеспечения исполнения обязательств в нотариальном процессе // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 161-166. – ISBN 978-611-01-0484-5
1395626
  Буркова А. Способы обеспечения исполнения обязательства по английскому праву и их создание // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 37-42. – ISSN 1812-3910
1395627
  Монахов П.Ф. Способы обозначения направленного движения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Монахов П.Ф. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1961. – 19 с.
1395628
  Баженова Ирина Сергеевна Способы обозначения эмоций и их роль в структуре художественного текста (на материале немецкоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 100204 / Баженова Ирина Сергеевна; Моск. ин-т иност. языков им Мориса Тореза. – М, 1990. – 32л.
1395629
  Малюк Антон Казимирович Способы образования и стилистическое функционирование амоциональной лексики полесского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Малюк Антон Казимирович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 16л.
1395630
  Никитина Т.Н. Способы образования сложноподчиненных предложений в древнекитайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Т. Н.; ЛГУ. – Л., 1958. – 19л.
1395631
  Фасеев Ф.С. Способы образования терминов в татарском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фасеев Ф.С.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1961. – 40л. – Бібліогр.:с.37-38
1395632
  Акиев А.Ш. Способы образования форм множественного числа имен в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акиев А.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1964. – 19л.
1395633
  Сорокин В. Способы определения поглотительной способности почв / [соч.] В. Сорокина // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 15 с.
1395634
  Сорокин В. Способы определения сахаристых веществ в растениях В. Сорокина // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 29 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1395635
  Карсонов В.А. Способы организации самостоятельной работы учащихся на уроках труда. / В.А. Карсонов. – Челябинск, 1988. – 67с.
1395636
  Терновский Способы отлова норки / Терновский, Ю.Г. Терновская. – Новосибирск, 1952. – 24 с.
1395637
  Финогина Л.Н. Способы отражения понятия пространства в некоторых типах традиционно безличных предложениях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 294-297. – (Філологія)
1395638
  Злочевский С.Е. Способы оценки научной информации / С.Е. Злочевский, А.Н. Половинчик. – К., 1970. – 22с.
1395639
  Коконашвили Г.Н. Способы очистки и изучение свойств глюкоамилазы и а-амилазы плесневых грибов Aspergillus awamori и Aspergillus oryzal. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Коконашвили Г.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1395640
  Гапанович Л.В. Способы перевода IT-терминов // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 85-90. – ISBN 1993-5560
1395641
  Лаврентьева Е.С. Способы перевода метафорических моделей в поливекторном дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 69-80. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "В статье рассматриваются возможности стратегий форенизации и доместикации для сохранения в переводе воздействующего потенциала метафорических моделей. На основе материалов британского издания The Economist методом сплошной выборки выявлены наиболее ...
1395642
  Победимова К.А. Способы перевода русских односоставных и неполных предложений на английский язык : Автореф... канд. филологич.наук: / Победимова К.А.; Первый Ленинградский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 18л.
1395643
  Жиденко Л.А. Способы перевода фразеологизмов в художественном произведении через призму контекста (на материале романа Д. Кьюсак "Скажи смерти нет" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 229-235. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1395644
  Вьюгова Б Т. Способы передачи значения совершенного вида русских глаголов с префиксом посредствами французского языка / Б Т. Вьюгова, . – Тула, 1968. – 48с.
1395645
  Вачнадзе Н.С. Способы передачи некоторых русских приставочных глаголов на грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вачнадзе Н.С.; Ин-т языковедения. – Тбилиси, 1972. – 32л.
1395646
  Топуриа Н.В. Способы передачи русского инфинитива на грузинский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Топуриа Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1395647
  Чудовская Т.С. Способы передачи французских антропозтонимов на русский и украинский языки (на материале романа О. Бальзака "Шуаны, или Бретань в 1799 году") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 336-341. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1395648
  Горленко О.А. Способы передачи чужой речи в народных говорах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Горленко О. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1972. – 23л.
1395649
  Лапатухин В.С. Способы печати. Проблемы классификации и развития. / В.С. Лапатухин. – М., 1976. – 272с.
1395650
  Гуревич Б.Н. Способы повышения геологической эффективности сейсмических исследований при прослеживании горизонтов нижнего кембрия на юге Сибирской платформы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Гуревич Б.Н.; Иркут гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
1395651
  Хоу Цзюньшэн Способы повышения надежности информации в анкетном опросе : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.02 / Хоу Цзюньшэн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1395652
  Скрипченко А.Ф. Способы повышения продуктивности лугов и пастбищ в Приморском крае / А.Ф. Скрипченко. – Владивосток
4. – 1960. – 23 с.
1395653
  Крутенко Е.Г. Способы повышения урожайности качеств семян гречихи в условиях юга Украины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крутенко Е.Г.; Всесоюз. селекционно-генет. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1955. – 15л.
1395654
   Способы подбора коэффициентов в химических уравнениях.. – Казань, 1959. – 148с.
1395655
  Колодзейская М.В. Способы получения высоочищенных препаратов некоторых протеолитических ферментов и исследование их гетерогенности : Автореф... канд. биол.наук: / Колодзейская М.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1967. – 19л.
1395656
  Теплов М.Н. Способы получения цветных электрических искр / М.Н. Теплов. – 9 с.
1395657
  Карпович А.Е. Способы построения словарных дефиниций (на матер. имени прилагательного и английских толковых словарей учебного типа) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпович А.Е.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 17л.
1395658
  Кореневский Д.Г. Способы построения функционалов автономного инерциального управления движением, не требующи бортовых интегригующих счетно-решающих устройств. / Д.Г. Кореневский, Ю.А. Карпачев. – К., 1976. – 76с.
1395659
  Умников С.Д. Способы размещения клубней при квадратно-гнездовой посадке картофеля. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Умников С.Д.; М-во сел. хоз-ва РСФСР. Ленингард. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пушкин, 1960. – 16л.
1395660
  Левина Р.Е. Способы распростронения плодов и семян / Р.Е. Левина. – Москва : Издательство Московского университета, 1957. – 357с.
1395661
   Способы расслоения орошаемых земель.. – К., 1990. – 103с.
1395662
  Иванов В.Х. Способы расчета и прогноза основных метеорологических характеристик и явлений погоды. / В.Х. Иванов. – М., 1978. – 364с.
1395663
  Толбаева Г.К. Способы реализации онтологических свойств английской письменной речи (На матер. науч. статьи, эссе и короткого рассказа ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Толбаева Г.К.; Москов. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1989. – 23л.
1395664
  Волхонский Андрей Способы рекламы сайта в интернете // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 58-61 : фото
1395665
  Полубоярова Л.А. Способы репрезентации адресата в тексте дневника // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.129-136. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1395666
  Коваль Н.С. Способы руководства самостоятельной работой поискового характера в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Коваль Н.С.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1980. – 24л.
1395667
  Немченко В.Н. Способы русского словообразования (диахронический аспект) : учеб. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1979. – 84 с.
1395668
  Яковлева Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционных религий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0236-2007
1395669
  Сагирова Л.В. Способы самопрезентации врача на медицинских интернет-блогах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 151-156. – ISSN 2522-493X
1395670
  Таджиев Д.Т. Способы связи определени я с определяемым в современном таджикском литературном языке. / Д.Т. Таджиев. – Сталинабад, 1955. – 72с.
1395671
  Сергунина Т.А. Способы семантизации слов в "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 92-96
1395672
  Гучапшева Э.Т. Способы семантического согласования адъективно-субстаниивных словосочетаний в современном английсокм языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гучапшева Э.Т.; Моск.гос.лингвист.ун-т. – М, 1990. – 20л.
1395673
  Халилов Р.Ю. Способы синтаксической связи слов в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филолнаук: / Халилов Р.Ю.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР. – Баку, 1960. – 21л.
1395674
  Шумович А. Способы снизить риск невозврата кредита // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 30-39
1395675
  Иванов Л.И. Способы совершенствования метода общей глубинной точки при поисках нефтегазоносных структур. : Автореф... канд. геол.наук: 01.04.12 / Иванов Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут геологии и геофиз. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1395676
  Мицко В.Ю. Способы совместного выращивания кукурузы с зернобобовыми культурами на силос в лесостепной зоне Львовской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мицко В.Ю.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1970. – 19л.
1395677
   Способы согласования акустических пьезопреобразователей с фидерной линией.. – Х., 1976. – 31с.
1395678
  Рочняк А.М. Способы соедиения макросинтагматических конструкций в тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Рочняк А.М.; Львовск. гос .ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1395679
  Харитонович Ф.Н. Способы создания защитных лесных полос / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1949. – 60с.
1395680
  Белобородов Василий Михайлович Способы создания лесных культур дуба в южной части Молдавской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 560 / Белобородов Василий Михайлович; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 22л.
1395681
  Юркин С.Н. Способы создания полезащитных лесных полос и их эффективность в лесостепи Горьковской области : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Юркин С.Н.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1395682
  Рубанов В.С. Способы создания поляризационно-частотной невзаимности в кольцевых ОКГ / В.С. Рубанов, Л.Н. Орлов. – Минск, 1971. – 80 с.
1395683
  Даньшин М.В. Способы сокрытия преступлений террористической направленности // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 144-150. – ISSN 0201-7245
1395684
  Протасов В.Р. Способы сохранения ихтиофауны при различных видах подводных работ. / В.Р. Протасов. – М., 1982. – 88с.
1395685
  Абдуллаев И.Н. Способы сравнения в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Абдуллаев И.Н. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 29 с.
1395686
  Чечет Р.Г. Способы стилизации разговорной речи в прозе А.И.Куприна. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чечет Р.Г.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1989. – 22л.
1395687
  Кудряшова И.В. Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье / И.В. Кудряшова, А.С. Мартыненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 64-74 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1395688
  Сулакшин С.С. Способы удаления продуктов разрушения и их теоретические основы / С.С. Сулакшин, П.С. Чубик. – Томск, 1980. – 89с.
1395689
  Костенецкий О.Н. Способы улучшения качества конвертерной стали. / О.Н. Костенецкий. – Днепропетровск, 1961. – 42с.
1395690
  Гаинцев Ю.В. Способы уменьшения погрешностей при определении моментов и пускового тока асинхронных двигателей / Ю.В. Гаинцев. – М., 1963. – 12с.
1395691
  Рутманис Л.А. Способы управления преобразователями частоты с непосредственной связью и искусственной коммутацией / Л.А. Рутманис, Я.П. Дрейманис, О.И. Аржаник. – Рига : Зинатне, 1976. – 158 с.
1395692
  Лэй Е. Способы управления собеседником // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С.69-71. – ISSN 1680-2721
1395693
  Олейник В.Ф. Способы усвоения значения слов и пути их формирования у учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олейник В. Ф. ; НИИ психологии УССР. – Киев, 1977. – 25 с.
1395694
  Гордин В.М. Способы учета влияния рельефа местности при высокоточных гравиметрических измерениях / В.М. Гордин. – М, 1974. – 89с.
1395695
  Верлань Д.А. Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования / Д.А. Верлань, К.С. Чевская // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 24-36. – (Технічні науки ; Вип. 12). – ISSN 2308-5916
1395696
  Юзефяк С. Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 272-276. – ISSN 2307-4558


  У статті йдеться про теоретико-практичну підготовку студентів російської філології Педагогічного університету в Кракові щодо проведення уроків російської мови в початкових і середніх школах. Автор, посилаючись на дослідження у глотодидактиці, ...
1395697
   Способы форсированного прохождения горных выработок.. – Х., 1932. – 59с.
1395698
  Брега Викторика Михайловна Способы характеристики человека и предмета по их "неотчуждаемой собственности" во французском и молдавском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Брега Викторика Михайловна; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1395699
  Удовиченко С.А. Способы хищений в банковских структурах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 202-208. – ISSN 0201-7245
1395700
  Савин М.Г. Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений / М.Г. Савин, И.И. Рокитянский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 140-143. – Бібліогр.: с. 143. – ISSN 0203-3100
1395701
  Вагерич Ф.Ю. Способы эффективного использования карбамида в кормлении коров и молодняка. : Автореф... Канд.с-х.наук: 551 / Вагерич Ф.Ю.; Львовский зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 23л.
1395702
  Кондратюк А. Спостереження : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 50-59
1395703
  Лозицький В.Г. Спостереження аномально вузьких емісій спектральних ліній у сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, Н.Й. Лозицька, М.Ю. Гордовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-21. – (Астрономія ; вип. 35)


  Дослідження І+-V [подано формулу] профілів спектральних ліній FeI 5434.5 та 5446.9 A у двох сонячних спалахах балів SB та 2B показано, що в деякі моменти півширина центральних емісійних піків менша 10 mA, що відповідає практично нульовим турбулентним ...
1395704
  Самокиш І. Спостереження астрономів-волонтерів сколихнуло світ. Уперше наука всерйоз розглядає гіпотезу про існування позаземної цивілізації. Що про це думають українські дослідники? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Свою думку висловив професор Київського національного університету імені Т. Шевченка та директор Київського планетарію Клим Чурюмов.
1395705
  Максимюк П.О. Спостереження в"язкості границь зерен в Al - Cu - Ni сплавах методом внутрішнього тертя / П.О. Максимюк, 1958. – С. 85-88
1395706
  Братійчук М.В. Спостереження геостаціонарних об"єктів в Ужгороді / М.В. Братійчук, В.П. Єпішев, І.І. Мотрунич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 126-133. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються результати багаторічних спостережень геостаціонарних супутників (ГСС) на фотокамері СБГ (D = 425 мм, F = 775 мм) в Ужгороді. Описана методика спостережень ГСС та їх обробки. Даються оцінки точності визначення координат ГСС.
1395707
  Корнієнко М.Є. Спостереження граткових мод рідкого CS2 в області сумарних коливальних смуг ІЧ поглинання / М.Є. Корнієнко, О.В. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 345-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і реалізована ідея спостереження граткових мод рідин у високочастотній області складених коливальних смуг. На прикладі дослідження спектрів ІЧ поглинання CS2 при кімнатній температурі встановлені нові квантові закономірності рідкого стану ...
1395708
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та електронний секундомір для реєстрації моментів цих явищ / С.М. Окулов, Ф.Є. Хлистун, О.К. Осипов, О.А. Чешков, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 120-126. – (Астрономія ; вип. 33)


  Наводяться результати спостережень двох дотичних покриттів зірок Місяцем 7 липня 1991 р. та 20 серпня 1992 р. Описується конструкція електронного секундоміра із запам"ятовуючим пристроєм для реєстрації моментів явищ при спостереженнях дотичних покриттів.
1395709
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем у 2004-2005 рр. / В. Клещонок, М. Буромський, Б. Скорітченко, І. Хатько, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-58. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено опис експедицій Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імеш Тараса Шевченка по спостереженню дотичних покритів зірок Місяцем в період 2004-2005 pp. Для успішних спостережень наведені таблиці моментів покриттів та ...
1395710
   Спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем / О.К. Осипов, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем 19 - 20 серпня 1995 р.
1395711
  Тетерський Т.Б. Спостереження за видимим рухом Сонця у зв""язку з вивченням географії в школі / Т.Б. Тетерський. – Київ : Радянська школа, 1960. – 76 с.
1395712
  Черненко Л.М. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, як складова соціально-гігієнічного моніторингу // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 46-50. – ISSN 0135-2091
1395713
  Прилюк Д.М. Спостереження і дослідження фактів журналістом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1974. – 132с.
1395714
   Спостереження іон-фосфатних коливань макромолекули ДНК / Л.А. Булавін, С.Н. Волков, С.Ю. Кутовий, С.М. Перепелиця // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1395715
  Сіжук А.С. Спостереження когерентного перевипромінювання пару HF у багато прохідній комірці Уайта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі продемонстровано інфрачервоний Фур"є спектр пару фторводню (формула HF) при кімнатній температурі та тискові порядку 1 Па. Була спостережена група відносно щільно розташованих ліній поглинання та перевипромінювання біля резонансного ...
1395716
  Крашенінніков С.М. Спостереження над будовою яредного апарата Chilodonella cyprini та Blepharisma sp. / С.М. Крашенінніков. – К., 1936. – 177-200с.
1395717
  Шляхов О.М. Спостереження над варіантністю побутової лексики говорів Прикарпаття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 63-69
1395718
  Чернецький В.К. Спостереження над вживанням назв букв у непрямому значенні та похідних від них // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 31-37
1395719
  Неводовський Г.С. Спостереження над грибковими хворобами польових рослин за час вегетації 1925 року. / Г.С. Неводовський. – К., 1925. – 16с.
1395720
  Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1395721
  Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 401-410
1395722
  Галас Б. Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 44-49
1395723
  Алексієнко Л.А. Спостереження над метафорами наукових текстів / Л.А. Алексієнко, С.М. Семанчак // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 56-60
1395724
  Пучков А. Спостереження над мислеформою ключових термінів філософії Плотіна та Хайдеггера // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 13-16
1395725
  Холодний М.Г. Спостереження над мікрофлорою сірчаних та залізистих вод Кавказу / М.Г. Холодний. – 13-31с.
1395726
  Криворучко Н.В. Спостереження над модифікацією образу Мальви Кожушної в романі В. Земляка "Лебедина зграя" і фільмі "Вавілон-XX" І. Миколайчука / Н.В. Криворучко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 94-101. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1395727
  Фащенко М.М. Спостереження над словотворенням іменників жіночого роду із суфіксом -ість // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 35-40
1395728
  Пащенко В.М. Спостереження над специфікою вокалізму східнополіської системи діалектних мікросистем / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 8-18
1395729
  Лучканин С Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989): нові здобутки і наявні проблеми // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-283


  У статті досліджується стан сучасного шевченкознавства в Румунії, досягнення та проблеми, зокрема останнього десятиріччя
1395730
  Демчишин М.Г. Спостереження передзсувних деформацій і прогноз стійкості схилів / М.Г. Демчишин, І.І. Колтунов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1395731
   Спостереження Персеїд у 1992 році / В.Г. Кручиненко, О.М. Шайдо, Ю.Г. Тарануха, О.О. Рожило, С.С. Єрьомін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 84-88. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описана фотографічна та телевізійна апаратура, що використана під час спостережень потоку Персеїд-92. Вперше в практиці метеорних спостережень використані телевізійні установки разом зі спеціальною апаратурою та програмним забезпеченням для цифрової ...
1395732
   Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вільд / К. Чурюмов, В. Клещонок, О. Баранський, В. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  На основі власних спостережень 27-28.03.2010 р. структури коми в кометі 81Р/Вільд виявлені дві активних ділянки на поверхні ядра. Вісь обертання ядра комети на момент спостережень мала позиційний кут в картинній площині [приблизно дорівнює] 127 [+ або ...
1395733
   Спостереження повного затемнення сонця 29 березня 2006 року експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Івченко, В. Єфіменко, М. Буромський, В. Данилевський, Г. Кіліч, В. Клещонок, В. Лозицький, Ю. Тарануха, А. Сухоруков, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спостережень повного сонячного затемнення 26 березня 2006 р. в Анталії (Туреччина), а також короткий опис використаного ...
1395734
   Спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року науковою експедицією Київського університету / Тельнюк-Адамчук, В.М. Єфіменко, В.О. Данилевський, М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, К.І. Чурюмов, М.І. Буромський, В.Н. Криводубський, І.П. Крячко, М.Д. Курмей, О.А. Молотай, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-47. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського університету зі спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року.
1395735
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008-2011 рр. / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень покриттів зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 на спостережній станції в с. Лісники у 2008-2011 рр. Results of observations of asteroid occultation by the method of ...
1395736
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зірок астероїдами за допомогою ПЗЗ-камери у 2005-2007 роках / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-57. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 з ПЗЗ-камерою ST-8 MXE на спостережній станції в с. Лісники у 2005-2007 рр. Надані рекомендації по спостереженню покриттів зірок ...
1395737
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1996-1997 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-71. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостережень покриттів 79 зірок Місяцем.
1395738
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1998 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-61. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наводяться результати спостережень покриттів 62 зірок Місяцем та відомості про їх попередні редукції.
1395739
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1999 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-35. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень покриттів 58 зірок Місяцем та відомості про їх редукції за методом Бесселя.
1395740
  Павленко П.П. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Харківського університету в 1993-1995 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-91. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Публікуються результати 47 спостережень моментів покриттів зірок Місяцем, виконаних на Астрономічній обсерваторії Харківського державного університету в 1993-1995 рр.
1395741
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2002 роках / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, Ю.Г. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-34. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено 124 зареєстрованих моментів покриттів зірок Місяцем за візуальними та ПЗЗ-спостереженнями на Астрономічній обсерваторії Київського університету у 2000-2002 роках.
1395742
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та її спостережній станції в с. Лісники в 1990 р. / О.К. Осипов, Ф.І. Кравцов, В.Й. Мазур, М.І. Буромський, А.О. Житецький, Л.В. Казанцева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Повідомляються результати спостережень покриттів Місяцем 65 зір.
1395743
   Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1991-1992 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.Й. Мазур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 113-119. – (Астрономія ; вип. 33)


  Повідомляються результати спостережень покриття 115 зірок та планети Марс Місяцем.
1395744
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1993-1995 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-89. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Повідомляються результати спостережень покриттів 167 зірок та планети Венери Місяцем.
1395745
  Євтушевський О.М. Спостереження полярних сяйв поблизу Києва у 2001 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За даними візуальних спостережень середньоширотних полярних сяйв під час двох потужних магнітних бур одержано оцінки їх основних просторових характеристик. Розрахунки зроблено з використанням спостереженої кутової висоти над горизонтом нижнього краю ...
1395746
   Спостереження природних явищ у Східних Карпатах : що і як спостерігати для книги "Літопис природи"? : (порадник для робітників лісової охорони заповідників та національних природних парків) / Луговой О.Є. [ та ін.]. – Ужгород, 2009. – 120 с.
1395747
  Маслійчук В. Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті - 1790-ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 29-34. – ISSN 0869-3595
1395748
  Дзюбенко М.І. Спостереження сонячного затемнення 11 липня 1991 р. експедицією Київського університету / М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано інформацію про участь астрономів Київського університету в експедиції, яка здійснювалась з метою спостереження повного сонячного затемнення, що відбулося 11.07.91 р. в Бразилії (дослідження структури та динаміки сонячної корони) та в Мексиці ...
1395749
  Шевченко В.М. Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 325-328
1395750
  Зуєв Ю.І. Спостереження як система / Ю.І. Зуєв, В.В. Бородкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1395751
  Хміль С. Спостережні обмеження на космологічну сталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд основних методів визначення космологічної сталої ? із спостережень. A short rewiev of the principal methods for determination of the cosmological constant ? is given.
1395752
  Баран О. Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей) / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еволюцію поля вертикальних швидкостей фотосферної конвекції Сонця шляхом розв"язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання за спостережуваними профілями лінії нейтрального заліза ?? 639,3 нм. Профілі отримані з високою ...
1395753
  Шкіря Г.Ю. Спостерігачі від громадських організацій як суб"єкти виборчого процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 160-169
1395754
  Тимошенко Ю. Спостерігачі матимуть усе, що треба. Ліхтарики й навіть протигази, якщо газами труїтимуть // Дзеркало тижня. – 200з. - 27 грудня


  [Бесіда з лідером БЮТ стосовно шляхів реалізації її ідеї про запрошення спостерігачами на виборах Президента України 2004 р. представників діаспори]
1395755
  Барановська М. Спостерігачка за птахами і людьми. Чого хоче від влади орнітологиня Наталя Атамась // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 10


  "Наталя Атамась, орнітологиня, говорить спокійно і прямо: їй однаково, хто стане майбутнім президентом України. І не тому, що вона, вчена з іменем, репутацією й офіційним статусом наукової співробітниці Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАНУ - ...
1395756
  Дацько Ю.М. Спостреження та методичний аналіз уроків іноземної мови в період педагогічної практики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 3 (139). – С. 341-345
1395757
  Атаманчук В. Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша "Народний Малахій" та Володимира Винниченка "Пророк" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – C. 9-19. – ISSN 2411-4146
1395758
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1395759
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Додатки: л. 179-192. – Бібліогр.: л. 163-178
1395760
  Фарина У.О. Спотворення образу пуританина Ефраїма Кебота ("Desire Under the Elms" Юджина О"Ніла) у перекладах, здійснених у радянську добу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 465-468. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1395761
  Боронь О. Спотворення Шевченкових текстів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 10-11
1395762
  Берзин А.А. Спотсменам об органах чувств / А.А. Берзин. – 2-е. изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 64 с. : ил.
1395763
   Спочатку - хобі, тепер - "Народний бренд" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 68-69 : фото
1395764
  Павличко Д. Спочатку : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-500-304-5
1395765
  Кіт Л. Спочатку був майдан // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Як розпочинався Євромайдан рік тому.
1395766
  Замаровський В. Спочатку був Шумер / В. Замаровський. – Київ : Веселка, 1983. – 207с.
1395767
  Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 312с. – ISBN 966-06-0184-0
1395768
  Ярмиш Ю. Спочатку було слово (із записника журналіста) // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 140-141
1395769
  Коваль А.П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : портр., іл. – На пошанування пам"яті проф. Алли Петрівни Коваль - до 90-ліття від дня народж. - Короткий слов.: с. 296-302. - Алфавіт. покажч.: с. 303-309. – ISBN 978-966-06-0623-4
1395770
  Ярмоленко Н. Спочатку було слово... : (проблема походження паремійної прози) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 140-148. – (Філологічні науки)
1395771
  Ющенко В. Спочатку було Трипілля / В. Ющенко, О. Поліщук // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 7
1395772
  Голованенко Володимир Спочатку він возив із Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 6 : Фото
1395773
  Слюсаренко Ю.Т. Спочатку небо, потім Майдан : (роман) / Юрій Слюсаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 445, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712697 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 14.06.2017 р. Підпис.
1395774
  Алексєєв Ю.М. Спочатку побудувати школи... / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 95с. : іл. – ISBN 966-7111-11-3
1395775
  Райхель Ю. Спочатку ракетний, тепер ядерний шантаж, або Чому північнокорейські військові виступають проти реформ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 9
1395776
  Наєнко М. Спочатку треба відродити душі... Ганна Чубач // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 360-361. – ISBN 978-617-7480-77-7
1395777
   Спочив у бозі великий українець, маестро-епоха, маестро-мелодія... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 20


  Пам"яті Мирослава Скорика.
1395778
  Акіменко В.В. СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель СППР з оптимального керування процесам підтоплення територій. Розроблено алгоритм функціонування системи та підтримки прийняття управлінських рішень. Ключові слова: прийняття рішення, оптимальне керування, процес підтоплення ...
1395779
   Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-56-3
Вип. 1. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1395780
   Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-70-9
Вип. 2. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1395781
  Лиховид І. Справа "ГПУ проти ЗНО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 11


  "...Затягування слідства щодо фальсифікації результатів зовнішнього незалежного оцінювання негативно позначається на вступній кампанії, переконані експерти".
1395782
   Справа "Джилік проти Управління охорони здоров"я Західного Норфолку і Вісбеху та Міністерства охорони здоров’я і соціального забезпечення" // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 89-137. – ISSN 2072-084X
1395783
  Шаров О.М. Справа "Ощадного банку СРСР"- тридцять років по тому // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 12 (313). – Бібліогр.: 13 назв
1395784
  Жолоб М.П. Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
1395785
   Справа "Поятіна проти Хорватії". Європейський суд з прав людини // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (28). – С. 133-158. – ISSN 2072-084X
1395786
  Серга Ж.І. Справа "Про службу Симона Васильовича Петлюри" у фондах Державного архіву міста Києва // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 221-226. – ISSN 0320-9466
1395787
  Стрельцов Є.Л. Справа "Рудого барона". Про вирок Борису Беккеру, але не тільки про це... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1395788
  Білокінь С. Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 385-443
1395789
  Пристайко В. Справа "Спілки Визволення України. Невідомі документи і факти / Володимир Пристайко, Юрий Шаповал. – Київ : Інтел, 1995. – 448с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-7702-1073-9
1395790
  Звєрєв Є.О. Справа "Тео" про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів. Уроки для України // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 287-292. – ISSN 2524-017X
1395791
  Слабких І. Справа Feist v. Rural Telephone: основи авторського права від Верховного Суду США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 13-19
1395792
  Кучер О. Справа Lubanga: практичні питання притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-91
1395793
  Морозов О. Справа академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.55-56
1395794
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С. 71-87
1395795
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С. 63-73
1395796
  Герасименко Н.О. Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 166-174. – ISSN 0130-5247
1395797
  Огаркова Т. Справа Антонена Арто // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35-36. – ISSN 1563-6461
1395798
  Котнюк Ю. Справа АТ "Меридіан": Верховний Суд став на захист виробника армійських безпілосників // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 20. – ISSN 1992-9277
1395799
  Юрченко К. Справа банку "Базис": Фонд гарантування вкладів проти Нацбанку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1395800
   Справа Бейліса: погляд із сьогодення = The Beylis" trial: current perspectives : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – 112, [1] с., включ. обкл. – Парал. тит. арк англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0792-2
1395801
  Омельченко О. Справа бізнесу - захист внутрішнього ринку від імпорту // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 10-11
1395802
  Рогатюк І. Справа боротьби зі злочинністю / І. Рогатюк, Ю. Мірошник // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 10-17
1395803
   Справа в Русі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182), січень - лютий. – С. 22-24. – ISSN 1726-3077


  Законодавство Київської Русі відрізнялось винятковим гуманізмом, відсутністю смертної кари та розгалуженою системою штрафних санкцій.
1395804
  Мох Р. Справа в селе Клекотине, 1849
1395805
   Справа варта результатів // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда Ін-ту міжнародних відносин КНУ, яка днями повернулася з Вашингтона. ...
1395806
   Справа Василя Стуса : зб. док. з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. Вахтанг Кіпіані. – Харків : Vivat, 2021. – 686, [2] с. : іл. – На обкл. також: Історична правда. - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 654-656 в підрядк. прим. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-927-8
1395807
  Коломійченко І.І. Справа Великого Жовтня в трудових звершеннях народу / І.І. Коломійченко. – Київ, 1977. – 48с.
1395808
  Сторожук О.О. Справа всенародна / О.О. Сторожук. – Киев, 1983. – 94с.
1395809
   Справа всієї партії, всього народу. Бібліогр. покажчик. – Київ, 1962. – 64с.
1395810
   Справа всіх і кожного. – Дніпропетровськ, 1984. – 86с.
1395811
  Дрозд В.В. Справа всього життя / В.В. Дрозд. – К., 1980. – 133с.
1395812
  Василевський О.М. Справа всього життя / О.М. Василевський. – Київ, 1989. – 588с.
1395813
   Справа всього життя // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 лютого (№ 3/4). – С. 6


  Розповідь про людину, яка здобула і відкрила пам"ятник Тарасу Шевченку у Києві.
1395814
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 105-106
1395815
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (до 75-річчя видатного вченого-конституціоналіста) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 18). – С. 5
1395816
  Поперенко Л. Справа вченого у надійних руках // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "У минулому році відбувся перший випуск бакалаврів із числа тих студентів, які прийшли на 2-й курс фізичного факультету КНУ після закінчення Київського оптико-механічного коледжу. Він став підрозділом нашого університету ще в 2012 році, коли ...
1395817
   Справа вчителя живе в учнях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Колектив університету вшанував пам"ять Михайла Ульяновича Білого - член-кор. НАНУ, ректора університету (1970-1985), заслуженого діяча науки, заслуженого професора університету, учасника бойових дій ВВВ. На фізичному ф-ті з нагоди 90-річчя від дня ...
1395818
  Леп"явко С. Справа Гамберіні (про початки козацької дипломатії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.17-22
1395819
  Антипенко І. Справа Гандзюк: що відбувається? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 193). – С. 5


  Генпрокурор обіцяє результати, СБУ розслідує бездіяльність херсонської поліції, а один із підозрюваних не з"являється в суд.
1395820
  Панькевич Марта Справа ЕПЛ до Держгеонадр про оскарження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 86-91. – Бібліогр.: 10 назв
1395821
  Кредісов А.І. Справа життя / Анатолій Кредісов. – Київ : Знання України, 2011. – 140 с., [32] с. фотоіл. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2
1395822
  Королюк В. Справа життя професора Юзькова (до 75-річчя з дня народження першого голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 113-115
1395823
  Ткаченко О.А. Справа життя: умова розвитку зрілої особистості : монографія / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2018. – 329, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-277. – ISBN 978-966-929-765-5
1395824
  Скаченко Владлена Справа життя: як на Закарпатті інструментами Dnipro-M та Foresta створюють живу красу // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 72-73 : фото
1395825
  Рафаель Д. Справа Жулинських // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Вклади творчої еліти осіли в кишенях міністерських функціонерів
1395826
  Лаврик А. Справа Жулинських / А. Лаврик, Д. Рафаель // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 8 (121). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Творчу еліту країни втягнули в аферу з кредитною спілкою
1395827
  Пелікан Я. Справа і бізнес університету // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 137-144
1395828
  Мордвінцев В.М. Справа Ієремії та Єпіфанія // Людина і світ, 1978. – № 2
1395829
   Справа Іспанії - не приватна справа іспанців.. – К., 1938. – 99с.
1395830
  Максименко С. Справа йго життя:/Йосип Дмитрович Стадник / // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.20-35


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1395831
   Справа Кирило-Мефодіївського товариства // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 174-194. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
1395832
  Росоховатський І.М. Справа командора / І.М. Росоховатський. – Київ, 1967. – 139с.
1395833
  Лоза П. Справа Купріяновича: як розвивалися події? // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 28 жовтня (№ 43)


  "Провиною" Г. Купріяновича стало те, що він "мав сміливість" сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати.
1395834
  Брежнєв Л.І. Справа Леніна живе і перемагає / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1970. – 64с.
1395835
  Тропін З. Справа МН-17: міжнародно-правові наслідки для України // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 20-21
1395836
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1395837
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм?
1395838
  Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальний механізм? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1395839
   Справа МН17: судові слухання завершилися // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 13. – ISSN 1992-9277
1395840
  Глибовець М.М. Справа мого життя - факультет інформатики НаУКМА / Микола Глибовець. – Київ : НаУКМА, 2017. – 148, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-148. – ISBN 978-966-2410-80-8
1395841
  Мальц А. Справа Моррісона. / А. Мальц. – Київ, 1953. – 72 с.
1395842
  Ткач А. Справа на вимогу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1395843
  Карнась Ю. Справа на мільйон. Позови до контролерів неплатоспроможних банків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 18-19
1395844
  Вольвач П. Справа національної ваги / П. Вольвач, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 12


  Чи буде належно пошановано родину і науковий спадок Симиренків?
1395845
  Слабошпицький М. Справа наша не безнадійна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  Уривок зі статті про Ірину Фаріон.
1395846
  Слабошпицький М. Справа наша не безнадійна. Ірина Фаріон // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 18-24 червня (№ 18/19). – С. 10-11
1395847
  Волошина Л. Справа не в питаннях... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 28


  Українська журналістика почнеться з того, що професійний цех припинить видавати шоу за аналітику, а запрошену масовку за людей, чия думка є вкрай важливою для суспільства.
1395848
   Справа О.В. Фоміна - дороговказ для майбутніх поколінь / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 122-131. – ISBN 978-617-7397-32-7
1395849
  Щербакова Г.Н. Справа оставался городок / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1979. – 336с.
1395850
  Митрофаненко Ю.С. Справа отамана Волинця // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 206-213. – ISBN 978-966-551-327-8


  Ананій Гаврилович Волинець) — один з керівників протибільшовицького збройного опору на Гайсинщині, командир 61-го і 13-го полків Армії УНР, командир Гайсинсько-Брацлавської бригади.
1395851
  Марочко В. Справа педагогів Грюнке: ліквідація національних шкіл / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 281-285. – ISBN 966-675-240-9
1395852
  Гаске С. Справа Петлюри і Франція // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 13-15


  Звіт з доповіді, яку виголосив 18 листопада 1998 р. Себастіян де Гаске, на запрошення Французької асоціації Українських студій.
1395853
  Піховшек В. Справа Погружальського // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 36 (189). – С. 30-31
1395854
  Вахек Еміл Справа про 19 роялів / Вахек Еміл. – Київ, 1972. – 364с.
1395855
   Справа про банкрутство // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 98-105.
1395856
  Сердюк В.А. Справа про будівництво Свято-Покровської церкви в с. Боковій // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 50-117
1395857
   Справа про виконання рішень третейських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 72-77.
1395858
  Котнюк Ю. Справа про закордонний паспорт. За лаштунками української контррозвідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1395859
  Скляренко В.М. Справа про"порохову змову" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 6 (394), лютий. – С. 24-26


  Порохова змова — невдала спроба групи англійських католиків підірвати будівлю парламенту з метою знищення прихильного до протестантів короля Якова I, що почав низку репресій щодо католиків. Вибух планувалося здійснити 5 листопада 1605 року, під час ...
1395860
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 320с.
1395861
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: Роман / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 528 с.
1395862
  Собко В.М. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: РОман / В.М. Собко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 498с.
1395863
  Юрченко К Справа прокурорських пенсій: суд встановив, що уряд дозволив собі махлювати // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 21. – ISSN 1992-9277
1395864
  Марочко В. Справа професорів Одеського німецького педінституту / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 194-203. – ISBN 966-675-240-9
1395865
  Соколов Б. Справа рейсу МН17: Росія перед судом народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 44)


  Міжнародна слідча група дійшла висновку, що "Боїнг" був збитий з установки "Бук", що прибула на схід України з РФ.
1395866
  Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ - додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 44-49. – ISSN 1026-9932
1395867
  Сіменон Ж. Справа Сен-Ф"якрів -- (Порт у тумані. -- Тюрма) / Ж. Сіменон. – Київ, 1969. – 360 с.
1395868
  Лозинський А. Справа Сенцова має загальнолюдський характер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 12
1395869
  Котнюк Ю. Справа скандального трубопроводу: думки суддів з приводу долі експертки розділилися // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)
1395870
  Макліш К. Справа Скрипалів: замах на вбивство у Великій Британії з використанням токсичних хімікатів // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 377-385. – ISBN 978-0-19-883999-6
1395871
  Верба І. Справа Сташевського: до взаємин учителя та учня київської наукової соціально-економічної школи Митрофана Довнар-Заполського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 355-363. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1395872
  Лук"янчук Г. Справа Стуса. Читання при свічках // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
1395873
  Ватсон Д. Справа трьох брехунів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 23-25. – ISSN 1029-4171
1395874
  Казмірчук Ігор Справа у відсотках // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1395875
  Грушевський М.С. Справа українсько-руського університету в Львові / Observator [псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – 35 с.
1395876
  Observator Справа українсько-руського університету у Львові // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 635-667.
1395877
   Справа усього життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Колектив газети "Освіта України вітає Ярослава Яковича Болюбаш (помічник проректора КНУ імені Тараса Шевченка з науково-педагогічної роботи і відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України) з ювілеєм.
1395878
  Левченко Н. Справа усього життя // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 59-63. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід роботи заслуженого працівника культури України Прохорової В.Г., завідуючої відділом науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, до 45-річчя її трудової ...
1395879
  Розумний М. Справа честі / М. Розумний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 74с. – Шифр дубл. – ISBN 0-914834-39-8
1395880
  Нельга О.В. Справа честі кожного / О.В. Нельга. – К., 1986. – 47с.
1395881
   Справа честі кожного.. – Львів, 1986. – 127с.
1395882
  Олдрідж Д. Справа честі та інші оповідання = Signed with their honour and other novels / Джемс Олдрідж. – Київ : Радянська школа, 1954. – 210, [2] с. – На обкл. кн.: Signed with their honour and other novels by James Aldridge. - Текст англ. мовою. – (Бібліотека учня)
1395883
  Розенберг А.Я. Справа честі шкільної комсомолії / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1395884
  Охрімчук Т. Справа честі. Важливість дотримання адвокатскої етики в юридичному середовищі // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (167/168), липень - серпень 2020 року. – С. 28-29. – ISSN 1991-5829
1395885
  Кінах А. Справа честі: Анатолій Кінах: "Мої перші укази будуть присвячені кадровій політиці, яка грунтується на принципі - перед законом усі рівні" // Голос України, 2004


  Бесіда з кандидатом на пост Президента України
1395886
  Менделєєв Д. Справа Чучундр живе і перемагає // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 2


  "Скандал із розкраданням в оборонній промисловості, що досяг свого апогею в лютому-березні цього року, поступово втрачає оберти, а його фігуранти, переживши такий-сякий переляк, були викачані чиїмось яйцем і, не втративши при цьому навіть фінансового ...
1395887
  Герман Ю.П. Справа, якій ти себе присвятив / Ю.П. Герман. – Київ, 1966. – 370с.
1395888
   Справам про банкрутство - знову зелене світло // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)
1395889
  Щеглов О.А. Справджуваність неметодичних довгострокових прогнозів температури повітря та атмосферних опадів в Україні // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 93-101 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
1395890
  Слабошпицький М. Справді в однині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Роздуми над говою збіркою поезій Валерія Гужви "Апостроф".
1395891
  Нитка Василь Справді, унікальна біографія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0130-5212
1395892
  Травінська С. Справедлива вартість - доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов"язань на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-111. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність категорії "оцінка" в науковій літературі та нормативно-правових документах; розглянуто види оцінок у вітчизняній та міжнародній практиці; визначено сутність та необхідність застосування оцінки за справедливою вартістю щодо ...
1395893
  Гончаренко Н. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34


  Досліджено актуальну проблему вдосконалення теоретико-методологічних засад оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Розкрито методичні й організаційні проблеми визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів на основі ...
1395894
  Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1395895
  Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1395896
  Павлова Е.Б. Справедлива ли демократия? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 044-748Х


  Анализ латиноамериканского опыта.
1395897
  Рибакова Л.П. Справедлива оцінка об"єктів ринкової вартості підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 87-91. – ISSN 2522-1620
1395898
  Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про науково-методичний семінар "Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти", який відбувся 10-13 вересня на базі інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Організатором семінару виступила Всеукраїнська ...
1395899
  Шевченко Ю. Справедлива сатисфакція для українців. Бути чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 36
1395900
  Кравчук Д.В. Справедлива сатисфакція як форма цивільно-правової відповідальності держави // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 103-106
1395901
   Справедлива, але недостатня критика : [Третя профспілкова конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  На третій профспілковій конференції нашого університету, яка провадила свою роботу 26-27 жовтня цього року, були піддані справедливій і різккій критиці недоліки в роботі профкому за звітний період.
1395902
  Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1395903
  Демченко С.Ф. Справедливе законодавство — передумова справедливого судочинства / С.Ф. Демченко, С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1395904
  Гопко Ганна Справедливе подорожчання сигарет відповідно до рівня інфляції може зменшити поширеність тютюнокуріння в Україні та дати Державному бюджету додаткові 10 мільярдів гривень / Гопко Ганна, Торопова Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 1810-3944
1395905
  Рудниченко В. Справедливе судочинство - об"єктивна нереальність? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
1395906
  Міловідова Олена Справедливий але не суворий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 60-63 : фото
1395907
  Лукань М.О. Справедливий баланс між правом на захист особистих даних та правом на захист інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 63-66. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
1395908
  Чижик Г. Справедливий судовий розгляд кримінальних справ в Україні: фікція чи реальність? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 96-101
1395909
  Бойко В. Справедливий, незалежний і неупереджений. Європейські стандарти демократичного судочинства та судово - правова реформа в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-28. – ISSN 0868-8273
1395910
  Нікулова І. Справедливі санкції, або Чому несплачені страхові внески все ж треба відшкодовувати // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 7 (133). – С. 24
1395911
  Клюкало М. Справедливі стандарти праці як складова соціальної політики адміністрації Ф. Рузвельта в 30-х рр. XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 473-476. – ISBN 978-966-171-893-6
1395912
  Пазенок В.С. Справедливість -- мрія і реальність / В.С. Пазенок. – Київ, 1967. – 106с.
1395913
  Кашин В.Л. Справедливість - моє ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Київ
1. – 1983. – 604 с.
1395914
  Кашин В. Справедливість - моє реместло : романи / В. Кашин. – Київ : Дніпро, 1985. – 651с.
1395915
  Жигилій В. Справедливість - наше ремесло слово - не горобець // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 70-88


  Зустріч автора статті з викладачем Київського національного університета імені Тараса Шевченка - В.Я Миронченко спогади про спильну працю.
1395916
  Бабенко М.М. Справедливість : п"єси / М.М. Бабенко, М.Г. Ішкова. – Київ : Мистецтво, 1977. – 85 с.
1395917
   Справедливість (fairness) системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО.Додаток 2. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 42-46
1395918
  Кононенко О.Ю. Справедливість дисциплінарної відповідальності суддів у законодавстві України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7069-63-7
1395919
  Дато Раджа Реза Раджа Заіб Ша Справедливість і довіра - основа відносин між Малайзією та Україною // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 303-308. – ISBN 978-617-7631-10-0
1395920
  Полянський Т. Справедливість і заборона зловживання правом: філософсько-правовий аспект // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 83-91. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовані філософсько-правові аспекти справедливості, котрі є суттєвими для оцінки соціально-правової значимості такого здійснення права, яке може виявитися його зловживанням. Стверджується, що для правильної кваліфікації поведінки як зловживання ...
1395921
  Мала Катерина Справедливість і масова культура в сучасному суспільстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.111-114. – ISSN 1728-9343
1395922
  Гаспарян А. Справедливість і право // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 25-26
1395923
  Абсаттаров Г.Р. Справедливість і правова культура в Казахстані: політологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні політологічні проблеми справедливості та правової культури в Казахстані та їх взаємодія, які в науковій літературі ще недостатньо вивчені. Разом з тим приділено увагу і дискусійним питанням. В статье рассматриваются ...
1395924
  Кірюхін Д.І. Справедливість і проблема інтеграції посткомуністичних суспільств // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 56-58
1395925
  Гьофе О. Справедливість і субсидіарність : Виступи в Україні / Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 144с. – ISBN 966-542-240-5; 966-542-241-3
1395926
  Прийма С.В. Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 66-76. – ISSN 1993-0909
1395927
  Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1395928
  Гуйван П. Справедливість судового захисту прав українців у Європейському суді з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 12-19. – ISSN 2663-5313
1395929
  Ясинок Д.М. Справедливість судового рішення в цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7096-97-8
1395930
  Крикунов В.В. Справедливість судочинства та визначення допустимості доказів і їх джерел у кримінальному процесі Англії // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 133-135. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1395931
  Бірюков І.А. Справедливість та їїмісце в цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 93-98
1395932
  Доброчинська А. Справедливість у дії. Роль адвокатури у судовій реформі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 1, 7
1395933
  Марущак Н. Справедливість у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 174-178
1395934
  Онищенко В. Справедливість у міжнародних економічних відносинах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 17-33. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1395935
  Гетманцев О.В. Справедливість у системі завдань цивільного судочинства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 375)
1395936
  Подковенко Т. Справедливість у системі цінностей права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 10-14
1395937
  Зеленський С.М. Справедливість у творчій спадщині Є.В. Спекторського і сучасному кримінальному правосудді // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7133-95-6
1395938
  Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 389-397. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1395939
   Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 154, [1] с. : табл. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1395940
  Сюндюков І. Справедливість через правду і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 4


  У КНУ ініверситеті імені Тараса Шевчена відбулася публічна лекція американського громадського діяча, дослідника Голокосту Ендрю Бейкера.
1395941
  Дем"янчук І. Справедливість щодо корінних народів України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 18 червня (№ 12). – С. 3
1395942
  Кириченко М.С. Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж. Дельозом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1395943
  Васильчук В.О. Справедливість як визнання суб"єктивного права // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 7-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1395944
  Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 273)
1395945
  Феделеш Е.М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 99-103. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються фундаментальні основи справедливості як загальнолюдскої й правової цінності. Визначається етимологія поняття "справедливість", концепція справедливості, її соціальне підгрунття, а також співвідношення моралі та права в контексті ...
1395946
  Грень Н.М. Справедливість як основа права на справедливий суд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 233-237. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1395947
  Багатко А.С. Справедливість як предикат правової держави та підгрунтя забезпечення екологічних прав людини та громадянина // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 91-93. – ISSN 2313-0431
1395948
  Фальковська Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження / Фальковська, л.М. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 290-299. – ISBN 978-966-8063-99-45
1395949
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 74-76
1395950
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 79-80
1395951
  Зуєва А.М. Справедливість як принцип українського звичаєвого права (філософсько-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 111-114. – ISSN 1563-3349
1395952
  Горбатенко В.П. Справедливість як соціально- правова цінність // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.150-154. – ISBN 966-568-656-9
1395953
  Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 273)
1395954
  Сабадуха М.В. Справедливість як фундаментальне підгрунтя суспільного буття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 132-134
1395955
  Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 5-7
1395956
   Справедливість, закон і суспільство у сучасній державі : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (4 жовт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – 117, [1] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-53-4
1395957
  Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв"язків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1395958
  Мороз С.П. Справедливість, як сутність прав людини в історії політико-правової думки України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 188-195.
1395959
  Кінько Т. Справедливість. Пітьма. І свічечка Конфуція // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-135. – ISSN 0130-321Х
1395960
  Федякин А.В. Справедливое и сильное государство в образе России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-36. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1395961
  Селезнев И.В. Справедливости ради / И.В. Селезнев. – М, 1991. – 143с.
1395962
  Якутенко Ирина Справедливости ради // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 100-101 : фото
1395963
  Езова С. Справедливости ради... / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 0869-4915


  Справедливость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, роли различных социальных слоев, групп и ...
1395964
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
2. – 1984. – 542 с.
1395965
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : романы / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1987. – 555 с.
1395966
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1987. – 538 с.
1395967
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло / В.Л. Кашин. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 3. – 1991. – 416с.
1395968
  Крутова О.Н. Справедливость / О.Н. Крутова. – М., 1963. – 48с.
1395969
  Новиков С.Н. Справедливость / С.Н. Новиков. – М., 1966. – 159с.
1395970
  Доценко С.И. Справедливость в задаче оптимального выбора / С.И. Доценко, В.В. Семёнов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Статья посвящена нахождению оптимальных решений в задачах оптимального выбора по критериям эгалитаризма (справедливости) и утилитаризма (эффективности). В частности, получены явные стратегии в задаче оптимального выбора с последовательным просмотром ...
1395971
  Тарасишина О. Справедливость в судебной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 152-154
1395972
  Карпенко Е.И. Справедливость и забота как измерения экологической идентификации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 50-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1395973
  Пономарева Г.М. Справедливость и переходность: проблемы совместимости // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 73-82. – ISSN 1606-951Х
1395974
   Справедливость и право: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 135с.
1395975
  Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право / А.И. Экимов. – М, 1980. – 120с.
1395976
  Князев Ю. Справедливость и экономика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-62. – ISSN 0207-3676
1395977
  Марков К.А. Справедливость и юридическая ответственность // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 85-96. – ISSN 2408-9257
1395978
  Левкина Л.М. Справедливость изучения морфолого-физиологических особенностей паразитных и сапрофидных видов р.Cladosporimum Lk. ex Fr. : Автореф... канд. биол.наук: / Левкина Л. М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1395979
  Занусси К. Справедливость как "инородное тело" / беседу вела А. Волчик // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 62-67
1395980
  Кирюхин Д.И. Справедливость как aequitas и justitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 63-77. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1395981
  Орехов А.М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к очевидности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 60-73. – ISSN 0042-8744
1395982
  Агошков А.В. Справедливость как высший закон? Социо-гуманитарно-экономические этюды из истории культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 85-92. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает тему социальной справедливости в широком временном интервале. Анализ научных, художественных, фольклорных материалов позволяет сделать вывод о наличии в общественном сознании русского этноса определенной рефлексии относительно ...
1395983
  Пазенок В.С. Справедливость как категория марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Пазенок В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1967. – 16л.
1395984
  Хайруллин В.И. Справедливость как комплексная ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 100-103. – ISSN 0132-0769
1395985
  Тарасишина О. Справедливость как правовая ценность // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.114-118. – ISSN 1561-4999
1395986
  Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1395987
  Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория / З.А. Бербешкина. – Москва : Мысль, 1983. – 203 с.
1395988
  Лемонджава Р.Р. Справедливость как ценность права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает проблему справедливости права. При этом учитываются разные концепции правопонимания. Так, рассуждая о справедливости с точки зрения естественно-правового подхода (юснатурализма), автор считает, что в своей высшей точке право и есть ...
1395989
  Сулин Ю.И. Справедливость как явление в общественной жизни и как понятие марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Сулин Ю.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1395990
  Колесников С.В. Справедливость социализма. / С.В. Колесников, И В. Усанов, . – М., 1986. – 175с.
1395991
  Джавадов Х.А. Справедливость судебного разбирательства как критерий оптимального гражданского судопроизводства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1395992
  Синайский В.И. Справедливость, в частности правовая (Латвийское Гражданское Уложение) / упорядник Роман Неколяк // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 119-130. – ISBN 978-966-7067-18-2
1395993
  Дзялошинский И.М. Справедливость: семантика и прагматика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 58-72. – ISSN 1606-951Х
1395994
  Курносенко В.В. Справедливые дни: Рассказы. / В.В. Курносенко. – М., 1983. – 144с.
1395995
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1948. – 24 с.
1395996
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ, 1948. – 390 с.
1395997
  Левченко Г. Справжнє кохання. Нухим : (Оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1914. – 32 с.
1395998
  Серажим К. Справжнє навчання не закінчується за межами аудиторії / бесіду вела Даніела Морозова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Катерина Степанівна Серажим - професор Інституту журналістики КНУТШ, доктор філологічних наук. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Провідний в Україні фахівець в галузі дискурсознавства, текстознавства й літературного редагування.
1395999
  Коваль А. Справжні герої серед нас // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  На історичному факультеті відбулася зустріч з дисидентом Василем Овсієнком (випускник ун-ту 1972 р.) та Раїсою Левтеровою, колишньою дружиною дисидента Валентина Мороза. Інформація про них.
1396000
   Справжні і міфічні визволителі України : Матеріали науково-практичної конференції 9 квітня 1993 р.: До 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Київ, 1993. – 101с. – На титул. аркуші: Радянським воїнам, партизанам, підпільникам і трудівникам тилу - учасникам битв на Україні в роки Великої Вітчизняної війни присвячується. – ISBN 5-7702-0632-2
<< На початок(–10)1391139213931394139513961397139813991400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,