Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1388001
  Затилюк Я.В. "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 28-43. – ISSN 0130-5247
1388002
   "Спадщина нащадків Адама": із досвіду застосування мультимедійних технологій у навчанні перекладу / О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Гон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 27-32
1388003
  Вітряк В. "Спала на Вас біда, я се розумію. Та мусите поступати як тато і газда". Василь Стефаник не зміг одружитися з жінкою, яку вважав ідеалом // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 18/19 (571/572), 13 травня 2021. – С. 55-58
1388004
  Чорна Л. "Спалився Олекса Гірник з Калуша..." / Л. Чорна, О. Білокінь, В. Дзима // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 10
1388005
  Михальчишин А. "Спаліць то українське гняздо!" До історії та перспектив стосунків з поляками // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 100-108. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про українсько-польські взаємини, згадує історичні події, що пов"язують два народи.
1388006
  Синичкин Павел "Спальня" Ван Гога. Пустые кровати Ван Гога // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 32-33 : фото
1388007
   "Спартак" во время войны. – М, 1933. – 230с.
1388008
  Кривогуз И.М. "Спартак" и образовании Коммунистической партии Германии / И.М. Кривогуз. – М., 1962. – 239с.
1388009
  Атаян Р.А. "Спартак". На крыльях бури : романы / Атаян Р.А. ; авториз. пер. с арм. А. Таронян ; ил.: Н.М. Капранова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 487 с. : ил.
1388010
  Спивак Д.Л. "Спасатели Америки" / Д.Л. Спивак. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 82 с.
1388011
  Мальцев Г.В. "Спасая корабль веры" / Г.В. Мальцев. – Новосибирск, 1981. – 103с.
1388012
  Балтянський М. "Спаси мене, пісне!" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  "Ці молитовно зворушливі слова слугують своєрідним незмінним епіграфом творчого життя героя дослідницького роману-есе Інни Павленко "Вадим Крищенко. Посткриптум, або Далі буде".
1388013
  Шульга П. "Спасибі тобі, спасибі тобі!" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 13


  До 160-річчя з дня народження видатного українського письменника, вченого й громадського діяча Івана Франка (1856 - 1916).
1388014
  Жадько В. "Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітній ту славу козачу..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 6-7 : Малюнки Т.Г. Шевченка: хата, дід Іван


  Про Тарасового рідного діда Івана, селянина Кирилівки, кріпака пана Василя Енгельгардта.
1388015
  Сигалов А. "Спасибі, хоч Шевченка шануємо". Справою всього життя вважав спорудження в розпал сталінських репресій в столиці України пам"ятника Кобзарю київський градоначальник Іван Шевцов // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 33). – С. 10


  "...6 березня 1939 року на площі біля університету зібралася вся Україна, <...> Іван Шевцов зачитав рішення уряду про присвоєння Київському університету й оперному театру імені Тараса Шевченка, сповістив також, що віднині ця територія називатиметься ...
1388016
  Ефетов К. "Спасибо врагам!" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 0131-8136
1388017
  Львов С.Л. "Спасите наши души!" / С.Л. Львов. – М., 1961. – 205с.
1388018
  Урсул А.Д. "Спасительная" миссия образования для устойчивого развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 22-28. – ISSN 0321-0383
1388019
  Громов В.А. "Спасское-Лутовиново", заповедник-музей-усадьба И.С. Тургенева (Мценский р-н) / В.А. Громов. – Тула, 1978. – 20с.
1388020
  Красуцький М. "Спека" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 55-61. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
1388021
  Салига Т. ...Спасибі, Боже, що я був на цьому світі... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 11


  До 80-ліття з дня народження Романа Кудлика.
1388022
  Смирнов І.Г. СПА-туризм: провідні дестинації світу / І.Г. Смирнов, К.М. Гладка // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 3-15. – ISSN 2308-135X
1388023
  Комінарець О. Спадковий договір // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Недоліки правового регулювання спадкового договору".
1388024
  Кучеренко Д.С. Спадковий договір: теорія і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 201-206
1388025
  Баранович М. Спадковий реєстр як інструмент захисту прав громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Система реєстрації заповітів в Україні: новели законодавства"
1388026
  Печений О. Спадкові відносини в сучасних політичних, економічних та військових реаліях (аналіз змін чинного законодавства) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 60-65
1388027
  Кисіль В. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 154-182. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються сучасні тенденції вирішення колізійних питань, що виникають у сфері міжнародних спадкових відносин. Ґрунтовно проаналізовані підстави виникнення колізій та особливості правового регулювання спадкування у законодавстві багатьох ...
1388028
  Бєлощук К.О. Спадкові позови: поняття, ознаки та види // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 48-52. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1388029
  Заіка Ю. Спадкові права "добросовісного" подружжя в недійсному шлюбі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.28-31
1388030
   Спадкові структури, отримані з розплаву нікелю / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево, В.Г. Іменник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 520-523. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами растрової та просвічуючої електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу на зразках нікелю досліджені структури, успадковані з розплаву. При проведені експерименту використано процес плину металу, аналогічний процеск декантації. На ...
1388031
  Могильова Вікторія Віталіївна Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця : Дис... кандидата фізико-математичнихнаук: 01.01.06 / Могильова Вікторія Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.87
1388032
  Могильова В.В. Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Могильова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 12л.
1388033
  Калтишев С.В. Спадковість елементів імпліцитної естетики Арістотеля естетикою Ф. Ніцше // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 74-80. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1388034
  Барабой В.А. Спадковість і природа живого / В.А. Барабой. – Київ : Наукова думка, 1975. – 208 с. – (Наук.-попул. литература. Серія "Людина і природа")
1388035
  Безручко О. Спадковість традицій Лея Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 230-236
1388036
  Литвин С.М. Спадкоємець / С.М. Литвин. – К., 1974. – 175с.
1388037
  Будько Євген Спадкоємець : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 14-18
1388038
  Бальзак Оноре де Спадкоємець диявола : пер. з фр. / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1958. – 43, [5] с.
1388039
  Шлапак Я. Спадкоємець Леся Курбаса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  125 років від дня народження Василя Степановича Василька, українського режисера, актора, педагога, театрознавця.
1388040
  Головченко В.І. Спадкоємець Фіделя - Команданте Чавес // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-49. – (Політичні та юридичні науки)
1388041
  Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
1388042
  Литвин С.М. Спадкоємність : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
1388043
  Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 120-129. – (0). – ISSN 2078-9165


  Розглядаються основні історичні етапи розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету КНУ ім. Т. Шеченка та сучасні напрямки розвитку наукових досліджень зазначеної школи.
1388044
  Поліщук І.П. Спадкоємність і взаємовплив культур / І.П. Поліщук. – К., 1972. – 206с.
1388045
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського та деякі польські контексти // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 430-442. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
1388046
  Булаховська Ю.Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. / Ю.Л. Булаховська. – К., 1979. – 176с.
1388047
  Огородник І.В. Спадкоємність наукового знання / І.В. Огородник, І.П. Стогній. – Київ, 1981. – 134с.
1388048
  Дземан І.М. Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 1) // Терапевтика імені професора М.М. Бережницького : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; Видавничий дім "Медкнига" ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Т. 2, № 3. – С, 63-69. – ISSN 2709-7404
1388049
  Трофимович К.К. Спадкоємність у розвитку норм західнослов"янських літературних мов. / К.К. Трофимович. – К., 1983. – 211-220с.
1388050
  Чукут Світлана Анатоліївна Спадкоємність у сфері духовної культури (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Чукут Світлана Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1388051
  Бас-Кононенко Спадкоємність фонетичних традицій // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 24-34. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Багмут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю з видатними науковцями-фонетистами нашого ...
1388052
  Карасійчук Є.П. Спадкоємці / Є.П. Карасійчук. – Київ, 1966. – 47 с.
1388053
  Бобровський С.Й. Спадкоємці / С.Й. Бобровський. – Київ, 1972. – 114с.
1388054
  Гіймоль А. Спадкоємці Renault проти французької держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з німецькими окупантами
1388055
   Спадкоємці вогню. – К, 1984. – 133с.
1388056
  Димов Я.М. Спадкоємці чемпіона чемпіонів / Я.М. Димов. – К., 1978. – 213с.
1388057
  Долинська М.С. Спадкування в Україні // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – С. 3-96.
1388058
  Нелін О. Спадкування власності громадян України до першої кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1388059
  Клименко О.М. Спадкування державою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-31
1388060
  Діковська І. Спадкування з іноземним елементом: застосовуване право та міжнародна компетенція // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (116), квітень 2021 р. – С. 70-83
1388061
  Фурса Є. Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений порівняльний аналіз особливостей спадкування в ...
1388062
  Васильченко В. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 6. – С. 15-20
1388063
  Піцик Х.З. Спадкування за законом України: проблеми та перспективи // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 119-128
1388064
  Кухрєв О. Спадкування за законом. Право представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 7-28
1388065
  Михайлів М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 22-26. – ISSN 2663-5313
1388066
  Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 42-47. – ISSN 2311-6676
1388067
  Акуленко А.М. Спадкування за заповітом у римському праві та цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-299-3
1388068
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1388069
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
1388070
  Тропець О. Спадкування за заповітом: чи є шанс на оскарження? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 18-19


  "...Заповіт - вид одностороннього правочину щодо розпорядження спадкодавця на випадок свої смерті. У заповіті фіксується воля спадкодавця, якою він може залишити все своє майно або його частину будь-якій особі, розподілити частки у спадщині, скласти ...
1388071
  Бондарєва М.В. Спадкування заставного майна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-98. – ISBN 978-617-673-442-0
1388072
  Нежевенко А.С. Спадкування земель постійного користування // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1388073
  Манжура Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-107.
1388074
  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 19-22.
1388075
  Маліневська В. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 135-137
1388076
  Аврамова О. Спадкування майнових прав на винахід // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 53-58
1388077
  Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
1388078
  Аврамова О. Спадкування майнових прав, які засвідчені патентом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 21-27
1388079
  Рудченко О. Спадкування об"єктів права інтелектуальної власності / О. Рудченко, В. Петренко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 31-33. – ISSN 1608-6422
1388080
  Гнєзділова Л. Спадкування обов"язкової частки: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.70-74. – ISSN 0132-1331
1388081
  Бездітний В. Спадкування окремих видів майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Практика, розвиток і висновки".
1388082
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 206л. – Бібліогр.: л.185-206
1388083
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1388084
  Бутнік-Сіверський Сергій Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 36-44
1388085
  Аврамова О. Спадкування прав на музичний твір // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 17-22
1388086
  Бондарєва М.В. Спадкування права на банківський вклад // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9
1388087
  Крат В. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 28-36
1388088
  Васильченко В. Спадкування права на обов"язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
1388089
  Красицька Л. Спадкування права на переплачені суми єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування / Л. Красицька, Н. Сіряченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 7-16
1388090
  Аврамова О. Спадкування права на промисловий зразок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 106-110
1388091
  Джафарова В. Спадкування права оренди // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 46-48
1388092
  Черешнюк В. Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 58-62.
1388093
  Легеза Ю.О. Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-171. – ISSN 2219-5521
1388094
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кармаза О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
1388095
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праву : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.13 / Олександра Олександрівна Кармаза; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1388096
  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.63-66
1388097
  Домашенко К. Спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Можливі ускладнення спадкування частки ТОВ пов"язані з неможливістю успадкування прав та обов"язків нерозривно пов"язаних з особою спадкодавця".
1388098
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 206-211
1388099
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ: європейський досвід та стан в Україні // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 394-396. – ISBN 978-966-171-322-1
1388100
  Драгнєвіч О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 60с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-06-3
1388101
  Вулф Вірджинія Спадок : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1388102
  Ткач М.М. Спадок : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
1388103
  Шевченко А. Спадок = Bequest : роман : [іст. трилер] / Анна Шевченко ; [пер. з англ. Т. Некряч]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 325, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2013 р. – (Читацький клуб). – ISBN 978-617-688-009-7
1388104
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 3
1388105
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 4
1388106
  Пастушенко Т.В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 110-127. – ISSN 0130-5247
1388107
  Куртяк Є.Г. Спадок віків : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 398 с.
1388108
  Іщенко Н. Спадок Гаазького трибуналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 10


  Досягнення та проблеми міжнародного правосуддя.
1388109
  Дробязко Н. Спадок гетьманичів. У французькому приватному архіві Григорія Орлика зберігається лист Андрія Розумовського // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 березня (№ 25). – С. 8


  Орлики і Розумовські - дві видатні гетьманські родини України, діяльність яких на ствердження нашої державності заслуговує на належну шану України і кожного з нас. Наша стаття сьогодні про те, як ці родини особливим чином поєднані Батурином. Старший ...
1388110
  Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9
1388111
  Ляпіна О.В. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 - 1930-х рр. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 301-326. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Київський інститут народної освіти, який постав у 1920 р., на більш ніж 10 років зайняв місце славетного Київського університету. Від Університету КІНО успадкував цілий ряд навчально-допоміжних установ. Під час реорганізації університету було втрачено ...
1388112
  Зленко Г. Спадок Михайла Комарова // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 229-242.
1388113
  Мірошниченко Л.Я. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 36-44. – ISBN 978-966-11-0683-2
1388114
  Соколов В.В. Спадок. / В.В. Соколов. – К., 1977. – 100с.
1388115
  Рубанов А.Н. Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х., 1991. – 53с.
1388116
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс : путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Харків : Прапор, 1969. – 25 с. : Бібліогр.: с. 31
1388117
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс : путівник по партизанському заповіднику [Сумської області] / Г.Я. Базима ; [фото О.І. Мальованого]. – Вид. 2-ге, допов і перероб. – Харків : Прапор, 1971. – 31с. – (Про доблесті, про подвиги, про славу)
1388118
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1972. – 80с.
1388119
  Сингаївський М.Ф. Спадщина : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1388120
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1984. – 316с.
1388121
  Педяш О. Спадщина / О. Педяш. – К, 1985. – 64с.
1388122
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-04-Х
Т.1 : Пам"яті Миколи Сиваченка. – 2004. – 324с.
1388123
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-47-3
Том 2. – 2006. – 400с.
1388124
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Том 3. – 2007. – 479с.
1388125
  Симоненко В. Спадщина : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
Т. 1, кн. 2 : Поезія. – 2008. – 334, [2] с. : іл.
1388126
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
Т. 1, кн. 1 : Поезія. – 2008. – 463, [1] с. : іл.
1388127
   Спадщина : збірник наукових статей / Державний архів Дніпропетровської області ; [ редактори: Н.В. Киструська, Юзбашева Н.Л., Логачов В.С. ]. – Дніпропетровськ. – ISBN 978-966-8490-40-8
Вип. 2. – 2008. – 268 с. – До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
1388128
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
Т. 2, кн. 1 : Проза. – 2008. – 462, [2] с. : іл.
1388129
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
Т. 2, кн. 2 : Проза. – 2008. – 495, [1] с. : іл.
1388130
   Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос. – ISSN 1887-8618
Т. 5. – 2010. – 374, [2] с. : табл. – Покажч. імен: с. 549-574. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
1388131
   Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда. – ISBN 978-966-8856-58-7
Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – 2012. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1388132
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-92-1
Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – 2015. – 598, [2] с., [6] арк. фот. : портр. – Анотації парал. укр., рос., англ. Зміст парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. праць В. Дудка: с. 507-543. - Покажч.: с. 544-580. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1388133
  Тетеря І. Спадщина // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Основне, що треба знати про спадкування.
1388134
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: О. Боронь та ін.]. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-617-684-264-4
Т. 15. – 2020. – 575, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 515-545. – Бібліогр. в анот.: с. 549-560 та в підрядк. прим.
1388135
  Островерха М. Спадщина / Михайло Островерха. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 184, [2] с. : портр. – ISBN 978-611-01-2094-4
1388136
  Чуєва О. Спадщина (частина перша) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 8-20
1388137
  Дічек Н.П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : (До 120-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 5-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1388138
  Бєсов Л.М. Спадщина академіка В.В. Данилевського як складова загальної і професійної культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 3-10. – ISSN 2077-9496
1388139
  Мосенкіс Ю.Л. Спадщина академіка М.С. Державіна й сучасний навчальний процес // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-56. – ISSN 2075-437X


  В статье анализируется культурное наследие академика Н.С. Державина. Известного исследователя славянской истории, литературы и языков. Научные труды исследователя имеют огромное значение для картвелологов и албанистов. В Болгарии высоко оценивают труды ...
1388140
  Співак В.В. Спадщина Антонія Радивиловського: стан та перспективи дослідження // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 35-38. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена огляду стану та перспектив дослідження проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. Показано, що на сьогодні вітчизняна наука має досить значний досвід дослідження проповідей Антонія Радивиловського. Це праці літературознавців і ...
1388141
  Юргенсон Л. Спадщина Бабиного Яру в літературі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-966-2214-11-6
1388142
  Гусельцева М. Спадщина В.А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 28-45. – ISSN 1810-2131


  Володимир Аднрійович Роменець - учений енциклопедичного стилю мислення, котрий залишив наукову спадщину, актуальність інтерпретації якої лише зросла у постнекласичну епоху.
1388143
  Кос А. Спадщина Великого будівничого : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1388144
   Спадщина вків. – Львів, 1990. – 72с.
1388145
   Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1388146
  Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 98-112. – ISSN 0130-5247
1388147
  Славинський М. Спадщина генія // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 9 (365). – С. 66-67
1388148
  Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 3-11. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1388149
  Царук А. Спадщина добра Юрія Рогового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 13
1388150
  Дузь Ю. Спадщина за заповітом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 13


  "В Україні кожна фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право особисто за життя скласти заповіт. На кінець 2018 року Державна служба статистики засвідчила, що в Україні майже на чверть мільйона зменшилася кількість населення в порівнянні з ...
1388151
  Заянчковський І.П. Спадщина і спадкоємці / І.П. Заянчковський. – Київ, 1976. – 359с.
1388152
  Мохонько В. Спадщина Івана Світличного у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 29-32. – ISSN 1029-7200


  Історія українського шістдесятництва – літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 1960-х рр. минулого століття, опору тоталітаризму, боротьби за права людини – нерозривно пов"язана з ім"ям Івана Олексійовича Світличного, випускника ...
1388153
  Гейда О.С. Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку XIX століття // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 375-386
1388154
  Малаков Д. Спадщина італійських майстрів у Києві // Свобода, 2011. – Рік 118, 4 лютого (число 5). – С. 18
1388155
  Грищенко М.М. Спадщина К.Д.Ушинського і питання педагогіки вищої школи : (Методична розробка) / М.М. Грищенко ; КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1975. – 166 с. – З автографом
1388156
  Кошелівець І. Спадщина Київської Руси в літературі доби барокко // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 21-31. – (Праці філологічної секції)
1388157
  Єфремов С.О. Спадщина Кобзаря Дармограя / Сергій Єфремов, акад. – [б.м.] : [б.в.]. – С. 10-23. – Окр. відбиток: Україна, 1925, кн. 1-2
1388158
  Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя = The legacy of Kobzar Darmohrai : джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей / Олександр Боронь ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т джерелознавства НТШ-А ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін.]. – Київ : Критика, 2017. – 488, [4] с. – Покажч. імен: с. 475-489. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-94-4
1388159
  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1388160
  Козуб Л.В. Спадщина М.П. Драгоманова як джерело до вивчення історії суспільно-політичного руху XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 125-130
1388161
  Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 97-106. – ISSN 2078-1016
1388162
  Кіржаєв С.М. Спадщина Михайла Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 79-85
1388163
  Папакін Г. Спадщина нашої еліти: В"ячеслпав Липинський і сьогодення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)
1388164
  Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича-Славатинського // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 192-193. – ISSN 0869-3595
1388165
   Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
1388166
   Спадщина поколінь : прадавні укр. літ. пам"ятки : навч. посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 589, [3] с. : іл. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-00-6


  Велесова книга, Повість минулих літ, Київський літопис та ін.
1388167
  Процев"ят Т. Спадщина провідника. 83 роки тому був виконаний сталінський наказ про ліквідацію Євгена Коновальця // Україна молода. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 49). – С. 5
1388168
  Шуляр В. Спадщина професора Н.Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-25


  Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця - Н.Й.Волошиної і виявити методичні імперативи сучасного уроку літератури.
1388169
   Спадщина професора Намітокова Кемаля Кадировича // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 2-3 : фото. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1388170
  Гоцуляк В.М. Спадщина С. Петлюри в загальнонаціональному контексті становлення незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 49-57
1388171
  Козловський І. Спадщина Саїда Нурсі: основи віровчення та інтерв"ю з Хулією Сахін / І. Козловський, О. Богдан // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 88. – С. 74-90. – ISSN 2306-3548
1388172
  Медвідь Л. Спадщина Софії Русової: минуле, сьогодення, майбутнє / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 121-126. – ISSN 1682-2366
1388173
  Потапенко Я. Спадщина Т. Шевченка у контексті національної ідентичності та культурних пріоритетів у сучасній Україні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 85-90
1388174
  Кремінський В.І. Спадщина Т.Г. Шевченка в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1388175
  Яценко О.М. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)" / О.М. Яценко, Н.І. Любовець // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 272-283
1388176
  Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-13. – (Історія ; вип. 35)


  Розглядається спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело, висвітлюється її роль у вивченні історії історичної науки, вплив на утвердження національних традицій української історіографії. З позицій джерелознавства аналізуються поезія, проза, ...
1388177
  Кретов А.І. Спадщина Тараса Шевченка: образ "митця-пророка" в українській культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 37-42. – ISSN 2616-9967
1388178
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1388179
  Вдовиченко М. Спадщина традиційної культури Китаю // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 60-63. – ISSN 1819-7329
1388180
  Шлемкевич С.Л. Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" у закладах вищої освіти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 1. – C. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Згадуються учені-культурологи: І.І. Огієнко, П.В. Копнін, С.Б. Кримський, М.В. Попович та ін.
1388181
  Березанський Ю. Спадщина українського математика у світовому вимірі. Міжнародна конференція "Modern Analusis and Application" (МАА - 2007) (9-14 квітня 2007 р., м. Одеса) / Ю. Березанський, В. Горбачук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 0372-6436
1388182
  Зінов"єва З.О. Спадщина української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію зародження соціал-демократичного руху в Україні та його розвиток протягом ХХ ст. у контексті впливу на цей процес динаміки політичного середовища загалом і конкретних національних та зарубіжних політичних течій зокрема.
1388183
  Черновол І.В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 0235-3490
1388184
  Цебрій І.В. Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 63-70. – ISSN 2075-1443


  Проаналізовано еволюцію поглядів науковців на внесок представників європейської релігійної філософії раннього Середньовіччя в скарбницю світової культури та освіти.
1388185
  Сподарець М.П. Спадщина Шевченка і націєтворчі процеси у політичній та ідейно-художній концепції І. Багряного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 31-34
1388186
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 291-298. – ISBN 978-617-566-402-5
1388187
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 158-163. – ISSN 2219-5521
1388188
  Білоус В. Спадщина Якима Олесницького // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 15-25. – ISBN 978-966-02-8837-9
1388189
  Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 6


  Про "полігон винищувальних експериментів", що ним стала наша Вітчизна, йшлося на круглому столі "Комунізм в Україні: доктрина, практика, злочини".
1388190
  Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом / М.Л. Любимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 280 с.
1388191
   Спаи стекла с металлом. – М, 1952. – 312с.
1388192
  Шевченко М.П. Спаибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1388193
  Бурляй Ю.С. Спалах / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1969. – 166с.
1388194
  Стецюк Я.Н. Спалах / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1976. – 328 с.
1388195
  Хоросницька М.В. Спалах : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1989. – 129 с.
1388196
  Винничук Ю.П. Спалах : оповідання, повісті / Ю.П. Винничук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 349с. – ISBN 5-333-00639-3
1388197
  Джеллун Т. Спалах : заворушення в арабських країнах : [есеї] / Тахар бен Джеллун ; [пер. з фр. Є. Кононенко]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 109, [2] с. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-380-7
1388198
  Журавков В.В. Спалах : філосовсько-ліричні віршовані нариси / Валерій Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 60, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-622-876-8


  Збірка містить бібліографію електронної серії - "Державність України: історія і сьогоденність".
1388199
  Волинська М.І. Спалах вічності / Марія Волинська. – Київ : Світ Успіху, 2017. – 87, [1] с. : іл. – Повне ім"я: Махновець (Волинська) Марія Іванівна. – ISBN 978-617-7324-14-9


  У пр. № 1739911 напис: Науковій бібліотеці М. Максимовича від автора Марії Волинської. Пам"ятаймо про всіх, хто віддав своє життя за наше щасливе майбутнє. Підпис. 28.08.21 р.
1388200
  Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного / Г.Ю. Храбан. – Київ, 1989. – 173с.
1388201
  Савченко С. Спалах зірки. До 200-річчя від дня народження Ш. Бронте (1816-1855) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 88-92. – ISSN 2306-3505


  Творчість видатної англійської письменниці Шарлотти Бронте – значне і яскраве явище в англійській літературі ХІХ ст. За своє коротке життя вона встигла створити лише чотири романи, але цими творами вписала яскраву й самобутню сторінку в історію ...
1388202
  Явір В. Спалах історичної ксенофобії в Україні: від політики до суспільного протистояння // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 383-392. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
1388203
  Андросюк Ярослав Спалах кору. Що треба знати про хворобу та як себе захистити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 4 : фото
1388204
  Куцел С.А. Спалах ніжності / С.А. Куцел. – Днепропетровск : Промінь, 1989. – 254с. – ISBN 5-7775-0024-2
1388205
  Рябий В. Спалах Рунгурської зірниці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 7


  Портрет зблизька: Павло Федюк.
1388206
   Спалах у темряві : середина XVII ст. – Київ : Україна, 2001. – 399с. – (Історія України в прозових творах та документах). – ISBN 966-524-089-7
1388207
  Микитин Т.Д. Спалах у темрязі: Іст. роман / Т.Д. Микитин. – Львів, 1980. – 224с.
1388208
  Масло М.К. Спалахи : поезії / М.К. Масло. – Київ, 1970. – 79 с.
1388209
  Ковалюк В.М. Спалахи / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1972. – 103 с.
1388210
  Галайда І. Спалахи / І. Галайда. – Братіслава, 1974. – 83с.
1388211
  Будницька Є.М. Спалахи : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1975. – 103 с.
1388212
  Пісоцький К.П. Спалахи / К.П. Пісоцький. – Львів, 1982. – 280с.
1388213
  Лук"яник І.В. Спалахи блиску комет. Комета 29 Р SW1 // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 78
1388214
  Гудима А. Спалахи зірниці Віктора Міняйла // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 44/52). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
1388215
  Гудима А. Спалахи зірниці Віктора Міняйла // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 8 листопада (№ 22). – С. 1, 6
1388216
  Волощак А.В. Спалахи й горіння : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1971. – 248 с.
1388217
  Кошицький Іван Олексійович Спалахи на вежах / Кошицький Іван Олексійович. – К., 1975. – 148с.
1388218
  Цибуленко В.С. Спалахи олімпіад / В.С. Цибуленко. – К, 1979. – 90с.
1388219
  Фаріон І. Спалахи про Івана Миколайчука від Марії: Народитися - полюбити - померти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 березня (№ 11). – С. 12
1388220
  Каменюк М. Спалахнути у слові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 63
1388221
  Лук"яник І. Спалахова активнісить комети 29Р Швассман-Вахман 1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується активність комети ШВ1 та її зв"язок з проявами сонячної активності. Створено каталог спалахів блиску. Встановлено певні характеристики спалахів блиску комети ШВ1. Побудовано усереднений профіль спалаху блиску. Встановлено зв"язок ...
1388222
  Абе Кобо Спалена карта : роман / Абе Кобо ; з яп. пер.І. Дзюби. – Київ : Молодь, 1969. – 208 с.
1388223
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 березня (ч. 9/10)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1388224
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 28 березня (ч. 11/12)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1388225
  Тимошик М. Спалена московськими ченцями книга знову надрукована // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 11 квітня (ч. 13/14)


  "На території Почаївської лаври за ініціативою шовіністично налаштованих ченців, підпорядкованих Московському патріархату, були спалені україномовні книги історичної та церковниої тематики, в тім числі й церковно-історична монографія митрополита ...
1388226
  Вороб"як Я. Спалена січ : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 45-49. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1388227
  Прохасько Т. Спалене літо // Четвер : часопис текстів і візії / Вид-во "Лілея-НВ" ; голов. ред. Юрій Іздрик. – Івано-Франківськ, 1999. – № 8 : Просто "The Best of 90-96" і не тільки. – C. 21-23
1388228
  Божко О. Спалені гросбухи і реформаторський велосипед // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 6


  Нотатки про вірменську Оксамитову революцію.
1388229
  Ткаченко Г. Спалені мрії : роман / Ганна Ткаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 318, [2] с. – На обкл. також: Моя доля - моя воля. – ISBN 978-617-12-0224-5
1388230
  Куртяк Є.Г. Спалені обози : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Український письменник, 1993. – 487 с.
1388231
  Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено практиці спалення небажаних творів друку як одній із форм цензурного контролю над культурою. Надано загальний огляд історії нищення книг, починаючи з давніх часів і до сьогодні.
1388232
  Забашта Л.В. Спалення мадонни : повість / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 293 с.
1388233
  Галів М. Спалення села Орихівчик на Львівщині як метод боротьби з українським визвольним рухом (1944 р.): документальне свідчення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2020. – С. 27-47. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 9). – ISSN 2518-7600


  Мета статті – проаналізувати та опублікувати документ під назвою «Доповідна записка про результати розслідування підпалу села Орихівчик Підкаменського району». Він датований 15 листопада 1944 р. Автором документа був заступник начальника Управління ...
1388234
  Греба В.М. Спаленої землі не буде / В.М. Греба. – К., 1991. – 334с.
1388235
  Киселев В.Э. Спалеологические исследования за рубежом 1976-1981 гг. : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1388236
  Іщенко М.Є. Спалився за Україну : художньо-біографічна повість / Михайло Іщенко. – Київ : Просвіта, 2004. – 128с. – ISBN 966-8547-18-7
1388237
  Зятьєв С. Спалили себе за Україну... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 вересня (№ 165). – С. 4-5


  Васль Макух, Олекса Гірник: їх імена впродовж багатьох років заборонено було згадувати. Навіть рідним і близьким.
1388238
  Провалов О.Ю. Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Провалов О.Ю.; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
1388239
  Тищенко Алла Спалювання сухих рослинних залишків - небезпека для життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 21
1388240
  Сливінська Інна Спалювання сухого листя та сміття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 25 : фото
1388241
  Касянчук Валентин Спалювання сухого листя та трави. Прихована небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 21-22 : фото
1388242
  Березан Олександр Спалювання сухої трави - злочин проти природи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 21-22 : фото
1388243
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1388244
  Сургай Микола Сафонович Спалювати нафту й газ - все одно, що палити асигнації, або Що ж таки робити з вугільною промисловістю? : [інтерв"ю з доктором технічних наук, професором, академіком Академії інженерних наук України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, директором державного підприємтсва "Державний науково-дослідний інститут, проектно-конструкторський і проект / Сургай Микола Сафонович, Писаренко Світлана; розмову вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-21
1388245
   Спалюємо шини по новому! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  На кафедрі квантової радіофізики спільно з Інститутом біооргагічної хімії та нафтохімії НАН України розробили власний метод утилізації вуглеводневих відходів (автошин, моторних олив, залишків нафтопродуктів).
1388246
  Махлина С.Т. Спальня в жилом интерьере // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 91-94. – ISSN 2070-9773


  Прослеживается историческая динамика спальни разных периодов - от римских домусов до современных разного уровня достатка.
1388247
  Карчевський М. Спам може бути корисним: досвід правового регулювання розсилки множинних електронних повідомлень у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 131-135
1388248
  Никулина Л.П. Спам на портале = Spam in portal : рассказы / Людмила Никулина ; [пер. на рум. яз. Симион Гочу]. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 183, [1] с. – Кн. парал. на рус. и рум. языках. – ISBN 978-617-7722-74-7
1388249
  Гозашвили М.Ш. Спаренный сварочный выпрямитель типа ВКСУ-500х2 с усиленной изоляцией. / М.Ш. Гозашвили. – М., 1965. – 4с.
1388250
  Власова Н.В. Спаржи Сибири / Н.В. Власова. – Новосибирск, 1989. – 78с.
1388251
  Михайлов В.Д. Спарта / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
1388252
  Зоберн Олег Спарта достигнута : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 96-101. – ISSN 0130-7673
1388253
  Боголюбов Е Спартак : Оповідання про римських невольників / Товариство Просвіта у Київі. – Видано з фонду Б. Грінченка. – У Київі : З друкарні 1-ої Київськ. друкар. спілки, 1908. – 32 с.
1388254
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 495 с.
1388255
  Джованьолі Р. Спартак : роман / Р. Джованьолі. – Київ : Молодь, 1954. – 432 с.
1388256
  Джованьоли Р. Спартак : историческая повесть из VII века римской эры ; пер. с итал. / Рафаэлло Джованьоли. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1954. – 496 с .
1388257
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1954. – 391с.
1388258
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1962. – 197с.
1388259
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1968. – 624с.
1388260
  Волькенштейн В.М. Спартак / В.М. Волькенштейн. – Москва, 1971. – 264с.
1388261
  Джованьолі Р. Спартак / Р. Джованьолі. – Київ, 1974. – 419с.
1388262
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 383с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 15 (640))
1388263
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Днепропетровск, 1984. – 542 с.
1388264
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – К., 1985. – 527с.
1388265
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – М., 1985. – 622 с.
1388266
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 544с.
1388267
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Москва, 1986. – 541 с.
1388268
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Казань, 1986. – 574с.
1388269
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Фрунзе, 1986. – 590 с.
1388270
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Архангельск, 1986. – 608с.
1388271
  Джованьоли Р. Спартак : роман / Р. Джованьоли. – Днепропетровск : Промінь, 1986. – 525с.
1388272
  Джованьоли Р. Спартак : Роман / Р. Джованьоли. – Красноярск : Детская литература, 1987. – 462с.
1388273
  Лесков В.А. Спартак / В.А. Лесков. – М., 1987. – 381с.
1388274
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Киев, 1988. – 526с.
1388275
  Джованьоли Р. Спартак / Р. Джованьоли. – Пермь, 1989. – 525с.
1388276
  Лесков В. Спартак / В. Лесков. – Ростов -на-Дону, 1997. – 510с.
1388277
  Валентинов А. Спартак : Роман / Андрей Валентинов. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 480с. – (Нить времен). – ISBN 5-699-01107-2
1388278
  Джованьйолі Р. Спартак : іст. роман : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Раффаелло Джованьйолі ; з італ. пер. А. Іллічевський. – Київ : Школа, 2006. – 430, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-617-3
1388279
  Глушков С.А. Спартак Александрович Глушков : выставка графики - каталог / С.А. Глушков; ред.: К. Яковлев. – Ярославль : Союзполиграфпром, 1975. – 10, [11] с.
1388280
  Рекшня Спартак в Курземе : докум. повесть / Франц Рекшня ; пер. с лат. В.Ругайс. – Рига : Лиесма, 1981. – 195 с.
1388281
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1924. – 137с.
1388282
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків; Київ, 1930. – 598с.
1388283
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1936. – 459с.
1388284
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – 2-е изд. – Москва-Л., 1937. – 415с.
1388285
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Харків-Одеса, 1937. – 283с.
1388286
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1947. – 383с.
1388287
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Л., 1950. – 388с.
1388288
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1962. – 600с.
1388289
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1976. – 559с.
1388290
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Алма-Ата, 1977. – 528с.
1388291
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Грозный, 1977. – 486с.
1388292
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1978. – 640с.
1388293
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Сыктывкар, 1981. – 512с.
1388294
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1987. – 622с.
1388295
  Джованьоли Р. Спартак. / Р. Джованьоли. – Москва, 1988. – 576с.
1388296
  Джованьолі Р. Спартак. / Р. Джованьолі. – Київ, 1991. – 397с.
1388297
  Мишулин А.В. Спартак. Научно-популярный очерк. / А.В. Мишулин. – Москва, 1950. – 144с.
1388298
  Иванов Д.И. Спартакиад чеканный шаг. / Д.И. Иванов, А.И. Колесов. – М., 1979. – 64с.
1388299
   Спартакиада. – Прага, 1955. – 36с.
1388300
   Спартакиада дружественніх армий. – М, 1959. – 299с.
1388301
   Спартакиада народов СССР. – М, 1955. – 56с.
1388302
  Богданова Н. Спартакіада відбулася / Н. Богданова, Т. Чернишова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про перші підсумки Спартакіади серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів ІІІ-VI рівнів акредитації Голосіївського р-ну та університетської Спартакіади "Бадьорість та здоров"я". Між факультетами університету місця розподілилися ...
1388303
   Спартакіада закінчилася // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Закінчилася Спартакіада КНУ 2010-2011 р. серед студентів.
1388304
   Спартакіади. Змагання. Перемоги // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 8


  Репортаж про спортивне життя та участь у змаганнях студентів нашого університету.
1388305
  Белицкий Я.М. Спартаковская улица, 2/1 / Я.М. Белицкий. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 63, [2] с., [8] л. ил. – (Биографии московского дома)
1388306
  Мишулин А.В. Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I веке до н. э. / А.В. Мишулин. – Москва, 1936. – 292 с.
1388307
  Дубровский Игорь Спартанска трапеза : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 151 : Іл.
1388308
  Макаров И.В. Спартанские парфении // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 162-166. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1388309
  Дубровский Игорь Спартанский эксперимент : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 146-157 : Іл., карта
1388310
  Єрохін С.Г. Спартанська система військового виховання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  У статті розглядається процес формування особистості воїна у стародавній Спарті. Особисті якості Лікурга як засновника життєздатної системи виховання. Досвід використання фізичних вправ, музики, участі людей похилого віку та жінок може бути використано ...
1388311
  Ставнюк В. Спартанський поліс в архаїчну епоху // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 35-40


  З циклу "Антична цивілізація"
1388312
  Дементьев В. Спас-камень / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 190 с.
1388313
  Начовний-Богарада Спас на любові // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2003. – № 1/2. – С. 66-76.
1388314
   Спас Чернігівський / [А. Доценко та ін.] ; Нац. архітектурно-іст. заповідник "Чернігів стародавній". – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с. : іл. – 975-річчю першої писемної згадки про Спаський собор у Чернігові, а також усім, хто його будував, оздоблював, дбав про нього, тим, хто в ньому служив, реставрував і досліджував - присвячується ця книга. – Бібліогр.: с. 183-187. – ISBN 978-966-2646-05-4
1388315
   Спасаем хишников : исследователи NGS // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 80-84 : Фото
1388316
   Спасайте поля от вредителей. – М., 1923. – 52 с.
1388317
  Пестушко Валерий Спасайтесь, кто может! Сель! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 34
1388318
  Ханиг Флориан Спасатели для влюбленных. Армия любви / Ханиг Флориан, Турин Гаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
1388319
   Спасатель. – Москва, 1973. – 511с.
1388320
  Соловьев С.А. Спасатель / С.А. Соловьев. – М., 1982. – 95с.
1388321
  Кораблев М.Д. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах ядерных взрывов. / М.Д. Кораблев. – М., 1963. – 38с.
1388322
  Черменский Л.И. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах народного хозяйства в очагах массового поражения / Л.И. Черменский. – К., 1971. – 77с.
1388323
  Пащенко О.А. Спасательный круг : Повести / О.А. Пащенко. – Красноярск, 1984. – 241 с.
1388324
  Хаткевич Василий Спасают индийских тигров : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3-4 : Іл.
1388325
  Сизарев С. Спасаясь бегством // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 1728-8568
1388326
  Папаскири М. Спасение : роман / М. Папаскири. – Сухуми : Алашара, 1968. – 231 с.
1388327
  Чачхалиа Киршал Спасение : стихи / Киршал Чачхалиа ; перевод. – Москва : Советский писатель, 1969. – 135 с.
1388328
  Рыбас С.Ю. Спасение / С.Ю. Рыбас. – М., 1986. – 48с.
1388329
  Миронов Н. Спасение армии под Дюнкерком // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 65-73
1388330
  Барашев Р. Спасение астрофизики. Где, если не в КНУ? // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. В 1-3


  Уже становится хорошей традицией проведение деловых открытых диалогов ректората ведущего университета Украины - КНУ им. Т. Шевченко с корреспондентами "2000", нацеленных на разрешение конфликтных вопросов, которые возникают у каждой динамически ...
1388331
  Кильдюшов О. Спасение вместо капитала. Протестантская этика и православная мораль // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 74-77
1388332
  Максакова Л.В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны / Л.В. Максакова. – М, 1990. – 131с.
1388333
  Пестушко Валерий Спасение Миссисипи - дело самой Миссисипи... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
1388334
  Эдмондс Патрисия Спасение речных рыбок // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 46-47 : фото
1388335
  Старостин А.С. Спасение челюскинцев / А.С. Старостин. – Москва, 1984. – 158 с.
1388336
  Мельниченко В. Спасенна наука нашому народові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
1388337
  Мельников Ю Спасённая весна / Ю Мельников. – М., 1965. – 95с.
1388338
  Ямщиков С.В. Спасенная красота. / С.В. Ямщиков. – М., 1986. – 192с.
1388339
  Квитаишвили Э.Д. Спасенная свирель. / Э.Д. Квитаишвили. – М., 1984. – 86с.
1388340
  Фомина М.П. Спасенная сказка : рассказы / М.П. Фомина. – Москва : Советская Россия, 1968. – 158 с.
1388341
  Хмельницкая А.П. Спасенное детство / А.П. Хмельницкая. – Москва, 1987. – 128с.
1388342
  Брускова Е.С. Спасенное знамя : документальная повесть / Е.С. Брускова. – Москва : Детская литература, 1976. – 94 с.
1388343
  Еленков Л. Спасенное пространство. / Л. Еленков. – М, 1982. – 78с.
1388344
  Ихенхойзер А. Спасенное сокровище. / А. Ихенхойзер. – М., 1961. – 190с.
1388345
  Мирский М.Б. Спасенные жизни / М.Б. Мирский. – Москва, 1971. – 111с.
1388346
  Кадрия Спасенные звезды / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1388347
  Дрезденская Спасенные шедевры ІИзоиздание] : [комплект картинной галлереи] / Дрезденская, картинная галерея; авт.-сост. Е. Барламова ; ред. А. Дружков ; худ. ред. А. Новожилова. – Москва : Правда
Вып. 2 : Живопись Голландии XVII века /вступ. ст. Е. Барламова. – 1984. – 12 л. : 12 цв. открытки + 1 обл. – В экз. отсутств. 2 откр.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1388348
   Спасенные шедевры мирового искусства из Дрездена. : Кат. выст. Дни культуры ГДР в СССР. – Минск : Советский художник, 1984. – 67 с.
1388349
  Кидина Н.А. Спасённый из пламени / Н.А. Кидина. – Ростов -на-Дону, 1965. – 40с.
1388350
  Гусельников И.И. Спасенный рудник : повесть / И.И. Гусельников. – Москва : Мысль, 1965. – 191с.
1388351
  Варламов Е.П. Спасенье / Е.П. Варламов. – Иркутск, 1968. – 23с.
1388352
  Дворкин И.Н. Спасет ли их техника? / И.Н. Дворкин. – Москва, 1964. – 40с.
1388353
   Спасет ли Китай мир? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-92. – ISSN 0130-9625


  Дискусія.
1388354
  Гуревич П.С. Спасёт ли мессия? / П.С. Гуревич. – Москва, 1981. – 272с.
1388355
   Спасєнніков Борис Аристархович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 213. – ISBN 978-617-573-038-6
1388356
  Шир Луна Спасжилет против лавины. Спастись под лавиной // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 38 : фото
1388357
  Ковалев В.В. Спаси и сохрани / В.В. Ковалев. – Новгород, 1990. – 311с.
1388358
  Мурзин А.П. Спаси свое поле / А.П. Мурзин. – Москва, 1988. – 64с.
1388359
  Бронштейн Яков Спаси, Боже, меня от судьи, а с другими мерзавцами я сам справлюсь. Анатомия судебно-правовой патологии Украины. Памфлет-исследование / Бронштейн Яков. – Симферополь : КМАТМН, 2003. – 400с. – (Для духовного пользования "интеллектуальных меньшинств"). – ISBN 966-95649-8-7


  Книга раскрывает механизм судебно-правовой патологии в Украине. Объяснено, откуда "растут ноги" у криминальной "сети", кто этому попустительствует и покравительствует, дан портрет Фемиды ХХІ века, излагаются специфика юридических доказательств в "эпоху ...
1388360
  Кирій І.І. Спасибі вам, люди! : повість / І.І. Кирій. – Київ : Веселка, 1970. – 219 с.
1388361
   Спасибі вам, університети! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Напередодні 1 вересня "День" звернувся до провідних українських вишів із трьома непростими запитаннями: 1. Наскільки українські університети наближені до класичного європейського університету? 2. В якому стані впровадження нової освітньої ...
1388362
  Кравченко Є.С. Спасибі за науку / Є.С. Кравченко. – Київ, 1951. – 40 с.
1388363
  Лагода В.К. Спасибі за увагу : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 95 с.
1388364
   Спасибі тобі, Батьківщино!. – Х, 1967. – 135с.
1388365
   Спасибі тобі, інституте! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Інститут міжнародних відносин дає своїм студентам надійну основу для дальшого професійного розвитку. Часто студенти інситуту продовжують навчання за кордоном. Один із них, Євген Різниченко, надіслав листа в редакцію з подякою Інститутові за знання, які ...
1388366
  Коломієць О.Ф. Спасибі тобі, моє кохання! : лірична драма / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1967. – 85 с.
1388367
   Спасибі тобі, солдате!. – Київ, 1986. – 68с.
1388368
  Халваши Ф. Спасибо : новые стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 96 с.
1388369
  Сергеев В.А. Спасибо / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1980. – 255с.
1388370
  Лисянский М.С. Спасибо / М.С. Лисянский. – М, 1981. – 152с.
1388371
   Спасибо вам , люди!. – М, 1964. – 206с.
1388372
  Сергеев М.Д. Спасибо вам люди / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1958. – 99с.
1388373
   Спасибо вам, люди. – М, 1969. – 287с.
1388374
  Триус И.Б. Спасибо вам, люди! / И.Б. Триус. – М., 1965. – 64с.
1388375
   Спасибо вам, люди!. – 214. – Москва, 1966. – 214с.
1388376
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1388377
   Спасибо вам, люди!. – М, 1966. – 214с.
1388378
  Васильева Л.В. Спасибо вам, люди! / Л.В. Васильева. – Москва, 1967. – 80с.
1388379
   Спасибо вам, советские другари!. – Симферополь, 1958. – 72с.
1388380
  Ткаченко Д.Н. Спасибо вам, хорошие люди. / Д.Н. Ткаченко. – Симферополь, 1963. – 50с.
1388381
  Лядов А.И. Спасибо день... Стихи. / А.И. Лядов. – Пенза, 1961. – 92с.
1388382
  Блинов В.И. Спасибо жизнь / В.И. Блинов. – Ярославль, 1964. – 47с.
1388383
  Внуков А.М. Спасибо за "пожалуйста"! / А.М. Внуков. – Москва, 1979. – 159с.
1388384
  Ласкин Б.С. Спасибо за внимание / Б.С. Ласкин. – М, 1968. – 272с.
1388385
  Новогрудский Л.С. Спасибо за покупку! / Л.С. Новогрудский. – М, 1981. – 158с.
1388386
  Бать Л.Г. Спасибо за правду : повесть о русской трагической актрисе П.А. Стрепетовой / Бать Л.Г. ; рис. Н. Петровой. – Москва : Детская литература, 1961. – 240 с.
1388387
  Бать Л.Г. Спасибо за правду : повесть о рус. трагич. актрисе П.А. Стрепетовой / Бать Л.Г. ; рис. Н. Петровой. – 2-е изд. – Москва : Бетская литература, 1970. – 240 с.
1388388
  Беднов В.А. Спасибо за снег : стихи / В.А. Беднов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1979. – 125 с.
1388389
  Нурыев И. Спасибо за соль : стихи / Италмаз Нурыев ; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1976. – 110 с.
1388390
  Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! : о развитии творч. способностей учащихся : кн. для учителя : из опыта работы / Окунев А.А. – Москва : Просвещение, 1988. – 127, [2] с.
1388391
  Стекольников Л.И. Спасибо зверю, птице, рыбе / Л.И. Стекольников, В.И. Мурох. – Минск, 1982. – 192с.
1388392
  Вийдинг Ю. Спасибо и пожалуйста : стихи / Ю. Вийдинг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
1388393
   Спасибо Ильичу. – Черсесск, 1970. – 184 с.
1388394
  Чернышов А.П. Спасибо людям... : повесть / А.П. Чернышов. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд., 1967. – 159 с.
1388395
  Синельников Сергей Спасибо мусангу : Сфера // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 74-77 : Фото
1388396
  Небогатов М.А. Спасибо сентябрю. / М.А. Небогатов. – Кемерово, 1972. – 179с.
1388397
  Шевченко М.П. Спасибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1388398
  Карасийчук Е.П. Спасибо тебе человек / Е.П. Карасийчук. – М, 1963. – 94с.
1388399
  Васильев Л.Г. Спасибо тебе, Морыця... О жизни и творчестве Ильи Кривошеева. / Л.Г. Васильев. – Саранск, 1969. – 112 с.
1388400
  Наджми Н. Спасибо этому дому : стихи и поэмы / Назар Наджми ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1974. – 127 с.
1388401
  Коркина В.М. Спасибо, день... / В.М. Коркина. – Воронеж, 1978. – 48с.
1388402
  Корабельников И.А. Спасибо, доктор. / И.А. Корабельников. – М., 1962. – 126с.
1388403
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Свердловск, 1962. – 16с.
1388404
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1965. – 23с.
1388405
  Черненко В.А. Спасибо, друг! / В.А. Черненко. – Пермь, 1978. – 344с.
1388406
  Мельников А.П. Спасибо, жизнь! / А.П. Мельников. – Минск, 1977. – 78с.
1388407
  Горбовский Г.Я. Спасибо, земля. Вторя книга стихов / Г.Я. Горбовский. – М.-Л., 1964. – 115с.
1388408
  Кайтуков Г.Х. Спасибо, люди : стихи / Г.Х. Кайтуков; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 124 с.
1388409
   Спасибо, матери, спасибо вам, отцы.... – Новосибирск, 1976. – 137с.
1388410
  Соколов В.Н. Спасибо, музыка : стихи и поэмы / В.Н. Соколов. – Москва, 1978. – 303с.
1388411
   Спасибо, не курю!. – М, 1990. – 172с.
1388412
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Л.О. Утесов. – М., 1976. – 478с.
1388413
  Утесов Л.О. Спасибо, сердце! / Леонид Утесов. – Москва : Вагриус, 2006. – 368с., [ 16л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0257-9
1388414
  Рясенцев Б.К. Спасибо, Сибирь! / Б.К. Рясенцев. – Л, 1987. – 264с.
1388415
   Спасибо, спорт. – М, 1963. – 191с.
1388416
  Еникеев А. Спасибо, товарищи! : повесть и рассказы / А. Еникеев; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1955. – 459 с.
1388417
  Симонова Людмила Спасибо, Чувашия! : "Качество обслуживания - турфирма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 22-23
1388418
  Люкшандерль Л. Спасите Альпы / Л. Люкшандерль. – Москва : Прогресс, 1987. – 166с.
1388419
   Спасите нас от "спасителей". – Львов, 1986. – 127с.
1388420
  Высоцкий В. Спасите наши души : стихи / В. Высоцкий. – Москва : Советский писатель, 1990. – 32 с. – (Печатный лист)
1388421
  Ракипов Ш. Спасите тетю... / Ш. Ракипов. – Москва, 1963. – 22с.
1388422
  Виммер Мартин Спасите, кто может! / Виммер Мартин, Оллерц Хайке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 80-85 : фото. – ISSN 1029-5828
1388423
  Воронов Н.П. Спасители / Н.П. Воронов. – Тула, 1965. – 47с.
1388424
  Фрапан И. Спасители нравственности : драма в трех действиях с прологом Ильзы Фрапан. – Москва : Польза. – 97 с.
1388425
  Самоделова С. Спаситель и брат Ким Ир Сену // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 5


  Имя сибиряка Якова Тихоновича Новиченко в России известно не многим. А в Корейской Народно-Демократической Республике оно вписано во все учебники истории. В Стране утренней свежести он - национальной герой, «смелый воин», близкий друг корейского ...
1388426
  Перховко В. Спаситель Отечества Кузьма Минин "Выборный человек всея земли" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х


  Герой визвольної боротьби російського народу на початку ХVII ст.Кузьма Мінін
1388427
  Самарцев А.Д. Спасительная женщина / А.Д. Самарцев. – Челябинск, 1976. – 40с.
1388428
  Скрипкин Ю.К. Спасительный барьер / Ю.К. Скрипкин, В.Б. Тараторкин. – Москва, 1987. – 96с.
1388429
  Шама О. Спасительный железный конь // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 30 (254), 15 августа 2019. – С. 60-63
1388430
  Чемберлен Д. Спасительный свет / Д. Чемберлен. – М, 1995. – 345с.
1388431
  Холланд Дженнифер Спасительный яд. Исцеление ядом / Холланд Дженнифер, Клум Маттиас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 48-67 : фото
1388432
  Каменюк М.Ф. Спасівка : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1990. – 84 с.
1388433
  Вагнер Г.К. Спасо-Андроников монастырь // Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – С. 7-84
1388434
   Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – 142 с. : ил. – Рез. и подп. к илл.: англ., фр., нем.. - В кн. также: Спасо-Андроников монастырь / Г.К. Вагнер, с. 7-84 ; Музей-заповедник имени Андрея Рублева / А.С. Куклес, К.Г.Тихомирова, с. 85–131
1388435
  Качемцева Л.В. Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей / Л.В. Качемцева, Е.Н. Леонидова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 43-46. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
1388436
   Спасо-Преображенський собор : Книга-альбом. – Кировоград : Імекс-ЛТД, 2005. – 352с. – ISBN 966-8861-00-0
1388437
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве" = к истории сборника А.И.Мусина-Пушкина со "Словом" / Г.Н. Моисеева. – Ленинград : Наука, 1976. – 96 с.
1388438
  Моисеева Г.Н. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Г.Н. Моисеева. – Л, 1977. – 96с.
1388439
  Моисеева Н Г. Спасо-Ярославский хронограф и "Слово о полку Игореве". / Н Г. Моисеева, . – Л : Наука, 1984. – 149 с.
1388440
  Мирослава Г. Спасове яблуко Емми Андієвської // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 186-188
1388441
  Гнатюк М. Спасове яблуко Емми Андієвської // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 3-13


  Із виступу Емми Андієвської перед студентами Інституту філології Київського національного факультету імені Т. Шевченка 19 квітня 2010 року
1388442
   Спасскае -Лутовиново. – Орел, 1961. – 17с.
1388443
  Щербаков Б. Спасское-Лутовиново / Б. Щербаков. – Москва, 1968. – 72 с.
1388444
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново : Гос. музей-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов. – Тула, 1977. – 120с.
1388445
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1979. – 432с.
1388446
  Гусев В.И. Спасское-Лутовиново / В.И. Гусев. – М, 1990. – 685с.
1388447
  Левин Н. Спасское-Лутовиново // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 216-228. – ISSN 0042-8795


  История создания тургеневских произведений связана со Спасским-Лутовиновом - родовым имением писателя в Мценском уезде Орловской губернии. Музей-усадьба И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" был создан 22 окт. 1922 г. в соответствии с постановлением ...
1388448
  Богданов Б.В. Спасское-Лутовиново. Гос. заповедник-усадьба И.С.Тургенева / Б.В. Богданов, А.И. Понятовский. – Изд. 2-е. доп. – Тула, 1968. – 59с.
1388449
  Вэнс Эрик Спасти акул. Кампания за запрет ловли акул ради плавников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 89 : фото
1388450
  Бегишева Алия Спасти Альпийскую сказку : тема номера / Бегишева Алия, Ринхардт Йоахим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 76-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1388451
   Спасти Ангару!. – Иркутск, 1988. – 80с.
1388452
  Эртель Д. Спасти детектив // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – C. 82-101. – ISSN 1819-6268


  Рекс Тодхантер Стаут (1886-19*75) - американский писатель, автор детективных романов, создатель цикла романов о Ниро Вульфе.
1388453
  Панков Сергей Спасти доктора Фрейда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 106-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1388454
  Туинов Е.В. Спасти и сохранить. / Е.В. Туинов. – Л., 1986. – 350с.
1388455
  Беляева С. Спасти и укрепить. Международное научное сообщество поддерживает РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 8


  Зарубежные ученые - нобелевские лауреаты, крупные международные организации продолжают выражать поддержку Российской академии наук и обеспокоенность в связи с грядущей реформой РАН.
1388456
   Спасти Италию!. – М, 1990. – 541с.
1388457
  Мирзаян Г. Спасти не удалось // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 33. – С. 40-43


  Політична нестабільність в Пакистані. Подав у відставку президент країни Первез Мушарраф
1388458
  Баранов Александр Спасти пушечное мясо / Баранов Александр, Закиров Эльдар, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 82-91 : рис.
1388459
  Немировский А. Спасти рядового Драйзера // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2011. – № 8. – С. 80-86
1388460
  Гребенникова Надежда Спасти самшит. Чужие / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 54-64 : фото. – ISSN 1029-5828
1388461
  Нежданов С. Спасти ученого // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 5-11 июля (№ 27). – С. С 4


  2 июля в Госдуме РФ рассматривался законопроект о реформе Российской академии наук. Это судьбоносное событие - ведь документ, разработанный правительством федерации, предлагает настоящую революцию. Распоряжаться материальной базой институтов и ...
1388462
  Авдеенко С.И. Спасти человечество : рассказы / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2020. – 110 с. : ил. – ISBN 978-966-197-701-2
1388463
  Бондаренко К. Спасти Черчилля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 3 (172). – С. 60-62


  Про українського письменника Юрія Яковича Покоса (псевдонім Будяк)
1388464
  Кузнецов А. Спасут ли Аргентину варяги? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в Буэнос-Айресе.]
1388465
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1974. – 63с.
1388466
  Осипов А.А. Спасы / А.А. Осипов. – М, 1977. – 63с.
1388467
  Кольбух М. Спаський пом"яник середини XVI століття // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 60-64
1388468
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – К, 1924. – 15с.
1388469
  Чехов А.П. Спати хочеться / А.П. Чехов. – Х, 1935. – 15с.
1388470
  Гран П. Спатульки : казка [для дітей молод. віку] / Паша Гран. – Леонівка : [б. в.], 2021. – 12 с. : іл.
1388471
  Ньюхаус Э. Спать здесь не разрешается. / Э. Ньюхаус. – Москва, 1938. – 226 с.
1388472
  Лю Бай-юй Спаянные кровью / Лю Бай-юй, 1950. – 65с.
1388473
  Юань Ц. Спаянные на жизнь и смерть / Ц. Юань, Ц. Кун. – Москва, 1954. – 63с.
1388474
  Косовець О. Спека - 2015: причини та наслідки / О. Косовець, О. Пахалюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-38-5
1388475
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 347с.
1388476
  Загребельний П.А. Спека : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1967. – 364с. – (Бібліотека української радянської прози)
1388477
  Крушинська Олена Спека в Парижі : настрій з натури // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 100-103 : Фото
1388478
  Іщенко Н. Спека в Північній Македонії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 3


  МЗС України привітало підписання історичного договору між Афінами і Скоп"є про зміну назви колишньої югославської республіки.
1388479
  Сиренко А Спекание и ползучесть металлокерамических тел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сиренко А,Ф.; М-во высш. образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 11л.
1388480
  Сухомлин В.П. Спекание порошков металлооксидной системы Y-Ba-Cu-O. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сухомлин В.П.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1992. – 15л.
1388481
  Фомин Н.А. Спекл-интерферометрия газовых потоков / Н.А. Фомин. – Минск, 1989. – 166с.
1388482
  Самойлов Юрій Спекотне літо - 2013? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1388483
  Тімм У. Спекотне літо : Роман / У. Тімм. – Київ : Молодь, 1979. – 243 с.
1388484
  Нікітюк Зоя Спекотний Сибір / Нікітюк Зоя, Буравченко Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 120-123 : фото
1388485
  Сафаров Н.Ю. оглы Спекрты решеточных колебаний цепочных кристаллов группы А3В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Сафаров Н. Ю. оглы; АН АзССР, Ин-т физ. – Баку, 1982. – 19л.
1388486
  Березанский Ю.М. Спектpальные методы в бесконечномеpном анализе. / Ю.М. Березанский, Б.Г. Кондратьев; Ю.М. Беpезанский, Б.Г. Кондратьев; АН УССР. Институт математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 680 с. – ISBN 5-12-009292-6


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
1388487
  Білий М.У. Спектpи вбиpання лужних pозчинiв талiю та свинцю / М.У. Білий, О.А. Шишловский; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Фізичний збірник №9. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ
вип.5. – 1956. – 47-52с.
1388488
  Белый М.У. Спектpоабсоpбционный метод анализа пpи обpазовании Ассоциаций (одного типа). / М.У. Белый. – Отдельный оттиск. – Киев : КУ им.Т.Шевченко. – 185-190с.
1388489
  Белый М.У. Спектpоскопические свойства стеклообpазных галоидных pаствоpов, активиpованных ионами pазличной валентности. / М.У. Белый, И.Я. Кушниренко // Известия АН СССР. Сер. Физическая тю ХХІХ, №3
1388490
  Білий М.У. Спектpофотометpичнi методи дослiдження комплексоутвоpення в pозчинах / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Збірник фізичного факультету №10. – Окремий відбиток. – Київ : КДУ, 1959. – 19-31с.
1388491
  Белый М.У. Спектpы поглощения водных pаствоpов галоидных солей ТI+и Рb++ : Памяти Сергея Ивановича Вавилова / М.У. Белый, И.И. Кондиленко и А.А. Шишловский ; АН СССР. – Отдельный оттиск. – Киев : АH СССР, 1952. – [22] с.
1388492
  Полякова О. Спектакли Государственного академического Центрального театра кукол : решения сценического пространства / О. Полякова, Ф. Файнштейн. – Москва, 1988. – 116с.
1388493
   Спектакли и годы. – М., 1969. – 522с.
1388494
  Юзовский Ю. Спектакли и пьесы / Ю. Юзовский. – М., 1935. – 427с.
1388495
   Спектакли о советской молодежи. – Москва, 1948. – 64 с.
1388496
  Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет / К.Л. Рудницкий. – М., 1974. – 343с.
1388497
   Спектакли театральных коллективов г.Москвы и Московской области. – Москва, 1957. – 79с.
1388498
   Спектакли этих лет. 1953-1956 гг.. – М., 1957. – 199с.
1388499
  Дрейден С.Д. Спектакли. Роли. Судьбы: Театр. очерки и портреты. / С.Д. Дрейден. – М., 1978. – 447с.
1388500
  Дрозд В.Г. Спектакль : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 400 с.
1388501
  Дрозд В.Г. Спектакль : Роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Дніпро, 1989. – 189с. – (Романи й повісті ; 1989 Вип. №2)
1388502
  Зон Б.В. Спектакль "Сказки Пушкина" / Б.В. Зон. – 184с.
1388503
  Беляев И.К. Спектакль без актёра : записки режиссера документальных телефильмов / И.К. Беляев. – Москва : Искусство, 1982. – 151 с. : ил.; 32 л. ил.
1388504
  Шмелев Н. Спектакль в честь господина первого министра : повести, рассказы / Н. Шмелев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 496с.
1388505
  Нант Оазу Спектакль Додона у Кремлі / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 6


  Експерт "Українські політики повинні уважно стежити за тим, що відбувається в Молдові, й розуміти сценарій розпаду молдавської державності".
1388506
  Калитин Н.И. Спектакль и зритель / Н.И. Калитин. – Москва : Знание, 1963. – 48 с.
1388507
  Авров Д.Н. Спектакль и зритель : (как смотреть и оценивать спектакль) : кн. для учащихся ст. кл. / Д.Н. Авров. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
1388508
   Спектакль и режисер. – Москва, 1961. – 128 с.
1388509
  Соловьева И.Н. Спектакль идет сегодня / И.Н. Соловьева. – Москва : Искусство, 1966. – 184 с.
1388510
  Полякова Е.И. Спектакль Московского Художественного Академического Театра "Бронепоезд 14,69" / Е.И. Полякова. – М., 1965. – 80с.
1388511
  Малов Ю.А. Спектакль на траве / Ю.А. Малов. – Москва, 1988. – 128с.
1388512
  Горчаков Н.М. Спектакль художественной самодеятельности / Н.М. Горчаков. – М., 1954. – 120с.
1388513
   Спектакль, звавший в бой. – К., 1970. – 103 с.
1388514
   Спектар: Списание за литературна наука : Скопjе. – ISSN 03522423


  1997. N 73
1388515
   Спектар: Списание за литературна наука. – Скопjе, 1998. – ISSN 0352-2423


  1997. N 73
1388516
  Мордвинов Александр Вениаминович Спектарльно-временной анализ индексов активности солнца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Мордвинов Александр Вениаминович; Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1990. – 13л.
1388517
   Спекторний аналіз сумарної електричної активності нюхової луковиці собаки / В.О. Ілюха, І.М. Давиденко, А.С. Погрібний, Б.Л. Ганжа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 100-104. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних експериментах з вивчення сумарної електричної активності нюхових луковиць собак досліджено спектральний склад олфакторного ритму і поліморфної активності. Встановлено наявність піка спектральної густини потужності в діапазоні олфакторного ...
1388518
   Спекторофотометричні та протолітичні властивості конденсованих ціанопіридинів / В. Кир"якулов, А. Макеєв, Т. Кеда, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 76-79. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  З метою раціонального дизайну нових оптичних зондів із залученням сучасних підходів молекулярної спектроскопії дослідили спектрофотометричні і протолітичні властивості нових конденсованих ціанопіридинів. Показано, що сполуки за рахунок конденсованого ...
1388519
   Спекторський Євген Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 182-193. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1388520
  Гриценко І.С. Спекторський Євген Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 220. – ISBN 978-966-06-0557-2
1388521
   Спекторський Євген Васильович (1875-1951) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 456-457. – ISBN 978-966-439-754-1
1388522
  Киш П.П. Спектофотометрические методы определения индия : Дис... канд.хим.наук: / Киш П.П.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1962. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
1388523
  Болеславский Л. Спектр / Л. Болеславский. – Харьков, 1969. – 96с.
1388524
   Спектр. – Ростов, 1987. – 160с.
1388525
  Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения / И.А. Есаулов. – Москва, 1995. – 102 с.
1388526
  Дудзінський Ю.М. Спектр акустичного сигналу струминних гідродинамічних випромінювачів при гідростатичному тиску / Ю.М. Дудзінський, А.В. Жукова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель струминного гідродинамічного випромінювача протиточного типу. Досліджено залежність спектра акустичного сигналу від гідростатичного тиску. Виявлено перерозподіл енергії між гармоніками при зміні тиску. Проведено порівняння теоретичних ...
1388527
  Іванісік А.І. Спектр випромінювання рухомих згустків нелінійної поляризації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 309-314. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З"ясовано, що рух фокальних областей у самофокусуючих середовищах безпосередньо впливає на спектр параметричних компонент вимушеного комбінаційного розсіювання. Це пов"язане з специфічною умовою синхронізму, що є результатом впливу факторів групового і ...
1388528
  Шидловська О.А. Спектр вірусів, виділених із рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) природної флори України / О.А. Шидловська, О.М. Андрійчук, Т.А. Компанець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 234-239. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
1388529
  Мелков Г.А. Спектр возбужненных спиновыхволн в ферритах / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов // ФТТ, 1975. – №3
1388530
   Спектр жирних кислот ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів за умов етанолової виразки / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Ю. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що за умов етанолової виразки змінювався жирнокислотний склад ліпідів ядерної фракції слизової оболонки шлунка щурів. Показано, що при дії етанолу знижувався вміст поліненасичених жирних кислот, що свідчить про інтенсифікацію ...
1388531
  Дзядык Ю.В. Спектр индуцированного представления на компактном симметрическом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дзядык Ю.В.; АН УССР. – К, 1975. – 12л.
1388532
  Кирей Г.Г. Спектр инфракрасного поглощения и симметрия молекулы гексаэтилдисилоксана / Г.Г. Кирей, М.П. Лисица
11. – 1961. – [6] c.
1388533
  Тодоров П.Т. Спектр К -мезонов высоких энергий в опытах по регенерации каонов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Тодоров П.Т.; ОИЯИ. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1388534
  Осипова Л.П. Спектр комбинационного рассеяния а-кварца и его связь с дефектами кристаллической структуры. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Осипова Л.П.; Моск.ордена Ленана и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 6л.
1388535
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-гексилосі)феніл-4-(н-октилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, П.О. Голуб, Н.І. Школьнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 220-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено та інтерпретовано спектр комбінаційного розсіяння світла нещодавно синтезованого рідкого кристаллу Виміряно і проаналізовано повний коливний спектр 4-(н- гексилосі)феніл - 4-(н- октилоксі) бензоат в кристалічній фазі. The spectrum of ...
1388536
  Погорелов В.Є. Спектр комбінаційного розсіяння 4-(н-октилоксі)феніл-4-(н-гексилоксі)бензоат в кристалічній фазі / В.Є. Погорелов, Ю.М. Жовтобрюх, Л.М. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 222-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі аналізується спектр комбінаційного розсіяння рідкокристалічного зразка, подається ототожнення коливальних частот, що проявляються в спектрі комбінаційного розсіяння, з коливаннями окремих атомів чи атомних груп. In this work authors analyse ...
1388537
  Нікітченко М. Спектр композиційно-номінативних логік / М. Нікітченко, С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-48. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються композиційно-номінативні логіки часткових предикатів. Стосовно екстенсійного аспекту предметних областей пропонуються логіки квазіарних предикатів і логіки номінативних даних, стосовно інтенсійного аспекту - композиційно-номінативні ...
1388538
   Спектр короткопериодической кометы 2P/Encke в появлении 2003 г. / Е.С. Шубина, Н.В. Борисов, А.В. Иванова, В.К. Розенбуш // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 4 (202). – С. 67-80. – ISSN 0233-7665
1388539
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 347л. + Додаток : л.310-347. – Бібліогр. : л.294-309
1388540
  Шкільняк С.С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційно-номінативні моделі програм : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.05.01 / Шкільняк С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1388541
  Прокопчук В. Спектр наукових досліджень у дисертаціях викладачів кафедри гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету / В. Прокопчук, Ю. Тарчинська, Л. Яковенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 97-103. – ISSN 2308-4634
1388542
  Лещенко Б.Ю. Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергічному інтервалі 7-15 МеВ [Спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ] / Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Онищук, Ю.І. Курко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  За допомогою методу часу прольоту був виміряний спектр нейтронів, що витікають з алюмінієвої оболонки товщиною 7.5 см для джерела 14 МеВ нейтронів в енергетичному інтервалі 7-15 МеВ. Експериментальні результати були порівняні з обчисленням по програмі ...
1388543
  Гриценко А. Спектр основних політичних сил в Україні періоду гетьманату (1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 22-26
1388544
  Зырянова Н.П. Спектр поверхностных плазменных волн в металлах и волн в металлических пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зырянова Н.П.; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 18л.
1388545
  Емельянова Т.П. Спектр представлений о победе в Великой Отечественной войне у четырех поколений россиян // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.108-119. – ISSN 0042-8841
1388546
   Спектр резонансних частот біморфних п"єзоелементів / В.О. Андрущенко, О.В. Борисейко, І.А. Улітко, С.Ю. Яцків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі про стаціонарні коливання біморфних п"єзокерамічних елементів. Проведені експериментальні дослідження згинних та планарних коливань круглої платівки та стержня. Визначені частоти резонансу та антирезонансу. Отримані значення КЕМЗ ...
1388547
  Бирман М.Ш. Спектр сингулярных граничных задач. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бирман М.Ш.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1962. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1388548
  Ілляхова М.В. Спектр соціального часу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 15-16
1388549
  Морозова Я.В. Спектр традицій в скрипковій творчості Пауля Хіндеміта в контексті стильових тенденцій першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Морозова Янжима Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1388550
  Фишман А.Я. Спектр упругих колебаний кристаллов с точечными и линейными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Фишман А.Я.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 16л.
1388551
  Егоров Т.А. Спектр широких атмосферных ливней космических лучей в интервале числа частиц 3.107+3.109 на уровне моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Егоров Т.А.; Якут.гос.ун-т. – Якутск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1388552
  Агекян В.Т. Спектр экситонного поглощения закиси меди во внешних полях : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Агекян В.Т.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1971. – 20 с.
1388553
  Акопян Ирина хачатуровна Спектр экситонов высокой плотности в кристаллах HgI2 и CdSe : Автореф... Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданованаук: 01.04.07 / Акопян Ирина хачатуровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1388554
  Мусхелишвили Г.Н. Спектр электронной компоненты космического излучения на высоте 3250 м.над уровнем моря. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусхелишвили Г.Н.; Моск.мех.ин-т. – Москва, 1953. – 8 л.
1388555
  Розуван К.П. Спектральна еліпсометрія кристалу Al3Y5O12 з домішками Nd3+ / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Кристал алюмоітрієвого гранату з домішками іонів неодиму був експериментально досліджений за допомогою спектральних еліпсометричних вимірювань. Криві величини зсуву фаз між р- та s- компонентами відбитого світла плівок показали сильну залежність від ...
1388556
  Сандраков Г.В. Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток / Г.В. Сандраков, А.С. Крилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається спектральна задача на двовимірному та тривимірному "струнному хресті" з умовами контакту, умовами балансу натягу у спільному вузлі та крайовими умовами періодичності та а-періодичності. У результаті розрахунків отримано розв"язок ...
1388557
  Сандроков Г.В. Спектральна задача для фрагментів сіток та решіток / Г.В. Сандроков, М.І. Базілєва // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 45-48
1388558
   Спектральна залежність фотогенерації в фулеренмістких аморфних молекулярних напівпровідниках / М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко, В.М. Харкянен, Ю.М. Барабаш, О.С. Кобус, К.В. Стасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 202-207. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі досліджуються залежності квантового виходу фотогенерації носіїв струму в аморфних молекулярних напівпровідниках. В експериментах для вимірювань спектральної чутливості використовуються зразки з тонких шарів карбазолмістких матеріалів отриманих ...
1388559
  Мохонько О.А. Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.01 / Мохонько О.А.; НАНУ; Ін-т математики. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
1388560
  Кошманенко В.Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту / В.Д. Кошманенко ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2016. – 286, [1] с : іл. – Предм.: покажч.: 281. – Бібліогр.: с. 273-279. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1516-6
1388561
  Панова Г.П. Спектральная и интегральная прозрачность атмосферы на озере Байкал / Г.П. Панова. – Новосибирск, 1980. – 73с.
1388562
  Иванов А.И. Спектральная интенсивность и поляризация рассеянного в атмосфере света и атмосферный аэрозоль. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Иванов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л.
1388563
   Спектральная классификация и оценка расстояний до двойных рентгеновских Ве-систем 1Н1936+541 и 1Н2202+501 / А.А. Симон, метлова, В.Г. Годунова, В.В. Василенко // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35, № 1 (205). – С. 57-69. – ISSN 0233-7665
1388564
  Кондратьев К.Я. Спектральная отражательная способность и распознавание растительности / К.Я. Кондратьев. – Л, 1982. – 215с.
1388565
  Тихомиров В.С. Спектральная отражательная способность некоторых растений в связи с вопросом о растительности на Марсе : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тихомиров В. С.; АН Казах.ССР, Сектор астроботаники. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
1388566
  Орлов Д.С. Спектральная отражательная способность почв и их компонентов = Spectral reflectance of soils and their components / Д.С. Орлов, Н.И. Суханова, М.С. Розанова. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 176с. – ISBN 5-211-04531-9
1388567
  Кринов Е.Л. Спектральная отражательная способность природных образований / Е.Л. Кринов. – М.-Л. : АН СССР, 1947. – 272с.
1388568
  Тарасов Анатолий Евгеньевич Спектральная переменность избранных в И Ве Звезд : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.03.02 / Тарасов Анатолий Евгеньевич; Одесский госуниверситет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 13л.
1388569
  Мелков Г.А. Спектральная плотность параметрически возбуждённых спиновых волн. / Г.А. Мелков, В.С. Львов, И.В. Круценко // Журнал экспериментальной теоретической физики, 1978. – №9
1388570
  Барц Б.И. Спектральная плотность флуктуаций в капле ферми-жидкости / Б.И. Барц, Ю.Л. Болотин. – Харьков : ХФТИ АН УССР, 1976. – 24 с. – Библиогр. : с. 22-23. – (Харьковский физико-технический ин-т АН УССР = ХФТИ 76-6)
1388571
  Бойко П.Н. Спектральная поляризация рассеяного света дневного неба : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко П. Н.; Ин-т физ. атмосф. АН СССР, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 8л.
1388572
  Вершинин В.В. Спектральная последовательность Адамса-Новикова и симплектические кобордизмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Вершинин В.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1388573
  Богданов С.С. Спектральная прозрачность атмосферы в инфракрасной области спектра / С.С. Богданов, А.М. Броунштейн. – Обнинск, 1972. – 49с.
1388574
  Кошелев Б.П. Спектральная прозрачность искусственных туманов в области 0,4-14,0 мк и ее связь с микроструктурой и водностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кошелев Б.П.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 17л.
1388575
  Трунов Н.В. Спектральная теорема : Учебн. пособ. / Н.В. Трунов. – [Б. м.] : Казанского ун-та, 1989. – 76 с.
1388576
   Спектральная теория. – Баку
№ 4. – 1982
1388577
  Михайлец В.А. Спектральная теория граничных задач для операторного управления Штурма-Лиувилля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Михайлец В.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1388578
   Спектральная теория дифференциально-операторных уравнений. – Киев, 1986. – 121с.
1388579
   Спектральная теория дифференциальных операторов. – Баку, 1984. – 132с.
1388580
  Ильин В.А. Спектральная теория дифференциальных операторов: Самосопряжен. дифференц. операторы. / В.А. Ильин. – Москва : Наука, 1991. – 366 с.
1388581
  Мишнаевский Петр Абрамович Спектральная теория для операторного уравнения Штурма-Лиувилля в нецилиндрических областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Мишнаевский Петр Абрамович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 20л.
1388582
  Шестопалов В.П. Спектральная теория и возбуждение открытых структур / В.П. Шестопалов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 287 с.
1388583
  Плеснер А.И. Спектральная теория линейных операторов / А.И. Плеснер. – Москва : Наука, 1965. – 624 с.
1388584
  Самойленко Ю.С. Спектральная теория наборов самосопряженных операторов / Ю.С. Самойленко. – К., 1984. – 232 с.
1388585
  Гехтман М.М. Спектральная теория некоторых неклассических дефференциальных операторов / М.М. Гехтман, И.В. Станкевич. – Махачкала, 1985. – 82 с.
1388586
  Солодовников В.В. Спектральная теория нестационарных систем управления / В.В. Солодовников, В.В. Семенов. – Москва : Наука, 1974. – 335 с.
1388587
  Зюзько М.П. Спектральная теория оператора - u+cu в неограниченном пространстве размерности больше трех. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зюзько М.П.; М-во высш. образов. СССР. Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 7л.
1388588
   Спектральная теория операторов. – Баку, 1979. – 197с.
1388589
   Спектральная теория операторов в задачах математической физики. – К., 1983. – 137с.
1388590
   Спектральная теория операторов и бесконечномерный анализ. – К., 1976. – 147с.
1388591
   Спектральная теория операторов и бесконечномерный анализ. – Киев : Институт математики, 1984. – 144 с.
1388592
  Марченко В.А. Спектральная теория операторов Штурма - Лиувилля / В.А. Марченко. – Киев : Наукова думка, 1972. – 219 с.
1388593
  Зильберглейт А.С. Спектральная теория регулярных волноводов / А.С. Зильберглейт, Ю.И. Копилевич. – Ленинград : ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 1983. – 302 с.
1388594
  Бирман М.Ш. Спектральная теория самосопряженных операторов в гильбертовом пространстве : учеб. пособ. / М.Ш. Бирман, М.З. Соломяк ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1980. – 264 с. – Библиогр.: с. 259- (22 назв.)
1388595
  Брюханов Ю.А. Спектральная теория сигналов : учеб. пособие / Брюханов Ю.А., Кренев А.Н. ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : Ярославльский государственный университет, 1990. – 103 с.
1388596
  Иванов В.Н. Спектральная теория систем обыкновенных дифференциальных уравнений с почти-периодическими коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.Н.; М-во высш. образования СССР. Сарат. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1956. – 11л.
1388597
  Гирко В.Л. Спектральная теория случайных матриц / В.Л. Гирко. – Москва : Наука, 1988. – 375 с.
1388598
  Ядренко М.И. Спектральная теория случайных полей / М.И. Ядренко. – Киев : Вища школа, 1980. – 208 с.
1388599
  Розанов Ю.А. Спектральная теория стационарных процессов : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Розанов Ю. А.; Матем. ин-т АН СССР. – М., 1963. – 8л.
1388600
  Беденко В.П. Спектральная яркость листьев растений в разных условиях произрастания : Автореф... канд. биол.наук: / Беденко В.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1960. – 16л.
1388601
  Паршина З.С. Спектральная яркость лрастений разных систематических групп. : Автореф... канд.биол.наук: / Паршина З.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 16л.
1388602
  Семененко А.Д. Спектральная яркость некоторых вегетативных гибридов из семейства пасленовых. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семененко А.Д.; Казан.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 13л.
1388603
   Спектральний аналіз біоелектричної активності нюхових цибулин мишей Mus Musculus L. за умов вільної поведінки / В.О. Ілюха, Б.Л. Ганжа, Л.М. Ілюха, О.М. Синюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-54. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Проведено спектральний аналіз електричної активності нюхових цибулин білих нелінійних мишей Mus Musculus L. як тварин із добре розвиненим нюхом і мало диференційованим неокортексом за умов вільної поведінки в боксі експериментальної установки.
1388604
  Благун І.С. Спектральний аналіз динаміки валютних курсів / І.С. Благун, І.В. Буртняк // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
1388605
  Ганжа Б.Л. Спектральний аналіз електричної активності нюхової цибулини щура / Б.Л. Ганжа, В.О. Ілюха // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-61. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних експериментах на білих щурах досліджували сумарну електричну активність нюхової цибулини при різних станах тварин в умовах, наближених до вільної поведінки. Отримано спектральні характеристики основних патернів електроольфактобульбограми, ...
1388606
  Гахович С.В. Спектральний аналіз енергодинамічного процесу для діагностування цифрових тез // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 23-30


  У статті проводиться аналіз виду енергодинамічних імпульсів в просторово-часовій та частотно-спектральній областях для діагностування цифрових типових елементів заміни, які тять мікропроцесорні великі інтегральні схеми. В статье проводится анализ вида ...
1388607
  Буняк Юрій Анатолійович Спектральний аналіз за методом динамічних інваріантів в задачах моделювання прцесів в телекомунікаційних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02. / Буняк Ю.А.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 11 назв
1388608
  Кадук Б.Г. Спектральний аналіз із стисненням масштабу часу / Б.Г. Кадук. – Київ, 1968. – 100с.
1388609
  Голодний І.М. Спектральний аналіз на моделі в MatLab вихідної напруги та струму трифазного регулятора з шіп під час роботи на активно-індуктивне навантаження / І.М. Голодний, О.В. Санченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 172-177 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1388610
  Вербицький Є.В. Спектральний аналіз процесів та синтез законів керування напівпровідниковими перетворювачами у базисі ряду Фур"є декількох змінних : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.09.12 / Вербицький Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 35 назв
1388611
  Парновський С. Спектральний індекс випромінювання у радіоконтинуумі 140МГц – 1.4 ГГц компактних галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 12-16. – (Астрономія ; вип. 2 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проведено ототожнення вибірки компактних галактик з активним зореутворенням з об’єктами каталогів радіоджерел. Для галактик з відомими потоками випромінювання в радіоконтинуумі на частотах 1,4 ГГц за даними FIRST або NVSS та в діапазоні 120–168 МГц за ...
1388612
  Слободян О.П. Спектральний метод перетворення сигналів у радіотехнічних системах на основі магнітооптичного перетворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Слободян Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1388613
  Первак Ю.О. Спектральні властивості багатошарових структур з трьома півхвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чверть-хвильових інтерференційних фільтрів з трьома півхвильовими прошарками. Фільтри складаються з шарів оксиду кремнію (SiO2) та оксиду титану(ТіО2). Визначено параметри багатошарових структур з контрастними смугами ...
1388614
  Яковишен Р.С. Спектральні властивості комплексів фулерену С60 з органічними барвниками / Р.С. Яковишен, О.Л. Павленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61-62
1388615
   Спектральні властивості координаційних сполук перехідних металів з гетероциклічними енамінонітрилами / Н. Ковальська, Н. Каряка, О. Ліціс, О. Кулешова, О. Хиля, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 16-19. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі нових лігандів енамінонітрильного типу HLA-E синтезовано координаційні сполуки (КС) складу М(LA-Е)2, де М = Cu2+, Co2+, Zn2+ та Ni2+. Склад та будову КС встановлено за елементним аналізом та методами ІЧ спектроскопії та ПМР. Для лігандів та ...
1388616
  Крицька О.В. Спектральні властивості напівгрупи часткових автоморфізмів регулярного кореневого дерева // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 18-19
1388617
  Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 153 л. – Бібліогр.: л. 135-153
1388618
  Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1388619
  Бацманова О.І. Спектральні властивості спільних систем олігонуклеотидів та високомолекулярних П-електрон-містких амінокислот / О.І. Бацманова, В.Ю. Кудря // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 3
1388620
  Кудря В.Ю. Спектральні властивості та фотостабільність нуклеїнових кислот та олігонуклеотидів. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 113 : Фізико-математичні науки


  Здійснено порівняльні дослідження спектральних властивостей та фотостабільності макромолекул ДНК, РНК, низки полі- та олігонуклеотидів. Підтверджено, що так само, як і в ДНК, у РНКнуклеотиди є майже незалежними поглинаючими центрами. На відміну від ...
1388621
  Кудря Владислав Юрійович Спектральні властивості функціональних п-електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Кудря В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 36 назв.
1388622
  Кудря Владислав Юрійович Спектральні властивості функціональних П-електронмістких молекулярних систем з направленим перенесенням електронних збуджень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Кудря В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 128л. – Бібліогр.: л.119-128
1388623
   Спектральні дослідження комети С/2007 №3 (lulin) / К.І. Чурюмов, В.О. Пономаренко, В.В. Клещонок, О.Р. Баранський // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 82
1388624
  Чурюмов К.І. Спектральні дослідження комети С/2009 Р1 / К.І. Чурюмов, В.В. Клещонок, В.О. Пономаренко // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 81
1388625
  Лозицький В. Спектральні дослідження магнітних полів і термодинамічних умов в активних областях на Сонці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 15-22. – (Астрономія ; вип. 2 (60)). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні результати досліджень магнітних полів і термодинамічних умов в активних областях на Сонці, отримані в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (АО КНУ) упродовж останніх 10 років (2010-2019 ...
1388626
  Коряко Н.С. Спектральні дослідження неводних розчинів трис-комплексів лантаноїдів з диметилбензїламідофосфатом / Н.С. Коряко, Т.Ю. Слива // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – М. 15
1388627
   Спектральні дослідження станів води і множинних резонансів в нано- і мезопористому кремнію / М.Є. Корнієнко, В.І. Григорук, В.А. Макара, Корнієнко.О.М, В.Б. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для нано- і мезопористого кремнію (ПК) вперше досліджені багатократні коливальні резонанси 6 речовин: води, ОН груп, SiO[нижній індекс 2], Si і поверхневих шарів SiН[нижній індекс Х], СН[нижній індекс Y] (X, Y= 1-3). Встановлені частоти коливань ...
1388628
  Асташкін Ю.А. Спектральні дослідження структурних особливостей смектичних ізомерів при фазових переходах / Ю.А. Асташкін, В.Є. Погорєлов, Л.А. Кутуля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 416-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проводяться результати структурних досліджень двох рідких кристалів. Проаналізовано випадок нагрівання після швидкого (>50 К/хв) охолодження зразків. Пов"язано зміни структури речовини із змінами форми смут комбінаційного розсіяння в температурному ...
1388629
   Спектральні дослідження штучних світних утворень в активних експериментах в іоносфері Землі (апаратура, методика, калібрування вимірів) / О.М. Євтушевський, Г.П. Міліневський, Ю.О. Романовський, В.А. Савченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 49-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Обговорюється метод спектральних досліджень в активних експериментах в іоносфері Землі. Спектральні спостереження проводились за допомогою розробленого світлосильного скануючого спектрографа з підсилювачем яскравості. Наведено основні технічні ...
1388630
  Іванісік А.І. Спектральні закономірності антистоксового вимушеного комбінаційного розсіяння в умовах самофокусування та фазової самомодуляції / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 221-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З"ясовуються спектральні закономірності осьового антистоксового ВКР в умовах самофокусування - насамперед, вплив швидкості руху фокальної точки самофокусованого збуджуючого пучка світла на спектральний склад та енергію антистоксового випромінювання. ...
1388631
   Спектральні залежності еліпсометричних параметрів тонких плівок високопровідних металів при збудженні поверхневих поляритонів / І.А. Шайкевич, Я.А. Шибіко, Л.Ю. Мельниченко, В.В. Пророк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 367-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховані спектральні залежності еліпсометричних параметрів при збудженні поверхневих поляритонів за методом Кречмана для плівок високо провідних металів Аи, Ag, Си і Аl. Розрахунки проводились по формулам Ейрі. Одержані результати показали, що для ...
1388632
   Спектральні залежності еліпсометричних параметрів тонких плівок перехідних металів при збудженні поверхневих поляритонів / І.А. Шайкевич, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, Я.А. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 307-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджені спектральні залежності еліпсометричних параметрів, а саме азимуту відновленої лінійної поляризації Ф [подано формулу] та зсуву фаз між p- та s-компонентами А [подано формулу] відбитої світлової хвилі, при збудженні поверхневих поляритонів ...
1388633
  Кошкіна Н.В. Спектральні методи комп"ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією : автореф дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Кошкіна Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1388634
  Клименко М.В. Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клименко М.В. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1388635
  Попережай С.М. Спектральні особливості спінових та фононних збуджень в подвійних лужно-рідкісноземельних молібдатах та ербієвому алюмобораті : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Попережай Сергій Миколайович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1388636
  Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.04.05 / Хахель О. А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 28с. – Бібліогр.: 26 назв
1388637
  Хахель О.А. Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Хахель О. А.; Полтавське відділення Академії наук технологічної кібернетики України; Полтавський військовий ін-т зв"язку. – Полтава, 2008. – 326л. – Бібліогр.: л.291-326
1388638
  Дудко А.В. Спектральні прояви взаємодії аденозину з тимідіном / А.В. Дудко, В.Ю. Кудря // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 8
1388639
  Гринь Д.В. Спектральні прояви взаємодії ДНК з іонами металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гринь Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1388640
  Гринь Д.В. Спектральні прояви взаємодії ДНК з іонами металів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гринь Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2021. – 149 арк. – Додатки: арк. 145-149. – Бібліогр.: арк. 128-144
1388641
  Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 143 л. – Бібліогр.: л. 129-143
1388642
  Башмакова Н.В. Спектральні прояви взаємодії ізохінолінових алкалоїдів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.05 / Башмакова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1388643
  Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькокомолекулярними П - електронмісткими сполуками : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Токар В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 136л. – Бібліогр. : л.125-136
1388644
  Токар В.П. Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними [ пі ]-електронмісткими сполуками : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.05 / Токар В. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – У назві грецький символ. – Бібліогр. :13 назв
1388645
  Лосицький Михайло Юрійович Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Лосицький М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 160л. – Бібліогр.: л. 147 - 160
1388646
  Лосицький Михайло Юрійович Спектральні прояви взаємодії ціанінових барвників у водних розчинах та на поверхні ДНК : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Лосицький М.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1388647
  Данчук Віктор Дмитрович Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищах : Автореф... д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Данчук Віктор Дмитрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 34л.
1388648
  Данчук Віктор Дмитрович Спектральні прояви локальних структурно-динамічних ефектів в неупорядкованих конденсованих середовищах : Дис... доктора фізико-математ.наук: 01.04.05 / Данчук Віктор Дмитрович; Україн. транспорт. ун-тет. – К., 2000. – 332л. – Бібліогр.:л.297-332
1388649
  Лозицький В.Г. Спектральні прояви сильних маломасштабних магнітних полів у профілях ліній Fel 5233 і 5123.7 в 12 сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, М.Ю. Гордовський // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 57-58
1388650
   Спектральні та квантово-хемічні дослідження взаємодії між фуллеренами та сквараїновими барвниками / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, В.А. Сендюк, П.Ю. Кобзар, В.В. Стрельчук, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський, Я.О. Простота // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 1. – С. 31-40. – ISSN 1816-5230
1388651
  Харченко Н.В. Спектральні та топологічні властивості структурно-подібних мір : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Харченко Н.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 6 назв
1388652
  Малишева Л.І. Спектральні та транспортні властивості низьковимірних морлекулярних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Малишева Л.І. ; НАНУ, Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 46 назв
1388653
  Бабчук Ю.Й. Спектральні характеристики вигуку WELL та його залежність від соціального статусу мовців // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 45-49


  У статті з"ясовано спектральні особливості звучання вигуку "Well" та його залежність від соціального статусу мовців. Основну увагу акцентовано на ілюстрації спектральних картин формант для різних соціальних класів мовців із залученням до ...
1388654
  Ганжа Б.Л. Спектральні характеристики електричної активності нюхових луковиць собаки при запаховій стимуляції / Б.Л. Ганжа, В.О. Ілюха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 138-143. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У хронічному експерименті реєстрували сумарну електричну активність нюхових луковиць собак у стані неспання під нембуталовим наркозом, проводили її програмно-комп"ютерний аналіз при пред"явленні різних запахових подразників. Встановлено спектральний ...
1388655
  Нікитенко А.Л. Спектральні характеристики елементарних збуджень гексаферитів М-типу у мм-діапазоні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нікитенко Артем Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 140 арк. – Додатки: арк. 136-140. – Бібліогр.: арк. 122-135
1388656
  Нікитенко А.Л. Спектральні характеристики елементарних збуджень гексаферитів М-типу у мм-діапазоні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Нікитенко Артем Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1388657
  Семенов Юрій Володимирович Спектральні характеристики індо-1 при зв"язуванні Са 2+ в клітині і в білкових розчинах : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Семенов Юрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 144 л. + Додатки: л.143-144. – Бібліогр.: л.119-143
1388658
  Семенов Юрій Володимирович Спектральні характеристики індо-і при зв"язуванні Са в клітині і в білкових розчинах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.02 / Семенов Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1388659
  Ладигіна М.С. Спектральні характеристики компресійної плазми в системах типу магнітоплазмовий компресор та плазмовий фокус : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Ладигіна Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1388660
   Спектральні характеристики нових біополярних сполук для OLED-пристроїв / О.І. Безвіконний, В.М. Ящук, В.В. Косач, Й.В. Гражулявічіс // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 3
1388661
   Спектральні характеристики та біологічна активність нових [...]-комплексів Pd (II), Pt (II) на основі N-алілзаміщених тіосечовин / П.В. Боровик, Г.Г. Репіч, С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, Гарманчук В.В. Орисик, А.А. Білюк, А.О. Негеля, Л.Г. Пальчиковська, Е.Б. Русанов, М.В. Вовк, В.І. Пехньо // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 15. – ISBN 978-966-981-038-0
1388662
   Спектральні характеристики тропонін-піренілового комплексу зі серцевого та скелетних м"язів за взаємодії з іонами кальцію / В.С. Омельянюк, Л.І. Пелюх, Л.А. Качкарова, К.О. Мединська, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектральні зміни в тропоніновому комплексі з серцевого та скелетних м"язів за різних концентрацій Са[верхній індекс 2+]. Показано, що оптична густина тропоніну скелетних м"язів збільшується при зміні концентрації Са[верхній індекс 2+] від ...
1388663
  Никлес П.В. Спектральніе и мощностіне характеристики излучения импульсніх параметрических генераторов света : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никлес П. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1388664
  Вирозуб А.И. Спектральніе свойства голоморфніх оператор-функций и их факторизация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Вирозуб А.И.; Харьк. гос .ун-т. – Харьков, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1388665
  Стопский С.Б. Спектрально-акустический метод исследования кавитации гидротурбин : Автореф... канд.техн.наук: / Стопский С.Б.; М-во высш.образования СССР.Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1959. – 11л.
1388666
  Шувалова Е.И. Спектрально-аналитическое определение микропримесей вольфрама и молибдена в чистом рении. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шувалова Е.И.; МГУ. – М., 1974. – 14л.
1388667
  Боровик-Романова Спектрально-аналитическое определение щелочных и щелочноземельных элементов (в водах, растениях, почвах и породах) / Боровик-Романова. – Москва : Академия наук СССР, 1956. – 184с.
1388668
  Данова Т.Е. Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины / Т.Е. Данова, Б.В. Перелыгин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 117-127 : рис. – Библиогр.: с. 123-127. – ISSN 0203-3100
1388669
  Чан Н Гок Спектрально-генерационные исследования некоторых активизированных кристаллов и стекол. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Чан Н Гок; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1980. – 17л.
1388670
  Петров А.А. Спектрально-изотопный метод исследования материалов / А.А. Петров. – Л., 1974. – 327с.
1388671
  Рогожин А.А. Спектрально-кинетические исследования механизмов сцинтилляционного процесса в сцинтилляторах на основе ионных кристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Рогожин А. А.; Льв.ГУ. – М., 1980. – 16л.
1388672
   Спектрально-кинетические характеристики люминисценции сульфида цинка, выращенного методом газотранспортного синтеза в замкнутой системе / М.И. Закиров, О.А. Коротченков, В.В. Курилюк, С.В. Оптасюк, А.А. Подолян, Семенько // Журнал прикладной спектроскопии / Ин-т физики им. Б.И. Степанова Нац. акад. наук Беларуси. – Минск, 2015. – Т. 82, № 6. – С. 871-884. – ISSN 0514-7506
1388673
  Куусманн И.Л. Спектрально-кинетическое исследование катодолюминесценции ионных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Куусманн И.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1388674
  Симонова А.П. Спектрально-кинетическое исследование фотохромии амилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонова А.П.;. – М., 1977. – 19л.
1388675
  Купцов Альберт Харисович Спектрально-конформационные корреляции в спектроскопии комбинационного рассеяния белков и пептидов в применении к изучению влияния внешних воздействий на их структуру : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Купцов Альберт Харисович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1984. – 21л.
1388676
  Петрова Алевтина Александровна Спектрально-корреляционный анализ аномального геомагнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Петрова Алевтина Александровна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1388677
  Крюков В.И. Спектрально-корреляционный анализ случайной выборки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Крюков В.И.; Москов. физ.-тех. ин-тут. – М., 1967. – 16л.
1388678
  Малахов А.Н. Спектрально-корреляционный анализ случайных процессов: Уч. пособие / А.Н. Малахов, А.И. Саичев. – Горький, 1979. – 89с.
1388679
  Комяк А.И. Спектрально-люминесцентное исследование кристаллов ураниловых соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комяк А.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1967. – 15л.
1388680
  Павлович В.С. Спектрально-люминесцентное исследование межмолекулярной релаксации в растворах дипольных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Павлович В.С.; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1388681
  Доржин Нямаа Спектрально-люминесцентное исследование структурных изменений сывороточных альбуминов и фибриногена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Доржин Нямаа; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 18л.
1388682
  Турецкая Е.А. Спектрально-люминесцентное исследование ураниловых комплексов в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Турецкая Е.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 15л.
1388683
  Кирилюк Л.В. Спектрально-люминесцентное свойство активизированных гольмием и европием монокристаллов флюорита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кирилюк Л.В.; БГУ. – Минск, 1974. – 16л.
1388684
  Рубинов А.Н. Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства красителей при ориентационном ущирении электронно-колебательных уровней. / А.Н. Рубинов, В.И. Томин. – Минск, 1976. – 55 с.
1388685
  Итченко Н.Ф. Спектрально-люминесцентные и электрофизические свойства некоторых производных антрацена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Итченко Н.Ф.; Ун-тет дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1971. – 20л.
1388686
  Виноградов И.П. Спектрально-люминесцентные исследования аминокислот, пептидов и белков в области 110-300 нм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.054 / Виноградов И.П.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1388687
  Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 131 л. – Библиогр.: л. 114-131
1388688
  Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв
1388689
  Москвин Николай Андреевич Спектрально-люминесцентные исследования кристаллов щелочных фторидов, активированных шестивалентным ураном : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Москвин Николай Андреевич; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1388690
  Гуринович Г.П. Спектрально-люминесцентные исследования соединений порфинного ряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуринович Г.П.; М-во высш.,сред.спец и проф.образования БССР. – Минск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1388691
  Толстой М.Н. Спектрально-люминесцентные свойства и структура лазерных стекол. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Толстой М.Н.; Оптический ин-т. – Л., 1977. – л.
1388692
  Володько Л.В. Спектрально-люминесцентные свойства и структура ураниловых соединений : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Володько Л.В.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1965. – 20л.
1388693
  Новицкий Г.Г. Спектрально-люминесцентные свойства изотопзамещенных кислородсодержащих соединений уранила. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010405 / Новицкий Г.Г.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 18л.
1388694
  Снегов Михаил Иванович Спектрально-люминесцентое исследование первичных фотофизических и фотохимических процессов в растворах родаминовых красителей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Снегов Михаил Иванович; Гос. опт. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1388695
  Жмырева И.А. Спектрально-люминсцентное исследование неорганических стекол, активированных гольмием и самарием и возможность их использования в ОКГ : Автореф... канд .физ. матт.наук: / Жмырева И. А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1388696
   Спектрально-люмінесцентні властивості та локальне оточення доміщкового іона NO2 у кристалах LiCI і NaCI / М.У. Бідий, Г.І. Гайдідей, Б.А. Охріменко, В.П. Сакун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Фізика ; Вип. 3)


  При 4,2 К вивчено структуру спектра люмінесценції 1 В 1 - 1 А 1 [подано формулу] домішкових аніонів NO2 у кристалах LiCI і NaCI. Показано, що цей спектр являє собою суперпозицію спектрів щонайменше трьох різних центрів люмінесценції, які ...
1388697
  Яценко І.В. Спектрально-люмінесцентні та фотопровідні властивості нових плівкових полімерних композитів сенсибілізованих йонними барвниками / І.В. Яценко, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 164
1388698
   Спектрально-люмінесцентні характеристики домішкових іонів празеодіму в кристалах вольфраматів кадмію та свинцю / М. Діаб, С.Г. Неділько, І.В. Захарченко, Л.В. Філіпчук, О.В. Чукова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 354-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі представлено результати досліджень спектрально-люмінесцентних властивостей домішкових іонів празеодиму (Pr[верхній індекс 3+]) в кристалах вольфраматів. Аналіз експериментальних даних проведено за допомогою теоретичного методу параметризації ...
1388699
  Лозицький В.Г. Спектрально-поляризаційні вимірювання магнітних полів у сонячних спалахах методом відношення ліній / В.Г. Лозицький, В.В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-14. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено три сонячні спалахи: 25 липня 1981 р., 29 березня 2001 р. та 29 липня 2002 р. балів 2n, X1.7/1b та M4.7/2n відповідно. Ешельні зеєман-спектрограми спалахів отримано на горизонтальному сонячному телескопі Астрономічної обсерваторії Київського ...
1388700
  Крамаренко С.А. Спектрально-статистические характеристики переменного геомагнитного поля в диапазоне частот 1,10 -- 0,310 гц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Крамаренко С.А.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1388701
  Слива Т.Ю. Спектрально-структурні кореляції на прикладі координаційних сполук, що містять ліганд карбациламідофосфатного типу / Т.Ю. Слива, О.В. Амірханов, В.О. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 11-14. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  На основі великого експериментального матеріалу, було побудoвано та проаналізовано спектрально-структурні кореляції для ряду координаційних сполук різних металів-комплексоутворювачів, що містять ацидоліганд КАФ типу - ...
1388702
  Левчук Ю.Н. Спектрально-структурные корреляции стероидов : Автореф. дис... канд. физ.-мат.наук: / Левчук Ю. Н. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1969. – 16с.
1388703
  Самокиш В.А. Спектрально-флуоресцентное исследование внутримолекулярной подвижности макромолекул в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Самокиш В.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 18л.
1388704
  Кульская О.А. Спектральное и спектрохимическое определение редких, малых и породообразующих элементов : (Теоретическое оюоснование м методы анализа) / О.А. Кульская, С.А. Козак. – Киев : Наукова думка, 1972. – 204с.
1388705
  Выморков Юрий Борисович Спектральное исследование взаимодействия адсорбированных ароматических молекул с активными центрами на поверхности алюмосиликатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Выморков Юрий Борисович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 15л.
1388706
  Давыдов А.А. Спектральное исследование взаимодействия молекул кислорода и окиси углерода с окислами хрома, марганца и железа : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Давыдов А.А.; АН СССР. Сибирское от-ние. – Новосибирск, 1970. – 19л.
1388707
  Сидорова А.И. Спектральное исследование взаимодействия молекул с поверхностью окисных адсорбентов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидорова А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 с.
1388708
  Кочнев И.Н. Спектральное исследование водных растворов некоторых неэлектролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кочнев И.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1388709
  Диеп Н.А. Спектральное исследование гидратации ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.054 / Диеп Н.А.; ЛГУ. – Л, 1972. – 17л.
1388710
  Гольденберг А.Б. Спектральное исследование действия света и давления на первичные центры в галогенидосеребряных эмульсиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гольденберг А.Б.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1964. – 12л.
1388711
  Артамонов В.Г. Спектральное исследование деполяризованной компоненты релеевского рассеяния в жидкости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Артамонов В.Г. ;. – Москва, 1968. – 8 с.
1388712
  Глушков Леонид Петрович Спектральное исследование изотопически смешанных кристаллов а-кислорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Глушков Леонид Петрович; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1388713
  Асеев Ю.Г. Спектральное исследование карбонизованных полимеров : Автореф. дис. ... наук / Асеев Ю.Г. ; Госкомит. по топлив. пром. при Госплане СССР, Ин-т гор. ископ. – Москва, 1963. – 15 с.
1388714
  Чипанина Н.Н. Спектральное исследование комплексообразования в азотсодержащих ароматических и гетероциклических виниловых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Чипанина Н.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1388715
  Бобрович В.П. Спектральное исследование люминесценции белков и их основного центра свечения -- триптофана : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бобрович В. П.; БГУ. – Минск, 1966. – 17л.
1388716
  Кобышев Г.И. Спектральное исследование люминесценции катиона уранила с органическими лигандами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобышев Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
1388717
  Талиев Максмуд Магеррам оглы Спектральное исследование оптических фотонов монокристаллов Ga, S, GaSe и твердых растворов на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Талиев Максмуд Магеррам оглы;. – Баку, 1978. – 22л.
1388718
  Маслов Владимир Григорьевич Спектральное исследование отрицательных ионов тетрапиррольных пигментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Маслов Владимир Григорьевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1974. – 17л.
1388719
  Зятьков И.П. Спектральное исследование перекисей ацилов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зятьков И.П.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13
1388720
  Лыгин В.И. Спектральное исследование поверхностных соединений и молекул в адсорбированном состоянии. : Автореф... доктор хим.наук: / Лыгин В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
1388721
  Козлова Ю.И. Спектральное исследование роли триплетных состояний в процессах фотораспада трифенилметановых соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлова Ю.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
1388722
  Гуревич А.И. Спектральное исследование строения и таутомерных свойств производных акридина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуревич А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1961. – 12л.
1388723
  Сирота В.Г. Спектральное исследование фотохимии рибофлавина и его производных в адсорбирвоанном состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.054 / Сирота В.Г.; ЛГУ. – Л, 1971. – 13л.
1388724
  Лялин Г.Н. Спектральное исследование фотохимических реакций в растворах фталоцианинов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лялин Г.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1388725
  Урба В.А. Спектральное исследование электронной и вибронной структуры бензодиоксана-1,4 и его производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Урба В.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1388726
  Сорока Г.М. Спектральное исследование электронных состояний кристаллов фторпроизводных бензола. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Сорока Г.М.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1972. – 19л.
1388727
  Климушева Г.В. Спектральное исследование энергетического и пространственного строения молекул моноалкилбензолов : Автореф. дис ... канд. физ.-мат. наук / Климушева Г.В. ; Объед. учен. совет ин-тов физики, металло-физики и полупроводников АН СССР. – Киев, 1964. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1388728
  Обухов А.И. Спектральное определение и почвенно-геохимическое поведение микроэлементов в тропических и субтропических условиях : Автореф... канд. биол.наук: / Обухов А.И.; МГУ. Биолого-почвенный фак-т. – М., 1968. – 24л.
1388729
   Спектральное определение микроэлементов в растениях и почвах. – М, 1973. – 111с.
1388730
  Боровик-Романова Спектральное определение микроэлементов в растениях и почвах / Боровик-Романова, М.М. Фарафонов, И.Ф. Грибовская; Отв. ред.: В.В. Ковальский, А.В. Карякин. – Москва : Наука, 1973. – 111 с.
1388731
   Спектральное определение редких и рассеянных элементов (в минералах и породах, почвах, растениях и природных водах). – Москва : АН СССР, 1962. – 240с.
1388732
  Рабинович Ю.И. Спектральное ослабление и контраст в свободной атмосфере : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Рабинович Ю.И. ; Ин-т физики атмосферы АН СССР. – Москва, 1962. – 15 с.
1388733
  Полянский А.В. Спектральное представление вертикальных деформаций кольцевого тонеля ускорителя ВЭПП-4М / А.В. Полянский, Ю.А. Попков, П.П. Мурзинцев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 3. – С. 10-13 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1388734
  Атаходжаев А.К. Спектральное распределение интенсивности в крыле линии рассеяния жидкостей и растворов / Атаходжаев А.К., Тухватуллин Ф.Х. ; Самарск. гос. ун-т им. А. Навои. – Ташкент : Фан, 1981. – 142 с. – Список лит.: с. 119-122
1388735
  Стыро Д.Б. Спектральное распределение лучистого теплообмена в атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 051 / Стыро Д.Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1388736
  Шматко Е.С. Спектральное распределение радиоизлучения широких атмосферных ливней. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.16 / Шматко Е.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1388737
   Спектральное редуцированное инфракрасное излучение : справ. материал. – Москва : Наука, 1977. – 244с.
1388738
  Байжанов Бектур Сембеевич Спектральные вопросы тотально трансцендентных теорий конечного ранга : Автореф... канд. физ-матнаук: 010106 / Байжанов Бектур Сембеевич; АН СССР Сиб отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
1388739
  Кожевников А.Н. Спектральные задачи для псевдодифференциальных систем, эллиптических по Дуглису-Нирнебергу и их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Кожевников А.Н.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1388740
  Солев В.Н. Спектральные задачи, связанные с условием абсолютной регулярности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Солев В.Н.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1972. – 9л.
1388741
  Пуговкин А.В. Спектральные и временные характеристики и излучения ОКГ на твердом теле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Пуговкин А.В.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1388742
  Дятлов М.К. Спектральные и зондовые исследования процессов возбуждения в неоне, кадмия и их смесях с галием вблизи накаленного ктода и в положительном столбе разряда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Дятлов М.К.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1972. – 14л.
1388743
  Комаров Н.С. Спектральные и кинематические особенности "металлических" звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Комаров Н.С. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 11 с.
1388744
  Еременко В.В. Спектральные и магнитооптические исследования антиферромагнитных диэлектриков : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Еременко В.В.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 39л. – Бібліогр.:с.36-38
1388745
  Попков Ю.А. Спектральные и магнитооптические исследования кристаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попков Ю.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1965. – 15л.
1388746
  Вайшнорас Спектральные и магнитооптические исследования магнитных совойств ферритаграната эрбия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Вайшнорас Д.-Р.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1975. – 21л.
1388747
  Беляева Алла Ивановна Спектральные и магнитооптические исследования магнитоупорядоченных диэлектриков : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07, 01.04.11 / Беляева Алла Ивановна; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1974. – 43л.
1388748
  Павлова Л.А. Спектральные и поляризационные исследования звезд в отражательных туманностях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Павлова Л.А.; АН СССР. Главн. астроном. обсерватория. – Л., 1989. – 10л.
1388749
  Лембра Лидия Александровна Спектральные и поляризационные характеристики люминесценции смешанных щелочногалоидных и аммонийногалоидных кристаллов, активированных таллием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лембра Лидия Александровна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1388750
  Долженко Юрий Иванович Спектральные и расчетные характеристики соединений с внутримолекулярной водородной связью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Долженко Юрий Иванович; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 21л.
1388751
  Зима В.Л. Спектральные и структурно-функцинальные свойства фибриллообразующих белков : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.02 / Зима В.Л.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1981. – 48л.
1388752
   Спектральные и термохимические свойства медьсодержащих аэросилов / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, В.А. Калибабчук, А.Д. Гарновский // Журн. неорган. химии, 1987. – № 12
1388753
  Быстрова М.И. Спектральные и фотохимические свойства протохлорофилла и его аналогов в разных формах : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Быстрова М.И. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 29 с.
1388754
   Спектральные и химические методы анализа материалов. – Москва : Металургия, 1964. – 192с.
1388755
  Цибадзе Т.Г. Спектральные изменения гласных грузинского языка в соседстве с последующими согласными (Эексперим. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: / Цибадзе Т. Г.; Тбил.ГУ, Лаб. эксперим. фонет. и психол. речи 1-го Моск.гос. пед. ин-та ин. яз. – Тбилиси, 1959. – 24л.
1388756
  Эпштейн М.И. Спектральные измерения в электровакуумной технике / М.И. Эпштейн. – Москва : Энергия, 1970. – 144 с.
1388757
  Савельева Т.А. Спектральные исследования бензанилидов и родственных им по строенид веществ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Савельева Т. А.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 26л.
1388758
  Шпак М.Т. Спектральные исследования в ряду полициклических углеводородов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шпак М.Т.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1956. – 7л.
1388759
  Талайките З. Спектральные исследования взаимного влияния атомных групп в ацетиленовых соединениях : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Талайките З.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
1388760
  Якутина О.А. Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах третичных ароматических фосфинов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Якутина О.А.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 26л.
1388761
  Дорохова Виктория Вольфовна Спектральные исследования взаимного влияния функциональных групп в молекулах, содержащих трех- и четырехкоординационный атом фосфора при кратной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Дорохова Виктория Вольфовна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1388762
  Семенович Г.М. Спектральные исследования влияния границы раздела фаз полимер-твердое тело наструктуру граничных слоев полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Семенович Г.М.; АН УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соединен. – К, 1975. – 27л.
1388763
  Терновая Т.В. Спектральные исследования комплексов резкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Терновая Т. В.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – К., 1972. – 33л.
1388764
  Зыонг Фан Дау Спектральные исследования координации в фенолятах фенилртути и трифенилолова. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Зыонг Фан Дау; МГУ. – М., 1974. – 15л.
1388765
   Спектральные исследования космического и атмосферного излучения. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 172 с.
1388766
  Нахимовская Л.А. Спектральные исследования кристаллов и закристаллизованных растворов некоторых ароматических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Нахимовская Л.А.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1968. – 20л.
1388767
  Скоробогатько А.Ф. Спектральные исследования кристаллов некоторых ароматических соединений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скоробогатько А.Ф.; АН УССР.Ин-т физики. – К, 1966. – 16л.
1388768
  Коростелева Н.А. Спектральные исследования микроэлементов в породах, водах и нефтепродуктах : Автореф... канд. техн.наук: / Коростелева Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1972. – 25л.
1388769
  Остапенко Н.И. Спектральные исследования молекулярных кристаллов с дефектами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Остапенко Н.И. ; Учен. совет ин-та физики АН УССР. – Киев, 1969. – 16 с. – Бібліогр. :с.15-16
1388770
  Остапенко Нина Ивановна Спектральные исследования молекулярных кристаллов с дефектами : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Остапенко Нина Ивановна; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1984. – 316л. – Бібліогр.:л.283-316
1388771
  Варгин А.Н. Спектральные исследования низкотемпературной газоразрядной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Варгин А.Н.; Моск. инж-физ. ин-т. – М., 1971. – 15л.
1388772
  Чиковани Н.Н. Спектральные исследования поглощения и фотопроводимости монокристаллов сернистого кадмия при 300 к, 77 к и 20 к. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиковани Н.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1388773
  Соловьев А.В. Спектральные исследования примесей в кристаллах органических соединений при температуре 20,4 град. К. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Соловьев А.В. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1388774
  Дашковская Р.А. Спектральные исследования растворов солей хлористой сурьмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дашковская Р.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 11 с.
1388775
  Кривенко П.И. Спектральные исследования растворов щелочногалоидных солей, активированных неустойчивыми ионами (In, Cu, Au) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Кривенко П.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
1388776
  Верзилина М.К. Спектральные исследования сложных эфиров замещенных ароматических карбоновых кислот с фенолами и родственных им соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Верзилина М.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1388777
  Менжерес Г.Я. Спектральные исследования структуры и свойств граничных слоев полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Менжерес Г.Я.; АНУССР.Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К, 1984. – 18л.
1388778
  Серебренников Л.В. Спектральные исследования труднолетучих окислов бора, хрома, молибдена и ванадия изолированных или синтезированных в матрице из инертного газа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Серебренников Л.В.;. – М., 1975. – 16л.
1388779
  Панкратов А.А. Спектральные исследования фотоактивационных процессов в адсорбированных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Панкратов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 19л.
1388780
  Гороховский Ю.Н. Спектральные исследования фотографического процесса / Ю.Н. Гороховский. – М., 1960. – 391с.
1388781
  Новиков Б.В. Спектральные исследования фотопроводимости в области края поглощения некоторых кристаллов при Т-77 К. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков Б.В.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССр. – Л., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1388782
  Берман Л.В. Спектральные исследования фоточувствительных полупроводниковых материалов для приемников субмиллиметрового излучения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Берман Людмила Викторовна ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1977. – 17 с. – Библиогр.: 14 назв.
1388783
  Марцваладзе Н.М. Спектральные исследования эмиссии атомарного водорода верхней атмосферы в период Международного года спокойного Солнца (1962-1965 гг.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Марцваладзе Н.М.; Тбилис. гос. ун-т. Абустуман. астрофиз. обсерватория АН ГрузССР. – Тбилиси, 1969. – 9л.
1388784
  Афанасьева Н.И. Спектральные исследования явлений "порядок-беспорядок" в некоторых органических веществах с мезофазами и полимерах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Афанасьева Н.И. ; АН СССР , Институт спектроскопии. – Москва, 1977. – 16 с.
1388785
  Шаршеналиев Ж.Ш. Спектральные квазиоптимальные методы оценивания и распознавания динамических процессов с органиченной энергией / Ж.Ш. Шаршеналиев, Н.А. Петровская. – Фрунзе, 1982. – 207с.
1388786
  Якубов Владимир Яковлевич Спектральные краевые задачи для дифференциальных и дифференциально-операторных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Якубов Владимир Яковлевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1388787
  Моисеев Г.А. Спектральные методы анализа в рационализации измерений случайных полей в океане. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Моисеев Г.А.; АН УССР. Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1975. – 16л.
1388788
  Шмуляковский Я.Э. Спектральные методы анализа катализаторов ароматизации углеводородов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Шмуляковский Я.Э. ; Гос. оптич. ин-т. – Москва, 1960. – 15 с.
1388789
  Алексеев О.В. Спектральные методы анализа нелинейных радиоустройств с помощью ЭВМ / О.В. Алексеев. – Москва, 1985. – 151 с.
1388790
  Дмитриев А.Н. Спектральные методы анализа, синтеза и идентификации систем управления / А.Н. Дмитриев. – Фрунзе, 1986. – 233с.
1388791
  Березанский Ю.М. Спектральные методы в бесконечномерном анализе / Ю.М. Березанский, Ю.Г. Кондратьев ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1988. – 679 с. – Библиогр.: с. 657-674
1388792
  Сиренко Ю.К. Спектральные методы в теории резонансного рассеяния волн периодическими решетками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Сиренко Ю.К.; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1987. – 36 с.
1388793
   Спектральные методы и средства измерения параметров плазмы многозарядных ионов : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1988. – 144с.
1388794
   Спектральные методы исследования взаимодействия лазерного излучения с веществом : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1986. – 134с.
1388795
  Крылов Ю.М. Спектральные методы исследования и расчета ветровых волн / Ю.М. Крылов. – Л, 1966. – 256с.
1388796
  Пирожков Станислав Леонидович Спектральные методы исследования математических моделей электромеханических систем, включающих звенья с распределенными параметрами : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.18 / Пирожков С.Л. – Ульяновск, 2001. – 18 с. – Библиогр.: 17 назв.
1388797
  Литвин И.Н. Спектральные методы исследования управляемых систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / Литвин И.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
1388798
  Литвин И.Н. Спектральные методы исследования управляемых систем. : Дис... Канд. физ-мат. наук: 05.13.02 / Литвин И.Н.; КГУ им. Т.Шевченка. – К, 1984. – 123л. – Бібліогр.:л.123-136
1388799
   Спектральные методы обработки информации в научных исследованиях. – Пущино, 1980. – 146с.
1388800
   Спектральные методы определения микроэлементов в объектах биосферы. – Ростов н/Д, 1984. – 127с.
1388801
   Спектральные методы определения примесей элементов : Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва : Всесоюз. н.-и. ин-т химич. реакторов и особо чистых хим веществ
вып. 8. – 1964. – 88 с.
1388802
  Снопко В.Н. Спектральные методы оптической пирометрии нагретой поверхности. / В.Н. Снопко. – Минск : Наука и Техника, 1988. – 150с.
1388803
  Бойков А.Д. Спектральные методы расчета дискетных систем автоматического управления / А.Д. Бойков, Л.В. Сафонова. – Куйбышев, 1973. – 143с.
1388804
  Солодовников В.В. и др. Спектральные методы расчета и проектирования систем управления / В.В. и др. Солодовников. – Москва : Машиностроение, 1986. – 439с.
1388805
  Тафт В.А. Спектральные методы расчета нестационарных цепей и систем / В.А. Тафт. – М., 1978. – 272с.
1388806
  Машкович С.А. Спектральные модели общей циркуляции атмосферы и численного прогноза погоды / С.А. Машкович. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 288с.
1388807
  Дервиз. Т.Е. Спектральные наблюдения в фотографической инфракрасной области и изучение поляризационных эффектов в звездных спектрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дервиз. Т. Е.; ЛГУ. – Л., 1971. – 12л.
1388808
  Литвиненко Л.Н. Спектральные операторы рассеяния в задачах дифракции волн на плоских экранах / Л.Н. Литвиненко, С.Л. Просвирин. – Киев : Наукова думка, 1984. – 239 с.
1388809
  Ковалева И.В. Спектральные особенности и диссипация энергии возбуждения электронных состояний редкоземельных активаторов в некоторых стеклообразных матрицах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ковалева И.В.; Гос. оптич. ин-тут им. С.И.Вавилова. – Л., 1986. – 16л.
1388810
  Коняшенко А Е. Спектральные представления в задачах возбуждения плоских взаимодействующих излучателей / А Е. Коняшенко, В.Н. Шмыков. – Иркутск, 1989. – 248 с.
1388811
  Напалков Ю.В. Спектральные представления в сейсморазведке / Ю.В. Напалков. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 110с.
1388812
  Напалков Ю.В. Спектральные представления в сейсморазведке / Ю.В. Напалков. – М.
2. – 1974. – 94с.
1388813
  Калоджеро Ф. Спектральные преобразования и солитоны: Методы решения и исслед. нелинейн. эволюц. уравнений / Ф. Калоджеро, А. Дегасперис. – Москва : Мир, 1985. – 469 с.
1388814
  Тарасов К.И. Спектральные приборы / К.И. Тарасов. – Ленинград : Машиностроение, 1968. – 387 с.
1388815
  Тарасов К.И. Спектральные приборы / К.И. Тарасов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 367с.
1388816
  Нагибина И.М. Спектральные приборы и техника спектроскопии : Учеб.пособие / И.М. Нагибина, В.К. Прокофьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Машиностроение, 1967. – 324 с.
1388817
  Барачевский В.А. Спектральные проявления взаимодействия молекул с поверхностью твердых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барачевский В.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1965. – 19л.
1388818
   Спектральные проявления межмолекулярных взаимодействий в газах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 175с.
1388819
  Андриевский Сергей Михайлович Спектральные проявления пульсационной активности звезд типа б щита и родственных объектов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Андриевский Сергей Михайлович ; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 15 с.
1388820
  Фано У. Спектральные распределения сил осцилляторов в атомах / У. Фано, Дж. Купер; перевод под ред.Л.А. Вайнштейна. – Москва : Наука, 1972. – 200с.
1388821
  Иванов М.А. Спектральные распределения элементарных возбуждений в неидеальных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов М.А. ; Учен. совет ин-та металлофизики АН УССР. – Киев, 1967. – 15 с.
1388822
  Куменский В.Р. Спектральные свойства водных растворов галоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Куменский В. Р.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1975. – 235л. – Бібліогр.:л.227-235
1388823
  Кумеский Василий Романович Спектральные свойства водных растворов голоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кумеский Василий Романович; КГУ. – К., 1975. – 18л.
1388824
  Архипов В.П. Спектральные свойства вырождающихся эллиптических операторов и вопросы разрешимости граничных задач. : Автореф... наук: 01.01.02 / Архипов В.П.; АН УССР. Инст. прикл. матем. и механ. – ДОнецк, 1980. – 17л.
1388825
  Йоргенс К. Спектральные свойства гамильтоновых операторов : пер. с англ. / К. Йоргенс. – Москва : Мир, 1976. – 152с.
1388826
  Кочубей А.Н. Спектральные свойства дифференциально-оперативных уравнений четного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кочубей А.Н.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1977. – 12л.
1388827
  Часовникова Л.В. Спектральные свойства и фотосенсибилизирующее действие мономолекулярных слоев хлорофилла. : Автореф... канд. хим.наук: / Часовникова Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – М., 1966. – 9л.
1388828
  Нижник Л Спектральные свойства некоторых дифференциальных операторов и задачи рассеяния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нижник Л П.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., физ., и металлофиз. АН УССР. – К., 1961. – 6л.
1388829
  Харитонов О.М. Спектральные свойства объемных интерференциаонных волн в литосфере. / О.М. Харитонов. – Киев, 1988. – 241с.
1388830
  Рамм А.Г. Спектральные свойства оператора Шредингера в областях с бескоречной границей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рамм А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 12л.
1388831
  Глинка Юрий Дмитриевич Спектральные свойства примесных тетраэдрических молекулярных анионов Cr, MO, Re в кристаллах различной симметрии и боратных стеклах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Глинка Юрий Дмитриевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 278л. – Бібліогр.:л.255-278
1388832
  Глинка Юрий Дмитриевич Спектральные свойства примесных тетраэдрических молекулярных анионов CrO2- 4, MoOu2- 4, ReO4 - в кристаллах различной симметрии и боратных стеклах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Глинка Юрий Дмитриевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
1388833
  Акулович Н.К. Спектральные свойства протохлорофилла растений различных систематических групп : Автореф... канд. биол.наук: / Акулович Н.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1961. – 15л.
1388834
  Кумейнский Василий Романович Спектральные свойства растворов галоидных солей и кислот с примесью молекулярных анионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кумейнский Василий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 18 с.
1388835
  Кочубей С.М. Спектральные свойства растений как основа методов дистанционной диагностики / С.М. Кочубей, Т.М. Шадчина, Н.И. Кобец; АН УССР, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 136с.
1388836
  Ткаченко В.А. Спектральные теоремы для некоторых классов несамосопряженных дифференциальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1388837
  Чумакин М.Е. Спектральные фукнции изометрического оператора : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумакин М.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1388838
  Кушниренко И.Я. Спектральные характеристики водных растворов галоидных солей, аткивированных галлием, гермнием, мышьяком, селеном и теллуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кушниренко И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 14 с.
1388839
  Кушниренко И.Я. Спектральные характеристики водных растворов голоидных солей, активированным галлиом, германиом, мышьяком, селеном и теллуром : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кушниренко И. Я.; КГУ. – К., 1965. – 170л. – Бібліогр.:л.162-170
1388840
  Моисеева Е.В. Спектральные характеристики гласных начальных неприкрытых безударных слогов внутри синтагмы в современном русском литературном языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 37-47. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В настоящей статье излагаются результаты экспериментально-фоне тическо го исследования реализации безударных гласных в непервом предударном неприкрытом слоге в позиции после мягкого согласного предшествующего слова в совр. рус. лит. языке. Проведенное ...
1388841
  Якоби Ю.А. Спектральные характеристики и методы ик-диагностики водородной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Якоби Ю.А.; АН СССР. Сиб. отд. ... – Новосибирск, 1971. – 20л.
1388842
  Поединчук Анатолий Ефимович Спектральные характеристики открытых двумерных резонаторов с диэлектрическими включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поединчук Анатолий Ефимович; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 17л.
1388843
  Поединчук Анатолий Ефимович Спектральные характеристики открытых двумерхных резонаторов с диэлектрическими включениями : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Поединчук Анатолий Ефимович; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 17л.
1388844
  Бабанин Александр Владимирович Спектральные характеристики поля ветровых поверхностных волн : Автореф... канд.физ-матнаук: 04.00.22 / Бабанин Александр Владимирович; АН УССР Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1990. – 21л.
1388845
  Авраменко В.Г. Спектральные характеристики прессованных щелочногалоидных дисков, активированных таллием, мышьяком, оловом различных валентностей / В.Г. Авраменко. – Москва, 1965. – с. 395-397. – Отд. оттиск.Известия АН СССР. с.физическая,т.ХХІХ
1388846
  Беленов Алексей Федорович Спектральные характеристики сигналов, рассеяных искусственной и естественной ионосферной турбулентностью (Экспериментальные исследования) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Беленов Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. НИРФИ. – Горький, 1990. – 10л.
1388847
  Ратнер А.М. Спектральные, пространственные и временные характеристики лазера / А.М. Ратнер. – Киев : Наукова думка, 1968. – 203 с.
1388848
  Манвелян Морис Оганесович Спектральные, релаксационные и инверсионные характеристики искусственных кристаллов изумруда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Манвелян Морис Оганесович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1980. – 13л.
1388849
   Спектральные, электрофотометрические и радиолокационные исследования полярных сияний и свечения ночного неба. – М., 1960. – 69с.
1388850
   Спектральные, электрофотометрические и радиолокационные исследования полярных сияний и свечения ночного неба. – М., 1961. – 44с.
1388851
  Ломоносова Л.С. Спектральный анализ / Л.С. Ломоносова, О.Б. Фалькова. – М, 1958. – 420с.
1388852
   Спектральный анализ. – М., 1960. – 40с.
1388853
  Кустанович И.М. Спектральный анализ / И.М. Кустанович. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Высшая школа, 1972. – 351 с.
1388854
  Шипицын С.А. Спектральный анализ биологических материалов с помощью дуги постоянного тока : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Шипицын С.А. – Иркутск, 1950. – 4 с.
1388855
  Годич В.И. Спектральный анализ бисимметричных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Годич В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1388856
   Спектральный анализ в геологии и геохимии. – М., 1967. – 248с.
1388857
  Бат М. Спектральный анализ в геофизике / М. Бат ; под ред. О.А. Потапова ; пер. с англ. В.Н. Лисина, В.М. Кузнецова. – Москва : Недра, 1980. – 535 с. : ил. – Библиогр.: с. 467-528 (1583 назв.)
1388858
  Серкеров С.А. Спектральный анализ в гравиразведке и магниторазведке / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1991. – 278с.
1388859
  Пойда В.Н. Спектральный анализ в дискретных ортогональных базисах. / В.Н. Пойда. – Минск, 1978. – 136с.
1388860
  Лизогуб А.П. Спектральный анализ в органической химии / А.П. Лизогуб. – Киев : Техніка, 1964. – 232 с.
1388861
  Лизогуб А.П. Спектральный анализ в органической химии / А.П. Лизогуб. – К., 1964. – 232с.
1388862
  Журбенко И.Г. Спектральный анализ временных рядов / И.Г. Журбенко. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 168с.
1388863
  Гренджер К. Спектральный анализ временных рядов в экономике = Spectral analysis of economic time series / Гренджер К., Хатанака М. ; [пер.: В.С. Дуженко, Е.Г. Угер ; науч. ред. В.В. Налимов]. – Москва : Статистика, 1972. – 312 с. – Библиогр.: Cписки лит. в конце глав
1388864
  Бочкова О.П. Спектральный анализ газовых смесей / О.П. Бочкова, Е.Я. Шрейдер. – М., 1955. – 184с.
1388865
  Бочкова О.П. Спектральный анализ газовых смесей / О.П. Бочкова, Е.Я. Шрейдер. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1963. – 307с.
1388866
  Немец В.М. Спектральный анализ газовых смесей с использованием изотопного разбавления : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Немец В.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1388867
  Семенов Н.Н. Спектральный анализ горного хрусталя и кварцевого стекла на примеси. : Автореф... канд.техн.наук: / Семенов Н.Н.; М-во высш.образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-техн.ин-т. – М, 1958. – 16л.
1388868
  Катченков С.М. Спектральный анализ горных пород. / С.М. Катченков. – Л, 1957. – 215с.
1388869
  Катченков С.М. Спектральный анализ горных пород. / С.М. Катченков. – 2-е изд. – Л, 1964. – 272с.
1388870
   Спектральный анализ дифференциальных операторов. – Киев, 1980. – 135с.
1388871
   Спектральный анализ звуков речи и интонация. – М., 1969. – 439с.
1388872
  Дженкинс Г. Спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / Г. Дженкинс, Д. Ваттс. – Москва : Мир
вып. 1. – 1971. – 317 с.
1388873
  Дженкинс Г. Спектральный анализ и его приложения : пер. с англ. / Г. Дженкинс, Д. Ваттс. – Москва : Мир
вып. 2. – 1972. – 287 с.
1388874
  Филиппов А.Н. Спектральный анализ и его применения / А.Н. Филиппов. – Москва-Л. : ОНТИ, 1937. – 472 с.
1388875
  Островская Г.В. Спектральный анализ изотопного состава водорода, углерода, азота и меди. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островская Г.В.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1961. – 12л.
1388876
  Карнаухов В.Н. Спектральный анализ клеток в экологии и охране окружающей среды: (Клеточный биомониторинг) = Spectral analysis of cells in ecology fnd environmental protection (Cell biomonitjring) / В.Н. Карнаухов. – Пущино, 1988. – 124 с.
1388877
  Романютина Ж.Д. Спектральный анализ колебаний геофизических элементов (на прим. бассейна оз. Балхаш) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Романютина Ж. Д.; Кубан. с. х. ин-т. – Краснодар, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1388878
  Исаев Л.Е. Спектральный анализ линейных ограниченных операторов с резольвентой экспоненциального типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Исаев Л.Е.; АН УССР. Физ.-техн. ин-тут низких температур. – Харьков, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1388879
  Куделя Е.С. Спектральный анализ металлов и сплавов / Е.С. Куделя. – Киев, 1961. – 231с.
1388880
  Буравлев Ю.М. Спектральный анализ металлов и сплавов / Ю.М. Буравлев. – Киев, 1976. – 190 с.
1388881
  Таганов К.И. Спектральный анализ металлов и сплавов с предварительным отбором пробы / К.И. Таганов. – Москва : Металлургия, 1968. – 188 с.
1388882
  Лонцих С.В. Спектральный анализ металлометрических проб / С.В. Лонцих, В.В. Недлер, Я.Д. Райхбаум. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 120с.
1388883
  Топор Н.Д. Спектральный анализ минералов, руд и горных пород / Н.Д. Топор. – М, 1963. – 192с.
1388884
  Топор Н.Д. Спектральный анализ минералов, руд и горных пород / Н.Д. Топор. – Москва : Московский университет, 1963. – 191с.
1388885
  Калинин С.К. Спектральный анализ минерального сырья / С.К. Калинин, Э.Е. Файн. – Алма-Ата, 1962. – 240с.
1388886
  Индиченко Л.Н. Спектральный анализ минеральных веществ / Л.Н. Индиченко. – М., 1960. – 189с.
1388887
  Садовничий В.А. Спектральный анализ многочастичного оператора Шредингера / В.А. Садовничий. – М., 1984. – 23с.
1388888
  Муртазин Х.Х. Спектральный анализ многочастичного оператора Шредингера / Х.Х. Муртазин, В.А. Садовничий. – М., 1988. – 227с.
1388889
  Черемных Е.В. Спектральный анализ некоторых несамосопряженных операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черемных Е.В. ; МВ и ССО УССР , Львов. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 20 с.
1388890
  Максимов Д.Е. Спектральный анализ некоторых полупроводниковых веществ с применением разряда в полом катоде : Автореф... канд. хим.наук: / Максимов Д. Е.; Гор.ГУ. – Горький, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1388891
  Блохина Л.П. Спектральный анализ немецких нелабиализованных гласных фонем переднего ряда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Блохина Л.П. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1961. – 13 с.
1388892
  Кужель А.В. Спектральный анализ неограниченных несамосопряженных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужель А.В.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1959. – 11л.
1388893
  Немец В.М. Спектральный анализ неорганических газов / В.М. Немец, А.А. Петров, А.А. Соловьев. – Ленинград : Химия, 1988. – 240 с. – ISBN 5-7245-0075-2
1388894
  Деркач В.А. Спектральный анализ неорганических несамосопряженных операторов в оснащенных пространствах с индефинитной метрикой : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Деркач В. А.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. и механики. – Донецк, 1978. – 18л.
1388895
  Сахнович Л.А. Спектральный анализ несамосопряженных вполне непрерывных операторов с единственной точкой спектра : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Сахнович Л. А.; МВО УССР, ХГУ. – Харьков, 1960. – 14л.
1388896
  Каспранский Р.Р. Спектральный анализ носовых согласных немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Каспранский Р.Р.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1963. – 21л.
1388897
  Колесник Василий Михайлович Спектральный анализ обобщенной краевой задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колесник Василий Михайлович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 26л.
1388898
  Майорга-Родригес Спектральный анализ операторов близких к оператору Лапласа : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Майорга-Родригес Х. Б.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. – Донецк, 1981. – 16л.
1388899
  Егорова И.Е. Спектральный анализ операторов Дирака и матриц Якоби с предельно периодическими коэффициентами, хорошо аппроксимируемыми периодическими : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Егорова И.Е.; МВ и ССО УССР, Харьк.гос.ун-т. – Х, 1987. – 16л.
1388900
  Тарутина Л.И. Спектральный анализ полимеров / Л.И. Тарутина, Ф.О. Позднякова. – Ленинград : Химия, 1986. – 247 с.
1388901
  Орлов А.Г. Спектральный анализ полупроводников / А.Г. Орлов. – Ленинград, 1971. – 171с.
1388902
  Зырин Г Н. Спектральный анализ почв, растений и других биологических аспектов / Г Н. Зырин, . – М., 1977. – 334с.
1388903
   Спектральный анализ при поисках рудных месторождений. – Ленинград : Недра, 1969. – 296с.
1388904
   Спектральный анализ редкоземельных окислов. – Москва : Наука, 1974. – 154 с.
1388905
  Русанов А.К. Спектральный анализ руд и минералов. / А.К. Русанов. – М.-Л., 1948. – 260с.
1388906
  Коняев К.В. Спектральный анализ случайных океанологических полей. / К.В. Коняев. – Л, 1981. – 207с.
1388907
  Грибанов Ю.И. Спектральный анализ случайных процессов / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – М., 1974. – 239с.
1388908
  Коняев К.В. Спектральный анализ случайных процессов и полей. / К.В. Коняев. – М, 1973. – 168с.
1388909
   Спектральный анализ слюд сесторождений Восточной Сибири. – Иркутск, 1974. – 274с.
1388910
  Журбенко И.Г. Спектральный анализ стационарных случайных процессов и полей : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.05 / Журбенко И. Г.; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
1388911
  Солодвник С.М. и Ноткина М.А. Спектральный анализ тугоплавких редких металлов / С.М. и Ноткина М.А. Солодвник. – М., 1974. – 49с.
1388912
  Топалов Л.И. Спектральный анализ ферросплавов. / Л.И. Топалов. – Свердловск, 1962. – 288с.
1388913
  Кошкаров А.Б. Спектральный анализ фрикативных согласных казахского языка в структурах типа СГС, ГСГ : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Кошкаров А.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1972. – 26л.
1388914
   Спектральный анализ чистых веществ. – Ленинград : Химия, 1971. – 416 с.
1388915
   Спектральный анализ элементов-примесей в горных породах. – М., 1972. – 127с.
1388916
  Ильин С.Р. Спектральный и деформационный анализ систем "сосуд - армировка" вертикальных стволов / С.Р. Ильин, М.В. Дубинин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 164-193 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1388917
  Акмарво А.М. Спектральный и рентгенографический анализ английских и удмуртских гласных : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акмарво А.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1965. – 23 с.
1388918
  Хачатнян А.А. Спектральный и рентгенологический анализ гласных армянского и английского языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Хачатнян А.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр.яз. – Москва, 1963. – 18л.
1388919
  Федоров Т.Г. Спектральный изотопный анализ водорода и определение концетнтрации водорода в металлах / Т.Г. Федоров. – М., 1980. – 120с.
1388920
  Ковалев И.А. Спектральный метод анализа по линиям, расположенным в разных областях спектра. : Автореф... канд. техн.наук: / Ковалев И.А.; Харьков. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Харьков, 1965. – 13л.
1388921
  Бойков А.Д. Спектральный метод исследования динамики автоматических систем управления / А.Д. Бойков, С.Ф. Ледяев. – Саранск, 1979. – 55с.
1388922
  Жиглинский А.Г. Спектральный метод определения изотопного состава свинца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жиглинский А. Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 12 с.
1388923
  Кунд Г.Г. Спектральный метод определения изотопов Sr87 и Pb204 : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Кунд Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1970. – 15л.
1388924
  Онша Ю.М. Спектральный метод оптимального планирования экспериментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Онша Ю.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 18 с.
1388925
  Онша Юрий Михайлович Спектральный метод оптимального планирования экспериментов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Онша Юрий Михайлович; МВ и ССО СССР. КГУ. – Киев, 1987. – 118л. – Бібліогр.:л.94-103
1388926
  Омуралиев А.С. Спектральный подход для асимптотического изучения интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Омуралиев А. С. ; АН КазССР , Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1979. – 14 с.
1388927
  Русинов Л.А. Спектральный подход к первичной обработке сигналов аналитических приборов / Л.А. Русинов, Л.В. Новиков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 157 с.
1388928
   Спектральный приемник на волну 1,35 СМ. – Ленинград : АН СССР, 1984. – с.
1388929
  Нийлиск Х.И. Спектральный радиационных режим некоторых посевов сельскохозяйственных культур в фотосинтетических активной области спектра : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нийлиск Х. И.; Тарт. Гу. – Тарту, 1964. – 12л.
1388930
  Салихов Тагаймурод Хаитович Спектральный состав двукратно рассеянного света в окрестности критических точек : Дис... наук: 01.04.14 / Салихов Тагаймурод Хаитович; МВ ССО РСФСР, ЛГУ им. А.А.Жданова, АН Тадж. ССР, Физ-техн. ин-т им. С.У.Умарова. – Л., 1985. – 145л. – Бібліогр.:л.130-145
1388931
  Салихов Тагаймурод Хаитович Спектральный состав двукратно рассеяного света в окрестности критических точек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Салихов Тагаймурод Хаитович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с.
1388932
  Тихомиров Александр Аполлинариевич и др. Спектральный состав света и продуктивность растений / Александр Аполлинариевич и др. Тихомиров. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 164с.
1388933
  Гришечкин Владимир Сергеевич Спектральный состав суммарной коротковолновой радиации и лучистого притока тепла в земной атмосфере : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.12 / Гришечкин Владимир Сергеевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 14л.
1388934
  Зайцев Г.И. Спектральный состав теплового и вынужденного рассеяния света в крыле линии Релея : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев Г.И.;. – М, 1968. – 10л.
1388935
  Гордон Б.Е. Спектральный эмиссионный анализ и его применение в криминалистике, судебной химии и судебной медицине / Б.Е. Гордон. – К, 1962. – 304с.
1388936
  Остпенко Н.И. Спектраьлные исследования молекулярных кристаллов с дефектами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Остпенко Н.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 28л.
1388937
  Білий М.У. Спектри вбирання лужних розчинів талію та свинцю / М.У. Білий, О.А. Шишловський. – 5 вип. – Київ
15. – 1956. – [6] с.
1388938
  Роман В.І. Спектри відношення сигнал-завада адаптивних геофізичних досліджень // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 186-191. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISSN 0203-3100
1388939
  Козік О.І. Спектри застосування методів дистанційного навчання // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 31-32
1388940
  Корнієнко М.Є. Спектри комбінаційного розсіяння другого порядку одностінних вуглецевих нанотрубок / М.Є. Корнієнко, А.П. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Порівняні форми коливальних смуг спектрів комбінаційного розсіяння 1-го та 2-го порядків одностінних вуглецевих нанотрубок при зміні частоти збуджуючого лазерного випромінювання v1. Встановлена сильна залежність інтенсивностей обертонів від v1 та ...
1388941
  Дашковська Р.О. Спектри комбінаційного розсіяння розчинів хлористої сурми / Р.О. Дашковська, І.І. Конділепко, 1958. – [7] с.
1388942
   Спектри комбінаційного розсіяння та коливальна релаксація деяких монозаміщених бензолу у розчинах. Ч.1 / Л.А. Булавін, А.К. Атаходжаєв, Ф.Х. Тухватуллін, В.Е. Погорєлов, А. Жумабоєв, О. Турсункулов, І.К. Клейнер, Н.А. Атамась // Тез.доп.І Укр.конф.Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем .Львів,1993
1388943
  Файдиш О.М. Спектри люмінесценції кристалів антрацену при різних умовах їх приготування, збудження і знімання / О.М. Файдиш, В.Л. Зіма. – Київ, 1960. – [5] c. – Окр. відбиток : Вісник КУ, № 3, сер. астрономії, фізики та хімії, вип. 2, 1960
1388944
  Булавін Л.А. Спектри молекулярного розсіяння світла поблизу критичної точки / Л.А. Булавін, Олейнікова // Тез. докл. 11-й Укр. школы-сем. "Спектроск. молекул, крист."
1388945
  Ільїнська А.П. Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: вегетативні органи рослин // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 8-18. – ISSN 0372-4123
1388946
  Охріменко Б.А. Спектри поглинання опромінених розчинів електролітів / Б.А. Охріменко, О.С. Колесник, В.П. Ящук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 490-496. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджені спектри наведеного оптичного поглинання довгоживучих фотопродуктів, які виникають в опромінених водних розчинах електролітів. Запропоновані фотохімічні реакції утворення та склад довгоживучих фотопродуктів.
1388947
   Спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції мероціанінів, похідних амінокумарину / Д.Б. Мельник, А.П. Науменко, В.М. Ящук, А.О. Герасьов, О.Д. Качковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 195-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1388948
  Бай О.В. Спектри та властивості нормальних хвиль в анізотропному п"єзокристалічному шарі орторомбічної та тригональної системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Бай Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1388949
  Борисова М.С. Спектри та кореляції в гідродинамічному підході з неперервною емісією при енергіях RHIC / М.С. Борисова, Ю.М. Синюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 411-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано одночастинкові спектри поперечного імпульсу та інтерферометричні радіуси в центральних Аu+Аu зіткненнях при енергіях RHIC в рамках гідродинамічно мотивованої параметризації з врахуванням неперервності емісії гадронів на протязі ...
1388950
  Горбань І.С. Спектро-інтерференційний метод кількісного аналізу двох- та трьохкомпонентних розчинів / І.С. Горбань, С.М. Рижова, О.А. Шишловський. – Київ, 1956. – С. 61-66. – Окр. відбиток
1388951
  Силантьев А.Н. Спектро-метрический анализ радиоактивных проб внешней среды / А.Н. Силантьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 184с.
1388952
  Арнаутов Н.В. Спектрографические методы количественного определения германия для геолого-геохимических исследований : Автореф... канд. хм.наук: / Арнаутов Н.В.; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние. Оббъедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 18л.
1388953
  Харламов И.П. Спектрографический анализ сплавов / И.П. Харламов. – М, 1969. – 208с.
1388954
  Гриффинг М.Е. Спектрографический и колориметрический методы определения фосфора в бензинах / М.Е. Гриффинг, С.Т. и др. Леококк. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 23 с.
1388955
  Сергеев А.В. Спектрографический метод изучения вариации космических лучей магнитосферного межпланетного происхождения . : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Сергеев А.В.; МГУ.Науч-исслед.ин-т ядерной физики. – М, 1973. – 30л.
1388956
  Коротков В.К. Спектрографический метод исследования измерений кратких нейтронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Коротков В. К.; АН СССР, Ин-т земного магнитизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 13л.
1388957
  Чешко Ф.Ф. Спектрографическое исследование двуокиси серы, сернистой кислоты и ее производных, метан-, и бензолсульфоновой кислот и их производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чешко Ф.Ф. ; МВО СССР , Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1950. – 9 с.
1388958
  Цветкова Н.Н. Спектрографическое исследование почво-грунтов на содержание микрорэлементов / Н.Н. Цветкова. – Днепропетровск, 1980. – 108с.
1388959
  Арнаутов Н.В. Спектрографическое определение германия в миниральном сырье / Арнаутов Н.В. ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т геологии и геофизики. – Новосибирск : Сибирск. отд. АН СССР, 1959. – 64 с. – Библиогр.: с. 58-61
1388960
  Еременко В.Я. Спектрографическое определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах / В.Я. Еременко. – Москва : АН СССР, 1960. – 80 с.
1388961
  Еременко В.Я. Спектрографическое определения микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах / В.Я. Еременко. – 2-е изд. – Л., 1969. – 110с.
1388962
   Спектрографическое оределение микроэлементов в сырье и монокристаллах корунда, шпинели, гранатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Несанелис М. З,; Несанелис М. З,; Хар.ГУ. – Х., 1983. – 24л.
1388963
   Спектроеліпсометричний контроль поверхні композитних матеріалів на основі бориду титану / О. Лопатинська, А. Лопатинський, І. Казо, Л. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-28. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Методами кутової, спектральної та азимутальної еліпсометрії проведено контроль поверхні композитних матеріалів на основі бориду титану. Виявлено, що поверхня зразків є неоднорідною, а поверхневому шару притаманна анізотропія таких еліпсометричних ...
1388964
  Ломакіна О.В. Спектроеліпсометричні властивості тонких плівок молібдену з перехідним шаром між плівкою і діелектричною підкладкою при збудженні поверхневих поляритонів / О.В. Ломакіна, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведені розрахунки спектральних залежностей еліпсометричних параметрів, а саме азимута відновленої лінійної поляризації У [...] і зсуву (раз між р і s компонентами відбитої хвилі [...], для тонких плівок молібдену (Мо), напилених на кварцові (SiO2) ...
1388965
   Спектроеліпсометричні дослідження тонких плівок молібдену і перехідних шарів на них / В.В. Лендел, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, І.А. Шайкевич // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 8. – С. 1013-1019. – ISSN 1024-1809
1388966
   Спектрозолотометрическая съемка как метод поисков золоторудных месторождений, несопровождаемых механическими ореолами (россыпями). – Л., 1964. – 22с.
1388967
  Кирюшин Ю.Т. Спектрометр большой светимости для исследования глубоконеупругого взаимодействия мюонов : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Кирюшин Ю.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 28л.
1388968
  Дражев М.Н. Спектрометр быстрых нейтронов по времени полета в наносекундном диапазоне. 03-3637 : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Дражев М.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1968. – 29л.
1388969
  Богданов Г.Ф. Спектрометр быстрых нейтронов по времени пролета : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов Г. Ф.; АН, СССР. – М., 1957. – 7л.
1388970
  Ондриш Л. Спектрометр с высоким разрешеним для измерения времени пролета частиц : Автореф... канд. техн.наук: / Ондриш Л.; ОИЯИ, Лаб. выс. энерг. – Дубна, 1971. – л.
1388971
  Ковригин О.Д. Спектрометр с двойной фокусировкой / О.Д. Ковригин, Г.Д. Латышев. – Алма-Ата, 1962. – 48 с.
1388972
  Забродин В.А. Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения на сверхпроводящем магните : Автореф... канд. тех.наук: / Забродин В.А.; КГУ. – К, 1972. – 18л.
1388973
  Лапшин В.Г. Спектрометри по времени пролета и их применение в экспериментах на ускорителе ИФВЭ с энергией 70 Гэв : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.0401 / Лапшин В. Г.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1388974
   Спектрометрическая и хроматографическая характеристика нефтей и конденсатов некоторых местородений Советского Союза. – М., 1972. – 88с.
1388975
  Сильверстейн Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Моррил. – Москва : Мир, 1977. – 590 с.
1388976
   Спектрометрические методы анализа в геохимии. – Новосибирск, 1980. – 125с.
1388977
   Спектрометрические методы анализа радиоактивного загрязнения почв и аэрозолей. – М., 1974. – 126с.
1388978
   Спектрометрические стандарты для наблюдения планет и комет и некотрые вопросы звездной спектрофотометрии. – Алма-Ата : Наука, 1972. – 123 с.
1388979
  Лабушкин В.Г. Спектрометрический метод и аппаратура для измерения концентрации дочерних продуктов эманаций в воздухе : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Лабушкин В.Г. ; Всес. науч.-исс. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Москва, 1967. – 32 с.
1388980
   Спектрометричне вивчення процесу утворення наночастинок золота в залежності від кислотності середовища / В.В. Порубльова, М.Л. Малишева, Ю.П. Муха, Г.М. Єременко, Н.П. Смірнова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 153
1388981
   Спектрометричний експрес-метод біоіндикації паркових екосистем / В.Б. Небесний, Г.А. Гродзинська, А.І. Самчук, С.С. Дугін, Г.Ю. Гончар // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 78-86. – ISSN 1815-2066
1388982
  Рыбаков Б.В. Спектрометрия быстрых нейтронов / Б.В. Рыбаков. – Москва : Издательство Главного управления по использованию атомной энергии, 1958. – 164 с.
1388983
  Дрозд Г.Г. Спектрометрия и дозиметрия нейтронов промежуточных энергий на биологическом канале ГЭК-9 аппарата ИРТ-2000 института ядерной энергетики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Дрозд Г.Г.; БГУ. – Минск, 1971. – 36л.
1388984
  Леман Т. Спектрометрия ионного и циклотронного резонанса / Т. Леман, М. Бёрси. – Москва : Мир, 1980. – 215 с.
1388985
  Колеватов Ю.И. и др. Спектрометрия нейтронов и гамма-излучения в радиационной физике / Ю.И. и др. Колеватов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 297 с. – ISBN 5-283-03033-4
1388986
  Федоров М.Б. Спектрометрия нейтронов средних энергий / М.Б. Федоров. – Киев : Наукова думка, 1979. – 227с.
1388987
  Новиков В.В. Спектрополяризационные исследования Луны и разнотипных вулканических отложений Камчатки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Новиков В.В. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штенберга. – Москва, 1972. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
1388988
  Моисеева Г.П. Спектрополяриметрический метод анализа оптически неактивных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеева Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 19л.
1388989
  Потапов В.М. Спектрополяриметрический метод в органической химии. : Автореф... доктор хим.наук: / Потапов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1964. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1388990
  Кирюхин И.Ф. Спектрополяриметрическое изучение -глобулина, яичного альбумина и желатина : Автореф... канд. биол.наук: / Кирюхин И.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Симферополь, 1965. – 18л.
1388991
  Демьянович В.М. Спектрополяриметрическое изучение аминов и их производств : Автореф... канд. химнаук: / Демьянович В. М.; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1963. – 20л.
1388992
  Ожерельева Е.И. Спектросенситометрическое и спектрофотометрическое исследование некоторых закономерностей оптической сенсибилизации фотографических эмульсий : Автореф... канд. хим.наук: / Ожерельева Е. И.; Лен. ин-т кинореж. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1388993
  Одинцова Г.А. Спектроскопические исследования потоков плазмы в некоторых типах плазменных ускорителей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Одинцова Г. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1967. – 14л.
1388994
  Ненов Н. Спектроскопические исследования структуры деформированных ядер 176Hf, 175Hf, 173Hf. 6-5795 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Ненов Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1388995
  Онущенко А.А. Спектроскопические свойства микрокристаллической фазы гетерогенных стекол : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.10 / Онущенко А.А.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1989. – 16л.
1388996
  Нуждина Ю.А. Спектроскопическое исследование внутри- и межмолекулярных взаимодействий в фосфорилированных амидах и уретанах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Нуждина Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1388997
  Нуждина Ю.А. Спектроскопическое исследование внутри и межмолекулярных взаимодействий в фосфорилированных амидах и уретанах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Нуждина Ю.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 18 с.
1388998
  Муминов А.И. Спектроскопическое исследование возбужденных состояний некоторых изотопов ядер Pd, Te, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, W, OS : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Муминов А.И.; АН УзССР. Объед. учен. совет по физике отд. физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
1388999
  Заслонко И.С. Спектроскопическое исследование протекания экзотермических реакций за ударными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Заслонко И.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1969. – 13л.
1389000
  Запольский О.Б. Спектроскопическое исследование процессо, протекающих в полимерах под действием ультрафиолетового излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Запольский О.Б.; АН БССР. Учен. совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,