Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1388001
  Головащенко М. "...Стою перед чимось чарівним і просто надприродним..." // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15 - 22 листопада (№ 52/53). – С. 14


  Про великого українського хорового диригента , композитора і вченого-етнографа Кошиць Олександра Антоновича.
1388002
  Костилєва С.О. "Сторінки історії. Збірник наукових праць": історія чтворення, аналіз змістового наповнення видання // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 185-194
1388003
  Белей Л. "Сторінки минулого" Олександра Лотоцького як джерело історії української літературної мови
1388004
  Пинтер Г. "Сторож" и другие драмы / Г. Пинтер. – Москва, 1988. – 224с.
1388005
  Яцканин І. "Стороннім вхід заборонено" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131
1388006
  Славинський М. "Стою на своїй землі" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 36-37. – ISSN 2313-559X


  Видатному поетові, Герою України, старійшині редакційної колегії "Віча" Борисові Олійнику - 80!
1388007
  Дончик В. "Стою на своїй землі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 9 жовтня (№ 20). – С. 1, 16-17


  Український поет Борис Олійник.
1388008
  Жулинський М. "Стою на своїй землі". Борису Олійники - 80 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 8
1388009
  Ковалець Л. "Стояв же він на шельваху в цісарськім дворі..." : Осип Юрій Федькович (Гординський) пори військової служби в австрійській армії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 93-116. – ISSN 0868-4790
1388010
  Кожан І. "Стояти на місці не можна, треба рухатися..." / розмову вела Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 158). – С. 11


  Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові - про Шептицького-благодійника, меценатство в Україні та розвиток культури.
1388011
  Золотько О.В. "Страдания юного Вертера" Гете и "Сон смешного человека" Достоевского // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 170-186. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1388012
   "Страна Апреля". Об эпохе перемен в Португалии ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 81-87. – ISSN 044-748Х


  В апреле 2014 г. в Центре иберийских исследований ИЛА РАН состоялся "круглый стол" на тему "Португалия: эпоха перемен". Мероприятие было приурочено к 40-летию революции 1974 г. В его работе приняли участие научные сотрудники и аспиранты. Было заслушано ...
1388013
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х


  Японцы - известные мастера по части изготовления кукол с древних времен. Куклы изначально были не игрушками, а символами, талисманами, оберегами.
1388014
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 70-91. – ISSN 1812-867Х
1388015
  Дубровская Е. "Страна десяти тысяч кукол" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 80-105. – ISSN 1812-867Х
1388016
  Золотухина Н.А. "Страна друидов, снов и струн": проблемы интерпретации драматической поэмы Н.С. Гумилева "Гондла" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 221-226. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1388017
  Пахльовська О. "Страна рабов, страна господ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Мовне законодавство від Партії регіонів як засіб територіальної та мовно-національної фрагментації країни.
1388018
   "Страна улыбок"... и туризма : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 54-58 : Фото
1388019
   "Страна философов" Андрея Платонова : Проблемы творчества: По матер. третьей междунар. научн. конферен., посвящен. творчеству А.П. Платонова. 26-28 ноября 1996 года.Москва. – Москва : Наследие. – ISBN 5-201-13362-2
Вып. 3. – 1999. – 512с.
1388020
  Корчагина-Александровская "Страница жизни" / Корчагина-Александровская. – Москва : Искусство, 1955. – 420 с.
1388021
  Корчагина-Александровская "Страница жизни". / Корчагина-Александровская. – Л.-М., 1939. – 98с.
1388022
  Бедлинский К.Б. "Страницы дней перебирая..." : (А.С. Пушкин и калужский край) / К.Б. Бедлинский. – Тула : Приокское книжное издательство, 1992. – 126 с.
1388023
  Палеологос Г. [Страдник / Григорий Палеологос ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Естія, 1997. – 269 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 52])
1388024
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Укр. стрілец. громади
Т. 2. – 1944. – 76 с. : портр.
1388025
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1388026
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 5. – 1947. – 77 с.
1388027
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / ген. В. Сікевич. – Edmonton : Накладом автора
Т. 6. – 1949. – 76, [1] с.
1388028
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1388029
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1388030
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1388031
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1388032
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 43. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1388033
   Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1989-. – ISSN 2307-5244
Вип. 44. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
1388034
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1388035
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1388036
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1388037
   Сторінки історії анестезіології України : (присвяч. 100-річчю Нац. мед. акад. післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) / О.А. Лоскутов, М.В. Бондар, Ю.І. Марков [та ін.]. – Київ : Медінформ, 2018. – 154, [2] с. : портр., іл. – Шифр. дубл. 61 Стор. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISBN 978-966-409-216-3
1388038
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1388039
  Осіпова Г.С. Сторінки історії бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: роки революції (1917-1920 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 216-253. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "На основі значної документальної бази висвітлено історію становлення та розвитку бібліотеки першого на теренах України вищого педагогічного навчального закладу - Історико-філологічного інституту князя О. Безбородька в роки революції 1917–1920 рр. ...
1388040
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1388041
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1388042
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1388043
  Намлієва Л.М. Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 43. – C. 30-33. – ISSN 2073-8331
1388044
  Черваньов Д.М. Сторінки історії економічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 69-75. – ISBN 966-7419-44-4
1388045
  Мелешкіна І. Сторінки історії єврейського театру в матеріалах фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 80-98. – ISBN 978-966-378-592-9
1388046
  Лященко С.П. Сторінки історії і сьогодення НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 29-37. – ISBN 966-7419-44-4
1388047
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1388048
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1388049
   Сторінки історії Київського національного університету технологій та дизайну : у 2 кн. / В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов; В.М. Урбанський, О.І. Волков, В.В. Кострицький, Ю.Є. Кулєшов. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0510-5
Кн. 1 : / Урбанський В.М., Волков О.І., Кострицький В.В., Кулєшов Ю.Є. – 2005. – 420, [3] с. : іл., табл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1388050
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1388051
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1388052
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1388053
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1388054
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій. – вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 207, [1] с. – Предм. покажч.: 204. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-617-10-0307-1
1388055
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1388056
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1388057
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1388058
  Перепелиця А. Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині ( XVII-XXI ст.) // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 722-731. – ISBN 978-966-2779-91-2
1388059
   Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017) / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька, Т.С. Вацеба, О.В. Марусин, І.В. Чернявська, Р.І. Делятинський // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4 (24). – С. 64-82. – ISSN 2413-5461


  У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров"я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено ...
1388060
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1388061
  Солонська Н. Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Мета статті -привернути увагу наукових кіл та громадськості до засобів репрезентації та популяризації книги української діаспори, збереження української мови, реклами друкованого слова, вивчення та аналізу комунікаційних заходів на науковому рівні
1388062
  Ступак Ф.Я. Сторінки історії Товариства Червоного Хреста // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 139-143
1388063
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1388064
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1388065
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1388066
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1388067
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1388068
  Васильчук В.М. Сторінки історії українських німців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
1388069
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1388070
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1388071
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1388072
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
1388073
  Кристева О. Сторінки каміння і дерева / О. Кристева, А. Ахряянов. – Кам"янець-Подільський, 1970. – 171 с.
1388074
   Сторінки кіноленініани.. – К., 1969. – 100с.
1388075
  Попович К. Сторінки літопису : (до українсько-молдавських фольклорно-літературних взаємин і проблем історії та самобутності українців Молдови) / Костянтин Попович ; Академія наук Республіки Молдова, Ін-т національних меншин ; відп. за вип. І. Васільєв. – Кишинів : Парагон, 1998. – 242 с. – ISBN 9975-916-08-2
1388076
  Грабовецький В. Сторінки літопису Івано-Франківського Катедрального Собору Святого Воскресіння / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999. – 80с., 14 с. іл. – На тит. арк.: Присвячується 2000-літтю Різдва Христового. – ISBN 966-7363-28-7
1388077
  Жишкович М. Сторінки літопису оперної студії Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 57-63
1388078
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 2)
Ч. 1. – 1932. – 286, [2] с.
1388079
  Лотоцький О.Г. Сторінки минулого : Ч. 1-4 / О Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава. – (Праці Українського наукового інституту : Серія Мемуарів ; Т. VI, кн. 3)
Ч. 2. – 1933. – 488 с.
1388080
  Лотоцький О. Сторінки минулого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
1388081
  Ситник К. Сторінки мого академічного життєпису : [До 80-річчя] // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-70. – ISSN 0372-6436
1388082
  Макаревич М.П. Сторінки мого життя : мемуари Миколи Макаревича / [ред.-упоряд.: О. Стасюк ; упоряд.: М. Макаревич, І. Хоменська]. – Київ : Логос, 2015. – 269, [3] с. : іл., портр. – (Україна дипломатична : бібліотека наукового щорічника ; вип. 10). – ISBN 966-518-338-9
1388083
  Шевчук О. Сторінки музичної шевченкіани: "Заповіт" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 207-212. – ISSN 0130-321Х
1388084
  Шевчук О. Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – ISSN 0869-3595
1388085
  Шевчук Оксана Сторінки музичної Шевченкіани: "Заповіт" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1388086
   Сторінки Мюнхена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 54-57 : фото
1388087
  Смолянніков С. Сторінки нашої історії. До десятої річниці утворення Центральної виборчої комісії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-99.
1388088
   Сторінки пам"яті [Мартиненко Петро Федорович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 125-126
1388089
  Сліденко І. Сторінки пам"яті [Мироненко Олександр Миколайович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 113-114. – ISSN 2310-6158


  11 листопада 2014 року на 73-році пішов з життя суддя Конституційного Суду України у відставці Мироненко Олександр Михайлович - відомий український правознавець, політолог, філософ, історик права, педагог, доктор філософських наук, професор, ...
1388090
  Мусатов С. Сторінки пам"яті про В.А. Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 179-180. – ISSN 1810-2131
1388091
  Бажан О.Г. Сторінки політичної біографії Петра Шелеста // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 84-87. – ISSN 2227-183Х
1388092
   Сторінки політичної історії України.. – К., 1990. – 598с.
1388093
  Осетров О.А. Сторінки пролетарської солідарності / О.А. Осетров. – Київ, 1969. – 164с.
1388094
  Лещенко М.П. Сторінки просвітницько-педагогічної діяльності Миколи Зерова : Монографія / Марія Лещенко; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-8892-05-4
1388095
  Крутікова Н.Є. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
1388096
   Сторінки трудової слави.. – Київ, 1949. – 80с.
1388097
  Онкович Г.В. Сторінки українознавства / Г.В. Онкович. – К, 1994. – 96с.
1388098
  Цвид А. Сторінки хвиль : Вірші, переклади / А. Цвид. – Брест, 1999. – 106с. – (Берасьцейскае вогнішча)
1388099
  Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956) / О. Довженко. – Київ : Видавництво гуманітарної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-96500-1-1
1388100
  Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-191. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
1388101
  П"ятецька О.В. Сторітелінг як поліфункціональний інструмент сучасної комунікації: мовностилістичні особливості // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 106-121. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядається медійний інструмент сучасної комунікації - сторітелінг, який широко застосовується в комерційних, рекламних, корпоративних цілях з метою впливу на емоційну, пізнавальну та мотиваційну сфери реципієнтів. Водночас створення й ...
1388102
  Ільчишин Ж. Сторітелінгові технології на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень 2021. – С. 48-53
1388103
  Кузик О.В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6792
1388104
  Белінг Д.Є. Сторічна робота Київського університету в галузі гідрофауністичних і гідробілологічних досліджень / Д.Є. Белінг. – 183-204с. – Окремий відбиток
1388105
  Хохич Д.Г. Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 73-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
1388106
  Устименко О.В. Сторічний досвід та перспективи вивчення лікарських рослин // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; уклад.: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко, Л.М. Татарчук та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Ч. 2. – С. 36-50


  Одній із найстаріших наукових установ України - Дослідній станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН виповнилося сто років.
1388107
  Мітулінський Т. Сторічний ювілей видатного вченого // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Академік Борис Євгенович Патон.
1388108
  Мітулинський Т. Сторічний ювілей київської гімназії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Історія гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка, що в Голосіївському районі Києва.
1388109
  Глинін А. Сторіччя Архипенка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 34
1388110
  Горицвіт С. Сторіччя від дня народження Олекси Воропая // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 20-26 листопада (№ 47). – С. 9
1388111
  Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 5-28. – ISBN 978-966-651-795-4
1388112
  Качор А. Сторіччя з дня народження Михайла Туган-Барановського // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 23-25
1388113
  Стех М.Р. Сторіччя Ігоря Костецького // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 63-68. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1388114
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2


  Продемонстрировано пріоритет українського вченого Вадима Лошкарьова.
1388115
  Стріха М.В. Сторіччя науки про напівпровідники: витоки та український внесок // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 4-11


  Один з великих здобутків напівпровідникової науки 20 століття пов"язаний з Києвом, з Київським університетом ім. Т. Шевченка кафедрою напівпровідників, яку очолювали В. Є. Лашкарьов, В. І. Стріха. Є фото.
1388116
  Лещенко М.Н. Сторіччя падіння кріпосного права / М.Н. Лещенко. – Київ, 1961. – 48с.
1388117
  Лук"янчук Г. Сторіччя Першого Українського уряду // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3
1388118
  Качор А. Сторіччя Української кредитової кооперації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 16-18
1388119
   Сторіччя університету [Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 березня (№ 9)
1388120
  Шаповал В. Сторіччя юрб та доля людської свободи // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.22-35. – ISBN 966-7653-05-3
1388121
  Северцова И.В. Стороение агликонов оливомицинов и родственных антибиотиков : Автореф... канд. хим.наук: / Северцова И. В.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед. – М., 1971. – 19л.
1388122
  Михайлов В.Д. Сторож брату моему / В.Д. Михайлов. – РИга, 1976. – 374с.
1388123
  Сільченко С. Сторож на підприємстві: деякі питання правового регулювання праці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 29-31
1388124
  Ханджян Г. Сторож напівзруйнованого будинку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 176-183. – ISSN 0320 - 8370
1388125
  Иващенко Г.И. Сторожевая и станичная служба 16-18 ст. / Г.И. Иващенко, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев, 2005. – 22с.
1388126
  Снегирев В.Л. Сторожевая служба / В.Л. Снегирев. – Москва, 1942. – 46с.
1388127
  Плічковський Н. Сторожеві вежі і фортеці // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1977. – Рік 14, ч. 1/2 (40/41), січень-березень. – С. 13-15
1388128
  Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии / М. Тучемский. – Почаев : Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. – 25 с.
1388129
  Костыря И.С. Сторожевой курган: повесть, рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1987. – 318с.
1388130
  Северов П.Ф. Сторожевой огонь / П.Ф. Северов. – Москва, 1939. – 47с.
1388131
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – 18 с. – Отт. из янв. кн. журн. "Киев. старина". 1884 г.. - В конце текста: Н.В. С-ко. - Без тит. л. и обл.
1388132
  Стороженко Н. Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко; [Н.В. С-ко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884


  Содержание конволюта: 1. Стороженко Н. Стороженки; 2. Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка; 3. Стороженко А.Я. Военное поселение кавалерии в Херсонской и Екатеринославской губерниях; 4. Стороженко А.Я. Записки по делам ...
1388133
  Модзалевский В.Л. Стороженки : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1914. – 26 с. : 1 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 4
1388134
  Диклич А. Сторожка в Малому Риті / А. Диклич. – К., 1957. – 108с.
1388135
  Грачев А.М. Сторожка у Буруканских перекатов / А.М. Грачев. – Хабаровск, 1962. – 215с.
1388136
  Пішко В. Сторожня : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 14-27. – ISSN 0868-4790
1388137
  Дояр Л. Сторозтерзаний 1919-й. Про що розповідають вітчизняні книгодруки часів Директорії УНР // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 5 березня (№ 43). – С. 19
1388138
  Софронов А.В. Сторона Донская / А.В. Софронов. – Москва, 1951. – 40с.
1388139
  Фаринник В. Сторона захисту в кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 13-19 жовтня (№ 41)
1388140
  Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Оберіг, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-24-6


  У пр. №1726295 напис: Вельмишановній Надії Юріївні з глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис
1388141
  Меркулова Е.М. Сторона Защитник в российском и американском дискурсах, представляющих военный конфликт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 46-52. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Сторона Защитник вербализуется посредством гиперонимической лексики, что обусловливает трудности понимания. На основе анализа предикатов, соответствующих образу Защитника, исследуется его семантика. В росс. военном дискурсе прослеживается тенденция: ...
1388142
  Кулагин В.А. Сторона моя речная. / В.А. Кулагин. – Ярославль, 1964. – 40с.
1388143
  Куштум Н.А. Сторона моя родная / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1953. – 64с.
1388144
  Лисовский К.Л. Сторона моя сибирская / К.Л. Лисовский. – Москва, 1956. – 156с.
1388145
  Легких К.В. Сторона обвинувачення в кримінальному провадженні: проблеми статусу окремих її представників (учасників) // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 87-94. – ISSN 2310-9769
1388146
  Журавлев Сторона озер лебединых : рассказы / Журавлев, -Печорский. – Москва : Детская литература, 1980. – 286с.
1388147
  Романов А.В. Сторона отправления / А.В. Романов. – Л., 1976. – 40с.
1388148
  Шефнер В.С. Сторона отправления / В.С. Шефнер. – М., 1979. – 239с.
1388149
  Немчинов Г.А. Сторона отправления: повесть, роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1986. – 266с.
1388150
   Сторона приднепровская.. – Смоленск, 1988. – 238с.
1388151
  Решетов А.Е. Сторона родная / А.Е. Решетов. – Ленинград, 1946. – 176с.
1388152
  Васенев Н.Ф. Сторона родная / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1956. – 86с.
1388153
  Флейс Е.М. Сторона родная / Е.М. Флейс. – Ижевск, 1962. – 119с.
1388154
  Степанов И.Н. Сторона родная. / И.Н. Степанов. – Владивосток, 1954. – 72с.
1388155
  Гуров И.П. Сторона степная / И.П. Гуров. – М., 1958. – 223с.
1388156
  Андріяшик Р.В. Сторонець : роман (про Юрія Федьковича) / Андріяшик Р.В. – Київ : Український письменник, 1992. – 175 с.
1388157
  Мальський М.М. Сторони арбітражної угоди // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1388158
  Бажанов В. Сторони в авторському договорі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-170. – ISBN 978-617-7069-17-0
1388159
  Кохановська Н.С. Сторони в договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1145-1146. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
1388160
  Ходико Ю. Сторони в договорі іпотеки, їхні права та обов"язки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-107
1388161
  Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 43-50
1388162
  Шевчук К.П. Сторони виконавчого провадження // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 74-77


  В статті досліджено окремі аспекти участі сторін у виконавчому провадженні. Здійснено правовий аналіз чинних нормативно-правових актів та науково-теоретичних джерел з даного питання. В результаті дослідження виявлено ряд проблем теоретичного та ...
1388163
  Діковська І.А. Сторони виконання зобов"язань за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 396-399. – ISBN 978-966-667-341-4
1388164
  Діковська І.А. Сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 386-389. – ISBN 978-966-667-341-4
1388165
  Виговський В. Сторони договору застави цінних паперів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0132-1331
1388166
  Насурлаєва К.Е. Сторони договору інжинірингу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
1388167
  Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 87-91.
1388168
  Лисенко В. Сторони договору міни-бартеру (загальна характеристика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-173. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1388169
  Гуйван Д. Сторони договору постачання гарячої води населенню: особливості їх визначення та місце у системі правовідносин з побутового гарячого водопостачання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 9-13
1388170
  Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-41.
1388171
  Ельбрехт В.В. Сторони договору страхування майна фізичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 178-184.
1388172
  Сеник С. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.305-310. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1388173
  Приходько В. Сторони за договором розшуку та його загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 119-121.
1388174
  Тераз Р.І. Сторони зобов язання з відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів робіт (послуг) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 64-69. – (Право. Економіка. Управління)
1388175
  Майданик Р.А. Сторони і зміст договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1118-1121. – ISBN 978-966-667-341-4
1388176
  Мельничук Н. Сторони колективного договору // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 0132-1331
1388177
  Цесарський Ф.А. Сторони колективного договору у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 73-82. – ISSN 0201-7245
1388178
  Рябоконь Є.О. Сторони спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1179-1185. – ISBN 978-966-667-341-4
1388179
  Лепех С. Сторони споживчого договору фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 34-38. – ISSN 2663-5313
1388180
  Кузнець О.М. Сторони та їх представники в цивільному процесі як особи, які можуть зловживати процесуальними правами // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 344-350. – ISBN 978-617-566-402-5
1388181
  Базова Т.П. Сторони у договорі найму (оренди) житла. Права та обов"язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 272-281. – ISBN 978-966-667-341-4
1388182
  Лукасевич-Крутник Сторони у договорі підряду на проведення проектних і пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 21-24.
1388183
  Макаренко О.В. Сторони у договорі про надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 113-120. – ISSN 2413-1342
1388184
  Рябченко Ю. Сторони у справах про захист прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-48.
1388185
  Рябцева Я.Г. Сторони у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 44-49.
1388186
  Крукевич О.М. Сторони шлюбного договору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 79-82. – ISBN 978-966-7178-01-8
1388187
  Цюра Т. Сторони як основні "процессуальні противники" в процесі доказування в цивільних справах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-106. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
1388188
  Автономов В. Сторонка лесная : стихи / В. Автономов. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1955. – 92 с.
1388189
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1954. – 64с.
1388190
  Карбовская В.А. Сторонние лица / В.А. Карбовская. – Москва, 1955. – 192с.
1388191
  Черников Г.П. Сторонники и противники франко-советского сотрудничества / Г.П. Черников, Д.А. Черникова. – Москва, 1971. – 256с.
1388192
  Калядин А.Н. Сторонники и противники экономического сотрудничества Англии в СССР / А.Н. Калядин. – Москва, 1965. – 160 с.
1388193
  Долгополова Н.А. Сторонники разрядки в общественно-политических кругах США в 70-е годы // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 20. – С. 32-53
1388194
  Соколян М. Сторонні в домі : зауваги до Книги Сяйва / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2006. – 320 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-110-2
1388195
  Шитова Л.П. Сторонніх не може бути / Л.П. Шитова. – К, 1974. – 234с.
1388196
  Викут М.А. Стороны -- основные лица искового производства. / М.А. Викут. – Саратов, 1968. – 76с.
1388197
  Наджми Н. Стороны : стихи и поэма / Н. Наджми; авториз. пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с.
1388198
  Лукашук И.И. Стороны в международных договорах / И.И. Лукашук. – Москва : Юридическая литература, 1966. – 152 с.
1388199
  Фондаминский И.Д. Стороны в советском гражданском процессе / И.Д. Фондаминский. – Алма-Ата, 1961. – 36с.
1388200
  Танк Максим Стороны света : стихи / Максим Танк ;. – Москва : Правда, 1981. – 32 с.
1388201
  Шварц Е.А. Стороны света / Е.А. Шварц. – Л., 1989. – 72с.
1388202
  Ляпин И.И. Стороны света. / И.И. Ляпин. – Москва, 1975. – 126с.
1388203
  Ісіченко А.П. Стосовно біфункціональності модальних слів в німецькій мові // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 48-49
1388204
  Васильченко В. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобовёязаннями спадкодавця // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.1129-133. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1388205
  Пікуль В.П. Стосовно інституту охорони праці в системі права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 174-177. – ISSN 2617-5967


  Статтю присвячено дослідженню співвідношення інституту охорони праці з іншими суміжними інститутами трудового права та визначенню ролі інституту охорони праці в системі трудового права України. Статья посвящена исследованию соотношения института ...
1388206
  Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 68-73. – ISSN 2415-3583
1388207
  Вітренко В.В. Стосовно полеміки про краєзнавчі студії подружжя П.А. та О.П. Косачів у 1870-х роках // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; Л.В. Баженов, С.А. Копилов, В.С. Прокопчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 9. – С. 72-79


  Згадуються В.Б. Антонович, О.Ф. Кістяківський, М.С. Грушевський, М.Ф. Біляшівський.
1388208
  Рудницька О. Стосується кожного, або кілька слів на захист ЗНО з української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1388209
  Туранли Ф. Стосунки давньоукраїнської держави Київська Русь з Азербайджаном у IX - X ст. у контексті нової, об"єктивної концепції дослідження історії // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 133-141. – ISBN 966-8552-05-9
1388210
  Траверсе Т.М. Стосунки довіри і сприймання громадкістю освітніх реформ / Т.М. Траверсе, С.Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 209-219. – ISSN 2309-8287
1388211
  Гришин А.Д. Стосунки Києво-Печерської лаври з Московською державою / А.Д. Гришин, Т.М. Кусок // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С.15-19. – ISBN 966-7671-25-9
1388212
  Синишин Р.І. Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М.О Сиром"ятникова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 353-359. – Бібліогр.: Літ.: с. 358-359; 10 п.


  Основним завданням дослідження є показ ролі М.О. Сиром"ятникова у вивченні зв"язків між мовами Євразії. Основной задачей исследования является демонстрация роли Н.А. Сыромятникова в изучения связей между языками Евразии. The major concerm of ...
1388213
  Бабенко Л.Л. Стосунки митрополита А. Шептицького з радянською владою у світлі документів органів державної безпеки (1944 рік) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 100-110. – ISBN 978-966-182-372-2
1388214
  Козуб Л. Стосунки Михайла Драгоманова з Київською громадою в еміграційний період // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 45-49
1388215
  Кришталь Г.В. Стосунки між дівчиною і хлопцем: запитання і відповіді : навч. посібник / [Г.В. Кришталь та ін. ] ; за наук. ред. Ліліани Кудрик ; Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. ; Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Львів : Літопис, 2011. – 94, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 88-91. – ISBN 978-966-8853-11-1
1388216
  Зелінський А.Л. Стосунки між єгиптянами та еллінізованими іммігрантами у світлі грекомовних папірологічних джерел (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 1608-0599
1388217
  Воронський Д. Стосунки між козаками та жінками // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 27 листопада (№ 44). – С. 12
1388218
  Кривошея І.В. Стосунки польських аристократів і Василіанського ордену в XVIII столітті (на прикладі магнатів Потоцьких) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 241-249. – ISBN 966-7769-54-2
1388219
  Перерва В. Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ-ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 37-41
1388220
  Туранли Ф.Г. Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-90. – ISSN 1608-0599
1388221
  Кралюк П. Стосунки українців та росіян: погляд із Заходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 жовтня (№ 205/206). – С. 6


  Чим важлива книга Андреса Каппелера.
1388222
  Клепацький П.Г. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу полов.19 ст. / П.Г. Клепацький. – 16с.
1388223
  Джага А.М. Стосунки Франція - США за президенства Ніколя Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 497-502
1388224
  Андрейчук С.К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі / С.К. Андрейчук, В.І. Когут, О.О. Морушко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 69-75. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
1388225
  Арсовски Т. Стотиот чекор / Арсовски Т. – Скопjе : Мисла, 1968. – 180 с. – (Б-ка Билjана)
1388226
  Донець Г. Стоунхендж // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1814-5078


  Древня циклопічна споруда
1388227
  Александрович Ю. Стоунхендж // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-17. – ISSN 0130-7045
1388228
  Маккин Г. Стоханические интегралы / Г. Маккин. – Москва, 1972. – 184с.
1388229
  Пугачев В.С. Стохастиеские системы / В.С. Пугачев. – 9. – Москва
1. – 1973. – 64 с.
1388230
  Королюк В.С. Стохастичесике модели систем / В.С. Королюк. – К, 1989. – 203с.
1388231
  Вазан М.Т. Стохастическая аппороксимация / М.Т. Вазан. – Москва, 1972. – 295с.
1388232
  Невельсон М.Б. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. / М.Б. Невельсон, Р.З. Хасьминский. – М., 1972. – 304с.
1388233
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 163с.
1388234
  Картвелишвили Н.А. Стохастическая гидрология / Н.А. Картвелишвили. – 2-е перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 168с.
1388235
  Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. / В.В. Юдин. – Москва : Наука, 1987. – 213 с.
1388236
  Дмитриев В.П. Стохастическая механика : монография / В.П. Дмитриев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 63 с.
1388237
  Усачев Е.С. Стохастическая модель обучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Усачев Е.С.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 9л.
1388238
  Билинский И.Я. Стохастическая обработка сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1982. – 69с.
1388239
  Коростелев А.П. Стохастическая оптимизаци в условиях ограничений и диффузионные процессы с отражением / А.П. Коростелев, П.А. Мороз. – К, 1976. – 23с.
1388240
   Стохастическая оптимизация.. – К.
1. – 1984. – 147с.
1388241
   Стохастическая оптимизация.. – К.
2. – 1984. – 151с.
1388242
  Хуг О. Стохастическая радиобиология / О. Хуг, А. Келлерер. – Москва, 1969. – 184с.
1388243
  Россохин Валерий Филиппович Стохастическая реализация игрового управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Россохин Валерий Филиппович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1388244
  Гречаный О.А. Стохастическая теория необратимых процессов / О.А. Гречаный. – Киев : Наукова думка, 1989. – 373 с.
1388245
  Учайкин В.В. Стохастическая теория переноса частиц высоких энергий / В.В. Учайкин, В.В. Рыжов. – Новосибирск, 1988. – 200с.
1388246
  Каллианпур Г. Стохастическая теория фильтрации / Г. Каллианпур. – Москва : Наука, 1987. – 318 с.
1388247
  Вол Илья Абрамович Стохастическая устойчивость и надежность биологических популяций : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.14 / Вол Илья Абрамович; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1975. – 17л.
1388248
  Кушнер Г.Д. Стохастическая устойчивость и управление / Г.Д. Кушнер. – Москва, 1969. – 200 с.
1388249
  Билинский И.Я. Стохастическая цифровая обработка непрерывных сигналов. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1983. – 292с.
1388250
  Бонч-Бруевич Стохастические автоколебания в конденсированной среде / Бонч-Бруевич. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1986. – 68 с.
1388251
  Михалевич Михаил Владимирович Стохастические алгоритмы решения оптимизационных задач на отношениях предпочтений : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич Михаил Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 292л. – Бібліогр.:л.260-274
1388252
  Яковлев В.В. Стохастические вычислительные машины / В.В. Яковлев, Р.Ф. Федоров. – Ленинград, 1974. – 343с.
1388253
  Кирьянов Б.Ф. Стохастические вычислительные машины и устройства: Учеб. пособие. / Б.Ф. Кирьянов, В.А. Песошин. – Казань, 1978. – 32с.
1388254
  Четвериков Стохастические вычислительные устройства систем моделироваания / Четвериков, Э.А. Баканович. – Москва : Машиностроение, 1989. – 271с.
1388255
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – М., 1985. – 559с.
1388256
  Пугачев В.С. Стохастические дифференциальные системы / В.С. Пугачев, И.Н. Синицын. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 630 с.
1388257
  Леваков А.А. Стохастические дифференциальные уравнения и включения / А.А. Леваков, М.М. Васьковский ; Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2019. – 494, [2] с. – Передм. указ.: с. 492-465. – Библиогр.: с. 473-491. – ISBN 978-985-566-698-2
1388258
  Ватанабэ Синдзо Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы / Ватанабэ Синдзо, Икэда Нобуюки. – Москва : Наука, 1986. – 445 с.
1388259
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения / И.И. Гихман. – Киев : Наукова думка, 1982. – 612 с.


  Монография посвящена современному состянию теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее применениям. В качестве вспомогательного аппарата приведен ряд разделов теории мартингалов. Рассмотрены предельные теоремы для решений СДУ, ...
1388260
  Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и предельные теоремы для случайных процессов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скороход А.В.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1962. – 10л.
1388261
  Мельников А.В. Стохастические дифференциальные уравнения по компонентам семимартинга лов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Мельников А.В.; АН СССР.Матем.наук. – М, 1979. – 18л.
1388262
  Звонкин А.К. Стохастические дифференциальные уравнения с негладкими коэффициентами и связанные с ними задачи управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Звонкин А.К.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
1388263
  Лебедев В.А. Стохастические дифференциальные уравнения теории оптимальной нелинейной фильтрации и интерполяции случайных процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Лебедев В. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1388264
  Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1968. – 355 с.
1388265
  Мельников С.В. Стохастические задачи механики композитов с учетом естественного разбрса свойств компонентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Мельников С.В.; АН СССР.Сиб.отд-ние.ин-т.гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1388266
  Пономаренко А.И. Стохастические задачи оптимизации / А.И. Пономаренко. – К., 1980. – 50с.
1388267
   Стохастические задачи теории оптимизации и надежности.. – К., 1994. – 83с.
1388268
   Стохастические и детерминированные модели сложных систем.. – Новосибирск, 1988. – 171с.
1388269
  Неймарк Ю.И. Стохастические и хаотические колебания / Ю.И. Неймарк, ланда. – Москва : Наука, 1987. – 424 с.
1388270
  Новиков А.А. Стохастические интегралы и последовательное оценивание. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Новиков А.А.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1388271
  Дмитриев А.С. Стохастические колебания в радиофизике и электронике / А.С. Дмитриев, В.Я. Кислов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с.
1388272
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах : в 2 ч. / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1 : Физико-математические основы описания и исследования динамической стохастичности. – 1985. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-177
1388273
  Анищенко В.С. Стохастические колебания в радиофизических системах / В.С. Анищенко. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2 : Типичные бифуркации и квазиаттракторы в нелинейных системах с малым числом степеней свободы. – 1985. – 197 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-188
1388274
   Стохастические медоли и управление.. – М., 1980. – 222с.
1388275
  Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках / К.В. Гардинер. – Москва, 1986. – 526 с.
1388276
  Чавчанидзе В.В. Стохастические методы в применении к исследованию многократного рассеяния и потерь.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чавчанидзе В.В.; АН ГрузССР. Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1952. – 12 с.
1388277
  Осмоловский С.А. Стохастические методы передачи данных. / С.А. Осмоловский. – Москва : Радио и связь, 1991. – 239с.
1388278
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1388279
  Михалевич М.В. Стохастические методы поиска, наиболее предпочтительного элемента и некоторые диалоговые процедуры принятия наилучшего решения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Михалевич М.В.; КГУ. – К., 1981. – 23л.
1388280
  Карасев И.Ф. Стохастические методы речной гидравлики и гидрометрии / И.Ф. Карасев, В.В. Коваоенко. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 208с.
1388281
  Гупал А.М. Стохастические методы решения негладких экстремальных задач / А.М. Гупал. – Киев, 1979. – 150 с.
1388282
  Бартоломью Д.Д. Стохастические методы социальных процессов = Stochastic models for social processes / Д.Д. Бартоломью ; пер. с англ. В.Б. Езеров, А.Л. Конина ; под ред. О.В. Староверова. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 295 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-288. – (Математическо-статистические методы за рубежом)
1388283
  Копп В.Я. Стохастические модели автоматизированных производственных систем с временным резервированием / В.Я. Копп, Ю.Е. Обжерин, А.И. Песчанский. – Севастополь : [б. и.], 2000. – 284 с. – Библиогр.: с. 276-283. – ISBN 966-7473-24-4
1388284
  Ауров В.В. Стохастические модели в задачах контроля загрязнения воздушного бассейна крупных городов. : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.09 / Ауров В.В.; Одес. гидромет. ин-т. – Одесса, 1985. – 21 с.
1388285
  Музылев С.В. и др. Стохастические модели в инженерной гидрологии / С.В. и др. Музылев. – М., 1982. – 184с.
1388286
   Стохастические модели в морфоструктурном анализе. – Москва : Недра, 1985. – 153с.
1388287
  Валтер Я. Стохастические модели в экономике. / Я. Валтер. – Москва, 1976. – 232с.
1388288
   Стохастические модели и информационные системы.. – Новосибирск, 1987. – 195с.
1388289
  Ермольев Ю.М. Стохастические модели и методы в экономическом планировании / Ю.М. Ермольев, А.И. Ястремский. – М., 1979. – 253с.
1388290
  Бойков Андрей Владимирович Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения : Автореф. дисс. ... канд. физико-математ. наук: 01.01.05 / Бойков А.В.; РАН Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 2003. – 14 с. – Библиогр.: 8 назв.
1388291
  Ястремский А.И. Стохастические модели математической экономики / А.И. Ястремский. – Киев : Вища школа, 1983. – 124с.
1388292
  Буш Р.Р. Стохастические модели обучаемости / Р. Р. Буш. – Москва, 1962. – 483 с.
1388293
   Стохастические модели оптимизации.. – К., 1979. – 55с.
1388294
   Стохастические модели сложных систем.. – Новосибирск, 1990. – 135с.
1388295
  Яницкий В.Е. Стохастические модели совершенного газа из конечного числа частиц. / В.Е. Яницкий. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 55с.
1388296
  Хованов Н.В. Стохастические модели теории квалиметрических шкал / Н.В. Хованов. – Л., 1986. – 80 с.
1388297
  Баскаков В.К. Стохастические основы гидрологии : учебное пособие для студентов гидрологической специальности / В.К. Баскаков; В.К. Баскакков ; ред. Р.Н. Кузьмина ; МВ и ССО РСФСР, Башкир. гос. ун-т. – Уфа : [б. и.], 1989. – 84 с.
1388298
  Елейко В Стохастические плиперационные поля и напряжения упругих тел с шероховатыми и гладкими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Елейко В,И.; Ан УССР. – Львов, 1978. – 17л.
1388299
  Кунченко Ю.П. Стохастические полиномы / Ю.П. Кунченко. – Киев : Наукова думка, 2006. – 275с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0452-4
1388300
  Буцан Г.П. Стохастические полугруппы / Г.П. Буцан. – Киев : Наукова думка, 1977. – 215 с.
1388301
  Чани Александр Семенович Стохастические полугруппы с независимыми приращениями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани Александр Семенович; Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 121л. – Бібліогр.:л.118-121
1388302
  Чани А.С. Стохастические полугруппы с независимыми приращениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чани А.С.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
1388303
  Чандрасекар С. Стохастические проблемы в физике и астрономии : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 168 с.
1388304
  Ван Кампен Стохастические процессы в физике и химии / Ван Кампен; Пер. с англ. Г.А. Хоменко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 376с. – ISBN 5-06-001013-9
1388305
  Леви П. Стохастические процессы и броуновское движение : пер. с фр. / П. Леви. – Москва : Наука, 1972. – 375 с.
1388306
  Гавриленко Григорий Михайлович Стохастические процессы при каналировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гавриленко Григорий Михайлович; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1980. – 11л.
1388307
  Прабху Н.У. Стохастические процессы теории запасов / Н.У. Прабху. – Москва, 1984. – 185 с.
1388308
  Коростелев А.П. Стохастические рекуррентные процедуры / А.П. Коростелев. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
1388309
  Анисимов В.В. Стохастические сети обслуживания. Марковские модели / В.В. Анисимов. – Киев : Либiдь, 1992. – 208 с. – ISBN 5-325-00002-0


  Оснавной акцент сделан на асимптотические методы исследования. Для сетей различного типа приведены условия существования эргодического режима и мультипликативности стационарного распредиления. На базе 2 подходов, локального классического и ...
1388310
   Стохастические сигналы и спектры : учеб. пособие для студ. инженерно-техн. спец. высших учеб. заведений / В.П. Бабак, А.Я. Белецкий, А.Ф. Приставка, Ф.А. Приставка; Бабак В.П. [и др]. – Киев : КИТ, 2004. – 290 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 288-289. – ISBN 966-8550-11-0
1388311
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 73с.
1388312
  Пугачев В.С. Стохастические системы / В.С. Пугачев. – 10. – Москва
ч. 1. – 1975. – 55 с.
1388313
  Адомиан Д. Стохастические системы / Д. Адомиан ; пер. с англ. Е.Г. Волкова. – Москва : Мир, 1987. – 376 с.
1388314
   Стохастические системы и их приложения.. – Киев : Институт математики, 1990. – 122 с.
1388315
   Стохастические системы управления.. – Новосибирск, 1979. – 102с.
1388316
  Скороход А.В. Стохастические уравнения для сложных систем / А.В. Скороход. – М., 1983. – 190с.
1388317
  Кляцкин В.И. Стохастические уравнения и волны в случайно-неоднородных средах : Монография / В.И. Кляцкин. – Москва : Наука, 1989. – 336с.
1388318
  Далецкий Ю.Л. Стохастические уравнения и дифференциальная геометрия / Ю.Л. Далецкий. – Киев : Вища школа, 1989. – 294 с.
1388319
  Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы / С.Я. Махно ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 433, [1] с. – Библиогр.: с. 416-428. – (Серия "Задачи и методы: математика, механика, кибернетика" / редкол.: Ковалев А.М. (отв. ред.) и [др.] ; т. 6). – ISBN 978-966-00-1306-3
1388320
  Дьендь И. Стохастические эволюционные уравнения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дьендь И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 13 с.
1388321
  Эннусте Матин Ю. Стохастические экономические модели адаптивного оптимального планирования и проблемы их координации / Матин Ю. Эннусте. – М, 1989. – 95с.
1388322
  Эллиот Р.Д. Стохастический анализ и его приложения / Р.Д. Эллиот. – Москва : Мир, 1986. – 350 с.
1388323
   Стохастический анализ и его приложения. – К., 1989. – 121с.
1388324
  Дороговцев А.А. Стохастический анализ и случайные отображения в гильбертовом пространстве / А.А. Дороговцев. – Киев, 1992. – 118с.
1388325
  Балантер Б.И. Стохастический анализ некоторых систем передачи биоэлектрических сигналов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Балантер Б.И.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1966. – 28л.
1388326
  Пащенко Ф.Ф. Стохастический генотип античного мышления: атомы Демокрита / Ф.Ф. Пащенко, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 29-36. – ISSN 1684-2618
1388327
  Келлерман Гарий Леонидович Стохастический процесс эволюции ансамбля мелких частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Келлерман Гарий Леонидович; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 18л.
1388328
  Черников Н.А. Стохастическое движение релятивистской частицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черников Н.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 8л.
1388329
  Кожамкулов Т.А. Стохастическое квантование в теории поля / Т.А. Кожамкулов. – Алматы : Гылым, 1993. – 144 с.
1388330
  Веселова Г.П. Стохастическое квантование и статистический анализ случайных процессов / Г.П. Веселова, Ю.И. Грибанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 152с.
1388331
  Билинский И.Я. Стохастическое квантование. / И.Я. Билинский, А.К. Микелсон. – Рига, 1980. – 54с.
1388332
  Максимов Ю.И. Стохастическое моделирование в планировании / Ю.И. Максимов. – Новосибирск, 1981. – 285с.
1388333
  Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014. – 142 л. – Библиогр.: л. 132-142
1388334
  Коорт А.А. Стохастическое моделирование на компьютере. / А.А. Коорт. – Таллин, 1981. – 83с.
1388335
  Захарова М.В. Стохастическое моделирование полей дождевых осадков и исследование их однородности : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 408-415 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
1388336
  Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов / И.Г. Журбенко, И.А. Кожевникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 146 с.
1388337
  Кириллов А.И. Стохастическое операционное исчисление и его применения в квантовой теории : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Кириллов А.И.; Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. Российской Акад. наук. – М., 1993. – 18л.
1388338
  Бертсекас Димитри Стохастическое оптимальное управление / Бертсекас Димитри, Шрив Стивен. – Москва : Наука, 1985. – 279 с.
1388339
  Григорян Г Т. Титов Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 107-118 : рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 2222-8810
1388340
  Виксна А.Ж. Стохастическое функциональное преобразование / А.Ж. Виксна, М.А. Элстс. – Рига, 1984. – 173с.
1388341
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Чабанюк Я.М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 284л. – Бібліогр.: л.261-284
1388342
  Чабанюк Я.М. Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.05.04 / Чабанюк Я.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32с. – Бібліогр.: 13 назв
1388343
  Матусов Ю.П. Стохастична градієнтна оптимізація на деяких випадкових функціях з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-94. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
1388344
  Чорна Леся Богданівна Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чорна Леся Богданівна ; МО України ; Терноп. держ. техн. ун-т. – Тернопіль, 1999. – 19 с.
1388345
  Філонов Ю.П. Стохастична модель роботи витратного резервуару / Ю.П. Філонов, З.І. Наголкіна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 427-435. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2076-815X
1388346
  Гаркуша Н.І. Стохастична модель управління запасами з адаптацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-180. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається стохастична адаптивна модель управління запасами як модифікація найпростішої стохастичної моделі управління запасами і метод її рішення. Вивчається поведінка цільової функції моделі.
1388347
  Шадура О.В. Стохастична оптимізація продуктивності пакету симуляції транспорту частинок в фізиці високих енергій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Шадура Оксана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
1388348
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість напівмарковського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується стохастична стійкість напівмарковського процесу. Ключові слова: напівмарковський процес, стохастична стійкість. The stochastic stability of semi-Markov process is investigated. Key Words: semi-Markov process, stochastic stability.
1388349
  Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Гончарова С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1388350
  Гончарова Світлана Яківна Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Гончарова Світлана Яківна; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2001. – 115л. – Бібліогр.: л.111-115
1388351
  Фрей М.М. Стохастичне диференціювання та віківське числення в аналізі білого шуму Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Фрей Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1388352
  Боднарчук С.В. Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві / С.В. Боднарчук, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 11-27. – ISSN 0868-6904


  We propose a new method of a stochastic control of stochastic processes with Levy noise, based on the time-change transformations. Using this method, for a Markov process defined by a stochastic equation with Levy noise, we prove that the minorization ...
1388353
  Тимченко І.П. Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 161-171. – ISSN 2309-1533
1388354
  Сосницький О.Є. Стохастичне моделювання інвестицій на фінансовому та страховому ринках : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницький Олег Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1388355
  Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції / М. Бойчук, О. Ярошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  У роботі побудовано і досліджено стохастичну модель оптимальної поведінки дистриб"ютора на ринку фармацевтичної продукції, проведено обґрунтування використання вінерівського і пуассонівського процесів у запропонованій моделі та описано структуру ...
1388356
  Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 132-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1388357
  Балан В. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників для досягнення стратегічних цілей банківських установ. Запропоновано стохастичну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження системи збалансованих показників (СЗП) ...
1388358
  Назимко Віктор Вікторович Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку / Назимко Віктор Вікторович, Мерзлікін Артем Володимирович, Захарова Людмила Миколаївна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 169-179 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2219-5300
1388359
  Бойчук М.В. Стохастичне моделювання та оптимізація поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції / М.В. Бойчук, О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 61-72. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1388360
  Галкіна О.А. Стохастичне програмування у фінансовому моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 129-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі представлено стохастичну динамічну проблему фінансового моделювання та, використовуючи метод генерації дерев сценаріїв, проводиться перевірка оптимальності значень заданої математичної моделі, обчислюються втрати та доходи інвестора, ...
1388361
  Ляшенко О.І. Стохастичне узагальнення моделі реплікації поленуклеотидів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 236-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається запропонована Айгеном (1971) модель динаміки популяції реплюцюючих полінуклеотидів при ідеальних експериментальних умовах в реакторі диалізу. Для детермінованої моделі Айгена встановлюється достатня умова асимптотичної стійкості в цілому ...
1388362
  Пригара Л. Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хвильове рівняння на площині зі стійким білим шумом. Визначено потенційний розвязок рівняння за допомогою формули Пуассона – Парсеваля. Установлено локальні властивості реалізацій потенційного розвязку та доведено, що він є узагальненим ...
1388363
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 335 л. – Бібліогр.: л. 311-335
1388364
  Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 33 назви
1388365
  Ільченко Світлана Анатоліївна Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ільченко С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 173 л. – Бібліогр.: л.160-173
1388366
  Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Світлана Анатолдіївна Ільченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1388367
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 156 арк. – Бібліогр.: арк. 145-156
1388368
  Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1388369
  Ольцик Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.05 / Ольцик Я. О.; КУ. – К., 1999. – 14л.
1388370
  Ольцік Яніна Олександрівна Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Ольцік Яніна Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.134-140
1388371
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 10-14, 328-354
1388372
  Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ральченко Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 35 назв
1388373
  Міщура Ю.С. Стохастичний аналіз, побудований за дробовим броунівським рухом і спорідненими процесами // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 8 : Механіко-математичний факультет. – С. 63-73
1388374
  Брягін О.В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів на основі дискретних вибірок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Брягін Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1388375
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1388376
  Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 156 л. – Бібліогр.: л. 137-158
1388377
  Свинаренко Андрій Андрійович Стохастичні ефекти у динаміці багатофотонної юнізації атомних систем у полі лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 / Свинаренко А.А.; Одеськ. нац. політехн. ун-тет. – Одесса, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1388378
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.05 / Крвавич Ю.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
1388379
  Крвавич Юрій Володимирович Стохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці : Дис...канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Крвавич Юрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.115-122
1388380
  Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда ; НАНУ. Ін-т теор. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2006. – 204с. – ISBN 966-02-3882-7
1388381
  Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці : Монографія / В.І. Жлуктенко, А.В. Бегун; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 352с. – На обкл.: " До 100-річчя Київського національного економічного університету". – ISBN 966-574-744-4
1388382
  Приходько Р.О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.:01.05.02 / Роман Олександрович Приходько; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1388383
  Радченко С.Г. Стохастичні моделі парметрів якості технологічних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.05.02,05.02.08 / Радченко С.Г.; Нац.техн.ун-т. – К, 1999. – 32л.
1388384
  Королюк В.С. Стохастичні моделі систем / В.С. Королюк. – Київ : Либідь, 1993. – 136 с.
1388385
  Хомякова Н.Е. Стохастичні моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування і управління розвитком виробництва : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Хомякова Н.Е.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1388386
  Черемська Н.В. Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Черемська Н.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1388387
  Оберемок Н.В. Стохастичні процеси в управлінні геологічними проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 39-48 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1388388
  Спекторський І.Я. Стохастичні рвіняння в просторах формальних рідяв і формальних відображень : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Спекторський І.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1388389
  Спекторський Ігор Якович Стохастичні рівняння в просторах формальних рядів і формальних відображень : 01.01.05 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Спекторський Ігор Якович; НТУУ "КПІ". – Київ, 1999. – 114 л. – Бібліогр. : л. 109-114
1388390
  Лебєдєв С.О. Стохастичні системи із повторними викликами та нетерплячими вимогами / С.О. Лебєдєв, О.В. Прищепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предметом дослідження в даній роботі є стохастичні системи з одним приладом та нетерплячими вимогами. Для процесу обслуговування вимог в таких системах досліджено стаціонарний режим і побудовано явні формули для характеристик ефективності ...
1388391
  Солодка О.О. Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінювання CDS // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – C.110-117


  Розглянуто проблеми об"єктивної ринкової оцінки вартості кредитних дефолтних свопів (CDS), визначено сфери їх застосування, групи стахостичних моделей оцінювання їхньої вартості.
1388392
  Сонечкин Д.М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы / Д.М. Сонечкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 280с.
1388393
  Сбитнев В.И. Стохастичность в системе двух связанных вибраторов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленингр. ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1979. – 30с.
1388394
  Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1984. – 271с.
1388395
  Боярчук П.О. Стохід / П.О. Боярчук. – К., 1986. – 167с.
1388396
  Дугинец А.М. Стоход / А.М. Дугинец. – М, 1969. – 447с.
1388397
  Языков Н. Стохотворения, 1833
1388398
  Егоров Н.М. Стоцвет / Н.М. Егоров. – Челябинск, 1962. – 23с.
1388399
  Лутовац М.В. Сточарство на североисточним проклетиjама : штампано приходом из фонда Вл. Каричьа / М.В. Лутовац. – Београд : Млада Србиjа, 1933. – 82, [5] с.
1388400
  Боровских И.В. Сточные воды и их использование в сельском хозяйстве : Указатель литературы за 1971-1977 гг., отечественной - 512 названий, иностранной - 560 названий / ВАСХНИЛ; Центр. науч. сельхоз.б-ка; Сост.: И.В.Боровских. – Москва, 1978. – 227с.
1388401
  Лев В.Т. Сточные воды и орошение / В.Т. Лев, З.А. Артукметов. – Ташкент, 1990. – 106с.
1388402
  Милованов Л.В. Сточные воды предприятий цветочной металлургии и методы их очистки. / Л.В. Милованов. – М, 1963. – 16с.
1388403
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143с.
1388404
  Макаров Б.К. Стою на земле / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1976. – 56с.
1388405
  Олейник Б.И. Стою на земле : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199с. – (Б-ка произведений, удостоенных Гос. премии СССР)
1388406
  Кулаков П.И. Стою на огненной черте. / П.И. Кулаков. – Хабаровск, 1972. – 240с.
1388407
  Михайлевський А.Ф. Стою на посту : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1980. – 72 с.
1388408
  Боков В.Ф. Стою на своем! / В.Ф. Боков. – Москва, 1992. – 271с.
1388409
  Буйлов А.М. Стою над океаном / А.М. Буйлов. – Калининград, 1974. – 96с.
1388410
  Проймин К.Д. Стоял апрель. / К.Д. Проймин. – М, 1978. – 272с.
1388411
  Коротаев В.В. Стояли две сосны / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1984. – 319с.
1388412
  Стельмах Артур Стояли ми і слухали весну // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 53 : фото
1388413
  Селянкин О.К. Стояли насмерть / О.К. Селянкин. – Пермь, 1972. – 352с.
1388414
  Фелисова В.М. Стояли насмерть / В.М. Фелисова. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1984. – 240с.
1388415
   Стояли со взрослыми рядом.. – Л., 1985. – 208с.
1388416
  Маляров А.А. Стояло лето: Повести. / А.А. Маляров. – Одесса, 1982. – 175с.
1388417
  Стратиев Станислав Стоян / Стратиев Станислав; Рис.Анри Кулев. – София : Златоструй, 1995. – 108с. – ISBN 954-8158-23-Х
1388418
  Динов Т. Стоян Венев / Т. Динов. – София, 1955. – 26с.
1388419
   Стоян Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 462-463. – ISBN 978-966-439-754-1
1388420
   Стоян Володимир Антонович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 249. – ISBN 978-617-7530-19-9
1388421
  Цанов Е. Стоян Заимов - виден български възрожденец, създател на музеите и памечницете на признателност към руския народ и радетел за руско-българска дружба. / Е. Цанов. – Плевен, 1966. – 24с.
1388422
  Львова Е.П. Стоян Сотиров / Е.П. Львова. – М., 1978. – 143с.
1388423
  Назаров Владислав Стояние на Угре : Вехи истории // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 152-162 : Фото, карта


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1388424
  Залізняк Л.Л. Стоянка Вись під Новомиргородом / Л.Л. Залізняк, М.М. Беленко // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 10-14


  "Під час археологічної експедиції Києво-Могилянскої академії у 2007 р. досліджено нову пам’ятку початкової пори верхнього палеоліту стоянку Вись під м. Новомиргородом на Кіровоградщині. Своєрідність крем’яних виробів дозволяє віднести її до рідкісних в ...
1388425
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская каменного века в Могилевской губернии, исследованная летом 1893 года. // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.12-18
1388426
  Данилевич В.Е. Стоянка и мастерская около сл. Хухры, Ахтырского уезда, Харьковской губернии / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1905. – 8 с.
1388427
   Стоянка каменного века близ г. Балахны : с 22 табл. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1905. – 72 с.
1388428
  Нездолій О. Стоянка Коробчине-курган у системі палеоландшафту басейну Великої Висі // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 39. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1388429
  Эльяш М.Л. Стоянка не предусмотрена / М.Л. Эльяш, Г.Л. Тарасуль. – Одесса, 1967. – 161с.
1388430
  Векилова Е.А. Стоянка Сюрень 1 и ее место среди палеолетических местонахождений Крыма : Автореф... канд. ист.наук: / Векилова Е.А.; Ин-т истории материальной культуры. – Л, 1953. – 22л.
1388431
  Искандер Ф.А. Стоянка человека : Повесть / Ф.А. Искандер. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 285 с.
1388432
  Искандер Фазиль Стоянка человека / Искандер Фазиль. – Москва, 1991. – 480 с.
1388433
  Бадер О.Н. Стоянки Балахнинской низины / О.Н. Бадер, М.В. Воеводский. – Ленинград : Печатный двор Полиграфкнига, 1934. – С. 298-345
1388434
  Козубовський Ф.А. Стоянки родових громад на поліських дюнах / Ф.А. Козубовський. – Київ, 1934. – [19] с.


  Перед назвою напис: Вельмишановному проф. Оглобліну О.П. від автора 17.X.34
1388435
   Стоянов Іван Андрійович (1935-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1388436
  Короткий В.А. Стояновський Микола Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 201. – ISBN 966-06-0393-2
1388437
   Стоят заставы на границе. – Киев, 1974. – 351 с.
1388438
   Стояти заодно.. – М., 1983. – 493с.
1388439
  Бушков А. Стоять в огне / А. Бушков. – Красноярск, 1986. – 150с.
1388440
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М.
кн. 1. – 1975. – 383с.
1388441
  Свиридов Г.И. Стоять до последнейго: роман / Г.И. Свиридов. – М., 1984. – 543с.
1388442
  Акалович Н.М. Стоять насмерть : (очерки о героях - защитниках г. Минска) / Н.М. Акалович. – Минск : Народная асвета, 1975. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
1388443
  Ибрагимов И. Стоять твоему дому вовеки! : рассказы / Ибрагим Ибрагимов ; пер. с кумык. М.Эделя. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 232 с.
1388444
  Ласточкин Д.А. Стоячие водоемы, озера и пруды / Д.А. Ласточкин. – Иваново, 1925. – 116с.
1388445
  Танхимович З.М. Стоящая на коленях / З.М. Танхимович. – Алма-Ата, 1960. – 31с.
1388446
  Ершов А.И. Стпрейший русский народный хор / А.И. Ершов. – Л, 1978. – 194с.
1388447
  Арский Ф.Н. Страбон / Арский Ф.Н. – Москва : Мысль, 1974. – 72 с. – Список лит.: с. 71. – (Замечательные географы и путешественники)
1388448
  Кравець В.С. Страви з картоплі / В.С. Кравець. – К., 1991. – 294с.
1388449
  Циганенко В.О. Страви їз фруктів та овочів / В.О. Циганенко. – К, 1990. – 222с.
1388450
  Клиновецька З. Страви й напитки на Україні / З. Клиновецька. – К., 1991. – 215с.
1388451
  Здобнов О.І. Страви народів світу. / О.І. Здобнов. – К. – 312с.
1388452
  Самченко В. Стравінський на роздоріжжі. Як у прикордонний Устилуг із збереженим будинком всесвітньо відомого композитора заманити туристів і меломанів // Україна молода. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 117). – С. 12-13


  "«Не очікувала, що дівчатам сподобається балет», «А що, й Коко Шанель згадували?», «Такого за свої 50 років тут не пам’ятаю» - це лише кілька відгуків про «Устилуг Стравінський Fest», який погожого жовтневого дня відбувся у волинському містечку на ...
1388453
  Аблазов І.В. Страгетегічний моніторинг при виборі невоєнних засобів досягнення воєнно-політичних цілей держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 38-43


  Political analysis and prognostics play the main role in the system of political gnosiology. The issue of strategic monitoring at the nonmilitary choice process is examined. To obtain optimal prognosis of the political-military situation the author ...
1388454
   Страгиграфический справочник. – М, 1963. – 176с.
1388455
  Замятин В. Страда / В. Замятин. – М, 1948. – 96с.
1388456
  Сафонов В. Страда / В. Сафонов. – М., 1967. – 160с.
1388457
  Говорков Н. Страда / Н. Говорков. – Ярославль, 1969. – 88с.
1388458
  Поскребышев О.А. Страда / О.А. Поскребышев. – Ижевск, 1973. – 104с.
1388459
  Лысцов И.В. Страда / И.В. Лысцов. – М., 1974. – 141с.
1388460
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1388461
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
1. – 1975. – 430с.
1388462
  Иваненко В.Т. Страда / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1977. – 239с.
1388463
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1980. – 495с.
1388464
  Дедов П.П. Страда / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1983. – 288с.
1388465
  Красноперов А.Ф. Страда : в 2-х кн. / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
Кн. 1. – 1986. – 398с.
1388466
  Красноперов А.Ф. Страда / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола
2. – 1987. – 459 с.
1388467
  Жуков В.Н. Страда и праздник / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 319с.
1388468
  Малашкин С.И. Страда на полях Московии / С.И. Малашкин. – Москва, 1972. – 240с.
1388469
  Нагаева Е. Страда. / Е. Нагаева. – М., 1948. – 222с.
1388470
  Чмыхало А. Страда. / А. Чмыхало. – Абакан, 1955. – 64с.
1388471
  Маляков Л.И. Страда. / Л.И. Маляков. – М., 1964. – 80с.
1388472
   Страда.. – М., 1976. – 400с.
1388473
  Костригин В.И. Страда. Рассказы / В.И. Костригин. – Казань, 1963. – 112с.
1388474
  Маршалл А. Страдай молча! / А. Маршалл. – Москва, 1966. – 48с.
1388475
   Страдалец за родину патриарх Гермоген. – Санкт-Петербург : Изд. Всерос. нац. клуб, 1910. – 39 с. : ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 2)
1388476
   Страдание - наивысшее из чувств, достурных человеку // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 12 (110). – С. 88-92
1388477
  Осипов А.А. Страдание и христианство / А.А. Осипов. – Л, 1968. – 104с.
1388478
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / Вольфганг Гете. – Москва : ЖГО, 1932. – 328 с. – В изд. также: Иллюзии доктора Фаустино / Хуан Валера (С. 147-229) ; Последние письма Джиакопо Ортиса / Уго Фосколо (С. 230-328). – (История молодого человека ХІХ столетия : Сер. под ред. М. Горького и А. Виноградова)
1388479
  Гете В. Страдания молодого Вертера / В. Гете. – Л.-Москва, 1937. – 246с.
1388480
  Гете И.В. Страдания молодого Вертера / И.В. Гете. – Л., 1975. – 160с.
1388481
  Бороздин М. Страдания странника Эдди // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 86-108. – ISSN 1812-867Х
1388482
  Гете В. Страдания юного Вертера / В. Гете. – Мб-Москва, 1922. – 134с.
1388483
  Гете И.В. Страдания юного Вертера : пер. с нем. / Иоганн Вольфганг Гете. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 112 с.
1388484
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Владимир, 1956. – 247с.
1388485
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1957. – 144с.
1388486
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. Н. Касаткиной. – Москва : Художественная литература, 1981. – 294 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1388487
  Гете И.В. Страдания юного Вертера / И.В. Гете. – Москва, 1982. – 175с.
1388488
  Элленбергер Г. Страдания, бедствия и защитники евреев : В хронол. порядке от Фараона 1650 г. до Р.Х. и до нашего времени / Соч. Генриха Элленберга ; Пер. с 3 изд. М.Я. Хашкес. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1883. – [8], 168 с.
1388489
   Страдательный залог в английском языке.. – Львов, 1970. – 74с.
1388490
  Солнцева Н.В. Страдательный залог в китайском языке / Н.В. Солнцева. – М., 1962. – 102с.
1388491
  Пахомова Е.А. Страдательный залог в немецком и русском языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахомова Е.А.; Моск.гос.ин-т ин.яз. – Москва, 1990. – 26л.
1388492
  Маркарян Р.А. Страдательный залог и страдательные обороты в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Маркарян Р.А. ; МГУ , Филолог. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
1388493
  Боцманова Н.Н. Страдательный залог. / Н.Н. Боцманова. – Грозный, 1966. – 84с.
1388494
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлихь, 1909. – 49 с.
1388495
  Брикнер М. Страдающий бог в религиях древнего мира / М. Брикнер. – Москва : Красная Новь, 1923. – 55 с.
1388496
  Доманович Р. Страдия / Р. Доманович. – Москва, 1957. – 79с.
1388497
  Доманович Р. Страдія / Р. Доманович. – Київ, 1978. – 283с.
1388498
  Луцький Ю.О. Страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь / Юрій Луцький ; [редкол.: П.В. Михед (відп. ред.), В.О. Воропаєв, В.П. Казарін та ін.]. – Київ : Знання України, 2002. – 113 с. – (Гоголезнавчі студії ; вип. 11). – ISBN 966-7999-23-8
1388499
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ : Дніпро, 1981. – 175 с.
1388500
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1982. – 190 с.
1388501
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Москва, 1985. – 303 с.
1388502
  Пушик С.Г. Страж-гора : роман / С.Г. Пушик. – Київ, 1988. – 509 с.
1388503
  Маклин Ч. Страж : [роман] / Чарлз Маклин ; [пер. с англ. Виктора Топорова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [2] с. – Пер. изд.: Charles MacLean. The Watcher. 1982. – (Bibliotheca stylorum). – ISBN 5-352-01016-3
1388504
  Цвейтов И.Н. Страж ножевых камней / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1961. – 27с.
1388505
  Антропов Ю.В. Страж сыну своему : полемич. дилогия / Юрий Антропов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 560, [2] с.
1388506
  Вергелис А.А. Страж у ворот : романы, записки писателя / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Москва : Современник, 1988. – 349 с.
1388507
  Яблоков А. Стража заоблачной трассы / А. Яблоков. – Фрунзе, 1970. – 70 с.
1388508
  Диев Н.П. и др. Стражательная плавка медных концентратов / Н.П. и др. Диев. – Изд. 2, перер. и доп. – М., 1965. – 296с.
1388509
  Тереверко О. Страждання і щастя Миколи Амосова // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 50). – С. 15


  Видатний лікар розповідав, що хірургом його зробила війна. З того часу біль поранених і хворих він сприймав як особистий.
1388510
  Гете Й.В. Страждання молодого Вертера / Вольфганг Гете ; в пеpеклала Марія Грушевська. – Київ : Hакладом "Всесвіт. Б-ки". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – 132 с. – (Всесвітня бібліотека)
1388511
  Хоменко І.В. Страждання як етичний вибір жовніра в оповіданні М. Яцкова "Під обухом" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 111-113. – (Філософські науки)
1388512
  Зайцев М. Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Шевченка) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 114-117. – ISBN 978-966-439-147-1
1388513
  Шаров І. Стражеско Микола Дмитрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 390-392. – ISBN 966-7217-54-Х
1388514
   Стражеско Микола Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 251. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1388515
  Короткий В. Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 441-442. – ISBN 5-7707-1062-4
1388516
   Стражеско Микола Дмитрович (1876-1952) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 463. – ISBN 978-966-439-754-1
1388517
  Журавлев Андрей Стражи врат Уральских : место на карте // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 30 : Фото
1388518
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва, 1955. – 34с.
1388519
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1388520
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – М, 1955. – 34с.
1388521
  Шишаков В.А. Стражи времени / В.А. Шишаков. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 34 с.
1388522
  Михайлов В.С. Стражи студеного моря / В.С. Михайлов. – М, 1962. – 264с.
1388523
  Кырвел Н.С. Страитиграфия и строматолиты средневерхнекимбрийских отложений западной части Сибирской платформы. Приложение : Дис... канд. геол.-минера.наук: / Кырвел Н. С.; КГУ, Красноярское геолог. упр. – К.-Красноярск, 1973. – 125л.
1388524
  Ярославский Е. Страйк і збройне повстання в революції 1905 року / Е. Ярославский. – Х, 1931. – 96с.
1388525
  Борисполець В.В. Страйк ілюзій / В.В. Борисполець. – К, 1991. – 46с.
1388526
   Страйк ілюзій : Антологія сучасної української драматургії: Прадавні ілюзії.Потойбічні ілюзії. Актуальні ілюзії. Абсурдні ілюзії. Ілюзії-фентезі. – Київ : Основи, 2004. – 370с. – (Нова п"єса). – ISBN 966-500-094-2
1388527
  Агапов В.Л. Страйк українських шахтарів у липні 1989 р.: аналіз причин, результатів та наслідків // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 136-149. – ISSN 2079-1828
1388528
  Шахін Ю. Страйки 2002-2009 років в Україні : результати і перспективи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 79-97. – ISSN 1563-3713
1388529
  Машкевич С. Страйки на міському транспорті Києва (1901-2014) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93–102. – ISSN 2309-9356
1388530
  Берест І.Р. Страйкова боротьба з участю профспілок у Східній Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 115-120. – ISSN 2077-1800
1388531
  Крайнік Р. Страйковий рух робітників Півдня України в першій половині 1930-х років


  Аналізується страйковий рух працівників промисловості та залізничного транспорту на Півдні України в першій половині 30-х рр. XX століття.
1388532
  Муравік Г. Страйкові виступи промислових робітників України другої половини XIX - початку XX ст. як дослідницька проблема // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 77-80. – ISBN 978-966-171-795-3
1388533
  Левчук К.І. Страйкові комітети та утворення незалежних профспілок в Україні (кінець 1980-х - початок 1990-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається процес становлення незалежного від партійно-державних структур робітничого руху.
1388534
   Страйкувати, щоб не екзаменуватися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 20 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо перевірки КНУ імені Тараса Шевченка Державною інспекцією навчальних закладів.
1388535
   Страклі, крокет, кеглі, лапта. – К., 1935. – 31с.
1388536
  Яремко Р. Страктура "Образу автора" та способи його художнього вираження у тексті літературного твору // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 347-354
1388537
  Третьяков С.М. Страна - Перекресток : док. проза / Сергей Третьяков. – Москва : Советский писатель, 1991. – 572 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-01203-6
1388538
  Жукова А.С. Страна "Ай-Кью". (Образование в США) / А.С. Жукова. – Москва, 1969. – 95с.
1388539
  Долетов Ю.К. Страна "гирин герен" : [о Нигерии] / Долетов Ю.К. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 182, [2] с., [12] л. ил. – (Рассказы о странах Востока)
1388540
  Шнейдер Л.М. Страна "Дельфиния" / Л.М. Шнейдер. – М., 1967. – 64с.
1388541
  Леонидова Б.Л. Страна "Детсадия" / Б.Л. Леонидова. – М, 1980. – 95с.
1388542
  Архипов В. Страна "на краю света" но не на обочине мировой экономики // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 43-47. – ISSN 0321-5075
1388543
  Забелина Янина Страна "Не-Офир" : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 34-37 : Фото
1388544
  Карим М. Страна Айгуль : романтическая драма / М. Карим; пер. с башк. Я.Козловского. – Москва : Искусство, 1972. – 54 с.
1388545
  Хохлов Геннадий Страна алмазов и приключений : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото
1388546
  Этинген Л.Е. Страна Анатомия / Л.Е. Этинген. – М, 1982. – 285с.
1388547
  Жестев М. Страна апатита / М. Жестев, С. Фарфель. – Л, 1930. – 71с.
1388548
  Дубровина Э.М. Страна апреля / Э.М. Дубровина. – Л, 1977. – 96с.
1388549
  Стругацкий А.Н. Страна багровых туч / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1960. – 295с.
1388550
  Стругацкий А Страна багровых туч. Путь на Амальтею. Стажеры / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва,Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 656с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 578410750
1388551
  Соболева Елена Страна без родителей : Молдавия / Соболева Елена, Дифенбах Андреа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 110-123 : Фото. – ISSN 1029-5828
1388552
  Фараджаллах М. Страна без туристов: Судан // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 мая (№ 88). – С. 8-9
1388553
  Смолина Н. Страна Безорхидея / Н. Смолина. – Киев, 1993
1388554
  Бекназар-Юзбашев Страна Белого и Голубого Нила : ( очерки о Республике Судан) / Б.Г. Бекназар-Юзбашев. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 79 с. : ил.
1388555
  Астахова В.И. Страна березового ситца. По есенинским местам Рязанщины / В.И. Астахова; Астахов В.И. – Москва : Советская Россия, 1970. – 19 с. : ил.
1388556
  Лидинг А. Страна беспаспортников // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 4


  Навіть до початку 1970-х років 37% громадян СРСР не мали паспортів і фактично піддавались дискримінації: при вступі на работу, реєстрації в готелях, переміщеннях всередині країни.
1388557
  Петровский Н.С. Страна Большого Хапи / Н.С. Петровский, А.М. Белов. – Ленинград, 1955. – 392с.
1388558
  Петровский Н. Страна Большого Хапи / Н. Петровский, А. Белов; Научная редакция и предисл. В.В.Струве. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 400с.
1388559
   Страна в движении: СССР на этапе развитого социализма. – Прага, 1982. – 224с.
1388560
  Сидор-Гибелинда Страна веселья и руин // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 5 (63), май : Символика старинных вольностей. – С. 102-112


  Киев в XVII и XVIII веке.
1388561
  Лосев К.С. Страна вечной зимы / К.С. Лосев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 112с.
1388562
  Кучеренко Евгения Страна вкусов и ароматов // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 62-67 : фото
1388563
  Бочарникова Э.В. Страна волшебная - балет / Э.В. Бочарникова. – М., 1974. – 190с.
1388564
  Урушадзе А.В. Страна волшебницы Медеи / А.В. Урушадзе. – Тбилиси : Изд-во тбил. ун-та, 1975. – 14с.
1388565
  Клячко Т. Страна всеобщего высшего образования? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 24-29. – ISSN 0130-1640


  Страна всеобщего высшего образования?» - Да! – отвечает в беседе с Ириной Прусс профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко, считающая, что Россия уже стала такой страной.
1388566
  Корнилов Б.П. Страна встает со славою / Б.П. Корнилов. – Москва, 1976. – 288с.
1388567
  Канциг Роберт Страна вулканов и викингов. Остров викингов и вулканов / Канциг Роберт, Оршойа и Эрлен Харберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 140-157 : фото,
1388568
  Колосов Е.Н. Страна вулканов и гейзеров : География и экология. Географы путишествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 0016-7207
1388569
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Горький, 1946. – 30с.
1388570
   Страна выбирает в Верховный Совет. – Киров, 1947. – 47с.
1388571
   Страна гибнет сегодня. – М., 1991. – 478с.
1388572
  Белокрылов В.А. Страна голубых снегов : рассказы / В.А. Белокрылов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 77, [3] с.
1388573
  Итин В.А. Страна Гонгури / В.А. Итин. – Новосибирск, 1983. – 350 с.
1388574
  Конаровский М.А. Страна гор и легенд / М.А. Конаровский. – Москва : Наука, 1979. – 238с.
1388575
  Ян Шо Страна гор и рек. / Ян Шо. – Москва, 1956. – 184с.
1388576
  Соболева Елена Страна горных духов : Россия / Соболева Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 136-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
1388577
  Мозин М.А. Страна грамотных крестьян и сельских хозяев / М.А. Мозин. – Ленинград, 1925. – 75 с.
1388578
  Тер-Григорян Страна двух рек / Тер-Григорян. – М., 1978. – 127с.
1388579
  Боцманов Андрей Страна Дедов Морозов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 56 : фото
1388580
  Дубровская Е. Страна десяти тысяч кукол. Часть IV : окончание. Начало в № 4, 5, 6, 2012 г. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 7 (91). – С. 84-101. – ISSN 1812-867Х


  Прообразами всех современных японских кукол являются три древних типа – хитогата, хоко и амагацу. Одной из самых известных японских кукол является кокэси – деревянная кукла без рук и ног. Их делают из вишни, кизила, березы или клена и украшают ...
1388581
  Шаров А.И. Страна детства / А.И. Шаров. – Москва : Советский писатель, 1976. – 479 с.
1388582
  Воронцов Д.Д. Страна детства / Д.Д. Воронцов. – Москва, 1986. – 95 с.
1388583
  Тарасов Д. Страна джамбии, ката и дружелюбия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 22/23 (114/1142). – С. 28-30. – ISSN 0234-1670


  Йемен.
1388584
   Страна для наслаждения жизнью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 26-27 : фото
1388585
  Масалов А. Страна Дори. Явление каравеллы : Повести / Анатолий Масалов. – Киев : Журнал "Радуга", 2006. – 224с. – ISBN 966-8325-46X
1388586
  Чичкина Светлана Страна драконьих легенд и современного сервиса : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 70
1388587
  Ермолович Н.Н. Страна друзей / Н.Н. Ермолович. – Москва, 1976. – 110 с.
1388588
  Юрин С.В. Страна дубрав / С.В. Юрин. – М, 1955. – 235с.
1388589
  Кравцов А.А. Страна души / А.А. Кравцов. – М., 1979. – 79с.
1388590
  Одинцова Л. Страна Души : Кн. избр. поэзии / Лада Одинцова ; [худож. Л. Зубарева]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 173 с. – (Восхождение). – ISBN 5-235-01275-5
1388591
  Ионкин А.А. Страна души. / А.А. Ионкин. – Воронеж, 1975. – 63с.
1388592
   Страна души.. – Сухуми, 1978. – 75с.
1388593
  Бражнин И.Я. Страна желанная / И.Я. Бражнин. – Л., 1955. – 288с.
1388594
  Еремеев Д.Е. Страна за Черным морем / Д.Е. Еремеев. – Москва : Мысль, 1968. – 134с.
1388595
  Четвериков Б.Д. Страна задумчивых берез / Б.Д. Четвериков. – М, 1967. – 87с.
1388596
  Фалдбаккен К. Страна заката / К. Фалдбаккен. – Москва, 1980. – 319 с.
1388597
  Афонина Катя Страна замков : Шотландия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 44-60 : Фото. – ISSN 1029-5828
1388598
  Герсова Л.С. Страна Заэкрания. / Л.С. Герсова. – Новосибирск, 1990. – 124,2с.
1388599
  Виноградов В.Н. Страна Знака Сигмы / В.Н. Виноградов. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1388600
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2001-
№ 1 (105). – 2015. – До 2015 г. назв. журн. на укр. яз. - "Країна знань"
1388601
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 2 (106). – 2015
1388602
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 3 (107). – 2015
1388603
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 4 (108). – 2015
1388604
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 5 (109). – 2015
1388605
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 6 (110). – 2015
1388606
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 7 (111). – 2015
1388607
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 8 (112). – 2015
1388608
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 9 (113). – 2015
1388609
   Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
№ 10 (114). – 2015
1388610
  Куббель Л.Е. Страна золота - века , культуры , государства / Л.Е. Куббель. – 2-е изд. – М, 1990. – 237с.
1388611
  Куббель Л.Е. Страна золота / Л.Е. Куббель. – Москва, 1966. – 144с.
1388612
  Рамешова С. Страна золотых пагод / С. Рамешова. – Москва : Мысль, 1987. – 186с.
1388613
  Полехина Ю. Страна зубрил // Сегодня. – Киев, 2017. – 10 января (№ 3). – С. 19


  Образование в Южной Кореи.
1388614
  Колобова К.М. Страна и население древней Греции / К.М. Колобова. – Л.
1. – 1955. – 40с.
1388615
  Ахметжанов Р.В. Страна Июнь : стихи : пер. с татар. / Роберт Ахметжанов. – Москва : Современник, 1976. – 79 с. – (Новинки "Современника")
1388616
   Страна казаков. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 216 с. – В подарочный комплект состоит из 2-х книг. На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в историчеких исследованиях, документов и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-13-3


  В комплект также входит: 9у1 Костомаров Н.И. Кост Богдан Хмельницкий. В 3-х томах. Киев.: Радуга, 2004. - 659 с., ил. 1553967 - научная
1388617
  Ардатовский В.П. Страна Калабрия / Ардатовский В.П. – Москва : Известия, 1982. – 95 с.
1388618
  Маликов К.И. Страна киргизов : стихи и плэма / Кубанычбек Маликов ; : Правда, 1962. – 32 с.
1388619
  Тишков В.А. Страна кленового листа: начало истории / В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1977. – 175 с.
1388620
  Жарков Е.И. Страна Коктебель : культурные очаги : середина XIX - середина XX веков / Евгений Жарков ; [лит. ред. : А. Ненада, Е. Скрябина, И. Татаринцев]. – Киев : Болеро, 2008. – 603, [5] с., [1] л. карта, слож. вдвое : ил., фот. – Библиогр. в примеч.: с. 543-576 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1654-00-5
1388621
  Экслер И. Страна ледяная / И. Экслер. – Москва, 1929. – 51с.
1388622
  Суворов В.А. Страна Лимония. / В.А. Суворов. – М., 1989. – 155с.
1388623
  Приставкин А.И. Страна Лэпия. / А.И. Приставкин. – М., 1961. – 80с.
1388624
  Казакова Р.Ф. Страна Любовь / Р.Ф. Казакова. – М : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
1388625
  Хохлов Геннадий Страна людей с обожженным лицом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 58-59 : Фото
1388626
  Кузнецов Л.М. Страна Махарлика / Л.М. Кузнецов. – Москва, 1991. – 51с.
1388627
  Губарева Марита Страна мечты : большое путешествие / Губарева Марита, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 34-54 : Фото, карти
1388628
   Страна множества соблазнов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 81-82 : фото
1388629
  Маневич А.Л. Страна моего детства / А.Л. Маневич. – М., 1964. – 270с.
1388630
  Мельницкая И. Страна моего детства // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 4-31. – ISSN 0131-8136
1388631
  Бессараб М.Я. Страна моего сердца : Повесть / М.Я. Бессараб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
1388632
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-92-8(Кн.1)
Кн. 1. – 2007. – 408с.
1388633
  Белинский В. Страна Моксель, или Открытие Великороссии : Роман-исследование / Владимир Белинский. – 2-е изд. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 978-966-7601-93-5(Кн.2)
Кн. 2. – 2007. – 344с.
1388634
  Рождественский В.А. Страна молодости / В.А. Рождественский. – Л., 1976. – 192с.
1388635
   Страна моя - судьба моя.. – Новосибирск, 1980. – 159с.
1388636
  Куликов П.А. Страна моя / П.А. Куликов. – Уфа, 1966. – 80с.
1388637
  Буков Е.Н. Страна моя : поэма / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Литература артистикэ, 1980. – 139 с.
1388638
   Страна моя. – М., 1982. – 175с.
1388639
   Страна моя Москва моя. – Москва, 1951. – 95с.
1388640
  Зверева Р.П. Страна моя оленья. / Р.П. Зверева. – Новосибирск, 1989. – 180с.
1388641
  Левина О.И. Страна моя родная / О.И. Левина. – М, 1971. – 43с.
1388642
  Тер-Гуланян Страна мужчин / Тер-Гуланян. – М., 1982. – 142с.
1388643
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1937. – 98с.
1388644
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1940. – 102с.
1388645
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1947. – 32с.
1388646
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Минск, 1950. – 108с.
1388647
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1970. – 355с.
1388648
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1979. – 126с.
1388649
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1981. – 287с.
1388650
  Твардовский А.Т. Страна Муравия / А.Т. Твардовский. – Москва, 1988. – 124с.
1388651
  Курашвили Б.П. Страна на распутье / Б.П. Курашвили. – М., 1990. – 175с.
1388652
  Чаренц Е. Страна Наири : повести / Чаренц Егише; пер. с арм. – Москва : Известия, 1964. – 271 с.
1388653
  Чаренц Егише Страна Наири : роман / Чаренц Егише ; пер. с арм. – Ереван : Айастан, 1975. – 292 с.
1388654
   Страна национального бесправия.. – М., 1966. – 128с.
1388655
  Образцова А. Страна невыученных уроков. Зачем политики переписывают историю? / А. Образцова, Т. Головченко // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 18/19 (136/137). – С. 8-10
1388656
  Сохарева Татьяна Страна нелегальных обезьян. Кому обезьянку? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 108-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
1388657
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку, 1946. – 182 с.
1388658
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку : Гянджлик, 1980. – 179 с.
1388659
  Зохраббеков А.Г. Страна огней : роман / Анатолий Зохраббеков;. – Баку : Гянджлик, 1987. – 173 с.
1388660
  Щеглова Екатерина Страна огней Таира Салахова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 3 (1074). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  Таир Теймур огли Салахов, азербайджанський і російський художник (нар. в 1928 р.)
1388661
   Страна огней.. – Баку, 1959. – 206с.
1388662
   Страна огня. – Донецк
2. – 1979. – 415с.
1388663
  Серебрянный Л.Р. Страна огня и льда / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Географгиз, 1959. – 142с. – (Рассказы о природе)
1388664
   Страна огня.. – Донецк
1. – 1979. – 400с.
1388665
  Баум Л.Ф. Страна Оз. Озма из страны Оз. Волшебство страны Оз / Лаймен Фрэнк Баум ; [пер. с англ. Т. Венедиктовой, С. Белова]. – Смоленск : Юнисам, 1992. – 351, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. – На обл. только название первого произведения. – ISBN 5-86653-2002-3
1388666
  Козловский Евгений Страна ОС : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 176-179 : Іл.
1388667
  Гусев-Оренбургский Страна отцов / Гусев-Оренбургский. – М.-Пг., 1923. – 253с.
1388668
  Саянов В.М. Страна отцов / В.М. Саянов. – Л., 1937. – 287с.
1388669
  Синенко В.И. Страна Офир / В.И. Синенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 599 с.
1388670
  Блэйр К. Страна Пентагон : Роман / К. Блэйр. – Москва : Воениздат, 1975. – 247с.
1388671
  Макуренкова С. Страна печальных асфоделий : Стихи / Светлана Макуренкова. – Москва : Академия, 2005. – 96с. – ISBN 5-7048-0031-7
1388672
  Мельгунова М. Страна пирамид (Египет) / Сост. М. Мельгунова. – 3-е изд. – Москва : Задуга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
1388673
   Страна планирования.. – М., 1973. – 175с.
1388674
  Вернер М. Страна плотин : очерки Голландии / М. Вернер. – Москва : В Университетской типографии (М. Катков), 1884. – 230 с.
1388675
  Берзигиярова Мария Страна по наследству // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 29 (1100). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
1388676
  Соболева Елена Страна победивших иллюзий // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 3 (2870), март. – С. 116-119 : фото
1388677
  Марек И. Страна под экватором / И. Марек. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 176с.
1388678
  Нгуен Нгок Страна поднимается : роман / Нгуен Нгок. – М., 1983. – 511с.
1388679
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – М., 1958. – 190с.
1388680
  Нгуен Нгок Страна поднимается. / Нгуен Нгок. – 2-е изд., испр. – М., 1960. – 190с.
1388681
  Панов В.А. Страна поэзия. / В.А. Панов. – Тбилиси, 1965. – 68с.
1388682
  Матвеева Н.Н. Страна прибоя / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1983. – 110с.
1388683
  Чупахин В. Страна природных контрастов / В. Чупахин. – Алма-Ата, 1973. – 140с.
1388684
  Бабат Г. Страна Пээф / Г. Бабат : Молодая Гвардия, 1944. – 111с.
1388685
  Амфитеатров А.В. Страна раздора : Балканские впечатления / А. Амфитеатров // Легенды публициста / А.В. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1906. – [12], 252 с. : 14 л. фототип. в тесте
1388686
  Рауд М.А. Страна растет : поэма / М.А. Рауд. – Таллин : Эгиз, 1950. – 84 с.
1388687
   Страна родная. – Москва-Ленинград, 1947. – 120с.
1388688
   Страна родная. – Саратов, 1948. – 192с.
1388689
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – Л., 1953. – 352с.
1388690
  Саянов В.М. Страна родная / В.М. Саянов. – М., 1975. – 448с.
1388691
   Страна родная.. – Воронеж
3. – 1947. – 40с.
1388692
  Балбек Елена Страна Савойя, высокая и не очень / Балбек Елена, Балбек Вячеслав // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 106-113 : фото
1388693
   Страна свершений и открытий. – Москва, 1967. – 319с.
1388694
  Ханзадян С.Н. Страна семи долин : книга об Армении / Серо Ханзадян; пер. с арм. К.Серебрякова. – Москва : Детская литература, 1968. – 110 с.
1388695
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1954. – 440с.
1388696
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1976. – 400с.
1388697
  Платов Л.Д. Страна Семи Трав / Л.Д. Платов. – Архангельск, 1990. – 623с.
1388698
  Подберезский И.В. Страна семи тысяч островов : Очерки о Фолиппинах / И.В. Подберезский. – Москва : Мысль, 1970. – 158с.
1388699
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – Москва, 1964. – 96 с.
1388700
  Пожидаев Г.А. Страна симфония / Г.А. Пожидаев. – М, 1968. – 96с.
1388701
  Пащенко Л. Страна синей птицы. / Л. Пащенко. – Душанбе, 1971. – 60с.
1388702
  Кульчицкая Г.П. Страна сказки: Миниатюра Палеха / Г.П. Кульчицкая. – Л., 1979. – 103с.
1388703
   Страна Советов за 50 лет.. – М., 1967. – 351с.
1388704
  Касьяненко В.И. Страна Советов и США: опыт и уроки сотрудничества в 20-х - начале 30-х годов / В.И. Касьяненко. – Москва, 1989. – 62с.
1388705
  Фрейдин И. Страна Советов. / И. Фрейдин. – М, 1937. – 354с.
1388706
   Страна советская.. – Москва, 1970. – 367с.
1388707
  Сергеев И.В. Страна сокровищ / И.В. Сергеев. – М., 1955. – 512с.
1388708
  Гог-Каульбах Страна солнца / Гог-Каульбах. – Москва, 1961. – 352 с.
1388709
  Гикару М. Страна солнца / М. Гикару. – М., 1961. – 207с.
1388710
  Устюн Н. Страна солнца. / Н. Устюн. – М., 1969. – 112с.
1388711
  Бойзен А.. Страна социальных реформ : Новая Зеландия / А. Бойзен, секр. Копенгаген. о-ва "Социал. секретариат и б-ка" ; Пер. Б.Э. Кетрица. – 2-е изд., перераб. с предисл. А. Гизетти. – Петроград : Изд-во С. Нонина "Б-чка-копейка", 1917. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 61-62. – (Серия политико-социальных брошюр ; № 7-8)
1388712
  Кононов Ю.В. Страна субтропиков и заснеженных гор: Путешествие по Непалу / Ю.В. Кононов. – Москва, 1985. – 141с.
1388713
  Ларри Я.Л. Страна счастливых / Я.Л. Ларри. – Л, 1931. – 192с.
1388714
  Алексеев В.И. Страна тамилов / В.И. Алексеев, В.А. Макаренко. – Москва : Мысль, 1965. – 136 с : ил., карт.
1388715
  Рябинин Б.С. Страна твоей судьбы / Б.С. Рябинин. – М., 1985. – 253с.
1388716
  Карельский Алексей Страна трех "Ф" : Португалия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 46-62 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1388717
  Колосов Л.С. Страна трех государств / Л.С. Колосов. – М., 1982. – 96с.
1388718
  Бахревский В.А. Страна тринадцатого месяца : повесть [из истории Эфиопии XIX в. : для ст.шк. возраста] / Владислав Бахревский ; предисл. С.Б. Чернецова ; худож. К. Бехбородов. – Москва : Детская литература, 1989. – 252, [2] с. : цв. ил.
1388719
  Рык Евгений Страна троллей : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 66-69 : Фото
1388720
  Еловацкий И.П. Страна тысяч островов / И.П. Еловацкий. – Москва, 1961. – 63с.
1388721
  Вагнер Б.Б. Страна тысячи водопадов : Методика и опыт. Новые учебные пособия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 67-69 : Фото
1388722
  Массон В.М. Страна тысячи городов. / В.М. Массон. – М., 1966. – 148с.
1388723
  Обручев С.В. Страна угля и графита. Тунгусский бассейн / С.В. Обручев. – Л-М-Новосибирск, 1934. – 58с.
1388724
  Гаврильева В.Н. Страна Уот-Джулустана : повести / В.Н. Гаврильева. – Москва : Современник, 1977. – 238 с.
1388725
  Кашкадамова Екатерина Страна Утренней Свежести: посвящение в гурманы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 42-50 : Фото
1388726
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1969. – 239с.
1388727
  Кисин Б.М. Страна Филателия / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 191с.
1388728
  Золотухина-Аболина Страна философия: книга для школьников и студ. / Золотухина-Аболина. – Ростов н/Д, 1995. – 543с.
1388729
   Страна Хань.. – Л., 1959. – 309с.
1388730
  Хафизов Олег Страна цветов и безобразия : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 128-134. – ISSN 0130-7673
1388731
  Попов В.Н. Страна Цезерония / В.Н. Попов. – Барнаул, 1988. – 192с.
1388732
  Микелинскас Й. Страна черных елей : роман / Йоанас Микелинскас ; пер. с литов. Б.Залесской, Г.Герасимова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 233 с.
1388733
  Мясоедов Б.А. Страна читает, слушает, смотрит: (Стат. обзор). / Б.А. Мясоедов. – М., 1982. – 79с.
1388734
   Страна чудесная Болгания.. – М., 1964. – 279с.
1388735
  Моусон Д. Страна штормов и туманов : История Австралийской антарктической экспедиции 1911-1914 годов, написанная сэром Дугласом Моусоном / Д. Моусон. – Москва : Мысль, 1970. – 247с.
1388736
  Саркисян Д.Н. Страна Шубриа / Д.Н. Саркисян. – Ереван, 1989. – 112с.
1388737
  Соколова З.П. Страна Югория / З.П. Соколова. – Москва : Мысль, 1976. – 119 с.
1388738
  Теас Р.А. Страна Юннатия / Р.А. Теас, Л.П. Савина. – Л., 1968. – 136с.
1388739
  Жаров А.А. Страна юности / А.А. Жаров. – Москва, 1968. – 526с.
1388740
  Друнина Ю.В. Страна Юности. / Ю.В. Друнина. – М, 1966. – 271с.
1388741
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-67
1388742
  Литовченко Елена Страна Ярославия : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 60-63
1388743
  Перов Г. Страна, где нас помнят и ждут // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Сирії
1388744
  Донцов Игорь Страна, достойная любви : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 64-68 : Фото
1388745
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы все пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1967. – 195с.
1388746
  Латьева Л.В. Страна, из которой мы пришли / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1969. – 317с.
1388747
  Швец Л. Страна, которой больше нет // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 37 (448), 18.09.2015. – С. 36-39. – ISSN 2075-7093


  Правление Башара Асада ставит трагическую точку в истории Сирии. В прежних границах стране не возродиться.
1388748
  Казиник Михаил Страна, которой нет : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 40-59
1388749
  Арутюнян А. Страна, которой нет, или о том, что было и больше может не быть : жизнь советских людей в фотографиях: фотоальбом / Ашот Арутюнян. – Киев : Издатель Ашот Арутюнян, 2007. – 256с. : фот. – К 90-летию Украинской Советской Социалистической Республики. – ISBN 966-7126-18-8
1388750
  Литовченко Елена Страна, которую стоит открыть заново : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-81
1388751
  Антипов В.И. Страна, разделённая морем: Малайзия / В.И. Антипов ; отв. ред. В.А. Пуляркин ; Ин-т географии АН СССР. – Москва : Мысль, 1988. – 237, [3] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 232-238
1388752
  Полторак В.Л. Страна, что зовется тайгой. (Записки маршрутного рабочего). / В.Л. Полторак. – Владивосток, 1966. – 47с.
1388753
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Първия интердисциплинарен симпозиум "Странджа". Бургас, 17-19 август 1978. – Малко Търново
Т. 1. – 1984. – 373 с.
1388754
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т.2, кн.1. – 1984. – 249 с.
1388755
   Странджанско-Сакарски сборник : Доклади от Втория интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". Малко Търново, 30.IX.-2.X.1980. – Малко Търново
Т. 2, кн.2. – 1984. – 316 с.
1388756
   Странджанско Сакарски сборник. – Граматиково
Том IV, книга 6. – 1986. – 416 с.
1388757
   Странджанско Сакарски сборник : Доклади от третия и четвъртия интердисциплинарен симпозиум "Странджа-Сакар". – Созопол
Т. IV, кн. 5. – 1987. – 467 с.
1388758
   Стране своей любимой. – Москва, 1949. – 370с.
1388759
  Шмаков Г.Т. Страница - любовь / Г.Т. Шмаков. – Л, 1991. – 80с.
1388760
  Орлов С.С. Страница / С.С. Орлов. – Ленинград, 1969. – 95с.
1388761
  Курган Р. Страница гражданской войны. / Р. Курган. – Х., 1925. – 205с.
1388762
  Корнійчук О.Є. Страница дневника : Драма в 2-х д. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 79с.
1388763
  Мирович Н. Страница из истории Великой французской революции : (Г-жа Ролан) : С 2 портр. г-жи Ролан / С предисл. проф. Н. Кареева ; Н. Мирович [псевд.]. – Москва : Изд. С. Дороватовский и А. Чарушников ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1905. – VIII, 3-188 с., 2 л. портр. – Экз. дефектный, без обл.
1388764
  Довнар-Запольский М.В. Страница из истории крепостного права / М.В. Довнар-Запольский, проф. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – 67 с. – Библиогр. в примеч. – (Современная библиотека)
1388765
  Живаго С.И. Страница из истории народного освобождения в Швейцарии / С. Живаго. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Н.Парамонова "Донская речь", 1905. – 40 с.
1388766
  Ротин И.П. Страница истории партии / И.П. Ротин. – М., 1958. – 72с.
1388767
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Смоленск, 1954. – 296с.
1388768
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Москва : Правда, 1983. – 575с.
1388769
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Нальчик, 1986. – 526с.
1388770
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Казань, 1988. – 286с.
1388771
  Золя Э. Страница любви / Э. Золя. – Иркутск, 1991. – 297с.
1388772
  Очаковская О.О. Страница музыкальной жизни / О.О. Очаковская. – М., 1969. – 184с.
1388773
  Чихачев П.А. Страница о Востоке / П.А. Чихачев. – Москва, 1982. – 213с.
1388774
  Никольский А.М. Страница твоей биографии / А.М. Никольский. – Баку, 1976. – 37 с.
1388775
  Кошелев С.П. Страница Феодосийского десанта: Зап. воен. кор. / С.П. Кошелев. – М., 1981. – 159 с.
1388776
   Страници за подвига. – Пловдив, 1975. – 265 с.
1388777
  Данчев Г. Страници из историята на Тьрновската книжовна школа. / Г. Данчев. – София, 1983. – 255с.
1388778
  Гюлеметов Х. Страници из революционното движение в Брацигово. 1878-1925. Спомени и бележки / Х. Гюлеметов, 1955. – 172с.
1388779
   Страници от българската история : Очерк за ислямизираните Българи и националновъзродителния процес. – София : Наука и изкуство, 1989. – 128 с.
1388780
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
1. – 1993. – 176 с.
1388781
   Страници от българската история : Събития, размисли, личности. – София : Просвета
2. – 1993. – 224 с.
1388782
  Иванова Е. Страници от жизнения и творческия път на Димитър Димов / Е. Иванова. – София, 1981. – 260с.
1388783
  Герасимова М. Страници от историята на Библиотеката на Българската академия на науките, 1869-1944 / Мария Герасимова, Радка Пейчева ; Българска академия на науките, Централна библиотека. – София, 2000. – 80 с. – ISBN 954-8854-07-4
1388784
  Цанев Г. Страници от историята на българската литература. / Г. Цанев. – София, 1958. – 624с.
1388785
  Дуйчев И. Страници от миналото / И. Дуйчев. – София, 1983. – 368 с.
1388786
  Тодоров П. Страници от новата история на Велико Търново (1878-1940 г.) / П. Тодоров, И. Стоянов, К. Панайотов. – Велико Търново : Абагар, 1993. – 160 с.
1388787
  Син С.Г. Страниці велико истории / С.Г. Син. – Пхеньян, 1938. – 160с.
1388788
  Далчев А. Страницы / А. Далчев. – София, 1980. – 264с.
1388789
  Инал-Ипа Страницы абхазской литературы / Инал-Ипа. – Сухуми, 1980. – 249с.
1388790
  Згуриди А.М. Страницы автобиографии / А.М. Згуриди. – Москва, 1968. – 57 с.
1388791
  Вернадский В.И. Страницы автобиографии В.И.Вернадского / В.И. Вернадский. – Москва : Наука, 1981. – 349с.
1388792
   Страницы азербайджанско-узбекских литературных взаимосвязей. – Баку, 1985. – 280с.
1388793
  Бейлис В.А. Страницы африканской поэзии : XX век : [сборник] / В.А. Бейлис ; пер. [с фр.] М. Ваксмахера ; отв. ред. и авт. вступ. ст. В.А. Бейлис. – Москва : Наука, 1980. – 167 с.
1388794
  Карпов В.С. Страницы биографии : Волгогр. гор. парт. орг. 75 лет / В.С. Карпов. – Волгоград, 1980. – 254с.
1388795
  Шимон А.А. Страницы биографии украинского кино / А.А. Шимон. – Киев, 1974. – 152с.
1388796
  Буганов В.И. Страницы боевого прошлого нешей страны (IX - XIX вв.) / В.И. Буганов, А.И. Назарец. – М., 1972. – 263с.
1388797
   Страницы боевого пути. – Алма-Ата, 1987. – 341с.
1388798
  Санакоев М.П. Страницы боевой дружбы / М.П. Санакоев. – Цхинвали, 1975. – 196 с.
1388799
   Страницы боевой славы. – Воронеж, 1986. – 212с.
1388800
  Давиташвили М. Страницы боевой славы: Воины-грузины в Великой Отечественной войне : Воины грузины в Великой Отечественной войне / Михаил Давиташвили ; [Предисл. маршала Сов. Союза Ф. И. Толбухина, с. 5-6]. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 228 с. : ил.
1388801
   Страницы большой дружбы. – Саранск, 1971. – 176с.
1388802
  Копина Л.П. Страницы большой жизни / Л.П. Копина. – Москва, 1953. – 444с.
1388803
  Кучин А.Ф. Страницы большой жизни / А.Ф. Кучин. – Грозный, 1962. – 40с.
1388804
  Величко М.А. Страницы большой жизни / М.А. Величко. – Москва, 1963. – 296с.
1388805
  Вайнберг И И. Страницы большой жизни / И И. Вайнберг, . – Москва : Детская литература, 1980. – 240 с.
1388806
   Страницы большой жизни = Сборник воспоминаний о Маршале Советского Союза С.М.Буденном. – Москва : Воениздат, 1981. – 256с.
1388807
   Страницы большой жизни. – 2-е изд. – М, 1983. – 256с.
1388808
  Куньял А. Страницы борьбы : Из истории ПКП и антифашистской борьбы в Португалии / Алваро Куньял ; АН СССР, Ин-т междунар. рабочего движения. – Москва : Мысль, 1977. – 356 с., 1 л. портр. – (Библиотека рабочего движения)
1388809
  Абрамов А.И. Страницы былого : киносценарий / А.И. Абрамов, М.К. Писманник. – Москва : Искусство, 1958. – 78 с., [4] л. ил. : ил. – (Библиотека кинодраматургии)
1388810
   Страницы былого : Слово о газете, друзьях-товарищах по перу : [Сборник]. – [Алма-Ата] : Казахстан, 1965. – 203 с. : ил.
1388811
  Кузьмин Н.В. Страницы былого / Н.В. Кузьмин. – Москва : Книга, 1984. – 287 с.
1388812
  Абросимов М. Страницы былого : из истории Астрахан. губерн. чрезвычайн. комис. (1918-1922 гг.) / М. Абросимов, В. Жилинский. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с. : ил.
1388813
   Страницы великого пути. – М, 1969. – 288с.
1388814
   Страницы великого пути : Из ист. борьбы КПСС за победу коммунизма : Сборник статей. – Москва : Московский университет
Ч. 3. – 1970. – 479 с.
1388815
  Шалуташвили Н.Н. Страницы великой дружбы / Н.Н. Шалуташвили. – К., 1966. – 229с.
1388816
   Страницы великой дружбы. – София, 1978. – 212 с.
1388817
  Джафарли Т.М. Страницы великой дружбы. / Т.М. Джафарли. – Баку, 1972. – 198с.
1388818
   Страницы великой культуры : от древнейшей рукописной книги до первой записи, сделанной советским человеком в космосе. – Москва, 1970. – 35 с.
1388819
  Явич А.Е. Страницы верности / А.Е. Явич. – Москва, 1963. – 475с.
1388820
  Тереньева Н.А. Страницы взаимосвязей народов России и Греции // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 73-79
1388821
  Зверев Б.И. Страницы военно-морской летописи России / Б.И. Зверев. – 2-е изд., дораб. – М., 1981. – 208с.
1388822
  Дивный И.В. Страницы военного некрополя старой Одессы : Биографический справочник / Сост. И.В.Дивный. НАНУ, Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.Грушевского. – Київ, 1996. – 216с. – (Некрополи Украины). – ISBN 5-7702-0839-2
1388823
  Леонтьев К. Страницы воспоминаний / К. Леонтьев. – Санкт-Петербург, 1922. – 63с.
1388824
  Василенко С. Страницы воспоминаний / С. Василенко. – Москва-Ленинград, 1948. – 188с.
1388825
  Безыменский А.И. Страницы воспоминаний / А.И. Безыменский. – М, 1958. – 162с.
1388826
  Мануилова О.М. Страницы воспоминаний / О.М. Мануилова. – Фрунзе, 1980. – 110с.
1388827
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М, 1962. – 230 с.
1388828
   Страницы воспоминаний о Луговском. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1981. – 200 с.
1388829
  Толстой Ю.К. Страницы воспоминаний. Н.С. Алексеев К 95-летию со дня рождения (1914-1992 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 239-246. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1388830
  Кутьина Р.А. Страницы героического прошлого русского народа. Рекоменд. указатель литературы. / Р.А. Кутьина, Н.К. Щербатых. – М., 1973. – 25с.
1388831
   Страницы героического труда химиков в годы Великой Отечественной войны. – М, 1989. – 286с.
1388832
  Рождественская К.В. Страницы героической борьбы / К.В. Рождественская. – Пермь, 1955. – 88 с.
1388833
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – М, 1963. – 232с.
1388834
  Трофимов А.С. Страницы героической борьбы / А.С. Трофимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 224с.
1388835
   Страницы героической истории. – Москва, 1988. – 175с.
1388836
  Красюк А.И. Страницы героической летописи / А.И. Красюк. – Киев, 1984. – 159с.
1388837
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1982. – 502с.
1388838
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – 2-е изд., доп. – М, 1984. – 612с.
1388839
  Бережков В.М. Страницы дипломатической истории / В.М. Бережков. – М, 1987. – 616с.
1388840
  Бекишвили Т. Страницы дневника : стихотворения и поэмы / Тедо Бекишвили ; перевела с груз. Н. Генина ; [худож. М. Коренева]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 109, [1] с. : ил. – ISBN 5-265-00102-6


  Содерж.: Стихотворения; Поэмы: Когда никто не смотрит на небо; Ущелье.
1388841
  Азероглу Б. Страницы дней : стихи и поэма / Азероглу ; пер. с азерб. [А. Юдахина ; худож. В. Шорц]. – Москва : Советский писатель, 1984. – 64 с. : ил.
1388842
  Дедюхин А В. Страницы дней листая / А В. Дедюхин, . – М, 1977. – 254с.
1388843
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – Москва : Советский писатель, 1967. – 359с.
1388844
  Инбер В.М. Страницы дней перебирая... / В.М. Инбер. – 2-е изд., доп. – Москва, 1977. – 382с.
1388845
  Васин К.К. Страницы дружбы / К.К. Васин. – Йошкар-Ола, 1959. – 152с.
1388846
  Рахимкулов М.Г. Страницы дружбы / М.Г. Рахимкулов. – Уфа, 1973. – 256 с.
1388847
  Гречуха И.В. Страницы дружбы беззаветной. (К истории борьбы народов Советского Союза и Чехословакии против империализма) / И.В. Гречуха. – Одесса, 1970. – 327с.
1388848
  Вартичан И.К. Страницы дружбы. / И.К. Вартичан. – Кишинев, 1958. – 239с.
1388849
   Страницы европейской поэзии. – М, 1976. – 237с.
1388850
   Страницы живой истории. – М, 1961. – 152с.
1388851
  Аксельрод Л.А. Страницы живой истории / Л.А. Аксельрод. – Москва, 1961. – с.
1388852
  Северов П.Ф. Страницы жизни / П.Ф. Северов. – К., 1939. – 56с.
1388853
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1962. – 382с.
1388854
  Долгоруков Н.А. Страницы жизни / Н.А. Долгоруков. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 144 с.
1388855
  Рождественский В.А. Страницы жизни / В.А. Рождественский. – М., 1974. – 192с.
1388856
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – Москва : Искусство, 1975. – 455 с.
1388857
  Ковский Е.Н. Страницы жизни / Е.Н. Ковский. – Фрунзе, 1979. – 256с.
1388858
  Коонен А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. – М, 1985. – 447с.
1388859
  Завадовский М.М. Страницы жизни / М.М. Завадовский. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 335 с. – ISBN 5-211-00933-9
1388860
  Мацкевич О.В. Страницы жизни генерала Лукача / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1969. – 96с.
1388861
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д, Стасова. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 144 с., 1 л. портр.
1388862
  Стасова Е.Д. Страницы жизни и борьбы / Е.Д. Стасова. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 187, [2] с
1388863
  Добровейн М.А. Страницы жизни Исая Добровейна / М.А. Добровейн. – Москва : Советский композитор, 1972. – 207 с.
1388864
   Страницы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. – М, 1988. – 158с.
1388865
  Опульский А.И. Страницы жизни Льва Толстого. / А.И. Опульский. – М, 1964. – 143с.
1388866
  Яковлев Н.Н. Страницы жизни маршала Г.К. Жукова / Н.Н. Яковлев. – М, 1985. – 238с.
1388867
  Орлова А.А. Страницы жизни Н.А. Римского-Корсакова / А.А. Орлова, Римский-Корсаков. – Ленинград : Музыка
Вып. 2. – 1971. – 375 с.
1388868
  Нагибин Ю.М. Страницы жизни Трубникова. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 102с.
1388869
  Северикова Н.М. Страницы жизни философа Хасхачиха // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 123-128. – ISSN 0042-8744
1388870
  Трубицын В.А. Страницы жизни. / В.А. Трубицын. – Уфа, 1953. – 95с.
1388871
  Кудреватых Л.А. Страницы жизни. / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1959. – 447с.
1388872
  Метелева Ф.Н. Страницы жизни. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1962. – 140с.
1388873
  Беляев Б.Л. Страницы жизни: А.Фадеев в 20-е и 30-е гг. / Б.Л. Беляев. – Москва, 1980. – 168с.
1388874
  Алексеева Страницы зарубежной музыки ХІХ века / Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1983. – 112с.
1388875
  Кривицкий А.Ю. Страницы из "Общей тетради" / А.Ю. Кривицкий. – Москва : Советская Россия, 1977. – 95с. – (Писатель и время)
1388876
  Мамедов А. Страницы из взаимосвязей братских литератур / А. Мамедов. – Ашхабад, 1979. – 50 с.
1388877
  Жид А. Страницы из дневника / А. Жид. – Ленинград, 1934. – 127с.
1388878
  Воронков К.В. Страницы из дневника : 1950-1970 годы / К.В. Воронков. – Москва : Советская Россия, 1977. – 217 с.
1388879
  Вакидин В.Н. Страницы из дневника / В.Н. Вакидин; вступ. ст. и сост.: Е.М. Жукова. – Москва : Советский художник, 1991. – 432 с.
1388880
  Сеферис Георгос Страницы из дневника : Т.С. Элиот // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 252-266. – ISSN 1130-6545
1388881
  Котляров Б.И. Страницы из дневника. / Б.И. Котляров. – Х, 1964. – 136с.
1388882
  Штейнпресс Б.С. Страницы из жизни А.А. Алябьева / Б. Штейнпресс. – Москва : Музгиз, 1956. – 403 с., [18] л. ил. – Литература об А.А. Алябьеве: с. 328-329 и библиогр.: с. 296-327
1388883
  Махатов Б.П. Страницы из жизни бурят Кударинской степи / Б.П. Махатов. – Улан-Удэ, 1964. – 60с.
1388884
  Казьмин П.М. Страницы из жизни М. Пяницкого / П.М. Казьмин. – Воронеж, 1964. – 69 с.
1388885
  Фостер У.З. Страницы из жизни рабочего / У.З. Фостер. – М., 1983. – 328с.
1388886
  Деммени Е. Страницы из жизни театра / Е. Деммени. – Л, 1949. – 64с.
1388887
   Страницы из жизни Учителя : (В.И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). – Харьков, 2002. – 176с. – ISBN 966-7557-37-5
1388888
  Крымский А. Страницы из иистории северного или кавказского Азербайджана (классической Албании). Шеки / А. Крымский. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – [16] с. – Отд.оттиск из сборника "Памяти академика Н.Я. Марра"
1388889
   Страницы из истории Грузии. – Тбилиси, 1965. – 202с.
1388890
  Вейнберг П.И. Страницы из истории западных литератур / Петр Вейнберг. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа, 1907. – [8], 368 с.


  Имеется электронная копия РГБ
1388891
  Агырбичану Ион Страницы из книги природы / Агырбичану И. – Бухарест, 1960. – 55 с. – (Библиотека "Народная Румыния" ; №8. 1960)
1388892
  Голубева-Терес Страницы из летной книжки / Голубева-Терес. – М., 1988. – 254с.
1388893
  Бгажба Х.С. Страницы из летописи дружбы / Х.С. Бгажба. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 117 с.
1388894
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – Киев, 1956. – 217 с.
1388895
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – К., 1987. – 325с.
1388896
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Шаляпин Ф.И. – Киев : Музична Україна, 1988. – 325 [1] с. : портр. – ISBN 5-88510-065-9
1388897
  Шаляпин Ф. Страницы из моей жизни. / Ф. Шаляпин. – Ростов-на-Дону, 1958. – 220с.
1388898
  Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. / Ф.И. Шаляпин. – Пермь, 1961. – 240с.
1388899
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1968. – 243с.
1388900
  Захаржевский В.П. Страницы из несожженного дневника / В.П. Захаржевский. – К., 1985. – 285с.
1388901
  Хитровский Ф.П. Страницы из прошлого / Ф.П. Хитровский. – Горький, 1955. – 192 с.
1388902
   Страницы избранной зарубежной лирики. – М, 1989. – 318с.
1388903
   Страницы интернационального дневника Дона. – Ростов-на-Дону, 1968. – 127с.
1388904
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд. – М., 1983. – 351с.
1388905
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 3-е изд., доп. – М., 1984. – 351с.
1388906
  Сыров С.Н. Страницы истории / С.Н. Сыров. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 351с.
1388907
  Аталиков В.М. Страницы истории : [сев. Кавказ] / Аталиков В.М. – Нальчик : Эльбрус, 1987. – 204, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 125-128 (73 назв.)
1388908
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 334 с.
1388909
   Страницы истории : дайджест прессы. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 350 с.
1388910
  Алейникова Л.В. Страницы истории библиотеки ДонГУЭТ / Л.В. Алейникова; МОНУ; Донецкий гос. университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, Научная библиотека. – Донецк, 2006. – 41с.
1388911
  Луговской А.Г. Страницы истории биологии: известные зоологи Украины / А. Г. Луговской, Л. К. Кухта; Мин-во транспорта и связи Украины; Центр исследований истории науки и техники имени А. П. Бородина ; Киевский университет экономики и технологии транспорта. – Киев, 2009. – 31с.
1388912
  Ибрагимбейли М Х. Страницы истории боевого содружества русского и кавказского народов / М Х. Ибрагимбейли, . – Баку, 1970. – 244с.
1388913
  Токарева Н.Д. Страницы истории Великобритании и США : пособие по страноведению на англ. яз. : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1985. – 126, 1 с.
1388914
  Орлова А.С. Страницы истории Великой Саванны / А.С. Орлова, Э.С. Львова. – М., 1978. – 278с.
1388915
  Давидович Е.А. Страницы истории Гиссара / Е.А. Давидович, А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1969. – 76с.
1388916
   Страницы истории города Казани. – Казань, 1981. – 160с.
1388917
  Грама Д.К. Страницы истории государства и права Молдовы : сборник статей / Думитру К. Грама, Клаудия Слуту - Грама ; АН Молдовы, Ин-т философии, социоогии и права ; Международный независимый университет Молдовы. – Кишинэу : Pontos, 2005. – 180 с. – ISBN 9975-72-199-0
1388918
  Шевоцуков П.А. Страницы истории гражданской войны : взгляд через десятилетия / П.А. Шевоцуков. – Москва : Просвещение, 1992. – 191 с. – ISBN 5-09-003806-6
1388919
  Азадовский М.К. Страницы истории декабризма / М.К. Азадовский ; [вступ. ст. С. Житомирской]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во
1. – 1991. – 491 с., [1] л. портр. : ил., портр. – Библиогр. в примеч.: с. 373-448
1388920
  Воронов Ю.П. Страницы истории денег / Ю.П. Воронов. – Новосибирск, 1986. – 175с.
1388921
  Лоев М. Страницы истории еврейского театра (1876-2009) : краткий очерк / Моисей Лоев ; [издатели : Л. Финберг, К. Сигов ; Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства]. – Киев : Дух і Літера, 2010. – 216 с. – Библиогр.: с. 214-215. – ISBN 978-966-378-139-6
1388922
   Страницы истории заводов. – Х, 1934. – 367с.
1388923
   Страницы истории и этнографии Болгар, Молдовы и Украины. – Кишинев, 1995. – 108с.
1388924
   Страницы истории Института электросварки им. Е.О. Патона : [сборник] / Мазур А.А., Любовная Л.Б., Маковецкая О.К., Снежко В.И. – Киев ; Харьков : Либуркина Л.М., 2018. – 94, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-85-9
1388925
  Сазонов В.И. Страницы истории Кировского театра драмы. 1877-1977 / В.И. Сазонов. – Киров, 1976. – 96с.
1388926
  Попова С.М. Страницы истории коми театра / С.М. Попова. – Сыктывкар, 1965. – 96 с.
1388927
   Страницы истории Компартии Белоруссии. – Минск, 1990. – 446с.
1388928
   Страницы истории комсомола Карелии. – Петрозаводск, 1978. – 375с.
1388929
   Страницы истории комсомола Молдавии. – Кишинев, 1966. – 396с.
1388930
   Страницы истории КПСС. – М, 1988. – 703с.
1388931
   Страницы истории КПСС : факты, проблемы, уроки. – Москва : Высшая школа, 1989. – 703, [1] с.
1388932
  Кисин Б.М. Страницы истории на почтовых марках / Б.М. Кисин. – М., 1980. – 112с.
1388933
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – М., 1986. – 511с.
1388934
  Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. / В.А. Кириллин. – 2-е изд., перераб.и доп. – М., 1989. – 493с.
1388935
   Страницы истории нашей. – М, 1988. – 318с.
1388936
   Страницы истории нашей Родины : Беседы о кн.; Для учащихся 4-5-х кл. – Москва : Книга, 1986. – 61с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 19)
1388937
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1977. – 168с.
1388938
  Лазарев В.Н. Страницы истории новгородской живописи. / В.Н. Лазарев. – М., 1983. – 165с.
1388939
  Ангели Ф.А. Страницы истории Османской истории / Посол Ф.А. Ангели. – Киев : Universul, 2002. – 468с. – ISBN 9975-944-49-3
1388940
  Бабаянц Г.А. Страницы истории паразитологии в Туркменистане : (воспоминания о паразитологах и их работе в республике) / Г.А. Бабаянц; Г.А. Бабаян ; отв. ред. С.Н. Мярцева ; АН Туркменской ССР, Ин-т зоологии. – Ашхабад : ЫЛЫМ, 1991. – 110 с.
1388941
   Страницы истории Поволжья и Приуралья. – Казань, 1984. – 183с.
1388942
  Шатхина С.Л. Страницы истории Подольска. / С.Л. Шатхина. – М., 1971. – 336с.
1388943
   Страницы истории религии и атеизма в Молдавии. – Кишинев, 1970. – 132с.
1388944
   Страницы истории румынской армии. – Бухарест, 1975. – 252 с.
1388945
   Страницы истории румынской музыки. – М, 1979. – 352с.
1388946
  Формозов А.А. Страницы истории русской археологии / А.А. Формозов ; отв. ред. В.В. Кропоткин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. – Библиогр. в примеч.: с. 205-238
1388947
  Зельдович М.Г. Страницы истории русской литературной критики / М.Г. Зельдович. – Харьков, 1984. – 215 с.
1388948
   Страницы истории русской литературы. – Калуга, 1969. – 157 с.
1388949
   Страницы истории русской литературы. – М, 1971. – 448с.
1388950
   Страницы истории русской литературы(80-летию ччленкора АН СССР Н.Ф.Бельчикова). – Москва : Наука, 1971. – 447 с.
1388951
   Страницы истории русской музыки. – Л, 1973. – 183с.
1388952
   Страницы истории советского общества : факты, проблемы, люди. – Москва : Политиздат, 1989. – 447 с.
1388953
  Макарцев Н.А. Страницы истории советского спорта / Н.А. Макарцев. – М, 1967. – 128с.
1388954
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – М., 1965. – 207с.
1388955
  Хайченко Г.А. Страницы истории советского театра / Г.А. Хайченко. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1983. – 270с.
1388956
  Чегодаев А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики. / А.Д. Чегодаев. – М., 1984. – 486с.
1388957
  Радаков А.А. Страницы истории советской сатирической графики / А.А. Радаков, А.А. Юнегр. – Москва, 1989. – 66с.
1388958
   Страницы истории советской художественной культуры. – М, 1989. – 258с.
1388959
  Пакшина Н.А. Страницы истории старейших вузовских библиотек: опыт комплектования фондов // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 174-180. – ISBN 978-966-285-103-8
1388960
  Парфиненко А.Ю. Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете / А.Ю. Парфиненко, С.И. Посохов; Мин-во образования и науки Украины; Харьковск. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : НМЦ "МД", 2002. – 116 с. – ISBN 966-544-201-5
1388961
  О"рурк А.Н. Страницы истории техники / А.Н. О"рурк. – Л, 1934. – 162 с.
1388962
   Страницы истории юных ленинцев. – М, 1976. – 192с.
1388963
  Шостакович-Корецкая Страницы истории: к 100-летнему юбилею Днепропетровской медицинской академии и истокам основания Кафедры инфекционных болезней / Шостакович-Корецкая, Шевченко-Макаренко, О.М. Якунина // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2016. – № 2 (11). – С. 118-128. – ISSN 2312-413Х


  "...История кафедры инфекционных болезней Днепропетровской медицинской академии начинается с 1927 г., когда еще в Днепропетровском медицинском институте (основанном в 1916 г.) на базе городской инфекционной больницы профессором М.Б. Станишевской было ...
1388964
  Инал-Ипа Страницы исторической этнографии абхазов / Инал-Ипа. – Сухуми, 1971. – 313с.
1388965
  Малахов А.А. Страницы каменной книги. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1968. – 325с.
1388966
  Шатров М.А. Страницы каменной книги. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1969. – 238с.
1388967
  Волынский Л. Страницы каменной летописи / Л. Волынский. – Москва : Мол. гвардия, 1967. – 224 с.
1388968
  Караганов А.В. Страницы киноленинианы / А.В. Караганов. – Москва : Просвещение, 1987. – 143 с.
1388969
   Страницы красивой сказки : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
1388970
   Страницы Красной книги : Научно-популярные очерки. – Донецк, 1989. – 110с.
1388971
  Рева М.Л. Страницы Красной книги: науч-поп. очерки. / М.Л. Рева. – Донецк, 1982. – 112с.
1388972
  Гальперин Ф.Я. Страницы легендарных биографий / Ф.Я. Гальперин. – К, 1986. – 190с.
1388973
  Щербань А.Н. Страницы летописи Донецкой / А.Н. Щербань, А.А. Рутенко. – К., 1963. – 171 с.
1388974
  Буганов В.И. Страницы летописи Москвы: народные восстания XIV - XVIII вв. / В.И. Буганов. – Москва, 1986. – 203с.
1388975
  Попович К.Ф. Страницы литературного братства / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1978. – 212с.
1388976
  Раппопорт Г.П. Страницы литературного прошлого Алтая. / Г.П. Раппопорт. – Барнаул, 1958. – 100с.
1388977
  Самойленко Г.В. Страницы литературной жизни Черниговщины 10-13 веков / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1992. – 63с.
1388978
  Крендель Р.Н. Страницы литературной жизни. (Из воспоминаний сов. писателей) / Р.Н. Крендель. – Москва : Книга, 1972. – 112 с.
1388979
   Страницы лунного календаря. – М, 1990. – 301с.
1388980
  Солдатов И.И. Страницы любви / И.И. Солдатов. – Орел, 1961. – 124с.
1388981
  Горбунов М.Н. Страницы любви / М.Н. Горбунов. – М, 1986. – 46с.
1388982
   Страницы минувшего : Очерки. – Москва : Советский писатель, 1991. – 624с.
1388983
  Макашев А. Страницы минувшей осени / А. Макашев. – Алма-Ата, 1980. – 166с.
1388984
  Шторм Г.П. Страницы морской славы / Г.П. Шторм. – Москва : Военное издательство, 1954. – 436с.
1388985
  Питерский Н.А. Страницы морской славы / Н.А. Питерский, Ю.И. Чернов. – Москва, 1971. – 271с.
1388986
   Страницы музыкальной жизни. – М, 1970. – 215с.
1388987
   Страницы музыкальной Ленинианы : сборник статей. – Ленинград : Советский композитор, 1970. – 168 с.
1388988
  Богданов-Березовский Страницы музыкальной публицистики / Богданов-Березовский. – Л, 1963. – 288с.
1388989
  Смирнов С.С. Страницы народного подвига / С.С. Смирнов. – Москва, 1967. – 704с.
1388990
   Страницы народного подвига. – М, 1974. – 311с.
1388991
  Лавренев Б.А. Страницы незабвенных лет / Б.А. Лавренев. – Москва, 1957. – 608с.
1388992
  Саликов Д.П. Страницы незабываемых лет : воспоминания старого большевика / Д.П. Саликов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во,, 1977. – 93 с.
1388993
   Страницы незабываемых лет. – Куйбышев, 1989. – 261с.
1388994
   Страницы незримых поединков. – Челябинск, 1989. – 221с.
1388995
   Страницы немецкой поэзии в переводах Льва Гинзбурга. – Москва : Прогресс, 1970. – 199 с.
1388996
  Шурделин Б.Ф. Страницы о старшем брате. / Б.Ф. Шурделин. – М, 1960. – 53с.
1388997
  Рутковский Т. Страницы огненных лет / Т. Рутковский. – М, 1982. – 246с.
1388998
  Кулешов А.П. Страницы олимпийского дневника / А.П. Кулешов. – М., 1987. – 239с.
1388999
  Димков Н. Страницы от българското възраждане / Н. Димков. – Шумев, 1991. – 302с.
1389000
   Страницы открытия. – Новосибирск, 1971. – 264с.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,