Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1386001
  Хазова А. "Тепер ви вже не можете робити щось неякісно". Проректор СНУ ім. Лесі Українки Анна Данильчук - про освітню реформу, "загублені" українські слова і "світло" "Дня" / Каріна Хачатар"ян, Анастасія Хазова, Антон Сестрицин, Марія Нитка, Христина Шкрябіна, Оксана Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№ 143)


  Тридцять п"ятим лектором XV Літньої школи журналістики "Дня" стала проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, блогер "Дня" Анна Данильчук. З другом ...
1386002
  Пушкарук Н. "Тепер ви справді слуга народу..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 74). – С. 3


  Вибори в Україні: вітання з-за кордону та думки світових ЗМІ.
1386003
  Онищенко О. "Тепер нам потрібно заінтригувати, добратися до потаємних куточків душі практикуючих нейрохірургів". Молоді науковці розробили новий метод лікування травм спинного мозку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Білл Гейтс, звертаючись до випускників 2017 р., зауважив, що, якби він починав свою кар"єру сьогодні й шукав, куди податися, аби мати можливість впливати на світ, — він звернув би увагу на три царини: штучний інтелект, енергетику та біонауки. ...
1386004
  Коляда І. "Тепер прийшла моя весна". Кохання у житті П. Чубинського : до 180-річчя від дня народження П. Чубинського / І. Коляда, Є. Биба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 50-53
1386005
  Калинець І. "Тепер це смішно, що за твори людину можуть звільняти з роботи й заарештовувати" / розмову вела Тетяна Терен // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 152). – С. 12


  Львівський поет-дисидент розповів про те, що вберегло його стосунки з дружиною після десяти років таборів, "пігулки" із самвидавом і творчість без самоповторення.
1386006
   "Теперь вы действительно летите!" : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 6-7 (прилож) : Фото
1386007
  Фролова М. "Теперь дело за Россией!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-12. – ISSN 0235-7089


  Болгарський визвольний рух проти турецького поневолення.
1386008
  Квит С. "Теперь при поступлении в вузы на первый план выйдет результат внешнего независимого тестирования, а не атестат, оценки в котором, к сожалению, часто необъективны" / разговор вела М. Сырчина // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 12 апреля (№ 66). – С. 6
1386009
  Мамчур Г.В. Теорія та історія державної служби : навч. посібник / Г.В. Мамчур ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 359, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-934-7
1386010
  Кузьма І. Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників / Ірина Кузьма // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 24-32. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119


  Статтю присвячено теоретичним питанням та історії словотвірної варіантності: запропоновано визначення терміна словотвірні варіанти; простежено історію формування словотвірних варіантних пар і їхніх моделей на різних етапах розвитку української мови ...
1386011
  Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1386012
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 27. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1386013
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 28. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1386014
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 29. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1386015
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 32. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1386016
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 33. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386017
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 38. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386018
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-0657
Вип. 39. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386019
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 40. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386020
   Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків : ХНАДУ. – ISSN 2312-0657
Вип. 41. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386021
  Остапчук Т.П. Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Остапчук Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1386022
  Філіпенко А.С. Теорія та механізм політики економічних санкцій // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 5-30. – ISBN 978-966-933-059-8
1386023
   Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу : монографія / [О.А. Музика-Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. О.А. Музики-Стефанчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 263, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7350-98-8
1386024
  Земзюліна Н.І. Теорія та практика археографічних досліджень: історичний аспект // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 71-75


  Показано наукову та суспільну значимість археографічної діяльності, з"ясовано вплив опублікованих збірників документів та довідково-інформаційних видань на розвиток історичної науки; шляхом аналізу опублікованих документальних видань, висвітлено внесок ...
1386025
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1386026
  Кривонос М.В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кривонос Максим Васильович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми, 2016. – 301 арк. – Додатки: арк. 253-301. – Бібліогр.: арк. 214-252
1386027
  Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Проведено комплексний аналіз надбань вітчизняного перекладознавства в галузі військового перекладу. There were analyzed comprehensively the achievements of native translation studies in the realm of military translation.
1386028
  Сметанко О.В. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 436, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 365-384. – ISBN 978-966-483-702-3
1386029
  Погосян Г. Теорія та практика гендерної рівності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 155
1386030
  Гарасимів Т. Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України / Т. Гарасимів, Т. Дашо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 11-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1386031
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386032
   Теорія та практика дизайну : збірнік наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386033
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 5 : Мистецтвознавство. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386034
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 6 : Технічна естетика. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386035
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386036
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
Вип. № 8 : Технічна естетика. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386037
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386038
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 10 : Технічна естетика. – 2016. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386039
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ : Компринт, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 14 : Мистецтвознавство. – 2018. – 182, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386040
   Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ : Компринт, 2012-. – ISSN 2415-8151
Вип. № 15 : Технічна естетика. – 2018. – 207, [1] с. – Резюме мовою статті
1386041
  Звонар В. Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 21-26
1386042
  Бондар В.П. Теорія та практика застосування аудиторських процедур щодо вхідних залишків при виконанні перших завдань з аудиту // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 3-11. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1386043
   Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / [Д.В. Аббакумова, Т.М. Анакіна, Є.М. Білоусов та ін.] ; за заг. ред. проф. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. міжнар. права. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2019. – 402, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-531-5
1386044
  Бахтіярова Х. Теорія та практика застосування мультимедійних технологій в умовах професійного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 6-9. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні психолого-педагогічні вимоги до проектування та застосування в навчальному процесі мультимедійних технологій. На основі аналізу різних підходів до трактування поняття уточнено зміст визначення "мультимедійні технології"; висвітлено ...
1386045
  Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.П. Дука. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2014. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-801-966-1
1386046
  Тимофєєв В.Я. Теорія та практика козацького вишколу / Тимофєєв В.Я. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – Бл. 300 с.
1386047
   Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / [І.І. Гавриленко та ін.] ; за заг. ред. проф. О.Г. Козлової, проф. М.О. Лазарєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 276, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-698-252-5
1386048
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 56-60. – ISBN 966-8188-08-X
1386049
  Ничаюк С.П. Теорія та практика машинного перекладу в Україні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 56-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 60; 14 назв. – ISBN 966-8188-07-1


  Машинний переклад зараз знову переживає бурхливий період у своїй майже 60-річній історії. Зріс інтерес до теоретичних і практичних досліджень з МП. Це можна пояснити цілим рядом причин: по-перше. новими досягненнями в галузі МП як в Україні, так і за ...
1386050
  Линдюк О.А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах глобалізації = Theory and practice of the civil service modernization in Ukraine under the globalization : монографія / О.А. Линдюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 303, [1] с. : табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-619-367-7
1386051
  Кривоніс Т.Г. Теорія та практика особистісної психотерапії : монографія / Т.Г. Кривоніс ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: 245-279. – ISBN 978-966-194-117-4
1386052
  Волошко А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Волошко Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1386053
  Лісний Г.Д. Теорія та практика побудови сейсмічних зображень для еліптично-анізотропних середовищ : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 / Лісний Георгій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
1386054
  Зливков В.Л. Теорія та практика психологічних тренінгів / Зливков В.Л., Лукомська С.О. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-200 та в кінці тем. – ISBN 978-617-640-470-5
1386055
  Галіцина Н.В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Н.В. Галіцина. – Харків : Панов, 2016. – 577, [1] с. – Бібліогр.: с. 511-577 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-51-3
1386056
  Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник [для викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ] / С.Я. Боринець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 374-394. – Бібліогр.: с. 363-373. – ISBN 978-966-439-877-7
1386057
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 9. – 2009. – резюме укр. та рос мовами
1386058
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 12. – 2012. – 528 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1386059
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 15. – 2015. – 437 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386060
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 16. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386061
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 17. – 2017. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1386062
   Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
Вип. 18. – 2018. – 661, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
1386063
  Назаренко Л.М. Теорія та практика управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Назаренко Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1386064
  Шарова О.С. Теорія та практика управління проектами девелопменту: аналіз в ретроспективі десятиріччя // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 3 (63). – С. 96-103 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-8810
1386065
  Воробйова О.І. Теорія та практика фінансово-кредитних відносин в Україні / О.І. Воробйова, Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 6-15
1386066
  Задорожна С.М. Теорія та практика функціонування загальних принципів сучасного міжнародного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Задорожна Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 474 арк. – Додатки: арк. 468-474. – Бібліогр.: арк. 390-467
1386067
  Задорожна С.М. Теорія та практика функціонування загальних принципів сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Задорожна Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1386068
  Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 3-5
1386069
  Пінкевич І.П. Теорія твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спец. ун-тів / І.П. Пінкевич, В.Й. Сугаков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 333с. – ISBN 966-594-719-2
1386070
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / С.П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-00-0920-8
1386071
  Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища : навч. посібник / С.П. Репецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-284. – ISBN 978-966-439-796-1
1386072
  Михайленко В.М. Теорія твору й тексту : навч. посібник / В.М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 238-255. – ISBN 978-966-437-333-0
1386073
  Горальський Анджей Теорія творчості / Горальський Анджей; Переклад О.Гірного. – Львів : Каменяр, 2002. – 144с. – ISBN 5-7745-0947-8
1386074
  Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 4 (306). – С. 64-66. – ISSN 1810-3944


  Здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обгрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки.
1386075
  Воробйов Є. Теорія трансакційних витрат:розвиток методології та її застосування до дослідження фондового ринку : Критика і бібліографія / Є. Воробйов, І. Ткаченко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.90-91. – Бібл. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
1386076
  Чукліна О.С. Теорія трансфертного ціноутворення: поняття та періодизація розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 119-124
1386077
  Горбунова Л. Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концепитів і методологій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 23-34. – ISSN 2078-1016
1386078
  Приходько Ю.І. Теорія трансформації систем як засіб дослідження військової освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2018. – № 1 (98). – С. 53-61. – ISSN 2304-06294


  "...Розглянуто та обгрунтовано прикладні аспекти дослідження військової освіти на основі положень теорії трансформації систем: рушійні механізми розвитку; стійкість; нестійкість системи; управлінські чинники; суперечності."
1386079
  Крупницький Б. Теорія третього Риму і шляхи російської історіографії // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 451-460. – ISSN 2310-3310


  Стаття присвячена московській ідеологемі III Риму та впливу цієї концепції на російську історіографію. Стаття містить погляди щодо цієї теми науковців Київського університету: В. Антоновича, М. Володимирського-Буданова, М. Грушевського, О. ...
1386080
  Гаращенко Л.П. Теорія трудових відносин в західній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 258-264. – ISSN 0869-2491
1386081
  Скалацька О.В. Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 137-148. – (Філософія ; вип. 44)
1386082
  Томенко Микола Теорія українського кохання / Томенко Микола. – Київ, 2002. – 128с.
1386083
  Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ, 1963. – 143с.
1386084
  Потульницький В.А. Теорія української політології : Курс лекцій / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1993. – 192 с. – ISBN 5-325-00152-3
1386085
  Рог В. Теорія української революції у творчості Степана Бандери // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 56-67. – ISBN 978-966-428-398-1
1386086
   Теорія управління в органах внутрішніх справ : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.А. Ліпкан, О.Г. Циганов, О.С. Доценко, О.В. Кузнєцов, Г.Н. та ін. Кузьменко; [В.А. Ліпкан, О.Г. Циганов, О.С. Доценко та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук, доц. В.А. Ліпкана ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2007. – 880, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Слов. основ. термінів та понять з упр. дисциплін: с. 843-880. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-259-6


  У пр. № 1721502 напис: Науковій Бібліотеці ім. М. Максимовича від Володимира Ліпкана 29.10.2018. Підпис
1386087
   Теорія управління організацією: стан та перспективи : Матеріали VІ міжнародн. наук.-практ. конференції 6-7 квітня 2000 року / МОНУ. Ін-тут економічного прогнозування НАНУ. – Київ-Трускавець, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-099-7
1386088
  Богдашина О.М. Теорія факторів у працях українських істориків другої половини ХІХ-ХХ ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 114-124.
1386089
  Заяць В. Теорія факторного доходу та ринок землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-35
1386090
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.екон.спец.вищих закладів освіти / О.Д. Василик. – Київ : НІОС, 2000. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1386091
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ.економ.спец. ВЗО / О.Д. Василик; КНУТШ. – Київ : НІОС, 2001. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1386092
   Теорія фінансів : Навч.-метод. комплекс / КНУТШ; Економічний факультет; Упор.: О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – Київ : Київський університет, 2002. – 71с.
1386093
  Василик О.Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. економ. спец. вищих закл. освіти / О.Д. Василик; КНУТШ. – 4-те вид., доповн. – Київ : НІОС, 2003. – 416с. – ISBN 966-95321-5-9
1386094
   Теорія фінансів : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / МОНУ; За заг ред..О.Д. Василика. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 480с. – ISBN 966-364-065-0
1386095
   Теорія фінансів : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
1386096
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підруч. для студ. віщ. навч. закл., що вивч. дисц. "Бухгалтерський облік і аудит" / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1994. – 368с. – ISBN 5110042152
1386097
  Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту : Підручник / М.Т. Білуха. – Київ : Влад і Влада, 1996. – 320 с. – ISBN 5120035337
1386098
  Радіонова І. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу змін інструментарію макроекономічної науки під впливом теорії фінансової нестабільності. Статья посвящена анализу изменений инструментария макроэкономической науки под влиянием теории финансовой нестабильности. The article ...
1386099
   Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2004. – 155с. – ISBN 966-641-053-2
1386100
  Вертгаймер М. Теорія форми / М. Вертгаймер. – Берлін, 1925. – 309-319с.
1386101
  Порохня В.М. Теорія формування та управління капіталом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 261-269. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1386102
  Корнієнко І.І. Теорія фотографії у критичному дискурсі Шарля Бодлера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 416-421


  У статті розглянуто гіпотезу про інтермедіальність як критичний метод Шарля Бодлера, зокрема становлення нової інтермедіальної критики Бодлера в публіцистичних текстах про фотографію. В статье рассматривается гипотеза об интермедиальности как ...
1386103
  Свиридюк В.З. Теорія фракталів та її використання в медицині // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 124-132. – ISSN 2077-6594
1386104
  Шатило В.Й. Теорія фракталів та її використання у громадському здоров"ї / В.Й. Шатило, В.З. Свиридюк, Ю.В. Шатило // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 349-351. – ISSN 2077-6594
1386105
  Лузін М.М. Теорія фукнцій дійсного змінного : Загальна частина. Навч. посіб. / М.М. Лузін. – Київ, 1953. – 308 с.
1386106
  Миколенко О.М. Теорія функцій адміністративного права в умовах боротьби світоглядів про адміністративне право // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7096-88-6
1386107
  Петришин Р.І. Теорія функцій комплексної змінної / Р.І. Петришин. – Чернівці : Рута, 1996. – 50с.
1386108
  Мартиненко М.А. Теорія функцій комплексної змінної : операційне числення : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Мартиненко, І.І. Юрик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292. – ISBN 966-8407-70-9
1386109
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Прикладна математика" / О.Ю. Грищенко О.Ю., Ляшко ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2009. – 495с. – ISBN 978-966-439-230-0
1386110
  Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
1386111
  Грищенко О.Ю. Теорія функцій комплексної змінної. Розв"язування задач : Навч. пос. / О.Ю. Грищенко, М.І. Нагнибида, П.П. Настасієв. – Киев : Вища школа, 1994. – 375 с. – ISBN 5-11-004278-0
1386112
  Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці : підручник / О.І. Черняк, П.В. Захарченко, Т.С. Клебанова. – Бердянськ : Ткачук О.В., 2014. – 287, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 278-287. – Бібліогр.: с. 272-276. – ISBN 978-966-2261-60-8
1386113
  Моначенко Г.В. Теорія хаосу та трансформації в Афганістані (кінця XX - початку XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 119-125. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
1386114
  Зайцева О. Теорія Хартленду як новий формуючо-пропагандистський елемент іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 133-134
1386115
  Мелешко В.В. Теорія хвилеводів : навч. посібник для студ. ун-тів / В.В. Мелешко, В.Т. Маципура, І.А. Улітко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-627-8
1386116
  Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу : підруч. для студ. напрямку "Хімічна технологія та інженерія" / З.Г. Піх ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 396 с. – ISBN 966-553-239-1
1386117
  Корольова А.В. Теорія художнього мовлення в контексті лінгвоепічної парадигми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-420-7
1386118
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем : Навчальний посібник / П.С. Вовк; Мін-во освіти України.Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1997. – 124с. – ISBN 5-7763-9007-9
1386119
  Вовк Поліна Самаріївна Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної систем : Автореф... доктора філолог.наук: 10.02.15 / Вовк Поліна Самаріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
1386120
  Вовк П.С. Теорія центрів і периферій фонологічної та акцентологічної системи : 10.02.15:Дис....доктора філолог. наук. / Вовк П.С.; КУ ім.Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 458л. – Бібліогр.: С.436-458
1386121
  Онищук В.В. Теорія центроструменевого руслоформування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 13-29. – ISSN 2306-5680


  На основі натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, а також аналітичного розв"язування замкненої системи рівнянь Нав"є-Стокса виконана оцінка гіідроморфодинамічного стану річкового русла при динамічній рівновазі системи "потік-русло" та ...
1386122
  Ущаповський Ю.В. Теорія цивілізації А. Метлинського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 132-136. – ISBN 978-966-683-540-9
1386123
  Сидорук В. Теорія цивілізацій А. Тойнбі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 146-149.
1386124
  Кармаза О.О. Теорія цивілістичного процесу та її значення в контексті охорони та захисту прав громадян в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 188-191. – ISSN 2219-5521
1386125
  Філатова Л.С. Теорія циклічності / Л.С. Філатова, О.А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – с. 79-82. – ISSN 2306-6814
1386126
   Теорія циркулярно-поляризованих ЕН-прискорювальних систем для формування коротких імпульсів жорсткого рентгенівського випромінювання / В.В. Куліш, Р.К. Мельник, І.В. Губанов, О.О. Орлова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 445-453. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано теорію і проведено докладний фізичний аналіз циркулярно поляризованого ЕН-прискорювача з повздовжнім квазіоднорідним магнітним полем. Запропоновано застосування даного пристрою як компактного формувача коротких електронних банчів для ...
1386127
  Кириленко В. та інш. Теорія ціни та сучасне ціноутворення в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.56-62. – ISSN 0131-775Х
1386128
  Ущаповський Ю. Теорія цінності - основа економічної концепції Миколи Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-63. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються історичні витоки теорії цінності Миколи Зібера, її взаємозв"язок з класичною школою політичної економії та марксизмом, а також її місце у його теоретичній концепції та розвитку української економічної думки. The historical sources of ...
1386129
  Антонович А.Я. Теорія цінності / Афіноген Антонович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 179-181. – ISBN 966-346-208-6
1386130
  Батура О. та інш. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі 19-20 ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-61. – ISSN 0131-775Х
1386131
  Курбет О.П. Теорія цінності в працях представників Київської політекономічної школи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 70-75


  У статті автором здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів Київської політекономічної школи до розробки теорії цінності. Згадуються вчені - М.Х. Бунге, А.Я. Антонович, Д.І. Піхно, Р.М. Орженцький, О.Д. Білімович та Є.Є. Слуцький.
1386132
  Наєнко М. Теорія чи теоретизування? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 57-62. – ISBN 978-966-2133-74-5
1386133
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Харків ; Київ, 1932. – 190 с.
1386134
  Сушкевич А.К. Теорія чисел / А.К. Сушкевич. – Вид. 2-е, доповн. – Харків ; Київ, 1936. – 249 с.
1386135
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Київ, 1960. – 244 с.
1386136
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1965. – 262 с.
1386137
  Бородін О.І. Теорія чисел / О.І. Бородін. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1970. – 274 с.
1386138
  Вейль А. Теорія чисел для початківців / А. Вейль. – Київ, 1987. – 46 с.
1386139
  Требенко Д.Я. Теорія чисел як необхідний компонент фахової підготовки майбутнього вчителя математики / Д.Я. Требенко, О.О. Требенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 158-161. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено порівняльний аналіз діючих стандартів підготовки вчителя математики України і Російської Федерації, а також навчальних планів. Окреслено можливі шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів математики на Україні. Ключові слова: ...
1386140
  Бажал Ю.М. Теорія Шумпетера в сучасному дискурсі економічної науки і практики // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 10-11
1386141
  Козюбра М. Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 167-180. – ISSN 2310-6158
1386142
  Ахієзер О.І. Теорія ядра : Навч. посібник / О.І. Ахієзер. – Київ : Вища школа, 1995. – 255с. – ISBN 5-11-004408-2
1386143
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський; Рец.: А.І. Ахієзер, М.Ф. Шульга. – Київ : Либідь, 2000. – 608с. – ISBN 966-06-0145-Х


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1386144
  Ситенко О.Г. Теорія ядра : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів. / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 608с. – ISBN 966-06-0205-7


  Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1386145
  Романов В.О. Теорія, методи побудови та технічна реалізація мікропроцесорних перетворювачів форми інформації з підвищеною надійністю та продуктивністю : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Романов В. О.; АН Укр. Ін-т кібернет. – К., 1993. – 28л.
1386146
  Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький ; Нац. шк. суддів України ; Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 494, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-651-4
1386147
  Гетманцев Д.О. Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, В.Л. Форсюк, І.С. Бєліцький ; Нац. школа суддів України, Юрид. компанія "Jurimex". – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 448-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-651-4
1386148
  Алішов Надір Ісмаіл-огли Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп"ютерів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.13 / Алішов Н.І.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 58 назв
1386149
  Мицик В. Теорія, факти, логіка недержавних структур у глобалізованому світі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 22-23
1386150
  Дішкант Г.П. Теорія, формалізм, метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
1386151
  Куковский Е.Г. Теормические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболитов юга Украинского кристаллического массива : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Куковский Е. Г.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1956. – 234л. – Бібліогр.:л.190-198
1386152
  Кириченко Ю.О. Теорология и частные проблемы юриспруденции : приглашение к дискуссии / Под ред. А.А.. Кириченко. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 40с. – ISBN 966-640-131-2
1386153
  Кириченко С.А. Теорологія юриспруденції / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач.; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили; Юридичний ф-т. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили. – (Авторська лекція ; Вип. 5). – ISSN 1819-6284
Лекція 1. – 2007. – 268с.
1386154
   Теорологія юриспруденції (новітня концепція "Теорії права") : навчальний посібник / Кириленко Є.В. [та ін.] ; за наук. ред. О.А. Кириченка ; МОНУ ; Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили, Юридичний ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с. : табл. + Додаток: с. 223-390. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-966-336-199-4
1386155
   Теорретические семинары по актуальным вопросам марксистско-ленинской теории.. – М., 1973. – 179с.
1386156
  Мазуркевич А.А. Теорриториальная организация региональных рекркационных систем УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КГУ. – Киев, 1989. – 25л.
1386157
  Гаврилюк М. Теоррії лідерства та їх застосування в університетській освіті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-27. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1386158
  Николов Н.А. Теортеческое и экспериментальное исследование линейных и нелиненых резонансов в плазменном конденсаторе : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Николов Н. А.; Физ. фак. МГУ, Каф. эконон. – М., 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
1386159
  Лунецкас Б.Н. Теортические предпосылки научного объяснения социального прогресса в домарксистской философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Лунецкас Б.Н.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1977. – 26л.
1386160
  Лупашку Р.Г. Теортическое исследование кинетики электросопротивления и акустической эмиссии в процессе разрушения кристаллов.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лупашку Р.Г.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1386161
  Шеремет Ю.М. Теортичні основи забезпечення бевідмосності дискретних систем методом впорядкованого вибору : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Шеремет Ю. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 33л.
1386162
  Ермаков В.П. Теоря Абелевых функций без Римановых поверхностей / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императорского университета Св. Владимира ; Тип. Корчак-Новицкаго, 1897. – 120 с.
1386163
  Блаватская Теософия и практический оккультизм / Блаватская, ЕП. – Москва, 1993. – 72с.
1386164
  Чекаль Л.А. Теософія / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 371. – ISBN 966-642-073-2
1386165
  Богдановський І. Теософія й окультизм: традиції і сучасність // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 82-93. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1386166
  Дзюба О. Теофан Прокопович в епістолярній спадщині // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 317-342
1386167
  Руис М. Теофило Стивенсон / М. Руис. – М, 1983. – 96с.
1386168
  Стейнлен Теофиль-Александр Стейнлен / Стейнлен, Теофиль-Александр; Авт.-сост.: В. Турова. – Москва : Изобразительное искусство, 1960. – [50] с.
1386169
  Съедин В. Теофиль Стейнлен 1859-1923 / В. Съедин. – Москва-Ленинград : Правда, 1931. – 7, 44 с.
1386170
  Ткаченко М.В. Теофіл Копистинський / М.В. Ткаченко. – К, 1972. – 87с.
1386171
   Теофіл Миронович Підлісецький // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
1386172
  Мельник В. Теофіл Окуневський та його юридична практика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1386173
  Кульова В. Теофіл Рендюк і його книги // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-8
1386174
  Іжевський А. Теофіл Терлецький - співець сецесії і майстер висміювання міщанства = Незабутні сторінки сатиричної графіки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 4 (76) "2010/ 1 (77)"2011. – С. 56-57. – ISSN 0130-1799
1386175
   Теофіль Комаринець = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1386176
   Теофіль Комаринець: людина, вчений, політик : Спогади. – Львів : Каменяр, 1999. – 171 с. – ISBN 5-7745-0783-1
1386177
  Битяк Н.О. Теофразеологізми в українській мові // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 106-107. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1386178
  Алєксандрова О.В. Теофраст // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 177-178. – ISBN 966-316-069-1
1386179
  Литвинский Б.А. Тепаи-Шах: Культура и связи кушан. Бактрии. / Б.А. Литвинский, А.В. Седов. – М., 1983. – 239с.
1386180
  Боровко Н.А. Тепе-Кермен : очерк / Н.А. Боровко. – Симферополь : Типография Таврич. Губерн. Земства, 1913. – 63 с. – Оттиск из "Записок" Симф. О-ва Естеств. и Любит. Природы. Т. 3. 1913
1386181
  Золотоноша Л.А. Тепер або ніколи : Поезії / Л.А. Золотоноша. – Київ : Фенікс, 2004. – 144с. – ISBN 966-651-123-1
1386182
  Мартиросян В. Тепер про це можна сказати:[Із книги спогадів] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.89-95


  З історії Народного Руха України. Закінчення. Початок у №11-12, 2000 р.
1386183
  Головаха Є. Тепер самотні ми... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 10-11. – ISSN 1563-3713
1386184
  Черник П.П. Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 423-428. – ISSN 2076-1554
1386185
  Нора П. Теперішнє, нація, пам"ять = Present, nation, memoire / П"єр Нора ; пер. з фр. Андрія Рєпи. – Київ : КЛІО, 2014. – 265, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-09-7
1386186
  Фельдман Е.З. Теперішні ноти / Е.З. Фельдман. – К., 1991. – 205с.
1386187
  Могила Л.М. Теперішній час французької мови як лінгвістичний знак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 121-126. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1386188
  Затуливітер В.І. Теперішній час. / В.І. Затуливітер. – К., 1977. – 143с.
1386189
  Гончаров Ю.Д. Теперь - безымянные / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
1386190
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 187с.
1386191
  Джонсон Д. Теперь в ноябре / Д. Джонсон. – М., 1938. – 159с.
1386192
  Марков С.А. Теперь во мне спокойствие и счастье : роман / С.А. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 222с. – (Новинки "Современника")
1386193
  Айги Г.Н. Теперь всегда снега : стихи разных лет, 1955/1989 / Геннадий Айги. – Москва : Советский писатель, 1992. – 318, [1] с.
1386194
  Кокшаров А. Теперь здесь ислам / А. Кокшаров, С. Сумленный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 38. – С. 60-69


  Іслам в Європі; зростання мусульманського населення
1386195
  Карлейль Томас Теперь и прежде / [Соч.] Томаса Карлейля ; Пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – XXII, [2], 450 с.
1386196
  Карлейль Т. Теперь и прежде / Т. Карлейль. – Москва : Республика, 1994. – 415с. – ISBN 5-250-02425-4
1386197
  Успенский Г.И. Теперь и прежде. / Г.И. Успенский. – М, 1977. – 384с.
1386198
   Теперь моя пора .... – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 63 с.
1386199
  Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать / Л. Гровс. – Москва, 1964. – 301с.
1386200
  Миддлтон Х. Теперь пусть нам вернут землю / Ханна Миддлтон ; [Сокр. пер. с англ. и послесл. И.А. Лебедева]. – Москва : Наука, 1983. – 144 с.
1386201
  Франк Л.Д. Теперь я знаю : стихи / Лияп Франк ; ер. с нем. – Москва : Советский писатель, 1986. – 141 с.
1386202
  Цалик С. Теперь я турок, не казак... // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2009. – № 11 (37), ноябрь : Автографы времен. – С. 88-93. – ISSN 2222-436X


  Вацлав-Петро Жевуський — державний і політичний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду магнатів Жевуських гербу Кривда.
1386203
  Сингаївський М.Ф. Тепла земля : вірші: Для ст. дошк. та мол. шк. віку / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Веселка, 1983. – 20 с.
1386204
  Шевчук В.О. Тепла осінь : повість / Валерій Шевчук // Квітень у човні : повісті / Н.Л. Бічуя. – Київ : Дніпро, 1981. – с.115-174. – (романи й повісті ; № 4)
1386205
  Трублаїні М. Тепла осінь 1930-го / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 47с. – (Б-чка письменників комсомолу)
1386206
  Крищенко В.Д. Тепла прорість : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 59 с.
1386207
  Куденко О.И. Теплая Арктика. / О.И. Куденко. – М, 1960. – 302с.
1386208
   Теплая деформация металлов. – Минск, 1978. – 215с.
1386209
  Дайнеко Л.М. Теплая земля : стихи и поэма / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1980. – 151 с.
1386210
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1981. – 224с.
1386211
  Бочарников В.А. Теплая земля / В.А. Бочарников. – Ленинград, 1981. – 222с.
1386212
  Судаков В.П. Теплая земля / В.П. Судаков. – Петрозаводск, 1985. – 38с.
1386213
   Теплая земля. – М, 1986. – 156с.
1386214
  Берденников В.К. Теплая земля / В.К. Берденников. – Алма-Ата, 1988. – 588с.
1386215
  Игнатова Е.А. Теплая земля / Е.А. Игнатова. – Л., 1989. – 62с.
1386216
  Холод В. Теплая компания / В. Холод. – Х., 1964. – 215с.
1386217
  Васютина Е.К. Теплая метель / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 356с.
1386218
  Радовская Р.Г. Теплая осень / Р.Г. Радовская. – М., 1975. – 175с.
1386219
  Шмушкевич М.Ю. Теплая осень / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1977. – 256с.
1386220
  Киреенко К. Теплая радуга : стихи и .поэма / Кастусь Киреенко; пер. с белорус. Н.Сидоренко. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1386221
  Шкаровская И.И. Теплая улица / И.И. Шкаровская. – К, 1965. – 118с.
1386222
  Сушинський Б.І. Тепле каміння / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1974. – 207 с.
1386223
  Герасимчук Д.К. Тепле літо / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1973. – 134 с.
1386224
  Кенжеев Бахыт Теплее всех времен : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 98-101. – ISSN 0130-7673
1386225
  Геттуев М. Теплее солнца : книга стихов / Максим Геттуев ; пер. с балкар. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Советская Россия, 1968. – 94 с.
1386226
  Макс Теплей, Еще теплее // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 30-37 : фото
1386227
   Теплий вітер із Чікаго // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 7
1386228
  Чендей І.М. Теплий дощ : повісті, оповідання / Іван Чендей. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 348 с. : іл.
1386229
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1981. – 216 с.
1386230
  Вернигора Л.М. Теплий дощ у дорогу : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Київ, 1990. – 459 с.
1386231
  Куліш Л.П. Теплий іній / Л.П. Куліш. – Київ, 1986. – 271с.
1386232
  Забірко В.С. Теплий сніг // Пульс безконечності : фантастичні повісті та оповідання / М.Ю. Анісімов. – Київ : Молодь, 1988. – С. 80-187. – (Компас). – ISBN 5-7720-0032-2
1386233
  Ковшова З.І. Теплий шовк / З.І. Ковшова. – Київ, 1986. – 142 с.
1386234
  Кеппен В. Теплица / В. Кеппен. – М, 1966. – 240с.
1386235
  Гренандер У. Теплицевы формы и их приложения / У. Гренандер, Г. Сеге. – Москва, 1961. – 308 с.
1386236
  Чебанов Л.С. Теплицы и парники на приусадебном участке. / Л.С. Чебанов. – К., 1993. – 78с.
1386237
   Тепличная культура овощей в пригородах Пекина. – М, 1959. – 384с.
1386238
   Теплично-парниковое хозяйство. – Киев, 1955. – 224с.
1386239
  Горбівненко А. Теплі вітання "Холодному Яру" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 11
1386240
  Людкевич М.Й. Теплі гнізда / М.Й. Людкевич. – К., 1981. – 72с.
1386241
  Шаповал М.Т. Теплі дощі : поезії / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1971. – 83 с.
1386242
  Гербіш Н. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш ; [ред.-упоряд. Ю. Шутенко]. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 162, [6] с. : іл. – (Серія "Теплі історії"). – ISBN 978-966-2665-20-8
1386243
  Гербіш Н. Теплі історії до шоколаду / Надійка Гербіш. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 139, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2665-04-8
1386244
  Степула Н. Теплі капітани молодої осені Миколи Петренка // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 104-107. – ISBN 966-7379-16-7
1386245
  Напрасников А.Т. Тепло- и влагообеспеченность Забайкалья и некоторые проблемы мелиорации земель : Автореф... канд. геогр.наук: 11.696 / Напрасников А.Т.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1386246
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течение вегитации основных зерновых культур : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Короткова А.Я. ; МВ и ССО , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1386247
  Короткова А.Я. Тепло- и влагообеспеченность территории Украины в течении вегетации основных зерновых культур : Дис... канд.геогр.наук: / Короткова А.Я.; МВ и ССО УССР КГУ. – Киев, 1973. – 121л. – Бібліогр.:л.1-20
1386248
  Бортковский Р.С. Тепло- и влагообмен атмосферы и океана при шторме / Р.С. Бортковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 159с.
1386249
  Шимараев М.Н. Тепло- и влагообмен и их роль в тепловом балансе открытой водной поверхности оз.Байкал : Автореф... канд. геогр.наук: / Шимараев М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 20л.
1386250
  Шульман З.П. Тепло- и массобмен при свободной конвенции в неньютоновских жидкостях / З.П. Шульман. – Минск, 1975. – 134с.
1386251
   Тепло- и массообмен в двухфазных системах при фазовых и химических превращениях : сб. науч. трудов. – Минск, 1976. – 171 с.
1386252
  Блум Э.Я. Тепло- и массообмен в магнитном поле / Э.Я. Блум. – Рига : Зинатне, 1980. – 355 с.
1386253
   Тепло- и массообмен в мерзлых почвах и горных породах. – Москва, 1961. – 144с.
1386254
   Тепло- и массообмен в мерзлых толщах земной коры. – М, 1963. – 216с.
1386255
   Тепло- и массообмен в потоке нагретого газа. – Минск, 1974. – 101с.
1386256
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 053 / Кашкаров В.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1972. – 48л. – Бібліогр.:с.42-48
1386257
  Кашкаров В.П. Тепло- и массообмен в струях вязкой жидкости / В.П. Кашкаров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 276 с.
1386258
   Тепло- и массообмен в сушильных и термических процессах. – Минск, 1971. – 295с.
1386259
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электонных и микроэлектронных систем. – Ч.2. – Минск
Ч. 2. – 1989. – 139 с.
1386260
   Тепло- и массообмен в технологии и эксплуатации электронных и микроэлектронных систем. – Ч.1. – Минск
Ч. 1. – 1989. – 170 с.
1386261
   Тепло- и массообмен в химически реагирующих системах : сборник научных проблем. – Минск, 1979. – 136 с.
1386262
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1988. – 151с.
1386263
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1989. – 142с.
1386264
   Тепло- и массообмен в химической технологии. – Казань, 1990. – 114с.
1386265
  Панин Г.Н. Тепло- и массообмен между водоемом и атмосферой в естественных условиях / Г.Н. Панин. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1386266
   Тепло- и массообмен при взаимодеействии потоков с поверхностями. – М, 1978. – 81с.
1386267
  Мередов Р.Д. Тепло- и массообмен при опреснении воды естественным вымораживанием. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.05 / Мередов Р.Д.; АН Туркм.ССР.Науч-произ.объед. – Ашхабад, 1984. – 20л.
1386268
   Тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях. – Минск : ИТМ, 1968. – 252с.
1386269
   Тепло- и массообмен теплотехнический эксперимент. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 510 с.
1386270
   Тепло- и массообменные аппараты. – К, 1988. – 128с.
1386271
   Тепло- и массообменные процессы. – Киев, 1986. – 163с.
1386272
   Тепло- и массоперенос. – Минск
1. – 1962. – 220с.
1386273
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1962. – 380с.
1386274
   Тепло- и массоперенос. – М-Л
4. – 1963. – 272с.
1386275
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1965. – 455с.
1386276
   Тепло- и массоперенос. – Минск
4. – 1966. – 336с.
1386277
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1966. – 559с.
1386278
   Тепло- и массоперенос. – М
1. – 1968. – 832с.
1386279
   Тепло- и массоперенос. – Минск
2. – 1968. – 399с.
1386280
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
1. – 1972. – 409с.
1386281
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – Минск
2. – 1972. – 514с.
1386282
   Тепло- и массоперенос. – Минск
3. – 1972. – 454с.
1386283
   Тепло- и массоперенос. – Минск : Наукова думка
Т. 5, ч. 2. – 1972. – 300 с.
1386284
   Тепло- и массоперенос. – Ч.1. – К
5. – 1972. – 232с.
1386285
   Тепло- и массоперенос. – Минск
6. – 1972. – 611с.
1386286
   Тепло- и массоперенос. – Минск
7. – 1972. – 609с.
1386287
   Тепло- и массоперенос. – Москва
8. – 1972. – 604с.
1386288
   Тепло- и массоперенос. – Ч.2. – Минск
9. – 1972. – 662с.
1386289
   Тепло- и массоперенос в плазменных аппаратах : сб. науч. трудов. – Минск : ТИМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 149, 6с.
1386290
  Бровка Г.П. Тепло- и массоперенос в природных дисперсных системах при промерзании / Г.П. Бровка. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 189с.
1386291
  Давидовский П.Н. Тепло- и массоперенос в промерзающих торфяных системах / П.Н. Давидовский, Г.П. Бровка. – Минск, 1985. – 160с.
1386292
   Тепло- и массоперенос в процессах термообработки дисперсных материалов. – Минск, 1974. – 182с.
1386293
   Тепло- и массоперенос в твердых телах, жидкостях и газах. – Минск, 1970. – 404с.
1386294
   Тепло- и массоперенос и переносные свойства веществ : сб. науч. трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1978. – 143с.
1386295
   Тепло- и массоперенос и тепловые свойства материалов. – Минск, 1969. – 184с.
1386296
   Тепло- и массоперенос при интенсивном лучистом и конвективном нагреве. – Минск, 1977. – 154с.
1386297
  Бюллер Тепло- и термостойкие полимеры / Бюллер, Конрад-Ульрих. – М, 1984. – 1056с.
1386298
   Тепло- и энергосбережение, теплометрия : сб. науч. тр. – Киев, 1990. – 128 с.
1386299
   Тепло- массоперенос. – Ч. 2. – Минск
1. – 1972. – 458с.
1386300
   Тепло- массоперенос при фазовых превращениях. – Ч.2. – Минск, 1974. – 223,12с.
1386301
  Ляшенко А.В. Тепло- та масообмін у камері сумісних процесів сушіння та подрібнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ляшенко Андрій Володимирович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1386302
  Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 19 назв
1386303
   Тепло-и массообмен в капиллярнопористых телах. – Минск, 1965. – 155с.
1386304
   Тепло-и массообмен в плазмохимических процессах. – Ч. 2. – Минск, 1982. – 163с.
1386305
  Патанкар С. Тепло-и массообмен в пограничных слоях / С. Патанкар, Д. Сполдинг. – М., 1971. – 128с.
1386306
  Баранов Владимир Иванович Тепло-и массообмен при конденсации смеси паров *этанол-вода* : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04. / Баранов Владимир Иванович; Киев. технол. ин-т пищ. пром. – К., 1986. – 24л.
1386307
  Иванов Н.С. Тепло-и массоперенос в мерзлых горных породах. / Н.С. Иванов. – М, 1969. – 240с.
1386308
  Телегин А.С. и др. Тепло-массоперенос : Учебник для вузов / А.С. и др. Телегин, В.С. Швыдкий, Ю.Г. Ярошенко. – Москва : Металлургия, 1995. – 400с. – ISBN 5229011165
1386309
   Тепло-массоперенос в газах и жидкостях. – Алма-Ата : КазахГУ, 1979. – 133с.
1386310
   Тепло-массоперенос в одно и двухфазных средах. – М, 1971. – 164с.
1386311
   Тепло - внутри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1386312
  Дудин М.А. Тепло / М.А. Дудин. – Л., 1960. – 19с.
1386313
  Кенцер М. Тепло / М. Кенцер. – Москва, 1981. – 47с.
1386314
  Жаброва Г.М. Тепло без пламени / Г.М. Жаброва. – М.-Л., 1945. – 118с.
1386315
  Вронська Т. Тепло братерської руки: допомога діаспори українському народу в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) / Т. Вронська, О. Лисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 42-53
1386316
  Омпре А. Тепло в стужу / А. Омпре. – М, 1962. – 128с.
1386317
   Тепло вашої оселі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-48 : фото
1386318
  Золотусский И.П. Тепло добра / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1970. – 238 с.
1386319
  Сатаров Г.А. Тепло душевных отношений: кое-что о коррупции // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0869-0499
1386320
  Грищенко І.М. Тепло душі / І.М. Грищенко. – К, 1988. – 185с.
1386321
  Мельников Ю Тепло земли / Ю Мельников. – М., 1960. – 76с.
1386322
  Георгиу Г. Тепло земли : рассказы / Г. Георгиу. – Москва : Советский писатель, 1967. – 272 с.
1386323
  Коршак Г.В. Тепло земли / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1971. – 79с.
1386324
  Геттуев М.И. Тепло земли : стихи и поэмы / Максим Геттуев ; авториз. пер. с балкар. Я.Серпина. – Москва : Воениздат, 1972. – 294 с.
1386325
  Рахимов Р.Р. Тепло земли : стихи, поэмы / Р.Р. Рахимов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1972. – 56 с.
1386326
  Хромов А.М. Тепло земли / А.М. Хромов. – Ярославль, 1973. – 48с.
1386327
  Кочетков В. Тепло земли : Стихи / В. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 119с.
1386328
  Рыков В.П. Тепло земли / В.П. Рыков. – Симферополь, 1975. – 71с.
1386329
  Еловских В.И. Тепло земли : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1975. – 173с.
1386330
  Ураков Г.С. Тепло земли / Г.С. Ураков. – Воронеж, 1977. – 31с.
1386331
  Лебедев Т.С. Тепло Земли / Т.С. Лебедев, Д.В. Корниец. – Киев : Изд-во АН УССР, 1963. – 64с. – (Научно-популярная литература)
1386332
  Ордина Г.П. Тепло Земли / Г.П. Ордина. – М., 1969. – 14с.
1386333
  Дворов И.М. Тепло Земли / И.М. Дворов. – Москва : Знание, 1969. – 64с.
1386334
   Тепло Земли и его извлечение. – Киев, 1974. – 263с.
1386335
  Джамалов С.А. Тепло Земли и его практическое использование. / С.А. Джамалов. – М., 1965. – 110с.
1386336
  Нагай В.В. Тепло земли: Стихи. / В.В. Нагай. – Красноярск, 1979. – 39с.
1386337
  Воронько П.Н. Тепло землі моєї / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
1386338
  Адаменко Л.П. Тепло землі моєї : нариси про рад. людей / Л.А. Адаменко. – Львів : Каменяр, 1976. – 61 с.
1386339
  Белшевиц Я В. Тепло земное : стихи / Визма Белшевиц; авториз. пер. с латыш. В.Тушновой. – Москва : Советский писатель, 1960. – 80 с.
1386340
  Алешин Н.Ф. Тепло земное / Н.Ф. Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 79 с.
1386341
  Лазарчук А. Тепло и свет / А. Лазарчук. – М., 1990. – 220с.
1386342
  Калитин Н.Н. Тепло и свет солнечных лучей / Н.Н. Калитин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 28 с.
1386343
  Андреев Н.Н. Тепло и холод / Н.Н. Андреев. – Москва- Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 51с.
1386344
  Рудич К.Н. Тепло и холод Севера / К.Н. Рудич. – Москва, 1985. – 80с.
1386345
  Жавжаров А.А. Тепло і холод на землі / А.А. Жавжаров. – Х., 1933. – 52с.
1386346
  Павленко А.М. Тепло і холод на службі людині / А.М. Павленко. – Київ, 1948. – 45с.
1386347
  Нагорний А.В. Тепло й життя / А.В. Нагорний. – Харків : Шлях освіти, 1923. – 79с.
1386348
  Месхи И.С. Тепло ли вам, люди? / И.С. Месхи. – М., 1974. – 48с.
1386349
   Тепло ли колючим зверям в иголках? : Вопрос - ответ // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 175 : Іл.
1386350
  Невінчана В.Д. Тепло любові - на віки : вірші і поема / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 64 с.
1386351
  Мартинов В.І. Тепло материнського дому / В.І. Мартинов. – Львів, 1988. – 109с.
1386352
  Озеров И. Тепло моей души / И. Озеров. – Тула, 1969. – 47с.
1386353
  Кобозева Алиса Тепло на ветер : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
1386354
  Далидович Г.В. Тепло на перецветах : рассказы и повесть / Г.В. Далидович; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 336 с.
1386355
  Буренков М.И. Тепло наших сердец / М.И. Буренков. – Х., 1962. – 84с.
1386356
  Черкашенко І.М. Тепло осені / І.М. Черкашенко. – К, 1978. – 111с.
1386357
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1979. – 383с.
1386358
  Вознюк Ю.В. Тепло отгоревших костров / Ю.В. Вознюк. – Владивосток, 1988. – 263с.
1386359
  Бицоев Г. Тепло очага : повести и рассказы / Г. Бицоев; пер. с осет. Р.Тотрова. – Москва : Современник, 1974. – 255 с.
1386360
  Сигарев Е.И. Тепло полярного сияния / Е.И. Сигарев. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 79с.
1386361
  Гуторова Світлана Тепло прекрасного : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 14-15 : Фото
1386362
  Левин Б.Н. Тепло ранней осени. Повести и рассказы / Б.Н. Левин. – Киев, 1967. – 215с.
1386363
  Мартич Ю.М. Тепло рідного дому : Оповідання, повість / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 183с.
1386364
  Тарасенко В.І. Тепло родинного вогнища / В.І. Тарасенко. – К., 1984. – 84с.
1386365
  Гордейчев В.Г. Тепло родного дома / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1974. – 103с.
1386366
  Карамазов В.Ф. Тепло родного очага : повести / В.Ф. Карамазов. – Минск : Мастацкая литаратура, 1983. – 334 с.
1386367
  Куранов Ю.Н. Тепло родного очага: лирическая повесть о семье / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 255с.
1386368
  Куранов Ю.Н. Тепло родногоь очага: Лирич.повесть о семье. / Ю.Н. Куранов. – М., 1987. – 63с.
1386369
  Доманський В.А. Тепло родной борозды: "Ода русскому огороду" В. П. Астафьева и художественные модели мира // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 2. – С. 46-48.
1386370
  Леонов В.Н. Тепло родной земли / В.Н. Леонов. – М, 1984. – 240с.
1386371
  Емельянова Н.А. Тепло руки / Н.А. Емельянова. – М., 1986. – 75с.
1386372
  Вітренко Раїса Тепло світлої душі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 62. – ISSN 0130-5263
1386373
  Яблощникова И. Тепло Севера / И. Яблощникова. – Ленинград, 1979. – 254с.
1386374
  Лаврентьев К.А. Тепло сердец / К.А. Лаврентьев. – Петрозаводск, 1969. – 227с.
1386375
  Кожевников В.И. Тепло сердец / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1986. – 315с.
1386376
  Кожевникова К.В. Тепло твоего очага / К.В. Кожевникова. – М., 1975. – 127с.
1386377
  Рядченко И.И. Тепло твоей руки / И.И. Рядченко. – К., 1960. – 84с.
1386378
  Северов П.Ф. Тепло твоей руки : Рассказы / П.Ф. Северов. – Киев : Радянський письменник, 1972. – 428с.
1386379
  Рыжиков И.В. Тепло твоей руки. / И.В. Рыжиков. – М, 1965. – 87с.
1386380
  Машбаш И. Тепло твоих рук : стихи / Исхак Машбаш ;. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 128 с.
1386381
  Жгенти С. Тепло твоих рук / С. Жгенти. – М., 1975. – 191с.
1386382
   Тепло університетських корпусів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) надасть грант на 10 млн євро для реалізації проекту "Вища освіта України", у якому наразі беруть участь 7 українських вишів. У цих закладах планується підвищити енергоефективність у майже 150 будівлях. Таку ...
1386383
  Бурылов Б.Н. Тепло хранит земля / Б.Н. Бурылов. – Пермь, 1970. – 104с.
1386384
  Месхи И.С. Тепло человеческое. / И.С. Месхи. – Тбилиси, 1963. – 171с.
1386385
   Тепло чужого очага. – М, 1984. – 191с.
1386386
  Цибульський П.Д. Тепло чужої руки : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1967. – 422 с.
1386387
  Сергеев Александр Тепло...еще теплее...горячо! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 86-90 : фото
1386388
  Андрейчин М.А. Теплобачення в медицині / Андрейчин М.А. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Серія 12 "Природа - людина - здоров"я" : Тем. цикл: "Здоров"я" ; № 2)
1386389
  Орел Р.П. Теплова дефектометрія і томографія виборів з локальними неоднорідностями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Орел Р.П.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 20л.
1386390
  Зубенко Д.Ю. Теплова і електрична математична модель для асинхронних електродвигунів / Д.Ю. Зубенко, О.М. Петренко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 16-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1386391
  Веклич А.М. Теплова контракція дуги в мідній парі / А.М. Веклич, П.В. Порицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 263-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив характеристик газового середовища на процес контракції (стягування) дугового розряду високого тиску в сумішах міді з азотом або інертним газом. Проведеш розрахунки і показано, що ступінь стягування дугового розряду визначається ...
1386392
  Якименко Н.М. Теплова нестійкість в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням при зсувному циклічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначені критичні параметри термічної нестійкості в"язкопружної прямокутної призми з циліндричним включенням.
1386393
  Шилин Б.В. Тепловая аэросъемка при изучении природных ресурсов / Б.В. Шилин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247с.
1386394
  Котляр И.В. Тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания. / И.В. Котляр. – 2-е изд. – М-К, 1963. – 15с.
1386395
  Евдокимов Ю.А. Тепловая задача металлополимерных трибосопряжений / Ю.А. Евдокимов. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1987. – 168 с.
1386396
  Ломагин А.Г. Тепловая закалка и репарация теплового повреждения у растений на клеточном уровне. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.17 / Ломагин А.Г.; Ин-т цитологии Ан СССР. – Л, 1985. – 38л.
1386397
  Полежаев Ю.В. Тепловая защита / Ю.В. Полежаев. – М., 1976. – 391с.
1386398
  Салахутдинов Г.М. Тепловая защита в космической технике. / Г.М. Салахутдинов. – М., 1982. – 64с.
1386399
  Воронков С.Т. Тепловая изоляция паровых турбин напылением / С.Т. Воронков. – Москва, 1973. – 121с.
1386400
  Изаксон Виктор Ханаанович Тепловая конвекция в слое жидкости со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Изаксон Виктор Ханаанович; Сиб. отд-ние. Ин-т теплофизики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1386401
  Латынина Л.А. Тепловая конвенция в оболчке Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латынина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
1386402
   Тепловая мелиорация северных широт : АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Наука, 1973. – 210с.
1386403
  Лозинский М.Г. Тепловая микроскопия материалов / М.Г. Лозинский. – Москва, 1976. – 304 с.
1386404
  Нгуен Минь Хиен Тепловая неустойчивость оптических элементов в лазерных системах под действием интенсивного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Нгуен Минь Хиен; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 10л.
1386405
  Аверсон А.Э. Тепловая теория зажигания конденсированных веществ : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Аверсон А.Э. ; АН СССР. – Черноголовка, 1968. – 20 л.
1386406
  Остапенко Виктор Ионович Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействий : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Остапенко Виктор Ионович; Мин. здравоохр. УССР. Донецк. научно-иссл. ин-т гигиены труда и профзаб. – Донецк, 1984. – 190л. – Бібліогр.:л.166-190
1386407
  Остапенко В.И. Тепловая устойчивость организма человека в условиях конвективных и кондуктивных тепловых воздействиях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Остапенко В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1985. – 22л.
1386408
  Шифрин-Крыжаловский Тепловая устойчивость транзисторов и надежность радиоэлектронной аппаратуры / Шифрин-Крыжаловский, В.С. Митин. – Москва : Советское радио, 1966. – 256с.
1386409
  Михайлов-Михеев Тепловая хрупкость стали / Михайлов-Михеев. – М.-Л., 1956. – 116с.
1386410
  Гиршфельд В.Я. Тепловая часть тепловых электрических станций и гидромеханическая часть гидроэлектростанций / В.Я. Гиршфельд, Л.А. Кароль. – М., 1970. – 272с.
1386411
  Пошехонов В.Л. Тепловая электрическая станция / В.Л. Пошехонов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1386412
  Парновський С. Теплове випромінювання компактних емісійних галактик у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-22. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі данних FIRST розглянуто випромінювання у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибірки компактних галактик з активним зореутворенням. Оцінено швидкість зореутворення за даними випромінювання галактик у радіоконтинуумі, вона змінюється у ...
1386413
  Дмитрієва Д.А. Теплове випромінювання поверхні германію при імпульсному лазерному збудженні / Д.А. Дмитрієва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 67
1386414
  Коротаєва О.С. Теплове випромінювання поверхні карбіду бору при імпульсному лазерному збудженні / О.С. Коротаєва, С.Є. Зеленський // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69
1386415
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 119 арк. – Бібліогр.: арк. 107-119
1386416
  Зеленська К.С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверхневих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленська Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 28 назв
1386417
  Штегер В. Теплове господарство в керамічній промисловості / В. Штегер. – Х.-Од., 1931. – 136с.
1386418
   Теплове руйнування тривимірної в"язкопружної тришарової циліндричної п"єзопанелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених коливаннях / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, І.М. Умрихін, В.М. Січко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  На основі концепції комплексних характеристик подана постановка крайової задачі про теплове руйнування тривимірної в"язкопружної тришарової шарнірно обпертої циліндричної п"єзопанелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених ...
1386419
  Кузьменко Б.В. Теплове самозаймання пиловугільних сумішей / Б.В. Кузьменко, І.А. Мальчевський ; НАНУ ; Ін-т вугільних енерготехнологій. – Київ : Наукова думка, 2011. – 279 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 272-275. – ISBN 978-966-00-1078-9
1386420
  Жуков А.Г. Тепловидение / А.Г. Жуков. – Москва, 1974. – 64с.
1386421
  Воробьев Л.П. Тепловидение в медицине / Л.П. Воробьев. – Москва, 1985. – 64с.
1386422
  Драгун В.Л. Тепловизионные системы в исследованиях тепловых процессов / В.Л. Драгун, С.А. Филатов. – Минск, 1989. – 173 с.
1386423
  Криксунов Л.З. Тепловизоры : справочник / Л.З. Криксунов, Г.А. Падалко. – Киев, 1987. – 166 с.
1386424
  Щеголєв М Г. Базєєв Тепловий двигун майбутнього / М Г. Базєєв Щеголєв. – Київ : Наукова думка, 1976. – 138 с.
1386425
  Конончук Г.Л. Тепловий режим резонатора ГРЛ типу ЛГН-207 // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Визначено теоретичну залежність температури резонатора від часу на основі запропонованої моделі. З розрахунку випливає можливість тримати температуру гелій-неонового лазера у вузькому інтервалі (0,01 К і менше) протягом тривалого часу вже через кілька ...
1386426
  Чан Ван Тхань Тепловий режим твердої електричної ізоляції високовольтного устаткування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.13 / Чан Ван Тхань; КПІ. – К., 1999. – 19л.
1386427
  Панкратов К.Н. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Панкратов К.Н.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1386428
  Ткаченко М.В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1386429
  Третяк О.В. Тепловий стан стрижнів обмотки турбогенераторів з повітряним охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Третяк Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1386430
  Усик Світлана Тепловий удар / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 37 : фото
1386431
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 143-176
1386432
  Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1386433
  Клочко Є.В. Тепловикористовуючі металогідридні системи газозабезпечення електрофізичних енергоустановок. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Клочко Є.В.; Держ. аерокосміч. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1999. – 20л.
1386434
  Конончук Г.Л. Теплові втрати в газонаповненій лампі розжарення / Г.Л. Конончук, І.Ю. Майданчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 430-432. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Оптимізуючи функцію кореляції між напругою та струмом через газонаповнену ЛР, можливо кількісно розділити енергетичні канали та визначити константи теплового випромінювання, теплопередачі, температурного коефіцієнта опору тіла розжарення, які ...
1386435
  Пестушко Валерій Теплові електростанції продовжують підігрівати планету // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19
1386436
  Савкіна Р.К. Теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні / Р.К. Савкіна, О.І. Власенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 491-494. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалися теплові ефекти в кристалах CdHgTe при допороговому ультразвуковому навантаженні. Дислокації, що рухаються в полі ультразвукової деформації, розглядалися як теплові джерела в кристалі. Встановлено, що при середній густині дислокацій ...
1386437
  Середницька Х.І. Теплові потоки на берегах заповненої теплопровідним середовищем міжфазної тріщини / Х.І. Середницька, Р.М. Мартиняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  На основі розв"язку задачі термопружності для біматеріального тіла з міжфазною заповненою теплопровідним середовищем тріщиною досліджено розподіл потоку тепла через міжфазну лінію в межах тріщини і поза нею. Проаналізовано вплив коефіцієнта ...
1386438
  Панов Є.М. Теплові процеси при електролітичному виробництві алюмінію та їх вплив на показники електролізу. : Автореф... доктор техн.наук: 05.14.04 / Панов Є.М.; НАН України. Ін-т газу. – К., 1996. – 43л.
1386439
  Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1386440
  Головський Сергій Євгенійович Теплові режими та апарати холодильної обробки розібраного упакованого м"яса : Автореф... канд. техніч.наук: 05.04.03 / Головський Сергій Євгенійович; Одеський ін-т низькотемпер. техніки та енергетики. – Одеса, 1993. – 16л.
1386441
  Польовий А.М. Теплові ресурси України в умовах зміни клімату / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 99-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-0902
1386442
  Дерюгін І.А. Теплові флуктуації намагніченості однодоменних частинок і феромагнітний резонанс / І.А. Дерюгін, 1959. – [4] c.
1386443
  Прокопенков О.О. Тепловіддача в конденсаторах двофазних систем терморегулювання космічних апаратів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Прокопенков О.О.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 17л.
1386444
  Миколаєнко М.А. Тепловій / М.А. Миколаєнко. – К., 1956. – 32с.
1386445
  Ву Зуй Тыонг Тепловлагоперенос в дисперсных материалах при кондуктивной сушке : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Ву Зуй Тыонг; Одесский Ин-т низкотемперат. техники и энерг. – Одесса, 1992. – 17л.
1386446
  Браславский А.П. Тепловое влияние объектов энергетики на водную среду. / А.П. Браславский, М.Н. Кумарина, М.Е. Смирнова; Под ред.А.П.браславского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 251с.
1386447
  Резниченко Владимир Владимирович Тепловое воздействие лазерного излучения на элементы силовой оптики с покрытиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Резниченко Владимир Владимирович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1981. – 12л.
1386448
  Панкратов К.Н. Тепловое движение молекул воды согласно экспериментальным данным по квазиупругому некогерентному рассеянию медленных нейтронов : Дисс. ... канд. физико-математических наук. Спец. 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика / Панкратов К.Н.; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2006. – 114л. – Библиогр.: л.107-114
1386449
   Тепловое движение молекул и межмолекулярное взаимодействие в жидкостях и растворах : материалы 2-й межвуз.науч. конференции. – Самарканд : Самаркандский ГУ, 1969. – 488с.
1386450
   Тепловое и механическое взаимодействие инженерных сооружений с мерзлыми грунтами. – Сибирск, 1977. – 142с.
1386451
  Смоленский И.О. Тепловое и паровое хозяйство свеклосахарных заводов / И.О. Смоленский. – К., 1931. – 206с.
1386452
   Тепловое и силовое хозяйство фабрично-заводскиих предприятий. – М-Л, 1926. – 180с.
1386453
  Бордонский Г.С. Тепловое излучение ледяного покрова пресных водоемов / Г.С. Бордонский; Отв.ред. О.А.Вотах. – Новосибирск : Наука, 1990. – 100с.
1386454
  Кондратьев К.Я. Тепловое излучение планет / К.Я. Кондратьев. – Л, 1977. – 263с.
1386455
  Гордиенко В.В. Тепловое поле Донбасса / В.В. Гордиенко, И.В. Гордиенко, О.В. Завгородняя // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 3-23 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – ISSN 0203-3100
1386456
   Тепловое поле Европы. – Москва : Мир, 1982. – 376с.
1386457
  Ермаков В.И. Тепловое поле и нефтегазоносность молодых плит СССР / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1986. – 221с.
1386458
  Кутас Р.И. Тепловое поле Украины / Р.И. Кутас, В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1971. – 140с.
1386459
  Полежаев Ю.В. Тепловое разрушение материалов : Монография / Ю.В. Полежаев, Г.А. Фролов; Под ред В.В. Скорохода. – Киев : Академпериодика, 2006. – 354с. – ISBN 966-360-064-0
1386460
  Удовидченко Б.Г. Тепловое расширение и изотермическая сжимаемость твердого водорода при давлениях до 200 атм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Удовидченко Б.Г.; АН УССР. Физ.техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1978. – 19л.
1386461
  Кубанов М.М. Тепловое расширение и изотермичуская сжимаемость монокристаллов полупроводниковых соединений хальдегидов галлия и индия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кубанов М. М.; АН АзССР ин-т физики. – Баку, 1973. – 14л.
1386462
  Гаврилко В.Г. Тепловое расширение отвердевших инертных газов и метанов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гаврилко В.Г. ; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13
1386463
  Новикова С.И. Тепловое расширение полупроводников при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 24л.
1386464
  Александровский А.Н. Тепловое расширение твердых метанов и процессы конверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Александровский А. Н.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Харьков, 1979. – 19л.
1386465
  Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел / С.И. Новикова. – Москва : Наука, 1974. – 292с.
1386466
  Воробьев В.В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в атмосфере / В.В. Воробьев. – Москва, 1987. – 199 с.
1386467
  Чечеткин А.В. Тепловой арсчет промышленных печей (газовых и электрических) / А.В. Чечеткин. – М, 1963. – 38с.
1386468
  Шихлинский Э.М. Тепловой баланс Азербайджанской ССР / Э.М. Шихлинский; АН АзССР. Институт географии. – Баку : Элм, 1969. – 201с.
1386469
  Макштас А.П. Тепловой баланс арктический льдов в зимний период / А.П. Макштас. – Ленинград, 1984. – 67 с.
1386470
  Борзенкова И.И. Тепловой баланс горных районов : Автореф... кандидата геогр.наук: / Борзенкова И.И.; Глав. геофиз. обсерватории им. А.И.Воейкова. – Л., 1966. – 25л.
1386471
  Гвасалия Н.В. Тепловой баланс Грузии / Н.В. Гвасалия. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 116с.
1386472
  Будыко М.И. Тепловой баланс земной поверхности / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255с.
1386473
  Айзенштат Борис Абрамович Тепловой баланс и микроклимат основных ландшафтов Средней Азии и некоторые вопросы биоклиматологии : Автореф... д-ра геогр.наук: 698 / Айзенштат Борис Абрамович; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейова. – Ленинград, 1969. – 36л. – Бібліогр.:с.32-36
1386474
   Тепловой баланс леса и поля. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 235с.
1386475
  Русин Н.П. Тепловой баланс нашей планеты / Н.П. Русин. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1386476
  Строкина Л.А. Тепловой баланс океанов. : Автореф... канд.геогр.наук: / Строкина Л.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 24л.
1386477
  Кустов И.С. Тепловой баланс паровой машины / И.С. Кустов. – М.-Л., 1940. – 112с.
1386478
  Волошина А.П. Тепловой баланс поверхности высокогорных ледников в летний период (на примере Эльбруса) / А.П. Волошина. – Москва : Наука, 1966. – 151с.
1386479
  Сакали Л.И. Тепловой баланс Украины и Молдавии / Л.И. Сакали. – Ленинград : ЛГУ, 1970. – 337с.
1386480
  Томлаин Я. Тепловой баланс Чехословацкой Социалистической Республики. : Автореф... канд. географ.наук: / Томлаин Я.; Глав. управ. гдрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1963. – 9л.
1386481
  Штессель Э.А. Тепловой взрыв при наличии естественной конвекции в реагирующем веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Штессель Э.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 19л.
1386482
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхности, общая теория физической географии / М.И. Будыко, И.П. Герасимов. – Л, 1959. – 20 с.
1386483
  Будыко М.И. Тепловой и водный баланс земной поверхости. / М.И. Будыко. – Ленинград, 1959. – 20 с.
1386484
   Тепловой и водный режим земной поверхности. – Л, 1960. – 192с.
1386485
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Дис... канд. геогр.наук: / Фан Бак Ник; МВ и ССО УССР. КГУ. Географич. фак-т. Кафедра метеорологии и климатологии. – К., 1973. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1386486
  Фан Бак Ник Тепловой и водный режим кукурузы в центральной лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Фан Бак Ник ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
1386487
   Тепловой и водный режим некоторых районов Сибири. – Ленинград : Наука, 1970. – 116с.
1386488
  Димо В.Н. Тепловой и водный режим почв СССР : к 9 Международному конгессу почвоведов / В.Н. Димо, А.А. Роде; Роде А.А. – Москва : Наука, 1968. – 143 с.
1386489
   Тепловой и водный режим снежно-ледниковых толщ. – М, 1965. – 246с.
1386490
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 365с.
1386491
   Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 363с.
1386492
   Тепловой и водный режим Украины. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 592с.
1386493
   Тепловой и радиационный баланс естественной растительности и сельскохозяйственных полей. – М, 1965. – 159с.
1386494
  Лысак С.В. Тепловой поток континентальных рифтовых зон / С.В. Лысак. – Новосибирск, 1988. – 197с.
1386495
  Гордиенко В.В. Тепловой поток континентов / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 184 с.
1386496
   Тепловой поток, термическая история материнской нижнеюрской тогурской свиты и нефтегазоносность палеозоя Колтогорского мезопрогиба / Г.А. Лобова, Т.Е. Лунева, В.И. Исаев, А.Н. Фомин, Ю.В. Коржов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 128-155 : рис., табл. – Библиогр.: с. 152-155. – ISSN 0203-3100
1386497
   Тепловой расчет котельных агрегатов. – М-Л, 1957. – 232с.
1386498
  Третьяков Г.А. Тепловой расчет мощных преобразователей с воздушным охлаждением / Г.А. Третьяков, Е.В. Дилевская, А.В. Брянцев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 136 с.
1386499
  Мазинг Е.К. Тепловой расчет рабочего процесса двигателей внутреннего скорания / Е.К. Мазинг. – М, 1928. – 174с.
1386500
  Зальф Г.А. Тепловой расчет стацонарных газовых турбин / Г.А. Зальф, . – Москва-Ленинград, 1964. – 308с.
1386501
  Брагин С.М. Тепловой расчет электрических кабелей / С.М. Брагин. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 344 с.
1386502
  Пошехонов П.В. Тепловой расчет электронных приборов : Учебн. пособие для студентов вузов по спец. "Электронные приборы" / П.В. Пошехонов, Э.И. Соколовский. – Москва : Высшая школа, 1977. – 159с.
1386503
  Ракипова Л.Р. Тепловой режим атмосферы / Л.Р. Ракипова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 184с.
1386504
  Кондратьев К.Я. Тепловой режим верхних слоев атмосферы / К.Я. Кондратьев. – Л, 1960. – 352с.
1386505
  Готлиб Ю.Я. Тепловой режим водохранилищ гидроэлектростанций / Ю.Я. Готлиб, В.М. Жидких, Н.М. Сокольников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 203с.
1386506
  Артюх Л.Ю. Тепловой режим гетерогенного горения при обтекании тела : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артюх Л.Ю.;. – Алма-Ата, 1963. – 29л.
1386507
  Вулис Л.А. Тепловой режим горения / Л.А. Вулис. – Москва ; Ленинград, 1954. – 288 с.
1386508
  Скрябин П.Н. Тепловой режим грунтов Енисейского Севера / П.Н. Скрябин, Б.П. Сергеев. – Якутск, 1989. – 175с.
1386509
   Тепловой режим и гидротермальная энергия недр Южного Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 168с.
1386510
  Смыслов А.А. Тепловой режим и радиоактивность Земли / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191с.
1386511
  Мингалева Галина Иосифовна Тепловой режим ионосферной плазмы высоких широт : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мингалева Галина Иосифовна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1981. – 14л.
1386512
  Зотиков И.А. Тепловой режим ледникового покрова Антарктиды / И.А. Зотиков; Под ред.Г.А.Авсюка. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 168с.
1386513
  Угрюмов А.И. Тепловой режим океана и долгосрочные прогнозы погоды / А.И. Угрюмов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 176 с.
1386514
   Тепловой режим Онежского озера. – Ленинград : Наука, 1973. – 326с.
1386515
  Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР / В.Н. Димо. – Москва : Колос, 1972. – 360 с.
1386516
   Тепловой режим при сверхглубоком бурении. – К, 1971. – 48с.
1386517
  Чалей А.В. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чалей А.В. ; БГУ. – Минск, 1968. – 17 с.
1386518
  Белостоцкий Б.Р. Тепловой режим твердотельных оптических квантовых генераторов / Б.Р. Белостоцкий, А.С. Рубанов. – Москва, 1973. – 168 с.
1386519
  Филипович Ольга Петрован Тепловой режим термосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филипович Ольга Петрован; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1962. – 16л.
1386520
  Репнев А.И. Тепловой режим термосферы и ионосферы / А.И. Репнев. – Обнинск, 1976. – 151с.
1386521
  Ламанский С.И. Тепловой спектр солнечного и известкового света : исследование Сергея Ламанского : (с одною табл.). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1873. – 28 с., 1 л. черт. – Библиогр. в примеч.
1386522
  Сигман А.Е. Тепловой шум в микроволновых системах / А.Е. Сигман. – Москва, 1962. – 94с.
1386523
  Зайцев Э.Ф. Тепловой шум в радиотехнических устройствах / Э.Ф. Зайцев. – Ленинград, 1979. – 49 с.
1386524
  Колтырина М.А. Тепловой эффект звука в стоячих звуковых волнах в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колтырина М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 8 с.
1386525
   Тепловыделение в ядерном реакторе. – М, 1985. – 160с.
1386526
  Займовский С А. Тепловыделяющие элементы атомных реакторов / С А. Займовский, . – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1966. – 520с.
1386527
  Самойлов А.Г. Тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / А.Г. Самойлов. – М, 1985. – 222с.
1386528
  Гуревич А.В. Тепловые автоволны в нормальных металлах и сверхпроводниках / А.В. Гуревич, Р.Г. Минц. – Москва, 1987. – 167 с.
1386529
  Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы : Термодинамические основы, расчет и конструкция / И.Н. Кирсанов. – Москва-Ленинград, 1936. – 212 с.
1386530
  Гордиенко В.В. Тепловые аномалии геосинклиналей / В.В. Гордиенко. – Киев : Наукова думка, 1975. – 141с.
1386531
  Доронин Ю.П. Тепловые взаимодействия атмосферы и гидросферы в Арктике / Ю.П. Доронин; Под ред.Е.П.Борисенкова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 300 с.
1386532
  Токарчук Виктор Васильевич Тепловые гидродинамические флуктации в неравновесном газе. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук Виктор Васильевич; АН УССР. Ин-т тенической теплофизики. – К., 1987. – 156л. – Бібліогр.:л.147-156
1386533
  Токарчук В.В. Тепловые гидродинамические флуктуации в неравновесном газе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Токарчук В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1386534
  Кирдяшкин А.Г. Тепловые гравитационные теченияяи теплообмен в астеносфере. / А.Г. Кирдяшкин. – Новосибирск, 1989. – 80с.
1386535
  Ковалева Л.Д. Тепловые двигатели в курсе физики 9 класса / Л.Д. Ковалева. – Ленинград, 1956. – 106 с.
1386536
   Тепловые и атомные электрические станции. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 624 с.
1386537
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, А.Т. Шарков, С.А. Тевлин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 496 с.
1386538
  Стерман Л.С. Тепловые и атомные электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 456 с.
1386539
  Галицейский Б.М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б.М. Галицейский. – М., 1977. – 256с.
1386540
  Леванов Е.И. Тепловые и гизодинамические процессы при взаимодействии монохроматического излучения в веществом : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Леванов Е. И.; АН СССР, Выч. центр. – М., 1971. – 12л.
1386541
  Геращенко О.А. Тепловые и температурные измерения / О.А. Геращенко, В.Г. Федоров. – К, 1965. – 304с.
1386542
   Тепловые и упругие всойства прецизионных сплавов. – М, 1986. – 97с.
1386543
  Карагезян А.Г. Тепловые и электрические свойства сплавов систем титан-алюминий, алюминий-магний и алюминий-медь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карагезян А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 12л.
1386544
   Тепловые измерения. – Ленинград ; Москва : Стандартизация и рационализация, 1934. – 136 с.
1386545
  Кондратьев Г.М. Тепловые измерения / Г.М. Кондратьев. – Москва, 1957. – 244 с.
1386546
  Гришин В.А. Тепловые измерения методом текущей компенсации / В.А. Гришин. – Москва : Энергия, 1971. – 96 с.
1386547
  Гуревич Э.И. Тепловые испытания турбогенераторов большой мощности / Э.И. Гуревич. – Ленинград, 1969. – 168 с.
1386548
  Гасан А.И. Тепловые исследования конформационных переходов биомакромолекул в концентрированных растворах : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.15 / Гасан А.И.; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.23
1386549
  Литвинов В.С. Тепловые источники оптического излучения / В.С. Литвинов, Г.Н. Рохлин. – Москва, 1975. – 246 с.
1386550
  Чех В.Г. Тепловые колебания атомов в металлических твердых растворах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Чех В.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1984. – 23 с.
1386551
  Сычевская З.В. Тепловые машины в школьном курсе физики (VII и Х классы). : Автореф... канд. пед.наук: / Сычевская З.В.; МП УССР. Киев. гос. пед.и н-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 16л.
1386552
  Вавилов В.П. Тепловые методы контроля композиционных структур и изделий радиоэлектроники / В.П. Вавилов. – Москва, 1984. – 153 с.
1386553
  Чекалюк Э.Б. Тепловые методы повышения отдачи нефтяных залежей. / Э.Б. Чекалюк, К.А. Оганов. – Киев, 1979. – 208с.
1386554
   Тепловые нелинейные явления в плазме. – Горький : ИПФ АН СССР, 1979. – 220с.
1386555
  Альтергот В.Ф. Тепловые повреждения пшеницы в условиях достаточного увлажнения / В.Ф. Альтергот, С.С. Мордкович. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1977. – 119с.
1386556
  Любимова Е.А. Тепловые поля внутренних и окраинных морей СССР / Е.А. Любимова. – Москва, 1976. – 224с.
1386557
   Тепловые потоки из коры и верхней мантии Земли. – М, 1973. – 199с.
1386558
   Тепловые приемники излучения : труды 1 Всесоюзн. симпозиума. – Киев : Наукова думка, 1967. – 310с.
1386559
   Тепловые приемники излучения : сб.докладов 5 Всесоюзн.совещания. – Ленинград : ГОИ им.С.И. Вавилова, 1974. – 151с.
1386560
   Тепловые процессы в криогенных системах : сб.науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
1386561
   Тепловые процессы в МГД и термоэлектрических генераторах. – Киев : Наукова думка, 1982. – 187 с.
1386562
   Тепловые процессы в мерзлых горных породах. – М, 1964. – 200с.
1386563
   Тепловые процессы в технологии силикатов. – К, 1986. – 232с.
1386564
  Рабинович М.И. Тепловые процессы в фонтанирующем слое / М.И. Рабинович. – К., 1977. – 174с.
1386565
  Харин С.Н. Тепловые процессы в электрических контактах и связанные с ними сингулярные интегральные уравнения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Харин С.Н.; АН Каз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1386566
   Тепловые процессы в элементах энергетических устройств. – К, 1987. – 111с.
1386567
  Калабин В.П. Тепловые процессы двигателей внутреннего сгорания / В.П. Калабин. – М., 1959. – 438с.
1386568
   Тепловые процессы и метастабильные состояния. – Свердловск, 1990. – 143с.
1386569
  Рыкалин Н.Н. Тепловые процессы при сварке плавлением / Н.Н. Рыкалин, А.И. Пугин. – М., 1959. – 96с.
1386570
  Даффи Д.А. Тепловые процессы с использованием солнечной энергии : пер. с англ. / Д.А. Даффи. – Москва : Мир, 1977. – 420 с.
1386571
  Ваксер А.И. Тепловые размерные эффекты в полупроводниках при сильном разогреве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Ваксер А.И.; АН УССР. – Донецк, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1386572
  Костылев Н.А. Тепловые расчеты газогенераторов металлургических печей / Н.А. Костылев. – 5-е изд. – Л.-М., 1933. – 208с.
1386573
  Вульман Ф.А. Тепловые расчеты на ЭВМ теплоэнергетических установок / Ф.А. Вульман. – Москва, 1975. – 198с.
1386574
   Тепловые расчеты нагрева металла на ЭВМ. – Минск, 1977. – 304с.
1386575
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.1. – 1968. – 71с.
1386576
  Семенов А.С. Тепловые расчеты паровой турбины / А.С. Семенов. – К.
Ч.2. – 1968. – 92с.
1386577
  Морозов С.Г. Тепловые расчеты паровой турбины при переменных режимах. / С.Г. Морозов. – М., 1962. – 298с.
1386578
  Жуковский Г.В. Тепловые расчеты паровых и газовых турбин с помощью ЭВМ / Г.В. Жуковский. – Л., 1983. – 256с.
1386579
  Яновский М.И. Тепловые расчеты паровых турбин по методу Джии. / М.И. Яновский. – Л, 1947. – 60с.
1386580
  Соловьев Ю.П. Тепловые расчеты промышленных паротурбинных электрических станций / Ю.П. Соловьев. – М.-Л., 1962. – 160с.
1386581
  Флоров С.Ф. Тепловые расчеты топок и печей / С.Ф. Флоров. – 2-е изд. – М, 1928. – 96с.
1386582
  Остряков П.А. Тепловые расчеты электронных ламп с сетками / П.А. Остряков. – Москва : Государстваенное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 108 с.
1386583
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Ленинград, 1971. – 248 с.
1386584
  Дульнев Г.Н. Тепловые режимы электронной аппаратуры / Г.Н. Дульнев, Н.Н. Тарновский. – Л., 1971. – 248с.
1386585
  Горохов Ю.А. Тепловые самовоздействия непрерывного лазерного излучения в конденсированных средах и их влияние на когерентные нелинейные оптические явления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Горохов Ю. А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
1386586
  Усов Юрий Владимирович Тепловые свойства железоникелевых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Усов Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1978. – 18л.
1386587
  Чудновский Ф.А. Тепловые свойства и распределение температуры в оксидном покрытии катодов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чудновский Ф.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1966. – 17л.
1386588
  Манжелий В.Г. Тепловые свойства отвердевших газов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 048 / Манжелий В.Г.; АН УССП физ.-техн. ин-т низких тем-тур. – Х., 1969. – 33л.
1386589
  Монаселидзе Д.Р. Тепловые свойства разбавленных и концентрированных растворов проколлагена и коллагеновых волокон нативного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Монаселидзе Д.Р.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1386590
  Белоусов В.П. Тепловые свойства растворов неэлектролитов / В.П. Белоусов. – Л, 1981. – 264с.
1386591
  Шленский О.Ф. Тепловые свойства стеклопалстиков / О.Ф. Шленский. – М., 1973. – 221с.
1386592
  Архангельская Т.А. Тепловые свойства типичных черноземов Курской области / Т.А. Архангельская, М.В. Величенко, П.И. Тихонравова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1178-1185 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0032-180Х
1386593
  Дан П.Д. Тепловые трубы / П.Д. Дан, Д.А. Рей. – М, 1979. – 272с.
1386594
   Тепловые трубы. – Ч.1. – Минск, 1990. – 168,13с.
1386595
   Тепловые трубы. – Ч.2. – Минск, 1991. – 238 с.
1386596
  Васильев Л.Л. Тепловые трубы в системах с возобновляемыми источниками энергии. / Л.Л. Васильев. – Минск, 1988. – 158с.
1386597
  Дульнев Г.Н. Тепловые трубы в электронных системах стабилизации температуры / Г.Н. Дульнев, А.П. Беляков. – Москва, 1985. – 95 с.
1386598
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 1 : Тепловой и аэродинамический расчет. – 1961. – 346 с.
1386599
  Траупель В. Тепловые турбомашины / В. Траупель. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат
Т. 2 : Регулирование, прочность и динамические проблнмы. – 1963. – 360 с.
1386600
   Тепловые установки для использования солнечной радиации. – М, 1966. – 164с.
1386601
  Кукоз Ф.И. Тепловые химические источники тока / Ф.И. Кукоз, Ф.Ф. Труш, В.И. Кондратенко. – Ростов -на-Дону, 1989. – 176 с.
1386602
  Елейникова Л.С. Тепловые четырехполюсники. / Л.С. Елейникова. – Минск, 1976. – 95с.
1386603
  Якуб Б.М. Тепловые электрические станции : Учебник для энергетич. втузов / Б.М. Якуб. – Москва-Ленинград
Том 1 : Основы теории станций. – 1938. – 365с.
1386604
   Тепловые электрические станции. – Красноярск
Ч. 1. – 1970. – 112 с.
1386605
  Сазанов Б.В. Тепловые электрические станции / Б.В. Сазанов. – Москва : Энергия, 1974. – 223 с.
1386606
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – 2-е изд. – Москва : Энергия, 1976. – 447 с.
1386607
  Леонков А.М. Тепловые электрические станции / А.М. Леонков, Б.В. Яковлев. – Минск, 1978. – 231 с.
1386608
  Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.
1386609
  Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы / Л.А. Рихтер. – Москва : Энергия, 1975. – 312 с.
1386610
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 575 с.
1386611
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 2 : Оборудование и компоновки электростанций Эддистон, Фортуна, Эмден и Галлатин. – 1962. – 286 с.
1386612
  Шредер К. Тепловые электростанции большой мощности / К. Шредер. – Москва-Ленинград : Энергия
Ч. 3 : Проектирование и сооружение электростанций. – 1964. – 640 с.
1386613
   Тепловые электростанции Франции. – М-Л, 1957. – 104с.
1386614
  Орлов Л.Н. Тепловые эффекты в активных средах газовых лазеров / Л.Н. Орлов. – Минск, 1991. – 271с.
1386615
  Осипов А.И. Тепловые эффекты при взаимодействии лазерного излучения с молекулярными газами / А.И. Осипов, В.Я. Панченко. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 117 с.
1386616
  Хромов А.В. Тепловые эффекты при записи оптических изображений на тонкие магнитные пленки : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 053 / А.В. Хромов ; Всесоюзный науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1969. – 14 л. – Библиогр.: 25 назв.
1386617
  Иванец С.С. Тепловые эффекты при конденсации пленок из эрозионной лазерной плазмы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Иванец Сергей Сергеевич ; Акад. наук Украин. ССР, ИН-т физики. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 10 назв.
1386618
  Гершман Р.Б. Тепловые эффекты при плавлении в тройной системе свинец -- олово -- висмут. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гершман Р.Б.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1955. – 8л.
1386619
  Шасткевич Ю.Г. Тепловые эффекты при фильтрации подземных вод / Ю.Г. Шасткевич. – Новосибирск, 1977. – 64с.
1386620
  Билимович Б.Ф. Тепловые явления в технике. / Б.Ф. Билимович. – М., 1981. – 96с.
1386621
  Устюжанина Е.Л. Тепловые явления в тонких поверхностных слоях металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Устюжанина Е.Л.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 7 с.
1386622
  Гилинский И.А. Тепловые, гидравлические и ветряные двигатели сельских электростанций / И.А. Гилинский. – М., 1958. – 262с.
1386623
  Зверева Л.А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС / Л.А. Зверева, В.А. Фарафонов. – Горький, 1982. – 94 с.
1386624
  Кокорев Л.С. Теплогидравлические расчеты и оптимизация ядерных энергетических установок / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1986. – 245с.
1386625
  Клемин А.И. Теплогидравлический расчет и теплотехническая надежность ядерных реакторов. / А.И. Клемин. – Москва, 1980. – 216 с.
1386626
   Теплогидравлический расчет ТВС быстрых реакторов с жидкометаллическим охлаждением. – М, 1985. – 157с.
1386627
   Теплогидродинамические световоды / Б.М. Берковский, О.Г. Мартыненко, А.М. Жилкин, О.Н. Порохов; Лыков А.В. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 200 с.
1386628
  Рузайкін Василь Іванович Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Рузайкін В.І.; НАН України Ін-т проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1386629
  Рябчук О.М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1386630
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1951. – 191 с.
1386631
  Последович М.Т. Теплое дыхание : повесть / М.Т. Последович; авториз. пер. с белорус. С.Родова. – Минск : Гос. изд. БССР, 1952. – 160 с.
1386632
  Кислов В.М. Теплое крыло / В.М. Кислов. – М., 1985. – 127с.
1386633
  Богданов Е.Ф. Теплое лето / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1961. – 75с.
1386634
  Гордеев С.М. Теплое прикосновение / С.М. Гордеев. – К, 1985. – 111с.
1386635
  Эдель М.В. Теплое слово. / М.В. Эдель. – М., 1954. – 56с.
1386636
  Жемайтис С.Г. Теплое течение / С.Г. Жемайтис. – Москва, 1954. – 120с.
1386637
  Константинов В.Н. Тёплое течение / В.Н. Константинов. – Х., 1967. – 95с.
1386638
  Карвацький А.Я. Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Карвацький А.Я. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1386639
  Мак-Ги Теплоемкост керамических материалов и масс при обжиге / Мак-Ги, Симпсон. – М, 1930. – 72с.
1386640
  Белокуров Евгений Владимирович Теплоемкость германидов 3d - переходных металлов типа Me5Ge3 при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Белокуров Евгений Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
1386641
  Скрипов В.П. Теплоемкость жидких двойных смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скрипов В.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 6 с.
1386642
  Егупов Я.В. Теплоемкость жидких смесей в критической области расслаивания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егупов Я.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1955. – 12л.
1386643
  Усенбаев К. Теплоемкость и термодинамика образования турбостатных форм углерода / К. Усенбаев, М. Расулбаев ; Отв. ред. У.А. Асанов ; АН КиргССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Фрунзе : Илим, 1985. – 203 с. : ил.
1386644
   Теплоемкость и термодинамические функции GdPO4 в области 0 - 1600 K / В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 784-793 : табл., рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
1386645
   Теплоемкость и термодинамические функции SmPO4 в области температур 10-1600 К / К.С. Гавричев, В.М. Гуревич, М.А. Рюмин, А.В. Тюрин, Л.Н. Комиссарова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 607-616 : рис., табл. – Библиогр.: с. 615-616. – ISSN 0016-7525
1386646
  Усенбаев К. Теплоемкость ископаемых углей и термодинамики углеобразовательного процесса / К. Усенбаев, К. Сабыралиев. – Фрунзе, 1990. – 236с.
1386647
  Попов В.А. Теплоемкость криокристаллов с нецентральным межмолекулярным взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Попов В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 22л.
1386648
  Вундерлих Б. Теплоемкость линейных полимеров / Б. Вундерлих, Г. Баур. – Москва, 1972. – 240с.
1386649
  Санько Ю.П. Теплоемкость многокомпонентных генерогенных систем / Ю.П. Санько. – Минск, 1978. – 136с.
1386650
  Багацкий М.И. Теплоемкость молекулярных кристаллов при низких температурах : Автореф... канд. физ-матнаук: 048 / Багацкий М.И.; АН УССР Физ-техн ин-т низких температур. – Х, 1972. – 19л.
1386651
  Маломуж Н.П. Теплоемкость насыщенного водного пара и его кластерный состав / Н.П. Маломуж, П.В. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 9. – С. 1284-1290. – ISSN 0044-4537
1386652
  Мельников Г.С. Теплоемкость тетра- и метаборатов лития, их твердость некоторых других соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мельников Г.С.; Моск.хим.-технол. – М, 1965. – 11л.
1386653
  Кожевников О.А. Теплоемкость, плотность и сжимаемость водных растворов перхлоратов двухвалентных марганца, кобальта, никеля, меди и цинка : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кожевников О.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1386654
  Русаков А.П. Теплоемкость, упругие постоянные и характеристики динамики решетки А В соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Русаков А.П.; Москов. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 18л.
1386655
  Чернобаев Д.О. Теплоємність газів / Д.О. Чернобаев, А.Г. Животовський. – К., 1938. – 84с.
1386656
   Теплоємність наносистем поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков, О.І. Білоус, П Ю. Скляров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів в макро- та нано- системах були запропоновані рівнння теплоємності наносистем вздовж граничних напрямків критичної ізохори, критичної ізотерми, межі поділу фаз. Одержані рівняння узгоджуються з ...
1386657
  Альохін О.Д. Теплоємність неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 332-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи з флуктуаційної теорії фазових переходів і теорії гравітаційного ефекту розроблені рівняння теплоємності неоднорідної рідини в гравітаційному полі поблизу критичної точки, вздовж трьох граничних напрямків: критичної ізохори, критичної ...
1386658
  Короткова А.Я. Теплозабезпеченність вегетаційного періоду на території України та можливості її прогнозування // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 139-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1386659
  Малов В.С. Теплоизмерение. (Сист. пром. применения). / В.С. Малов, Я.А. Купершмидт. – М., 1975. – 351с.
1386660
  Лимаренко А.Н. Теплоизмерительные приборы на электростанциях / А.Н. Лимаренко. – изд. 3-е, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1940. – 232 с.
1386661
  Золотовская Е.В. Теплоизоляция поверхности почвы в ресурсосберегающей технологии / Е.В. Золотовская, А.С. Миронов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 51-58 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1386662
  Кучеренко А. Теплой ночью в августе : повести / А. Кучеренко. – Ашхабад, 1976. – 179 с.
1386663
  Попов В.И. Теплоклиматические динамические фации контитентальной ступени. / В.И. Попов. – Ташкент, 1989. – 214с.
1386664
  Куйбіда В.В. Теплокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. / Куйбіда В.В., Анзіна О.Д. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-40-5
[Ч. 2]. – 2016. – 232, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-232
1386665
  Ястребова Светлана Теплокровные, пернатые, заботливые. Динозавры были такими. 8 удивительных фактов о динозаврах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 84-88 : фото
1386666
  Абрамов Г.М. Теплом одеть : рассказы / Геннадий Абрамов ; [послесл. Н. Воронова]. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 224 с. – (Молодые писатели)
1386667
  Кутателадзе С.С. Тепломасообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 320 с.
1386668
  Погорєлов А.І. Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : Навч. посібник для студ. енергетичних спец. / А.І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
1386669
  Бунько В.Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1386670
  Снєжкін Ю.Ф. Тепломасообмінні процеси під час одержання каротиновмісних порошків / Ю.Ф. Снєжкін, Ж.О. Петрова; НАНУ, Інститут технічної теплофізики. – Київ : Академперіодика, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-360-076-5
1386671
  Будник А.Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / А.Ф. Будник. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-657-261-8
1386672
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1976. – 256с.
1386673
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI. – 1976. – 308с.
1386674
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1976. – 325с.
1386675
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IX. – 1976. – 354с.
1386676
   Тепломассообмен - V. – Киев : Наукова думка
Т. X. – 1976. – 127с.
1386677
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. II. – 1976. – 230с.
1386678
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 1. – 1976. – 341с.
1386679
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1976. – 352с.
1386680
   Тепломассообмен - V. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III, ч. 2. – 1976. – 244с.
1386681
   Тепломассообмен - V : лекции, прочитанные на V Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова, 1977. – 185с.
1386682
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. I. – 1980. – 199с.
1386683
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. III. – 1980. – 198с.
1386684
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VIII. – 1980. – 199с.
1386685
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IХ. – 1980. – 200с.
1386686
   Тепломассообмен - VI : VI Всесоюзн. конференция. – Киев : Наукова думка, 1980. – 218с.
1386687
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. V. – 1980. – 191с.
1386688
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VII. – 1980. – 200с.
1386689
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. Х. – 1980. – 161с.
1386690
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 1. – 1980. – 191с.
1386691
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 1 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1386692
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI, ч. 2. – 1980. – 170с.
1386693
   Тепломассообмен - VI : Материалы к 6 Всесоюзной конференции по тепломассообмену. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. IV, ч. 2 : Тепломассообмен при изменении агрегатного состояния вещества, ч. 2. Тепло- и массообмен при фазовых переходах и в тепловых трубах. – 1980. – 156 с.
1386694
   Тепломассообмен - VI. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I, ч. 2. – 1980. – 200с.
1386695
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 1. – 1981. – 173с.
1386696
   Тепломассообмен - VI : проблемные доклады. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
ч. 2. – 1981. – 188с.
1386697
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. I : Конвективный тепломассообмен, ч. 1, Тепломассообмен в каналах. – 1984. – 182с.
1386698
   Тепломассообмен - VII : материалы VII Всесоюзн. конференции. – Минск : ИТМ им. А.В. Лыкова
Т. VI : Тепломассообмен в капиллярно-пористых телах. – 1984. – 175 с.
1386699
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 1,2, ч. 1 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 154 с.
1386700
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады; Минский международный форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секции 1,2, ч. 2 : Конвективный, радиационный и комбинированный теплообмен. – 1989. – 237 с.
1386701
   Тепломассообмен - ММФ heat/mass transfer - mif : избр. доклады Минск. международн. форум. – Минск : ИТМО им. А.В. Лыкова
Секция 6,7 : Тепломассообмен в реологических системах и капиллярно-пористых телах (включая процессы сушки). – 1989. – 223с.
1386702
  Галин Н.М. Тепломассообмен (в ядерной энергетике) / Н.М. Галин, П.Л. Кириллов. – М., 1987. – 374с.
1386703
  Каганер М Тепломассообмен в низкотемпературных теплоизоляционных конструкциях / М Каганер. – М, 1979. – 257с.
1386704
  Драганов Б.Х. Тепломассообмен в порах адсорбционных термотрансформаторов / Б.Х. Драганов, Ю.Ф. Снешкин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 69-73. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1386705
  Спокойный Ю.Е. Тепломассообмен в РЭА : сборник задач / Ю.Е.Спокойный, В.Е.Трофимов, В.Г.Гидалевич. – Киев-Одесса : Лыбидь, 1991. – 224 с. – ISBN 5-11-001758-1
1386706
  Кутателадзе С.С. Тепломассообмен и волны в газожидкостных системах / С.С. Кутателадзе, В.Е. Накоряков. – Новосибирск : Наука, 1984. – 301 с.
1386707
  Стырикович М.А. Тепломассообмен и гидродинамика в двухфазных потоках атомных электрических станций / М.А. Стырикович, В.С. Полонский, Г.В. Циклаури. – Москва : Наука, 1982. – 368 с.
1386708
  Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
1386709
   Тепломассообмен и трение в турбулентном мограничном слое. – Сибирск, 1964. – 208с.
1386710
  Волчков Э.П. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое закрученного потока. / Э.П. Волчков. – Новосибирск, 1983. – 46с.
1386711
  Романенко П.Н. Тепломассообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М., 1971. – 568с.
1386712
  Лыков А.В. Тепломассообмен. / А.В. Лыков. – М., 1972. – 560с.
1386713
  Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. / А.В. Лыков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 479с.
1386714
  Сало Елена Васильевна Тепломассообменные процессы при плавлении шихты в сталеплавильных печах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Сало Елена Васильевна; АН Украины, Ин-т технической теплофизики. – К., 1993. – 18л.
1386715
   Тепломассоообиен - У. – Минск
4. – 1976. – 249с.
1386716
   Тепломассоперенос в жидкостях и газах : сб. науч. трудов. – Алма-Ата : Казахский университет, 1982. – 134 с.
1386717
  Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. / В.И. Лялько. – К., 1985. – 259с.
1386718
  Ганжа В.Л. Тепломассоперенос в многофазных системах / В.Л. Ганжа. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 284 с.
1386719
  Белоусов Вячеслав Владимирович Тепломассоперенос в условиях вынужденной и термоконцентрированной конвекции при затвердевании расплава : Автореф... канд. техническихнаук: 01.04.14 / Белоусов Вячеслав Владимирович; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1986. – 18л.
1386720
  Напалков Г.Н. Тепломассоперенос в условиях образования инея / Г.Н. Напалков. – Москва, 1983. – 190 с.
1386721
   Тепломассоперенос при контактном плавании. – Казань, 1984. – 176с.
1386722
  Аль-згул-Бассам Тепломассоперенос при концентрировании молочной сыворотки методом блочного вымораживания : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.12 / Аль-згул-Бассам; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1994. – 16л.
1386723
   Тепломассоперенос при фазовых и химических преврацениях : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 152 с.
1386724
  Поляк Б.Г. Тепломассопоток из мантии в главных структурах земной коры / Б.Г. Поляк. – М., 1988. – 190с.
1386725
  Бурова З.А. Теплометричний метод та прилад для визначення теплофізичних властивостей будівельних і теплоізоляційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Бурова Зінаїда Андріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
1386726
   Теплометрия, энерго- и ресурсосбережение. – Киев, 1989. – 121с.
1386727
  Бордюков А.П. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций / А.П. Бордюков, Гинзбург-Шик. – Москва, 1978. – 272 с.
1386728
  Кучинський К.А. Тепломеханічні поля у вузлах турбогенераторів. Моделі і особливості розподілу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Кучинський Костянтин Артурович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1386729
  Нигматулин И.Н. Теплоные двигатели / И.Н. Нигматулин. – М., 1974. – 375с.
1386730
   Теплообмен. – М, 1975. – 367с.
1386731
   Теплообмен. – М, 1981. – 344с.
1386732
   Теплообмен 1978. – М, 1980. – 524с.
1386733
   Теплообмен в атмосфере. – М, 1972. – 151с.
1386734
  Кириченко Ю.А. Теплообмен в гелии-I в условиях свободного движения / Ю.А. Кириченко, К.В. Русанов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 155 с.
1386735
  Дядькин Ю.Д. Теплообмен в глубоких скважинах и зонах фильтрации при извлечении тепла сухих гороных пород / Ю.Д. Дядькин. – Л., 1974. – 40с.
1386736
  Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах / А.Ф. Чудновский. – М, 1954. – 444с.
1386737
  Воронцов Е.Г. Теплообмен в жидкостных плёнках / Е.Г. Воронцов, Ю.М. Тананайко. – Київ, 1972. – 194с.
1386738
  Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений. / В.М. Попов. – М, 1971. – 216с.
1386739
   Теплообмен в криогенных устройствах. – Минск, 1979. – 213с.
1386740
  Рядно А.А. Теплообмен в МГД-каналах : Учебн. пособие для ун-тов / А.А. Рядно, И.К. Каримов; Мин-во высш. и средн. образов. СССР; ДГУ. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 84с.
1386741
  Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов / Ю.Н. Кузнецов. – М., 1989. – 296с.
1386742
  Шаталина И.Н. Теплообмен в процессах намораживания и таяния льда / И.Н. Шаталина. – Л., 1990. – 118с.
1386743
  Боттерилл Дж. Теплообмен в псевдоожижженом слое: Гидродинам.характеристики псевдоожиж. газом слоя и их влияние на его теплообмен. свойства / Дж. Боттерилл. – М., 1980. – 343с.
1386744
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах / Г.Н. Дульнев, Э.М. Семяшкин. – Ленинград, 1968. – 359 с.
1386745
  Дульнев Г.Н. Теплообмен в радиоэлектронных устройствах / Г.Н. Дульнев. – Москва, 1963. – 288 с.
1386746
   Теплообмен в технологический процессах. – Киев, 1988. – 119с.
1386747
  Шестаков Б.И. Теплообмен в топочной камере при беспламенном горении всококалорийных природных газов. : Автореф... канд. техн.наук: / Шестаков Б.И.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т. – Куйбышев, 1958. – 24л.
1386748
  Зысина-Моложен Теплообмен в турбомашинах / Зысина-Моложен. – Ленинград, 1974. – 336с.
1386749
  Цай Ко-ен Теплообмен в турбулентном потоке жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цай Ко-ен; МВССО РСФСР, Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1962. – 12л.
1386750
   Теплообмен в электронных приборах. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1970. – 134 с.
1386751
  Кожухарь И.А. Теплообмен в эмульсиях диэлектрических жидкостей под воздействием электрического поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.053 / Кожухарь И.А.; АН УССР. – К, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1386752
   Теплообмен в энергетических установках. – К, 1978. – 166с.
1386753
   Теплообмен в энергооборудовании АЭС. – Ленинград : Наука, 1986. – 252 с.
1386754
  Полянин Л.Н. Теплообмен в ядерных реакторах / Л.Н. Полянин. – М., 1982. – 87с.
1386755
  Нестеренко В.Б. Теплообмен в ядерных реакторах с диссоциирующим теплоносителем / В.Б. Нестеренко, Б.Е. Тверковкин. – Минск, 1980. – 263с.
1386756
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках / Б.С. Петухов. – М., 1974. – 407с.
1386757
  Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установках : учеб. пособие / Б.С. Петухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 470с.
1386758
  Письменный Евгений Николаевич Теплообмен и аэродинамика пакетов поперечно-оребренных труб : Автореф... канд. техн.наук: 0.04.14 / Письменный Евгений Николаевич; НАН Украины ин-т техн. теплофизики. – К., 1994. – 36л.
1386759
  Сукомел А.С. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при движении газовзвеси в струбах / А.С. Сукомел. – М., 1977. – 193с.
1386760
   Теплообмен и гидрогазодинамика при кипении и конденсации : материалы ХХІ Сибирского теплофизического семинара. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1979. – 426с.
1386761
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев : Наукова думка, 1977. – 219с.
1386762
   Теплообмен и гидродинамика : Труды 5-й Всесоюзной конференции по теплообмену и гидравлическому сопротивлению при движении двухфазного потока в элементах энергетических машин и аппаратов. – Ленинград, 1977. – 216с.
1386763
   Теплообмен и гидродинамика. – Киев, 1987. – 139с.
1386764
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – Москва : Машиностроение, 1970. – 332с.
1386765
  Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 240с.
1386766
  Делайе Д. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной и тепловой енергетике / Д. Делайе. – М, 1984. – 422с.
1386767
  Доник Т.В. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых потоков в каналах / Т.В. Доник, Д.Н. Письменный ; под ред. А.А. Халатова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т техн. теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 188, [2] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 174-186. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1424-4
1386768
   Теплообмен и гидродинамика однофазного потока в пучках стержней. – Л, 1979. – 183с.
1386769
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика около криволинейных поверхностей / А.А. Халатов. – К., 1992. – 136с.
1386770
  Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах / А.А. Халатов, А.С. Коваленко; НАН Украины; Ин-т технической теплофизики. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0433-8
Т.6 : Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил. – 2006. – 224с. – Проект " Наукова книга"
1386771
  Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах / Б.С. Петухов. – М., 1967. – 411с.
1386772
   Теплообмен и теплофизические свойства веществ. – Киев, 1984. – 150с.
1386773
   Теплообмен и трение в однофазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1988. – 153с.
1386774
  Романенко П.Н. Теплообмен и трение при градиентном течении жидкостей / П.Н. Романенко. – М.-Л., 1964. – 367с.
1386775
  Цветков Ф.Ф. Теплообмен излучением / Ф.Ф. Цветков. – М., 1975. – 51с.
1386776
  Зигель Р. Теплообмен излучением : Пер.с англ. / Р. Зигель, Дж. Хауэлл. – Москва : Мир, 1975. – 934 с.
1386777
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением в сплошных средах / Н.А. Рубцов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 277с.
1386778
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в излучающих системах с диатерм. средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1977. – 86с.
1386779
  Рубцов Н.А. Теплообмен излучением: Теплообмен в системах с излучающей и ослабляющей средой. / Н.А. Рубцов. – Новосибирск, 1980. – 92с.
1386780
  Авад Махмуд Теплообмен между плоской пластиной с нестационарной температурой поверхности и ламинарно обтекающим ее потоком жидкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 273 / Авад Махмуд М.А. ; Харьк. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 17 с.
1386781
  Усков И.Б. Теплообмен на плоской торцевой стенке межлопаточного канала : Автореф... кандидата техн.наук: / Усков И.Б.; Центр. науч.-исслед. и проектно-конструкторский котлотурбинный ин-т им. И.И.Ползунова. – Л., 1965. – 18л.
1386782
  Курош В.Д. Теплообмен на профилях турбинных лопаток в турбулизированном периодически нестационарном потоке : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 053 / Курош В.Д. ; АН УССР , Ин-т техн. теплофизики. – Киев, 1968. – 20 с.
1386783
  Шинкевич Наталья Геннадиевна Теплообмен океана и атмосферы в северной Атлантике : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Шинкевич Наталья Геннадиевна; Одесский гидрометеорологический институт. – Одесса, 1986. – 20л.
1386784
  Юдин В.Ф. Теплообмен поперечнооребренных труб / В.Ф. Юдин. – Л, 1982. – 190с.
1386785
  Павлов А.В. Теплообмен почвы с атмосферой в северных и умеренных широтах территории СССР / А.В. Павлов. – Якутск, 1975. – 302с.
1386786
  Юдаев Б.Н. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1977. – 247с.
1386787
  Гимбутис Г. Теплообмен при гравитационном течении пленки жидкости : монография / Г. Гимбутис. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 231с.
1386788
  Амбразявичюс А.Б. Теплообмен при закалке газов = Heat transfer during quenching of gases / А.Б. Амбразявичюс ; под ред. А. Жукаускаса ; АН Лит ССР, Ин-т физ.-техн. пробл. энергетики. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 186, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 176-186. – (Теплофизики ; 15)
1386789
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении в полях массовых сил различной интенсивности / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253 с.
1386790
  Двайер О. Теплообмен при кипении жидких металлов. / О. Двайер. – М., 1980. – 518с.
1386791
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 1. – 1991. – 159 с.
1386792
  Шигабиев Т.Н. Теплообмен при кипении жидкостей в условиях естественной конвекции / Т.Н. Шигабиев, Ш.А. Гайдаров. – Казань : Казан.физ-тех.ин-т
Ч. 2. – 1991. – 264 с.
1386793
   Теплообмен при кипении и конденсации в электрическом поле. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 238с.
1386794
  Веркин Б.И. Теплообмен при кипении криогенных жидкостей / Б.И. Веркин. – Киев : Наукова думка, 1987. – 258 с.
1386795
   Теплообмен при кипении металлов в условвиях естественной конвекции. – М, 1969. – 208с.
1386796
  Кравченко В.А. Теплообмен при кипении смесей / В.А. Кравченко, Д.М. Костанчук. – К., 1990. – 122с.
1386797
  Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. / В.И. Толубинский. – Киев : Наукова думка, 1980. – 315с.
1386798
  Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации / В.П. Исаченко. – М, 1977. – 240с.
1386799
   Теплообмен при низких температурах : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168с.
1386800
  Девойно А.Н. Теплообмен при охлаждении диссоциирующих теплоносителей АЭС / А.Н. Девойно. – Минск, 1978. – 168с.
1386801
  Петухов Б.С. Теплообмен при смешаной турбулентности конвекции / Б.С. Петухов, А.Ф. Поляков. – М., 1986. – 191с.
1386802
  Дидковский В.В. Теплообмен при термической деструкции углеводородных топлив в элементах теплосиловых установок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дидковский В.В.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1386803
  Шевченко О.А. Теплообмен при турбулентной смешанной конвекции однофазного гелия в горизонтальном обогреваемом канале / О.А. Шевченко. – Киев, 1984. – 34 с.
1386804
  Филипчук Вячеслав Евгеньевич Теплообмен при турбулентном течении воздуха в плоских каналах конечной ширины : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Филипчук Вячеслав Евгеньевич; АН УССР. Ин-т техн. теплофизики. – К., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1386805
  Макарявичюс В.Ю. Теплообмен при физико-химических изменениях / В.Ю. Макарявичюс. – Вильнюс, 1978. – 227с.
1386806
  Мартыненко О.Г. Теплообмен смешанной конвекцией / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1975. – 255с.
1386807
  Полевой В.Г. Теплообмен флуктуационным электромагнитным полем / В.Г. Полевой. – Москва : Наука, 1990. – 188с. – ISBN 5-02-014042-2
1386808
  Щукин В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах / В.К. Щукин, А.А. Халатов. – Москва, 1982. – 199с.
1386809
  Лесохин Е.И. Теплообменники-конденсаторы в процессах химической технологии / Е.И. Лесохин, П.В. Рашковский. – Л., 1990. – 286с.
1386810
  Пермяков В.А. Теплообменники вязких жидкостей, применяемые на электростанциях / В.А. Пермяков. – Л., 1983. – 176с.
1386811
  Коваленко Л.М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л.М. Коваленко, Ф А. Глушков, . – М, 1986. – 238с.
1386812
  Андреев П.А. Теплообменные аппараты ядерных энергетических установок / П.А. Андреев, Д.И. Гремилов, Е.Д. Федорович ; под ред. Синева Н.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Судостоение, 1969. – 352 с. – Библиогр.: с. 346-351
1386813
  Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки / П.Д. Лебедев. – М.-Л., 1966. – 288с.
1386814
  Константінов С.М. Теплообмін : підручник для студентів вищ. техн. навч. закл. / С.М. Константінов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2005. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-299. – ISBN 966-622-194-2
1386815
  Кравець В.Ю. Теплообмін в мініатюрних випаровувально-конденсаційних системах охолодження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кравець Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 41с. – Бібліогр.: 70 назв
1386816
  Яцевський В.А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 11 назв
1386817
  Костик С.І. Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Костик Сергій Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
1386818
  Рогачов В.А. Теплообмін на вхідній ділянці труби при течіх з відривом : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Рогачов В. А.; КПІ. – Київ, 1993. – 16л.
1386819
  Рогоза О.Б. Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні вільного струменя рідини : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Рогоза О. Б.; МОУ, УДУХТ. – Київ, 2000. – 20л.
1386820
  Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа Теплообмін при контактній конденсації в трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Аднан Абдул Маджид Ель-Фанди Ель-Таллаа; Нац. техн. ун-т Украіни. КПІ. – К., 1997. – 16л.
1386821
  Гавриш Андрій Сергійович Теплообмін при краплинній конденсації водяної пари, стимульованої фторомістким дисульфідом в горизонтальній трубі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гавриш Андрій Сергійович; КПІ. – К., 1996. – 16л.
1386822
  Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1386823
  Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1386824
  Терех О.М. Теплообмін та аеродинаміка поперечноомиваних пучків труб з гвинтовим, підігнутим та сегматичним оребренням : Авторефю дис. ... канд. техн. наук : 05.14.05 / Терех О. М.; НТУУ "КПІ". – Київ, 1997. – 16 с.
1386825
  Шаповал О.Є. Теплообмін та аеродинаміка пучків труб з розрізненим оребренням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.06 / Шаповал О.Э; НТУУ " КПІ". – Київ, 2002. – 18 с.
1386826
  Письменний Д.М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікрооребренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1386827
  Доник Т.В. Теплообмін та гідродинаміка в трубі з завихрювачем часткової закрутки потоку на основі хрестоподібної вставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Доник Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1386828
  Шевцов С.В. Теплообмін та гідродинаміка на опуклій поверхні з від"ємним градієнтом тиску : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Шевцов С. В.; НАНУ, Ін-т техн. теплофіз. – К., 1998. – 16л.
1386829
  Дашевський Ю.Я. Теплообмін та гідродинаміка повітряного потоку у круглій трубі при похило-тангенційній закрутці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дашевський Ю.Я. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1386830
  Кондратьєва О.О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кондратьєва Олена Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1386831
  Горін В.В. Теплообмін та його інтенсифікація при кипінні хладона К22 у горизонтальних трубах : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Горін В. В.; НТУУ "КПІ". – К., 1997. – 16л.
1386832
  Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009. – 41с. – Бібліогр.: 23 назви
1386833
  Рябова О.А. Теплообмінні процеси при локальному перегріві внутрішньої поверхні виробничих приміщень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1386834
  Верболов В.И. Теплооборот и внутриводный теплообмен в верхних слоях оз. Байкал. : Автореф... канд. геогр.наук: / Верболов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 24л.
1386835
  Тринчер К.С. Теплообразовательная функция и щелочность реакции легочной клетки / К.С. Тринчер. – Москва, 1960. – 108с.
1386836
   Теплоообмен и гидродинамика при конденсации : Библиогр. указ. – Новосибирск : Б. и., 1989. – 214, [1] с.
1386837
  Остряков П.А. Теплоотводящие устройства мощных радиостанций / П.А. Остряков, Н.В. Зарянов. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1954. – 260 с.
1386838
  Вилемас Ю.В. Теплоотдача в газоохлаждаемых кольцевых каналах. / Ю.В. Вилемас. – Вильнюс, 1977. – 253с.
1386839
  Жукаускас А. Теплоотдача в ламинарном потоке жидкости / А. Жукаускас, И. Жюгжда. – Вильнюс, 1969. – 254с.
1386840
   Теплоотдача в реакторах на быстрых нейтронах, охлаждаемых жидким металлом. – Москва : Атомиздат, 1973. – 20 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 17-18
1386841
  Жукаускас А.А. Теплоотдача в турбулентном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, А.А. Шланчяускас. – Вильнюс, 1973. – 327с.
1386842
  Овчинников Ю.В. Теплоотдача вертикального цилиндра при обтекании дисперсно-кольцевым потокам : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников Ю. В.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
1386843
  Жукаускас А.А. Теплоотдача поперечно обтекаемых пучков труб / А.А. Жукаускас, В. Улинская. – Вильнюс, 1986. – 200с.
1386844
   Теплоотдача при кипении. – Ташкетн
1. – 1974. – 262с.
1386845
  Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение : пер. с англ. / Л. Тонг. – Москва : Мир, 1969. – 344с.
1386846
  Туманов Ю.А. Теплоотдача при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе : Автореф... кандидата техн.наук: / Туманов Ю.А.; Всесоюз. теплотехн. науч.-исслед. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – М., 1965. – 26л.
1386847
  Жукаускас А.А. Теплоотдача пучков труб в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас. – Вильнюс, 1968. – 190с.
1386848
  Жукаускас А.А. Теплоотдача цилиндра в поперечном потоке жидкости / А.А. Жукаускас, И.И. Жюгжда. – Вильнюс, 1979. – 236с.
1386849
  Щербаков В.К. Теплоотдача через стенку, оребренную продольными ребрами, при большых тепловых нагрузках : Автореф... Канд.техн.наук: / Щербаков В.К.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Киев.ордена Ленина политехн.ин-т. – Киев, 1962. – 20л.
1386850
   Теплопередача. – М, 1962. – 148с.
1386851
  Шорин С.Н. Теплопередача / С.Н. Шорин. – 2-е изд. – М, 1964. – 490с.
1386852
   Теплопередача. – М, 1965. – 79с.
1386853
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – М-Л, 1965. – 424с.
1386854
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 440с.
1386855
  Юдаев Б.Н. Теплопередача / Б.Н. Юдаев. – Москва, 1973. – 359с.
1386856
  Исаченко В.П. и д.р. Теплопередача / В.П. и д.р. Исаченко. – 3-е перераб. и доп. – М, 1975. – 486с.
1386857
   Теплопередача в двухфазном потоке. – М, 1980. – 326с.
1386858
  Рафалович И.М. Теплопередача в расплавах, растворах и футеровке печей и аппаратов / И.М. Рафалович. – Москва : Энергия, 1977. – 304 с.
1386859
  Колесниченко А.Ф. Теплопередача в системах охлаждения радиально-осевых газовых турбин : Автореф... канд. технич.наук: 053 / Колесниченко А.Ф.; АН УССР. Ин-т технической теплофизики. – К., 1968. – 28л.
1386860
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – Вып. 2. – М-Л, 1947. – 60с.
1386861
   Теплопередача и аэрогидродинамика. – М-Л, 1955. – 182с.
1386862
  Заливин Н.Н. Теплопередача и тепловые затраты при вулканизации покрышек в форматорах-вулканизаторах : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Заливин Н.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1968. – 23л.
1386863
  Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники / Т. Хоблер. – Л, 1961. – 820с.
1386864
  Рязанцев О.В. Теплопередача от плазменных струй к поверхности твердой зазы при наличии химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Рязанцев О. В.; Ин-т физ. АН БССР. – Минск, 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
1386865
  Савченко В.А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що роботає, при зарбудненні теплопередаючої поверхні : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Савченко Володимир Анатолійович ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр. 5 назв
1386866
   Теплопередача при низких температурах. – М, 1977. – 392с.
1386867
  Ачилов Б.М. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях и температурный режим низкопотенциальных гелиоустановок / Б.М. Ачилов, В.В. Чугунков. – Ташкент, 1989. – 100с.
1386868
  Мак-Адамс Теплопередача. / Мак-Адамс. – Л-М, 1936. – 440с.
1386869
  Наумова А.М. Теплопередаючі характеристики пульсаційних капілярних теплових труб, призначених для малогабаритних систем охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Наумова Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1386870
  Васильев Л.Л. Теплопередающие трубки. / Л.Л. Васильев, С.В. Конев. – Минск, 1972. – 151с.
1386871
   Теплоперенос в жидкостях и газах. – Киев, 1984. – 223с.
1386872
  Шут Н.И. Теплоперенос и релаксационные процессы в полимерах и композициях на их основе. / Н.И. Шут. – Киев, 1988. – 128с.
1386873
  Пурський О.І. Теплопровідність простих молекулярних речовин при фазовому переході кристал-рідина / О.І. Пурський, В.М. Сисоєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  На прикладі СН2Cl2, CF2CI2, CHF2Cl, C2F6 С2Н6. SF6 і С6H12 проведено дослідження зміни теплопровідності при фазовому переході кристал-рідина. Величина зменшення теплопровідності в результаті плавлення залежить від ступеня орієнтаційної впорядкованості ...
1386874
  Беляев Н.М. Теплопроводность в примерах и задачах : учеб. пособие / Н.М. Беляев, А.А. Кочубей. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1982. – 80 с.
1386875
  Рузавин И.И. Теплопроводность водных растворов электролитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : / Рузавин И.И. ; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – Москва, 1954. – 9 с.
1386876
  Литвиненко И.В. Теплопроводность водных растворов электролитов и ее связь со структурой воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Литвиненко И.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1386877
  Цедерберг Н.В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н.В. Цедерберг. – Москва; Ленинград : Гоэнергоиздат, 1963. – 408с.
1386878
  Варгафтик Н.Б. и др. Теплопроводность газов и жидкостей : справочн. данные / Н.Б. и др. Варгафтик. – Москва : Издательство комитета стандартов, 1970. – 156 с.
1386879
  Грегор Т. Теплопроводность гранитоидов Западных Карпат / Т. Грегор, Р.А. Ромушкевич // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 109-113 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
1386880
   Теплопроводность жидкостей и газов : справочн.данные / Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 472с.
1386881
   Теплопроводность и диффузия. – Вып. 10. – Рига, 1980. – 137с.
1386882
   Теплопроводность и диффузия : сб.науч.трудов. – Рига : РижПИ, 1989. – 138с.
1386883
   Теплопроводность и конвективный теплообмен. – Киев, 1980. – 106с.
1386884
  Островский Ф.И. Теплопроводность и температуропроводность моносилицидов и высших силицидов 3d-переходных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Островский Ф.И.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
1386885
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Комаров Г.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 9 с.
1386886
  Комаров Г.Н. Теплопроводность и термонапряженность многослойных систем : Дис... канд.физ-матнаук: / Комаров Г.Н.; КГУ. – Киев, 1969. – 218л. – Бібліогр.:л.206-216
1386887
  Микрюков В.Е. Теплопроводность и электропроводность металлов и сплавов. / В.Е. Микрюков. – М., 1959. – 260с.
1386888
  Тумпурова Валентина Федоровна Теплопроводность кристаллических решеток с точечными дефектами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Тумпурова Валентина Федоровна; Ленингр. гос. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 22л.
1386889
   Теплопроводность некоторых гранитоидов Украинского щита в термобарических условиях земной коры / В.П. Коболев, И.Н. Свищук, В.И. Шаповал, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 37-48 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
1386890
  Исмаилов Ш.М. Теплопроводность некоторых кристаллических и стеклообразных полупроводников и их расплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Исмаилов Ш.М.; Лен. политехн. ин-тут. – Л., 1978. – 18л.
1386891
  Магомедов Я.Б. Теплопроводность некоторых полпровоников при высоких температурах в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Магомедов Я. Б.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Махачкала, 1966. – 18л.
1386892
  Нуромский А.Б. Теплопроводность некоторых твердых растворов на основе теллуридов свинца, олова и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Нуромский А.Б.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 12л.
1386893
  Козак М.И. Теплопроводность неметаллических порошков при высоких температурах : Автореф. дис... канд. физ-мат. наук: / Козак М.И.; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1955. – 8л.
1386894
  Лыков А.В. Теплопроводность нестационарных процессов / А.В. Лыков. – Москва ; Ленинград, 1948. – 232 с.
1386895
  Мухзамедзянов Г.Х. Теплопроводность органическихжидкостей / Г.Х. Мухзамедзянов, А.Г. Усманов. – Л., 1971. – 16с.
1386896
  Крупский И.Н. Теплопроводность отвердевших газов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Крупский И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1386897
  Мотовиловец И.А. Теплопроводность пластин и тел вращения / И.А. Мотовиловец. – К, 1969. – 144с.
1386898
  Драбл Дж. Теплопроводность полупроводников : пер. с англ. / Дж. Драбл, Г. Голдсмид. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 266 с.
1386899
  Могилевский Б.М. Теплопроводность полупроводников : Монография / Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. – Москва : Наука, 1972. – 536 с. – (Физика полупроводников и полупроводниковых приборов)
1386900
  Чернякова М.А. Теплопроводность полупроводниковых термосопротивлений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Чернякова М.А. ; МВО СССР , Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1958. – 11 с.
1386901
   Теплопроводность пород осадочного чехла арктической части Западной Сибири / А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, Д.У. Аюнов, О.Н. Злобина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1952-1960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1959-1960. – ISSN 0016-7886
1386902
  Гусейнов К.Д. Теплопроводность предельных углеводородов в зависимости от температуры и давления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов К.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 22л.
1386903
  Назиев Я.М. Теплопроводность предельных углеводородов при различных температурах и выскоих давлениях. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назиев Я.М.; ГлавНИИ при Гос.экон.совета СССР.Энерг.ин-т. – М, 1962. – 17л.
1386904
  Чиркин В.С. Теплопроводность промышленных материалов : справ.пособие / В.С. Чиркин. – Москва : ГНТИ машиностроит.лит-ры, 1957. – 172 с.
1386905
  Отроева Р.З. Теплопроводность растоворов иодидов металлов 1А -- и хлоридов металлов 2А -- подгруппы в некоторых неводных растворителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Отроева Р.З.;. – Москва, 1975. – 20л.
1386906
  Лугуев С.М. Теплопроводность систем La2Te3-La3Te4 и Pr2Te4 Pr3Te4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лугуев С.М.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 21л.
1386907
  Дульнев Г.Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов : справ. книга / Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк. – Ленинград : Энергия, 1974. – 264 с.
1386908
  Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел : Пер. с англ. / Г. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Наука, 1964. – 487 с.
1386909
  Берман Р. Теплопроводность твердых тел : пер. с англ. / Р. Берман. – Москва : Мир, 1979. – 286 с.
1386910
   Теплопроводность твердых тел. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 321с.
1386911
  Батдалов А.Б. Теплопроводность твердых тел в магнитном поле / А.Б. Батдалов, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : ИФ ДФ АН СССР, 1989. – 276 с.
1386912
  Иванов Н.С. Теплопроводность твердых тел и дисперсных сред при фазовых превращениях / Н.С. Иванов, П.И. Филиппов. – Иркутск, 1988. – 272с.
1386913
  Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций : пер. с фр. / А. Миснар. – Москва : Мир, 1968. – 464 с.
1386914
  Гаджиев Г-О Г. Теплопроводность тройных полупроводниковых соединений типа А(1)В(5)С(6)3, А(1)3В(5),С(6)4 и твердых растворов тллур-селен в твердом и жидком состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Гаджиев Г.Г-О.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1971. – 18л.
1386915
  Ингерсолл Л.Р. и др. Теплопроводность, ее применение в технике и геологии / Л.Р. и др. Ингерсолл. – Москва; Лениград, 1959. – 260с.
1386916
  Филатов Евгений Сергеевич Теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость при постоянном давлении расплавленных фторидов щелочных металлов и их смесей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Филатов Евгений Сергеевич; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1985. – 19л.
1386917
  Гасанов С.А. Теплопроводность, электропроводность и термоэдс некоторых полупроводников в твердом и жидком состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гасанов С.А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 14л.
1386918
  Копылов Владимир Николаевич Теплопроводность, электропроводность и термоэдс фононного увеличения висмута при гелиевых температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Копылов Владимир Николаевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – Черноголовка (Моск. обл.), 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1386919
  Сидоренко М.В. Теплопродукция изменения работоспособности и некоторые стороны энергетического обмена изолированных икроножных мышц при повторных сокращениях. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.17 / Сидоренко М.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 25л.
1386920
  Бутаков И.Н. Теплосиловые установки / И.Н. Бутаков. – Томск
2. – 1956. – 210с.
1386921
  Таращанский С.М. Теплосиловые установки американских электрических станций : по материалам заграничной командировки / С.М. Таращанский. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 208 с.
1386922
  Лаговский А.А. Теплосиловые установки центральных электростанций / А.А. Лаговский. – изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1932. – 376 с.
1386923
  Орлов А.И. Теплоснабжение и вентиляция / А.И. Орлов. – Москва, 1951. – 358с.
1386924
  Грачев С.В. Теплостойкие и коррозионностойкие пружинные стали / С.В. Грачев, В.Р. Бараз. – Москва, 1989. – 142 с.
1386925
  Гречин В.П. Теплостойкость и другие факторы износостойкости чугуна и справов при трении скольжения : Автореф... докт. техн.наук: / Гречин В. П.; Ин-т механ. АН УССР. – К., 1961. – 12л.
1386926
  Покровский Г.И. Теплота : пособие / Г.И. Покровский. – Москва : Молодая гвардия, 1924. – 34 с.
1386927
  Смис Л.Р. Теплота : пособие для техникумов / Л.Р. Смис. – Москва : Гостехиздат, 1927. – 136 с.
1386928
  Розинг Б.Л. Теплота в природе и жилище : общедоступные беседы по физике / Б.Л. Розинг. – Ленинград : Сеятель, 1924. – 123 с.
1386929
  Циммерман Теплота и главнейшие применения ее к технике : Общее понятие; Источники теплоты; Распространение и действие ее; Технические приложения : Общепринятое руководство : со многими политипажами / Соч. д-ра Циммермана [псевд] ; Пер. с нем. с доп. под ред. А. Горчакова. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – [2], 278, IV с. : ил. – Авт. в кн. не указан


  Ред.: Горчаков, Александр Михайлович (1798-1883) На тит. л. печать: Женская зеская школа для образования народных Учительниц
1386930
  Вачнадзе А.М. Теплота и начала кинетической теории газов / А.М. Вачнадзе. – Ленинград : Кубуч, 1931. – 238 с.
1386931
  Робертс Д. Теплота и термодинамика / Д. Робертс. – Москва ; Ленинград, 1950. – 592 с.
1386932
  Андрианов П.И. Теплота смачивания и удельная поверхность почв / Андрианов П.И. ; под ред. А.Ф. Иоффе ; Физико-агрономический ин-т. – Москва : Всесоюзная Академия С.Х. Наук им.Ленина, 1937. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
1386933
  Ляховский А.И. Теплотехника / А.И. Ляховский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 368 с.
1386934
   Теплотехника. – М, 1963. – 608с.
1386935
   Теплотехника. – 2-е перераб. – М, 1973. – 479с.
1386936
   Теплотехника. – К, 1976. – 519с.
1386937
   Теплотехника. – М, 1982. – 264с.
1386938
   Теплотехника : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 223 с.
1386939
  Блахер К.К. Теплотехника в лаборатории и производстве / К.К. Блахер. – М.Л., 1930. – 336с.
1386940
   Теплотехника и окружющая среда. – Вильнюс
2. – 1981. – 168с.
1386941
  Гольдфарб Э.М. Теплотехника металлургических процессов. / Э.М. Гольдфарб. – М., 1967. – 440с.
1386942
   Теплотехника сахарной промышленности. – К, 1934. – 176с.
1386943
  Балахонцев Е.В. Теплотехника.Программа, методические указания и контрольные задания / Е.В. Балахонцев, Э.Л. Стерлинг. – 2-е изд. – М, 1978. – 54с.
1386944
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – М.-Л., 1951. – 448с.
1386945
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 3-е, испр. – М.-Л., 1958. – 568с.
1386946
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – Изд. 4-е, переработ. – М., 1968. – 584с.
1386947
  Пугачев Н.С. Теплотехнические измерения / Н.С. Пугачев, Ю.А. Туманов. – М, 1978. – 195с.
1386948
  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения / Г.А. Мурин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 424с.
1386949
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – М., 1966. – 279с.
1386950
  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процессов. / П.Н. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 248с.
1386951
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М.Л., 1946. – 268с.
1386952
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1953. – 384с.
1386953
  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. – М., 1978. – 704с.
1386954
  Миронов К.А. Теплотехнические измерительные приборы / К.А. Миронов, Л.И. Шипетин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1958. – 896с.
1386955
  Гатаеев С.Б. Теплотехнические испытания котельных установок (промышленных предприятий). / С.Б. Гатаеев. – 2-е изд., перер. и доп. – М.-Л., 1959. – 600с.
1386956
  Петровский Н.В. Теплотехнические испытания судовых двигателей внутреннего сгорания / Н.В. Петровский. – М., 1956. – 236с.
1386957
   Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. – М, 1986. – 112с.
1386958
  Емельянов А.И. Теплотехнические контрольно-измерительные и регулирующие приборы. Поверка, регулировка и пуск. / А.И. Емельянов. – М., 1963. – 239с.
1386959
  Попов А.Ф. Теплотехнический контроль на атомных электростанциях / А.Ф. Попов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 120 с.
1386960
   Теплотехнический справочник. – М-Л
2. – 1958. – 672с.
1386961
   Теплотехнический справочник. – 2-е перераб. – М
1. – 1975. – 744с.
1386962
   Теплотехническое обеспечение основных технологических процессов черной металлургии. – М, 1988. – 104с.
1386963
   Теплотехніка. – К, 1969. – 588с.
1386964
  Кінаш Р.І. Теплотехнічний розрахунок товщини зовнішньої стіни із повнотілої цегли для будівництва житлових будинків у гірських населених пунктах Закарпатської області / Р.І. Кінаш, Я.С. Гук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 141-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1386965
  Мурін Г.О. Теплотехнічні вимірювання / Г.О. Мурін. – К., 1960. – 440с.
1386966
  Мишин О. Теплотрасса. / О. Мишин. – М., 1972. – 48с.
1386967
  Кузнецов Б.В. Теплоты адсорбции молекул разной геометрической и электронной структуры на гидроксилированной и дегидроксилированной поверхности кремнеземов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кузнецов Б.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 18 c.
1386968
  Муттик Г.Г. Теплоты адсорбции паров на кремнеземах и цеолитах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Муттик Г.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
1386969
  Киселев В.Ф. Теплоты адсорбции твердыми адсорбентами чистных жидкостей и растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев В.Ф.; МГУ и. В.М.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 7 с.
1386970
  Голутвин Ю.М. Теплоты образования и типы химической связи в неорганически х кристаллах. / Ю.М. Голутвин. – М., 1962. – 97с.
1386971
  Чернобаевь Д.А., Вологдин С.П. Теплоты образования сплавов кремневой кислоты, окиси кальция и безводного каолина / Д.А. Чернобаев и С.П. Вологдин. – Новочеркасск : Тип. К. Маттисена, 1912. – 20 с.
1386972
  Котлярова Г.П. Теплоты растворения галогенидов щелочных металлов в муравьиной кислоте при 25С : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Котлярова Г.П. ; Харьковск. гос. ун-т. – Х., 1968. – 28 с.
1386973
  Мортимер К. Теплоты реакций и прочность связей. / К. Мортимер. – М., 1964. – 287с.
1386974
  Белоусов В.П. Теплоты смешения жидкостей : справочник / В.П. Белоусов, А.Г. Морачевский. – Ленинград : Химия, 1970. – 253с.
1386975
  Жирмунский А.В. Теплоустойчивость клеток и распределение донных животных в верхних зонах моря : Автореф... докт.биол.наук: / Жирмунский А. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 70л.
1386976
  Андреева А.П. Теплоустойчивость коллагеновых волокон и проколлагена лягушек и тресковых рыб в связи с задачами цитоэкологии : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Андреева А.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 21л.
1386977
  Глушанкова М.А. Теплоустойчивость некоторых белковых препаратов внутривидовых групп и систематически близких видов пойкилотермных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Глушанкова М.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1967. – 17л.
1386978
  Андроников В.Б. Теплоустойчивость половых клеток и эмбрионов пойкилотермных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Андроников В.Б. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.13-17
1386979
   Теплофизика газов и жидкостей. – Алма-Ата, 1980. – 96с.
1386980
  Калинчак В.В. Теплофизика горения пылеугольного топлива : монография / В.В. Калинчак, А.С. Черненко ; М-во образования и науки Украины, Одес нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2017. – 235, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-235. – ISBN 978-617-689-231-1
1386981
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : материалы Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1, ч. 1 : Пузырьковое кипение. – 1985. – 139 с.
1386982
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 1 : Пузырьковое, переходное и пленочное кипение жидкостей и их смесей. – 1988. – 225с.
1386983
   Теплофизика и гидрогазодинамика процессов кипения и конденсации : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конференции. – Рига : РПИ
Т. 2 : Пленочная, капельная и другие случаи конденсации паров и их смесей. Испарение жидкостей. – 1988. – 184 с.
1386984
   Теплофизика и теплотехника. – К., 1964. – 340с.
1386985
   Теплофизика и технология сушильно-термических процессов. – Минск, 1975. – 229с.
1386986
   Теплофизика и физическая гидрогазодинамика. – К., 1990. – 94с.
1386987
   Теплофизика и физическая гидродинамика : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1978. – 158с.
1386988
   Теплофизика конденсированных сред. – Москва : Наука, 1985. – 135с.
1386989
   Теплофизика конденсированных сред: структура и свойства : сб.науч.трудов. – Минск : ИТМ им.А.В. Лыкова, 1990. – 120с.
1386990
   Теплофизика кристаллизации веществ и материалов : сб.науч.трудов. – Новосибирск : СО АН СССР, 1987. – 164с.
1386991
   Теплофизика кристаллизации и высокотемпературной обработки материалов. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1386992
   Теплофизика метастабильных жидкостей в связи с явлениями кипения и кристаллизации : сб.науч.трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 164с.
1386993
  Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров / Ю.К. Годовский. – М, 1982. – 280с.
1386994
  Харитонов В.В. Теплофизика полимеров и полимерных композиций / В.В. Харитонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 162 с.
1386995
   Теплофизика промерзающих протаивающих грунтов. – М., 1964. – 199с.
1386996
   Теплофизика технологических процессов. – Куйбышев, 1980. – 122,5с.
1386997
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1982. – 164 с.
1386998
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ
вып.2. – 1983. – 113 с.
1386999
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск : УПИ, 1984. – 178 с.
1387000
   Теплофизика ядерных энергетических установок. – Свердловск, 1985. – 151 с.
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,