Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1386001
  Коваленко В. "...Стоит ли мне писать?.." (до питання психології творчості Зінаїди Тулуб) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 96-131. – ISBN 978-966-493-297-1
1386002
  Маргара І.В. "Стікання" як одна з причин зменшення урожайності зернових культур / І.В. Маргара, 1933. – С. 15-28
1386003
  Медвідь Л. "Стіл", що єднає... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 14


  Функціональність порядку й краси у творчості художника Миколи Шимчука.
1386004
  Галич О. "Стіна" Олександра Ірванця як новітній постмодерний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 50-54
1386005
  Тиха Т.О. "Стінфольська печера" Вільгельма Гауфа у світлі "морської" готики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 111-116
1386006
  Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради / О.Л. Копиленко. – Київ : Україна, 1992. – 202 с.
1386007
  Мороз Л.З. "Сто рівноцінних правд" / Л.З. Мороз. – К., 1994. – 204с.
1386008
  Мартинюк С. "Сто сонетів" Михайла Гершковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 14 вересня (№ 33/34). – С. 7
1386009
  Легкий З. "Стогін ріки" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 12-93. – ISSN 08-68-4790-1


  Роман.
1386010
  Поливода Т. "Стодумна дума" Миколи Вінграновського : Сценарій вечора у "Літературній кав"ярні" / Т. Поливода, І. Ус // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 18-24. – ISSN 0130-5263
1386011
  Иванов Ю.И. "Стоит деревушка..." / Ю.И. Иванов. – М, 1988. – 94с.
1386012
  Воловець Л. "Стоїмо на землі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 87-90. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Не забудем", "Звідкіля ми", "Наперекір", "Порада", "Останні аккорди", "На землі", "Такі ми", "Чи зуміємо?", "Що маємо", "На концерті", "Прохання", "Що збудеться?", "Від нас до них", "Хто для кого".
1386013
  Коновалова Елена "Столбы" в осаде // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
1386014
  Валагин А.П. "Столетье безумно и мудро" / А.П. Валагин. – Воронеж, 1989. – 94 с.
1386015
   "Столетья не сотрут..." = Русские классики и их читатели. – Москва : Книга, 1989. – 426с.
1386016
  Сорг Пьер "Столица Полинезии" : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 120-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
1386017
  Пасічник І. "Столичний" виш на "периферії" / розмову вів Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 8


  Розмова з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником - про місію сучасного університету.
1386018
  Процик І.В. "Століття Якова" В. Лиса: спроба прочитання // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1386019
  Михайлюта В.П. "Століття Якова" і проблема масової літератури в сучасному літпроцесі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 59-66


  У статті розглянуто роман Володимира Лиса «Століття Якова» у контексті дискусій про масову літературу й обґрунтовано думку про формування якісного шару сучасної масової літератури.
1386020
  Довженко О. "Стоп цензурі !":журналістська самооборона : (Ініціатива, спрямована проти цензури й політичного тиску, доводить свою життєздатність і ефективність) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 54-59
1386021
  Іоанну Й. [Столиця біженців : проза / Йоргос Іоанну. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 278 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-1244-8
1386022
  Георганда А. [Століття байрономанії : світ Байрона і новогрецька поезія / Афіна Георганда. – Афіни : Ександас, 1992. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-132-7
1386023
  Лиман І. [Сторінка рецензента] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С.130-132. – ISSN 1998-4634
1386024
  Чеботарёв В.В. «Столкновение цивилизаций» и современный терроризм: мифы и реальность / В.В. Чеботарёв, Т.А. Рубанцова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 76-83. – ISSN 1811-0916
1386025
   Стійкість арок : Збірник праць. – Київ, 1936. – 165с.
1386026
  Олексенко К.В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 260, [6] л. – Додатки: л. 222-260, [6]. – Бібліогр.: л. 191-221
1386027
  Олексенко К.В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1386028
  Вербенська В.М. Стійкість банківської системи в умовах лібералізації міжнародної торгівлі фінансовими послугами (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.: 08.05.01 / Вікторія Михайлівна Вербенська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1386029
  Корнівська В.О. Стійкість банківської системи у контексті взаємозв"язку банків і держави // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 155-166. – ISSN 2222-0712
1386030
  Барановський О.І. Стійкість банківської системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-87.
1386031
  Аристовський В.В. Стійкість берегів Каховського водосховища, що знають зсувних та просадочних деформацій. / В.В. Аристовський, Р.Т. Слободян. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145-146
1386032
  Березкіна В.І. Стійкість видів роду Sedum L. до шкідників та збудників захворювань / В.І. Березкіна, П.Я. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень стійкості видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) до шкідників та хвороб в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
1386033
   Стійкість високодекоративних квіткових рослин за різних екологічних умов / Ю.В. Лихолат, І.В. Білик, Є.С. Бородай, І.Ю. Буряк // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-8331
1386034
  Косткін К.К. Стійкість вихрового ланцюжка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про стійкість нескінченного вихрового ланцюжка, який складається із точкових вихорів однакової інтенсивності. Розглянуто кілька випадків відхиляння від положення рівноваги. В усіх розглянутих випадках отримано нестійке положення ...
1386035
  Руднєв Ю.І. Стійкість вільної поверхні обмежених об"ємів електропровідних рідин у магнітному полі : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.02.05 / Руднєв Ю.І. ; М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1386036
  Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М.Д. Гродзинський. – Київ : Лікей, 1995. – 233с. – ISBN 5-7702-1075-3
1386037
  Гродзінський М.Д. Стійкість геосистем південно-західного рівнинного Криму (теоретико-методичний підхід та деякі результати досліджень) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 52-56 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 24)
1386038
  Капустян О.В. Стійкість глобальних атракторів імпульсних нескінченновимірних систем / О.В. Капустян, М.О. Перестюк, І.В. Романюк // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 1. – С. 29-39. – ISSN 1027-3190
1386039
  Уманський І.І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 9-28 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1386040
  Осецька Д.В. Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 423-433


  У статті розглянуто державні фінанси як складову фінансової системи, через яку здійснюється державний вплив на підвищення рівня конкурентоспроможності економіки. Висвітлено результати дослідження стійкості державних фінансів як об"єкта наукового ...
1386041
  Ходжаян А.О. Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 7-20
1386042
  Калетнік Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 16-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1386043
   Стійкість екосистеми до радіаційних навантажень : монографія / І.В. Матвєєва, С.І. Азаров, Ю.О. Кутлахмедов, О.В. Харламова ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 394, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-391. – ISBN 978-966-932-007-0
1386044
  Авраменко В.М. Стійкість електроенергетичних систем як задача нелінійної механіки // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – C. 5-10. – ISSN 1727-9895


  "Показано, що аналітичні методи нелінійної механіки, розвинені в колишньому Радянському Союзі у 30-х роках минулого століття, адекватні задачі стійкості великих електроенергетичних об’єднань як суттєво нелінійних динамічних систем. Нелінійність ...
1386045
  Євтухов В.М. Стійкість за Ляпуновим лінійних диференціальних рівнянь : 5 розділ курсу "Звичайні диференціальні рівняння"; для студ. фак-ту математики (спеціальн. 01.01 - Математика) / В.М. Євтухов; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 120с. – ISBN 966-549-664-6
1386046
   Стійкість і коливання бурильної колони / В.М. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, С.А. Зінченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франків. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; ПрАТ "Донецьксталь". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 590 с. : іл., табл. – 140-річчю від заснування Наукового товариства ім. Шевченка присвячується. – Бібліогр.: с. 565-589. – ISBN 978-966-668-331-4
1386047
  Клименко О.В. Стійкість і стабільність ринків небанківських фінансових послуг України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 49-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1386048
  Бичков О.С. Стійкість імпульсних нечітких гібридних автоматів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядаються питання стійкості нового класу неперервно-дискретних систем - лінійних нечітких гібридних автоматів. Отримані достатні умови стійкості, доведено теореми про стійкість та стійкість за частиною змінних. Розглядаються випадки ...
1386049
  Дудзяний Сергій Ігорович Стійкість інваріантних торів імпульсних систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Дудзяний Сергій Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 124л. – Бібліогр.:л.116-124
1386050
   Стійкість інваріантних торів імпульсних систем / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Вісник держ. ун-ту " Львівська політехніка"". Сер. прикладна матем., 1998. – №337
1386051
  Фекета П.В. Стійкість інваріантного многовида нелінійної імпульсної системи диференціальних рівнянь, визначеної в прямому добутку тора і евклідового простору / П.В. Фекета, О.М. Перестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Встановлено достатні умови асимптотичної стійкості інваріантного тороїдального многовида нелінійної імпульсної системи диференціальних рівнянь, визначеної в прямому добутку m-вимірного тора Т m і n-вимірного евклідового простору R n. Ключові слова: ...
1386052
  Перестюк М.М. Стійкість інваріантного многовиду одного класу систем диференціальних рівнянь / М.М. Перестюк, Ю.М. Перестюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 97-104. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
1386053
  Островський В.В. Стійкість конфігурацій точкових вихорів на сфері : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05. / Островський В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 119 л. – Додатки: л. 110-119. – Бібліогр. : л.108-109
1386054
  Роголь С.Л. Стійкість лінійний диференціальних рівнянь при малих дифузійних збуреннях : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.02 / Роголь С. Л.; ЧДУ. – Чернівці, 1993. – 27л.
1386055
  Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Кузьмич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1386056
  Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Кузьмич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
1386057
  Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Кузьмич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1386058
  Панчук В.І. Стійкість модифікованої різницевої схеми для рівняння конвективної дифузії / В.І. Панчук, О.В. Панчук // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 52
1386059
  Балде Жозе Алаже Стійкість нових гібридів кукурудзи до сажкових хвороб в умовах північної частини лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Балде Жозе Алаже; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 16с.
1386060
  Сефіу Мелаку Хаілу Стійкість нових сортів озимої пшениці до кореневої гнилі в умовах північної частини лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Сефіу Мелаку Хаілу; Нац. аграрний ун-т. – К., 1999. – 18л.
1386061
  Пирогов В.В. Стійкість основного руху статично незрівноваженого обертового тіла із двома маятниками (кулями) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджується стійкість основного руху ізольованої матеріальної системи, складеної з абсолютно твердого обертового тіла-носія, нерухомої щодо тіла матеріальної точки, що створює його статичну незрівноваженість та двох маятників (куль), які можуть ...
1386062
  Романова Ю.В. Стійкість особистості майбутніх медичних працівників як основа психологічного захисту від маніпулятивних впливів / Ю.В. Романова, Д.А. Настай // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 118-127. – ISSN 2520-6265


  У статті обгрунтовано важливість здатності протидії працівників медичної сфери маніпулятивним впливам з боку пацієнтів. Наведені та проаналізовані результати попереднього (пілотажного) дослідження. Показана необхідність цілеспрямованої психологічної ...
1386063
  Анісімова В.Б. Стійкість підтримуючих ребер циліндричних оболонок / В.Б. Анісімова, 1954. – С. 5-13. – Окр. відбиток
1386064
  Пясецька С.І. Стійкість поля відкладень ожеледі категорії ня у окремі періоди часу протягом кінця ХХ - початку ХХІ сторіч // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 82-91. – ISSN 0868-6939
1386065
  Корінний Андрій Олексійович Стійкість поля нейтронів при перехідних процесах в активній зоні реактора ВВЕР-1000 : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.14 / Корінний А.О.; ОДПУ. – Одеса, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1386066
  Омер Іскендероглу Стійкість прибутку турецьких банків: аналіз панельних даних за допомогою тесту множників лагранжа / Омер Іскендероглу, Альпер Аслан, Ільхан Озтюрк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 429-434 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
1386067
  Штаерман І.Я. Стійкість пружних кругових арок під дією зосереджених сил / І.Я. Штаерман, 1937. – С. 115-142
1386068
  Коваленко О.Є. Стійкість результатів обробки експертних оцінок у системах підтримки прийняття рішень : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 177-181. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1386069
  Терьошина Т.Б. Стійкість рівговаги та руху вільних тіл у системах з магнітною взаємодією надпровідних кілець та магнітних диполів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Терьошина Т. Б.; МО Укт. КДУ. – К., 1994. – 17л.
1386070
  Капустян О.В. Стійкість рівномірних атракторів для одного класу імпульсних параболічних систем / О.В. Капустян, О.В. Перегуда, І.В. Романюк // Дослідження в математиці і механіці : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: М.О. Перестюк, В.М. Євтухов, О.Д. Кічмаренко [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (32). – С. 33-42. – ISSN 2519-206Х
1386071
   Стійкість рівномірного атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями / О.В. Капустян, О.А. Капустян, О.В. Перегуда, І.В. Романюк // Дослідження в математиці і механіці : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: М.О. Перестюк, В.М. Євтухов, О.Д. Кічмаренко [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 2 (34). – С. 31-44. – ISSN 2519-206Х
1386072
  Перестюк О М. Стійкість розв"язків лінійних систем з імпульсним збуренням // Вісник київського університету. серія Мат. і мех., 1977. – №19
1386073
  Перестюк М.О. Стійкість розв"язків лінійних систем з імпульсним збуренням // Вісник Київського університету. Математика і механіка, 1977. – № 19
1386074
  Проскурін Д. Стійкість С*-алгебри, породженої багатовимірними деформаціями CCR / Д. Проскурін, К. Ющенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 242-249. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається С*-алгебра О[нижні індекси f1, f2, … fn], породжена твірними a[нижній індекс і], a[верхній індекс *, нижній індекс і] і співвідношеннями [подані формули]. Доведено ізоморфізм О[нижні індекси f1, f2, …, fn] [ізоморфна] О[нижній ...
1386075
  Діблік Й. Стійкість систем диференціальних рівнянь з чистим запізненням / Й. Діблік, Д.Я. Хусаінов, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 201-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі одержані достатні умови стійкості систем диференціальних рівнянь з післядією. При дослідженні використовується метод функцій Ляпунова.
1386076
  Бичков О.С. Стійкість систем лінійних диференційних рівнянь нейтрального типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 174-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається стійкість лінійних диференціальних систем у комплексному просторі. За допомогою метода функцій Ляпунова отримані необхідні та достатні умови стійкості лінійних систем нейтрального типу.
1386077
   Стійкість сортів пшениці м"якої ярої до листкових грибних хвороб / Р.М. Близнюк, О.А. Демидов, Т.В. Чугункова, М.Ф. Федоренко, Д.Ю. Березовський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 74-79 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1386078
  Ал-Ясірі Хусам Моханад Стійкість сортів ячменю ярого до збудника летючої сажки (Ustilago Nuda Kell. et Swing) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 159-161 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
1386079
  Горошко О.О. Стійкість та коливання антенної щогли під: дією вітрових навантажень / О.О. Горошко, Д.В. Кір"янов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто опис впливу вітрових навантажень на стійкість та коливання антенної щогли. Ключові слова: антенна щогла, коливання, стійкість. In the article description of influencing of the winds loadings is considered on firmness and ...
1386080
  Ясинський В.К. Стійкість та оптимальне керування в стохастичних динамічних системах з випадковими операторами / Ясинський В.К., Юрченко І.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вид. 2-ге, допов. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 256, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 221-246 та в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7611-54-6
1386081
  Боровко В.М. Стійкість та організована група (деякі питання співвідношення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про специфіку розуміння питання "стійкість" у кримінально-правовому сенсі та співвідношення цього поняття зі змістом поняття "організована група" у кримінальному праві України. The issue of the specificity of understanding the ...
1386082
  Попович Н.Є. Стійкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 228-239. – (Юридична ; Вип. 3)
1386083
  Христова Тетяна Євгенівна Стійкість та продуктивність гібридів кукурудзи при моделюванні різних типів посухи : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.02 / Христова Тетяна Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1386084
  Христова Тетяна Євгенівна Стійкість та продуктивність гібридів кукурудзи при моделюванні різних типів посухи. : Дис... канд. біологіч.наук: 03.00.12 / Христова Тетяна Євгенівна; Мелітопольский держ. пед. ін-тут. – Мелітополь, 1997. – 209л. – Бібліогр.:л.182-209
1386085
  Костюк І У. Стійкість територій поширення гіпсового карсту (на прикладі печери Попелюшка та долини р. Чорний потік) / І У. Костюк, Б.Т. Рідуш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 202-204. – ISSN 2306-5680
1386086
   Стійкість фінансового стану як чинник інноваційного розвитку підприємств / В.Я. Олійник, В.М. Олійник, І.В. Дем"яненко, А.В. Буряк // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 98-105. – (Економічні науки)
1386087
  Брежнєва Т.В. Стійкість як ключовий елемент колективної оборони НАТО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – C. 12-21. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1386088
  Литвиненко Т. Стійкість як комплексна властивість підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Стійкість підприємства розглянуто як здатність утримувати основні параметри в заданому стані. Запропоновано узагальнений методичний підхід для виявлення рівня економічної стійкості. Устойчивость предприятия рассматривается в качестве способности ...
1386089
  Коваль Н. Стійкість, стабільність, стагнація - три "стовпи" Східного партнерства // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 5


  Український прорив на європейському напрямі у 2017 р. одночасно оголив питання стратегічного вакууму стосовно подальшого розвитку чільного напряму зовнішньої політики нашої держави. "... Підготовка до п"ятого саміту Східного партнерства, що відбувся 24 ...
1386090
  Швець Г.І. Стік Дніпра нижче Києва / Г.І. Швець. – Київ : АН УССР, 1957. – 128 с.
1386091
  Мельник С.В. Стік завислих наносів р. Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 207-212. – Бібліогр.: 9 назв
1386092
  Лузовіцька Ю.А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Лузовіцька Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1386093
  Лузовіцька Ю.А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Лузовіцька Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзв. ситуацій, НАН України. – Київ, 2017. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 165-176
1386094
  Клебанов Д.О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Клебанов Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзв. ситуацій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 248 арк. – Додатки: арк. 222-248. – Бібліогр.: арк. 206-221
1386095
  Клебанов Д.О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Клебанов Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1386096
  Кравчинський Р.Л. Стік розчинених хімічних речовин з водами р. Інгулець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 155-161 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1386097
   Стік та фактори стоку : Збірник з питань гідрології. – Київ, 1936. – 231с.
1386098
  Закревський Д.В. Стік хімічних компонентів території Українського Приазов"я / Д.В. Закревський, І.О. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 437-441 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1386099
  Войціцький В.М. Стільниковий зв"язок: можлива небезпека та виміри застереження / В.М. Войціцький, В.П. Данько, О.О. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 271-278. – ISBN 978-966-187-005-4
1386100
  Гладун Д. Стіна // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 142-162
1386101
  Логінов Я. Стіна з колючого дроту. Польща змінює пріоритети в облаштуванні кордону з Україною // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Сто тридцять мільйонів злотих — стільки коштів польський уряд планує виділити в держбюджеті на 2018 р. на спорудження стіни з колючого дроту вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Водночас на інвестиції в нові пункти пропуску та модернізацію наявних ...
1386102
  Газін В. Стіна: безпека чи привид неподоланого минулого? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 15


  "Що робить сільський житель, коли сусід зі злим поглядом колючих очей кожної весни на одну, а то й дві лопати посуває свій огород у твій бік?.. Будує паркан. Набагато гірше, коли подібний норов мають деякі держави-сусіди. Геополітичним щастям природа ...
1386103
  Светлов О.Я. Стінгазети та робкори в поході проти ледарства, розхлябаності, прогулів, симулянтів, п`яниць. За нову культуру праці / О.Я. Светлов. – Одеса, 1930. – 32с.
1386104
  Кійко А. Стінгазету на службу завданням весняної с.-г. виробничої кампанії / Кійко А. ; НКО УРСР , Група масової комун. освіти НМС. – Харків : Держсільгоспвидав, 1930. – 15 с.
1386105
  Чабарай Г. Стіни говорять // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 4 (584), 25-31.01.2019. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Вуличне мистецтво - мурали.
1386106
  Онищенко М.Г. Стінна навчальна карта "Україна. Екологічна ситуація" як приклад картографування екологічної та природно-техногенної безпеки України / М.Г. Онищенко, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 38-47


  Розглянуто особливості створення та інформаційне навантаження стінної навчальної карти «Україна. Екологічна ситуація» для загальноосвітніх навчальних закладів. Розкрито змістовно-інформаційні аспекти специфіки теми картографування та особливостей ...
1386107
  Вакульчук О.А. Стінні газети як різновид радянських багатотиражних видань (20–30 рр. ХХ ст.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 150-158. – ISSN 2409-9805
1386108
  Коренюк Ю. Стінопис 11 століття Михайлівського собору Видубицького монастиря в Києві // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.21-37. – ISSN 1728-6875
1386109
  Фесенко Дарія Стінопис XVIIІ ст. костьолів Східної Галичини на тлі західноєвропейського та українського монументального малярства // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 320-352


  Бароко стало першим всеохопним стилем, що поєднало латинську та православно-слов"янську Європу
1386110
  Буцманюк Ю. Стінопис Жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця = Wall painting of christ the lover of mankind church in zhovkva / Юліян Буцманюк. – Львів : Місіонер, 2006. – 152с. : іл. – ISBN 966-658-069-1
1386111
  Садова О. Стінопис Кароля Політинського у монастирській залі Домініканського монастиря у Львові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-193. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Нові сторінки у творчості львівського художника Кароля Політинського (1870-1944) й аналізує нещодавно виявлений стінопис автора, виконаний у 1906 р. у малій трапезній домініканського монастиря у Львові.
1386112
  Гротовський Пйотр Лукаш Стінопис нави церкви св. Онуфрія в Посаді Риботицькій (вступні зауваги) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 3 (27) : Архітектура. Образотворче мистецтво та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 40-69. – ISSN 1728-6875
1386113
  Міляєва Л.С. Стінопис Потелича. / Л.С. Міляєва. – К, 1969. – 247с.
1386114
  Творун Т. Стінянські "Колачі" // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.109-115. – ISSN 0130-6936


  [Традиції шанобливого ставлення українців до хліба.]
1386115
   Стічні води, біотехнології очистки // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 2. – С.80. – ISSN 0131-6001
1386116
  Ткаченко А.С. Стланик туман... : рассказы и повести / А.С. Ткаченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 315 с.
1386117
   СТМ-дослідження впорядкування молекул діарилетенів на поверхні Аu(111) / С.В. Снегір, О.Л. Капітанчук, О.О. Кошова, О.А. Марченко // Хімія, фізика та технологія поверхні : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ, 2014. – Т. 5, № 3. – С. 275-283. – ISSN 2079-1704


  З використанням сканувальної тунельної мікроскопії (СТМ) досліджено процес самовпорядкування терфенілтіазол-похідних діарилетенів на поверхні Au(111). На підставі зміни товщини моношару молекул виявлено зміну геометрії молекули на поверхні Au(111). ...
1386118
  Горячко А.М. СТМ дослідження початкових етапів формування інтерфейсу Bi/Si(100) / А.М. Горячко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 277-284. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп (НВВ СТМ) використано для дослідження початкових етапів формування інтерфейсу між вісмутом і поверхнею кремнію Si(100), при покриттях [тета з нижнім індексом Ві] менше одного моношару (МШ). Показано, що ...
1386119
  Горячко А.М. СТМ дослідження природи та деталей атомарної будови структури поверхні Sl (100)-с (4х4) / А.М. Горячко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп (НВВ СТМ) був використаний для дослідження топографічних особливостей поверхні Si (100)-с (4х4). Детально вивчено поведінку такої структури при різних тунельних напругах. На основі одержаних даних, а ...
1386120
  Горячко А.М. СТМ дослідження фазового переходу Si(100)-2xl/Si(100)-c(4x4) як результата адсорбції та десорбції вісмуту / А.М. Горячко, П.В. Мельник, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 257-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп (НВВ СТМ) був використаний для дослідження взаємодії вісмуту з поверхнею Si(100)-2xl, при покриттях як менше так і більше одного моношару. Встановлено, що адсорбція вісмуту при кімнатній температурі та ...
1386121
  Тарковская И.А. Сто "профессий"угля. / И.А. Тарковская. – Киев, 1990. – 196с.
1386122
  Крылов И.А. Сто басен И. Крылова / И.А. Крылов. – Москва, 1990. – 197с.
1386123
   Сто без една песна : поетска трилогиjа. – Скопjе : Македонска реч, 2006. – 473, [ 2 ] с. – (Избор). – ISBN 9989-163-27-8
1386124
  Трофимов А.И. Сто белых слонов / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1980. – 158с.
1386125
  Абрамович М.И. Сто вариантов письменных работ по математике, предлагавшихся на конкурсных экзаменах / М.И. Абрамович ; М-во связи СССР, Ленингр. электротехн. ин-т связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. – Ленинград : [б. и.], 1968. – 94 с. : черт.
1386126
  Орлов В.И. Сто вариаций на тему старой сказки / В.И. Орлов. – Москва : Советская Россия, 1964. – 256с.
1386127
  Баландин Р.К. Сто великих богов / Р.К. Баландин. – Москва : Вече, 2014. – 427, [4] c. : ил. – Назва обкл.: 100 великих богов. – (100 великих). – ISBN 978-5-4444-1616-7
1386128
  Баландин Р.К. Сто великих географических открытий / Р.К. Баландин, В.А. Маркин. – Москва : Вече, 2000. – 480с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0755-3
1386129
  Жадько Е.Г. Сто великих династий / Е.Г. Жадько. – Москва : Вече, 2004. – 480с. – (100 великих династий). – ISBN 5-7838-0854-7
1386130
  Жадько Е.Г. Сто великих династий / Е.Г. Жадько. – Москва : Вече, 2006. – 480с. : илл. – (100 великих). – ISBN 5-9533-0743-8
1386131
   Сто великих загадок XX века. – Москва : Вече, 2007. – 479, [1] с. : ил. – Загол. обл.: 100 великих загадок XX века. – (100 великих). – ISBN 978-5-9533-2255-3
1386132
  Непомнящий Н.Н. Сто великих загадок природы / Н.Н.Непомнящий. – Москва : Вече, 2006. – 480с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-1124-9
1386133
  Абрамов Ю.А. Сто великих книг / Ю.А. Абрамов, В.Н. Демин. – Москва : Вече, 2004. – 480 с. : ил. – (100 великих ...). – ISBN 5-9533-0490-0
1386134
   Сто великих музеев мира. – Москва : Вече, 1999. – 512с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0497-5
1386135
  Мусский И.А. Сто великих мыслителей / И.А. Мусский. – Москва : Вече, 2000. – 688с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0609-9
1386136
  Мусский С.А. Сто великих нобелевских лауреатов / С.А.Мусский. – Москва : Вече, 2006. – 480с. : илл. – (100 великих). – ISBN 5-9533-1380-2
1386137
  Дамаскин И.А. Сто великих операций спецслужб / И.А. Дамаскин. – Москва : Вече [и др.], 2007. – 508, [3] с. – Загл. обл.: 100 великих операций спецслужб. - На обл. авт. не указан. – (100 великих). – ISBN 978-5-9533-2663-6
1386138
  Калюжная Л. Сто великих писателей / Л. Калюжная, Г. Иванов. – Москва : Вече, 2002. – 592 с. : ил., портр. – На обл. авт. не указаны. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0624-2
1386139
  Иванов В Г. Калюжная Сто великих писателей / Геннадий Викторович Иванов, Любовь Спиридоновна Калюжная. – Москва : Вече, 2006. – 592с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-0435-8
1386140
  Гуржій О.І. Сто великих постатей і подій козацької України / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – Київ : Арій, 2008. – 464 с. – (100 великих). – ISBN 978-966-498-009-5
1386141
  Еремин В.Н. Сто великих поэтов / В.Н. Еремин. – Москва : Вече, 2005. – 480с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-0970-8
1386142
  Рыжов К.В. Сто великих пророков и вероучителей / К.В. Рыжов, Е.В. Рыжова. – Москва : Вече, 2002. – 544с. – (100 великих...). – ISBN 5-94538-095-4
1386143
  Рыжов К.В. Сто великих пророков и вероучителей / К.В.Рыжов, Е.В.Рыжова. – Москва : Вече, 2006. – 544с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-1168-0
1386144
   Сто великих событий 20 века. – Москва : Вече, 2006. – 480с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-1618-6
1386145
   Сто великих сокровищ России / [ автор-сост. Н.Н. Непомнящий ]. – Москва : Вече, 2008. – 480с. – (100 великих). – ISBN 978-5-9533-2698-8
1386146
  Непомнящий Н.Н. Сто великих тайн Древнего мира / Н.Н. Непомнящий. – Москва : Вече, 2006. – 480с. – (100 великих). – ISBN 5-9533-0804-3
1386147
  Гнатюк М Сто великих украинцев / [М. Гнатюк, Л. Громовенко, О. Ламонова и др.]. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – 592 с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1386148
  Самин Д.К. Сто великих ученых / Д.К. Самин. – Москва : Вече, 2004. – 592с. – (100 великих ученых). – ISBN 5-7838-0649-8
1386149
  Губарева М.В. Сто великих храмов мира / М.В. Губарева, А.Ю. Низовский. – Москва : Вече, 1999. – 512с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0506-8
1386150
  Губарева М.В. Сто великих храмов мира / М.В. Губарева, А.Ю. Низовский. – Москва : Вече, 2000. – 512с. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-0506-8
1386151
  Минин И.А. Сто верст до города. / И.А. Минин. – Пермь, 1971. – 127с.
1386152
  Гуров Е.А. Сто весёлых картинок из истории Москвы / Е.А. Гуров, Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 120 с.
1386153
  Винкельхофер Я. Сто взглядов на Японию / Я. Винкельхофер, В. Винкельхофер. – Москва, 1968. – 368с.
1386154
   Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький; Астапенко Н.В., Барашкова О.К., Дарибогова А.В., Дідух Л.М., Збанацький А.Г. та ін. – Київ : Арій, 2006. – 496с. : іл. – ISBN 966-8959-09-4
1386155
  Якобчук Л. Сто відповідей на сто запитань : [зб. теол. лекцій] / Л. Якобчук ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2010. – 638, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8333-35-4
1386156
   Сто военных парадов. – Москва, 1974. – 262с.
1386157
  Лидумниекс А.А. Сто вопросов и ответов / А.А. Лидумниекс. – М., 1987. – 112с.
1386158
  Басин Ю.Г. Сто вопросов и ответов хозяйственнику о строительном законодательстве / Ю.Г. Басин, Е.С. Виняр, А.Г. Диденко. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 127 с.
1386159
  Дубах Г.В. Сто вопросов об океане / Г.В. Дубах, Р.В. Табер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 87с.
1386160
   Сто години Бьлгарска Академия на науките : Тържестенно чествуване октомбри 1969 г. – София : Изд. на Бъл. на науките, 1972. – 424 с. : ил., фото
1386161
   Сто години Бьлгарска Академия на науките (1869-1969 гг.). – София : Изд. на Бъл. на науките
[Т]. 2 : Професори и старши научни сътрудници. Обществени науки. – 1972. – 397 с.
1386162
   Сто години Бьлгарска Академия на науките (1869-1969 гг.). – София : Изд. на Бъл. на науките
[Т]. 3 : Професори и старши научни сътрудници. Природо-математически и риложни науки. – 1972. – 766 с.
1386163
   Сто години од Балканските воjни = Hundred years of the Balkan wars : прилози од научниот собир одржан на 3-4 декември 2012 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2013. – 527, [4] с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-100-2
1386164
   Сто години од основаньето на вмро и 90 години од илинденското востание : Прилози од научен собир одржан на 21-23 октомври 1993 г. – Скопjе, 1994. – 531 с.
1386165
   Сто години от рождението на академик Николай А.Стоянов. – София : Изд-во на Блгарската АН, 1988. – 208с.
1386166
  Павлова С. Сто години от рождения на проф. Кристалина Чолакова // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 117-121. – ISSN 0005-4283
1386167
  Лурье М.Л. Сто два дня героической забастовки. / М.Л. Лурье. – Л., 1938. – 56с.
1386168
  Вольфсон И. Сто двадцать восемь страниц про Ленфильм / И. Вольфсон, Д. Иванеев. – Ленинград, 1969. – 128с.
1386169
  Наседкин Н. Сто двадцать лет спустя : проза: скучная история (повесть) // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-48. – ISSN 0131-2332
1386170
  Ракитный М. Сто деревенских новелл : рассказы / М. Ракитный; авториз. пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1984. – 462 с.
1386171
  Шилова К.А. Сто диалогов по телефону / К.А. Шилова. – Москва, 1987. – 238 с.
1386172
  Константиновский А.И. Сто дней в Китае / А.И. Константиновский. – Ленинград, 1959. – 116с.
1386173
  Молева С.В. Сто дней весны / С.В. Молева. – Л, 1957. – 95с.
1386174
  Поляков Ю.М. Сто дней до приказа: повести / Ю.М. Поляков. – М., 1988. – 302с.
1386175
  Александров А.Л. Сто дней после детства : киносценарий / А.Л. Александров, С. Соловьев. – Москва : Искусство, 1976. – 104 с. – (Библиотека кинодраматургии)
1386176
  Баяндин А.Д. Сто дней сто ночей. - Девушки нашего полка. - Отчаяння / А.Д. Баяндин. – Пермь, 1966. – 293с.
1386177
  Усов М.В. Сто дней, сто ночей / М.В. Усов. – Ставрополь, 1974. – 182с.
1386178
  Баяндин А.Д. Сто дней, сто ночей. - Девушки нашего полка. - Отчаянная / А.Д. Баяндин. – П ермь, 1975. – 293с.
1386179
  Божик Є.Д. Сто днів до моря / Є.Д. Божик. – Львів, 1981. – 208с.
1386180
  Войцехович В.О. Сто днів звитяги / В.О. Войцехович. – Київ, 1970. – 323с.
1386181
  Войцехович В.О. Сто днів звитяги / В.О. Войцехович. – Київ, 1982. – 366с.
1386182
  Лиховид І. Сто днів НАЗЯВО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 15


  У Національному агентстві з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) визначилися з пріоритетами.
1386183
  Зарембо К. Сто днів Сальвіні. Чи зможе Італія змінити обличчя Європи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "Напевно, крім Італії, ніде більше в Європі немає члена уряду, який був би відомий на міжнародній політичній арені більше, ніж президент чи прем"єр-міністр. Хоч яку посаду обіймав Матео Сальвіні формально, в Італії він поводиться щонайменше як міністр ...
1386184
  Рот Й. Сто днів. Левіафан / Йозеф Рот ; [пер. з нім. П.В. Таращука]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 234, [3] с. – Пер. за вид.: Erzahlungen / Joseph Roth. Koln ; Amsterdam: Kiepenheuer & Witsch ; Allert de Lange, 2009. – ISBN 978-966-97234-8-2
1386185
  Кантор В. Сто долларов : проза: маленькая повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 93-118. – ISSN 0321-1878
1386186
  Зельська-Даревич Сто екслібрісів Мирона Левицького : [альбом] / Дарія Зельська-Даревич. – Торонто : [Б. в.], 1997. – 158 с. : іл. – Індекс екслібрісів: с. 156-157. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 151-155. – (Наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 34). – ISBN 0-9690239-5-2
1386187
  Осипов Г.О. Сто женщин и один мужчина / Г.О. Осипов. – Сухуми, 1970. – 160с.
1386188
  Ганина М.А. Сто жизней моих : Роман, повесть / М.А. Ганина. – Москва : Современник, 1983. – 416с.
1386189
  Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. – 3-е изд., стереотип. – М., 1982. – 167 с.
1386190
  Штейнгауз Г. Сто задач / Г. Штейнгауз. – 4-е изд. – М, 1986. – 143с.
1386191
  Соколовская Б.Х. Сто задач по генетике и молекулярной биологии / Б.Х. Соколовская. – Новосибирск, 1971. – 64с.
1386192
  Коган Б.Ю. Сто задач по механике / Б.Ю. Коган. – Москва : Наука, 1973. – 79 с.
1386193
  Коган Б.Ю. Сто задач по физике / Б.Ю. Коган. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1986. – 64 с.
1386194
  Вечерова К. Сто запитань і відповідей про Олеся Гончара (Кросворди й літературні диктанти на матеріалі життєтворчості письменника) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
1386195
  Головин В.А. Сто затей двух друзей. Приятели-изобретатели / В.А. Головин. – М., 1966. – 247с.
1386196
  ЧикинВ.В Сто зимних дней / ЧикинВ.В. – М., 1968. – 80с.
1386197
  Михайлова Биляна Сто и петдесет години от рождението на Холгер Петерсен (1867–1953) // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 98-104. – ISSN 0204-8701
1386198
  Берзин А.А. Сто игр на нашем двоер / А.А. Берзин, Ю.С. Лукшин. – М, 1966. – 103с.
1386199
  Кулагина Г.А. Сто игр по истории. / Г.А. Кулагина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 240с.
1386200
  Зубков Б. Сто изобретений / Б. Зубков. – Москва, 1963. – 296 с.
1386201
  Моренець В. Сто і одне начало. Творчий світ Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 190-205. – ISBN 978-617-7201-57-0
1386202
  Батій Ю.Ю. Сто ігор з географії Української РСР / Ю.Ю. Батій. – Київ : Радянська школа, 1969. – 97с. – (Бібліотека учня "Коли зроблено уроки")
1386203
  Батій Ю.Ю. Сто ігор з географфї Української РСР / Ю.Ю. Батій. – Київ : Радянська школа, 1969. – 96 с. : іл., карт. – (Б-ка учня "Коли зроблено уроки")
1386204
  Маккавеев Н.И. Сто к и русловые процессы / Н.И. Маккавеев. – М, 1971. – 115с.
1386205
   Сто картин - советских художников : [альбом]. – Москва : Сов. художник, 1966. – 7, [12] с., 100 л. ил. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
1386206
  Мокрієв Ю.О. Сто колючок в боки : гуморески / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Молодь, 1961. – 152 с.
1386207
  Смирнов С.В. Сто коротких басен / С.В. Смирнов. – Москва, 1959. – 207с.
1386208
  Рукавишников И.С. Сто лепестков цветка любви / Иван Рукавишников. – [Москва] : Московское книгоиздательство, 1916. – 125 с. – ([Сочинения] : [1901-1925] ; [Кн. 16] ; [Кн. 17])


  [Сочинения] [Текст] / Иван Рукавишников. - Санкт-Петербург, [1901-1925]. - 18-25 см. Место изд. кн. 1-8: Санкт-Петербург ; кн. 9-17, 19-20: Москва; кн. 18: Нижний Новгород Изд-во кн. 4: "Содружество" ; кн. 5-7 : тип. т-ва "Общественная польза" ; кн. ...
1386209
  Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы / Л.Г. Андреев. – Москва : Московский университет, 1967. – 464 с. – Библ. с.455-462
1386210
  Шаститко П.М. Сто лет бесправия / П.М. Шаститко. – М., 1963. – 166с.
1386211
  Дорофеева В.Б. Сто лет восхождения / В.Б. Дорофеева, В.В. Дорофеев. – Москва : Профиздат, 1983. – 319с.
1386212
  Журба О.И. Сто лет днепропетровскому "цеху историков" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 46-54. – ISSN 2077-1800
1386213
  Маркешин С. Сто лет Егорьевской фабрики / С. Маркешин, М. Стулова. – Москва : Московский большевик, 1945. – 75 с.
1386214
  Комолова Н.П. Сто лет истории Италии (ХХ век) / Нелли Комолова. – Москва : ИВИ РАН, 2009. – 277, [1] c. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94067-285-2
1386215
   Сто лет Киевского медицинского института /1841-1941/ : На правах рукописи. – Киев : Медгиз, 1947. – 155с.
1386216
  Бучинский И.Е. Сто лет Киевской метеорологической обсерватории / И.Е. Бучинский. – Отд. отт. из Известий Всесоюзного географического общества. Т. 8, 1956. – 389-392с.
1386217
  Торвальд Ю. Сто лет криминалистики : Пути развития криминалистики / Ю. Торвальд; Пер. с нем. М.В. Колдаевой. – Москва : Прогресс, 1975. – 439с.
1386218
  Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. Пути развития криминалистики / Ю. Торвальд. – Москва : Прогресс, 1974. – 439 с.
1386219
  Подсвиров И.Г. Сто лет любви / И.Г. Подсвиров. – М, 1974. – 311с.
1386220
  Балаховская Фаина Сто лет модернизма : искусство для искусства // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 42 : Фото
1386221
  Голяндин Александр Сто лет одинокой власти и пять тысяч лет забытой истории // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 7 (985). – С. 57-66. – ISSN 0130-1640
1386222
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества : Роман. Повести и рассказы / Гарсиа Маркес. – Москва : Прогресс, 1979. – 588с.
1386223
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества / Гарсиа Маркес. – Кишинев, 1981. – 590с.
1386224
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества / Гарсиа Маркес. – Йошкар-Ола, 1988. – 415с.
1386225
  Гарсия Маркес Сто лет одиночества : роман. Рассказы. / Гарсия Маркес; Пер. с испанского. – Москва : Панорама, 1994. – 464с. – (Лауреаты Нобелевской премии). – ISBN 5-85220-199-5
1386226
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества : Романы, повесть, рассказы / Гарсиа Маркес, Габриель; Пер.с исп.Н.Бутыриной,В.Столбова и Р.Рыбкина. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 640с. – (Зарубежная классика. ХХ век). – ISBN 5-04-004087-3
1386227
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества : роман / Габриель Гарсиа Маркес ; пер. с исп. М.И. Былинкиной. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 383 с. – ISBN 5-267-00063-9
1386228
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества : роман / Габриель Гарсиа Маркес ; [пер. с исп. Маргариты Былинкиной]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 382, [2] с. – Печ. по изд.: Сто лет одиночества / Гарсиа Маркес Г. Москва, 1996. – ISBN 5-91181-003-4
1386229
  Френц Лотар Сто лет одиночества / Френц Лотар, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 106-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1386230
  Гарсиа Маркес Сто лет одиночества. Полковнику никто не пишет : роман ; [пер. с исп.] / Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва : Правда, 1986. – 477 с.
1386231
  Всехсвятский С.К. Сто лет Пулковской обсерватории / С.К. Всехсвятский, проф. – Москва : АН СССР. – С. 113-119


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
1386232
   Сто лет Пулковской обсерватории : сб. статей. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1945. – 272 с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
1386233
   Сто лет со дня смерти А.С.Пушкина. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР
1837-1937. – 1938. – 282 с.
1386234
  Шлепнер Б.С. Сто лет социальной истории Бельгии / Б.С. Шлепнер. – Москва, 1959. – 549 с.
1386235
  Булычев Кир Сто лет тому вперед / Булычев Кир. – Ленинград, 1991. – 637,1с.
1386236
  Кацнельсон З.С. Сто лет учения о клетке. / З.С. Кацнельсон. – М-Л, 1939. – 272с.
1386237
  Донде А. Сто лет фотографии / А. Донде. – Х., 1939. – 112с.
1386238
   Сто лет черняховской культуре : сб. науч. статей / Н.С. Абашина, А.И. Айбабин, О.В. Бобровская, В.П. Власов, Г.А. и др. Вознесенская; Т-во Археології та Антропології совместно с Ин-том пямятникоохран. исслед. М-ва культуры и искусств Украины при содействии Нац. Комиссии Украины по делам ЮНЕСКО ; [редкол.: М.І. Гладких (голов. ред.) та ін ; ред. та упоряд. М.Є. Левада]. – Киев : Товариство Археології та Антропології, 1999. – 404, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 404. – Библиогр.: с. 372-403. – (Бібліотека "Vita antiqua"). – ISBN 966-95597-1-5
1386239
  Линдерт П.Х. Сто лет эволюции международной валютной системы / П.Х. Линдерт. – М., 1970. – 6с.
1386240
  Несин А. Сто лир за сумасшедшего / А. Несин. – М., 1964. – 48с.
1386241
  Онищенко О. Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 5-9. – ISSN 0130-6936
1386242
  Коцюбинська Н. Сто літ пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 1, 2


  Вшанування пам"яті Михайла Коцюбинського приурочені до 100-річчя від дня смерті
1386243
  Буданков Л.Ф. Сто логических задач. / Л.Ф. Буданков. – Тула, 1965. – 112с.
1386244
  Ващенко О.Н. Сто метелей / О.Н. Ващенко. – Брянск, 1964. – 40с.
1386245
  Золототрубов А.М. Сто метров до солнца / А.М. Золототрубов. – Москва, 1970. – 189с.
1386246
  Яновский Е.Г. Сто миллионов. / Е.Г. Яновский. – М-Л, 1937. – 12с.
1386247
   Сто найбільш переможних битв УПА з радянськими каральними військами (НКВС, СМЕРШ) // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12
1386248
   Сто найвідоміших українців. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – 633, [3] с. : іл. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1386249
   Сто народов, сто языков. – Москва : Просвещение, 1992. – 208с.
1386250
  Островой С.Г. Сто новых стихотворений / С.Г. Островой. – Москва, 1967. – 197с.
1386251
  Михайлов П.М. Сто ночей в горах Югославии / П.М. Михайлов. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 207с.
1386252
  Пудалов Ф.М. Сто один день, или Приключения Замана / Ф.М. Пудалов. – М, 1974. – 415с.
1386253
  Пудалов Ф.М. Сто один день, или Приключения Замана / Ф.М. Пудалов. – М, 1986. – 367с.
1386254
  Мартынов Г.С. Сто одиннадцатый / Г.С. Мартынов. – Л, 1979. – 223с.
1386255
  Алексєєв С. Сто оповідань з російської історії / С. Алексєєв. – Київ : Молодь, 1972. – 189 с.
1386256
  Клопов А.Я. Сто ответов на вопросы любителей телевидения / А.Я. Клопов. – Москва-Ленинград, 1949. – 80 с.
1386257
  Розанцев С.Н. Сто ответов на вопросы по жилищному законодательству / С.Н. Розанцев. – Москва, 1965. – 128с.
1386258
   Сто офортов XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1964. – 131с.
1386259
  Данилушкин В. Сто очков вперед / В. Данилушкин. – Магадан : Магаданское книжное издательство, 1981. – 208 с.
1386260
  Антонюк Д. Сто п"ятдесят п"ять польських замків і резиденцій в Україні : [путівник] / [Антонюк Д. ; автор фотогр. Д. Антонюк ; карти Р. Маленкова]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-359-3
Ч. 1. – 2011. – 192 с. : фотоіл. – Кн. без тит. аркушу. – Бібліогр.: с.190
1386261
  Веремійчик О. Сто п"ятнадцять років від дня народження Олени Теліги // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1386262
   Сто памятных дат : художественный календарь. – Москва : Советский художник, 1973. – 280с.
1386263
   Сто памятных дат : художественный календарь. – Москва : Советский художник, 1975. – 320с.
1386264
  Керес П. Сто партий / П. Керес. – М., 1966. – 384с.
1386265
  Левин М.И. Сто первая версия. Повесть о буднях милиции. / М.И. Левин. – Душанбе, 1966. – 190с.
1386266
  Мустафин К. Сто первое чудо : стихи / Габиден Мустафин ;. – Москва : Современник, 1976. – 78 с.
1386267
  Громковская Л.Л. Сто первый взгляд на Японию / Л.Л. Громковская. – М, 1991. – 261с.
1386268
  Овчинников В.В. Сто первый лик Фузди / В.В. Овчинников. – Москва, 1975. – 159с.
1386269
  Машбаш И. Сто первый перевал : романы / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. Е.Карпова. – Москва : Советская Россия, 1985. – 541 с.
1386270
  Ошанин Л.И. Сто песен / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 215с.
1386271
  Ошанин Л.И. Сто песен / Л.И. Ошанин. – М, 1966. – 207с.
1386272
  Беранже Пьер Жан Сто песен / Беранже Пьер Жан. – М, 1966. – 362с.
1386273
  Давааджий Г. Сто песен дархата Г. Давааджия / Г. Давааджий. – М., 1978. – 104с.
1386274
  Стельмах Б.М. Сто пісень / Б.М. Стельмах. – Львів, 1989. – 119 с.
1386275
  Карпов А.Е. Сто победных партий / А.Е. Карпов. – М., 1984. – 320с.
1386276
  Вінграновський М.С. Сто поезій : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1967. – 128 с.
1386277
  Рільке Р.М. Сто поезій = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: Мойсей Фішбейн, Михайло Добрянський ; худож. Чюрльоніс М.К.]. – Київ : Либідь, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. – ISBN 978-966-06-0627-2
1386278
  Рільке Р.М. Сто поезій = Hungert Hedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. [з нім.] Мойсея Фішбейна ; [упоряд.: М. Фішбейн, М. Добрянський]. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2014. – 271, [2] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. дані парал. укр., нім. - Текст парал. нім., укр. – ISBN 978-966-06-0627-2


  Зміст : Одинадцять явлень Христа ; Книга годин ; Книга картин ; Нові поезії ; Життя Марії ; Сонети до Орфея ; Поезії 1906-1926.
1386279
  Рільке Р.М. Сто поезій = Hundert Gedichte / Райнер Марія Рільке ; у пер. Мойсея Фішбейна. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 2018. – 271, [1] с. : портр., іл. – Текст парал. нім., укр. – ISBN 978-966-06-0627-2


  Зміст : Одинадцять явлень Христа ; Книга годин ; Книга картин ; Нові поезії ; Життя Марії ; Сонети до Орфея ; Поезії 1906-1926.
1386280
  Бондаренко С. Сто поетів України - грузинською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 3, 9


  У посольстві Грузії в Україні відбулася представницька міжнародна зустріч, головним приводом для якої став вихід у Тбілісі антології "100 поетів України" у перекладах грузинською Рауля Чілачави. Серед гостей: перший посол Грузії в Україні Валерій ...
1386281
  Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський. – К., 1988. – 302с.
1386282
  Цурикова Г.М. Сто прапорщиков / Г.М. Цурикова. – Л., 1983. – 408с.
1386283
  Цурикова Г.М. Сто прапорщиков. / Г.М. Цурикова. – Л., 1989. – 414с.
1386284
  Чалий Б.Й. Сто пригод Барвінка та Ромашки / Б.Й. Чалий. – Київ, 1976. – 124 с.
1386285
  Браул Ю.В. Сто приемов женской самообороны / Ю.В. Браул, С.А. Смоляков. – Барнаул, 1991. – 88с.
1386286
  Чалый Б.И. Сто приключений Барвинка и Ромашки / Б.И. Чалый. – М, 1978. – 127с.
1386287
  Малахов А. Сто профессий геолога / А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 192 с.
1386288
  Синклер Э. Сто процентов / Э. Синклер. – 307 с.
1386289
  Дымский А Я. Сто процентов / А Я. Дымский. – М, 1958. – 48с.
1386290
  Феофанов Ю.В. Сто процентов закона / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 72с.
1386291
   Сто процентов самоучитель macromedia Flash MX : Учебное пособие. – Москва : Технолоджи - 3000, 2005. – 544с. + CD-ROM. – На обкл.: 100% самоучитель ... – ISBN 5-94472-026-3
1386292
  Гаевский А.Ю. Сто процентов самоучитель Windows. Все версии от 98 до XP : Установка, настройка и успешная работа. Учебное пособие / А.Ю. Гаевский. – Москва : Технолоджи - 3000, 2004. – 400с. – На обкл.: 100% самоучитель. – ISBN 5-94472-015-8
1386293
   Сто процентов самоучитель работы в сети интернет : Учебное пособие. – Москва : Технолоджи-3000, 2004. – 208с. – На обкл.: 100% самоучитель ... – ISBN 5-94472-025-5
1386294
   Сто путей, сто дорог. – Иркутск, 1973. – 146с.
1386295
  Сапожников Л.А. Сто путей, сто дорог / Л.А. Сапожников. – Киев, 1980. – 120с.
1386296
  Ольшанский А.А. Сто пятый километр / А.А. Ольшанский. – Москва, 1977. – 287с.
1386297
  Лагин И Л. Сто пятьдесят три самоубийцы / И Л. Лагин. – Москва. – 94 с.
1386298
  Патон Б.Е. Сто раз отмерить... / Б.Е. Патон. – М., 1989. – 105с.
1386299
  Курак Е.А. Сто разных сердец: Наблюдения и размышления директора шк. / Е.А. Курак. – Куйбышев, 1990. – 41с.
1386300
  Воронин С.А. Сто рассказов / С.А. Воронин. – Ленинград, 1991. – 541с.
1386301
  Алексеев С.П. Сто рассказов из русской истории / С.П. Алексеев. – Москва, 1987. – 606 с.
1386302
  Алексеев С.П. Сто рассказов о войне / С.П. Алексеев. – Москва, 1975. – 222с.
1386303
  Криштоф Е.Г. Сто рассказов о Крыме / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1985. – 381с.
1386304
  Дворкин Э.В. Сто рассказов об Иванцове / Э.В. Дворкин. – Л., 1991. – 60с.
1386305
   Сто рисунков из сочинения Н. В. Гоголя "Мертвые души" : издание вышло в 1846 году. Из ста рисунков подписчики получили семьдесят два листа. – Москва : Книга, 1985. – 31, [1] с., 72 грав. в отд. л., ил. – 2 кн. в пер. и папка с ил. влож. в футл.


  Папка : факсимиле семидесяти двух гравюр на отдельных листах ; первое отдельное приложение - факсимиле тридцати одной гравюры из второго издания «104 рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души"» ; второе отдельное приложение - статья Г. Ю. Стернина ...
1386306
  Павличко С. Сто років без Фройда // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 11-15
1386307
  Караченцев Ю.І. Сто років вітчизняній ендокринології // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2019. – Т. 25, № 3. – С. 353-357. – ISSN 2413-7944
1386308
  Кучерук О. Сто років державності / вів бесіду Я. Музиченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 35). – С. 6


  "Українська державність у 1917 році будувалася блискавично. Із, по суті, нічого постали державні інституції, установи культури, заклади освіти — від садочків до ВИШів, армія. У наступні десятиліття, вже за радянської влади, за інерцією тривав цей ...
1386309
  Дячук О. Сто років досягнень, перемог, труднощів, проблем і перспектив // Світ. – Київ, 2018. – Листопад (№ 43/44). – С. 1-2


  До 100-річчя створення Національної академії наук України.
1386310
   Сто років занепаду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Ст років тому перед Аргентиною відкривалися необмежені можливості. Що ж трапилося?
1386311
  Стамбол І. Сто років звитяги українців на станції Вапнярка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 134). – С. 8-9
1386312
  Кресін О. Сто років із дня народження Віктора Кнаппа // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 201-202. – ISSN 1993-0909
1386313
   Сто років книгозбірні ялтинської української громади // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 7


  "Примірники книгозбірні в себе зберігав Яким Леонтійович Малюженко - актор-аматор, співак, бухгалтер за фахом."
1386314
  Кралюк П. Сто років недолі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 30


  Історія Холмщини та Підляшшя.
1386315
  Геллер О.Л. Сто років неіржавіючої сталі : за матеріалами публікацій ФРН // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 2073-9583
1386316
  Делімарський Ю.К. Сто років періодичного закону (1869-1969) / Ю.К. Делімарський, Г.В. Шиліна. – Київ, 1969. – 190с.
1386317
  Патон Б. Сто років плідної співпраці : [до 185-річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 серпня (№ 163). – С. 6-7


  Історія співпраці Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1386318
  Патон Б. Сто років плідної співпраці (до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Ювіляри України : події, імена, звершення / [упоряд.: В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2019. – С. 12-13. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-617-7632-08-4
1386319
  Вольвач П. Сто років походу на Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 6


  Українське державотворення: Болбочан Петро Федорович — український військовий діяч, полковник Армії УНР.
1386320
  Вольвач П. Сто років походу на Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 4-5
1386321
  Вольвач П. Сто років походу на Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 6
1386322
  Гарсіа Маркес Габріель Сто років самотності : Роман // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.3-68
1386323
  Гарсіа Маркес Габріель Сто років самотності : Роман. Повісті. Оповідання / Гарсіа Маркес Габріель; Ін-тут літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Націон. Акад. Наук України; Пер. з іспанської. – Київ : Всесвіт, 2004. – 616с. – (Біб-ка світової літератури). – ISBN 966-95968-8-2
1386324
  Поліщук Я. Сто років самотності і самопосвяти // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – C. 239-243. – ISSN 1426-7470


  До 100-річчя Одержимої Лесі Українки.
1386325
  Семків Р. Сто років стабільності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 1/2 (270). – С. 58-60. – ISSN 1996-1561


  Чому найвідоміший роман Габріеля Маркеса "Сто років самотності" варто перечитати у зрілому віці.
1386326
  Гефер С. Сто років суперечок: історики і Перша світова війна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 14-17
1386327
  Сліпченко О. Сто років тому в Парижі... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 15


  Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. в історії України.
1386328
  Федака С. Сто років тому Закарпаття проголосувало за злуку з Україною / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 4-5


  Професор УжНу, історик і краєзнавець Сергій Федака - про витоки й історичну вагу цієї події.
1386329
  Заброварний Ст. Сто років тому на Україні // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 122-124
1386330
  Стець С. Сто років у палаці Владислава Лозинського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 56-63. – ISSN 0131-2685
1386331
  Пащенко Є.М. Сто років у Подунав"ї. Українсько-сербські зв"язки доби бароко / Є.М. Пащенко. – Київ : Центр "Укаїнське бароко", 1995. – 352с. – ISBN 5-7702-0979-8
1386332
   Сто років юності = A hundred years of youth A bilingual anthology of 20 th century ukrainian poetry : Антологія української поезії 20 ст. в англомовних перекладах. – Львів : Літопис, 2000. – 879с. – ISBN 966-7007-36-1
1386333
  Курило В. Сто років: історія становлення та розвитку [Луганського національного університету імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 6. – ISSN 2219-5793
1386334
  Руденко М.Д. Сто світил: Вірші та поеми. / М.Д. Руденко. – Київ, 1970. – 480с.
1386335
  Хафиз Сто семнадцать газелей / Хафиз. – М, 1981. – 183с.
1386336
  Полотай Н.И. Сто скоморошин шута Балакиря : юмор и сатира : [cтихи] / Николай Полотай ; [худож. Е.А. Шукаев]. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 127 с. : ил.
1386337
  Квапилик Й. Сто советов / Й. Квапилик. – Москва, 1983. – 80с.
1386338
  Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А. Сухомлинский. – Ижевск, 1981. – 296 с.
1386339
  Сухомлинский В.А. Сто советов учителю / В.А. Сухомлинский. – Киев : Радянська школа, 1984. – 254 с.
1386340
   Сто сонетів білоруських поетів : антологія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд., авт. передм. та перекладів: Мойсієнко Анатолій Кирилович. – Київ : Київський університет, 2019. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 15. – ISBN 978-966-933-039-0
1386341
  Коллар Я. Сто сонетов : пер. с чеш. / Ян Коллар ; [Пред. и прим. А. Зайцевой]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 245 с.
1386342
  Дудин М.А. Сто стихотворений / М.А. Дудин. – Л., 1979. – 176с.
1386343
  Пушкин А.С. Сто стихотворений и десять писем / А.С. Пушкин ; [сост. и ком. Ю. Русаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 350 с. : 1 л. портр. – (Тебе в дорогу, романтик)
1386344
  Пушкин А.С. Сто стихотворений и десять писем / А.С. Пушкин. – 2-е изд. – М, 1987. – 334с.
1386345
   Сто стихотворений о книге. – Москва : Книга, 1977. – 174 с.
1386346
  Волков Н.В. Сто страниц о бизнесе / Н.В. Волков. – Москва, 1991. – 126с.
1386347
   Сто страниц о Кирове : Фот. Документы. Коммент. – Москва : Политиздат, 1968. – 103 с. : ил.
1386348
  Брюханов Б.Б. Сто строк в номер / Б.Б. Брюханов. – Рига, 1990. – 191с.
1386349
  Быстров Ю.А. Сто схем с индикаторами / Ю.А. Быстров, А.П. Гапунов, Г.М. Персианов. – Москва, 1990. – 111 с.
1386350
  Тан Э. Сто тайных чувств = Tan Amy : Роман / Пер. с англ. А.Патрикеевой; Эми Тан. – Москва : Б.С.Г. ПРЕСС, 2003. – 458с. – ISBN 5-93381-097-5
1386351
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Сто тисяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилдевич (Карпенео-Карого). – У Черкассах (Черкаси) : Друк. В.В. Колодочки, 1898. – 75 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1386352
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тисяч : Комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1952. – 75 с. – (Бібліотекака української драматургії)
1386353
  Карпенко-Карий Сто тисяч / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Vivat, 2018. – 191, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-221-7
1386354
  Моргун В.В. Сто тисяч академіка Моргуна : інтерв"ю / вела розмову Л.Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-15 березня (№ 9). – С. 1, 12


  Про нарікання на науку і її головний штаб - НАНУ, звинувачуючи в застої, неконкурентоздатності. Про Ін-т фізіології рослин і генетики (ІФРГ) НАН України. Розмова з директором Інституту фізіології рослин і генетики, академіком НАНУ, Героєм України ...
1386355
  Колодяжний В. Сто тисяч колосків Володимира Моргуна // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 8-9


  "Проблема продовольчої безпеки скоро стане проблемою номер один. Володимир Моргун, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, доктор біологічних наук, академік. Учений - тричі лауреат Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, ...
1386356
  Исаев М.И. Сто тридцать равноправных = О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1970. – 192с.
1386357
   Сто тридцять ігор для уроків з англійської мови. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.9(21)). – ISBN 966-333-091-0
1386358
  Бурлаков М.А. Сто трудных французских глаголов : Пособие для учителей / М.А. Бурлаков, И.Е. Дречевич, М.А. Мираи. – Москва : Просвещение, 1980. – 104 с.
1386359
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедия в 4 диях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
1386360
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Сто тысяч : комедія в 4 діях Ивана Тобилевича (Карпенка-Карого) // Жарт життя : Комедія на 3 дії, з 5-ти картин / С.Ф. Черкасенко. – [Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1908. – 75 с.
1386361
  Кудрявская Л.Б. Сто тысяч встреч. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1976. – 127с.
1386362
  Григорьев А. Сто тысяч красоток / А. Григорьев. – Чебоксары, 1967. – 87с.
1386363
  Миляев Х. Сто тысяч поцелуев. / Х. Миляев. – М, 1991. – 614с.
1386364
  Ильин М. Сто тысяч почему: Путешествие по комнате; Который час?: Рассказы о времени; Черным по белому : Рассказы о книгах: Для мл. шк. возраста / М. Ильин. – Ленинград, 1989. – 222с.
1386365
  Гальба В.А. Сто улыбок / В.А. Гальба. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – [124] с.
1386366
  Вагнер М. Сто физиологических опытов над жизнью фасоли / М. Вагнер. – Москва, 1922. – 126с.
1386367
  Гончаров Ю. Сто холодных ночей / Ю. Гончаров. – Воронеж, 1970. – 220 с.
1386368
  Славич С.К. Сто часов / С.К. Славич. – Симферополь, 1971. – 132с.
1386369
  Новоженов Ю.М. Сто часов жизни доктора Воронова / Ю.М. Новоженов. – Брянск, 1961. – 108с.
1386370
  Марьян В.С. Сто часов с лидером / В.С. Марьян. – М., 1988. – 207с.
1386371
  Тушнова В.М. Сто часов счастья / В.М. Тушнова. – М., 1965. – 155с.
1386372
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 100 рис.
1386373
  Агин А.А. Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" / рисовал А. Агин ; гравировал Е. Бернардский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Д.Д. Федорова, 1892. – 103 рис.
1386374
  Бражнин И.Я. Сто шагов в сказку / И.Я. Бражнин. – Л., 1963. – 88с.
1386375
  Кравченко А.И. Сто шагов к солнцу / А.И. Кравченко. – Донецк, 1966. – 115с.
1386376
  Федоров Ю.И. Сто шагов на брата / Ю.И. Федоров. – М., 1982. – 47с.
1386377
  Генатулин А.Ю. Сто шагов на войне / А.Ю. Генатулин. – Москва, 1983. – 287с.
1386378
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – М, 1953. – 123с.
1386379
  Шкаровская И.И. Сто шагов на север / И.И. Шкаровская. – М, 1953. – 123с.
1386380
  Протасов В.И. Сто шагов. / В.И. Протасов. – М., 1963. – 48с.
1386381
  Кукуев Н.А. Сто шашечных этюдов. / Н.А. Кукуев. – М-Л, 1927. – с.
1386382
  Гайченя П.А. Стовбурні шкідники лісу : атлас-визначник / П.А. Гайченя, О.Я. Сєріков, К.К. Фасулаті. – Київ : Урожай, 1970. – 162 с. : кольор. табл. 70, чорно-білих 7
1386383
  Козловський М.П. Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 185-190 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1991-606X
1386384
  Дєльцова О.І. Стовбурові клітини кишки / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковский // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 76-82. – ISSN 1727-0847
1386385
  Калмикова О.О. Стовбурові клітини нігтьового органу ссавців // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4, № 1. – С. 132-137. – ISSN 2308-3794


  В огляді проведено аналіз сучасного стану експериментальних досліджень щодо можливостей виділення, культивування стовбурових клітин з нігтьового органу ссавців та можливої їх участі при регенерації кінцівки. Відомо, що нігтьова одиниця має в своєму ...
1386386
  Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники на ділянках вітровалу у соснових насадженнях та пріорітети призначення санітарних рубок / В.Л. Мєшкова, Ю.Є. Скрильник, О.В. Товстуха // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 171-175 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1386387
  Мєшкова В.Л. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах : монографія / В.Л. Мєшкова, І.М. Соколова ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : Планета-Прінт, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-152. – ISBN 978-617-7229-79-6
1386388
  Загребельний Павло Стовпо-творіння. Кавтаклізма : Романи / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 286с. – (Література). – ISBN 966-03-2369-7
1386389
  Богачук О.Ф. Стогін землі / О.Ф. Богачук. – Львів, 1983. – 70с.
1386390
   Стоглав : [Собор вывший в Москве при государе царе и великом князе Иване Васильевиче. (В лето от с. м. 7059, а от р. х. 1551)]. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Е. Кожанчикова ; В тип. Императорской Академии наук, 1863. – 312, 24 с.
1386391
  Шпаков А.Я. Стоглав : (К вопросу об официальном или неофициальном происхождении этого памятника) / А.Я. Шпаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1903. – 32 с. – Отд. оттиск: Сборник статей п истории права, изданного под ред. проф. М. Ясинского в честь М.Ф. Владимирского-Буданова


  На тит. л. фам.-подпись: Илья Львович Бабат - Иехиель (Илья) Львович Бабат – отец (1886-1941)
1386392
   Стогній Анатолій Олександрович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 92-94. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1386393
  Зурба А.П. Стодневка : роман / А.П. Зурба. – Москва : Советский писатель, 1979. – 295 с.
1386394
   Стодневные бои в Грозном. – Грозный, 1959. – 131с.
1386395
   Стоение двухядерного дихлоробис- /оксиминофосфонат/ меди (ІІ) / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, Р.Д. Лампека, Л.Н. и др. Морозова // Журн. неорган. химии, 1989. – № 1
1386396
  Мусатов О.І. Стожари / О.І. Мусатов. – К. – 202с.
1386397
   Стожари. – Минск, 1984. – 222с.
1386398
   Стожари. – К, 1991. – 303с.
1386399
  Катерли Е.И. Стожаровы / Е.И. Катерли. – Ленинград, 1956. – 275с.
1386400
  Катерли Е.И. Стожаровы. -- Бронзовая прялка. -- Жизнь Грани Соколовой. / Е.И. Катерли. – Л, 1960. – 831с.
1386401
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – 2-е изд. – Л, 1948. – 351с.
1386402
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1948. – 267с.
1386403
  Катерли Е.И. Стожаровы. / Е.И. Катерли. – Л, 1957. – 199с.
1386404
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1950. – 208с.
1386405
  Мусатов А.И. Стожары / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 640с.
1386406
  Василькова Ирина Стожок для несуществующей козы : маленькая повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 8. – С. 101-121. – ISSN 0012-6756
1386407
  Бальмонт К.Д. Стозвучные песни : сочинения / К.Д. Бальмонт. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1990. – 336 с.
1386408
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Таллин, 1957. – 382с.
1386409
  Драйзер Т. Стоик : пер. с англ. / Т. Драйзер. – Київ : Художественная литература, 1959. – 388 с.
1386410
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Москва, 1981. – 384с.
1386411
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 366с.
1386412
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Кишинев, 1989. – 362с.
1386413
  Драйзер Т. Стоик / Т. Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 348с. – ISBN 5-85869-017-3
1386414
  Драйзер Т. Стоик : роман : [пер. с англ.] / Теодор Драйзер ; [ил. С. Злобина, О. Шахова]. – Курск : Сеймъ, 1993. – 315, [5] с. : ил. – Печ. по изд.: Теодор Драйзер. Собр. соч.: в 12 т. Москва: Правда. Т. 5, 1973. – ISBN 5-85834-035-0
1386415
  Драйзер Т. Стоик. Оплот : романы / Т. Драйзер; [Сост., авт. послесл. Ю.В. Ковалев]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 671с. – ISBN 5-289-00501-3
1386416
  Илус В. Стоим крепко : повесть / В. Илус; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1963. – 207 с.
1386417
   Стоим на страже. – М, 1988. – 318 с.
1386418
  Косаренко А.А. Стоимостное распределение при социализме и его категорий / А.А. Косаренко. – Калинин, 1986. – 83с.
1386419
  Андрианова Г.Д. Стоимостной контроль в сетевом планировании : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Андрианова Г.Д.; Высш. парт. школы при ЦК КПСС. Кафедра советской экономики. – Москва, 1970. – 26л.
1386420
  Рыжий И.Б. Стоимостные и хозрасчетные рычаги коренной перестройки управления экономикой / И.Б. Рыжий. – Львов : Світ, 1991. – 184 с.
1386421
  Лансков А.В. Стоимостные категории и внутрихозяйственный расчет в научных организациях / А.В. Лансков, С.Ю. Шевченко. – Л., 1990. – 122с.
1386422
  Правотворов Г.Б. Стоимостные категории и способ производства. / Г.Б. Правотворов. – М., 1974. – 303с.
1386423
  Бороздин Ю.В. Стоимостные отношения в социалистической экономике / Ю.В. Бороздин. – М., 1988. – 179с.
1386424
  Овсянников К.С. Стоимостные отношения и их роль в повышении эффективности социалистического промышленного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Овсянников К.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 23л.
1386425
  Погосов И.А. Стоимостные показатели промышленной продукции / И.А. Погосов. – Москва, 1967. – 128с.
1386426
  Ларионов И.К. Стоимостные рычаги в кругообороте фондов / И.К. Ларионов. – М, 1976. – 152с.
1386427
   Стоимостные рычаги повышения эффективности производства. – М, 1977. – 207с.
1386428
  Ларионов Стоимостные формы в кругооборте средств предиприятия : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ларионов и. К.; ЛФЭИ. – Л., 1979. – 47л.
1386429
  Седышев Ю.А. Стоимостные формы в плановом управлении / Ю.А. Седышев. – М, 1983. – 211с.
1386430
  Смолдырев Д.А. Стоимостные формы экономических отношений развитого социализма / Д.А. Смолдырев. – Уфа, 1974. – 376с.
1386431
   Стоимость в системе экономических отношений. – Новосибирск, 1990. – 128с.
1386432
   Стоимость в условиях социализма. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 436 с.
1386433
  Чичкина Светлана Стоимость визы едина для всех : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 44 : Фото
1386434
  Хвестик М.А. Стоимость водных ресурсов Украины и ее регионов в измерениях национального богатства / М.А. Хвестик, Л.В. Левковская, А.Н. Сундук // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 10 (639). – С. 84-96. – ISSN 0131-7741
1386435
   Стоимость жизни и ее измерение. – Москва, 1991. – 174 с.
1386436
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс. – М., 1988. – 487с.
1386437
  Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал : Пер. с англ. / Дж.Р. Хикс; Общ. ред. и вступ. ст. Р.М.Энтова. – Москва : Прогресс, 1993. – 488 с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-00431-22
1386438
  Табулдин М.Н. Стоимость и плановая цена / М.Н. Табулдин. – Алма-Ата, 1987. – 121с.
1386439
  Мендельсон А.С. Стоимость и цена / А.С. Мендельсон. – М., 1963. – 120с.
1386440
  Тарасов В.И. Стоимость и цена машин в условиях интенсивного хозяйствования / В.И. Тарасов. – Минск, 1985. – 174с.
1386441
  Тарновский О.И. Стоимость и цена на мировом социалистическом рынке / О.И. Тарновский, Н.М. Митрофанова. – М., 1968. – 335с.
1386442
  Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования : Монография / Т.И. Артемова; НАНУ; Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев : Основа, 2006. – 448с. – ISBN 966-699-173-Х
1386443
   Стоимость капитального строительства за 1931-34 и 1 квартал 1935 года. – М, 1935. – 56с.
1386444
   Стоимость отдельных видов платныых услуг полученных население в 1989 г.. – М, 1989. – 110с.
1386445
  Суворов М. Стоимость солнца. / М. Суворов. – М., 1969. – 88с.
1386446
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике (проблемы развития и совершенствования стоимостного учета продукции).. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т. – Л., 1980. – 32л.
1386447
  Постников Е.С. Стоимость, цена и трудоемкость в социалистической экономике.. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.02 / Постников Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1978. – 32л.
1386448
  Скальковский К.А., Краевский Д.М. Стоит-ли поощрять русскую промышленность? : С 4 табл. колебаний вексел. курса в С.-Петербурге и в Нью-Йорке и различ. фондов на С.-Петерб. бирже / [соч.] К.А. Скальковского и Д.М. Краевского. – Санкт-Петербург : Изд. С.Ф. Соловьев ; [В тип. А. Головачева], 1866. – описание [4], 91 с., 4 л. граф. – Экз. дефектный, отсутствуют: обложка в конце кн., с. 91 и 4 л. граф.


  Авт.: Краевский, Дмитрий Михайлович
1386449
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – Л., 1959. – 315с.
1386450
  Остров Д.К. Стоит гора высокая / Д.К. Остров. – М.-Л., 1964. – 355с.
1386451
  Перовский Н.М. Стоит гора высокая / Н.М. Перовский. – Тула, 1991. – 285с.
1386452
  Третьяков И.П. Стоит гора высокая... / И.П. Третьяков. – Баку, 1978. – 180с.
1386453
  Шатько Е.И. Стоит идти к югу. / Е.И. Шатько. – М., 1968. – 248с.
1386454
  Дрозд А.И. Стоит каштан в осенней позолоте / А.И. Дрозд. – Симферополь, 1987. – 61с.
1386455
  Крюи П. Стоит ли им жить? / П. Крюи. – 86с.
1386456
  Звиняцковский В. Стоит ли плакать над белым офицером? // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 209-215. – ISSN 0131-8136


  "Солнечный круг" М. и С. Дяченко и "Сорок первый" Б. Лавренева.
1386457
  Кондрашова Л.И. Стоит ли укрепляться юаню? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 36-42. – ISSN 0321-5075
1386458
  Ермаков И.М. Стоит меж лесов деревенька / И.М. Ермаков. – Свердловск, 1973. – 287с.
1386459
  Таньшина А. Стоит напомнить: "Этого нигде в СССР не было". – Украина, Харьков, УФТИ // East european journal of physics : збірник наукових праць / Ministry of education and science of Ukraine ; V.N. Karazin Kharkiv national university ; ed. board: Adamenko I.N., Akulov V.P., Antonov A.N. [et al.]. – Kharkiv, 2018. – Vol. 5, № 3. – С. 82-88. – ISSN 2312-4334
1386460
  Шургин М.А. Стоит село русское. / М.А. Шургин. – Л, 1980. – 240с.
1386461
  Земцова Юлия Стоит только захотеть! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
1386462
  Чабанивский М.И. Стоит явор над водою : повесть / Михайло Чабанивский ; пер с укр. А. Доценко и Б. Кушелева. – Москва : Советский писатель, 1962. – 188 с.
1386463
  Каргальцева Е.С. Стоительство высшей школы и ее роль в культурной революции в СССР (1936-1941 гг.) (По матер. педагогических взов и университетов СССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Каргальцева Е. С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
1386464
  Тесленко Л. Стоїть в селі Суботові... Де похований Богдан Хмельницький - науковці мають нову версію // Україна молода. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 123)


  Група українських та зарубіжних науковців звернулася до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, т. в. о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та президента НАН України Анатолія Загороднього з листом, у якому закликає ...
1386465
  Гончаренко Б.А. Стоїть гора високая : повість / Б. А. Гончаренко. – Київ : Молодь, 1961. – 144 с.
1386466
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1959. – 220 с.
1386467
  Чабанівський М.І. Стоїть явір над водою : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 630 с.
1386468
  Алєксандрова О.В. Стоїцизм (Стоїки) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 174-176. – ISBN 966-316-069-1
1386469
  Приходько В.В. Стоїцизм сьогодні. Дерида і перекреслення метафізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про оновлення антиметафізичного способу осмислення множинності світу, концептуально започаткованого у стоїцизмі, на прикладі філософії Жака Дерида. В статье речь идет об обновлении антиметафизического способа осмысления ...
1386470
  Сидоренко А.В. Стоїчна етика атараксії як високоморальна настанова прагматичного гатунку або прихований конформізм // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 64-66
1386471
  Клименко О. Стоїчний опір часові та матерії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 18
1386472
  Духович Стоїчні "техніки себе" у контексті етичної концепції Мішеля Фуко / Духович, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 157-159
1386473
  Иваненко Анна Стой! Стрелять буду : Один день с Игорем Сапожковым / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 24-27 : Іл.
1386474
  Кобец-Филимонова Стой, машинист : повесть; [для сред. и ст. возраста] / ена Кобец-Филимонова; пер. с белорус. авт. – Москва : Дет. лит., 1976. – 176 с.
1386475
  Дубровин Б.С. Стой,мгновенье! / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 110с.
1386476
  Мамонтова Е.А. Стойкие органические загрязнители в объектах окружающей среды г. Братск (Иркутская область): уровни, оценка риска / Е.А. Мамонтова, Е.Н. Тарасова, А.А. Мамонтов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1356-1364 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1386477
  Ткаченко Е.Ю. Стойкие органические загрязнители в экосистеме Антарктики / Е.Ю. Ткаченко, В.И. Богилло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 29-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1726-5428
1386478
  Резников С.А. Стойкие органические загрязняющие вещества в донных отложениях на севере оз. Байкал в районе влияния трассы Байкало-Амурской магистрали / С.А. Резников, Р.А. Аджиев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 87-96 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1386479
  Машкин Г.Н. Стойкий Богучан / Г.Н. Машкин. – М., 1983. – 96с.
1386480
  Андерсен Г.Х. Стойкий оловянный солдатик / Андерсен Г.Х. ; пер. с дат. А. Ганзен ; ил. Н. Гольц. – Москва : Детская литература, 1973. – 16 с. – (Мои первые книжки)
1386481
  Эрлихман Вадим Стойкий символ столицы : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 98-111 : Іл.
1386482
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1977. – 350с.
1386483
  Ференчук А.Н. Стойкий туман / А.Н. Ференчук. – М, 1979. – 351с.
1386484
  Липодаев И.А. Стойко переносить тяготы и лишения военной службы. / И.А. Липодаев. – М., 1961. – 77с.
1386485
  Зайцев Вадим Стойкое ощущение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 78-79 : фото
1386486
  Порецкина Э.Н. Стойкости и мужеству героев / Э.Н. Порецкина. – Л., 1985. – 112с.
1386487
  Сальников А.А. Стойкость / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1962. – 274с.
1386488
  Люшнин Г.И. Стойкость / Г.И. Люшнин. – Москва, 1967. – 95с.
1386489
  Чепасов Ю.П. Стойкость / Ю.П. Чепасов. – М, 1974. – 78с.
1386490
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – М., 1979. – 367 с.
1386491
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – Москва, 1981. – 367с.
1386492
  Павлов Д.В. Стойкость / Д.В. Павлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1983. – 366 с.
1386493
   Стойкость. – Москва, 1990. – 366с.
1386494
  Тулупов П.Е. Стойкость ионообменных материалов / П.Е. Тулупов. – М., 1984. – 231с.
1386495
  Коновал В.П. Стойкость к высокотемпературному окислению композиционных материалов и покрытий на основе диборида титана-хрома // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1386496
  Панасюк А.Д. Стойкость неметаллических материалов в расплавах : справочник / А.Д. Панасюк. – К., 1986. – 352с.
1386497
  Зуев Ю.С. Стойкость эластомеров в эксплуатационных условиях / Ю.С. Зуев, Т.Г. Дегтева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1986. – 262с.
1386498
  Баранченко В.Е. Стойкость, неутомимость, отвага : [очерки о рев., парт. и хоз.деятельности большевиков] / В.Е. Баранченко ; предисл. И. Донкова. – Москва : Московский рабочий, 1988. – 171, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 170-172
1386499
  Микулич Б.М. Стойкость. -- Прощание. -- Трудная година / Борис Микулич ; перевод. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 352 с.
1386500
  Кандауров И.М. Стойкость. / И.М. Кандауров. – Волгоград, 1983. – 415с.
1386501
  Воскресенский К.П. Сток в южном Заволжье и Прикаспийской низченности / К.П. Воскресенский; Под ред.Д.Л.Соколовского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 96с.
1386502
  Добровольский С.Г. Сток важнейших рек России и его изменчивость по данным климатических моделей проекта СМІР-5 / С.Г. Добровольский, Е.В. Татаринович, В.П. Юшков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 44-62 : рис., табл. – Библиогр: 36 назв. – ISSN 0130-2906
1386503
  Симов В.Г. Сток весенне-летнего половодья рек Северо-Байкальского нагорья на примере р. Мамакан и прогноз его. : Автореф... канд. географ.наук: / Симов В.Г.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1386504
  Мусоянд С.Г. Сток взвешенных наносов рек армянской ССР с учетом природно-ландшафтных особенностей. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.07 / Мусоянд С.Г.; МГУ. – М, 1974. – 24л.
1386505
  Багиров И.Б. Сток взвешенных наносов рек бассейна р.Сулак / Иса Багир оглы Багиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 78-83 (126 назв.). – ISBN 5-286-00486-5
1386506
  Горецкая З.А. Сток взвешенных наносов рек Украины и способы его расчета : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Горецкая З.А.; Глав. упр. гидрометеорологической службы при СМ СССР. Украинский н.-иссл. гидрометеорологический ин-т. – К., 1974. – 158л. – Бібліогр.:л.141-150
1386507
  Витковская Т.П. Сток естественных и искусственных водосборов в восточной части равнинной Туркмении. : Автореф... канд .геогр.наук: 696 / Витковская Т.П.; Каз. гос .ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 31л.
1386508
  Корзун В.И. Сток и потери талых вод на склонах полевых водосборов. (По материалам эксперим. исследований ВНИГЛ-ГГИ) : Автореф... канд. геогр.наук: / Корзун В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1967. – 20л.
1386509
  Маккавеев Н.И. Сток и русловые процессы / Н.И. Маккавеев. – М, 1971. – 115с.
1386510
  Байдин С.С. Сток и уровни дельты Волги / С.С. Байдин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 338с.
1386511
  Маркова О.Л. Сток карстовых рек Восточно-Европейской равнины : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Маркова О.Л. ; Гос. гидрогеол. ин-т. – Ленинград, 1967. – 23 с.
1386512
  Мельник С.В. Сток наносов верхнего Днестра в условиях изменения климата / С.В. Мельник, Н.С. Лобода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 63-64. – ISSN 2306-5680
1386513
  Ахундов С.А. Сток наносов горных рек Азербайджанской ССР / Ахундов С.А. ; АН АзССР, Ин-т географии. – Баку : ЭЛМ, 1978. – 98 с.
1386514
   Сток наносов его изучение и географическое распределение. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 240с.
1386515
  Шамов Г.И. Сток наносов рек СССР / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1956. – 255с.
1386516
  Алекин О.А. Сток растворённых веществ с территории СССР / Алекин О.А., Бражникова Л.В. ; АН СССР. Гидрохимич. ин-т ; Ленинградский гидромет. ин-т. – Москва : Наука, 1964. – 144 с.
1386517
  Владимиров А.М. Сток рек в маловодный период года. / А.М. Владимиров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 295с.
1386518
  Семенов В.А. Сток рек засушливых территорий / В.А. Семенов. – Москва, 1990. – 170с.
1386519
  Федорова И.С. Сток рек и гидрогелогическое районирование Сахалина. : Автореф... канд. географ.наук: / Федорова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1386520
  Светличная А.М. Сток рек северного склона Джунгарского Алатау за вегетационный и годовой период. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Светличная А. М.; Кубан. с. х. ин-т. – Краснодар, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
1386521
  Быков В.Д. Сток рек Урала : (географо-гидрологические закономерности распределения и режима стока рек на территории Урала) / В.Д. Быков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 144с. : карты
1386522
  Шенгелия Р.Г. Сток рек Центрального Кавказа с ледниковым питанием : Автореф... канд. геогр.наук: / Шенгелия Р. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1386523
  Субботин А.И. Сток талых и дождевых вод по экспериментальным данным : (по экспериментальным данным) / А.И. Субботин. – Москва : Гидрометеоиздат, 1966. – 376с.
1386524
  Хомутецкий Н.Ф. Стокгольм / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1969. – 79 с.
1386525
  Сидоренко Віктор Стокгольм & Осло. Бал геніїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 102-107 : фото
1386526
  Мельниченко Настя Стокгольм. Де живе Карлсон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 38-42 : фото
1386527
  Сидоренко Віктор Стокгольм. Корабель часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 100-105 : фото
1386528
  Гольденцвайг Григорий Стокгольм. Хольм - значит "остров" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
1386529
  Мюрдаль Я. Стокгольмская история / Я. Мюрдаль. – Москва, 1964. – 335с.
1386530
  Алексеев А.А. Стокгольмская конференция : науч. совет по исслед. пробл. мира и разоружения / А.А. Алексеев. – Москва : Наука, 1986. – 85, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 85-86. – (Международный мир и разоружение / редкол.: П.Н. Федосеев (гл. ред.) и др. ; вып. 35)
1386531
   Стокгольмская школа буржуазной политэкономии : Автореф... канд. экон.наук: / Жихаревич с. Г,; Жихаревич с. Г,; Тарт.ГУ. – Тарту, 1964. – 21л.
1386532
  Цветков А. Стокгольмский синдром : (Размышления по поводу присуждения Нобелевской премии по литературе тринидадскому писателю В.С. Найполу) // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.246-251. – ISSN 1130-6545


  Видал С. Найпол (р.1932). Тринидадский писатель, пишущий на английском языке. Лауреат нескольких литературных премий и Нобелевской премии /2001/
1386533
  Котнюк Ю. Стокгольмський арбітраж, або Чому Україні можна не виконувати його рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
1386534
  Виноградов И.В. Стоки, пропахшие порохом / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 327с.
1386535
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М.-Л., 1949. – 84с.
1386536
  Гиляров В.С. Стоклеточные шашки / В.С. Гиляров. – М., 1955. – 158с.
1386537
  Куперман І.Й. Стокліткові шашки / І.Й.Куперман, Ю.П. Барський. – Київ : [б. в.], 1961
1386538
  Іваницька Л.В. Стокоз Георгій Михайлович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 89 : фото
1386539
   Стократ красивая. – Тбилиси, 1961. – 12 с.
1386540
  Качибая И.Д. Стократ красивая / И.Д. Качибая. – Тбилиси, 1962. – 16 с.
1386541
  Савенков С.М. Стокс-поляриметр на рідкокристалічних комірках: аналіз похибок / С.М. Савенков, О.С. Клімов, Є.А. Оберемок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-220. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто схему стокс-поляриметра з перетворювачем поляризації випромінювання, побудованому на двох рідкокристалічних комірках. Показано, що в даній схемі параметри Стокса визначаються з різною точністю. Останнє призводить до залежності точності ...
1386542
   Стокс-поляриметрія надтонких острівцевих плівок Au та Sn / А.Л. Ямпольський, О.В. Макаренко, В.В. Лендел, В.В. Пророк, А.І. Шарапа, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 122-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1386543
  Собко О.В. Стокс поляриметричне картографування кристалічної побудови фетальної параорбітальної клітковини / О.В. Собко, І.Ю. Олійник, О.Г. Ушенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 41-44. – ISSN 1727-0847
1386544
  Малюка Володимир Сергійович Стоксові течії в скінченому ціліндрі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.05 / Малюка Володимир Сергійович; НАН України. Ін-тут гідромеханіки. – К., 1997. – 18л.
1386545
  Слудняков А.О. Стол и красный угол в интерьере крестьянской избы Северо-Запада России и Верхнего Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-100. – ISSN 0869-5415
1386546
  Иванов Д.Г. Стол на перекрестке / Д.Г. Иванов. – Москва, 1977. – 262с.
1386547
  Александрова Э.Б. Стол находок утеряных чисел : мат. детектив : для мл. шк. возраста / Э.Б. Александрова, В.А. Левшин ; стихи: Эм. Александровой ; ил. В. Сергеев. – Москва : Детская литература, 1988. – 61, [2] с. : цв. ил.
1386548
   Столбняк: обзор современных рекомендаций по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клинике, интенсивной терапии в период войн и в мирное время / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, И.А. Мальцев, Е.А. Мищенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 86-91. – ISSN 2224-0586
1386549
  Радимов П.А. Столбовая дорога / П.А. Радимов. – М., 1959. – 179с.
1386550
  Фадеев А. Столбовая дорога пролетарской литературы / А. Фадеев. – Л, 1929. – 94с.
1386551
  Фролов И.А. Столбовая дорога. / И.А. Фролов. – М, 1949. – 199с.
1386552
  Кормилова С. Столбовой дворянин и знаки социального престижа: чины, ордена, титулы в "Обломове" И. Гончарова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 197-215. – ISSN 0042-8795
1386553
  Лыжин Н.П. Столбовский договор и переговоры ему предшествование. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад. наук, 1857. – [4], IV, 242 с. – Библиогр. в предисл.
1386554
  Шаскольский И.П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством / И.П. Шаскольский. – М.-Л., 1964. – 220с.
1386555
  Шаскольский И.П. Столбовский мир1617 г.и торговые отношения России со шведским государством в первой половине 17 в. : Автореф... доктора ист.наук: / Шаскольский И.П.; Ан СССР.Ленингр.отдел.Ин-та истории. – Л, 1965. – 36л.
1386556
   Столбову Юрию Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 61 : фото. – ISSN 0016-7126
1386557
   Столбунова В.И.. – Черновцы
Молдавские лексичес. – 1979. – 84с.
1386558
  Сухов К.С. Столбур пасленовых. / К.С. Сухов, А.М. Вовк. – М-Л, 1949. – 104с.
1386559
  Зирка Т.И. Столбур перца и баклажаов на юге Украины : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Зирка Т.И.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1968. – 19л.
1386560
  Исамухамедов М.З. Столбур томатов в Узбекистане и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биолог.наук: / Исамухамедов М.З.; АН УССР. – К., 1967. – 16л.
1386561
  Заболоцкий Н.А. Столбцы и поэмы. Стихотворения / Н.А. Заболоцкий. – Москва : Художественная литература, 1989. – 352с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека). – ISBN 5-280-00582-7
1386562
  Заболоцкий Н.А. Столбцы. Стихотворения. Поэмы / Н.А. Заболоцкий. – Ленинград, 1990. – 365с.
1386563
  Ковалева Э.С. Столбчатая ржавчина черной смородины и меры борьбы с ней в условиях Бурятии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ковалева Э.С. ; Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1967. – 22 с.
1386564
   Столение, 1949. – 45с.
1386565
   Столение невклидовой геометрии Лобаческого. – Казань, 1927. – 4 с.
1386566
   Столение"Манифеста Коммунистической партии". – М, 1948. – 160с.
1386567
   Столепестковый лотос : Антология древнеиндийской литературы. – Москва : Восточная литература, 1996. – 415с. – (Классическая литература Востока). – ISBN 5-02-017903-5
1386568
  Осипов Ю.М. Столетие "Философии хозяйства" С.Н. Булгакова - сто лет философии хозяйства // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 3 (81). – С. 9-22. – ISSN 2073-6118
1386569
  Каныгин А.В. Столетие академика Б.С. Соколова: роль личности в истории науки / А.В. Каныгин, А.Э. Конторович, Ю.И. Тесаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 645-654 : фото. – ISSN 0016-7886
1386570
   Столетие Александровской бумажной фабрики (1848-1948). – Кострома, 1948. – 52с.
1386571
  Твердохлебов А.Д. Столетие ахтырского уездного училища (1790 г.-1890 г.) / А.Д. Твердохлебов. – Харьков : Тип. губерского правления, 1893. – 57 с.
1386572
  Столяров Ю.Н. Столетие библиотечного образования в СНГ и республиках ближнего зарубежья // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2013. – № 12. – С. 7-30. – ISSN 0130-9765


  На строго документированном, преимущественно архивном, материале показано, что курсовое, среднее и высшее библиотечное образование ведется в России и соседних с ней странах непрерывно начиная с 1913 г.
1386573
  Плеханов Г.В. Столетие Великой революции : ("Centenaire de 1789. Histoire de la revolution Francaise par Paul Janet. Paris"). – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1906. – 23 с. – Автор указан на обл.
1386574
   Столетие Военного министерства. 1802-1902 : Главный штаб : исторический очерк : Образование (обучение) войск. – 1902-1914. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф
Ч. 1, кн. 2, отд. 3 : Уставы и наставления / Гл. ред., ген. от кавалерии Д.А. Скалон ; ред. ген. от инфантерии Н.П. Михневич ; сост. полк. Н.М. Затворницкий. – 1914. – [3], III, 279, XV, IV с. : ил.
1386575
  Шифрин Михаил Столетие войны с союзником // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 158 : фото
1386576
  Всехсвятский С.К. Столетие главной астрономической обсерватории СССР. / С.К. Всехсвятский, 1939. – 6 с.
1386577
  Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний / Г.Ю. Филипповский. – М, 1991. – 158с.
1386578
  Спекторский Е.В. Столетие Киевского университета св. Владимира / Е.В. Спекторский ; КНУТШ. – Репринтное воспроизведение издания 1935 года. – Киев : Киевский университет, 2007. – 104 с. – Вых.данные оригинала: Белград : Изд. Комитета киевских профессоров в Любляне, 1935. – ISBN 966-594-998-5
1386579
   Столетие Киевской первой гимназии. (1809-1811-1911 гг.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1 : Именные списки и биографии должностных лиц и воспитанников гимназии. – 1911. – XII, 548 с., 28 л. ил.
1386580
   Столетие Киевской первой гимназии. (1809-1811-1911 гг.). – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 3 : Обзор истории гимназии. Ч. 2, Киевская первая гимназия в 1854-1880 гг. Воспоминания о Киевской 1 гимназии А.И. Рубца, Н.А. Бунге и Н.П. Забугина. Исторический очерк св.-Николаевской церкви Киевской 1 гимназии. – 1911. – VIII, 646 с., 7 л. ил.
1386581
  Шагинян М.С. Столетие лежит на ладони / М.С. Шагинян. – М., 1981. – 351с.
1386582
   Столетие Ленинградского ордена Ленина института усовершенствования врачей им. С.Кирова. – Л, 1985. – 250с.
1386583
  Астряб М.Г. Столетие Лубенского высшего начального училища (1814-1914 г.г.) / М.Г. Астряб. – Полтава : Тип. Г.И. Маркевича, 1914. – 134 с.
1386584
  Де-Метц Г.Г. Столетие метрической системы. 1799-1899 : [Речь, произнес. 15 дек. 1899 г. в Киев. отд-нии Рус. техн. о-ва] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Варшава : Тип.Варшавского Учебного Округа, 1901. – [2], 27 с. : ил. – Отд.оттиск из "Физич.обозрения" Т.2, 1901 г.
1386585
   Столетие Неэвклидовой геометрии Лобачевского : [Проспект] // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 2с.
1386586
   Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд."
I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 1912. – 32 с., 2 л. портр., ил. : ил., портр. – Конволют. - Переплетено: 1-4 отделы


  Содержание конволюта: 1. Столетие Отечественной войны : 4 отдела. 1-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г.; 2. Столетие Отечественной войны : 4 отдела. II-й отдел. Краткий биографический словарь главных деятелей отечественной войны; 3. ...
1386587
   Столетие Отечественной войны. II-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 24 с.
1386588
   Столетие Отечественной войны. III-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 12 с. : ил.
1386589
   Столетие Отечественной войны. IV-й отдел : 4 отдела // Столетие Отечественной войны : 4 отдела. – Санкт-Петербург : "Всероссийкое изд.", 1912. – I-й отдел : История Отечественной войны 1812 -1912 г. – 16, [8 с. : ил., табл.
1386590
   Столетие Первого Интернационала. 1864 - 1964 : тезисы. – Москва : Политиздат, 1964. – 48 с.
1386591
  Лейкина-Свирская Столетие первой революционной ситуации и падения крепостного права в России / Лейкина-Свирская. – Л., 1961. – 67с.
1386592
  Стріха М.В. Столетие полупроводниковой науки: истоки и украинский вклад // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 6-13


  Згадується кафедра фізики напівпровідників КНУ ім. Т. Шевченка, В.Е, Лошкарьов, В.И. Стриха...
1386593
   Столетие румынской нефтяной промышленности. – Бухарест, 1959. – 43с.
1386594
   Столетие теории химического строения. – М, 1961. – 148с.
1386595
  Мартышин О.В. Столетие Учреждения Государственной Думы и судьба парламентаризма в России // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 92-101. – ISSN 0132-0769
1386596
  Гольдгаммер Д.А. Столетие физики : Речь, чит. на 3-м Общем собрании XI съезда рус. естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге 30 дек. 1901 г. / [соч.] Д.А. Гольдгаммера, проф. – Одесса : Тип. Бланкоиздат М. Шпенцера, 1902. – 16 с. – (XI-ый съезд русских естествоиспытателей и врачей)
1386597
  Сумцов Н.Ф. Столетие Юрьевского бывшего Дерптского университета / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг, 1903. – 23 с.
1386598
  Шереметев Н.П. Столетние отголоски 1801 год : [из семейного архива Шереметевых]. – Москва : Типо-лит. а.в. Васильева и К*, 1901. – 104 с.


  На тит. л. подпись? 19120 г.
1386599
   Столетний опыт лесоразведения в Савальском лесничестве. – М, 1963. – 163с.
1386600
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведений в Велико-Анадоле / Д.К. Крайнев. – М.-Л., 1949. – 48с.
1386601
  Крайнев Д.К. Столетний опыт степного лесоразведения в Велико-Анадоле : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крайнев Д.К.; М-во лесного хоз-ва. – Ольгинка, 1951. – 12 с.
1386602
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 1. – 1886. – [4], IV, 381 с.
1386603
  Никотин И.А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и законодательство о евреях (1649-1876) : в 2 т. / сост. и изд. И.А. Никотин. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина
Т. 2. – 1886. – [4], 421 с.
1386604
   Столетний юбилей Виленской 1-ой гимназии 1803 - 4/IV - 1903 г.. – Вильна : Тип. "Русский почин", 1904. – 93 с.
1386605
   Столетний юбилей имп. Александровского, бывшего Царскосельского, Лицея, октябрь, 1911 - январь 1912 г.. – Санкт-Петербург, 1912. – 187с.
1386606
  Лясковский В. Столетняя / В. Лясковский. – Одесса, 1966. – 184с.
1386607
  Беспалова Н. Столетняя война : Часть 2. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 78-85
1386608
  Басовская Н.И. Столетняя война 1337-1453 гг. / Н.И.. Басовская. – Москва : Высш. шк., 1985. – 185 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 181-184. – (Б-ка историка)
1386609
  Болховитинов В.Н. Столетов / В.Н. Болховитинов. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 511 с. – (Жизнь замечательных людей)
1386610
   Столетье безумно и мудро. – Москва, 1986. – 523с.
1386611
  Лобанов В.М. Столешники дяди Гиляя. / В.М. Лобанов. – Москва, 1972. – 183с.
1386612
  Юровских В.И. Столешница / В.И. Юровских. – Челябинск, 1986. – 142с.
1386613
  Короткий В.А. Столєтов Олександр Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 188. – ISBN 966-06-0393-2
1386614
  Кордюмова Марина Столик для Бандери і цнотлива зв"язкова : Україна. Тема номера - Львів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 10-16 : Фото
1386615
  Горак Р. Столик з Лолина : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 119-121. – ISSN 0868-4790
1386616
  Дубровин Е.П. Столик с видом на трамвай / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 350с.
1386617
   Столик у оркестра. – Москва : Знание, 1992. – 207с. – (Рассказы о любви)
1386618
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 214 л. – Бібліогр.: л. 173-214
1386619
  Крайсвітня Ю.В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Крайсвітня Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1386620
  Якименко М.А. Столипінська аграрна реформа на Полтавщині: передумови, зміст і наслідки (1906-1917 рр.) : монографія / М.А. Якименко, В.О. Каюн. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-221. – ISBN 978-966-2088-62-5
1386621
  Бурдін М. Столипінська реформа земельних відносин та ії зв"язок із цивілізаційно-правовим розвитком України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 71-76
1386622
  Погребинський О Столипінська реформа на Україні / О Погребинський. – Одеса, 1931. – 124с.
1386623
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1386624
  Нізова Людмила Володимирівна Столипінський етап створення державно-монополістичного управління суспільством // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про перебудову суспільства, розпочату П.А.Столипіним, про протидію населення його реформам та революційні перетворення, які їх викликали.
1386625
  Синклер Э. Столица / Э. Синклер. – М, 1957. – 280с.
1386626
  Керженцев В. Столица Англии / В. Керженцев. – Москва, 1919. – 141с.
1386627
  Аникин Андрей Столица вольницы казачей. Сны о былом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 94-100 : фото
1386628
  Кавицкий М. Столица деревянных калькуляторов // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.23.


  [История возникновения ручных калькуляторов в Японии в ХVІ веке.]
1386629
  Панкратов В.Ф. Столица детства. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1966. – 63с.
1386630
  Борсук О.А. Столица Казахстана Астана: прошлое, настоящее, будущее = Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 0016-7207
1386631
  Осипов Георгий Столица Каспия / Осипов Георгий, Фунтусова Светлана // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 26-28 : фото
1386632
  Синицын Алесандр Столица мира / Киото : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 10-23 : Фото
1386633
   Столица Мордовии : Путеводитель по городу Саранску. – Саранск, 1969. – 64с.
1386634
  Радев И. Столица на оцелелите / И. Радев. – София, 1984. – 332 с.
1386635
  Орлов В.И. Столица открытий / В.И. Орлов. – М., 1975. – 544с.
1386636
  Лощиц Ю.М. Столица полей / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1990. – 142с.
1386637
  Домбровский О.И. Столица феодоритов / О.И. Домбровский, О.А. Махнева. – Симферополь, 1973. – 103с.
1386638
   Столица эксклюзивного шопинга - Лондон : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 108-109 : Фото
1386639
  Букет Є. Столиці України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Історичні міста і села, які в різні часи були містами-державами, резеденціями князів, місцями перебування урядів, центрами національно-визвольних повстань.
1386640
  Лапорт Антуан Столицы государств - географические объекты // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 46-51 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1561-4980
1386641
  Боборыкин П.Д. Столицы мира : (тридцать лет воспоминаний). – Москва : К-во Сфинкс, 1911. – 516, [3] с., 8 л. ил. – Отсутсв. тит. л.
1386642
   Столицы мира. – М, 1993. – 103с.
1386643
   Столицы стран мира. – Москва, 1965. – 319с.
1386644
   Столиця. – Київ, 2000
1386645
   Столиця. – Київ
1 квітня (№ 36). – 2000
1386646
   Столиця. – Київ
6 червня (№ 61). – 2000
1386647
   Столиця. – Київ
8 лютого (№ 14). – 2000
1386648
   Столиця. – Київ
9 вересня (№ 99). – 2000
1386649
   Столиця. – Київ
11 травня (№ 50). – 2000
1386650
   Столиця. – Київ
11 січня (№ 2). – 2000
1386651
   Столиця. – Київ
21 вересня. – 2000
1386652
   Столиця. – Київ
29 серпня (№ 94). – 2000
1386653
   Столиця. – Київ
31 жовтня ( № 121). – 2000
1386654
   Столиця. – Київ, 2001
1386655
   Столиця : Екологічний аспект. Проблеми і рішення // Рідна природа : Науково-популярний екологічний журнал / Міністерство охорони навколишньоьго середовища України. – Київ, 2004. – № 3/4 : Спецвипуск. – с.47-70. – ISSN 0131-6001
1386656
  Самченко В. Столиця "Щедрика": у Тульчині оновили музей Миколи Леонтовича // Україна молода. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 133). – С. 13


  "У Тульчин Вінницької області можуть вирушати поціновувачі історичного детективу: і донині лишаються не до кінця з’ясованими обставини вбивства на початку 1921-го в сусідньому селі Марківка понад десятиліття тульчанина Миколи Леонтовича - активіста ...
1386657
   Столиця відчаю : Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців: свідчення, коментарі. – Харків; Нью-Йорк; Львів : Березіль; Вид-во М.П. Коць, 2006. – 416с. – ISBN 966-95881-0-3
1386658
  Гаврилів Б.М. Столиця ЗУНР в Станіславові (1919 р.) : історико-краєзнавче іл. вид. : присвяч. 100-річчю проголошення Захід.-Укр. Нар. Республіки (ЗУНР) / Богдан Гаврилів, Михайло Косило ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Івано-Франків. міськрада, Івано-Франків. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., та тит. арк. упоряд. зазнач. як автори. – ISBN 978-966-428-605-0
1386659
  Короденко М. Столиця олімпіад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнські учнівські олімпіади в Києві.
1386660
  Іванов Денис Столиця російських спецслужб // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2009. – № 37 (138). – С. 28-31
1386661
  Романова А.А. Столиця України як перспективний ринок в"їзного туризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 186-195. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1386662
  Сидоренко Віктор Столиця юних талантів : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 138-139 : Фото
1386663
  Гнаткевич Ю. Столична "Просвіта": віримо в перемогу українства // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 248-253. – ISBN 966-7551-00-8


  Установча конференція Київського об"єднання української мови відбулася 16 грудня 1989 р. в актовій залі Червоного корпусу КНУ ім. Тараса Шевченка. На конференцію прибуло близько трьохсот делегатів із Києва та області. Віталій Радчук, один із ...
1386664
  Шулікін Д. Столична освіта: досягнення, потреби й інструменти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
1386665
  Куценко С. Столична юстиція: перезавантаження // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 29
1386666
  Каспрук В. Столичне питання. Єрусалимський камінь спотикання президента Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Як наголосив Трамп у своєму виступі, він "визначатиме Єрусалим як офіційно визнану столицю Ізраїлю і націлює державний департамент на те, щоб почати ...
1386667
  Заставний Федір Столичний (Центральнопольський) економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-9 : Картосхем. – Бібліогр.: 4 назви
1386668
  Голубкіна Г. Столичний архітектор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 15


  "Хрещатик - гордість Києва, його серце, візитівка й окраса! Майже зруйнований під час Другої світової війни, він наче чарівний птах Фенікс повстав із попелу. Неабияка роль у відновленні головної вулиці Києва належить народному архітектору СРСР, ...
1386669
  Голубкіна Г. Столичний архітектор. До 100-річного ювілею Вадима Євстахійовича Ладного (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  У статті на основі архівних документів висвітлено життя та творчий доробок видатного українського архітектора В.Є. Ладного.
1386670
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1386671
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1386672
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 3/4. – 2003
1386673
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
1386674
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 6. – 2003
1386675
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 7. – 2003
1386676
   Столичний вісник. – Київ, 2003-
№ 8. – 2003
1386677
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1386678
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1386679
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1386680
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
1386681
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1386682
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1386683
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
1386684
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
1386685
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1386686
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1386687
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1386688
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1386689
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2005
1386690
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1386691
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1386692
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
1386693
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
1386694
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005
1386695
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1386696
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1386697
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
1386698
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1386699
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1386700
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 1/2. – 2006
1386701
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
1386702
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1386703
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
1386704
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
1386705
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2006
1386706
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2006
1386707
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 10/11. – 2006
1386708
   Столичний вісник : Громадсько-політичний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1386709
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1386710
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
1386711
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1386712
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
1386713
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
1386714
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
1386715
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
1386716
   Столичний регіон : Загальнонаціональний науковий журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1386717
  Сологуб Ю.І. Столичний статус Києва як специфічний фактор формування та розвитку міської системи розселення столичного суспільно-географічного району // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 86-92. – Бібліогр.: 3 назви
1386718
  Єгорова З. Столичний фунікулер замінив 500 сходинок // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 квітня (№ 73)
1386719
   Столичні відзнаки туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 124-125 : фото
1386720
  Медовар Б. Столичні міста як феномен просторової організації суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 240-246


  Стаття присвячена функціональній спеціалізації міст, історичному та політичному феномену столичного міста як форми просторової організації культурного та економічного життя суспільства. Тенденції розвитку господарства столичних міст подано з позицій ...
1386721
  Соколовська М. Столичні студенти не голодуватимуть // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 7). – С. 1.6


  "... Державна інспекція навчальних закладів не має втручатися в перебіг зимової екзаменаційної сесії в київських вишах. Із такою вимогою звернулася народний депутат від фракції "Батьківщина" Лілія Гриневич до міністра освіти і науки до Дмитра ...
1386722
  Свиридова Ирина Столичные выставки - региональный подход : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 78-79 : Фото
1386723
  Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. / М.Е. Массон. – Ташкент, 1973. – 99с.
1386724
  Афанасьев А.П. Столичные либеральные газеты в России на рубеже 70-80-х годов XIX века. : Автореф... наук: 070002 / Афанасьев А.П.; МГУ им.М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
1386725
   Столичные новости. – Київ, 2000
1386726
   Столичные символы. Этот пестрый Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 60-65 : фото. – ISSN 1029-5828
1386727
  Новиков М.С. Столичные штучки, или Школа одиночества : Рассказы, новеллы, повесть / М.С. Новиков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 398с.
1386728
  Коновалов Вячеслав Столичный аэропорт жмет на тормоза? : авиа / Коновалов Вячеслав, Зинюк Андрей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 16-18 : Фото
1386729
   Столичный аэропорт предложил новые услуги : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 30-31 : Фото
1386730
  Чайковская Анна Столичный вопрос : город / Чайковская Анна, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 130-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
1386731
  Ростовцев Е.А. Столичный университет в фокусе министерской политики (1884-1890) [Санкт-Петербург] // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (82). – С. 57-64. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются основные факторы правительственной политики в университетском вопросе в 1880-е гг. и ход реформы в Петербургском университете, связанной с введением в действие нового университетского устава 1884 г. Автор показывает, что ...
1386732
  Мокеев Г.Я. Столичный центр вечевого Пскова / Г.Я. Мокеев. – Москва : Знание, 1971. – 39 с.
1386733
  Колесса О М. Столітє обновленої українсько-руської літератури (1798-1898) / Олександр Колесса. – Львів : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 27 с.
1386734
  Лиходід М.Х. Столітник. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1971. – 102с.
1386735
  Кулик Н. Столітній геометр, або любов довжиною в життя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 вересня (№ 37). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  160 років від дня народження Бориса Яковича Букрєєва, українського математика, засновника київської геометричної школи. З 1906 р. викладав математику на Київських вищих жіночих курсах, очолював кафедру геометрії в Київському вищому інституті народної ...
1386736
  Галата А. Столітній ювілей // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 141-145
1386737
  Осипенко О. Столітній ювілей // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  У Млієві - "генетичний код усіх фруктових дерев України".
1386738
  Кузан В. Столітній ювілей Василя Фенича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 11
1386739
  Мадяр-Новак Столітній ювілей Дезидерія Задора // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 98-106. – ISSN 2224-0926
1386740
  Олійник Б.В. Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна / Б.В. Олійник, В.І. Сущанський // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 152 : Фізико-математичні науки. – С. 7-10. – ISSN 1996-5931


  31 січня 2014 року виповнилося 100 років від дня народження професора Лева Аркадійовича Калужніна - одного з провідних київських математиків другої половини ХХ століття, засновника і першого завідувача алгебри і математичної логіки Київського ...
1386741
  Самигін Д. Столітня "гібридна війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 травня (№ 90). – С. 5


  Найвідоміші операції спецслужб Кремля проти борців за незалежну Україну.
1386742
  Слюсаренко А.Г. Столітня війна / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 354-355. – ISBN 966-642-073-2
1386743
   Столітня історія Полтавського педагогічного університету / [О.П. Єрмак, Б.В. Год, П.В. Киридон та ін. ; за ред. М.І. Степаненка, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 272, [2] с. : іл. – Присвяч. 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Бібліогр.: с. 265-272. – ISBN 978-966-2538-28-1
1386744
  Згуровський М.З. Столітня формула Київської політехніки до 150-річчя заснування КПІ і 100-річчя першого випуску інженерів-політехніків / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 41-55. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Про історію та сьогодення НТУУ "КПІ" розповідає його ректор академік НАН України Михайло Захарович Згуровський.
1386745
   Століття "Малороссійских песен" М.О. Максимовича. – Київ, 1927. – 32с.
1386746
  Гірник Галина Століття великої мисткині : 2009 - рік Марії Приймаченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 47-48. – ISSN 0868-9644


  2009 - рік Марії Приймаченко
1386747
  Вороненко Ю.В. Століття відданості освіті, науці та медицині / Ю.В. Вороненко, О.К. Толстанов // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2018. – № 4 (61). – С. 17-11. – ISSN 2304-0041


  Історія Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
1386748
   Століття відданості освіті, науці та медицині : [1918-2018] / М-во охорони здоров"я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.П. Вдовиченко та ін.]. – Київ : Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2018. – 432, [4] с. : іл., фот. – На обкл., тит. арк.: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (1918-2018) - 100 років. Стабільність. Досконалість. Віддансть.Virtus. Excellentia. Fidelitas. – ISBN 978-966-97806-0-7
1386749
  Тинченко Я. Століття військового братерства. Про участь донського козацтва в боротьбі за незалежність УНР // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 25 (657), 19-25.06.2020. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561
1386750
  Стех Я. Століття Докії Гуменної // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 147-148
1386751
  Конашевич С. Століття з"їзду українських громад Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня (№ 35). – С. 4-5
1386752
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 6-7
1386753
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дороршенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 2 червня (№ 22). – С. 6-7
1386754
  Конашевич С. Століття заснування Українського Першого Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 6
1386755
  Верховський В. Століття кримської авіації: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 4
1386756
  Даніш М. Століття Миколи Неврлого // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 6
1386757
  Смирна Л.В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві : монографія / Леся Смирна ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2017. – 477, [3] с. : іл. – Післяслово укр., англ. - Назва обкл.: 100 NON. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-449-2
1386758
  Василюк О. Століття охорони степів в Україні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 14-23
1386759
  Чорний В. Століття перемог і поразок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  29 квітня 1918 року німці, які фактично вели подвійну гру, "забули" про домовленності з Центральною Радою та розігнали її.
1386760
  Біленчук П.Д. Століття розвитку української, європейської і світової криміналістики // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 44-50. – ISBN 978-617-7364-24-4
1386761
  Тищик Б.Й. Століття тому: 1918-й рік - знаменний для Європи (і України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – C. 91-102. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
1386762
  Шмулик К. Століття українського поселення в Бразилії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – С. 29-30
1386763
  Василик І. Століття української еміграції до Аргентини // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 164-187. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
1386764
   Століття української католицької церкви Св. Архистратига Михаїла в Йонкерсі 1899-1999. = Сentennial of St.Michael the Archangel Ukrainian catholic church in Yonkers. – Yonkers : Centennial Committee, 1999. – 240с. : il. – Текст парал.укр.та англійською мовами
1386765
  Галабурда-Чигрин Століття українців у Бельгії // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – С. 12-13
1386766
   Століття університету. Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка відзначає 100-річчя // Молодь України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 34). – С. 11


  У місті розпочалися святкові заходи з нагоди сторіччя з дня заснування Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1386767
  Слісаренко О.М. Століття Ютландського бою // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 290-304. – ISSN 2313-1993


  На основі порівняльного аналізу німецьких і британських публікацій проаналізовано події Ютландського бою 1916 р. та висловлена ймовірність перемоги німецького флоту за сприятливих обставин.
1386768
  Лис В.С. Століття Якова : роман / Володимир Лис. – 5-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 236, [4] с. : іл. – На обкл. кн.: Роман екранізовано. - Переможець конкурсу "Гранд-коронація слова", конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація Слова - 2010". – (Найкращий роман Десятиріччя ) ( Коронація слова). – ISBN 978-617-12-1700-3
1386769
  Зиновьев Н.Н. Столкновение / Н.Н. Зиновьев. – М, 1973. – 31с.
1386770
  Дорофеев Э.Д. Столкновение / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1979. – 161с.
1386771
  Заседа И.И. Столкновение / И.И. Заседа. – К, 1987. – 204с.
1386772
   Столкновение : Остросюжетная политическая повесть. – Москва : Политиздат, 1989. – 398с.
1386773
  Гуннарсон Х. Столкновение : расказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0321-1878
1386774
  Москоу Э. Столкновение в океане / Э. Москоу. – Л, 1962. – 212с.
1386775
  Москалева С.И. Столкновение значений омонимов в функции создания комического эффекта (на материале немецких языковых бытовых анекдотов) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 470-474. – Библиогр.: Літ.: с. 474; 11 п. – ISSN 1606-951Х
1386776
  Бобкова Н.П. Столкновение идей в методологическом анализе фундаментальных математических открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1386777
  Фабрикант И.И. Столкновение медленных электронов с атомами щелочноземельных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фабрикант И.И.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1386778
  Великовский И. Столкновение миров / И. Великовский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 448с. – ISBN 5-85880-293-1
1386779
  Иванов Игорь Столкновение на встречных курсах : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 142-148 : Фото
1386780
  Доувер Роберт Столкновение недопонимания // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-36. – ISSN 0130-9625
1386781
  Дукальский В.М. Столкновение отрицательных ионов с атомами и молекулами : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дукальский В.М.; Ленингр.физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1954. – 20л.
1386782
  Блок Ж.Р. Столкновение поездов в Вилледье / Ж.Р. Блок. – М, 1937. – 40с.
1386783
  Иванова Е. Столкновение с иным : "Опыты" Марины Вишневецкой // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 191-207. – ISSN 0042-8795
1386784
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон;(Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова.). – Москва : АСТ, 2003. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1386785
  Хантингтон Самюэль Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – Москва : АСТ, 2005. – 603с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-007923-0
1386786
  Аграновский А.А. Столкновение. : заметки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Политиздат, 1966. – 263 с.
1386787
  Калашников Н.П. Столкновения быстрых заряженных частиц в твердых телах / Н.П. Калашников, В.С. Ремизович, М.И. Рязанов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 272с.
1386788
  Сотникова Наталья Столкновения галактик : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 28-36 : Фото, карта
1386789
  Очкур В.И. Столкновения медленных электронов с атомами водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Очкур В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 7л.
1386790
   Столкновения частиц и ядер с ядрами при промежуточных и высоких энергиях. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 92с.
1386791
  Сена Л.А. Столкновения электронов и ионов с атомами газа / Л.А. Сена. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ, 1948. – 216 с.
1386792
  Друкарев Г.Ф. Столкновения электронов с атомами и молекулами / Г.Ф. Друкарев. – Москва : Наука, 1978. – 255 с.
1386793
   Столкновительные и радиационные процессы с участием возбужденных частиц : сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1987. – 168с.
1386794
  Рожанский В.А. Столкновительный перенос в частичноионизованной плазме / В.А. Рожанский, Л.Д. Цендин. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 245с.
1386795
  Белянинов К. Столкнулись взглядами // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 20 (5098). – С. 16-17. – ISSN 0131-0097


  Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которую нередко именуют "парадом амбиций и деклараций". Свои взгляды на мир презентовали президенты двух крупнейших ядерных держав - России и США. Взгляды совпадали нечасто.
1386796
  Красочкин В.Т. Столовая свекла / В.Т. Красочкин. – М.-Л., 1952. – 148с.
1386797
  Гурьянова Т.М. Столовые вредители пихты кавказской и их энтомофаги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гурьянова Т.М.; Моск.лесотехн.ин-т. – М, 1967. – 20л.
1386798
  Бойко Б.М. Столочене жито : роман / Б.М. Бойко. – Ужгород, 1989. – 220 с.
1386799
  Майяр Сесиль Столпотворение на полюсах : Год полюсов. Эссе. Тема номера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 88-90 : Фото. – ISSN 1029-5828
1386800
  Ибсен Г. Столпы общества / Г. Ибсен. – М. – 117с.
1386801
  Франко И.Я. Столпы общества : Повести и рассказы / И.Я. Франко; Пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1964. – 518 с.
1386802
  Лейф Столпы общества / Лейф, , Г.В. Перссон. – М., 1989. – 288с.
1386803
  Зырянов П.Н. Столыпин без легенд / П.Н. Зырянов. – Москва, 1991. – 63с.
1386804
  Могилевский К. Столыпин и модернизация России // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 8-13. – ISSN 0235-7089


  Столыпинская программа представляет собой совокупность проектов законодательных и нормативных актов, подготовленных министерствами и ведомствами в начале ХХ века.Проекты предполагали существенные, а нередко коренные изменения во всех сферах жизни ...
1386805
  Ступницкая Н.Н. Столыпин и Сталин глазами Солженицына // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 139-149. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті зіставлені образи Сталіна і Столипіна, які представлені О.І. Солженіциним у романі «В колі першому» та епопеї «Червоне колесо», з урахуванням особливостей трактування цих персонажів письменником. У «Червоному колесі» Солженіцин показує ...
1386806
  Аврех А.Я. Столыпин и третья дума / Аврех А.Я. ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1968. – 520 с.
1386807
  Володарский Э.Я. Столыпин. Невыученные уроки : жизнь и смерть Великого Реформатора, творившего историю России : [ роман ] / Эдуард Володарский. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 560 с. – ISBN 978-5-367-00558-5
1386808
  Цуканов М. Столыпин: путь к демократии лежит через консерватизм // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 44-45
1386809
  Быков Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 35 (1154). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670


  18 сентября Россия отмечает99-ю годовщину со дня смерти премьера Петра Столыпина, погибшего в результате покушения. Всего этих покушений было несколько десятков. Наиболее известен взрыв на Аптекарском острове, искалечевший дочь Столыпина и лишь чудом ...
1386810
  Ефремов П.Н. Столыпинская аграрная политика / П.Н. Ефремов, 1941. – 144 с.
1386811
  Усманов Х.Ф. Столыпинская аграрная реформа в Башкирии / Х.Ф. Усманов. – Уфа, 1958. – 176с.
1386812
  Липинский Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. / Л.П. Липинский. – Минск, 1978. – 223с.
1386813
  Гульцев Н.Н. Столыпинская аграрная реформа в Воронежской губернии и ее крах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гульцев Н.Н.; Воронеж.гос.ун-т. – Ленинград, 1953. – 21 с.
1386814
  Волков Николай Васильевич Столыпинская аграрная реформа в губерниях Верхнего Поволжья. (Яросл., Косторм. и Владимир.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Волков Николай Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
1386815
  Симонова М.С. Столыпинская аграрная реформа в губерниях Центрально-Черноземной зоны (Воронежская, Курска, Орловская, Тамбовская). : Автореф... канд. ист.наук: / Симонова М.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1953. – 16л.
1386816
  Дорожкин А.Г. Столыпинская аграрная реформа в оценках современной германоязычной историографии // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 116-135. – ISSN 0869-5687
1386817
  Райский Ю.Л. Столыпинская аграрная реформа в цетрально-черноземных губерниях : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Райский Ю.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
1386818
  Есенина З.П. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в годы ее проведения в Тамбовской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Есенина З.П.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра истории СССР. – М., 1954. – 15л.
1386819
  Казаков В.Г. Столыпинская аграрная реформа и крестьянское движение в Московской губернии (1906-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казаков В.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
1386820
  Зайцев В.П. Столыпинская аграрная реформа на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Зайцев В.П.;. – Москва, 1950. – 20л.
1386821
  Шапкарин А.В. Столыпинская аграрная реформа. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шапкарин А.В.; Акад.наук СССР.Ин-т истории. – М, 1954. – 48л.
1386822
  Козлов С.С. Столыпинская аграрная реформа: идеологическая основа и эволюционный характер // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1812-3805
1386823
  Рогалина Н.Л. Столыпинская аграрная реформа: современная историографическая ситуация : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 157-164. – ISSN 0869-5687
1386824
  Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа / С.М. Дубровский. – Москва, 1963. – 600с.
1386825
  Ацаркин А.Н. Столыпинская реакция : борьба В.И. Ленина за теоретические основы марксистской партии : лекция / А.Н. Ацаркин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1956. – 35 с.
1386826
  Канищева Н.И. Столыпинские реформы в области образования, культуры и науки : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 139-147. – ISSN 0869-5687
1386827
  Казанина Л.Ю. Столыпинские реформы институтов и структур управления и самоуправления в оценке конституционных демократов (по материалам газеты "Речь") // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2011. – № 6. – С. 26-28. – ISSN 1813-100X


  В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала ХХ в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации - реформы институтов и структур управления и самоуправления. На материалах печатного органа ...
1386828
  Корелин А.П. Столыпинскиее реформы: исторический опыт и уроки // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 158-172. – ISSN 0869-5687
1386829
  Шелохаев В.В. Столыпинский тип модернизации России : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 18-37. – ISSN 0869-5687
1386830
  Литвинов И. Столыпинщина / И. Литвинов. – [Харьков] : ДВОУ Изд."Пролетар", 1931. – 104 с. – Библиогр. с. 101-104. – (Библиотечка по истории народов СССР. под ред. М.Мебела, В.Невского, С.Пионтковского)
1386831
  Шевчук И. Столыпины и Севастополь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 51-53. – ISSN 0235-7089


  Столыпины - русский дворянский род, восходящий к началу XVI столетия. Герб его внесён в часть 10 Общего гербовника дворянских родов Российской империи. Среди предков великого реформатора были люди всё больше служилые. Столыпины в XIII-XIX веках - ...
1386832
  Шиманский А. Столяр Ковальский. / А. Шиманский. – 32с.
1386833
  Журавлев В.А. Столяр отделывает дом / В.А. Журавлев. – М., 1955. – 143с.
1386834
  Коноваленко А.М. Столярничаю сам / А.М. Коноваленко. – К., 1986. – 255с.
1386835
  Крейндлин Л.Н. Столярные работы. Уч. для училищ / Л.Н. Крейндлин. – М., 1974. – 255с.
1386836
   Столярчук Ярослава Михайлівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 44


  Член Спеціалізованої вченої ради.
1386837
  Сафонов М.И. Столь долгая зима / М.И. Сафонов. – Таллин, 1981. – 62с.
1386838
  Суэтин А.С. Столь долгое единоборство / А.С. Суэтин. – М., 1989. – 223с.
1386839
  Поляновский Э.Л. Столько лет спустя. / Э.Л. Поляновский. – Москва, 1985. – 287с.
1386840
  Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.49-61
1386841
  Глазовий Андрій Стольний Чернігів : Україна чудес / Глазовий Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-88
1386842
  Бенвенуто С. Стоматолог денди. Характер, аналитик // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 15-50. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак-Марі-Еміль (1901-1981), французький психоаналітик та психіатр, який зробив значний внесок у теорію психоаналізу, філософію та літературознавство.
1386843
  Шевченко Л.І. Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки / Л.І. Шевченко, В.І. Шматко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 168-176. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено актуальній проблемі місця і статусу стоматологічної термінології в метамові сучасного наукового знання. Розглянуто аспекти проблеми: стан сучасної розробки питання, стоматологічна термінологія як локус спеціального медичного знання, ...
1386844
  Сліпченко Т.О. Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 288-292. – ISSN 2222-4459
1386845
  Коваль Л.И. Стон / Л.И. Коваль. – Рига, 1990. – 382с.
1386846
  Кавабата Я. Стон горы / Я. Кавабата. – М., 1975. – 240с.
1386847
  Сулима М. Стонадцять відтінків болю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 7


  Про поезію Наталі Пасічник.
1386848
   Стоны Волги., 1990. – 123с.
1386849
  Рачук М.С. Стоок : поезії / М.С. Рачук. – Київ, 1991. – 71 с.
1386850
  Дудин В. Стоп-модель // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Правительство предложило механизм, препятствующий приходу склонных к коррупции лиц в адвокатуру, нотариат и на госслужбу.
1386851
   Стоп плагіату! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки разом із USAID підготувало рекомендації для вишів щодо підтримки культури доброчесності, а також створило умови університетам для підписання угод з компаніями, що допомагають перевіряти тексти робіт на плагіат. Про це під ...
1386852
  Бондаренко М. Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Зняти навчальне відео непросто. А коли тема – анатомія, то й поготів. Однак із цим відмінно впоралися студенти напряму «Медицина» у нашому ННЦ «Інститут біології та медицини». Аби заохотити їх до поглибленого вивчення такої складної й напрочуд ...
1386853
   Стоп! Відзнято // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С, 2


  Понад 100 студенті внапряму "Медицина" ННЦ "Інститут біології та медицини" долучилися до створення власного відеоконтенту. У результаті відзнято 27 навчальних роликів, з яких суворе журі обрало 6 найкращих.
1386854
  Ракитин В.Г. Стоп! Приехали... / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1963. – 59с.
1386855
  Вовченко Н. Стоп, насильство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-35
1386856
   Стоп, плагіат! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 65). – С. 4


  "...українські виші отримають безплатний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Така можливість передбачена меморандумом, підписаним Міністерством освіти і науки з компанією "Антиплагіат". Документ передбачає вільний ...
1386857
  Коваль О. Стопами Ширака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 5


  Франція стає законодавцем моди в переслідуванні екс-президентів.
1386858
  Добрев П. Стопанската култура на прабългарите / П. Добрев. – София : Българската академия на науките, 1986. – 175 с.
1386859
  Мировски Т. Стопанството на Вардарска Македониja мегу двете светски воjни = The economy in Vardar Macedonia between the first and the second world wars : докторска дисертациjа одбранета на 20 jануари 1934 година на Економско-комерциjалната висока школа во Загреб / Тодор Мировски ; Македонска академиja на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 1998. – 242 с. – Тит. аркуш парал. макед. та англ. мовами. – ISBN 9989649391
1386860
  Узунов Н. Стопанството на Република Македониjа = The economy of the Republic of Macedonia : 1945-1990 / Никола Узунов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2001. – 387 с. – ISBN 9989-649-89-8
1386861
  Кузнецов Л.М. Стопроцентный американец / Л.М. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
1386862
   Стоптанные эспадрильи : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 94-101 : Фото
1386863
  Дризен Н.В. Стопятидесятилетие имп. театров / Н.В. Дризен. – 52с.
1386864
  Буланкин И.Н. Стопятидесятилетие Харьковского государственного университета им.А.М.Горького (1805-1955) : Материалы для агитаторов и докладчиков / И.Н. Буланкин; МВО СССР. – Харьков, 1955. – 24с.
1386865
  Гейнц Р.М. Сторини договору про надання комунальних послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 152-159
1386866
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2005
1386867
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1386868
   Сторинки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 3. – 2005
1386869
   Сторинки мудрої повісті. На 62-му році життя зупинилося серце ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)
1386870
  Колоскова Г.В. Сторінка бібліотеки в мережі "Facebook" як засіб інформаційно-комунікаційної взаємодії між читачем та бібліотекою // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 172-174
1386871
  Якубовська І.О. Сторінка гомеопата. Профілактика і лікування сезонних простудних захворювань / І.О. Якубовська, Л.В. Рожко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 96-104. – ISSN 2521-1455
1386872
  Дорошкевич О.К. Сторінка для характеристики говірки с. Хоцьок, Переяславського пов. на Полтавщині / подав О. Д. // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 101-112
1386873
  Боролич Ю. Сторінка життя / Ю. Боролич. – Братіслава, 1956. – 102с.
1386874
  Народицький А.М. Сторінка життя великого композитора. (П.І.Чайковський на Сумщині). / А.М. Народицький. – Київ : Знання, 1973. – 32 с.
1386875
   Сторінка з життя Василя Єрошенка в Японії / переклад з японської Хіросі Катаоки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 липня (№ 26/27). – С. 12-13
1386876
  Левицький О.І. Сторінка з життя Володимира Антоновича / О.І. Левицький, 1936. – 8с.
1386877
  Білий П.Х. Сторінка з історії братерської дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 23-31. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1386878
  Кравченко І. Сторінка з історії київського храмобудівництва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 26-28. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії будівництва однієї з київських церков. The article is devoted history of building of one of the Kievan churches.
1386879
  Кац Р.С. Сторінка з історії робітничого руху на Півдні України в роки нового революційного піднесення / Р.С. Кац, С.О. Яковлєв // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 57-64. – (Серія історії ; № 14)
1386880
  Маслюк А.М. Сторінка з історії становлення Українського вільного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2012. – С. 132-139. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 8). – ISSN 2072-4772
1386881
  Домановський А.М. Сторінка з історії харківської візантиністики (про спробу перекладу "Книги Епарха" в Харківському університеті) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 101-107
1386882
  Козловська В. Сторінка з обсягу культів : Свячений дуб Слов"ян-поган / В. Козловська. – С. 95-104
1386883
  Щербаківський Д. Сторінка з української демонології : (Вірування про холєру) / Д. Щербаківський. – С. 203-216
1386884
  Лянцкоронська К. Сторінка зі спогадів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 108-112. – ISSN 0868-4790


  Про Львів та Львівський університет у перші місяці радянської влади.
1386885
  Громов А.В. Сторінка історії радянсько-американських економічних відносин (місія Л.К. Мартенса у США в 1919-1920 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 97-102. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розповідається про діяльність радянського представництва у Сполучених Штатах Америки у період 1919-1920 рр. На основі архівних та інших джерел досліджуються найважливіші напрями економічних контактів між двома країнами. Рассказывается о деятельности ...
1386886
  Антонець Н.Б. Сторінка педагогічного грінченкознавства радянської доби // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 24-28
1386887
  Корнійчук О.Є. Сторінка щоденника : Драма на 2 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : Дніпро, 1965. – 87с.
1386888
  Єрмоленко В. Сторінками "Словника епітетів української мови" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-27. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман, "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
1386889
   Сторінками The Lancet Psychiatry / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 5


  "У переддень Всесвітнього дня психічного здоров"я у черговому номері журналу "The Lancet Psychiatry", що вважається одним із найбільш авторитетних світових журналів у галузі психіатрії, належить до першого квартиклю наукових видань, маючи імпакт-фактор ...
1386890
  Губерський Л. Сторінками біографії // Київський університет. – Київ, 2016. – Січень (№ 1). – С. 4


  Пригадуючи свої студентські роки в Університеті Леонід Губерський розповідає: "Як іногородній, я жив у гуртожитку №4 (тепер №7). Спочатку в кімнаті мешкало восьмеро студентів - усі демобілізовані з армійської служби. Хоча вона була розрахована на ...
1386891
  Пастух Т. Сторінками єдиного тексту : Про творчість Костя Москальця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 127-133. – ISSN 0868-4790
1386892
  Науменко Н.В. Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 235-244


  У статті йдеться про специфіку популяризації поетичних творів, зокрема курйозних віршів, через мережу Інтернет. Показано особливості російськомовного акровіршування, яке в молодіжних колах користується значним попитом, та перспективи розвитку ...
1386893
   Сторінками історії Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 41-78. – ISSN 2310-6158


  Юзьков Леонід Петрович - український учений-правознавець, перший Голова Конституційного Суду України. Працював завідувачем кафедри, професором КНУ імені Тараса Шевченка.
1386894
  Єрмак В. Сторінками історії... Підводимо храми з руїн. Урочистості з нагоди ювілею Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7932-12-2
1386895
  Іскорко-Гнатенко Сторінками київського життя Олени Пчілки : (до 170-річчя від дня народження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 33-53. – ISSN 0236-1477
1386896
  Пономаренко Л. Сторінками книги добра : Троянди і терни Миколи Шияна // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 143-146
1386897
  Корицька Г.Р. Сторінками краєзнавчої спадщини А. Кащенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-95. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1386898
   Сторінками міжнародної наукової конференції "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 48-63


  25 та 26 листопада 2010 року у КНУ ім. Тараса Шеевченка за ініаціативою юридичного факультету спільно з Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Асоціації адвокатів України, Левітт Інституту міжнародного розвитку відбулася ...
1386899
  Стех М.Р. Сторінками МУРу. Аркадій Любченко // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 323/324/325. – С. 166-182
1386900
  Мороз Л. Сторінками національної трагедії. Історія як застереження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1386901
  Синьоок Т. Сторінками першого "Альбому малюнків Тараса Шевченка" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 березня (№ 10). – С. 1, 3


  27 лютого у Літературно-меморіальному бідинку-музеї Тараса Шевченка відбулася презентація хронологічно першого альбому митця, датованого 1843-1845 рр.
1386902
  Алексєєва Я. Сторінками студентських захоплень // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Що крім підручників читають студенти? Хто з сучасних письменників в моді, і кому з авторів молоді люди надають більшу перевагу? І найцікавіше: якою мовою вони обирають книги для читання у вільний час?
1386903
  Сокол Г. Сторінки біографії Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263


  У статті простежується життєвий та творчий шлях Галини Журби, літературна спадщина якої є досі маловідомою, проте важливою для цілісного бачення українського літературного процесу першої половини ХХ ст. як на еміграції, так і в Україні
1386904
   Сторінки біографії головного редактора часопису "Вісник Книжкової палати" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (286), травень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1386905
  Самотос-Баєрлє Сторінки біографії Миколи Колесси: камерно-інструментальна музика - виконавська практика і компонування (за "Спогадами" М. Колесси) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика. – С. 418-427. – ISSN 2310-0583
1386906
  Конашевич В.Д. Сторінки братерства / В.Д. Конашевич. – К, 1975. – 48с.
1386907
  Висоцький А. Сторінки великого життя / А. Висоцький, В. Гончаров // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 38-40
1386908
  Коваленко С. Сторінки великого життя : урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса. 11 клас
1386909
  Коваленко С. Сторінки великого життя : Присвячено 70-річчю від дня народження Василя Стуса
1386910
   Сторінки війни.. – Х., 1985. – 205с.
1386911
  Печеніна Наталія Сторінки військової історії Боспорської держави : (2 половина ІІІ ст. - І ст. до н. е.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 49-54
1386912
  Дмитрук В.Т. Сторінки вікової дружби / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1958. – 96с.
1386913
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-. – ISBN 966-7986-16-0
№ 6. – 2002
1386914
   Сторінки воєнної історії України : збірник наукових статей. – Київ, 1997-
Вип. 9, ч. 2. – 2005
1386915
  Гурладі М.С. Сторінки героїчного літопису / М.С. Гурладі. – К., 1975. – 48с.
1386916
  Фольварочний І. Сторінки героїчної боротьби / І. Фольварочний. – Київ, 1954. – 68 с.
1386917
  Терехов Р.Я. Сторінки героїчної боротьби : (Спогади старого більшовика) / Р. Терехов. – Київ : Держполітвидав, 1963. – 238 с.
1386918
  Відейко М. Сторінки давньої історії // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 20-22
1386919
  Райхель Ю. Сторінки державного терору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 21


  Гібридна війна СРСР проти Польщі й Румунії.
1386920
  Шалиганова А.. Сторінки діяльності академіка М.Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 49-53. – ISSN 2518-7341
1386921
  Матвієнко В.М. Сторінки діяльності української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 - квітень 1920 р.р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 499-517. – ISBN 966-7196-06-2
1386922
  Завірюха Л.А. Сторінки життєвих сценаріїв : [зб. авт. текстів] / Лідія Завірюха. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 352 с. : табл. – ISBN 978-966-489-199-3
1386923
  Дубина Д.В. Сторінки життєвого і творчого шляху вченого (до 70-річчя академіка НАН України Я.П. Дідуха) / Д.В. Дубина, О.О. Кучер, О.О. Чусова; за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 121-128. – ISSN 1027-3239
1386924
  Синявська О.О. Сторінки життєпису видатного вченого // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 309-312
1386925
  Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.32-45
1386926
  Петльований В. Сторінки життя / В. Петльований. – К, 1953. – 216с.
1386927
  Кравченко Є.С. Сторінки життя / Є.С. Кравченко. – Київ, 1964. – 53 с.
1386928
  Апушкін Я.В. Сторінки життя : драм. триптих [про Т.Г. Шевченка] / Яків Апушкін ; авториз. пер. з рос. О. Новицького ; [передм. Г. Донця]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 93 с.
1386929
  Оленська С.П. Сторінки життя видатного вченого М.О. Архипова / С.П. Оленська, Я.С. Номировська // Харчова промисловість : науковий журнал / Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2015. – № 18. – С. 5-7. – ISSN 2225-2916
1386930
  Колеснікова В.А. Сторінки життя Вікентія Хвойки / В.А. Колеснікова. – Київ : [б. в.], 2008. – 75, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 75. – ISBN 978-966-02-4868-7
1386931
  Погребенник Ф.П. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Ф.П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1980. – 351с.
1386932
  Куценко М.В. Сторінки життя і творчості О.П. Довженка / М.В. Куценко. – К., 1975. – 341с.
1386933
  Конєва Т. Сторінки життя і творчості Шолом-Алейхема / Т. Конєва, О. Орлова // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий 2021. – С. 6-9


  Матеріали до вивчення творчості Шолом-Алейхема.
1386934
  Дробязко Н. Сторінки життя Катерини Василівни Кочубей (Галаган) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 146-151
1386935
  Сиводід О.М. Сторінки життя О. Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 38-42
1386936
  Упеник М.О. Сторінки з блокнота / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 175 с.
1386937
  Цвек О. Сторінки з життя (пам"яті Володимира Опанасовича Круца) / О. Цвек, І. Мовчан // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 147-148. – ISSN 0235-3490
1386938
  Левицький О. Сторінки з життя Володимира Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 336-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
1386939
  Софінов П. Сторінки з життя Ф.Е.Дзержинського / П. Софінов. – Київ, 1957. – 136с.
1386940
  Хроненко І.В. Сторінки з історії бібліотеки Київської духовної академії (1819 - 1919 рр.) // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 38-44
1386941
  Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелевський рух // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 3-8. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  Пропонована стаття відкриває нові відомості про участь вітчизняних науковців у Нобелівському рухові від року його виникнення. Серед номінаторів на Нобелівську премію бачимо відомих киян - видатних медиків О. Павловського (1857-1944), М. Оболонського ...
1386942
  Дей О.І. Сторінки з історії українськой фольклористики / О.І. Дей; Відп.ред. І.П.Березовський. – К. : Наукова думка, 1975. – 271 с.
1386943
  Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 24 вересня (№ 39)
1386944
  Гуржій О.І. Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 255-258. – ISSN 2312-1165


  "Найімовірніше Іван Олександрович Гуржій і Володимир Васильович Грабовецький познайомились десь у другій половині 50-х років минулого століття, коли останній був молодшим науковим співробітником Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові і писав ...
1386945
  Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Євген Олесницький ; [упоряд.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик ; авт. вступ. ст.: О.Г. Аркуша ; авт. прим. та комент.: М.М. Мудрий]. – Львів : Медицина і право, 2011. – 431, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 387-419. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2019-08-7
1386946
  Гаєцький Ю. Сторінки з побуту Гетьманщини: вибір полковника // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 44-45
1386947
  Ленін В.І. Сторінки з щоденника / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 8с.
1386948
  Сюндюков І. Сторінки забутої Слави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 20-21


  Що ми знаємо про Королівство Руське?
1386949
  Сікевич В. Сторінки із записної книжки / В. Сікевич. – Вінніпег : Накладом Української стрілецької громади
Т. 3. – 1945. – 73 с.
1386950
  Мавріна О.С. Сторінки із сімейної історії Мурз Ширінських у XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 109-128. – ISSN 1682-671Х
1386951
  Ленін В.І. Сторінки із щоденника / В.І. Ленін : Партвидав "Пролетар", 1933. – 44 с.
1386952
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 13. – 1999
1386953
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 14. – 2000
1386954
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 16. – 2002
1386955
   Сторінки історії. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 198 с. – ISBN 966-525-400-6
1386956
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 17. – 2003
1386957
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 18. – 2003
1386958
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 20. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1386959
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 21. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1386960
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 24. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
1386961
   Сторінки історії : збірник наукових праць. – Київ : Політехніка, 1992-
Вип. 25. – 2007. – резюме - укр., англ. мовами
1386962
   Сторінки історії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 5-14. – ISBN 966-95774-0-4
1386963
  Бонь В. Сторінки історії : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
1386964
   Сторінки історії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5-19. – ISBN 978-966-439-593-6
1386965
  Буняк І. Сторінки історії Hосівки : До 850-річчя першої літописної згадки про місто / І. Буняк, А. Буняк, О. Комар. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 61с.
1386966
  Цельтнер П.Г. Сторінки історії адвокатури // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-49
1386967
  Петрів М. Сторінки історії адвокатури України:Союз Українських Адвокатів у Львові-1923-1940 рр. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.98-106
1386968
  Єфіменко В.М. Сторінки історії Астрономічної обсерваторії // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 6-19. – ISBN 966-594-644-7
1386969
  Мільчева А.О. Сторінки історії болгарської колонізації у Криму на початку ХІХ ст. ( Матеріали державного архіву Автономної республіки Крим ) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.86-91. – ISBN 966-7089-17-7
1386970
  Голубкіна Г. Сторінки історії будівництва першого в Україні метрополітену (за документами ЦДНТА України) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1386971
   Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998. – 108с. – ISBN 966-7294-07-2
1386972
  Черваньов Д.М. Сторінки історії економічного факультету // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 69-75. – ISBN 966-7419-44-4
1386973
  Мелешкіна І. Сторінки історії єврейського театру в матеріалах фондової колекції Музею театрального, музичного та кіномистецтва України // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 80-98. – ISBN 978-966-378-592-9
1386974
  Лященко С.П. Сторінки історії і сьогодення НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 29-37. – ISBN 966-7419-44-4
1386975
   Сторінки історії Інституту електрозварювання ім. О.Є. Патона : [збірник] / Мазур О.А., Любовна Л.Б., Маковецька О.К., Снєжко В.І. ; під ред. О.А. Мазура. – Київ ; Харків : ІЕЗ ; Лібуркіна Л.М., 2018. – 127, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8177-87-3
1386976
  Тарабан І.А. Сторінки історії кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету : (до 140-річчя заснування) / І.А. Тарабан, Л.Й. Гончаренко, Д.О. Євтушенко // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 361-368
1386977
   Сторінки історії Компартії України. – Київ, 1990. – 480 с.
1386978
  Сливка Ю.Ю. Сторінки історії КПЗУ / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1989. – 91с.
1386979
   Сторінки історії КПРС.. – Київ, 1990. – 663с.
1386980
  Конашевич С. Сторінки історії Криму грузинським письмом // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 6-7
1386981
   Сторінки історії Львівського університету : за матеріалами німецькомов. док. : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд.: В.М. Качмар, М.С. Смолій ; [відп. ред. В.Т. Сулим]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 167, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажч.: с. 165. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с.: 14, 166. – ISBN 978-617-10-0142-8


  Ювілейне видання з нагоди 230-річчя відновлення Львівського університету імператором Йосифом II (1784-2014).
1386982
  Баукова А. Сторінки історії музейництва України : Микола Іванович Литвиненко // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 319-329
1386983
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 листопада (№ 43/44). – С. 7
1386984
  Веремійчик О. Сторінки історії ОУН і УПА на основі спогадів голови ПУН і ОУН Миколи Плав"юка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13 липня - 26 липня (№ 27/28)
1386985
   Сторінки історії радянського суспільства: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – 509с.
1386986
  Алієва Л.О. Сторінки історії соціології театру України : 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-89
1386987
  Скорульська Р. Сторінки історії створення та сценічного життя балету Михайла Скорульського "Лісова пісня" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 129-141. – ISSN 2413-4767
1386988
   Сторінки історії та програма святкувань 170-ї річниці університету. – Київ : Київський університет, 2004. – 34с.
1386989
  Солонська Н. Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Мета статті -привернути увагу наукових кіл та громадськості до засобів репрезентації та популяризації книги української діаспори, збереження української мови, реклами друкованого слова, вивчення та аналізу комунікаційних заходів на науковому рівні
1386990
   Сторінки історії Ужгородського національного університету : Документи і матеріали. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2005. – 219с. – На тит. арк.: Присвячується 60-річчю Ужгородськ. національн. університету. – ISBN 966-7400-46-9, 966-96569-7-4
1386991
   Сторінки історії України : Бібліогр.покаж. – Київ
Вип.1. – 1990. – 54с.
1386992
  Панченко П.П. Сторінки історії України ХХ століття. (Українське село: поступ, сподівання, тривоги) : Навч. посібн. / П.П. Панченко; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. – Київ : ІСДО, 1995. – 232с. – ISBN 5-7763-2443-2
1386993
   Сторінки історії України: ХХ століття : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1992. – 336с. – ISBN 5-3330-02314-9
1386994
   Сторінки історії Українскьої РСР. – Київ, 1990. – 382 с.
1386995
  Петасюк О.І. Сторінки історії українського мистецтва / О.І. Петасюк. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 52, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1386996
   Сторінки історії українського мистецтва : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1386997
  Сиваченко М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 300с. – ISBN 5-12-001587-5
1386998
   Сторінки історії. Видатні вчені. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 270 с. – ISBN 966-7419-44-4
1386999
   Сторінки історії. Корпуси університету // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  За матеріалами книжки : Київський університет імені Тараса Шевченка. Сторінки історії і сьогодення. - К., 1994.
1387000
   Сторінки історії: випускники кафедри слов"янської філології / матеріал підготували Л. Маркевич, Л. Верещак, А. Гуменюк, М. Куцовера, М. Мацюк, Ю. Король // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 230-260. – ISSN 2075-437X


  Подано список випускників славістів починаючи після Другої світової війни (1951-2016).
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,